ELÄINTENHOITAJAN AMMATTITUTKINNON PERUSTEET ON UUDISTETTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ELÄINTENHOITAJAN AMMATTITUTKINNON PERUSTEET ON UUDISTETTU"

Transkriptio

1 ELÄINTENHOITAJAN AMMATTITUTKINNON PERUSTEET ON UUDISTETTU Uudistustyön tarkoitus Eläintenhoitajan ammattitutkinnon perusteet on uudistettu vastaamaan nykyisiä ammattitaitovaatimuksia ja näyttötutkintojärjestelmän muutoksia. Eläintenhoitajan ammattitutkinnon uudistamisessa yksi keskeinen lähtökohta oli lisätä tutkintoon eläinten trimmaamisen osaamisala, sillä tämä on kasvava liiketoiminnan ala eläintenhoidon alalla. Tutkinnon perusteiden uudistamisessa on otettu huomioon alan viimeaikainen kehitys ja tulevat kehitystrendit sekä näyttötutkintojärjestelmän muutokset. Uudet tutkinnon perusteet on laadittu kolmikantaisessa työryhmässä, jossa oli työnantajien ja työntekijöiden sekä koulutuksen järjestäjien edustus. Ennen hyväksymistä eläintenhoitajan ammattitutkinnon perusteet on käynyt läpi keskeisten asiantuntijatahojen lausuntokierroksen. Lausuntojen ja muiden työelämän ja oppilaitosten edustajien kanssa käytyjen keskusteluiden pohjalta työryhmä teki asiantuntemuksena mukaisesti tarvittavat muutokset. Tutkinnon sisältö ja osaamisvaatimukset Eläintenhoitajan ammattitutkinnon suorittanut toimii eläinten hyvinvoinnin ammattilaisena vastaten eläinten perushoidosta ja hyvinvoinnista eläinklinikoilla, eläinlääkärin vastaanotoilla, eläintarhassa, eläinhoitolassa, eläinkaupassa tai tutkimuslaitoksessa. Eläintenhoitajat tarjoavat myös eläinten hyvinvointipalveluja, kuten koirien trimmausta, hierontaa ja eläinten koulutusta. voi toimia eläintenhoitajana toisen palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä. Valintojensa mukaisesti tutkinnon suorittanut eläintenhoitaja voi toimia eläinten hoidon ja hyvinvoinnin eri ammateissa. Uudistetuissa tutkinnon perusteissa keskeisinä ammattitaitovaatimuksina korostuvat eläinten hoitoon ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvät tehtävät. Tutkinnossa on kahdeksan osaamisalaa, jotka ovat 1) klinikkaeläinhoitamisen osaamisala, 2) koe-eläinhoitamisen osaamisala, 3) eläintarhaeläinten hoitamisen osaamisala, 4) eläinkaupan osaamisala, 5) eläinhoitolan osaamisala, 6) koirahieronnan osaamisala, 7) eläinten kouluttamisen osaamisala, ja 8) eläinten trimmaamisen osaamisala. Näistä uusi osaamisala on eläinten trimmaamisen osaamisala. Tutkinto muodostuu kullakin osaamisalalla kolmesta tutkinnon osasta. Kaikilla osaamisaloilla on osaamisalan mukainen asiakaspalvelu- ja työelämätaidot -tutkinnon osa. Kolmella ensimmäisellä osaamisalalla tutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta tutkinnon osasta. Muilla osaamisaloilla tutkinto muodostuu kahdesta osaamisalakohtaisesta tutkinnon osasta ja lisäksi tutkinnon suorittamiseksi tulee valita yksi valinnainen tutkinnon osa. Valinnaisena tutkinnon osana voi suorittaa toisen osaamisalan pakollisen tutkinnon osan tietyin ehdoin tai jonkin tutkinnon osan jostakin muusta perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta. Valinnaisena tutkinnon osana voi suorittaa myös Eläinalan yritystoiminta -tutkinnon osan. Eläintenhoitajan ammattitutkinnon perusteissa on tarkasti kuvattu tutkinnon osittain ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit sekä ammattitaidon osoittamistavat. Uudet eläintenhoitajan ammattitutkinnon perusteet otetaan käyttöön alkaen. Anne Liimatainen, opetusneuvos

2 Eläintenhoitajan ammattitutkinnon perusteiden uudistaminen Yhteenveto lausunnoista (2 lausuntokierrosta), Eläintenhoitajan ammattitutkinnon luonnos lähetettiin lausunnolle tammikuussa Lisäksi lausuntopyyntö lähetettiin erikseen kahdelle sitä toivoneelle taholle tämän jälkeen. Useassa lausunnossa ja keskusteluissa toivottiin, että ammattitutkinnon perusteiden luonnos lähetetään uudelleen lausuntokierrokselle. Tämän vuoksi eläintenhoitajan ammattitutkinnon perusteet lähetettiin toiselle lausuntokierrokselle elokuussa Ensimmäisen lausuntokierroksen lausunnot Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Ammattitutkinnon vaatimukset on kuvattu tutkinnon perusteissa yksityiskohtaisesti osaamisaloittain, jolloin on vaikea hahmottaa eri osaamisalojen eroja. Eläintauteihin liittyvät asiat tulisi olla selkeästi esillä samoin kuin lääkitykseen liittyvät asiat. Osaamiskuvaukseen lukuun 2.1 tulisi lisätä eläinlääkintölainsäädännön osaaminen sekä eläinkaupan asiakasopastukseen opastus eläinten pidosta. Osaamisvaatimukset kohdassa 3.2 tulisi kirjata hoitajan työhön sopiviksi ja osa, kuten potilaan tilan kokonaisvaltainen arviointi, tulisi poistaa sen kuuluessa eläinlääkärin vastuulle. Alan lainsäädäntö muuttuu nopeasti, joten ammattitaitovaatimuksiin tulisi kirjata vaatimus säännöllisestä jatkokoulutuksesta. Eläinten hyvinvointikeskus EHK Eläinten hyvinvoinnista huolehtiminen on huomioitu kattavasti. Osaamiskuvauksissa hyvinvointiasia tulisi näkyä myös muilla osaamisaloilla kuin koe-eläinhoitaja (myös tutkinnon osan nimiin hyvinvointi; tarhaeläintenhoito, koirahieronta, eläinten kouluttaminen, trimmaus). Eläinkaupan osaamisalaan voisi lisätä: eläinkauppias selvittää/tietää myymiensä eläinten alkuperän. Virikkeellistäminen tulisi olla mukana laajemmin kuin ruualla virikkeellistäminen (osiot 3.11 ja 3.15). Ammattikuvaukseen voisi lisätä hyvinvointiosaamista. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Tutkinnon osaamisvaatimukset ovat tarkoituksenmukaiset. Eläinsuojelulainsäädännön, eläintenpidon lakisääteiset minimivaatimukset ja tarttuvien eläintautien ennaltaehkäisy tulisi ottaa huomioon etenkin tarhaeläinhoitamisen, eläinkaupan, eläinhoitolan ja koe-eläinhoitamisen osaamisaloilla. Klinikkaeläinhoitamisen osaamisalalla on vastuullisia osaamisvaatimuksia, kuten oikeaoppiseen eläinten ruokintaan opastaminen ja potilaan kiireellisyyden arviointi. Koe-eläinhoitamisen osaamisalalla 3Rperiaatteiden noudattaminen ei ole niinkään eläintenhoitajan osaamisalaa, vaan osaamista on tutkimussuunnitelman tarkka noudattaminen ja raportointi poikkeavuuksista. Eläinten lopettamismenetelmät ovat voimassa olevassa eläinten lopetusasetuksessa olevat sallitut menetelmät, ja menetelmien arvottaminen vaikuttaa epäeettiseltä osaamisen arviointikriteeriltä. SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry Eläintenhoitajan ammattitutkintoon tulisi sisältyä eläinsuojeluasiat, eläinten hyvinvointiasiat sekä eläinten lajityypillisen käyttäytymisen tuntemus. Lisäksi tutkinnon suorittajan tulisi valmistumisensa jälkeen seurata alan uutta tutkimustietoa ja tietää, mistä löytää uutta tietoa tarvittaessa.

3 FinLAS ry Tutkinnon rakenne on työelämälähtöinen ja kestävä kehitys, työturvallisuus ja työelämätaidot ovat hyvin mukana. Terminologiasta löytyy korjattavaa koe-eläinalan osalta. Tutkinnon perusteissa on lisäyksiä, jotka eivät ole osaamisalaan kuuluvia, ja toisaalta sieltä puuttuu joitakin osia aiemmista osaamisvaatimuksista. Lajikohtaisuus tulisi ottaa huomioon, mutta muilta osin aiemmat tutkinnon perusteet ovat valmisteilla olevien kansallisten säädösten mukaiset. Osaamisalan kuvauksessa on kielellistä korjaustarvetta, mm. koe-eläinhoitamisen sijaan voisi puhua koe-eläinhoitajan osaamisalasta. Koe-eläinten toimenpidetöiden tekemisen tutkinnon osa tulisi muuttaa esimerkiksi Koeeläintutkimuksissa avustamiseksi. Koe-eläinhoitajan osaamisalaan tulisi lisätä osaamisvaatimukseksi tavallisimpien koe-eläinlajien perusbiologian, kuten rakenteiden, elintoimintojen ja käyttäytymisen tuntemus. Ammattitaidon osoittamistapoihin tulisi lisätä kahden lajin vaatimus. Lausunnossa on lisäksi yksityiskohtaisia huomioita koe-eläinhoitamisen osaamisalan tutkinnon osiin, ehdotuksia käsitteisiin sekä täsmennyksiä koe-eläinhoitajan työssä tarvittavista osaamisvaatimuksista. Yliopistollinen eläinsairaala, Helsingin yliopisto Eläintenhoitajan työ pieneläinklinikoilla ja -sairaaloissa on muuttumassa hoitajan vastuuta korostavaksi. Eläintenhoitaja vastaa usein koko vastaanottokäynnistä, johon liittyy myös potilaiden hoidon suunnittelua ja organisointia. Ammattitutkinnon perusteet eivät ota eläinhoitajan työn itsenäisen vastuunkasvua ja eläintenhoidon hoitotyön eriytymistä riittävästi huomioon. Työelämässä ei ole tarvetta yhtenäiselle koulutukselle ja tutkinnolle pieneläin-, hevos- ja tuotantoeläintoiminnalle. Henkilöstöä rekrytoitaessa tulisi tietää, millä alalla osaaminen on hankittu. Mikäli klinikkaeläinhoitamisen osaamisalalla yhdistetään pieneläin-, hevos- ja tuotantoeläinklinikat, eläinsairaalat ja eläinlääkärien vastaanotot, tutkintotodistuksissa tulisi mainita onko osaaminen hankittu ja tutkinto suoritettu pieneläin-, hevos- vai tuotantoeläintoiminnassa. Maa- ja metsätalousministeriö Ministeriössä on valmisteilla säädösmuutokset Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/63/EU tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta täytäntöön panemiseksi. Lainsäädäntö tulee voimaan vuoden 2013 alusta. Direktiivissä määritellään koe-eläimiä hoitavan ja käsittelevän henkilöstön pätevyydestä, ja direktiivin liitteessä V esitetään ne tekijät, joiden pohjalta jäsenvaltioiden on julkaistava koulutusta koskevat vähimmäisvaatimukset sekä tarvittavan pätevyyden hankintaa, ylläpitoa ja osoittamista koskevat vaatimukset. Olisi suotavaa direktiivin täytäntöönpanon kannalta, että liitteessä luetellut seikat otettaisiin riittävästi huomioon tutkinnon perusteissa. Perusteluonnoksesta puuttuu vaatimus koe-eläiminä käytettävien eläinten anatomian, fysiologian ja lajikohtaisen perusbiologian tuntemisesta. Tutkinnon perusteissa keskitytään eläinten kivun tunnistamiseen ja sen lievittämiseen, mutta tuskan ja kärsimyksen käsitteitä ja niiden merkitystä tutkinnon perusteissa ei ole. Kohdassa 3.4 on vaatimus minimoida toisten eläinten läsnäolon vaikutus eläimen käyttäytymiseen, mutta koe-eläinten ollessa laumaeläimiä eläimen hyvinvoinnin kannalta tälle ei löydy perusteluita. 3R-periaatteiden tunteminen on keskeistä, mutta hoitajan työssä mahdollisuudet edistää vähentämisen ja korvaamisen periaatteita ovat rajalliset. Sen sijaan parantamisen periaate on keskeinen hoitajan työssä. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

4 Tutkinnon perusteissa valinnaisuus on vähäinen ja näin työelämälähtöisesti tutkinto on kapea-alainen, sillä mm. klinikkaeläinhoitamisen ja koe-eläinhoitamisen osaamisaloilla ei ole valinnaisia tutkinnon osia. Asiakaspalvelu- ja työelämätaidot tulisi sisällyttää ammattitaitoa sisältäviin tutkinnon osiin. Eläintarhayhdistys Osa tutkinnon perusteiden kriteereistä sisältää yleisiä ammatillisia valmiuksia, kuten kielitaitovaatimus. Tämä osaamisvaatimus riippuu henkilön tehtäväkuvasta ja kriteerit määritellään rekrytointitilanteessa. Osa kriteereistä sisältää henkilön vakaumukseen ja moraaliin liittyviä asioita, jotka eivät ole koulutuksessa annettavia valmiuksia ja joita ei voi luontevasti mitata, kuten eläinsuhde. Joitakin kriteereitä on hyvä tarkentaa ja korjata. Esimerkiksi eläinten ruokinta ja asiakaspalvelu yhteistyössä eläinlääkärin kanssa ovat työelämälle vieraita. Osa kriteereistä on enemmänkin työnantajan toimivaltaa ja ohjeistusta sekä työn organisointia koskevia kuin yleistä ammatillista osaamista, kuten ruokinnan taloudellisuus ja raportoinnin käytännöt. Tutkintojen perusteiden kokonaisuutta tulisi tarkastella uudelleen ja tässä vaiheessa pitäytyä nykyisissä tutkinnon perusteissa, joissa Eläintarhayhdistyksen jäsentarhat eivät ole havainneet sellaisia puutteita, että tutkintovaatimuksia olisi tarpeen lähitulevaisuudessa uudistaa. Korkeasaaren eläintarha (2 kpl) Tarhaeläintenhoitajan osaamisalassa usea kohta on identtinen klinikka- ja koe-eläinhoitajan osaamisalojen vaatimusten kanssa, vaikka työtehtävät ovat erilaiset. Esimerkiksi eläinlääkäri ei ole useinkaan paikalla eläintarhoissa. Suomen eläintarhoissa ei ole koskaan tehty keinosiemennyksiä tai alkionsiirtoja, eikä näitä todennäköisesti tehdä tulevaisuudessakaan. Näyttötutkintona näitä kohtia on mahdoton osoittaa työelämässä. Tutkinnon suorittamismahdollisuus myös kotieläinpihalla laskee tutkinnon tasoa ja sen käyttökelpoisuutta rekrytointitilanteessa. Tutkinnon nimikkeen tarhaeläinhoitajan sijaan suositellaan käytettäväksi nimikettä eläintarhaeläintenhoitaja. Lausunnon antaja ei näe syytä muuttaa eläintarhaeläintenhoitajan osaamisalan ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä sekä ammattitaidon osoittamistapoja vuonna 2009 hyväksytyistä perusteista. Mm. valinnaista tutkinnon osaa ei ole tarpeen olla. Luonnoksessa olevat tarhaeläinhoitajan ammattitaitovaatimukset eivät kokonaisuudessaan vastaa eläintarhaeläintenhoitajan työssä tarvittavaa osaamista. Suomen Eläintenkouluttajat r.y. Eläinten kouluttamisen osaamisalan osaamiskuvaukseen voisi lisätä: esimerkiksi ongelmakoiria. Lisäksi osaamiskuvaukseen voisi lisätä asiakkaiden opastamisen. Kouluttajan ammattitaitoa on jättää kouluttamatta silloin, kun eläin on sairas tai vastaavaa., joten tähän ehdotetaan kirjattavaksi: kouluttaja ottaa huomioon. Lisäksi kaksi sanamuotoihin kohdistuvaa huomiota: eläinten ongelmakäyttäytyminen tulisi kirjata muotoon ongelmakäyttäytymisen ratkaisemisessa. Klinikkaeläinhoitajat ry Klinikkaeläinhoitamisen osaamisalaan voisi liittää vapaaehtoisen moduulin Hevos- ja tuotantoeläinsairaalassa toimiminen, sillä hevossairaalassa työskentelevän eläintenhoitajan ammattiosaaminen on erilaista kuin pieneläinklinikalla toimivan osaaminen. Tällöin myös työnantaja tietäisi todistuksen perusteella tutkinnon suorittajan osaamisesta. Muilta osin tutkinnon perusteiden arviointikohteet tulisi palauttaa aiempien tutkinnon perusteiden mukaisiksi. Tmi RumaRakki

5 Tutkinnon painottaminen koirarotuihin, ikään, eri elämänvaiheisiin ja erilaisissa olosuhteissa elämiseen olisi tärkeämpää kuin se, että tutkinnon suorittamisessa osaaminen tulee osoittaa kahdella eläinlajilla. Tutkinnon suorittamisen vaatimukseksi pitäisi riittää yksi eläinlaji ja toinen voisi olla vapaaehtoinen. Keskeistä olisi myös se, että kouluttaja saisi koiranomistajat huolehtimaan koiransa asianmukaisesta koulutuksesta, vastaamaan koirista sekä noudattamaan eläinsuojelunäkökohtia. Eläintenhoidon tutkintotoimikunta Klinikkaeläinhoitamisen osaamisalalla tutkinnon suorittaminen pieneläinklinikan tai -sairaalan lisäksi hevosklinikalla tai tuotantoeläinsairaalassa on ongelma, sillä tällöin työnantaja ei voi varmistua valmistuneen osaamisesta ja toisaalta, tuleeko pieneläinklinikalla työskentelevän hallita myös hevos- ja tuotantoeläinasiat. Koe-eläinhoitamisen osaamisalaan tulisi lisätä arviointikriteeriksi anatomian ja fysiologian tuntemus. Koe-eläinhoitajan ammattivaatimuksena vaihtoehtomenetelmien suosittaminen on liian vaativa samoin kuin toimiminen 3R-periaatteiden mukaan. Koe-eläinten hoitotoimenpiteiden tekeminen -tutkinnon osan nimeksi sopisi Koe-eläintutkimuksissa avustaminen. Osa arviointikriteereistä vaikeita osoittaa käytännössä, kuten työn ja vapaa-ajan tasapaino. Lisäksi lausunnossa on esitetty muutamia muokkausehdotuksia sanamuotoihin ja arviointikriteerien sisältöihin. Ahlmanin ammattiopisto/ Ahlman-instituutti Klinikkaeläinhoitamisen osaamisalan sijaan työelämässä tunnetumpi käsite on aiemmissa tutkinnon perusteissa oleva klinikkaeläinhoitajan osaamisala. Klinikkaeläinhoitamisen osaamisalan suorittamispaikka voi olla myös hevosklinikka, mikä voi aiheuttaa epäselvyyttä. Eläinklinikalla yleensä eläimet ovat vain päiväkirurgisissa toimenpiteissä, joten arvioinnin kohde eläinten ruokinta ei ole keskeistä osaamista. Ensiaputaitojen lisäys samoin kuin ympäristöasioiden hallinta ovat tarpeellisia, mutta ympäristömerkkien hallinta ei ole keskeistä eläintenhoitajan osaamista. Kielenhallinta ja tutkinnon suorittaminen joustavasti ovat hyviä. Työhyvinvointi on tärkeä asia, mutta arviointikriteerinä oleva työn ja vapaa-ajan tasapainosta huolehtiminen on haasteellinen osoittaa tutkintotilaisuudessa. Opastaminen, laatutavoitteiden mukaan toimiminen ym. jäävät pinnallisiksi, ja ehdotuksena on laatia esimiehenä toimimisesta oma valinnainen tutkinnon osa tai alalta puuttuva erikoisammattitutkinto. Ammattiopisto Livia Arviointikriteerien erittely on selkeä ja on hyvä, että kielitaitovaatimus on mukana. Yritysosaaminen on alalla keskeistä, sillä suuri osa alalla toimii yrittäjinä. Klinikkaeläinhoitamisen osaamisalalla tutkinnon suorittaminen hevosklinikalla samoilla tutkinnon perusteilla kuin pieneläinklinikalla on haasteellinen, sillä työnkuvat ovat erilaisia mm. koneiden ja laitteiden, eläinten hoidon, kiinnipidon jne. osalta. Keskeinen rajaus ammattitaidon osoittamistapoihin tulisi tehdä sen osalta, mistä eläinlajeista tutkinto on suoritettu; riittääkö tuotantoeläin vai pitääkö olla lisäksi koira, kissa tmv. Tämä asia tulisi näkyä todistuksessa. Lisäksi tulisi näkyä pieneläinklinikoilla suoritettujen tutkintojen osalta, tuleeko hallita myös jyrsijät, matelijat jne. Tarhaeläinhoitajan sijaan yksiselitteisempi olisi käsite eläintarhaeläinhoitaja edellisten tutkinnon perusteiden mukaisesti. Aiemmin erikseen olleet kaksi tarhaeläinhoitamisen tutkinnon osaa on yhdistetty, mikä on hyvä asia. Lausunnossa on lisäksi yksityiskohtaisia huomioita arviointikriteereihin mm. puuttuvista tai liian vaativista osaamisvaatimuksista. Axxell Utbildning Ab Ei kommentoitavaa tutkinnon perusteista. Kysymyksenä esitetään, koska ruotsinkielinen versio on saatavissa luonnoksesta.

