BENEFONIN JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BENEFONIN 9.2.2004 JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER 1.3.2004"

Transkriptio

1 1 BENEFONIN JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER Tämä Benefon Oyj:n julkaiseman listalleottoesitteen täydennys koostuu jälkeen julkaistuista yhtiön tärkeimmistä markkinatiedotteista. ==================================================================== SISÄLLYSLUETTELO: 1. Pörssitiedote klo 18: Pörssitiedote klo 11: Pörssitiedote klo 09: Pörssitiedote klo 09: Lehdistötiedote klo 14: Lehdistötiedote klo 08: PÖRSSITIEDOTE klo 18:05: TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIVUODELTA 2003 YLEISTÄ Yhtiön myynti kaudella 10-12/2003 pysyi edellisen neljänneksen tasolla. Myyntiä haittasi erityisesti suurempien toimitusprojektien osalta saneerausratkaisun saamiseen liittyvä epävarmuus asiakkaiden piirissä. Yhtiö jatkoi kulujen karsimista ja vuoden lopulla toteutetun YT-menettelyn yhteydessä sovittiin uusista vuorolomautuksista ja lomautuksista toistaiseksi, joiden vaikutuksesta yhtiössä aktiivisesti toimivan henkilöstön määrä väheni noin 90:een ja henkilöstökustannukset alenivat edelleen. Saneerausmenettelyn jatkuminen aiheutti toisaalta lisäkuluja. Yhtiön rahoitustilanne on ollut koko ajan erittäin tiukka haitaten ja vaarantaen toimintaa ja saneerausmenettelyn jatkumista. Yhtiö on saneerausratkaisun yhteydessä saamassa 1,50 2,0 Meuron verran pääoman ehtoista lisärahoitusta. Asiakaspalvelu, tuotanto, myynti ja markkinointi ovat toimineet normaalisti. Tuotekehityksen tuloksena on tuotu uusia päätelaite- ja ohjelmistotuotteita sekä erikoisratkaisuja markkinoille ja tuotekehitystyö jatkuu tiiviinä. Nyt julkaistava tilinpäätös per on ehdollinen yhtiön yrityssaneerausohjelman vahvistamiselle. Yhtiön toiminnan jatkuvuuden kannalta keskeinen yrityssaneerausmenettely alkoi ja siihen liittyvä ensimmäinen yrityssaneerausohjelmaehdotus jätettiin Turun käräjäoikeudelle ja saadun sijoitustarjouksen ehtojen mukaisesti muutettu saneerausohjelmaehdotus jätettiin Yhtiöllä ei ollut oikeutta tuoda julki ohjelmaehdotuksen sisältöä mutta ehdotuksen pääasiallinen sisältö julkaistiin listalleottoesitteessä, joka julkaistiin Listalleottoesite on saatavissa HEX Gatesta ja yhtiön pääkonttorista. Yhtiön julkaisemassa pörssitiedotteessa on annettu tietoja listalleottoesitteessä olevasta aiemmin julkistamattomasta tiedosta koskien Benefonin yrityssaneerausohjelman keskeistä sisältöä, sijoitussopimusta, sovitun

2 2 sijoituksen vähimmäismäärää, Yhtiön pääomarakennetta ennen ja jälkeen järjestelyn ja Yhtiön omistusta Järjestelyn jälkeen. Mikäli yhtiölle vahvistetaan ehdotuksen mukainen saneerausohjelma, tulee ohjelman vahvistamisen jälkeinen tase olennaisesti poikkeamaan yhtiön nyt julkistaman välitilinpäätöksen taseesta saneerausohjelmaan keskeisesti liittyvien velkajärjestelyjen vaikutuksesta. Varsinaisen tilanteen mukaisen tilinpäätösinformaation lisäksi sen jatkeena julkaistaan nyt poikkeuksellisesti saman tilanteen mukainen pro forma-tasevertailu olettamuksella, että yrityssaneerausehdotuksen mukainen saneerausohjelma olisi vahvistettu samana päivänä. Tasevertailu antaa viitteitä yhtiön taserakenteesta saneerausohjelman vahvistamisen ja sen myötä toteutuvan pääomanehtoisen rahoituksen jälkeen. YLEISTÄ JAKSOLTA 1-9/2003 Yhtiön tilanne vuoden 2003 alkukuukausina muuttui kriittiseksi haetun rahoitusratkaisun viipyessä ja yhtiö jätti yritysaneeraushakemuksen. Yrityssaneeraushakemuksen käsittelyn viipyessä yhtiö pyysi ja sai lykkäystä vuoden 2003 ensimmäisen osavuosikatsauksen antamiseen. Turun käräjäoikeus päätti , että yhtiön hakema yritysaneerausmenettely aloitetaan mainitusta päivästä lukien. Samana päivänä pidetty yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti vahvistaa vuoden 2002 tilinpäätöksen ehdollisena sille, että käräjäoikeus vahvistaa juuri käynnistyneen yrityssaneerausmenettelyn aikana laadittavan saneerausohjelman, ja että yhtiön toiminnan voidaan katsoa näin taas täyttävän jatkuvuuden kriteerit. Sama yhtiökokous päätti niinikään hyväksyä sille esitetyn velkakonversioannin, jossa yhtiön velkojat konvertoivat noin 4,8 Meuron edestä velkoja osakkeiksi ja pääomaehtoiseksi vaihtovelkakirjalainaksi. Kesäkuun lopulla julkistettu välitilinpäätös oli vastaavasti ehdollinen mainitulle saneerausohjelman vahvistamiselle. Alustava yrityssaneeraussuunnitelma huomioiden siinä oli tehty erityisesti kaksi olennaista omaisuuserien kertaluontoista alaskirjausta. Ensimmäinen näistä käsitti vuoden 2002 tilinpäätöksessä olevan uuden mobiilin telematiikan tuotealustan 5,8 Meuron suuruisten kehittämiskulujen aktivointien alaskirjauksen johtuen siitä, että kyseisen uuden tuotteiston loppuun vieminen jouduttiin toistaiseksi keskeyttämään. Toinen käsitti 2 Meuron suuruisen komponenttivaraston alaskirjauksen, joka johtui komponenttivaraston arvostamisesta saneeraussuunnitelman mukaiseen varovaiseen myynnin kehittymiseen ja komponenttien kulutukseen. Samoin julkaistu välitilinpäätös per oli ehdollinen saneerausohjelman vahvistamiselle. Tässä välitilinpäätöksessä oli edellisen välitilinpäätöksen alaskirjausten lisäksi alaskirjattu vaihto-omaisuutta vielä 0,5 Meuron edestä, millä tarkistettiin vaihto-omaisuuden arvostusta. Tämän lisäksi siinä oli tehty yrityssaneerausprosessiin liittyen kertaluonteisia kulukirjauksia ja kuluvarauksia yhteensä noin 1,3 Meuron edestä. Vastaavasti myös julkaistu välitilinpäätös per oli ehdollinen saneerausohjelman vahvistamiselle. Vastaavasti myös tilinpäätös per on ehdollinen saneerausohjelman vahvistamiselle.

3 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Toimintaympäristö säilyi haasteellisena, mutta mobiili telematiikka nähdään lupaavana kasvumarkkinana. LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN Yhtiön liikeajatus on tarjota mobiilin telematiikan päätelaitteita, ohjelmistoja ja ratkaisuja hengen ja omaisuuden turvaamiseen sekä toiminnanohjauksen tehostamiseen. Mobiilin telematiikan myynti suuntautuu noin 30 maahan ja Yhtiö sai vuoden toisella puoliskolla useita uusia asiakkaita. Mobiilin telematiikan osuus vuoden 2003 myynnistä oli noin 70 % ja sen arvioidaan edelleen kasvavan. GSM+GPS päätelaitemallisto kattaa niin henkilökohtaiset turva- ja toiminnanohjaussovellukset kuin ajoneuvo- ja konekommunikaatiosovellukset (M2M) sekä omaisuuden seurannan. Benefon pystyy tarjoamaan myös ohjelmistokomponentteja ja suurempia kokonaisratkaisuja järjestelmäintegraattoreille ja muille asiakasyrityksille. Kolmannella neljänneksellä myyntiin tuotiin uusi Benefon Seraph NT turvalaite, josta on saatu kauppoja sekä yritys- että viranomaisasiakkailta. Neljännellä neljänneksellä myyntiin tuotiin uusi 3.0-versio Benefon Life Line -valvomo-ohjelmistosta sekä erikoisversioita päätelaitteista. Raportointijakson päättymisen jälkeen myyntiin on tuotu Benefon Track Pro NT2.0, Benefon Seraph NT2.0 sekä Benefon Track One NT2.0 päätelaitteet. Tavoitteena on jatkaa uusien päätelaite- ja ohjelmistotuotteiden sekä tuoteversioiden markkinoille tuomista säännöllisesti. Vuoden 2003 alussa tehty Ismap S.A.:sta akvisitiotarjous on edelleen joutunut odottamaan Yhtiön tilanteen vakautumista. ELCOTEQ-SOPIMUS Elokuussa 2002 solmitun Elcoteq-sopimuksen mukainen toiminta toteutui pääpiirteissään sovitusti kunnes yhtiö joutui keväällä 2003 keskeyttämään sopimukseen liittyvän kehitystyön. Kaikkiaan sopimuksen mukaisesta 11 Meuron kauppasummasta vuonna 2002 kirjautui yhtiölle yhteensä 8,5 Meuroa ja vuonna ,5 Meuroa. Suunnitellun toiminnan keskeyttämisestä aiheutuneita kuluja sisältyy vuoden 2003 tilinpäätökseen. TALOUDELLINEN KEHITYS RAPORTOINTIKAUDELLA Tilinpäätös on laadittu ehdolla, että yhtiölle vahvistetaan pääpiirteissään jätetyn ohjelmaehdotuksen mukainen saneerausohjelma. Yhtiön liikevaihto neljänneksellä 10-12/2003 oli 1,7 Meuroa eli sama kuin edellisen neljänneksen 7-9/2003 liikevaihto. Koko kaudella 1-12/2003 se oli 6,7 Meuroa. Liikevaihto edellisvuoden vastaavalla neljänneksellä 10-12/2002 oli 2,1 Meuroa ja koko vastaavalla kaudella 1-12/2001 se oli 14,7 Meuroa.

