Metsäkylän koulun toiminta-ajatus Opetussuunnitelmat Koulun oppimiskäsitys Lukuvuoden toiminnan painopisteet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsäkylän koulun toiminta-ajatus Opetussuunnitelmat Koulun oppimiskäsitys Lukuvuoden toiminnan painopisteet"

Transkriptio

1 lukuvuositiedote

2 Metsäkylän koulun toiminta-ajatus Koulumme on 104-vuotias, turvallinen, kasvava ja uudistuva kyläkoulu. Koulu pyrkii ottamaan oppilaiden yksilölliset tarpeet huomioon ja tarjoamaan lapsille mahdollisuuden kasvaa tasapainoiseksi persoonaksi. Opettajakunta yhdessä henkilökunnan kanssa asettaa selkeät rajat ja tarjoaa oppilaille aikuisuutta ja vastuullisuutta. Kiireetön ja luova ilmapiiri on toimintamme lähtökohta. Koulu tähtää oppilaan terveen itsetunnon kasvuun, lähimmäisen kunnioittamiseen ja oppilaan sosiaalisten valmiuksien kehittämiseen nykyaikaisessa, kansainvälistyvässä informaatioyhteiskunnassa. Oppilaille annetaan hyvät valmiudet jatkaa opintojaan luokilla 7-9. Äidinkielen, englannin ja matematiikan osaaminen on kulmakivi koko opiskeluun. Erityistä huomiota kiinnitetään taide ja taitoaineiden opiskeluun. Tätä kautta oppilaille tarjotaan luovuutta rohkaisevien tilanteiden kautta mahdollisuus oppia itsestä ja toisista. Koulun hieno sijainti luonnon keskellä tarjoaa hyvät mahdollisuudet toimia myös lähiympäristössä tutkien ja oivaltaen. Kodin ja koulun yhteistyöhön kiinnitetään paljon huomiota mm. henkilökohtaisten keskustelujen, arviointikeskusteluiden ja vanhempainyhdistyksen (Metsäkylän koulun Koti Koulu ry) toiminnan avulla. Nuorimpien koululaisten apuna ja turvana henkilökunnan lisäksi on myös jokaiselle nimetty kummioppilas viidenneltä tai kuudennelta luokalta. Opetussuunnitelmat Nurmijärven kunnassa on hyväksytty käyttöön opetussuunnitelma alkaen. Sen lisäksi koko koulussa noudatetaan johtokunnan hyväksymää opetussuunnitelmaa. Opetussuunnitelmat ovat nähtävissä koululla, ja pyydettäessä niistä annetaan otteita. Koulun oppimiskäsitys Perusopetuksen oppimiskäsityksen mukaan oppiminen tapahtuu tavoitteellisena opiskeluna opettajan ohjauksessa ja vuorovaikutuksessa. Oppilas rakentaa aikaisemmin omaksumiensa käsitysten ja uuden tietoaineksen pohjalta omaa tietorakennetta. Konstruktivistinen oppimiskäsitys korostaa oppilaan aktiivista roolia. Uusien oppimiskäsitysten mukaan oppilaalla on aktiivinen rooli tiedonhankinnassa, käsittelyssä ja arvioinnissa (oppilaskeskeisyys). Koulutyössä painottuvat oppilaskeskeiset työmuodot. Opettajan rooli on muuttunut entistä enemmän ohjaajaksi ja oppimisympäristöjen suunnittelijaksi. Sosiaalisella vuorovaikutuksella esimerkiksi muiden oppilaiden kanssa on myös tärkeä merkitys oppimisprosessin kannalta. Oppiminen perustuu aikaisempaan tietoon ja oppimiskokemuksiin, joiden pohjalta lapsi käsittelee uutta tietoa. Itse tekemällä ja kokeilemalla lapsi rakentaa uudet käsityksensä. Keskeisenä ajatuksena on lapsen omaehtoisen oppimisen tukeminen aktiivisen kokeilun, tutkimisen ja omien oletusten testaamisen avulla. Lapselle ei tarjota valmista tietoa vaan keinoja itse löytää ja oppia aiheen kannalta keskeiset asiat. Lukuvuoden toiminnan painopisteet osallistavan toimintakulttuurin edelleen kehittäminen -> oppilaat mukaan päätöksen tekoon (rakenteena oppilaskunta toiminnan jatkaminen ja kehittäminen) koulun oppilaskirjaston käytön tehostaminen AV- ja TVT-laitteiden käytön hyödyntäminen opetuksessa ja oppimisessa opetuksen laadun parantaminen ja seuranta (koulutuspalveluiden laatu-hanke) kiusaamisen ehkäisy Kiva Koulu ohjelman kautta työparityöskentelyn ja yhteisopettajuuden tehostaminen ja kehittäminen Opetussuunnitelmaan ja sen tuntijakoon liittyvä 5. tai 6. luokan valinnaisuus toteutetaan Metsäkylän koululla kuudennella luokalla. Sisältöteemana on kotiseutu.

3 Metsäkylän koulun johtokunta puheenjohtaja: Jukka Hyypiö jäsenet: varajäsenet: esittelijä/sihteeri: Minna Nurmi Jaakko Ristolainen Antti Kanto (opettaja) Vuokko Vuori (henkilökunta) Hannu Tölli Ulla-Maija Pasanen Teemu Kaikkonen Kristiina Norri Jaakko Heikkilä Johtokunnan pöytäkirjat ovat koululla nähtävissä. JOHTOKUNNAN TOIMINTA-AJATUS Johtokunta johtaa, kehittää ja tukee koulun opetus- ja kasvatustyötä. Keskeisimmät tehtävät ovat koulun opetussuunnitelman ja työsuunnitelman kehittäminen ja hyväksyminen sekä koulun taloutta koskevat esitykset. Puukoulu 1900-luvun alkupuolella

4 Yhteystiedot rehtori opettajanhuone kivikoulu keittiö koulusihteeri Metsäkylän hiihtokisat ovat jo muodostuneet perinteeksi

5 Sivistystoimi (Koulutuspalvelut) Osoite Keskustie 2 B / PL 37, Nurmijärvi Puhelin vaihde: , fax Sivistystoimenjohtaja Tiina Hirvonen Hallintopäällikkö Tiina Heikka Opetuspäällikkö Kati Luostarinen Kuljetussuunnittelija Pirjo Heilimo Ruokapalvelupäällikkö Iris Vikman Oppilaat luokka tytöt pojat yhteensä 1.lk lk lk lk lk lk yhteensä 106 Opettajat ja muu henkilökunta () = mitä opettaa muille luokille 1.lk Kristiina Norri (EN5, KS3, KS4,KS5,KS6) 2.lk Tiina Niuta (LI1, KU6,UE1) 3.lk Elina Vesanen (KU1,MU1,MU4, EN6) 4.lk Päivi Piipponen (KU5,LI3,LI4,UE6) 5.lk Antti Kanto (MU6, VAL6, LI6) 6.lk Jaakko Heikkilä (TN 3, TN4, TN5, TN6) resurssiopettaja: Merilyn Paagel erityisopettaja: Roosa Kuosmanen, koululla ti ja ke koulunkäynnin ohjaaja: Satu Savolainen kouluhuoltaja: Vuokko Vuori terveydenhoitaja: Saara Partanen, koululla perjantaisin aloittaa kuraattori: Nina Liimatainen koulupsykologi: Outi Ukonmaanaho-Leinonen Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa Erityisopettaja tarjoaa pääasiassa osa-aikaista erityisopetusta. Koulukuraattorin toiminta on koulun psykososiaalista oppilashuoltoa, sosiaalityön toteuttamista koulussa. Sen tavoitteena on tukea ja edistää oppilaiden sosiaalista kasvua ja toimintakykyä. Oppilashuoltotyöryhmä Metsäkylän koulun moniammatilliseen oppilashuoltotyöryhmän jäsenet ovat rehtori, erityisopettaja, terveydenhoitaja koulukuraattori ja koulupsykologi. Lisäksi luokanopettajat kutsutaan ryhmään tarvittaessa. Oppilashuoltotyöryhmän tehtävänä on koordinoida ja kehittää koulun psyykkistä ja sosiaalista oppilashuoltotyötä. Oppimisen ja koulunkäynnin mahdollisia esteitä selvitetään oppilaan huoltajien ja yhteistyötahojen kanssa ja pyritään luomaan tarvittavia tukitoimia koulun ja kodin avuksi. Oppilashuoltotyöryhmän kokoontuu Metsäkylän koululla kerran kuussa.

6 Muu oppilashuolto Kasvatus- ja perheneuvola: puh ; ajanvaraus ma - to klo 9-12; puhelinneuvonta ma 13-14, ti to Klaukkalan hammashoitola: puh , ajanvaraus klo Hammashuolto: 1.lk. hammastarkastus kevät 2013, kutsu lähetetään koululle 2. lk. terveydenedistämisen käynti koululla, ei vuositarkastusta 3. lk. hammastarkastus syksy 2012, kutsu lähetetään koululle 4. lk. terveydenedistämisen käynti huoltajan kanssa hoitolassa, kutsu lähetetään kotiin 5. lk. hammastarkastus kevät 2013, kutsu lähetetään koululle 6. lk. terveydenedistämisen käynti koululla, ei vuositarkastusta Vanhempainyhdistys Koti - Koulu ry Puheenjohtaja Sihteeri Leiponen Päivi p: (klo 18 jälk.) Sirpa Lamminluoto Kaikki vanhemmat kuuluvat automaattisesti vanhempain-yhdistykseen. Kaikki toiminta on täysin avointa ja jokainen on tervetullut kokouksiin ja tilaisuuksiin. Koti-Koulu -yhdistys mm. kerää rahaa voidakseen järjestää erilaisia aktiviteetteja oppilaille. Kokouksissa keskustellaan myös koulunkäyntiin liittyvistä asioista. Vanhemmille pyritään järjestämään tilaisuuksia heitä kiinnostavista aiheista. Lomat ja työajat syysloma joululoma talviloma pääsiäisloma vapaapäivä PÄIVITTÄINEN TYÖAIKA 1. tunti tunti välitunti tunti tunti , sisältää ruokatunnin välitunti tunti tunti

7 Koulun tapahtumakalenteri SYYSLUKUKAUSI Taideprojektin satoa ELOKUU elokuussa 5. luokan oppilaille jaetaan kummioppilaat 1. luokalta koko lukuvuoden kestävä Hymytyttö- ja Hymypoika-kilpailu viidennen luokan oppilaille; palkinnot jaetaan lukuvuoden päättyessä 6. luokan teatteriretki Taaborille koulun yhteinen päivänavaus joka keskiviikkoaamu klo neljännen luokan vierailu maatilalla lukuvuoden aikana Kiva-koulu projektin jatkaminen 1-2. ja 4. luokka syksyn uimahallikäynnit viikoilla suunnistuspäivät (Rajamäen rykmentin rastit lähimetsässä) koko koulun yhteinen vanhempainilta pidetään mukana on koko koulun henkilökunta. Ennen ja jälkeen yhteistä tilaisuutta luokkakohtaiset vanhempainkokoukset. SYYSKUU leirikoulu Nurmeksessa , 5-6. luokka oppilaskunnan hallituksen valinta erilaisia liikuntaan liittyviä projekteja lukuvuoden aikana lukuvuoden ensimmäinen OHR-kokous valokuvaus on pe kello > lukuvuoden ensimmäinen Koti-Koulu ry:n kokous; pyritään siihen, että ainakin yksi opettaja kulloinkin osallistuisi Koti-Koulun kokouksiin. liikennekasvatusta annetaan erityisesti tänä vuonna liikenneturvallisuusviikolla. Erityisesti kiinnitetään huomiota jalankulkijaan, pyöräilijään ja julkisilla kulkevaan oppilaaseen. oppilaskunnan hallituksen ensimmäinen kokous LOKAKUU viikko 41 kulttuuriviikko vanhempainvarttien soittoaika 4-6. luokille kello seurakunnan päivänavauksia noin kerran kuukaudessa syysloma viikko 43 MARRASKUU vanhempainvartit viikkojen aikana luokilla perjantai adventtijuhla klo lukuvuoden aikana 6 ja 2. luokan kirjastoretki

8 ulkopuolinen esiintyjä lukukauden aikana vanhempainvarttien soittoaika 1-3. luokille , kello lauantaityöpäivä , kello JOULUKUU arviointikeskustelut luokilla viikoilla itsenäisyyspäiväjuhla, kello kunnanjohtajan itsenäisyyspäivänvastaanotto 4. luokkalaisille vapaapäivä keskiviikko , kello joulujuhla perjantai , todistustenjako, kello 9.00 KEVÄTLUKUKAUSI TAMMIKUU koulu alkaa kello 9.00 kevätlukukauden aikana 1.- ja 5.-luokkalaisten hammashoito HELMIKUU kielivalinnat vuoden 2013 alussa koulutulokkaiden ilmoittautuminen 2013 helmi-maaliskuussa koulun hiihtokilpailut koulujenväliset viestihiihtokilpailut talviulkoilupäivä talviloma viikko 8 MAALISKUU pääsiäisjuhla klo HUHTIKUU pääsiäisloma toimintapäivä kevätlukukaudella uinnit Rajamäen uimahalli välisenä aikana TOUKOKUU vapaapäivä helatorstai koulutulokkaiden tutustumispäivä toukokuussa 6.lk tutustuminen Mäntysalon kouluun kevätlaulajaiset klo 9.30 la lukuvuoden päätös, todistukset luokkaretket toukokuussa 2013 opettajien ja oppilaiden välinen pesäpallo-ottelu viimeisellä viikolla (Tapahtumien toteutus riippuu aika- ja taloudellisista resursseista) Muutakin koulun ulkopuolista toimintaa voidaan järjestää luokka- tai koulukohtaisesti, esim. muut kuin edellä mainitut kilpailut ym. tapahtumat, elokuva- ja muut kulttuuriretket, työpaikkavierailut. Erilaisia teemapäiviä ja -viikkoja voidaan toteuttaa. Koululle voidaan pyytää ulkopuolisia asiantuntijoita, esim. oppilaiden vanhempia tai poliisi. Koululla voidaan pitää konsertteja, tanssi- ym. esityksiä. Koti-Koulu ry. voi myös järjestää koulutyöhön liittyvää toimintaa. Poikkeuksellisesti voidaan koulupäivä pitää illalla esim. teatteriretken tai kodin ja koulun yhteistyön merkeissä.

9 Kirjastot KIRJASTOAUTO Kirjastoauto Sepeteus pysähtyy koulullamme (bussipysäkki) joka maanantai klo Sieltä voi lainata kirjoja omalla kirjastokortilla. KOULUN KIRJASTOT Koulussamme on oppilaskirjasto. Kirjasto sijaitsee tiilikoulun aulassa. Siellä on mahdollisuus vierailla aamuvälitunnilla klo ja muina aikoina opettajan johdolla. Kirjoja voi lainata koululukemiseksi, mutta kotiin ei oppilaskirjaston kirjoja saa viedä. Viime lukuvuoden aikana saimme Koti- Koulu yhdistykseltä mukavan summan oppilaskirjaston kirjojen hankintaan. Tämän takia oppilaskirjaston kirjatilanne on varsin hyvä. Tästä huolimatta otamme mielellämme vastaan kirjalahjoituksia. Kerhot Kerhotunteja pidetään, jos kaikkia tukiopetukselle ja kerhoille varattuja tunteja ei tarvita tukiopetukseen. Tukiopetus Tukiopetusta käytetään apuna, mikäli luokkaopetuksen keinot eivät riitä. Tukiopetusta tarvitessaan myös oppilas ja / tai hänen huoltajansa voivat ottaa yhteyttä opettajaan ja pyytää oppilaalle tukiopetusta. Laaja-alainen erityisopetus Laaja-alaisen erityisopetuksen tehtävänä on auttaa ja tukea oppilaita oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvissä vaikeuksissa. Laaja-alainen erityisopetus on pienryhmäopetusta oppilaille joilla on esim. lukivaikeus, kielellinen erityisvaikeus, tarkkaavaisuuden tai keskittymisen ongelmia, jonkin tietyn aineen oppimiseen liittyviä vaikeuksia tai sopeutumattomuutta normaaliin luokkatyöskentelyyn. Laaja-alainen erityisopetus on osa-aikaista eli oppilaat opiskelevat erityisopetuksessa erikseen sovituilta tunneilta yleensä 1-3 tuntia viikossa. Erityisopetus järjestetään joko pienryhmäopetuksena tai yksilöllisenä opetuksena. Tavoitteena on erityispedagogisin keinoin tukea oppilaan opiskelua yksilöllisillä lähestymistavoilla ja sisällöillä sekä auttaa oppimiseen liittyvien taitojen rakentamisessa. Laaja-alainen erityisopettaja toimii tiiviissä yhteistyössä luokanopettajan ja oppilashuollon kanssa. Keväinen retki luontoon

10 Liikuntatunnit PUKEUTUMINEN Oikea pukeutuminen liikuntatunneille on tärkeää, jotta kaikki ilo ja hyöty toteutuisivat. Vanhempia pyydetään huolehtimaan sopivasta vaatetuksesta, joka mieluimmin vaihdetaan varta vasten liikuntatunneille. Joskus tarvitaan vanhempien apua myös muistuttamaan liikuntaa sisältävistä päivistä; ne tahtovat välillä isommiltakin oppilailta unohtua. SISÄLLÄ Sisällä käytetään t-paitaa ja urheiluhousuja tai shortseja. Tunnin jälkeen kaikki käyvät suihkussa. Opettaja päättää ja tiedottaa sisäpelikenkien käytöstä jokaisen ryhmän kanssa erikseen. ULKONA Syksyn ja loppukevään ulkotunneilla tarvitaan verkkarit ja erityisesti liikuntaan tarkoitetut jalkineet. TALVELLA Talvikautena oppilas tarvitsee luistimet ja sukset. Koulun varastossa on jonkin verran lahjaksi saatuja käytettyjä välineitä, mutta varsinkin isompien kokoja puuttuu. Luistelu ja hiihto kuuluvat kaikkien oppilaiden ohjelmaan. Ehkä kaikki vanhemmat eivät halua tai voi hankkia lapselle nopeasti pieniksi jääviä välineitä. Kirpputoreilta voi kuitenkin tehdä edullisia löytöjä. Jos teidän on päästävä eroon vanhoista välineistä, laittakaa viesti uuden kivikoulun eteisessä olevalle ilmoitustaululle. Siitä oppilaat tai vanhemmat voisivat katsoa, olisiko sopivia tarjolla. Kenties joku voi löytää sopivat välineet ilmoittamalla tarpeensa opettajalle, joka sitten voi kysellä vähän isommilta oppilailta. Luistimet ja sukset voi jättää varastoon, jos oppilas muistaa sitä pyytää ja jos välineissä selvästi näkyy kenelle ne kuuluvat! UIMASSA Uinninopetukseen osallistuminen kuuluu jokaisen oppilaan opiskeluohjelmaan niin kuin muukin koulutyö. Uimareissulla tulee mukana olla uima-asu, (ei shortseja), pyyhe, peseytymisvälineet ja mahdollisesti vaihtoalusvaatteita. Sisäjalkineet Luokkiin ei mennä ulkojalkineissa. Erilliset sisäjalkineet ovat toivottavia, koska sukat kastuvat kostealla eteisen lattialla. Erityisen tärkeää tämä on puukoulussa työskentelevien ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille, jotka hakevat ruokansa ulkojalkineissa tulleiden oppilaiden jälkeen. Vaatteiden merkitseminen Varsin tärkeä asia on vaatteiden ja välineiden nimikointi, laittamalla nimi vaikkapa puseron niskaan kiinnitettyyn maalarinteippipätkään unohtamatta sukkia, lapasia, alusvaatteita ym.! Tämä koskee muitakin kuin liikuntavaatteita ja -välineitä. Joka vuosi menee hukkaan runsaasti ensiluokkaista vaatetavaraa, kun lapset eivät tunnista omiaan eikä nimeä löydy. Helmi-sähköinen reissuvihko Koulussamme on käytössä Helmi-sähköinen reissuvihko. Käytämme Helmeä koulumme pääasiallisena viestintävälineenä kodin ja koulun välillä. Kaikille uusille vanhemmille annetaan tunnukset Helmeen kirjautumista varten. Muille vanhemmille viime vuonna jaetut tunnukset ovat voimassa. Muistakaa, että Helmen tunnukset ovat vanhempien henkilökohtaisia. Älkää koskaan antako niitä lapsenne käyttöön. Helmen ongelmatilanteissa kannattaa ottaa yhteyttä koululle.

11 Poissaolot Oppilaan poissaoloon koulusta tulee anoa kirjallinen lupa. Luvan enintään kolmen päivän poissaoloon myöntää oppilaan opettaja. Luvan voi anoa kirjallisesti Helmi-viestillä, reissuvihkoviestillä tai anomuskaavakkeella. Yli kolme päivää kestäviin poissaoloihin anotaan kirjallisesti lupa rehtorilta anomuskaavakkeella, jonka saa koululta tai voi tulostaa kunnan Internet-sivuilta (opetus ja koulutus lomakkeet). Jos lupaa ei ole voitu ennalta pyytää, on oppilaan huoltaja velvollinen ilmoittamaan poissaolosta mahdollisimman pian oppilaan opettajalle. Matkan tms. poissaolon perusteella koulu ei järjestä tukiopetusta. Koulun työpäiviksi sattuvia lomamatkoja pyydetään välttämään. Tälle ajalle sattuvat koulutehtävät on oppilaan kysyttävä etukäteen ja tehtävä viimeistään jälkikäteen. Kiusaamistapaukset Jos koululla havaitaan kiusaamista, siihen puututaan heti ja asia selvitetään. Lapsille on syytä kotonakin korostaa, että asian hoitaminen kuuluu opettajille, joille kiusaamisesta ilmoitetaan heti. Lapset eivät saa itse mennä kostamaan tai väkivalloin puolustamaan itseään tai muuta kiusattua, siitä seuraa vain lisää ikävyyksiä. Sen sijaan lastenkin on hyvä tuoda kiusaajalle tiedoksi, että hän on tehnyt väärin. Usein hyvä tapa hoitaa kiusaamisasia kuntoon on kiusatun ja kiusaajan kotien välinen suora yhteydenotto. Tällöinkin asiasta on syytä kuitenkin ilmoittaa luokan opettajalle. Metsäkylän koulu on laatinut ohjeet henkilökunnalle kiusaamistilanteisiin puuttumista varten. Koulumme on aloittanut kiusaamista ehkäisevän KIVA KOULU ohjelman syksyllä Jatkamme projektia myös tänä lukuvuonna Ruokailu Ruokailutapahtuma on opetustilanne, jossa jokaisen lapsen toivotaan syövän riittävästi ja vähintään maistavan kaikkia ruokalajeja. Ruokalistat löytyvät kunnan kotisivuilta ja Nurmijärven Uutisista. Kuljetukset Taksikuljetuksesta vastaava liikennöitsijä on tänä vuonna MB liikenne Oy. Poisjäänneistä ilmoitetaan taksille. Tekstiviesti on paras yhteydenpitomuoto, liikennöitsijän mukaan. ( ) Ilmoitattehan oppilaan jäämisestä pois koulukuljetuksesta seuraavalla tavalla: Jos tiedätte etukäteen oppilaan olevan pois koulusta tai jos oppilas sairastuu esimerkiksi yön aikana, on ilmoitus tehtävä suoraan liikennöitsijälle. Samalla poisjäännistä ilmoitetaan myös koululle. Pidemmistä poissaoloista (lomamatka) koulu ilmoittaa liikennöitsijälle. Jos oppilas ei mene koulukuljetukseen, vaan päättää esimerkiksi koulun loputtua mennä ystävälleen, ovat vanhemmat vastuussa lapsen koulumatkasta. Tällöin on kuitenkin vanhemmilta tultava tieto poisjäännistä opettajalle. Poisjäännistä on myös ilmoitettava liikennöitsijälle. Toivomme, että oppilaat kulkisivat koulusta suoraan kotiin. Koulukuljetukset eivät ole kaverikuljetuksia, vaan tarkoitettu kodin ja koulun väliseen matkaa. Liikennöitsijä ei ota kyytiin oppilaita, jotka eivät kulje kotiosoitteeseensa. Koulumatkat Metsäkylän koululle johtavat tiet ovat vaarallisia. Siksi on erityisen tärkeä keskustella turvallisesta liikkumisesta oppilaiden kanssa. Koulu käy joka syksy läpi tärkeimpiä asioita liikenteeseen liittyen. Koko koulun oppilaat käyttävät aina turvaliivejä koulumatkoilla. Ensimmäisen ja toisen luokan oppilaiden toivotaan kulkevat jalan luokkien oppilaat voivat kulkea koulumatkan polkupyörällä. Tällöin on kuitenkin ehdottomasti käytettävä pyöräilykypärää ja noudatettava muutoinkin varavoisuutta. Ensimmäisen ja toisen luokan oppilaat pyöräilevät vain vanhempien luvalla. Kun oppilaan koulupäivä päättyy, on hänen poistuttava koulun piha-alueelta. Koulun pihalle voi palata leikkimään kello 16 jälkeen omalla vastuulla. Muistakaa kuitenkin antaa tilaa iltapäiväkerhon pienille leikkijöille. Muutot Oppilaan muuttaessa toiseen kuntaan tai kouluun pyydetään siitä hyvissä ajoin ilmoittamaan sekä entiselle että uudelle koululle (muuttopäivä, osoite, koulu).

12 Oppilaskunta Metsäkylän koulun oppilaskunnan muodostavat koulun kaikki oppilaat. Koulun oppilaskunnalla on hallitus, jossa ovat edustettuina koulun luokkien oppilaat. Jokaiselta luokalta on kaksi oppilasta. Hallitus voi päättää sisäisistä asioistaan itsenäisesti. Koko koulua koskevat päätökset esitetään rehtorille ja opettajakunnalle päätettäväksi. Oppilaskunnan hallituksen tehtävät Vahvistaa koulun yhteisöllisyyttä ja osallisuutta Johtaa ja koordinoida oppilaskunnan toimintaa Käsitellä oppilaiden, vanhempien tai muiden yhteistyötahojen esille tuomia asioita Ideoida myös itse käsiteltäviä asioita sekä valmistella ehdotuksia ja esityksiä yhteistyökumppaneille kuten oppilaskunnalle, opettajakunnalle, rehtorille ja johtokunnalle Pyrkiä kehittämään oppilaiden vaikutusmahdollisuuksia ja oppilaiden osallisuuden lisäämistä heitä koskevissa asioissa. Tehdä lopulliset päätökset käytössä olevien varojen käytöstä Tervetuloa mukaan koulumme toimintaan! Ehdotukset, kommentit ja kaikenlainen rakentava palaute on tervetullutta. Myös vanhempien taitoja ja harrastuneisuutta voidaan hyödyntää eri yhteyksissä. Koulumme kotisivuja päivitetään säännöllisesti. Tämänkin tiedote on luettavissa sieltä ja ajankohtaisia kuulumisia.

Metsäkylän koulun toiminta-ajatus Opetussuunnitelmat Koulun oppimiskäsitys Lukuvuoden toiminnan painopisteet

Metsäkylän koulun toiminta-ajatus Opetussuunnitelmat Koulun oppimiskäsitys Lukuvuoden toiminnan painopisteet lukuvuositiedote 2014-2015 Metsäkylän koulun toiminta-ajatus Koulumme on 107-vuotias, turvallinen, kasvava ja uudistuva kyläkoulu. Koulu pyrkii ottamaan oppilaiden yksilölliset tarpeet huomioon ja tarjoamaan

Lisätiedot

OPS 2016 valmistautuminen (laajat oppimiskokonaisuudet, valinnaisaineiden suunnittelu 3-5. luokille)

OPS 2016 valmistautuminen (laajat oppimiskokonaisuudet, valinnaisaineiden suunnittelu 3-5. luokille) lukuvuositiedote 2015-2016 Metsäkylän koulun toiminta-ajatus Koulumme on 108-vuotias, turvallinen, kasvava ja uudistuva kyläkoulu. Koulu pyrkii ottamaan oppilaiden yksilölliset tarpeet huomioon ja tarjoamaan

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Kalkkisten koulu 2015 2016

Kalkkisten koulu 2015 2016 Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2015 2016 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2014-2015 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Malvaan koulu. Lukuvuoden 2011-2012 työsuunnitelma

Malvaan koulu. Lukuvuoden 2011-2012 työsuunnitelma 1 Malvaan koulu Lukuvuoden 2011-2012 työsuunnitelma Malvaan nykyinen koulu on rakennettu v. 1956. Alkava lukuvuosi on 55. koulumme historiassa. Malvaan koulu on kaksiopettajainen perusopetuksen alakoulu.

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula. http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula. http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/ KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/ 1. LUKUVUODEN 2012-2013 TYÖ JA LOMA-AJAT LUKUVUOSI 2012-2013 Syyslukukausi 14.8.2012 (ti) - 21.12.2012

Lisätiedot

Lukuvuositiedote 07-08 www.keuruu.fi/pihlajavesi

Lukuvuositiedote 07-08 www.keuruu.fi/pihlajavesi Lukuvuositiedote 07-08 www.keuruu.fi/pihlajavesi www.peda.net/veraja/keuruu/pihlajavesi pihlajavesi@keuruu.fi Pihlajaveden ala-aste Valkeajärventie 77 42910 Pihlajavesi (014) 757 037 puh. 040 0153510 kännykkä

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015. Sepänmäen koulu

TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015. Sepänmäen koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 Sepänmäen koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Sepänmäen erityisopetusyksikkö toteuttaa oppilaan yksilöllisistä tarpeista lähtevää kasvatusta tavoitteena

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys.

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys. Harhalan koulu Sivu 1/6 Vuosisuunnitelma Koulun perustiedot Koulu:Harhalan koulu Ylläpitäjä:Kaupungm ylläpitämä koulu Koulumuoto:Ala-asteen koulu Oppilasmäärä luokittain Suunnitelma l. luokka 5 2. luokka

Lisätiedot

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa Tervetuloa lukioon Aloitusinfoa Ryhmänohjaaja Päivi Franzon Tavoitat minut parhaiten sähköpostitse: paivi.franzon@edukouvola.fi Koulupäivän aikana voit yrittää myös puhelimitse opettajainhuone: 020 615

Lisätiedot

koulun nimi Valmistava opetus

koulun nimi Valmistava opetus ASIKKALAN KUNTA koulun nimi Valmistava opetus LUKUVUOSISUUNNITELMA (PA9 ) 2016-2017 YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Perusopetukseen valmistava opetus Tallukantie 1 Postinumero ja postitoimipaikka 17200

Lisätiedot

Opetus ja opetusjärjestelyt

Opetus ja opetusjärjestelyt Opetus ja opetusjärjestelyt Kopio: Seppänen, Anne 1/5 Sisällysluettelo Koulupäivän rakenne Monialaiset oppimiskokonaisuudet OVTES-vastuutehtävät Poikkeavat opetusjärjestelyt, koulun ulkopuolella annettava

Lisätiedot

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi Tervetuloa koululaisen vanhemmaksi Lukuvuosi 2016-2017 Syyslukukausi ti 16.8. ke 21.12.2016, lisäksi 5.12. on vapaapäivä Syysloma to 13.10. su 16.10. Kevätlukukausi ke 4.1. la 3.6.2017 Talviloma ma 20.

Lisätiedot

LUKUVUOSITIEDOTE 2010-2011 KUHANIEMEN KOULU HUOM! KOULUN VANHEMPAINILTA JÄRJESTETÄÄN TIISTAINA 7.9. KLO 18. Kahvinjuonnilla aloitellaan jo klo 17.45.

LUKUVUOSITIEDOTE 2010-2011 KUHANIEMEN KOULU HUOM! KOULUN VANHEMPAINILTA JÄRJESTETÄÄN TIISTAINA 7.9. KLO 18. Kahvinjuonnilla aloitellaan jo klo 17.45. HUOM! KOULUN VANHEMPAINILTA JÄRJESTETÄÄN TIISTAINA 7.9. KLO 18. Kahvinjuonnilla aloitellaan jo klo 17.45. Yhteisen aloituksen jälkeen vanhemmilla on mahdollista tavata koulun opettajia eri luokissa. LUKUVUOSITIEDOTE

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Runsas vuosi sitten tuli kuluneeksi 130 v. siitä, kun ensimmäiset oppilaat aloittivat koulunkäyntinsä. tässä koulurakennuksessa.

Runsas vuosi sitten tuli kuluneeksi 130 v. siitä, kun ensimmäiset oppilaat aloittivat koulunkäyntinsä. tässä koulurakennuksessa. Loimaan kaupunki LUKUVUOSITIEDOTE 2012 201 Metsämaan koulu Runsas vuosi sitten tuli kuluneeksi 130 v. siitä, kun ensimmäiset oppilaat aloittivat koulunkäyntinsä tässä koulurakennuksessa. Kesäloman jälkeen

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Särkelässä tehdään työtä iloisessa kouluhengessä lähtökohtana kotiympäristö ja jokaisen yksilölliset kyvyt.

Lisätiedot

koululääkäri Susanna Nyberg-Simola

koululääkäri Susanna Nyberg-Simola Lukuvuositiedote 2014-2015 HENKILÖKUNTA opettajat: 1a 1b 2.lk 3a 3b 4.lk 4.-5.lk 5.lk 6.lk pienluokka laaja-alainen eo: rehtori Päivi Lipsanen Jenni Nieminen Jaana Kukkonen Anu Terho Noora Vesterinen Laura

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu 1. LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖ JA LOMA-AJAT Syyslukukausi 12.8.2013 (ma) - 21.12.2013 (lauantai) Syysloma 14.10.-20.10.2013

Lisätiedot

1-6.luokilla oppilaita opetetaan pääsääntöisesti perusopetusryhmissä luokanopettajien toimesta.

1-6.luokilla oppilaita opetetaan pääsääntöisesti perusopetusryhmissä luokanopettajien toimesta. Pyhäjoen kunta Yppärin koulun vuosisuunnitelma lv. 2014-2015 1. Koulun perustiedot: Oppilasmäärä: 57 Perusopetusryhmien määrä: 3, lisäksi esikouluryhmä 2. Lukuvuoden työ-/ja loma-ajat Sivistyslautakunnan

Lisätiedot

TIEDOTE KIRKONKYLÄN KOULUN OPPILAIDEN HUOLTAJILLE LUKUVUONNA

TIEDOTE KIRKONKYLÄN KOULUN OPPILAIDEN HUOLTAJILLE LUKUVUONNA KIRKONKYLÄN KOULUN TIEDOTE LUKUVUODELLE 2017-2018 TIEDOTE KIRKONKYLÄN KOULUN OPPILAIDEN HUOLTAJILLE LUKUVUONNA 2017-2018 KOULUN TYÖAIKA alkaa päättyy Syyslukukausi ti 15.8.2017 pe 22.12.2017 Kevätlukukausi

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan päätöksen mukaiset työ-/loma-ajat. Lauantaityöpäivät: Liikunta- ja liikenneturvallisuuspäivä

Sivistyslautakunnan päätöksen mukaiset työ-/loma-ajat. Lauantaityöpäivät: Liikunta- ja liikenneturvallisuuspäivä Pyhäjoen kunta Yppärin koulun vuosisuunnitelma lv. 2017-2018 1. Koulun perustiedot: Oppilasmäärä: 54 oppilasta ja 10 esikoululaista Perusopetusryhmien määrä: 3, lisäksi esikouluryhmä 2. Lukuvuoden työ-/ja

Lisätiedot

Koulutulokkaiden vanhempainaamu

Koulutulokkaiden vanhempainaamu Koulutulokkaiden vanhempainaamu Keskiviikko klo 8.30 10 TERVETULOA! Kilonpuisto - meidän koulumme Perustettu 2003 Yhtenäinen peruskoulu; esikoulu, alakoulu, yläkoulu 672 oppilasta 36 luokkaa (POR) 60 päätoimista

Lisätiedot

Tervetuloa kouluun. Tervetuloa kouluun

Tervetuloa kouluun. Tervetuloa kouluun Tervetuloa kouluun 2018 2019 Tervetuloa kouluun Opas uusille oppilaille ja Lukuvuosi heidän huoltajilleen 2016-2017 ASKOLAN KUNTA Askolan kunta Sivistystoimi Sivistystoimi Tärkeitä päivämääriä Kouluun

Lisätiedot

Koulun ulkopuolella annettavan opetuksen opetussuunnitelmalliset ja sosiaaliset tavoitteet

Koulun ulkopuolella annettavan opetuksen opetussuunnitelmalliset ja sosiaaliset tavoitteet VAALAN KUNTA Veneheiton koulu Veneheitontie 790 92830 Veneheitto Puh. 040-186 0012 LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuos i 2017 2018 Käsittely Henkilökunnan kokous Toimielimen (siv.ltk.) -hyväksyminen pvm 21.8.2017

Lisätiedot

Länsi-Asikkalan koulu koulun nimi. YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Hilliläntie 207 Postinumero ja postitoimipaikka Kurhila

Länsi-Asikkalan koulu koulun nimi. YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Hilliläntie 207 Postinumero ja postitoimipaikka Kurhila ASIKKALAN KUNTA LUKUVUOSISUUNNITELMA (PA9 ) Länsi-Asikkalan koulu 2015-2016 koulun nimi YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Hilliläntie 207 Postinumero ja postitoimipaikka 17430 Kurhila Faxinumero Kanslia Rehtori

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA. Laitasaaren alakoulu

MUHOKSEN KUNTA. Laitasaaren alakoulu MUHOKSEN KUNTA Laitasaaren alakoulu TYÖSUUNNITELMA LUKUVUOSI 2015 2016 KOULU- JA OPPILASTIEDOT LUKUVUONNA 2015-2016 2 KOULUTIEDOT koulun nimi Laitasaaren alakoulu koulun osoite Hotintie 22, 91510 Rova

Lisätiedot

Kuparivuoren koulu. 1. Oppilaat. Noin 300. Keskikokoinen koulu. 12 luokkaa ( pienin 15 ja suurin 27 oppilasta) + 3 pienryhmää

Kuparivuoren koulu. 1. Oppilaat. Noin 300. Keskikokoinen koulu. 12 luokkaa ( pienin 15 ja suurin 27 oppilasta) + 3 pienryhmää Kuparivuoren koulu 1. Oppilaat Noin 300. Keskikokoinen koulu 12 luokkaa ( pienin 15 ja suurin 27 oppilasta) + 3 pienryhmää Oppilaat tulevat pääasiassa keskustan ja Luonnonmaan alueelta, kieliluokilla ja

Lisätiedot

LUKUVUOSITIEDOTE 2015-2016

LUKUVUOSITIEDOTE 2015-2016 Länsi-Lopen koulu Topenontie 145 12920 Topeno LÄNSI-LOPEN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015-2016 Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta! Tähän tiedotelehteen on koottu koulun arkeen liittyviä tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi 2011-2012 Mukkulan peruskoulu 1. OPPILASHUOLLON TOIMINTA-AJATUS Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14 Koulu: Iisveden koulu Lukuvuosi: 2014-2015 Virat ja toimet Viran ja toimen nimike Määrä Lisätietoja Rehtori Luokanopettaja 4 yhdellä rehtorin tehtävät Aineen lehtori Erityisopettaja Erityisluokanopettaja

Lisätiedot

Joululoma Pääsiäisloma Vappu Muut lomapäivät. alkaa

Joululoma Pääsiäisloma Vappu Muut lomapäivät. alkaa Koulu Lähiosoite Koulutie 3 Postinumero 88470 Postitoimipaikka Kontiomäki Puhelin 0447500752 Yhteystiedot rehtori, luokanop. (5-6) Arto Heikkinen Puhelin 0442885246 luokanopettaja (0-2) Ulla Leinonen Puhelin

Lisätiedot

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen Sivu 1/5 Märynummen koulu Salon kaupunki 1760/12.00.01.01/2015 Yleiset Koulu: Märynummen koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: Salo Opiskelijamäärä:

Lisätiedot

Koulussamme kokoontuu kaksi oppilaskerhoa. Lisäksi koulussamme toimii Kimmo Ketolan liikuntakerho keskiviikkoisin.

Koulussamme kokoontuu kaksi oppilaskerhoa. Lisäksi koulussamme toimii Kimmo Ketolan liikuntakerho keskiviikkoisin. Rautajärven koulu Sivu 1/5 Vuosisuunnitelma Koulun perustiedot Koulu:Rautajärven koulu Ylläpitäjä:Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto:Ala-asteen koulu Oppilasmäärä luokittain l. lk. 6 oppilasta 2. lk.

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi ELOKUU 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset syyskuun SYYSKUU Vanhempainilta 7. luokkalaisten huoltajille lokakuun loppuun Alueen vastaava nuoriso-ohjaaja

Lisätiedot

HAKASUON KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2013-2014. 1. Toiminta-ajatus Olemme hyvä kasvupaikka. 2. Painopistealueet ja keskeiset tavoitteet

HAKASUON KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2013-2014. 1. Toiminta-ajatus Olemme hyvä kasvupaikka. 2. Painopistealueet ja keskeiset tavoitteet HAKASUON KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2013-2014 1. Toiminta-ajatus Olemme hyvä kasvupaikka. 2. Painopistealueet ja keskeiset tavoitteet Koko koulu: kiireettömyys perinteet hyvinvointi: yhdessä tekeminen

Lisätiedot

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Kauhavan kaupunki Sivistystoimi NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LÄÄNI 08 KAAVIN KUNTA 204. Syyslukukausi tp Tuntien alkamisajat: Syysloma lk 3. 6.

ITÄ-SUOMEN LÄÄNI 08 KAAVIN KUNTA 204. Syyslukukausi tp Tuntien alkamisajat: Syysloma lk 3. 6. TYÖSUUNNITELMA, lukuvuosi 2017-2018 ITÄ-SUOMEN LÄÄNI 08 KAAVIN KUNTA 204 Oppilaitostyyppi 123 Koulumuoto 11 Koulu Kaavin koulu Koulun nro 04713 Opettajien virkojen lkm 17 A. OPETUKSEN YLEINEN JÄRJESTÄMINEN

Lisätiedot

Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012

Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012 Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012 Koulujen yhteinen teema lukuvuoden 2011-2012 aikana: Kunnassa yhteisesti toteutettava teema on tämän lukuvuoden aikana hyvinvointi. Aihekokonaisuuteen

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 Lielahden koulu tänään Oppilaita on yhteensä 577-264 oppilasta vuosiluokilla 1-6 - 313 oppilasta vuosiluokilla 7-10 Luokkia - 7. luokkia

Lisätiedot

Lähetetty koululautakunnan suomenkieliselle jaostolle hyväksyttäväksi 28.8.2012

Lähetetty koululautakunnan suomenkieliselle jaostolle hyväksyttäväksi 28.8.2012 1 KEMIÖNSAAREN KUNTA TAALINTEHTAAN KOULU Erkki Hakola Koulumäentie 3 25900 Taalintehdas TAALINTEHTAAN KOULUN TYÖSUUNNITELMA Hyväksyminen sekä tuntikehys ja sen käyttö Lukuvuosi 2012-2013 Lähetetty koululautakunnan

Lisätiedot

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen Kivirannan koulun moniammatillinen yhteistyö joustavasti ja tavoitteellisesti Kivirannan koulu Oppilaita 320 16 opetusryhmää 2 pienryhmää luokanopettajia 16, kieltenopettajia

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

LUKUVUOSISUUNNITELMA Liite 2 Kirkonkylän koulu

LUKUVUOSISUUNNITELMA Liite 2 Kirkonkylän koulu LUKUVUOSISUUNNITELMA 2012 2013 Liite 2 Kirkonkylän koulu Kasvatus- ja opetustoiminta Toiminta-ajatus/tavoiteasettelu Koulumme antaa perusopetusta luokille 1-6 Loviisan kaupungin opetussuunnitelman mukaisesti.

Lisätiedot

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015 Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015 Koulun alkaessa Vuodet eivät ole veljiä keskenään! Kun viime kouluvuosi polkaistiin käyntiin tutuilla opettajilla ja muulla henkilökunnalla, niin tämä vuosi

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015 2016 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Särkelässä tehdään työtä iloisessa kouluhengessä lähtökohtana jokaisen oppilaan yksilölliset kyvyt. Tavoitteena

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Kysely kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä/kaikki alueet

Kysely kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä/kaikki alueet (avokysymysten vastaukset erikseen) N= 138 Taustakysymykset Opetusalue 12 ( 9% ) Alue 1 (Jokikylän, Kuivaniemi ja Olhava) 29 ( 21% ) Alue 2 (Alaranta, Ojakylä ja Pohjois-Ii) 62 ( 45% ) Alue 3 (Asema, Hamina

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 KUNTA: HALLINTOKUNTA/SEKTORI: VESILAHTI SIVISTYSTOIMI / luokka-asteet 1.-6. KOHDE- Opettajat Liikennekasvatuksen merkityksen sisäistäminen,

Lisätiedot

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus Eurajoen kunta / koulutoimi PERUSKOULUN TOIMINTAKERTOMUS Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015 Rikantilan koulu A. TILASTOLLISET ASIAT 1. Peruskoulun oppilaiden lukumäärä kevätlukukauden 2014 päättyessä Oppilasmäärä

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Lielahden koulu Oppilaita on yhteensä 607 - yläkoulussa 324 - alakoulussa 283 Luokkia - 7. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta - 8. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 Ilpo Tervonen, 18.8.2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Hillatien koulussa on turvallinen ja kaikkia kannustava työskentely-ympäristö,

Lisätiedot

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Ohjaus ennen opintojen alkua Ohjaus maahanmuuttajaoppilaan opintojen alkaessa TEHTÄVÄ TEHTÄVÄN SISÄLTÖ JA AJOITUS VASTUUHENKILÖT MUUTA Oppilaan

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Opettajat. Tuntikehys

Vuosisuunnitelma. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Opettajat. Tuntikehys Aitoon koulu Sivu 1/5 Vuosisuunnitelma Koulun perustiedot Koulu:Aitoon koulu Ylläpitäjä:Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto:Ala-asteen koulu Oppilasmäärä luokittain : 5 opp. : 7 opp. 3. 1k:4opp. 4. lk:

Lisätiedot

Valokuvaus: Koulukuvauspäivä on 30.8.2002 klo 9.00 alkaen.

Valokuvaus: Koulukuvauspäivä on 30.8.2002 klo 9.00 alkaen. 1 SISÄLYSLUETTELO 1 Alkusanat 3 2 Koulun yhteystiedot 3 3 Koulun henkilökunta 3 4 Koulun työ- ja loma-ajat 4 5 Oppilashuolto 5 6 Lukuvuoden juhlat 5 7 Oppilasarvioinnista 5 8 Kansainvälisyystoiminta 5

Lisätiedot

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi KUUKAUSI TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖ LÄSNÄ LOMAKKEET TAI MUU KIRJALLI- NEN MATERIAALI ELOKUU 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset syyskuun loppuun

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu OPPILASHUOLTO Oppilashuolto on toimintaa, jolla edistetään ja ylläpidetään oppilaan hyvinvointia, hyvää oppimista, tervettä kasvua ja kehitystä. Tavoite on edistää myös koulun yhteisöllisyyttä, myönteistä

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Tietoa koulutulokkaalle ja hänen vanhemmilleen. Emmi Lasaroff, 6 b, Kylmäojan koulu, Kontiolahti

Tietoa koulutulokkaalle ja hänen vanhemmilleen. Emmi Lasaroff, 6 b, Kylmäojan koulu, Kontiolahti Tietoa koulutulokkaalle ja hänen vanhemmilleen Emmi Lasaroff, 6 b, Kylmäojan koulu, Kontiolahti Koulunkäynti Suomessa Oppivelvollisuus Kaikkien Suomessa asuvien lasten tulee käydä koulua. Oppivelvollisuus

Lisätiedot

LUKUVUOSISUUNNITELMA Yhteiskoulu Lukuvuosi 2014-2015. Anne Rossi (Aulikki Nevanpää 1.8.2014-31.10.2014) 044-7501 300

LUKUVUOSISUUNNITELMA Yhteiskoulu Lukuvuosi 2014-2015. Anne Rossi (Aulikki Nevanpää 1.8.2014-31.10.2014) 044-7501 300 Kunta Pomarkku LUKUVUOSISUUNNITELMA Yhteiskoulu Lukuvuosi 2014-2015 YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite Lukiontie 5 Kanslia Postinumero 29630 Telekopionumero - Rehtori Jussi Heervä Vara-/apulaisrehtori Tarja

Lisätiedot

Koulu. Hyrylän yläaste. Hyökkälän koulu. Jokelan yläaste. Kellokosken koulu. Kirkonkylän koulu. Klemetskogin koulu. Kolsan koulu.

Koulu. Hyrylän yläaste. Hyökkälän koulu. Jokelan yläaste. Kellokosken koulu. Kirkonkylän koulu. Klemetskogin koulu. Kolsan koulu. Koulu Hyrylän yläaste Hyökkälän koulu Jokelan yläaste Kellokosken koulu Kirkonkylän koulu Klemetskogin koulu Kolsan koulu Lepolan koulu Mikkolan koulu Nahkelan koulu Paijalan koulu Pertun koulu Riihikallion

Lisätiedot

TERVETULOA! Ylöjärven lukion vanhempainilta Ryhmä 16X

TERVETULOA! Ylöjärven lukion vanhempainilta Ryhmä 16X TERVETULOA! Ylöjärven lukion vanhempainilta 28.9.2017 Ryhmä 16X Tärkeitä asioita kakkosella 1/3 Opintojen seuranta onnistuu parhaiten Wilman kautta. Huom! Huoltajan Wilma-tunnukset ovat voimassa siihen

Lisätiedot

KUHMOISTEN YHTENÄISKOULU

KUHMOISTEN YHTENÄISKOULU KUHMOISTEN YHTENÄISKOULU 2017-2018 HYVÄT OPPILAAT JA HUOLTAJAT Tähän tiedotteeseen on koottu eräitä tärkeitä koulunkäyntiin liittyviä asioita. Kaikissa koulun aloitusta ja käyntiä koskevissa kysymyksissä

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

LEPPÄLÄN KOULU KOULUKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA

LEPPÄLÄN KOULU KOULUKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA LEPPÄLÄN KOULU KOULUKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Yleistä Leppälän koulu käyttää Sievin kunnan 14.6.2004 hyväksyttyä opetussuunnitelmaa, jota tämä koulukohtainen osio täydentää. Sievin kunnan opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

AITTAKORVEN KOULU LUKUVUOSI

AITTAKORVEN KOULU LUKUVUOSI AITTAKORVEN KOULU LUKUVUOSI 2016-2017 REHTORI: 040-7009994 Pekka Posti OPETTAJAT: 1a Ville Vahvanen 040-6883707 1b Elina Järvinen 2a Anni Rantanen 2b Eva Lähdes 3a Hanna Räsänen 3b Henna Kalima 4a Johanna

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2015-2016

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2015-2016 Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2015-2016 Koulun alkaessa Sateinen, mutta toivottavasti siitä huolimatta rentouttava kesäloma alkaa olla takanapäin ja edessä ovat uudet koitokset oppimisen pitkällä

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu Opetussuunnitelma Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu 1 Hyväksytty opetuslautakunnassa 12.4.2011 Johdanto Perusopetuslaki on muuttunut osittain 24.6.2010 (PoL 642/2010). Tästä johtuen myös perusopetuksen

Lisätiedot

Oppilashuolto Huittisissa. Koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Pori Eija Mattila, Huittisten kaupunki

Oppilashuolto Huittisissa. Koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Pori Eija Mattila, Huittisten kaupunki Oppilashuolto Huittisissa Koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena 1.11.2017 Pori Eija Mattila, Huittisten kaupunki Tuen ja oppilashuollon selvitystyö Huittisissa käynnistettiin keväällä

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2014-2015 (Perusopetusasetus 852/1998 9) Pvm

ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2014-2015 (Perusopetusasetus 852/1998 9) Pvm ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2014-2015 (Perusopetusasetus 852/1998 9) PÄIVÄKODIN NIMI: Merituulen päiväkoti ESIOPETUSRYHMÄN NIMI: Heinähatut ja Meritähdet KÄSITTELY JA HYVÄKSYMINEN Sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

Koulutoimi. Virat ja toimet. Tuntiresurssi. Koulu: Iisveden koulu. Lukuvuosi: 2015-2016

Koulutoimi. Virat ja toimet. Tuntiresurssi. Koulu: Iisveden koulu. Lukuvuosi: 2015-2016 Koulu: Iisveden koulu Lukuvuosi: 2015-2016 Virat ja toimet Viran ja toimen nimike Määrä Lisätietoja Rehtori Luokanopettaja 4 yhdellä rehtorin tehtävät Resurssiopettaja 1 14 h/ vko Erityisopettaja Erityisluokanopettaja

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA. Laitasaaren koulu

MUHOKSEN KUNTA. Laitasaaren koulu MUHOKSEN KUNTA Laitasaaren koulu TYÖSUUNNITELMA LUKUVUOSI 2011 2012 1 KOULU- JA OPPILASTIEDOT LUKUVUONNA 2011-2012 KOULUTIEDOT koulun nimi Laitasaaren koulu koulun osoite Hotintie 22, 91510 Rova opettajien

Lisätiedot

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi OPPILASKUNTAKANSIO www.sastamalannuoret.fi 2015-2016 SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi Sisällys OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN... 2 Yhteisökasvatuksen ja osallisuuden periaatteet... 2 Oppilaskuntaosallisuus...

Lisätiedot

Kalkkisten koulu

Kalkkisten koulu Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2016 2017 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

Simonkylän koulun lukuvuosisuunnitelma 2014-2015

Simonkylän koulun lukuvuosisuunnitelma 2014-2015 Simonkylän koulun lukuvuosisuunnitelma 2014-2015 Koulun perustiedot Yhteystiedot Oppilasmäärä 0.lk 1lk 2lk 3lk 5.lk 6.lk yht. oppilasmäärä 1 1 1 4 1 1 9 tytöt 1 1 3 1 6 Perusopetusryhmien määrä Luokat

Lisätiedot

Rehtorin palsta. Hyvät oppilaat, vanhemmat, koulun muu henkilökunta ja opettajat.

Rehtorin palsta. Hyvät oppilaat, vanhemmat, koulun muu henkilökunta ja opettajat. Rehtorin palsta Hyvät oppilaat, vanhemmat, koulun muu henkilökunta ja opettajat. Koulutyö on kesän jälkeen päässyt hyvään vauhtiin. Kulunut kesä on ollut melko kolea ja sateinen. Sää on jatkunut samankaltaisena

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 25.10.2017 25.10.2017 Kaurialan lukio Mistä kouluun liittyvistä asioista olette keskustelleet kotona? Yhteystietoja koulumme kotisivut: www.kktavastia.fi/ ryhmänohjaajan sähköpostiosoite:

Lisätiedot

Koulun työsuunnitelma

Koulun työsuunnitelma Koulun työsuunnitelma Iitin kunta Koulutuspalvelut Lukuvuosi 2012-2013 Tillolan koulu Vuosiluokat 1-6 1 1 Työsuunnitelmaa ohjaava säädöspohja ja työsuunnitelman käsittely Perusopetusasetus (20.11.1998/852)

Lisätiedot

kaikki luokat Kaikki luokat 2.luokat 1.-5.lk 3.-6.lk 5. luokat 4.-6.luokat Kaikki luokat

kaikki luokat Kaikki luokat 2.luokat 1.-5.lk 3.-6.lk 5. luokat 4.-6.luokat Kaikki luokat MAA-TULLI Elokuu Syyslukukausi 11.8. 22.12.16 vko 32 vko 33 vko 34 TOIMINTAKALENTE -RI Tapahtuma Koulu alkaa 11.8. klo 9.00 koulun pihalta Koulurauhan julistus Teema: Lajittelu kuntoon Taideretki Kiasmalle

Lisätiedot

Konginkankaan koulu lukuvuonna

Konginkankaan koulu lukuvuonna Konginkankaan koulu lukuvuonna 2016-2017 Tiedote kotiin Kasvun ja oppimisen lautakunnan puh.joht. Seppo Ruotsalainen 040 510 6806 Koulun johtokunnan puheenjohtaja Jari Halttunen 040 779 1029 Kaupungin

Lisätiedot

KOULUTIEDOTE LUKUVUOSI 2011 2012

KOULUTIEDOTE LUKUVUOSI 2011 2012 KOULUTIEDOTE LUKUVUOSI 2011 2012 Rehtori Stina Pulkkinen Puhelin: 040 317 4661, työhuone 040 317 2863 Koulun osoite: Kehätie 37, 05200 Rajamäki Rehtorin s-posti: etunimi.sukunimi (at) nurmijarvi.fi Koulun

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 13.10.2016 13.10.2016 Kaurialan lukio Mistä kouluun liittyvistä asioista olette keskustelleet kotona? Yhteystietoja koulumme kotisivut: www.kktavastia.fi/ ryhmänohjaajan sähköpostiosoite:

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA Laitasaaren alakoulu TYÖSUUNNITELMA LUKUVUOSI

MUHOKSEN KUNTA Laitasaaren alakoulu TYÖSUUNNITELMA LUKUVUOSI MUHOKSEN KUNTA Laitasaaren alakoulu TYÖSUUNNITELMA LUKUVUOSI 2016 2017 KOULU- JA OPPILASTIEDOT LUKUVUONNA 2016-2017 KOULUTIEDOT koulun nimi Laitasaaren alakoulu koulun osoite Hotintie 22, 91510 Rova opettajien

Lisätiedot

Lukuvuositiedote 2014-2015

Lukuvuositiedote 2014-2015 Lukuvuositiedote 2014-2015 N i i n i j o e n k o u l u Uutta ja vanhaa koulutiellä Jotakin uutta ja samalla tuttua ja vanhaa on luvassa koulukuljetuksissamme. Optimointikokeilun jälkeen palaamme vanhaan

Lisätiedot

Lukuvuositiedote 2015-2016 Kirkonkylän koulu RUOVESI

Lukuvuositiedote 2015-2016 Kirkonkylän koulu RUOVESI Lukuvuositiedote 2015-2016 Kirkonkylän koulu RUOVESI Koulun henkilökunta ja yhteystiedot Rehtori Jouko Heikkilä 044 787 1403 Apulaisjohtaja Eeva Katajamäki 044 787 1415 Koulusihteeri Taija Paussu 044 787

Lisätiedot

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Tuija Metso Oppilaan parhaaksi yhteistä huolenpitoa Helsinki Vanhempien barometri 2007 Suomen Vanhempainliiton kysely vanhemmille kouluhyvinvoinnista

Lisätiedot

Korhosen koulun koulukohtainen opetussuunnitelma

Korhosen koulun koulukohtainen opetussuunnitelma Korhosen koulun koulukohtainen opetussuunnitelma 1. Yleistä Korhosen koulu käyttää Sievin kunnan 14.6.2004 hyväksyttyä opetussuunnitelmaa, jota tämä koulukohtainen osio täydentää. Sievin kunnan opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 10.8.2010 4.6.2011

ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 10.8.2010 4.6.2011 ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 10.8.2010 4.6.2011 Sivistyslautakunta 15.6.2010 SISÄLTÖ ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE

Lisätiedot

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Lapsi ja nuori elää samanaikaisesti sekä kodin että koulun vaikutuspiirissä. Tämä edellyttää näiden kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja

Lisätiedot