ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2009"

Transkriptio

1 ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2009 PIRKKALAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 2. Tarkastuslautakunta 2.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Tarkastuslautakunnan kokoonpano ja tilintarkastajat Arviointikertomuksen sisältö ja toteutustapa 3. Toimenpiteet vuoden 2008 arviointikertomuksen johdosta 4. Kuntastrategia ja sen toteutuminen 5. Kunnan talouden arviointi 5.1. Kunnan lainat 5.2. Kuntakonserni 6. Hallintokunnille asetettujen tavoitteiden arviointi 6.1. Hallinto-osasto 6.2. Perusturvaosasto 6.3. Sivistysosasto 6.4. Tekninen osasto 7. Tarkastuslautakunnan muut havainnot ja arvioinnit 7.1. Seutuyhteistyö 7.2. Sisäinen valvonta 7.3. Henkilöstö Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapaus Allekirjoitukset Kuvat 20

3 2 s i vu 1. Tiivistelmä Valtuusto oli asettanut 73 toiminnallista tavoitetta vuodelle Tarkastuslautakunnan arvion mukaan 52 tavoitetta toteutui ja 12 tavoitetta ei toteutunut. Osittain toteutuneiden tavoitteiden määrä oli kahdeksan ja yhden tavoitteen toteutumista tarkastuslautakunta ei voinut arvioida. Tavoitteiden tulee olla mitattavia. Toimintakertomuksessa on nykyistä selkeämmin esitettävä perusteet, miksi tavoitteita ei ole saavutettu. Uutta kuntastrategiaa on työstetty valtuustoseminaarissa, projektiryhmässä ja poliittisessa johtoryhmässä ja sitä on esitelty loppuvuodesta kunnanhallituksessa. Tarkastuslautakunta katsoo, että kuntastrategian uudistus tulee saattaa valtuustokäsittelyyn mahdollisimman pian. Tarkastuslautakunta edellyttää myös, että strategiasta voidaan johtaa selkeät tavoitteet mittareineen. Tilikauden tulos oli hyvä ja kolmanneksi paras Pirkkalan historian aikana. Talouden taantumasta huolimatta verotulot kasvoivat. Kunnan velkaantuneisuus hidastui tilinpäätösvuonna. Kunnassa aloitti toimintansa moni merkittävä liikeyritys. Pirkkala kiinnostaa yrityksiä sijoittumiskohteena hyvien liikenneyhteyksien vuoksi. Tarkastuslautakunta edellyttää kunnanhallituksen huolehtivan siitä, että kaavoitus ja kunnallistekniikka voivat valmistua kiireettömästi ja silti mahdollistetaan yritysten joustava siirtyminen kuntaan. Hoitotakuu on pääosin toteutunut ja kunta on myös välttynyt erikoissairaanhoidon jatkopotilaiden siirtoviivemaksuilta. Uudistuneella vanhuspalvelujen organisaatiolla on hyvät mahdollisuudet edelleen kehittää kotihoidossa olevien asiakkaiden kuntoutus- ja virkistystoimintaa. Varhaiskasvatuksen ja sivistystoimen yhdistämisestä saadut kokemukset ovat olleet hyviä. Toimintasuunnitelma palvelee hyvin valtuuston asettamaa tavoitetta yhtenäisen koulupolun varmistamiseksi. Sivistystoimessa on tehty toimenpiteitä henkilöstön työtyytyväisyyden parantamiseksi. Kunnallistekniikan Linnakallion maanrakennusurakkaa ei ole kilpailutettu hankintalain mukaisesti. Urakkakohteessa ei ole noudatettu talousarvion täytäntöönpano-ohjeita eikä sisäisen valvonnan ohjeita. Pirkkala on onnistunut hyvin sopeuttamaan taloudenpitonsa taantuman aikana. Henkilöstöä ei ole jouduttu lomauttamaan. 2. Tarkastuslautakunta 2.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja tarkastuksen ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, onko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet kunnassa. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava myös talouden tasapainotuksen toteutumista. Pirkkalan kunnan taseessa ei ole kattamatonta alijäämää, joten tämä kuntalain säännös ei edellytä tarkastuslautakunnan toimenpiteitä. Kuntalain 75 :n mukaan tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdyistä muistutuksista asianomaisen selvitys sekä kunnanhallituksen lausunto. Kuntalain lisäksi valtuuston hyväksymä Pirkkalan kunnan tarkastussääntö sääntelee tarkastuslautakunnan toimintaa.

4 3 s i vu 2.2. Tarkastuslautakunnan kokoonpano ja tilintarkastajat Pirkkalan kunnan ulkoisesta tarkastuksesta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastajat. Niiden toiminta on kunnan muusta organisaatiosta ja johdosta riippumatonta. Valtuusto on valinnut toimikaudeksi tarkastuslautakunnan, joka on arviointivuoden ajan toiminut seuraavassa kokoonpanossa: Hannu Routamaa, puheenjohtaja Krista Kailahti, varapuheenjohtaja Taisto Hillberg, jäsen Arja Jokelainen, jäsen Kerttu Kailio, jäsen Kai-Pekka Mattila, jäsen Matti Pirhonen, jäsen Tomi Väätäinen, varajäsen Heidi Saarenpää, varajäsen Juha Räihä, varajäsen Jarmo Matikka, varajäsen ( asti) Eriikka Magnusson-Vainio ( alkaen) Hillevi Savikko, varajäsen Ritva Ahola, varajäsen Timo Leuku, varajäsen Kuntalain 71 :n mukaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. Lautakunnan sihteerinä on toiminut teknisen osaston hallintopäällikkö Anneli Hakkarainen, joka on huolehtinut tarkastuslautakunnan hallinnollisista valmistelutehtävistä ja päätösten täytäntöönpanosta. Päätökset lautakunnassa on tehty puheenjohtajan esittelystä. Tarkastuslautakunta on arviointityön suorittamista varten jakanut hallinto-organisaation mukaiset päävastuualueet tarkastuslautakunnan jäsenille ja he ovat suorittaneet arviointikäyntejä eri yksiköissä seuraavan työnjaon mukaisesti: Hallinto-osasto Sivistysosasto Perusturvaosasto Tekninen osasto Hannu Routamaa Krista Kailahti ja Kai-Pekka Mattila Arja Jokelainen ja Taisto Hillberg Kerttu Kailio ja Matti Pirhonen Jäsen Kai-Pekka Mattila ei ole esteellisenä osallistunut tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen laadintaan perusturvalautakunnan eikä Pirkkalan Jäähalli Oy:n osalta. Valtuusto on valinnut Pirkkalan kunnan vuosien tilitarkastajiksi Oy Audiator Ab:n. Yhtiön nimeämänä vastuullisena tilintarkastajana on toiminut JHTT tilintarkastaja Jukka Patakangas ja tilintarkastajana Ville Valkonen. Oy Audiator Ab on vuonna 2009 suorittanut sovitut 40 tarkastuspäivää. Tilintarkastajat ovat mahdollisuuksiensa mukaan osallistuneet tarkastuslautakunnan kokouksiin ja raportoineet lautakunnalle työohjelmansa toteutumisesta ja keskeisimmistä tarkastushavainnoista.

5 4 s i vu 2.3. Arviointikertomuksen sisältö ja toteutustapa Kunnanhallituksen on kuntalain 69 :n perusteella esitettävä toimintakertomuksessa selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Tarkastuslautakunnan arviointikertomus on laadittu toimintakertomuksessa esitettyihin tietoihin perustuen. Lautakunnan jäsenet ovat seuranneet työnjakonsa mukaisesti tarkastuspareina lautakuntien ja hallintokuntien toimintaa. Tarkastusparien muistiot on käsitelty lautakunnassa. Tarkastuslautakunta on teettänyt tilintarkastajalla selvityksiä lautakuntaa kiinnostavista aiheista. Toiminnan arviointiin liittyen tarkastuslautakunta on pitänyt seuraavia kokouksia: Tilintarkastajan tarkastussuunnitelma ja tarkastuslautakunnan työohjelma Perusturvaosaston uudistus: Oskari Auvinen Kuntastrategiaprosessi ja sisäinen valvonta: Antero Saksala Elinkeinotoimen ajankohtaiset asiat: Erkki Korkala Tekninen osaston toiminta: Reijo Leinonen Maankäytön suunnittelu: Mari Hietamäki ja valtuuston puheenjohtajiston tutustuminen tarkastuslautakunnan toimintaan Talousasiat: Anssi Koski Sosiaalityö ja toimeentuloturva: Minna Laakso ja Irmeli Lohtander Sivistysosasto: Markku Valkamo Arviointikertomuksessa ei ole selostettu niiden tavoitteiden toteutumista, joista toimintakertomuksessa esitetyt tiedot ovat tarkastuslautakunnan arvion mukaan riittäviä. Kaikkien toiminnallisten tavoitteiden toteutumista on arvioitu seuraavassa taulukossa. YHTEENVETO TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA 2009 Toimintakertomuksesta Toteutunut Toteutunut osittain Ei toteutunut poiketen ei toteutunut Toteutumista ei voida arvioida Hallinto-osasto Tarkastuslautakunta (1 tavoite) 1 Taloushallinto (5 tavoitetta) 3 2 Henkilöstöhallinto (1 tavoite) 1 Ruokapalvelu (3 tavoitetta) 2 1 Elinkeinotoimi (3 tavoitetta) 3 Maaseutulautakunta (1 tavoite) 1 Ympäristönsuojelu (1 tavoite) 1 Kaavoitus (1 tavoite) 1 Rakennusvalvonta (1 tavoite) 1 Ympäristönterveydenhuolto (4 tavoitetta) 3 1 Perusturvaosasto Perusturvan hallinto (1 tavoite) 1 Sosiaalityö ja toimeentuloturva (1 tav.) 1 Vanhusten ja erityisryhmien palvelut (2) 1 1 Terveydenhuolto (2 tavoitetta) 2 Sivistysosasto Kasvatuksen ja opetuksen hallinto (3) 3 Varhaiskasvatus (2 tavoitetta) 1 1 Perusopetus (4 tavoitetta) 4

6 5 s i vu YHTEENVETO TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA 2009 Toteutunut Toteutunut osittain Pirkkala-opisto (2 tavoitetta) 1 1 Nuorisotoimi (4 tavoitetta) 3 1 Liikuntatoimi (3 tavoitetta) 3 Kirjastolaitos (3 tavoitetta) Kulttuuritoimi (3 tavoitetta) 2 1 Ei toteutunut Toimintakertomuksesta poiketen ei toteutunut Toteutumista ei voida arvioida Tekninen osasto Tekninen hallinto (4 tavoitetta) 3 1 Tilapalvelu (8 tavoitetta) Kunnallistekniikka (6 tavoitetta) 5 1 Vesihuoltolaitos (4 tavoitetta) Toimenpiteet vuoden 2008 arviointikertomuksen johdosta Valtuusto käsitteli vuoden 2008 arviointikertomuksen toukokuussa Valtuusto pyysi kunnanhallitusta hankkimaan mennessä kirjalliset palautteet hallintokunnilta arviointikertomuksessa esitetyistä huomioista. Kunnanhallitus on kokouksessaan ja valtuusto merkinnyt palautteet tiedoksi. Tarkastuslautakunta merkitsi saamansa selvitykset tiedoksi Arviointikertomus 2008: Tarkastuslautakunta korostaa edelleen, että talousarvioon kirjattujen tavoitteiden tulee olla mitattavissa ja niiden toteutuminen tulee olla selkeästi todennettavissa tilinpäätöksestä. Lisäksi hallintokuntien tulee tilinpäätöksessä raportoida tavoitteiden toteutumisessa ilmenneet poikkeamat yksiselitteisesti. Mitattavuus ei ole edelleenkään kaikilta osin kunnossa. Tarkastuslautakunta toteaa, että tavoitteet pitää määritellä tarkemmin, jotta niitä voidaan mitata. Arviointikertomus 2008: Tarkastuslautakunta katsoo edelleen, että rakennusvalvonnan on noudatettava kaavamääräyksiä ja kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, miten tulkitaan vähäistä poikkeamista rakennuslupamenettelyssä. Tarkastuslautakunta tähdentää, että kaikkia kuntalaisia tulee kohdella tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Rakennusluvan yhteydessä ratkaistu vähäinen poikkeus Pereen asemakaavan korttelissa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueiden käytön yksikön lausuntoon perustuen tarkastuslautakunta edellyttää, että ympäristöä selvästi muuttavat ratkaisut tulee tehdä varsinaisella poikkeusluvalla tai asemakaavaa muuttamalla.

7 6 s i vu 4. Kuntastrategia ja sen toteutuminen Valtuusto hyväksyi kunnalle vuoteen 2015 ulottuvan kuntastrategian. Vuonna 2009 toimintaa ohjasivat edelleen vuonna 2005 asetetut kehittämisen painopisteet. Valtuustoseminaarissa käynnistyi uuden kuntastrategian laatiminen. Jatkovalmisteluun pormestari nimesi projektiryhmän. Strategian laadinnan ohjausryhmänä on toiminut poliittinen johtoryhmä. Strategiaa valmistellut projektiryhmä sai työnsä päätökseen ja toimitti kuntastrategian poliittiselle johtoryhmälle. Strategialuonnos on esitelty kunnanhallituksessa Valtuuston hyväksymässä vuoden 2010 talousarviossa todetaan, että talousarviovuonna 2010 saatetaan kuntastrategiatyö päätökseen. Tarkastuslautakunta katsoo, että kuntastrategian uudistus tulee saada valtuustokäsittelyyn mahdollisimman pian. Tarkastuslautakunta edellyttää myös, että strategiasta voidaan johtaa selkeät tavoitteet mittareineen. Strategian elinkeinoelämään liittyviä päämääriä ovat: Työpaikkaomavaraisuuden ja työllisyysasteen tasoa nostetaan. Omaa ja seutukunnan kilpailukykyä vahvistetaan. Yksityisiä palveluja vahvistetaan ja monipuolistetaan. Tavoite toteutui. Työpaikkojen nettolisäys oli noin 150 työpaikkaa. Työpaikkaomavaraisuus oli 70 %. Koko vuoden työttömyysaste oli 9 %. Tavoite on vaikeasti mitattavissa. Tavoite on vaikeasti mitattavissa. Strategian taloudellisia päämääriä ovat: Kuntatalous pidetään tasapainossa. Tavoite toteutui. Tilikausi oli ylijäämäinen. Vuosikate riittää poistoihin. Tavoite toteutui. Vuosikatteen osuus poistoista oli 169,5 %. Tuleviin menoihin varaudutaan jo ennakolta. Asukaskohtaisen lainamäärän ei anneta kasvaa yli seutukunnan keskiarvon. Tulo- ja kiinteistöveroprosentit sekä palvelumaksut pidetään seutukunnan yleisessä tasossa. Tavoite toteutui. Esimerkiksi vuodesta 2007 lähtien on ryhdytty tekemään varauksia osallistumisesta Pirkanmaan keskusjätevedenpuhdistamon rakentamiseen. Tavoite ei toteutunut. Pirkkalassa asukaskohtainen lainamäärä on seutukunnan keskiarvoa neljänneksen suurempi. Tavoite toteutui. Pirkkalan tuloveroprosentti on 19. Seudun keskiarvo on 19,19 (ei painotettu). Kiinteistöveroprosentit ovat seutukunnan keskitasossa. Palvelumaksuissa ei ole vuodelta 2009 vertailutietoja. Strategian väestöön liittyviä päämääriä ovat: Asukasmäärää kasvatetaan hallitusti niin, että kunnassa on asukasta vuonna Väestörakenne säilytetään kaikin puolin tasapainoisena. Tavoite on vaikeasti mitattavissa. Tarkastuslautakunnan mielestä asia pitää huomioida kuntastrategiassa. Tavoite on vaikeasti määriteltävissä. Tarkastuslautakunnan mielestä asia pitää huomioida kuntastrategiassa.

8 7 s i vu Strategian ympäristöön ja maankäyttöön liittyviä päämääriä ovat: Ympäristö pidetään taajamien ja teollisuusalueiden kehittämisestä huolimatta terveellisenä, turvallisena ja monimuotoisena. Asuntoalueet ovat viihtyisiä. Luonto on lähellä. Kunnan maanhankintaa tehostetaan niin, että maareservit ovat riittävät. Reservejä käytetään suunnitelmallisesti osana kunnallistalouden tasapainottamista. Asuntotuotanto on monipuolista. Vaikeasti mitattavissa oleva tavoite. Edellyttää tarkemman määrittelyn kuntastrategiassa ja kuntalaispalautteen huomioimisen. Vaikeasti mitattavissa oleva tavoite. Edellyttää tarkemman määrittelyn kuntastrategiassa ja kuntalaispalautteen huomioimisen. Tavoite toteutui. Asunto-, liike ja toimitilatonttien osalta varanto kasvoi. Voimaan tulleita asemakaavoja tai muutoksia oli 99,3 ha. Esimerkiksi kunta osti Tampereen kaupungin omistamat maat 60,92 ha. Tavoite toteutui osittain. Pienistä vuokra-asunnoista on edelleenkin puutetta. Strategian hallintopalveluihin liittyviä päämääriä ovat: Kunnan hallinto on kevyt ja salliva. Kuntalaisten - asukkaiden ja palveluiden käyttäjien - järjestelmällinen palaute ohjaa toimintojen kehittämistä. Tavoite on vaikeasti mitattavissa. Edellyttää tarkastuslautakunnan mielestä tarkentamista kuntastrategiassa. Tavoite toteutui osittain. Kuntalaisten palautetta ei ole täysin hyödynnetty, koska strategiakäsittely on kesken. Strategian sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin liittyviä päämääriä ovat: Kuntalaisten kaikinpuolinen hyvinvointi pyritään turvaamaan. Tukitoimenpiteet toteutetaan siten, että ne tukevat kuntalaisten pyrkimyksiä omatoimiseen selviytymiseen. Tavoitteen toteutuminen on vaikeasti arvioitavissa. Kunnanhallituksen ja asiantuntijavirkamiesten on tarkennettava valtuuston asettama tahtotila käytäntöön sopivaksi mittareineen. Tavoite toteutui osittain. Kaikki kotipalvelua pyytäneet vanhustaloudet ovat saaneet apua. Valtakunnallinen Ikäihmisten palvelujen laatusuositus (STM 2008) 75 -vuotta täyttäneistä % vanhuksista asuu palvelujen turvin kotona v mennessä. Kouluterveydenhuollossa resurssit eivät ole riittävät. Strategian koulutuspalveluihin liittyviä päämääriä ovat: Tavoitteena on ehjä omaa elämäänsä hallitseva sivistynyt ihminen. Tavoite ei ole arvioitavissa. Kunnanhallituksen ja asiantuntijavirkamiesten on tarkennettava valtuuston asettama tahtotila käytäntöön sopivaksi mittareineen. Tarkastuslautakunta on todennut, että sosiaali- ja kouluviranomaisten välisessä yhteistyössä on kehitettävää. Kunta huolehtii monipuolisten koulutuspalveluiden saatavuudesta ja laadusta. Tavoite toteutui osittain. Koulutuspalveluiden saatavuus on kunnossa. Koulutuspalvelujen laatua ei voi arvioida, koska olemassa olevia mittareita ei ole hyödynnetty.

9 8 s i vu Strategian vapaa-ajanpalveluiden päämääriä ovat: Kuntalaisten saatavilla on asianmukaiset kirjastopalvelut sekä riittävästi kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajan käyttöön soveltuvia tiloja, alueita ja toimintamahdollisuuksia. Yhdistys- ja seuratoiminta on omaehtoista ja vireätä. Erityisryhmien palvelutarpeet otetaan huomioon. Valtuuston laatimassa strategiassa sana riittävästi antaa liikaa tulkinnanvaraa, jonka vuoksi tavoite on vaikeasti arvioitavissa. Tavoite on vaikeasti arvioitavissa. Tavoite toteutui. Liikunta- ja sosiaalitoimen yhteistyö toimii tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan hyvin. Strategian teknisen yhdyskuntahuollon palvelujen päämääriä ovat: Kuntalainen saa nykyaikaiset, laadukkaat ja edulliset teknisen yhdyskuntahuollon palvelut, joiden kustannukset ja taksat noudattavat seutukunnan keskiarvoja. Tavoite on vaikeasti mitattavissa, mutta kustannukset ja taksat noudattavat seutukunnan keskiarvoja. 5. Kunnan talouden arviointi Pirkkalan kunnan tilikauden tulos muodostui 3,2 milj. euroa ylijäämäiseksi. Talousarviossa ja sen muutoksessa tilikauden tuloksen oli arvioitu olevan n. 0,4 milj. euroa alijäämäinen. Tulos oli erittäin hyvä ja kolmanneksi paras Pirkkalan historian aikana. Tähän vaikutti se, että toimintatuotot ylittyivät yli miljoonalla eurolla ja verotulot lähes kahdella miljoonalla eurolla. Kuva 1. Pirkkalan kunnan talouden tuloksen vaihtelut eri vuosina. Kangasala Lempäälä Nokia Pirkkala Tampere Ylöjärvi ,3 1,7 0,7-0,5 19,9 0, ,1-1,1-0,2 1,5 31,6 2, ,2 1,1-2,9 8,5 180,3 1, ,4-2,4 0,9 3,2-13,9-0,7 Kuva 2. Tilikauden tulos miljoonina euroina Pirkkalassa ja lähikunnissa.

10 9 s i vu Talouden taantuma vaikutti verotuloihin ennakoitua vähemmän. Verotulot kasvoivat 3,1 %. Kuva 3. Verotulojen kehitys Pirkkalassa. Kangasala Lempäälä Nokia Pirkkala Tampere Ylöjärvi Kuva 4. Verotulot euroa/asukas Pirkkalassa ja lähikunnissa Kunnan lainat Lainojen jäljellä oleva pääomalla painotettu keskimääräinen korko oli 3,18 %. Vuoden vaihteessa markkinakorko 12 kk eb oli 1,32 %. Kunnan lainakanta väheni tilinpäätösvuonna 2,9 milj. eurolla ja oli 32,8 milj. euroa. Talousarviossa oli lainaa arvioitu olevan vuoden lopussa 42,8 milj. euroa. Pirkkalan kunnan asukaskohtainen lainmäärä oli 1988 euroa. Kunnan velkaantuneisuus hidastui tilinpäätösvuotena. Kuva 5. Lainat /asukas Pirkkalassa.

11 10 s i vu Kangasala Lempäälä Nokia Pirkkala Tampere Ylöjärvi Kuva 6. Lainat euroa/asukas Pirkkalassa ja lähikunnissa Kuntakonserni Pirkkalan kuntakonsernin muodostavat emoyhteisönä Pirkkalan kunta ja tytäryhteisöinä Kiinteistö Oy Pirkkalan liikekeskus (100 %), Pirkkalan Jäähalli Oy (83,23 %), Niemenmaan Lämpö Oy (70%) ja osakkuusyhtiönä Kiinteistö Oy Valtentori (23,99%). Kiinteistö Oy Pirkkalan liikekeskuksen tilikauden voitto oli 8,20 euroa. Edellisiltä tilikausilta yhtiölle on kertynyt tappiota n euroa. Kunta jatkoi Pirkkalan Jäähalli Oy:n osakkeiden merkitsemistä n eurolla. Kunnan omistusosuus kasvoi prosenttiin (82,19 % v. 2008). Kunta on antanut jäähalliosakeyhtiölle sitoumuksen palvelujen ostamisesta vuosittain eurolla. Tilikausi tuotti edelleen tappiota, jota on kertynyt yhteensä n euroa ( euroa v.2008). Niemenmaan Lämpö Oy:n tilikauden tappio oli 4.919,91 euroa. Kiinteistö Oy Valtentorin tilikauden voitto oli 9,09 euroa. Kuntakonsernin (kunta ja tytäryhtiöt) tilikauden tulos oli 3,4 miljoona euroa ylijäämäinen. Kuntakonsernin lainakanta laski 2222 euroon asukasta kohden. Edellisenä vuonna konsernin lainamäärää vähensi vuokratalojen myynti. Kuva 7. Konsernin lainat /asukas kehitys. Kunnan ja kuntakonsernin lainakanta asukasta kohden vaihtelee riippuen kuntien konsernirakenteista, esimerkiksi siitä miten paljon ne ovat yhtiöittäneet toimintaansa.

12 11 s i vu Kangasala Lempäälä Nokia Pirkkala Tampere Ylöjärvi ei tiedossa Kuva 8. Kuntakonsernin lainat /asukas Pirkkalassa ja ympäristökunnissa. 6. Hallintokunnille asetettujen tavoitteiden arviointi 6.1. Hallinto-osasto Hallinto-osaston toimintakate oli n. 1,5 milj. euroa ennakoitua parempi. Hallinto-osaston eri vastuualueiden toiminnalliset tavoitteet toteutuivat pääsääntöisesti. Vuoden aikana tapahtui monia organisatorisia muutoksia. Pirkkala siirtyi pormestarijärjestelmään Seudullinen elinkeinoyhtiö Tredea Oy aloitti toimintansa ja kunnasta sen palvelukseen siirtyi elinkeinoasiamies. Tukityöllistäminen ja työvoiman palvelukeskus siirtyi henkilöstöhallinnon vastuualueelle. Työpaja siirrettiin sivistysosastolle Pirkkala-opiston vastuualueelle. Työllistämisyksikkö on talousarviossa varautunut työllistämään 54 nuorta kesätyöntekijää, toteutui 50. Valvonnan ja maankäytön tulot ylittyivät euroa ja menot alittuivat euroa. Poikkeamat on selvitetty tilinpäätöksessä. Ympäristölautakunnan alaisen toiminnan päätavoitteet ovat ympäristönsuojelu, kaavoitus ja rakennusvalvonta. Niille asetetut toiminnalliset tavoitteet toteutuivat. Ympäristöterveydenhuollon toimintatuotot alittuivat euroa ja menot olivat 2 % talousarviota alhaisemmat. Maksutuotot toteutuivat arvioitua paremmin. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutumisaste oli 65 %. Elinkeinotoimen vastuualueella aloitti toimintansa usea merkittävä liikeyritys. Yritysten hankinta kunnan yritysalueille on hankekohtaista. Pirkkala kiinnostaa yrityksiä sijoittumiskohteena hyvien yhteyksien vuoksi. Voimassa oleva strategia määrittelee; kaavoituksen ja kunnallistekniikan hyvällä valmiustasolla mahdollistetaan yritysten nopeat sijoittumisratkaisut. Tarkastuslautakunta edellyttää, että kunnanhallitus huolehtii siitä, että kaavoitus ja kunnallistekniikka voivat valmistua kiireettömästi. Urakka- kiinteistönluovutusasiakirjojen valmisteluun on varattava riittävä aika. Tarkastuslautakunnan mielestä kunnan kotisivut tulisi nykyaikaistaa ja niiden ilme ja sisältö uudistaa kunnan imagoa ja tiedotustoimintaa palvelevaksi. Pirkkala maksoi Kelalle työmarkkinatuen kuntaosuutta euroa, joka on sakkomaksua kunnan työllistämisen aktiivitoimenpiteiden riittämättömyydestä. Tarkastuslautakunnan mielestä kunnan on ryhdyttävä toimenpiteisiin, ettei tällaisia sakkomaksuja jouduta tulevaisuudessa maksamaan.

13 12 s i vu 6.2. Perusturvaosasto Perusturvaosaston hallinnon tuotot ylittyivät n euroa ja menot toteutuivat ennakoidusti. Luottamuselinorganisaatio uudistui. Jaostot poistuivat. Palvelukäyttäjien osallistumisen lisäämiseksi perustettiin asiakasfoorumit elämänkaariajattelua noudattaen. Asiakasfoorumit aloittivat toimintansa syksyllä 2009 järjestämällä mm. yleisötilaisuuksia. Tekes myönsi perusturvan Terveellä järjellä parasta perusturvaa - kaksivuotiselle kehittämishankkeelle avustusta euroa. Tavoite Tavoitetaso / Seurantatapa Toteutuminen 2009/Arvio Sitova tavoite: Perusturvan uudistamisen koordinoiminen. Hanke etenee aikataulutuksen mukaisesti. Tilinpäätöksen mukaan tavoite toteutui. Talousarviossa ja tilinpäätöksessä ei ilmene, miten hankkeen etenemistä seurataan. Sosiaalityö- ja toimeentuloturvan tulot ylittyivät euroa ja menot alittuivat euroa. Poikkeamat on perusteltu tilinpäätöksessä. Toimeentulotukea sai 530 asiakasperhettä perusturvaosaston tilastoasiakirjan mukaan. Kasvua edellisestä vuodesta oli 69 kotitaloutta. Toimeentulotukea maksettiin euroa, joka oli euroa enemmän kuin edellisenä vuotena. Sosiaaliasiamiehen selvityksen mukaan ehkäisevään toimeentulotukeen käytettiin toimeentulotuen määrärahoista 0,7% ( euroa). Sosiaali- ja terveysministeriön suositus on, että toimeentulotuen määrärahoista ehkäisevään toimeentulotukeen varattaisiin 3,3 %. Tavoite Tavoitetaso / Seurantatapa Toteutuminen 2009/Arvio Lastensuojelun toimintaedellytysten parantaminen. Suunnitelma lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi valmistuu. Tilinpäätöksen mukaan suunnitelma ei valmistunut vuonna 2009, valmistelu jatkuu keväällä Talousarviosta ja tilinpäätöksestä ei ilmene, miten hankkeen etenemistä seurataan. Tilinpäätöksessä ei ole selvitetty, miksi suunnitelma ei valmistunut. Suunnitelmaa tehneen henkilön estyessä suunnitelmaa ei pystytty saattamaan loppuun. Tarkastuslautakunnan saaman informaation mukaan talouden taantuma ei ole lisännyt lastensuojelun tarvetta Pirkkalassa ja henkilökuntaa on riittävästi lakisääteisten tehtävien suorittamiseen.

14 13 s i vu Vanhusten ja erityisryhmien palvelujen toimintatulot alittuivat euroa ja menot ylittyivät euroa. Poikkeamat on perusteltu tilinpäätöksessä. Tavoite Tavoitetaso / Seurantatapa Toteutuminen 2009 /Arvio Palveluiden ylikunnallinen kehittäminen. Tehostetun palveluasumisen lisääminen Osallistutaan Väli-Suomen alueen ikääntyvien palveluiden kehittämisen hankkeeseen. Ostetaan vuosittain kaksi lisäpaikkaa. Pirkkala ei osallistunut Ikäkaste -hankkeeseen, mutta palveluja kehitettiin ylikunnallisesti mm. asumispalvelujen kriteerien laadinnassa (Sitran palvelusetelihanke) sekä seutukunnallisessa yhteistyössä RAItoimintakykymittarin käyttöönotossa. Tarkastuslautakunta toteaa, että valtuuston asettama tavoite ei toteutunut. Tilinpäätöksessä ei ole selvitetty, miksi kunta ei osallistunut hankkeeseen. Vuonna 2009 ostettiin kaksi uutta ostopalvelupaikkaa, käytössä viisi ostopalvelupaikkaa. Tilinpäätöksen mukaan tavoite toteutui. Ostopaikat hankittiin suorahankinnalla hankintalaissa mainituin perustein (Hankintalaki 27, 28 ja 67 ). Perusturvaosaston tilastoasiakirjan mukaan kotipalvelu pystyi antamaan säännöllistä kodinhoitoapua 29 lapsiperheelle (42 perheelle vuonna 2008). Tilapäistä kodinhoitoapua on saanut 22 lapsiperhettä. Vanhuskotitalouksien kotipalvelun käyttäjiä oli 230 ja siinä oli vähennystä edelliseen vuoteen 65 taloutta. Kotisairaanhoidon käyntikerrat olivat 6788 (7173 vuonna 2008). Työn sisällön ja toimintatapojen muuttuessa käyntikertojen lukumäärä on vähentynyt. Omaishoidon tuki myönnettiin kaikille kriteerit täyttäneille henkilöille. Omaishoitoon talousarviossa esitetyt määrärahat ylittyivät euroa. Valtuusto on päättänyt, että omaishoidontuki ei ole määrärahasidonnainen. Terveydenhuollon nettomenot ylittyivät n. 0,7 milj. euroa. Erikoissairaanhoidon kustannukset nousivat 15 prosenttia. Poikkeamat on selvitetty tilinpäätöksessä. Valtuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet toteutuivat. Hoitotakuu on pääosin toteutunut. Erikoissairaanhoidossa Coxan tekonivelleikkausten, kuulokojesovitusten ja kaihileikkausten osalta hoitotakuu ei ole täysin toteutunut. Tavoite Tavoitetaso / Seurantatapa Toteutuminen 2009 /Arvio Perusterveyshuollon yhteistoiminta-alueen muodostaminen. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelman laatiminen Aluetta valmistellaan vuosina Valmistelu aloitetaan Alueen valmistelu on aloitettu. Tilinpäätöksestä ei käy ilmi, miten perusterveyshuollon yhteistoiminta-alueen muodostamisen valmistelu on edennyt. Ohjelman laadinta on käynnistetty. Tilinpäätöksestä ei käy ilmi, miten hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen ohjelman laatiminen on käynnistetty.

15 14 s i vu Tarkastuslautakunta toteaa, että kunta on välttynyt erikoissairaanhoidon jatkopotilaiden siirtoviivemaksuilta. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan uudistuneella vanhustenpalvelujen organisaatiolla on hyvät mahdollisuudet edelleen kehittää kotihoidossa olevien asiakkaiden kuntoutus- ja virkistystoimintaa. Erityisen tärkeää on huomioida ne, jotka ovat vaarassa syrjäytyä. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä sitä, että tilapäistä kodinhoitoapua olisi myös lapsiperheille tarjolla riittävästi Sivistysosasto Kasvatuksen ja opetuksen hallinnon taloudelliset tavoitteet eivät toteutuneet. Määrärahat ylittyivät euroa. Ylitykset johtuivat toiminnan muuttumisesta, joka on selitetty tilinpäätöksessä. Perusturvaosastolta siirtyi henkilöstöä hallintoon. Varhaiskasvatus siirtyi osaksi sivistystointa. Varhaiskasvatuksen tulot alittuivat n. 0,3 milj. euroa ja menot n. 0,8 milj. euroa. Perustelut poikkeamiin on esitetty tilinpäätöksessä. Tarkastuslautakunnan saaman informaation mukaan varhaiskasvatuksen ja sivistystoimen yhdistämisestä saadut kokemukset ovat olleet hyviä. Toimintasuunnitelma palvelee hyvin valtuuston asettamaa tavoitetta yhtenäisen koulupolun varmistamiseksi esikoulusta alkaen aina peruskoulun loppuun asti. Sivistystoimessa on selkeytetty organisaatiota toimivammaksi ja tehty toimenpiteitä henkilöstön työtyytyväisyyden parantamiseksi. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että sisäistä valvontaa tehostetaan osastolla. Tarkastuslautakunta edellyttää, että sivistystoimelle asetetaan talousarviossa selkeät ja mitattavissa olevat tavoitteet. Perusopetuksessa tuotot ylittyivät n euroa ja menot n euroa. Selvitykset poikkeamiin on esitetty tilinpäätöksessä. Toiminnalliset tavoitteet toteutuivat. Lukion menot ylittyivät euroa, joka on selvitetty tilinpäätöksessä. Oppilasmäärän kasvu on ollut voimakasta. Pirkkala-opiston talousarvio toteutui hyvin. Opiskelijamäärä oli lähes 2000 ja kasvua edelliseen vuoteen oli 283. Nuorten työpaja siirtyi hallinnollisesti osaksi Pirkkala opistoa. Nuorten Työpaja toiminta on ollut onnistunutta.

16 15 s i vu 6.4. Tekninen osasto Teknisen hallinnon määrärahoja säästyi euroa ja toiminnalliset tavoitteet pääosin toteutuivat. Tavoite Tavoitetaso / Seurantatapa Toteutuminen 2009/Arvio Kustannusarvioiden luotettavuus Raportti tekniselle lautakunnalle neljännesvuosittain. Tekniselle lautakunnalle on raportoitu hankkeiden työohjelmien ja kustannusten toteutumisesta neljännesvuosittain. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan kustannusarvioiden luotettavuuden tavoitetaso pitää määritellä poikkeamaprosentteina kustannusarvioista. Tilapalvelu on toiminut vuoden 2000 alusta vakinaistettuna ja se on tuottanut hallintokunnille kiinteistönhoidon, kunnossapidon ja siivouksen palveluita sekä huolehtinut talonrakentamisesta. Valtuusto on asettanut tilapalvelulle lukuisia toiminnallisia tavoitteita. Tarkastuslautakunta arvio vain niitä, mitkä eivät ole toteutuneet. Tavoite Tavoitetaso / Seurantatapa Toteutuminen 2009/Arvio Kilpailukykyinen vuokrataso/ympäristökuntien julkisten rakennusten vuokrat Ympäristökuntien julkisten rakennusten vuokrien keskitaso /Vertailu kerran vuodessa. Pirkkalan vuokratasot ovat korkeampia kuin suurimpien ympäristökuntien. Tavoite ei ole toteutunut. Sitova tavoite: Tilapalvelun kiinteistöt toimivat 0-budjetilla Sitova tavoite: Korjausvelan määrittäminen Tilinpäätösraportti. Vuoden 2009 aikana. Tilinpäätöksessä tulos oli euroa. Tarkastuslautakunta toteaa, että sitova tavoite ei toteutunut. Haahtela ohjelmiston käyttöönoton avulla on korjausvelka määritelty 17 kiinteistöön. Laskentaa jatketaan 2010 aikana. Tilinpäätöksessä ei ole selvitetty, miksi korjausvelan määrittämistä ei tehty vuoden 2009 aikana, vaikka se oli sitovana tavoitteena. Tilapalvelu oli asettanut laatutavoitteita talousarviossa koskien hallintokuntien tyytyväisyyttä kiinteistön ja ulkoalueiden hoitoon, kunnossapitoon ja siivoukseen. Tilapalvelussa on tehty asiakas- ja työtyytyväisyystutkimus, jonka mukaan laatutavoitteisiin ei täysin päästy. Vastausten vähäisyydestä johtuen tutkimus ei anna välttämättä luotettavaa kuvaa. Tilapalvelu vastaa talonrakennusinvestointien toteuttamisesta. Talonrakennushankkeita toteutettiin eurolla ja määrärahoja säästyi euroa. Kunnallistekniikassa tulot ylittyivät n. 0,4 milj. euroa ja menot n. 0,2 milj. euroa. Uusia väyliä rakennettiin 5,6 km ja vesi- ja viemäriverkosta 9,6 km. Kunnallistekniikan investointeihin oli myönnetty määrärahoja n. 4,4 milj. euroa ja käyttämättä jäi n. 0,2 milj. euroa. Määrärahasiirtoja hankkeelta toiselle oli huomattavan paljon. Määrärahasiirroissa oli noudatettu kunnanhallituksen hyväksymiä täytäntöönpano-ohjeita. Linnakorven ja Linnakallion hankkeiden osalta ohjeita ei ole noudatettu. Linnakallion maanrakennusurakan kustannuksia oli kirjattu virheellisesti Linnakorpeen huomattavia summia. Talousarvion 2009 sitovuustaso on määritelty siten, että hankeryhmän sisällä tapahtuvista muutoksista päättää kunnanhallitus.

17 16 s i vu Linnakallion määräraha-asiaa ei ole asianmukaisesti saatettu kunnanhallituksen käsittelyyn, eikä mitään toimenpiteitä ole tehty, vaikka maanrakennusurakka ylittyi miltei välittömästi. Linnakallion maanrakennusurakkaa ei ole kilpailutettu hankintalain mukaisesti. Urakkakohteessa ei ole noudatettu talousarvion täytäntöönpano-ohjeita eikä sisäisen valvonnan ohjeita. Pelastustoimen palvelut tuottaa Tampereen kaupungin aluepelastuslaitos. Vesihuoltolaitoksen talousarvion mukainen tulos oli euroa ylijäämäinen. Toiminnallisista tavoitteista jäi kaksi toteutumatta. Selvitykset asiaan on esitetty tilinpäätöksessä. 7. Tarkastuslautakunnan muut havainnot ja arvioinnit 7.1. Seutuyhteistyö Pirkkalan valtuusto hyväksyi Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän perustamissopimuksen. Seutuyhteistyöllä on takanaan kolme täyttä vuotta. Uusi seutuhallitus aloitti toimintansa vuoden 2009 alusta. Seutufoorumi järjestettiin , jossa teemana oli kaupunkiseudun rakennemalliyhteistyö. Kaupunkiseudun mittava seutuyhteistyöhanke, kokonaisvaltainen yhdyskuntasuunnitelma vuoteen 2030, on loppusuoralla. Hankekokonaisuus perustuu kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa asetettuun velvoitteeseen lisätä maankäytön, asumisen, liikenteen yhteensovittamista ja palveluiden käyttö yli kuntarajojen. Kokonaisuus muodostuu rakennesuunnitelmasta, asuntopoliittisesta ohjelmasta, liikennejärjestelmäsuunnitelmasta sekä ilmastostrategiasta. Hankkeiden loppuraportit valmistuivat loppuvuodesta Elinkeinojen operatiivisesta kuntayhteistyöstä on vastannut seudullinen elinkeinoyhtiö. Pirkkalan valtuusto päätti mennä mukaan Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhteistyö Tredea Oy:n. Tampereen kaupunkiseudun kuntien kesken tehdään myös laaja yhteistyötä tietohallintotehtävien hoitamisessa. Tässä isäntäkuntana on Tampereen kaupunki. Tarkastuslautakuntien seudullinen yhteistyö on lisääntynyt. Tampereen kehyskuntien tarkastuslautakuntien puheenjohtajat ovat päättäneet kokoontua vuosittain kuusi kertaa. Tapaamisissa on noussut esiin erityisesti seutuyhteistyön seuranta lautakuntien kanssa yhteistyössä. Tarkastuslautakunta katsoo, että seutuyhteistyön merkitys tulee korostumaan ja laajenemaan tulevaisuudessa.

18 17 s i vu 7.2. Sisäinen valvonta Kunnanhallitus hyväksyi sisäisen valvonnan ohjeet kokouksessaan Kunnan hallinnon ja talouden valvontaan kuuluvat ulkoinen ja sisäinen valvonta, joiden yhdessä tulee muodostaa kattava valvontajärjestelmä. Kunnan ulkoisesta valvonnasta vastaa tilintarkastaja ja kunnan tarkastuslautakunta. Ulkoinen valvonta on kunnan johdosta riippumaton. Sisäisen valvonnan ohjeissa on määritelty mitä sisäinen valvonta on, sisäisen valvonnan vastuunjako ja olennaiset sisäisen valvonnan kohteet. Vuosittain määritellään myös sisäisen valvonnan painopistealueet, jotka kansliapäällikön esityksestä hyväksyy pormestari. Pormestari on tehnyt viranhaltijapäätöksen sisäisen valvonnan painopistealueista vuosille 2009 ja Vuoden 2009 painopistealueena oli osastojen päätöspöytäkirjojen oikeellisuus. Kunnanhallitus on merkinnyt tiedoksi raportin sisäisestä valvonnasta vuodelta Tarkastuslautakunnan arvion mukaan tilivelvollisten ja esimiesten tulee entistä enemmän kiinnittää huomiota sisäiseen valvontaan. Tarkastuslautakunta vaatii, että tilivelvollisten ja esimiesten on heti saatuaan tiedon virheellisestä menettelystä ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin asian korjaamiseksi. Taloushallinnon vastuualueen on järjestettävä tilivelvollisille ja esimiehille koulutusta sisäisen valvonnan ja talousarvion täytäntöönpano-ohjeista, viranhaltijoiden hyväksymisrajoista sekä hankintalain ja kunnan hankintaohjeiden noudattamisesta. Hallintokuntien on noudatettava talousarvion täytäntöönpano-ohjeita, taloushallinnon sääntöjä ja ohjeita. Tarkastuslautakunta toteaa myös, että sisäisen valvonnan ohjeista puuttuu konsernivalvontaa koskeva ohjeistus Henkilöstö Henkilöstökertomus valmistui kunnanhallituksen käsittelyyn Henkilöstökertomuksia on laadittu vuodesta 1999 lähtien ja tarkastuslautakunta on pyrkinyt käyttämään sen tietoja hyväksi arvioinnissaan. Ongelmana on ollut viivästyminen raportin valmistelussa. Henkilöstökertomuksen mukaan henkilöstökulut olivat yhteensä 41,4 milj. euroa, joka on kuntalaista kohden noin 2509 euroa. Kasvua edellisestä vuodesta oli 9 %. Henkilöstökertomuksen mukaan henkilöstöä oli 1152 ja lisäystä edelliseen vuoteen oli kuusi. Määräaikaisten osuus koko henkilöstä oli 25 %. Keskimääräinen sairauspoissaolopäivien määrä oli 19,9 päivää/henkilö ja niiden kustannukset olivat n. 1,2 milj. euroa. Työtapaturmien lukumäärä oli noussut edellisistä vuosista ja niitä oli 85. Tarkastuslautakunta pitää edelleen tärkeänä, että henkilöstöraportti valmistuu yhtä aikaa tilinpäätöksen kanssa. Tarkastuslautakunta suosittaa, että henkilöstöraportissa olisi myös vertailuja aikaisempiin vuosiin.

19 18 s i vu 7.4. Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapaus JHTT-yhteisö Oy Audiator Ab on antanut tilintarkastuskertomuksen vuodelta Kertomukseen sisältyy kuntalain 75 :n mukainen muistutus, joka koskee teknisen lautakunnan kokouksessaan tekemää Linnakallion alueen väliaikaisen tieyhteyden ja vesihuollon rakentamisen urakkapäätöstä ja sisäistä valvontaa. Tilintarkastaja ei puolla vastuuvapauden myöntämistä teknisen lautakunnan jäsenille, tekniselle johtajalle, kunnallistekniikan rakennuspäällikölle ja vs. kunnallistekniikan rakennuspäällikölle Linnakallion urakkaan liittyvien asioiden osalta. Sisäisen valvonnan osalta tilintarkastaja ei puolla vastuuvapautta pormestarille ja kansliapäällikölle. Kuntalain 75 3 momentin mukaan tarkastuslautakunta on pyytänyt tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisten selitykset ja kunnanhallituksen lausunnon. Tarkastuslautakunta on saatuaan selitykset ja lausunnon antanut Pirkkalan valtuustolle erillisen asiaa koskevan päätösehdotuksen.

20

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Kokoustiedot Aika tiistai klo 12:00-13:25 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tapio Lankia, puheenjohtaja Raimo

Lisätiedot

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 Tarkastussääntö 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 2 Lautakunnan kokoonpano 1 3 Lautakunnan kokoukset 1 4 Lautakunnan tehtävät

Lisätiedot

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Tarkastussääntö Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Sisällysluettelo Valvontajärjestelmä... 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 1 Tarkastuslautakunta... 1 2 Lautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.11.2006 SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...3 1 ULKOINEN JA SISÄINEN VALVONTA...3 TARKASTUSLAUTAKUNTA...3 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille Kunnanvaltuusto 65 25.06.2013 Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille KVALT 65 Khsal 31 Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

ARVIONTIKERTOMUS VUODELTA 2010

ARVIONTIKERTOMUS VUODELTA 2010 ARVIONTIKERTOMUS VUODELTA 2010 Pirkkalan kunnan tarkastuslautakunta 11.5.2011 2 s i vu SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä 2. Tarkastuslautakunta 2.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät 2.2. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Sisällysluettelo 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 2 2 Lautakunnan kokoonpano... 2 3 Lautakunnan kokoukset... 2 4 Lautakunnan tehtävät... 2 5 Tilintarkastajan valinta...

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009 Ulkoinen tarkastus Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala 1 Kuntaorganisaation valvontajärjestelmä OMAEHTOINEN VALVONTA ULKOINEN VALVONTA valtuuston alainen Tavoitteiden arviointi JHTT tilintarkastus

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KOKOUSAIKA 30.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 19 20 21 1,2 22 3 23 4 24

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 24.05.2015 AIKA 24.05.2015 klo 00:00-20:00 PAIKKA Kaitalankuja, Hailuoto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/ (9)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/ (9) EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1 (9) Tarkastuslautakunta Aika 17.05.2016 klo 15:00-18:30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Kallio Juha puheenjohtaja Kemppainen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Oulun kaupungin ulkoinen valvonta Kaupunginvaltuutettujen koulutus 15.11.2012 Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Uusi Oulu 1.1.2013 Kunnan valvontajärjestelmä Muu ulkoinen valvonta - valtion valvonta:

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus ja arviointi

Ulkoinen tarkastus ja arviointi Ulkoinen tarkastus ja arviointi Luottamushenkilöiden koulutus 28.1.2013 Tarkastuspäällikkö Tarja Saarelainen Ulkoinen tarkastus ja arviointi kuntakonsernissa Kuntalain 9. luku. Hallinnon ja talouden tarkastus

Lisätiedot

/,; - RAUTAVAARAN KUNTA Poytakfrja 4/20 14 20. Tarkastuslautakunta. KOKOUSAIKA Maanantai 19.5.2014 kb 13.00 18.20

/,; - RAUTAVAARAN KUNTA Poytakfrja 4/20 14 20. Tarkastuslautakunta. KOKOUSAIKA Maanantai 19.5.2014 kb 13.00 18.20 l8kohdalla KASTUS Matti Matikainen Varapuheenjobtaja KOKOUSAIKA Maanantai kb 13.00 18.20 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo. kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET Eero Kukkonen Puheenjobtaja LAILLISUUS

Lisätiedot

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 25.5.2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 25.5.2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunnan kokous Aika keskiviikko klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia Otsikko 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY VALTUUSTO 20.5.2013 Ritva Erkama Kausien 2005-2008 sekä 2009-2012 tarkastuslautakunnan puheenjohtaja KAUPUNGIN TALOUS JA TUOTTAVUUS Kaupungin haasteina: menojen kasvaminen

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 19.04.2016. SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 19.04.2016. SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh. PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 19.04.2016 klo 15.00 17.40 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.johtaja Jyrälä Arja

Lisätiedot

TARKASTUSSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 3.9.2012 57

TARKASTUSSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 3.9.2012 57 TARKASTUSSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 3.9.2012 57 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kontiolahden kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2015 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ

JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta...5 TARKASTUSLAUTAKUNTA...5 2 Lautakunnan kokoonpano...5 3 Lautakunnan

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 98 30.3.2015 Asianro 356/02.02.01/2015 59 Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Lisätiedot

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään.

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kaupunginhallitus 115 31.03.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 50/04.047/2016 KH 31.03.2016 115 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA Tarkastuslautakunta

UTAJÄRVEN KUNTA Tarkastuslautakunta UTAJÄRVEN KUNTA Tarkastuslautakunta 1(7) ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. Tarkastuslautakunnan tehtävä, kokoonpano ja työskentely Kunnanvaltuusto valitsi valtuustokaudelle 2013-2016 tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 21.6.2010 kello 18.00 18.35 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2012 1 (6) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/3 28.05.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2012 1 (6) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/3 28.05.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2012 1 (6) 118 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) kevätyhtymäkokousta koskevan päätöksen muuttaminen HEL 2012-005995 T 00 01 06 Päätös Konsernijaosto

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS

ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS 1. LAUTAKUNNAN TOIMINTA 1.1. Kokoonpano Ulvilan kaupungin tarkastuslautakuntaan kuuluvat tällä hetkellä puheenjohtaja Pentti Tuomola varalla Minna

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Tarkastuslautakunta 9.12.2009 16.9.2010 15.9.2011 25.9.2012

ALAVIESKAN KUNTA Tarkastuslautakunta 9.12.2009 16.9.2010 15.9.2011 25.9.2012 1 ALAVIESKAN KUNTA Tarkastuslautakunta 9.12.2009 16.9.2010 15.9.2011 25.9.2012 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA JA TYÖOHJLEMA Valtuustokausi 2009 2012 Työohjelma 2010 Työohjelma 2011 Työohjelma

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Sisällys Johdanto... 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Pirkkalan kunta perustettiin vuonna 1922 Suomen 64. suurin kunta asukasluvun mukaan (28.2.2015)

Pirkkalan kunta perustettiin vuonna 1922 Suomen 64. suurin kunta asukasluvun mukaan (28.2.2015) Pirkkalan kunta perustettiin vuonna 1922 Suomen 64. suurin kunta asukasluvun mukaan (28.2.2015) Asukkaita 18 717 (31.03.2015) Asukastiheys 227 asukasta / maa-km 2 Kokonaispinta-ala 103,8 km² Pinta-alasta

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA

PIRKKALAN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA PIRKKALAN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA 12. 5. 28 ARVIOINTIKERTOMUS 27 VALTUUSTON ASETTAMIEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN SISÄLLYSLUETTELO Tarkastuslautakunta 1 Tilintarkastajat

Lisätiedot

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Kirkkovaltuuston 8.6.2010 päätöksiä 6 VUODEN 2009 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN YLITYSOIKEUS Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Vuoden 2009 talousarvion käyttötalousosassa oli budjetoitu toimintatuloihin

Lisätiedot

Sorvari Vuokko jäsen 9:53-13:05. Mäntyharju Kari sihteeri

Sorvari Vuokko jäsen 9:53-13:05. Mäntyharju Kari sihteeri PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 30.04.2015 AIKA 30.04.2015 klo 09:42-13:05 PAIKKA Halstarin kabinett OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen Peippo Jukka varapj Sorvari Vuokko

Lisätiedot

RANUAN KUNTA 1. Varajäsenet Rauno Kelahaara Seija Kukkonen Hanna-Kaisa Saukko Hannu Saukko Toivo Sääskilahti

RANUAN KUNTA 1. Varajäsenet Rauno Kelahaara Seija Kukkonen Hanna-Kaisa Saukko Hannu Saukko Toivo Sääskilahti RANUAN KUNTA T A R K A S T U S L A U T A K U N T A 1 jlc 25 ARVIOINT IKERT OMUS VUODELT A 2013 1. Tarkastuslautakunta Ranuan kunnan tarkastuslautakunnan jäsenet Varsinaiset jäsenet Kirsi Saaranen Sanna

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014 1 Kokousaika Ti 27.5.2014 klo 14.00 15:45 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari Malila Kari Kurkela Outi, vj. Poissa Eira Birgitta Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymä Tarkastuslautakunta 7.4.2016 13 liite 5 Yhtymähallitus 21.4.2016 32 liite 9 Yhtymäkokous 19.5.2016 14 liite 14 Sisältö 1 Valvontajärjestelmä... 3 1

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Iitin kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta 18.02.2015 Aika Keskiviikko 18.02.2015 klo 18:00-19:49 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kunnanhallitus 123 16.04.2013 Sotkamon kunnan tilinpäätös 2012 KHALL 123 Kunnankamreeri Kuntalain 68 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. Arviointikertomus 2012

PIRKKALAN KUNTA. Arviointikertomus 2012 PIRKKALAN KUNTA Arviointikertomus 2012 Tarkastuslautakunta 7.5.2013 Sisällys 1. Tiivistelmä... 2 2. Tarkastuslautakunta... 3 2.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät ja ulkoinen tilintarkastus... 3 2.2. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Tarkastuslautakunta

ALAVIESKAN KUNTA Tarkastuslautakunta 1 ALAVIESKAN KUNTA Tarkastuslautakunta 9.12.2009 16.9.2010 15.9.2011 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA JA TYÖOHJLEMA Valtuustokausi 2009 2012 Työohjelma 2010 Työohjelma 2011 TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Keskiviikko 28.5.2014 klo 9.15 10.27 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 43. Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 45 33 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 46

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 43. Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 45 33 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 46 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 43 Hyvinvointilautakunta 25.08.2015 AIKA 25.8.2015 klo 18:00 20.07 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 4/2013 1 (6) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Ritva-Liisa Ahoniemi, Paula Muotka, Rainer Määttä, Pentti Reponiemi

Muonion kunta Esityslista/ 4/2013 1 (6) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Ritva-Liisa Ahoniemi, Paula Muotka, Rainer Määttä, Pentti Reponiemi Muonion kunta Esityslista/ 4/2013 1 (6) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ke 19.6.2013 klo 16-16.30 Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Matti Varis Katja Muotka Jari

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 Tarkastuslautakunta 2013-2016 28.09.2015 AIKA 28.09.2015 18:00-19:35 PAIKKA Lautakuntien huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 34 23 TILINTARKASTAJAN

Lisätiedot