TIETO- JA VERKOSTO- TEKNOLOGIA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS. Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Sähköalojen ammattiliitto ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIETO- JA VERKOSTO- TEKNOLOGIA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS. Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Sähköalojen ammattiliitto ry"

Transkriptio

1 TIETO- JA VERKOSTO- TEKNOLOGIA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Sähköalojen ammattiliitto ry 1

2 VUOSIEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Työehtosopimuksen allekirjoittaminen Palkkojen korottaminen Vuosi Vuosi Vuosi Muut korvaukset Erilliset lisät Urakat Palkkausjärjestelmän ylläpito Matkakustannukset Palkanlaskentakausi Työehtosopimusneuvotteluihin ja Sähköalojen ammattiliitto ry:n hallinnon kokouksiin osallistuminen Soveltamisala Pyöristykset Tutustu työelämään ja tienaa kesäharjoitteluohjelma SOPIMUKSEN SOVELTAMISALA JÄRJESTÄYTYMISVAPAUS LIITESOPIMUKSET JA PÖYTÄKIRJAT TYÖRAUHAVELVOITE PAIKALLINEN SOPIMINEN Sopimisen edellytykset Tavoitteet Yrityskohtaiset tavoitteet Paikallisen sopimisen menettelytavat Sopimisen muoto Paikallisen sopimuksen voimassaoloaika TYÖSUHDE Yleiset määräykset Tiedottaminen uudelle työntekijälle Varsinainen työpaikka Varsinaisen työpaikan siirto Työsuhteen päättäminen ja työntekijän lomauttaminen PALKKAMÄÄRÄYKSET Ansion määräytyminen Vaativuustasot Henkilökohtainen palkanosa Palkkakäsitteet Palkkaustavat Aikatyö Suorituspalkkatyö Erilliset lisät Ammattitutkintolisä Erittäin likaisen työn lisä Kärkimieslisä Vuorotyölisä Ilta- ja yötyölisä Tunnelilisä Mastolisä Lämpölisä

3 9 Luokkahitsaajan lisä Yhdistelmälisä Tuntipalkka ja keskituntiansio Kuukausipalkkaisen työntekijän tuntipalkan määräytyminen Tuntipalkkaisen työntekijän keskituntiansion määräytyminen Osa-ajan palkka Vähimmäispalkat TYÖAIKAMÄÄRÄYKSET Työviikko ja työvuorokausi Säännöllinen työaika Työajan sijoitus Paikallisesti sovittu työaika Vuorokausilepo Viikoittainen vapaa-aika Viikon vapaapäivät Liukuva työaika Päivittäiset lepoajat YLITYÖ Vuorokautinen ylityö Viikoittainen ylityö Ylityöt jakso-, kaksi- ja keskeytymättömässä kolmivuorotyössä Työajaksi rinnastettava aika Sunnuntaityökorvaus Ylitöiden tarkastelujakso Juhlapyhinä tehty työ Arkipyhäkorvaus ja itsenäisyyspäivän palkka ODOTTAMATON TYÖ HÄLYTYSLUONTOINEN TYÖ Hälytysraha Palkka Matkustusaika VARALLAOLO TYÖAJAN LYHENTÄMINEN PÄIVÄ- JA KAKSIVUOROTYÖSSÄ MATKUSTAMINEN Yleistä Kotimaan päiväraha ja ateriakorvaus Ajokilometrikorvaus Yöpymiskustannusten korvaaminen Päivittäiset työmatkat Komennustyöt Matkat komennuspaikkakunnalle Matkat komennuspaikkakunnalla Kotona käynnit komennuksen kestäessä Työskentely ulkomailla Muita määräyksiä Henkilöstötilat työmailla ja majoittuminen Sosiaalitilat Majoitustilat Toisin sopiminen TYÖVÄLINEET JA SUOJAVAATETUS Työvälineet

4 16 VUOSILOMA JA VUOSILOMAPALKKA Vuosilomapalkka Lomaraha SAIRAUSAJAN PALKKA Poissaolo sairauden tai tapaturman vuoksi VAIKEASTI SAIRAAN LAPSEN HOITO LÄÄKÄRINTARKASTUKSET Lakisääteinen lääkärintarkastus Muut lääkärintarkastukset LYHYT TILAPÄINEN PALKALLINEN VAPAA ÄITIYS-, ISYYS- JA VANHEMPAINVAPAA SEKÄ HOITOVAPAA TERVEYS JA TYÖTURVALLISUUS NEUVOTTELUJÄRJESTYS ERIMIELISYYSASIOISSA Paikalliset neuvottelut Alistaminen liitoille Alistaminen tuomioistuimille Pidättyminen oikeudellisista toimenpiteistä AMMATTIYHDISTYSJÄSENMAKSUJEN PERIMINEN Ammattiyhdistysjäsenmaksujen periminen Todistus pidätetystä summasta SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA...40 YLEISSOPIMUS YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ LUOTTAMUSMIEHIÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET TYÖSUOJELUA JA TYÖSUOJELUVALTUUTETTUA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET LUOTTAMUSMIESTEN JA TYÖSUOJELUVALTUUTETUN SEKÄ TYÖSUOJELUASIAMIEHEN ASEMAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET TYÖNANTAJAN TIEDOTTAMISVELVOITTEET HENKILÖSTÖN KESKINÄINEN TIEDOTUSTOIMINTA JA KOKOUSTEN JÄRJESTÄMINEN KOULUTUS ULKOPUOLISEN TYÖVOIMAN KÄYTTÖ VOIMASSAOLO...51 TYÖSOPIMUSLAKI luku Yleiset säännökset luku Työnantajan velvollisuudet luku Työntekijän velvollisuudet luku Perhevapaat luku Lomauttaminen luku Yleiset säännökset työsopimuksen päättämisestä luku Työsopimuksen irtisanomisperusteet luku Työsopimuksen purkaminen luku Työsopimuksen päättämismenettely luku Työsopimuksen pätemättömyys ja kohtuuttomat ehdot luku Kansainvälisluonteiset työsopimukset luku Vahingonkorvausvelvollisuus luku Erinäisiä säännöksiä luku Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset...80 ETÄTYÖOPAS TIETOLIIKENNE-, INFORMAATIO- JA VERKOSTOTEKNOLOGIA- ALALLE...82 ETÄTYÖSOPIMUS...88 Aakkosellinen hakemisto

5 VUOSIEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Aika Paikka Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Läsnä Tikli Sähköliitto Hietala Harri Nurmi Veikko Nieminen Pertti Pykäläinen Pentti Wuorinen Rauno Alakoski Martti Väntti Sauli Vuoti Markku Arvola Markku Aslamaa Martti Leinonen Raimo Saari Seppo Schwartz Jouko 1 Työehtosopimuksen allekirjoittaminen Todettiin, että tänään on allekirjoitettu saavutetun neuvottelutuloksen mukainen työehtosopimus tieto- ja verkostoteknologia-alalle aikavälille Palkkojen korottaminen 2.1 Vuosi 2007 Palkankorotus Yleiskorotus Palkkoja korotetaan 4,3 %. Perustuntipalkat tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta: LISÄPÖYTÄKIRJAN Perustuntipalkat Vähimmäistuntipalkat PKL I PKL II VMP Pr Pr Pr Pr Pr Pr Palkankorotus suoritetaan siten, että työntekijän uuteen perustuntipalkkaan lisätään entinen prosentuaalinen henkilökohtainen lisä. 5

6 Lisäpöytäkirjan piirissä tuntipalkalla olleiden työntekijöiden palkankorotus toteutetaan siten, että työntekijöiden tuntipalkkoja (vaativuuden mukainen palkka + henkilökohtainen palkanosa ilman ammattitutkintolisää) korotetaan 4,3 %. 2.2 Vuosi 2008 Uusi palkkausjärjestelmä Uusi palkkausjärjestelmä otetaan käyttöön Palkkausjärjestelmän käyttöönoton yhteydessä palvelusvuosilisä, autonkuljettajalisä ja työnopetuslisä sisällytetään palkkaan ja niiden maksaminen erillisenä lakkaa. Yrityskohtainen erä tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta työntekijöiden palkkojen korottamiseen käytetään yrityskohtainen erä, jonka suuruus on 1,4 % keskimääräisestä keskituntiansiosta kerrottuna työehtosopimuksen piiriin kuuluvien työntekijöiden lukumäärällä. Yrityskohtaisen erän toteuttaminen Mikäli uuteen palkkausjärjestelmään/työehtosopimukseen siirtymisestä aiheutuu kustannuksia, vähentää se edellä mainittua yrityskohtaista erää vastaavasti. Jos yrityskohtaisen erän määrä ei riitä palkkausjärjestelmän vähimmäispalkkojen käyttöönottoon täysimääräisinä, korotetaan voimassa olevia tuntipalkkoja vain yrityskohtaisen erän kustannusvaikutuksella ja palkat korotetaan vähimmäispalkkoihin viimeistään Mikäli korotuksesta aiheutuu kustannuksia, vähentää se maksettavaa yrityskohtaista erää. Uuteen palkkausjärjestelmään siirtymisestä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset selvitetään pääluottamusmiehelle niin, että niistä voidaan olla samaa mieltä. Yrityskohtaisen erän/jäljelle jääneen yrityskohtaisen erän käytöstä sovitaan paikallisesti. Mikäli asiasta ei päästä sopimukseen, jaetaan puolet erästä prosentuaalisena korotuksena tasan kaikille ja toisen puolen jakamisesta päättää työnantaja. Yrityskohtaisen erän käyttöön liittyvät asiat selvitetään pääluottamusmiehelle. Niissä erillispöytäkirjan yrityksissä, jotka jo ovat siirtyneet uuteen palkkausjärjestelmään, ja joissa on käytössä järjestelmään kuuluva pätevyydenluokitus, toteutetaan yrityskohtainen erä pätevyydenluokitusjärjestelmän kautta. Lisien sisällyttäminen palkkaan Palvelusvuosilisä lisätään palkkaan jo Työntekijän tuntipalkkaan lisätään vuonna 2007 maksettavan palvelusvuosilisän tuntikeskiarvo, joka saadaan jakamalla palvelusvuosilisän euromäärä ensin luvulla 12 ja sen jälkeen luvulla 170. Jos työntekijälle ei vielä ole maksettu vuonna 2007 palvelusvuosilisää, suoritetaan laskennallinen toimenpide, jossa työntekijän palvelusvuosien määrään lisätään viisi vuotta. Jos palvelusvuosien määräksi näin saadaan vähintään 10 vuotta, määritellään myös hänelle tuntipalkkaan lisättävä tuntikeskiarvo vastaavalla tavalla. 6

7 Työntekijän tuntipalkkaan lisätään edellisen lisäksi samalla periaatteella seuraavista lisistä vuoden 2007 aikana maksettu tuntikeskiarvo: - työnopastuslisä - autonkuljettajalisä Jos vuosi 2007 ei ole lisän maksamisessa kuvaava, voidaan tuntikeskiarvo laskea sellaiselta työjaksolta, joka parhaiten kuvaa lisän maksamisen keskiarvoa. Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönoton yhteydessä siirrytään muunnetusta kuukausipalkasta kuukausipalkkaan. Työntekijän kuukausipalkaksi tulee hänen perustuntipalkasta ja henkilökohtaisesta lisästä muodostunut entinen muunnettu kuukausipalkkansa. Vaihtoehtoiseksi palkkausmuodoksi työnantaja voi valita edelleen tuntipalkan. Vähimmäispalkat tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta: Vähimmäiskuukausipalkat Vähimmäistuntipalkat VMP VMP Palkankorotus Yleiskorotus Kuukausipalkkaa/tuntipalkkaa korotetaan 2,4 % Vähimmäiskuukausipalkat tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta: Vähimmäiskuukausipalkat Vähimmäistuntipalkat VMP VMP

8 2.3 Vuosi 2009 Palkankorotus Yleiskorotus Kuukausipalkkaa/tuntipalkkaa korotetaan 1,9 % Vähimmäiskuukausipalkat tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta: Vähimmäiskuukausipalkat Vähimmäistuntipalkat VMP VMP Pätevyydenluokitus ja yrityskohtainen erä Pätevyydenluokitus otetaan käyttöön Sen käyttöönoton yhteydessä korotetaan kuukausipalkkoja 1 %: n suuruisella yrityskohtaisella erällä työntekijöiden voimassa olleista kuukausipalkoista/keskituntiansion mukaisista tuntipalkoista laskettuna. Erän käytöstä sovitaan paikallisesti. Mikäli asiasta ei päästä sopimukseen, jaetaan puolet erästä prosentuaalisena korotuksena tasan kaikille ja toisen puolen jakamisesta päättää työnantaja voimaan tulevan pätevyydenluokitusjärjestelmän kautta. Erän käyttö selvitetään pääluottamusmiehelle. Niissä yrityksissä, joissa vähimmäispalkat eivät täysimääräisinä ole vielä käytössä, erää voidaan käyttää palkkojen korottamiseen vähimmäispalkkojen suuruisiksi. Asiasta annetaan selvitys pääluottamusmiehelle niin, että siitä voidaan olla samaa mieltä. Vähimmäispalkkojen tulee olla kaikissa yrityksissä 2.3-kohdan taulukon mukaisella tasolla viimeistään Työntekijällä, jonka työsuhde on jatkunut 5 vuotta, on henkilökohtaisen palkanosan (HPO) oltava vähintään 3 % vaativuuden mukaisesta palkasta (VMP) sopimuskauden loppuun ( ) mennessä. 2.4 Muut korvaukset Pääluottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle maksettavia korvauksia luottamustehtävien hoitamisesta korotetaan yleiskorotusten yhteydessä yleiskorotuksen määrällä. 8

9 3 Erilliset lisät Erillisiä lisiä korotetaan 4,3 % , 3,8 % ja 2,9 % tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta. Erilliset lisät ovat , ja tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta seuraavat: A -ammattitutkinto 1) 108,99 0,63 /kk /h 113,14 0,65 /kk /h 116,41 0,67 /kk /h -erikoisammattitutkinto 1) 204,14 1,18 /kk /h 211,90 1,22 /kk /h 218,05 1,26 /kk /h B erittäin likaisen työn lisä 0,40 /h 0,42 /h 0,43 /h korotettu 0,89 /h 0,92 /h 0,95 /h C kärkimies 1 0,34 /h 0,35 /h 0,36 /h 2-5 0,59 /h 0,61 /h 0,63 /h > 5 0,97 /h 1,01 /h 1,04 /h D vuorotyö ilta 1,21 /h 1,26 /h 1,30 /h yö 2,40 /h 2,49 /h 2,56 /h E tunneli 90,61 /kk 94,05 /kk 96,78 /kk F lämpölisä 0,42 /h 0,44 /h 0,45 /h G luokkahitsaajalisä 0,42 /h 0,44 /h 0,45 /h H autonkuljettaja 2,74 /pv J työnopetus 0,78 /h 1) Ammattitutkinto- ja erikoisammattitutkintolisiä koskevat kuukausikohtaiset arvot otetaan käyttöön lukien uuden palkkausjärjestelmän yhteydessä, ellei muuta ole sovittu. 3.1 Vuonna 2007 palvelusvuosilisä maksetaan päättyneen työehtosopimuksen mukaisesti. 4 Urakat Kiinteitä urakkahintoja ja keskeneräisiä urakoita korotetaan jäljellä olevan työmäärän osalta 4,3 % , 3,8 % ja 2,9 % tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta. Uudisrakennusten sisäverkkoasennukset pyritään pääsääntöisesti suorittamaan paikallisesti sovittavilla urakkapalkkausmuodoilla. 5 Palkkausjärjestelmän ylläpito Sopijapuolet korostavat, että palkkausjärjestelmän toimivuuden takia henkilökohtaisia palkanosia tarkistettaessa käytetään hyväksi pätevyydenarviointien tuloksia. Sopijapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että tehtävän vaativuustason nousu johtaa palkankorotukseen, jonka suuruus määräytyy uuden tehtävän vaativuuden sekä työntekijän pätevyyden ja työsuorituksen arvioinnin perusteella. 9

10 6 Matkakustannukset Matkakustannusten korvausten määrät ovat sopimuskautena verohallituksen päätöksen mukaisia. Verohallituksen päätöksessä mainitsemattomia korvauksia muutetaan vastaavassa suhteessa. 7 Palkanlaskentakausi Osapuolet toteavat, että palkanlaskentakausi on pyrittävä saamaan mahdollisimman lyhyeksi. 8 Työehtosopimusneuvotteluihin ja Sähköalojen ammattiliitto ry:n hallinnon kokouksiin osallistuminen Työnantaja varaa työntekijälle mahdollisuuden osallistua työpäivänään työehtosopimusneuvotteluihin, Sähköalojen ammattiliiton edustajiston, hallituksen, johtokunnan, valiokuntien ja työehtosopimuksessa sovittujen työryhmien kokouksiin. 9 Soveltamisala Teknologia tietoliikenne- ja informaatiotekniikka-alalla kehittyy voimakkaasti. Tämä kehitys heijastuu alalle mm. osaamisvaatimusten kasvamisena, työtehtävien muuttumisena, työmenetelmien ja työssä käytettävien apuvälineiden modernisoitumisena. Edellä mainittu kehitys ei tuo muutoksia tämän työehtosopimuksen soveltamiseen kyseisissä töissä. 10 Pyöristykset Pyöristykset tehdään siten, että 49/100 senttiä tasoitetaan lähinnä alempaan ja 50/100 senttiä ylempään määrään. 11 Tutustu työelämään ja tienaa kesäharjoitteluohjelma Todettiin, osapuolten välillä sovitun Tutustu työelämään ja tienaa - kesäharjoitteluohjelman jatkamisesta keskusjärjestöjen antaman suosituksen mukaisesti vuosina Helsingissä TIETO- JA TEKNIIKKA-ALOJEN TYÖNANTAJALIITTO TIKLI ry Harri Hietala SÄHKÖALOJEN AMMATTILIITTO ry Martti Alakoski Sauli Väntti 10

11 1 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALA Tämän työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry:n jäsenyritysten palveluksessa oleviin työntekijöihin, jotka työskentelevät tietoliikenne-, informaatio-, verkostoteknologia- tai näihin olennaisesti liittyvillä sekä rinnastettavilla toimialoilla. 2 JÄRJESTÄYTYMISVAPAUS 2.1 Työnantajalla ja työntekijällä on oikeus vapaasti päättää liittymisestään yhdistykseen ja toimia siinä. Yhdistymisvapaus määräytyy perustuslain ja työsopimuslain mukaan. 2.2 Sopijapuolet toteavat, että järjestäytymisen tarkoituksena on edistää työsuhdeasioiden hoitamista sekä työrauhan säilyttämistä ja suhtautuvat sen vuoksi myönteisesti toisen sopijapuolen järjestäytymiseen. 3 LIITESOPIMUKSET JA PÖYTÄKIRJAT Tämän työehtosopimuksen osana noudatetaan liitteenä olevia sopimuksia ja pöytäkirjoja. 4 TYÖRAUHAVELVOITE 4.1 Tämä työehtosopimus sitoo allekirjoittaneita liittoja ja niiden alayhdistyksiä sekä työnantajia ja työntekijöitä, jotka ovat tai sopimuksen voimassaoloaikana ovat olleet näiden yhdistysten jäseniä. 4.2 Tämä työehtosopimus velvoittaa edellisessä kappaleessa mainittuja osapuolia välttämään kaikkia työtaistelutoimenpiteitä, jotka kohdistuvat työehtosopimukseen kokonaisuudessaan tai johonkin sen yksittäiseen määräykseen. 4.3 Liitot ja niiden alayhdistykset ovat velvollisia huolehtimaan siitä, etteivät niiden jäseninä olevat yhdistykset, työnantajat tai työntekijät, joita sopimus koskee, ryhdy edellisen kappaleen vastaisiin toimenpiteisiin, eivätkä muutoinkaan riko työehtosopimuksen määräyksiä. 4.4 Ennen poliittiseen tai myötätuntotyötaisteluun ryhtymistä, siitä ilmoitetaan valtakunnansovittelijalle sekä työnantaja- ja työntekijäliitolle mahdollisuuksien mukaan vähintään neljä päivää aikaisemmin. Ilmoituksessa on mainittava aiotun työtaistelun syyt, alkamishetki ja laajuus. 11

12 5 PAIKALLINEN SOPIMINEN 5.1 Sopimisen edellytykset Paikallinen sopiminen edellyttää avointa ja luottamusta synnyttävää vuoropuhelua työnantajan ja henkilöstön välillä. Ensisijaiseksi toimintamalliksi tulee omaksua valmius aloitteellisuuteen etsiä parhaat mahdolliset ratkaisut, joilla edistetään sekä yrityksen että henkilöstön etuja ja niiden yhteensovitusta paikalliset tarpeet huomioonottavalla tavalla. Osapuolten odotetaan ottavan vastuun oman työpaikkansa menestyksestä. Työehtosopimusmääräyksiä sovelletaan sellaisinaan, jos niiden nähdään parhaiten täyttävän osapuolten tavoitteet. 5.2 Tavoitteet Yhteistoiminnalla ja paikallisella sopimisella sen osana vaikutetaan yrityksen tuottavuuden, kilpailukyvyn ja työllisyyden ylläpitoon ja kehittämiseen. Samalla luodaan edellytykset myös työhyvinvoinnin parantamiselle. Paikallinen sopiminen tulee ymmärtää erityisesti toiminnan kehittämisen välineeksi. 5.3 Yrityskohtaiset tavoitteet Kullakin työpaikalla määritellään yhteisesti tavoitteet, joihin paikallisesti sopien pyritään. Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä tavoitteita on arvioitava tarpeen mukaan uudelleen. Paikallisen sopimisen menettelytavoista ja keinoista sovitaan sen jälkeen kun yrityskohtaiset tavoitteet ja päämäärät on yhteisesti selvitetty. Toimintatapana paikallinen sopiminen koskee koko työyhteisöä. Se edellyttää avointa ja luottamusta synnyttävää vuoropuhelua työnantajan ja henkilöstön välillä. 5.4 Paikallisen sopimisen menettelytavat Työehtosopimuksessa erikseen mainituista asioista voidaan sopia paikallisesti toisin. Työntekijöitä yleisesti koskevissa asioissa paikallinen sopimus tehdään työnantajan ja pääluottamusmiehen tai luottamusmiehen kanssa. Yksittäistä työntekijää koskevista asioista sovitaan työnantajan ja asianomaisen työntekijän kesken. Yrityskohtaisissa paikallisen sopimisen menettelytavoissa on suositeltavaa sopia rakentavat ja kestävät menettelytavat yhteisten tavoitteiden ja päämäärien saavuttamiseksi. 5.5 Sopimisen muoto Paikallinen sopimus tehdään kirjallisesti, jos jompikumpi osapuoli sitä pyytää. Yli kaksi viikkoa voimassa oleva sopimus on aina tehtävä kirjallisesti. Yksittäisen työntekijän ja työnantajan välillä tehty kirjallinen sopimus saatetaan sovittavalla tavalla viipymättä luottamusmiehen tietoon. 5.6 Paikallisen sopimuksen voimassaoloaika Paikallinen sopimus on työehtosopimuksen osa ja se voidaan solmia määräajaksi tai olemaan voimassa toistaiseksi. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus voidaan irtisanoa kahden kuukauden irtisanomisaikaa käyttäen, ellei toisin sovita. 12

13 6 TYÖSUHDE 6.1 Yleiset määräykset Työnantajalla on oikeus ottaa toimeen ja päättää työsuhde laissa tarkoitetuilla perusteilla sekä määrätä työn johtamisesta. Työsopimus tehdään kirjallisesti työsuhteen alkaessa, sopimus voidaan tehdä myös sähköisesti. Sopimuksesta tulee käydä selville työsopimuslain 2:4.2 :n mukaiset asiat. 6.2 Tiedottaminen uudelle työntekijälle Työsuhteen alkaessa työnantaja ilmoittaa työntekijälle luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun nimet ja yhteystiedot sekä tiedottaa muista tarpeellisista työsuhteeseen liittyvistä asioista. 6.3 Varsinainen työpaikka Varsinaisella työpaikalla (työhönottopaikalla) tarkoitetaan pysyvää toimipaikkaa, johon työntekijä on työhön otettu. Yksinomaan määrättyä työtä varten työmaalle otetun työntekijän varsinainen työpaikka on ko. työmaa. Varsinainen työpaikka sovitaan työsopimuksessa. 6.4 Varsinaisen työpaikan siirto 1 Varsinaisen työpaikan muuttamisesta voidaan sopia työnantajan ja työntekijän välillä. Työnantajan on käynnistettävä neuvottelut varsinaisen työpaikan siirrosta mahdollisimman ajoissa. Siirrosta tehdään työnantajan edustajan ja työntekijän allekirjoittama kirjallinen sopimus, jossa on mainittu: - uusi varsinainen työpaikka - siirron syy - siirron päivämäärä - muut mahdolliset asiaan liittyvät seikat 2 Mikäli siirrosta ei päästä yksimielisyyteen, se voidaan toteuttaa vain jos siihen on lain mukaiset perusteet ja edellä mainittujen neuvottelujen päättymisestä on kulunut vähintään irtisanomissuojasopimuksen edellyttämä irtisanomisaika. 6.5 Työsuhteen päättäminen ja työntekijän lomauttaminen 1 Työnantaja saa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen työntekijästä johtuvalla tai hänen henkilöönsä liittyvällä perusteella vain työsopimuslain tarkoittamalla asiallisella ja painavalla syyllä. 2 Työnantaja saa purkaa työsopimuksen vain työsopimuslain tarkoittamalla erittäin painavalla syyllä. 3 Työntekijä voidaan lomauttaa työsopimuslain 5:2 :ssä säädetyillä perusteilla noudattaen vähintään 14 päivän ilmoitusaikaa. Määräaikaisesta lomauttamisesta voidaan myös sopia 13

14 edellä mainitun työsopimuslain pykälän mukaisesti. Lomautuksen ennakkoilmoituksen antamisvelvollisuutta ei ole. 4 Jos lomautusilmoitusaikana ilmaantuu työtä, työnantaja voi peruuttaa lomautuksen ennen sen alkamista. 5 Jos lomautusilmoitusaikana ilmaantuva työ on tilapäistä, lomautusta voidaan siirtää ilman uutta lomautusilmoitusta kerran ja enintään työn keston verran. 6 Mikäli tilapäistä työtä ilmaantuu lomautuksen jo alettua, lomautuksen keskeyttämisestä voidaan sopia työnantajan ja työntekijän välillä siten, että lomautus jatkuu työn tekemisen jälkeen ilman uutta lomautusilmoitusta. Samassa yhteydessä tulee selvittää työn arvioitu kestoaika. 7 Lomauttamisesta, työsuhteen irtisanomisesta ja purkamisesta ilmoitetaan työntekijälle kirjallisesti. 8 Muusta kuin työntekijästä johtuvasta syystä tapahtuneen irtisanomisen ja lomauttamisen yhteydessä on mahdollisuuksien mukaan noudatettava sääntöä, jonka mukaan viimeksi irtisanotaan tai lomautetaan yrityksen toiminnalle tärkeitä ammattityöntekijöitä ja saman työnantajan työssä osan työkyvystään menettäneitä sekä että tämän säännön lisäksi kiinnitetään huomiota myös työsuhteen kestoaikaan ja työntekijän huoltovelvollisuuden määrään. 9 Irtisanomisajat Työnantajan on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava seuraavia irtisanomisaikoja: Työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä: enintään yhden vuoden yli vuoden, enintään 4 vuotta yli 4 vuotta, enintään 8 vuotta yli 8 vuotta, enintään 12 vuotta yli 12 vuotta Irtisanomisaika: 14 päivää 1 kuukausi 2 kuukautta 4 kuukautta 6 kuukautta Työntekijän on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava seuraavia irtisanomisaikoja: Työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä: enintään 5 vuotta yli 5 vuotta Irtisanomisaika: 14 päivää 1 kuukausi 14

15 7 PALKKAMÄÄRÄYKSET 7.1 Ansion määräytyminen 1 Työntekijän palkka muodostuu tehtävän vaativuuden mukaisesta palkasta (VMP), pätevyyteen ja työsuoritukseen perustuvasta henkilökohtaisesta palkanosasta (HPO) ja mahdollisista erillisistä lisistä. 2 Vaativuusluokitusta ja sen perusteella määräytyvää palkkaa sovelletaan myös oppisopimusoppilaisiin, mutta ei harjoittelijoihin ja kesätyöntekijöihin, elleivät he jo ole valmistuneet ammattiin ja työskentele koulutuksensa mukaisissa tehtävissä. 3 Työvoiman vähentämisjärjestystä ja takaisinottovelvollisuutta koskevat määräykset eivät koske harjoittelijoita, jotka hankkivat koulutuksen aikana tutkinnon edellyttämää työkokemusta. 7.2 Vaativuustasot 1 Tehtävän vaativuus arvioidaan tieto- ja verkostoteknologia-alan työntekijöiden vaativuudenarviointijärjestelmää käyttäen. Vaativuustaso määräytyy vaativuuspisteiden yhteismäärän mukaan seuraavasti: Vaativuustaso Pisteet Vaativuus arvioidaan kirjallisten tehtäväkuvausten perusteella. Tehtäväkuvaus ja vaativuuden arviointi tehdään esimiehen ja työntekijän välisenä yhteistyönä viimeistään neljän kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta. Esimies vastaa siitä, että tehtäväkuvaus ja vaativuuden arviointi suoritetaan tämän palkkausjärjestelmän mukaisesti. 3 Työntekijän ollessa eri mieltä tehtävän vaativuudesta, voi hän saattaa asian työehtosopimuksen neuvottelujärjestyksen mukaan käsiteltäväksi. Sopimuksen osapuolina olevat liitot perustavat työryhmän, jonka tehtävänä on käsitellä liittojen ratkaistaviksi siirretyt luokituserimielisyydet. Arvioinnin tulosta ei voida saattaa työtuomioistuimen käsiteltäväksi. 15

16 Tehtävien muuttuminen 4 Työntekijän tehtävien muuttuessa olennaisesti, tarkistetaan vaativuustaso uuden tehtäväkuvauksen mukaiseksi viimeistään neljän kuukauden kuluessa muutoksesta. Mahdollinen korotus työntekijän palkassa toteutetaan kuitenkin tehtävämuutoksesta lukien. Vaativuudenarviointijärjestelmän toimivuus 5 Vaativuudenarviointijärjestelmän toimivuutta tarkastellaan työnantajan ja työntekijöiden edustajien kesken tarvittaessa vuosittain. 6 Yrityksen palvelukseen tulevalle uudelle työntekijälle voidaan maksaa enintään neljän kuukauden pituiselta ajalta palkkaa, joka on 85 prosenttia ao. vaativuustason mukaisesta palkasta. Edellytyksenä on, että työtehtävä on arvioitu aiemmin vaativuudenarviointijärjestelmää käyttäen. 7 Yleiskorotusten yhteydessä tehtävän vaativuuden mukaisia palkkoja korotetaan yleiskorotusprosentin määrällä. 8 Jos työntekijän tehtäviin kuuluu olennaisena osana antaa työnopastusta etukäteen laaditun ohjelman mukaisesti oppisopimusoppilaille tai työssäoppimisjaksolla oleville toisen asteen ammatillisten oppilaitosten oppilaille, otetaan tämä huomioon tehtävän vaativuutta arvioitaessa. 7.3 Henkilökohtainen palkanosa 1 Työntekijän pätevyyttä ja työsuoritusta arvioitaessa otetaan huomioon ne henkilökohtaiset ominaisuudet, joilla on merkitystä kyseisen tehtävän hoitamiselle. Arviointi tapahtuu yrityksen toimintaa ja tavoitteita sekä henkilöstön kehittymistä tukevan arviointijärjestelmän avulla. Arvioitavia tekijöitä ovat ainakin työn määrä, työn laatu ja yhteistyökyky. Näiden lisäksi järjestelmä voi sisältää yrityksen harkinnan mukaan muita edellä olevia tavoitteita tukevia tekijöitä. Arvioinnin tulosta käsitellään työntekijän ja hänen esimiehensä kesken tarvittaessa, kuitenkin vähintään vuosittain. 2 Työntekijällä, jonka työsuhde on jatkunut 5 vuotta, on henkilökohtaisen palkanosan oltava vähintään 3 % tehtävän vaativuuden mukaisesta palkasta. Niissä yrityksissä, jotka siirtyvät uuteen palkkausjärjestelmään tämän tulee toteutua sopimuskauden loppuun ( ) mennessä. 3 Mikäli työntekijä on oikeutettu kohdan ammattitutkintolisään, muodostaa se henkilökohtaisen palkan osuuden, joka ei sisälly edellisen kohdan (7.3.2) mukaiseen vähimmäisosuuteen. 16

17 7.4 Palkkakäsitteet Käsite Vaativuuden mukainen palkka (VMP) Selitys Tehtävän vaativuustason mukainen palkka Henkilökohtainen (HPO) palkanosa Henkilön pätevyyden ja työsuorituksen perusteella maksettava palkanosa (sisältää ammattitutkintolisän) Tuntipalkka (TP) Tuntiansio (TA) Keskituntiansio (KTA) Vaativuuden mukainen palkka + henkilökohtainen palkanosa Tuntipalkka + erilliset lisät Tietyltä ajalta laskettu keskimääräinen tuntiansio 7.5 Palkkaustavat Palkkaustavat ovat aikapalkka ja suorituspalkka. Työstä käytetään vastaavasti nimityksiä aikatyö ja suorituspalkkatyö. 1 Aikatyö Aikatyössä maksetaan työntekijälle palkkamääräysten mukainen tuntipalkka tai kuukausipalkka mahdollisine erillisine lisineen. 2 Suorituspalkkatyö 1 Jos työn laatu sen sallii ja se on teknisesti mahdollista, työntekijälle on varattava mahdollisuus urakkatyöhön ansionsa ja tuotannon kohottamiseksi. 2 Töissä, joissa suoran urakan soveltaminen on vaikeaa, työnantaja ja työntekijä voivat sopia muiden suorituspalkkamuotojen käytöstä. Niiden suhteen noudatetaan soveltuvin osin urakkatyötä koskevia määräyksiä. 3 Suorituspalkkaan ei saa sisällyttää tässä pöytäkirjassa mainittuja erikoislisiä, vaan ne maksetaan erillisinä. 4 Urakkahinnoittelun on oltava sellainen, että urakkapalkka nousee normaalilla urakkatyövauhdilla vaativuuden mukaista palkkaa 30 % korkeammaksi ja kasvaa työsaavutuksen lisääntyessä vähintään samassa suhteessa. 5 Vaativuuden mukaisen palkan ylittävää urakkapalkan osaa kutsutaan urakkavoitoksi. 6 Suorituspalkkatyössä on tuntipalkka + 15 % taattu, ellei paikallisesti ole toisin sovittu. Uudisrakennuksissa tehtävissä sisäasennustöissä takuupalkka on tuntipalkka + 15 %. Em. takuu ei kuitenkaan koske tapauksia, joissa työntekijä/työryhmä ei toistuvasti ole saavuttanut urakkatakuun mukaista urakkavoittoa, vaikka työolosuhteet ovat olleet normaalit eikä muitakaan työn järjestelyistä tai urakan hinnoittelusta johtuvia haittoja ole esiintynyt. 17

18 7 Urakkatyössä on yleensä pyrittävä siihen, että urakkahinta pidetään ennallaan siihen vaikuttavien tekijöiden pysyessä muuttumattomina. 8 Jos työnantaja tai työntekijä ei ole työn harvinaisuuden, uutuuden tai ajan puutteen takia pystynyt arvioimaan urakkahintaa oikein eikä työntekijä tästä johtuen ole normaalilla urakkatyövauhdilla saavuttanut 30 %:n urakkavoittoa, tai jos samoista syistä on syntynyt ylihintaa, voidaan urakkahinta tarkistaa. 9 Ellei urakkahinnasta päästä yksimielisyyteen paikallisissa neuvotteluissa, kysymys alistetaan liittojen ratkaistavaksi työehtosopimuksen neuvottelujärjestyksen mukaisesti. Liittojen ratkaisu sitoo molempia osapuolia. Urakkatyövauhtia ei tule tämän perusteella hidastaa. 10 Urakkatyöstä, josta ei ole laadittu kiinteää urakkahinnastoa, sovitaan ennen työn alkamista urakkahinta, josta työntekijälle on annettava todiste ja välttämättömiä tietoja laskentaperusteista. 11 Urakat on pyrittävä jakamaan mahdollisimman lyhyihin jaksoihin. 12 Urakkahintaan sisältyvät työt on määriteltävä etukäteen. Kaikki muutoksista aiheutuneet lisätyöt sekä tarveaineiden varastosta otto, palautus ja kuljetus on korvattava erikseen. 13 Yhteisurakassa saa työntekijä osansa urakkavoitosta suhteessa tuntipalkkaansa ja siihen työtuntilukuun, jolla hän on osallistunut yhteisurakkaan. Yllä mainitusta periaatteesta voidaan poiketa vain, jos kaikki urakkaan osallistuneet työntekijät siitä keskenään sopivat. 14 Suoritettaessa yhteisurakan jakamista urakkaan osallistuneiden työntekijöiden kesken, ei ammattitutkintolisiä lasketa tuntipalkkoihin sisältyviksi, vaan ne maksetaan erillisinä urakan ulkopuolella. 15 Mikäli yrityksen työntekijät työskentelevät sellaisissa tehtävissä, joihin tämän työehtosopimuksen suorituspalkkausta koskevat säännökset eivät sovellu, sovitaan muunlaisten suorituspalkkaustapojen käytöstä paikallisesti. 16 Paikallisesti voidaan myös sopia, että uudisrakennuksissa tehtävissä sisäasennustöissä noudatetaan sähköasennusalan urakkahinnoittelua. 7.6 Erilliset lisät 1 Ammattitutkintolisä Ammattitutkintolisä maksetaan työntekijälle, joka on hyväksyttävästi suorittanut opetushallituksen vahvistaman tai valvoman ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon ja toimii tutkinnon mukaisessa tehtävässä. Hyväksyttävästi suoritetusta työteknikon tutkinnosta maksetaan erikoisammattitutkintolisä sillä edellytyksellä, että toimii tutkinnon mukaisessa tehtävässä. Lisää maksetaan yhdestä tutkinnosta. Lisän maksaminen aloitetaan tutkintotodistuksen allekirjoituspäivämäärää seuraavan palkanmaksukauden alusta alkaen. 18

19 Kulukorvaus Työntekijälle korvataan ammattitutkintojen suorittamistilaisuuteen osallistumisesta aiheutunut ansion menetys ja suoranaiset kustannukset edellyttäen, että työntekijä on sopinut osallistumisesta etukäteen työnantajan kanssa. Edellä mainitut korvaukset maksetaan tutkinnon suoritukseen tarvittavien vähimmäiskertojen mukaisesti. Tutkinnon tai sen osan uusimiseen varataan työntekijälle mahdollisuus osallistua, kuitenkin ilman edellä mainittuja korvauksia. 2 Erittäin likaisen työn lisä Erittäin likaisella työllä tarkoitetaan sellaista työtä, joka selvästi erottuu kulloinkin kysymyksessä olevan alan likaisista töistä. Milloin työntekijä joutuu suorittamaan erittäin likaista työtä, maksetaan hänelle tällaisen työn suorittamisesta erillistä lisää niiltä työtunneilta jolloin hän ko. työtä suorittaa. Erittäin likaisista töistä ei suoriteta yllä mainittua lisää, milloin työntekijän käytettäväksi annetaan työntekijän oman vaatetuksen suojaava suojavaatetus, jonka huollosta työnantaja vastaa. Esimerkkejä erittäin likaisesta työstä: - kaapelikaivoissa, lämpö- tai kaapelikanavissa, vetisissä kaapeliojissa, hiili- ja koksivarastoissa sekä valimoissa suoritettava työ - maakuopissa suoritettava kaapelinjatkaminen ja korjaaminen - kreosoottivaihe pylväiden kyllästyksessä - tuoreiden tartuntavaiheessa olevien kyllästettyjen pylväiden käsittely - varavoimalaitteiden varavoimakoneiden öljynvaihto - pariston hoito ja ruiskumaalaus - pylväiden raappaus ja maalaus - höyrykattiloiden sisäpuolinen korjaus, hiili- ja koksivarastoissa tehtävät työt - muuntajien ja öljykatkaisijoiden öljyn vaihto - sähkökoneiden harjalaitteiden huolto ja korjaus - tulipalopaikalla palon jälkeen tehtävät työt - vanhojen massa tai mineraalivillaeristeisten putkien ja venttiilien korjaus sekä eläinsuojissa tehtävät asennus- ja huoltotyöt Rasvakaapelin jatkamisesta maksetaan lisä jatkamiseen käytetyiltä tunneilta. Pienin maksettava korvaus kalenterivuorokautta kohti on ao. lisä nelinkertaisena. Erittäin likaisen työn lisä maksetaan korotettuna, kun työskennellään: - höyryvoimalaitosten kattiloissa savukaasulämmönvaihtimien ja sähkösuodattimien sekä rikinpoistolaitteiden sisällä (ei koske rakenteilla olevia eikä erikseen puhdistettuja) vesivoimalaitosten vesiteissä ja pohjavesikaivoissa - lämpövoimalaitosten jäähdytysvesitunneleiden ollessa tyhjänä niiden täyspuhdistustöissä - turvevoimalaitoksissa turpeen vastaanottoon liittyvässä näytteenottotyössä ja turvekuljettimien tukkeumien poistotyössä 19

20 - Lifac-rikinpoistojärjestelmän lopputuotteen käsittelylaitteiston huolto- ja korjaustyössä, kun laitteistoa joudutaan avaamaan. Jos joku työ on rinnastettavissa likaisuudeltaan edellä olevassa luettelossa mainittuihin töihin, edellyttää se likaisen työn lisän maksamista. 3 Kärkimieslisä Johtavalle työryhmän työntekijälle maksetaan nk. kärkimieslisää siltä ajalta, jolloin hänellä on alaisia, joiden työt hän järjestää ja ohjaa ja joista hän myös vastaa. Kärkimieslisä voidaan muuntaa myös samanarvoiseksi kuukausikorvaukseksi, joka pysyy muuttumattomana koko kalenterikuukauden riippumatta vaihtelusta alaisten määrässä. 4 Vuorotyölisä 2- ja 3-vuorotyössä maksetaan työntekijälle vuorotyön kestäessä erillistä ilta- ja yövuorolisää. Vuorotyössä maksettava lisä katsotaan myös täytetyksi, milloin vuorokautta kohti maksettu lisäkorvaus eri vuoroille muullakin tavoin jaettuna nousee tässä sovittuihin euromääriin. 5 Ilta- ja yötyölisä Työstä, joka ei ole vuoro-, yli- eikä hälytysluontoista ja jota tehdään yrityksessä käytännössä olevasta yksivuoroisen päivätyön työajasta poikkeavana työaikana (ilta- ja yötyö), maksetaan niiltä tunneilta, jolloin työ suoritetaan, erillistä lisää seuraavasti: Iltatyölisä Niiltä työtunneilta, jotka suoritetaan yrityksessä käytännössä olevan yksivuoroisen päivätyön työajan päättymisen ja kello välisenä aikana, maksetaan vuorotyön iltavuorolisää. Yötyölisä Niiltä työtunneilta, jotka suoritetaan kello välisenä aikana, maksetaan vuorotyön yövuorolisää. 6 Tunnelilisä Työntekijälle, joka jatkuvasti työskentelee maanalaisissa kalliotunneleissa tai muissa niihin verrattavissa maanalaisissa laitesuojissa vähintään 6 tuntia päivässä ja vähintään 12 päivänä kalenterikuukaudessa, maksetaan kuukausikohtaista tunnelilisää. Jos asianomaisen tehtävät muuttuvat niin, että hän ei enää työskentele edellä mainituissa olosuhteissa, lisä poistetaan. 7 Mastolisä Mastotöihin osallistuvalle maksettavasta lisästä sovitaan paikallisesti. 20

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201 5 opintopistettä Petri Nuutinen Petri Nuutinen Lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti

Lisätiedot

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 (6) PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Osapuolet ovat sopineet 19.2.2010 alkaneeseen ja 31.1.2013 asti voimassa olevaan Puusepänteollisuuden työntekijöiden

Lisätiedot

MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET

MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET LIITE 13 MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala ja sovellettavat määräykset Lomittajilla tarkoitetaan myös turkistuottajien lomituspalvelulaissa (1264/2009) tarkoitettuja paikallisyksikön

Lisätiedot

Tietotekniikan palvelualan TES vs. laki

Tietotekniikan palvelualan TES vs. laki Tietotekniikan palvelualan TES vs. laki Palkat Minimipalkkalakia ei ole! Tehtäväryhmän ja vaativuuden mukaiset vähimmäispalkat. 2 Säännöllinen työaika Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia

Lisätiedot

, , , ,5 48,75 52

, , , ,5 48,75 52 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen

Lisätiedot

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2015-2017 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet liitot sopivat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

Neuvottelutulos

Neuvottelutulos Sähkötekniset työnantajat STIA ry SÄHKÖISTYSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 2015-2017 PALKANKOROTUKSET AJALLE 1.8.2016-31.1.2017 Sähköistysalan työehtosopimuksen 2015-2017 allekirjoituspöytäkirjan kohdan 17 ja työmarkkinoiden

Lisätiedot

Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki

Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki NEUVOTTELUTULOS YLEISSOPIMUKSEN PALTA -JYTY UUDISTAMINEN Aika 30.1.2018 Paikka Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki Läsnä PALTA ry JYTY ry. Hanne Salonen Päivi Salin 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta.

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Vuosiloma Lomanmääräytymisvuosi Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Lomakausi 2.5. 30.9. välinen aika. Täysi lomanmääräytymiskuukausi Kalenterikuukausi,

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

PALKKAUS. 37 Palkanmaksu --- 3 mom. Palkan maksaminen. Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille.

PALKKAUS. 37 Palkanmaksu --- 3 mom. Palkan maksaminen. Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille. PALKKAUS 37 Palkanmaksu 3 mom. Palkan maksaminen VUOSILOMA Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille. Maksu- tai siirtomääräys on tällöin lähetettävä niin ajoissa, että palkan

Lisätiedot

ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 14.9.2011... 5 TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 20.12.2011... 9 I YLEISET MÄÄRÄYKSET... 18 II TYÖSUHDE...

ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 14.9.2011... 5 TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 20.12.2011... 9 I YLEISET MÄÄRÄYKSET... 18 II TYÖSUHDE... ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 14.9.2011... 5 TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 20.12.2011... 9 I YLEISET MÄÄRÄYKSET... 18 1 Sopimuksen soveltamisala... 18 2 Järjestäytymisvapaus... 18 3 Työrauhavelvoite...

Lisätiedot

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa.

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 6 Työaika 1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 2. Säännöllinen työaika muussa kuin toimistotyössä on enintään 9

Lisätiedot

Huolinta-alan varastoterminaalityöntekijät

Huolinta-alan varastoterminaalityöntekijät Huolinta-alan varastoterminaalityöntekijät 2015 Palkka- ym. sopimusehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Työehtosopimus on voimassa 1.2.2014 31.1.2017. Työaika Työaika määräytyy työaikalain mukaan. Säännöllinen

Lisätiedot

Terminaalityöntekijät. Palkka- ym. sopi musehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Työehtosopimus on voimassa

Terminaalityöntekijät. Palkka- ym. sopi musehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Työehtosopimus on voimassa Terminaalityöntekijät 2018 Palkka- ym. sopi musehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Työehtosopimus on voimassa 1.2.2017 31.1.2021 Työaika Työaika määräytyy työaikalain mukaan. Säännöllinen työaika on

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND Marjatta Sidarous JÄSENKIRJE M/2/2007 10.10.2007 1(5) TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 Maaseudun Työnantajaliiton ja Puu- ja

Lisätiedot

VENEENRAKENNUSTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISTA KOSKEVA ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

VENEENRAKENNUSTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISTA KOSKEVA ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA VENEENRAKENNUSTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISTA KOSKEVA ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Aika 13.1.2011 Paikka Läsnä Eteläranta 10, Helsinki Veneteollisuuden Työnantajat ry Timo Sarparanta Puu- ja erityisalojen

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %.

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 10.10.2007 TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Sopimuskausi 1.10.2007 31.1.2010 Palkankorotukset 1.10.2007 Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 1.3.2008 Otetaan

Lisätiedot

1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet liitot sopivat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

Pia Kilpeläinen Jari Syrjälä Arvo Ylönen. Opas lvi-asentajien työsuhteisiin

Pia Kilpeläinen Jari Syrjälä Arvo Ylönen. Opas lvi-asentajien työsuhteisiin Pia Kilpeläinen Jari Syrjälä Arvo Ylönen Opas lvi-asentajien työsuhteisiin Suomen Rakennusmedia Oy Helsinki 2014 SOSIAALISET MÄÄRÄYKSET 3 SISÄLTÖ LUKIJALLE... 9 1 TYÖSUHDETTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET JA TYÖEHTOSOPIMUSJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2018 2019 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Sopimuksen voimassaoloaika ja sopimuksen mahdollinen irtisanominen 2 Yleiskorotukset Tämä työehtosopimus (TTES)

Lisätiedot

Viestinnän Keskusliitto ry Suomen Journalistiliitto ry KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖAIKAOPAS

Viestinnän Keskusliitto ry Suomen Journalistiliitto ry KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖAIKAOPAS 0 Viestinnän Keskusliitto ry Suomen Journalistiliitto ry KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖAIKAOPAS 2011 1 Tyo ajan sijoittaminen Säännöllinen työaika Säännöllistä työaikaa koskevat määräykset ovat työaikalaissa

Lisätiedot

KUNNALLINEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS mom. Vuosityöaika määräytyy vuosiloman pituuden mukaan seuraavasti:

KUNNALLINEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS mom. Vuosityöaika määräytyy vuosiloman pituuden mukaan seuraavasti: YLEISKIRJEEN 26/2003 LIITE 2 1 (5) KUNNALLINEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS 2003 2004 LIITE 5 KESKEYTYMÄTÖN KOLMIVUOROTYÖ 1 Soveltamisala ja säännöllinen työaika 2 Vuosityöaika Tämän liitteen

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND Minna Elo JÄSENKIRJE P/1/2007 11.10.2007 1(5) TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 Maaseudun Työnantajaliiton ja Puu- ja erityisalojen

Lisätiedot

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2015

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2015 Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2015 Puuliitto www.puuliitto.fi 1 Metsäkonealan työehtosopimus on voimassa 1.2.2014 31.1.2017. TYÖAIKA Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa ja

Lisätiedot

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2012 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 2 PALKKOJEN KOROTTAMINEN Palkkojen

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 ALLEKIRJOITUS 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan 29.11.2004 allekirjoitettu

Lisätiedot

Huolinta-alan varastoterminaalityöntekijät

Huolinta-alan varastoterminaalityöntekijät Huolinta-alan varastoterminaalityöntekijät 2017 Palkka- ym. sopimusehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Työehtosopimus on voimassa 1.2.2017 31.1.2021 (31.1.2019) Työaika Työaika määräytyy työaikalain

Lisätiedot

SÄHKÖALAN TES ENERGIA ICT VERKOSTO TYÖEHTOSOPIMUS 2010-2013

SÄHKÖALAN TES ENERGIA ICT VERKOSTO TYÖEHTOSOPIMUS 2010-2013 SÄHKÖALAN TES ENERGIA ICT VERKOSTO TYÖEHTOSOPIMUS 2010-2013 ENERGIATEOLLISUUS RY TIETO- JA TEKNIIKKA-ALOJEN TYÖNANTAJALIITTO TIKLI RY SÄHKÖALOJEN AMMATTILIITTO RY JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO

Lisätiedot

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso Kilpailukykysopimuksen soveltaminen 2016 TTES:n neuvottelutulos 30.5.2016 JHL:n edustajisto/hallitus 31.05.2016 Dan Koivulaakso Allekirjoituspöytäkirja 1 : Työmarkkinakeskusjärjestöjen Kilpailukykysopimusta

Lisätiedot

Terminaalityöntekijät. Palkka- ym. sopi musehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Työehtosopimus on voimassa 1.2.2014 31.1.2017

Terminaalityöntekijät. Palkka- ym. sopi musehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Työehtosopimus on voimassa 1.2.2014 31.1.2017 Terminaalityöntekijät 2015 Palkka- ym. sopi musehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Työehtosopimus on voimassa 1.2.2014 31.1.2017 Työaika Työaika määräytyy työaikalain mukaan. Säännöllinen työaika on

Lisätiedot

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

SÄHKÖALAN TES ENERGIA ICT VERKOSTO TYÖEHTOSOPIMUS

SÄHKÖALAN TES ENERGIA ICT VERKOSTO TYÖEHTOSOPIMUS SÄHKÖALAN TES ENERGIA ICT VERKOSTO TYÖEHTOSOPIMUS 2018 2020 TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 1 TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS... 8 I YLEISET MÄÄRÄYKSET... 8 1 Sopimuksen soveltamisala... 8

Lisätiedot

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 1.2.2017 31.1.2018 Puuliitto puuliitto.fi 1 Metsäkonealan työehtosopimus on voimassa 1.2.2017 31.1.2018. TYÖAIKA Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa

Lisätiedot

^&^uo[^. ^i^)os ZjTJ. 2.^/p tl/o /J. <s>tf- (^. +^:

^&^uo[^. ^i^)os ZjTJ. 2.^/p tl/o /J. <s>tf- (^. +^: ^&^uo[^. ^i^)os ZjTJ. 2.^/p tl/o /J. tf- ^~< (^. +^: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2018.2019 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA ''. Valtakunnansovittelija Minna Helteen 20. 1. 2018 antaman sovintoesityksen

Lisätiedot

1. KEVÄÄN JA KESÄN ARKIPYHÄT

1. KEVÄÄN JA KESÄN ARKIPYHÄT 1 1. Kevään ja kesän arkipyhät 2. Nuorten kesätyö ja harjoittelu työntekijätehtävissä 3. Nuorten kesätyö ja harjoittelu toimihenkilötehtävissä 1. KEVÄÄN JA KESÄN ARKIPYHÄT Maa- ja vesirakennusalan työehtosopimuksen

Lisätiedot

TALOTEKNIIKKA-ALAN NEUVOTTELUTULOS

TALOTEKNIIKKA-ALAN NEUVOTTELUTULOS TALOTEKNIIKKA-ALAN NEUVOTTELUTULOS PALKANKOROTUKSET I korotusvaihe kevät 2018 Henkilökohtaisia aikapalkkoja perustuntipalkkoja + henkilökohtaista palkanosaa (PTP + HPO) korotetaan sen palkanmaksukauden

Lisätiedot

KAUPAN UUSI TES-SOPIMUS 12.4.2011-31.3.2013

KAUPAN UUSI TES-SOPIMUS 12.4.2011-31.3.2013 PIKATIEDOTE 14.4.2011 KAUPAN UUSI TES-SOPIMUS 12.4.2011-31.3.2013 Sopimus on irtisanottavissa 29.2.2012 ilman erityistä perustelua ja päättyy tällöin 1.4.2012. I PALKANKOROTUKSET 1. Palkankorotukset Palkankorotukset

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 TOISTA JAKSOA 1.1.2016 31.1.2017 KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA 1 Työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutuloksen toteuttaminen koskien

Lisätiedot

Metsäteollisuus ry Puuliitto ry

Metsäteollisuus ry Puuliitto ry Metsäteollisuus ry Puuliitto ry Neuvottelutulos 31.5.2016 klo 8.00 MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN KILPAILUKYKYSOPIMUKSELLA Allekirjoittaneet liitot uudistavat työehtosopimuksensa

Lisätiedot

2 mom. Sopimusmuutokset tulevat voimaan lukien.

2 mom. Sopimusmuutokset tulevat voimaan lukien. Yleiskirjeen 11/2011 liite 1 TYÖEHTOSOPIMUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010 2011 LIITTEEN 12 MUUTTAMISESTA (omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien tultua työaikalain

Lisätiedot

Keskimääräisessä työajassa on huomioitu Työehtosopimuksen 20 :n mukaiset työaikaa lyhentävät

Keskimääräisessä työajassa on huomioitu Työehtosopimuksen 20 :n mukaiset työaikaa lyhentävät 1(2) Paikallinen sopimus vuorotyötä tekevien ylempien toimihenkilöiden työaikajärjestelyistä ja niihin liittyvistä korvauksista Finnair Oyj:ssä ja sen tytäryhtiöissä 1. Sopimuksella on sovittu Finnair

Lisätiedot

Sovittiin, että pöytäkirja tarkastetaan tässä tilaisuudessa ja että se allekirjoitetaan sopijaosapuolten

Sovittiin, että pöytäkirja tarkastetaan tässä tilaisuudessa ja että se allekirjoitetaan sopijaosapuolten 1 ENERGIATEOLLISUUS RY TIETO- JA TEKNIIKKA-ALOJEN TYÖNANTAJALIITTO TIKLI RY SÄHKÖALOJEN AMMATTILIITTO RY JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Aika 26.2.2010

Lisätiedot

Allekirjoituspöytäkirjan liite 1: Palkkaratkaisu 1(6) PALKKARATKAISU

Allekirjoituspöytäkirjan liite 1: Palkkaratkaisu 1(6) PALKKARATKAISU Allekirjoituspöytäkirjan liite 1: Palkkaratkaisu 1(6) PALKKARATKAISU 2(6) Palkat A. Palkkojen tarkistaminen Palkantarkistusten toteutustapa, ajankohta ja suuruus Vuosi 2017 Neuvottelut palkkaratkaisusta

Lisätiedot

LIITTOJEN YHTEINEN OHJE KOSKIEN ÄITIYSVAPAAN PALKKAA

LIITTOJEN YHTEINEN OHJE KOSKIEN ÄITIYSVAPAAN PALKKAA TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY AMMATTILIITTO PRO RY JRu, RJ, HH 17.9.2014 LIITTOJEN YHTEINEN OHJE KOSKIEN ÄITIYSVAPAAN PALKKAA Työtuomioistuimen tuomio TT2014:116 koskien Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) määräystä vuosiloman siirtämisestä työkyvyttömyyden vuoksi ja määräystä vuosilomapalkan

Lisätiedot

Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot

Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot tuntipalkkaan perustuvassa työsuhteessa 1.2.2016 31.1.2017 Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot tuntipalkkaan perustuvassa työsuhteessa

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet ovat sopineet työehtosopimuksen uudistamisesta seuraavaa: (Muutokset kursiivilla) 1. Sopimuksen voimassaolo Uusi työehtosopimuskausi

Lisätiedot

KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN (TS-05) ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN (TS-05) ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 (TS-05) ALLEKIRJOITUS 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella (TS-05) toteutetaan

Lisätiedot

Sähköistysalan työehtosopimuksen keskeisiä määräyksiä

Sähköistysalan työehtosopimuksen keskeisiä määräyksiä Sähköistysalan työehtosopimuksen keskeisiä määräyksiä Tähän esitteeseen on poimittu keskeisiä määräyksiä Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksesta. Sähköliitto lähettää työehtosopimuksen luottamusmiehille

Lisätiedot

TYÖSOPIMUS. Työsuhteen alkamispäivämäärä Työsuhteen alkaessa on. kuukauden koeaika Työsopimus on voimassa Toistaiseksi

TYÖSOPIMUS. Työsuhteen alkamispäivämäärä Työsuhteen alkaessa on. kuukauden koeaika Työsopimus on voimassa Toistaiseksi Työnantaja TYÖSOPIMUS Työsuhteen osapuolet Työsopimuksen voimassaolo Työntekijä Henkilötunnus Yllä mainittu työntekijä sitoutuu korvausta vastaan tekemään yllä mainitun työnantajan hänelle osoittamaa työtä

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 12/ sivu 1

KIERTOKIRJE 12/ sivu 1 17.11.2016 sivu 1 1. Loppu- ja alkuvuoden työaikajärjestelyt ja palkanmaksu 2. Huoltokorjaamoiden palvelusvuosilisä 3. Vuosilomien antaminen arkipyhäviikolla 1. LOPPU- JA ALKUVUODEN TYÖAIKAJÄRJESTELYT

Lisätiedot

Ajankohtaista Malmikaivosten työehtosopimus uudistettiin 15.6.2016 allekirjoitetulla sopimuksella työmarkkinakeskusjärjestöjen 14.6.2016 solmiman kilpailukykysopimuksen mukaisesti. Uusi työehtosopimus

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Työllisyys- ja kasvusopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan työmarkkinakeskusjärjestöjen

Lisätiedot

Jokaista kertynyttä 220 tuntia kohden työntekijä ansaitsee vuosivapaita alla olevan taulukon mukaisesti:

Jokaista kertynyttä 220 tuntia kohden työntekijä ansaitsee vuosivapaita alla olevan taulukon mukaisesti: Vuosivapaajärjestelmä Vuosivapaan ansainta 2. Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen jälkeen,

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN:n neuvottelutulos

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN:n neuvottelutulos KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN:n neuvottelutulos 8.2.2018 JHL:n edustajisto 15.2.2018 Hannu Moilanen/Marja Lehtonen KUNNALLINEN TUNTIPALKKAISTEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUS Sopimuksen

Lisätiedot

Huolinta-alan varastoterminaalityöntekijät

Huolinta-alan varastoterminaalityöntekijät Huolinta-alan varastoterminaalityöntekijät 2018 Palkka- ym. sopimusehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Työehtosopimus on voimassa 1.2.2017 31.1.2021 (31.1.2019) Työaika Työaika määräytyy työaikalain

Lisätiedot

Työmarkkinoiden kansainvälistyminen

Työmarkkinoiden kansainvälistyminen Työmarkkinoiden kansainvälistyminen Ulkomaiset yritykset tulevat 1 Puheenvuoron aiheet Kilpailuasetelma yritysten välillä Kilpailu työpaikoista Lainsäädäntö ja työehtosopimukset Päättäjien toimenpiteet

Lisätiedot

Työaika yleisiä määräyksiä

Työaika yleisiä määräyksiä Tekstimuutoksia Koulutustilaisuus Työajaksi luetaan koulutus, johon työnantaja määrää työntekijän/viranhaltijan osallistumaan Mikäli kyseessä on koulutus, johon työnantaja ei ole määrännyt ja jota ei lueta

Lisätiedot

Tradenomi, HSOt ja HSO-sihteerit

Tradenomi, HSOt ja HSO-sihteerit Tradenomi, HSOt ja HSO-sihteerit Työsuhteen ehdot 1.4.2016 31.3.2017 Akavan Erityisalat AE ry ja Aito HSO ry ovat laatineet tämän suosituksen työsuhteen vähimmäisehdoista tradenomi, HSOille ja HSO-sihteereille.

Lisätiedot

1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKANKOROTUKSET

1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKANKOROTUKSET METALLITEOLLISUUDENHARJOITTAJAIN LIITTO MTHL:N TYÖNANTAJAT Jukka Huhtala/EL JÄSENTIEDOTE 3/2008 1 (5) 27.8.2008 Jakelu Rakennuspelti- ja teollisuuseristysalan jäsenliikkeet 1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN

Lisätiedot

Työntekijät rakennusalalla Työsuhdeopas

Työntekijät rakennusalalla Työsuhdeopas Työntekijät rakennusalalla Työsuhdeopas Mikko Ahtola Jari Lahtinen Paavo Mattila Suomen Rakennusmedia Oy Helsinki SOSIAALISET MÄÄRÄYKSET 3 Sisältö Johdanto... 9 1 Työehtosopimusten yleiset määräykset...

Lisätiedot

TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA

TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA Yleistä Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat 30.8.2013 allekirjoittaneet työllisyys- ja kasvusopimuksen vuosille 2013 2016/2017. Tällä

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN YLEISEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

YLIOPISTOJEN YLEISEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA YLIOPISTOJEN YLEISEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet järjestöt ovat sopineet Yksityisen Opetusalan Liitto ry:n jäsenenä olevien yliopistojen palveluksessa olevien työntekijöiden

Lisätiedot

1.3 Vuorotyölisät ja luottamusmiesten kuukausikorvaukset

1.3 Vuorotyölisät ja luottamusmiesten kuukausikorvaukset 11.11.2015 sivu 1 Anne Jansson 1. Toimihenkilöiden palkankorotukset 1.12.2015 2. Työntekijäsopimusten palkankorotukset 3. Loppu- ja alkuvuoden työaikajärjestelyt ja palkanmaksu 4. Huoltokorjaamoiden palvelusvuosilisä

Lisätiedot

Keskeytysmääräykset sisältävät voimaantulevat yleistyöaikamääräykset

Keskeytysmääräykset sisältävät voimaantulevat yleistyöaikamääräykset KVTES yleistyöaika Keskeytysmääräykset sisältävät 7.5.2018 voimaantulevat yleistyöaikamääräykset Edustajisto 15.2.2018 Määräysten voimaantulo Määräykset korvaavat KVTES III luvun 7, 14 ja 15 yleistyöaikaa

Lisätiedot

Sähköistysalan työehtosopimuksen keskeisiä määräyksiä

Sähköistysalan työehtosopimuksen keskeisiä määräyksiä Sähköistysalan työehtosopimuksen keskeisiä määräyksiä Tähän esitteeseen on poimittu keskeisiä määräyksiä Sähköistysalan työehtosopimuksesta. Sähköliitto lähettää työehtosopimuksen luottamusmiehille ja

Lisätiedot

Apteekkien työntekijöiden palkankorotukset alkaen

Apteekkien työntekijöiden palkankorotukset alkaen Jäsentiedote 2/12 JKK Apteekkien työntekijöiden palkankorotukset 1.5.2012 alkaen A. Henkilökohtaiset palkat 1.5.2012 Apteekin työntekijöiden henkilökohtaisia kuukausipalkkoja ja tuntipalkkoja korotetaan

Lisätiedot

rehtorit ja apulaisrehtorit,

rehtorit ja apulaisrehtorit, AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 LIITE T1 Tätä liitettä sovelletaan ten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit, kokoaikaiset opettajat, osa-aikaiset opettajat,

Lisätiedot

Puusepänteollisuuden TES

Puusepänteollisuuden TES Puusepänteollisuuden TES 2018-2020 1 Työehtosopimuksen 2018-2020 keskeinen sisältö Työehtosopimus on voimassa 1.2.2018-31.1.2020 Työehtosopimus sisältää palkantarkistukset sekä vuodelle 2018 että vuodelle

Lisätiedot

Työsopimus ja ohjeet sovitusta keikasta/esiintymisestä on suositeltavaa tehdä kirjallisesti tai muulla tavoin todisteellisesti.

Työsopimus ja ohjeet sovitusta keikasta/esiintymisestä on suositeltavaa tehdä kirjallisesti tai muulla tavoin todisteellisesti. RAVINTOLAMUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Sopimuksen soveltamisala Tällä työehtosopimuksella määrätään vähimmäispalkat ja työehdot ohjelmatoimistoihin ja ravintoloihin työsuhteessa

Lisätiedot

Työsopimus ja ohjeet sovitusta keikasta/esiintymisestä on suositeltavaa tehdä kirjallisesti. Työsopimusmalli on työehtosopimuksen liitteenä.

Työsopimus ja ohjeet sovitusta keikasta/esiintymisestä on suositeltavaa tehdä kirjallisesti. Työsopimusmalli on työehtosopimuksen liitteenä. RAVINTOLAMUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Sopimuksen soveltamisala Tällä työehtosopimuksella määrätään vähimmäispalkat ja työehdot ohjelmatoimistoihin ja ravintoloihin työsuhteessa

Lisätiedot

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU VIESTINNÄN KESKUSLIITTO MEDIAUNIONI TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 23.11.2011 Paikka Viestinnän Keskusliiton kokoustilat, Helsinki Läsnä VKL Johanna Varis Elina Nissi

Lisätiedot

Työehtosopimus yliopistoissa

Työehtosopimus yliopistoissa Työehtosopimus yliopistoissa Voimassa 1.3.2010 29.2.2012 Voidaan irtisanoa päättymään 28.2.2011, jos vuoden 2011 palkankorotuksista ei päästä sopimukseen. Tämän jälkeen jatkuu vuoden kerrallaan, ellei

Lisätiedot

MUUTOKSET. Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n. väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN

MUUTOKSET. Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n. väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN MUUTOKSET Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN Sopimus on voimassa 1.10.2012 31.10.2014 MUUTOKSET Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN

Lisätiedot

Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus

Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 1 VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

Taide- ja kulttuuriala

Taide- ja kulttuuriala Taide- ja kulttuuriala Työsuhteen ehdot 1.5.2012 31.5.2014 Akavan Erityisalat ry Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry taide- ja kulttuuriala Työsuhteen ehdot 1.5.2012 31.5.2014 Akavan Erityisalat

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisesta.

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisesta. KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 4/2018 liite 5 1 (10) TS-18 liitteen 8, määräaikainen kokeilumääräys ns. 24 t / 42 t työajasta

KT Yleiskirjeen 4/2018 liite 5 1 (10) TS-18 liitteen 8, määräaikainen kokeilumääräys ns. 24 t / 42 t työajasta KT Yleiskirjeen 4/2018 liite 5 1 (10) TS-18 liitteen 8, määräaikainen kokeilumääräys ns. 24 t / 42 t työajasta sopimuskauden loppuun asti (Liitteen 8 kokeilumääräyksen mukaista työaikaa voidaan soveltaa

Lisätiedot

1. ARKIPYHÄVIIKKOJEN SÄÄNNÖLLINEN TYÖAIKA VUODEN 2015 ALKUPUOLIS- KOLLA

1. ARKIPYHÄVIIKKOJEN SÄÄNNÖLLINEN TYÖAIKA VUODEN 2015 ALKUPUOLIS- KOLLA 9.3.2015 sivu 1 Petri Verronen, Mari Vasarainen 1. Arkipyhäviikkojen säännöllinen työaika vuoden 2015 alkupuoliskolla 2. Vuosilomien antaminen arkipyhäviikolla 1. ARKIPYHÄVIIKKOJEN SÄÄNNÖLLINEN TYÖAIKA

Lisätiedot

RAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS MUUTOKSET 2013. Rakennusliitto ry Talonrakennusteollisuus ry

RAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS MUUTOKSET 2013. Rakennusliitto ry Talonrakennusteollisuus ry RAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS MUUTOKSET 2013 Rakennusliitto ry Talonrakennusteollisuus ry VOIMASSAOLO Työehtosopimus on tullut voimaan 1.3.2012 lukien. Sopimuskausi päättyy 28.2.2014 Palkankorotukset 2013

Lisätiedot

Palkankorotusohje 2018 työntekijät

Palkankorotusohje 2018 työntekijät Muistio 1 (8) 5.1.2018 Palkankorotusohje 2018 työntekijät Sisällys 1 Palkkojen korotukset... 2 1.1 Palkkojen korottamiseen käytettävä rahasumma... 2 1.2 Palkkojen korottamisesta sopiminen... 2 1.3 Ellei

Lisätiedot

VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN. työehtosopimus

VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN. työehtosopimus VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VARASTO-

Lisätiedot

SAK ry ESITYS TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE , PALKANTARKISTUKSET

SAK ry ESITYS TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE , PALKANTARKISTUKSET SAK ry ESITYS 1 TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE 2005-2006, PALKANTARKISTUKSET 1 LÄHTÖKOHDAT Sopimuksen tavoitteena on myönteisen talous- ja työllisyyskehityksen saavuttamiseksi turvata palkansaajien suotuisa

Lisätiedot

Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla

Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla 1 (5) Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla Yleistä Kilpailukykysopimuksen mukaisesti vuosittaista säännöllistä työaikaa pidennetään keskimäärin 24 tunnilla ansiotasoa muuttamatta.

Lisätiedot

JOUSTOVAPAAMENETTELY - vaihtaminen, kerryttäminen, antaminen, maksaminen, muuttaminen

JOUSTOVAPAAMENETTELY - vaihtaminen, kerryttäminen, antaminen, maksaminen, muuttaminen JOUSTOVAPAAMENETTELY - vaihtaminen, kerryttäminen, antaminen, maksaminen, muuttaminen Viestinvälitys- ja logistiikka-alan TES 22 1 Etuuden vaihtaminen joustovapaaksi Ta ja tt voivat sopia (tes 22.3 ) a)

Lisätiedot

Henkilökohtaisia avustajia koskeva valtakunnallinen työehtosopimus Neuvottelutulos

Henkilökohtaisia avustajia koskeva valtakunnallinen työehtosopimus Neuvottelutulos Henkilökohtaisia avustajia koskeva valtakunnallinen työehtosopimus Neuvottelutulos 29.1.2018 JHL:n hallitus 1.2.2018 Veikko Lehtonen Soveltamisala ja sopimuskausi Noudatetaan työsuhteissa, jossa avustajan

Lisätiedot

METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN Sivu 1 / 5 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA NEUVOTTELUTULOS Työehtosopimuksen voimassaoloaika on

METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN Sivu 1 / 5 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA NEUVOTTELUTULOS Työehtosopimuksen voimassaoloaika on METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN Sivu 1 / 5 1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA Työehtosopimuksen voimassaoloaika on 1.12.2013 31.1.2017 4 PALKKAMÄÄRÄYKSET Yleiskorotus 1.4.2014 Työkohtaiset palkat Palkkoja korotetaan

Lisätiedot

Taide- ja kulttuuriala

Taide- ja kulttuuriala Taide- ja kulttuuriala Työsuhteen ehdot 1.6.2014 31.3.2016 Akavan Erityisalat Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU taide- ja kulttuuriala Työsuhteen ehdot 1.6.2014 31.3.2016 Akavan Erityisalat

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA KIINTEISTÖPALVELUALAN TYÖNTEKIJÖITÄ KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISEKSI

PÖYTÄKIRJA KIINTEISTÖPALVELUALAN TYÖNTEKIJÖITÄ KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISEKSI Kiinteistötyönantajat ry ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Palvelualojen ammattiliitto PAM ry 14.9.2016 PÖYTÄKIRJA KIINTEISTÖPALVELUALAN TYÖNTEKIJÖITÄ KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISEKSI Kiinteistötyönantajat

Lisätiedot

RAVINTOLAMUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

RAVINTOLAMUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS RAVINTOLAMUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2012 30.9.2014 Henkilöstöpalveluyritysten Liitto (HPL) ry Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Suomen Muusikkojen Liitto ry Sisältö I YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

s o v i n t o e h d o t u k s e n :

s o v i n t o e h d o t u k s e n : 1 Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry:n ja Elintarviketeollisuusliitto ry:n välisen työriidan ratkaisemiseksi ja Elintarviketeollisuusliitto ry:n 26.4.2010 kello 18.00 alkavaksi ilmoittaman elintarvikealaa

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginvaltuusto 11.12.2017 102 1 Soveltamisala Kaupungin luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta sekä korvausta ansionmenetyksestä ja

Lisätiedot

METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN MUUTOKSET 1.5.2008 ALKAEN

METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN MUUTOKSET 1.5.2008 ALKAEN YKSITYISMETSÄTALOUDEN TYÖNANTAJAT JÄSENKIRJE 5/T/2008 puh. (09) 684 4380 19.03.2008 Jakelu: Jäsentyönantajat 1(2) METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN MUUTOKSET 1.5.2008 ALKAEN Metsäalan työehtosopimukseen tulee

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa 1 SISÄLTÖ Työsopimus... 4 Koeaika... 4 Palkanmaksu ja verotus... 4 Oppisopimustyöntekijän oikeudet ja velvollisuudet... 5 Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet...

Lisätiedot

Muistio 1 (8)

Muistio 1 (8) Muistio 1 (8) Palkankorotusohje 2019 Sisällys 1 Palkkojen korotukset... 2 1.1 Palkkojen korottamiseen käytettävä rahasumma... 2 1.2 Palkkojen korottamisesta sopiminen... 2 1.3 Ellei paikallisessa sopimisessa

Lisätiedot

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN KESKEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN KESKEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN KESKEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tähän esitteeseen on poimittu keskeisiä määräyksiä Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksesta. Sähköliitto lähettää työehtosopimuksen

Lisätiedot

Työsopimusmalli 1 / 4. Työsopimusmalli

Työsopimusmalli 1 / 4. Työsopimusmalli Työsopimusmalli 1 / 4 Työsopimusmalli Ylemmät toimihenkilöt YTN ry Alla mainittu työnantaja ja ylempi toimihenkilö (jäljempänä toimihenkilö) ovat sopineet seuraavista työsuhteen ehdoista. Lisäksi on otettava

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot