Kangasala Tp 2008 Kh Val

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kangasala Tp 2008 Kh 27.4.2009 Val 8.6.2009"

Transkriptio

1 Kh Val

2 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat Kunnanjohtajan puheenvuoro 1 Kunnan yleinen kehitys 2 Väestön muutokset ja ikärakenne 2 Asuntotuotanto 3 Työllisyys 4 Työllistämistoimet 5 Kokonaistalouden tarkastelu 6 Kunnallistalouden näkymät 6 Kunnan talous vuonna Konsernitarkastelu 15 Kuntakonserniin kuuluvat yhteisöt Kunnan johdon ja konsernijohdon lausumat sisäisestä valvonnasta 21 Kunnanhallituksen selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernitulos- ja rahoituslaskelma Konsernitase Kunnanhallituksen selonteko sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan järjestämisestä Tuloksen käsittely ja talouden tasapainotus 30 Toteutumisvertailu Tavoitteiden toteutuminen Käyttötalouden toteutuminen Vaalit 31 Tarkastustoimi 31 Hallintokeskus 32 Sosiaalikeskus 44 Sivistyskeskus 60 Ympäristöpalvelukeskus 69 Tekninen keskus 73 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 76 Investointien toteutuminen 78 Kuntaliitos Investointi- ja kehittämishankkeiden tuet, toteutuminen 2008 ja suunnitelma Yhdistymisavustusten käyttö, toteutuminen 2008 ja 88 suunnitelma Rahoitusosan toteutuminen 92

3 Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma 93 Rahoituslaskelma 94 Tase 95 Konsernituloslaskelma 97 Liitetiedot Kunnan liitetiedot 101 Konsernin liitetiedot 118 Eriytetyt tilinpäätökset Liikelaitosten tilinpäätökset 124 Allekirjoitukset ja merkinnät Tilinpäätöksen allekirjoitus 142 Tilinpäätösmerkintä 142 Luettelot ja selvitykset Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista 143 Selvitys kirjanpidon säilytyksestä 144

4 Kunnanjohtajan puheenvuoro Valtuustokausi oli Kangasalla voimakkaan kehityksen aikaa. Kunnan asukasluku kasvoi hengellä. Voimakas kasvu on näkynyt taloudellisena toimeliaisuutena. Työllisyystilanne parantui, rakentaminen oli vilkasta ja palvelut kehittyivät myönteisesti. Asuntotuotanto oli varsin korkealla tasolla. Kangasalan työllisyystilanne oli Pirkanmaan parhaita, meille syntyi uusia työpaikkoja ja ennätystahtiin myös uusia yrityksiä. Kaupparekisteritietojen mukaan 2007 ja 2008 Kangasalla perustettiin Tampereen jälkeen eniten yrityksiä. Kaikkiaan Kangasalla on yrityksiä yli Yleinen taloudellinen aktiivisuus näkyi yritysten perustamisena. Viime vuonna Kangasalan keskustan rakentamistyö edistyi asuntotuotannon ohella kahdella kunnan hankkeella. Kunnan omistama uimahalliyhtiö aloitti hallin rakentamisen. Sen valmistuminen vapuksi 2009 on vuosikymmeniä odotettu merkittävä liikuntapaikkahanke ja tarjoaa tuntuvan lisän kunnan palvelutarjontaan. Kirjaston laajennustyö alkoi pohjatöillä ja hanke valmistuu käyttöönotettavaksi vuoden 2010 alussa. Nykyisen kirjaston tilat peruskorjataan laajennuksen valmistuttua. Valtuustokauden alussa Kangasala ja Sahalahti yhdistyivät. Organisaatioiden yhdistyminen on tapahtunut hyvin ja palvelutoimintojen hoitajat ovat päässeet hyvään yhteistyöhön. Vuonna 2008 valmisteltiin myös Kangasalan seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän toiminnan lopettaminen ja sen yhdistäminen Kangasalan kunnan toimintaan vuoden 2009 alusta. Valmistelutyö jatkuu niin, että Kuhmalahden ja Pälkäneen ohella terveyskeskusyhteistyön piiriin tulevat Juupajoki ja Orivesi vuonna Nämä seudulliset yhteistyö- tai yhdistymisasiat ovat osana koko maassa toteutettavaa kuntarakenteen ja palvelutuotannon uudistamista. Kunta- ja palvelurakenneuudistus käynnistyi suurin odotuksin. Todellisia hyötyjä on toistaiseksi vähän näkyvissä. Yhteistoiminnan ja siihen liittyvien sopimusten valmisteluun on käytetty paljon työtä. Tällä hetkellä voidaan todeta, että yhteistoiminta-alueella toiminnallinen yhdistyminen on onnistunut. Vuoden 2008 lopulla kansainvälisen talouden taantuman vaikutukset alkoivat näkyä selvästi myös Suomessa. Kangasalan kunnan talouteen vaikutus tuntui erityisesti sijoitusvarallisuuden arvon alenemisena niin, että talousarviossa ennakoitua tuottoa ei voitu tulouttaa. Kunnallisveron ja yhteisöveron tuottoon heikentyminen ulottuu varsinaisesti vasta vuonna Taloustilanne asettaa lähivuosina kunnan erittäin vaikeiden haasteiden eteen. Kunnille annettujen lisävelvoitteiden hoitamiseen ei ole kaikilta osin osoitettu riittävää rahoitusta. Kuntien velvoitteita tulisi lieventää. Kangasalan kunnan luottamushenkilöt ja henkilöstö ovat tehneet mittavan työn kunnan kehittämisessä ja palvelutuotannon turvaamisessa. Kiitän kaikkia Kangasalan asukkaiden hyväksi tehdystä työstä. Kiitän myös kaikkia kunnan työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja yhteistyökumppaneita hyväntahtoisesta ja kehittävästä toiminnasta. Jukka Mäkelä kunnanjohtaja 1

5 KUNNAN YLEINEN KEHITYS Väestö Kangasalan kunta sijaitsee Pirkanmaan maakunnassa, jossa oli kuntaa. Vuoden 2008 lopussa kangasalalaisia oli , joista miehiä oli ja naisia Ulkomaiden kansalaisia oli 313 (v ). Väestö kasvoi vuodessa 494 asukkaalla, muutosprosentin ollessa 1,8. Väestön lisäys aiheutui sekä syntyvyydestä että muuttoliikkeestä. Väestö osa-alueittain Osa-alue 2007 * %-osuus 2008 Muutos -% 07/08 Vatiala ,37 4,48 Suorama ,96 2,07 Kirkonkylä ,07 0,01 Itäosa ,96 2,25 Pohjoisosa ,79 3,20 Eteläosa ,83 6,40 Sahalahti ,40 0,5 Muu ,62-17,76 Yhteensä ,00 1,76 Lähde: Tilastokeskus * Kunnan raja muutos Val : Kangasalta Tampereelle henkilöä. Väestön ikärakenne Miehet 2009, Naiset 2009, Miehet 2008, Naiset 2008, Lähde: Tilastokeskus Väestön ikäjakauma viiteen ikäluokkaan Ikäluokka %-osuus 2008 Muutos-% 07/ ,3 3, ,0 0, ,0 1, ,3 3, ,4 5,0 Yhteensä ,0 1,8 2

6 Asuntotuotanto Kuntaan valmistui kertomusvuonna 249 asuntoa. Omakotituotanto on hiipunut, mutta rivi- ja kerrostalotuotanto oli edellisvuotta suurempi. Tavoite talotyypeiltään, rahoitusmuodoiltaan ja hallinnaltaan monipuolisesta asuntotuotannosta saavutettiin. Valmistuneista 107 omakotitalosta vain 14 rakennettiin kunnan luovuttamille tonteille. Tontteja on saatu jakoon aiempaa runsaammin, mutta toistuvasti tontinmyyntitavoitteeseen ei ole päästy. Rakennuslupien määrä asuinrakentamiseen romahti alle puoleen aiemmasta. Ensisijaisena tavoitteena yhdyskuntarakenteen kehittämisessä pidetään nykyisen rakenteen tiivistämistä ja täydentämistä. Asukkaat ohjataan valitsemaan laadukas ympäristö, jonka palvelut tyydyttävät arkielämän tarpeet, joiden tarjoaminen taajaman ulkopuolella tulee kunnalle kalliiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että uusi asuinrakentaminen tulisi sijoittaa pääosin 2-3 km etäisyydelle keskustoista tai joukkoliikenteen laatukäytävien varsille. Valmistuneet asunnot Kangasalla talotyypin mukaan (v alkaen kuntaliitostiedot) Valmistuneet asunnot talotyypin mukaan Kerrostalot Rivitalot Pientalot

7 Työllisyys Vuonna 2008 keskimääräinen työttömyysprosentti oli 5,6, mikä on 2,0 prosenttia alhaisempi kuin valtakunnallinen keskiarvo 7,6. Pirkanmaan keskiarvo oli 8,2. Edellisvuoden (2007) keskiarvo Kangasalla oli 5,7 Työttömyyden kehitys Kangasala Pirkanmaa Koko maa / / / / / / / /1 Lähde: Pirkanmaan Te-keskus Työttömien määrän kehitys Työttömien määrän kehitys Työttömät työnhakijat Pitkäaikaistyöttömät Nuorisotyöttömät Lähde: Hämeen työvoimapiiri ja Pirkanmaan Te-keskus 4

8 Työllistämistoimet Työttömyystilanteen helpottamiseksi kunta pyrkii edistämään työllisyyttä erityisin työllistämistoimin. Tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä sekä tukea työmarkkinakelpoisuuden säilyttämistä tarjoamalla mahdollisuus määräaikaiseen työsuhteeseen tai muuhun työvoimapoliittiseen toimenpiteeseen. Kunnan työllistämistoimenpiteet tukevat valtion työllisyyspolitiikkaa yhteistyössä paikallisten työvoimaviranomaisten kanssa. Vuonna 2008 Kangasalan kunnalla palkkatuetussa työssä oli 30 henkeä ja erilaisissa harjoitteluissa 31 henkeä. Työpaikkojen lukumäärän kehitys Kangasala Kangasala + Sahalahti Lähde: Tilastokeskus Työssäkäyntitilastoa e Työpaikat (Ti) Työvoima (Te, Ti) Työllinen työvoima (Ti) Työvoiman osuus väestöstä % 50,1 50,0 48,8 Työpaikkaomavaraisuus % 67,6 66,5 Työmatkaliikenne (Ti) Kangasalta Kangasalle e=ennakkotieto Kangasala ja Sahalahti yhteensä Ti = Tilastokeskus Te = Työvoima- ja elinkeinokeskus 5

9 KOKONAISTALOUDEN TARKASTELU Yleinen taloudellinen kehitys Kansainvälinen finanssikriisi kärjistyi vuoden 2008 syyskuun puolivälin jälkeen, kun merkittävä yhdysvaltalainen investointipankki haki suojaa velkojiltaan. Finanssikriisi on sittemmin paitsi laajentunut maailmanlaajuiseksi talouskriisiksi myös edennyt seuraavaan vaiheeseen, jonka keskeinen piirre on ylivelkaantuneidenpankkien ja muiden talousyksiköiden liiallisten velkojen vähentäminen. Maailmantalouden kasvu on hidastunut luottokriisin syvenemisen myötä erittäin paljon. Vuonna 2008 maailmankauppa kasvoi runsaat kolme prosenttia. Vuonna 2009 maailmankaupan arvioidaan supistuvan yli neljä prosenttia. Talouskasvu vuonna 2008 jäi odotettua heikommaksi. Suomen kansantaloudella on ollut takanaan menestyksellinen viidentoista vuoden mittainen kasvuputki. Viime vuoden lopulla alkanut Suomen kansantalouden kasvuvauhdin hiipuminen on johtamassa jyrkkään alamäkeen, minkä seurauksena kansantuotteemme supistunee tänä vuonna 3-4 prosenttia. Bruttokansantuote laski rajusti vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä ja jäi koko vuoden osalta 0,9 % positiiviseksi. Kokonaistuotannon määrä lisääntyi arvioiden mukaan n. 0,8 %, vaikka tuotannon volyymi laski 2,7 % vuoden viimeisellä neljänneksellä ja viennin volyymi laski 1,1 prosenttia. Myös ensi vuodelle on esitetty miinusmerkkisiä lukuja, mikä merkitsee kokonaistuotantomme supistuvan vuosina 2009 ja 2010 yhteensä jopa viitisen prosenttia. Tämä ennuste poikkeaa merkittävästi niistä ennusteista, joita vielä vuosi sitten arvioitiin kansantuotteen kasvuluvuksi keskipitkällä aikavälillä. Työllisten lukumäärä lisääntyi vuonna 2008 noin henkilöllä ja työttömyysaste oli 6,6 prosenttia ja työllisyysaste yli 69 prosenttia. Työvoimatoimistoissa oli joulukuun lopussa työtöntä työnhakijaa, mikä oli enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömistä oli joulukuussa lomautettuna eli enemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa. Työttömyyden arvellaan edelleen kasvavan vuoden 2009 aikana. Työllisen työvoiman määrä oli hieman alle 2,5 miljoonaa henkilöä. Kunnallistalouden näkymät Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kuntien toimintakate heikkeni vuonna 2008 yllättävän nopeasti ja johti kuntien yhteenlasketun tuloksen heikkenemiseen peräti kymmenellä prosentilla. Tuloksen heikkenemisen taustalla on kuntien toimintamenojen noin 7 prosentin kasvu. Palvelujen ja materiaalien ostot kasvoivat nopeasti. Kunta-alan palkkasumman kasvu oli tilinpäätösarvioiden mukaan yli 7 % ja muiden henkilöstömenojen lisäys 5,5 %. Kuntien keskimääräinen veroprosentti kohosi 18,55 prosenttiin ja kuluvalle vuodelle edelleen 18,59 prosenttiin. Tuloveroprosentin ennustetaan jatkossakin nousevan. Kuntien kokonaislainakanta kohosi viime vuonna 9,7 miljardiin euroon. Asukasta kohden lainakanta kasvoi lähes 1700 euroon. Tänä vuonna kuntien yhteenlaskettu tulos jää negatiiviseksi ensimmäistä kertaa tällä vuosikymmenellä, ja ensi vuodesta on tulossa vielä heikompi. Kuntien verotulot pienenevät tänä vuonna arviolta 500 miljoonaa euroa yhteisöveron romahtaessa.. Kustannukset pysyvät kuitenkin yhä korkealla tasolla ja lisäävät kuntien menoja yhteensä noin 1500 miljoonaa euroa. Tästä syntyvä noin kahden miljardin euron rahoitusaseman heikkeneminen vastaa kuntaveron korottamista yli kahdella prosenttiyksiköllä. Ilman valtion lisäpanosta kuntien verotus uhkaa kiristyä merkittävästi. 6

10 Kangasalan kunnan talous vuonna 2008 Kunnan vuoden 2008 toiminnallinen tulos käyttötalouden toimintakulujen osalta toteutui 102,0 prosenttisesti, kun otetaan huomioon tehdyt talousarvion muutokset. Alkuperäisen budjetin kulut nousivat 6,5 milj. euroa, josta palvelujen ostojen lisäykset olivat yhteensä 4,4 milj. Niissä terveydenhoidon lisämäärärahat olivat n. 1,8 milj. euroa ja ylitys 0,7 milj. euroa. Henkilöstömenot ylittyivät lähes 1,2 milj. euroa. Toimintamenot nousivat edellisestä tilinpäätöksestä 9,6 prosenttia, jota voidaan pitää kestämättömänä kehityksenä. Toimintatuotot toteutuivat 98,7 prosenttisesti ja toimintakate 102,5 prosenttisesti. Toimintakulujen ja toimintatuottojen suhde (12,9 %) on edelleen selkeästi alle tavoitellun 15 prosentin. Kunnan kokonaismenojen kasvu oli vuoteen 2007 verrattuna 13,7 prosenttia. Investointien muutos oli 47,3 prosenttia, joka vaikutti osaltaan voimakkaaseen kasvuun. Käyttötalouden rahoitus sen sijaan toteutui ennakoitua paremmin hyvän verotulokertymän ja valtionosuuksien nousun johdosta, jotka huomioitiin jo talousarvion muutoksina. Verotulojen kasvu edelliseen vuoteen oli lähes 10,7 ja valtionosuuksien 15,3 prosenttia. Toimintamenojen huomattavan suuri kasvu, huolimatta verotulojen ja valtionosuuksien merkittävästä lisäyksestä, kunnan taloudellinen tasapaino heikkeni ja tulos painu alijäämäiseksi. Rahoitustuottojen- ja kulujen osalta talousarvio ei toteutunut ennakoidusti, sillä korkojen noususta johtuen korkomenot ylittyivät noin 0,21 milj. euroa ja sijoitusvarojen tuloutukset jätettiin kokonaisuudessaan tekemättä rahoitusmarkkinoiden huonon kehityksen seurauksena. Edellä oleva huomioiden ja muut talousarvion toteutuman poikkeamat, kunnan toiminnalliseksi tulokseksi muodostui 6,90 milj. euroa ja poistojen, 7,05 milj. euroa, jälkeen kunnan tilikauden 2008 tulos oli - 0,102 milj. euroa. Käyttötalouden tulos ei edelleenkään ole, Kuntastrategia 2013, talouden hallinnan tunnuslukujen, Vuosikate/Poistot -% 100 ja Vuosikate/Investointien omarahoitus -% 75, mukainen. Edellä olevat luvut olivat vuoden 2008 tilinpäätöksessä 97,6 % ja 37,1 %. Luvut ovat edellisvuotta heikommat. Kunnan kokonaislainakanta nousi 9,5 milj. eurolla 34,5 milj. euroon. Asukasta kohden lainaa on euroa. 7

11 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Tuloslaskelmassa selvitetään tilikaudelle jaksotettujen tulojen riittävyyttä tilikaudelle jaksotettuihin menoihin. Tuloslaskelma, ml. vesilaitos Ta+mta Tp 2008 Tp 2007 Ero % Ulkoiset erät, Tp07/Tp08 Toimintatuotot ,1 Valmistus omaan käyttöön ,8 Toimintakulut ,6 TOIMINTAKATE ,4 Verotulot ,7 Valtionosuudet ,3 Rahoitustuotot ja -kulut ,7 Korkotuotot ,0 Muut rahoitustuotot ,5 Korkokulut ,8 Muut rahoituskulut ,5 VUOSIKATE ,8 Poistot ja arvonalentumiset ,2 Suunnitelman mukaiset poistot ,2 TILIKAUDEN TULOS ,6 Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,6 Toimintakate on toimintatuottojen ja kulujen erotus, joka osoittaa verorahoituksen (myös valtion rahoitusosuus) osuuden toiminnan kuluista. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien käyttöomaisuuden poistojen suuruinen, kunnan tulorahoitus on riittävä. Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan omaa pääomaa. Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/Toimintakulut, % 12,7 12,5 Vuosikate/Poistot, % 97,6 102,3 Vuosikate, euroa/asukas 243,6 223,7 Asukasluku

12 Toimintatuotot/ % toimintakuluista = 100xToimintatuotot/ (Toimintakulut-Valmistus omaan käyttöön) Kunnan koko, toimintojen yhtiöittäminen, liikelaitostaminen ja oppilaitosten ylläpitäminen vaikuttavat tunnusluvun arvoon ja selittävät kuntakohtaisia eroja. Kangasalan kunnan tavoite on ollut nostaa suhdeluku vähintään 15 %:iin. Vuosikate/Poistot, % =100xVuosikate/Poistot Kun tunnusluvun arvo 100 % oletetaan kunnan tulorahoituksen riittävän. Oletusta voidaan kuitenkin pitää pätevänä vain, mikäli poistot vastaavat kunnan keskimääräistä vuotuista investointitasoa. Investoinneilla tarkoitetaan tällöin poistonalaisten investointien omahankintamenoa, joka saadaan vähentämällä hankintamenosta valtionosuudet, liittymismaksut ja rahoitusosuudet. Kangasalan kunnan vuosikate on selkeästi alijäämäinen investointien suhteen ja tulorahoitus näin ollen epätyydyttävä. Vuosikate euroa/asukas Vuosikate asukasta kohden on yleisesti käytetty tunnusluku tulorahoituksen riittävyyden arvioinnissa. Keskimääräistä, kaikkia kuntia koskevaa tavoitearvoa ei kuitenkaan voida asettaa. Vuosikatteen kehitys ,2 6,9 7,2 7, ,5 4,2 3, Ta 2009 Ts 2010 Ts Tuloveroprosentti 19,00 19,00 Verotettava tulo/as (verotusvuosi) Asukasluku

13 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Kunnan toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoituslaskelma esitetään tilinpäätöksen liitetiedoissa pakollisena informaationa, joka täydentää tuloslaskelman, taseen ja niiden liitetietojen antamaa kuvaa tulorahoituksen riittävyydestä, investoinneista, sijoituksista ja pääomarahoituksesta. Rahoituslaskelma, ml.vesilaitos Ta+mta Tp 2008 Tp 2007 Ero % Tp07/Tp08 Toiminnan rahavirta Vuosikate ,8 Tulorahoituksen korjauserät ,0 Investointien rahavirta Investointimenot ,3 Rahoitusosuudet investointimenoihin ,2 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot ,3 - Tase-erien välinen siirto/ Osakkeet ja osuudet-rahoitusarvopaperit ,0 Toiminnan ja investointien rahavirta ,4 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys ,4 Antolainasaamisten vähennys ,7 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,1 Muut maksuvalmiuden muutokset ,6 Toimeksiant. varojen ja pääomien muutokset ,5 - Tase-erien välinen siirto/ Oma pääoma-toimeksiantojen pääomat -40 Vaihto-omaisuuden muutos ,0 Saamisten muutos ,4 Korottomien velkojen muutos ,3 Rahoituksen rahavirta ,1 Rahavarojen muutos ,8 Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus, % 37,1 49,3 Pääomamenojen tulorahoitus,% 30,3 38,2 Lainanhoitokate 1,5 1,5 Kassan riittävyys, pv 38,1 41 Asukasluku

14 INVESTOINNIT Investointien tulorahoitus, % =100xVuosikate/Investointien omahankintameno Investointien tulorahoitus tunnusluku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Pääomamenojen tulorahoitus, % =100xVuosikate/Investointien omahankintameno+ Antolainojen nettolisäys+lainanlyhennykset Pääomamenojen tulorahoitus on tunnusluku, joka osoittaa vuosikatteen prosenttiosuuden investointien omahankintamenojen, antolainojen nettolisäyksen ja lainanlyhennysten yhteismäärästä. LAINANHOITO Lainanhoitokate = (vuosikate+korkokulut)/(korkokulut+lainanlyhennykset) Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvunarvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään kassavaroja. MAKSUVALMIUS Kassavarat = Rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset Kassan riittävyys (pv) =365 pv x kassavarat /kassasta maksut tilikaudella Tunnusluku ilmaisee monenko päivän kassastamaksut voidaan kattaa kunnan kassavaroilla. Kassastamaksuina käytetään kuukauden kassastamaksuja ja päiväkertoimena 30 pv. 11

15 Tase ja sen tunnusluvut Tase Tp 2008 Tp euroa V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot **Aineettomat hyödykkeet yhteensä Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Kiinteistöjen liittymismaksut 46 Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat **Aineelliset hyödykkeet yhteensä Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Muut saamiset **Sijoitukset yhteensä ***Pysyvät vastaavat yhteensä TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen erityiskatteet Muut toimeksiantojen varat ***Toimeksiantojen varat yhteensä VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 3 4 **Vaihto-omaisuus yhteensä 3 4 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset 108 *Pitkäaikaiset saamiset yhteensä Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset 1 47 Muut saamiset Siirtosaamiset *Lyhytaikaiset saamiset yhteensä **Saamiset yhteensä Rahoitusarvopaperit Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin Muut arvopaperit **Rahoitusarvopaperit **Rahat ja pankkisaamiset ***Vaihtuvat vastaavat yhteensä VASTAAVAA

16 Tase euroa V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Peruspääoma Muut omat rahastot Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä **Oma pääoma yhteensä POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero Vapaaehtoiset varaukset **Poistoero ja vapaaeht. varauks. yhteensä TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääoma Muut toimeksiantojen pääomat **Toimeksiantojen pääomat yhteensä VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot Muut velat Siirtovelat *Pitkäaikainen yhteensä Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat *Lyhytaikainen yhteensä **Vieras pääoma yhteensä VASTATTAVAA Taseen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % 58,3 64,5 Rahoitusvarallisuus /asukas ,3-697,8 Suhteellinen velkaantuneisuus-% 40,7 34,7 Lainat /asukas Lainakanta milj. euroa 34,5 25,0 Lainasaamiset , milj. euroa 0,3 0,4 Asukasluku Taseesta laskettavat tunnusluvut kuvaavat kunnan omavaraisuutta, rahoitusvarallisuutta ja velkaisuutta. 13

17 Omavaraisuus-% =100x (Oma pääoma+poistoero ja vapaaehtoiset varaukset)/(koko pääoma-saadut ennakot) Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäimellä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntatalouden keskimääräistä 70 %:n omavaraisuutta. 50 %:n tai sitä alempi omavaraisuusaste merkitsee suurta velkaantuneisuutta. Rahoitusvarallisuus euro/asukas =(Saamiset+Rahoitusarvopaperit+Rahat ja pankkisaamiset)-(vieras pääoma-saadut ennakot)/asukasmäärä Tunnusluku osoittaa likvidien varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun. Kuntatalouden rahoitusvarallisuus on 197,23 euroa/asukas negatiivinen (v. 2005). Suhteellinen velkaantuneisuus-% =100x (Vieras pääoma-saadut ennakot)/käyttötulot Tunnusluku kertoo kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Suhteellinen velkaantuneisuus on omavaraisuusastetta käyttökelpoisempi tunnusluku kuntien välisessä vertailussa, koska käyttöomaisuuden ikä, käyttöomaisuuden arvostus tai poistomenetelmä eivät vaikuta tunnusluvun arvoon. Suhteellinen velkaantuneisuus on koko kuntasektorilla ollut keskimäärin 30 %. Lainakanta =Vieras pääoma-(saadut ennakot+ostovelat+siirtovelat+muut velat) Kunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Lainasaamiset =Sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset Lainasaamisilla tarkoitetaan pysyviin vastaaviin merkittyjä antolainoja kunnan omistamien ja muiden yhteisöjen investointien rahoittamiseen. Kokonaistulot ja -menot, ulkoiset ml. vesilaitos KOKONAISTULOT JA -MENOT 2008, ULKOISET ml. vesilaitos TULOT milj. % MENOT milj. % Varsinainen toiminta Varsinainen toiminta Toimintatuotot 15,750 10,7 Toimintakulut 123,918 83,3 Verotulot 90,029 60,9 Valmistus omaan käyttöön -0,257-0,2 Valtionosuudet 24,925 16,9 Korkokulut 1,091 0,7 Korkotulot 0,389 0,3 Muut rahoituskulut 0,013 0,0 Muut rahoitustuotot 0,549 0,4 Satunnaiset kulut Satunnaiset tuotot Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoituksen korjauserät Pakollisten varausten muutos Käyttöomaisuuden myyntivoitot -1,547-1,0 Käyttöomaisuuden myyntitappiot -0,017 0,0 Investoinnit Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin 1,290 0,9 Investointimenot 19,810 13,3 Pysyvien vastaav. hyödykk. luovutustulot 2,744 1,9 Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset 0,063 0,0 Antolainasaamisten lisäys 0,021 0,0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 13,680 9,3 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 4,187 2,8 Lyhytaikaistenlainojen lisäys Lyhytaikaisten lainojen vähennys Oman pääoman lisäykset Oman pääoman vähennykset KOKONAISTULOT YHTEENSÄ 147, ,0 KOKONAISMENOT YHTEENSÄ 148, ,0 14

18 KONSERNITARKASTELU KONSERNIRAKENTEEN KUVAUS 2008 Kangasalan Lämpö Oy Koy Säästökeskus Koy Taloherttua 100 % 66 % 65 % 100 % 88 % Kangasalan kunta 100 % 84 % Koy Harjusola Koy Rantakoivistontie 3 Koy Vatialan Kasarminportti Kangasalan Kiinteistöpalvelu Oy Asoy Kangasalan Lillianpuisto Kangasalan Uimahalli Oy 100 % 100 % 59 % Koy Kangasalan terveysasema ja kirjastotalo 100 % 72 % Koy Kangasalan Ostoskeskus Koy Sahalahden Yrittäjätalo Osakkuusyhteisöt Kuntayhtymät Koy Tieliikennemuseo 46 % Koy Lentolan Teollisuustalo 27 % Kangasalan seudun terveyskeskuksen ky 74 % Pirkanmaan sosiaalipalvelujen ky 5 % Kuhmalahden - Kangasalan vanhainkodin ky 50 % Koy Nattarin Lähipalvelukeskus 23 % Kangasalan Jäähalli Oy 31 % Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ky 6 % Pirkanmaan liitto 5 % Pirkanmaan koulutuskonserni-ky 7 % Valkeakosken seudun koulutusky 0,5 % Tampereen kaupunkiseudunky 8 % Hämeen päihdehuollon ky 2 % 15

19 KUNTAKONSERNIIN KUULUVAT TYTÄRYHTEISÖT Kunnan konsernitilinpäätöksen tavoitteena on selvittää ne varat, velat ja vastuut, joihin kunnalla on omistajuuteen tai sopimukseen perustuvaa määräysvaltaa, velvoitteita ja vastuuta. KANGASALAN UIMAHALLI Vastuuhenkilö: toimitusjohtaja Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita vuokraoikeuden nojalla Kangasalan kunnan Herttualan kylässä/407, asemakaava-alueen korttelin 13 tonttia nro 3 ja sillä sijaitsevaa uimahallirakennusta ja harjoittaa rakennuksessa uimahalliin ja sen oheispalveluihin liittyvää liiketoimintaa tai vuokrata rakennuksen tiloja edellä mainitun toiminnan harjoittamista varten. Osakepääoma euroa, osakkeita 100 kpl. Koko osakekannan omistaa Kangasalan kunta. Pälkäneen kunta on tehnyt ja Kuhmalahden kunta määräisen osakeyhtiölain 11 luvun 1 :n 1. momentin 3. kohdan mukaisen osakepääomasijoituksen. Talous Tilikauden tase ,70 euroa. Lainat euroa, josta nostettu tilikaudella euroa. KIINTEISTÖ OY TALOHERTTUA Vastuuhenkilö: toimitusjohtaja Heikki Salmela Kiinteistö Oy Taloherttua vastaa kunnan vuokratalotoiminnasta (rakennuttaa ja hallinnoi). Yhtiön rakennuskanta käsittää 971 asuinvuokrahuoneistoa ,9 hm 2 ja hm 3. Lisäksi yhtiöllä on 5 kpl liikehuoneistoja, yhteensä 560 hm2. Lisäksi yhtiöllä on 5 kappaletta liikehuoneistoja: yksi Jokioistentie 8:ssa 154 hm2 ja neljä Kangasalantie 1123:ssa 406 hm2, yhteensä 560 hm3. Vuoden 2006 aikana aloitettu Tupatie 3:n peruskorjauksen suunnittelu lähti toteutumaan korjaushankkeena vuonna Varsinaiset rakennustyöt aloitettiin elo-syyskuussa Kohde valmistui urakka-asiakirjojen mukaisesti Vuoden 2007 syksyllä aloitettiin Vääränkalliontie 10:n peruskorjauksen suunnittelu ja varsinaiset rakennustyöt on aloitettu ja valmistuu urakka-asiakirjojen mukaisesti Taloherttuan asunnoissa oli vuonna kpl asunnonvaihtoja sekä asuntojen käyttöaste oli 97,27 % vuonna Vuonna 2008 vuokrasaatavat kasvoivat ja tästä syystä on perintää tehostettu. Yhtiön maksuvalmius vuonna 2008 on ollut hyvä. Osakepääoma ja osakeomistus Osakepääoma ,66, osakkeita kpl á 840,94. Kangasalan kunta omistaa koko osakekannan. 16

20 Talous Taseen loppusumma on ,78 euroa. Lainat Kiinteistöyhtiön lainat ovat yhteensä ,44 euroa, joista ns. aravalainojen osuus ,01 euroa. KIINTEISTÖ OY HARJUSOLA Vastuuhenkilö: toimitusjohtaja Pentti Oittinen Yhtiön rakennusten huoneistojakautuma: - asuinhuoneistoja 16 kpl hm 2 - liike- ja toimistohuoneistoja 34 kpl hm 2 - autotalleja 6 kpl 192 m 2 Rakennusten tilavuus rm 3 Osakepääoma ja osakkeenomistaja Yhtiön osakepääoma on ,57 euroa, osakkeita kpl, nimellisarvo 42,05 euroa. Osakkeenomistajat Kangasalan kunta Kangasalan seurakunta Osakkeet osaketta osaketta Kangasalan kunnan omistusosuus on 66,4 %. Talous Taseen loppusumma on ,71 euroa. Lainat Lainat , pitkäaikainen ,32 euroa KIINTEISTÖ OY KANGASALAN SÄÄSTÖKESKUS Vastuuhenkilö: toimitusjohtaja Pentti Oittinen Säästökeskuksen kiinteistö, Keskusaukio 2, liikerakennus valmistunut 1975: Liike- ja toimistohuoneistoja 17 kpl, 2 575,5 hm2, rakennuksen, tilavuus rm3. Osakepääoma ja osakeomistus Yhtiön osakepääoma on ,17 euroa. Osakkeita kpl á 16,82 senttiä. Osakkeenomistajat Osakkeet hm2 Kangasalan kunta ,5 Kangasalan Optiikka Oy ,0 Apis Homeopaattinen Rohdosliike Ky ,5 Misce Oy ,0 Pirkanmaan Lähivakuutusyhdistys ,0 Kangasalan Kirjakauppa Ky ,5 Annukka Lintulahti ,0 Yhteensä ,5 Kangasalan kunta omistaa kiinteistöyhtiöstä 64,6 %. 17

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Kangasala Tp 2008 Kh 27.4.2009 Val 8.6.2009

Kangasala Tp 2008 Kh 27.4.2009 Val 8.6.2009 Kh 27.4.2009 Val 8.6.2009 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat Kunnanjohtajan puheenvuoro 1 Kunnan yleinen kehitys 2 Väestön muutokset ja ikärakenne 2 Asuntotuotanto

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

KANGASALA TILINPÄÄTÖS 2009

KANGASALA TILINPÄÄTÖS 2009 KANGASALA TILINPÄÄTÖS 2009 Kh 19.4.2010 Kh 31.5.2010 Val 14.6.2010 Tp 2009 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat Kunnanjohtajan puheenvuoro 1 Kunnan yleinen kehitys

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Kuntakonserni toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä Konsernitavoitteiden toteutuminen

Kuntakonserni toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä Konsernitavoitteiden toteutuminen Kuntakonserni toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä Konsernitavoitteiden toteutuminen Oiva Myllyntaus Kehityspäällikkö Annika Suorto kehittämispäällikkö Kuntaliitto FCG koulutus Uudet konsernitilinpäätösohjeet

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMAN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMAN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMAN LAATIMISESTA Helsinki 2006 Painetun julkaisun ISBN 952-213-163-6 Verkkojulkaisun ISBN

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

NAANTALIN TILINPÄÄTÖS 2014

NAANTALIN TILINPÄÄTÖS 2014 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Suomen talouden tilanne jatkui vuonna 2014 huolestuttavana. Talouskasvu oli negatiivista kolmantena vuonna peräkkäin. Myös työllisyystilanne heikkeni. Naantalin työttömyys on

Lisätiedot

KANGASALA TILINPÄÄTÖS 2009

KANGASALA TILINPÄÄTÖS 2009 KANGASALA TILINPÄÄTÖS 2009 Kh 19.4.2010 Kh 31.5.2010 Val 14.6.2010 Tp 2009 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat Kunnanjohtajan puheenvuoro 1 Kunnan yleinen kehitys

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TULOSLASKELMAN TARKASTELU 1/7 2011 2010 Toimintatuotot 4.543.224 3.933.772 TA-toteutuma 108,32 % 104,8 % Muutos edell.vuodesta / % 609.453 / 15,5 % 639.183 / 19,4 % Toimintatuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Talousselvitys. Tampereen seutu

Talousselvitys. Tampereen seutu Talousselvitys Tampereen seutu Selvityksen sisältö Kuntien tilinpäätökset 2008-2012 kuntien tuloslaskelmat investoinnit, lainamäärä valikoima tunnuslukuja seudun yhteiset tuloslaskelmat Laesterän kuntatalouden

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 37 TULOSSUUNNITELMA 38 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän rahoituslaskelman laatimisesta

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän rahoituslaskelman laatimisesta Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto Kauppa- ja teollisuusministeriö Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän rahoituslaskelman laatimisesta ISBN 951-755-923-2 Suomen Kuntaliitto 2004 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Hattula Hämeenlinna Janakkala

Hattula Hämeenlinna Janakkala Hattula Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden tarkastelua Riitta Ekuri 24.4.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013 luvut tilinpäätösaikataulut

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot