VUOSIKOKOUS. OAJ Keski-Suomi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKOKOUS. OAJ Keski-Suomi 31.3.2015"

Transkriptio

1 VUOSIKOKOUS OAJ KeskiSuomi

2 Hyvät OAJ KeskiSuomen jäsenet Menossa on alueyhdistyksemme kahdeksas toimintavuosi. Kehitys kasvatuksen ja koulutuksen alalla ei tänä eikä viime vuonna ole ollut suotuisaa. Erityisesti valtiovallan toimet, kasvatuksen ja koulutuksen resurssien rajut leikkaukset, ovat olleet puheenaiheena koulumaailmassa. Koulutuksen arvostus yhteiskunnassa on ikävä kyllä alamaissa. Se pitää saada nousemaan muuten yhteiskunnallamme ei ole tulevaisuutta. Tämän tavoitteen saavuttamista OAJ KeskiSuomi pyrkii kaikin keinoin tukemaan. Vuosi 05 on eduskuntavaalivuosi. Tämän vuoden kevätkauden keskeisin toimintaalueemme on eduskuntavaalivaikuttaminen. Haluamme, että koulutus nousee tärkeäksi vaaliteemaksi KeskiSuomessa ja koko Suomessa. Tänä keväänä nelivuotisen toimintakautensa päättävän hallituksen tavoitteena on Suomi maailman osaavin kansa vuonna 00. Siinä on hyvä perintö seuraavalle hallitukselle. Käytännön toimien ja päätösten tulee olla tämän tavoitteen mukaisia. Tulevilta kansanedustajilta toivomme kaukonäköisyyttä päätöksenteossa sekä kykyä olla tuijottamatta liikaa vain seuraavan vuoden budjettiin. Koulutukseen sijoittaminen on sijoittamista tulevaisuuteen. Suomessa tarvitaan rakenteellisia uudistuksia, mutta hyvin valmisteltuina. Soteratkaisun kariutumi Taustakuva Elina Kunnela nen on erittäin valitettava asia, myös kasvatuksen ja koulutuksen kannalta. Toisen asteen koulutuksen rakenteellinen uudistaminen näyttää myös raukeavan, ainakin nykyisen hallituksen esittämässä muodossa. Joka tapauksessa toisen asteen koulutusta on kehitettävä keskeistä tässä kehittämisessä on koulutuksen alueellisen saavutettavuuden ja koulutuksellisen tasaarvon turvaaminen. Korkeaasteen koulutuksessa OAJ kannattaa duaalimallia: ammattikorkeakouluilla ja yliopistoilla on oma, toinen toistaan täydentävä tehtävänsä koulutusjärjestelmässämme. Yhteistyötä eri koulutusväylien kesken niin toisella kuin korkeaasteellakin tulee edelleen kehittää. Taas kerran tulevaisuuteen on kaikesta huolimatta uskottava. Meidän tehtävämme on jatkaa työtä paremmin toimivan kasvatus ja koulutusjärjestelmän puolesta ja samalla paremmin toimivan yhteiskunnan puolesta. Terveisin puheenjohtaja, OAJ KeskiSuomi 3

3 OAJ:n KeskiSuomen alueyhdistys ry. OAJ:n aluetoimisto, Järjestöjen talo, 4. krs Kalevankatu 4, 4000 Jyväskylä Kokouskutsu OAJ:n KeskiSuomen alueyhdistys ry Esityslista OAJ KeskiSuomen yhdistyksille ja vuosikokousedustajille Sääntömääräinen vuosikokous OAJ KeskiSuomi ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään tiistaina klo 8 Agorassa (Mattilanniemi, Jyväskylä), valtakirjojen tarkastus klo Ruokailu alkaa klo 7 Agorassa, ravintola Piatossa.. I Kokouksen järjestäytyminen Vakuutusyhtiö Turvalla on Agoran aulassa ennen kokousta infopiste, jossa Turvan KeskiSuomen yhteyspäällikkö Kari Hytösen kanssa voi keskustella vakuu / tusasioista. Lisäksi Kari Hytönen esittelee kokouksen alussa Turvan ja OAJ:n vakuutusyhteistyötä. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Paikallisyhdistyksellä ja OAJ KeskiSuomen jäsenyhdistyksellä on oikeus lähettää kokoukseen yksi äänivaltainen edustaja jokaista alkavaa viittäkymmentä (50) jäsentä kohti. Kokouksen avaaminen. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen PÄÄTÖSESITYS: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Eri paikallisyhdistysten ja jäsenyhdistysten jäsenmäärien edellyttämät edustajamäärät (OAJ:n tilasto 3..04): 3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen PÄÄTÖSESITYS: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. Paikallis/jäsenyhdistys Hankasalmi Joutsa Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu jäseniä/edustajia 79/ 59/ 85/6 8/ 56/ 46/3 jäseniä/ edustajia 34/ 57/ 87/ 49/9 454/9 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PÄÄTÖSESITYS: Kokouskutsu on lähetetty postitse yhdistyksille Yhdistyksen sääntöjen mukaan kutsu yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen on toimitettava vähintään neljätoista (4) päivää ennen kokousta jäsenyhdistyksille lähetettävillä kutsukirjeillä. Kokousmateriaali on julkaistu myös OAJ KeskiSuomen verkkosivuilla osoitteessa Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kinnula Kivijärvi Konnevesi 30/ 3/ 39/ 45/ 3/ 76/4 5. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen PÄÄTÖSESITYS: Päätetään vahvistaa esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Kuhmoinen Kyyjärvi Laukaa Multia Muurame Petäjävesi Pihtipudas Saarijärvi 8/ 8/ 308/7 6/ 74/4 79/ 59/ 46/3 Paikallis/jäsenyhdistys Toivakka Uurainen Viitasaari Äänekoski AO KeskiSuomi JAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun opettajayhdistys AJO OY JAMK Musiikin opettajat KeskiSuomen aikuisopettajat KeskiSuomen kaupan ja kulttuurin opettajat SKO KeskiSuomi Jyväskylän oay Jyväskylän yliopiston opetusalan YLLyhdistys KeskiSuomen lastentarhanopettajat KSOLLI Suomalaisen Konservatorion Opettajat TOOL Jyväskylä Paikallisyhdistykset ja jäsenyhdistykset antavat virallisille edustajille valtakirjan, jonka malli on tämän kutsun liitteenä. Kokouksessa toivotaan käytettävän ainoastaan tätä valtakirjamallia. 4 Kokouksen esityslista on kutsun liitteenä. Muu materiaali jaetaan kokouksen alussa. Tervetuloa! YHTEENSÄ II 5/3 39/8 39/5 533/ 80/ 50/ 5/ 537/ OAJ KeskiSuomi ry:n hallitus Juha Paananen puheenjohtaja Varsinaiset kokousasiat 6. Kertomus toiminnasta 04 PÄÄTÖSESITYS: Käsitellään hallituksen kertomus toiminnasta vuodelta Vuoden 04 tilit, toiminnantarkastajien lausunto sekä vuoden 04 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen PÄÄTÖSESITYS: Todetaan tilit vuodelta 04 käsitellyiksi sekä päätetään vahvistaa tilinpäätös vuodelta 04 ja myöntää vastuuvapaus hallitukselle. 8. Toimintasuunnitelma 05 PÄÄTÖSESITYS: Päätetään hyväksyä hallituksen esittämä toimintasuunnitelma vuodelle 05. 5

4 6 9. Hallituksen kokouspalkkiot ja matkakorvaukset sekä toiminnantarkastajien palkkio 04 PÄÄTÖSESITYS: Päätetään hallituksen kokouspalkkiot ja toiminnantarkastajien palkkiot ja korvaukset vuodelle 05 seuraavasti: hallituksen jäsenille kokouspalkkio 0 e/ kokous, pois lukien puheenjohtaja ja muut mahdolliset alueyhdistyksen ydintoimijat sihteeri, taloudenhoitaja, jaosten ja ryhmien puheenjohtajat, alueasiamies, joille ei makseta kokouspalkkiota, ja matkakorvaukset valtion virkaehtosopimuksen mukaan sekä toiminnantarkastajien palkkiot laskun mukaan. 0. Jäsenmaksu 06 PÄÄTÖSESITYS: Päätetään jäsenyhdistysten henkilöjäseniltä tai niiden alayhdistysten henkilöjäseniltä kannettavien jäsenmaksujen suuruudeksi vuodelle 06 0,0 % kokonaispalkasta.. Talousarvio 05 PÄÄTÖSESITYS: Päätetään hyväksyä hallituksen esittämä talousarvio vuodelle 05.. Hallituksen jäsenten valinta eronneiden tilalle PÄÄTÖSESITYS: Valitaan.4.05 alkaen toimintakauden loppuun hallituksen varsinaiset jäsenet hallituksesta eronneiden Jari Poikolaisen ja Katriina Vikströmin tilalle sekä tarvittaessa varajäsenet. 3. Toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat 06 PÄÄTÖSESITYS: Valitaan toiminnantarkastaja tarkastamaan vuoden 06 tilejä ja hallintoa (vuonna 05 toiminnantarkastajana toimii KHTyhteisö Ernst & Young). 4. Muut asiat PÄÄTÖSESITYS: Ei muita asioita. Kokouksen päättäminen 5. OAJ:n KeskiSuomen alueyhdistys ry:n hallitus Juha Paananen puheenjohtaja Muistiinpanoille 7

5 LTOjaosto Kertomus toiminnasta 04 Johdanto Hallitus Hallituksen puheenjohtajana toimi koko vuoden Juha Paananen. Hallituksen jäseniä kevätkokoukseen 3.3. saakka olivat Sinikka Blom (henkilökohtainen varajäsen Maritta Heliö), Mirja Hallikainen (Pasi Manninen), Marja HänninenHelin (Pertti Kabris), Petteri Juvonen (Vesa Leinonen), Timo Karla (Heli Arnberg), Timo Korhonen (Arto Vettenranta), Pirjo Liimatainen (Timo Palmu), Juha Merikoski (Tuula Hirvonen), Jouni Miettunen (Marita HintsaSillgren), Kirsi Pehkonen (Tuula Liukkonen), Tamara Pekkarinen (Jenni Forsén), Risto Peltonen (Heli Vuorinen), Jari Poikolainen (Jukka Hella), Katja Poikolainen (Katja Poranen), Hannu Reijonen (Heidi Mäkelä), Päivi Ruotsalainen (Inkeri Laaksonen), Liisa Räsänen (Minna Manninen) ja Katriina Vikström (Ismo Hannula). Kevätkokouksessa hallituksen jäseniksi valittiin Mirja Hallikainen (henkilökohtainen varajäsen Pasi Manninen), Timo Karla (Sanna Satosaari), Vesa Leinonen (Pekka Patinen), Tuula Leppäkari (Jari Matikainen), Pirjo Liimatainen (Tamara Pekkarinen), Juha Merikoski (Tuula Hirvonen), Jouni Miettunen (Petteri Juvonen), Ulla Maija Nyman (Katja Kätkä), Johanna Pietilä (Jukka Hella), Jari Poikolainen (Pertti Kabris), Katja Poikolainen (Katja Poranen), Anna Roikonen (Asko Parkkinen), Paula SavolainenJärvinen (Sinikka Blom) ja Katriina Vikström (Päivi Ruotsalainen). Kokouksiin on kutsuttu myös alueasiamies ja OAJvaltuutettu Jouko Salo, edunvalvontaryhmän puheenjohtaja, OAJ:n hallituksen jäsen ja OAJvaltuutettu Petri Kääriäinen, kulttuurivastaava ja OAJvaltuutettu Birgitta Mannila, kauden OAJvaltuutetut Anneli Herranen, Marja HänninenHelin, Anne Kolehmainen, Erja Kosonen, Asko Parkkinen ja Paula SavolainenJärvinen omalla kaudellaan ja kauden OAJvaltuutetut Marja HänninenHelin, Erja Kosonen, Asko Parkkinen ja Pasi Repo omalla kaudellaan, sihteeri ja tiedotusryhmän puheenjohtaja Anu Kunnela, taloudenhoitaja Jukka Lummelahti, liikuntavastaava Eero Heikkinen, Opinkirjoyhteyshenkilö Tuula Leppäkari, toimistosihteeri Mervi Raitala ja kaksi Suomen Opettajiksi Opiskelevien Liitto SOOLin edustajaa kulloinkin seuraavista: Saara Eloranta, Paula Fågel, Linda Lähdesmäki, Reetta Kaleva ja Viola Penttinen. Hallitus on kokoontunut 5.., 8.3., 4.4., 3.4.,.5., 9.8.,.0. ja 6.., yhteensä kahdeksan kertaa. Työvaliokunta Työvaliokunnan jäseninä ovat ennen vuosikokousta 3.3. olleet puheenjohtaja Juha Paananen, ensimmäinen varapuheenjohtaja Timo Korhonen, toinen varapuheenjohtaja Kirsi Pehkonen, kolmas varapuheenjohtaja Juha Merikoski, taloudenhoitaja Jukka Lummelahti, koulutusryhmän puheenjohtaja Marja HänninenHelin, edunvalvontaryhmän puheenjohtaja Petri Kääriäinen, sihteeri ja tiedotusryhmän puheenjohtaja Anu Kunnela ja toimistosihteeri Mervi Raitala. Kevätkokouksen jälkeen työvaliokunnan jäseniä ovat olleet puheenjohtaja Juha Paananen, ensimmäinen varapuheenjohtaja Paula SavolainenJärvinen, toinen varapuheenjohtaja Timo Karla, kolmas varapuheenjohtaja Juha Merikoski, ysijaoston puheenjohtaja Mirja Hallikainen, koulutusryhmän puheenjohtaja Marja HänninenHelin, sihteeri ja tiedotusryhmän puheenjohtaja Anu Kunnela, edunvalvontaryhmän puheenjohtaja Petri Kääriäinen, taloudenhoitaja Jukka Lummelahti, alueasiamies Jouko Salo ja toimistosihteeri Mervi Raitala. Työvaliokunta on kokoontunut kolme kertaa: 0.., 6.9. ja.. Lastentarhanopettajien jaoston jäseninä ovat olleet vuosikokoukseen 3.3. asti Raija Ahola, Heli Arnberg, Terhi Ek, Satu Jokilahti, Timo Karla, Tuula Liukkonen, Asko Parkkinen, Kirsi Parkkinen (sihteeri), Kirsi Pehkonen (puheenjohtaja ja kokousjärjestelijä), Annika Rekonen ja Anna Roikonen. Vuosikokouksen jälkeen jaostoon ovat kuuluneet Raija Ahola, Terhi Ek, Timo Karla (puheenjohtaja), Asko Parkkinen, Kirsi Parkkinen (sihteeri), Annika Rekonen, Anna Roikonen, Sanna Satosaari ja Hanna Saarimäki. Jaosto on kokoontunut yhdessä KeskiSuomen Lastentarhanopettajat ry:n hallituksen kanssa 6.5., 9.9. ja 5.., muutoin 6.., 7.., 5.3., 8.4. ja 4.., yhteensä siis kahdeksan kertaa. OAOjaosto Kevätkokoukseen 3.3. saakka jaostossa ovat toimineet puheenjohtaja Timo Korhonen ja jäsenet Sinikka Blom, Keijo Koskenmäki, Anu Kunnela (sihteeri), Hannele Lindstrand, Pekka Natunen (kokousjärjestelijä), Ulla Maija Nyman, Päivi Ruotsalainen, Arto Vettenranta ja Katriina Vikström. Kevätkokoukseen jälkeen jaoston kokoonpano on ollut seuraava: puheenjohtaja Paula SavolainenJärvinen, jäsenet Sinikka Blom, Maritta Heliö, Keijo Koskenmäki, Anu Kunnela (sihteeri), Katja Kätkä, Hannele Lindstrand, Pekka Natunen (kokousjärjestelijä), Ulla Maija Nyman, Päivi Ruotsalainen, Timo Tourunen ja Arto Vettenranta. Kokouksiin on kutsuttu pääluottamusmiehet ja ammatilliset OAJvaltuutetut sekä tarpeen mukaan muitakin. Jaosto on kokoontunut kahdeksan kertaa: 7.., 6..,.3., 8.4., 4.5.,.8., 5.9. ja 4.. YLLjaosto Jaoston jäseninä ovat olleet Juha Merikoski (puheenjohtaja), Joachim Böger, Erja Kosonen, Pekka Lumela, Antti Lokka, Panu Moilanen, Auli Poutanen (varapuheenjohtaja), Kirsi Saurén, Jaana Toomar ja UllaMaija Valleala. Varajäseniä ovat olleet Petri Kuhmonen ja Tuula Hirvonen. Kokoukset pidettiin3.., 0.., 6.3., 8.4., 9.5., 8.8., 9.9, 8.0. ja 4.., yhteensä yhdeksän kokousta. YSIjaosto Jaoston jäseninä ovat alkuvuodesta toimineet Jari Poi kolainen (puheenjohtaja), Mirja Hallikainen, Eero Heikkinen, Marita HintsaSillgren, Marja HänninenHelin, Petteri Juvonen (sihteeri), Nina Kaarre (kokousjärjestelijä), Pertti Kabris, Anne Kolehmainen, Petri Kääriäinen, Tuula Leppäkari, Pirjo Liimatainen, Jukka Lummelahti, Minna Manninen, Pasi Manninen, Jouni Miettunen, Katja Poikolainen, Juha Paananen, Timo Palmu, Tamara Pekkarinen, Siru Pyhälahti, AnnaKaisa Pölkki, Hannu Reijonen, Liisa Räsänen, Jouko Salo ja Ahti Tervonen. Kevätkokouksen jälkeen jaostossa ovat toimineet Mirja Hallikainen (puheenjohtaja), Sanna Björn, Riitta Harjula, Eero Heikkinen, Jukka Hella, Marita HintsaSillgren, Marja HänninenHelin, Petteri Juvonen, Nina Kaarre (kokousjärjestelijä), Pertti Kabris, Anne Kolehmainen, Annika Kolehmainen, Petri Kääriäinen, Kalle Lehtinen, Vesa Leinonen, Tuula Leppäkari, Pirjo Liimatainen, Jukka Lummelahti, Pasi Manninen, Jari Matikainen, Jouni Miettunen, Juha Paananen, Pekka Patinen, Tamara Pekkarinen, Johanna Pietilä (sihteeri), Jari Poikolainen (varapuheenjohtaja), Katja Poikolainen, Siru Pyhälahti, AnnaKaisa Pölkki ja Jouko Salo. Jaosto on kokoontunut viisi kertaa: 3.3., 0.4., 5.5., 6.8., 8.0. ja.. Edunvalvontaryhmä Edunvalvontaryhmä on toiminut edelleen ns. dynaamisen toimintatavan perusteella: perusryhmässä on yksi edustaja kustakin neljästä opettajaryhmästä ja kussakin tapauksessa tarvittava määrä asiantuntijoina asianosaisia tai muita tukea tarvitsevia. Ryhmään ovat kuuluneet koko vuoden vakinaisina jäseninä Petri Kääriäinen puheenjohtajana, Erja Kosonen (YLL), Jukka Lummelahti (YSI), Asko Parkkinen (LTO) ja Arto Vettenranta (OAO), sekä jokaiseen kokoukseen kutsuttuina OAJ KeskiSuomen puheenjohtaja Juha Paananen ja alueasiamies Jouko Salo. Ryhmä on kokoontunut4.., 0.., 4.4.,.5., 7.8.,.0. ja 4.., yhteensä seitsemän kertaa. Koulutusryhmä Ryhmään ovat kuuluneet vuonna 04 Marja HänninenHelin puheenjohtajana, Pirjo Liimatainen (YSI), Anna Roikonen (LTO), Päivi Ruotsalainen (OAO) ja UllaMaija Valleala (YLL). Koulutusryhmän kokouksiin on kutsuttu toimistosihteeri Mervi Raitala, taloudenhoitaja Jukka Lummelahti, alueasiamies Jouko Salo ja alueyhdistyksen puheenjohtaja Juha Paananen. 9

6 Kokouksia pidettiin.0. ja 0.. (tämä yhdessä tiedotusryhmän kanssa). Lisäksi koulutus ja tiedotusryhmien puheenjohtajat kokoontuivat 6.8. Tiedotusryhmä Tiedotusryhmän jäseninä ovat olleet Anu Kunnela puheenjohtajana, Petteri Juvonen (YSI), Antti Lokka (YLL), Ulla Maija Nyman (OAO) ja Kirsi Parkkinen (LTO) kevätkokoukseen 3.3. saakka. Kevätkokouksen jälkeen OAOlainen jäsen on ollut Sinikka Blom ja toinen ysiläinen jäsen Johanna Pietilä. Ryhmä on kokoontunut 0.., 9.5., 9.0. ja 0.. (viimeksi yhdessä koulutusryhmän kanssa). Aluetoimisto Toimitilan käyttö kerros 5. kerros OAJ KeskiSuomi yhteensä 3 yhteensä 38 hallitus työvaliokunta edunvalvontaryhmä koulutusryhmä tiedotusryhmä seminaarit palaverit vaalit muut LTOjaosto OAOjaosto YSIjaosto Jyväskylän opettajien ammattiyhdistys Uusi insinööriliitto Jyvässeudun senioriopettajat Jyväskylän kaupunki KeskiSuomen kieltenopettajat Muut yhteensä 6 yhteensä KEOS Akava KeskiSuomi JHL 0* JHL 03* opettajayhdistykset Kiinteistö Oy Jyväskylän Järjestöjen talo KoneCranes* 0 Yhteensä 66 tilaisuutta 75 tilaisuutta *laskutettu Parhaat voimat opetusalalla. Koulutusrakenteiden hallittua kehitystä Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenneuudistuksen suunnittelun seuraaminen ja siihen vaikuttaminen on ollut yksi merkittävimpiä tehtäviä viime vuonna. Samaten työaikakokeilujen valmisteleminen on ollut työllistävää. Koulutusrakenteissa on pantu merkille yhtenäiskoulujen ja yksityisten päivähoitopaikkojen lisääntyminen.. Palkalla vetovoimaa ja arvostusta opettajan työhön Alueasiamies on tehnyt kunnille tvajärjestelmien kartoituksen. Henkilökohtaisen lisän käyttöönottoa myös opetussektorilla on edistetty osana koulutus ja järjestötilaisuuksia. Alueellisen yhteistyön lisäämiseksi on perustettu kuntien ja kaupunkien pääluottamusmiesten sähköpostilista.alueyhdistys on pyrkinyt saamaan ns. kahden tutkinnon opettajien palkkauksen tasevertaiseksi apulaisoikeuskanslerin lausunnon mukaan. 3. Korkeatasoinen opettajankoulutus Suomen Opettajiksi Opiskelevien Liitto SOOL ry:n kanssa on ollut vankkaa yhteistyötä. Alueyhdistyksen edustajat ovat käyneet kouluttamassa tulevia opettajia ja esittelemässä heille ammattiyhdistystoimintaa, esimerkiksi Jyväskylän ammattikorkeakoululla Opettajuuden hallittua muutosta Alueasiamies on kartoittanut mm. joulujuhlien järjestämistapaa sekä juhlien aikaisia lomautuksia. OAJ KeskiSuomi painottaa edelleen, että myös opettajien täydennyskoulutuksen ja asiantuntijatyön on kuuluttava työajalle. Virkamuutoksia tehtäessä ja tehtävän vaativuuden oleellisesti muuttuessa on huolehdittava tehtäväkuvauksen ja tehtäväkohtaisen palkan tarkistamisesta. Alueyhdistys on ollut mukana KEOS 05 tapahtuman (Keskisuomalainen kasvatus ja opetusalan osaaminen) pohja ja suunnittelutyössä. 5. Koulutuksella hyvinvointia ja kestävää kehitystä Alueyhdistys on tuonut esiin koulutuksen merkitystä suomalaisen yhteiskunnallisen hyvinvoinnin perustana. Koulutukseen panostamalla yhteiskunta voi vaikuttaa ennalta ehkäisevästi niihin asioihin, jotka tulevaisuudessa muuten johtaisivat eitoivottuun kehitykseen, mm. nuorten syrjäytymiseen. Alueyhdistys on esittänyt huolensa tuntimäärien vähentämisestä ja ryhmäkokojen kasvattamisesta johtuvasta eriarvoistumisesta. Alueyhdistys on jär 0 jestänyt oppilas ja opiskelijahuoltolakikoulutusta jäsenille 6.9. ja työaikakoulutusta rehtoreille 8.4. ja 0.0. Kuntakohtaisilla kehityssuunnitelmilla ja koulujen laatukriteereillä pyritään takaamaan laadukas ja tehokas opetus. Opetuksen resursseihin on pyritty vaikuttamaan ennalta jo talousarvioita laadittaessa mm. järjestämällä keskustelutilaisuuksia päättäjien kanssa. On herätetty keskustelua valtiovallan koulutukseen kohdistamien leikkausten negatiivisista vaikutuksista yhteiskunnalle ja ihmisten hyvinvoinnille. Alueelliset luottamusmiespäivät on järjestetty Jyväskylässä ja alueelliset ytpäivät Seinäjoella, molemmat yhteistyössä Pohjanmaan alueyhdistyksen kanssa. Työnteon edellytykset kuntoon. Riittävät resurssit ja laadun turvaaminen Alueyhdistys on vastustanut kasvatuksen ja koulutuksen resurssien leikkauksia kaikilla koulutuksen asteilla. Resurssikeskustelulla on pyritty vaikuttamaan muun muassa tukiopetuksen oikeaaikaiseen järjestämiseen, suunniteltuihin tuntikehysleikkauksiin, yhdysluokkien avulla tapahtuvaan säästämiseen, sijaiskieltojen purkuun ja erityisopetukseen.alueyhdistys on tehnyt paikallisia, alueellisia ja valtakunnallisia aloitteita ja kannanottoja opetuksen resurssien riittävyyden turvaamiseksi sekä esitettyjen ja päätettyjen leikkausten perumiseksi tai kohtuullistamiseksi. Alueyhdistys on selvittänyt eri koulutuksenjärjestäjien taloudellista tilannetta ja antanut jäsenyhdistysten käyttöön talouden tunnuslukuja. Alueyhdistys on jakanut talousarviovaikuttamiseen rahoitusta jäsenyhdistyksille (Koulut kuntoon avustukset). Koulutuksenjärjestäjiin on vaikutettu taloudellisten resurssien turvaamiseksi. Keskisuomalaisia kansanedustajia on tavattu 0.3. ja 5.5. ensimmäisen tapaamisen teemana oli varhaiskasvatuslain valmistelu. Ammatillisen koulutuksen järjestäjiä on tavattu säännöllisesti. Koulutusalan keskisuomalaisille vaikuttajille järjestettiin tapaaminen Työtä työajalla On vaikutettu siihen, että opetussuunnitelmatyön korvaaminen on yhtenevää ja oikeudenmukaista. On myös kartoitettu esimerkiksi tetviikkojen (työelämään tutustuminen) järjestelyjä eri kunnissa. Vuosityöaikakokeiluita valmisteltiin sekä Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ammatilliseen

7 koulutukseen että Jyväskylän kaupungin perusopetukseen. Kaupungin osalta neuvottelut ovat olleet keskeytyneenä koko vuoden ytneuvottelujen takia. Kuntayhtymän osalta valmistelu keskeytyi syksyllä KT Kuntatyönantajien lomautuskannanottojen takia. Alueyhdistyksen edustajat ovat olleet mukana molempien kokeilujen ohjaus ja valmisteluryhmissä ja osallistuneet seminaareihin. Rehtorien työajan suunnitteluun ja seurantaan kehitettiin yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kanssa menettelytapoja. Mallia jaettiin paikallisyhdistysten käyttöön. 3. Ei lomautuksia, ei leikkauksia Usealla paikkakunnalla on käyty ytneuvotteluja. Lomautukset ja irtisanomiset on pyritty minimoimaan ja koulutuksenjärjestäjien lomautusaikeisiin on puututtu ripeästi. Joitain työnantajien tekemiä ratkaisuja on jouduttu viemään eteenpäin. Joutsan kunnan lomautuksia on käsitelty useita kertoja ja Joutsan paikallisyhdistystä on tuettu muun muassa alueasiamiehen ja puheenjohtajan toimesta paikan päällä käyden. Jyväskylän kotitalousoppilaitoksen opettajille pidettiin yhteistilaisuus ytmenettelystä. 4. Jäsenille oikeusturvaa Pääluottamusmiehille, luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille on järjestetty koulutusta. Vuoden aikana oikeusturvaa on haettu muun muassa työsopimusrikkomustapauksessa. Lomautuksen yhteydessä tapahtuneisiin sijaiskäytänteiden ja resurssien pienenemisestä johtuviin henkilöstön vähentämisiin on puututtu. OAJ:n johtava lakimies koulutti Saarijärvellä opettajia teemasta Opettajan oikeudet ja velvollisuudet. 5. Työhyvinvoinnin vahvistaminen turvallinen ja terveellinen ympäristö Alueyhdistys on useaan kertaan esittänyt huolensa terveellisten työskentelytilojen puolesta. Jäsenille on järjestetty työhyvinvointikoulutusta ja hyvinvointia lisääviä tapahtumia. Liikuntatoimikunta järjesti alueen opettajille liikuntatapahtumia. Lisäksi jäseniä kannustettiin osallistumaan myös Koululiikuntaliitto KLL:n valtakunnalliseen toimintaan. Liikuntatoimikuntaan kuuluivat puheenjohtaja Eero Heikkinen ja jäsenet Harri Helle, Ilpo Kuusela, Päivi Raatikainen ja Samuli Pentinniemi. Kulttuuritapahtumia oli jäsenille tarjolla useita pitkin vuotta. Kulttuurivastaavana toimi Birgitta Mannila. 6. Vahva ja osaava johtaminen Johtajien jaksamiseen on kiinnitetty huomiota työnkuvien muuttuessa. Yhteistyötä on tehty muiden alueyhdistysten kanssa, muun muassa ns. VäliSuomen alueyhdistysten kanssa tehtävää yhteistyötä on tiivistetty. Alueyhdistyksen toimintaa ohjaava toimintasuunnitelma on tehty OAJ:n strategian pohjalta. OAJ:n työhyvinvointiryhmä: jäsen Marja HänninenHelin, varajäsen Erja Kosonen Opettajien työttömyyskassa: hallituksen jäsen Marja HänninenHelin Vahva ja arvostettu järjestö. Vahva talous Alueyhdistyksen taloutta on hoidettu vuosikokouksen hyväksymän talousarvion ja toimintasuunnitelman mukaan. Hallitus on saanut koulutusta talousasioissa: hallituksen talousseminaari pidettiin 3.4. Yhdistyksen talousohjetta on valmisteltu. Yhdistyksen taloutta on hoidettu vahvistetun talousarvion mukaan. Tuloslaskelma ja tase ovat liitteenä. Taloudenhoitajana on toiminut Jukka Lummelahti. Opettajalehden toimitusneuvosto: Arto Vettenranta Senioritoimikunta: varajäsen Eeva Salmijärvi jäsen *** Akava KeskiSuomen aluejohtoryhmä: puheenjohtaja Tuula Peltonen, jäsen Juha Paananen; alueverkoston jäsen Paula SavolainenJärvinen Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO: hallituksen varajäsen Petri Kääriäinen; yliopistoneuvottelukunnan jäsen Tuula Hirvonen Koululiikuntaliitto KLL: hallituksen jäsen ja liikuntatoimikunnan jäsen Eero Heikkinen Lastentarhanopettajaliitto LTOL: hallituksen jäsen Asko Parkkinen; valtuuston puheenjohtaja Asko Parkkinen, varajäsen Timo Karla Kiinteistö Oy Jyväskylän Järjestöjen talo: hallituksen jäsen omistajayhteisöjen edustajana (huoneisto 35) Jari Poikolainen. Vahva vaikuttaja OAJ KeskiSuomi on ollut aktiivinen vaikuttaja ja käynyt keskusteluja maakunnan vaikuttajien kanssa eri tilaisuuksissa. OAJ:n ammatilliset opettajat OAO: hallituksen jäsen Birgitta Mannila, varajäsen Arto Vettenranta; viestintätyöryhmän jäsenet Birgitta Mannila ja Arto Vettenranta; toisen asteen ammatillisen peruskoulutuksen työryhmän jäsen Birgitta Mannila Alueyhdistyksen toimijat ja jäsenet ovat vaikuttaneet muissa tehtävissä seuraavasti: OAJ:n yleissivistävät opettajat OAJYSI: hallituksen jäsen Petri Kääriäinen OAJ:n valtuusto kaudella 00 04: LTO: Asko Parkkinen ja Kirsi Pehkonen; OAO: Anneli Herranen, Birgitta Mannila ja Paula SavolainenJärvinen; YLL: Erja Kosonen; YSI: Marja HänninenHelin, Anne Kolehmainen, Petri Kääriäinen, Juha Paananen ja Jouko Salo; kaudelle valittiin: LTO: Asko Parkkinen; OAO: Birgitta Mannila ja Pasi Repo; YLL: Erja Kosonen; YSI: Marja HänninenHelin, Petri Kääriäinen, Juha Paananen, Johanna Pietilä ja Jouko Salo. Yliopistojen opetusalan liitto YLL: hallituksen jäsenet Erja Kosonen ja Juha Merikoski 3. Järjestö ja palvelurakenteet kuntoon Uudet säännöt on otettu käyttöön..04. Uusien sääntöjen myötä on siirrytty yhden vuosikokouksen rytmiin. Ensimmäinen uusien sääntöjen mukainen vuosikokous pidettiin 3.3. OAJ KeskiSuomen puheenjohtaja ja alueasiamies ovat kutsuttuina käyneet paikallisyhdistysten tilaisuuksissa ja osallistuneet aluetoimijoiden neuvottelupäiviin ja tapaamisiin. Keväällä valittiin edustajat OAJ:n valtuustoon kaudelle Jäsenyhdistyksiä, jäseniä ja toimijoita aktivoitiin osallistumaan vaaleihin ehdokkaina ja äänestäjinä. Alueyhdistys tarjosi myös viestintäväyliään ehdokkaiden käyttöön. Vaalisihteerinä toimi Anne Kolehmainen. Aktiivitoimijoiden Rhearisteilyllä 6.9. valmisteltiin seuraavan vuoden vaikuttamistyötä. OAJ:n hallitus: jäsen Petri Kääriäinen Suomen musiikinopettajien liitto: hallituksen varajäsen Maritta Heliö Ammatilliset opettajat AO: hallituksen jäsenet Birgitta Mannila ja Arto Vettenranta, varajäsen Ulla Maija Nyman KSOLLI: varapuheenjohtaja Anu Salila ja hallituksen jäsen Janne Salila Suomen kauppa ja kulttuuriopettajat SKO: hallituksen varajäsen ja valtuuskunnan jäsen Keijo Koskenmäki OAJ:n tulo ja palkkapoliittinen toimikunta: puheenjohtaja Petri Kääriäinen TOOL: puheenjohtaja Pasi Repo, valtuuston jäsenet Esa Salmikangas ja Olli Väänänen, varajäsen Sirpa Hukari OAJ:n koulutuspoliittinen toimikunta: jäsen Juha Paananen ja varajäsen Juha Merikoski OAJ:n järjestötoimikunta: jäsen Birgitta Mannila OAJ:n opettajankoulutustyöryhmä: puheenjohtaja Tuula Hirvonen, jäsen Erja Kosonen OAJ:n aikuiskoulutustyöryhmä: jäsen Tarja Boe, varajäsen Erja Kosonen OAJ:n pedagoginen toimikunta: jäsenet Petri Kääriäinen ja Asko Parkkinen Opsia: puheenjohtaja Markku Suortamo *** Opetushallituksen opetus, ohjaus ja kasvatusalan koulutustoimikunta: jäsen Erja Kosonen, varajäsen Marja VuortamaRäsänen Opetushallituksen lukiokoulutuksen tuntijakotyöryhmä: jäsen Kaisa Helle Akava: hallituksen jäsen Petri Kääriäinen 4. Kattava jäsenyys ja järjestäytyminen Jaostojen jäsenmäärä on kasvanut ja muun muassa alueellinen kattavuus on näin parantunut. Alueyhdistys on varmistanut yhteysopettajakoulutuksen saatavuuden. Yhteysopettajakoulutuksella on herätelty järjestötoimijoita työyhteisöihin ja saatu näin vaikuttajia kentälle. Yhteistyössä on järjestetty valmistuvien opettajien infotilaisuuksia ammattikorkeakoululla ja yliopistolla. 5. Osaavat toimijat kaikilla tasoilla Sekä jäsenyhdistysten että alueyhdistyksen toimijoita on koulutettu eritoten järjestötoiminnan, edunvalvonnan, talouden ja viestinnän teemoin. Toimijat ovat myös osallistuneet OAJ:n järjestämiin koulutuksiin. Puhtia paikallisyhdistystoimintaan koulutus järjestettiin Saarijärven Summassaaressa yhdessä OAJ Pohjanmaan kanssa. Jäsenille on ollut tarjolla työhyvinvointikoulutusta useampaan otteeseen; näissä yhteistyökumppanina on ollut Jyväskylän yliopisto. Viestintäaiheinen Word OAJ:n rehtorineuvottelukunta: jäsen Markku Suortamo 3

8 Publisher koulutus järjestettiin 0.9. Hallitusseminaari 8.. keskittyi alueyhdistyksen viestinnän kehittämiseen. OAJ Pohjanmaan, OAJ PohjoisSavon ja OAJ PohjoisKarjalan kanssa on pidetty kaksi tapaamista, Jyväskylässä viestintäteemoin ja... Joensuussa koulutusteemoin. 6. Tuloksiin tavoitteellisella viestinnällä OAJ KeskiSuomen Facebookprofiili muutettiin Facebooksivuksi toimivamman päivittämisen vuoksi. Tykkääjien määrä vuoden 04 lopussa oli noin 70. Sivujen kautta välitettiin tietoa kokouksista ja virkistystapahtumista. Myös OAJ:n valtuuston kuulumisia välitettiin Facebooksivujen kautta. Ajankohtaisista edunvalvontaasioista lähetettiin yhdistyskirjeitä paikallis ja jäsenyhdistysten käyttöön. Alueyhdistyksen kotisivuilla on neuvoja ja ohjeistuksia edunvalvonnallisista asioista. OAJ KeskiSuomen viestinnällä ja tiedottamisella on pyritty tavoittamaan kaikki jäsenet ja keskeiset sidosryhmät. Keskeinen viestintäväline on ollut alueyhdistyksen verkkosivut osoitteessa fi/keskisuomi. Sivut siirrettiin joulukuun alussa uudelle Peda.netalustalle ja samalla uudistettiin niiden rakennetta. Tilinpäätöksen 04 ja talousarvion 05 saatteeksi Jäsenille postitettiin keväällä Opettajalehden välissä OAJ KeskiSuomi NYT liite, jossa esiteltiin OAJ:n valtuutettujen työskentelyä, koulutustarjontaa ja Viitasaaren paikallisyhdistys. Syksyllä siirryttiin uuteen, sähköiseen jäsentiedotteeseen. Ensimmäisen Keskisen aiheita olivat luottamusmiehen apuun turvautuminen, varhaiskasvatuslain uudistus ja Joutsan paikallisyhdistys. Talousarvio 05 Talousarvio 05 on 7 64,36 euroa alijäämäinen. Suurehkon alijäämän selittää varautuminen toimitilojen kunnostukseen vuonna 05. Peruskunnostuksen, joka sisältää pintaremontin, keittiön uudistamisen ja avjärjestelmän uudistamisen, kokonaiskustannusarvio on noin euroa josta yhdistyksen osuus on omistusosuuden mukainen 65 % eli n euroa. Muistiinpanoille Alijäämää selittää myös yhtenä menokohtana oleva YSIvaraus (664,36 euroa). YSIvaraus tarkoittaa aikanaan ysiläiseltä KeskiSuomen oaypiiriltä alueyhdistykselle siirtyneitä varoja. Nämä tilillä olevat varat käytetään OAJ KeskiSuomen YSIjäsenten koulutus ja virkistystilaisuuksien järjestämiseen (tarkempi selvitys YSIvarauksesta on alempana menokohtien perusteluissa). Tilinpäätös 04 Tilinpäätöksen 04 tuloslaskelma on 4475,0 euroa ylijäämäinen. Arvioitua suurempi ylijäämä selittyy sillä, että OAJ:n alueyhdistykselle tulouttamat jäsenmaksutuotot ja paikallisen edunvalvonnan tuki olivat budjetoitua suuremmat. Lisäksi toimintakuluissa on saatu säästöä verrattuna arvioituun. Huomattavaa on kuitenkin se, että kokouskulumme ylittivät budjetin n eurolla. Huoneistokulujen budjettiylitys selittyy huoneistojen yhtiövastikkeiden korotuksella sekä Järjestöjen talon hissiremontista aiheutuneilla kahden kuukauden ylimääräisillä yhtiövastikkeilla. Yhdistys on varautunut vuoden 04 aikana toimitilojen kunnostukseen vuonna Tuotto ja menokohtien 05 perusteluja Toimintatuotot Jäsenmaksutuotot: Vuosikokous 04 on päättänyt jäsenmaksuksi vuodelle 05 0,0 % kokonaispalkasta. OAJavustus: OAJavustus koostuu seuraavasti: Perusrahoitus e + e/jäsen (jäsenmäärä 3..04: 5354) vähennys = jäsenmäärä x,80 e + siirtymäkauden takuu 80 % + indeksikorotus,9 %. Paikallisen edunvalvonnan tuki: Paikallisyhdistysten edunvalvontaavustus 450 e + 6 e/jäsen 30 % alueyhdistykselle; jäsenyhdistysten edunvalvontaavustuksesta 70 % alueyhdistykselle. Käytetään paikalliseen edunvalvontaan: Koulut kuntoon avustuksiin ja muuhun paikallisen edunvalvonnan tukemiseen (yhdistysvierailut, koulutukset jne.). Alueasiamiesavustus: OAJ:n antama avustus alueasiamiestoimintaan, pääasiassa työajan ostoon. Kuluista tehdään vuosittain selvitys, jonka perusteella OAJ maksaa avustuksen. Koulutustuotot: TJS Opintokeskuksen avustukset ja kuntien ateriakorvaukset ytkursseilta. Kulttuurituotot: Jäsenten maksamat kulttuuritilaisuuksien omavastuuosuudet. Muut tuotot: Korvaukset ulkopuolisille annetuista palveluista ja muut mahdolliset tuotot. 5

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 1 Toimintasuunnitelma 2014 TOIMINNAN PÄÄTAVOITE: Lastentarhanopettajien merkityksen esiin nostaminen yhteiskunnassa YHDISTYS: 1. Vaikuttaa jäsenistönsä asemaa koskevaan päätöksentekoon, työolosuhteisiin

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

1 OAJ Pääkaupunkiseutu

1 OAJ Pääkaupunkiseutu 1 OAJ Pääkaupunkiseutu TOIMINTASUUNNITELMAESITYS Johdanto OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistys edustaa pääkaupunkiseudun kaikkia niin suomenkuin ruotsinkielisiä opettajaryhmiä eli lastentarhanopettajia

Lisätiedot

1 OAJ Pääkaupunkiseutu

1 OAJ Pääkaupunkiseutu 1 OAJ Pääkaupunkiseutu TOIMINTASUUNNITELMAESITYS 2014 Johdanto OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistys edustaa pääkaupunkiseudun kaikkia niin suomenkuin ruotsinkielisiä opettajaryhmiä eli lastentarhanopettajia

Lisätiedot

Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. Toimintasuunnitelma 2013

Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. Toimintasuunnitelma 2013 Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. Toimintasuunnitelma 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Alueyhdistyksen tarkoituksena on sääntöjensä mukaan eri opettajaryhmien yhteiskunnallisen aseman, kasvatus- ja opetustyön

Lisätiedot

OAJ:n POHJANMAAN ALUEYHDISTYKSEN TOIMINTAPERIAATTEET

OAJ:n POHJANMAAN ALUEYHDISTYKSEN TOIMINTAPERIAATTEET OAJ:n POHJANMAAN ALUEYHDISTYKSEN TOIMINTAPERIAATTEET Alueyhdistyksen tarkoituksena on toimia 1. jäsenistön edunvalvojana, 2. jäsenyhdistysten toiminnan tukemiseksi ja edistämiseksi sekä jäsenistön ammatillisten

Lisätiedot

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13 Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous torstaina 28.2.2013 klo 17-19:30. Paikka: Uudenmaan Marttojen 6.krs Sali, Lapinlahdenkatu 3, Helsinki. VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Lisätiedot

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

Hyvät OAJ Keski-Suomen jäsenet Menossa on alueyhdistyksemme yhdeksäs toimintavuosi. Opettajat tekevät Keski-Suomessakin edelleen erittäin merkittävää

Hyvät OAJ Keski-Suomen jäsenet Menossa on alueyhdistyksemme yhdeksäs toimintavuosi. Opettajat tekevät Keski-Suomessakin edelleen erittäin merkittävää OAJ Keski-Suomi www.oaj.fi/keskisuomi VUOSIKOKOUS OAJ Keski-Suomi 31.3.2016 Kuva:Elina Kunnela Hyvät OAJ Keski-Suomen jäsenet Menossa on alueyhdistyksemme yhdeksäs toimintavuosi. Opettajat tekevät Keski-Suomessakin

Lisätiedot

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 (6) Elin: Vuosikokous Aika: 19.11.2014 klo 18.00 Paikka: Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalo, Huhtalantie 2, 60200 Seinäjoki Esityslista Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013 Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Paikka Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A Osallistujat Käsitellyt asiat: Laatikainen Sinikka Fordell

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS ESITYSLISTA Aika: 19.2.2014 klo 18.00 Paikka: Kahvila Nanda Wanha Talo, Savilahdenkatu 12, Mikkeli 1. VUOSIKOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen puheenjohtaja Kirsi-Maaria

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin ESITYSLISTA 6.10.2015 1(6) AMMATILLISET OPETTAJAT AO ry VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 15.11.2015 kello 9.00. Paikka Kokoustila Snellman & Kallavedet, Scandic Hotelli, Satamakatu 1, 70100 Kuopio I KOKOUKSEN

Lisätiedot

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 25.3.2014. Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103)

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 25.3.2014. Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103) Esityslista 25.3.2014 Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103) Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) KASSAN VARSINAINEN KOKOUS Aika: Perjantai 25. 11. 2016, klo 9.00 Paikka: Radisson Blu Seaside Hotel, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS JA

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on OAJ:n Kemin opettajien paikallisyhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Kemin kaupunki ja sen toiminta-alueena on Kemin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on OAJ:n Kemin opettajien paikallisyhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Kemin kaupunki ja sen toiminta-alueena on Kemin kaupunki. 1 (7) OAJ:N KEMI:N PAIKALLISYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on OAJ:n Kemin opettajien paikallisyhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Kemin kaupunki ja sen toiminta-alueena

Lisätiedot

Opettajien edunvalvoja

Opettajien edunvalvoja Opettajien edunvalvoja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on työmarkkinajärjestö, joka vastaa opettajien edunvalvonnasta. OAJ on maassamme ainoa ammattijärjestö, joka neuvottelee opettajien palkkauksesta,

Lisätiedot

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 Sisällys Esityslista...1 Toimintakertomus 1.8.2013 31.7.2014...2 Esitys toimintasuunnitelmaksi 2014 2015...4 Tilinpäätös 31.7.2014...5 Talousarvio toimikaudelle 1.8.2014

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Kokoustiedot Aika Torstai 22.5.2014 klo 10.07 10.10 Perjantai 23.5.2014 klo 9.02 10.06 ja 13.31 14.39 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen

Lisätiedot

KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS. Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19.

KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS. Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19. KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19.00 Läsnä osanottajaluettelossa mainitut 55

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 6.-7.6.2015 Paikka Valkea Talo, Ilkantie 4, 00400 Helsinki Lauantai 6.6. Lounas klo 11.30-12.30 Kahvi klo 15.00-15.30 8.30 9.30 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015

HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 OAJ PIRKKALAN PAIKALLIYHDISTYS ry HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 Aika: Perjantai 6.3. lauantai 7.3. 2015 Paikka: Villa Merja s Garden Osallistujat: jäsen varajäsen toimihenkilö Almi Susanna Kanto

Lisätiedot

MENOT JA RAHOITUS Yhteensä %-osuus. Henkilöstömenot, joista Projektiin palkattava henkilöstö Työpanoksen siirto

MENOT JA RAHOITUS Yhteensä %-osuus. Henkilöstömenot, joista Projektiin palkattava henkilöstö Työpanoksen siirto 942 538 965 729 1 908 267 63,3 % 716 038 784 229 1 500 267 49,8 % 226 500 181 500 408 000 13,5 % 492 298 468 783 961 081 31,9 % 253 750 188 750 442 500 14,7 % 7 000 5 000 12 000 0,4 % 24 278 20 763 45

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous Sääntömääräinen syyskokous La 1.11.2014 klo 17:00 Kartano Koskenranta, Voikkaa Esityslista 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2 Läsnä olevien toteaminen, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Esityslistan

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

Kokouksen esityslista

Kokouksen esityslista Kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen Keski-Suomen Sukututkijat ry kutsuu jäsenensä sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 25.3.2015 klo 17.00 alkaen Jyväskylän maakunta-arkistossa.

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

Opetusalan johtamisen foorumi Johtajuus muutosmyrskyssä Helsinki 5. 6.5.2014 Petri Lindroos OAJ

Opetusalan johtamisen foorumi Johtajuus muutosmyrskyssä Helsinki 5. 6.5.2014 Petri Lindroos OAJ Opetusalan johtamisen foorumi Johtajuus muutosmyrskyssä Helsinki 5. 6.5.2014 Petri Lindroos OAJ Erkki Mustonen, johtava lakimies, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Sopimuskorotukset 2014 2015 Sopimus: OVTES

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on OAJ:n Lapin alueyhdistys ry., josta käytetään nimitystä OAJ Lappi.

Yhdistyksen nimi on OAJ:n Lapin alueyhdistys ry., josta käytetään nimitystä OAJ Lappi. OAJ:n LAPIN ALUEYHDISTYS ry:n SÄÄNNÖT Odottavat PRH:n käsittelyä! 1 Yhdistyksen nimi on OAJ:n Lapin alueyhdistys ry., josta käytetään nimitystä OAJ Lappi. Yhdistyksen kotipaikka on Rovaniemen kaupunki

Lisätiedot

Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012. Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17.

Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012. Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17. Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012 Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17.00 Paikka: Hotel Kalevala Väinämöinen 9 88900 Kuhmo Ohjelma: Kainuun

Lisätiedot

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus)

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus) 1/5 Vuosikokouksen 2014 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet ja suvun toiminnasta kiinnostuneet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle

Lisätiedot

YLEISSIVISTÄVÄN JAOSTON TOIMINTA 2013 JA SUUNNITELMA VUODELLE Kari Sutinen, pj

YLEISSIVISTÄVÄN JAOSTON TOIMINTA 2013 JA SUUNNITELMA VUODELLE Kari Sutinen, pj YLEISSIVISTÄVÄN JAOSTON TOIMINTA 2013 JA SUUNNITELMA VUODELLE 2014 Kari Sutinen, pj TOIMINNAN OSA-ALUEET KOKOUSTOIMINTA KOULUTUS/EDUNVALVONTA, AKTIIVIT, JÄSENISTÖ EDUNVALVONTA JA VAIKUTTAMINEN, AKTIIVIT/JÄSENISTÖ/TYÖNANTAJAT

Lisätiedot

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 KAUPAN ESIMIESVETERAANIT RY VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Aika 1.9.2015 kello 18.30 Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 Läsnä Liitteessä 6 mainitut 43 henkilöä 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen.

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 12.10.2013 klo 12.00 12.30 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA

NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA TURUN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty 27.11.2013, voimaan 1.1.2014 NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Turun seudun ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY 21.10.2014

SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY 21.10.2014 SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS R.Y:N SÄÄNNÖT Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 10.7.2009 ja 14.10.2009 (1 ja 5 ) SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja toiminta-alue Yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Aika: Keskiviikko 25.3.2015 klo 11.45 14.30 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander ( ) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas ( ) Jäsenet: Annukka

Lisätiedot

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop)

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop) KÄSIKIRJOITUS Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen vuosikokoukseen AIKA 11.06.2010, PAIKKA Hyvinkää, ASIALISTA: 1. Kokouksen avaus (kop, kop, kop) Hyvät ystävät. Tervetuloa Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ (12) Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ (12) Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2016 1 (12) Kokoustiedot Aika Torstai 26.5.2016 klo 10.00 17.00 Perjantai 27.5.2016 klo 8.00 12.35 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja

Lisätiedot

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 19.3.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 19.3.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 19.3.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

3. tiedottaa sairauksista ja järjestää kokouksia ja koulutustilaisuuksia

3. tiedottaa sairauksista ja järjestää kokouksia ja koulutustilaisuuksia 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA- ALUE Yhdistyksen nimi on Keski- Suomen neuroyhdistys ry. Sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki ja pöytäkirja- ja rekisteröimiskielenä on suomi. Yhdistyksen

Lisätiedot

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen.

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. lista SYYSKOKOUS 2016 Aika Torstaina 24.11.2015 klo 17.00 Paikka Tervolan nuorisoseuran talo, Seurantie, Tervola 1 KOKOUKSEN AVAUS Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. 2 KOKOUSVIRKAILIJOIDEN

Lisätiedot

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS ESITYSLISTA Aika: 19.2.2013 klo 18.00 Paikka: Keskussairaalan hallintorakennuksen kokoustila Porrassalmenkatu 35-37, vanhan sisäpihan hallintorakennus 1. VUOSIKOKOUKSEN

Lisätiedot

Kymin Nikkarit säännöt

Kymin Nikkarit säännöt Kymin Nikkarit SÄÄNNÖT 1(6) Kymin Nikkarit säännöt Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on OAJ:n Ylöjärven paikallisyhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki ja sen toiminta-alueena on Ylöjärvi.

Yhdistyksen nimi on OAJ:n Ylöjärven paikallisyhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki ja sen toiminta-alueena on Ylöjärvi. OAJ:N YLÖJÄRVEN PAIKALLISYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen nimi on OAJ:n Ylöjärven paikallisyhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki ja sen toiminta-alueena on Ylöjärvi.

Lisätiedot

6. Käsitellään yhdistyksen tilit edelliseltä tilikaudelta ja toiminnantarkastajan

6. Käsitellään yhdistyksen tilit edelliseltä tilikaudelta ja toiminnantarkastajan VUOSIKOKOUKSEN ASIALISTA I Kokouksen järjestäytyminen 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. 2. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa. 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros. Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2010 Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

LTOL - TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Valtuuston päätös 7.-8.11.2014

LTOL - TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Valtuuston päätös 7.-8.11.2014 KATSAUS TULEVAAN VUOTEEN Lastentarhanopettajaliiton painopisteenä on lisätä varhaiskasvatuksen yhteiskunnallista näkyvyyttä ja vaikuttavuutta toiminnan sekä viestinnän keinoin. Vuoden teemana on Lastentarhanopettajan

Lisätiedot

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2011 Aika: Keskiviikkona 10.10.2011 kello 18.00 Paikka: Opinkiven sauna, Keskussairaalantie

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia.

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia. LIITE 4 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry on OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n jäsenyhdistys ja Opetusalan Ammattijärjestö

Lisätiedot

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 26.11.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT

TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toiminta-alue

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1(5) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2010 Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 9.11.2010 kello 19.15. Läsnä: Luettelo liitteenä 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

A (suora henkilöjäsenyys) OAJ:N HALLITUS (9) LOOP:n vuosikokous

A (suora henkilöjäsenyys) OAJ:N HALLITUS (9) LOOP:n vuosikokous A (suora henkilöjäsenyys) OAJ:N HALLITUS 13.4.1994 1 (9) LOOP:n vuosikokous 28.11.2012 OAJ:N LOHJAN:N PAIKALLISYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on OAJ:n Lohjan paikallisyhdistys

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry, Yrkeslärarna AO rf. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Ammatilliset opettajat AO ry, Yrkeslärarna AO rf. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue Yhdistyksen nimi on Ammatilliset opettajat AO ry, Yrkeslärarna AO rf. Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista lyhennettä AO. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Uudenmaan Martat ry SYYSKOKOUS ESITYSLISTA

Uudenmaan Martat ry SYYSKOKOUS ESITYSLISTA Uudenmaan Martat ry SYYSKOKOUS ESITYSLISTA Aika: lauantai 21.11.2015 Paikka: Satakuntatalon Kiltasali, Lapinrinne 1, Helsinki klo 9.30 klo10.45 klo 12.00 klo 13.00 Ilmoittautuminen ja kokousedustajien

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

TOIMIJAT JA KOKOUSTEKNIIKKA

TOIMIJAT JA KOKOUSTEKNIIKKA TOIMIJAT JA KOKOUSTEKNIIKKA Toimijat, kokoukset ja kokoustekniikka Toimijoiden roolit Jäsenet Hallitus ja toimihenkilöt Sihteeri Puheenjohtaja taloudenhoitaja Kts. YHTALO Ryhmätyö Millainen on hyvä kokous?

Lisätiedot

6. KOKUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

6. KOKUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJA 1(3) 20.03.2013 TaLVI ry Sääntömääräinen kevätkokous Aika 20.03.2013 klo 18.25-18.55 Paikka ABC Lahdesjärvi, Automiehenkatu 39, Tampere Läsnä Osallistujaluettolo (liite 1) 1. KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja Kokouskutsu Tehyn Vapaat Vaikuttajat ry 1/2014 Elin: Hallitus Aika: 3.2.2014 klo 17.30 Paikka: Messukeskus, Helsinki Asialuettelo Pykälä Käsiteltävä asia 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KUTSU SYYSKOKOUKSEEN. Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry:n SYYSKOKOUS pidetään:

KUTSU SYYSKOKOUKSEEN. Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry:n SYYSKOKOUS pidetään: KUTSU SYYSKOKOUKSEEN Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry:n SYYSKOKOUS pidetään: Aika Maanantaina 29.12.2009 Ilmoittautuminen ja ruoka 18.00-19.00 Kokous alkaa 19.00 Paikka Seinäjoen Nuorisoasema, Puistokatu

Lisätiedot

Ajankohtaista edunvalvonnasta

Ajankohtaista edunvalvonnasta Jouko Karhunen Ajankohtaista edunvalvonnasta Jouko Karhunen 13.5.2015 Jyväskylä Ammatilliset opettajat, AO, ry varapuheenjohtaja OAJ:n ammatilliset opettajat, OAO 2. varapuheenjohtaja OAJ:n valtuutettu

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Haukiputaan vanhempainyhdistyksen vuosikokouksen kokouksen pöytäkirja kello Haukiputaan koululla

Haukiputaan vanhempainyhdistyksen vuosikokouksen kokouksen pöytäkirja kello Haukiputaan koululla Haukiputaan vanhempainyhdistyksen vuosikokouksen kokouksen pöytäkirja 28.9. kello 18.00 Haukiputaan koululla 1. Kokouksen järjestäytyminen Katja Lahdenranta-Linna valittiin vuosikokouksen puheenjohtajaksi.

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

MITÄ HYÖDYN. OAJ:n jäsenyydestä?

MITÄ HYÖDYN. OAJ:n jäsenyydestä? MITÄ HYÖDYN OAJ:n jäsenyydestä? Miksi kannattaa olla ammattijärjestön jäsen? Konkreettiset taloudelliset jäsenedut on jokaisen helppo ymmärtää, mutta mitä muuta jäsenmaksulla saa? OAJ:n tärkein tehtävä

Lisätiedot

KEVÄTKOKOUS Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Päätös: Puheenjohtaja: Kai Vainio Antti Ali-Raatikainen

KEVÄTKOKOUS Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Päätös: Puheenjohtaja: Kai Vainio Antti Ali-Raatikainen FI- 1/5 1. KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Hän kertasi vuoden 2014 tapahtumia, joista päällimmäisenä VIKSU 2014 palokuntanuorten leiri. Taloudellinen tulos on jopa liiankin hyvä,

Lisätiedot

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05 , NJVOK PÖYTÄKIRJA 1/5 NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS Kokousaika: 16.5.2016 klo 18:05 Kokouspaikka: Läsnäolijat: Nukarin koulu, Nurmijärvi 5 henkilöä liitteenä olevan ääniluettelon

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15 YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistaina 19.5.2015 klo 18-19.20 Paikka Bäckman Läsnä Haaga Taru Haapakoski Paula, poissa Hannula Sirpa Hautala Jukka Herranen-Somero

Lisätiedot

1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue Yhdistyksen nimi on Ammatilliset opettajat AO ry Yrkeslärarna AO rf. Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista lyhennettä AO. Yhdistyksen

Lisätiedot

13.9.2012. Varaedustajat: 21 Tino Valo 22 Kari Katajainen 23 Yrjö Kärkkäinen 24 Saara Asikainen

13.9.2012. Varaedustajat: 21 Tino Valo 22 Kari Katajainen 23 Yrjö Kärkkäinen 24 Saara Asikainen ESITYSLISTA 1(7) EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS AIKA 13.9..2012 Klo 17.00 PAIKKA Pasilan toimipiste, tila 1010 KUTSUTUT Varsinaiset edustajat: 1 Juho Karhumäki EPJ 2 Eetu Salminen EVPJ 3 Salla Korhonen este

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

Esityslista. Asiakirja 5

Esityslista. Asiakirja 5 Esityslista kirja 5 ESITYSLISTA AIKA 17.-18.11.2012, kokous alkaa lauantaina 17.11. klo 11.30 PAIKKA Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10 45100 Kouvola LÄSNÄ Valtuutetut kokousedustajat, yhdistyksen puheenjohtajat

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Otaniemen TEK-tutkijat ry Otaniemen TEK-tutkijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous Aika: 6.6.2016 klo 15:00 Paikka: Otaniemi, Otakaari 7, kokoushuone Maxwell Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Petri Kärhä avasi

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkovaltuuston kokous pidetään 2.6.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla, Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

1 OAJ Pääkaupunkiseutu

1 OAJ Pääkaupunkiseutu 1 OAJ Pääkaupunkiseutu TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Johdanto OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistys edustaa pääkaupunkiseudun kaikkia niin suomenkuin ruotsinkielisiä opettajaryhmiä eli lastentarhanopettajia

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Ryöppönen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen kandidaatti Mikko Vasko.

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Ryöppönen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen kandidaatti Mikko Vasko. 1(5) TIIMARI OYJ ABP (y-tunnus 0106264-1) VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2010 Aika: Paikka: 30.3.2010, kello 13.00 alkaen Scandic Marski hotelli, Mannerheimintie 10, 00100 Helsinki 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 24.4.2010 klo 9.30-11.35 Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan

Lisätiedot

Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry SÄÄNNÖT NIMI JA TOIMIALUE

Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry SÄÄNNÖT NIMI JA TOIMIALUE Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry SÄÄNNÖT NIMI JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä yhdistys. Yhdistys

Lisätiedot