Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 8-2011 1"

Transkriptio

1 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto Aika: klo Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi Virén varapuheenjohtaja, poistui klo aikana Fabritius Markku Ikonen Virpi Petas Ann-Mari Salminen Timo Viljaniemi Ari poissa Muut läsnäoloon oikeutetut: Sjölund Henrik Peltomäki Alli Anttila Anne kirkkovaltuuston puheenjohtaja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja, poissa talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOKOUKSEN AVAUS 126 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 127 KAHDEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKIJAN VALINTA 128 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 129 TIEDOTUSASIAT 130 KIRKKOHERRAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 131 KIINTEISTÖJEN JA ULKOALUEIDEN KATSELMUS 132 TALVIAJAN JUMALANPALVELUKSET SEURAKUNTAKODISSA 133 SEURAKUNNAN METSÄN UUDISTUS- JA METSÄNHOITOTYÖT 134 HAUTAUSMAAKAAVAN UUSIMINEN JA HAUTAUSMAAN MUODOSTAMINEN KIINTEISTÖKSI 135 HAUTAINHOITORAHASTON LAINAN KORKO 136 BUDJETIN VALMISTELU 137 KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE LAPSI-, NUORISO- JA PERHETYÖN TYÖRYHMÄ 139 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT UUSI PANKKIYHTEYSOHJELMA 140 SEURAAVAN KOKOUKSEN AIKA 141 OIKAISUVAATIMUSOHJE JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS LIITTEET 1. KIRKKOHERRAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET ESITYS METSÄNHOITOTYÖSOPIMUKSEKSI KOULUTUSSUUNNITELMA

2 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA ESITYSLISTA 125 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. PÄÄTÖS: Puheenjohtaja avasi kokouksen. 126 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvoston ohjesääntö 5 : Kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. KL 7:4: Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Päätösesitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 127 KAHDEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKIJAN VALINTA Viimeksi pöytäkirjantarkastajina toimivat Ari Viljaniemi ja Päivi Virén. Päätösesitys: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksen mukaan seuraavat paikalla olevat kirkkoneuvoston jäsenet. PÄÄTÖS: Valittiin Markku Fabritius ja Virpi Ikonen. 128 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Päätösesitys: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin. 129 TIEDOTUSASIAT Diakoniatyöryhmän muistio , lapsi-, nuoriso- ja perhetyön työryhmän muistiot 1.9. ja sekä musiikkityön työryhmän muistio nähtävinä kokouksessa Kirjuri-jäsentieto-ohjelman käyttöönotto siirtyy ensi vuoden puolelle Päätösesitys: Kirkkoneuvosto merkitsee asiat tiedoksi. PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi. 130 KIRKKOHERRAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Kirkkoherran viranhaltijapäätökset 13-15/11 ovat liitteenä 1. Päätösesitys: Kirkkoherran viranhaltijapäätökset 13-15/11 merkitään tiedoksi. PÄÄTÖS: Kirkkoherran viranhaltijapäätökset 13/11 ja 15/11 merkittiin tiedoksi. Päätettiin, että Tuija Forsström työskentelee hautausmaalla koulun syyslomaviikon

3 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA ajan ja kuukauden ajan maanantait ja perjantait. Hannu Johansén hoitaa suntion tehtävät lokakuussa. 131 KIINTEISTÖJEN JA ULKOALUEIDEN KATSELMUS Kirkkoneuvosto kiertää seurakunnan kiinteistöt ja ulkoalueet ja päättää korjaus- ja kunnostustoimista. Päätösesitys: Kirkkoneuvosto päättää tänä vuonna suoritettavasti korjauksista ja ensi vuodelle suunniteltavista korjaustarpeista. PÄÄTÖS: Päätettiin, että - kirkkoon ostetaan heti 2 laatikkoa kruunulamppuja - hankitaan nuottitelineisiin nuottivalot 10 kpl - pappilan vierestä rinne maisemoidaan, poistetaan haavat, uudelta hautausmaalta vanhat koivut poistetaan sekä ruumishuoneen takarinteestä poistetaan koivut ja maisemoidaan kauniiksi. Rakennustarkastaja Matti Männiköltä pyydetään lupa maisematyöhön. - seurakuntakodin pieni takahuone kunnostetaan työtilaksi, äänieristystä parannetaan ja vesiputket eristetään kuumuuden takia 132 TALVIAJAN JUMALANPALVELUKSET SEURAKUNTAKODISSA Strategianeuvottelussa esitettiin, että seurakunta voisi säästää lämmityskuluissa siirtämällä talviajan jumalanpalvelukset kirkosta seurakuntakotiin. Järjestelyssä on eri näkökulmia: Osa seurakuntalaisista toivoo jumalanpalvelusten olevan nimenomaan kirkossa, osa taas pitää seurakuntakotia hyvänä paikkana pieniin jumalanpalveluksiin. Monissa naapuriseurakunnissa kirkko on talviajan kiinni. Ainakin Askolassa talviaikana seurakuntakodin jumalanpalveluksiin on tullut enemmän väkeä kuin aikaisemmin vastaavana aikana kylmään kirkkoon. Jos sunnuntaina on muistotilaisuus, jumalanpalvelus on pääsääntöisesti kirkossa, jotta seurakuntakodin sali voidaan hyvissä ajoin laittaa valmiiksi hautajaisia varten. Ensi vuonna sunnuntaihautajaiset ovat kanttorijärjestelyn vuoksi yleensä klo 14. Ehtoollisenviettoon kirkon ulkopuolella tarvitaan tuomiokapitulin lupa. KJ 2:9, 2: Ehtoollista saadaan viettää, paitsi kirkossa, seurakunnan siunauskappelissa ja kappelissa, myös muussa paikassa, jonka tuomiokapituli on kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston esityksestä tähän tarkoitukseen hyväksynyt. Seurakuntakodilla on valmis alttari jumalanpalveluksia varten. Siinä on vain lyhyt polvistumiskaide, mutta se ei ole este ehtoollisenviettoon, koska ehtoollinen voidaan vastaanottaa myös seisten.

4 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Päätösesitys: Kirkkoneuvosto a) päättää, että jumalanpalvelukset tammikuun alusta maaliskuun loppuun asti pidetään pääsääntöisesti seurakuntakodilla. Jumalanpalveluksen paikka ilmoitetaan viikoittain kirkollisissa ilmoituksissa. b) anoo tuomiokapitulilta lupaa, että Myrskylän seurakuntakodilla saadaan viettää ehtoollista. PÄÄTÖS: a) Hyväksyttiin päätösesitys. b) Hyväksyttiin päätösesitys. 133 SEURAKUNNAN METSÄN UUDISTUS- JA METSÄNHOITOTYÖT Esittelijä: talouspäällikkö Anne Anttila Tänä vuonna hakatuille seurakunnan metsille tulisi tehdä tarvittavat uudistus- ja metsänhoitotyöt. Koskitukki Oy on ehdottanut seuraavia metsän uudistus- ja metsänhoitotöitä. Vielä tänä syksynä tulisi tehdä laikutus, laikku- ja ojitusmätästys, kustannusarvio näistä töistä n alv. Ensi keväänä tulisi tehdä taimien istutustyöt, kustannusarvio näistä töistä n alv. Karuimmat ja kivisemmät alat laikutetaan ja kylvetään männylle. Rehevimmät ja alavammat alat mätästetään ja istutetaan koivulla. Savikko istutetaan kuuselle. Koskitukki Oy huolehtii tilanomistajan puolesta metsälain vaatimusten mukaisista luvista ja ilmoituksista suoritettavan metsänhoitotyön osalta. Liitteenä metsänhoitotyösopimus. Päätösehdotus: Kirkkoneuvosto päättää, että Koskitukki Oy tekee tänä vuonna hakatun metsän hakkuualueen uudistus- ja metsänhoitotyöt metsänhoitotyösopimuksen mukaisesti. Sopimuksen allekirjoittaa talouspäällikkö. PÄÄTÖS: Päätösesitys hyväksyttiin muutoin paitsi ensi kevään koivujen taimien määrää tulisi puolittaa ja pyrkiä luontaiseen koivujen uudistamiseen. 134 HAUTAUSMAAKAAVAN UUSIMINEN JA HAUTAUSMAAN MUODOSTAMINEN KIINTEISTÖKSI Uuden hautausmaan hautausmaasuunnitelma (kartta) on vuodelta Kartta vaatii päivitystä useasta eri syystä: Kartta on ristiriidassa voimassaolevan asemakaavan kanssa. Karttaan merkitty hautausmaa-alue ulottuu Virastotiehen saakka. Mikäli Myrskylän kunnan asukasmäärä ei oleellisesti kasva, seurakunta ei luultavasti koskaan tule tarvitsemaan niin isoa hautausmaata. Suhteettoman suuri varaus hautausmaahan sitoo seurakunnan maankäyttöä. Koska vainajien tuhkaus on yleistymässä, hautausmaalle olisi hyvä saada erillinen uurna-alue ja mielellään myös tuhkan sirottelualue. Tämä onnistuu vain uusimalla hautausmaakaava.

5 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Seurakunnan pitää lähiaikoina rakentaa uusia rivejä arkkuhautoja varten. Laajennusta ei voi toteuttaa vanhan suunnitelman mukaan, vaan karttaan laajennusalueelle on saatava isompi käytävä, joka voidaan aurata talvella. (Laajennusalueen salaojitus on toteutettu 1987). Hautausmaakaava on paras uusia hyvissä ajoin ennen hautausmaan laajennusta, koska kaavan teettäminen ja hallinnollinen hyväksymisprosessi on hidas (vaatii tuomiokapitulin hyväksynnän). Hautausmaakaava on uusittava ennen kuin hautausmaat voidaan muodostaa omaksi kiinteistökseen hautaustoimilain mukaisesti. Vuoden 2004 alussa voimaan tulleen hautaustoimilain siirtymäsäännöksen 28 mukaan: Alue, joka tämän lain voimaan tullessa on hautausmaakäytössä ja joka ei ole erillinen kiinteistö, on kolmen vuoden kuluessa lain voimaantulosta muodostettava kiinteistöksi. Myrskylän seurakunnan vanhasta hautausmaasta kaksi pientä osaa on erotettu omaksi hautausmaa-tarkoitukseen varatuksi kiinteistöksi. Suurin osa vanhasta hautausmaasta ja koko uusi hautausmaa on edelleen osa seurakunnan Tyskas-tilaa. Seurakunnan tulee siis toimittaa lohkominen ja hautausmaiden muodostaminen omaksi kiinteistökseen hautaustoimilain määräysten mukaisesti. Lohkominen kannattaa suorittaa vasta sen jälkeen, kun uuden hautausmaan hautausmaakaava on uusittu. Uuden hautausmaan hautausmaakaavan uusiminen maksaa arviolta alv. Hautausmaiden muodostaminen omaksi kiinteistökseen maksaa n (perusmaksu 400, kiinteistön muodostaminen 785 ja eri numeroilla olevien hautausmaakiinteistöjen yhdistäminen 120 ). Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2012 talousarvioon varataan määrärahat uuden hautausmaan hautausmaakaavan uusimiseen ja 1400 hautausmaiden muodostamiseen omaksi kiinteistökseen. PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto päätti äänin 4-1, että hautausmaan uudistamis- ja kiinteistöasiaa ei toteuteta vuonna 2012 vaan siirretään toistaiseksi. 135 HAUTAINHOITORAHASTON LAINAN KORKO Esittelijä: talouspäällikkö Anne Anttila Äkillisten talousvaikeuksien vuoksi seurakunta otti tammikuussa lainaa hautainhoitorahastosta. Seurakunnan taloussääntö 14: Mikäli seurakunta lainaa rahaa erityiskatteiselta rahastolta, seurakunta maksaa rahastolle käyvän antolainauskoron. Mikäli tällainen rahasto lainaa rahaa seurakunnalta, rahasto maksaa seurakunnalle käyvän antolainauskoron.

6 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Pykälän selityksessä sanotaan: Kirkkoneuvosto päättää antolainauskorosta. Näin menetellään esimerkiksi silloin, kun seurakunta lainaa rahaa hautainhoitorahastolta tai testamenttirahastolta. Päätösesitys: Kirkkoneuvosto päättää, että seurakunta hautainhoitorahaston tilille maksetaan lainauksesta tullut korkomenetys eli 8 euroa. PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto päätti, että hautainhoitorahaston tilille maksetaan korkoa 3 % mukaan. 136 BUDJETIN VALMISTELU Ensi vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion pohja tehdään pääosin lokakuun aikana. Valmistelun helpottamiseksi on hyvä jo etukäteen saada kirkkoneuvoston kanta joihinkin yksityiskohtiin. Osa esityksistä on tehty strategianeuvottelussa ja kirkkovaltuuston keskustelussa Lisätulojen saamiseksi pappilan pieni asunto voidaan laittaa vuokralle. Tämä edellyttää pientä kunnostusta seurakuntakodin päätyhuoneeseen, jotta se toimisi kirkkoherran työtilana. Säästöjen saamiseksi luottamushenkilöpalkkioista voidaan luopua. Hankintakulua: kirkon kattokruunujen lamppuja 50 kpl n. 850 Musiikkityön työryhmä (kokous 26.9.) esittää 3000 määrärahaa kuoro- /orkesteriteoksen esitykseen ja myöhemmin tarkentuva summa gregoriaaniseen iltaan Ensi vuoden investoinneista tärkein on seurakuntakodin ja kirkon lämmitysremontti. Kuluvalle vuodelle suunnitelluista investoinneista jäivät talousvaikeuksien vuoksi toteuttamatta seurakuntakodin inva-luiskan ja wc:n rakentaminen, kirkon äänentoistolaitteiden uusinta ja kirkollisen esineistön inventointi. Talousarviota varten eri investoinnit tulee laittaa toteuttamisjärjestykseen. Päätösesitys: Kirkkoneuvosto päättää, että a) pappilan asunto vuokrataan ja luottamushenkilöpalkkioista luovutaan b) työalojen kokonaisbudjetit pyritään laatimaan tämän vuoden raameissa c) investoinneista lämmitysremontti asetetaan etusijalle. Seurakuntakodin invaluiskan ja wc:n rakentaminen ja muut investoinnit siirretään seuraavalle vuodelle. PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto päätti, että a) pappilan asunto 2 vuokrataan ja luottamushenkilöpalkkioista ei luovuta. Budjetti rakennetaan viime vuotta pienemmän verokertymän mukaisesti, arvioitu verokertymä b) päätösesitys hyväksyttiin. c) investoinneista digitointi on pakollinen. Lämmitysremontin suunnitteluun varataan määräraha. Inva-luiska ja wc toteutetaan järkevästi seurakunnan resurssien puitteissa. Selvitetään seurakuntakodin lämmön talteenotto.

7 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2012 Työntekijöiden koulutussuunnitelma 2012 on liitteessä 3. Päätösesitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy työntekijöiden koulutussuunnitelman vuodelle PÄÄTÖS: Hyväksyttiin päätösesitys. 138 LAPSI-, NUORISO- JA PERHETYÖN TYÖRYHMÄ Salla Westman on pyytänyt eroa seurakunnan lapsi-, nuoriso- ja perhetyön työryhmän puheenjohtajan tehtävästä perhesyiden vuoksi. Työryhmässä jatkavat kirkkoneuvoston nimeäminä Marja Lähdemäki ja Auli Korhonen ja kutsuttuna jäsenenä Helena Ruokasmäki-Häkkinen. Työryhmään on pyydetty erityisesti nuorisotyötä tuntevia jäseniä. Päätösesitys: Kirkkoneuvosto a) myöntää Salla Westmanille eron lapsi-, nuoriso- ja perhetyön työryhmän jäsenyydestä. b) nimittää lapsi-, nuoriso- ja perhetyön työryhmälle uuden puheenjohtajan vuoden 2012 loppuun asti. PÄÄTÖS: a) Hyväksyttiin päätösesitys. b) Puheenjohtajaksi nimetiin Marja Lähdemäki. 139 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 1) UUSI PANKKIYHTEYSOHJELMA KULTALINKKI 7.1 Kultalinkki on yrityksille ja pienyrityksille tarkoitettu pankkiyhteysohjelma. Seurakunta on käyttänyt Kultalinkki-ohjelmistoa laskujen maksuun ja tilien seurantaan. Nykyinen seurakunnan Kultalinkin 6 palvelu on käytettävissä asti, jonka jälkeen palvelu päättyy. Seurakunnan tulisi tehdä uusi pankkiyhteyssopimus Kultalinkistä 7.1. Sopimuksen allekirjoittaa talouspäällikkö. Päätösesitys: Kirkkoneuvosto päättää, että seurakunta ottaa käyttöön uuden Kultalinkin ja tekee pankkiyhteyssopimuksen Kultalinkistä 7.1. Sopimuksen allekirjoittaa talouspäällikkö Anne Anttila. PÄÄTÖS: Markku Fabritius jääväsi itsensä tämän pykälän ajaksi. Hyväksyttiin päätösesitys.

8 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA SEURAAVAN KOKOUKSEN AIKA Päätösesitys: Kirkkoneuvoston seuraava kokous pidetään klo 17. Kirkkovaltuuston seuraava kokous pidetään klo 19. Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden seuraava strategianeuvottelu on klo 18. PÄÄTÖS: Päätösesitys hyväksyttiin. 141 OIKAISUVAATIMUSOHJE JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS Päätösesitys: Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimusohjeen ja päättää kokouksen. PÄÄTÖS: Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimuksen ja päätti kokouksen klo KOKOUKSEN PUOLESTA: Anja Nurminen Puheenjohtaja Anne Anttila Sihteeri Kirkkoneuvoston tähän tehtävään valitsemina olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja siinä tehtyjen päätösten mukaiseksi. Myrskylässä 2011 Myrskylässä 2011 Markku Fabritius Pöytäkirjantarkastaja Virpi Ikonen Pöytäkirjantarkastaja Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on ollut julkisesti nähtävänä Myrskylän seurakunnan kirkkoherranvirastossa 2011 Todistaa Myrskylän kirkkoherranvirastossa 2011.

9 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA MYRSKYLÄN SEURAKUNTA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA Kirkkoneuvosto Pöytäkirjan pykälä 141 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Pöytäkirjan pykälät: 125, , 136, 140, 141 Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pöytäkirjan pykälät: 126, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 139 Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto Kirkkolain 24 luvun 3 :n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Pöytäkirjan pykälät: Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot 1. Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 mom:n, 2. hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, 3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 :n, tai 4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8a :n 2 mom. nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon 1. Pöytäkirjan pykälät: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Myrskylän seurakunnan kirkkoneuvosto Keskustie 2, Myrskylä Telekopio: (019) Sähköposti: Pöytäkirjan pykälät: 126, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 139 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi: oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan 1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on (tavarat ja palvelut), (terveydenhoito ja sosiaalipalvelut) ja (rakennus ja käyttöoikeusurakat)

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Aika 12.2.2015 klo 17.30 19.35 Paikka Aitolahden kirkko, Jenseninkatu 4 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Eskelinen Riina-Eveliina

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Aika Paikka 29.10.2014 klo 17.00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Alaja, Riitta Eskelinen,

Lisätiedot

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä)

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 KOKOUSAIKA: Maanantai 26.3.2007 Kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU Inarin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään, jos Jumala niin suo, 15. toukokuuta 2014 klo 18.00 Ivalon kirkon seurakuntasalissa. ASIALUETTELO

Lisätiedot

-2, ALMAAS 25.2.2015 19:00

-2, ALMAAS 25.2.2015 19:00 -2, ALMAAS 25.2.2015 19:00 Kokousaika 25.2.2015 klo 19.00 Kokouspaikka Sievin kunnantalo KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 23.4.2009 klo 18.00 19.40 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 Kokousaika Tiistai 25.11.2014 kello 16.30 20.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 1/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20 Paikka Mäntsälän kunnantalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

HELSINGIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(6)

HELSINGIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(6) HELSINGIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(6) Aika: torstai 12.11.2014 klo 17.00 Paikka: Läsnä: Poissa: Kutsuttuna: Uspenskin katedraalin krypta Kanavakatu 1, 00160 Helsinki Lampinen Maria, puheenjohtaja

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

PERTUNMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1/9 Markunkuja 2 19430 Pertunmaa 19.3.2015

PERTUNMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1/9 Markunkuja 2 19430 Pertunmaa 19.3.2015 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1/9 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat Aika Paikka Torstai 19.3.2015 klo 12.00 14.30 Seurakuntakoti x Hannu Niskanen x Raili Toivonen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot