EUROPASS MOBILITY-PASSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROPASS MOBILITY-PASSI"

Transkriptio

1 EUROPASS MOBILITY-PASSI Europass Mobility-passin määritelmä Europass Mobility-passi on eurooppalainen asiakirjastandardi, johon kirjataan tietoja sen ajanjakson sisällöstä ja tojen ja korkeakoulutuksen saavutetuista tuloksista, jonka henkilö iästä, koulutustasosta ja ammatillisesta asemasta riippumatta viettää toisessa Euroopan valtiossa (EU/EFTA/ETA-maat ja ehdokasvaltiot) oppimistarkoituksessa. Europass Mobility-passin tarkoitus Europass Mobility-passilla pyritään: - edistämään oppimistarkoituksessa tapahtuvaa liikkuvuutta tekemällä sen tulokset näkyvämmiksi, - lisäämään eurooppalaisen koulutusjakson avoimuutta ja näkyvyyttä auttamalla passin haltijaa osoittamaan mitä ja erityisesti mitkä tiedot, dot ja pätevyydet hän on koulutusjakson aikana saanut, - lisäämään ulkomailla saadun kokemuksen tunnustamista. Kuinka Europass Mobility-passi hankitaan Yksittäiset hakijat eivät voi itse hakea Europass Mobility-passia. Organisaatiot hakevat Europass Mobility-passia hakijan puolesta. Kaikki edellä mainituissa maissa koulutusjaksoja järjestävät organisaatiot voivat hakea Europass Mobility-passia hakijan puolesta. Mikä on eurooppalainen koulutusjakso? Koulutusjakso: on joko suoritettava yhteisön yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen ohjelmien puitteissa, sen on täytettävä seuraavat laatukriteerit: (a) toisessa maassa suoritettava jakso kuuluu jakson suorittajan lähtömaassa annettavan koulutuksen piiriin. (b) lähtömaassa koulutuksesta vastaava organisaatio (lähettävä organisaatio) laatii isäntäorganisaation kanssa kirjallisen sopimuksen eurooppalaisen koulutusjakson sisällöstä, tavoitteista ja kestosta, varmistaa, että jakson suorittajalle annetaan tarpeellista kielivalmennusta, ja nimeää hänelle isäntämaassa toimivan ohjaajan, jonka tehtävänä on auttaa, opastaa ja valvoa häntä ja antaa hänelle tarvittavia tietoja. Lähettävä organisaatio toimittaa sopimuksen lähtömaan Europass-keskukselle Europass Mobility-passin hallinnosta vastaavalle elimelle. (c) kumpikin osallistujamaa on joko Euroopan unionin jäsenvaltio ETA:/Efta-maa. (d) lähettävä organisaatio ja isäntäorganisaatio tekevät tarvittaessa yhteistyötä tarjotakseen asianomaiselle henkilölle asianmukaiset tiedot työterveydenhoidosta ja työturvallisuudesta, työoikeudesta, tasa-arvotoimista ja muista isäntämaassa sovellettavista työhön liittyvistä säännöksistä. Johtaako Europass Mobility-passi tutkintoon? Ei. Europass Mobility-passi on eurooppalainen asiakirja, johon kirjataan eurooppalaiset koulutusjaksot. Europass Mobility-passin käyttöohjeet - Euroopan yhteisöt 2004 Sivu 1

2 Onko Europass-asiakirja maksullinen? Ei. Mistä Europass Mobility-passin voi saada? Ota yhteyttä kansalliseen Europass-keskukseen saa osoitteesta Kansallisen Europass-keskuksen vastuuala Kansallinen Europass-keskus vastaa (yhteistyössä muiden asiaankuuluvien elinten kanssa) siitä, että: Europass Mobility-passi -asiakirjoja myönnetään vain sellaisten eurooppalaisten koulutusjaksojen kirjaamista varten, jotka täyttävät edellä luetellut edellytykset. Europass Mobility-passi -asiakirjat täytetään jäljempänä esitettyjen ohjeiden mukaisesti ja annetaan sekä paperiversioina että sähköisessä muodossa Europass-kansiossa. Kansallinen Europass-keskus toimittaa lähettäjäorganisaatiolle sähköisen kaavakkeen (esim. antamalla salasanan, jolla pääsee tietyille Europasssivuston sivuille, jotta nämä voivat ladata itselleen täyttää Europass Mobility -asiakirjoja). Kaavake voidaan pyynnöstä lähettää paperiversiona niille, joilla ei ole käytössään tietokonetta ja/ Internet-yhteyttä. käsiteltäessä Europass Mobility-asiakirjoja noudatetaan täysin asiaa koskevia henkilötietojen käsittelyä ja yksityisyyden suojaa koskevia yhteisön ja kansallisia säännöksiä. Jos kansallinen Europass-keskus delegoi Europass Mobility -asiakirjojen hallinnon yhdelle useammalle elimelle, se vastaa kuitenkin, että edellä mainituista velvollisuuksista huolehditaan asianmukaisesti. Kansallinen Europass-keskus voi soveltaa erityisiä kansallisia järjestelyjä erityisesti Europass Mobilityasiakirjojen käsittelyyn. Kumppanuusorganisaatioiden vastuualat (lähettäjäorganisaatio ja isäntäorganisaatio) Europass Mobility-koulutusjakso perustuu Europass-Mobility-passin haltijan lähettävän organisaation (lähettäjäorganisaatio) ja Europass Mobility-passin haltijan ulkomailla vastaanottavan organisaation (isäntäorganisaatio) väliseen kumppanuuteen. Organisaatiot sopivat kirjallisesti Europass Mobility-jakson tarkoituksesta sisällöstä, tavoitteista, kestosta, menetelmistä ja seurannasta sekä Europass Mobility-asiakirjan täyttämisessä käytettävistä kielistä (katso jäljempänä "Kielten valinta"). Koulutusjakson lähettäjä- ja isäntäorganisaatio täyttävät Europass Mobility-asiakirjan. Jos Europass Mobility-passi täytetään sähköisesti, täyttämättä jääneet kentät on voitava poistaa, jottei ruudulla tulosteessa näy tyhjiä kenttiä. Europass Mobility-asiakirjaa voidaan käyttää yhden useamman koulutusjakson kirjaamiseen. Europass Mobility-passin käyttöohjeet - Euroopan yhteisöt 2004 Sivu 2

3 EUROPASS MOBILITY-PASSIN MYÖNTÄMISMENETTELY (1) Lähettäjäorganisaatio (a) pyytää oman maansa kansallista Europass-keskusta (katso luettelo edellä) elintä, jolle kansallinen Europass-keskus on delegoinut Europass Mobility-asiakirjojen hallinnon toimittamaan sille sähköisen kaavakkeen (esim. antamalla salasanan, jolla pääsee tietyille Europass-sivuston sivuille, jotta nämä voivat ladata itselleen täyttää Europass Mobility -asiakirjoja). Europass Mobility-kaavake olisi täytettävä sähköisesti. Kaavake voidaan pyynnöstä lähettää paperiversiona niille, joilla ei ole käytössään tietokonetta ja/ Internet-yhteyttä. (b) täyttää taulukon 1 (Tämä Europass Mobility-passi on myönnetty seuraavalle henkilölle), (c) täyttää taulukon 2 (Tämän Europass Mobility passin on myöntänyt) lähtömaan kielellä, (d) täyttää taulukon 3 (Europass Mobility-koulutusjaksoon osallistuneet organisaatiot), (e) täyttää taulukon 4 (Europass Mobility-koulutusjakso) ja (f) lähettää Europass Mobility-passin isäntäorganisaatiolle. HUOM: Kun koulutusjaksoja on useampia, lähettäjäorganisaation on numeroitava ne (esim. nro 1, 2 jne); katso jäljempänä kielten valinnasta. (2) Isäntäorganisaatio (a) täyttää joko - taulukon 5.a (Europass Mobility-koulutusjakson aikana hankitut tiedot ja dot) (esim. työskentely epävirallinen oleskelu) - taulukon 5.b (Tiedot suoritetusta koulutuksesta sekä yksittäiset arvosanat, merkinnät ja opintosuoritukset), jos Europass Mobility-jakso järjestetään muodollisen koulutusjärjestelmän koulutusaloitteen piirissä (esim. Erasmus-ohjelma oppilasvaihdon ohjelma), noudattamalla ECTSjärjestelmän kalsta arvosanojen siirtojärjestelmää, (g) leimaa ja/ allekirjoittaa Europass Mobility-passin ja (h) palauttaa täytetyn Europass Mobility-passin takaisin lähettäjäorganisaatiolle. (3) Lähettäjäorganisaatio (a) leimaa ja/ allekirjoittaa Europass Mobility-passin, (b) toimittaa Europass Mobility-passin haltijalleen sekä paperiversiona että sähköisessä muodossa ja (c) säilyttää Europass Mobility-asiakirjan asianmukaisesti kansallisesti säädetyllä tavalla ja yhteistyössä kansallisen Europass-keskuksen kanssa. Samaa Europass Mobility-asiakirjaa voidaan käyttää perättäisten jaksojen kirjaamiseen. Tällöin lähettäjäorganisaatio (a) kopioi asiaankuuluvat kohdat 17 38a 17 42b uuden jakson kirjaamiseksi ja (b) numeroi perättäiset liikkuvuusjaksot (nro 2, nro 3 jne). Jos perättäisistä koulutusjaksoista vastaa useampi eri lähettäjäorganisaatio, asiakirjan myöntävä organisaatio päättää, voidaanko käyttää samaa Europass Mobility-asiakirjaa, vai tarvitaanko toinen asiakirja. Kielten valinta Europass Mobility-passi täytetään yhdellä useammalla kielellä lähettäjä- ja isäntäorganisaation ja passin haltijan sopimalla tavalla. Europass Mobility-passin käyttöohjeet - Euroopan yhteisöt 2004 Sivu 3

4 Passin myöntävä ja/ lähettäjäorganisaatio täyttää taulukot 1 4 tavallisesti lähtömaan kielellä. Isäntäorganisaatio täyttää taulukon 5.a 5.b tavallisesti isäntämaan kielellä. Jotta asiakirja olisi selkeämpi (a) taulukko 4 voidaan toistaa käännettynä isäntämaan kielelle ( kolmannelle, yleisesti ymmärretylle kielelle sopimalla asiasta lähettäjäorganisaation kanssa) ja (b) taulukko 5.a 5.b voidaan toistaa käännettynä lähettäjämaan kielelle ( kolmannelle, yleisesti ymmärretylle kielelle sopimalla asiasta isäntäorganisaation kanssa). Lähettäjäorganisaatio toimittaa nämä ohjeet isäntäorganisaatiolle asianmukaisella kielellä/kielillä. Kansalaisilla, joille myönnetään Europass Mobility-passi, on oikeus pyytää siitä käännös valitsemallaan lähettäjä isäntäorganisaation kielellä jollakin kolmannella yleisesti ymmärretyllä kielellä. Passin kääntämisestä kolmannelle kielelle vastaa lähettäjäorganisaatio. Lisätietoja Lisätietoja Europass Mobility-aloitteesta saa osoitteesta kansallisesta Europass-keskuksesta (katso luettelo edellä). Europass Mobility-passin käyttöohjeet - Euroopan yhteisöt 2004 Sivu 4

5 YKSITYISKOHTAISET OHJEET EUROPASS MOBILITY-PASSIN TÄYTTÄMISTÄ VARTEN Taulukko 1. TÄMÄ EUROPASS MOBILITY-PASSI ON MYÖNNETTY SEURAAVALLE HENKILÖLLE Kohdissa (1) (7) annetaan Europass Mobility-passin haltijan tiedot. Lähettäjäorganisaatio täyttää ne omalla kielellään. HUOM: - Europass Mobility-passin saajan nimi on ainoa pakollinen henkilötietoja koskeva kohta. Muut henkilötiedot täytetään vain passin saajan suostumuksella. - Tähdellä (*) merkitys kohdat ovat pakollisia. (1) - (2) Haltijan sukunimi ja etunimet (pakollinen) Kirjoita passin haltijan sukunimi ja etunimet, esim. 1. TÄMÄ EUROPASS MOBILITY-PASSI ON MYÖNNETTY SEURAAVALLE HENKILÖ Sukunimi Etunimet (1) (*) DUPONT (2) (*) Stephan (3) Osoite (vapaaehtoinen) Kirjoita täydellinen postiosoite, josta haltija on tavoitettavissa, esim. Osoite (katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa) (3) Kavala str. 52, GR Thessaloniki Noudata maassa sovellettuja sääntöjä, jotta posti tavoittaa haltijan tarvittaessa nopeasti. Älä unohda merkitä maata: Alankomaat (-) Portugali (P) Belgia (B) Puola (PL) Bulgaria (BG) Ranska (F) Espanja (E) Romania (RO) Irlanti (-) Ruotsi (S) Islanti (IS) Saksa (D) Italia (I) Slovakia (SK) Itävalta (A) Slovenia (SLO) Kreikka (EL) Suomi (FIN) Kypros (CY) Tanska (DK) Latvia (LV) Tšekki (CZ) Liettua (LT) Turkki (TR) Luxemburg (L) Unkari (H) Malta (-) Viro (EE) Norja (N) Yhdistynyt kuningaskunta (-) Europass Mobility-passin käyttöohjeet - Euroopan yhteisöt 2004 Sivu 5

6 Irlannin, Maltan, Alankomaiden ja Yhdistyneen kuningaskunnan nimi kirjoitetaan kokonaisuudessaan: Irlanti Dublin 2 Ireland Malta St. George s Bay St. Julian's STJ 02 Malta Yhdistynyt kuningaskunta London SW1P 3AT United Kingdom Alankomaat 2500 EA Den Haag Nederland (4) Valokuva (vapaaehtoinen) Lisää valokuva. Liitä sähköiset kuvat mieluiten jpg-muodossa. (5) Syntymäaika (vapaaehtoinen) Merkitse syntymäaika (pp/kk/vvvv), esim: Syntymäaika (5) pp kk vvvv (6) Kansalaisuus (vapaaehtoinen) Merkitse kansalaisuus, esim: Kansalaisuus (6) irlantilainen (7) Allekirjoitus (vapaaehtoinen) Pyydä haltijan allekirjoitus. (7) Allekirjoitus [ allekirjoitus ] Europass Mobility-passin käyttöohjeet - Euroopan yhteisöt 2004 Sivu 6

7 Taulukko 2. TÄMÄN EUROPASS MOBILITY-PASSIN ON MYÖNTÄNYT Kohdissa (8) (10) annetaan Europass Mobility-passin myöntäneen organisaation tiedot. Myöntäjäorganisaatio (tavallisesti lähettäjäorganisaatio) täyttää kohdat ja merkitsee Europass Mobility-passin numeron ja myöntämispäivän. Kohdat täytetään lähettäjämaan kielellä. (8) Todistuksen myöntäneen organisaation nimi (pakollinen) Merkitse Europass Mobility-passin myöntäneen organisaation nimi. Se on yleensä sama kuin lähettäjäorganisaation, esim: 2. TÄMÄN EUROPASS MOBILITY-PASSIN ON MYÖNTÄNYT Passin myöntänyt organisaatio (8) (*) Vocational College of Greenfield (9) Europass Mobility-passin numero (pakollinen) Merkitse Europass Mobility-passin numero, esim: Europass Mobility-passin numero (9) (*) Europass Mobility-passi nro UK i (10) Myöntämispäivä (pakollinen) Merkitse Europass Mobility-passin myöntämispäivä (pp/kk/vvvv), esim: Myönnetty (10) (*) pp kk vvvv Taulukko 3. EUROPASS MOBILITY-KOULUTUSJAKSOON OSALLISTUNEET ORGANISAATIOT Kohdissa (11) (22) annetaan koulutusjaksoon osallistuneiden organisaatioiden tiedot. Huom! Tämä taulukko on pätevä vain kahden organisaation yhteyshenkilöiden ohjaajien allekirjoituksin varustettuna. Lähettäjäorganisaatio täyttää kohdat omalla kielellään. LÄHETTÄJÄORGANISAATIO (lähtömaassa koulutustoimenpiteestä vastaava organisaatio) Kohdissa (11) (16) annetaan sen haltijan lähtömaassa koulutustoimenpiteestä vastaavan organisaation (lähettäjäorganisaation) tiedot, joka lähettää passin haltijan isäntäorganisaatioon. (11) Lähettäjäorganisaation nimi, tyyppi (tarvittaessa tiedekunta/laitos) ja osoite (pakollinen) Merkitse lähettäjäorganisaation nimi, tyyppi (koulutuslaitos, yritys, koulu, korkeakoulu, kansalaisjärjestö tms.; tarvittaessa tiedekunta/laitos) ja osoite, esim: LÄHETTÄJÄORGANISAATIO (lähtömaassa Nimi, tyyppi (tarvittaessa tiedekunta/laitos) ja osoite (11) (*) Vocational College of Greenfields Dept of Biomechanics 213 Bell Str Sheffield United Kingdom Europass Mobility-passin käyttöohjeet - Euroopan yhteisöt 2004 Sivu 7

8 (12) Lähettäjäorganisaation leima ja/ allekirjoitus (pakollinen) Lisää lähettäjäorganisaation leima ja/ yhteyshenkilön ohjaajan allekirjoitus, esim: Leima ja/ allekirjoitus (12) (*) [ leima ] Yhteyshenkilö/ohjaaja Kohdissa (13) (16) annetaan lähtömaassa koulutustoimenpiteestä vastaavan organisaation yhteyshenkilön ohjaajan tiedot. (13) Yhteyshenkilön/ohjaajan sukunimi ja etunimet (pakollinen) Merkitse yhteyshenkilön ohjaajan sukunimi ja etunimet (tarvittaessa ECTS-koordinaattori), esim: Yhteyshenkilön/ohjaajan sukunimi ja etunimet (tarvittaessa ECTS-koordinaattori) (13) OWARDS Jules (14) Virkanimike/asema (vapaaehtoinen) Merkitse yhteyshenkilön ohjaajan virkanimike asema (tarvittaessa ECTS-koordinaattori), esim: Virkanimike/asema (14) Senior teacher (15) Puhelin (vapaaehtoinen) Merkitse yhteyshenkilön ohjaajan puhelinnumero, myös maakoodi ja suuntanumero, esim: Puhelin (15) (44-113) HUOM: Lisätietoja on saatavilla toimielinten yhteisistä tekstinlaadinnan ohjeista osoitteessa: (16) Sähköposti (vapaaehtoinen) Merkitse yhteyshenkilön ohjaajan sähköpostiosoite, esim: Sähköposti (16) Europass Mobility-passin käyttöohjeet - Euroopan yhteisöt 2004 Sivu 8

9 ISÄNTÄORGANISAATIO (Europass Mobility-passin haltijan isäntävaltiossa vastaanottava organisaatio) Kohdissa (17) (22) annetaan Europass Mobility-passin haltijan isäntävaltiossa vastaanottavan organisaation tiedot. (17) Isäntäorganisaation nimi, tyyppi (tarvittaessa tiedekunta/laitos) ja osoite (pakollinen) Merkitse isäntäorganisaation nimi, tyyppi (koulutuslaitos, yritys, koulu, kansalaisjärjestö tms.; tarvittaessa tiedekunta/laitos) ja osoite, esim: ISÄNTÄORGANISAATIO (Europass Mobility-passin haltijan isäntävaltiossa vastaanottava organisaatio) Nimi, tyyppi (tarvittaessa tiedekunta/laitos) ja osoite (17) (*) Palermo Multimedia Ltd 213 Via Giovanni I Palermo (18) Leima ja allekirjoitus (pakollinen) Lisää isäntäorganisaation leima ja/ yhteyshenkilön ohjaajan allekirjoitus, esim: Leima ja/ allekirjoitus (18) (*) [ leima ] (19) Yhteyshenkilön/ohjaajan sukunimi ja etunimet (pakollinen) Merkitse yhteyshenkilön ohjaajan sukunimi ja etunimet (tarvittaessa ECTS-koordinaattori), esim: Yhteyshenkilön/ohjaajan sukunimi ja etunimet (tarvittaessa ECTS-koordinaattori) (19) (*) GIULIANO Marco Sukunimi ja etunimet (20) Virkanimike/asema (vapaaehtoinen) Merkitse yhteyshenkilön ohjaajan virkanimike asema, esim: Virkanimike/asema (20) Head of technical development (21) Puhelin (vapaaehtoinen) Merkitse yhteyshenkilön ohjaajan puhelinnumero, myös maakoodi ja suuntanumero, esim: Puhelin (21) 39 (91) HUOM: Taulukko on pätevä vain kahden organisaation leimoin ja/ a Tähdellä merkitys kohdat on täytettävä Europass Mobility-passin käyttöohjeet - Euroopan yhteisöt 2004 Sivu 9

10 (22) Sähköposti (vapaaehtoinen) Merkitse yhteyshenkilön ohjaajan sähköpostiosoite, esim: Sähköposti (22) ja/ kahden yhteyshenkilön/ohjaaja allekirjoituksin varustettuna s Taulukko 4 EUROPASS MOBILITY-KOULUTUSJAKSO Kohdissa (23) (28) kuvataan Europass Mobility-koulutusjaksoa. Lähettäjäorganisaatio täyttää kohdat omalla kielellään. Kohdat voidaan täyttää (toistamalla taulukko) myös isäntäorganisaation kielellä ( lähettäjäorganisaation kanssa sovitulla kolmannella kielellä). Tähdellä (*) merkityt kohdat on täytettävä. HUOM: Kohta 25 (Tutkinto) on vapaaehtoinen, sillä kaikki yleissivistävään ammatilliseen koulutukseen luettavat toimet eivät johda muodolliseen tutkintoon. (23) Europass Mobility-koulutusjakson tavoite (pakollinen) Merkitse tarvittaessa Europass Mobility-koulutusjakson tavoite, esim: 4. EUROPASS MOBILITY-KOULUTUSJAKSO (NRO ) Europass Mobility-koulutusjakson tavoite (23) (*) Ensimmäinen työkokemus kansainvälisessä ympäristössä Lukukausi ulkomaisessa korkeakoulussa tutkinnon suorittamiseksi Ensimmäinen kansainvälinen kokemus hotellialalla ennen opintojen aloittamista (vastaanottovirkailija) (24) Mahdollinen koulutus, johon Europass Mobility-koulutusjakso liittyy (vapaaehtoinen) Kuvaa tarvittaessa lyhyesti koulutusta (esim. koulutus kurssi), jonka aikana Europass Mobility-koulutusjakso toteutetaan (vapaaehtoinen), esim: Mahdollinen koulutus, johon Europass Mobility-koulutusjakso liittyy (24) Ammattikorkeakoulututkinto - Sähköteknikko (pakollinen harjoittelu) Vapaaehtoistyö Seeds for Food -kansalaisjärjestössä Europass Mobility-passin käyttöohjeet - Euroopan yhteisöt 2004 Sivu 10

11 (25) Mahdollinen tutkinto (tutkinto todistus), johon koulutus johtaa (vapaaehtoinen) Merkitse mahdollinen tutkinto (tutkinto todistus), johon se koulutus johtaa, jonka aikana Europass Mobility-koulutusjakso suoritetaan, esim: Mahdollinen tutkinto (tutkinto todistus), johon koulutus johtaa (25) Yritys- ja liiketalouden alempi korkeakoulututkinto Kansallinen ammattitutkinto: sähköteknikko (26) Mahdollinen yhteisön ohjelma liikkuvuusohjelma, johon koulutus liittyy (vapaaehtoinen) Merkitse mahdollinen ohjelma (esim. Erasmus, Leonardo, Comenius, Youth tms.), jonka yhteydessä koulutusjakso on järjestetty, esim: Mahdollinen yhteisön ohjelma liikkuvuusohjelma, johon koulutus liittyy (26) Erasmus-ohjelma (27) - (28) Europass Mobility-koulutusjakson kesto (pakollinen) Merkitse Europass Mobility-koulutusjakson kesto (pp/kk/vvvv), esim: Europass Mobility-koulutusjakson kesto (27) (*) Alkaa (28) (*) Päättyy pp kk vvvv pp kk vvvv HUOM: Tähdellä merkityt kohdat on täytettävä. Taulukko 5.a EUROPASS MOBILITY-KOULUTUSJAKSON AIKANA HANKITUT TIEDOT JA TAIDOT (vapaaehtoinen) Tärkeä huomautus 1. Jos Europass Mobility-asiakirjaa käytetään yhteisön vaihto-ohjelmassa (esim. Erasmus), jossa sovelletaan arvosanojen siirtojärjestelmää, älä käytä jäljempänä esitettyä taulukkoa 5a. Poista taulukko ja siirry suoraan taulukkoon 5b 'Tiedot suoritetusta koulutuksesta sekä yksittäiset arvosanat, merkinnät ja opintosuoritukset', joka perustuu ECTS-järjestelmän opintosuoritusten kirjaamiseen. 2. Poista kaikki tyhjäksi jääneet kentät. Kohdissa (29a) (38a) kuvataan Europass Mobility-koulutusjakson aikana toteutettuja tehtäviä ja toimia sekä hankittuja tietoja ja toja. Isäntäorganisaatio täyttää tämän taulukon. Kielten valinta: Taulukko 5.a täytetään tavallisesti isäntäorganisaation kielellä. Jotta se voisiin ymmärtää myös lähtömaassa, taulukko voidaan toistaa ja kääntää myös lähettäjäorganisaation kielelle ( kolmannelle kielelle, josta sovitaan lähettäjäorganisaation kanssa). Tietojen ja tojen kuvauksen on vastattava tarkkaan koulutusjaksosta saatua lisäarvoa, esimerkiksi edistymistä, saavutettua totasoa ja tarvittaessa suoritettua arviointia ja/ kokeita. Kuvauksen on oltava riittävän yksityiskohnen, jotta se olisi pätevä osa muodollista koulutusta. Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. Kohdat (30a) (34a) poistetaan niiden jäädessä tyhjiksi. Taulukko on pätevä vain yhteyshenkilön/ohjaajan ja Europass Mobility-passin haltijan allekirjoituksin varustettuna. Europass Mobility-passin käyttöohjeet - Euroopan yhteisöt 2004 Sivu 11

12 (29a) Europass Mobility-koulutusjakson aikana toteutetut tehtävät ja toimet (pakollinen) Kuvaa Europass Mobility-koulutusjakson aikana toteutetut tehtävät ja toimet, esim. 5.a EUROPASS MOBILITY-KOULUTUSJAKSON (NRO) AIKANA HANKITUT TIEDOT JA TAIDOT (29a) (*) Toteutetut tehtävät ja toimet - vierailijoiden vastaanottaminen hotellin vastaanotossa - italialaisten asiakkaiden tilauksista huolehtiminen - englanninkielisten kirjojen inventoiminen - tekstien kääntäminen saksasta ja ranskasta englantiin - tietokoneohjelman kehittäminen vanhojen asiakirjojen arkistoimiseksi sähköisesti (30a) Hankitut ammattiin liittyvät tiedot ja dot (vapaaehtoinen) Kuvaa hankitut tekniset ammattiin liittyvät tiedot ja dot, määritä edistyminen, saavutettu totaso ja tarvittaessa suoritettu arviointi ja/ kokeet, esim: (30a) Hankitut ammattiin liittyvät tiedot ja dot Editoinnin hallinta (Globe-Transfer-lehden yhden numeron julkaiseminen (neljännesvuositn ilmestyvä aikakausjulkaisu, 25 sivua, monivärinen): - yhteydet graafiseen suunnittelijaan - tuotannon tarkistus - laadun tarkkailu (editointi). Kotitalouden sähköasennukset (kolme viikkoa): - tarvittavien resurssien suunnittelu - tarvittavan materiaalin tilaaminen - kaavapiirrosten ja virtauskaavioiden tulkinta - valaistus- ja sähkönjakelujärjestelmien asentaminen ja testaus - täydellinen työhön liittyvä dokumentointi Ohjaaja tarkasti valmiin asennuksen; arviointi osoitti ammattitojen hyvän hallinnan. HUOM: isäntäorganisaatio voi käyttää monikielistä verbisanastoa (saatavilla Europass-Internet-sivustolta - osa 'Ammattitutkintotodistuksen liite/tekninen tuki') hankittujen tietojen ja tojen kuvaamiseen. (31a) Hankittu kielito (vapaaehtoinen) Kuvaa hankittu kielito, määritä edistyminen, saavutettu totaso ja tarvittaessa suoritettu arviointi ja/ kokeet, esim: (31a) Hankittu kielito (jos ei sisälly kohtaan 'ammattiin liittyvät tiedot ja dot') Kommunikointi italialaisten urakoitsijoiden ja tekijöiden kanssa; italian kielen tason selkeä edistyminen: työharjoittelun lopussa erinomainen kommunikointito; italiankielisten asiakkaiden tilausten käsittely. Saksankielisten asiakkaiden puheluihin vastaaminen: - puheluihin vastaaminen; - pyyntöjen kirjaaminen; - puheluiden ohjaaminen asiasta vastaavalle yhteyshenkilölle. Europass Mobility-passin käyttöohjeet - Euroopan yhteisöt 2004 Sivu 12

13 Voit käyttää myös Euroopan neuvoston kehittämää yleiseurooppalaisen kielten opetuksen ja oppimisen viitekehyksen kuusiporsta asteikkoa. Asteikkoon kuuluu kuusi tasoa, jotka koskevat kuullun ymmärtämistä, luetun ymmärtämistä, suullista vuorovaikutusta, puheen tuottamista ja kirjoittamista. Kuusi tasoa ovat: - peruskielito (tasot A1 ja A2) - itsenäisen kielenkäyttäjän kielito (tasot B1 ja B2) - tavan kielenkäyttäjän kielito (tasot C1 ja C2). Arvioi kielitosi asteikon mukaisesti: (a) lue jäljempänä esitetyt määritelmät (b) valitse asianmukainen tason otsake (kuullun ymmärtäminen, luetun ymmärtäminen, suullinen vuorovaikutus, puheen tuottaminen ja kirjoittaminen) (c) merkitse haltijan taso (esim. Ymmärtäminen: itsenäisen kielenkäyttäjän kielito - B2). Esimerkki: (31a) Hankittu kielito (jos ei sisälly kohtaan 'ammattiin liittyvät tiedot ja dot') italian kieli: - suullinen vuorovaikutus: tavan kielenkäyttäjän kielito (taso C1) - puheen tuottaminen: itsenäisen kielenkäyttäjän kielito (taso B2) ITSEARVIOINTIASTEIKON YKSITYISKOHTAINEN KUVAUS YMMÄRTÄMINEN Kuullun ymmärtäminen A 1: Tunnistan tuttuja sanoja ja kaikkein tavallisimpia sanontoja, jotka koskevat minua itseäni, perhettäni ja lähiympäristöäni, kun minulle puhutaan hitaasti ja selkeästi. A 2: Ymmärrän muutamia sanontoja ja kaikkein tavallisinta sanastoa, joka liittyy läheisesti omaan elämääni; esimerkiksi aivan keskeinen tieto itsestäni ja perheestäni, ostosten tekeminen, asuinpaikka ja työpaikka. Ymmärrän lyhyiden, selkeiden, yksinkersten viestien ja kuulutusten ydinsisällön. B 1: Ymmärrän pääkohdat selkeästä yleiskielisestä puheesta, jossa käsitellään esimerkiksi työssä, koulussa vapaa-aikana säännöllisesti esiintyviä ja minulle tuttuja aiheita. Tavoitan pääkohdat monista radio- ja tvohjelmista, joissa käsitellään ajankohsia minua henkilökohsesti ammatillisesti kiinnostavia asioita, kun puhe on melko hidasta ja selvää. B 2: Ymmärrän pitkähköä puhetta ja luentoja. Pystyn jopa seuraamaan monipolvista perustelua, jos aihe on suhteellisen tuttu. Ymmärrän useimmat tv-uutiset ja ajankohsohjelmat. Ymmärrän useimmat yleispuhekielellä esitetyt elokuvat. C 1: Ymmärrän pitkähköä puhetta silloinkin, kun sitä ei ole muotoiltu selkeästi ja kun asioiden välisiin suhteisiin vain viitataan eikä niitä ilmaista täsmällisesti. Ymmärrän tv-ohjelmia ja elokuvia ilman erityisiä ponnistuksia. C 2: Ymmärrän vaikeuksitta kaikenlaista elävää ja nauhoitettua puhetta silloinkin, kun on kyse syntyperäisen kielenpuhujan nopeasta puheesta, jos minulla on hiukan aikaa tutustua puhetapaan. Luetun ymmärtäminen A 1: Ymmärrän tuttuja nimiä, sanoja ja hyvin yksinkersia lauseita esimerkiksi ilmoituksissa, julisteissa ja luetteloissa. Europass Mobility-passin käyttöohjeet - Euroopan yhteisöt 2004 Sivu 13

14 A 2: Pystyn lukemaan hyvin lyhyitä, yksinkersia tekstejä. Pystyn löytämään tiettyä, ennustettavissa olevaa tietoa jokapäiväisistä yksinkersista teksteistä, esimerkiksi mainoksista, esitteistä, ruokalistoista ja aikatauluista. Ymmärrän lyhyitä, yksinkersia henkilökohsia kirjeitä. B 1: Ymmärrän tekstejä, joissa on pääasiassa hyvin tavallista arkipäivän kieltä työhön liittyvää kieltä. Ymmärrän tapahtumien, tunteiden ja toiveiden kuvaukset henkilökohsissa kirjeissä. B 2: Pystyn lukemaan ajankohsia ongelmia käsitteleviä artikkeleita ja raportteja ja havaitsemaan niissä kirjoittajien näkökulmat ja kannanotot. Ymmärrän oman aikani kaunokirjallisuutta. C 1: Ymmärrän pitkiä ja monipolvisia asia- ja kirjallisuustekstejä ja huomaan tyylieroja. Ymmärrän erityisalojen artikkeleita ja melko pitkiä teknisiä ohjeita silloinkin, kun ne eivät liity omaan alaani. C 2: Pystyn lukemaan vaivatta käytännöllisesti katsoen kaikenlaista kirjoitettua kieltä, myös abstrakteja, rakenteellisesti kielellisesti monimutkaisia tekstejä, kuten ohjekirjoja, erityisalojen artikkeleita ja kaunokirjallisuutta..../... PUHUMINEN Suullinen vuorovaikutus A 1: Selviydyn kaikkein yksinkersimmista keskusteluista, jos puhekumppanini on valmis toistamaan sanottavansa ilmaisemaan asian toisin, puhumaan tavallista hitaammin ja auttamaan minua muotoilemaan sen, mitä yritän sanoa. Pystyn esittämään yksinkersia kysymyksiä ja vastaamaan sellaisiin arkisia tarpeita hyvin tuttuja aiheita käsittelevissä keskusteluissa. A 2: Pystyn kommunikoimaan yksinkersissa ja rutiininomaisissa tehtävissä, jotka edellyttävät yksinkersta ja suoraa tiedonvaihtoa tutuista aiheista ja toiminnoista. Selviydyn hyvin lyhyistä keskusteluista, mutta ymmärrän harvoin kylliksi pitääkseni keskustelua itse yllä. B 1: Selviydyn useimmista tilanteista, joita syntyy kohdekielisillä alueilla matkustettaessa. Pystyn osallistumaan valmistautumatta keskusteluun aiheista, jotka ovat tuttuja, itseäni kiinnostavia jotka liittyvät arkielämään, esimerkiksi perheeseen, harrastuksiin, työhön, matkustamiseen ja ajankohsiin asioihin. B 2: Pystyn viestimään niin sujuvasti ja spontaanisti, että säännöllinen yhteydenpito syntyperäisten puhujien kanssa on mahdollista ilman että kumpikaan osapuoli kokee sen hankalaksi. Pystyn osallistumaan aktiivisesti tutuista aihepiireistä käytävään keskusteluun, esittämään näkemyksiäni ja puolustamaan niitä. C 1: Pystyn ilmaisemaan ajatuksiani sujuvasti ja spontaanisti ilman että minun juurikaan tarvitsee hakea ilmauksia. Osaan käyttää kieltä joustavasti ja tehokkaasti sosiaalisiin ja ammatillisiin tarkoituksiin. Osaan muotoilla ajatuksia ja mielipiteitä täsmällisesti ja liittää oman puheenvuoroni tavasti muiden puhujien puheenvuoroihin. C 2: Pystyn ottamaan vaivatta osaa asioiden käsittelyyn ja kaikkiin keskusteluihin. Tunnen hyvin kielelle tyypilliset, idiomaattiset ilmaukset ja puhekieliset ilmaukset. Pystyn tuomaan esille ajatuksiani sujuvasti ja välittämään täsmällisesti hienojakin merkitysvivahteita. Osaan perääntyä ja kiertää mahdolliset ongelmat niin sujuvasti, että muut tuskin havaitsevat olleenkaan ongelmia. Puheen tuottaminen A 1: Osaan käyttää yksinkersia sanontoja ja lauseita kuvaamaan, missä asun ja keitä tunnen. A 2: Pystyn kuvaamaan perhettäni ja muita ihmisiä, elinolojani, koulutustaustaani ja nykyistä edellistä työpaikkaani käyttäen, usein luettelomaisesti, aivan yksinkersia ilmauksia ja lauseita. B 1: Osaan liittää yhteen ilmauksia yksinkersella tavalla kuvatakseni kokemuksia ja tapahtumia, unelmiani, toiveitani ja pyrkimyksiäni. Pystyn perustelemaan ja selittämään lyhyesti mielipiteitäni ja suunnitelmiani. Pystyn kertomaan tarinan selittämään kirjan elokuvan juonen sekä kuvailemaan omia reaktioitani. B 2: Pystyn esittämään selkeitä, yksityiskohsia kuvauksia hyvinkin erilaisista minua kiinnostavista aiheista. Pystyn selittämään näkökantani johonkin ajankohseen kysymykseen ja esittämään eri vaihtoehtojen edut ja haitat. C 1: Pystyn esittämään selkeitä ja yksityiskohsia kuvauksia monipolvisista aiheista ja kehittelemään keskeisiä näkökohtia sekä päättämään esitykseni sopivaan lopetukseen. Europass Mobility-passin käyttöohjeet - Euroopan yhteisöt 2004 Sivu 14

15 C 2: Pystyn esittämään selkeän ja sujuvan kuvauksen perustelun asiayhteyteen sopivalla tyylillä. Esityksessäni on tehokas looginen rakenne, joka auttaa vastaanottajaa havaitsemaan ja muistamaan tärkeitä seikkoja. KIRJOITTAMINEN A 1: Pystyn kirjoittamaan lyhyen, yksinkersen postikortin, esimerkiksi lomaterveiset. Pystyn täyttämään lomakkeita, joissa kysytään henkilötietoa, esimerkiksi kirjoittamaan nimeni, kansallisuuteni ja osoitteeni hotellin majoittumislomakkeeseen. A 2: Pystyn kirjoittamaan lyhyitä, yksinkersia muistiinpanoja ja viestejä asioista, jotka liittyvät arkisiin tarpeisiini. Pystyn kirjoittamaan hyvin yksinkersen henkilökohsen kirjeen esimerkiksi kiittääkseni jotakuta jostakin. B 1: Pystyn kirjoittamaan yksinkersta, yhtenäistä tekstiä aiheista, jotka ovat tuttuja itseäni kiinnostavia. Pystyn kirjoittamaan henkilökohsia kirjeitä, joissa kuvailen kokemuksia ja vaikutelmia. B 2: Pystyn kirjoittamaan selkeitä, myös yksityiskohtia sisältäviä selvityksiä hyvinkin erilaisista aiheista, jotka kiinnostavat minua. Pystyn laatimaan kirjoitelman raportin, jossa välitän tietoa esitän perusteluja jonkin tietyn näkökannan puolesta sitä vastaan. Pystyn kirjoittamaan kirjeitä, joissa korostan tapahtumien kokemusten henkilökohsta merkitystä. C 1: Pystyn ilmaisemaan ajatuksiani ja näkökantojani varsin laajasti selkeässä, hyvin jäsennetyssä tekstissä. Pystyn kirjoittamaan yksityiskohsia selvityksiä monipolvisista aiheista kirjeessä, esseessä/kirjoitelmassa raportissa sekä korostamaan tärkeimpinä pitämiäni seikkoja. Osaan valita oletetulle lukijalle sopivan tyylin. C 2: Osaan kirjoittaa selkeää, sujuvaa tekstiä asiaankuuluvalla tyylillä. Pystyn kirjoittamaan monimutkaisia kirjeitä, raportteja artikkeleita, jotka esittelevät jonkin yksittäisen tapauksen. Käytän tehokkaasti loogisia rakenteita, jotka auttavat vastaanottajaa löytämään ja muistamaan keskeiset seikat. Pystyn kirjoittamaan koosteita ja katsauksia ammattiin kaunokirjallisuuteen liittyvistä julkaisuista. Itsearviointilokerikkoon voi tutustua Euroopan neuvoston Internet-sivustolla osoitteessa (32a) Hankitut tietotekniset dot (vapaaehtoinen) Kuvaa hankitut tietotekniset dot, määritä edistyminen, saavutettu totaso ja tarvittaessa suoritettu arviointi ja/ kokeet, esim: (32a) Hankitut tietotekniset dot (jos eivät sisälly kohtaan 'ammattiin liittyvät tiedot ja dot') MSOffice TM -ohjelmien käyttäminen asiakirjojen käsittelyyn: - sähköisten asiakirjojen tallentaminen ja hallinta; - arkistojen järjestäminen; - asiakirjojen numeroiminen. Yksikön sähköpostijärjestelmän hallinnointi: - webmasterin tehtävät; - sähköpostiviestien toimittaminen asiasta vastaaville asiantuntijoille Kuvien käsittely Photoshop TM.-ohjelmalla. Työharjoittelun lopussa kansikuvasarjan suunnittelu ja toteutus ohjaajan valvonnassa. Europass Mobility-passin käyttöohjeet - Euroopan yhteisöt 2004 Sivu 15

16 (33a) Hankitut organisatoriset dot (vapaaehtoinen) Kuvaa hankitut organisatoriset dot, määritä edistyminen, saavutettu totaso ja tarvittaessa suoritettu arviointi ja/ kokeet, esim: (33a) Hankitut organisatoriset dot Hyvä to organisoida työharjoittelun aikana toteutettuja tehtäviä: - ensisijaisten tavoitteiden määrittäminen - tehokas suhteiden hallitseminen tiimin muihin jäseniin. (34a) Hankitut sosiaaliset dot (vapaaehtoinen) Kuvaa hankitut sosiaaliset dot, määritä edistyminen, saavutettu totaso ja tarvittaessa suoritettu arviointi ja/ kokeet, esim: (34a) Hankitut sosiaaliset dot Erinomainen kommunikointito päivittäisessä kanssakäymisessä asiakkaiden kanssa - yrityksen käytäntöjen hyvä tuntemus asiakkaiden pyyntöjen käsittelyn osalta - hyvä sopeutuminen tiimiin. (35a) Muut hankitut tiedot ja dot (vapaaehtoinen) Kuvaa hankitut muuta tiedot ja dot, joita ei mainittu edellä (esim. opetussuunnitelman ulkopuolinen toiminta jne.), esim: (35a) Muut hankitut tiedot ja dot Opetussuunnitelman ulkopuolinen toiminta: Punaisen ristin järjestämä ensiapukoulutus (15 tuntia). Koulutuksen lopussa myönnetty todistus. (36a - 38a) Päivämäärä ja allekirjoitukset (pakollinen) Merkitse päivämäärä, jolloin taulukko 5.a täytettiin; taulukko on pätevä vain ohjaajan ja Europass Mobility-passin haltijan allekirjoituksin varustettuna. Päivämäärä Ohjaajan allekirjoitus Haltijan allekirjoitus (37a) (*) (38a) [ allekirjoitus ] (*) [ allekirjoitus ] (36a) (*) pp kk vvvv HUOM: Asiakirja on pätevä vain ohjaajan ja Europass Mobility-passin haltijan allekirjoituksin varustettuna. Tähdellä merkityt kohdat on täytettävä. Täytetty Europass Mobility-asiakirja palautetaan lähettäjäorganisaatiolle, joka (a) pyydettäessä kääntää taulukot 4 ja/ 5.a/5.b haltijan kielelle; (b) toimittaa Europass Mobility-asiakirjan haltijalle sekä paperisen että sähköisen version (jota ei voida muuttaa) (c) tarkistaa, että asiakirja on täytetty asianmukaisesti kansallisen Europass-keskuksen määrittämän menettelyn avulla. Europass Mobility-passin käyttöohjeet - Euroopan yhteisöt 2004 Sivu 16

17 (38b) Taulukko 5.b TIEDOT SUORITETUSTA KOULUTUKSESTA SEKÄ YKSITTÄISET ARVOSANAT/MERKINNÄT/OPINTOSUORITUKSET (vapaaehtoinen) Tärkeä huomautus Tämä taulukko (kohdat 39b 51b) on vaihtoehtoinen tapa kuvata koulutusjakson aikana hankitut tiedot ja dot. Siihen merkitään tiedot yhteisön vaihto-ohjelman yhteydessä suoritetuista opintosuorituksista arvosanojen siirtojärjestelmän avulla (esim. ECTS). Se perustuu arvosanojen siirtojärjestelmässä käytettyyn opintosuoritusotteeseen, joka myönnetään ulkomaisessa korkeakoulussa vaihto-ohjelman yhteydessä suoritetuista opinnoista. ECTS perustuu sopimukseen, jonka mukaan 60 suorituspistettä vastaa yhden lukuvuoden kokopäiväistä opiskelua. Kokopäiväiseen opinto-ohjelmaan osallistuvan opiskelijan työmäärä on Euroopassa useimmiten viikkoa vuodessa, ja tuolloin yksi suorituspiste vastaa työtuntia. Työmäärän käsite tarkoittaa aikaa, jonka kuluessa keskimääräisen oppijan odotetaan saavuttavan vaaditut oppimistulokset. Lisätietoja ECTS-järjestelmästä on saatavilla osoitteessa Merkitse jokaisen opintosuorituksen osalta seuraavat tiedot: (29b) Opiskelijan kirjautumisnumero (pakollinen) Merkitse opiskelijan alkuperämaan korkeakoulun kirjautumisnumero, esim: (29b) (*) Opiskelijan kirjautumisnumero EBC (30b) Opintojakson koodi (vapaaehtoinen) Merkitse opintojakson koodi, esim: (30b) Opintojakson koodi (1) FN 001 HUOM: ECTS-suoritusten osalta tutustu isäntäorganisaation viralliseen opinto-oppaaseen, joka on julkaistava kahdella kielellä ( vain englanniksi, jos ohjelmien opetuskielenä on englanti) verkkosivuilla ja/ paperitulosteena. Opas voi olla yksiosainen koostua useammasta osasta. (31b) Opintojakson nimi (pakollinen) Merkitse opintojakson nimi, esim: (31b) (*) Opintojakson nimi Johdanto liiketalouden kirjanpitoon Europass Mobility-passin käyttöohjeet - Euroopan yhteisöt 2004 Sivu 17

18 (32b) Kesto (vapaaehtoinen) Merkitse opintojakson kesto, esim: (32b) Kesto (2) 1 lukukausi (1 LK) HUOM: ECTS-järjestelmässä käytetään seuraavia lyhenteitä: LV = 1 täysi lukuvuosi; 1LK = 1 lukukausi; 2LK = 2 lukukautta; 1VN = 1 vuosineljännes; 2VN = 2 vuosineljännestä. (33b) Paikallinen arvosana (vapaaehtoinen) Merkitse saatu paikallinen arvosana, esim: (33b) Paikallinen arvosana (3) 63 HUOM: Kuvaa korkeakoulun arvosanajärjestelmä kaavakkeen viimeisen sivun kohdassa 'Oppilaitoksen arvosanajärjestelmän kuvaus'. (34b) ECTS/ECVET-arvosana (vapaaehtoinen) Merkitse saatu ECTS/ECVET-arvosana ( muun Euroopassa käytetyn arvosanajärjestelmän arvosana) arvosana-asteikon mukaisesti, esim: (34b) ECTS/ECVET arvosana (3) B HUOM: ECTS-arvosana-asteikko on seuraava: ECTS-arvosana A B C D E FX F Saajat (%:a) kaikista hyväksytyistä Määritelmä Erinomainen - erinomainen suoritus, vain vähäisiä virheitä Oikein hyvä - keskitason yläpuolella, jonkin verran virheitä Hyvä - kauttaaltaan hyvätasoinen suoritus, selviä virheitä jonkin verran Tyydyttävä - kohtalainen, mutta vakavia puutteita Välttävä - vähimmäiskriteerit täyttävä suoritus Hylätty - tarvitaan jonkin verran lisätyötä Hylätty - vaaditaan huomattavasti lisätyötä Europass Mobility-passin käyttöohjeet - Euroopan yhteisöt 2004 Sivu 18

19 (35b) ECTS/ECVET-suorituspisteet (vapaaehtoinen) Merkitse saadut ECTS/ECVET-suorituspisteet ( muun Euroopassa käytetyn arvosanajärjestelmän suorituspisteet) asianmukaisen arvosana-asteikon mukaan, esim: (35b) (*) ECTS/ECVET suorituspisteet (5) 7 HUOM: ECTS-järjestelmässä sovelletaan seuraavia opintosuoritusmääriä: 1 täysi lukuvuosi = 60 suorituspistettä 1 lukukausi = 30 suorituspistettä 1 vuosineljännes = 20 suorituspistettä. (36b) Mahdollinen artikkeli/raportti/tutkielma (vapaaehtoinen) Merkitse kaikki koulutusjakson aikana kirjoitetut ja arvioitavaksi annetut yksittäiset työt (artikkeli, raportti tutkielma); merkitse aihe ja mahdollinen saatu arvosana; esim. (36b) Artikkeli/raportti/tutkielma 75-sivuinen artikkeli (testiraportti) polyuretaanin terminen resistenssi, esitetty arvostelulautakunnalle ja hyväksytty 23. kesäkuuta HUOM: mainitse, jos työ vastaa edellä esitetyn taulukon suorituspisteitä. (37b) Mahdollinen todistus/tutkintotodistus/oppiarvo (vapaaehtoinen) Merkitse koulutusjakson aikana mahdollisesti myönnetty todistus/tutkintotodistus/oppiarvo, esim: (37b) (*) Mahdollinen todistus/tutkintotodistus/oppiarvo Kauppatieteiden kandidaatti (38b 39b) Ohjaajan/hallintoviranomaisen sukunimi, etunimet ja allekirjoitus (pakollinen) Merkitse ohjaajan/hallintoviranomaisen sukuni ja etunimet, esim: Ohjaajan/hallintoviranomaisen sukunimi ja etunimet Allekirjoitus (38b) (* LÜBISCH Berndt (39b) (*) [ allekirjoitus ] HUOM: Kohta on pätevä vain ohjaajan/hallintoviranomaisen allekirjoituksella ja oppilaitoksen virallisella leimalla varustettuna. (40b) Vahvistamispäivämäärä Merkitse taulukon täyttöpäivämäärä, esim: Annettu (40b) (*) pp kk vvvv HUOM: Asiakirja on pätevä va Europass Mobility-passin käyttöohjeet - Euroopan yhteisöt 2004 Sivu 19

20 (41b) Oppilaitoksen nimi, osoite ja asema Merkitse sen oppilaitoksen nimi, osoite ja asema, jossa koulutusjakso on suoritettu, esim: (41b) (*) Oppilaitoksen nimi, osoite ja asema Letterkenny Institute of Technology (Technical college) Port Road - Letterkenny - County Donegal - Ireland ohjaajan/hallintoviranomaisen allekirjoituksella (42b) Leima Paina tähän sen oppilaitoksen leima, jossa koulutusjakso on suoritettu. Leima (42b) (*) [ leima ] ja/ oppilaitoksen virallisella leimalla varustettuna. Tähdellä merkityt kohdat ovat pakollisia. HUOM: Kohta on pätevä vain ohjaajan/hallintoviranomaisen allekirjoituksella ja oppilaitoksen virallisella leimalla varustettuna. Täytetty Europass Mobility-asiakirja palautetaan lähettäjäorganisaatiolle, joka (a) pyydettäessä kääntää taulukot 4 ja/ 5.a/5.b haltijan kielelle; (b) toimittaa Europass Mobility-asiakirjan haltijalle sekä paperisen että sähköisen version (jota ei voida muuttaa); (c) tarkistaa, että asiakirja on täytetty asianmukaisesti kansallisen Europass-keskuksen määrittämän menettelyn avulla. Europass Mobility-passin käyttöohjeet - Euroopan yhteisöt 2004 Sivu 20

Ohjeita Europass-liikkuvuustodistuksen käyttöön

Ohjeita Europass-liikkuvuustodistuksen käyttöön OPETUSHALLITUS UTBILD NINGSSTYRELSEN Ohjeita Europass-liikkuvuustodistuksen käyttöön Tässä asiakirjassa esitellään liikkuvuustodistus lyhyesti, sekä annetaan ohjeita sähköisen asiakirjan käyttöön. Muistathan

Lisätiedot

Diplomityöstä opiskelija saa kurssimerkinnän, joka luetaan opiskelijan oppimäärään. Arvosana muunnetaan lukion 4 10 asteikolle.

Diplomityöstä opiskelija saa kurssimerkinnän, joka luetaan opiskelijan oppimäärään. Arvosana muunnetaan lukion 4 10 asteikolle. 167 MEDIAN LUKIODIPLOMI (MD) Median lukiodiplomin voi suorittaa opetussuunnitelman luvussa 2.4.1. määrittelemällä tavalla. Diplomiin kuuluva diplomityö tehdään neljän mediakurssin jälkeen opetushallituksen

Lisätiedot

OHJEET EUROOPPALAISTA ANSIOLUETTELOA VARTEN

OHJEET EUROOPPALAISTA ANSIOLUETTELOA VARTEN OHJEET EUROOPPALAISTA ANSIOLUETTELOA VARTEN Johdanto Ansioluettelon laatiminen on tärkeä vaihe kaikessa työnhaussa. Seuraavat ohjeet on syytä lukea tarkasti ennen mallin täyttämistä. Ansioluettelo on usein

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 02.05.2002 KOM(2002) 214 lopullinen KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Kertomus vuorottelu- ja erityisesti oppisopimuskoulutusta koskevien eurooppalaisten

Lisätiedot

Ohje kieli- ja viestintäopinnoista: LIITTEET

Ohje kieli- ja viestintäopinnoista: LIITTEET Ohje kieli- ja viestintäopinnoista: LIITTEET 1. Sovellusohje Metropolian kieli- ja viestintäopintoja koskevista toimintatavoista 2. Kieliä ja viestintää koskeva lainsäädäntö 3. Tutkintojen ja osaamisen

Lisätiedot

VAIHTOON LÄHTEVIEN OPAS

VAIHTOON LÄHTEVIEN OPAS VAIHTOON LÄHTEVIEN OPAS Vaihtoon lähtevän opas 2009 2010 1 Sisällys Lukijalle Kansainvälinen Metropolia 5 6 Miksi ulkomaille? 6 Opiskelijavaihto 7 Opiskelijavaihto - käytännöt ja ohjeet 7 Opiskelijavaihto-ohjelmat

Lisätiedot

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen OPETUSHALLITUS MONISTE 6/2001 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho Kuva: Elvi

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2004. (ESS eli European Social Survey) haastattelijoiden työohjeet

SUOMI EUROOPASSA 2004. (ESS eli European Social Survey) haastattelijoiden työohjeet TILASTOKESKUS Syyskuu 2004 Haastattelu- ja tutkimuspalvelut 00022 TILASTOKESKUS SUOMI EUROOPASSA 2004 (ESS eli European Social Survey) haastattelijoiden työohjeet 1. European Social Surveyn toisen kierroksen

Lisätiedot

LIITE 2 KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO

LIITE 2 KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO LIITE 2 KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO Kuvausasteikko on Suomessa laadittu sovellus asteikoista, jotka sisältyvät Euroopan neuvoston toimesta kehitettyyn Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin

Lisätiedot

Taitotaso A1 Suppea viestintä kaikkein tutuimmissa tilanteissa Kuullun ymmärtäminen Puhuminen Luetun ymmärtäminen Kirjoittaminen A1.

Taitotaso A1 Suppea viestintä kaikkein tutuimmissa tilanteissa Kuullun ymmärtäminen Puhuminen Luetun ymmärtäminen Kirjoittaminen A1. 1 LIITE 2 KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO Kuvausasteikko on Suomessa laadittu sovellus asteikoista, jotka sisältyvät Euroopan neuvoston toimesta kehitettyyn Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin

Lisätiedot

Otamme yhteyttä. Mitä sinun pitäisi tietää, jos haet työtä toisessa ETA-maassa. Euroopan komissio

Otamme yhteyttä. Mitä sinun pitäisi tietää, jos haet työtä toisessa ETA-maassa. Euroopan komissio Otamme yhteyttä sinuun Mitä sinun pitäisi tietää, jos haet työtä toisessa ETA-maassa Euroopan komissio Otamme yhteyttä sinuun... Mitä sinun pitäisi tietää, jos haet työtä toisessa ETA-maassa Euroopan

Lisätiedot

Senioreiden ideapaja kestävää oppimista yhteisössä

Senioreiden ideapaja kestävää oppimista yhteisössä Työpajakäsikirja Senioreiden ideapaja kestävää oppimista yhteisössä Ikäihmisten osaamisen tunnistaminen ja uusien mahdollisuuksien avaaminen oppimiselle ja osallisuudelle Elinikäisen oppimisen ohjelman

Lisätiedot

FinTandem. koordinaattorin käsikirja. Ulrica Taylor Katri Karjalainen Pia Sandås Marika Boström

FinTandem. koordinaattorin käsikirja. Ulrica Taylor Katri Karjalainen Pia Sandås Marika Boström FinTandem koordinaattorin käsikirja Ulrica Taylor Katri Karjalainen Pia Sandås Marika Boström 1 JOHDANTO 2 2 TANDEM KIELENOPPIMISMENETELMÄNÄ 4 3 KUKA VOI OSALLISTUA TANDEMIIN? 8 4 KURSSIMALLI: FinTandem

Lisätiedot

Eviran ohje osaamistestaajan toiminnasta

Eviran ohje osaamistestaajan toiminnasta Sivu/sivut 1 / 60 Sivu/sivut 2 / 60 Sisällysluettelo EVIRAN OHJE OSAAMISTESTAAJAN TOIMINNASTA... 1 YLEISTÄ... 4 I OSA: YLEISTÄ HYGIENIAOSAAMISESTA, OSAAMISTESTAAJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET... 6 1. LAINSÄÄDÄNTÖ...

Lisätiedot

Gard Tekrø. Opas opiskelijoille. Oppisopimuskoulutusta yli rajojen. Liikkuvuuden hallinta. The International Service Office of Oppland, Norja

Gard Tekrø. Opas opiskelijoille. Oppisopimuskoulutusta yli rajojen. Liikkuvuuden hallinta. The International Service Office of Oppland, Norja Gard Tekrø Opas opiskelijoille Oppisopimuskoulutusta yli rajojen Liikkuvuuden hallinta The International Service Office of Oppland, Norja 1 Sisällysluettelo Opassarjan esittely Esipuhe 1. Miksi lähteä

Lisätiedot

Marja Kokkonen, Saara Laakso ja Anni Piikki. Arvaanko vai ARVIOINKO? Opas aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen arviointiin

Marja Kokkonen, Saara Laakso ja Anni Piikki. Arvaanko vai ARVIOINKO? Opas aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen arviointiin Marja Kokkonen, Saara Laakso ja Anni Piikki Arvaanko vai ARVIOINKO? Opas aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen arviointiin Marja Kokkonen, Saara Laakso ja Anni Piikki Arvaanko vai arvioinko? Opas aikuisten

Lisätiedot

ESS 2012 TUTKIMUS SUOMALAISTEN ASENTEISTA (SUOMI EUROOPASSA) TYÖOHJEET VASTUUHENKILÖT:

ESS 2012 TUTKIMUS SUOMALAISTEN ASENTEISTA (SUOMI EUROOPASSA) TYÖOHJEET VASTUUHENKILÖT: 24.8.2012 Haastattelupalvelut Markku Nieminen A3682 ESS 2012 TUTKIMUS SUOMALAISTEN ASENTEISTA (SUOMI EUROOPASSA) TYÖOHJEET VASTUUHENKILÖT: Professori Heikki Ervasti Turun yliopisto, Sosiaalipolitiikan

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2002. haastattelijoiden työohjeet

SUOMI EUROOPASSA 2002. haastattelijoiden työohjeet TILASTOKESKUS 4.9.2002 Haastattelu- ja tutkimuspalvelut 00022 TILASTOKESKUS SUOMI EUROOPASSA 2002 (ESS eli European Social Survey) haastattelijoiden työohjeet 1. Tutkimuksen taustaa ESS (European Social

Lisätiedot

*Osaa vastata häntä koskeviin yksinkertaisiin. lausein. Vuorovaikutus on puhekumppanin. ehkä äidinkieleen tai eleisiin.

*Osaa vastata häntä koskeviin yksinkertaisiin. lausein. Vuorovaikutus on puhekumppanin. ehkä äidinkieleen tai eleisiin. LIITE 2 KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO Kuvausasteikko on Suomessa laadittu sovellus asteikoista, jotka sisältyvät Euroopan neuvoston toimesta kehitettyyn Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin

Lisätiedot

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö 1 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI Ohjelmaopas Sisältö Esipuhe 3 Ohjelmat Sokrates 4 Comenius: kouluopetus 8 Erasmus: korkea-asteen koulutus 11 Grundtvig: aikuiskoulutus ja muut

Lisätiedot

AIKUISTEN MAAHANMUUTTAJIEN LUKU- JA KIRJOITUSTAIDON KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2012

AIKUISTEN MAAHANMUUTTAJIEN LUKU- JA KIRJOITUSTAIDON KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2012 Etunimi Sukunimi AIKUISTEN MAAHANMUUTTAJIEN LUKU- JA KIRJOITUSTAIDON KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2012 Tässä on julkaisun otsikon mahdollinen alaotsikko tasaus vasemmalle Määräykset ja ohjeet

Lisätiedot

Yhteystietoja. Yliopistonopettaja Pekka Matilainen pekka.matilainen@chydenius.fi 040-805 4423

Yhteystietoja. Yliopistonopettaja Pekka Matilainen pekka.matilainen@chydenius.fi 040-805 4423 ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSOPINNOT Opiskeluopas 2012-2013 Kokkolan yliiopiissttokesskuss Avoiin yliiopiisstto 2 Tämä opas on laadittu lukuvuosina 2012-2013 erityispedagogiikan perusopintoja tai sen osia

Lisätiedot

TÄMÄ OPAS ON PÄIVITETTY 5.8.2011 VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Valtioneuvoston EU-sihteeristö

TÄMÄ OPAS ON PÄIVITETTY 5.8.2011 VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Valtioneuvoston EU-sihteeristö VALTIONEUVOSTON KANSLIA Valtioneuvoston EU-sihteeristö Tämän oppaan tarkoituksena on auttaa EU:n toimielinten avoimiin rekrytointikilpailuihin osallistuvia suomalaishakijoita menestymään mahdollisimman

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

ULKOMAISEN TYÖNTEKIJÄN REKRYTOINTI JA PALKKAAMINEN

ULKOMAISEN TYÖNTEKIJÄN REKRYTOINTI JA PALKKAAMINEN ULKOMAISEN TYÖNTEKIJÄN REKRYTOINTI JA PALKKAAMINEN -OPAS TYÖNANTAJILLE JA ULKOMAISILLE TYÖNTEKIJÖILLE >>>> SISÄLLYSLUETTELO > 1. Johdanto 3 > 2.Työntekijän rekrytointi ulkomailta 4 2.1. EURES 4 2.2. EURESin

Lisätiedot

Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu

Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu Suomenkielisten näkökulma kielipolitiikkaan Ilmari Rostila Suomen Perusta Raportin kirjoittaja Sisältö Professori, YTT Ilmari Rostila on toiminut hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot

Talotekniikka - eurooppalainen ammatillisen koulutuksen hanke. Kansainvälisen IT:BSEinnovaationsiirtohankkeen. loppuasiakirja: Talotekniikka

Talotekniikka - eurooppalainen ammatillisen koulutuksen hanke. Kansainvälisen IT:BSEinnovaationsiirtohankkeen. loppuasiakirja: Talotekniikka 3 Talotekniikka - eurooppalainen ammatillisen koulutuksen hanke Kansainvälisen IT:BSEinnovaationsiirtohankkeen loppuasiakirja: Talotekniikka 4 5 Johdanto Koko Euroopan unionin laajuiset yhteiset työmarkkinat

Lisätiedot

Espoo 2007. tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille. Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU

Espoo 2007. tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille. Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Espoo 2007 tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Espoo 2007 TUTKIMUSRAPORTIN KIRJOITTAMISEN OPAS OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot