Opetusministeriön ja Opetushallituksen vuosia koskevan tulossopimuksen liite 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opetusministeriön ja Opetushallituksen vuosia 2007-2009 koskevan tulossopimuksen liite 2"

Transkriptio

1 Arvio Tavoite Tavoite Tavoite YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS Koulutustakuu: perusopetuksen suorittaneiden välitön sijoittuminen koulutukseen Ammatilliseen peruskoulutukseen sijoittuneet % 36,7 38,4 38,5 38,5 38,3 38,5 Lukiokoulutukseen sijoittuneet % 54,8 54,1 54,5 55,0 55,0 55,0 Perusopetuksen lisäopetukseen sijoittuneet % 2,6 2,5 2,5 3,0 3,7 4,0 Sijoittuneet yhteensä % 94,2 95,5 95,5 96,5 97,0 97,5 Sijoittuneiden määrä Oppivelvollisuuden kokonaan laiminlyöneet ja oppivelvollisuusiän ohittaneet ilman päättötodistusta Oppivelvollisuuden laiminlyöneet Oppivelvollisuuden ohittaneet ilman päättötodistusta Koulutuksen läpäisy ja tutkintoon johtavan koulutuksen keskeyttäminen 1) Lukiokoulutuksen kolmessa vuodessa suorittaneet % 76,5 (2003) 77,3 77,5 78,0 78,5 80,0 Amm. perustutkinnon kolmessa vuodessa suorittaneet % 59,7 61,5 Lukiokoulutuksen keskeyttäneet % 2,2 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 Ammatillisen peruskoulutuksen keskeyttäneet % 2) 10,8 9,7 9,0 8,5 8,0 7,5 Yrittäjyys Yrittäjien ammatti- tai erik.ammattitutkinnon suorittaneet Tietoyhteiskunta Tietoliikenneyhteyksien nopeus >= 100Mb/s %:lla peruskouluista %:lla lukioista %:lla amm.opl:sta %:lla amm.aikuisk.opl:sta %:lla vap.sivistystyön.opl:sta oppilasta/opetuskäytössä oleva tietokone %:lla peruskouluista %:lla lukioista %:lla amm.opl:sta %:lla amm.aikuisk.opl:sta %:lla vap.sivistystyön.opl:sta Kansalaisvaikuttaminen Demokratiaindikaattori valmis (yhteistyössä opm:n kanssa) 1) Lukuvuoden aikana opintonsa keskeyttävät, jotka eivät sijoitu muualle koulutusjärjestelmään 2) Tilasto ei sisällä näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen perustutkintoon valmistavaa koulutusta, oppisopimuskoulutusta eikä erityisoppilaitoksissa järjestettävää koulutusta

2 OPETUKSEN JA OPPIMISEN KEHITTÄMINEN Vaikuttavuus ja toiminnalliset tulokset Julkaisu työvoima- ja koulutustarpista Ennakoinnin sähköinen tietopalvelu Ensti, kävijöiden käynnit keskimäärin/kk Lukiokoulutukseen yht.haussa valitut muut kuin suomen- tai ruotsinkiel. % 1,9 2,2 1,8 2,5 2,8 3,0 Tasa-arvosuunnitelmat oppilaitoksissa % 100 AP-IP osallistujat * 1. luokkalaisista % 40,7 43, * 2. luokkalaisista % 22,5 25, * Erityisopetus % Kouluhyvinvointisuunitelma oppilaitoksissa % 100 Kouluterveyskysely * Keskiv. tai vaikea masentuneisuus % * Ei koe tulevansa kuulluksi koulussa % * Koulukiusattuna kerran viikossa tai useammin % Opetussuunnitelman perusteet * Perusopetus (seuranta) * Lukiokoulutus (seuranta) * Ammatillinen perustutkinto Tutkinnon perusteet Selvitys amm. perustutkintojen muutostarpeista 1 1 (jatko) Näyttöjen käyttöönoton tuki * Kansalliset ammattiosaamisen näyttöaineistot 49 2 * Kokeilut * Kokeiluopetussuunnitelmat * Kokeilevat koulutuksen järjestäjät Työpaikalla tapahtuvan oppimisen edistäminen * Koulutetut tp-ohjaajat * Toteutuneet opettajien työelämäjaksot * Raportti kokeilussa käytetyn työ- ja toimintakykyopassin toimivuudesta 1 * Työ- ja toimintakykypassi 1 Valtionavustusten käsittelyaikamittari valmis

3 JA SEURANTA Oppimistulosten arvioinnit (käynnissä olevat) Oppimistulosten arvioinnit (loppuraportit) Muut arvioinnit * Erillisarvioinnit * Merenkulkuopetuksen ulkoinen arviointi (- 07) 1 * Oppimistulokset ammattiosaamisen näyttöjen perusteella 4 Arvioinnin kehittämishankkeet Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten näyttöperusteinen seurantajärjestelmä Laadunhallinnan kehittämishankkeet Laatupalkintokilpailut Selvitys amm. koulutuksen laadunhallinnan tilasta ja CQAF:n periaatteiden toteutumisesta Suomessa 1 1 Koulutuksen määrälliset indikaattorit - julkaisu RUOTSINKIELINEN KOULUTUS Suunnitelma ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon kokoamisen edistämisestä ruotsinkielisen koulutuksen osalta 1

4 KOULUTUSTIEDOTUS JA OPISKELIJAVALINTAJÄRJESTELMÄT Amm. ja lukiokoulutuksen sähköinen hakuja koulutustietojärjestelmä malli toteutus laajennus Koulutusoppaat Koulutusoppaiden painosmäärät Koulutustiedon latauksiin liittyvät haut koulutusnettipalvelusta 4,0 milj. 5,4 milj. 6,4 milj. 7,0 milj. 8,0 milj. 9,0 milj. Opiskelijavalintajärjestelmät Opiskelijavalinnan hakijämäärät Nettihakijoiden määrä Nettihakijoiden osuus hakijamäärästä 18 % 22 % 21 % 24 % 48 % 54 % OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS Täydennyskoulutustilaisuudet Täydennyskoulutuksiin osallistuneet Suoritetut opintopisteet Lähiopetuspäivät Asiakastyytyväisyys: tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä % 73 Keskeyttäneet opiskelijat 232 KOULUTUKSEN KANSAINVÄLISTYMINEN Raportti ammatillisen koulutuksen kansainvälistymisen tilasta 1 Tutkintojen tunnustaminen * Europass - liikuvuuspassit Tutk.tunnustamista kosk. päät. keskim. käsittelyaika (kk) 3,1 4, * Tutk. tuunn. / Asiakastyytyväisyyskysely asteikolla 1-5 (tutk. tunn)

5 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUSJÄRJESTELMÄ Perustiedonkeruut Kustannustiedonkeruu Tarkastukset y valmis RAKENNERAHASTOASIAT Loppuraportit kpl uusi kausi kpl 5 Rahoituksen sidontaprosentti 99, uusi kausi Rahoituksen maksatusprosentti uusi kausi 30 Koulutus- ja tiedotustilaisuudet Tutkimukset ja selvitykset Asiakastyytyväisyys (1-5) 3, Rahoitushakemusten käsittelyaika kk Maksatushakemusten käsittelyaika kk VÄHÄLEVIKKISEN OPPIMATERIAALIN TUOTTAMINEN Tarvekartoitus ja pitkän aikavälin suunnitelma 1 Uudet oppikirjat oheismateriaaleineen Maksuton digitaalinen oppimateriaali (kpl)

6 MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA Julkisoikeudelliset suoritteet Opetushallinnon tutkinnot Päätökset korkeakoulututkinnon tunnustamisesta Valtion kielitutkinnot Näyttötutkinnot:tutkintotoimikunnat Näyttötutkinnot: tutkintomaksut (kpl) Liiketaloudelliset suoritteet Koulutettavapäivät Näyttötutkintojen järjestämisedellytysten arvioinnit Tilatut konsultoinnit ja arvioinnit Ulkomaisten tutkintojen vastaavuuslausunnot Myydyt vähälevikkiset oppimateriaalit Myydyt julkaisut Uudet maksulliset julkaisut Muu uusi materiaali MAPAkoulutusten asiakastyytyväisyyskysely (1-5) 4,2 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 FYYSISTEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN KEHITTÄMINEN Opiskeluymp. kehitt. liittyvät oppaat Asuntolatoiminnan laatustandardit

7 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Kannattavuus Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus Julkisoikeudelliset suoritteet- Tuotot Kustannukset Kustannusvastaavuus % Liiketaloudelliset suoritteet Tuotot Kustannukset Kustannusvastaavuus % HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN Henkilötyövuodet (momentti ) Henkilötyövuodet (muut momentit) Määräaikaiset koko henkilöstömäärästä % 17,7 21,2 22,0 20,0 19,0 18,0 Työtyytyväisyysindeksi 3,15-3,3 3,4 3,4 3,5 Sairaspoissaolot, työpäivää/htv 8,9 10,4 9,5 9 8,8 8,7 Ennaltaehkäisevän työterveyshuollon kustannukset työterveyshuollon kustannuksista % Koulutustasoindeksi 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 6

Projektin ohjausryhmä: Oppijan projektiryhmä (Opetus- ja kulttuuriministeriö)

Projektin ohjausryhmä: Oppijan projektiryhmä (Opetus- ja kulttuuriministeriö) ESISELVITYSRAPORTTI 1 (54) AIKUISKOULUTUKSEN HAKUPALVELU ESISELVITYSRAPORTTI ESISELVITYSRAPORTIN TIEDOT Versio 1.0 Laatija Sari Ellonen ja Anu Suurnäkki Laatimispäivämäärä 5.6.2012 Hyväksyjä Hyväksymispäivämäärä

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Koul Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kuv Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen oppimistulosten

Lisätiedot

TUTKE 2 TOIMEENPANON TUKIMATERIAALI

TUTKE 2 TOIMEENPANON TUKIMATERIAALI Luonnos 6.5.2014 TUTKE 2 TOIMEENPANON TUKIMATERIAALI OSA 1. Osaamisperusteisuus todeksi - TUTKE 2 toimeenpano OSA 2 Osaamisperusteinen koulutuksen järjestäminen askelmerkkejä siirtymisen tueksi 1 6.5.2014

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TILASTOT JA LAADUN OHJAUS. Erityisasiantuntija Soili Jaarinen. Oppisopimuskoulutuksen laadunvarmistus-seminaari

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TILASTOT JA LAADUN OHJAUS. Erityisasiantuntija Soili Jaarinen. Oppisopimuskoulutuksen laadunvarmistus-seminaari Oppisopimuskoulutuksen laadunvarmistus-seminaari OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TILASTOT JA LAADUN OHJAUS Erityisasiantuntija Soili Jaarinen Kirjoittajan nimi Soilli Jaarinen Tilaisuuden nimi Oppisopimuskoulutuksen

Lisätiedot

Kansanopistojen talouspäivät 2009 Ajankohtaista rahoituksesta ja tiedonkeruusta. 18.11.2009 Helsinki Raakel Tiihonen

Kansanopistojen talouspäivät 2009 Ajankohtaista rahoituksesta ja tiedonkeruusta. 18.11.2009 Helsinki Raakel Tiihonen Kansanopistojen talouspäivät 2009 Ajankohtaista rahoituksesta ja tiedonkeruusta 18.11.2009 Helsinki Raakel Tiihonen Valtionosuuksien yhdistäminen, ns. yhden putken malli Yhden putken valtionosuudet Opetus-

Lisätiedot

PELASTUSOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009-2012

PELASTUSOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009-2012 13.9.2007 Dnro 405/7.9.1/07 PELASTUSOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009-2012 JA TULOSSUUNNITELMA 2008 PELASTUSOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009-2012 JA TULOSSUUNNITELMA 2008 1. JOHDON

Lisätiedot

OKM /2/591/2015 9.2.2015. Jakelussa mainituille

OKM /2/591/2015 9.2.2015. Jakelussa mainituille OKM /2/591/2015 9.2.2015 Jakelussa mainituille Asia: Ennakkotieto Järjestämislupahakemus: lukiokoulutus, ammatillinen peruskoulutus ja ammatillinen aikuiskoulutus Vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjien

Lisätiedot

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä SUOMI Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop sekä Ammatillinen erityisopetus kansallisen raportin yhteenveto European Agency for Development in Special Needs

Lisätiedot

Laatustrategian vaikutukset ammatillisen oppilaitoksen arkeen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Laatustrategian vaikutukset ammatillisen oppilaitoksen arkeen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatustrategian vaikutukset ammatillisen oppilaitoksen arkeen Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen laadunhallinta Lähtökohtia Ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan keskeisiä periaatteita:

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus

Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus Kehittämisehdotukset Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:23 Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus Kehittämisehdotukset Opetus-

Lisätiedot

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 212:1 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Lisätiedot

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI JOULUKUU 2010

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI JOULUKUU 2010 LIITE OSELA 24.2.2011 TAMPEREEN KAUPUNKI OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI JOULUKUU 2010 Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen Osaamisen ja elinkeinojen

Lisätiedot

1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 5

1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 5 1 Sisällysluettelo 1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 5 2.1 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma... 5 2.2 Maakunnan väestön ja aluetalouden

Lisätiedot

Pirjo Nuotio (toim.) TIIVISTELMÄ MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN KOULUTUKSEN ARVIOINTIRAPORTISTA

Pirjo Nuotio (toim.) TIIVISTELMÄ MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN KOULUTUKSEN ARVIOINTIRAPORTISTA Pirjo Nuotio (toim.) TIIVISTELMÄ MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN KOULUTUKSEN ARVIOINTIRAPORTISTA Opetushallitus Arviointi 9/2001 Pirjo Nuotio, Heidi Backma, Marja-Leena Pernu ja Margareeta Sisättö

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPAS. Opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPAS. Opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPAS Opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle Tämä opas on tarkoitettu oppisopimusopiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle. Oppaaseen on koottu oppisopimukseen

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOLLE SYKSYLLÄ 2010

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOLLE SYKSYLLÄ 2010 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 12.11.2010 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOLLE SYKSYLLÄ 2010 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Jyväskylän yliopiston monialaisen

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Päivi Tynjälä Anu Räisänen Veikko Määttä Keijo Pesonen Antti Kauppi Petri Lempinen Rabbe Ede Manu Altonen Risto Hietala Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Arviointiraportti

Lisätiedot

VAPAAN SIVISTYSTYÖN OPPILAITOSTEN PALVELURAKENNE OPPILAITOSTEN KOULUTUSTARJONTA

VAPAAN SIVISTYSTYÖN OPPILAITOSTEN PALVELURAKENNE OPPILAITOSTEN KOULUTUSTARJONTA 3.12.2014 VAPAAN SIVISTYSTYÖN OPPILAITOSTEN PALVELURAKENNE OPPILAITOSTEN KOULUTUSTARJONTA 1. JOHDANTO... 2 2. TUTKINTOON JOHTAMATON AIKUISKOULUTUS... 5 2.1 Vapaana sivistystyönä järjestetty koulutus...

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

Tunnusta ja tunnista opittu!

Tunnusta ja tunnista opittu! Tunnusta ja tunnista opittu! Vapaan sivistystyön opitun tunnustaminen formaalissa oppilaitoksissa Selvitys muodoista, käytänteistä, yhteistyösuhteista ja ongelmista. Jukka Määttä 30.9.2003 Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

Puheen vuoro 4/2004. Muutoksessa on mahdollisuus osaamisella turvallisuutta muutokseen. SAK:n koulutuspoliittinen puheenvuoro

Puheen vuoro 4/2004. Muutoksessa on mahdollisuus osaamisella turvallisuutta muutokseen. SAK:n koulutuspoliittinen puheenvuoro Puheen vuoro 4/2004 Muutoksessa on mahdollisuus osaamisella turvallisuutta muutokseen SAK:n koulutuspoliittinen puheenvuoro SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ Lisätietoja: Saana Siekkinen puh. (09)

Lisätiedot

AMMATTISTARTTI verkostoseminaari 24.-25.11.2010

AMMATTISTARTTI verkostoseminaari 24.-25.11.2010 AMMATTISTARTTI verkostoseminaari 24.-25.11.2010 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET Madaltaa siirtymiskynnystä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen ja

Lisätiedot

Educa Opetusalan valtakunnallinen koulutustapahtuma

Educa Opetusalan valtakunnallinen koulutustapahtuma Educa Opetusalan valtakunnallinen koulutustapahtuma Koulutus uudistuu iso laiva käännettäväksi? 25.1.2014 Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma Taustalla maailmantalouden

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Marika Koramo (toim.) KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Koonti Opetushallituksen valtionavustusrahoituksella tuetuista ammattikoulutuksen kansainvälistymishankkeista Raportit

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma

Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma Tietojenkäsittelyn perustutkinto Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma, datanomi Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma Informaatioteknologiapalvelujen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

SISAASIAINMINISTERION JA PELASTUSOPISTON VALINEN TULOSSOPIMUS 2012

SISAASIAINMINISTERION JA PELASTUSOPISTON VALINEN TULOSSOPIMUS 2012 Sisäasiainministeriö Tulossopimus id7001707 6.2.2012 02.02 SMDno/2011/1169 1 (20)...... SISAASIAINMINISTERION JA PELASTUSOPISTON VALINEN TULOSSOPIMUS 2012 Postiosoite: PL26 00023 Valtioneuvosto Käyntiosoitteet:

Lisätiedot

Osaamispisteitä kertyy, kun niitä vastaava osaaminen on osoitettu. Yli-insinööri Timo Repo

Osaamispisteitä kertyy, kun niitä vastaava osaaminen on osoitettu. Yli-insinööri Timo Repo Osaamispisteitä kertyy, kun niitä vastaava osaaminen on osoitettu Yli-insinööri Timo Repo Lähtökohtia työelämälähtöisyyden lisäämisestä/osaavan työvoiman tarve yhteinen kieli koulutukselle ja työelämälle

Lisätiedot