DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU"

Transkriptio

1 DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2015

2 1 (17) n osavuosikatsaus Oyj on Oy:n emoyhtiö, joka perustettiin n omistusjärjestelyn yhteydessä vuonna 2014 ja joka omistaa 100 prosenttisesti Oy:n osakkeet. Osavuosikatsauksessa raportoidaan -konsernin taloudellista kehittymistä väliseltä ajalta. Vertailuluvut ovat -alakonsernin lukuja vuodelta konsernin osalta vertailulukuja ei ole olemassa. -konserni =, Oyj, konserni -alakonserni (ent. -konserni) = alakonserni n osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2015 LIIKEVAIHTO JA TILAUSKANTA KASVOIVAT KANNATTAVUUDEN HEIKETESSÄ Liikevaihto nousi 5,8 prosenttia ja oli 179,6 (169,7) miljoonaa euroa. Liiketulos jäi vertailukaudesta ollen -3,7 (0,0) miljoonaa euroa. Tilauskanta kehittyi positiivisesti ensimmäisellä vuosipuoliskolla, ja oli 821,4 (717,6) miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan oli 14,5 prosenttia. Oyj:n liikkeeseen laskema 65 miljoonan euron joukkovelkakirjalaina institutionaalisille sijoittajille listattiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämään Helsingin Pörssiin. Työturvallisuus säilyi erinomaisella tasolla: tapaturmataajuus oli 6,8 (6,8). n liikevaihdon arvioidaan kasvavan hieman, mutta liikevoiton arvioidaan laskevan merkittävästi edellisvuodesta vuonna Markkinaohjeistusta vuodelle 2015 muutettu liikevoiton osalta Uusi ohjeistus: n liikevaihdon arvioidaan kasvavan hieman, mutta liikevoiton arvioidaan laskevan merkittävästi edellisvuodesta vuonna Aiempi ohjeistus: n liikevaihdon arvioidaan kasvavan hieman, mutta liikevoiton arvioidaan jäävän edellisvuodesta vuonna laskee tulosohjeistustaan vuodelle 2015 liikevoiton osalta. Konsernin tulosta rasittavat osissa Suomea ollut kunnossapidon kannalta keliolosuhteiltaan poikkeuksellisen haastava talvi sekä kahden ison käynnissä olevan hankkeen epäonnistuminen. alakonserni - - Konserni alakonserni alakonserni Avainluvut (), Milj. EUR 4-6/ / / / / /2014 Liikevaihto 105,3 102,0 179,6 169,7 261,8 431,5 Liiketulos 1,1 4,0-3,7 0,0 12,5 15,1 % liikevaihdosta 1,1 3,9-2,0 0,0 4,8 3,5 Katsauskauden tulos -0,1 2,9-4,7-0,4 5,5 10,5 % liikevaihdosta -0,1 2,8-2,6-0,2 2,1 2,4 Sijoitetun pääoman tuotto, % 6,9 21,1 9,2 20,9 Tulos/osake EUR -1,81-58,63 68,59 Omavaraisuusaste, % 28,2 47,8 29,4 34,3 Nettovelkaantumisaste, % 99,3-51,3 42,4-41,2 Henkilöstö keskimäärin Poissaoloon johtaneet työtapaturmat *) 6,8 6,8 9,3 9,3 Tilauskanta katsauskauden lopussa 821,4 717,6 628,2 628,2 *) Työtapaturmat miljoonaa työtuntia kohden Toimitusjohtaja Hannu Leinonen kommentoi katsauskautta: n ensimmäinen vuosipuolisko sujui haastavassa markkinatilanteessa kohtuullisesti. Kokonaiskysynnän ollessa suhteellisen vakaalla tasolla kilpailu hankkeista kuitenkin jatkui tiukkana. Liikevaihtomme ja tilauskantamme kasvoivat katsauskaudella. Tilauskantamme on selkeästi paremmalla tasolla edellisvuoden vastaavaan

3 2 (17) n osavuosikatsaus ajankohtaan verrattuna. Solmimme merkittäviä uusia sopimuksia katsauskauden aikana sekä ydinliiketoiminnoissamme että strategisen kasvun painopistealueilla. Kannattavuutemme heikkeneminen katsauskaudella oli pettymys. Viime vuoden vastaavan ajankohdan tulosta paransivat yksittäiset erityisen onnistuneet käynnissä olleet hankkeet. Sen sijaan tänä keväänä tulosta rasittivat osissa Suomea ollut kunnossapidon kannalta keliolosuhteiltaan poikkeuksellisen haastava talvi sekä kahden ison käynnissä olevan hankkeen epäonnistuminen. Kiinnitämme erityistä huomiota riskienhallintaan ja kannattavuuteen projekteissa jo tarjouslaskennasta alkaen kannattavuuden parantamiseksi. Olen tyytyväinen työturvallisuutemme säilymiseen hyvällä tasolla. Olemme ssa panostaneet työturvallisuuden parantamiseen ja olen tyytyväinen, että se myös näkyy käytännön tekemisessä. Tapaturmataajuutemme 6,8 on alallamme erinomainen. Toimintaympäristö Suomen talouden hiipuva kehitys heikensi infra-alan ja koko rakennusalan toimintaympäristöä vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Kilpailu on erittäin tiukkaa ja tarjoushintojen taso on poikkeuksellisen matala. Kilpailtavat kohteet ovat myös kooltaan aiempaa pienempiä. Infra-alan kysyntä on kuitenkin edelleen kohtuullinen, ja uusia hankkeita tulee kilpailutukseen myös vuoden viimeisellä puoliskolla. Positiivista virettä markkinanäkymään tuovat lisäksi Suomen hallituksen suunnitellut lisäpanostukset teiden kunnossapitoon. Suomen Pankki ennusti kesäkuussa, että Suomen kokonaistuotannon kehitys jatkuu vaatimattomana vuosien aikana. Ennusteen mukaan pitkään kestänyt talouden supistuminen kuitenkin päättyy, ja bruttokansantuote alkaa kasvaa. Suomen Pankki ennustaa, että kuluvana vuonna talous kasvaa niukasti, noin 0,2 %, viennin piristyessä ulkoisen kysynnän voimistumisen ja euron heikentymisen myötä. Ennusteessa uskotaan myös kotimaisen kysynnän vahvistuvan vähitellen. Suomen Pankin mukaan tuotannon kasvuvauhti voimistuu ensi vuonna 1,2 prosenttiin ja vuonna ,3 prosenttiin. Merkkejä talouden heikkenemisen pysähtymisestä on nähtävissä myös Elinkeinoelämän keskusliiton, EK:n, luottamusindikaattoreissa. EK:n luottamusindikaattoreista rakentamisen luottamus vahvistui hieman kesän aikana. Rakentamisen luottamusindikaattori kohosi hivenen pitkäaikaista keskiarvoa paremmaksi. Rakennusteollisuus ry:n, RT:n, arvion mukaan rakentamisen kokonaismäärä vähenee vajaalla prosentilla kuluvana vuonna. RT arvioi erityisesti infrarakentamisen kärsivän kireästä markkinatilanteesta, ja ennustaa, että kasvusta saadaan kiinni vasta vuonna Koko rakennusalan ennakoidaan kääntyvän ensi vuonna 2-3 prosentin kasvuun. Katsauskaudella kustannuskehityksessä näkyi nousua erityisesti muovituotteiden osalta, myös raakaainehinnat olivat nousussa. Hintojen nousu näkynee myös indekseissä seuraavien kuukausien aikana. Tilastokeskuksen maarakennuskustannusindeksin mukaan maarakennusalan kustannukset laskivat 1,4 prosenttia vuoden 2014 kesäkuusta vuoden 2015 kesäkuuhun. Kustannusten vuosimuutos vaihteli osaindekseittäin päällysteiden -10,1 prosentista kalliorakenteiden 1,6 prosenttiin. Kokonaisindeksin laskuun vaikutti erityisesti bitumin sekä polttoaineiden ja energian halpeneminen edellisen vuoden kesäkuusta. Kustannusten laskua hillitsi työvoimakustannusten nousu. Tilauskanta ja uudet tilaukset Tilauskanta kehittyi positiivisesti. Tilauskannan kasvua vauhdittivat vuonna 2014 alkaneet henkilöstön yhtenäiseen tavoitteelliseen asiakastyöhön keskittyvät valmennukset sekä menestyminen erityisesti radan kunnossapitoalueiden kilpailutuksissa. n tilauskanta kasvoi 30,8 prosenttia vuoden 2014 loppuun verrattuna. Ke-

4 3 (17) n osavuosikatsaus säkuun lopun tilauskanta oli 821,4 miljoonaa euroa (717,6), ollen 103,8 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa korkeammalla tasolla. Toisen vuosineljänneksen aikana solmitut merkittävimmät vähintään 3 miljoonan euron arvoiset uudet sopimukset: Eskola Ylivieska päällysrakenneurakka 2, valmistuu vuoden 2017 lopussa. Kantatien 77 parantaminen Viitasaarella välillä Taimoniemi Keitele, valmistuu lokakuussa Kunnossapitoalueen 8 (Itä-Suomi) radan ja turvalaitteiden kunnossapito vuosina Maanteiden alueurakat: Sodankylä, Lapua, Puolanka, Kemijärvi Posio, Parkano ja Porvoo vuosina Maantien 148 parantaminen Keravan kohdalla, valmistuu vuoden 2016 lopussa. Pohjois-Savon sillankorjausurakka, valmis joulukuussa Tehdasalueen hoitourakka Raahessa vuosina Valtatien 3 Hämeenkyrön kohdan ohituskaistan rakentaminen, valmistuu marraskuussa Valtatien 8 parantaminen ST (suunnittele ja toteuta) -hanke, Luostarinkylän kohdalla Raumalla, valmistuu marraskuussa Varkauden kunnallistekniikan rakentamisen ja ylläpidon toteutus vuosina Äänekosken biotuotetehdasalueen rakennustyöt, valmistuvat marraskuussa Toisen vuosineljänneksen aikana solmittiin useita kymmeniä yli 1 miljoonan euron arvoisia uusia sopimuksia pienempien sopimusten lisäksi. valittiin katsauskaudella Valtatien 14 Savonlinnan keskustan 3. vaiheen, Laitaatsalmen syväväylän, toteuttajaksi. Hankintapäätöksestä valitettiin, valituksen käsittely on kesken. Finavia Oyj teki kesäkuussa hankintapäätöksen ja valitsi n Helsinki-Vantaan lentoaseman asematason laajentamisurakan toteuttajaksi. Hanke toteutetaan allianssimallilla, jossa tilaaja, suunnittelijat ja urakoitsijat toimivat yhteistyössä hankkeen toteuttamisessa. Hankkeen kustannusarvio on noin 100 miljoonaa euroa. Urakka toteutetaan vuosien aikana. Hanke on n ensimmäinen allianssimallilla toteutettava hanke. Sopimusta ei ole vielä allekirjoitettu. Liikevaihdon kehitys n liikevaihto oli katsauskaudella 179,6 miljoonaa euroa (169,7) ja toisella vuosineljänneksellä 105,3 miljoonaa euroa (102,0). Liikevaihtoa kasvatti katsauskauden edellisvuotta suurempi rakentamisen volyymi. Liikevaihtoa kasvatti myös osissa Suomea ollut kunnossapidon kannalta keliolosuhteiltaan poikkeuksellisen haastava talvi. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 1,1 miljoonaa euroa (1,2). Ne koostuivat pääosin käyttöomaisuuden myyntivoitoista ja vuokratuotoista. Tuloksen kehitys Liiketulos oli katsauskaudella -3,7 miljoonaa euroa (0,0) ja toisella vuosineljänneksellä 1,1 miljoonaa euroa (3,9). Viime vuoden vastaavan ajankohdan tulosta paransivat yksittäiset erityisen onnistuneet käynnissä olleet hankkeet. Katsauskauden tulosta heikensivät vaikean talven aiheuttamat kunnossapitotoimet tietyissä osissa Suomea sekä kahden ison käynnissä olevan hankkeen epäonnistuminen. Konsernin nettorahoituskulut olivat katsauskaudella 1,9 miljoonaa euroa (0,5), mikä oli 1,0 prosenttia (0,3) liikevaihdosta. Rahoituskulujen kasvu johtui n yrityskaupan yhteydessä liikkeeseen lasketun 65 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan vaikutuksesta. Katsauskauden tuloverot olivat 0,9 miljoonaa euroa positiiviset (0,1). Toisen vuosineljänneksen tuloverot olivat 0,3 miljoonaa euroa (0,7).

5 4 (17) n osavuosikatsaus Konsernin katsauskauden tulos oli -4,7 miljoonaa euroa (-0,4) ja toisen vuosineljänneksen tulos -0,1 miljoonaa euroa (2,9). Rakentamisen kausiluonteisuudesta johtuen tuloksen muodostuminen painottuu pääosin toiselle vuosipuoliskolle. Kunnossapito painottuu talvikaudelle. Tase, rahavirta ja rahoitus Konsernitaseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 242,0 miljoonaa euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 6,9 prosenttia, omavaraisuusaste 28,2 prosenttia ja nettovelkaantumisaste 99,3 prosenttia. Kausivaihteluiden ja onnistuneen hyvän käyttöpääoman hallinnan seurauksena liiketoiminnan rahavirta kehittyi vuoden 2014 lopussa hyvin, mikä johti alkuvuoden rahavirran negatiiviseen kehitykseen. Rakentamisen kausiluonteisuudesta johtuen on käyttöpääoman vaade suurimmillaan katsauskauden loppupuolella projektien käynnistyessä. Katsauskauden rahavirta muodostui liiketoiminnan rahavirrasta -24,1 miljoonaa euroa, investointien rahavirrasta -4,4 miljoonaa euroa ja rahoituksen rahavirrasta, joka oli -3,5 miljoonaa euroa. Rahoituksen rahavirta sisältää varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hybridilainojen lyhennyksiä 2,0 miljoonaa euroa ja koron maksuja noin 1,5 miljoonaa euroa. Toisella vuosineljänneksellä rahavirta muodostui liiketoiminnan rahavirrasta -6,8 miljoonaa euroa, investointien rahavirrasta -2,1 miljoonaa euroa ja rahoituksen rahavirrasta, joka oli 0,0 miljoonaa euroa. Konsernin rahoitusasema säilyi kohtalaisena. Taseen mukaiset rahavarat katsauskauden lopussa olivat 5,7 miljoonaa euroa. Korollisen vieraan pääoman määrä säilyi vuoden 2014 lopun tasolla ja oli 66,3 miljoonaa euroa katsauskauden lopussa. Lainoista 0,3 prosenttia oli lyhytaikaisia ja 99,7 prosenttia pitkäaikaisia. Korollinen nettovelka katsauskauden lopussa oli 60,7 miljoonaa euroa. -alakonsernin 150 miljoonan euron yritystodistusohjelmaa ei käytetty katsauskaudella (ei ollut käytössä vertailukaudella). Oy:n osakekaupan yhteydessä käyttöpääoman rahoitustarpeita varten neuvoteltu lyhytaikainen 30,0 miljoonan euron rahoituslimiitti uudelleen järjesteltiin ja samassa yhteydessä rahoituksen vakuudeksi annettu 39,0 miljoonan euron yrityskiinnitys vapautui. Käyttöpääoman rahoitustarpeita varten neuvoteltiin vakuudeton lyhytaikainen 10,0 miljoonan euron rahoituslimiitti, joka oli katsauskauden päättyessä käyttämättä. Oyj:n liikkeeseen laskema 65 miljoonan euron joukkovelkakirjalaina institutionaalisille sijoittajille listattiin kesäkuussa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämään Helsingin Pörssiin. Finanssivalvonta hyväksyi joukkovelkakirjalainan listalleottoesitteen. Joukkovelkakirjalaina on vakuudeton ja se erääntyy kokonaisuudessaan kesäkuussa Lainan kuponki on vaihtuvakorkoinen perustuen kolmen kuukauden Euriboriin ja lainan marginaali on 4,5 %. Laina on konsernissa suojattu koronvaihtosopimuksella sen maturiteettiin asti. Konsernin omaan pääomaan sisältyy oman pääoman ehtoisia hybridilainoja Ahlström Capital-konsernilta 27 miljoona euroa, joiden korko on 10,0 %. Tiedonantovelvollisuus a koskee listatun pörssivelkakirjan liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuus. n talousviestinnän politiikka määrittelee tarkemmin n tiedonantovelvollisuuden. Talousviestinnän politiikka on luettavissa yhtiön verkkosivuilla.

6 5 (17) n osavuosikatsaus Investoinnit ja yrityskaupat Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 3,1 miljoonaa euroa (1,7), joka on 1,7 prosenttia (1,0) liikevaihdosta, ja toisella vuosineljänneksellä 2,7 miljoonaa euroa (1,1) eli 2,5 prosenttia (1,1) liikevaihdosta. Investoinnit olivat pääasiassa kalustoinvestointeja. Henkilöstö Konsernin henkilömäärä oli katsauskaudella keskimäärin (1 501) henkilöä. Kesäkuun lopun henkilömäärä oli (1 604), joista vakinaisia oli (1 387) ja määräaikaisia 237 (217) henkilöä. Liiketoiminnan kausiluonteisuudesta johtuen henkilömäärä vaihtelee vuoden aikana ja on korkeimmillaan kesällä. on merkittävä infra-alan työllistäjä Suomessa ja on vahvasti mukana kasvattamassa alalle uusia ammattilaisia. Katsauskaudella yhtiö palkkasi noin 150 kesätyöntekijää ja harjoittelijaa. Henkilöstön kehittäminen on edelleen n strateginen painopistealue. Työturvallisuuden määrätietoinen parantaminen jatkui ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Tapaturmataajuus säilyi hyvänä ollen edellisvuoden vastaavan ajankohdan tasolla, 6,8 työtapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti (6,8). Katsauskaudella jatkettiin lisäksi valmennuksia, joilla vahvistetaan aiempien vuosien valmennusten oppeja erityisesti tavoitteelliseen asiakastyöhön ja yhtenäisiin toimintatapoihin. ssa on käynnissä myös Voima-muutoshanke, jossa prosessit ja toimintatavat yhtenäistetään ja niiden tueksi on tarkoituksena ottaa käyttöön yhteinen toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) vuonna Organisaatiorakenne ja johto n toiminta jakautuu neljään alueelliseen tulosyksikköön, Etelä-Suomi, Länsi-Suomi, Itä-Suomi ja Pohjois- Suomi, ja valtakunnalliseen Asiantuntijapalvelut-tulosyksikköön sekä konserniyksiköihin. Alueellisten tulosyksiköiden liiketoiminta sisältää liikenneväylien, liikenne- ja teollisuusympäristöjen sekä koko elinympäristön rakentamisen, hoidon ja kunnossapidon sekä kelikeskuspalvelut. Etelä-Suomen tulosyksikössä toimii lisäksi kalliorakentamisen liiketoimintayksikkö, Itä-Suomen tulosyksikössä ratarakentamisen ja -kunnossapidon liiketoimintayksikkö, Kiviaines-liiketoimintayksikkö on osa Länsi-Suomen tulosyksikköä ja Kalusto-liiketoimintayksikkö osa Pohjois-Suomen tulosyksikköä. Valtakunnallisen Asiantuntijapalveluttulosyksikön liiketoimintaa ovat suunnittelu, mittaus- ja tutkimuspalvelut sekä kansainvälinen konsultointi. n johtoryhmän vuonna 2015 muodostavat toimitusjohtaja Hannu Leinonen, talous- ja rahoitusjohtaja Pirkko Salminen, johtaja Jouni Karjalainen ja tulosyksiköiden johtajat Minna Heinonen, Pasi Kailasalo, Jukka Raudasoja, Marko Vasenius ja Seppo Ylitapio sekä henkilöstön edustaja Jouko Korhonen. Johtoryhmän sihteerinä toimii lakiasiainjohtaja Aki Markkola. Oikeudenkäynnit ja riita-asiat Katsauskaudella ei ole käynnistynyt merkittäviä uusia oikeudenkäyntejä tai riita-asioita. Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät luokittelee riskit markkina- ja toimintaympäristöriskeihin, toiminnallisiin riskeihin, talous- ja rahoitusriskeihin sekä vahinkoriskeihin.

7 6 (17) n osavuosikatsaus Markkina- ja toimintaympäristöriskeistä erityisesti talouden suhdannevaihtelu ja markkinatilanteen epävarmuus aiheuttavat merkittävän riskin n liiketoiminnalle. Sekä julkisen että yksityisen sektorin investoinnit infrarakentamiseen vähenevät, mikä heijastuu alan kilpailutilanteeseen. n ydinliiketoiminta-alueilla kilpailutilanne jatkuu tiukkana. Menestyminen maanteiden kunnossapidon alueurakoiden ja suurten urakoiden kilpailutuksissa korostuu. Julkisten suurhankkeiden kilpailutuksiin on tullut uusia kilpailutusmuotoja, jotka vaativat uudenlaista osaamista. Öljypohjaisten raaka-aineiden hintojen heilahtelu aiheuttaa epävarmuutta yhtiön kannattavuudelle. Riskiä ehkäistään seuraamalla ja arvioimalla hyödykkeiden hintakehitystä sekä varmistamalla keskeiset hankinnat projektien kannalta taloudellisella tavalla ja muun muassa suojaamalla hintariski johdannaisinstrumentteja käyttäen. Toimintaympäristöstä aiheutuvien riskien hallinnassa on oleellista keskittyminen valituille liiketoiminnan osaalueille, toiminnan kustannustehokkuuden ja vakavaraisuuden varmistaminen sekä valmius reagoida muuttuviin tilanteisiin. Toiminnallisista riskeistä merkittävimmät liittyvät projektien hallintaan ja kannattavuuteen. Epävarmuutta luovat panoshintojen mahdolliset vaihtelut ja kyky hallita projektiliiketoiminnan riskit. Keskeiset tekijät projektien hallinnassa ovat tehokas prosessi tarjouslaskennasta toteutukseen, kustannusseuranta ja resurssien varmistaminen sekä osaamisen kehittäminen. on panostanut luotettavaan ja sisällöltään oleelliseen taloudelliseen raportointiin, joka on edellytys taloudellisten riskien tunnistamiselle ja arvioinnille. Taloudellisten raporttien luotettavuus varmistetaan valvontatoimenpitein ja kontrollimenetelmiä kehittämällä. -alakonsernin nettovelattomuus on pienentänyt merkittävästi rahoitukseen liittyviä riskejä. Emoyhtiön, Oyj:n, rahoitukseen liittyviä rahoitusriskejä hallitaan rahoituspolitiikan mukaisesti. n vahinkoriskien hallinnassa keskeisiä tekijöitä ovat ennakoivat projektinhallinnan menettelyt, panostukset työturvallisuuteen ja riittävän vakuutusturvan varmistaminen. Katsauskauden jälkeiset tapahtumat voitti Juvan kunnossapidon alueurakan vuosille Hankintapäätöksestä tehtiin valitus, jonka käsittely on käynnissä. Näkymät vuodelle 2015 Infra-alan ja koko rakennusalan toimintaympäristö on edelleen haastava talouden epävarmuuden jatkuessa. Inframarkkina supistuu kuluvana vuonna prosentin verran, kasvua on näkyvissä vasta ensi vuonna. Haastavassa markkinatilanteessa kilpailu jatkuu tiukkana. Kysyntä on vakaata, mutta kilpailtavat kohteet ovat kooltaan aiempaa pienempiä. n edellisvuotta parempi tilauskanta sekä asiakastyön ja projektihallinnan parantamiseksi tehdyt toimenpiteet antavat hyvän perustan liikevaihdon positiiviselle kehitykselle. Yhtiö keskittyy erityisesti toimenpiteisiin kannattavuuden parantamiseksi.

8 7 (17) n osavuosikatsaus Markkinaohjeistus vuodelle 2015 n liikevaihdon arvioidaan kasvavan hieman, mutta liikevoiton arvioidaan laskevan merkittävästi edellisvuodesta vuonna Vantaalla Oyj Hallitus Lisätietoja Toimitusjohtaja Hannu Leinonen, p ja talous- ja rahoitusjohtaja Pirkko Salminen, p Taloudellinen tiedottaminen 2015 julkaisee osavuosikatsauksen tammi-syyskuulta

9 8 (17) n osavuosikatsaus KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA alakonserni alakonserni alakonserni Milj. EUR 4-6/ / / / / /2014 Liikevaihto 105,3 102,0 179,6 169,7 261,8 431,5 Liiketoiminnan muut tuotot 0,6 0,8 1,1 1,2 1,7 3,3 Materiaalit ja palvelut 71,3 64,1 123,1 107,5 176,7 284,2 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 22,3 22,0 40,3 40,3 46,9 86,9 Poistot 2,2 2,6 4,4 5,3 4,7 10,0 Liiketoiminnan muut kulut 9,0 10,1 16,6 17,8 22,7 38,5 Liiketulos 1,1 4,0-3,7 0,0 12,5 15,1 Rahoitustuotot 0,1 0,1 0,3 0,2 0,0 0,2 Rahoituskulut 1,1 0,4 2,1 0,6 5,1 2,0 Tulos ennen veroja 0,1 3,6-5,5-0,5 7,4 13,3 Tuloverot 0,3 0,7-0,9-0,1 1,9 2,8 Katsauskauden tulos -0,1 2,9-4,7-0,4 5,5 10,5 Muut laajan tuloksen erät: Erät, joita ei koskaan luokitella tulosvaikutteisiksi Vakuutusmatemaattiset voitot tai tappiot etuuspohjaisista järjestelyistä -1,5-1,5-1,5-1,5 Erät, jotka luokitellaan myöhemmin tulosvaikutteisiksi tiettyjen ehtojen täyttyessä Rahavirran suojaus 0,4 0,2 0,2 0,3-0,9 0,3 0,4 0,2 0,2 0,3-0,9 0,3 Katsauskauden muut laajan tuloksen erät, netto 0,4 0,2 0,2 0,3-2,4-1,2 Katsauskauden laaja tulos yhteensä 0,2 3,1-4,5-0,1 3,1 9,3 Katsauskauden tulos ja katsauskauden laaja tulos kuuluvat emoyrityksen omistajille. Laimentamaton / laimennettu osakekohtainen tulos yhteensä (euroa) -1,81 4,23-58,63-0,53 68,59 15,44 Osakemäärä (kpl)

10 9 (17) n osavuosikatsaus KONSERNIN TASE Milj. EUR VARAT - alakonserni -alakonserni Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 55,5 54,1 56,8 56,8 Liikearvo 83,2 17,0 83,2 17,0 Muut aineettomat hyödykkeet 1,7 2,0 1,7 1,7 Myytävissä olevat rahoitusvarat 2,1 2,1 2,1 2,1 Laskennalliset verosaamiset 3,6 1,8 3,7 2,2 Pitkäaikaiset varat yhteensä 146,1 77,1 147,5 79,8 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 17,8 22,2 19,9 19,9 Myyntisaamiset ja muut saamiset 72,5 59,4 59,6 59,1 Rahavarat 5,7 50,5 37,7 21,7 Lyhytaikaiset varat yhteensä 96,0 132,1 117,1 100,6 Varat yhteensä 242,0 209,1 264,6 180,5 OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 0,1 17,0 0,1 17,0 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 38,0 56,4 38,0 14,4 Hybridilainat 27,0 29,0 Muut erät -0,7 0,0-0,9 0,0 Kertyneet voittovarat -3,3 10,4 2,5 19,8 Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 61,1 83,8 68,7 51,1 Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 0,9 0,6 1,0 0,7 Eläkevelvoitteet 2,8 0,8 2,8 2,8 Varaukset 13,6 11,6 13,8 13,8 Rahoitusvelat 64,2 0,5 64,4 0,4 Pitkäaikaiset velat yhteensä 81,5 13,5 81,9 17,6 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut korottomat velat 67,7 65,1 76,4 74,1 Varaukset 5,9 5,8 5,9 5,9 Rahoitusvelat 0,2 7,0 0,5 0,5 Saadut ennakot 25,6 33,8 31,2 31,2 Lyhytaikaiset velat yhteensä 99,4 111,8 114,0 111,7 Oma pääoma ja velat yhteensä 242,0 209,1 264,6 180,5

11 10 (17) n osavuosikatsaus KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA Milj. EUR alakonserni alakonserni alakonserni 4-6/ / / / / /2014 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT Asiakkailta saadut maksut 80,3 81,8 165,0 175,7 262,6 438,4 Maksut toimittajille ja henkilöstölle -85,2-80,6-185,5-173,7-239,7-410,5 Maksetut korot -0,9-0,2-1,7-0,2-1,7-0,2 Saadut osingot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saadut korot 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 Muut rahoituserät -0,1-0,4-0,2-0,4-1,0-1,3 Maksetut verot -0,8-1,2-1,7-1,2-2,3-3,5 Liiketoiminnan nettorahavirta -6,8-0,5-24,1 0,3 18,0 23,0 INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -2,5-0,5-4,9-1,9-4,9-6,8 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti 0,3 0,5 0,5 0,8 2,2 3,0 Ostetut tytäryhtiöosakkeet -87,5 Investointien nettorahavirta -2,1 0,1-4,4-1,1-90,2-3,7 RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT Maksullinen osakeanti 0,1 Sijoitus SVOP-rahastoon 38,0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+) 65,0 Pitkäaikaisten oman pääoman ehtoisten lainojen lisäys (+) 17,0 Pitkäaikaisten oman pääoman ehtoisten lainojen vähennys (-) -2,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-) -10,0-10,0-10,0 Lyhytaikaisen rahoituksen lisäys (+) 6,8 6,8 9,0 15,8 Lyhytaikaisen rahoituksen vähennys (-) -15,8-15,8 Pääoman palautus Suomen valtiolle -42,0 Maksetut korot ja muut rahoituserät 0,0-1,5-3,4 Rahoituksen nettorahavirta 0,0-3,2-3,5-3,2 109,9-52,0 Rahavarojen muutos -8,9-3,6-32,0-4,0 37,7-32,8 Rahavarat tilikauden alussa 14,6 54,1 37,7 54,5 54,5 Rahavarat tilikauden lopussa 5,7 50,5 5,7 50,5 37,7 21,7

12 11 (17) n osavuosikatsaus LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA Milj. EUR -konserni Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Suojausinstrumenttien rahasto SVOP rahasto Osakepääoma Hybridilainat Muuntoerot Voittovarat Yhteensä Oma pääoma ,1-0,9 38,0 29,0 0,0 2,5 68,7 Laaja tulos Katsauskauden tulos -4,7-4,7 Muut laajan tuloksen erät: Muuntoerot 0,0 0,0 Rahavirran suojaus 0,2 0,2 Katsauskauden laaja tulos yhteensä 0,2 0,0-4,7-4,5 Liiketoimet omistajan kanssa Hybridilainat -2,0-2,0 Hybridilainojen korot ja laskennalliset verot -1,1-1,1 Oma pääoma yhteensä ,1-0,7 38,0 27,0 0,0-3,3 61,1 Liitetiedot Tämä osavuosikatsaus on laadittu :n kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita noudattaen, ja se on IAS 34-standardin mukainen. Osavuosikatsausta tulee lukea yhdessä vuoden 2014 tilinpäätöksen kanssa voimaan tulleet uudistetut standardit ja tulkinnat eivät ole vaikuttaneet katsauskaudella esitettyihin lukuihin. Oyj:n listattua institutionaalisille sijoittajille suunnatun 65 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalle, konserni on ottanut raportoinnissa käyttöönsä 8 Toimintasegmentit -standardin. Merkittävät operatiiviset päätökset tekee n Hallitus, joka on ylin operatiivinen päätöksentekijä. HR-valiokunta, tarkastusvaliokunta ja hallituksen avustava valiokunta sekä hallituksen puheenjohtaja, yhdessä toimitusjohtajan kanssa, valmistelevat ja tekevät päätösehdotukset Hallitukselle. n liiketoiminta koostuu tie- ja rataverkoston sekä muiden infra-alan hankkeiden koko elinkaaren kattavista palveluista aina suunnittelusta, toteutuksen kautta kunnossapitoon. n liiketoimintarakenne perustuu yhtenäisiin liiketoimintaprosesseihin. Liiketoiminnan luonteen ja hallintorakenteen vuoksi raportoitava toimintasegmentti on koko konserni. Toimintasegmenttiraportointiin liittyen raportoidaan tilinpäätöksen liitetietojen osana suurimmista asiakasryhmistä, joiden tuotot ovat vähintään 10 % konsernin kokonaistuotoista. Muilta osin segmenttiraportointi ei tule vaikuttamaan tilinpäätöksen esittämistapaan. Segmenttiraportointi ei ole vaikuttanut katsauskauden esittämistapaan.

13 12 (17) n osavuosikatsaus KONSERNIN TULOSLASKELMA, VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN alakonserni alakonserni Milj. EUR 4-6/ / / / / /2014 Liikevaihto 105,3 74,3 125,5 136,3 102,0 67,7 Liiketoiminnan muut tuotot 0,6 0,4 1,0 0,7 0,8 0,4 Materiaalit ja palvelut 71,3 51,8 83,3 93,4 64,1 43,3 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 22,3 17,9 25,3 21,6 22,0 18,3 Poistot 2,2 2,2 2,2 2,5 2,6 2,7 Liiketoiminnan muut kulut 9,0 7,6 12,5 10,2 10,1 7,7 Liiketulos 1,1-4,8 3,1 9,3 4,0-3,9 Rahoitustuotot 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 Rahoituskulut 1,1 1,0 1,4 3,7 0,4 0,2 Tulos ennen veroja 0,1-5,7 1,8 5,7 3,6-4,0 Tuloverot 0,3-1,1-0,3 2,3 0,7-0,8 Katsauskauden tulos -0,1-4,5 2,1 3,4 2,9-3,2

14 13 (17) n osavuosikatsaus KONSERNIN TASE, VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Milj. EUR VARAT alakonsernalakonserni Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 55,5 55,1 56,8 53,6 54,1 55,5 Liikearvo 83,2 83,2 83,2 83,2 17,0 17,0 Muut aineettomat hyödykkeet 1,7 1,6 1,7 1,9 2,0 2,2 Myytävissä olevat rahoitusvarat 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 Laskennalliset verosaamiset 3,6 3,6 3,7 1,9 1,8 1,9 Pitkäaikaiset varat yhteensä 146,1 145,6 147,5 142,6 77,1 78,7 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 17,8 19,9 19,9 23,5 22,2 21,2 Myyntisaamiset ja muut saamiset 72,5 46,8 59,6 66,2 59,4 42,5 Rahavarat 5,7 14,6 37,7 31,4 50,5 54,1 Lyhytaikaiset varat yhteensä 96,0 81,3 117,1 121,2 132,1 117,7 Varat yhteensä 242,0 226,9 264,6 263,8 209,1 196,4 OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 0,1 0,1 0,1 0,1 17,0 17,0 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 38,0 38,0 38,0 38,0 56,4 56,4 Hybridilainat 27,0 27,0 29,0 29,0 Muut erät -0,7-1,0-0,9-0,7 0,0-0,2 Kertyneet voittovarat -3,3-2,5 2,5 2,7 10,4 7,5 Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 61,1 61,6 68,7 69,0 83,8 80,7 Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 0,9 0,8 1,0 0,5 0,6 0,6 Eläkevelvoitteet 2,8 2,8 2,8 0,8 0,8 0,8 Varaukset 13,6 13,7 13,8 11,1 11,6 11,7 Rahoitusvelat 64,2 64,6 64,4 64,0 0,5 10,8 Pitkäaikaiset velat yhteensä 81,5 81,9 81,9 76,5 13,5 23,9 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut korottomat velat 67,7 51,4 76,4 77,1 65,1 50,6 Varaukset 5,9 5,3 5,9 5,6 5,8 6,2 Rahoitusvelat 0,2 0,3 0,5 9,2 7,0 0,3 Saadut ennakot 25,6 26,5 31,2 26,3 33,8 34,8 Lyhytaikaiset velat yhteensä 99,4 83,5 114,0 118,2 111,8 91,8 Oma pääoma ja velat yhteensä 242,0 226,9 264,6 263,8 209,1 196,4

15 14 (17) n osavuosikatsaus KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN alakonserni alakonserni Milj. EUR 4-6/ / / / / /2014 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT Asiakkailta saadut maksut 80,3 84,8 140,7 121,9 81,8 93,9 Maksut toimittajille ja henkilöstölle -85,2-100,3-122,4-117,3-80,6-93,1 Maksetut korot -0,9-0,8-0,9-0,8-0,2 0,0 Saadut osingot 0,0 0,0 Saadut korot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 Muut rahoituserät -0,1-0,1 0,0-0,9-0,4 0,0 Maksetut verot -0,8-0,9-1,1-1,1-1,2 0,0 Liiketoiminnan nettorahavirta -6,8-17,3 16,3 1,7-0,5 0,8 INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -2,5-2,4-2,5-2,4-0,5-1,4 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti 0,3 0,1 1,4 0,8 0,5 0,3 Ostetut tytäryhtiöosakkeet -87,5 Investointien nettorahavirta -2,1-2,3-1,0-89,1 0,1-1,1 RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT Maksullinen osakeanti 0,1 Sijoitus SVOP-rahastoon 38,0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+) 65,0 Pitkäaikasten oman pääoman ehtoisten lainojen lisäys (+) 17,0 Pitkäaikasten oman pääoman ehtoisten lainojen vähennys (-) -2,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-) -10,0 Lyhytaikaisen rahoituksen lisäys (+) 9,0 6,8 Lyhytaikaisen rahoituksen vähennys (-) -9,0-6,8 Maksetut korot ja muut rahoituserät 0,0-1,5-3,4 Rahoituksen nettorahavirta 0,0-3,5-9,0 118,9-3,2 0,0 Rahavarojen muutos -8,9-23,1 6,2 31,4-3,6-0,3 Rahavarat kauden alussa 14,6 37,7 31,4 0,0 54,1 54,5 Rahavarat kauden lopussa 5,7 14,6 37,7 31,4 50,5 54,1

DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU

DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2015 1 (17) Destia Group Oyj on Destia Oy:n emoyhtiö, joka perustettiin Destian omistusjärjestelyn yhteydessä ja joka omistaa 100 prosenttisesti Destia Oy:n osakkeet.

Lisätiedot

DESTIA GROUPIN JA DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA

DESTIA GROUPIN JA DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA DESTIA GROUPIN JA DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA 2014 1 (18) Destia Oy:n emoyhtiö on Destia Group Oyj, joka perustettiin Destian omistusjärjestelyn yhteydessä ja joka omistaa 100 prosenttisesti

Lisätiedot

DESTIA GROUP -KONSERNI TILINPÄÄTÖS

DESTIA GROUP -KONSERNI TILINPÄÄTÖS DESTIA GROUP -KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2014 SISÄLTÖ DESTIA GROUP -KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2014 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) 8 Konsernin tase (IFRS) 9 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q1 Q2 Q3 Q4 1.1.-31.3.2010 1.1.-30.6.2010 1.1.-30.9.2010

Osavuosikatsaus Q1 Q2 Q3 Q4 1.1.-31.3.2010 1.1.-30.6.2010 1.1.-30.9.2010 Osavuosikatsaus Q1 Q2 Q3 Q4 1.1.-31.3.2010 1.1.-30.6.2010 1.1.-30.9.2010 1.1.-31.12.2010 1(11) DESTIA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2010 Yhteenveto Kannattavuus oli toisella vuosineljänneksellä edellisvuotta

Lisätiedot

1.1.-31.3.2009 1.1.-30.9.2009 1.1.-31.12.2009

1.1.-31.3.2009 1.1.-30.9.2009 1.1.-31.12.2009 Tilinpäätöstiedote Q1 1.1.-31.3.2009 Q2 1.1.-30.6.2009 Q3 1.1.-30.9.2009 Q4 1.1.-31.12.2009 1 (22) DESTIA-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2009: Tilauskanta hyvällä tasolla, liikevaihto ja -tulos laskivat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015: Tase vahvistui, onnistumisia isoissa projekteissa

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015: Tase vahvistui, onnistumisia isoissa projekteissa Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015: Tase vahvistui, onnistumisia isoissa projekteissa Luvut suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin mainita. Tammi-maaliskuu 2015 (toimialaraportointi,

Lisätiedot

1.1. - 31.3.2008 1.1. - 30.6.2008 1.1. - 30.9.2008 1.1. - 31.12.2008

1.1. - 31.3.2008 1.1. - 30.6.2008 1.1. - 30.9.2008 1.1. - 31.12.2008 Destia-konsernin osavuosikatsaus Q1 Q2 Q3 1.1. - 31.3.2008 1.1. - 30.6.2008 1.1. - 30.9.2008 Q4 1.1. - 31.12.2008 1 DESTIA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2008 Yhteenveto katsauskauden avainluvuista

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Hyvä kannattavuus Venäjän vaisusta kysynnästä huolimatta

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Hyvä kannattavuus Venäjän vaisusta kysynnästä huolimatta Osavuosikatsaus Q2 Tammi kesäkuu 2014 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 25.7.2014 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Hyvä kannattavuus Venäjän vaisusta kysynnästä huolimatta

Lisätiedot

1.1.-31.3.2009 1.1.-30.9.2009 1.1.-31.12.2009

1.1.-31.3.2009 1.1.-30.9.2009 1.1.-31.12.2009 Osavuosikatsaus Q1 1.1.-31.3.2009 Q2 1.1.-30.6.2009 Q3 1.1.-30.9.2009 Q4 1.1.-31.12.2009 1 (11) DESTIA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 Liikevaihto laski, tilauskanta korkea Yhteenveto katsauskauden

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi Osavuosikatsaus Q1 Tammi maaliskuu 2012 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 26.4.2012 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia

Lisätiedot

1.1. - 31.3.2008 1.1. - 30.6.2008 1.1. - 30.9.2008 1.1. - 31.12.2008

1.1. - 31.3.2008 1.1. - 30.6.2008 1.1. - 30.9.2008 1.1. - 31.12.2008 Destia-konsernin osavuosikatsaus Q1 Q2 Q3 1.1. - 31.3.2008 1.1. - 30.6.2008 1.1. - 30.9.2008 Q4 1.1. - 31.12.2008 1 DESTIA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 Yhteenveto katsauskauden avainluvuista

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi kannattavuutta

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi kannattavuutta Osavuosikatsaus Q2 Tammi-kesäkuu 2011 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 11.8.2011 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Tammi - maaliskuu 2015

OSAVUOSIKATSAUS Tammi - maaliskuu 2015 Q1 OSAVUOSIKATSAUS Tammi maaliskuu 2015 Tilauskanta ja liikevaihto kasvoivat, liikevoitto jäi edellisvuodesta Turkin liiran vahvistumisen johdosta Tammi maaliskuu 2015 lyhyesti Tilauskanta huhtikuun alussa

Lisätiedot

51 Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS. 52 Emoyhtiön tase, FAS. 53 Emoyhtiön rahoituslaskelma, FAS

51 Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS. 52 Emoyhtiön tase, FAS. 53 Emoyhtiön rahoituslaskelma, FAS Tilinpäätös 2014 Sisältö 01 Hallituksen toimintakertomus 08 Konsernin tuloslaskelma 09 Konsernin laaja tuloslaskelma 10 Konsernitase 11 Konsernin rahavirtalaskelma 12 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2012

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2012 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2012 TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Oman pääoman muutoslaskelma

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2014

Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2014 Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2014 16.7.2014 ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.7.2014 KELLO 8.30 ELISAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2014 Toinen neljännes 2014 Liikevaihto oli 384 miljoonaa euroa (390) Käyttökate

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2013 13.2.2014

Tilinpäätöstiedote 2013 13.2.2014 Tilinpäätöstiedote 2013 2 / 24 RAUTE OYJ - Konsernin liikevaihto 83,3 Me (101,3 Me) laski 18 % vertailuvuodesta. Uusien tilausten määrä oli 63 Me (116 Me). Liiketulos oli +1,8 Me (+5,0 Me). Tulos ennen

Lisätiedot

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014 5.8.2014 KLO 9.00 SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014 Huhti kesäkuu - Liikevaihto 60,6 (Q2 2013: 48,7), kasvua 24,4 % - Liikevoitto 5,2 (3,1), 8,6 % liikevaihdosta (6,3 %) - Voitto katsauskaudella

Lisätiedot

Uusi strategia etenee hyvin, liikevoitto kasvoi toisella vuosineljänneksellä

Uusi strategia etenee hyvin, liikevoitto kasvoi toisella vuosineljänneksellä Osavuosikatsaus Q2 2015 2 STOCKMANNIN OSAVUOSIKATSAUS Q2 2015 STOCKMANN Oyj Abp, Osavuosikatsaus 12.8.2015 klo 8.00 EET Uusi strategia etenee hyvin, liikevoitto kasvoi toisella vuosineljänneksellä Huhti

Lisätiedot

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 53 Tikkurila-konserni Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Tunnuslukujen kaavat Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS 8.5.2013 klo 8.15

PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS 8.5.2013 klo 8.15 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2013 PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS 8.5.2013 klo 8.15 PKC GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2013: HYVÄ SUORITUS HAASTAVASSA MARKKINATILANTEESSA TAMMI-MAALISKUU 2013 LYHYESTI Liikevaihto

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2011 Kasvu jatkui ja kannattavuus parani selvästi kolmannella neljänneksellä

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2011 Kasvu jatkui ja kannattavuus parani selvästi kolmannella neljänneksellä Osavuosikatsaus Q3 Tammi-syyskuu 2011 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 27.10.2011 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2011 Kasvu jatkui ja kannattavuus parani selvästi kolmannella

Lisätiedot

PÖYRY OYJ - 24.7.2013. Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013

PÖYRY OYJ - 24.7.2013. Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013 PÖYRY OYJ - 24.7. Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu PÖYRY OYJ Osavuosikatsaus 24.7. klo 8.30 LIIKEVAIHTO ALLE ODOTUSTEN - TARJOUSKANTA VAHVA KESKEISET TUNNUSLUVUT 4-6/ 4-6/ 1-6/ 1-6/ 1-12/ Pöyry-konserni Tilauskanta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q1 2015

Osavuosikatsaus Q1 2015 Osavuosikatsaus Q1 2015 0 (14) Marimekko Oyj, Osavuosikatsaus 12.5.2015 klo 8.30 MARIMEKKO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015: Liikevaihto kasvoi kansainvälisen myynnin tukemana, liiketulos odotusten

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010 1/23 RAUTE OYJ - OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2010 Konsernin liikevaihto 10,4 Me (11,4 Me) laski 8 % vertailukaudesta. Liiketulos -1,4 Me oli tappiollinen (-2,2 Me). Tulos

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q1/2010 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q1/2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2010 HAASTAVA ENSIMMÄINEN VUOSINELJÄNNES Liikevaihto 101,1 (106,9) milj. euroa,

Lisätiedot

TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 13.08.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA. Keskeistä neljännekseltä:

TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 13.08.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA. Keskeistä neljännekseltä: TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 13.08.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA Keskeistä neljännekseltä: Liikevaihto oli 14,2 milj. euroa (15,5) Bruttokate oli 9,0 milj. euroa (9,7)

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013 CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013 KANNATTAVUUS PARANI TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ 1-6/2013 (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): Liikevaihto 308,6 (321,4) milj. euroa; muutos -4,0 %. Liikevaihdon muutos

Lisätiedot

Yhdysvaltain markkinoilla kasvu jatkui vahvana, Euroopassa kehitys hidastui

Yhdysvaltain markkinoilla kasvu jatkui vahvana, Euroopassa kehitys hidastui TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013 14.2.2014 Uponor Oyj:n tilinpäätöstiedote 1-12/2013 Yhdysvaltain markkinoilla kasvu jatkui vahvana, Euroopassa kehitys hidastui Talotekniikka Pohjois-Amerikan kehitys jatkui loka-joulukuussa

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot