VUOSIKOKOUS. OAJ Keski-Suomi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKOKOUS. OAJ Keski-Suomi 31.3.2015"

Transkriptio

1 VUOSIKOKOUS OAJ KeskiSuomi

2 Hyvät OAJ KeskiSuomen jäsenet Menossa on alueyhdistyksemme kahdeksas toimintavuosi. Kehitys kasvatuksen ja koulutuksen alalla ei tänä eikä viime vuonna ole ollut suotuisaa. Erityisesti valtiovallan toimet, kasvatuksen ja koulutuksen resurssien rajut leikkaukset, ovat olleet puheenaiheena koulumaailmassa. Koulutuksen arvostus yhteiskunnassa on ikävä kyllä alamaissa. Se pitää saada nousemaan muuten yhteiskunnallamme ei ole tulevaisuutta. Tämän tavoitteen saavuttamista OAJ KeskiSuomi pyrkii kaikin keinoin tukemaan. Vuosi 05 on eduskuntavaalivuosi. Tämän vuoden kevätkauden keskeisin toimintaalueemme on eduskuntavaalivaikuttaminen. Haluamme, että koulutus nousee tärkeäksi vaaliteemaksi KeskiSuomessa ja koko Suomessa. Tänä keväänä nelivuotisen toimintakautensa päättävän hallituksen tavoitteena on Suomi maailman osaavin kansa vuonna 00. Siinä on hyvä perintö seuraavalle hallitukselle. Käytännön toimien ja päätösten tulee olla tämän tavoitteen mukaisia. Tulevilta kansanedustajilta toivomme kaukonäköisyyttä päätöksenteossa sekä kykyä olla tuijottamatta liikaa vain seuraavan vuoden budjettiin. Koulutukseen sijoittaminen on sijoittamista tulevaisuuteen. Suomessa tarvitaan rakenteellisia uudistuksia, mutta hyvin valmisteltuina. Soteratkaisun kariutumi Taustakuva Elina Kunnela nen on erittäin valitettava asia, myös kasvatuksen ja koulutuksen kannalta. Toisen asteen koulutuksen rakenteellinen uudistaminen näyttää myös raukeavan, ainakin nykyisen hallituksen esittämässä muodossa. Joka tapauksessa toisen asteen koulutusta on kehitettävä keskeistä tässä kehittämisessä on koulutuksen alueellisen saavutettavuuden ja koulutuksellisen tasaarvon turvaaminen. Korkeaasteen koulutuksessa OAJ kannattaa duaalimallia: ammattikorkeakouluilla ja yliopistoilla on oma, toinen toistaan täydentävä tehtävänsä koulutusjärjestelmässämme. Yhteistyötä eri koulutusväylien kesken niin toisella kuin korkeaasteellakin tulee edelleen kehittää. Taas kerran tulevaisuuteen on kaikesta huolimatta uskottava. Meidän tehtävämme on jatkaa työtä paremmin toimivan kasvatus ja koulutusjärjestelmän puolesta ja samalla paremmin toimivan yhteiskunnan puolesta. Terveisin puheenjohtaja, OAJ KeskiSuomi 3

3 OAJ:n KeskiSuomen alueyhdistys ry. OAJ:n aluetoimisto, Järjestöjen talo, 4. krs Kalevankatu 4, 4000 Jyväskylä Kokouskutsu OAJ:n KeskiSuomen alueyhdistys ry Esityslista OAJ KeskiSuomen yhdistyksille ja vuosikokousedustajille Sääntömääräinen vuosikokous OAJ KeskiSuomi ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään tiistaina klo 8 Agorassa (Mattilanniemi, Jyväskylä), valtakirjojen tarkastus klo Ruokailu alkaa klo 7 Agorassa, ravintola Piatossa.. I Kokouksen järjestäytyminen Vakuutusyhtiö Turvalla on Agoran aulassa ennen kokousta infopiste, jossa Turvan KeskiSuomen yhteyspäällikkö Kari Hytösen kanssa voi keskustella vakuu / tusasioista. Lisäksi Kari Hytönen esittelee kokouksen alussa Turvan ja OAJ:n vakuutusyhteistyötä. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Paikallisyhdistyksellä ja OAJ KeskiSuomen jäsenyhdistyksellä on oikeus lähettää kokoukseen yksi äänivaltainen edustaja jokaista alkavaa viittäkymmentä (50) jäsentä kohti. Kokouksen avaaminen. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen PÄÄTÖSESITYS: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Eri paikallisyhdistysten ja jäsenyhdistysten jäsenmäärien edellyttämät edustajamäärät (OAJ:n tilasto 3..04): 3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen PÄÄTÖSESITYS: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. Paikallis/jäsenyhdistys Hankasalmi Joutsa Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu jäseniä/edustajia 79/ 59/ 85/6 8/ 56/ 46/3 jäseniä/ edustajia 34/ 57/ 87/ 49/9 454/9 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PÄÄTÖSESITYS: Kokouskutsu on lähetetty postitse yhdistyksille Yhdistyksen sääntöjen mukaan kutsu yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen on toimitettava vähintään neljätoista (4) päivää ennen kokousta jäsenyhdistyksille lähetettävillä kutsukirjeillä. Kokousmateriaali on julkaistu myös OAJ KeskiSuomen verkkosivuilla osoitteessa Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kinnula Kivijärvi Konnevesi 30/ 3/ 39/ 45/ 3/ 76/4 5. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen PÄÄTÖSESITYS: Päätetään vahvistaa esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Kuhmoinen Kyyjärvi Laukaa Multia Muurame Petäjävesi Pihtipudas Saarijärvi 8/ 8/ 308/7 6/ 74/4 79/ 59/ 46/3 Paikallis/jäsenyhdistys Toivakka Uurainen Viitasaari Äänekoski AO KeskiSuomi JAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun opettajayhdistys AJO OY JAMK Musiikin opettajat KeskiSuomen aikuisopettajat KeskiSuomen kaupan ja kulttuurin opettajat SKO KeskiSuomi Jyväskylän oay Jyväskylän yliopiston opetusalan YLLyhdistys KeskiSuomen lastentarhanopettajat KSOLLI Suomalaisen Konservatorion Opettajat TOOL Jyväskylä Paikallisyhdistykset ja jäsenyhdistykset antavat virallisille edustajille valtakirjan, jonka malli on tämän kutsun liitteenä. Kokouksessa toivotaan käytettävän ainoastaan tätä valtakirjamallia. 4 Kokouksen esityslista on kutsun liitteenä. Muu materiaali jaetaan kokouksen alussa. Tervetuloa! YHTEENSÄ II 5/3 39/8 39/5 533/ 80/ 50/ 5/ 537/ OAJ KeskiSuomi ry:n hallitus Juha Paananen puheenjohtaja Varsinaiset kokousasiat 6. Kertomus toiminnasta 04 PÄÄTÖSESITYS: Käsitellään hallituksen kertomus toiminnasta vuodelta Vuoden 04 tilit, toiminnantarkastajien lausunto sekä vuoden 04 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen PÄÄTÖSESITYS: Todetaan tilit vuodelta 04 käsitellyiksi sekä päätetään vahvistaa tilinpäätös vuodelta 04 ja myöntää vastuuvapaus hallitukselle. 8. Toimintasuunnitelma 05 PÄÄTÖSESITYS: Päätetään hyväksyä hallituksen esittämä toimintasuunnitelma vuodelle 05. 5

4 6 9. Hallituksen kokouspalkkiot ja matkakorvaukset sekä toiminnantarkastajien palkkio 04 PÄÄTÖSESITYS: Päätetään hallituksen kokouspalkkiot ja toiminnantarkastajien palkkiot ja korvaukset vuodelle 05 seuraavasti: hallituksen jäsenille kokouspalkkio 0 e/ kokous, pois lukien puheenjohtaja ja muut mahdolliset alueyhdistyksen ydintoimijat sihteeri, taloudenhoitaja, jaosten ja ryhmien puheenjohtajat, alueasiamies, joille ei makseta kokouspalkkiota, ja matkakorvaukset valtion virkaehtosopimuksen mukaan sekä toiminnantarkastajien palkkiot laskun mukaan. 0. Jäsenmaksu 06 PÄÄTÖSESITYS: Päätetään jäsenyhdistysten henkilöjäseniltä tai niiden alayhdistysten henkilöjäseniltä kannettavien jäsenmaksujen suuruudeksi vuodelle 06 0,0 % kokonaispalkasta.. Talousarvio 05 PÄÄTÖSESITYS: Päätetään hyväksyä hallituksen esittämä talousarvio vuodelle 05.. Hallituksen jäsenten valinta eronneiden tilalle PÄÄTÖSESITYS: Valitaan.4.05 alkaen toimintakauden loppuun hallituksen varsinaiset jäsenet hallituksesta eronneiden Jari Poikolaisen ja Katriina Vikströmin tilalle sekä tarvittaessa varajäsenet. 3. Toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat 06 PÄÄTÖSESITYS: Valitaan toiminnantarkastaja tarkastamaan vuoden 06 tilejä ja hallintoa (vuonna 05 toiminnantarkastajana toimii KHTyhteisö Ernst & Young). 4. Muut asiat PÄÄTÖSESITYS: Ei muita asioita. Kokouksen päättäminen 5. OAJ:n KeskiSuomen alueyhdistys ry:n hallitus Juha Paananen puheenjohtaja Muistiinpanoille 7

5 LTOjaosto Kertomus toiminnasta 04 Johdanto Hallitus Hallituksen puheenjohtajana toimi koko vuoden Juha Paananen. Hallituksen jäseniä kevätkokoukseen 3.3. saakka olivat Sinikka Blom (henkilökohtainen varajäsen Maritta Heliö), Mirja Hallikainen (Pasi Manninen), Marja HänninenHelin (Pertti Kabris), Petteri Juvonen (Vesa Leinonen), Timo Karla (Heli Arnberg), Timo Korhonen (Arto Vettenranta), Pirjo Liimatainen (Timo Palmu), Juha Merikoski (Tuula Hirvonen), Jouni Miettunen (Marita HintsaSillgren), Kirsi Pehkonen (Tuula Liukkonen), Tamara Pekkarinen (Jenni Forsén), Risto Peltonen (Heli Vuorinen), Jari Poikolainen (Jukka Hella), Katja Poikolainen (Katja Poranen), Hannu Reijonen (Heidi Mäkelä), Päivi Ruotsalainen (Inkeri Laaksonen), Liisa Räsänen (Minna Manninen) ja Katriina Vikström (Ismo Hannula). Kevätkokouksessa hallituksen jäseniksi valittiin Mirja Hallikainen (henkilökohtainen varajäsen Pasi Manninen), Timo Karla (Sanna Satosaari), Vesa Leinonen (Pekka Patinen), Tuula Leppäkari (Jari Matikainen), Pirjo Liimatainen (Tamara Pekkarinen), Juha Merikoski (Tuula Hirvonen), Jouni Miettunen (Petteri Juvonen), Ulla Maija Nyman (Katja Kätkä), Johanna Pietilä (Jukka Hella), Jari Poikolainen (Pertti Kabris), Katja Poikolainen (Katja Poranen), Anna Roikonen (Asko Parkkinen), Paula SavolainenJärvinen (Sinikka Blom) ja Katriina Vikström (Päivi Ruotsalainen). Kokouksiin on kutsuttu myös alueasiamies ja OAJvaltuutettu Jouko Salo, edunvalvontaryhmän puheenjohtaja, OAJ:n hallituksen jäsen ja OAJvaltuutettu Petri Kääriäinen, kulttuurivastaava ja OAJvaltuutettu Birgitta Mannila, kauden OAJvaltuutetut Anneli Herranen, Marja HänninenHelin, Anne Kolehmainen, Erja Kosonen, Asko Parkkinen ja Paula SavolainenJärvinen omalla kaudellaan ja kauden OAJvaltuutetut Marja HänninenHelin, Erja Kosonen, Asko Parkkinen ja Pasi Repo omalla kaudellaan, sihteeri ja tiedotusryhmän puheenjohtaja Anu Kunnela, taloudenhoitaja Jukka Lummelahti, liikuntavastaava Eero Heikkinen, Opinkirjoyhteyshenkilö Tuula Leppäkari, toimistosihteeri Mervi Raitala ja kaksi Suomen Opettajiksi Opiskelevien Liitto SOOLin edustajaa kulloinkin seuraavista: Saara Eloranta, Paula Fågel, Linda Lähdesmäki, Reetta Kaleva ja Viola Penttinen. Hallitus on kokoontunut 5.., 8.3., 4.4., 3.4.,.5., 9.8.,.0. ja 6.., yhteensä kahdeksan kertaa. Työvaliokunta Työvaliokunnan jäseninä ovat ennen vuosikokousta 3.3. olleet puheenjohtaja Juha Paananen, ensimmäinen varapuheenjohtaja Timo Korhonen, toinen varapuheenjohtaja Kirsi Pehkonen, kolmas varapuheenjohtaja Juha Merikoski, taloudenhoitaja Jukka Lummelahti, koulutusryhmän puheenjohtaja Marja HänninenHelin, edunvalvontaryhmän puheenjohtaja Petri Kääriäinen, sihteeri ja tiedotusryhmän puheenjohtaja Anu Kunnela ja toimistosihteeri Mervi Raitala. Kevätkokouksen jälkeen työvaliokunnan jäseniä ovat olleet puheenjohtaja Juha Paananen, ensimmäinen varapuheenjohtaja Paula SavolainenJärvinen, toinen varapuheenjohtaja Timo Karla, kolmas varapuheenjohtaja Juha Merikoski, ysijaoston puheenjohtaja Mirja Hallikainen, koulutusryhmän puheenjohtaja Marja HänninenHelin, sihteeri ja tiedotusryhmän puheenjohtaja Anu Kunnela, edunvalvontaryhmän puheenjohtaja Petri Kääriäinen, taloudenhoitaja Jukka Lummelahti, alueasiamies Jouko Salo ja toimistosihteeri Mervi Raitala. Työvaliokunta on kokoontunut kolme kertaa: 0.., 6.9. ja.. Lastentarhanopettajien jaoston jäseninä ovat olleet vuosikokoukseen 3.3. asti Raija Ahola, Heli Arnberg, Terhi Ek, Satu Jokilahti, Timo Karla, Tuula Liukkonen, Asko Parkkinen, Kirsi Parkkinen (sihteeri), Kirsi Pehkonen (puheenjohtaja ja kokousjärjestelijä), Annika Rekonen ja Anna Roikonen. Vuosikokouksen jälkeen jaostoon ovat kuuluneet Raija Ahola, Terhi Ek, Timo Karla (puheenjohtaja), Asko Parkkinen, Kirsi Parkkinen (sihteeri), Annika Rekonen, Anna Roikonen, Sanna Satosaari ja Hanna Saarimäki. Jaosto on kokoontunut yhdessä KeskiSuomen Lastentarhanopettajat ry:n hallituksen kanssa 6.5., 9.9. ja 5.., muutoin 6.., 7.., 5.3., 8.4. ja 4.., yhteensä siis kahdeksan kertaa. OAOjaosto Kevätkokoukseen 3.3. saakka jaostossa ovat toimineet puheenjohtaja Timo Korhonen ja jäsenet Sinikka Blom, Keijo Koskenmäki, Anu Kunnela (sihteeri), Hannele Lindstrand, Pekka Natunen (kokousjärjestelijä), Ulla Maija Nyman, Päivi Ruotsalainen, Arto Vettenranta ja Katriina Vikström. Kevätkokoukseen jälkeen jaoston kokoonpano on ollut seuraava: puheenjohtaja Paula SavolainenJärvinen, jäsenet Sinikka Blom, Maritta Heliö, Keijo Koskenmäki, Anu Kunnela (sihteeri), Katja Kätkä, Hannele Lindstrand, Pekka Natunen (kokousjärjestelijä), Ulla Maija Nyman, Päivi Ruotsalainen, Timo Tourunen ja Arto Vettenranta. Kokouksiin on kutsuttu pääluottamusmiehet ja ammatilliset OAJvaltuutetut sekä tarpeen mukaan muitakin. Jaosto on kokoontunut kahdeksan kertaa: 7.., 6..,.3., 8.4., 4.5.,.8., 5.9. ja 4.. YLLjaosto Jaoston jäseninä ovat olleet Juha Merikoski (puheenjohtaja), Joachim Böger, Erja Kosonen, Pekka Lumela, Antti Lokka, Panu Moilanen, Auli Poutanen (varapuheenjohtaja), Kirsi Saurén, Jaana Toomar ja UllaMaija Valleala. Varajäseniä ovat olleet Petri Kuhmonen ja Tuula Hirvonen. Kokoukset pidettiin3.., 0.., 6.3., 8.4., 9.5., 8.8., 9.9, 8.0. ja 4.., yhteensä yhdeksän kokousta. YSIjaosto Jaoston jäseninä ovat alkuvuodesta toimineet Jari Poi kolainen (puheenjohtaja), Mirja Hallikainen, Eero Heikkinen, Marita HintsaSillgren, Marja HänninenHelin, Petteri Juvonen (sihteeri), Nina Kaarre (kokousjärjestelijä), Pertti Kabris, Anne Kolehmainen, Petri Kääriäinen, Tuula Leppäkari, Pirjo Liimatainen, Jukka Lummelahti, Minna Manninen, Pasi Manninen, Jouni Miettunen, Katja Poikolainen, Juha Paananen, Timo Palmu, Tamara Pekkarinen, Siru Pyhälahti, AnnaKaisa Pölkki, Hannu Reijonen, Liisa Räsänen, Jouko Salo ja Ahti Tervonen. Kevätkokouksen jälkeen jaostossa ovat toimineet Mirja Hallikainen (puheenjohtaja), Sanna Björn, Riitta Harjula, Eero Heikkinen, Jukka Hella, Marita HintsaSillgren, Marja HänninenHelin, Petteri Juvonen, Nina Kaarre (kokousjärjestelijä), Pertti Kabris, Anne Kolehmainen, Annika Kolehmainen, Petri Kääriäinen, Kalle Lehtinen, Vesa Leinonen, Tuula Leppäkari, Pirjo Liimatainen, Jukka Lummelahti, Pasi Manninen, Jari Matikainen, Jouni Miettunen, Juha Paananen, Pekka Patinen, Tamara Pekkarinen, Johanna Pietilä (sihteeri), Jari Poikolainen (varapuheenjohtaja), Katja Poikolainen, Siru Pyhälahti, AnnaKaisa Pölkki ja Jouko Salo. Jaosto on kokoontunut viisi kertaa: 3.3., 0.4., 5.5., 6.8., 8.0. ja.. Edunvalvontaryhmä Edunvalvontaryhmä on toiminut edelleen ns. dynaamisen toimintatavan perusteella: perusryhmässä on yksi edustaja kustakin neljästä opettajaryhmästä ja kussakin tapauksessa tarvittava määrä asiantuntijoina asianosaisia tai muita tukea tarvitsevia. Ryhmään ovat kuuluneet koko vuoden vakinaisina jäseninä Petri Kääriäinen puheenjohtajana, Erja Kosonen (YLL), Jukka Lummelahti (YSI), Asko Parkkinen (LTO) ja Arto Vettenranta (OAO), sekä jokaiseen kokoukseen kutsuttuina OAJ KeskiSuomen puheenjohtaja Juha Paananen ja alueasiamies Jouko Salo. Ryhmä on kokoontunut4.., 0.., 4.4.,.5., 7.8.,.0. ja 4.., yhteensä seitsemän kertaa. Koulutusryhmä Ryhmään ovat kuuluneet vuonna 04 Marja HänninenHelin puheenjohtajana, Pirjo Liimatainen (YSI), Anna Roikonen (LTO), Päivi Ruotsalainen (OAO) ja UllaMaija Valleala (YLL). Koulutusryhmän kokouksiin on kutsuttu toimistosihteeri Mervi Raitala, taloudenhoitaja Jukka Lummelahti, alueasiamies Jouko Salo ja alueyhdistyksen puheenjohtaja Juha Paananen. 9

6 Kokouksia pidettiin.0. ja 0.. (tämä yhdessä tiedotusryhmän kanssa). Lisäksi koulutus ja tiedotusryhmien puheenjohtajat kokoontuivat 6.8. Tiedotusryhmä Tiedotusryhmän jäseninä ovat olleet Anu Kunnela puheenjohtajana, Petteri Juvonen (YSI), Antti Lokka (YLL), Ulla Maija Nyman (OAO) ja Kirsi Parkkinen (LTO) kevätkokoukseen 3.3. saakka. Kevätkokouksen jälkeen OAOlainen jäsen on ollut Sinikka Blom ja toinen ysiläinen jäsen Johanna Pietilä. Ryhmä on kokoontunut 0.., 9.5., 9.0. ja 0.. (viimeksi yhdessä koulutusryhmän kanssa). Aluetoimisto Toimitilan käyttö kerros 5. kerros OAJ KeskiSuomi yhteensä 3 yhteensä 38 hallitus työvaliokunta edunvalvontaryhmä koulutusryhmä tiedotusryhmä seminaarit palaverit vaalit muut LTOjaosto OAOjaosto YSIjaosto Jyväskylän opettajien ammattiyhdistys Uusi insinööriliitto Jyvässeudun senioriopettajat Jyväskylän kaupunki KeskiSuomen kieltenopettajat Muut yhteensä 6 yhteensä KEOS Akava KeskiSuomi JHL 0* JHL 03* opettajayhdistykset Kiinteistö Oy Jyväskylän Järjestöjen talo KoneCranes* 0 Yhteensä 66 tilaisuutta 75 tilaisuutta *laskutettu Parhaat voimat opetusalalla. Koulutusrakenteiden hallittua kehitystä Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenneuudistuksen suunnittelun seuraaminen ja siihen vaikuttaminen on ollut yksi merkittävimpiä tehtäviä viime vuonna. Samaten työaikakokeilujen valmisteleminen on ollut työllistävää. Koulutusrakenteissa on pantu merkille yhtenäiskoulujen ja yksityisten päivähoitopaikkojen lisääntyminen.. Palkalla vetovoimaa ja arvostusta opettajan työhön Alueasiamies on tehnyt kunnille tvajärjestelmien kartoituksen. Henkilökohtaisen lisän käyttöönottoa myös opetussektorilla on edistetty osana koulutus ja järjestötilaisuuksia. Alueellisen yhteistyön lisäämiseksi on perustettu kuntien ja kaupunkien pääluottamusmiesten sähköpostilista.alueyhdistys on pyrkinyt saamaan ns. kahden tutkinnon opettajien palkkauksen tasevertaiseksi apulaisoikeuskanslerin lausunnon mukaan. 3. Korkeatasoinen opettajankoulutus Suomen Opettajiksi Opiskelevien Liitto SOOL ry:n kanssa on ollut vankkaa yhteistyötä. Alueyhdistyksen edustajat ovat käyneet kouluttamassa tulevia opettajia ja esittelemässä heille ammattiyhdistystoimintaa, esimerkiksi Jyväskylän ammattikorkeakoululla Opettajuuden hallittua muutosta Alueasiamies on kartoittanut mm. joulujuhlien järjestämistapaa sekä juhlien aikaisia lomautuksia. OAJ KeskiSuomi painottaa edelleen, että myös opettajien täydennyskoulutuksen ja asiantuntijatyön on kuuluttava työajalle. Virkamuutoksia tehtäessä ja tehtävän vaativuuden oleellisesti muuttuessa on huolehdittava tehtäväkuvauksen ja tehtäväkohtaisen palkan tarkistamisesta. Alueyhdistys on ollut mukana KEOS 05 tapahtuman (Keskisuomalainen kasvatus ja opetusalan osaaminen) pohja ja suunnittelutyössä. 5. Koulutuksella hyvinvointia ja kestävää kehitystä Alueyhdistys on tuonut esiin koulutuksen merkitystä suomalaisen yhteiskunnallisen hyvinvoinnin perustana. Koulutukseen panostamalla yhteiskunta voi vaikuttaa ennalta ehkäisevästi niihin asioihin, jotka tulevaisuudessa muuten johtaisivat eitoivottuun kehitykseen, mm. nuorten syrjäytymiseen. Alueyhdistys on esittänyt huolensa tuntimäärien vähentämisestä ja ryhmäkokojen kasvattamisesta johtuvasta eriarvoistumisesta. Alueyhdistys on jär 0 jestänyt oppilas ja opiskelijahuoltolakikoulutusta jäsenille 6.9. ja työaikakoulutusta rehtoreille 8.4. ja 0.0. Kuntakohtaisilla kehityssuunnitelmilla ja koulujen laatukriteereillä pyritään takaamaan laadukas ja tehokas opetus. Opetuksen resursseihin on pyritty vaikuttamaan ennalta jo talousarvioita laadittaessa mm. järjestämällä keskustelutilaisuuksia päättäjien kanssa. On herätetty keskustelua valtiovallan koulutukseen kohdistamien leikkausten negatiivisista vaikutuksista yhteiskunnalle ja ihmisten hyvinvoinnille. Alueelliset luottamusmiespäivät on järjestetty Jyväskylässä ja alueelliset ytpäivät Seinäjoella, molemmat yhteistyössä Pohjanmaan alueyhdistyksen kanssa. Työnteon edellytykset kuntoon. Riittävät resurssit ja laadun turvaaminen Alueyhdistys on vastustanut kasvatuksen ja koulutuksen resurssien leikkauksia kaikilla koulutuksen asteilla. Resurssikeskustelulla on pyritty vaikuttamaan muun muassa tukiopetuksen oikeaaikaiseen järjestämiseen, suunniteltuihin tuntikehysleikkauksiin, yhdysluokkien avulla tapahtuvaan säästämiseen, sijaiskieltojen purkuun ja erityisopetukseen.alueyhdistys on tehnyt paikallisia, alueellisia ja valtakunnallisia aloitteita ja kannanottoja opetuksen resurssien riittävyyden turvaamiseksi sekä esitettyjen ja päätettyjen leikkausten perumiseksi tai kohtuullistamiseksi. Alueyhdistys on selvittänyt eri koulutuksenjärjestäjien taloudellista tilannetta ja antanut jäsenyhdistysten käyttöön talouden tunnuslukuja. Alueyhdistys on jakanut talousarviovaikuttamiseen rahoitusta jäsenyhdistyksille (Koulut kuntoon avustukset). Koulutuksenjärjestäjiin on vaikutettu taloudellisten resurssien turvaamiseksi. Keskisuomalaisia kansanedustajia on tavattu 0.3. ja 5.5. ensimmäisen tapaamisen teemana oli varhaiskasvatuslain valmistelu. Ammatillisen koulutuksen järjestäjiä on tavattu säännöllisesti. Koulutusalan keskisuomalaisille vaikuttajille järjestettiin tapaaminen Työtä työajalla On vaikutettu siihen, että opetussuunnitelmatyön korvaaminen on yhtenevää ja oikeudenmukaista. On myös kartoitettu esimerkiksi tetviikkojen (työelämään tutustuminen) järjestelyjä eri kunnissa. Vuosityöaikakokeiluita valmisteltiin sekä Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ammatilliseen

7 koulutukseen että Jyväskylän kaupungin perusopetukseen. Kaupungin osalta neuvottelut ovat olleet keskeytyneenä koko vuoden ytneuvottelujen takia. Kuntayhtymän osalta valmistelu keskeytyi syksyllä KT Kuntatyönantajien lomautuskannanottojen takia. Alueyhdistyksen edustajat ovat olleet mukana molempien kokeilujen ohjaus ja valmisteluryhmissä ja osallistuneet seminaareihin. Rehtorien työajan suunnitteluun ja seurantaan kehitettiin yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kanssa menettelytapoja. Mallia jaettiin paikallisyhdistysten käyttöön. 3. Ei lomautuksia, ei leikkauksia Usealla paikkakunnalla on käyty ytneuvotteluja. Lomautukset ja irtisanomiset on pyritty minimoimaan ja koulutuksenjärjestäjien lomautusaikeisiin on puututtu ripeästi. Joitain työnantajien tekemiä ratkaisuja on jouduttu viemään eteenpäin. Joutsan kunnan lomautuksia on käsitelty useita kertoja ja Joutsan paikallisyhdistystä on tuettu muun muassa alueasiamiehen ja puheenjohtajan toimesta paikan päällä käyden. Jyväskylän kotitalousoppilaitoksen opettajille pidettiin yhteistilaisuus ytmenettelystä. 4. Jäsenille oikeusturvaa Pääluottamusmiehille, luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille on järjestetty koulutusta. Vuoden aikana oikeusturvaa on haettu muun muassa työsopimusrikkomustapauksessa. Lomautuksen yhteydessä tapahtuneisiin sijaiskäytänteiden ja resurssien pienenemisestä johtuviin henkilöstön vähentämisiin on puututtu. OAJ:n johtava lakimies koulutti Saarijärvellä opettajia teemasta Opettajan oikeudet ja velvollisuudet. 5. Työhyvinvoinnin vahvistaminen turvallinen ja terveellinen ympäristö Alueyhdistys on useaan kertaan esittänyt huolensa terveellisten työskentelytilojen puolesta. Jäsenille on järjestetty työhyvinvointikoulutusta ja hyvinvointia lisääviä tapahtumia. Liikuntatoimikunta järjesti alueen opettajille liikuntatapahtumia. Lisäksi jäseniä kannustettiin osallistumaan myös Koululiikuntaliitto KLL:n valtakunnalliseen toimintaan. Liikuntatoimikuntaan kuuluivat puheenjohtaja Eero Heikkinen ja jäsenet Harri Helle, Ilpo Kuusela, Päivi Raatikainen ja Samuli Pentinniemi. Kulttuuritapahtumia oli jäsenille tarjolla useita pitkin vuotta. Kulttuurivastaavana toimi Birgitta Mannila. 6. Vahva ja osaava johtaminen Johtajien jaksamiseen on kiinnitetty huomiota työnkuvien muuttuessa. Yhteistyötä on tehty muiden alueyhdistysten kanssa, muun muassa ns. VäliSuomen alueyhdistysten kanssa tehtävää yhteistyötä on tiivistetty. Alueyhdistyksen toimintaa ohjaava toimintasuunnitelma on tehty OAJ:n strategian pohjalta. OAJ:n työhyvinvointiryhmä: jäsen Marja HänninenHelin, varajäsen Erja Kosonen Opettajien työttömyyskassa: hallituksen jäsen Marja HänninenHelin Vahva ja arvostettu järjestö. Vahva talous Alueyhdistyksen taloutta on hoidettu vuosikokouksen hyväksymän talousarvion ja toimintasuunnitelman mukaan. Hallitus on saanut koulutusta talousasioissa: hallituksen talousseminaari pidettiin 3.4. Yhdistyksen talousohjetta on valmisteltu. Yhdistyksen taloutta on hoidettu vahvistetun talousarvion mukaan. Tuloslaskelma ja tase ovat liitteenä. Taloudenhoitajana on toiminut Jukka Lummelahti. Opettajalehden toimitusneuvosto: Arto Vettenranta Senioritoimikunta: varajäsen Eeva Salmijärvi jäsen *** Akava KeskiSuomen aluejohtoryhmä: puheenjohtaja Tuula Peltonen, jäsen Juha Paananen; alueverkoston jäsen Paula SavolainenJärvinen Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO: hallituksen varajäsen Petri Kääriäinen; yliopistoneuvottelukunnan jäsen Tuula Hirvonen Koululiikuntaliitto KLL: hallituksen jäsen ja liikuntatoimikunnan jäsen Eero Heikkinen Lastentarhanopettajaliitto LTOL: hallituksen jäsen Asko Parkkinen; valtuuston puheenjohtaja Asko Parkkinen, varajäsen Timo Karla Kiinteistö Oy Jyväskylän Järjestöjen talo: hallituksen jäsen omistajayhteisöjen edustajana (huoneisto 35) Jari Poikolainen. Vahva vaikuttaja OAJ KeskiSuomi on ollut aktiivinen vaikuttaja ja käynyt keskusteluja maakunnan vaikuttajien kanssa eri tilaisuuksissa. OAJ:n ammatilliset opettajat OAO: hallituksen jäsen Birgitta Mannila, varajäsen Arto Vettenranta; viestintätyöryhmän jäsenet Birgitta Mannila ja Arto Vettenranta; toisen asteen ammatillisen peruskoulutuksen työryhmän jäsen Birgitta Mannila Alueyhdistyksen toimijat ja jäsenet ovat vaikuttaneet muissa tehtävissä seuraavasti: OAJ:n yleissivistävät opettajat OAJYSI: hallituksen jäsen Petri Kääriäinen OAJ:n valtuusto kaudella 00 04: LTO: Asko Parkkinen ja Kirsi Pehkonen; OAO: Anneli Herranen, Birgitta Mannila ja Paula SavolainenJärvinen; YLL: Erja Kosonen; YSI: Marja HänninenHelin, Anne Kolehmainen, Petri Kääriäinen, Juha Paananen ja Jouko Salo; kaudelle valittiin: LTO: Asko Parkkinen; OAO: Birgitta Mannila ja Pasi Repo; YLL: Erja Kosonen; YSI: Marja HänninenHelin, Petri Kääriäinen, Juha Paananen, Johanna Pietilä ja Jouko Salo. Yliopistojen opetusalan liitto YLL: hallituksen jäsenet Erja Kosonen ja Juha Merikoski 3. Järjestö ja palvelurakenteet kuntoon Uudet säännöt on otettu käyttöön..04. Uusien sääntöjen myötä on siirrytty yhden vuosikokouksen rytmiin. Ensimmäinen uusien sääntöjen mukainen vuosikokous pidettiin 3.3. OAJ KeskiSuomen puheenjohtaja ja alueasiamies ovat kutsuttuina käyneet paikallisyhdistysten tilaisuuksissa ja osallistuneet aluetoimijoiden neuvottelupäiviin ja tapaamisiin. Keväällä valittiin edustajat OAJ:n valtuustoon kaudelle Jäsenyhdistyksiä, jäseniä ja toimijoita aktivoitiin osallistumaan vaaleihin ehdokkaina ja äänestäjinä. Alueyhdistys tarjosi myös viestintäväyliään ehdokkaiden käyttöön. Vaalisihteerinä toimi Anne Kolehmainen. Aktiivitoimijoiden Rhearisteilyllä 6.9. valmisteltiin seuraavan vuoden vaikuttamistyötä. OAJ:n hallitus: jäsen Petri Kääriäinen Suomen musiikinopettajien liitto: hallituksen varajäsen Maritta Heliö Ammatilliset opettajat AO: hallituksen jäsenet Birgitta Mannila ja Arto Vettenranta, varajäsen Ulla Maija Nyman KSOLLI: varapuheenjohtaja Anu Salila ja hallituksen jäsen Janne Salila Suomen kauppa ja kulttuuriopettajat SKO: hallituksen varajäsen ja valtuuskunnan jäsen Keijo Koskenmäki OAJ:n tulo ja palkkapoliittinen toimikunta: puheenjohtaja Petri Kääriäinen TOOL: puheenjohtaja Pasi Repo, valtuuston jäsenet Esa Salmikangas ja Olli Väänänen, varajäsen Sirpa Hukari OAJ:n koulutuspoliittinen toimikunta: jäsen Juha Paananen ja varajäsen Juha Merikoski OAJ:n järjestötoimikunta: jäsen Birgitta Mannila OAJ:n opettajankoulutustyöryhmä: puheenjohtaja Tuula Hirvonen, jäsen Erja Kosonen OAJ:n aikuiskoulutustyöryhmä: jäsen Tarja Boe, varajäsen Erja Kosonen OAJ:n pedagoginen toimikunta: jäsenet Petri Kääriäinen ja Asko Parkkinen Opsia: puheenjohtaja Markku Suortamo *** Opetushallituksen opetus, ohjaus ja kasvatusalan koulutustoimikunta: jäsen Erja Kosonen, varajäsen Marja VuortamaRäsänen Opetushallituksen lukiokoulutuksen tuntijakotyöryhmä: jäsen Kaisa Helle Akava: hallituksen jäsen Petri Kääriäinen 4. Kattava jäsenyys ja järjestäytyminen Jaostojen jäsenmäärä on kasvanut ja muun muassa alueellinen kattavuus on näin parantunut. Alueyhdistys on varmistanut yhteysopettajakoulutuksen saatavuuden. Yhteysopettajakoulutuksella on herätelty järjestötoimijoita työyhteisöihin ja saatu näin vaikuttajia kentälle. Yhteistyössä on järjestetty valmistuvien opettajien infotilaisuuksia ammattikorkeakoululla ja yliopistolla. 5. Osaavat toimijat kaikilla tasoilla Sekä jäsenyhdistysten että alueyhdistyksen toimijoita on koulutettu eritoten järjestötoiminnan, edunvalvonnan, talouden ja viestinnän teemoin. Toimijat ovat myös osallistuneet OAJ:n järjestämiin koulutuksiin. Puhtia paikallisyhdistystoimintaan koulutus järjestettiin Saarijärven Summassaaressa yhdessä OAJ Pohjanmaan kanssa. Jäsenille on ollut tarjolla työhyvinvointikoulutusta useampaan otteeseen; näissä yhteistyökumppanina on ollut Jyväskylän yliopisto. Viestintäaiheinen Word OAJ:n rehtorineuvottelukunta: jäsen Markku Suortamo 3

8 Publisher koulutus järjestettiin 0.9. Hallitusseminaari 8.. keskittyi alueyhdistyksen viestinnän kehittämiseen. OAJ Pohjanmaan, OAJ PohjoisSavon ja OAJ PohjoisKarjalan kanssa on pidetty kaksi tapaamista, Jyväskylässä viestintäteemoin ja... Joensuussa koulutusteemoin. 6. Tuloksiin tavoitteellisella viestinnällä OAJ KeskiSuomen Facebookprofiili muutettiin Facebooksivuksi toimivamman päivittämisen vuoksi. Tykkääjien määrä vuoden 04 lopussa oli noin 70. Sivujen kautta välitettiin tietoa kokouksista ja virkistystapahtumista. Myös OAJ:n valtuuston kuulumisia välitettiin Facebooksivujen kautta. Ajankohtaisista edunvalvontaasioista lähetettiin yhdistyskirjeitä paikallis ja jäsenyhdistysten käyttöön. Alueyhdistyksen kotisivuilla on neuvoja ja ohjeistuksia edunvalvonnallisista asioista. OAJ KeskiSuomen viestinnällä ja tiedottamisella on pyritty tavoittamaan kaikki jäsenet ja keskeiset sidosryhmät. Keskeinen viestintäväline on ollut alueyhdistyksen verkkosivut osoitteessa fi/keskisuomi. Sivut siirrettiin joulukuun alussa uudelle Peda.netalustalle ja samalla uudistettiin niiden rakennetta. Tilinpäätöksen 04 ja talousarvion 05 saatteeksi Jäsenille postitettiin keväällä Opettajalehden välissä OAJ KeskiSuomi NYT liite, jossa esiteltiin OAJ:n valtuutettujen työskentelyä, koulutustarjontaa ja Viitasaaren paikallisyhdistys. Syksyllä siirryttiin uuteen, sähköiseen jäsentiedotteeseen. Ensimmäisen Keskisen aiheita olivat luottamusmiehen apuun turvautuminen, varhaiskasvatuslain uudistus ja Joutsan paikallisyhdistys. Talousarvio 05 Talousarvio 05 on 7 64,36 euroa alijäämäinen. Suurehkon alijäämän selittää varautuminen toimitilojen kunnostukseen vuonna 05. Peruskunnostuksen, joka sisältää pintaremontin, keittiön uudistamisen ja avjärjestelmän uudistamisen, kokonaiskustannusarvio on noin euroa josta yhdistyksen osuus on omistusosuuden mukainen 65 % eli n euroa. Muistiinpanoille Alijäämää selittää myös yhtenä menokohtana oleva YSIvaraus (664,36 euroa). YSIvaraus tarkoittaa aikanaan ysiläiseltä KeskiSuomen oaypiiriltä alueyhdistykselle siirtyneitä varoja. Nämä tilillä olevat varat käytetään OAJ KeskiSuomen YSIjäsenten koulutus ja virkistystilaisuuksien järjestämiseen (tarkempi selvitys YSIvarauksesta on alempana menokohtien perusteluissa). Tilinpäätös 04 Tilinpäätöksen 04 tuloslaskelma on 4475,0 euroa ylijäämäinen. Arvioitua suurempi ylijäämä selittyy sillä, että OAJ:n alueyhdistykselle tulouttamat jäsenmaksutuotot ja paikallisen edunvalvonnan tuki olivat budjetoitua suuremmat. Lisäksi toimintakuluissa on saatu säästöä verrattuna arvioituun. Huomattavaa on kuitenkin se, että kokouskulumme ylittivät budjetin n eurolla. Huoneistokulujen budjettiylitys selittyy huoneistojen yhtiövastikkeiden korotuksella sekä Järjestöjen talon hissiremontista aiheutuneilla kahden kuukauden ylimääräisillä yhtiövastikkeilla. Yhdistys on varautunut vuoden 04 aikana toimitilojen kunnostukseen vuonna Tuotto ja menokohtien 05 perusteluja Toimintatuotot Jäsenmaksutuotot: Vuosikokous 04 on päättänyt jäsenmaksuksi vuodelle 05 0,0 % kokonaispalkasta. OAJavustus: OAJavustus koostuu seuraavasti: Perusrahoitus e + e/jäsen (jäsenmäärä 3..04: 5354) vähennys = jäsenmäärä x,80 e + siirtymäkauden takuu 80 % + indeksikorotus,9 %. Paikallisen edunvalvonnan tuki: Paikallisyhdistysten edunvalvontaavustus 450 e + 6 e/jäsen 30 % alueyhdistykselle; jäsenyhdistysten edunvalvontaavustuksesta 70 % alueyhdistykselle. Käytetään paikalliseen edunvalvontaan: Koulut kuntoon avustuksiin ja muuhun paikallisen edunvalvonnan tukemiseen (yhdistysvierailut, koulutukset jne.). Alueasiamiesavustus: OAJ:n antama avustus alueasiamiestoimintaan, pääasiassa työajan ostoon. Kuluista tehdään vuosittain selvitys, jonka perusteella OAJ maksaa avustuksen. Koulutustuotot: TJS Opintokeskuksen avustukset ja kuntien ateriakorvaukset ytkursseilta. Kulttuurituotot: Jäsenten maksamat kulttuuritilaisuuksien omavastuuosuudet. Muut tuotot: Korvaukset ulkopuolisille annetuista palveluista ja muut mahdolliset tuotot. 5

1 OAJ Pääkaupunkiseutu

1 OAJ Pääkaupunkiseutu 1 OAJ Pääkaupunkiseutu TOIMINTASUUNNITELMAESITYS 2014 Johdanto OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistys edustaa pääkaupunkiseudun kaikkia niin suomenkuin ruotsinkielisiä opettajaryhmiä eli lastentarhanopettajia

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Verkosto: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula

Lisätiedot

OAJ:n POHJANMAAN ALUEYHDISTYKSEN TOIMINTAPERIAATTEET

OAJ:n POHJANMAAN ALUEYHDISTYKSEN TOIMINTAPERIAATTEET OAJ:n POHJANMAAN ALUEYHDISTYKSEN TOIMINTAPERIAATTEET Alueyhdistyksen tarkoituksena on toimia 1. jäsenistön edunvalvojana, 2. jäsenyhdistysten toiminnan tukemiseksi ja edistämiseksi sekä jäsenistön ammatillisten

Lisätiedot

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 (6) Elin: Vuosikokous Aika: 19.11.2014 klo 18.00 Paikka: Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalo, Huhtalantie 2, 60200 Seinäjoki Esityslista Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

OAJ:n tavoiteohjelma

OAJ:n tavoiteohjelma OAJ:n tavoiteohjelma 2014 2018 Sisällys Toimintaympäristökuvaus 3 1. Parhaat voimat opetusalalla 5 1.1 Voimavarat turvattava 5 1.2 Vetovoimaa ja arvostusta opetusalalle 5 1.3 Korkeatasoinen opettajankoulutus

Lisätiedot

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) KASSAN VARSINAINEN KOKOUS Aika: Perjantai 25. 11. 2016, klo 9.00 Paikka: Radisson Blu Seaside Hotel, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS JA

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Työmarkkinajärjestö, joka vastaa opettajien edunvalvonnasta Ainoa ammattijärjestö, joka neuvottelee opettajien palvelussuhteen ehdoista

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 6.-7.6.2015 Paikka Valkea Talo, Ilkantie 4, 00400 Helsinki Lauantai 6.6. Lounas klo 11.30-12.30 Kahvi klo 15.00-15.30 8.30 9.30 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

MENOT JA RAHOITUS Yhteensä %-osuus. Henkilöstömenot, joista Projektiin palkattava henkilöstö Työpanoksen siirto

MENOT JA RAHOITUS Yhteensä %-osuus. Henkilöstömenot, joista Projektiin palkattava henkilöstö Työpanoksen siirto 942 538 965 729 1 908 267 63,3 % 716 038 784 229 1 500 267 49,8 % 226 500 181 500 408 000 13,5 % 492 298 468 783 961 081 31,9 % 253 750 188 750 442 500 14,7 % 7 000 5 000 12 000 0,4 % 24 278 20 763 45

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN KOKOUSKUTSU 28.3.2013 Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN Sokos Hotel Vuokattiin, Kidekuja 2, Vuokatti lauantaina huhtikuun 20. päivänä 2013 klo 14.00 Kokouksessa

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

OPETUSALAN AMMATTIJÄRJESTÖN PIRKKALAN PAIKALLISYHDISTYS ry OAJ:N PIRKKALAN PAIKALLISYHDISTYS ry:n VUOSIKOKOUS

OPETUSALAN AMMATTIJÄRJESTÖN PIRKKALAN PAIKALLISYHDISTYS ry OAJ:N PIRKKALAN PAIKALLISYHDISTYS ry:n VUOSIKOKOUS 1 OAJ:N PIRKKALAN PAIKALLISYHDISTYS ry:n VUOSIKOKOUS Aika: Tiistai 29.3.2011 kello 18.00 Paikka: Osallistujat: Tilausravintola Piha, Tampere OAJ:n Pirkkalan paikallisyhdistys ry:n jäsenet. Paikalla oli

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015

HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 OAJ PIRKKALAN PAIKALLIYHDISTYS ry HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 Aika: Perjantai 6.3. lauantai 7.3. 2015 Paikka: Villa Merja s Garden Osallistujat: jäsen varajäsen toimihenkilö Almi Susanna Kanto

Lisätiedot

Hyvät OAJ Keski-Suomen jäsenet Menossa on alueyhdistyksemme yhdeksäs toimintavuosi. Opettajat tekevät Keski-Suomessakin edelleen erittäin merkittävää

Hyvät OAJ Keski-Suomen jäsenet Menossa on alueyhdistyksemme yhdeksäs toimintavuosi. Opettajat tekevät Keski-Suomessakin edelleen erittäin merkittävää OAJ Keski-Suomi www.oaj.fi/keskisuomi VUOSIKOKOUS OAJ Keski-Suomi 31.3.2016 Kuva:Elina Kunnela Hyvät OAJ Keski-Suomen jäsenet Menossa on alueyhdistyksemme yhdeksäs toimintavuosi. Opettajat tekevät Keski-Suomessakin

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ (12) Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ (12) Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2016 1 (12) Kokoustiedot Aika Torstai 26.5.2016 klo 10.00 17.00 Perjantai 27.5.2016 klo 8.00 12.35 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop)

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop) KÄSIKIRJOITUS Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen vuosikokoukseen AIKA 11.06.2010, PAIKKA Hyvinkää, ASIALISTA: 1. Kokouksen avaus (kop, kop, kop) Hyvät ystävät. Tervetuloa Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen

Lisätiedot

Oulun seudun ammatilliset opettajat ry 1 (7) Yhdistyksen nimi on Oulun seudun ammatilliset opettajat ry.

Oulun seudun ammatilliset opettajat ry 1 (7) Yhdistyksen nimi on Oulun seudun ammatilliset opettajat ry. Oulun seudun ammatilliset opettajat ry 1 (7) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Oulun seudun ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki ja sen

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous

Varsinainen liittokokous Hallitus 8 / 16 LIITTOKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1 (6) Varsinainen liittokokous Aika 11.6.2016 klo 10.00-15.00. Paikka Porin Yliopistokeskus, Pohjoisranta 11, 28101 Pori 1. Liittokokouksen avaus Kuurojen Liitto

Lisätiedot

YLEISSIVISTÄVÄN JAOSTON TOIMINTA 2013 JA SUUNNITELMA VUODELLE Kari Sutinen, pj

YLEISSIVISTÄVÄN JAOSTON TOIMINTA 2013 JA SUUNNITELMA VUODELLE Kari Sutinen, pj YLEISSIVISTÄVÄN JAOSTON TOIMINTA 2013 JA SUUNNITELMA VUODELLE 2014 Kari Sutinen, pj TOIMINNAN OSA-ALUEET KOKOUSTOIMINTA KOULUTUS/EDUNVALVONTA, AKTIIVIT, JÄSENISTÖ EDUNVALVONTA JA VAIKUTTAMINEN, AKTIIVIT/JÄSENISTÖ/TYÖNANTAJAT

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on OAJ:n Lapin alueyhdistys ry., josta käytetään nimitystä OAJ Lappi.

Yhdistyksen nimi on OAJ:n Lapin alueyhdistys ry., josta käytetään nimitystä OAJ Lappi. OAJ:n LAPIN ALUEYHDISTYS ry:n SÄÄNNÖT Odottavat PRH:n käsittelyä! 1 Yhdistyksen nimi on OAJ:n Lapin alueyhdistys ry., josta käytetään nimitystä OAJ Lappi. Yhdistyksen kotipaikka on Rovaniemen kaupunki

Lisätiedot

Kymin Nikkarit säännöt

Kymin Nikkarit säännöt Kymin Nikkarit SÄÄNNÖT 1(6) Kymin Nikkarit säännöt Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen.

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. lista SYYSKOKOUS 2016 Aika Torstaina 24.11.2015 klo 17.00 Paikka Tervolan nuorisoseuran talo, Seurantie, Tervola 1 KOKOUKSEN AVAUS Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. 2 KOKOUSVIRKAILIJOIDEN

Lisätiedot

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Iin seudun riistanhoitoyhdistys PÖYTÄKIRJA Pokholmintie 30 95100 KUIVANIEMI Puh 0400-936 333 Email ii@rhy.riista.fi 23.2.2016 Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Aika: 23.2.2016 klo 18.00-20:15 Paikka: Läsnä:

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 15.6.2016 klo 18 Paikka Kokoushuone Bäckman Läsnä Arhio Kaija, poissa Haaga Taru Haapakoski Paula Hannula Sirpa

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia.

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia. LIITE 4 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry on OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n jäsenyhdistys ja Opetusalan Ammattijärjestö

Lisätiedot

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2011 Aika: Keskiviikkona 10.10.2011 kello 18.00 Paikka: Opinkiven sauna, Keskussairaalantie

Lisätiedot

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os.

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os. KUTSU Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 21.11.2016 klo 16.45 alkaen Meijän Vintillä os. Savonkatu 11 A 6 Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15 määräämät asiat. Luottamusvaalikokous

Lisätiedot

OAJ:N LAPIN ALUEYHDISTYS RY. TOIMINTASUUNNITELMA JOHDANTO

OAJ:N LAPIN ALUEYHDISTYS RY. TOIMINTASUUNNITELMA JOHDANTO OAJ:N LAPIN ALUEYHDISTYS RY. TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1. JOHDANTO Vuosi 2016 on OAJ:n Lapin alueyhdistyksen kahdeksas toimintavuosi. Alueyhdistys toteuttaa toiminnallaan sääntöjensä mukaisia tavoitteita,

Lisätiedot

Laatikainen Sinikka Murtomäki. Niininen Kristian Kyntölä Piipponen Reijo Hatulanmäki Romppainen Juha Koivukylä Romppainen Raija Koivukylä

Laatikainen Sinikka Murtomäki. Niininen Kristian Kyntölä Piipponen Reijo Hatulanmäki Romppainen Juha Koivukylä Romppainen Raija Koivukylä ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 28.2.2016 Aika Sunnuntai 28.2.2016 klo 15:01 16:59 Paikka Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145 A Osallistujat Fordell Pertti Murtomäki Heikkinen Maire

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkovaltuuston kokous pidetään 2.6.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla, Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05 , NJVOK PÖYTÄKIRJA 1/5 NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS Kokousaika: 16.5.2016 klo 18:05 Kokouspaikka: Läsnäolijat: Nukarin koulu, Nurmijärvi 5 henkilöä liitteenä olevan ääniluettelon

Lisätiedot

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja Kokouskutsu Tehyn Vapaat Vaikuttajat ry 1/2014 Elin: Hallitus Aika: 3.2.2014 klo 17.30 Paikka: Messukeskus, Helsinki Asialuettelo Pykälä Käsiteltävä asia 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Haukiputaan vanhempainyhdistyksen vuosikokouksen kokouksen pöytäkirja kello Haukiputaan koululla

Haukiputaan vanhempainyhdistyksen vuosikokouksen kokouksen pöytäkirja kello Haukiputaan koululla Haukiputaan vanhempainyhdistyksen vuosikokouksen kokouksen pöytäkirja 28.9. kello 18.00 Haukiputaan koululla 1. Kokouksen järjestäytyminen Katja Lahdenranta-Linna valittiin vuosikokouksen puheenjohtajaksi.

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

MITÄ HYÖDYN. OAJ:n jäsenyydestä?

MITÄ HYÖDYN. OAJ:n jäsenyydestä? MITÄ HYÖDYN OAJ:n jäsenyydestä? Miksi kannattaa olla ammattijärjestön jäsen? Konkreettiset taloudelliset jäsenedut on jokaisen helppo ymmärtää, mutta mitä muuta jäsenmaksulla saa? OAJ:n tärkein tehtävä

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

KEVÄTKOKOUS Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Päätös: Puheenjohtaja: Kai Vainio Antti Ali-Raatikainen

KEVÄTKOKOUS Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Päätös: Puheenjohtaja: Kai Vainio Antti Ali-Raatikainen FI- 1/5 1. KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Hän kertasi vuoden 2014 tapahtumia, joista päällimmäisenä VIKSU 2014 palokuntanuorten leiri. Taloudellinen tulos on jopa liiankin hyvä,

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry, Yrkeslärarna AO rf. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Ammatilliset opettajat AO ry, Yrkeslärarna AO rf. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue Yhdistyksen nimi on Ammatilliset opettajat AO ry, Yrkeslärarna AO rf. Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista lyhennettä AO. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja

Lisätiedot

A (suora henkilöjäsenyys) OAJ:N HALLITUS (9) LOOP:n vuosikokous

A (suora henkilöjäsenyys) OAJ:N HALLITUS (9) LOOP:n vuosikokous A (suora henkilöjäsenyys) OAJ:N HALLITUS 13.4.1994 1 (9) LOOP:n vuosikokous 28.11.2012 OAJ:N LOHJAN:N PAIKALLISYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on OAJ:n Lohjan paikallisyhdistys

Lisätiedot

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Otaniemen TEK-tutkijat ry Otaniemen TEK-tutkijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous Aika: 6.6.2016 klo 15:00 Paikka: Otaniemi, Otakaari 7, kokoushuone Maxwell Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Petri Kärhä avasi

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue Yhdistyksen nimi on Ammatilliset opettajat AO ry Yrkeslärarna AO rf. Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista lyhennettä AO. Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA

TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA 2017 2018 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet koko järjestön toiminnalle vuosiksi 2017 2018. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan, jossa määritellään

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

SANTALAHTI-LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA Kuivarauma Pyhämaa y-tunnus /5

SANTALAHTI-LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA Kuivarauma Pyhämaa y-tunnus /5 1/5 Aika 9.6.2013 klo 17:00 Paikka Pyhämaan paloasema, Lyökintie 7 23930 PYHÄMAA 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Olle Kari avasi kokouksen ja toivotti osakkaat tervetulleeksi kokoukseen. 2

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 Suomen APL-yhdistyksen syyskokous 19.11.2014 Eläketurvakeskus, Kirjurinkatu 3, Itä-Pasila 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 2. Kokouksen toimihenkilöiden

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015

Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015 Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015 Viuruniemen kyläyhdistyksessä oli 200 jäsentä (v.2014 jäseniä oli 181). Viuruniemen kyläyhdistyksen hallitukseen kuuluivat Saila Keronen puheenjohtaja,

Lisätiedot

Lahela-Seuran säännöt

Lahela-Seuran säännöt Lahela-Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahela-Seura ry ja sen kotipaikka on Tuusula 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen

Lisätiedot

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Rami Tervo ja sihteeriksi Nils Grönberg.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Rami Tervo ja sihteeriksi Nils Grönberg. SYYSKOKOUS PÖYTÄKIRJA Aika 1.11.2009 klo 13.00-16.20 1(5) Paikka Läsnä Rauman opettajankoulutuslaitos, Seminaarikatu 1, Rauma 117 äänivaltaista kokousedustajaa 48 jäsenyhdistyksestä. Liite numero 1. 1

Lisätiedot

Kokoustyypit. Timo Reko

Kokoustyypit. Timo Reko Kokoustyypit Timo Reko timo.reko@msl.fi Kokoustyypit Sääntömääräiset kokoukset, joita on joko yksi tai kaksi vuodessa (syys- ja kevätkokous). Sääntömääräiset kokoukset käyttävät ylintä valtaa. Ylimääräiset

Lisätiedot

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi on Liikkalan-Ruotilan kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Anjalankoski. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Liikkalan ja Ruotilan alueiden

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 11.6.2016 Paikka Porin Yliopistokeskus, Pohjoisranta 11, 28101 Pori Lounas klo 12.00-13.00 Kahvi klo 15.30 16.00 9.00 10.00 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta.

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Lapin Kiehiset ja Kivekkäät ry. Yhdistyksen kotipaikka on Sodankylän kunta ja yhdistyksen kielenä on suomi. Jäljempänä näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs)

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 20.3.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 26.3.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) 9 Kuntayhtymän

Lisätiedot

KEVÄTKOKOUS KOKOUKSEN AVAUS

KEVÄTKOKOUS KOKOUKSEN AVAUS FI- 1/5 1. KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Hän käsitteli meneillään olevaa palokuntakoulutusuudistusta. Uudistus sinänsä on asiallinen ja sisältää hyviä elementtejä, kuten etäopiskelua

Lisätiedot

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi, tarkoitus ja toiminta Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry:n SÄÄNNÖT

Lisätiedot

SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY

SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY VUOSIKOKOUS 16.3. 2013 klo 14.00 Tampereella, Hotelli Rosendahlissa, Pyynikintie 13 PÖYTÄKIRJA 1 24 1. KOKOUKSEN AVAUS Suomen Pystykorvajärjestön puheenjohtaja

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

SEUTUVALTUUSTON KOKOUS

SEUTUVALTUUSTON KOKOUS 1 (7) SEUTUVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 2/2016 Aika: keskiviikko 30.11.2016 klo 10.00 11.05 Paikka: Kärsämäki, Frosteruksen koulu Seutuvaltuutetut: varavaltuutetut: (läsnäolijat alleviivattu) Teija Myllylä

Lisätiedot

MLL Tapaninkylän kevätkokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry.

MLL Tapaninkylän kevätkokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. MLL Tapaninkylän kevätkokous Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hän pitää usein myös lyhyen tervetulopuheenvuoron: Hyvät osanottajat, toivotan

Lisätiedot

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema Yhtymävaltuusto 21.5.2014 1 (5) Kokousaika 21.5.2013 klo 18.00 20.02 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Kajander Rauno Reino Kallio Hellevi Kulmala Teija

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (7) A S I A L U E T T E L O: 17 Kokouksen avaus 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 20 Ääntenlaskijoiden valinta 21 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen.

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen. KOKOUSKUTSU Vuosikokous 2016 Aika: 8.3.2016 kello 19.00 Paikka: Sauna Arla, Kaarlenkatu 15, Helsinki ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:01.

1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:01. LINNAINMAAN KOTI JA KOULU ry PÖYTÄKIRJA Linnainmaankatu 12 33580 TAMPERE 14.9.2015 VUOSIKOKOUS Aika Keskiviikko 14.9.2016 klo 18 Paikka Linnainmaan koulu, ruokasali LÄSNÄ Helen Chambers, puheenjohtaja

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

OPETUSALAN SENIORIJÄRJESTÖ OSJ RY:N, UNDERVISNINGSSEKTORNS SENIORORGANISATION RF:N SÄÄNNÖT

OPETUSALAN SENIORIJÄRJESTÖ OSJ RY:N, UNDERVISNINGSSEKTORNS SENIORORGANISATION RF:N SÄÄNNÖT 1(7) OPETUSALAN SENIORIJÄRJESTÖ OSJ RY:N, UNDERVISNINGSSEKTORNS SENIORORGANISATION RF:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on Opetusalan Seniorijärjestö OSJ ry, Undervisningssektorns Seniororganisation

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

VIITASAAREN SEURAKUNTA. KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 1 / 2016 AIKA: Klo PAIKKA: SEURAKUNTATALO

VIITASAAREN SEURAKUNTA. KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 1 / 2016 AIKA: Klo PAIKKA: SEURAKUNTATALO VIITASAAREN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 1 / 2016 AIKA: 09.02.2016 Klo 18.00 - PAIKKA: SEURAKUNTATALO LÄSNÄ: Aula Maria Kaisa Halonen Juhani Helle Olli Hämäläinen Tuulikki Kananen Mauri Kananen Ulpu

Lisätiedot

SEUTUVALTUUSTON KOKOUS

SEUTUVALTUUSTON KOKOUS 1 (8) SEUTUVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 2/2015 Aika: tiistai 24.11.2015 klo 10.00 11.00 Paikka: Nivala, kaupungintalo valtuustosali Seutuvaltuutetut: varavaltuutetut: (läsnäolijat alleviivattu) Anniina

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

JYTY KEMIJÄRVI RY Pöytäkirja 2/2015. Aika: 1.12.2015 klo 16:04 17:00 Paikka: Sivistysosaston kokoushuone, Vapaudenkatu 8 a, 2.krs

JYTY KEMIJÄRVI RY Pöytäkirja 2/2015. Aika: 1.12.2015 klo 16:04 17:00 Paikka: Sivistysosaston kokoushuone, Vapaudenkatu 8 a, 2.krs 1 (10 ) JYTY KEMIJÄRVI RY Pöytäkirja 2/2015 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS JA TÄYDENNYSVAALI PÄÄLUOTTAMUSMIEHEN VALITSEMISEKSI Aika: 1.12.2015 klo 16:04 17:00 Paikka: Sivistysosaston kokoushuone, Vapaudenkatu

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB PÖYTÄKIRJA SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2008 Aika: 14.5.2008 klo 13.30 14.25 Paikka: Järvenpää-talo, Hallintokatu 4, 04400 Järvenpää Läsnä: kunta osallistuja äänimäärä Hyvinkään

Lisätiedot