6 Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto Kielitaitovaatimus on haasteellinen eläintenhoitajalle. Ammattitaidon osoittaminen eläintenkouluttamisen osaamisalalla vähintään kahdella eri eläinlajilla ei ole työelämälähtöinen vaatimus, sillä suurin osa alalla toimivista työskentelee yksinomaan koirien kanssa. Lausunnossa on ehdotus kahden eläinlajin vaatimuksen muuttamisesta vapaaehtoiseksi. Lisäksi lausunnossa on yksittäisiä huomioita arviointikriteereihin. Kainuun ammattiopisto Tutkinnon perusteiden luonnos on rakenteeltaan entisiä perusteita selkeämpi, kun tutkinnon suorittaminen on mahdollista tutkinnon osa kerrallaan. Tutkinnon muodostuminen luonnoksen mukaisesti mahdollistaa sen, että tutkinnon suorittaja voi valita asiakaspalvelu- ja työelämätaidot kaksi kertaa eri osaamisaloilta. Eläinten kouluttamisen osaamisalalla myös muiden kuin seura- ja lemmikkieläinten mukaan ottaminen on työelämälähtöistä, sillä tulevaisuudessa eläinkouluttamisen taitoja tarvitaan myös tuotantoeläinpuolella. Yritystoiminta valinnaisena tutkinnon osana ei ole työelämälähtöinen eläinhoitolan ja eläinten kouluttamisen osaamisaloilla, sillä suuri osa aloilla työllistyy yrittäjiksi. Lisäksi lausunnossa on esitetty muutamia huomioita arviointikriteereihin; mm. eläinten kouluttamisen osaamisalalla kriteerit painottuvat koirien kouluttamiseen, kun toisaalta tutkinnon perusteita on laajennettu kattamaan myös tuotantoeläimet. Amiedu Ammattitutkinnon rakenne on hyvä. Työelämälähtöisyys ei toteudu kaikilla osaamisaloilla. Muun muassa klinikkaeläinhoitamisen osaamisalalla pien- ja tuotantoeläinpuolella työtehtävät ja ammattitaitovaatimukset ovat erilaiset. Hevossairaaloissa toimiville klinikkaeläinhoitajille on tarve omalle tutkinnolle, mutta luonnoksessa oleva malli on keinotekoinen. Ehdotuksena on vapaaehtoinen moduuli hevos- ja tuotantoeläinsairaalassa toimiminen. Valinnainen tutkinnon osa Eläinalan yrityksen johtaminen ja kehittäminen ei vastaa alalla toimivien yrittäjien toimenkuvaa, vaan valinnaisina tutkinnon osina tulisi olla sisällöltään eritasoisia yrittäjyyden, liiketalouden ja markkinoinnin moduuleja. Eläinten trimmaamisen osaamisala ei vastaa vaativuudeltaan muiden osaamisalojen vaatimuksia. Lausunnossa on lisäksi yksityiskohtaisia huomioita joihinkin arviointikriteereihin. Lausuntojen huomioon ottaminen Eläintenhoitajan ammattitutkinnon perusteiden uudistamistyöstä vastannut työryhmä käsitteli lausunnot kokouksessaan Osa lausuntojen huomioista kohdistui erilaiseen kielelliseen ilmaisutapaan, sillä aiemmin kuvauksissa käytettiin enemmän sanoja tietää, ymmärtää jne., kun uudet tutkinnon perusteet on yleisten linjausten mukaisesti kirjoitettu työtehtävissä tarvittavina ammattitaitovaatimuksina. Esimerkiksi eläinten fysiologian ja anatomian tuntemus on kirjattu muotoon, että tutkinnon suorittaja järjestää tarhaympäristön ja työnsä huomioimalla tarhaeläinten anatomisten erityispiirteiden ja fysiologisen tilan vaikutuksen eläimen hyvinvointiin. Lausunnot otettiin huomioon tutkinnon perusteisiin seuraavasti: Ammattikuvaukseen lisättiin kohta: noudattaa alaan liittyvää lainsäädäntöä. Asiakkaiden opastaminen on mainittu eläinkaupan osaamisalan kuvauksessa. Hoito-ohjeiden antaminen lisättiin asiakaspalvelu-tutkinnon osaan eläinkaupan osaamisalalla.

7 Potilaan tilan kokonaisvaltainen arviointi jätettiin sen kuuluessa myös eläintenhoitajan tehtäviin, mutta tähän lisättiin kriteeriksi, että tutkinnon suorittaja tekee arvion kokonaisvaltaisesti ja yhteistyökykyisesti. Eläinten hyvinvoinnista huolehtiminen sisältyy kaikkiin osaamisaloihin, mutta selkeyden vuoksi sitä ei lisätty osaamisalojen ja tutkinnon osien nimiin. Eläinten alkuperän tuntemus lisättiin eläinkaupan osaamisalan tutkinnon osaan. Virikkeellistäminen laitettiin arvioinnin kriteeriksi seuraavasti: huolehtii hoidossa olevien eläinten virikkeellistämisestä lajikohtaisesti oikein / suunnittelee ja toteuttaa virikkeellistämisen monipuolisesti. 3R-periaatteiden mukaan toimiminen poistettiin ja kriteeriksi laitettiin, että tutkinnon suorittaja noudattaa alan eettisiä periaatteita. Eläimen terveydentilaan tai käyttäytymiseen liittyvän muutoksen raportointi sovitusti sisältyy arvioinnin kriteereihin. Eläinten lajityypilliseen käyttäytymiseen ja eläinten hyvinvointiin liittyvät asiat sisältyvät tutkinnon perusteisiin. Koe-eläinten anatomisten erityispiirteiden ja fysiologisen tilan vaatimusten osaaminen lisättiin arvioinnin kriteereihin ko. osaamisalalla. Koe-eläinhoitamisen osaamisalalla ammattitaidon osoittamistapoihin lisättiin kahden lajin vaatimus. Koe-eläinten hoitamisen osaamisalaan lisättiin tuskan ja kärsimyksen käsitteet siten, että tutkinnon suorittaja minimoi myös näiden vaikutuksen eläimen hyvinvointiin ja käyttäytymiseen. Koe-eläinten hoitotoimenpidetöiden tekeminen -tutkinnon osan nimi muutettiin: Koeeläintutkimuksissa avustaminen. Eläintarhaeläinten hoitamisen osaamisalan nimi samoin kuin tutkinnon osat muutettiin siten, että tarhaeläinhoitamisen sijaan käytetään käsitettä eläintarhaeläinhoitaminen jne. Näin osaamisala rajataan eläintarhaeläinten hoitamiseen. Eläintarhaeläinten hoitamisen tutkinnon osassa hoitotoimenpiteissä avustamisen kohtaa muutettiin siten, että tutkinnon suorittaja avustaa eläintarhan eläintenhoidon esimiehiä tai eläinlääkäriä. Keinosiemennyksessä ja alkionsiirroissa avustaminen poistettiin arvioinnin kriteereistä eläintarhaeläinten hoitamisen osaamisalalla. Tutkinnon muodostuminen eläintarhaeläinten hoitamisen osaamisalalla muutettiin siten, että tutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta tutkinnon osasta ja luonnosversiossa olleet kaksi tutkinnon osaa jaetaan kolmeksi osaksi, jolloin osaamisen laajuus tulee vastaavaksi muiden osaamisalojen kanssa. Eläinten kouluttamisen osaamisalalla arvioinnin kriteeri, että tutkinnon suorittaja kieltäytyy tarvittaessa eläimen kouluttamisesta, sisältyy kriteereihin. Eläinten kouluttamisen osaamisalalla eläinten ongelmakäyttäytyminen kohta muutettiin muotoon, että eläintenkouluttamisen osaamisalan suorittanut osaa auttaa esimerkiksi eläinten ongelmakäyttäytymisen ratkaisemisessa. Asiakkaiden opastaminen sisältyy tutkinnon perusteisiin arvioinnin kohteena kaikkiin osaamisaloihin.

8 Osaamisalojen nimet jätettiin toimintaa tai alaa kuvaaviksi yleisten tutkinnon perusteiden valmistelua koskevien ohjeiden mukaisesti. Klinikkaeläinhoitamisen osaamisalalla ruokinnan osalta poistettiin kriteeri: suunnittelee ja toteuttaa tarvittaessa ruokinnan eläimen lajikohtaisten ominaisuuksien, eläimen terveydentilan ja yksilöllisten tottumusten asettamien vaatimusten mukaisesti. Sen sijaan ruokintavirheistä johtuvien ongelmien havaitseminen ja näistä informointi jätettiin samoin kuin se, että esimerkiksi toipilasajan osalta suunnittelee ja toteuttaa tarvittaessa klinikalla hoidettavien eläinten ruokinnan näiden ollessa osa eläinklinikan ja eläinhoitajan tehtäviä. Ympäristömerkinnällä varustettujen tarvikkeiden hankinta jätettiin pois arvioinnin kriteereistä, koska tämä ei yleensä kuulu eläintenhoitajan työtehtäviin/toimialaan. Työn ja vapaa-ajan tasapainosta huolehtiminen poistettiin arvioinnin kriteereistä sen ollessa vaikeasti arvioitavissa. Tutkinnon muodostumista muokattiin siten, että tutkintoon ei voi valita kahta kertaa asiakaspalvelu- ja työelämätaitojen tutkinnon osaa. Perehdytys- ja opastustaitojen arvioinnin kohde poistettiin sen ollessa enemmänkin erikoisammattitutkintotasoista osaamista. Alan työehtoon viittaava kohta poistettiin arvioinnin kriteereistä. Toisen lausuntokierroksen lausunnot Suomen Eläintenkouluttajat r.y. Lausunnossa on esitetty sanatarkennuksia eläinten kouluttamisen osaamisalan tutkinnon osiin. Työympäristöjen puhtaanapidon lisäksi tulisi huolehtia siitä, että työvälineet on helppo puhdistaa. Kantavan eläimen tunnistaminen on tärkeä asia, mutta voi olla haastava osoittaa käytännössä. Sana tarpeeton tulisi poistaa kohdasta, jossa käsitellään koulutustavan valintaa, jolloin ajatukseksi tulisi, että pelottelu ja voiman käyttö on aina vältettävää. Vaatimuksissa samankaltainen kohta kahteen kertaan liittyen asiakkaan ohjaamiseen eläimen elinolosuhteiden osalta. Asiakkaan opastamiseen tulisi lisätä käytännönläheisyyden lisäksi eläinsuojelusäädösten mukaisesti. Kokonaisuutena uudet tutkintovaatimukset ovat entisiä tarkemmat ja näin arviointityö tulee selkeämmäksi. Ammattiopisto Livia Lausunnossa esitetään kysymyksinä, onko toisen kotimaisen ja vieraan kielen vaatimus eläintarhaeläinten hoitajan osaamisalalla välttämätön ja voisiko myös eläintarhaeläintenhoitajan todistuksessa ilmetä, mitä eläimiä hoitaen osaaminen on osoitettu. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. Eläintenhoitajan ammattitutkinnon osat ja tutkinnon muodostuminen sekä osoitettava osaaminen on otettu suhteellisen kattavasti mukaan. Lähinnä teksti kohdentuu seura-, lemmikki- ja koe-eläinten hoitamiseen tuotantoeläinten roolin jäädessä vähäisemmälle. Klinikkaeläinhoitamisen osaamisalalla hoidon kiireellisyyden arvioiminen tulisi jättää eläinlääkärin vastuulle. Anestesian valvominen tulisi tapahtua eläinlääkärin ohjeiden mukaisesti. Myös lääkkeiden luovuttaminen ja lääkitseminen tulisi tapahtua eläinlääkärin määräysten mukaisesti. Yksityisen harrastusjärjestön (Kennelliitto ry) nimeäminen ammattitaitovaatimuksiin on turha. Eläimen lopetuksen jälkeen raadon hävitykseen tulisi lisätä ohjeistus raadonhävitykseen renderöintilaitoksessa, joka lakisääteisesti pakollista tietyille tuotantoeläimille.

9 Ruokinnan ohjeistuksen kohdalla tulisi huomioida ammattitaitovaatimuksissa objektiivinen lähestymistapa opastamiseen ja neuvontaan. Amiedu Luonnokseen on tehty kevään jälkeen hyviä muutoksia. Klinikkaeläinhoitamisen osaamisala on kömpelö. Rajausta pieneläinten kirjoon ei ole tehty, mikä voisi olla tarpeen. Arviointiin tekee tulkinnanvaraisuutta useassa kohdassa esitetty sana tarvittaessa. Lisäksi lausunnossa on joitakin yksityiskohtaisia huomioita arvioinnin kriteereihin. Verrattaessa aiempiin tutkinnon perusteisiin eläinkaupan osaamisalalla heikkous on se, että tässä ei erotella eläinkauppayrittäjää ja eläinkaupan myyjää, sillä näille erilainen yrittäjyysosio olisi hyvä (sama myös trimmaajan, eläinhoitolan ja eläintenkouluttajan osaamisaloilla). Suomen Kennelliitto ry Tutkintorakenne mahdollistaa eläintenhoitoalalla toimivien ammattilaisten tutkinnon suorittamisen. Tutkinto myös edesauttaa alan yritystoiminnan kehittymistä ja uusien työpaikkojen syntymistä alalle. Lausunnossa korostetaan hyvinvoinnin ja eläinsuojelulain tuntemusta kaikissa tutkinnon osissa. Lausunnossa on esitetty muutosehdotuksia joihinkin yksittäisiin kohtiin (mm. sanamuodot). Kivun, tuskan ym. minimoinnin sijaan lausunnossa ehdotetaan sanamuodoksi, että toimii ajantasaisen eläinsuojelulainsäädännön mukaisesti. Koirahierojan osaamisalalla ehdotetaan arvioinnin kriteeriä toimii eläinlääkäriammatin harjoittamisen asettamien rajoitusten mukaisesti eläinten taudinmäärityksessä ja hoidosta päättämisessä muutettavaksi siten, että eläintenhoitajan rooli tulee selkeästi esille ja taudinmääritys ja hoidosta päättäminen eläinlääkärille. Eläinten kouluttamisen ja trimmaamisen tutkinnon osiin esitetään sanamuotoja muutettavaksi arvioinnin kriteereissä, joissa käsitellään koulutus-/käsittelytapaa siten, että vältetään tarpeeton voiman käyttö ja pelottelu siten, että voiman käyttö ja pelottelu eivät olisi soveltuvia tapoja missään tilanteessa. Eläinsuojeluliitto Animalia Pääosin luonnos on hyvä. Lukuun 2 ehdotetaan lisättäväksi kaikkiin osaamisalueisiin, että tutkinnon suorittaja tuntee eläinsuojelusäädökset ja osaa toimia niiden mukaan. Lisäksi toivotaan lisättäväksi kohta, että tutkinnon suorittaja on perehtynyt eläinten lajityypilliseen käyttäytymiseen, havaitsee mahdolliset sairaudet sekä osaa arvioida eläimen tunteman kivun ja mahdolliset ongelmat eläinten pitoolosuhteissa. Luvun 3 loppuun ehdotetaan lisättäväksi kolmea lausetta liittyen tiedon hankintaan, yhteistyön merkitykseen ja osaamisen tunnistamiseen. Lausunnossa on yksityiskohtaisia muutosehdotuksia yksittäisiin arvioinnin kriteereihin (liittyen pääosin sanamuotoihin ja -valintoihin). Ähtärin Eläinpuisto Oy Luvun 2.1 eläintenhoitajan ammattitutkinnossa osoitettava osaaminen eläintarhaeläinten hoitamisen osaamisalan kohdalla voisi olla yhteneväisempi lukujen ammattitaitovaatimusten, arvioinnin kriteerien ja ammattitaidon osoittamistapojen kanssa. Axxell Utbildning Ab/ Brusaby Yleisinä kysymyksinä esitetään, milloin ruotsinkielinen versio on saatavilla ja muuttuuko käsite djurskötare på kliniker, joka ei ole sujuvaa ruotsin kieltä. Lausunnossa on kysymyksiä klinikkaeläinhoitamisen osaamisalaan liittyen arviointiin. Eläinhoitolan osaamisalaan ehdotetaan sanamuodoksi yhden arvioinnin kriteerin kohdalle tiedostaa ja pyrkii työssään.

10 FinLAS ry Tutkinnon perusteet/ koe-eläinhoitamisen osaamisala vastaa työelämän tarpeita ja eurooppalaisia koeeläinhoitajan koulutussuosituksia. Myös uuden direktiivin edellyttämä lajikohtainen pätevyys on otettu huomioon. Lausunnossa on esitetty muutamia yksityiskohtaisia huomioita lähinnä sanavalintoihin liittyen. Tampereen Särkänniemi Oy Yleinen hygienia-asia on tärkeä ja se tulee lausunnon mukaan riittäväsi huomioitua eri osaamisaloilla. Lisäysehdotus eläinten kouluttamisen kohtaan vaatimus, että eläinten kouluttaja osaa etsiä itselleen vieraasta lajista tietoa luotettavasta lähteestä eläimen luontaisesta peruskäyttäytymisestä. Eläinten ruokinnan toteutus virikkeellistävästi on hyvä lisäys. Koulutustavan valintaan tulisi soveltaa moderneja positiiviseen vahvistamiseen liittyviä menetelmiä. Tutkinnon suorittaneiden tulisi tunnistaa tilanteet, joissa eläinten hoito on laiminlyöty jollakin tapaa. Tätä kohtaa voisi tuoda esiin esimerkiksi liite-osiossa. Korkeasaaren eläintarha Eläintarhaeläinten hoitamisen osaamisalan luvun 2.1 sisältö on joissakin kohdissa ristiriidassa lukujen kanssa. Lisäksi se eroaa kirjoittamistavaltaan muiden osaamisalojen vastaavista kuvauksista. Lausunnossa esitetään ehdotus uudeksi asiasisällöksi luvun 2.1 ko. osaamisalan kohdasta. Maa- ja metsätalousministeriö Maa- ja metsätalousministeriöllä ei ole huomautettavaa luonnoksesta. Ylä-Savon ammattiopisto Tutkinnon perusteiden luonnos vastaa työelämässä tarvittavaa osaamisen tasoa. Lisäksi tutkinnon perusteet mahdollistavat hyvin tutkinnon suorittamisen ilman valmistavaa koulutusta. Lausuntojen huomioon ottaminen Eläintenkouluttajan osaamisalan tutkinnon osiin tehtiin muutokset: lisättiin työvälineet -sana kohtaan tautien ehkäisy, muutettiin koulutustavan valintaa käsittelevä kohta lausunnossa esitetyn mukaisesti ja lisättiin opastamis-kohtaan säädösten mukaisesti Eläintarhaeläinten hoitamisen osaamisalalle jätettiin toisen kotimaisen ja vieraan kielen vaatimus yleisten ohjeiden mukaisesti. Tutkinnon perusteisiin lisättiin, että myös eläintarhaeläinten hoitamisen osaamisalalla tutkintotodistukseen laitetaan maininta, millä lajeilla osaaminen on osoitettu. Klinikkaeläinhoitamisen osaamisalalle lisättiin hoidon kiireellisyyden arvioinnin kohdalle, että arvioi alustavasti, sillä usein eläinklinikoilla eläintenhoitajan tehtävänä on asiakkaan yhteydenoton pohjalta tehdä jo alustava arvio hoitotarpeesta. Anestesian valvomisen kohtaan lisättiin eläinlääkärin ohjeiden mukaisesti. Samoin lääkitsemisen ja lääkkeiden luovuttamisen kriteerin kohtaan lisättiin eläinlääkärin määräysten mukaisesti. Poistettiin arvioinnin kriteereistä tietojen hakeminen Kennelliitto ry:n tai vastaavan järjestelmästä ja muutettiin lausunnon pohjalta yleisemmälle tasolle siten, että hakee tiedot käytössä olevasta tietojärjestelmästä. Eläimen lopetuksen kohdalla on jo maininta raadon hävittämisestä

11 säädösten mukaisesti, joten siltä osin ei tehty lisäyksiä. Ruokinnan opastamisen kohdalle lisättiin arvioinnin kriteeriksi opastaminen objektiivisesti. Sana tarvittaessa jätettiin useaan kohtaan, sillä tarpeellisuuden arviointi on osa alan ammattilaisen ammattitaitoa ja tämä tulee ottaa huomioon tutkintotilaisuuksissa. Rajausta pieneläinten osalta ei tehty, sillä tämä voisi rajoittaa erilaisia mahdollisuuksia tutkinnon suorittamiseen. Erillisiä myyjän ja yrittäjän tutkinnon osia ei ole tutkinnon perusteisiin laadittu, sillä myyjän asiakaspalveluun ym. liittyvät asiat sisältyvät jo pakollisiin tutkinnon osiin. Lisäksi yrittäjyys -tutkinnon osaa muokattiin huomattavasti ensimmäisestä versiosta, ja tarvittaessa tutkinnon suorittaja voi valita myös tutkinnon osan jostakin muusta perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta. Ajantasaisen lainsäädännön mukaan toimiminen sisältyy jo arvioinnin kriteereihin, jota sitä ei lisätty eikä siltä osin muokattu arvioinnin kriteereitä. Koirahierojan osaamisalan arvioinnin kriteeriä eläinlääkäriammatin harjoittamiseen liittyvän lainsäädännön osalta muutettiin siten, että eläintenhoitajan tulee työssään ottaa lain asettamat rajoitukset huomioon ja jättää taudinmääritys ja hoidosta päättäminen eläinlääkärille. Arvioinnin kriteereitä liittyen koulutustavan valintaan muutettiin ehdotuksen mukaan siten, että tähän lisättiin valinta eettisesti ja eläinsuojelullisesti hyväksyttävästi ja siten, että ne eivät vaaranna eläimen hyvinvointia, perustu kivun tuottamiseen tai pelotteluun. Vastaavanlainen muutos tehtiin eläinten trimmaamisen osaamisalalle lausunnon ehdotuksen mukaisesti. Lukuun 2 lisättiin säädösten mukaan toimimisen lisäksi, että eläintenhoitaja toimii työssään eläinsuojelusäädösten mukaisesti. Tarkempaa täsmennystä toiminnasta lajityypillisen käyttäytymisen ym. suhteen ei tehty, sillä lukuun 2 on jo kirjattu, että eläintenhoitaja toimii eläinten hyvinvointia edistäen. Luvun 3 loppuun ei tehty lisäyksiä, sillä tämä on yhteinen kaikissa tutkinnon perusteissa. Lukuun 3.5 lisättiin arvioinnin kriteeriksi, että tutkinnon suorittaja pakkaa eläimet kuljetusta varten turvallisesti ja eläinsuojelullisesti oikein. Lääkeaineiden annosteluun ja aseptiseen toimintaan liittyvät seikat sisältyivät luonnosversioon, joten niiltä osin täydennyksiä ei tehty. Joissakin kohdissa ehdotettiin muutettavaksi toiminnallinen arvioinnin kriteeri siten, että tutkinnon suorittaja tuntee tai tietää jotakin, mutta nämä säilytettiin ennallaan tekemiseen viittaavina. Eläintarhaeläinten hoitamisen osaamisalan kuvausta täydennettiin kohtaan 2.1 muun muassa lisäämällä siihen eläintarhaeläinten terveydentilasta ja eläintautien ennaltaehkäisystä huolehtiminen sekä lajikohtaisen elinympäristön suunnittelu. Osa lausunnoissa esitetyistä huomioista kohdistuvat tutkinnon suorittajan arviointiin, eivät suoraan tutkinnon perusteiden laadintaan. Tiedostaa-sanaa ei vaihdettu arvioinnin kriteeriin toimimisen sijaan. Koe-eläinhoitamisen osaamisalaan tehtiin muutamia sanatarkennuksia. Muun muassa kohtaan 2.1 muutettiin sanan toimia hoitotoimenpiteissä tilalle tehdä hoitotoimenpiteitä. Ammattitaitovaatimuksissa sanamuotoja muutettiin siten, että ilmaisun avustaa koeeläinhoidon toimenpiteissä muutettiin muotoon avustaa eläinlääkinnällisissä ja tutkimustoimenpiteissä. Tutkinnon osaan 3.4. lisättiin arvioinnin kriteeriksi: puhdistaa häkkivälineistön käyttämällä tarvittavia laitteita oikein. Tutkinnon osaan 3.16 lisättiin arvioinnin kriteeriksi, että tutkinnon suorittaja hankkii luotettavasta lähteestä tietoa eläimen luontaisesta peruskäyttäytymisestä tarpeen mukaan.

12 Eläinten hoidon laiminlyöntiin ja tässä tilanteessa asiakkaiden neuvontaan liittyen on tutkinnon perusteissa useissa kohdissa mainintoja, mutta tätä vielä korostettiin liiteosioon.

13 ELÄINTENHOITAJAN AMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET

14 2 SISÄLTÖ 1 NÄYTTÖTUTKINNOT NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMINEN NÄYTTÖTUTKINNON SUORITTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOSSA AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTÖTUTKINNOSSA TODISTUKSET NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS ELÄINTENHOITAJAN AMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN ELÄINTENHOITAJAN AMMATTITUTKINNOSSA OSOITETTAVA OSAAMINEN TUTKINNON OSAT JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN ELÄINTENHOITAJAN AMMATTITUTKINNOSSA VAADITTAVA AMMATTITAITO JA ARVIOINNIN PERUSTEET ELÄINTEN HOITO JA HYVINVOINNISTA HUOLEHTIMINEN ELÄINKLINIKALLA Ammattitaitovaatimukset Arviointi (arvioinnin kohteet ja kriteerit) Ammattitaidon osoittamistavat KLIINISEN HOITOTYÖN TEKEMINEN ELÄINKLINIKALLA Ammattitaitovaatimukset Arviointi (arvioinnin kohteet ja kriteerit) Ammattitaidon osoittamistavat KLINIKKAELÄINHOITAJAN ASIAKASPALVELU- JA TYÖELÄMÄTAIDOT Ammattitaitovaatimukset Arviointi (arvioinnin kohteet ja kriteerit) Ammattitaidon osoittamistavat KOE-ELÄINTEN HOITO JA HYVINVOINNISTA HUOLEHTIMINEN Ammattitaitovaatimukset Arviointi (arvioinnin kohteet ja kriteerit) Ammattitaidon osoittamistavat KOE-ELÄINTUTKIMUKSISSA AVUSTAMINEN Ammattitaitovaatimukset Arviointi (arvioinnin kohteet ja kriteerit) Ammattitaidon osoittamistavat KOE-ELÄINHOITAJAN ASIAKASPALVELU- JA TYÖELÄMÄTAIDOT Ammattitaitovaatimukset Arviointi (arvioinnin kohteet ja kriteerit) Ammattitaidon osoittamistavat ELÄINTARHAELÄINTEN HOITO JA HYVINVOINNISTA HUOLEHTIMINEN Ammattitaitovaatimukset Arviointi (arvioinnin kohteet ja kriteerit) Ammattitaidon osoittamistavat ELÄINTARHAYMPÄRISTÖSTÄ HUOLEHTIMINEN Ammattitaitovaatimukset Arviointi (arvioinnin kohteet ja kriteerit)... 30

15 3 Ammattitaidon osoittamistavat ELÄINTARHAELÄINTEN HOITAJAN ASIAKASPALVELU- JA TYÖELÄMÄTAIDOT Ammattitaitovaatimukset Arviointi (arvioinnin kohteet ja kriteerit) Ammattitaidon osoittamistavat ELÄINKAUPAN ELÄINTEN HOITO JA HYVINVOINNISTA HUOLEHTIMINEN Ammattitaitovaatimukset Arviointi (arvioinnin kohteet ja kriteerit) Ammattitaidon osoittamistavat ASIAKASPALVELU- JA TYÖELÄMÄTAIDOT ELÄINKAUPASSA Ammattitaitovaatimukset Arviointi (arvioinnin kohteet ja kriteerit) Ammattitaidon osoittamistavat ELÄINTEN HOITO JA HYVINVOINNISTA HUOLEHTIMINEN ELÄINHOITOLASSA Ammattitaitovaatimukset Arviointi (arvioinnin kohteet ja kriteerit) Ammattitaidon osoittamistavat ASIAKASPALVELU- JA TYÖELÄMÄTAIDOT ELÄINHOITOLASSA Ammattitaitovaatimukset Arviointi (arvioinnin kohteet ja kriteerit) Ammattitaidon osoittamistavat KOIRAN HOITO JA HIERONTA Ammattitaitovaatimukset Arviointi (arvioinnin kohteet ja kriteerit) Ammattitaidon osoittamistavat KOIRAHIEROJAN ASIAKASPALVELU- JA TYÖELÄMÄTAIDOT Ammattitaitovaatimukset Arviointi (arvioinnin kohteet ja kriteerit) Ammattitaidon osoittamistavat ELÄINTEN HOITO JA KOULUTTAMINEN Ammattitaitovaatimukset Arviointi (arvioinnin kohteet ja kriteerit) Ammattitaidon osoittamistavat ELÄINTENKOULUTTAJAN ASIAKASPALVELU- JA TYÖELÄMÄTAIDOT Ammattitaitovaatimukset Arviointi (arvioinnin kohteet ja kriteerit) Ammattitaidon osoittamistavat ELÄINTEN HOITO JA TRIMMAAMINEN Ammattitaitovaatimukset Arviointi (arvioinnin kohteet ja kriteerit) Ammattitaidon osoittamistavat TRIMMAAJAN ASIAKASPALVELU- JA TYÖELÄMÄTAIDOT Ammattitaitovaatimukset Arviointi (arvioinnin kohteet ja kriteerit) ELÄINALAN YRITYSTOIMINTA Ammattitaitovaatimukset Arviointi (arvioinnin kohteet ja kriteerit) Ammattitaidon osoittamistavat... 74

16 TUTKINNON OSA TOISESTA PERUS-, AMMATTI- TAI ERIKOISAMMATTITUTKINNOSTA LIITE ELÄINTENHOITAJAN AMMATIN KUVAUS NÄYTTÖTUTKINNOT 1.1 Näyttötutkintojen järjestäminen Opetushallituksen asettamat, työnantajien, työntekijöiden, opettajien ja tarvittaessa itsenäisten ammatinharjoittajien edustajista koostuvat tutkintotoimikunnat vastaavat näyttötutkintojen järjestämisestä ja valvonnasta sekä antavat tutkintotodistukset. Tutkintotoimikunnat tekevät sopimuksen näyttötutkintojen järjestämisestä koulutuksen järjestäjien ja tarvittaessa muiden yhteisöjen ja säätiöiden kanssa. Näyttötutkintoja ei saa järjestää ilman voimassa olevaa, tutkintotoimikunnan kanssa solmittua järjestämissopimusta. 1.2 Näyttötutkinnon suorittaminen Näyttötutkinto suoritetaan osoittamalla hyväksytysti tutkinnon perusteissa vaadittu osaaminen tutkintotilaisuuksissa käytännön työssä ja toiminnassa. Jokainen tutkinnon osa on arvioitava erikseen. Arvioinnin tekevät työnantajien, työntekijöiden ja opetusalan edustajat yhdessä. Aloilla, joilla itsenäinen ammatinharjoittaminen on tyypillistä, myös tämä taho otetaan huomioon arvioijien valinnassa. Lopullisen päätöksen arvioinnista tekee tutkintotoimikunta. Tutkintotodistus voidaan antaa, kun kaikki tutkinnon suorittamiseksi määrätyt tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti. 1.3 Näyttötutkinnon perusteet Tutkinnon perusteissa määritellään tutkintoon kuuluvat osat ja mahdollisesti niistä muodostuvat osaamisalat, tutkinnon muodostuminen, kussakin tutkinnon osassa vaadittava ammattitaito, arvioinnin perusteet (arvioinnin kohteet ja kriteerit) ja ammattitaidon osoittamistavat. Tutkinnon osa muodostaa ammatin osa-alueen, joka voidaan erottaa luonnollisesta työprosessista itsenäiseksi arvioitavaksi kokonaisuudeksi. Tutkinnon osissa määritellyissä ammattitaitovaatimuksissa keskitytään ammatin ydintoimintoihin, toimintaprosessien hallintaan ja kyseessä olevan alan ammattikäytäntöihin. Niihin sisältyvät myös työelämässä yleisesti tarvittavat taidot, esimerkiksi sosiaaliset valmiudet. ja kriteerit on johdettu ammattitaitovaatimuksista. Arvioinnin kohteilla ilmaistaan ne osaamisen alueet, joihin arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota. Kohteiden määrittäminen helpottaa myös ammattitaidon arviointia asianomaisesta työtoiminnasta. Arvioinnin tulee kattaa kaikki tutkinnon perusteissa määritellyt arvioinnin kohteet. määrittelevät hyväksyttävän suorituksen laadullisen ja määrällisen tason. Ammattitaidon osoittamistavat sisältävät tutkinnon suorittamiseen liittyviä tarkentavia ohjeita. Ammattitaito osoitetaan pääsääntöisesti todellisissa työtehtävissä ja toimissa. Ammattitaidon osoittamistavat voivat sisältää mm. ohjeita siitä, kuinka tutkintosuoritusta voidaan tarvittaessa täydentää, jotta kaikki ammattitaitovaatimukset tulevat kattavasti osoitetuiksi.

17 5 1.4 Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnossa Koulutuksen järjestäjä huolehtii näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutumisen, tutkinnon suorittamisen sekä tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistamisesta. Henkilökohtaistamisessa tulee ottaa huomioon ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (L 952/2011) 11 :n säännökset opiskelijan oikeuksista ja velvollisuuksista. Opetushallitus on antanut henkilökohtaistamista koskevan erillisen määräyksen (43/011/2006). 1.5 Ammattitaidon arviointi näyttötutkinnossa Ammattitaidon arvioinnissa tulee perusteellisesti ja huolellisesti tarkastella sitä, miten tutkinnon suorittaja on osoittanut osaavansa sen, mitä tutkinnon perusteissa ko. tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa edellytetään. Arvioinnissa käytetään tutkinnon perusteissa määriteltyjä arviointikriteerejä. Arvioinnissa tulee käyttää monipuolisesti erilaisia ja ensisijaisesti laadullisia arviointimenetelmiä. Vain yhden menetelmän käytöllä ei välttämättä saada luotettavaa tulosta. Arvioinnissa otetaan huomioon ala- ja tutkintokohtaiset erityispiirteet tutkinnon perusteiden mukaisesti. Mikäli tutkinnon suorittajalla on luotettavia selvityksiä aikaisemmin osoitetusta osaamisesta, arvioijat arvioivat niiden vastaavuuden näyttötutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin. Arvioijat ehdottavat dokumentin tutkintotoimikunnalle tunnustettavaksi osaksi näyttötutkinnon suoritusta. Lopullisen päätöksen aiemmin osoitetun ja luotettavasti selvitetyn osaamisen tunnustamisesta tekee tutkintotoimikunta. Ammattitaidon arviointi on prosessi, jossa arviointiaineiston keräämisellä ja arvioinnin dokumentoinnilla on keskeinen merkitys. Työelämän sekä opettajien edustajat tekevät kolmikantaisesti huolellisen ja monipuolisen arvioinnin. Jokaisen tutkinnon suorittajan tulee selvästi saada tietoonsa arvioinnin perusteet. lle on annettava mahdollisuus suoritustensa itsearviointiin. Näyttötutkinnon järjestäjä laatii arvioinnin kohteena olevan tutkinnon osan suorittamisesta arviointipöytäkirjan, jonka arvioijat allekirjoittavat. lle tämän jälkeen annettava palaute on osa hyvää arviointiprosessia. Lopullisen päätöksen arvioinnista tekee tutkintotoimikunta. Arvioijat n ammattitaitoa arvioivilla henkilöillä tulee olla hyvä ammattitaito ko. näyttötutkinnon alalta. Tutkintotoimikunta ja näyttötutkinnon järjestäjä sopivat arvioijista näyttötutkintojen järjestämissopimuksessa. Arvioinnin oikaisu voi lainsäädännön mukaisen määräajan puitteissa pyytää arvioinnin oikaisua tutkintotoimikunnalta, jonka toimialaan ja -alueeseen kyseessä oleva tutkinto kuuluu. Kirjallinen oikaisupyyntö osoitetaan tutkintotoimikunnalle. Tutkintotoimikunta voi arvioijia kuultuaan velvoittaa toimittamaan uuden arvioinnin. Arviointia koskevasta oikaisuvaatimuksesta annettuun tutkintotoimikunnan päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla. 1.6 Todistukset

18 6 Tutkintotodistuksen ja todistuksen tutkinnon osan tai osien suorittamisesta antaa tutkintotoimikunta. Todistuksen valmistavaan koulutukseen osallistumisesta antaa koulutuksen järjestäjä. Opetushallitus on antanut määräyksen todistuksiin merkittävistä tiedoista. Näyttötutkinnon osan tai osien suorittamisesta annetaan todistus silloin, kun näyttötutkintoon osallistuva sitä pyytää. Tutkintotodistuksen ja myös todistuksen tutkinnon osan tai osien suorittamisesta allekirjoittavat tutkintotoimikunnan edustaja ja näyttötutkinnon järjestäjän edustaja. Opetushallituksen hyväksymään ammattikirjaan tehty merkintä näyttötutkinnon suorittamisesta on tutkintotodistukseen rinnastettava todistus näyttötutkinnon suorittamisesta. Näyttötutkinnon järjestäjä hankkii ja allekirjoittaa ammattikirjan. Ammattikirja on näyttötutkinnon suorittajalle maksullinen. 1.7 Näyttötutkintoon valmistava koulutus Näyttötutkintoihin osallistumiselle ei voida asettaa koulutukseen osallistumista koskevia ennakkoehtoja. Pääsääntöisesti tutkinnot suoritetaan kuitenkin valmistavan koulutuksen yhteydessä. Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen sisällöstä ja järjestämisestä tutkinnon perusteiden mukaisesti. Koulutus ja tutkintotilaisuudet on jäsennettävä tutkinnon osien mukaisesti. Näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen osallistuvalle tulee osana koulutusta järjestää mahdollisuus osallistua tutkintotilaisuuksiin ja suorittaa näyttötutkinto. Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tulee ottaa huomioon ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 11, 13, 13 a ja 16 :n säännökset. 2 ELÄINTENHOITAJAN AMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN 2.1 Eläintenhoitajan ammattitutkinnossa osoitettava osaaminen Eläintenhoitajan ammattitutkinnon ammattitaitovaatimukset on määritelty tasollisesti siten, että henkilö, jolla on alan peruskoulutus tai sitä vastaavat tiedot ja taidot sekä lisäksi täydentäviä ja syventäviä opintoja ja työkokemusta, pystyy todennäköisesti suoriutumaan tutkinnosta. Eläintenhoitajat ovat eläinten hyvinvoinnin ammattilaisia, jotka vastaavat eläinten perushoidosta ja hyvinvoinnista eläinklinikoilla, eläinlääkärin vastaanotoilla, eläintarhassa, eläinhoitolassa, eläinkaupassa tai tutkimuslaitoksessa. He tarjoavat eläinten hyvinvointipalveluja, kuten koirien trimmausta, hierontaa ja eläinten koulutusta. Eläintenhoitaja toimii hoitotyössään eläinten hyvinvointia edistäen, itsenäisesti, vastuuntuntoisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Hän on selvillä alansa työturvallisuuteen liittyvistä riskeistä ja osaa ennakoida ja suojautua niiltä sekä noudattaa työterveyteen ja -turvallisuuteen sekä alaan liittyviä säädöksiä ja ohjeita. Hän toimii työssään eläinsuojelusäädösten mukaisesti. Hän ylläpitää toiminta- ja työkykyään sekä osaa toimia muuttuvissa työtilanteissa. Hän hallitsee osaamisalansa vaativat työelämä- ja asiakaspalvelutaidot sekä kehittää osaamistaan edelleen. Klinikkaeläinhoitamisen osaamisalan suorittanut voi työskennellä eläinklinikoilla, pien-, tuotantoeläin- tai hevossairaaloissa tai eläinlääkäreiden vastaanotoilla. Hän osaa avustaa eläinlääkäriä hoitotoimenpiteissä, tehdä yleisimpiä laboratoriotutkimuksia ja huolehtia eläinpotilaiden hoidosta ja hyvinvoinnista. Lisäksi hän osaa toimia monipuolisissa ja vaativissa asiakaspalvelutehtävissä, huolehtia vastaanottotilojen siisteydestä ja varastojen täydennyksistä.

19 7 Koe-eläinhoitamisen osaamisalan suorittanut voi työskennellä julkisella tai yksityisellä sektorilla koeeläinhoitajana tai koe-eläinlaitoksessa eläinten hoitajana. Hän osaa koe-eläinten hyvinvoinnista huolehtimisen lisäksi tehdä hoitotoimenpiteissä ja avustaa tutkimustyössä sekä toimia asiakaspalvelussa. Työtehtäviin kuuluu myös toimenpiteiden tarkkaa raportointia ja seurantaa. Eläintarhaeläinten hoitamisen osaamisalan suorittanut voi työskennellä yksityisessä tai julkisessa eläintarhassa tai -puistossa eläintenhoitajana. Hän on perehtynyt erilaisten eläintarhaeläinlajien, kuten nisäkkäiden, lintujen, matelijoiden, sammakkoeläinten, kalojen sekä selkärangattomien hoitamiseen. Hän osaa huolehtia eläintarhaeläinten hyvinvoinnista, terveydentilasta ja eläintautien ennaltaehkäisystä sekä toimia hoitotoimenpiteissä. Hän osaa suunnitella lajikohtaisen elinympäristön sekä huolehtia eläinten ruokinnasta. Raportoinnin ja seurannan lisäksi eläintarhaeläinten hoitamisen osaamisalan suorittaneen työtehtäviin kuuluu usein asiakkaiden opastustehtäviä. Eläinkaupan osaamisalan suorittanut voi toimia itsenäisenä yrittäjänä tai työntekijänä lemmikkieläimiä ja niiden hoitotarvikkeita kauppaavassa yrityksessä. Hänen työtehtäviin kuuluvat myynnissä olevien eläinten hoitotöiden lisäksi myös yrityksen asiakaspalvelutehtävät, kuten myyntityö ja asiakkaiden opastaminen. Eläinhoitolan osaamisalan suorittanut voi toimia joko itsenäisenä yrittäjänä tai työntekijänä eläinhoitolassa tai löytöeläinkodissa. Toimenkuvaan kuuluvat hoidettavien eläinten hoitotöiden lisäksi yrityksen toimitilojen puhtaana- ja kunnossapitotehtäviä, tarvikkeiden hankintaa, varastojen ylläpitoa ja täydentämistä sekä erilaisia asiakaspalvelutehtäviä. Koirahieronnan osaamisalan suorittanut voi toimia itsenäisenä yrittäjänä tai työntekijänä eläinten hyvinvointipalveluja myyvän yrityksen palveluksessa, kuten lemmikkieläinliikkeessä, eläinhoitolassa tai eläinlääkäriasemalla. Hän osaa toteuttaa koirien hieronnan laatimiensa hierontasuunnitelmien mukaisesti ja antaa tarvittavat jatko-ohjeet koirien omistajille tai ohjaajille. Eläinten kouluttamisen osaamisalan suorittanut osaa kouluttaa eläimiä itsenäisenä yrittäjänä tai työntekijänä yrityksessä, joka tarjoaa eläinten kouluttamiseen tai käyttäytymiseen liittyviä palveluja. Hän osaa auttaa esimerkiksi eläinten ongelmakäyttäytymisen ratkaisemisessa, toimia lemmikkieläinten käyttäytymisneuvojan tai tuotantoeläinten käyttäytymisen asiantuntijan työtehtävissä tai kouluttaa hyötykoiria. Eläinten trimmaamisen osaamisalan suorittanut voi toimia itsenäisenä yrittäjänä tai työntekijänä eläinten hyvinvointipalveluja myyvässä yrityksessä, kuten lemmikkieläinliikkeessä, eläinhoitolassa tai eläinlääkäriasemalla. Hän osaa toteuttaa eläimen trimmauksen yhdessä asiakkaan kanssa laatiman trimmaussuunnitelman mukaisesti ja tehdä eläinten perusterveydenhoitoon liittyviä työtehtäviä. Lisäksi hän osaa toimia yrityksen asiakaspalvelutehtävissä ja opastaa asiakkaita eläinten hoitoon liittyvissä kysymyksissä. Valinnaisen tutkinnon osan kautta eläintenhoitajan ammattitutkinnon suorittaja syventää ammattitaitoaan. Valitessaan Eläinalan yritystoiminta -tutkinnon osan tutkinnon suorittaja pystyy toimimaan alan yrittäjänä. Tällöin eläintenhoitajan osaaminen kohdistuu eläinalan palveluyrityksen, kuten eläinhoitolan, eläinkaupan tai eläintarhan kehittämiseen ja hoitamiseen. Lisäksi tutkinnon suorittaja voi toimia esimerkiksi itsenäisenä yrittäjänä koirahierojana, trimmaajana, ongelmakoirakouluttajana, eläinten käyttäytymisneuvojana tai hyötykoiran kouluttajana. Eläinalan yritystoiminta -tutkinnon osan valinnut eläintenhoitaja osaa arvioida ja kehittää sekä yritystä että omaa

20 8 toimintaansa. Hän osaa hoitaa yritystään tuottavasti sekä markkinoida tuotteita ja palveluita. Hän osaa toimia työnantajana sekä tehdä sidosryhmäyhteistyötä ja verkostoitua muiden yrittäjien kanssa. Valitessaan tutkinnon osan osaamisalaa täydentävästä tai syventävästä perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta, tutkinnon suorittaja voi erikoistua eläintenhoidon ja eläinten hyvinvoinnista huolehtimisen osaamisessaan. voi valita myös tutkinnon osan toisesta eläintenhoitajan ammattitutkinnon osaamisalasta ja näin laajentaa ja monipuolistaa osaamistaan. 2.2 Tutkinnon osat ja tutkinnon muodostuminen Eläintenhoitajan ammattitutkinto muodostuu kolmesta tutkinnon osasta. Tutkinto on valmis, kun kaikki kolme tutkinnon osaa on suoritettu hyväksytysti. Klinikkaeläinhoitamisen, koe-eläinhoitamisen ja eläintarhaeläinten hoitamisen osaamisaloilla ei ole valinnaisia tutkinnon osia, vaan ne muodostuvat kolmesta pakollisesta tutkinnon osasta. Muilla osaamisaloilla kaksi ensimmäistä tutkinnon osaa ovat osaamisalan pakollisia tutkinnon osia, ja kolmas tutkinnon osa on valinnainen tutkinnon osa. Valinnaisena tutkinnon osana voi suorittaa toisen osaamisalan pakollisen tutkinnon osan lukuun ottamatta toisen osaamisalan asiakaspalvelu- ja työelämätaidot -tutkinnon osaa. Eläintenhoitajan ammattitutkinnon osaamisalat ovat Klinikkaeläinhoitamisen osaamisala Koe-eläinhoitamisen osaamisala Eläintarhaeläinten hoitamisen osaamisala Eläinkaupan osaamisala Eläinhoitolan osaamisala Koirahieronnan osaamisala Eläinten kouluttamisen osaamisala Eläinten trimmaamisen osaamisala Pakolliset tutkinnon osat osaamisaloittain ovat: Klinikkaeläinhoitamisen osaamisalan pakolliset tutkinnon osat: 3.1 Eläinten hoito ja hyvinvoinnista huolehtiminen eläinklinikalla 3.2 Kliinisen hoitotyön tekeminen eläinklinikalla 3.3 Klinikkaeläinhoitajan asiakaspalvelu- ja työelämätaidot Koe-eläinhoitamisen osaamisalan pakolliset tutkinnon osat: 3.4 Koe-eläinten hoito ja hyvinvoinnista huolehtiminen 3.5 Koe-eläintutkimuksissa avustaminen 3.6 Koe-eläinhoitajan asiakaspalvelu- ja työelämätaidot Eläintarhaeläinten hoitamisen osaamisalan pakolliset tutkinnon osat: 3.7 Eläintarhaeläinten hoito ja hyvinvoinnista huolehtiminen 3.8 Eläintarhaympäristöstä huolehtiminen 3.9 Eläintarhaeläinten hoitajan asiakaspalvelu- ja työelämätaidot Eläinkaupan hoitamisen osaamisalan pakolliset tutkinnon osat: 3.10 Eläinkaupan eläinten hoito ja hyvinvoinnista huolehtiminen 3.11 Asiakaspalvelu- ja työelämätaidot eläinkaupassa Eläinhoitolan osaamisalan pakolliset tutkinnon osat: 3.12 Eläinten hoito ja hyvinvoinnista huolehtiminen eläinhoitolassa 3.13 Asiakaspalvelu- ja työelämätaidot eläinhoitolassa

MUISTIO X LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

MUISTIO X LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET MUISTIO X.4.2014 LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON Voimassa olevat lentokoneasennuksen perustutkinnon perusteet ovat tulleet voimaan 1.8.2010. Perusteiden luku kolme on muokattu Euroopan lentoturvallisuusviraston

Lisätiedot

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Logistiikan koulutuksen kehittämispäivät 24.-25.3.2010 Henkilökohtaistamista ohjaavat säädökset ja ohjeet 1/2 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa Ammatilliseen koulutukseen liittyvää sanastoa Ammatillinen aikuiskoulutus Ammatillisella aikuiskoulutuksella tarkoitetaan ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia, näyttötutkintoina suoritettavia

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioinnin opas

Näyttötutkinnon arvioinnin opas Näyttötutkinnon arvioinnin opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet KIINTEISTÖNHOITAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2012

Näyttötutkinnon perusteet KIINTEISTÖNHOITAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2012 Näyttötutkinnon perusteet KIINTEISTÖNHOITAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2012 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2012 Sisältö KIINTEISTÖNHOITAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2012... 1 Sisältö... 2 1 NÄYTTÖTUTKINNOT...

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

ELÄINTENHOITAJAN AMMATTITUTKINTO 2012

ELÄINTENHOITAJAN AMMATTITUTKINTO 2012 Näyttötutkinnon perusteet ELÄINTENHOITAJAN AMMATTITUTKINTO 2012 Määräys 40/011/2012 Määräykset ja ohjeet 2012:46 Määräykset ja ohjeet 2012:46 Näyttötutkinnon perusteet ELÄINTENHOITAJAN AMMATTITUTKINTO

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

UUDISTETUT AMMATILLISTEN

UUDISTETUT AMMATILLISTEN UUDISTETUT AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET PAASITORNI 19.11.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla LAKI AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA

Lisätiedot

Matkatoimistovirkailijan ammattitutkinto

Matkatoimistovirkailijan ammattitutkinto Matkatoimistovirkailijan ammattitutkinto Matkatoimistovirkailijan ammattitutkinto Matkatoimistovirkailija tuntee matkailualan rakenteen, siihen kuuluvat toimijat ja sidosryhmät. Hän on innostunut ja motivoitunut

Lisätiedot

Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta

Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta Näyttötutkinnon järjestämissopimuksen hakeminen Päivi Kuivalainen Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen erikoisammattitutkinto Tutkinnon

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi Markku Kokkonen Opetushallitus. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi Markku Kokkonen Opetushallitus. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi Markku Kokkonen Opetushallitus Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Kuka arvioi ammattitaidon? Kolmikanta (työnantaja, työntekijä, opetusala

Lisätiedot

KOKIN OSAAMISALA 2. Yrittäjän ammattitutkinto, opetussuunnitelma. Yritystoiminnan suunnittelun ja käynnistämisen osaamisala

KOKIN OSAAMISALA 2. Yrittäjän ammattitutkinto, opetussuunnitelma. Yritystoiminnan suunnittelun ja käynnistämisen osaamisala www.ahlman.fi 1 KOKIN OSAAMISALA 2 Yrittäjän ammattitutkinto, opetussuunnitelma Yritystoiminnan suunnittelun ja käynnistämisen osaamisala YRITTÄJÄ 3 1. YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN... 4 1.1

Lisätiedot

MATKATOIMISTOVIRKAILIJAN AMMATTITUTKINTO 2011

MATKATOIMISTOVIRKAILIJAN AMMATTITUTKINTO 2011 Näyttötutkinnon perusteet MATKATOIMISTOVIRKAILIJAN AMMATTITUTKINTO 2011 Määräys 14/011/2011 Määräykset ja ohjeet 2011:23 Määräykset ja ohjeet 2011:23 Näyttötutkinnon perusteet MATKATOIMISTOVIRKAILIJAN

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinto 2010

Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinto 2010 Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinto 2010 Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinto 2010 Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka toimivat

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Media-alan koulutuksen kehittämispäivä 22.11.2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Sisältö Yleiset periaatteet

Lisätiedot

Laadukas arvionti. On jotakin paljon harvinaisempaa, jotakin arvokkaampaa kuin kyvykkyys. Se on kyky tunnistaa kyvykkyys.

Laadukas arvionti. On jotakin paljon harvinaisempaa, jotakin arvokkaampaa kuin kyvykkyys. Se on kyky tunnistaa kyvykkyys. Laadukas arvionti On jotakin paljon harvinaisempaa, jotakin arvokkaampaa kuin kyvykkyys. Se on kyky tunnistaa kyvykkyys. (E.Hubbar) Pirkko Huuhka Tutkintotoimikunnan puheenjohtaja 29.9.2015 Erikoisammattitutkinnon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen i Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen 30.11.2009 Helsinki Aira Rajamäki LUKU 3 PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet YRITTÄJÄN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2007 MÄÄRÄYS 23/011/2007 OPETUSHALLITUS ISBN 978 952 13 3416 0 (nid.) ISBN 978 952 13 3417 7 (pdf) 1 Dno 23/011/2007 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava

Lisätiedot

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat...

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat... Pysyväisohjeet tutkintojen järjestäjille Hyväksytty suntion tutkintotoimikunnan kokouksessa 19.3.2012 SISÄLLYS 1. Yleistä... 2 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus...

Lisätiedot

Matkatoimistovirkailijan ammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Matkatoimistovirkailijan ammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Matkatoimistovirkailijan ammattitutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Matkatoimistovirkailijan ammattitutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Matkatoimistovirkailija tuntee matkailualan

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

ILMASTOINTIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011

ILMASTOINTIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Näyttötutkinnon perusteet ILMASTOINTIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Määräys 19/011/2011 Määräykset ja ohjeet 2011:28 Määräykset ja ohjeet 2011:28 Näyttötutkinnon perusteet ILMASTOINTIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

Pohjois-Suomen Vesihuoltopäivät, 19.-20.11.2014, Oulu. Vesihuoltoalan koulutus ja osaamiskriteerit. Anna-Maija Hallikas koulutuspäällikkö

Pohjois-Suomen Vesihuoltopäivät, 19.-20.11.2014, Oulu. Vesihuoltoalan koulutus ja osaamiskriteerit. Anna-Maija Hallikas koulutuspäällikkö Pohjois-Suomen Vesihuoltopäivät, 19.-20.11.2014, Oulu Vesihuoltoalan koulutus ja osaamiskriteerit Anna-Maija Hallikas koulutuspäällikkö 14.11.2014 1 Anna-Maija Hallikas Näyttötutkinnot 1/2 Ammattitutkinnot

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon suorittajan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS

NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS 10.2.2014 1 Yleistä näyttötutkinnosta NÄYTTÖTUTKINNOT ovat työelämän tutkintoja Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Tutkintosuoritusten arviointi

Tutkintosuoritusten arviointi Tutkintosuoritusten arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Tutkinnon perusteet (1) Ammattitaitovaatimukset kertovat sen, mitä

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta

Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta Työnantajien edustajat: Camilla Herlin ja Kristiina Holopainen (Kunnallinen työmarkkinalaitos) Työntekijöiden edustajat: Päivi Bragge (Jyty ry) ja Marjut

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Työvalmennuksen tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 30.1.2014 EK Anne Mårtensson Opetushallitus Sisältö Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

Karjatalouden tutkintotoimikunnan infopäivä liittyen seminologin ammattitutkinnon tutkinnon perusteiden uudistamiseen. 9.6.

Karjatalouden tutkintotoimikunnan infopäivä liittyen seminologin ammattitutkinnon tutkinnon perusteiden uudistamiseen. 9.6. Karjatalouden tutkintotoimikunnan infopäivä liittyen seminologin ammattitutkinnon tutkinnon perusteiden uudistamiseen 9.6.2011 Jyväskylä Seminologin at uusittavien tutkinnon perusteiden tilanne Tutkinnon

Lisätiedot

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS)

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) S I S Ä L T Ö I Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon osat ja muodostuminen ---------------------------------------- 3 II Yritysjohtamisen

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ARVIOIJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINNOISTA 2. TUTKINTORAKENNE 3. AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN 1. Tutkintotilaisuuden suorittamissuunnitelma

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO 2007 MÄÄRÄYS 22/011/2007 OPETUSHALLITUS ISBN 978 952 13 3414 6 (nid.) ISBN 978 952 13 3415 3 (pdf) 1 Dno 22/011/2007 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava

Lisätiedot

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016 Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016 15.3.2016 Helsinki 16.3.2016 Tampere 21.3.2016 Oulu Anne Liimatainen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Näyttötutkintojärjestelmästä

Lisätiedot

Ilmastointiasentajan erikoisammattitutkinto

Ilmastointiasentajan erikoisammattitutkinto Ilmastointiasentajan erikoisammattitutkinto Ilmastointiasentajan erikoisammattitutkinto Tutkinnon suorittanut osaa johtaa ja organisoida IV-asentajaryhmän töitä osaa hoitaa käytännön järjestelyt ja materiaalivirrat

Lisätiedot

Eläintenhoidon tutkintotoimikunta 8018 hyväksytty kokouksessa 8.6.2010

Eläintenhoidon tutkintotoimikunta 8018 hyväksytty kokouksessa 8.6.2010 Eläinhoitolanpitäjä 1.1 Eläintenhoitajan, Eläinhoitolanpitäjä, ammattitutkinto ja eläinhoitola-alan 1.2 Eläintenhoitajan, eläinhoitolan pito, ammattitutkinto ja eläinhoitola-alan 1.3 Eläintenhoitajan ammattitutkinto

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN AMMATTITUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 48/011/2010. Määräykset ja ohjeet 2010:9

Näyttötutkinnon perusteet ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN AMMATTITUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 48/011/2010. Määräykset ja ohjeet 2010:9 Näyttötutkinnon perusteet ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN AMMATTITUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 48/011/2010 Määräykset ja ohjeet 2010:9 Määräykset ja ohjeet 2010:9 Näyttötutkinnon perusteet ASIAKIRJAHALLINNON

Lisätiedot

PUTKIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011

PUTKIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Näyttötutkinnon perusteet PUTKIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Määräys 20/011/2011 Määräykset ja ohjeet 2011:26 Määräykset ja ohjeet 2011:26 Näyttötutkinnon perusteet PUTKIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN

MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN ARVIOIDA, Tero Hotanen, Turun Aikuiskoulutuskeskus 1. Hakeutumisvaihe verkossa 2. Valmistavan koulutuksen arviointi ja ohjaaminen tutkintotilaisuuteen 3. Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 9/011/2009. Näyttötutkinnon perusteet

MÄÄRÄYS 9/011/2009. Näyttötutkinnon perusteet MÄÄRÄYS 9/011/2009 Näyttötutkinnon perusteet VIESTINVÄLITYS- JA LOGISTIIKKAPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO 2009 Näyttötutkinnon perusteet VIESTINVÄLITYS- JA LOGISTIIKKAPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO 2009 MÄÄRÄYS

Lisätiedot

KOKIN OSAAMISALA 2. Eläintenhoitajan ammattitutkinto, opetussuunnitelma. Klinikkaeläinhoitamisen osaamisala

KOKIN OSAAMISALA 2. Eläintenhoitajan ammattitutkinto, opetussuunnitelma. Klinikkaeläinhoitamisen osaamisala www.ahlman.fi 1 KOKIN OSAAMISALA 2 Eläintenhoitajan ammattitutkinto, opetussuunnitelma Klinikkaeläinhoitamisen osaamisala KLINIKKAELÄINHOITAMISEN OSAAMISALA 3 1. ELÄINTENHOITAJAN AMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN...

Lisätiedot

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.7 Moottoripyörän rengas- ja huoltotyöt OPH 37/011/2012

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.7 Moottoripyörän rengas- ja huoltotyöt OPH 37/011/2012 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.7 Moottoripyörän rengas- ja huoltotyöt OPH 37/011/2012 Suorittaja: Järjestäjä: Sisällys Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen... 3 1 Arvioijat...

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus

Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus Luonnonvara- ja ympäristöalan ammatillisen koulutuksen kehittämispäivä 3.-4.11.2015 Anne Liimatainen Esityksen aiheet Ajankohtaiset säädösmuutokset

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.4 Tekninen myynti rengastyössä OPH 37/011/2012

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.4 Tekninen myynti rengastyössä OPH 37/011/2012 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.4 Tekninen myynti rengastyössä OPH 37/011/2012 Suorittaja: Järjestäjä: Sisällys Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen... 3 1 Arvioijat...

Lisätiedot

Eläintenhoitajan ammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Eläintenhoitajan ammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Eläintenhoitajan ammattitutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Eläintenhoitajan ammattitutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Eläintenhoitaja ammattitutkinnossa on kahdeksan osaamisalaa.klinikkaeläinhoitamisen

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.1 Henkilö- ja pakettiautojen rengastyöt OPH 37/011/2012

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.1 Henkilö- ja pakettiautojen rengastyöt OPH 37/011/2012 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.1 Henkilö- ja pakettiautojen rengastyöt OPH 37/011/2012 Suorittaja: Järjestäjä: Sisällys Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen... 3 1 Arvioijat...

Lisätiedot

Putkiasentajan erikoisammattitutkinto

Putkiasentajan erikoisammattitutkinto Putkiasentajan erikoisammattitutkinto Putkiasentajan erikoisammattitutkinto Tutkinnon suorittanut osaa suunnitella ja organisoida putkiasennusurakan työt osaa hoitaa käytännön järjestelyt ja materiaalivirrat

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA 14.11.2014. Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos

AJANKOHTAISTA 14.11.2014. Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos AJANKOHTAISTA 14.11.2014 Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos tilastoja Näyttötutkinnon suorittaneet 1995-2013 Ammatillinen perustutkinto Ammattitutkinto Erikoisammattitutkinto

Lisätiedot

Tullialan ammattitutkinnon infotilaisuus 9.3.2012 Tullin asiakkaille. Munkkiniemen koulutustalo/ Tullin koulutus Hollantilaisentie 11, Helsinki

Tullialan ammattitutkinnon infotilaisuus 9.3.2012 Tullin asiakkaille. Munkkiniemen koulutustalo/ Tullin koulutus Hollantilaisentie 11, Helsinki Tullialan ammattitutkinnon infotilaisuus 9.3.2012 Tullin asiakkaille Munkkiniemen koulutustalo/ Tullin koulutus Hollantilaisentie 11, Helsinki Tullialan ammattitutkinnon kohderyhmä (lähde: OPH/ Näyttötutkinnon

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkinnon osa: Palvelujen tuottaminen AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan ja henkilökohtaistetaan

Lisätiedot

KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 40/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:44 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2013:44 ISBN 978-952-13-5708-4 (nid.)

Lisätiedot

Eläintenhoitajan ammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Eläintenhoitajan ammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Eläintenhoitajan ammattitutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Eläintenhoitajan ammattitutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Eläintenhoitaja ammattitutkinnossa on kahdeksan osaamisalaa.

Lisätiedot

Näyttötutkintojärjestelmän kehittäminen. 27.1.2015 Minna Bálint Opetushallitus

Näyttötutkintojärjestelmän kehittäminen. 27.1.2015 Minna Bálint Opetushallitus Näyttötutkintojärjestelmän kehittäminen 27.1.2015 Minna Bálint Opetushallitus Laadun itsearviointi eperusteet tutkinnon perusteisiin Ammatillisen koulutuksen kehittäminen Opetushallituksessa Perustutkintojen

Lisätiedot

TUOTANTOELÄINTEN HOIDON JA HYVINVOINNIN AMMATTITUTKINTO

TUOTANTOELÄINTEN HOIDON JA HYVINVOINNIN AMMATTITUTKINTO TUOTANTOELÄINTEN HOIDON JA HYVINVOINNIN AMMATTITUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI 3.3 Asiakaspalvelu- ja työelämätaidot maaseutuyrityksessä tai lomitustoimessa TUTKINNON SUORITTAJA: Nimi Syntymäaika SUORITUSAIKA

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän ammattitutkinto 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Dnro 53/011/2012 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 1 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 A. Yritystoiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

Turvallisuusalan perustutkinnon tutkintotilaisuuksien järjestäminen

Turvallisuusalan perustutkinnon tutkintotilaisuuksien järjestäminen TURVALLISUUSALAN TUTKINTOTOIMIKUNNAN (8332) OHJE Turvallisuusalan perustutkinnon tutkintotilaisuuksien järjestäminen Hyväksytty turvallisuusalan tutkintotoimikunnan kokouksessa 20.11.2012 Tämä ohje on

Lisätiedot

Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto

Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinnossa osoitetaan laaja-alaisia taitoja työskennellä kaupan esimiestehtävissä sekä ylläpitää

Lisätiedot

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa.

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Aikuisten maahanmuuttajien ammatillisten näyttötutkintojen kehittäminen hyvinvointialalla -hanke

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen TUTKE 2

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen TUTKE 2 Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen TUTKE 2 TUTKE2-hanke Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 16.2.2012 ohjausryhmän työryhmän Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata, linjata, tukea ja

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto (YAT) ja Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (YJEAT) Ulla Luukas Tiimiakatemia

Yrittäjän ammattitutkinto (YAT) ja Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (YJEAT) Ulla Luukas Tiimiakatemia Yrittäjän ammattitutkinto (YAT) ja Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ulla Luukas Tiimiakatemia Tulisielut Yrittäjän ammattitutkinto Tulisoihtu Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ammattitutkinnoista

Lisätiedot

Markkinointiviestinnän ammattitutkinto

Markkinointiviestinnän ammattitutkinto Markkinointiviestinnän ammattitutkinto Markkinointiviestinnän ammattitutkinto Markkinointiviestinnän ammattitutkinnon suorittaneet henkilöt työskentelevät monipuolisesti erilaisten yritysten ja organisaatioiden

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Erja Kotimäki 14.3.2014 Osaava työelämäpedagogi -koulutus Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijan arviointia

Lisätiedot

AmKesu-aluetilaisuus Oulu 30.10.2014. Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos

AmKesu-aluetilaisuus Oulu 30.10.2014. Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos AmKesu-aluetilaisuus Oulu 30.10.2014 Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos tilastoja Sum ma / Tutki ntoje n luku määr ä Sarakeotsikot Riviot sikot Ammatillinen peruskoulutus

Lisätiedot

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA YLEISTÄ Tämä opas on tarkoitettu - tutkintotilaisuuden suunnitteluun, toteutukseen ja

Lisätiedot

AmKesu-aluetilaisuus Kokkola 5.11.2014. Arto Pekkala Ammatillinen aikuiskoulutus

AmKesu-aluetilaisuus Kokkola 5.11.2014. Arto Pekkala Ammatillinen aikuiskoulutus AmKesu-aluetilaisuus Kokkola 5.11.2014 Arto Pekkala Ammatillinen aikuiskoulutus NÄYTTÖTUTKINNOT 20 VUOTTA AJANKOHTAISTA AIKUISKOULUTUKSESTA Tutkintojen ja tutkintorakenteen kehittäminen (TUTKE 2) voimaan

Lisätiedot

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA YLEISTÄ Tämä opas on tarkoitettu - tutkintotilaisuuden suunnitteluun, toteutukseen ja

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Soila Nordström Opetusneuvos / Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Ammatillinen aikuiskoulutus yksikkö 11.2.2015 Näyttötutkinnot: tilastotietoja Vuosina

Lisätiedot

Ohjeet tutkintojen järjestäjille

Ohjeet tutkintojen järjestäjille Ohjeet tutkintojen järjestäjille 2.6.2008 Leipomoalan tutkintotoimikunta nro 8086 Leipomoalan tutkintotoimikunnan toimialaan kuuluvat tutkinnot: elintarvikealan perustutkinto; leipomoalan osaamisala, leipuri-kondiittori

Lisätiedot

Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen ammattitutkinto

Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen ammattitutkinto Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen ammattitutkinto Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen ammattitutkinto Viestinvälitys ja logistiikkapalvelujen ammattitutkinnossa tarkastellaan kokonaispalveluprosessia,

Lisätiedot

AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO PÄHKINÄNKUORESSA

AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO PÄHKINÄNKUORESSA AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO PÄHKINÄNKUORESSA 1.11.2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO PÄHKINÄNKUORESSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

Lisätiedot

Näyttötutkinnon / tutkinnon osan suorittamisen henkilökohtaistaminen

Näyttötutkinnon / tutkinnon osan suorittamisen henkilökohtaistaminen Näyttötutkinnon / tutkinnon osan suorittamisen henkilökohtaistaminen Luokka Prosessin tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Prosessin asiakastarpeet ja -odotukset Prosessin lähtötilanne

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Määräys xx/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:xx 2 Sisällys 1 NÄYTTÖTUTKINNOT... 3 1.1 Näyttötutkintojen järjestäminen ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella

Lisätiedot

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä Näyttötutkintojen arviointi Sirpa Rintala Tekemällä oppii -projekti TEKEMÄLLÄ OPPII 1.8.2010-31.12.2013 Vankeudesta vapauteen ja opiskelusta työpaikalle

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto Tuotannon hallinta

Yrittäjän ammattitutkinto Tuotannon hallinta Yrittäjän ammattitutkinto 3.10 Tuotannon hallinta Dnro 53/011/2012 1 A. Tuotannon hallinta... 3 1.0 Yleisesittely... 3 1.1 Aineiston käyttö... 3 1.2 Tutkintosuorituksen arviointi... 3 2.0 Tutkinnon osan

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat (1)

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat (1) AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN MUODOSTUMINEN JA OPINTOJEN VALINNAISUUS 29.9.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn

Lisätiedot

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.2 Kuorma-autojen, linja-autojen, työkoneiden ja teollisuuskoneiden rengastyöt OPH 37/011/2012 Suorittaja: Järjestäjä: Sisällys Ohjeet

Lisätiedot