2007 Tilinpäätöstiedote klo 9.00

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2007 Tilinpäätöstiedote 15.2.2008 klo 9.00"

Transkriptio

1 CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VAHVAA KASVUA KANNATTAVASTI Liikevaihto 496,4 (402,4) milj. euroa, kasvua 23,4 % EBITA-liikevoitto 96,0 (72,8) milj. euroa, kasvua 31,8 %; liikevoitto (EBIT) 91,8 (68,6) milj. euroa, kasvua 33,9 % Osakekohtainen tulos, laimentamaton 1,88 (1,39) ja laimennettu 1,87 (1,36) euroa Voimakas laajentuminen vuoden aikana sekä orgaanisesti että yritysostoin Konsernin tulos parani selvästi edellisvuodesta Hallitus esittää osingoksi 0,65 (0,50) euroa osakkeelta Konsernin sisäiset ja ulkoiset mittarit tukevat näkemystä, että konsernin liikevaihdon kasvu ylittää 18 % ja EBITA marginaali ylittää 18 % vuonna 2008, konsernin taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Makrotaloudellinen kehitys saattaa kuitenkin muuttaa tätä näkemystä. KESKEISET TUNNUSLUVUT (1.000 e) 10-12/ / / /06 Liikevaihto, e Liikevoitto ennen yrityshankinnoista aiheutuneita aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) Liikevoitto (EBIT) Tulos ennen veroja (EBT) Katsauskauden tulos Tulos/osake (EPS) ennen yrityshankinnoista 0,51 0,53 2,00 1,50 aiheutuneita aineettomien hyödykkeiden poistoja, laimennettu, e Tulos/osake (EPS), laimentamaton, e 0,48 0,50 1,88 1,39 Tulos/osake (EPS), laimennettu, e 0,48 0,49 1,87 1,36 Oma pääoma/osake, e 10,88 9,66 Oman pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, % 18,4 15,5 Omavaraisuusaste, % 37,3 38,2 Nettovelkaantumisaste (gearing), % 109,4 104,6 Korolliset nettovelat, 1000 e Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin, e % liikevaihdosta 35,4 27,8 Henkilöstö keskimäärin YHTEENVETO VUODEN 2007 TULOKSESTA Vuosi 2007 oli Cramo-konsernille voimakkaan kasvun vuosi samalla, kun luotiin edellytyksiä kasvun jatkumiselle tulevaisuudessa. Cramon kaikki liiketoiminnot siirrettiin yhteisen Cramo-brändin alle, ja konsernin ydinprosesseja ja toimintatapoja yhtenäistettiin voimakkaasti. Cramo-konsernin liikevaihto ja liikevoitto ennen yrityshankinnoista aiheutuneita aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) jatkoivat myönteistä kehitystään vuoden viimeisellä neljänneksellä. Voimakkaana jatkunut kysyntä, toimipisteverkon laajentaminen ja Skanskan ulkoistussopimus Tanskassa kasvattivat liikevaihtoa. Konsernin voimakas panostus kasvuun näkyi lisääntyneinä kuluina erityisesti Tanskassa, Norjassa ja Muu Eurooppa -segmentissä, mikä vaikutti jonkin verran viimeisen kvartaalin kannattavuuteen. 1 (22)

2 Vuoden 2007 liikevaihto oli 496,4 miljoonaa euroa. Edellisvuoden liikevaihtoon (402,4 milj. euroa) verrattuna liikevaihto kasvoi 23,4 prosenttia. Jatkuvien toimintojen liikevaihdon kasvu eli liikevaihto ilman Alankomaiden liiketoimintoja, joista luovuttiin , oli 26,6 prosenttia. Orgaaninen kasvu, joka sisältää myös ulkoistussopimukset, oli 24,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvattivat hyvän markkinatilanteen jatkuminen, vuokrausasteen kasvu, positiivinen hintakehitys, voimakas laajentuminen uusia toimipisteitä avaamalla ja yritysostoin sekä onnistuneesti toteutetut kalustoinvestoinnit. Cramo arvioi vahvistaneensa markkinaasemaansa useimmilla markkinoillaan vuonna Vuoden 2007 EBITA-liikevoitto oli 96,0 (72,8) miljoonaa euroa eli 19,3 (18,1) prosenttia liikevaihdosta. EBITA-liikevoitto kasvoi 31,8 prosenttia edellisvuodesta. Viime vuoden laimentamaton osakekohtainen tulos oli 1,88 (1,39) euroa, kasvua edellisvuodesta 35,3 %, ja laimennettu osakekohtainen tulos 1,87 (1,36) euroa, kasvua 37,5 prosenttia. Tulosta kasvattivat myönteisen kysyntätilanteen jatkuminen ja vuokrauspalveluiden käytön yleistyminen kaikilla Cramon markkina-alueilla sekä Rakentajain Konevuokraamon ja Cramon yhdistämisen tuomat synergiaedut. Vuoden aikana nostettiin konsernin taloudellisia tavoitteita ja tarkistettiin osingonjakopolitiikkaa. Laajentumisessa tärkeimpiä tapahtumia olivat uusien toimipisteiden avaaminen Norjassa, Tanskassa ja Keski- ja Itä-Euroopan maissa, yhteisyrityksen perustaminen Venäjälle, yritysostot Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Liettuassa sekä ulkoistussopimukset Suomessa ja Tanskassa. Siirtokelpoisten tilojen tarjontaa päätettiin laajentaa Baltiaan. Merkittäviä tulevaisuuden kasvumarkkinoita konsernille ovat erityisesti Venäjä, Puola ja uudet Keski- ja Itä-Euroopan markkinat. NÄKYMÄT VUODELLE 2008 Rahoitusmarkkinoiden ja Yhdysvaltojen talouskehityksen epävarmuudesta huolimatta vuokrauspalveluiden kysynnän odotetaan jatkuvan suotuisana Cramon toimintaympäristössä. Lisääntyvä rakentaminen sekä teollisuuden ja julkisen sektorin merkittävät infrastruktuurihankkeet pitävät yllä kone- ja laitevuokrauksen kasvua. Pohjoismaissa rakentamisen kasvun ennustetaan jatkuvan mutta viime vuosia alhaisemmalla tasolla. Rakentamisen kokonaiskasvua hidastaa asuinrakentamisen väheneminen, mutta teollisuus- ja liikerakentaminen sekä maa- ja vesirakentaminen lisääntyvät edelleen. Keski- ja Itä-Euroopassa rakentamisen kasvun odotetaan jatkuvan vahvana, joskin Baltian maissa kasvu hidastuu. Koneiden ja laitteiden vuokrauksen arvioidaan kasvavan rakentamista nopeammin johtuen vuokrauksen yleistymisestä eli penetraatioasteen noususta, kaluston ulkoistusten lisääntymisestä sekä vuokraukseen liittyvien palveluiden kysynnän kasvusta. Myös siirtokelpoisten tilojen kysynnän odotetaan jatkavan kasvuaan. Siirtokelpoisten tilojen tarvetta lisäävät muuttoliike, väestörakenteen muutokset sekä teollisuuden tarve joustaville tilaratkaisuille. Kysynnän kasvu kaikilla päämarkkinoilla vaatii konsernilta investointitason kasvattamista myös vuonna Strategiansa mukaisesti konserni pyrkii edelleen vahvistamaan markkina-asemaansa kaikilla markkinaalueillaan. Konserni jatkaa uusien kasvumahdollisuuksien kartoittamista sekä Pohjoismaissa että Keski- ja Itä-Euroopassa. Tavoitteena on olla alan kahden suurimman palveluntarjoajan joukossa kullakin markkinalla. Uutena kasvumahdollisuutena nähdään siirtokelpoisten tilojen tarjonta Keski- ja Itä-Euroopassa. Cramon liiketoiminnan merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät maailmanlaajuisen talouskehityksen lisäksi kunkin maan suhdanne- ja talouskehitykseen, korkotason ja valuuttakurssien vaihteluihin sekä konsernin yritysostojen onnistumiseen. Rahoitusmarkkinoiden ja Yhdysvaltojen talouskehityksen lisääntyvien epävarmuustekijöiden vaikutukset Cramon liiketoimintaan ovat toistaiseksi olleet vähäisiä. Konsernin sisäiset ja ulkoiset mittarit tukevat näkemystä, jonka mukaan sekä konsernin liikevaihdon kasvu että EBITA-marginaali ylittävät 18 prosenttia vuonna 2008 konsernin taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Makrotaloudellinen kehitys saattaa kuitenkin muuttaa tätä näkemystä. 2 (22)

3 LIIKEVAIHTO JA TULOS Cramo Oyj on palveluyritys, joka tarjoaa kone- ja laitevuokrauspalveluja sekä vuokraa ja myy siirtokelpoisia tiloja. Kone- ja laitevuokraus koostuu rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta sekä vuokraukseen liittyvistä palveluista. Liitännäisiä palveluja ovat muun muassa työmaa- ja asennuspalvelut. Cramo Oyj on alansa johtavia palveluntarjoajia Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa. Yhtiöllä on toimintaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Tsekin tasavallassa ja Venäjällä. Cramo-konsernin liikevaihto ja EBITA kehittyivät myönteisesti koko vuoden Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 143,8 miljoonaa euroa. Edellisvuoden vastaavaan jaksoon (116,6 milj. euroa) verrattuna liikevaihto kasvoi 23,3 prosenttia. Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihtoon vaikuttivat voimakkaana jatkunut kysyntä, toimipisteverkon laajentaminen ja Skanskan ulkoistussopimus Tanskassa. Liikevaihdon kasvu oli edelleen nopeinta Keski- ja Itä-Euroopassa. Kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto oli loka-joulukuussa 122,3 (97,7) miljoonaa euroa. Siirtokelpoisten tilojen liikevaihto oli loka-joulukuussa 22,4 (19,2) miljoonaa euroa. Viimeisen vuosineljänneksen EBITA-liikevoitto oli 26,1 (22,9) miljoonaa euroa eli 18,2 (19,7) prosenttia liikevaihdosta. Konsernin voimakas panostus kasvuun näkyi lisääntyneinä kuluina erityisesti Tanskassa ja Norjassa, mikä vaikutti jonkin verran viimeisen kvartaalin kannattavuuteen. Kone- ja laitevuokrauksen EBITA-liikevoitto oli 23,4 (21,8) miljoonaa euroa. Siirtokelpoisten tilojen EBITA-liikevoitto oli 5,3 (4,7) miljoonaa euroa. Vuoden 2007 liikevaihto oli 496,4 (402,4) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 23,4 prosenttia. Jatkuvien toimintojen liikevaihdon kasvu eli liikevaihto ilman Alankomaiden liiketoimintoja, joista luovuttiin , oli 26,6 prosenttia. Kone- ja laitevuokrauksen vuoden 2007 liikevaihto oli 425,9 (339,7) miljoonaa euroa. Siirtokelpoisten tilojen vuoden 2007 liikevaihto oli 76,7 (65,5) miljoonaa euroa. Liikevaihtoa kasvattivat hyvän markkinatilanteen jatkuminen, vuokrausasteen kasvu, positiivinen hintakehitys, voimakas laajentuminen uusia toimipisteitä avaamalla ja yritysostoin sekä onnistuneesti toteutetut kalustoinvestoinnit. Vuoden 2007 EBITA-liikevoitto oli 96,0 (72,8) miljoonaa euroa eli 19,3 (18,1) prosenttia liikevaihdosta. EBITA-liikevoitto kasvoi 31,8 prosenttia edellisvuodesta. Kannattavuutta paransivat hyvä kysyntä, vuokrauskaluston käyttöasteiden kasvu sekä Rakentajain Konevuokraamon ja Cramon yhdistämisen tuomat synergiaedut. Merkittävimmät synergiahyödyt saavutettiin tavoitteiden mukaisesti päällekkäisten toimintojen rationalisoinnista, suuremmista tilausmääristä hankintatoimessa, siirtokelpoisten tilojen tuotannon optimoinnista sekä kaluston tehokkaammasta hyödyntämisestä. Lisäksi Cramon kaikki liiketoiminnot siirrettiin yhteisen Cramo-brändin alle, ja konsernin prosesseja ja toimintatapoja yhtenäistettiin voimakkaasti parhaita käytäntöjä hyödyntäen. Kone- ja laitevuokrauksen EBITA-liikevoitto oli 90,0 (66,7) miljoonaa euroa eli 21,1 (19,6) prosenttia liikevaihdosta. EBITA kasvoi 35,0 prosenttia edellisvuodesta. Siirtokelpoisten tilojen EBITA-liikevoitto oli 19,4 (14,9) miljoonaa euroa eli 25,2 (22,8) prosenttia liikevaihdosta. EBITA kasvoi 29,5 prosenttia edellisvuodesta. Konsernin vuoden 2007 liikevoitto (EBIT) oli 91,8 (68,6) miljoonaa euroa eli 18,5 (17,0) prosenttia liikevaihdosta. Vuoden 2007 voitto ennen veroja oli 75,8 (56,6) miljoonaa euroa ja voitto 57,5 (41,9) miljoonaa euroa. Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 1,88 (1,39) ja laimennettu osakekohtainen tulos 1,87 (1,36) euroa. Vuoden 2007 tulokseen sisältyvät kertaluonteisina erinä Alankomaiden liiketoimintojen myyntivoitto 4,0 miljoonaa euroa, joka on esitetty liiketoiminnan muissa tuotoissa, sekä Cramo-brändin muutokseen liittyviä kuluja 4,2 miljoonaa euroa ja poistoja 0,2 miljoonaa euroa. Optioihin liittyvät kulukirjaukset vuonna 2007 olivat yhteensä 1,9 miljoonaa euroa. 3 (22)

4 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI, rullaava 12 kuukautta) oli 13,7 (11,7) prosenttia ja oman pääoman tuotto (ROE, rullaava 12 kuukautta) 18,4 (15,5) prosenttia. INVESTOINNIT JA POISTOT Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin olivat 175,5 (111,9) miljoonaa euroa ja kohdistuivat pääasiassa vuokrauskaluston hankintaan. Kauden aikana tehnyt yrityshankinnat eivät sisälly bruttoinvestointeihin. Aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja ohjelmistoihin kohdistuneet poistot olivat katsauskaudella 62,4 (51,1) miljoonaa euroa. Yrityshankinnoista aiheutuneet aineettomien hyödykkeiden poistot olivat 4,1 miljoonaa euroa. Liikearvon yhteismäärä katsauskauden lopussa oli 152,4 miljoonaa euroa. RAHOITUS JA TASE Liiketoiminnan rahavirta oli positiivinen 138,7 (103,9) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli tammijoulukuussa -175,2 (-96,3) miljoonaa euroa. Rahoituksen rahavirta oli 13,7 (10,8) miljoonaa euroa. Katsauskauden lopussa yhtiön likvidit rahavarat olivat 18,5 (41,8) miljoonaa euroa. Nettomuutos käteisvaroissa oli -22,8 (18,4) miljoonaa euroa. Cramo-konsernin korollinen vieras pääoma oli 383,5 (347,5) miljoonaa euroa. Pitkäaikaisista lainoista on suojattu koronvaihtosopimuksilla noin 138,4 miljoonaa euroa, jolle määrälle sovelletaan suojauslaskentaa. Cramo allekirjoitti sopimuksen 50 miljoonan euron pitkäaikaisesta lisärahoituksesta kasvustrategiansa rahoittamiseksi. Konsernin korollinen nettovelka oli 365,0 (305,6) miljoonaa euroa. Nettovelkaantumisaste oli 109,4 prosenttia (104,6 %). Taseen loppusumma oli 895,0 (770,9) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 37,3 (38,2) prosenttia. Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden määrä taseesta oli 487,0 miljoonaa euroa, josta kone- ja laitevuokrauksen osuus oli 367,7 miljoonaa euroa eli 75,5 prosenttia ja siirtokelpoisten tilojen osuus 119,3 miljoonaa euroa eli 24,5 prosenttia. Taseen ulkopuolisten operatiivisten leasing-sopimusten vuokravastuut olivat yhteensä 54,2 (30,3) miljoonaa euroa. Nettokäyttöpääoma oli 28,0 miljoonaa euroa, josta kone- ja laitevuokrauksen osuus oli 24,6 miljoonaa euroa eli 87,8 prosenttia, ja siirtokelpoisten tilojen osuus 3,4 miljoonaa eli 12,2 prosenttia. Vaihtoomaisuuden arvo oli 16,9 miljoonaa euroa, josta siirtokelpoisten tilojen osuus oli 10,8 miljoonaa eli 64,0 prosenttia. KONSERNIRAKENNE Cramo-konserniin kuuluivat tilikauden päättyessä emoyhtiö Cramo Oyj ja liiketoimintaa harjoittavina yhtiöinä sen täysin omistamat tytäryhtiöt Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Puolassa, Cramo Instant Oy:n tytäryhtiöt Suomessa sekä Suomen Tähtivuokraus Oy:n tytäryhtiöt Puolassa, Tsekin tasavallassa ja Pietarissa Venäjällä. Lisäksi Cramo Oyj omistaa 75 prosenttia Cramo JV Oy:stä, jonka tytäryhtiönä toimii ZAO Cramo Rentakran Venäjällä. Cramo Instant Oy toimi saakka nimellä Tilamarkkinat Oy. Konsernin juridista rakennetta selkiytettiin muun muassa tytäryhtiöiden määrää vähentämällä. Emoyhtiö Cramo Oyj:n harjoittama kone- ja laitevuokrausliiketoiminta Suomessa siirrettiin emoyhtiön kokonaan omistamaan tytäryhtiöön Cramo Finland Oy:öön Myös useimmat konsernin operatiiviset tytäryhtiöt Suomen ulkopuolella siirrettiin Cramo Oyj:n suoraan omistukseen Ruotsissa lakkautettiin konsernin toimimattomia tytäryhtiöitä ja toimivia tytäryhtiöitä yhdisteltiin toisiinsa. Alankomaiden toiminnoista luovuttiin myymällä Cramo Oyj:n hollantilainen tytäryhtiö Cramo Nederland B.V. hollantilaiselle Jaston Groep B.V.:lle. 4 (22)

5 Kone- ja laitevuokraustoimintaa harjoittaa 268 vuokrauspalvelupisteen verkosto. Siirtokelpoisten tilojen liiketoimintaa harjoittavat Cramo Instant Oy Suomessa ja Cramo Instant AB Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. TOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA YRITYSJÄRJESTELYT Cramon päätavoite vuonna 2007 oli kansainvälisen kasvun vauhdittaminen ja kannattavuuden parantaminen. Vuoden aikana jatkettiin myös aloitettua kehitystyötä Rakentajain Konevuokraamon ja Cramon toimintojen yhdistämisen tuomien synergian hyödyntämiseksi. Konsernin sisäisiä prosesseja ja toimintatapoja yhtenäistettiin ja tehostettiin, ja konsernin yhteisiä tietojärjestelmiä kehitettiin. Eri liiketoimintaalueiden synergiaetujen saavuttamiseksi kone- ja laitevuokrauksen ja siirtokelpoisten tilojen toiminnot ja palvelutarjonta päätettiin syyskuussa yhdistää siten, että maantieteellisten segmenttien johtajat vastaavat myös siirtokelpoisista tiloista markkina-alueellaan. Tavoitteena on kasvattaa siirtokelpoisten tilojen liikevaihtoa erityisesti Norjassa, Tanskassa, Baltiassa ja Puolassa. Cramo-brändin muutostoimenpiteet saatiin suunnitellusti päätökseen syksyn aikana. Cramon kaikki tytäryhtiöt ja toimipisteet eri maissa toimivat nyt yhteisen Cramo-brändin alla. Tavoitteena on edelleen kehittää vuokrauksen kokonaispalvelukonseptia sekä kone- ja laitevuokrauksen ja siirtokelpoisten tilojen tuomia synergiaetuja. Cramo ilmoitti , että se tutkii mahdollisuuksia myydä kiinteistöomaisuutensa Suomessa. Mahdollisen myynnin jälkeen Cramo jatkaisi vuokralaisena pääosassa myytäviä kiinteistöjä. Mahdollisen kaupan arvioidaan toteutuvan vuoden 2008 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Cramo Oyj:n hallitus tarkisti elokuussa konsernin taloudellisia tavoitteita. Liikevaihdon kasvutavoite nostettiin "yli 18 prosenttiin" vuodessa, kun se aiemmin oli "yli 10 prosenttia". EBITA-tavoite nostettiin "yli 18 prosenttiin" liikevaihdosta, kun se aiemmin oli "yli 15 prosenttia". Oman pääoman tuottotavoite (ROE) asetettiin "yli 22 prosenttiin", jota vastaava aiempi tavoite oli yli 18 prosenttia johdettuna aiemmasta sijoitetun pääoman yli 13 prosentin tuottotavoitteesta (ROI). Hallitus vahvisti Cramon strategisiksi tavoitteiksi olla kullakin markkina-alueella kahden suurimman alan toimijan joukossa, asiakkaiden näkökulmasta ensisijainen vaihtoehto sekä toimialan yksi kannattavimmista yrityksistä. Kasvua tavoitellaan sekä orgaanisesti että yritysostoin. Yritysjärjestelyt Vuoden viimeisellä neljänneksellä Cramo laajensi liiketoimintaansa yritysjärjestelyin Ruotsissa ja Tanskassa. Cramon kokonaan omistama ruotsalainen tytäryhtiö Cramo Sverige AB osti kahden nostinkaluston vuokraukseen erikoistuneen yhtiön, Kumla Lift AB:n ja Hyrcenter i Skövde AB:n koko osakekannan. Yhtiöiden liikevaihdoksi arvioidaan yhteensä noin 3,2 miljoonaa euroa vuonna 2007, ja niillä on yhteensä 11 työntekijää. Yrityskauppa astui voimaan Cramo ja Skanska Danmark sopivat Skanskan kone- ja laitevuokrauskaluston ulkoistamisesta Cramolle Tanskassa. Kauppa sisältää Skanskan henkilöstön, olemassa olevat koneet ja laitteet sekä ulkoiset vuokraussopimukset. Kauppa astui voimaan Cramon arvion mukaan yritysosto lisää liikevaihtoa ainakin noin 13,5 miljoonalla eurolla vuodessa. Toimintojen yhdistäminen on käynnistynyt suunnitelmien mukaan. Järjestelyyn liittyy yhteistyösopimus, jonka tavoitteena on lisätä Cramon vuokrauspalveluiden tarjontaa Skanskalle myös muualla Pohjoismaissa. Syyskuussa Cramo Oyj:n suomalainen tytäryhtiö Cramo Finland Oy sopi Rakennusosakeyhtiö Hartelan työmaatilojen ulkoistamisesta Cramolle. Yhteensä noin 200 työmaatilaa kattava viisivuotinen sopimus on yksi alan ensimmäisiä ulkoistamissopimuksia Suomessa. 5 (22)

6 Elokuussa Cramo Oyj sopi Venäjän johtavan raskaita nostopalveluja tarjoavan yhtiön ZAO Rentakranin kanssa yhtiön perustamisesta Venäjälle. Cramo Oyj omistaa uudesta yhtiöstä 75 prosenttia ja ZAO Rentakran 25 prosenttia. Cramolla on optio lunastaa vähemmistöosuus itselleen keväällä Toiminta käynnistyi Moskovassa marraskuussa, ja toimintaa on tarkoitus laajentaa vuodesta 2008 alkaen muihin Venäjän suuriin kaupunkeihin kuten Jekaterinburgiin ja Krasnodariin. Kesäkuussa Cramo Finland Oy hankki liiketoimintakaupalla Jyväskylän seudulla toimivan Oskarin Vuokrakone Oy:n vuokraus- ja myyntiliiketoiminnan. Yhtiön liikevaihto päättyneeltä 12 kuukauden tilikaudelta oli noin 0,8 miljoonaa euroa. Liiketoiminta yhdistettiin konserniin Cramo Oyj:n virolainen tytäryhtiö Cramo Estonia AS hankki liiketoimintakaupalla Bygg & Maskin yritykseltä sen Tallinnassa sijaitsevan Madara-toimipisteen toiminnan. Sen liikevaihto vuonna 2006 oli noin 0,1 miljoonaa euroa. Liiketoiminta yhdistettiin osaksi Cramo-konsernia Toukokuussa Cramo Finland Oy hankki liiketoimintakaupalla Kirkkonummella sijaitsevan JM-Alltrans Oy:n vuokrausliiketoiminnan. JM-Alltrans on keskittynyt pienten maanrakennuskoneiden vuokraukseen, ja sen liikevaihto vuonna 2006 oli noin 1,1 miljoonaa euroa. Liiketoiminta yhdistettiin osaksi Cramo-konsernia Maaliskuussa Cramo Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö Cramo Sverige AB teki sopimuksen Pohjois- Ruotsissa toimivan Göby AB:n koko osakekannan hankinnasta. Göby on erikoistunut työmaatilojen, työlavojen sekä sähköistykseen liittyvien koneiden ja laitteiden vuokraukseen. Yhtiön liikevaihto vuonna 2006 oli noin 3,5 miljoonaa euroa. Göbyn kaksi toimipistettä Sundsvallissa integroitiin osaksi Cramon liiketoimintoja alkaen. Cramo Oyj osti Jyväskylän Konevuokraamo Oy:ltä sen vuokraus- ja myyntiliiketoiminnan. Jyväskylän Konevuokraamolla on yksi toimipaikka ja hankittu liiketoiminta yhdisteltiin osaksi Cramokonsernia Norjassa Cramo laajensi toimintaansa vuoden 2007 alussa kahdella yrityskaupalla. Cramon norjalainen tytäryhtiö Cramo AS osti Hamar Liftutleie AS:n ja Kongsberg Maskinutleie AS:n koko osakekannan. Yhtiöiden liikevaihto oli vuonna 2006 yhteensä 2,65 miljoonaa euroa. Molemmat yhdistettiin osaksi Cramo-konsernia alkaen. Myös Cramon liettualaisen tytäryhtiön UAB Cramon joulukuussa 2006 ostama Liettuan johtava nostinvuokraamo UAB Aukstumines Sistemos (AS) liitettiin osaksi Cramokonsernia Cramo luopui maaliskuussa liiketoiminnastaan Hollannissa. Jaston Groep B.V. hankki päivätyllä sopimuksella konsernin hollantilaisen tytäryhtiön Cramo Nederland B.V.:n. Kauppa astui voimaan Cramo Nederland on Alankomaissa toimiva vuokrauspalveluyritys, jonka vuoden 2006 liikevaihto oli noin 12,6 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä 90. Alankomaiden toiminnoista luopuminen on osa Cramokonsernin strategiaa, jonka mukaan yhtiö keskittyy ydinmarkkina-alueelleen Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä-Euroopan nopeasti kasvaville vuokrauspalvelumarkkinoille. HENKILÖSTÖ Konsernin palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin (1.828) henkeä. Kone- ja laitevuokrauksessa työskenteli (1.634) ja siirtokelpoisten tilojen toiminnoissa 239 (194) henkeä. Hollannin liiketoiminnoista luopuminen vähensi noin 90 työntekijää. Henkilöstö jakaantui maantieteellisesti seuraavasti: Suomi 34,5 %, Ruotsi 28,8 %, Länsi-Eurooppa 13,5 % sekä Muu Eurooppa 23,2 %. 6 (22)

7 Konsernin voimakas kasvu edellyttää henkilöstön osaamisen jatkuvaa kehittämistä. Vuonna 2007 henkilöstön kehittämisessä korostuivat markkina-alueiden paikalliset tarpeet. Erityisesti keskityttiin myynti- ja asiakaspalvelun ja esimiestaitojen kehittämiseen sekä vuokrauskalustoon liittyvän teknisen osaamisen vahvistamiseen. Henkilöstön kehittämisohjelmista pyritään tekemään yhä selkeämmin koko konsernin kattavia. Vuonna 2007 yhtenäistettiin johdon ja henkilöstön palkitsemisjärjestelmät ja bonuspalkkiojärjestelmä laajennettiin koskemaan lähes koko henkilöstöä. KONSERNIN JOHTO Konsernin ylimpään johtoryhmään (Executive Committee) kuuluivat vuoden lopussa toimitusjohtaja Vesa Koivula, varatoimitusjohtaja Göran Carlson ja talous- ja rahoitusjohtaja Martti Ala-Härkönen. Konsernin johtoryhmään (Group Management Team) kuuluivat lisäksi johtajat Tatu Hauhio (Suomi), Magnus Rosén (Skandinavia), Jarmo Laasanen (Muu Eurooppa) ja Ossi Alastalo (siirtokelpoisten tilojen liiketoiminnan kehitys) sekä viestintäjohtaja Anders Collman, kalustohallinnosta vastaava johtaja Mats Stenholm ja tietohallintojohtaja Eva Harström. Konsernin varatoimitusjohtaja Göran Carlson nimitettiin liiketoiminnan kehittämisestä ja strategisesta suunnittelusta vastaavaksi johtajaksi alkaen. Göran Carlson jatkaa varatoimitusjohtajana ja raportoi konsernin toimitusjohtaja Vesa Koivulalle. Samassa yhteydessä Skandinavian liiketoiminnoista vastaava johtaja siirtyi raportoimaan Göran Carlsonin sijaan toimitusjohtaja Vesa Koivulalle. LIIKETOIMINTA SEGMENTEITTÄIN Cramo Oyj:n toiminta jakaantuu kahteen liiketoimintasegmenttiin, joita ovat kone- ja laitevuokraus sekä siirtokelpoiset tilat. Kone- ja laitevuokraussegmenttiä tarkastellaan lisäksi maantieteellisten segmenttien mukaan. Maantieteelliset segmentit ovat Suomi, Ruotsi, Länsi-Eurooppa (Norja, Tanska ja asti Alankomaat) sekä muu Eurooppa (Viro, Latvia, Liettua, Puola, Tsekin tasavalta ja Venäjä). Kone ja laitevuokraus Kone- ja laitevuokrauksen vuoden 2007 liikevaihto oli 425,9 (339,7) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 25,4 prosenttia. Liikevaihto jakaantui maantieteellisesti seuraavasti: Suomi 17,8 (17,7) prosenttia, Ruotsi 50,4 (51,5) prosenttia, Länsi-Eurooppa 18,2 (19,5) prosenttia ja Muu Eurooppa 13,6 (11,3) prosenttia. Kone- ja laitevuokrauksen EBITA-liikevoitto oli 90,0 (66,7) miljoonaa euroa, kasvua 35,0 prosenttia. Kone- ja laitevuokrauksen keskeiset asiakkaat toimivat rakennussektorilla ja teollisuudessa. Lisäksi palveluja tarjotaan julkishallinnolle ja yksityisasiakkaille. Rakennusteollisuus on suurin asiakasryhmä, jonka osuus liikevaihdosta on Pohjoismaissa keskimäärin lähes 60 prosenttia. Keski- ja Itä-Euroopassa rakennusteollisuuden osuus oli noin 90 prosenttia. Euroopan kone- ja laitevuokrausyritysten järjestö ERA:n (European Rental Association) mukaan Suomen kone- ja laitevuokrausmarkkinoiden arvo vuoden 2006 lopussa oli noin 350 miljoonaa euroa, Ruotsin 600 miljoonaa, Norjan 600 miljoonaa, Tanskan 450 miljoonaa, Puolan 110 miljoonaa, Tsekin 50 miljoonaa, Viron 45 miljoonaa, Latvian 40 miljoonaa ja Liettuan 30 miljoonaa euroa. Suomi Suomen kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto oli katsauskaudella 75,8 (60,2) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 25,8 prosenttia. EBITA-liikevoitto oli 14,5 miljoonaa euroa eli 19,1 (17,2) prosenttia liikevaihdosta. EBITA kasvoi 39,8 prosenttia. Liikevaihtoa ja kannattavuutta paransivat hyvä kysyntä, Cramon tekemät yrityskaupat sekä toimintojen onnistunut uudelleenorganisointi. Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 20,9 (15,8) miljoonaa euroa, missä on kasvua 32,5 prosenttia. Viimeisen vuosineljänneksen EBITA-liikevoitto oli 4,2 (1,9) miljoonaa eli 19,9 (12,3) prosenttia liikevaihdosta. Liikevaihdon kasvu ja kannattavuus kehittyivät viimeisellä vuosineljänneksellä tavoitteiden mukaisesti. 7 (22)

8 Cramo on toinen Suomen kone- ja laitevuokrausmarkkinoiden johtavista toimijoista. Lisäksi Suomessa on paljon pieniä ja erikoistuneita kilpailijoita. Cramo arvioi kasvattaneensa markkinaosuuttaan erityisesti vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Vuoden viimeisellä neljänneksellä tehtiin liiketoiminnan siirtosopimus Sisu Diesel Oy:n kanssa dieselgeneraattoreiden hankinnasta. Katsauskaudella rakennettiin raskaan kaluston kuljetusten ja huollon tehostamiseksi logistiikkakeskusten verkostoa, ja ensimmäinen logistiikkakeskus pääkaupunkiseudun ulkopuolelle avattiin Oulussa. Tavoitteena on rakentaa koko maan kattava verkosto vuoden 2008 aikana. Katsauskaudella kehitettiin myös voimakkaasti henkilöstön myynti- ja asiakaspalveluvalmiuksia. Rakennusteollisuus RT:n lokakuussa julkistama arvio rakentamisen kasvusta vuonna 2007 oli viisi prosenttia, mikä on huomattavasti korkeampi kuin sen 2,5 prosentin ennuste vuoden alkupuolella. Erityisesti maa- ja vesirakentaminen kasvoi vuonna 2007 ennakoitua voimakkaammin. Vuoden 2008 kasvuksi RT arvioi kolme prosenttia. RT arvioi talonrakentamisen kasvuksi vuonna 2007 noin kuusi prosenttia ja vuonna 2008 noin kolme prosenttia. Liike- ja toimistorakentamisen odotetaan jatkuvan vilkkaana, samoin maa- ja vesirakentamisen. Korjausrakentamisen arvioidaan kasvavan edelleen tasaisesti. Ruotsi Ruotsin kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto oli katsauskaudella 214,5 (174,7) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 22,8 prosenttia. EBITA-liikevoitto oli 48,0 (35,9) miljoonaa euroa eli 22,4 (20,5) prosenttia liikevaihdosta. EBITA kasvoi 33,7 prosenttia. Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 60,2 (51,6) miljoonaa euroa, kasvua 16,5 prosenttia, ja EBITAliikevoitto 12,6 (12,0) miljoonaa eli 21,0 (23,2) prosenttia liikevaihdosta. Ruotsin vuokraustoiminnan liikevaihto kehittyi katsauskaudella edelleen myönteisesti. Kysyntä on ollut Ruotsissa voimakasta, minkä lisäksi koko vuoden hyvään tulokseen vaikuttivat onnistuneet investoinnit kone- ja laitekannan, toimipaikkaverkoston ja palvelukonseptien kehittämiseksi. Hintakehitys oli vuoden aikana suotuisa, ja kaluston käyttöasteet olivat vuoden lopussa edelleen korkealla tasolla. Vuoden viimeisellä neljänneksellä tulokseen vaikuttivat kulut huolto- ja logistiikkaverkoston kehittämisestä, jälleenvuokrauskulut sekä raskaan kaluston vuosihuoltojen ajoittuminen katsausjaksolle. Cramo keskittyi vuoden 2007 aikana Ruotsissa myös tulevaisuuden kilpailukykynsä kehittämiseen. Raskaan kaluston kuljetusten ja huollon optimoimiseksi avattiin uusi logistiikkakeskus ja kevyiden rakennuskoneiden huolto keskitettiin valtakunnallisesti yhteen huoltokeskukseen. Cramo on Ruotsissa kone- ja laitevuokrauksen markkinajohtaja. Kilpailijoina sillä on yksi valtakunnallinen toimija, muutamia alueellisia toimijoita sekä runsaasti paikallisia, osin erikoistuneita, vuokrausyhtiöitä. Cramo arvioi kasvattaneensa markkinaosuuttaan erityisesti Pohjois-Ruotsissa, Tukholmassa ja Göteborgissa. Ruotsin Rakennusteollisuus (Sveriges Byggindustrier) arvioi joulukuussa rakentamisen kasvuksi vuonna 2007 noin seitsemän prosenttia. Saman ennusteen mukaan kasvu tasaantuu neljään prosenttiin vuonna Ruotsin Rakennusteollisuus arvioi kasvun olleen katsauskaudella voimakkainta asuinrakentamisessa sekä maa- ja vesirakentamisessa. Vuonna 2008 voimakkaimman kasvun odotetaan siirtyvän asuinrakentamisesta muuhun rakentamiseen. Kasvua saattaa edelleen rajoittaa työvoiman ja kaluston saatavuus. Länsi-Eurooppa Cramon kone- ja laitevuokraustoiminta Länsi-Euroopassa muodostuu Norjan ja Tanskan liiketoiminnoista. Ellei toisin mainita, viime vuoden vertailuluvuissa ja vuoden 2007 ensimmäisen vuosineljänneksen luvuissa on mukana Alankomaiden liiketoiminta, josta Cramo luopui Alankomaiden liiketoiminnan 4,0 miljoonan euron myyntivoitto on esitetty liiketoiminnan muissa tuotoissa, ja se sisältyy Länsi-Euroopan EBITA-liikevoittoon. 8 (22)

9 Länsi-Euroopan kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto oli katsauskaudella 77,5 (66,3) miljoonaa euroa, jossa on kasvua 16,8 prosenttia. EBITA-liikevoitto oli 10,5 (8,4) miljoonaa euroa eli 13,6 (12,7) prosenttia liikevaihdosta. EBITA kasvoi 24,5 prosenttia. Länsi-Euroopan liikevaihto ilman Alankomaita oli 74,5 (53,7) miljoonaa euroa, jossa on kasvua 38,7 prosenttia. EBITA-liikevoitto ilman Alankomaita ja Alankomaiden vuokraustoiminnan myyntivoittoa oli 6,2 (7,6) miljoonaa euroa. Länsi-Euroopan liikevaihto viimeisellä vuosineljänneksellä ilman Alankomaita oli 23,1 (15,1) miljoonaa euroa, kasvua 53,6 prosenttia. Liikevaihdon kasvussa näkyy Skanskan vuokraustoimintojen ulkoistaminen Tanskassa alkaen. EBITA-liikevoitto ilman Alankomaita oli 1,7 (2,8) miljoonaa euroa eli 7,4 (18,9) prosenttia liikevaihdosta. Viimeisen vuosineljänneksen tulokseen vaikuttivat kulut toimipisteverkoston nopeasta laajentamisesta Tanskassa ja Norjassa, minkä lisäksi Skanskan vuokraustoimintojen haltuunotto rasitti tulosta. Koko vuoden liikevaihtoa kasvattivat hyvän kysynnän ja vuokrauspalveluiden käytön lisääntymisen ohella myös toimipisteverkon voimakas laajentaminen ja Norjassa alkuvuonna tehdyt yrityskaupat. Useiden uusien toimipisteiden avaaminen rasitti Norjan ja Tanskan kannattavuutta vuonna Cramolla oli Norjassa vuoden lopussa 26 (19) ja Tanskassa 17 (10) toimipistettä. Liiketoiminnan laajentaminen kehittyi tavoitteiden mukaisesti molemmissa maissa. Norjan kone- ja laitevuokrauksen markkinoilla on yksi selkeä markkinajohtaja, muutamia keskikokoisia ja useita pieniä paikallisia vuokrausyhtiöitä. Cramo arvioi olevansa markkina-asemaltaan alan kolmanneksi suurin palveluntarjoaja Norjassa. Tanskan kone- ja laitevuokrausmarkkinoilla tapahtui merkittävää keskittymistä vuoden 2007 aikana. Cramo vahvisti muuttuneessa kilpailutilanteessa asemaansa voimakkaan orgaanisen kasvun ja Skanskan ulkoistamissopimuksen ansiosta. Yhtiö arvioi olevansa alan neljänneksi suurin palveluntarjoaja Tanskassa. Cramon tavoitteena on jatkaa toiminnan laajentamista Norjassa ja Tanskassa vuonna 2008, mutta tavoitteena on myös parantaa kannattavuutta. Cramon kokonaispalvelukonseptia sekä vuokrauksen ja siirtokelpoisten tilojen välisiä synergioita kehitetään edelleen. Euroconstruct arvioi marraskuussa rakentamisen kasvavan vuonna 2007 Norjassa 5,9 prosenttia mutta vuonna 2008 vain 0,6 prosenttia. Laajat, erityisesti energia-alan infrastruktuurihankkeet, joissa Cramokin on mukana, jatkuvat. Tanskassa Euroconstruct arvioi rakentamisen vähenevän 1,2 prosenttia vuonna 2007, mutta kääntyvän 0,5 prosentin kasvuun vuonna Tanskassa rakentamisen odotetaan elpyvän lukuun ottamatta asuinrakentamista Kööpenhaminan alueella. Muu Eurooppa Cramon kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto muualla Euroopassa muodostuu Viron, Latvian, Liettuan, Puolan, Tsekin tasavallan ja Venäjän markkinoilta. Keski- ja Itä-Euroopan kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto oli katsauskaudella 58,2 (38,4) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 51,4 prosenttia. EBITA-liikevoitto oli 17,1 (12,0) miljoonaa euroa eli 29,3 (31,2) prosenttia liikevaihdosta. EBITA kasvoi 42,5 prosenttia. Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 18,1 (11,7) miljoonaa euroa, kasvua 55,3 prosenttia. EBITA-liikevoitto oli 4,9 (4,6) miljoonaa euroa eli 27,2 (39,3) prosenttia liikevaihdosta. Keski- ja Itä-Euroopan vuokraustoiminta kehittyi vuonna 2007 myönteisesti. Vuokrauspalveluiden kysyntää lisäävät sekä voimakas rakentaminen että vuokrauspalveluiden käytön yleistyminen muun muassa kansainvälisten rakennusyritysten laajentaessa toimintaansa Keski- ja Itä-Euroopassa. Maa- ja vesirakentamisen voimakas kasvu Puolassa, Venäjällä ja Latviassa ovat lisänneet erityisesti raskaan kaluston kysyntää. Työmaatilojen kysyntä kasvoi voimakkaasti kaikilla markkinoilla. Liiketoiminnan laajentaminen vaikutti jonkin verran vuoden viimeisen neljänneksen kannattavuuteen, joka oli alhaisempi kuin edellisvuoden poikkeuksellisen korkea taso. 9 (22)

2006 Tilinpäätöstiedote 28.2.2007 klo 09.32

2006 Tilinpäätöstiedote 28.2.2007 klo 09.32 CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006 CRAMON VAHVA TULOSKUNTO JATKUI KOKO VUODEN - Liikevaihto 402,4 (77,0) milj. euroa, kasvua edellisvuoden pro forma -liikevaihtoon (334,3 milj. euroa) verrattuna

Lisätiedot

2008 Tilinpäätöstiedote 11.2.2009 klo 9.00

2008 Tilinpäätöstiedote 11.2.2009 klo 9.00 CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2008 HYVÄ SUORITUS HAASTAVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ Liikevaihto 579,8 (496,4) milj. euroa, kasvua 16,8 %; kasvu paikallisissa valuutoissa 19,5 % EBITA-liikevoitto 102,2

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1-12/2010 CRAMO OYJ

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1-12/2010 CRAMO OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1-12/2010 CRAMO OYJ TILINPÄÄTÖS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010 MARKKINAT VAHVISTUIVAT, KANNATTAVUUS NOUSUUN TOISELLA VUOSI- PUOLISKOLLA

Lisätiedot

YHTEENVETO VUODEN 2012 TULOKSESTA

YHTEENVETO VUODEN 2012 TULOKSESTA CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012 VAHVA KASSAVIRTA, TULOSTAVOITTEET SAAVUTETTIIN 1-12/2012 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): - Liikevaihto 688,4 (679,9) milj. euroa;

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2009 6.5.2009 klo 9.00

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2009 6.5.2009 klo 9.00 CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2009 MARKKINAT HEIKENTYIVÄT EDELLEEN, SÄÄSTÖTOIMENPITEET AIHEUTTIVAT KUSTANNUKSIA Liikevaihto 106,9 (126,8) milj. euroa, laskua 15,7 %, paikallisissa valuutoissa laskua

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2009 6.8.2009 klo 9.00

Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2009 6.8.2009 klo 9.00 CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2009 HAASTAVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ, KOVIA SOPEUTUSTOIMIA Liikevaihto: 216,2 (280,8) milj. euroa, laskua 23,0 %; paikallisissa valuutoissa laskua 15,2 % EBITA-liikevoitto 6,3

Lisätiedot

VUOSI- KERTOMUS 2006 CRAMO OYJ

VUOSI- KERTOMUS 2006 CRAMO OYJ VUOSI- KERTOMUS 2006 CRAMO OYJ SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Tietoja osakkeenomistajille 2 Vuosi 2006 lyhyesti 3 Cramo lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö 8 Liiketoiminta

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q1/2010 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q1/2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2010 HAASTAVA ENSIMMÄINEN VUOSINELJÄNNES Liikevaihto 101,1 (106,9) milj. euroa,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2010 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2010 VAHVISTUNEET MARKKINAT, KANNATTAVUUS PARANI Liikevaihto 345,7 (331,3) milj.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q2/2011 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q2/2011 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2011 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2011 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011 VAHVA LIIKEVAIHDON KASVU, PAREMPI KANNATTAVUUS, LISÄÄNTYNYT MARKKINOIDEN

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 TULOS ALKOI PARANTUA VUOSINELJÄNNEKSEN LOPUSSA

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 TULOS ALKOI PARANTUA VUOSINELJÄNNEKSEN LOPUSSA OSAVUOSIKATSAUS /2014 / CRAMO OYJ / FOR A GREAT DAY AT WORK CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 TULOS ALKOI PARANTUA VUOSINELJÄNNEKSEN LOPUSSA 1-3/2014 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot edellisvuoteen

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 OSAVUOSIKATSAUS /2013 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 VAIKEA VUOSINELJÄNNES, KUSTANNUSLEIKKAUSTEN VAIKUTUKSET TOTEUTUMASSA 1-3/2013 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot

Lisätiedot

LIIKEVAIHDON KASVU JATKUI, KANNATTAVUUS PARANI KAIKILLA MARKKINOILLA

LIIKEVAIHDON KASVU JATKUI, KANNATTAVUUS PARANI KAIKILLA MARKKINOILLA OSAVUOSIKATSAUS /2015 / CRAMO OYJ / MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2015 LIIKEVAIHDON KASVU JATKUI, KANNATTAVUUS PARANI KAIKILLA MARKKINOILLA 4-6/2015 keskeiset tapahtumat (suluissa

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013 CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013 KANNATTAVUUS PARANI TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ 1-6/2013 (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): Liikevaihto 308,6 (321,4) milj. euroa; muutos -4,0 %. Liikevaihdon muutos

Lisätiedot

Vuosikertomus 2005 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ

Vuosikertomus 2005 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ Vuosikertomus 2005 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ 2 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille 4 Konserni lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Hallituksen toimintakertomus 52. toimintavuodesta 8 Konsernitilinpäätös

Lisätiedot

KANNATTAVA KASVU JATKUI RAMIRENTIN TULOS KAKSINKERTAISTUI

KANNATTAVA KASVU JATKUI RAMIRENTIN TULOS KAKSINKERTAISTUI Ramirent-konsernin tilinpäätöstiedote 2006 KANNATTAVA KASVU JATKUI RAMIRENTIN TULOS KAKSINKERTAISTUI Liikevaihto kasvoi 28,0 % ollen 497,9 (389,0) Me. Liikevoitto ennen poistoja (EBITDA) kasvoi 60,2 %

Lisätiedot

S I S Ä L L Y S L U E T T E L O

S I S Ä L L Y S L U E T T E L O S I S Ä L L Y S L U E T T E L O s. 3 Toimitusjohtajan katsaus s. 8 Ramirent lyhyesti s. 10 Ramirent maantieteellisesti s. 10 Ramirent Suomi s. 14 Ramirent Ruotsi s. 18 Ramirent Norja s. 22 Ramirent Tanska

Lisätiedot

Ramirent Oyj. Hallituksen toimintakertomus, konsernitilinpäätös (IFRS) ja emoyhtiön tilinpäätös (FAS) Tilivuosi 2007 (1.1. - 31.12.

Ramirent Oyj. Hallituksen toimintakertomus, konsernitilinpäätös (IFRS) ja emoyhtiön tilinpäätös (FAS) Tilivuosi 2007 (1.1. - 31.12. Ramirent Oyj Y-tunnus: FI09771354 Hallituksen toimintakertomus, konsernitilinpäätös (IFRS) ja emoyhtiön tilinpäätös (FAS) Tilivuosi 2007 (1.1. - 31.12.2007) 2(85) Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

SISÄLLYS. Hallituksen toimintakertomus... 3

SISÄLLYS. Hallituksen toimintakertomus... 3 Tilinpäätös 2010 SISÄLLYS Hallituksen toimintakertomus... 3 Konsernitilinpäätös IFRS... 8 Konsernin laaja tuloslaskelma IFRS... 8 Konsernin tase IFRS... 9 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista IFRS...10

Lisätiedot

Voitto ennen veroja oli 16,3 miljoonaa euroa (13,0). Voitto verojen jälkeen oli 11,9 miljoonaa euroa (9,2).

Voitto ennen veroja oli 16,3 miljoonaa euroa (13,0). Voitto verojen jälkeen oli 11,9 miljoonaa euroa (9,2). 06.03.2006 10:00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE - liikevaihto 77,0 miljoonaa euroa (71,4 miljoonaa euroa) - tulos rahoituserien jälkeen 16,3 miljoonaa euroa (13,0 miljoonaa euroa) - tulos/osake 0,81 euroa (0,63 euroa)

Lisätiedot

Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa

Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa R A M I R E N T I N V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 3 Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa Ramirentin toimipisteet Euroopassa Suomi 100 Norja 38 Ruotsi 43 Tanska 15 Viro 10 Latvia 9 Liettua 3 Puola

Lisätiedot

Ramirent Oyj. Hallituksen toimintakertomus, konsernitilinpäätös (IFRS) ja emoyhtiön tilinpäätös (FAS) Tilivuosi 2008 (1.1. - 31.12.

Ramirent Oyj. Hallituksen toimintakertomus, konsernitilinpäätös (IFRS) ja emoyhtiön tilinpäätös (FAS) Tilivuosi 2008 (1.1. - 31.12. Ramirent Oyj Y-tunnus: FI09771354 Hallituksen toimintakertomus, konsernitilinpäätös (IFRS) ja emoyhtiön tilinpäätös (FAS) Tilivuosi 2008 (1.1. - 31.12.2008) 2(98) Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Revenio Group Oyj Pörssitiedote 16.2.2010 klo 10.00

Revenio Group Oyj Pörssitiedote 16.2.2010 klo 10.00 Revenio Group Oyj Pörssitiedote 16.2.2010 klo 10.00 REVENIO GROUP OYJ:N TILIPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2009 - Liikevaihto 30,0 (45,1) milj. euroa, laskua 33,6 % - Liiketulos -0,6 (3,8) milj. euroa eli -2,1

Lisätiedot

ESITE 24.3.2011. 9 489 877 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 10,50 euroa Tarjottavalta osakkeelta

ESITE 24.3.2011. 9 489 877 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 10,50 euroa Tarjottavalta osakkeelta ESITE 24.3.2011 9 489 877 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 10,50 euroa Tarjottavalta osakkeelta Tämä esite liittyy osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvaan osakeantiin ( Osakeanti ), jossa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- KATSAUS. ennätystasolla

TILINPÄÄTÖS- KATSAUS. ennätystasolla TILINPÄÄTÖS- KATSAUS KANNATTAvuus PArani, liikevaihto ennätystasolla 2 TILINPÄÄTÖSKATSAUS 2012 RAMIRENT OYJ RAMIRENTIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE, 1.1. 31.12.2012: KANNATTAVUUS PARANI, LIIKE- VAIHTO ENNÄTYSTASOLLA

Lisätiedot

CRAMON VuOkRAus- konsepti käyttöön

CRAMON VuOkRAus- konsepti käyttöön CRAMON Vuokrauskonsepti käyttöön VUOSIKERTOMUS 2011 Lisätehoa yrityksenne toimintaan Hankkeesta ei koskaan pidä kieltäytyä kaluston puutteen takia. Cramo tarjoaa vuokrausratkaisut talonrakentamiseen, maa-

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 4 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ SISÄLLYSLUETTELO TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE 4 KONSERNI LYHYESTI 5 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 6 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 8 KONSERNITULOSLASKELMA

Lisätiedot

KETTERYYTTÄ KÄYTÄNNÖSSÄ CRAMO OYJ

KETTERYYTTÄ KÄYTÄNNÖSSÄ CRAMO OYJ KETTERYYTTÄ KÄYTÄNNÖSSÄ CRAMO OYJ VUOSIKERTOMUS 2008 2 2008 / VUOSIKERTOMUS / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON TUOTEVALIKOIMA 2008 CRAMON TUOTEVALIKOIMA 2008 TYÖKALUT Täryttimet Betonin käsittelylaitteet

Lisätiedot

SISÄLLYS. Hallituksen toimintakertomus... 3

SISÄLLYS. Hallituksen toimintakertomus... 3 Tilinpäätös SISÄLLYS Hallituksen toimintakertomus... 3 Konsernitilinpäätös IFRS... 9 Konsernin tuloslaskelma IFRS... 9 Konsernin laaja tuloslaskelma IFRS... 9 Konsernin tase IFRS...10 Laskelma konsernin

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010

LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010 18.2.2011 klo 8.30 Oral Hammaslääkärit Oyj Tilinpäätöstiedote LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010 - Liikevaihto 39,4 (32,2) milj.

Lisätiedot