LUONNOS LISÄRAKENNUS VISA 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUONNOS 15.3.2013 LISÄRAKENNUS VISA 3"

Transkriptio

1 KITHTIIMIS JUKK TUTIINN OY TITÄJÄNTI 4, 213 OO, PUHLIN , FX , TKNOLOGISKUS INNOP OY ONNOS LISÄNNUS IS 3 HNKSUUNNITLM Hankkeen tausta ja liittyminen nykyisiin toimintoihin Teknologiakeskus Innopark Oy :n uudisrakennukset isa 1 ja isa 2 valmistuivat vuoden 26 alussa. Nykyisten toimitilojen laajuus on huoneistom2. uokrattavien toimitilojen ohella rakennuksessa sijaitsevat ravintolatilat, yhteinen aula vastaanottopisteineen sekä aulaan liittyviä yhteisessä käytössä olevia neuvottelutiloja. Teknologiakeskuksen tilat liittyvät aulan 1. ja 2. kerroksen tasolla ammattikorkeakoulun aulatiloihin, johon liittyvät puolestaan mm. auditoriottilat. ikanaan kokonaisuuden suunnittelun keskeisenä tavoitteena oli tilaratkaisuilla luoda edellytyksiä ammattikorkeakoulun väen ja teknologiakeskuksessa toimivien yritysten väen kohtaamiselle ja yhteistyölle. Teknologiakeskuksen laajennustarve on tullut ajankohtaiseksi kahdesta syystä: mmattikorkeakoulu HMK haluaa laajentua sijoittamalla toimintojaan Teknologiakeskuksen tiloihin, jotka liittyvät välittömästi heidän tiloihinsa eli rakennukseen isa 1. Toinen peruste on se, että hyvin käynnistynyt teknologiakeskuksen toiminta tarvitsee uutta tilaa laajeneville ja uusille yrityksille. ILMU NYKILNN

2 Laajennuksen sijainti isamäen asemakaavoituksen yhteydessä vuonna 23 laaditussa teknologiakeskuksen yleissuunnitelmassa on teknologiakeskus on suunniteltu toteutettavaksi viitenä viisikerroksisena yksikkönä, joita yhdistää matala rakennusosa, johon voi sijoittua yhdyskäytävä sekä yhteis- ja toimitiloja isa 3 on kolmas toteutettava yksikkö. Se sijoittuu isa 2:n länsipuolelle. isa 2:n ja uuden kolmannen yksikön väliin ehdotetaan toteutettavaksi kaksikerroksinen rakennusosa, jonka ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa on yhdyskäytävä nykyiseen aulaan. Laajennuksessa on viisikerrosta ja kellarikerros. Kuudenteen kerrokseen sijoitetaan ilmanvaihtokonehuone. Laajennuksen tilaohjelma ja toiminnat Laajennusosaan on suunniteltu sijoitettavaksi monikäyttöistä yrityksille vuokrattavaa toimitilaa. Nykyinen aula siihen liittyvine neuvottelutiloineen ja vastaanottopisteineen riittää palvelemaan myös laajennusosan yritystiloja. isa 2 ja isa 3 väliosaan ja laajennuksen pohjoisosa on mitoitettu siten, että niihin on mahdollista sijoittaa erityisesti pieniä, jopa yhden toimistohuoneen kokoisia vuokrattavia yksiköitä. Kellarikerrokseen sijoitetaan väestösuoja, joka toimii varastotiloina sekä sosiaalitilat ja noin 2 autopaikan autotalli sekä tekniset tilat. iidenteen kerrokseen sijoitetaan Teknologiakeskusta palveleva saunaosasto, joka suunnitellaan siten, että sen oleskelutilaa voidaan käyttää neuvottelutilana. Saunaosasto palvelee vuokrattavana tilana kaikkia Teknologiakeskuksen yrityksiä sekä myös ammattikorkeakoulua. Laajennukselle on suunniteltu seuraava alustava tilaohjelma: Pinta-alalaskelma Toimistotila 1. Kerros 1 14 m2 2. kerros 1 8 m2 3. kerros m2 4. kerros m2 5. kerros 43 m2 Yhteensä huoneisto -m2 Sisältää toimistokäytävät Kellari Tekniset tilat SS / arasto arastot Sosiaalitila utohalli (23 ap) Saunaosasto (5.krs) Laajuus n. 5 m2 12 m2 167 m2 28 m2 568 m2 17 m2

3 akennuksen kaavallinen toteutusmahdollisuus lueella on voimassa asemakaava, joka on vahvistettu Teknolgiakeskus sijoittuu kortteliin 152, jossa on voimassa tonttijako; tontit 1-11 sekä LP-tontit 5 ja 6. Nykyiset rakennukset sijaitsevat tontilla 11, jonka rakennusoikeus on asemakaavan mukaan 11 8 krs-m2. akennusoikeudesta on käyttämättä 615 krs-m2. Tontti 1 on rakentamaton ja sen rakennusoikeus on 14 1 krs-m2. semakaavan mukainen autopaikkavaatimus on 1 ap/ 5 krs-m2. Laajennus sijoittuu tontille 1 ja rakennukset yhdistävä matala väliosa sijoittuu tontille 11. Molemmilla tonteilla asemakaavan mukainen rakennusoikeus mahdollistaa ehdotetun laajennuksen toteuttamisen voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. utopaikkoja on Innoparkin tonteille toteutettu yhteensä runsas 4 kpl, josta nykyisten rakennustenrakennusluvan edellyttämiä paikkoja 228 kpl. Laajennuksen rakennusluvan yhteydessä on asemakaavan mukaan osoitettava noin1 autopaikkaa. Teknologiakeskuksen laajennuksen jälkeenkin sen tarvitsemat autopaikat sopivat tonteille helposti ja ovat itse asiassa jo toteutettukin. utopaikkojen tarvetta ja sijoitusta isamäen alueella on tarkasteltava kokonaisuutena ammattikorkeakoulun ja teknologiakeskuksen tarpeista lähtien. Kunnallistekniikka Uudisrakennus voidaan liittää alueella jo valmiina olevaan vesi- ja viemäriverkostoon sekä kaukolämpöön ja sähköverkkoon. Perustamisolosuhteet akennus on perustettava paaluille. akennuksen lattiatasot ovat samat kuin ensimmäisessä rakennusvaiheessa: kellarin lattian korkeusasema 1,2 ja 1. kerroksen lattia +.5. akennuksen laatutaso Nykyisten rakennusten julkisivujen päämateriaalina on rappaus ja väritys vaalea. Uudisrakennuksen julkisivut ratkaistaan näihin sopivalla tavalla. akennus suunnitellaan esteettömäksi. Sisätilojen laatutasossa noudetaan samaa laatutasoa nykyisten tilojen kanssa. akenteiden ja talotekniikan osalta noudatetaan nykyisiä rakennusmääräyksiä mm. energian kulutuksen ja sisäilman osalta. Sisävalaistusjärjestelmällä; valaistusta ohjataan tarpeellisessa määrin liiketunnistimin, lisäaikapainikkein ja automaatiojärjestelmän aikaohjelmilla turhan energiakulutuksen välttämiseksi. Kulku uudisrakennukseen ohjataan nykyisen aulan kautta. Kulunvalvontajärjestelmä rakennetaan tästä lähtökohdasta. Kustannukset Luonnossuunnitelmien pohjalta on arvioitu kustannukset.

4 Z Z 18.5 Z sijainti? NIITYNTUST : kl isamäentie tulee svv Kts. suunnitelma ja jvvj sijainti? K sä Pki SG199 L : ISMÄNTI.8.6 C2-NNUS HSTK2 19 P IS 3 I JO KLLIIN moottoripyörät polkupyörät polkupyörät JO-OPST KNTTIINI INNOP.2 II HSTK2 2 P.8 IS I 56 HSTK2 21 P HSTK2 18 P NUMI BK +.48 C1-NNUS BK LT 3 KPL HSTK2 1 P.442 IS BK BK NUMI P JÄT OS III.479 hallinta-alueen raja I IN 6 P 16 P 16 P NUMI NUMI PUUT SÄILTTÄÄT BK HMK PY pp/h NIITYNTUST BK :1 NUMI I III 6.73 LT 3 KPL p K-TLO I 16 P.3 I 7 22 P 13 P -2 6 P 2 IS P 28 P IN 3 P 28 P JÄ MUUNTMO 28 P P P 1 1 P P P P P P P 28 P Z P p k 1426 NKNLÄHD : Z SG199 L SIJINTIPIIOS k 1:2 Pp.tie SG199 L TKNOLOGISKUS 4SG INNOP OY 34 HÄMNLINN ISMÄKI L23 35 LJNNUS IS KITHTIIMIS JUKK TUTIINN OY Pp.tie 8.3 paalu Z

5 IMIS 51 m2 IN IS 3 /M /N POLKUPYÖÄ IMIS 7 m2 IMIS 13 m2 SISÄÄN KÄYNTI PYSÄKÖINTI SISÄÄN KÄYNTI IMIS 74 m2 TIL KUS KK U I D OI PO I6 N PLO J I6 I OI OI HISS I 4 F +.35 POS I6 OJ IS IM O U TIL N TT N L IN U Ä L I6 LO 2 :N P J J 1 :N _ TK H SJ N KU IK 2m 1.7 LIKKUS UINKOSU IMISTIL OI 6x12 UK KU TK I IMISTIL I6 HISS I 3 T I3 TIL T I NU.5 + S TIL O IS IM HIS I S 6x 12 IMISTIL U I OI S PO KS PP P+ N PLO I6 J TK J N N P IM L O IST HLLINT /P NÄ L T T ON TIL L LY / TK 1 HSTK 2 HS J J -N IMISTIL (UT - 23 m2 IM IS IMIS LIK PPP+K S INT TK OS NT IN O INF J H T JÄ O KK U UO I6 F L 5 L J L ILO NÄ J UN U- IK K T. L H T U N I N U L I6 LO P J 2m P UT. L H T U N -J IS UIM L T O L P OJ TIL 4.4 L S S K /P PO N T TK U UL US N O UL NT ÄÄ SIS OD N. US N U L I6 LO P J I, N -O N LIIK O L HU T 4 1 HOLI K I IK OS H T U N KS IL Ä W L I W C/M / K S. N IN T C /N IO S H T U N.. U IN C I6 12 6x W I L U Ä KK L K I US + N I6 1 SI HIS8 3.1 HIS HIS 5 L U I3 2 SI T SI H IS B K T 4. S PO -J IS UIM L T O L P OJ TIL IK L N KU Ä IK L Ä KÄ K T L YL KÄ Ä P PP K S + N JO T I. TÄ ÄN M JO L /N IN I N I6 LO P J T /M I6 N U L I6 LO P J Ä IN SIS L KP 2 T L HLL +KID TUKIMUUI NT J K LL IN U L KY S TU I KY S K 8 IT T BIN 1k K P H P SK KY T.P 3 + S it e K N U L I6 LO P J SU KU 3 UK 1 2 6x sp e U L I6 T.P mä S in ä IÖ u tu ITT m m CO2 K sa se UN 2 m IKK 1k ILL UN L + YS L IK K 2m ) ULJIN OI OIS I INN TT OM +KID TUKIMUUI L SO IJ ÄT L IKK U I SF JÄT IL S.T L S ~+ C N I6 LO P J 5 PO 1.1 IL L YS + L L ID I+ K IL L + YS IL L YS + UU KIM TU ID K I+ UU KIM TU TK HS ID K I+ 15 UU 1 KIM SMPIIOS 1:5 TU 5 OIB TKNOLOGISKUS INNOP OY HÄMNLINN ISMÄKI LJNNUS IS KITHTIIMIS JUKK TUTIINN OY 5 H

6 KS. I6 TK PPP +KS N TK N J TK SISÄÄN KÄYNTI 2 m IKKUN IS 3 SISÄÄN KÄYNTI TK I6 TUKIMUUI+KID TUKIMUUI+KID HMK +.75 HSTK 1 TUKIMUUI+KID ~ J I6 POS C TUKIMUUI+KID k sammutuspeite+ 1k CO2 JÄT SOS.TIL PHIJÄT J I m IKKUN +.5 ULL BIO OS I6 LIKKUS F KBINTIT TUKIMUUI+KID ST.PSU 6x12 UKKU SK KY KY P ST.PTUS seinämä KITTIÖ KY LYS+ILL LYS+ILL LYS+ILL NTIN J I ISINÄ MÄNTÄ LYS+ILL. TJOI INL J I6 /M /N TJOI J I6 I6 I6 2 KPL YLÄIKKUN N HISSI 1 HISSI 2 HIST I3 HISSIUL LIKKUS IMIS- J PL- PL- TILOJ POS B TK UKKU 6x12 KÄÄÄ IN- /M SK/ KÄÄÄ /N PL- J NÄTLIL NUTH. NUTH. TINN NUTH. 2 m IKKUN J I6 IMIS- J TILOJ NUTH. NUT/PLTILOJ +.45 POS OS LIKKUS F J I6 I6 OS JÄTHUON TLIIKNN HUOL-OI, SISÄÄNTULOUL +.1 ODUS HOLI UKKO NTIN J INFO OS HSTK 1 IMIS/PL/LONT PL- J NÄTLIL HSTK 2 HLLINT-N J HSTK_1:N J 2:N ÄLINN 2 m IKKUN (UMTTINN OISULJIN) NUT J I6 1.7 LIKKUS NUTTIL UINKOSUOJ UKKU 6x12 HLLINT-N J +.5 HISSI 3 HISSI 4 I6 I6 +.1 OS HIST I POS F TK POS UKKU 6x12 I6 J I6 POS D J I6 LIKKUS IMIS 7 m2 IMIS 74 m2 PYSÄKÖINTI POLKUPYÖÄ IMIS 13 m2 /M IN /N IMIS 51 m2 IMIS 23 m2 1.KS YLISKU 1: TKNOLOGISKUS INNOP OY HÄMNLINN ISMÄKI LJNNUS IS KITHTIIMIS JUKK TUTIINN OY

7 LIKKUS J I6 POS D IMIS 23 m2 OS UKKU 6x12 I6 NU SISÄÄN KÄYNTI TK /N IMIS 13 m2 POS IO /M IN IS 3 IMIS 7 m2 IMIS 74 m2 +.5 HIST I3 HISSI 3 HISSI 4 I6 I6 +.1 SISÄÄN KÄYNTI TK UKKU 6x12 I6 POLKUPYÖÄ PYSÄKÖINTI IMIS 51 m2 J I6 POS F +.35 TUKIMUUI+KID 1.KS 1: TKNOLOGISKUS INNOP OY HÄMNLINN ISMÄKI LJNNUS IS KITHTIIMIS JUKK TUTIINN OY

8 J I6 POS D IMIS 28 m2 KS I UKKU 6x12 I6 IMIS 13 m2 POS TK HISSIUL 8.65 IS 3 IMIS 16 m2 HIST I3 HISSI 3 HISSI 4 I6 I6 TK UKKU 6x1 I6 IMISTIL KS IMIS 51 m2 POS F J I6 2.KS 1: TKNOLOGISKUS INNOP OY HÄMNLINN ISMÄKI LJNNUS IS KITHTIIMIS JUKK TUTIINN OY

9 J I6 POS D IMIS 28 m2 I UKKU 6x12 I6 TK POS HISSIUL HIST I3 HISSI 3 HISSI 4 I6 I6 TK UKKU 6x1 I6 IMISTIL IMIS 53 m2 POS F J I6 3.KS 1: TKNOLOGISKUS INNOP OY HÄMNLINN ISMÄKI LJNNUS IS KITHTIIMIS JUKK TUTIINN OY

10 J I6 POS D IMIS 28 m2 I UKKU 6x12 I6 TK POS HISSIUL HIST I3 HISSI 3 HISSI 4 I6 I6 TK UKKU 6x1 I6 IMISTIL IMIS 53 m2 POS F J I6 4.KS 1: TKNOLOGISKUS INNOP OY HÄMNLINN ISMÄKI LJNNUS IS KITHTIIMIS JUKK TUTIINN OY

11 POS D TSSI SUN/N SUN/M KK /N /M 17 m2 IN SK PGOL PUUTSO PILIT J PLKIT KID I6 UKKU 6x12 SUNPOISIKKUN TK POS HISSIUL HISSI 3 HISSI 4 KID PUUTSO PGOL PILIT J PLKIT UKKU 6x12 I6 IMIS 43 m2 POS F IMI I NOMLI I J I6 5.KS 1: TKNOLOGISKUS INNOP OY HÄMNLINN ISMÄKI LJNNUS IS KITHTIIMIS JUKK TUTIINN OY

12 ILMU TKNOLOGISKUS INNOP OY HÄMNLINN ISMÄKI LJNNUS IS KITHTIIMIS JUKK TUTIINN OY

HANKE TAMPERE-TALON TOIMINNALLINEN UUDISTUSHANKE, LAAJENNUS JA MUUTOSTYÖ Yliopistonkatu 55, 33100 Tampere

HANKE TAMPERE-TALON TOIMINNALLINEN UUDISTUSHANKE, LAAJENNUS JA MUUTOSTYÖ Yliopistonkatu 55, 33100 Tampere TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 11.11.2014 Jarmo Viljakka HANKE TAMPERE-TALON TOIMINNALLINEN UUDISTUSHANKE, LAAJENNUS JA MUUTOSTYÖ Yliopistonkatu 55, 33100 Tampere ASIAKIRJA

Lisätiedot

RAJAMÄEN TERVEYSASEMA HANKESUUNNITELMA

RAJAMÄEN TERVEYSASEMA HANKESUUNNITELMA RAJAMÄEN TERVEYSASEMA, HANKESUUNNITELMA 2.1.2014, Sivu 1 / 21 RAJAMÄEN TERVEYSASEMA HANKESUUNNITELMA TIIVISTELMÄ Rajamäen terveyspalvelut sijaitsevat nyt kahdessa eri toimipisteissä ja kolmessa eri rakennuksessa.

Lisätiedot

Hallitus 15.6.2011, OHEISMATERIAALI 5 HAARTMANINKATU 3, HUSLABIN TOIMITILAT HANKESELVITYS

Hallitus 15.6.2011, OHEISMATERIAALI 5 HAARTMANINKATU 3, HUSLABIN TOIMITILAT HANKESELVITYS Hallitus 15.6.2011, OHEISMATERIAALI 5 HAARTMANINKATU 3, IN TOIMITILAT HANKESELVITYS 1 / 6 Asiakas Projekti Dokumentin nimi Dokumentin numero HELSINGIN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY HAARTMANINKATU 3, IN TOIMITILAT

Lisätiedot

Diplomityö Toukokuu 2010 Pääaine: Rakennussuunnittelu Tarkastaja: professori Markku Hedman

Diplomityö Toukokuu 2010 Pääaine: Rakennussuunnittelu Tarkastaja: professori Markku Hedman TMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO rkkitehtuurin laitos Tolmunen, Maija: Helsinki Townhouse kilpailu, kytkettyjä omakotitaloja Jätkäsaareen ja Kruunuvuorenrantaan Diplomityö Toukokuu 2010 Pääaine: Rakennussuunnittelu

Lisätiedot

Tarveselvitys. Hankekortti. Talotekniikkaselvitykset. Tilaohjelma. Hankeaikataulu. Tavoitehinta-arvio. Luonnokset TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS

Tarveselvitys. Hankekortti. Talotekniikkaselvitykset. Tilaohjelma. Hankeaikataulu. Tavoitehinta-arvio. Luonnokset TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 20.8.2014 Jarmo Viljakka HANKE VEHMAISTEN KOULU JA PÄIVÄKOTI Sarvannankatu 7, 33730 Tampere ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Tarveselvitys

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ HAUKIPUDAS UKONKAIVOS HAUKIPUTAAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIRKONKYLÄ HAUKIPUDAS UKONKAIVOS HAUKIPUTAAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS KIRKONKYLÄ HAUKIPUDAS UKONKAIVOS ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee osaa Kirkonkylän asemakaavan korttelista 2703 Ukonkaivoksen alueella. Asemakaavan muutoksella muodostuvat Haukiputaan kirkonkylän

Lisätiedot

kaupungintalo hankesuunnitelma 29.2.2008

kaupungintalo hankesuunnitelma 29.2.2008 RESPACE OY SALO2009 KAUPUNGINTALO HANKESUUNNITELMA kaupungintalo hankesuunnitelma 29.2.2008 Respace Oy, Olli Hakanen, +358 40 5242111, olli.hakanen@respace.fi, www.respace.fi 0 RESPACE OY SALO2009 KAUPUNGINTALO

Lisätiedot

KESKUSTA VI A ASEMAKAAVA

KESKUSTA VI A ASEMAKAAVA KESKUSTA VI A ASEMAKAAVA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 15.5.2012 1 KESKUSTA VI A ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee

Lisätiedot

Tampereen Konservatoriotalon Säätiö. Musiikkiakatemiatalon laajennus. Yleinen arkkitehtuurikilpailu

Tampereen Konservatoriotalon Säätiö. Musiikkiakatemiatalon laajennus. Yleinen arkkitehtuurikilpailu Tampereen Konservatoriotalon Säätiö Musiikkiakatemiatalon laajennus Yleinen arkkitehtuurikilpailu 1 Sisällysluettelo 1. Kilpailukutsu 3 1.1 Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus 3 1.2 Osallistumisoikeus

Lisätiedot

Ta m pe re. Asukaslähtöisyydestä yhteisöllisyyteen on yksi MONIKKOhankkeen kuudesta pilottisuunnitelmasta. Hanke on osa kansallisen

Ta m pe re. Asukaslähtöisyydestä yhteisöllisyyteen on yksi MONIKKOhankkeen kuudesta pilottisuunnitelmasta. Hanke on osa kansallisen Asukaslähtöisyydestä yhteisöllisyyteen on yhteisöllisen asumisen suunnitelma Tampereen Vuorekseen. Suunnitelma jakautuu kahteen osaan, joista ensimmäisessä pohditaan keinoja asukaslähtöisen suunnitteluprosessin

Lisätiedot

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Siuntion kunta ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kunta Siuntio Kaavan nimi SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Asemakaavalla muutettavat asemakaavat: ks. 3.2.1 Asemakaavassa muodostuvat korttelit 25, 27, 28, 29, 30, 127,

Lisätiedot

Kirkkonummi TINANPUISTO

Kirkkonummi TINANPUISTO ASEMAKAAVAEHDOTUKSEN SELOSTUS Kunta Kaavan nimi Kirkkonummi TINANPUISTO Masalan keskustan asemakaavojen muutokset koskevat osaa korttelista 2027 sekä katu-, liikenne- ja virkistysalueita. Hommaksen asemakaavan

Lisätiedot

HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIITE 1 KALAJOEN KAUPUNKI HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS O S A L L I S T U M I S J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Kalajoen

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

PORI. l eena tuominen. Nakki!an kunnan Saap. y. Tiedoksi KH:ssa käsitelty: - r-_ KV:ssa käsitelty:

PORI. l eena tuominen. Nakki!an kunnan Saap. y. Tiedoksi KH:ssa käsitelty: - r-_ KV:ssa käsitelty: PORI Kaupunginhallitus Dno YMPA 230"vj 10.01.00/2014 Nakki!an kunnan Saap. y Tiedoksi KH:ssa käsitelty: - r-_ KV:ssa käsitelty: : _.-- Kortislo: c 7 G f 2 Porin kaupu nginh allit us py ytää lausu ntoann

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA KAAVATUNNUS 15:090 KAAVAN PÄIVÄYS 12.6.2015 SELOSTUKSEN

Lisätiedot

Kh 22.6.2009, 416. Ydinkeskusta

Kh 22.6.2009, 416. Ydinkeskusta Pysäköintiyhtiön (Seipark Oy) perustamisen valmistelu/ Pysäköintitoiminnan järjestämiseen liittyvät muut toimenpiteet /Tarkennukset autopaikkojen järjestämisvelvoitteeseen ym. Kh 22.6.2009, 416 Seinäjoella

Lisätiedot

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Havainnekuva: näkymä Tolkkistentieltä Aleksanterinkaarelle. Kaari Arkkitehdit / kaupunkisuunnittelu 11.12.2012 / 5.2.2013. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA METALLIALAN UUDET TILAT. (erityisalan ja turva-alan tilamuutos) 1.10.2014. Oppilaitos: Kainuun ammattiopisto

HANKESUUNNITELMA METALLIALAN UUDET TILAT. (erityisalan ja turva-alan tilamuutos) 1.10.2014. Oppilaitos: Kainuun ammattiopisto 1 HANKESUUNNITELMA METALLIALAN UUDET TILAT (erityisalan ja turva-alan tilamuutos) 1.10.2014 Oppilaitos: Kainuun ammattiopisto Osoite: Opintie 3, 87100 KAJAANI Koulutuksen järjestäjä: Kajaanin kaupungin

Lisätiedot

Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8

Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8 Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8 Kaava N 95, Nummelan keskustan asemakaavamuutos, vastineet kaavaehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Asemakaavaehdotus

Lisätiedot

MYYDÄÄN MATKAILUTALO

MYYDÄÄN MATKAILUTALO MYYDÄÄN MATKAILUTALO 26.10.2012 Tulli Business Park, Åkerlundinkatu 11 A - PL 352-33101 Tampere Puh. 010 5220 100 - Fax 03 222 9835 - www.catella.fi MYYTÄVÄ KOHDE Matkailutalo -nimellä tunnettu toimisto

Lisätiedot

LIIKELAITOKSET suurten investointien esittelykortit. PALM, maankäytön toteuttamisen ja investointien pitkän tähtäimen suunnitelma 1

LIIKELAITOKSET suurten investointien esittelykortit. PALM, maankäytön toteuttamisen ja investointien pitkän tähtäimen suunnitelma 1 2014 LIIKELAITOKSET suurten investointien esittelykortit PALM, maankäytön toteuttamisen ja investointien pitkän tähtäimen suunnitelma 1 2014 TAMPEREEN VESI Suurten investointien esittelykortit PALM, maankäytön

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS VANHAN VAAJALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 69:059

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS VANHAN VAAJALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 69:059 LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 69. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 104 TONTTIEN 2 JA 5 JA KORTTELIN 106 TONTIN 1 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS VANHAN VAAJALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Lisätiedot

Haahtelan laatima toimitilastrategiatyön toisen vaiheen Nummelan toimitilojen kehittämisesitys on jaettu esityslistan liitteenä.

Haahtelan laatima toimitilastrategiatyön toisen vaiheen Nummelan toimitilojen kehittämisesitys on jaettu esityslistan liitteenä. Hallitus 80 14.12.2012 Hallitus 1 25.01.2013 Hallitus 11 15.02.2013 Hallitus 43 17.05.2013 Hallitus 60 14.06.2013 Hallitus 3 24.01.2014 Hallitus 17 28.03.2014 Hallitus 27 25.04.2014 Hallitus 51 29.08.2014

Lisätiedot

Turun omistamien kiinteistöjen käyttötarkoitusvertailua

Turun omistamien kiinteistöjen käyttötarkoitusvertailua Opinnäytetyö (AMK) Rakennustekniikka Tuotantojohtaminen 2010 Ville Martikainen Turun omistamien kiinteistöjen käyttötarkoitusvertailua Kurjenlinna & Lintulan kiinteistö (vanha Nuorisokeskus Palatsi) Turun

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS PARVIAISENTIE 10 KAAVATUNNUS 31:025 KAAVAN PÄIVÄYS 04.05.2012 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.10.2012 31:025

Lisätiedot

Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA

Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA KAIVANNONLAHDEN TONTINLUOVUTUSKILPAILU Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA luonnos 24.11.2014 2 lmakuva kilpailualueelta Järjestäjät Internetsivut Taitto Valokuvat Viistokuvat Kuopion Kaupunki http://www.kuopio.fi/web/kaavoitus/hankkeet-ja-kilpailut

Lisätiedot

Asemakaavanmuutos "Linnankatu 35-37" osoitteet: Linnankatu 35 a ja 35 b, Linnankatu 37 a ja 37 b 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.

Asemakaavanmuutos Linnankatu 35-37 osoitteet: Linnankatu 35 a ja 35 b, Linnankatu 37 a ja 37 b 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1. ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 5. päivänä elokuuta 2005 päivättyä, 8.11.2005 muutettua (lausunnot) ja 1.3.2006 muutettua (muistutus) asemakaavakarttaa (42/2004) Linnankatu 35-"37 Asemakaavanmuutos

Lisätiedot

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s Työ nro 1657 4.3.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s K A A V A S E L O S T U S Kaavoitusohjelman työ nro 1657

Lisätiedot

17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS +107,61 2. +104,60 4. 2. 3. KAAKKOON 4. +96,00 PIENTALO - OHJE 2009 17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAIS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...5 1. YLEISTÄ...5 2. MILLAINEN

Lisätiedot