4 4 Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä neljänneksellä 10-12/2003 oli 0,9 Meuroa, mikä oli 0,1 Meuroa parempi kuin edellisen neljänneksen 7-9/2003 liiketulos ennen kertaluonteisia eriä, joka oli 1,0 Meuroa. Koko kauden 1-12/2003 liiketulos ennen kertaluonteisia eriä oli 5,1 Meuroa. Johtuen yhtiön tilanteesta ja sen kehittymisestä yhtiöllä oli vuoden 2003 aikana poikkeuksellisen paljon eli yhteensä 15,1 Meuroa kertaluonteisia kulueriä, jotka aiheutuivat pääasiassa vuoden aikana tilanteesta johtuen tehdyistä tuotekehityskulujen ja vaihto-omaisuuden massiivisista alaskirjauksista. Vuoden viimeisellä neljänneksellä kertaluonteisia kulueriä oli yhteensä 5,8 Meuroa valtaosin vaihtoomaisuuden alaskirjauksista mutta myös luottotappiokirjauksista sekä varauksista saneerauskustannuksille. Varsinainen liiketulos kertaluonteiset kuluerät huomioituna oli vuoden viimeisellä neljänneksellä 10-12/2003 6,7 Meuroa, kaudella 7-9/2003 1,2 Meuroa, kaudella 4-6/2003 2,2 Meuroa ja kaudella 1-3/ ,1 Meuroa ja koko vuonna 1-12/ ,2 Meuroa. Edellisen tilivuoden vastaavalla kaudella 10-12/2002 liiketulos oli -2,3 Meuroa ja koko vuonna 1-12/2002 se oli 8,1 Meuroa. Taseen loppusumma neljänneksen 10-12/2003 lopussa oli 6,1 Meuroa. Edellisen neljänneksen 7-9/2003 lopussa taseen loppusumma oli 13,8 Meuroa. Taseessa ei alkuvuoden 2003 alaskirjausten jälkeen ole ollut aktivoituja T&K-kuluja. Edellisen vuoden vastaavan neljänneksen 10-12/2002 lopussa taseen loppusumma oli 23,9 Meuroa, jossa T&K-aktivointeja oli 5,4 Meuroa. Oman pääoman osuus taseesta neljänneksen 10-12/2003 lopussa oli 13,8 Meuroa, minkä lisäksi on pääomalaina 1,7 Meuroa, kun se kauden 7-9/2003 lopussa oli 5,4 Meuroa. Lasku aiheutui pääosin tehdystä vaihto-omaisuuden alaskirjauksesta. Vieraan pääoman koko määrä laski kaudella 10-12/2003 1,0 Meuroa, ja se oli neljänneksen lopussa 18,2 Meuroa, joka kaikki oli lyhytaikaista vierasta pääomaa. Korolliset nettovelat kauden 10-12/2003 lopussa olivat 7,2 Meuroa. Likvidit varat kauden lopussa olivat 0,1 Meuroa. Vuoden viimeisellä neljänneksellä tehdyt vaihto-omaisuuden 4,9 Meuron suuruiset alaskirjaukset perustuvat varovaiseen arvioon saneerausohjelman aikaisesta varastossa olevien komponenttien kulutuksesta. Kyseiset alaskirjatut komponentit ovat valtaosin käytössä myynnissä olevassa tuotteistossa. Joidenkin asiakkaiden huono maksuvalmius haittasi liiketoimintaa ja rahoitustilannetta viimeisellä neljänneksellä ja johti kaikkiaan 0,4 Meuron suuruisten luottotappiovarausten kirjaamiseen. Yhtiön liiketoimintaa ja taloudellista kehitystä viimeisellä neljänneksellä ja sen jälkeen on haitannut yrityssaneerausmenettelyn pitkittyminen ja saneerauspaketin rakentamiseen vaaditut huomattavat resurssit. Sijoittaja on osallistunut yhtiön liiketoimintaan, ja sijoittaja ja yksityisijoittajat ovat myös taanneet yhtiön vastuita. SELVITYS KÄYTTÖVAROJEN RIITTÄVYYDESTÄ 01/ /2005 Alla oleva laskelma käyttövarojen riittävyydestä perustuu liikesuunnitelmaan, jonka oletuksena on yrityssaneerausohjelman vahvistaminen. Laskelman lähtökohtana olevaan liiketulokseen olennaisesti vaikuttavan neljänneksittäisen myynnin arvioidaan kasvavan tarkastelukaudella. Nykyinen tilauskanta ei muodosta merkittävää osaa tarkastelukaudelle arvioidusta myynnistä.

5 5 Laskelma olettaa kokoontuvalle ylimääräiselle yhtiökokoukselle tehtyjen ehdotusten mukaisen pääomarahoituksen toteutumisen ja Turun käräjäoikeudelle jätetyn saneerausohjelmaehdotuksen mukaisen saneerausvelan järjestelyn. Kassavirtalaskelma kaudelta 01/ /2005 Liiketulos ennen satunnaisia eriä -1,2 Poistot 0,4 Lyhytaikaisten saamisten vähennys -0,1 Vaihto-omaisuuden vähennys 1,6 Korottomien velkojen muutos -0,7 Saneerausvelkojen maksu -0,4 Maksetut korot -0,1 Investoinnit -0,1 Maksullinen osakeanti 1,6 Satunnaiset tuotot 0,0 Saneerauskustannusvaraus -0,2 Lainojen muutos 0,0 Kassavarojen muutos 0,8 Jos toteutunut myynti tai muu kehitys poikkeaa tämän hetken arvioista, se voi merkittävästi vaikuttaa laadittuun laskelmaan. INVESTOINNIT Yhtiön investoinnit neljänneksellä 10-12/2003 olivat 0,0 miljoonaa euroa. HENKILÖSTÖ Benefonin aktiivisessa palveluksessa oli neljänneksen 10-12/2003 lopulla 129 henkilöä, joista huomattavaa osaa koskivat vuorolomautukset. Tämä oli 2 prosenttia alle edellisen neljänneksen 7-9/2003 vastaavan luvun 132 ja 12 prosenttia alle edellisvuoden vastaavan neljänneksen 10-12/2002 luvun 146. ERITYISTOIMENPITEET YHTIÖN TALOUDEN VAHVISTAMISEKSI Yhtiön rahoitustilanne on pysynyt jatkuvasti erittäin tiukkana minkä vuoksi ohjelma kulujen karsimiseksi, myynnin ja myyntikatteen kasvattamiseksi ja rahoituksen ja taseen tervehdyttämiseksi yrityssaneerausratkaisun ja siihen liittyvän pääomaehtoisen rahoituksen avulla on ollut keskeinen painopiste yhtiön toiminnassa. Yhtiön kiinteä kustannustaso lähestyy kolmasosaa vuodentakaisesta kustannustasosta. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Yhtiön tulevaisuuden näkymä riippuu ratkaisevasti aloitetun saneerausmenettelyn tuloksena syntyneen yrityssaneerausohjelman

6 6 vahvistamisesta. Vahvistettu yrityssaneerausohjelma edellyttää positiivista kassavirtaa ja että yhtiö pääsee myös positiiviseen tulokseen sekä velkojen järjestelyä yhtiön maksuvaran puitteissa niin, että taseen oma pääoma täyttää lain asettamat vaatimukset. Laaditun saneeraussuunnitelman ydin muodostuu kustannusten huomattavasta alentamisesta ja myynnin vähittäisestä kasvattamisesta. Yhtiö on saamassa 1,5-2,0 Meuron verran pääomanehtoista rahoitusta saneerausratkaisuun liittyvän sijoituksen myötä. Oleellisin tulevaisuudennäkymiin liittyvä epävarmuustekijä on myyntiennusteiden toteutuminen, koska varsinaista tilauskantaa on vähän. Vuoden 2004 liiketoimintanäkymät perustuvat osin uusiin kehitteillä oleviin tuotteisiin, joiden markkinoille tulon myöhästyminen voisi myös osaltaan kielteisesti vaikuttaa Yhtiön myyntiin ja taloudelliseen tulokseen. On huomioitava, että tosiasiallinen päätösvalta Yhtiössä siirtyy uudelle omistajalle, millä voi olla vaikutuksia Yhtiön tulevaisuuden näkymiin. VUODEN 2003 OSAKEANNIT Xpediant-anti Benefon Oyj:n hallitus päätti pitämässään kokouksessaan Varsinaisen yhtiökokouksen tekemän ja kaupparekisteriin merkityn valtuutuspäätöksen nojalla korottaa yhtiön osakepääomaa NRJ International LLC:n tytäryhtiölle Xpediant LLC:lle suunnattavalla osakeannilla enintään ,54 eurolla tarjoamalla merkittäväksi yhteensä enintään uutta yhtiön kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,34 euron (ei tarkka arvo) määräistä sijoitusosaketta euron merkintähinnalla. Merkittäväksi tarjotut sijoitusosakkeet merkittiin lopulta vain osittain niin, että Xpediant merkitsi yhteensä osaketta maksamalla merkintähinnan ,78 euroa merkintäehtojen mukaisesti Benefon Oyj:n pankkitilille. Yhtiön osakepääomaa korotettiin ,86 eurolla laskemalla liikkeeseen uutta yhtiön kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,34 euron (ei tarkka arvo) määräistä sijoitusosaketta. Korotus merkittiin kaupparekisteriin Osakepääoman korotuksen seurauksena yhtiön osakepääoma nousi ,05 eurosta ,91 euroon ja liikkeelle laskettujen osakkeiden määrä osakkeesta osakkeeseen, joista noteerattuja sijoitusosakkeita on kappaletta. Uudet osakkeet otettiin kaupankäynnin kohteeksi I-listalle vanhojen osakkeiden rinnalle Velkakonversioannit Osakeanti Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti tarjota osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Yhtiön velkojille ( Velkoja ) ja enintään viidelle Yhtiön hallituksen päättämälle kotimaiselle ja ulkomaiselle sijoittajalle ( Sijoittaja ) merkittäväksi Osakkeita sekä pääomanehtoisia vaihtovelkakirjalainoja ( Laina ) siten, että Velkojien ja Sijoittajien yhteenlaskettu lukumäärä on enintään sata. Velkojat voivat merkitä osakkeet ja pääoman ehtoiset vaihtovelkairjalainat kuittaamalla. Yhtiön osakepääomaa korotettiin Osakeannilla ,22 eurolla tarjoamalla Velkojien ja Sijoittajien merkittäväksi Yhtiön uutta kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,34 euron (ei tarkka arvo) määräistä sijoitusosaketta, jotka kaikki merkittiin velkojien toimesta. Osakeannin merkintöjen seurauksena Yhtiön osakepääoma nousi ,22 eurolla ,13 euroon.

7 7 Vaihtovelkakirjalaina-anti Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti lisäksi korottaa yhtiön osakepääomaa laskemalla liikkeeseen pääomanehtoisen vaihtovelkakirjalainan (Vaihtovelkakirjalaina 2003A). Annissa yhtiön osakepääomaa korotettiin enintään ,15 eurolla tarjoamalla 12 yhtiön velkojalle merkittäväksi pääomaltaan enintään ,42 euron määräinen pääomanehtoinen vaihtovelkakirjalaina ( Laina ). Lainasta annettiin vähintään yhden (1) euron määräisiä siirrettävissä olevia vaihtovelkakirjoja ( Vaihtovelkakirja ). Vaihtovelkakirjat voidaan vaihtaa yhteensä enintään uuteen yhtiön kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,34 euron (ei tarkka arvo) määräiseen sijoitussarjan osakkeeseen. Velkojat maksoivat merkitsemänsä Lainan määrän erääntyneillä saatavillaan kuittaamalla. Lainasta annettiin Vaihtovelkakirjat kun Lainan merkinnät oli rekisteröity kaupparekisteriin. Lainaa ei laskettu liikkeeseen arvo-osuusjärjestelmässä. HALLITUKSELLA OLEVA ANTIVALTUUTUS pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden kuluessa päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä, optio-oikeuksien antamisesta tai vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että vaihtovelkakirjoja tai optio-oikeuksia annettaessa tai uusmerkinnässä oikeutetaan merkitsemään yhteensä enintään uutta kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,34 euron (ei tarkka arvo) määräistä sijoitusosaketta. Osakepääomaa voidaan valtuutuksen perusteella korottaa siten enintään ,12 eurolla. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien osakeyhtiölain 4:2 :n mukaisesta etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia sekä oikeuden päättää merkintöjen hinnoista, merkintään oikeutetuista, merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainojen ja optiooikeuksien ehdoista. Osakkeenomistajille kuuluvasta etuoikeudesta poiketen voidaan valtuutuksia käyttää edellyttäen, että tähän on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskaupan rahoittaminen tai muu yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen tai taseen vahvistamiseen liittyvä järjestely. Silloin kun osakepääomaa korotetaan uusmerkinnällä muutoin kuin vaihtovelkakirjalainan tai optiooikeuden perusteella, on hallitus oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan, kuittausoikeutta käyttäen tai muutoin tietyin ehdoin. Tätä valtuutusta ei ole toistaiseksi käytetty. BENEFON OYJ Jukka Nieminen toimitusjohtaja

8 8 TILINPÄÄTÖS 2003 (MEUR) 1-12/ /02 Liikevaihto 6,7 14,7 Liiketoiminnan muut tuotot 3,0 5,6 Liiketoiminnan varsinaiset kulut -14,2-27,2 Suunnitelman mukaiset poistot -0,6-1,2 Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä -5,1 Kertaluonteiset erät -15,1 Liiketulos -20,2-8,1 Rahoitustuotot ja -kulut -0,6-2,2 Tulos ennen satunnaisia eriä -20,8-10,3 Tulos ennen veroja -20,8-10,3 Kauden tulos -20,8-10,3 Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 0,2 6,1 Aineelliset hyödykkeet 0,5 0,9 Sijoitukset 0,0 0,2 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 4,5 13,7 Saamiset 0,8 3,2 Rahat ja pankkisaamiset 0,1 0,2 Osakepääoma ja muu oma pääoma -13,8 3,8 Pääomalaina 1,7 0,0 Pakolliset varaukset 0,0 0,1 Pitkäaikainen vieras pääoma 0,0 5,4 Lyhytaikainen vieras pääoma 18,2 15,0 Taseen loppusumma 6,1 24,3 Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 0,0 5,8 Henkilöstön lukumäärä keskimäärin Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset Velat, joiden vakuudeksi on annettu yrityskiinnityksiä 6,1 6,1 Annetut kiinnitykset 12,1 12,1 Pantattu sijoitusomaisuus 0,0 0,2 Leasingvastuut 0,0 0,4 Muut vastuut 0,0 1,4 Tulos/osake EUR -1,45-1,21 Oma pääoma/osake EUR Neg 0,38 Luvut ovat tilintarkastamattomat. Tilauskanta ei ole merkittävä.

9 9 TILINPÄÄTÖS 2003 (MEUR) 10-12/03 7-9/03 4-6/03 Liikevaihto 1,7 1,7 1,7 Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,0 1,1 Liiketoiminnan varsinaiset kulut -2,6-2,6-3,8 Suunnitelman mukaiset poistot -0,1-0,1-0,2 Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä -0,9-1,0-1,2 Kertaluonteiset erät -5,8-0,2-1,0 Liiketulos -6,7-1,2-2,2 Rahoitustuotot ja -kulut -0,1-0,0-0,3 Tulos ennen satunnaisia eriä -6,8-1,2-2,5 Tulos ennen veroja -6,8-1,2-2,5 Kauden tulos -6,8-1,2-2,5 Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 0,2 0,2 0,2 Aineelliset hyödykkeet 0,5 0,6 0,7 Sijoitukset 0,0 0,0 0,1 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 4,5 9,7 10,0 Saamiset 0,8 3,3 4,1 Rahat ja pankkisaamiset 0,1 0,0 0,2 Osakepääoma ja muu oma pääoma -13,8-7,1-5,9 Pääomalaina 1,7 1,7 1,7 Pakolliset varaukset 0,0 0,0 0,1 Pitkäaikainen vieras pääoma 0,0 1,1 1,0 Lyhytaikainen vieras pääoma 18,2 18,1 18,4 Taseen loppusumma 6,1 13,8 15,3 Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 0,0 0,0-0,1 Henkilöstön lukumäärä keskimäärin Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset Velat, joiden vakuudeksi on annettu yrityskiinnityksiä 6,1 6,1 6,1 Annetut kiinnitykset 12,1 12,1 12,1 Pantattu sijoitusomaisuus 0,0 0,0 0,1 Leasingvastuut 0,0 0,0 0,0 Muut vastuut 0,0 1,0 1,0 Tulos/osake EUR -0,36-0,07-0,25 Oma pääoma/osake EUR Neg Neg Neg Luvut ovat tilintarkastamattomat. Tilauskanta ei ole merkittävä.

10 10 PROFORMA TASEVERTAILU PER : Julkaistu tilinpäätös vs. tilinpäätös + ehdotettu saneerausratkaisu, sisältäen investoinnin (oletettu 1,65 Meuroa) Tilinpäätös TP+YS-ratk. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 0,2 0,2 Aineelliset hyödykkeet 0,5 0,5 Sijoitukset 0,0 0,0 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 4,5 4,5 Saamiset 0,8 0,8 Rahat ja pankkisaamiset 0,1 1,7 Osakepääoma ja muu oma pääoma -13,8 2,7 Pääomalaina 1,7 0,0 Pakolliset varaukset 0,0 0,0 Pitkäaikainen vieras pääoma 0,0 1,8 Lyhytaikainen vieras pääoma 18,2 3,1 Taseen loppusumma 6,1 7,7 Tilanteeseen konstruoitu tase on laadittu lähtien nyt julkaistun tilinpäätöksen taseesta lisäten siihen jätetyn saneerausohjelmaehdotuksen ja siihen liittyvän pääoman ehtoisen rahoituksen (oletettu 1,65 Meuroa) mukaiset muutokset. ================================================================== BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 11:15 BENEFON OYJ:N VELKAKONVERSIOANNIN MERKINTÄSITOUMUKSET HYVÄKSYTTY SEKÄ SIJOITTAJA-ANNIN MÄÄRÄ TÄSMENTYNYT. Benefon on saanut tiedotettuun kokonaisjärjestelyyn liittyvässä yhtiön velkojille suunnatussa osakeannissa merkintäsitoumusten vastaanottoaikana yhteensä 39 velkojaltaan merkintäsitoumuksia yhteensä ,16 euron määrästä ja osakkeesta. Merkintäsitoumuksia antaneiden velkojien velkaleikkauksen kohteena oleva saneerausvelkasaatava yhtiöltä on yhteensä ,81 euroa ja sen oikeuttama kokonaismerkintähinta siten siitä leikatun osan 1/3:aa vastaten yhteensä ,16 euroa. Mainittuihin määriin sisältyy kolme myöhässä saapunutta merkintäsitoumusta. Hallitus on hyväksynyt kaikki saadut merkintäsitoumukset ja tulee ehdottamaan pidettävälle ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että merkintäsitoumuksen jättäneille velkojille myönnetään merkintäoikeus sitoumusten mukaisesti. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti ensisijaisesti velkojille tarjotuista osakkeista merkitsemättä jäävät osakkeet tarjotaan toissijaisesti merkittäväksi yhtiön osakkeenomistajille. Koska merkintäsitoumuksia on annettu yhteensä osakkeesta, jää osakkeenomistajille toissijaisessa merkinnässä tarjottavaksi yhteensä osaketta. Niiltä osin kun

11 11 toissijaisessa merkinnässä jää osakkeita merkitsemättä, yhtiö laskee liikkeeseen optio-oikeuksia aiemmin tiedotetun mukaisesti. Sijoittajan alkuperäisen tarjouksen mukaisesti sijoituksen määrä on vähintään 1,5 ja enintään 2,0 MEUR. Sijoituksen määrä on nyt täsmentynyt 1,65 Meuroon, mutta kokonaisrahoitus voi nousta vielä tästä. Sijoittaja ja Yksityissijoittajat ovat sovitun mukaan maksaneet escrow-tilille varoja merkintää varten. Hallitus täsmentää ehdotuksensa Sijoittajalle ja Yksityissijoittajille merkittäväksi tarjottavien osakkeiden ja Sijoittajalle tarjottavan oman pääoman ehtoisen vaihtovelkakirjalainan määristä myöhemmin tänään annettavalla pörssitiedotteella, joka sisältää myös yhteenvedon saaduista merkintäsitoumuksista. Koska yhtiön osakepääomaa on vaihtovelkakirjalaina 2003 A:n nojalla korotettu ,39 eurolla ,52 euroon, on tämä huomioitava vastaavasti myös hallituksen ehdotuksessa osakepääoman alentamiseksi. Hallitus toteaa, että osakepääomaa tullaan näin ollen alentamaan ,08 eurolla tämän hetkisestä ,52 eurosta ,44 euroon siten, että osakkeen kirjapidollinen vasta-arvo alentamisen jälkeen on 0,01 euroa. BENEFON OYJ Hallitus Jorma Nieminen hallituksen puheenjohtaja ===================================================================== BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 09:00: SIJOITTAJA-ANNIN LOPULLISET EHDOT SEKÄ ANNETTUJEN MERKINTÄSITOUMUSTEN JAKAUTUMINEN (täydentää ja täsmentää pörssitiedotteen klo 19:30) Eilen tiedotetun mukaisesti Benefon julkistaa annetut merkintäsitoumukset sekä täsmentää lopulliset merkintämäärät ja hinnat Sijoittajille ja Yksityissijoittajille suunnatussa annissa ja oman pääoman ehtoisessa vaihtovelkakirjalainassa. Yhtiön velkojien velkojille suunnattua osakeantia varten antamat merkintäsitoumukset ovat tiedotteen liitteenä 1. Niinikään eilen tiedotetusti sijoituksen kokonaismääräksi on vahvistunut 1,65 MEUR. Sijoitus jakaantuu aiemmin kerrotusti osittain suoraan osakemerkintään ja osittain oman pääoman ehtoisen vaihtovelkakirjalainan merkintään. Velkojille tarjotussa suunnatussa annissa annettujen merkintäsitoumusten vähäisen määrän johdosta sijoituksesta suuntautuu oman pääoman ehtoisen vaihtovelkakirjalainan merkintään ennakoitua suurempi osuus, minkä johdosta suunnatun osakeannin merkintähinnan osuus puolestaan jää hieman alunperin ennakoitua alhaisemmaksi. Velkojien antamien merkintäsitoumusten määrän selvittyä hallitus on vahvistanut Sijoittajille ja Yksityissijoittajille merkittäväksi tarjottavien osakkeiden ja oman pääoman ehtoisen

12 12 vaihtovelkakirjalainan määrät. Hallitus ehdottaa, että Sijoittajille ja Yksityissijoittajille merkittäväksi tarjottavien osakkeiden määräksi vahvistetaan yhteensä enintään osaketta ja kokonaismerkintähinnaksi enintään ,20 euroa. Osakekohtainen merkintähinta on siten 0,01 euroa, mistä määrästä merkitsijän maksama osuus on vähintään 0,0067 euroa (ei tarkka arvo), eli yhteensä ,26 euroa, ja loppuosa katetaan ylikurssirahastosta. Anti toteutetaan näin ollen sekaemissiona. Lisäksi hallitus ehdottaa, että Sijoittajille ja Yksityissijoittajille merkittäväksi tarjottavan oman pääoman ehtoisen vaihtovelkakirjalainan pääomaksi vahvistetaan enintään ,74 euroa ja vaihtosuhteeksi 0,01 euron osakekohtaista merkintähintaa vastaava vaihtosuhde. Liikkeeseen laskettavat vaihtovelkakirjat voitaisiin siten vaihtaa enintään osakkeeseen. Osake- ja vvkl- määrät vastaavat Sijoittajan vaatimusta 66,666% omistusosuudesta rekisteröidystä osakepääomasta sekä kaikkien järjestelyjen jälkeisestä täysin laimentuneesta osakepääomasta. Sijoittajan ja Yksityissijoittajien sijoittaman uuden pääoman yhteismäärä tulisi näin ollen olemaan euroa. Yhtiökokouksessa tullaan lisäksi käsittelemään yhtiökokouskutsussa mainitusti pääomalainan ottamista. Pääomalainan määrä tulisi olemaan euroa. Sijoittajien ja Yksityissijoittajien merkintäoikeuksien jakautuminen suunnatussa annissa ja oman pääoman ehtoisessa vaihtovelkakirjalainassa käy ilmi tiedotteen liitteestä 2. BENEFON OYJ hallitus Jorma Nieminen hallituksen puheenjohtaja LIITE 1. VELKOJIEN MERKINTÄSITOUMUKSET MERKITSIJÄ: MERKINTÄHINTA/EUR OSAKETTA AATSTO LAAKSO, LUKANDER & RUOHOLA 1 820, ACTE OY 1 179, ACTE OY , ASSY Oy 748, BRIIFFI OY 3 271, CLOTHING PLUS OY 1 897, DA-DESIGN OY 7 002, DETECTOR OY 43, EKLÖW ELECTRONICS OY 583, FASTRAX OY , HALYARD OY 3 687, HJ. JOUSI OY 639, IF VAHINKOVAKUUTUS- YHTIÖ OY 5 088, INDUSTRI VERKTOY 951, INNOVATIVE IDEAS OY , JUKOVA OY 11, KONTTORIFORUM 270, KULJETUSLIIKE KALEVI JOKINEN OY 63, LOUNAIS-SUOMEN

13 13 VEROVIRASTO , LÄÄKÄRIKESKUS MEHILÄINEN SALO 157, NET SERVANT OY 531, OY ARBONAUT LTD , OY CUMULATOR LTD 190, OY PROVERBIS AB 37, RUMMUNLYÖJÄNKATU 2 RY 26, RUOKALA MARJA HEIKKONEN 798, SALON IMUAUTOT OY 17, SALON JÄTEHUOLTO KY 785, SALON KAUPUNKI 630, SALON SEUDUN PUHELIN OY 1 469, SALON SEUDUN SANOMAT OY 413, SALON SÄHKÖ JA DATA OY 318, SAPA PROFIILIT OY 8 319, SINISEN TALON KAHVIO MEA LAUTIALA 45, STUDIO TORTA S.R.L , TOIMISTOTEKNIIKKA TT OY 63, U-BLOX AG 2 514, VALTIONKONTTORI , VEIJO SEPPÄ 1 541, YHTEENSÄ 39 VELKOJAA: ,16 euroa osaketta LIITE 2. SIJOITTAJIEN JA YKSITYISSIJOITTAJIEN MERKINTÄOIKEUDET 1. SIJOITTAJIEN MERKINTÄOIKEUDET SUUNNATUSSA ANNISSA MERKITSIJÄN MAKSAMA MERKITSIJÄ: OSUUS MERKINTÄHINNASTA/EUR OSAKKEITA Octagon Solutions Ltd , Darkrose Investment Ltd , AWM Holdings Inc , Cercle Investment Ltd , Henry Jonninen , Matti Kinnunen 1.948, Tom Sundén 1.948, Ashland Partners , YHTEENSÄ: ,

14 14 2. YKSITYISSIJOITTAJIEN MERKINTÄOIKEUDET SUUNNATUSSA ANNISSA MERKITSIJÄN MAKSAMA MERKITSIJÄ: OSUUS MERKINTÄHINNASTA/EUR OSAKKEITA Jorma U. Nieminen 5.845, Jukka Nieminen 1.558, Pascal Lorne 1.169, Joel Badi 1.169, Sophie Marcel 1.169, Yves Braka 779, YHTEENSÄ: , SIJOITTAJIEN MERKINTÄOIKEUDET VAIHTOVELKAKIRJALAINASSA MERKITSIJÄ: MERKINTÄHINTA/EUR OSAKKEITA ENINT. Octagon Solutions Ltd , Darkrose Investment Ltd , AWM Holdings Inc , Cercle Investment Ltd , Henry Jonninen , Matti Kinnunen 4.239, Tom Sundén 4.239, Ashland Partners , YHTEENSÄ: , YKSITYISSIJOITTAJIEN MERKINTÄOIKEUDET VAIHTOVELKAKIRJALAINASSA MERKITSIJÄ: MERKINTÄHINTA/EUR OSAKKEITA ENINT. Jorma U. Nieminen , Jukka Nieminen 3.391, Pascal Lorne 2.543, Joel Badi 2.543, Sophie Marcel 2.543, Yves Braka 1.695, YHTEENSÄ: , Listalleottoesitteessä informoidun mukaisesti Yksityissijoittajien maksama kokonaissijoitus osakkeisiin ja vaihtovelkakirjalainaan on yhteensä euroa. ==================================================================

15 15 BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 09:00 BENEFON OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS Benefon Oyj:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa tehtiin seuraavat päätökset: Benefon Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous käsitteli saneerauspakettia ja päätti mm. yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, osakepääoman alentamisesta sekä osakepääoman korottamisesta kantaosakkeiden omistajille suunnatulla osakeannilla, yhtiön velkojille ja toissijaisesti osakkeenomistajille suunnatulla uusmerkinnällä sekä suunnatulla uusmerkinnällä ja oman pääoman ehtoisen vaihtovelkakirjalainan liikkeeseen laskemisella Sijoittajille ja Yksityissijoittajille. 1. Yhtiöjärjestyksen 3 :n, 4 :n ja 5 :n muuttaminen Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiöjärjestyksen 3-5 :iä seuraavasti: - Yhtiön vähimmäispääoma on euroa ja enimmäispääoma euroa. - Osakkeita on vähintään ja enintään kappaletta. Osakkeella ei ole nimellisarvoa. - Kantaosakkeita on enintään ja sijoitusosakkeita vähintään ja enintään Yhtiöjärjestyksen 5 :ään lisätään muuntolauseke, joka mahdollistaa sen, että kukin kantaosake voidaan muuntaa yhteen sijoitusosakkeeseen. Päätös on ehdollinen sille, että Turun käräjäoikeus vahvistaa yhtiön yrityssaneerausohjelman viimeistään Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta on tiedotettu tarkemmin aiemmassa yhtiön päivätyssä tiedotteessa. 2. Osakepääoman alentaminen Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti alentaa yhtiön osakepääomaa ,52 eurosta ,44 euroon. Osakepääoman alentaminen toteutetaan siirtämällä osakepääomasta ,08 euroa edellisten tilikausien tappio -tilille. Osakepääoman alennus käytetään osakeyhtiölain 6 luvun 1 :n 1 momentin 1-kohdan tarkoittamalla tavalla vahvistetun taseen mukaisen tappion kattamiseen. Päätös on ehdollinen sille, että Turun käräjäoikeus vahvistaa yhtiön yrityssaneerausohjelman viimeistään Osakepääoman alentamisesta on tiedotettu tarkemmin aiemmassa yhtiön päivätyssä tiedotteessa ja sitä on täsmennetty päivätyssä tiedotteessa. 3. Osakepääoman korottaminen kantaosakkeiden omistajille suunnatulla uusmerkinnällä sekaemissiona Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti korottaa osakepääomaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla. Yhtiön osakepääomaa korotetaan enintään eurolla tarjoamalla Yhtiön kantaosakkeiden omistajille merkittäväksi enintään yhtiön uutta kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,01 euron määräistä sijoitusosaketta. Suunnatusta osakeannista on tiedotettu tarkemmin aiemmassa yhtiön päivätyssä tiedotteessa.osakeanti toteutetaan sekaemissiona, jossa Yhtiön kantaosakkeiden omistajille annetaan oikeus merkitä Yhtiön sijoitusosakkeita. Merkintäoikeudet määräytyvät siten, että kutakin

16 16 kantaosaketta kohti on oikeus merkitä 9 sijoitusosaketta. Yhtiökokous vahvisti merkintäoikeuksien jakautumisen seuraavasti: Merkitsijä K-osakkeita Merkintäoikeus/S-osaketta Halyard Oy Finnfoam Oy Jorma U. Nieminen Jouko Nurminen Yhteensä: Merkintäoikeuden käyttäminen edellyttää, että merkitsijä on sitoutunut muuntamaan omistamansa kantaosakkeet sijoitusosakkeiksi yhtiöjärjestykseen liitetyn muuntolausekkeen mukaisesti ensi tilassa. Osakkeen merkintähinta on kaikille merkitsijöille sama, 0,01 euroa. Merkitsijä maksaa osakkeesta 0,0001 euroa ja loppuosa merkintähinnasta, 0,0099 euroa osakkeelta, siirretään yhtiön ylikurssirahastosta osakepääomaan. Osakkeiden merkintäaika alkaa ja päättyy Merkitsijät merkitsevät osakkeet osakeyhtiölain 3a luvun 17 :n mukaisesti maksamalla osuutensa osakkeiden merkintähinnasta kokonaisuudessaan merkintäajan päättymiseen mennessä yhtiön osoittamalle pankkitilille. Hallitus hyväksyy kaikki tällä tavalla merkintäehtojen mukaisesti tehdyt merkinnät edellyttäen, että Turun käräjäoikeus vahvistaa Yhtiön yrityssaneerausohjelman viimeistään Mikäli yrityssaneerausohjelmaa ei ole vahvistettu mainittuun päivämäärään mennessä, raukeavat tehdyt merkinnät. 4. Osakepääoman korottaminen ensisijaisesti yhtiön velkojille ja toissijaisesti osakkeenomistajille suunnattavalla uusmerkinnällä sekä viimesijaisesti laskemalla liikkeeseen optio-oikeuksia Velkoja-anti Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti korottaa yhtiön osakepääomaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla enintään ,60 eurolla tarjoamalla 39 yhtiön velkojan merkittäväksi enintään yhtiön uutta kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,01 euron määräistä sijoitusosaketta 0, euron osakekohtaisella merkintähinnalla sillä ehdolla, että Turun käräjäoikeus vahvistaa yhtiön yrityssaneerausohjelman viimeistään Osakeanti toteutettiin tarjousantina, jossa yhtiön saneerausvelkojille annettiin mahdollisuus tehdä merkintäsitoumuksia sitoumusten vastaanottoaikana ("Tarjousaika").

17 17 Yhtiökokous vahvisti merkintäoikeuksien jakautumisen seuraavasti: AATSTO LAAKSO, LUKANDER & RUOHOLA 1 820, ACTE OY 1 179, ACTE OY , ASSY Oy 748, BRIIFFI OY 3 271, CLOTHING PLUS OY 1 897, DA-DESIGN OY 7 002, DETECTOR OY 43, EKLÖW ELECTRONICS OY 583, FASTRAX OY , HALYARD OY 3 687, HJ. JOUSI OY 639, IF VAHINKOVAKUUTUS- YHTIÖ OY 5 088, INDUSTRI VERKTOY 951, INNOVATIVE IDEAS OY , JUKOVA OY 11, KONTTORIFORUM 270, KULJETUSLIIKE KALEVI JOKINEN OY 63, LOUNAIS-SUOMEN VEROVIRASTO , LÄÄKÄRIKESKUS MEHILÄINEN SALO 157, NET SERVANT OY 531, OY ARBONAUT LTD , OY CUMULATOR LTD 190, OY PROVERBIS AB 37, RUMMUNLYÖJÄNKATU 2 RY 26, RUOKALA MARJA HEIKKONEN 798, SALON IMUAUTOT OY 17, SALON JÄTEHUOLTO KY 785, SALON KAUPUNKI 630, SALON SEUDUN PUHELIN OY 1 469, SALON SEUDUN SANOMAT OY 413, SALON SÄHKÖ JA DATA OY 318, SAPA PROFIILIT OY 8 319, SINISEN TALON KAHVIO MEA LAUTIALA 45, STUDIO TORTA S.R.L , TOIMISTOTEKNIIKKA TT OY 63, U-BLOX AG 2 514, VALTIONKONTTORI , VEIJO SEPPÄ 1 541, YHTEENSÄ 39 VELKOJAA: ,16 euroa osaketta

18 18 Osakkeiden merkintäaika alkaa ja päättyy Merkintä toteutetaan merkintäsitoumuksella, joka toimii samalla merkintälistana. Merkintähinta suoritetaan kuittaamalla. Hallitus hyväksyy kaikki tällä tavalla merkintäehtojen mukaisesti tehdyt merkinnät edellyttäen, että Turun käräjäoikeus vahvistaa Yhtiön yrityssaneerausohjelman viimeistään Mikäli yrityssaneerausohjelmaa ei ole vahvistettu mainittuun päivämäärään mennessä, raukeavat tehdyt merkinnät. Osakkeenomistaja-anti Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti korottaa yhtiön osakepääomaa enintään ,74 eurolla tarjoamalla toissijaisessa merkinnässä yhtiön osakkeenomistajille näiden omistusosuuksien mukaisessa suhteessa merkittäväksi enintään yhtiön uutta kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,01 euron määräistä sijoitusosaketta 0, euron osakekohtaisella merkintähinnalla sillä ehdolla, että Turun käräjäoikeus vahvistaa yhtiön yrityssaneerausohjelman viimeistään Merkintäoikeus on osakkeenomistajalla, joka oli merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään yhtiön osakeluetteloon. Yhtiön hallitukselle annettiin oikeus päättää tarkemmin toissijaisen merkinnän toteuttamiseen liittyvistä seikoista ja merkintäoikeuksien liikkeeseenlaskun tavasta. Optio-oikeudet Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti korottaa yhtiön osakepääomaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen tarjoamalla merkittäväksi enintään optio-oikeutta Benefon Oyj:n hallituksen nimeämille Benefon Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden palveluksessa oleville ja/tai sen palvelukseen rekrytoitaville avainhenkilöille sillä ehdolla, että Turun käräjäoikeus vahvistaa yhtiön yrityssaneerausohjelman viimeistään Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön sijoitusosakkeen 0,22 euron osakekohtaisella merkintähinnalla. Osakemerkintöjen seurauksena yhtiön osakepääoma voi nousta enintään ,74 eurolla. Optiooikeuksia voidaan tarjota merkittäväksi ainoastaan sellainen määrä, mikä osakkeenomistajille suunnattavassa toissijaisessa merkinnässä jää merkitsemättä osakkeita. Siten toissijaisessa merkinnässä merkittävien osakkeiden ja liikkeeseenlaskettavien optio-oikeuksien yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään Optio-oikeuksien merkintäaika alkaa ja päättyy Yhtiön hallitus päättää tarkemmin optio-oikeuksien tarjoamisesta. Suunnatusta osakeannista on tiedotettu tarkemmin aiemmassa yhtiön päivätyssä tiedotteessa ja sitä on täsmennetty ja päivätyillä tiedotteilla. 5. Suunnattu uusmerkintä ja oman pääoman ehtoinen vaihtovelkakirjalaina Sijoittajille ja Yksityissijoittajille Suunnattu osakeanti Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti korottaa yhtiön osakepääomaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla enintään ,20 eurolla tarjoamalla Sijoittajien ja Yksityissijoittajien merkittäväksi enintään uutta kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,01 euron määräistä sijoitussarjan osaketta. Osakekohtainen merkintähinta on 0,01 euroa. Suunnatusta osakeannista on tiedotettu tarkemmin aiemmissa yhtiön ja päivätyissä tiedotteissa. Annin merkintähinta on enintään ,20 euroa, mistä merkitsijöiden maksama osuus on enintään ,26 euroa vastaten noin 0, euroa osakkeelta. Merkitsijän maksaman määrän ja

19 19 merkintähinnan 0,01 euroa välinen erotus katetaan siirtämällä vastaava määrä ylikurssirahastosta osakepääomaan ja anti toteutetaan siten sekaemissiona. Yhtiökokous vahvisti merkintäoikeuksien jakautumisen seuraavasti: SIJOITTAJIEN MERKINTÄOIKEUDET SUUNNATUSSA ANNISSA MERKITSIJÄN MAKSAMA MERKITSIJÄ: OSUUSMERKINTÄHINNASTA/EUR OSAKKEITA Octagon Solutions Ltd , Darkrose Investment Ltd , AWM Holdings Inc , Cercle Investment Ltd , Henry Jonninen , Matti Kinnunen 1.948, Tom Sundén 1.948, Ashland Partners , YHTEENSÄ: , YKSITYISSIJOITTAJIEN MERKINTÄOIKEUDET SUUNNATUSSA ANNISSA MERKITSIJÄN MAKSAMA MERKITSIJÄ: OSUUS MERKINTÄHINNASTA/EUR OSAKKEITA Jorma U. Nieminen 5.845, Jukka Nieminen 1.558, Pascal Lorne 1.169, Joel Badi 1.169, Sophie Marcel 1.169, Yves Braka 779, YHTEENSÄ: , KAIKKI YHTEENSÄ: , Osakkeiden merkintäaika alkaa ja päättyy Sijoittajat ja Yksityissijoittajat suorittavat merkinnän maksamalla osakeyhtiölain 3a luvun 17 :n mukaisesti osakkeiden merkintähinnan kokonaisuudessaan merkintäajan päättymiseen mennessä Yhtiön osoittamalle pankkitilille. Merkintähinnan maksu voi tapahtua myös kuittaamalla, mikäli Sijoittajat tai Yksityissijoittajat ovat jo ennen merkintää maksaneet merkintähintaa vastaavan määrän yhtiön pankkitilille. Hallitus hyväksyy kaikki tällä tavalla merkintäehtojen mukaisesti tehdyt merkinnät edellyttäen, että Turun käräjäoikeus vahvistaa Yhtiön yrityssaneerausohjelman viimeistään Mikäli yrityssaneerausohjelmaa ei ole vahvistettu mainittuun päivämäärään mennessä, raukeavat tehdyt merkinnät. Oman pääoman ehtoinen vaihtovelkakirjalaina Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti korottaa yhtiön osakepääomaa enintään ,74 eurolla tarjoamalla Sijoittajien ja Yksityissijoittajien merkittäväksi pääomaltaan enintään ,74 euron määräinen oman pääoman ehtoinen vaihtovelkakirjalaina (Vaihtovelkakirjalaina 2004A). Hallitus muutti ehdotustaan siten, että lainan korko on hallituksen ehdotuksen liitteenä olevista vaihtovelkakirjalainan 2004A:n ehdoista poiketen 4 %. Lainasta annetut

20 20 vaihtovelkakirjat voidaan vaihtaa yhteensä enintään uuteen yhtiön sijoitusosakkeeseen. Vaihtosuhde vastaa 0,01 euron osakekohtaista merkintähintaa. Lainasta annetaan vähintään yhden (1) euron määräisiä siirrettävissä olevia vaihtovelkakirjoja ("Vaihtovelkakirja"). Vaihtovelkakirjalainan liikkeeseen laskemisesta on tiedotettu tarkemmin aiemmassa yhtiön päivätyssä tiedotteessa ja päivätyssä tiedotteessa. Yhtiökokous vahvisti Lainan merkintäoikeuksien jakautumisen seuraavasti: SIJOITTAJIEN MERKINTÄOIKEUDET VAIHTOVELKAKIRJALAINASSA MERKITSIJÄ: MERKINTÄHINTA/EUR OSAKKEITA ENINT. Octagon Solutions Ltd , Darkrose Investment Ltd , AWM Holdings Inc , Cercle InvestmentLtd , Henry Jonninen , Matti Kinnunen 4.239, Tom Sundén 4.239, Ashland Partners , YHTEENSÄ: , YKSITYISSIJOITTAJIEN MERKINTÄOIKEUDET VAIHTOVELKAKIRJALAINASSA MERKITSIJÄ: MERKINTÄHINTA/EUR OSAKKEITA ENINT. Jorma U. Nieminen , Jukka Nieminen 3.391, Pascal Lorne 2.543, Joel Badi 2.543, Sophie Marcel 2.543, Yves Braka 1.695, YHTEENSÄ: , KAIKKI YHTEENSÄ: , Oman pääoman ehtoisen Vaihtovelkakirjalaina 2004A:n merkintäaika alkaa ja päättyy Yhtiön hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä. Hallitus hyväksyy kaikki merkintäehtojen mukaisesti tehdyt Lainan merkinnät edellyttäen, että Turun käräjäoikeus vahvistaa Yhtiön yrityssaneerausohjelman viimeistään Mikäli yrityssaneerausohjelmaa ei ole vahvistettu mainittuun päivämäärään mennessä, raukeavat tehdyt merkinnät. Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään muista Lainaan ja Lainan mahdollisesta vaihtamista seuraaviin osakepääoman korotuksiin liittyvistä seikoista ja käytännön toimenpiteistä. 6. Pääomalaina Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti enintään euron määräisen pääomalainan ottamisesta Octagon Solutions Ltd:ltä, Darkrose Investment Ltd:ltä, Henry Jonniselta, Matti Kinnuselta sekä Tom Sundenilta siten, että lainan korko on 6 %. Hallitus päättää pääomalainan ottamisesta tarkemmin. Päätös on ehdollinen sille, että Turun käräjäoikeus vahvistaa yhtiön yrityssaneerausohjelman viimeistään

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.5.2004 klo 09:30 1/5

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.5.2004 klo 09:30 1/5 BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.5.2004 klo 09:30 1/5 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2004 YLEISTÄ Yhtiön saneerausmenettelyn ja siihen liittyneiden järjestelyjen loppuvaiheet hallitsivat katsauskauden toimintaa. 26.1.2004

Lisätiedot

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.11.2003 klo 15:45 1/7

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.11.2003 klo 15:45 1/7 BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.11.2003 klo 15:45 1/7 OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2003 YLEISTÄ Yhtiön myynti kaudella 7-9/2003 pysyi edellisen neljänneksen tasolla, mobiilin telematiikan myynnin kasvun kompensoidessa

Lisätiedot

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 09:00 1/5

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 09:00 1/5 BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.8.2004 klo 09:00 1/5 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 YLEISTÄ Aiemmin raportoidun mukaisesti yhtiön yrityssaneerausohjelma vahvistettiin 19.3.2004, jolloin myös saneerausohjelmaan

Lisätiedot

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.11.2004 klo 11:30 1/7

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.11.2004 klo 11:30 1/7 BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.11.2004 klo 11:30 1/7 OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2004 YLEISTÄ Aiemmin raportoidun mukaisesti yhtiön yrityssaneerausohjelma vahvistettiin 19.3.2004, jolloin myös saneerausohjelmaan

Lisätiedot

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 16:30 1/5

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 16:30 1/5 BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.6.2002 klo 16:30 1/5 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2003 YLEISTÄ Tilinpäätöstiedotteessa 11.2.2003 kerrotun mukaisesti yhtiön tilanne kuluvan vuoden alkukuukausina muuttui kriittiseksi

Lisätiedot

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 17:00 1/7

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 17:00 1/7 BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.8.2002 klo 17:00 1/7 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2003 YLEISTÄ Aiemmin kerrotun mukaisesti yhtiön tilanne kuluvan vuoden alkukuukausina muuttui kriittiseksi haetun rahoitusratkaisun

Lisätiedot

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 15:45 1/12

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 15:45 1/12 BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.2.2004 klo 15:45 1/12 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIVUODELTA 2004 YLEISTÄ JAKSOLTA 10-12/2004 Yhtiön myynti kaudella 10-12/2004 kasvoi 5% edellisen neljänneksen myynnistä. Liiketoiminnan

Lisätiedot

BENEFONIN JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER

BENEFONIN JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER 1 BENEFONIN 9.2.2004 JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER 1.4.2004 Tämä viimeisin Benefon Oyj:n 9.2.2004 julkaiseman listalleottoesitteen täydennys koostuu 23.3.2004 ja sen jälkeen julkaistuista

Lisätiedot

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.5.2005 klo 15:00 1/6

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.5.2005 klo 15:00 1/6 BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.5.2005 klo 15:00 1/6 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005 YLEISTÄ Yhtiön hakenut saneerausohjelman loppuunviemisen aikaistamista Yhtiön toiminnan jatkuvuuden kannalta keskeinen huhtikuussa

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen.

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) NORVESTIAN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITTEEN JULKISTAMINEN Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Listalleottoesite

Lisätiedot

Yhtiö kohdisti myynti-, markkinointi ja tuotekehityspanostukset mobiilitelematiikkamarkkinaan.

Yhtiö kohdisti myynti-, markkinointi ja tuotekehityspanostukset mobiilitelematiikkamarkkinaan. BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.8.2002 klo 14:00 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2002 YLEISTÄ Yhtiö kohdisti myynti-, markkinointi ja tuotekehityspanostukset mobiilitelematiikkamarkkinaan. Benefon tarjoaa ratkaisuja

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE 16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE Stockmann Oyj Abp:n hallitus ehdottaa 15.3.2012 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamista

Lisätiedot

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Allekirjoittanut merkitsijä merkitsee Kuntien Tiera Oy:n uusia osakkeita tämän merkintäsitoumuksen mukaisesti. Merkintä perustuu

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2012 Page 1 of 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus Yhtiön 23.2.2012 kokoontunut yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa

Lisätiedot

TALENTUM TARJOAA OPTIOLAINAA KAUPPAKAAREN HENKILÖSTÖLLE

TALENTUM TARJOAA OPTIOLAINAA KAUPPAKAAREN HENKILÖSTÖLLE TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.10.2000 KELLO 15.15 TALENTUM TARJOAA OPTIOLAINAA KAUPPAKAAREN HENKILÖSTÖLLE Talentum Oyj:n hallitus on varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2000 antaman valtuutuksen nojalla päättänyt

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 7.8.2003

FINNLINES OYJ 7.8.2003 1(5) FINNLINES OYJ 7.8.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2003 Toimintaympäristö Talven poikkeukselliset sääolosuhteet sekä alkuvuoden aikana eri puolilla Eurooppaa järjestetyt muutaman päivän satamalakot

Lisätiedot

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 23.5.2002 klo 12.00 ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Rocla Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden 1998 optiolainaan liittyvien

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6)

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6) Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6) NORVESTIA ON PÄÄTTÄNYT KÄYNNISTÄÄ OSAKEANNIN Norvestia Oyj:n hallitus on tehnyt päätöksen osakeannin käynnistämisestä ylimääräisen yhtiökokouksen sille

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot Mika Oksanen Tomi Merenheimo Asianajaja, osakas Asianajaja, osakas Magnusson Helsinki Asianajotoimisto Oy 10.1.2014 Berlin Copenhagen Gothenburg Helsinki Malmö Minsk

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2010 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2010 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2010 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 20.7.2010 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2004

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2004 Sivu TOIMINTAKERTOMUS 1 KONSERNIN TULOSLASKELMA 10 KONSERNIN TASE 11 EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA 12 EMOYHTIÖN TASE 13 EMOYHTIÖN RAHOITUSLASKELMA 14

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

TASEEN LOPPUSUMMA 1 558 1 563 1 571 1 610 1 584

TASEEN LOPPUSUMMA 1 558 1 563 1 571 1 610 1 584 Tulos EUR1000 2007 2008 2009 2010 2011 LIIKEVAIHTO 170 175 182 202 211 Liiketoiminnan muut tuotot 14 13 15 26 20 Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana -1-1 -1-1 -2 Ulkopuoliset palvelut -7-4

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO (2) OLVI OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖN KOKOONTUVALLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOKOUKSELLE

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO (2) OLVI OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖN KOKOONTUVALLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOKOUKSELLE OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.3.2002 KLO 13.00 1 (2) OLVI OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖN 4.4.2002 KOKOONTUVALLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOKOUKSELLE Olvi Oyj:n hallitus on tehnyt yhtiön 4.4.2002 kokoontuvalle

Lisätiedot

1. Yhtiöjärjestyksen 12 :ssä mainitut varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat

1. Yhtiöjärjestyksen 12 :ssä mainitut varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat PERLOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.3.2003 KLO 8.00 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN JA HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Perlos Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen,

Lisätiedot

KCI KONECRANES INTERNATIONAL OYJ:N OPTIO-OHJELMAN 2001 EHDOT

KCI KONECRANES INTERNATIONAL OYJ:N OPTIO-OHJELMAN 2001 EHDOT 1 (5) KCI KONECRANES INTERNATIONAL OYJ:N OPTIO-OHJELMAN 2001 EHDOT KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 8.3.2006 osakkeiden lukumäärän lisäyksen seurauksena muuttanut ehtoja. Alkuperäiset luvut

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2002 > Liikevaihto oli katsauskaudella 4,2 miljoonaa euroa, jossa laskua 13,7 %. > Liiketulos pysyi edellisen tilikauden vastaavan katsauskauden tasolla ja oli 0,2

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Panostaja Oyj Pörssitiedote klo PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

Panostaja Oyj Pörssitiedote klo PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS Panostaja Oyj Pörssitiedote 20.3.2003 klo 11.30 PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2002-31.1.2003 Panostaja-konsernin liikevaihto oli päättyneellä neljännesvuotiskaudella 9,9 milj. euroa (ed. tilikauden

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

TALENTUMIN HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

TALENTUMIN HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.2.2002 KELLO 9.30 TALENTUMIN HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Talentumin hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle 25.3.2002. - Osinkoehdotus

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE 9.2.2004

LISTALLEOTTOESITE 9.2.2004 LISTALLEOTTOESITE 9.2.2004 K-SARJAN OSAKKEEN OMISTAJILLE SUUNNATTUJEN ENINTÄÄN 4.500.000 OSAKKEEN, VELKOJILLE SUUNNATTUJEN ENINTÄÄN 60.986.834 OSAKKEEN JA SIJOITTAJILLE JA YKSITYISSIJOITTAJILLE SUUNNATTUJEN

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT Huhtamäki Oyj:n hallitus on 7.2.2006 päättänyt ehdottaa 27.3.2006 pidettävälle Huhtamäki Oyj:n (jäljempänä yhtiö ) varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lisätiedot

OLVI OYJ TIEDOTE klo (1) OLVI HAKEE A-OPTIOIDEN 1999 LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

OLVI OYJ TIEDOTE klo (1) OLVI HAKEE A-OPTIOIDEN 1999 LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE OLVI OYJ TIEDOTE 9.4.2001 klo 14.00 1(1) OLVI HAKEE A-OPTIOIDEN 1999 LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Olvi Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden 1999 optiolainaan liittyvien A-optioiden ottamista

Lisätiedot

Warranttikohtaiset ehdot 11/2003

Warranttikohtaiset ehdot 11/2003 Warranttikohtaiset ehdot 11/2003 Nämä warranttikohtaiset ehdot ovat osa :n 28.5.2003 päivättyä ja sen warranttiohjelmaa koskevaa listalleottoesitettä. Tämän warrantin liikkeeseenlaskun ehdot sisältyvät

Lisätiedot

- Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003).

- Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003). Done Solutions Oyj Pörssitiedote 24.2.2005 klo 9.00 DONE SOLUTIONSIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2004 - Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003). - Liiketulos oli -0,9

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Uskomme, että emoyhtiön liikevaihto nousee lähelle edellisen vuoden tasoa, todennäköisesti jääden siitä lievästi. 2 (6)

Uskomme, että emoyhtiön liikevaihto nousee lähelle edellisen vuoden tasoa, todennäköisesti jääden siitä lievästi. 2 (6) 08.05.2003 10:41 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSI RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2003 - liikevaihto 12,17 miljoonaa euroa (15,41 miljoonaa euroa) - liikevaihdon lasku 21,0

Lisätiedot

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIVUODELTA 2003 YLEISTÄ Tilivuonna 2003 yhtiössä tapahtui olennaisia muutoksia. Vuosia jatkunut talouskriisiksi syventynyt muutosprosessi

Lisätiedot

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE OSAVUOSIKATSAUS

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE OSAVUOSIKATSAUS RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.8.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2003 30.6.2003 Ramirent-konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 80,7 (34,1) ME, kasvua 137% verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Lisätiedot

15. HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestys muutetaan seuraavasti: ---

15. HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestys muutetaan seuraavasti: --- 15. HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestys muutetaan seuraavasti: - yhtiöjärjestyksen 4 koskien täsmäytyspäivää poistetaan, ja yhtiöjärjestyksen

Lisätiedot

Proha Oyj Pörssitiedote klo 11.15

Proha Oyj Pörssitiedote klo 11.15 Proha Oyj Pörssitiedote 5.2.2001 klo 11.15 PROHAN HALLITUS PÄÄTTI OPTIOIDEN LIIKKEESEENLASKUSTA Proha Oyj:n (Yhtiö) hallitus on 4.2.2001 päättänyt ylimääräisen yhtiökokouksen sille 13.12.2000 antaman valtuutuksen

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Eforen osake noteerataan Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä (pienet yhtiöt) tunnuksella EFO1V. Pörssierä on yksi kappale. Osakkeiden kokonaismäärä on 40 529

Lisätiedot

Yleisen talouden kasvun viivästyminen on lykännyt siirrettävien rakennusten hankintapäätöksiä niin kuntasektorilla kuin muun teollisuudenkin taholla.

Yleisen talouden kasvun viivästyminen on lykännyt siirrettävien rakennusten hankintapäätöksiä niin kuntasektorilla kuin muun teollisuudenkin taholla. 18.08.2003 10:30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSI RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2003 - liikevaihto 4-6/2003, 12,91 miljoonaa euroa (15,61 miljoonaa euroa) - tulos ennen satunnaisia

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2014 Sievi # 11032014 Sievi Capital_V2 SISÄLLYS: 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Biotie Therapies Oyj ( Yhtiö ) on 10.1.2011 solminut yhdistymissopimuksen (Combination Agreement), jonka ehtojen mukaan Yhtiö

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Biotie Therapies Oyj ( Yhtiö ) on 10.1.2011 solminut yhdistymissopimuksen (Combination Agreement), jonka ehtojen mukaan Yhtiö

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (2)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (2) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.4.2002 klo 13.00 1 (2) OLVI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 0,90 euroa osinkoa vuodelta 2001. Yhtiökokous myönsi valtuutuksen hallitukselle omien osakkeiden

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

1. Yhtiöjärjestyksen 10 :n ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 :n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

1. Yhtiöjärjestyksen 10 :n ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 :n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat Yhtiökokouskutsu Konecranes Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 13.3.2008 klo 11.00 yhtiön auditoriossa, osoitteessa Koneenkatu 8, 05830 Hyvinkää. KOKOUKSESSA

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE Oyj:n hallitus (hallitus) on 5.12.2007 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden (KONE-konserni) avainhenkilöille sekä

Lisätiedot

FINNLINES OYJ

FINNLINES OYJ 1(5) FINNLINES OYJ 29.10.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2003 Olennaiset tapahtumat Finnlines osti helmikuussa ropax (roro-passenger) aluksen Stena Ferries Limitediltä. Alus on rakennettu Espanjassa vuonna

Lisätiedot

Optio-oikeuksista 850.000 merkitään tunnuksella 2007A, 850.000 tunnuksella 2007B ja 850.000 tunnuksella 2007C.

Optio-oikeuksista 850.000 merkitään tunnuksella 2007A, 850.000 tunnuksella 2007B ja 850.000 tunnuksella 2007C. ELISA OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2007 Elisa Oyj:n (yhtiö) hallitus (hallitus) on 18.12.2007 päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2007 antaman valtuutuksen nojalla optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja

Lisätiedot

Konsernin investointien määrä oli katsauskaudella 0,53 milj. euroa (0,07 milj. euroa).

Konsernin investointien määrä oli katsauskaudella 0,53 milj. euroa (0,07 milj. euroa). Panostaja Oyj Pörssitiedote 16.3.2005 PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2004-31.1.2005 Panostaja-konsernin liikevaihto oli päättyneellä neljännesvuotiskaudella 14,6 milj. euroa (ed. tilikauden vastaava

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET 16.3.2016 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSINGONJAKOEHDOTUS Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2015 päivätyn taseen mukaan 34.214.777,30 euroa,

Lisätiedot

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja.

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2004 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 - Liikevaihto katsauskaudella 9,9 meur (12,3 meur 1-6/2003). - Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA 1 (6) HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA Yhtiön hallituksen voitonjakoehdotus on julkistettu 18.2.2010. ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa vuodelta

Lisätiedot

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.11.2005 klo 15:45 OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2005 PÄÄKOHDAT

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.11.2005 klo 15:45 OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2005 PÄÄKOHDAT 1 BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.11.2005 klo 15:45 OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2005 PÄÄKOHDAT Saneerausohjelma saatiin päätökseen 2,5 vuotta etuajassa Lisärahoitusta saatu toiminnan varmistamiseksi Satelinx-aiesopimus

Lisätiedot

Kiteen kalustetehdas yhtiöitettiin kuluvan vuoden alusta ja yhtiö on ryhtynyt sopimusvalmistajaksi myös konsernin ulkopuolisille asiakkaille.

Kiteen kalustetehdas yhtiöitettiin kuluvan vuoden alusta ja yhtiö on ryhtynyt sopimusvalmistajaksi myös konsernin ulkopuolisille asiakkaille. MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 26 LOKAKUUTA 2004 MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.2004 30.09.2004 Martela-konsernin tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja kolmannelta vuosineljännekseltä nousi voitolliseksi

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (2)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (2) PÖRSSITIEDOTE 9.4.2003 klo 13.00 1 (2) :N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 1,25 euroa osinkoa vuodelta 2002. Yhtiökokous myönsi valtuutuksen hallitukselle omien osakkeiden luovuttamiseen

Lisätiedot

POHJOLAN OSAKEHISTORIA 1989

POHJOLAN OSAKEHISTORIA 1989 POHJOLAN OSAKEHISTORIA 1989 1 Jäljempänä on selostettu yhtiön osakkeisiin ja osakkeisiin oikeuttaviin arvopapereihin liittyviä päätöksiä ja toimia sekä osakepääoman ja osakkeiden lukumäärien vuotuista

Lisätiedot

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Eforen osake noteerataan Helsingin Pörssin pohjoismaisella listalla (pienet yhtiöt) tunnuksella EFO1V. Pörssierä on yksi kappale. Osakkeiden kokonaismäärä

Lisätiedot

9.12.2002 kello 14.30 ALDATA HAKEE VUODEN 1999 B-OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

9.12.2002 kello 14.30 ALDATA HAKEE VUODEN 1999 B-OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Aldata Solution Oyj Pörssi-ilmoitus 9.12.2002 kello 14.30 ALDATA HAKEE VUODEN 1999 B-OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Aldata Solution Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005 - liikevaihto 17,0 miljoonaa euroa (15,4 miljoonaa euroa) - liikevaihdon kasvu 10,3

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Merkintäoikeus Oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä Tarjottavia osakkeita ilman Merkintäoikeuksia

OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Merkintäoikeus Oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä Tarjottavia osakkeita ilman Merkintäoikeuksia OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Outokummun ylimääräinen yhtiökokous valtuutti 1.3.2012 Outokummun hallituksen päättämään osakeannista siten, että osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä uusia Osakkeita

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.2.2006 klo 15:45 1/8

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.2.2006 klo 15:45 1/8 BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.2.2006 klo 15:45 1/8 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIVUODELTA 2005 YLEISTÄ Yhtiön tilivuotta 2005 leimasi liiketoiminnan vakauttaminen sekä pohjan rakentaminen riittävän rahoitusratkaisun

Lisätiedot

INVESTORS HOUSE OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU. PÖRSSITIEDOTE klo 9.30 KUTSU INVESTORS HOUSE OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

INVESTORS HOUSE OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU. PÖRSSITIEDOTE klo 9.30 KUTSU INVESTORS HOUSE OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN INVESTORS HOUSE OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU PÖRSSITIEDOTE 21.8.2017 klo 9.30 KUTSU INVESTORS HOUSE OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Investors House Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys KIRJANPITO 22C00100 Luento 10b: Oman pääoman riittävyys OMAN PÄÄOMAN RIITTÄVYYS Vähimmäisosakepääoma (OYL 1:3 ): Yksityinen osakeyhtiö (oy) 2 500 euroa Julkinen osakeyhtiö (oyj) 80 000 euroa. Yhtiön osakkaiden

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-maaliskuun liikevaihto oli 332,3 miljoonaa markkaa (2000: 328,3 Mmk). Liikevaihdon vähäinen kasvu oli ennakoitua. Elintarvikeryhmän liikevaihto

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2014

EVLI PANKKI OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2014 EVLI PANKKI OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2014 Evli Pankki Oyj:n hallitus (hallitus) on 13.2.2014 päättänyt Evli Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 6.3.2013 antaman valtuutuksen nojalla optio-oikeuksien antamisesta

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014

Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: klo 14.30-15.35 Paikka: Läsnä: Suomalainen Klubi, Kansakoulukuja 3, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät

Lisätiedot

Ixonos Oyj Pörssitiedote 2.6.2010 klo 9.45

Ixonos Oyj Pörssitiedote 2.6.2010 klo 9.45 Ixonos Oyj Pörssitiedote 2.6.2010 klo 9.45 IXONOSIN ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ ON JULKAISTU Finanssivalvonta on 1.6.2010 hyväksynyt Ixonos Oyj:n arvopaperimarkkinalain mukaisen arvopaperiliitteen ja

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Tarjottavat Antiosakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia Yhtiön uusia osakkeita. Antiosakkeet ovat euromääräisiä.

OSAKEANNIN EHDOT. Tarjottavat Antiosakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia Yhtiön uusia osakkeita. Antiosakkeet ovat euromääräisiä. OSAKEANNIN EHDOT Osakeannin yleiskuvaus Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj ( Yhtiö ) tarjoaa yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi Suomessa ja tietyin edellytyksin eräiden kokeneiden sijoittajien

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

1 (3) 1 (3) Optio-oikeuksien antaminen Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien antamiseksi. Ehdotuksen pääkohdat ovat seuraavat:

1 (3) 1 (3) Optio-oikeuksien antaminen Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien antamiseksi. Ehdotuksen pääkohdat ovat seuraavat: 1 (3) 1 (3) SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Suominen Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilivuodelta 2008 ja myönsi vastuuvapauden

Lisätiedot

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE (5)

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE (5) RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.10.2003 1(5) OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2003-30.9.2003 Ramirent-konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 126,5 (58,1) ME, kasvua 118% verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Lisätiedot

Osakeannin järjestäjänä toimii Nordea Securities Corporate Finance Oy.

Osakeannin järjestäjänä toimii Nordea Securities Corporate Finance Oy. 1(5) SUOMINEN YHTYMÄ OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.10.2003 KLO 12.30 SUOMINEN KÄYNNISTÄÄ OSAKEANNIN Suominen Yhtymä Oyj:n hallitus on tänään päättänyt osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ylimääräisen yhtiökokouksen

Lisätiedot

Panostaja Oyj Pörssitiedote PANOSTAJA-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

Panostaja Oyj Pörssitiedote PANOSTAJA-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Panostaja Oyj Pörssitiedote 14.1.2003 PANOSTAJA-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2001-31.10.2002 Panostaja-konsernin liikevaihto oli päättyneellä tilikaudella 43,7 milj. euroa (ed. tilikauden vastaava

Lisätiedot

2 (8) Kauppa nostaa Rakentajain Konevuokraamo -konsernin markkinaosuuden yli 30 prosenttiin eli johtavaksi kotimaassa.

2 (8) Kauppa nostaa Rakentajain Konevuokraamo -konsernin markkinaosuuden yli 30 prosenttiin eli johtavaksi kotimaassa. 12.11.2003 10:30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSI RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2003 - liikevaihto 7-9/2003, 15,45 miljoonaa euroa (17,20 miljoonaa euroa) - tulos ennen satunnaisia

Lisätiedot

Konsernissa otettiin käyttöön osatuloutus. Kirjauskäytännön käyttöönotolla ei ollut tulosvaikutusta.

Konsernissa otettiin käyttöön osatuloutus. Kirjauskäytännön käyttöönotolla ei ollut tulosvaikutusta. Panostaja Oyj Pörssitiedote 8.6.2005 PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2004-30.4.2005 Panostaja-konsernin liikevaihto oli päättyneellä puolivuotiskaudella 29,4 euroa milj. (ed. tilikauden vastaava

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS Solteq Oyj Pörssitiedote klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS Solteq Oyj Pörssitiedote klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS Julkaistu: 2003-08-18 07:01:07 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6. Solteq Oyj Pörssitiedote 18.8.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2003 Solteq-konsernin

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot