/ Rakennushistoriallinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "/ Rakennushistoriallinen"

Transkriptio

1 Maatalousnormaalikoulu / Rakennushistoriallinen selvitys

2 Tilaaja Järvenpään kaupunki, kaavoitus ja mittaus Ohjausryhmä: Ilkka Holmila, Järvenpään kaupunki/kaupunkikehitys Terttu-Elina Vainio, Järvenpään kaupunki/kaupunkikehitys Heli Vauhkonen, Järvenpään kaupunki/kaupunkikehitys Elisa El Harouny, Museovirasto Jarkko Sinisalo, Museovirasto Sari Saresto, Keski-Uudenmaan maakuntamuseo Hanna Nikander, Järvenpään kaupunki/museopalvelut Henrik Wager, Uudenmaan ELY-keskus Konsultti Arkkitehtitoimisto ark-byroo Pohjoinen Hesperiankatu 13 b Helsinki p f Projektin vetäjä Marianna Heikinheimo, arkkitehti SAFA, KuvM Maisema-asiantuntija Ria Ruokonen, maisema-arkkitehti Työryhmä Eero Astala, graafikko, TaM Marianna Heikinheimo, arkkitehti SAFA, KuvM Sami Heikinheimo, valokuvaaja, OTK Mia Puranen, arkkitehti Ria Ruokonen, maisema-arkkitehti Nykytilavalokuvat ja kannen kuva Sami Heikinheimo, ark-byroo Suoritusajankohta 11/ /2012 Arkkitehtitoimisto ark-byroo 2

3 SisällyslueTTelo 1 Johdanto Kohde Tehtävä Perustiedot 8 2 Maatalousnormaalikoulun alue Järvenpään tila Kaavoitus pääpiirteissään Suojelutilanne 18 3 Maatalousnormaalikoulun hanke Hankkeen historia Suunnittelijat Maatalousnormaalikoulun arkkitehtuuri 27 4 rakentumisen vaiheet Perustamisvaihe Uusi tilakeskus Maatalous koneistuu Muutosten kourissa 40 5 Rakennuskortit 41 6 Maisema Maatalousnormaalikoulun maisema Teiden ja pihojen vaiheet Pihapiirit 98 7 Yhteenveto 112 lähteet 117 3

4 1 / Johdanto 1.1 Kohde Järvenpäässä sijaitseva entinen Maatalousnormaalikoulu vihittiin käyttöönsä Koulukokonaisuuteen kuului opettajankoulutuslaitos, maamieskoulu, karjanhoitajakoulu ja harjoitustila. Maataloushallitus tilasi rakennusten suunnittelun Jussi ja Toivo Paatelalta luvun klassismia edustavat rakennusryhmät sijaitsevat peltomaisemassa kumpuavien mäkien lailla eri luonteisina pihapiireinä. Maatalousnormaalikoulun piha on monumentaalinen ja sitä ympäröivät hierarkkisesti tärkeimmät asuinrakennukset, rehtorin ja yliopettajan talo. Karjanhoitokoulu on toinen alueen päärakennuksista. Sen siivessä oli opettajan asunto. Lehtorienmäelle sijoittuu pitkänomainen paritalo talousrakennuksineen ja verstaspihan ympärille työpajoja ja talousrakennuksia. Nykyiseen kokonaisuuteen kuuluvat myös 1950-luvun alussa rakennettu tilan uusi talouskeskus Navetanmäki, verstaspihan etelänpuoleiset kone- ja työhallit, lämpökeskus, 1980-luvun oppilasasuntolat ja hallintorakennus, alunperin viereiseen Kotitalousopettajakouluun kuuluneen Kyrölän mallitilan rakennukset, sekä kaksi 1800-luvun lopun asuintaloa ja vanha koulu. Maatalousnormaalikoulun alue on osa valtakunnallisesti merkittävää kulttuurimaisemaa, johon kuuluu etelämpänä taiteilijayhteisön asutus ja länsipuolella mainittu kotitalousopettajaopisto. Kouluja pidetään merkittävinä oppilaitoskokonaisuuksina Suomen itsenäisyyden alkuajoilta. Maatalousnormaalikoulun toiminta siirtyi 1995 Hämeen ammattikorkeakouluun ja karjanhoitajakoulu oli lopettanut toimintansa jo aikaisemmin vuonna Oppilaitos kunnallistettiin ja siitä tuli Uudenmaan maatalousoppilatos Maatalouskoulun toiminta jatkui Järvenpäässä vuoteen

5 Karhumäen veljesten ottama ilmakuva vuodelta Päärakennuksen, yliopettajan talon ja tiestön lisäksi kuvassa näkyy Maatalousnormaalikoulun koetilan vanha talouskeskus Tuusulanjärven rannassa. Koristeellinen navetta paloi Kuvalähde Järvenpään kaupunki, Museopalvelut. Lepolan alueen osayleiskaava on vahvistettu 2010, ja siinä alue on esitetty pientalovaltaisena asuntoalueena. Parhaillaan alueelle on tekeillä asemakaava (Lepola III), jossa kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset ja ympäristö on tarkoitus suojella ja jonka laatimiseen tämä selvitystyö liittyy. Suojelutarpeen määrittämiseen liittyy kaksi kriittistä kysymystä: millaisia suojavyöhykkeitä rakennuksilla ja pihapiireillä pitäisi olla, ja onko joissakin rakennuksissa sellaisia kulttuurihistoriallisesti arvokkaita sisätiloja, joita myös tulisi suojella. Jälkimmäisen kysymyksen osalta on kuitenkin syytä tähdentää, että tämä selvitys ei sisällä sisätilojen laajempaa tarkastelua, vaan ainoastaan lisätutkimustarpeen toteamiseen. Asemakaavoitukseen ja suojelutarpeen ratkaisemiseen liittyvän selvitystyön toisessa vaiheessa on tarkoitus laatia tarkemmat rakennuskohtaiset selvitykset erikseen valittavista kohteista. Ensimmäiseen kysymykseen on etsitty näkökulmia alueen historiaa ja vaiheita tarkastelemalla niin rakennusten kuin maisema- ja pihatilojen osalta. Uuden asemakaavan lisäksi vireillä on myös rakennussuojelulain mukainen suojelu. Asemakaavoituksen ja rakennussuojelun vaiheita ja perusteluja on selvitetty tarkemmin luvussa 2. 5

6 Etualalla kuvassa ovat yliopettajan talo ja päärakennus. Kuvalähde Järvenpään kaupunki, Museopalvelut. Päärakennukselle johtava väylä talvella. Kuvalähde Järvenpään kaupunki, Museopalvelut. 6

7 1.2 Tehtävä Tehtävänä oli laatia koko maatalousnormaalikoulun aluekokonaisuutta käsittelevä rakennushistoriallinen selvitys, jonka avulla on mahdollista muodostaa riittävän yksityiskohtainen näkemys kohteen rakentumisen historiasta ja nykytilasta asemakaavoitustyön pohjaksi. Rakennusten ja rakennusryhmien ohella työssä on tarkasteltu erilaisia ympäristötekijöitä, kuten tiestöä, peltoaukeita, puustoa, metsiköitä ja näkymiä. Sisätilojen osalta tehtävä rajoittui jatkotutkimustarpeen osoittamiseen. Tehtävä oli rajattu ajallisesti Maatalousnormaalikoulun rakentamisesta tähän hetkeen. Siitä huolimatta, että tutkimme lukuisten eri arkistojen luetteloita, emme löytäneet Jussi ja Toivo Paatelan laatimia toteutussuunnitelmia Maatalousnormaalikoulun kekeisistä rakennuksista: päärakennuksesta, karjanhoitokoulusta ja kolmesta asuinrakennuksesta. Kansallisarkistossa sijaitsevat Maataloushallituksen ja Maatalousministeriön aineistot olivat kuitenkin arvokkaita tiedonlähteitä koskien hankkeen valmisteluvaiheita 1920-luvun puolivälissä. Myös Jussi Paatelan projektiesittely Arkkitehti-lehdessä 1932 avasi arkkitehdin näkökulmaa. Lepolan Helmi Oy:n eli rakennuksen nykyisen omistajan arkistossa on materiaalia lähinnä viimeisiltä vuosikymmeniltä. Lähdeluettelossa on kerrottu, mihin arkistoihin olemme olleet yhteydessä, mitä on saatu tietää, ja mitä materiaalia kustakin arkistosta on käytetty, jos on käytetty. Muita lähteitä ovat olleet kaavadokumentit, vanhat valokuvat, aikaisemmat selvitykset sekä Järvenpään tilan ja Maatalousnormaalikoulun historiaa käsittelevät teokset. Kaavoituksen ja suojelun vaiheita käsittelevät osuudet on laadittu tilaajalta saadun dokumenttiaineiston perusteella. Luku 1 johdattaa aiheeseen ja luku 2 esittelee alueen eri näkökulmista: Järvenpään tilan varhemman historian lyhyenä referaattina sekä kaavoituksen ja suojelun vaiheita. Luku 3 käsittelee Maatalousnormaalikoulun hanketta ja arkkitehtuuria. Luvussa 4 alueen kehitystä on pyritty tarkastelemaan karakterisoimalla eri vuosikymmenien toimintaa ja keskeisiä muutoksia kuten rakennusten rakentamista ja alueliitoksia. Luvussa 5 kaikista kohdealueen rakennuksista (31 kpl) on esitetty perustiedot. Tämä osuus on koottu yhdistämällä eri tietolähteitä ja kenttätyön tuloksia. Luvussa 6 on analysoitu miljöön nykyistä ominaisluonnetta kokonaisuutena ja osa-alueittain karttaesitysten ja selostavien tekstien avulla. Luku 7 sisältää yhteenvetoa alueen ominaispiirteistä, säilyneisyydestä, rakennusten kunnostettavuudesta, uhkakuvista, arvion kohteen kulttuurihistoriallisesta merkityksestä ja suositukset jatkotutkimukselle. 7

8 1.3 Perustiedot KOHDE Maatalousnormaalikoulu, Järvenpää SIJAINTI Osoite: Sibeliuksenväylä 42 Kaupunginosa: 22 Lepola Tilan rekisterinumerot: M502, omistaja Lepolan Helmi Oy (Kiinteistötietojärjestelmä, Lainhuutotodistus ) M503, omistaja Suomen valtio, hallinnoiva viranomainen Senaatti-kiinteistöt (Kiinteistötietojärjestelmä, Lainhuutotodistus ) M501, omistaja Lepolan Helmi Oy (Kiinteistötietojärjestelmä, Lainhuutotodistus ) M502, omistaja Suomen valtio, hallinnoiva viranomainen Senaatti-kiinteistöt (Kiinteistötietojärjestelmä, Lainhuutotodistus ) Kiinteistörekisterikartta on esitetty sivulla 11. TÄRKEIMMÄT VAIHEET (RAKENNUSAIKA, RAKENNUTTAJA JA SUUNNITTELIJA) 1928 Maatalousnormaalikoulun päärakennus, karjanhoitokoulu, rehtorin asuinrakennus, yliopettajan asuinrakennus ja Lehtorienmäen asuinrakennus piharakennuksineen valmistuivat Rakennukset suunnittelivat Jussi ja Toivo Paatela. Jussi ja Toivo Paatelan arkkitehtitoimistossa työskentelivät: arkkitehdit Jussi ja Toivo Paatela arkkitehti Elna Kiljander, keittiösisustukset arkkitehti Yrjö Laine, kalustopiirustukset Jussi Paatela toimi työn valvojana (Paatela, Jussi 1932.) 1951 Maatalousnormaalikouluun rakennetaan uusi talouskeskus Navetanmäki. Rakennukset suunnitteli Jalmari Peltonen luvulla Kotitalousopettajaosaston emäntäkoulun harjoitustilaksi valmistunut Kyrölän mallitila liitetään Maatalousnormaalikouluun Lämpökeskus, konehalli ja traktori- ja kalustovaja rakennetaan. 1982, 1988 Asuntolat ja hallintorakennus rakennetaan 8

9 tilan ala 1925 Tilan koko kun se muodostettiin oli 52, 06 hehtaaria peltoa, 56,14 hehtaaria metsää ja 13,77 hehtaaria tontti-, tie- ja joutomaata eli yhteensä 121,97 hehtaaria Koulutila luovutti kaupungille 55,72 ha metsäalueen Wärtsilä Oy:n teollisuusalueeksi. Vastineeksi kaupunki luovutti koululle 53,73 ha metsää ja 3,75 ha peltoa Kotitalousopettajaopiston emäntäkoulun havaintotilana toiminut Kyrölän koulutila liitettiin rakennuksineen normaalikoulun tilaan. Luovutetun alan pinta-ala oli 15,60 ha maatalousmaata ja 7,57 ha metsämaata. Käyttö Maatalousnormaalikoulun opetusohjelmissa opiskeli , yhteensä 2939 oppilasta. Lisäksi opettajakolutukseen osallistui samalla ajanjaksolla 651 henkilöä. 1 Opettajakoulutus jatkui pisimpään. Opetusohjelma Toimintakausi Maamieskoulu Pienviljelijäkoulu Viljelijäin maatalousteknillinen koulu Maatalous-teknillinen koulu Maatilatekninen koulu Tietopuolinen karjanhoitajakoulu Maatalousalan opettajankoulutus Kohteen nimi Maatalousnormaalikoulu Hämeen ammattikorkeakoulu Uudenmaan maatalousoppilaitos Päärakennuksessa ja hallintorakennuksessa toimii 2009 alkaen kristillinen koulu. Asemakaava Lepola III valmisteilla. Suojelutilanne on selostettu luvussa 2. 1 Saarinen 1978,

10 Rakennusryhmät ja pihat Ryhmä A: Verstaspiha 5 7 Ryhmä B: Normaalikoulun piha Ryhmä C: Hallinto ja asuntolat Ryhmä F: LehtoriEnmäki 19 Ryhmä D: Navetanmäki Ryhmä G: Notko Ryhmä E: Karjanhoitokoulu 1 Asunto ja verstas 16 Puimala 2 Monttu 17 Navetta 27 3 Puutyöpaja 18 Asuinrakennus 28 4 Talousrakennus-sauna 19 Kanala 5 Opetustyöpaja 20 Karjanhoitokoulu (opetus- ja konehalli) 21 Halkosuoja Ryhmä H: Kyrölän mallitila 6 Traktorihalli 7 Konehalli ja työpaja 8 Lämpökeskus 9 Rehtorin talo 10 Autotalli 22 Muuntaja 23 Lehtorienmäen ulkorakennus 24 Lehtorienmäen asuinrakennus 25 Mökki 26 Notkon koulu 11 Päärakennus 27 Mäyrylä 12 Yliopettajan talo 28 Aitta 13 Hallintorakennus 29 Kyrölän mallitilan päärakennus 14 Oppilasasuntola 30 Kyrölän mallitilan talouskeskus 15 Oppilasasuntola 31 Kyrölän mallitilan vilja-aitta 10

11 Lepola III-kaava-alue Maanomistus 2011 alustava kaava-alueen rajaus 11

Lepola. Rehtorin talo. Inventointi 31.8.2012. Lepola / Rehtorin talo Inventointi 21.8. 2012 Arkkitehtitoimisto ark-byroo

Lepola. Rehtorin talo. Inventointi 31.8.2012. Lepola / Rehtorin talo Inventointi 21.8. 2012 Arkkitehtitoimisto ark-byroo Lepola Rehtorin talo Inventointi 31.8.2012 Lepola / Rehtorin talo Inventointi 21.8. 2012 Arkkitehtitoimisto ark-byroo 1 Tilaaja Järvenpään kaupunki, kaavoitus ja mittaus Ohjausryhmä Ilkka Holmila, Järvenpään

Lisätiedot

Lepola. Karjanhoitokoulu. Inventointi 31.8.2012. Lepola / Karjanhoitokoulu Inventointi 21.8. 2012 Arkkitehtitoimisto ark-byroo

Lepola. Karjanhoitokoulu. Inventointi 31.8.2012. Lepola / Karjanhoitokoulu Inventointi 21.8. 2012 Arkkitehtitoimisto ark-byroo Lepola Karjanhoitokoulu Inventointi 31.8.2012 Lepola / Karjanhoitokoulu Inventointi 21.8. 2012 Arkkitehtitoimisto ark-byroo 1 Tilaaja Järvenpään kaupunki, kaavoitus ja mittaus Ohjausryhmä Ilkka Holmila,

Lisätiedot

Lepola. Maatalousnormaalikoulu. Inventointi 31.8.2012. Lepola / Maatalousnormaalikoulu Inventointi 31.8. 2012 Arkkitehtitoimisto ark-byroo

Lepola. Maatalousnormaalikoulu. Inventointi 31.8.2012. Lepola / Maatalousnormaalikoulu Inventointi 31.8. 2012 Arkkitehtitoimisto ark-byroo Lepola Maatalousnormaalikoulu Inventointi 31.8.2012 Lepola / Maatalousnormaalikoulu Inventointi 31.8. 2012 Arkkitehtitoimisto ark-byroo 1 Tilaaja Järvenpään kaupunki, kaavoitus ja mittaus Ohjausryhmä Ilkka

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013 Lepola III, Maatalousnormaalikoulun alue Asemakaava ja asemakaavan muutos Diaarinumero: 1546/2009 Kaavatunnus: 220009 Vireilletulosta ilmoittaminen 14.12.2011 Osallistumis-

Lisätiedot

HEINOLAN SEMINAARI. Rakennushistoriallinen selvitys 24.5.2013

HEINOLAN SEMINAARI. Rakennushistoriallinen selvitys 24.5.2013 HEINOLAN SEMINAARI Rakennushistoriallinen selvitys 24.5.2013 Heinolan seminaari Rakennushistoriallinen selvitys 24.5. 2013 Arkkitehtitoimisto ark-byroo 1 Tilaaja Senaatti-kiinteistöt Yhteyshenkilö asiakaspäällikkö

Lisätiedot

Lepola III alueen rakentamistapaohjeet

Lepola III alueen rakentamistapaohjeet Lepola III alueen rakentamistapaohjeet Maatalousnormaalikoulun alue Kaupunkikehitys, asemakaavoitus 21.5.2013 1 Havainnekuva: m3 arkkitehdit Sisältö Ohjeiden tarkoitus ja sitovuus 3 Kaavamääräykset 3 Suojelumääräykset

Lisätiedot

PAIHOLAN SAIRAALA-ALUE

PAIHOLAN SAIRAALA-ALUE Dokumentti on tehty tulostettavaksi A-kokoon kaksipuoleisena 11.9.201 Arkkitehtitoimisto Torikka & Karttunen Tilaaja: Master Yhtiöt PAIHOAN SAIRAAA-AUE RAKENNUS- JA KUTTUURIHISTORIAINEN SEVITYS OSA 1.

Lisätiedot

Viikin laboratoriorakennus

Viikin laboratoriorakennus Viikin laboratoriorakennus Koetilantie 5, Helsinki Rakennushistoriallinen selvitys 31.5.2010 Arkkitehtitoimisto ark-byroo 1 Tilaaja Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Anna-Maija Lukkari, HY, tekninen osasto

Lisätiedot

PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS NUIJANMÄKI 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS

PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS NUIJANMÄKI 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS NUIJANMÄKI 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kiinteistöt Sirkanlinna 24:45, Harjunsuu 24:125, Syrjänpää RN:o 24:27 ja Sorala RN:o 24:112 Asemakaavan muutos koskee korttelia 126, puistoaluetta ja

Lisätiedot

Keski-Suomen parantola

Keski-Suomen parantola 1 Keski-Suomen parantola Rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto ark-byroo 30.9.2009 2 Tilaaja Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapolis c/o Jykes-kiinteistöt Kivääritehtaankatu 8 40100 Jyväskylä www.vitapolis.fi

Lisätiedot

KURIKAN KESKUSTAN JA PANTTILAN OSAYLEISKAAVA 2025

KURIKAN KESKUSTAN JA PANTTILAN OSAYLEISKAAVA 2025 Kurikan Keskustan ja Panttilan osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tarkistus 20.10.2010 1 KURIKAN KESKUSTAN JA PANTTILAN OSAYLEISKAAVA 2025 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman

Lisätiedot

MANNER-NAANTALIN OSAYLEISKAAVA MAISEMASELVITYS

MANNER-NAANTALIN OSAYLEISKAAVA MAISEMASELVITYS NAANTALIN KAUPUNKI MANNER-NAANTALIN OSAYLEISKAAVA MAISEMASELVITYS Raportti P23569 1 (15) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Lähtötiedot... 2 2.3 Työn tavoitteet

Lisätiedot

SUITIA RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS

SUITIA RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS SUITIA RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS JOHDANTO 2 I SUITIAN TILAN VAIHEITA 3 FLEMINGISTÄ WREDEEN 4 HELSINGIN YLIOPISTO 12 SOTAINVALIDIKOTI 6 MUINAISJÄÄNNÖKSET / Marianna Niukkanen ja Kaarlo Katiskoski

Lisätiedot

Rakennusinventointi ja kulttuuriympäristöselvitys

Rakennusinventointi ja kulttuuriympäristöselvitys Mäntsälän kunta SÄLINKÄÄN MAAREKISTERIKYLÄ Rakennusinventointi ja kulttuuriympäristöselvitys RAPORTTI 18.2.2014 SELVITYSTYÖ AHOLA Teija Ahola, FM Tilaaja: Mäntsälän kunta 2 Sisällysluettelo 1 Yleistä...

Lisätiedot

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ nro 3422 kkltk hallitus valtuusto nähtävilläolo ANTTILANRANTA Korttelit 8089-8094 sekä luonnos 13.6.2006 19.6.2006 MRA 30 17.7.-18.8.2006 katu-, erityis- ja A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN

Lisätiedot

Kulttuuriympäristöselvitys/ rakennusinventointi

Kulttuuriympäristöselvitys/ rakennusinventointi FCG Planeko Oy YLISTARON KUNTA YLISTARON YLEISKAAVA 2020 Kulttuuriympäristöselvitys/ rakennusinventointi 0720-C7989 27.10.2008 FCG Planeko Oy Kulttuuriympäristöselvitys/ rakennusinventointi I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS. LOHILAHTI LOHIKOSKI osayleiskaava

KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS. LOHILAHTI LOHIKOSKI osayleiskaava Kulttuuriympäristöselvitys Selvitystyö Ahola Lohilahti Lohikoski osayleiskaava 2011 SULKAVA KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS LOHILAHTI LOHIKOSKI osayleiskaava RAPORTTI 12.12.2011 FM Teija Ahola Selvitystyö Ahola

Lisätiedot

KEITELEEN ITÄPUOLEN RANTAYLEISKAAVA-ALUEEN RAKENNUSINVENTOINTI, PÄIVITYSKOHTEET

KEITELEEN ITÄPUOLEN RANTAYLEISKAAVA-ALUEEN RAKENNUSINVENTOINTI, PÄIVITYSKOHTEET Kulttuuriympäristöpalvelut Viitasaaren kaupunki KEITELEEN ITÄPUOLEN RANTAYLEISKAAVA-ALUEEN RAKENNUSINVENTOINTI, PÄIVITYSKOHTEET Maatiloja ja kouluja rantamaisemissa Kulttuuriympäristöpalvelut Maatiloja

Lisätiedot

JOENSUU Reijolan osayleiskaava Kulttuuriympäristöselvitys

JOENSUU Reijolan osayleiskaava Kulttuuriympäristöselvitys JOENSUU Reijolan osayleiskaava Kulttuuriympäristöselvitys Raportti 4.5.2012 Teija Ahola Selvitystyö Ahola Mikkeli Tilaaja Joensuun kaupunki SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 3 1.1 Kohdealue... 4 1.2 Lähtötiedot

Lisätiedot

JOENSUUN RUUTUKAAVAN KORTTELIN 48 POHJOISOSAN RAKENNUSHISTORIASELVITYS

JOENSUUN RUUTUKAAVAN KORTTELIN 48 POHJOISOSAN RAKENNUSHISTORIASELVITYS JOENSUUN RUUTUKAAVAN KORTTELIN 48 POHJOISOSAN RAKENNUSHISTORIASELVITYS Pekka Piiparinen 2014 Arkkitehtitoimisto Torikka & Karttunen 2 1. JOHDANTO 3 2. KORTTELI 48:N POHJOISOSA 3 2.1. Kuvaus 3 2.2. Rakennukset

Lisätiedot

SYSMÄN RAKENNETUN KULTTUURIYMPÄRISTÖN SELVITYS

SYSMÄN RAKENNETUN KULTTUURIYMPÄRISTÖN SELVITYS SYSMÄN RAKENNETUN KULTTUURIYMPÄRISTÖN SELVITYS KUNTIEN YMPÄRISTÖSELVITYS, KUKUSE Hartola, Hausjärvi, Heinola, Orimattila, Sysmä HÄMEEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN MONISTE 98 / 2005 Nina Könönen SYSMÄN RAKENNETUN

Lisätiedot

KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS

KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS TYÖNUMERO: E27046 OULAISTEN KAUPUNKI PYHÄJOEN RANTAOSAYLEISKAAVA, KESKUSTAN ITÄPUOLI 24.11.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY, OULU 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Aineisto ja menetelmät...

Lisätiedot

KINKOMAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KINKOMAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Finnish Consulting Group Oy Muuramen kunta KINKOMAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 4647-D2618 24.3.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I 24.3.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Ryhmäkylistä taajamaksi, maankäytön ja rakentamisen kerrostumat Hiidentien, Tampereentien ja rautatien ympäristössä

Ryhmäkylistä taajamaksi, maankäytön ja rakentamisen kerrostumat Hiidentien, Tampereentien ja rautatien ympäristössä Kulttuuriympäristöpalvelut Lempäälän kunta Ryhmäkylistä taajamaksi, maankäytön ja rakentamisen kerrostumat Hiidentien, Tampereentien ja rautatien ympäristössä KUOKKALAN-HAKKARIN-HERRALAN KULTTUURIYMPÄRISTÖ-

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA ASEMAKAAVASELOSTUS

HEINÄVEDEN KUNTA ASEMAKAAVASELOSTUS ASEMAKAAVASELOSTUS 67070682.BBK Kvalt... Tark. Khall... EHDOTUS 29.8.2014 HEINÄVEDEN KUNTA Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen ja laajentaminen (Pohjoisosa ja korttelit 123-126 ja niihin rajoittuva

Lisätiedot

TOIJALAN KAUPUNKI. Sataman alueen rakennus- ja maisemainventointi. 27.10.2006 Jari Heiskanen

TOIJALAN KAUPUNKI. Sataman alueen rakennus- ja maisemainventointi. 27.10.2006 Jari Heiskanen TOIJALAN KAUPUNKI Sataman alueen rakennus- ja maisemainventointi 27.10.2006 Jari Heiskanen Sisällysluettelo : Takamaasta vapaa-ajan kohteeksi 1. Johdanto 1 Karttaliite 1. Inventoidut kohteet, arvoalueet

Lisätiedot

3. YHTEENVETO, JOHTOPÄÄTÖKSET 31 3.0 KEITÄ TÄMÄ TYÖ PALVELEE 31 3.1 SUOSITUKSET JATKOTOIMENPITEILLE 31

3. YHTEENVETO, JOHTOPÄÄTÖKSET 31 3.0 KEITÄ TÄMÄ TYÖ PALVELEE 31 3.1 SUOSITUKSET JATKOTOIMENPITEILLE 31 BILLNÄSIN RUUKIN YDINOSAN KULTTUURIYMPÄRISTÖOHJELMA POHJAN KUNTA POHJAN RUUKKITEOLLISUUS OY UUDENMAAN LIITTO MA-ARKKITEHDIT ARKKITEHTITOIMISTO TIINA VALPOLA 31.12.2001 1 SISÄLTÖ ESIPUHE 3 0 JOHDANTO 4

Lisätiedot

INKOON KUNTA. Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus

INKOON KUNTA. Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus 67060596 Pöyry Finland Oy INKOON KUNTA Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus Asemakaavaluonnos 6.4.2010 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 6.4.2010 päivättyä asemakaavakarttaa. 1

Lisätiedot

Selvitys historiallisen ajan maisemasta ja rakennetusta kulttuuriympäristöstä

Selvitys historiallisen ajan maisemasta ja rakennetusta kulttuuriympäristöstä Ylöjärven kaupunki Ylöjärven ydinkeskustan osayleiskaavan muutos Selvitys historiallisen ajan maisemasta ja rakennetusta kulttuuriympäristöstä A-Insinöörit Suunnittelu Oy ja Selvitystyö Ahola 1 (86) Kansikuva:

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA ASEMAKAAVAN JA TONTTIJAON MUUTOS

ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA ASEMAKAAVAN JA TONTTIJAON MUUTOS ASEMAKAAVASELOSTUS ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA ASEMAKAAVAN JA TONTTIJAON MUUTOS 18.6.2014 Etelä-Karjalan keskussairaalan asemakaavan ja tonttijaon muutos 1 LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 64/10 02 0300/2013

Lisätiedot