1eLINKEI 1 / 16. Elinkeinopalvelut TornioHaparanda Tillväxtenheten, Haparanda kommun Storgatan 85

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1eLINKEI 1 / 16. Elinkeinopalvelut TornioHaparanda Tillväxtenheten, Haparanda kommun Storgatan 85"

Transkriptio

1 elinkei / 6 Elinkeinopalvelut TornioHaparanda Tillväxtenheten, Haparanda kommun Storgatan 85 SE HAPARANDA TARJOUSPYYNTÖ Yhteisen internetsivuston suunnittelu, ohjelmointi ja julkaisujärjestelmä Team Botnia Oy:lle ja Haaparannan elinkeinojen kehittämisyksikkö Tillväxtenhetenille Tarjouspyynnön sisältö:. Elinkeinopalvelut TornioHaparanda -hanke 2 2. Tarjouspyynnön sisältö 2 3. Immateriaalioikeudet 4 4. Aikataulu ja toteutuksen päävaiheet 5 5. Referenssit 6 6. Sopimuskausi 6 7. Hinta 6 8. Hankintapäätöksen valintaperuste 6 9. Tarjouksen jättäminen ja voimassaolo 7 0. Lisätiedot 8. Muut ehdot 8 2. Tekniset vaatimukset 8 3. Lisäominaisuudet, jotka kuuluvat hankintaan lisätilausoptiona 4 Tarjouspyyntöön sisältyvät liitteet: TARJOUSLOMAKE B TARJOAJAN TIEDOT JA KELPOISUUSEDELLYTYKSET B VAATIMUSLUOKKA : PAKOLLISTEN OMINAISUUKSIEN HINNAT 2 B2 VAATIMUSLUOKKA 2: PISTEYTETTÄVÄT LISÄOMINAISUUDET 3 B3 VAATIMUSLUOKKA 3: TARJOTTAVIEN LISÄOMINAISUUKSIEN HINNAT 4 B4 REFERENSSITÖIDEN KUVAUKSET 5 B5 JULKAISUJÄRJESTELMÄ 6

2 2eLINKEI 2 / 6. Elinkeinopalvelut TornioHaparanda -hanke Tarjouspyyntö liittyy Elinkeinopalvelut TornioHaparanda -hankkeeseen, jonka tavoitteena on luoda Tornion kaupungille ja Haaparannan kunnalle yhteiset virtuaaliset elinkeinopalvelut. Hanketta hallinnoivat Haaparannan kunta ja Team Botnia Oy yhdessä. Team Botnia Oy on Tornion kaupungin ja alueen yritysten omistama elinkeinojen kehittämisyhtiö. Elinkeinopalvelut TornioHaparanda -hanke on rahoitettu Interreg IV A Pohjoinen -ohjelmasta. Hanketta rahoittavat Lapin liitto, Länsstyrelsen Norrbotten, Team Botnia Oy, Haaparannan kunta, Perämerenkaari -yhdistys sekä Tornionlaakson neuvosto. Myös Torniolaisia ja Haaparantalaisia yrityksiä ja yhdistyksiä osallistuu hankkeen rahoitukseen. Elinkeinopalvelut TornioHaparanda -hanke on suunnittelemassa ja toteuttamassa uutta, yhteistä nettisivustoa/portaalia Team Botnia Oy:lle ja Tillväxtenhetenille. Kehitettävä sivusto/portaali tulee palvelemaan kumpaakin organisaatiota ja huomioimaan kummankin maan tarpeet ja käytännöt. Jatkossa Tillväxtenheten/Haaparanta ja Team Botnia Oy vastaavat sivuston hallinnoinnista ja omatoimisesta päivittämisestä.. Tilaaja ja päätöksentekijä Tillväxtenheten ja Team Botnia Oy yhdessä..2 Kielitaitovaatimus Toimittajalla tulee olla suulliset valmiudet asioida tilaajan kanssa suomen ja ruotsin kielellä. 2. Tarjouspyynnön sisältö Tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa Internet -sivusto ja palvelu, joka mahdollistaa molempien kaupunkien elinkeinopalveluista tiedottamisen ja elinkeinopalveluiden toteuttamisen yhteisen Internet - portaalin kautta. Palvelun avulla tuetaan olemassa olevien yritysten kasvua ja uusien yritysten mahdollisuuksia sijoittua TornioHaparanda -alueelle. Internet sivusto toimii keskeisenä tietolähteenä, tiedottaen käytettävissä olevista palveluista ja tarjoten asiantuntemusta rajat ylittäville yrityspalveluille.

3 3eLINKEI 3 / 6 Sivuston tavoitteena on myös jakaa rajayliseen yritystoimintaan liittyvää tietotaitoa, jota voidaan tarjota kaikille rajanylittävästä yrittämisestä kiinnostuneille näiden kotipaikkaan katsomatta. 2. Sivuston toteutus ja rakenne Portaalin visuaalinen ja tekninen toteutus tapahtuu tämän kilpailutuksen voittavan palveluntuottajan toimesta. Sisällön tuottaminen palveluun, käsittäen sivurakenteen ja sivustojen luomisen mallisivujen pohjalta, mukaan lukien tekstisisällöt ja näiden käännökset tehdään tilaajan toimesta. Kuvallisessa viestinnässä hyödynnetään Haaparannan kunnan ja Tornion kaupungin omistamia materiaaleja. Sivuston keskeisiä imagollisia ja viestinnällisiä tavoitteita ovat: Dynaamisuus Rajattomuus Eksotiikka Luonnollisuus Kansainvälisyys Hankittava Internet sivusto käsittää pääsivun, jolle toimittaja luo rakenteen ja graafiset elementit ja muotoilun sekä ohjelmistokoodin. Pääsivu voi sisältää noin 5 5 osiota, jotka voivat olla esim. Yleiskuvaus toimintaympäristöstä, liikenneyhteydet, sivukartta jne. Palvelut TornioHaparanda -alueelle sijoittumista suunnittelevalle yritykselle Palvelut aloittavalle yritykselle Palvelut toimivalle yrityksille Yritysten kohtauspaikka/yhteistyö/verkostot Tietoa koulutus ja innovaatioympäristöstä Palvelut tapahtumanjärjestäjälle Ajankohtaista Mediapankki Logot ja linkitykset Follow us on Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Pinterest ym. osioihin

4 4eLINKEI 4 / 6 Linkitykset keskeisiin yhteistyökumppaneihin Rahoittajien logot Tietosuojalain mukainen rekisteriseloste Päivitetty pvm infotietue Lisäksi toimittaja luo 3 erilaista mallia alisivuiksi jonne pääsivulta siirrytään. Tilaaja voi valita haluamansa alisivun mallin, luoda sille sisällön kuten tekstit, kuvat ja ulkoiset ja sisäiset linkitykset, sekä linkittää alisivun pääsivuun sekä sivurakenteeseen. Sivuston ominaisuudet tarkennetaan projektin alussa tilaajan (toimeksiantajan) ja toimittajan kanssa. 2.2 Julkaisujärjestelmä Sivusto tulee perustua julkaisujärjestelmään, jota käyttäen tilaaja voi itse luoda sivuston rakenteeseen uusia sivuja, päivittää sivuston tekstiosioita, kuvia ja linkityksiä WYSIWYG -editorilla. Sivusto voidaan ostaa ylläpidettäväksi a) toimittajan tarjoamalta palvelimelta ja toimitetulta julkaisujärjestelmältä, tai vaihtoehtoisesti b) palvelu voidaan toteuttaa ja ylläpitää Haaparannan kunnan Internet -palvelimella. Haaparannan kunnan Internet -palvelin perustuu Windows -teknologiaan ja SiteVision julkaisujärjestelmään. Tapauksessa b) palvelimen ylläpitopalvelua ja julkaisujärjestelmän hankintaa ei tarvita. Tarjoukseen sisältyy toimittajan järjestämä julkaisujärjestelmän koulutus tilaajan osoittamalla paikalla. 3. Immateriaalioikeudet Toimittaja luovuttaa työssä laaditut graafiset elementit tilaajalle tiedostoina, jotka ovat teknisesti yhteensopivia painotuotteiden suunnitteluun ja toteutukseen (lähtökohtana tilaajan omat järjestelmät/formaatit). Tilaaja omistaa suunnitellun graafisen aineiston ja muun materiaalin immateriaalioikeudet.

5 5eLINKEI 5 / 6 4. Aikataulu ja toteutuksen päävaiheet Vaihe Määräaika Tarjousten jättäminen klo 6.00 (Ruotsin aikaa) mennessä Toimittajan valinta Hankintasopimus ja työn aloittaminen Konseptisuunnittelu (Wireframe) Konseptin katselmointikokous ja hyväksyntä tilaajan kanssa. Katselmoinnin tavoitteena on tarkistaa ja hyväksyä: - Site Map, joka osoittaa, kuinka tiedot järjestetään sivulla, mitä käyttäjät voivat nähdä ja tehdä, sivujen rakenteen toimivuus, asioiden ja termien ymmärrettävyys sivutasolla, vuorovaikutuselementtien looginen käyttö ja ymmärrettävyys sekä - Navigation, joka osoittaa, kuinka käyttäjät voivat siirtyä sivustoon, missä he ovat ja minne he voivat mennä ja miten asiat löytyvät sivustolta - Vuorovaikutustiedot, joka osoittaa, mitä tapahtuu, kun käyttäjä tekee jotain, ja mitkä ovat seuraavat vaiheet tavoitteen saavuttamiseksi. Käyttöliittymän suunnittelu Palvelun graafisen käyttöliittymän, käyttöliittymän elementtien ja käytettävyyden katselmointikokous ja hyväksyminen tilaajan kanssa. Graafisten aineistojen toimittaminen tilaajalle vektorigrafiikkatiedostoina mennessä Sisällön tuotanto. Tilaaja kirjoittaa sisällön ja toimittaa kuvamateriaalin. Tekninen suunnittelu Domain -rekisteröinti Testaus Viimeistely Hyväksymiskatselmointi tilaajan kanssa Sivuston julkaisu mennessä Toteutus päättyy

6 6eLINKEI 6 / 6 5. Referenssit Toimittajalla tulee olla vähintään 3 referenssiä aikaisemmista vastaavista toimituksista. Tarjouksen pitää käsittää lyhyt kirjallinen kuvaus referenssitoimituksen sisällöstä, yhteyshenkilön tiedot sekä www-linkki referenssisivustoon. Toimittajan kilpailutukseen valitsema referenssi ilmoitetaan liitteessä B. 6. Sopimuskausi Sopimuskausi alkaa sopimuksen allekirjoittamisesta ja päättyy tilaajan hyväksyttyä toimituksen. Julkaisuvalmiin palvelun toimitus tapahtuu viimeistään Hinta Hinnat ilmoitetaan eriteltynä tarjouslomakkeella B ilman arvonlisäveroa. Hintavertailun vuoksi hinnat tulee ilmoittaa euroina seuraavan valuuttakurssin mukaisesti: EUR = 9 SEK. 8. Hankintapäätöksen valintaperuste Hankinta tehdään toimittajalta, joka on kokonaistaloudellisesti edullisin. Kokonaistaloudellinen hinta määräytyy seuraavasti: Tarjouksen kokonaishinta, vaatimusluokan ominaisuuksilla (B) -5 pistettä Tarjouksen hintapisteiden laskutapa: maksimipisteet x halvin tarjottu hinta / ao. tarjouksen hinta = ao. tarjoajan hintapistemäärä Kokonaispisteet vaatimusluokan 2 ominaisuuksista (B2) -5 pistettä Laskutapa: maksimipisteet x halvin tarjottu hinta / ao. tarjouksen hinta = ao. tarjoajan hintapistemäärä Tarjottujen vaatimusluokka 3 ominaisuuksien kokonaishinta (B3) -5 pistettä Tarjouksen hintapisteiden laskutapa: maksimipisteet x halvin tarjottu hinta / ao. tarjouksen hinta = ao. tarjoajan hintapistemäärä

7 7eLINKEI Referenssit (B4) 7 / 6-5 pistettä Tarjouksen referenssipisteiden laskutapa: Referenssityöt pisteytetään hankkeen IT -työryhmä arvion perusteella arvoasteikolla -5 pistettä. 9. Tarjouksen jättäminen ja voimassaolo Tarjous on jätettävä viimeistään kello 6.00 (Ruotsin aikaa) kirjeitse osoitteeseen: Haparanda kommun Tillväxtenheten Tuula Ajanki Torget 9 SE Haparanda Kirjekuoressa on oltava merkitä: Tarjous Internet. Tarjouksen tulee olla voimassa saakka. Sähköpostitse tai faksin kautta toimitettuja tarjouksia ei hyväksytä (julkisia hankintoja koskevan lain (LOU) mukainen salassapitovaatimus). Myöhästyneitä tarjouksia ei oteta huomioon. 9. Hankintamenettely Julkisia hankintoja koskevan lain (LOU) (2007:09) mukainen suorahankinta.

8 8eLINKEI 8 / 6 0. Lisätiedot Team Botnia Oy Tuula Ajanki, projektipäällikkö Hallituskatu 9 FI Tornio Puh Vain kirjallisiin kysymyksiin vastataan. Kysymykset tulee lähettää osoitteeseen: Muut ehdot Tarjoajalla ei ole oikeutta saada korvausta tekemästään tarjouksesta. Tilaaja pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä saamansa tarjoukset. 2. Tekniset vaatimukset Vaatimusten luokat on kuvattu seuraavasti alla oleviin taulukoihin:. Pakollinen, jonka on oltava toteutuksessa. Palvelua ei voida hankkia ilman vaatimusten toteuttamista. 2. Lisäominaisuus, joka vaikuttaa tarjouskilpailuun osallistuneiden pisteytykseen ilmoitetulla painoarvolla. 3. Tarjottava lisäominaisuus, tilaaja päättää toteutetaanko. Toimittajalla täytyy olla referenssin perusteella oleva osaaminen vastaavasta ohjelmointityöstä.

9 9eLINKEI 9 / 6 2. Julkaisujärjestelmä 2 Käytettävä julkaisujärjestelmä tulee olla mainittuna tarjouksessa. 22 Palvelu on toteutettu julkaisujärjestelmällä. Ylläpitäjä voi kirjautua julkaisujärjestelmään käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Ylläpitäjä voi vaihtaa salasanansa. 23 Julkaisujärjestelmän käyttöliittymä on valittavissa Englannin kielellä. 24 Julkaisujärjestelmällä voi olla useita eri käyttäjiä, joilla on erilaiset päivitys- ja käyttöoikeudet. 25 Käyttäjä voi muokata, luoda tai poistaa julkaisujärjestelmää käyttäen seuraavaa palvelun sisältöä: sisältötekstejä sisältöteksteihin liittyviä ohjeita kuvia ja taulukoita graafisia elementtejä muuttaa sivumallia 26 Alisivuja voi luoda itse tarpeen mukaan. 27 Julkaisujärjestelmä tukee yleisiä Internet -selaimia. 28 Käyttäjä voi tuottaa sisältöä kaikilla palvelun kielillä Suomi, Ruotsi ja Englanti. Julkaisujärjestelmä tukee kieliversioiden rakennetta sivustolla. 29 Julkaisujärjestelmä mahdollistaa uutiskirjeen luomisen. 220 Julkaisujärjestelmä mahdollistaa uutiskirjeen jakelun Vierailija voi julkaisujärjestelmän kautta ilmoittautua uutiskirjeen tilaajaksi. Vierailija voi peruuttaa uutiskirjeen tilauksen Julkaisujärjestelmä valvoo käyttäjien salasanojen laatua automaattisesti Julkaisujärjestelmän käyttöliittymä on valittavissa Suomen ja Ruotsin kielellä Julkaisujärjestelmä tarkistaa sisäiset linkitykset Julkaisujärjestelmä tarkistaa ulkoiset linkitykset. 2

10 0eLINKEI 0 / Standardit 22 Toteutus noudattaa W3C standardin suosituksia. 222 Toteutuksen tulee olla palvelun käyttäjän näkökulmasta selain- ja laiteriippumaton. 223 Toteutuksen tulee käyttää yleisesti tuettuja standarditekniikoita. 224 Palvelun on tuettava yleisempiä Internet selaimia ja niiden versioita. Yleisemmiksi selaimiksi luetaan Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera, Maxthlon, ja Dolphin. Tuettavat selaimet on määriteltävä jo suunnitteluvaiheessa ja palvelun toimivuus on testattava kyseisillä selaimilla. Tyylitiedostoja käytettäessä huomioidaan, että selaimet ja niiden eri versiot tulkitsevat CSS -tyylitiedostoja eri tavoin. 225 Sivusto skaalautuu käyttäjän laitteeseen (esimerkiksi mobiililaitteeseen) automaattisesti. 226 Sivusto noudattaa Web Accessibility Initiative (WAI) ja Verva suosituksia palvelun saatavuuden varmistamiseksi. 227 Palvelu suunnitellaan siten, että se toimii toimia, vaikka käyttäjä on kytkenyt selaimesta esimerkiksi sovelmat, komentosarjat tai evästeet pois päältä. 228 Palveluun suunnitellut graafiset elementit toimitetaan tilaajalle painokelpoisina tiedostoina muun viestinnän tarpeisiin (lähtökohtana tilaajan omat järjestelmät/formaatit).

11 elinkei / HTML dokumentti 23 Ohjelmointikielenä tulee käyttää yleisiä tekniikoita, kuten HTLM, XML, CSS, PHP ja Java. 232 HTML-dokumentin tulee olla luettavissa, vaikka siihen liittyvät tyylitiedostot on jätetty pois. 233 Palvelun käyttöliittymän tulee skaalautua esimerkiksi skaalautumisen maksimija minimiarvojen avulla, jolloin käyttäjän käyttämästä laitteesta ja resoluutiosta riippumatta tarjolla on aina käyttökelpoinen ja selkeä palvelu. 234 Skaalautumisen suunnittelussa otetaan huomioon että keskeiset käyttöliittymän elementit pysyvät tunnistettavina. 235 Sivuston lukeminen ei saa edellyttää näytön vaakavierittämistä 236 Käyttäjä voi tulostaa haluamansa sivun (tai kokonaisuuden tai sen osia). Tämä toteutetaan sivuston rakenteen suunnittelulla, tai erillisellä tulostusoptimoidun rakenteen luovalla toiminnolla. 237 Sivuston koodi ja rakenne on hakukoneoptimoitu. 238 Palvelun www-käyttöliittymässä ei tulisi käyttää kehyksiä. Jos kehyksiä käytetään, ne nimetään (HTML-koodissa title-otsikko) ja niille annetaan mielekäs vaihtoehto (esimerkiksi ainoastaan palvelun otsikko ja linkkilista). 2

12 2eLINKEI 2 / Hakutoiminto 24 Nettisivustossa on ontologiaperusteinen (asiasanaperustainen) hakutoiminto URI 25 Palvelulle haetaan oma verkkotunnus (Domain). Tilaaja määrittelee verkkotunnuksen nimen. Palvelun tuottaja hakee verkkotunnuksen. 252 Internet sivujen toteuttaja ilmoittaa palvelun osoitteen hakukoneille ja hakemistoille. 2.6 Kävijäseuranta 26 Verkkopalvelun käyttöä voidaan seurata tilastoimalla vähintään sivupyyntöjen (sivulatausten) määrää, ja kävijöiden lukumäärää. Sivuston ylläpitäjä voi selailla tilastoraportteja.

13 3eLINKEI 3 / Elinkeinopalveluiden tapahtumakalenteri 27 Verkkopalvelu käsittää Tornion ja Haaparannan elinkeinopalveluiden tapahtumakalenterin integroituna olemassa olevaan tapahtumakalenteriin. Linkki Tornion tapahtumakalenteriin: Linkki Haaparannan tapahtumakalenteriin: c3d66cd3b6ad043ec72f.html 2.8 Metatiedot 28 Jokaisella hakukoneella haettavaksi tarkoitetulla sivulla tulee olla lisätty dokumenttia tai sivun sisältöä kuvaileva ja luokitteleva metatietokuvaus RDF:n (Resource Description Framework) ja XHMTL mukaan. Muotomäärityksissä noudatetaan JHS 43 esittämistapaa ja Dublin Corea. HTML-dokumentissa metatiedot esitetään HEAD-osassa käytettävän META-kentän avulla. Sivusto sisältää hakukoneille tarkoitettuja sivuja - 0 kpl. Vaatimusmäärittelyssä viitattavat linkit:

14 4eLINKEI 4 / 6 3. LISÄOMINAISUUDET, JOTKA KUULUVAT HANKINTAAN LISÄTILAUSOPTIONA 3. Integrointi taustajärjestelmiin: Yritysrekisteri/hakemisto 3 Internet sivustolle tuotetaan ohjelmistokoodi, jonka avulla sivustolta voidaan tehdä haku yritystietokantaan ja esittää hakutulokset sivustolla. 3 Linkki Haaparannan yritystietokantaan (UC WebSelect): adgivning/foretagsregister.4.265bd75433bb8ffd2a html Linkki Tornion yritystietokantaan: 3.2 Integrointi taustajärjestelmiin: Toimitilarekisteri 32 Internet sivustolle tuotetaan ohjelmistokoodi, jonka avulla sivustolta voidaan tehdä haku vapaiden toimitilojen rekisteriin ja esittää hakutulokset sivustolla. 3 Linkki Haaparannan toimitilarekisteriin (Objektvision): Linkki Tornion toimitilarekisteriin: Linkki Kauppalehden toimitilarekisteriin:

15 5eLINKEI 5 / Integrointi taustajärjestelmiin: Google Maps API 33 Internet sivustolle tuotetaan ohjelmistokoodi, jonka avulla sivustolla oleva yhteystieto voidaan esittää Google Maps kartalla sivuston sisällä. 3 https://developers.google.com/maps/?hl=fi 3.4 Integrointi taustajärjestelmiin: Nokia Here API tai vastaava järjestelmä 34 Internet sivustolle tuotetaan ohjelmistokoodi, jonka avulla sivustolla oleva yhteystiedot voidaan esittää Nokia Here tai vastaavan järjestelmän kartalla sivuston sisällä. 3

16 6eLINKEI 6 / Matching -tietokanta 35 Internet sivustolle tuotetaan ohjelmistokoodi, jonka avulla sivustolta voidaan - Ilmoittautua halukkaaksi ostamaan yritys - Ilmoittautua halukkaaksi myymään yritys - Ilmoittaa palvelun tai tuotteen hankintatarve (minikilpailutus) 3 Käyttäjä luo tunnukset palveluun itsepalveluna. Käyttäjä tunnistetaan ulkopuolisella menetelmällä, kuten Facebook tunnuksilla, LinkedIn tunnuksilla (määritellään tarkemmin tilausvaiheessa toimittajan esityksen pohjalta tilaajan kanssa). Palveluun kirjaudutaan itsepalveluna.

17 elinkei Liite / 6 TARJOUSLOMAKE B Tarjoaja täyttää liitteen kaikilta osin. TARJOAJAN TIEDOT JA KELPOISUUSEDELLYTYKSET Tarjouksen jättäjä: Osoite: Postiosoite: Organisaationumero: Yhteyshenkilö: Puhelin: Sähköposti: Ilmoitus (vastaus kyllä tai ei) Onko toimintaan liittyvä henkilö määrätty liiketoimintakieltoon? Onko haettu konkurssiin tai selvitystilaan asettamista? Toimittajaa koskevat vaatimukset (vastaus kyllä tai ei) Tarjoajan kuvaus on liitteenä Enintään 24 kuukautta vanha rekisteröintitodistus on tarjouksen liitteenä CV tai vastaava on tarjouksen liitteenä Kaikki tarjouspyynnön vaatimukset on täytetty Kaikki sopimusehdot on hyväksytty Paikka ja päivämäärä Allekirjoitus nimen selvennys

18 2eLINKEI Liite 2 / 6 B VAATIMUSLUOKKA : PAKOLLISTEN OMINAISUUKSIEN HINNAT Nro Position kuvaus Hinta EUR (alv. 0 %) Suunnittelu- ja ohjelmointityö vaatimusmäärittelyn ominaisuuksilla, sisältäen suunnittelukokoukset (2 kpl) asiakkaan luona. 2 Hinta per Metatietokuvaus sisältäen RDF ja XHTML asiakkaan määrittelemillä avaintermeillä (kappalehinta). 3 Matkakorvaukset 4 Julkaisujärjestelmän investointikustannus. Toteutuksessa käytettävä julkaisujärjestelmä on: 5 Julkaisujärjestelmän vuosikustannus 6 Julkaisujärjestelmän koulutuskustannus 7 Hosting -palvelun perustamiskustannus 8 Hosting -palvelun vuosikustannus Hinnat yhteensä

19 3eLINKEI Liite 3 / 6 B2 VAATIMUSLUOKKA 2: PISTEYTETTÄVÄT LISÄOMINAISUUDET Nro Ominaisuus Sisältää () Julkaisujärjestelmä mahdollistaa uutiskirjeen jakelun. Ei sisällä (0) 2 Vierailija voi julkaisujärjestelmän kautta ilmoittautua uutiskirjeen tilaajaksi. Vierailija voi peruuttaa uutiskirjeen tilauksen. 3 Julkaisujärjestelmä valvoo käyttäjien salasanojen laatua automaattisesti. 4 Julkaisujärjestelmän käyttöliittymä on valittavissa suomen ja ruotsin kielellä. 5 Julkaisujärjestelmä tarkistaa sisäiset linkitykset. 6 Julkaisujärjestelmä tarkistaa ulkoiset linkitykset. 7 Palvelun www-käyttöliittymässä ei tulisi käyttää kehyksiä. Jos kehyksiä käytetään, ne nimetään (HTML-koodissa title-otsikko) ja niille annetaan mielekäs vaihtoehto (esimerkiksi ainoastaan palvelun otsikko ja linkkilista). 8 Palvelussa on ontologiaperusteinen (asiasanaperustainen) hakutoiminto. Yhteensä

20 4eLINKEI Liite 4 / 6 B3 VAATIMUSLUOKKA 3: TARJOTTAVIEN LISÄOMINAISUUKSIEN HINNAT Nro Vaatimuksen kuvaus Hinta EUR (alv. 0 %) Ohjelmistokoodi ja käyttöliittymä yritystietokantaan. Haaparannan yritysrekisteri. 2 Ohjelmistokoodi hakutoiminnolle yritystietokantaan. Tornion yritysrekisteri. 3 Ohjelmistokoodi ja käyttöliittymä toimitilatietokantaan: Haaparannan toimitilarekisteri. 4 Ohjelmistokoodi ja käyttöliittymä toimitilatietokantaan: Tornion toimitilarekisteri 5 Ohjelmistokoodi Google Maps integraatiolle yhteystietojen esittämiseen. 6 Ohjelmistokoodi Nokia Here tai vastaavalle integraatiolle yhteystietojen esittämiseen. 7 Ohjelmistokoodi ja käyttöliittymä Matching -palvelulle. Yhteensä

21 5eLINKEI Liite 5 / 6 B4 REFERENSSITÖIDEN KUVAUKSET Referenssi Asiakas: Työn kuvaus: Työssä olevat tietokantaintegraatiot: Linkki referenssisivulle: Kontaktihenkilön yhteystiedot: Nimi: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite: Referenssi 2 Asiakas: Työn kuvaus: Työssä olevat tietokantaintegraatiot: Linkki referenssisivulle: Kontaktihenkilön yhteystiedot: Nimi: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite: Referenssi 3 Asiakas: Työn kuvaus: Työssä olevat tietokantaintegraatiot: Linkki referenssisivulle: Kontaktihenkilön yhteystiedot: Nimi: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite:

22 6eLINKEI Liite 6 / 6 B5 JULKAISUJÄRJESTELMÄ Sivusto toteutetaan seuraavalla julkaisujärjestelmällä:

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA 1 KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA Kalajoen kaupunki uudistaa kunnan verkkosivut. Kunta pyytää nyt

Lisätiedot

Integroitu asiakashallinta

Integroitu asiakashallinta 1 (22) Integroitu asiakashallinta Kehittämiskeskus Oy Häme (hankintayksikkö/ostaja/tilaaja) pyytää tarjoustanne integroidusta asiakashallinnasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimuskausi

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta

Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta Hankinta on avoimen hankintamenettelyn mukainen. Kaikki halukkaat voivat jättää tarjouksen. Kansallinen hankintailmoitus

Lisätiedot

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot

Hankintasopimuksen sopimusosapuolena ja hankintayksikkönä toimii Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry.

Hankintasopimuksen sopimusosapuolena ja hankintayksikkönä toimii Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry. TARJOUSPYYNTÖ ICT-ALAN KONSULTOINTI- JA/ASIANTUNTIJAPALVELUISTA Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia Pirkanmaan ebuusti - hankkeen kautta tarjottaviin yrityskohtaisiin

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 03/2014/GCG Lapin ammattikorkeakoulu Oy GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ Graafinen suunnittelu Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1.1 GREEN CARE Lappi hanke...

Lisätiedot

LIITE 1 KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN VAATIMUSMÄÄRITTELY. Kalajoen kaupunki Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI p. +358 (0)8 469 11 www.kalajoki.

LIITE 1 KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN VAATIMUSMÄÄRITTELY. Kalajoen kaupunki Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI p. +358 (0)8 469 11 www.kalajoki. 1 LIITE 1 KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN VAATIMUSMÄÄRITTELY 2 Sisällys 1. Johdanto... 4 1.1. Nykytilanteen kuvaus... 4 1.2. Verkkopalvelun tavoitteet... 5 1.3. Lainsäädäntö, standardit ja suositukset...

Lisätiedot

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto 1(10) Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne matkojen hallintaohjelmistosta kokonaispalveluna. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää

Lisätiedot

TAMPERE Tarjouspyyntö 1 (15) Tampereen Logistiikka Liikelaitos TRE: 6251/02.07.01/2012 7.11.2012

TAMPERE Tarjouspyyntö 1 (15) Tampereen Logistiikka Liikelaitos TRE: 6251/02.07.01/2012 7.11.2012 TAMPERE Tarjouspyyntö 1 (15) Tampereen ja Turun raitioteiden ensimmäisen vaiheen yleissuunnitelma Hankinnan taustaa pyytää tarjoustanne Tampereen ja Turun kaupunkien toimeksiannosta koskien yleissuunnitelman

Lisätiedot

Karttatuotantojärjestelmä

Karttatuotantojärjestelmä Karttatuotantojärjestelmä Tarjouspyyntö 1.11.2010 Kirkkonummen kunta Tarjouspyyntö 2 Sisältö 1 Tarjouspyyntö... 3 2 Hankinnan kohde... 4 3 Tarjousten käsittely... 6 4 Tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat

Lisätiedot

PROTOMOPRO 2.0-PROJEKTISSA TARVITTAVIEN ULKOPUOLISTEN PALVELUHANKINTOJEN KILPAILUTUS

PROTOMOPRO 2.0-PROJEKTISSA TARVITTAVIEN ULKOPUOLISTEN PALVELUHANKINTOJEN KILPAILUTUS TARJOUSPYYNTÖ 19.5.2015 PROTOMOPRO 2.0-PROJEKTISSA TARVITTAVIEN ULKOPUOLISTEN PALVELUHANKINTOJEN KILPAILUTUS Hanke LEAN STARTUP-menetelmään perustuva kasvuyritysten käynnistys- ja kiihdyttämömalli, myöhemmin

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki. Internet-järjestelmän sisällöllinen vaatimusmäärittely

Hämeenlinnan kaupunki. Internet-järjestelmän sisällöllinen vaatimusmäärittely Hämeenlinnan kaupunki Internet-järjestelmän sisällöllinen vaatimusmäärittely 21.12.2011 Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Internet-palvelujen versiopäivityksen tavoitteet... 4 3. Internetpalvelun sisältö...

Lisätiedot

www.residuum.fi -nettisivujen päivitys

www.residuum.fi -nettisivujen päivitys Napapiirin Residuum Oy Tarjouspyyntö 1 (6) www.residuum.fi -nettisivujen päivitys 1. TAUSTAA Napapiirin Residuum Oy (tilaaja) on Rovaniemen kaupungin sekä Ranuan ja Pellon kuntien omistama osakeyhtiö,

Lisätiedot

JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa

JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa Versio: 28.2.2013 Julkaistu: 28.2.2013 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 5 3 Termit

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Kuopio

Vaatimusmäärittely Kuopio Vaatimusmäärittely Kuopio Kuopio, Vaatimusmäärittely, 7.1.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 25.10.2001 Mikko Lampi Ensimmäinen versio 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Katselmointi, lähinnä

Lisätiedot

Tällä tarjouspyynnöllä haetaan sosiaalisen median asiantuntijoita toteuttamaan sosiaalisen median koulutukset kymenlaaksolaisille pk yrityksille.

Tällä tarjouspyynnöllä haetaan sosiaalisen median asiantuntijoita toteuttamaan sosiaalisen median koulutukset kymenlaaksolaisille pk yrityksille. TARJOUSPYYNTÖ SOSIAALISEN MEDIAN KOULUTUSPALVELUISTA Kouvola Innovation Oy pyytää tarjouksia sosiaalisen median koulutuspalveluista. Kouvola Innovation Oy hallinnoi Sosiaalinen media yrityksen voimavarana

Lisätiedot

LEASINGRAHOITUSPALVELU. Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille.

LEASINGRAHOITUSPALVELU. Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille. LEASINGRAHOITUSPALVELU Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille. 18.6.2015 2 (11) 1 LEASINGRAHOITUS NOKIAN KAUPUNGILLE Nokian kaupunki, jäljempänä

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) ICT-yksikkö 11.5.2012. 72700000 7 tietokoneverkkopalvelut

LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) ICT-yksikkö 11.5.2012. 72700000 7 tietokoneverkkopalvelut LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) LAUKAAN KUNNAN LÄHIVERKKOJEN YHDISTÄMINEN JA INTERNET YHTEYS 1 Hankinnan NUTS koodi 2 Hankintanimike (CPV koodi) Laukaan kunta on noin 18 300 asukkaan kasvava kunta Jyvässeudulla.

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Kuopio

Vaatimusmäärittely Kuopio Vaatimusmäärittely Kuopio Kuopio, Vaatimusmäärittely, 30.10.2001 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 25.10.2001 Mikko Lampi Ensimmäinen versio 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Katselmointi, lähinnä

Lisätiedot

Kaavan pohjakartan uudiskartoitus Nastolan kunnan Haravakylän alueelta ja Orimattilan kaupungin Pennalan alueelta.

Kaavan pohjakartan uudiskartoitus Nastolan kunnan Haravakylän alueelta ja Orimattilan kaupungin Pennalan alueelta. TARJOUSPYYNTÖ Hankinnan nimi Kaavan pohjakartan uudiskartoitus Nastolan kunnan Haravakylän alueelta ja Orimattilan kaupungin Pennalan alueelta. Hankintayksikkö (Tilaaja) 1. Kunnan/kaupungin nimi: Nastolan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi

TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi Tarjouspyyntö 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi Mustasaaren kunta uudistaa kunnan verkkosivut sekä henkilökunnalle tarkoitetun intranetin ja luottamushenkilöille

Lisätiedot

Julkinen tarjouspyyntö Hankeneuvontapalvelu ESIRin hyödyntäminen Suomessa -hankkeesta

Julkinen tarjouspyyntö Hankeneuvontapalvelu ESIRin hyödyntäminen Suomessa -hankkeesta TARJOUSPYYNTÖ 9.7.2015 TEM/1354/02.03.01/2015 Julkinen tarjouspyyntö Hankeneuvontapalvelu ESIRin hyödyntäminen Suomessa -hankkeesta TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET MINISTRY OF

Lisätiedot

Tämä käsikirja on suojattu tekijänoikeuslailla. Sisällön muuttaminen tai osittainen kopioiminen on kielletty ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa.

Tämä käsikirja on suojattu tekijänoikeuslailla. Sisällön muuttaminen tai osittainen kopioiminen on kielletty ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa. Tekijänoikeus Tämä käsikirja on suojattu tekijänoikeuslailla. Sisällön muuttaminen tai osittainen kopioiminen on kielletty ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa. Käsikirjaa voi vapaasti levittää kokonaisena

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot

Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö

Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö TARJOUSPYYNTÖ LAITTEIDEN HANKINNASTA MIKKOLAN KOULUN PALVELUKEITTIÖÖN Tuusulan kunnan ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne Mikkolan koulun

Lisätiedot

Finnish Fish Auction Ltd Oy

Finnish Fish Auction Ltd Oy VARSINAIS-SUOMEN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUS Kalatalousyksikkö PL 592 20101 TURKU Hanke : ELEKTRONISEN KALAPÖRSSIN KEHITTÄMINEN Dnro 716/3516/2002 Hankenumero 134184 LOPPURAPORTTI Pori 26.03.2004 Finnish

Lisätiedot

METROJUNAYKSIKÖT M300 HANKINTA 23H/09

METROJUNAYKSIKÖT M300 HANKINTA 23H/09 HELSINGIN KAUPUNKI METROJUNAYKSIKÖT M300 HANKINTA 23H/09 TARJOUSPYYNTÖ 23H/09 HELSINGIN KAUPUNKI 1 1. TARJOUSPYYNTÖ Helsingin kaupungin HKL-liikelaitos (jäljempänä HKL-liikelaitos tai HKL) tarvitsee uusia

Lisätiedot

Digitaalisen saneluratkaisun palveluhankinta

Digitaalisen saneluratkaisun palveluhankinta 1/14 HANKEKUVAUS Liite 1 14.9.2010 Digitaalisen saneluratkaisun palveluhankinta HUS-Logistiikka PL 441 Puh (09) 4711 www.hus.fi Stenbäckinkatu 9 etunimi.sukunimi@hus.fi 00029 HUS 2/14 Sisällysluettelo

Lisätiedot