Käyttöohjeet Laitteisto-opas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöohjeet Laitteisto-opas"

Transkriptio

1 Käyttöohjeet Laitteisto-opas Lue tämä ensin VAROITUS- ja TÄRKEÄÄ-tarrojen sijainti...5 Tulostimen käyttöohjeet...7 Käyttöohjeen merkintätavat...8 Symbolit...8 Tärkeimpien lisälaitteiden nimet...8 Mallikohtainen kuvaus...9 Tulostimen osat Ulkopuoli: Näkymä edestä...11 Ulkopuoli: Näkymä takaa...12 Sisäosat...13 Ohjauspaneeli...14 Lisävarusteet...16 Ulkoiset lisävarusteet...16 Sisäiset lisätarvikkeet...17 Asennus Tulostimen sijoituspaikka...19 Tulostimen vaatima tila...19 Väriainekasetin asentaminen...21 Paperin asettaminen...24 Paperin asettaminen kasettiin 1 (kaksoiskasetti)...24 Paperin asettaminen kasetteihin 2 ja Virran kytkeminen...27 FI FIN G G _0.0 Copyright

2 Näytön kielen valinta...28 Testitulostus...30 Tulostimen kytkeminen Verkkoyhteys...33 Merkkivalojen tulkitseminen...34 USB-liitäntä...35 Rinnakkaisliitäntä...36 Määritykset Ethernet-määritykset...38 DHCP:n käyttäminen - Verkko-osoitteen tunnistaminen automaattisesti...40 Verkkoasetusten määrittäminen Netwarea varten...41 Ethernetin nopeuden asettaminen...42 IEEE b (langaton lähiverkko) -määritykset...45 SSID-tunnuksen asettaminen...46 WEP-salausavaimen asettaminen...47 Tulostinohjaimen asennus Pika-asennus...50 Käyttöohjeiden asennus...52 Paperi ja muut tulostusmateriaalit Tulostimen tukemat paperityypit ja muut tulostusmateriaalit...54 Paperisuositukset...56 Paperin asettaminen...56 Paperin säilytys...56 Paperityypit ja muut tulostusmateriaalit...56 Paperityypit, joita tämä tulostin ei tue...57 Tulostusalue...58 Paperin lisääminen...59 Paperin asettaminen kasettiin 1 (kaksoiskasetti)...59 Paperin asettaminen kasetteihin 2 ja Paperin asettaminen A3 / 11" x 17" -kasettiin...68 Paperin asettaminen suurkapasiteettikasettiin...68 Paperin asettaminen lisälehtiyksikköön (lisävaruste)...70 Tarvikkeiden vaihtaminen Väriaineen vaihtaminen...72 Niittien lisääminen...75 Finisher SR

3 Finisher SR Finisher SR4000 (Satulanidonta)...79 Tulostimen puhdistaminen ja säädöt Puhdistamiseen liittyviä varotoimia...83 Paperikasetin kohdistus...84 Vianmääritys Ohjauspaneelin virhe- ja tilailmoitukset...88 Kun Kutsu-merkkivalo palaa tai vilkkuu...96 Kun tulostin ei tulosta...97 Liitäntäportin toiminnan tarkistus...97 Muita tulostusongelmia...99 Vianmäärityksen lisätoiminnot Tulostuksen keskeyttäminen viimeistelijää käytettäessä Juuttuneiden niittien poistaminen Finisher SR Finisher SR Finisher SR4000 (Satulanidonta) Hukkaniittien poistaminen Rei'ityssäiliön tyhjentäminen Finisher SR Finisher SR Paperitukosten selvitys Paperitukosten selvitys Selvitä paperitukos A, U: Sisäinen Poista paperitukos B-F: Sisäinen Poista paperitukos Q: Lisälehtiyksikkö Poista paperitukos R: Viimeistelijä Liite Tulostimen siirtäminen ja kuljettaminen Hävittäminen Tarvikkeet Väriaine Tekniset tiedot Peruslaite Lisävarusteet HAKEMISTO

4 Lue tämä ensin Lue tämä ensin VAROITUS- ja TÄRKEÄÄ-tarrojen sijainti...5 Tulostimen käyttöohjeet...7 Käyttöohjeen merkintätavat...8 Symbolit...8 Tärkeimpien lisälaitteiden nimet...8 Mallikohtainen kuvaus...9 G _0.0 Copyright

5 Lue tämä ensin VAROITUS- ja TÄRKEÄÄ-tarrojen sijainti Tässä laitteessa on VAROITUS- ja TÄRKEÄÄ -tarroja jäljempänä esitetyissä paikoissa. Noudata ohjeita turvallisuuden vuoksi ja käsittele laitetta kerrotulla tavalla. AST006S 5

6 Lue tämä ensin AST007S 1. Tulostimen sisäpuoli kuumenee erittäin paljon. Älä koske osiin, joissa on tämä tarra (varoitus kuumasta pinnasta). Näihin osiin koskeminen saattaa aiheuttaa palovammoja. 2. Älä koske laitteen tähän osaan. Se voi aiheuttaa vamman. 3. Älä koske laitteen tähän osaan. Se voi aiheuttaa vamman. 4. Älä koske laitteen tähän osaan. Se voi aiheuttaa vamman. 5. Korkea lämpötila - Älä koske tähän kanteen poistaessasi väärin syötettyä paperia. 6. Älä koske paperin poistumiskohtaan viimeistelijässä. Se voi aiheuttaa vamman. 7. Älä koske paperin poistumiskohtaan viimeistelijässä. Se voi aiheuttaa vamman. 6

7 Lue tämä ensin Tulostimen käyttöohjeet Katso lisätietoja toiminnoista vastaavista käyttöohjeista. Turvallisuusohjeet Ohjeessa on tietoja laitteen turvallisen ja asianmukaisen käytön varmistamiseksi. Lue tämä tapaturmien ja laitteen vaurioitumisen estämiseksi. Laitteisto-opas (tämä käyttöohje) Sisältää tietoja paperista, ja toimenpiteistä kuten lisävarusteiden asentamisesta, kulutustarvikkeiden vaihtamisesta, virheilmoituksiin vastaamisesta ja paperitukosten selvittämisestä. Ohjelmisto-opas (HTML) Ohjeita laitteen käyttöön verkkoympäristössä sekä miten ohjelmia ja turvatoimintoja käytetään. Lisätietoja pääkäyttäjälle Sisältää ohjeita pääkäyttäjille, kuten tietoa piilovalikoista ja kovalevyn päällekirjoitustoiminnoista. Pääkäyttäjiä pyydetään säilyttämään tämä ohje helposti saatavilla. 7

8 Lue tämä ensin Käyttöohjeen merkintätavat Symbolit Ohjekirjassa käytetään seuraavia symboleja. Symboli osoittaa vaaratilanteen, joka voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan henkilövahingon, jos laitetta käytetään väärin ja symbolin alla olevien ohjeiden vastaisesti. Lue ohjeet, jotka löytyvät Turvallisuustiedot-luvusta. Symboli osoittaa vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa lievän tai kohtalaisen henkilö- tai omaisuusvahingon, jos laitetta käytetään väärin ja symbolin alla olevien ohjeiden vastaisesti. Lue kaikki Turvallisuustiedot-kohdassa annetut ohjeet. * Edellä esitetyt ohjeet lisäävät käyttäjän turvallisuutta. Jos ohjetta ei noudateta, paperi voi juuttua laitteeseen, alkuperäinen voi vaurioitua tai tietoa voi kadota. Lue nämä ohjeet. Symbolin yhteydessä kerrotaan käyttöön liittyvistä varotoimenpiteistä tai häiriötilanteen jälkeen tarvittavista toimenpiteistä. Symboli viittaa laitteen muihin ohjeisiin. [ ] Laitteen näytön näppäimet. Tietokoneen näytön näppäimet ja painikkeet. [ ] Laitteen käyttöpaneelin näppäimet. Tietokoneen näppäimistön näppäimet. Tärkeimpien lisälaitteiden nimet Laitteen tärkeimmistä lisälaitteista käytetään seuraavia nimiä: [Suurkapasiteettikasetti] [Suurkapasiteettikasetti] [3000 arkin viimeistelijä 100 arkin nidonnalla] Finisher SR841 [Vihkoviimeistelijä] Finisher SR4000 8

9 Lue tämä ensin Mallikohtainen kuvaus Käyttöohjeessa kuvataan tulostimia mallin mukaan seuraavasti: Tulostin V. Lue ohjeet, jos käytössä on tämä malli. Tulostin 120 V. Lue ohjeet, jos käytössä on tämä malli. Voit tarkistaa tulostimen mallin sisäpuolella olevasta tarrasta. AST162S 9

10 Tulostimen osat Tulostimen osat Ulkopuoli: Näkymä edestä...11 Ulkopuoli: Näkymä takaa...12 Sisäosat...13 Ohjauspaneeli...14 Lisävarusteet...16 Ulkoiset lisävarusteet...16 Sisäiset lisätarvikkeet...17 G _0.0 Copyright

11 Tulostimen osat Ulkopuoli: Näkymä edestä AST001S 1. Merkkivalo Ilmoittaa tulostuksen aikaisista virheistä, kuten paperitukoksista ja paperin loppumisesta. 2. Ulkoinen luovutustaso (lisävaruste) Paperit tulostuvat tasolle. 3. Virtakytkin Kytkee tulostimen virran päälle tai siirtää tulostimen valmiustilaan. 4. Ohjauspaneeli Käyttöpaneeli koostuu käyttönäppäimistä ja näytöstä, josta näkyy tulostimen kulloinenkin toimintatila. 5. Etukansi Avaa tämä kansi, kun osia vaihdetaan ja paperitukoksia poistetaan. 6. Paperikasetit (kasetit 1-3) Paperi lisätään kasetteihin. 11

12 Tulostimen osat Ulkopuoli: Näkymä takaa AST002S 1. Ethernet-portti Kytke tulostin verkkoon verkkokaapelilla. 2. USB-portti Kytke tulostin tietokoneeseen USB-kaapelilla. 3. Tuuletus Estää ylikuumenemisen. Älä aseta esineitä näitä aukkoja vasten tai niiden lähelle. 4. Ohjainkortti Kytke tähän liintäntäkaapeli, verkkokaapeli tai USB-kaapeli. 12

13 Tulostimen osat Sisäosat AST003S 1. Lämpöyksikkö Sulattaa kuvan paperille. Valmistaudu vaihtamaan lämpöyksikkö, kun näyttöön ilmestyy viesti "Vaihda lämpöyksikkö". Lisätietoja vaihtamisesta saat myynti- tai huoltoedustajaltasi. 2. Väriaine Valmistaudu vaihtamaan väriainekasetti, kun näyttöön ilmestyy viesti "Lisää väriä". 3. Kaksipuoleisyksikkö Tulostus paperin molemmille puolille. 13

14 Tulostimen osat Ohjauspaneeli 1. Näyttö Näyttää tulostimen tilan ja virheilmoitukset. 2. [Työn nollaus] -näppäin Kun tulostin on linjalla (online), voit peruuttaa tällä painikkeella kesken olevat tulostukset. 3. Online-merkkivalo/[Online]-näppäin Ilmoittaa laitteen online- tai offline-tilan. Voit myös vaihtaa laitteen online-tilasta offline-tilaan ja päinvastoin. Kun laite on online-tilassa, laite on valmiina ottamaan tietoja, ja merkkivalo palaa. Kun laite on offline-tilassa, se ei ota vastaan tietoja, eikä merkkivalo pala. Näppäintä painamalla palaat asetuksista oletusnäytölle. 4. [Sivunsiirto]-näppäin Kun tulostin on offline-tilassa, paina tätä näppäintä tulostaaksesi kaiken tulostimen muistissa jäljellä olevat tiedot. Voit käyttää tätä näppäintä pakottaaksesi tulostimen tulostamaan online-tilassa vastaanotetut tiedot, kun paperin koko tai tyyppi ei vastaa asetettua. 5. [Valikko]-näppäin Paina, kun haluat muuttaa tai tarkistaa tulostimen asetuksia. 6. Virran merkkivalo Merkkivalo palaa, kun tulostimessa on virta päällä. Se ei pala, kun tulostin on valmiustilassa tai energiansäästötilassa. 7. Virhemerkkivalo Merkkivalo vilkkuu tai syttyy virhetilanteessa. Kun tämä merkkivalo palaa punaisena, toimi näytössä annetun viestin mukaisesti. 8. Tiedon vastaanoton merkkivalo Merkkivalo vilkkuu, kun tulostin vastaanottaa tietoja. Merkkivalo palaa, kun tulostettavia tietoja ei ole. 9. [Poistu]-näppäin Paina, kun haluat siirtyä ohjauspaneelin edelliseen näyttöön. 10. [ Enter] -näppäin Paina tätä näppäintä vahvistaaksesi tai ottaaksesi käyttöön asetukset ja siirtyäksesi seuraaviin vaiheisiin. 14

15 Tulostimen osat 11. [ ] [ ] näppäimet Paina näppäimiä lisätäksesi tai vähentääksesi arvoja asetuksia tehdessäsi. Kun pidät näppäintä painettuna, siirtyminen nopeutuu, ja arvoja kasvatetaan tai vähennetään 10:n välein. 15

16 Tulostimen osat Lisävarusteet Tässä osassa esitellään tärkeimpien lisävarusteiden nimet ja toiminta. Ulkoiset lisävarusteet Tässä osassa kerrotaan ulkoisista lisävarusteista. AST005S 1. Tasaaja Asennetaan viimeistelijään Finisher SR4000 tulostuksen viimeistelemiseksi. 2. Tasaaja Asennetaan viimeistelijään Finisher SR841 tulosteen viimeistelemiseksi. 3. Ulkoinen luovutustaso Paperit tulostuvat tasolle. 4. Suurkapasiteettikasetti 4000 paperiarkille. 5. Lisätaso Asennetaan suurkapasiteettikasettiin jotta siihen mahtuu 2500 B4 JIS tai 8 1 / 2 " 11" -paperiarkkia. 6. Finisher SR4000 Satulanitoja nitoo kopiot keskeltä ja taittaa ne vihkosiksi. *1: Viimeistelijän ylätaso *2: Viimeistelijän lajittelutaso *3: Vihkoviimeistelijän taso 7. Finisher SR841 Lajittelee, niputtaa, nitoo ja rei'ittää tulosteet. *4: Viimeistelijän lajittelutaso *5: Viimeistelijän ylätaso 8. Lisälehtiyksikkö Lisää tulosteeseen kansilehden tai välilehtiä. 9. A3/11" 17" -kasettiyksikkö Voit lisätä A3 tai 11" 17" -paperia kasettiin 1 käyttämällä tätä lisäyksikköä. 16

17 Tulostimen osat 10. Suurkapasiteettikasetin liitäntäyksikkö Yhdistää suurkapasiteettikasetin tulostimeen. Sisäiset lisätarvikkeet Tässä osassa kuvataan sisäiset lisätarvikkeet. IEEE liitäntäkortti Kytketään IEEE kaapeliin. IEEE b -liitäntäyksikkö Mahdollistaa langattoman lähiverkkoliitännän asentamisen. Gigatavun Ethernet-kortti Mahdollistaa kommunikoinnin 1000 BASE-TX:n kanssa. Poista laitteen Ethernet- ja USB-portit ennen gigabitin Ethernet-kortin kytkemistä. Jos haluat asentaa yksikön, ota yhteys myynti- tai huoltoedustajaan. 17

18 Asennus Asennus Tulostimen sijoituspaikka...19 Tulostimen vaatima tila...19 Väriainekasetin asentaminen...21 Paperin asettaminen...24 Paperin asettaminen kasettiin 1 (kaksoiskasetti)...24 Paperin asettaminen kasetteihin 2 ja Virran kytkeminen...27 Näytön kielen valinta...28 Testitulostus...30 G _0.0 Copyright

19 Asennus Tulostimen sijoituspaikka Seinäpistorasian on oltava riittävän lähellä laitetta ja esteettömässä paikassa, jotta virtajohto on helppo irrottaa hätätilanteessa. Laitteen saa kytkeä vain tässä ohjeessa ilmoitettuun virtalähteeseen. Vältä jatkojohtojen käyttöä. Älä vaurioita, katkaise tai muuta virtajohtoa millään tavalla. Älä aseta virtajohdon päälle painavia esineitä. Älä vedä virtajohdosta tai taivuta sitä tarpeettomasti. Kyseiset toimenpiteet voivat aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Laitteen mukana toimitettu virtajohto on tarkoitettu käytettäväksi vain tässä laitteessa eikä sitä saa käyttää muissa sähkölaitteissa. Älä käytä mitään muuta virtajohtoa tämän laitteen kanssa. Ne voivat aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Älä käsittele pistotulppaa märin käsin. Siitä saattaa aiheutua sähköiskun vaara. Noudata valmistajan suosituksia laitteen sijoituspaikan suhteen. Laitteen käyttö muussa kuin kosteus- ja lämpötilasuositusten mukaisessa ympäristössä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran. Pidä pistokkeen alue puhtaana pölystä. Keräytynyt pöly saattaa aiheuttaa sähköiskuvaaran. Aseta laite tukevalle ja tasaiselle alustalle. Muussa tapauksessa se voi pudota ja vahingoittaa jotakuta. Jos laitetta käytetään suljetussa tilassa, varmista riittävä ilmanvaihto. Tulostimen vaatima tila Varmista, että tulostimen ympärillä on riittävästi tilaa. Tätä tilaa tarvitaan tulostimen käyttämistä varten. Vapaata tilaa tarvitaan (vähintään) seuraavasti: AST100S A: vähintään 10 cm (4 tuumaa) tai enemmän B: vähintään 5 cm (2 tuumaa) tai enemmän C: vähintään 4 cm (1,6 tuumaa) tai enemmän D: vähintään 70 cm (27,6 tuumaa) Sallitut ja suositeltavat lämpötila- ja kosteusarvot: 19

20 Asennus AST101S AST102S Laite ei saa olla kallellaan yli 5 mm (0,2"), ei sivu- eikä syvyyssuunnassa. Otsonimuodostuksen välttämiseksi tulostin on sijoitettava isoon, hyvin ilmastoituun tilaan, jossa ilmanvaihto on yli 30 m 3 /h/henkilö. Kun käytät tätä laitetta pitkään suljetussa tilassa, jossa on huono ilmastointi, saatat havaita outoa hajua. Jotta työolosuhteet olisivat mahdollisimman miellyttävät, suosittelemme riittävää ilmastointia. Älä sijoita laitetta tiloihin, joissa on: suoraa auringonvaloa tai voimakasta valoa pölyä ja ilman epäpuhtauksia syövyttäviä kaasuja kosteutta äärimmäisiä lämpötiloja (kuumaa tai kylmää) ilmastointi- tai kosteutuslaite toistuvaa voimakasta tärinää lähellä olevien laitteiden aiheuttamia sähköhäiriöitä 20

21 Asennus Väriainekasetin asentaminen Älä polta käytettyä väriainetta tai väriainesäiliötä. Väriainepöly voi syttyä avotulesta. Hävitä käytetyt väriainesäiliöt paikallisten säädösten mukaisesti. Säilytä väriaine (käytetty tai käyttämätön) ja värisäiliöt lasten ulottumattomissa. Jos hengität väriainetta tai käytettyä väriainetta, kurlaa runsaalla vedellä ja mene raittiiseen ilmaan. Hakeudu tarvittaessa lääkäriin. Jos väriainetta tai käytettyä väriainetta joutuu silmiin, huuhtele silmät välittömästi runsaalla vedellä. Hakeudu tarvittaessa lääkäriin. Jos nielet väriainetta tai käytettyä väriainetta, laimenna väriaine juomalla runsaasti vettä. Hakeudu tarvittaessa lääkäriin. Älä päästä väriainetta vaatteillesi tai ihollesi paperitukosta poistaessasi tai väriainetta vaihtaessasi. Jos iho joutuu kosketuksiin väriaineen tai käytetyn väriaineen kanssa, pese altistunut alue perusteellisesti vedellä ja saippualla. Jos väriainetta pääsee vaatteillesi, pese ne kylmällä vedellä. Kuuma vesi kiinnittää väriaineen kankaaseen ja tahraa voi olla mahdoton poistaa. Tuotteemme suunnitellaan vastaamaan tiukkoja laatu- ja toimivuusvaatimuksia, ja suosittelemme, että käytät vain valtuutetulta jälleenmyyjältä saatavia kulutustarvikkeita. Älä avaa väriainepatruunoita väkisin. Väri voi roiskua, liata vaatteesi tai kätesi. Älä altista väriainetta valolle pitkäksi aikaa. Muussa tapauksessa väriaine huononee ja tulostuslaatu voi heiketä. Älä poista väriainesäiliön sisäkorkkia. 1. Avaa tulostimen etukansi. AST016S 21

22 Asennus 2. Ota uusi väriaine pakkauksestaan. AST103S 3. Pidä sitä vaakasuorassa, ja ravista viisi tai kuusi kertaa poistamatta ulompaa korkkia. AST104S 4. Poista ulompi korkki. AST105S 5. Vedä vipua itseäsi kohti, kunnes se on suorassa kulmassa (90 ). AST106S 22

23 Asennus 6. Aseta väriaine paikalleen. Työnnä sitä, kunnes vihreä vipu napsahtaa kiinni. AST107S 7. Palauta väriainesäiliön alla oleva vipu alkuperäiseen asentoonsa. AST108S 8. Sulje tulostimen etukansi. Tuotteemme suunnitellaan vastaamaan tiukkoja laatu- ja toimivuusvaatimuksia, ja suosittelemme, että käytät vain valtuutetulta jälleenmyyjältä saatavia kulutustarvikkeita. Tulostimen mukana toimitetuilla väriaineilla voi tulostaa noin sivua. Tämä määrä saatiin tulostamalla A4-5% kaavioita, mutta todellinen sivumäärä riippuu paperin tyypistä, koosta, sisällöstä ja tulostusasetuksista. Takuu ei kata väriaineita. Jos niiden kanssa on kuitenkin ongelmia, ota yhteys niiden myyjään. Jos väriainesäiliö ei napsahda paikalleen, vedä sitä hieman takaisin itseesi päin, käännä oikealle ja laita se sitten uudelleen paikalleen. Älä asenna ja poista värisäiliöitä toistuvasti, sillä väriainetta voi vuotaa. 23

24 Asennus Paperin asettaminen Paperin asettaminen paperikasetteihin. Paperin asettaminen kasettiin 1 (kaksoiskasetti) Seuraavassa esimerkissä selvitetään kuinka paperi asetetaan kasettiin 1. Laitevalmistaja on määrittänyt paperikasetit seuraaville paperityypeille: Oletusasetukset Kasetti 1: A4 Kasetti 1: / 2 Kun kasetin 1 oikealle puolelle asetettu paperi loppuu, vasemmalla puolella oleva paperi siirtyy automaattisesti oikealle. Kun paperia siirretään, näytölle ilmestyy viesti, jossa sinua pyydetään odottamaan. Älä vedä kasettia ulos tällöin. Tasaa oikeanpuoleisen pinon papereiden reuna kasetin oikean reunan kanssa. Tasaa vasemmanpuoleisen pinon papereiden reuna kasetin vasemman reunan kanssa. Kasetti 1 käyttää A4 tai / 2 -paperia. Jos haluat asettaa muuta paperia kuin A4 tai / 2 -paperia, ota yhteys huoltoedustajaasi. Älä pinoa paperia yli ylärajan. 1. Vedä paperikasettia varovasti ulos, kunnes se pysähtyy. ANS051S 2. Oikaise paperi, ja aseta se tulostettava puoli alaspäin. Koko kasetti vedetty ulos 24

25 Asennus ANS052S Kasetin vasen puoli vedetty ulos ANS053S 3. Työnnä paperikasetti varovasti kokonaan sisään. Voit lisätä paperia vaikka kasetista 1 tulostetaan, koska kasetin vasemman puolen voi vetää ulos myös laitteen työskennellessä. Paperin asettaminen kasetteihin 2 ja 3 Seuraavassa selvitetään kuinka paperi asetetaan kasetteihin 2 ja 3. Kasetteihin 2 ja 3 voidaan asettaa erikokoisia papereita säätämällä sivu- ja päätyohjaimia. Tarkista, että paperin reunat on tasattu oikealle puolelle. Älä pinoa paperia yli ylärajan. 1. Vedä paperikasettia varovasti ulos, kunnes se pysähtyy. ANS054S 25

26 Asennus 2. Oikaise paperi ja aseta se tulostettava puoli alaspäin. ANS055S 3. Työnnä paperikasetti varovasti kokonaan sisään. Kasettiin mahtuu 550 arkkia. 26

27 Asennus Virran kytkeminen Käsittele virtajohtoa aina kuivin käsin, jotta et saa sähköiskua. Virtakytkin Virtakytkin (edessä vasemmalla) Kun tämä kytkin asetetaan valmiustilaan, virran merkkivalo ohjauspaneelissa sammuu. Laite on tällöin valmiustilassa. Tarkista, että virtajohto on kytketty kunnolla pistorasiaan. Siirrä virtakytkin valmiustilaan kun kytket tai irrotat virtajohdon. Älä vaihda valmiustilaan heti virran kytkemisen jälkeen. Muussa tapauksessa kovalevy tai muisti voi vaurioitua, mikä johtaa virhetoimintaan. 1. Avaa kytkimen kansi ja tarkista, että virtakytkin on valmiustilassa. 2. Kytke virta päälle. Ohjauspaneelin virran merkkivalo syttyy. AST018S AST017S Tämä laite siirtyy automaattisesti virransäästötilaan, jos et käytä sitä määritetyn ajan sisällä. 27

28 Asennus Näytön kielen valinta Seuraavassa selitetään kuinka näytön kieli valitaan. Näytölle ilmestyy kielen valintaa koskeva viesti. Jos haluat, että näytön tekstit ovat englanniksi, voit ohittaa seuraavat vaiheet. 1. Paina [Valikko]-näppäintä. FI AST008S Valikko tulee näytölle. 2. Paina [ ] tai [ ] -näppäintä, jotta [Kieli] tulee näytölle. 3. Paina [ Enter]-näppäintä. FI AST009S Esiin tulee seuraava näyttö: 4. Paina [ ] tai [ ] -näppäintä kunnes näkyviin tulee haluamasi kieli. 5. Paina [ Enter]-näppäintä. Odota kaksi sekuntia. [Valikko]-näyttö tulee esiin. 28

29 Asennus 6. Paina [Online]-näppäintä. FI AST010S Esiin tulee aloitusvalikko. Oletuskieli on englanti. 29

30 Asennus Testitulostus Seuraavassa selvitetään tulostimen konfigurointisivun testitulostus. 1. Paina [Valikko]-näppäintä. FI AST008S Valikko tulee näytölle. 2. Paina [ ] tai [ ] -näppäintä tuodaksesi näytölle [Lista/Testitul], ja paina sitten [ Enter]-näppäintä. Esiin tulee valikko, josta voit valita tulostettavan testisivun. 3. Paina [ ] tai [ ] -näppäintä tuodaksesi näytölle [Konfig. sivu] ja paina sitten [ Enter]-näppäintä. Näyttöön ilmestyy seuraava viesti ja konfigurointisivu tulostuu. 4. Tarkista lisävarusteet. 5. Paina [Online]-näppäintä. FI AST010S 30

31 Asennus Esiin tulee aloitusvalikko. Suorita tulostustesti varmistaaksesi, että tulostin toimii normaalisti. Tulostustesti tarkistaa ainoastaan tulostimen toiminnan; se ei testaa yhteyttä tietokoneeseen. Jos tulostus ei ole normaalia, tarkista näytöllä näkyvä virheviesti, ja toimi sen mukaisesti. Suorita tulostustesti uudelleen. Katso lisätietoja konfigurointisivusta Ohjelmisto-oppaan kohdasta "Konfigurointisivun tulkinta". 31

32 Tulostimen kytkeminen Tulostimen kytkeminen Verkkoyhteys...33 Merkkivalojen tulkitseminen...34 USB-liitäntä...35 Rinnakkaisliitäntä...36 G _0.0 Copyright

33 Tulostimen kytkeminen Verkkoyhteys Seuraavassa kerrotaan kuinka tulostin yhdistetään tietokoneeseen verkon kautta. Valmistele keskittimet ja muut verkkolaitteet ennen 10BASE-T tai 100BASE-TX -kaapelien liittämistä tulostimen Ethernet-liittimeen. Tarjolla on myös vaihtoehtoisesti gigabitin Ethernet-kortti, joka tukee 1000BASE-T:tä. Käytä suojattua Ethernet-kaapelia. Suojaamattomat kaapelit synnyttävät sähkömagneettista häiriötä, joka voi aiheuttaa toimintahäiriöitä. Tulostimen mukana ei toimiteta Ethernet-kaapelia. Hanki asianmukainen kaapeli verkkoympäristön mukaan. 1. Liitä yksi ferriittisydän Ethernet-kaapelin tulostimen puoleiseen päähän ja liitä sitten toinen ferriittisydän noin 10 cm:n päähän (1) siitä tehden kaksi lenkkiä kuvassa osoitetulla tavalla. AQU130S 2. Kytke Ethernet-kaapeli Ethernet-porttiin. AST012S 3. Kytke kaapelin toinen pää verkkoon, esim. keskittimeen. Toimi samoin gigabitin Ethernet-kaapelia asentaessasi. Tulostimen Ethernet- ja USB-portit eivät ole käytössä, kun tulostimeen on asennettu gigatavun Ethernet-verkkokortti. Katso lisätietoja verkkoympäristön asetuksista Ohjelmisto-opas. Lisätietoja gigabitin Ethernet-kortin asennuksesta saat myynti- tai huoltoedustajaltasi. 33

34 Tulostimen kytkeminen Merkkivalojen tulkitseminen Vakioethernet-portti AQV563S 1. Vihreä: syttyy, kun tulostin on kytketty verkkoon oikein. 2. Keltainen: syttyy, kun 100BASE-TX on käytössä. Sammuu, kun 10BASE-T on käytössä. Gigatavun ethernet-kortti AQU060S 1. Keltainen: syttyy, kun 100BASE-TX on käytössä. 2. Vihreä: syttyy, kun 10BASE-T on käytössä. 3. Vihreä ja keltainen valo palavat, kun 1000BASE-T on käytössä. 34

35 Tulostimen kytkeminen USB-liitäntä Tulostimen mukana ei toimiteta USB 2.0 -kaapelia. Hanki tietokoneeseesi sopiva kaapeli. USB-yhteys toimii Windows Me/2000/XP, Windows Server 2003, Mac OS 9.x ja Mav OS x -käyttöjärjestelmissä. Windows Me tukee USB 1.1 -nopeuksia. USB-yhteys Macintosh-ympäristössä on mahdollista ainoastaan tulostimen USB-portin kautta. 1. Kytke USB 2.0-kaapelin neliömäinen liitin USB-porttiin. ASU201S Jos gigatavun ethernet-kortti on asennettu, kytke USB 2.0-kaapelin neliömäinen liitin tämän kortin USBporttiin. Tulostimen Ethernet- ja USB-portit eivät ole käytössä, kun tulostimeen on asennettu gigatavun Ethernet-verkkokortti. 2. Liitä vastakkaisen pään litteä liitin tietokoneen USB-liitäntään tai USB-keskittimeen. Katso lisätietoja USB-liitännällä tietokoneeseen kytketyn tulostimen asetuksista Ohjelmisto-opas. Lisätietoja gigabitin Ethernet-kortin asennuksesta saat myynti- tai huoltoedustajaltasi. 35

36 Tulostimen kytkeminen Rinnakkaisliitäntä Tulostimen mukana ei toimiteta rinnakkaiskaapelia. Tulostimen rinnakkaisliitäntä on standardi kaksisuuntainen liitäntä, johon tarvitaan IEEE yhteensopiva 36-nastainen rinnakkaiskaapeli ja tietokoneessa rinnakkaisportti. Käytä suojattuja kaapeleita. Suojaamattomat kaapelit synnyttävät sähkömagneettisia häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä. Tietokoneen rinnakkaisportin jännite: DC 5 V (enintään) 1. Katkaise tulostimesta ja tietokoneesta virta. 2. Kytke kaapeli IEEE porttiin. AST013S 3. Kiinnitä kaapelin toinen pää kunnolla tietokoneen rinnakkaisporttiin. Varmista, että kaapeli on kunnolla kytketty. Katso lisätietoja rinnakkaisliitännällä tietokoneeseen kytketyn tulostimen asetuksista Ohjelmisto-opas. Lisätietoja IEEE kortin asentamisesta saat myynti- tai huoltoedustajaltasi. 36

37 Määritykset Määritykset Ethernet-määritykset...38 DHCP:n käyttäminen - Verkko-osoitteen tunnistaminen automaattisesti...40 Verkkoasetusten määrittäminen Netwarea varten...41 Ethernetin nopeuden asettaminen...42 IEEE b (langaton lähiverkko) -määritykset...45 SSID-tunnuksen asettaminen...46 WEP-salausavaimen asettaminen...47 G _0.0 Copyright

38 Määritykset Ethernet-määritykset Määritä seuraavat verkkoasetukset käyttämäsi verkkoliitännän mukaisesti. Voit käyttää SmartDeviceMonitor for Admin -apuohjelmaa tai Internet-selainta IP-osoitteita koskeviin määrityksiin TCP/IP-ympäristössä. Seuraavassa taulukossa näkyvät ohjauspaneelin asetukset ja niiden oletusarvot. Nämä näkyvät [Liitäntä]-valikossa. Asetuksen nimi Arvo DHCP: Käytössä IPv4-asetukset IPv6-asetukset Kehystyyppi (NW) IPv4-osoite: Aliverkon peite: Yhdyskäytävän osoite: Ylläpit. asetus: Aktiivinen Automaattivalinta IPv4: Aktiivinen IPv6: Ei aktiivinen Aktiivinen protokolla Ethernet LAN-tyyppi NetWare: Aktiivinen SMB: Aktiivinen AppleTalk: Aktiivinen Automaattivalinta Ethernet Tee tulostimen verkkomääritykset ohjauspaneelista. Jos DHCP on käytössä, IP-osoite, aliverkon peite ja yhdyskäytävän osoite asetetaan automaattisesti. Tee tämä asetus vain tarvittaessa. Katso Ohjelmisto-opas. 1. Paina [Valikko]-näppäintä. FI AST008S Valikko tulee näytölle. 38

39 Määritykset 2. Paina [ ] tai [ ] -näppäintä valitaksesi [Liitäntä]-valikon, ja paina sitten [ Enter]-näppäintä. 3. Paina [ ] tai [ ] -näppäintä valitaksesi [Verkkoasetukset], ja paina sitten [ Enter]-näppäintä. 4. Paina [ ] tai [ ] -näppäintä valitaksesi [Aktiivinen protokolla] -asetuksen, ja paina sitten [ Enter]-näppäintä. 5. Paina [ ] tai [ ] -näppäintä valitaksesi verkkoprotokollan ja paina sitten [ Enter]-näppäintä. 6. Paina [ ] tai [ ] -näppäintä valitaksesi [Aktiivinen] tai [Ei aktiivinen] ja paina sitten [ Enter]- näppäintä. Valitse muut protokollat samalla tavoin. Valitse käyttämättömille protokollille [Ei aktiivinen]. Ota käyttöön Ipv4, jos käytössä on NetWare 5/5.1, NetWare6/6.5 Pure IPv4 -ympäristössä. 7. Paina [Poistu] -näppäintä kunnes näytölle palautuu [Verkkoasetukset]-valikko. 8. Jos käytät IPv4:ää, määritä tulostimeen IPv4-osoite. Paina [ ] tai [ ] -näppäintä valitaksesi [IPv4- asetukset], ja paina sitten [ Enter]-näppäintä. Saat tulostimen IP-osoitteen verkon pääkäyttäjältä. 9. IP-osoite määritetään painamalla [ ] tai [ ] -näppäintä ja valitsemalla [IPv4-osoite]-valikon. Paina sitten [ Enter]-näppäintä. Jos käytössä on IPv4, määritä myös aliverkon peite ja yhdyskäytävän osoite. 39

40 Määritykset 10. Paina [ ] tai [ ] -näppäintä syöttämistä varten, ja paina sitten [ Enter]-näppäintä. Kun olet täyttänyt kaikki kentät, paina [ Enter]-näppäintä. Määritä tällä tavalla aliverkon peite ja yhdyskäytävän osoite. Älä aseta IP-osoitteeksi " ". 11. Palaa aloitusnäyttöön painamalla [Valikko]-näppäintä. 12. Tarkista tekemäsi asetukset tulostamalla konfigurointisivu. Lisätietoja konfigurointisivun tulostamisesta, katso s.30 "Testitulostus". DHCP:n käyttäminen - Verkko-osoitteen tunnistaminen automaattisesti Kun käytät tätä laitetta DHCP-ympäristössä, valitse [DHCP] seuraavien ohjeiden mukaisesti. Kun [DHCP] on valittu, et voi määrittää IP-osoitetta, etkä yhdyskäytävän osoitetta. Kysy verkon pääkäyttäjältä lisätietoja verkkoasetuksista. 1. Paina [Valikko]-näppäintä. FI AST008S Valikko tulee näytölle. 2. Paina [ ] tai [ ] -näppäintä valitaksesi [Liitäntä]-valikon, ja paina sitten [ Enter]-näppäintä. 3. Paina [ ] tai [ ] -näppäintä valitaksesi [Verkkoasetukset], ja paina sitten [ Enter]-näppäintä. 40

41 Määritykset 4. Paina [ ] tai [ ] -näppäintä valitaksesi [IPv4-asetukset], ja paina sitten [ Enter]-näppäintä. 5. Paina [ ] tai [ ] -näppäintä valitaksesi [DHCP], ja paina sitten [ Enter]-näppäintä. 6. Paina [ ] tai [ ] -näppäintä valitaksesi [Päällä] tai [Pois], ja paina sitten [ Enter]-näppäintä. Tulostin tunnistaa osoitteen. Oletusasetus on [Päällä]. 7. Palaa aloitusnäyttöön painamalla [Valikko]-näppäintä. 8. Tarkista tekemäsi asetukset tulostamalla konfigurointisivu. Lisätietoja konfigurointisivun tulostamisesta, katso s.30 "Testitulostus". Verkkoasetusten määrittäminen Netwarea varten Jos käytät NetWarea, valitse NetWaren kehystyyppi. Valitse tarvittaessa yksi seuraavista asetuksista. Automaattivalinta Ethernet II Ethernet Ethernet Ethernet SNAP Käytä normaalisti oletusasetusta ("Automaattivalinta"). Kun valitset "Automaattivalinta"-asetuksen ensimmäisen kerran, käyttöön otetaan tulostimen tunnistama kehystyyppi. Jos verkossasi voidaan käyttää kahta tai useampaa kehystyyppiä, tulostin ei ehkä pysty valitsemaan oikeaa kehystyyppiä, jos "Automaattivalinta" on valittu. Valitse tässä tapauksessa oikea kehystyyppi. 41

42 Määritykset 1. Paina [Valikko]-näppäintä. FI AST008S Valikko tulee näytölle. 2. Paina [ ] tai [ ] -näppäintä valitaksesi [Liitäntä]-valikon, ja paina sitten [ Enter]-näppäintä. 3. Paina [ ] tai [ ] -näppäintä valitaksesi [Verkkoasetukset], ja paina sitten [ Enter]-näppäintä. 4. Paina [ ] tai [ ] -näppäintä valitaksesi [Kehystyyppi (NW)], ja paina sitten [ Enter]-näppäintä. 5. Paina [ ] tai [ ] -näppäintä valitaksesi kehystyypin ja paina sitten [ Enter]-näppäintä. 6. Palaa aloitusnäyttöön painamalla [Valikko]-näppäintä. 7. Tarkista tekemäsi asetukset tulostamalla konfigurointisivu. Lisätietoja konfigurointisivun tulostamisesta, katso s.30 "Testitulostus". Ethernetin nopeuden asettaminen Aseta Ethernetin nopeus. Tarkista verkkoympäristösi, ja valitse sitä vastaava nopeus seuraavasta taulukosta. 42

Käyttöohjeet Käyttäjän opas

Käyttöohjeet Käyttäjän opas Käyttöohjeet Käyttäjän opas Laitteen turvallisen ja tarkoituksenmukaisen käytön varmistamiseksi tutustu kohtaan "Turvallisuustiedot" ennen laitteen käyttämistä. SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...4 Johdanto...4

Lisätiedot

Tulostimen käyttöohje

Tulostimen käyttöohje Käyttöohjeet Tulostimen käyttöohje 1 2 3 4 5 6 7 8 Ennen käyttöönottoa Laitteen valmistelu Tulostinohjaimen asetukset Muita tulostustoimintoja Tulostimen asetukset Asiakirjapalvelin-toiminnon käyttö Laitteen

Lisätiedot

Käyttäjän opas. Laitteen opas. Paperin lisääminen. Asiakirjojen tulostaminen. Laitteen asetukset apuohjelmilla. Laitteen ylläpito. Vianmääritys.

Käyttäjän opas. Laitteen opas. Paperin lisääminen. Asiakirjojen tulostaminen. Laitteen asetukset apuohjelmilla. Laitteen ylläpito. Vianmääritys. Käyttäjän opas Laitteen opas Paperin lisääminen Asiakirjojen tulostaminen Laitteen asetukset apuohjelmilla Laitteen ylläpito Vianmääritys Liite Laitteen turvallisen ja tarkoituksenmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

Käyttöohjeet Käyttäjän opas

Käyttöohjeet Käyttäjän opas Käyttöohjeet Käyttäjän opas Laitteen turvallisen ja tarkoituksenmukaisen käytön varmistamiseksi tutustu kohtaan "Turvallisuustiedot" ennen laitteen käyttämistä. SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...4 Johdanto...4

Lisätiedot

DX-C200. Käyttäjän opas. Käyttöohjeet

DX-C200. Käyttäjän opas. Käyttöohjeet DX-C200 Käyttöohjeet Käyttäjän opas 1 Laitteen opas 2 Aluksi 3 Tulostimen käyttäminen 4 Kopiokoneen käyttäminen 5 Skannerin käyttäminen 6 Faksin käyttäminen 7 Laitteen asetukset käyttöpaneelilta 8 Laitteen

Lisätiedot

Yksivärilasertulostin

Yksivärilasertulostin Yksivärilasertulostin Käyttöopas Syyskuu 2014 Laitetyypit: 4514 Mallit: 330, 335, 530 ja vastaavat mallit Sisällys 2 Sisällys Turvallisuusohjeet...7 Tietoja tulostimesta...9 Tämän oppaan käyttäminen...9

Lisätiedot

Käyttöohjeet Käyttäjän opas

Käyttöohjeet Käyttäjän opas Käyttöohjeet Käyttäjän opas Laitteen turvallisen ja tarkoituksenmukaisen käytön varmistamiseksi tutustu kohtaan "Turvallisuustiedot" ennen laitteen käyttämistä. SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen opas Tietoja

Lisätiedot

Kopiokoneen käyttöohje

Kopiokoneen käyttöohje Käyttöohjeet Kopiokoneen käyttöohje 1 2 3 4 5 6 Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen Kopiointi Vianmääritys Käyttäjän työkalut (Kopiokone) Huomautuksia Tekniset tiedot Lue ohje huolellisesti ennen laitteen

Lisätiedot

Dell B3460dn -lasertulostin. Käyttöopas

Dell B3460dn -lasertulostin. Käyttöopas Dell B3460dn -lasertulostin Käyttöopas Kesäkuu 2012 www.dell.com support.dell.com Tavaramerkit Tämän asiakirjan tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. 2012 Dell Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

SISÄLLYS. 1.Esittely. 2.Tulostimen asentaminen. 3.Tulostusmateriaalien käyttäminen. 4.Tulostuksen perusasetukset

SISÄLLYS. 1.Esittely. 2.Tulostimen asentaminen. 3.Tulostusmateriaalien käyttäminen. 4.Tulostuksen perusasetukset Tämä opas on tarkoitettu ainoastaan antamaan tietoja. Kaikki oppaan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Xerox Corporation ei vastaa suorista tai epäsuorista muutoksista, jotka

Lisätiedot

Canon ip4800 series Kuvaruutukäyttöopas

Canon ip4800 series Kuvaruutukäyttöopas Canon ip4800 series Kuvaruutukäyttöopas Sivu 1/482 Tietoja tästä käyttöoppaasta Tämän oppaan tulostaminen MC-5251-V1.00 Perusopas Sisältää tämän tuotteen yleiskuvauksen. Laaja käyttöopas Sisältää tämän

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS HL-5380DN. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille. Voit lukea tämän oppaan Screen Reader tekstistä puheeksi - ohjelmistolla.

KÄYTTÖOPAS HL-5380DN. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille. Voit lukea tämän oppaan Screen Reader tekstistä puheeksi - ohjelmistolla. Brother-laserkirjoitin KÄYTTÖOPAS HL-5380DN Tietoa näkövammaisille Voit lukea tämän oppaan Screen Reader tekstistä puheeksi - ohjelmistolla. Kirjoitinta voidaan käyttää vasta, kun laite on asetettu käyttökuntoon

Lisätiedot

Värilasertulostin. Käyttöopas. Syyskuu 2014. Laitetyypit: 7527 Mallit: 415, 436 ja niitä vastaavat mallit

Värilasertulostin. Käyttöopas. Syyskuu 2014. Laitetyypit: 7527 Mallit: 415, 436 ja niitä vastaavat mallit Värilasertulostin Käyttöopas Syyskuu 2014 Laitetyypit: 7527 Mallit: 415, 436 ja niitä vastaavat mallit Sisällys 2 Sisällys Turvallisuusohjeet...7 Tietoja tulostimesta...9 Tulostimen paikan valitseminen...9

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS HL-2140 HL-2150N HL-2170W. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille

KÄYTTÖOPAS HL-2140 HL-2150N HL-2170W. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille Brother-laserkirjoitin KÄYTTÖOPAS HL-2140 HL-2150N HL-2170W Tietoa näkövammaisille Tämä käyttöopas voidaan lukea Screen Reader -ohjelmistolla, joka muuttaa tekstin puheeksi. Kirjoitinta voidaan käyttää

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS HL-5270DN HL-5280DW. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille

KÄYTTÖOPAS HL-5270DN HL-5280DW. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille Brother-laserkirjoitin KÄYTTÖOPAS HL-5270DN HL-5280DW Tietoa näkövammaisille Tämä käyttöopas voidaan lukea Screen Reader -ohjelmistolla, joka muuttaa tekstin puheeksi. Kirjoitinta voidaan käyttää vasta,

Lisätiedot

2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä opas on toimitettu ainoastaan antamaan tietoja. Kaikki oppaan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Samsung Electronics ei vastaa suorista tai epäsuorista muutoksista, jotka

Lisätiedot

2. Perusasetukset Esittelysivun tulostaminen... 2.1 Värinsäästötilan käyttäminen... 2.1

2. Perusasetukset Esittelysivun tulostaminen... 2.1 Värinsäästötilan käyttäminen... 2.1 Käyttöopas Tämä opas on tarkoitettu ainoastaan antamaan tietoja. Kaikki oppaan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Xerox Corporation ei vastaa suorista tai epäsuorista vahingoista,

Lisätiedot

DX-C200P. Ohjelmisto-opas. Käyttöohjeet

DX-C200P. Ohjelmisto-opas. Käyttöohjeet DX-C200P Käyttöohjeet Ohjelmisto-opas 1 Tulostuksen valmistelu 2 Tulostinohjaimen valmistelu 3 Muita tulostustoimintoja 4 Tulostaminen suoraan digitaalikamerasta (PictBridge) 5 Tulostimen asetusten määrittäminen

Lisätiedot

CONTACT SAMSUNG WORLDWIDE

CONTACT SAMSUNG WORLDWIDE Tämä opas on tarkoitettu ainoastaan antamaan tietoja. Kaikki oppaan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Samsung Electronics ei vastaa suorista tai epäsuorista muutoksista, jotka

Lisätiedot

HP LaserJet P1000- ja P1500-sarjat Käyttöohje

HP LaserJet P1000- ja P1500-sarjat Käyttöohje HP LaserJet P1000- ja P1500-sarjat Käyttöohje HP LaserJet P1000- ja P1500-sarjat Käyttöohje Tekijänoikeus- ja käyttöoikeustiedot 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän materiaalin

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille

KÄYTTÖOPAS HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille Brother-laserkirjoitin KÄYTTÖOPAS HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW Tietoa näkövammaisille Tämä käyttöopas voidaan lukea Screen Reader -ohjelmistolla, joka muuttaa tekstin puheeksi.

Lisätiedot

VÄRILASERTULOSTIN Asennusopas

VÄRILASERTULOSTIN Asennusopas VÄRILASERTULOSTIN Asennusopas SISÄLLYS Vaihe 1. Pakkauksen purkaminen... 3 Vaihe 2. Tietoja tulostimesta... 5 Vaihe 3. Kuvayksikön, siirtohihnan ja väriainekasettien asentaminen... 7 Vaihe 4. Paperin lataaminen...

Lisätiedot

Lisätietojen etsiminen

Lisätietojen etsiminen Lisätietojen etsiminen Asennusopas Sisältää tulostimen toimintakuntoon saattamista ja ohjelmiston asentamista koskevat tiedot. Käyttöopas (tämä ohjekirja) Sisältää tulostimen toimintoja, valinnaisia lisävarusteita,

Lisätiedot

KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E. Käyttöopas

KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E. Käyttöopas KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E Käyttöopas Tämä käyttöopas on tarkoitettu malleille KM-C2525E, KM-C3225E, KM-C3232E ja KM-C4035E. Tässä oppaassa KM-C2525E tarkoittaa 25/25 ppm (tulostetta minuutissa)

Lisätiedot

Lexmark E260-, E260d- ja E260dn -sarjat

Lexmark E260-, E260d- ja E260dn -sarjat Lexmark E260-, E260d- ja E260dn -sarjat Käyttöopas Toukokuu 2008 www.lexmark.com Lexmark ja Lexmark-logo ovat Lexmark International Inc:n Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Käyttöopas NPD5127-00 FI

Käyttöopas NPD5127-00 FI NPD5127-00 FI Tekijänoikeudet Tekijänoikeudet Mitään tämän julkaisun osaa ei saa toisintaa, tallentaa tietojenhakujärjestelmään tai siirtää missään muodossa tai millään tavoin, elektronisesti, mekaanisesti,

Lisätiedot

Käyttöopas NPD3358-00

Käyttöopas NPD3358-00 NPD3358-00 Sisällys Tekijänoikeus ja tavaramerkit Käyttöjärjestelmäversiot Turvallisuusohjeita Tärkeitä turvallisuusohjeita....................................................... 10 Tulostimen asentaminen......................................................

Lisätiedot

Mustavalkolasertulostin Käyttöopas

Mustavalkolasertulostin Käyttöopas ML-1640 Series ML-2240 Series Mustavalkolasertulostin Käyttöopas kuvittele mahdollisuudet Kiitos Samsung-tuotteen hankkimisesta. Voit saada entistäkin enemmän palvelua rekisteröimällä tuotteesi osoitteessa

Lisätiedot

Käyttöopas NPD4502-00 FI

Käyttöopas NPD4502-00 FI NPD4502-00 FI Tekijänoikeudet ja tavaramerkit Mitään tämän julkaisun osaa ei saa kopioida, tallentaa mihinkään hakujärjestelmään eikä siirtää mekaanisesti, valokopioimalla, äänittämällä tai muulla tavalla

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DCP-J925DW. Versio 0 FIN

KÄYTTÖOPAS DCP-J925DW. Versio 0 FIN KÄYTTÖOPAS DCP-J925DW Versio 0 FIN Jos tarvitaan asiakaspalvelua Täytä seuraavat tiedot tulevaa käyttöä varten: Mallin numero: DCP-J925DW Sarjanumero: 1 Ostopäivä: Ostopaikka: 1 Sarjanumero on laitteen

Lisätiedot