DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU"

Transkriptio

1 DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2015

2 1 (17) n osavuosikatsaus Oyj on Oy:n emoyhtiö, joka perustettiin n omistusjärjestelyn yhteydessä vuonna 2014 ja joka omistaa 100 prosenttisesti Oy:n osakkeet. Osavuosikatsauksessa raportoidaan -konsernin taloudellista kehittymistä väliseltä ajalta. Vertailuluvut ovat -alakonsernin lukuja vuodelta konsernin osalta vertailulukuja ei ole olemassa. -konserni =, Oyj, konserni -alakonserni (ent. -konserni) = alakonserni n osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2015 LIIKEVAIHTO JA TILAUSKANTA KASVOIVAT KANNATTAVUUDEN HEIKETESSÄ Liikevaihto nousi 5,8 prosenttia ja oli 179,6 (169,7) miljoonaa euroa. Liiketulos jäi vertailukaudesta ollen -3,7 (0,0) miljoonaa euroa. Tilauskanta kehittyi positiivisesti ensimmäisellä vuosipuoliskolla, ja oli 821,4 (717,6) miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan oli 14,5 prosenttia. Oyj:n liikkeeseen laskema 65 miljoonan euron joukkovelkakirjalaina institutionaalisille sijoittajille listattiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämään Helsingin Pörssiin. Työturvallisuus säilyi erinomaisella tasolla: tapaturmataajuus oli 6,8 (6,8). n liikevaihdon arvioidaan kasvavan hieman, mutta liikevoiton arvioidaan laskevan merkittävästi edellisvuodesta vuonna Markkinaohjeistusta vuodelle 2015 muutettu liikevoiton osalta Uusi ohjeistus: n liikevaihdon arvioidaan kasvavan hieman, mutta liikevoiton arvioidaan laskevan merkittävästi edellisvuodesta vuonna Aiempi ohjeistus: n liikevaihdon arvioidaan kasvavan hieman, mutta liikevoiton arvioidaan jäävän edellisvuodesta vuonna laskee tulosohjeistustaan vuodelle 2015 liikevoiton osalta. Konsernin tulosta rasittavat osissa Suomea ollut kunnossapidon kannalta keliolosuhteiltaan poikkeuksellisen haastava talvi sekä kahden ison käynnissä olevan hankkeen epäonnistuminen. alakonserni - - Konserni alakonserni alakonserni Avainluvut (), Milj. EUR 4-6/ / / / / /2014 Liikevaihto 105,3 102,0 179,6 169,7 261,8 431,5 Liiketulos 1,1 4,0-3,7 0,0 12,5 15,1 % liikevaihdosta 1,1 3,9-2,0 0,0 4,8 3,5 Katsauskauden tulos -0,1 2,9-4,7-0,4 5,5 10,5 % liikevaihdosta -0,1 2,8-2,6-0,2 2,1 2,4 Sijoitetun pääoman tuotto, % 6,9 21,1 9,2 20,9 Tulos/osake EUR -1,81-58,63 68,59 Omavaraisuusaste, % 28,2 47,8 29,4 34,3 Nettovelkaantumisaste, % 99,3-51,3 42,4-41,2 Henkilöstö keskimäärin Poissaoloon johtaneet työtapaturmat *) 6,8 6,8 9,3 9,3 Tilauskanta katsauskauden lopussa 821,4 717,6 628,2 628,2 *) Työtapaturmat miljoonaa työtuntia kohden Toimitusjohtaja Hannu Leinonen kommentoi katsauskautta: n ensimmäinen vuosipuolisko sujui haastavassa markkinatilanteessa kohtuullisesti. Kokonaiskysynnän ollessa suhteellisen vakaalla tasolla kilpailu hankkeista kuitenkin jatkui tiukkana. Liikevaihtomme ja tilauskantamme kasvoivat katsauskaudella. Tilauskantamme on selkeästi paremmalla tasolla edellisvuoden vastaavaan

3 2 (17) n osavuosikatsaus ajankohtaan verrattuna. Solmimme merkittäviä uusia sopimuksia katsauskauden aikana sekä ydinliiketoiminnoissamme että strategisen kasvun painopistealueilla. Kannattavuutemme heikkeneminen katsauskaudella oli pettymys. Viime vuoden vastaavan ajankohdan tulosta paransivat yksittäiset erityisen onnistuneet käynnissä olleet hankkeet. Sen sijaan tänä keväänä tulosta rasittivat osissa Suomea ollut kunnossapidon kannalta keliolosuhteiltaan poikkeuksellisen haastava talvi sekä kahden ison käynnissä olevan hankkeen epäonnistuminen. Kiinnitämme erityistä huomiota riskienhallintaan ja kannattavuuteen projekteissa jo tarjouslaskennasta alkaen kannattavuuden parantamiseksi. Olen tyytyväinen työturvallisuutemme säilymiseen hyvällä tasolla. Olemme ssa panostaneet työturvallisuuden parantamiseen ja olen tyytyväinen, että se myös näkyy käytännön tekemisessä. Tapaturmataajuutemme 6,8 on alallamme erinomainen. Toimintaympäristö Suomen talouden hiipuva kehitys heikensi infra-alan ja koko rakennusalan toimintaympäristöä vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Kilpailu on erittäin tiukkaa ja tarjoushintojen taso on poikkeuksellisen matala. Kilpailtavat kohteet ovat myös kooltaan aiempaa pienempiä. Infra-alan kysyntä on kuitenkin edelleen kohtuullinen, ja uusia hankkeita tulee kilpailutukseen myös vuoden viimeisellä puoliskolla. Positiivista virettä markkinanäkymään tuovat lisäksi Suomen hallituksen suunnitellut lisäpanostukset teiden kunnossapitoon. Suomen Pankki ennusti kesäkuussa, että Suomen kokonaistuotannon kehitys jatkuu vaatimattomana vuosien aikana. Ennusteen mukaan pitkään kestänyt talouden supistuminen kuitenkin päättyy, ja bruttokansantuote alkaa kasvaa. Suomen Pankki ennustaa, että kuluvana vuonna talous kasvaa niukasti, noin 0,2 %, viennin piristyessä ulkoisen kysynnän voimistumisen ja euron heikentymisen myötä. Ennusteessa uskotaan myös kotimaisen kysynnän vahvistuvan vähitellen. Suomen Pankin mukaan tuotannon kasvuvauhti voimistuu ensi vuonna 1,2 prosenttiin ja vuonna ,3 prosenttiin. Merkkejä talouden heikkenemisen pysähtymisestä on nähtävissä myös Elinkeinoelämän keskusliiton, EK:n, luottamusindikaattoreissa. EK:n luottamusindikaattoreista rakentamisen luottamus vahvistui hieman kesän aikana. Rakentamisen luottamusindikaattori kohosi hivenen pitkäaikaista keskiarvoa paremmaksi. Rakennusteollisuus ry:n, RT:n, arvion mukaan rakentamisen kokonaismäärä vähenee vajaalla prosentilla kuluvana vuonna. RT arvioi erityisesti infrarakentamisen kärsivän kireästä markkinatilanteesta, ja ennustaa, että kasvusta saadaan kiinni vasta vuonna Koko rakennusalan ennakoidaan kääntyvän ensi vuonna 2-3 prosentin kasvuun. Katsauskaudella kustannuskehityksessä näkyi nousua erityisesti muovituotteiden osalta, myös raakaainehinnat olivat nousussa. Hintojen nousu näkynee myös indekseissä seuraavien kuukausien aikana. Tilastokeskuksen maarakennuskustannusindeksin mukaan maarakennusalan kustannukset laskivat 1,4 prosenttia vuoden 2014 kesäkuusta vuoden 2015 kesäkuuhun. Kustannusten vuosimuutos vaihteli osaindekseittäin päällysteiden -10,1 prosentista kalliorakenteiden 1,6 prosenttiin. Kokonaisindeksin laskuun vaikutti erityisesti bitumin sekä polttoaineiden ja energian halpeneminen edellisen vuoden kesäkuusta. Kustannusten laskua hillitsi työvoimakustannusten nousu. Tilauskanta ja uudet tilaukset Tilauskanta kehittyi positiivisesti. Tilauskannan kasvua vauhdittivat vuonna 2014 alkaneet henkilöstön yhtenäiseen tavoitteelliseen asiakastyöhön keskittyvät valmennukset sekä menestyminen erityisesti radan kunnossapitoalueiden kilpailutuksissa. n tilauskanta kasvoi 30,8 prosenttia vuoden 2014 loppuun verrattuna. Ke-

4 3 (17) n osavuosikatsaus säkuun lopun tilauskanta oli 821,4 miljoonaa euroa (717,6), ollen 103,8 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa korkeammalla tasolla. Toisen vuosineljänneksen aikana solmitut merkittävimmät vähintään 3 miljoonan euron arvoiset uudet sopimukset: Eskola Ylivieska päällysrakenneurakka 2, valmistuu vuoden 2017 lopussa. Kantatien 77 parantaminen Viitasaarella välillä Taimoniemi Keitele, valmistuu lokakuussa Kunnossapitoalueen 8 (Itä-Suomi) radan ja turvalaitteiden kunnossapito vuosina Maanteiden alueurakat: Sodankylä, Lapua, Puolanka, Kemijärvi Posio, Parkano ja Porvoo vuosina Maantien 148 parantaminen Keravan kohdalla, valmistuu vuoden 2016 lopussa. Pohjois-Savon sillankorjausurakka, valmis joulukuussa Tehdasalueen hoitourakka Raahessa vuosina Valtatien 3 Hämeenkyrön kohdan ohituskaistan rakentaminen, valmistuu marraskuussa Valtatien 8 parantaminen ST (suunnittele ja toteuta) -hanke, Luostarinkylän kohdalla Raumalla, valmistuu marraskuussa Varkauden kunnallistekniikan rakentamisen ja ylläpidon toteutus vuosina Äänekosken biotuotetehdasalueen rakennustyöt, valmistuvat marraskuussa Toisen vuosineljänneksen aikana solmittiin useita kymmeniä yli 1 miljoonan euron arvoisia uusia sopimuksia pienempien sopimusten lisäksi. valittiin katsauskaudella Valtatien 14 Savonlinnan keskustan 3. vaiheen, Laitaatsalmen syväväylän, toteuttajaksi. Hankintapäätöksestä valitettiin, valituksen käsittely on kesken. Finavia Oyj teki kesäkuussa hankintapäätöksen ja valitsi n Helsinki-Vantaan lentoaseman asematason laajentamisurakan toteuttajaksi. Hanke toteutetaan allianssimallilla, jossa tilaaja, suunnittelijat ja urakoitsijat toimivat yhteistyössä hankkeen toteuttamisessa. Hankkeen kustannusarvio on noin 100 miljoonaa euroa. Urakka toteutetaan vuosien aikana. Hanke on n ensimmäinen allianssimallilla toteutettava hanke. Sopimusta ei ole vielä allekirjoitettu. Liikevaihdon kehitys n liikevaihto oli katsauskaudella 179,6 miljoonaa euroa (169,7) ja toisella vuosineljänneksellä 105,3 miljoonaa euroa (102,0). Liikevaihtoa kasvatti katsauskauden edellisvuotta suurempi rakentamisen volyymi. Liikevaihtoa kasvatti myös osissa Suomea ollut kunnossapidon kannalta keliolosuhteiltaan poikkeuksellisen haastava talvi. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 1,1 miljoonaa euroa (1,2). Ne koostuivat pääosin käyttöomaisuuden myyntivoitoista ja vuokratuotoista. Tuloksen kehitys Liiketulos oli katsauskaudella -3,7 miljoonaa euroa (0,0) ja toisella vuosineljänneksellä 1,1 miljoonaa euroa (3,9). Viime vuoden vastaavan ajankohdan tulosta paransivat yksittäiset erityisen onnistuneet käynnissä olleet hankkeet. Katsauskauden tulosta heikensivät vaikean talven aiheuttamat kunnossapitotoimet tietyissä osissa Suomea sekä kahden ison käynnissä olevan hankkeen epäonnistuminen. Konsernin nettorahoituskulut olivat katsauskaudella 1,9 miljoonaa euroa (0,5), mikä oli 1,0 prosenttia (0,3) liikevaihdosta. Rahoituskulujen kasvu johtui n yrityskaupan yhteydessä liikkeeseen lasketun 65 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan vaikutuksesta. Katsauskauden tuloverot olivat 0,9 miljoonaa euroa positiiviset (0,1). Toisen vuosineljänneksen tuloverot olivat 0,3 miljoonaa euroa (0,7).

