MYRSKYLÄN SEURAKUNTA / Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MYRSKYLÄN SEURAKUNTA / Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 2 2011"

Transkriptio

1 Myrskylän seurakunta/kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MYRSKYLÄN SEURAKUNTA / Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Aika: ke klo Paikka: Seurakuntakoti, Keskustie 2, Myrskylä Jäsenet: Sjölund Henrik puheenjohtaja Peltomäki Alli varapuheenjohtaja Ala-Nikkola Maija Anttila Antti Eklund Jenny Heinonen Rita Ikonen Virpi Kauppinen Sari Lähdemäki Marja Nikkanen Katarina Petas Ann-Mari Salminen Timo Vesanen Jorma Viljaniemi Ari Virén Päivi Viranhaltijat Nurminen Anja Anttila Anne kirkkoherra sihteeri KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOKOUKSEN AVAUS 17 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 18 KAHDEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKIJAN VALINTA 19 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 20 VUODEN 2010 TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN 21 TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA VUODEN 2010 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN

2 Myrskylän seurakunta/kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN 24 SIIRTO PERUSPÄÄOMAAN 25 TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN: VUODEN 2011 TALOUSARVION MUUTOKSET 26 LYHYTAIKAISEN LAINAN OTTO 27 TILINTARKASTAJIEN VALINTA KAUDELLE SEURAKUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ 29 VAALILAUTAKUNNAN VALITSEMINEN 30 TIEDOTUSASIAT 31 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT STRATEGIA-ALOITE 32 VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS ESITYSLISTA 16 KOKOUKSEN AVAUS Kirkkovaltuuston työjärjestys 3: Kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus, jonka jälkeen toimitetaan nimenhuuto. Päätösesitys: Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Henrik Sjölund avaa kokouksen. PÄÄTÖS: Puheenjohtaja avasi kokouksen. Paikalla oli 15/15 jäsentä. 17 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KJ 8:5: Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.

3 Myrskylän seurakunta/kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuuston kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille ti Kokouskutsu on ollut seurakunnan (kirkkoherranviraston) ilmoitustaululla Kokouksesta on myös ilmoitettu kaksikielisellä kuulutuksella, joka on ollut seurakunnan ilmoitustaululla KL 7:4: Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Päätösesitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todetaan paikallaolijoiden määrä. PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 18 KAHDEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKIJAN VALINTA Kirkkovaltuuston työjärjestys 4: Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti. Viimeksi pöytäkirjantarkastajina toimivat Maija Ala-Nikkola ja Antti Anttila. Päätösesitys: Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan aakkosjärjestyksessä seuraavat läsnä olevat valtuuston jäsenet. PÄÄTÖS: Valittiin Jenny Eklund ja Rita Heinonen. 19 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Päätösesitys: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. 20 VUODEN 2010 TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto : Kirkkoneuvosto hyväksyi seurakunnan vuoden 2010 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että valtuusto hyväksyy vuoden 2010 toimintakertomuksen. PÄÄTÖS: Kirkkovaltuusto hyväksyi toimintakertomuksen.

4 Myrskylän seurakunta/kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2010 Tilintarkastajat Dan Lindroos ja Tellervo Vaari suorittivat seurakunnan tilintarkastuksen ja antoivat tilintarkastuskertomuksen. Kirkkoneuvosto käsittelee tilintarkastuskertomuksen kokouksessaan klo Päätösesitys kirkkoneuvostolle: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että valtuusto hyväksyy tilintarkastuskertomuksen. Päätösesitys kirkkovaltuustolle: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että valtuusto hyväksyy tilintarkastuskertomuksen. PÄÄTÖS: Päätösesitys hyväksyttiin. 22 VUODEN 2010 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto : Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että valtuusto hyväksyy vuoden 2010 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Tilinpäätös osoitti 7.291,12 alijäämää, joka ehdotetaan katettavaksi edellisvuosien ylijäämätililtä. Hautainhoitorahasto osoitti 2.431,77 ylijäämää. Päätösesitys kirkkovaltuustolle: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että valtuusto hyväksyy tilinpäätöksen vuodelta Tilinpäätöksen alijäämä 7.291,12 ehdotetaan katettavaksi edellisvuosien ylijäämätililtä. PÄÄTÖS: Päätösesitys hyväksyttiin. 23 VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN Kirkkoneuvosto käsittelee vastuuvapauden kokouksessaan klo Päätösesitys kirkkoneuvostolle: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää vastuuvapauden seurakunnan taloutta ja hallintoa hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää vastuuvapauden seurakunnan taloutta ja hallintoa hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta PÄÄTÖS: Hyväksyttiin päätösesitys.

5 Myrskylän seurakunta/kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA SIIRTO PERUSPÄÄOMAAN Kirkkoneuvosto c: Talouden tasapainottamisen yhteydessä kirkkoneuvosto keskusteli tilintarkastajien esityksestä, että edellisvuosien ylijäämästä siirretään peruspääomaan pappilan remonttiin kuluneet ,72. Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että edellisvuosien ylijäämästä siirretään peruspääomaan pappilan remonttiin kuluneet ,72. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin päätösesitys. 25 TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN: VUODEN 2011 TALOUSARVION MUUTOKSET Kirkkoneuvosto : Seurakunnan taloudellinen tilanne heikkeni vuonna 2010 loppuvuoden heikon verokertymän vuoksi. Talous tarvitsee tasapainottamista, minkä myös tilintarkastajat ovat nostaneet esille. Talousarviossa on vuodelle 2011 suunniteltu seuraavia tavallisuudesta poikkeavia menoja: seurakuntakodin inva-luiskan ja wc:n rakentaminen ( ), kirkon äänentoistolaitteiden uusinta ( ) ja kirkollisen esineistön inventointi. Kirkonkirjojen digitointi ( ) on pakollinen investointimeno, sitä varten on oltava varat. Säästötarve ei kohdistu hautausmaan hoitoon, koska hautainhoitorahastossa on riittävästi varoja. Huom: Kirkkoneuvoston kokouksen jälkeen tullut tiedoksi: Kirkkohallituksen täysistunto käsittelee seurakuntakodin invaluiskan ja -wc:n avustusanomuksen kokouksessaan Kirkkohallituksen päätösesityksessä Myrskylän seurakunnalle esitetään avustusta, lopullinen päätös saataneen kirkkovaltuuston kokoukseen mennessä. Hankkeen kokonaiskustannusarvio oli Kirkkoneuvosto käsittelee pienempiä säästöesityksiä kokouksessaan ja tuo esitykset suoraan kirkkovaltuustolle. Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakuntakodin invaluiskan ja wc:n rakentaminen, kirkon äänentoistolaitteiden uusinta ja kirkollisen

6 Myrskylän seurakunta/kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA esineistön inventointi jätetään toteuttamatta vuonna Kirkkoneuvosto ei tuonut kirkkovaltuustolle muita säästöesityksiä. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin päätösesitys. 26 LYHYTAIKAISEN LAINAN OTTO Esittely kirkkoneuvoston kokoukseen : Vuodenvaihteesta alkaen seurakunnan käteisvarat ovat olleet niukat ja seurakunnalla voi tulla tarve lyhytaikaiseen lainaan. Lainaa voidaan ottaa hautainhoitorahastosta tai pankista. Kirkkolaki 9. luku, 1 : Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa, jollei toisin ole säädetty tai määrätty. Ohje- tai johtosäännöllä voidaan kirkkovaltuuston päätösvaltaa siirtää säännössä mainittavissa asioissa kirkkoneuvostolle, sen jaostoille sekä johtokunnille. Päätösvaltaa ei kuitenkaan saa siirtää [...] 3) lainan ottamisessa tai uudistamisessa taikka sen maksuajan pidentämisessä, jollei kysymyksessä ole tilapäisen tarpeen vuoksi otettava laina. Kirkkoneuvoston ohjesääntö uudistettiin juuri viime vuoden lopulla, eikä lainanottovaltuutta osoitettu kirkkoneuvostolle. Kirkkovaltuusto voinee kuitenkin erillisellä päätöksellä myöntää kirkkoneuvostolle luvan lyhytaikaisen lainan ottamiseen. Päätösesitys kirkkoneuvostolle/kirkkovaltuustolle: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto myöntää kirkkoneuvostolle oikeuden ottaa vuoden 2011 aikana tarvittaessa lyhytaikainen laina hautainhoitorahastosta tai pankista. Lainan suuruus on enintään (viisikymmentätuhatta euroa) ja lainaaika enintään 6 kk. Kirkkoneuvoston korjattu päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto myöntää talouspäällikölle ja kirkkoherralle yhdessä oikeuden ottaa vuoden 2011 aikana tarvittaessa lyhytaikainen laina hautainhoitorahastosta. Lainan suuruus on enintään (viisikymmentätuhatta euroa) ja laina-aika enintään 6 kk. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin päätösesitys.

7 Myrskylän seurakunta/kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA TILINTARKASTAJIEN VALINTA KAUDELLE Kirkkoneuvosto : KJ 15:10: Kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähintään yhden varsinaisen tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan tai näiden sijasta tilintarkastusyhteisön. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan hyväksymä KHT-tilintarkastaja, kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan hyväksymä HTMtilintarkastaja tai julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä JHTT-tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön tulee olla KHT-, HTM- tai JHTT-yhteisö. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT-, HTM- tai JHTT-tilintarkastaja. Vaalikelpoisia tilintarkastajiksi eivät ole kirkkoneuvoston jäsen eikä häneen kirkkolain 7 luvun 5 :n 1 momentissa tarkoitetussa suhteessa oleva henkilö, ei myöskään seurakunnan tai seurakuntayhtymän viranhaltija tai pysyväisluonteisessa työsopimussuhteessa oleva työntekijä. Tilintarkastajalla on oltava edellytykset riippumattoman tilintarkastuksen toimittamiseen. Jos edellytykset riippumattomaan tarkastukseen puuttuvat, tilintarkastajan on kieltäydyttävä vastaanottamasta tehtävää tai luovuttava siitä. Myrskylän seurakunnan tilintarkastajana on viime vuodet toiminut Oy Audiator Ab:n tilintarkastaja Dan Lindroos. Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kaudelle kirkkovaltuusto valitsee tilintarkastajaksi Oy Audiator Ab:n. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin päätösesitys. 28 SEURAKUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ Kirkkoneuvosto : Myrskylän seurakunnan nykyinen taloussääntö on hyväksytty kirkkovaltuustossa Kirkkohallitus on antanut yleiskirjeen 39/2010 liitteenä uuden taloussääntömallin. Yleiskirjeen mukaan vuoden 2004 jälkeen

8 Myrskylän seurakunta/kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA on tullut muutoksia mm. kirkkojärjestykseen, kirjanpitolakiin ja hankintalakiin. Myös Kirkkohallituksen ohjeet toiminta- ja taloussuunnitelman sekä tilinpäätöksen laatimiseen on päivitetty sen jälkeen. Kirkkohallitus on antanut seurakunnille kevään 2004 jälkeen kirjanpito-ohjeiden lisäksi ohjeet mm. sisäisestä valvonnasta, suunnitelman mukaisista poistoista, haudanhoitosopimuksista, hankintalain noudattamisesta ja konsernitaseen laadinnasta. Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Myrskylän seurakunnan uuden taloussäännön kirkkoneuvoston hyväksymin muutoksin. Liite PÄÄTÖS: Hyväksyttiin päätösesitys. 29 VAALILAUTAKUNNAN VALITSEMINEN Kirkkoneuvosto ja Kirkkovaltuuston tulee valita vaalilautakunta, mikäli valtuustokauden aikana tulee kirkkoherranvaali. KL 8:6: Vaaleja varten on kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston asettama vaalilautakunta, johon kuuluu kirkkoherra ja vähintään neljä muuta jäsentä sekä yhtä monta varajäsentä. Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että valtuusto nimeää vaalilautakunnan seuraavasti: Puheenjohtaja Alli Peltomäki, muut varsinaiset jäsenet Hannele Aalto, Kurt Nyström ja Ismo Mäenpää. Varajäseninä Helena Sjölund, Seppo Lannetta, Timo Salminen ja Ann-Mari Petas. Kirkkoherra kuuluu vaalilautakuntaan virkansa puolesta. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin päätösesitys. 30 TIEDOTUSASIAT Maija Ala-Nikkola kertoi Lahdessa pidettävistä Kirkkopäivistä. 31 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Kirkkovaltuuston jäsen Maija Ala-Nikkola on lähettänyt päivätyn esityksen seurakunnan strategiaprosessin käynnistämisestä (saapui ). Seurakunnan tulevaisuuden miettiminen on tarpeellista toiminnan suunnittelun kannalta, mutta myös tiukkenevan taloustilanteen vuoksi. Jos seurakunta ei tulevina vuosina voi

9 Myrskylän seurakunta/kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA taloudellisista syistä ylläpitää kaikkea nykyistä toimintaansa, on hyvissä ajoin mietittävä, mitkä ovat painopisteet. Strategiaprosessi voidaan nähdä erillisenä sisältötyöskentelynä, jossa etsitään suuntaa seurakunnan toimintaan. Toinen vaihtoehto on kytkeä strategia vahvasti taloussuunnitteluun. Siinä tapauksessa strategiaan voidaan kirjata suunnitelma siitä, miten seurakunta jaksottaa ja rahoittaa tulevia investointeja kuten hautausmaan laajennus ja kirkon korjaus. Strategian painopisteen tulisi kuitenkin olla toiminnan suunnittelussa. Strategiaprosessi voi viedä useita kuukausia, mahdollisesti vuodenkin. Suurin hyöty saadaan, jos strategialuonnos voisi vaikuttaa jo ensi vuoden talousarvion laadintaan. Se edellyttää, että ensimmäinen laajempi valtuustokeskustelu olisi syyskuussa. Päätösesitys kirkkovaltuustolle: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että valtuusto a) käy lähetekeskustelun strategian valmistelusta ja b) nimeää strategiatyöryhmän. Työryhmän tehtävänä on tehdä pohjaesitys strategian eri osa-alueista, niin että kirkkovaltuusto voi ensi syyskuussa käydä ensimmäisen tarkemman keskustelun strategian sisällöstä. PÄÄTÖS: a) Kävi lähetekeskustelun. b) Strategiatyöryhmää ei nimetty. Ensimmäinen luottamushenkilöiden ja työntekijöiden keskustelu- ja ideointitilaisuus pidetään elokuussa. Tilaisuuteen pyydetään myös lääninrovasti Heikki Hakamies. 32 VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS KL 24:10 : Päätökseen, josta saa tehdä kirkollisvalituksen, on liitettävä valitusosoitus.[...] Päätöksen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, on liitettävä ilmoitus muutoksenhakukiellosta ja siitä, mihin säännökseen kielto perustuu. Päätösesitys: Puheenjohtaja antaa valitusosoituksen ja päättää kokouksen.. PÄÄTÖS: Puheenjohtaja antoi valitusosoitteen ja päätti kokouksen klo

10 Myrskylän seurakunta/kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSEN PUOLESTA: Myrskylässä Henrik Sjölund Puheenjohtaja Anne Anttila Sihteeri Kirkkovaltuuston tähän tehtävään valitsemina olemme tarkastaneet edellä olevan kirkkovaltuuston kokouksen pöytäkirjan. Jenny Eklund Pöytäkirjantarkastaja Rita Heinonen Pöytäkirjantarkastaja Tämän kokouksen pöytäkirjasta on ilmoitettu Myrskylän seurakunnan ilmoitustaululla ja tarkastettu pöytäkirja on ollut julkisesti nähtävänä Myrskylän seurakunnan kirkkoherranvirastossa Todistaa Myrskylän kirkkoherranvirastossa Anja Nurminen kirkkoherra

11 Myrskylän seurakunta/kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MYRSKYLÄN SEURAKUNTA VALITUSOSOITUS Kirkkovaltuusto MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Pöytäkirjan pykälät: 16, 18, 19, 24, 26, 30, 31, 32 Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot 1. Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom :n mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 2. Muun lainsäädännön mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 3. Hankintaa koskevista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8 a 2 momentin nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon 1. Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: HANKINTAOIKAISU Hankintaoikaisun tekeminen Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki ). Toimitusosoite Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: Käyntiosoite: Postiosoite: Telekopio: Sähköposti: Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Hankintaoikaisun sisältö Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi: oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. 1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on (tavarat ja palvelut), (terveydenhoito ja sosiaalipalvelut) ja (rakennus ja käyttöoikeusurakat)

12 Myrskylän seurakunta/kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Kirkollis- ja hallintovalitukset Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Helsingin hallinto-oikeus Ratapihantie 9, Helsinki Telekopio: Sähköposti: Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: 17, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29 Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: Valitusaika 30 päivää 30 päivää Kirkollisvalitus alistusasiassa Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli PL 142, Helsinki Käyntiosoite: Erottajankatu 7 A, V kerros Faksi (09) Sähköposti: Valitusaika 30 päivää Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät: 30 päivää PL 185 (Satamakatu 11), Helsinki Telekopio: Sähköposti: Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät: 30 päivää PL 29 (Meritullinkatu 10), Valtioneuvosto Telekopio: (kirjaamo) Sähköposti: Valitus markkinaoikeuteen Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (valitusosoitus). Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa kohdassa. Markkinaoikeuden yhteystiedot Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen: Valitusaika 14 päivää Postiosoite: PL 118, HELSINKI Käyntiosoite: Erottajankatu 1 3, Helsinki Telekopio:

13 Myrskylän seurakunta/kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Sähköpostiosoite: Muutoksenhakuajan laskeminen Valituskirjelmä Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmässä on ilmoitettava: valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmään on liitettävä: päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. Päätöksen voi saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Asia voidaan saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan

14 Myrskylän seurakunta/kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA päättymistä. Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 89 euroa ja markkinaoikeudessa 223 euroa, jollei lain 6 tai 7 :stä muuta johdu. Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.