VUOSIKOKOUS. OAJ Keski-Suomi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKOKOUS. OAJ Keski-Suomi 31.3.2015"

Transkriptio

1 VUOSIKOKOUS OAJ KeskiSuomi

2 Hyvät OAJ KeskiSuomen jäsenet Menossa on alueyhdistyksemme kahdeksas toimintavuosi. Kehitys kasvatuksen ja koulutuksen alalla ei tänä eikä viime vuonna ole ollut suotuisaa. Erityisesti valtiovallan toimet, kasvatuksen ja koulutuksen resurssien rajut leikkaukset, ovat olleet puheenaiheena koulumaailmassa. Koulutuksen arvostus yhteiskunnassa on ikävä kyllä alamaissa. Se pitää saada nousemaan muuten yhteiskunnallamme ei ole tulevaisuutta. Tämän tavoitteen saavuttamista OAJ KeskiSuomi pyrkii kaikin keinoin tukemaan. Vuosi 05 on eduskuntavaalivuosi. Tämän vuoden kevätkauden keskeisin toimintaalueemme on eduskuntavaalivaikuttaminen. Haluamme, että koulutus nousee tärkeäksi vaaliteemaksi KeskiSuomessa ja koko Suomessa. Tänä keväänä nelivuotisen toimintakautensa päättävän hallituksen tavoitteena on Suomi maailman osaavin kansa vuonna 00. Siinä on hyvä perintö seuraavalle hallitukselle. Käytännön toimien ja päätösten tulee olla tämän tavoitteen mukaisia. Tulevilta kansanedustajilta toivomme kaukonäköisyyttä päätöksenteossa sekä kykyä olla tuijottamatta liikaa vain seuraavan vuoden budjettiin. Koulutukseen sijoittaminen on sijoittamista tulevaisuuteen. Suomessa tarvitaan rakenteellisia uudistuksia, mutta hyvin valmisteltuina. Soteratkaisun kariutumi Taustakuva Elina Kunnela nen on erittäin valitettava asia, myös kasvatuksen ja koulutuksen kannalta. Toisen asteen koulutuksen rakenteellinen uudistaminen näyttää myös raukeavan, ainakin nykyisen hallituksen esittämässä muodossa. Joka tapauksessa toisen asteen koulutusta on kehitettävä keskeistä tässä kehittämisessä on koulutuksen alueellisen saavutettavuuden ja koulutuksellisen tasaarvon turvaaminen. Korkeaasteen koulutuksessa OAJ kannattaa duaalimallia: ammattikorkeakouluilla ja yliopistoilla on oma, toinen toistaan täydentävä tehtävänsä koulutusjärjestelmässämme. Yhteistyötä eri koulutusväylien kesken niin toisella kuin korkeaasteellakin tulee edelleen kehittää. Taas kerran tulevaisuuteen on kaikesta huolimatta uskottava. Meidän tehtävämme on jatkaa työtä paremmin toimivan kasvatus ja koulutusjärjestelmän puolesta ja samalla paremmin toimivan yhteiskunnan puolesta. Terveisin puheenjohtaja, OAJ KeskiSuomi 3

3 OAJ:n KeskiSuomen alueyhdistys ry. OAJ:n aluetoimisto, Järjestöjen talo, 4. krs Kalevankatu 4, 4000 Jyväskylä Kokouskutsu OAJ:n KeskiSuomen alueyhdistys ry Esityslista OAJ KeskiSuomen yhdistyksille ja vuosikokousedustajille Sääntömääräinen vuosikokous OAJ KeskiSuomi ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään tiistaina klo 8 Agorassa (Mattilanniemi, Jyväskylä), valtakirjojen tarkastus klo Ruokailu alkaa klo 7 Agorassa, ravintola Piatossa.. I Kokouksen järjestäytyminen Vakuutusyhtiö Turvalla on Agoran aulassa ennen kokousta infopiste, jossa Turvan KeskiSuomen yhteyspäällikkö Kari Hytösen kanssa voi keskustella vakuu / tusasioista. Lisäksi Kari Hytönen esittelee kokouksen alussa Turvan ja OAJ:n vakuutusyhteistyötä. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Paikallisyhdistyksellä ja OAJ KeskiSuomen jäsenyhdistyksellä on oikeus lähettää kokoukseen yksi äänivaltainen edustaja jokaista alkavaa viittäkymmentä (50) jäsentä kohti. Kokouksen avaaminen. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen PÄÄTÖSESITYS: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Eri paikallisyhdistysten ja jäsenyhdistysten jäsenmäärien edellyttämät edustajamäärät (OAJ:n tilasto 3..04): 3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen PÄÄTÖSESITYS: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. Paikallis/jäsenyhdistys Hankasalmi Joutsa Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu jäseniä/edustajia 79/ 59/ 85/6 8/ 56/ 46/3 jäseniä/ edustajia 34/ 57/ 87/ 49/9 454/9 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PÄÄTÖSESITYS: Kokouskutsu on lähetetty postitse yhdistyksille Yhdistyksen sääntöjen mukaan kutsu yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen on toimitettava vähintään neljätoista (4) päivää ennen kokousta jäsenyhdistyksille lähetettävillä kutsukirjeillä. Kokousmateriaali on julkaistu myös OAJ KeskiSuomen verkkosivuilla osoitteessa Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kinnula Kivijärvi Konnevesi 30/ 3/ 39/ 45/ 3/ 76/4 5. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen PÄÄTÖSESITYS: Päätetään vahvistaa esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Kuhmoinen Kyyjärvi Laukaa Multia Muurame Petäjävesi Pihtipudas Saarijärvi 8/ 8/ 308/7 6/ 74/4 79/ 59/ 46/3 Paikallis/jäsenyhdistys Toivakka Uurainen Viitasaari Äänekoski AO KeskiSuomi JAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun opettajayhdistys AJO OY JAMK Musiikin opettajat KeskiSuomen aikuisopettajat KeskiSuomen kaupan ja kulttuurin opettajat SKO KeskiSuomi Jyväskylän oay Jyväskylän yliopiston opetusalan YLLyhdistys KeskiSuomen lastentarhanopettajat KSOLLI Suomalaisen Konservatorion Opettajat TOOL Jyväskylä Paikallisyhdistykset ja jäsenyhdistykset antavat virallisille edustajille valtakirjan, jonka malli on tämän kutsun liitteenä. Kokouksessa toivotaan käytettävän ainoastaan tätä valtakirjamallia. 4 Kokouksen esityslista on kutsun liitteenä. Muu materiaali jaetaan kokouksen alussa. Tervetuloa! YHTEENSÄ II 5/3 39/8 39/5 533/ 80/ 50/ 5/ 537/ OAJ KeskiSuomi ry:n hallitus Juha Paananen puheenjohtaja Varsinaiset kokousasiat 6. Kertomus toiminnasta 04 PÄÄTÖSESITYS: Käsitellään hallituksen kertomus toiminnasta vuodelta Vuoden 04 tilit, toiminnantarkastajien lausunto sekä vuoden 04 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen PÄÄTÖSESITYS: Todetaan tilit vuodelta 04 käsitellyiksi sekä päätetään vahvistaa tilinpäätös vuodelta 04 ja myöntää vastuuvapaus hallitukselle. 8. Toimintasuunnitelma 05 PÄÄTÖSESITYS: Päätetään hyväksyä hallituksen esittämä toimintasuunnitelma vuodelle 05. 5

4 6 9. Hallituksen kokouspalkkiot ja matkakorvaukset sekä toiminnantarkastajien palkkio 04 PÄÄTÖSESITYS: Päätetään hallituksen kokouspalkkiot ja toiminnantarkastajien palkkiot ja korvaukset vuodelle 05 seuraavasti: hallituksen jäsenille kokouspalkkio 0 e/ kokous, pois lukien puheenjohtaja ja muut mahdolliset alueyhdistyksen ydintoimijat sihteeri, taloudenhoitaja, jaosten ja ryhmien puheenjohtajat, alueasiamies, joille ei makseta kokouspalkkiota, ja matkakorvaukset valtion virkaehtosopimuksen mukaan sekä toiminnantarkastajien palkkiot laskun mukaan. 0. Jäsenmaksu 06 PÄÄTÖSESITYS: Päätetään jäsenyhdistysten henkilöjäseniltä tai niiden alayhdistysten henkilöjäseniltä kannettavien jäsenmaksujen suuruudeksi vuodelle 06 0,0 % kokonaispalkasta.. Talousarvio 05 PÄÄTÖSESITYS: Päätetään hyväksyä hallituksen esittämä talousarvio vuodelle 05.. Hallituksen jäsenten valinta eronneiden tilalle PÄÄTÖSESITYS: Valitaan.4.05 alkaen toimintakauden loppuun hallituksen varsinaiset jäsenet hallituksesta eronneiden Jari Poikolaisen ja Katriina Vikströmin tilalle sekä tarvittaessa varajäsenet. 3. Toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat 06 PÄÄTÖSESITYS: Valitaan toiminnantarkastaja tarkastamaan vuoden 06 tilejä ja hallintoa (vuonna 05 toiminnantarkastajana toimii KHTyhteisö Ernst & Young). 4. Muut asiat PÄÄTÖSESITYS: Ei muita asioita. Kokouksen päättäminen 5. OAJ:n KeskiSuomen alueyhdistys ry:n hallitus Juha Paananen puheenjohtaja Muistiinpanoille 7

5 LTOjaosto Kertomus toiminnasta 04 Johdanto Hallitus Hallituksen puheenjohtajana toimi koko vuoden Juha Paananen. Hallituksen jäseniä kevätkokoukseen 3.3. saakka olivat Sinikka Blom (henkilökohtainen varajäsen Maritta Heliö), Mirja Hallikainen (Pasi Manninen), Marja HänninenHelin (Pertti Kabris), Petteri Juvonen (Vesa Leinonen), Timo Karla (Heli Arnberg), Timo Korhonen (Arto Vettenranta), Pirjo Liimatainen (Timo Palmu), Juha Merikoski (Tuula Hirvonen), Jouni Miettunen (Marita HintsaSillgren), Kirsi Pehkonen (Tuula Liukkonen), Tamara Pekkarinen (Jenni Forsén), Risto Peltonen (Heli Vuorinen), Jari Poikolainen (Jukka Hella), Katja Poikolainen (Katja Poranen), Hannu Reijonen (Heidi Mäkelä), Päivi Ruotsalainen (Inkeri Laaksonen), Liisa Räsänen (Minna Manninen) ja Katriina Vikström (Ismo Hannula). Kevätkokouksessa hallituksen jäseniksi valittiin Mirja Hallikainen (henkilökohtainen varajäsen Pasi Manninen), Timo Karla (Sanna Satosaari), Vesa Leinonen (Pekka Patinen), Tuula Leppäkari (Jari Matikainen), Pirjo Liimatainen (Tamara Pekkarinen), Juha Merikoski (Tuula Hirvonen), Jouni Miettunen (Petteri Juvonen), Ulla Maija Nyman (Katja Kätkä), Johanna Pietilä (Jukka Hella), Jari Poikolainen (Pertti Kabris), Katja Poikolainen (Katja Poranen), Anna Roikonen (Asko Parkkinen), Paula SavolainenJärvinen (Sinikka Blom) ja Katriina Vikström (Päivi Ruotsalainen). Kokouksiin on kutsuttu myös alueasiamies ja OAJvaltuutettu Jouko Salo, edunvalvontaryhmän puheenjohtaja, OAJ:n hallituksen jäsen ja OAJvaltuutettu Petri Kääriäinen, kulttuurivastaava ja OAJvaltuutettu Birgitta Mannila, kauden OAJvaltuutetut Anneli Herranen, Marja HänninenHelin, Anne Kolehmainen, Erja Kosonen, Asko Parkkinen ja Paula SavolainenJärvinen omalla kaudellaan ja kauden OAJvaltuutetut Marja HänninenHelin, Erja Kosonen, Asko Parkkinen ja Pasi Repo omalla kaudellaan, sihteeri ja tiedotusryhmän puheenjohtaja Anu Kunnela, taloudenhoitaja Jukka Lummelahti, liikuntavastaava Eero Heikkinen, Opinkirjoyhteyshenkilö Tuula Leppäkari, toimistosihteeri Mervi Raitala ja kaksi Suomen Opettajiksi Opiskelevien Liitto SOOLin edustajaa kulloinkin seuraavista: Saara Eloranta, Paula Fågel, Linda Lähdesmäki, Reetta Kaleva ja Viola Penttinen. Hallitus on kokoontunut 5.., 8.3., 4.4., 3.4.,.5., 9.8.,.0. ja 6.., yhteensä kahdeksan kertaa. Työvaliokunta Työvaliokunnan jäseninä ovat ennen vuosikokousta 3.3. olleet puheenjohtaja Juha Paananen, ensimmäinen varapuheenjohtaja Timo Korhonen, toinen varapuheenjohtaja Kirsi Pehkonen, kolmas varapuheenjohtaja Juha Merikoski, taloudenhoitaja Jukka Lummelahti, koulutusryhmän puheenjohtaja Marja HänninenHelin, edunvalvontaryhmän puheenjohtaja Petri Kääriäinen, sihteeri ja tiedotusryhmän puheenjohtaja Anu Kunnela ja toimistosihteeri Mervi Raitala. Kevätkokouksen jälkeen työvaliokunnan jäseniä ovat olleet puheenjohtaja Juha Paananen, ensimmäinen varapuheenjohtaja Paula SavolainenJärvinen, toinen varapuheenjohtaja Timo Karla, kolmas varapuheenjohtaja Juha Merikoski, ysijaoston puheenjohtaja Mirja Hallikainen, koulutusryhmän puheenjohtaja Marja HänninenHelin, sihteeri ja tiedotusryhmän puheenjohtaja Anu Kunnela, edunvalvontaryhmän puheenjohtaja Petri Kääriäinen, taloudenhoitaja Jukka Lummelahti, alueasiamies Jouko Salo ja toimistosihteeri Mervi Raitala. Työvaliokunta on kokoontunut kolme kertaa: 0.., 6.9. ja.. Lastentarhanopettajien jaoston jäseninä ovat olleet vuosikokoukseen 3.3. asti Raija Ahola, Heli Arnberg, Terhi Ek, Satu Jokilahti, Timo Karla, Tuula Liukkonen, Asko Parkkinen, Kirsi Parkkinen (sihteeri), Kirsi Pehkonen (puheenjohtaja ja kokousjärjestelijä), Annika Rekonen ja Anna Roikonen. Vuosikokouksen jälkeen jaostoon ovat kuuluneet Raija Ahola, Terhi Ek, Timo Karla (puheenjohtaja), Asko Parkkinen, Kirsi Parkkinen (sihteeri), Annika Rekonen, Anna Roikonen, Sanna Satosaari ja Hanna Saarimäki. Jaosto on kokoontunut yhdessä KeskiSuomen Lastentarhanopettajat ry:n hallituksen kanssa 6.5., 9.9. ja 5.., muutoin 6.., 7.., 5.3., 8.4. ja 4.., yhteensä siis kahdeksan kertaa. OAOjaosto Kevätkokoukseen 3.3. saakka jaostossa ovat toimineet puheenjohtaja Timo Korhonen ja jäsenet Sinikka Blom, Keijo Koskenmäki, Anu Kunnela (sihteeri), Hannele Lindstrand, Pekka Natunen (kokousjärjestelijä), Ulla Maija Nyman, Päivi Ruotsalainen, Arto Vettenranta ja Katriina Vikström. Kevätkokoukseen jälkeen jaoston kokoonpano on ollut seuraava: puheenjohtaja Paula SavolainenJärvinen, jäsenet Sinikka Blom, Maritta Heliö, Keijo Koskenmäki, Anu Kunnela (sihteeri), Katja Kätkä, Hannele Lindstrand, Pekka Natunen (kokousjärjestelijä), Ulla Maija Nyman, Päivi Ruotsalainen, Timo Tourunen ja Arto Vettenranta. Kokouksiin on kutsuttu pääluottamusmiehet ja ammatilliset OAJvaltuutetut sekä tarpeen mukaan muitakin. Jaosto on kokoontunut kahdeksan kertaa: 7.., 6..,.3., 8.4., 4.5.,.8., 5.9. ja 4.. YLLjaosto Jaoston jäseninä ovat olleet Juha Merikoski (puheenjohtaja), Joachim Böger, Erja Kosonen, Pekka Lumela, Antti Lokka, Panu Moilanen, Auli Poutanen (varapuheenjohtaja), Kirsi Saurén, Jaana Toomar ja UllaMaija Valleala. Varajäseniä ovat olleet Petri Kuhmonen ja Tuula Hirvonen. Kokoukset pidettiin3.., 0.., 6.3., 8.4., 9.5., 8.8., 9.9, 8.0. ja 4.., yhteensä yhdeksän kokousta. YSIjaosto Jaoston jäseninä ovat alkuvuodesta toimineet Jari Poi kolainen (puheenjohtaja), Mirja Hallikainen, Eero Heikkinen, Marita HintsaSillgren, Marja HänninenHelin, Petteri Juvonen (sihteeri), Nina Kaarre (kokousjärjestelijä), Pertti Kabris, Anne Kolehmainen, Petri Kääriäinen, Tuula Leppäkari, Pirjo Liimatainen, Jukka Lummelahti, Minna Manninen, Pasi Manninen, Jouni Miettunen, Katja Poikolainen, Juha Paananen, Timo Palmu, Tamara Pekkarinen, Siru Pyhälahti, AnnaKaisa Pölkki, Hannu Reijonen, Liisa Räsänen, Jouko Salo ja Ahti Tervonen. Kevätkokouksen jälkeen jaostossa ovat toimineet Mirja Hallikainen (puheenjohtaja), Sanna Björn, Riitta Harjula, Eero Heikkinen, Jukka Hella, Marita HintsaSillgren, Marja HänninenHelin, Petteri Juvonen, Nina Kaarre (kokousjärjestelijä), Pertti Kabris, Anne Kolehmainen, Annika Kolehmainen, Petri Kääriäinen, Kalle Lehtinen, Vesa Leinonen, Tuula Leppäkari, Pirjo Liimatainen, Jukka Lummelahti, Pasi Manninen, Jari Matikainen, Jouni Miettunen, Juha Paananen, Pekka Patinen, Tamara Pekkarinen, Johanna Pietilä (sihteeri), Jari Poikolainen (varapuheenjohtaja), Katja Poikolainen, Siru Pyhälahti, AnnaKaisa Pölkki ja Jouko Salo. Jaosto on kokoontunut viisi kertaa: 3.3., 0.4., 5.5., 6.8., 8.0. ja.. Edunvalvontaryhmä Edunvalvontaryhmä on toiminut edelleen ns. dynaamisen toimintatavan perusteella: perusryhmässä on yksi edustaja kustakin neljästä opettajaryhmästä ja kussakin tapauksessa tarvittava määrä asiantuntijoina asianosaisia tai muita tukea tarvitsevia. Ryhmään ovat kuuluneet koko vuoden vakinaisina jäseninä Petri Kääriäinen puheenjohtajana, Erja Kosonen (YLL), Jukka Lummelahti (YSI), Asko Parkkinen (LTO) ja Arto Vettenranta (OAO), sekä jokaiseen kokoukseen kutsuttuina OAJ KeskiSuomen puheenjohtaja Juha Paananen ja alueasiamies Jouko Salo. Ryhmä on kokoontunut4.., 0.., 4.4.,.5., 7.8.,.0. ja 4.., yhteensä seitsemän kertaa. Koulutusryhmä Ryhmään ovat kuuluneet vuonna 04 Marja HänninenHelin puheenjohtajana, Pirjo Liimatainen (YSI), Anna Roikonen (LTO), Päivi Ruotsalainen (OAO) ja UllaMaija Valleala (YLL). Koulutusryhmän kokouksiin on kutsuttu toimistosihteeri Mervi Raitala, taloudenhoitaja Jukka Lummelahti, alueasiamies Jouko Salo ja alueyhdistyksen puheenjohtaja Juha Paananen. 9

6 Kokouksia pidettiin.0. ja 0.. (tämä yhdessä tiedotusryhmän kanssa). Lisäksi koulutus ja tiedotusryhmien puheenjohtajat kokoontuivat 6.8. Tiedotusryhmä Tiedotusryhmän jäseninä ovat olleet Anu Kunnela puheenjohtajana, Petteri Juvonen (YSI), Antti Lokka (YLL), Ulla Maija Nyman (OAO) ja Kirsi Parkkinen (LTO) kevätkokoukseen 3.3. saakka. Kevätkokouksen jälkeen OAOlainen jäsen on ollut Sinikka Blom ja toinen ysiläinen jäsen Johanna Pietilä. Ryhmä on kokoontunut 0.., 9.5., 9.0. ja 0.. (viimeksi yhdessä koulutusryhmän kanssa). Aluetoimisto Toimitilan käyttö kerros 5. kerros OAJ KeskiSuomi yhteensä 3 yhteensä 38 hallitus työvaliokunta edunvalvontaryhmä koulutusryhmä tiedotusryhmä seminaarit palaverit vaalit muut LTOjaosto OAOjaosto YSIjaosto Jyväskylän opettajien ammattiyhdistys Uusi insinööriliitto Jyvässeudun senioriopettajat Jyväskylän kaupunki KeskiSuomen kieltenopettajat Muut yhteensä 6 yhteensä KEOS Akava KeskiSuomi JHL 0* JHL 03* opettajayhdistykset Kiinteistö Oy Jyväskylän Järjestöjen talo KoneCranes* 0 Yhteensä 66 tilaisuutta 75 tilaisuutta *laskutettu Parhaat voimat opetusalalla. Koulutusrakenteiden hallittua kehitystä Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenneuudistuksen suunnittelun seuraaminen ja siihen vaikuttaminen on ollut yksi merkittävimpiä tehtäviä viime vuonna. Samaten työaikakokeilujen valmisteleminen on ollut työllistävää. Koulutusrakenteissa on pantu merkille yhtenäiskoulujen ja yksityisten päivähoitopaikkojen lisääntyminen.. Palkalla vetovoimaa ja arvostusta opettajan työhön Alueasiamies on tehnyt kunnille tvajärjestelmien kartoituksen. Henkilökohtaisen lisän käyttöönottoa myös opetussektorilla on edistetty osana koulutus ja järjestötilaisuuksia. Alueellisen yhteistyön lisäämiseksi on perustettu kuntien ja kaupunkien pääluottamusmiesten sähköpostilista.alueyhdistys on pyrkinyt saamaan ns. kahden tutkinnon opettajien palkkauksen tasevertaiseksi apulaisoikeuskanslerin lausunnon mukaan. 3. Korkeatasoinen opettajankoulutus Suomen Opettajiksi Opiskelevien Liitto SOOL ry:n kanssa on ollut vankkaa yhteistyötä. Alueyhdistyksen edustajat ovat käyneet kouluttamassa tulevia opettajia ja esittelemässä heille ammattiyhdistystoimintaa, esimerkiksi Jyväskylän ammattikorkeakoululla Opettajuuden hallittua muutosta Alueasiamies on kartoittanut mm. joulujuhlien järjestämistapaa sekä juhlien aikaisia lomautuksia. OAJ KeskiSuomi painottaa edelleen, että myös opettajien täydennyskoulutuksen ja asiantuntijatyön on kuuluttava työajalle. Virkamuutoksia tehtäessä ja tehtävän vaativuuden oleellisesti muuttuessa on huolehdittava tehtäväkuvauksen ja tehtäväkohtaisen palkan tarkistamisesta. Alueyhdistys on ollut mukana KEOS 05 tapahtuman (Keskisuomalainen kasvatus ja opetusalan osaaminen) pohja ja suunnittelutyössä. 5. Koulutuksella hyvinvointia ja kestävää kehitystä Alueyhdistys on tuonut esiin koulutuksen merkitystä suomalaisen yhteiskunnallisen hyvinvoinnin perustana. Koulutukseen panostamalla yhteiskunta voi vaikuttaa ennalta ehkäisevästi niihin asioihin, jotka tulevaisuudessa muuten johtaisivat eitoivottuun kehitykseen, mm. nuorten syrjäytymiseen. Alueyhdistys on esittänyt huolensa tuntimäärien vähentämisestä ja ryhmäkokojen kasvattamisesta johtuvasta eriarvoistumisesta. Alueyhdistys on jär 0 jestänyt oppilas ja opiskelijahuoltolakikoulutusta jäsenille 6.9. ja työaikakoulutusta rehtoreille 8.4. ja 0.0. Kuntakohtaisilla kehityssuunnitelmilla ja koulujen laatukriteereillä pyritään takaamaan laadukas ja tehokas opetus. Opetuksen resursseihin on pyritty vaikuttamaan ennalta jo talousarvioita laadittaessa mm. järjestämällä keskustelutilaisuuksia päättäjien kanssa. On herätetty keskustelua valtiovallan koulutukseen kohdistamien leikkausten negatiivisista vaikutuksista yhteiskunnalle ja ihmisten hyvinvoinnille. Alueelliset luottamusmiespäivät on järjestetty Jyväskylässä ja alueelliset ytpäivät Seinäjoella, molemmat yhteistyössä Pohjanmaan alueyhdistyksen kanssa. Työnteon edellytykset kuntoon. Riittävät resurssit ja laadun turvaaminen Alueyhdistys on vastustanut kasvatuksen ja koulutuksen resurssien leikkauksia kaikilla koulutuksen asteilla. Resurssikeskustelulla on pyritty vaikuttamaan muun muassa tukiopetuksen oikeaaikaiseen järjestämiseen, suunniteltuihin tuntikehysleikkauksiin, yhdysluokkien avulla tapahtuvaan säästämiseen, sijaiskieltojen purkuun ja erityisopetukseen.alueyhdistys on tehnyt paikallisia, alueellisia ja valtakunnallisia aloitteita ja kannanottoja opetuksen resurssien riittävyyden turvaamiseksi sekä esitettyjen ja päätettyjen leikkausten perumiseksi tai kohtuullistamiseksi. Alueyhdistys on selvittänyt eri koulutuksenjärjestäjien taloudellista tilannetta ja antanut jäsenyhdistysten käyttöön talouden tunnuslukuja. Alueyhdistys on jakanut talousarviovaikuttamiseen rahoitusta jäsenyhdistyksille (Koulut kuntoon avustukset). Koulutuksenjärjestäjiin on vaikutettu taloudellisten resurssien turvaamiseksi. Keskisuomalaisia kansanedustajia on tavattu 0.3. ja 5.5. ensimmäisen tapaamisen teemana oli varhaiskasvatuslain valmistelu. Ammatillisen koulutuksen järjestäjiä on tavattu säännöllisesti. Koulutusalan keskisuomalaisille vaikuttajille järjestettiin tapaaminen Työtä työajalla On vaikutettu siihen, että opetussuunnitelmatyön korvaaminen on yhtenevää ja oikeudenmukaista. On myös kartoitettu esimerkiksi tetviikkojen (työelämään tutustuminen) järjestelyjä eri kunnissa. Vuosityöaikakokeiluita valmisteltiin sekä Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ammatilliseen

7 koulutukseen että Jyväskylän kaupungin perusopetukseen. Kaupungin osalta neuvottelut ovat olleet keskeytyneenä koko vuoden ytneuvottelujen takia. Kuntayhtymän osalta valmistelu keskeytyi syksyllä KT Kuntatyönantajien lomautuskannanottojen takia. Alueyhdistyksen edustajat ovat olleet mukana molempien kokeilujen ohjaus ja valmisteluryhmissä ja osallistuneet seminaareihin. Rehtorien työajan suunnitteluun ja seurantaan kehitettiin yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kanssa menettelytapoja. Mallia jaettiin paikallisyhdistysten käyttöön. 3. Ei lomautuksia, ei leikkauksia Usealla paikkakunnalla on käyty ytneuvotteluja. Lomautukset ja irtisanomiset on pyritty minimoimaan ja koulutuksenjärjestäjien lomautusaikeisiin on puututtu ripeästi. Joitain työnantajien tekemiä ratkaisuja on jouduttu viemään eteenpäin. Joutsan kunnan lomautuksia on käsitelty useita kertoja ja Joutsan paikallisyhdistystä on tuettu muun muassa alueasiamiehen ja puheenjohtajan toimesta paikan päällä käyden. Jyväskylän kotitalousoppilaitoksen opettajille pidettiin yhteistilaisuus ytmenettelystä. 4. Jäsenille oikeusturvaa Pääluottamusmiehille, luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille on järjestetty koulutusta. Vuoden aikana oikeusturvaa on haettu muun muassa työsopimusrikkomustapauksessa. Lomautuksen yhteydessä tapahtuneisiin sijaiskäytänteiden ja resurssien pienenemisestä johtuviin henkilöstön vähentämisiin on puututtu. OAJ:n johtava lakimies koulutti Saarijärvellä opettajia teemasta Opettajan oikeudet ja velvollisuudet. 5. Työhyvinvoinnin vahvistaminen turvallinen ja terveellinen ympäristö Alueyhdistys on useaan kertaan esittänyt huolensa terveellisten työskentelytilojen puolesta. Jäsenille on järjestetty työhyvinvointikoulutusta ja hyvinvointia lisääviä tapahtumia. Liikuntatoimikunta järjesti alueen opettajille liikuntatapahtumia. Lisäksi jäseniä kannustettiin osallistumaan myös Koululiikuntaliitto KLL:n valtakunnalliseen toimintaan. Liikuntatoimikuntaan kuuluivat puheenjohtaja Eero Heikkinen ja jäsenet Harri Helle, Ilpo Kuusela, Päivi Raatikainen ja Samuli Pentinniemi. Kulttuuritapahtumia oli jäsenille tarjolla useita pitkin vuotta. Kulttuurivastaavana toimi Birgitta Mannila. 6. Vahva ja osaava johtaminen Johtajien jaksamiseen on kiinnitetty huomiota työnkuvien muuttuessa. Yhteistyötä on tehty muiden alueyhdistysten kanssa, muun muassa ns. VäliSuomen alueyhdistysten kanssa tehtävää yhteistyötä on tiivistetty. Alueyhdistyksen toimintaa ohjaava toimintasuunnitelma on tehty OAJ:n strategian pohjalta. OAJ:n työhyvinvointiryhmä: jäsen Marja HänninenHelin, varajäsen Erja Kosonen Opettajien työttömyyskassa: hallituksen jäsen Marja HänninenHelin Vahva ja arvostettu järjestö. Vahva talous Alueyhdistyksen taloutta on hoidettu vuosikokouksen hyväksymän talousarvion ja toimintasuunnitelman mukaan. Hallitus on saanut koulutusta talousasioissa: hallituksen talousseminaari pidettiin 3.4. Yhdistyksen talousohjetta on valmisteltu. Yhdistyksen taloutta on hoidettu vahvistetun talousarvion mukaan. Tuloslaskelma ja tase ovat liitteenä. Taloudenhoitajana on toiminut Jukka Lummelahti. Opettajalehden toimitusneuvosto: Arto Vettenranta Senioritoimikunta: varajäsen Eeva Salmijärvi jäsen *** Akava KeskiSuomen aluejohtoryhmä: puheenjohtaja Tuula Peltonen, jäsen Juha Paananen; alueverkoston jäsen Paula SavolainenJärvinen Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO: hallituksen varajäsen Petri Kääriäinen; yliopistoneuvottelukunnan jäsen Tuula Hirvonen Koululiikuntaliitto KLL: hallituksen jäsen ja liikuntatoimikunnan jäsen Eero Heikkinen Lastentarhanopettajaliitto LTOL: hallituksen jäsen Asko Parkkinen; valtuuston puheenjohtaja Asko Parkkinen, varajäsen Timo Karla Kiinteistö Oy Jyväskylän Järjestöjen talo: hallituksen jäsen omistajayhteisöjen edustajana (huoneisto 35) Jari Poikolainen. Vahva vaikuttaja OAJ KeskiSuomi on ollut aktiivinen vaikuttaja ja käynyt keskusteluja maakunnan vaikuttajien kanssa eri tilaisuuksissa. OAJ:n ammatilliset opettajat OAO: hallituksen jäsen Birgitta Mannila, varajäsen Arto Vettenranta; viestintätyöryhmän jäsenet Birgitta Mannila ja Arto Vettenranta; toisen asteen ammatillisen peruskoulutuksen työryhmän jäsen Birgitta Mannila Alueyhdistyksen toimijat ja jäsenet ovat vaikuttaneet muissa tehtävissä seuraavasti: OAJ:n yleissivistävät opettajat OAJYSI: hallituksen jäsen Petri Kääriäinen OAJ:n valtuusto kaudella 00 04: LTO: Asko Parkkinen ja Kirsi Pehkonen; OAO: Anneli Herranen, Birgitta Mannila ja Paula SavolainenJärvinen; YLL: Erja Kosonen; YSI: Marja HänninenHelin, Anne Kolehmainen, Petri Kääriäinen, Juha Paananen ja Jouko Salo; kaudelle valittiin: LTO: Asko Parkkinen; OAO: Birgitta Mannila ja Pasi Repo; YLL: Erja Kosonen; YSI: Marja HänninenHelin, Petri Kääriäinen, Juha Paananen, Johanna Pietilä ja Jouko Salo. Yliopistojen opetusalan liitto YLL: hallituksen jäsenet Erja Kosonen ja Juha Merikoski 3. Järjestö ja palvelurakenteet kuntoon Uudet säännöt on otettu käyttöön..04. Uusien sääntöjen myötä on siirrytty yhden vuosikokouksen rytmiin. Ensimmäinen uusien sääntöjen mukainen vuosikokous pidettiin 3.3. OAJ KeskiSuomen puheenjohtaja ja alueasiamies ovat kutsuttuina käyneet paikallisyhdistysten tilaisuuksissa ja osallistuneet aluetoimijoiden neuvottelupäiviin ja tapaamisiin. Keväällä valittiin edustajat OAJ:n valtuustoon kaudelle Jäsenyhdistyksiä, jäseniä ja toimijoita aktivoitiin osallistumaan vaaleihin ehdokkaina ja äänestäjinä. Alueyhdistys tarjosi myös viestintäväyliään ehdokkaiden käyttöön. Vaalisihteerinä toimi Anne Kolehmainen. Aktiivitoimijoiden Rhearisteilyllä 6.9. valmisteltiin seuraavan vuoden vaikuttamistyötä. OAJ:n hallitus: jäsen Petri Kääriäinen Suomen musiikinopettajien liitto: hallituksen varajäsen Maritta Heliö Ammatilliset opettajat AO: hallituksen jäsenet Birgitta Mannila ja Arto Vettenranta, varajäsen Ulla Maija Nyman KSOLLI: varapuheenjohtaja Anu Salila ja hallituksen jäsen Janne Salila Suomen kauppa ja kulttuuriopettajat SKO: hallituksen varajäsen ja valtuuskunnan jäsen Keijo Koskenmäki OAJ:n tulo ja palkkapoliittinen toimikunta: puheenjohtaja Petri Kääriäinen TOOL: puheenjohtaja Pasi Repo, valtuuston jäsenet Esa Salmikangas ja Olli Väänänen, varajäsen Sirpa Hukari OAJ:n koulutuspoliittinen toimikunta: jäsen Juha Paananen ja varajäsen Juha Merikoski OAJ:n järjestötoimikunta: jäsen Birgitta Mannila OAJ:n opettajankoulutustyöryhmä: puheenjohtaja Tuula Hirvonen, jäsen Erja Kosonen OAJ:n aikuiskoulutustyöryhmä: jäsen Tarja Boe, varajäsen Erja Kosonen OAJ:n pedagoginen toimikunta: jäsenet Petri Kääriäinen ja Asko Parkkinen Opsia: puheenjohtaja Markku Suortamo *** Opetushallituksen opetus, ohjaus ja kasvatusalan koulutustoimikunta: jäsen Erja Kosonen, varajäsen Marja VuortamaRäsänen Opetushallituksen lukiokoulutuksen tuntijakotyöryhmä: jäsen Kaisa Helle Akava: hallituksen jäsen Petri Kääriäinen 4. Kattava jäsenyys ja järjestäytyminen Jaostojen jäsenmäärä on kasvanut ja muun muassa alueellinen kattavuus on näin parantunut. Alueyhdistys on varmistanut yhteysopettajakoulutuksen saatavuuden. Yhteysopettajakoulutuksella on herätelty järjestötoimijoita työyhteisöihin ja saatu näin vaikuttajia kentälle. Yhteistyössä on järjestetty valmistuvien opettajien infotilaisuuksia ammattikorkeakoululla ja yliopistolla. 5. Osaavat toimijat kaikilla tasoilla Sekä jäsenyhdistysten että alueyhdistyksen toimijoita on koulutettu eritoten järjestötoiminnan, edunvalvonnan, talouden ja viestinnän teemoin. Toimijat ovat myös osallistuneet OAJ:n järjestämiin koulutuksiin. Puhtia paikallisyhdistystoimintaan koulutus järjestettiin Saarijärven Summassaaressa yhdessä OAJ Pohjanmaan kanssa. Jäsenille on ollut tarjolla työhyvinvointikoulutusta useampaan otteeseen; näissä yhteistyökumppanina on ollut Jyväskylän yliopisto. Viestintäaiheinen Word OAJ:n rehtorineuvottelukunta: jäsen Markku Suortamo 3

8 Publisher koulutus järjestettiin 0.9. Hallitusseminaari 8.. keskittyi alueyhdistyksen viestinnän kehittämiseen. OAJ Pohjanmaan, OAJ PohjoisSavon ja OAJ PohjoisKarjalan kanssa on pidetty kaksi tapaamista, Jyväskylässä viestintäteemoin ja... Joensuussa koulutusteemoin. 6. Tuloksiin tavoitteellisella viestinnällä OAJ KeskiSuomen Facebookprofiili muutettiin Facebooksivuksi toimivamman päivittämisen vuoksi. Tykkääjien määrä vuoden 04 lopussa oli noin 70. Sivujen kautta välitettiin tietoa kokouksista ja virkistystapahtumista. Myös OAJ:n valtuuston kuulumisia välitettiin Facebooksivujen kautta. Ajankohtaisista edunvalvontaasioista lähetettiin yhdistyskirjeitä paikallis ja jäsenyhdistysten käyttöön. Alueyhdistyksen kotisivuilla on neuvoja ja ohjeistuksia edunvalvonnallisista asioista. OAJ KeskiSuomen viestinnällä ja tiedottamisella on pyritty tavoittamaan kaikki jäsenet ja keskeiset sidosryhmät. Keskeinen viestintäväline on ollut alueyhdistyksen verkkosivut osoitteessa fi/keskisuomi. Sivut siirrettiin joulukuun alussa uudelle Peda.netalustalle ja samalla uudistettiin niiden rakennetta. Tilinpäätöksen 04 ja talousarvion 05 saatteeksi Jäsenille postitettiin keväällä Opettajalehden välissä OAJ KeskiSuomi NYT liite, jossa esiteltiin OAJ:n valtuutettujen työskentelyä, koulutustarjontaa ja Viitasaaren paikallisyhdistys. Syksyllä siirryttiin uuteen, sähköiseen jäsentiedotteeseen. Ensimmäisen Keskisen aiheita olivat luottamusmiehen apuun turvautuminen, varhaiskasvatuslain uudistus ja Joutsan paikallisyhdistys. Talousarvio 05 Talousarvio 05 on 7 64,36 euroa alijäämäinen. Suurehkon alijäämän selittää varautuminen toimitilojen kunnostukseen vuonna 05. Peruskunnostuksen, joka sisältää pintaremontin, keittiön uudistamisen ja avjärjestelmän uudistamisen, kokonaiskustannusarvio on noin euroa josta yhdistyksen osuus on omistusosuuden mukainen 65 % eli n euroa. Muistiinpanoille Alijäämää selittää myös yhtenä menokohtana oleva YSIvaraus (664,36 euroa). YSIvaraus tarkoittaa aikanaan ysiläiseltä KeskiSuomen oaypiiriltä alueyhdistykselle siirtyneitä varoja. Nämä tilillä olevat varat käytetään OAJ KeskiSuomen YSIjäsenten koulutus ja virkistystilaisuuksien järjestämiseen (tarkempi selvitys YSIvarauksesta on alempana menokohtien perusteluissa). Tilinpäätös 04 Tilinpäätöksen 04 tuloslaskelma on 4475,0 euroa ylijäämäinen. Arvioitua suurempi ylijäämä selittyy sillä, että OAJ:n alueyhdistykselle tulouttamat jäsenmaksutuotot ja paikallisen edunvalvonnan tuki olivat budjetoitua suuremmat. Lisäksi toimintakuluissa on saatu säästöä verrattuna arvioituun. Huomattavaa on kuitenkin se, että kokouskulumme ylittivät budjetin n eurolla. Huoneistokulujen budjettiylitys selittyy huoneistojen yhtiövastikkeiden korotuksella sekä Järjestöjen talon hissiremontista aiheutuneilla kahden kuukauden ylimääräisillä yhtiövastikkeilla. Yhdistys on varautunut vuoden 04 aikana toimitilojen kunnostukseen vuonna Tuotto ja menokohtien 05 perusteluja Toimintatuotot Jäsenmaksutuotot: Vuosikokous 04 on päättänyt jäsenmaksuksi vuodelle 05 0,0 % kokonaispalkasta. OAJavustus: OAJavustus koostuu seuraavasti: Perusrahoitus e + e/jäsen (jäsenmäärä 3..04: 5354) vähennys = jäsenmäärä x,80 e + siirtymäkauden takuu 80 % + indeksikorotus,9 %. Paikallisen edunvalvonnan tuki: Paikallisyhdistysten edunvalvontaavustus 450 e + 6 e/jäsen 30 % alueyhdistykselle; jäsenyhdistysten edunvalvontaavustuksesta 70 % alueyhdistykselle. Käytetään paikalliseen edunvalvontaan: Koulut kuntoon avustuksiin ja muuhun paikallisen edunvalvonnan tukemiseen (yhdistysvierailut, koulutukset jne.). Alueasiamiesavustus: OAJ:n antama avustus alueasiamiestoimintaan, pääasiassa työajan ostoon. Kuluista tehdään vuosittain selvitys, jonka perusteella OAJ maksaa avustuksen. Koulutustuotot: TJS Opintokeskuksen avustukset ja kuntien ateriakorvaukset ytkursseilta. Kulttuurituotot: Jäsenten maksamat kulttuuritilaisuuksien omavastuuosuudet. Muut tuotot: Korvaukset ulkopuolisille annetuista palveluista ja muut mahdolliset tuotot. 5

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. Kertomus vuoden 2011 toiminnasta

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. Kertomus vuoden 2011 toiminnasta 0 OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. Kertomus vuoden 2011 toiminnasta 1 1. YLEISTÄ OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry koostuu yleissivistävistä opettajista (YSI), ammatillisista opettajista (OAO),

Lisätiedot

Sisällys. 1. Miksi kannattaa kuulua Opetusalan Ammattijärjestöön? 4. 2. Jäsenedut 5. 3. Jäsenyys ja jäsenmaksut 7 3.1 Jäsenyys 7 3.

Sisällys. 1. Miksi kannattaa kuulua Opetusalan Ammattijärjestöön? 4. 2. Jäsenedut 5. 3. Jäsenyys ja jäsenmaksut 7 3.1 Jäsenyys 7 3. 1 Jäsenen opas Sisällys 1. Miksi kannattaa kuulua Opetusalan Ammattijärjestöön? 4 2. Jäsenedut 5 3. Jäsenyys ja jäsenmaksut 7 3.1 Jäsenyys 7 3.2 Jäsenmaksut 8 4. OAJ - yhdistysten kokonaisuus 9 4.1 Paikallistaso

Lisätiedot

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry.

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. 1 HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 2/2013-2015 11.9.2013 Paikka: Alueyhdistyksen toimitila osoitteessa Aurakatu 20 E-F (sisäpihalla, summeri porttikongin rautaportilla).

Lisätiedot

Jaostotoiminnan. pelisäännöt LAL 2012

Jaostotoiminnan. pelisäännöt LAL 2012 Jaostotoiminnan pelisäännöt LAL 2012 1 Pelisäännöt ja hyviä vinkkejä 3 2 LAL:n jaostot ja jaostovaliokunta 4 3 Liiton ja jaostojen toimintatarkoitus 6 4 Jaostojen säännöt ja jäsenyys 8 41 Jaostojen säännöt

Lisätiedot

Jaosto-opas 2010. Toimittaneet Suvi Liikkanen ja Kirsi-Marja Valariutta

Jaosto-opas 2010. Toimittaneet Suvi Liikkanen ja Kirsi-Marja Valariutta Jaosto-opas 2010 Toimittaneet Suvi Liikkanen ja Kirsi-Marja Valariutta 1. Johdanto 1 2. LAL:n jaostot ja jaostovaliokunta 1 3. Liiton ja jaostojen toimintatarkoitus 2 4. Jaostojen säännöt ja jäsenyys 3

Lisätiedot

LIITTOKOKOUS. 30.11.2010 hämeenlinna

LIITTOKOKOUS. 30.11.2010 hämeenlinna LIITTOKOKOUS 30.11.2010 hämeenlinna Palomiesliiton XVIII LIITTOKOKOUS 30.11.2010 hämeenlinna Sisältö Puheenjohtajan puheenvuoro 3 Ohjeet liittokokoukseen osallistumisesta 4 Liittokokouksen aikataulu 5

Lisätiedot

OAJ:n Sastamalan paikallisyhdistys ry VUOSIKOKOS 2014 Aika: 30.10.2014 klo 18 Paikka: Ravintola Patruuna, Vammaksentie 1 Läsnäolijat: liitteen mukaan

OAJ:n Sastamalan paikallisyhdistys ry VUOSIKOKOS 2014 Aika: 30.10.2014 klo 18 Paikka: Ravintola Patruuna, Vammaksentie 1 Läsnäolijat: liitteen mukaan OAJ:n Sastamalan paikallisyhdistys ry VUOSIKOKOS 2014 Aika: 30.10.2014 klo 18 Paikka: Ravintola Patruuna, Vammaksentie 1 Läsnäolijat: liitteen mukaan Pöytäkirja KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja Marita Seppä

Lisätiedot

Kellokas 1/2014 Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti

Kellokas 1/2014 Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti 1/2014 Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti Tässä lehdessä: YT-tilanne Päivähoidon laatua uhkaavat säästötalkoot, ei opettajan väärä korkeakoulutausta Sosiaalityöntekijä-sosionomi-työparityöskentely

Lisätiedot

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1913 Koti-lehti 2 Koti ja koulu Vanhemmat käykööt usein lastensa opettajain luona ja opettajat myös sikäli kun voivat vanhempien luona tiedustelemassa ja antamassa

Lisätiedot

PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2012

PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2012 1 PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2012 Sisältö 1 TOIMINNAN YLEISKUVA... 4 2 EDUNVALVONTA... 5 2.1 Voimassa olevat virka- ja työehtosopimukset... 5 2.2 Yliopistojen palkkausjärjestelmä... 5 2.3 Yliopistoja

Lisätiedot

Sisällys 1. Toiminnan painopisteet... 3 2. Edunvalvonta... 4 2.1 Voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset... 4 2.2 Yliopistojen

Sisällys 1. Toiminnan painopisteet... 3 2. Edunvalvonta... 4 2.1 Voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset... 4 2.2 Yliopistojen Vuosikertomus 2014 1 Sisällys 1. Toiminnan painopisteet... 3 2. Edunvalvonta... 4 2.1 Voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset... 4 2.2 Yliopistojen palkkausjärjestelmä... 4 2.3 Valtion tutkimuslaitosten

Lisätiedot

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.)

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.) LAPSEN PARHAAKSI tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan Riitta Rajala (toim.) Aamu- ja iltapäivätoiminnan logon kuvaus Jokaisen tuntema sympaattinen noppa kuvastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitetta

Lisätiedot

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry.

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE MAALISKUU 2015 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com kotisivut: www.makli.fi 1 Maanmittausalan

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 Vaalijalan kuntayhtymä Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto puh. 015 783 111, fax 015 7831 298 etunimi.sukunimi@vaalijala.fi Yhtymäkokous www.vaalijala.fi 10.6.2015

Lisätiedot

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi. KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY PÖYTÄKIRJA 1 (21) LIITTOKOKOUS 2013 Aika 25.5.2013 kello 9.55 16.28 Paikka Osallistujat Tampere-talo, Rondo-sali Liittokokoukseen osallistui 124 äänivaltaista edustajaa.

Lisätiedot

TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ

TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2012 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200 Kotisivu:

Lisätiedot

Arvoisa lukija. Tervetuloa vuosikokoukseen Jyrki Ijäs pääsihteeri

Arvoisa lukija. Tervetuloa vuosikokoukseen Jyrki Ijäs pääsihteeri SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING RY VUOSIKOKOUSASIAKIRJAT Arvoisa lukija Tähän niteeseen on koottu 21.9.2010 Lapuan kristillisellä opistolla pidettävän Suomen Kansanopistoyhdistyksen

Lisätiedot

Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry VUOSIKERTOMUS 2012

Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry VUOSIKERTOMUS 2012 Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry VUOSIKERTOMUS 2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 2 TOIMINNAN JOHTO 3 YHTEISKUNNALLINEN EDUNVALVONTA 4 JÄRJESTÖTOIMINTA 5 TYÖMARKKINAEDUNVALVONTA 6 AMMATIN JA KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011

Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011 Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011 Sisällys Oppaan tarkoitus... 4 1. YHDISTYSTOIMINTA, YLEISTÄ... 5 2. SÄÄNTELY... 5 Säännöt... 5 Lainsäädäntö... 6 3. YHDISTYKSEN PERUSTAMINEN JA REKISTERÖINTI...

Lisätiedot

PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2011

PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2011 1 PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2011 1 TOIMINNAN YLEISKUVA... 4 2 EDUNVALVONTA... 5 2.1 Voimassa olevat virka- ja työehtosopimukset... 5 2.2 Yliopistojen palkkausjärjestelmä... 5 2.3 Yliopistoja koskeva

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 2014 Leader- ohjelmakausi 2007 2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren. avaimet. ja Anneliina Törrönen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013.

Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren. avaimet. ja Anneliina Törrönen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013. Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren avaimet ja Anneliina Törrönen Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013. Yhdistystoiminnan avaimet on Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry:n opintoaineisto,

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 10/2007 1 (26)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 10/2007 1 (26) 1 (26) Aika: 15.10.2007 klo 10.00 12.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 150 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 151 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 152

Lisätiedot

Tämä opas on tarkoitettu ohjeeksi kaikille Suomen Jääkiekkotuomarien Liitto SJTL ry:n jäsenyhdistyksille.

Tämä opas on tarkoitettu ohjeeksi kaikille Suomen Jääkiekkotuomarien Liitto SJTL ry:n jäsenyhdistyksille. KERHO-OPAS 2015 Tämä opas on tarkoitettu ohjeeksi kaikille Suomen Jääkiekkotuomarien Liitto SJTL ry:n jäsenyhdistyksille. Kerho-ohjeen tehtävänä on kertoa jäsenistölle Suomen Jääkiekkotuomarien Liitto

Lisätiedot

Messut ja tapahtumat... 23 Jäsenpito ja uusjäsenhankinta... 23 Markkinointimateriaalit... 24 Markkinoinnin seuranta... 24 Sisäinen markkinointi...

Messut ja tapahtumat... 23 Jäsenpito ja uusjäsenhankinta... 23 Markkinointimateriaalit... 24 Markkinoinnin seuranta... 24 Sisäinen markkinointi... Akavan Erityisalojen toimintasuunnitelma 2013 Sisällys JOHDANTO... 4 EDUNVALVONTA... 5 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 YTN-toiminta... 5 Työehtosopimuksettomien jäsenten edunvalvonta... 6 Akavan Erityisalojen

Lisätiedot

Vuosikokousasiakirjat Årsmöteshandlingar 8.10.2013 SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS 8.10.2013 FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING

Vuosikokousasiakirjat Årsmöteshandlingar 8.10.2013 SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS 8.10.2013 FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING Vuosikokousasiakirjat Årsmöteshandlingar 8.10.2013 Vuosikokousasiakirjat Årsmöteshandlingar SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS 8.10.2013 FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING 1 SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING

Lisätiedot

YV 30.5.2013 tark.ltk 12.3.2013 Yh 28.2.2013

YV 30.5.2013 tark.ltk 12.3.2013 Yh 28.2.2013 YV 30.5.2013 tark.ltk 12.3.2013 Yh 28.2.2013 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2012 2 3 KUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2012 76 SISÄLLYSLUETTELO I KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Kuntayhtymän kehitys

Lisätiedot

Kellokas. Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti 2/2013. Tässä lehdessä: Juttusarja jatkuu VIG? Facebook-valokuvakilpailu

Kellokas. Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti 2/2013. Tässä lehdessä: Juttusarja jatkuu VIG? Facebook-valokuvakilpailu Kellokas Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti 2/2013 Tässä lehdessä: Juttusarja jatkuu VIG? Facebook-valokuvakilpailu Jäsenkyselyn tulokset Kellokas 2/2013 Syksy saa! Julkaisija

Lisätiedot

Kirkollishallituksen istunto 12.2.2015 Pöytäkirja

Kirkollishallituksen istunto 12.2.2015 Pöytäkirja Kirkollishallituksen istunto 12.2.2015 Pöytäkirja Aika: 12.2.2015 klo 13.00 15.10. Paikka: Kirkollishallituksen istuntosali, Karjalankatu 1, Kuopio. Läsnä: arkkipiispa Leo (puheenjohtaja), metropoliitta

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on OAJ:n Kemin opettajien paikallisyhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Kemin kaupunki ja sen toiminta-alueena on Kemin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on OAJ:n Kemin opettajien paikallisyhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Kemin kaupunki ja sen toiminta-alueena on Kemin kaupunki. 1 (7) OAJ:N KEMI:N PAIKALLISYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on OAJ:n Kemin opettajien paikallisyhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Kemin kaupunki ja sen toiminta-alueena

Lisätiedot