KULTTUURIN JA TAITEEN RAJAPINNAT LIITE 6.8. VARSINAIS-SUOMEN KULTTUURISTATEGIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KULTTUURIN JA TAITEEN RAJAPINNAT LIITE 6.8. VARSINAIS-SUOMEN KULTTUURISTATEGIA 2015-2025"

Transkriptio

1 VARSINAIS-SUOMEN KULTTUURISTATEGIA LIITE 6.8. KULTTUURIN JA TAITEEN RAJAPINNAT V TO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND

2 KULTTUURIN JA TAITEEN RAJAPINNAT MATKAILU, HYVINVOINTI JA KOTISEUTUTYÖ, , LOIMAA KULTTUURIN JA TAITEEN RAJAPINNAT KULTTUURI JA MATKAILU VISIO JA TAVOITTEET 2025 Kulttuurituottajat luovat yhteistyössä tuotteita, jotka vahvistavat ihmisen paikan tuntua. Kulttuurituottajat osallistuvat moniammatilliseen yhteistyöhön. MYYNTI JA JAKELUKANAVAT, OSAAMINEN Kymmenen vuoden kuluttua kulttuurimatkailutuotteiden myynti- ja jakelukanavat ovat kunnossa. Kulttuurin tekijät eivät ole matkailun asiantuntijoita, siksi tuotteen pitää löytyä myyntija jakelukanavista. Julkisen sektorin ja matkailuorganisaatioiden rooli on toimia mahdollistajina. Kunta on mukana, koska se kokoaa yhteen, antaa kaupungille ilmeen ja luo positiivista kuntakuvaa. Alueilla on omat kehittäjätoimijat. Jokaisella paikkakunnalla on ainakin yksi kulttuurimatkailun tuote, jota voi myydä ja joka löytyisi myös jakelukanavista. Pienet yrittäjät tarvitsevat verkoston. Ohjelmapalvelut ovat tuotettuja, kulttuurituottajat myyvät tuotteitaan yhteistyössä matkailuyritysten kanssa. Kulttuurituottajien työpanosta tarvitaan linkiksi. Tuottaja voi toimia liiketaloudellisin periaattein. Laadukkaita tuotteita löytyy paikkakunnilta. Yhdistetään palveluita, jolloin syntyy monen toimijan tuotekokonaisuus. Kehitetään destinaatiotason laatua ja auditointia (tuotteet). DIGITALISOITUMINEN JA PROFILOITUMINEN Hyödynnetään tekniikan kehityksen luomia mahdollisuuksia. Lisätty todellisuuden käyttö ei tarvitse matkustaa, vaan kokemukset syntyvät virtuaalisesti. Tunteet ja tuoksut jäävät pois, jos kokemus tulee vain mobiililaitteen kautta. Tarvitaan myös live-tapahtumia. Suomalaisten valttina on raikas ilma ja puhdas maaperä, hiljaisuus maalla ja kaupungissa. Myös aineeton kulttuuriperintö, kuten virtuaalimuseo, rakennusperintö, design ja lähiruoka ovat arvossaan. Kulttuuriperinnettä tuodaan esille esimerkkinä rituaalimuseo. Hyödynnetään paikkaan sitoutumatonta, aineetonta kulttuuriperintöä. Kulttuurirakennukset ja tilat toimivat myös brändien vahvistajana (esim. Vanha Suurtori Turussa). Vaalitaan rakennusperintöä. Kehitetään paikallisuutta korostavia ja vahvistavia tuotteita. Kirkot ja hautausmaat ovat hyviä kohteita, joihin voidaan yhdistää arkkitehtuuria, museoita tai musiikkia. Suuret kulttuurirakennukset ovat suurimpia brändejä kaupungeissa. Maaseutukunnissa hienoja kohteita ovat kylätalot, tanssilavat ja luontopolut. Yhdistetään kulttuuri ja paikalliset tarinat. Kylämatkailu ja maaseutumatkailu ovat nouseva trendi, halutaan kokemuksia suomalaisista perinteistä. Järjestetään taidematkoja ja ruokailuelämyksiä. Myös museoiden tulee aktivoitua toiminnallisesti ja digitaalisesti. 2 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND

3 TOIMENPITEET (KULTTUURI JA MATKAILU) Tunnistetaan ja arvostetaan omaa ympäristöä. Jokainen kohottaa omaa ympäristöään ja itseään sen osana. Matkailua ja kulttuuria arvostetaan toimialana. Matkailu on elinkeino ja sillä luodaan positiivista imagoa. Lähellä olevat paikalliset tapahtumat ovat tärkeitä tulevaisuudessa. Kehitetään globaalisti kiinnostavia tuotteita ja palvelupaketteja, jotka erottuvat muun maailman tuotteista ja palveluista. Tuetaan rohkeita kokeiluja. Tuotteistetaan ja hyödynnetään olemassa olevia alustoja ja osaamista, esim. Alueilla tarvitaan oman osaamisen vetäjiä ja yhteyshenkilöitä. Lisätään kulttuurialojen yrittäjyyskasvatusta. Luodaan uutta koulutusta osaamisen varmistamiseen, tuotteistamiseen, hinnoitteluun ja paketointiin. Tuottajuus-palikka kunnille, välittäjäammattilaisten hyödyntäminen. Tarvitaan ennakointia, jatkuvuutta ja tulevaisuusajattelua. Hyödynnetään EU-rahoitusmahdollisuudet myös yritysten ja yhdistysten välille, esimerkkinä Tekes. KULTTUURIN JA TAITEEN RAJAPINNAT KULTTUURI JA KOTISEUTUTYÖ VISIO JA TAVOITTEET 2025 Raja-aidat ovat madaltuneet. Kuntahallinto, yksityiset ihmiset, yhdistykset ja yrittäjät tekevät yhteistyötä. Maakuntaylpeys ja vahva paikallisidentiteetti ovat tärkeitä. Otetaan kotiseutumuseo uuden tyyppiseen käyttöön ja havainnollistetaan museotietoa. Ymmärretään kotiseututyön monipuolisuus. Uudet asukkaat otetaan hyvin vastaan, erityisesti lapset ja maahanmuuttajat. Seurauksena on juurtuminen uuteen kotiseutuun. Yhdistyksiin tulee uusia toimijoita. Nuoret houkutellaan mukaan kotiseututoimintaan tavoitteena asukkaiden vireys asuinalueella. Nostatetaan yhteisöllistä toimintaa ja me-henkeä. Järjestetään projektiluonteista toimintaa vakiintuneiden toimintojen lisäksi. Linkitetään hyvinvointi- ja sivistystoimiala kotiseututyöhön. Saadaan käyttää vapaita toimitiloja ja yhteistyö kunnan kanssa lisääntyy. Kylä- ja seurantalot ym. on muutettu kulttuurikeskuksiksi. Kylämatkailu lisääntyy, kylän tuotteistus: kotiseutu, matkailu ja hyvinvointi. Kotiseutumuseoihin lisätään kädentaitotoimintaa, vanhojen työtapojen elvytystä ja muuta monipuolista toimintaa. VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND 3

4 TOIMENPITEET (KULTTUURI JA KOTISEUTUTYÖ) Museoissa esitetään vaihtuvia näyttelyitä pysyvien näyttelyiden lisäksi. Käytetään yhteisiä arkisto- ja varastotiloja, mm. digikuvat. Hyödynnetään tekniikkaa ja mobiilisovelluksia. Luodaan virtuaaliesityksiä, tekniikkaa hyväksi käyttäen havainnollistetaan, missä ruoka tuotetaan tai mitä rukilla tehdään. TAPAHTUMAT Järjestetään Popup tapahtumia kotiseututoimintaan. Järjestetään opastettuja kierroksia kotiseudulle. Koordinoidaan tapahtumat päällekkäisyyksien karsimiseksi luomalla nettiin yhteiset tapahtumakalenterit. Linkitetään näyttelyt kunnan muuhun toimintaan ja järjestetään lähikirjastoihin kotiseututapahtumia. YHTEISTYÖ Järjestetään säännöllisiä verkostotapaamisia. Kirjasto kutsuu yhdistysväkeä koolle, kylien neuvottelukunnat ym. Hyödynnetään olemassa olevia organisaatioita ja foorumeita neuvotteluissa. TIEDOTUS Lisätään tietoa ja tehdään toiminta näkyväksi hyödyntämällä Facebookia ja paikallislehtiä. Luodaan kunnille verkkoportaali. Yhteiset yhteystietolistat esim. kesätyöntekijöille. Nuoret kutsutaan mukaan uudistamaan toimintaa sallitaan uudetkin näkemykset. Samalla huomioidaan kaikki ikäluokat. OSAAMINEN Liiketaloudellista ajattelua ja osaamista lisätään. EU-rahoja hyödynnetään sateenvarjohankkeilla. KULTTUURIN JA TAITEEN RAJAPINNAT KULTTUURI & TAIDE JA HYVINVOINTI VISIO 2025 YHTEISÖLLISYYS JA TILAT Hoitopalvelut ajetaan alas, luodaan tilalle ihmisten yhteisöllinen toiminta. Etsitään tiloja ja luodaan ja projekteja yhteisöllistä toimintaa varten. Pyritään kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Taidetta käytetään hyväksi koulu- ja työympäristöissä ristiriitatilanteiden ratkaisemisessa. Kädentaidot, käsityöjärjestöt, oppilaitokset ja kansalaisopistot otetaan mukaan toimintaan. Tehdään yhteistyötä myös liikuntapalvelujen kanssa. TAIDETTA HOITOLAITOKSIIN Erilaisille kohderyhmille tarjotaan erilaisia kulttuuripalveluita. Kuunnelmia, tarinoita ja paikallishistoriaa. Kuva- ja muut taiteilijat vierailevat vanhainkodeissa, niihin järjestetään myös musiikkitoimintaa ja tanssia, teatteria, elokuvia sekä pelejä. Muistetaan myös omaishoitajien tarpeet vapaa-aikaan. Pyritään tavoittamaan kotona hoidettavat henkilöt. Kehitetään Green care ajattelua ja toimintaa. Green Care Finland ry edistää Suomessa mm. luonto-, eläin-, ja maatila-avusteisten menetelmien käyttöönottoa hyvinvointi- ja terveyspalveluiden yhteydessä. 4 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND

5 Tunnustetaan myös toimintakyvyltään heikentyneiden ihmisten oikeus luontoon, liikuntaan, sosiaalisiin suhteisiin ja yhteisöllisyyden kokemiseen. RESURSOINTI JA ARVOSTUS Edelleen on olemassa myös julkisin varoin tuotettua kulttuuritoimintaa. Työstään palkkaa saavien vapaan kentän toimijoiden määrä lisääntyy koko ajan. Markkinataloudellisten arvojen lisäksi kuunnellaan myös pehmeitä arvoja. Suomessakin on kulttuurimesenaatteja. Kulttuuripalvelut mielletään hyvinvointipalveluiksi ja resurssoidaan kulttuuriin hyvinvointipalveluna. Kulttuuria viedään kauppakeskuksiin ja julkisiin tiloihin. TOIMENPITEET (KULTTUURI & TAIDE JA HYVINVOINTI) Otetaan mukaan tekninen toimi rakennusten suunnitteluvaiheessa. Rakennusten tiloja voidaan muokata ja muuttaa eri käyttötarkoituksiin soveltuviksi. Toimivat ja riittävät kuljetusresurssit. Kirjastot ja kirjastoautot säilytetään. Enemmän monialaisuutta koulutukseen. Yhteisötaidetta koulutukseen. Tekijöitä kannustetaan uusiin avauksiin. Lisätään sektoriyhteistyötä, kunnat/järjestöt. Rahoitusneuvontaa ja apurahakäytäntöjä tukemaan työtä. Hyödynnetään EU-rahoitusta. Kulttuurihankevastaavia neuvontatyöhön. Kulttuurin hyvinvointivaikutukset tuodaan esiin tieteen keinoin. Vaikutetaan asenteisiin, kaadetaan keinotekoiset raja-aidat. Tehdään projektipäätökset sisällön pohjalta ja lisätään tietoa hyvinvointivaikutuksista. Arvovaikuttaminen. Tuotteistamisessa huomioidaan hyvinvointia edistävät vaikutukset. Humaanit arvot contra markkinatalous. Benchmarking, opitaan jo toimivista (myös huonoista) käytänteistä, toimintamalleista. Hankitaan tietoa tällaisista (törmäyttäminen) toimintamalleista maailmalta (ja meiltä) toimintatavan mallinnusprosessi hankkeena tuloksen istuttaminen pieninkin askelin. Kulttuurihyvinvointi instituutti kokoaa yhteen resurssoivat ja tuottavat tahot, joita ovat mm. koulutus-, toteuttajakenttä- ja toimintaympäristötahot sekä rahoittaja-, tutkimus- ja kehittäjätahot. Luodaan pieniä askelia, pieniä toteutuksia, yksittäisiä tapauksia törmäytyksistä ja luodaan niistä suuria tarinoita, joita markkinoidaan tehokkaasti. VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND 5

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland Varsinais-Suomen maakuntastrategia

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA SUOMEN KULTTUURIMATKAILUN VERKOSTOTOIMINTAAN. Selvitys- ja tutkimustyö Suomen kulttuurimatkailun organisoitumisesta

NÄKÖKULMIA SUOMEN KULTTUURIMATKAILUN VERKOSTOTOIMINTAAN. Selvitys- ja tutkimustyö Suomen kulttuurimatkailun organisoitumisesta NÄKÖKULMIA SUOMEN KULTTUURIMATKAILUN VERKOSTOTOIMINTAAN Selvitys- ja tutkimustyö Suomen kulttuurimatkailun organisoitumisesta SELVITYS- JA TUTKIMUSTYÖN ETENEMINEN 2012-2013 Tämä selvitys- ja tutkimusraportti

Lisätiedot

KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta

KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta Maria Österåker 2009 Juthasvägen 34 A 3 FI - 66900 Nykarleby info@juthbacka.fi www.juthbacka.fi Kulttuuriyrittäjyys teoriassa ja käytännössä

Lisätiedot

Yhteiskunnalliset yritykset yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palveluiden tuottajina maaseudulla

Yhteiskunnalliset yritykset yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palveluiden tuottajina maaseudulla Harri Kostilainen & Pekka Pättiniemi (Toim.): Avauksia yhteiskunnallisen yritystoiminnan tutkimukseen, 2013. Eliisa Troberg Yhteiskunnalliset yritykset yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien

Lisätiedot

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön 1 Kestävän kehityksen hyvät käytännöt paivähoidon käyttöön Tähän esitteeseen on koottu kaikki 4V-hankkeessa vuosina 2008-2010 kootut hyvät käytännöt

Lisätiedot

Älykkään muutoksen Suomi

Älykkään muutoksen Suomi Älykkään muutoksen Suomi Sisällysluettelo Älykkäämmällä toiminnalla hyvinvointia 4 Julkisen sektorin tuottavuushyppy 5 Suomesta palvelujen maailmanmestari 8 Tietotekniikka kansalaistaidoksi ja luontevaksi

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

Palvelut 2020. Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa

Palvelut 2020. Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Palvelut 2020 Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Palvelut 2020 Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Loppuraportti Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2006 Palvelut 2020 1 Sisältö

Lisätiedot

Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020

Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020 Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020 1 2 Sisällys 1 Tausta... 3 2 Loviisan ja Lapinjärven strategiset tavoitteet... 3 2.1 Vetovoimaisuus... 4 2.2 Asiakas ja kuntalainen... 4 2.3 Henkilöstö ja

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN Eija Peräkylä HUMAK, opinnäytetyö 29.11.2013 2 Opas vapaaehtoisohjaajalle Sisällys VAPAAEHTOISOHJAAJAN TIETOPAKKI Alkusanat...4 1.

Lisätiedot

Näkökulmia hyvinvointiin ja hyvinvointipalveluihin kulttuuri-, liikunta ja nuorisoaloilla

Näkökulmia hyvinvointiin ja hyvinvointipalveluihin kulttuuri-, liikunta ja nuorisoaloilla Näkökulmia hyvinvointiin ja hyvinvointipalveluihin kulttuuri-, liikunta ja nuorisoaloilla Selvitys hyvinvoinnin diskursseista kolmannen sektorin palvelutoiminnassa Kai Lehikoinen Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Varsinais-Suomen maakunnallisen virkistysalueyhdistyksen perustamisen selvitys Tapio Hartikainen Maaliskuu 2015

Varsinais-Suomen maakunnallisen virkistysalueyhdistyksen perustamisen selvitys Tapio Hartikainen Maaliskuu 2015 Varsinais-Suomen maakunnallisen virkistysalueyhdistyksen perustamisen selvitys Tapio Hartikainen Maaliskuu 2015 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

Lisätiedot

YHDISTYKSET YHTEISTYÖSSÄ?

YHDISTYKSET YHTEISTYÖSSÄ? Pekka Kaunismaa (toim.) YHDISTYKSET YHTEISTYÖSSÄ? Kuvauksia keskisuomalaisten järjestöjen palveluista YHDISTYKSET YHTEISTYÖSSÄ? Kuvauksia keskisuomalaisten järjestöjen palveluista Pekka Kaunismaa (toim.)

Lisätiedot

Viestintä- ja markkinointistrategia

Viestintä- ja markkinointistrategia Viestintä- ja markkinointistrategia Koska kunnallishallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon, sananvapaus ja julkisuus on siinä erityisen tärkeää. Ne muodostavat kunnallisen demokratian merkittävimmän

Lisätiedot

Green Care -toimintatavan suuntaviivat Suomessa. Elina Vehmasto (toim.)

Green Care -toimintatavan suuntaviivat Suomessa. Elina Vehmasto (toim.) 20 Green Care -toimintatavan suuntaviivat Suomessa Elina Vehmasto (toim.) 20 Green Care -toimintatavan suuntaviivat Suomessa Elina Vehmasto (toim.) ISBN 978-952-487-509-7 (Verkkojulkaisu) ISSN 1798-1832

Lisätiedot

#uusikoulutus, sitra.fi/uusi-koulutus

#uusikoulutus, sitra.fi/uusi-koulutus #uusikoulutus, sitra.fi/uusi-koulutus Sitra 2015 Maa, jossa kaikki rakastavat oppimista ISBN 978-951-563-929-5 (nid.) ISBN 978-951-563-928-8 (PDF) www.sitra.fi Julkaisua koskevat tiedustelut: julkaisut@sitra.fi

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A.

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. 8:2014 Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen Heini Maijanen ja Pirkko Haikara Euroopan maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Kimmo Kainulainen. Luovat alat ja Venäjä-yhteistyö näköaloja Itä-Suomesta

Kimmo Kainulainen. Luovat alat ja Venäjä-yhteistyö näköaloja Itä-Suomesta Kimmo Kainulainen Luovat alat ja Venäjä-yhteistyö näköaloja Itä-Suomesta Luovan Suomen julkaisuja 6 Luova Suomi / Luova Suomi Etelä-Savossa 2012 Kimmo Kainulainen Luovat alat ja Venäjä-yhteistyö näköaloja

Lisätiedot

Taidetta ikä kaikki Selvitys ikäihmisten hoivayhteisöjen kulttuuritoiminnasta Helsingissä

Taidetta ikä kaikki Selvitys ikäihmisten hoivayhteisöjen kulttuuritoiminnasta Helsingissä 1 «SÄHKÖINEN TEKSTIVERSIO» Jenni Varho ja Mauri Lehtovirta (toim.) Taidetta ikä kaikki Selvitys ikäihmisten hoivayhteisöjen kulttuuritoiminnasta Helsingissä Konst för livet En utredning om kulturverksamheten

Lisätiedot

Hyvä muotoilu. myötäilee käyttäjää. Tila virittää. Visuaaliset muodot. Design. näkyvät verkossa. ihmiset. läpäisee koko tuotantoketjun s. 20.

Hyvä muotoilu. myötäilee käyttäjää. Tila virittää. Visuaaliset muodot. Design. näkyvät verkossa. ihmiset. läpäisee koko tuotantoketjun s. 20. Ajankohtaista asiaa Tekesistä yrityksille 4 2011 Visuaaliset muodot näkyvät verkossa s. 15 Tila virittää ihmiset s. 16 Design läpäisee koko tuotantoketjun s. 20 teema Hyvä muotoilu myötäilee käyttäjää

Lisätiedot