ELINKEINOJEN KEHITTÄMISSOPIMUS VUODELLE 2015 TORNION KAUPUNGIN JA TEAM BOTNIA OY:N VÄLILLÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ELINKEINOJEN KEHITTÄMISSOPIMUS VUODELLE 2015 TORNION KAUPUNGIN JA TEAM BOTNIA OY:N VÄLILLÄ"

Transkriptio

1 ELINKEINOJEN KEHITTÄMISSOPIMUS VUODELLE 2015 TORNION KAUPUNGIN JA TEAM BOTNIA OY:N VÄLILLÄ Tornio

2 SISÄLTÖ 1. TAUSTAA 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 3. TAVOITTEET 3.1 Yleistavoitteet 3.2 Tulostavoitteet 4. TOIMENPITEET 4.1 Toimintamalli ja kehittämisen painopistealueet 4.2 Hallinto ja yritystalo Team Botnia Bothnian Business House 4.3 Yrityksen elinkaaren aikaiset palvelut ja palveluohjaus Yrityksen perustamisvaiheen tuki Toimivan yrityksen neuvonta ja kehittämistyö 4.4 Matkailun kehittäminen ja matkailumarkkinointi 4.5 Pohjoiskalotin rajapalvelupiste 4.6. Sijoittumispalvelut Investointien houkuttelu Tornion yritysalueiden markkinointi ja myyminen 4.7 Yritys- ja toimitilarekisterin ylläpito 4.8 Korkeakouluyhteistyö ja vipurahoitus 4.9 Verkostot ja muu kehittäminen 5. TALOUDELLISET RESURSSIT HENKILÖSTÖRESURSSIT TOIMINNAN RAHOITUS 8. ALLEKIRJOITUKSET LIITE 1: Tavoiteasettelu ja talousarviotiedot TA 2015 TS 2017

3 1. TAUSTAA Kaupungit tuottavat yrityspalveluja joko suoraan itse tai omistamiensa elinkeinoyhtiöiden välityksellä. Kaupunki voi delegoida elinkeinojen kehittämisyhtiölleen sen toiminnan, jolla pyritään vahvistamaan kaupungin elinvoimaa eri tavoin. Torniossa elinkeinopalveluista ja elinkeinojen kehittämistyöstä vastaa Tornion kaupungin ja torniolaisten yritysten omistama Team Botnia Oy. Yhtiön tehtävänä on elinkeinoelämän kehittäminen ja monipuolistaminen, sekä työllisyyden edistäminen. Toiminnan pääpaino on eri kehitysvaiheissa oleville yrityksille tarjottavat yrityskehityspalvelut. Lisäksi Team Botnia osallistuu yritysten ja yritysten toimintaympäristön kehittämistoimiin toteuttamalla kehittämishankkeita. 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS Tällä sopimuksella Team Botnia Oy tuottaa Tornion kaupungille elinkeino- ja matkailunkehittämispalvelut (pl. maatalous- ja seutuelinkeinopalvelut), sekä toteuttaa Tornion kaupungin hyväksymää elinkeinostrategiaa ja kaupunkistrategiaa , jossa yhtenä tavoitteena on luoda edellytykset kansainvälisesti kilpailukykyiselle osaamis- ja elinkeinoympäristölle. 3. TAVOITTEET 3.1 Yleistavoitteet Team Botnia Oy tuottaa elinkeinojen kehittämispalveluita tavoitteinaan kilpailukykyisen toimintaympäristön luominen yritystoiminnalle Torniossa. Lisäksi kehitetään alueellista, kansallista ja kansainvälistä yritysten toimintaa tukevaa yhteistyöverkostoa. Verkoston muodostavat muut elinkeinojen kehittäjätahot, korkeakoulut, oppilaitokset, tutkimuslaitokset ja teknologiakeskukset. Team Botnian toiminnan tavoitteena on uusien yritysten, tuotteiden ja palveluiden syntymisen tukeminen sekä olemassa olevien yritysten liiketoiminnan kehittäminen. Lisäksi Team Botnian tavoitteena on houkutella uusia yrityksiä sijoittumaan Tornioon. Yhtiön päätavoite on yritystoiminnan lisääntyminen ja uusien työpaikkojen syntyminen Tornioon. 3.2 Tulostavoitteet Team Botnian tulosmittarit jaetaan kahteen ryhmään: dynaamisuusmittarit ja kehittämistoiminnan mittarit. Dynaamisuus mittaa Team Botnian tuomaa vetovoimaa Torniolle yritystoiminnan sijaintipaikkana. Yritykset ja työpaikat ovat tämän ryhmän tärkein mittari. Tornion vetovoima, dynaamisuusmittarit (uudet yritykset, työpaikat, toimitilojen rakentaminen) uusia yrityksiä 90 kpl/ v. uusia työpaikkoja 120 kpl/ v.

4 uudet toimitilojen rakennushankkeet 12 kpl/ v. Team Botnian kehittämistoiminnan mittarit: hankkeissa ja palveluissa mukana olevien yritysten määrä 100 kpl/ v. kehittämishankkeiden kokonaisvolyymi hankekohtaiset laatumittarit Team Botnian tulostavoitteet mittaavat erityisesti yhtiön Torniolle tuottamaa vetovoimaa yritystoiminnan sijaintipaikkana. Kehittämistoiminnan mittarit kuvaavat lähinnä toiminnan laajuutta. 4. TOIMENPITEET 4.1 Toimintamalli ja kehittämisen painopistealueet Team Botnia toimii yrityspalveluiden järjestäjänä ja kehittämishankkeiden käynnistäjänä. Toiminta perustuu yhteistyöhön muiden elinkeinokehitys-, tutkimus- ja koulutustoimijoiden kanssa. Team Botnia hallinnoi, tai osallistuu muiden hallinnoimiin kehittämishankkeisiin. Lisäksi Team Botnia vastaa elinkeinojen kehittämistoimintaa koskevasta viestinnästä. Team Botnia Oy:n toiminnan painopisteet ovat seuraavat: Hallinto ja yritystalo Team Botnia Bothnian Business House Yrityksen elinkaaren aikaiset neuvontapalvelut ja palveluohjaus Matkailun kehittäminen ja matkailumarkkinointi Pohjoiskalotin rajapalvelupiste Sijoittumispalvelut Yritys- ja toimitilarekisterin ylläpito Korkeakouluyhteistyö ja vipurahoitus Verkostot ja muu kehittäminen 4.2 Hallinto ja yritystalo Team Botnia Bothnian Business House Hallinto sisältää osakeyhtiön hallinnon toimet sekä erilaiset tehtävät Tornion ja koko Meri-Lapin elinkeinotoiminnan kehittämisessä. Näitä ovat mm. osallistuminen Tornion kaupungin elinkeinoryhmän toimintaan ja erilaiset yhteistyöryhmät, kuten seudullinen Yritys-Suomi ryhmä, sekä asiantuntijatehtävät eri tyyppisissä kehittämishankkeissa. Team Botnian tavoitteena on olla vuoteen 2018 mennessä yritysten, ideoiden ja ihmisten kohtaamispaikka, mikä yhdistää liiketoiminnan ja siitä kiinnostuneet ihmiset tarjoamalla tilan, työkalut ja menetelmät uuden yritystoiminnan synnyttämiseksi, tai olemassa olevan kehittämiseksi. Siksi yritysneuvonnan ja kehittämisen lisäksi on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, mahdollistavatko Team Botnian toimitilat ja toiminta edellä kuvatun tavoitetilan. Vuoden

5 2015 toiminnan suunnittelussa keskeisenä lähtökohtana on, miten Team Botnia voi mahdollistaa yrityksien, oppilaitosten, korkeakoulujen, elinkeinojen kehittämisorganisaatioiden ja julkisen sektorin vuorovaikutuksen. Muutto Green Linelle on ollut osa tämän tavoitteen toteuttamista. Vuoden 2015 aikana suunnitellaan Team Botnian Green Linen tilapalvelujen sisältö ja toimitilaratkaisut, joiden tulisi mahdollistaa toimijoiden välisen vuorovaikutuksen, yritysten ja kehitysorganisaatioiden kanssakäymisen, osaamisen jakamisen ja ajatusten vaihdon, toimijoiden epävirallisien kohtaamisien ja yhteisöllisyyden toteutumisen, mutta myös yksintyöskentelyn ja viranomaistoimintojen suorittamisen. 4.3 Yrityksen elinkaaren aikaiset neuvontapalvelut ja palveluohjaus Yrityksen perustamisvaiheen tuki Yrityksen perustamisvaiheen tuki järjestetään uusyrityskeskus Meri-Lapin Startti Oy:n kautta. Uusyrityskeskukset ovat erikoistuneet aloittavan yrittäjän neuvontaan, ja verkostolla on käytettävissään muun muassa oma perustamisopas, liiketoimintasuunnitelmarunkoja sekä kannattavuuslaskelmia. Kohdeasiakasryhmänä on yritystoiminnan käynnistämistä suunnittelevat henkilöt. Palvelu koostuu asiakastapaamisista, joissa kootaan ensin liikeidean perustiedot, tehdään sen pohjalta idean arviointi ja tuetaan lopulta liikeidean kehittämisessä ja mahdollisen yritystoiminnan käynnistämisessä. Meri-Lapin Startti tuottaa Team Botnialle myös yrittäjäpolvenvaihdoksiin liittyvät palvelut Torniossa Toimivan yrityksen neuvonta- ja kehittämistyö Toimivien yritysten neuvonta- ja kehittämistyössä korostuu entistä enemmän Team Botnian palvelujen koordinoijan rooli. Esimerkiksi ELY keskuksen voimaan astunutta pk yritysten uutta palvelukokonaisuutta voidaan käyttää toimivien yrityksien yksilöidympiin tarpeisiin. Näitä voivat olla liiketoiminnan nykytila-analyysi ja kehittämissuunnitelma, liiketoiminnan kehittäminen eri osa-alueissa, koulutus ja rahoitus. Lisäksi Tekes, Finnvera ja TE-palvelut tuottavat palveluita, joiden piiriin Team Botnia ohjaa asiakkaita palvelutarpeen tunnistamisen jälkeen. Vuoden 2015 aikana Team Botniaan rekrytoidaan toimivien yrityksien palvelemiseen erikoistunut yrityskehittäjä, joka ottaa osaa myös Team Botnian hanke- ja ohjelmasuunnitteluun. Toimivien yrityksien neuvonta- ja kehittämistyön tueksi Team Botnia on tarpeen mukaan mukana myös Kemi-Tornio Alueyrityspalveluissa Matkailun kehittäminen ja matkailumarkkinointi Team Botnia järjestää yhdessä Haaparannan kaupungin kanssa TornioHaparanda matkailutoimiston palvelut. Toimintoihin kuuluu: TornioHaparandan matkailupalvelujen myynti, sekä asiakaspalvelu

6 Markkinointitoimenpiteet yhdessä ja erikseen, sekä matkailun alueorganisaatioiden kautta (Heart of Lapland/ Swedish Lapland ja Meri-Lapin Matkailu) Esitteiden ja nettisisällön tuottaminen kolmella kielellä, tapahtumakalenterin ylläpito Yhteistyö matkailuyrittäjien, yhteistyökumppaneiden ja matkailuun liittyvien projektien kanssa (esim. Arboretumin kehittämishanke) Yhteydenpito tapahtumajärjestäjiin, tapahtumien suunnittelu ja koordinointi kaupungin eri sidosryhmien kanssa ja markkinointiapu Kesäinfo Matkailun kehittämiseksi Team Botnia ostaa yhdessä Kemin Matkailu Oy:n, sekä Keminmaan, Simon ja Tervolan kuntien kanssa Meri-Lapin Matkailu Oy:n palveluja. Meri-Lapin matkailun alueorganisaation toiminta on käynnistynyt kesällä Meri-Lapin Matkailu Oy paketoi ja myy Meri-Lappia yhtenäisenä matkailualueena ja mahdollistaa keskitetyn matkailuun liittyvän tiedon ja tarjonnan saamisen. Myytävät tuotteet ovat jo olemassa olevia matkailutuotteita, sekä uusia matkailupaketteja, joiden myymisen yhtiö mahdollistaa. Yhtiö julkaisee kattavan tuote-esitteen, mikä on myös sähköisesti ladattavissa. Meri-Lapin matkailu Oy koordinoi markkinointitoimia ja vastaa myynninedistämisestä alan messuilla ja tapahtumissa. Yhtiön toimesta alueen kunnat ja yrittäjät esittäytyvät, luovat ja ylläpitävät kontakteja tärkeimmillä messuilla, matkanjärjestäjätapaamisissa sekä erilaisilla myyntipäivillä. Yhtiö ylläpitää ajantasaista, kiinnostavaa ja laadukasta alueellista matkailusivustoa. Yhtiön pääasiallinen tehtävä on matkailutuotteiden paketointi ja myynti, mutta yhtiö toimii myös Meri-Lapin matkailun alueorganisaationa ajaen alueen etuja ja tunnettavuutta 4.5. Pohjoiskalotin rajapalvelupiste Lapin liiton ja Team Botnian tekemän sopimuksen ( ) myötä TornioHaparandan rajapalvelupisteen toiminta järjestetään Team Botnian alaisuudessa. Team Botnia toimii työnantajana palvelun koordinaattorille ja rajapalvelupisteen palvelut ovat saatavilla samasta talosta kuin muutkin yrityspalvelut. Rajaneuvonnan rahoittaa Pohjoismaiden ministerineuvosto. Pohjoiskalotin rajaneuvonta neuvoo ja opastaa asiakkaita. Oikea ja ajantasainen tieto helpottaa niin yksityishenkilöiden kuin yritysten toimintaa molemmin puolin rajaa. Lisäksi Pohjoiskalotin rajaneuvonta tekee töitä havaittujen rajaesteiden poistamiseksi. Rajaesteet ovat konkreettisia, rajat ylittävää toimintaa haittaavia ongelmia, jotka liittyvät esimerkiksi sosiaalietuuksiin tai työmarkkinoiden toimintaan. Rajaneuvonta dokumentoi rajaesteet ja tiedottaa niistä Pohjoismaiden ministerineuvoston Rajaestefoorumia, joka tarvittaessa nostaa ne poliittiselle agendalle Sijoittumispalvelut Team Botnian sijoittumispalvelut auttavat yrityksiä, jotka haluavat sijoittua tai sijoittaa Tornioon. Verkostojaan hyödyntäen Team Botnian etsii yritykselle eniten lisäarvoa tuottavat osaajat, kumppaniyritykset, korkeakoulut sekä tutkimus- ja

7 teknologiaorganisaatiot yhdessä verkoston muiden asiantuntijoiden kanssa. Team Botnia auttaa yritystä selvittämään yhteistyömahdollisuuksia ja tutustuttaa potentiaalisiin kumppaneihin Investointien houkuttelu Kansainvälisten, mutta myös kansallisten sijoitusten saaminen Tornioon vaatii pitkäjänteistä työtä. Investointien edistämisessä ei voida jättäytyä pelkän viestinnän varaan, vaan investointien saaminen edellyttää myös aktiivista myyntityötä. Markkinointia ja myyntityötä varten Tornion investointikohteet työstetään valmiiksi ja niiden tarjoamat mahdollisuudet tunnistetaan. Tähän toimenpideosioon liittyy mm. teollisuustoimintaan suunnattujen ympäristöjen kehittämisen käynnistäminen, niiden vetovoimatekijöiden kiteyttäminen, markkinointi ja globaali sijoittautujan haku Tornion yritysalueiden markkinointi ja myyminen Team Botnia edistää Tornion yleiskaavan 2021 toteuttamista myymällä ja markkinoimalla yritystontteja. Lisäksi yhtiö tukee Tornion kaupunkirakenteen työtä, jolla kaupunki ylläpitää riittävää ja monipuolista yritystonttivarantoa sekä riittävää maanhankintaa uusien alueiden kaavoittamiseksi tulevaisuudessa yritysten käyttöön. Yhtiö osallistuu Tornion elinkeinoryhmän työskentelyyn ja yritysinvestointien edistämiseen. 4.7 Yritys- ja toimitilarekisterin ylläpito Team Botnia pitää yllä Meri-Lapin yritys- toimitilarekisteriä. Yritysrekisterissä hakuja voi tehdä toimialan, nimen ja kunnan mukaan. 4.8 Korkeakouluyhteistyö ja vipurahoitus Team Botnia Oy on keskeinen toimija yritysten ja korkeakoulujen välisen yhteistyön kehittämisessä. Korkeakoulujen kanssa pyritään käynnistämään tutkimus-, kehittämis- ja koulutushankkeita tarpeen mukaan. Team Botnia ei vedä itse näitä hankkeita, vaan ne toteuttaa korkeakoulukumppani tai ammattiopisto. Team Botnia välittää yritysten kehittämistarpeita kumppaneiden tietoon. Tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat Lapin Ammattikorkeakoulu Oy ja Ammattiopisto Lappia. Korkeakouluyhteistyötä harjoitetaan myös mm. Oulun, Lapin ja Luulajan yliopistojen suuntaan. 4.9 Verkostot ja muu kehittäminen Erilaisten kansallisten ja kansainvälisten yhteistyöverkostojen luominen ja niissä aktiivinen mukana olo ovat välttämätön osa elinkeinojen kehittämistoimintaa. Verkostot ovat tärkeitä vaikuttamiskanavia sekä erinomaisia foorumeja kehittämishankkeiden kumppaneiden etsimisessä. Lisäksi niiden kautta pystytään löytämään partnereita ja asiakkaita Torniolaisille yrityksille.

8 Team Botnia auttaa Tornion kaupungin ja sen sidosryhmien kehittämishankkeiden valmistelua ja toteutusta, joilla on yhteyksiä elinkeinojen kehittämiseen. Lisäksi Team Botnia osallistuu Tornion ja Haaparannan kaupunkien työryhmien työskentelyyn. 5. TALOUDELLISET RESURSSIT 2015 Team Botnian tulorahoitus muodostuu Tornion kaupungin kanssa tehtävän kehittämissopimuksen perusteella tapahtuvasta laskutuksesta ( ), ulkopuolisesta hankerahoituksesta ( ), sekä toimitilojen vuokratuloista ( ). 6. HENKILÖSTÖRESURSSIT 2015 Team Botnia Oy toteuttaa edellä mainitut toiminnot seuraavalla henkilöstöllä: Toimitusjohtaja Jukka Kujala Team Botnian toiminnan kehittäminen ja operatiivinen toiminta, yhtiön strategian johtaminen, kaupunki- ja elinkeinostrategian toteuttaminen, vuosittaisen toimintasuunnitelman ja talousarvion laatiminen sekä toteutumisen seuraaminen, toimintakertomuksen laatiminen, kehittämissopimuksen laatiminen, elinkeinoelämän kehittämishankkeiden valmistelu Yrityskehittäjä Tiina Pelimanni

9 yritysten kehityshankkeiden määrittely ja läpivienti, yrityksien avustaminen tukirahoituksen saamisessa, elinkeinoelämän kehittämishankkeiden valmistelu ja toteuttaminen, viestintä- ja markkinointitoimenpiteet Toimistosihteeri Ritva Rimpisalo hallinnon tuki, asiakaspalvelu, laskutus ja taloushallinto, viestintä, yritys- ja toimitilarekisterin ylläpito, arkistointi, projektisihteerin tehtävät hankkeissa Matkailukoordinaattori Sisko Kalliokoski matkailun kehittäminen yhteistyössä Haaparannan kanssa, asiakaspalvelu, matkailuyrityksien avustaminen, markkinointi, esitteiden ja verkkosisällön tuottaminen, tapahtumat, kesätyöntekijöiden lähiesimies 7. RAHOITUS Toiminnan rahoituksellinen pohja perustuu Tornion kaupungin kanssa tehtäviin kehittämissopimuksiin, jotka ovat vuosikohtaisia. Kaupungin perusrahoitusta käytetään perustoiminnan ylläpitoon ja omarahoituksiin projekteissa. Lisäksi Team Botnia saa vuokratuloja Green Linen toimitiloissa olevilta vuokralaisilta, sekä hyödyntää ulkopuolista hankerahoitusta. Tornion kaupungin kanssa tehtävä kehittämissopimus vuodelle 2015 on alv. 24 %. Maksuaikataulu on seuraava: alv. 24 % alv. 24 % alv. 24 % alv. 24 % Tornion kaupunki sitoutuu tarvittaessa järjestämään Team Botnia Oy:lle tilapäistä kassalainaa, mikäli käynnissä olevien projektien maksatuksista aiheutuu tilapäisiä likviditeettiongelmia sopimuskauden aikana. 8. RAPORTOINTI JA OHJEISTUS Yhtiö kuuluu Tornion kaupungin konserniin ja noudattaa toiminnassaan konserniohjeita, joiden mukaisesti yhtiö informoi kaupunginhallituksen konsernijaostoa toimintasuunnitelman sekä numeeristen tavoitteiden toteutumisesta. Torniossa Torniossa Tornion kaupunki Team Botnia Oy

10 Raimo Ronkainen kaupunginjohtaja Jukka Kujala toimitusjohtaja

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen 1 PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi: KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Toimintasuunnitelma 2013 SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ Sisä-Savon seutuyhtymä Sisä-Savon seutuyhtymä Toimintasuunnitelma 2013 Sisältö 1. Johdanto... 4 1.1. Seudun strategia... 4 1.2. Visio... 4 1.3. Elinkeinostrategia

Lisätiedot

LOVIISAN SEUDUN KEHITYS OY (TYÖNIMI)

LOVIISAN SEUDUN KEHITYS OY (TYÖNIMI) FCG Finnish Consulting Group Oy Lapinjärven kunta/ttt-hanke LOVIISAN SEUDUN KEHITYS OY (TYÖNIMI) Liiketoimintasuunnitelma 29.10.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Liiketoimintasuunnitelma II 25.10.2010

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ Sisä-Savon seutuyhtymä SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT Sisä-Savon seutuyhtymä Sisältö 1. Johdanto... 3 1.1. Seudun strategia...3

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupunki (y-tunnus 0162193-3), Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta (jäljempänä Kaupunki )

Lappeenrannan kaupunki (y-tunnus 0162193-3), Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta (jäljempänä Kaupunki ) SOPIMUS PALVELUIDEN TUOTTAMISESTA 1. Sopijapuolet Lappeenrannan kaupunki (y-tunnus 0162193-3), Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta (jäljempänä Kaupunki ) (y-tunnus 1565217-5), Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta

Lisätiedot

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN ELINKEINO- JA MATKAILUPALVELUT PALVELUSOPIMUS - Sopimus voimassa 1.1.2015 31.12.2015 2 PALVELUSOPIMUS ELINKEINO- JA MATKAILUPALVELUISTA PUITEOSA 1. Sopimusosapuolet

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA KAUPUNGIN YRITYSMYÖNTEISYYDEN

TOIMENPIDEOHJELMA KAUPUNGIN YRITYSMYÖNTEISYYDEN TOIMENPIDEOHJELMA KAUPUNGIN YRITYSMYÖNTEISYYDEN JA TYÖLLISYYDEN LISÄÄMISEKSI SEKÄ AVAINTOIMIALOJEN KASVUEDELLYTYSTEN VAHVISTAMISEKSI LUONNOS 22.5.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 TOIMENPITEET KAUPUNGIN

Lisätiedot

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KEHITÄ YRITYSTÄ AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KANSIKUVASSA Jyväskyläläinen Secco Finland Oy on kasvanut nopeasti kansainvälisesti menestyväksi yritykseksi luomalla designia materiaaleista, jotka yleensä

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNNAN ELINKEINOPOLIITTISET LINJAUKSET

KEMPELEEN KUNNAN ELINKEINOPOLIITTISET LINJAUKSET KEMPELEEN KUNNAN ELINKEINOPOLIITTISET LINJAUKSET, Kempeleen kunnan elinkeinopoliittiset linjaukset sivu 1(7) SISÄLTÖ Kunnan elinkeinopolitiikan lähtökohdat... 3 Kempele-sopimus... 3 Kunnan tehtävä elinkeinojen

Lisätiedot

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA 1 1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA Itä-Hämeen seudun kehittämisstrategian 2020 Osaamisen ja työvoiman saannin turvaaminen - päämäärässä todetaan mm. seuraavaa: Tulevaisuudessa alueidenkin menestymisen

Lisätiedot

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä LIITE 1: ALUEKESKUSOHJELMAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Mitkä ovat aluekeskusohjelman painopisteitä toteuttavat toimenpidekokonaisuudet

Lisätiedot

Seudulliset yrityspalvelut. Hyvät käytännöt

Seudulliset yrityspalvelut. Hyvät käytännöt Seudulliset yrityspalvelut Hyvät käytännöt 1 Viestintä Forssa: Tehokas viestintä löytää perille.... 4 Seinäjoki: Seudullisten yrityspalvelujen yhteinen viestintäsuunnitelma tehostaa toimintaa.... 6 Verkostot

Lisätiedot

Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen uuden toimintamallin kehittäminen. Selvitystyön loppuraportti

Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen uuden toimintamallin kehittäminen. Selvitystyön loppuraportti Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen uuden toimintamallin kehittäminen Selvitystyön loppuraportti CreaMentors Oy 2008 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa 3 2. Menetelmät 3 3. Kehittämisratkaisut 4 3.1 Välittömästi

Lisätiedot

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007 2014

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007 2014 SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007 2014 Joulukuu 2007 1 SISÄLLYSLUETTELO: LÄHTÖKOHDAT...3 1. Maaseutuverkoston taustaa...3 1.1. Suomen maaseudun kehittämisstrategia

Lisätiedot

Toimintasuunnnitelma 2009

Toimintasuunnnitelma 2009 Toimintasuunnnitelma 2009 Sisä-Savon seutuyhtymä Sisältö 1. Johdanto...3 1.1. Seudun strategia...3 1.2. Visio...3 1.3. Elinkeinostrategia 2007-2013...3 1.4. Kehittämishankkeet...4 2. Edunvalvonta, hallinto

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

YRITYS-SUOMI-PALVELUJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISEN RAPORTTI AJANJAKSOLLA 18.5.2006 31.12.2008

YRITYS-SUOMI-PALVELUJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISEN RAPORTTI AJANJAKSOLLA 18.5.2006 31.12.2008 YRITYS-SUOMI-PALVELUJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISEN RAPORTTI AJANJAKSOLLA 18.5.2006 31.12.2008 2 Sisällys 1 JOHDANTO 1.1. Yritys-Suomi- palvelu-uudistuksen lähtötilanne 1.2 Organisoituminen; työryhmät ja tehtävät

Lisätiedot

Kilpailukyky- ja elinkeinopolitiikan ohjaus- ja toimintakokonaisuus

Kilpailukyky- ja elinkeinopolitiikan ohjaus- ja toimintakokonaisuus Kilpailukyky- ja elinkeinopolitiikan ohjaus- ja toimintakokonaisuus - Katsaus valtuustolle marraskuussa 2013 Valtuustoseminaari 30.9.2013 Risto Kortelainen Muutosjohtaja 1. Kilpailukyky ja elinkeinopoliittinen

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalveluyritykset kasvuun ja kansainvälistymiseen. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan julkiset yrityspalvelut

Hoito- ja hoivapalveluyritykset kasvuun ja kansainvälistymiseen. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan julkiset yrityspalvelut Hoito- ja hoivapalveluyritykset kasvuun ja kansainvälistymiseen Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan julkiset yrityspalvelut Sisällys 1. ELY-keskus 7 Yritysten kehittämispalvelut asiantuntijapalveluita

Lisätiedot

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN ELINKEINO- JA MATKAILUPALVELUT PALVELUSOPIMUS - puiteosa 1.1.2014 31.12.2014 - tarkistusosa 1.1.2014 31.12.2014 2 PALVELUSOPIMUS ELINKEINO- JA MATKAILUPALVELUISTA

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Kuntayhtymäsuunnitelma Talousarvio vuodelle 2012 ja Taloussuunnitelma vuosille 2012 2014 Seutuhallitus 21.9.2011 Seutuvaltuusto 20.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

SASTAMALAN SEUDUN ELINKEINO-OHJELMA 2014 2017. Sastamalan kaupunki ja Punkalaitumen kunta

SASTAMALAN SEUDUN ELINKEINO-OHJELMA 2014 2017. Sastamalan kaupunki ja Punkalaitumen kunta SASTAMALAN SEUDUN ELINKEINO-OHJELMA 2014 2017 Sastamalan kaupunki ja Punkalaitumen kunta 1 1. Johdanto... 3 2. Nykytilan kuvaus... 4 3. Toimintaympäristön muutokset ja haasteet... 5 4. Elinkeino-ohjelman

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI-KUOPIO VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE

YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI-KUOPIO VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI-KUOPIO VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE Vetovoimaisuuden palvelualue 1. Yleiskuvaus palvelualueesta Vetovoimaisuuden palvelualue sisältää kolme avainprosessia. Ensimmäinen käsittää

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2013 KITTILÄN KUNTA, KIDEVE ELINKEINOPALVELUT Elinkeinopoliittinen ohjelma S I S Ä L L Y S S I V U 1 KITTILÄN KUNTA ELINKEINOJEN EDISTÄJÄNÄ 3 2 NYKYTILAN KUVAUS 5 3 ELINKEINOPOLITIIKAN

Lisätiedot

LUOVA TAMPERE -OHJELMAN LOPPUARVIOINTI

LUOVA TAMPERE -OHJELMAN LOPPUARVIOINTI Vastaanottaja Tampereen kaupunki/kari Kankaala Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 27.2.2012 VILJAMAA, LAHTINEN & VALKONEN LUOVA TAMPERE -OHJELMAN LOPPUARVIOINTI VILJAMAA, LAHTINEN & VALKONEN LUOVA

Lisätiedot

Seudullisten yrityspalveluiden seurannan kehittäminen. Teemu Kaakinen Balentor Oy 30.6.2012

Seudullisten yrityspalveluiden seurannan kehittäminen. Teemu Kaakinen Balentor Oy 30.6.2012 Seudullisten yrityspalveluiden seurannan kehittäminen Teemu Kaakinen Balentor Oy 30.6.2012 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Yritys-Suomi ja seudulliset yrityspalvelut... 4 2.1. Yritys-Suomi verkossa, puhelimitse,

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku

6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku 6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku Työ- ja elinkeinoministeriön 9.6.2014 hyväksymä Kuutoskaupunkien yhteistyöstrategia (diaarinro

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 Toimintasuunnitelma 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sivunumero 1 JOHDANTO... 3 1.1 SEUDUN STRATEGIA...3 1.2 VISIO...3 1.3 ELINKEINOSTRATEGIA 2007-2013...3 1.4 KEHITTÄMISHANKKEET...4 2 EDUNVALVONTA, HALLINTO JA EU-KOORDINAATIO...

Lisätiedot