ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2009"

Transkriptio

1 ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2009 PIRKKALAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 2. Tarkastuslautakunta 2.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Tarkastuslautakunnan kokoonpano ja tilintarkastajat Arviointikertomuksen sisältö ja toteutustapa 3. Toimenpiteet vuoden 2008 arviointikertomuksen johdosta 4. Kuntastrategia ja sen toteutuminen 5. Kunnan talouden arviointi 5.1. Kunnan lainat 5.2. Kuntakonserni 6. Hallintokunnille asetettujen tavoitteiden arviointi 6.1. Hallinto-osasto 6.2. Perusturvaosasto 6.3. Sivistysosasto 6.4. Tekninen osasto 7. Tarkastuslautakunnan muut havainnot ja arvioinnit 7.1. Seutuyhteistyö 7.2. Sisäinen valvonta 7.3. Henkilöstö Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapaus Allekirjoitukset Kuvat 20

3 2 s i vu 1. Tiivistelmä Valtuusto oli asettanut 73 toiminnallista tavoitetta vuodelle Tarkastuslautakunnan arvion mukaan 52 tavoitetta toteutui ja 12 tavoitetta ei toteutunut. Osittain toteutuneiden tavoitteiden määrä oli kahdeksan ja yhden tavoitteen toteutumista tarkastuslautakunta ei voinut arvioida. Tavoitteiden tulee olla mitattavia. Toimintakertomuksessa on nykyistä selkeämmin esitettävä perusteet, miksi tavoitteita ei ole saavutettu. Uutta kuntastrategiaa on työstetty valtuustoseminaarissa, projektiryhmässä ja poliittisessa johtoryhmässä ja sitä on esitelty loppuvuodesta kunnanhallituksessa. Tarkastuslautakunta katsoo, että kuntastrategian uudistus tulee saattaa valtuustokäsittelyyn mahdollisimman pian. Tarkastuslautakunta edellyttää myös, että strategiasta voidaan johtaa selkeät tavoitteet mittareineen. Tilikauden tulos oli hyvä ja kolmanneksi paras Pirkkalan historian aikana. Talouden taantumasta huolimatta verotulot kasvoivat. Kunnan velkaantuneisuus hidastui tilinpäätösvuonna. Kunnassa aloitti toimintansa moni merkittävä liikeyritys. Pirkkala kiinnostaa yrityksiä sijoittumiskohteena hyvien liikenneyhteyksien vuoksi. Tarkastuslautakunta edellyttää kunnanhallituksen huolehtivan siitä, että kaavoitus ja kunnallistekniikka voivat valmistua kiireettömästi ja silti mahdollistetaan yritysten joustava siirtyminen kuntaan. Hoitotakuu on pääosin toteutunut ja kunta on myös välttynyt erikoissairaanhoidon jatkopotilaiden siirtoviivemaksuilta. Uudistuneella vanhuspalvelujen organisaatiolla on hyvät mahdollisuudet edelleen kehittää kotihoidossa olevien asiakkaiden kuntoutus- ja virkistystoimintaa. Varhaiskasvatuksen ja sivistystoimen yhdistämisestä saadut kokemukset ovat olleet hyviä. Toimintasuunnitelma palvelee hyvin valtuuston asettamaa tavoitetta yhtenäisen koulupolun varmistamiseksi. Sivistystoimessa on tehty toimenpiteitä henkilöstön työtyytyväisyyden parantamiseksi. Kunnallistekniikan Linnakallion maanrakennusurakkaa ei ole kilpailutettu hankintalain mukaisesti. Urakkakohteessa ei ole noudatettu talousarvion täytäntöönpano-ohjeita eikä sisäisen valvonnan ohjeita. Pirkkala on onnistunut hyvin sopeuttamaan taloudenpitonsa taantuman aikana. Henkilöstöä ei ole jouduttu lomauttamaan. 2. Tarkastuslautakunta 2.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja tarkastuksen ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, onko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet kunnassa. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava myös talouden tasapainotuksen toteutumista. Pirkkalan kunnan taseessa ei ole kattamatonta alijäämää, joten tämä kuntalain säännös ei edellytä tarkastuslautakunnan toimenpiteitä. Kuntalain 75 :n mukaan tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdyistä muistutuksista asianomaisen selvitys sekä kunnanhallituksen lausunto. Kuntalain lisäksi valtuuston hyväksymä Pirkkalan kunnan tarkastussääntö sääntelee tarkastuslautakunnan toimintaa.

4 3 s i vu 2.2. Tarkastuslautakunnan kokoonpano ja tilintarkastajat Pirkkalan kunnan ulkoisesta tarkastuksesta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastajat. Niiden toiminta on kunnan muusta organisaatiosta ja johdosta riippumatonta. Valtuusto on valinnut toimikaudeksi tarkastuslautakunnan, joka on arviointivuoden ajan toiminut seuraavassa kokoonpanossa: Hannu Routamaa, puheenjohtaja Krista Kailahti, varapuheenjohtaja Taisto Hillberg, jäsen Arja Jokelainen, jäsen Kerttu Kailio, jäsen Kai-Pekka Mattila, jäsen Matti Pirhonen, jäsen Tomi Väätäinen, varajäsen Heidi Saarenpää, varajäsen Juha Räihä, varajäsen Jarmo Matikka, varajäsen ( asti) Eriikka Magnusson-Vainio ( alkaen) Hillevi Savikko, varajäsen Ritva Ahola, varajäsen Timo Leuku, varajäsen Kuntalain 71 :n mukaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. Lautakunnan sihteerinä on toiminut teknisen osaston hallintopäällikkö Anneli Hakkarainen, joka on huolehtinut tarkastuslautakunnan hallinnollisista valmistelutehtävistä ja päätösten täytäntöönpanosta. Päätökset lautakunnassa on tehty puheenjohtajan esittelystä. Tarkastuslautakunta on arviointityön suorittamista varten jakanut hallinto-organisaation mukaiset päävastuualueet tarkastuslautakunnan jäsenille ja he ovat suorittaneet arviointikäyntejä eri yksiköissä seuraavan työnjaon mukaisesti: Hallinto-osasto Sivistysosasto Perusturvaosasto Tekninen osasto Hannu Routamaa Krista Kailahti ja Kai-Pekka Mattila Arja Jokelainen ja Taisto Hillberg Kerttu Kailio ja Matti Pirhonen Jäsen Kai-Pekka Mattila ei ole esteellisenä osallistunut tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen laadintaan perusturvalautakunnan eikä Pirkkalan Jäähalli Oy:n osalta. Valtuusto on valinnut Pirkkalan kunnan vuosien tilitarkastajiksi Oy Audiator Ab:n. Yhtiön nimeämänä vastuullisena tilintarkastajana on toiminut JHTT tilintarkastaja Jukka Patakangas ja tilintarkastajana Ville Valkonen. Oy Audiator Ab on vuonna 2009 suorittanut sovitut 40 tarkastuspäivää. Tilintarkastajat ovat mahdollisuuksiensa mukaan osallistuneet tarkastuslautakunnan kokouksiin ja raportoineet lautakunnalle työohjelmansa toteutumisesta ja keskeisimmistä tarkastushavainnoista.

5 4 s i vu 2.3. Arviointikertomuksen sisältö ja toteutustapa Kunnanhallituksen on kuntalain 69 :n perusteella esitettävä toimintakertomuksessa selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Tarkastuslautakunnan arviointikertomus on laadittu toimintakertomuksessa esitettyihin tietoihin perustuen. Lautakunnan jäsenet ovat seuranneet työnjakonsa mukaisesti tarkastuspareina lautakuntien ja hallintokuntien toimintaa. Tarkastusparien muistiot on käsitelty lautakunnassa. Tarkastuslautakunta on teettänyt tilintarkastajalla selvityksiä lautakuntaa kiinnostavista aiheista. Toiminnan arviointiin liittyen tarkastuslautakunta on pitänyt seuraavia kokouksia: Tilintarkastajan tarkastussuunnitelma ja tarkastuslautakunnan työohjelma Perusturvaosaston uudistus: Oskari Auvinen Kuntastrategiaprosessi ja sisäinen valvonta: Antero Saksala Elinkeinotoimen ajankohtaiset asiat: Erkki Korkala Tekninen osaston toiminta: Reijo Leinonen Maankäytön suunnittelu: Mari Hietamäki ja valtuuston puheenjohtajiston tutustuminen tarkastuslautakunnan toimintaan Talousasiat: Anssi Koski Sosiaalityö ja toimeentuloturva: Minna Laakso ja Irmeli Lohtander Sivistysosasto: Markku Valkamo Arviointikertomuksessa ei ole selostettu niiden tavoitteiden toteutumista, joista toimintakertomuksessa esitetyt tiedot ovat tarkastuslautakunnan arvion mukaan riittäviä. Kaikkien toiminnallisten tavoitteiden toteutumista on arvioitu seuraavassa taulukossa. YHTEENVETO TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA 2009 Toimintakertomuksesta Toteutunut Toteutunut osittain Ei toteutunut poiketen ei toteutunut Toteutumista ei voida arvioida Hallinto-osasto Tarkastuslautakunta (1 tavoite) 1 Taloushallinto (5 tavoitetta) 3 2 Henkilöstöhallinto (1 tavoite) 1 Ruokapalvelu (3 tavoitetta) 2 1 Elinkeinotoimi (3 tavoitetta) 3 Maaseutulautakunta (1 tavoite) 1 Ympäristönsuojelu (1 tavoite) 1 Kaavoitus (1 tavoite) 1 Rakennusvalvonta (1 tavoite) 1 Ympäristönterveydenhuolto (4 tavoitetta) 3 1 Perusturvaosasto Perusturvan hallinto (1 tavoite) 1 Sosiaalityö ja toimeentuloturva (1 tav.) 1 Vanhusten ja erityisryhmien palvelut (2) 1 1 Terveydenhuolto (2 tavoitetta) 2 Sivistysosasto Kasvatuksen ja opetuksen hallinto (3) 3 Varhaiskasvatus (2 tavoitetta) 1 1 Perusopetus (4 tavoitetta) 4

6 5 s i vu YHTEENVETO TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA 2009 Toteutunut Toteutunut osittain Pirkkala-opisto (2 tavoitetta) 1 1 Nuorisotoimi (4 tavoitetta) 3 1 Liikuntatoimi (3 tavoitetta) 3 Kirjastolaitos (3 tavoitetta) Kulttuuritoimi (3 tavoitetta) 2 1 Ei toteutunut Toimintakertomuksesta poiketen ei toteutunut Toteutumista ei voida arvioida Tekninen osasto Tekninen hallinto (4 tavoitetta) 3 1 Tilapalvelu (8 tavoitetta) Kunnallistekniikka (6 tavoitetta) 5 1 Vesihuoltolaitos (4 tavoitetta) Toimenpiteet vuoden 2008 arviointikertomuksen johdosta Valtuusto käsitteli vuoden 2008 arviointikertomuksen toukokuussa Valtuusto pyysi kunnanhallitusta hankkimaan mennessä kirjalliset palautteet hallintokunnilta arviointikertomuksessa esitetyistä huomioista. Kunnanhallitus on kokouksessaan ja valtuusto merkinnyt palautteet tiedoksi. Tarkastuslautakunta merkitsi saamansa selvitykset tiedoksi Arviointikertomus 2008: Tarkastuslautakunta korostaa edelleen, että talousarvioon kirjattujen tavoitteiden tulee olla mitattavissa ja niiden toteutuminen tulee olla selkeästi todennettavissa tilinpäätöksestä. Lisäksi hallintokuntien tulee tilinpäätöksessä raportoida tavoitteiden toteutumisessa ilmenneet poikkeamat yksiselitteisesti. Mitattavuus ei ole edelleenkään kaikilta osin kunnossa. Tarkastuslautakunta toteaa, että tavoitteet pitää määritellä tarkemmin, jotta niitä voidaan mitata. Arviointikertomus 2008: Tarkastuslautakunta katsoo edelleen, että rakennusvalvonnan on noudatettava kaavamääräyksiä ja kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, miten tulkitaan vähäistä poikkeamista rakennuslupamenettelyssä. Tarkastuslautakunta tähdentää, että kaikkia kuntalaisia tulee kohdella tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Rakennusluvan yhteydessä ratkaistu vähäinen poikkeus Pereen asemakaavan korttelissa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueiden käytön yksikön lausuntoon perustuen tarkastuslautakunta edellyttää, että ympäristöä selvästi muuttavat ratkaisut tulee tehdä varsinaisella poikkeusluvalla tai asemakaavaa muuttamalla.

7 6 s i vu 4. Kuntastrategia ja sen toteutuminen Valtuusto hyväksyi kunnalle vuoteen 2015 ulottuvan kuntastrategian. Vuonna 2009 toimintaa ohjasivat edelleen vuonna 2005 asetetut kehittämisen painopisteet. Valtuustoseminaarissa käynnistyi uuden kuntastrategian laatiminen. Jatkovalmisteluun pormestari nimesi projektiryhmän. Strategian laadinnan ohjausryhmänä on toiminut poliittinen johtoryhmä. Strategiaa valmistellut projektiryhmä sai työnsä päätökseen ja toimitti kuntastrategian poliittiselle johtoryhmälle. Strategialuonnos on esitelty kunnanhallituksessa Valtuuston hyväksymässä vuoden 2010 talousarviossa todetaan, että talousarviovuonna 2010 saatetaan kuntastrategiatyö päätökseen. Tarkastuslautakunta katsoo, että kuntastrategian uudistus tulee saada valtuustokäsittelyyn mahdollisimman pian. Tarkastuslautakunta edellyttää myös, että strategiasta voidaan johtaa selkeät tavoitteet mittareineen. Strategian elinkeinoelämään liittyviä päämääriä ovat: Työpaikkaomavaraisuuden ja työllisyysasteen tasoa nostetaan. Omaa ja seutukunnan kilpailukykyä vahvistetaan. Yksityisiä palveluja vahvistetaan ja monipuolistetaan. Tavoite toteutui. Työpaikkojen nettolisäys oli noin 150 työpaikkaa. Työpaikkaomavaraisuus oli 70 %. Koko vuoden työttömyysaste oli 9 %. Tavoite on vaikeasti mitattavissa. Tavoite on vaikeasti mitattavissa. Strategian taloudellisia päämääriä ovat: Kuntatalous pidetään tasapainossa. Tavoite toteutui. Tilikausi oli ylijäämäinen. Vuosikate riittää poistoihin. Tavoite toteutui. Vuosikatteen osuus poistoista oli 169,5 %. Tuleviin menoihin varaudutaan jo ennakolta. Asukaskohtaisen lainamäärän ei anneta kasvaa yli seutukunnan keskiarvon. Tulo- ja kiinteistöveroprosentit sekä palvelumaksut pidetään seutukunnan yleisessä tasossa. Tavoite toteutui. Esimerkiksi vuodesta 2007 lähtien on ryhdytty tekemään varauksia osallistumisesta Pirkanmaan keskusjätevedenpuhdistamon rakentamiseen. Tavoite ei toteutunut. Pirkkalassa asukaskohtainen lainamäärä on seutukunnan keskiarvoa neljänneksen suurempi. Tavoite toteutui. Pirkkalan tuloveroprosentti on 19. Seudun keskiarvo on 19,19 (ei painotettu). Kiinteistöveroprosentit ovat seutukunnan keskitasossa. Palvelumaksuissa ei ole vuodelta 2009 vertailutietoja. Strategian väestöön liittyviä päämääriä ovat: Asukasmäärää kasvatetaan hallitusti niin, että kunnassa on asukasta vuonna Väestörakenne säilytetään kaikin puolin tasapainoisena. Tavoite on vaikeasti mitattavissa. Tarkastuslautakunnan mielestä asia pitää huomioida kuntastrategiassa. Tavoite on vaikeasti määriteltävissä. Tarkastuslautakunnan mielestä asia pitää huomioida kuntastrategiassa.

8 7 s i vu Strategian ympäristöön ja maankäyttöön liittyviä päämääriä ovat: Ympäristö pidetään taajamien ja teollisuusalueiden kehittämisestä huolimatta terveellisenä, turvallisena ja monimuotoisena. Asuntoalueet ovat viihtyisiä. Luonto on lähellä. Kunnan maanhankintaa tehostetaan niin, että maareservit ovat riittävät. Reservejä käytetään suunnitelmallisesti osana kunnallistalouden tasapainottamista. Asuntotuotanto on monipuolista. Vaikeasti mitattavissa oleva tavoite. Edellyttää tarkemman määrittelyn kuntastrategiassa ja kuntalaispalautteen huomioimisen. Vaikeasti mitattavissa oleva tavoite. Edellyttää tarkemman määrittelyn kuntastrategiassa ja kuntalaispalautteen huomioimisen. Tavoite toteutui. Asunto-, liike ja toimitilatonttien osalta varanto kasvoi. Voimaan tulleita asemakaavoja tai muutoksia oli 99,3 ha. Esimerkiksi kunta osti Tampereen kaupungin omistamat maat 60,92 ha. Tavoite toteutui osittain. Pienistä vuokra-asunnoista on edelleenkin puutetta. Strategian hallintopalveluihin liittyviä päämääriä ovat: Kunnan hallinto on kevyt ja salliva. Kuntalaisten - asukkaiden ja palveluiden käyttäjien - järjestelmällinen palaute ohjaa toimintojen kehittämistä. Tavoite on vaikeasti mitattavissa. Edellyttää tarkastuslautakunnan mielestä tarkentamista kuntastrategiassa. Tavoite toteutui osittain. Kuntalaisten palautetta ei ole täysin hyödynnetty, koska strategiakäsittely on kesken. Strategian sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin liittyviä päämääriä ovat: Kuntalaisten kaikinpuolinen hyvinvointi pyritään turvaamaan. Tukitoimenpiteet toteutetaan siten, että ne tukevat kuntalaisten pyrkimyksiä omatoimiseen selviytymiseen. Tavoitteen toteutuminen on vaikeasti arvioitavissa. Kunnanhallituksen ja asiantuntijavirkamiesten on tarkennettava valtuuston asettama tahtotila käytäntöön sopivaksi mittareineen. Tavoite toteutui osittain. Kaikki kotipalvelua pyytäneet vanhustaloudet ovat saaneet apua. Valtakunnallinen Ikäihmisten palvelujen laatusuositus (STM 2008) 75 -vuotta täyttäneistä % vanhuksista asuu palvelujen turvin kotona v mennessä. Kouluterveydenhuollossa resurssit eivät ole riittävät. Strategian koulutuspalveluihin liittyviä päämääriä ovat: Tavoitteena on ehjä omaa elämäänsä hallitseva sivistynyt ihminen. Tavoite ei ole arvioitavissa. Kunnanhallituksen ja asiantuntijavirkamiesten on tarkennettava valtuuston asettama tahtotila käytäntöön sopivaksi mittareineen. Tarkastuslautakunta on todennut, että sosiaali- ja kouluviranomaisten välisessä yhteistyössä on kehitettävää. Kunta huolehtii monipuolisten koulutuspalveluiden saatavuudesta ja laadusta. Tavoite toteutui osittain. Koulutuspalveluiden saatavuus on kunnossa. Koulutuspalvelujen laatua ei voi arvioida, koska olemassa olevia mittareita ei ole hyödynnetty.

9 8 s i vu Strategian vapaa-ajanpalveluiden päämääriä ovat: Kuntalaisten saatavilla on asianmukaiset kirjastopalvelut sekä riittävästi kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajan käyttöön soveltuvia tiloja, alueita ja toimintamahdollisuuksia. Yhdistys- ja seuratoiminta on omaehtoista ja vireätä. Erityisryhmien palvelutarpeet otetaan huomioon. Valtuuston laatimassa strategiassa sana riittävästi antaa liikaa tulkinnanvaraa, jonka vuoksi tavoite on vaikeasti arvioitavissa. Tavoite on vaikeasti arvioitavissa. Tavoite toteutui. Liikunta- ja sosiaalitoimen yhteistyö toimii tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan hyvin. Strategian teknisen yhdyskuntahuollon palvelujen päämääriä ovat: Kuntalainen saa nykyaikaiset, laadukkaat ja edulliset teknisen yhdyskuntahuollon palvelut, joiden kustannukset ja taksat noudattavat seutukunnan keskiarvoja. Tavoite on vaikeasti mitattavissa, mutta kustannukset ja taksat noudattavat seutukunnan keskiarvoja. 5. Kunnan talouden arviointi Pirkkalan kunnan tilikauden tulos muodostui 3,2 milj. euroa ylijäämäiseksi. Talousarviossa ja sen muutoksessa tilikauden tuloksen oli arvioitu olevan n. 0,4 milj. euroa alijäämäinen. Tulos oli erittäin hyvä ja kolmanneksi paras Pirkkalan historian aikana. Tähän vaikutti se, että toimintatuotot ylittyivät yli miljoonalla eurolla ja verotulot lähes kahdella miljoonalla eurolla. Kuva 1. Pirkkalan kunnan talouden tuloksen vaihtelut eri vuosina. Kangasala Lempäälä Nokia Pirkkala Tampere Ylöjärvi ,3 1,7 0,7-0,5 19,9 0, ,1-1,1-0,2 1,5 31,6 2, ,2 1,1-2,9 8,5 180,3 1, ,4-2,4 0,9 3,2-13,9-0,7 Kuva 2. Tilikauden tulos miljoonina euroina Pirkkalassa ja lähikunnissa.

10 9 s i vu Talouden taantuma vaikutti verotuloihin ennakoitua vähemmän. Verotulot kasvoivat 3,1 %. Kuva 3. Verotulojen kehitys Pirkkalassa. Kangasala Lempäälä Nokia Pirkkala Tampere Ylöjärvi Kuva 4. Verotulot euroa/asukas Pirkkalassa ja lähikunnissa Kunnan lainat Lainojen jäljellä oleva pääomalla painotettu keskimääräinen korko oli 3,18 %. Vuoden vaihteessa markkinakorko 12 kk eb oli 1,32 %. Kunnan lainakanta väheni tilinpäätösvuonna 2,9 milj. eurolla ja oli 32,8 milj. euroa. Talousarviossa oli lainaa arvioitu olevan vuoden lopussa 42,8 milj. euroa. Pirkkalan kunnan asukaskohtainen lainmäärä oli 1988 euroa. Kunnan velkaantuneisuus hidastui tilinpäätösvuotena. Kuva 5. Lainat /asukas Pirkkalassa.

11 10 s i vu Kangasala Lempäälä Nokia Pirkkala Tampere Ylöjärvi Kuva 6. Lainat euroa/asukas Pirkkalassa ja lähikunnissa Kuntakonserni Pirkkalan kuntakonsernin muodostavat emoyhteisönä Pirkkalan kunta ja tytäryhteisöinä Kiinteistö Oy Pirkkalan liikekeskus (100 %), Pirkkalan Jäähalli Oy (83,23 %), Niemenmaan Lämpö Oy (70%) ja osakkuusyhtiönä Kiinteistö Oy Valtentori (23,99%). Kiinteistö Oy Pirkkalan liikekeskuksen tilikauden voitto oli 8,20 euroa. Edellisiltä tilikausilta yhtiölle on kertynyt tappiota n euroa. Kunta jatkoi Pirkkalan Jäähalli Oy:n osakkeiden merkitsemistä n eurolla. Kunnan omistusosuus kasvoi prosenttiin (82,19 % v. 2008). Kunta on antanut jäähalliosakeyhtiölle sitoumuksen palvelujen ostamisesta vuosittain eurolla. Tilikausi tuotti edelleen tappiota, jota on kertynyt yhteensä n euroa ( euroa v.2008). Niemenmaan Lämpö Oy:n tilikauden tappio oli 4.919,91 euroa. Kiinteistö Oy Valtentorin tilikauden voitto oli 9,09 euroa. Kuntakonsernin (kunta ja tytäryhtiöt) tilikauden tulos oli 3,4 miljoona euroa ylijäämäinen. Kuntakonsernin lainakanta laski 2222 euroon asukasta kohden. Edellisenä vuonna konsernin lainamäärää vähensi vuokratalojen myynti. Kuva 7. Konsernin lainat /asukas kehitys. Kunnan ja kuntakonsernin lainakanta asukasta kohden vaihtelee riippuen kuntien konsernirakenteista, esimerkiksi siitä miten paljon ne ovat yhtiöittäneet toimintaansa.

12 11 s i vu Kangasala Lempäälä Nokia Pirkkala Tampere Ylöjärvi ei tiedossa Kuva 8. Kuntakonsernin lainat /asukas Pirkkalassa ja ympäristökunnissa. 6. Hallintokunnille asetettujen tavoitteiden arviointi 6.1. Hallinto-osasto Hallinto-osaston toimintakate oli n. 1,5 milj. euroa ennakoitua parempi. Hallinto-osaston eri vastuualueiden toiminnalliset tavoitteet toteutuivat pääsääntöisesti. Vuoden aikana tapahtui monia organisatorisia muutoksia. Pirkkala siirtyi pormestarijärjestelmään Seudullinen elinkeinoyhtiö Tredea Oy aloitti toimintansa ja kunnasta sen palvelukseen siirtyi elinkeinoasiamies. Tukityöllistäminen ja työvoiman palvelukeskus siirtyi henkilöstöhallinnon vastuualueelle. Työpaja siirrettiin sivistysosastolle Pirkkala-opiston vastuualueelle. Työllistämisyksikkö on talousarviossa varautunut työllistämään 54 nuorta kesätyöntekijää, toteutui 50. Valvonnan ja maankäytön tulot ylittyivät euroa ja menot alittuivat euroa. Poikkeamat on selvitetty tilinpäätöksessä. Ympäristölautakunnan alaisen toiminnan päätavoitteet ovat ympäristönsuojelu, kaavoitus ja rakennusvalvonta. Niille asetetut toiminnalliset tavoitteet toteutuivat. Ympäristöterveydenhuollon toimintatuotot alittuivat euroa ja menot olivat 2 % talousarviota alhaisemmat. Maksutuotot toteutuivat arvioitua paremmin. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutumisaste oli 65 %. Elinkeinotoimen vastuualueella aloitti toimintansa usea merkittävä liikeyritys. Yritysten hankinta kunnan yritysalueille on hankekohtaista. Pirkkala kiinnostaa yrityksiä sijoittumiskohteena hyvien yhteyksien vuoksi. Voimassa oleva strategia määrittelee; kaavoituksen ja kunnallistekniikan hyvällä valmiustasolla mahdollistetaan yritysten nopeat sijoittumisratkaisut. Tarkastuslautakunta edellyttää, että kunnanhallitus huolehtii siitä, että kaavoitus ja kunnallistekniikka voivat valmistua kiireettömästi. Urakka- kiinteistönluovutusasiakirjojen valmisteluun on varattava riittävä aika. Tarkastuslautakunnan mielestä kunnan kotisivut tulisi nykyaikaistaa ja niiden ilme ja sisältö uudistaa kunnan imagoa ja tiedotustoimintaa palvelevaksi. Pirkkala maksoi Kelalle työmarkkinatuen kuntaosuutta euroa, joka on sakkomaksua kunnan työllistämisen aktiivitoimenpiteiden riittämättömyydestä. Tarkastuslautakunnan mielestä kunnan on ryhdyttävä toimenpiteisiin, ettei tällaisia sakkomaksuja jouduta tulevaisuudessa maksamaan.

13 12 s i vu 6.2. Perusturvaosasto Perusturvaosaston hallinnon tuotot ylittyivät n euroa ja menot toteutuivat ennakoidusti. Luottamuselinorganisaatio uudistui. Jaostot poistuivat. Palvelukäyttäjien osallistumisen lisäämiseksi perustettiin asiakasfoorumit elämänkaariajattelua noudattaen. Asiakasfoorumit aloittivat toimintansa syksyllä 2009 järjestämällä mm. yleisötilaisuuksia. Tekes myönsi perusturvan Terveellä järjellä parasta perusturvaa - kaksivuotiselle kehittämishankkeelle avustusta euroa. Tavoite Tavoitetaso / Seurantatapa Toteutuminen 2009/Arvio Sitova tavoite: Perusturvan uudistamisen koordinoiminen. Hanke etenee aikataulutuksen mukaisesti. Tilinpäätöksen mukaan tavoite toteutui. Talousarviossa ja tilinpäätöksessä ei ilmene, miten hankkeen etenemistä seurataan. Sosiaalityö- ja toimeentuloturvan tulot ylittyivät euroa ja menot alittuivat euroa. Poikkeamat on perusteltu tilinpäätöksessä. Toimeentulotukea sai 530 asiakasperhettä perusturvaosaston tilastoasiakirjan mukaan. Kasvua edellisestä vuodesta oli 69 kotitaloutta. Toimeentulotukea maksettiin euroa, joka oli euroa enemmän kuin edellisenä vuotena. Sosiaaliasiamiehen selvityksen mukaan ehkäisevään toimeentulotukeen käytettiin toimeentulotuen määrärahoista 0,7% ( euroa). Sosiaali- ja terveysministeriön suositus on, että toimeentulotuen määrärahoista ehkäisevään toimeentulotukeen varattaisiin 3,3 %. Tavoite Tavoitetaso / Seurantatapa Toteutuminen 2009/Arvio Lastensuojelun toimintaedellytysten parantaminen. Suunnitelma lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi valmistuu. Tilinpäätöksen mukaan suunnitelma ei valmistunut vuonna 2009, valmistelu jatkuu keväällä Talousarviosta ja tilinpäätöksestä ei ilmene, miten hankkeen etenemistä seurataan. Tilinpäätöksessä ei ole selvitetty, miksi suunnitelma ei valmistunut. Suunnitelmaa tehneen henkilön estyessä suunnitelmaa ei pystytty saattamaan loppuun. Tarkastuslautakunnan saaman informaation mukaan talouden taantuma ei ole lisännyt lastensuojelun tarvetta Pirkkalassa ja henkilökuntaa on riittävästi lakisääteisten tehtävien suorittamiseen.

14 13 s i vu Vanhusten ja erityisryhmien palvelujen toimintatulot alittuivat euroa ja menot ylittyivät euroa. Poikkeamat on perusteltu tilinpäätöksessä. Tavoite Tavoitetaso / Seurantatapa Toteutuminen 2009 /Arvio Palveluiden ylikunnallinen kehittäminen. Tehostetun palveluasumisen lisääminen Osallistutaan Väli-Suomen alueen ikääntyvien palveluiden kehittämisen hankkeeseen. Ostetaan vuosittain kaksi lisäpaikkaa. Pirkkala ei osallistunut Ikäkaste -hankkeeseen, mutta palveluja kehitettiin ylikunnallisesti mm. asumispalvelujen kriteerien laadinnassa (Sitran palvelusetelihanke) sekä seutukunnallisessa yhteistyössä RAItoimintakykymittarin käyttöönotossa. Tarkastuslautakunta toteaa, että valtuuston asettama tavoite ei toteutunut. Tilinpäätöksessä ei ole selvitetty, miksi kunta ei osallistunut hankkeeseen. Vuonna 2009 ostettiin kaksi uutta ostopalvelupaikkaa, käytössä viisi ostopalvelupaikkaa. Tilinpäätöksen mukaan tavoite toteutui. Ostopaikat hankittiin suorahankinnalla hankintalaissa mainituin perustein (Hankintalaki 27, 28 ja 67 ). Perusturvaosaston tilastoasiakirjan mukaan kotipalvelu pystyi antamaan säännöllistä kodinhoitoapua 29 lapsiperheelle (42 perheelle vuonna 2008). Tilapäistä kodinhoitoapua on saanut 22 lapsiperhettä. Vanhuskotitalouksien kotipalvelun käyttäjiä oli 230 ja siinä oli vähennystä edelliseen vuoteen 65 taloutta. Kotisairaanhoidon käyntikerrat olivat 6788 (7173 vuonna 2008). Työn sisällön ja toimintatapojen muuttuessa käyntikertojen lukumäärä on vähentynyt. Omaishoidon tuki myönnettiin kaikille kriteerit täyttäneille henkilöille. Omaishoitoon talousarviossa esitetyt määrärahat ylittyivät euroa. Valtuusto on päättänyt, että omaishoidontuki ei ole määrärahasidonnainen. Terveydenhuollon nettomenot ylittyivät n. 0,7 milj. euroa. Erikoissairaanhoidon kustannukset nousivat 15 prosenttia. Poikkeamat on selvitetty tilinpäätöksessä. Valtuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet toteutuivat. Hoitotakuu on pääosin toteutunut. Erikoissairaanhoidossa Coxan tekonivelleikkausten, kuulokojesovitusten ja kaihileikkausten osalta hoitotakuu ei ole täysin toteutunut. Tavoite Tavoitetaso / Seurantatapa Toteutuminen 2009 /Arvio Perusterveyshuollon yhteistoiminta-alueen muodostaminen. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelman laatiminen Aluetta valmistellaan vuosina Valmistelu aloitetaan Alueen valmistelu on aloitettu. Tilinpäätöksestä ei käy ilmi, miten perusterveyshuollon yhteistoiminta-alueen muodostamisen valmistelu on edennyt. Ohjelman laadinta on käynnistetty. Tilinpäätöksestä ei käy ilmi, miten hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen ohjelman laatiminen on käynnistetty.

15 14 s i vu Tarkastuslautakunta toteaa, että kunta on välttynyt erikoissairaanhoidon jatkopotilaiden siirtoviivemaksuilta. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan uudistuneella vanhustenpalvelujen organisaatiolla on hyvät mahdollisuudet edelleen kehittää kotihoidossa olevien asiakkaiden kuntoutus- ja virkistystoimintaa. Erityisen tärkeää on huomioida ne, jotka ovat vaarassa syrjäytyä. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä sitä, että tilapäistä kodinhoitoapua olisi myös lapsiperheille tarjolla riittävästi Sivistysosasto Kasvatuksen ja opetuksen hallinnon taloudelliset tavoitteet eivät toteutuneet. Määrärahat ylittyivät euroa. Ylitykset johtuivat toiminnan muuttumisesta, joka on selitetty tilinpäätöksessä. Perusturvaosastolta siirtyi henkilöstöä hallintoon. Varhaiskasvatus siirtyi osaksi sivistystointa. Varhaiskasvatuksen tulot alittuivat n. 0,3 milj. euroa ja menot n. 0,8 milj. euroa. Perustelut poikkeamiin on esitetty tilinpäätöksessä. Tarkastuslautakunnan saaman informaation mukaan varhaiskasvatuksen ja sivistystoimen yhdistämisestä saadut kokemukset ovat olleet hyviä. Toimintasuunnitelma palvelee hyvin valtuuston asettamaa tavoitetta yhtenäisen koulupolun varmistamiseksi esikoulusta alkaen aina peruskoulun loppuun asti. Sivistystoimessa on selkeytetty organisaatiota toimivammaksi ja tehty toimenpiteitä henkilöstön työtyytyväisyyden parantamiseksi. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että sisäistä valvontaa tehostetaan osastolla. Tarkastuslautakunta edellyttää, että sivistystoimelle asetetaan talousarviossa selkeät ja mitattavissa olevat tavoitteet. Perusopetuksessa tuotot ylittyivät n euroa ja menot n euroa. Selvitykset poikkeamiin on esitetty tilinpäätöksessä. Toiminnalliset tavoitteet toteutuivat. Lukion menot ylittyivät euroa, joka on selvitetty tilinpäätöksessä. Oppilasmäärän kasvu on ollut voimakasta. Pirkkala-opiston talousarvio toteutui hyvin. Opiskelijamäärä oli lähes 2000 ja kasvua edelliseen vuoteen oli 283. Nuorten työpaja siirtyi hallinnollisesti osaksi Pirkkala opistoa. Nuorten Työpaja toiminta on ollut onnistunutta.

16 15 s i vu 6.4. Tekninen osasto Teknisen hallinnon määrärahoja säästyi euroa ja toiminnalliset tavoitteet pääosin toteutuivat. Tavoite Tavoitetaso / Seurantatapa Toteutuminen 2009/Arvio Kustannusarvioiden luotettavuus Raportti tekniselle lautakunnalle neljännesvuosittain. Tekniselle lautakunnalle on raportoitu hankkeiden työohjelmien ja kustannusten toteutumisesta neljännesvuosittain. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan kustannusarvioiden luotettavuuden tavoitetaso pitää määritellä poikkeamaprosentteina kustannusarvioista. Tilapalvelu on toiminut vuoden 2000 alusta vakinaistettuna ja se on tuottanut hallintokunnille kiinteistönhoidon, kunnossapidon ja siivouksen palveluita sekä huolehtinut talonrakentamisesta. Valtuusto on asettanut tilapalvelulle lukuisia toiminnallisia tavoitteita. Tarkastuslautakunta arvio vain niitä, mitkä eivät ole toteutuneet. Tavoite Tavoitetaso / Seurantatapa Toteutuminen 2009/Arvio Kilpailukykyinen vuokrataso/ympäristökuntien julkisten rakennusten vuokrat Ympäristökuntien julkisten rakennusten vuokrien keskitaso /Vertailu kerran vuodessa. Pirkkalan vuokratasot ovat korkeampia kuin suurimpien ympäristökuntien. Tavoite ei ole toteutunut. Sitova tavoite: Tilapalvelun kiinteistöt toimivat 0-budjetilla Sitova tavoite: Korjausvelan määrittäminen Tilinpäätösraportti. Vuoden 2009 aikana. Tilinpäätöksessä tulos oli euroa. Tarkastuslautakunta toteaa, että sitova tavoite ei toteutunut. Haahtela ohjelmiston käyttöönoton avulla on korjausvelka määritelty 17 kiinteistöön. Laskentaa jatketaan 2010 aikana. Tilinpäätöksessä ei ole selvitetty, miksi korjausvelan määrittämistä ei tehty vuoden 2009 aikana, vaikka se oli sitovana tavoitteena. Tilapalvelu oli asettanut laatutavoitteita talousarviossa koskien hallintokuntien tyytyväisyyttä kiinteistön ja ulkoalueiden hoitoon, kunnossapitoon ja siivoukseen. Tilapalvelussa on tehty asiakas- ja työtyytyväisyystutkimus, jonka mukaan laatutavoitteisiin ei täysin päästy. Vastausten vähäisyydestä johtuen tutkimus ei anna välttämättä luotettavaa kuvaa. Tilapalvelu vastaa talonrakennusinvestointien toteuttamisesta. Talonrakennushankkeita toteutettiin eurolla ja määrärahoja säästyi euroa. Kunnallistekniikassa tulot ylittyivät n. 0,4 milj. euroa ja menot n. 0,2 milj. euroa. Uusia väyliä rakennettiin 5,6 km ja vesi- ja viemäriverkosta 9,6 km. Kunnallistekniikan investointeihin oli myönnetty määrärahoja n. 4,4 milj. euroa ja käyttämättä jäi n. 0,2 milj. euroa. Määrärahasiirtoja hankkeelta toiselle oli huomattavan paljon. Määrärahasiirroissa oli noudatettu kunnanhallituksen hyväksymiä täytäntöönpano-ohjeita. Linnakorven ja Linnakallion hankkeiden osalta ohjeita ei ole noudatettu. Linnakallion maanrakennusurakan kustannuksia oli kirjattu virheellisesti Linnakorpeen huomattavia summia. Talousarvion 2009 sitovuustaso on määritelty siten, että hankeryhmän sisällä tapahtuvista muutoksista päättää kunnanhallitus.

17 16 s i vu Linnakallion määräraha-asiaa ei ole asianmukaisesti saatettu kunnanhallituksen käsittelyyn, eikä mitään toimenpiteitä ole tehty, vaikka maanrakennusurakka ylittyi miltei välittömästi. Linnakallion maanrakennusurakkaa ei ole kilpailutettu hankintalain mukaisesti. Urakkakohteessa ei ole noudatettu talousarvion täytäntöönpano-ohjeita eikä sisäisen valvonnan ohjeita. Pelastustoimen palvelut tuottaa Tampereen kaupungin aluepelastuslaitos. Vesihuoltolaitoksen talousarvion mukainen tulos oli euroa ylijäämäinen. Toiminnallisista tavoitteista jäi kaksi toteutumatta. Selvitykset asiaan on esitetty tilinpäätöksessä. 7. Tarkastuslautakunnan muut havainnot ja arvioinnit 7.1. Seutuyhteistyö Pirkkalan valtuusto hyväksyi Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän perustamissopimuksen. Seutuyhteistyöllä on takanaan kolme täyttä vuotta. Uusi seutuhallitus aloitti toimintansa vuoden 2009 alusta. Seutufoorumi järjestettiin , jossa teemana oli kaupunkiseudun rakennemalliyhteistyö. Kaupunkiseudun mittava seutuyhteistyöhanke, kokonaisvaltainen yhdyskuntasuunnitelma vuoteen 2030, on loppusuoralla. Hankekokonaisuus perustuu kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa asetettuun velvoitteeseen lisätä maankäytön, asumisen, liikenteen yhteensovittamista ja palveluiden käyttö yli kuntarajojen. Kokonaisuus muodostuu rakennesuunnitelmasta, asuntopoliittisesta ohjelmasta, liikennejärjestelmäsuunnitelmasta sekä ilmastostrategiasta. Hankkeiden loppuraportit valmistuivat loppuvuodesta Elinkeinojen operatiivisesta kuntayhteistyöstä on vastannut seudullinen elinkeinoyhtiö. Pirkkalan valtuusto päätti mennä mukaan Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhteistyö Tredea Oy:n. Tampereen kaupunkiseudun kuntien kesken tehdään myös laaja yhteistyötä tietohallintotehtävien hoitamisessa. Tässä isäntäkuntana on Tampereen kaupunki. Tarkastuslautakuntien seudullinen yhteistyö on lisääntynyt. Tampereen kehyskuntien tarkastuslautakuntien puheenjohtajat ovat päättäneet kokoontua vuosittain kuusi kertaa. Tapaamisissa on noussut esiin erityisesti seutuyhteistyön seuranta lautakuntien kanssa yhteistyössä. Tarkastuslautakunta katsoo, että seutuyhteistyön merkitys tulee korostumaan ja laajenemaan tulevaisuudessa.

18 17 s i vu 7.2. Sisäinen valvonta Kunnanhallitus hyväksyi sisäisen valvonnan ohjeet kokouksessaan Kunnan hallinnon ja talouden valvontaan kuuluvat ulkoinen ja sisäinen valvonta, joiden yhdessä tulee muodostaa kattava valvontajärjestelmä. Kunnan ulkoisesta valvonnasta vastaa tilintarkastaja ja kunnan tarkastuslautakunta. Ulkoinen valvonta on kunnan johdosta riippumaton. Sisäisen valvonnan ohjeissa on määritelty mitä sisäinen valvonta on, sisäisen valvonnan vastuunjako ja olennaiset sisäisen valvonnan kohteet. Vuosittain määritellään myös sisäisen valvonnan painopistealueet, jotka kansliapäällikön esityksestä hyväksyy pormestari. Pormestari on tehnyt viranhaltijapäätöksen sisäisen valvonnan painopistealueista vuosille 2009 ja Vuoden 2009 painopistealueena oli osastojen päätöspöytäkirjojen oikeellisuus. Kunnanhallitus on merkinnyt tiedoksi raportin sisäisestä valvonnasta vuodelta Tarkastuslautakunnan arvion mukaan tilivelvollisten ja esimiesten tulee entistä enemmän kiinnittää huomiota sisäiseen valvontaan. Tarkastuslautakunta vaatii, että tilivelvollisten ja esimiesten on heti saatuaan tiedon virheellisestä menettelystä ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin asian korjaamiseksi. Taloushallinnon vastuualueen on järjestettävä tilivelvollisille ja esimiehille koulutusta sisäisen valvonnan ja talousarvion täytäntöönpano-ohjeista, viranhaltijoiden hyväksymisrajoista sekä hankintalain ja kunnan hankintaohjeiden noudattamisesta. Hallintokuntien on noudatettava talousarvion täytäntöönpano-ohjeita, taloushallinnon sääntöjä ja ohjeita. Tarkastuslautakunta toteaa myös, että sisäisen valvonnan ohjeista puuttuu konsernivalvontaa koskeva ohjeistus Henkilöstö Henkilöstökertomus valmistui kunnanhallituksen käsittelyyn Henkilöstökertomuksia on laadittu vuodesta 1999 lähtien ja tarkastuslautakunta on pyrkinyt käyttämään sen tietoja hyväksi arvioinnissaan. Ongelmana on ollut viivästyminen raportin valmistelussa. Henkilöstökertomuksen mukaan henkilöstökulut olivat yhteensä 41,4 milj. euroa, joka on kuntalaista kohden noin 2509 euroa. Kasvua edellisestä vuodesta oli 9 %. Henkilöstökertomuksen mukaan henkilöstöä oli 1152 ja lisäystä edelliseen vuoteen oli kuusi. Määräaikaisten osuus koko henkilöstä oli 25 %. Keskimääräinen sairauspoissaolopäivien määrä oli 19,9 päivää/henkilö ja niiden kustannukset olivat n. 1,2 milj. euroa. Työtapaturmien lukumäärä oli noussut edellisistä vuosista ja niitä oli 85. Tarkastuslautakunta pitää edelleen tärkeänä, että henkilöstöraportti valmistuu yhtä aikaa tilinpäätöksen kanssa. Tarkastuslautakunta suosittaa, että henkilöstöraportissa olisi myös vertailuja aikaisempiin vuosiin.

19 18 s i vu 7.4. Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapaus JHTT-yhteisö Oy Audiator Ab on antanut tilintarkastuskertomuksen vuodelta Kertomukseen sisältyy kuntalain 75 :n mukainen muistutus, joka koskee teknisen lautakunnan kokouksessaan tekemää Linnakallion alueen väliaikaisen tieyhteyden ja vesihuollon rakentamisen urakkapäätöstä ja sisäistä valvontaa. Tilintarkastaja ei puolla vastuuvapauden myöntämistä teknisen lautakunnan jäsenille, tekniselle johtajalle, kunnallistekniikan rakennuspäällikölle ja vs. kunnallistekniikan rakennuspäällikölle Linnakallion urakkaan liittyvien asioiden osalta. Sisäisen valvonnan osalta tilintarkastaja ei puolla vastuuvapautta pormestarille ja kansliapäällikölle. Kuntalain 75 3 momentin mukaan tarkastuslautakunta on pyytänyt tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisten selitykset ja kunnanhallituksen lausunnon. Tarkastuslautakunta on saatuaan selitykset ja lausunnon antanut Pirkkalan valtuustolle erillisen asiaa koskevan päätösehdotuksen.

20

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Kokoustiedot Aika tiistai klo 12:00-13:25 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tapio Lankia, puheenjohtaja Raimo

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille Kunnanvaltuusto 65 25.06.2013 Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille KVALT 65 Khsal 31 Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Sisällysluettelo 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 2 2 Lautakunnan kokoonpano... 2 3 Lautakunnan kokoukset... 2 4 Lautakunnan tehtävät... 2 5 Tilintarkastajan valinta...

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/ (9)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/ (9) EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1 (9) Tarkastuslautakunta Aika 17.05.2016 klo 15:00-18:30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Kallio Juha puheenjohtaja Kemppainen

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 24.05.2015 AIKA 24.05.2015 klo 00:00-20:00 PAIKKA Kaitalankuja, Hailuoto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/ (9)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/ (9) EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/2016 1 (9) Aika 14.06.2016 klo 16:00-18:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Kallio Juha puheenjohtaja Kemppainen Jukka jäsen Satola Sirpa jäsen Suvanto

Lisätiedot

ARVIONTIKERTOMUS VUODELTA 2010

ARVIONTIKERTOMUS VUODELTA 2010 ARVIONTIKERTOMUS VUODELTA 2010 Pirkkalan kunnan tarkastuslautakunta 11.5.2011 2 s i vu SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä 2. Tarkastuslautakunta 2.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät 2.2. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Oulun kaupungin ulkoinen valvonta Kaupunginvaltuutettujen koulutus 15.11.2012 Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Uusi Oulu 1.1.2013 Kunnan valvontajärjestelmä Muu ulkoinen valvonta - valtion valvonta:

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus ja arviointi

Ulkoinen tarkastus ja arviointi Ulkoinen tarkastus ja arviointi Luottamushenkilöiden koulutus 28.1.2013 Tarkastuspäällikkö Tarja Saarelainen Ulkoinen tarkastus ja arviointi kuntakonsernissa Kuntalain 9. luku. Hallinnon ja talouden tarkastus

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Tarkastuslautakunta Tarkjoht/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Tarkastuslautakunta Tarkjoht/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (5) 62 Tarkastuslautakunnan ehdotus kaupunginvaltuustolle vuoden 2014 arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittelystä sekä vastuuvapaudesta vuodelta

Lisätiedot

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 5045-2014 (045) Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Sammandrag: Turun

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 25.5.2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 25.5.2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunnan kokous Aika keskiviikko klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia Otsikko 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ

JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta...5 TARKASTUSLAUTAKUNTA...5 2 Lautakunnan kokoonpano...5 3 Lautakunnan

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 19.04.2016. SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 19.04.2016. SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh. PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 19.04.2016 klo 15.00 17.40 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.johtaja Jyrälä Arja

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

TARKASTUSSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 3.9.2012 57

TARKASTUSSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 3.9.2012 57 TARKASTUSSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 3.9.2012 57 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kontiolahden kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 98 30.3.2015 Asianro 356/02.02.01/2015 59 Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä. Palvelut Oy, :t 16 Rönnholm Riku kunnanjohtaja, 16

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä. Palvelut Oy, :t 16 Rönnholm Riku kunnanjohtaja, 16 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 21.04.2016 Aika Torstai 21.04.2016 klo 18:00-20:03 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Savelainen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2015 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 138 04.04.2016 Kaupunginvaltuusto 56 08.06.2016 Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 29/02.06.01/2016 KH 04.04.2016 138 Kuntalain 113 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 2/ (8) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen

Muonion kunta Esityslista/ 2/ (8) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen Muonion kunta Esityslista/ 2/2014 1 (8) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ti klo 16.00 Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Timo Liikavainio varajäsen Pentti Reponiemi

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 14 / 2016 Kunnanhallitus

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 14 / 2016 Kunnanhallitus SISÄLLYSLUETTELO 14 / 2016 Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 22. elokuuta 2016 klo 15.00 Kokouspaikka Kuntala, valtuustosali Asiat 111 Sijoitustoiminnan raportti 31.7.2016... 203 112 Talousarvion toteutuminen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 21.6.2010 kello 18.00 18.35 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään.

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kaupunginhallitus 115 31.03.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 50/04.047/2016 KH 31.03.2016 115 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

ARVIOINTIPERIAATTEET, KAUSI

ARVIOINTIPERIAATTEET, KAUSI Arviointiperiaatteet 2013 2016 1(5) Tarkastuslautakunta 20.6.2016 ARVIOINTIPERIAATTEET, KAUSI 2013 2016 Periaatteet on tarkistettu tarkastuslautakunnan kokouksessa 20.6.2016. TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIPERIAATTEET

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA Tarkastuslautakunta

UTAJÄRVEN KUNTA Tarkastuslautakunta UTAJÄRVEN KUNTA Tarkastuslautakunta 1(7) ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. Tarkastuslautakunnan tehtävä, kokoonpano ja työskentely Kunnanvaltuusto valitsi valtuustokaudelle 2013-2016 tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

RANUAN KUNTA 1. Varajäsenet Rauno Kelahaara Seija Kukkonen Hanna-Kaisa Saukko Hannu Saukko Toivo Sääskilahti

RANUAN KUNTA 1. Varajäsenet Rauno Kelahaara Seija Kukkonen Hanna-Kaisa Saukko Hannu Saukko Toivo Sääskilahti RANUAN KUNTA T A R K A S T U S L A U T A K U N T A 1 jlc 25 ARVIOINT IKERT OMUS VUODELT A 2013 1. Tarkastuslautakunta Ranuan kunnan tarkastuslautakunnan jäsenet Varsinaiset jäsenet Kirsi Saaranen Sanna

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 3 24.05.2016 VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2015 106/02.020.201/2013 Yhtymäkokous 3 Hallitus 37 29.3.2016

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymä Tarkastuslautakunta 7.4.2016 13 liite 5 Yhtymähallitus 21.4.2016 32 liite 9 Yhtymäkokous 19.5.2016 14 liite 14 Sisältö 1 Valvontajärjestelmä... 3 1

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014 1 Kokousaika Ti 27.5.2014 klo 14.00 15:45 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari Malila Kari Kurkela Outi, vj. Poissa Eira Birgitta Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Varsinainen jäsen Toivo Sääskilahti Kirsi Saaranen Tuula Koskela Esa Karppinen Juha Kilpeläinen

Varsinainen jäsen Toivo Sääskilahti Kirsi Saaranen Tuula Koskela Esa Karppinen Juha Kilpeläinen TARKAST USLAUT AKUNTA 1 ARVIOINT IKERT OMUS VUODELT A 2011 1. Tarkastuslautakunta Ranuan kunnan tarkastuslautakunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet valtuustokaudella 2009-2012 ovat: Varsinainen

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Tarkastuslautakunta

ALAVIESKAN KUNTA Tarkastuslautakunta 1 ALAVIESKAN KUNTA Tarkastuslautakunta 9.12.2009 16.9.2010 15.9.2011 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA JA TYÖOHJLEMA Valtuustokausi 2009 2012 Työohjelma 2010 Työohjelma 2011 TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2013 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Keskiviikko 28.5.2014 klo 9.15 10.27 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Loppuraportti 2015

Ruokolahden kunta Loppuraportti 2015 Ruokolahden kunta Loppuraportti 2015 Tarkastuslautakunta 29.3.2016 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2015 Tarkastuksessa on käyty läpi

Lisätiedot

Sivu 58 KOKOUKSEN AVAUS KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Sivu 58 KOKOUKSEN AVAUS KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 75 Tarkastuslautakunta 2013-2016 23.05.2016 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 58 KOKOUKSEN AVAUS 77 59 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 78 60 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA

PIRKKALAN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA PIRKKALAN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA 12. 5. 28 ARVIOINTIKERTOMUS 27 VALTUUSTON ASETTAMIEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN SISÄLLYSLUETTELO Tarkastuslautakunta 1 Tilintarkastajat

Lisätiedot

KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN

KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN Kunnanhallitus 23.2.2015 ( 46): Kunnan vuoden 2015 talousarvion konsernitavoitteena on Kaartjärven Vesihuolto Oy:n osalta yhtiön toiminnan

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi www.audiator.fi BDO Audiator Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Aika 25.3.2014 klo 17.30-18.45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Pihkala Isto

Lisätiedot

Strategian päivitys. kh 7.12.2015, 323 kv 14.12.2015, 71

Strategian päivitys. kh 7.12.2015, 323 kv 14.12.2015, 71 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Meän Ratekia 2016-2020 10 Aktiivinen ja palveluhenkinen kuntastrategia Strategian päivitys 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 kh 7.12.2015, 323 kv 14.12.2015, 71 24 1. Visio 2020 28

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 25 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Asianro 279/02.06.01/2015 Vs. hallintopäällikkö Sami Koskikallio 25.2.2015: Teknisen lautakunnan vuoden 2014 tilinpäätös on valmisteltu

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2015

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2015 VALTIMON KUNTA 1 (5) Tarkastuslautakunta 19.5.2016 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2015 1 Tilintarkastuksen toteuttaminen Valtimon kunnan vuosien 2013 17 hallinnon ja talouden tarkastuksen

Lisätiedot

Kertomuksen teksti saattaa sisältää myös muita sellaisia kannanottoja ja havaintoja, joihin voidaan antaa vastineita.

Kertomuksen teksti saattaa sisältää myös muita sellaisia kannanottoja ja havaintoja, joihin voidaan antaa vastineita. ARVIOINTIKERTOMUS 2015 -HAVAINNOT Taulukko on merkinnyt kertomukseensa numeroituihin kehyksiin sellaiset havainnot, joista lautakunta odottaa saavansa vastineet ja/tai selvitykset. Ohessa havainnot taulukko.

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot