Kunnan omistamien asuntojen vuokrien tarkistaminen. Poikkeamishakemus Kiinteistö Oy Sau-Herra. Kunnan ilmoituslehti vuodelle 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnan omistamien asuntojen vuokrien tarkistaminen. Poikkeamishakemus Kiinteistö Oy Sau-Herra. Kunnan ilmoituslehti vuodelle 2015"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto Kunnanhallitukselle tiedoksi Kunnan omistamien asuntojen vuokrien tarkistaminen Poikkeamishakemus Kiinteistö Oy Sau-Herra Kunnan ilmoituslehti vuodelle 2015 Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano Poliisin lupapalveluja koskeva yhteispalvelusopimus Vanhusväestön asuntojen korjaustoimintaan myönnetyt avustukset

2 KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16/2014 sivu 333 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana ) Savukosken kunnanvirasto Haapakoski Raimo Halonen Jouni Harju Irja Peltoniemi Helena Pääkkö Mervi Karpeeki Teuvo Jäsen Puheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen, vpj Varajäsen (Ahvenainen Jouni) POISSA Ahvenainen Jouni Orava Juho Kilpimaa Kari Jäsen Jäsen Valtuuston I varapuheenjohtaja MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Kilpelä Reijo Savukoski Jouko Mulari Antti Karjalainen Katja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todettiin. ASIAT :t Valtuuston puheenjohtaja Valtuuston II varapuheenjohtaja Esittelijä Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Helena Peltoniemi ja Mervi Pääkkö. Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS Jouni Halonen Katja Karjalainen Pöytäkirja on tarkistettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Savukoski, Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Helena Peltoniemi Aika ja paikka Savukoski, Mervi Pääkkö Allekirjoitus Todistaa ilmoitustaulun hoitaja Taimi Kuosku

3 KUNNANHALLITUKSELLE TIEDOKSI Khall 174 Saapuneet pöytäkirjajäljennökset: 1. Teknisen lautakunnan pöytäkirja Lapin Jätehuolto ky:n yhtymähallituksen pöytäkirjat 6-7/ Lapin Jätehuolto ky:n yhtymäkokouksen ptk 2/2014 Valtiovarainministeriö: 4. Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuuden muutoksista vuodelle Päätös harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen myöntämisestä vuonna 2014 Verohallinto: 6. Verojen tilityserittely marraskuulta 2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö: 7. Valtionosuuden yksikköhinnat vuodelle 2015 Lapin ELY-keskus: 8. Päätös taksilupien enimmäismäärän vahvistamisesta 9. Joukkoliikennepalvelujen hankintapäätös, reittipohjainen käyttöoikeussopimus Fimea: 10. Päätös Pelkosenniemen apteekin apteekkiluvan myöntämisestä Aluehallintovirasto: 11. Ohjeet liikuntapaikkojen perustamishankkeiden vuosien rahoitussuunnitelmaehdotuksien laatimiseen ja vuoden 2015 valtionapuhakemuksiin Lapin eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta: 12. Eläkeläiskortin käyttöön ottaminen Raportit: 13. Jätteestä hyötykäyttöön hankkeen loppuraportti (osa B) Poron sivutuotteiden mahdollisuuksia Kunnanjohtaja: Merkitään tiedoksi. Kunnanhallitus: Merkittiin tiedoksi

4 KUNNAN OMISTAMIEN ASUNTOJEN VUOKRIEN TARKISTAMINEN Khall 175 Liite Rakennusmestari Muissa kuin aravarahoitteisissa asunnoissa on vuokrasopimukseen otettu ehto vuokran tarkistamisesta kunnan vuokratoimikunnan ja kunnanhallituksen päättämällä tavalla. Vuokran tarkistuksessa on sovittu noudatettavaksi asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain (481/95) 99 :ssä annettuja ohjeita ja vuokrankorotusperusteita. Korotusperusteena on tällöin vuosittain vähintään asumisen kuluttajahinnan mukaisen indeksin muutos. ARA:n vuokranmääritysohjeiden mukaan tehdyt laskelmat osoittavat, että korotustarvetta on kunnan aravarahoitteisissa asunnoissa. Vuokran korottamisen tulee olla vuokralaiselle kohtuullinen. Vapaarahoitteisten vuokrahuoneistojen vuokria korotetaan edellisen korotuksen jälkeisen asumisen kuluttajahinnan mukaisen indeksin nousun verran. Erityistä ilmoitusaikaa korotuksen voimaantuloa varten ei laissa ole säädetty. Vuokrasopimuksissa on sovittu, että korotettu vuokra tulee voimaan 2 kk:n kuluttua postitse lähetetyn korotusilmoituksen tekemistä lähinnä seuraavan alkavan vuokranmaksukauden alusta. Kunnanhallitus on tarkistanut ja korottanut vuokria viimeksi marraskuussa 2013 ja uudet vuokrat tulivat voimaan Kiinteistötoimikunta käsittelee maanantaina omassa kokouksessa asuinvuokrahuoneistojen vuokrien tarkistamista. Tehdyt kiinteistökohtaiset laskelmat ja uudet vuokrat esitellään kunnanhallituksen kokouksessa. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää korottaa asuinhuoneistojen vuokria liitteenä olevan esityksen mukaisesti. Ilmoitukset vuokrien korotuksesta lähetetään vuokralaisille välittömästi ja uudet vuokrat tulevat voimaan alkaen. Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin

5 POIKKEAMISHAKEMUS KIINTEISTÖ OY SAU-HERRA Khall 176 Rakennusmestari Kiinteistö Oy Sau-Herra hakee poikkeamista Savukosken kunnalta saadakseen muuttaa kiinteistönsä nykyisiä liike- ja toimistotiloja asunnoiksi. Tarkoitus on muuttaa kaksi liikehuoneistoa ja kaksi toimistohuoneistoa asunnoiksi. Kiinteistö Oy Sau-Herra sijaitsee kolmella eri tilalla: Elinko RN:o 2:13, Lisä-Elinko RN:o 120:3 ja Liikekulma RN:o 2:142 Savukosken kirkonkylän asemakaavan alueella. Tilojen pinta-ala on yhteensä m 2. Savukosken kirkonkylän asemakaavassa Kiinteistö Oy Sau-Herra sijaitsee korttelissa 39, jossa on kaavamerkintä AL II. Tämä merkintä on asuin-, liike- ja toimistorakennusten käyttöön tarkoitettujen toimintojen korttelialue, johon voidaan rakentaa kaksikerroksinen rakennus. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan poikkeamisvalta kuuluu pääsääntöisesti kunnalle lukuun ottamatta muutamia MRL määrittämiä tapauksia mm. uuden rakennuspaikan muodostumista ranta-alueelle. MRL 171 mukaan kunta voi myöntää poikkeuksen muista kuin uuden rakennuspaikan muodostumista koskevasta rakentamisesta. Kiinteistö Oy Sau-Herralle on myönnetty rakennuslupa nykyisen kiinteistönsä rakentamiseen Myönnettyä rakennuslupaa on muutettu vuonna 1989, kun kahdesta toimistosta on muutettu asuinhuoneistoja. Vuonna 1998 on myös haettu rakennuslupaa muuttaa kaksi liikehuoneistoa kolmeksi asunnoksi. Osittain nämä aikaisemmat hankkeet ovat päällekkäisiä nykyisen kanssa, kun kaikkia rakentamisia ei ole toteutettu. Käyttötarkoituksen muutoksen kohteet ovat liiketila 2, huoneistoala 94 m 2, liiketila 5, huoneistoala 58,5 m 2, toimistotila 6, huoneistoala 64 m 2 ja toimistotila 9, huoneistoala 47 m 2. Yhteensä muutettavan käyttötarkoituksen huoneistoala on 263,5 m 2. Rajanaapureita kuullaan kirjallisesti poikkeamishakemuksen johdosta. Poikkeamista haetaan MRL 125 :n määräyksestä saada rakennuslupa käyttötarkoituksen muutokselle. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää myöntää Kiinteistö Oy Sau- Herralle poikkeamisen saada muuttaa rakennuksen käyttötarkoitusta muuttamalla liike- ja toimistotiloja asuinkäyttöön. Tämä poikkeamispäätös on voimassa kaksi vuotta päätöksen antopäivästä. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on haettava hankkeelle rakennuslupa../..

6 POIKKEAMISHAKEMUS KIINTEISTÖ OY SAU-HERRA Khall 176./.. Rakentamisen ei katsota aiheuttavan haittaa eikä vaarantavan luonto- tai maisema-arvoja. Rakentaminen toteutetaan sellaisessa korttelissa, johon asuinkäyttöön tuleva rakentaminen on sallittua nykyisellä asemakaavalla. Hanke ei estä myöhempää kaavoitusta eikä vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Hanke ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen. Rakentaminen toteutetaan myös Savukosken kunnan rakennusjärjestyksen mukaisesti. Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin

7 KUNNAN ILMOITUSLEHTI VUODELLE 2015 Khall 177 Liite Toimistosihteeri Kunnalliset ilmoitukset on julkaistu vuosia paikkakunnalla ilmestyvässä paikallislehdessä. Kunnan ilmoituslehden valinta on kilpailutettu vuodelle 2013 sisältäen option eli sopimuksen voimassaoloajan pidentämisen vuodeksi Tarjouksia pyydettiin Koti-Lapilta, Lapin Kansalta, Lappilaiselta ja Sompio lehdiltä. Koti-Lappi lehden tarjous oli kokonaistaloudellisesti hinnaltaan edullisin ja kunnan ilmoitukset vuonna 2013 ja 2014 on julkaistu Koti-Lappi lehden Savukosken kunta tiedottaa palstalla. Lisäksi kunta on voinut käyttää ilmoitustensa julkaisemiseen muitakin kuin ilmoituslehteä, mikäli se on ilmoitettavan asian kannalta ollut tarkoituksenmukaista. Kokonaisuudessaan kunnan ilmoituskustannukset vuonna 2013 ovat olleet noin euroa. Kunnan ilmoituslehtihankinta on reilusti alle kansallisen kynnysarvon jäävä pienhankinta, johon ei sovelleta hankintalakia. Kuitenkin hankinta on edullisimman tarjouksen saamiseksi perusteltua kilpailuttaa. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus pyytää Koti-Lapilta, Lapin Kansalta, Lappilaiselta ja Sompio lehdiltä tarjouksia kunnallisten ilmoitusten julkaisemisesta vuodelle 2015 liitteenä olevan tarjouspyyntökirjeen mukaisesti. Kunnanhallitus: Keskustelun jälkeen kunnanvirastolle annettiin oikeus tarkentaa tarjouspyyntökirjettä. Päätösehdotus hyväksyttiin tehdyllä lisäyksellä

8 KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Khall 178 Kuntalain 25 :n mukaan hallituksen asiana on vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Käsiteltävänä on valtuuston kokousten ja päätökset. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus toteaa valtuuston kokousten ja päätökset lainvoimaisiksi ja päättää panna ne täytäntöön. Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin

9 POLIISIN LUPAPALVELUJA KOSKEVA YHTEISPALVELUSOPIMUS Khall 179 Liite Poliisi on antanut Savukoskella tiettyjä lähinnä lupahallintoon liittyviä palveluita. Poliisi on karsimassa palveluverkkoaan ja tarjoaa kunnille mahdollisuutta, jossa kunta toimeksisaajana hoitaa osan ko. palveluista. Poliisi maksaisi korvausta palvelun järjestämisestä asiakaspalvelukertojen mukaan asiakaspalvelutapahtuman sisällöstä riippuen 2,50 4,50 euroa/ asiakaspalvelukerta. Poliisin kanssa on valmisteilla yhteispalvelusopimus, jossa kunta ja poliisi sopivat yhteispalvelun järjestämisestä ja yksityiskohdista. Yhteispalvelusopimukseen sisältyisi, että poliisin oma virkailija tulee antamaan erikseen sovittaessa ajanvarauksella asiakkaille sellaisia palveluita, joita kunnalla ei ole sopimuksen mukaan valtuutusta antaa. Tällöin poliisihallinto hoitaisi myös sopimuksessa kunnalle muutoin määritellyt yhteispalvelutehtävät. Tätä varten kunta varaisi poliisin käyttöön toimitilat kunnanvirastolta. Lisäksi asiakkaiden käytössä olisi Virtu-palvelupiste. Poliisi kustantaisi mahdollisten tarpeellisten lisälaitteiden hankinnat. Poliisi esittää toimitilan käytöstä korvausta 50 euroa kuukaudessa. Tällä hetkellä poliisin antamat lupapalvelut Savukoskella koostuvat pääosin ajokorttilupakäsittelyistä, joita on noin 50 kpl vuodessa. Liitteenä sopimusluonnos ja lupapalveluvalikoima asiakaspalvelutehtävineen. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus antaa kunnanvirastolle valtuudet sopia poliisin lupapalveluja koskevan sopimuksen lopullisesta muodosta Lapin poliisilaitoksen kanssa ja allekirjoittaa sopimus. Olettaen, että Lapin poliisilaitoksen kanssa päästään sopimukseen yhteispalvelusta, kunnanhallitus valtuuttaa kunnanviraston toimeksi antamaan yhteispalvelutehtävien hoidon hallintotoimiston toimistovirkailijalle sekä nimeämään ensimmäiseksi varahenkilöksi sosiaalitoimiston toimistosihteerin ja toiseksi varahenkilöksi hallintotoimiston toimistosihteerin. Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin. Allekirjoitettu sopimus tuodaan kunnanhallitukselle tiedoksi

10 VANHUSVÄESTÖN ASUNTOJEN KORJAUSTOIMINTAAN MYÖNNETYT AVUSTUKSET Khall 180 Liite Tekninen toimisto Eduskunta hyväksyi lisätalousarvion, jossa korjaus-, energiaja terveyshaitta-avustuslain mukaisiin avustuksiin varattiin 10 miljoonaa euroa. Avustuksia voitiin lisätalousarvion mukaan ensisijaisesti myöntää vanhusten ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjaamisiin sekä liikkumisesteiden poistoon asuinrakennuksista. Ylimääräinen hakuaika oli Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on on antamallaan päätöksellä vahvistanut Savukosken kunnan määrärahaosuudeksi korjausavustuksiin 820 euroa. Vanhusväestölle tarkoitettu avustus voidaan myöntää 65 -vuotta täyttäneille ja tuen myöntämisessä otetaan huomioon sosiaalinen tarkoituksenmukaisuus ja taloudellinen tarpeellisuus. Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, ettei hakijaruokakunnan pysyvät tulot kuukaudessa ylitä asetettuja tulorajoja. Korjausavustus voidaan myöntää vain ympärivuotisessa asuinkäytössä olevaan asuinrakennukseen. Hyväksyttäviä toimenpiteitä ovat esim. peseytymis- ja saniteettitilojen rakentaminen, rakennuksen lämmöneristyksen ja tiiviyden parantaminen, LVIS -järjestelmien ja esteettömyyden parantaminen sekä vesi- ja jätehuollon ja sähköistyksen kohtuulliset liittymiskustannukset. Avustettavia ovat myös energiatehokkuutta parantavat ja kustannuksiltaan kohtuulliset korjaukset. Avustuksen suuruus on enintään 40 % hankkeen hyväksytyistä kustannuksista. Korjausavustukset maksetaan töiden edistymisen mukaan joko yhdessä tai useammassa erässä ja aina toteutuneiden kustannusten perusteella. Määräaikaan mennessä jätettiin yksi hakemus. Liitteenä tiedot avustuksen hakijasta, toimenpiteistä ja kustannuksista. Kunnanjohtaja: Hallitus myöntää 820 euroa vanhusväestön korjausavustusta yhdelle hakijalle liitteen mukaisesti. Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin

Talousarvion toteutuminen tammi-syyskuulta 2013. Kunnan omistamien asuntojen vuokrien tarkistaminen

Talousarvion toteutuminen tammi-syyskuulta 2013. Kunnan omistamien asuntojen vuokrien tarkistaminen ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai klo 15.00-18.30 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 Kunnanhallitukselle tiedoksi Talousarvion

Lisätiedot

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013. Hakepolttoaineen toimitussopimuksen purkaminen

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013. Hakepolttoaineen toimitussopimuksen purkaminen Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 27.5.2014 klo 17.00-18.35 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 82 83 84 85 86 87 88 89 Kunnanhallitukselle tiedoksi Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Poikkeamishakemus Jari ja Eeva Tuviala. Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportista

Poikkeamishakemus Jari ja Eeva Tuviala. Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportista ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai klo 17.00-19.40 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 180 181 182 183 184 186 187 188 189 Kunnanhallitukselle tiedoksi Poikkeamishakemus Jari ja Eeva

Lisätiedot

Koulukeskuksen pukukoppi / varaston urakkakilpailu. Koulukeskuksen peliareenan urakkakilpailu

Koulukeskuksen pukukoppi / varaston urakkakilpailu. Koulukeskuksen peliareenan urakkakilpailu ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 26.6.2012 klo 17.00-18.55 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 Kunnanhallitukselle

Lisätiedot

Kunnanhallitus. KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 11.03.2014 klo 17.00-17.52. Paikka Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t

Kunnanhallitus. KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 11.03.2014 klo 17.00-17.52. Paikka Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 1 ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai klo 17.00-17.52 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Kunnanhallitukselle tiedoksi Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman

Lisätiedot

Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Savukosken Vanhustenkotiyhdistys ry:n lainan takaus

Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Savukosken Vanhustenkotiyhdistys ry:n lainan takaus SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 29.6.2015 klo 17.00-19.27 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 20 Järjestäytymisasiat 2 21 1-2 Kaukolämpöliiketoiminnan

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus / Metsähallitus Lappi. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivitys 2015 2016. Kunnanjohtajan viran koeajan päättyminen

Maa-aineslupahakemus / Metsähallitus Lappi. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivitys 2015 2016. Kunnanjohtajan viran koeajan päättyminen Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 27.4.2015 klo 17.00-19.09 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 56 57 58 59 60 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Kunnanhallitukselle tiedoksi

Lisätiedot

Kaukolämpöliiketoiminnan myynti Savukosken Lämpö Oy:lle. Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Lähihoitajan tehtävän haettavaksi ilmoittaminen

Kaukolämpöliiketoiminnan myynti Savukosken Lämpö Oy:lle. Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Lähihoitajan tehtävän haettavaksi ilmoittaminen Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 22.6.2015 klo 17.30-18.46 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 Kunnanhallitukselle tiedoksi

Lisätiedot

Kunnan tilin ja Business Cardin käyttöoikeus. Asunto-osakeyhtiöiden ja vuokratalojen fuusioselvityksen jatko

Kunnan tilin ja Business Cardin käyttöoikeus. Asunto-osakeyhtiöiden ja vuokratalojen fuusioselvityksen jatko Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 24.11.2014 klo 15.00-18.10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 160 161 162 163 164 165 166 167 169 170 171 172 Kunnanhallitukselle

Lisätiedot

SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta. KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 20.02.2014 klo 18.00. Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t

SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta. KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 20.02.2014 klo 18.00. Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 20.02.2014 klo 18.00 Paikka Savukosken kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tiedoksi lautakunnalle Teknisen

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen tammi-kesäkuulta 2014. Yleishallinnon talousarvion tarkistaminen. Asunto-osakeyhtiö Martintuvan osakkeiden myynti

Talousarvion toteutuminen tammi-kesäkuulta 2014. Yleishallinnon talousarvion tarkistaminen. Asunto-osakeyhtiö Martintuvan osakkeiden myynti SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstai 9.10.2014 klo 15.00-16.08 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 21 Järjestäytymisasiat 2 22 1 Talousarvion

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 VESILAHDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 Kokousaika Tiistai 24.4.2012 klo 19.00 22.20 Kokouspaikka Rakennustoimisto Osallistujat Jäsen: Varajäsen: Päätöksentekijät Alakoski Virpi Ala-Orvola Markku

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi

Kunnanhallitus. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 8/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 25.4.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä 328 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 643 329 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1. 16.4.2010 klo. 10.00 14.00. Karigasniemen koulu

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1. 16.4.2010 klo. 10.00 14.00. Karigasniemen koulu Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 01/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179 Kunnanhallitus 09.06.2014 AIKA 09.06.2014 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 112 Kokouksen järjestäytyminen 181 113 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 27.11.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 565 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

79 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 43 * 80 Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1. 31.12.2005

79 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 43 * 80 Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1. 31.12.2005 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 4/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.2.2006 klo 17.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 79 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00

nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00 KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00 KOKOUSPAIKKA Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky:n tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2014

Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky:n tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2014 Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 8.6.2015 klo 17.00-17.45 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 86 87 88 89 90 91 92 93 94 Kunnanhallitukselle tiedoksi Pelkosenniemen-Savukosken

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10

Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 34 Käyttökustannusten valtionosuuspäätökset vuodelle 2008

Kunnanhallitus. 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 34 Käyttökustannusten valtionosuuspäätökset vuodelle 2008 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 4.2.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

38. Kunnanvaltuuston päätösten 6.2.2012 täytäntöönpano...55

38. Kunnanvaltuuston päätösten 6.2.2012 täytäntöönpano...55 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 5.3.2012 Käsiteltävät asiat 38. Kunnanvaltuuston päätösten 6.2.2012 täytäntöönpano...55 39. kansaneläkelaitoksen vuonna 2011 perimän elatusavun valtion saatavien ja elatustuen

Lisätiedot