EUROPASS MOBILITY-PASSI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROPASS MOBILITY-PASSI"

Transkriptio

1 EUROPASS MOBILITY-PASSI Europass Mobility-passin määritelmä Europass Mobility-passi on eurooppalainen asiakirjastandardi, johon kirjataan tietoja sen ajanjakson sisällöstä ja tojen ja korkeakoulutuksen saavutetuista tuloksista, jonka henkilö iästä, koulutustasosta ja ammatillisesta asemasta riippumatta viettää toisessa Euroopan valtiossa (EU/EFTA/ETA-maat ja ehdokasvaltiot) oppimistarkoituksessa. Europass Mobility-passin tarkoitus Europass Mobility-passilla pyritään: - edistämään oppimistarkoituksessa tapahtuvaa liikkuvuutta tekemällä sen tulokset näkyvämmiksi, - lisäämään eurooppalaisen koulutusjakson avoimuutta ja näkyvyyttä auttamalla passin haltijaa osoittamaan mitä ja erityisesti mitkä tiedot, dot ja pätevyydet hän on koulutusjakson aikana saanut, - lisäämään ulkomailla saadun kokemuksen tunnustamista. Kuinka Europass Mobility-passi hankitaan Yksittäiset hakijat eivät voi itse hakea Europass Mobility-passia. Organisaatiot hakevat Europass Mobility-passia hakijan puolesta. Kaikki edellä mainituissa maissa koulutusjaksoja järjestävät organisaatiot voivat hakea Europass Mobility-passia hakijan puolesta. Mikä on eurooppalainen koulutusjakso? Koulutusjakso: on joko suoritettava yhteisön yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen ohjelmien puitteissa, sen on täytettävä seuraavat laatukriteerit: (a) toisessa maassa suoritettava jakso kuuluu jakson suorittajan lähtömaassa annettavan koulutuksen piiriin. (b) lähtömaassa koulutuksesta vastaava organisaatio (lähettävä organisaatio) laatii isäntäorganisaation kanssa kirjallisen sopimuksen eurooppalaisen koulutusjakson sisällöstä, tavoitteista ja kestosta, varmistaa, että jakson suorittajalle annetaan tarpeellista kielivalmennusta, ja nimeää hänelle isäntämaassa toimivan ohjaajan, jonka tehtävänä on auttaa, opastaa ja valvoa häntä ja antaa hänelle tarvittavia tietoja. Lähettävä organisaatio toimittaa sopimuksen lähtömaan Europass-keskukselle Europass Mobility-passin hallinnosta vastaavalle elimelle. (c) kumpikin osallistujamaa on joko Euroopan unionin jäsenvaltio ETA:/Efta-maa. (d) lähettävä organisaatio ja isäntäorganisaatio tekevät tarvittaessa yhteistyötä tarjotakseen asianomaiselle henkilölle asianmukaiset tiedot työterveydenhoidosta ja työturvallisuudesta, työoikeudesta, tasa-arvotoimista ja muista isäntämaassa sovellettavista työhön liittyvistä säännöksistä. Johtaako Europass Mobility-passi tutkintoon? Ei. Europass Mobility-passi on eurooppalainen asiakirja, johon kirjataan eurooppalaiset koulutusjaksot. Europass Mobility-passin käyttöohjeet - Euroopan yhteisöt 2004 Sivu 1

2 Onko Europass-asiakirja maksullinen? Ei. Mistä Europass Mobility-passin voi saada? Ota yhteyttä kansalliseen Europass-keskukseen saa osoitteesta Kansallisen Europass-keskuksen vastuuala Kansallinen Europass-keskus vastaa (yhteistyössä muiden asiaankuuluvien elinten kanssa) siitä, että: Europass Mobility-passi -asiakirjoja myönnetään vain sellaisten eurooppalaisten koulutusjaksojen kirjaamista varten, jotka täyttävät edellä luetellut edellytykset. Europass Mobility-passi -asiakirjat täytetään jäljempänä esitettyjen ohjeiden mukaisesti ja annetaan sekä paperiversioina että sähköisessä muodossa Europass-kansiossa. Kansallinen Europass-keskus toimittaa lähettäjäorganisaatiolle sähköisen kaavakkeen (esim. antamalla salasanan, jolla pääsee tietyille Europasssivuston sivuille, jotta nämä voivat ladata itselleen täyttää Europass Mobility -asiakirjoja). Kaavake voidaan pyynnöstä lähettää paperiversiona niille, joilla ei ole käytössään tietokonetta ja/ Internet-yhteyttä. käsiteltäessä Europass Mobility-asiakirjoja noudatetaan täysin asiaa koskevia henkilötietojen käsittelyä ja yksityisyyden suojaa koskevia yhteisön ja kansallisia säännöksiä. Jos kansallinen Europass-keskus delegoi Europass Mobility -asiakirjojen hallinnon yhdelle useammalle elimelle, se vastaa kuitenkin, että edellä mainituista velvollisuuksista huolehditaan asianmukaisesti. Kansallinen Europass-keskus voi soveltaa erityisiä kansallisia järjestelyjä erityisesti Europass Mobilityasiakirjojen käsittelyyn. Kumppanuusorganisaatioiden vastuualat (lähettäjäorganisaatio ja isäntäorganisaatio) Europass Mobility-koulutusjakso perustuu Europass-Mobility-passin haltijan lähettävän organisaation (lähettäjäorganisaatio) ja Europass Mobility-passin haltijan ulkomailla vastaanottavan organisaation (isäntäorganisaatio) väliseen kumppanuuteen. Organisaatiot sopivat kirjallisesti Europass Mobility-jakson tarkoituksesta sisällöstä, tavoitteista, kestosta, menetelmistä ja seurannasta sekä Europass Mobility-asiakirjan täyttämisessä käytettävistä kielistä (katso jäljempänä "Kielten valinta"). Koulutusjakson lähettäjä- ja isäntäorganisaatio täyttävät Europass Mobility-asiakirjan. Jos Europass Mobility-passi täytetään sähköisesti, täyttämättä jääneet kentät on voitava poistaa, jottei ruudulla tulosteessa näy tyhjiä kenttiä. Europass Mobility-asiakirjaa voidaan käyttää yhden useamman koulutusjakson kirjaamiseen. Europass Mobility-passin käyttöohjeet - Euroopan yhteisöt 2004 Sivu 2

3 EUROPASS MOBILITY-PASSIN MYÖNTÄMISMENETTELY (1) Lähettäjäorganisaatio (a) pyytää oman maansa kansallista Europass-keskusta (katso luettelo edellä) elintä, jolle kansallinen Europass-keskus on delegoinut Europass Mobility-asiakirjojen hallinnon toimittamaan sille sähköisen kaavakkeen (esim. antamalla salasanan, jolla pääsee tietyille Europass-sivuston sivuille, jotta nämä voivat ladata itselleen täyttää Europass Mobility -asiakirjoja). Europass Mobility-kaavake olisi täytettävä sähköisesti. Kaavake voidaan pyynnöstä lähettää paperiversiona niille, joilla ei ole käytössään tietokonetta ja/ Internet-yhteyttä. (b) täyttää taulukon 1 (Tämä Europass Mobility-passi on myönnetty seuraavalle henkilölle), (c) täyttää taulukon 2 (Tämän Europass Mobility passin on myöntänyt) lähtömaan kielellä, (d) täyttää taulukon 3 (Europass Mobility-koulutusjaksoon osallistuneet organisaatiot), (e) täyttää taulukon 4 (Europass Mobility-koulutusjakso) ja (f) lähettää Europass Mobility-passin isäntäorganisaatiolle. HUOM: Kun koulutusjaksoja on useampia, lähettäjäorganisaation on numeroitava ne (esim. nro 1, 2 jne); katso jäljempänä kielten valinnasta. (2) Isäntäorganisaatio (a) täyttää joko - taulukon 5.a (Europass Mobility-koulutusjakson aikana hankitut tiedot ja dot) (esim. työskentely epävirallinen oleskelu) - taulukon 5.b (Tiedot suoritetusta koulutuksesta sekä yksittäiset arvosanat, merkinnät ja opintosuoritukset), jos Europass Mobility-jakso järjestetään muodollisen koulutusjärjestelmän koulutusaloitteen piirissä (esim. Erasmus-ohjelma oppilasvaihdon ohjelma), noudattamalla ECTSjärjestelmän kalsta arvosanojen siirtojärjestelmää, (g) leimaa ja/ allekirjoittaa Europass Mobility-passin ja (h) palauttaa täytetyn Europass Mobility-passin takaisin lähettäjäorganisaatiolle. (3) Lähettäjäorganisaatio (a) leimaa ja/ allekirjoittaa Europass Mobility-passin, (b) toimittaa Europass Mobility-passin haltijalleen sekä paperiversiona että sähköisessä muodossa ja (c) säilyttää Europass Mobility-asiakirjan asianmukaisesti kansallisesti säädetyllä tavalla ja yhteistyössä kansallisen Europass-keskuksen kanssa. Samaa Europass Mobility-asiakirjaa voidaan käyttää perättäisten jaksojen kirjaamiseen. Tällöin lähettäjäorganisaatio (a) kopioi asiaankuuluvat kohdat 17 38a 17 42b uuden jakson kirjaamiseksi ja (b) numeroi perättäiset liikkuvuusjaksot (nro 2, nro 3 jne). Jos perättäisistä koulutusjaksoista vastaa useampi eri lähettäjäorganisaatio, asiakirjan myöntävä organisaatio päättää, voidaanko käyttää samaa Europass Mobility-asiakirjaa, vai tarvitaanko toinen asiakirja. Kielten valinta Europass Mobility-passi täytetään yhdellä useammalla kielellä lähettäjä- ja isäntäorganisaation ja passin haltijan sopimalla tavalla. Europass Mobility-passin käyttöohjeet - Euroopan yhteisöt 2004 Sivu 3

4 Passin myöntävä ja/ lähettäjäorganisaatio täyttää taulukot 1 4 tavallisesti lähtömaan kielellä. Isäntäorganisaatio täyttää taulukon 5.a 5.b tavallisesti isäntämaan kielellä. Jotta asiakirja olisi selkeämpi (a) taulukko 4 voidaan toistaa käännettynä isäntämaan kielelle ( kolmannelle, yleisesti ymmärretylle kielelle sopimalla asiasta lähettäjäorganisaation kanssa) ja (b) taulukko 5.a 5.b voidaan toistaa käännettynä lähettäjämaan kielelle ( kolmannelle, yleisesti ymmärretylle kielelle sopimalla asiasta isäntäorganisaation kanssa). Lähettäjäorganisaatio toimittaa nämä ohjeet isäntäorganisaatiolle asianmukaisella kielellä/kielillä. Kansalaisilla, joille myönnetään Europass Mobility-passi, on oikeus pyytää siitä käännös valitsemallaan lähettäjä isäntäorganisaation kielellä jollakin kolmannella yleisesti ymmärretyllä kielellä. Passin kääntämisestä kolmannelle kielelle vastaa lähettäjäorganisaatio. Lisätietoja Lisätietoja Europass Mobility-aloitteesta saa osoitteesta kansallisesta Europass-keskuksesta (katso luettelo edellä). Europass Mobility-passin käyttöohjeet - Euroopan yhteisöt 2004 Sivu 4

5 YKSITYISKOHTAISET OHJEET EUROPASS MOBILITY-PASSIN TÄYTTÄMISTÄ VARTEN Taulukko 1. TÄMÄ EUROPASS MOBILITY-PASSI ON MYÖNNETTY SEURAAVALLE HENKILÖLLE Kohdissa (1) (7) annetaan Europass Mobility-passin haltijan tiedot. Lähettäjäorganisaatio täyttää ne omalla kielellään. HUOM: - Europass Mobility-passin saajan nimi on ainoa pakollinen henkilötietoja koskeva kohta. Muut henkilötiedot täytetään vain passin saajan suostumuksella. - Tähdellä (*) merkitys kohdat ovat pakollisia. (1) - (2) Haltijan sukunimi ja etunimet (pakollinen) Kirjoita passin haltijan sukunimi ja etunimet, esim. 1. TÄMÄ EUROPASS MOBILITY-PASSI ON MYÖNNETTY SEURAAVALLE HENKILÖ Sukunimi Etunimet (1) (*) DUPONT (2) (*) Stephan (3) Osoite (vapaaehtoinen) Kirjoita täydellinen postiosoite, josta haltija on tavoitettavissa, esim. Osoite (katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa) (3) Kavala str. 52, GR Thessaloniki Noudata maassa sovellettuja sääntöjä, jotta posti tavoittaa haltijan tarvittaessa nopeasti. Älä unohda merkitä maata: Alankomaat (-) Portugali (P) Belgia (B) Puola (PL) Bulgaria (BG) Ranska (F) Espanja (E) Romania (RO) Irlanti (-) Ruotsi (S) Islanti (IS) Saksa (D) Italia (I) Slovakia (SK) Itävalta (A) Slovenia (SLO) Kreikka (EL) Suomi (FIN) Kypros (CY) Tanska (DK) Latvia (LV) Tšekki (CZ) Liettua (LT) Turkki (TR) Luxemburg (L) Unkari (H) Malta (-) Viro (EE) Norja (N) Yhdistynyt kuningaskunta (-) Europass Mobility-passin käyttöohjeet - Euroopan yhteisöt 2004 Sivu 5

6 Irlannin, Maltan, Alankomaiden ja Yhdistyneen kuningaskunnan nimi kirjoitetaan kokonaisuudessaan: Irlanti Dublin 2 Ireland Malta St. George s Bay St. Julian's STJ 02 Malta Yhdistynyt kuningaskunta London SW1P 3AT United Kingdom Alankomaat 2500 EA Den Haag Nederland (4) Valokuva (vapaaehtoinen) Lisää valokuva. Liitä sähköiset kuvat mieluiten jpg-muodossa. (5) Syntymäaika (vapaaehtoinen) Merkitse syntymäaika (pp/kk/vvvv), esim: Syntymäaika (5) pp kk vvvv (6) Kansalaisuus (vapaaehtoinen) Merkitse kansalaisuus, esim: Kansalaisuus (6) irlantilainen (7) Allekirjoitus (vapaaehtoinen) Pyydä haltijan allekirjoitus. (7) Allekirjoitus [ allekirjoitus ] Europass Mobility-passin käyttöohjeet - Euroopan yhteisöt 2004 Sivu 6

7 Taulukko 2. TÄMÄN EUROPASS MOBILITY-PASSIN ON MYÖNTÄNYT Kohdissa (8) (10) annetaan Europass Mobility-passin myöntäneen organisaation tiedot. Myöntäjäorganisaatio (tavallisesti lähettäjäorganisaatio) täyttää kohdat ja merkitsee Europass Mobility-passin numeron ja myöntämispäivän. Kohdat täytetään lähettäjämaan kielellä. (8) Todistuksen myöntäneen organisaation nimi (pakollinen) Merkitse Europass Mobility-passin myöntäneen organisaation nimi. Se on yleensä sama kuin lähettäjäorganisaation, esim: 2. TÄMÄN EUROPASS MOBILITY-PASSIN ON MYÖNTÄNYT Passin myöntänyt organisaatio (8) (*) Vocational College of Greenfield (9) Europass Mobility-passin numero (pakollinen) Merkitse Europass Mobility-passin numero, esim: Europass Mobility-passin numero (9) (*) Europass Mobility-passi nro UK i (10) Myöntämispäivä (pakollinen) Merkitse Europass Mobility-passin myöntämispäivä (pp/kk/vvvv), esim: Myönnetty (10) (*) pp kk vvvv Taulukko 3. EUROPASS MOBILITY-KOULUTUSJAKSOON OSALLISTUNEET ORGANISAATIOT Kohdissa (11) (22) annetaan koulutusjaksoon osallistuneiden organisaatioiden tiedot. Huom! Tämä taulukko on pätevä vain kahden organisaation yhteyshenkilöiden ohjaajien allekirjoituksin varustettuna. Lähettäjäorganisaatio täyttää kohdat omalla kielellään. LÄHETTÄJÄORGANISAATIO (lähtömaassa koulutustoimenpiteestä vastaava organisaatio) Kohdissa (11) (16) annetaan sen haltijan lähtömaassa koulutustoimenpiteestä vastaavan organisaation (lähettäjäorganisaation) tiedot, joka lähettää passin haltijan isäntäorganisaatioon. (11) Lähettäjäorganisaation nimi, tyyppi (tarvittaessa tiedekunta/laitos) ja osoite (pakollinen) Merkitse lähettäjäorganisaation nimi, tyyppi (koulutuslaitos, yritys, koulu, korkeakoulu, kansalaisjärjestö tms.; tarvittaessa tiedekunta/laitos) ja osoite, esim: LÄHETTÄJÄORGANISAATIO (lähtömaassa Nimi, tyyppi (tarvittaessa tiedekunta/laitos) ja osoite (11) (*) Vocational College of Greenfields Dept of Biomechanics 213 Bell Str Sheffield United Kingdom Europass Mobility-passin käyttöohjeet - Euroopan yhteisöt 2004 Sivu 7

8 (12) Lähettäjäorganisaation leima ja/ allekirjoitus (pakollinen) Lisää lähettäjäorganisaation leima ja/ yhteyshenkilön ohjaajan allekirjoitus, esim: Leima ja/ allekirjoitus (12) (*) [ leima ] Yhteyshenkilö/ohjaaja Kohdissa (13) (16) annetaan lähtömaassa koulutustoimenpiteestä vastaavan organisaation yhteyshenkilön ohjaajan tiedot. (13) Yhteyshenkilön/ohjaajan sukunimi ja etunimet (pakollinen) Merkitse yhteyshenkilön ohjaajan sukunimi ja etunimet (tarvittaessa ECTS-koordinaattori), esim: Yhteyshenkilön/ohjaajan sukunimi ja etunimet (tarvittaessa ECTS-koordinaattori) (13) OWARDS Jules (14) Virkanimike/asema (vapaaehtoinen) Merkitse yhteyshenkilön ohjaajan virkanimike asema (tarvittaessa ECTS-koordinaattori), esim: Virkanimike/asema (14) Senior teacher (15) Puhelin (vapaaehtoinen) Merkitse yhteyshenkilön ohjaajan puhelinnumero, myös maakoodi ja suuntanumero, esim: Puhelin (15) (44-113) HUOM: Lisätietoja on saatavilla toimielinten yhteisistä tekstinlaadinnan ohjeista osoitteessa: (16) Sähköposti (vapaaehtoinen) Merkitse yhteyshenkilön ohjaajan sähköpostiosoite, esim: Sähköposti (16) Europass Mobility-passin käyttöohjeet - Euroopan yhteisöt 2004 Sivu 8

9 ISÄNTÄORGANISAATIO (Europass Mobility-passin haltijan isäntävaltiossa vastaanottava organisaatio) Kohdissa (17) (22) annetaan Europass Mobility-passin haltijan isäntävaltiossa vastaanottavan organisaation tiedot. (17) Isäntäorganisaation nimi, tyyppi (tarvittaessa tiedekunta/laitos) ja osoite (pakollinen) Merkitse isäntäorganisaation nimi, tyyppi (koulutuslaitos, yritys, koulu, kansalaisjärjestö tms.; tarvittaessa tiedekunta/laitos) ja osoite, esim: ISÄNTÄORGANISAATIO (Europass Mobility-passin haltijan isäntävaltiossa vastaanottava organisaatio) Nimi, tyyppi (tarvittaessa tiedekunta/laitos) ja osoite (17) (*) Palermo Multimedia Ltd 213 Via Giovanni I Palermo (18) Leima ja allekirjoitus (pakollinen) Lisää isäntäorganisaation leima ja/ yhteyshenkilön ohjaajan allekirjoitus, esim: Leima ja/ allekirjoitus (18) (*) [ leima ] (19) Yhteyshenkilön/ohjaajan sukunimi ja etunimet (pakollinen) Merkitse yhteyshenkilön ohjaajan sukunimi ja etunimet (tarvittaessa ECTS-koordinaattori), esim: Yhteyshenkilön/ohjaajan sukunimi ja etunimet (tarvittaessa ECTS-koordinaattori) (19) (*) GIULIANO Marco Sukunimi ja etunimet (20) Virkanimike/asema (vapaaehtoinen) Merkitse yhteyshenkilön ohjaajan virkanimike asema, esim: Virkanimike/asema (20) Head of technical development (21) Puhelin (vapaaehtoinen) Merkitse yhteyshenkilön ohjaajan puhelinnumero, myös maakoodi ja suuntanumero, esim: Puhelin (21) 39 (91) HUOM: Taulukko on pätevä vain kahden organisaation leimoin ja/ a Tähdellä merkitys kohdat on täytettävä Europass Mobility-passin käyttöohjeet - Euroopan yhteisöt 2004 Sivu 9

10 (22) Sähköposti (vapaaehtoinen) Merkitse yhteyshenkilön ohjaajan sähköpostiosoite, esim: Sähköposti (22) ja/ kahden yhteyshenkilön/ohjaaja allekirjoituksin varustettuna s Taulukko 4 EUROPASS MOBILITY-KOULUTUSJAKSO Kohdissa (23) (28) kuvataan Europass Mobility-koulutusjaksoa. Lähettäjäorganisaatio täyttää kohdat omalla kielellään. Kohdat voidaan täyttää (toistamalla taulukko) myös isäntäorganisaation kielellä ( lähettäjäorganisaation kanssa sovitulla kolmannella kielellä). Tähdellä (*) merkityt kohdat on täytettävä. HUOM: Kohta 25 (Tutkinto) on vapaaehtoinen, sillä kaikki yleissivistävään ammatilliseen koulutukseen luettavat toimet eivät johda muodolliseen tutkintoon. (23) Europass Mobility-koulutusjakson tavoite (pakollinen) Merkitse tarvittaessa Europass Mobility-koulutusjakson tavoite, esim: 4. EUROPASS MOBILITY-KOULUTUSJAKSO (NRO ) Europass Mobility-koulutusjakson tavoite (23) (*) Ensimmäinen työkokemus kansainvälisessä ympäristössä Lukukausi ulkomaisessa korkeakoulussa tutkinnon suorittamiseksi Ensimmäinen kansainvälinen kokemus hotellialalla ennen opintojen aloittamista (vastaanottovirkailija) (24) Mahdollinen koulutus, johon Europass Mobility-koulutusjakso liittyy (vapaaehtoinen) Kuvaa tarvittaessa lyhyesti koulutusta (esim. koulutus kurssi), jonka aikana Europass Mobility-koulutusjakso toteutetaan (vapaaehtoinen), esim: Mahdollinen koulutus, johon Europass Mobility-koulutusjakso liittyy (24) Ammattikorkeakoulututkinto - Sähköteknikko (pakollinen harjoittelu) Vapaaehtoistyö Seeds for Food -kansalaisjärjestössä Europass Mobility-passin käyttöohjeet - Euroopan yhteisöt 2004 Sivu 10

11 (25) Mahdollinen tutkinto (tutkinto todistus), johon koulutus johtaa (vapaaehtoinen) Merkitse mahdollinen tutkinto (tutkinto todistus), johon se koulutus johtaa, jonka aikana Europass Mobility-koulutusjakso suoritetaan, esim: Mahdollinen tutkinto (tutkinto todistus), johon koulutus johtaa (25) Yritys- ja liiketalouden alempi korkeakoulututkinto Kansallinen ammattitutkinto: sähköteknikko (26) Mahdollinen yhteisön ohjelma liikkuvuusohjelma, johon koulutus liittyy (vapaaehtoinen) Merkitse mahdollinen ohjelma (esim. Erasmus, Leonardo, Comenius, Youth tms.), jonka yhteydessä koulutusjakso on järjestetty, esim: Mahdollinen yhteisön ohjelma liikkuvuusohjelma, johon koulutus liittyy (26) Erasmus-ohjelma (27) - (28) Europass Mobility-koulutusjakson kesto (pakollinen) Merkitse Europass Mobility-koulutusjakson kesto (pp/kk/vvvv), esim: Europass Mobility-koulutusjakson kesto (27) (*) Alkaa (28) (*) Päättyy pp kk vvvv pp kk vvvv HUOM: Tähdellä merkityt kohdat on täytettävä. Taulukko 5.a EUROPASS MOBILITY-KOULUTUSJAKSON AIKANA HANKITUT TIEDOT JA TAIDOT (vapaaehtoinen) Tärkeä huomautus 1. Jos Europass Mobility-asiakirjaa käytetään yhteisön vaihto-ohjelmassa (esim. Erasmus), jossa sovelletaan arvosanojen siirtojärjestelmää, älä käytä jäljempänä esitettyä taulukkoa 5a. Poista taulukko ja siirry suoraan taulukkoon 5b 'Tiedot suoritetusta koulutuksesta sekä yksittäiset arvosanat, merkinnät ja opintosuoritukset', joka perustuu ECTS-järjestelmän opintosuoritusten kirjaamiseen. 2. Poista kaikki tyhjäksi jääneet kentät. Kohdissa (29a) (38a) kuvataan Europass Mobility-koulutusjakson aikana toteutettuja tehtäviä ja toimia sekä hankittuja tietoja ja toja. Isäntäorganisaatio täyttää tämän taulukon. Kielten valinta: Taulukko 5.a täytetään tavallisesti isäntäorganisaation kielellä. Jotta se voisiin ymmärtää myös lähtömaassa, taulukko voidaan toistaa ja kääntää myös lähettäjäorganisaation kielelle ( kolmannelle kielelle, josta sovitaan lähettäjäorganisaation kanssa). Tietojen ja tojen kuvauksen on vastattava tarkkaan koulutusjaksosta saatua lisäarvoa, esimerkiksi edistymistä, saavutettua totasoa ja tarvittaessa suoritettua arviointia ja/ kokeita. Kuvauksen on oltava riittävän yksityiskohnen, jotta se olisi pätevä osa muodollista koulutusta. Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. Kohdat (30a) (34a) poistetaan niiden jäädessä tyhjiksi. Taulukko on pätevä vain yhteyshenkilön/ohjaajan ja Europass Mobility-passin haltijan allekirjoituksin varustettuna. Europass Mobility-passin käyttöohjeet - Euroopan yhteisöt 2004 Sivu 11

12 (29a) Europass Mobility-koulutusjakson aikana toteutetut tehtävät ja toimet (pakollinen) Kuvaa Europass Mobility-koulutusjakson aikana toteutetut tehtävät ja toimet, esim. 5.a EUROPASS MOBILITY-KOULUTUSJAKSON (NRO) AIKANA HANKITUT TIEDOT JA TAIDOT (29a) (*) Toteutetut tehtävät ja toimet - vierailijoiden vastaanottaminen hotellin vastaanotossa - italialaisten asiakkaiden tilauksista huolehtiminen - englanninkielisten kirjojen inventoiminen - tekstien kääntäminen saksasta ja ranskasta englantiin - tietokoneohjelman kehittäminen vanhojen asiakirjojen arkistoimiseksi sähköisesti (30a) Hankitut ammattiin liittyvät tiedot ja dot (vapaaehtoinen) Kuvaa hankitut tekniset ammattiin liittyvät tiedot ja dot, määritä edistyminen, saavutettu totaso ja tarvittaessa suoritettu arviointi ja/ kokeet, esim: (30a) Hankitut ammattiin liittyvät tiedot ja dot Editoinnin hallinta (Globe-Transfer-lehden yhden numeron julkaiseminen (neljännesvuositn ilmestyvä aikakausjulkaisu, 25 sivua, monivärinen): - yhteydet graafiseen suunnittelijaan - tuotannon tarkistus - laadun tarkkailu (editointi). Kotitalouden sähköasennukset (kolme viikkoa): - tarvittavien resurssien suunnittelu - tarvittavan materiaalin tilaaminen - kaavapiirrosten ja virtauskaavioiden tulkinta - valaistus- ja sähkönjakelujärjestelmien asentaminen ja testaus - täydellinen työhön liittyvä dokumentointi Ohjaaja tarkasti valmiin asennuksen; arviointi osoitti ammattitojen hyvän hallinnan. HUOM: isäntäorganisaatio voi käyttää monikielistä verbisanastoa (saatavilla Europass-Internet-sivustolta - osa 'Ammattitutkintotodistuksen liite/tekninen tuki') hankittujen tietojen ja tojen kuvaamiseen. (31a) Hankittu kielito (vapaaehtoinen) Kuvaa hankittu kielito, määritä edistyminen, saavutettu totaso ja tarvittaessa suoritettu arviointi ja/ kokeet, esim: (31a) Hankittu kielito (jos ei sisälly kohtaan 'ammattiin liittyvät tiedot ja dot') Kommunikointi italialaisten urakoitsijoiden ja tekijöiden kanssa; italian kielen tason selkeä edistyminen: työharjoittelun lopussa erinomainen kommunikointito; italiankielisten asiakkaiden tilausten käsittely. Saksankielisten asiakkaiden puheluihin vastaaminen: - puheluihin vastaaminen; - pyyntöjen kirjaaminen; - puheluiden ohjaaminen asiasta vastaavalle yhteyshenkilölle. Europass Mobility-passin käyttöohjeet - Euroopan yhteisöt 2004 Sivu 12

13 Voit käyttää myös Euroopan neuvoston kehittämää yleiseurooppalaisen kielten opetuksen ja oppimisen viitekehyksen kuusiporsta asteikkoa. Asteikkoon kuuluu kuusi tasoa, jotka koskevat kuullun ymmärtämistä, luetun ymmärtämistä, suullista vuorovaikutusta, puheen tuottamista ja kirjoittamista. Kuusi tasoa ovat: - peruskielito (tasot A1 ja A2) - itsenäisen kielenkäyttäjän kielito (tasot B1 ja B2) - tavan kielenkäyttäjän kielito (tasot C1 ja C2). Arvioi kielitosi asteikon mukaisesti: (a) lue jäljempänä esitetyt määritelmät (b) valitse asianmukainen tason otsake (kuullun ymmärtäminen, luetun ymmärtäminen, suullinen vuorovaikutus, puheen tuottaminen ja kirjoittaminen) (c) merkitse haltijan taso (esim. Ymmärtäminen: itsenäisen kielenkäyttäjän kielito - B2). Esimerkki: (31a) Hankittu kielito (jos ei sisälly kohtaan 'ammattiin liittyvät tiedot ja dot') italian kieli: - suullinen vuorovaikutus: tavan kielenkäyttäjän kielito (taso C1) - puheen tuottaminen: itsenäisen kielenkäyttäjän kielito (taso B2) ITSEARVIOINTIASTEIKON YKSITYISKOHTAINEN KUVAUS YMMÄRTÄMINEN Kuullun ymmärtäminen A 1: Tunnistan tuttuja sanoja ja kaikkein tavallisimpia sanontoja, jotka koskevat minua itseäni, perhettäni ja lähiympäristöäni, kun minulle puhutaan hitaasti ja selkeästi. A 2: Ymmärrän muutamia sanontoja ja kaikkein tavallisinta sanastoa, joka liittyy läheisesti omaan elämääni; esimerkiksi aivan keskeinen tieto itsestäni ja perheestäni, ostosten tekeminen, asuinpaikka ja työpaikka. Ymmärrän lyhyiden, selkeiden, yksinkersten viestien ja kuulutusten ydinsisällön. B 1: Ymmärrän pääkohdat selkeästä yleiskielisestä puheesta, jossa käsitellään esimerkiksi työssä, koulussa vapaa-aikana säännöllisesti esiintyviä ja minulle tuttuja aiheita. Tavoitan pääkohdat monista radio- ja tvohjelmista, joissa käsitellään ajankohsia minua henkilökohsesti ammatillisesti kiinnostavia asioita, kun puhe on melko hidasta ja selvää. B 2: Ymmärrän pitkähköä puhetta ja luentoja. Pystyn jopa seuraamaan monipolvista perustelua, jos aihe on suhteellisen tuttu. Ymmärrän useimmat tv-uutiset ja ajankohsohjelmat. Ymmärrän useimmat yleispuhekielellä esitetyt elokuvat. C 1: Ymmärrän pitkähköä puhetta silloinkin, kun sitä ei ole muotoiltu selkeästi ja kun asioiden välisiin suhteisiin vain viitataan eikä niitä ilmaista täsmällisesti. Ymmärrän tv-ohjelmia ja elokuvia ilman erityisiä ponnistuksia. C 2: Ymmärrän vaikeuksitta kaikenlaista elävää ja nauhoitettua puhetta silloinkin, kun on kyse syntyperäisen kielenpuhujan nopeasta puheesta, jos minulla on hiukan aikaa tutustua puhetapaan. Luetun ymmärtäminen A 1: Ymmärrän tuttuja nimiä, sanoja ja hyvin yksinkersia lauseita esimerkiksi ilmoituksissa, julisteissa ja luetteloissa. Europass Mobility-passin käyttöohjeet - Euroopan yhteisöt 2004 Sivu 13

14 A 2: Pystyn lukemaan hyvin lyhyitä, yksinkersia tekstejä. Pystyn löytämään tiettyä, ennustettavissa olevaa tietoa jokapäiväisistä yksinkersista teksteistä, esimerkiksi mainoksista, esitteistä, ruokalistoista ja aikatauluista. Ymmärrän lyhyitä, yksinkersia henkilökohsia kirjeitä. B 1: Ymmärrän tekstejä, joissa on pääasiassa hyvin tavallista arkipäivän kieltä työhön liittyvää kieltä. Ymmärrän tapahtumien, tunteiden ja toiveiden kuvaukset henkilökohsissa kirjeissä. B 2: Pystyn lukemaan ajankohsia ongelmia käsitteleviä artikkeleita ja raportteja ja havaitsemaan niissä kirjoittajien näkökulmat ja kannanotot. Ymmärrän oman aikani kaunokirjallisuutta. C 1: Ymmärrän pitkiä ja monipolvisia asia- ja kirjallisuustekstejä ja huomaan tyylieroja. Ymmärrän erityisalojen artikkeleita ja melko pitkiä teknisiä ohjeita silloinkin, kun ne eivät liity omaan alaani. C 2: Pystyn lukemaan vaivatta käytännöllisesti katsoen kaikenlaista kirjoitettua kieltä, myös abstrakteja, rakenteellisesti kielellisesti monimutkaisia tekstejä, kuten ohjekirjoja, erityisalojen artikkeleita ja kaunokirjallisuutta..../... PUHUMINEN Suullinen vuorovaikutus A 1: Selviydyn kaikkein yksinkersimmista keskusteluista, jos puhekumppanini on valmis toistamaan sanottavansa ilmaisemaan asian toisin, puhumaan tavallista hitaammin ja auttamaan minua muotoilemaan sen, mitä yritän sanoa. Pystyn esittämään yksinkersia kysymyksiä ja vastaamaan sellaisiin arkisia tarpeita hyvin tuttuja aiheita käsittelevissä keskusteluissa. A 2: Pystyn kommunikoimaan yksinkersissa ja rutiininomaisissa tehtävissä, jotka edellyttävät yksinkersta ja suoraa tiedonvaihtoa tutuista aiheista ja toiminnoista. Selviydyn hyvin lyhyistä keskusteluista, mutta ymmärrän harvoin kylliksi pitääkseni keskustelua itse yllä. B 1: Selviydyn useimmista tilanteista, joita syntyy kohdekielisillä alueilla matkustettaessa. Pystyn osallistumaan valmistautumatta keskusteluun aiheista, jotka ovat tuttuja, itseäni kiinnostavia jotka liittyvät arkielämään, esimerkiksi perheeseen, harrastuksiin, työhön, matkustamiseen ja ajankohsiin asioihin. B 2: Pystyn viestimään niin sujuvasti ja spontaanisti, että säännöllinen yhteydenpito syntyperäisten puhujien kanssa on mahdollista ilman että kumpikaan osapuoli kokee sen hankalaksi. Pystyn osallistumaan aktiivisesti tutuista aihepiireistä käytävään keskusteluun, esittämään näkemyksiäni ja puolustamaan niitä. C 1: Pystyn ilmaisemaan ajatuksiani sujuvasti ja spontaanisti ilman että minun juurikaan tarvitsee hakea ilmauksia. Osaan käyttää kieltä joustavasti ja tehokkaasti sosiaalisiin ja ammatillisiin tarkoituksiin. Osaan muotoilla ajatuksia ja mielipiteitä täsmällisesti ja liittää oman puheenvuoroni tavasti muiden puhujien puheenvuoroihin. C 2: Pystyn ottamaan vaivatta osaa asioiden käsittelyyn ja kaikkiin keskusteluihin. Tunnen hyvin kielelle tyypilliset, idiomaattiset ilmaukset ja puhekieliset ilmaukset. Pystyn tuomaan esille ajatuksiani sujuvasti ja välittämään täsmällisesti hienojakin merkitysvivahteita. Osaan perääntyä ja kiertää mahdolliset ongelmat niin sujuvasti, että muut tuskin havaitsevat olleenkaan ongelmia. Puheen tuottaminen A 1: Osaan käyttää yksinkersia sanontoja ja lauseita kuvaamaan, missä asun ja keitä tunnen. A 2: Pystyn kuvaamaan perhettäni ja muita ihmisiä, elinolojani, koulutustaustaani ja nykyistä edellistä työpaikkaani käyttäen, usein luettelomaisesti, aivan yksinkersia ilmauksia ja lauseita. B 1: Osaan liittää yhteen ilmauksia yksinkersella tavalla kuvatakseni kokemuksia ja tapahtumia, unelmiani, toiveitani ja pyrkimyksiäni. Pystyn perustelemaan ja selittämään lyhyesti mielipiteitäni ja suunnitelmiani. Pystyn kertomaan tarinan selittämään kirjan elokuvan juonen sekä kuvailemaan omia reaktioitani. B 2: Pystyn esittämään selkeitä, yksityiskohsia kuvauksia hyvinkin erilaisista minua kiinnostavista aiheista. Pystyn selittämään näkökantani johonkin ajankohseen kysymykseen ja esittämään eri vaihtoehtojen edut ja haitat. C 1: Pystyn esittämään selkeitä ja yksityiskohsia kuvauksia monipolvisista aiheista ja kehittelemään keskeisiä näkökohtia sekä päättämään esitykseni sopivaan lopetukseen. Europass Mobility-passin käyttöohjeet - Euroopan yhteisöt 2004 Sivu 14

15 C 2: Pystyn esittämään selkeän ja sujuvan kuvauksen perustelun asiayhteyteen sopivalla tyylillä. Esityksessäni on tehokas looginen rakenne, joka auttaa vastaanottajaa havaitsemaan ja muistamaan tärkeitä seikkoja. KIRJOITTAMINEN A 1: Pystyn kirjoittamaan lyhyen, yksinkersen postikortin, esimerkiksi lomaterveiset. Pystyn täyttämään lomakkeita, joissa kysytään henkilötietoa, esimerkiksi kirjoittamaan nimeni, kansallisuuteni ja osoitteeni hotellin majoittumislomakkeeseen. A 2: Pystyn kirjoittamaan lyhyitä, yksinkersia muistiinpanoja ja viestejä asioista, jotka liittyvät arkisiin tarpeisiini. Pystyn kirjoittamaan hyvin yksinkersen henkilökohsen kirjeen esimerkiksi kiittääkseni jotakuta jostakin. B 1: Pystyn kirjoittamaan yksinkersta, yhtenäistä tekstiä aiheista, jotka ovat tuttuja itseäni kiinnostavia. Pystyn kirjoittamaan henkilökohsia kirjeitä, joissa kuvailen kokemuksia ja vaikutelmia. B 2: Pystyn kirjoittamaan selkeitä, myös yksityiskohtia sisältäviä selvityksiä hyvinkin erilaisista aiheista, jotka kiinnostavat minua. Pystyn laatimaan kirjoitelman raportin, jossa välitän tietoa esitän perusteluja jonkin tietyn näkökannan puolesta sitä vastaan. Pystyn kirjoittamaan kirjeitä, joissa korostan tapahtumien kokemusten henkilökohsta merkitystä. C 1: Pystyn ilmaisemaan ajatuksiani ja näkökantojani varsin laajasti selkeässä, hyvin jäsennetyssä tekstissä. Pystyn kirjoittamaan yksityiskohsia selvityksiä monipolvisista aiheista kirjeessä, esseessä/kirjoitelmassa raportissa sekä korostamaan tärkeimpinä pitämiäni seikkoja. Osaan valita oletetulle lukijalle sopivan tyylin. C 2: Osaan kirjoittaa selkeää, sujuvaa tekstiä asiaankuuluvalla tyylillä. Pystyn kirjoittamaan monimutkaisia kirjeitä, raportteja artikkeleita, jotka esittelevät jonkin yksittäisen tapauksen. Käytän tehokkaasti loogisia rakenteita, jotka auttavat vastaanottajaa löytämään ja muistamaan keskeiset seikat. Pystyn kirjoittamaan koosteita ja katsauksia ammattiin kaunokirjallisuuteen liittyvistä julkaisuista. Itsearviointilokerikkoon voi tutustua Euroopan neuvoston Internet-sivustolla osoitteessa (32a) Hankitut tietotekniset dot (vapaaehtoinen) Kuvaa hankitut tietotekniset dot, määritä edistyminen, saavutettu totaso ja tarvittaessa suoritettu arviointi ja/ kokeet, esim: (32a) Hankitut tietotekniset dot (jos eivät sisälly kohtaan 'ammattiin liittyvät tiedot ja dot') MSOffice TM -ohjelmien käyttäminen asiakirjojen käsittelyyn: - sähköisten asiakirjojen tallentaminen ja hallinta; - arkistojen järjestäminen; - asiakirjojen numeroiminen. Yksikön sähköpostijärjestelmän hallinnointi: - webmasterin tehtävät; - sähköpostiviestien toimittaminen asiasta vastaaville asiantuntijoille Kuvien käsittely Photoshop TM.-ohjelmalla. Työharjoittelun lopussa kansikuvasarjan suunnittelu ja toteutus ohjaajan valvonnassa. Europass Mobility-passin käyttöohjeet - Euroopan yhteisöt 2004 Sivu 15

16 (33a) Hankitut organisatoriset dot (vapaaehtoinen) Kuvaa hankitut organisatoriset dot, määritä edistyminen, saavutettu totaso ja tarvittaessa suoritettu arviointi ja/ kokeet, esim: (33a) Hankitut organisatoriset dot Hyvä to organisoida työharjoittelun aikana toteutettuja tehtäviä: - ensisijaisten tavoitteiden määrittäminen - tehokas suhteiden hallitseminen tiimin muihin jäseniin. (34a) Hankitut sosiaaliset dot (vapaaehtoinen) Kuvaa hankitut sosiaaliset dot, määritä edistyminen, saavutettu totaso ja tarvittaessa suoritettu arviointi ja/ kokeet, esim: (34a) Hankitut sosiaaliset dot Erinomainen kommunikointito päivittäisessä kanssakäymisessä asiakkaiden kanssa - yrityksen käytäntöjen hyvä tuntemus asiakkaiden pyyntöjen käsittelyn osalta - hyvä sopeutuminen tiimiin. (35a) Muut hankitut tiedot ja dot (vapaaehtoinen) Kuvaa hankitut muuta tiedot ja dot, joita ei mainittu edellä (esim. opetussuunnitelman ulkopuolinen toiminta jne.), esim: (35a) Muut hankitut tiedot ja dot Opetussuunnitelman ulkopuolinen toiminta: Punaisen ristin järjestämä ensiapukoulutus (15 tuntia). Koulutuksen lopussa myönnetty todistus. (36a - 38a) Päivämäärä ja allekirjoitukset (pakollinen) Merkitse päivämäärä, jolloin taulukko 5.a täytettiin; taulukko on pätevä vain ohjaajan ja Europass Mobility-passin haltijan allekirjoituksin varustettuna. Päivämäärä Ohjaajan allekirjoitus Haltijan allekirjoitus (37a) (*) (38a) [ allekirjoitus ] (*) [ allekirjoitus ] (36a) (*) pp kk vvvv HUOM: Asiakirja on pätevä vain ohjaajan ja Europass Mobility-passin haltijan allekirjoituksin varustettuna. Tähdellä merkityt kohdat on täytettävä. Täytetty Europass Mobility-asiakirja palautetaan lähettäjäorganisaatiolle, joka (a) pyydettäessä kääntää taulukot 4 ja/ 5.a/5.b haltijan kielelle; (b) toimittaa Europass Mobility-asiakirjan haltijalle sekä paperisen että sähköisen version (jota ei voida muuttaa) (c) tarkistaa, että asiakirja on täytetty asianmukaisesti kansallisen Europass-keskuksen määrittämän menettelyn avulla. Europass Mobility-passin käyttöohjeet - Euroopan yhteisöt 2004 Sivu 16

17 (38b) Taulukko 5.b TIEDOT SUORITETUSTA KOULUTUKSESTA SEKÄ YKSITTÄISET ARVOSANAT/MERKINNÄT/OPINTOSUORITUKSET (vapaaehtoinen) Tärkeä huomautus Tämä taulukko (kohdat 39b 51b) on vaihtoehtoinen tapa kuvata koulutusjakson aikana hankitut tiedot ja dot. Siihen merkitään tiedot yhteisön vaihto-ohjelman yhteydessä suoritetuista opintosuorituksista arvosanojen siirtojärjestelmän avulla (esim. ECTS). Se perustuu arvosanojen siirtojärjestelmässä käytettyyn opintosuoritusotteeseen, joka myönnetään ulkomaisessa korkeakoulussa vaihto-ohjelman yhteydessä suoritetuista opinnoista. ECTS perustuu sopimukseen, jonka mukaan 60 suorituspistettä vastaa yhden lukuvuoden kokopäiväistä opiskelua. Kokopäiväiseen opinto-ohjelmaan osallistuvan opiskelijan työmäärä on Euroopassa useimmiten viikkoa vuodessa, ja tuolloin yksi suorituspiste vastaa työtuntia. Työmäärän käsite tarkoittaa aikaa, jonka kuluessa keskimääräisen oppijan odotetaan saavuttavan vaaditut oppimistulokset. Lisätietoja ECTS-järjestelmästä on saatavilla osoitteessa Merkitse jokaisen opintosuorituksen osalta seuraavat tiedot: (29b) Opiskelijan kirjautumisnumero (pakollinen) Merkitse opiskelijan alkuperämaan korkeakoulun kirjautumisnumero, esim: (29b) (*) Opiskelijan kirjautumisnumero EBC (30b) Opintojakson koodi (vapaaehtoinen) Merkitse opintojakson koodi, esim: (30b) Opintojakson koodi (1) FN 001 HUOM: ECTS-suoritusten osalta tutustu isäntäorganisaation viralliseen opinto-oppaaseen, joka on julkaistava kahdella kielellä ( vain englanniksi, jos ohjelmien opetuskielenä on englanti) verkkosivuilla ja/ paperitulosteena. Opas voi olla yksiosainen koostua useammasta osasta. (31b) Opintojakson nimi (pakollinen) Merkitse opintojakson nimi, esim: (31b) (*) Opintojakson nimi Johdanto liiketalouden kirjanpitoon Europass Mobility-passin käyttöohjeet - Euroopan yhteisöt 2004 Sivu 17

18 (32b) Kesto (vapaaehtoinen) Merkitse opintojakson kesto, esim: (32b) Kesto (2) 1 lukukausi (1 LK) HUOM: ECTS-järjestelmässä käytetään seuraavia lyhenteitä: LV = 1 täysi lukuvuosi; 1LK = 1 lukukausi; 2LK = 2 lukukautta; 1VN = 1 vuosineljännes; 2VN = 2 vuosineljännestä. (33b) Paikallinen arvosana (vapaaehtoinen) Merkitse saatu paikallinen arvosana, esim: (33b) Paikallinen arvosana (3) 63 HUOM: Kuvaa korkeakoulun arvosanajärjestelmä kaavakkeen viimeisen sivun kohdassa 'Oppilaitoksen arvosanajärjestelmän kuvaus'. (34b) ECTS/ECVET-arvosana (vapaaehtoinen) Merkitse saatu ECTS/ECVET-arvosana ( muun Euroopassa käytetyn arvosanajärjestelmän arvosana) arvosana-asteikon mukaisesti, esim: (34b) ECTS/ECVET arvosana (3) B HUOM: ECTS-arvosana-asteikko on seuraava: ECTS-arvosana A B C D E FX F Saajat (%:a) kaikista hyväksytyistä Määritelmä Erinomainen - erinomainen suoritus, vain vähäisiä virheitä Oikein hyvä - keskitason yläpuolella, jonkin verran virheitä Hyvä - kauttaaltaan hyvätasoinen suoritus, selviä virheitä jonkin verran Tyydyttävä - kohtalainen, mutta vakavia puutteita Välttävä - vähimmäiskriteerit täyttävä suoritus Hylätty - tarvitaan jonkin verran lisätyötä Hylätty - vaaditaan huomattavasti lisätyötä Europass Mobility-passin käyttöohjeet - Euroopan yhteisöt 2004 Sivu 18

19 (35b) ECTS/ECVET-suorituspisteet (vapaaehtoinen) Merkitse saadut ECTS/ECVET-suorituspisteet ( muun Euroopassa käytetyn arvosanajärjestelmän suorituspisteet) asianmukaisen arvosana-asteikon mukaan, esim: (35b) (*) ECTS/ECVET suorituspisteet (5) 7 HUOM: ECTS-järjestelmässä sovelletaan seuraavia opintosuoritusmääriä: 1 täysi lukuvuosi = 60 suorituspistettä 1 lukukausi = 30 suorituspistettä 1 vuosineljännes = 20 suorituspistettä. (36b) Mahdollinen artikkeli/raportti/tutkielma (vapaaehtoinen) Merkitse kaikki koulutusjakson aikana kirjoitetut ja arvioitavaksi annetut yksittäiset työt (artikkeli, raportti tutkielma); merkitse aihe ja mahdollinen saatu arvosana; esim. (36b) Artikkeli/raportti/tutkielma 75-sivuinen artikkeli (testiraportti) polyuretaanin terminen resistenssi, esitetty arvostelulautakunnalle ja hyväksytty 23. kesäkuuta HUOM: mainitse, jos työ vastaa edellä esitetyn taulukon suorituspisteitä. (37b) Mahdollinen todistus/tutkintotodistus/oppiarvo (vapaaehtoinen) Merkitse koulutusjakson aikana mahdollisesti myönnetty todistus/tutkintotodistus/oppiarvo, esim: (37b) (*) Mahdollinen todistus/tutkintotodistus/oppiarvo Kauppatieteiden kandidaatti (38b 39b) Ohjaajan/hallintoviranomaisen sukunimi, etunimet ja allekirjoitus (pakollinen) Merkitse ohjaajan/hallintoviranomaisen sukuni ja etunimet, esim: Ohjaajan/hallintoviranomaisen sukunimi ja etunimet Allekirjoitus (38b) (* LÜBISCH Berndt (39b) (*) [ allekirjoitus ] HUOM: Kohta on pätevä vain ohjaajan/hallintoviranomaisen allekirjoituksella ja oppilaitoksen virallisella leimalla varustettuna. (40b) Vahvistamispäivämäärä Merkitse taulukon täyttöpäivämäärä, esim: Annettu (40b) (*) pp kk vvvv HUOM: Asiakirja on pätevä va Europass Mobility-passin käyttöohjeet - Euroopan yhteisöt 2004 Sivu 19

20 (41b) Oppilaitoksen nimi, osoite ja asema Merkitse sen oppilaitoksen nimi, osoite ja asema, jossa koulutusjakso on suoritettu, esim: (41b) (*) Oppilaitoksen nimi, osoite ja asema Letterkenny Institute of Technology (Technical college) Port Road - Letterkenny - County Donegal - Ireland ohjaajan/hallintoviranomaisen allekirjoituksella (42b) Leima Paina tähän sen oppilaitoksen leima, jossa koulutusjakso on suoritettu. Leima (42b) (*) [ leima ] ja/ oppilaitoksen virallisella leimalla varustettuna. Tähdellä merkityt kohdat ovat pakollisia. HUOM: Kohta on pätevä vain ohjaajan/hallintoviranomaisen allekirjoituksella ja oppilaitoksen virallisella leimalla varustettuna. Täytetty Europass Mobility-asiakirja palautetaan lähettäjäorganisaatiolle, joka (a) pyydettäessä kääntää taulukot 4 ja/ 5.a/5.b haltijan kielelle; (b) toimittaa Europass Mobility-asiakirjan haltijalle sekä paperisen että sähköisen version (jota ei voida muuttaa); (c) tarkistaa, että asiakirja on täytetty asianmukaisesti kansallisen Europass-keskuksen määrittämän menettelyn avulla. Europass Mobility-passin käyttöohjeet - Euroopan yhteisöt 2004 Sivu 20

EUROPASS MOBILITY-PASSI

EUROPASS MOBILITY-PASSI EUROPASS MOBILITY-PASSI Europass Mobility-passin määritelmä Europass Mobility-passi on eurooppalainen asiakirjastandardi, johon kirjataan tietoja sen ajanjakson sisällöstä ja tojen ja korkeakoulutuksen

Lisätiedot

EUROPASS-KIELIPASSIN TÄYTTÖOHJEET JOHDANTO

EUROPASS-KIELIPASSIN TÄYTTÖOHJEET JOHDANTO EUROPASS-KIELIPASSIN TÄYTTÖOHJEET JOHDANTO Europass-kielipassi on asiakirja, johon voit merkitä kielitaitosi. Kielipassi on osa Euroopan neuvoston luomaa kolmiosaista kielisalkkua (katso www.coe.int/portfolio),

Lisätiedot

Europass-ansioluettelo

Europass-ansioluettelo Europass-ansioluettelo Henkilötiedot Etunimet / Sukunimi Kansalaisuus Suomi Syntymäaika 03/09/1965 Sukupuoli Haettu työpaikka / ammattiala ies Työkokemus Päivämäärät 01/05/2011 Päihdeyksikkö, asumisyksikön

Lisätiedot

Ohjeita Europass-liikkuvuustodistuksen käyttöön

Ohjeita Europass-liikkuvuustodistuksen käyttöön OPETUSHALLITUS UTBILD NINGSSTYRELSEN Ohjeita Europass-liikkuvuustodistuksen käyttöön Tässä asiakirjassa esitellään liikkuvuustodistus lyhyesti, sekä annetaan ohjeita sähköisen asiakirjan käyttöön. Muistathan

Lisätiedot

Ohjeita Europass-liikkuvuustodistuksen käyttöön

Ohjeita Europass-liikkuvuustodistuksen käyttöön OPETUSHALLITUS UTBILD NINGSSTYRELSEN Ohjeita Europass-liikkuvuustodistuksen käyttöön Muistathan myös tutustua internetistä löytyvään materiaaliin: www.europass.fi Jos olet tilannut käyttöoikeuksia opiskelijoille

Lisätiedot

Ohjeita Europass-liikkuvuustodistuksen käyttöön

Ohjeita Europass-liikkuvuustodistuksen käyttöön OPETUSHALLITUS UTBILD NINGSSTYRELSEN Joulukuu 2010 Ohjeita Europass-liikkuvuustodistuksen käyttöön Olet tilannut Opetushallitukselta oikeuden käyttää Europassliikkuvuustodistuksia. Tässä asiakirjassa esitellään

Lisätiedot

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita.

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita. Eurooppalaisen sairaanhoitokortin mallikortit maittain Tässä liitteessä on tietoa eurooppalaisesta sairaanhoitokortista. Mallikortit on kopioitu Internetistä osoitteesta http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Lisätiedot

SUOMI L3-KIELEN OSAAMISTASON KUVAUKSET yläkoulu ja lukio

SUOMI L3-KIELEN OSAAMISTASON KUVAUKSET yläkoulu ja lukio Schola Europaea Office of the Secretary-General Pedagogical Development Unit Ref.: 2017-01-D-38-fi-3 Orig.: EN SUOMI L3-KIELEN OSAAMISTASON KUVAUKSET yläkoulu ja lukio Language III attainment descriptors

Lisätiedot

Suomen kielen Osaamispyörä -työkalu

Suomen kielen Osaamispyörä -työkalu Suomen kielen Osaamispyörä -työkalu Tavoitteet Kohderyhmät Käyttö Suomen kielen Osaamispyörän tavoitteena on tehdä näkyväksi maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden suomen kielen osaamista. Osaamispyörä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä.

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. EUROOPAN UNIONI Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus Yleistä tietoa Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. 1. Seuraavalla sivulla olevassa Yleistä tietoa -osiossa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Tutkintotodistuksen liitteen laativat todistuksia antavat viranomaiset, ja se sisältää yksityiskohtaisia tietoja seuraavista asioista:

Tutkintotodistuksen liitteen laativat todistuksia antavat viranomaiset, ja se sisältää yksityiskohtaisia tietoja seuraavista asioista: OHJEET EUROPASS TUTKINTOTODISTUKSEN LIITTEEN KÄÄNTÄMISTÄ VARTEN JOHDANTO Europass tutkintotodistuksen liitteen tarkoitus Europass tutkintotodistuksen liite (ks. esimerkit) ei korvaa alkuperäistä tutkintotodistusta

Lisätiedot

APULAISOPETTAJAHARJOITTELU

APULAISOPETTAJAHARJOITTELU Comenius Euroopan unionin ohjelma kouluopetukselle APULAISOPETTAJAHARJOITTELU Comenius-ohjelma Kouluopetuksen Comenius-ohjelma tarjoaa kansainvälistymismahdollisuuksia kaikille kouluyhteisöön kuuluville

Lisätiedot

Berlitzin taitotaso 1 CEF-taso A 1

Berlitzin taitotaso 1 CEF-taso A 1 t Berlitzin taitotaso 1 CEF-taso A 1 Ymmärtää ja osaa käyttää tuttuja, jokapäiväisiä ilmauksia ja yksinkertaisia lauseita. Osaa esitellä itsensä ja kysyä muilta perustietoja kuten asuinpaikkaa, vointia

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

Eurooppalainen ohjausjakso: yhdennetyt maakohtaiset suositukset Hyväksyminen ja toimittaminen Eurooppa-neuvostolle

Eurooppalainen ohjausjakso: yhdennetyt maakohtaiset suositukset Hyväksyminen ja toimittaminen Eurooppa-neuvostolle Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10200/17 CO EUR-PREP 29 POLGEN 92 AG 21 ECON 528 UEM 198 SOC 477 COMPET 492 ENV 604 EDUC 293 RECH 231 ENER 284 JAI 596 EMPL 366 ILMOITUS Lähettäjä:

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

EUROOPAN YMPÄRISTÖKESKUS HAKULOMAKE

EUROOPAN YMPÄRISTÖKESKUS HAKULOMAKE EUROOPAN YMPÄRISTÖKESKUS HAKULOMAKE (Kaikkiin kysymyksiin on vastattava. Tarvittaessa merkittävä ei. Tyhjää tilaa ei saa jättää tai laittaa viivoja. Täytettävä kirjoituskoneella tai painokirjaimin MUSTAA

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta 22.6.2010 98, liite Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Kansanterveyslaki 22 127,63 Kiireellinen

Lisätiedot

Komissio toimitti 13. toukokuuta 2015 eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa neuvostolle

Komissio toimitti 13. toukokuuta 2015 eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa neuvostolle Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2015 (OR. en) 9224/15 ECON 376 UEM 171 SOC 339 EMPL 213 COMPET 250 ENV 332 EDUC 158 RECH 149 ENER 190 JAI 354 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia:

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.1.2012 K(2012) 430 lopullinen KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 25.1.2012, kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. heinäkuuta 2011 (18.07) (OR. en) 12987/11 TRANS 216 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. heinäkuuta 2011 (18.07) (OR. en) 12987/11 TRANS 216 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. heinäkuuta 2011 (18.07) (OR. en) 12987/11 TRANS 216 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 14. heinäkuuta 2011 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n

Lisätiedot

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT),

Lisätiedot

Finnish ONL attainment descriptors

Finnish ONL attainment descriptors Schola Europaea Office of the Secretary-General Pedagogical Development Unit Ref.: 2016-09-D-19-fi-3 Orig.: EN Finnish ONL attainment descriptors APPROVED BY THE JOINT TEACHING COMMITTEE AT ITS MEETING

Lisätiedot

Europass-ansioluettelo

Europass-ansioluettelo Europass-ansioluettelo Henkilötiedot Etunimet / Sukunimi Osoitteet Haapalahdenkatu 4 A 1 00300 Helsinki Puhelinnumero(t) (09) 191 50335 (ark. 9-16) atkapuhelin 0500-559 918 Faksinumero(t) (09) 191 50330

Lisätiedot

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009 Sairaanhoito EU:ssa Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT), Itävalta (AT), Kreikka

Lisätiedot

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. lokakuuta 2014 (OR. en) 14333/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 13884/14 Asia: CDR 109 INST 511 AG 17 Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en) 6936/17 ADD 4 JAI 189 ASIM 22 CO EUR-PREP 14 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 2. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0132 (NLE) 10257/15 ACP 96 N 455 PTOM 13 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätös Euroopan kehitysrahaston

Lisätiedot

ALV-yhteenvetoilmoitus

ALV-yhteenvetoilmoitus OHJE 1(5) ALV-yhteenvetoilmoitus n versiossa 7.20 ohjelmaan on lisätty ALV-yhteenvetoilmoitus ja sen korjausilmoitus. Tässä dokumentissa ohjeistamme toiminnon käyttöönottoa. Asetukset Tiedot ALV-yhteenvetoilmoitukseen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/77/S SISÄISISTÄ TOIMISTA VASTAAVIEN VALIOKUNTIEN PÄÄOSASTON

Lisätiedot

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö 09/10/2007-19/11/2007 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 517/517 OSALLISTUMINEN Maa DE - Saksa 80 (15.5%) PL - Puola 51 (9.9%) DA - Tanska 48 (9.3%) NL - Alankomaat

Lisätiedot

+ + Lapsesta ei ole mitään henkilöllisyyttä tai kansalaisuusasemaa osoittavaa todistusta tai asiakirjaa KAN_1C_100214PP +

+ + Lapsesta ei ole mitään henkilöllisyyttä tai kansalaisuusasemaa osoittavaa todistusta tai asiakirjaa KAN_1C_100214PP + KAN_1C 1 *1169601* KANSALAISUUSHAKEMUKSEN KANSSAHAKIJANA OLEVAN 15-17 -VUOTIAAN LAPSEN LIITELOMAKE Tämä liitelomake on tarkoitettu 15-17 -vuotiaalle lapselle (kanssahakija), jolle haetaan Suomen kansalaisuutta

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1977L0249 FI 01.01.2007 005.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1977, asianajajien

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2017 (OR. en) 10546/17 ADD 1 COR 1 JUSTCIV 162 EJUSTICE 83 DELACT 108 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 11. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille

Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille Case Id: 0de07826-cc4c-4173-b6d8-234da2c827b3 Date: 31/07/2015 11:53:18 Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia. Perustiedot

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 B2 RANSKA VUOSILUOKKA: 8 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Tavoitteet ymmärtämään erittäin selkeästi puhuttuja tai kirjoitettuja lyhyitä viestejä viestintää tavallisimmissa arkielämän

Lisätiedot

Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla

Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat III / lokakuu 2014 Mira Pihlström Kansainvälisten asioiden koordinaattori 1) Erasmus-opiskelijavaihto 2)

Lisätiedot

Pyydämme yritystänne täyttämään oheisen vuotta 2009 koskevan lomakkeen 15.3.2010 mennessä.

Pyydämme yritystänne täyttämään oheisen vuotta 2009 koskevan lomakkeen 15.3.2010 mennessä. VUOSIRAPORTIN KYSYMYKSET 1 (5) SE LAITTEIDEN VUOSIRAPORTTI 2009 SE laitteiden vuosiraportointi kuuluu kaikille sähkö ja elektroniikkalaitetuottajille Suomessa toimiva yritys, joka: valmistaa ja myy sähkö

Lisätiedot

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti?

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? MEMO/11/406 Bryssel 16. kesäkuuta 2011 Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? Kun olet lomalla varaudu yllättäviin tilanteisiin! Oletko aikeissa matkustaa toiseen EU-maahan,

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

POHJOISSAAMEN KIELI 10 ov (400h) Lukuvuosina ja alkaen

POHJOISSAAMEN KIELI 10 ov (400h) Lukuvuosina ja alkaen POHJOISSAAMEN KIELI 10 ov (400h) Lukuvuosina 2009-2010 ja 2010-2011 alkaen 17.9.2009 Etäopetuksena Learnlinc etäopetusjärjestelmässä (8 ov) sekä lähiopetuksena (2 ov) Opintokokonaisuus sisältää 8 opintoviikkoa

Lisätiedot

Vastuuopettajapäivät Lappeenranta Olli Ervaala. Osaamisperustaisista opetussuunnitelmista

Vastuuopettajapäivät Lappeenranta Olli Ervaala. Osaamisperustaisista opetussuunnitelmista Vastuuopettajapäivät Lappeenranta 11.2.2010 Olli Ervaala Osaamisperustaisista opetussuunnitelmista Viitekehyksiä Tutkintojen viitekehykset nousivat koulutuspoliittiseen keskusteluun Euroopan unionissa

Lisätiedot

KOULUJEN YHTEISTYÖHANKKEET

KOULUJEN YHTEISTYÖHANKKEET Comenius Euroopan unionin ohjelma kouluopetukselle KOULUJEN YHTEISTYÖHANKKEET Comenius-ohjelma Kouluopetuksen Comenius-ohjelma tarjoaa kansainvälistymismahdollisuuksia kaikille kouluyhteisöön kuuluville

Lisätiedot

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN?

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? Jouni Välijärvi, professori Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto EDUCA 2014 Helsinki 25.1.2014 30.1.2014 Suomalaisnuorten osaaminen

Lisätiedot

Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen

Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen P7_TA(2013)0082 Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. maaliskuuta 2013 Euroopan parlamentin kokoonpanosta vuoden 2014 vaalien jälkeen (2012/2309(INL))

Lisätiedot

Työpaikan hakeminen laajentuneessa Euroopassa

Työpaikan hakeminen laajentuneessa Euroopassa Työpaikan hakeminen laajentuneessa Euroopassa Työllisyys & Euroopan sosiaalirahasto Työllisyys sosiaaliasiat CMI/Digital Vision Euroopan komissio 1 Mistä työtä voi hakea? Henkilöiden vapaa liikkuvuus on

Lisätiedot

Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla

Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat III / syyskuu 2016 Mira Pihlström kansainvälisten asioiden koordinaattori 1) Erasmus-opiskelijavaihto 2)

Lisätiedot

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I MUUT KIELIOPINNOT 3la71 Saksan kieli 1 (4 op) 3la31 Italian kieli 1 (4 op) 3la72 Saksan kieli 2 (5 op) 3la32 Italian kieli 2 (5 op) k0-9123 Englannin kielen valmentava opintojakso (3 op) k0-9122 Ruotsin

Lisätiedot

Päätöksen pvm Tampereen yliopisto Myönnetään euroa. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan)

Päätöksen pvm Tampereen yliopisto Myönnetään euroa. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) TAMPEREEN YLIOPISTO Saapunut Opinto ja kansainvälisten asiain osasto Päätöksen pvm 33014 Tampereen yliopisto Myönnetään euroa OPISKELIJOIDEN MATKA APURAHAHAKEMUS HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet

Lisätiedot

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI,

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI, PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖN PERUSTAMISSOPIMUKSEEN LIITETYN, SIIRTYMÄMÄÄRÄYKSISTÄ TEHDYN PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

2 Opintojen kesto ja laajuus

2 Opintojen kesto ja laajuus Wienin yliopisto Fennistiikan BA- opintojen tutkintovaatimukset (epävirallinen, lyhennetty suomennos) Alkuperäiset saksankieliset tutkintovaatimukset on julkaistu Wienin yliopiston ilmoituslehdessä (Mitteilungsblatt

Lisätiedot

Erasmus+ Online Linguistic Support

Erasmus+ Online Linguistic Support Erasmus+ Online Linguistic Support Näin hyödynnät Erasmus+ -kokemuksesi! Erasmus+ avartaa ja voi muuttaa koko elämän Erasmus+ tähtää taitojen kartuttamiseen ja työllistyvyyden lisäämiseen sekä koulutuksen,

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan

Lisätiedot

HAKEMUS YHTEISÖN TAVARAMERKIN JULISTAMISEKSI MITÄTTÖMÄKSI

HAKEMUS YHTEISÖN TAVARAMERKIN JULISTAMISEKSI MITÄTTÖMÄKSI Sivumäärä (tämä sivu mukaan lukien) SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) HAKEMUS YHTEISÖN TAVARAMERKIN JULISTAMISEKSI Hakijan/edustajan viite (enintään 20 merkkiä) Viimeksi päivitetty: 04/2013

Lisätiedot

Tuuleta Osaamistasi Euroopassa

Tuuleta Osaamistasi Euroopassa www.europass.fi Tuuleta Osaamistasi Euroopassa Työ- tai opiskelupaikan hakeminen ja osaamisen osoittaminen ulkomailla Näin kokoat Europassin: mistä Europassin saa, miten sitä käytetään Osaamisen osoittaminen

Lisätiedot

Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo Susan Kuivalainen, Juha Rantala, Kati Ahonen, Kati Kuitto ja Liisa-Maria Palomäki (toim.

Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo Susan Kuivalainen, Juha Rantala, Kati Ahonen, Kati Kuitto ja Liisa-Maria Palomäki (toim. Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo 1995 2015 Susan Kuivalainen, Juha Rantala, Kati Ahonen, Kati Kuitto ja Liisa-Maria Palomäki (toim.) Eläkeläisten toimeentulo on parantunut useimmilla keskeisillä toimeentulomittareilla

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2)

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2) Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Valinnainen kieli (B2) B 2 -SAKSA Valinnaisen kielen opiskelun tulee painottua puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja toimia samalla johdantona

Lisätiedot

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA RANSKAN KIELI B2 Opetuksen tavoitteena on totuttaa oppilas viestimään ranskan kielellä suppeasti konkreettisissa arkipäivän tilanteissa erityisesti suullisesti. Opetuksessa korostetaan oikeiden ääntämistottumusten

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) 12313/15 ADD 7 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 23. syyskuuta 2015 Vastaanottaja: JAI 685 ASIM 93 FRONT 196 RELEX 741 CADREFIN 58 ENFOPOL 261 PROCIV

Lisätiedot

Työhön ulkomaille - lähetetyt työntekijät. Marika Peltoniemi 25.8.2011

Työhön ulkomaille - lähetetyt työntekijät. Marika Peltoniemi 25.8.2011 Työhön ulkomaille - lähetetyt työntekijät Marika Peltoniemi 25.8.2011 Ulkomaantyöskentely lainvalintaa koskevat säännöt EI SOPIMUSTA EU/ETA -MAA SOPIMUSMAA Suomen kansallinen lainsäädäntö ja toisen maan

Lisätiedot

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 404 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Anhänge Finnisch (Normativer Teil) 1 von 89 LIITE A Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 16 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2003 HYVÄKSYTYLLÄ LIITTYMISASIAKIRJALLA

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011 KÄYTTÄYTYMISEN JA TYÖSKENTELYN ARVIOINTI Oppilaan nimi syntymäaika 1. vuosiluokka 18.12.2010 Oppilaan itsearviointi: Kiitettävästi Hyvin Tyydyttävästi Heikosti Käyttäytyminen oppilas Noudatan hyviä tapoja.

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

Maahanmuuttajaoppilaan äidinkielen arviointi. Cynde Sadler

Maahanmuuttajaoppilaan äidinkielen arviointi. Cynde Sadler Maahanmuuttajaoppilaan äidinkielen arviointi Cynde Sadler Maahanmuuttajien äidinkielen arvioinnin lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksen suunnitelmat on laadittu seuraaviin kieliin: arabia,

Lisätiedot

LIITE. Euroopan parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset.

LIITE. Euroopan parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 LIITE parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS

Lisätiedot

* * A-OSA + + OLE_ADO 1 OLESKELULUPAHAKEMUS ADOPTION PERUSTEELLA. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot

* * A-OSA + + OLE_ADO 1 OLESKELULUPAHAKEMUS ADOPTION PERUSTEELLA. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot OLE_ADO 1 *1019901* OLESKELULUPAHAKEMUS ADOPTION PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, joka asut Suomessa ja haet oleskelulupaa ulkomailta adoptoitavalle lapselle (kansainvälinen

Lisätiedot

Ajoneuvotekniikka. Tiedote 2/2007 katsastajille. ETA-valtiosta tuodun ajoneuvon rekisteröintitodistus. rekisteröintikatsastuksessa

Ajoneuvotekniikka. Tiedote 2/2007 katsastajille. ETA-valtiosta tuodun ajoneuvon rekisteröintitodistus. rekisteröintikatsastuksessa Ajoneuvotekniikka Tiedote 2/2007 katsastajille 24.1.2007 ETA-valtiosta tuodun ajoneuvon rekisteröintitodistuksen vaatiminen rekisteröintikatsastuksessa Muutos voimaan 1.2.2007 1.2.2007 alkaen tulee asiakkaan

Lisätiedot

Kansainvälisen rekisteröinnin nro

Kansainvälisen rekisteröinnin nro Viimeisin päivitys 032016 HAKUS EUROOPAN UNIONIN TAVARAMERKIN Sivumäärä (tämä sivu mukaan lukien) Hakijanedustajan viite (enintään 20 merkkiä) Mod.011 Hakija Oikeushenkilön nimi tai etunimi ja sukunimi

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT JAKSO 4 MENETTELYJEN KIELI Ohjeet virastossa suoritettavaan

Lisätiedot

Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa. Ylitarkastaja Veera Minkin Opetushallitus

Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa. Ylitarkastaja Veera Minkin Opetushallitus Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa Ylitarkastaja Veera Minkin Opetushallitus 13.12.2016 Esityksen sisältö Yleistä tutkintojen tunnustamisesta ja vertailusta Opetushallituksen päätökset Opettajan

Lisätiedot

+ + Syntymäpaikkakunta. Siviilisääty Naimisissa Naimaton Eronnut Leski Avoliitto

+ + Syntymäpaikkakunta. Siviilisääty Naimisissa Naimaton Eronnut Leski Avoliitto OLE_TY3 1 *1159901* OLESKELULUPAHAKEMUS TYÖHARJOITTELUN PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, joka olet tulossa Suomeen työtä tai työharjoittelua varten, joka sisältyy valtioiden

Lisätiedot

TOISEN KOTIMAISEN KIELEN JA VIERAIDEN KIELTEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET

TOISEN KOTIMAISEN KIELEN JA VIERAIDEN KIELTEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET TOISEN KOTIMAISEN KIELEN JA VIERAIDEN KIELTEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET 28.10.2016 Näitä määräyksiä sovelletaan rinnan paperikokeen määräysten kanssa kevään 2017 tutkinnosta alkaen. Toisen kotimaisen

Lisätiedot

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Työhön ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Vakuuttaminen Suomessa asuvat ovat vakuutettuja Kelan hoitaman sosiaaliturvan osalta, jos Henkilöllä on täällä varsinainen asunto ja koti ja

Lisätiedot

Sukunimi Kutsumanimi Ryhmä Hetu Sähköpostiosoite. OPINTOKOKONAISUUS / OPINTOJAKSO, JOSTA AHOT menettelyä haetaan. Opiskelija täyttää

Sukunimi Kutsumanimi Ryhmä Hetu Sähköpostiosoite. OPINTOKOKONAISUUS / OPINTOJAKSO, JOSTA AHOT menettelyä haetaan. Opiskelija täyttää 1 OSAAMISEN OSOITTAMINEN, AHOT menettely A OPISKELIJAN TIEDOT Opiskelija täyttää. Lomake palautetaan yhdessä osaamisportfolion (liitteineen) kanssa AHOT menettelyä koskevan opintokokonaisuuden / opintojakson

Lisätiedot

YLEISET KIELITUTKINNOT

YLEISET KIELITUTKINNOT YLEISET KIELITUTKINNOT KIELITAIDON OSOITTAMINEN YLEISTEN KIELITUTKINTOJEN AVULLA Yleiset kielitutkinnot arvioivat aikuisten kielitaitoa. Yleisessä kielitutkinnossa sinä voit testata, miten hyvin puhut,

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/78/S TIEDOTUKSEN JA SUHDETOIMINNAN PÄÄOSASTON PÄÄJOHTAJA

Euroopan unionin virallinen lehti PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/78/S TIEDOTUKSEN JA SUHDETOIMINNAN PÄÄOSASTON PÄÄJOHTAJA 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/5 PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/78/S TIEDOTUKSEN JA SUHDETOIMINNAN PÄÄOSASTON PÄÄJOHTAJA (ura-alue A, palkkaluokka 1) (2003/C 201

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 24.2.2005 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 48 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/92/S JOHTAJA (ura-alue A*/AD 14) SUHTEET POLIITTISIIN RYHMIIN

Lisätiedot

Ennen kuin ansioluetteloa ryhdytään tekemään, on hyvä palauttaa mieleen joitakin tärkeitä periaatteita:

Ennen kuin ansioluetteloa ryhdytään tekemään, on hyvä palauttaa mieleen joitakin tärkeitä periaatteita: Ohjeet Europass ansioluettelomallia varten (http://europass.cedefop.europa.eu) Johdanto Ansioluettelon laatiminen on tärkeä vaihe haettaessa mitä tahansa työ- tai opiskelupaikkaa. Ansioluettelo on usein

Lisätiedot

KOTOUTUMISKOULUTUS VERKOSSA. Tavoitteet

KOTOUTUMISKOULUTUS VERKOSSA. Tavoitteet KOTOUTUMISKOULUTUS VERKOSSA Tavoitteet MODUULI 1 (A1.3+) Tavoitteena on, että oppija saavuttaa vahvan taitotason A1.3 kaikilla kielen osaalueilla ja joillakin mahdollisesti tason A2.1: A1.3: Ymmärtää joitakin

Lisätiedot

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä?

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä? Ylioppilaskoetehtäviä YH4-kurssi Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Alla on vanhoja Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssiin liittyviä reaalikoekysymyksiä. Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 10830/2/15 REV 2 ASIM

Lisätiedot

LIITE I EUROOPPALAINEN VÄHÄISTEN VAATIMUSTEN MENETTELY VAATIMUSLOMAKE (KANTAJA)

LIITE I EUROOPPALAINEN VÄHÄISTEN VAATIMUSTEN MENETTELY VAATIMUSLOMAKE (KANTAJA) LIITE I EUROOPPALAINEN VÄHÄISTEN VAATIMUSTEN MENETTELY VAATIMUSLOMAKE (KANTAJA) (Eurooppalaisesta vähäisten vaatimusten menettelystä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o. 3 artiklan

Lisätiedot

Bridge Builders Guiding and Educating as Cross Cultural Engagement

Bridge Builders Guiding and Educating as Cross Cultural Engagement Bridge Builders Guiding and Educating as Cross Cultural Engagement HAKULOMAKE KANSAINVÄLISIIN VAIHTOIHIN PALAUTA LOMAKE OMAN OPPILAITOKSESI KV-VASTAAVALLE MÄÄRÄAIKAAN MENNESSÄ * Täytä hakulomake selkeällä

Lisätiedot

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS 1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011 KÄYTTÄYTYMISEN JA TYÖSKENTELYN ARVIOINTI Oppilaan nimi 1. vuosiluokka syntymäaika 04.06.2011 Oppilaan itsearviointi: Kiitettävästi Hyvin Tyydyttävästi Heikosti Käyttäytyminen oppilas Noudatan hyviä tapoja.

Lisätiedot

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 403 final LIITE 1.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 403 final LIITE 1. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0180 (NLE) 11599/17 ADD 1 VISA 297 COLAC 65 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA LIITE A Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 16 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2003 HYVÄKSYTYLLÄ LIITTYMISASIAKIRJALLA MUUTETUT ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT ASIAKIRJAT 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu

Lisätiedot

KAN_6 1 + + A. HENKILÖLLISYYTEEN JA KANSALAISUUSASEMAAN VAIKUTTAVAT TIEDOT KAN_6_100214PP +

KAN_6 1 + + A. HENKILÖLLISYYTEEN JA KANSALAISUUSASEMAAN VAIKUTTAVAT TIEDOT KAN_6_100214PP + KAN_6 1 *1219901* KANSALAISUUSILMOITUS; NUORI HENKILÖ Tämä ilmoituslomake on tarkoitettu Suomen kansalaisuuden hakemiseksi sinulle 18-22 -vuotias, jota ei ole tuomittu vapausrangaistukseen ja joka - olet

Lisätiedot

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Kuvaukset 1 (6) Englanti, Back to basics, 1 ov (YV3EN1) Tavoite osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Teemat ja

Lisätiedot

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen 28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen Monikulttuurinen työpaikka? Mitä se merkitsee? Onko työyhteisömme valmis siihen? Olenko minä esimiehenä valmis siihen?

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 27.5.2009 Vaaleja edeltävä tutkimus ensimmäinen osa Alustavat tulokset: Euroopan

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA Ennen kuin täytät lomakkeen, tutustu valintaperusteisiin, jotka ovat tämän hakemuslomakkeen

Lisätiedot