1eLINKEI 1 / 16. Elinkeinopalvelut TornioHaparanda Tillväxtenheten, Haparanda kommun Storgatan 85

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1eLINKEI 1 / 16. Elinkeinopalvelut TornioHaparanda Tillväxtenheten, Haparanda kommun Storgatan 85"

Transkriptio

1 elinkei / 6 Elinkeinopalvelut TornioHaparanda Tillväxtenheten, Haparanda kommun Storgatan 85 SE HAPARANDA TARJOUSPYYNTÖ Yhteisen internetsivuston suunnittelu, ohjelmointi ja julkaisujärjestelmä Team Botnia Oy:lle ja Haaparannan elinkeinojen kehittämisyksikkö Tillväxtenhetenille Tarjouspyynnön sisältö:. Elinkeinopalvelut TornioHaparanda -hanke 2 2. Tarjouspyynnön sisältö 2 3. Immateriaalioikeudet 4 4. Aikataulu ja toteutuksen päävaiheet 5 5. Referenssit 6 6. Sopimuskausi 6 7. Hinta 6 8. Hankintapäätöksen valintaperuste 6 9. Tarjouksen jättäminen ja voimassaolo 7 0. Lisätiedot 8. Muut ehdot 8 2. Tekniset vaatimukset 8 3. Lisäominaisuudet, jotka kuuluvat hankintaan lisätilausoptiona 4 Tarjouspyyntöön sisältyvät liitteet: TARJOUSLOMAKE B TARJOAJAN TIEDOT JA KELPOISUUSEDELLYTYKSET B VAATIMUSLUOKKA : PAKOLLISTEN OMINAISUUKSIEN HINNAT 2 B2 VAATIMUSLUOKKA 2: PISTEYTETTÄVÄT LISÄOMINAISUUDET 3 B3 VAATIMUSLUOKKA 3: TARJOTTAVIEN LISÄOMINAISUUKSIEN HINNAT 4 B4 REFERENSSITÖIDEN KUVAUKSET 5 B5 JULKAISUJÄRJESTELMÄ 6

2 2eLINKEI 2 / 6. Elinkeinopalvelut TornioHaparanda -hanke Tarjouspyyntö liittyy Elinkeinopalvelut TornioHaparanda -hankkeeseen, jonka tavoitteena on luoda Tornion kaupungille ja Haaparannan kunnalle yhteiset virtuaaliset elinkeinopalvelut. Hanketta hallinnoivat Haaparannan kunta ja Team Botnia Oy yhdessä. Team Botnia Oy on Tornion kaupungin ja alueen yritysten omistama elinkeinojen kehittämisyhtiö. Elinkeinopalvelut TornioHaparanda -hanke on rahoitettu Interreg IV A Pohjoinen -ohjelmasta. Hanketta rahoittavat Lapin liitto, Länsstyrelsen Norrbotten, Team Botnia Oy, Haaparannan kunta, Perämerenkaari -yhdistys sekä Tornionlaakson neuvosto. Myös Torniolaisia ja Haaparantalaisia yrityksiä ja yhdistyksiä osallistuu hankkeen rahoitukseen. Elinkeinopalvelut TornioHaparanda -hanke on suunnittelemassa ja toteuttamassa uutta, yhteistä nettisivustoa/portaalia Team Botnia Oy:lle ja Tillväxtenhetenille. Kehitettävä sivusto/portaali tulee palvelemaan kumpaakin organisaatiota ja huomioimaan kummankin maan tarpeet ja käytännöt. Jatkossa Tillväxtenheten/Haaparanta ja Team Botnia Oy vastaavat sivuston hallinnoinnista ja omatoimisesta päivittämisestä.. Tilaaja ja päätöksentekijä Tillväxtenheten ja Team Botnia Oy yhdessä..2 Kielitaitovaatimus Toimittajalla tulee olla suulliset valmiudet asioida tilaajan kanssa suomen ja ruotsin kielellä. 2. Tarjouspyynnön sisältö Tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa Internet -sivusto ja palvelu, joka mahdollistaa molempien kaupunkien elinkeinopalveluista tiedottamisen ja elinkeinopalveluiden toteuttamisen yhteisen Internet - portaalin kautta. Palvelun avulla tuetaan olemassa olevien yritysten kasvua ja uusien yritysten mahdollisuuksia sijoittua TornioHaparanda -alueelle. Internet sivusto toimii keskeisenä tietolähteenä, tiedottaen käytettävissä olevista palveluista ja tarjoten asiantuntemusta rajat ylittäville yrityspalveluille.

3 3eLINKEI 3 / 6 Sivuston tavoitteena on myös jakaa rajayliseen yritystoimintaan liittyvää tietotaitoa, jota voidaan tarjota kaikille rajanylittävästä yrittämisestä kiinnostuneille näiden kotipaikkaan katsomatta. 2. Sivuston toteutus ja rakenne Portaalin visuaalinen ja tekninen toteutus tapahtuu tämän kilpailutuksen voittavan palveluntuottajan toimesta. Sisällön tuottaminen palveluun, käsittäen sivurakenteen ja sivustojen luomisen mallisivujen pohjalta, mukaan lukien tekstisisällöt ja näiden käännökset tehdään tilaajan toimesta. Kuvallisessa viestinnässä hyödynnetään Haaparannan kunnan ja Tornion kaupungin omistamia materiaaleja. Sivuston keskeisiä imagollisia ja viestinnällisiä tavoitteita ovat: Dynaamisuus Rajattomuus Eksotiikka Luonnollisuus Kansainvälisyys Hankittava Internet sivusto käsittää pääsivun, jolle toimittaja luo rakenteen ja graafiset elementit ja muotoilun sekä ohjelmistokoodin. Pääsivu voi sisältää noin 5 5 osiota, jotka voivat olla esim. Yleiskuvaus toimintaympäristöstä, liikenneyhteydet, sivukartta jne. Palvelut TornioHaparanda -alueelle sijoittumista suunnittelevalle yritykselle Palvelut aloittavalle yritykselle Palvelut toimivalle yrityksille Yritysten kohtauspaikka/yhteistyö/verkostot Tietoa koulutus ja innovaatioympäristöstä Palvelut tapahtumanjärjestäjälle Ajankohtaista Mediapankki Logot ja linkitykset Follow us on Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Pinterest ym. osioihin

4 4eLINKEI 4 / 6 Linkitykset keskeisiin yhteistyökumppaneihin Rahoittajien logot Tietosuojalain mukainen rekisteriseloste Päivitetty pvm infotietue Lisäksi toimittaja luo 3 erilaista mallia alisivuiksi jonne pääsivulta siirrytään. Tilaaja voi valita haluamansa alisivun mallin, luoda sille sisällön kuten tekstit, kuvat ja ulkoiset ja sisäiset linkitykset, sekä linkittää alisivun pääsivuun sekä sivurakenteeseen. Sivuston ominaisuudet tarkennetaan projektin alussa tilaajan (toimeksiantajan) ja toimittajan kanssa. 2.2 Julkaisujärjestelmä Sivusto tulee perustua julkaisujärjestelmään, jota käyttäen tilaaja voi itse luoda sivuston rakenteeseen uusia sivuja, päivittää sivuston tekstiosioita, kuvia ja linkityksiä WYSIWYG -editorilla. Sivusto voidaan ostaa ylläpidettäväksi a) toimittajan tarjoamalta palvelimelta ja toimitetulta julkaisujärjestelmältä, tai vaihtoehtoisesti b) palvelu voidaan toteuttaa ja ylläpitää Haaparannan kunnan Internet -palvelimella. Haaparannan kunnan Internet -palvelin perustuu Windows -teknologiaan ja SiteVision julkaisujärjestelmään. Tapauksessa b) palvelimen ylläpitopalvelua ja julkaisujärjestelmän hankintaa ei tarvita. Tarjoukseen sisältyy toimittajan järjestämä julkaisujärjestelmän koulutus tilaajan osoittamalla paikalla. 3. Immateriaalioikeudet Toimittaja luovuttaa työssä laaditut graafiset elementit tilaajalle tiedostoina, jotka ovat teknisesti yhteensopivia painotuotteiden suunnitteluun ja toteutukseen (lähtökohtana tilaajan omat järjestelmät/formaatit). Tilaaja omistaa suunnitellun graafisen aineiston ja muun materiaalin immateriaalioikeudet.

5 5eLINKEI 5 / 6 4. Aikataulu ja toteutuksen päävaiheet Vaihe Määräaika Tarjousten jättäminen klo 6.00 (Ruotsin aikaa) mennessä Toimittajan valinta Hankintasopimus ja työn aloittaminen Konseptisuunnittelu (Wireframe) Konseptin katselmointikokous ja hyväksyntä tilaajan kanssa. Katselmoinnin tavoitteena on tarkistaa ja hyväksyä: - Site Map, joka osoittaa, kuinka tiedot järjestetään sivulla, mitä käyttäjät voivat nähdä ja tehdä, sivujen rakenteen toimivuus, asioiden ja termien ymmärrettävyys sivutasolla, vuorovaikutuselementtien looginen käyttö ja ymmärrettävyys sekä - Navigation, joka osoittaa, kuinka käyttäjät voivat siirtyä sivustoon, missä he ovat ja minne he voivat mennä ja miten asiat löytyvät sivustolta - Vuorovaikutustiedot, joka osoittaa, mitä tapahtuu, kun käyttäjä tekee jotain, ja mitkä ovat seuraavat vaiheet tavoitteen saavuttamiseksi. Käyttöliittymän suunnittelu Palvelun graafisen käyttöliittymän, käyttöliittymän elementtien ja käytettävyyden katselmointikokous ja hyväksyminen tilaajan kanssa. Graafisten aineistojen toimittaminen tilaajalle vektorigrafiikkatiedostoina mennessä Sisällön tuotanto. Tilaaja kirjoittaa sisällön ja toimittaa kuvamateriaalin. Tekninen suunnittelu Domain -rekisteröinti Testaus Viimeistely Hyväksymiskatselmointi tilaajan kanssa Sivuston julkaisu mennessä Toteutus päättyy

6 6eLINKEI 6 / 6 5. Referenssit Toimittajalla tulee olla vähintään 3 referenssiä aikaisemmista vastaavista toimituksista. Tarjouksen pitää käsittää lyhyt kirjallinen kuvaus referenssitoimituksen sisällöstä, yhteyshenkilön tiedot sekä www-linkki referenssisivustoon. Toimittajan kilpailutukseen valitsema referenssi ilmoitetaan liitteessä B. 6. Sopimuskausi Sopimuskausi alkaa sopimuksen allekirjoittamisesta ja päättyy tilaajan hyväksyttyä toimituksen. Julkaisuvalmiin palvelun toimitus tapahtuu viimeistään Hinta Hinnat ilmoitetaan eriteltynä tarjouslomakkeella B ilman arvonlisäveroa. Hintavertailun vuoksi hinnat tulee ilmoittaa euroina seuraavan valuuttakurssin mukaisesti: EUR = 9 SEK. 8. Hankintapäätöksen valintaperuste Hankinta tehdään toimittajalta, joka on kokonaistaloudellisesti edullisin. Kokonaistaloudellinen hinta määräytyy seuraavasti: Tarjouksen kokonaishinta, vaatimusluokan ominaisuuksilla (B) -5 pistettä Tarjouksen hintapisteiden laskutapa: maksimipisteet x halvin tarjottu hinta / ao. tarjouksen hinta = ao. tarjoajan hintapistemäärä Kokonaispisteet vaatimusluokan 2 ominaisuuksista (B2) -5 pistettä Laskutapa: maksimipisteet x halvin tarjottu hinta / ao. tarjouksen hinta = ao. tarjoajan hintapistemäärä Tarjottujen vaatimusluokka 3 ominaisuuksien kokonaishinta (B3) -5 pistettä Tarjouksen hintapisteiden laskutapa: maksimipisteet x halvin tarjottu hinta / ao. tarjouksen hinta = ao. tarjoajan hintapistemäärä

7 7eLINKEI Referenssit (B4) 7 / 6-5 pistettä Tarjouksen referenssipisteiden laskutapa: Referenssityöt pisteytetään hankkeen IT -työryhmä arvion perusteella arvoasteikolla -5 pistettä. 9. Tarjouksen jättäminen ja voimassaolo Tarjous on jätettävä viimeistään kello 6.00 (Ruotsin aikaa) kirjeitse osoitteeseen: Haparanda kommun Tillväxtenheten Tuula Ajanki Torget 9 SE Haparanda Kirjekuoressa on oltava merkitä: Tarjous Internet. Tarjouksen tulee olla voimassa saakka. Sähköpostitse tai faksin kautta toimitettuja tarjouksia ei hyväksytä (julkisia hankintoja koskevan lain (LOU) mukainen salassapitovaatimus). Myöhästyneitä tarjouksia ei oteta huomioon. 9. Hankintamenettely Julkisia hankintoja koskevan lain (LOU) (2007:09) mukainen suorahankinta.

8 8eLINKEI 8 / 6 0. Lisätiedot Team Botnia Oy Tuula Ajanki, projektipäällikkö Hallituskatu 9 FI Tornio Puh Vain kirjallisiin kysymyksiin vastataan. Kysymykset tulee lähettää osoitteeseen: Muut ehdot Tarjoajalla ei ole oikeutta saada korvausta tekemästään tarjouksesta. Tilaaja pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä saamansa tarjoukset. 2. Tekniset vaatimukset Vaatimusten luokat on kuvattu seuraavasti alla oleviin taulukoihin:. Pakollinen, jonka on oltava toteutuksessa. Palvelua ei voida hankkia ilman vaatimusten toteuttamista. 2. Lisäominaisuus, joka vaikuttaa tarjouskilpailuun osallistuneiden pisteytykseen ilmoitetulla painoarvolla. 3. Tarjottava lisäominaisuus, tilaaja päättää toteutetaanko. Toimittajalla täytyy olla referenssin perusteella oleva osaaminen vastaavasta ohjelmointityöstä.

9 9eLINKEI 9 / 6 2. Julkaisujärjestelmä 2 Käytettävä julkaisujärjestelmä tulee olla mainittuna tarjouksessa. 22 Palvelu on toteutettu julkaisujärjestelmällä. Ylläpitäjä voi kirjautua julkaisujärjestelmään käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Ylläpitäjä voi vaihtaa salasanansa. 23 Julkaisujärjestelmän käyttöliittymä on valittavissa Englannin kielellä. 24 Julkaisujärjestelmällä voi olla useita eri käyttäjiä, joilla on erilaiset päivitys- ja käyttöoikeudet. 25 Käyttäjä voi muokata, luoda tai poistaa julkaisujärjestelmää käyttäen seuraavaa palvelun sisältöä: sisältötekstejä sisältöteksteihin liittyviä ohjeita kuvia ja taulukoita graafisia elementtejä muuttaa sivumallia 26 Alisivuja voi luoda itse tarpeen mukaan. 27 Julkaisujärjestelmä tukee yleisiä Internet -selaimia. 28 Käyttäjä voi tuottaa sisältöä kaikilla palvelun kielillä Suomi, Ruotsi ja Englanti. Julkaisujärjestelmä tukee kieliversioiden rakennetta sivustolla. 29 Julkaisujärjestelmä mahdollistaa uutiskirjeen luomisen. 220 Julkaisujärjestelmä mahdollistaa uutiskirjeen jakelun Vierailija voi julkaisujärjestelmän kautta ilmoittautua uutiskirjeen tilaajaksi. Vierailija voi peruuttaa uutiskirjeen tilauksen Julkaisujärjestelmä valvoo käyttäjien salasanojen laatua automaattisesti Julkaisujärjestelmän käyttöliittymä on valittavissa Suomen ja Ruotsin kielellä Julkaisujärjestelmä tarkistaa sisäiset linkitykset Julkaisujärjestelmä tarkistaa ulkoiset linkitykset. 2

10 0eLINKEI 0 / Standardit 22 Toteutus noudattaa W3C standardin suosituksia. 222 Toteutuksen tulee olla palvelun käyttäjän näkökulmasta selain- ja laiteriippumaton. 223 Toteutuksen tulee käyttää yleisesti tuettuja standarditekniikoita. 224 Palvelun on tuettava yleisempiä Internet selaimia ja niiden versioita. Yleisemmiksi selaimiksi luetaan Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera, Maxthlon, ja Dolphin. Tuettavat selaimet on määriteltävä jo suunnitteluvaiheessa ja palvelun toimivuus on testattava kyseisillä selaimilla. Tyylitiedostoja käytettäessä huomioidaan, että selaimet ja niiden eri versiot tulkitsevat CSS -tyylitiedostoja eri tavoin. 225 Sivusto skaalautuu käyttäjän laitteeseen (esimerkiksi mobiililaitteeseen) automaattisesti. 226 Sivusto noudattaa Web Accessibility Initiative (WAI) ja Verva suosituksia palvelun saatavuuden varmistamiseksi. 227 Palvelu suunnitellaan siten, että se toimii toimia, vaikka käyttäjä on kytkenyt selaimesta esimerkiksi sovelmat, komentosarjat tai evästeet pois päältä. 228 Palveluun suunnitellut graafiset elementit toimitetaan tilaajalle painokelpoisina tiedostoina muun viestinnän tarpeisiin (lähtökohtana tilaajan omat järjestelmät/formaatit).

11 elinkei / HTML dokumentti 23 Ohjelmointikielenä tulee käyttää yleisiä tekniikoita, kuten HTLM, XML, CSS, PHP ja Java. 232 HTML-dokumentin tulee olla luettavissa, vaikka siihen liittyvät tyylitiedostot on jätetty pois. 233 Palvelun käyttöliittymän tulee skaalautua esimerkiksi skaalautumisen maksimija minimiarvojen avulla, jolloin käyttäjän käyttämästä laitteesta ja resoluutiosta riippumatta tarjolla on aina käyttökelpoinen ja selkeä palvelu. 234 Skaalautumisen suunnittelussa otetaan huomioon että keskeiset käyttöliittymän elementit pysyvät tunnistettavina. 235 Sivuston lukeminen ei saa edellyttää näytön vaakavierittämistä 236 Käyttäjä voi tulostaa haluamansa sivun (tai kokonaisuuden tai sen osia). Tämä toteutetaan sivuston rakenteen suunnittelulla, tai erillisellä tulostusoptimoidun rakenteen luovalla toiminnolla. 237 Sivuston koodi ja rakenne on hakukoneoptimoitu. 238 Palvelun www-käyttöliittymässä ei tulisi käyttää kehyksiä. Jos kehyksiä käytetään, ne nimetään (HTML-koodissa title-otsikko) ja niille annetaan mielekäs vaihtoehto (esimerkiksi ainoastaan palvelun otsikko ja linkkilista). 2

12 2eLINKEI 2 / Hakutoiminto 24 Nettisivustossa on ontologiaperusteinen (asiasanaperustainen) hakutoiminto URI 25 Palvelulle haetaan oma verkkotunnus (Domain). Tilaaja määrittelee verkkotunnuksen nimen. Palvelun tuottaja hakee verkkotunnuksen. 252 Internet sivujen toteuttaja ilmoittaa palvelun osoitteen hakukoneille ja hakemistoille. 2.6 Kävijäseuranta 26 Verkkopalvelun käyttöä voidaan seurata tilastoimalla vähintään sivupyyntöjen (sivulatausten) määrää, ja kävijöiden lukumäärää. Sivuston ylläpitäjä voi selailla tilastoraportteja.

13 3eLINKEI 3 / Elinkeinopalveluiden tapahtumakalenteri 27 Verkkopalvelu käsittää Tornion ja Haaparannan elinkeinopalveluiden tapahtumakalenterin integroituna olemassa olevaan tapahtumakalenteriin. Linkki Tornion tapahtumakalenteriin: Linkki Haaparannan tapahtumakalenteriin: c3d66cd3b6ad043ec72f.html 2.8 Metatiedot 28 Jokaisella hakukoneella haettavaksi tarkoitetulla sivulla tulee olla lisätty dokumenttia tai sivun sisältöä kuvaileva ja luokitteleva metatietokuvaus RDF:n (Resource Description Framework) ja XHMTL mukaan. Muotomäärityksissä noudatetaan JHS 43 esittämistapaa ja Dublin Corea. HTML-dokumentissa metatiedot esitetään HEAD-osassa käytettävän META-kentän avulla. Sivusto sisältää hakukoneille tarkoitettuja sivuja - 0 kpl. Vaatimusmäärittelyssä viitattavat linkit:

14 4eLINKEI 4 / 6 3. LISÄOMINAISUUDET, JOTKA KUULUVAT HANKINTAAN LISÄTILAUSOPTIONA 3. Integrointi taustajärjestelmiin: Yritysrekisteri/hakemisto 3 Internet sivustolle tuotetaan ohjelmistokoodi, jonka avulla sivustolta voidaan tehdä haku yritystietokantaan ja esittää hakutulokset sivustolla. 3 Linkki Haaparannan yritystietokantaan (UC WebSelect): adgivning/foretagsregister.4.265bd75433bb8ffd2a html Linkki Tornion yritystietokantaan: 3.2 Integrointi taustajärjestelmiin: Toimitilarekisteri 32 Internet sivustolle tuotetaan ohjelmistokoodi, jonka avulla sivustolta voidaan tehdä haku vapaiden toimitilojen rekisteriin ja esittää hakutulokset sivustolla. 3 Linkki Haaparannan toimitilarekisteriin (Objektvision): Linkki Tornion toimitilarekisteriin: Linkki Kauppalehden toimitilarekisteriin:

15 5eLINKEI 5 / Integrointi taustajärjestelmiin: Google Maps API 33 Internet sivustolle tuotetaan ohjelmistokoodi, jonka avulla sivustolla oleva yhteystieto voidaan esittää Google Maps kartalla sivuston sisällä. 3 https://developers.google.com/maps/?hl=fi 3.4 Integrointi taustajärjestelmiin: Nokia Here API tai vastaava järjestelmä 34 Internet sivustolle tuotetaan ohjelmistokoodi, jonka avulla sivustolla oleva yhteystiedot voidaan esittää Nokia Here tai vastaavan järjestelmän kartalla sivuston sisällä. 3

16 6eLINKEI 6 / Matching -tietokanta 35 Internet sivustolle tuotetaan ohjelmistokoodi, jonka avulla sivustolta voidaan - Ilmoittautua halukkaaksi ostamaan yritys - Ilmoittautua halukkaaksi myymään yritys - Ilmoittaa palvelun tai tuotteen hankintatarve (minikilpailutus) 3 Käyttäjä luo tunnukset palveluun itsepalveluna. Käyttäjä tunnistetaan ulkopuolisella menetelmällä, kuten Facebook tunnuksilla, LinkedIn tunnuksilla (määritellään tarkemmin tilausvaiheessa toimittajan esityksen pohjalta tilaajan kanssa). Palveluun kirjaudutaan itsepalveluna.

17 elinkei Liite / 6 TARJOUSLOMAKE B Tarjoaja täyttää liitteen kaikilta osin. TARJOAJAN TIEDOT JA KELPOISUUSEDELLYTYKSET Tarjouksen jättäjä: Osoite: Postiosoite: Organisaationumero: Yhteyshenkilö: Puhelin: Sähköposti: Ilmoitus (vastaus kyllä tai ei) Onko toimintaan liittyvä henkilö määrätty liiketoimintakieltoon? Onko haettu konkurssiin tai selvitystilaan asettamista? Toimittajaa koskevat vaatimukset (vastaus kyllä tai ei) Tarjoajan kuvaus on liitteenä Enintään 24 kuukautta vanha rekisteröintitodistus on tarjouksen liitteenä CV tai vastaava on tarjouksen liitteenä Kaikki tarjouspyynnön vaatimukset on täytetty Kaikki sopimusehdot on hyväksytty Paikka ja päivämäärä Allekirjoitus nimen selvennys

18 2eLINKEI Liite 2 / 6 B VAATIMUSLUOKKA : PAKOLLISTEN OMINAISUUKSIEN HINNAT Nro Position kuvaus Hinta EUR (alv. 0 %) Suunnittelu- ja ohjelmointityö vaatimusmäärittelyn ominaisuuksilla, sisältäen suunnittelukokoukset (2 kpl) asiakkaan luona. 2 Hinta per Metatietokuvaus sisältäen RDF ja XHTML asiakkaan määrittelemillä avaintermeillä (kappalehinta). 3 Matkakorvaukset 4 Julkaisujärjestelmän investointikustannus. Toteutuksessa käytettävä julkaisujärjestelmä on: 5 Julkaisujärjestelmän vuosikustannus 6 Julkaisujärjestelmän koulutuskustannus 7 Hosting -palvelun perustamiskustannus 8 Hosting -palvelun vuosikustannus Hinnat yhteensä

19 3eLINKEI Liite 3 / 6 B2 VAATIMUSLUOKKA 2: PISTEYTETTÄVÄT LISÄOMINAISUUDET Nro Ominaisuus Sisältää () Julkaisujärjestelmä mahdollistaa uutiskirjeen jakelun. Ei sisällä (0) 2 Vierailija voi julkaisujärjestelmän kautta ilmoittautua uutiskirjeen tilaajaksi. Vierailija voi peruuttaa uutiskirjeen tilauksen. 3 Julkaisujärjestelmä valvoo käyttäjien salasanojen laatua automaattisesti. 4 Julkaisujärjestelmän käyttöliittymä on valittavissa suomen ja ruotsin kielellä. 5 Julkaisujärjestelmä tarkistaa sisäiset linkitykset. 6 Julkaisujärjestelmä tarkistaa ulkoiset linkitykset. 7 Palvelun www-käyttöliittymässä ei tulisi käyttää kehyksiä. Jos kehyksiä käytetään, ne nimetään (HTML-koodissa title-otsikko) ja niille annetaan mielekäs vaihtoehto (esimerkiksi ainoastaan palvelun otsikko ja linkkilista). 8 Palvelussa on ontologiaperusteinen (asiasanaperustainen) hakutoiminto. Yhteensä

20 4eLINKEI Liite 4 / 6 B3 VAATIMUSLUOKKA 3: TARJOTTAVIEN LISÄOMINAISUUKSIEN HINNAT Nro Vaatimuksen kuvaus Hinta EUR (alv. 0 %) Ohjelmistokoodi ja käyttöliittymä yritystietokantaan. Haaparannan yritysrekisteri. 2 Ohjelmistokoodi hakutoiminnolle yritystietokantaan. Tornion yritysrekisteri. 3 Ohjelmistokoodi ja käyttöliittymä toimitilatietokantaan: Haaparannan toimitilarekisteri. 4 Ohjelmistokoodi ja käyttöliittymä toimitilatietokantaan: Tornion toimitilarekisteri 5 Ohjelmistokoodi Google Maps integraatiolle yhteystietojen esittämiseen. 6 Ohjelmistokoodi Nokia Here tai vastaavalle integraatiolle yhteystietojen esittämiseen. 7 Ohjelmistokoodi ja käyttöliittymä Matching -palvelulle. Yhteensä

21 5eLINKEI Liite 5 / 6 B4 REFERENSSITÖIDEN KUVAUKSET Referenssi Asiakas: Työn kuvaus: Työssä olevat tietokantaintegraatiot: Linkki referenssisivulle: Kontaktihenkilön yhteystiedot: Nimi: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite: Referenssi 2 Asiakas: Työn kuvaus: Työssä olevat tietokantaintegraatiot: Linkki referenssisivulle: Kontaktihenkilön yhteystiedot: Nimi: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite: Referenssi 3 Asiakas: Työn kuvaus: Työssä olevat tietokantaintegraatiot: Linkki referenssisivulle: Kontaktihenkilön yhteystiedot: Nimi: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite:

22 6eLINKEI Liite 6 / 6 B5 JULKAISUJÄRJESTELMÄ Sivusto toteutetaan seuraavalla julkaisujärjestelmällä:

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on 14 eteläsavolaisen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n Oulun siivouspalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n Oulun siivouspalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n Oulun siivouspalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 1.3 Näyttötilaisuus...

Lisätiedot

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 15.10.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. VÄLINEHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää Hilmailmoituskanavassa 2.10.2014 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden suunnitelmatarkastukset

Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden suunnitelmatarkastukset Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden suunnitelmatarkastukset Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA

TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA 1 TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA 1. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA SISÄLTÖ Tornion kaupunki / kaupunginhallitus pyytää

Lisätiedot

23.11.2009. arvio (ei sitova): 1 Sopimus tietokonelaitteista ja niiden toimituksesta 1 kpl

23.11.2009. arvio (ei sitova): 1 Sopimus tietokonelaitteista ja niiden toimituksesta 1 kpl TARJOUSPYYNTÖ 23.11.2009 Arvoisa vastaanottaja RHL-Data Oy pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellystä tuotteesta ja/tai palvelusta tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä yksilöidyllä tavalla. Tarjous

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista Tarjouspyyntö YTHS:n tilintarkastuspalveluista Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely...

Lisätiedot

Blue Industry Parkin toimintakonseptin mallinnus

Blue Industry Parkin toimintakonseptin mallinnus Tarjouspyyntö 1 (6) Blue Industry Parkin toimintakonseptin mallinnus Sisällys 1 Hankinnan kohde... 2 2 Hankekuvaus ja hankkeelle asetetut tavoitteet... 2 2.1 Mallinnuksen toteutus... 2 2.2 Alihankinta...

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta):

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta): Tarjouspyyntö 1 (5) YDINLAITOSTEN SÄHKÖJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN SEKÄ OHJELMISTOPOHJAISTEN AUTOMAATIOJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN ARVIOINTIA KOSKEVAT ASIANTUNTIJAPALVELUT Säteilyturvakeskus (jäljempänä

Lisätiedot

Pääsuunnittelija, Sakky Savilahden kampus

Pääsuunnittelija, Sakky Savilahden kampus SIVU 1 / 7 Pääsuunnittelija, Sakky Savilahden kampus 1. Hankintayksikön perustiedot Virallinen nimi Savon Koulutuskuntayhtymä Kansallinen yritys ja yhteisötunnus 1852679 9 Postiosoite Sammakkolammentie

Lisätiedot

OM 1/52/2010. Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus

OM 1/52/2010. Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 1 5.12.2013 OM 1/52/2010 Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus 1. PERUSTIEDOT Oikeusministeriön demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HITSAUSKONE HANKINTA

TARJOUSPYYNTÖ HITSAUSKONE HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2010 HITSAUSKONE HANKINTA Länsirannikon Koulutus Oy WinNova on Satakunnan suurin 2. asteen koulutuspalveluja tuottava ammatillinen oppilaitos. WinNova kehittää ja parantaa toimintojaan

Lisätiedot

Työajan kohdentamisen järjestelmä

Työajan kohdentamisen järjestelmä TTY-säätiö Tarjouspyyntö 1 (5) Työajan kohdentamisen järjestelmä Toimintayksiköt (TaY) 33014 TTY-säätiö sr (Tampereen teknillinen yliopisto, TTY) PL 527 33101 Tampere (TAMK) Kuntokatu 3 33520 Tampere Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA. Hankinnan kohde ja kuvaus

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA. Hankinnan kohde ja kuvaus KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta runko-ohjatusta kaivurikuormaajasta

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö

Lisätiedot

Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti seuraavissa liitteissä:

Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti seuraavissa liitteissä: HELSINGIN YHTEISLYSEON KALUSTEIDEN HANKINTA Maanviljelyslyseon osakeyhtiö/helsingin yhteislyseo (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavaan 10.3.2017 lähetetyn hankintailmoituksen

Lisätiedot

Loimaa.. TARJOUS PYYNTÖ 24.2.2015

Loimaa.. TARJOUS PYYNTÖ 24.2.2015 Loimaa.. TARJOUS PYYNTÖ 24.2.2015 TUTKlMUSKÄSlNEET AJALLE 1.5.2015-30.4.2018 Ilmoitettu hilmassa xx.xx.20 15 Loimaan kaupungin keskusvarasto pyytää tarjoustanne tutkimuskäsineistä. Kyseessä on tavarahankinta,

Lisätiedot

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Järvenpään kaupungin työkonepalvelut 2014-2015 2 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa yksikköhintaperusteisten työkonepalveluiden

Lisätiedot

LIITE 1 TARJOUSLOMAKE 1. TARJOUKSEN KANSILEHTI TARJOUS. Palautetaan täytettynä. MUSEOVIRASTO, KEHITTÄMISPALVELUT: Museotilasto-verkkopalvelu.

LIITE 1 TARJOUSLOMAKE 1. TARJOUKSEN KANSILEHTI TARJOUS. Palautetaan täytettynä. MUSEOVIRASTO, KEHITTÄMISPALVELUT: Museotilasto-verkkopalvelu. LIITE 1 TARJOUSLOMAKE 1. TARJOUKSEN KANSILEHTI Palautetaan täytettynä TARJOUS MUSEOVIRASTO, KEHITTÄMISPALVELUT: Museotilasto-verkkopalvelu Tarjoaja Tarjoajan yhteystiedot Osoite: Sähköposti: Paikka ja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu Tarjouspyyntö 1 (6) 4.10.2013 Hallinto-osasto HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS Diaarinumero: HEL 2013-005356 Hanke 1. Helsingin kaupungin rakennusvirasto pyytää Helsingin kaupunkitilaohjetta

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n verkkolaitteet

Tarjouspyyntö. YTHS:n verkkolaitteet Tarjouspyyntö YTHS:n verkkolaitteet Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. TILINTARKASTUSPALVELUJEN HANKINTA Helsingin seurakuntayhtymä (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 09.04.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Haj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Haj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2015 1 (5) 2 HKL:n metron kokonaisturvallisuuden tilannekuvajärjestelmän hankinta HEL 2014-010183 T 02 08 02 01 Päätösehdotus päättää oikeuttaa liikennelaitoksen hankkimaan

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

Rajan ylittävään yrittämiseen liittyvän tiedon saatavuus ja riittävyys

Rajan ylittävään yrittämiseen liittyvän tiedon saatavuus ja riittävyys 1eLINKEI UUTISKIRJE 5/2013 EU:n Interreg IV Pohjoinen -ohjelman rahoittama Elinkeinopalvelut TornioHaparanda hanke käynnistyi syyskuussa 2012 jatkuen kesäkuuhun 2014. Muita rahoittajia ovat Haaparannan

Lisätiedot

5112 Purku urakka Presidentinkatu 3 E vaihe 1 Kuopio

5112 Purku urakka Presidentinkatu 3 E vaihe 1 Kuopio SIVU 1 / 6 5112 Purku urakka Presidentinkatu 3 E vaihe 1 Kuopio 1. Hankintayksikön perustiedot Virallinen nimi Savon Koulutuskuntayhtymä Kansallinen yritys ja yhteisötunnus 1852679 9 Postiosoite Sammakkolammentie

Lisätiedot

LIITE 4: TARJOUSPYYNTÖ

LIITE 4: TARJOUSPYYNTÖ Hankinta: Muistiliiton paino- ja jakelupalvelut, tilausjärjestelmä ja logistiikka Muistiliitto ry (jäljempänä tilaaja) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 23.8.2017 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Tervanokan ruoppaus, Järvenpään kaupunki 2 Hankinnan yksilöinti 3 Hankintamenettely Järvenpään kaupungin Kaupunkitekniikka pyytää kokonaishintatarjoustanne, Tervanokan ruoppaukseen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ AIKUISTEN PERUSOPETUKSEN E-OPPIMATERIAALIEN TOTEUTUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ AIKUISTEN PERUSOPETUKSEN E-OPPIMATERIAALIEN TOTEUTUKSESTA TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ AIKUISTEN PERUSOPETUKSEN E-OPPIMATERIAALIEN TOTEUTUKSESTA Opetushallitus (jatkossa myös hankintayksikkö ) pyytää tarjoustanne Hankintailmoitukset.fi -ilmoituskanavassa

Lisätiedot

TARKASTUSAUTON HANKINTA

TARKASTUSAUTON HANKINTA 1 TARKASTUSAUTON HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne tarkastusautosta, jäljempänä olevan tarjouspyynnön mukaisesti: Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus

Lisätiedot

Yhteyshenkilö Satu Sikanen Hankinnan kohteena on Etelä-Karjalan maakunta-areenaa koskeva esiselvitys.

Yhteyshenkilö Satu Sikanen Hankinnan kohteena on Etelä-Karjalan maakunta-areenaa koskeva esiselvitys. TARJOUSPYYNTÖ 1. HANKINTAYKSIKKÖ Etelä-Karjalan liitto Kauppakatu 40 D 53100 Lappeenranta ekarjala.fi/liitto Yhteyshenkilö Satu Sikanen satu.sikanen@ekarjala.fi 0400 661318 2. HANKINTAMENETTELY Kyseessä

Lisätiedot

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA 1 HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne hydraulisesta pelastusvälinesarjasta. Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus Hankintamenettely

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n vakuutuspalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n vakuutuspalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n vakuutuspalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n Tampereen Kalevantien toimipisteen autoklaavin hankinta

Tarjouspyyntö. YTHS:n Tampereen Kalevantien toimipisteen autoklaavin hankinta Tarjouspyyntö YTHS:n Tampereen Kalevantien toimipisteen autoklaavin hankinta Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan

Lisätiedot

Raepesukoneen (1 kpl) hankinta kohdistuu Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan osoitteeseen Professorintie 5, 28600 Pori, tuotantokeittiön.

Raepesukoneen (1 kpl) hankinta kohdistuu Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan osoitteeseen Professorintie 5, 28600 Pori, tuotantokeittiön. Länsirannikon Koulutus Oy TARJOUSPYYNTÖ Winnova PL 197 9.11.2012 26101 RAUMA Raepesukone Länsirannikon Koulutus Oy WinNova on hankkimassa tuotantokeittiöön uutta raepesukonetta, tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Lisätiedot

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus.

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus. SANELUJÄRJESTELMÄ JA SANELUNPURKUPALVELU Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 10.2.2017 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut 1(5) TARJOUSPYYNTÖ: Liedon kunnan vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten kuljetuspalveluiden sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden kilpailutus 1. Hankinnan kohde 2. Sopimuskausi

Lisätiedot

v4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014

v4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014 v4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014 - 2-5 Internetsivustopaketti nettihelmi nettihelmi on Avaimet käteen Internetsivusto ratkaisu. Palvelu sisältää laadukkaan graafisen ulkoasun nettihelmi perussivupohjaan ja

Lisätiedot

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta.

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Espoon henkilöstölehden tuottaminen Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Hankinnalla tullaan

Lisätiedot

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 2015 Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 1 Sisällysluettelo 1. Sivustolle rekisteröityminen... 2 2. Yrityksen lisääminen... 3 2.1. Yritystiedot...

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. 1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen

Lisätiedot

Lestijärven kunta / Kaustisen seutukunta Lestintie 39 69440 LESTIJÄRVI

Lestijärven kunta / Kaustisen seutukunta Lestintie 39 69440 LESTIJÄRVI Sivu 1 / 5 Lestijärven kunta / Kaustisen seutukunta Lestintie 39 69440 LESTIJÄRVI TARJOUSPYYNTÖ KASVUINNO-PROJEKTIN ASIAKASTARINOITA -JULKAISUN TUOTTAMINEN KASVUINNO -projektin päätoteuttajana toimii Lestijärven

Lisätiedot

SUUN TERVEYDENHUOLLON KUVANTAMISPALVELUJEN SEKÄ SUUKIRURGIAN JA PARODONTOLOGIAN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI- PALVELUJEN HANKINTA

SUUN TERVEYDENHUOLLON KUVANTAMISPALVELUJEN SEKÄ SUUKIRURGIAN JA PARODONTOLOGIAN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI- PALVELUJEN HANKINTA SUUN TERVEYDENHUOLLON KUVANTAMISPALVELUJEN SEKÄ SUUKIRURGIAN JA PARODONTOLOGIAN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI- PALVELUJEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 Tarjouspyyntö 1 (5) PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 1 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne pienten ja kiireellisten katuvalaistuskohteiden suunnittelusta.

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) SIIRRETTÄVIEN PILARINOSTIMIEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne neljästä siirrettävästä pilarinostimista. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

15.4.2014. CBC-ohjelmahallinnon tietojärjestelmän hankinta TARJOUSPYYNTÖ

15.4.2014. CBC-ohjelmahallinnon tietojärjestelmän hankinta TARJOUSPYYNTÖ 1 15.4.2014 CBC-ohjelmahallinnon tietojärjestelmän hankinta TARJOUSPYYNTÖ 2 1. TAUSTA Rajat ylittävä yhteistyö Euroopan unionin ulkorajoilla, ja siten myös Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän välillä, siirtyy

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LAKAISUKONEESTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta imulakaisukoneesta kokonaispainoltaan

Lisätiedot

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Hankinnan kohde.

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Hankinnan kohde. TERVEYSASEMAPÄIVYSTYSPALVELUT Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kokkolan Sataman alueiden talvikunnossapitotyöt

TARJOUSPYYNTÖ. Kokkolan Sataman alueiden talvikunnossapitotyöt 21.11.2014 TARJOUSPYYNTÖ Kokkolan Sataman alueiden talvikunnossapitotyöt Liikelaitos Kokkolan Satama (1.1.2015 Kokkolan Satama Oy) pyytää tarjoustanne Kokkolan Sataman alueiden talvikunnossapitotöistä

Lisätiedot

ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA

ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne kahdesta (2) elektronisesta suurtehohälyttimestä asennuksineen, teholtaan 2000 W, jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä TAR- JOUSPYYNTÖ 86/2008 1 (5) Materiaalipalvelut

Kainuun maakunta -kuntayhtymä TAR- JOUSPYYNTÖ 86/2008 1 (5) Materiaalipalvelut JOUSPYYNTÖ 86/2008 1 (5) Sotkamontie 13 87140 KAJAANI Puh. 08 615 62076 Fax 08 615 62071 1. YLEISTÄ Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kainuu siirtyi 1.1.2005 uuteen aikakauteen, ensimmäisenä Manner-Suomen

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

Ohje Emmi-sovellukseen kirjautumista varten

Ohje Emmi-sovellukseen kirjautumista varten 1 Ohje Emmi-sovellukseen kirjautumista varten Ohjetta päivitetty 2.9.2017. 1. Yleistä Emmi-kirjautumisesta Kirjautuminen Emmi-sovellukseen vaatii voimassa olevan käyttäjätunnuksen sekä hyväksytyn käyttöoikeuden

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy Kiinteistöosakeyhtiö Otaniemen Laurea Kiinteistö Oy Tikkurilan Laurea II

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy Kiinteistöosakeyhtiö Otaniemen Laurea Kiinteistö Oy Tikkurilan Laurea II TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA 1. HANKINNAN TAVOITE JA KOHDE 1.1. Tarjouspyynnön rakenne Hankintayksikkö Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi 10.10.2012 1(5) Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne strategiatyön konsultoinnista. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankittavan palvelun sisältö

Lisätiedot

Hankinta - ja logistiikkapalvelut 17.1.2012

Hankinta - ja logistiikkapalvelut 17.1.2012 1 TRI KAUPUKI Hankinta - ja logistiikkapalvelut TARJUSPYYTÖ 17.1.2012 TARJUSPYYTÖ TRI KAUPUGI ILMITUKSISTA Tornion kaupunki/kaupunginhallitus pyytää tarjouksia Tornion kaupungin ja sen tytäryhtiöiden sekä

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta.

Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta. Tarjouspyyntö 1 (5) Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta. vuosina 2013-2016 1. Tarkastuspalvelujen ostaja Tarjous pyydetään

Lisätiedot

15.7.2011. 1. Ruokailutason on oltava yhdellä kädellä liikuteltavissa. 2. Helposti siivottava hyvän hygienian säilyttämiseksi.

15.7.2011. 1. Ruokailutason on oltava yhdellä kädellä liikuteltavissa. 2. Helposti siivottava hyvän hygienian säilyttämiseksi. POTILASPÖYTIEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne Peruspalvelukeskus Oiva -liikelaitoksen (Asiakas) Salpakankaan vuodeosaston (Terveystie 4, Hollola) potilaspöytien hankinnasta. 1 HANKINTAMENETTELY Hankintamenettelynä

Lisätiedot

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden 1 Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen haku Salasanan vaihto

Lisätiedot

Emmi-sovelluksen kirjautumisohje

Emmi-sovelluksen kirjautumisohje Emmi-sovelluksen kirjautumisohje - päivitetty 5.9.2017- Sisällys 1. Yleistä Emmi-kirjautumisesta... 2 2. Yleistä PPSHP tunnuspalvelusta... 2 3. Yleistä tunnuksen hallinnasta... 2 4. Tunnuksen luominen...

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) RAHOITUSLEASING VUOSILLE 2014-2016 Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne rahoitusleasingista. Tarjousta pyydetään kolmelle (3) vuodelle (sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 31.8.2014)

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne viidestä (5) elektronisesta suurtehohälyttimestä, teholtaan 2000 W asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014 Helsingin kaupunki 1 (5) Tarjouspyyntö helsinkiläisten liikkumistottumuksia koskevasta henkilöhaastattelusta HEL 2014-006054 T 02 08 02 00 1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. OPETUSHALLITUS TARJOUSPYYNTÖ TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 1 Tietokanta-asiantuntijapalvelut (Dnro 3/021/2012) 1. PERUSTIEDOT Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Lisätiedot

Kemin kaupungin keskustassa Kauppatorilla järjestetään vuosittain perinteiset kevät- ja syysmarkkinat.

Kemin kaupungin keskustassa Kauppatorilla järjestetään vuosittain perinteiset kevät- ja syysmarkkinat. TARJOUSPYYNTÖ Kauppatorin markkinoiden järjestäminen Tarjouspyynnön taustaksi Kemin kaupungin keskustassa Kauppatorilla järjestetään vuosittain perinteiset kevät- ja syysmarkkinat. Käsitteet: Hankintayksikkö:

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut PALVELUHANKINTOJEN 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ Dnro 3556/ /2011 Päiväys

Espoon kaupungin hankintapalvelut PALVELUHANKINTOJEN 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ Dnro 3556/ /2011 Päiväys Espoon kaupungin hankintapalvelut PALVELUHANKINTOJEN 1 (6) HELMET-KIRJASTOJEN AINEISTON PERINTÄPALVELUJEN HANKINTA Espoon kaupungin hankintapalvelut järjestää tarjouskilpailun HelMet-kirjaston perintäpalvelusta

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TIEDOTUSLEHDESTÄ. 1 Hankinnan kohde

Tarjouspyyntö 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TIEDOTUSLEHDESTÄ. 1 Hankinnan kohde Tarjouspyyntö 1 (5) 16.11.2017 TARJOUSPYYNTÖ TIEDOTUSLEHDESTÄ 1 Hankinnan kohde Kaarinan kaupunki (tilaaja) pyytää tarjousta kaikkiin Kaarinan kaupungin kotitalouksiin jaettavan tiedotuslehden julkaisemista,

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne kolmesta (3) elektronisesta, teholtaan 2000 W, suurtehohälyttimestä asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ 24.9.2015

Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ 24.9.2015 Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ 24.9.2015 Ohutlevyleikkuri Länsirannikon Koulutus Oy WinNova on Satakunnan suurin 2. asteen koulutuspalveluja tuottava ammatillinen oppilaitos. WinNova kehittää ja parantaa toimintojaan

Lisätiedot

Ristijärven metsästysseura tysseura osti lisenssin jahtipaikat.fi verkkopalveluun, jotta seuran

Ristijärven metsästysseura tysseura osti lisenssin jahtipaikat.fi verkkopalveluun, jotta seuran Ohjeet. Sivu 1/7 Tämä ohje on tarkoitettu Ristijärven metsästysseuran jäsenille. Ohjeen tarkoitus on opastaa kuinka seuran jäsenet saavat Jahtipaikat.fi verkkosivustolla olevan metsästyskartta sovelluksen

Lisätiedot

Juhlatalo Rak29, kalustehankinta

Juhlatalo Rak29, kalustehankinta Juhlatalo Rak29, kalustehankinta Sipoon kunta pyytää tarjoustanne Hilma-ilmoituskanavassa 21.11.2014 julkaistun hankintailmoituksen ja tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Juhlatalon Rak 29

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVATOIMISTON VAHTIMESTARIPALVELUSTA JA KAUPUNGIN TOIMIPISTEIDEN JA LAITOSTEN KULJETUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVATOIMISTON VAHTIMESTARIPALVELUSTA JA KAUPUNGIN TOIMIPISTEIDEN JA LAITOSTEN KULJETUKSISTA OULAISTEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVATOIMISTON VAHTIMESTARIPALVELUSTA JA KAUPUNGIN TOIMIPISTEIDEN JA LAITOSTEN KULJETUKSISTA Tilaaja: Oulaisten kaupungin perusturvalautakunta, PL 85, Lautatarhankatu

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 26.3.2008

TARJOUSPYYNTÖ 26.3.2008 TARJOUSPYYNTÖ 26.3.2008 Karelia ENPI CBC (2007-2013) on EU:n naapuruus- ja kumppanuusinstrumentin mukainen rajanylittävän yhteistyön ohjelma. Ohjelma on Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista.

Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1(5) SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2009 Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. Hankitaan kaksi hoitokonetta tarvikkeineen;

Lisätiedot

Ydinlaitosten luvanhaltijoiden/luvanhakijoiden johtamisjärjestelmien arviointi ja valvonnan kehittäminen

Ydinlaitosten luvanhaltijoiden/luvanhakijoiden johtamisjärjestelmien arviointi ja valvonnan kehittäminen Tarjouspyyntö 1 (6) Ydinlaitosten luvanhaltijoiden/luvanhakijoiden johtamisjärjestelmien arviointi ja valvonnan kehittäminen Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö

Lisätiedot

Rajanylitykseen liittyvän dokumentoinnin ohjelmistokehitys ml. rajanylitysdokumentaation

Rajanylitykseen liittyvän dokumentoinnin ohjelmistokehitys ml. rajanylitysdokumentaation TARJOUSPYYNTÖ 1 / 5 Rajanylitykseen liittyvän dokumentoinnin ohjelmistokehitys ml. rajanylitysdokumentaation käsittelyn digitalisointi 05/2017 11.5.2017 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön

Lisätiedot

Valitun toimittajan tulee käydä tilaajan kanssa tarjotut tuotteet yksityiskohtaisesti läpi

Valitun toimittajan tulee käydä tilaajan kanssa tarjotut tuotteet yksityiskohtaisesti läpi . a.a^ Tarjouspyyntö KURUUN KOULUN LIIKUNNAN OPETUKSEN VÄLINEISTÖÄ Hankinnan kuvaus. meron kaupunki Pyytää tarjoustanne Kiiruun uuden koulun liikunnan opetuksen välineistöstä. Kiiruun uusi koulukeskus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1 / 7 EU-KYNNYSARVON YLITTÄVÄ HANKINTA. 13.11.2014 Dnro 25/021/2014 OPETUSHALLITUKSEN PAINOPALVELUJEN HANKINTA

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1 / 7 EU-KYNNYSARVON YLITTÄVÄ HANKINTA. 13.11.2014 Dnro 25/021/2014 OPETUSHALLITUKSEN PAINOPALVELUJEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1 / 7 EU-KYNNYSARVON YLITTÄVÄ HANKINTA 13.11.2014 Dnro 25/021/2014 OPETUSHALLITUKSEN PAINOPALVELUJEN HANKINTA 1. Tarjouspyynnön kohde 2. Hankintayksikkö 3. Yhteyshenkilö Opetushallitus

Lisätiedot

Huom.: Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään kolme kuukautta tarjousten viimeisestä jättöpäivästä.

Huom.: Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään kolme kuukautta tarjousten viimeisestä jättöpäivästä. LIITE 2 1(8) TARJOUSLOMAKE Vertailuperusteet, niiden pisteytys ja ilmoittaminen. TARJOUS, TARJOTUT LÄÄKÄRIT Tarjoajan nimi: Y-tunnus: Yhteyshenkilö: Yhteyshenkilön osoite: Yhteyshenkilön puhelinnumero:

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista.

SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1(6) SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. Hankitaan kaksi hoitokonetta

Lisätiedot

Intohimona yrittäjyyskasvatus!

Intohimona yrittäjyyskasvatus! Toinen linja 14 00530 Helsinki 29.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ YES- VERKOSTON ASIANTUNTIJAPALVELUISTA (PUITESOPIMUS) pyytää tarjouksia yrittäjyyskasvatuskoulutusten asiantuntijapalve- luista vuosille 2015-2018

Lisätiedot

tp wilkk peruskorjaus.doc Tarjouspyyntö F-luokan öljyntorjunta-aluksen peruskorjaus ja modernisointi

tp wilkk peruskorjaus.doc Tarjouspyyntö F-luokan öljyntorjunta-aluksen peruskorjaus ja modernisointi tp wilkk peruskorjaus.doc Tarjouspyyntö F-luokan öljyntorjunta-aluksen peruskorjaus ja modernisointi 2012 F-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTA-ALUKSEN PERUSKORJAUS JA MODERNISOINTI Tarjouspyynnön sisältö Satakunnan

Lisätiedot

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille TARJOUSPYYN TÖ 29.5.2015 Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio)

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) 15.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 1. Hankintayksikkö ja hankinnan kohde Keravan kaupunki Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitos PL 123 (Kauppakaari 11) 04201

Lisätiedot

Sopimuskausi Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta hankintasopimuksen allekirjoittamisesta lukien

Sopimuskausi Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta hankintasopimuksen allekirjoittamisesta lukien TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) VERKKONEUVONTAPALVELUJÄRJESTELMÄN HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia verkkoneuvontapalvelujärjestelmän hankintaa koskevaan tarjouskilpailuun.

Lisätiedot

Hankintailmoitus on julkaistu 18.10.2010 Hilma-palvelussa www.hankintailmoitukset.fi

Hankintailmoitus on julkaistu 18.10.2010 Hilma-palvelussa www.hankintailmoitukset.fi Sivu 1 Mediapankki-ohjelman hankinta Kouvolan kaupungille 1 Nykytilanne ja tavoite 2 Aikataulu Pyydämme tarjoustanne Kouvolan kaupungin mediapankkiohjelmasta, toimitukseen liittyvästä käyttöönottoprojektista

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8)

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) 1 HEUREKAN AV-HANKINTA Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 23.6.2016 sähköisessä tietokannassa www.hankintailmoitukset.fi. Tiedekeskussäätiö järjestää tarjouskilpailun

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on Immunologian analysaattori. Kohde ja sitä koskevat vähimmäisvaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1.

Hankinnan kohteena on Immunologian analysaattori. Kohde ja sitä koskevat vähimmäisvaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1. Tarjouspyyntö JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Dnro 632/2/31/2013 24. 06. 2013 HANKINNAN NIMI Hankintayksikkö Liikuntatieteellinen tiedekunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma ilmoituskanavassa 24.06.2013

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS PYYTÄÄ TARJOUSTA LETKU JA LIITINKALUSTOSTA.

ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS PYYTÄÄ TARJOUSTA LETKU JA LIITINKALUSTOSTA. 1 ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS PYYTÄÄ TARJOUSTA LETKU JA LIITINKALUSTOSTA. 1. Tiedot toimittajasta Yrityksen tiedot tulee ilmoittaa yhteenvetolomakkeessa jota tulee täyttää ja lähettää tarjouksen mukana.

Lisätiedot