DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU"

Transkriptio

1 DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2015

2 1 (17) Destia Group Oyj on Destia Oy:n emoyhtiö, joka perustettiin Destian omistusjärjestelyn yhteydessä ja joka omistaa 100 prosenttisesti Destia Oy:n osakkeet. Osavuosikatsauksessa raportoidaan Destia Group -konsernin taloudellista kehittymistä väliseltä ajalta. Vertailuluvut ovat Destia-alakonsernin lukuja vuodelta Destia Group -konsernin osalta vertailulukuja ei ole olemassa. Destia Group -konserni = Destia, Destia Group Oyj, konserni Destia-alakonserni (ent. Destia-konserni) = alakonserni Destian osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2015 LIIKEVAIHTO JA TILAUSKANTA KASVOIVAT HAASTAVASSA MARKKINATILANTEESSA KANNATTAVUUDEN HIEMAN HEIKETESSÄ Liikevaihto nousi 9,8 prosenttia ja oli 74,3 (67,7) miljoonaa euroa. Liiketulos oli -4,8 (-3,9) miljoonaa euroa. Tilauskanta kasvoi 15 prosenttia vuoden 2014 loppuun verrattuna ja oli 721,6 miljoonaa euroa. Työturvallisuuteen panostaminen jatkuu edelleen: tapaturmataajuus katsauskauden lopussa erinomainen: 6,5 (13,3). Destian liikevaihdon arvioidaan kasvavan hieman mutta liikevoiton arvioidaan jäävän edellisvuodesta vuonna Destia Group Destiaalakonsernalakonserni Destia Group Destia- Konserni Avainluvut (), Milj. EUR 1-3/ / / /2014 Liikevaihto 74,3 67,7 261,8 431,5 Liiketulos -4,8-3,9 12,5 15,1 % liikevaihdosta -6,5-5,8 4,8 3,5 Katsauskauden tulos -4,5-3,2 5,5 10,5 % liikevaihdosta -6,1-4,8 2,1 2,4 Sijoitetun pääoman tuotto, % 6,0 19,8 9,2 20,9 Omavaraisuusaste, % 30,7 49,9 29,4 34,3 Nettovelkaantumisaste, % 85,0-53,4 42,4-41,2 Henkilöstö keskimäärin Poissaoloon johtaneet työtapaturmat *) 6,5 13,3 9,3 9,3 Tilauskanta katsauskauden lopussa 721,6 676,2 628,2 628,2 *) Työtapaturmat miljoonaa työtuntia kohden Toimitusjohtaja Hannu Leinonen kommentoi katsauskautta: Infra-alan markkina heikkeni edelleen alkuvuonna yleisen taloustilanteen jatkuessa epävarmana. Kokonaiskysyntä on kuitenkin varsin kohtuullinen. Tiukassa markkinatilanteessa kiinnitämme erityistä huomiota riskienhallintaan ja kannattavuuteen jo tarjouslaskennassa. Destian tilauskanta kehittyi myönteisesti katsauskaudella, ja on suurempi kuin edellisvuonna sekä ydinliiketoiminnoissamme että strategisen kasvun painopistealueilla. Liikevaihtomme parani, mutta tuloksemme heikkeni ensimmäisellä vuosineljänneksellä edellisvuoteen verrattuna. Viime vuoden vastaavan ajankohdan tulosta paransivat yksittäiset erityisen onnistuneet käynnissä olleet hankkeet. Jatkamme edelleen panostusta henkilöstömme kehittämiseen strategiamme mukaisesti. Kuluvana vuonna henkilöstölle suunnatut valmennukset keskittyvät tavoitteellisen asiakastyön ja yhtenäisten toimintatapojen juurruttamiseen. Vahvat panostuksemme myös työturvallisuuden kehittämiseen jatkuvat. Olen tyytyväinen ensimmäisen kvartaalin ennätyksellisen alhaiseen tapaturmataajuuteemme, joka oli 6,5.

3 2 (17) Tilauskantamme ja tekemämme toimet asiakastyön ja projektinhallinnan parantamiseksi antavat hyvät lähtökohdat kannattavuuden ylläpitämiselle pidemmällä aikajänteellä haastavasta markkinatilanteesta huolimatta. Arvioimme liikevaihtomme kasvavan hieman, mutta liikevoiton jäävän edellisvuodesta vuonna Toimintaympäristö Infra-alan ja koko rakennusalan toimintaympäristö heikkeni edelleen vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä talouden taantuman johdosta. Samaan aikaan liikenneverkon kunnossapitoon suunnattu rahoitus supistui. Haastava markkinatilanne näkyy paitsi tiukkana kilpailuna hankkeista myös tarjoushintojen poikkeuksellisen matalana tasona. Infra-alan kysyntä säilynee kuluvana vuonna kohtuullisena, sillä vuoden aikana käynnistyy useita uusia hankkeita. Tarjousvaiheessa tai tulossa tarjouslaskentaan on ydinvoima-, jätevoimala- ja lentoasemahankkeita sekä monia muita hankkeita niin julkisella kuin yksityiselläkin puolella. Elinkeinoelämän keskusliiton, EK:n, rakentamisen luottamusindikaattorit vahvistuivat maaliskuussa hieman, mutta rakentamisen suhdannekuva on edelleen varsin vaatimaton. Suomen rakentamisen luottamusindikaattorit olivat jonkin verran EU-maiden keskitason alapuolella. Rakennusteollisuus ry:n, RT:n, arvion mukaan rakentaminen supistuu neljättä vuotta peräkkäin, rakentamisen kokonaismäärä vähenee arvion mukaan vajaalla prosentilla vuonna 2015, samoin maa- ja vesirakentaminen. Erityisesti infrarakentaminen kärsii kireästä julkisesta taloudesta kuntien vähentäessä infrainvestointejaan. RT:n ennusteen mukaan infra-ala saa kasvusta kiinni vasta ensi vuonna. Talouden elpymisen myötä rakentamisen suhdannenäkymät kirkastuvat, ja RT ennustaakin, että ensi vuonna infrasektori kääntyisi kasvuun uudisrakentamisen vilkastumisen myötä. Uudisrakentamisen vilkastuminen lisää merkittävästi pohjatöitä. RT arvioi, että rakentamisen näkymät ovat selvästi paremmat vuodelle 2016 kuin kuluvalle vuodelle. Myös valtiovarainministeriön johtama Rakennusalan suhdanneryhmä, Raksu, ennakoi infrarakentamisen supistuvan noin prosentin verran kuluvana vuonna. Raksu ennakoi vuodelle 2016 noin 2-4 prosentin kasvua. Valtiovarainministeriön johtaman ryhmän mukaan heikoista näkymistä huolimatta alalla on myös myönteisiä merkkejä: vireillä on monia uusia hankkeita, usealle hankkeelle on myönnetty lisärahoitusta ja hankkeita on myös aikaistettu. Kustannuskehitys on kääntynyt laskuun. Tilastokeskuksen mukaan maarakennusalan kustannukset laskivat 2,0 prosenttia vuoden 2014 maaliskuusta vuoden 2015 maaliskuuhun. Kustannusten vuosimuutos vaihteli osaindekseittäin päällysteiden -13,7 prosentista kalliorakenteiden 1,4 prosenttiin. Tilauskanta ja uudet tilaukset Viime vuonna alkaneet henkilöstön yhtenäiseen tavoitteelliseen asiakastyöhön keskittyvät valmennukset näkyvät tilauskannan positiivisena kehittymisenä. Lisäksi Kalasataman keskuksen hanke Helsingissä käynnistyi uudelleen kahden vuoden tauon jälkeen. Destian tilauskanta kasvoi 15 prosenttia vuoden 2014 loppuun verrattuna. Maaliskuun lopun tilauskanta oli 721,6 miljoonaa euroa (676,2), ollen 45,4 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa korkeammalla tasolla. Ensimmäisen kvartaalin aikana solmitut merkittävimmät vähintään 1 miljoonan euron arvoiset uudet sopimukset: E18 Haminan ohikulkutien sisääntuloteiden rakentaminen Haminaan, valmistuu lokakuussa 2015 Imatran vesivoimalaitoksen padon peruskorjausprojekti, valmis joulukuussa 2018 Jaatilan sillan ja katuverkoston rakentaminen Somerolla, valmistuu marraskuussa 2015 Kalasataman keskuksen maanrakennustyöt Helsingissä, valmis vuoden 2017 lopussa Kauhakorvenkadun rakentaminen Tampereella, valmistuu heinäkuussa 2016

4 3 (17) Kolmen sillan peruskorjausurakka Valkeakoskella, valmis lokakuussa 2015 Kunnossapitoalueen 12 radan ja turvalaitteiden kunnossapito vuosina Liikenneviraston varasiltakaluston hoito- ja ylläpitopalvelut vuosina Valtatie 8:n parantaminen Nousiaisissa, valmistuu joulukuussa 2016 Valtatiellä 8 Eurajoki Pori sijaitsevan Isomäen risteyssillan rakentaminen, valmistuu joulukuussa Katsauskaudella Destian, Lemminkäisen ja 3i:n muodostama tarjouskonsortio hävisi kilpailun E18 Hamina Vaalimaa-tieosuuden elinkaarihankkeesta. Liikevaihdon kehitys Destian liikevaihto oli vuoden ensimmäisellä kvartaalilla 74,3 miljoonaa euroa (67,7). Liikevaihdossa talvikaudella korostuu erityisesti kunnossapidon urakat. Muutoin katsauskauden volyymit ovat rakentamisen kausiluonteisuuden vuoksi yleensä matalat. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 0,4 miljoonaa euroa (0,4). Ne koostuivat pääosin käyttöomaisuuden myyntivoitoista ja vuokratuotoista. Tuloksen kehitys Liiketulos oli -4,8 miljoonaa euroa (-3,9). Viime vuoden vastaavan ajankohdan tulosta paransivat yksittäiset erityisen onnistuneet käynnissä olleet hankkeet. Konsernin nettorahoituskulut olivat katsauskaudella 0,9 miljoonaa euroa (0,1), mikä oli 0,1 prosenttia (0,2) liikevaihdosta. Rahoituskulujen kasvu johtui Destian yrityskaupan yhteydessä liikkeeseen lasketun 65 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan vaikutuksesta. Katsauskauden tuloverot olivat 1,1 miljoonaa euroa positiiviset (0,8). Konsernin katsauskauden tulos oli -4,5 miljoonaa euroa (-3,2). Tase, rahavirta ja rahoitus Konsernitaseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 226,9 miljoonaa euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 6,0 prosenttia, omavaraisuusaste 30,7 prosenttia ja nettovelkaantumisaste 85,0 prosenttia. Kausivaihteluiden ja onnistuneen hyvän käyttöpääoman hallinnan seurauksena liiketoiminnan rahavirta kehittyi vuoden 2014 lopussa hyvin, mikä johti alkuvuoden rahavirran negatiiviseen kehitykseen. Katsauskauden rahavirta muodostui liiketoiminnan rahavirrasta -17,3 miljoonaa euroa, investointien rahavirrasta -2,3 miljoonaa euroa ja rahoituksen rahavirrasta, joka oli -3,5 miljoonaa euroa. Rahoituksen rahavirta sisältää varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hybridilainojen lyhennyksiä 2,0 miljoonaa euroa ja koron maksuja noin 1,5 miljoonaa euroa. Konsernin rahoitusasema säilyi kohtalaisena. Taseen mukaiset rahavarat katsauskauden lopussa olivat 14,6 miljoonaa euroa. Destian 150 miljoonan euron yritystodistusohjelma ja lyhytaikainen 30,0 miljoonan euron rahoituslimiitti olivat käyttämättä. Korollisen vieraan pääoman määrä säilyi vuoden 2014 lopun tasolla ja oli 66,9 miljoonaa euroa katsauskauden lopussa. Lainoista 0,3 prosenttia oli lyhytaikaisia ja 99,7 prosenttia pitkäaikaisia. Korollinen nettovelka katsauskauden lopussa oli 52,3 miljoonaa euroa.

5 4 (17) Osakkeet ja osakepääoma Destia Group Oyj:n rekisteröity osakepääoma on euroa ja osakkeiden määrä kappaletta. Yhtiö on 100 %:sti AC Infra Oy:n omistama, joka kuuluu Ahlström Capital -konserniin. Investoinnit ja yrityskaupat Destian vuoden ensimmäisen neljänneksen bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 0,4 miljoonaa euroa (0,6), joka on 0,6 prosenttia (0,9) liikevaihdosta. Investoinnit olivat pääasiassa kalustoinvestointeja. Henkilöstö Destian henkilömäärä oli katsauskaudella keskimäärin (1 450) henkilöä. Maaliskuun lopun henkilömäärä oli (1 454), joista vakinaisia oli (1 378) ja määräaikaisia 68 (76) henkilöä. Liiketoiminnan kausiluonteisuudesta johtuen henkilömäärä vaihtelee vuoden aikana, ja on alimmillaan talvella. Henkilöstön kehittäminen on edelleen Destian strateginen painopistealue. Määrätietoinen panostus työturvallisuuden parantamiseen jatkuu myös kuluvana vuonna. Tapaturmataajuus oli katsauskauden lopussa ennätyksellisen alhainen 6,5 työtapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti (13,3). Vuoden 2015 aikana henkilöstön kehittämiseksi järjestetään Sisu-valmennuksia, joiden tavoitteena on vahvistaa aiempien vuosien valmennusten oppeja erityisesti tavoitteelliseen asiakastyöhön ja yhtenäisiin toimintatapoihin. Destiassa on käynnissä myös Voima-muutoshanke, jossa prosessit ja toimintatavat yhtenäistetään ja niiden tueksi on tarkoituksena ottaa käyttöön yhteinen toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) vuoden 2016 alussa. Destian hallituksen hyväksymä koko henkilöstöä koskeva tulospalkkiojärjestelmä vuodelle 2015 muodostaa osan henkilöstön palkitsemisen kokonaisuutta. Tulospalkkiojärjestelmä tuo palkitsemiseen kannustavan, sisäistä yhteistyötä ja strategiaa tukevan ohjaus- ja palkitsemiselementin. Vuoden 2015 tulospalkkiojärjestelmän kohderyhmiä on yksi enemmän kuin edellisvuonna. Palkkiojärjestelmän kohderyhminä ovat seuraavat viisi erilaista henkilöstöryhmää: 1) Destian projekteilla työskentelevä henkilöstö, 2) työpäälliköt, 3) konserniyksiköiden henkilöstö ja tulosyksiköiden tuen henkilöstö, 4) liiketoimintayksiköiden johtajat sekä 5) tulosyksiköiden johtajat. Organisaatiorakenne ja johto Destian toiminta jakautuu neljään alueelliseen tulosyksikköön, Etelä-Suomi, Länsi-Suomi, Itä-Suomi ja Pohjois- Suomi, ja valtakunnalliseen Asiantuntijapalvelut-tulosyksikköön. Alueellisten tulosyksiköiden liiketoiminta sisältää liikenneväylien, liikenne- ja teollisuusympäristöjen sekä koko elinympäristön rakentamisen, hoidon ja kunnossapidon sekä kelikeskuspalvelut. Etelä-Suomen tulosyksikössä toimii lisäksi kalliorakentamisen liiketoimintayksikkö, Itä-Suomen tulosyksikössä ratarakentamisen ja -kunnossapidon liiketoimintayksikkö, Länsi-Suomen tulosyksikössä Kiviaines-liiketoimintayksikkö ja Pohjois- Suomen tulosyksikössä Kalusto-liiketoimintayksikkö. Valtakunnallisen Asiantuntijapalvelut-tulosyksikön liiketoimintaa ovat suunnittelu, mittaus- ja tutkimuspalvelut sekä kansainvälinen konsultointi. Destian johtoryhmän vuonna 2015 muodostavat toimitusjohtaja Hannu Leinonen, talous- ja rahoitusjohtaja Pirkko Salminen, johtaja Jouni Karjalainen ja tulosyksiköiden johtajat Minna Heinonen, Pasi Kailasalo, Jukka Raudasoja, Marko Vasenius ja Seppo Ylitapio sekä henkilöstön edustaja Jouko Korhonen. Johtoryhmän sihteerinä toimii lakiasiainjohtaja Aki Markkola.

6 5 (17) Yhtiökokouksen päätöksiä Destia Group Oyj:n pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2014 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa eikä pääoman palautusta, mutta maksetaan hybridilainojen lyhennyksiä 2 miljoonaa euroa ja lisäksi hybridilainojen kertyneitä korkoja 1,5 miljoonaa euroa. Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi ja valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Arto Rädyn. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Jacob af Forselles, Matti Mantere, Panu Routila ja Solveig Törnroos-Huhtamäki. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Marcus Ahlström. Tilikaudeksi 2015 yhtiökokous valitsi Destia Group Oyj:n tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Virpi Halonen. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan hallituksen varapuheenjohtajaksi Panu Routilan. Hallituksen toimintaa tukemaan nimitettiin kaksi pysyvää valiokuntaa: HR-valiokunta sekä tarkastusvaliokunta. Hallitus perusti lisäksi avustavan valiokunnan, johon kuuluu kaksi hallituksen jäsentä. HR-valiokunnan puheenjohtajaksi valittiin Arto Räty sekä jäseniksi Jacob af Forselles ja Matti Mantere. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Solveig Törnroos-Huhtamäki sekä jäseniksi Marcus Ahlström ja Jacob af Forselles. Avustavan valiokunnan jäseniksi valittiin Arto Räty ja Matti Mantere. Hallituksen riippumattomuusarvioinnin perusteella kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja Panu Routilaa sekä Jacob af Forsellesia lukuun ottamatta myös omistajasta. Oikeudenkäynnit ja riita-asiat Helsingin hovioikeus antoi päätöksen Destia Oy:n ja TelaSteel Oy:n urakkasopimusta koskevassa riita-asiassa. Osa esitetyistä vaatimuksista ratkaistiin Destian ja osa TelaSteelin hyväksi. Asiassa esitetyt vaatimukset hyväksyttiin määrältään vain osittain. Sekä Destia että TelaSteel pitävät oikeudenkäyntikulunsa asiassa vahinkonaan. Käräjäoikeuden tuomio kumottiin ja TelaSteel vapautettiin velvollisuudestaan korvata Destian oikeudenkäyntikuluja käräjäoikeudessa. Destian korvaussumma korkoineen TelaSteelille oli 0,3 miljoonaa euroa. Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät Destia luokittelee riskit markkina- ja toimintaympäristöriskeihin, toiminnallisiin riskeihin, talous- ja rahoitusriskeihin sekä vahinkoriskeihin. Markkina- ja toimintaympäristöriskeistä erityisesti talouden suhdannevaihtelu ja markkinatilanteen epävarmuus aiheuttavat merkittävän riskin Destian liiketoiminnalle. Sekä julkisen että yksityisen sektorin investoinnit infrarakentamiseen vähenevät, mikä heijastuu alan kilpailutilanteeseen. Destian ydinliiketoiminta-alueilla kilpailutilanne jatkuu tiukkana. Menestyminen maanteiden kunnossapidon alueurakoiden ja suurten urakoiden kilpailutuksissa korostuu. Julkisten suurhankkeiden kilpailutuksiin on tullut uusia kilpailutusmuotoja, jotka vaativat uudenlaista osaamista. Öljypohjaisten raaka-aineiden hintojen heilahtelu aiheuttaa epävarmuutta yhtiön kannattavuudelle. Riskiä ehkäistään seuraamalla ja arvioimalla hyödykkeiden hintakehitystä sekä varmistamalla keskeiset hankinnat projektien kannalta taloudellisella tavalla ja muun muassa suojaamalla hintariski johdannaisinstrumentteja käyttäen.

7 6 (17) Toimintaympäristöstä aiheutuvien riskien hallinnassa on oleellista keskittyminen valituille liiketoiminnan osaalueille, toiminnan kustannustehokkuuden ja vakavaraisuuden varmistaminen sekä valmius reagoida muuttuviin tilanteisiin. Toiminnallisista riskeistä merkittävimmät liittyvät projektien hallintaan ja kannattavuuteen. Epävarmuutta luovat panoshintojen mahdolliset vaihtelut ja kyky hallita projektiliiketoiminnan riskit. Keskeiset tekijät projektien hallinnassa ovat tehokas prosessi tarjouslaskennasta toteutukseen, kustannusseuranta ja resurssien varmistaminen sekä osaamisen kehittäminen. Destia on panostanut luotettavaan ja sisällöltään oleelliseen taloudelliseen raportointiin, joka on edellytys taloudellisten riskien tunnistamiselle ja arvioinnille. Taloudellisten raporttien luotettavuus varmistetaan valvontatoimenpitein ja kontrollimenetelmiä kehittämällä. Destia-alakonsernin nettovelattomuus on pienentänyt merkittävästi rahoitukseen liittyviä riskejä. Emoyhtiön, Destia Group Oyj:n, rahoitukseen liittyviä rahoitusriskejä hallitaan rahoituspolitiikan mukaisesti. Destian vahinkoriskien hallinnassa keskeisiä tekijöitä ovat ennakoivat projektinhallinnan menettelyt, panostukset työturvallisuuteen ja riittävän vakuutusturvan varmistaminen. Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Kalasataman keskuksen hanke käynnistyi noin kahden vuoden tauon jälkeen. Hanke päättyy vuoden 2017 lopussa. Destian vahva markkina-asema radan kunnossapidossa vahvistui, kun Itä-Suomen rataverkon kunnossapitoalue 8 (Ylä-Savo) sopimus vuoteen 2020 saakka allekirjoitettiin Kunnossapitoalue 8 rataverkon kunnossapitourakka kattaa noin 535 raidekilometriä. Rataverkon keskeisimmät osuudet ovat Pieksämäki Kuopio Iisalmi ja Varkaus Joensuu. Destia voitti Varkauden kunnallistekniikan urakkakilpailutuksen huhtikuun alussa. Laajamittaiseen 7-vuotiseen kunnossapidon urakkaan kuuluu puisto- ja viheralueiden, muiden yleisten alueiden ja tilapalvelun kohteiden kesä- ja talvihoito sekä katujen ja vesihuollon rakentaminen. Urakan voitto tukee Destian strategisia tavoitteita kuntamarkkinassa. Maanteiden kunnossapitourakoiden kilpailutus käytiin 11 alueurakasta. Kilpailutuskierrosten jälkeen Destia on voittanut kuusi urakkaa: Sodankylän, Lapuan, Puolangan, Kemijärvi Posion, Parkanon ja Porvoon. Kaikki urakat ovat 5-vuotisia. Destian suhteellinen markkinaosuus säilyi ennallaan. Kasvustrategia ja taloudelliset tavoitteet Hallitus on vahvistanut Destian strategian vuosille sekä taloudelliset tavoitteet liiketoimintasuunnitelmakaudelle Strategian keskeinen ydin on kasvaa kannattavasti inframarkkinassa hyvällä asiakastyöllä ja omaa vahvaa osaamista hyödyntämällä. Näistä lähtökohdista hallitus vahvisti liiketoimintasuunnittelukauden taloudellisiksi tavoitteiksi kaudelle : Liikevaihdon kasvu keskimäärin 5 % vuodessa Liikevoitto 4 % vuoden 2016 loppuun mennessä Sijoitetun pääoman tuotto 15 % vuoden 2016 loppuun mennessä Omavaraisuusaste 40 % vuoden 2016 loppuun mennessä

8 7 (17) Destian ydinliiketoimintaa ovat suuret, erityisosaamista vaativat väyläprojektit sekä infrastruktuurin hoito- ja ylläpito. Destian strategisen kasvun painopistealueet tulevalla kaudella ovat kallio- ja rataliiketoiminnoissa sekä energiarakentamisessa. Destiassa panostetaan vahvasti asiakastyön kehittämiseen. Henkilöstön kehittäminen on edelleen yhtiön strateginen painopistealue. Näkymät vuodelle 2015 Infra-alan ja koko rakennusalan toimintaympäristö heikkenee edelleen talouden taantuman johdosta. Inframarkkina supistuu kuluva vuonna prosentin verran, kasvua on näkyvissä vasta ensi vuonna. Haastavassa markkinatilanteessa kilpailu hankkeista jatkuu tiukkana isojen projektien määrän ja yksityisen sektorin investointien vähyydestä johtuen. Destian edellisvuotta parempi tilauskanta sekä asiakastyön ja projektinhallinnan parantamiseksi tehdyt toimenpiteet antavat hyvät lähtökohdat kannattavuuden ylläpitämiselle pidemmällä aikavälillä haastavasta markkinatilanteesta huolimatta. Markkinaohjeistus vuodelle 2015 Destian liikevaihdon arvioidaan kasvavan hieman mutta liikevoiton arvioidaan jäävän edellisvuodesta vuonna Vantaalla Destia Group Oyj Hallitus Lisätietoja Toimitusjohtaja Hannu Leinonen, p ja talous- ja rahoitusjohtaja Pirkko Salminen, p Taloudellinen tiedottaminen 2015 Destia julkaisee osavuosikatsaukset tammi-kesäkuulta ja tammi-syyskuulta

9 8 (17) KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA Destia Group Destiaalakonsernalakonserni Destia Group Destia- Milj. EUR 1-3/ / / /2014 Liikevaihto 74,3 67,7 261,8 431,5 Liiketoiminnan muut tuotot 0,4 0,4 1,7 3,3 Materiaalit ja palvelut 51,8 43,3 176,7 284,2 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 17,9 18,3 46,9 86,9 Poistot 2,2 2,7 4,7 10,0 Liiketoiminnan muut kulut 7,6 7,7 22,7 38,5 Liiketulos -4,8-3,9 12,5 15,1 Rahoitustuotot 0,2 0,1 0,0 0,2 Rahoituskulut 1,0 0,2 5,1 2,0 Tulos ennen veroja -5,7-4,0 7,4 13,3 Tuloverot -1,1-0,8 1,9 2,8 Katsauskauden tulos -4,5-3,2 5,5 10,5 Muut laajan tuloksen erät: Erät, joita ei koskaan luokitella tulosvaikutteisiksi Vakuutusmatemaattiset voitot tai tappiot etuuspohjaisista järjestelyistä -1,5-1,5-1,5-1,5 Erät, jotka luokitellaan myöhemmin tulosvaikutteisiksi tiettyjen ehtojen täyttyessä Rahavirran suojaus -0,1 0,0-0,9 0,3-0,1 0,0-0,9 0,3 Katsauskauden muut laajan tuloksen erät, netto -0,1 0,0-2,4-1,2 Katsauskauden laaja tulos yhteensä -4,7-3,2 3,1 9,3 Katsauskauden tulos ja katsauskauden laaja tulos kuuluvat emoyrityksen omistajille.

10 9 (17) KONSERNIN TASE Milj. EUR Destia Group Destia- Destia Group Destiaalakonserni VARAT alakonserni Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 55,1 55,5 56,8 56,8 Liikearvo 83,2 17,0 83,2 17,0 Muut aineettomat hyödykkeet 1,6 2,2 1,7 1,7 Myytävissä olevat rahoitusvarat 2,1 2,1 2,1 2,1 Laskennalliset verosaamiset 3,6 1,9 3,7 2,2 Pitkäaikaiset varat yhteensä 145,6 78,7 147,5 79,8 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 19,9 21,2 19,9 19,9 Myyntisaamiset ja muut saamiset 46,8 42,5 59,6 59,1 Rahavarat 14,6 54,1 37,7 21,7 Lyhytaikaiset varat yhteensä 81,3 117,7 117,1 100,6 Varat yhteensä 226,9 196,4 264,6 180,5 OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 0,1 17,0 0,1 17,0 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 38,0 56,4 38,0 14,4 Hybridilainat 27,0 29,0 Muut erät -1,0-0,2-0,9 0,0 Kertyneet voittovarat -2,5 7,5 2,5 19,8 Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 61,6 80,7 68,7 51,1 Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 0,8 0,6 1,0 0,7 Eläkevelvoitteet 2,8 0,8 2,8 2,8 Varaukset 13,7 11,7 13,8 13,8 Rahoitusvelat 64,6 10,8 64,4 0,4 Pitkäaikaiset velat yhteensä 81,9 23,9 81,9 17,6 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut korottomat velat 51,4 50,6 76,4 74,1 Varaukset 5,3 6,2 5,9 5,9 Rahoitusvelat 0,3 0,3 0,5 0,5 Saadut ennakot 26,5 34,8 31,2 31,2 Lyhytaikaiset velat yhteensä 83,5 91,8 114,0 111,7 Oma pääoma ja velat yhteensä 226,9 196,4 264,6 180,5

11 10 (17) KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA Destia Group Destiaalakonsernalakonserni Destia Group Destia- Milj. EUR 1-3/ / / /2014 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT Asiakkailta saadut maksut 84,8 93,9 262,6 438,4 Maksut toimittajille ja henkilöstölle -100,3-93,1-239,7-410,5 Maksetut korot -0,8 0,0-1,7-0,2 Saadut korot 0,0 0,1 0,0 0,1 Muut rahoituserät -0,1 0,0-1,0-1,3 Maksetut verot -0,9 0,0-2,3-3,5 Liiketoiminnan nettorahavirta -17,3 0,8 18,0 23,0 INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -2,4-1,4-4,9-6,8 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti 0,1 0,3 2,2 3,0 Ostetut tytäryhtiöosakkeet -87,5 Investointien nettorahavirta -2,3-1,1-90,2-3,7 RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT Maksullinen osakeanti 0,1 Sijoitus SVOP-rahastoon 38,0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+) 65,0 Pitkäaikaisten oman pääoman ehtoisten lainojen lisäys (+) 17,0 Pitkäaikaisten oman pääoman ehtoisten lainojen vähennys (-) -2,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-) -10,0 Lyhytaikaisen rahoituksen lisäys (+) 9,0 15,8 Lyhytaikaisen rahoituksen vähennys (-) -15,8-15,8 Pääoman palautus Suomen valtiolle -42,0 Maksetut korot ja muut rahoituserät -1,5-3,4 Rahoituksen nettorahavirta -3,5 0,0 109,9-52,0 Rahavarojen muutos -23,1-0,3 37,7-32,8 Rahavarat tilikauden alussa 37,7 54,5 54,5 Rahavarat tilikauden lopussa 14,6 54,1 37,7 21,7

12 11 (17) LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA Milj. EUR Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Suojausinstrumenttien Destia Group-konserni Osakepääoma SVOP Hybridi- Muunto- Voitto- rahasto rahasto lainat erot varat Yhteensä Oma pääoma ,1-0,9 38,0 29,0 0,0 2,5 68,7 Laaja tulos Tilikauden tulos 0,0-4,5-4,5 Muut laajan tuloksen erät: Muuntoerot 0,0 0,0 Rahavirran suojaus -0,1-0,1 Katsauskauden laaja tulos yhteensä -0,1 0,0-4,5-4,7 Liiketoimet omistajan kanssa Hybridilainat -2,0-2,0 Hybridilainojen korot ja laskennalliset verot -0,4-0,4 Oma pääoma yhteensä ,1-1,0 38,0 27,0 0,0-2,5 61,6 Liitetiedot Tämä osavuosikatsaus on laadittu :n kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita noudattaen, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34 -standardin vaatimuksia. Osavuosikatsausta tulee lukea yhdessä vuoden 2014 tilinpäätöksen kanssa voimaan tulleet uudistetut standardit ja tulkinnat eivät ole vaikuttaneet katsauskaudella esitettyihin lukuihin.

13 12 (17) KONSERNIN TULOSLASKELMA, VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Destia Group Destia Group Destia Group Destiaalakonsernalakonserni Destia- Milj. EUR 1-3/ / / / /2014 Liikevaihto 74,3 125,5 136,3 102,0 67,7 Liiketoiminnan muut tuotot 0,4 1,0 0,7 0,8 0,4 Materiaalit ja palvelut 51,8 83,3 93,4 64,1 43,3 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 17,9 25,3 21,6 22,0 18,3 Poistot 2,2 2,2 2,5 2,6 2,7 Liiketoiminnan muut kulut 7,6 12,5 10,2 10,1 7,7 Liiketulos -4,8 3,1 9,3 4,0-3,9 Rahoitustuotot 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 Rahoituskulut 1,0 1,4 3,7 0,4 0,2 Tulos ennen veroja -5,7 1,8 5,7 3,6-4,0 Tuloverot -1,1-0,3 2,3 0,7-0,8 Katsauskauden tulos -4,5 2,1 3,4 2,9-3,2

14 13 (17) KONSERNIN TASE, VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Milj. EUR VARAT Destia Group Destia Group Destia Group Destiaalakonsernalakonserni Destia Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 55,1 56,8 53,6 54,1 55,5 Liikearvo 83,2 83,2 83,2 17,0 17,0 Muut aineettomat hyödykkeet 1,6 1,7 1,9 2,0 2,2 Myytävissä olevat rahoitusvarat 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 Laskennalliset verosaamiset 3,6 3,7 1,9 1,8 1,9 Pitkäaikaiset varat yhteensä 145,6 147,5 142,6 77,1 78,7 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 19,9 19,9 23,5 22,2 21,2 Myyntisaamiset ja muut saamiset 46,8 59,6 66,2 59,4 42,5 Rahavarat 14,6 37,7 31,4 50,5 54,1 Lyhytaikaiset varat yhteensä 81,3 117,1 121,2 132,1 117,7 Varat yhteensä 226,9 264,6 263,8 209,1 196,4 OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 0,1 0,1 0,1 17,0 17,0 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 38,0 38,0 38,0 56,4 56,4 Hybridilainat 27,0 29,0 29,0 Muut erät -1,0-0,9-0,7 0,0-0,2 Kertyneet voittovarat -2,5 2,5 2,7 10,4 7,5 Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 61,6 68,7 69,0 83,8 80,7 Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 0,8 1,0 0,5 0,6 0,6 Eläkevelvoitteet 2,8 2,8 0,8 0,8 0,8 Varaukset 13,7 13,8 11,1 11,6 11,7 Rahoitusvelat 64,6 64,4 64,0 0,5 10,8 Pitkäaikaiset velat yhteensä 81,9 81,9 76,5 13,5 23,9 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut korottomat velat 51,4 76,4 77,1 65,1 50,6 Varaukset 5,3 5,9 5,6 5,8 6,2 Rahoitusvelat 0,3 0,5 9,2 7,0 0,3 Saadut ennakot 26,5 31,2 26,3 33,8 34,8 Lyhytaikaiset velat yhteensä 83,5 114,0 118,2 111,8 91,8 Oma pääoma ja velat yhteensä 226,9 264,6 263,8 209,1 196,4

15 14 (17) KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Destia Group Destia Group Destia Group Destiaalakonserni Destiaalakonserni Milj. EUR 1-3/ / / / /2014 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT Asiakkailta saadut maksut 84,8 140,7 121,9 81,8 93,9 Maksut toimittajille ja henkilöstölle -100,3-122,4-117,3-80,6-93,1 Maksetut korot -0,8-0,9-0,8-0,2 0,0 Saadut osingot 0,0 Saadut korot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 Muut rahoituserät -0,1 0,0-0,9-0,4 0,0 Maksetut verot -0,9-1,1-1,1-1,2 0,0 Liiketoiminnan nettorahavirta -17,3 16,3 1,7-0,5 0,8 INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -2,4-2,5-2,4-0,5-1,4 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti 0,1 1,4 0,8 0,5 0,3 Ostetut tytäryhtiöosakkeet -87,5 Investointien nettorahavirta -2,3-1,0-89,1 0,1-1,1 RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT Maksullinen osakeanti 0,1 Sijoitus SVOP-rahastoon 38,0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+) 65,0 Pitkäaikasten oman pääoman ehtoisten lainojen lisäys (+) 17,0 Pitkäaikasten oman pääoman ehtoisten lainojen vähennys (-) -2,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-) -10,0 Lyhytaikaisen rahoituksen lisäys (+) 9,0 6,8 Lyhytaikaisen rahoituksen vähennys (-) -9,0-6,8 Maksetut korot ja muut rahoituserät -1,5-3,4 Rahoituksen nettorahavirta -3,5-9,0 118,9-3,2 0,0 Rahavarojen muutos -23,1 6,2 31,4-3,6-0,3 Rahavarat kauden alussa 37,7 31,4 0,0 54,1 54,5 Rahavarat kauden lopussa 14,6 37,7 31,4 50,5 54,1

16 15 (17) KONSERNIN TUNNUSLUKUTAULUKKO Destia Group Destiaalakonsernalakonsernalakonserni Destia- Destia Group Destia- 1-3/ / / / /2014 Liikevaihto 74,3 74,3 67,7 261,8 431,5 Muutos edellisestä vuodesta % 9,8-13,3-11,9 Liiketulos -4,8-4,6-3,9 12,5 15,1 % liikevaihdosta -6,5-6,2-5,8 4,8 3,5 Katsauskauden tulos -4,5-3,2-3,2 5,5 10,5 % liikevaihdosta -6,1-4,3-4,8 2,1 2,4 Käyttökate 1) -2,6-2,4-1,2 19,1 25,1 % liikevaihdosta -3,5-3,2-1,7 7,3 5,8 Bruttoinvestoinnit 0,4 0,4 0,6 72,5 8,0 % liikevaihdosta 0,6 0,6 0,9 27,7 1,9 Taseen loppusumma 226,9 147,9 196,4 264,6 180,5 Oma pääoma 61,6 47,9 80,7 68,7 51,1 Omavaraisuusaste, % 2) 30,7 39,5 49,9 29,4 34,3 Nettovelkaantumisaste (Gearing)% 3) 85,0-4,4-53,4 42,4-41,2 Korollinen vieras pääoma 66,9 1,2 11,1 66,8 0,6 Current Ratio 4) 1,0 0,9 1,3 1,0 0,8 Quick Ratio 5) 0,8 0,6 1,5 1,0 0,9 Oman pääoman tuotto, % 6) 1,4 21,0 14,4 8,0 15,5 Sijoitetun pääoman tuotto, % 7) 6,0 29,3 19,8 9,2 20,9 Tulos/osake EUR *) -56,82-4,73-4,76 68,59 15,44 Oma pääoma/osake EUR 769,46 70,47 118,70 858,32 75,20 Henkilöstö keskimäärin Poissaoloon johtaneet työtapaturmat **) 6,5 6,5 13,3 9,3 9,3 Tilauskanta 721,6 721,6 676,2 628,2 628,2 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot 0,2 0,2 0,2 0,5 0,9 % liiketoiminnan muista kuluista 2,5 2,5 2,6 2,1 2,4 *) Destia Group Oyj:n osakemäärä kpl, Destia Oy:n osakemäärä kpl **) Työtapaturmat miljoonaa työtuntia kohden Kaavat: 1) Liiketulos + poistot ja arvonalentumiset. Käyttökate vuonna 2014 korjattuna yrityskauppaan liittyvillä kertaluonteisilla erillä 2) (Oma pääoma / (taseen loppusumma - saadut ennakot))*100 3) ((Korolliset velat - rahat, pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit) / (Oma pääoma)*100 4) (Vaihto-omaisuus + rahoitusomaisuus) / Lyhytaikainen vieras pääoma 5) Rahoitusomaisuus ilman osatuloutussaamisia / Lyhytaikaiset velat ilman ennakkomaksuja 6) (Tilikauden tulos / (Oma pääoma keskimäärin)*100 (aloittava ja päättävä tase) 7) (Tulos ennen veroja + korkokulut ja muut rahoituskulut) / (sijoitetun pääoman keskiarvo)*100 (taseen loppusumma - korottomat velat - pakolliset varaukset, aloittava ja päättävä tase) Kohdissa 6 ja 7 tulos konvertoitu vuositulokseksi (12 kk taaksepäin) Kohdassa 6 ja 7 Destia Group-konsernin tasearvoina on käytetty kvartaalissa keskiarvoa omasta pääomasta ja tasearvoista per sekä Tilinpäätöksessä 2014 on käytetty omaa pääomaa ja tasearvoja per

17 16 (17) Annetut yrityskiinnitykset 39,0 39,0 Pankkitakaukset 79,6 73,0 79,3 Vuokravastuut Yhden vuoden kuluessa 3,0 3,4 3,3 Yli vuoden, enintään viiden vuoden kuluessa 2,3 3,7 2,6 Yli viiden vuoden kuluessa 0,0 0,0 0,0 Yhteensä 5,4 7,1 5,9 KONSERNIN RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN KIRJANPITOARVOT Milj. EUR KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET Destia Group Destiaalakonserni Destia Group Milj. EUR Destia Group Destiaalakonserni Destia Group Rahoitusvarat Myytävissä olevat rahoitusvarat Myytävissä olevat rahoitusvarat (taso 3) 2,1 2,1 2,1 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat Lyhytaikaiset Myyntisaamiset ja muut saamiset (taso 2) 23,0 22,4 42,1 Rahavarat (taso 2) 14,6 54,1 37,7 Rahoitusvelat Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat Korkojohdannaiset, suojauslaskennassa (taso 2) 1,3 1,1 Korkojohdannaiset, ei suojauslaskennassa (taso 2) 0,3 Muut johdannaiset, ei suojauslaskennassa (taso 2) 0,1 0,3 Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvelat Pitkäaikaiset Joukkovelkakirjalainat, korollinen (taso 2) 63,0 62,9 Lainat rahoituslaitoksilta, korollinen (taso 2) 10,0 Rahoitusleasingvelat, korollinen (taso 2) 0,4 0,5 0,4 Lyhytaikaiset Rahoitusleasingvelat, korollinen (taso 2) 0,2 0,2 0,2 Ostovelat ja muut velat (taso 2) 46,0 53,7 77,4 Kirjanpitoarvo vastaa käypää arvoa. Käypien arvojen laskennassa sovellettavat tasot: Taso 1: Markkinoilla noteeratut käyvät arvot. Taso 2: Käyvät arvot, jotka on määritelty todennettavissa olevien parametrien kautta. Taso 3: Käyvät arvot, jotka on määritelty ei todennettavissa olevien syöttötietojen perusteella.

18 17 (17) DESTIA GROUP OYJ:N OSAKKEET JA OSAKEOMISTUS alkaen Omistaja Kpl % Äänivalta Koko osakepääoma EUR AC Infra Oy (Ahlström Capital) ,0 1 ääni/osake DESTIA OY:N OSAKKEET JA OSAKEOMISTUS lähtien Omistaja Kpl % Äänivalta Koko osakepääoma EUR Destia Group Oyj ,0 1 ääni/osake Kaikki luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summat voivat poiketa esitetyistä summista. Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU

DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2015 1 (17) n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Oyj on Oy:n emoyhtiö, joka perustettiin n omistusjärjestelyn yhteydessä vuonna 2014 ja joka omistaa 100 prosenttisesti

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Q Tilinpäätöstiedote

Q Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2017 31.12.2017 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2017 10-12/2016 Muutos% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos% Liikevaihto, MEUR 248,5 238,1 4,4 % 796,5 775,8 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUU

DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUU DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUU 2015 1 (18) n osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2015 Oyj on Oy:n emoyhtiö, joka perustettiin n omistusjärjestelyn yhteydessä 1.7.2014 ja joka omistaa 100 prosenttisesti Oy:n

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 291,2 292,5 571,4 580,4 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2016 31.12.2016 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2016 10-12/2015 Muutos% 1-12/2016 1-12/2015 Muutos% Liikevaihto, MEUR 238,1 231,7 2,8 % 775,8 755,3 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 269,3 275,9 840,7 856,3 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 20,0 23,2 71,5 76,6 105,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

DESTIA GROUPIN JA DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA

DESTIA GROUPIN JA DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA DESTIA GROUPIN JA DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA 2014 1 (18) Destia Oy:n emoyhtiö on Destia Group Oyj, joka perustettiin Destian omistusjärjestelyn yhteydessä ja joka omistaa 100 prosenttisesti

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2016 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 302,9 291,2 4% 590,9 571,4 3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*)

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

DESTIA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUULTA 2014

DESTIA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUULTA 2014 DESTIA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUULTA 2014 1 (16) Destia-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 TULOS KEHITTYI POSITIIVISESTI LIIKEVAIHDON LASKUSTA HUOLIMATTA, TILAUSKANTA KOHTUULLINEN

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2009 5.8.2009 Tammi kesäkuu 2009 Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 45,3 milj. euroa (69,4), jossa oli

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, %

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % Munksjö Tilinpäätöstiedote 2016 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % Liikevaihto 282,4 290,0-3% 1 142,9 1 130,7 1% Käyttökate (oik.*) 36,1 22,1 63% 136,7 93,6

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

1 (15) Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2013. Destia-konsernin osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2013

1 (15) Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2013. Destia-konsernin osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2013 1 (15) Destia-konsernin osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2013 LIIKEVAIHTO LASKI, TILAUSKANTA KASVUSSA JA KASSA SÄILYI VAHVANA Liikevaihto laski 20 prosenttia ja oli 78,1 miljoonaa euroa. Liiketulos jäi

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja.

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.09.2011 3.11.2011 KLO 10:00 -Liikevaihto 28,6 miljoonaa euroa (22,8 milj. euroa) -Liikevoitto 1,2 milj. kaksinkertaistui edellisestä vuodesta (0,6 milj. euroa) -Osakekohtainen voitto

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

TIEDOTE AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU (5) Konserni

TIEDOTE AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU (5) Konserni 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 40,0 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 41,4 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2004- Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2004- aikana neljä huutokauppaa. Huutokaupoissa ja katsauskauden aikana tapahtuneessa

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 Elecsterillä hyvä kehitys Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,7 MEUR (1-9/2013: 34,1 MEUR)

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

MARTELA Yhtiökokous 14.3. 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden lopussa

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-06 / 2010 4.8.2010 TAMMI KESÄKUU KESÄKUU2010 Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi kesäkuun liikevaihto oli 48,3 milj. euroa (45,3), jossa oli

Lisätiedot

Osavuosikatsaus. Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus. Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2010 28.4.2010 Tammikuu maaliskuu 2010 Toimistokalustekysyntä laski viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto oli 22,6 milj. euroa (24,0), jossa oli

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2013

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2013 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2013 1 (14) Destia-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2013 TILAUSKANNAN KASVU JATKUI JA KASSA SÄILYI VAHVANA, LIIKEVAIHTO LASKI Liikevaihto laski 12 prosenttia

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6)

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6) NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 10.08.2012 Klo 9.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 Nordic Aluminium Oyj:n liikevaihto katsauskaudella oli 35,41 miljoonaa euroa (38,67 miljoonaa

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Myynti kpl 2007/2008

Myynti kpl 2007/2008 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2007 29.2.2008 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin tilikauden

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006)

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006 Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 4. neljänneksellä Tilinpäätös 1.11.2005 31.10.2006

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005 28.2.2006 Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2005-28.2.2006 aikana kaksi huutokauppaa eli yhden vähemmän kuin edellisellä

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2012 Elecsterillä vahva neljännes Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,1 MEUR (1-9/2011: 34,8 MEUR)

Lisätiedot

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc QPR Software Oyj Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012 Vuosi 2011 Yhtiö käynnisti Kokonaisarkkitehtuuripalvelut-liiketoiminnan vuoden alussa. Yhtiö lanseerasi uuden tuotteen, QPR ProcessAnalyzerin

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Containerships Oyj:n osavuosikatsaus Markkinatilanne ja keskeiset tapahtumat Tuloskatsaus Avainluvut, IFRS Q1/2017 Muutos 1-12/2016

Containerships Oyj:n osavuosikatsaus Markkinatilanne ja keskeiset tapahtumat Tuloskatsaus Avainluvut, IFRS Q1/2017 Muutos 1-12/2016 Containerships Oyj Pörssitiedote 16.5.2017 klo 09:00 Containerships Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2017 - Liikevaihto 55,7 (49,1) milj. euroa - Käyttökate 3,5 milj. euroa (3,3 milj. euroa) - Nettotulos

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot