KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKONTTORIN JULKAISEMA. HELSINKI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KERTOMUS 36. 1923. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKONTTORIN JULKAISEMA. HELSINKI. 1926."

Transkriptio

1 KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKONTTORIN JULKAISEMA. HELSINKI

2 SISÄLLYSLUETTELO. Siv. Alkulause III I. Kaupunginvaltuusto. A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat 3 1. Kaupunginasemakaavaa koskevat k y s y m y k s e t 3 2. Kiinteän omaisuuden hankintaa tai kaupungille kuuluvan tuollaisen omaisuuden luovutusta koskevat k y s y m y k s e t 6 3. Kaupungin kiinteän omaisuuden vuokra- ja muuta nautintaoikeutta koskevat asiat Kaupungille kuuluvain rakennusten käyttämistä määrättyihin tarkoituksiin sekä sellaisten rakennusten teettämistä ja kunnossapitoa koskevat asiat Muut k a u p u n g i n kiinteää omaisuutta koskevat a s i a t B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat 66 C. Muut asiat 133 II. Rahatoimikamari. A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat Kysymykset kiinteän omaisuuden hankinnasta ja kaupungille kuuluvan tuollaisen omaisuuden siirrosta Kaupungin kiinteän omaisuuden vuokra- ja muuta nautintaoikeutta sekä tilapäistä käyttöoikeutta koskevat asiat Muut kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat a s i a t B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat 213 C. Muut asiat 244 III. Tilastokonttori 1* IV. Satamahallitus 5* V. Palotoimikunta 21* VI. Köyhäinhoitolautakunta 25* VII. Kaupunginkirjasto 44* VIII. Rakennustarkastuskonttori 51* IX. Majoituslautakunta 53* X. Holhouslautakunta 54* XI. Oikeusaputoimisto 56* XII. Sosialilautakunta 59* XIII. Työnvälitystoimisto 66* XIV. Naisten työtuvat 74 XV. Vuokrantarkkailulautakunta 79 XVI. Verotusvalmistelukunta 81 XVII. Kaupunginmuseo 83 XVIII. Musiikkilautakunta 85 XIX. Raittiuslautakunta 88 XX. Urheilulautakunta 91 XXI. Maatalouslautakunta 92 XXII. Kansanpuistot 101 XXIII. Kaupungin yleisten töiden hallitus 104 XXIV. Puhtaanapitolaitos 117 Asialuettelo 121 Helsinki 1926, Mercator'in Kirjapaino Osakeyhtiö

3 ALKULA USE. Esilläoleva, kolmaskymmeneslcuudes vuosikerta Kertomus Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta" on toimitettu pääasiallisesti saman suunnitelman mukaisesti kuin aikaisemmat saman sarjan vuosikerrat. Osastojen luku on kuitenkin toiselta puolen lisääntynyt maatalouslautakunnan ja -konttorin toiminnasta annetulla selostuksella ja toiselta puolen vähentynyt palkkalautakunnan antamalla kertomuksella, jonka toiminta päättyi 1922 vuoden loputtua. Osastot I (kaupunginvaltuusto) ja II (rahatoimikamari) ovat laaditut tilastokonttorissa. Muita asianomaisten johto- ja lautakuntain kaupunginvaltuustolle lähettämiä vuosikertomuksia on tilastokonttorissa muodollisesti paranneltu> jolloin eräitä kertomuksia on lyhennetty jättämällä pois vähemmän tärkeitä yksityisseikkoja. Kaikki päivämäärät ja numerot on, mikäli on käynyt päinsä, tarkistettu, jolloin, kuten aikaisemmissakin vuosikerroissa, lukuisia oikaisuja on tehty. Osastot III XXIV, jotka olivat painovalmiit ennen osastoja I ja II, ovat painetut erityisin sivunumeroin niin pian kuin tämä kävi mahdolliseksi. Asialuettelo on laadittu saman suunnitelman mukaan kuin aikaisemmin. Helsingissä, heinäkuun 26 p:nä Otto Bruun.

4 OIKAISTAVIA. Siv. 82, riv. 19 ylh., on: Puhtaanapitohallituksen; lue: Puhtaanapitolaitoksen. 168, 6 alh., on liitettävä seuraava otsake: Tilusvaihto Kaisaniemenkadun järjestämisen johdosta. 64% 2 alh., on: 55 /o; lue 50 /o.

5 I. Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuutettuina olivat: Joulukuun 4 ja 6 p:nä 1920 valittuina vuosiksi Toimittaja A. Aalto. Kirvesmies K. J. Aalto. Pankinjohtaja H. Aminoff. Ylijunailija K. Th. Boström 1 ). Filosofiantohtori neiti J. af Forselles. Johtaja Y. Harvia. Professori A. L. Hjelmman. Ompelija I. Kantanen. Lääketieteentohtori F. Langenskiöld. Yliarkkitehti H. Lindberg. Johtaja I. Lindfors. Puuseppä M. W. Längholm. Lehtori E. Meinander. Kirjaltaja V. Mikkola. Rouva F. Pietikäinen. Sähköteknikko Y. Y. Salovaara 2 ). Professori O. Tarjanne. Johtaja K. A. Widenius. Professori Y. Voionmaa. Suomen ammattijärjestön puheenjohtaja M. Wäisänen. Joulukuun 5 ja 6 p:nä 1921 Insinööri E. von Frenckell. Pankinjohtaja T. Grotenfelt. Taloudenhoitaja A. Halme. Kirkkoherra K. Y. Hurmerinta. Toimittaja R. Itkonen. Filosofiantohtori S. Ivalo. Kansakoulunopettaja A. Jansson 3 ). Kirvesmies J. Kivilahti. Pankinjohtaja J. A. Levonius. Sorvari T. Hj. Långström. valittuina vuosiksi Sementtityöntekijä P. Nevalainen. Lakitieteenkandidaatti G. Norrmen. Kirvesmies M. Paasivuori. Filosofiantohtori K. A. Paloheimo. Filosofiantohtori H. Ramsay. Toimittaja R. A. Sillanpää. Kirjanpitäjä neiti B. Tabelle. Johtaja Y. Tanner. Lääkintöneuvos A. Tollet. Taloudenhoitaja E. A. Tuomi. Joulukuun 4 ja 5 p:nä 1922 valittuina vuosiksi Agronomi F. Behm. Lakitieteentohtori L. Ehrnrooth. Professorinrouva H. Gebhard. Kirjaltaja K. F. Hellgren. Kamreeri Y. Hougberg. Kivityöntekijä Y. J. Huuskonen. Insinööri G. Idström. Kirvesmies D. Karvonen. Muurari A. E. Leino. Johtaja J. Lundson. Professori K. A. Moring. Kansakoulunjohtaja A. Noponen. Sähkömonttööri O. W. Oksanen. Kauppias E. Paulig. Kirjelajittelija P. Rahikainen. Leipuri Y. Salomaa. Rehtori M. Sergelius. Lämmittäjä J. Sillanpää. Professori A. A. Tulenheimo. Neiti F. Tuliniemi. *) Ks vuod. kert. siv ) Ks vuod. kert. siv ) Kaupunginvaltuutetuksi valittiin ylijunailija K. Th. Boström, mutta kun hän, ollen varajäsenenä vuosina , oli jo kutsuttu valtuutetuksi, tuli hänen tilalleen varajäsen A. Jansson. KunnalL kert

6 % I. Kaupunginvaltuusto. 2 Valtuutettujen varajäseninä olivat: Ammattientarkastaja I. Grönberg. Konttoristi E. V. Fagerholm. Kansakoulunopettaja J. E. Janatuinen. Varatuomari G. Leopold. Esittelijäsihteeri N. Mannio. Rouva E. K. Peltola. Valittuina vuosiksi Kirvesmies M. Huotari. Valittuina vuosiksi Valittuina vuosiksi Konemestari F. Hj. Pihl. Kirjanpainaja K. F. Puromies. Tarkastaja M. Sillanpää. Rakennusmestari I. W. Udd. Ylitirehtööri B. Wuolle. Insinööri G. G. Elmgren. Insinöörinrouva J. Markelin-Svens- Filosofiantohtori S. Frosterus. son. Opettajatar P. af Heurlin. Talonmies O. J. Rantanen. Lakitieteenkandidaatti K. V. Holma. Rouva O. Tainio. Toimitsija A. Louhi. Insinööri W. Äström. Sittenkun vt Kivilahti oli ilmoittanut olevansa estynyt ottamaan osaa kaupunginvaltuuston työhön, vapautettiin 1 ) hänet valtuuston jäsenyydestä, ja hänen tilalleen tuli varajäsen Peltola. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana toimi vuoden varrella lakitieteentohtori Ehrnrooth ja varapuheenjohtajana johtaja Tanner. Kaupunginvaltuuston valmisteluvaliokuntaan kuuluivat, paitsi valtuuston puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa, vuoden alkupuoliskolla valtuutetut Hjelmman, Huuskonen, Ivalo, Leino, Norrmen, Ramsay, Salovaara, Tarjanne ja Tollet, vuoden jälkipuoliskolla valtuutetut Hjelmman, Huuskonen, Ivalo, Leino, Levonius, Mikkola, Norrmen, Ramsay ja Tollet. Kaupunginvaltuuston ensimmäisen sihteerin virkaa hoiti lakitieteenkandidaatti E. Cavonius, toisen sihteerin virkaa filosofianmaisteri K. Rein ja valiokunta-asiain sihteerin virkaa filosofianmaisteri H. Dalström. Notaarin virkaa, jonka nimi vuoden varrella muutettiin 2 ) kielenkääntäjän viraksi, hoiti kielenkääntäjä K. V. Puuska, paitsi helmi kesäkuun aikana, jolloin filosofianmaisteri A. Gyllenbögel sijaisena hoiti virkaa. Kaupunginvaltuusto kokoontui vuoden varrella 22 kertaa. Vuoden varrella saapui 665 asiaa. Näistä ja vuoden alussa edelliseltä vuodelta jäljellä olleista 142 asiasta ratkaistiin 611 ja poistettiin 19, joten vuoteen 1924 ratkaisemattomina siirtyi 177 asiaa. Kaupunginvaltuuston pöytäkirjain pykäläluku oli 584 ja valtuuston puolesta lähetettyjen kirjeiden luku 703. Kaupunginvaltuuston vuonna 1923 käsittelemistä asioista mainitaan seuraavat:!) Valt. pöytäk ) S:n

7 3 A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat. 1. Kaupunginasemakaaväa koskevat kysymykset Tonttien yhdistäminen. Sittenkun kaupunginvaltuusto vuonna 1922 puolestaan oli hyväksynyt 1 ) kaupunginasemakaavan muutosehdotuksen, joka tarkoitti VI kaupunginosan korttelin n:o 120 kaikkien tonttien yhdistämistä yhdeksi tontiksi, ilmoitti 2 ) maistraatti sisäasiainministeriön s. v. joulukuun 1 p:nä vahvistaneen mainitun kaupunginasemakaavan muutoksen. Niinikään ilmoitti 3 ) maistraatti, että mainittu ministeriö joulukuun 1 p:nä 1922 oli vahvistanut kaupunginvaltuuston s. v. hyväksymän 4 ) kaupunginasemakaavan muutoksen, joka tarkoitti VI kaupunginosan korttelissa n:o 112 olevain Pursimiehenkadun tonttien n:ojen 5 ja 6 yhdistämistä. Kaupunginvaltuusto päätti seuraavissa tapauksissa tehdä valtioneuvostolle esityksen alempana mainittujen tonttien yhdistämistä tarkoittavan kaupunginasemakaavan muutoksen aikaansaamiseksi: I kaupunginosan korttelissa n:o 30 olevat tontit n:ot 4, 5 ja 22 (ent. seuraja raatihuoneen tontit) 5 ), sisäasiainministeriön vahvistama 6 ) huhtikuun 3 p:nä; «XIII kaupunginosan korttelissa n:o 427 olevat Runebergkadun tontit n:ot 29 ja 31 7 ), sisäasiainministeriön vahvistama 8 ) toukokuun 26 p:nä sillä ehdolla, että yhdistämällä syntyvää uutta tonttia ei saa rakentaa enempää kuin mitä olisi laita, jos alkuperäiset tontit olisi rakennettu kumpikin erikseen; I kaupunginosan korttelissa n:o 4 olevat Aleksanterinkadun tontti n:o 6 ja r Katariinankadun tontti n:o 1 9 ), sisäasiainministeriön vahvistama 10 ) samoin ehdoin lokakuun 2 p:nä; uusi tontti oli merkittävä Katariinankadun n:o 7:ksi; XIV kaupunginosan korttelissa n:o 525 olevat Floratien tontit n:ot 6 ja 8 n ), sisäasiainministeriön samoin ehdoin vahvistama 12 ) lokakuun 31 p:nä; uusi tontti oli merkittävä Floratien n:o 7:ksi; sekä XIII kaupunginosan korttelissa n:o 407 olevat Töölönkadun tontti n:o 4 ja Dagmarkadun tontti n:o 6 13 ); uusi tofitti oli merkittävä Dagmarkadun tontiksi n:o 4 a. Muut kaupunginasemakaavan muutokset. Hyväksyttyään 14 ) Kaisaniemen uuden kansakoulutalon luonnospiirustukset päätti 15 ) kaupunginvaltuusto valtioneuvostolta anoa siitä aiheutuvan mainitun koulun Puutarhakadun varrella olevan tontin kaupunginasemakaavan muutoksen vahvistamista. Täyttäen kaupunginvaltuuston antaman tehtävän 16 ) oli kaupungin yleisten töiden hallitus laadituttanut ehdotuksen XII kaupunginosan korttelien n:ojen 382 ja 383 kaupunginasemakaavan muutokseksi, jotka korttelit oli varattu tuberkulosia sairastavain henkilöjen asuntojen paikaksi. Tämän ehdotuksen mukaan molemmat korttelit jaettaisiin kahteen tonttiin ja varattaisiin näistä Viipurinkadun n:oiksi 19 ja 23 merkityt vastaisia tarpeita varten, kun taas molemmat toiset, Tammisaarenkadun n:o 7:ksi ja Heinolankadun n:o 7:ksi merkityt, luovutettaisiin kyseessä olevaan tarkoitukseen. Tämän hyväksyen päätti 17 ) valtuusto valtioneuvostolta anoa ehdotetun kaupunginasemakaavan muutoksen vahvistusta.!) Ks vuod. kert. siv ) Valt. pöytäk ) S:n ) Ks vuod. kert. siv ) Valt. pöytäk ; ks vuod. kert. siv ) Valt. pöytäk ) S:n ) S:n ) S:n ) S:n S:n 12, «) S:n l3 ) S:n ) Ks. tätä kert. siv > Valt. pöytäk ) Ks vuod. kert. siv. 18. l7 ) Valt. pöytäk

8 % I. Kaupunginvaltuusto. 4 Sen johdosta että valtioneuvosto oli myöntynyt kaupunginvaltuuston esitykseen x ) ent. Uudenmaanpataljoonan kasarmitontin kohdalla, I kaupunginosan korttelissa n:o 20 olevan ranta-alueen vaihtamisesta mainitun tontin kaakkoiskolkkaan, oli kaupungin yleisten töiden hallitus valtuuston kehoituksesta 2 ) laatinut ehdotuksen siitä aiheutuvaksi kaupunginasemakaavan muutokseksi. Valtuusto päätti 3 ) hyväksyä ehdotuksen ja anoa valtioneuvostolta sen vahvistusta. Kaupunginvaltuuston puolestaan vuonna 1922 hyväksyttyä 4 ) X kaupunginosan tehdaskorttelin nro 296 kaupunginasemakaavan muutosehdotuksen, ilmoitti 5 ) maistraatti sisäasiainministeriön s. v. joulukuun 12 p:nä vahvistaneen mainitun kaupunginasemakaavan muutoksen. Maistraatin ilmoituksen 6 ) mukaan vahvisti sisäasiainministeriö helmikuun 19 p:nä kaupunginvaltuuston vuonna 1922 tekemän päätöksen 4 ) VI kaupunginosan korttelin n:o 120 julistamisesta tehdaskortteliksi ynnä siitä aiheutuvan kaupunginasemakaavan muutoksen, kuitenkin siten, ettei mainitussa korttelissa saanut harjoittaa ympäristöä häiritsevää teollisuutta. Erinäisten korttelin n:o 478 tonttien sisäiset rakennusrajat. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 7 ) puolestaan kaupungin yleisten töiden hallituksen laati- * man ehdotuksen XIV kaupunginosan korttelissa n:o 478 olevain tonttien n:ojen 12, 39, 54 ja 56 sisäisiksi rakennusrajoiksi ja päätti anoa valtioneuvostolta mainittujen rakennusrajain vahvistamista. Kordtelin n :o 88 asuntotonttien korkeustason muutos. Sittenkun V kaupunginosan korttelissa nro 88 olevan Uudenmaankadun asuntotontin nro 29 omistaja, kustannusosakeyhtiö Otava oli anonut, että tontin korkeustasoa korotettaisiin vähintään 1.5 metriä sekä naapuritonttien, Uudenmaankadun nrojen 5 ja 6, omistaja, Osakeyhtiö Comfort yhtynyt mainittuun anomukseen, oli rakennuskonttorin kaupunginasemakaavaosasto yksissä neuvoin kaupungingeodeetin kanssa laatinut ehdotuksen puheenalaisten tonttien pihamaan korkeusmittojen muutokseksi. Hyväksyen ehdotuksen päätti 8 ) kaupunginvaltuusto lähettää sen maistraatin vahvistettavaksi. Tonttien rajalinjain korkeusafeman määrääminen. Rakennuskonttorin laatiman ehdotuksen XIV kaupunginosan korttelissa nro 517 olevain tonttien rajalinjain korkeusaseman määräämiseksi päätti 9 ) kaupunginvaltuusto puoltolauseineen lähettää maistraatin vahvistettavaksi. Mustikkamaan jaoituskaava. Myöntäessään 1923 vuoden budjettia käsitellessään 70,000 markan määrärahan tien teettämiseksi Mustikkamaan satamasta saarella olevaan ravintolaan, oli kaupunginvaltuusto määrännyt, että ehdotus saaren jaoittamisesta kansanpuistoksi oli ennen tien teettämistä esitettävä valtuustolle. Tämän johdosta lähetti kaupungin yleisten töiden hallitus valtuustolle kaupunginasemakaava-arkkitehdin yksissä neuvoin kansanpuistojen valvojan kanssa laatiman ehdotuksen Mustikkamaan käyttämiseksi kansanpuistoksi. Tällöin oli otettu huomioon saarella sijaitseva ravintola, ulkoilmateatteri, uimahuone y. m. rakennukset. Saaren keskiosaan oli varattu paikka urheilu- ja juhlakentille. Päätie, joka johtaa saaren lounaisniemekkeestä itään, sekä tie ravintolasta juhlakentille tulisivat 5 metriä leveiksi, juhlakentän ja saaren pohjoisosassa olevan laiturin välinen tie sitävastoin 8 1) Ks vuod kert. siv ) Valt. pöytäk n 3 ) S:n ) Ks vuod. kert. siv ) Valt. pöytäk ) S:n ) S:n ) S:n ) S:n

9 % I. Kaupunginvaltuusto. 5 metrin levyiseksi. Kustannukset teiden teosta oli arvioitu 270,000 markaksi. Sittenkun urheilulautakunta antamassaan lausunnossa m. m. oli vaatinut suunnitellun urheilukentän suurentamista ja kaupungin yleisten töiden hallitus sen jälkeen oli laadituttanut uuden jaoituskaavaehdotuksen, jota myöskin rahatoimikamari puolsi, hyväksyi 1 ) kaupunginvaltuusto viimemainitun ehdotuksen. Aatekilpailun toimeenpaneminen ratapihaan rajoittuvan kaupungin alueen järjestämiseksi. Käsiteltäessä kaupungin yleisten töiden hallituksessa valtioneuvoston tiedustelua korttelin nro 198 luovuttamisesta sinne rakennettavaa postitaloa varten oli herätetty kysymys kaupungin ratapihaan rajoittuvaa kaupunginaluetta koskevan kaupunginasemakaavakilpailun toimeenpanemisesta. Hallituksen rahatoimikamarille asiassa tekemän esityksen johdosta tiedusteli kamari sen jälkeen rautatiehallitukselta, missä määrin hallituksen puolelta oli odotettavissa harrastusta ja myötävaikutusta tuollaisen kilpailun varalta ja lähetti, suotuisan vastauksen saavuttua hallitukselta, asian edelleen valmisteltavaksi kaupungin yleisten töiden hallitukseen. Viimemainittu hallitus ilmoitti kuitenkin, että Suomen kaupunginrakentajain liitto oli ottanut tehtäväkseen asian selvittelyn, johon sisältyi myös ehdotuksen laatiminen kilpailuohjelmaksi huomioon ottamalla sekä valtionrautateitten että kaupungin edut. Liitto, joka tätä tarkoitusta varten oli asettanut valiokunnan, johon kuuluivat kaupunginjohtaja A. Castren rahatoimikamarin ja rataosastonjohtaja A. Gruner rautatiehallituksen edustajana sekä arkkitehdit B. Jung ja H. Andersin, insinööri G. Idström ja kaupunginasemakaava-arkkitehti B. Brunila, lähetti sen jälkeen kamarille ehdotuksen kilpailuohjelmaksi lausuen samalla toivomuksenaan, että jäseniksi palkintolautakuntaan kutsuttaisiin kaksi ulkomaalaista asiantuntijaa. Sittenkun kilpailu-ohjelmaehdotukseen oli tehty erinäisiä pieniä muutoksia kaupungin yleisten töiden hallituksen ja rautatiehallituksen ehdotuksesta sekä viimemainittu hallitus kulkulaitosten ja yleisten töiden hallitukselta oli.anonut 150,000 markan määrärahaa rautatiehallituksen osuuden suorittamiseen kilpailukustannuksista, teki rahatoimikamari esityksen 2 ) asiassa kaupunginvaltuustolle. Siinä huomautti kamari kuinka tärkeätä sekä kaupungille että valtionrautateille oli saada onnistunut ehdotus ratapihaan rajoittuvien alueiden järjestelyksi, ottamalla huomioon monet, osaksi keskenään ristiriitaiset edut, liikenneteknillisessä, taloudellisessa ja esteettisessä suhteessa. Siihen nähden ei kamari ollut pitänyt arvioituja kilpailukustannuksia, 350,000 markkaa, mistä määrästä kaupungin osalle tulisi 200,000 markkaa, liian suurina. Kamari esitti kaupunginvaltuuston päätettäväksi: että järjestetään kilpailu kaupungin ratapihaan rajoittuvan kaupunginalueen järjestelyksi; että hyväksytään kilpailuohjelma-ehdotus rahatoimikamarin laatimassa muodossa; että 1924 vuoden menosääntöön merkitään tätä tarkoitusta varten 200,000 markan määräraha; että valtuusto puolestaan valitsee viisi jäsentä palkintolautakuntaan, joista kaksi ulkomaalaista asiantuntijaa, sekä että jätetään Suomen arkkitehtiliiton ja Suomen kaupunginrakentajain liiton tehtäväksi valita kumpikin yksi jäsen lautakuntaan; sekä että rahatoimikamari valtuutetaan määräämään kilpailun päättymisaika.!) Valt. pöytäk ) Valt. pain. asiakirj. n:o 3 vuodelta 1924.

10 % I. Kaupunginvaltuusto. 6 Asiaa esiteltäessä päätti 1 ) kaupunginvaltuusto 1924 vuoden menosääntöön merkitä tätä tarkoitusta varten ehdotetun määrärahan mutta muilta kohdin ottaa asian käsiteltäväksi valtuuston toisessa kokouksessa vuonna Kiinteän omaisuuden hankintaa ja kaupungille kuuluvan tuollaisen omaisuuden luovutusta koskevat kysymykset Valtion ja Helsingin kaupungin välinen, Vikin sotilasvirkataloa g. m. koskeva tilusvaihto. Senaatille vuonna 1912 tekemässään esityksessä oli rahatoimikamari anonut, että Helsingin kaupunkiin rajoittuva Vikin sotilasvirkatalo luovutettaisiin kaupungille joko oston kautta tai siten, että kaupunki saisi vaihtaa jonkun omistamansa tilan tähän virkataloon, ja oli hallitsija seuraavana vuonna senaatin alistuksesta myöntynyt siihen, että mainittu virkatalo saatiin vaihtaa johonkin muuhun Uudenmaan läänissä sijaitsevaan, suunnilleen samanarvoiseen tilaan. Asia jäi sen jälkeen lepäämään, kunnes kamari vuonna 1918 uudestaan otti sen käsiteltäväksi ilmoittaen valtioneuvostolle kaupungin olevan halukkaan Vikin tilan lisavastikkeena luovuttamaan myöskin kaupungin tonttimaata. Esiteltäessä asiaa vuonna 1919 suostui valtioneuvosto siihen, että kaupunki täysin omistusoikeuksin luovuttaa valtiolle jonkun Uudenmaan läänissä sijaitsevan maatilan, jonka valtioneuvosto voi hyväksyä Vikin vastikkeeksi, huomioon ottaen kuitenkin, että kaupungin tuli tilojen arvojen tasaamiseksi luovuttaa kaupungin omistamia tonttimaita, minkä ohessa mahdollinen pieni vaihdettavien alueiden arvojen eroitus saatiin korvata rahassa. Sitäpaitsi asetti valtioneuvosto toimikunnan, puheenjohtajana ylitirehtööri O. Tarjanne, jonka tuli tarkkaan arvioida sekä Vikin virkatalon maat että ne alueet, jotka Helsingin kaupungin tuli antaa vastikkeeksi sekä tehdä ehdotus tästä tilusvaihdosta ja sen ehdoista. Sittenkun tämä toimikunta, johon rahatoimikamari oli kaupungin edustajiksi valinnut johtaja I. Lindforsin ja pankinjohtaja G. Estlanderin, oli antanut arvioida sekä Vikin sotilasvirkatalon että Porvoon pitäjässä olevan Eknäsin tilan, jota oli ajateltu yhdeksi Vikin vastikkeen osaksi, hyväksyi valtioneuvosto vuonna 1920 toimikunnan anomuksesta mainitun tilan, kuollutta ja elävää kalustoa lukuunottamatta, yhdeksi vastikkeen osaksi, kuitenkin siten, että sen hinta, siinä tapauksessa että vaihto saatiin aikaan, vastedes lopullisesti määrättäisiin. Tämän johdosta osti 2 ) kaupunki vuonna 1921 Eknäsin tilan. Jo tätä ennen oli toimikunnan tehtävä kuitenkin laajentunut sen johdosta, että rautatiehallitus oli ancgiut, että toimikunta ottaisi harkinnan alaiseksi myöskin hallituksen toivomukset n. s. kaasutehtaan korttelin n:o 103 ja erinäisten Fredriksperin maa-alueiden luovuttamisesta valtionrautateille eräitä Vikin sotilasvirkatalon osia vastaan. Kun kaupungin luovutettavien alueiden hinta täten ylittäisi arvioidun Vikistä suoritettavan hinnan, katsoi toimikunta tässä yhteydessä olevan herätettävä kysymys sellaistenkin valtion joko omistus- tai käyttöoikeudella hallitsemien alueiden luovuttamisesta kaupungille, jotka olivat kaupungille tarpeen. Tilusvaihto tuli siten käsittämään maita, joiden arvo oli useita kymmeniä miljoonia molemmin puolin. i) Valt. pöytäk ) Ks vuod. kert. siv. 8,

11 % I. Kaupunginvaltuusto. 7 Valtioneuvostolle antamassaan mietinnössä 1 ) joka m. m. sisälsi selvityksen omistusoikeudesta toimikunnan mielestä vaihtoesineiksi sopiviin alueisiin seka niiden seikkaperäisen arvioinnin, ehdotti toimikunta toimitettaviksi seuraavat alempana mainittujen tilojen, tonttien ja alueiden omistus- ja käyttöoikeuksien vaihdot ja luovutukset: 1. Valtio luovuttaa Helsingin kaupungille Vikin sotilasvirkatalon ohella myös Lapinlahden sairaalan alueesta 66,840 m 2 ja saa vastikkeeksi Helsingin kaupungilta Porvoon pitäjässä sijaitsevan Eknäsin kartanon sekä lisäksi Meilahden huvilan ri:o 1, Bjälbon, alaltaan 13,200 m 2, Tilkan sairaala-alueen Meilahdessa, 32,000 m 2, Kumtähden sairaala-alueen, 20,500 m 2, kaikkine rakennuksineen ja Töölössä sijaitsevan tykistöpihan alueen, pinta-alaltaan 20,800 m 2, joiden yhteenlaskettu vaihtoarvo kuitenkin on 509,200 markkaa suurempi kuin niiden alueiden yhteenlaskettu arvo, jotka valtio luovuttaa Helsingin kaupungille. 2. Helsingin kaupunki luovuttaa valtiolle täyden ja vapaan omistusoikeuden kaartin kasarmi- ja maneesitontteihin, kaartin sairaalakortteliin n:o 78, Katajanokan kasarmialueeseen, paitsi erääseen 14,700 m 2 :n suuruiseen etelärannalla sijaitsevaan ranta-alueeseen, mikä ranta-alue erotetaan Helsingin kaupungille, sotilassairaalakortteliin n:o 42, rahapajan tonttiin korttelissa * n:o 142, uuden ja vanhan klinikan kortteliin sekä oopperatalon tontteihin n:oihin 8, 18 ja 20 korttelissa n:o 77. Näiden vastikkeeksi luovuttaa valtio Helsingin kaupungille käyttöoikeutensa Turun kasarmi- ja Kampin kortteleihin n:oihin 194 ja 215 sekä omistusoikeutensa entiseen Venäjän sotaväen hautausmaahan Hietaniemessä ja suorittaa sitäpaitsi korvausta oopperatonteista 434,400 markkaa. 3. Helsingin kaupunki luovuttaa valtionrautateille Helsingin ja Fredriksperin rautatieasemien laajentamista varten maata ja vesialuetta yhteensä 899,075 m 2 sekä lisäksi kaasutehtaan korttelista n:o 103 7,100 m 2. Näitä alueita vastaan saa Helsingin kaupunki valtionrautateiltä Töölön ratapihasta 64,800 m 2 ja korttelista n:o 99 2,160 m 2 sekä Taivallahden rannalla sijaitsevan, valtion omistaman ruutikellarin alueen, 45,680 m 2, joiden alueiden vaihtoarvo on 1,151,200 markkaa suurempi kuin valtionrautateille luovutettavien alueiden. Toimikunnan arvioinnin mukaan oli valtion kaupungille luovutettavien alueiden yhteenlaskettu vaihtoarvo 32,080,800 markkaa, ja kaupungin valtiolle luovutettavien alueiden 31,873,200 markkaa, erotus, eli 207,600 markkaa, oli kaupungin suoritettava rahassa. Sitäpaitsi sisältyi toimikunnan ehdotukseen joukko alueita, joita ei ollut arvioitu, mutta joiden arvo oli melkoista suurempi edellämainittuja rahamääriä. Kun molemmat sopimuspuolet luovuttaisivat tällaisia alueita, joiden oli katsottu suunnilleen vastaavan toisiaan, ei toimikunta ollut pannut niille mitään rahassa laskettua vaihtoarvoa. Sittenkun toimikunnan mietintö oli valmistunut, hankki 2 ) kaupunki vuonna 1922 ostamalla Töölön tykistöpihalla olevat rakennukset hallintaoikeuden mainittuun alueeseen, mutta kun valtio ei enää näyttänyt haluavan tätä aluetta, joka muodosti varsin tärkeän osan niistä vastikealueista, jotka kaupungin piti toimikunnan ehdotuksen mukaan luovuttaa valtiolle, oli uusi vaihtoesine sen tilalle hankittava. Niissä neuvotteluissa, joita asiassa käytiin rahatoimikamarin ja asianomaisten valtioneuvoston jäsenten kesken, ehdotettiin tuollaiseksi vaihtoesineeksi Meilahden kortteleja n:oja 529, 603 ja 645,!) Valt. pain. asiakirj. n:o 12, liite V. 2 ) Ks vuod. kert. siv. 17.

12 % I. Kaupunginvaltuusto. 8 joita valtio tahtoi käyttää yliopiston laitoksia varten. Sen ohessa anoi kamari valtioneuvostolta, että valtio tämän yhteydessä luovuttaisi kaupungille Lauttasaaren eteläiset niemekkeet, Melkön ja Harakan saaret, hallintaoikeuden Särkän saareen sekä läntisen osan Vuorimiehen- ja Tehtaankadun välissä olevasta korttelista n:o 133. Toimikunnan mietintöä esiteltäessä päätti 1 ) valtioneuvosto, siihen nähden että ehdotetun Vikin sotilasvirkatalon vastikkeen pääosa, nimittäin puheenalainen tykistöpiha, oli valtiolle tarpeeton, jotavastoin valtio omiin tarkoituksiinsa tarvitsi osan mainitusta virkatalosta, sekä kun muitakin seikkoja oli ilmennyt, jotka tekivät toivottavaksi sopimuksen aikaansaamisen valtion ja kaupungin etujen tyydyttämiseksi toisella tavalla, evätä toimikunnan ehdotuksen, minkä maatalousministeriö ilmoitti kirjelmässä rahatoimikamarille. Samalla lähetti valtioneuvosto mainitun ministeriön kautta rahatoimikamarille uuden ehdotuksen 2 ) valtion ja kaupungin väliseksi aluejärjestelyksi, josta kaupungin tuli tehdä päätös ennen kesäkuun 15 p:ä ja joka oleellisilta kohdin poikkesi toimikunnan ehdotuksesta. Tämän ehdotuksen mukaan tulisi m. m. valtion kaupungille luovuttaa vain länsi- ja itäosaa Vikiä, jotavastoin keskiosa eli suurin osa, jäisi valtiolle, kaupungin tulisi suorittaa korvaus Turun kasarmi- ja Kampin korttelista ja olisi erinäisten valtion kaupungille luovutettavien alueiden arvioitua hintaa melkoisesti korotettava. Tämän johdosta laati johtaja I. Lindfors ja kaupunginjohtaja A. Castren, jotka olivat toimineet rahatoimikamarin edustajina valtioneuvoston kanssa käydyissä neuvotteluissa, vielä ehdotuksen 3 ) puheenalaiseksi tilusvaihdoksi, jonka he sitä valaisevine promemorioineen 4 ) lähettivät kamarille. Tämän ehdotuksen hyväksyi kamari muutamin pienin muutoksin. Tämän jälkeen kaupunginvaltuustolle lähettämässään, tätä asiaa koskevassa, esityksessä 5 ) huomautti kamari ensin, että Vikin sotilasvirkatalon luovutusta kaupungille, kaupungin kannalta katsoen, oli pidettävä tämän laajan tilusvaihtokysymyksen ydinkohtana. Silmälläpitäen kaupungin mahdollisuuksia laajeta koilliseen päin, jonne luonnolliset edellytykset, kuten syvälle pistävä meren lahti erinomaisine vesiteineen ja rantojen sopivaisuus satamalaitteita varten sekä pääradan suhteellinen läheisyys, vastaisuudessa suuntaisivat laajenevan kaupungin taloudellista kehitystä, oli kaupunki ryhtynyt toimenpiteisiin mainitun kaupungin maihin rajoittuvan virkatalon hankkimiseksi kaupungille. Tähän saatiinkin hallitsijan suostumus, minkä hallitus, Suomen tultua itsenäiseksi, vahvisti, eikä kysymyksen onnellista ratkaisua varten puuttunut muuta kuin sopivan vastikkeen hankkiminen. Sellainen löytyikin lopulta ja niin ostettiin Porvoon pitäjässä sijaitseva Eknäsin tila vartavasten tähän tarkoitukseen. Edelleen vaikutti myös Hertonäsin tilan ostoon suuressa määrin luottamus siihen, että välillä oleva Vikin tila joutuisi kaupungin haltuun. Edelleen oli muistettava että kaupunki samasta syystä jätti käyttämättä ne mahdollisuudet, mitkä sillä oli tarvitsemiensa alueiden hankkimiseen niitä tarjottaessa Lauttasaarelta. Ja samalla tavalla luottaen hallitusvallan päätöksiin oli kaupunki laatinut ohjelmansa satamalaitteita, tehdasalueita ja varastopaikkoja varten. Erittäinkin suuria alueita vaativista tehdas- ja varastopaikoista oli kaupungilla suuri puute ja ilman Vikin keskiosassa olevia, näihin tarkoituksiin erittäin sopivia alueita joutuisi kaupunki näinollen vastaisuudessa varsin tukalaan asemaan. Ei Hertonäsinkään tiluksia voinut,!) Valt. pain. asiakirj. n:o 12, liite UI, 2 ) S:n, liite IV. 3 ) S:n, liite II. 4 ) S:n, liite I, 5 ) Valt. pain, asiakirj. n;o 12*

13 I. Kaupunginvaltuusto. 9 siinä määrin kuin oli suunniteltu, käyttää teollisuus- ja satamatarkoituksiin, jos ne jäisivät eristetyiksi kaupungin muista osista. Kaikista näistä syistä oli kaupungin vastaiselle kehitykselle välttämätöntä, että Vikin tila kokonaisuudessaan joutuisi kaupungin haltuun. Kamari ei myöskään voinut olla huomauttamatta siitä, eikö kaupungilla laillisen hallitusvallan antamien lupausten % perusteella ollut katsottava olevan muodollinenkin oikeus saada Vikin tila kokonaisuudessaan haltuunsa. Lopuksi huomautti kamari, että eräät, tähän tilusvaihtokysymykseen kuuluvat alueluovutukset, niiden joukossa erittäinkin Lapinnientä koskevat, olivat sitä laatua, että niistä riippui useat muut sangen kiireelliset järjestelytoimenpiteet ja työt, joihin ei ollut voitu ryhtyä ennen tilusvaihtokysymyksen lopullista ratkaisua. Niinpä oli m. m. rautatien ja kadun teettäminen Merholmaan lykätty, kun tarpeellista Lapinniemenosaa, jonka poikki nämä liikenneväylät rakennettaisiin, ei ollut saatu. Edelleen ei ollut voitu alottaa Hertonäsin satama- ja rautatierakennuksia, Vikin luovutuskysymyksen ratkaisematta ollessa. Sen vuoksi olisi tilus vaihtokysy my s mahdollisimman pian ratkaistava ja, joskaan se muutamilta kohdin ei ollut kiireellinen, kokonaisuudessaan kerran saatava ratkaistuksi, koska sen kautta suuri joukko epäselviä omistusoikeussuhteita tulisi lopullisesti ratkaistuksi. Rahatoimikamari esitti, että valtion ja Helsingin kaupungin välinen tilusvaihto järjestettäisiin seuraavalla tavalla: 1. Valtio luovuttaa Helsingin kaupungille Helsingin pitäjässä olevan Vikin sotilasvirkatalon ja hallintaoikeuden Lapinlahden sairaala-alueesta eroitettuun, yhteensä 92,800 m 2 :n suuruiseen osaan, josta valtiolle pidätetään täydellä omistusoikeudella 12,000 m 2 tonttimaata varastopaikaksi, ja saa valtio vastikkeeksi Porvoon pitäjässä sijaitsevan Eknäsin tilan, Meilahden huvilaalueen n:o 1, Bjälbon, alaltaan 13,200 m 2, Tilkan sairaala-alueen Meilahdessa, 32,000 m 2, Kumtähden sairaala-alueen 20,500 m 2 kaikkine rakennuksineen, oopperatalon tontit n:ot 8, 18, 20 korttelissa n:o 77, yhteensä 5,430 m 2, sekä Meilahdessa olevat korttelit n:ot 529, 603 ja 645, yhteensä 115,000 m 2, ollen valtion luovutettavien alueiden laskettu vaihtoarvo 100,600 markkaa suurempi kuin niiden alueiden arvo, jotka Helsingin kaupunki luovuttaa valtiolle. 2. Valtio luovuttaa Helsingin kaupungille hallintaoikeuden Turun kasarmin ja Kampin kortteleihin n:öihin 194 ja 215 sekä entiseen Venäjän sotaväen hautausmaahan Hietaniemessä ja omistusoikeuden 64,800 m 2 :n suuruiseen alueeseen Töölön ratapihasta, 2,160 m 2 :n suuruiseen alueeseen valtion omistamista tonteista korttelissa n:o 99, Lauttasaaren eteläisiin niemekkeisiin, pinta-alaltaan yhteensä 389,036 m 2, ja Taivallahden rannalla sijaitsevaan ruutikellarialueeseen, pinta-alaltaan 45,680 m 2, ja saa valtio vastikkeeksi Helsingin ja Fredriksperin rautatieasemain laajentamista varten tarvittavaa maata ja vesialuetta, yhteensä 899,075 m 2, kaasutehtaan korttelissa n:o 103 7,100 m 2, kaartin kasarmi- ja maneesitontit korttelissa n:o 57, yhteensä 17,840,875 m 2, kaartin sairaala-alueen korttelissa n:o 78, 9,511,957 m 2, Katajanokan kasarmialueen, paitsi erästä 14,700 m 2 :n suuruista ranta-aluetta, joka erotetaan kaupungille, joten valtion osuus on 106,850 m 2, entisen venäläisen sotilassairaalan alueen korttelissa n:o 42, 18,818,3 m 2, rahapajan tontin korttelissa n:o 142, 2,072,815 m 2, sekä vanhan ja uuden klinikan tontit korttelissa n:o 44, yhteensä 22,743,5 m 2, ollen valtion luovutettavien alueitten laskettu vaihtoarvo 7,344 markkaa suurempi kuin niiden alueiden, jotka kaupunki suorittaa. 3. Lopullisena rahasuorituksena molemmista tilusvaihtorvhmistä Helsingin kaupunki suorittaa 107,944 markkaa. Kunnall. kert

KERTOMUS 35. 1922. JULKAISEMA. HELSINKI. 1925.

KERTOMUS 35. 1922. JULKAISEMA. HELSINKI. 1925. KERTOMUS 35. 1922. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKONTTORIN JULKAISEMA. HELSINKI. 1925. SISÄLLYSLUETTELO. Siv. Alkulause III I. Kaupunginvaltuusto, A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat 3 1. Kaupunginasemakaavaa

Lisätiedot

KERTOMUS 38. 1925. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKONTTORIN JULKAISEMA. HELSINKI. 1927.

KERTOMUS 38. 1925. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKONTTORIN JULKAISEMA. HELSINKI. 1927. KERTOMUS 38. 1925. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKONTTORIN JULKAISEMA. HELSINKI. 1927. SISÄLLYSLUETTELO. Siv. III Alkulause I. Kaupunginvaltuusto. A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat 3 1. Kaupunginasemakaavaa

Lisätiedot

KERTOMUS 33. 1920. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKONTTORIN JULKAISEMA. HELSINKI. 1923.

KERTOMUS 33. 1920. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKONTTORIN JULKAISEMA. HELSINKI. 1923. KERTOMUS 33. 1920. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKONTTORIN JULKAISEMA. HELSINKI. 1923. SISÄLLYSLUETTELO. Siv. Alkulause V I. Kaupunginvaltuusto. A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat 3 1. Kaupunginasemakaavaa

Lisätiedot

KERTOMUS 40. 1927. JULKAISEMA. HELSINKI. 1929.

KERTOMUS 40. 1927. JULKAISEMA. HELSINKI. 1929. KERTOMUS 40. 1927. HELSINGIN KAUPUNGIN TILAST0K0NTT0R1N JULKAISEMA. HELSINKI. 1929. SISÄLLYSLUETTELO. Alkulause I. Kaupunginvaltuusto. A. K a u p u n g i n k i i n t e ä ä o m a i s u u t t a k o s k e

Lisätiedot

KERTOMUS 39. 1926. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKONTTOR1N JULKAISEMA. HELSINKI. 1929.

KERTOMUS 39. 1926. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKONTTOR1N JULKAISEMA. HELSINKI. 1929. KERTOMUS 39. 1926. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKONTTOR1N JULKAISEMA. HELSINKI. 1929. SISÄLLYSLUETTELO. Alkulause I. Kaupunginvaltuusto. A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat 1. Kaupunginasemakaavaa

Lisätiedot

KERTOMUS 42. 1929. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA. HELSINKI. 1932.

KERTOMUS 42. 1929. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA. HELSINKI. 1932. KERTOMUS 42. 1929. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA. HELSINKI. 1932. SISÄLLYSLUETTELO. Siv. III Alkulause I. Kaupunginvaltuusto. A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat 3 1. Kaupunginasemakaavaa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 46 1938 HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1936 SISÄLLYSLUETTELO. Sivu Alkulause IV I. Kaupunginvaltuusto. A. Kaupungin kiinteää

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA VUONNA 1906 YHDEKSÄSTOISTA VUOSIKERTA HELSINGISSÄ UIVIUS & HERTZBERG OSAKEYHTIÖ 1909 SISÄLLYS. Kaupunginvaltuusto Rahatoimikamari Vaivaishoitohallitus

Lisätiedot

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat.

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat. 241 vuoksi kielto oli heille varsin haitallinen. Rakennuskonttorin ilmoitettua, kaupungin kalavesillä kun ei ollut rajaa aavalle merelle päin, olevan epävarmaa, omistiko kaupunki saaret, mutta että niiden

Lisätiedot

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat.

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat. 1876. 137 takein työn kelvollisuudesta kuin mihin yhtiö oli sitoutunut vesijohdonkin suhteen ensi tilassa rakennuttaa Vanhankaupungin putouksen alapuolella olevan vesijohtolaitoksen konehuoneen ohi siellä

Lisätiedot

1907. Y. M. Eduskuntatalo. Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 3 tarkoituksenmukaisen huoneiston hankkimisesta Suomen Eduskunnalle.

1907. Y. M. Eduskuntatalo. Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 3 tarkoituksenmukaisen huoneiston hankkimisesta Suomen Eduskunnalle. 1907. Y. M. Eduskuntatalo. Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 3 tarkoituksenmukaisen huoneiston hankkimisesta Suomen Eduskunnalle. Suomen Valtiosäätyjen väliaikaisilla valtiopäivillä 1905 1906 siitä

Lisätiedot

2. Kaupungin kiinteän omaisuuden vuokra- ja muuta nautintaoikeutta sekä tilapäistä käyttöoikeutta koskevat asiat

2. Kaupungin kiinteän omaisuuden vuokra- ja muuta nautintaoikeutta sekä tilapäistä käyttöoikeutta koskevat asiat 146 II. Rahatoimikamari. 146 neväylät samoinkuin mahdollisesti erinäiset kadut voitiin rakentaa ja niitä liikennöidä ilman että sähköjohdot tällöin aiheuttivat kaupungille kustannuksia. Samalla rahatoimikamari

Lisätiedot

V. Vaivaishoitohallitus.

V. Vaivaishoitohallitus. V. Vaivaishoitohallitus. Vaivaishoitohallituksen kertomus Helsingin kaupungin vaivaishoidon hallinnosta vuonna 1912 oli seuraavaa sisällystä: Vaivaishoitohallitukseen ovat kertomusvuonna kuuluneet seu-

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 66 1953 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINKI 1955 SISÄLLYSLUETTELO Alkulause 1. * Kaupunginvaltuusto 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 61 1948 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINKI 1953 SISÄLLYSLUETTELO Alkulause 1. Sivu III Kaupunginvaltuusto 1. 2. 3.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 55 1942 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1946 SISÄLLYSLUETTELO Sivu m Alkulause 1. 2. Kaupunginvaltuusto 1. Yleistä

Lisätiedot

Pellervon Kirjasto N:o 18 V. Maanosto-osuuskunta. Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut. Hannes Oebhard. Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura.

Pellervon Kirjasto N:o 18 V. Maanosto-osuuskunta. Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut. Hannes Oebhard. Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura. Pellervon Kirjasto N:o 18 V Maanosto-osuuskunta Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut Hannes Oebhard. 256 Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura. HELSIN KJ 1905 KIR,JAPAINOYHTIÖ VALO )T\lii Pian kuin

Lisätiedot

1907. V. M. Esit. Nro 22.

1907. V. M. Esit. Nro 22. 1907. V. M. Esit. Nro 22. Valtiovarainvaliokunnan mietints N:o 14 Keisarillisen Majesteetin armollisen esityksen johdosta, joka koskee T arojen hankkimista niihin tarpeisiin, joihin vakinaiset Taltion

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 67 1954 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINKI 1956 \ SISÄLLYSLUETTELO Sivu Alkulause 1. 2. III Kaupunginvaltuusto 1. Yleistä

Lisätiedot

käsittävä vuosikaudet

käsittävä vuosikaudet Suomen Valtiosäätyjen Pankkivaltuusmiesten KERTOMUS Säätyjen Pankkivaliokunnalle, käsittävä vuosikaudet 1885-1887. -O-Gj&O- HELSINGISSÄ, J. C. FREN CK ELL JA POIKA, 1888. ~L\^un allekirjoittaneet Valtiosäätyjen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 64 JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINGIN KAUPUNGIN HANKINTATOIMISTO 1956 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Sivu 3 Palkka

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 68 1955 JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINKI 1958 Työväen Kirjapaino, Helsinki 1958. SISÄLLYSLUETTELO Sivu 3. Palkkalautakunta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 70 1957 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINKI 1959 / SISÄLLYSLUETTELO Sivu III Alkulause 1. 2. Kaupunginvaltuusto 1. Yleistä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 68 1955 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINKI 1957 SISÄLLYSLUETTELO Sivu III Alkulause 1. 2. Kaupunginvaltuusto 1. Yleistä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 70 1957 JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINKI 1960 Paasípaíno, Helsinki I960 SISÄLLYSLUETTELO 3. Palkkalautakunta 4.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 75 1962 JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1965 Paasipaino, Helsinki 1965 SISÄLLYSLUETTELO 3. Palkkalautakunta 4.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 65 1952 JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINGIN KAUPUNC.IN HANKINTATOIMISTO ' 1960 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 3. 4. 5. 6.

Lisätiedot

1907. - V. M. laillisesta järjestyksestä vielä vall i t se vai n poikkeusten poistamista.

1907. - V. M. laillisesta järjestyksestä vielä vall i t se vai n poikkeusten poistamista. 1907. - V. M. Perustuslakivaliokunnan mietintö N:o 4 koskeva Kertomusta Hallituksen toimenpiteistä niiden päätösten johdosta, jotka Suomenmaan Valtiosäädyt 1904 1905 vuosien valtiopäivillä ovat tehneet,

Lisätiedot

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas!

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas! 1907. Edusk. Väst Esitys N:o 22. Suomen Eduskunnan alamainen vastaus Keisarillisen Majesteetin armolliseen esitykseen varojen hankkimisesta niihin tarpeisiin, joihin vakinaiset valtion tulot eivät riitä.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 75 1962 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1965 SISÄLLYSLUETTELO Sivu HI Alkulause 1. 2. Kaupunginvaltuusto 1. Yleistä

Lisätiedot