KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO"

Transkriptio

1 Esityslista Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja Lähdesluoma Lasse Mangs Carl-Gustav Metsänranta Marja-Leena Mäntysaari Sakari Nordback Marco Rosenberg Peter Salo Jukka Sarja Tauno Skur Catharina Södergrann Hanna Virta Erkki Wikström Jesper Österman Jarkko Muut Marlene Svens, esittelijä Margit Kaseva, pöytäkirjanpitäjä KV 66 KV 67 KV 68 KV 69 Aiesopimus/Berner Oy Yksityiset palvelut / talousarviomuutosehdotus Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2014 Vuoden 2014 tuloveroprosentin vahvistaminen Allekirjoitus Kari Häggblom puheenjohtaja Kokouskutsu yleisesti nähtävänä Kaskinen Todistaa Margit Kaseva, pöytäkirjanpitäjä Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi Valitusosoitus Pöytäkirjan tarkastus Kaskinen klo Nimi Nimi Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Kaskinen klo Todistaa Margit Kaseva, hallintopäällikkö

2 KAUPUNGINVALTUUSTO HALL:185 /2013 KV 66 Aiesopimus/Berner Oy KH , 151 Valmistelija M.S, T.O Kaskisten edustajat ovat neuvotelleet Berner Oy:n (Y-tunnus ) kanssa aiesopimuksesta koskien Kaskisten satamaan perustettavan logistiikka- ja yritysalueen tontin varaamista ja rakentamista. Aiesopimus koskee Kaskisten sataman läheisyydessä sijaitsevia kolmea tonttia joiden kokonaispinta-ala on n m2. Katso karttaliite. Kyseisten alueiden kiinteistötunnukset ovat (n m2 määräala) ja (n m2 määräala). Berner Oy suunnittelee tontille n m2:n logistiikkakeskuksen rakentamista. Alkuvaiheessa n. kahden vuoden aikana pyritään rakentamaan tarvittavat tilat pakattavien irtotuotteiden varastointia, pakkaamista ja valmistuotevarastointia varten. Näiden toimintojen tilatarve on n m2. Kaskisten kaupunki varaa tontit Berner Oy:lle tai sen osoittamalle taholle saakka. Kaskisten kaupunki on valmis myymään tontit Berner Oy:lle tai sen osoittamalle taholle ennen varausajan päättymistä. Tonttikokonaisuus myydään sellaisenaan. Kaupunki maksaa kaavoituksesta ja tonttien yhdistämisestä aiheutuneet kulut. Kaskisten kaupunki myy tontit hintaan 2,10 euroa/m2. Tämä kiinteä kauppahinta on voimassa saakka. Ostaja vastaa kauppahinnan lisäksi varainsiirtoverosta. Kaupunki sitoutuu tukemaan Berner Oy:ta mahdollisessa ympäristölupaprosessissa. Bernerin logistiikkakeskus työllistää rakentamisvaiheen jälkeen n. 5 henkilöä. Berner Oy tasaa tontin 9000 m2:n logistiikkakeskuksen ja sen vaatiman tiestön osalta. Berner rakennuttaa kaupungille liittymän yleiseen tiehen sekä yksityistien n. 150 m:n matkalta. Berner Oy veloittaa tästä rakentamisesta aiheutuneet kustannukset kaupungilta omakustannushintaan. Tiestä muodostuu pysyvä rasite Bernerin omistamalle tontille. Tietä voivat käyttää myös muut, joiden tontit rajautuvat tähän tiehen. Kaupunki hoitaa tietä ja vastaa sen kustannuksista. Kaskisten kaupunki osallistuu tasaamiskustannuksiin ja maksaa Berner Oy:lle tonttikaupan yhteydessä euroa yritystukena. Kaskisten kaupungin kustannukset jotka liittyvät uuden tien rakentamiseen, paineviemärin ja vesijohtolinjan siirtämiseen sekä tonttien yhdistämiseen ovat yhteensä n euroa. Tämä aiesopimus on voimassa enintään saakka. Sopijapuolten tarkoituksena on mennessä solmia tonttien ostosopimus. Aiesopimus on liitteenä. Päätösehdotus (M.S) päättää esittää kaupunginvaltuustolle että Kaskisten kaupunki hyväksyy aiesopimuksen Berner Oy:n kanssa. päättää esittää kaupunginvaltuustolle että euron määräraha otetaan vuoden 2014 talousarvion investointiosaan Berner Oy:n rakennusprojektia varten. Kaskisten kaupunki osallistuu tasaamiskustannuksiin ja maksaa Berner Oy:lle tonttikaupan yhteydessä euroa yritystukena. Kaskisten kaupungin kustannukset jotka liittyvät uuden tien rakentamiseen, paineviemärin ja vesijohtolinjan siirtämiseen sekä tonttien yhdistämiseen ovat yhteensä n euroa.

3 KAUPUNGINVALTUUSTO Tonttien ( m2) ja ( m2) myyntihinta on 2,10 euroa/m2 eli euroa. KV 66

4 KAUPUNGINVALTUUSTO HALL:186 /2013 KV 67 Yksityiset palvelut / talousarviomuutosehdotus KH , 150 Kaskisten kaupunki ostaa palveluasumispalveluita yksityisiltä palveluntuottajilta Koivukodilta, Folkhälsan Botnia Ab:lta ja Mikevalta. Vuoden 2013 talousarvioon määrärahaa on varattu euroa, josta mennessä on käytetty ,19 euroa. Arvioitu määrärahan tarve vuoden 2013 osalta on kokonaisuudessaan n euroa. Lisämäärärahan tarve johtuu kasvaneesta asiakasmäärästä ja palvelutarpeen lisääntymisestä. Päätösehdotus / JT Pel päättää anoa kh:lta ja edelleen kv:lta euron lisämäärärahaa momentille / yksityiset palvelut. Perusturvalautakunta Puheenjohtaja Skur ehdotti Honkosen kannattamana, että kh.lta ja edelleen kv:lta anottava lisämääräraha momentille on euroa. Keskustelun jälkeen Pel päätti yksimielisesti anoa kh:lta ja edelleen kv:lta euron lisämäärärahaa momentille / yksityiset palvelut. KH 150 Päätösehdotus (M.S) päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että perusturvan momentille /yksityiset palvelut myönnetään euron lisämääräraha vuodelle KV 67

5 KAUPUNGINVALTUUSTO KV 68 Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2014 HALL:170 /2013 KH , 152 Valmistelija J.J.: Kiinteistövero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön arvosta. Kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden vuosittain etukäteen. Vero määräytyy seuraavien veroprosenttien mukaan: A. Vakituiseen asumiseen käytetyn rakennuksen veroprosentti on vähintään 0,32 % ja enintään 0,75 % rakennuksen arvosta. B. Muuhun asumiseen käytetyn rakennuksen veroprosentti voidaan vahvistaa siten, että se on 0,60-1,35 %:n rajoissa enintään 0,60 prosenttiyksikköä korkeampi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti. C. Yleinen kiinteistöveroprosentti on vähintään 0,60 % ja enintään 1,35 % kiinteistön arvosta. D. Tuloverolain 22 :ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentti voi olla yleistä kiinteistöveroprosenttia alhaisempi, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Tällaisen rakennuksen kiinteistöveroprosentiksi voidaan määrätä myös 0,00. E. Voimalaitokseen kuuluvan rakennuksen tai rakennelman veroprosentti on enintään 2,85 % rakennuksen tai rakennelman arvosta. F. Kunnanvaltuusto voi määrätä rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentin, joka on vähintään 1,00 ja enintään 3,00. Erillistä veroprosenttia sovelletaan rakentamattomaan rakennuspaikkaan, jos asemakaava on ollut voimassa vähintään vuoden ennen kalenterivuoden alkua ja asemakaavan mukaan rakennuspaikan rakennusoikeudesta yli puolet on kaavoitettu asuntotarkoitukseen ja rakennuspaikka on saman omistajan omistuksessa. Yksityiskohtaiset määräykset löytyvät Kiinteistöverolain 12a :stä (Laki n:o 1026/99). Tämä pykälä ei koske loma-asutusta varten kaavoitettuja rakennuspaikkoja. Maapohjan vero määräytyy, kohtia D ja F lukuun ottamatta, yleensä yleisen kiinteistöveroprosentin mukaan, ellei Kiinteistöverolain muuta johdu. Kiinteistöstä ei määrätä veroa, jos vero olisi pienempi kuin 17. Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä. Päätösehdotus (M.S.) esittää kaupunginvaltuustolle seuraavien veroprosenttien pitämistä vuoden 2013 tasolla sekä niiden vahvistamista Kaskisten kaupungin kiinteistöverotuksessa vuonna 2014: A. Vakituiseen asumiseen käytetyn rakennuksen veroprosentiksi 0,50 %. B. Muuhun asumiseen käytetyn rakennuksen veroprosentiksi 1,10 %. C. Yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi 1,00 %. D. Yleishyödyllisen yhteisön (tuloverolain 22 :n mukaan) omistaman rakennuksen kiinteistöveroprosentiksi, jos rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä, 0,00. Sen maapohjan veroprosentti on 0,00. E. Voimalaitokseen kuuluvan rakennuksen tai rakennelman veroprosentiksi 2,85 % F. Rakentamattomien rakennuspaikkojen veroprosentti on 3 %.

6 KAUPUNGINVALTUUSTO KV 68

7 KAUPUNGINVALTUUSTO HALL:169 /2013 KV 69 Vuoden 2014 tuloveroprosentin vahvistaminen Valmistelija J.J.: Verohallituksen ohjeiden mukaan kaupungin vuoden 2014 tuloveroprosentti on ilmoitettava Verohallitukselle 17. marraskuuta 2013 mennessä. Kaupungin vuoden 2014 talousarvio on valmistelussa ja kunnallisverotuloiksi arvioidaan n 4,9 milj. vuonna Kaupungin yhteisövero-osuudeksi vuosille on budjetoitu 0,8-0,9 milj.. Valtionosuuksien määräksi arvioidaan n 1,4 milj. vuosina Kaskinen kuitenkin joutuu vielä maksamaan valtionosuustasauksena muille kunnille yli 0,4 milj. euroa vuosina Kaupungin vuosikate on n. 0,8 milj. euroa ja tilikauden alijäämäksi tulee n. -0,1 milj. euroa vuosina olettaen, että uusia säästötoimenpiteitä ei tehdä. Kaupungin käyttötalous olisi kohtuullisessa kunnossa, mutta kaupungilla on pitkäaikaista lainaa 3 milj. euroa, jota lyhennetään 2014 alkaen. Lainan lyhentäminen aiheuttaa, että investoinneista voidaan toteuttaa vain välttämättömät ja/tai tuotannolliset investoinnit. Kaupunki on hakenut harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta vuodelle Päätösehdotus (M.S.) päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että tuloveroprosentti pidetään samana eli 21,00 % vuonna KV 69

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 14.5.2014 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 19.05.2014 klo 19:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 21.8.2015 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 27.08.2015 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 29.11.2013 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 04.12.2013 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 5.11.2012 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 129 8/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 04.11.2009 kello 16.00-17.40 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari Viranomainen No 4/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto Sivu 46 KOKOUSAIKA Maanantai 10.11.2014 kello 19.00 19.14 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Kunnanvaltuusto sivu 1. Oheisen liitteen mukaan

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Kunnanvaltuusto sivu 1. Oheisen liitteen mukaan ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Kunnanvaltuusto sivu 1 Kokousaika 14.11.2011, kello 18.00 19.08 Kokouspaikka Ilmajoen kunnantalo Saapuvilla olleet jäsenet Oheisen liitteen mukaan Muut saapuvilla

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 7.3.2014 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 13.03.2014 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 69 6/2010 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 27.10.2010 kello 16.00-16.40 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4/ 2014 Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 19.00 20.29

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4/ 2014 Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 19.00 20.29 Pöytäkirja Kokousnumero 4/ 2014 Aika Maanantaina klo 19.00 20.29 Paikka Valtuustosali KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina klo 19.00 Valtuustosali Nro 4 / 2014 ASIA LIITE 32 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 206-212 Otsikko Sivu 206 Toiminnan ja talouden seurantaraportti

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 3 / 2014. KOKOUSAIKA 8.10.2014 kello 19.00-20.00

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 3 / 2014. KOKOUSAIKA 8.10.2014 kello 19.00-20.00 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 3 / 2014 KOKOUSAIKA 8.10.2014 kello 19.00-20.00 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 121 59 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 122 60 VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.

Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 121 59 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 122 60 VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 118 Valtuusto 12.11.2012 AIKA 12.11.2012 klo 18:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) Kunnanhallitus 04.11.2013 AIKA 04.11.2013 klo 17:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 57 Kunnanvaltuusto

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 57 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 3/2012 Kunnanvaltuusto 7.11.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 12.11.2012 klo 18.00 20.05 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 58 23 Eron myöntäminen Toivo Rissaselle

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012 KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 15.10.2012 klo 10.00 14.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 416 197 Rautavaaran

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANHALLITUS Nro 8 / 2014. KOKOUSAIKA 24.9.2014 kello 18.30-20.50

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANHALLITUS Nro 8 / 2014. KOKOUSAIKA 24.9.2014 kello 18.30-20.50 PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS Nro 8 / 2014 KOKOUSAIKA 24.9.2014 kello 18.30-20.50 KOKOUSPAIKKA: KUNNANTOIMISTO Jäsenet paikalla: Varajäsenet: paikalla: Nivala Kirsti, pj. x Keskikorpi Sointu - Sakko Antti,

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä 15.11.2012

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä 15.11.2012 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2012 7/93 Kokousaika Torstaina 15. marraskuuta 2012, klo 19.00 21.30 Kokouspaikka Kunnantalo Päättäjät: Varajäsenet: Albäck, Peter Albäck-Tokou, Siv Backman, Inger Byggmästar, Liane

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokouspöytäkirja 1 Nro Kunnanvaltuusto Sivu 74 KOKOUSAIKA: 17.12.2008 klo 17.00-18.35 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen tammi-syyskuulta 2013. Kunnan omistamien asuntojen vuokrien tarkistaminen

Talousarvion toteutuminen tammi-syyskuulta 2013. Kunnan omistamien asuntojen vuokrien tarkistaminen ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai klo 15.00-18.30 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 Kunnanhallitukselle tiedoksi Talousarvion

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 AIKA 17.11.2014 klo 18:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 27.10.2014 klo 17.00 19.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 27.10.2014 klo 17.00 19.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17.00 19.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Perjantai 15.04.2005 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 404 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 Kunnanhallitus 13.10.2014 AIKA 13.10.2014 klo 16:30 20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 275 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 85. Kokouksen avaus 86. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 87. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 88. Ääntenlaskijoiden valinta 89.

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 17/2011 Kunnanhallitus 26.10.2011

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 17/2011 Kunnanhallitus 26.10.2011 KOKOUSKUTSU NRO 17/2011 Kunnanhallitus 26.10.2011 KOKOUSAIKA Maanantai 31.10.2011 klo 11.00 15.45 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 479 248 Sijoitusperiaatteet/Nordea

Lisätiedot