KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO"

Transkriptio

1 Esityslista Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: klo 19:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja Lähdesluoma Lasse Mangs Carl-Gustav Metsänranta Marja-Leena Mäntysaari Sakari Nordback Marco Rantakoski Kari Salo Jukka Sarja Tauno Skur Catharina Södergrann Hanna Virta Erkki Wikström Jesper Österman Jarkko Muut Marlene Svens, esittelijä Margit Kaseva, pöytäkirjanpitäjä KV 14 KV 15 KV 16 KV 17 KV 18 KV 19 KV 20 Vapautusanomus luottamustehtävistä / Peter Rosenberg Valmiussuunnitelman hyväksyminen Asuntotontin lunastusanomus/kiinteistö Oy Kaskisten Kapteeninranta Kaupungin edustajien valinta perustettavaan yhtiöön Oy Kaskisten Satama - Kaskö Hamn Ab (Port of Kaskinen Ltd) Kuituverkon rakentaminen/korvaus jalkakäytävien kunnostamisesta Kaupungin talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma Kaskisten kaupungin hyvinvointikertomus Kuntajakoselvittäjät Jan-Erik Enestam ja Ossi Repo Kaskisissa: Kaskisten kaupunginvaltuuston informaatio- ja keskustelutilaisuus klo kaupungintalolla. Varsinainen valtuuston kokous alkaa klo Allekirjoitus Kari Häggblom puheenjohtaja Kokouskutsu yleisesti nähtävänä Kaskinen Todistaa Margit Kaseva, pöytäkirjanpitäjä Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi Valitusosoitus Pöytäkirjan tarkastus Kaskinen klo Nimi Nimi Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Kaskinen klo Todistaa Margit Kaseva, hallintopäällikkö

2 KAUPUNGINVALTUUSTO HALL:201 /2013 KV 14 Vapautusanomus luottamustehtävistä / Peter Rosenberg KH , 41 KV , 3 KH , 4 Valmistelija MaKa: Jan Peter Rosenberg anoo vapautusta Kaskisten kaupungin luottamustehtävistä paikkakunnalta poismuuton takia. Hän on toiminut kaupunginvaltuutettuna, tarkastuslautakunnan ja ruotsinkielisen esiopetusjaoston varsinaisena jäsenenä sekä sivistyslautakunnan ruotsinkielisen osaston varajäsenenä sekä varajäsenenä K5:n yhtymävaltuustossa. päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Jan Peter Rosenbergille vapautuksen Kaskisten kaupungin luottamustehtävistä ja nimeää hänen tilalleen uuden henkilön tarkastuslautakunnan ja ruotsinkielisen esiopetusjaoston varsinaiseksi jäseneksi sekä sivistyslautakunnan ruotsinkielisen osaston varajäseneksi ja varajäseneksi K 5:n yhtymävaltuustoon vuosille päätti hyväksyä päätösehdotuksen sillä lisäyksellä, että kaupunginvaltuustoon Jan Peter Rosenbergin tilalle tulee Kari Rantakoski ja varajäsenlistalle nousee Kim Bärnlund. KV 3 päätti vapauttaa Jan Peter Rosenbergin kaupungin luottamustehtävistä. Hänen tilalleen tarkastuslautakunnan varsinaiseksi jäseneksi nimettiin Jesper Wikström ja Jesper Wikströmin tilalle varajäseneksi Stig-Göran Häggblom, ruotsinkielisen esiopetusjaoston varsinaiseksi jäseneksi nimettiin Jan Peter Rosenbergin tilalle Viktor Asplund ja tämän varajäseneksi Kim Bärnlund, sivistyslautakunnan ruotsinkielisen osaston varajäseneksi Jan Peter Rosenbergin tilalle nimettiin Johan Bärnlund ja K 5:n yhtymävaltuustoon varajäseneksi Tor Nygård. Valinnat tehtiin vuosille KH 41 Peter Rosenbergin tilalle sivistyslautakunnan ruotsinkieliseen osastoon Jesper Wikströmin varajäseneksi on nimetty Johan Bärnlund. Koska Johan Bärnlund toimii jo Solveig Björklundin varajäsenenä samassa toimielimessä on Jesper Wikströmin varajäseneksi valittava toinen henkilö. päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se nimeää Jesper Wikströmin varajäseneksi sivistyslautakunnan ruotsinkieliseen osastoon uuden henkilön vuosille

3 KAUPUNGINVALTUUSTO päätti hyväksyä päätösehdotuksen. KV 14

4 KAUPUNGINVALTUUSTO HALL:69 /2014 KV 15 Valmiussuunnitelman hyväksyminen KH , 42 Valmistelija MaKa: Kaskisten kaupunki on päivittänyt kaupungin valmiussuunnitelman ja kansanhuoltosuunnitelman vuoden 2013 aikana. Valmiussuunnitelma laaditaan yhteiskunnan toimintojen turvaamiseksi eri asteisissa häiriötilanteissa, joita voi syntyä sekä normaaleissa olosuhteissa että poikkeustilanteissa. hyväksyy valmiussuunnitelman yleisen osan sekä kansanhuoltosuunnitelman. Suunnitelmat ovat salassa pidettäviä (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 mom. 7,8 ja 10). Asiaa selostetaan kokouksessa. päättää hyväksyä Kaskisten päivitetyn valmiussuunnitelman ja kansanhuoltosuunnitelman ja antaa päätöksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi. päätti hyväksyä päätösehdotuksen. KV 15

5 KAUPUNGINVALTUUSTO HALL:60 /2014 KV 16 Asuntotontin lunastusanomus/kiinteistö Oy Kaskisten Kapteeninranta KH , 49 Valmistelu M.S. Kiinteistö Oy Kaskisten Kapteeninranta, Y-tunnus , anoo että saisi lunastaa asuntotontin no 1 korttelissa 109, kaupunginosassa 12, Kaskisissa m2:n asuntotontin vuokrasopimus on voimassa asti. Tontti on rakennettu. päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunki myy asuntotontin Kiinteistö Oy Kaskisten Kapteeninrannalle, Y-tunnus Asuntotontin hinta on 9402,00 euroa (6,00 euroa/m2). Kauppahinta maksetaan kaupanteon yhteydessä. Omistusoikeus siirtyy välittömästi ostajalle. Ostaja vastaa mahdollisista tontinmittauskuluista. Kaupungilla ei ole luovutushetkellä kiinnityksiä tonttiin. Ostaja on tietoinen mahdollisista muista kiinnityksistä ja rasitteista, jotka rasittavat tonttia. Ostaja maksaa kaupan kohteeseen liittyvät verot ja muut maksut siitä hetkestä lähtien, kun omistusoikeus siirtyy ostajalle. Ostaja vastaa tämän kaupan varainsiirtoverosta sekä lainhuudatuskustannuksista. Tontin voimassaoleva vuokrasopimus (vuokra-aika ) päättyy sillä hetkellä, kun omistusoikeus siirtyy ostajalle. Ostaja vastaa vuokrasopimuksen kuolettamisen kustannuksista. Muut ehdot käyvät ilmi kauppakirjaluonnoksesta. päätti hyväksyä päätösehdotuksen. KV 16

6 KAUPUNGINVALTUUSTO HALL:17 /2014 KV 17 Kaupungin edustajien valinta perustettavaan yhtiöön Oy Kaskisten Satama - Kaskö Hamn Ab (Port of Kaskinen Ltd) KH , 50 KH , 24 KH , 19 KH , 13 Valmistelija M.S: Kaupunki omistaa kaikki osakkeet perustettavassa olevassa satamayhtiössä jonka toiminimi on Oy Kaskisten Satama - Kaskö Hamn Ab (Port of Kaskinen Ltd). Yhtiön kotipaikka on Kaskinen. Yhtiön osakepääoma on euroa. Yhtiön varsinainen toiminta alkaa Yhtiön toimiala on Kaskisten alueella sijaitsevan sataman ylläpitäminen ja yleisen satamatoiminnan harjoittaminen ja kehittäminen. Satamayhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan tehtävät: -toteutukseen vietävä liiketaloussuunnitelma ja perustamisasiakirjat -mm. perustamissopimus sekä yhtiöjärjestys -satama jatkossa vuokralainen satamassa, satamatalossa -nykyiset sopimukset siirrettävä Kaskisten Satama Oy:lle (alueiden hoito, sähkö, puhelimet, atk, aluevartiointi, vesimittarit jne.) -päätettävä henkilökunnan määrästä -ammattimiesten palvelut ja turvapäivystys ostetaan kaupungilta ja Oy Kaskisten Energia - Kaskö Energi Ab:lta, huomioitava kaupungin kiinteistöt ja sovittava kustannusjaosta Satamayhtiö vuokraa satama-alueen kaupungilta. n päätöksen 73/2013 (katso liite) mukaisesti nimetään yhtiön hallitukseen 5 jäsentä. Yhtiöjärjestykseen hallituksesta merkintä 5-7 jäsentä. Yhtiön perustamiseksi on laadittava kirjallinen perustamissopimus, jonka kaikki osakkeenomistajat allekirjoittavat. Perustamissopimukseen on otettava tai liitettävä yhtiöjärjestys. Johdon jäsenten ja tilintarkastajien toimikausi ja tehtävät alkavat perustamissopimuksen allekirjoittamisesta Yhtiö syntyy rekisteröimisellä. Yhtiö on ilmoitettava rekisteröitäväksi kolmen kuukauden kuluessa perustamissopimuksen allekirjoittamisesta. Osakeyhtiön perustamisen jälkeen on yhtiölle avattava pankkitili, jonne osakepääoma on maksettava. Osakeyhtiön rekisteröintiin ja perustamiseen tarvitaan seuraavat asiakirjat: -Perustamissopimus -Yhtiöjärjestys -Hallituksen pöytäkirja -Yhtiön rekisteröintihakemus -Kuitti maksetusta osakepääomasta ja rekisteröintimaksusta -Osakeyhtiön tulee tehdä ilmoitus perustamisesta Verohallinnolle sekä kaupparekisteriin, jota ylläpitää Patentti- ja rekisterihallitus.

7 KAUPUNGINVALTUUSTO KH 19 nimeää kaupungin edustajat jotka valmistelevat ja suorittavat yhtiön muodostamisen ja rekisteröimisen ja jotka osallistuvat satamayhtiön perustamiskokoukseen. antaa kaupungin edustajille ohjeet perustettavan Oy Kaskisten Satama Kaskö Hamn Ab:n (Port of Kaskinen Ltd) viiden hallitusjäsenten valinnasta. päätti, että nykyinen työryhmä (kh 92, mukaisesti: Sakari Mäntysaari, pj., Jyrki Jussila, Hannu Louhi, Lasse Lähdesluoma, Timo Onnela, Marlene Svens, Jarkko Österman) jatkaa yhtiön perustamisen valmistelua. Kaupungin edustajaksi yhtiön perustamiskokoukseen nimettiin kaupunginjohtaja Marlene Svens. Hallitusjäsenistä neuvotellaan seuraavassa kokouksessa. Valmistelija M.S. Satamayhtiön valmistelutyöryhmällä on ollut kokous ja se kokoontuu jälleen antaa kaupungin edustajille ohjeet perustettavan Oy Kaskisten Satama Kaskö Hamn Ab:n (Port of Kaskinen) viiden hallitusjäsenen valinnasta. päätti käsitellä yhtiöjärjestyksen, perustamisasiakirjat ja vuokrasopimuksen seuraavassa kaupunginhallituksen kokouksessa. päätti tässä vaiheessa esittää kolmea hallitusjäsentä perustettavaan Oy Kaskisten Satama Kaskö Hamn Ab:hen (Port of Kaskinen Ltd). Hallitusjäseniksi esitetään seuraavia: Sakari Mäntysaari (puheenjohtaja), Tor Nygård ja Marlene Svens. KH 24 Asian käsittely jatkuu. Päätösehdotus (C-G.M.) esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa muutosta: perustettavan yhtiön Oy Kaskisten Satama Kaskö Hamn Ab:n (Port of Kaskinen Ltd) hallituksessa on 3-7 jäsentä. käsittelee tarkistetun yhtiöjärjestysehdotuksen ja tarkistetut perustamisasiakirjat. teki joitakin muutoksia esitettyihin asiakirjoihin ja päätti palauttaa asian vielä satamayhtiön valmistelutyöryhmälle.

8 KAUPUNGINVALTUUSTO KH 50 Satamayhtiön valmistelutyöryhmä on kokoontunut ja käsitellyt yhtiöjärjestystä, perustamisasiakirjoja ja vuokrasopimusta. Päätösehdotus (C-G M) päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy esityksen perustettavana olevan yhtiön Oy Kaskisten Satama Kaskö Hamn Ab:n (Port of Kaskinen Ltd) yhtiöjärjestykseksi, perustamisasiakirjoiksi ja vuokrasopimukseksi nykyisessä muodossa (liite). KV 17 päätti hyväksyä päätösehdotuksen.

9 KAUPUNGINVALTUUSTO HALL:87 /2014 KV 18 Kuituverkon rakentaminen/korvaus jalkakäytävien kunnostamisesta KH , 56 Anvia Oyj on vuosien rakentanut ja kustantanut kuituverkoston Kaskisten kaupunkiin. Anvia on toiminut pääurakoitsijana kuitukaapelien asentamisessa kiinteistöihin. Varsinaisen kaivuu- ja asfaltointityön suoritti aliurakoitsija. Kyseisellä rakentamisella luotiin kaskislaisille mahdollisuudet nopeisiin it- yhteyksiin sekä korvattiin vanhentunut Kasvisionin tv-tekniikka ja infra liittymälle. Kesällä 2013 Anvia ja kaupunki joutuivat neuvottelemaan, kuka korvaa kaivausten aiheuttamat korjaustyöt yksityisten ihmisten asfaltoimilla jalkakäytävillä. Jalkakäytävät sijaitsevat kaupungin omistamalla maalla, mutta kiinteistönomistajilla on vastuu jalkakäytävien hoidosta. Anvian mukaan muualla vesihuolto-, kaukolämpö-, sähkökaapeli- ja muiden töiden aiheuttamat korjaukset tehdään paikkaamalla eli ei kokonaan uusimalla jalkakäytävää. Anvia on hakenut kaivuulupaa maaliskuussa 2012 ja asiasta on päätetty myönteisesti teknisellä osastolla. Korjaamisen tasosta ei ole kirjallista sopimusta kaupungin ja Anvian välillä. Kesäkuussa 2013 pääädyttiin neuvotteluratkaisuun, jossa Kaskisten kaupunki osallistuu ko asfaltoitujen jalkakäytävien kunnostukseen eurolla. esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupungin vuoden 2014 talousarvion investointeihin/katumäärärahat lisätään euroa kattamaan kuitukaapeloinnin kaivamisesta aiheutuneita jalkakäytävien korjauskuluja. päätti pitkän keskustelun jälkeen hyväksyä päätösehdotuksen. KV 18

10 KAUPUNGINVALTUUSTO KV 19 Kaupungin talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma HALL:85 /2014 KH , 57 Valmistelija J.J: Kaskisten työttömyysprosentti 3/2014 on 11,6 %. Vuodelle 2015 on arvioitu kunnallisveroa n. 4,8 M sekä yhteisöveroa n. 0,8 M. Kiinteistöveroa arvellaan saatavan n. 0,6 M vuosina Kunnallisverokertymä arvioidaan olevan hivenen laskeva lähivuosina. Myös yhteisöveron lasku 20 %:iin laskee aiempia ennusteita verokertymistä. Vuonna Kaskinen saa valtionosuuksia vuosittain n. 1,4 M. Kun satama on eriytetty kaupungin omasta talousarviosta, toiminta- ja vuosikate heikkenee n eurolla vuositasolla. Henkilöstömenot pysyvät samalla tasolla verrattuna edelliseen vuoteen, mikä johtuu pääasiassa vuoden 2012 yt- neuvottelujen toteutumisesta. Henkilöstökustannusten ja ostopalvelujen kustannustason arvioidaan nousevan n. 1-2 % vuositasolla. Kaupungin vuosikate on n. 0,9 milj. euroa vuonna Kaupungin n. 3 milj. euron lainan lyhentäminen alkaa vuonna Jotta lainaa pystyttäisiin takaisin maksamaan ja että uutta lainaa ei tarvitse ottaa käyttömenoihin, tulee talousarviot laatia siten, että menotasoa ei nosteta Budjettien tulee sisältää yleisten tavoitteiden lisäksi selkeät tavoitteet eri yksiköiden toiminnalle. Ne säästökeinot tai tariffien muutokset, jotka parantavat kaupungin kokonaistulosta, on pyrittävä ottamaan käyttöön välittömästi. esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2015 talousarvion raamit ovat seuraavat: - osastojen toimintakate on oltava vähintään samalla tasolla ne säästökeinot tai tariffien muutokset, jotka parantavat kaupungin kokonaistulosta, on pyrittävä ottamaan käyttöön välittömästi. - uusia tuloja lisääviä investointeja voidaan harkita. Korvaavat ja huoltoon liittyvät investoinnit on asetettava haluttuun tärkeysjärjestykseen, myös ajallisesti. Edellisen vuoden korjausinvestointeihin ja projekteihin myönnetyt varat eivät ole vuotuisia määrärahoja. - huolto- ja korjaustöitä on pystyttävä tekemään enemmän myös omalla henkilökunnalla Kaikista yli euron budjettiluvuista on tehtävä erillinen erittely. Toiminnan suunnitelmat ja tavoitteet on perusteltava tarkoin kunkin lautakunnan toimesta. Tarve on pystyttävä määrittelemään ja kaikki taloudelliset vaikutukset on selvitettävä. Koko suunnitelmakaudella on pystyttävä kokonaistulokseen, mikä mahdollistaa lainamäärän vähenemisen.

11 KAUPUNGINVALTUUSTO Toimintakate on oltava vähintään maan keskiarvon mukainen ja vuosikate on vähintään yhtä suuri kuin poistot. Vuosille on asetettava taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet sekä asetettava myös mittarit, joilla tavoitteiden saavuttaminen todetaan. mm. määrä, laatu, kustannukset per suorite, yksikkö jne. Tavoitteiden tulee sisältää myös vertailu koko maan ja/tai Pohjanmaan vastaaviin taloudellisiin lukuihin. Lautakuntien esitysten on oltava myös annettujen kehysten mukaiset. Lautakuntien tulee jättää talousarvioehdotuksensa vuodelle 2015 ja taloussuunnitelmansa vuosille kaupunginhallitukselle mennessä. päätti hyväksyä päätösehdotuksen. KV 19

12 KAUPUNGINVALTUUSTO HALL:86 /2014 KV 20 Kaskisten kaupungin hyvinvointikertomus KH , 54 Valmistelija MaKa: Terveydenhuoltolaki (1326/2010) velvoittaa kuntia seuraamaan ja edistämään kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä. Myös useat muut lait ottavat kantaa kuntien hyvinvoinnin edistämiseksi (mm. Suomen perustuslaki, kuntalaki, maankäyttö- ja rakennuslaki, ympäristönsuojelulaki, jätelaki, laki kuntien kulttuuritoiminnasta, yhdenvertaisuuslaki, pelastuslaki, lastensuojelulaki, liikuntalaki, tuleva sosiaalihuoltolaki ja tuleva vanhustenhuoltolaki). Kunnan lakisääteinen velvoite on laatia hyvinvointikertomus kerran valtuustokaudessa ja sen toteutumisesta on raportoitava vuosittain. Hyvinvointikertomus on osa kunnan vuosikellon mukaista strategista johtamista ja päätöksentekoa. Se auttaa kuntaa hahmottamaan kunnan hyvinvoinnin vahvuudet ja heikkoudet. Lisäksi kunnassa on oltava hyvinvoinnin edistämisen rakenteet. Hyvinvoinnin edistäminen on kunnan kaikkien hallinnonalojen perustehtävä yhteistyössä yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa. Kuntalaisten oma vastuu hyvinvoinnista ja sen vaikutuksesta omaan lähiyhteisöön on tärkeätä. Hyvinvoinnin edistämisessä onkin kyse monialaisesta, poikkisektorialisesta tiedolla johtamisesta, joka tapahtuu tiiviissä vuoropuhelussa eri toimijoiden ja kuntalaisten kanssa. Hyvinvoinnin edistäminen kannattaa, sillä se tuottaa kustannussäästöjä. Huomattavaa kuitenkin on, että pelkkä hyvinvointikertomuksen laatiminen ei riitä, vaan sen tuottama tieto on toimeenpantava päivittäiseksi työkaluksi niin luottamushenkilöille, viranhaltijoille kuin eri alan asiantuntijoille. Jokaisen kunnan työntekijän perustehtävänä on omalla asiantuntija-alueellaan hyvinvoinnin edistäminen. Se onkin sisällytettävä jokaiseen palvelukohtaamiseen. Hyvinvoinnin edistäminen on tulevaisuuteen investoimista kunnassa. Kaskisissa päätettiin, että vuonna 2013 laaditaan hyvinvointikertomus. Samalla päätettiin, että poikkihallinnollisena hyvinvointityöryhmänä toimii kunnan keskushallinnon johtoryhmä. Lisäksi Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon KY (K5) palkkasi 50 % työpanoksella HTT Kristiina Strandmanin koordinoimaan ja tukemaan K5 kuntien (Kaskinen, Korsnäs, Kristiinankaupunki, Maalahti ja Närpiö) hyvinvointikertomusprosessia vuonna K5 kuntayhtymä laati huhtikuussa sopimuksen THL:n kanssa osallistumisesta pilottialueena Kuntatuki- hankkeeseen (Hyvinvoinnin, terveyden ja mielenterveyden edistämisen kuntatuki), jossa vuoropuheluun perustuvissa monialaisissa työpajoissa edistettiin hyvinvointikertomusprosessin etenemistä kunnissa ja tuettiin kuntien monialaista tiedolla johtamista. Kaskisista osallistuivat työpajatoimintaan perusturvajohtaja, hallintopäällikkö ja nuorisosihteeri. Hankkeen työpajatyöskentelyn tuotoksena valmistuu vuoden 2014 aikana Opas kuntien monialaisen hyvinvoinnin johtamisen tueksi. THL:n erityisasiantuntija, TtT Heli Hätönen toimii hankkeen vetäjänä. Kuntatuki hanke on osa Innokylän ja THL:n tekemää yhteistyötä Pohjanmaan BoWer verkoston kanssa. päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Kaskisten hyvinvointikertomuksen vuosille Hyvinvointikertomuksen toteutumisesta raportoidaan vuosittain. päätti hyväksyä päätösehdotuksen.

13 KAUPUNGINVALTUUSTO KV 20

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 7.3.2014 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 13.03.2014 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

1 HYVINVOINNIN, TERVEYDEN JA MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN

1 HYVINVOINNIN, TERVEYDEN JA MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN 1 KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNGIN HYVINVOINTIKERTOMUS 1 HYVINVOINNIN, TERVEYDEN JA MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN Kts. myös Pohjanmaan maakuntaliiton strategia (www.obotnia.fi) Kts. myös Vaasan shp:n järjestämissuunnitelma

Lisätiedot

Nro 5/2015 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA. 08.06.2015 klo 18:00 KOKOUSPAIKKA. Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Nro 5/2015 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA. 08.06.2015 klo 18:00 KOKOUSPAIKKA. Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 5/2015 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 08.06.2015 klo 18:00 Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 57 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 4/2012 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 4/2012 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 51 Kokouksen järjestäytyminen KH 52 Talouden seuranta KH 53 Talouden tasapainotusohjelman päättyminen KH 54 Toiminnallisten tavoitteiden poistaminen KH 55 Vuoden 2011 tilinpäätös

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA VÖYRIN KUNTA. Valtuusto. Vöyrillä, 20.12.2011. Harry Backlund puheenjohtaja. Tom Holtti sihteeri. Kurt Söderberg pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA VÖYRIN KUNTA. Valtuusto. Vöyrillä, 20.12.2011. Harry Backlund puheenjohtaja. Tom Holtti sihteeri. Kurt Söderberg pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA Aika klo 19.00 21.43 Paikka Lukion auditorio Läsnäolevat Muut läsnäolevat Backlund Harry, puheenjohtaja Heir Kjell, 1. varapuheenjohtaja Helsing Åke, 2. varapuheenjohtaja Björkström Ann-Britt,

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko Peltoluhta Vesa jäsen klo 17.30-20.

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko Peltoluhta Vesa jäsen klo 17.30-20. LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667 Kaupunginhallitus AIKA 01.12.2014 klo 17:30-20:20 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Jorma Hacklin Jorma Hacklin

Jorma Hacklin Jorma Hacklin Jokioisten kunta Kokouskutsu Valtuusto 31600 Jokioinen 13.6.2014 3/2014 Kokousaika Keskiviikko kello 18.00 - Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Pykälä Sivu Liite 20 2 21 3 22 4 TP, TTK 23 8 AK 24 9 om. 25

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2 Kokouspöytäkirja Nro 2 Kunnanvaltuusto Sivu 17 KOKOUSAIKA: 30.04.2008 klo 13.00-15.02 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari

Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari -1, KV 27.1.2014 18:00 OSALLISTUJAT Brask Nina puheenjohtaja Päätöksentekijät Kotiniemi Topias I varapuheenjohtaja Tiusanen Pentti II varapuheenjohtaja Eerola Juho III varapuheenjohtaja Aalto-Partanen

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 2/2014 Kunnanhallitus 22.01.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 2/2014 Kunnanhallitus 22.01.2014 KOKOUSKUTSU NRO 2/2014 Kunnanhallitus 22.01.2014 KOKOUSAIKA Maanantai 27.1.2014 klo 9.00-14.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 53 1 22 Rautavaara-Savotta:

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA

PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA LUUMÄEN KUNTA YHTIÖITTÄMISSELVITYS PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA Kunnan maakaasu- ja kaukolämpöliiketoimintojen yhtiöittämisselvitys joulukuu 2014 Laatija: Osoite: Puh/fax Sähköposti:

Lisätiedot

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 14/2012 1.10.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 14/2012 1.10.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 14/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 179 KH 180 KH 181 KH 182 KH 183 KH 184 KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 KH 189 Kokouksen järjestäytyminen Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Talouden

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Kaupunginvaltuusto 19.01.2015 Kokoustiedot Aika 19.01.2015 Maanantai, klo 18.00-21.30 Tauko klo 18.25-18.40 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Verohuojennushakemus / OSAKK:n perussopimuksen uudistaminen

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Verohuojennushakemus / OSAKK:n perussopimuksen uudistaminen MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 9.5.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen lukion etäopetusluokka Asiat 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 Asioiden

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 22 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta... 2 Pykälän liite: Kysely/lausunto

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 22.5.2006 1 Kokousaika Maanantaina 22.5.2006 kello 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 169

Kirkkoneuvosto Sivu 169 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 169 Kokousaika 21.11.2012 klo 18.00-19.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Kauko Nuutinen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 4/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00 KOKOUSPAIKKA Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot