ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2009"

Transkriptio

1 ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2009 PIRKKALAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 2. Tarkastuslautakunta 2.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Tarkastuslautakunnan kokoonpano ja tilintarkastajat Arviointikertomuksen sisältö ja toteutustapa 3. Toimenpiteet vuoden 2008 arviointikertomuksen johdosta 4. Kuntastrategia ja sen toteutuminen 5. Kunnan talouden arviointi 5.1. Kunnan lainat 5.2. Kuntakonserni 6. Hallintokunnille asetettujen tavoitteiden arviointi 6.1. Hallinto-osasto 6.2. Perusturvaosasto 6.3. Sivistysosasto 6.4. Tekninen osasto 7. Tarkastuslautakunnan muut havainnot ja arvioinnit 7.1. Seutuyhteistyö 7.2. Sisäinen valvonta 7.3. Henkilöstö Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapaus Allekirjoitukset Kuvat 20

3 2 s i vu 1. Tiivistelmä Valtuusto oli asettanut 73 toiminnallista tavoitetta vuodelle Tarkastuslautakunnan arvion mukaan 52 tavoitetta toteutui ja 12 tavoitetta ei toteutunut. Osittain toteutuneiden tavoitteiden määrä oli kahdeksan ja yhden tavoitteen toteutumista tarkastuslautakunta ei voinut arvioida. Tavoitteiden tulee olla mitattavia. Toimintakertomuksessa on nykyistä selkeämmin esitettävä perusteet, miksi tavoitteita ei ole saavutettu. Uutta kuntastrategiaa on työstetty valtuustoseminaarissa, projektiryhmässä ja poliittisessa johtoryhmässä ja sitä on esitelty loppuvuodesta kunnanhallituksessa. Tarkastuslautakunta katsoo, että kuntastrategian uudistus tulee saattaa valtuustokäsittelyyn mahdollisimman pian. Tarkastuslautakunta edellyttää myös, että strategiasta voidaan johtaa selkeät tavoitteet mittareineen. Tilikauden tulos oli hyvä ja kolmanneksi paras Pirkkalan historian aikana. Talouden taantumasta huolimatta verotulot kasvoivat. Kunnan velkaantuneisuus hidastui tilinpäätösvuonna. Kunnassa aloitti toimintansa moni merkittävä liikeyritys. Pirkkala kiinnostaa yrityksiä sijoittumiskohteena hyvien liikenneyhteyksien vuoksi. Tarkastuslautakunta edellyttää kunnanhallituksen huolehtivan siitä, että kaavoitus ja kunnallistekniikka voivat valmistua kiireettömästi ja silti mahdollistetaan yritysten joustava siirtyminen kuntaan. Hoitotakuu on pääosin toteutunut ja kunta on myös välttynyt erikoissairaanhoidon jatkopotilaiden siirtoviivemaksuilta. Uudistuneella vanhuspalvelujen organisaatiolla on hyvät mahdollisuudet edelleen kehittää kotihoidossa olevien asiakkaiden kuntoutus- ja virkistystoimintaa. Varhaiskasvatuksen ja sivistystoimen yhdistämisestä saadut kokemukset ovat olleet hyviä. Toimintasuunnitelma palvelee hyvin valtuuston asettamaa tavoitetta yhtenäisen koulupolun varmistamiseksi. Sivistystoimessa on tehty toimenpiteitä henkilöstön työtyytyväisyyden parantamiseksi. Kunnallistekniikan Linnakallion maanrakennusurakkaa ei ole kilpailutettu hankintalain mukaisesti. Urakkakohteessa ei ole noudatettu talousarvion täytäntöönpano-ohjeita eikä sisäisen valvonnan ohjeita. Pirkkala on onnistunut hyvin sopeuttamaan taloudenpitonsa taantuman aikana. Henkilöstöä ei ole jouduttu lomauttamaan. 2. Tarkastuslautakunta 2.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja tarkastuksen ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, onko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet kunnassa. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava myös talouden tasapainotuksen toteutumista. Pirkkalan kunnan taseessa ei ole kattamatonta alijäämää, joten tämä kuntalain säännös ei edellytä tarkastuslautakunnan toimenpiteitä. Kuntalain 75 :n mukaan tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdyistä muistutuksista asianomaisen selvitys sekä kunnanhallituksen lausunto. Kuntalain lisäksi valtuuston hyväksymä Pirkkalan kunnan tarkastussääntö sääntelee tarkastuslautakunnan toimintaa.

4 3 s i vu 2.2. Tarkastuslautakunnan kokoonpano ja tilintarkastajat Pirkkalan kunnan ulkoisesta tarkastuksesta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastajat. Niiden toiminta on kunnan muusta organisaatiosta ja johdosta riippumatonta. Valtuusto on valinnut toimikaudeksi tarkastuslautakunnan, joka on arviointivuoden ajan toiminut seuraavassa kokoonpanossa: Hannu Routamaa, puheenjohtaja Krista Kailahti, varapuheenjohtaja Taisto Hillberg, jäsen Arja Jokelainen, jäsen Kerttu Kailio, jäsen Kai-Pekka Mattila, jäsen Matti Pirhonen, jäsen Tomi Väätäinen, varajäsen Heidi Saarenpää, varajäsen Juha Räihä, varajäsen Jarmo Matikka, varajäsen ( asti) Eriikka Magnusson-Vainio ( alkaen) Hillevi Savikko, varajäsen Ritva Ahola, varajäsen Timo Leuku, varajäsen Kuntalain 71 :n mukaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. Lautakunnan sihteerinä on toiminut teknisen osaston hallintopäällikkö Anneli Hakkarainen, joka on huolehtinut tarkastuslautakunnan hallinnollisista valmistelutehtävistä ja päätösten täytäntöönpanosta. Päätökset lautakunnassa on tehty puheenjohtajan esittelystä. Tarkastuslautakunta on arviointityön suorittamista varten jakanut hallinto-organisaation mukaiset päävastuualueet tarkastuslautakunnan jäsenille ja he ovat suorittaneet arviointikäyntejä eri yksiköissä seuraavan työnjaon mukaisesti: Hallinto-osasto Sivistysosasto Perusturvaosasto Tekninen osasto Hannu Routamaa Krista Kailahti ja Kai-Pekka Mattila Arja Jokelainen ja Taisto Hillberg Kerttu Kailio ja Matti Pirhonen Jäsen Kai-Pekka Mattila ei ole esteellisenä osallistunut tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen laadintaan perusturvalautakunnan eikä Pirkkalan Jäähalli Oy:n osalta. Valtuusto on valinnut Pirkkalan kunnan vuosien tilitarkastajiksi Oy Audiator Ab:n. Yhtiön nimeämänä vastuullisena tilintarkastajana on toiminut JHTT tilintarkastaja Jukka Patakangas ja tilintarkastajana Ville Valkonen. Oy Audiator Ab on vuonna 2009 suorittanut sovitut 40 tarkastuspäivää. Tilintarkastajat ovat mahdollisuuksiensa mukaan osallistuneet tarkastuslautakunnan kokouksiin ja raportoineet lautakunnalle työohjelmansa toteutumisesta ja keskeisimmistä tarkastushavainnoista.

5 4 s i vu 2.3. Arviointikertomuksen sisältö ja toteutustapa Kunnanhallituksen on kuntalain 69 :n perusteella esitettävä toimintakertomuksessa selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Tarkastuslautakunnan arviointikertomus on laadittu toimintakertomuksessa esitettyihin tietoihin perustuen. Lautakunnan jäsenet ovat seuranneet työnjakonsa mukaisesti tarkastuspareina lautakuntien ja hallintokuntien toimintaa. Tarkastusparien muistiot on käsitelty lautakunnassa. Tarkastuslautakunta on teettänyt tilintarkastajalla selvityksiä lautakuntaa kiinnostavista aiheista. Toiminnan arviointiin liittyen tarkastuslautakunta on pitänyt seuraavia kokouksia: Tilintarkastajan tarkastussuunnitelma ja tarkastuslautakunnan työohjelma Perusturvaosaston uudistus: Oskari Auvinen Kuntastrategiaprosessi ja sisäinen valvonta: Antero Saksala Elinkeinotoimen ajankohtaiset asiat: Erkki Korkala Tekninen osaston toiminta: Reijo Leinonen Maankäytön suunnittelu: Mari Hietamäki ja valtuuston puheenjohtajiston tutustuminen tarkastuslautakunnan toimintaan Talousasiat: Anssi Koski Sosiaalityö ja toimeentuloturva: Minna Laakso ja Irmeli Lohtander Sivistysosasto: Markku Valkamo Arviointikertomuksessa ei ole selostettu niiden tavoitteiden toteutumista, joista toimintakertomuksessa esitetyt tiedot ovat tarkastuslautakunnan arvion mukaan riittäviä. Kaikkien toiminnallisten tavoitteiden toteutumista on arvioitu seuraavassa taulukossa. YHTEENVETO TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA 2009 Toimintakertomuksesta Toteutunut Toteutunut osittain Ei toteutunut poiketen ei toteutunut Toteutumista ei voida arvioida Hallinto-osasto Tarkastuslautakunta (1 tavoite) 1 Taloushallinto (5 tavoitetta) 3 2 Henkilöstöhallinto (1 tavoite) 1 Ruokapalvelu (3 tavoitetta) 2 1 Elinkeinotoimi (3 tavoitetta) 3 Maaseutulautakunta (1 tavoite) 1 Ympäristönsuojelu (1 tavoite) 1 Kaavoitus (1 tavoite) 1 Rakennusvalvonta (1 tavoite) 1 Ympäristönterveydenhuolto (4 tavoitetta) 3 1 Perusturvaosasto Perusturvan hallinto (1 tavoite) 1 Sosiaalityö ja toimeentuloturva (1 tav.) 1 Vanhusten ja erityisryhmien palvelut (2) 1 1 Terveydenhuolto (2 tavoitetta) 2 Sivistysosasto Kasvatuksen ja opetuksen hallinto (3) 3 Varhaiskasvatus (2 tavoitetta) 1 1 Perusopetus (4 tavoitetta) 4

6 5 s i vu YHTEENVETO TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA 2009 Toteutunut Toteutunut osittain Pirkkala-opisto (2 tavoitetta) 1 1 Nuorisotoimi (4 tavoitetta) 3 1 Liikuntatoimi (3 tavoitetta) 3 Kirjastolaitos (3 tavoitetta) Kulttuuritoimi (3 tavoitetta) 2 1 Ei toteutunut Toimintakertomuksesta poiketen ei toteutunut Toteutumista ei voida arvioida Tekninen osasto Tekninen hallinto (4 tavoitetta) 3 1 Tilapalvelu (8 tavoitetta) Kunnallistekniikka (6 tavoitetta) 5 1 Vesihuoltolaitos (4 tavoitetta) Toimenpiteet vuoden 2008 arviointikertomuksen johdosta Valtuusto käsitteli vuoden 2008 arviointikertomuksen toukokuussa Valtuusto pyysi kunnanhallitusta hankkimaan mennessä kirjalliset palautteet hallintokunnilta arviointikertomuksessa esitetyistä huomioista. Kunnanhallitus on kokouksessaan ja valtuusto merkinnyt palautteet tiedoksi. Tarkastuslautakunta merkitsi saamansa selvitykset tiedoksi Arviointikertomus 2008: Tarkastuslautakunta korostaa edelleen, että talousarvioon kirjattujen tavoitteiden tulee olla mitattavissa ja niiden toteutuminen tulee olla selkeästi todennettavissa tilinpäätöksestä. Lisäksi hallintokuntien tulee tilinpäätöksessä raportoida tavoitteiden toteutumisessa ilmenneet poikkeamat yksiselitteisesti. Mitattavuus ei ole edelleenkään kaikilta osin kunnossa. Tarkastuslautakunta toteaa, että tavoitteet pitää määritellä tarkemmin, jotta niitä voidaan mitata. Arviointikertomus 2008: Tarkastuslautakunta katsoo edelleen, että rakennusvalvonnan on noudatettava kaavamääräyksiä ja kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, miten tulkitaan vähäistä poikkeamista rakennuslupamenettelyssä. Tarkastuslautakunta tähdentää, että kaikkia kuntalaisia tulee kohdella tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Rakennusluvan yhteydessä ratkaistu vähäinen poikkeus Pereen asemakaavan korttelissa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueiden käytön yksikön lausuntoon perustuen tarkastuslautakunta edellyttää, että ympäristöä selvästi muuttavat ratkaisut tulee tehdä varsinaisella poikkeusluvalla tai asemakaavaa muuttamalla.

7 6 s i vu 4. Kuntastrategia ja sen toteutuminen Valtuusto hyväksyi kunnalle vuoteen 2015 ulottuvan kuntastrategian. Vuonna 2009 toimintaa ohjasivat edelleen vuonna 2005 asetetut kehittämisen painopisteet. Valtuustoseminaarissa käynnistyi uuden kuntastrategian laatiminen. Jatkovalmisteluun pormestari nimesi projektiryhmän. Strategian laadinnan ohjausryhmänä on toiminut poliittinen johtoryhmä. Strategiaa valmistellut projektiryhmä sai työnsä päätökseen ja toimitti kuntastrategian poliittiselle johtoryhmälle. Strategialuonnos on esitelty kunnanhallituksessa Valtuuston hyväksymässä vuoden 2010 talousarviossa todetaan, että talousarviovuonna 2010 saatetaan kuntastrategiatyö päätökseen. Tarkastuslautakunta katsoo, että kuntastrategian uudistus tulee saada valtuustokäsittelyyn mahdollisimman pian. Tarkastuslautakunta edellyttää myös, että strategiasta voidaan johtaa selkeät tavoitteet mittareineen. Strategian elinkeinoelämään liittyviä päämääriä ovat: Työpaikkaomavaraisuuden ja työllisyysasteen tasoa nostetaan. Omaa ja seutukunnan kilpailukykyä vahvistetaan. Yksityisiä palveluja vahvistetaan ja monipuolistetaan. Tavoite toteutui. Työpaikkojen nettolisäys oli noin 150 työpaikkaa. Työpaikkaomavaraisuus oli 70 %. Koko vuoden työttömyysaste oli 9 %. Tavoite on vaikeasti mitattavissa. Tavoite on vaikeasti mitattavissa. Strategian taloudellisia päämääriä ovat: Kuntatalous pidetään tasapainossa. Tavoite toteutui. Tilikausi oli ylijäämäinen. Vuosikate riittää poistoihin. Tavoite toteutui. Vuosikatteen osuus poistoista oli 169,5 %. Tuleviin menoihin varaudutaan jo ennakolta. Asukaskohtaisen lainamäärän ei anneta kasvaa yli seutukunnan keskiarvon. Tulo- ja kiinteistöveroprosentit sekä palvelumaksut pidetään seutukunnan yleisessä tasossa. Tavoite toteutui. Esimerkiksi vuodesta 2007 lähtien on ryhdytty tekemään varauksia osallistumisesta Pirkanmaan keskusjätevedenpuhdistamon rakentamiseen. Tavoite ei toteutunut. Pirkkalassa asukaskohtainen lainamäärä on seutukunnan keskiarvoa neljänneksen suurempi. Tavoite toteutui. Pirkkalan tuloveroprosentti on 19. Seudun keskiarvo on 19,19 (ei painotettu). Kiinteistöveroprosentit ovat seutukunnan keskitasossa. Palvelumaksuissa ei ole vuodelta 2009 vertailutietoja. Strategian väestöön liittyviä päämääriä ovat: Asukasmäärää kasvatetaan hallitusti niin, että kunnassa on asukasta vuonna Väestörakenne säilytetään kaikin puolin tasapainoisena. Tavoite on vaikeasti mitattavissa. Tarkastuslautakunnan mielestä asia pitää huomioida kuntastrategiassa. Tavoite on vaikeasti määriteltävissä. Tarkastuslautakunnan mielestä asia pitää huomioida kuntastrategiassa.

8 7 s i vu Strategian ympäristöön ja maankäyttöön liittyviä päämääriä ovat: Ympäristö pidetään taajamien ja teollisuusalueiden kehittämisestä huolimatta terveellisenä, turvallisena ja monimuotoisena. Asuntoalueet ovat viihtyisiä. Luonto on lähellä. Kunnan maanhankintaa tehostetaan niin, että maareservit ovat riittävät. Reservejä käytetään suunnitelmallisesti osana kunnallistalouden tasapainottamista. Asuntotuotanto on monipuolista. Vaikeasti mitattavissa oleva tavoite. Edellyttää tarkemman määrittelyn kuntastrategiassa ja kuntalaispalautteen huomioimisen. Vaikeasti mitattavissa oleva tavoite. Edellyttää tarkemman määrittelyn kuntastrategiassa ja kuntalaispalautteen huomioimisen. Tavoite toteutui. Asunto-, liike ja toimitilatonttien osalta varanto kasvoi. Voimaan tulleita asemakaavoja tai muutoksia oli 99,3 ha. Esimerkiksi kunta osti Tampereen kaupungin omistamat maat 60,92 ha. Tavoite toteutui osittain. Pienistä vuokra-asunnoista on edelleenkin puutetta. Strategian hallintopalveluihin liittyviä päämääriä ovat: Kunnan hallinto on kevyt ja salliva. Kuntalaisten - asukkaiden ja palveluiden käyttäjien - järjestelmällinen palaute ohjaa toimintojen kehittämistä. Tavoite on vaikeasti mitattavissa. Edellyttää tarkastuslautakunnan mielestä tarkentamista kuntastrategiassa. Tavoite toteutui osittain. Kuntalaisten palautetta ei ole täysin hyödynnetty, koska strategiakäsittely on kesken. Strategian sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin liittyviä päämääriä ovat: Kuntalaisten kaikinpuolinen hyvinvointi pyritään turvaamaan. Tukitoimenpiteet toteutetaan siten, että ne tukevat kuntalaisten pyrkimyksiä omatoimiseen selviytymiseen. Tavoitteen toteutuminen on vaikeasti arvioitavissa. Kunnanhallituksen ja asiantuntijavirkamiesten on tarkennettava valtuuston asettama tahtotila käytäntöön sopivaksi mittareineen. Tavoite toteutui osittain. Kaikki kotipalvelua pyytäneet vanhustaloudet ovat saaneet apua. Valtakunnallinen Ikäihmisten palvelujen laatusuositus (STM 2008) 75 -vuotta täyttäneistä % vanhuksista asuu palvelujen turvin kotona v mennessä. Kouluterveydenhuollossa resurssit eivät ole riittävät. Strategian koulutuspalveluihin liittyviä päämääriä ovat: Tavoitteena on ehjä omaa elämäänsä hallitseva sivistynyt ihminen. Tavoite ei ole arvioitavissa. Kunnanhallituksen ja asiantuntijavirkamiesten on tarkennettava valtuuston asettama tahtotila käytäntöön sopivaksi mittareineen. Tarkastuslautakunta on todennut, että sosiaali- ja kouluviranomaisten välisessä yhteistyössä on kehitettävää. Kunta huolehtii monipuolisten koulutuspalveluiden saatavuudesta ja laadusta. Tavoite toteutui osittain. Koulutuspalveluiden saatavuus on kunnossa. Koulutuspalvelujen laatua ei voi arvioida, koska olemassa olevia mittareita ei ole hyödynnetty.

9 8 s i vu Strategian vapaa-ajanpalveluiden päämääriä ovat: Kuntalaisten saatavilla on asianmukaiset kirjastopalvelut sekä riittävästi kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajan käyttöön soveltuvia tiloja, alueita ja toimintamahdollisuuksia. Yhdistys- ja seuratoiminta on omaehtoista ja vireätä. Erityisryhmien palvelutarpeet otetaan huomioon. Valtuuston laatimassa strategiassa sana riittävästi antaa liikaa tulkinnanvaraa, jonka vuoksi tavoite on vaikeasti arvioitavissa. Tavoite on vaikeasti arvioitavissa. Tavoite toteutui. Liikunta- ja sosiaalitoimen yhteistyö toimii tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan hyvin. Strategian teknisen yhdyskuntahuollon palvelujen päämääriä ovat: Kuntalainen saa nykyaikaiset, laadukkaat ja edulliset teknisen yhdyskuntahuollon palvelut, joiden kustannukset ja taksat noudattavat seutukunnan keskiarvoja. Tavoite on vaikeasti mitattavissa, mutta kustannukset ja taksat noudattavat seutukunnan keskiarvoja. 5. Kunnan talouden arviointi Pirkkalan kunnan tilikauden tulos muodostui 3,2 milj. euroa ylijäämäiseksi. Talousarviossa ja sen muutoksessa tilikauden tuloksen oli arvioitu olevan n. 0,4 milj. euroa alijäämäinen. Tulos oli erittäin hyvä ja kolmanneksi paras Pirkkalan historian aikana. Tähän vaikutti se, että toimintatuotot ylittyivät yli miljoonalla eurolla ja verotulot lähes kahdella miljoonalla eurolla. Kuva 1. Pirkkalan kunnan talouden tuloksen vaihtelut eri vuosina. Kangasala Lempäälä Nokia Pirkkala Tampere Ylöjärvi ,3 1,7 0,7-0,5 19,9 0, ,1-1,1-0,2 1,5 31,6 2, ,2 1,1-2,9 8,5 180,3 1, ,4-2,4 0,9 3,2-13,9-0,7 Kuva 2. Tilikauden tulos miljoonina euroina Pirkkalassa ja lähikunnissa.

10 9 s i vu Talouden taantuma vaikutti verotuloihin ennakoitua vähemmän. Verotulot kasvoivat 3,1 %. Kuva 3. Verotulojen kehitys Pirkkalassa. Kangasala Lempäälä Nokia Pirkkala Tampere Ylöjärvi Kuva 4. Verotulot euroa/asukas Pirkkalassa ja lähikunnissa Kunnan lainat Lainojen jäljellä oleva pääomalla painotettu keskimääräinen korko oli 3,18 %. Vuoden vaihteessa markkinakorko 12 kk eb oli 1,32 %. Kunnan lainakanta väheni tilinpäätösvuonna 2,9 milj. eurolla ja oli 32,8 milj. euroa. Talousarviossa oli lainaa arvioitu olevan vuoden lopussa 42,8 milj. euroa. Pirkkalan kunnan asukaskohtainen lainmäärä oli 1988 euroa. Kunnan velkaantuneisuus hidastui tilinpäätösvuotena. Kuva 5. Lainat /asukas Pirkkalassa.

11 10 s i vu Kangasala Lempäälä Nokia Pirkkala Tampere Ylöjärvi Kuva 6. Lainat euroa/asukas Pirkkalassa ja lähikunnissa Kuntakonserni Pirkkalan kuntakonsernin muodostavat emoyhteisönä Pirkkalan kunta ja tytäryhteisöinä Kiinteistö Oy Pirkkalan liikekeskus (100 %), Pirkkalan Jäähalli Oy (83,23 %), Niemenmaan Lämpö Oy (70%) ja osakkuusyhtiönä Kiinteistö Oy Valtentori (23,99%). Kiinteistö Oy Pirkkalan liikekeskuksen tilikauden voitto oli 8,20 euroa. Edellisiltä tilikausilta yhtiölle on kertynyt tappiota n euroa. Kunta jatkoi Pirkkalan Jäähalli Oy:n osakkeiden merkitsemistä n eurolla. Kunnan omistusosuus kasvoi prosenttiin (82,19 % v. 2008). Kunta on antanut jäähalliosakeyhtiölle sitoumuksen palvelujen ostamisesta vuosittain eurolla. Tilikausi tuotti edelleen tappiota, jota on kertynyt yhteensä n euroa ( euroa v.2008). Niemenmaan Lämpö Oy:n tilikauden tappio oli 4.919,91 euroa. Kiinteistö Oy Valtentorin tilikauden voitto oli 9,09 euroa. Kuntakonsernin (kunta ja tytäryhtiöt) tilikauden tulos oli 3,4 miljoona euroa ylijäämäinen. Kuntakonsernin lainakanta laski 2222 euroon asukasta kohden. Edellisenä vuonna konsernin lainamäärää vähensi vuokratalojen myynti. Kuva 7. Konsernin lainat /asukas kehitys. Kunnan ja kuntakonsernin lainakanta asukasta kohden vaihtelee riippuen kuntien konsernirakenteista, esimerkiksi siitä miten paljon ne ovat yhtiöittäneet toimintaansa.

12 11 s i vu Kangasala Lempäälä Nokia Pirkkala Tampere Ylöjärvi ei tiedossa Kuva 8. Kuntakonsernin lainat /asukas Pirkkalassa ja ympäristökunnissa. 6. Hallintokunnille asetettujen tavoitteiden arviointi 6.1. Hallinto-osasto Hallinto-osaston toimintakate oli n. 1,5 milj. euroa ennakoitua parempi. Hallinto-osaston eri vastuualueiden toiminnalliset tavoitteet toteutuivat pääsääntöisesti. Vuoden aikana tapahtui monia organisatorisia muutoksia. Pirkkala siirtyi pormestarijärjestelmään Seudullinen elinkeinoyhtiö Tredea Oy aloitti toimintansa ja kunnasta sen palvelukseen siirtyi elinkeinoasiamies. Tukityöllistäminen ja työvoiman palvelukeskus siirtyi henkilöstöhallinnon vastuualueelle. Työpaja siirrettiin sivistysosastolle Pirkkala-opiston vastuualueelle. Työllistämisyksikkö on talousarviossa varautunut työllistämään 54 nuorta kesätyöntekijää, toteutui 50. Valvonnan ja maankäytön tulot ylittyivät euroa ja menot alittuivat euroa. Poikkeamat on selvitetty tilinpäätöksessä. Ympäristölautakunnan alaisen toiminnan päätavoitteet ovat ympäristönsuojelu, kaavoitus ja rakennusvalvonta. Niille asetetut toiminnalliset tavoitteet toteutuivat. Ympäristöterveydenhuollon toimintatuotot alittuivat euroa ja menot olivat 2 % talousarviota alhaisemmat. Maksutuotot toteutuivat arvioitua paremmin. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutumisaste oli 65 %. Elinkeinotoimen vastuualueella aloitti toimintansa usea merkittävä liikeyritys. Yritysten hankinta kunnan yritysalueille on hankekohtaista. Pirkkala kiinnostaa yrityksiä sijoittumiskohteena hyvien yhteyksien vuoksi. Voimassa oleva strategia määrittelee; kaavoituksen ja kunnallistekniikan hyvällä valmiustasolla mahdollistetaan yritysten nopeat sijoittumisratkaisut. Tarkastuslautakunta edellyttää, että kunnanhallitus huolehtii siitä, että kaavoitus ja kunnallistekniikka voivat valmistua kiireettömästi. Urakka- kiinteistönluovutusasiakirjojen valmisteluun on varattava riittävä aika. Tarkastuslautakunnan mielestä kunnan kotisivut tulisi nykyaikaistaa ja niiden ilme ja sisältö uudistaa kunnan imagoa ja tiedotustoimintaa palvelevaksi. Pirkkala maksoi Kelalle työmarkkinatuen kuntaosuutta euroa, joka on sakkomaksua kunnan työllistämisen aktiivitoimenpiteiden riittämättömyydestä. Tarkastuslautakunnan mielestä kunnan on ryhdyttävä toimenpiteisiin, ettei tällaisia sakkomaksuja jouduta tulevaisuudessa maksamaan.

13 12 s i vu 6.2. Perusturvaosasto Perusturvaosaston hallinnon tuotot ylittyivät n euroa ja menot toteutuivat ennakoidusti. Luottamuselinorganisaatio uudistui. Jaostot poistuivat. Palvelukäyttäjien osallistumisen lisäämiseksi perustettiin asiakasfoorumit elämänkaariajattelua noudattaen. Asiakasfoorumit aloittivat toimintansa syksyllä 2009 järjestämällä mm. yleisötilaisuuksia. Tekes myönsi perusturvan Terveellä järjellä parasta perusturvaa - kaksivuotiselle kehittämishankkeelle avustusta euroa. Tavoite Tavoitetaso / Seurantatapa Toteutuminen 2009/Arvio Sitova tavoite: Perusturvan uudistamisen koordinoiminen. Hanke etenee aikataulutuksen mukaisesti. Tilinpäätöksen mukaan tavoite toteutui. Talousarviossa ja tilinpäätöksessä ei ilmene, miten hankkeen etenemistä seurataan. Sosiaalityö- ja toimeentuloturvan tulot ylittyivät euroa ja menot alittuivat euroa. Poikkeamat on perusteltu tilinpäätöksessä. Toimeentulotukea sai 530 asiakasperhettä perusturvaosaston tilastoasiakirjan mukaan. Kasvua edellisestä vuodesta oli 69 kotitaloutta. Toimeentulotukea maksettiin euroa, joka oli euroa enemmän kuin edellisenä vuotena. Sosiaaliasiamiehen selvityksen mukaan ehkäisevään toimeentulotukeen käytettiin toimeentulotuen määrärahoista 0,7% ( euroa). Sosiaali- ja terveysministeriön suositus on, että toimeentulotuen määrärahoista ehkäisevään toimeentulotukeen varattaisiin 3,3 %. Tavoite Tavoitetaso / Seurantatapa Toteutuminen 2009/Arvio Lastensuojelun toimintaedellytysten parantaminen. Suunnitelma lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi valmistuu. Tilinpäätöksen mukaan suunnitelma ei valmistunut vuonna 2009, valmistelu jatkuu keväällä Talousarviosta ja tilinpäätöksestä ei ilmene, miten hankkeen etenemistä seurataan. Tilinpäätöksessä ei ole selvitetty, miksi suunnitelma ei valmistunut. Suunnitelmaa tehneen henkilön estyessä suunnitelmaa ei pystytty saattamaan loppuun. Tarkastuslautakunnan saaman informaation mukaan talouden taantuma ei ole lisännyt lastensuojelun tarvetta Pirkkalassa ja henkilökuntaa on riittävästi lakisääteisten tehtävien suorittamiseen.

14 13 s i vu Vanhusten ja erityisryhmien palvelujen toimintatulot alittuivat euroa ja menot ylittyivät euroa. Poikkeamat on perusteltu tilinpäätöksessä. Tavoite Tavoitetaso / Seurantatapa Toteutuminen 2009 /Arvio Palveluiden ylikunnallinen kehittäminen. Tehostetun palveluasumisen lisääminen Osallistutaan Väli-Suomen alueen ikääntyvien palveluiden kehittämisen hankkeeseen. Ostetaan vuosittain kaksi lisäpaikkaa. Pirkkala ei osallistunut Ikäkaste -hankkeeseen, mutta palveluja kehitettiin ylikunnallisesti mm. asumispalvelujen kriteerien laadinnassa (Sitran palvelusetelihanke) sekä seutukunnallisessa yhteistyössä RAItoimintakykymittarin käyttöönotossa. Tarkastuslautakunta toteaa, että valtuuston asettama tavoite ei toteutunut. Tilinpäätöksessä ei ole selvitetty, miksi kunta ei osallistunut hankkeeseen. Vuonna 2009 ostettiin kaksi uutta ostopalvelupaikkaa, käytössä viisi ostopalvelupaikkaa. Tilinpäätöksen mukaan tavoite toteutui. Ostopaikat hankittiin suorahankinnalla hankintalaissa mainituin perustein (Hankintalaki 27, 28 ja 67 ). Perusturvaosaston tilastoasiakirjan mukaan kotipalvelu pystyi antamaan säännöllistä kodinhoitoapua 29 lapsiperheelle (42 perheelle vuonna 2008). Tilapäistä kodinhoitoapua on saanut 22 lapsiperhettä. Vanhuskotitalouksien kotipalvelun käyttäjiä oli 230 ja siinä oli vähennystä edelliseen vuoteen 65 taloutta. Kotisairaanhoidon käyntikerrat olivat 6788 (7173 vuonna 2008). Työn sisällön ja toimintatapojen muuttuessa käyntikertojen lukumäärä on vähentynyt. Omaishoidon tuki myönnettiin kaikille kriteerit täyttäneille henkilöille. Omaishoitoon talousarviossa esitetyt määrärahat ylittyivät euroa. Valtuusto on päättänyt, että omaishoidontuki ei ole määrärahasidonnainen. Terveydenhuollon nettomenot ylittyivät n. 0,7 milj. euroa. Erikoissairaanhoidon kustannukset nousivat 15 prosenttia. Poikkeamat on selvitetty tilinpäätöksessä. Valtuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet toteutuivat. Hoitotakuu on pääosin toteutunut. Erikoissairaanhoidossa Coxan tekonivelleikkausten, kuulokojesovitusten ja kaihileikkausten osalta hoitotakuu ei ole täysin toteutunut. Tavoite Tavoitetaso / Seurantatapa Toteutuminen 2009 /Arvio Perusterveyshuollon yhteistoiminta-alueen muodostaminen. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelman laatiminen Aluetta valmistellaan vuosina Valmistelu aloitetaan Alueen valmistelu on aloitettu. Tilinpäätöksestä ei käy ilmi, miten perusterveyshuollon yhteistoiminta-alueen muodostamisen valmistelu on edennyt. Ohjelman laadinta on käynnistetty. Tilinpäätöksestä ei käy ilmi, miten hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen ohjelman laatiminen on käynnistetty.

15 14 s i vu Tarkastuslautakunta toteaa, että kunta on välttynyt erikoissairaanhoidon jatkopotilaiden siirtoviivemaksuilta. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan uudistuneella vanhustenpalvelujen organisaatiolla on hyvät mahdollisuudet edelleen kehittää kotihoidossa olevien asiakkaiden kuntoutus- ja virkistystoimintaa. Erityisen tärkeää on huomioida ne, jotka ovat vaarassa syrjäytyä. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä sitä, että tilapäistä kodinhoitoapua olisi myös lapsiperheille tarjolla riittävästi Sivistysosasto Kasvatuksen ja opetuksen hallinnon taloudelliset tavoitteet eivät toteutuneet. Määrärahat ylittyivät euroa. Ylitykset johtuivat toiminnan muuttumisesta, joka on selitetty tilinpäätöksessä. Perusturvaosastolta siirtyi henkilöstöä hallintoon. Varhaiskasvatus siirtyi osaksi sivistystointa. Varhaiskasvatuksen tulot alittuivat n. 0,3 milj. euroa ja menot n. 0,8 milj. euroa. Perustelut poikkeamiin on esitetty tilinpäätöksessä. Tarkastuslautakunnan saaman informaation mukaan varhaiskasvatuksen ja sivistystoimen yhdistämisestä saadut kokemukset ovat olleet hyviä. Toimintasuunnitelma palvelee hyvin valtuuston asettamaa tavoitetta yhtenäisen koulupolun varmistamiseksi esikoulusta alkaen aina peruskoulun loppuun asti. Sivistystoimessa on selkeytetty organisaatiota toimivammaksi ja tehty toimenpiteitä henkilöstön työtyytyväisyyden parantamiseksi. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että sisäistä valvontaa tehostetaan osastolla. Tarkastuslautakunta edellyttää, että sivistystoimelle asetetaan talousarviossa selkeät ja mitattavissa olevat tavoitteet. Perusopetuksessa tuotot ylittyivät n euroa ja menot n euroa. Selvitykset poikkeamiin on esitetty tilinpäätöksessä. Toiminnalliset tavoitteet toteutuivat. Lukion menot ylittyivät euroa, joka on selvitetty tilinpäätöksessä. Oppilasmäärän kasvu on ollut voimakasta. Pirkkala-opiston talousarvio toteutui hyvin. Opiskelijamäärä oli lähes 2000 ja kasvua edelliseen vuoteen oli 283. Nuorten työpaja siirtyi hallinnollisesti osaksi Pirkkala opistoa. Nuorten Työpaja toiminta on ollut onnistunutta.

16 15 s i vu 6.4. Tekninen osasto Teknisen hallinnon määrärahoja säästyi euroa ja toiminnalliset tavoitteet pääosin toteutuivat. Tavoite Tavoitetaso / Seurantatapa Toteutuminen 2009/Arvio Kustannusarvioiden luotettavuus Raportti tekniselle lautakunnalle neljännesvuosittain. Tekniselle lautakunnalle on raportoitu hankkeiden työohjelmien ja kustannusten toteutumisesta neljännesvuosittain. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan kustannusarvioiden luotettavuuden tavoitetaso pitää määritellä poikkeamaprosentteina kustannusarvioista. Tilapalvelu on toiminut vuoden 2000 alusta vakinaistettuna ja se on tuottanut hallintokunnille kiinteistönhoidon, kunnossapidon ja siivouksen palveluita sekä huolehtinut talonrakentamisesta. Valtuusto on asettanut tilapalvelulle lukuisia toiminnallisia tavoitteita. Tarkastuslautakunta arvio vain niitä, mitkä eivät ole toteutuneet. Tavoite Tavoitetaso / Seurantatapa Toteutuminen 2009/Arvio Kilpailukykyinen vuokrataso/ympäristökuntien julkisten rakennusten vuokrat Ympäristökuntien julkisten rakennusten vuokrien keskitaso /Vertailu kerran vuodessa. Pirkkalan vuokratasot ovat korkeampia kuin suurimpien ympäristökuntien. Tavoite ei ole toteutunut. Sitova tavoite: Tilapalvelun kiinteistöt toimivat 0-budjetilla Sitova tavoite: Korjausvelan määrittäminen Tilinpäätösraportti. Vuoden 2009 aikana. Tilinpäätöksessä tulos oli euroa. Tarkastuslautakunta toteaa, että sitova tavoite ei toteutunut. Haahtela ohjelmiston käyttöönoton avulla on korjausvelka määritelty 17 kiinteistöön. Laskentaa jatketaan 2010 aikana. Tilinpäätöksessä ei ole selvitetty, miksi korjausvelan määrittämistä ei tehty vuoden 2009 aikana, vaikka se oli sitovana tavoitteena. Tilapalvelu oli asettanut laatutavoitteita talousarviossa koskien hallintokuntien tyytyväisyyttä kiinteistön ja ulkoalueiden hoitoon, kunnossapitoon ja siivoukseen. Tilapalvelussa on tehty asiakas- ja työtyytyväisyystutkimus, jonka mukaan laatutavoitteisiin ei täysin päästy. Vastausten vähäisyydestä johtuen tutkimus ei anna välttämättä luotettavaa kuvaa. Tilapalvelu vastaa talonrakennusinvestointien toteuttamisesta. Talonrakennushankkeita toteutettiin eurolla ja määrärahoja säästyi euroa. Kunnallistekniikassa tulot ylittyivät n. 0,4 milj. euroa ja menot n. 0,2 milj. euroa. Uusia väyliä rakennettiin 5,6 km ja vesi- ja viemäriverkosta 9,6 km. Kunnallistekniikan investointeihin oli myönnetty määrärahoja n. 4,4 milj. euroa ja käyttämättä jäi n. 0,2 milj. euroa. Määrärahasiirtoja hankkeelta toiselle oli huomattavan paljon. Määrärahasiirroissa oli noudatettu kunnanhallituksen hyväksymiä täytäntöönpano-ohjeita. Linnakorven ja Linnakallion hankkeiden osalta ohjeita ei ole noudatettu. Linnakallion maanrakennusurakan kustannuksia oli kirjattu virheellisesti Linnakorpeen huomattavia summia. Talousarvion 2009 sitovuustaso on määritelty siten, että hankeryhmän sisällä tapahtuvista muutoksista päättää kunnanhallitus.

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Tarkastuslautakunta 22.5.2014 Sisällys 1. Tiivistelmä... 3 2. Tarkastuslautakunta... 4 2.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät ja ulkoinen tilintarkastus... 4 2.2. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS Riihimäen kaupunki

ARVIOINTIKERTOMUS Riihimäen kaupunki ARVIOINTIKERTOMUS Riihimäen kaupunki Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta 2013 2016 Päiväys 21.5.2014 Sisällysluettelo ` 1. Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta... 1 1.1. Tarkastuslautakunnan toiminta

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 2 Sisällysluettelo 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA JA SEN TOIMINTA... 3 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja kokoonpano... 3 1.2. Tarkastuslautakunnan toiminta...

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010 HAUKIPUTAAN KUNTA Arviointikertomus 2010 Tarkastuslautakunta 19.5.2011 Sisältö 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA... 4 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toimivaltuudet... 4 1.2 Arvio tarkastuslautakunnan saamasta

Lisätiedot

Arviointikertomus 2010

Arviointikertomus 2010 Arviointikertomus 2010 Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 11.5.2011 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2010 SISÄLLYS Arviointikertomus 2010... 1 1. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2011

ARVIOINTIKERTOMUS 2011 ARVIOINTIKERTOMUS 2011 Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta 2009 2012 Sisällysluettelo 1. RIIHIMÄEN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA... 1 1.1. Tarkastuslautakunnan toiminta vuonna 2011... 1 1.2. Tilintarkastusyhteisö...

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Arviointivuoden 2011 yhtenä painopistealueena on ollut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen arviointi. Sosiaali- ja terveyspalveluissa monessa henkilöstöryhmässä vallinnut henkilöstöpula

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 1 ARVIOINTIKERTOMUS 2011 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Arviointivuoden 2011 yhtenä painopistealueena on ollut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen arviointi. Sosiaali- ja terveyspalveluissa monessa henkilöstöryhmässä

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS. Kuvassa Vantaan ammattiopiston Varian Tennistien toimipiste. Tarkastuslautakunta 9.5.2007

VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS. Kuvassa Vantaan ammattiopiston Varian Tennistien toimipiste. Tarkastuslautakunta 9.5.2007 VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2006 Kuvassa Vantaan ammattiopiston Varian Tennistien toimipiste Tarkastuslautakunta 9.5.2007 TIIVISTELMÄ 1 Vuonna 2006 alkuperäisistä 28 tavoitteesta saavutettiin

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 20.5.2014 39

Tarkastuslautakunta 20.5.2014 39 Tarkastuslautakunta 20.5.2014 39 Keravan kaupunki ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA... 3 1.1 Kokoonpano... 3 1.2 Tehtävät ja toiminnan tarkoitus sekä tavoitteet...

Lisätiedot

Arviointikertomus 2008

Arviointikertomus 2008 Arviointikertomus 2008 Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 27.5.2009 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2008 SISÄLLYS 1. Tarkastuslautakunnan toiminta...3 2. Arviointikriteerit...4

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. Tilinpäätös 2011

PIRKKALAN KUNTA. Tilinpäätös 2011 PIRKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2011 VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 11.6.2012 Aktiivisella otteella eteenpäin Valtuusto hyväksyi Pirkkalan kuntastrategian vuosille 2011-2015 syyskuussa 2010. Päättyneen vuoden yksi

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2013

LEMPÄÄLÄN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2013 LEMPÄÄLÄN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2013 Tarkastuslautakunta 14.5.2014 Sisältö 1 Tarkastuslautakunta, tilintarkastaja ja lautakunnan suorittama toiminnan ja talouden arviointi... 3 2

Lisätiedot

Arviointikertomus vuodelta 2014. Tarkastuslautakunta 27.5.2015. www.ylojarvi.fi

Arviointikertomus vuodelta 2014. Tarkastuslautakunta 27.5.2015. www.ylojarvi.fi Arviointikertomus vuodelta 2014 Tarkastuslautakunta 27.5.2015 www.ylojarvi.fi Puheenjohtajan katsaus Tarkastuslautakunnan arvioinnin painopistealueina olivat kaupunkistrategian toteutuminen sekä talouden

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta

SAVONLINNAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta SAVONLINNAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS 2012 3.6.2013 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA... 2 1.1 Tehtävät ja toiminnan tarkoitus sekä tavoitteet... 2 1.2 Kokoonpano... 2 1.3 Toimintamuodot

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2010

ARVIOINTIKERTOMUS 2010 ARVIOINTIKERTOMUS 2010 NOKIAN KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNTA 20.5.2011 1 Puheenjohtajan katsaus Tämä tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodesta 2010 on nykyisen valtuustokauden toinen. Vuosi oli poikkeuksellinen

Lisätiedot

Sipoon kunnan tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014

Sipoon kunnan tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 Sipoon kunnan tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 12.5.2015 Sipoon kunnanvaltuustolle Sisällysluettelo 1. Alkusanat... 3 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät... 3 1.2 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2014

ARVIOINTIKERTOMUS 2014 ARVIOINTIKERTOMUS 2014 Leppävirran kunta Tarkastuslautakunta 11.5.2015 Kuvat: Erkki Lehtimaa SISÄLLYS TARKASTUSLAUTAKUNTA... 1 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS... 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄ, KOKOONPANO JA TOIMINTA...

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI. Arviointikertomus 2014. Loviisan kaupungin tarkastuslautakunta

LOVIISAN KAUPUNKI. Arviointikertomus 2014. Loviisan kaupungin tarkastuslautakunta LOVIISAN KAUPUNKI Arviointikertomus 2014 Loviisan kaupungin tarkastuslautakunta 27.5.2015 1 Sisällysluettelo 1 LAUTAKUNNAN TOIMINTA... 3 a) Tehtävät ja toiminnan tarkoitus sekä tavoitteet... 3 b) Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2013 SISÄLLYS Arviointikertomus 2013... 1 1. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan katsaus... 3 2. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Kajaanin kaupunki Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Tarkastuslautakunta 27.5.2014 II Sisältö TIIVISTELMÄ... III 1 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA... 1 1.1 Tarkastuslautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013

HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013 166 HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 213 Tarkastuslautakunta 2.5.214 Sisällysluettelo KESKEISIMMÄT HAVAINNOT... 2 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 6 EDELLISTEN VUOSIEN ARVIOINTIKERTOMUKSIEN KESKEISTEN ASIOIDEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN arviointikertomus 2013 2 Kannen kuva: Pirjo Ala-Hynnilä Sisäsivujen kuvat: Tarkastuslautakunta, Pirjo Ala-Hynnilä, Palokan koulukeskus, R.C.Snellman, Keski-Suomen pelastuslaitos, Reijo

Lisätiedot

SUURET LUPAUKSET. Sävelellä Suuret setelit. (säv. Ken Ramsey, Hoyt Axton, san. Tapio Lankia, Raimo Tuomainen)

SUURET LUPAUKSET. Sävelellä Suuret setelit. (säv. Ken Ramsey, Hoyt Axton, san. Tapio Lankia, Raimo Tuomainen) SUURET LUPAUKSET Sävelellä Suuret setelit Toisien mielestä lienee turhaa vahtia vain Poliittista mainetta jos hamuaa Suosiota kalastaa Ja ja Kunniaa vain saalistaa Annan toisten mä kalastella poliittiset

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2009

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2009 Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2009 www.vantaa.fi/arviointikertomus Tarkastuslautakunta 5.5.2010 Sisältö 1 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 3 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät... 3 1.2 Tarkastuslautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS ARVIOINTIKERTOMUS 2013 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Valtakunnallisten arvioiden mukaan talouden kehitys tulee edelleen olemaan hidasta, mikä näkyy myös Espoossa. Valtuustosopimuksessa vuosikatteen tavoitetaso

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2014

ARVIOINTIKERTOMUS 2014 ARVIOINTIKERTOMUS 2014 Tarkastuslautakunta 24.4.2015 Arviointikertomus 2014 1 (17) Sisällys Toivakka-tarina... 2 Hyödyllisiä linkkejä:... 2 Vapaus hyvä, valvonta parempi, molemmat paras totta myös Toivakassa...

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2006 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLTÖ 1 3 1.1 Tarkastuslautakunnan kokoonpano 3 1.2 Tarkastuslautakunnan toiminta 3 1.3 Tilintarkastus 4 2 Arvioinnin tarkoitus ja lähtökohdat

Lisätiedot

Porin kaupunki Arviointikertomus

Porin kaupunki Arviointikertomus 012 kaupunki Arviointikertomus Sisällys TARKASTUSLAUTAKUNTA 5 TARKASTUSTOIMINTA 6 Vuoden 2011 arviointikertomuksen käsittely 6 Vuoden 2012 tarkastustoiminta 6 TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN

Lisätiedot

Kauhavan kaupunki ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

Kauhavan kaupunki ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 Kauhavan kaupunki ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 2 Etusivulla: Näkymä Ontonnevalta 3 Sisällysluettelo 1 Johdanto...4 1.1 Yleistä...4 1.2 Tarkastuslautakunnan esitykset kaupunginvaltuustolle...5 2 Tarkastustoimi

Lisätiedot