2007 Tilinpäätöstiedote klo 9.00

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2007 Tilinpäätöstiedote 15.2.2008 klo 9.00"

Transkriptio

1 CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VAHVAA KASVUA KANNATTAVASTI Liikevaihto 496,4 (402,4) milj. euroa, kasvua 23,4 % EBITA-liikevoitto 96,0 (72,8) milj. euroa, kasvua 31,8 %; liikevoitto (EBIT) 91,8 (68,6) milj. euroa, kasvua 33,9 % Osakekohtainen tulos, laimentamaton 1,88 (1,39) ja laimennettu 1,87 (1,36) euroa Voimakas laajentuminen vuoden aikana sekä orgaanisesti että yritysostoin Konsernin tulos parani selvästi edellisvuodesta Hallitus esittää osingoksi 0,65 (0,50) euroa osakkeelta Konsernin sisäiset ja ulkoiset mittarit tukevat näkemystä, että konsernin liikevaihdon kasvu ylittää 18 % ja EBITA marginaali ylittää 18 % vuonna 2008, konsernin taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Makrotaloudellinen kehitys saattaa kuitenkin muuttaa tätä näkemystä. KESKEISET TUNNUSLUVUT (1.000 e) 10-12/ / / /06 Liikevaihto, e Liikevoitto ennen yrityshankinnoista aiheutuneita aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) Liikevoitto (EBIT) Tulos ennen veroja (EBT) Katsauskauden tulos Tulos/osake (EPS) ennen yrityshankinnoista 0,51 0,53 2,00 1,50 aiheutuneita aineettomien hyödykkeiden poistoja, laimennettu, e Tulos/osake (EPS), laimentamaton, e 0,48 0,50 1,88 1,39 Tulos/osake (EPS), laimennettu, e 0,48 0,49 1,87 1,36 Oma pääoma/osake, e 10,88 9,66 Oman pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, % 18,4 15,5 Omavaraisuusaste, % 37,3 38,2 Nettovelkaantumisaste (gearing), % 109,4 104,6 Korolliset nettovelat, 1000 e Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin, e % liikevaihdosta 35,4 27,8 Henkilöstö keskimäärin YHTEENVETO VUODEN 2007 TULOKSESTA Vuosi 2007 oli Cramo-konsernille voimakkaan kasvun vuosi samalla, kun luotiin edellytyksiä kasvun jatkumiselle tulevaisuudessa. Cramon kaikki liiketoiminnot siirrettiin yhteisen Cramo-brändin alle, ja konsernin ydinprosesseja ja toimintatapoja yhtenäistettiin voimakkaasti. Cramo-konsernin liikevaihto ja liikevoitto ennen yrityshankinnoista aiheutuneita aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) jatkoivat myönteistä kehitystään vuoden viimeisellä neljänneksellä. Voimakkaana jatkunut kysyntä, toimipisteverkon laajentaminen ja Skanskan ulkoistussopimus Tanskassa kasvattivat liikevaihtoa. Konsernin voimakas panostus kasvuun näkyi lisääntyneinä kuluina erityisesti Tanskassa, Norjassa ja Muu Eurooppa -segmentissä, mikä vaikutti jonkin verran viimeisen kvartaalin kannattavuuteen. 1 (22)

2 Vuoden 2007 liikevaihto oli 496,4 miljoonaa euroa. Edellisvuoden liikevaihtoon (402,4 milj. euroa) verrattuna liikevaihto kasvoi 23,4 prosenttia. Jatkuvien toimintojen liikevaihdon kasvu eli liikevaihto ilman Alankomaiden liiketoimintoja, joista luovuttiin , oli 26,6 prosenttia. Orgaaninen kasvu, joka sisältää myös ulkoistussopimukset, oli 24,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvattivat hyvän markkinatilanteen jatkuminen, vuokrausasteen kasvu, positiivinen hintakehitys, voimakas laajentuminen uusia toimipisteitä avaamalla ja yritysostoin sekä onnistuneesti toteutetut kalustoinvestoinnit. Cramo arvioi vahvistaneensa markkinaasemaansa useimmilla markkinoillaan vuonna Vuoden 2007 EBITA-liikevoitto oli 96,0 (72,8) miljoonaa euroa eli 19,3 (18,1) prosenttia liikevaihdosta. EBITA-liikevoitto kasvoi 31,8 prosenttia edellisvuodesta. Viime vuoden laimentamaton osakekohtainen tulos oli 1,88 (1,39) euroa, kasvua edellisvuodesta 35,3 %, ja laimennettu osakekohtainen tulos 1,87 (1,36) euroa, kasvua 37,5 prosenttia. Tulosta kasvattivat myönteisen kysyntätilanteen jatkuminen ja vuokrauspalveluiden käytön yleistyminen kaikilla Cramon markkina-alueilla sekä Rakentajain Konevuokraamon ja Cramon yhdistämisen tuomat synergiaedut. Vuoden aikana nostettiin konsernin taloudellisia tavoitteita ja tarkistettiin osingonjakopolitiikkaa. Laajentumisessa tärkeimpiä tapahtumia olivat uusien toimipisteiden avaaminen Norjassa, Tanskassa ja Keski- ja Itä-Euroopan maissa, yhteisyrityksen perustaminen Venäjälle, yritysostot Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Liettuassa sekä ulkoistussopimukset Suomessa ja Tanskassa. Siirtokelpoisten tilojen tarjontaa päätettiin laajentaa Baltiaan. Merkittäviä tulevaisuuden kasvumarkkinoita konsernille ovat erityisesti Venäjä, Puola ja uudet Keski- ja Itä-Euroopan markkinat. NÄKYMÄT VUODELLE 2008 Rahoitusmarkkinoiden ja Yhdysvaltojen talouskehityksen epävarmuudesta huolimatta vuokrauspalveluiden kysynnän odotetaan jatkuvan suotuisana Cramon toimintaympäristössä. Lisääntyvä rakentaminen sekä teollisuuden ja julkisen sektorin merkittävät infrastruktuurihankkeet pitävät yllä kone- ja laitevuokrauksen kasvua. Pohjoismaissa rakentamisen kasvun ennustetaan jatkuvan mutta viime vuosia alhaisemmalla tasolla. Rakentamisen kokonaiskasvua hidastaa asuinrakentamisen väheneminen, mutta teollisuus- ja liikerakentaminen sekä maa- ja vesirakentaminen lisääntyvät edelleen. Keski- ja Itä-Euroopassa rakentamisen kasvun odotetaan jatkuvan vahvana, joskin Baltian maissa kasvu hidastuu. Koneiden ja laitteiden vuokrauksen arvioidaan kasvavan rakentamista nopeammin johtuen vuokrauksen yleistymisestä eli penetraatioasteen noususta, kaluston ulkoistusten lisääntymisestä sekä vuokraukseen liittyvien palveluiden kysynnän kasvusta. Myös siirtokelpoisten tilojen kysynnän odotetaan jatkavan kasvuaan. Siirtokelpoisten tilojen tarvetta lisäävät muuttoliike, väestörakenteen muutokset sekä teollisuuden tarve joustaville tilaratkaisuille. Kysynnän kasvu kaikilla päämarkkinoilla vaatii konsernilta investointitason kasvattamista myös vuonna Strategiansa mukaisesti konserni pyrkii edelleen vahvistamaan markkina-asemaansa kaikilla markkinaalueillaan. Konserni jatkaa uusien kasvumahdollisuuksien kartoittamista sekä Pohjoismaissa että Keski- ja Itä-Euroopassa. Tavoitteena on olla alan kahden suurimman palveluntarjoajan joukossa kullakin markkinalla. Uutena kasvumahdollisuutena nähdään siirtokelpoisten tilojen tarjonta Keski- ja Itä-Euroopassa. Cramon liiketoiminnan merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät maailmanlaajuisen talouskehityksen lisäksi kunkin maan suhdanne- ja talouskehitykseen, korkotason ja valuuttakurssien vaihteluihin sekä konsernin yritysostojen onnistumiseen. Rahoitusmarkkinoiden ja Yhdysvaltojen talouskehityksen lisääntyvien epävarmuustekijöiden vaikutukset Cramon liiketoimintaan ovat toistaiseksi olleet vähäisiä. Konsernin sisäiset ja ulkoiset mittarit tukevat näkemystä, jonka mukaan sekä konsernin liikevaihdon kasvu että EBITA-marginaali ylittävät 18 prosenttia vuonna 2008 konsernin taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Makrotaloudellinen kehitys saattaa kuitenkin muuttaa tätä näkemystä. 2 (22)

3 LIIKEVAIHTO JA TULOS Cramo Oyj on palveluyritys, joka tarjoaa kone- ja laitevuokrauspalveluja sekä vuokraa ja myy siirtokelpoisia tiloja. Kone- ja laitevuokraus koostuu rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta sekä vuokraukseen liittyvistä palveluista. Liitännäisiä palveluja ovat muun muassa työmaa- ja asennuspalvelut. Cramo Oyj on alansa johtavia palveluntarjoajia Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa. Yhtiöllä on toimintaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Tsekin tasavallassa ja Venäjällä. Cramo-konsernin liikevaihto ja EBITA kehittyivät myönteisesti koko vuoden Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 143,8 miljoonaa euroa. Edellisvuoden vastaavaan jaksoon (116,6 milj. euroa) verrattuna liikevaihto kasvoi 23,3 prosenttia. Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihtoon vaikuttivat voimakkaana jatkunut kysyntä, toimipisteverkon laajentaminen ja Skanskan ulkoistussopimus Tanskassa. Liikevaihdon kasvu oli edelleen nopeinta Keski- ja Itä-Euroopassa. Kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto oli loka-joulukuussa 122,3 (97,7) miljoonaa euroa. Siirtokelpoisten tilojen liikevaihto oli loka-joulukuussa 22,4 (19,2) miljoonaa euroa. Viimeisen vuosineljänneksen EBITA-liikevoitto oli 26,1 (22,9) miljoonaa euroa eli 18,2 (19,7) prosenttia liikevaihdosta. Konsernin voimakas panostus kasvuun näkyi lisääntyneinä kuluina erityisesti Tanskassa ja Norjassa, mikä vaikutti jonkin verran viimeisen kvartaalin kannattavuuteen. Kone- ja laitevuokrauksen EBITA-liikevoitto oli 23,4 (21,8) miljoonaa euroa. Siirtokelpoisten tilojen EBITA-liikevoitto oli 5,3 (4,7) miljoonaa euroa. Vuoden 2007 liikevaihto oli 496,4 (402,4) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 23,4 prosenttia. Jatkuvien toimintojen liikevaihdon kasvu eli liikevaihto ilman Alankomaiden liiketoimintoja, joista luovuttiin , oli 26,6 prosenttia. Kone- ja laitevuokrauksen vuoden 2007 liikevaihto oli 425,9 (339,7) miljoonaa euroa. Siirtokelpoisten tilojen vuoden 2007 liikevaihto oli 76,7 (65,5) miljoonaa euroa. Liikevaihtoa kasvattivat hyvän markkinatilanteen jatkuminen, vuokrausasteen kasvu, positiivinen hintakehitys, voimakas laajentuminen uusia toimipisteitä avaamalla ja yritysostoin sekä onnistuneesti toteutetut kalustoinvestoinnit. Vuoden 2007 EBITA-liikevoitto oli 96,0 (72,8) miljoonaa euroa eli 19,3 (18,1) prosenttia liikevaihdosta. EBITA-liikevoitto kasvoi 31,8 prosenttia edellisvuodesta. Kannattavuutta paransivat hyvä kysyntä, vuokrauskaluston käyttöasteiden kasvu sekä Rakentajain Konevuokraamon ja Cramon yhdistämisen tuomat synergiaedut. Merkittävimmät synergiahyödyt saavutettiin tavoitteiden mukaisesti päällekkäisten toimintojen rationalisoinnista, suuremmista tilausmääristä hankintatoimessa, siirtokelpoisten tilojen tuotannon optimoinnista sekä kaluston tehokkaammasta hyödyntämisestä. Lisäksi Cramon kaikki liiketoiminnot siirrettiin yhteisen Cramo-brändin alle, ja konsernin prosesseja ja toimintatapoja yhtenäistettiin voimakkaasti parhaita käytäntöjä hyödyntäen. Kone- ja laitevuokrauksen EBITA-liikevoitto oli 90,0 (66,7) miljoonaa euroa eli 21,1 (19,6) prosenttia liikevaihdosta. EBITA kasvoi 35,0 prosenttia edellisvuodesta. Siirtokelpoisten tilojen EBITA-liikevoitto oli 19,4 (14,9) miljoonaa euroa eli 25,2 (22,8) prosenttia liikevaihdosta. EBITA kasvoi 29,5 prosenttia edellisvuodesta. Konsernin vuoden 2007 liikevoitto (EBIT) oli 91,8 (68,6) miljoonaa euroa eli 18,5 (17,0) prosenttia liikevaihdosta. Vuoden 2007 voitto ennen veroja oli 75,8 (56,6) miljoonaa euroa ja voitto 57,5 (41,9) miljoonaa euroa. Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 1,88 (1,39) ja laimennettu osakekohtainen tulos 1,87 (1,36) euroa. Vuoden 2007 tulokseen sisältyvät kertaluonteisina erinä Alankomaiden liiketoimintojen myyntivoitto 4,0 miljoonaa euroa, joka on esitetty liiketoiminnan muissa tuotoissa, sekä Cramo-brändin muutokseen liittyviä kuluja 4,2 miljoonaa euroa ja poistoja 0,2 miljoonaa euroa. Optioihin liittyvät kulukirjaukset vuonna 2007 olivat yhteensä 1,9 miljoonaa euroa. 3 (22)

4 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI, rullaava 12 kuukautta) oli 13,7 (11,7) prosenttia ja oman pääoman tuotto (ROE, rullaava 12 kuukautta) 18,4 (15,5) prosenttia. INVESTOINNIT JA POISTOT Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin olivat 175,5 (111,9) miljoonaa euroa ja kohdistuivat pääasiassa vuokrauskaluston hankintaan. Kauden aikana tehnyt yrityshankinnat eivät sisälly bruttoinvestointeihin. Aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja ohjelmistoihin kohdistuneet poistot olivat katsauskaudella 62,4 (51,1) miljoonaa euroa. Yrityshankinnoista aiheutuneet aineettomien hyödykkeiden poistot olivat 4,1 miljoonaa euroa. Liikearvon yhteismäärä katsauskauden lopussa oli 152,4 miljoonaa euroa. RAHOITUS JA TASE Liiketoiminnan rahavirta oli positiivinen 138,7 (103,9) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli tammijoulukuussa -175,2 (-96,3) miljoonaa euroa. Rahoituksen rahavirta oli 13,7 (10,8) miljoonaa euroa. Katsauskauden lopussa yhtiön likvidit rahavarat olivat 18,5 (41,8) miljoonaa euroa. Nettomuutos käteisvaroissa oli -22,8 (18,4) miljoonaa euroa. Cramo-konsernin korollinen vieras pääoma oli 383,5 (347,5) miljoonaa euroa. Pitkäaikaisista lainoista on suojattu koronvaihtosopimuksilla noin 138,4 miljoonaa euroa, jolle määrälle sovelletaan suojauslaskentaa. Cramo allekirjoitti sopimuksen 50 miljoonan euron pitkäaikaisesta lisärahoituksesta kasvustrategiansa rahoittamiseksi. Konsernin korollinen nettovelka oli 365,0 (305,6) miljoonaa euroa. Nettovelkaantumisaste oli 109,4 prosenttia (104,6 %). Taseen loppusumma oli 895,0 (770,9) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 37,3 (38,2) prosenttia. Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden määrä taseesta oli 487,0 miljoonaa euroa, josta kone- ja laitevuokrauksen osuus oli 367,7 miljoonaa euroa eli 75,5 prosenttia ja siirtokelpoisten tilojen osuus 119,3 miljoonaa euroa eli 24,5 prosenttia. Taseen ulkopuolisten operatiivisten leasing-sopimusten vuokravastuut olivat yhteensä 54,2 (30,3) miljoonaa euroa. Nettokäyttöpääoma oli 28,0 miljoonaa euroa, josta kone- ja laitevuokrauksen osuus oli 24,6 miljoonaa euroa eli 87,8 prosenttia, ja siirtokelpoisten tilojen osuus 3,4 miljoonaa eli 12,2 prosenttia. Vaihtoomaisuuden arvo oli 16,9 miljoonaa euroa, josta siirtokelpoisten tilojen osuus oli 10,8 miljoonaa eli 64,0 prosenttia. KONSERNIRAKENNE Cramo-konserniin kuuluivat tilikauden päättyessä emoyhtiö Cramo Oyj ja liiketoimintaa harjoittavina yhtiöinä sen täysin omistamat tytäryhtiöt Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Puolassa, Cramo Instant Oy:n tytäryhtiöt Suomessa sekä Suomen Tähtivuokraus Oy:n tytäryhtiöt Puolassa, Tsekin tasavallassa ja Pietarissa Venäjällä. Lisäksi Cramo Oyj omistaa 75 prosenttia Cramo JV Oy:stä, jonka tytäryhtiönä toimii ZAO Cramo Rentakran Venäjällä. Cramo Instant Oy toimi saakka nimellä Tilamarkkinat Oy. Konsernin juridista rakennetta selkiytettiin muun muassa tytäryhtiöiden määrää vähentämällä. Emoyhtiö Cramo Oyj:n harjoittama kone- ja laitevuokrausliiketoiminta Suomessa siirrettiin emoyhtiön kokonaan omistamaan tytäryhtiöön Cramo Finland Oy:öön Myös useimmat konsernin operatiiviset tytäryhtiöt Suomen ulkopuolella siirrettiin Cramo Oyj:n suoraan omistukseen Ruotsissa lakkautettiin konsernin toimimattomia tytäryhtiöitä ja toimivia tytäryhtiöitä yhdisteltiin toisiinsa. Alankomaiden toiminnoista luovuttiin myymällä Cramo Oyj:n hollantilainen tytäryhtiö Cramo Nederland B.V. hollantilaiselle Jaston Groep B.V.:lle. 4 (22)

5 Kone- ja laitevuokraustoimintaa harjoittaa 268 vuokrauspalvelupisteen verkosto. Siirtokelpoisten tilojen liiketoimintaa harjoittavat Cramo Instant Oy Suomessa ja Cramo Instant AB Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. TOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA YRITYSJÄRJESTELYT Cramon päätavoite vuonna 2007 oli kansainvälisen kasvun vauhdittaminen ja kannattavuuden parantaminen. Vuoden aikana jatkettiin myös aloitettua kehitystyötä Rakentajain Konevuokraamon ja Cramon toimintojen yhdistämisen tuomien synergian hyödyntämiseksi. Konsernin sisäisiä prosesseja ja toimintatapoja yhtenäistettiin ja tehostettiin, ja konsernin yhteisiä tietojärjestelmiä kehitettiin. Eri liiketoimintaalueiden synergiaetujen saavuttamiseksi kone- ja laitevuokrauksen ja siirtokelpoisten tilojen toiminnot ja palvelutarjonta päätettiin syyskuussa yhdistää siten, että maantieteellisten segmenttien johtajat vastaavat myös siirtokelpoisista tiloista markkina-alueellaan. Tavoitteena on kasvattaa siirtokelpoisten tilojen liikevaihtoa erityisesti Norjassa, Tanskassa, Baltiassa ja Puolassa. Cramo-brändin muutostoimenpiteet saatiin suunnitellusti päätökseen syksyn aikana. Cramon kaikki tytäryhtiöt ja toimipisteet eri maissa toimivat nyt yhteisen Cramo-brändin alla. Tavoitteena on edelleen kehittää vuokrauksen kokonaispalvelukonseptia sekä kone- ja laitevuokrauksen ja siirtokelpoisten tilojen tuomia synergiaetuja. Cramo ilmoitti , että se tutkii mahdollisuuksia myydä kiinteistöomaisuutensa Suomessa. Mahdollisen myynnin jälkeen Cramo jatkaisi vuokralaisena pääosassa myytäviä kiinteistöjä. Mahdollisen kaupan arvioidaan toteutuvan vuoden 2008 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Cramo Oyj:n hallitus tarkisti elokuussa konsernin taloudellisia tavoitteita. Liikevaihdon kasvutavoite nostettiin "yli 18 prosenttiin" vuodessa, kun se aiemmin oli "yli 10 prosenttia". EBITA-tavoite nostettiin "yli 18 prosenttiin" liikevaihdosta, kun se aiemmin oli "yli 15 prosenttia". Oman pääoman tuottotavoite (ROE) asetettiin "yli 22 prosenttiin", jota vastaava aiempi tavoite oli yli 18 prosenttia johdettuna aiemmasta sijoitetun pääoman yli 13 prosentin tuottotavoitteesta (ROI). Hallitus vahvisti Cramon strategisiksi tavoitteiksi olla kullakin markkina-alueella kahden suurimman alan toimijan joukossa, asiakkaiden näkökulmasta ensisijainen vaihtoehto sekä toimialan yksi kannattavimmista yrityksistä. Kasvua tavoitellaan sekä orgaanisesti että yritysostoin. Yritysjärjestelyt Vuoden viimeisellä neljänneksellä Cramo laajensi liiketoimintaansa yritysjärjestelyin Ruotsissa ja Tanskassa. Cramon kokonaan omistama ruotsalainen tytäryhtiö Cramo Sverige AB osti kahden nostinkaluston vuokraukseen erikoistuneen yhtiön, Kumla Lift AB:n ja Hyrcenter i Skövde AB:n koko osakekannan. Yhtiöiden liikevaihdoksi arvioidaan yhteensä noin 3,2 miljoonaa euroa vuonna 2007, ja niillä on yhteensä 11 työntekijää. Yrityskauppa astui voimaan Cramo ja Skanska Danmark sopivat Skanskan kone- ja laitevuokrauskaluston ulkoistamisesta Cramolle Tanskassa. Kauppa sisältää Skanskan henkilöstön, olemassa olevat koneet ja laitteet sekä ulkoiset vuokraussopimukset. Kauppa astui voimaan Cramon arvion mukaan yritysosto lisää liikevaihtoa ainakin noin 13,5 miljoonalla eurolla vuodessa. Toimintojen yhdistäminen on käynnistynyt suunnitelmien mukaan. Järjestelyyn liittyy yhteistyösopimus, jonka tavoitteena on lisätä Cramon vuokrauspalveluiden tarjontaa Skanskalle myös muualla Pohjoismaissa. Syyskuussa Cramo Oyj:n suomalainen tytäryhtiö Cramo Finland Oy sopi Rakennusosakeyhtiö Hartelan työmaatilojen ulkoistamisesta Cramolle. Yhteensä noin 200 työmaatilaa kattava viisivuotinen sopimus on yksi alan ensimmäisiä ulkoistamissopimuksia Suomessa. 5 (22)

6 Elokuussa Cramo Oyj sopi Venäjän johtavan raskaita nostopalveluja tarjoavan yhtiön ZAO Rentakranin kanssa yhtiön perustamisesta Venäjälle. Cramo Oyj omistaa uudesta yhtiöstä 75 prosenttia ja ZAO Rentakran 25 prosenttia. Cramolla on optio lunastaa vähemmistöosuus itselleen keväällä Toiminta käynnistyi Moskovassa marraskuussa, ja toimintaa on tarkoitus laajentaa vuodesta 2008 alkaen muihin Venäjän suuriin kaupunkeihin kuten Jekaterinburgiin ja Krasnodariin. Kesäkuussa Cramo Finland Oy hankki liiketoimintakaupalla Jyväskylän seudulla toimivan Oskarin Vuokrakone Oy:n vuokraus- ja myyntiliiketoiminnan. Yhtiön liikevaihto päättyneeltä 12 kuukauden tilikaudelta oli noin 0,8 miljoonaa euroa. Liiketoiminta yhdistettiin konserniin Cramo Oyj:n virolainen tytäryhtiö Cramo Estonia AS hankki liiketoimintakaupalla Bygg & Maskin yritykseltä sen Tallinnassa sijaitsevan Madara-toimipisteen toiminnan. Sen liikevaihto vuonna 2006 oli noin 0,1 miljoonaa euroa. Liiketoiminta yhdistettiin osaksi Cramo-konsernia Toukokuussa Cramo Finland Oy hankki liiketoimintakaupalla Kirkkonummella sijaitsevan JM-Alltrans Oy:n vuokrausliiketoiminnan. JM-Alltrans on keskittynyt pienten maanrakennuskoneiden vuokraukseen, ja sen liikevaihto vuonna 2006 oli noin 1,1 miljoonaa euroa. Liiketoiminta yhdistettiin osaksi Cramo-konsernia Maaliskuussa Cramo Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö Cramo Sverige AB teki sopimuksen Pohjois- Ruotsissa toimivan Göby AB:n koko osakekannan hankinnasta. Göby on erikoistunut työmaatilojen, työlavojen sekä sähköistykseen liittyvien koneiden ja laitteiden vuokraukseen. Yhtiön liikevaihto vuonna 2006 oli noin 3,5 miljoonaa euroa. Göbyn kaksi toimipistettä Sundsvallissa integroitiin osaksi Cramon liiketoimintoja alkaen. Cramo Oyj osti Jyväskylän Konevuokraamo Oy:ltä sen vuokraus- ja myyntiliiketoiminnan. Jyväskylän Konevuokraamolla on yksi toimipaikka ja hankittu liiketoiminta yhdisteltiin osaksi Cramokonsernia Norjassa Cramo laajensi toimintaansa vuoden 2007 alussa kahdella yrityskaupalla. Cramon norjalainen tytäryhtiö Cramo AS osti Hamar Liftutleie AS:n ja Kongsberg Maskinutleie AS:n koko osakekannan. Yhtiöiden liikevaihto oli vuonna 2006 yhteensä 2,65 miljoonaa euroa. Molemmat yhdistettiin osaksi Cramo-konsernia alkaen. Myös Cramon liettualaisen tytäryhtiön UAB Cramon joulukuussa 2006 ostama Liettuan johtava nostinvuokraamo UAB Aukstumines Sistemos (AS) liitettiin osaksi Cramokonsernia Cramo luopui maaliskuussa liiketoiminnastaan Hollannissa. Jaston Groep B.V. hankki päivätyllä sopimuksella konsernin hollantilaisen tytäryhtiön Cramo Nederland B.V.:n. Kauppa astui voimaan Cramo Nederland on Alankomaissa toimiva vuokrauspalveluyritys, jonka vuoden 2006 liikevaihto oli noin 12,6 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä 90. Alankomaiden toiminnoista luopuminen on osa Cramokonsernin strategiaa, jonka mukaan yhtiö keskittyy ydinmarkkina-alueelleen Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä-Euroopan nopeasti kasvaville vuokrauspalvelumarkkinoille. HENKILÖSTÖ Konsernin palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin (1.828) henkeä. Kone- ja laitevuokrauksessa työskenteli (1.634) ja siirtokelpoisten tilojen toiminnoissa 239 (194) henkeä. Hollannin liiketoiminnoista luopuminen vähensi noin 90 työntekijää. Henkilöstö jakaantui maantieteellisesti seuraavasti: Suomi 34,5 %, Ruotsi 28,8 %, Länsi-Eurooppa 13,5 % sekä Muu Eurooppa 23,2 %. 6 (22)

7 Konsernin voimakas kasvu edellyttää henkilöstön osaamisen jatkuvaa kehittämistä. Vuonna 2007 henkilöstön kehittämisessä korostuivat markkina-alueiden paikalliset tarpeet. Erityisesti keskityttiin myynti- ja asiakaspalvelun ja esimiestaitojen kehittämiseen sekä vuokrauskalustoon liittyvän teknisen osaamisen vahvistamiseen. Henkilöstön kehittämisohjelmista pyritään tekemään yhä selkeämmin koko konsernin kattavia. Vuonna 2007 yhtenäistettiin johdon ja henkilöstön palkitsemisjärjestelmät ja bonuspalkkiojärjestelmä laajennettiin koskemaan lähes koko henkilöstöä. KONSERNIN JOHTO Konsernin ylimpään johtoryhmään (Executive Committee) kuuluivat vuoden lopussa toimitusjohtaja Vesa Koivula, varatoimitusjohtaja Göran Carlson ja talous- ja rahoitusjohtaja Martti Ala-Härkönen. Konsernin johtoryhmään (Group Management Team) kuuluivat lisäksi johtajat Tatu Hauhio (Suomi), Magnus Rosén (Skandinavia), Jarmo Laasanen (Muu Eurooppa) ja Ossi Alastalo (siirtokelpoisten tilojen liiketoiminnan kehitys) sekä viestintäjohtaja Anders Collman, kalustohallinnosta vastaava johtaja Mats Stenholm ja tietohallintojohtaja Eva Harström. Konsernin varatoimitusjohtaja Göran Carlson nimitettiin liiketoiminnan kehittämisestä ja strategisesta suunnittelusta vastaavaksi johtajaksi alkaen. Göran Carlson jatkaa varatoimitusjohtajana ja raportoi konsernin toimitusjohtaja Vesa Koivulalle. Samassa yhteydessä Skandinavian liiketoiminnoista vastaava johtaja siirtyi raportoimaan Göran Carlsonin sijaan toimitusjohtaja Vesa Koivulalle. LIIKETOIMINTA SEGMENTEITTÄIN Cramo Oyj:n toiminta jakaantuu kahteen liiketoimintasegmenttiin, joita ovat kone- ja laitevuokraus sekä siirtokelpoiset tilat. Kone- ja laitevuokraussegmenttiä tarkastellaan lisäksi maantieteellisten segmenttien mukaan. Maantieteelliset segmentit ovat Suomi, Ruotsi, Länsi-Eurooppa (Norja, Tanska ja asti Alankomaat) sekä muu Eurooppa (Viro, Latvia, Liettua, Puola, Tsekin tasavalta ja Venäjä). Kone ja laitevuokraus Kone- ja laitevuokrauksen vuoden 2007 liikevaihto oli 425,9 (339,7) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 25,4 prosenttia. Liikevaihto jakaantui maantieteellisesti seuraavasti: Suomi 17,8 (17,7) prosenttia, Ruotsi 50,4 (51,5) prosenttia, Länsi-Eurooppa 18,2 (19,5) prosenttia ja Muu Eurooppa 13,6 (11,3) prosenttia. Kone- ja laitevuokrauksen EBITA-liikevoitto oli 90,0 (66,7) miljoonaa euroa, kasvua 35,0 prosenttia. Kone- ja laitevuokrauksen keskeiset asiakkaat toimivat rakennussektorilla ja teollisuudessa. Lisäksi palveluja tarjotaan julkishallinnolle ja yksityisasiakkaille. Rakennusteollisuus on suurin asiakasryhmä, jonka osuus liikevaihdosta on Pohjoismaissa keskimäärin lähes 60 prosenttia. Keski- ja Itä-Euroopassa rakennusteollisuuden osuus oli noin 90 prosenttia. Euroopan kone- ja laitevuokrausyritysten järjestö ERA:n (European Rental Association) mukaan Suomen kone- ja laitevuokrausmarkkinoiden arvo vuoden 2006 lopussa oli noin 350 miljoonaa euroa, Ruotsin 600 miljoonaa, Norjan 600 miljoonaa, Tanskan 450 miljoonaa, Puolan 110 miljoonaa, Tsekin 50 miljoonaa, Viron 45 miljoonaa, Latvian 40 miljoonaa ja Liettuan 30 miljoonaa euroa. Suomi Suomen kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto oli katsauskaudella 75,8 (60,2) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 25,8 prosenttia. EBITA-liikevoitto oli 14,5 miljoonaa euroa eli 19,1 (17,2) prosenttia liikevaihdosta. EBITA kasvoi 39,8 prosenttia. Liikevaihtoa ja kannattavuutta paransivat hyvä kysyntä, Cramon tekemät yrityskaupat sekä toimintojen onnistunut uudelleenorganisointi. Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 20,9 (15,8) miljoonaa euroa, missä on kasvua 32,5 prosenttia. Viimeisen vuosineljänneksen EBITA-liikevoitto oli 4,2 (1,9) miljoonaa eli 19,9 (12,3) prosenttia liikevaihdosta. Liikevaihdon kasvu ja kannattavuus kehittyivät viimeisellä vuosineljänneksellä tavoitteiden mukaisesti. 7 (22)

8 Cramo on toinen Suomen kone- ja laitevuokrausmarkkinoiden johtavista toimijoista. Lisäksi Suomessa on paljon pieniä ja erikoistuneita kilpailijoita. Cramo arvioi kasvattaneensa markkinaosuuttaan erityisesti vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Vuoden viimeisellä neljänneksellä tehtiin liiketoiminnan siirtosopimus Sisu Diesel Oy:n kanssa dieselgeneraattoreiden hankinnasta. Katsauskaudella rakennettiin raskaan kaluston kuljetusten ja huollon tehostamiseksi logistiikkakeskusten verkostoa, ja ensimmäinen logistiikkakeskus pääkaupunkiseudun ulkopuolelle avattiin Oulussa. Tavoitteena on rakentaa koko maan kattava verkosto vuoden 2008 aikana. Katsauskaudella kehitettiin myös voimakkaasti henkilöstön myynti- ja asiakaspalveluvalmiuksia. Rakennusteollisuus RT:n lokakuussa julkistama arvio rakentamisen kasvusta vuonna 2007 oli viisi prosenttia, mikä on huomattavasti korkeampi kuin sen 2,5 prosentin ennuste vuoden alkupuolella. Erityisesti maa- ja vesirakentaminen kasvoi vuonna 2007 ennakoitua voimakkaammin. Vuoden 2008 kasvuksi RT arvioi kolme prosenttia. RT arvioi talonrakentamisen kasvuksi vuonna 2007 noin kuusi prosenttia ja vuonna 2008 noin kolme prosenttia. Liike- ja toimistorakentamisen odotetaan jatkuvan vilkkaana, samoin maa- ja vesirakentamisen. Korjausrakentamisen arvioidaan kasvavan edelleen tasaisesti. Ruotsi Ruotsin kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto oli katsauskaudella 214,5 (174,7) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 22,8 prosenttia. EBITA-liikevoitto oli 48,0 (35,9) miljoonaa euroa eli 22,4 (20,5) prosenttia liikevaihdosta. EBITA kasvoi 33,7 prosenttia. Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 60,2 (51,6) miljoonaa euroa, kasvua 16,5 prosenttia, ja EBITAliikevoitto 12,6 (12,0) miljoonaa eli 21,0 (23,2) prosenttia liikevaihdosta. Ruotsin vuokraustoiminnan liikevaihto kehittyi katsauskaudella edelleen myönteisesti. Kysyntä on ollut Ruotsissa voimakasta, minkä lisäksi koko vuoden hyvään tulokseen vaikuttivat onnistuneet investoinnit kone- ja laitekannan, toimipaikkaverkoston ja palvelukonseptien kehittämiseksi. Hintakehitys oli vuoden aikana suotuisa, ja kaluston käyttöasteet olivat vuoden lopussa edelleen korkealla tasolla. Vuoden viimeisellä neljänneksellä tulokseen vaikuttivat kulut huolto- ja logistiikkaverkoston kehittämisestä, jälleenvuokrauskulut sekä raskaan kaluston vuosihuoltojen ajoittuminen katsausjaksolle. Cramo keskittyi vuoden 2007 aikana Ruotsissa myös tulevaisuuden kilpailukykynsä kehittämiseen. Raskaan kaluston kuljetusten ja huollon optimoimiseksi avattiin uusi logistiikkakeskus ja kevyiden rakennuskoneiden huolto keskitettiin valtakunnallisesti yhteen huoltokeskukseen. Cramo on Ruotsissa kone- ja laitevuokrauksen markkinajohtaja. Kilpailijoina sillä on yksi valtakunnallinen toimija, muutamia alueellisia toimijoita sekä runsaasti paikallisia, osin erikoistuneita, vuokrausyhtiöitä. Cramo arvioi kasvattaneensa markkinaosuuttaan erityisesti Pohjois-Ruotsissa, Tukholmassa ja Göteborgissa. Ruotsin Rakennusteollisuus (Sveriges Byggindustrier) arvioi joulukuussa rakentamisen kasvuksi vuonna 2007 noin seitsemän prosenttia. Saman ennusteen mukaan kasvu tasaantuu neljään prosenttiin vuonna Ruotsin Rakennusteollisuus arvioi kasvun olleen katsauskaudella voimakkainta asuinrakentamisessa sekä maa- ja vesirakentamisessa. Vuonna 2008 voimakkaimman kasvun odotetaan siirtyvän asuinrakentamisesta muuhun rakentamiseen. Kasvua saattaa edelleen rajoittaa työvoiman ja kaluston saatavuus. Länsi-Eurooppa Cramon kone- ja laitevuokraustoiminta Länsi-Euroopassa muodostuu Norjan ja Tanskan liiketoiminnoista. Ellei toisin mainita, viime vuoden vertailuluvuissa ja vuoden 2007 ensimmäisen vuosineljänneksen luvuissa on mukana Alankomaiden liiketoiminta, josta Cramo luopui Alankomaiden liiketoiminnan 4,0 miljoonan euron myyntivoitto on esitetty liiketoiminnan muissa tuotoissa, ja se sisältyy Länsi-Euroopan EBITA-liikevoittoon. 8 (22)

9 Länsi-Euroopan kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto oli katsauskaudella 77,5 (66,3) miljoonaa euroa, jossa on kasvua 16,8 prosenttia. EBITA-liikevoitto oli 10,5 (8,4) miljoonaa euroa eli 13,6 (12,7) prosenttia liikevaihdosta. EBITA kasvoi 24,5 prosenttia. Länsi-Euroopan liikevaihto ilman Alankomaita oli 74,5 (53,7) miljoonaa euroa, jossa on kasvua 38,7 prosenttia. EBITA-liikevoitto ilman Alankomaita ja Alankomaiden vuokraustoiminnan myyntivoittoa oli 6,2 (7,6) miljoonaa euroa. Länsi-Euroopan liikevaihto viimeisellä vuosineljänneksellä ilman Alankomaita oli 23,1 (15,1) miljoonaa euroa, kasvua 53,6 prosenttia. Liikevaihdon kasvussa näkyy Skanskan vuokraustoimintojen ulkoistaminen Tanskassa alkaen. EBITA-liikevoitto ilman Alankomaita oli 1,7 (2,8) miljoonaa euroa eli 7,4 (18,9) prosenttia liikevaihdosta. Viimeisen vuosineljänneksen tulokseen vaikuttivat kulut toimipisteverkoston nopeasta laajentamisesta Tanskassa ja Norjassa, minkä lisäksi Skanskan vuokraustoimintojen haltuunotto rasitti tulosta. Koko vuoden liikevaihtoa kasvattivat hyvän kysynnän ja vuokrauspalveluiden käytön lisääntymisen ohella myös toimipisteverkon voimakas laajentaminen ja Norjassa alkuvuonna tehdyt yrityskaupat. Useiden uusien toimipisteiden avaaminen rasitti Norjan ja Tanskan kannattavuutta vuonna Cramolla oli Norjassa vuoden lopussa 26 (19) ja Tanskassa 17 (10) toimipistettä. Liiketoiminnan laajentaminen kehittyi tavoitteiden mukaisesti molemmissa maissa. Norjan kone- ja laitevuokrauksen markkinoilla on yksi selkeä markkinajohtaja, muutamia keskikokoisia ja useita pieniä paikallisia vuokrausyhtiöitä. Cramo arvioi olevansa markkina-asemaltaan alan kolmanneksi suurin palveluntarjoaja Norjassa. Tanskan kone- ja laitevuokrausmarkkinoilla tapahtui merkittävää keskittymistä vuoden 2007 aikana. Cramo vahvisti muuttuneessa kilpailutilanteessa asemaansa voimakkaan orgaanisen kasvun ja Skanskan ulkoistamissopimuksen ansiosta. Yhtiö arvioi olevansa alan neljänneksi suurin palveluntarjoaja Tanskassa. Cramon tavoitteena on jatkaa toiminnan laajentamista Norjassa ja Tanskassa vuonna 2008, mutta tavoitteena on myös parantaa kannattavuutta. Cramon kokonaispalvelukonseptia sekä vuokrauksen ja siirtokelpoisten tilojen välisiä synergioita kehitetään edelleen. Euroconstruct arvioi marraskuussa rakentamisen kasvavan vuonna 2007 Norjassa 5,9 prosenttia mutta vuonna 2008 vain 0,6 prosenttia. Laajat, erityisesti energia-alan infrastruktuurihankkeet, joissa Cramokin on mukana, jatkuvat. Tanskassa Euroconstruct arvioi rakentamisen vähenevän 1,2 prosenttia vuonna 2007, mutta kääntyvän 0,5 prosentin kasvuun vuonna Tanskassa rakentamisen odotetaan elpyvän lukuun ottamatta asuinrakentamista Kööpenhaminan alueella. Muu Eurooppa Cramon kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto muualla Euroopassa muodostuu Viron, Latvian, Liettuan, Puolan, Tsekin tasavallan ja Venäjän markkinoilta. Keski- ja Itä-Euroopan kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto oli katsauskaudella 58,2 (38,4) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 51,4 prosenttia. EBITA-liikevoitto oli 17,1 (12,0) miljoonaa euroa eli 29,3 (31,2) prosenttia liikevaihdosta. EBITA kasvoi 42,5 prosenttia. Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 18,1 (11,7) miljoonaa euroa, kasvua 55,3 prosenttia. EBITA-liikevoitto oli 4,9 (4,6) miljoonaa euroa eli 27,2 (39,3) prosenttia liikevaihdosta. Keski- ja Itä-Euroopan vuokraustoiminta kehittyi vuonna 2007 myönteisesti. Vuokrauspalveluiden kysyntää lisäävät sekä voimakas rakentaminen että vuokrauspalveluiden käytön yleistyminen muun muassa kansainvälisten rakennusyritysten laajentaessa toimintaansa Keski- ja Itä-Euroopassa. Maa- ja vesirakentamisen voimakas kasvu Puolassa, Venäjällä ja Latviassa ovat lisänneet erityisesti raskaan kaluston kysyntää. Työmaatilojen kysyntä kasvoi voimakkaasti kaikilla markkinoilla. Liiketoiminnan laajentaminen vaikutti jonkin verran vuoden viimeisen neljänneksen kannattavuuteen, joka oli alhaisempi kuin edellisvuoden poikkeuksellisen korkea taso. 9 (22)

10 Cramon kaluston käyttöaste pysyi koko vuoden korkealla, ja yhtiö lisäsi ja aikaisti investointejaan. Palveluvalikoiman laajentamisen lisäksi Cramo kehitti katsauskaudella toimitusvarmuuttaan, sillä palvelun laatu on Keski- ja Itä-Euroopassa yhä merkittävämpi kilpailutekijä. Vuoden aikana aloitettua myynti- ja asiakaspalvelukoulutusta sekä esimiesvalmennusta ja kokonaispalvelukonseptin kehittämistä jatketaan. Cramo arvioi kasvattaneensa vuoden aikana markkinaosuuttaan kaikilla Keski- ja Itä-Euroopan markkinoillaan. 38 vuokrauspisteen verkosto kasvoi 55 vuokrauspisteeseen. Virossa Cramo on edelleen markkinajohtaja. Liettuassa Cramo saavutti markkinajohtajuuden, ja Latviassa se on maan kolmanneksi suurin vuokrauspalvelujen tarjoaja. Puolassa ja Pietarin alueella Cramo on kolmen suurimman joukossa. Venäjällä Cramo vahvisti asemaansa Pietarissa uusimalla organisaationsa, lisäämällä tarjontaansa sekä lujittamalla asiakassuhteitaan. Moskovan alueella avattiin ensimmäinen toimipiste marraskuussa, ja uusia toimipisteitä avataan suunnitelman mukaan vuonna 2008 Jekaterinburgiin ja Krasnodariin. Loppuvuonna 2007 perustettu ZAO Cramo Rentakran luo Cramolle hyvät lähtökohdat laajentua tulevaisuudessa Venäjän eri alueille. Cramon tavoitteena on kasvattaa liikevaihtoaan Keski- ja Itä-Euroopassa yli 50 prosenttia vuodessa lähivuosien aikana. Venäjällä rakentaminen kasvoi Euroconstructin marraskuun arvion mukaan 10,4 prosenttia vuonna 2007, ja vuoden 2008 kasvuksi se arvioi 9,5 prosenttia. Venäjällä kasvavat sekä tie- ja vesirakentaminen, asuinrakentaminen että liike- ja toimistorakentaminen. Baltian maissa rakentaminen kasvoi VTT:n arvion mukaan prosenttia vuonna 2007, ja kasvun arvioidaan hidastuvan 2-8 prosenttiin vuonna 2008 pääosin asuinrakentamisen hiljentyessä. VTT:n Euroconstructionille tekemän arvion mukaan Puolan markkinat kasvoivat 13,1 prosenttia vuonna 2007, ja vuoden 2008 kasvuarvio on 15,2 prosenttia. Puolassa rakentamista lisäävät erityisesti suuret infrastuktuurihankkeet. Tsekin tasavallassa rakentamisen markkinakasvu oli saman tutkimuksen mukaan vuonna 2007 kuusi prosenttia ja vuonna ,7 prosenttia. SIIRTOKELPOISET TILAT Siirtokelpoisten tilojen liikevaihto oli katsauskaudella 76,7 (65,5) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 17,1 prosenttia. EBITA-liikevoitto oli 19,4 (14,9) miljoonaa euroa eli 25,2 (22,8) prosenttia liikevaihdosta. EBITA kasvoi 29,5 prosenttia. Siirtokelpoisten tilojen liikevaihto vuoden viimeisellä neljänneksellä oli 22,4 (19,2) miljoonaa euroa, kasvua 16,9 prosenttia. EBITA-liikevoitto oli 5,3 (4,7) miljoonaa euroa eli 23,7 (24,8) prosenttia liikevaihdosta. Vuoden viimeiselle neljännekselle ajoittui edellisvuotta enemmän myyntisopimuksia, mikä vaikutti positiivisesti liikevaihtoon. Cramon siirtokelpoisten tilojen kysyntä jatkui vahvana. Siirtokelpoisten tilojen käyttöaste pysyi korkealla tasolla ja vuokrauksen tilauskanta oli suurempi kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla, mutta myynnin tilauskanta oli alhaisempi kuin vuotta aiemmin. Strategiansa mukaisesti Cramo keskittyy tulevaisuudessa yhä voimakkaammin siirtokelpoisten tilojen pitkäaikaiseen vuokraukseen ja uskoo vuokra-aikojen pidentymisen edelleen jatkuvan. Vuoden 2007 liikevaihdon ja tuloksen myönteiseen kehitykseen vaikuttivat hyvän kysyntätilanteen lisäksi tuotantokapasiteetin lisääminen, myynnin parantuneet katteet ja hintatason nousu sekä tehokas kalustonhallinta. Cramo-konsernin siirtokelpoisten tilojen liikevaihdosta selkeästi suurin osa kertyy Suomen ja Ruotsin markkinoilta. Lisäksi toimintaa on Norjassa ja Tanskassa. Suomessa liiketoimintaan sisältyy siirtokelpoisten tilojen vuokraus, myynti ja valmistus. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa harjoitetaan vain vuokrausta. Vuokraustoiminnan osuus on yli 70 prosenttia liikevaihdosta. 10 (22)

11 Cramo on ollut pitkään selkeä markkinajohtaja Suomessa, missä sillä on noin 80 prosentin markkinaosuus. Kilpailu on kuitenkin kiristymässä suuren kansainvälisen kilpailijan aloitettua toimintansa Suomessa ja Keskija Itä-Euroopassa. Ruotsissa on neljä suurta siirtokelpoisten tilojen tarjoajaa ja Cramon markkinaosuus on noin 30 prosenttia. Norjassa on muutamia suuria ja Tanskassa lukuisia suhteellisen pieniä siirtokelpoisten tilojen tarjoajia. Cramo arvioi, että se on onnistunut kasvattamaan markkinaosuutensa Norjassa noin 30 prosenttiin. Tanskassa Cramon markkinaosuus on toistaiseksi vähäinen. Kone- ja laitevuokrauksen ja siirtokelpoisten tilojen toiminnot yhdistettiin syksyllä siten, että maantieteellisten segmenttien johtajat vastaavat molemmista liiketoiminnoista alueellaan. Tavoitteena on lisätä siirtokelpoisten tilojen ja kone- ja laitevuokrauksen synergiaetuja ja kasvattaa siirtokelpoisten tilojen liikevaihtoa erityisesti Norjassa, Tanskassa, Baltiassa ja Puolassa. Vuonna 2008 tavoitteena on pitää käyttöaste edelleen korkealla Suomessa ja Ruotsissa ja kasvattaa markkinaosuutta Norjassa ja Tanskassa. Siirtokelpoisten tilojen tarjonta aloitetaan Baltiassa. Siirtokelpoiset tilat ovat tehtaalla pitkälle esivalmistettuja ja varusteltuja tiloja, joita voidaan siirtää tilankäyttötarpeiden muuttuessa. Tilojen suurimpia käyttökohteita ovat koulut, päiväkodit ja toimistot sekä teollisuuden laajennusinvestoinnit. Erityisesti julkisen sektorin tilantarpeet ovat lisääntyneet muun muassa voimakkaan muuttoliikkeen seurauksena. Sekä julkisen sektorin että teollisuuden osuus siirtokelpoisten tilojen liikevaihdosta on noin 45 prosenttia ja rakennusteollisuuden noin 10 prosenttia. LIIKEVAIHTO MAANTIETEELLISEN SEGMENTTIJAON MUKAISESTI Cramo-konsernin toissijainen segmentointi noudattaa maantieteellistä jakoa. Konsernin kokonaisliikevaihdosta 113,4 (91,7) miljoonaa euroa eli 22,4 (22,5) prosenttia kertyi Suomen markkinoilta, 248,5 (206,1) miljoonaa euroa eli 49,2 (50,7) prosenttia Ruotsista, 85,2 (70,8) miljoonaa euroa eli 16,9 (17,4) prosenttia Länsi-Euroopasta ja 58,3 (38,5) miljoonaa euroa eli 11,5 (9,4) prosenttia Muusta Euroopasta. Lukuihin sisältyvät sekä kone- ja laitevuokrauksen että siirtokelpoisten tilojen liikevaihto. RISKIENHALLINTA Cramo-konserni uusi riskienhallintapolitiikkansa vuonna Riskienhallinnan tarkoituksena on varmistaa, että Cramon liiketoimintaan liittyvät riskit tunnistetaan ja niitä arvioidaan ja seurataan jatkuvasti. Riskienhallinta on Cramossa jatkuvaa ja järjestelmällistä toimintaa, jonka tavoitteena on estää henkilövahingot, turvata Cramo-konsernin omaisuus sekä taata konsernin vakaa ja kannattava taloudellinen kasvu. Osana riskienhallintapolitiikkaa Cramo otti käyttöönsä tulevaa markkinakehitystä arvioivat ulkoiset ja sisäiset mittarit, joita konserni tarkastelee maakohtaisesti kuukausittain. Konsernin johtoryhmä myös määritteli ja priorisoi konsernin tärkeimmät riskit. Merkittävimpien riskien hallinnoimiseksi kehitettiin eteenpäin toimenpidesuunnitelmia ja riskimittareita sekä erikseen suunnitelma taloudellisen taantuman varalle. Konserni otti käyttöönsä vuonna 2007 myös uudistetun corporate governance ohjeistuksen sekä uuden rahoituspolitiikan. YMPÄRISTÖ Ympäristövastuu on yhä tärkeämpi osa Cramon liiketoimintamallia. Cramon ympäristövastuuseen kuuluu huolehtia, että vuokrattavat koneet, laitteet ja toimitilat ovat korkealaatuisia ja huolellisesti huollettuja ja kunnostettuja. Laitehankinnoissa huomioidaan kaluston valmistuksen ja käytön ympäristökuormitus. Laitteiden elinkaari pidetään pitkänä huolellisella kunnossapidolla. Cramon toiminnot Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa on sertifioitu ISO ympäristö- ja ISO laatujärjestelmien mukaisesti. Suomessa Cramon laatu- ja toimintajärjestelmää ohjaa Det Norske Veritasin myöntämä ISO 9001: laatusertifikaatti. 11 (22)

12 Konserni pyrkii minimoimaan ympäristöhaittoja kierrättämällä koneita, laitteita sekä toimitiloja käyttäjältä toiselle. Ympäristökuormitusta pyritään rajoittamaan luovuttamalla laitteet testattuina ilman tarpeettomia pakkauksia. Aluekohtaiset tulosyksiköt vastaavat kemikaalien ja ongelmajätteiden varastoinnista ja jälleenkäsittelystä. Käytöstä poistettavasta laitteesta syntyvä materiaali kierrätetään mahdollisimman tehokkaasti. Konserni kykenee vähentämään rakentamisen ympäristökuormitusta myös kone- ja laitekantansa korkeilla käyttöasteilla. OSAKKEET, OSAKEPÄÄOMA JA OPTIOMERKINNÄT Cramo Oyj:n osakepääoma oli ,09 euroa ja osakkeiden lukumäärä kappaletta. Osakkeiden lukumäärässä tai osakepääomassa ei tapahtunut jakson aikana muutoksia. Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä korottuivat vuoden aikana seuraavasti: Tammi-maaliskuun aikana Cramon 2002A/B-optio-oikeuksilla merkittiin yhteensä osaketta. Osakemerkinnöistä johtuvat osakepääoman korotukset, yhteensä ,76 euroa, merkittiin kaupparekisteriin ja sekä Kaupankäynti osakkeilla alkoi OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä ja sekä Huhti-kesäkuun aikana Cramon 2002A/B-optio-ohjelman perusteella hyväksyttiin yhteensä osakkeen merkinnät. Osakemerkinnöistä johtuvasta osakepääoman korotuksesta EUR 54, merkittiin kaupparekisterin Tämän seurauksena osakepääoma nousi 24,828, euroon ja osakkeiden lukumäärä 30,652,488 kappaleeseen. Uudet osakkeet otettiin kaupankäynnin kohteeksi OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä Osakepääoman korotus 6, euroa merkittiin kaupparekisterin , ja nämä uudet osakkeet otettiin kaupankäynnin kohteeksi Merkintäaika yhtiökokouksen päättämällä optio-ohjelmalla päättyi Tässä 2002 optioohjelmassa yhtiön avainhenkilöille annettiin yhteensä optio-oikeutta, jotka oikeuttivat yhteensä Cramo Oyj:n osakkeen merkintään. Osakepääoma olisi voinut tämän optio-ohjelman perusteella kasvaa ,00 eurolla. Se kasvoi ,70 eurolla. Osakkeen merkintähinta oli yhtiön B-osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi lisättynä 10 prosentilla eli 5,27 euroa, ja sitä alennettiin ennen osakemerkintää jaettavien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osingonmaksujen seurauksena merkintähinta alentui 0,50 eurolla , 0,50 eurolla , 0,30 eurolla , 0,25 eurolla ja 0,25 eurolla , jolloin merkintähinnaksi tuli 3,47 euroa per osake. Vuoden 2002 optio-ohjelmaan liittyvät B-optio-oikeudet ovat olleet kaupankäynnin kohteena yhdessä listattujen 2002 A-optio-oikeuksien kanssa alkaen. VOIMASSAOLEVAT OPTIO-OHJELMAT Ylimääräinen yhtiökokous päätti optio-ohjelmasta, jossa optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään kappaletta ja jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään yhtiön uutta osaketta. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on optio-oikeuksilla 2006A , optio-oikeuksilla 2006B ja optio-oikeuksilla 2006C Merkintähinta optio-oikeudella 2006A on 14,51 euroa eli Cramo Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Merkintähinta optio-oikeudella 2006B on osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi eli 26,47 euroa, ja optio-oikeudella 2006C osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Merkintähinnasta vähennetään vuosittain jaettu osinko. Cramo-konsernin avainhenkilöillä oli yhteensä A-optio-oikeutta ja Boptio-oikeutta. Vuoden 2006 optio-ohjelman piirissä on noin 80 konsernin avainhenkilöä. KAUPANKÄYNTI OMX POHJOISMAINEN PÖRSSI HELSINGISSÄ Cramo Oyj on ollut listattuna Helsingin Pörssissä vuodesta 1988 alkaen. Osakkeen kaupankäyntitunnus on CRA1V. Pohjoismaisella listalla Cramo Oyj on luokiteltu markkina-arvoltaan keskikokoiseksi yhtiöksi toimialana teollisuustuotteet ja -palvelut. 12 (22)

13 Tilikaudella Cramo Oyj:n osakkeen alin kaupankäyntikurssi oli 16,75 euroa ja ylin 38,80 euroa. Osakkeen kaupankäynnillä painotettu keskikurssi oli 26,66 euroa. Osakkeen päätöskurssi oli 17,32 euroa ja yhtiön markkina-arvo 531,0 miljoonaa euroa. YHTIÖKOKOUS Cramo Oyj:n varsinainen yhtiökokous käsitteli varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat asiat ja päätti vahvistaa yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen vuodelta Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan 0,50 euroa osaketta kohden. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta Yhtiökokous valitsi yhtiön hallitukseen uudelleen Gunnar Glifbergin, Stig Gustavsonin, Eino Halosen, Hannu Krogeruksen ja Juhani Nurmisen. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Esko Mäkelä. Teollisuusneuvos Esko Mäkelä (DI, MBA) on toiminut YIT Oyj:n varatoimitusjohtajana ja talousjohtajana vuosina Yhtiökokous valitsi yhtiön varsinaisiksi tilintarkastajiksi KHT Tomi Englundin ja tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n. HALLITUKSEN VOIMASSAOLEVAT VALTUUDET Hallituksella ei ole valtuuksia optio-oikeuksien antamiseen, vaihtovelkakirjalainan ottamiseen, osakepääoman korottamiseen tai omien osakkeiden hankkimiseen. HALLINTO JA TILINTARKASTAJAT Cramo Oyj:n hallituksessa ovat toimineet alkaen Stig Gustavson (puheenjohtaja), Eino Halonen (varapuheenjohtaja), Gunnar Glifberg, Hannu Krogerus, Juhani Nurminen ja Esko Mäkelä. Tarkastusvaliokunnan muodostivat Eino Halonen (puheenjohtaja), Esko Mäkelä ja Juhani Nurminen. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan muodostivat Stig Gustavson (puheenjohtaja), Gunnar Glifberg ja Hannu Krogerus. Hallituksen jäsenistä Stig Gustavson, Hannu Krogerus, Esko Mäkelä ja Juhani Nurminen ovat yhtiöstä ja sen suurimmista osakkeenomistajista riippumattomia. Gunnar Glifberg on suurimmista osakkeenomistajista riippumaton, mutta syksyyn 2005 saakka Cramo AB:n entisenä toimitusjohtajana toimineena hän on yhtiöstä riippuvainen syksyyn 2008 saakka. Eino Halonen on yhtiöstä riippumaton, mutta Keskinäisen Henkivakuutusosakeyhtiön Suomen toimitusjohtajana ja konsernijohtajana suurimmista osakkeenomistajista riippuvainen asti. Hallituksessa toimivat saakka Gunnar Glifberg, Stig Gustavson, Phil van Haarlem, Eino Halonen, Pekka Heusala, Hannu Krogerus ja Juhani Nurminen. Tarkastusvaliokuntaan kuuluivat saakka Pekka Heusala (puheenjohtaja), Eino Halonen ja Phil van Haarlem. Nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluivat Stig Gustavson (puheenjohtaja), Pekka Heusala ja Hannu Krogerus. Gunnar Glifbergia lukuun ottamatta kaikki hallituksen jäsenet olivat yhtiöstä riippumattomia. Suurimmista osakkeenomistajista olivat riippumattomia Glifberg, Gustavson, Heusala, Nurminen, Krogerus ja Phil van Haarlem. Hallitus kokoontui vuonna 2007 yhdeksän kertaa, tarkastusvaliokunta neljä kertaa ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kolme kertaa. Hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen omistivat henkilökohtaisesti tai määräysvaltayhtiöidensä kautta yhteensä Cramo Oyj:n osaketta, mikä edustaa 0,36 prosenttia yhtiön koko osake- ja äänimäärästä, sekä optioita yhteensä 0 kappaletta. Varsinaisina tilintarkastajina on toiminut KHT Tomi Englund ja tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, jossa päävastuullisena tilintarkastajana toimi KHT Erkka Talvinko. 13 (22)

14 Cramo Oyj noudattaa OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingin, Keskuskauppakamarin sekä Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton suositusta listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä (corporate governance). Cramo Oyj:n sisäpiiriohjeet perustuvat arvopaperimarkkinalakiin, Rahoitustarkastuksen sääntöihin ja määräyksiin sekä Helsingin Pörssin voimaan tulleeseen sisäpiiriohjeeseen. Suomen Arvopaperikeskus Oy pitää sisäpiirirekisteriä Cramo Oyj:n pysyvistä sisäpiiriläisistä, joiden omistustiedot ovat nähtävissä myös Cramo Oyj:n verkkosivuilta. MUUTOKSET OMISTAJAKUNNASSA Cramo Oyj sai katsausjaksolla arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisen ilmoituksen Fidelity International Limitediltä, että Fidelity International Limitedin ja sen suoraan tai epäsuorasti omistamien tytäryhtiöiden osakeomistus Cramo Oyj:ssä on laskenut alle viiden prosentin rajan Yhtiö omisti ilmoituksen jälkeen osaketta, mikä on 4,96 prosenttia Cramo Oyj:n osake- ja äänimäärästä. Fidelity International Limited ilmoitti Cramolle , että Fidelity International Limitedin ja sen suoraan tai epäsuorasti omistamien tytäryhtiöiden osakeomistus Cramo Oyj:ssä ylitti viiden prosentin rajan Yhtiö omisti ilmoituksen jälkeen Cramo Oyj:n osaketta, joka oli 5,18 prosenttia Cramon osake- ja äänimäärästä. Keskinäinen Henkivakuutusosakeyhtiö Suomi ilmoitti Cramo Oyj:lle , että sen omistus Cramo Oyj:stä on laskenut alle yhden kymmenesosan. Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi omisti ilmoituksen jälkeen osaketta, joka oli 9,87 prosenttia Cramo Oyj:n osake- ja äänimäärästä. Keskinäinen Henkivakuutusosakeyhtiö Suomi ilmoitti Cramo Oyj:lle , että sen omistus Cramo Oyj:stä oli laskenut alle kolmen kahdeskymmenesosan. Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi omisti ilmoituksen jälkeen osaketta, joka on 14,98 prosenttia Cramo Oyj:n osake- ja äänimäärästä. VOITONJAKOPOLITIIKKA JA HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS Hallitus määritteli yhtiön voitonjakopolitiikan helmikuussa 2007 seuraavasti: "Cramo Oyj:n voitonjakotavoitteena on jakaa noin kolmannes konsernin vuosittaisesta tuloksesta joko osakkeiden takaisinostoina ja/tai osinkoina. Tavoitteena on säilyttää tasaisesti kasvava osinkovirta, ottaen kuitenkin huomioon konsernin kasvun vaatimat investoinnit." Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,65 euroa osakkeelta. Hallitus on arvioinut yhtiön tulevaa toimintaa ja katsoo, että ehdotettu osingonjako ei muodosta riskiä yhtiön maksukyvylle. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Cramo ilmoitti , että sen ruotsalainen tytäryhtiö Cramo Sverige AB on solminut Skanska Sverige AB:n kanssa sopimuksen, jossa Cramo nimetään Skanskan ensisijaiseksi nostinkaluston toimittajaksi. Sopimus koskee tässä vaiheessa Ruotsia, mutta sitä on mahdollista laajentaa Skanskan yhtiöihin muissa Pohjoismaissa. Osapuolet arvioivat sopimuksen vuotuiseksi volyymiksi 6,5 miljoonaa euroa. Skandinavian toiminnoista vastaava johtaja Magnus Rosén ilmoitti eroavansa yhtiön palveluksesta. UBS AG ilmoitti Cramo Oyj:lle , että sen yhtiöiden UBS AG (Switzerland) ja UBS AG London Branch omistus Cramo Oyj:ssä on ylittänyt viiden prosentin rajan Yhtiö omisti ilmoituksen jälkeen Cramo Oyj:n osaketta, joka oli 5,47 prosenttia Cramon osake- ja äänimäärästä. 14 (22)

15 NÄKYMÄT VUODELLE 2008 Rahoitusmarkkinoiden ja Yhdysvaltojen talouskehityksen epävarmuudesta huolimatta vuokrauspalveluiden kysynnän odotetaan jatkuvan suotuisana Cramon toimintaympäristössä. Lisääntyvä rakentaminen sekä teollisuuden ja julkisen sektorin merkittävät infrastruktuurihankkeet pitävät yllä kone- ja laitevuokrauksen kasvua. Pohjoismaissa rakentamisen kasvun ennustetaan jatkuvan mutta viime vuosia alhaisemmalla tasolla. Rakentamisen kokonaiskasvua hidastaa asuinrakentamisen väheneminen, mutta teollisuus- ja liikerakentaminen sekä maa- ja vesirakentaminen lisääntyvät edelleen. Keski- ja Itä-Euroopassa rakentamisen kasvun odotetaan jatkuvan vahvana, joskin Baltian maissa kasvu hidastuu. Koneiden ja laitteiden vuokrauksen arvioidaan kasvavan rakentamista nopeammin johtuen vuokrauksen yleistymisestä eli penetraatioasteen noususta, kaluston ulkoistusten lisääntymisestä sekä vuokraukseen liittyvien palveluiden kysynnän kasvusta. Myös siirtokelpoisten tilojen kysynnän odotetaan jatkavan kasvuaan. Siirtokelpoisten tilojen tarvetta lisäävät muuttoliike, väestörakenteen muutokset sekä teollisuuden tarve joustaville tilaratkaisuille. Kysynnän kasvu kaikilla päämarkkinoilla vaatii konsernilta investointitason kasvattamista myös vuonna Strategiansa mukaisesti konserni pyrkii edelleen vahvistamaan markkina-asemaansa kaikilla markkinaalueillaan. Konserni jatkaa uusien kasvumahdollisuuksien kartoittamista sekä Pohjoismaissa että Keski- ja Itä-Euroopassa. Tavoitteena on olla alan kahden suurimman palveluntarjoajan joukossa kullakin markkinalla. Uutena kasvumahdollisuutena nähdään siirtokelpoisten tilojen tarjonta Keski- ja Itä-Euroopassa. Cramon liiketoiminnan merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät maailmanlaajuisen talouskehityksen lisäksi kunkin maan suhdanne- ja talouskehitykseen, korkotason ja valuuttakurssien vaihteluihin sekä konsernin yritysostojen onnistumiseen. Rahoitusmarkkinoiden ja Yhdysvaltojen talouskehityksen lisääntyvien epävarmuustekijöiden vaikutukset Cramon liiketoimintaan ovat toistaiseksi olleet vähäisiä. Konsernin sisäiset ja ulkoiset mittarit tukevat näkemystä, jonka mukaan sekä konsernin liikevaihdon kasvu että EBITA-marginaali ylittävät 18 prosenttia vuonna 2008 konsernin taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Makrotaloudellinen kehitys saattaa kuitenkin muuttaa tätä näkemystä. Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. 15 (22)

16 OSAVUOSIKATSAUKSEN TAULUKKO-OSA Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset, mukaisesti. Samoja laadintaperiaatteita ja taloudellisten tunnuslukujen määrittelyjä on noudatettu kuin Cramo Oyj:n tilinpäätöstiedotteessa. Yhtiö on ottanut käyttöön seuraavat standardit, standardien muutokset ja tulkinnat: IAS 1, Tilinpäätöksen esittäminen, IFRS 7, Financial Instruments: Disclosures, IFRS 8, Operating Segments, IFRIC 8, 11 ja 12. Muutoksilla ei ole merkittävää vaikutusta Cramon taloudellisiin lukuihin. KONSERNITASE (1.000 e) VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Myytävissä olevat sijoitukset Saamiset Laskennalliset verosaamiset PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Rahavarat LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ VARAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT OMA PÄÄOMA Osakepääoma Osakeanti 143 Ylikurssirahasto Arvonmuutosrahasto Suojausrahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ VARAUKSET Varaukset PITKÄAIKAISET VELAT Laskennalliset verovelat Korolliset velat LYHYTAIKAISET VELAT Osto- ja muut velat Korolliset velat VELAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ (22)

17 KONSERNITULOSLASKELMA 10-12/ / / / (1.000 e) LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Materiaalit ja palvelut Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Poistot Yrityshankinnoista aiheutuneet aineettomien hyödykkeiden poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO % liikevaihdosta 17,5 18,7 18,5 17,0 Rahoituskulut (netto) VOITTO ENNEN VEROJA % liikevaihdosta 14,3 16,9 15,3 14,1 Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO % liikevaihdosta 10,2 12,9 11,6 10,4 Laimentamaton osakekohtainen tulos, e 0,48 0,50 1,88 1,39 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, e 0,48 0,49 1,87 1,36 17 (22)

18 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1.000 e) Oma pääoma Osakeanti Osakepääoma Ylikurssirahasto Arvonmuutosrahasto Suojausrahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Muuntoerot Suojausrahasto Tilikauden voitto Optiomerkinnät rekisteröity Optiomerkinnät, rekisteröimätön Osakesarjojen yhdistäminen Cramo Holding B.V.:n osakkeet Cramo Holding B.V.:n osakkeiden antikulut Osingonjako Yhteensä oma pääoma Yhteensä Vasta-arvon alennus Osakeperusteiset maksut Oma pääoma Muuntoerot Suojausrahasto Tilikauden voitto Optiomerkinnät, rekisteröity Osingonjako Osakeperusteiset maksut Yhteensä oma pääoma (22)

19 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (1.000 e) 1-12/ /06 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Maksullinen osakeanti Maksetut osingot Lainojen lisäys(+)/vähennys(-) Leasing-velkojen lisäys(+)/vähennys(-) RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ RAHAVAROJEN MUUTOS RAHAVARAT KAUDEN ALUSSA Muuntoero YRITYSKAUPOISTA TULLEET RAHAVARAT KAUDEN ALUSSA RAHAVARAT KAUDEN LOPUSSA Investointien rahavirta sisältää Alankomaiden vuokrausliiketoiminnan myynnistä saadun rahavirran. VASTUUSITOUMUKSET (1.000 e) Omasta puolesta Kiinteistökiinnitykset Yrityskiinnitykset Pantit Muut vastuut JOHDANNAISSOPIMUKSET (1.000 e) NA MA NA MA NA = nimellisarvo MA = markkina-arvo Korkojohdannaiset Vaihtosopimukset Optiosopimukset Ostetut Asetetut Valuuttajohdannaiset Termiinisopimukset (22)

20 TUNNUSLUKUJA Siirtokelpoisten tilojen tilauskanta yhteensä, e Siirtokelpoisten tilojen vuokrauksen tilauskanta, e Siirtokelpoisten tilojen myynnin tilauskanta, e Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin, e % liikevaihdosta 35,4 27,8 Henkilöstö keskimäärin Tulos/osake, e laimentamaton 1,88 1,39 Tulos/osake, e laimennettu 1) 1,87 1,36 Oma pääoma/osake 2), e 10,88 9,66 Omavaraisuusaste, % 37,3 38,2 Korolliset nettovelat, e Nettovelkaantumisaste, % 109,4 104,6 Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä, kpl Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa, kpl Optio-oikeuksien laimennusvaikutuksella oikaistu osakemäärä, kpl ) Optiotodistusten oikeuttamien osakkeiden laimennusvaikutuksella oikaistuna 2) Rekisteröity osakemäärä kauden päättyessä SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT (1.000 e) Konsernin ensisijaiset segmentit ovat kone- ja laitevuokraus ja siirtokelpoiset tilat. Toissijaiset segmentit jakautuvat maantieteellisesti ja ovat Suomi, Ruotsi, Länsi-Eurooppa ja Muu Eurooppa. Kone- ja laitevuokrauksen osalta esitetään lisäksi liikevaihto maantieteellisen segmenttijaon mukaisesti. Alankomaiden osuus Länsi-Euroopasta esitetään erikseen, koska Alankomaiden liiketoiminta yhdisteltiin osaksi Cramo-konsernia asti. Liikevaihto liiketoimintasegmenttien mukaan 10-12/ / / /06 (1.000 e) Kone- ja laitevuokraus - Suomi Ruotsi Länsi-Eurooppa Muu Eurooppa Kone- ja laitevuokraus yhteensä josta segmenttien välistä Siirtokelpoiset tilat josta segmenttien välistä Eliminoinnit Liikevaihto yhteensä Alankomaiden osuus Länsi-Euroopasta (22)

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 MARIMEKKO OYJ Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 5.11.2008 LIIKETOIMINNAN KEHITYS 1-9/2008 Liikevaihto kasvoi ja tulos parani ennakoidun mukaisesti. Suomessa merkittävä osa kasvusta kertyi kertaluonteisista

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005

Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005 Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005 Kari Kallio, toimitusjohtaja Ramirent-konserni lyhyesti Ramirent on yksi Euroopan johtava konevuokraamo. Tällä hetkellä Ramirentillä on 270 (223) toimipistettä yhdessätoista

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2005

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2005 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.8.2005 klo 14.00 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2005 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:LLÄ HYVÄ ENSIMMÄINEN VUOSIPUOLISKO, TULOS KASVOI 32,5

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu klo 9.00

Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu klo 9.00 CRAMOLLA VAHVA ALKUVUOSI - OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2007 Liikevaihto 223,7 (180,3) milj. euroa, kasvua 24,0 % Liikevoitto ennen yrityshankinnoista aiheutuneita aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA)

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 25.7.2008 1 Sisältö Osavuosikatsaus 1-6/2008 Strategisia askeleita kaudella Näkymät vuodelle 2008

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 23.10.2014 Oriola-KD tammi-syyskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12,9 (16,6) miljoonaa euroa Ruotsin tukkukaupan

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 Tammi - syyskuu - Vuoden 2005 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 244,8 milj. euroa (229,6 vastaavalla

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

Myynti kpl 2007/2008

Myynti kpl 2007/2008 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2007 31.5.2008 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin tilikauden

Lisätiedot

http://qfx.quartalflife.com/clients/fi/atria/rss/newsentry.aspx?id=1000717206&culture=fi-fi

http://qfx.quartalflife.com/clients/fi/atria/rss/newsentry.aspx?id=1000717206&culture=fi-fi Tulosta sivu Atria Yhtymä Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.7.2005 KLO 10.00 ATRIA YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Atria-konsernin liikevoitto katsauskaudelta oli 15,9 miljoonaa euroa (20,1 milj. euroa).

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 121,8 (121,2) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 0,5 %. Liikevoitto

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 1 (8) Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 Liikevaihto 26,5 Me (26,3 Me vertailukaudella 2011), kasvua 0,7% Liikevoitto 4,3 Me

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

Global Reports LLC. Done Solutions Oyj Pörssitiedote klo DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2006 (IFRS)

Global Reports LLC. Done Solutions Oyj Pörssitiedote klo DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2006 (IFRS) Done Solutions Oyj Pörssitiedote 9.8.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2006 oli 7,3 meur (5,8 meur 1-6/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto

Lisätiedot

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja.

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2004 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 - Liikevaihto katsauskaudella 9,9 meur (12,3 meur 1-6/2003). - Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui

Smart way to smart products. Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui Toimitusjohtaja Juha Näkki 12.8.2015 Markkinakatsaus Suunnittelupalveluiden kysyntä oli alkuvuonna 2015 keskimäärin viime vuoden kysyntää paremmalla tasolla. Tammi-maaliskuussa

Lisätiedot

Myynti kpl 2006/2007

Myynti kpl 2006/2007 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2006 31.5.2007 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-joulukuu 2013

Oriola-KD Oyj Tammi-joulukuu 2013 Oriola-KD Oyj Tammi-joulukuu 2013 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 7.2.2014 Oriola-KD tammi-joulukuu 2013 Ruotsissa kannattavuus vahvistui molemmissa liiketoiminnoissa Venäjän tukkukaupan liiketappio heikensi

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6)

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6) NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 10.08.2012 Klo 9.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 Nordic Aluminium Oyj:n liikevaihto katsauskaudella oli 35,41 miljoonaa euroa (38,67 miljoonaa

Lisätiedot

Timo Kohtamäki. Toimitusjohtajan katsaus

Timo Kohtamäki. Toimitusjohtajan katsaus Timo Kohtamäki Toimitusjohtajan katsaus Kannattavasti kasvava Lemminkäinen 2 2 Katsauksen sisältö Vuosi 2011 lyhyesti Lemminkäisen strategia Vuoden 2012 näkymät 3 Vuoden 2011 pääkohdat Kilpailukyky vahvistui:

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 26.10.2005

FINNLINES OYJ 26.10.2005 FINNLINES OYJ 26.10.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2005 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella :n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 17. maaliskuuta 2005, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2004 ja myönsi

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2016 Vakaa kehitys jatkui Elecsterillä YHTEENVETO Liikevaihto 10,2 MEUR (1-3/2015: 11,0 MEUR) Liikevoitto 0,8

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 29.7.2011 klo 15:00

OSAVUOSIKATSAUS 29.7.2011 klo 15:00 INTERAVANTI OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2011 TAMMI KESÄKUU 2011 LYHYESTI - Konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 3,7 milj. euroa (2,0). - Katsauskauden voitto ennen veroja oli 0,7 milj. euroa

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 31.3.2010

Atria Oyj 1.1. 31.3.2010 Atria Oyj 1.1. 31.3. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4. Atria-konserni Katsaus Milj. Liikevaihto 305,9 310,7 1.316,0 Liikevoitto 1,0-0,4 27,5 Liikevoitto-% 0,3-0,1 2,1 Voitto ennen veroja -1,8-5,5

Lisätiedot

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki FINNLINES OYJ 2.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10. huhtikuuta 2006, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

Etteplan vuonna. Kannattavan kasvun vuosi. Toimitusjohtaja Juha Näkki

Etteplan vuonna. Kannattavan kasvun vuosi. Toimitusjohtaja Juha Näkki Etteplan vuonna Kannattavan kasvun vuosi Toimitusjohtaja Juha Näkki 11.2.2016 Markkinakatsaus Talouden kehityksen epävarmuus oli tunnusomaista koko vuodelle. Kysynnässä oli huomattavia markkina- ja asiakastoimialakohtaisia

Lisätiedot

ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS KLO 8:30

ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS KLO 8:30 ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 18.8.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Elecsterillä vahva vuosineljännes Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 21,8 MEUR (1-6/2015:

Lisätiedot

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 18.3.2011. QPR Software Plc

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 18.3.2011. QPR Software Plc QPR Software Oyj Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 18.3.2011 Vuosi 2010 Yritysohjelmistojen kysyntä elpyi useilla markkinoilla Edelleen merkittäviä eroja eri markkinoiden kesken Liikevaihto nousi

Lisätiedot

Myynti 1.000 kpl 2008/2009

Myynti 1.000 kpl 2008/2009 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2008-28.2.2009 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q3: Liikevaihto kasvoi selvästi

Smart way to smart products. Etteplan Q3: Liikevaihto kasvoi selvästi Etteplan Q3: Liikevaihto kasvoi selvästi Toimitusjohtaja Juha Näkki 29.10.2015 Markkinakatsaus Suunnittelupalveluiden kysyntä oli alkuvuonna 2015 keskimäärin viime vuoden kysyntää paremmalla tasolla. Tammi-maaliskuussa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KOLMAS VUOSINELJÄNNES: KASVU JATKUI ENNAKOIDUSTI ALKUVUOTTA MALTILLISEMPANA

KOLMAS VUOSINELJÄNNES: KASVU JATKUI ENNAKOIDUSTI ALKUVUOTTA MALTILLISEMPANA QT GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.10.2016 kello 08:00 QT GROUP OYJ JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS 1.1.2016 30.9.2016 Qt Group Oyj julkaisee kalenterivuoden kolmen ja yhdeksän kuukauden osalta johdon osavuotiset

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 24.4.2014 Oriola-KD tammi-maaliskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 8,1 (2,3) miljoonaa euroa Kannattavuus vahvistui

Lisätiedot

YIT-konsernin tilinpäätös 2001

YIT-konsernin tilinpäätös 2001 YIT-konsernin tilinpäätös 21 YIT-YHTYMÄ INSTALLAATIOT 1 OYJ OY 14.2.22 12/21 Konsernirakenne YIT-YHTYMÄ OYJ Reino Hanhinen Konsernijohto Konsernipalvelut YIT RAKENNUS OY Ilpo Jalasjoki YIT INSTALLAATIOT

Lisätiedot

Tikkurilan tilinpäätös 2011. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 16.2.2012

Tikkurilan tilinpäätös 2011. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 16.2.2012 Tikkurilan tilinpäätös 2011 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 16.2.2012 Huomautus Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous 29.3.2012 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Sisältö Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Tilinpäätös 2011 Markkinat ja markkina-asema Tavoitteet

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot