DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU"

Transkriptio

1 DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2015

2 1 (17) n osavuosikatsaus Oyj on Oy:n emoyhtiö, joka perustettiin n omistusjärjestelyn yhteydessä vuonna 2014 ja joka omistaa 100 prosenttisesti Oy:n osakkeet. Osavuosikatsauksessa raportoidaan -konsernin taloudellista kehittymistä väliseltä ajalta. Vertailuluvut ovat -alakonsernin lukuja vuodelta konsernin osalta vertailulukuja ei ole olemassa. -konserni =, Oyj, konserni -alakonserni (ent. -konserni) = alakonserni n osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2015 LIIKEVAIHTO JA TILAUSKANTA KASVOIVAT KANNATTAVUUDEN HEIKETESSÄ Liikevaihto nousi 5,8 prosenttia ja oli 179,6 (169,7) miljoonaa euroa. Liiketulos jäi vertailukaudesta ollen -3,7 (0,0) miljoonaa euroa. Tilauskanta kehittyi positiivisesti ensimmäisellä vuosipuoliskolla, ja oli 821,4 (717,6) miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan oli 14,5 prosenttia. Oyj:n liikkeeseen laskema 65 miljoonan euron joukkovelkakirjalaina institutionaalisille sijoittajille listattiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämään Helsingin Pörssiin. Työturvallisuus säilyi erinomaisella tasolla: tapaturmataajuus oli 6,8 (6,8). n liikevaihdon arvioidaan kasvavan hieman, mutta liikevoiton arvioidaan laskevan merkittävästi edellisvuodesta vuonna Markkinaohjeistusta vuodelle 2015 muutettu liikevoiton osalta Uusi ohjeistus: n liikevaihdon arvioidaan kasvavan hieman, mutta liikevoiton arvioidaan laskevan merkittävästi edellisvuodesta vuonna Aiempi ohjeistus: n liikevaihdon arvioidaan kasvavan hieman, mutta liikevoiton arvioidaan jäävän edellisvuodesta vuonna laskee tulosohjeistustaan vuodelle 2015 liikevoiton osalta. Konsernin tulosta rasittavat osissa Suomea ollut kunnossapidon kannalta keliolosuhteiltaan poikkeuksellisen haastava talvi sekä kahden ison käynnissä olevan hankkeen epäonnistuminen. alakonserni - - Konserni alakonserni alakonserni Avainluvut (), Milj. EUR 4-6/ / / / / /2014 Liikevaihto 105,3 102,0 179,6 169,7 261,8 431,5 Liiketulos 1,1 4,0-3,7 0,0 12,5 15,1 % liikevaihdosta 1,1 3,9-2,0 0,0 4,8 3,5 Katsauskauden tulos -0,1 2,9-4,7-0,4 5,5 10,5 % liikevaihdosta -0,1 2,8-2,6-0,2 2,1 2,4 Sijoitetun pääoman tuotto, % 6,9 21,1 9,2 20,9 Tulos/osake EUR -1,81-58,63 68,59 Omavaraisuusaste, % 28,2 47,8 29,4 34,3 Nettovelkaantumisaste, % 99,3-51,3 42,4-41,2 Henkilöstö keskimäärin Poissaoloon johtaneet työtapaturmat *) 6,8 6,8 9,3 9,3 Tilauskanta katsauskauden lopussa 821,4 717,6 628,2 628,2 *) Työtapaturmat miljoonaa työtuntia kohden Toimitusjohtaja Hannu Leinonen kommentoi katsauskautta: n ensimmäinen vuosipuolisko sujui haastavassa markkinatilanteessa kohtuullisesti. Kokonaiskysynnän ollessa suhteellisen vakaalla tasolla kilpailu hankkeista kuitenkin jatkui tiukkana. Liikevaihtomme ja tilauskantamme kasvoivat katsauskaudella. Tilauskantamme on selkeästi paremmalla tasolla edellisvuoden vastaavaan

3 2 (17) n osavuosikatsaus ajankohtaan verrattuna. Solmimme merkittäviä uusia sopimuksia katsauskauden aikana sekä ydinliiketoiminnoissamme että strategisen kasvun painopistealueilla. Kannattavuutemme heikkeneminen katsauskaudella oli pettymys. Viime vuoden vastaavan ajankohdan tulosta paransivat yksittäiset erityisen onnistuneet käynnissä olleet hankkeet. Sen sijaan tänä keväänä tulosta rasittivat osissa Suomea ollut kunnossapidon kannalta keliolosuhteiltaan poikkeuksellisen haastava talvi sekä kahden ison käynnissä olevan hankkeen epäonnistuminen. Kiinnitämme erityistä huomiota riskienhallintaan ja kannattavuuteen projekteissa jo tarjouslaskennasta alkaen kannattavuuden parantamiseksi. Olen tyytyväinen työturvallisuutemme säilymiseen hyvällä tasolla. Olemme ssa panostaneet työturvallisuuden parantamiseen ja olen tyytyväinen, että se myös näkyy käytännön tekemisessä. Tapaturmataajuutemme 6,8 on alallamme erinomainen. Toimintaympäristö Suomen talouden hiipuva kehitys heikensi infra-alan ja koko rakennusalan toimintaympäristöä vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Kilpailu on erittäin tiukkaa ja tarjoushintojen taso on poikkeuksellisen matala. Kilpailtavat kohteet ovat myös kooltaan aiempaa pienempiä. Infra-alan kysyntä on kuitenkin edelleen kohtuullinen, ja uusia hankkeita tulee kilpailutukseen myös vuoden viimeisellä puoliskolla. Positiivista virettä markkinanäkymään tuovat lisäksi Suomen hallituksen suunnitellut lisäpanostukset teiden kunnossapitoon. Suomen Pankki ennusti kesäkuussa, että Suomen kokonaistuotannon kehitys jatkuu vaatimattomana vuosien aikana. Ennusteen mukaan pitkään kestänyt talouden supistuminen kuitenkin päättyy, ja bruttokansantuote alkaa kasvaa. Suomen Pankki ennustaa, että kuluvana vuonna talous kasvaa niukasti, noin 0,2 %, viennin piristyessä ulkoisen kysynnän voimistumisen ja euron heikentymisen myötä. Ennusteessa uskotaan myös kotimaisen kysynnän vahvistuvan vähitellen. Suomen Pankin mukaan tuotannon kasvuvauhti voimistuu ensi vuonna 1,2 prosenttiin ja vuonna ,3 prosenttiin. Merkkejä talouden heikkenemisen pysähtymisestä on nähtävissä myös Elinkeinoelämän keskusliiton, EK:n, luottamusindikaattoreissa. EK:n luottamusindikaattoreista rakentamisen luottamus vahvistui hieman kesän aikana. Rakentamisen luottamusindikaattori kohosi hivenen pitkäaikaista keskiarvoa paremmaksi. Rakennusteollisuus ry:n, RT:n, arvion mukaan rakentamisen kokonaismäärä vähenee vajaalla prosentilla kuluvana vuonna. RT arvioi erityisesti infrarakentamisen kärsivän kireästä markkinatilanteesta, ja ennustaa, että kasvusta saadaan kiinni vasta vuonna Koko rakennusalan ennakoidaan kääntyvän ensi vuonna 2-3 prosentin kasvuun. Katsauskaudella kustannuskehityksessä näkyi nousua erityisesti muovituotteiden osalta, myös raakaainehinnat olivat nousussa. Hintojen nousu näkynee myös indekseissä seuraavien kuukausien aikana. Tilastokeskuksen maarakennuskustannusindeksin mukaan maarakennusalan kustannukset laskivat 1,4 prosenttia vuoden 2014 kesäkuusta vuoden 2015 kesäkuuhun. Kustannusten vuosimuutos vaihteli osaindekseittäin päällysteiden -10,1 prosentista kalliorakenteiden 1,6 prosenttiin. Kokonaisindeksin laskuun vaikutti erityisesti bitumin sekä polttoaineiden ja energian halpeneminen edellisen vuoden kesäkuusta. Kustannusten laskua hillitsi työvoimakustannusten nousu. Tilauskanta ja uudet tilaukset Tilauskanta kehittyi positiivisesti. Tilauskannan kasvua vauhdittivat vuonna 2014 alkaneet henkilöstön yhtenäiseen tavoitteelliseen asiakastyöhön keskittyvät valmennukset sekä menestyminen erityisesti radan kunnossapitoalueiden kilpailutuksissa. n tilauskanta kasvoi 30,8 prosenttia vuoden 2014 loppuun verrattuna. Ke-

4 3 (17) n osavuosikatsaus säkuun lopun tilauskanta oli 821,4 miljoonaa euroa (717,6), ollen 103,8 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa korkeammalla tasolla. Toisen vuosineljänneksen aikana solmitut merkittävimmät vähintään 3 miljoonan euron arvoiset uudet sopimukset: Eskola Ylivieska päällysrakenneurakka 2, valmistuu vuoden 2017 lopussa. Kantatien 77 parantaminen Viitasaarella välillä Taimoniemi Keitele, valmistuu lokakuussa Kunnossapitoalueen 8 (Itä-Suomi) radan ja turvalaitteiden kunnossapito vuosina Maanteiden alueurakat: Sodankylä, Lapua, Puolanka, Kemijärvi Posio, Parkano ja Porvoo vuosina Maantien 148 parantaminen Keravan kohdalla, valmistuu vuoden 2016 lopussa. Pohjois-Savon sillankorjausurakka, valmis joulukuussa Tehdasalueen hoitourakka Raahessa vuosina Valtatien 3 Hämeenkyrön kohdan ohituskaistan rakentaminen, valmistuu marraskuussa Valtatien 8 parantaminen ST (suunnittele ja toteuta) -hanke, Luostarinkylän kohdalla Raumalla, valmistuu marraskuussa Varkauden kunnallistekniikan rakentamisen ja ylläpidon toteutus vuosina Äänekosken biotuotetehdasalueen rakennustyöt, valmistuvat marraskuussa Toisen vuosineljänneksen aikana solmittiin useita kymmeniä yli 1 miljoonan euron arvoisia uusia sopimuksia pienempien sopimusten lisäksi. valittiin katsauskaudella Valtatien 14 Savonlinnan keskustan 3. vaiheen, Laitaatsalmen syväväylän, toteuttajaksi. Hankintapäätöksestä valitettiin, valituksen käsittely on kesken. Finavia Oyj teki kesäkuussa hankintapäätöksen ja valitsi n Helsinki-Vantaan lentoaseman asematason laajentamisurakan toteuttajaksi. Hanke toteutetaan allianssimallilla, jossa tilaaja, suunnittelijat ja urakoitsijat toimivat yhteistyössä hankkeen toteuttamisessa. Hankkeen kustannusarvio on noin 100 miljoonaa euroa. Urakka toteutetaan vuosien aikana. Hanke on n ensimmäinen allianssimallilla toteutettava hanke. Sopimusta ei ole vielä allekirjoitettu. Liikevaihdon kehitys n liikevaihto oli katsauskaudella 179,6 miljoonaa euroa (169,7) ja toisella vuosineljänneksellä 105,3 miljoonaa euroa (102,0). Liikevaihtoa kasvatti katsauskauden edellisvuotta suurempi rakentamisen volyymi. Liikevaihtoa kasvatti myös osissa Suomea ollut kunnossapidon kannalta keliolosuhteiltaan poikkeuksellisen haastava talvi. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 1,1 miljoonaa euroa (1,2). Ne koostuivat pääosin käyttöomaisuuden myyntivoitoista ja vuokratuotoista. Tuloksen kehitys Liiketulos oli katsauskaudella -3,7 miljoonaa euroa (0,0) ja toisella vuosineljänneksellä 1,1 miljoonaa euroa (3,9). Viime vuoden vastaavan ajankohdan tulosta paransivat yksittäiset erityisen onnistuneet käynnissä olleet hankkeet. Katsauskauden tulosta heikensivät vaikean talven aiheuttamat kunnossapitotoimet tietyissä osissa Suomea sekä kahden ison käynnissä olevan hankkeen epäonnistuminen. Konsernin nettorahoituskulut olivat katsauskaudella 1,9 miljoonaa euroa (0,5), mikä oli 1,0 prosenttia (0,3) liikevaihdosta. Rahoituskulujen kasvu johtui n yrityskaupan yhteydessä liikkeeseen lasketun 65 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan vaikutuksesta. Katsauskauden tuloverot olivat 0,9 miljoonaa euroa positiiviset (0,1). Toisen vuosineljänneksen tuloverot olivat 0,3 miljoonaa euroa (0,7).

5 4 (17) n osavuosikatsaus Konsernin katsauskauden tulos oli -4,7 miljoonaa euroa (-0,4) ja toisen vuosineljänneksen tulos -0,1 miljoonaa euroa (2,9). Rakentamisen kausiluonteisuudesta johtuen tuloksen muodostuminen painottuu pääosin toiselle vuosipuoliskolle. Kunnossapito painottuu talvikaudelle. Tase, rahavirta ja rahoitus Konsernitaseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 242,0 miljoonaa euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 6,9 prosenttia, omavaraisuusaste 28,2 prosenttia ja nettovelkaantumisaste 99,3 prosenttia. Kausivaihteluiden ja onnistuneen hyvän käyttöpääoman hallinnan seurauksena liiketoiminnan rahavirta kehittyi vuoden 2014 lopussa hyvin, mikä johti alkuvuoden rahavirran negatiiviseen kehitykseen. Rakentamisen kausiluonteisuudesta johtuen on käyttöpääoman vaade suurimmillaan katsauskauden loppupuolella projektien käynnistyessä. Katsauskauden rahavirta muodostui liiketoiminnan rahavirrasta -24,1 miljoonaa euroa, investointien rahavirrasta -4,4 miljoonaa euroa ja rahoituksen rahavirrasta, joka oli -3,5 miljoonaa euroa. Rahoituksen rahavirta sisältää varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hybridilainojen lyhennyksiä 2,0 miljoonaa euroa ja koron maksuja noin 1,5 miljoonaa euroa. Toisella vuosineljänneksellä rahavirta muodostui liiketoiminnan rahavirrasta -6,8 miljoonaa euroa, investointien rahavirrasta -2,1 miljoonaa euroa ja rahoituksen rahavirrasta, joka oli 0,0 miljoonaa euroa. Konsernin rahoitusasema säilyi kohtalaisena. Taseen mukaiset rahavarat katsauskauden lopussa olivat 5,7 miljoonaa euroa. Korollisen vieraan pääoman määrä säilyi vuoden 2014 lopun tasolla ja oli 66,3 miljoonaa euroa katsauskauden lopussa. Lainoista 0,3 prosenttia oli lyhytaikaisia ja 99,7 prosenttia pitkäaikaisia. Korollinen nettovelka katsauskauden lopussa oli 60,7 miljoonaa euroa. -alakonsernin 150 miljoonan euron yritystodistusohjelmaa ei käytetty katsauskaudella (ei ollut käytössä vertailukaudella). Oy:n osakekaupan yhteydessä käyttöpääoman rahoitustarpeita varten neuvoteltu lyhytaikainen 30,0 miljoonan euron rahoituslimiitti uudelleen järjesteltiin ja samassa yhteydessä rahoituksen vakuudeksi annettu 39,0 miljoonan euron yrityskiinnitys vapautui. Käyttöpääoman rahoitustarpeita varten neuvoteltiin vakuudeton lyhytaikainen 10,0 miljoonan euron rahoituslimiitti, joka oli katsauskauden päättyessä käyttämättä. Oyj:n liikkeeseen laskema 65 miljoonan euron joukkovelkakirjalaina institutionaalisille sijoittajille listattiin kesäkuussa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämään Helsingin Pörssiin. Finanssivalvonta hyväksyi joukkovelkakirjalainan listalleottoesitteen. Joukkovelkakirjalaina on vakuudeton ja se erääntyy kokonaisuudessaan kesäkuussa Lainan kuponki on vaihtuvakorkoinen perustuen kolmen kuukauden Euriboriin ja lainan marginaali on 4,5 %. Laina on konsernissa suojattu koronvaihtosopimuksella sen maturiteettiin asti. Konsernin omaan pääomaan sisältyy oman pääoman ehtoisia hybridilainoja Ahlström Capital-konsernilta 27 miljoona euroa, joiden korko on 10,0 %. Tiedonantovelvollisuus a koskee listatun pörssivelkakirjan liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuus. n talousviestinnän politiikka määrittelee tarkemmin n tiedonantovelvollisuuden. Talousviestinnän politiikka on luettavissa yhtiön verkkosivuilla.

6 5 (17) n osavuosikatsaus Investoinnit ja yrityskaupat Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 3,1 miljoonaa euroa (1,7), joka on 1,7 prosenttia (1,0) liikevaihdosta, ja toisella vuosineljänneksellä 2,7 miljoonaa euroa (1,1) eli 2,5 prosenttia (1,1) liikevaihdosta. Investoinnit olivat pääasiassa kalustoinvestointeja. Henkilöstö Konsernin henkilömäärä oli katsauskaudella keskimäärin (1 501) henkilöä. Kesäkuun lopun henkilömäärä oli (1 604), joista vakinaisia oli (1 387) ja määräaikaisia 237 (217) henkilöä. Liiketoiminnan kausiluonteisuudesta johtuen henkilömäärä vaihtelee vuoden aikana ja on korkeimmillaan kesällä. on merkittävä infra-alan työllistäjä Suomessa ja on vahvasti mukana kasvattamassa alalle uusia ammattilaisia. Katsauskaudella yhtiö palkkasi noin 150 kesätyöntekijää ja harjoittelijaa. Henkilöstön kehittäminen on edelleen n strateginen painopistealue. Työturvallisuuden määrätietoinen parantaminen jatkui ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Tapaturmataajuus säilyi hyvänä ollen edellisvuoden vastaavan ajankohdan tasolla, 6,8 työtapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti (6,8). Katsauskaudella jatkettiin lisäksi valmennuksia, joilla vahvistetaan aiempien vuosien valmennusten oppeja erityisesti tavoitteelliseen asiakastyöhön ja yhtenäisiin toimintatapoihin. ssa on käynnissä myös Voima-muutoshanke, jossa prosessit ja toimintatavat yhtenäistetään ja niiden tueksi on tarkoituksena ottaa käyttöön yhteinen toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) vuonna Organisaatiorakenne ja johto n toiminta jakautuu neljään alueelliseen tulosyksikköön, Etelä-Suomi, Länsi-Suomi, Itä-Suomi ja Pohjois- Suomi, ja valtakunnalliseen Asiantuntijapalvelut-tulosyksikköön sekä konserniyksiköihin. Alueellisten tulosyksiköiden liiketoiminta sisältää liikenneväylien, liikenne- ja teollisuusympäristöjen sekä koko elinympäristön rakentamisen, hoidon ja kunnossapidon sekä kelikeskuspalvelut. Etelä-Suomen tulosyksikössä toimii lisäksi kalliorakentamisen liiketoimintayksikkö, Itä-Suomen tulosyksikössä ratarakentamisen ja -kunnossapidon liiketoimintayksikkö, Kiviaines-liiketoimintayksikkö on osa Länsi-Suomen tulosyksikköä ja Kalusto-liiketoimintayksikkö osa Pohjois-Suomen tulosyksikköä. Valtakunnallisen Asiantuntijapalveluttulosyksikön liiketoimintaa ovat suunnittelu, mittaus- ja tutkimuspalvelut sekä kansainvälinen konsultointi. n johtoryhmän vuonna 2015 muodostavat toimitusjohtaja Hannu Leinonen, talous- ja rahoitusjohtaja Pirkko Salminen, johtaja Jouni Karjalainen ja tulosyksiköiden johtajat Minna Heinonen, Pasi Kailasalo, Jukka Raudasoja, Marko Vasenius ja Seppo Ylitapio sekä henkilöstön edustaja Jouko Korhonen. Johtoryhmän sihteerinä toimii lakiasiainjohtaja Aki Markkola. Oikeudenkäynnit ja riita-asiat Katsauskaudella ei ole käynnistynyt merkittäviä uusia oikeudenkäyntejä tai riita-asioita. Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät luokittelee riskit markkina- ja toimintaympäristöriskeihin, toiminnallisiin riskeihin, talous- ja rahoitusriskeihin sekä vahinkoriskeihin.

7 6 (17) n osavuosikatsaus Markkina- ja toimintaympäristöriskeistä erityisesti talouden suhdannevaihtelu ja markkinatilanteen epävarmuus aiheuttavat merkittävän riskin n liiketoiminnalle. Sekä julkisen että yksityisen sektorin investoinnit infrarakentamiseen vähenevät, mikä heijastuu alan kilpailutilanteeseen. n ydinliiketoiminta-alueilla kilpailutilanne jatkuu tiukkana. Menestyminen maanteiden kunnossapidon alueurakoiden ja suurten urakoiden kilpailutuksissa korostuu. Julkisten suurhankkeiden kilpailutuksiin on tullut uusia kilpailutusmuotoja, jotka vaativat uudenlaista osaamista. Öljypohjaisten raaka-aineiden hintojen heilahtelu aiheuttaa epävarmuutta yhtiön kannattavuudelle. Riskiä ehkäistään seuraamalla ja arvioimalla hyödykkeiden hintakehitystä sekä varmistamalla keskeiset hankinnat projektien kannalta taloudellisella tavalla ja muun muassa suojaamalla hintariski johdannaisinstrumentteja käyttäen. Toimintaympäristöstä aiheutuvien riskien hallinnassa on oleellista keskittyminen valituille liiketoiminnan osaalueille, toiminnan kustannustehokkuuden ja vakavaraisuuden varmistaminen sekä valmius reagoida muuttuviin tilanteisiin. Toiminnallisista riskeistä merkittävimmät liittyvät projektien hallintaan ja kannattavuuteen. Epävarmuutta luovat panoshintojen mahdolliset vaihtelut ja kyky hallita projektiliiketoiminnan riskit. Keskeiset tekijät projektien hallinnassa ovat tehokas prosessi tarjouslaskennasta toteutukseen, kustannusseuranta ja resurssien varmistaminen sekä osaamisen kehittäminen. on panostanut luotettavaan ja sisällöltään oleelliseen taloudelliseen raportointiin, joka on edellytys taloudellisten riskien tunnistamiselle ja arvioinnille. Taloudellisten raporttien luotettavuus varmistetaan valvontatoimenpitein ja kontrollimenetelmiä kehittämällä. -alakonsernin nettovelattomuus on pienentänyt merkittävästi rahoitukseen liittyviä riskejä. Emoyhtiön, Oyj:n, rahoitukseen liittyviä rahoitusriskejä hallitaan rahoituspolitiikan mukaisesti. n vahinkoriskien hallinnassa keskeisiä tekijöitä ovat ennakoivat projektinhallinnan menettelyt, panostukset työturvallisuuteen ja riittävän vakuutusturvan varmistaminen. Katsauskauden jälkeiset tapahtumat voitti Juvan kunnossapidon alueurakan vuosille Hankintapäätöksestä tehtiin valitus, jonka käsittely on käynnissä. Näkymät vuodelle 2015 Infra-alan ja koko rakennusalan toimintaympäristö on edelleen haastava talouden epävarmuuden jatkuessa. Inframarkkina supistuu kuluvana vuonna prosentin verran, kasvua on näkyvissä vasta ensi vuonna. Haastavassa markkinatilanteessa kilpailu jatkuu tiukkana. Kysyntä on vakaata, mutta kilpailtavat kohteet ovat kooltaan aiempaa pienempiä. n edellisvuotta parempi tilauskanta sekä asiakastyön ja projektihallinnan parantamiseksi tehdyt toimenpiteet antavat hyvän perustan liikevaihdon positiiviselle kehitykselle. Yhtiö keskittyy erityisesti toimenpiteisiin kannattavuuden parantamiseksi.

8 7 (17) n osavuosikatsaus Markkinaohjeistus vuodelle 2015 n liikevaihdon arvioidaan kasvavan hieman, mutta liikevoiton arvioidaan laskevan merkittävästi edellisvuodesta vuonna Vantaalla Oyj Hallitus Lisätietoja Toimitusjohtaja Hannu Leinonen, p ja talous- ja rahoitusjohtaja Pirkko Salminen, p Taloudellinen tiedottaminen 2015 julkaisee osavuosikatsauksen tammi-syyskuulta

9 8 (17) n osavuosikatsaus KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA alakonserni alakonserni alakonserni Milj. EUR 4-6/ / / / / /2014 Liikevaihto 105,3 102,0 179,6 169,7 261,8 431,5 Liiketoiminnan muut tuotot 0,6 0,8 1,1 1,2 1,7 3,3 Materiaalit ja palvelut 71,3 64,1 123,1 107,5 176,7 284,2 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 22,3 22,0 40,3 40,3 46,9 86,9 Poistot 2,2 2,6 4,4 5,3 4,7 10,0 Liiketoiminnan muut kulut 9,0 10,1 16,6 17,8 22,7 38,5 Liiketulos 1,1 4,0-3,7 0,0 12,5 15,1 Rahoitustuotot 0,1 0,1 0,3 0,2 0,0 0,2 Rahoituskulut 1,1 0,4 2,1 0,6 5,1 2,0 Tulos ennen veroja 0,1 3,6-5,5-0,5 7,4 13,3 Tuloverot 0,3 0,7-0,9-0,1 1,9 2,8 Katsauskauden tulos -0,1 2,9-4,7-0,4 5,5 10,5 Muut laajan tuloksen erät: Erät, joita ei koskaan luokitella tulosvaikutteisiksi Vakuutusmatemaattiset voitot tai tappiot etuuspohjaisista järjestelyistä -1,5-1,5-1,5-1,5 Erät, jotka luokitellaan myöhemmin tulosvaikutteisiksi tiettyjen ehtojen täyttyessä Rahavirran suojaus 0,4 0,2 0,2 0,3-0,9 0,3 0,4 0,2 0,2 0,3-0,9 0,3 Katsauskauden muut laajan tuloksen erät, netto 0,4 0,2 0,2 0,3-2,4-1,2 Katsauskauden laaja tulos yhteensä 0,2 3,1-4,5-0,1 3,1 9,3 Katsauskauden tulos ja katsauskauden laaja tulos kuuluvat emoyrityksen omistajille. Laimentamaton / laimennettu osakekohtainen tulos yhteensä (euroa) -1,81 4,23-58,63-0,53 68,59 15,44 Osakemäärä (kpl)

10 9 (17) n osavuosikatsaus KONSERNIN TASE Milj. EUR VARAT - alakonserni -alakonserni Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 55,5 54,1 56,8 56,8 Liikearvo 83,2 17,0 83,2 17,0 Muut aineettomat hyödykkeet 1,7 2,0 1,7 1,7 Myytävissä olevat rahoitusvarat 2,1 2,1 2,1 2,1 Laskennalliset verosaamiset 3,6 1,8 3,7 2,2 Pitkäaikaiset varat yhteensä 146,1 77,1 147,5 79,8 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 17,8 22,2 19,9 19,9 Myyntisaamiset ja muut saamiset 72,5 59,4 59,6 59,1 Rahavarat 5,7 50,5 37,7 21,7 Lyhytaikaiset varat yhteensä 96,0 132,1 117,1 100,6 Varat yhteensä 242,0 209,1 264,6 180,5 OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 0,1 17,0 0,1 17,0 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 38,0 56,4 38,0 14,4 Hybridilainat 27,0 29,0 Muut erät -0,7 0,0-0,9 0,0 Kertyneet voittovarat -3,3 10,4 2,5 19,8 Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 61,1 83,8 68,7 51,1 Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 0,9 0,6 1,0 0,7 Eläkevelvoitteet 2,8 0,8 2,8 2,8 Varaukset 13,6 11,6 13,8 13,8 Rahoitusvelat 64,2 0,5 64,4 0,4 Pitkäaikaiset velat yhteensä 81,5 13,5 81,9 17,6 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut korottomat velat 67,7 65,1 76,4 74,1 Varaukset 5,9 5,8 5,9 5,9 Rahoitusvelat 0,2 7,0 0,5 0,5 Saadut ennakot 25,6 33,8 31,2 31,2 Lyhytaikaiset velat yhteensä 99,4 111,8 114,0 111,7 Oma pääoma ja velat yhteensä 242,0 209,1 264,6 180,5

11 10 (17) n osavuosikatsaus KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA Milj. EUR alakonserni alakonserni alakonserni 4-6/ / / / / /2014 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT Asiakkailta saadut maksut 80,3 81,8 165,0 175,7 262,6 438,4 Maksut toimittajille ja henkilöstölle -85,2-80,6-185,5-173,7-239,7-410,5 Maksetut korot -0,9-0,2-1,7-0,2-1,7-0,2 Saadut osingot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saadut korot 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 Muut rahoituserät -0,1-0,4-0,2-0,4-1,0-1,3 Maksetut verot -0,8-1,2-1,7-1,2-2,3-3,5 Liiketoiminnan nettorahavirta -6,8-0,5-24,1 0,3 18,0 23,0 INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -2,5-0,5-4,9-1,9-4,9-6,8 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti 0,3 0,5 0,5 0,8 2,2 3,0 Ostetut tytäryhtiöosakkeet -87,5 Investointien nettorahavirta -2,1 0,1-4,4-1,1-90,2-3,7 RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT Maksullinen osakeanti 0,1 Sijoitus SVOP-rahastoon 38,0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+) 65,0 Pitkäaikaisten oman pääoman ehtoisten lainojen lisäys (+) 17,0 Pitkäaikaisten oman pääoman ehtoisten lainojen vähennys (-) -2,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-) -10,0-10,0-10,0 Lyhytaikaisen rahoituksen lisäys (+) 6,8 6,8 9,0 15,8 Lyhytaikaisen rahoituksen vähennys (-) -15,8-15,8 Pääoman palautus Suomen valtiolle -42,0 Maksetut korot ja muut rahoituserät 0,0-1,5-3,4 Rahoituksen nettorahavirta 0,0-3,2-3,5-3,2 109,9-52,0 Rahavarojen muutos -8,9-3,6-32,0-4,0 37,7-32,8 Rahavarat tilikauden alussa 14,6 54,1 37,7 54,5 54,5 Rahavarat tilikauden lopussa 5,7 50,5 5,7 50,5 37,7 21,7

12 11 (17) n osavuosikatsaus LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA Milj. EUR -konserni Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Suojausinstrumenttien rahasto SVOP rahasto Osakepääoma Hybridilainat Muuntoerot Voittovarat Yhteensä Oma pääoma ,1-0,9 38,0 29,0 0,0 2,5 68,7 Laaja tulos Katsauskauden tulos -4,7-4,7 Muut laajan tuloksen erät: Muuntoerot 0,0 0,0 Rahavirran suojaus 0,2 0,2 Katsauskauden laaja tulos yhteensä 0,2 0,0-4,7-4,5 Liiketoimet omistajan kanssa Hybridilainat -2,0-2,0 Hybridilainojen korot ja laskennalliset verot -1,1-1,1 Oma pääoma yhteensä ,1-0,7 38,0 27,0 0,0-3,3 61,1 Liitetiedot Tämä osavuosikatsaus on laadittu :n kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita noudattaen, ja se on IAS 34-standardin mukainen. Osavuosikatsausta tulee lukea yhdessä vuoden 2014 tilinpäätöksen kanssa voimaan tulleet uudistetut standardit ja tulkinnat eivät ole vaikuttaneet katsauskaudella esitettyihin lukuihin. Oyj:n listattua institutionaalisille sijoittajille suunnatun 65 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalle, konserni on ottanut raportoinnissa käyttöönsä 8 Toimintasegmentit -standardin. Merkittävät operatiiviset päätökset tekee n Hallitus, joka on ylin operatiivinen päätöksentekijä. HR-valiokunta, tarkastusvaliokunta ja hallituksen avustava valiokunta sekä hallituksen puheenjohtaja, yhdessä toimitusjohtajan kanssa, valmistelevat ja tekevät päätösehdotukset Hallitukselle. n liiketoiminta koostuu tie- ja rataverkoston sekä muiden infra-alan hankkeiden koko elinkaaren kattavista palveluista aina suunnittelusta, toteutuksen kautta kunnossapitoon. n liiketoimintarakenne perustuu yhtenäisiin liiketoimintaprosesseihin. Liiketoiminnan luonteen ja hallintorakenteen vuoksi raportoitava toimintasegmentti on koko konserni. Toimintasegmenttiraportointiin liittyen raportoidaan tilinpäätöksen liitetietojen osana suurimmista asiakasryhmistä, joiden tuotot ovat vähintään 10 % konsernin kokonaistuotoista. Muilta osin segmenttiraportointi ei tule vaikuttamaan tilinpäätöksen esittämistapaan. Segmenttiraportointi ei ole vaikuttanut katsauskauden esittämistapaan.

13 12 (17) n osavuosikatsaus KONSERNIN TULOSLASKELMA, VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN alakonserni alakonserni Milj. EUR 4-6/ / / / / /2014 Liikevaihto 105,3 74,3 125,5 136,3 102,0 67,7 Liiketoiminnan muut tuotot 0,6 0,4 1,0 0,7 0,8 0,4 Materiaalit ja palvelut 71,3 51,8 83,3 93,4 64,1 43,3 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 22,3 17,9 25,3 21,6 22,0 18,3 Poistot 2,2 2,2 2,2 2,5 2,6 2,7 Liiketoiminnan muut kulut 9,0 7,6 12,5 10,2 10,1 7,7 Liiketulos 1,1-4,8 3,1 9,3 4,0-3,9 Rahoitustuotot 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 Rahoituskulut 1,1 1,0 1,4 3,7 0,4 0,2 Tulos ennen veroja 0,1-5,7 1,8 5,7 3,6-4,0 Tuloverot 0,3-1,1-0,3 2,3 0,7-0,8 Katsauskauden tulos -0,1-4,5 2,1 3,4 2,9-3,2

14 13 (17) n osavuosikatsaus KONSERNIN TASE, VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Milj. EUR VARAT alakonsernalakonserni Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 55,5 55,1 56,8 53,6 54,1 55,5 Liikearvo 83,2 83,2 83,2 83,2 17,0 17,0 Muut aineettomat hyödykkeet 1,7 1,6 1,7 1,9 2,0 2,2 Myytävissä olevat rahoitusvarat 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 Laskennalliset verosaamiset 3,6 3,6 3,7 1,9 1,8 1,9 Pitkäaikaiset varat yhteensä 146,1 145,6 147,5 142,6 77,1 78,7 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 17,8 19,9 19,9 23,5 22,2 21,2 Myyntisaamiset ja muut saamiset 72,5 46,8 59,6 66,2 59,4 42,5 Rahavarat 5,7 14,6 37,7 31,4 50,5 54,1 Lyhytaikaiset varat yhteensä 96,0 81,3 117,1 121,2 132,1 117,7 Varat yhteensä 242,0 226,9 264,6 263,8 209,1 196,4 OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 0,1 0,1 0,1 0,1 17,0 17,0 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 38,0 38,0 38,0 38,0 56,4 56,4 Hybridilainat 27,0 27,0 29,0 29,0 Muut erät -0,7-1,0-0,9-0,7 0,0-0,2 Kertyneet voittovarat -3,3-2,5 2,5 2,7 10,4 7,5 Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 61,1 61,6 68,7 69,0 83,8 80,7 Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 0,9 0,8 1,0 0,5 0,6 0,6 Eläkevelvoitteet 2,8 2,8 2,8 0,8 0,8 0,8 Varaukset 13,6 13,7 13,8 11,1 11,6 11,7 Rahoitusvelat 64,2 64,6 64,4 64,0 0,5 10,8 Pitkäaikaiset velat yhteensä 81,5 81,9 81,9 76,5 13,5 23,9 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut korottomat velat 67,7 51,4 76,4 77,1 65,1 50,6 Varaukset 5,9 5,3 5,9 5,6 5,8 6,2 Rahoitusvelat 0,2 0,3 0,5 9,2 7,0 0,3 Saadut ennakot 25,6 26,5 31,2 26,3 33,8 34,8 Lyhytaikaiset velat yhteensä 99,4 83,5 114,0 118,2 111,8 91,8 Oma pääoma ja velat yhteensä 242,0 226,9 264,6 263,8 209,1 196,4

15 14 (17) n osavuosikatsaus KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN alakonserni alakonserni Milj. EUR 4-6/ / / / / /2014 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT Asiakkailta saadut maksut 80,3 84,8 140,7 121,9 81,8 93,9 Maksut toimittajille ja henkilöstölle -85,2-100,3-122,4-117,3-80,6-93,1 Maksetut korot -0,9-0,8-0,9-0,8-0,2 0,0 Saadut osingot 0,0 0,0 Saadut korot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 Muut rahoituserät -0,1-0,1 0,0-0,9-0,4 0,0 Maksetut verot -0,8-0,9-1,1-1,1-1,2 0,0 Liiketoiminnan nettorahavirta -6,8-17,3 16,3 1,7-0,5 0,8 INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -2,5-2,4-2,5-2,4-0,5-1,4 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti 0,3 0,1 1,4 0,8 0,5 0,3 Ostetut tytäryhtiöosakkeet -87,5 Investointien nettorahavirta -2,1-2,3-1,0-89,1 0,1-1,1 RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT Maksullinen osakeanti 0,1 Sijoitus SVOP-rahastoon 38,0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+) 65,0 Pitkäaikasten oman pääoman ehtoisten lainojen lisäys (+) 17,0 Pitkäaikasten oman pääoman ehtoisten lainojen vähennys (-) -2,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-) -10,0 Lyhytaikaisen rahoituksen lisäys (+) 9,0 6,8 Lyhytaikaisen rahoituksen vähennys (-) -9,0-6,8 Maksetut korot ja muut rahoituserät 0,0-1,5-3,4 Rahoituksen nettorahavirta 0,0-3,5-9,0 118,9-3,2 0,0 Rahavarojen muutos -8,9-23,1 6,2 31,4-3,6-0,3 Rahavarat kauden alussa 14,6 37,7 31,4 0,0 54,1 54,5 Rahavarat kauden lopussa 5,7 14,6 37,7 31,4 50,5 54,1

16 15 (17) n osavuosikatsaus KONSERNIN TUNNUSLUKUTAULUKKO alakonserni alakonserni alakonserni alakonserni 4-6/ / / / / / /2014 Liikevaihto 105,3 102,0 179,6 179,6 169,7 261,8 431,5 Muutos edellisestä vuodesta % *) 3,3-9,2 5,8 5,8-10,9-11,9 Liiketulos 1,1 4,0-3,7-3,8 0,0 12,5 15,1 % liikevaihdosta 1,1 3,9-2,0-2,1 0,0 4,8 3,5 Katsauskauden tulos -0,1 2,9-4,7-2,8-0,4 5,5 10,5 % liikevaihdosta -0,1 2,8-2,6-1,5-0,2 2,1 2,4 Käyttökate 1) 3,3 6,5 0,7 0,6 5,4 19,1 25,1 % liikevaihdosta 3,2 6,4 0,4 0,3 3,2 7,3 5,8 Bruttoinvestoinnit 2,7 1,1 3,1 3,1 1,7 72,5 8,0 % liikevaihdosta 2,5 1,1 1,7 1,7 1,0 27,7 1,9 Taseen loppusumma 242,0 173,9 209,1 264,6 180,5 Oma pääoma 61,1 48,4 83,8 68,7 51,1 Omavaraisuusaste, % 2) 28,2 32,6 47,8 29,4 34,3 Nettovelkaantumisaste (Gearing)% 3) 99,3 12,3-51,3 42,4-41,2 Korollinen vieras pääoma 66,3 11,2 7,5 66,8 0,6 Current Ratio 4) 1,0 0,9 1,2 1,0 0,8 Quick Ratio 5) 0,8 0,7 1,2 1,0 0,9 Oman pääoman tuotto, % 6) 1,2 16,3 16,1 8,0 15,5 Sijoitetun pääoman tuotto, % 7) 6,9 20,9 21,1 9,2 20,9 Tulos/osake EUR **) -1,81 4,23-58,63-4,07-0,53 68,59 15,44 Oma pääoma/osake EUR 763,75 71,14 123,29 858,32 75,20 Henkilöstö keskimäärin Poissaoloon johtaneet työtapaturmat ***) 6,8 6,8 6,8 9,3 9,3 Tilauskanta 821,4 821,4 717,6 628,2 628,2 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot 0,4 0,4 0,4 0,5 0,9 % liiketoiminnan muista kuluista 2,6 2,4 2,5 2,1 2,4 *) Liikevaihdon vertailuluvut ovat -alakonsernin lukuja vuodelta 2014 **) Oyj:n osakemäärä kpl, Oy:n osakemäärä kpl ***) Työtapaturmat miljoonaa työtuntia kohden Kaavat: 1) Liiketulos + poistot ja arvonalentumiset. Käyttökate vuonna 2014 korjattuna yrityskauppaan liittyvillä kertaluonteisilla erillä 2) (Oma pääoma / (taseen loppusumma - saadut ennakot))*100 3) ((Korolliset velat - rahat, pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit) / (Oma pääoma)*100 4) (Vaihto-omaisuus + rahoitusomaisuus) / Lyhytaikainen vieras pääoma 5) Rahoitusomaisuus ilman osatuloutussaamisia / Lyhytaikaiset velat ilman ennakkomaksuja 6) (Tilikauden tulos / (Oma pääoma keskimäärin)*100 (aloittava ja päättävä tase) 7) (Tulos ennen veroja + korkokulut ja muut rahoituskulut) / (sijoitetun pääoman keskiarvo)*100 (taseen loppusumma - korottomat velat - pakolliset varaukset, aloittava ja päättävä tase) Kohdissa 6 ja 7 tulos konvertoitu vuositulokseksi (12 kk taaksepäin) Kohdassa 6 ja 7 -konsernin tasearvoina on käytetty vuosineljänneksen keskiarvoa omasta pääomasta ja tasearvoista per sekä Tilinpäätöksessä 2014 on käytetty omaa pääomaa ja tasearvoja per

17 16 (17) n osavuosikatsaus KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET alakonserni Milj. EUR Annetut yrityskiinnitykset 39,0 Pankkitakaukset 95,4 76,6 79,3 Vuokravastuut Yhden vuoden kuluessa 3,4 3,3 3,3 Yli vuoden, enintään viiden vuoden kuluessa 4,6 3,0 2,6 Yli viiden vuoden kuluessa 0,9 0,1 0,0 Yhteensä 8,9 6,4 5,9 KONSERNIN RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN KIRJANPITOARVOT Milj. EUR - alakonserni Rahoitusvarat Myytävissä olevat rahoitusvarat Myytävissä olevat rahoitusvarat (taso 3) 2,1 2,1 2,1 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat Lyhytaikaiset Myyntisaamiset ja muut saamiset (taso 2) 41,4 40,6 42,1 Rahavarat (taso 2) 5,7 50,5 37,7 Rahoitusvelat Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat Korkojohdannaiset, suojauslaskennassa (taso 2) 0,8 1,1 Muut johdannaiset, ei suojauslaskennassa (taso 2) 0,0 0,0 0,3 Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvelat Pitkäaikaiset Joukkovelkakirjalainat, korollinen (taso 2) 63,1 62,9 Rahoitusleasingvelat, korollinen (taso 2) 0,3 0,5 0,4 Lyhytaikaiset Lainat rahoituslaitoksilta, korollinen (taso 2) 6,8 Rahoitusleasingvelat, korollinen (taso 2) 0,2 0,2 0,2 Ostovelat ja muut velat (taso 2) 53,9 63,4 77,4 Kirjanpitoarvo vastaa käypää arvoa. Käypien arvojen laskennassa sovellettavat tasot: Taso 1: Markkinoilla noteeratut käyvät arvot. Taso 2: Käyvät arvot, jotka on määritelty todennettavissa olevien parametrien kautta. Taso 3: Käyvät arvot, jotka on määritelty ei todennettavissa olevien syöttötietojen perusteella.

18 17 (17) n osavuosikatsaus DESTIA GROUP OYJ:N OSAKKEET JA OSAKEOMISTUS ALKAEN Omistaja Kpl % Äänivalta Koko osakepääoma EUR AC Infra Oy (Ahlström Capital) ,0 1 ääni/osake DESTIA OY:N OSAKKEET JA OSAKEOMISTUS LÄHTIEN Omistaja Kpl % Äänivalta Koko osakepääoma EUR Oyj ,0 1 ääni/osake Kaikki luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summat voivat poiketa esitetyistä summista. Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUU

DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUU DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUU 2015 1 (18) n osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2015 Oyj on Oy:n emoyhtiö, joka perustettiin n omistusjärjestelyn yhteydessä 1.7.2014 ja joka omistaa 100 prosenttisesti Oy:n

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU

DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2015 1 (17) Destia Group Oyj on Destia Oy:n emoyhtiö, joka perustettiin Destian omistusjärjestelyn yhteydessä ja joka omistaa 100 prosenttisesti Destia Oy:n osakkeet.

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

DESTIA GROUPIN JA DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA

DESTIA GROUPIN JA DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA DESTIA GROUPIN JA DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA 2014 1 (18) Destia Oy:n emoyhtiö on Destia Group Oyj, joka perustettiin Destian omistusjärjestelyn yhteydessä ja joka omistaa 100 prosenttisesti

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6)

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6) NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 10.08.2012 Klo 9.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 Nordic Aluminium Oyj:n liikevaihto katsauskaudella oli 35,41 miljoonaa euroa (38,67 miljoonaa

Lisätiedot

DESTIA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUULTA 2014

DESTIA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUULTA 2014 DESTIA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUULTA 2014 1 (16) Destia-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 TULOS KEHITTYI POSITIIVISESTI LIIKEVAIHDON LASKUSTA HUOLIMATTA, TILAUSKANTA KOHTUULLINEN

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 Elecsterillä hyvä kehitys Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,7 MEUR (1-9/2013: 34,1 MEUR)

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton)

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton) 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 30.7.2009 OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 2009 sekä 1.1.2009 2009 (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.1. - 2009 1.1. - 1.1. - 31.12.

Lisätiedot

1.7. - 30.9. 2009 1.7. - 30.9. 2008

1.7. - 30.9. 2009 1.7. - 30.9. 2008 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 4.11. OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.7. - 30.9. 1.7. - 30.9. 1.1. - 30.9. 1.1. - 30.9.

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2006 73,6 Meur, kun se oli

Lisätiedot

KOLMAS VUOSINELJÄNNES: KASVU JATKUI ENNAKOIDUSTI ALKUVUOTTA MALTILLISEMPANA

KOLMAS VUOSINELJÄNNES: KASVU JATKUI ENNAKOIDUSTI ALKUVUOTTA MALTILLISEMPANA QT GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.10.2016 kello 08:00 QT GROUP OYJ JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS 1.1.2016 30.9.2016 Qt Group Oyj julkaisee kalenterivuoden kolmen ja yhdeksän kuukauden osalta johdon osavuotiset

Lisätiedot

1 (15) Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2013. Destia-konsernin osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2013

1 (15) Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2013. Destia-konsernin osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2013 1 (15) Destia-konsernin osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2013 LIIKEVAIHTO LASKI, TILAUSKANTA KASVUSSA JA KASSA SÄILYI VAHVANA Liikevaihto laski 20 prosenttia ja oli 78,1 miljoonaa euroa. Liiketulos jäi

Lisätiedot

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006)

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006 Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 4. neljänneksellä Tilinpäätös 1.11.2005 31.10.2006

Lisätiedot

ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS KLO 8:30

ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS KLO 8:30 ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 18.8.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Elecsterillä vahva vuosineljännes Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 21,8 MEUR (1-6/2015:

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Ahlstrom Tammi kesäkuu 215 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 6.8.215 Sisältö Huhti kesäkuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Page 2 Huhti kesäkuu

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2005 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2005 71,9 Meur, kun se oli

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta 26.10.2015 TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS Tätä täydennystä ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa,

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2012 Elecsterillä vahva neljännes Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,1 MEUR (1-9/2011: 34,8 MEUR)

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 Tammi - syyskuu - Vuoden 2005 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 244,8 milj. euroa (229,6 vastaavalla

Lisätiedot

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %.

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %. TIEDOTE 10.8.2015 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 22,8 (vuonna 2014 vastaavalla ajanjaksolla 30,2 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012. Heikki Vauhkonen 24.04.2012

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012. Heikki Vauhkonen 24.04.2012 Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012 24.04.2012 Osavuosikatsaus 1-3/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto oli 10,7 Me (12,6 Me 1-3/2011). Konsernin liiketulos oli -1,4 (-1,5 Me). Osakekohtainen tulos oli

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ 27.4.2015 klo 14.30 SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 YHTEENVETO TAMMI-MAALISKUUSTA 2014 - SSK:n liikevaihto oli 179 TEUR. - Voitto

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.08.2014 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 130 TEUR (88 TEUR).

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 3/2015. Tase vahvistui ja kassavirta oli selvästi positiivinen

Osavuosikatsaus 1 3/2015. Tase vahvistui ja kassavirta oli selvästi positiivinen Osavuosikatsaus 1 3/215 Tase vahvistui ja kassavirta oli selvästi positiivinen Taloudellinen kehitys Tase, rahoitus ja rahavirta Näkymät ja ohjeistus Toimintaympäristö Q1/215 Suomi Käynnissä suuria infrahankkeita.

Lisätiedot

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc QPR Software Oyj Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012 Vuosi 2011 Yhtiö käynnisti Kokonaisarkkitehtuuripalvelut-liiketoiminnan vuoden alussa. Yhtiö lanseerasi uuden tuotteen, QPR ProcessAnalyzerin

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 15.6.2016 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2016 Katsauskauden liikevaihto 5,35 M oli 8,0 % suurempi kuin v. 2015 vastaavan ajanjakson

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

http://qfx.quartalflife.com/clients/fi/atria/rss/newsentry.aspx?id=1000717206&culture=fi-fi

http://qfx.quartalflife.com/clients/fi/atria/rss/newsentry.aspx?id=1000717206&culture=fi-fi Tulosta sivu Atria Yhtymä Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.7.2005 KLO 10.00 ATRIA YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Atria-konsernin liikevoitto katsauskaudelta oli 15,9 miljoonaa euroa (20,1 milj. euroa).

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-maaliskuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 28.4.2015

Ahlstrom. Tammi-maaliskuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 28.4.2015 Ahlstrom Tammi-maaliskuu 215 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 28.4.215 Sisältö Tammi-maaliskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Page 2 Tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.9.2006-28.2.2007

Osavuosikatsaus 1.9.2006-28.2.2007 Osavuosikatsaus 1.9.2006-28.2.2007 VAAHTO GROUP -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS ajalta 1.9.2006-28.2.2007 Pulp & Paper Machinery Kovassa kilpailussa Pulp & Paper Machinery ryhmän katsauskauden myynti onnistui

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 - Liikevaihto 10,7 miljoonaa euroa (9,4 milj. euroa) - Liikevoitto 592 tuhatta euroa (444 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 Liikevaihto 683,8 637,4 2 738,2 2 612,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 1,8 28,1 13,2 Kulut -623,7-579,0-2

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 10.5.2012 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Elecsterillä hyvä kannattavuus YHTEENVETO Liikevaihto 10,3 MEUR (1-3/2011: 12,8 MEUR) Liikevoitto 1,1

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 Talentum-konserni on 1.1.2005 siirtynyt taloudellisessa raportoinnissaan

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 30.08.2013 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 88 TEUR (73 TEUR). Voitto

Lisätiedot

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki FINNLINES OYJ 2.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10. huhtikuuta 2006, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

Tuloslaskelmariveillä on esitetty liikevoittoon asti jatkuvien toimintojen erät ja edellisvuoden erinä vertailukelpoiset luvut.

Tuloslaskelmariveillä on esitetty liikevoittoon asti jatkuvien toimintojen erät ja edellisvuoden erinä vertailukelpoiset luvut. Takoma Oyj Osavuosikatsaus 2.6.2016 klo 10.00 TAKOMAN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2015 30.4.2016 (6 kk) Tuloslaskelmariveillä on esitetty liikevoittoon asti jatkuvien toimintojen erät ja edellisvuoden erinä vertailukelpoiset

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2003 Toimistokalusteiden kysyntä on jatkunut heikkona. Liikevaihto laski 19,2 % ja oli 49,0 milj. euroa.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1 Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuokra-asuntomäärä kasvoi ja Lumo laajensi asumisen palveluita Liikevaihto 1.1. 30.9.2014 miljoonaa euroa +7,5%

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

TIEDOTE 14.11.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihto ja kannattavuus pysyvät viime vuoden tasolla.

TIEDOTE 14.11.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihto ja kannattavuus pysyvät viime vuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2011 Konserni Operatiivinen tulos parantunut lähes 4 milj. euroa Hallituksen puheenjohtajaksi Panu Ala-Nikkola Konserniin

Lisätiedot

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Osavuosikatsaus 06.11.2009 klo 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2009 - Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2007 KLO 9:00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2007 KLO 9:00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2007 KLO 9:00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2007 Honkarakenteen puolen vuoden liikevaihto kasvoi 11,5 miljoonalla eurolla edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 47,2 miljoonaa

Lisätiedot