Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto POYTÄKIRJA kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto POYTÄKIRJA 4-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri"

Transkriptio

1 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto POYTÄKIRJA MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto Aika: klo Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi Virén varapuheenjohtaja Fabritius Markku Ikonen Virpi Petas Ann-Mari Salminen Timo Viljaniemi Ari Muut läsnäoloon oikeutetut: Sjölund Henrik Peltomäki Alli Anttila Anne kirkkovaltuuston puheenjohtaja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOKOUKSEN AVAUS 56 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 57 KAHDEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKIJAN VALINTA 58 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 59 TIEDOTUSASIAT 60 KIRKKOHERRAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 61 TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN 63 PUUNMYYNTI 64 TALOUSARVION MUUTOKSIA: SÄÄSTÖJÄ VUONNA SEURAKUNTAKODIN INVALUISKAN JA WC:N RAKENNUSAVUSTUS 66 LYHYTAIKAISEN LAINAN OTTO 67 NS. DESTIAN HALLIN JA TONTIN TULEVAISUUS

2 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto POYTÄKIRJA KESÄTEOLOGIN PALKKAAMINEN 69 HAUTAUSMAAN KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN VALINTA 70 STIPENDIEN ANTAMINEN KOULUJEN JAETTAVAKSI 71 VUOSILOMAJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 72 TÄYDENNYS VAALILAUTAKUNNAN VALITSEMISESITYKSEEN 73 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT A. STRATEGIA-ALOITE B. EDUSTAJA SUOMEN LÄHETYSSEURAN VUOSIKOKOUKSEEN C. KUNNAN JA SEURAKUNNAN JUHLAVUODEN KUKKAISTUTUKSET 74 SEURAAVIEN KOKOUSTEN AJAT 75 OIKAISUVAATIMUSOHJE JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS LIITTEET 1 Luettelo hautausmaan kesätöitä hakeneista 2 Vuosilomasuunnitelma 2011 ESITYSLISTA 55 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. PÄÄTÖS: Puheenjohtaja avasi kokouksen. 56 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvoston ohjesääntö 5 : Kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. KL 7:4: Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Päätösesitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 57 KAHDEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKIJAN VALINTA Viimeksi pöytäkirjantarkastajina toimivat Timo Salminen ja Ari Viljaniemi. Päätösesitys: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksen mukaan seuraavat paikalla olevat kirkkoneuvoston jäsenet. PÄÄTÖS: Valittiin Päivi Virén ja Markku Fabritius.

3 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto POYTÄKIRJA KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Päätösesitys: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin päätösesitys. 59 TIEDOTUSASIAT Seurakunnan työntekijöiden palkat nousevat alkaen. Palkkakustannukset nousevat muutaman prosentin vuoteen 2010 verrattuna. Lapsi- ja nuorisotyön ja lähetystyön työryhmien muistiot ovat nähtävinä kokouksessa. Päätösesitys: Kirkkoneuvosto merkitsee asiat tiedoksi. PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi. 60 KIRKKOHERRAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Mahdolliset kirkkoherran viranhaltijapäätökset tuodaan kokoukseen. Päätösesitys: Kirkkoherran viranhaltijapäätökset merkitään tiedoksi. PÄÄTÖS: Viranhaltijapäätöksiä ei tällä kertaa ollut. 61 TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2010 Tilintarkastajat Dan Lindroos ja Tellervo Vaari suorittivat seurakunnan tilintarkastuksen ja antoivat tilintarkastuskertomuksen. Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että valtuusto hyväksyy tilintarkastuskertomuksen. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin päätösesitys. 62 VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää vastuuvapauden seurakunnan taloutta ja hallintoa hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta PÄÄTÖS: Hyväksyttiin päätösesitys. 63 PUUNMYYNTI Esittelijä: Talouspäällikkö Anne Anttila Kirkkoneuvoston päätöksen mukaan Henrik Sjölund, Ari Viljaniemi ja Markku Fabritius ovat tehneet seurakunnan metsän arvioinnin. Toukkatuhojen vuoksi puuta täytyy myydä huomattavan paljon. Puunostotarjoukset pyydettiin ja saatiin mennessä 7 firmalta: Hakevuori, Koskitukki, Metsäliitto, Nyved, Stora Enso, UPM ja Wide Metsä.

4 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto POYTÄKIRJA Päätösesitys: Kirkkoneuvosto a) päättää myydä puuta parhaan tarjouksen tehneelle. b) päättää valtuuttaa Anne Anttilan ja Henrik Sjölundin allekirjoittamaan myyntisopimuksen. c) nimeää puunmyynnille valvojan. Pöytäkirja tarkistetaan tämän asian osalta heti. PÄÄTÖS: a) Kirkkoneuvosto päätti myydä puuta Koskitukki Oy:lle, perusteena parhaimmat yksikköhinnat ja energiapuiden ja risujen korjaus. b) Kirkkoneuvosto valtuuttaa Anne Anttilan, Henrik Sjölundin, Ari Viljaniemen ja Markku Fabritiuksen neuvottelemaan sopimuksen yksityiskohdat. Sopimukseen halutaan seuraavat asiat: ennakkoraivaus, energiatuen avustushakemus, hakkuun aloittaminen mahdollisimman nopeasti ja ennakkomaksu. Kirkkoneuvosto valtuuttaa Anne Anttilan ja Henrik Sjölundin allekirjoittamaan myyntisopimuksen. c) Henrik Sjölund, Ari Viljaniemi ja Markku Fabritius käyvät vuorotellen valvomassa hakkuita. Pöytäkirja tarkistettiin tämän asian osalta heti. 64 TALOUSARVION MUUTOKSIA: SÄÄSTÖJÄ VUONNA 2011 Kirkkoneuvosto keskusteli talouden tasapainottamisen tarpeesta ja päätti investointien jäädyttämisestä tämän vuoden osalta. Samalla sovittiin, että neuvosto tekee esityksen pienemmistä säästökohteista kokouksessa. Säästöä voidaan saada seuraavista: Koulutukset: diakonin, kanttorin ja seurakuntamestarin koulutukset eivät toteudu vuonna 2011, säästö Rippikoulu: kesäteologi palkataan vain rippikoulun ajalle. Rippikoululaisille vain yksi retki aikaisemman kahden sijaan. Säästö 800. Lähetys: poistetaan koulutus-/kokousmatkat, säästö 400. Hautausmaa: ei palkata seurakuntamestarille aikuista kesäsijaista, säästö (sivukuluineen) Kirkko: pyritään saamaan vapaaehtoisia hoitamaan kellojensoittoa ja suntion tehtäviä seurakuntamestarin vapaapäivinä. Sähkösopimuksen tarkistus. Kiinteistöjen huolto: tehdään vain välttämättömät kunnostukset. Kirkkoneuvosto voi myöhemmin päättää maksujen korotuksista. Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vähennyksiä esittelyssä mainittuihin budjettimäärärahoihin. PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto käsitteli säästökohteet ja totesi, että mainitut säästöt hyväksytään paitsi kiinteistöjen huoltokohta. Kanttorilan kahden julkisivun maalaus toteutetaan talousarviomäärärahojen puitteissa. Kirkkoneuvosto päätti, ettei talousarviomäärärahavähennyksiä esitetä kirkkovaltuustolle.

5 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto POYTÄKIRJA SEURAKUNTAKODIN INVALUISKAN JA WC:N RAKENNUSAVUSTUS Kirkkovaltuusto päätti hakea kirkkohallituksen avustusta seurakuntakodin invaluiskan ja -wc:n rakentamiseen. Hankkeen kustannusarvio oli Kirkkohallituksen täysistunto käsittelee seurakuntakodin avustusanomuksen kokouksessaan Kirkkohallituksen päätösesityksessä Myrskylän seurakunnalle esitetään avustusta, lopullinen päätös saataneen kirkkoneuvoston kokoukseen mennessä. Kirkkohallituksen täysistunnon päätösesityksen perusteluissa mainitaan, että rakennussuunnitelmat tulee toimittaa ensi tilassa kirkkohallitukselle ja hankkeelle tulee järjestää valvonta. Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunnan tällä hetkellä kireän taloudellisen tilanteen vuoksi talousarvion investointiosaan merkittyä seurakuntakodin invaluiskan ja -wc:n rakentamista ei toteuteta vuonna Päätösesitys: Kirkkoneuvosto merkitsee kirkkohallituksen avustuspäätöksen tiedoksi. PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi. 66 LYHYTAIKAISEN LAINAN OTTO Vuodenvaihteesta alkaen seurakunnan käteisvarat ovat olleet niukat ja seurakunnalla voi tulla tarve lyhytaikaiseen lainaan. Lainaa voidaan ottaa hautainhoitorahastosta tai pankista. Kirkkolaki 9. luku, 1 : Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa, jollei toisin ole säädetty tai määrätty. Ohje- tai johtosäännöllä voidaan kirkkovaltuuston päätösvaltaa siirtää säännössä mainittavissa asioissa kirkkoneuvostolle, sen jaostoille sekä johtokunnille. Päätösvaltaa ei kuitenkaan saa siirtää [...] 3) lainan ottamisessa tai uudistamisessa taikka sen maksuajan pidentämisessä, jollei kysymyksessä ole tilapäisen tarpeen vuoksi otettava laina. Kirkkoneuvoston ohjesääntö uudistettiin juuri viime vuoden lopulla, eikä lainanottovaltuutta osoitettu kirkkoneuvostolle. Kirkkovaltuusto voinee kuitenkin erillisellä päätöksellä myöntää kirkkoneuvostolle luvan lyhytaikaisen lainan ottamiseen. Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto myöntää kirkkoneuvostolle oikeuden ottaa vuoden 2011 aikana tarvittaessa

6 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto POYTÄKIRJA lyhytaikainen laina hautainhoitorahastosta tai pankista. Lainan suuruus on enintään (viisikymmentätuhatta euroa) ja laina-aika enintään 6 kk. PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto myöntää talouspäällikölle ja kirkkoherralle yhdessä oikeuden ottaa vuoden 2011 aikana tarvittaessa lyhytaikainen laina hautainhoitorahastosta. Lainan suuruus on enintään (viisikymmentätuhatta euroa) ja laina-aika enintään 6 kk. 67 NS. DESTIAN HALLIN JA TONTIN TULEVAISUUS Kirkkoneuvosto keskusteli Pukkilan tien varressa osittain seurakunnan mailla olevan ns. Destian hallin tulevaisuudesta. Hallin nykyistä omistajaa ei vielä ole onnistuttu selvittämään. Seurakunta on kuitenkin saanut yhteydenoton hallin ja tontin ostamisesta kiinnostuneelta taholta. Jos seurakunta päättää myydä kiinteistön tai maata, se vaatii kirkkovaltuustossa 2/3 määräenemmistön (KL 9:3) ja kirkkohallituksen hyväksynnän (KL 14:4). Myyntiprosessi vie vähintään muutamia kuukausia. Päätösesitys: Kirkkoneuvosto käy lähetekeskustelun hallin ja tontin tulevaisuudesta. PÄÄTÖS: Hallin omistussuhteiden selvittämistä jatketaan. 68 KESÄTEOLOGIN PALKKAAMINEN Esittelijä: kirkkoherra Anja Nurminen Kirkkoneuvosto päätti valita kesäteologiksi teol.maist. Timi Korhosen Mäntsälästä. Hän ilmoitti kuitenkin 15.4., että on saanut kutsun papinvirkaan, eikä voi tulla Myrskylään kesäteologiksi. Kesäteologia on haettu Teologian opiskelijoiden tiedekuntayhdistyksen sähköpostilistan kautta. Hakemuksia on tullut kymmenkunta. Kirkkoherra haastatteli teol.kand. Seppo Viljasjärven, joka on halukas tulemaan tehtävään. Hän on kotoisin Helsingistä. Päätösesitys: Kirkkoneuvosto päättää palkata teol. kand. Seppo Viljasjärven kesäteologiksi ajalle ja Palkkaus 1550 /kk. Mikäli Viljasjärvelle tulee este, kirkkoherra voi kutsua tehtävään jonkun muun sopivan henkilön. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin päätösesitys. 69 HAUTAUSMAAN KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN VALINTA Ilmoituksilla on etsitty hautausmaalle kahta nuorta väh. 16-v kesätyöntekijää. Hakuaika päättyi Hakijoita oli 15, nimet ovat liitteessä 1.

7 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto POYTÄKIRJA Päätösesitys: Kirkkoneuvosto valitsee kaksi nuorta myrskyläläistä työhön hautausmaalle ja seurakunnan piha-alueille. Työ on viisi päivää viikossa, 6h/pv. Palkkaus KirVesTesin mukaan. PÄÄTÖS: Valittiin Lauriina Heikkilä ja Pekko Rosendahl. Varalle valittiin Anna- Alexandra Sgouveakos ja Antti Hämäläinen. Työ on välisen ajan 5 päivää viikossa. palkkaus KirVesTesin mukaan. 70 STIPENDIEN ANTAMINEN KOULUJEN JAETTAVAKSI Vuonna 2010 annettiin eri kouluille stipendirahaa 500 jaettavaksi myrskyläläisille koululaisille. Päätösesitys: Kirkkoneuvosto päättää myöntää stipendirahaa Myrskylän alakoululle 100, Porlammin yläkoululle ja lukioon 350 sekä Lovisa gymnasiumille 50, yht PÄÄTÖS: Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti. 71 VUOSILOMAJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN KirVESTES 107:n 1 momentin mukaan: Vuosiloma annetaan työnantajan määräämänä aikana , 4 mom.: Ennen loman ajankohdan määräämistä viranhaltijalle/työntekijälle on varattava tilaisuus esittää mielipiteensä loman ajankohdasta. Kirkkojärjestyksen 6 luvun 12 mukaan: Vuosiloman ja virkavapauden myöntää seurakunnan papinviran haltijalle tuomiokapituli... Vuosilomasuunnitelma on liitteessä 2. Päätösesitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy talouspäällikön, diakonin, seurakuntamestarin ja lastenohjaajan vuosilomat esittelyn mukaan. Merkitään tiedoksi kirkkoherran vuosilomasuunnitelma. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti. 72 TÄYDENNYS VAALILAUTAKUNNAN VALITSEMISESITYKSEEN Kirkkoneuvosto päätti esittää vaalilautakuntaan seuraavia: Alli Peltomäki, Timo Salminen ja Ann-Mari Petas. Myös muut aikaisemman vaalilautakunnan jäsenet ovat ilmoittaneet olevansa valmiita jatkamaan vaalilautakunnassa. Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että valtuusto nimeää vaalilautakunnan seuraavasti:

8 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto POYTÄKIRJA Puheenjohtaja Alli Peltomäki, muut varsinaiset jäsenet Hannele Aalto, Kurt Nyström ja Ismo Mäenpää. Varajäseninä Helena Sjölund, Seppo Lannetta, Timo Salminen ja Ann-Mari Petas. Kirkkoherra kuuluu vaalilautakuntaan virkansa puolesta. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti. 73 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT A. STRATEGIA-ALOITE Kirkkovaltuuston jäsen Maija Ala-Nikkola on lähettänyt päivätyn esityksen seurakunnan strategiaprosessin käynnistämisestä (saapui ). Seurakunnan tulevaisuuden miettiminen on tarpeellista toiminnan suunnittelun kannalta, mutta myös tiukkenevan taloustilanteen vuoksi. Jos seurakunta ei tulevina vuosina voi taloudellisista syistä ylläpitää kaikkea nykyistä toimintaansa, on hyvissä ajoin mietittävä, mitkä ovat painopisteet. Strategiaprosessi voidaan nähdä erillisenä sisältötyöskentelynä, jossa etsitään suuntaa seurakunnan toimintaan. Toinen vaihtoehto on kytkeä strategia vahvasti taloussuunnitteluun. Siinä tapauksessa strategiaan voidaan kirjata suunnitelma siitä, miten seurakunta jaksottaa ja rahoittaa tulevia investointeja kuten hautausmaan laajennus ja kirkon korjaus. Strategian painopisteen tulisi kuitenkin olla toiminnan suunnittelussa. Strategiaprosessi voi viedä useita kuukausia, mahdollisesti vuodenkin. Suurin hyöty saadaan, jos strategialuonnos voisi vaikuttaa jo ensi vuoden talousarvion laadintaan. Se edellyttää, että ensimmäinen laajempi valtuustokeskustelu olisi syyskuussa. Päätösesitys kirkkoneuvostolle: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että valtuusto a) käy lähetekeskustelun strategian valmistelusta ja b) nimeää strategiatyöryhmän. Työryhmän tehtävänä on tehdä pohjaesitys strategian eri osa-alueista, niin että kirkkovaltuusto voi ensi syyskuussa käydä ensimmäisen tarkemman keskustelun strategian sisällöstä. PÄÄTÖS: a) Kirkkoneuvosto siirsi asian keskustelun saman illan kirkkovaltuuston kokoukseen. b) Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti. B. EDUSTAJA SUOMEN LÄHETYSSEURAN VUOSIKOKOUKSEEN Suomen Lähetysseuran vuosikokous pidetään la Porissa. Päätösesitys: Myrskylän seurakunta valtuuttaa Rauha Soinisen ja Anja Nurmisen seurakunnan edustajiksi vuosikokoukseen. Seurakunta ei maksa matkoja tai muitakaan kuluja. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin päätösesitys.

9 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto POYTÄKIRJA C. KUNNAN JA SEURAKUNNAN JUHLAVUODEN KUKKAISTUTUKSET Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Päivi Virén esitti kunnan yhteisen toiveen juhlavuoden kukkaistutuksista ja niiden kasteluista seurakunnan pellolle. PÄÄTÖS: Seurakunnan pellolle annetaan lupa istuttaa kukkia pellonvuokraaja Mika Lindqvistin luvalla. Seurakunnan kesätyöntekijät kastelevat kukat arkipäivinä, mutta viikonloppuisin kukat kastelee jokin muu taho. Seurakunta osallistuu kukkien rahoittamiseen jollakin summalla, joka tarkentuu seuraavassa kokouksessa. 74 SEURAAVIEN KOKOUSTEN AJAT Esittelijä: kirkkoherra Anja Nurminen Päätösesitys: Kirkkoneuvoston seuraava kokous pidetään ti klo 18, asialistalla mm. hautainhoitorahaston säännöt ja muita hautausmaahan liittyviä asioita. PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi. 75 OIKAISUVAATIMUSOHJE JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS Päätösesitys: Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimusohjeen ja päättää kokouksen. PÄÄTÖS: Oikaisuvaatimusohje annettiin ja puheenjohtaja päätti kokouksen. Myrskylässä Pvm Anja Nurminen Puheenjohtaja Anne Anttila Sihteeri Pvm Pvm Päivi Virén Pöytäkirjantarkastaja Markku Fabritius Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut nähtävänä seuraavasti: Muut asiat

10 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto POYTÄKIRJA MYRSKYLÄN SEURAKUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET KIRKKONEUVOSTO MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Pöytäkirjan pykälät: 55, 57-62, 64-67, 70-72, 73 A-C, Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pöytäkirjan pykälät: 56, 63, 68, 69 Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8a :n 2 mom. nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon1. Pöytäkirjan pykälät: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Myrskylän seurakunnan kirkkoneuvosto Keskustie 2, Myrskylä Telekopio: (019) Sähköposti: Pöytäkirjan pykälät: 56, 63, 68, 69 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi: oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan 1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on (tavarat ja palvelut), (terveydenhoito ja sosiaalipalvelut) ja (rakennus ja käyttöoikeusurakat)

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11 2011 Kirkkoneuvosto Aika: 13.12.2011 klo 18.00 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 3-2012 1

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 3-2012 1 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 3-2012 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 2012 Kirkkoneuvosto Aika: 28.3.2012 klo 17.30 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 8-2011 1

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 8-2011 1 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 8-2011 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8 2011 Kirkkoneuvosto Aika: 4.10.2011 klo 16.30 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 13. päivänä kesäkuuta klo 09.00.

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 13. päivänä kesäkuuta klo 09.00. Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 13. päivänä kesäkuuta klo 09.00. 60 Kokouksen avaus 61 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 62 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 2/20.3.2014

HARTOLAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 2/20.3.2014 Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 20. päivänä maaliskuuta 2014 klo 18.00. 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla perjantaina 12. päivänä huhtikuuta klo 15.

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla perjantaina 12. päivänä huhtikuuta klo 15. Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla perjantaina 12. päivänä huhtikuuta klo 15. 32 Kokouksen avaus 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: EH JK PÖYTÄKIRJA 5/ 12.5.2015/ 51 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 5 / 2015 Aika Tiistai 12.5.2015 klo 18.00 18.50 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 16. päivänä toukokuuta klo 18.

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 16. päivänä toukokuuta klo 18. Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 16. päivänä toukokuuta klo 18. 45 Kokouksen avaus 46 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 47 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 04.06..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Luhalahden kirkko Läsnä: Alanen Margit jäsen Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 25.3.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 25.3.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston 25.3.2014 Sovituksenkirkossa pidetyn kokouksen päätösluettelo. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 27.3.2014-11.4.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa.

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA lista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 2/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 13 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille käsiteltäville

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Mähkön hautausmaa, Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 23 RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSAI Keskiviikko klo 16.00 17.55 KOKOUSPAIK Seurakuntakoti JÄSENET Kontiainen Markus pj. x Kulmala Kari varapj poissa Ilonen Hannu jäsen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Aika Keskiviikko 12.2.2014 klo 17-18.10 Paikka Osallistujat Jäsenet Sihteeri Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Olli Hallikainen Marja Karvo Miika

Lisätiedot

Turunen Martti asiantuntija, mukana 47-51. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Turunen Martti asiantuntija, mukana 47-51. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 1(6) Aika Maanantai 8.6.2015 klo 17:00 Paikka Seurakuntasali, Puolanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri Moilanen Erkki varapuheenjohtaja Haapalainen Miia

Lisätiedot

Hannes Seppänen, kirkkoherra, Riina-Maria Marttanen, talouspäällikkö, sihteeri. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Hannes Seppänen, kirkkoherra, Riina-Maria Marttanen, talouspäällikkö, sihteeri. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 1(8) Aika Sunnuntai 4.1.2015 klo 12.00 Paikka Seurakuntakeskus, Kirkkokatu 1 Läsnä Miia Haapalainen Terttu Herukka Leena Jokinen Johanna Juntunen Pirjo-Riitta Kinnunen Arto Korkatti Martti Köngäs Marjatta

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 20.1.2014.

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 20.1.2014. Sivu 1 / 11 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 1/2014 Aika Keskiviikkona 29. päivänä tammikuuta 2014 klo 18.- 19.55 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen, puheenjohtaja, kirkkoherra

Lisätiedot

41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: JS JK PÖYTÄKIRJA 4/ 24.4.2014/ 39 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 4 / 2014 Aika Torstai 24.4.2014 klo 18.00 19.18 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa JUVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2015 Kirkkoneuvosto Aika 11.05.2015 17.00 18.15 Paikka Seurakuntatalo, kirkkoherran työhuone, Virastotie 2 Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa Grün Saija, jäsen Kukkonen Mervi,

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 4/2014. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 4/2014. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA lista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 4/2014 Ensimmäisen pykälän numero: 52 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille käsiteltäville

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: AK AM PÖYTÄKIRJA 7/ 10.8.2015/ 69 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2015 Aika Maanantai 10.8.2015 klo 18.00 18.22 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kokousaika 20.1.2015 klo 18.00 19.50 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Harri Marketta Jaskari Liisa Koski-Säntti

Lisätiedot

Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra, kokouksen puh.joht. 1. - 5. Rönkä Kaisa jäsen, kokouksen puh.joht. 6. - 15.

Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra, kokouksen puh.joht. 1. - 5. Rönkä Kaisa jäsen, kokouksen puh.joht. 6. - 15. KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 / 2012 1 ( 11 ) 20.3.2012 Aika Torstai 15.3.2012 klo 17 17.55 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra,

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 6/2014 26.8.2014 146

Kirkkoneuvosto 6/2014 26.8.2014 146 Kirkkoneuvosto 6/2014 26.8.2014 146 Paikka ja aika Seurakuntatalo, tiistai 26.8.2014 klo 19.00 21.37 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Hägglund-Viljanen Pia Kaarto Rakel

Lisätiedot