1eLINKEI 1 / 16. Elinkeinopalvelut TornioHaparanda Tillväxtenheten, Haparanda kommun Storgatan 85

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1eLINKEI 1 / 16. Elinkeinopalvelut TornioHaparanda Tillväxtenheten, Haparanda kommun Storgatan 85"

Transkriptio

1 elinkei / 6 Elinkeinopalvelut TornioHaparanda Tillväxtenheten, Haparanda kommun Storgatan 85 SE HAPARANDA TARJOUSPYYNTÖ Yhteisen internetsivuston suunnittelu, ohjelmointi ja julkaisujärjestelmä Team Botnia Oy:lle ja Haaparannan elinkeinojen kehittämisyksikkö Tillväxtenhetenille Tarjouspyynnön sisältö:. Elinkeinopalvelut TornioHaparanda -hanke 2 2. Tarjouspyynnön sisältö 2 3. Immateriaalioikeudet 4 4. Aikataulu ja toteutuksen päävaiheet 5 5. Referenssit 6 6. Sopimuskausi 6 7. Hinta 6 8. Hankintapäätöksen valintaperuste 6 9. Tarjouksen jättäminen ja voimassaolo 7 0. Lisätiedot 8. Muut ehdot 8 2. Tekniset vaatimukset 8 3. Lisäominaisuudet, jotka kuuluvat hankintaan lisätilausoptiona 4 Tarjouspyyntöön sisältyvät liitteet: TARJOUSLOMAKE B TARJOAJAN TIEDOT JA KELPOISUUSEDELLYTYKSET B VAATIMUSLUOKKA : PAKOLLISTEN OMINAISUUKSIEN HINNAT 2 B2 VAATIMUSLUOKKA 2: PISTEYTETTÄVÄT LISÄOMINAISUUDET 3 B3 VAATIMUSLUOKKA 3: TARJOTTAVIEN LISÄOMINAISUUKSIEN HINNAT 4 B4 REFERENSSITÖIDEN KUVAUKSET 5 B5 JULKAISUJÄRJESTELMÄ 6

2 2eLINKEI 2 / 6. Elinkeinopalvelut TornioHaparanda -hanke Tarjouspyyntö liittyy Elinkeinopalvelut TornioHaparanda -hankkeeseen, jonka tavoitteena on luoda Tornion kaupungille ja Haaparannan kunnalle yhteiset virtuaaliset elinkeinopalvelut. Hanketta hallinnoivat Haaparannan kunta ja Team Botnia Oy yhdessä. Team Botnia Oy on Tornion kaupungin ja alueen yritysten omistama elinkeinojen kehittämisyhtiö. Elinkeinopalvelut TornioHaparanda -hanke on rahoitettu Interreg IV A Pohjoinen -ohjelmasta. Hanketta rahoittavat Lapin liitto, Länsstyrelsen Norrbotten, Team Botnia Oy, Haaparannan kunta, Perämerenkaari -yhdistys sekä Tornionlaakson neuvosto. Myös Torniolaisia ja Haaparantalaisia yrityksiä ja yhdistyksiä osallistuu hankkeen rahoitukseen. Elinkeinopalvelut TornioHaparanda -hanke on suunnittelemassa ja toteuttamassa uutta, yhteistä nettisivustoa/portaalia Team Botnia Oy:lle ja Tillväxtenhetenille. Kehitettävä sivusto/portaali tulee palvelemaan kumpaakin organisaatiota ja huomioimaan kummankin maan tarpeet ja käytännöt. Jatkossa Tillväxtenheten/Haaparanta ja Team Botnia Oy vastaavat sivuston hallinnoinnista ja omatoimisesta päivittämisestä.. Tilaaja ja päätöksentekijä Tillväxtenheten ja Team Botnia Oy yhdessä..2 Kielitaitovaatimus Toimittajalla tulee olla suulliset valmiudet asioida tilaajan kanssa suomen ja ruotsin kielellä. 2. Tarjouspyynnön sisältö Tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa Internet -sivusto ja palvelu, joka mahdollistaa molempien kaupunkien elinkeinopalveluista tiedottamisen ja elinkeinopalveluiden toteuttamisen yhteisen Internet - portaalin kautta. Palvelun avulla tuetaan olemassa olevien yritysten kasvua ja uusien yritysten mahdollisuuksia sijoittua TornioHaparanda -alueelle. Internet sivusto toimii keskeisenä tietolähteenä, tiedottaen käytettävissä olevista palveluista ja tarjoten asiantuntemusta rajat ylittäville yrityspalveluille.

3 3eLINKEI 3 / 6 Sivuston tavoitteena on myös jakaa rajayliseen yritystoimintaan liittyvää tietotaitoa, jota voidaan tarjota kaikille rajanylittävästä yrittämisestä kiinnostuneille näiden kotipaikkaan katsomatta. 2. Sivuston toteutus ja rakenne Portaalin visuaalinen ja tekninen toteutus tapahtuu tämän kilpailutuksen voittavan palveluntuottajan toimesta. Sisällön tuottaminen palveluun, käsittäen sivurakenteen ja sivustojen luomisen mallisivujen pohjalta, mukaan lukien tekstisisällöt ja näiden käännökset tehdään tilaajan toimesta. Kuvallisessa viestinnässä hyödynnetään Haaparannan kunnan ja Tornion kaupungin omistamia materiaaleja. Sivuston keskeisiä imagollisia ja viestinnällisiä tavoitteita ovat: Dynaamisuus Rajattomuus Eksotiikka Luonnollisuus Kansainvälisyys Hankittava Internet sivusto käsittää pääsivun, jolle toimittaja luo rakenteen ja graafiset elementit ja muotoilun sekä ohjelmistokoodin. Pääsivu voi sisältää noin 5 5 osiota, jotka voivat olla esim. Yleiskuvaus toimintaympäristöstä, liikenneyhteydet, sivukartta jne. Palvelut TornioHaparanda -alueelle sijoittumista suunnittelevalle yritykselle Palvelut aloittavalle yritykselle Palvelut toimivalle yrityksille Yritysten kohtauspaikka/yhteistyö/verkostot Tietoa koulutus ja innovaatioympäristöstä Palvelut tapahtumanjärjestäjälle Ajankohtaista Mediapankki Logot ja linkitykset Follow us on Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Pinterest ym. osioihin

4 4eLINKEI 4 / 6 Linkitykset keskeisiin yhteistyökumppaneihin Rahoittajien logot Tietosuojalain mukainen rekisteriseloste Päivitetty pvm infotietue Lisäksi toimittaja luo 3 erilaista mallia alisivuiksi jonne pääsivulta siirrytään. Tilaaja voi valita haluamansa alisivun mallin, luoda sille sisällön kuten tekstit, kuvat ja ulkoiset ja sisäiset linkitykset, sekä linkittää alisivun pääsivuun sekä sivurakenteeseen. Sivuston ominaisuudet tarkennetaan projektin alussa tilaajan (toimeksiantajan) ja toimittajan kanssa. 2.2 Julkaisujärjestelmä Sivusto tulee perustua julkaisujärjestelmään, jota käyttäen tilaaja voi itse luoda sivuston rakenteeseen uusia sivuja, päivittää sivuston tekstiosioita, kuvia ja linkityksiä WYSIWYG -editorilla. Sivusto voidaan ostaa ylläpidettäväksi a) toimittajan tarjoamalta palvelimelta ja toimitetulta julkaisujärjestelmältä, tai vaihtoehtoisesti b) palvelu voidaan toteuttaa ja ylläpitää Haaparannan kunnan Internet -palvelimella. Haaparannan kunnan Internet -palvelin perustuu Windows -teknologiaan ja SiteVision julkaisujärjestelmään. Tapauksessa b) palvelimen ylläpitopalvelua ja julkaisujärjestelmän hankintaa ei tarvita. Tarjoukseen sisältyy toimittajan järjestämä julkaisujärjestelmän koulutus tilaajan osoittamalla paikalla. 3. Immateriaalioikeudet Toimittaja luovuttaa työssä laaditut graafiset elementit tilaajalle tiedostoina, jotka ovat teknisesti yhteensopivia painotuotteiden suunnitteluun ja toteutukseen (lähtökohtana tilaajan omat järjestelmät/formaatit). Tilaaja omistaa suunnitellun graafisen aineiston ja muun materiaalin immateriaalioikeudet.

5 5eLINKEI 5 / 6 4. Aikataulu ja toteutuksen päävaiheet Vaihe Määräaika Tarjousten jättäminen klo 6.00 (Ruotsin aikaa) mennessä Toimittajan valinta Hankintasopimus ja työn aloittaminen Konseptisuunnittelu (Wireframe) Konseptin katselmointikokous ja hyväksyntä tilaajan kanssa. Katselmoinnin tavoitteena on tarkistaa ja hyväksyä: - Site Map, joka osoittaa, kuinka tiedot järjestetään sivulla, mitä käyttäjät voivat nähdä ja tehdä, sivujen rakenteen toimivuus, asioiden ja termien ymmärrettävyys sivutasolla, vuorovaikutuselementtien looginen käyttö ja ymmärrettävyys sekä - Navigation, joka osoittaa, kuinka käyttäjät voivat siirtyä sivustoon, missä he ovat ja minne he voivat mennä ja miten asiat löytyvät sivustolta - Vuorovaikutustiedot, joka osoittaa, mitä tapahtuu, kun käyttäjä tekee jotain, ja mitkä ovat seuraavat vaiheet tavoitteen saavuttamiseksi. Käyttöliittymän suunnittelu Palvelun graafisen käyttöliittymän, käyttöliittymän elementtien ja käytettävyyden katselmointikokous ja hyväksyminen tilaajan kanssa. Graafisten aineistojen toimittaminen tilaajalle vektorigrafiikkatiedostoina mennessä Sisällön tuotanto. Tilaaja kirjoittaa sisällön ja toimittaa kuvamateriaalin. Tekninen suunnittelu Domain -rekisteröinti Testaus Viimeistely Hyväksymiskatselmointi tilaajan kanssa Sivuston julkaisu mennessä Toteutus päättyy

6 6eLINKEI 6 / 6 5. Referenssit Toimittajalla tulee olla vähintään 3 referenssiä aikaisemmista vastaavista toimituksista. Tarjouksen pitää käsittää lyhyt kirjallinen kuvaus referenssitoimituksen sisällöstä, yhteyshenkilön tiedot sekä www-linkki referenssisivustoon. Toimittajan kilpailutukseen valitsema referenssi ilmoitetaan liitteessä B. 6. Sopimuskausi Sopimuskausi alkaa sopimuksen allekirjoittamisesta ja päättyy tilaajan hyväksyttyä toimituksen. Julkaisuvalmiin palvelun toimitus tapahtuu viimeistään Hinta Hinnat ilmoitetaan eriteltynä tarjouslomakkeella B ilman arvonlisäveroa. Hintavertailun vuoksi hinnat tulee ilmoittaa euroina seuraavan valuuttakurssin mukaisesti: EUR = 9 SEK. 8. Hankintapäätöksen valintaperuste Hankinta tehdään toimittajalta, joka on kokonaistaloudellisesti edullisin. Kokonaistaloudellinen hinta määräytyy seuraavasti: Tarjouksen kokonaishinta, vaatimusluokan ominaisuuksilla (B) -5 pistettä Tarjouksen hintapisteiden laskutapa: maksimipisteet x halvin tarjottu hinta / ao. tarjouksen hinta = ao. tarjoajan hintapistemäärä Kokonaispisteet vaatimusluokan 2 ominaisuuksista (B2) -5 pistettä Laskutapa: maksimipisteet x halvin tarjottu hinta / ao. tarjouksen hinta = ao. tarjoajan hintapistemäärä Tarjottujen vaatimusluokka 3 ominaisuuksien kokonaishinta (B3) -5 pistettä Tarjouksen hintapisteiden laskutapa: maksimipisteet x halvin tarjottu hinta / ao. tarjouksen hinta = ao. tarjoajan hintapistemäärä

7 7eLINKEI Referenssit (B4) 7 / 6-5 pistettä Tarjouksen referenssipisteiden laskutapa: Referenssityöt pisteytetään hankkeen IT -työryhmä arvion perusteella arvoasteikolla -5 pistettä. 9. Tarjouksen jättäminen ja voimassaolo Tarjous on jätettävä viimeistään kello 6.00 (Ruotsin aikaa) kirjeitse osoitteeseen: Haparanda kommun Tillväxtenheten Tuula Ajanki Torget 9 SE Haparanda Kirjekuoressa on oltava merkitä: Tarjous Internet. Tarjouksen tulee olla voimassa saakka. Sähköpostitse tai faksin kautta toimitettuja tarjouksia ei hyväksytä (julkisia hankintoja koskevan lain (LOU) mukainen salassapitovaatimus). Myöhästyneitä tarjouksia ei oteta huomioon. 9. Hankintamenettely Julkisia hankintoja koskevan lain (LOU) (2007:09) mukainen suorahankinta.

8 8eLINKEI 8 / 6 0. Lisätiedot Team Botnia Oy Tuula Ajanki, projektipäällikkö Hallituskatu 9 FI Tornio Puh Vain kirjallisiin kysymyksiin vastataan. Kysymykset tulee lähettää osoitteeseen: Muut ehdot Tarjoajalla ei ole oikeutta saada korvausta tekemästään tarjouksesta. Tilaaja pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä saamansa tarjoukset. 2. Tekniset vaatimukset Vaatimusten luokat on kuvattu seuraavasti alla oleviin taulukoihin:. Pakollinen, jonka on oltava toteutuksessa. Palvelua ei voida hankkia ilman vaatimusten toteuttamista. 2. Lisäominaisuus, joka vaikuttaa tarjouskilpailuun osallistuneiden pisteytykseen ilmoitetulla painoarvolla. 3. Tarjottava lisäominaisuus, tilaaja päättää toteutetaanko. Toimittajalla täytyy olla referenssin perusteella oleva osaaminen vastaavasta ohjelmointityöstä.

9 9eLINKEI 9 / 6 2. Julkaisujärjestelmä 2 Käytettävä julkaisujärjestelmä tulee olla mainittuna tarjouksessa. 22 Palvelu on toteutettu julkaisujärjestelmällä. Ylläpitäjä voi kirjautua julkaisujärjestelmään käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Ylläpitäjä voi vaihtaa salasanansa. 23 Julkaisujärjestelmän käyttöliittymä on valittavissa Englannin kielellä. 24 Julkaisujärjestelmällä voi olla useita eri käyttäjiä, joilla on erilaiset päivitys- ja käyttöoikeudet. 25 Käyttäjä voi muokata, luoda tai poistaa julkaisujärjestelmää käyttäen seuraavaa palvelun sisältöä: sisältötekstejä sisältöteksteihin liittyviä ohjeita kuvia ja taulukoita graafisia elementtejä muuttaa sivumallia 26 Alisivuja voi luoda itse tarpeen mukaan. 27 Julkaisujärjestelmä tukee yleisiä Internet -selaimia. 28 Käyttäjä voi tuottaa sisältöä kaikilla palvelun kielillä Suomi, Ruotsi ja Englanti. Julkaisujärjestelmä tukee kieliversioiden rakennetta sivustolla. 29 Julkaisujärjestelmä mahdollistaa uutiskirjeen luomisen. 220 Julkaisujärjestelmä mahdollistaa uutiskirjeen jakelun Vierailija voi julkaisujärjestelmän kautta ilmoittautua uutiskirjeen tilaajaksi. Vierailija voi peruuttaa uutiskirjeen tilauksen Julkaisujärjestelmä valvoo käyttäjien salasanojen laatua automaattisesti Julkaisujärjestelmän käyttöliittymä on valittavissa Suomen ja Ruotsin kielellä Julkaisujärjestelmä tarkistaa sisäiset linkitykset Julkaisujärjestelmä tarkistaa ulkoiset linkitykset. 2

10 0eLINKEI 0 / Standardit 22 Toteutus noudattaa W3C standardin suosituksia. 222 Toteutuksen tulee olla palvelun käyttäjän näkökulmasta selain- ja laiteriippumaton. 223 Toteutuksen tulee käyttää yleisesti tuettuja standarditekniikoita. 224 Palvelun on tuettava yleisempiä Internet selaimia ja niiden versioita. Yleisemmiksi selaimiksi luetaan Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera, Maxthlon, ja Dolphin. Tuettavat selaimet on määriteltävä jo suunnitteluvaiheessa ja palvelun toimivuus on testattava kyseisillä selaimilla. Tyylitiedostoja käytettäessä huomioidaan, että selaimet ja niiden eri versiot tulkitsevat CSS -tyylitiedostoja eri tavoin. 225 Sivusto skaalautuu käyttäjän laitteeseen (esimerkiksi mobiililaitteeseen) automaattisesti. 226 Sivusto noudattaa Web Accessibility Initiative (WAI) ja Verva suosituksia palvelun saatavuuden varmistamiseksi. 227 Palvelu suunnitellaan siten, että se toimii toimia, vaikka käyttäjä on kytkenyt selaimesta esimerkiksi sovelmat, komentosarjat tai evästeet pois päältä. 228 Palveluun suunnitellut graafiset elementit toimitetaan tilaajalle painokelpoisina tiedostoina muun viestinnän tarpeisiin (lähtökohtana tilaajan omat järjestelmät/formaatit).

11 elinkei / HTML dokumentti 23 Ohjelmointikielenä tulee käyttää yleisiä tekniikoita, kuten HTLM, XML, CSS, PHP ja Java. 232 HTML-dokumentin tulee olla luettavissa, vaikka siihen liittyvät tyylitiedostot on jätetty pois. 233 Palvelun käyttöliittymän tulee skaalautua esimerkiksi skaalautumisen maksimija minimiarvojen avulla, jolloin käyttäjän käyttämästä laitteesta ja resoluutiosta riippumatta tarjolla on aina käyttökelpoinen ja selkeä palvelu. 234 Skaalautumisen suunnittelussa otetaan huomioon että keskeiset käyttöliittymän elementit pysyvät tunnistettavina. 235 Sivuston lukeminen ei saa edellyttää näytön vaakavierittämistä 236 Käyttäjä voi tulostaa haluamansa sivun (tai kokonaisuuden tai sen osia). Tämä toteutetaan sivuston rakenteen suunnittelulla, tai erillisellä tulostusoptimoidun rakenteen luovalla toiminnolla. 237 Sivuston koodi ja rakenne on hakukoneoptimoitu. 238 Palvelun www-käyttöliittymässä ei tulisi käyttää kehyksiä. Jos kehyksiä käytetään, ne nimetään (HTML-koodissa title-otsikko) ja niille annetaan mielekäs vaihtoehto (esimerkiksi ainoastaan palvelun otsikko ja linkkilista). 2

12 2eLINKEI 2 / Hakutoiminto 24 Nettisivustossa on ontologiaperusteinen (asiasanaperustainen) hakutoiminto URI 25 Palvelulle haetaan oma verkkotunnus (Domain). Tilaaja määrittelee verkkotunnuksen nimen. Palvelun tuottaja hakee verkkotunnuksen. 252 Internet sivujen toteuttaja ilmoittaa palvelun osoitteen hakukoneille ja hakemistoille. 2.6 Kävijäseuranta 26 Verkkopalvelun käyttöä voidaan seurata tilastoimalla vähintään sivupyyntöjen (sivulatausten) määrää, ja kävijöiden lukumäärää. Sivuston ylläpitäjä voi selailla tilastoraportteja.

13 3eLINKEI 3 / Elinkeinopalveluiden tapahtumakalenteri 27 Verkkopalvelu käsittää Tornion ja Haaparannan elinkeinopalveluiden tapahtumakalenterin integroituna olemassa olevaan tapahtumakalenteriin. Linkki Tornion tapahtumakalenteriin: Linkki Haaparannan tapahtumakalenteriin: c3d66cd3b6ad043ec72f.html 2.8 Metatiedot 28 Jokaisella hakukoneella haettavaksi tarkoitetulla sivulla tulee olla lisätty dokumenttia tai sivun sisältöä kuvaileva ja luokitteleva metatietokuvaus RDF:n (Resource Description Framework) ja XHMTL mukaan. Muotomäärityksissä noudatetaan JHS 43 esittämistapaa ja Dublin Corea. HTML-dokumentissa metatiedot esitetään HEAD-osassa käytettävän META-kentän avulla. Sivusto sisältää hakukoneille tarkoitettuja sivuja - 0 kpl. Vaatimusmäärittelyssä viitattavat linkit:

14 4eLINKEI 4 / 6 3. LISÄOMINAISUUDET, JOTKA KUULUVAT HANKINTAAN LISÄTILAUSOPTIONA 3. Integrointi taustajärjestelmiin: Yritysrekisteri/hakemisto 3 Internet sivustolle tuotetaan ohjelmistokoodi, jonka avulla sivustolta voidaan tehdä haku yritystietokantaan ja esittää hakutulokset sivustolla. 3 Linkki Haaparannan yritystietokantaan (UC WebSelect): adgivning/foretagsregister.4.265bd75433bb8ffd2a html Linkki Tornion yritystietokantaan: 3.2 Integrointi taustajärjestelmiin: Toimitilarekisteri 32 Internet sivustolle tuotetaan ohjelmistokoodi, jonka avulla sivustolta voidaan tehdä haku vapaiden toimitilojen rekisteriin ja esittää hakutulokset sivustolla. 3 Linkki Haaparannan toimitilarekisteriin (Objektvision): Linkki Tornion toimitilarekisteriin: Linkki Kauppalehden toimitilarekisteriin:

15 5eLINKEI 5 / Integrointi taustajärjestelmiin: Google Maps API 33 Internet sivustolle tuotetaan ohjelmistokoodi, jonka avulla sivustolla oleva yhteystieto voidaan esittää Google Maps kartalla sivuston sisällä. 3 https://developers.google.com/maps/?hl=fi 3.4 Integrointi taustajärjestelmiin: Nokia Here API tai vastaava järjestelmä 34 Internet sivustolle tuotetaan ohjelmistokoodi, jonka avulla sivustolla oleva yhteystiedot voidaan esittää Nokia Here tai vastaavan järjestelmän kartalla sivuston sisällä. 3

16 6eLINKEI 6 / Matching -tietokanta 35 Internet sivustolle tuotetaan ohjelmistokoodi, jonka avulla sivustolta voidaan - Ilmoittautua halukkaaksi ostamaan yritys - Ilmoittautua halukkaaksi myymään yritys - Ilmoittaa palvelun tai tuotteen hankintatarve (minikilpailutus) 3 Käyttäjä luo tunnukset palveluun itsepalveluna. Käyttäjä tunnistetaan ulkopuolisella menetelmällä, kuten Facebook tunnuksilla, LinkedIn tunnuksilla (määritellään tarkemmin tilausvaiheessa toimittajan esityksen pohjalta tilaajan kanssa). Palveluun kirjaudutaan itsepalveluna.

17 elinkei Liite / 6 TARJOUSLOMAKE B Tarjoaja täyttää liitteen kaikilta osin. TARJOAJAN TIEDOT JA KELPOISUUSEDELLYTYKSET Tarjouksen jättäjä: Osoite: Postiosoite: Organisaationumero: Yhteyshenkilö: Puhelin: Sähköposti: Ilmoitus (vastaus kyllä tai ei) Onko toimintaan liittyvä henkilö määrätty liiketoimintakieltoon? Onko haettu konkurssiin tai selvitystilaan asettamista? Toimittajaa koskevat vaatimukset (vastaus kyllä tai ei) Tarjoajan kuvaus on liitteenä Enintään 24 kuukautta vanha rekisteröintitodistus on tarjouksen liitteenä CV tai vastaava on tarjouksen liitteenä Kaikki tarjouspyynnön vaatimukset on täytetty Kaikki sopimusehdot on hyväksytty Paikka ja päivämäärä Allekirjoitus nimen selvennys

18 2eLINKEI Liite 2 / 6 B VAATIMUSLUOKKA : PAKOLLISTEN OMINAISUUKSIEN HINNAT Nro Position kuvaus Hinta EUR (alv. 0 %) Suunnittelu- ja ohjelmointityö vaatimusmäärittelyn ominaisuuksilla, sisältäen suunnittelukokoukset (2 kpl) asiakkaan luona. 2 Hinta per Metatietokuvaus sisältäen RDF ja XHTML asiakkaan määrittelemillä avaintermeillä (kappalehinta). 3 Matkakorvaukset 4 Julkaisujärjestelmän investointikustannus. Toteutuksessa käytettävä julkaisujärjestelmä on: 5 Julkaisujärjestelmän vuosikustannus 6 Julkaisujärjestelmän koulutuskustannus 7 Hosting -palvelun perustamiskustannus 8 Hosting -palvelun vuosikustannus Hinnat yhteensä

19 3eLINKEI Liite 3 / 6 B2 VAATIMUSLUOKKA 2: PISTEYTETTÄVÄT LISÄOMINAISUUDET Nro Ominaisuus Sisältää () Julkaisujärjestelmä mahdollistaa uutiskirjeen jakelun. Ei sisällä (0) 2 Vierailija voi julkaisujärjestelmän kautta ilmoittautua uutiskirjeen tilaajaksi. Vierailija voi peruuttaa uutiskirjeen tilauksen. 3 Julkaisujärjestelmä valvoo käyttäjien salasanojen laatua automaattisesti. 4 Julkaisujärjestelmän käyttöliittymä on valittavissa suomen ja ruotsin kielellä. 5 Julkaisujärjestelmä tarkistaa sisäiset linkitykset. 6 Julkaisujärjestelmä tarkistaa ulkoiset linkitykset. 7 Palvelun www-käyttöliittymässä ei tulisi käyttää kehyksiä. Jos kehyksiä käytetään, ne nimetään (HTML-koodissa title-otsikko) ja niille annetaan mielekäs vaihtoehto (esimerkiksi ainoastaan palvelun otsikko ja linkkilista). 8 Palvelussa on ontologiaperusteinen (asiasanaperustainen) hakutoiminto. Yhteensä

20 4eLINKEI Liite 4 / 6 B3 VAATIMUSLUOKKA 3: TARJOTTAVIEN LISÄOMINAISUUKSIEN HINNAT Nro Vaatimuksen kuvaus Hinta EUR (alv. 0 %) Ohjelmistokoodi ja käyttöliittymä yritystietokantaan. Haaparannan yritysrekisteri. 2 Ohjelmistokoodi hakutoiminnolle yritystietokantaan. Tornion yritysrekisteri. 3 Ohjelmistokoodi ja käyttöliittymä toimitilatietokantaan: Haaparannan toimitilarekisteri. 4 Ohjelmistokoodi ja käyttöliittymä toimitilatietokantaan: Tornion toimitilarekisteri 5 Ohjelmistokoodi Google Maps integraatiolle yhteystietojen esittämiseen. 6 Ohjelmistokoodi Nokia Here tai vastaavalle integraatiolle yhteystietojen esittämiseen. 7 Ohjelmistokoodi ja käyttöliittymä Matching -palvelulle. Yhteensä

21 5eLINKEI Liite 5 / 6 B4 REFERENSSITÖIDEN KUVAUKSET Referenssi Asiakas: Työn kuvaus: Työssä olevat tietokantaintegraatiot: Linkki referenssisivulle: Kontaktihenkilön yhteystiedot: Nimi: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite: Referenssi 2 Asiakas: Työn kuvaus: Työssä olevat tietokantaintegraatiot: Linkki referenssisivulle: Kontaktihenkilön yhteystiedot: Nimi: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite: Referenssi 3 Asiakas: Työn kuvaus: Työssä olevat tietokantaintegraatiot: Linkki referenssisivulle: Kontaktihenkilön yhteystiedot: Nimi: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite:

22 6eLINKEI Liite 6 / 6 B5 JULKAISUJÄRJESTELMÄ Sivusto toteutetaan seuraavalla julkaisujärjestelmällä:

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

OM 1/52/2010. Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus

OM 1/52/2010. Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 1 5.12.2013 OM 1/52/2010 Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus 1. PERUSTIEDOT Oikeusministeriön demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista Tarjouspyyntö YTHS:n tilintarkastuspalveluista Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely...

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta):

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta): Tarjouspyyntö 1 (5) YDINLAITOSTEN SÄHKÖJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN SEKÄ OHJELMISTOPOHJAISTEN AUTOMAATIOJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN ARVIOINTIA KOSKEVAT ASIANTUNTIJAPALVELUT Säteilyturvakeskus (jäljempänä

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n verkkolaitteet

Tarjouspyyntö. YTHS:n verkkolaitteet Tarjouspyyntö YTHS:n verkkolaitteet Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö

Lisätiedot

Yhteyshenkilö Satu Sikanen Hankinnan kohteena on Etelä-Karjalan maakunta-areenaa koskeva esiselvitys.

Yhteyshenkilö Satu Sikanen Hankinnan kohteena on Etelä-Karjalan maakunta-areenaa koskeva esiselvitys. TARJOUSPYYNTÖ 1. HANKINTAYKSIKKÖ Etelä-Karjalan liitto Kauppakatu 40 D 53100 Lappeenranta ekarjala.fi/liitto Yhteyshenkilö Satu Sikanen satu.sikanen@ekarjala.fi 0400 661318 2. HANKINTAMENETTELY Kyseessä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu Tarjouspyyntö 1 (6) 4.10.2013 Hallinto-osasto HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS Diaarinumero: HEL 2013-005356 Hanke 1. Helsingin kaupungin rakennusvirasto pyytää Helsingin kaupunkitilaohjetta

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n Tampereen Kalevantien toimipisteen autoklaavin hankinta

Tarjouspyyntö. YTHS:n Tampereen Kalevantien toimipisteen autoklaavin hankinta Tarjouspyyntö YTHS:n Tampereen Kalevantien toimipisteen autoklaavin hankinta Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LAKAISUKONEESTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta imulakaisukoneesta kokonaispainoltaan

Lisätiedot

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 2015 Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 1 Sisällysluettelo 1. Sivustolle rekisteröityminen... 2 2. Yrityksen lisääminen... 3 2.1. Yritystiedot...

Lisätiedot

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta.

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Espoon henkilöstölehden tuottaminen Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Hankinnalla tullaan

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) SIIRRETTÄVIEN PILARINOSTIMIEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne neljästä siirrettävästä pilarinostimista. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus.

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus. SANELUJÄRJESTELMÄ JA SANELUNPURKUPALVELU Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 10.2.2017 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta.

Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta. Tarjouspyyntö 1 (5) Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta. vuosina 2013-2016 1. Tarkastuspalvelujen ostaja Tarjous pyydetään

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne kolmesta (3) elektronisesta, teholtaan 2000 W, suurtehohälyttimestä asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8)

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) 1 HEUREKAN AV-HANKINTA Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 23.6.2016 sähköisessä tietokannassa www.hankintailmoitukset.fi. Tiedekeskussäätiö järjestää tarjouskilpailun

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Sopimuskausi Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta hankintasopimuksen allekirjoittamisesta lukien

Sopimuskausi Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta hankintasopimuksen allekirjoittamisesta lukien TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) VERKKONEUVONTAPALVELUJÄRJESTELMÄN HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia verkkoneuvontapalvelujärjestelmän hankintaa koskevaan tarjouskilpailuun.

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kiinteistönhoito. Sammakkolammentie 2, Kuopio

TARJOUSPYYNTÖ. Kiinteistönhoito. Sammakkolammentie 2, Kuopio TARJOUSPYYNTÖ Kiinteistönhoito Sammakkolammentie 2, Kuopio 1.2.2017 Sivu 2/5 Sammakkolammentie 2, Kuopio 1. KOHDETIEDOT Tilaaja Savon koulutuskuntayhtymä PL 87 70101 Kuopio Tilaajan yhteyshenkilö Ari Orsjoki

Lisätiedot

Ydinlaitosten luvanhaltijoiden/luvanhakijoiden johtamisjärjestelmien arviointi ja valvonnan kehittäminen

Ydinlaitosten luvanhaltijoiden/luvanhakijoiden johtamisjärjestelmien arviointi ja valvonnan kehittäminen Tarjouspyyntö 1 (6) Ydinlaitosten luvanhaltijoiden/luvanhakijoiden johtamisjärjestelmien arviointi ja valvonnan kehittäminen Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö

Lisätiedot

Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) PL37 01901 Nurmijärvi 30.1.2014

Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) PL37 01901 Nurmijärvi 30.1.2014 Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) TAKYMETRIN HANKINTA Hankinnan kohde Hankinnan kuvaus Takymetri GNSS antennivarustuksella Pyydämme tarjoustanne käyttökiintopisteiden mittauksessa sekä kartoitus- ja

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN KAPPALETAVARAKUORMA-AUTON HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä kappaletavarakuorma-autosta. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta Puitejärjestely Sopimuskausi Hankintapäätös Hankintasopimus Espoon kaupunki pyytää tarjousta rotaatio- ja suurarkkipainotöistä (arkkikoot

Lisätiedot

Suomi-Mäntsälä: Rakennustöiden johto 2016/S Hankintailmoitus. Rakennusurakat

Suomi-Mäntsälä: Rakennustöiden johto 2016/S Hankintailmoitus. Rakennusurakat 1 / 5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:232468-2016:text:fi:html -Mäntsälä: Rakennustöiden johto 2016/S 130-232468 Hankintailmoitus Rakennusurakat Direktiivi 2014/24/EU

Lisätiedot

Hankittava palvelu markkinaselvitysmatka USA, lokakuu / marraskuu 2014

Hankittava palvelu markkinaselvitysmatka USA, lokakuu / marraskuu 2014 Diaarinumero 10068-1 Päiväys 19.8.2014 TARJOUSPYYNTÖ Tausta palvelee Lappeenrannan seudun yrittäjiä, yrityksiä ja matkailijoita sekä kehittää alueen toimintaympäristöä ja kilpailukykyä. Tavoitteenamme

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on Immunologian analysaattori. Kohde ja sitä koskevat vähimmäisvaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1.

Hankinnan kohteena on Immunologian analysaattori. Kohde ja sitä koskevat vähimmäisvaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1. Tarjouspyyntö JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Dnro 632/2/31/2013 24. 06. 2013 HANKINNAN NIMI Hankintayksikkö Liikuntatieteellinen tiedekunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma ilmoituskanavassa 24.06.2013

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 16/2014/MSI Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Pienhankinnat...

Lisätiedot

Hankintasopimuksen tavoitteena on tilaajan tapaturma-, matkustus-, vastuu- ja laite- ja ryhmähenkivakuutusten hankinta sopimuskaudeksi.

Hankintasopimuksen tavoitteena on tilaajan tapaturma-, matkustus-, vastuu- ja laite- ja ryhmähenkivakuutusten hankinta sopimuskaudeksi. VAKUUTUSPALVELUN HANKINTA Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu Oy (jäljempänä Tilaaja tai Haaga-Helia ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

Tarjouspyyntö siivouksesta

Tarjouspyyntö siivouksesta Kotihoidon johtaja Tarjouspyyntö siivouksesta Oulaisten kaupungin perusturvalautakunta pyytää tarjousta kotihoidon tukipalveluina ostettavasta siivouspalvelusta. Siivoustyö tehdään kaupungin alueella noin

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

InnoKas S12115 TARJOUSPYYNTÖ 1(4)

InnoKas S12115 TARJOUSPYYNTÖ 1(4) TARJOUSPYYNTÖ 1(4) SELVITYS POTENTTIAALISISTA TUULIVOIMA-ALUEISTA VETELIN KUNNASSA Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta ja sen hallinnoima InnoKas -projekti (S 12115) projektissa edistetään Vetelin kunnan

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU12963 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU12963 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek Oy Asia

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta Yleistä Itä-uudenmaan koulutuskuntayhtymän ylläpitämä oppilaitos Porvoon ammattiopisto (jatkossa

Lisätiedot

Tämän tarjouslomakkeen tiedot koskevat palvelua, jota tarjotaan seuraavaan hankittavana olevaan palvelumuotoon:

Tämän tarjouslomakkeen tiedot koskevat palvelua, jota tarjotaan seuraavaan hankittavana olevaan palvelumuotoon: HELSINGIN KAUPUNKI TARJOUSLOMAKE (A/4) 1 (7) Tämän tarjouslomakkeen tiedot koskevat palvelua, jota tarjotaan seuraavaan hankittavana olevaan palvelumuotoon: A/4. AVOKUNTOUTUS Palveluntuottaja: Tarjottava

Lisätiedot

Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012

Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012 Tuusulan kunta TARJOUSPYYNTÖ Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012 TARJOUSPYYNTÖ MONITOIMIVAUNUJEN HANKINNASTA TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSASEMAN VUODEOSASTOLLE SEKÄ PALVELUKESKUS TUUSKOTOON 1.

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

Hankintailmoitus, erityisalat: Vihdin kunta / Vihdin Vesi : Jätevedenpuhdistamolietteen käsittely

Hankintailmoitus, erityisalat: Vihdin kunta / Vihdin Vesi : Jätevedenpuhdistamolietteen käsittely Sivu 1/5 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Selaa arkistoa Täytä ilmoitus Hankintailmoitus, erityisalat: Vihdin kunta / Vihdin Vesi : Jätevedenpuhdistamolietteen käsittely Tarjoukset 31.12.2015

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

SUUN TERVEYDENHUOLLON KUVANTAMISPALVELUJEN SEKÄ SUUKIRURGIAN JA PARODONTOLOGIAN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI- PALVELUJEN HANKINTA

SUUN TERVEYDENHUOLLON KUVANTAMISPALVELUJEN SEKÄ SUUKIRURGIAN JA PARODONTOLOGIAN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI- PALVELUJEN HANKINTA SUUN TERVEYDENHUOLLON KUVANTAMISPALVELUJEN SEKÄ SUUKIRURGIAN JA PARODONTOLOGIAN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI- PALVELUJEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) ALLE 65-VUOTIAIDEN MONISAIRAIDEN ASIAKKAIDEN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Helsingin kaupungin hankintakeskus yhteistyönä

Lisätiedot

Iisalmen terveyskeskuksen hoitajakutsujärjestelmä Liite 1

Iisalmen terveyskeskuksen hoitajakutsujärjestelmä Liite 1 Iisalmen kaupunki Tarjouslomake Iisalmen terveyskeskuksen hoitajakutsujärjestelmä Liite 1 LIITE 1 Tarjouslomake (palautetaan täytettynä liitteineen) Yleiset ohjeet tarjouslomakkeen täyttämiseksi: Tarjoaja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDONJYVÄ-LEHTEÄ KOSKEVA TARJOUSPYYNTÖ HANKINNAN NIMI

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDONJYVÄ-LEHTEÄ KOSKEVA TARJOUSPYYNTÖ HANKINNAN NIMI 0 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDONJYVÄ-LEHTEÄ KOSKEVA TARJOUSPYYNTÖ HANKINNAN NIMI Jyväskylän yliopisto/yliopistopalvelut pyytää tarjoustanrie tarjouspyynnön ja liitteiden mukaisista (offset-) painotuo tteista.

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN DUMPPERIN (TRD) HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä Traktoridumpperista, TRD (dumpperista). Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

Espoon kaupunki ei voi sitoutua tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana.

Espoon kaupunki ei voi sitoutua tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SUUN TERVEYDENHUOLLON RÖNTGENKUVIEN LAUSUNTOPALVELUIDEN HANKINTA Tarjouspyyntö Puitesopimus ja sopimuskausi Hankintapäätös Espoon kaupunki pyytää tarjousta suun terveydenhuollon röntgenkuvien

Lisätiedot

I Kohta: Hankintaviranomainen. I.1) Nimi ja osoitteet. I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi

I Kohta: Hankintaviranomainen. I.1) Nimi ja osoitteet. I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi 1/14 20160728 I Kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja Postiosoite Postitoimipaikka Porvoo Postinumero 06100 Maa Suomi Tarja Juvonen +358 407522998 NUTS-koodi

Lisätiedot

Tarjouksen tulee olla voimassa jättämispäivästä helmikuun 2016 loppuun.

Tarjouksen tulee olla voimassa jättämispäivästä helmikuun 2016 loppuun. Perusturvakeskus TARJOUSPYYNTÖ PÄIVÄHOIDON OSTOPALVELUSTA Oulaisten kaupungin perusturvalautakunta pyytää tarjousta ostopalveluna hankittavasta lasten päivähoidosta päiväkotihoidon osalta ajalle 1.1.2016-31.12.2017

Lisätiedot

Kartta laaditaan koordinaattijärjestelmässä ETRS-GK25 ja korkeusjärjestelmässä N2000.

Kartta laaditaan koordinaattijärjestelmässä ETRS-GK25 ja korkeusjärjestelmässä N2000. Tarjouspyyntö 1 (5) NUMEERISEN POHJAKARTAN LAATIMINEN 1. Tehtävän määrittely Sipoon kunnan mittaus- ja kiinteistöyksikkö pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisen numeerisen pohjakartan

Lisätiedot

Porvoon kaupunkiopas 2014 Painotyö nelivärivaihdolla

Porvoon kaupunkiopas 2014 Painotyö nelivärivaihdolla Tarjouspyyntö 1 (5) Porvoon kaupunkiopas 2014 Painotyö nelivärivaihdolla Porvoon kaupungin matkailutoimisto pyytää tarjoustanne Porvoon kaupunkioppaan painotyöstä. Esite painetaan neljälle (4) eri kielellä.

Lisätiedot

Hankinnan yksilöinti on liitteessä 1.

Hankinnan yksilöinti on liitteessä 1. TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) Uimahallikemikaalien hankinta Espoon uimahalleihin Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin kolmeen eri uimahalliin (Tapiola, Espoonlahti ja Leppävaara)

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TULKKAUSPALVELUISTA 1. YLEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TULKKAUSPALVELUISTA 1. YLEISTÄ 9.5.2016 TARJOUSPYYNTÖ TULKKAUSPALVELUISTA 1. YLEISTÄ Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry hallinnoi ja toteuttaa ESR-rahoitteista KAIKU-hanketta. Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry pyytää

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti:

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti: KOTALAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN OSTOPALVELULIIKENNE 1. HANKINTAYKSIKKÖ JA YHTEYSHENKILÖ Hankintayksikkö Virtain kaupunki Sivistyslautakunta Virtaintie 26 34800 VIRRAT Y-tunnus: 0206333-9 2. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille

Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille Tarjouspyyntö 1(7) Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille Tarjouspyyntö 2(7) TARJOUSPYYNTÖ Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille. 1. HANKINNAN TAUSTA JA TARKOITUS Oulun kaupungin Konsernipalveluiden

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOIDOSTA 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta tarjouspyyntöasiakirjoista selviävällä

Lisätiedot

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta.

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Sisäänkirjauduttuasi näet palvelun etusivulla helppokäyttöisen hallintapaneelin. Vasemmassa reunassa on esillä viimeisimmät tehdyt muutokset

Lisätiedot

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta Tarjouspyyntö pp.kk.2015 Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta 1 Tarjouskilpailun järjestäjä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama ammatillisen osaamisen ja työelämän

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 14.1.2016 ASEMAKAAVAN POHJAKARTAN TÄYDENNYSKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely Tuusulan kunta on toteuttamassa Vanhakylän alueen kaavan pohjakartan täydennyskartoitustyötä. Ilmakuvaukseen perustuvan

Lisätiedot

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön Kainuun maakunta -kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ 64/2008 1 (6) Tarjouspyyntö EU Kynnysarvon ylittävä hankinta Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VERTAILU 56H/11 Sivu 1/5

HELSINGIN KAUPUNKI VERTAILU 56H/11 Sivu 1/5 HELSINGIN KAUPUNKI VERTAILU 56H/11 Sivu 1/5 ESITYSJÄRJESTELMÄHANKINNAN TARJOUSTEN VERTAILU 1. YLEISTÄ Helsingin kaupungin liikennelaitos liikelaitos (myöhemmin HKL) on pyytänyt tarjouksia valvomorakennuksensa

Lisätiedot

Espoon kaupunki pyytää tarjousta yhdestä lajittelevasta palautusautomaatista Espoon kaupunginkirjaston Tapiolan aluekirjastoon.

Espoon kaupunki pyytää tarjousta yhdestä lajittelevasta palautusautomaatista Espoon kaupunginkirjaston Tapiolan aluekirjastoon. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Lajitteleva palautusautomaatti Espoon kaupunginkirjastoon Espoon kaupunki pyytää tarjousta yhdestä lajittelevasta palautusautomaatista Espoon kaupunginkirjaston Tapiolan aluekirjastoon.

Lisätiedot

VAKUUTUSPALVELUN HANKINTA PÄIVITETTY TARJOUSPYYNTÖ

VAKUUTUSPALVELUN HANKINTA PÄIVITETTY TARJOUSPYYNTÖ VAKUUTUSPALVELUN HANKINTA 11.10.2016 PÄIVITETTY TARJOUSPYYNTÖ Tarjouspyyntöä on päivitetty 11.10.2016 siten, että vertailuperusteita on muutettu. Vertailuperusteista on poistettu kriteeri, joka koski tarjoajan

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

Lämmitysöljy ja ajoneuvopolttoaineet TKS120 Tarjouspyyntö

Lämmitysöljy ja ajoneuvopolttoaineet TKS120 Tarjouspyyntö Lämmitysöljy ja ajoneuvopolttoaineet TKS120 Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia lämmitysöljystä sekä ajoneuvopolttoaineista Nokian, Oriveden ja Ylöjärven kaupungeille sekä Kangasalan,

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA TERVOLAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 19.12.2016 TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA Tarjous pyydetään kuntalain 14. luvun mukaisesta hallinnon ja

Lisätiedot

HILMA Julkiset hankinnat

HILMA Julkiset hankinnat HILMA Julkiset hankinnat Tunnus Salasana Sisään Unohtuiko tunnus tai salasana? Rekisteröidy Etusivu På svenska Palaute Usein kysyttyä Yhteystiedot Ulkoiset linkit Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION TEKSTIILIEN HUOLTO- JA VUOKRAUSPALVELUT

TARJOUSPYYNTÖ: PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION TEKSTIILIEN HUOLTO- JA VUOKRAUSPALVELUT TARJOUSPYYNTÖ: PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION TEKSTIILIEN HUOLTO- JA VUOKRAUSPALVELUT Pyydämme tarjoustanne Peruspalvelukuntayhtymä Kallion tekstiilien huolto- ja vuokrauspalveluista tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkisuunnittelulautakunta

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkisuunnittelulautakunta Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) 14 Liikennevalojen LED-opastimien hankinta vuosina 2015 ja 2016 HEL 2015-002727 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut Liikennesuunnittelupäällikkö päätti, että

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. TARJOUSPYYNTÖ PUISTO- JA LEIKKIKENTTÄVÄLINEIDEN HANKINNASTA (puitejärjestely)

TARJOUSPYYNTÖ. TARJOUSPYYNTÖ PUISTO- JA LEIKKIKENTTÄVÄLINEIDEN HANKINNASTA (puitejärjestely) Hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ Puisto- ja leikkikenttävälineet 1(5) 12.12.2016 TARJOUSPYYNTÖ PUISTO- JA LEIKKIKENTTÄVÄLINEIDEN HANKINNASTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut

Lisätiedot

Informatica-konsultointi.

Informatica-konsultointi. Informatica-konsultointi. Tieto Versio 2 URL http://dk.mercell.com/permalink/29419846.aspx Ulkoinen hankinta ID 46310-2012 Hankinnan tyyppi Jälki-ilmoitus Asiakirjan tyyppi Contract award Hankintamenettely

Lisätiedot

yritysmahdollisuuksien räätälöidyt toiminta-alustat

yritysmahdollisuuksien räätälöidyt toiminta-alustat TARJOUSPYYNTÖ Päivämäärä: 15.7.2014 Hankinnan / tarjouspyynnön nimike: Suupohjan Systeemit - uusien yritysmahdollisuuksien räätälöidyt toiminta-alustat asiantuntijatyöt Hankinnan tilaaja/ hankintayksikkö:

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012 JANAKKALAN KUNNAN MAASTOMITTAUSLAITTEIDEN HANKINTA Pyydämme sitovaa tarjoustanne koskien Janakkalan kunnan Tekniikka ja ympäristön maankäytön tulosalueelle hankittavista maastomittauslaitteista

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt TARJOUSPYYNTÖ Hammaslaboratoriotyöt 1(5) 23.3.2015 Seudullinen hankintapalvelukeskus Tuusulan kunta Hyvinkään kaupunki Järvenpään kaupunki Keravan kaupunki Mäntsälän kunta Sipoon kunta TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLABORATORIOTÖIDEN

Lisätiedot

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen pyytää tarjoustanne Tohlopinkadun saneeraamisesta tämän tarjouspyyntökirjeen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n sanelupalvelu

Tarjouspyyntö. YTHS:n sanelupalvelu Tarjouspyyntö YTHS:n sanelupalvelu Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA Hankinnan yleiskuvaus Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut pyytää tarjoustanne liitteen TARJOUKSEEN mukaisista astioista, keittiövälineistä ja

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero LIITE 2 TARJOUSTIEDOT JA TARJOAJAN SOVELTUVUUS Tarjouslomake, palautetaan täytettynä OHJEET TARJOAJALLE Seuraavassa tarjoajaa pyydetään yksilöimään tarjoajan tunnistetiedot (kohta 1) sekä ilmoittamaan

Lisätiedot

Hankinnan tavoitteena on järjestää päihteidenkäyttäjille laadukkaat ja vaikuttavat laitosvieroitus- ja laitoskuntoutuspalvelut.

Hankinnan tavoitteena on järjestää päihteidenkäyttäjille laadukkaat ja vaikuttavat laitosvieroitus- ja laitoskuntoutuspalvelut. PÄIHDEPALVELUJEN HANKINTA / LAITOSVIEROITUS JA LAITOSKUNTOUTUS Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 7.6.2016 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on jäljempänä tarkemmin määritelty hoitajatyövoima.

Hankinnan kohteena on jäljempänä tarkemmin määritelty hoitajatyövoima. HOITAJATYÖVOIMAN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 29.9.2016 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 26.1.2015 Kärsämäen kunta Keskuskatu 14 86710 KÄRSÄMÄKI S-posti: karsamaen.kunta@karsamaki.fi Attendo ryhmittymä (Attendo Oy & Attendo Terveyspalvelu Oy) Ilmoitettu virallinen sähköposti: satu.karvonen@attendo.fi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Nro 9/2012. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Nro 9/2012. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Nro 9/2012 Sivistyslautakunta 20.12.2012 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Torstai 20.12.2012 klo 16.15 16.20 Kihniön kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n yleisterveyden hoitotarvikkeet ja tarveaineet

Tarjouspyyntö. YTHS:n yleisterveyden hoitotarvikkeet ja tarveaineet Tarjouspyyntö YTHS:n yleisterveyden hoitotarvikkeet ja tarveaineet Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Nurmijärven kunnan tietoliikennepalveluista

Tarjouspyyntö Nurmijärven kunnan tietoliikennepalveluista 1(5) Tarjouspyyntö Nurmijärven kunnan tietoliikennepalveluista Nurmijärven kunnan pyytää tarjoustanne toimipisteet yhdistävästä tietoliikenneratkaisusta. Sopimuskausi alkaa 10.10.2014 tai sitten kun sopimus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2014 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/6 17.06.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2014 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/6 17.06.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2014 1 (5) 265 Palvelutalojen ruokapalveluhankinta HEL 2014-002626 T 02 08 02 00 Päätös päätti tarjouskilpailun tuloksena valita seuraavat palveluntuottajat palvelutalokohtaisesti

Lisätiedot