5 4 (17) n osavuosikatsaus Konsernin katsauskauden tulos oli -4,7 miljoonaa euroa (-0,4) ja toisen vuosineljänneksen tulos -0,1 miljoonaa euroa (2,9). Rakentamisen kausiluonteisuudesta johtuen tuloksen muodostuminen painottuu pääosin toiselle vuosipuoliskolle. Kunnossapito painottuu talvikaudelle. Tase, rahavirta ja rahoitus Konsernitaseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 242,0 miljoonaa euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 6,9 prosenttia, omavaraisuusaste 28,2 prosenttia ja nettovelkaantumisaste 99,3 prosenttia. Kausivaihteluiden ja onnistuneen hyvän käyttöpääoman hallinnan seurauksena liiketoiminnan rahavirta kehittyi vuoden 2014 lopussa hyvin, mikä johti alkuvuoden rahavirran negatiiviseen kehitykseen. Rakentamisen kausiluonteisuudesta johtuen on käyttöpääoman vaade suurimmillaan katsauskauden loppupuolella projektien käynnistyessä. Katsauskauden rahavirta muodostui liiketoiminnan rahavirrasta -24,1 miljoonaa euroa, investointien rahavirrasta -4,4 miljoonaa euroa ja rahoituksen rahavirrasta, joka oli -3,5 miljoonaa euroa. Rahoituksen rahavirta sisältää varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hybridilainojen lyhennyksiä 2,0 miljoonaa euroa ja koron maksuja noin 1,5 miljoonaa euroa. Toisella vuosineljänneksellä rahavirta muodostui liiketoiminnan rahavirrasta -6,8 miljoonaa euroa, investointien rahavirrasta -2,1 miljoonaa euroa ja rahoituksen rahavirrasta, joka oli 0,0 miljoonaa euroa. Konsernin rahoitusasema säilyi kohtalaisena. Taseen mukaiset rahavarat katsauskauden lopussa olivat 5,7 miljoonaa euroa. Korollisen vieraan pääoman määrä säilyi vuoden 2014 lopun tasolla ja oli 66,3 miljoonaa euroa katsauskauden lopussa. Lainoista 0,3 prosenttia oli lyhytaikaisia ja 99,7 prosenttia pitkäaikaisia. Korollinen nettovelka katsauskauden lopussa oli 60,7 miljoonaa euroa. -alakonsernin 150 miljoonan euron yritystodistusohjelmaa ei käytetty katsauskaudella (ei ollut käytössä vertailukaudella). Oy:n osakekaupan yhteydessä käyttöpääoman rahoitustarpeita varten neuvoteltu lyhytaikainen 30,0 miljoonan euron rahoituslimiitti uudelleen järjesteltiin ja samassa yhteydessä rahoituksen vakuudeksi annettu 39,0 miljoonan euron yrityskiinnitys vapautui. Käyttöpääoman rahoitustarpeita varten neuvoteltiin vakuudeton lyhytaikainen 10,0 miljoonan euron rahoituslimiitti, joka oli katsauskauden päättyessä käyttämättä. Oyj:n liikkeeseen laskema 65 miljoonan euron joukkovelkakirjalaina institutionaalisille sijoittajille listattiin kesäkuussa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämään Helsingin Pörssiin. Finanssivalvonta hyväksyi joukkovelkakirjalainan listalleottoesitteen. Joukkovelkakirjalaina on vakuudeton ja se erääntyy kokonaisuudessaan kesäkuussa Lainan kuponki on vaihtuvakorkoinen perustuen kolmen kuukauden Euriboriin ja lainan marginaali on 4,5 %. Laina on konsernissa suojattu koronvaihtosopimuksella sen maturiteettiin asti. Konsernin omaan pääomaan sisältyy oman pääoman ehtoisia hybridilainoja Ahlström Capital-konsernilta 27 miljoona euroa, joiden korko on 10,0 %. Tiedonantovelvollisuus a koskee listatun pörssivelkakirjan liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuus. n talousviestinnän politiikka määrittelee tarkemmin n tiedonantovelvollisuuden. Talousviestinnän politiikka on luettavissa yhtiön verkkosivuilla.

6 5 (17) n osavuosikatsaus Investoinnit ja yrityskaupat Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 3,1 miljoonaa euroa (1,7), joka on 1,7 prosenttia (1,0) liikevaihdosta, ja toisella vuosineljänneksellä 2,7 miljoonaa euroa (1,1) eli 2,5 prosenttia (1,1) liikevaihdosta. Investoinnit olivat pääasiassa kalustoinvestointeja. Henkilöstö Konsernin henkilömäärä oli katsauskaudella keskimäärin (1 501) henkilöä. Kesäkuun lopun henkilömäärä oli (1 604), joista vakinaisia oli (1 387) ja määräaikaisia 237 (217) henkilöä. Liiketoiminnan kausiluonteisuudesta johtuen henkilömäärä vaihtelee vuoden aikana ja on korkeimmillaan kesällä. on merkittävä infra-alan työllistäjä Suomessa ja on vahvasti mukana kasvattamassa alalle uusia ammattilaisia. Katsauskaudella yhtiö palkkasi noin 150 kesätyöntekijää ja harjoittelijaa. Henkilöstön kehittäminen on edelleen n strateginen painopistealue. Työturvallisuuden määrätietoinen parantaminen jatkui ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Tapaturmataajuus säilyi hyvänä ollen edellisvuoden vastaavan ajankohdan tasolla, 6,8 työtapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti (6,8). Katsauskaudella jatkettiin lisäksi valmennuksia, joilla vahvistetaan aiempien vuosien valmennusten oppeja erityisesti tavoitteelliseen asiakastyöhön ja yhtenäisiin toimintatapoihin. ssa on käynnissä myös Voima-muutoshanke, jossa prosessit ja toimintatavat yhtenäistetään ja niiden tueksi on tarkoituksena ottaa käyttöön yhteinen toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) vuonna Organisaatiorakenne ja johto n toiminta jakautuu neljään alueelliseen tulosyksikköön, Etelä-Suomi, Länsi-Suomi, Itä-Suomi ja Pohjois- Suomi, ja valtakunnalliseen Asiantuntijapalvelut-tulosyksikköön sekä konserniyksiköihin. Alueellisten tulosyksiköiden liiketoiminta sisältää liikenneväylien, liikenne- ja teollisuusympäristöjen sekä koko elinympäristön rakentamisen, hoidon ja kunnossapidon sekä kelikeskuspalvelut. Etelä-Suomen tulosyksikössä toimii lisäksi kalliorakentamisen liiketoimintayksikkö, Itä-Suomen tulosyksikössä ratarakentamisen ja -kunnossapidon liiketoimintayksikkö, Kiviaines-liiketoimintayksikkö on osa Länsi-Suomen tulosyksikköä ja Kalusto-liiketoimintayksikkö osa Pohjois-Suomen tulosyksikköä. Valtakunnallisen Asiantuntijapalveluttulosyksikön liiketoimintaa ovat suunnittelu, mittaus- ja tutkimuspalvelut sekä kansainvälinen konsultointi. n johtoryhmän vuonna 2015 muodostavat toimitusjohtaja Hannu Leinonen, talous- ja rahoitusjohtaja Pirkko Salminen, johtaja Jouni Karjalainen ja tulosyksiköiden johtajat Minna Heinonen, Pasi Kailasalo, Jukka Raudasoja, Marko Vasenius ja Seppo Ylitapio sekä henkilöstön edustaja Jouko Korhonen. Johtoryhmän sihteerinä toimii lakiasiainjohtaja Aki Markkola. Oikeudenkäynnit ja riita-asiat Katsauskaudella ei ole käynnistynyt merkittäviä uusia oikeudenkäyntejä tai riita-asioita. Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät luokittelee riskit markkina- ja toimintaympäristöriskeihin, toiminnallisiin riskeihin, talous- ja rahoitusriskeihin sekä vahinkoriskeihin.

7 6 (17) n osavuosikatsaus Markkina- ja toimintaympäristöriskeistä erityisesti talouden suhdannevaihtelu ja markkinatilanteen epävarmuus aiheuttavat merkittävän riskin n liiketoiminnalle. Sekä julkisen että yksityisen sektorin investoinnit infrarakentamiseen vähenevät, mikä heijastuu alan kilpailutilanteeseen. n ydinliiketoiminta-alueilla kilpailutilanne jatkuu tiukkana. Menestyminen maanteiden kunnossapidon alueurakoiden ja suurten urakoiden kilpailutuksissa korostuu. Julkisten suurhankkeiden kilpailutuksiin on tullut uusia kilpailutusmuotoja, jotka vaativat uudenlaista osaamista. Öljypohjaisten raaka-aineiden hintojen heilahtelu aiheuttaa epävarmuutta yhtiön kannattavuudelle. Riskiä ehkäistään seuraamalla ja arvioimalla hyödykkeiden hintakehitystä sekä varmistamalla keskeiset hankinnat projektien kannalta taloudellisella tavalla ja muun muassa suojaamalla hintariski johdannaisinstrumentteja käyttäen. Toimintaympäristöstä aiheutuvien riskien hallinnassa on oleellista keskittyminen valituille liiketoiminnan osaalueille, toiminnan kustannustehokkuuden ja vakavaraisuuden varmistaminen sekä valmius reagoida muuttuviin tilanteisiin. Toiminnallisista riskeistä merkittävimmät liittyvät projektien hallintaan ja kannattavuuteen. Epävarmuutta luovat panoshintojen mahdolliset vaihtelut ja kyky hallita projektiliiketoiminnan riskit. Keskeiset tekijät projektien hallinnassa ovat tehokas prosessi tarjouslaskennasta toteutukseen, kustannusseuranta ja resurssien varmistaminen sekä osaamisen kehittäminen. on panostanut luotettavaan ja sisällöltään oleelliseen taloudelliseen raportointiin, joka on edellytys taloudellisten riskien tunnistamiselle ja arvioinnille. Taloudellisten raporttien luotettavuus varmistetaan valvontatoimenpitein ja kontrollimenetelmiä kehittämällä. -alakonsernin nettovelattomuus on pienentänyt merkittävästi rahoitukseen liittyviä riskejä. Emoyhtiön, Oyj:n, rahoitukseen liittyviä rahoitusriskejä hallitaan rahoituspolitiikan mukaisesti. n vahinkoriskien hallinnassa keskeisiä tekijöitä ovat ennakoivat projektinhallinnan menettelyt, panostukset työturvallisuuteen ja riittävän vakuutusturvan varmistaminen. Katsauskauden jälkeiset tapahtumat voitti Juvan kunnossapidon alueurakan vuosille Hankintapäätöksestä tehtiin valitus, jonka käsittely on käynnissä. Näkymät vuodelle 2015 Infra-alan ja koko rakennusalan toimintaympäristö on edelleen haastava talouden epävarmuuden jatkuessa. Inframarkkina supistuu kuluvana vuonna prosentin verran, kasvua on näkyvissä vasta ensi vuonna. Haastavassa markkinatilanteessa kilpailu jatkuu tiukkana. Kysyntä on vakaata, mutta kilpailtavat kohteet ovat kooltaan aiempaa pienempiä. n edellisvuotta parempi tilauskanta sekä asiakastyön ja projektihallinnan parantamiseksi tehdyt toimenpiteet antavat hyvän perustan liikevaihdon positiiviselle kehitykselle. Yhtiö keskittyy erityisesti toimenpiteisiin kannattavuuden parantamiseksi.

8 7 (17) n osavuosikatsaus Markkinaohjeistus vuodelle 2015 n liikevaihdon arvioidaan kasvavan hieman, mutta liikevoiton arvioidaan laskevan merkittävästi edellisvuodesta vuonna Vantaalla Oyj Hallitus Lisätietoja Toimitusjohtaja Hannu Leinonen, p ja talous- ja rahoitusjohtaja Pirkko Salminen, p Taloudellinen tiedottaminen 2015 julkaisee osavuosikatsauksen tammi-syyskuulta

9 8 (17) n osavuosikatsaus KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA alakonserni alakonserni alakonserni Milj. EUR 4-6/ / / / / /2014 Liikevaihto 105,3 102,0 179,6 169,7 261,8 431,5 Liiketoiminnan muut tuotot 0,6 0,8 1,1 1,2 1,7 3,3 Materiaalit ja palvelut 71,3 64,1 123,1 107,5 176,7 284,2 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 22,3 22,0 40,3 40,3 46,9 86,9 Poistot 2,2 2,6 4,4 5,3 4,7 10,0 Liiketoiminnan muut kulut 9,0 10,1 16,6 17,8 22,7 38,5 Liiketulos 1,1 4,0-3,7 0,0 12,5 15,1 Rahoitustuotot 0,1 0,1 0,3 0,2 0,0 0,2 Rahoituskulut 1,1 0,4 2,1 0,6 5,1 2,0 Tulos ennen veroja 0,1 3,6-5,5-0,5 7,4 13,3 Tuloverot 0,3 0,7-0,9-0,1 1,9 2,8 Katsauskauden tulos -0,1 2,9-4,7-0,4 5,5 10,5 Muut laajan tuloksen erät: Erät, joita ei koskaan luokitella tulosvaikutteisiksi Vakuutusmatemaattiset voitot tai tappiot etuuspohjaisista järjestelyistä -1,5-1,5-1,5-1,5 Erät, jotka luokitellaan myöhemmin tulosvaikutteisiksi tiettyjen ehtojen täyttyessä Rahavirran suojaus 0,4 0,2 0,2 0,3-0,9 0,3 0,4 0,2 0,2 0,3-0,9 0,3 Katsauskauden muut laajan tuloksen erät, netto 0,4 0,2 0,2 0,3-2,4-1,2 Katsauskauden laaja tulos yhteensä 0,2 3,1-4,5-0,1 3,1 9,3 Katsauskauden tulos ja katsauskauden laaja tulos kuuluvat emoyrityksen omistajille. Laimentamaton / laimennettu osakekohtainen tulos yhteensä (euroa) -1,81 4,23-58,63-0,53 68,59 15,44 Osakemäärä (kpl)

10 9 (17) n osavuosikatsaus KONSERNIN TASE Milj. EUR VARAT - alakonserni -alakonserni Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 55,5 54,1 56,8 56,8 Liikearvo 83,2 17,0 83,2 17,0 Muut aineettomat hyödykkeet 1,7 2,0 1,7 1,7 Myytävissä olevat rahoitusvarat 2,1 2,1 2,1 2,1 Laskennalliset verosaamiset 3,6 1,8 3,7 2,2 Pitkäaikaiset varat yhteensä 146,1 77,1 147,5 79,8 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 17,8 22,2 19,9 19,9 Myyntisaamiset ja muut saamiset 72,5 59,4 59,6 59,1 Rahavarat 5,7 50,5 37,7 21,7 Lyhytaikaiset varat yhteensä 96,0 132,1 117,1 100,6 Varat yhteensä 242,0 209,1 264,6 180,5 OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 0,1 17,0 0,1 17,0 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 38,0 56,4 38,0 14,4 Hybridilainat 27,0 29,0 Muut erät -0,7 0,0-0,9 0,0 Kertyneet voittovarat -3,3 10,4 2,5 19,8 Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 61,1 83,8 68,7 51,1 Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 0,9 0,6 1,0 0,7 Eläkevelvoitteet 2,8 0,8 2,8 2,8 Varaukset 13,6 11,6 13,8 13,8 Rahoitusvelat 64,2 0,5 64,4 0,4 Pitkäaikaiset velat yhteensä 81,5 13,5 81,9 17,6 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut korottomat velat 67,7 65,1 76,4 74,1 Varaukset 5,9 5,8 5,9 5,9 Rahoitusvelat 0,2 7,0 0,5 0,5 Saadut ennakot 25,6 33,8 31,2 31,2 Lyhytaikaiset velat yhteensä 99,4 111,8 114,0 111,7 Oma pääoma ja velat yhteensä 242,0 209,1 264,6 180,5

11 10 (17) n osavuosikatsaus KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA Milj. EUR alakonserni alakonserni alakonserni 4-6/ / / / / /2014 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT Asiakkailta saadut maksut 80,3 81,8 165,0 175,7 262,6 438,4 Maksut toimittajille ja henkilöstölle -85,2-80,6-185,5-173,7-239,7-410,5 Maksetut korot -0,9-0,2-1,7-0,2-1,7-0,2 Saadut osingot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saadut korot 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 Muut rahoituserät -0,1-0,4-0,2-0,4-1,0-1,3 Maksetut verot -0,8-1,2-1,7-1,2-2,3-3,5 Liiketoiminnan nettorahavirta -6,8-0,5-24,1 0,3 18,0 23,0 INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -2,5-0,5-4,9-1,9-4,9-6,8 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti 0,3 0,5 0,5 0,8 2,2 3,0 Ostetut tytäryhtiöosakkeet -87,5 Investointien nettorahavirta -2,1 0,1-4,4-1,1-90,2-3,7 RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT Maksullinen osakeanti 0,1 Sijoitus SVOP-rahastoon 38,0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+) 65,0 Pitkäaikaisten oman pääoman ehtoisten lainojen lisäys (+) 17,0 Pitkäaikaisten oman pääoman ehtoisten lainojen vähennys (-) -2,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-) -10,0-10,0-10,0 Lyhytaikaisen rahoituksen lisäys (+) 6,8 6,8 9,0 15,8 Lyhytaikaisen rahoituksen vähennys (-) -15,8-15,8 Pääoman palautus Suomen valtiolle -42,0 Maksetut korot ja muut rahoituserät 0,0-1,5-3,4 Rahoituksen nettorahavirta 0,0-3,2-3,5-3,2 109,9-52,0 Rahavarojen muutos -8,9-3,6-32,0-4,0 37,7-32,8 Rahavarat tilikauden alussa 14,6 54,1 37,7 54,5 54,5 Rahavarat tilikauden lopussa 5,7 50,5 5,7 50,5 37,7 21,7

12 11 (17) n osavuosikatsaus LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA Milj. EUR -konserni Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Suojausinstrumenttien rahasto SVOP rahasto Osakepääoma Hybridilainat Muuntoerot Voittovarat Yhteensä Oma pääoma ,1-0,9 38,0 29,0 0,0 2,5 68,7 Laaja tulos Katsauskauden tulos -4,7-4,7 Muut laajan tuloksen erät: Muuntoerot 0,0 0,0 Rahavirran suojaus 0,2 0,2 Katsauskauden laaja tulos yhteensä 0,2 0,0-4,7-4,5 Liiketoimet omistajan kanssa Hybridilainat -2,0-2,0 Hybridilainojen korot ja laskennalliset verot -1,1-1,1 Oma pääoma yhteensä ,1-0,7 38,0 27,0 0,0-3,3 61,1 Liitetiedot Tämä osavuosikatsaus on laadittu :n kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita noudattaen, ja se on IAS 34-standardin mukainen. Osavuosikatsausta tulee lukea yhdessä vuoden 2014 tilinpäätöksen kanssa voimaan tulleet uudistetut standardit ja tulkinnat eivät ole vaikuttaneet katsauskaudella esitettyihin lukuihin. Oyj:n listattua institutionaalisille sijoittajille suunnatun 65 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalle, konserni on ottanut raportoinnissa käyttöönsä 8 Toimintasegmentit -standardin. Merkittävät operatiiviset päätökset tekee n Hallitus, joka on ylin operatiivinen päätöksentekijä. HR-valiokunta, tarkastusvaliokunta ja hallituksen avustava valiokunta sekä hallituksen puheenjohtaja, yhdessä toimitusjohtajan kanssa, valmistelevat ja tekevät päätösehdotukset Hallitukselle. n liiketoiminta koostuu tie- ja rataverkoston sekä muiden infra-alan hankkeiden koko elinkaaren kattavista palveluista aina suunnittelusta, toteutuksen kautta kunnossapitoon. n liiketoimintarakenne perustuu yhtenäisiin liiketoimintaprosesseihin. Liiketoiminnan luonteen ja hallintorakenteen vuoksi raportoitava toimintasegmentti on koko konserni. Toimintasegmenttiraportointiin liittyen raportoidaan tilinpäätöksen liitetietojen osana suurimmista asiakasryhmistä, joiden tuotot ovat vähintään 10 % konsernin kokonaistuotoista. Muilta osin segmenttiraportointi ei tule vaikuttamaan tilinpäätöksen esittämistapaan. Segmenttiraportointi ei ole vaikuttanut katsauskauden esittämistapaan.

13 12 (17) n osavuosikatsaus KONSERNIN TULOSLASKELMA, VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN alakonserni alakonserni Milj. EUR 4-6/ / / / / /2014 Liikevaihto 105,3 74,3 125,5 136,3 102,0 67,7 Liiketoiminnan muut tuotot 0,6 0,4 1,0 0,7 0,8 0,4 Materiaalit ja palvelut 71,3 51,8 83,3 93,4 64,1 43,3 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 22,3 17,9 25,3 21,6 22,0 18,3 Poistot 2,2 2,2 2,2 2,5 2,6 2,7 Liiketoiminnan muut kulut 9,0 7,6 12,5 10,2 10,1 7,7 Liiketulos 1,1-4,8 3,1 9,3 4,0-3,9 Rahoitustuotot 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 Rahoituskulut 1,1 1,0 1,4 3,7 0,4 0,2 Tulos ennen veroja 0,1-5,7 1,8 5,7 3,6-4,0 Tuloverot 0,3-1,1-0,3 2,3 0,7-0,8 Katsauskauden tulos -0,1-4,5 2,1 3,4 2,9-3,2

14 13 (17) n osavuosikatsaus KONSERNIN TASE, VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Milj. EUR VARAT alakonsernalakonserni Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 55,5 55,1 56,8 53,6 54,1 55,5 Liikearvo 83,2 83,2 83,2 83,2 17,0 17,0 Muut aineettomat hyödykkeet 1,7 1,6 1,7 1,9 2,0 2,2 Myytävissä olevat rahoitusvarat 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 Laskennalliset verosaamiset 3,6 3,6 3,7 1,9 1,8 1,9 Pitkäaikaiset varat yhteensä 146,1 145,6 147,5 142,6 77,1 78,7 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 17,8 19,9 19,9 23,5 22,2 21,2 Myyntisaamiset ja muut saamiset 72,5 46,8 59,6 66,2 59,4 42,5 Rahavarat 5,7 14,6 37,7 31,4 50,5 54,1 Lyhytaikaiset varat yhteensä 96,0 81,3 117,1 121,2 132,1 117,7 Varat yhteensä 242,0 226,9 264,6 263,8 209,1 196,4 OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 0,1 0,1 0,1 0,1 17,0 17,0 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 38,0 38,0 38,0 38,0 56,4 56,4 Hybridilainat 27,0 27,0 29,0 29,0 Muut erät -0,7-1,0-0,9-0,7 0,0-0,2 Kertyneet voittovarat -3,3-2,5 2,5 2,7 10,4 7,5 Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 61,1 61,6 68,7 69,0 83,8 80,7 Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 0,9 0,8 1,0 0,5 0,6 0,6 Eläkevelvoitteet 2,8 2,8 2,8 0,8 0,8 0,8 Varaukset 13,6 13,7 13,8 11,1 11,6 11,7 Rahoitusvelat 64,2 64,6 64,4 64,0 0,5 10,8 Pitkäaikaiset velat yhteensä 81,5 81,9 81,9 76,5 13,5 23,9 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut korottomat velat 67,7 51,4 76,4 77,1 65,1 50,6 Varaukset 5,9 5,3 5,9 5,6 5,8 6,2 Rahoitusvelat 0,2 0,3 0,5 9,2 7,0 0,3 Saadut ennakot 25,6 26,5 31,2 26,3 33,8 34,8 Lyhytaikaiset velat yhteensä 99,4 83,5 114,0 118,2 111,8 91,8 Oma pääoma ja velat yhteensä 242,0 226,9 264,6 263,8 209,1 196,4

15 14 (17) n osavuosikatsaus KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN alakonserni alakonserni Milj. EUR 4-6/ / / / / /2014 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT Asiakkailta saadut maksut 80,3 84,8 140,7 121,9 81,8 93,9 Maksut toimittajille ja henkilöstölle -85,2-100,3-122,4-117,3-80,6-93,1 Maksetut korot -0,9-0,8-0,9-0,8-0,2 0,0 Saadut osingot 0,0 0,0 Saadut korot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 Muut rahoituserät -0,1-0,1 0,0-0,9-0,4 0,0 Maksetut verot -0,8-0,9-1,1-1,1-1,2 0,0 Liiketoiminnan nettorahavirta -6,8-17,3 16,3 1,7-0,5 0,8 INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -2,5-2,4-2,5-2,4-0,5-1,4 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti 0,3 0,1 1,4 0,8 0,5 0,3 Ostetut tytäryhtiöosakkeet -87,5 Investointien nettorahavirta -2,1-2,3-1,0-89,1 0,1-1,1 RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT Maksullinen osakeanti 0,1 Sijoitus SVOP-rahastoon 38,0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+) 65,0 Pitkäaikasten oman pääoman ehtoisten lainojen lisäys (+) 17,0 Pitkäaikasten oman pääoman ehtoisten lainojen vähennys (-) -2,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-) -10,0 Lyhytaikaisen rahoituksen lisäys (+) 9,0 6,8 Lyhytaikaisen rahoituksen vähennys (-) -9,0-6,8 Maksetut korot ja muut rahoituserät 0,0-1,5-3,4 Rahoituksen nettorahavirta 0,0-3,5-9,0 118,9-3,2 0,0 Rahavarojen muutos -8,9-23,1 6,2 31,4-3,6-0,3 Rahavarat kauden alussa 14,6 37,7 31,4 0,0 54,1 54,5 Rahavarat kauden lopussa 5,7 14,6 37,7 31,4 50,5 54,1

16 15 (17) n osavuosikatsaus KONSERNIN TUNNUSLUKUTAULUKKO alakonserni alakonserni alakonserni alakonserni 4-6/ / / / / / /2014 Liikevaihto 105,3 102,0 179,6 179,6 169,7 261,8 431,5 Muutos edellisestä vuodesta % *) 3,3-9,2 5,8 5,8-10,9-11,9 Liiketulos 1,1 4,0-3,7-3,8 0,0 12,5 15,1 % liikevaihdosta 1,1 3,9-2,0-2,1 0,0 4,8 3,5 Katsauskauden tulos -0,1 2,9-4,7-2,8-0,4 5,5 10,5 % liikevaihdosta -0,1 2,8-2,6-1,5-0,2 2,1 2,4 Käyttökate 1) 3,3 6,5 0,7 0,6 5,4 19,1 25,1 % liikevaihdosta 3,2 6,4 0,4 0,3 3,2 7,3 5,8 Bruttoinvestoinnit 2,7 1,1 3,1 3,1 1,7 72,5 8,0 % liikevaihdosta 2,5 1,1 1,7 1,7 1,0 27,7 1,9 Taseen loppusumma 242,0 173,9 209,1 264,6 180,5 Oma pääoma 61,1 48,4 83,8 68,7 51,1 Omavaraisuusaste, % 2) 28,2 32,6 47,8 29,4 34,3 Nettovelkaantumisaste (Gearing)% 3) 99,3 12,3-51,3 42,4-41,2 Korollinen vieras pääoma 66,3 11,2 7,5 66,8 0,6 Current Ratio 4) 1,0 0,9 1,2 1,0 0,8 Quick Ratio 5) 0,8 0,7 1,2 1,0 0,9 Oman pääoman tuotto, % 6) 1,2 16,3 16,1 8,0 15,5 Sijoitetun pääoman tuotto, % 7) 6,9 20,9 21,1 9,2 20,9 Tulos/osake EUR **) -1,81 4,23-58,63-4,07-0,53 68,59 15,44 Oma pääoma/osake EUR 763,75 71,14 123,29 858,32 75,20 Henkilöstö keskimäärin Poissaoloon johtaneet työtapaturmat ***) 6,8 6,8 6,8 9,3 9,3 Tilauskanta 821,4 821,4 717,6 628,2 628,2 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot 0,4 0,4 0,4 0,5 0,9 % liiketoiminnan muista kuluista 2,6 2,4 2,5 2,1 2,4 *) Liikevaihdon vertailuluvut ovat -alakonsernin lukuja vuodelta 2014 **) Oyj:n osakemäärä kpl, Oy:n osakemäärä kpl ***) Työtapaturmat miljoonaa työtuntia kohden Kaavat: 1) Liiketulos + poistot ja arvonalentumiset. Käyttökate vuonna 2014 korjattuna yrityskauppaan liittyvillä kertaluonteisilla erillä 2) (Oma pääoma / (taseen loppusumma - saadut ennakot))*100 3) ((Korolliset velat - rahat, pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit) / (Oma pääoma)*100 4) (Vaihto-omaisuus + rahoitusomaisuus) / Lyhytaikainen vieras pääoma 5) Rahoitusomaisuus ilman osatuloutussaamisia / Lyhytaikaiset velat ilman ennakkomaksuja 6) (Tilikauden tulos / (Oma pääoma keskimäärin)*100 (aloittava ja päättävä tase) 7) (Tulos ennen veroja + korkokulut ja muut rahoituskulut) / (sijoitetun pääoman keskiarvo)*100 (taseen loppusumma - korottomat velat - pakolliset varaukset, aloittava ja päättävä tase) Kohdissa 6 ja 7 tulos konvertoitu vuositulokseksi (12 kk taaksepäin) Kohdassa 6 ja 7 -konsernin tasearvoina on käytetty vuosineljänneksen keskiarvoa omasta pääomasta ja tasearvoista per sekä Tilinpäätöksessä 2014 on käytetty omaa pääomaa ja tasearvoja per

17 16 (17) n osavuosikatsaus KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET alakonserni Milj. EUR Annetut yrityskiinnitykset 39,0 Pankkitakaukset 95,4 76,6 79,3 Vuokravastuut Yhden vuoden kuluessa 3,4 3,3 3,3 Yli vuoden, enintään viiden vuoden kuluessa 4,6 3,0 2,6 Yli viiden vuoden kuluessa 0,9 0,1 0,0 Yhteensä 8,9 6,4 5,9 KONSERNIN RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN KIRJANPITOARVOT Milj. EUR - alakonserni Rahoitusvarat Myytävissä olevat rahoitusvarat Myytävissä olevat rahoitusvarat (taso 3) 2,1 2,1 2,1 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat Lyhytaikaiset Myyntisaamiset ja muut saamiset (taso 2) 41,4 40,6 42,1 Rahavarat (taso 2) 5,7 50,5 37,7 Rahoitusvelat Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat Korkojohdannaiset, suojauslaskennassa (taso 2) 0,8 1,1 Muut johdannaiset, ei suojauslaskennassa (taso 2) 0,0 0,0 0,3 Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvelat Pitkäaikaiset Joukkovelkakirjalainat, korollinen (taso 2) 63,1 62,9 Rahoitusleasingvelat, korollinen (taso 2) 0,3 0,5 0,4 Lyhytaikaiset Lainat rahoituslaitoksilta, korollinen (taso 2) 6,8 Rahoitusleasingvelat, korollinen (taso 2) 0,2 0,2 0,2 Ostovelat ja muut velat (taso 2) 53,9 63,4 77,4 Kirjanpitoarvo vastaa käypää arvoa. Käypien arvojen laskennassa sovellettavat tasot: Taso 1: Markkinoilla noteeratut käyvät arvot. Taso 2: Käyvät arvot, jotka on määritelty todennettavissa olevien parametrien kautta. Taso 3: Käyvät arvot, jotka on määritelty ei todennettavissa olevien syöttötietojen perusteella.

18 17 (17) n osavuosikatsaus DESTIA GROUP OYJ:N OSAKKEET JA OSAKEOMISTUS ALKAEN Omistaja Kpl % Äänivalta Koko osakepääoma EUR AC Infra Oy (Ahlström Capital) ,0 1 ääni/osake DESTIA OY:N OSAKKEET JA OSAKEOMISTUS LÄHTIEN Omistaja Kpl % Äänivalta Koko osakepääoma EUR Oyj ,0 1 ääni/osake Kaikki luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summat voivat poiketa esitetyistä summista. Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUU

DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUU DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUU 2015 1 (18) n osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2015 Oyj on Oy:n emoyhtiö, joka perustettiin n omistusjärjestelyn yhteydessä 1.7.2014 ja joka omistaa 100 prosenttisesti Oy:n

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU

DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2015 1 (17) Destia Group Oyj on Destia Oy:n emoyhtiö, joka perustettiin Destian omistusjärjestelyn yhteydessä ja joka omistaa 100 prosenttisesti Destia Oy:n osakkeet.

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 291,2 292,5 571,4 580,4 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0

Lisätiedot

Q Tilinpäätöstiedote

Q Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2017 31.12.2017 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2017 10-12/2016 Muutos% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos% Liikevaihto, MEUR 248,5 238,1 4,4 % 796,5 775,8 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 269,3 275,9 840,7 856,3 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 20,0 23,2 71,5 76,6 105,0

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2016 31.12.2016 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2016 10-12/2015 Muutos% 1-12/2016 1-12/2015 Muutos% Liikevaihto, MEUR 238,1 231,7 2,8 % 775,8 755,3 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2016 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 302,9 291,2 4% 590,9 571,4 3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*)

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja.

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.09.2011 3.11.2011 KLO 10:00 -Liikevaihto 28,6 miljoonaa euroa (22,8 milj. euroa) -Liikevoitto 1,2 milj. kaksinkertaistui edellisestä vuodesta (0,6 milj. euroa) -Osakekohtainen voitto

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, %

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % Munksjö Tilinpäätöstiedote 2016 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % Liikevaihto 282,4 290,0-3% 1 142,9 1 130,7 1% Käyttökate (oik.*) 36,1 22,1 63% 136,7 93,6

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

DESTIA GROUPIN JA DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA

DESTIA GROUPIN JA DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA DESTIA GROUPIN JA DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA 2014 1 (18) Destia Oy:n emoyhtiö on Destia Group Oyj, joka perustettiin Destian omistusjärjestelyn yhteydessä ja joka omistaa 100 prosenttisesti

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6)

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6) NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 10.08.2012 Klo 9.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 Nordic Aluminium Oyj:n liikevaihto katsauskaudella oli 35,41 miljoonaa euroa (38,67 miljoonaa

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

TIEDOTE AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU (5) Konserni

TIEDOTE AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU (5) Konserni 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 40,0 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 41,4 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 10:00

OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 10:00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.06.2011 PÖRSSITIEDOTE 11.8.2011 KLO 10:00 - Liikevaihto 18,8 miljoonaa euroa (14,6 milj. euroa) - Liikevoitto 756 tuhatta euroa (244 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tulos 0,22 euroa

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä

Lisätiedot

Kansainvälisen toiminnan ja viennin liikevaihto oli 26,41 miljoonaa euroa (25,92), joka on 48,5 % liikevaihdosta (49 %).

Kansainvälisen toiminnan ja viennin liikevaihto oli 26,41 miljoonaa euroa (25,92), joka on 48,5 % liikevaihdosta (49 %). NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.10.2011 Klo 9.45 1(8) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2011 Nordic Aluminium Oyj:n liikevaihto katsauskaudella oli 54,42 miljoonaa euroa (53,12 miljoonaa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2004- Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2004- aikana neljä huutokauppaa. Huutokaupoissa ja katsauskauden aikana tapahtuneessa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2009 5.8.2009 Tammi kesäkuu 2009 Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 45,3 milj. euroa (69,4), jossa oli

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

DESTIA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUULTA 2014

DESTIA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUULTA 2014 DESTIA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUULTA 2014 1 (16) Destia-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 TULOS KEHITTYI POSITIIVISESTI LIIKEVAIHDON LASKUSTA HUOLIMATTA, TILAUSKANTA KOHTUULLINEN

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 MARIMEKKO OYJ Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 5.11.2008 LIIKETOIMINNAN KEHITYS 1-9/2008 Liikevaihto kasvoi ja tulos parani ennakoidun mukaisesti. Suomessa merkittävä osa kasvusta kertyi kertaluonteisista

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton)

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton) 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 30.7.2009 OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 2009 sekä 1.1.2009 2009 (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.1. - 2009 1.1. - 1.1. - 31.12.

Lisätiedot

Containerships Oyj:n osavuosikatsaus Markkinatilanne ja keskeiset tapahtumat Tuloskatsaus Avainluvut, IFRS Q1/2017 Muutos 1-12/2016

Containerships Oyj:n osavuosikatsaus Markkinatilanne ja keskeiset tapahtumat Tuloskatsaus Avainluvut, IFRS Q1/2017 Muutos 1-12/2016 Containerships Oyj Pörssitiedote 16.5.2017 klo 09:00 Containerships Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2017 - Liikevaihto 55,7 (49,1) milj. euroa - Käyttökate 3,5 milj. euroa (3,3 milj. euroa) - Nettotulos

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2013

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2013 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2013 1 (14) Destia-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2013 TILAUSKANNAN KASVU JATKUI JA KASSA SÄILYI VAHVANA, LIIKEVAIHTO LASKI Liikevaihto laski 12 prosenttia

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 Elecsterillä hyvä kehitys Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,7 MEUR (1-9/2013: 34,1 MEUR)

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

1 (15) Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2013. Destia-konsernin osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2013

1 (15) Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2013. Destia-konsernin osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2013 1 (15) Destia-konsernin osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2013 LIIKEVAIHTO LASKI, TILAUSKANTA KASVUSSA JA KASSA SÄILYI VAHVANA Liikevaihto laski 20 prosenttia ja oli 78,1 miljoonaa euroa. Liiketulos jäi

Lisätiedot

1.7. - 30.9. 2009 1.7. - 30.9. 2008

1.7. - 30.9. 2009 1.7. - 30.9. 2008 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 4.11. OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.7. - 30.9. 1.7. - 30.9. 1.1. - 30.9. 1.1. - 30.9.

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot