BENEFONIN JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BENEFONIN 9.2.2004 JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER 1.3.2004"

Transkriptio

1 1 BENEFONIN JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER Tämä Benefon Oyj:n julkaiseman listalleottoesitteen täydennys koostuu jälkeen julkaistuista yhtiön tärkeimmistä markkinatiedotteista. ==================================================================== SISÄLLYSLUETTELO: 1. Pörssitiedote klo 18: Pörssitiedote klo 11: Pörssitiedote klo 09: Pörssitiedote klo 09: Lehdistötiedote klo 14: Lehdistötiedote klo 08: PÖRSSITIEDOTE klo 18:05: TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIVUODELTA 2003 YLEISTÄ Yhtiön myynti kaudella 10-12/2003 pysyi edellisen neljänneksen tasolla. Myyntiä haittasi erityisesti suurempien toimitusprojektien osalta saneerausratkaisun saamiseen liittyvä epävarmuus asiakkaiden piirissä. Yhtiö jatkoi kulujen karsimista ja vuoden lopulla toteutetun YT-menettelyn yhteydessä sovittiin uusista vuorolomautuksista ja lomautuksista toistaiseksi, joiden vaikutuksesta yhtiössä aktiivisesti toimivan henkilöstön määrä väheni noin 90:een ja henkilöstökustannukset alenivat edelleen. Saneerausmenettelyn jatkuminen aiheutti toisaalta lisäkuluja. Yhtiön rahoitustilanne on ollut koko ajan erittäin tiukka haitaten ja vaarantaen toimintaa ja saneerausmenettelyn jatkumista. Yhtiö on saneerausratkaisun yhteydessä saamassa 1,50 2,0 Meuron verran pääoman ehtoista lisärahoitusta. Asiakaspalvelu, tuotanto, myynti ja markkinointi ovat toimineet normaalisti. Tuotekehityksen tuloksena on tuotu uusia päätelaite- ja ohjelmistotuotteita sekä erikoisratkaisuja markkinoille ja tuotekehitystyö jatkuu tiiviinä. Nyt julkaistava tilinpäätös per on ehdollinen yhtiön yrityssaneerausohjelman vahvistamiselle. Yhtiön toiminnan jatkuvuuden kannalta keskeinen yrityssaneerausmenettely alkoi ja siihen liittyvä ensimmäinen yrityssaneerausohjelmaehdotus jätettiin Turun käräjäoikeudelle ja saadun sijoitustarjouksen ehtojen mukaisesti muutettu saneerausohjelmaehdotus jätettiin Yhtiöllä ei ollut oikeutta tuoda julki ohjelmaehdotuksen sisältöä mutta ehdotuksen pääasiallinen sisältö julkaistiin listalleottoesitteessä, joka julkaistiin Listalleottoesite on saatavissa HEX Gatesta ja yhtiön pääkonttorista. Yhtiön julkaisemassa pörssitiedotteessa on annettu tietoja listalleottoesitteessä olevasta aiemmin julkistamattomasta tiedosta koskien Benefonin yrityssaneerausohjelman keskeistä sisältöä, sijoitussopimusta, sovitun

2 2 sijoituksen vähimmäismäärää, Yhtiön pääomarakennetta ennen ja jälkeen järjestelyn ja Yhtiön omistusta Järjestelyn jälkeen. Mikäli yhtiölle vahvistetaan ehdotuksen mukainen saneerausohjelma, tulee ohjelman vahvistamisen jälkeinen tase olennaisesti poikkeamaan yhtiön nyt julkistaman välitilinpäätöksen taseesta saneerausohjelmaan keskeisesti liittyvien velkajärjestelyjen vaikutuksesta. Varsinaisen tilanteen mukaisen tilinpäätösinformaation lisäksi sen jatkeena julkaistaan nyt poikkeuksellisesti saman tilanteen mukainen pro forma-tasevertailu olettamuksella, että yrityssaneerausehdotuksen mukainen saneerausohjelma olisi vahvistettu samana päivänä. Tasevertailu antaa viitteitä yhtiön taserakenteesta saneerausohjelman vahvistamisen ja sen myötä toteutuvan pääomanehtoisen rahoituksen jälkeen. YLEISTÄ JAKSOLTA 1-9/2003 Yhtiön tilanne vuoden 2003 alkukuukausina muuttui kriittiseksi haetun rahoitusratkaisun viipyessä ja yhtiö jätti yritysaneeraushakemuksen. Yrityssaneeraushakemuksen käsittelyn viipyessä yhtiö pyysi ja sai lykkäystä vuoden 2003 ensimmäisen osavuosikatsauksen antamiseen. Turun käräjäoikeus päätti , että yhtiön hakema yritysaneerausmenettely aloitetaan mainitusta päivästä lukien. Samana päivänä pidetty yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti vahvistaa vuoden 2002 tilinpäätöksen ehdollisena sille, että käräjäoikeus vahvistaa juuri käynnistyneen yrityssaneerausmenettelyn aikana laadittavan saneerausohjelman, ja että yhtiön toiminnan voidaan katsoa näin taas täyttävän jatkuvuuden kriteerit. Sama yhtiökokous päätti niinikään hyväksyä sille esitetyn velkakonversioannin, jossa yhtiön velkojat konvertoivat noin 4,8 Meuron edestä velkoja osakkeiksi ja pääomaehtoiseksi vaihtovelkakirjalainaksi. Kesäkuun lopulla julkistettu välitilinpäätös oli vastaavasti ehdollinen mainitulle saneerausohjelman vahvistamiselle. Alustava yrityssaneeraussuunnitelma huomioiden siinä oli tehty erityisesti kaksi olennaista omaisuuserien kertaluontoista alaskirjausta. Ensimmäinen näistä käsitti vuoden 2002 tilinpäätöksessä olevan uuden mobiilin telematiikan tuotealustan 5,8 Meuron suuruisten kehittämiskulujen aktivointien alaskirjauksen johtuen siitä, että kyseisen uuden tuotteiston loppuun vieminen jouduttiin toistaiseksi keskeyttämään. Toinen käsitti 2 Meuron suuruisen komponenttivaraston alaskirjauksen, joka johtui komponenttivaraston arvostamisesta saneeraussuunnitelman mukaiseen varovaiseen myynnin kehittymiseen ja komponenttien kulutukseen. Samoin julkaistu välitilinpäätös per oli ehdollinen saneerausohjelman vahvistamiselle. Tässä välitilinpäätöksessä oli edellisen välitilinpäätöksen alaskirjausten lisäksi alaskirjattu vaihto-omaisuutta vielä 0,5 Meuron edestä, millä tarkistettiin vaihto-omaisuuden arvostusta. Tämän lisäksi siinä oli tehty yrityssaneerausprosessiin liittyen kertaluonteisia kulukirjauksia ja kuluvarauksia yhteensä noin 1,3 Meuron edestä. Vastaavasti myös julkaistu välitilinpäätös per oli ehdollinen saneerausohjelman vahvistamiselle. Vastaavasti myös tilinpäätös per on ehdollinen saneerausohjelman vahvistamiselle.

3 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Toimintaympäristö säilyi haasteellisena, mutta mobiili telematiikka nähdään lupaavana kasvumarkkinana. LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN Yhtiön liikeajatus on tarjota mobiilin telematiikan päätelaitteita, ohjelmistoja ja ratkaisuja hengen ja omaisuuden turvaamiseen sekä toiminnanohjauksen tehostamiseen. Mobiilin telematiikan myynti suuntautuu noin 30 maahan ja Yhtiö sai vuoden toisella puoliskolla useita uusia asiakkaita. Mobiilin telematiikan osuus vuoden 2003 myynnistä oli noin 70 % ja sen arvioidaan edelleen kasvavan. GSM+GPS päätelaitemallisto kattaa niin henkilökohtaiset turva- ja toiminnanohjaussovellukset kuin ajoneuvo- ja konekommunikaatiosovellukset (M2M) sekä omaisuuden seurannan. Benefon pystyy tarjoamaan myös ohjelmistokomponentteja ja suurempia kokonaisratkaisuja järjestelmäintegraattoreille ja muille asiakasyrityksille. Kolmannella neljänneksellä myyntiin tuotiin uusi Benefon Seraph NT turvalaite, josta on saatu kauppoja sekä yritys- että viranomaisasiakkailta. Neljännellä neljänneksellä myyntiin tuotiin uusi 3.0-versio Benefon Life Line -valvomo-ohjelmistosta sekä erikoisversioita päätelaitteista. Raportointijakson päättymisen jälkeen myyntiin on tuotu Benefon Track Pro NT2.0, Benefon Seraph NT2.0 sekä Benefon Track One NT2.0 päätelaitteet. Tavoitteena on jatkaa uusien päätelaite- ja ohjelmistotuotteiden sekä tuoteversioiden markkinoille tuomista säännöllisesti. Vuoden 2003 alussa tehty Ismap S.A.:sta akvisitiotarjous on edelleen joutunut odottamaan Yhtiön tilanteen vakautumista. ELCOTEQ-SOPIMUS Elokuussa 2002 solmitun Elcoteq-sopimuksen mukainen toiminta toteutui pääpiirteissään sovitusti kunnes yhtiö joutui keväällä 2003 keskeyttämään sopimukseen liittyvän kehitystyön. Kaikkiaan sopimuksen mukaisesta 11 Meuron kauppasummasta vuonna 2002 kirjautui yhtiölle yhteensä 8,5 Meuroa ja vuonna ,5 Meuroa. Suunnitellun toiminnan keskeyttämisestä aiheutuneita kuluja sisältyy vuoden 2003 tilinpäätökseen. TALOUDELLINEN KEHITYS RAPORTOINTIKAUDELLA Tilinpäätös on laadittu ehdolla, että yhtiölle vahvistetaan pääpiirteissään jätetyn ohjelmaehdotuksen mukainen saneerausohjelma. Yhtiön liikevaihto neljänneksellä 10-12/2003 oli 1,7 Meuroa eli sama kuin edellisen neljänneksen 7-9/2003 liikevaihto. Koko kaudella 1-12/2003 se oli 6,7 Meuroa. Liikevaihto edellisvuoden vastaavalla neljänneksellä 10-12/2002 oli 2,1 Meuroa ja koko vastaavalla kaudella 1-12/2001 se oli 14,7 Meuroa.

4 4 Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä neljänneksellä 10-12/2003 oli 0,9 Meuroa, mikä oli 0,1 Meuroa parempi kuin edellisen neljänneksen 7-9/2003 liiketulos ennen kertaluonteisia eriä, joka oli 1,0 Meuroa. Koko kauden 1-12/2003 liiketulos ennen kertaluonteisia eriä oli 5,1 Meuroa. Johtuen yhtiön tilanteesta ja sen kehittymisestä yhtiöllä oli vuoden 2003 aikana poikkeuksellisen paljon eli yhteensä 15,1 Meuroa kertaluonteisia kulueriä, jotka aiheutuivat pääasiassa vuoden aikana tilanteesta johtuen tehdyistä tuotekehityskulujen ja vaihto-omaisuuden massiivisista alaskirjauksista. Vuoden viimeisellä neljänneksellä kertaluonteisia kulueriä oli yhteensä 5,8 Meuroa valtaosin vaihtoomaisuuden alaskirjauksista mutta myös luottotappiokirjauksista sekä varauksista saneerauskustannuksille. Varsinainen liiketulos kertaluonteiset kuluerät huomioituna oli vuoden viimeisellä neljänneksellä 10-12/2003 6,7 Meuroa, kaudella 7-9/2003 1,2 Meuroa, kaudella 4-6/2003 2,2 Meuroa ja kaudella 1-3/ ,1 Meuroa ja koko vuonna 1-12/ ,2 Meuroa. Edellisen tilivuoden vastaavalla kaudella 10-12/2002 liiketulos oli -2,3 Meuroa ja koko vuonna 1-12/2002 se oli 8,1 Meuroa. Taseen loppusumma neljänneksen 10-12/2003 lopussa oli 6,1 Meuroa. Edellisen neljänneksen 7-9/2003 lopussa taseen loppusumma oli 13,8 Meuroa. Taseessa ei alkuvuoden 2003 alaskirjausten jälkeen ole ollut aktivoituja T&K-kuluja. Edellisen vuoden vastaavan neljänneksen 10-12/2002 lopussa taseen loppusumma oli 23,9 Meuroa, jossa T&K-aktivointeja oli 5,4 Meuroa. Oman pääoman osuus taseesta neljänneksen 10-12/2003 lopussa oli 13,8 Meuroa, minkä lisäksi on pääomalaina 1,7 Meuroa, kun se kauden 7-9/2003 lopussa oli 5,4 Meuroa. Lasku aiheutui pääosin tehdystä vaihto-omaisuuden alaskirjauksesta. Vieraan pääoman koko määrä laski kaudella 10-12/2003 1,0 Meuroa, ja se oli neljänneksen lopussa 18,2 Meuroa, joka kaikki oli lyhytaikaista vierasta pääomaa. Korolliset nettovelat kauden 10-12/2003 lopussa olivat 7,2 Meuroa. Likvidit varat kauden lopussa olivat 0,1 Meuroa. Vuoden viimeisellä neljänneksellä tehdyt vaihto-omaisuuden 4,9 Meuron suuruiset alaskirjaukset perustuvat varovaiseen arvioon saneerausohjelman aikaisesta varastossa olevien komponenttien kulutuksesta. Kyseiset alaskirjatut komponentit ovat valtaosin käytössä myynnissä olevassa tuotteistossa. Joidenkin asiakkaiden huono maksuvalmius haittasi liiketoimintaa ja rahoitustilannetta viimeisellä neljänneksellä ja johti kaikkiaan 0,4 Meuron suuruisten luottotappiovarausten kirjaamiseen. Yhtiön liiketoimintaa ja taloudellista kehitystä viimeisellä neljänneksellä ja sen jälkeen on haitannut yrityssaneerausmenettelyn pitkittyminen ja saneerauspaketin rakentamiseen vaaditut huomattavat resurssit. Sijoittaja on osallistunut yhtiön liiketoimintaan, ja sijoittaja ja yksityisijoittajat ovat myös taanneet yhtiön vastuita. SELVITYS KÄYTTÖVAROJEN RIITTÄVYYDESTÄ 01/ /2005 Alla oleva laskelma käyttövarojen riittävyydestä perustuu liikesuunnitelmaan, jonka oletuksena on yrityssaneerausohjelman vahvistaminen. Laskelman lähtökohtana olevaan liiketulokseen olennaisesti vaikuttavan neljänneksittäisen myynnin arvioidaan kasvavan tarkastelukaudella. Nykyinen tilauskanta ei muodosta merkittävää osaa tarkastelukaudelle arvioidusta myynnistä.

5 5 Laskelma olettaa kokoontuvalle ylimääräiselle yhtiökokoukselle tehtyjen ehdotusten mukaisen pääomarahoituksen toteutumisen ja Turun käräjäoikeudelle jätetyn saneerausohjelmaehdotuksen mukaisen saneerausvelan järjestelyn. Kassavirtalaskelma kaudelta 01/ /2005 Liiketulos ennen satunnaisia eriä -1,2 Poistot 0,4 Lyhytaikaisten saamisten vähennys -0,1 Vaihto-omaisuuden vähennys 1,6 Korottomien velkojen muutos -0,7 Saneerausvelkojen maksu -0,4 Maksetut korot -0,1 Investoinnit -0,1 Maksullinen osakeanti 1,6 Satunnaiset tuotot 0,0 Saneerauskustannusvaraus -0,2 Lainojen muutos 0,0 Kassavarojen muutos 0,8 Jos toteutunut myynti tai muu kehitys poikkeaa tämän hetken arvioista, se voi merkittävästi vaikuttaa laadittuun laskelmaan. INVESTOINNIT Yhtiön investoinnit neljänneksellä 10-12/2003 olivat 0,0 miljoonaa euroa. HENKILÖSTÖ Benefonin aktiivisessa palveluksessa oli neljänneksen 10-12/2003 lopulla 129 henkilöä, joista huomattavaa osaa koskivat vuorolomautukset. Tämä oli 2 prosenttia alle edellisen neljänneksen 7-9/2003 vastaavan luvun 132 ja 12 prosenttia alle edellisvuoden vastaavan neljänneksen 10-12/2002 luvun 146. ERITYISTOIMENPITEET YHTIÖN TALOUDEN VAHVISTAMISEKSI Yhtiön rahoitustilanne on pysynyt jatkuvasti erittäin tiukkana minkä vuoksi ohjelma kulujen karsimiseksi, myynnin ja myyntikatteen kasvattamiseksi ja rahoituksen ja taseen tervehdyttämiseksi yrityssaneerausratkaisun ja siihen liittyvän pääomaehtoisen rahoituksen avulla on ollut keskeinen painopiste yhtiön toiminnassa. Yhtiön kiinteä kustannustaso lähestyy kolmasosaa vuodentakaisesta kustannustasosta. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Yhtiön tulevaisuuden näkymä riippuu ratkaisevasti aloitetun saneerausmenettelyn tuloksena syntyneen yrityssaneerausohjelman

6 6 vahvistamisesta. Vahvistettu yrityssaneerausohjelma edellyttää positiivista kassavirtaa ja että yhtiö pääsee myös positiiviseen tulokseen sekä velkojen järjestelyä yhtiön maksuvaran puitteissa niin, että taseen oma pääoma täyttää lain asettamat vaatimukset. Laaditun saneeraussuunnitelman ydin muodostuu kustannusten huomattavasta alentamisesta ja myynnin vähittäisestä kasvattamisesta. Yhtiö on saamassa 1,5-2,0 Meuron verran pääomanehtoista rahoitusta saneerausratkaisuun liittyvän sijoituksen myötä. Oleellisin tulevaisuudennäkymiin liittyvä epävarmuustekijä on myyntiennusteiden toteutuminen, koska varsinaista tilauskantaa on vähän. Vuoden 2004 liiketoimintanäkymät perustuvat osin uusiin kehitteillä oleviin tuotteisiin, joiden markkinoille tulon myöhästyminen voisi myös osaltaan kielteisesti vaikuttaa Yhtiön myyntiin ja taloudelliseen tulokseen. On huomioitava, että tosiasiallinen päätösvalta Yhtiössä siirtyy uudelle omistajalle, millä voi olla vaikutuksia Yhtiön tulevaisuuden näkymiin. VUODEN 2003 OSAKEANNIT Xpediant-anti Benefon Oyj:n hallitus päätti pitämässään kokouksessaan Varsinaisen yhtiökokouksen tekemän ja kaupparekisteriin merkityn valtuutuspäätöksen nojalla korottaa yhtiön osakepääomaa NRJ International LLC:n tytäryhtiölle Xpediant LLC:lle suunnattavalla osakeannilla enintään ,54 eurolla tarjoamalla merkittäväksi yhteensä enintään uutta yhtiön kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,34 euron (ei tarkka arvo) määräistä sijoitusosaketta euron merkintähinnalla. Merkittäväksi tarjotut sijoitusosakkeet merkittiin lopulta vain osittain niin, että Xpediant merkitsi yhteensä osaketta maksamalla merkintähinnan ,78 euroa merkintäehtojen mukaisesti Benefon Oyj:n pankkitilille. Yhtiön osakepääomaa korotettiin ,86 eurolla laskemalla liikkeeseen uutta yhtiön kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,34 euron (ei tarkka arvo) määräistä sijoitusosaketta. Korotus merkittiin kaupparekisteriin Osakepääoman korotuksen seurauksena yhtiön osakepääoma nousi ,05 eurosta ,91 euroon ja liikkeelle laskettujen osakkeiden määrä osakkeesta osakkeeseen, joista noteerattuja sijoitusosakkeita on kappaletta. Uudet osakkeet otettiin kaupankäynnin kohteeksi I-listalle vanhojen osakkeiden rinnalle Velkakonversioannit Osakeanti Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti tarjota osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Yhtiön velkojille ( Velkoja ) ja enintään viidelle Yhtiön hallituksen päättämälle kotimaiselle ja ulkomaiselle sijoittajalle ( Sijoittaja ) merkittäväksi Osakkeita sekä pääomanehtoisia vaihtovelkakirjalainoja ( Laina ) siten, että Velkojien ja Sijoittajien yhteenlaskettu lukumäärä on enintään sata. Velkojat voivat merkitä osakkeet ja pääoman ehtoiset vaihtovelkairjalainat kuittaamalla. Yhtiön osakepääomaa korotettiin Osakeannilla ,22 eurolla tarjoamalla Velkojien ja Sijoittajien merkittäväksi Yhtiön uutta kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,34 euron (ei tarkka arvo) määräistä sijoitusosaketta, jotka kaikki merkittiin velkojien toimesta. Osakeannin merkintöjen seurauksena Yhtiön osakepääoma nousi ,22 eurolla ,13 euroon.

7 7 Vaihtovelkakirjalaina-anti Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti lisäksi korottaa yhtiön osakepääomaa laskemalla liikkeeseen pääomanehtoisen vaihtovelkakirjalainan (Vaihtovelkakirjalaina 2003A). Annissa yhtiön osakepääomaa korotettiin enintään ,15 eurolla tarjoamalla 12 yhtiön velkojalle merkittäväksi pääomaltaan enintään ,42 euron määräinen pääomanehtoinen vaihtovelkakirjalaina ( Laina ). Lainasta annettiin vähintään yhden (1) euron määräisiä siirrettävissä olevia vaihtovelkakirjoja ( Vaihtovelkakirja ). Vaihtovelkakirjat voidaan vaihtaa yhteensä enintään uuteen yhtiön kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,34 euron (ei tarkka arvo) määräiseen sijoitussarjan osakkeeseen. Velkojat maksoivat merkitsemänsä Lainan määrän erääntyneillä saatavillaan kuittaamalla. Lainasta annettiin Vaihtovelkakirjat kun Lainan merkinnät oli rekisteröity kaupparekisteriin. Lainaa ei laskettu liikkeeseen arvo-osuusjärjestelmässä. HALLITUKSELLA OLEVA ANTIVALTUUTUS pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden kuluessa päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä, optio-oikeuksien antamisesta tai vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että vaihtovelkakirjoja tai optio-oikeuksia annettaessa tai uusmerkinnässä oikeutetaan merkitsemään yhteensä enintään uutta kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,34 euron (ei tarkka arvo) määräistä sijoitusosaketta. Osakepääomaa voidaan valtuutuksen perusteella korottaa siten enintään ,12 eurolla. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien osakeyhtiölain 4:2 :n mukaisesta etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia sekä oikeuden päättää merkintöjen hinnoista, merkintään oikeutetuista, merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainojen ja optiooikeuksien ehdoista. Osakkeenomistajille kuuluvasta etuoikeudesta poiketen voidaan valtuutuksia käyttää edellyttäen, että tähän on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskaupan rahoittaminen tai muu yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen tai taseen vahvistamiseen liittyvä järjestely. Silloin kun osakepääomaa korotetaan uusmerkinnällä muutoin kuin vaihtovelkakirjalainan tai optiooikeuden perusteella, on hallitus oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan, kuittausoikeutta käyttäen tai muutoin tietyin ehdoin. Tätä valtuutusta ei ole toistaiseksi käytetty. BENEFON OYJ Jukka Nieminen toimitusjohtaja

8 8 TILINPÄÄTÖS 2003 (MEUR) 1-12/ /02 Liikevaihto 6,7 14,7 Liiketoiminnan muut tuotot 3,0 5,6 Liiketoiminnan varsinaiset kulut -14,2-27,2 Suunnitelman mukaiset poistot -0,6-1,2 Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä -5,1 Kertaluonteiset erät -15,1 Liiketulos -20,2-8,1 Rahoitustuotot ja -kulut -0,6-2,2 Tulos ennen satunnaisia eriä -20,8-10,3 Tulos ennen veroja -20,8-10,3 Kauden tulos -20,8-10,3 Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 0,2 6,1 Aineelliset hyödykkeet 0,5 0,9 Sijoitukset 0,0 0,2 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 4,5 13,7 Saamiset 0,8 3,2 Rahat ja pankkisaamiset 0,1 0,2 Osakepääoma ja muu oma pääoma -13,8 3,8 Pääomalaina 1,7 0,0 Pakolliset varaukset 0,0 0,1 Pitkäaikainen vieras pääoma 0,0 5,4 Lyhytaikainen vieras pääoma 18,2 15,0 Taseen loppusumma 6,1 24,3 Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 0,0 5,8 Henkilöstön lukumäärä keskimäärin Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset Velat, joiden vakuudeksi on annettu yrityskiinnityksiä 6,1 6,1 Annetut kiinnitykset 12,1 12,1 Pantattu sijoitusomaisuus 0,0 0,2 Leasingvastuut 0,0 0,4 Muut vastuut 0,0 1,4 Tulos/osake EUR -1,45-1,21 Oma pääoma/osake EUR Neg 0,38 Luvut ovat tilintarkastamattomat. Tilauskanta ei ole merkittävä.

9 9 TILINPÄÄTÖS 2003 (MEUR) 10-12/03 7-9/03 4-6/03 Liikevaihto 1,7 1,7 1,7 Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,0 1,1 Liiketoiminnan varsinaiset kulut -2,6-2,6-3,8 Suunnitelman mukaiset poistot -0,1-0,1-0,2 Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä -0,9-1,0-1,2 Kertaluonteiset erät -5,8-0,2-1,0 Liiketulos -6,7-1,2-2,2 Rahoitustuotot ja -kulut -0,1-0,0-0,3 Tulos ennen satunnaisia eriä -6,8-1,2-2,5 Tulos ennen veroja -6,8-1,2-2,5 Kauden tulos -6,8-1,2-2,5 Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 0,2 0,2 0,2 Aineelliset hyödykkeet 0,5 0,6 0,7 Sijoitukset 0,0 0,0 0,1 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 4,5 9,7 10,0 Saamiset 0,8 3,3 4,1 Rahat ja pankkisaamiset 0,1 0,0 0,2 Osakepääoma ja muu oma pääoma -13,8-7,1-5,9 Pääomalaina 1,7 1,7 1,7 Pakolliset varaukset 0,0 0,0 0,1 Pitkäaikainen vieras pääoma 0,0 1,1 1,0 Lyhytaikainen vieras pääoma 18,2 18,1 18,4 Taseen loppusumma 6,1 13,8 15,3 Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 0,0 0,0-0,1 Henkilöstön lukumäärä keskimäärin Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset Velat, joiden vakuudeksi on annettu yrityskiinnityksiä 6,1 6,1 6,1 Annetut kiinnitykset 12,1 12,1 12,1 Pantattu sijoitusomaisuus 0,0 0,0 0,1 Leasingvastuut 0,0 0,0 0,0 Muut vastuut 0,0 1,0 1,0 Tulos/osake EUR -0,36-0,07-0,25 Oma pääoma/osake EUR Neg Neg Neg Luvut ovat tilintarkastamattomat. Tilauskanta ei ole merkittävä.

10 10 PROFORMA TASEVERTAILU PER : Julkaistu tilinpäätös vs. tilinpäätös + ehdotettu saneerausratkaisu, sisältäen investoinnin (oletettu 1,65 Meuroa) Tilinpäätös TP+YS-ratk. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 0,2 0,2 Aineelliset hyödykkeet 0,5 0,5 Sijoitukset 0,0 0,0 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 4,5 4,5 Saamiset 0,8 0,8 Rahat ja pankkisaamiset 0,1 1,7 Osakepääoma ja muu oma pääoma -13,8 2,7 Pääomalaina 1,7 0,0 Pakolliset varaukset 0,0 0,0 Pitkäaikainen vieras pääoma 0,0 1,8 Lyhytaikainen vieras pääoma 18,2 3,1 Taseen loppusumma 6,1 7,7 Tilanteeseen konstruoitu tase on laadittu lähtien nyt julkaistun tilinpäätöksen taseesta lisäten siihen jätetyn saneerausohjelmaehdotuksen ja siihen liittyvän pääoman ehtoisen rahoituksen (oletettu 1,65 Meuroa) mukaiset muutokset. ================================================================== BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 11:15 BENEFON OYJ:N VELKAKONVERSIOANNIN MERKINTÄSITOUMUKSET HYVÄKSYTTY SEKÄ SIJOITTAJA-ANNIN MÄÄRÄ TÄSMENTYNYT. Benefon on saanut tiedotettuun kokonaisjärjestelyyn liittyvässä yhtiön velkojille suunnatussa osakeannissa merkintäsitoumusten vastaanottoaikana yhteensä 39 velkojaltaan merkintäsitoumuksia yhteensä ,16 euron määrästä ja osakkeesta. Merkintäsitoumuksia antaneiden velkojien velkaleikkauksen kohteena oleva saneerausvelkasaatava yhtiöltä on yhteensä ,81 euroa ja sen oikeuttama kokonaismerkintähinta siten siitä leikatun osan 1/3:aa vastaten yhteensä ,16 euroa. Mainittuihin määriin sisältyy kolme myöhässä saapunutta merkintäsitoumusta. Hallitus on hyväksynyt kaikki saadut merkintäsitoumukset ja tulee ehdottamaan pidettävälle ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että merkintäsitoumuksen jättäneille velkojille myönnetään merkintäoikeus sitoumusten mukaisesti. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti ensisijaisesti velkojille tarjotuista osakkeista merkitsemättä jäävät osakkeet tarjotaan toissijaisesti merkittäväksi yhtiön osakkeenomistajille. Koska merkintäsitoumuksia on annettu yhteensä osakkeesta, jää osakkeenomistajille toissijaisessa merkinnässä tarjottavaksi yhteensä osaketta. Niiltä osin kun

11 11 toissijaisessa merkinnässä jää osakkeita merkitsemättä, yhtiö laskee liikkeeseen optio-oikeuksia aiemmin tiedotetun mukaisesti. Sijoittajan alkuperäisen tarjouksen mukaisesti sijoituksen määrä on vähintään 1,5 ja enintään 2,0 MEUR. Sijoituksen määrä on nyt täsmentynyt 1,65 Meuroon, mutta kokonaisrahoitus voi nousta vielä tästä. Sijoittaja ja Yksityissijoittajat ovat sovitun mukaan maksaneet escrow-tilille varoja merkintää varten. Hallitus täsmentää ehdotuksensa Sijoittajalle ja Yksityissijoittajille merkittäväksi tarjottavien osakkeiden ja Sijoittajalle tarjottavan oman pääoman ehtoisen vaihtovelkakirjalainan määristä myöhemmin tänään annettavalla pörssitiedotteella, joka sisältää myös yhteenvedon saaduista merkintäsitoumuksista. Koska yhtiön osakepääomaa on vaihtovelkakirjalaina 2003 A:n nojalla korotettu ,39 eurolla ,52 euroon, on tämä huomioitava vastaavasti myös hallituksen ehdotuksessa osakepääoman alentamiseksi. Hallitus toteaa, että osakepääomaa tullaan näin ollen alentamaan ,08 eurolla tämän hetkisestä ,52 eurosta ,44 euroon siten, että osakkeen kirjapidollinen vasta-arvo alentamisen jälkeen on 0,01 euroa. BENEFON OYJ Hallitus Jorma Nieminen hallituksen puheenjohtaja ===================================================================== BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 09:00: SIJOITTAJA-ANNIN LOPULLISET EHDOT SEKÄ ANNETTUJEN MERKINTÄSITOUMUSTEN JAKAUTUMINEN (täydentää ja täsmentää pörssitiedotteen klo 19:30) Eilen tiedotetun mukaisesti Benefon julkistaa annetut merkintäsitoumukset sekä täsmentää lopulliset merkintämäärät ja hinnat Sijoittajille ja Yksityissijoittajille suunnatussa annissa ja oman pääoman ehtoisessa vaihtovelkakirjalainassa. Yhtiön velkojien velkojille suunnattua osakeantia varten antamat merkintäsitoumukset ovat tiedotteen liitteenä 1. Niinikään eilen tiedotetusti sijoituksen kokonaismääräksi on vahvistunut 1,65 MEUR. Sijoitus jakaantuu aiemmin kerrotusti osittain suoraan osakemerkintään ja osittain oman pääoman ehtoisen vaihtovelkakirjalainan merkintään. Velkojille tarjotussa suunnatussa annissa annettujen merkintäsitoumusten vähäisen määrän johdosta sijoituksesta suuntautuu oman pääoman ehtoisen vaihtovelkakirjalainan merkintään ennakoitua suurempi osuus, minkä johdosta suunnatun osakeannin merkintähinnan osuus puolestaan jää hieman alunperin ennakoitua alhaisemmaksi. Velkojien antamien merkintäsitoumusten määrän selvittyä hallitus on vahvistanut Sijoittajille ja Yksityissijoittajille merkittäväksi tarjottavien osakkeiden ja oman pääoman ehtoisen

12 12 vaihtovelkakirjalainan määrät. Hallitus ehdottaa, että Sijoittajille ja Yksityissijoittajille merkittäväksi tarjottavien osakkeiden määräksi vahvistetaan yhteensä enintään osaketta ja kokonaismerkintähinnaksi enintään ,20 euroa. Osakekohtainen merkintähinta on siten 0,01 euroa, mistä määrästä merkitsijän maksama osuus on vähintään 0,0067 euroa (ei tarkka arvo), eli yhteensä ,26 euroa, ja loppuosa katetaan ylikurssirahastosta. Anti toteutetaan näin ollen sekaemissiona. Lisäksi hallitus ehdottaa, että Sijoittajille ja Yksityissijoittajille merkittäväksi tarjottavan oman pääoman ehtoisen vaihtovelkakirjalainan pääomaksi vahvistetaan enintään ,74 euroa ja vaihtosuhteeksi 0,01 euron osakekohtaista merkintähintaa vastaava vaihtosuhde. Liikkeeseen laskettavat vaihtovelkakirjat voitaisiin siten vaihtaa enintään osakkeeseen. Osake- ja vvkl- määrät vastaavat Sijoittajan vaatimusta 66,666% omistusosuudesta rekisteröidystä osakepääomasta sekä kaikkien järjestelyjen jälkeisestä täysin laimentuneesta osakepääomasta. Sijoittajan ja Yksityissijoittajien sijoittaman uuden pääoman yhteismäärä tulisi näin ollen olemaan euroa. Yhtiökokouksessa tullaan lisäksi käsittelemään yhtiökokouskutsussa mainitusti pääomalainan ottamista. Pääomalainan määrä tulisi olemaan euroa. Sijoittajien ja Yksityissijoittajien merkintäoikeuksien jakautuminen suunnatussa annissa ja oman pääoman ehtoisessa vaihtovelkakirjalainassa käy ilmi tiedotteen liitteestä 2. BENEFON OYJ hallitus Jorma Nieminen hallituksen puheenjohtaja LIITE 1. VELKOJIEN MERKINTÄSITOUMUKSET MERKITSIJÄ: MERKINTÄHINTA/EUR OSAKETTA AATSTO LAAKSO, LUKANDER & RUOHOLA 1 820, ACTE OY 1 179, ACTE OY , ASSY Oy 748, BRIIFFI OY 3 271, CLOTHING PLUS OY 1 897, DA-DESIGN OY 7 002, DETECTOR OY 43, EKLÖW ELECTRONICS OY 583, FASTRAX OY , HALYARD OY 3 687, HJ. JOUSI OY 639, IF VAHINKOVAKUUTUS- YHTIÖ OY 5 088, INDUSTRI VERKTOY 951, INNOVATIVE IDEAS OY , JUKOVA OY 11, KONTTORIFORUM 270, KULJETUSLIIKE KALEVI JOKINEN OY 63, LOUNAIS-SUOMEN

13 13 VEROVIRASTO , LÄÄKÄRIKESKUS MEHILÄINEN SALO 157, NET SERVANT OY 531, OY ARBONAUT LTD , OY CUMULATOR LTD 190, OY PROVERBIS AB 37, RUMMUNLYÖJÄNKATU 2 RY 26, RUOKALA MARJA HEIKKONEN 798, SALON IMUAUTOT OY 17, SALON JÄTEHUOLTO KY 785, SALON KAUPUNKI 630, SALON SEUDUN PUHELIN OY 1 469, SALON SEUDUN SANOMAT OY 413, SALON SÄHKÖ JA DATA OY 318, SAPA PROFIILIT OY 8 319, SINISEN TALON KAHVIO MEA LAUTIALA 45, STUDIO TORTA S.R.L , TOIMISTOTEKNIIKKA TT OY 63, U-BLOX AG 2 514, VALTIONKONTTORI , VEIJO SEPPÄ 1 541, YHTEENSÄ 39 VELKOJAA: ,16 euroa osaketta LIITE 2. SIJOITTAJIEN JA YKSITYISSIJOITTAJIEN MERKINTÄOIKEUDET 1. SIJOITTAJIEN MERKINTÄOIKEUDET SUUNNATUSSA ANNISSA MERKITSIJÄN MAKSAMA MERKITSIJÄ: OSUUS MERKINTÄHINNASTA/EUR OSAKKEITA Octagon Solutions Ltd , Darkrose Investment Ltd , AWM Holdings Inc , Cercle Investment Ltd , Henry Jonninen , Matti Kinnunen 1.948, Tom Sundén 1.948, Ashland Partners , YHTEENSÄ: ,

14 14 2. YKSITYISSIJOITTAJIEN MERKINTÄOIKEUDET SUUNNATUSSA ANNISSA MERKITSIJÄN MAKSAMA MERKITSIJÄ: OSUUS MERKINTÄHINNASTA/EUR OSAKKEITA Jorma U. Nieminen 5.845, Jukka Nieminen 1.558, Pascal Lorne 1.169, Joel Badi 1.169, Sophie Marcel 1.169, Yves Braka 779, YHTEENSÄ: , SIJOITTAJIEN MERKINTÄOIKEUDET VAIHTOVELKAKIRJALAINASSA MERKITSIJÄ: MERKINTÄHINTA/EUR OSAKKEITA ENINT. Octagon Solutions Ltd , Darkrose Investment Ltd , AWM Holdings Inc , Cercle Investment Ltd , Henry Jonninen , Matti Kinnunen 4.239, Tom Sundén 4.239, Ashland Partners , YHTEENSÄ: , YKSITYISSIJOITTAJIEN MERKINTÄOIKEUDET VAIHTOVELKAKIRJALAINASSA MERKITSIJÄ: MERKINTÄHINTA/EUR OSAKKEITA ENINT. Jorma U. Nieminen , Jukka Nieminen 3.391, Pascal Lorne 2.543, Joel Badi 2.543, Sophie Marcel 2.543, Yves Braka 1.695, YHTEENSÄ: , Listalleottoesitteessä informoidun mukaisesti Yksityissijoittajien maksama kokonaissijoitus osakkeisiin ja vaihtovelkakirjalainaan on yhteensä euroa. ==================================================================

15 15 BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 09:00 BENEFON OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS Benefon Oyj:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa tehtiin seuraavat päätökset: Benefon Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous käsitteli saneerauspakettia ja päätti mm. yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, osakepääoman alentamisesta sekä osakepääoman korottamisesta kantaosakkeiden omistajille suunnatulla osakeannilla, yhtiön velkojille ja toissijaisesti osakkeenomistajille suunnatulla uusmerkinnällä sekä suunnatulla uusmerkinnällä ja oman pääoman ehtoisen vaihtovelkakirjalainan liikkeeseen laskemisella Sijoittajille ja Yksityissijoittajille. 1. Yhtiöjärjestyksen 3 :n, 4 :n ja 5 :n muuttaminen Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiöjärjestyksen 3-5 :iä seuraavasti: - Yhtiön vähimmäispääoma on euroa ja enimmäispääoma euroa. - Osakkeita on vähintään ja enintään kappaletta. Osakkeella ei ole nimellisarvoa. - Kantaosakkeita on enintään ja sijoitusosakkeita vähintään ja enintään Yhtiöjärjestyksen 5 :ään lisätään muuntolauseke, joka mahdollistaa sen, että kukin kantaosake voidaan muuntaa yhteen sijoitusosakkeeseen. Päätös on ehdollinen sille, että Turun käräjäoikeus vahvistaa yhtiön yrityssaneerausohjelman viimeistään Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta on tiedotettu tarkemmin aiemmassa yhtiön päivätyssä tiedotteessa. 2. Osakepääoman alentaminen Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti alentaa yhtiön osakepääomaa ,52 eurosta ,44 euroon. Osakepääoman alentaminen toteutetaan siirtämällä osakepääomasta ,08 euroa edellisten tilikausien tappio -tilille. Osakepääoman alennus käytetään osakeyhtiölain 6 luvun 1 :n 1 momentin 1-kohdan tarkoittamalla tavalla vahvistetun taseen mukaisen tappion kattamiseen. Päätös on ehdollinen sille, että Turun käräjäoikeus vahvistaa yhtiön yrityssaneerausohjelman viimeistään Osakepääoman alentamisesta on tiedotettu tarkemmin aiemmassa yhtiön päivätyssä tiedotteessa ja sitä on täsmennetty päivätyssä tiedotteessa. 3. Osakepääoman korottaminen kantaosakkeiden omistajille suunnatulla uusmerkinnällä sekaemissiona Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti korottaa osakepääomaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla. Yhtiön osakepääomaa korotetaan enintään eurolla tarjoamalla Yhtiön kantaosakkeiden omistajille merkittäväksi enintään yhtiön uutta kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,01 euron määräistä sijoitusosaketta. Suunnatusta osakeannista on tiedotettu tarkemmin aiemmassa yhtiön päivätyssä tiedotteessa.osakeanti toteutetaan sekaemissiona, jossa Yhtiön kantaosakkeiden omistajille annetaan oikeus merkitä Yhtiön sijoitusosakkeita. Merkintäoikeudet määräytyvät siten, että kutakin

16 16 kantaosaketta kohti on oikeus merkitä 9 sijoitusosaketta. Yhtiökokous vahvisti merkintäoikeuksien jakautumisen seuraavasti: Merkitsijä K-osakkeita Merkintäoikeus/S-osaketta Halyard Oy Finnfoam Oy Jorma U. Nieminen Jouko Nurminen Yhteensä: Merkintäoikeuden käyttäminen edellyttää, että merkitsijä on sitoutunut muuntamaan omistamansa kantaosakkeet sijoitusosakkeiksi yhtiöjärjestykseen liitetyn muuntolausekkeen mukaisesti ensi tilassa. Osakkeen merkintähinta on kaikille merkitsijöille sama, 0,01 euroa. Merkitsijä maksaa osakkeesta 0,0001 euroa ja loppuosa merkintähinnasta, 0,0099 euroa osakkeelta, siirretään yhtiön ylikurssirahastosta osakepääomaan. Osakkeiden merkintäaika alkaa ja päättyy Merkitsijät merkitsevät osakkeet osakeyhtiölain 3a luvun 17 :n mukaisesti maksamalla osuutensa osakkeiden merkintähinnasta kokonaisuudessaan merkintäajan päättymiseen mennessä yhtiön osoittamalle pankkitilille. Hallitus hyväksyy kaikki tällä tavalla merkintäehtojen mukaisesti tehdyt merkinnät edellyttäen, että Turun käräjäoikeus vahvistaa Yhtiön yrityssaneerausohjelman viimeistään Mikäli yrityssaneerausohjelmaa ei ole vahvistettu mainittuun päivämäärään mennessä, raukeavat tehdyt merkinnät. 4. Osakepääoman korottaminen ensisijaisesti yhtiön velkojille ja toissijaisesti osakkeenomistajille suunnattavalla uusmerkinnällä sekä viimesijaisesti laskemalla liikkeeseen optio-oikeuksia Velkoja-anti Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti korottaa yhtiön osakepääomaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla enintään ,60 eurolla tarjoamalla 39 yhtiön velkojan merkittäväksi enintään yhtiön uutta kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,01 euron määräistä sijoitusosaketta 0, euron osakekohtaisella merkintähinnalla sillä ehdolla, että Turun käräjäoikeus vahvistaa yhtiön yrityssaneerausohjelman viimeistään Osakeanti toteutettiin tarjousantina, jossa yhtiön saneerausvelkojille annettiin mahdollisuus tehdä merkintäsitoumuksia sitoumusten vastaanottoaikana ("Tarjousaika").

17 17 Yhtiökokous vahvisti merkintäoikeuksien jakautumisen seuraavasti: AATSTO LAAKSO, LUKANDER & RUOHOLA 1 820, ACTE OY 1 179, ACTE OY , ASSY Oy 748, BRIIFFI OY 3 271, CLOTHING PLUS OY 1 897, DA-DESIGN OY 7 002, DETECTOR OY 43, EKLÖW ELECTRONICS OY 583, FASTRAX OY , HALYARD OY 3 687, HJ. JOUSI OY 639, IF VAHINKOVAKUUTUS- YHTIÖ OY 5 088, INDUSTRI VERKTOY 951, INNOVATIVE IDEAS OY , JUKOVA OY 11, KONTTORIFORUM 270, KULJETUSLIIKE KALEVI JOKINEN OY 63, LOUNAIS-SUOMEN VEROVIRASTO , LÄÄKÄRIKESKUS MEHILÄINEN SALO 157, NET SERVANT OY 531, OY ARBONAUT LTD , OY CUMULATOR LTD 190, OY PROVERBIS AB 37, RUMMUNLYÖJÄNKATU 2 RY 26, RUOKALA MARJA HEIKKONEN 798, SALON IMUAUTOT OY 17, SALON JÄTEHUOLTO KY 785, SALON KAUPUNKI 630, SALON SEUDUN PUHELIN OY 1 469, SALON SEUDUN SANOMAT OY 413, SALON SÄHKÖ JA DATA OY 318, SAPA PROFIILIT OY 8 319, SINISEN TALON KAHVIO MEA LAUTIALA 45, STUDIO TORTA S.R.L , TOIMISTOTEKNIIKKA TT OY 63, U-BLOX AG 2 514, VALTIONKONTTORI , VEIJO SEPPÄ 1 541, YHTEENSÄ 39 VELKOJAA: ,16 euroa osaketta

18 18 Osakkeiden merkintäaika alkaa ja päättyy Merkintä toteutetaan merkintäsitoumuksella, joka toimii samalla merkintälistana. Merkintähinta suoritetaan kuittaamalla. Hallitus hyväksyy kaikki tällä tavalla merkintäehtojen mukaisesti tehdyt merkinnät edellyttäen, että Turun käräjäoikeus vahvistaa Yhtiön yrityssaneerausohjelman viimeistään Mikäli yrityssaneerausohjelmaa ei ole vahvistettu mainittuun päivämäärään mennessä, raukeavat tehdyt merkinnät. Osakkeenomistaja-anti Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti korottaa yhtiön osakepääomaa enintään ,74 eurolla tarjoamalla toissijaisessa merkinnässä yhtiön osakkeenomistajille näiden omistusosuuksien mukaisessa suhteessa merkittäväksi enintään yhtiön uutta kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,01 euron määräistä sijoitusosaketta 0, euron osakekohtaisella merkintähinnalla sillä ehdolla, että Turun käräjäoikeus vahvistaa yhtiön yrityssaneerausohjelman viimeistään Merkintäoikeus on osakkeenomistajalla, joka oli merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään yhtiön osakeluetteloon. Yhtiön hallitukselle annettiin oikeus päättää tarkemmin toissijaisen merkinnän toteuttamiseen liittyvistä seikoista ja merkintäoikeuksien liikkeeseenlaskun tavasta. Optio-oikeudet Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti korottaa yhtiön osakepääomaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen tarjoamalla merkittäväksi enintään optio-oikeutta Benefon Oyj:n hallituksen nimeämille Benefon Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden palveluksessa oleville ja/tai sen palvelukseen rekrytoitaville avainhenkilöille sillä ehdolla, että Turun käräjäoikeus vahvistaa yhtiön yrityssaneerausohjelman viimeistään Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön sijoitusosakkeen 0,22 euron osakekohtaisella merkintähinnalla. Osakemerkintöjen seurauksena yhtiön osakepääoma voi nousta enintään ,74 eurolla. Optiooikeuksia voidaan tarjota merkittäväksi ainoastaan sellainen määrä, mikä osakkeenomistajille suunnattavassa toissijaisessa merkinnässä jää merkitsemättä osakkeita. Siten toissijaisessa merkinnässä merkittävien osakkeiden ja liikkeeseenlaskettavien optio-oikeuksien yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään Optio-oikeuksien merkintäaika alkaa ja päättyy Yhtiön hallitus päättää tarkemmin optio-oikeuksien tarjoamisesta. Suunnatusta osakeannista on tiedotettu tarkemmin aiemmassa yhtiön päivätyssä tiedotteessa ja sitä on täsmennetty ja päivätyillä tiedotteilla. 5. Suunnattu uusmerkintä ja oman pääoman ehtoinen vaihtovelkakirjalaina Sijoittajille ja Yksityissijoittajille Suunnattu osakeanti Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti korottaa yhtiön osakepääomaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla enintään ,20 eurolla tarjoamalla Sijoittajien ja Yksityissijoittajien merkittäväksi enintään uutta kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,01 euron määräistä sijoitussarjan osaketta. Osakekohtainen merkintähinta on 0,01 euroa. Suunnatusta osakeannista on tiedotettu tarkemmin aiemmissa yhtiön ja päivätyissä tiedotteissa. Annin merkintähinta on enintään ,20 euroa, mistä merkitsijöiden maksama osuus on enintään ,26 euroa vastaten noin 0, euroa osakkeelta. Merkitsijän maksaman määrän ja

19 19 merkintähinnan 0,01 euroa välinen erotus katetaan siirtämällä vastaava määrä ylikurssirahastosta osakepääomaan ja anti toteutetaan siten sekaemissiona. Yhtiökokous vahvisti merkintäoikeuksien jakautumisen seuraavasti: SIJOITTAJIEN MERKINTÄOIKEUDET SUUNNATUSSA ANNISSA MERKITSIJÄN MAKSAMA MERKITSIJÄ: OSUUSMERKINTÄHINNASTA/EUR OSAKKEITA Octagon Solutions Ltd , Darkrose Investment Ltd , AWM Holdings Inc , Cercle Investment Ltd , Henry Jonninen , Matti Kinnunen 1.948, Tom Sundén 1.948, Ashland Partners , YHTEENSÄ: , YKSITYISSIJOITTAJIEN MERKINTÄOIKEUDET SUUNNATUSSA ANNISSA MERKITSIJÄN MAKSAMA MERKITSIJÄ: OSUUS MERKINTÄHINNASTA/EUR OSAKKEITA Jorma U. Nieminen 5.845, Jukka Nieminen 1.558, Pascal Lorne 1.169, Joel Badi 1.169, Sophie Marcel 1.169, Yves Braka 779, YHTEENSÄ: , KAIKKI YHTEENSÄ: , Osakkeiden merkintäaika alkaa ja päättyy Sijoittajat ja Yksityissijoittajat suorittavat merkinnän maksamalla osakeyhtiölain 3a luvun 17 :n mukaisesti osakkeiden merkintähinnan kokonaisuudessaan merkintäajan päättymiseen mennessä Yhtiön osoittamalle pankkitilille. Merkintähinnan maksu voi tapahtua myös kuittaamalla, mikäli Sijoittajat tai Yksityissijoittajat ovat jo ennen merkintää maksaneet merkintähintaa vastaavan määrän yhtiön pankkitilille. Hallitus hyväksyy kaikki tällä tavalla merkintäehtojen mukaisesti tehdyt merkinnät edellyttäen, että Turun käräjäoikeus vahvistaa Yhtiön yrityssaneerausohjelman viimeistään Mikäli yrityssaneerausohjelmaa ei ole vahvistettu mainittuun päivämäärään mennessä, raukeavat tehdyt merkinnät. Oman pääoman ehtoinen vaihtovelkakirjalaina Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti korottaa yhtiön osakepääomaa enintään ,74 eurolla tarjoamalla Sijoittajien ja Yksityissijoittajien merkittäväksi pääomaltaan enintään ,74 euron määräinen oman pääoman ehtoinen vaihtovelkakirjalaina (Vaihtovelkakirjalaina 2004A). Hallitus muutti ehdotustaan siten, että lainan korko on hallituksen ehdotuksen liitteenä olevista vaihtovelkakirjalainan 2004A:n ehdoista poiketen 4 %. Lainasta annetut

20 20 vaihtovelkakirjat voidaan vaihtaa yhteensä enintään uuteen yhtiön sijoitusosakkeeseen. Vaihtosuhde vastaa 0,01 euron osakekohtaista merkintähintaa. Lainasta annetaan vähintään yhden (1) euron määräisiä siirrettävissä olevia vaihtovelkakirjoja ("Vaihtovelkakirja"). Vaihtovelkakirjalainan liikkeeseen laskemisesta on tiedotettu tarkemmin aiemmassa yhtiön päivätyssä tiedotteessa ja päivätyssä tiedotteessa. Yhtiökokous vahvisti Lainan merkintäoikeuksien jakautumisen seuraavasti: SIJOITTAJIEN MERKINTÄOIKEUDET VAIHTOVELKAKIRJALAINASSA MERKITSIJÄ: MERKINTÄHINTA/EUR OSAKKEITA ENINT. Octagon Solutions Ltd , Darkrose Investment Ltd , AWM Holdings Inc , Cercle InvestmentLtd , Henry Jonninen , Matti Kinnunen 4.239, Tom Sundén 4.239, Ashland Partners , YHTEENSÄ: , YKSITYISSIJOITTAJIEN MERKINTÄOIKEUDET VAIHTOVELKAKIRJALAINASSA MERKITSIJÄ: MERKINTÄHINTA/EUR OSAKKEITA ENINT. Jorma U. Nieminen , Jukka Nieminen 3.391, Pascal Lorne 2.543, Joel Badi 2.543, Sophie Marcel 2.543, Yves Braka 1.695, YHTEENSÄ: , KAIKKI YHTEENSÄ: , Oman pääoman ehtoisen Vaihtovelkakirjalaina 2004A:n merkintäaika alkaa ja päättyy Yhtiön hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä. Hallitus hyväksyy kaikki merkintäehtojen mukaisesti tehdyt Lainan merkinnät edellyttäen, että Turun käräjäoikeus vahvistaa Yhtiön yrityssaneerausohjelman viimeistään Mikäli yrityssaneerausohjelmaa ei ole vahvistettu mainittuun päivämäärään mennessä, raukeavat tehdyt merkinnät. Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään muista Lainaan ja Lainan mahdollisesta vaihtamista seuraaviin osakepääoman korotuksiin liittyvistä seikoista ja käytännön toimenpiteistä. 6. Pääomalaina Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti enintään euron määräisen pääomalainan ottamisesta Octagon Solutions Ltd:ltä, Darkrose Investment Ltd:ltä, Henry Jonniselta, Matti Kinnuselta sekä Tom Sundenilta siten, että lainan korko on 6 %. Hallitus päättää pääomalainan ottamisesta tarkemmin. Päätös on ehdollinen sille, että Turun käräjäoikeus vahvistaa yhtiön yrityssaneerausohjelman viimeistään

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 09:00 1/5

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 09:00 1/5 BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.8.2004 klo 09:00 1/5 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 YLEISTÄ Aiemmin raportoidun mukaisesti yhtiön yrityssaneerausohjelma vahvistettiin 19.3.2004, jolloin myös saneerausohjelmaan

Lisätiedot

BENEFONIN JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER

BENEFONIN JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER 1 BENEFONIN 9.2.2004 JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER 1.4.2004 Tämä viimeisin Benefon Oyj:n 9.2.2004 julkaiseman listalleottoesitteen täydennys koostuu 23.3.2004 ja sen jälkeen julkaistuista

Lisätiedot

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 23.5.2002 klo 12.00 ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Rocla Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden 1998 optiolainaan liittyvien

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO (2) OLVI OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖN KOKOONTUVALLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOKOUKSELLE

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO (2) OLVI OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖN KOKOONTUVALLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOKOUKSELLE OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.3.2002 KLO 13.00 1 (2) OLVI OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖN 4.4.2002 KOKOONTUVALLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOKOUKSELLE Olvi Oyj:n hallitus on tehnyt yhtiön 4.4.2002 kokoontuvalle

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

TALENTUMIN HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

TALENTUMIN HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.2.2002 KELLO 9.30 TALENTUMIN HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Talentumin hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle 25.3.2002. - Osinkoehdotus

Lisätiedot

OLVI OYJ TIEDOTE klo (1) OLVI HAKEE A-OPTIOIDEN 1999 LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

OLVI OYJ TIEDOTE klo (1) OLVI HAKEE A-OPTIOIDEN 1999 LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE OLVI OYJ TIEDOTE 9.4.2001 klo 14.00 1(1) OLVI HAKEE A-OPTIOIDEN 1999 LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Olvi Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden 1999 optiolainaan liittyvien A-optioiden ottamista

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2014 Sievi # 11032014 Sievi Capital_V2 SISÄLLYS: 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT Huhtamäki Oyj:n hallitus on 7.2.2006 päättänyt ehdottaa 27.3.2006 pidettävälle Huhtamäki Oyj:n (jäljempänä yhtiö ) varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (2)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (2) PÖRSSITIEDOTE 9.4.2003 klo 13.00 1 (2) :N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 1,25 euroa osinkoa vuodelta 2002. Yhtiökokous myönsi valtuutuksen hallitukselle omien osakkeiden luovuttamiseen

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Proha Oyj Pörssitiedote klo 11.15

Proha Oyj Pörssitiedote klo 11.15 Proha Oyj Pörssitiedote 5.2.2001 klo 11.15 PROHAN HALLITUS PÄÄTTI OPTIOIDEN LIIKKEESEENLASKUSTA Proha Oyj:n (Yhtiö) hallitus on 4.2.2001 päättänyt ylimääräisen yhtiökokouksen sille 13.12.2000 antaman valtuutuksen

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET 16.3.2016 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSINGONJAKOEHDOTUS Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2015 päivätyn taseen mukaan 34.214.777,30 euroa,

Lisätiedot

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja.

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2004 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 - Liikevaihto katsauskaudella 9,9 meur (12,3 meur 1-6/2003). - Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE Oyj:n hallitus (hallitus) on 5.12.2007 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden (KONE-konserni) avainhenkilöille sekä

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,22 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (2)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (2) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.4.2002 klo 13.00 1 (2) OLVI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 0,90 euroa osinkoa vuodelta 2001. Yhtiökokous myönsi valtuutuksen hallitukselle omien osakkeiden

Lisätiedot

FINNLINES OYJ

FINNLINES OYJ 1(5) FINNLINES OYJ 29.10.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2003 Olennaiset tapahtumat Finnlines osti helmikuussa ropax (roro-passenger) aluksen Stena Ferries Limitediltä. Alus on rakennettu Espanjassa vuonna

Lisätiedot

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE AFFECTO OYJ PÖYTÄKIRJA 112011 3 (6) 7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN Merkittiin, että yhtiön ja konsernin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat lain ja yhtiöjäijestyksen mukaisesti

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina klo 11.00 alkaen yhtiön auditoriossa, Hyvinkäällä. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen

Lisätiedot

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30 AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2009 klo 10.30 KUTSU AFFECTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 3.4.2009 alkaen klo

Lisätiedot

POHJOLAN OSAKEHISTORIA 1989

POHJOLAN OSAKEHISTORIA 1989 POHJOLAN OSAKEHISTORIA 1989 1 Jäljempänä on selostettu yhtiön osakkeisiin ja osakkeisiin oikeuttaviin arvopapereihin liittyviä päätöksiä ja toimia sekä osakepääoman ja osakkeiden lukumäärien vuotuista

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys KIRJANPITO 22C00100 Luento 10b: Oman pääoman riittävyys OMAN PÄÄOMAN RIITTÄVYYS Vähimmäisosakepääoma (OYL 1:3 ): Yksityinen osakeyhtiö (oy) 2 500 euroa Julkinen osakeyhtiö (oyj) 80 000 euroa. Yhtiön osakkaiden

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-maaliskuun liikevaihto oli 332,3 miljoonaa markkaa (2000: 328,3 Mmk). Liikevaihdon vähäinen kasvu oli ennakoitua. Elintarvikeryhmän liikevaihto

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE 9.2.2004

LISTALLEOTTOESITE 9.2.2004 LISTALLEOTTOESITE 9.2.2004 K-SARJAN OSAKKEEN OMISTAJILLE SUUNNATTUJEN ENINTÄÄN 4.500.000 OSAKKEEN, VELKOJILLE SUUNNATTUJEN ENINTÄÄN 60.986.834 OSAKKEEN JA SIJOITTAJILLE JA YKSITYISSIJOITTAJILLE SUUNNATTUJEN

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 121,8 (121,2) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 0,5 %. Liikevoitto

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS Solteq Oyj Pörssitiedote klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS Solteq Oyj Pörssitiedote klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS Julkaistu: 2003-08-18 07:01:07 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6. Solteq Oyj Pörssitiedote 18.8.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2003 Solteq-konsernin

Lisätiedot

1 (3) 1 (3) Optio-oikeuksien antaminen Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien antamiseksi. Ehdotuksen pääkohdat ovat seuraavat:

1 (3) 1 (3) Optio-oikeuksien antaminen Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien antamiseksi. Ehdotuksen pääkohdat ovat seuraavat: 1 (3) 1 (3) SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Suominen Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilivuodelta 2008 ja myönsi vastuuvapauden

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2001, klo 10:00 EVOX RIFA GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2001 Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 26.10.2005

FINNLINES OYJ 26.10.2005 FINNLINES OYJ 26.10.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2005 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella :n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 17. maaliskuuta 2005, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2004 ja myönsi

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa tilikaudelta 1.1.2015 31.12.2015 osinkoa 0,14 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle,

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 1 (3) SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Suominen Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilivuodelta 2006 ja

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50 PÖRSSITIEDOTE 11.2.2004 KLO 10.50 SAMMON HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE Sampo Oyj:n hallitus on päättänyt tehdä 7.4.2004 järjestettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset, joiden

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 17 969 052,99 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

MERKINTÄESITE LAHDEN GOLF OY:N OSAKEANTI

MERKINTÄESITE LAHDEN GOLF OY:N OSAKEANTI MERKINTÄESITE LAHDEN GOLF OY:N OSAKEANTI 2.5.2016 28.10.2016 OSAKEANNIN JÄRJESTÄJÄ Osakeannin järjestää Lahden Golf Oy. Yhtiö on perustettu 7.7.1997 ja sen kotipaikka on Lahti. Kaupparekisteriin yhtiö

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella

Lisätiedot

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomuksen esittäminen Toimitusjohtajan katsaus

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomuksen esittäminen Toimitusjohtajan katsaus 1 (5) ETTEPLAN OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Etteplan Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 26. maaliskuuta 2014 kello 13:00 alkaen Yhtiön toimitiloissa Vantaalla,

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo 13.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki Esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 1 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Interavanti Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 8.3.2011 kello 10.00 alkaen yhtiön toimistossa osoitteessa Mannerheimintie

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.12.2015 klo 12:45 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOSIN RAHOITUKSEN JA TASERAKENTEEN

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 22/2004

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 22/2004 1(7) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 22/2004 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Taustaa. Evli Pankki Oyj toimii Osakeannin pääjärjestäjänä ( Evli tai Pääjärjestäjä ).

Taustaa. Evli Pankki Oyj toimii Osakeannin pääjärjestäjänä ( Evli tai Pääjärjestäjä ). OSAKEANNIN EHDOT Taustaa Etteplan Oyj:n ( Etteplan tai Yhtiö ) 5.4.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen

Lisätiedot

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.2.2010 klo 11.00

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.2.2010 klo 11.00 AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.2.2010 klo 11.00 KUTSU AFFECTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 25.3.2010 alkaen klo

Lisätiedot

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (5)

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (5) INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.08.2000 klo 14.10 1 (5) INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2000 Incap-konsernin liikevaihdon kasvu jatkui voimakkaana ja oli 29 prosenttia. Elektroniikan sopimusvalmistuksen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

Valoe Oyj Valoe Oyj Pörssitiedote klo 9.00 VALOE LASKEE LIIKKEELLE VAIHTOVELKAKIRJALAINAN JA SIIHEN LIITTYVIÄ WARRANTTEJA

Valoe Oyj Valoe Oyj Pörssitiedote klo 9.00 VALOE LASKEE LIIKKEELLE VAIHTOVELKAKIRJALAINAN JA SIIHEN LIITTYVIÄ WARRANTTEJA Pörssitiedote 7.2.2017 klo 9.00 VALOE LASKEE LIIKKEELLE VAIHTOVELKAKIRJALAINAN JA SIIHEN LIITTYVIÄ WARRANTTEJA :n pääomarakenteen vahvistamiseksi yhtiö laskee liikkeelle enintään 1,5 miljoonan euron suuruisen

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Nordea Securities Oyj

Nordea Securities Oyj Warranttikohtaiset ehdot 13/2004 Nordea Securities Nämä warranttikohtaiset ehdot ovat osa :n 3.6.2004 päivättyä ja sen warranttiohjelmaa koskevaa listalleottoesitettä. Tämän warrantin liikkeeseenlaskun

Lisätiedot

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä 1 (4) KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on hyväksynyt nämä ehdot 6. maaliskuuta 2003. KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 8.3.2006 osakkeiden lukumäärän lisäyksen seurauksena muuttanut

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2003 (9 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,3 % 86,09 (87,24) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,65 (8,27) milj. euroa

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.4.2006 klo 15.30 1 (4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.4.2006 klo 15.30 1 (4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.4.2006 klo 15.30 1 (4) OLVI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 0,85 euroa osinkoa vuodelta 2005. Yhtiökokous myönsi valtuutuksen hallitukselle omien A-osakkeiden

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 1 (5) DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 Hallituksen ehdotukset ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi varsinaiselle yhtiökokoukselle 2017 2 (5) Hallituksen

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2015 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 13/2003

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 13/2003 1(5) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 13/2003 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 31.03.2003 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

FINNLINES OYJ

FINNLINES OYJ 1(5) FINNLINES OYJ 24.4.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2003 Toimintaympäristö Kuluneen talven poikkeukselliset jää- ja tuuliolosuhteet ovat vaikeuttaneet liikennettä ja aiheuttaneet lisäkustannuksia

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 10/2004

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 10/2004 1(6) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 10/2004 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 31.03.2003 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen

Lisätiedot

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN 1 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN Hallitus ehdottaa 11.4.2017 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 vahvistettavan taseen

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005 28.2.2006 Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2005-28.2.2006 aikana kaksi huutokauppaa eli yhden vähemmän kuin edellisellä

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI 1/6 HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous oikeuttaisi hallituksen antamaan optio-oikeuksia Stockmann-konsernin avainhenkilöille liitteenä

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010

1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010 1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010 Stockmann Oyj Abp:n hallitus (hallitus) on kokouksessaan 11.2.2010 päättänyt esittää 16.3.2010 kokoontuvalle Stockmann Oyj Abp:n (yhtiö) varsinaiselle yhtiökokoukselle,

Lisätiedot