DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU"

Transkriptio

1 DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2015

2 1 (17) Destia Group Oyj on Destia Oy:n emoyhtiö, joka perustettiin Destian omistusjärjestelyn yhteydessä ja joka omistaa 100 prosenttisesti Destia Oy:n osakkeet. Osavuosikatsauksessa raportoidaan Destia Group -konsernin taloudellista kehittymistä väliseltä ajalta. Vertailuluvut ovat Destia-alakonsernin lukuja vuodelta Destia Group -konsernin osalta vertailulukuja ei ole olemassa. Destia Group -konserni = Destia, Destia Group Oyj, konserni Destia-alakonserni (ent. Destia-konserni) = alakonserni Destian osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2015 LIIKEVAIHTO JA TILAUSKANTA KASVOIVAT HAASTAVASSA MARKKINATILANTEESSA KANNATTAVUUDEN HIEMAN HEIKETESSÄ Liikevaihto nousi 9,8 prosenttia ja oli 74,3 (67,7) miljoonaa euroa. Liiketulos oli -4,8 (-3,9) miljoonaa euroa. Tilauskanta kasvoi 15 prosenttia vuoden 2014 loppuun verrattuna ja oli 721,6 miljoonaa euroa. Työturvallisuuteen panostaminen jatkuu edelleen: tapaturmataajuus katsauskauden lopussa erinomainen: 6,5 (13,3). Destian liikevaihdon arvioidaan kasvavan hieman mutta liikevoiton arvioidaan jäävän edellisvuodesta vuonna Destia Group Destiaalakonsernalakonserni Destia Group Destia- Konserni Avainluvut (), Milj. EUR 1-3/ / / /2014 Liikevaihto 74,3 67,7 261,8 431,5 Liiketulos -4,8-3,9 12,5 15,1 % liikevaihdosta -6,5-5,8 4,8 3,5 Katsauskauden tulos -4,5-3,2 5,5 10,5 % liikevaihdosta -6,1-4,8 2,1 2,4 Sijoitetun pääoman tuotto, % 6,0 19,8 9,2 20,9 Omavaraisuusaste, % 30,7 49,9 29,4 34,3 Nettovelkaantumisaste, % 85,0-53,4 42,4-41,2 Henkilöstö keskimäärin Poissaoloon johtaneet työtapaturmat *) 6,5 13,3 9,3 9,3 Tilauskanta katsauskauden lopussa 721,6 676,2 628,2 628,2 *) Työtapaturmat miljoonaa työtuntia kohden Toimitusjohtaja Hannu Leinonen kommentoi katsauskautta: Infra-alan markkina heikkeni edelleen alkuvuonna yleisen taloustilanteen jatkuessa epävarmana. Kokonaiskysyntä on kuitenkin varsin kohtuullinen. Tiukassa markkinatilanteessa kiinnitämme erityistä huomiota riskienhallintaan ja kannattavuuteen jo tarjouslaskennassa. Destian tilauskanta kehittyi myönteisesti katsauskaudella, ja on suurempi kuin edellisvuonna sekä ydinliiketoiminnoissamme että strategisen kasvun painopistealueilla. Liikevaihtomme parani, mutta tuloksemme heikkeni ensimmäisellä vuosineljänneksellä edellisvuoteen verrattuna. Viime vuoden vastaavan ajankohdan tulosta paransivat yksittäiset erityisen onnistuneet käynnissä olleet hankkeet. Jatkamme edelleen panostusta henkilöstömme kehittämiseen strategiamme mukaisesti. Kuluvana vuonna henkilöstölle suunnatut valmennukset keskittyvät tavoitteellisen asiakastyön ja yhtenäisten toimintatapojen juurruttamiseen. Vahvat panostuksemme myös työturvallisuuden kehittämiseen jatkuvat. Olen tyytyväinen ensimmäisen kvartaalin ennätyksellisen alhaiseen tapaturmataajuuteemme, joka oli 6,5.

3 2 (17) Tilauskantamme ja tekemämme toimet asiakastyön ja projektinhallinnan parantamiseksi antavat hyvät lähtökohdat kannattavuuden ylläpitämiselle pidemmällä aikajänteellä haastavasta markkinatilanteesta huolimatta. Arvioimme liikevaihtomme kasvavan hieman, mutta liikevoiton jäävän edellisvuodesta vuonna Toimintaympäristö Infra-alan ja koko rakennusalan toimintaympäristö heikkeni edelleen vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä talouden taantuman johdosta. Samaan aikaan liikenneverkon kunnossapitoon suunnattu rahoitus supistui. Haastava markkinatilanne näkyy paitsi tiukkana kilpailuna hankkeista myös tarjoushintojen poikkeuksellisen matalana tasona. Infra-alan kysyntä säilynee kuluvana vuonna kohtuullisena, sillä vuoden aikana käynnistyy useita uusia hankkeita. Tarjousvaiheessa tai tulossa tarjouslaskentaan on ydinvoima-, jätevoimala- ja lentoasemahankkeita sekä monia muita hankkeita niin julkisella kuin yksityiselläkin puolella. Elinkeinoelämän keskusliiton, EK:n, rakentamisen luottamusindikaattorit vahvistuivat maaliskuussa hieman, mutta rakentamisen suhdannekuva on edelleen varsin vaatimaton. Suomen rakentamisen luottamusindikaattorit olivat jonkin verran EU-maiden keskitason alapuolella. Rakennusteollisuus ry:n, RT:n, arvion mukaan rakentaminen supistuu neljättä vuotta peräkkäin, rakentamisen kokonaismäärä vähenee arvion mukaan vajaalla prosentilla vuonna 2015, samoin maa- ja vesirakentaminen. Erityisesti infrarakentaminen kärsii kireästä julkisesta taloudesta kuntien vähentäessä infrainvestointejaan. RT:n ennusteen mukaan infra-ala saa kasvusta kiinni vasta ensi vuonna. Talouden elpymisen myötä rakentamisen suhdannenäkymät kirkastuvat, ja RT ennustaakin, että ensi vuonna infrasektori kääntyisi kasvuun uudisrakentamisen vilkastumisen myötä. Uudisrakentamisen vilkastuminen lisää merkittävästi pohjatöitä. RT arvioi, että rakentamisen näkymät ovat selvästi paremmat vuodelle 2016 kuin kuluvalle vuodelle. Myös valtiovarainministeriön johtama Rakennusalan suhdanneryhmä, Raksu, ennakoi infrarakentamisen supistuvan noin prosentin verran kuluvana vuonna. Raksu ennakoi vuodelle 2016 noin 2-4 prosentin kasvua. Valtiovarainministeriön johtaman ryhmän mukaan heikoista näkymistä huolimatta alalla on myös myönteisiä merkkejä: vireillä on monia uusia hankkeita, usealle hankkeelle on myönnetty lisärahoitusta ja hankkeita on myös aikaistettu. Kustannuskehitys on kääntynyt laskuun. Tilastokeskuksen mukaan maarakennusalan kustannukset laskivat 2,0 prosenttia vuoden 2014 maaliskuusta vuoden 2015 maaliskuuhun. Kustannusten vuosimuutos vaihteli osaindekseittäin päällysteiden -13,7 prosentista kalliorakenteiden 1,4 prosenttiin. Tilauskanta ja uudet tilaukset Viime vuonna alkaneet henkilöstön yhtenäiseen tavoitteelliseen asiakastyöhön keskittyvät valmennukset näkyvät tilauskannan positiivisena kehittymisenä. Lisäksi Kalasataman keskuksen hanke Helsingissä käynnistyi uudelleen kahden vuoden tauon jälkeen. Destian tilauskanta kasvoi 15 prosenttia vuoden 2014 loppuun verrattuna. Maaliskuun lopun tilauskanta oli 721,6 miljoonaa euroa (676,2), ollen 45,4 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa korkeammalla tasolla. Ensimmäisen kvartaalin aikana solmitut merkittävimmät vähintään 1 miljoonan euron arvoiset uudet sopimukset: E18 Haminan ohikulkutien sisääntuloteiden rakentaminen Haminaan, valmistuu lokakuussa 2015 Imatran vesivoimalaitoksen padon peruskorjausprojekti, valmis joulukuussa 2018 Jaatilan sillan ja katuverkoston rakentaminen Somerolla, valmistuu marraskuussa 2015 Kalasataman keskuksen maanrakennustyöt Helsingissä, valmis vuoden 2017 lopussa Kauhakorvenkadun rakentaminen Tampereella, valmistuu heinäkuussa 2016

4 3 (17) Kolmen sillan peruskorjausurakka Valkeakoskella, valmis lokakuussa 2015 Kunnossapitoalueen 12 radan ja turvalaitteiden kunnossapito vuosina Liikenneviraston varasiltakaluston hoito- ja ylläpitopalvelut vuosina Valtatie 8:n parantaminen Nousiaisissa, valmistuu joulukuussa 2016 Valtatiellä 8 Eurajoki Pori sijaitsevan Isomäen risteyssillan rakentaminen, valmistuu joulukuussa Katsauskaudella Destian, Lemminkäisen ja 3i:n muodostama tarjouskonsortio hävisi kilpailun E18 Hamina Vaalimaa-tieosuuden elinkaarihankkeesta. Liikevaihdon kehitys Destian liikevaihto oli vuoden ensimmäisellä kvartaalilla 74,3 miljoonaa euroa (67,7). Liikevaihdossa talvikaudella korostuu erityisesti kunnossapidon urakat. Muutoin katsauskauden volyymit ovat rakentamisen kausiluonteisuuden vuoksi yleensä matalat. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 0,4 miljoonaa euroa (0,4). Ne koostuivat pääosin käyttöomaisuuden myyntivoitoista ja vuokratuotoista. Tuloksen kehitys Liiketulos oli -4,8 miljoonaa euroa (-3,9). Viime vuoden vastaavan ajankohdan tulosta paransivat yksittäiset erityisen onnistuneet käynnissä olleet hankkeet. Konsernin nettorahoituskulut olivat katsauskaudella 0,9 miljoonaa euroa (0,1), mikä oli 0,1 prosenttia (0,2) liikevaihdosta. Rahoituskulujen kasvu johtui Destian yrityskaupan yhteydessä liikkeeseen lasketun 65 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan vaikutuksesta. Katsauskauden tuloverot olivat 1,1 miljoonaa euroa positiiviset (0,8). Konsernin katsauskauden tulos oli -4,5 miljoonaa euroa (-3,2). Tase, rahavirta ja rahoitus Konsernitaseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 226,9 miljoonaa euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 6,0 prosenttia, omavaraisuusaste 30,7 prosenttia ja nettovelkaantumisaste 85,0 prosenttia. Kausivaihteluiden ja onnistuneen hyvän käyttöpääoman hallinnan seurauksena liiketoiminnan rahavirta kehittyi vuoden 2014 lopussa hyvin, mikä johti alkuvuoden rahavirran negatiiviseen kehitykseen. Katsauskauden rahavirta muodostui liiketoiminnan rahavirrasta -17,3 miljoonaa euroa, investointien rahavirrasta -2,3 miljoonaa euroa ja rahoituksen rahavirrasta, joka oli -3,5 miljoonaa euroa. Rahoituksen rahavirta sisältää varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hybridilainojen lyhennyksiä 2,0 miljoonaa euroa ja koron maksuja noin 1,5 miljoonaa euroa. Konsernin rahoitusasema säilyi kohtalaisena. Taseen mukaiset rahavarat katsauskauden lopussa olivat 14,6 miljoonaa euroa. Destian 150 miljoonan euron yritystodistusohjelma ja lyhytaikainen 30,0 miljoonan euron rahoituslimiitti olivat käyttämättä. Korollisen vieraan pääoman määrä säilyi vuoden 2014 lopun tasolla ja oli 66,9 miljoonaa euroa katsauskauden lopussa. Lainoista 0,3 prosenttia oli lyhytaikaisia ja 99,7 prosenttia pitkäaikaisia. Korollinen nettovelka katsauskauden lopussa oli 52,3 miljoonaa euroa.

5 4 (17) Osakkeet ja osakepääoma Destia Group Oyj:n rekisteröity osakepääoma on euroa ja osakkeiden määrä kappaletta. Yhtiö on 100 %:sti AC Infra Oy:n omistama, joka kuuluu Ahlström Capital -konserniin. Investoinnit ja yrityskaupat Destian vuoden ensimmäisen neljänneksen bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 0,4 miljoonaa euroa (0,6), joka on 0,6 prosenttia (0,9) liikevaihdosta. Investoinnit olivat pääasiassa kalustoinvestointeja. Henkilöstö Destian henkilömäärä oli katsauskaudella keskimäärin (1 450) henkilöä. Maaliskuun lopun henkilömäärä oli (1 454), joista vakinaisia oli (1 378) ja määräaikaisia 68 (76) henkilöä. Liiketoiminnan kausiluonteisuudesta johtuen henkilömäärä vaihtelee vuoden aikana, ja on alimmillaan talvella. Henkilöstön kehittäminen on edelleen Destian strateginen painopistealue. Määrätietoinen panostus työturvallisuuden parantamiseen jatkuu myös kuluvana vuonna. Tapaturmataajuus oli katsauskauden lopussa ennätyksellisen alhainen 6,5 työtapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti (13,3). Vuoden 2015 aikana henkilöstön kehittämiseksi järjestetään Sisu-valmennuksia, joiden tavoitteena on vahvistaa aiempien vuosien valmennusten oppeja erityisesti tavoitteelliseen asiakastyöhön ja yhtenäisiin toimintatapoihin. Destiassa on käynnissä myös Voima-muutoshanke, jossa prosessit ja toimintatavat yhtenäistetään ja niiden tueksi on tarkoituksena ottaa käyttöön yhteinen toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) vuoden 2016 alussa. Destian hallituksen hyväksymä koko henkilöstöä koskeva tulospalkkiojärjestelmä vuodelle 2015 muodostaa osan henkilöstön palkitsemisen kokonaisuutta. Tulospalkkiojärjestelmä tuo palkitsemiseen kannustavan, sisäistä yhteistyötä ja strategiaa tukevan ohjaus- ja palkitsemiselementin. Vuoden 2015 tulospalkkiojärjestelmän kohderyhmiä on yksi enemmän kuin edellisvuonna. Palkkiojärjestelmän kohderyhminä ovat seuraavat viisi erilaista henkilöstöryhmää: 1) Destian projekteilla työskentelevä henkilöstö, 2) työpäälliköt, 3) konserniyksiköiden henkilöstö ja tulosyksiköiden tuen henkilöstö, 4) liiketoimintayksiköiden johtajat sekä 5) tulosyksiköiden johtajat. Organisaatiorakenne ja johto Destian toiminta jakautuu neljään alueelliseen tulosyksikköön, Etelä-Suomi, Länsi-Suomi, Itä-Suomi ja Pohjois- Suomi, ja valtakunnalliseen Asiantuntijapalvelut-tulosyksikköön. Alueellisten tulosyksiköiden liiketoiminta sisältää liikenneväylien, liikenne- ja teollisuusympäristöjen sekä koko elinympäristön rakentamisen, hoidon ja kunnossapidon sekä kelikeskuspalvelut. Etelä-Suomen tulosyksikössä toimii lisäksi kalliorakentamisen liiketoimintayksikkö, Itä-Suomen tulosyksikössä ratarakentamisen ja -kunnossapidon liiketoimintayksikkö, Länsi-Suomen tulosyksikössä Kiviaines-liiketoimintayksikkö ja Pohjois- Suomen tulosyksikössä Kalusto-liiketoimintayksikkö. Valtakunnallisen Asiantuntijapalvelut-tulosyksikön liiketoimintaa ovat suunnittelu, mittaus- ja tutkimuspalvelut sekä kansainvälinen konsultointi. Destian johtoryhmän vuonna 2015 muodostavat toimitusjohtaja Hannu Leinonen, talous- ja rahoitusjohtaja Pirkko Salminen, johtaja Jouni Karjalainen ja tulosyksiköiden johtajat Minna Heinonen, Pasi Kailasalo, Jukka Raudasoja, Marko Vasenius ja Seppo Ylitapio sekä henkilöstön edustaja Jouko Korhonen. Johtoryhmän sihteerinä toimii lakiasiainjohtaja Aki Markkola.

6 5 (17) Yhtiökokouksen päätöksiä Destia Group Oyj:n pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2014 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa eikä pääoman palautusta, mutta maksetaan hybridilainojen lyhennyksiä 2 miljoonaa euroa ja lisäksi hybridilainojen kertyneitä korkoja 1,5 miljoonaa euroa. Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi ja valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Arto Rädyn. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Jacob af Forselles, Matti Mantere, Panu Routila ja Solveig Törnroos-Huhtamäki. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Marcus Ahlström. Tilikaudeksi 2015 yhtiökokous valitsi Destia Group Oyj:n tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Virpi Halonen. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan hallituksen varapuheenjohtajaksi Panu Routilan. Hallituksen toimintaa tukemaan nimitettiin kaksi pysyvää valiokuntaa: HR-valiokunta sekä tarkastusvaliokunta. Hallitus perusti lisäksi avustavan valiokunnan, johon kuuluu kaksi hallituksen jäsentä. HR-valiokunnan puheenjohtajaksi valittiin Arto Räty sekä jäseniksi Jacob af Forselles ja Matti Mantere. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Solveig Törnroos-Huhtamäki sekä jäseniksi Marcus Ahlström ja Jacob af Forselles. Avustavan valiokunnan jäseniksi valittiin Arto Räty ja Matti Mantere. Hallituksen riippumattomuusarvioinnin perusteella kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja Panu Routilaa sekä Jacob af Forsellesia lukuun ottamatta myös omistajasta. Oikeudenkäynnit ja riita-asiat Helsingin hovioikeus antoi päätöksen Destia Oy:n ja TelaSteel Oy:n urakkasopimusta koskevassa riita-asiassa. Osa esitetyistä vaatimuksista ratkaistiin Destian ja osa TelaSteelin hyväksi. Asiassa esitetyt vaatimukset hyväksyttiin määrältään vain osittain. Sekä Destia että TelaSteel pitävät oikeudenkäyntikulunsa asiassa vahinkonaan. Käräjäoikeuden tuomio kumottiin ja TelaSteel vapautettiin velvollisuudestaan korvata Destian oikeudenkäyntikuluja käräjäoikeudessa. Destian korvaussumma korkoineen TelaSteelille oli 0,3 miljoonaa euroa. Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät Destia luokittelee riskit markkina- ja toimintaympäristöriskeihin, toiminnallisiin riskeihin, talous- ja rahoitusriskeihin sekä vahinkoriskeihin. Markkina- ja toimintaympäristöriskeistä erityisesti talouden suhdannevaihtelu ja markkinatilanteen epävarmuus aiheuttavat merkittävän riskin Destian liiketoiminnalle. Sekä julkisen että yksityisen sektorin investoinnit infrarakentamiseen vähenevät, mikä heijastuu alan kilpailutilanteeseen. Destian ydinliiketoiminta-alueilla kilpailutilanne jatkuu tiukkana. Menestyminen maanteiden kunnossapidon alueurakoiden ja suurten urakoiden kilpailutuksissa korostuu. Julkisten suurhankkeiden kilpailutuksiin on tullut uusia kilpailutusmuotoja, jotka vaativat uudenlaista osaamista. Öljypohjaisten raaka-aineiden hintojen heilahtelu aiheuttaa epävarmuutta yhtiön kannattavuudelle. Riskiä ehkäistään seuraamalla ja arvioimalla hyödykkeiden hintakehitystä sekä varmistamalla keskeiset hankinnat projektien kannalta taloudellisella tavalla ja muun muassa suojaamalla hintariski johdannaisinstrumentteja käyttäen.

7 6 (17) Toimintaympäristöstä aiheutuvien riskien hallinnassa on oleellista keskittyminen valituille liiketoiminnan osaalueille, toiminnan kustannustehokkuuden ja vakavaraisuuden varmistaminen sekä valmius reagoida muuttuviin tilanteisiin. Toiminnallisista riskeistä merkittävimmät liittyvät projektien hallintaan ja kannattavuuteen. Epävarmuutta luovat panoshintojen mahdolliset vaihtelut ja kyky hallita projektiliiketoiminnan riskit. Keskeiset tekijät projektien hallinnassa ovat tehokas prosessi tarjouslaskennasta toteutukseen, kustannusseuranta ja resurssien varmistaminen sekä osaamisen kehittäminen. Destia on panostanut luotettavaan ja sisällöltään oleelliseen taloudelliseen raportointiin, joka on edellytys taloudellisten riskien tunnistamiselle ja arvioinnille. Taloudellisten raporttien luotettavuus varmistetaan valvontatoimenpitein ja kontrollimenetelmiä kehittämällä. Destia-alakonsernin nettovelattomuus on pienentänyt merkittävästi rahoitukseen liittyviä riskejä. Emoyhtiön, Destia Group Oyj:n, rahoitukseen liittyviä rahoitusriskejä hallitaan rahoituspolitiikan mukaisesti. Destian vahinkoriskien hallinnassa keskeisiä tekijöitä ovat ennakoivat projektinhallinnan menettelyt, panostukset työturvallisuuteen ja riittävän vakuutusturvan varmistaminen. Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Kalasataman keskuksen hanke käynnistyi noin kahden vuoden tauon jälkeen. Hanke päättyy vuoden 2017 lopussa. Destian vahva markkina-asema radan kunnossapidossa vahvistui, kun Itä-Suomen rataverkon kunnossapitoalue 8 (Ylä-Savo) sopimus vuoteen 2020 saakka allekirjoitettiin Kunnossapitoalue 8 rataverkon kunnossapitourakka kattaa noin 535 raidekilometriä. Rataverkon keskeisimmät osuudet ovat Pieksämäki Kuopio Iisalmi ja Varkaus Joensuu. Destia voitti Varkauden kunnallistekniikan urakkakilpailutuksen huhtikuun alussa. Laajamittaiseen 7-vuotiseen kunnossapidon urakkaan kuuluu puisto- ja viheralueiden, muiden yleisten alueiden ja tilapalvelun kohteiden kesä- ja talvihoito sekä katujen ja vesihuollon rakentaminen. Urakan voitto tukee Destian strategisia tavoitteita kuntamarkkinassa. Maanteiden kunnossapitourakoiden kilpailutus käytiin 11 alueurakasta. Kilpailutuskierrosten jälkeen Destia on voittanut kuusi urakkaa: Sodankylän, Lapuan, Puolangan, Kemijärvi Posion, Parkanon ja Porvoon. Kaikki urakat ovat 5-vuotisia. Destian suhteellinen markkinaosuus säilyi ennallaan. Kasvustrategia ja taloudelliset tavoitteet Hallitus on vahvistanut Destian strategian vuosille sekä taloudelliset tavoitteet liiketoimintasuunnitelmakaudelle Strategian keskeinen ydin on kasvaa kannattavasti inframarkkinassa hyvällä asiakastyöllä ja omaa vahvaa osaamista hyödyntämällä. Näistä lähtökohdista hallitus vahvisti liiketoimintasuunnittelukauden taloudellisiksi tavoitteiksi kaudelle : Liikevaihdon kasvu keskimäärin 5 % vuodessa Liikevoitto 4 % vuoden 2016 loppuun mennessä Sijoitetun pääoman tuotto 15 % vuoden 2016 loppuun mennessä Omavaraisuusaste 40 % vuoden 2016 loppuun mennessä

8 7 (17) Destian ydinliiketoimintaa ovat suuret, erityisosaamista vaativat väyläprojektit sekä infrastruktuurin hoito- ja ylläpito. Destian strategisen kasvun painopistealueet tulevalla kaudella ovat kallio- ja rataliiketoiminnoissa sekä energiarakentamisessa. Destiassa panostetaan vahvasti asiakastyön kehittämiseen. Henkilöstön kehittäminen on edelleen yhtiön strateginen painopistealue. Näkymät vuodelle 2015 Infra-alan ja koko rakennusalan toimintaympäristö heikkenee edelleen talouden taantuman johdosta. Inframarkkina supistuu kuluva vuonna prosentin verran, kasvua on näkyvissä vasta ensi vuonna. Haastavassa markkinatilanteessa kilpailu hankkeista jatkuu tiukkana isojen projektien määrän ja yksityisen sektorin investointien vähyydestä johtuen. Destian edellisvuotta parempi tilauskanta sekä asiakastyön ja projektinhallinnan parantamiseksi tehdyt toimenpiteet antavat hyvät lähtökohdat kannattavuuden ylläpitämiselle pidemmällä aikavälillä haastavasta markkinatilanteesta huolimatta. Markkinaohjeistus vuodelle 2015 Destian liikevaihdon arvioidaan kasvavan hieman mutta liikevoiton arvioidaan jäävän edellisvuodesta vuonna Vantaalla Destia Group Oyj Hallitus Lisätietoja Toimitusjohtaja Hannu Leinonen, p ja talous- ja rahoitusjohtaja Pirkko Salminen, p Taloudellinen tiedottaminen 2015 Destia julkaisee osavuosikatsaukset tammi-kesäkuulta ja tammi-syyskuulta

9 8 (17) KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA Destia Group Destiaalakonsernalakonserni Destia Group Destia- Milj. EUR 1-3/ / / /2014 Liikevaihto 74,3 67,7 261,8 431,5 Liiketoiminnan muut tuotot 0,4 0,4 1,7 3,3 Materiaalit ja palvelut 51,8 43,3 176,7 284,2 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 17,9 18,3 46,9 86,9 Poistot 2,2 2,7 4,7 10,0 Liiketoiminnan muut kulut 7,6 7,7 22,7 38,5 Liiketulos -4,8-3,9 12,5 15,1 Rahoitustuotot 0,2 0,1 0,0 0,2 Rahoituskulut 1,0 0,2 5,1 2,0 Tulos ennen veroja -5,7-4,0 7,4 13,3 Tuloverot -1,1-0,8 1,9 2,8 Katsauskauden tulos -4,5-3,2 5,5 10,5 Muut laajan tuloksen erät: Erät, joita ei koskaan luokitella tulosvaikutteisiksi Vakuutusmatemaattiset voitot tai tappiot etuuspohjaisista järjestelyistä -1,5-1,5-1,5-1,5 Erät, jotka luokitellaan myöhemmin tulosvaikutteisiksi tiettyjen ehtojen täyttyessä Rahavirran suojaus -0,1 0,0-0,9 0,3-0,1 0,0-0,9 0,3 Katsauskauden muut laajan tuloksen erät, netto -0,1 0,0-2,4-1,2 Katsauskauden laaja tulos yhteensä -4,7-3,2 3,1 9,3 Katsauskauden tulos ja katsauskauden laaja tulos kuuluvat emoyrityksen omistajille.

10 9 (17) KONSERNIN TASE Milj. EUR Destia Group Destia- Destia Group Destiaalakonserni VARAT alakonserni Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 55,1 55,5 56,8 56,8 Liikearvo 83,2 17,0 83,2 17,0 Muut aineettomat hyödykkeet 1,6 2,2 1,7 1,7 Myytävissä olevat rahoitusvarat 2,1 2,1 2,1 2,1 Laskennalliset verosaamiset 3,6 1,9 3,7 2,2 Pitkäaikaiset varat yhteensä 145,6 78,7 147,5 79,8 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 19,9 21,2 19,9 19,9 Myyntisaamiset ja muut saamiset 46,8 42,5 59,6 59,1 Rahavarat 14,6 54,1 37,7 21,7 Lyhytaikaiset varat yhteensä 81,3 117,7 117,1 100,6 Varat yhteensä 226,9 196,4 264,6 180,5 OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 0,1 17,0 0,1 17,0 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 38,0 56,4 38,0 14,4 Hybridilainat 27,0 29,0 Muut erät -1,0-0,2-0,9 0,0 Kertyneet voittovarat -2,5 7,5 2,5 19,8 Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 61,6 80,7 68,7 51,1 Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 0,8 0,6 1,0 0,7 Eläkevelvoitteet 2,8 0,8 2,8 2,8 Varaukset 13,7 11,7 13,8 13,8 Rahoitusvelat 64,6 10,8 64,4 0,4 Pitkäaikaiset velat yhteensä 81,9 23,9 81,9 17,6 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut korottomat velat 51,4 50,6 76,4 74,1 Varaukset 5,3 6,2 5,9 5,9 Rahoitusvelat 0,3 0,3 0,5 0,5 Saadut ennakot 26,5 34,8 31,2 31,2 Lyhytaikaiset velat yhteensä 83,5 91,8 114,0 111,7 Oma pääoma ja velat yhteensä 226,9 196,4 264,6 180,5

11 10 (17) KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA Destia Group Destiaalakonsernalakonserni Destia Group Destia- Milj. EUR 1-3/ / / /2014 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT Asiakkailta saadut maksut 84,8 93,9 262,6 438,4 Maksut toimittajille ja henkilöstölle -100,3-93,1-239,7-410,5 Maksetut korot -0,8 0,0-1,7-0,2 Saadut korot 0,0 0,1 0,0 0,1 Muut rahoituserät -0,1 0,0-1,0-1,3 Maksetut verot -0,9 0,0-2,3-3,5 Liiketoiminnan nettorahavirta -17,3 0,8 18,0 23,0 INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -2,4-1,4-4,9-6,8 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti 0,1 0,3 2,2 3,0 Ostetut tytäryhtiöosakkeet -87,5 Investointien nettorahavirta -2,3-1,1-90,2-3,7 RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT Maksullinen osakeanti 0,1 Sijoitus SVOP-rahastoon 38,0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+) 65,0 Pitkäaikaisten oman pääoman ehtoisten lainojen lisäys (+) 17,0 Pitkäaikaisten oman pääoman ehtoisten lainojen vähennys (-) -2,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-) -10,0 Lyhytaikaisen rahoituksen lisäys (+) 9,0 15,8 Lyhytaikaisen rahoituksen vähennys (-) -15,8-15,8 Pääoman palautus Suomen valtiolle -42,0 Maksetut korot ja muut rahoituserät -1,5-3,4 Rahoituksen nettorahavirta -3,5 0,0 109,9-52,0 Rahavarojen muutos -23,1-0,3 37,7-32,8 Rahavarat tilikauden alussa 37,7 54,5 54,5 Rahavarat tilikauden lopussa 14,6 54,1 37,7 21,7

12 11 (17) LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA Milj. EUR Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Suojausinstrumenttien Destia Group-konserni Osakepääoma SVOP Hybridi- Muunto- Voitto- rahasto rahasto lainat erot varat Yhteensä Oma pääoma ,1-0,9 38,0 29,0 0,0 2,5 68,7 Laaja tulos Tilikauden tulos 0,0-4,5-4,5 Muut laajan tuloksen erät: Muuntoerot 0,0 0,0 Rahavirran suojaus -0,1-0,1 Katsauskauden laaja tulos yhteensä -0,1 0,0-4,5-4,7 Liiketoimet omistajan kanssa Hybridilainat -2,0-2,0 Hybridilainojen korot ja laskennalliset verot -0,4-0,4 Oma pääoma yhteensä ,1-1,0 38,0 27,0 0,0-2,5 61,6 Liitetiedot Tämä osavuosikatsaus on laadittu :n kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita noudattaen, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34 -standardin vaatimuksia. Osavuosikatsausta tulee lukea yhdessä vuoden 2014 tilinpäätöksen kanssa voimaan tulleet uudistetut standardit ja tulkinnat eivät ole vaikuttaneet katsauskaudella esitettyihin lukuihin.

13 12 (17) KONSERNIN TULOSLASKELMA, VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Destia Group Destia Group Destia Group Destiaalakonsernalakonserni Destia- Milj. EUR 1-3/ / / / /2014 Liikevaihto 74,3 125,5 136,3 102,0 67,7 Liiketoiminnan muut tuotot 0,4 1,0 0,7 0,8 0,4 Materiaalit ja palvelut 51,8 83,3 93,4 64,1 43,3 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 17,9 25,3 21,6 22,0 18,3 Poistot 2,2 2,2 2,5 2,6 2,7 Liiketoiminnan muut kulut 7,6 12,5 10,2 10,1 7,7 Liiketulos -4,8 3,1 9,3 4,0-3,9 Rahoitustuotot 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 Rahoituskulut 1,0 1,4 3,7 0,4 0,2 Tulos ennen veroja -5,7 1,8 5,7 3,6-4,0 Tuloverot -1,1-0,3 2,3 0,7-0,8 Katsauskauden tulos -4,5 2,1 3,4 2,9-3,2

14 13 (17) KONSERNIN TASE, VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Milj. EUR VARAT Destia Group Destia Group Destia Group Destiaalakonsernalakonserni Destia Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 55,1 56,8 53,6 54,1 55,5 Liikearvo 83,2 83,2 83,2 17,0 17,0 Muut aineettomat hyödykkeet 1,6 1,7 1,9 2,0 2,2 Myytävissä olevat rahoitusvarat 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 Laskennalliset verosaamiset 3,6 3,7 1,9 1,8 1,9 Pitkäaikaiset varat yhteensä 145,6 147,5 142,6 77,1 78,7 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 19,9 19,9 23,5 22,2 21,2 Myyntisaamiset ja muut saamiset 46,8 59,6 66,2 59,4 42,5 Rahavarat 14,6 37,7 31,4 50,5 54,1 Lyhytaikaiset varat yhteensä 81,3 117,1 121,2 132,1 117,7 Varat yhteensä 226,9 264,6 263,8 209,1 196,4 OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 0,1 0,1 0,1 17,0 17,0 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 38,0 38,0 38,0 56,4 56,4 Hybridilainat 27,0 29,0 29,0 Muut erät -1,0-0,9-0,7 0,0-0,2 Kertyneet voittovarat -2,5 2,5 2,7 10,4 7,5 Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 61,6 68,7 69,0 83,8 80,7 Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 0,8 1,0 0,5 0,6 0,6 Eläkevelvoitteet 2,8 2,8 0,8 0,8 0,8 Varaukset 13,7 13,8 11,1 11,6 11,7 Rahoitusvelat 64,6 64,4 64,0 0,5 10,8 Pitkäaikaiset velat yhteensä 81,9 81,9 76,5 13,5 23,9 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut korottomat velat 51,4 76,4 77,1 65,1 50,6 Varaukset 5,3 5,9 5,6 5,8 6,2 Rahoitusvelat 0,3 0,5 9,2 7,0 0,3 Saadut ennakot 26,5 31,2 26,3 33,8 34,8 Lyhytaikaiset velat yhteensä 83,5 114,0 118,2 111,8 91,8 Oma pääoma ja velat yhteensä 226,9 264,6 263,8 209,1 196,4

15 14 (17) KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Destia Group Destia Group Destia Group Destiaalakonserni Destiaalakonserni Milj. EUR 1-3/ / / / /2014 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT Asiakkailta saadut maksut 84,8 140,7 121,9 81,8 93,9 Maksut toimittajille ja henkilöstölle -100,3-122,4-117,3-80,6-93,1 Maksetut korot -0,8-0,9-0,8-0,2 0,0 Saadut osingot 0,0 Saadut korot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 Muut rahoituserät -0,1 0,0-0,9-0,4 0,0 Maksetut verot -0,9-1,1-1,1-1,2 0,0 Liiketoiminnan nettorahavirta -17,3 16,3 1,7-0,5 0,8 INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -2,4-2,5-2,4-0,5-1,4 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti 0,1 1,4 0,8 0,5 0,3 Ostetut tytäryhtiöosakkeet -87,5 Investointien nettorahavirta -2,3-1,0-89,1 0,1-1,1 RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT Maksullinen osakeanti 0,1 Sijoitus SVOP-rahastoon 38,0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+) 65,0 Pitkäaikasten oman pääoman ehtoisten lainojen lisäys (+) 17,0 Pitkäaikasten oman pääoman ehtoisten lainojen vähennys (-) -2,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-) -10,0 Lyhytaikaisen rahoituksen lisäys (+) 9,0 6,8 Lyhytaikaisen rahoituksen vähennys (-) -9,0-6,8 Maksetut korot ja muut rahoituserät -1,5-3,4 Rahoituksen nettorahavirta -3,5-9,0 118,9-3,2 0,0 Rahavarojen muutos -23,1 6,2 31,4-3,6-0,3 Rahavarat kauden alussa 37,7 31,4 0,0 54,1 54,5 Rahavarat kauden lopussa 14,6 37,7 31,4 50,5 54,1

16 15 (17) KONSERNIN TUNNUSLUKUTAULUKKO Destia Group Destiaalakonsernalakonsernalakonserni Destia- Destia Group Destia- 1-3/ / / / /2014 Liikevaihto 74,3 74,3 67,7 261,8 431,5 Muutos edellisestä vuodesta % 9,8-13,3-11,9 Liiketulos -4,8-4,6-3,9 12,5 15,1 % liikevaihdosta -6,5-6,2-5,8 4,8 3,5 Katsauskauden tulos -4,5-3,2-3,2 5,5 10,5 % liikevaihdosta -6,1-4,3-4,8 2,1 2,4 Käyttökate 1) -2,6-2,4-1,2 19,1 25,1 % liikevaihdosta -3,5-3,2-1,7 7,3 5,8 Bruttoinvestoinnit 0,4 0,4 0,6 72,5 8,0 % liikevaihdosta 0,6 0,6 0,9 27,7 1,9 Taseen loppusumma 226,9 147,9 196,4 264,6 180,5 Oma pääoma 61,6 47,9 80,7 68,7 51,1 Omavaraisuusaste, % 2) 30,7 39,5 49,9 29,4 34,3 Nettovelkaantumisaste (Gearing)% 3) 85,0-4,4-53,4 42,4-41,2 Korollinen vieras pääoma 66,9 1,2 11,1 66,8 0,6 Current Ratio 4) 1,0 0,9 1,3 1,0 0,8 Quick Ratio 5) 0,8 0,6 1,5 1,0 0,9 Oman pääoman tuotto, % 6) 1,4 21,0 14,4 8,0 15,5 Sijoitetun pääoman tuotto, % 7) 6,0 29,3 19,8 9,2 20,9 Tulos/osake EUR *) -56,82-4,73-4,76 68,59 15,44 Oma pääoma/osake EUR 769,46 70,47 118,70 858,32 75,20 Henkilöstö keskimäärin Poissaoloon johtaneet työtapaturmat **) 6,5 6,5 13,3 9,3 9,3 Tilauskanta 721,6 721,6 676,2 628,2 628,2 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot 0,2 0,2 0,2 0,5 0,9 % liiketoiminnan muista kuluista 2,5 2,5 2,6 2,1 2,4 *) Destia Group Oyj:n osakemäärä kpl, Destia Oy:n osakemäärä kpl **) Työtapaturmat miljoonaa työtuntia kohden Kaavat: 1) Liiketulos + poistot ja arvonalentumiset. Käyttökate vuonna 2014 korjattuna yrityskauppaan liittyvillä kertaluonteisilla erillä 2) (Oma pääoma / (taseen loppusumma - saadut ennakot))*100 3) ((Korolliset velat - rahat, pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit) / (Oma pääoma)*100 4) (Vaihto-omaisuus + rahoitusomaisuus) / Lyhytaikainen vieras pääoma 5) Rahoitusomaisuus ilman osatuloutussaamisia / Lyhytaikaiset velat ilman ennakkomaksuja 6) (Tilikauden tulos / (Oma pääoma keskimäärin)*100 (aloittava ja päättävä tase) 7) (Tulos ennen veroja + korkokulut ja muut rahoituskulut) / (sijoitetun pääoman keskiarvo)*100 (taseen loppusumma - korottomat velat - pakolliset varaukset, aloittava ja päättävä tase) Kohdissa 6 ja 7 tulos konvertoitu vuositulokseksi (12 kk taaksepäin) Kohdassa 6 ja 7 Destia Group-konsernin tasearvoina on käytetty kvartaalissa keskiarvoa omasta pääomasta ja tasearvoista per sekä Tilinpäätöksessä 2014 on käytetty omaa pääomaa ja tasearvoja per

17 16 (17) Annetut yrityskiinnitykset 39,0 39,0 Pankkitakaukset 79,6 73,0 79,3 Vuokravastuut Yhden vuoden kuluessa 3,0 3,4 3,3 Yli vuoden, enintään viiden vuoden kuluessa 2,3 3,7 2,6 Yli viiden vuoden kuluessa 0,0 0,0 0,0 Yhteensä 5,4 7,1 5,9 KONSERNIN RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN KIRJANPITOARVOT Milj. EUR KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET Destia Group Destiaalakonserni Destia Group Milj. EUR Destia Group Destiaalakonserni Destia Group Rahoitusvarat Myytävissä olevat rahoitusvarat Myytävissä olevat rahoitusvarat (taso 3) 2,1 2,1 2,1 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat Lyhytaikaiset Myyntisaamiset ja muut saamiset (taso 2) 23,0 22,4 42,1 Rahavarat (taso 2) 14,6 54,1 37,7 Rahoitusvelat Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat Korkojohdannaiset, suojauslaskennassa (taso 2) 1,3 1,1 Korkojohdannaiset, ei suojauslaskennassa (taso 2) 0,3 Muut johdannaiset, ei suojauslaskennassa (taso 2) 0,1 0,3 Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvelat Pitkäaikaiset Joukkovelkakirjalainat, korollinen (taso 2) 63,0 62,9 Lainat rahoituslaitoksilta, korollinen (taso 2) 10,0 Rahoitusleasingvelat, korollinen (taso 2) 0,4 0,5 0,4 Lyhytaikaiset Rahoitusleasingvelat, korollinen (taso 2) 0,2 0,2 0,2 Ostovelat ja muut velat (taso 2) 46,0 53,7 77,4 Kirjanpitoarvo vastaa käypää arvoa. Käypien arvojen laskennassa sovellettavat tasot: Taso 1: Markkinoilla noteeratut käyvät arvot. Taso 2: Käyvät arvot, jotka on määritelty todennettavissa olevien parametrien kautta. Taso 3: Käyvät arvot, jotka on määritelty ei todennettavissa olevien syöttötietojen perusteella.

18 17 (17) DESTIA GROUP OYJ:N OSAKKEET JA OSAKEOMISTUS alkaen Omistaja Kpl % Äänivalta Koko osakepääoma EUR AC Infra Oy (Ahlström Capital) ,0 1 ääni/osake DESTIA OY:N OSAKKEET JA OSAKEOMISTUS lähtien Omistaja Kpl % Äänivalta Koko osakepääoma EUR Destia Group Oyj ,0 1 ääni/osake Kaikki luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summat voivat poiketa esitetyistä summista. Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

DESTIA GROUPIN JA DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA

DESTIA GROUPIN JA DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA DESTIA GROUPIN JA DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA 2014 1 (18) Destia Oy:n emoyhtiö on Destia Group Oyj, joka perustettiin Destian omistusjärjestelyn yhteydessä ja joka omistaa 100 prosenttisesti

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Hyvä kannattavuus Venäjän vaisusta kysynnästä huolimatta

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Hyvä kannattavuus Venäjän vaisusta kysynnästä huolimatta Osavuosikatsaus Q2 Tammi kesäkuu 2014 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 25.7.2014 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Hyvä kannattavuus Venäjän vaisusta kysynnästä huolimatta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015: Tase vahvistui, onnistumisia isoissa projekteissa

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015: Tase vahvistui, onnistumisia isoissa projekteissa Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015: Tase vahvistui, onnistumisia isoissa projekteissa Luvut suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin mainita. Tammi-maaliskuu 2015 (toimialaraportointi,

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015. Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015. Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015 Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30 Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015 Liikevaihto kasvoi 3,0 % ja oli 411,3 (399,3) miljoonaa euroa.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010 1/23 RAUTE OYJ - OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2010 Konsernin liikevaihto 10,4 Me (11,4 Me) laski 8 % vertailukaudesta. Liiketulos -1,4 Me oli tappiollinen (-2,2 Me). Tulos

Lisätiedot

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13)

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13) EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5. klo 16.30 1 (13) Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus Q1 lyhyesti - Liikevaihto oli 21,5 miljoonaa euroa, kasvua 20,7 prosenttia edellisvuodesta (Q1/: 17,8 miljoonaa

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Elecsterin vuosi alkoi hyvin YHTEENVETO Liikevaihto 11,0 MEUR (1-3/2014: 11,8 MEUR) Liikevoitto 0,8 MEUR

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 OSAVUOSIKATSAUS /2013 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 VAIKEA VUOSINELJÄNNES, KUSTANNUSLEIKKAUSTEN VAIKUTUKSET TOTEUTUMASSA 1-3/2013 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013 CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013 KANNATTAVUUS PARANI TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ 1-6/2013 (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): Liikevaihto 308,6 (321,4) milj. euroa; muutos -4,0 %. Liikevaihdon muutos

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010. Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti

OSAVUOSIKATSAUS 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010. Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010 Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti - Liikevaihto 21,1 milj. euroa (16,7 milj. euroa) - Liiketulos (EBIT) 0,5 milj. euroa (-2,6 milj.

Lisätiedot

COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2014

COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2014 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2014 3 Konsernin tuloslaskelma 1.1. - 31.12. 10 Konsernin tase 31.12. 11 Konsernin rahavirtalaskelma 1.1.

Lisätiedot

TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 13.08.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA. Keskeistä neljännekseltä:

TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 13.08.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA. Keskeistä neljännekseltä: TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 13.08.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA Keskeistä neljännekseltä: Liikevaihto oli 14,2 milj. euroa (15,5) Bruttokate oli 9,0 milj. euroa (9,7)

Lisätiedot

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 53 Tikkurila-konserni Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Tunnuslukujen kaavat Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2010 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2010 VAHVISTUNEET MARKKINAT, KANNATTAVUUS PARANI Liikevaihto 345,7 (331,3) milj.

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 MEUR 1-3/10 1-3/09 2009

AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 MEUR 1-3/10 1-3/09 2009 1 OSAVUOSIKATSAUS Q1/2010 AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 AFFECTO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT MEUR 1-3/10 1-3/09 2009 Liikevaihto 25,7 27,5 103,0 Segmenttien

Lisätiedot

si yhtiölle ja sen sidosryhmille.

si yhtiölle ja sen sidosryhmille. Osavuosikatsaus 2012 Tammi - maaliskuuu Kemira Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuuu 2012: Vakaa liikevaihto ja myyntikate eivät kompensoineet nousseita kiinteitä kustannuksia Liikevaihto säilyi vakaana

Lisätiedot

SOK-YHTYMÄ. Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2010

SOK-YHTYMÄ. Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2010 SOK-YHTYMÄ Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2010 1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Kaupan yleinen toimintaympäristö 2010 Suomen kansantalous kääntyi vuoden 2010 aikana ripeään kasvuun. Toissavuotisen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2014

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2014 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2014 TILINPÄÄTÖS 31.12.2014 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 10 Tunnusluvut 12 Konsernin tuloslaskelma 15 Konsernin tase 16 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2011

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2011 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2011 TILINPÄÄTÖS 31.12.2011 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Oman pääoman muutoslaskelma

Lisätiedot

Liikevaihto kasvoi 16,3 % ja liiketulos 55,7 % verrattuna viime vuoden vastaavaan kauteen.

Liikevaihto kasvoi 16,3 % ja liiketulos 55,7 % verrattuna viime vuoden vastaavaan kauteen. 1 (17) Pörssitiedote 24.4.2015 klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Liikevaihto kasvoi 16,3 % ja liiketulos 55,7 % verrattuna viime vuoden vastaavaan kauteen. Liikevaihto 21,0 miljoonaa

Lisätiedot

SOK-YHTYMÄ. Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2011

SOK-YHTYMÄ. Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2011 SOK-YHTYMÄ Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2011 1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Kaupan yleinen toimintaympäristö 2011 Kaupan toimintaympäristö oli viime vuonna luonteeltaan selkeän kaksijakoinen. Alkuvuonna

Lisätiedot

Avainluvut. Avainluvut, milj. euroa 2012 2011 2010 2009 2008

Avainluvut. Avainluvut, milj. euroa 2012 2011 2010 2009 2008 Tilinpäätös 2012 Sisällys Avainluvut...4 Tunnuslukujen laskentakaavat...5 Liikevaihto liiketoiminnoittain...6 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin...6 Liikevoitto segmenteittäin...6 Tuloslaskelma

Lisätiedot

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014 5.8.2014 KLO 9.00 SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014 Huhti kesäkuu - Liikevaihto 60,6 (Q2 2013: 48,7), kasvua 24,4 % - Liikevoitto 5,2 (3,1), 8,6 % liikevaihdosta (6,3 %) - Voitto katsauskaudella

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2008-30.9.2008 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2008-30.9.2008 (IFRS) Pörssitiedote 1 (19) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9. (IFRS) YHTEENVETO Tammi syyskuu - Liikevaihto 59 804 tuhatta euroa (50 082 tuhatta euroa) kasvu 19,4 prosenttia - Liikevoitto 4 557 tuhatta euroa

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2013

Tilinpäätöstiedote 2013 Tilinpäätöstiedote 2013 1 CAVERION OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 28.1.2014 KLO 8.00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2013 Käyttökate paranee suunnitelmien mukaisesti viimeisen vuosineljänneksen vahva

Lisätiedot

4-6/2007 37. * Laskettu vuositasolle toisen vuosineljänneksen perusteella: (korolliset velat rahavarat) / (katsauskauden oikaistu käyttökate x 4)

4-6/2007 37. * Laskettu vuositasolle toisen vuosineljänneksen perusteella: (korolliset velat rahavarat) / (katsauskauden oikaistu käyttökate x 4) ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.7.2007 KLO 8.30 ELISAN OSAVUOSIKATSAUS HUHTI-KESÄKUULTA 2007 Liikevaihto kasvoi 3 prosenttia 393 miljoonaan euroon (382) Käyttökate parani 34 prosenttia 127 miljoonaan euroon

Lisätiedot

ETEENPÄIN. kehitys jatkui vahvana

ETEENPÄIN. kehitys jatkui vahvana ETEENPÄIN kehitys jatkui vahvana osavuosikatsaus 1.1. 31.3.215 SATO 215 l osavuosikatsaus 1.1.-31.3.215 sisältö SATO lyhyesti... 1 Strategia... 2 SATO Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.215... 4 Toimintaympäristö...

Lisätiedot

Ilkka-Yhtymä Oyj Tilinpäätöstiedote 18.2.2013, klo 15.00

Ilkka-Yhtymä Oyj Tilinpäätöstiedote 18.2.2013, klo 15.00 Ilkka-Yhtymä Oyj Tilinpäätöstiedote 18.2.2013, klo 15.00 ILKKA-YHTYMÄ KONSERNIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2012 TILIKAUSI 2012 - Liikevaihto 46,2 miljoonaa euroa (50,0 miljoonaa euroa), lasku 7,6 % - Alma Media

Lisätiedot

Itellan tilinpäätöstiedote 2009: Tulevaisuuden toimintaedellytyksiä vahvistettiin

Itellan tilinpäätöstiedote 2009: Tulevaisuuden toimintaedellytyksiä vahvistettiin 1 (3) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE ITELLA OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.2.2010 KELLO 10 Itellan tilinpäätöstiedote 2009: Tulevaisuuden toimintaedellytyksiä vahvistettiin Vuosi 2009 Itella konsernin liikevaihto oli 1 819,7

Lisätiedot