Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Kaupunginhallitus 13.01.2014 Sivu 1 / 1"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Sivu 1 / / /2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakasmaksujen tarkistaminen Valmistelijat / lisätiedot: Eija-Inkeri Kailassuo, puh Kati Gustafsson, puh Marjo Kekki, puh Outi Ristimäki, puh Päätösehdotus Perusturvajohtaja Juha Metso Kaupunginhallitus vahvistaa mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakasmaksut alkaen seuraavasti: 1 Laitosvieroitushoidossa peritään asiakasmaksu, joka on suuruudeltaan kulloinkin voimassa oleva sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuasetuksessa määriteltyä lyhytaikaisen laitoshoidon maksua vastaava (v ,80 euroa vuorokaudessa). 2 Olarinluoman vastaanottokodissa peritään asiakasmaksu, joka on suuruudeltaan kulloinkin voimassa oleva sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuasetuksessa määriteltyä lyhytaikaisen laitoshoidon maksua vastaava (v ,80 euroa vuorokaudessa). 3 Olarinluoman palveluasunnoissa sekä muussa kaupungin omana toimintana tuotettavassa mielenterveys- ja päihdepalvelujen pitkäaikaisessa palveluasumisessa asiakkaalta peritään voimassa oleva kaupunginhallituksen vahvistama pitkäaikaisen asumispalvelun asiakasmaksuperusteiden mukainen asiakasmaksu sillä poikkeuksella, että asiakkaan maksamasta asiakasmaksusta irrotetaan vuokra. Yksinasuvan asiakkaan asiakasmaksu voimassa olevien pitkäaikaisen asumispalvelun maksuperusteiden mukaisesti on 85 % asiakkaan nettotuloista. Asiakkaan käyttöön jää kuukausittain käyttövara, joka on 15 % nettotuloista, kuitenkin vähintään toimeentulotuen perusosaa vastaava määrä kuukaudessa vähennettynä ruokaosuudella (vuonna 2014 käyttövara on 244,90 euroa). Mikäli asiakas on ennen asumispalveluun tulemistaan asunut yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa ja hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin puolison kuukausitulot, asiakasmaksu määräytyy perheen yhteisten nettotulojen perusteella ja on 42,5 % yhteenlasketuista nettotuloista.

2 Kaupunginhallitus Sivu 2 / 2 Olarinluoman tukiasunnoissa asiakasmaksuna peritään 52,00 euroa kuukaudessa, kuitenkin niin, että asiakkaalle jää käyttövaraksi vähintään toimeentulotuen perusosaa vastaava määrä kuukaudessa (vuonna 2014 vähintään 480,20 euroa kuukaudessa). 4 Neppersin huoltokodissa peritään vuokraa korvaavana asumismaksuna 273,00 euroa kuukaudessa. Asiakkaan käyttöön tulee jäädä käyttövara, joka on vähintään toimeentulotuen perusosaa vastaava määrä kuukaudessa (vähintään 480,20 euroa vuonna 2014). 5 Sepänkylän tukiasuntolassa peritään arviointijaksolla vuokraa korvaavana asumismaksuna 273,00 euroa kuukaudessa. Asiakkaan käyttöön tulee jäädä käyttövara, joka on vähintään toimeentulotuen perusosaa vastaava määrä kuukaudessa (vähintään 480,20 euroa vuonna 2014). Sepänkylän tukiasuntolassa vuokrasopimuksen tekemisen jälkeen peritään asiakasmaksua 73,00 euroa kuukaudessa, kuitenkin niin, että asiakkaalle jää käyttövaraksi vähintään toimeentulotuen perusosaa vastaava määrä kuukaudessa (vähintään 480,20 euroa kuukaudessa vuonna 2014). 6 Auroranportin palveluasuntojen tuetussa asumisessa peritään asiakasmaksua 52,00 euroa kuukaudessa. Asiakkaalle tulee jäädä käyttövaraksi vähintään toimeentulotuen perusosaa vastaava määrä kuukaudessa (vähintään 480,20 euroa kuukaudessa vuonna 2014). Päätös Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Selostus 6 Yhteenveto MTPn asumispalveluista Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) mukaan kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu palvelun käyttäjältä, jollei toisin säädetä. Asiakasmaksulain mukaan palvelusta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Yleisenä periaatteena on, että maksun tulee olla annetun palvelun määrään nähden kohtuullinen. Maksu voidaan asiakasmaksulailla ja -asetuksella määrätä perittäväksi asiakkaan maksukyvyn mukaan. Joillekin maksuille on asetuksella määrätty enimmäismäärä, joka palvelusta voidaan periä. Jos palvelusta perittävää maksua ei ole lainsäädännössä vahvistettu eikä myöskään säädetty maksuttomaksi, palvelusta voidaan periä kunnan määräämä enintään tuotantokustannusten mukainen maksu.

3 Kaupunginhallitus Sivu 3 / 3 Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksutulot ovat vuonna 2012 olleet n. 35,7 milj. euroa, josta mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakasmaksut (ostopalvelut mukaan luettuna) lähes 2,4 milj. euroa. Päihdehuollon oman toiminnan osalta asiakasmaksutulot ovat vuonna 2012 olleet n euroa. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakasmaksuista on viimeksi päätetty kaupunginhallituksessa vuonna Tällä päätöksellä on tarkoitus tarkistaa voimassa olevia maksuja ja niiden perusteita sekä määrittää uudet maksuperusteet niille palveluille, joiden sisällössä on tapahtunut muutoksia (Neppers ja Olarinluoma). Esitettävillä muutoksilla ei ole olennaista merkitystä asiakasmaksutulojen kertymään. Palvelukuvaukset ja esitettävät muutokset asiakasmaksuihin Vieroitushoito Avovieroitushoito on lyhytaikaista vieroitushoitoa, jossa asiakas käy kotoaan käsin. Avovieroitushoitoa tarjotaan Empun katkaisu- ja vieroitushoitoyksikössä sekä Espoon selviämishoitoasemalla. Avovieroitushoito on asiakkaille maksutonta. Laitosvieroitushoitoa päihderiippuvaisille tarjoaa ensisijaisesti Empun vieroitushoitoyksikkö Matinkylässä. Vieroitushoidon pituus on yksilöllinen, keskimääräinen kesto on 3-7 päivää. Vieroitushoitoyksikön ollessa täynnä tai joissakin poikkeustapauksissa, voi henkilöstö ohjata asiakkaan myös Espoon A-klinikan katkaisu- ja vieroitushoito-osastolle. Myös vaativa huumeriippuvaisten laitosvieroitushoito on keskitetty Espoon A-klinikan katkaisu- ja vieroitushoito-osastolle. Vuonna 2012 kaupungin omassa katkaisu- ja vieroitushoidossa oli 451 asiakasta ja hoitovuorokausia oli yhteensä Asiakasmaksu on vastannut suuruudeltaan lyhytaikaisen laitoshoidon maksua 32,60 euroa vuorokaudessa. Asiakasmaksuksi esitetään suuruudeltaan kulloinkin voimassa oleva lyhytaikaisen laitoshoidon maksua vastaava maksu eli vuonna ,80 euroa vuorokaudessa. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen omat asumispalvelut Olarinluoman vastaanottokoti Olarinluoman vastaanottokoti on 22-paikkainen asunnottomien vastaanotto- ja arviointiyksikkö. Vastaanottokotiin voi hakeutua ympäri vuorokauden ilman ajanvarausta. Vastaanottokodissa huolehditaan asiakkaiden perustarpeista, terveydenhoidosta, sosiaalisen tilanteen kartoituksesta ja jatkosuunnitelman laatimisesta. Vastanottokodissa työskentelee yhdeksän ohjaajaa, sairaanhoitaja, laitosapulainen, vastaava ohjaaja ja johtaja. Asumisvuorokausia kertyi 5052 vuonna 2012 (vastaanottokoti toimi 15-paikkaisena perusparannuksen ajan). Asiakasmaksu on vastannut suuruudeltaan lyhytaikaisen laitoshoidon asiakasmaksua 32,60 euroa vuorokaudessa.

4 Kaupunginhallitus Sivu 4 / 4 Asiakasmaksuun sisältyy ruoka, asuminen, vaatehuolto, sairaanhoitajan sekä sosiaalityöntekijän palvelut ja valvonta 24 h/vrk. Asiakasmaksuksi esitetään suuruudeltaan kulloinkin voimassa oleva lyhytaikaisen laitoshoidon maksua vastaava maksu eli vuonna ,80 euroa vuorokaudessa. alentaa maksua tai jättää se perimättä asiakkaan maksukyvyn mukaan. Olarinluoman palvelu- ja tukiasunnot Olarinluoman asumisyksikön laajennuksen ja peruskorjauksen jälkeen laajennusosassa on 22 palveluasuntoa ja 37 tukiasuntoa (21 vanhaa ja 16 uutta tukiasuntoa). Asuntoihin haetaan Espoon kaupungin vuokraasuntohakemuksella ja asukasvalinnat tehdään Olarinluoman esityksestä asuntopalveluissa. Asiakas on vuokrasuhteessa asuntopalveluihin ja vuokra maksetaan asuntopalveluille. Olarinluoman palveluasuntojen kohderyhmänä ovat espoolaiset päihdeongelmaiset, joiden toimintakyky on heikentynyt. Asiakkaan alentuneen toimintakyvyn taustalla on usein päihdeongelman lisäksi somaattinen sairaus, aivovamma, muistisairaus tai muu sairaus. Olarinluoman palveluasuntojen perustehtävänä on tarjota turvallinen asumisympäristö hoivaa tarvitseville asiakkaille. Palveluun sisältyvät mm. ympärivuorokautinen hoiva ja hoito, ateriat, lääkehoito ja asiakkaiden kokonaisvaltainen tukeminen muuten, esimerkiksi virastoasioiden hoitamisessa sekä harrastustoimintaa. Palveluasunnoissa työskentelee seitsemän ohjaajaa ja kaksi sairaanhoitajaa ja tukiasunnoissa kolme ohjaajaa. Palveluasunnoissa on henkilökuntaa paikalla 24h/vrk. Asumisvuorokausia palvelu- ja tukiasunnoissa kertyi vuonna Pitkäaikaisen asumispalvelun asiakasmaksuja koskien on voimassa kaupunginhallituksen vahvistama päätös. Pitkäaikaisen asumispalvelun asiakasmaksut noudattavat pääosin samoja periaatteita kuin pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävät maksut. Käyttövaraa asumispalvelussa tulee jäädä asiakkaalle laitoshoitoa enemmän. Yksinasuvan asiakkaan asiakasmaksu voimassa olevien pitkäaikaisen asumispalvelun maksuperusteiden mukaisesti on 85 % asiakkaan nettotuloista. Asiakkaan käyttöön jää kuukausittain käyttövara, joka on 15 % nettotuloista, kuitenkin vähintään toimeentulotuen perusosaa vastaava määrä kuukaudessa vähennettynä ruokaosuudella (vuonna 2013 käyttövara 243,40 euroa, vuonna 2014 käyttövara on 244,90 euroa). Mikäli asiakas on ennen asumispalveluun tulemistaan asunut yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa ja hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin puolison kuukausitulot, asiakasmaksu määräytyy perheen yhteisten nettotulojen perusteella ja on 42,5 % yhteenlasketuista nettotuloista. Olarinluoman palveluasunnot on kaupungin omana toimintana tuotettavaa pitkäaikaista palveluasumista. Kaupungin omana toimintana tuotettavassa pitkäaikaisessa asumispalvelussa asukkaat tekevät huoneenvuokralain mukaisen vuokrasopimuksen kaupungin asuntopalveluiden kanssa. Asukas maksaa vuokran suoraan

5 Kaupunginhallitus Sivu 5 / 5 vuokranantajalle. Esitetään, että Olarinluoman palveluasunnoissa sekä muussa kaupungin omana toimintana tuotettavassa mielenterveys- ja päihdepalvelujen pitkäaikaisessa palveluasumisessa asiakkaalta peritään voimassa oleva kaupunginhallituksen viimeksi vahvistama pitkäaikaisen asumispalvelun asiakasmaksuperusteiden mukainen asiakasmaksu sillä poikkeuksella, että asiakkaan maksamasta asiakasmaksusta irrotetaan vuokra. Asukas maksaa vuokran suoraan asuntotoimelle. Tukiasuntojen kohderyhmänä ovat espoolaiset päihdeongelmaiset, jotka eri syistä eivät selviydy itsenäisessä asumisessa eivätkä pärjää hajasijoitetuissa tukiasunnoissa. Tukiasuntojen perustehtävänä on tarjota turvallinen asumisympäristö säännöllistä tukea tarvitseville asiakkaille. Ohjaajat auttavat ja tukevat asukkaita virastoasioissa, asunnon kunnossapitoon liittyvissä asioissa sekä päihteiden käytön hallinnassa. Lisäksi Olarinluomassa on tarjolla erilaista harrastustoimintaa. Tukiasumisen asiakasmaksuksi esitetään 52,00 euroa kuukaudessa. Asiakasmaksuun sisältyy mm. henkilökunnan tuki ja valvonta, tarvittaessa apu lääkehoidon toteuttamiseen, erilaista harrastetoimintaa, sauna, pesutupa ja sanomalehti sekä yhteistilojen käyttö ja siivous. Tukiasumisessa asiakas on omassa ruokataloudessaan. Asukkaalle tulee jäädä vuokran, sähkön, kotivakuutuksen ja sairauskulujen jälkeen käyttövaraksi suuruudeltaan vähintään toimeentulotuen perusosaa vastaava määrä eli vuonna 2014 vähintään 480,20 euroa kuukaudessa. Neppersin huoltokoti Neppersin huoltokodissa on 16 paikkaa. Neppersin toimintaa on kehitetty asiakkaan omatoimisuutta tukevaksi ja palvelu on päihdehuollon kuntouttavaa tukiasumista. Neppersin perustehtävänä on parantaa asiakkaiden asumisvalmiuksia ja tukea heitä päihteettömään elämään. Asumisvuorokausia kertyi 3755 vuonna Neppersissä asiakkaat asuvat solussa, jossa jokaisella asiakkaalla on oma peruskalustettu huone, yhteinen olohuone, keittiö ja saniteettitilat. Neppersissä työskentelee kolme ohjaajaa ja lisäksi lähiesimies 2 päivänä viikossa. Henkilökunta on paikalla päivä- ja ilta-aikaan, mutta ei yöaikaan. Kun Neppersin huoltokodin palvelu on ollut palveluasumista ja palveluun on sisältynyt myös ruokahuolto, on asiakasmaksuissa noudatettu kaupunginhallituksen vahvistamia pitkäaikaisen asumispalvelun asiakkailta perittäviä asiakasmaksuja. Neppersin huoltokodin palvelun sisällössä on tapahtunut muutos, jonka seurauksena palvelun muoto on muuttunut tukiasumiseksi

6 Kaupunginhallitus Sivu 6 / 6 palveluasumisen sijaan. Palveluun ei huoltokodissa enää sisälly aterioita. Muutoksen seurauksena on syytä määrittää myös uudet asiakasmaksuperusteet palvelulle. Esitetään, että asiakasmaksuperusteita muutetaan siten, että Neppersin huoltokodissa peritään vuokraa korvaavana asumismaksuna 273,00 euroa kuukaudessa. Asiakkaan käyttöön tulee kuitenkin jäädä käyttövara, joka on vähintään toimeentulotuen perusosaa vastaava määrä kuukaudessa (vähintään 480,20 euroa vuonna 2014). Asiakasmaksuun sisältyvät mm. kalustettu huone solussa, sähkö ja vesi, yhteistilojen käyttö ja siivous, sauna, kuntosali, yhteiset tv, sanomalehti ja tietokone, ohjaajien tuki, harrastustoimintaa, liinavaatteet ja niiden huolto sekä pyykkikoneen käyttömahdollisuus ja pesuaineet. Sepänkylän tukiasuntola ja tukiasunnot Sepänkylän tukiasuntola on kuntouttavaa tukiasumista, joka on tarkoitettu asunnottomille päihderiippuvaisille. Perustehtävänä on parantaa asiakkaiden asumisvalmiuksia, tukea heitä päihteettömään elämään ja kuntouttaa työelämään. Asuminen Sepänkylässä on määräaikaista ja tavoitteena on siirtyä itsenäiseen asumiseen tavalliseen vuokra-asuntoon. Asuminen Sepänkylässä alkaa arviointijaksolla, jonka jälkeen siirrytään vähitellen kohti itsenäistä asumista. Päätalossa on 12 asuntoa (tukiasuntola), jossa asumisaika on n. 2 kk. Pihataloissa on 15 tukiasuntoa, joissa asumisaika on n. 12 kk. Sepänkylässä työskentelee viisi ohjaajaa, laitosapulainen ja lisäksi lähiesimies 3 päivänä viikossa. Henkilökunta on paikalla päivä- ja ilta-aikaan. Asumisvuorokausia kertyi 8409 vuonna Arviointijaksolla asiakkaalla ei ole vielä vuokrasopimusta, jolloin arviointijakson asiakasmaksu on tähän asti ollut 200 euroa/kk. Arviointijakson päättyessä asiakas tekee vuokrasopimuksen asuntopalveluiden kanssa, minkä jälkeen asiakas on maksanut vuokrasopimuksen mukaisen vuokran vuokranantajalle ja asiakasmaksun 70,00 euroa kuukaudessa sosiaali- ja terveystoimelle. Asukkaalle tulee jäädä kuukausittain käyttövaraksi suuruudeltaan vähintään toimeentulotuen perusosaa vastaava määrä (vuonna 2013 vähintään 477,26 euroa/kk). Esitetään, että arviointijakson aikana asiakkaalta peritään vuokraa korvaavana asumismaksuna 273,00 euroa kuukaudessa. Maksuun sisältyy vuokran osuus, sähkö ja vesi, yhteistilojen käyttö ja siivous, sauna, pesutupa ja pesuaineet, yhteiset tv, sanomalehti ja tietokone, ohjaajien tuki, harrastetoimintaa, asiointikäyntejä, kuntosalin käyttö. Päätalossa palveluun sisältyvät myös liinavaatteet ja niiden huolto. Esitetty arviointijakson aikainen vuokraa korvaava asumismaksu vastaa aiempaa paremmin todellista vuokratasoa ja asumiseen liittyvistä muista palveluista aiheutuvia kustannuksia. Asiakkaan käyttöön tulee kuitenkin jäädä käyttövara, joka on vähintään toimeentulotuen

7 Kaupunginhallitus Sivu 7 / 7 perusosaa vastaava määrä kuukaudessa (vähintään 480,20 euroa vuonna 2014). Kun arviointijakson jälkeen asiakkaan kanssa on tehty vuokrasopimus, esitetään, että asiakasmaksu on kaikissa Sepänkylän tukiasunnoissa 73,00 euroa kuukaudessa. Asiakasmaksuun sisältyvät mm. sähkö ja vesi, yhteistilojen käyttö ja siivous, sauna, pesutupa ja pesuaineet, yhteiset tv, sanomalehti ja tietokone, ohjaajien tuki, harrastetoimintaa, asiointikäyntejä, kuntosalin käyttö. Päätalossa palveluun sisältyvät myös liinavaatteet ja niiden huolto. Asiakkaalle tulee jäädä vuokran, kotivakuutuksen ja sairaskulujen jälkeen käyttövaraksi suuruudeltaan vähintään toimeentulotuen perusosaa vastaava määrä eli vähintään 480,20 euroa kuukaudessa vuonna Auroranportin palveluasunnot Auroranportin palveluasunnoissa on 45 asuntoa, jotka on tarkoitettu mielenterveyskuntoutujille. Asuminen Auroranportin palveluasunnoissa on tuettua asumista. Päätalon asunnot (15) oli alun perin tarkoitettu enemmän tukea tarvitseville kuntoutujille ja luhtitalon asunnot (30) jo lähes itsenäisesti asuville. Myös asiakasmaksut on määritelty tämän mukaisesti niin, että päätalossa asuvien asiakasmaksu on ollut 70,00 euroa kuukaudessa ja luhtitalossa asuvien asiakasmaksu on ollut 50,00 euroa tai 70,00 euroa kuukaudessa. Korkeampi maksu luhtitalossa asuvilta on peritty, mikäli asukas on saanut runsaasti tukea lääkehoidon toteuttamisessa. Asiakkaan käyttövaraksi on kuukausittain tullut jäädä päätalossa sekä luhtitalossa asuville vuokran, sähkön, kotivakuutuksen ja sairauskulujen jälkeen vähintään toimeentulotuen perusosaa vastaava määrä (vuonna 2013 vähintään 477,26 euroa/kk). Auroranportissa työskentelee kolme ohjaajaa, sairaanhoitaja ja osaaikainen lähiesimies. Asukas on vuokrasuhteessa asuntopalveluihin, maksaa vuokran asuntopalveluille ja on omassa ruokataloudessaan. Toiminta on käynnistynyt heinäkuussa Asumisvuorokausia toteutuu vuosittain n Asiakasmaksuun sisältyy henkilökunnan tuki, tarvittaessa apu lääkehoidon toteuttamiseen, sauna, pesutupa, yhteisten tilojen käyttö ja siivous, kuntosali, erilaista harrastetoimintaa ja yhteiset tv, sanomalehti ja tietokone. Päätalossa on lisäksi käytössä langaton hälytysjärjestelmä 24 h/vrk. Asiakasmaksuksi esitetään niin päätalossa kuin luhtitalossa perittäväksi 52,00 euroa kuukaudessa. Asukkaalle tulee jäädä vuokran, sähkön, kotivakuutuksen ja sairauskulujen jälkeen käyttövaraksi suuruudeltaan vähintään toimeentulotuen perusosaa vastaava määrä kuukaudessa (vuonna 2014 vähintään 480,20 euroa kuukaudessa).

8 Kaupunginhallitus Sivu 8 / 8 Päätöshistoria Sosiaali- ja terveyslautakunta Päätösehdotus Terveyspalvelujen johtaja Eetu Salunen Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se vahvistaa mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakasmaksut alkaen seuraavasti: 1 Laitosvieroitushoidossa peritään asiakasmaksu, joka on suuruudeltaan kulloinkin voimassa oleva sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuasetuksessa määriteltyä lyhytaikaisen laitoshoidon maksua vastaava (v ,80 euroa vuorokaudessa). 2 Olarinluoman vastaanottokodissa peritään asiakasmaksu, joka on suuruudeltaan kulloinkin voimassa oleva sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuasetuksessa määriteltyä lyhytaikaisen laitoshoidon maksua vastaava (v ,80 euroa vuorokaudessa). 3 Olarinluoman palveluasunnoissa sekä muussa kaupungin omana toimintana tuotettavassa mielenterveys- ja päihdepalvelujen pitkäaikaisessa palveluasumisessa asiakkaalta peritään voimassa oleva kaupunginhallituksen vahvistama pitkäaikaisen asumispalvelun asiakasmaksuperusteiden mukainen asiakasmaksu sillä poikkeuksella, että asiakkaan maksamasta asiakasmaksusta irrotetaan vuokra. Yksinasuvan asiakkaan asiakasmaksu voimassa olevien pitkäaikaisen asumispalvelun maksuperusteiden mukaisesti on 85 % asiakkaan nettotuloista. Asiakkaan käyttöön jää kuukausittain käyttövara, joka on 15 % nettotuloista, kuitenkin vähintään toimeentulotuen perusosaa vastaava määrä kuukaudessa vähennettynä ruokaosuudella (vuonna 2014 käyttövara on 244,90 euroa). Mikäli asiakas on ennen asumispalveluun tulemistaan asunut yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa ja hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin puolison kuukausitulot, asiakasmaksu määräytyy perheen yhteisten nettotulojen perusteella ja on 42,5 % yhteenlasketuista nettotuloista. Olarinluoman tukiasunnoissa asiakasmaksuna peritään 52,00 euroa kuukaudessa, kuitenkin niin, että asiakkaalle jää käyttövaraksi vähintään toimeentulotuen perusosaa vastaava määrä kuukaudessa (vuonna 2014 vähintään 480,20 euroa kuukaudessa). 4 Neppersin huoltokodissa peritään vuokraa korvaavana asumismaksuna 273,00 euroa kuukaudessa. Asiakkaan käyttöön tulee jäädä käyttövara, joka on vähintään toimeentulotuen perusosaa vastaava määrä kuukaudessa (vähintään 480,20 euroa vuonna 2014).

9 Kaupunginhallitus Sivu 9 / 9 5 Sepänkylän tukiasuntolassa peritään arviointijaksolla vuokraa korvaavana asumismaksuna 273,00 euroa kuukaudessa. Asiakkaan käyttöön tulee jäädä käyttövara, joka on vähintään toimeentulotuen perusosaa vastaava määrä kuukaudessa (vähintään 480,20 euroa vuonna 2014). Sepänkylän tukiasuntolassa vuokrasopimuksen tekemisen jälkeen peritään asiakasmaksua 73,00 euroa kuukaudessa, kuitenkin niin, että asiakkaalle jää käyttövaraksi vähintään toimeentulotuen perusosaa vastaava määrä kuukaudessa (vähintään 480,20 euroa kuukaudessa vuonna 2014). 6 Auroranportin palveluasuntojen tuetussa asumisessa peritään asiakasmaksua 52,00 euroa kuukaudessa. Asiakkaalle tulee jäädä käyttövaraksi vähintään toimeentulotuen perusosaa vastaava määrä kuukaudessa (vähintään 480,20 euroa kuukaudessa vuonna 2014). Päätös Sosiaali- ja terveyslautakunta Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi

10 Kaupunginhallitus Sivu 10 / 10

Espoon kaupunki Pöytäkirja 120

Espoon kaupunki Pöytäkirja 120 11.12.2013 Sivu 1 / 1 5214/02.05.00/2013 120 Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakasmaksujen tarkistaminen (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Eija-Inkeri Kailassuo, puh. 050 514 5076 Kati Gustafsson,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107 13.11.2013 Sivu 1 / 1 4794/02.05.00/2013 107 13.11.2013 107 Kuninkaankallion asumispalveluyksikön asiakasmaksun tarkistaminen ja Väinöläkodin asumisyksikön asiakasmaksusta päättäminen Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 11.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.2.2014 Kehitysvammaisten erityishuollon palveluista perittävät maksut: 1. Pitkäaikainen hoito ja asuminen: Pitkäaikaisesta

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.3.2014

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.3.2014 22.01.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.3.2014 Kehitysvammaisten erityishuollon palveluista perittävät maksut: 1. Pitkäaikainen hoito ja asuminen: Pitkäaikaisesta

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 26.02.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.5.2014 1. Laissa ja asetuksessa olevat maksut, joihin sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi indeksitarkistukset 22.1.2014

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 19.08.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.10.2015 1. VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Vammaispalvelulain mukaisesta vaikeavammaisten

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut alkaen Kaupunginhallituksen päätös Kaupunginhallituksen päätös 6.3.

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut alkaen Kaupunginhallituksen päätös Kaupunginhallituksen päätös 6.3. Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut 1.4.2017 alkaen Kaupunginhallituksen päätös Kaupunginhallituksen päätös 6.3.2017 Pykälä 67 Vammaispalvelujen asiakasmaksut Sisällys 1. Kuljetuspalvelu... 2 2. Asumispalvelut...

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä Vammaispalvelulain palveluasuminen ravintomenoista. Asumisvalmennus, VpL Vuokra ja käyttökustannukset Asuntoon liittyvät keskitetyt hankinnat ja yhteiskäyttö a) Ateriamaksu kun tarjotaan keskitetyt ateriapalvelut

Lisätiedot

Erityisryhmien palvelu Palvelumaksu Ateriat Muuta huomioitavaa. Asiakkaan nettotulojen ja hyväksyttävien menojen erotus 1

Erityisryhmien palvelu Palvelumaksu Ateriat Muuta huomioitavaa. Asiakkaan nettotulojen ja hyväksyttävien menojen erotus 1 Kouvolan kaupunki 1 (6) SOSIAALIPALVELUT (ti) Liite nro x Pela 1.1.2009 Erityisryhmien asiakasmaksut 2009 Erityisryhmien asiakasmaksut ovat asumispalvelujen ja niihin liittyvien tukipalvelujen maksuja.

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut 7.3.2016 alkaen Kaupunginallituksen päätös 29.2.2016, 75 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1. Kuljetuspalvelu 1.1 Vammaispalvelulain mukaisesta vaikeavammaisten enkilöiden

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut Sisällys

Vammaispalvelujen asiakasmaksut Sisällys Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut 1.4.2017 alkaen Kaupunginhallituksen päätös Kaupunginhallituksen päätös 6.3.2017 Pykälä 67 Vammaispalvelujen asiakasmaksut Sisällys 1. Kuljetuspalvelu... 2 2. Asumispalvelut...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen muuttuneet asiakasmaksut alkaen

Sosiaali- ja terveystoimen muuttuneet asiakasmaksut alkaen 1 (5) 1 MUUT AVOSAIRAANHOIDON ASIAKASMAKSUT 31.12.2017 saakka 1.1.2018 lukien Lääkärintodistus tai - lausunto Lääkärintodistus ja lausunto Maksullisuus riippuu todistuksen / lausunnon laadusta. Ks. tarkemmin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 45

Espoon kaupunki Pöytäkirja 45 14.04.2015 Sivu 1 / 1 1688/00.01.01/2015 45 Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilöasioissa koskevan säännön muuttaminen Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Erityisryhmien asiakasmaksut 1.1.2014 alkaen

Erityisryhmien asiakasmaksut 1.1.2014 alkaen Erityisryhmien asiakasmaksut 1.1.2014 alkaen Päihde- ja mielenterveyskuntoutus Palvelumaksu Ateriat Muuta huomioitavaa Palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen Asiakkaan nettotulojen ja hyväksyttävien

Lisätiedot

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Asumispalveluiden järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1982/710) 17 ja asetuksen (1983/607) 10 säädöksiin, joiden mukaan kunnan on huolehdittava

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä - Kehitysvammalain mukaiset palvelut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä - Kehitysvammalain mukaiset palvelut Pitkäaikainen laitoshoito Ei määritelty erikseen asiakasmaksua. Ei ole saatu tietoa siitä, peritäänkö hoidon korvauksena etuudet tai korvaukset, esim. lapsilisä ja vammaistuki. Pitkäaikainen perhehoito

Lisätiedot

Erityisryhmien asiakasmaksut alkaen

Erityisryhmien asiakasmaksut alkaen Erityisryhmien asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Päihde- ja mielenterveyskuntoutus Palvelumaksu Ateriat ta huomioitavaa Palveluasuminen ja tehostettu Asiakkaan nettotulojen ja hyväksyttävien menojen erotus

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 9.11.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 9.11.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 313 MUUTOSVAATIMUS PITKÄAIKAISHOITOMAKSUPÄÄTÖKSEEN Terke 2010-2050 Esityslistan asia TJA/17 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä mainitun

Lisätiedot

11-20 tuntia/kk. 5-10 tuntia/kk

11-20 tuntia/kk. 5-10 tuntia/kk JUUPAJOEN KUNNAN SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 (keltaisella merkityt muutoksia/tarkennuksia) Sosiaalihuoltolain (388/2008) mukaisista palveluista perittäviä maksuja, korvauksia ja vuokria

Lisätiedot

Mtp jory , Aikuisten sosiaalipalvelujen jory Peso Jory

Mtp jory , Aikuisten sosiaalipalvelujen jory Peso Jory ESPOON MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUJEN JA AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN LAITOS-JA ASUMISPALVELUIDEN VALVONTARAPORTTI 2015 Mtp jory 23.2.2016, Aikuisten sosiaalipalvelujen jory 23.3.2016

Lisätiedot

9. Sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun maksut

9. Sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun maksut LAIHIAN KUNTA Sivu 1 / 6 ASIAKASMAKSUT 1.6.2015 LUKIEN Sisällys AVOPALVELUMAKSUT 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu 2. Kotona annettava tilapäinen palvelu 3. Vanhusten asumispalvelut a. vuokra b.

Lisätiedot

Vanhusten palvelujen asiakasmaksut esitettävät muutokset vuodelle Vanhusneuvosto Asiakasmaksulaki

Vanhusten palvelujen asiakasmaksut esitettävät muutokset vuodelle Vanhusneuvosto Asiakasmaksulaki Vanhusten palvelujen asiakas esitettävät muutokset vuodelle 2016 Vanhusneuvosto 10.12.2015 Asiakasmaksulaki Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992, ns. asiakasmaksulaki)

Lisätiedot

LIITE 4 PITKÄAIKAISEN ASUMISPALVELUN ASIAKKAILTA PERITTÄVÄT MAKSUT

LIITE 4 PITKÄAIKAISEN ASUMISPALVELUN ASIAKKAILTA PERITTÄVÄT MAKSUT LIITE 4 PITKÄAIKAISEN ASUMISPALVELUN ASIAKKAILTA PERITTÄVÄT MAKSUT Espoon kaupunki 2016 1 (8) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 2 2 ASIAKASMAKSUT... 2 3 TULOJEN TOTEAMINEN... 3 4 MAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN... 3

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 121

Espoon kaupunki Pöytäkirja 121 11.12.2013 Sivu 1 / 1 5215/02.05.00/2013 121 Vammaisilta asiakkailta perittävistä asiakasmaksuista päättäminen (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Marjo Kekki, puh. 046 877 1993 Nina Hiltunen, puh. 046 877

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut

Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut Sosiaali- ja terveyslautakunta 149 16.12.2015 Mielenterveys- ja päihdekuntoutuksesta perittävät maksut 1.1.2016 2305/02.05.00.01/2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.12.2015 149 Valmistelija: terveyspalvelujen

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2014

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2014 Kunnanhallitus 9.12.2013 LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2014 1. Soveltamisala: Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma II:n toteutus ja haasteet: alue- ja paikallistaso

Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma II:n toteutus ja haasteet: alue- ja paikallistaso Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma II:n toteutus ja haasteet: alue- ja paikallistaso 19.3.2013 Paavo 1 Espoo ylitti aiesopimuksessa asetetun määrällisen tavoitteen - 125 asuntoa - 105:llä asunnolla.

Lisätiedot

Päihdepalvelut. Kuntouttavat asumispalvelut

Päihdepalvelut. Kuntouttavat asumispalvelut Päihdepalvelut Kuntouttavat asumispalvelut KUNTOUTTAVAT ASUMISPALVELUT Kuntouttavat asumispalvelut tuottavat asumispalveluja täysi-ikäisille asunnottomille vantaalaisille päihde- ja mielenterveyskuntoutujille.

Lisätiedot

Asumisen tukea tarvitsevat asiakkaat SAP-työparin näkökulma Päivi Jouttimäki, asiantuntija, Aikuisten sosiaalipalvelut

Asumisen tukea tarvitsevat asiakkaat SAP-työparin näkökulma Päivi Jouttimäki, asiantuntija, Aikuisten sosiaalipalvelut Asumisen tukea tarvitsevat asiakkaat SAP-työparin näkökulma 10.11.2017 Päivi Jouttimäki, asiantuntija, Aikuisten sosiaalipalvelut Esityksen sisältö Tuettua asumista hakevien asiakkaiden toimintakyky (käytäntötutkimus)

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT

KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Asiakasmaksut 1 Vanhus- ja vammaispalvelut 2013 KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT Ateriapalvelut Lounas koulussa/päiväkodissa 5,20 Lounas päiväkeskuksessa/palveluasumisessa 6,20 Kotiin toimitettu

Lisätiedot

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ensisijaisena toimenpiteenä ennen hoitomaksun alentamista edellytetään aina, että asiakas anoo Kelalta ne etuudet, joihin yleensä kotihoidon

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut 1.1.2014 Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka ei selviydy omassa kodissaan tehostetun kotihoidon turvin. Asukkaan maksut koostuvat

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutuksen asumispalvelut. 13.09.2012 Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 3

Mielenterveyskuntoutuksen asumispalvelut. 13.09.2012 Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 3 Mielenterveyskuntoutuksen asumispalvelut 13.09.2012 Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 3 2(7) SISÄLLYS 1. Johdanto...... 3 2 Kunnan omat asumispalvelut........3 3. Kaupungin ostamat asumispalvelut......6

Lisätiedot

Nuorten asunnottomien tuetut asumispalvelut Espoossa. Anna-Maija Josefsson

Nuorten asunnottomien tuetut asumispalvelut Espoossa. Anna-Maija Josefsson Nuorten asunnottomien tuetut asumispalvelut Espoossa Anna-Maija Josefsson 19.9.2011 Tukiasumisen muotoja Tukiasuminen Tukiasuminen tapahtuu tavallisessa asuntokannassa sijaitsevissa asunnoissa. Asukkaat

Lisätiedot

1. Perustoimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet:

1. Perustoimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet: TAMPEREEN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET 1.3.2011 ALKAEN Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta 16.2.2011 / 28 (Dnro TRE: 1393 /05.02.00/2011) 1. Perustoimeentulotukea

Lisätiedot

Kotihoidon asiakasmaksut alkaen

Kotihoidon asiakasmaksut alkaen Hallitus 263 16.12.2015 Kotihoidon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 263 (Valmistelija: vs. vastuualuepäällikkö Marja Heikkinen) Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus on edellisen kerran

Lisätiedot

Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet alkaen

Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet alkaen TAMPERE 1 (5) Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet 1.11.2016 alkaen Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta 28.9.2016 1. Perustoimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet: 1.1.

Lisätiedot

Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen

Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen TAMPERE 1 (5) TRE: 5808/05.02.00/2013 Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta 25.9.2013/97 1. Perustoimeentulotukea koskevat

Lisätiedot

ESPOON MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUJEN YKSIKKÖ ESPOOSSA 2015

ESPOON MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUJEN YKSIKKÖ ESPOOSSA 2015 ESPOON MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUJEN YKSIKKÖ ESPOOSSA 2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta Esittelijä Eetu Salunen 1 Osana Espoon kaupungin terveyspalveluja mielenterveys- ja päihdepalvelut järjestää

Lisätiedot

Asiakasmaksut ikääntyneiden asumispalvelussa ja laitoshoidossa sekä myöntämisperusteet

Asiakasmaksut ikääntyneiden asumispalvelussa ja laitoshoidossa sekä myöntämisperusteet Sivu 1 / 5 Asiakasmaksut ikääntyneiden asumispalvelussa ja laitoshoidossa sekä myöntämisperusteet 1.1.2016 Rääkkylän kunta on hyväksynyt terveydenhuollon laitoshoidon ja sosiaalihuoltolain mukaisen palveluasumisen

Lisätiedot

Pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävän maksun perusteet alkaen

Pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävän maksun perusteet alkaen 1 LOIMAAN KAUPUNKI / VANHUSTENHUOLLON PALVELUMAKSUT 1. LAITOSHOIDON MAKSUT Pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävän maksun perusteet 01.08.2008 alkaen Hoitomaksut määritellään sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT 2014 1. SOVELTAMISALA Sosiaali- ja terveyspalveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA Sosiaali- ja terveystoimen vastuu: -Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 :n mukainen asumispalvelu tarkoittaa kokonaisuutta, jossa asunto ja asumista

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2015

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2015 LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2015 1. Soveltamisala: Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaalija terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

Kunnan asumispalvelut ja rikostaustaisten asumisen tuki

Kunnan asumispalvelut ja rikostaustaisten asumisen tuki Kunnan asumispalvelut ja rikostaustaisten asumisen tuki VAT-verkosto 6.9.2017, Oulu Palveluesimies Katja Karppinen Oulun kaupunki, päihdeasumispalvelut Kenttätien palvelukeskus Kenttätien palvelukeskuksessa

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUJEN KOKONAISUUS ESPOOSSA Tiina Ahonen. Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi 1

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUJEN KOKONAISUUS ESPOOSSA Tiina Ahonen. Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi 1 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUJEN KOKONAISUUS ESPOOSSA 14.12.2015 Tiina Ahonen 1 Osana Espoon kaupungin terveyspalveluja mielenterveys- ja päihdepalvelut järjestävät ehkäiseviä, hoitavia ja kuntouttavia

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 72

Espoon kaupunki Pöytäkirja 72 25.05.2016 Sivu 1 / 1 1287/2016 10.04.00 Kaupunginhallitus 118 4.4.2016 Valtuusto 56 25.4.2016 72 Valtuustokysymys nuorten asuntotilanteesta Espoossa (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot: Päivi Jouttimäki,

Lisätiedot

VANHUSPALVELUIDEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSU TOIMINTAOHJE ALKAEN

VANHUSPALVELUIDEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSU TOIMINTAOHJE ALKAEN YLÖJÄRVEN KAUPUNKI Perusturvalautakunta 13.12.2016 VANHUSPALVELUIDEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSU TOIMINTAOHJE 1.3.2017 ALKAEN Tehostetulla palveluasumisella tarkoitetaan asumispalvelua, jossa

Lisätiedot

Henkilökohtainen hygienia 5,50 /kk (sis. pesuaineet, pesunesteet ja perusvoiteet ym.)

Henkilökohtainen hygienia 5,50 /kk (sis. pesuaineet, pesunesteet ja perusvoiteet ym.) Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 17.12.2014 Mielenterveys- ja päihdekuntoutuksesta perittävät maksut 1.1.2015 2676/02.05.00.01/2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 Valmistelija: terveyspalvelujen

Lisätiedot

Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016

Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016 Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016 Kotihoidon asiakasmaksut Kotihoitoon kuuluvan kotipalvelun järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19 :n ja kotisairaanhoidon järjestäminen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1 (6) Sisältö 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut... 3 2 Kuljetuspalvelu... 3 3 Asuminen... 4 3.1 Pysyvä asuminen... 4 3.2 Vaikeavammaisen tilapäinen asuminen (esim. asumisharjoittelu

Lisätiedot

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut alkaen - esitys

Vammaispalvelujen asiakasmaksut alkaen - esitys Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.3.2014 alkaen - esitys Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.1.2014 Sisältö 1. t, joiden asiakasmaksut muuttuvat lainsäädännön indeksikorotuksen perusteella 2. t, joiden sovellettu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 206. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 206. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 20.06.2016 Sivu 1 / 1 1287/2016 10.04.00 Kaupunginhallitus 118 4.4.2016 Valtuusto 56 25.4.2016 Sosiaali- ja terveyslautakunta 72 25.5.2016 206 Valtuustokysymys nuorten asuntotilanteesta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen perimättä jättämistä tai alentamista koskevat periaatteet

Espoon kaupunki Pöytäkirja Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen perimättä jättämistä tai alentamista koskevat periaatteet 16.02.2017 Sivu 1 / 1 594/2017 02.05.00 18 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen perimättä jättämistä tai alentamista koskevat periaatteet Valmistelijat / lisätiedot: Arja Puronen, puh. 046 877 3807 Jaana

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128 26.10.2016 Sivu 1 / 1 4410/2016 02.05.00 128 Kotihoidon palvelusetelien nimistä ja arvoista päättäminen sekä muistisairaiden päivätoiminnan palvelusetelin käyttöönotto Valmistelijat / lisätiedot: Raija

Lisätiedot

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT KESÄKUU 2006 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 2 HAKEMISTO A sivu Apuvälineet 3 F Fysioterapia 3 H Hoitotarvikkeet 3 K Kotihoidon

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 45. Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 45. Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh 19.04.2017 Sivu 1 / 1 1702/2017 02.02.00 45 terveystoimen investointiesitys vuosille 2018-2022 Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh. 050 325 8643 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Perusturvajohtaja

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet Perusturvalautakunta 17.12.2013 167, Liite 2. Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet 1 Ikäihmisten asumispalvelut Lyhytaikainen asuminen Lyhytaikaisella asumispalvelulla pyritään

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 22.08.2016 Sivu 1 / 1 1287/2016 10.04.00 Kaupunginhallitus 118 4.4.2016 Valtuusto 56 25.4.2016 Sosiaali- ja terveyslautakunta 72 25.5.2016 Kaupunginhallitus 206 20.6.2016 102 Valtuustokysymys

Lisätiedot

Kun palveluasumisen asuinhuoneistossa asuu enemmän kuin yksi asukas, asuinhuoneistosta perittävä vuokra jaetaan asukkaiden kesken.

Kun palveluasumisen asuinhuoneistossa asuu enemmän kuin yksi asukas, asuinhuoneistosta perittävä vuokra jaetaan asukkaiden kesken. Tehostetun palveluasumisen maksut Tehostetun palveluasumisen asukasmaksu koostuu seuraavista osa-alueista: 1) Vuokra 2) Hoidon ja hoivan kuukausimaksu 3) Ateriamaksu 4) Tukipalvelumaksu 5) Muut asukkaan

Lisätiedot

Asumisen turvaaminen jälkihuollon näkökulmasta. Riitta Mansner, sosiaalityöntekijä, Espoon jälkihuolto

Asumisen turvaaminen jälkihuollon näkökulmasta. Riitta Mansner, sosiaalityöntekijä, Espoon jälkihuolto Asumisen turvaaminen jälkihuollon näkökulmasta Riitta Mansner, sosiaalityöntekijä, Espoon jälkihuolto Espoon jälkihuolto keväällä 2011 N. 270 nuorta tällä hetkellä 1 Johtava sosiaalityöntekijä 4 sosiaalityöntekijää

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT

KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Asiakasmaksut 1 Vanhuspalvelut 2015 KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT Ateriapalvelut Lounas koulussa/päiväkodissa 5,40 Lounas päiväkeskuksessa/palveluasumisessa 6,50 Kotiin toimitettu kylmä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 67

Espoon kaupunki Pöytäkirja 67 09.06.2015 Sivu 1 / 1 1688/00.01.01/2015 67 Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilöasioissa koskevan säännön muuttaminen Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. Valmistelijat / lisätiedot: Marjo Kekki, puh Maria Pernu, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. Valmistelijat / lisätiedot: Marjo Kekki, puh Maria Pernu, puh 28.02.2017 Sivu 1 / 1 5680/2015 02.05.00 20 terveystoimen asiakasmaksujen tarkistaminen (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Marjo Kekki, puh. 046 877 1993 Maria Pernu, puh. 043 825 7207 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, Helsingin malli. Nimi ovessa- hankkeen Helsingin kehittämisverkoston tapaaminen 11.5.2011 Raili Hulkkonen

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, Helsingin malli. Nimi ovessa- hankkeen Helsingin kehittämisverkoston tapaaminen 11.5.2011 Raili Hulkkonen Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, Helsingin malli Nimi ovessa- hankkeen Helsingin kehittämisverkoston tapaaminen 11.5.2011 Raili Hulkkonen SAS-toiminnat aikuisten vastuualueen sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Kotihoito kotona asumisen tueksi. Kotihoito ja tukipalvelut

Kotihoito kotona asumisen tueksi. Kotihoito ja tukipalvelut Kotihoito kotona asumisen tueksi Kotihoito ja tukipalvelut Kotihoito Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotihoito auttaa silloin, kun turvallinen kotona asuminen edellyttää sosiaali-

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut

IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut Tampereen kaupunki, Tilaajayksikkö Ikäihmisten palvelut T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Asumispalvelut ja laitoshoito

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Mielenterveys- ja päihdepalvelujen Auroran palveluasunnoista luopuminen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Mielenterveys- ja päihdepalvelujen Auroran palveluasunnoista luopuminen 28.02.2017 Sivu 1 / 1 896/2017 05.17.01 21 Mielenterveys- ja päihdepalvelujen Auroran palveluasunnoista luopuminen Valmistelijat / lisätiedot: Eija-Inkeri Kailassuo, puh. 050 514 5076 Sanna Svahn, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 15

Espoon kaupunki Pöytäkirja 15 26.02.2014 Sivu 1 / 1 851/02.08.00/2014 15 Vanhusten ympärivuorokautisten asumispalvelujen hankinta Valmistelijat / lisätiedot: Elina Kukkasjärvi, puh. 043 825 2320 Elsa Pasma, puh. 050 428 9329 Mona Hägglund,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 32. Valtuusto 19.03.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 32. Valtuusto 19.03.2012 Sivu 1 / 1 Valtuusto 19.03.2012 Sivu 1 / 1 1052/02.05.06/2012 Kaupunginhallitus 58 5.3.2012 32 Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen :n 16 025 000 euron lainoille Valmistelijat / lisätiedot: Viktoria Hindsberg-Karkola,

Lisätiedot

PALVELUNTUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN

PALVELUNTUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN 1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI 10.10.2017 HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOIVA- JA HOITOPALVELU: TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN, PALVELUSETELI VIITE: Kemijärven kaupungin hyvinvointilautakunnan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5 22.01.2014 Sivu 1 / 1 5215/02.05.00/2013 121 11.12.2013 5 Vammaisilta asiakkailta perittävistä asiakasmaksuista päättäminen (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Marjo Kekki, puh. 046 877 1993 Nina Hiltunen,

Lisätiedot

Hulvelan tehostetun palveluasumisen vuokrien korotus

Hulvelan tehostetun palveluasumisen vuokrien korotus Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1054/02.05.00/2013 11 Hulvelan tehostetun palveluasumisen vuokrien korotus Päätöshistoria Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 11.12.2013 242 Tiivistelmä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 75. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 75. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 29.02.2016 Sivu 1 / 1 5680/2015 02.05.00 75 Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksujen tarkistaminen 7.3.2016 lukien Valmistelijat / lisätiedot: Marjo Kekki, puh. 046 877 1993 Maria Pernu,

Lisätiedot

Asunnottomien asumispalvelut/vantaa 16.5.2011. Tarja Maijala

Asunnottomien asumispalvelut/vantaa 16.5.2011. Tarja Maijala Asunnottomien asumispalvelut/vantaa 16.5.2011 Tarja Maijala Tuetun asumisen SAS-prosessi HAKEMUS,TYÖNTEKIJÄN/ASIAKKAAN YHTEYDENOTTO, JALKAUTUVA TYÖ SOSIAALITYÖNTEKIJÄN ARVIO TUETUN ASUMISEN SAS-KOKOUS

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilöasioissa koskevan säännön muuttaminen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilöasioissa koskevan säännön muuttaminen 04.06.2014 Sivu 1 / 1 2457/00.01.01/2014 56 terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilöasioissa koskevan säännön muuttaminen Valmistelijat / lisätiedot: Päivi Vilkki, puh. 050 544 6737

Lisätiedot

Voutilakeskus Vuokko Lehtimäki ja Eija Vento Jokinen

Voutilakeskus Vuokko Lehtimäki ja Eija Vento Jokinen Voutilakeskus 23.2.2017 Vuokko Lehtimäki ja Eija Vento Jokinen Asumispalvelussa (hoitomaksun + 60 /kk lisäksi) asuva asiakas maksaa itse vuokran ja muut asumismenot (mm. sähkö, vesi, kotivakuutus). Vuokran

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut

Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut Sosiaali- ja terveyslautakunta 99 20.12.2017 Mielenterveys- ja päihdekuntoutuksesta perittävät maksut 1.1.2018 2948/02.05.00.01/2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.12.2017 99 Valmistelija: terveyspalvelujen

Lisätiedot

Kainuun soten vammaispalvelun asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen

Kainuun soten vammaispalvelun asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen 1 Kainuun soten vammaispalvelun asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen Liite nro: Kehitysvammaisten henkilöiden työ- ja päivätoiminnot Päivätoiminta Lounas 4,00 Kahvi ja pulla / aamupala 1,50 (Hinnat v. 2010 sama)

Lisätiedot

8. Vammaispalvelulain/kehitysvammalain mukainen asumispalvelu

8. Vammaispalvelulain/kehitysvammalain mukainen asumispalvelu LAIHIAN KUNTA Sivu 1 / 7 ASIAKASMAKSUT 1.2.2016 LUKIEN Sisällys 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu 2. Kotona annettava tilapäinen palvelu 3. Vanhusten asumispalvelut a. vuokra b. palvelumaksu c.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2010 1 274 MUUTOSVAATIMUS PITKÄAIKAISHOITOMAKSUPÄÄTÖKSESTÄ Terke 2010-1366 Esityslistan asia TJA/20 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä mainitun

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät 20.03.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 30 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Hietanen Tommi, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Hietaniemenkadun palvelukeskus

Hietaniemenkadun palvelukeskus Hietaniemenkadun palvelukeskus 1.12.2010 Katri Joutselainen (ohj./sos.ohj.) Pia Mielonen (sh) Kuvat: Leif Mäkelä Hietaniemenkadun palvelukeskus 8.6.2009 yhdistyivät Herttoniemen asuntolan ja Pääskylänrinteen

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVAN PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET

YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVAN PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVAN PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET Hyväksytty 17.2.2016 23 Päivitetty Sijainti http://www.nokiankaupunki.fi/palvelut/perusturva_ja_terveys/vanh uspalvelut/asumispalvelut/ YMPÄRIVUOROKAUTISEN

Lisätiedot

Eedi Asumispalvelut Oy. Uudenlaisia ryhmäkoteja asumisessaan erityistukea tarvitseville

Eedi Asumispalvelut Oy. Uudenlaisia ryhmäkoteja asumisessaan erityistukea tarvitseville Eedi Asumispalvelut Oy Uudenlaisia ryhmäkoteja asumisessaan erityistukea tarvitseville ESPOON DIAKONIASÄÄTIÖ Yksityinen sosiaalialan palveluntarjoaja Palveluja mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä

Lisätiedot

LIITE 1. Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut

LIITE 1. Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut LIITE 1 Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut 7.3.2016 PÄIVITETTY 4.3.2016 Sisällys 1 TERVEYSKESKUKSEN AVOSAIRAANHOIDON ASIAKASMAKSUT... 2 2 SUUN TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT... 4 3 MIELENTERVEYS-

Lisätiedot

Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma II:n toimeenpanosuunnitelma

Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma II:n toimeenpanosuunnitelma Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma II:n toimeenpanosuunnitelma Tausta Kh hyväksyi valtion ja Espoon kaupungin välisen aiesopimuksen 2012-2015 pitkäaikaisasunnottomuuden poistamiseksi 18.6.2012.

Lisätiedot

ASIAKASMAKSUT 2018, SOSIAALIPALVELUT

ASIAKASMAKSUT 2018, SOSIAALIPALVELUT ASIAKASMAKSUT 2018, SOSIAALIPALVELUT SÄÄNNÖLLINEN KOTIHOITO JA LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU Kotiin annettavalla palvelulla, kotihoito, tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (14/2014) 19 :ssä tarkoitettua kotipalvelua

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.03.2014 Sivu 1 / 1 287/00.01.00/2014 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 8 24.2.2014 58 Eteva kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Juha Lappalainen,

Lisätiedot

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Raija Hynynen 13.5.2013 Tuula Tiainen 22.5.2013 Rakennetun ympäristön osasto Toteutuuko hyvä, tarpeita vastaava asuminen? -tavallisissa asunnoissa

Lisätiedot

KOTIA KOHTI. Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava asuminen Vantaalla. Hanna Sallinen 17.2.2011

KOTIA KOHTI. Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava asuminen Vantaalla. Hanna Sallinen 17.2.2011 KOTIA KOHTI Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava asuminen Vantaalla Hanna Sallinen 17.2.2011 Asumispalvelut Vantaalla -Asumispalveluiden toimintayksikkö on osa aikuissosiaalityötä -Asumispalvelujen toimintayksikkö

Lisätiedot

DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA

DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA, 26.8.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunnan ratkaisuvalta (Hallintosääntö 3, 7, 8) Sosiaali- ja terveyslautakunnan

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015

SUONENJOEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 SUONENJOEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 Soveltamisala Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista ja niiden perusteista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaissa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1 107 MUUTOSVAATIMUS PITKÄAIKAISHOITOMAKSUPÄÄTÖKSESTÄ Terke 2010-4 Esityslistan asia TJA/17 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä mainitun

Lisätiedot

Kainuun soten vammaispalvelun asiakasmaksut alkaen

Kainuun soten vammaispalvelun asiakasmaksut alkaen 1 Kainuun soten vammaispalvelun asiakasmaksut 1.1.2017 alkaen Liite nro: Kehitysvammaisten henkilöiden työ- ja päivätoiminnot Päivätoiminta Lounas 5,60 Kahvi ja pulla / aamupala 1,20 - alle 16 v. osittaisesta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 50 19.05.2015. 50 Asianro 3428/05.04.00/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 50 19.05.2015. 50 Asianro 3428/05.04.00/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) 50 Asianro 3428/05.04.00/2015 Kehitysvammaisten erityishuollosta perittävät ylläpitomaksut 1.6.2015 alkaen Perusturvajohtaja Mari Annika Antikainen Sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

Kuntouttavaa asumispalvelua

Kuntouttavaa asumispalvelua Kuntouttavaa asumispalvelua Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille, kehitysvammaisille

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 205. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 205. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 20.06.2016 Sivu 1 / 1 423/2016 10.04.00 Sosiaali- ja terveyslautakunta 73 25.5.2016 205 Valtuustoaloite nuorten ja ikäihmisten yhteisasumisesta Espoossa (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot