2007 Tilinpäätöstiedote klo 9.00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2007 Tilinpäätöstiedote 15.2.2008 klo 9.00"

Transkriptio

1 CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VAHVAA KASVUA KANNATTAVASTI Liikevaihto 496,4 (402,4) milj. euroa, kasvua 23,4 % EBITA-liikevoitto 96,0 (72,8) milj. euroa, kasvua 31,8 %; liikevoitto (EBIT) 91,8 (68,6) milj. euroa, kasvua 33,9 % Osakekohtainen tulos, laimentamaton 1,88 (1,39) ja laimennettu 1,87 (1,36) euroa Voimakas laajentuminen vuoden aikana sekä orgaanisesti että yritysostoin Konsernin tulos parani selvästi edellisvuodesta Hallitus esittää osingoksi 0,65 (0,50) euroa osakkeelta Konsernin sisäiset ja ulkoiset mittarit tukevat näkemystä, että konsernin liikevaihdon kasvu ylittää 18 % ja EBITA marginaali ylittää 18 % vuonna 2008, konsernin taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Makrotaloudellinen kehitys saattaa kuitenkin muuttaa tätä näkemystä. KESKEISET TUNNUSLUVUT (1.000 e) 10-12/ / / /06 Liikevaihto, e Liikevoitto ennen yrityshankinnoista aiheutuneita aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) Liikevoitto (EBIT) Tulos ennen veroja (EBT) Katsauskauden tulos Tulos/osake (EPS) ennen yrityshankinnoista 0,51 0,53 2,00 1,50 aiheutuneita aineettomien hyödykkeiden poistoja, laimennettu, e Tulos/osake (EPS), laimentamaton, e 0,48 0,50 1,88 1,39 Tulos/osake (EPS), laimennettu, e 0,48 0,49 1,87 1,36 Oma pääoma/osake, e 10,88 9,66 Oman pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, % 18,4 15,5 Omavaraisuusaste, % 37,3 38,2 Nettovelkaantumisaste (gearing), % 109,4 104,6 Korolliset nettovelat, 1000 e Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin, e % liikevaihdosta 35,4 27,8 Henkilöstö keskimäärin YHTEENVETO VUODEN 2007 TULOKSESTA Vuosi 2007 oli Cramo-konsernille voimakkaan kasvun vuosi samalla, kun luotiin edellytyksiä kasvun jatkumiselle tulevaisuudessa. Cramon kaikki liiketoiminnot siirrettiin yhteisen Cramo-brändin alle, ja konsernin ydinprosesseja ja toimintatapoja yhtenäistettiin voimakkaasti. Cramo-konsernin liikevaihto ja liikevoitto ennen yrityshankinnoista aiheutuneita aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) jatkoivat myönteistä kehitystään vuoden viimeisellä neljänneksellä. Voimakkaana jatkunut kysyntä, toimipisteverkon laajentaminen ja Skanskan ulkoistussopimus Tanskassa kasvattivat liikevaihtoa. Konsernin voimakas panostus kasvuun näkyi lisääntyneinä kuluina erityisesti Tanskassa, Norjassa ja Muu Eurooppa -segmentissä, mikä vaikutti jonkin verran viimeisen kvartaalin kannattavuuteen. 1 (22)

2 Vuoden 2007 liikevaihto oli 496,4 miljoonaa euroa. Edellisvuoden liikevaihtoon (402,4 milj. euroa) verrattuna liikevaihto kasvoi 23,4 prosenttia. Jatkuvien toimintojen liikevaihdon kasvu eli liikevaihto ilman Alankomaiden liiketoimintoja, joista luovuttiin , oli 26,6 prosenttia. Orgaaninen kasvu, joka sisältää myös ulkoistussopimukset, oli 24,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvattivat hyvän markkinatilanteen jatkuminen, vuokrausasteen kasvu, positiivinen hintakehitys, voimakas laajentuminen uusia toimipisteitä avaamalla ja yritysostoin sekä onnistuneesti toteutetut kalustoinvestoinnit. Cramo arvioi vahvistaneensa markkinaasemaansa useimmilla markkinoillaan vuonna Vuoden 2007 EBITA-liikevoitto oli 96,0 (72,8) miljoonaa euroa eli 19,3 (18,1) prosenttia liikevaihdosta. EBITA-liikevoitto kasvoi 31,8 prosenttia edellisvuodesta. Viime vuoden laimentamaton osakekohtainen tulos oli 1,88 (1,39) euroa, kasvua edellisvuodesta 35,3 %, ja laimennettu osakekohtainen tulos 1,87 (1,36) euroa, kasvua 37,5 prosenttia. Tulosta kasvattivat myönteisen kysyntätilanteen jatkuminen ja vuokrauspalveluiden käytön yleistyminen kaikilla Cramon markkina-alueilla sekä Rakentajain Konevuokraamon ja Cramon yhdistämisen tuomat synergiaedut. Vuoden aikana nostettiin konsernin taloudellisia tavoitteita ja tarkistettiin osingonjakopolitiikkaa. Laajentumisessa tärkeimpiä tapahtumia olivat uusien toimipisteiden avaaminen Norjassa, Tanskassa ja Keski- ja Itä-Euroopan maissa, yhteisyrityksen perustaminen Venäjälle, yritysostot Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Liettuassa sekä ulkoistussopimukset Suomessa ja Tanskassa. Siirtokelpoisten tilojen tarjontaa päätettiin laajentaa Baltiaan. Merkittäviä tulevaisuuden kasvumarkkinoita konsernille ovat erityisesti Venäjä, Puola ja uudet Keski- ja Itä-Euroopan markkinat. NÄKYMÄT VUODELLE 2008 Rahoitusmarkkinoiden ja Yhdysvaltojen talouskehityksen epävarmuudesta huolimatta vuokrauspalveluiden kysynnän odotetaan jatkuvan suotuisana Cramon toimintaympäristössä. Lisääntyvä rakentaminen sekä teollisuuden ja julkisen sektorin merkittävät infrastruktuurihankkeet pitävät yllä kone- ja laitevuokrauksen kasvua. Pohjoismaissa rakentamisen kasvun ennustetaan jatkuvan mutta viime vuosia alhaisemmalla tasolla. Rakentamisen kokonaiskasvua hidastaa asuinrakentamisen väheneminen, mutta teollisuus- ja liikerakentaminen sekä maa- ja vesirakentaminen lisääntyvät edelleen. Keski- ja Itä-Euroopassa rakentamisen kasvun odotetaan jatkuvan vahvana, joskin Baltian maissa kasvu hidastuu. Koneiden ja laitteiden vuokrauksen arvioidaan kasvavan rakentamista nopeammin johtuen vuokrauksen yleistymisestä eli penetraatioasteen noususta, kaluston ulkoistusten lisääntymisestä sekä vuokraukseen liittyvien palveluiden kysynnän kasvusta. Myös siirtokelpoisten tilojen kysynnän odotetaan jatkavan kasvuaan. Siirtokelpoisten tilojen tarvetta lisäävät muuttoliike, väestörakenteen muutokset sekä teollisuuden tarve joustaville tilaratkaisuille. Kysynnän kasvu kaikilla päämarkkinoilla vaatii konsernilta investointitason kasvattamista myös vuonna Strategiansa mukaisesti konserni pyrkii edelleen vahvistamaan markkina-asemaansa kaikilla markkinaalueillaan. Konserni jatkaa uusien kasvumahdollisuuksien kartoittamista sekä Pohjoismaissa että Keski- ja Itä-Euroopassa. Tavoitteena on olla alan kahden suurimman palveluntarjoajan joukossa kullakin markkinalla. Uutena kasvumahdollisuutena nähdään siirtokelpoisten tilojen tarjonta Keski- ja Itä-Euroopassa. Cramon liiketoiminnan merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät maailmanlaajuisen talouskehityksen lisäksi kunkin maan suhdanne- ja talouskehitykseen, korkotason ja valuuttakurssien vaihteluihin sekä konsernin yritysostojen onnistumiseen. Rahoitusmarkkinoiden ja Yhdysvaltojen talouskehityksen lisääntyvien epävarmuustekijöiden vaikutukset Cramon liiketoimintaan ovat toistaiseksi olleet vähäisiä. Konsernin sisäiset ja ulkoiset mittarit tukevat näkemystä, jonka mukaan sekä konsernin liikevaihdon kasvu että EBITA-marginaali ylittävät 18 prosenttia vuonna 2008 konsernin taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Makrotaloudellinen kehitys saattaa kuitenkin muuttaa tätä näkemystä. 2 (22)

3 LIIKEVAIHTO JA TULOS Cramo Oyj on palveluyritys, joka tarjoaa kone- ja laitevuokrauspalveluja sekä vuokraa ja myy siirtokelpoisia tiloja. Kone- ja laitevuokraus koostuu rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta sekä vuokraukseen liittyvistä palveluista. Liitännäisiä palveluja ovat muun muassa työmaa- ja asennuspalvelut. Cramo Oyj on alansa johtavia palveluntarjoajia Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa. Yhtiöllä on toimintaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Tsekin tasavallassa ja Venäjällä. Cramo-konsernin liikevaihto ja EBITA kehittyivät myönteisesti koko vuoden Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 143,8 miljoonaa euroa. Edellisvuoden vastaavaan jaksoon (116,6 milj. euroa) verrattuna liikevaihto kasvoi 23,3 prosenttia. Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihtoon vaikuttivat voimakkaana jatkunut kysyntä, toimipisteverkon laajentaminen ja Skanskan ulkoistussopimus Tanskassa. Liikevaihdon kasvu oli edelleen nopeinta Keski- ja Itä-Euroopassa. Kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto oli loka-joulukuussa 122,3 (97,7) miljoonaa euroa. Siirtokelpoisten tilojen liikevaihto oli loka-joulukuussa 22,4 (19,2) miljoonaa euroa. Viimeisen vuosineljänneksen EBITA-liikevoitto oli 26,1 (22,9) miljoonaa euroa eli 18,2 (19,7) prosenttia liikevaihdosta. Konsernin voimakas panostus kasvuun näkyi lisääntyneinä kuluina erityisesti Tanskassa ja Norjassa, mikä vaikutti jonkin verran viimeisen kvartaalin kannattavuuteen. Kone- ja laitevuokrauksen EBITA-liikevoitto oli 23,4 (21,8) miljoonaa euroa. Siirtokelpoisten tilojen EBITA-liikevoitto oli 5,3 (4,7) miljoonaa euroa. Vuoden 2007 liikevaihto oli 496,4 (402,4) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 23,4 prosenttia. Jatkuvien toimintojen liikevaihdon kasvu eli liikevaihto ilman Alankomaiden liiketoimintoja, joista luovuttiin , oli 26,6 prosenttia. Kone- ja laitevuokrauksen vuoden 2007 liikevaihto oli 425,9 (339,7) miljoonaa euroa. Siirtokelpoisten tilojen vuoden 2007 liikevaihto oli 76,7 (65,5) miljoonaa euroa. Liikevaihtoa kasvattivat hyvän markkinatilanteen jatkuminen, vuokrausasteen kasvu, positiivinen hintakehitys, voimakas laajentuminen uusia toimipisteitä avaamalla ja yritysostoin sekä onnistuneesti toteutetut kalustoinvestoinnit. Vuoden 2007 EBITA-liikevoitto oli 96,0 (72,8) miljoonaa euroa eli 19,3 (18,1) prosenttia liikevaihdosta. EBITA-liikevoitto kasvoi 31,8 prosenttia edellisvuodesta. Kannattavuutta paransivat hyvä kysyntä, vuokrauskaluston käyttöasteiden kasvu sekä Rakentajain Konevuokraamon ja Cramon yhdistämisen tuomat synergiaedut. Merkittävimmät synergiahyödyt saavutettiin tavoitteiden mukaisesti päällekkäisten toimintojen rationalisoinnista, suuremmista tilausmääristä hankintatoimessa, siirtokelpoisten tilojen tuotannon optimoinnista sekä kaluston tehokkaammasta hyödyntämisestä. Lisäksi Cramon kaikki liiketoiminnot siirrettiin yhteisen Cramo-brändin alle, ja konsernin prosesseja ja toimintatapoja yhtenäistettiin voimakkaasti parhaita käytäntöjä hyödyntäen. Kone- ja laitevuokrauksen EBITA-liikevoitto oli 90,0 (66,7) miljoonaa euroa eli 21,1 (19,6) prosenttia liikevaihdosta. EBITA kasvoi 35,0 prosenttia edellisvuodesta. Siirtokelpoisten tilojen EBITA-liikevoitto oli 19,4 (14,9) miljoonaa euroa eli 25,2 (22,8) prosenttia liikevaihdosta. EBITA kasvoi 29,5 prosenttia edellisvuodesta. Konsernin vuoden 2007 liikevoitto (EBIT) oli 91,8 (68,6) miljoonaa euroa eli 18,5 (17,0) prosenttia liikevaihdosta. Vuoden 2007 voitto ennen veroja oli 75,8 (56,6) miljoonaa euroa ja voitto 57,5 (41,9) miljoonaa euroa. Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 1,88 (1,39) ja laimennettu osakekohtainen tulos 1,87 (1,36) euroa. Vuoden 2007 tulokseen sisältyvät kertaluonteisina erinä Alankomaiden liiketoimintojen myyntivoitto 4,0 miljoonaa euroa, joka on esitetty liiketoiminnan muissa tuotoissa, sekä Cramo-brändin muutokseen liittyviä kuluja 4,2 miljoonaa euroa ja poistoja 0,2 miljoonaa euroa. Optioihin liittyvät kulukirjaukset vuonna 2007 olivat yhteensä 1,9 miljoonaa euroa. 3 (22)

4 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI, rullaava 12 kuukautta) oli 13,7 (11,7) prosenttia ja oman pääoman tuotto (ROE, rullaava 12 kuukautta) 18,4 (15,5) prosenttia. INVESTOINNIT JA POISTOT Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin olivat 175,5 (111,9) miljoonaa euroa ja kohdistuivat pääasiassa vuokrauskaluston hankintaan. Kauden aikana tehnyt yrityshankinnat eivät sisälly bruttoinvestointeihin. Aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja ohjelmistoihin kohdistuneet poistot olivat katsauskaudella 62,4 (51,1) miljoonaa euroa. Yrityshankinnoista aiheutuneet aineettomien hyödykkeiden poistot olivat 4,1 miljoonaa euroa. Liikearvon yhteismäärä katsauskauden lopussa oli 152,4 miljoonaa euroa. RAHOITUS JA TASE Liiketoiminnan rahavirta oli positiivinen 138,7 (103,9) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli tammijoulukuussa -175,2 (-96,3) miljoonaa euroa. Rahoituksen rahavirta oli 13,7 (10,8) miljoonaa euroa. Katsauskauden lopussa yhtiön likvidit rahavarat olivat 18,5 (41,8) miljoonaa euroa. Nettomuutos käteisvaroissa oli -22,8 (18,4) miljoonaa euroa. Cramo-konsernin korollinen vieras pääoma oli 383,5 (347,5) miljoonaa euroa. Pitkäaikaisista lainoista on suojattu koronvaihtosopimuksilla noin 138,4 miljoonaa euroa, jolle määrälle sovelletaan suojauslaskentaa. Cramo allekirjoitti sopimuksen 50 miljoonan euron pitkäaikaisesta lisärahoituksesta kasvustrategiansa rahoittamiseksi. Konsernin korollinen nettovelka oli 365,0 (305,6) miljoonaa euroa. Nettovelkaantumisaste oli 109,4 prosenttia (104,6 %). Taseen loppusumma oli 895,0 (770,9) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 37,3 (38,2) prosenttia. Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden määrä taseesta oli 487,0 miljoonaa euroa, josta kone- ja laitevuokrauksen osuus oli 367,7 miljoonaa euroa eli 75,5 prosenttia ja siirtokelpoisten tilojen osuus 119,3 miljoonaa euroa eli 24,5 prosenttia. Taseen ulkopuolisten operatiivisten leasing-sopimusten vuokravastuut olivat yhteensä 54,2 (30,3) miljoonaa euroa. Nettokäyttöpääoma oli 28,0 miljoonaa euroa, josta kone- ja laitevuokrauksen osuus oli 24,6 miljoonaa euroa eli 87,8 prosenttia, ja siirtokelpoisten tilojen osuus 3,4 miljoonaa eli 12,2 prosenttia. Vaihtoomaisuuden arvo oli 16,9 miljoonaa euroa, josta siirtokelpoisten tilojen osuus oli 10,8 miljoonaa eli 64,0 prosenttia. KONSERNIRAKENNE Cramo-konserniin kuuluivat tilikauden päättyessä emoyhtiö Cramo Oyj ja liiketoimintaa harjoittavina yhtiöinä sen täysin omistamat tytäryhtiöt Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Puolassa, Cramo Instant Oy:n tytäryhtiöt Suomessa sekä Suomen Tähtivuokraus Oy:n tytäryhtiöt Puolassa, Tsekin tasavallassa ja Pietarissa Venäjällä. Lisäksi Cramo Oyj omistaa 75 prosenttia Cramo JV Oy:stä, jonka tytäryhtiönä toimii ZAO Cramo Rentakran Venäjällä. Cramo Instant Oy toimi saakka nimellä Tilamarkkinat Oy. Konsernin juridista rakennetta selkiytettiin muun muassa tytäryhtiöiden määrää vähentämällä. Emoyhtiö Cramo Oyj:n harjoittama kone- ja laitevuokrausliiketoiminta Suomessa siirrettiin emoyhtiön kokonaan omistamaan tytäryhtiöön Cramo Finland Oy:öön Myös useimmat konsernin operatiiviset tytäryhtiöt Suomen ulkopuolella siirrettiin Cramo Oyj:n suoraan omistukseen Ruotsissa lakkautettiin konsernin toimimattomia tytäryhtiöitä ja toimivia tytäryhtiöitä yhdisteltiin toisiinsa. Alankomaiden toiminnoista luovuttiin myymällä Cramo Oyj:n hollantilainen tytäryhtiö Cramo Nederland B.V. hollantilaiselle Jaston Groep B.V.:lle. 4 (22)

5 Kone- ja laitevuokraustoimintaa harjoittaa 268 vuokrauspalvelupisteen verkosto. Siirtokelpoisten tilojen liiketoimintaa harjoittavat Cramo Instant Oy Suomessa ja Cramo Instant AB Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. TOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA YRITYSJÄRJESTELYT Cramon päätavoite vuonna 2007 oli kansainvälisen kasvun vauhdittaminen ja kannattavuuden parantaminen. Vuoden aikana jatkettiin myös aloitettua kehitystyötä Rakentajain Konevuokraamon ja Cramon toimintojen yhdistämisen tuomien synergian hyödyntämiseksi. Konsernin sisäisiä prosesseja ja toimintatapoja yhtenäistettiin ja tehostettiin, ja konsernin yhteisiä tietojärjestelmiä kehitettiin. Eri liiketoimintaalueiden synergiaetujen saavuttamiseksi kone- ja laitevuokrauksen ja siirtokelpoisten tilojen toiminnot ja palvelutarjonta päätettiin syyskuussa yhdistää siten, että maantieteellisten segmenttien johtajat vastaavat myös siirtokelpoisista tiloista markkina-alueellaan. Tavoitteena on kasvattaa siirtokelpoisten tilojen liikevaihtoa erityisesti Norjassa, Tanskassa, Baltiassa ja Puolassa. Cramo-brändin muutostoimenpiteet saatiin suunnitellusti päätökseen syksyn aikana. Cramon kaikki tytäryhtiöt ja toimipisteet eri maissa toimivat nyt yhteisen Cramo-brändin alla. Tavoitteena on edelleen kehittää vuokrauksen kokonaispalvelukonseptia sekä kone- ja laitevuokrauksen ja siirtokelpoisten tilojen tuomia synergiaetuja. Cramo ilmoitti , että se tutkii mahdollisuuksia myydä kiinteistöomaisuutensa Suomessa. Mahdollisen myynnin jälkeen Cramo jatkaisi vuokralaisena pääosassa myytäviä kiinteistöjä. Mahdollisen kaupan arvioidaan toteutuvan vuoden 2008 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Cramo Oyj:n hallitus tarkisti elokuussa konsernin taloudellisia tavoitteita. Liikevaihdon kasvutavoite nostettiin "yli 18 prosenttiin" vuodessa, kun se aiemmin oli "yli 10 prosenttia". EBITA-tavoite nostettiin "yli 18 prosenttiin" liikevaihdosta, kun se aiemmin oli "yli 15 prosenttia". Oman pääoman tuottotavoite (ROE) asetettiin "yli 22 prosenttiin", jota vastaava aiempi tavoite oli yli 18 prosenttia johdettuna aiemmasta sijoitetun pääoman yli 13 prosentin tuottotavoitteesta (ROI). Hallitus vahvisti Cramon strategisiksi tavoitteiksi olla kullakin markkina-alueella kahden suurimman alan toimijan joukossa, asiakkaiden näkökulmasta ensisijainen vaihtoehto sekä toimialan yksi kannattavimmista yrityksistä. Kasvua tavoitellaan sekä orgaanisesti että yritysostoin. Yritysjärjestelyt Vuoden viimeisellä neljänneksellä Cramo laajensi liiketoimintaansa yritysjärjestelyin Ruotsissa ja Tanskassa. Cramon kokonaan omistama ruotsalainen tytäryhtiö Cramo Sverige AB osti kahden nostinkaluston vuokraukseen erikoistuneen yhtiön, Kumla Lift AB:n ja Hyrcenter i Skövde AB:n koko osakekannan. Yhtiöiden liikevaihdoksi arvioidaan yhteensä noin 3,2 miljoonaa euroa vuonna 2007, ja niillä on yhteensä 11 työntekijää. Yrityskauppa astui voimaan Cramo ja Skanska Danmark sopivat Skanskan kone- ja laitevuokrauskaluston ulkoistamisesta Cramolle Tanskassa. Kauppa sisältää Skanskan henkilöstön, olemassa olevat koneet ja laitteet sekä ulkoiset vuokraussopimukset. Kauppa astui voimaan Cramon arvion mukaan yritysosto lisää liikevaihtoa ainakin noin 13,5 miljoonalla eurolla vuodessa. Toimintojen yhdistäminen on käynnistynyt suunnitelmien mukaan. Järjestelyyn liittyy yhteistyösopimus, jonka tavoitteena on lisätä Cramon vuokrauspalveluiden tarjontaa Skanskalle myös muualla Pohjoismaissa. Syyskuussa Cramo Oyj:n suomalainen tytäryhtiö Cramo Finland Oy sopi Rakennusosakeyhtiö Hartelan työmaatilojen ulkoistamisesta Cramolle. Yhteensä noin 200 työmaatilaa kattava viisivuotinen sopimus on yksi alan ensimmäisiä ulkoistamissopimuksia Suomessa. 5 (22)

6 Elokuussa Cramo Oyj sopi Venäjän johtavan raskaita nostopalveluja tarjoavan yhtiön ZAO Rentakranin kanssa yhtiön perustamisesta Venäjälle. Cramo Oyj omistaa uudesta yhtiöstä 75 prosenttia ja ZAO Rentakran 25 prosenttia. Cramolla on optio lunastaa vähemmistöosuus itselleen keväällä Toiminta käynnistyi Moskovassa marraskuussa, ja toimintaa on tarkoitus laajentaa vuodesta 2008 alkaen muihin Venäjän suuriin kaupunkeihin kuten Jekaterinburgiin ja Krasnodariin. Kesäkuussa Cramo Finland Oy hankki liiketoimintakaupalla Jyväskylän seudulla toimivan Oskarin Vuokrakone Oy:n vuokraus- ja myyntiliiketoiminnan. Yhtiön liikevaihto päättyneeltä 12 kuukauden tilikaudelta oli noin 0,8 miljoonaa euroa. Liiketoiminta yhdistettiin konserniin Cramo Oyj:n virolainen tytäryhtiö Cramo Estonia AS hankki liiketoimintakaupalla Bygg & Maskin yritykseltä sen Tallinnassa sijaitsevan Madara-toimipisteen toiminnan. Sen liikevaihto vuonna 2006 oli noin 0,1 miljoonaa euroa. Liiketoiminta yhdistettiin osaksi Cramo-konsernia Toukokuussa Cramo Finland Oy hankki liiketoimintakaupalla Kirkkonummella sijaitsevan JM-Alltrans Oy:n vuokrausliiketoiminnan. JM-Alltrans on keskittynyt pienten maanrakennuskoneiden vuokraukseen, ja sen liikevaihto vuonna 2006 oli noin 1,1 miljoonaa euroa. Liiketoiminta yhdistettiin osaksi Cramo-konsernia Maaliskuussa Cramo Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö Cramo Sverige AB teki sopimuksen Pohjois- Ruotsissa toimivan Göby AB:n koko osakekannan hankinnasta. Göby on erikoistunut työmaatilojen, työlavojen sekä sähköistykseen liittyvien koneiden ja laitteiden vuokraukseen. Yhtiön liikevaihto vuonna 2006 oli noin 3,5 miljoonaa euroa. Göbyn kaksi toimipistettä Sundsvallissa integroitiin osaksi Cramon liiketoimintoja alkaen. Cramo Oyj osti Jyväskylän Konevuokraamo Oy:ltä sen vuokraus- ja myyntiliiketoiminnan. Jyväskylän Konevuokraamolla on yksi toimipaikka ja hankittu liiketoiminta yhdisteltiin osaksi Cramokonsernia Norjassa Cramo laajensi toimintaansa vuoden 2007 alussa kahdella yrityskaupalla. Cramon norjalainen tytäryhtiö Cramo AS osti Hamar Liftutleie AS:n ja Kongsberg Maskinutleie AS:n koko osakekannan. Yhtiöiden liikevaihto oli vuonna 2006 yhteensä 2,65 miljoonaa euroa. Molemmat yhdistettiin osaksi Cramo-konsernia alkaen. Myös Cramon liettualaisen tytäryhtiön UAB Cramon joulukuussa 2006 ostama Liettuan johtava nostinvuokraamo UAB Aukstumines Sistemos (AS) liitettiin osaksi Cramokonsernia Cramo luopui maaliskuussa liiketoiminnastaan Hollannissa. Jaston Groep B.V. hankki päivätyllä sopimuksella konsernin hollantilaisen tytäryhtiön Cramo Nederland B.V.:n. Kauppa astui voimaan Cramo Nederland on Alankomaissa toimiva vuokrauspalveluyritys, jonka vuoden 2006 liikevaihto oli noin 12,6 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä 90. Alankomaiden toiminnoista luopuminen on osa Cramokonsernin strategiaa, jonka mukaan yhtiö keskittyy ydinmarkkina-alueelleen Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä-Euroopan nopeasti kasvaville vuokrauspalvelumarkkinoille. HENKILÖSTÖ Konsernin palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin (1.828) henkeä. Kone- ja laitevuokrauksessa työskenteli (1.634) ja siirtokelpoisten tilojen toiminnoissa 239 (194) henkeä. Hollannin liiketoiminnoista luopuminen vähensi noin 90 työntekijää. Henkilöstö jakaantui maantieteellisesti seuraavasti: Suomi 34,5 %, Ruotsi 28,8 %, Länsi-Eurooppa 13,5 % sekä Muu Eurooppa 23,2 %. 6 (22)

7 Konsernin voimakas kasvu edellyttää henkilöstön osaamisen jatkuvaa kehittämistä. Vuonna 2007 henkilöstön kehittämisessä korostuivat markkina-alueiden paikalliset tarpeet. Erityisesti keskityttiin myynti- ja asiakaspalvelun ja esimiestaitojen kehittämiseen sekä vuokrauskalustoon liittyvän teknisen osaamisen vahvistamiseen. Henkilöstön kehittämisohjelmista pyritään tekemään yhä selkeämmin koko konsernin kattavia. Vuonna 2007 yhtenäistettiin johdon ja henkilöstön palkitsemisjärjestelmät ja bonuspalkkiojärjestelmä laajennettiin koskemaan lähes koko henkilöstöä. KONSERNIN JOHTO Konsernin ylimpään johtoryhmään (Executive Committee) kuuluivat vuoden lopussa toimitusjohtaja Vesa Koivula, varatoimitusjohtaja Göran Carlson ja talous- ja rahoitusjohtaja Martti Ala-Härkönen. Konsernin johtoryhmään (Group Management Team) kuuluivat lisäksi johtajat Tatu Hauhio (Suomi), Magnus Rosén (Skandinavia), Jarmo Laasanen (Muu Eurooppa) ja Ossi Alastalo (siirtokelpoisten tilojen liiketoiminnan kehitys) sekä viestintäjohtaja Anders Collman, kalustohallinnosta vastaava johtaja Mats Stenholm ja tietohallintojohtaja Eva Harström. Konsernin varatoimitusjohtaja Göran Carlson nimitettiin liiketoiminnan kehittämisestä ja strategisesta suunnittelusta vastaavaksi johtajaksi alkaen. Göran Carlson jatkaa varatoimitusjohtajana ja raportoi konsernin toimitusjohtaja Vesa Koivulalle. Samassa yhteydessä Skandinavian liiketoiminnoista vastaava johtaja siirtyi raportoimaan Göran Carlsonin sijaan toimitusjohtaja Vesa Koivulalle. LIIKETOIMINTA SEGMENTEITTÄIN Cramo Oyj:n toiminta jakaantuu kahteen liiketoimintasegmenttiin, joita ovat kone- ja laitevuokraus sekä siirtokelpoiset tilat. Kone- ja laitevuokraussegmenttiä tarkastellaan lisäksi maantieteellisten segmenttien mukaan. Maantieteelliset segmentit ovat Suomi, Ruotsi, Länsi-Eurooppa (Norja, Tanska ja asti Alankomaat) sekä muu Eurooppa (Viro, Latvia, Liettua, Puola, Tsekin tasavalta ja Venäjä). Kone ja laitevuokraus Kone- ja laitevuokrauksen vuoden 2007 liikevaihto oli 425,9 (339,7) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 25,4 prosenttia. Liikevaihto jakaantui maantieteellisesti seuraavasti: Suomi 17,8 (17,7) prosenttia, Ruotsi 50,4 (51,5) prosenttia, Länsi-Eurooppa 18,2 (19,5) prosenttia ja Muu Eurooppa 13,6 (11,3) prosenttia. Kone- ja laitevuokrauksen EBITA-liikevoitto oli 90,0 (66,7) miljoonaa euroa, kasvua 35,0 prosenttia. Kone- ja laitevuokrauksen keskeiset asiakkaat toimivat rakennussektorilla ja teollisuudessa. Lisäksi palveluja tarjotaan julkishallinnolle ja yksityisasiakkaille. Rakennusteollisuus on suurin asiakasryhmä, jonka osuus liikevaihdosta on Pohjoismaissa keskimäärin lähes 60 prosenttia. Keski- ja Itä-Euroopassa rakennusteollisuuden osuus oli noin 90 prosenttia. Euroopan kone- ja laitevuokrausyritysten järjestö ERA:n (European Rental Association) mukaan Suomen kone- ja laitevuokrausmarkkinoiden arvo vuoden 2006 lopussa oli noin 350 miljoonaa euroa, Ruotsin 600 miljoonaa, Norjan 600 miljoonaa, Tanskan 450 miljoonaa, Puolan 110 miljoonaa, Tsekin 50 miljoonaa, Viron 45 miljoonaa, Latvian 40 miljoonaa ja Liettuan 30 miljoonaa euroa. Suomi Suomen kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto oli katsauskaudella 75,8 (60,2) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 25,8 prosenttia. EBITA-liikevoitto oli 14,5 miljoonaa euroa eli 19,1 (17,2) prosenttia liikevaihdosta. EBITA kasvoi 39,8 prosenttia. Liikevaihtoa ja kannattavuutta paransivat hyvä kysyntä, Cramon tekemät yrityskaupat sekä toimintojen onnistunut uudelleenorganisointi. Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 20,9 (15,8) miljoonaa euroa, missä on kasvua 32,5 prosenttia. Viimeisen vuosineljänneksen EBITA-liikevoitto oli 4,2 (1,9) miljoonaa eli 19,9 (12,3) prosenttia liikevaihdosta. Liikevaihdon kasvu ja kannattavuus kehittyivät viimeisellä vuosineljänneksellä tavoitteiden mukaisesti. 7 (22)

8 Cramo on toinen Suomen kone- ja laitevuokrausmarkkinoiden johtavista toimijoista. Lisäksi Suomessa on paljon pieniä ja erikoistuneita kilpailijoita. Cramo arvioi kasvattaneensa markkinaosuuttaan erityisesti vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Vuoden viimeisellä neljänneksellä tehtiin liiketoiminnan siirtosopimus Sisu Diesel Oy:n kanssa dieselgeneraattoreiden hankinnasta. Katsauskaudella rakennettiin raskaan kaluston kuljetusten ja huollon tehostamiseksi logistiikkakeskusten verkostoa, ja ensimmäinen logistiikkakeskus pääkaupunkiseudun ulkopuolelle avattiin Oulussa. Tavoitteena on rakentaa koko maan kattava verkosto vuoden 2008 aikana. Katsauskaudella kehitettiin myös voimakkaasti henkilöstön myynti- ja asiakaspalveluvalmiuksia. Rakennusteollisuus RT:n lokakuussa julkistama arvio rakentamisen kasvusta vuonna 2007 oli viisi prosenttia, mikä on huomattavasti korkeampi kuin sen 2,5 prosentin ennuste vuoden alkupuolella. Erityisesti maa- ja vesirakentaminen kasvoi vuonna 2007 ennakoitua voimakkaammin. Vuoden 2008 kasvuksi RT arvioi kolme prosenttia. RT arvioi talonrakentamisen kasvuksi vuonna 2007 noin kuusi prosenttia ja vuonna 2008 noin kolme prosenttia. Liike- ja toimistorakentamisen odotetaan jatkuvan vilkkaana, samoin maa- ja vesirakentamisen. Korjausrakentamisen arvioidaan kasvavan edelleen tasaisesti. Ruotsi Ruotsin kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto oli katsauskaudella 214,5 (174,7) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 22,8 prosenttia. EBITA-liikevoitto oli 48,0 (35,9) miljoonaa euroa eli 22,4 (20,5) prosenttia liikevaihdosta. EBITA kasvoi 33,7 prosenttia. Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 60,2 (51,6) miljoonaa euroa, kasvua 16,5 prosenttia, ja EBITAliikevoitto 12,6 (12,0) miljoonaa eli 21,0 (23,2) prosenttia liikevaihdosta. Ruotsin vuokraustoiminnan liikevaihto kehittyi katsauskaudella edelleen myönteisesti. Kysyntä on ollut Ruotsissa voimakasta, minkä lisäksi koko vuoden hyvään tulokseen vaikuttivat onnistuneet investoinnit kone- ja laitekannan, toimipaikkaverkoston ja palvelukonseptien kehittämiseksi. Hintakehitys oli vuoden aikana suotuisa, ja kaluston käyttöasteet olivat vuoden lopussa edelleen korkealla tasolla. Vuoden viimeisellä neljänneksellä tulokseen vaikuttivat kulut huolto- ja logistiikkaverkoston kehittämisestä, jälleenvuokrauskulut sekä raskaan kaluston vuosihuoltojen ajoittuminen katsausjaksolle. Cramo keskittyi vuoden 2007 aikana Ruotsissa myös tulevaisuuden kilpailukykynsä kehittämiseen. Raskaan kaluston kuljetusten ja huollon optimoimiseksi avattiin uusi logistiikkakeskus ja kevyiden rakennuskoneiden huolto keskitettiin valtakunnallisesti yhteen huoltokeskukseen. Cramo on Ruotsissa kone- ja laitevuokrauksen markkinajohtaja. Kilpailijoina sillä on yksi valtakunnallinen toimija, muutamia alueellisia toimijoita sekä runsaasti paikallisia, osin erikoistuneita, vuokrausyhtiöitä. Cramo arvioi kasvattaneensa markkinaosuuttaan erityisesti Pohjois-Ruotsissa, Tukholmassa ja Göteborgissa. Ruotsin Rakennusteollisuus (Sveriges Byggindustrier) arvioi joulukuussa rakentamisen kasvuksi vuonna 2007 noin seitsemän prosenttia. Saman ennusteen mukaan kasvu tasaantuu neljään prosenttiin vuonna Ruotsin Rakennusteollisuus arvioi kasvun olleen katsauskaudella voimakkainta asuinrakentamisessa sekä maa- ja vesirakentamisessa. Vuonna 2008 voimakkaimman kasvun odotetaan siirtyvän asuinrakentamisesta muuhun rakentamiseen. Kasvua saattaa edelleen rajoittaa työvoiman ja kaluston saatavuus. Länsi-Eurooppa Cramon kone- ja laitevuokraustoiminta Länsi-Euroopassa muodostuu Norjan ja Tanskan liiketoiminnoista. Ellei toisin mainita, viime vuoden vertailuluvuissa ja vuoden 2007 ensimmäisen vuosineljänneksen luvuissa on mukana Alankomaiden liiketoiminta, josta Cramo luopui Alankomaiden liiketoiminnan 4,0 miljoonan euron myyntivoitto on esitetty liiketoiminnan muissa tuotoissa, ja se sisältyy Länsi-Euroopan EBITA-liikevoittoon. 8 (22)

9 Länsi-Euroopan kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto oli katsauskaudella 77,5 (66,3) miljoonaa euroa, jossa on kasvua 16,8 prosenttia. EBITA-liikevoitto oli 10,5 (8,4) miljoonaa euroa eli 13,6 (12,7) prosenttia liikevaihdosta. EBITA kasvoi 24,5 prosenttia. Länsi-Euroopan liikevaihto ilman Alankomaita oli 74,5 (53,7) miljoonaa euroa, jossa on kasvua 38,7 prosenttia. EBITA-liikevoitto ilman Alankomaita ja Alankomaiden vuokraustoiminnan myyntivoittoa oli 6,2 (7,6) miljoonaa euroa. Länsi-Euroopan liikevaihto viimeisellä vuosineljänneksellä ilman Alankomaita oli 23,1 (15,1) miljoonaa euroa, kasvua 53,6 prosenttia. Liikevaihdon kasvussa näkyy Skanskan vuokraustoimintojen ulkoistaminen Tanskassa alkaen. EBITA-liikevoitto ilman Alankomaita oli 1,7 (2,8) miljoonaa euroa eli 7,4 (18,9) prosenttia liikevaihdosta. Viimeisen vuosineljänneksen tulokseen vaikuttivat kulut toimipisteverkoston nopeasta laajentamisesta Tanskassa ja Norjassa, minkä lisäksi Skanskan vuokraustoimintojen haltuunotto rasitti tulosta. Koko vuoden liikevaihtoa kasvattivat hyvän kysynnän ja vuokrauspalveluiden käytön lisääntymisen ohella myös toimipisteverkon voimakas laajentaminen ja Norjassa alkuvuonna tehdyt yrityskaupat. Useiden uusien toimipisteiden avaaminen rasitti Norjan ja Tanskan kannattavuutta vuonna Cramolla oli Norjassa vuoden lopussa 26 (19) ja Tanskassa 17 (10) toimipistettä. Liiketoiminnan laajentaminen kehittyi tavoitteiden mukaisesti molemmissa maissa. Norjan kone- ja laitevuokrauksen markkinoilla on yksi selkeä markkinajohtaja, muutamia keskikokoisia ja useita pieniä paikallisia vuokrausyhtiöitä. Cramo arvioi olevansa markkina-asemaltaan alan kolmanneksi suurin palveluntarjoaja Norjassa. Tanskan kone- ja laitevuokrausmarkkinoilla tapahtui merkittävää keskittymistä vuoden 2007 aikana. Cramo vahvisti muuttuneessa kilpailutilanteessa asemaansa voimakkaan orgaanisen kasvun ja Skanskan ulkoistamissopimuksen ansiosta. Yhtiö arvioi olevansa alan neljänneksi suurin palveluntarjoaja Tanskassa. Cramon tavoitteena on jatkaa toiminnan laajentamista Norjassa ja Tanskassa vuonna 2008, mutta tavoitteena on myös parantaa kannattavuutta. Cramon kokonaispalvelukonseptia sekä vuokrauksen ja siirtokelpoisten tilojen välisiä synergioita kehitetään edelleen. Euroconstruct arvioi marraskuussa rakentamisen kasvavan vuonna 2007 Norjassa 5,9 prosenttia mutta vuonna 2008 vain 0,6 prosenttia. Laajat, erityisesti energia-alan infrastruktuurihankkeet, joissa Cramokin on mukana, jatkuvat. Tanskassa Euroconstruct arvioi rakentamisen vähenevän 1,2 prosenttia vuonna 2007, mutta kääntyvän 0,5 prosentin kasvuun vuonna Tanskassa rakentamisen odotetaan elpyvän lukuun ottamatta asuinrakentamista Kööpenhaminan alueella. Muu Eurooppa Cramon kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto muualla Euroopassa muodostuu Viron, Latvian, Liettuan, Puolan, Tsekin tasavallan ja Venäjän markkinoilta. Keski- ja Itä-Euroopan kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto oli katsauskaudella 58,2 (38,4) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 51,4 prosenttia. EBITA-liikevoitto oli 17,1 (12,0) miljoonaa euroa eli 29,3 (31,2) prosenttia liikevaihdosta. EBITA kasvoi 42,5 prosenttia. Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 18,1 (11,7) miljoonaa euroa, kasvua 55,3 prosenttia. EBITA-liikevoitto oli 4,9 (4,6) miljoonaa euroa eli 27,2 (39,3) prosenttia liikevaihdosta. Keski- ja Itä-Euroopan vuokraustoiminta kehittyi vuonna 2007 myönteisesti. Vuokrauspalveluiden kysyntää lisäävät sekä voimakas rakentaminen että vuokrauspalveluiden käytön yleistyminen muun muassa kansainvälisten rakennusyritysten laajentaessa toimintaansa Keski- ja Itä-Euroopassa. Maa- ja vesirakentamisen voimakas kasvu Puolassa, Venäjällä ja Latviassa ovat lisänneet erityisesti raskaan kaluston kysyntää. Työmaatilojen kysyntä kasvoi voimakkaasti kaikilla markkinoilla. Liiketoiminnan laajentaminen vaikutti jonkin verran vuoden viimeisen neljänneksen kannattavuuteen, joka oli alhaisempi kuin edellisvuoden poikkeuksellisen korkea taso. 9 (22)

10 Cramon kaluston käyttöaste pysyi koko vuoden korkealla, ja yhtiö lisäsi ja aikaisti investointejaan. Palveluvalikoiman laajentamisen lisäksi Cramo kehitti katsauskaudella toimitusvarmuuttaan, sillä palvelun laatu on Keski- ja Itä-Euroopassa yhä merkittävämpi kilpailutekijä. Vuoden aikana aloitettua myynti- ja asiakaspalvelukoulutusta sekä esimiesvalmennusta ja kokonaispalvelukonseptin kehittämistä jatketaan. Cramo arvioi kasvattaneensa vuoden aikana markkinaosuuttaan kaikilla Keski- ja Itä-Euroopan markkinoillaan. 38 vuokrauspisteen verkosto kasvoi 55 vuokrauspisteeseen. Virossa Cramo on edelleen markkinajohtaja. Liettuassa Cramo saavutti markkinajohtajuuden, ja Latviassa se on maan kolmanneksi suurin vuokrauspalvelujen tarjoaja. Puolassa ja Pietarin alueella Cramo on kolmen suurimman joukossa. Venäjällä Cramo vahvisti asemaansa Pietarissa uusimalla organisaationsa, lisäämällä tarjontaansa sekä lujittamalla asiakassuhteitaan. Moskovan alueella avattiin ensimmäinen toimipiste marraskuussa, ja uusia toimipisteitä avataan suunnitelman mukaan vuonna 2008 Jekaterinburgiin ja Krasnodariin. Loppuvuonna 2007 perustettu ZAO Cramo Rentakran luo Cramolle hyvät lähtökohdat laajentua tulevaisuudessa Venäjän eri alueille. Cramon tavoitteena on kasvattaa liikevaihtoaan Keski- ja Itä-Euroopassa yli 50 prosenttia vuodessa lähivuosien aikana. Venäjällä rakentaminen kasvoi Euroconstructin marraskuun arvion mukaan 10,4 prosenttia vuonna 2007, ja vuoden 2008 kasvuksi se arvioi 9,5 prosenttia. Venäjällä kasvavat sekä tie- ja vesirakentaminen, asuinrakentaminen että liike- ja toimistorakentaminen. Baltian maissa rakentaminen kasvoi VTT:n arvion mukaan prosenttia vuonna 2007, ja kasvun arvioidaan hidastuvan 2-8 prosenttiin vuonna 2008 pääosin asuinrakentamisen hiljentyessä. VTT:n Euroconstructionille tekemän arvion mukaan Puolan markkinat kasvoivat 13,1 prosenttia vuonna 2007, ja vuoden 2008 kasvuarvio on 15,2 prosenttia. Puolassa rakentamista lisäävät erityisesti suuret infrastuktuurihankkeet. Tsekin tasavallassa rakentamisen markkinakasvu oli saman tutkimuksen mukaan vuonna 2007 kuusi prosenttia ja vuonna ,7 prosenttia. SIIRTOKELPOISET TILAT Siirtokelpoisten tilojen liikevaihto oli katsauskaudella 76,7 (65,5) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 17,1 prosenttia. EBITA-liikevoitto oli 19,4 (14,9) miljoonaa euroa eli 25,2 (22,8) prosenttia liikevaihdosta. EBITA kasvoi 29,5 prosenttia. Siirtokelpoisten tilojen liikevaihto vuoden viimeisellä neljänneksellä oli 22,4 (19,2) miljoonaa euroa, kasvua 16,9 prosenttia. EBITA-liikevoitto oli 5,3 (4,7) miljoonaa euroa eli 23,7 (24,8) prosenttia liikevaihdosta. Vuoden viimeiselle neljännekselle ajoittui edellisvuotta enemmän myyntisopimuksia, mikä vaikutti positiivisesti liikevaihtoon. Cramon siirtokelpoisten tilojen kysyntä jatkui vahvana. Siirtokelpoisten tilojen käyttöaste pysyi korkealla tasolla ja vuokrauksen tilauskanta oli suurempi kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla, mutta myynnin tilauskanta oli alhaisempi kuin vuotta aiemmin. Strategiansa mukaisesti Cramo keskittyy tulevaisuudessa yhä voimakkaammin siirtokelpoisten tilojen pitkäaikaiseen vuokraukseen ja uskoo vuokra-aikojen pidentymisen edelleen jatkuvan. Vuoden 2007 liikevaihdon ja tuloksen myönteiseen kehitykseen vaikuttivat hyvän kysyntätilanteen lisäksi tuotantokapasiteetin lisääminen, myynnin parantuneet katteet ja hintatason nousu sekä tehokas kalustonhallinta. Cramo-konsernin siirtokelpoisten tilojen liikevaihdosta selkeästi suurin osa kertyy Suomen ja Ruotsin markkinoilta. Lisäksi toimintaa on Norjassa ja Tanskassa. Suomessa liiketoimintaan sisältyy siirtokelpoisten tilojen vuokraus, myynti ja valmistus. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa harjoitetaan vain vuokrausta. Vuokraustoiminnan osuus on yli 70 prosenttia liikevaihdosta. 10 (22)

11 Cramo on ollut pitkään selkeä markkinajohtaja Suomessa, missä sillä on noin 80 prosentin markkinaosuus. Kilpailu on kuitenkin kiristymässä suuren kansainvälisen kilpailijan aloitettua toimintansa Suomessa ja Keskija Itä-Euroopassa. Ruotsissa on neljä suurta siirtokelpoisten tilojen tarjoajaa ja Cramon markkinaosuus on noin 30 prosenttia. Norjassa on muutamia suuria ja Tanskassa lukuisia suhteellisen pieniä siirtokelpoisten tilojen tarjoajia. Cramo arvioi, että se on onnistunut kasvattamaan markkinaosuutensa Norjassa noin 30 prosenttiin. Tanskassa Cramon markkinaosuus on toistaiseksi vähäinen. Kone- ja laitevuokrauksen ja siirtokelpoisten tilojen toiminnot yhdistettiin syksyllä siten, että maantieteellisten segmenttien johtajat vastaavat molemmista liiketoiminnoista alueellaan. Tavoitteena on lisätä siirtokelpoisten tilojen ja kone- ja laitevuokrauksen synergiaetuja ja kasvattaa siirtokelpoisten tilojen liikevaihtoa erityisesti Norjassa, Tanskassa, Baltiassa ja Puolassa. Vuonna 2008 tavoitteena on pitää käyttöaste edelleen korkealla Suomessa ja Ruotsissa ja kasvattaa markkinaosuutta Norjassa ja Tanskassa. Siirtokelpoisten tilojen tarjonta aloitetaan Baltiassa. Siirtokelpoiset tilat ovat tehtaalla pitkälle esivalmistettuja ja varusteltuja tiloja, joita voidaan siirtää tilankäyttötarpeiden muuttuessa. Tilojen suurimpia käyttökohteita ovat koulut, päiväkodit ja toimistot sekä teollisuuden laajennusinvestoinnit. Erityisesti julkisen sektorin tilantarpeet ovat lisääntyneet muun muassa voimakkaan muuttoliikkeen seurauksena. Sekä julkisen sektorin että teollisuuden osuus siirtokelpoisten tilojen liikevaihdosta on noin 45 prosenttia ja rakennusteollisuuden noin 10 prosenttia. LIIKEVAIHTO MAANTIETEELLISEN SEGMENTTIJAON MUKAISESTI Cramo-konsernin toissijainen segmentointi noudattaa maantieteellistä jakoa. Konsernin kokonaisliikevaihdosta 113,4 (91,7) miljoonaa euroa eli 22,4 (22,5) prosenttia kertyi Suomen markkinoilta, 248,5 (206,1) miljoonaa euroa eli 49,2 (50,7) prosenttia Ruotsista, 85,2 (70,8) miljoonaa euroa eli 16,9 (17,4) prosenttia Länsi-Euroopasta ja 58,3 (38,5) miljoonaa euroa eli 11,5 (9,4) prosenttia Muusta Euroopasta. Lukuihin sisältyvät sekä kone- ja laitevuokrauksen että siirtokelpoisten tilojen liikevaihto. RISKIENHALLINTA Cramo-konserni uusi riskienhallintapolitiikkansa vuonna Riskienhallinnan tarkoituksena on varmistaa, että Cramon liiketoimintaan liittyvät riskit tunnistetaan ja niitä arvioidaan ja seurataan jatkuvasti. Riskienhallinta on Cramossa jatkuvaa ja järjestelmällistä toimintaa, jonka tavoitteena on estää henkilövahingot, turvata Cramo-konsernin omaisuus sekä taata konsernin vakaa ja kannattava taloudellinen kasvu. Osana riskienhallintapolitiikkaa Cramo otti käyttöönsä tulevaa markkinakehitystä arvioivat ulkoiset ja sisäiset mittarit, joita konserni tarkastelee maakohtaisesti kuukausittain. Konsernin johtoryhmä myös määritteli ja priorisoi konsernin tärkeimmät riskit. Merkittävimpien riskien hallinnoimiseksi kehitettiin eteenpäin toimenpidesuunnitelmia ja riskimittareita sekä erikseen suunnitelma taloudellisen taantuman varalle. Konserni otti käyttöönsä vuonna 2007 myös uudistetun corporate governance ohjeistuksen sekä uuden rahoituspolitiikan. YMPÄRISTÖ Ympäristövastuu on yhä tärkeämpi osa Cramon liiketoimintamallia. Cramon ympäristövastuuseen kuuluu huolehtia, että vuokrattavat koneet, laitteet ja toimitilat ovat korkealaatuisia ja huolellisesti huollettuja ja kunnostettuja. Laitehankinnoissa huomioidaan kaluston valmistuksen ja käytön ympäristökuormitus. Laitteiden elinkaari pidetään pitkänä huolellisella kunnossapidolla. Cramon toiminnot Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa on sertifioitu ISO ympäristö- ja ISO laatujärjestelmien mukaisesti. Suomessa Cramon laatu- ja toimintajärjestelmää ohjaa Det Norske Veritasin myöntämä ISO 9001: laatusertifikaatti. 11 (22)

12 Konserni pyrkii minimoimaan ympäristöhaittoja kierrättämällä koneita, laitteita sekä toimitiloja käyttäjältä toiselle. Ympäristökuormitusta pyritään rajoittamaan luovuttamalla laitteet testattuina ilman tarpeettomia pakkauksia. Aluekohtaiset tulosyksiköt vastaavat kemikaalien ja ongelmajätteiden varastoinnista ja jälleenkäsittelystä. Käytöstä poistettavasta laitteesta syntyvä materiaali kierrätetään mahdollisimman tehokkaasti. Konserni kykenee vähentämään rakentamisen ympäristökuormitusta myös kone- ja laitekantansa korkeilla käyttöasteilla. OSAKKEET, OSAKEPÄÄOMA JA OPTIOMERKINNÄT Cramo Oyj:n osakepääoma oli ,09 euroa ja osakkeiden lukumäärä kappaletta. Osakkeiden lukumäärässä tai osakepääomassa ei tapahtunut jakson aikana muutoksia. Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä korottuivat vuoden aikana seuraavasti: Tammi-maaliskuun aikana Cramon 2002A/B-optio-oikeuksilla merkittiin yhteensä osaketta. Osakemerkinnöistä johtuvat osakepääoman korotukset, yhteensä ,76 euroa, merkittiin kaupparekisteriin ja sekä Kaupankäynti osakkeilla alkoi OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä ja sekä Huhti-kesäkuun aikana Cramon 2002A/B-optio-ohjelman perusteella hyväksyttiin yhteensä osakkeen merkinnät. Osakemerkinnöistä johtuvasta osakepääoman korotuksesta EUR 54, merkittiin kaupparekisterin Tämän seurauksena osakepääoma nousi 24,828, euroon ja osakkeiden lukumäärä 30,652,488 kappaleeseen. Uudet osakkeet otettiin kaupankäynnin kohteeksi OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä Osakepääoman korotus 6, euroa merkittiin kaupparekisterin , ja nämä uudet osakkeet otettiin kaupankäynnin kohteeksi Merkintäaika yhtiökokouksen päättämällä optio-ohjelmalla päättyi Tässä 2002 optioohjelmassa yhtiön avainhenkilöille annettiin yhteensä optio-oikeutta, jotka oikeuttivat yhteensä Cramo Oyj:n osakkeen merkintään. Osakepääoma olisi voinut tämän optio-ohjelman perusteella kasvaa ,00 eurolla. Se kasvoi ,70 eurolla. Osakkeen merkintähinta oli yhtiön B-osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi lisättynä 10 prosentilla eli 5,27 euroa, ja sitä alennettiin ennen osakemerkintää jaettavien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osingonmaksujen seurauksena merkintähinta alentui 0,50 eurolla , 0,50 eurolla , 0,30 eurolla , 0,25 eurolla ja 0,25 eurolla , jolloin merkintähinnaksi tuli 3,47 euroa per osake. Vuoden 2002 optio-ohjelmaan liittyvät B-optio-oikeudet ovat olleet kaupankäynnin kohteena yhdessä listattujen 2002 A-optio-oikeuksien kanssa alkaen. VOIMASSAOLEVAT OPTIO-OHJELMAT Ylimääräinen yhtiökokous päätti optio-ohjelmasta, jossa optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään kappaletta ja jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään yhtiön uutta osaketta. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on optio-oikeuksilla 2006A , optio-oikeuksilla 2006B ja optio-oikeuksilla 2006C Merkintähinta optio-oikeudella 2006A on 14,51 euroa eli Cramo Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Merkintähinta optio-oikeudella 2006B on osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi eli 26,47 euroa, ja optio-oikeudella 2006C osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Merkintähinnasta vähennetään vuosittain jaettu osinko. Cramo-konsernin avainhenkilöillä oli yhteensä A-optio-oikeutta ja Boptio-oikeutta. Vuoden 2006 optio-ohjelman piirissä on noin 80 konsernin avainhenkilöä. KAUPANKÄYNTI OMX POHJOISMAINEN PÖRSSI HELSINGISSÄ Cramo Oyj on ollut listattuna Helsingin Pörssissä vuodesta 1988 alkaen. Osakkeen kaupankäyntitunnus on CRA1V. Pohjoismaisella listalla Cramo Oyj on luokiteltu markkina-arvoltaan keskikokoiseksi yhtiöksi toimialana teollisuustuotteet ja -palvelut. 12 (22)

13 Tilikaudella Cramo Oyj:n osakkeen alin kaupankäyntikurssi oli 16,75 euroa ja ylin 38,80 euroa. Osakkeen kaupankäynnillä painotettu keskikurssi oli 26,66 euroa. Osakkeen päätöskurssi oli 17,32 euroa ja yhtiön markkina-arvo 531,0 miljoonaa euroa. YHTIÖKOKOUS Cramo Oyj:n varsinainen yhtiökokous käsitteli varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat asiat ja päätti vahvistaa yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen vuodelta Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan 0,50 euroa osaketta kohden. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta Yhtiökokous valitsi yhtiön hallitukseen uudelleen Gunnar Glifbergin, Stig Gustavsonin, Eino Halosen, Hannu Krogeruksen ja Juhani Nurmisen. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Esko Mäkelä. Teollisuusneuvos Esko Mäkelä (DI, MBA) on toiminut YIT Oyj:n varatoimitusjohtajana ja talousjohtajana vuosina Yhtiökokous valitsi yhtiön varsinaisiksi tilintarkastajiksi KHT Tomi Englundin ja tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n. HALLITUKSEN VOIMASSAOLEVAT VALTUUDET Hallituksella ei ole valtuuksia optio-oikeuksien antamiseen, vaihtovelkakirjalainan ottamiseen, osakepääoman korottamiseen tai omien osakkeiden hankkimiseen. HALLINTO JA TILINTARKASTAJAT Cramo Oyj:n hallituksessa ovat toimineet alkaen Stig Gustavson (puheenjohtaja), Eino Halonen (varapuheenjohtaja), Gunnar Glifberg, Hannu Krogerus, Juhani Nurminen ja Esko Mäkelä. Tarkastusvaliokunnan muodostivat Eino Halonen (puheenjohtaja), Esko Mäkelä ja Juhani Nurminen. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan muodostivat Stig Gustavson (puheenjohtaja), Gunnar Glifberg ja Hannu Krogerus. Hallituksen jäsenistä Stig Gustavson, Hannu Krogerus, Esko Mäkelä ja Juhani Nurminen ovat yhtiöstä ja sen suurimmista osakkeenomistajista riippumattomia. Gunnar Glifberg on suurimmista osakkeenomistajista riippumaton, mutta syksyyn 2005 saakka Cramo AB:n entisenä toimitusjohtajana toimineena hän on yhtiöstä riippuvainen syksyyn 2008 saakka. Eino Halonen on yhtiöstä riippumaton, mutta Keskinäisen Henkivakuutusosakeyhtiön Suomen toimitusjohtajana ja konsernijohtajana suurimmista osakkeenomistajista riippuvainen asti. Hallituksessa toimivat saakka Gunnar Glifberg, Stig Gustavson, Phil van Haarlem, Eino Halonen, Pekka Heusala, Hannu Krogerus ja Juhani Nurminen. Tarkastusvaliokuntaan kuuluivat saakka Pekka Heusala (puheenjohtaja), Eino Halonen ja Phil van Haarlem. Nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluivat Stig Gustavson (puheenjohtaja), Pekka Heusala ja Hannu Krogerus. Gunnar Glifbergia lukuun ottamatta kaikki hallituksen jäsenet olivat yhtiöstä riippumattomia. Suurimmista osakkeenomistajista olivat riippumattomia Glifberg, Gustavson, Heusala, Nurminen, Krogerus ja Phil van Haarlem. Hallitus kokoontui vuonna 2007 yhdeksän kertaa, tarkastusvaliokunta neljä kertaa ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kolme kertaa. Hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen omistivat henkilökohtaisesti tai määräysvaltayhtiöidensä kautta yhteensä Cramo Oyj:n osaketta, mikä edustaa 0,36 prosenttia yhtiön koko osake- ja äänimäärästä, sekä optioita yhteensä 0 kappaletta. Varsinaisina tilintarkastajina on toiminut KHT Tomi Englund ja tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, jossa päävastuullisena tilintarkastajana toimi KHT Erkka Talvinko. 13 (22)

14 Cramo Oyj noudattaa OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingin, Keskuskauppakamarin sekä Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton suositusta listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä (corporate governance). Cramo Oyj:n sisäpiiriohjeet perustuvat arvopaperimarkkinalakiin, Rahoitustarkastuksen sääntöihin ja määräyksiin sekä Helsingin Pörssin voimaan tulleeseen sisäpiiriohjeeseen. Suomen Arvopaperikeskus Oy pitää sisäpiirirekisteriä Cramo Oyj:n pysyvistä sisäpiiriläisistä, joiden omistustiedot ovat nähtävissä myös Cramo Oyj:n verkkosivuilta. MUUTOKSET OMISTAJAKUNNASSA Cramo Oyj sai katsausjaksolla arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisen ilmoituksen Fidelity International Limitediltä, että Fidelity International Limitedin ja sen suoraan tai epäsuorasti omistamien tytäryhtiöiden osakeomistus Cramo Oyj:ssä on laskenut alle viiden prosentin rajan Yhtiö omisti ilmoituksen jälkeen osaketta, mikä on 4,96 prosenttia Cramo Oyj:n osake- ja äänimäärästä. Fidelity International Limited ilmoitti Cramolle , että Fidelity International Limitedin ja sen suoraan tai epäsuorasti omistamien tytäryhtiöiden osakeomistus Cramo Oyj:ssä ylitti viiden prosentin rajan Yhtiö omisti ilmoituksen jälkeen Cramo Oyj:n osaketta, joka oli 5,18 prosenttia Cramon osake- ja äänimäärästä. Keskinäinen Henkivakuutusosakeyhtiö Suomi ilmoitti Cramo Oyj:lle , että sen omistus Cramo Oyj:stä on laskenut alle yhden kymmenesosan. Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi omisti ilmoituksen jälkeen osaketta, joka oli 9,87 prosenttia Cramo Oyj:n osake- ja äänimäärästä. Keskinäinen Henkivakuutusosakeyhtiö Suomi ilmoitti Cramo Oyj:lle , että sen omistus Cramo Oyj:stä oli laskenut alle kolmen kahdeskymmenesosan. Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi omisti ilmoituksen jälkeen osaketta, joka on 14,98 prosenttia Cramo Oyj:n osake- ja äänimäärästä. VOITONJAKOPOLITIIKKA JA HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS Hallitus määritteli yhtiön voitonjakopolitiikan helmikuussa 2007 seuraavasti: "Cramo Oyj:n voitonjakotavoitteena on jakaa noin kolmannes konsernin vuosittaisesta tuloksesta joko osakkeiden takaisinostoina ja/tai osinkoina. Tavoitteena on säilyttää tasaisesti kasvava osinkovirta, ottaen kuitenkin huomioon konsernin kasvun vaatimat investoinnit." Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,65 euroa osakkeelta. Hallitus on arvioinut yhtiön tulevaa toimintaa ja katsoo, että ehdotettu osingonjako ei muodosta riskiä yhtiön maksukyvylle. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Cramo ilmoitti , että sen ruotsalainen tytäryhtiö Cramo Sverige AB on solminut Skanska Sverige AB:n kanssa sopimuksen, jossa Cramo nimetään Skanskan ensisijaiseksi nostinkaluston toimittajaksi. Sopimus koskee tässä vaiheessa Ruotsia, mutta sitä on mahdollista laajentaa Skanskan yhtiöihin muissa Pohjoismaissa. Osapuolet arvioivat sopimuksen vuotuiseksi volyymiksi 6,5 miljoonaa euroa. Skandinavian toiminnoista vastaava johtaja Magnus Rosén ilmoitti eroavansa yhtiön palveluksesta. UBS AG ilmoitti Cramo Oyj:lle , että sen yhtiöiden UBS AG (Switzerland) ja UBS AG London Branch omistus Cramo Oyj:ssä on ylittänyt viiden prosentin rajan Yhtiö omisti ilmoituksen jälkeen Cramo Oyj:n osaketta, joka oli 5,47 prosenttia Cramon osake- ja äänimäärästä. 14 (22)

15 NÄKYMÄT VUODELLE 2008 Rahoitusmarkkinoiden ja Yhdysvaltojen talouskehityksen epävarmuudesta huolimatta vuokrauspalveluiden kysynnän odotetaan jatkuvan suotuisana Cramon toimintaympäristössä. Lisääntyvä rakentaminen sekä teollisuuden ja julkisen sektorin merkittävät infrastruktuurihankkeet pitävät yllä kone- ja laitevuokrauksen kasvua. Pohjoismaissa rakentamisen kasvun ennustetaan jatkuvan mutta viime vuosia alhaisemmalla tasolla. Rakentamisen kokonaiskasvua hidastaa asuinrakentamisen väheneminen, mutta teollisuus- ja liikerakentaminen sekä maa- ja vesirakentaminen lisääntyvät edelleen. Keski- ja Itä-Euroopassa rakentamisen kasvun odotetaan jatkuvan vahvana, joskin Baltian maissa kasvu hidastuu. Koneiden ja laitteiden vuokrauksen arvioidaan kasvavan rakentamista nopeammin johtuen vuokrauksen yleistymisestä eli penetraatioasteen noususta, kaluston ulkoistusten lisääntymisestä sekä vuokraukseen liittyvien palveluiden kysynnän kasvusta. Myös siirtokelpoisten tilojen kysynnän odotetaan jatkavan kasvuaan. Siirtokelpoisten tilojen tarvetta lisäävät muuttoliike, väestörakenteen muutokset sekä teollisuuden tarve joustaville tilaratkaisuille. Kysynnän kasvu kaikilla päämarkkinoilla vaatii konsernilta investointitason kasvattamista myös vuonna Strategiansa mukaisesti konserni pyrkii edelleen vahvistamaan markkina-asemaansa kaikilla markkinaalueillaan. Konserni jatkaa uusien kasvumahdollisuuksien kartoittamista sekä Pohjoismaissa että Keski- ja Itä-Euroopassa. Tavoitteena on olla alan kahden suurimman palveluntarjoajan joukossa kullakin markkinalla. Uutena kasvumahdollisuutena nähdään siirtokelpoisten tilojen tarjonta Keski- ja Itä-Euroopassa. Cramon liiketoiminnan merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät maailmanlaajuisen talouskehityksen lisäksi kunkin maan suhdanne- ja talouskehitykseen, korkotason ja valuuttakurssien vaihteluihin sekä konsernin yritysostojen onnistumiseen. Rahoitusmarkkinoiden ja Yhdysvaltojen talouskehityksen lisääntyvien epävarmuustekijöiden vaikutukset Cramon liiketoimintaan ovat toistaiseksi olleet vähäisiä. Konsernin sisäiset ja ulkoiset mittarit tukevat näkemystä, jonka mukaan sekä konsernin liikevaihdon kasvu että EBITA-marginaali ylittävät 18 prosenttia vuonna 2008 konsernin taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Makrotaloudellinen kehitys saattaa kuitenkin muuttaa tätä näkemystä. Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. 15 (22)

16 OSAVUOSIKATSAUKSEN TAULUKKO-OSA Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset, mukaisesti. Samoja laadintaperiaatteita ja taloudellisten tunnuslukujen määrittelyjä on noudatettu kuin Cramo Oyj:n tilinpäätöstiedotteessa. Yhtiö on ottanut käyttöön seuraavat standardit, standardien muutokset ja tulkinnat: IAS 1, Tilinpäätöksen esittäminen, IFRS 7, Financial Instruments: Disclosures, IFRS 8, Operating Segments, IFRIC 8, 11 ja 12. Muutoksilla ei ole merkittävää vaikutusta Cramon taloudellisiin lukuihin. KONSERNITASE (1.000 e) VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Myytävissä olevat sijoitukset Saamiset Laskennalliset verosaamiset PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Rahavarat LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ VARAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT OMA PÄÄOMA Osakepääoma Osakeanti 143 Ylikurssirahasto Arvonmuutosrahasto Suojausrahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ VARAUKSET Varaukset PITKÄAIKAISET VELAT Laskennalliset verovelat Korolliset velat LYHYTAIKAISET VELAT Osto- ja muut velat Korolliset velat VELAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ (22)

17 KONSERNITULOSLASKELMA 10-12/ / / / (1.000 e) LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Materiaalit ja palvelut Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Poistot Yrityshankinnoista aiheutuneet aineettomien hyödykkeiden poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO % liikevaihdosta 17,5 18,7 18,5 17,0 Rahoituskulut (netto) VOITTO ENNEN VEROJA % liikevaihdosta 14,3 16,9 15,3 14,1 Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO % liikevaihdosta 10,2 12,9 11,6 10,4 Laimentamaton osakekohtainen tulos, e 0,48 0,50 1,88 1,39 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, e 0,48 0,49 1,87 1,36 17 (22)

18 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1.000 e) Oma pääoma Osakeanti Osakepääoma Ylikurssirahasto Arvonmuutosrahasto Suojausrahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Muuntoerot Suojausrahasto Tilikauden voitto Optiomerkinnät rekisteröity Optiomerkinnät, rekisteröimätön Osakesarjojen yhdistäminen Cramo Holding B.V.:n osakkeet Cramo Holding B.V.:n osakkeiden antikulut Osingonjako Yhteensä oma pääoma Yhteensä Vasta-arvon alennus Osakeperusteiset maksut Oma pääoma Muuntoerot Suojausrahasto Tilikauden voitto Optiomerkinnät, rekisteröity Osingonjako Osakeperusteiset maksut Yhteensä oma pääoma (22)

19 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (1.000 e) 1-12/ /06 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Maksullinen osakeanti Maksetut osingot Lainojen lisäys(+)/vähennys(-) Leasing-velkojen lisäys(+)/vähennys(-) RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ RAHAVAROJEN MUUTOS RAHAVARAT KAUDEN ALUSSA Muuntoero YRITYSKAUPOISTA TULLEET RAHAVARAT KAUDEN ALUSSA RAHAVARAT KAUDEN LOPUSSA Investointien rahavirta sisältää Alankomaiden vuokrausliiketoiminnan myynnistä saadun rahavirran. VASTUUSITOUMUKSET (1.000 e) Omasta puolesta Kiinteistökiinnitykset Yrityskiinnitykset Pantit Muut vastuut JOHDANNAISSOPIMUKSET (1.000 e) NA MA NA MA NA = nimellisarvo MA = markkina-arvo Korkojohdannaiset Vaihtosopimukset Optiosopimukset Ostetut Asetetut Valuuttajohdannaiset Termiinisopimukset (22)

20 TUNNUSLUKUJA Siirtokelpoisten tilojen tilauskanta yhteensä, e Siirtokelpoisten tilojen vuokrauksen tilauskanta, e Siirtokelpoisten tilojen myynnin tilauskanta, e Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin, e % liikevaihdosta 35,4 27,8 Henkilöstö keskimäärin Tulos/osake, e laimentamaton 1,88 1,39 Tulos/osake, e laimennettu 1) 1,87 1,36 Oma pääoma/osake 2), e 10,88 9,66 Omavaraisuusaste, % 37,3 38,2 Korolliset nettovelat, e Nettovelkaantumisaste, % 109,4 104,6 Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä, kpl Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa, kpl Optio-oikeuksien laimennusvaikutuksella oikaistu osakemäärä, kpl ) Optiotodistusten oikeuttamien osakkeiden laimennusvaikutuksella oikaistuna 2) Rekisteröity osakemäärä kauden päättyessä SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT (1.000 e) Konsernin ensisijaiset segmentit ovat kone- ja laitevuokraus ja siirtokelpoiset tilat. Toissijaiset segmentit jakautuvat maantieteellisesti ja ovat Suomi, Ruotsi, Länsi-Eurooppa ja Muu Eurooppa. Kone- ja laitevuokrauksen osalta esitetään lisäksi liikevaihto maantieteellisen segmenttijaon mukaisesti. Alankomaiden osuus Länsi-Euroopasta esitetään erikseen, koska Alankomaiden liiketoiminta yhdisteltiin osaksi Cramo-konsernia asti. Liikevaihto liiketoimintasegmenttien mukaan 10-12/ / / /06 (1.000 e) Kone- ja laitevuokraus - Suomi Ruotsi Länsi-Eurooppa Muu Eurooppa Kone- ja laitevuokraus yhteensä josta segmenttien välistä Siirtokelpoiset tilat josta segmenttien välistä Eliminoinnit Liikevaihto yhteensä Alankomaiden osuus Länsi-Euroopasta (22)

CRAMON TÄRKEIMMÄT YRITYSOSTOT JA -MYYNNIT, 2005-2010

CRAMON TÄRKEIMMÄT YRITYSOSTOT JA -MYYNNIT, 2005-2010 CRAMON TÄRKEIMMÄT YRITYSOSTOT JA -MYYNNIT, 2005-2010 Kohdeyhtiö 24.6.2010 Lemminkäinen Talo Oy Keskija Lounais- 12.4.2010 Lemminkäinen Talo Oy Itä- ja Pohjois- 22.12.2009 Cramo Finlandin timanttiporaus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

Yhtiökokous. Vesa Koivula 18.4.2007

Yhtiökokous. Vesa Koivula 18.4.2007 Yhtiökokous Vesa Koivula 18.4.2007 Konsernituloslaskelma *1-12/2005 luvut ovat pro forma -tietoja 1-12/ 1-12/ Muutos EUR (1 000) 2006 2005 % LIIKEVAIHTO 402 425 334 302 20,4 % Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005 - liikevaihto 17,0 miljoonaa euroa (15,4 miljoonaa euroa) - liikevaihdon kasvu 10,3

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

CRAMO OYJ. Yhtiökokous Vesa Koivula POWERING YOUR BUSINESS

CRAMO OYJ. Yhtiökokous Vesa Koivula POWERING YOUR BUSINESS CRAMO OYJ Yhtiökokous 23.4.2008 Vesa Koivula POWERING YOUR BUSINESS Markkinat 2007 Rakentaminen kasvoi kaikilla Cramon markkina-alueilla Tanskaa lukuunottamatta Ruotsissa noin 7 % Suomessa noin 5 % Norjassa

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu klo 9.00

Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu klo 9.00 CRAMOLLA VAHVA ALKUVUOSI - OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007 Liikevaihto 107,3 (83,6) milj. euroa, kasvua 28,4 % Liikevoitto ennen yrityshankinnoista aiheutuneita aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA)

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005

Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005 Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005 Kari Kallio, toimitusjohtaja Ramirent-konserni lyhyesti Ramirent on yksi Euroopan johtava konevuokraamo. Tällä hetkellä Ramirentillä on 270 (223) toimipistettä yhdessätoista

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 MARIMEKKO OYJ Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 5.11.2008 LIIKETOIMINNAN KEHITYS 1-9/2008 Liikevaihto kasvoi ja tulos parani ennakoidun mukaisesti. Suomessa merkittävä osa kasvusta kertyi kertaluonteisista

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu klo 9.00

Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu klo 9.00 CRAMOLLA VAHVA ALKUVUOSI - OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2007 Liikevaihto 223,7 (180,3) milj. euroa, kasvua 24,0 % Liikevoitto ennen yrityshankinnoista aiheutuneita aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA)

Lisätiedot

CRAMO OYJ. PÖRSSISÄÄTIÖN PÖRSSI-ILTA Helsinki 26.11.2012. Martti Ala-Härkönen Talous- ja rahoitusjohtaja POWERING YOUR BUSINESS

CRAMO OYJ. PÖRSSISÄÄTIÖN PÖRSSI-ILTA Helsinki 26.11.2012. Martti Ala-Härkönen Talous- ja rahoitusjohtaja POWERING YOUR BUSINESS CRAMO OYJ PÖRSSISÄÄTIÖN PÖRSSI-ILTA Helsinki 26.11.2012 Martti Ala-Härkönen Talous- ja rahoitusjohtaja POWERING YOUR BUSINESS Cramo-konserni lyhyesti Tuotteet Kohderyhmä Tunnusluvut 2011 Toimipisteverkosto

Lisätiedot

4-6/08 4-6/07 1-6/08 1-6/07 1-12/07 (1.000 euroa) Liikevaihto, 1.000 e 154.015 116.396 280.789 223.693 496.428

4-6/08 4-6/07 1-6/08 1-6/07 1-12/07 (1.000 euroa) Liikevaihto, 1.000 e 154.015 116.396 280.789 223.693 496.428 CRAMON KASVU KIIHTYI - OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2008 Liikevaihto 280,8 (223,7) milj. euroa, kasvua 25,5 %, toisella neljänneksellä kasvua 32,3 % EBITA-liikevoitto 48,1 (39,1) milj. euroa, kasvua 23,1

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2009 5.8.2009 Tammi kesäkuu 2009 Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 45,3 milj. euroa (69,4), jossa oli

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

MARTELA Yhtiökokous 14.3. 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden lopussa

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2008 13.5.2008 klo 9.00

Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2008 13.5.2008 klo 9.00 CRAMON VAHVA KASVU JATKUI - OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2008 Liikevaihto 126,8 (107,3) milj. euroa, kasvua 18,2 %, jatkuvien toimintojen kasvu 21,5 % EBITA-liikevoitto 17,4 (16,7) milj. euroa, kasvua 4,6

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2005

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2005 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.8.2005 klo 14.00 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2005 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:LLÄ HYVÄ ENSIMMÄINEN VUOSIPUOLISKO, TULOS KASVOI 32,5

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot

Yleisen talouden kasvun viivästyminen on lykännyt siirrettävien rakennusten hankintapäätöksiä niin kuntasektorilla kuin muun teollisuudenkin taholla.

Yleisen talouden kasvun viivästyminen on lykännyt siirrettävien rakennusten hankintapäätöksiä niin kuntasektorilla kuin muun teollisuudenkin taholla. 18.08.2003 10:30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSI RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2003 - liikevaihto 4-6/2003, 12,91 miljoonaa euroa (15,61 miljoonaa euroa) - tulos ennen satunnaisia

Lisätiedot

TIEDOTE AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU (5) Konserni

TIEDOTE AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU (5) Konserni 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 40,0 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 41,4 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011 Tilinpäätös 2011 Keskeiset asiat 2011 Orgaanisen kasvun tavoite ylittyi. Liiketoiminnan kassavirta parani merkittävästi. Suunnittelukapasiteetin käyttöaste oli hyvällä tasolla. Palveluratkaisujen myynti

Lisätiedot

Suomen Helasto Oyj Pörssitiedote klo SUOMEN HELASTO -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

Suomen Helasto Oyj Pörssitiedote klo SUOMEN HELASTO -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS Suomen Helasto Oyj Pörssitiedote 16.6.2004 klo 11.20 SUOMEN HELASTO -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2003-30.4.2004 - Konsernin liikevaihto kasvoi 6 % ja oli 12,6 milj. euroa (11,9 milj. euroa) - Liikevoitto

Lisätiedot

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc QPR Software Oyj Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012 Vuosi 2011 Yhtiö käynnisti Kokonaisarkkitehtuuripalvelut-liiketoiminnan vuoden alussa. Yhtiö lanseerasi uuden tuotteen, QPR ProcessAnalyzerin

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Uskomme, että emoyhtiön liikevaihto nousee lähelle edellisen vuoden tasoa, todennäköisesti jääden siitä lievästi. 2 (6)

Uskomme, että emoyhtiön liikevaihto nousee lähelle edellisen vuoden tasoa, todennäköisesti jääden siitä lievästi. 2 (6) 08.05.2003 10:41 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSI RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2003 - liikevaihto 12,17 miljoonaa euroa (15,41 miljoonaa euroa) - liikevaihdon lasku 21,0

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS /

MARTELA TILINPÄÄTÖS / TILINPÄÄTÖS 01-12 / 09.02.2011 TAMMI JOULUKUU Toimistokalustekysynnässä ei ole aikana tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 108,4 milj. euroa (95,3),

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS 1-3/2017

LIIKETOIMINTAKATSAUS 1-3/2017 HYVÄ ALKU VUODELLE LIIKETOIMINTAKATSAUS 1-3/2017 TAMMI-MAALISKUU 2017 LIIKETOIMINTAKATSAUS /2017 / CRAMO OYJ Liikevaihto 162,9 (155,4) milj. euroa; kasvua 4,8 %; kasvu paikallisissa valuutoissa 5,2 % EBITA-liikevoitto

Lisätiedot

Osavuosikatsauksen 1-3/2007 julkistus Helsinki 26.4.2007. Jan Lång Toimitusjohtaja

Osavuosikatsauksen 1-3/2007 julkistus Helsinki 26.4.2007. Jan Lång Toimitusjohtaja Osavuosikatsauksen 1-3/2007 julkistus Helsinki 26.4.2007 Jan Lång Toimitusjohtaja Hyvä toimintaympäristö Euroopassa, heikko markkinatilanne USA:ssa jatkuu Uponorin tuotteiden kysyntä vilkasta Vahvaa kehitystä

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.9.2008. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008

Atria Oyj 1.1. 30.9.2008. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008 Atria Oyj 1.1. 30.9.2008 Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008 Atria-konserni Katsaus Milj. 2008 2007 Q1-2008 Q1-2007 2007 Liikevaihto 357,7 312,8 995,8 935,1 1.272,2 Liikevoitto 17,2 19,3 34,6 81,3

Lisätiedot

KESKEISET TUNNUSLUVUT (1.000 euroa) 31.3.06 31.3.05 Muutos % 31.12.05

KESKEISET TUNNUSLUVUT (1.000 euroa) 31.3.06 31.3.05 Muutos % 31.12.05 30.05.2006 09:00 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2006 - RK:LLA VAHVA ALKUVUOSI, CRAMON INTEGROINTI ETENI SUUNNITELLUSTI - Liikevaihto 83,6 (17,0) milj. euroa, edellisvuoden pro forma

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

- Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003).

- Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003). Done Solutions Oyj Pörssitiedote 24.2.2005 klo 9.00 DONE SOLUTIONSIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2004 - Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003). - Liiketulos oli -0,9

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Monipuolisempia rahoituspalveluita Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.1m (EUR 4.1m /20)

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

2008 Tilinpäätöstiedote 11.2.2009 klo 9.00

2008 Tilinpäätöstiedote 11.2.2009 klo 9.00 CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2008 HYVÄ SUORITUS HAASTAVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ Liikevaihto 579,8 (496,4) milj. euroa, kasvua 16,8 %; kasvu paikallisissa valuutoissa 19,5 % EBITA-liikevoitto 102,2

Lisätiedot

2 (8) Kauppa nostaa Rakentajain Konevuokraamo -konsernin markkinaosuuden yli 30 prosenttiin eli johtavaksi kotimaassa.

2 (8) Kauppa nostaa Rakentajain Konevuokraamo -konsernin markkinaosuuden yli 30 prosenttiin eli johtavaksi kotimaassa. 12.11.2003 10:30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSI RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2003 - liikevaihto 7-9/2003, 15,45 miljoonaa euroa (17,20 miljoonaa euroa) - tulos ennen satunnaisia

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 25.7.2008 1 Sisältö Osavuosikatsaus 1-6/2008 Strategisia askeleita kaudella Näkymät vuodelle 2008

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-06 / 2010 4.8.2010 TAMMI KESÄKUU KESÄKUU2010 Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi kesäkuun liikevaihto oli 48,3 milj. euroa (45,3), jossa oli

Lisätiedot

Tikkurilan tilinpäätöstiedote Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurilan tilinpäätöstiedote Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurilan tilinpäätöstiedote 2012 15.2.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon

Lisätiedot

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS 2005 27. tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Strategia KONE tuo asiakkailleen kilpailuetua innovatiivisilla palveluillaan ja ratkaisuillaan. Samalla KONEen tuotteet

Lisätiedot

Suomen Helasto Oyj Pörssitiedote 22.3.2005 klo 10.00 SUOMEN HELASTO -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2004-31.1.2005

Suomen Helasto Oyj Pörssitiedote 22.3.2005 klo 10.00 SUOMEN HELASTO -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2004-31.1.2005 Suomen Helasto Oyj Pörssitiedote 22.3.2005 klo 10.00 SUOMEN HELASTO -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2004-31.1.2005 - Liikevaihto 6,4 miljoonaa euroa (5,8), kasvua 10 % - Voitto ennen veroja 0,15 miljoonaa

Lisätiedot

2006 Tilinpäätöstiedote 28.2.2007 klo 09.32

2006 Tilinpäätöstiedote 28.2.2007 klo 09.32 CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006 CRAMON VAHVA TULOSKUNTO JATKUI KOKO VUODEN - Liikevaihto 402,4 (77,0) milj. euroa, kasvua edellisvuoden pro forma -liikevaihtoon (334,3 milj. euroa) verrattuna

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Smart way to smart products Etteplan Q1: Merkittävä tulosparannus

Smart way to smart products Etteplan Q1: Merkittävä tulosparannus Etteplan Q1: Merkittävä tulosparannus Toimitusjohtaja Juha Näkki 7.5.2015 Markkinakatsaus 1-3/2015 Vuosi 2015 käynnistyi joulun lomakauden jälkeen hitaasti. Suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin

Lisätiedot