EUROPASS MOBILITY-PASSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROPASS MOBILITY-PASSI"

Transkriptio

1 EUROPASS MOBILITY-PASSI Europass Mobility-passin määritelmä Europass Mobility-passi on eurooppalainen asiakirjastandardi, johon kirjataan tietoja sen ajanjakson sisällöstä ja tojen ja korkeakoulutuksen saavutetuista tuloksista, jonka henkilö iästä, koulutustasosta ja ammatillisesta asemasta riippumatta viettää toisessa Euroopan valtiossa (EU/EFTA/ETA-maat ja ehdokasvaltiot) oppimistarkoituksessa. Europass Mobility-passin tarkoitus Europass Mobility-passilla pyritään: - edistämään oppimistarkoituksessa tapahtuvaa liikkuvuutta tekemällä sen tulokset näkyvämmiksi, - lisäämään eurooppalaisen koulutusjakson avoimuutta ja näkyvyyttä auttamalla passin haltijaa osoittamaan mitä ja erityisesti mitkä tiedot, dot ja pätevyydet hän on koulutusjakson aikana saanut, - lisäämään ulkomailla saadun kokemuksen tunnustamista. Kuinka Europass Mobility-passi hankitaan Yksittäiset hakijat eivät voi itse hakea Europass Mobility-passia. Organisaatiot hakevat Europass Mobility-passia hakijan puolesta. Kaikki edellä mainituissa maissa koulutusjaksoja järjestävät organisaatiot voivat hakea Europass Mobility-passia hakijan puolesta. Mikä on eurooppalainen koulutusjakso? Koulutusjakso: on joko suoritettava yhteisön yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen ohjelmien puitteissa, sen on täytettävä seuraavat laatukriteerit: (a) toisessa maassa suoritettava jakso kuuluu jakson suorittajan lähtömaassa annettavan koulutuksen piiriin. (b) lähtömaassa koulutuksesta vastaava organisaatio (lähettävä organisaatio) laatii isäntäorganisaation kanssa kirjallisen sopimuksen eurooppalaisen koulutusjakson sisällöstä, tavoitteista ja kestosta, varmistaa, että jakson suorittajalle annetaan tarpeellista kielivalmennusta, ja nimeää hänelle isäntämaassa toimivan ohjaajan, jonka tehtävänä on auttaa, opastaa ja valvoa häntä ja antaa hänelle tarvittavia tietoja. Lähettävä organisaatio toimittaa sopimuksen lähtömaan Europass-keskukselle Europass Mobility-passin hallinnosta vastaavalle elimelle. (c) kumpikin osallistujamaa on joko Euroopan unionin jäsenvaltio ETA:/Efta-maa. (d) lähettävä organisaatio ja isäntäorganisaatio tekevät tarvittaessa yhteistyötä tarjotakseen asianomaiselle henkilölle asianmukaiset tiedot työterveydenhoidosta ja työturvallisuudesta, työoikeudesta, tasa-arvotoimista ja muista isäntämaassa sovellettavista työhön liittyvistä säännöksistä. Johtaako Europass Mobility-passi tutkintoon? Ei. Europass Mobility-passi on eurooppalainen asiakirja, johon kirjataan eurooppalaiset koulutusjaksot. Europass Mobility-passin käyttöohjeet - Euroopan yhteisöt 2004 Sivu 1

2 Onko Europass-asiakirja maksullinen? Ei. Mistä Europass Mobility-passin voi saada? Ota yhteyttä kansalliseen Europass-keskukseen saa osoitteesta Kansallisen Europass-keskuksen vastuuala Kansallinen Europass-keskus vastaa (yhteistyössä muiden asiaankuuluvien elinten kanssa) siitä, että: Europass Mobility-passi -asiakirjoja myönnetään vain sellaisten eurooppalaisten koulutusjaksojen kirjaamista varten, jotka täyttävät edellä luetellut edellytykset. Europass Mobility-passi -asiakirjat täytetään jäljempänä esitettyjen ohjeiden mukaisesti ja annetaan sekä paperiversioina että sähköisessä muodossa Europass-kansiossa. Kansallinen Europass-keskus toimittaa lähettäjäorganisaatiolle sähköisen kaavakkeen (esim. antamalla salasanan, jolla pääsee tietyille Europasssivuston sivuille, jotta nämä voivat ladata itselleen täyttää Europass Mobility -asiakirjoja). Kaavake voidaan pyynnöstä lähettää paperiversiona niille, joilla ei ole käytössään tietokonetta ja/ Internet-yhteyttä. käsiteltäessä Europass Mobility-asiakirjoja noudatetaan täysin asiaa koskevia henkilötietojen käsittelyä ja yksityisyyden suojaa koskevia yhteisön ja kansallisia säännöksiä. Jos kansallinen Europass-keskus delegoi Europass Mobility -asiakirjojen hallinnon yhdelle useammalle elimelle, se vastaa kuitenkin, että edellä mainituista velvollisuuksista huolehditaan asianmukaisesti. Kansallinen Europass-keskus voi soveltaa erityisiä kansallisia järjestelyjä erityisesti Europass Mobilityasiakirjojen käsittelyyn. Kumppanuusorganisaatioiden vastuualat (lähettäjäorganisaatio ja isäntäorganisaatio) Europass Mobility-koulutusjakso perustuu Europass-Mobility-passin haltijan lähettävän organisaation (lähettäjäorganisaatio) ja Europass Mobility-passin haltijan ulkomailla vastaanottavan organisaation (isäntäorganisaatio) väliseen kumppanuuteen. Organisaatiot sopivat kirjallisesti Europass Mobility-jakson tarkoituksesta sisällöstä, tavoitteista, kestosta, menetelmistä ja seurannasta sekä Europass Mobility-asiakirjan täyttämisessä käytettävistä kielistä (katso jäljempänä "Kielten valinta"). Koulutusjakson lähettäjä- ja isäntäorganisaatio täyttävät Europass Mobility-asiakirjan. Jos Europass Mobility-passi täytetään sähköisesti, täyttämättä jääneet kentät on voitava poistaa, jottei ruudulla tulosteessa näy tyhjiä kenttiä. Europass Mobility-asiakirjaa voidaan käyttää yhden useamman koulutusjakson kirjaamiseen. Europass Mobility-passin käyttöohjeet - Euroopan yhteisöt 2004 Sivu 2

3 EUROPASS MOBILITY-PASSIN MYÖNTÄMISMENETTELY (1) Lähettäjäorganisaatio (a) pyytää oman maansa kansallista Europass-keskusta (katso luettelo edellä) elintä, jolle kansallinen Europass-keskus on delegoinut Europass Mobility-asiakirjojen hallinnon toimittamaan sille sähköisen kaavakkeen (esim. antamalla salasanan, jolla pääsee tietyille Europass-sivuston sivuille, jotta nämä voivat ladata itselleen täyttää Europass Mobility -asiakirjoja). Europass Mobility-kaavake olisi täytettävä sähköisesti. Kaavake voidaan pyynnöstä lähettää paperiversiona niille, joilla ei ole käytössään tietokonetta ja/ Internet-yhteyttä. (b) täyttää taulukon 1 (Tämä Europass Mobility-passi on myönnetty seuraavalle henkilölle), (c) täyttää taulukon 2 (Tämän Europass Mobility passin on myöntänyt) lähtömaan kielellä, (d) täyttää taulukon 3 (Europass Mobility-koulutusjaksoon osallistuneet organisaatiot), (e) täyttää taulukon 4 (Europass Mobility-koulutusjakso) ja (f) lähettää Europass Mobility-passin isäntäorganisaatiolle. HUOM: Kun koulutusjaksoja on useampia, lähettäjäorganisaation on numeroitava ne (esim. nro 1, 2 jne); katso jäljempänä kielten valinnasta. (2) Isäntäorganisaatio (a) täyttää joko - taulukon 5.a (Europass Mobility-koulutusjakson aikana hankitut tiedot ja dot) (esim. työskentely epävirallinen oleskelu) - taulukon 5.b (Tiedot suoritetusta koulutuksesta sekä yksittäiset arvosanat, merkinnät ja opintosuoritukset), jos Europass Mobility-jakso järjestetään muodollisen koulutusjärjestelmän koulutusaloitteen piirissä (esim. Erasmus-ohjelma oppilasvaihdon ohjelma), noudattamalla ECTSjärjestelmän kalsta arvosanojen siirtojärjestelmää, (g) leimaa ja/ allekirjoittaa Europass Mobility-passin ja (h) palauttaa täytetyn Europass Mobility-passin takaisin lähettäjäorganisaatiolle. (3) Lähettäjäorganisaatio (a) leimaa ja/ allekirjoittaa Europass Mobility-passin, (b) toimittaa Europass Mobility-passin haltijalleen sekä paperiversiona että sähköisessä muodossa ja (c) säilyttää Europass Mobility-asiakirjan asianmukaisesti kansallisesti säädetyllä tavalla ja yhteistyössä kansallisen Europass-keskuksen kanssa. Samaa Europass Mobility-asiakirjaa voidaan käyttää perättäisten jaksojen kirjaamiseen. Tällöin lähettäjäorganisaatio (a) kopioi asiaankuuluvat kohdat 17 38a 17 42b uuden jakson kirjaamiseksi ja (b) numeroi perättäiset liikkuvuusjaksot (nro 2, nro 3 jne). Jos perättäisistä koulutusjaksoista vastaa useampi eri lähettäjäorganisaatio, asiakirjan myöntävä organisaatio päättää, voidaanko käyttää samaa Europass Mobility-asiakirjaa, vai tarvitaanko toinen asiakirja. Kielten valinta Europass Mobility-passi täytetään yhdellä useammalla kielellä lähettäjä- ja isäntäorganisaation ja passin haltijan sopimalla tavalla. Europass Mobility-passin käyttöohjeet - Euroopan yhteisöt 2004 Sivu 3

4 Passin myöntävä ja/ lähettäjäorganisaatio täyttää taulukot 1 4 tavallisesti lähtömaan kielellä. Isäntäorganisaatio täyttää taulukon 5.a 5.b tavallisesti isäntämaan kielellä. Jotta asiakirja olisi selkeämpi (a) taulukko 4 voidaan toistaa käännettynä isäntämaan kielelle ( kolmannelle, yleisesti ymmärretylle kielelle sopimalla asiasta lähettäjäorganisaation kanssa) ja (b) taulukko 5.a 5.b voidaan toistaa käännettynä lähettäjämaan kielelle ( kolmannelle, yleisesti ymmärretylle kielelle sopimalla asiasta isäntäorganisaation kanssa). Lähettäjäorganisaatio toimittaa nämä ohjeet isäntäorganisaatiolle asianmukaisella kielellä/kielillä. Kansalaisilla, joille myönnetään Europass Mobility-passi, on oikeus pyytää siitä käännös valitsemallaan lähettäjä isäntäorganisaation kielellä jollakin kolmannella yleisesti ymmärretyllä kielellä. Passin kääntämisestä kolmannelle kielelle vastaa lähettäjäorganisaatio. Lisätietoja Lisätietoja Europass Mobility-aloitteesta saa osoitteesta kansallisesta Europass-keskuksesta (katso luettelo edellä). Europass Mobility-passin käyttöohjeet - Euroopan yhteisöt 2004 Sivu 4

5 YKSITYISKOHTAISET OHJEET EUROPASS MOBILITY-PASSIN TÄYTTÄMISTÄ VARTEN Taulukko 1. TÄMÄ EUROPASS MOBILITY-PASSI ON MYÖNNETTY SEURAAVALLE HENKILÖLLE Kohdissa (1) (7) annetaan Europass Mobility-passin haltijan tiedot. Lähettäjäorganisaatio täyttää ne omalla kielellään. HUOM: - Europass Mobility-passin saajan nimi on ainoa pakollinen henkilötietoja koskeva kohta. Muut henkilötiedot täytetään vain passin saajan suostumuksella. - Tähdellä (*) merkitys kohdat ovat pakollisia. (1) - (2) Haltijan sukunimi ja etunimet (pakollinen) Kirjoita passin haltijan sukunimi ja etunimet, esim. 1. TÄMÄ EUROPASS MOBILITY-PASSI ON MYÖNNETTY SEURAAVALLE HENKILÖ Sukunimi Etunimet (1) (*) DUPONT (2) (*) Stephan (3) Osoite (vapaaehtoinen) Kirjoita täydellinen postiosoite, josta haltija on tavoitettavissa, esim. Osoite (katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa) (3) Kavala str. 52, GR Thessaloniki Noudata maassa sovellettuja sääntöjä, jotta posti tavoittaa haltijan tarvittaessa nopeasti. Älä unohda merkitä maata: Alankomaat (-) Portugali (P) Belgia (B) Puola (PL) Bulgaria (BG) Ranska (F) Espanja (E) Romania (RO) Irlanti (-) Ruotsi (S) Islanti (IS) Saksa (D) Italia (I) Slovakia (SK) Itävalta (A) Slovenia (SLO) Kreikka (EL) Suomi (FIN) Kypros (CY) Tanska (DK) Latvia (LV) Tšekki (CZ) Liettua (LT) Turkki (TR) Luxemburg (L) Unkari (H) Malta (-) Viro (EE) Norja (N) Yhdistynyt kuningaskunta (-) Europass Mobility-passin käyttöohjeet - Euroopan yhteisöt 2004 Sivu 5

6 Irlannin, Maltan, Alankomaiden ja Yhdistyneen kuningaskunnan nimi kirjoitetaan kokonaisuudessaan: Irlanti Dublin 2 Ireland Malta St. George s Bay St. Julian's STJ 02 Malta Yhdistynyt kuningaskunta London SW1P 3AT United Kingdom Alankomaat 2500 EA Den Haag Nederland (4) Valokuva (vapaaehtoinen) Lisää valokuva. Liitä sähköiset kuvat mieluiten jpg-muodossa. (5) Syntymäaika (vapaaehtoinen) Merkitse syntymäaika (pp/kk/vvvv), esim: Syntymäaika (5) pp kk vvvv (6) Kansalaisuus (vapaaehtoinen) Merkitse kansalaisuus, esim: Kansalaisuus (6) irlantilainen (7) Allekirjoitus (vapaaehtoinen) Pyydä haltijan allekirjoitus. (7) Allekirjoitus [ allekirjoitus ] Europass Mobility-passin käyttöohjeet - Euroopan yhteisöt 2004 Sivu 6

7 Taulukko 2. TÄMÄN EUROPASS MOBILITY-PASSIN ON MYÖNTÄNYT Kohdissa (8) (10) annetaan Europass Mobility-passin myöntäneen organisaation tiedot. Myöntäjäorganisaatio (tavallisesti lähettäjäorganisaatio) täyttää kohdat ja merkitsee Europass Mobility-passin numeron ja myöntämispäivän. Kohdat täytetään lähettäjämaan kielellä. (8) Todistuksen myöntäneen organisaation nimi (pakollinen) Merkitse Europass Mobility-passin myöntäneen organisaation nimi. Se on yleensä sama kuin lähettäjäorganisaation, esim: 2. TÄMÄN EUROPASS MOBILITY-PASSIN ON MYÖNTÄNYT Passin myöntänyt organisaatio (8) (*) Vocational College of Greenfield (9) Europass Mobility-passin numero (pakollinen) Merkitse Europass Mobility-passin numero, esim: Europass Mobility-passin numero (9) (*) Europass Mobility-passi nro UK i (10) Myöntämispäivä (pakollinen) Merkitse Europass Mobility-passin myöntämispäivä (pp/kk/vvvv), esim: Myönnetty (10) (*) pp kk vvvv Taulukko 3. EUROPASS MOBILITY-KOULUTUSJAKSOON OSALLISTUNEET ORGANISAATIOT Kohdissa (11) (22) annetaan koulutusjaksoon osallistuneiden organisaatioiden tiedot. Huom! Tämä taulukko on pätevä vain kahden organisaation yhteyshenkilöiden ohjaajien allekirjoituksin varustettuna. Lähettäjäorganisaatio täyttää kohdat omalla kielellään. LÄHETTÄJÄORGANISAATIO (lähtömaassa koulutustoimenpiteestä vastaava organisaatio) Kohdissa (11) (16) annetaan sen haltijan lähtömaassa koulutustoimenpiteestä vastaavan organisaation (lähettäjäorganisaation) tiedot, joka lähettää passin haltijan isäntäorganisaatioon. (11) Lähettäjäorganisaation nimi, tyyppi (tarvittaessa tiedekunta/laitos) ja osoite (pakollinen) Merkitse lähettäjäorganisaation nimi, tyyppi (koulutuslaitos, yritys, koulu, korkeakoulu, kansalaisjärjestö tms.; tarvittaessa tiedekunta/laitos) ja osoite, esim: LÄHETTÄJÄORGANISAATIO (lähtömaassa Nimi, tyyppi (tarvittaessa tiedekunta/laitos) ja osoite (11) (*) Vocational College of Greenfields Dept of Biomechanics 213 Bell Str Sheffield United Kingdom Europass Mobility-passin käyttöohjeet - Euroopan yhteisöt 2004 Sivu 7

8 (12) Lähettäjäorganisaation leima ja/ allekirjoitus (pakollinen) Lisää lähettäjäorganisaation leima ja/ yhteyshenkilön ohjaajan allekirjoitus, esim: Leima ja/ allekirjoitus (12) (*) [ leima ] Yhteyshenkilö/ohjaaja Kohdissa (13) (16) annetaan lähtömaassa koulutustoimenpiteestä vastaavan organisaation yhteyshenkilön ohjaajan tiedot. (13) Yhteyshenkilön/ohjaajan sukunimi ja etunimet (pakollinen) Merkitse yhteyshenkilön ohjaajan sukunimi ja etunimet (tarvittaessa ECTS-koordinaattori), esim: Yhteyshenkilön/ohjaajan sukunimi ja etunimet (tarvittaessa ECTS-koordinaattori) (13) OWARDS Jules (14) Virkanimike/asema (vapaaehtoinen) Merkitse yhteyshenkilön ohjaajan virkanimike asema (tarvittaessa ECTS-koordinaattori), esim: Virkanimike/asema (14) Senior teacher (15) Puhelin (vapaaehtoinen) Merkitse yhteyshenkilön ohjaajan puhelinnumero, myös maakoodi ja suuntanumero, esim: Puhelin (15) (44-113) HUOM: Lisätietoja on saatavilla toimielinten yhteisistä tekstinlaadinnan ohjeista osoitteessa: (16) Sähköposti (vapaaehtoinen) Merkitse yhteyshenkilön ohjaajan sähköpostiosoite, esim: Sähköposti (16) Europass Mobility-passin käyttöohjeet - Euroopan yhteisöt 2004 Sivu 8

9 ISÄNTÄORGANISAATIO (Europass Mobility-passin haltijan isäntävaltiossa vastaanottava organisaatio) Kohdissa (17) (22) annetaan Europass Mobility-passin haltijan isäntävaltiossa vastaanottavan organisaation tiedot. (17) Isäntäorganisaation nimi, tyyppi (tarvittaessa tiedekunta/laitos) ja osoite (pakollinen) Merkitse isäntäorganisaation nimi, tyyppi (koulutuslaitos, yritys, koulu, kansalaisjärjestö tms.; tarvittaessa tiedekunta/laitos) ja osoite, esim: ISÄNTÄORGANISAATIO (Europass Mobility-passin haltijan isäntävaltiossa vastaanottava organisaatio) Nimi, tyyppi (tarvittaessa tiedekunta/laitos) ja osoite (17) (*) Palermo Multimedia Ltd 213 Via Giovanni I Palermo (18) Leima ja allekirjoitus (pakollinen) Lisää isäntäorganisaation leima ja/ yhteyshenkilön ohjaajan allekirjoitus, esim: Leima ja/ allekirjoitus (18) (*) [ leima ] (19) Yhteyshenkilön/ohjaajan sukunimi ja etunimet (pakollinen) Merkitse yhteyshenkilön ohjaajan sukunimi ja etunimet (tarvittaessa ECTS-koordinaattori), esim: Yhteyshenkilön/ohjaajan sukunimi ja etunimet (tarvittaessa ECTS-koordinaattori) (19) (*) GIULIANO Marco Sukunimi ja etunimet (20) Virkanimike/asema (vapaaehtoinen) Merkitse yhteyshenkilön ohjaajan virkanimike asema, esim: Virkanimike/asema (20) Head of technical development (21) Puhelin (vapaaehtoinen) Merkitse yhteyshenkilön ohjaajan puhelinnumero, myös maakoodi ja suuntanumero, esim: Puhelin (21) 39 (91) HUOM: Taulukko on pätevä vain kahden organisaation leimoin ja/ a Tähdellä merkitys kohdat on täytettävä Europass Mobility-passin käyttöohjeet - Euroopan yhteisöt 2004 Sivu 9

10 (22) Sähköposti (vapaaehtoinen) Merkitse yhteyshenkilön ohjaajan sähköpostiosoite, esim: Sähköposti (22) ja/ kahden yhteyshenkilön/ohjaaja allekirjoituksin varustettuna s Taulukko 4 EUROPASS MOBILITY-KOULUTUSJAKSO Kohdissa (23) (28) kuvataan Europass Mobility-koulutusjaksoa. Lähettäjäorganisaatio täyttää kohdat omalla kielellään. Kohdat voidaan täyttää (toistamalla taulukko) myös isäntäorganisaation kielellä ( lähettäjäorganisaation kanssa sovitulla kolmannella kielellä). Tähdellä (*) merkityt kohdat on täytettävä. HUOM: Kohta 25 (Tutkinto) on vapaaehtoinen, sillä kaikki yleissivistävään ammatilliseen koulutukseen luettavat toimet eivät johda muodolliseen tutkintoon. (23) Europass Mobility-koulutusjakson tavoite (pakollinen) Merkitse tarvittaessa Europass Mobility-koulutusjakson tavoite, esim: 4. EUROPASS MOBILITY-KOULUTUSJAKSO (NRO ) Europass Mobility-koulutusjakson tavoite (23) (*) Ensimmäinen työkokemus kansainvälisessä ympäristössä Lukukausi ulkomaisessa korkeakoulussa tutkinnon suorittamiseksi Ensimmäinen kansainvälinen kokemus hotellialalla ennen opintojen aloittamista (vastaanottovirkailija) (24) Mahdollinen koulutus, johon Europass Mobility-koulutusjakso liittyy (vapaaehtoinen) Kuvaa tarvittaessa lyhyesti koulutusta (esim. koulutus kurssi), jonka aikana Europass Mobility-koulutusjakso toteutetaan (vapaaehtoinen), esim: Mahdollinen koulutus, johon Europass Mobility-koulutusjakso liittyy (24) Ammattikorkeakoulututkinto - Sähköteknikko (pakollinen harjoittelu) Vapaaehtoistyö Seeds for Food -kansalaisjärjestössä Europass Mobility-passin käyttöohjeet - Euroopan yhteisöt 2004 Sivu 10

11 (25) Mahdollinen tutkinto (tutkinto todistus), johon koulutus johtaa (vapaaehtoinen) Merkitse mahdollinen tutkinto (tutkinto todistus), johon se koulutus johtaa, jonka aikana Europass Mobility-koulutusjakso suoritetaan, esim: Mahdollinen tutkinto (tutkinto todistus), johon koulutus johtaa (25) Yritys- ja liiketalouden alempi korkeakoulututkinto Kansallinen ammattitutkinto: sähköteknikko (26) Mahdollinen yhteisön ohjelma liikkuvuusohjelma, johon koulutus liittyy (vapaaehtoinen) Merkitse mahdollinen ohjelma (esim. Erasmus, Leonardo, Comenius, Youth tms.), jonka yhteydessä koulutusjakso on järjestetty, esim: Mahdollinen yhteisön ohjelma liikkuvuusohjelma, johon koulutus liittyy (26) Erasmus-ohjelma (27) - (28) Europass Mobility-koulutusjakson kesto (pakollinen) Merkitse Europass Mobility-koulutusjakson kesto (pp/kk/vvvv), esim: Europass Mobility-koulutusjakson kesto (27) (*) Alkaa (28) (*) Päättyy pp kk vvvv pp kk vvvv HUOM: Tähdellä merkityt kohdat on täytettävä. Taulukko 5.a EUROPASS MOBILITY-KOULUTUSJAKSON AIKANA HANKITUT TIEDOT JA TAIDOT (vapaaehtoinen) Tärkeä huomautus 1. Jos Europass Mobility-asiakirjaa käytetään yhteisön vaihto-ohjelmassa (esim. Erasmus), jossa sovelletaan arvosanojen siirtojärjestelmää, älä käytä jäljempänä esitettyä taulukkoa 5a. Poista taulukko ja siirry suoraan taulukkoon 5b 'Tiedot suoritetusta koulutuksesta sekä yksittäiset arvosanat, merkinnät ja opintosuoritukset', joka perustuu ECTS-järjestelmän opintosuoritusten kirjaamiseen. 2. Poista kaikki tyhjäksi jääneet kentät. Kohdissa (29a) (38a) kuvataan Europass Mobility-koulutusjakson aikana toteutettuja tehtäviä ja toimia sekä hankittuja tietoja ja toja. Isäntäorganisaatio täyttää tämän taulukon. Kielten valinta: Taulukko 5.a täytetään tavallisesti isäntäorganisaation kielellä. Jotta se voisiin ymmärtää myös lähtömaassa, taulukko voidaan toistaa ja kääntää myös lähettäjäorganisaation kielelle ( kolmannelle kielelle, josta sovitaan lähettäjäorganisaation kanssa). Tietojen ja tojen kuvauksen on vastattava tarkkaan koulutusjaksosta saatua lisäarvoa, esimerkiksi edistymistä, saavutettua totasoa ja tarvittaessa suoritettua arviointia ja/ kokeita. Kuvauksen on oltava riittävän yksityiskohnen, jotta se olisi pätevä osa muodollista koulutusta. Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. Kohdat (30a) (34a) poistetaan niiden jäädessä tyhjiksi. Taulukko on pätevä vain yhteyshenkilön/ohjaajan ja Europass Mobility-passin haltijan allekirjoituksin varustettuna. Europass Mobility-passin käyttöohjeet - Euroopan yhteisöt 2004 Sivu 11

12 (29a) Europass Mobility-koulutusjakson aikana toteutetut tehtävät ja toimet (pakollinen) Kuvaa Europass Mobility-koulutusjakson aikana toteutetut tehtävät ja toimet, esim. 5.a EUROPASS MOBILITY-KOULUTUSJAKSON (NRO) AIKANA HANKITUT TIEDOT JA TAIDOT (29a) (*) Toteutetut tehtävät ja toimet - vierailijoiden vastaanottaminen hotellin vastaanotossa - italialaisten asiakkaiden tilauksista huolehtiminen - englanninkielisten kirjojen inventoiminen - tekstien kääntäminen saksasta ja ranskasta englantiin - tietokoneohjelman kehittäminen vanhojen asiakirjojen arkistoimiseksi sähköisesti (30a) Hankitut ammattiin liittyvät tiedot ja dot (vapaaehtoinen) Kuvaa hankitut tekniset ammattiin liittyvät tiedot ja dot, määritä edistyminen, saavutettu totaso ja tarvittaessa suoritettu arviointi ja/ kokeet, esim: (30a) Hankitut ammattiin liittyvät tiedot ja dot Editoinnin hallinta (Globe-Transfer-lehden yhden numeron julkaiseminen (neljännesvuositn ilmestyvä aikakausjulkaisu, 25 sivua, monivärinen): - yhteydet graafiseen suunnittelijaan - tuotannon tarkistus - laadun tarkkailu (editointi). Kotitalouden sähköasennukset (kolme viikkoa): - tarvittavien resurssien suunnittelu - tarvittavan materiaalin tilaaminen - kaavapiirrosten ja virtauskaavioiden tulkinta - valaistus- ja sähkönjakelujärjestelmien asentaminen ja testaus - täydellinen työhön liittyvä dokumentointi Ohjaaja tarkasti valmiin asennuksen; arviointi osoitti ammattitojen hyvän hallinnan. HUOM: isäntäorganisaatio voi käyttää monikielistä verbisanastoa (saatavilla Europass-Internet-sivustolta - osa 'Ammattitutkintotodistuksen liite/tekninen tuki') hankittujen tietojen ja tojen kuvaamiseen. (31a) Hankittu kielito (vapaaehtoinen) Kuvaa hankittu kielito, määritä edistyminen, saavutettu totaso ja tarvittaessa suoritettu arviointi ja/ kokeet, esim: (31a) Hankittu kielito (jos ei sisälly kohtaan 'ammattiin liittyvät tiedot ja dot') Kommunikointi italialaisten urakoitsijoiden ja tekijöiden kanssa; italian kielen tason selkeä edistyminen: työharjoittelun lopussa erinomainen kommunikointito; italiankielisten asiakkaiden tilausten käsittely. Saksankielisten asiakkaiden puheluihin vastaaminen: - puheluihin vastaaminen; - pyyntöjen kirjaaminen; - puheluiden ohjaaminen asiasta vastaavalle yhteyshenkilölle. Europass Mobility-passin käyttöohjeet - Euroopan yhteisöt 2004 Sivu 12

13 Voit käyttää myös Euroopan neuvoston kehittämää yleiseurooppalaisen kielten opetuksen ja oppimisen viitekehyksen kuusiporsta asteikkoa. Asteikkoon kuuluu kuusi tasoa, jotka koskevat kuullun ymmärtämistä, luetun ymmärtämistä, suullista vuorovaikutusta, puheen tuottamista ja kirjoittamista. Kuusi tasoa ovat: - peruskielito (tasot A1 ja A2) - itsenäisen kielenkäyttäjän kielito (tasot B1 ja B2) - tavan kielenkäyttäjän kielito (tasot C1 ja C2). Arvioi kielitosi asteikon mukaisesti: (a) lue jäljempänä esitetyt määritelmät (b) valitse asianmukainen tason otsake (kuullun ymmärtäminen, luetun ymmärtäminen, suullinen vuorovaikutus, puheen tuottaminen ja kirjoittaminen) (c) merkitse haltijan taso (esim. Ymmärtäminen: itsenäisen kielenkäyttäjän kielito - B2). Esimerkki: (31a) Hankittu kielito (jos ei sisälly kohtaan 'ammattiin liittyvät tiedot ja dot') italian kieli: - suullinen vuorovaikutus: tavan kielenkäyttäjän kielito (taso C1) - puheen tuottaminen: itsenäisen kielenkäyttäjän kielito (taso B2) ITSEARVIOINTIASTEIKON YKSITYISKOHTAINEN KUVAUS YMMÄRTÄMINEN Kuullun ymmärtäminen A 1: Tunnistan tuttuja sanoja ja kaikkein tavallisimpia sanontoja, jotka koskevat minua itseäni, perhettäni ja lähiympäristöäni, kun minulle puhutaan hitaasti ja selkeästi. A 2: Ymmärrän muutamia sanontoja ja kaikkein tavallisinta sanastoa, joka liittyy läheisesti omaan elämääni; esimerkiksi aivan keskeinen tieto itsestäni ja perheestäni, ostosten tekeminen, asuinpaikka ja työpaikka. Ymmärrän lyhyiden, selkeiden, yksinkersten viestien ja kuulutusten ydinsisällön. B 1: Ymmärrän pääkohdat selkeästä yleiskielisestä puheesta, jossa käsitellään esimerkiksi työssä, koulussa vapaa-aikana säännöllisesti esiintyviä ja minulle tuttuja aiheita. Tavoitan pääkohdat monista radio- ja tvohjelmista, joissa käsitellään ajankohsia minua henkilökohsesti ammatillisesti kiinnostavia asioita, kun puhe on melko hidasta ja selvää. B 2: Ymmärrän pitkähköä puhetta ja luentoja. Pystyn jopa seuraamaan monipolvista perustelua, jos aihe on suhteellisen tuttu. Ymmärrän useimmat tv-uutiset ja ajankohsohjelmat. Ymmärrän useimmat yleispuhekielellä esitetyt elokuvat. C 1: Ymmärrän pitkähköä puhetta silloinkin, kun sitä ei ole muotoiltu selkeästi ja kun asioiden välisiin suhteisiin vain viitataan eikä niitä ilmaista täsmällisesti. Ymmärrän tv-ohjelmia ja elokuvia ilman erityisiä ponnistuksia. C 2: Ymmärrän vaikeuksitta kaikenlaista elävää ja nauhoitettua puhetta silloinkin, kun on kyse syntyperäisen kielenpuhujan nopeasta puheesta, jos minulla on hiukan aikaa tutustua puhetapaan. Luetun ymmärtäminen A 1: Ymmärrän tuttuja nimiä, sanoja ja hyvin yksinkersia lauseita esimerkiksi ilmoituksissa, julisteissa ja luetteloissa. Europass Mobility-passin käyttöohjeet - Euroopan yhteisöt 2004 Sivu 13

14 A 2: Pystyn lukemaan hyvin lyhyitä, yksinkersia tekstejä. Pystyn löytämään tiettyä, ennustettavissa olevaa tietoa jokapäiväisistä yksinkersista teksteistä, esimerkiksi mainoksista, esitteistä, ruokalistoista ja aikatauluista. Ymmärrän lyhyitä, yksinkersia henkilökohsia kirjeitä. B 1: Ymmärrän tekstejä, joissa on pääasiassa hyvin tavallista arkipäivän kieltä työhön liittyvää kieltä. Ymmärrän tapahtumien, tunteiden ja toiveiden kuvaukset henkilökohsissa kirjeissä. B 2: Pystyn lukemaan ajankohsia ongelmia käsitteleviä artikkeleita ja raportteja ja havaitsemaan niissä kirjoittajien näkökulmat ja kannanotot. Ymmärrän oman aikani kaunokirjallisuutta. C 1: Ymmärrän pitkiä ja monipolvisia asia- ja kirjallisuustekstejä ja huomaan tyylieroja. Ymmärrän erityisalojen artikkeleita ja melko pitkiä teknisiä ohjeita silloinkin, kun ne eivät liity omaan alaani. C 2: Pystyn lukemaan vaivatta käytännöllisesti katsoen kaikenlaista kirjoitettua kieltä, myös abstrakteja, rakenteellisesti kielellisesti monimutkaisia tekstejä, kuten ohjekirjoja, erityisalojen artikkeleita ja kaunokirjallisuutta..../... PUHUMINEN Suullinen vuorovaikutus A 1: Selviydyn kaikkein yksinkersimmista keskusteluista, jos puhekumppanini on valmis toistamaan sanottavansa ilmaisemaan asian toisin, puhumaan tavallista hitaammin ja auttamaan minua muotoilemaan sen, mitä yritän sanoa. Pystyn esittämään yksinkersia kysymyksiä ja vastaamaan sellaisiin arkisia tarpeita hyvin tuttuja aiheita käsittelevissä keskusteluissa. A 2: Pystyn kommunikoimaan yksinkersissa ja rutiininomaisissa tehtävissä, jotka edellyttävät yksinkersta ja suoraa tiedonvaihtoa tutuista aiheista ja toiminnoista. Selviydyn hyvin lyhyistä keskusteluista, mutta ymmärrän harvoin kylliksi pitääkseni keskustelua itse yllä. B 1: Selviydyn useimmista tilanteista, joita syntyy kohdekielisillä alueilla matkustettaessa. Pystyn osallistumaan valmistautumatta keskusteluun aiheista, jotka ovat tuttuja, itseäni kiinnostavia jotka liittyvät arkielämään, esimerkiksi perheeseen, harrastuksiin, työhön, matkustamiseen ja ajankohsiin asioihin. B 2: Pystyn viestimään niin sujuvasti ja spontaanisti, että säännöllinen yhteydenpito syntyperäisten puhujien kanssa on mahdollista ilman että kumpikaan osapuoli kokee sen hankalaksi. Pystyn osallistumaan aktiivisesti tutuista aihepiireistä käytävään keskusteluun, esittämään näkemyksiäni ja puolustamaan niitä. C 1: Pystyn ilmaisemaan ajatuksiani sujuvasti ja spontaanisti ilman että minun juurikaan tarvitsee hakea ilmauksia. Osaan käyttää kieltä joustavasti ja tehokkaasti sosiaalisiin ja ammatillisiin tarkoituksiin. Osaan muotoilla ajatuksia ja mielipiteitä täsmällisesti ja liittää oman puheenvuoroni tavasti muiden puhujien puheenvuoroihin. C 2: Pystyn ottamaan vaivatta osaa asioiden käsittelyyn ja kaikkiin keskusteluihin. Tunnen hyvin kielelle tyypilliset, idiomaattiset ilmaukset ja puhekieliset ilmaukset. Pystyn tuomaan esille ajatuksiani sujuvasti ja välittämään täsmällisesti hienojakin merkitysvivahteita. Osaan perääntyä ja kiertää mahdolliset ongelmat niin sujuvasti, että muut tuskin havaitsevat olleenkaan ongelmia. Puheen tuottaminen A 1: Osaan käyttää yksinkersia sanontoja ja lauseita kuvaamaan, missä asun ja keitä tunnen. A 2: Pystyn kuvaamaan perhettäni ja muita ihmisiä, elinolojani, koulutustaustaani ja nykyistä edellistä työpaikkaani käyttäen, usein luettelomaisesti, aivan yksinkersia ilmauksia ja lauseita. B 1: Osaan liittää yhteen ilmauksia yksinkersella tavalla kuvatakseni kokemuksia ja tapahtumia, unelmiani, toiveitani ja pyrkimyksiäni. Pystyn perustelemaan ja selittämään lyhyesti mielipiteitäni ja suunnitelmiani. Pystyn kertomaan tarinan selittämään kirjan elokuvan juonen sekä kuvailemaan omia reaktioitani. B 2: Pystyn esittämään selkeitä, yksityiskohsia kuvauksia hyvinkin erilaisista minua kiinnostavista aiheista. Pystyn selittämään näkökantani johonkin ajankohseen kysymykseen ja esittämään eri vaihtoehtojen edut ja haitat. C 1: Pystyn esittämään selkeitä ja yksityiskohsia kuvauksia monipolvisista aiheista ja kehittelemään keskeisiä näkökohtia sekä päättämään esitykseni sopivaan lopetukseen. Europass Mobility-passin käyttöohjeet - Euroopan yhteisöt 2004 Sivu 14

15 C 2: Pystyn esittämään selkeän ja sujuvan kuvauksen perustelun asiayhteyteen sopivalla tyylillä. Esityksessäni on tehokas looginen rakenne, joka auttaa vastaanottajaa havaitsemaan ja muistamaan tärkeitä seikkoja. KIRJOITTAMINEN A 1: Pystyn kirjoittamaan lyhyen, yksinkersen postikortin, esimerkiksi lomaterveiset. Pystyn täyttämään lomakkeita, joissa kysytään henkilötietoa, esimerkiksi kirjoittamaan nimeni, kansallisuuteni ja osoitteeni hotellin majoittumislomakkeeseen. A 2: Pystyn kirjoittamaan lyhyitä, yksinkersia muistiinpanoja ja viestejä asioista, jotka liittyvät arkisiin tarpeisiini. Pystyn kirjoittamaan hyvin yksinkersen henkilökohsen kirjeen esimerkiksi kiittääkseni jotakuta jostakin. B 1: Pystyn kirjoittamaan yksinkersta, yhtenäistä tekstiä aiheista, jotka ovat tuttuja itseäni kiinnostavia. Pystyn kirjoittamaan henkilökohsia kirjeitä, joissa kuvailen kokemuksia ja vaikutelmia. B 2: Pystyn kirjoittamaan selkeitä, myös yksityiskohtia sisältäviä selvityksiä hyvinkin erilaisista aiheista, jotka kiinnostavat minua. Pystyn laatimaan kirjoitelman raportin, jossa välitän tietoa esitän perusteluja jonkin tietyn näkökannan puolesta sitä vastaan. Pystyn kirjoittamaan kirjeitä, joissa korostan tapahtumien kokemusten henkilökohsta merkitystä. C 1: Pystyn ilmaisemaan ajatuksiani ja näkökantojani varsin laajasti selkeässä, hyvin jäsennetyssä tekstissä. Pystyn kirjoittamaan yksityiskohsia selvityksiä monipolvisista aiheista kirjeessä, esseessä/kirjoitelmassa raportissa sekä korostamaan tärkeimpinä pitämiäni seikkoja. Osaan valita oletetulle lukijalle sopivan tyylin. C 2: Osaan kirjoittaa selkeää, sujuvaa tekstiä asiaankuuluvalla tyylillä. Pystyn kirjoittamaan monimutkaisia kirjeitä, raportteja artikkeleita, jotka esittelevät jonkin yksittäisen tapauksen. Käytän tehokkaasti loogisia rakenteita, jotka auttavat vastaanottajaa löytämään ja muistamaan keskeiset seikat. Pystyn kirjoittamaan koosteita ja katsauksia ammattiin kaunokirjallisuuteen liittyvistä julkaisuista. Itsearviointilokerikkoon voi tutustua Euroopan neuvoston Internet-sivustolla osoitteessa (32a) Hankitut tietotekniset dot (vapaaehtoinen) Kuvaa hankitut tietotekniset dot, määritä edistyminen, saavutettu totaso ja tarvittaessa suoritettu arviointi ja/ kokeet, esim: (32a) Hankitut tietotekniset dot (jos eivät sisälly kohtaan 'ammattiin liittyvät tiedot ja dot') MSOffice TM -ohjelmien käyttäminen asiakirjojen käsittelyyn: - sähköisten asiakirjojen tallentaminen ja hallinta; - arkistojen järjestäminen; - asiakirjojen numeroiminen. Yksikön sähköpostijärjestelmän hallinnointi: - webmasterin tehtävät; - sähköpostiviestien toimittaminen asiasta vastaaville asiantuntijoille Kuvien käsittely Photoshop TM.-ohjelmalla. Työharjoittelun lopussa kansikuvasarjan suunnittelu ja toteutus ohjaajan valvonnassa. Europass Mobility-passin käyttöohjeet - Euroopan yhteisöt 2004 Sivu 15

16 (33a) Hankitut organisatoriset dot (vapaaehtoinen) Kuvaa hankitut organisatoriset dot, määritä edistyminen, saavutettu totaso ja tarvittaessa suoritettu arviointi ja/ kokeet, esim: (33a) Hankitut organisatoriset dot Hyvä to organisoida työharjoittelun aikana toteutettuja tehtäviä: - ensisijaisten tavoitteiden määrittäminen - tehokas suhteiden hallitseminen tiimin muihin jäseniin. (34a) Hankitut sosiaaliset dot (vapaaehtoinen) Kuvaa hankitut sosiaaliset dot, määritä edistyminen, saavutettu totaso ja tarvittaessa suoritettu arviointi ja/ kokeet, esim: (34a) Hankitut sosiaaliset dot Erinomainen kommunikointito päivittäisessä kanssakäymisessä asiakkaiden kanssa - yrityksen käytäntöjen hyvä tuntemus asiakkaiden pyyntöjen käsittelyn osalta - hyvä sopeutuminen tiimiin. (35a) Muut hankitut tiedot ja dot (vapaaehtoinen) Kuvaa hankitut muuta tiedot ja dot, joita ei mainittu edellä (esim. opetussuunnitelman ulkopuolinen toiminta jne.), esim: (35a) Muut hankitut tiedot ja dot Opetussuunnitelman ulkopuolinen toiminta: Punaisen ristin järjestämä ensiapukoulutus (15 tuntia). Koulutuksen lopussa myönnetty todistus. (36a - 38a) Päivämäärä ja allekirjoitukset (pakollinen) Merkitse päivämäärä, jolloin taulukko 5.a täytettiin; taulukko on pätevä vain ohjaajan ja Europass Mobility-passin haltijan allekirjoituksin varustettuna. Päivämäärä Ohjaajan allekirjoitus Haltijan allekirjoitus (37a) (*) (38a) [ allekirjoitus ] (*) [ allekirjoitus ] (36a) (*) pp kk vvvv HUOM: Asiakirja on pätevä vain ohjaajan ja Europass Mobility-passin haltijan allekirjoituksin varustettuna. Tähdellä merkityt kohdat on täytettävä. Täytetty Europass Mobility-asiakirja palautetaan lähettäjäorganisaatiolle, joka (a) pyydettäessä kääntää taulukot 4 ja/ 5.a/5.b haltijan kielelle; (b) toimittaa Europass Mobility-asiakirjan haltijalle sekä paperisen että sähköisen version (jota ei voida muuttaa) (c) tarkistaa, että asiakirja on täytetty asianmukaisesti kansallisen Europass-keskuksen määrittämän menettelyn avulla. Europass Mobility-passin käyttöohjeet - Euroopan yhteisöt 2004 Sivu 16

17 (38b) Taulukko 5.b TIEDOT SUORITETUSTA KOULUTUKSESTA SEKÄ YKSITTÄISET ARVOSANAT/MERKINNÄT/OPINTOSUORITUKSET (vapaaehtoinen) Tärkeä huomautus Tämä taulukko (kohdat 39b 51b) on vaihtoehtoinen tapa kuvata koulutusjakson aikana hankitut tiedot ja dot. Siihen merkitään tiedot yhteisön vaihto-ohjelman yhteydessä suoritetuista opintosuorituksista arvosanojen siirtojärjestelmän avulla (esim. ECTS). Se perustuu arvosanojen siirtojärjestelmässä käytettyyn opintosuoritusotteeseen, joka myönnetään ulkomaisessa korkeakoulussa vaihto-ohjelman yhteydessä suoritetuista opinnoista. ECTS perustuu sopimukseen, jonka mukaan 60 suorituspistettä vastaa yhden lukuvuoden kokopäiväistä opiskelua. Kokopäiväiseen opinto-ohjelmaan osallistuvan opiskelijan työmäärä on Euroopassa useimmiten viikkoa vuodessa, ja tuolloin yksi suorituspiste vastaa työtuntia. Työmäärän käsite tarkoittaa aikaa, jonka kuluessa keskimääräisen oppijan odotetaan saavuttavan vaaditut oppimistulokset. Lisätietoja ECTS-järjestelmästä on saatavilla osoitteessa Merkitse jokaisen opintosuorituksen osalta seuraavat tiedot: (29b) Opiskelijan kirjautumisnumero (pakollinen) Merkitse opiskelijan alkuperämaan korkeakoulun kirjautumisnumero, esim: (29b) (*) Opiskelijan kirjautumisnumero EBC (30b) Opintojakson koodi (vapaaehtoinen) Merkitse opintojakson koodi, esim: (30b) Opintojakson koodi (1) FN 001 HUOM: ECTS-suoritusten osalta tutustu isäntäorganisaation viralliseen opinto-oppaaseen, joka on julkaistava kahdella kielellä ( vain englanniksi, jos ohjelmien opetuskielenä on englanti) verkkosivuilla ja/ paperitulosteena. Opas voi olla yksiosainen koostua useammasta osasta. (31b) Opintojakson nimi (pakollinen) Merkitse opintojakson nimi, esim: (31b) (*) Opintojakson nimi Johdanto liiketalouden kirjanpitoon Europass Mobility-passin käyttöohjeet - Euroopan yhteisöt 2004 Sivu 17

18 (32b) Kesto (vapaaehtoinen) Merkitse opintojakson kesto, esim: (32b) Kesto (2) 1 lukukausi (1 LK) HUOM: ECTS-järjestelmässä käytetään seuraavia lyhenteitä: LV = 1 täysi lukuvuosi; 1LK = 1 lukukausi; 2LK = 2 lukukautta; 1VN = 1 vuosineljännes; 2VN = 2 vuosineljännestä. (33b) Paikallinen arvosana (vapaaehtoinen) Merkitse saatu paikallinen arvosana, esim: (33b) Paikallinen arvosana (3) 63 HUOM: Kuvaa korkeakoulun arvosanajärjestelmä kaavakkeen viimeisen sivun kohdassa 'Oppilaitoksen arvosanajärjestelmän kuvaus'. (34b) ECTS/ECVET-arvosana (vapaaehtoinen) Merkitse saatu ECTS/ECVET-arvosana ( muun Euroopassa käytetyn arvosanajärjestelmän arvosana) arvosana-asteikon mukaisesti, esim: (34b) ECTS/ECVET arvosana (3) B HUOM: ECTS-arvosana-asteikko on seuraava: ECTS-arvosana A B C D E FX F Saajat (%:a) kaikista hyväksytyistä Määritelmä Erinomainen - erinomainen suoritus, vain vähäisiä virheitä Oikein hyvä - keskitason yläpuolella, jonkin verran virheitä Hyvä - kauttaaltaan hyvätasoinen suoritus, selviä virheitä jonkin verran Tyydyttävä - kohtalainen, mutta vakavia puutteita Välttävä - vähimmäiskriteerit täyttävä suoritus Hylätty - tarvitaan jonkin verran lisätyötä Hylätty - vaaditaan huomattavasti lisätyötä Europass Mobility-passin käyttöohjeet - Euroopan yhteisöt 2004 Sivu 18

19 (35b) ECTS/ECVET-suorituspisteet (vapaaehtoinen) Merkitse saadut ECTS/ECVET-suorituspisteet ( muun Euroopassa käytetyn arvosanajärjestelmän suorituspisteet) asianmukaisen arvosana-asteikon mukaan, esim: (35b) (*) ECTS/ECVET suorituspisteet (5) 7 HUOM: ECTS-järjestelmässä sovelletaan seuraavia opintosuoritusmääriä: 1 täysi lukuvuosi = 60 suorituspistettä 1 lukukausi = 30 suorituspistettä 1 vuosineljännes = 20 suorituspistettä. (36b) Mahdollinen artikkeli/raportti/tutkielma (vapaaehtoinen) Merkitse kaikki koulutusjakson aikana kirjoitetut ja arvioitavaksi annetut yksittäiset työt (artikkeli, raportti tutkielma); merkitse aihe ja mahdollinen saatu arvosana; esim. (36b) Artikkeli/raportti/tutkielma 75-sivuinen artikkeli (testiraportti) polyuretaanin terminen resistenssi, esitetty arvostelulautakunnalle ja hyväksytty 23. kesäkuuta HUOM: mainitse, jos työ vastaa edellä esitetyn taulukon suorituspisteitä. (37b) Mahdollinen todistus/tutkintotodistus/oppiarvo (vapaaehtoinen) Merkitse koulutusjakson aikana mahdollisesti myönnetty todistus/tutkintotodistus/oppiarvo, esim: (37b) (*) Mahdollinen todistus/tutkintotodistus/oppiarvo Kauppatieteiden kandidaatti (38b 39b) Ohjaajan/hallintoviranomaisen sukunimi, etunimet ja allekirjoitus (pakollinen) Merkitse ohjaajan/hallintoviranomaisen sukuni ja etunimet, esim: Ohjaajan/hallintoviranomaisen sukunimi ja etunimet Allekirjoitus (38b) (* LÜBISCH Berndt (39b) (*) [ allekirjoitus ] HUOM: Kohta on pätevä vain ohjaajan/hallintoviranomaisen allekirjoituksella ja oppilaitoksen virallisella leimalla varustettuna. (40b) Vahvistamispäivämäärä Merkitse taulukon täyttöpäivämäärä, esim: Annettu (40b) (*) pp kk vvvv HUOM: Asiakirja on pätevä va Europass Mobility-passin käyttöohjeet - Euroopan yhteisöt 2004 Sivu 19

20 (41b) Oppilaitoksen nimi, osoite ja asema Merkitse sen oppilaitoksen nimi, osoite ja asema, jossa koulutusjakso on suoritettu, esim: (41b) (*) Oppilaitoksen nimi, osoite ja asema Letterkenny Institute of Technology (Technical college) Port Road - Letterkenny - County Donegal - Ireland ohjaajan/hallintoviranomaisen allekirjoituksella (42b) Leima Paina tähän sen oppilaitoksen leima, jossa koulutusjakso on suoritettu. Leima (42b) (*) [ leima ] ja/ oppilaitoksen virallisella leimalla varustettuna. Tähdellä merkityt kohdat ovat pakollisia. HUOM: Kohta on pätevä vain ohjaajan/hallintoviranomaisen allekirjoituksella ja oppilaitoksen virallisella leimalla varustettuna. Täytetty Europass Mobility-asiakirja palautetaan lähettäjäorganisaatiolle, joka (a) pyydettäessä kääntää taulukot 4 ja/ 5.a/5.b haltijan kielelle; (b) toimittaa Europass Mobility-asiakirjan haltijalle sekä paperisen että sähköisen version (jota ei voida muuttaa); (c) tarkistaa, että asiakirja on täytetty asianmukaisesti kansallisen Europass-keskuksen määrittämän menettelyn avulla. Europass Mobility-passin käyttöohjeet - Euroopan yhteisöt 2004 Sivu 20

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä.

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. EUROOPAN UNIONI Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus Yleistä tietoa Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. 1. Seuraavalla sivulla olevassa Yleistä tietoa -osiossa

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

Europass-ansioluettelo

Europass-ansioluettelo Europass-ansioluettelo Henkilötiedot Etunimet / Sukunimi Osoitteet Haapalahdenkatu 4 A 1 00300 Helsinki Puhelinnumero(t) (09) 191 50335 (ark. 9-16) atkapuhelin 0500-559 918 Faksinumero(t) (09) 191 50330

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/77/S SISÄISISTÄ TOIMISTA VASTAAVIEN VALIOKUNTIEN PÄÄOSASTON

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 B2 RANSKA VUOSILUOKKA: 8 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Tavoitteet ymmärtämään erittäin selkeästi puhuttuja tai kirjoitettuja lyhyitä viestejä viestintää tavallisimmissa arkielämän

Lisätiedot

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I MUUT KIELIOPINNOT 3la71 Saksan kieli 1 (4 op) 3la31 Italian kieli 1 (4 op) 3la72 Saksan kieli 2 (5 op) 3la32 Italian kieli 2 (5 op) k0-9123 Englannin kielen valmentava opintojakso (3 op) k0-9122 Ruotsin

Lisätiedot

Vastuuopettajapäivät Lappeenranta Olli Ervaala. Osaamisperustaisista opetussuunnitelmista

Vastuuopettajapäivät Lappeenranta Olli Ervaala. Osaamisperustaisista opetussuunnitelmista Vastuuopettajapäivät Lappeenranta 11.2.2010 Olli Ervaala Osaamisperustaisista opetussuunnitelmista Viitekehyksiä Tutkintojen viitekehykset nousivat koulutuspoliittiseen keskusteluun Euroopan unionissa

Lisätiedot

Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla

Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat III / syyskuu 2016 Mira Pihlström kansainvälisten asioiden koordinaattori 1) Erasmus-opiskelijavaihto 2)

Lisätiedot

Päätöksen pvm Tampereen yliopisto Myönnetään euroa. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan)

Päätöksen pvm Tampereen yliopisto Myönnetään euroa. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) TAMPEREEN YLIOPISTO Saapunut Opinto ja kansainvälisten asiain osasto Päätöksen pvm 33014 Tampereen yliopisto Myönnetään euroa OPISKELIJOIDEN MATKA APURAHAHAKEMUS HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet

Lisätiedot

Työpaikan hakeminen laajentuneessa Euroopassa

Työpaikan hakeminen laajentuneessa Euroopassa Työpaikan hakeminen laajentuneessa Euroopassa Työllisyys & Euroopan sosiaalirahasto Työllisyys sosiaaliasiat CMI/Digital Vision Euroopan komissio 1 Mistä työtä voi hakea? Henkilöiden vapaa liikkuvuus on

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan

Lisätiedot

2 Opintojen kesto ja laajuus

2 Opintojen kesto ja laajuus Wienin yliopisto Fennistiikan BA- opintojen tutkintovaatimukset (epävirallinen, lyhennetty suomennos) Alkuperäiset saksankieliset tutkintovaatimukset on julkaistu Wienin yliopiston ilmoituslehdessä (Mitteilungsblatt

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2)

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2) Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Valinnainen kieli (B2) B 2 -SAKSA Valinnaisen kielen opiskelun tulee painottua puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja toimia samalla johdantona

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

TOISEN KOTIMAISEN KIELEN JA VIERAIDEN KIELTEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET

TOISEN KOTIMAISEN KIELEN JA VIERAIDEN KIELTEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET TOISEN KOTIMAISEN KIELEN JA VIERAIDEN KIELTEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET 28.10.2016 Näitä määräyksiä sovelletaan rinnan paperikokeen määräysten kanssa kevään 2017 tutkinnosta alkaen. Toisen kotimaisen

Lisätiedot

Ajoneuvotekniikka. Tiedote 2/2007 katsastajille. ETA-valtiosta tuodun ajoneuvon rekisteröintitodistus. rekisteröintikatsastuksessa

Ajoneuvotekniikka. Tiedote 2/2007 katsastajille. ETA-valtiosta tuodun ajoneuvon rekisteröintitodistus. rekisteröintikatsastuksessa Ajoneuvotekniikka Tiedote 2/2007 katsastajille 24.1.2007 ETA-valtiosta tuodun ajoneuvon rekisteröintitodistuksen vaatiminen rekisteröintikatsastuksessa Muutos voimaan 1.2.2007 1.2.2007 alkaen tulee asiakkaan

Lisätiedot

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Työhön ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Vakuuttaminen Suomessa asuvat ovat vakuutettuja Kelan hoitaman sosiaaliturvan osalta, jos Henkilöllä on täällä varsinainen asunto ja koti ja

Lisätiedot

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS 1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat

Lisätiedot

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 404 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Anhänge Finnisch (Normativer Teil) 1 von 89 LIITE A Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 16 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2003 HYVÄKSYTYLLÄ LIITTYMISASIAKIRJALLA

Lisätiedot

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä?

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä? Ylioppilaskoetehtäviä YH4-kurssi Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Alla on vanhoja Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssiin liittyviä reaalikoekysymyksiä. Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti

Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti Fields marked with are mandatory. Tähdellä () merkityt kentät ovat pakollisia. 1 Vastaajan profiili Vastaan: Yksityishenkilönä

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA Ennen kuin täytät lomakkeen, tutustu valintaperusteisiin, jotka ovat tämän hakemuslomakkeen

Lisätiedot

Eurooppalainen kielisalkku

Eurooppalainen kielisalkku EKStyökalupakki Eurooppalainen kielisalkku Kielisalkussa on kolme osaa kielenoppimiskertomus kielipassi työkansio Kielisalkussa on materiaaleja eri-ikäisille perusopetuksen oppilaille vl 1 3 vl 4 6 vl

Lisätiedot

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Kuvaukset 1 (6) Englanti, Back to basics, 1 ov (YV3EN1) Tavoite osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Teemat ja

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma 1/6 TAMPEREEN YLIOPISTO Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma Tehtävä Tehtävän ala

Lisätiedot

Lakimieskoulutus EU:ssa Pohjois-Irlanti

Lakimieskoulutus EU:ssa Pohjois-Irlanti Lakimieskoulutus EU:ssa Pohjois-Irlanti Tietolähde: The Law Society of Northern Ireland huhtikuu 2014 KUVAUS Pohjois-Irlannin KANSALLISESTA LAKIMIESKOULUTUSJRJESTELMST 1. Ammattiin pääsy Korkea-asteen

Lisätiedot

APULAISOPETTAJAN VASTAANOTTAMINEN

APULAISOPETTAJAN VASTAANOTTAMINEN Comenius Euroopan unionin ohjelma kouluopetukselle APULAISOPETTAJAN VASTAANOTTAMINEN Comenius-ohjelma Kouluopetuksen Comenius-ohjelma tarjoaa kansainvälistymismahdollisuuksia kaikille kouluyhteisöön kuuluville

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/78/S TIEDOTUKSEN JA SUHDETOIMINNAN PÄÄOSASTON PÄÄJOHTAJA

Euroopan unionin virallinen lehti PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/78/S TIEDOTUKSEN JA SUHDETOIMINNAN PÄÄOSASTON PÄÄJOHTAJA 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/5 PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/78/S TIEDOTUKSEN JA SUHDETOIMINNAN PÄÄOSASTON PÄÄJOHTAJA (ura-alue A, palkkaluokka 1) (2003/C 201

Lisätiedot

+ + Syntymäpaikkakunta. Siviilisääty Naimisissa Naimaton Eronnut Leski Avoliitto

+ + Syntymäpaikkakunta. Siviilisääty Naimisissa Naimaton Eronnut Leski Avoliitto OLE_TY3 1 *1159901* OLESKELULUPAHAKEMUS TYÖHARJOITTELUN PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, joka olet tulossa Suomeen työtä tai työharjoittelua varten, joka sisältyy valtioiden

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Henkilökorttilaki ja Perusmaksutili vaikutukset alkaen

Henkilökorttilaki ja Perusmaksutili vaikutukset alkaen Henkilökorttilaki ja Perusmaksutili vaikutukset 1.1.2017 alkaen Kaksi 1.1.2017 voimaan astuvaa lakimuutosta helpottaa pankkipalvelujen tarjoamista oleskeluluvan saaneille. Henkilökorttilaki Ulkomaalaisen

Lisätiedot

Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta

Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta Aleksi Kalenius 2.4.2014 Perusopetuksen varassa olevat ja perusopetuksen varaan jääminen 2 Vailla perusasteen jälkeistä koulutusta 1970-2012 3 Vailla

Lisätiedot

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa 18.1.2012 Yleistä tutkintojen tunnustamisesta Koulutus, tutkinnot ja ammattien sääntely vahvasti kansallisia Tunnustaminen jaetaan

Lisätiedot

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_OPI_040116PP +

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_OPI_040116PP + OLE_OPI 1 *1079901* OLESKELULUPAHAKEMUS OPISKELUN PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, jonka oleskelun tarkoituksena on opiskelu suomalaisessa oppilaitoksessa, johon sinut

Lisätiedot

1/5. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus HYVINVOINTIPALVELUJEN ERIKOISALAN HAKULOMAKE 2016

1/5. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus HYVINVOINTIPALVELUJEN ERIKOISALAN HAKULOMAKE 2016 1/5 Täytä hakulomake tietokoneella (lomakkeen saa sähköisesti osoitteesta: www.sosnet.fi/erko) tai selvällä käsialalla. Hakuprosessissa huomioidaan vain ne hakijat, jotka liittävät hakemuksensa oheen jäljennökset

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Hyväksilukeminen... 3 2.1. Hyväksilukemismenettelyyn liitetään

Lisätiedot

Vertaisarvioijien hakulomake

Vertaisarvioijien hakulomake - kansallinen ja kansainvälinen vertaisarviointi Henkilötiedot Titteli Etunimi Valokuva: Sukunimi Sukupuoli: Nainen Mies Syntymäaika: Kansallisuus: Osoite: Puhelinnumero: E-mail: Vertaisarvioinnin kannalta

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu)

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Lukiodiplomi Kuvataide 2010 2011 Määräykset ja ohjeet 2010: 13 ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Kuvataiteen lukiodiplomin sisältö 1 Lukiodiplomin muoto, rakenne ja laajuus 3 2 Lukiodiplomikurssi

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Lasten lukuharrastus PIRLStutkimuksen. Sari Sulkunen, FT sari.sulkunen@jyu.fi

Lasten lukuharrastus PIRLStutkimuksen. Sari Sulkunen, FT sari.sulkunen@jyu.fi Lasten lukuharrastus PIRLStutkimuksen valossa Sari Sulkunen, FT sari.sulkunen@jyu.fi PIRLS 2011 Progress in International Reading Literacy Study IEA-järjestön hanke Toteutetaan viiden vuoden välein (2001

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin YLEISIÄ HUOMAUTUKSIA Tämä lomake on Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV) laatima ja perustuu

Lisätiedot

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon 2017 Oulun seudun ammattiopisto OSAO Kaukovainion yksikkö, liiketalous Kotkantie 2 C, 90250 Oulu www.osao.fi Sisällys Pääsyvaatimukset... 2

Lisätiedot

9.2. Ruotsi B1 kielenä

9.2. Ruotsi B1 kielenä 9.2. Ruotsi B1 kielenä Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 =

Lisätiedot

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein:

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: Englanti A - kieli Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen Autolla ulkomaille Voimassa 1.6.2015 alkaen Liikenteessä vahinko voi yllättää huolellisenkin matkalaisen Tästä oppaasta on apua, jos joudut ulkomailla liikenneonnettomuuteen. Opas sisältää toimintaohjeita

Lisätiedot

KAVAKU: Usein kysyttyjä kysymyksiä

KAVAKU: Usein kysyttyjä kysymyksiä KAVAKU: Usein kysyttyjä kysymyksiä 1. Kysymys: Mitkä ovat Kavakulle hakemisen muodolliset vaatimukset? Vastaus: Diplomaattiuran muodolliset kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa ulkoasiainhallinnosta

Lisätiedot

1 The Project Description Describe your project or volunteering activity and your participants

1 The Project Description Describe your project or volunteering activity and your participants 1 The Project Description Describe your project or volunteering activity and your participants VAIHE 1 Projektin kuvaus Kuvaile projektisi tai vapaaehtoistoimintasi ja sen osallistujat RIVER-prosessin

Lisätiedot

UUSI PELAAJA / henkilökohtaisen (tai huoltajan) käyttäjätilin luominen KIRJAUDU >> (ei kirjautunut aiemmin)

UUSI PELAAJA / henkilökohtaisen (tai huoltajan) käyttäjätilin luominen KIRJAUDU >>  (ei kirjautunut aiemmin) UUSI KÄYTTÄJÄTILI UUSI PELAAJA / henkilökohtaisen (tai huoltajan) käyttäjätilin luominen KIRJAUDU >> http://www.palloliitto.fi/pelipaikka (ei kirjautunut aiemmin) 1.Kirjoita sähköpostiosoitteesi HUOM!

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS pöytäkirjan (2015) tekemisestä Euroopan unionin puolesta siviili-ilma-alusten kauppaa koskevan sopimuksen

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista. 29.3.2016 Tilasto- ja tietovarastoryhmä

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista. 29.3.2016 Tilasto- ja tietovarastoryhmä Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista 29.3.216 Tilasto- ja tietovarastoryhmä OPINTOTUKIMENOT, OPINTOLAINAT JA TAKAUSVASTUUT Opintotukimenot 199 215 1 Milj. euroa (vuoden 215 rahana)

Lisätiedot

HOPS - HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (Tietojenkäsittelytieteet)

HOPS - HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (Tietojenkäsittelytieteet) HOPS - HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (Tietojenkäsittelytieteet) Nimi: Täytetty..2016 Tämä lomake on tarkoitettu opiskelijoille, jotka suorittavat sekä kandidaatin että maisterin tutkinnon. Tässä

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org

European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org ESLC pähkinänkuoressa PISA-tutkimusten kaltainen OECD Organization for

Lisätiedot

ECVET toimeenpano Suomessa ja Euroopassa Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus-yksikön päällikkö, opetusneuvos

ECVET toimeenpano Suomessa ja Euroopassa Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus-yksikön päällikkö, opetusneuvos ECVET toimeenpano Suomessa ja Euroopassa Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus-yksikön päällikkö, opetusneuvos ECVET-Round Table 1.12.2014 ECVETin tarkoitus ja tavoitteet Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

1/6. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus Hyvinvointipalveluiden erikoisalan hakulomake 2011

1/6. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus Hyvinvointipalveluiden erikoisalan hakulomake 2011 1/6 Täytä hakulomake tietokoneella (lomakkeen saa sähköisesti osoitteesta: www.sosnet.fi) tai selvällä käsialalla. Valintaprosessin helpottamiseksi toivomme, ettet niittaa papereita yhteen, vaan käytät

Lisätiedot

ZA6585. Flash Eurobarometer 421 (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6585. Flash Eurobarometer 421 (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA Flash Eurobarometer (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Finland (Finnish) A Työnumero FL A B Maakoodi FL B C Lomakenumero FL C NACE NACE-koodi (näytetieto)

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

LIITE 1 KEHITTYVÄN KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO

LIITE 1 KEHITTYVÄN KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO 277 LIITE 1 Kuvausasteikko on Suomessa laadittu sovellus asteikoista, jotka sisältyvät Euroopan neuvoston toimesta kehitettyyn Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteiseen eurooppalaiseen viitekehykseen.

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA 1 HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA Hakeutuminen Tiedon kirjaamis- ja siirtolupa Tietojen kirjaamisen on kysytty lupa kyllä ei Tässä henkilökohtaistamissuunnitelmassa olevia tietoja saa antaa valmistavassa

Lisätiedot

EUROOPAN LÄÄKEVIRASTOON (LONTOO)HAKULOMAKE

EUROOPAN LÄÄKEVIRASTOON (LONTOO)HAKULOMAKE EUROOPAN LÄÄKEVIRASTOON (LONTOO)HAKULOMAKE Toimite taan sähköp ostina Paperiver siona Kiinnostuksenilmaisupyyntö sopimussuhteisiksi toimihenkilöiksi määräaikaisiin työsuhteisiin Mitä valintamenettelyä

Lisätiedot

LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEIDEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ JA MYYNTILUVAN HALTIJASTA JÄSENMAISSA

LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEIDEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ JA MYYNTILUVAN HALTIJASTA JÄSENMAISSA LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEIDEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ JA MYYNTILUVAN HALTIJASTA JÄSENMAISSA Jäsenvaltio Myyntiluvan haltija Kauppanimi Vahvuus Lääkemuoto Antoreitti Itävalta

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA 1 (6) HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Tohtoriopintojen opetussuunnitelma löytyy tiedekunnan jatko-opinto-oppaasta: www.utu.fi/fi/yksikot/edu/tutkimus/tohtorikoulutus/opinnot/opinto-opas/sivut/home.aspx

Lisätiedot

DNO 24/011/2005. noudatettava PÄIVÄMÄÄRÄ 30.9.2005. Säännökset joihin toimivalta Määräyksen antamiseen perustuu L 424/2003 10

DNO 24/011/2005. noudatettava PÄIVÄMÄÄRÄ 30.9.2005. Säännökset joihin toimivalta Määräyksen antamiseen perustuu L 424/2003 10 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 24/011/2005 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava PÄIVÄMÄÄRÄ 30.9.2005 Voimassaoloaika 1.10.2005 alkaen toistaiseksi Säännökset joihin toimivalta Määräyksen antamiseen

Lisätiedot

18.02.2015 Tina Sundqvist. 1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS

18.02.2015 Tina Sundqvist. 1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS 18.02.2015 Tina Sundqvist 1 European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat rekrytoida ulkomaisen

Lisätiedot

Sähköposti - muistuttaa tavallista kannettavaa postia monin tavoin ekijä ja päivämäärä

Sähköposti - muistuttaa tavallista kannettavaa postia monin tavoin ekijä ja päivämäärä 1 Sähköposti - muistuttaa tavallista kannettavaa postia monin tavoin 14.2.2012ekijä ja päivämäärä Sähköpostiviestin kirjoitusohjeita 2 Kirjoita lyhyitä ja kieliasultaan moitteettomia viestejä (isot alkukirjaimet

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET. Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet.

WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET. Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet. WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet. Hakuaika alkaa 1.12.2016 ja päättyy 31.1.2017 klo 19.00. Ajoissa

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

HAKEMUS: SUNTION AMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS

HAKEMUS: SUNTION AMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS 1 HAKEMUS: Turun kristillinen opisto / opiskelijavalinnat Lustokatu 7 20380 TURKU SUNTION AMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS (Opisto täyttää: hakemus vastaanotettu: ) KATSO TÄYTTÖHJEET VIIMEISELTÄ SIVULTA.

Lisätiedot

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Opintoasiain päällikön päätös 1 (1) Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Aalto-yliopisto tukee perustutkinto-opiskelijoiden kansainvälistä opiskelijavaihtoa

Lisätiedot

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä CV-OPAS Ansioluettelon lyhyt oppimäärä Millainen on hyvä CV? Ansioluettelo, Curriculum Vitae eli CV, on työnhaun tärkein ja käytetyin asiakirja ja se kannattaa tehdä ajatuksella. Hyvä CV on looginen ja

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

ECVETin ABC ECVET liikkuvuudessa ja opettajan työssä

ECVETin ABC ECVET liikkuvuudessa ja opettajan työssä ECVETin ABC ECVET liikkuvuudessa ja opettajan työssä Hanna Autere Ammattikoulutuksen KansainväliSYYSpäivät Tallinna 6-7.11.2012 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi ECVET tulee, mutta milloin? 19.4.2012

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2017 Tiedotustilaisuus ke 23.11.2016 klo 10.00-11 (Virta 114) Harjoittelu osana opintoja KASELOHA

Lisätiedot

Altistumisskenaarion laatimista koskeva ohje

Altistumisskenaarion laatimista koskeva ohje TIETOVAATIMUKSET JA KEMIKAALITURVALLISUUSARVIOINTI (OSA D) Viite: ECHA-08-GF-07-FI Päivämäärä: 21/07/2008 Kieli: suomi Altistumisskenaarion laatimista koskeva ohje (ECHA) julkaisee sarjan tiedotteita,

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.10.2015 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

Kokemuksia eportfolion käyttöönotosta. KT Jukka Lerkkanen Tievie-seminaari JKL

Kokemuksia eportfolion käyttöönotosta. KT Jukka Lerkkanen Tievie-seminaari JKL Kokemuksia eportfolion käyttöönotosta KT Jukka Lerkkanen 10.1.2008 Tievie-seminaari JKL eportfolio Tietokoneohjelma Valitun materiaalin esittämistapa Kokonaissisältö, josta on valittu haluttu materiaali

Lisätiedot

KV-asioiden infotilaisuus: Ulkomaantyön vakuuttaminen. Marjaana Lundqvist 27.8.2013

KV-asioiden infotilaisuus: Ulkomaantyön vakuuttaminen. Marjaana Lundqvist 27.8.2013 KV-asioiden infotilaisuus: Ulkomaantyön vakuuttaminen Marjaana Lundqvist 27.8.2013 Aihepiirit Yleistä ulkomaantyön vakuuttamisesta ja sosiaaliturvasta Työskentely EU- ja sosiaaliturvasopimusmaissa: vakuuttamista

Lisätiedot

Osallistujan raportointilomake - KA1 - Ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden liikkuvuus - Call 2016

Osallistujan raportointilomake - KA1 - Ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden liikkuvuus - Call 2016 Osallistujan raportointilomake - KA1 - Ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden liikkuvuus - Call 2016 Tähdellä () merkityt kentät ovat pakollisia. Document code: EP-KA1-VET-Learners-2016

Lisätiedot

Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri

Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri Maarit Mikkonen Ryhmäpäällikkö, Esittelijäneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira 29.10.2014 Maarit Mikkonen 1 Terhikki-rekisteri

Lisätiedot

2. Suoritettava tutkinto ja noudatettavat tutkinnon perusteet, mahdollinen osaamisala ja tutkinnon osat

2. Suoritettava tutkinto ja noudatettavat tutkinnon perusteet, mahdollinen osaamisala ja tutkinnon osat Henkilökohtaistamista koskeva asiakirja 2 ( 7 ) 1. Tutkinnon suorittajan nimi Perustiedot Sukunimi: Opiskelija AIKO Sähköposti: sahkoposti@sahkoposti.fi Etunimet: Taina Puhelin: 0401234567 Syntymäaika:

Lisätiedot

Ammattipätevyysdirektiivin (2005/36/EY) muutokset

Ammattipätevyysdirektiivin (2005/36/EY) muutokset Ammattipätevyysdirektiivin (2005/36/EY) muutokset Hyvinvointialojen koulutustarjonnan tulevaisuus keskustelutilaisuus ammattikorkeakouluille 11.3.2014 Hallitusneuvos Maiju Tuominen Ammattipätevyysdirektiivi

Lisätiedot

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE Sisällys AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT)... 3 Mitä on AHOT?... 3 Millaisesta osaamisesta AHOTointia voi hakea?... 4 Osaamisen osoittaminen,

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet 9.2.3. Englanti Koulussamme aloitetaan A1 kielen (englanti) opiskelu kolmannelta luokalta. Jos oppilas on valinnut omassa koulussaan jonkin toisen kielen, opiskelu tapahtuu oman koulun opetussuunnitelman

Lisätiedot