Käyttöohjeet Laitteisto-opas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöohjeet Laitteisto-opas"

Transkriptio

1 Käyttöohjeet Laitteisto-opas Lue tämä ensin VAROITUS- ja TÄRKEÄÄ-tarrojen sijainti...5 Tulostimen käyttöohjeet...7 Käyttöohjeen merkintätavat...8 Symbolit...8 Tärkeimpien lisälaitteiden nimet...8 Mallikohtainen kuvaus...9 Tulostimen osat Ulkopuoli: Näkymä edestä...11 Ulkopuoli: Näkymä takaa...12 Sisäosat...13 Ohjauspaneeli...14 Lisävarusteet...16 Ulkoiset lisävarusteet...16 Sisäiset lisätarvikkeet...17 Asennus Tulostimen sijoituspaikka...19 Tulostimen vaatima tila...19 Väriainekasetin asentaminen...21 Paperin asettaminen...24 Paperin asettaminen kasettiin 1 (kaksoiskasetti)...24 Paperin asettaminen kasetteihin 2 ja Virran kytkeminen...27 FI FIN G G _0.0 Copyright

2 Näytön kielen valinta...28 Testitulostus...30 Tulostimen kytkeminen Verkkoyhteys...33 Merkkivalojen tulkitseminen...34 USB-liitäntä...35 Rinnakkaisliitäntä...36 Määritykset Ethernet-määritykset...38 DHCP:n käyttäminen - Verkko-osoitteen tunnistaminen automaattisesti...40 Verkkoasetusten määrittäminen Netwarea varten...41 Ethernetin nopeuden asettaminen...42 IEEE b (langaton lähiverkko) -määritykset...45 SSID-tunnuksen asettaminen...46 WEP-salausavaimen asettaminen...47 Tulostinohjaimen asennus Pika-asennus...50 Käyttöohjeiden asennus...52 Paperi ja muut tulostusmateriaalit Tulostimen tukemat paperityypit ja muut tulostusmateriaalit...54 Paperisuositukset...56 Paperin asettaminen...56 Paperin säilytys...56 Paperityypit ja muut tulostusmateriaalit...56 Paperityypit, joita tämä tulostin ei tue...57 Tulostusalue...58 Paperin lisääminen...59 Paperin asettaminen kasettiin 1 (kaksoiskasetti)...59 Paperin asettaminen kasetteihin 2 ja Paperin asettaminen A3 / 11" x 17" -kasettiin...68 Paperin asettaminen suurkapasiteettikasettiin...68 Paperin asettaminen lisälehtiyksikköön (lisävaruste)...70 Tarvikkeiden vaihtaminen Väriaineen vaihtaminen...72 Niittien lisääminen...75 Finisher SR

3 Finisher SR Finisher SR4000 (Satulanidonta)...79 Tulostimen puhdistaminen ja säädöt Puhdistamiseen liittyviä varotoimia...83 Paperikasetin kohdistus...84 Vianmääritys Ohjauspaneelin virhe- ja tilailmoitukset...88 Kun Kutsu-merkkivalo palaa tai vilkkuu...96 Kun tulostin ei tulosta...97 Liitäntäportin toiminnan tarkistus...97 Muita tulostusongelmia...99 Vianmäärityksen lisätoiminnot Tulostuksen keskeyttäminen viimeistelijää käytettäessä Juuttuneiden niittien poistaminen Finisher SR Finisher SR Finisher SR4000 (Satulanidonta) Hukkaniittien poistaminen Rei'ityssäiliön tyhjentäminen Finisher SR Finisher SR Paperitukosten selvitys Paperitukosten selvitys Selvitä paperitukos A, U: Sisäinen Poista paperitukos B-F: Sisäinen Poista paperitukos Q: Lisälehtiyksikkö Poista paperitukos R: Viimeistelijä Liite Tulostimen siirtäminen ja kuljettaminen Hävittäminen Tarvikkeet Väriaine Tekniset tiedot Peruslaite Lisävarusteet HAKEMISTO

4 Lue tämä ensin Lue tämä ensin VAROITUS- ja TÄRKEÄÄ-tarrojen sijainti...5 Tulostimen käyttöohjeet...7 Käyttöohjeen merkintätavat...8 Symbolit...8 Tärkeimpien lisälaitteiden nimet...8 Mallikohtainen kuvaus...9 G _0.0 Copyright

5 Lue tämä ensin VAROITUS- ja TÄRKEÄÄ-tarrojen sijainti Tässä laitteessa on VAROITUS- ja TÄRKEÄÄ -tarroja jäljempänä esitetyissä paikoissa. Noudata ohjeita turvallisuuden vuoksi ja käsittele laitetta kerrotulla tavalla. AST006S 5

6 Lue tämä ensin AST007S 1. Tulostimen sisäpuoli kuumenee erittäin paljon. Älä koske osiin, joissa on tämä tarra (varoitus kuumasta pinnasta). Näihin osiin koskeminen saattaa aiheuttaa palovammoja. 2. Älä koske laitteen tähän osaan. Se voi aiheuttaa vamman. 3. Älä koske laitteen tähän osaan. Se voi aiheuttaa vamman. 4. Älä koske laitteen tähän osaan. Se voi aiheuttaa vamman. 5. Korkea lämpötila - Älä koske tähän kanteen poistaessasi väärin syötettyä paperia. 6. Älä koske paperin poistumiskohtaan viimeistelijässä. Se voi aiheuttaa vamman. 7. Älä koske paperin poistumiskohtaan viimeistelijässä. Se voi aiheuttaa vamman. 6

7 Lue tämä ensin Tulostimen käyttöohjeet Katso lisätietoja toiminnoista vastaavista käyttöohjeista. Turvallisuusohjeet Ohjeessa on tietoja laitteen turvallisen ja asianmukaisen käytön varmistamiseksi. Lue tämä tapaturmien ja laitteen vaurioitumisen estämiseksi. Laitteisto-opas (tämä käyttöohje) Sisältää tietoja paperista, ja toimenpiteistä kuten lisävarusteiden asentamisesta, kulutustarvikkeiden vaihtamisesta, virheilmoituksiin vastaamisesta ja paperitukosten selvittämisestä. Ohjelmisto-opas (HTML) Ohjeita laitteen käyttöön verkkoympäristössä sekä miten ohjelmia ja turvatoimintoja käytetään. Lisätietoja pääkäyttäjälle Sisältää ohjeita pääkäyttäjille, kuten tietoa piilovalikoista ja kovalevyn päällekirjoitustoiminnoista. Pääkäyttäjiä pyydetään säilyttämään tämä ohje helposti saatavilla. 7

8 Lue tämä ensin Käyttöohjeen merkintätavat Symbolit Ohjekirjassa käytetään seuraavia symboleja. Symboli osoittaa vaaratilanteen, joka voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan henkilövahingon, jos laitetta käytetään väärin ja symbolin alla olevien ohjeiden vastaisesti. Lue ohjeet, jotka löytyvät Turvallisuustiedot-luvusta. Symboli osoittaa vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa lievän tai kohtalaisen henkilö- tai omaisuusvahingon, jos laitetta käytetään väärin ja symbolin alla olevien ohjeiden vastaisesti. Lue kaikki Turvallisuustiedot-kohdassa annetut ohjeet. * Edellä esitetyt ohjeet lisäävät käyttäjän turvallisuutta. Jos ohjetta ei noudateta, paperi voi juuttua laitteeseen, alkuperäinen voi vaurioitua tai tietoa voi kadota. Lue nämä ohjeet. Symbolin yhteydessä kerrotaan käyttöön liittyvistä varotoimenpiteistä tai häiriötilanteen jälkeen tarvittavista toimenpiteistä. Symboli viittaa laitteen muihin ohjeisiin. [ ] Laitteen näytön näppäimet. Tietokoneen näytön näppäimet ja painikkeet. [ ] Laitteen käyttöpaneelin näppäimet. Tietokoneen näppäimistön näppäimet. Tärkeimpien lisälaitteiden nimet Laitteen tärkeimmistä lisälaitteista käytetään seuraavia nimiä: [Suurkapasiteettikasetti] [Suurkapasiteettikasetti] [3000 arkin viimeistelijä 100 arkin nidonnalla] Finisher SR841 [Vihkoviimeistelijä] Finisher SR4000 8

9 Lue tämä ensin Mallikohtainen kuvaus Käyttöohjeessa kuvataan tulostimia mallin mukaan seuraavasti: Tulostin V. Lue ohjeet, jos käytössä on tämä malli. Tulostin 120 V. Lue ohjeet, jos käytössä on tämä malli. Voit tarkistaa tulostimen mallin sisäpuolella olevasta tarrasta. AST162S 9

10 Tulostimen osat Tulostimen osat Ulkopuoli: Näkymä edestä...11 Ulkopuoli: Näkymä takaa...12 Sisäosat...13 Ohjauspaneeli...14 Lisävarusteet...16 Ulkoiset lisävarusteet...16 Sisäiset lisätarvikkeet...17 G _0.0 Copyright

11 Tulostimen osat Ulkopuoli: Näkymä edestä AST001S 1. Merkkivalo Ilmoittaa tulostuksen aikaisista virheistä, kuten paperitukoksista ja paperin loppumisesta. 2. Ulkoinen luovutustaso (lisävaruste) Paperit tulostuvat tasolle. 3. Virtakytkin Kytkee tulostimen virran päälle tai siirtää tulostimen valmiustilaan. 4. Ohjauspaneeli Käyttöpaneeli koostuu käyttönäppäimistä ja näytöstä, josta näkyy tulostimen kulloinenkin toimintatila. 5. Etukansi Avaa tämä kansi, kun osia vaihdetaan ja paperitukoksia poistetaan. 6. Paperikasetit (kasetit 1-3) Paperi lisätään kasetteihin. 11

12 Tulostimen osat Ulkopuoli: Näkymä takaa AST002S 1. Ethernet-portti Kytke tulostin verkkoon verkkokaapelilla. 2. USB-portti Kytke tulostin tietokoneeseen USB-kaapelilla. 3. Tuuletus Estää ylikuumenemisen. Älä aseta esineitä näitä aukkoja vasten tai niiden lähelle. 4. Ohjainkortti Kytke tähän liintäntäkaapeli, verkkokaapeli tai USB-kaapeli. 12

13 Tulostimen osat Sisäosat AST003S 1. Lämpöyksikkö Sulattaa kuvan paperille. Valmistaudu vaihtamaan lämpöyksikkö, kun näyttöön ilmestyy viesti "Vaihda lämpöyksikkö". Lisätietoja vaihtamisesta saat myynti- tai huoltoedustajaltasi. 2. Väriaine Valmistaudu vaihtamaan väriainekasetti, kun näyttöön ilmestyy viesti "Lisää väriä". 3. Kaksipuoleisyksikkö Tulostus paperin molemmille puolille. 13

14 Tulostimen osat Ohjauspaneeli 1. Näyttö Näyttää tulostimen tilan ja virheilmoitukset. 2. [Työn nollaus] -näppäin Kun tulostin on linjalla (online), voit peruuttaa tällä painikkeella kesken olevat tulostukset. 3. Online-merkkivalo/[Online]-näppäin Ilmoittaa laitteen online- tai offline-tilan. Voit myös vaihtaa laitteen online-tilasta offline-tilaan ja päinvastoin. Kun laite on online-tilassa, laite on valmiina ottamaan tietoja, ja merkkivalo palaa. Kun laite on offline-tilassa, se ei ota vastaan tietoja, eikä merkkivalo pala. Näppäintä painamalla palaat asetuksista oletusnäytölle. 4. [Sivunsiirto]-näppäin Kun tulostin on offline-tilassa, paina tätä näppäintä tulostaaksesi kaiken tulostimen muistissa jäljellä olevat tiedot. Voit käyttää tätä näppäintä pakottaaksesi tulostimen tulostamaan online-tilassa vastaanotetut tiedot, kun paperin koko tai tyyppi ei vastaa asetettua. 5. [Valikko]-näppäin Paina, kun haluat muuttaa tai tarkistaa tulostimen asetuksia. 6. Virran merkkivalo Merkkivalo palaa, kun tulostimessa on virta päällä. Se ei pala, kun tulostin on valmiustilassa tai energiansäästötilassa. 7. Virhemerkkivalo Merkkivalo vilkkuu tai syttyy virhetilanteessa. Kun tämä merkkivalo palaa punaisena, toimi näytössä annetun viestin mukaisesti. 8. Tiedon vastaanoton merkkivalo Merkkivalo vilkkuu, kun tulostin vastaanottaa tietoja. Merkkivalo palaa, kun tulostettavia tietoja ei ole. 9. [Poistu]-näppäin Paina, kun haluat siirtyä ohjauspaneelin edelliseen näyttöön. 10. [ Enter] -näppäin Paina tätä näppäintä vahvistaaksesi tai ottaaksesi käyttöön asetukset ja siirtyäksesi seuraaviin vaiheisiin. 14

15 Tulostimen osat 11. [ ] [ ] näppäimet Paina näppäimiä lisätäksesi tai vähentääksesi arvoja asetuksia tehdessäsi. Kun pidät näppäintä painettuna, siirtyminen nopeutuu, ja arvoja kasvatetaan tai vähennetään 10:n välein. 15

16 Tulostimen osat Lisävarusteet Tässä osassa esitellään tärkeimpien lisävarusteiden nimet ja toiminta. Ulkoiset lisävarusteet Tässä osassa kerrotaan ulkoisista lisävarusteista. AST005S 1. Tasaaja Asennetaan viimeistelijään Finisher SR4000 tulostuksen viimeistelemiseksi. 2. Tasaaja Asennetaan viimeistelijään Finisher SR841 tulosteen viimeistelemiseksi. 3. Ulkoinen luovutustaso Paperit tulostuvat tasolle. 4. Suurkapasiteettikasetti 4000 paperiarkille. 5. Lisätaso Asennetaan suurkapasiteettikasettiin jotta siihen mahtuu 2500 B4 JIS tai 8 1 / 2 " 11" -paperiarkkia. 6. Finisher SR4000 Satulanitoja nitoo kopiot keskeltä ja taittaa ne vihkosiksi. *1: Viimeistelijän ylätaso *2: Viimeistelijän lajittelutaso *3: Vihkoviimeistelijän taso 7. Finisher SR841 Lajittelee, niputtaa, nitoo ja rei'ittää tulosteet. *4: Viimeistelijän lajittelutaso *5: Viimeistelijän ylätaso 8. Lisälehtiyksikkö Lisää tulosteeseen kansilehden tai välilehtiä. 9. A3/11" 17" -kasettiyksikkö Voit lisätä A3 tai 11" 17" -paperia kasettiin 1 käyttämällä tätä lisäyksikköä. 16

17 Tulostimen osat 10. Suurkapasiteettikasetin liitäntäyksikkö Yhdistää suurkapasiteettikasetin tulostimeen. Sisäiset lisätarvikkeet Tässä osassa kuvataan sisäiset lisätarvikkeet. IEEE liitäntäkortti Kytketään IEEE kaapeliin. IEEE b -liitäntäyksikkö Mahdollistaa langattoman lähiverkkoliitännän asentamisen. Gigatavun Ethernet-kortti Mahdollistaa kommunikoinnin 1000 BASE-TX:n kanssa. Poista laitteen Ethernet- ja USB-portit ennen gigabitin Ethernet-kortin kytkemistä. Jos haluat asentaa yksikön, ota yhteys myynti- tai huoltoedustajaan. 17

18 Asennus Asennus Tulostimen sijoituspaikka...19 Tulostimen vaatima tila...19 Väriainekasetin asentaminen...21 Paperin asettaminen...24 Paperin asettaminen kasettiin 1 (kaksoiskasetti)...24 Paperin asettaminen kasetteihin 2 ja Virran kytkeminen...27 Näytön kielen valinta...28 Testitulostus...30 G _0.0 Copyright

19 Asennus Tulostimen sijoituspaikka Seinäpistorasian on oltava riittävän lähellä laitetta ja esteettömässä paikassa, jotta virtajohto on helppo irrottaa hätätilanteessa. Laitteen saa kytkeä vain tässä ohjeessa ilmoitettuun virtalähteeseen. Vältä jatkojohtojen käyttöä. Älä vaurioita, katkaise tai muuta virtajohtoa millään tavalla. Älä aseta virtajohdon päälle painavia esineitä. Älä vedä virtajohdosta tai taivuta sitä tarpeettomasti. Kyseiset toimenpiteet voivat aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Laitteen mukana toimitettu virtajohto on tarkoitettu käytettäväksi vain tässä laitteessa eikä sitä saa käyttää muissa sähkölaitteissa. Älä käytä mitään muuta virtajohtoa tämän laitteen kanssa. Ne voivat aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Älä käsittele pistotulppaa märin käsin. Siitä saattaa aiheutua sähköiskun vaara. Noudata valmistajan suosituksia laitteen sijoituspaikan suhteen. Laitteen käyttö muussa kuin kosteus- ja lämpötilasuositusten mukaisessa ympäristössä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran. Pidä pistokkeen alue puhtaana pölystä. Keräytynyt pöly saattaa aiheuttaa sähköiskuvaaran. Aseta laite tukevalle ja tasaiselle alustalle. Muussa tapauksessa se voi pudota ja vahingoittaa jotakuta. Jos laitetta käytetään suljetussa tilassa, varmista riittävä ilmanvaihto. Tulostimen vaatima tila Varmista, että tulostimen ympärillä on riittävästi tilaa. Tätä tilaa tarvitaan tulostimen käyttämistä varten. Vapaata tilaa tarvitaan (vähintään) seuraavasti: AST100S A: vähintään 10 cm (4 tuumaa) tai enemmän B: vähintään 5 cm (2 tuumaa) tai enemmän C: vähintään 4 cm (1,6 tuumaa) tai enemmän D: vähintään 70 cm (27,6 tuumaa) Sallitut ja suositeltavat lämpötila- ja kosteusarvot: 19

20 Asennus AST101S AST102S Laite ei saa olla kallellaan yli 5 mm (0,2"), ei sivu- eikä syvyyssuunnassa. Otsonimuodostuksen välttämiseksi tulostin on sijoitettava isoon, hyvin ilmastoituun tilaan, jossa ilmanvaihto on yli 30 m 3 /h/henkilö. Kun käytät tätä laitetta pitkään suljetussa tilassa, jossa on huono ilmastointi, saatat havaita outoa hajua. Jotta työolosuhteet olisivat mahdollisimman miellyttävät, suosittelemme riittävää ilmastointia. Älä sijoita laitetta tiloihin, joissa on: suoraa auringonvaloa tai voimakasta valoa pölyä ja ilman epäpuhtauksia syövyttäviä kaasuja kosteutta äärimmäisiä lämpötiloja (kuumaa tai kylmää) ilmastointi- tai kosteutuslaite toistuvaa voimakasta tärinää lähellä olevien laitteiden aiheuttamia sähköhäiriöitä 20

21 Asennus Väriainekasetin asentaminen Älä polta käytettyä väriainetta tai väriainesäiliötä. Väriainepöly voi syttyä avotulesta. Hävitä käytetyt väriainesäiliöt paikallisten säädösten mukaisesti. Säilytä väriaine (käytetty tai käyttämätön) ja värisäiliöt lasten ulottumattomissa. Jos hengität väriainetta tai käytettyä väriainetta, kurlaa runsaalla vedellä ja mene raittiiseen ilmaan. Hakeudu tarvittaessa lääkäriin. Jos väriainetta tai käytettyä väriainetta joutuu silmiin, huuhtele silmät välittömästi runsaalla vedellä. Hakeudu tarvittaessa lääkäriin. Jos nielet väriainetta tai käytettyä väriainetta, laimenna väriaine juomalla runsaasti vettä. Hakeudu tarvittaessa lääkäriin. Älä päästä väriainetta vaatteillesi tai ihollesi paperitukosta poistaessasi tai väriainetta vaihtaessasi. Jos iho joutuu kosketuksiin väriaineen tai käytetyn väriaineen kanssa, pese altistunut alue perusteellisesti vedellä ja saippualla. Jos väriainetta pääsee vaatteillesi, pese ne kylmällä vedellä. Kuuma vesi kiinnittää väriaineen kankaaseen ja tahraa voi olla mahdoton poistaa. Tuotteemme suunnitellaan vastaamaan tiukkoja laatu- ja toimivuusvaatimuksia, ja suosittelemme, että käytät vain valtuutetulta jälleenmyyjältä saatavia kulutustarvikkeita. Älä avaa väriainepatruunoita väkisin. Väri voi roiskua, liata vaatteesi tai kätesi. Älä altista väriainetta valolle pitkäksi aikaa. Muussa tapauksessa väriaine huononee ja tulostuslaatu voi heiketä. Älä poista väriainesäiliön sisäkorkkia. 1. Avaa tulostimen etukansi. AST016S 21

22 Asennus 2. Ota uusi väriaine pakkauksestaan. AST103S 3. Pidä sitä vaakasuorassa, ja ravista viisi tai kuusi kertaa poistamatta ulompaa korkkia. AST104S 4. Poista ulompi korkki. AST105S 5. Vedä vipua itseäsi kohti, kunnes se on suorassa kulmassa (90 ). AST106S 22

23 Asennus 6. Aseta väriaine paikalleen. Työnnä sitä, kunnes vihreä vipu napsahtaa kiinni. AST107S 7. Palauta väriainesäiliön alla oleva vipu alkuperäiseen asentoonsa. AST108S 8. Sulje tulostimen etukansi. Tuotteemme suunnitellaan vastaamaan tiukkoja laatu- ja toimivuusvaatimuksia, ja suosittelemme, että käytät vain valtuutetulta jälleenmyyjältä saatavia kulutustarvikkeita. Tulostimen mukana toimitetuilla väriaineilla voi tulostaa noin sivua. Tämä määrä saatiin tulostamalla A4-5% kaavioita, mutta todellinen sivumäärä riippuu paperin tyypistä, koosta, sisällöstä ja tulostusasetuksista. Takuu ei kata väriaineita. Jos niiden kanssa on kuitenkin ongelmia, ota yhteys niiden myyjään. Jos väriainesäiliö ei napsahda paikalleen, vedä sitä hieman takaisin itseesi päin, käännä oikealle ja laita se sitten uudelleen paikalleen. Älä asenna ja poista värisäiliöitä toistuvasti, sillä väriainetta voi vuotaa. 23

24 Asennus Paperin asettaminen Paperin asettaminen paperikasetteihin. Paperin asettaminen kasettiin 1 (kaksoiskasetti) Seuraavassa esimerkissä selvitetään kuinka paperi asetetaan kasettiin 1. Laitevalmistaja on määrittänyt paperikasetit seuraaville paperityypeille: Oletusasetukset Kasetti 1: A4 Kasetti 1: / 2 Kun kasetin 1 oikealle puolelle asetettu paperi loppuu, vasemmalla puolella oleva paperi siirtyy automaattisesti oikealle. Kun paperia siirretään, näytölle ilmestyy viesti, jossa sinua pyydetään odottamaan. Älä vedä kasettia ulos tällöin. Tasaa oikeanpuoleisen pinon papereiden reuna kasetin oikean reunan kanssa. Tasaa vasemmanpuoleisen pinon papereiden reuna kasetin vasemman reunan kanssa. Kasetti 1 käyttää A4 tai / 2 -paperia. Jos haluat asettaa muuta paperia kuin A4 tai / 2 -paperia, ota yhteys huoltoedustajaasi. Älä pinoa paperia yli ylärajan. 1. Vedä paperikasettia varovasti ulos, kunnes se pysähtyy. ANS051S 2. Oikaise paperi, ja aseta se tulostettava puoli alaspäin. Koko kasetti vedetty ulos 24

25 Asennus ANS052S Kasetin vasen puoli vedetty ulos ANS053S 3. Työnnä paperikasetti varovasti kokonaan sisään. Voit lisätä paperia vaikka kasetista 1 tulostetaan, koska kasetin vasemman puolen voi vetää ulos myös laitteen työskennellessä. Paperin asettaminen kasetteihin 2 ja 3 Seuraavassa selvitetään kuinka paperi asetetaan kasetteihin 2 ja 3. Kasetteihin 2 ja 3 voidaan asettaa erikokoisia papereita säätämällä sivu- ja päätyohjaimia. Tarkista, että paperin reunat on tasattu oikealle puolelle. Älä pinoa paperia yli ylärajan. 1. Vedä paperikasettia varovasti ulos, kunnes se pysähtyy. ANS054S 25

26 Asennus 2. Oikaise paperi ja aseta se tulostettava puoli alaspäin. ANS055S 3. Työnnä paperikasetti varovasti kokonaan sisään. Kasettiin mahtuu 550 arkkia. 26

27 Asennus Virran kytkeminen Käsittele virtajohtoa aina kuivin käsin, jotta et saa sähköiskua. Virtakytkin Virtakytkin (edessä vasemmalla) Kun tämä kytkin asetetaan valmiustilaan, virran merkkivalo ohjauspaneelissa sammuu. Laite on tällöin valmiustilassa. Tarkista, että virtajohto on kytketty kunnolla pistorasiaan. Siirrä virtakytkin valmiustilaan kun kytket tai irrotat virtajohdon. Älä vaihda valmiustilaan heti virran kytkemisen jälkeen. Muussa tapauksessa kovalevy tai muisti voi vaurioitua, mikä johtaa virhetoimintaan. 1. Avaa kytkimen kansi ja tarkista, että virtakytkin on valmiustilassa. 2. Kytke virta päälle. Ohjauspaneelin virran merkkivalo syttyy. AST018S AST017S Tämä laite siirtyy automaattisesti virransäästötilaan, jos et käytä sitä määritetyn ajan sisällä. 27

28 Asennus Näytön kielen valinta Seuraavassa selitetään kuinka näytön kieli valitaan. Näytölle ilmestyy kielen valintaa koskeva viesti. Jos haluat, että näytön tekstit ovat englanniksi, voit ohittaa seuraavat vaiheet. 1. Paina [Valikko]-näppäintä. FI AST008S Valikko tulee näytölle. 2. Paina [ ] tai [ ] -näppäintä, jotta [Kieli] tulee näytölle. 3. Paina [ Enter]-näppäintä. FI AST009S Esiin tulee seuraava näyttö: 4. Paina [ ] tai [ ] -näppäintä kunnes näkyviin tulee haluamasi kieli. 5. Paina [ Enter]-näppäintä. Odota kaksi sekuntia. [Valikko]-näyttö tulee esiin. 28

29 Asennus 6. Paina [Online]-näppäintä. FI AST010S Esiin tulee aloitusvalikko. Oletuskieli on englanti. 29

30 Asennus Testitulostus Seuraavassa selvitetään tulostimen konfigurointisivun testitulostus. 1. Paina [Valikko]-näppäintä. FI AST008S Valikko tulee näytölle. 2. Paina [ ] tai [ ] -näppäintä tuodaksesi näytölle [Lista/Testitul], ja paina sitten [ Enter]-näppäintä. Esiin tulee valikko, josta voit valita tulostettavan testisivun. 3. Paina [ ] tai [ ] -näppäintä tuodaksesi näytölle [Konfig. sivu] ja paina sitten [ Enter]-näppäintä. Näyttöön ilmestyy seuraava viesti ja konfigurointisivu tulostuu. 4. Tarkista lisävarusteet. 5. Paina [Online]-näppäintä. FI AST010S 30

31 Asennus Esiin tulee aloitusvalikko. Suorita tulostustesti varmistaaksesi, että tulostin toimii normaalisti. Tulostustesti tarkistaa ainoastaan tulostimen toiminnan; se ei testaa yhteyttä tietokoneeseen. Jos tulostus ei ole normaalia, tarkista näytöllä näkyvä virheviesti, ja toimi sen mukaisesti. Suorita tulostustesti uudelleen. Katso lisätietoja konfigurointisivusta Ohjelmisto-oppaan kohdasta "Konfigurointisivun tulkinta". 31

32 Tulostimen kytkeminen Tulostimen kytkeminen Verkkoyhteys...33 Merkkivalojen tulkitseminen...34 USB-liitäntä...35 Rinnakkaisliitäntä...36 G _0.0 Copyright

33 Tulostimen kytkeminen Verkkoyhteys Seuraavassa kerrotaan kuinka tulostin yhdistetään tietokoneeseen verkon kautta. Valmistele keskittimet ja muut verkkolaitteet ennen 10BASE-T tai 100BASE-TX -kaapelien liittämistä tulostimen Ethernet-liittimeen. Tarjolla on myös vaihtoehtoisesti gigabitin Ethernet-kortti, joka tukee 1000BASE-T:tä. Käytä suojattua Ethernet-kaapelia. Suojaamattomat kaapelit synnyttävät sähkömagneettista häiriötä, joka voi aiheuttaa toimintahäiriöitä. Tulostimen mukana ei toimiteta Ethernet-kaapelia. Hanki asianmukainen kaapeli verkkoympäristön mukaan. 1. Liitä yksi ferriittisydän Ethernet-kaapelin tulostimen puoleiseen päähän ja liitä sitten toinen ferriittisydän noin 10 cm:n päähän (1) siitä tehden kaksi lenkkiä kuvassa osoitetulla tavalla. AQU130S 2. Kytke Ethernet-kaapeli Ethernet-porttiin. AST012S 3. Kytke kaapelin toinen pää verkkoon, esim. keskittimeen. Toimi samoin gigabitin Ethernet-kaapelia asentaessasi. Tulostimen Ethernet- ja USB-portit eivät ole käytössä, kun tulostimeen on asennettu gigatavun Ethernet-verkkokortti. Katso lisätietoja verkkoympäristön asetuksista Ohjelmisto-opas. Lisätietoja gigabitin Ethernet-kortin asennuksesta saat myynti- tai huoltoedustajaltasi. 33

34 Tulostimen kytkeminen Merkkivalojen tulkitseminen Vakioethernet-portti AQV563S 1. Vihreä: syttyy, kun tulostin on kytketty verkkoon oikein. 2. Keltainen: syttyy, kun 100BASE-TX on käytössä. Sammuu, kun 10BASE-T on käytössä. Gigatavun ethernet-kortti AQU060S 1. Keltainen: syttyy, kun 100BASE-TX on käytössä. 2. Vihreä: syttyy, kun 10BASE-T on käytössä. 3. Vihreä ja keltainen valo palavat, kun 1000BASE-T on käytössä. 34

35 Tulostimen kytkeminen USB-liitäntä Tulostimen mukana ei toimiteta USB 2.0 -kaapelia. Hanki tietokoneeseesi sopiva kaapeli. USB-yhteys toimii Windows Me/2000/XP, Windows Server 2003, Mac OS 9.x ja Mav OS x -käyttöjärjestelmissä. Windows Me tukee USB 1.1 -nopeuksia. USB-yhteys Macintosh-ympäristössä on mahdollista ainoastaan tulostimen USB-portin kautta. 1. Kytke USB 2.0-kaapelin neliömäinen liitin USB-porttiin. ASU201S Jos gigatavun ethernet-kortti on asennettu, kytke USB 2.0-kaapelin neliömäinen liitin tämän kortin USBporttiin. Tulostimen Ethernet- ja USB-portit eivät ole käytössä, kun tulostimeen on asennettu gigatavun Ethernet-verkkokortti. 2. Liitä vastakkaisen pään litteä liitin tietokoneen USB-liitäntään tai USB-keskittimeen. Katso lisätietoja USB-liitännällä tietokoneeseen kytketyn tulostimen asetuksista Ohjelmisto-opas. Lisätietoja gigabitin Ethernet-kortin asennuksesta saat myynti- tai huoltoedustajaltasi. 35

36 Tulostimen kytkeminen Rinnakkaisliitäntä Tulostimen mukana ei toimiteta rinnakkaiskaapelia. Tulostimen rinnakkaisliitäntä on standardi kaksisuuntainen liitäntä, johon tarvitaan IEEE yhteensopiva 36-nastainen rinnakkaiskaapeli ja tietokoneessa rinnakkaisportti. Käytä suojattuja kaapeleita. Suojaamattomat kaapelit synnyttävät sähkömagneettisia häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä. Tietokoneen rinnakkaisportin jännite: DC 5 V (enintään) 1. Katkaise tulostimesta ja tietokoneesta virta. 2. Kytke kaapeli IEEE porttiin. AST013S 3. Kiinnitä kaapelin toinen pää kunnolla tietokoneen rinnakkaisporttiin. Varmista, että kaapeli on kunnolla kytketty. Katso lisätietoja rinnakkaisliitännällä tietokoneeseen kytketyn tulostimen asetuksista Ohjelmisto-opas. Lisätietoja IEEE kortin asentamisesta saat myynti- tai huoltoedustajaltasi. 36

37 Määritykset Määritykset Ethernet-määritykset...38 DHCP:n käyttäminen - Verkko-osoitteen tunnistaminen automaattisesti...40 Verkkoasetusten määrittäminen Netwarea varten...41 Ethernetin nopeuden asettaminen...42 IEEE b (langaton lähiverkko) -määritykset...45 SSID-tunnuksen asettaminen...46 WEP-salausavaimen asettaminen...47 G _0.0 Copyright

38 Määritykset Ethernet-määritykset Määritä seuraavat verkkoasetukset käyttämäsi verkkoliitännän mukaisesti. Voit käyttää SmartDeviceMonitor for Admin -apuohjelmaa tai Internet-selainta IP-osoitteita koskeviin määrityksiin TCP/IP-ympäristössä. Seuraavassa taulukossa näkyvät ohjauspaneelin asetukset ja niiden oletusarvot. Nämä näkyvät [Liitäntä]-valikossa. Asetuksen nimi Arvo DHCP: Käytössä IPv4-asetukset IPv6-asetukset Kehystyyppi (NW) IPv4-osoite: Aliverkon peite: Yhdyskäytävän osoite: Ylläpit. asetus: Aktiivinen Automaattivalinta IPv4: Aktiivinen IPv6: Ei aktiivinen Aktiivinen protokolla Ethernet LAN-tyyppi NetWare: Aktiivinen SMB: Aktiivinen AppleTalk: Aktiivinen Automaattivalinta Ethernet Tee tulostimen verkkomääritykset ohjauspaneelista. Jos DHCP on käytössä, IP-osoite, aliverkon peite ja yhdyskäytävän osoite asetetaan automaattisesti. Tee tämä asetus vain tarvittaessa. Katso Ohjelmisto-opas. 1. Paina [Valikko]-näppäintä. FI AST008S Valikko tulee näytölle. 38

39 Määritykset 2. Paina [ ] tai [ ] -näppäintä valitaksesi [Liitäntä]-valikon, ja paina sitten [ Enter]-näppäintä. 3. Paina [ ] tai [ ] -näppäintä valitaksesi [Verkkoasetukset], ja paina sitten [ Enter]-näppäintä. 4. Paina [ ] tai [ ] -näppäintä valitaksesi [Aktiivinen protokolla] -asetuksen, ja paina sitten [ Enter]-näppäintä. 5. Paina [ ] tai [ ] -näppäintä valitaksesi verkkoprotokollan ja paina sitten [ Enter]-näppäintä. 6. Paina [ ] tai [ ] -näppäintä valitaksesi [Aktiivinen] tai [Ei aktiivinen] ja paina sitten [ Enter]- näppäintä. Valitse muut protokollat samalla tavoin. Valitse käyttämättömille protokollille [Ei aktiivinen]. Ota käyttöön Ipv4, jos käytössä on NetWare 5/5.1, NetWare6/6.5 Pure IPv4 -ympäristössä. 7. Paina [Poistu] -näppäintä kunnes näytölle palautuu [Verkkoasetukset]-valikko. 8. Jos käytät IPv4:ää, määritä tulostimeen IPv4-osoite. Paina [ ] tai [ ] -näppäintä valitaksesi [IPv4- asetukset], ja paina sitten [ Enter]-näppäintä. Saat tulostimen IP-osoitteen verkon pääkäyttäjältä. 9. IP-osoite määritetään painamalla [ ] tai [ ] -näppäintä ja valitsemalla [IPv4-osoite]-valikon. Paina sitten [ Enter]-näppäintä. Jos käytössä on IPv4, määritä myös aliverkon peite ja yhdyskäytävän osoite. 39

40 Määritykset 10. Paina [ ] tai [ ] -näppäintä syöttämistä varten, ja paina sitten [ Enter]-näppäintä. Kun olet täyttänyt kaikki kentät, paina [ Enter]-näppäintä. Määritä tällä tavalla aliverkon peite ja yhdyskäytävän osoite. Älä aseta IP-osoitteeksi " ". 11. Palaa aloitusnäyttöön painamalla [Valikko]-näppäintä. 12. Tarkista tekemäsi asetukset tulostamalla konfigurointisivu. Lisätietoja konfigurointisivun tulostamisesta, katso s.30 "Testitulostus". DHCP:n käyttäminen - Verkko-osoitteen tunnistaminen automaattisesti Kun käytät tätä laitetta DHCP-ympäristössä, valitse [DHCP] seuraavien ohjeiden mukaisesti. Kun [DHCP] on valittu, et voi määrittää IP-osoitetta, etkä yhdyskäytävän osoitetta. Kysy verkon pääkäyttäjältä lisätietoja verkkoasetuksista. 1. Paina [Valikko]-näppäintä. FI AST008S Valikko tulee näytölle. 2. Paina [ ] tai [ ] -näppäintä valitaksesi [Liitäntä]-valikon, ja paina sitten [ Enter]-näppäintä. 3. Paina [ ] tai [ ] -näppäintä valitaksesi [Verkkoasetukset], ja paina sitten [ Enter]-näppäintä. 40

41 Määritykset 4. Paina [ ] tai [ ] -näppäintä valitaksesi [IPv4-asetukset], ja paina sitten [ Enter]-näppäintä. 5. Paina [ ] tai [ ] -näppäintä valitaksesi [DHCP], ja paina sitten [ Enter]-näppäintä. 6. Paina [ ] tai [ ] -näppäintä valitaksesi [Päällä] tai [Pois], ja paina sitten [ Enter]-näppäintä. Tulostin tunnistaa osoitteen. Oletusasetus on [Päällä]. 7. Palaa aloitusnäyttöön painamalla [Valikko]-näppäintä. 8. Tarkista tekemäsi asetukset tulostamalla konfigurointisivu. Lisätietoja konfigurointisivun tulostamisesta, katso s.30 "Testitulostus". Verkkoasetusten määrittäminen Netwarea varten Jos käytät NetWarea, valitse NetWaren kehystyyppi. Valitse tarvittaessa yksi seuraavista asetuksista. Automaattivalinta Ethernet II Ethernet Ethernet Ethernet SNAP Käytä normaalisti oletusasetusta ("Automaattivalinta"). Kun valitset "Automaattivalinta"-asetuksen ensimmäisen kerran, käyttöön otetaan tulostimen tunnistama kehystyyppi. Jos verkossasi voidaan käyttää kahta tai useampaa kehystyyppiä, tulostin ei ehkä pysty valitsemaan oikeaa kehystyyppiä, jos "Automaattivalinta" on valittu. Valitse tässä tapauksessa oikea kehystyyppi. 41

42 Määritykset 1. Paina [Valikko]-näppäintä. FI AST008S Valikko tulee näytölle. 2. Paina [ ] tai [ ] -näppäintä valitaksesi [Liitäntä]-valikon, ja paina sitten [ Enter]-näppäintä. 3. Paina [ ] tai [ ] -näppäintä valitaksesi [Verkkoasetukset], ja paina sitten [ Enter]-näppäintä. 4. Paina [ ] tai [ ] -näppäintä valitaksesi [Kehystyyppi (NW)], ja paina sitten [ Enter]-näppäintä. 5. Paina [ ] tai [ ] -näppäintä valitaksesi kehystyypin ja paina sitten [ Enter]-näppäintä. 6. Palaa aloitusnäyttöön painamalla [Valikko]-näppäintä. 7. Tarkista tekemäsi asetukset tulostamalla konfigurointisivu. Lisätietoja konfigurointisivun tulostamisesta, katso s.30 "Testitulostus". Ethernetin nopeuden asettaminen Aseta Ethernetin nopeus. Tarkista verkkoympäristösi, ja valitse sitä vastaava nopeus seuraavasta taulukosta. 42

Ohjelmiston asennusopas

Ohjelmiston asennusopas Ohjelmiston asennusopas Oppaassa kerrotaan, miten ohjelmisto asennetaan USB- tai verkkoyhteydellä. Verkkoasennus ei ole käytettävissä malleissa SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Jos haluat määrittää langattoman

Lisätiedot

Ohjelmiston asennusopas

Ohjelmiston asennusopas Ohjelmiston asennusopas Oppaassa kerrotaan, miten ohjelmisto asennetaan USB- tai verkkoliitännän kautta. Verkkoasennus ei ole käytettävissä malleissa SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Kaavio Kaaviossa kuvataan,

Lisätiedot

250 arkin vakiolokeron täyttäminen

250 arkin vakiolokeron täyttäminen Pikaopas Paperin ja erikoismateriaalin lisääminen Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä käsinsyöttölokero täytetään.lisäksi siinä on tietoja Paperikoko- ja Paperilaji-asetuksista.

Lisätiedot

Käyttöohjeet Laitteisto-opas

Käyttöohjeet Laitteisto-opas Käyttöohjeet Laitteisto-opas Lue tämä ensin Tässä laitteessa on VAROITUS- ja TÄRKEÄÄ -tarroja jäljempänä esitetyissä paikoissa...6 Tulostimen käyttöohjeet...7 Käyttöohjeen merkintätavat...8 Symbolit...8

Lisätiedot

VAARA LOUKKAANTUMISVAARA:

VAARA LOUKKAANTUMISVAARA: Sivu 1/19 Tulostusopas Tulostusmateriaalin lisääminen 250 tai 550 arkin lokeroon VAARA LOUKKAANTUMISVAARA: Voit vähentää laitteen epävakauden riskiä lisäämällä jokaisen alustan erikseen. Pidä kaikki muut

Lisätiedot

Pinon enimmäiskorkeus on 10 mm. Monisyöttölaitteessa voi olla 100 arkkia paperia, joka painaa 75 g/m 2 10 kirjekuorta 75 kalvoa

Pinon enimmäiskorkeus on 10 mm. Monisyöttölaitteessa voi olla 100 arkkia paperia, joka painaa 75 g/m 2 10 kirjekuorta 75 kalvoa Monisyöttölaitteessa voi olla erikokoista ja -tyyppistä tulostusmateriaalia, kuten kalvoja, postikortteja, arkistokortteja ja kirjekuoria. Siitä on hyötyä tulostettaessa yksittäisille kirjepaperin, värillisen

Lisätiedot

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi Tämä opas sisältää: Turvallisuusohjeet sivulla 17. Asennuksen vianmääritys sivulla 18. Lisätietojen löytäminen sivulla 22. Turvallisuusohjeet Käytä vain tämän tuotteen mukana toimitettua tai valmistajan

Lisätiedot

Monisyöttölaitteen täyttäminen

Monisyöttölaitteen täyttäminen Monisyöttölaitteeseen voidaan lisätä monia eri paperikokoja ja -lajeja, kuten kalvoja ja kirjekuoria. Se on kätevä tulostettaessa yksi sivu kirjelomaketta, värillistä paperia tai muuta erikoispaperia.

Lisätiedot

Käyttöpaneelin merkkivalot

Käyttöpaneelin merkkivalot tarkoittavat eri asioita niiden järjestyksen mukaan. Merkkivalot, jotka ovat pois päältä, päällä ja/tai vilkkuvat, osoittavat tulostimen eri tilanteita kuten tulostimen tilaa, tarvittavia käyttäjän toimia

Lisätiedot

Aloita tästä. Värikasettien kohdistaminen ilman tietokonetta

Aloita tästä. Värikasettien kohdistaminen ilman tietokonetta Aloita tästä Värikasettien kohdistaminen ilman tietokonetta Noudata Asennusohjeessa annettuja laitteiston asennusohjeita. Jatka optimoimalla tulostuslaatu seuraavasti. 1 Varmista, että olet lisännyt paperikaukaloon

Lisätiedot

HP Color LaserJet CP1210 Series -tulostin

HP Color LaserJet CP1210 Series -tulostin HP Color LaserJet CP1210 Series -tulostin Paperi- ja tulostusmateriaaliopas Tekijänoikeus- ja käyttöoikeustiedot 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän materiaalin kopioiminen,

Lisätiedot

Kytkentäopas. Windows-ohjeet paikallisesti liitettyä tulostinta varten. Ennen Windows-tulostinohjelmiston asentamista

Kytkentäopas. Windows-ohjeet paikallisesti liitettyä tulostinta varten. Ennen Windows-tulostinohjelmiston asentamista Sivu 1/5 Kytkentäopas Windows-ohjeet paikallisesti liitettyä tulostinta varten Ennen Windows-tulostinohjelmiston asentamista Paikallinen tulostin on tulostin, joka on liitetty tietokoneeseen USB- tai rinnakkaiskaapelilla.

Lisätiedot

Tulostusongelmien ratkaiseminen

Tulostusongelmien ratkaiseminen Jos ehdotettu korjaustoimi ei korjaa ongelmaa, ota yhteys huoltoedustajaan. 1 Työ ei tulostunut oikein tai sivulla on vääriä merkkejä. Varmista, että Valmis-ilmoitus näkyy käyttöpaneelissa, ennen kuin

Lisätiedot

Kytkentäopas. Tuetut käyttöjärjestelmät. Tulostimen asentaminen. Kytkentäopas

Kytkentäopas. Tuetut käyttöjärjestelmät. Tulostimen asentaminen. Kytkentäopas Sivu 1/5 Kytkentäopas Tuetut käyttöjärjestelmät Software and Documentation -CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows 7 Windows Server 2008

Lisätiedot

Tulostusmateriaaliopas

Tulostusmateriaaliopas Sivu /5 Tulostusmateriaaliopas Tulostin tukee seuraavia paperi- ja erikoistulostusmateriaalikokoja. Universal-asetuksessa voit valita mukautettuja paperikokoja enimmäiskokoon asti. Tuetut paperikoot, -lajit

Lisätiedot

HP Color LaserJet CP1510 Series -tulostin Paperi- ja tulostusmateriaaliopas

HP Color LaserJet CP1510 Series -tulostin Paperi- ja tulostusmateriaaliopas HP Color LaserJet CP1510 Series -tulostin Paperi- ja tulostusmateriaaliopas Tekijänoikeus- ja käyttöoikeustiedot 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän materiaalin kopioiminen,

Lisätiedot

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Suomi MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Suomi MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Suomi MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Pakkauksen sisällön tarkistaminen paperituki tulostimen ohjelmat ja käsikirjan sisältävä CD-ROM värikasettipakkaus

Lisätiedot

Tavaramerkit...3 Käyttöohjeen merkintätavat...4

Tavaramerkit...3 Käyttöohjeen merkintätavat...4 Huolto-ohje Lue tämä ensin Tavaramerkit...3 Käyttöohjeen merkintätavat...4 Paperi ja muut tulostusmateriaalit Tulostimen tukemat paperityypit ja muut tulostusmateriaalit...5 Paperisuositukset...9 Paperin

Lisätiedot

5210n / 5310n -pikaopas

5210n / 5310n -pikaopas 5210n / 5310n -pikaopas VAARA: Ennen kuin asennat Dell-tulostimen ja käytät sitä, lue Omistajan oppaassa olevat turvallisuusohjeet. 1 5 1 Vastaanottoalusta 2 6 2 Käyttöpaneeli 3 Lokero 1 (vakiolokero)

Lisätiedot

RVAROITUS- ja RTÄRKEÄÄ-tarrojen sijainti

RVAROITUS- ja RTÄRKEÄÄ-tarrojen sijainti Laitteisto-opas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tulostimen esittely Lisävarusteiden asentaminen Tulostimen liitännät Konfigurointi Paperi ja muut tulostusmateriaalit Tarvikkeiden vaihtaminen Tulostimen säätäminen

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Liite Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla

Lisätiedot

Helppo seitsemänvaiheinen

Helppo seitsemänvaiheinen HP DeskJet 720C Series -kirjoitin Helppo seitsemänvaiheinen asennus Onnittelumme uuden HP DeskJet 720C Series -kirjoittimen omistajalle! Tässä näkyy laatikon sisältö. Jos jotain puuttuu, ota yhteyttä HP-jälleenmyyjääsi

Lisätiedot

RICOH Ri 100/RICOH Ri 100 Pink/ RICOH Ri 100 Green Lisätietoja langattoman LANin käyttäjille

RICOH Ri 100/RICOH Ri 100 Pink/ RICOH Ri 100 Green Lisätietoja langattoman LANin käyttäjille RICOH Ri 100/RICOH Ri 100 Pink/ RICOH Ri 100 Green Lisätietoja langattoman LANin käyttäjille Tämä opas antaa tietoa laitteen liittämisestä langattomaan verkkoon infrastruktuuritilassa. Infrastruktuuritilassa

Lisätiedot

Tulostimen käyttöohjeet...8. Pika-asennus...9 Yhteysmuodon vahvistaminen...11 Verkkoyhteys...11 Paikallinen yhteys...14

Tulostimen käyttöohjeet...8. Pika-asennus...9 Yhteysmuodon vahvistaminen...11 Verkkoyhteys...11 Paikallinen yhteys...14 Käyttöohjeet Ohjelmisto-opas Lue tämä ensin Tulostimen käyttöohjeet...8 Tulostamisen valmistelu Pika-asennus...9 Yhteysmuodon vahvistaminen...11 Verkkoyhteys...11 Paikallinen yhteys...14 SmartDeviceMonitor

Lisätiedot

Tulostusopas. Lokeroiden täyttäminen. Tulostusopas. 1 Vedä lokero kokonaan ulos.

Tulostusopas. Lokeroiden täyttäminen. Tulostusopas. 1 Vedä lokero kokonaan ulos. Sivu 1/10 Tulostusopas Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä monisyöttölaite täytetään. Lisäksi se sisältää tietoja paperin suunnasta, Paperikoko- ja Paperilaji-asetusten määrittämisestä

Lisätiedot

Pikaopas. Sähköposti. Faksaaminen. Kopioiminen. Tulostaminen. Sähköpostin lähettäminen. Faksin lähettäminen. Kopioiminen

Pikaopas. Sähköposti. Faksaaminen. Kopioiminen. Tulostaminen. Sähköpostin lähettäminen. Faksin lähettäminen. Kopioiminen Pikaopas Kopioiminen Kopioiminen Huomautuksia: Vältä kuvan leikkautuminen varmistamalla, että alkuperäinen asiakirja ja tuloste ovat samankokoisia. Voit kopioida nopeasti painamalla ohjauspaneelin - painiketta.

Lisätiedot

Aloita tästä. Poista kaikki teipit ja nosta näyttö. Tarkasta varusteet

Aloita tästä. Poista kaikki teipit ja nosta näyttö. Tarkasta varusteet HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one User Guide Aloita tästä 1 USB-kaapelin käyttäjät: Asenna USB-kaapeli vasta, kun sinua neuvotaan tekemään niin, koska muuten ohjelmisto ei ehkä asennu oikein. Määritä

Lisätiedot

WiFi-asetusopas. Infrastruktuuritila

WiFi-asetusopas. Infrastruktuuritila WiFi-asetusopas uu Johdanto WLAN-tiloja on kaksi: infrastruktuuritila yhteyden muodostamiseksi tukiaseman kautta ja ad-hoc-tila suoran yhteyden muodostamiseksi WLAN-yhteensopivalla laitteella (kuten kannettavalla

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla SSID:n

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

ALOITA TÄSTÄ. Langaton USB Langallinen. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus ja liitännät -ohjetta.

ALOITA TÄSTÄ. Langaton USB Langallinen. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus ja liitännät -ohjetta. ALOITA TÄSTÄ Jos vastaus johonkin näistä kysymyksistä on kyllä, siirry vastaavaan kohtaan lukemaan asennus- ja liitäntäohjeet. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus

Lisätiedot

3 Taivuta ja ilmaa paperipino ja suorista sen reunat, ennen kuin lisäät sen tulostimeen. 2 Säädä ohjain lisättävän paperin koon mukaan.

3 Taivuta ja ilmaa paperipino ja suorista sen reunat, ennen kuin lisäät sen tulostimeen. 2 Säädä ohjain lisättävän paperin koon mukaan. Pikaopas Monisyöttölaitteen täyttö 1 Avaa monisyöttölaite. Paperin lisääminen Lokeroiden täyttäminen VAARA KAATUMISVAARA: Voit vähentää laitteen epävakauden riskiä lisäämällä jokaisen alustan erikseen.

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Yleiset asetukset. Käyttöohjeet

Yleiset asetukset. Käyttöohjeet Käyttöohjeet Yleiset asetukset 1 2 3 4 5 6 7 8 Laitteen kytkeminen Järjestelmäasetukset Kopiokoneen/asiakirja-palvelimen asetukset Tulostimen asetukset Skannerin asetukset Osoitteiden ja käyttäjien tallentaminen

Lisätiedot

Monisyöt asetus Paperin laatu Mukautetut lajit Paperilaji. Kirjek toiminto Paperin paino. Paperin lisäys Korvaava papkoko Paperikoko Yleisasetukset

Monisyöt asetus Paperin laatu Mukautetut lajit Paperilaji. Kirjek toiminto Paperin paino. Paperin lisäys Korvaava papkoko Paperikoko Yleisasetukset Paperivalikossa voidaan määrittää jokaiseen paperilokeroon lisättävä paperilaji ja oletuksena oleva paperilähde. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon: Monisyöt asetus Paperin laatu Mukautetut

Lisätiedot

Tietoja langattoman lähiverkon käyttäjille

Tietoja langattoman lähiverkon käyttäjille Tietoja langattoman lähiverkon käyttäjille Русский Norsk Dansk Polski Magyar Čeština Svenska Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja pidä se tallessa. Tietoja langattoman lähiverkon käyttäjille

Lisätiedot

Paperivalikko. Aseta laji/alust Määr. vast.ot.al Monisyöt asetus Mukautetut lajit Vastaanottoalust Ylivuotoalusta Paperin lisäys

Paperivalikko. Aseta laji/alust Määr. vast.ot.al Monisyöt asetus Mukautetut lajit Vastaanottoalust Ylivuotoalusta Paperin lisäys Paperivalikossa voidaan määrittää jokaiseen paperilokeroon lisättävä paperilaji, oletuksena oleva paperilähde ja vastaanottoalusta. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon: 1 Aseta laji/alust

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ohjelmisto-opas

Käyttöohjeet Ohjelmisto-opas Käyttöohjeet Ohjelmisto-opas Lue tämä ensin Tulostimen käyttöohjeet...11 Tämän käyttöoppaan lukeminen...12 Symbolit...12 Määritetyn mallin kuvaus...13 Näppäinten käyttäminen...14 Tulostamisen valmistelu

Lisätiedot

ABCDE ABCDE ABCDE. Tulostuslaatuopas. Tulostuslaatuongelmien selvittäminen. Epätasainen tulostusjälki. Tulostuslaatuopas

ABCDE ABCDE ABCDE. Tulostuslaatuopas. Tulostuslaatuongelmien selvittäminen. Epätasainen tulostusjälki. Tulostuslaatuopas Sivu 1/8 Tulostuslaatuopas Monet tulostuslaatuongelmat voidaan ratkaista vaihtamalla tulostustarvike tai huoltotarvike, jonka käyttöikä on päättymässä. Tarkista tulostimen tarvikkeen tila ohjauspaneelista.

Lisätiedot

Laitteiston käyttöönotto-opas

Laitteiston käyttöönotto-opas Pakkauksesta poistaminen Poista kaikki pakkausmateriaalit. Tämän oppaan kuvat ovat samantyyppisen mallin kuvia. Ne saattavat erota omasta mallistasi, mutta laitteiden käyttötavoissa ei ole eroa. Poista

Lisätiedot

Tulostusjälkiongelmien ratkaiseminen

Tulostusjälkiongelmien ratkaiseminen Löydät ratkaisut tulostusongelmiin seuraavista taulukoista. Jos et osaa ratkaista ongelmaa, ota yhteys tulostimen myyjään. teknikon on ehkä säädettävä jotakin tulostimen osaa tai vaihdettava se. 1 Kirjaimet

Lisätiedot

Käyttöohjeet Laitteisto-opas

Käyttöohjeet Laitteisto-opas Käyttöohjeet Laitteisto-opas Lue tämä ensin VAROITUS- ja TÄRKEÄÄ-tarrojen sijainti...6 Tulostimen käyttöohjeet...8 Käyttöohjeen merkintätavat...9 Symbolit...9 Mallikohtaiset kuvaukset...10 Käyttöohjeiden

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla Sivu 1/6 Yhteysopas Tuetut käyttöjärjestelmät Software and Documentation -CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008

Lisätiedot

Verkko-opas. Windows-määritykset Tulostinpalvelimen käyttö Tulostimen valvonta ja konfigurointi Liite

Verkko-opas. Windows-määritykset Tulostinpalvelimen käyttö Tulostimen valvonta ja konfigurointi Liite Verkko-opas 1 2 3 4 Windows-määritykset Tulostinpalvelimen käyttö Tulostimen valvonta ja konfigurointi Liite Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja säilytä se tulevaa tarvetta varten.

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla tietokoneeseen ja suorita asennusohjelma uudelleen.

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla tietokoneeseen ja suorita asennusohjelma uudelleen. Sivu 1/7 Kytkentäopas Tulostimen asentaminen paikallisesti (Windows) Huomautus: Kun asennat paikallisesti liitettyä tulostinta eikä Ohjelmisto ja käyttöoppaat -CD-levy ei tue käyttöjärjestelmää, käytä

Lisätiedot

Paperivalikko. Paperilähde. Aseta laji/alust. Paperilaji. Määr. vast.ot.al. Monisyöt. asetus. Paperin paino. Korvaavapapkoko.

Paperivalikko. Paperilähde. Aseta laji/alust. Paperilaji. Määr. vast.ot.al. Monisyöt. asetus. Paperin paino. Korvaavapapkoko. Paperivalikossa voidaan määrittää jokaiseen paperilokeroon lisättävä paperilaji, oletuksena oleva paperilähde ja vastaanottoalusta. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon: 1 Aseta laji/alust

Lisätiedot

Tulostimen käyttöohje

Tulostimen käyttöohje Käyttöohjeet Tulostimen käyttöohje 1 2 3 4 5 6 7 8 Ennen käyttöönottoa Laitteen valmistelu Tulostinohjaimen asetukset Muita tulostustoimintoja Tulostimen asetukset Asiakirjapalvelin-toiminnon käyttö Laitteen

Lisätiedot

WorkCentre C226 Verkkoliitäntäopas

WorkCentre C226 Verkkoliitäntäopas Tarkoitus: WorkCentre C226 Verkkoliitäntäopas Näiden ohjeiden avulla voidaan tarvittaessa muokata tulostimen verkkoasetuksia koneen käyttöpaneelista. Lisää tietoja on koneen käyttöoppaissa. Huom: Verkonvalvojan

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset

Ohjelmistopäivitykset Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ohjeet tulostusmateriaalin valintaan

Ohjeet tulostusmateriaalin valintaan Vältä tulostusongelmat käyttämällä vain suositeltuja tulostusmateriaaleja (paperia, kalvoja, kirjekuoria, kartonkia ja tarroja). Yksityiskohtaiset tiedot eri tulostusmateriaaleista ovat kartonki- ja tarratulostusohjeessa

Lisätiedot

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n asennus ja päivitys Päivitä BIOS, sovellukset ja ohjaimet ja suorita Windows Update Valitse asennustyyppi Asenna Windows 8.1 Käy Samsungin päivitystukisivust

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 393521-351 Lokakuu 2005 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0 TRUST GAMER KIT PCI Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Gamer Kit PCI -tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tarvitaan jonkin verran kokemusta tietokoneista.

Lisätiedot

Yleiset asetukset. Käyttöohjeet

Yleiset asetukset. Käyttöohjeet Käyttöohjeet Yleiset asetukset 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Laitekytkennät Järjestelmäasetukset Paperikasetin asetukset Kopiokoneen ja asiakirjapalvelimen toiminnot Tulostimen asetukset Skannerin asetukset Osoitteiden

Lisätiedot

Tulostimen käyttöohje

Tulostimen käyttöohje Käyttöohjeet Tulostimen käyttöohje 1 2 3 4 5 Laitteen valmistelu Tulostinohjaimen asetukset Muita tulostustoimintoja Laitteen toiminnot ja asetukset Liite Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen

Lisätiedot

Varmista, että olet saanut kaikki varusteet, jotka on lueteltu kohdassa Kuva 1. (Pakkauksessa toimitetut tarrat voivat poiketa ilmoitetusta.

Varmista, että olet saanut kaikki varusteet, jotka on lueteltu kohdassa Kuva 1. (Pakkauksessa toimitetut tarrat voivat poiketa ilmoitetusta. Insert % Shift Pika-aloitus Varmista, että olet saanut kaikki varusteet, jotka on lueteltu kohdassa Kuva 1. (Pakkauksessa toimitetut tarrat voivat poiketa ilmoitetusta.) Takuukortti Pika-aloitusopas D1-tarrakasetti

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Näitä tietoja voidaan muuttaa ilman etukäteisilmoitusta. HP-tuotteiden ja - palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tietoja AirPrintistä. Asetustoimet. Tulostaminen. Liite

AirPrint-opas. Tietoja AirPrintistä. Asetustoimet. Tulostaminen. Liite AirPrint-opas Tietoja AirPrintistä Asetustoimet Tulostaminen Liite Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Tietoja AirPrintistä Tulostaminen AirPrintillä...

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Tulostusongelmien ratkaiseminen

Tulostusongelmien ratkaiseminen 1 Käyttöpaneelin näyttö on tyhjä, tai siinä näkyy vain vinoneliöitä. Työt eivät tulostu. Tulostimen testaus epäonnistui. Tulostin ei ole valmis vastaanottamaan tietoa. Määritetty vastaanottoalusta on täynnä.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Ohjelmisto-opas. Käyttöohjeet

Ohjelmisto-opas. Käyttöohjeet Käyttöohjeet Ohjelmisto-opas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tulostamisen valmistelu Tulostinohjaimen valmistelu Muut tulostustoiminnot Tulostimen asetusten määrittäminen käyttöpaneelin kautta Tulostimen valvonta ja

Lisätiedot

DX-C200P. Laitteisto-opas. Käyttöohjeet

DX-C200P. Laitteisto-opas. Käyttöohjeet DX-C200P Käyttöohjeet Laitteisto-opas 1 Tulostimen osat 2 Tulostimen ja lisävarusteiden asentaminen 3 Tulostimen liitännät 4 Kokoonpano 5 Paperi ja muut tulostusmateriaalit 6 Tarvikkeiden vaihtaminen 7

Lisätiedot

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Käyttöohje WALKMAN on Sony Corporationin kuulokestereotuotteisiin liittyvä rekisteröity tavaramerkki. on Sony Corporationin tavaramerkki. NW- E55/75 2004 Sony

Lisätiedot

"PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas

PLEXTALK Pocket -verkkosoittimen pikaopas "PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas PLEXTALK Pocketin asetukset 1. Käännä PLEXTALK Pocket ympäri. Varmista, että kaksi pientä uloketta ovat ylhäällä. Paina PLEXTALK Pocketin pohjassa olevaa suorakulmaista

Lisätiedot

USB-kaapelin käyttäjät: asenna USB-kaapeli vasta vaiheessa A2. 10 x 15 cm:n (4 x 6 tuuman) valokuvapaperi

USB-kaapelin käyttäjät: asenna USB-kaapeli vasta vaiheessa A2. 10 x 15 cm:n (4 x 6 tuuman) valokuvapaperi Aloita tästä 1 Tärkeitä asennustietoja Kiinteän tai langattoman verkon käyttäjät: noudata tämän asennusoppaan ohjeita, jotta voit lisätä HP All-in-One -laitteen verkkoosi. USB-kaapelin käyttäjät: asenna

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SHARP DX-C200P http://fi.yourpdfguides.com/dref/5434029

Käyttöoppaasi. SHARP DX-C200P http://fi.yourpdfguides.com/dref/5434029 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle SHARP DX-C200P. Löydät kysymyksiisi vastaukset SHARP DX-C200P käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

LASERJET PRO 400 MFP. Pikaopas M425

LASERJET PRO 400 MFP. Pikaopas M425 LASERJET PRO 400 MFP Pikaopas M425 Kopiolaadun optimointi Valittavissa olevat kopiointilaatuasetukset Autom. valinta: Valitse tämä asetus, jos kopiointilaadulla ei ole suurta merkitystä. Tämä on oletusasetus.

Lisätiedot

Google Cloud Print -opas

Google Cloud Print -opas Google Cloud Print -opas Tietoja Google Cloud Printistä Tulostaminen Google Cloud Printillä Liite Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Tietoja Google

Lisätiedot

TeleWell TW-EA711 ADSL modeemi & reititin ja palomuuri. Pikaohje

TeleWell TW-EA711 ADSL modeemi & reititin ja palomuuri. Pikaohje TeleWell TW-EA711 ADSL modeemi & reititin ja palomuuri Pikaohje Pikaohje Myyntipaketin sisältö 1. TeleWell TW-EA711 ADSL modeemi & palomuuri 2. AC-DC sähköverkkomuuntaja 3. RJ-11 puhelinjohto ja suomalainen

Lisätiedot

Ohjelmiston asennusopas NPD4758-00 FI

Ohjelmiston asennusopas NPD4758-00 FI NPD4758-00 FI Ohjelmiston asennus USB-liitäntää koskeva huomautus: Älä liitä USB-johtoa ennen kuin ohjeissa määrätään tekemään niin. Jos tämä näyttö tulee esiin, napsauta Cancel (Peruuta). Ethernet-liitäntää

Lisätiedot

Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla.

Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla. Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla. HUOM! TÄMÄ OHJE ON COMET LAITTEEN ENSIMMÄISTÄ ASENNUSKERTAA VARTEN. Ladataksesi rahaa Comet pysäköintimittariisi

Lisätiedot

Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä

Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä IP laitteiden asennus tapahtuu oletusarvoisesti käyttäen verkkokaapelointia. Kaapeli kytketään kytkimeen tai suoraan reittimeen, josta laite saa IP -osoitetiedot,

Lisätiedot

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2 Nokia DT-600 -laturi 6 1 2 2 5 4 3 7 Painos 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia DT-600 -laturilla voit ladata viiden yhteensopivan laitteen akun samanaikaisesti. DT-600-laitteessa

Lisätiedot

MySchenker tulostimen ohjeet

MySchenker tulostimen ohjeet MySchenker tulostimen ohjeet Paperirullan asettaminen tulostimeen 1. Avaa tulostin painamalla etulevyn OPEN painikkeesta ja nostamalla kansi kevyesti yläasentoonsa Paperirullan asettaminen tulostimeen

Lisätiedot

Pikaopas. Käyttöpaneelin toiminta. Käyttöpaneelin merkkivalot. Pikaopas

Pikaopas. Käyttöpaneelin toiminta. Käyttöpaneelin merkkivalot. Pikaopas Pikaopas Käyttöpaneelin toiminta Tulostimen käyttöpaneelissa on kaksi painiketta ja kaksi merkkivaloa. Merkkivalot osoittavat tulostimen tilan. Painikkeilla voidaan jatkaa nykyistä tulostustyötä tai peruuttaa

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ohjelmisto-opas

Käyttöohjeet Ohjelmisto-opas Käyttöohjeet Ohjelmisto-opas Lue tämä ensin Tulostimen käyttöohjeet...11 Määritetyn mallin kuvaus...12 Tämän käyttöoppaan lukeminen...13 Symbolit...13 Tulostamisen valmistelu Pika-asennusopas...16 Yhteystavan

Lisätiedot

OHJELMISTON ASENNUSOPAS

OHJELMISTON ASENNUSOPAS OHJELMISTON ASENNUSOPAS DIGITAALINEN MONITOIMIJÄRJESTELMÄ Sivu JOHDANTO... Sisäkansi TIETOJA OHJELMASTA... ENNEN ASENNUSTA... OHJELMISTON ASENNUS... LIITTÄMINEN TIETOKONEESEEN.. TULOSTUSAJURIN KONFIGUROINTI...

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps Johdanto Älä altista Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitinta 200 Mbps äärilämpötiloille. Älä aseta tuotetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä.

Lisätiedot

Valotuslasi. 1. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten.

Valotuslasi. 1. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten. Xerox WorkCentre 9/9 -monitoimitulostin Kopioiminen. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten. Laske syöttölaite alas.. Peruuta mahdolliset

Lisätiedot

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Pikaopas M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Pikaopas M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Pikaopas M276 Kopiolaadun optimointi Valittavissa olevat kopiointilaatuasetukset Autom. valinta: Valitse tämä asetus, jos kopiointilaadulla ei ole suurta merkitystä. Tämä on

Lisätiedot

Lukemalla "Kopiokoneen käyttöohjeen" turvatiedot varmistat, että osaat käyttää laitetta oikein ja turvallisesti. Verkko-opas

Lukemalla Kopiokoneen käyttöohjeen turvatiedot varmistat, että osaat käyttää laitetta oikein ja turvallisesti. Verkko-opas Lukemalla "Kopiokoneen käyttöohjeen" turvatiedot varmistat, että osaat käyttää laitetta oikein ja turvallisesti. Verkko-opas Johdanto Oppaassa annetaan laitteen käyttöön ja huoltoon liittyviä ohjeita ja

Lisätiedot

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Ohjelmiston asennusopas Suomi LB9154001 Johdanto Ominaisuudet P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (vain Windows ) Tämän avulla on helppo luoda useita

Lisätiedot

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Pikaopas M570 USB-pikatulostus 1. Liitä USB-asema laitteen etupaneelin USBporttiin. 2. USB-flash-asema-valikko avautuu. Selaa vaihtoehtoja nuolipainikkeilla. Tulosta asiakirja

Lisätiedot

TeleWell TW-EA716. ADSL modeemi Palomuuri 4 porttinen 10/100 Mbps kytkin. Pikaohje. Copyright Easytel Oy Finland

TeleWell TW-EA716. ADSL modeemi Palomuuri 4 porttinen 10/100 Mbps kytkin. Pikaohje. Copyright Easytel Oy Finland TeleWell TW-EA716 ADSL modeemi Palomuuri 4 porttinen 10/100 Mbps kytkin Pikaohje Copyright Easytel Oy Finland Pikaohje Huomautus! Lisäohjeita on englanninkielisessä ohjekirjassa. Paketin sisältö 1. TW-EA716

Lisätiedot

HP LaserJet P2050 -sarja -tulostin Paperi- ja tulostusmateriaaliopas

HP LaserJet P2050 -sarja -tulostin Paperi- ja tulostusmateriaaliopas HP LaserJet P2050 -sarja -tulostin Paperi- ja tulostusmateriaaliopas Tekijänoikeus ja käyttöoikeus 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän materiaalin kopioiminen, sovittaminen tai

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ohjelmisto-opas

Käyttöohjeet Ohjelmisto-opas Käyttöohjeet Ohjelmisto-opas Lue tämä ensin Tulostimen käyttöohjeet...12 Määritetyn mallin kuvaus...13 Tämän ohjeen lukeminen...14 Symbolit...14 Näppäinten käyttäminen...15 Tulostamisen valmistelu Pika-asennus...18

Lisätiedot

Liitäntäkaapelin CA-42 pika-asennusohje

Liitäntäkaapelin CA-42 pika-asennusohje Liitäntäkaapelin CA-42 pika-asennusohje 9234594 2. painos Nokia, Nokia Connecting People ja Pop-Port ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Copyright 2005 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto

Lisätiedot

Digitaalikamera Ohjelmisto-opas

Digitaalikamera Ohjelmisto-opas EPSON-digitaalikamera / Digitaalikamera Ohjelmisto-opas Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa jäljentää, tallentaa tai siirtää missään muodossa tai millään tavoin elektronisesti,

Lisätiedot

Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja pidä se tallessa. Tietoja langattoman lähiverkon käyttäjille

Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja pidä se tallessa. Tietoja langattoman lähiverkon käyttäjille Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja pidä se tallessa. Tietoja langattoman lähiverkon käyttäjille Tietoja langattoman lähiverkon käyttäjille Tässä oppaassa kerrotaan, miten laite yhdistetään

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Tulostuslaatuopas. Tulostuslaatuongelmien selvittäminen. Tyhjiä sivuja. Tulostuslaatuopas

Tulostuslaatuopas. Tulostuslaatuongelmien selvittäminen. Tyhjiä sivuja. Tulostuslaatuopas Sivu 1/7 Tulostuslaatuopas Monet tulostuslaatuongelmat voidaan ratkaista vaihtamalla tulostustarvike tai huoltotarvike, jonka käyttöikä on päättymässä. Tarkista tulostimen tarvikkeen tila ohjauspaneelista.

Lisätiedot

Tietoja langattoman lähiverkon käyttäjille

Tietoja langattoman lähiverkon käyttäjille Tietoja langattoman lähiverkon käyttäjille Русский Norsk Dansk Polski Magyar Čeština Svenska Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja pidä se tallessa. Tietoja langattoman lähiverkon käyttäjille

Lisätiedot

Paperin koon määrittäminen

Paperin koon määrittäminen Lisävarusteena saatava painavan tulostusmateriaalin lokero korvaa lokeron 1. Ohjeet lokeron 1 irrottamisesta ja asentamisesta ovat kohdassa Lokeron 1 vaihtaminen. Raskaan tulostusmateriaalin lokero on

Lisätiedot

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Paperi- ja tulostusmateriaaliopas

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Paperi- ja tulostusmateriaaliopas HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Paperi- ja tulostusmateriaaliopas Tekijänoikeus ja käyttöoikeus 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän materiaalin kopioiminen, sovittaminen

Lisätiedot

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Paperi- ja tulostusmateriaaliopas

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Paperi- ja tulostusmateriaaliopas HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Paperi- ja tulostusmateriaaliopas Tekijänoikeus ja käyttöoikeus 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän materiaalin kopioiminen, sovittaminen

Lisätiedot

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Pika-asennusohje. Versio 1.0

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Pika-asennusohje. Versio 1.0 56K ESP-2 MODEM Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu modeemin 56K ESP-2 Modem käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tai käytössä ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Tavaramerkit...3 Turvallisuusohjeet...4 RVAROITUS- ja RTÄRKEÄÄ-tarrojen sijainti...8 ENERGY STAR -ohjelma...9 Käyttöohjeen merkintätavat...

Tavaramerkit...3 Turvallisuusohjeet...4 RVAROITUS- ja RTÄRKEÄÄ-tarrojen sijainti...8 ENERGY STAR -ohjelma...9 Käyttöohjeen merkintätavat... Asennusohje Lue tämä ensin Tavaramerkit...3 Turvallisuusohjeet...4 RVAROITUS- ja RTÄRKEÄÄ-tarrojen sijainti...8 ENERGY STAR -ohjelma...9 Käyttöohjeen merkintätavat...10 Tulostimen osat Ulkopuoli: Näkymä

Lisätiedot