Käyttöohjeet Laitteisto-opas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöohjeet Laitteisto-opas"

Transkriptio

1 Käyttöohjeet Laitteisto-opas Lue tämä ensin VAROITUS- ja TÄRKEÄÄ-tarrojen sijainti...5 Tulostimen käyttöohjeet...7 Käyttöohjeen merkintätavat...8 Symbolit...8 Tärkeimpien lisälaitteiden nimet...8 Mallikohtainen kuvaus...9 Tulostimen osat Ulkopuoli: Näkymä edestä...11 Ulkopuoli: Näkymä takaa...12 Sisäosat...13 Ohjauspaneeli...14 Lisävarusteet...16 Ulkoiset lisävarusteet...16 Sisäiset lisätarvikkeet...17 Asennus Tulostimen sijoituspaikka...19 Tulostimen vaatima tila...19 Väriainekasetin asentaminen...21 Paperin asettaminen...24 Paperin asettaminen kasettiin 1 (kaksoiskasetti)...24 Paperin asettaminen kasetteihin 2 ja Virran kytkeminen...27 FI FIN G G _0.0 Copyright

2 Näytön kielen valinta...28 Testitulostus...30 Tulostimen kytkeminen Verkkoyhteys...33 Merkkivalojen tulkitseminen...34 USB-liitäntä...35 Rinnakkaisliitäntä...36 Määritykset Ethernet-määritykset...38 DHCP:n käyttäminen - Verkko-osoitteen tunnistaminen automaattisesti...40 Verkkoasetusten määrittäminen Netwarea varten...41 Ethernetin nopeuden asettaminen...42 IEEE b (langaton lähiverkko) -määritykset...45 SSID-tunnuksen asettaminen...46 WEP-salausavaimen asettaminen...47 Tulostinohjaimen asennus Pika-asennus...50 Käyttöohjeiden asennus...52 Paperi ja muut tulostusmateriaalit Tulostimen tukemat paperityypit ja muut tulostusmateriaalit...54 Paperisuositukset...56 Paperin asettaminen...56 Paperin säilytys...56 Paperityypit ja muut tulostusmateriaalit...56 Paperityypit, joita tämä tulostin ei tue...57 Tulostusalue...58 Paperin lisääminen...59 Paperin asettaminen kasettiin 1 (kaksoiskasetti)...59 Paperin asettaminen kasetteihin 2 ja Paperin asettaminen A3 / 11" x 17" -kasettiin...68 Paperin asettaminen suurkapasiteettikasettiin...68 Paperin asettaminen lisälehtiyksikköön (lisävaruste)...70 Tarvikkeiden vaihtaminen Väriaineen vaihtaminen...72 Niittien lisääminen...75 Finisher SR

3 Finisher SR Finisher SR4000 (Satulanidonta)...79 Tulostimen puhdistaminen ja säädöt Puhdistamiseen liittyviä varotoimia...83 Paperikasetin kohdistus...84 Vianmääritys Ohjauspaneelin virhe- ja tilailmoitukset...88 Kun Kutsu-merkkivalo palaa tai vilkkuu...96 Kun tulostin ei tulosta...97 Liitäntäportin toiminnan tarkistus...97 Muita tulostusongelmia...99 Vianmäärityksen lisätoiminnot Tulostuksen keskeyttäminen viimeistelijää käytettäessä Juuttuneiden niittien poistaminen Finisher SR Finisher SR Finisher SR4000 (Satulanidonta) Hukkaniittien poistaminen Rei'ityssäiliön tyhjentäminen Finisher SR Finisher SR Paperitukosten selvitys Paperitukosten selvitys Selvitä paperitukos A, U: Sisäinen Poista paperitukos B-F: Sisäinen Poista paperitukos Q: Lisälehtiyksikkö Poista paperitukos R: Viimeistelijä Liite Tulostimen siirtäminen ja kuljettaminen Hävittäminen Tarvikkeet Väriaine Tekniset tiedot Peruslaite Lisävarusteet HAKEMISTO

4 Lue tämä ensin Lue tämä ensin VAROITUS- ja TÄRKEÄÄ-tarrojen sijainti...5 Tulostimen käyttöohjeet...7 Käyttöohjeen merkintätavat...8 Symbolit...8 Tärkeimpien lisälaitteiden nimet...8 Mallikohtainen kuvaus...9 G _0.0 Copyright

5 Lue tämä ensin VAROITUS- ja TÄRKEÄÄ-tarrojen sijainti Tässä laitteessa on VAROITUS- ja TÄRKEÄÄ -tarroja jäljempänä esitetyissä paikoissa. Noudata ohjeita turvallisuuden vuoksi ja käsittele laitetta kerrotulla tavalla. AST006S 5

6 Lue tämä ensin AST007S 1. Tulostimen sisäpuoli kuumenee erittäin paljon. Älä koske osiin, joissa on tämä tarra (varoitus kuumasta pinnasta). Näihin osiin koskeminen saattaa aiheuttaa palovammoja. 2. Älä koske laitteen tähän osaan. Se voi aiheuttaa vamman. 3. Älä koske laitteen tähän osaan. Se voi aiheuttaa vamman. 4. Älä koske laitteen tähän osaan. Se voi aiheuttaa vamman. 5. Korkea lämpötila - Älä koske tähän kanteen poistaessasi väärin syötettyä paperia. 6. Älä koske paperin poistumiskohtaan viimeistelijässä. Se voi aiheuttaa vamman. 7. Älä koske paperin poistumiskohtaan viimeistelijässä. Se voi aiheuttaa vamman. 6

7 Lue tämä ensin Tulostimen käyttöohjeet Katso lisätietoja toiminnoista vastaavista käyttöohjeista. Turvallisuusohjeet Ohjeessa on tietoja laitteen turvallisen ja asianmukaisen käytön varmistamiseksi. Lue tämä tapaturmien ja laitteen vaurioitumisen estämiseksi. Laitteisto-opas (tämä käyttöohje) Sisältää tietoja paperista, ja toimenpiteistä kuten lisävarusteiden asentamisesta, kulutustarvikkeiden vaihtamisesta, virheilmoituksiin vastaamisesta ja paperitukosten selvittämisestä. Ohjelmisto-opas (HTML) Ohjeita laitteen käyttöön verkkoympäristössä sekä miten ohjelmia ja turvatoimintoja käytetään. Lisätietoja pääkäyttäjälle Sisältää ohjeita pääkäyttäjille, kuten tietoa piilovalikoista ja kovalevyn päällekirjoitustoiminnoista. Pääkäyttäjiä pyydetään säilyttämään tämä ohje helposti saatavilla. 7

8 Lue tämä ensin Käyttöohjeen merkintätavat Symbolit Ohjekirjassa käytetään seuraavia symboleja. Symboli osoittaa vaaratilanteen, joka voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan henkilövahingon, jos laitetta käytetään väärin ja symbolin alla olevien ohjeiden vastaisesti. Lue ohjeet, jotka löytyvät Turvallisuustiedot-luvusta. Symboli osoittaa vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa lievän tai kohtalaisen henkilö- tai omaisuusvahingon, jos laitetta käytetään väärin ja symbolin alla olevien ohjeiden vastaisesti. Lue kaikki Turvallisuustiedot-kohdassa annetut ohjeet. * Edellä esitetyt ohjeet lisäävät käyttäjän turvallisuutta. Jos ohjetta ei noudateta, paperi voi juuttua laitteeseen, alkuperäinen voi vaurioitua tai tietoa voi kadota. Lue nämä ohjeet. Symbolin yhteydessä kerrotaan käyttöön liittyvistä varotoimenpiteistä tai häiriötilanteen jälkeen tarvittavista toimenpiteistä. Symboli viittaa laitteen muihin ohjeisiin. [ ] Laitteen näytön näppäimet. Tietokoneen näytön näppäimet ja painikkeet. [ ] Laitteen käyttöpaneelin näppäimet. Tietokoneen näppäimistön näppäimet. Tärkeimpien lisälaitteiden nimet Laitteen tärkeimmistä lisälaitteista käytetään seuraavia nimiä: [Suurkapasiteettikasetti] [Suurkapasiteettikasetti] [3000 arkin viimeistelijä 100 arkin nidonnalla] Finisher SR841 [Vihkoviimeistelijä] Finisher SR4000 8

9 Lue tämä ensin Mallikohtainen kuvaus Käyttöohjeessa kuvataan tulostimia mallin mukaan seuraavasti: Tulostin V. Lue ohjeet, jos käytössä on tämä malli. Tulostin 120 V. Lue ohjeet, jos käytössä on tämä malli. Voit tarkistaa tulostimen mallin sisäpuolella olevasta tarrasta. AST162S 9

10 Tulostimen osat Tulostimen osat Ulkopuoli: Näkymä edestä...11 Ulkopuoli: Näkymä takaa...12 Sisäosat...13 Ohjauspaneeli...14 Lisävarusteet...16 Ulkoiset lisävarusteet...16 Sisäiset lisätarvikkeet...17 G _0.0 Copyright

11 Tulostimen osat Ulkopuoli: Näkymä edestä AST001S 1. Merkkivalo Ilmoittaa tulostuksen aikaisista virheistä, kuten paperitukoksista ja paperin loppumisesta. 2. Ulkoinen luovutustaso (lisävaruste) Paperit tulostuvat tasolle. 3. Virtakytkin Kytkee tulostimen virran päälle tai siirtää tulostimen valmiustilaan. 4. Ohjauspaneeli Käyttöpaneeli koostuu käyttönäppäimistä ja näytöstä, josta näkyy tulostimen kulloinenkin toimintatila. 5. Etukansi Avaa tämä kansi, kun osia vaihdetaan ja paperitukoksia poistetaan. 6. Paperikasetit (kasetit 1-3) Paperi lisätään kasetteihin. 11

12 Tulostimen osat Ulkopuoli: Näkymä takaa AST002S 1. Ethernet-portti Kytke tulostin verkkoon verkkokaapelilla. 2. USB-portti Kytke tulostin tietokoneeseen USB-kaapelilla. 3. Tuuletus Estää ylikuumenemisen. Älä aseta esineitä näitä aukkoja vasten tai niiden lähelle. 4. Ohjainkortti Kytke tähän liintäntäkaapeli, verkkokaapeli tai USB-kaapeli. 12

13 Tulostimen osat Sisäosat AST003S 1. Lämpöyksikkö Sulattaa kuvan paperille. Valmistaudu vaihtamaan lämpöyksikkö, kun näyttöön ilmestyy viesti "Vaihda lämpöyksikkö". Lisätietoja vaihtamisesta saat myynti- tai huoltoedustajaltasi. 2. Väriaine Valmistaudu vaihtamaan väriainekasetti, kun näyttöön ilmestyy viesti "Lisää väriä". 3. Kaksipuoleisyksikkö Tulostus paperin molemmille puolille. 13

14 Tulostimen osat Ohjauspaneeli 1. Näyttö Näyttää tulostimen tilan ja virheilmoitukset. 2. [Työn nollaus] -näppäin Kun tulostin on linjalla (online), voit peruuttaa tällä painikkeella kesken olevat tulostukset. 3. Online-merkkivalo/[Online]-näppäin Ilmoittaa laitteen online- tai offline-tilan. Voit myös vaihtaa laitteen online-tilasta offline-tilaan ja päinvastoin. Kun laite on online-tilassa, laite on valmiina ottamaan tietoja, ja merkkivalo palaa. Kun laite on offline-tilassa, se ei ota vastaan tietoja, eikä merkkivalo pala. Näppäintä painamalla palaat asetuksista oletusnäytölle. 4. [Sivunsiirto]-näppäin Kun tulostin on offline-tilassa, paina tätä näppäintä tulostaaksesi kaiken tulostimen muistissa jäljellä olevat tiedot. Voit käyttää tätä näppäintä pakottaaksesi tulostimen tulostamaan online-tilassa vastaanotetut tiedot, kun paperin koko tai tyyppi ei vastaa asetettua. 5. [Valikko]-näppäin Paina, kun haluat muuttaa tai tarkistaa tulostimen asetuksia. 6. Virran merkkivalo Merkkivalo palaa, kun tulostimessa on virta päällä. Se ei pala, kun tulostin on valmiustilassa tai energiansäästötilassa. 7. Virhemerkkivalo Merkkivalo vilkkuu tai syttyy virhetilanteessa. Kun tämä merkkivalo palaa punaisena, toimi näytössä annetun viestin mukaisesti. 8. Tiedon vastaanoton merkkivalo Merkkivalo vilkkuu, kun tulostin vastaanottaa tietoja. Merkkivalo palaa, kun tulostettavia tietoja ei ole. 9. [Poistu]-näppäin Paina, kun haluat siirtyä ohjauspaneelin edelliseen näyttöön. 10. [ Enter] -näppäin Paina tätä näppäintä vahvistaaksesi tai ottaaksesi käyttöön asetukset ja siirtyäksesi seuraaviin vaiheisiin. 14

15 Tulostimen osat 11. [ ] [ ] näppäimet Paina näppäimiä lisätäksesi tai vähentääksesi arvoja asetuksia tehdessäsi. Kun pidät näppäintä painettuna, siirtyminen nopeutuu, ja arvoja kasvatetaan tai vähennetään 10:n välein. 15

16 Tulostimen osat Lisävarusteet Tässä osassa esitellään tärkeimpien lisävarusteiden nimet ja toiminta. Ulkoiset lisävarusteet Tässä osassa kerrotaan ulkoisista lisävarusteista. AST005S 1. Tasaaja Asennetaan viimeistelijään Finisher SR4000 tulostuksen viimeistelemiseksi. 2. Tasaaja Asennetaan viimeistelijään Finisher SR841 tulosteen viimeistelemiseksi. 3. Ulkoinen luovutustaso Paperit tulostuvat tasolle. 4. Suurkapasiteettikasetti 4000 paperiarkille. 5. Lisätaso Asennetaan suurkapasiteettikasettiin jotta siihen mahtuu 2500 B4 JIS tai 8 1 / 2 " 11" -paperiarkkia. 6. Finisher SR4000 Satulanitoja nitoo kopiot keskeltä ja taittaa ne vihkosiksi. *1: Viimeistelijän ylätaso *2: Viimeistelijän lajittelutaso *3: Vihkoviimeistelijän taso 7. Finisher SR841 Lajittelee, niputtaa, nitoo ja rei'ittää tulosteet. *4: Viimeistelijän lajittelutaso *5: Viimeistelijän ylätaso 8. Lisälehtiyksikkö Lisää tulosteeseen kansilehden tai välilehtiä. 9. A3/11" 17" -kasettiyksikkö Voit lisätä A3 tai 11" 17" -paperia kasettiin 1 käyttämällä tätä lisäyksikköä. 16

17 Tulostimen osat 10. Suurkapasiteettikasetin liitäntäyksikkö Yhdistää suurkapasiteettikasetin tulostimeen. Sisäiset lisätarvikkeet Tässä osassa kuvataan sisäiset lisätarvikkeet. IEEE liitäntäkortti Kytketään IEEE kaapeliin. IEEE b -liitäntäyksikkö Mahdollistaa langattoman lähiverkkoliitännän asentamisen. Gigatavun Ethernet-kortti Mahdollistaa kommunikoinnin 1000 BASE-TX:n kanssa. Poista laitteen Ethernet- ja USB-portit ennen gigabitin Ethernet-kortin kytkemistä. Jos haluat asentaa yksikön, ota yhteys myynti- tai huoltoedustajaan. 17

18 Asennus Asennus Tulostimen sijoituspaikka...19 Tulostimen vaatima tila...19 Väriainekasetin asentaminen...21 Paperin asettaminen...24 Paperin asettaminen kasettiin 1 (kaksoiskasetti)...24 Paperin asettaminen kasetteihin 2 ja Virran kytkeminen...27 Näytön kielen valinta...28 Testitulostus...30 G _0.0 Copyright

19 Asennus Tulostimen sijoituspaikka Seinäpistorasian on oltava riittävän lähellä laitetta ja esteettömässä paikassa, jotta virtajohto on helppo irrottaa hätätilanteessa. Laitteen saa kytkeä vain tässä ohjeessa ilmoitettuun virtalähteeseen. Vältä jatkojohtojen käyttöä. Älä vaurioita, katkaise tai muuta virtajohtoa millään tavalla. Älä aseta virtajohdon päälle painavia esineitä. Älä vedä virtajohdosta tai taivuta sitä tarpeettomasti. Kyseiset toimenpiteet voivat aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Laitteen mukana toimitettu virtajohto on tarkoitettu käytettäväksi vain tässä laitteessa eikä sitä saa käyttää muissa sähkölaitteissa. Älä käytä mitään muuta virtajohtoa tämän laitteen kanssa. Ne voivat aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Älä käsittele pistotulppaa märin käsin. Siitä saattaa aiheutua sähköiskun vaara. Noudata valmistajan suosituksia laitteen sijoituspaikan suhteen. Laitteen käyttö muussa kuin kosteus- ja lämpötilasuositusten mukaisessa ympäristössä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran. Pidä pistokkeen alue puhtaana pölystä. Keräytynyt pöly saattaa aiheuttaa sähköiskuvaaran. Aseta laite tukevalle ja tasaiselle alustalle. Muussa tapauksessa se voi pudota ja vahingoittaa jotakuta. Jos laitetta käytetään suljetussa tilassa, varmista riittävä ilmanvaihto. Tulostimen vaatima tila Varmista, että tulostimen ympärillä on riittävästi tilaa. Tätä tilaa tarvitaan tulostimen käyttämistä varten. Vapaata tilaa tarvitaan (vähintään) seuraavasti: AST100S A: vähintään 10 cm (4 tuumaa) tai enemmän B: vähintään 5 cm (2 tuumaa) tai enemmän C: vähintään 4 cm (1,6 tuumaa) tai enemmän D: vähintään 70 cm (27,6 tuumaa) Sallitut ja suositeltavat lämpötila- ja kosteusarvot: 19

20 Asennus AST101S AST102S Laite ei saa olla kallellaan yli 5 mm (0,2"), ei sivu- eikä syvyyssuunnassa. Otsonimuodostuksen välttämiseksi tulostin on sijoitettava isoon, hyvin ilmastoituun tilaan, jossa ilmanvaihto on yli 30 m 3 /h/henkilö. Kun käytät tätä laitetta pitkään suljetussa tilassa, jossa on huono ilmastointi, saatat havaita outoa hajua. Jotta työolosuhteet olisivat mahdollisimman miellyttävät, suosittelemme riittävää ilmastointia. Älä sijoita laitetta tiloihin, joissa on: suoraa auringonvaloa tai voimakasta valoa pölyä ja ilman epäpuhtauksia syövyttäviä kaasuja kosteutta äärimmäisiä lämpötiloja (kuumaa tai kylmää) ilmastointi- tai kosteutuslaite toistuvaa voimakasta tärinää lähellä olevien laitteiden aiheuttamia sähköhäiriöitä 20

21 Asennus Väriainekasetin asentaminen Älä polta käytettyä väriainetta tai väriainesäiliötä. Väriainepöly voi syttyä avotulesta. Hävitä käytetyt väriainesäiliöt paikallisten säädösten mukaisesti. Säilytä väriaine (käytetty tai käyttämätön) ja värisäiliöt lasten ulottumattomissa. Jos hengität väriainetta tai käytettyä väriainetta, kurlaa runsaalla vedellä ja mene raittiiseen ilmaan. Hakeudu tarvittaessa lääkäriin. Jos väriainetta tai käytettyä väriainetta joutuu silmiin, huuhtele silmät välittömästi runsaalla vedellä. Hakeudu tarvittaessa lääkäriin. Jos nielet väriainetta tai käytettyä väriainetta, laimenna väriaine juomalla runsaasti vettä. Hakeudu tarvittaessa lääkäriin. Älä päästä väriainetta vaatteillesi tai ihollesi paperitukosta poistaessasi tai väriainetta vaihtaessasi. Jos iho joutuu kosketuksiin väriaineen tai käytetyn väriaineen kanssa, pese altistunut alue perusteellisesti vedellä ja saippualla. Jos väriainetta pääsee vaatteillesi, pese ne kylmällä vedellä. Kuuma vesi kiinnittää väriaineen kankaaseen ja tahraa voi olla mahdoton poistaa. Tuotteemme suunnitellaan vastaamaan tiukkoja laatu- ja toimivuusvaatimuksia, ja suosittelemme, että käytät vain valtuutetulta jälleenmyyjältä saatavia kulutustarvikkeita. Älä avaa väriainepatruunoita väkisin. Väri voi roiskua, liata vaatteesi tai kätesi. Älä altista väriainetta valolle pitkäksi aikaa. Muussa tapauksessa väriaine huononee ja tulostuslaatu voi heiketä. Älä poista väriainesäiliön sisäkorkkia. 1. Avaa tulostimen etukansi. AST016S 21

22 Asennus 2. Ota uusi väriaine pakkauksestaan. AST103S 3. Pidä sitä vaakasuorassa, ja ravista viisi tai kuusi kertaa poistamatta ulompaa korkkia. AST104S 4. Poista ulompi korkki. AST105S 5. Vedä vipua itseäsi kohti, kunnes se on suorassa kulmassa (90 ). AST106S 22

23 Asennus 6. Aseta väriaine paikalleen. Työnnä sitä, kunnes vihreä vipu napsahtaa kiinni. AST107S 7. Palauta väriainesäiliön alla oleva vipu alkuperäiseen asentoonsa. AST108S 8. Sulje tulostimen etukansi. Tuotteemme suunnitellaan vastaamaan tiukkoja laatu- ja toimivuusvaatimuksia, ja suosittelemme, että käytät vain valtuutetulta jälleenmyyjältä saatavia kulutustarvikkeita. Tulostimen mukana toimitetuilla väriaineilla voi tulostaa noin sivua. Tämä määrä saatiin tulostamalla A4-5% kaavioita, mutta todellinen sivumäärä riippuu paperin tyypistä, koosta, sisällöstä ja tulostusasetuksista. Takuu ei kata väriaineita. Jos niiden kanssa on kuitenkin ongelmia, ota yhteys niiden myyjään. Jos väriainesäiliö ei napsahda paikalleen, vedä sitä hieman takaisin itseesi päin, käännä oikealle ja laita se sitten uudelleen paikalleen. Älä asenna ja poista värisäiliöitä toistuvasti, sillä väriainetta voi vuotaa. 23

24 Asennus Paperin asettaminen Paperin asettaminen paperikasetteihin. Paperin asettaminen kasettiin 1 (kaksoiskasetti) Seuraavassa esimerkissä selvitetään kuinka paperi asetetaan kasettiin 1. Laitevalmistaja on määrittänyt paperikasetit seuraaville paperityypeille: Oletusasetukset Kasetti 1: A4 Kasetti 1: / 2 Kun kasetin 1 oikealle puolelle asetettu paperi loppuu, vasemmalla puolella oleva paperi siirtyy automaattisesti oikealle. Kun paperia siirretään, näytölle ilmestyy viesti, jossa sinua pyydetään odottamaan. Älä vedä kasettia ulos tällöin. Tasaa oikeanpuoleisen pinon papereiden reuna kasetin oikean reunan kanssa. Tasaa vasemmanpuoleisen pinon papereiden reuna kasetin vasemman reunan kanssa. Kasetti 1 käyttää A4 tai / 2 -paperia. Jos haluat asettaa muuta paperia kuin A4 tai / 2 -paperia, ota yhteys huoltoedustajaasi. Älä pinoa paperia yli ylärajan. 1. Vedä paperikasettia varovasti ulos, kunnes se pysähtyy. ANS051S 2. Oikaise paperi, ja aseta se tulostettava puoli alaspäin. Koko kasetti vedetty ulos 24

25 Asennus ANS052S Kasetin vasen puoli vedetty ulos ANS053S 3. Työnnä paperikasetti varovasti kokonaan sisään. Voit lisätä paperia vaikka kasetista 1 tulostetaan, koska kasetin vasemman puolen voi vetää ulos myös laitteen työskennellessä. Paperin asettaminen kasetteihin 2 ja 3 Seuraavassa selvitetään kuinka paperi asetetaan kasetteihin 2 ja 3. Kasetteihin 2 ja 3 voidaan asettaa erikokoisia papereita säätämällä sivu- ja päätyohjaimia. Tarkista, että paperin reunat on tasattu oikealle puolelle. Älä pinoa paperia yli ylärajan. 1. Vedä paperikasettia varovasti ulos, kunnes se pysähtyy. ANS054S 25

26 Asennus 2. Oikaise paperi ja aseta se tulostettava puoli alaspäin. ANS055S 3. Työnnä paperikasetti varovasti kokonaan sisään. Kasettiin mahtuu 550 arkkia. 26

27 Asennus Virran kytkeminen Käsittele virtajohtoa aina kuivin käsin, jotta et saa sähköiskua. Virtakytkin Virtakytkin (edessä vasemmalla) Kun tämä kytkin asetetaan valmiustilaan, virran merkkivalo ohjauspaneelissa sammuu. Laite on tällöin valmiustilassa. Tarkista, että virtajohto on kytketty kunnolla pistorasiaan. Siirrä virtakytkin valmiustilaan kun kytket tai irrotat virtajohdon. Älä vaihda valmiustilaan heti virran kytkemisen jälkeen. Muussa tapauksessa kovalevy tai muisti voi vaurioitua, mikä johtaa virhetoimintaan. 1. Avaa kytkimen kansi ja tarkista, että virtakytkin on valmiustilassa. 2. Kytke virta päälle. Ohjauspaneelin virran merkkivalo syttyy. AST018S AST017S Tämä laite siirtyy automaattisesti virransäästötilaan, jos et käytä sitä määritetyn ajan sisällä. 27

28 Asennus Näytön kielen valinta Seuraavassa selitetään kuinka näytön kieli valitaan. Näytölle ilmestyy kielen valintaa koskeva viesti. Jos haluat, että näytön tekstit ovat englanniksi, voit ohittaa seuraavat vaiheet. 1. Paina [Valikko]-näppäintä. FI AST008S Valikko tulee näytölle. 2. Paina [ ] tai [ ] -näppäintä, jotta [Kieli] tulee näytölle. 3. Paina [ Enter]-näppäintä. FI AST009S Esiin tulee seuraava näyttö: 4. Paina [ ] tai [ ] -näppäintä kunnes näkyviin tulee haluamasi kieli. 5. Paina [ Enter]-näppäintä. Odota kaksi sekuntia. [Valikko]-näyttö tulee esiin. 28

29 Asennus 6. Paina [Online]-näppäintä. FI AST010S Esiin tulee aloitusvalikko. Oletuskieli on englanti. 29

30 Asennus Testitulostus Seuraavassa selvitetään tulostimen konfigurointisivun testitulostus. 1. Paina [Valikko]-näppäintä. FI AST008S Valikko tulee näytölle. 2. Paina [ ] tai [ ] -näppäintä tuodaksesi näytölle [Lista/Testitul], ja paina sitten [ Enter]-näppäintä. Esiin tulee valikko, josta voit valita tulostettavan testisivun. 3. Paina [ ] tai [ ] -näppäintä tuodaksesi näytölle [Konfig. sivu] ja paina sitten [ Enter]-näppäintä. Näyttöön ilmestyy seuraava viesti ja konfigurointisivu tulostuu. 4. Tarkista lisävarusteet. 5. Paina [Online]-näppäintä. FI AST010S 30

31 Asennus Esiin tulee aloitusvalikko. Suorita tulostustesti varmistaaksesi, että tulostin toimii normaalisti. Tulostustesti tarkistaa ainoastaan tulostimen toiminnan; se ei testaa yhteyttä tietokoneeseen. Jos tulostus ei ole normaalia, tarkista näytöllä näkyvä virheviesti, ja toimi sen mukaisesti. Suorita tulostustesti uudelleen. Katso lisätietoja konfigurointisivusta Ohjelmisto-oppaan kohdasta "Konfigurointisivun tulkinta". 31

32 Tulostimen kytkeminen Tulostimen kytkeminen Verkkoyhteys...33 Merkkivalojen tulkitseminen...34 USB-liitäntä...35 Rinnakkaisliitäntä...36 G _0.0 Copyright

33 Tulostimen kytkeminen Verkkoyhteys Seuraavassa kerrotaan kuinka tulostin yhdistetään tietokoneeseen verkon kautta. Valmistele keskittimet ja muut verkkolaitteet ennen 10BASE-T tai 100BASE-TX -kaapelien liittämistä tulostimen Ethernet-liittimeen. Tarjolla on myös vaihtoehtoisesti gigabitin Ethernet-kortti, joka tukee 1000BASE-T:tä. Käytä suojattua Ethernet-kaapelia. Suojaamattomat kaapelit synnyttävät sähkömagneettista häiriötä, joka voi aiheuttaa toimintahäiriöitä. Tulostimen mukana ei toimiteta Ethernet-kaapelia. Hanki asianmukainen kaapeli verkkoympäristön mukaan. 1. Liitä yksi ferriittisydän Ethernet-kaapelin tulostimen puoleiseen päähän ja liitä sitten toinen ferriittisydän noin 10 cm:n päähän (1) siitä tehden kaksi lenkkiä kuvassa osoitetulla tavalla. AQU130S 2. Kytke Ethernet-kaapeli Ethernet-porttiin. AST012S 3. Kytke kaapelin toinen pää verkkoon, esim. keskittimeen. Toimi samoin gigabitin Ethernet-kaapelia asentaessasi. Tulostimen Ethernet- ja USB-portit eivät ole käytössä, kun tulostimeen on asennettu gigatavun Ethernet-verkkokortti. Katso lisätietoja verkkoympäristön asetuksista Ohjelmisto-opas. Lisätietoja gigabitin Ethernet-kortin asennuksesta saat myynti- tai huoltoedustajaltasi. 33

34 Tulostimen kytkeminen Merkkivalojen tulkitseminen Vakioethernet-portti AQV563S 1. Vihreä: syttyy, kun tulostin on kytketty verkkoon oikein. 2. Keltainen: syttyy, kun 100BASE-TX on käytössä. Sammuu, kun 10BASE-T on käytössä. Gigatavun ethernet-kortti AQU060S 1. Keltainen: syttyy, kun 100BASE-TX on käytössä. 2. Vihreä: syttyy, kun 10BASE-T on käytössä. 3. Vihreä ja keltainen valo palavat, kun 1000BASE-T on käytössä. 34

35 Tulostimen kytkeminen USB-liitäntä Tulostimen mukana ei toimiteta USB 2.0 -kaapelia. Hanki tietokoneeseesi sopiva kaapeli. USB-yhteys toimii Windows Me/2000/XP, Windows Server 2003, Mac OS 9.x ja Mav OS x -käyttöjärjestelmissä. Windows Me tukee USB 1.1 -nopeuksia. USB-yhteys Macintosh-ympäristössä on mahdollista ainoastaan tulostimen USB-portin kautta. 1. Kytke USB 2.0-kaapelin neliömäinen liitin USB-porttiin. ASU201S Jos gigatavun ethernet-kortti on asennettu, kytke USB 2.0-kaapelin neliömäinen liitin tämän kortin USBporttiin. Tulostimen Ethernet- ja USB-portit eivät ole käytössä, kun tulostimeen on asennettu gigatavun Ethernet-verkkokortti. 2. Liitä vastakkaisen pään litteä liitin tietokoneen USB-liitäntään tai USB-keskittimeen. Katso lisätietoja USB-liitännällä tietokoneeseen kytketyn tulostimen asetuksista Ohjelmisto-opas. Lisätietoja gigabitin Ethernet-kortin asennuksesta saat myynti- tai huoltoedustajaltasi. 35

36 Tulostimen kytkeminen Rinnakkaisliitäntä Tulostimen mukana ei toimiteta rinnakkaiskaapelia. Tulostimen rinnakkaisliitäntä on standardi kaksisuuntainen liitäntä, johon tarvitaan IEEE yhteensopiva 36-nastainen rinnakkaiskaapeli ja tietokoneessa rinnakkaisportti. Käytä suojattuja kaapeleita. Suojaamattomat kaapelit synnyttävät sähkömagneettisia häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä. Tietokoneen rinnakkaisportin jännite: DC 5 V (enintään) 1. Katkaise tulostimesta ja tietokoneesta virta. 2. Kytke kaapeli IEEE porttiin. AST013S 3. Kiinnitä kaapelin toinen pää kunnolla tietokoneen rinnakkaisporttiin. Varmista, että kaapeli on kunnolla kytketty. Katso lisätietoja rinnakkaisliitännällä tietokoneeseen kytketyn tulostimen asetuksista Ohjelmisto-opas. Lisätietoja IEEE kortin asentamisesta saat myynti- tai huoltoedustajaltasi. 36

37 Määritykset Määritykset Ethernet-määritykset...38 DHCP:n käyttäminen - Verkko-osoitteen tunnistaminen automaattisesti...40 Verkkoasetusten määrittäminen Netwarea varten...41 Ethernetin nopeuden asettaminen...42 IEEE b (langaton lähiverkko) -määritykset...45 SSID-tunnuksen asettaminen...46 WEP-salausavaimen asettaminen...47 G _0.0 Copyright

38 Määritykset Ethernet-määritykset Määritä seuraavat verkkoasetukset käyttämäsi verkkoliitännän mukaisesti. Voit käyttää SmartDeviceMonitor for Admin -apuohjelmaa tai Internet-selainta IP-osoitteita koskeviin määrityksiin TCP/IP-ympäristössä. Seuraavassa taulukossa näkyvät ohjauspaneelin asetukset ja niiden oletusarvot. Nämä näkyvät [Liitäntä]-valikossa. Asetuksen nimi Arvo DHCP: Käytössä IPv4-asetukset IPv6-asetukset Kehystyyppi (NW) IPv4-osoite: Aliverkon peite: Yhdyskäytävän osoite: Ylläpit. asetus: Aktiivinen Automaattivalinta IPv4: Aktiivinen IPv6: Ei aktiivinen Aktiivinen protokolla Ethernet LAN-tyyppi NetWare: Aktiivinen SMB: Aktiivinen AppleTalk: Aktiivinen Automaattivalinta Ethernet Tee tulostimen verkkomääritykset ohjauspaneelista. Jos DHCP on käytössä, IP-osoite, aliverkon peite ja yhdyskäytävän osoite asetetaan automaattisesti. Tee tämä asetus vain tarvittaessa. Katso Ohjelmisto-opas. 1. Paina [Valikko]-näppäintä. FI AST008S Valikko tulee näytölle. 38

39 Määritykset 2. Paina [ ] tai [ ] -näppäintä valitaksesi [Liitäntä]-valikon, ja paina sitten [ Enter]-näppäintä. 3. Paina [ ] tai [ ] -näppäintä valitaksesi [Verkkoasetukset], ja paina sitten [ Enter]-näppäintä. 4. Paina [ ] tai [ ] -näppäintä valitaksesi [Aktiivinen protokolla] -asetuksen, ja paina sitten [ Enter]-näppäintä. 5. Paina [ ] tai [ ] -näppäintä valitaksesi verkkoprotokollan ja paina sitten [ Enter]-näppäintä. 6. Paina [ ] tai [ ] -näppäintä valitaksesi [Aktiivinen] tai [Ei aktiivinen] ja paina sitten [ Enter]- näppäintä. Valitse muut protokollat samalla tavoin. Valitse käyttämättömille protokollille [Ei aktiivinen]. Ota käyttöön Ipv4, jos käytössä on NetWare 5/5.1, NetWare6/6.5 Pure IPv4 -ympäristössä. 7. Paina [Poistu] -näppäintä kunnes näytölle palautuu [Verkkoasetukset]-valikko. 8. Jos käytät IPv4:ää, määritä tulostimeen IPv4-osoite. Paina [ ] tai [ ] -näppäintä valitaksesi [IPv4- asetukset], ja paina sitten [ Enter]-näppäintä. Saat tulostimen IP-osoitteen verkon pääkäyttäjältä. 9. IP-osoite määritetään painamalla [ ] tai [ ] -näppäintä ja valitsemalla [IPv4-osoite]-valikon. Paina sitten [ Enter]-näppäintä. Jos käytössä on IPv4, määritä myös aliverkon peite ja yhdyskäytävän osoite. 39

40 Määritykset 10. Paina [ ] tai [ ] -näppäintä syöttämistä varten, ja paina sitten [ Enter]-näppäintä. Kun olet täyttänyt kaikki kentät, paina [ Enter]-näppäintä. Määritä tällä tavalla aliverkon peite ja yhdyskäytävän osoite. Älä aseta IP-osoitteeksi " ". 11. Palaa aloitusnäyttöön painamalla [Valikko]-näppäintä. 12. Tarkista tekemäsi asetukset tulostamalla konfigurointisivu. Lisätietoja konfigurointisivun tulostamisesta, katso s.30 "Testitulostus". DHCP:n käyttäminen - Verkko-osoitteen tunnistaminen automaattisesti Kun käytät tätä laitetta DHCP-ympäristössä, valitse [DHCP] seuraavien ohjeiden mukaisesti. Kun [DHCP] on valittu, et voi määrittää IP-osoitetta, etkä yhdyskäytävän osoitetta. Kysy verkon pääkäyttäjältä lisätietoja verkkoasetuksista. 1. Paina [Valikko]-näppäintä. FI AST008S Valikko tulee näytölle. 2. Paina [ ] tai [ ] -näppäintä valitaksesi [Liitäntä]-valikon, ja paina sitten [ Enter]-näppäintä. 3. Paina [ ] tai [ ] -näppäintä valitaksesi [Verkkoasetukset], ja paina sitten [ Enter]-näppäintä. 40

41 Määritykset 4. Paina [ ] tai [ ] -näppäintä valitaksesi [IPv4-asetukset], ja paina sitten [ Enter]-näppäintä. 5. Paina [ ] tai [ ] -näppäintä valitaksesi [DHCP], ja paina sitten [ Enter]-näppäintä. 6. Paina [ ] tai [ ] -näppäintä valitaksesi [Päällä] tai [Pois], ja paina sitten [ Enter]-näppäintä. Tulostin tunnistaa osoitteen. Oletusasetus on [Päällä]. 7. Palaa aloitusnäyttöön painamalla [Valikko]-näppäintä. 8. Tarkista tekemäsi asetukset tulostamalla konfigurointisivu. Lisätietoja konfigurointisivun tulostamisesta, katso s.30 "Testitulostus". Verkkoasetusten määrittäminen Netwarea varten Jos käytät NetWarea, valitse NetWaren kehystyyppi. Valitse tarvittaessa yksi seuraavista asetuksista. Automaattivalinta Ethernet II Ethernet Ethernet Ethernet SNAP Käytä normaalisti oletusasetusta ("Automaattivalinta"). Kun valitset "Automaattivalinta"-asetuksen ensimmäisen kerran, käyttöön otetaan tulostimen tunnistama kehystyyppi. Jos verkossasi voidaan käyttää kahta tai useampaa kehystyyppiä, tulostin ei ehkä pysty valitsemaan oikeaa kehystyyppiä, jos "Automaattivalinta" on valittu. Valitse tässä tapauksessa oikea kehystyyppi. 41

42 Määritykset 1. Paina [Valikko]-näppäintä. FI AST008S Valikko tulee näytölle. 2. Paina [ ] tai [ ] -näppäintä valitaksesi [Liitäntä]-valikon, ja paina sitten [ Enter]-näppäintä. 3. Paina [ ] tai [ ] -näppäintä valitaksesi [Verkkoasetukset], ja paina sitten [ Enter]-näppäintä. 4. Paina [ ] tai [ ] -näppäintä valitaksesi [Kehystyyppi (NW)], ja paina sitten [ Enter]-näppäintä. 5. Paina [ ] tai [ ] -näppäintä valitaksesi kehystyypin ja paina sitten [ Enter]-näppäintä. 6. Palaa aloitusnäyttöön painamalla [Valikko]-näppäintä. 7. Tarkista tekemäsi asetukset tulostamalla konfigurointisivu. Lisätietoja konfigurointisivun tulostamisesta, katso s.30 "Testitulostus". Ethernetin nopeuden asettaminen Aseta Ethernetin nopeus. Tarkista verkkoympäristösi, ja valitse sitä vastaava nopeus seuraavasta taulukosta. 42

250 arkin vakiolokeron täyttäminen

250 arkin vakiolokeron täyttäminen Pikaopas Paperin ja erikoismateriaalin lisääminen Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä käsinsyöttölokero täytetään.lisäksi siinä on tietoja Paperikoko- ja Paperilaji-asetuksista.

Lisätiedot

Tulostusmateriaaliopas

Tulostusmateriaaliopas Sivu /5 Tulostusmateriaaliopas Tulostin tukee seuraavia paperi- ja erikoistulostusmateriaalikokoja. Universal-asetuksessa voit valita mukautettuja paperikokoja enimmäiskokoon asti. Tuetut paperikoot, -lajit

Lisätiedot

Käyttöpaneelin merkkivalot

Käyttöpaneelin merkkivalot tarkoittavat eri asioita niiden järjestyksen mukaan. Merkkivalot, jotka ovat pois päältä, päällä ja/tai vilkkuvat, osoittavat tulostimen eri tilanteita kuten tulostimen tilaa, tarvittavia käyttäjän toimia

Lisätiedot

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Suomi MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Suomi MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Suomi MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Pakkauksen sisällön tarkistaminen paperituki tulostimen ohjelmat ja käsikirjan sisältävä CD-ROM värikasettipakkaus

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Pikaopas. Sähköposti. Faksaaminen. Kopioiminen. Tulostaminen. Sähköpostin lähettäminen. Faksin lähettäminen. Kopioiminen

Pikaopas. Sähköposti. Faksaaminen. Kopioiminen. Tulostaminen. Sähköpostin lähettäminen. Faksin lähettäminen. Kopioiminen Pikaopas Kopioiminen Kopioiminen Huomautuksia: Vältä kuvan leikkautuminen varmistamalla, että alkuperäinen asiakirja ja tuloste ovat samankokoisia. Voit kopioida nopeasti painamalla ohjauspaneelin - painiketta.

Lisätiedot

Tulostusopas. Lokeroiden täyttäminen. Tulostusopas. 1 Vedä lokero kokonaan ulos.

Tulostusopas. Lokeroiden täyttäminen. Tulostusopas. 1 Vedä lokero kokonaan ulos. Sivu 1/10 Tulostusopas Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä monisyöttölaite täytetään. Lisäksi se sisältää tietoja paperin suunnasta, Paperikoko- ja Paperilaji-asetusten määrittämisestä

Lisätiedot

Aloita tästä. Poista kaikki teipit ja nosta näyttö. Tarkasta varusteet

Aloita tästä. Poista kaikki teipit ja nosta näyttö. Tarkasta varusteet HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one User Guide Aloita tästä 1 USB-kaapelin käyttäjät: Asenna USB-kaapeli vasta, kun sinua neuvotaan tekemään niin, koska muuten ohjelmisto ei ehkä asennu oikein. Määritä

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

3 Taivuta ja ilmaa paperipino ja suorista sen reunat, ennen kuin lisäät sen tulostimeen. 2 Säädä ohjain lisättävän paperin koon mukaan.

3 Taivuta ja ilmaa paperipino ja suorista sen reunat, ennen kuin lisäät sen tulostimeen. 2 Säädä ohjain lisättävän paperin koon mukaan. Pikaopas Monisyöttölaitteen täyttö 1 Avaa monisyöttölaite. Paperin lisääminen Lokeroiden täyttäminen VAARA KAATUMISVAARA: Voit vähentää laitteen epävakauden riskiä lisäämällä jokaisen alustan erikseen.

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla SSID:n

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla Sivu 1/6 Yhteysopas Tuetut käyttöjärjestelmät Software and Documentation -CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008

Lisätiedot

ABCDE ABCDE ABCDE. Tulostuslaatuopas. Tulostuslaatuongelmien selvittäminen. Epätasainen tulostusjälki. Tulostuslaatuopas

ABCDE ABCDE ABCDE. Tulostuslaatuopas. Tulostuslaatuongelmien selvittäminen. Epätasainen tulostusjälki. Tulostuslaatuopas Sivu 1/8 Tulostuslaatuopas Monet tulostuslaatuongelmat voidaan ratkaista vaihtamalla tulostustarvike tai huoltotarvike, jonka käyttöikä on päättymässä. Tarkista tulostimen tarvikkeen tila ohjauspaneelista.

Lisätiedot

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0 TRUST GAMER KIT PCI Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Gamer Kit PCI -tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tarvitaan jonkin verran kokemusta tietokoneista.

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

WorkCentre C226 Verkkoliitäntäopas

WorkCentre C226 Verkkoliitäntäopas Tarkoitus: WorkCentre C226 Verkkoliitäntäopas Näiden ohjeiden avulla voidaan tarvittaessa muokata tulostimen verkkoasetuksia koneen käyttöpaneelista. Lisää tietoja on koneen käyttöoppaissa. Huom: Verkonvalvojan

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Tulostusongelmien ratkaiseminen

Tulostusongelmien ratkaiseminen 1 Käyttöpaneelin näyttö on tyhjä, tai siinä näkyy vain vinoneliöitä. Työt eivät tulostu. Tulostimen testaus epäonnistui. Tulostin ei ole valmis vastaanottamaan tietoa. Määritetty vastaanottoalusta on täynnä.

Lisätiedot

Valotuslasi. 1. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten.

Valotuslasi. 1. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten. Xerox WorkCentre 9/9 -monitoimitulostin Kopioiminen. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten. Laske syöttölaite alas.. Peruuta mahdolliset

Lisätiedot

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Pikaopas M570 USB-pikatulostus 1. Liitä USB-asema laitteen etupaneelin USBporttiin. 2. USB-flash-asema-valikko avautuu. Selaa vaihtoehtoja nuolipainikkeilla. Tulosta asiakirja

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Pika-asennusohje. Versio 1.0

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Pika-asennusohje. Versio 1.0 56K ESP-2 MODEM Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu modeemin 56K ESP-2 Modem käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tai käytössä ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 407947-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Tulostimen käyttöohje

Tulostimen käyttöohje Käyttöohjeet Tulostimen käyttöohje 1 2 3 4 5 Laitteen valmistelu Tulostinohjaimen asetukset Muita tulostustoimintoja Laitteen toiminnot ja asetukset Liite Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen

Lisätiedot

Pikaohje DX-C200. Nimet ja sijainnit. Kopiointi. Skannaus. Faksaus. Vianmääritys. Paperitukosten poistaminen. Värikasetit

Pikaohje DX-C200. Nimet ja sijainnit. Kopiointi. Skannaus. Faksaus. Vianmääritys. Paperitukosten poistaminen. Värikasetit DX-C200 Pikaohje Nimet ja sijainnit Kopiointi Skannaus Faksaus Vianmääritys Paperitukosten poistaminen Värikasetit Lue ohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se helposti saatavilla

Lisätiedot

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto Jos pyydät Lexmarkin asiakastukikeskukselta apua tulostusongelman ratkaisemisessa, sieltä saatetaan ohjata sinut vianmääritystilan avulla muuttamaan oletusasetuksia (esimerkiksi ottamaan käyttöön PPDS-tiedostojen

Lisätiedot

Paperin koon määrittäminen

Paperin koon määrittäminen Lisävarusteena saatava painavan tulostusmateriaalin lokero korvaa lokeron 1. Ohjeet lokeron 1 irrottamisesta ja asentamisesta ovat kohdassa Lokeron 1 vaihtaminen. Raskaan tulostusmateriaalin lokero on

Lisätiedot

Trust PhotoCam LCD 2300 PHOTOCAM LCD Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust PhotoCam LCD 2300 PHOTOCAM LCD Pika-asennusohje. Versio 1.0 PHOTOCAM LCD 2300 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust PhotoCam LCD 2300 -tuotteen käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

Quha Zono. Käyttöohje

Quha Zono. Käyttöohje Quha Zono Käyttöohje 2 Virtakytkin/ merkkivalo USB-portti Kiinnitysura Tervetuloa käyttämään Quha Zono -hiiriohjainta! Tämä käyttöohje kertoo tuotteen ominaisuuksista ja opastaa laitteen käyttöön. Lue

Lisätiedot

Windows Vista /Windows 7 - asennusopas

Windows Vista /Windows 7 - asennusopas Windows Vista / 7 - asennusopas Laite on asetettava käyttövalmiiksi ja sen ohjain on asennettava ennen laitteen käyttöä. Ohjeet löydät pika-asennusoppaasta sekä tästä Windows Vista / 7 -asennusoppaasta.

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD

TRUST WIRELESS KEYBOARD TRUST WIRELESS KEYBOARD Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard -tuotteen käyttäjille. Ota ongelmatilanteissa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

w4g Kotimokkula käyttöopas

w4g Kotimokkula käyttöopas w4g Kotimokkula käyttöopas 4G Kotimokkula on huippunopea reititin, jonka avulla voit liittää laitteita internetiin WLAN-verkkoa tai. Mukavin tapa käyttää Kotimokkulaa on liittää tietokone, matkapuhelin

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 404159-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

Windows Vista -asennusopas

Windows Vista -asennusopas Windows Vista -asennusopas Laite on asetettava käyttövalmiiksi ja sen ohjain on asennettava ennen laitteen käyttöä. Ohjeet löydät pika-asennusoppaasta sekä tästä Windows Vista -asennusoppaasta. Vaihe 1

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard & Mouse -tuotteiden käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä

Lisätiedot

Kiinnitysyksikön vaihtaminen

Kiinnitysyksikön vaihtaminen Tulostin tarkkailee kiinnitysyksikön kuntoa. Kun kiinnitysyksikön käyttöikä lähestyy loppuaan, tulostimen näytössä näkyy 80 Kiinnitysyksikkö kulunut loppuun -ilmoitus. Tämä osoittaa, että kiinnitysyksikkö

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SHARP MX-M1100

Käyttöoppaasi. SHARP MX-M1100 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA CF9001

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA CF9001 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle KONICA MINOLTA CF9001. Löydät kysymyksiisi vastaukset KONICA MINOLTA CF9001 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SHARP MX-M260

Käyttöoppaasi. SHARP MX-M260 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle SHARP MX-M260. Löydät kysymyksiisi vastaukset SHARP MX-M260 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

TRUST SIGHT FIGHTER VIBRATION FEEDBACK & PREDATOR QZ 500

TRUST SIGHT FIGHTER VIBRATION FEEDBACK & PREDATOR QZ 500 TRUST SIGHT FIGHTER VIBRATION FEEDBACK & PREDATOR QZ 500 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Sight Fighter Vibration Feedback - ja Predator QZ 500 - tuotteiden

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Pro 57 UM/S Setelilaskuri

Pro 57 UM/S Setelilaskuri Pro 57 UM/S Setelilaskuri Turvallisuusohjeet ja huoltoa koskevat säännökset Lue tämä käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa Laite pitää asentaa tasaiselle vaakasuoralle alustalle, pois vedestä ja vaarallisia

Lisätiedot

T-Cam IPC800 HD valvontakamera

T-Cam IPC800 HD valvontakamera T-Cam IPC800 HD valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen... 2 Asetusten nollaus...

Lisätiedot

1 Käyttöönotto LTE/3G/2G

1 Käyttöönotto LTE/3G/2G 1 Käyttöönotto LTE/3G/2G Vaihe 1: Asentaminen: SIM -kortti 1. Liu'uta korttipaikan suojus pois. 2. Työnnä SIM-kortti korttipaikkaan. Varmista, että SIM-kortin viistetty reuna on kohdistettu korttipaikan

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Klikkaa sitä Windows-versiota, jonka haluat kopioida USB-tikulle, niin pääset suoraan oikeaan oppaaseen. Windows

Lisätiedot

Laitteiston käyttöönotto-opas

Laitteiston käyttöönotto-opas Pakkauksesta poistaminen Poista kaikki pakkausmateriaalit. Tämän oppaan kuvat ovat samantyyppisen mallin kuvia. Ne saattavat erota omasta mallistasi, mutta laitteiden käyttötavoissa ei ole eroa. Tuotteen

Lisätiedot

DNA Mokkula 4G LTE WLAN S

DNA Mokkula 4G LTE WLAN S PIKAOPAS DNA Mokkula 4G LTE WLAN S Virtapainike Navigaatiopainike WPS-painike LCD-näyttö Ulkoisen antennin liitin Micro USB-portti Paketin sisältö Mokkulan lisäksi: Litium-ioniakku Seinälatausadapteri

Lisätiedot

3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP

3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3.1 Laajakaistaliittymän asetusten tarkistus / Windows XP Seuraavien ohjeiden avulla tarkistat Windows XP -käyttöjärjestelmien asetukset ja luot Internet-yhteyden.

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Laitteen ensimmäinen käyttöönotto 1. Aseta SIM-kortti laitteen pohjaan pyötätuen takana olevaan SIM-korttipaikkaan 2. Aseta mukana tullut ethernetkaapeli tietokoneen

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200 Pikaopas Powerline 1200 + lisäpistorasia Malli PLP1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION ELITE M9000. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION ELITE M9000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja:

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: AirPrint-opas Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Versio A FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP deskjet 970c http://fi.yourpdfguides.com/dref/899986

Käyttöoppaasi. HP deskjet 970c http://fi.yourpdfguides.com/dref/899986 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Finnish KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Lue nämä ohjeet ja noudata niitä ennen kuin käytät laitetta. SOITTIMEN YLEISKATSAUS 1 2 3 10 8 4 5 6 9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 15 19 20 SÄÄTIMIEN

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Paperitukosten selvittäminen. Paperitukosalueiden löytäminen. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys.

Paperitukosten selvittäminen. Paperitukosalueiden löytäminen. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Jos valitset tulostusmateriaalin huolellisesti ja lisäät sen tulostimeen oikein, ei paperitukoksia pitäisi juuri syntyä. Jos tukoksia kuitenkin syntyy, toimi tässä jaksossa selostettujen ohjeiden mukaan.

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Pikaopas M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Pikaopas M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Pikaopas M575 Tallennetun työn tulostaminen Seuraavien ohjeiden mukaan toimimalla voit tulosta laitteen muistiin tallennetun työn. 1. Selaa ohjauspaneelin aloitusnäytössä

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Yleiset asetukset. Käyttöohjeet

Yleiset asetukset. Käyttöohjeet Käyttöohjeet Yleiset asetukset 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Laitteen kytkeminen Järjestelmäasetukset Kopiokoneen/asiakirjapalvelimen asetukset Faksin asetukset Tulostimen asetukset Skannerin asetukset Osoitteiden

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE ASENNUSOPAS PAKKAUKSEN SISÄLTÖ Wireless AC1200 Dual Band Access Point Huomaa: Kaksi irrotettavaa antennia. 12 V, 1A ULKOINEN VIRTALÄHDE (SISÄLTÄÄ

Lisätiedot

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi. 3. Aseta valokuva/asiakirja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Käyttäjän opas. Aluksi. Tulostaminen. Vianmääritys. Kulutustarvikkeiden täyttäminen ja vaihtaminen

Käyttäjän opas. Aluksi. Tulostaminen. Vianmääritys. Kulutustarvikkeiden täyttäminen ja vaihtaminen Käyttäjän opas Aluksi Tulostaminen Vianmääritys Kulutustarvikkeiden täyttäminen ja vaihtaminen Lisätietoja aiheista, joita ei tässä oppaassa käsitellä, saat laitteen mukana tulleen CD-levyn HTML/PDF-tiedostoista.

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0 Voodoo Dragon 2 Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

STELLARIUM KÄYTTÖOHJE

STELLARIUM KÄYTTÖOHJE Järjestelmävaatimukset: Windows (XP, Vista, 7) DirectX 9.x ja uusin ServicePack tai MacOS X 10.3.x (tai suurempi), 3D-grafi ikkkortti ja OpenGL-tuki, min. 512 MB RAM, 1 GB vapaata levytilaa. ASENNUS Asennus

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC http://fi.yourpdfguides.com/dref/863340

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC http://fi.yourpdfguides.com/dref/863340 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC käyttöoppaasta

Lisätiedot

Emolevyn kannen poistaminen

Emolevyn kannen poistaminen Aiemmin asennetut muisti- ja liitäntäkortit voidaan helposti poistaa seuraavilla sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. 1 Katkaise tulostimen virta. 2 Irrota virtajohto. 3 Irrota rinnakkais- tai Ethernet-kaapeli

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

1 KÄYNNISTÄ MD-3100 USB ADSL MODEM. Tuotetiedot

1 KÄYNNISTÄ MD-3100 USB ADSL MODEM. Tuotetiedot Tuotetiedot A B C D A. Virtavalo (palaa: USB-yhteys ja tietokone ovat käytössä / ei pala: ei yhteyttä tai tietokoneeseen ei tule virtaa. B. ADSL LINK -merkkivalo (vilkkuu: ADSL-linjaa haetaan / palaa yhtäjaksoisesti:

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot