Metsäkylän koulun toiminta-ajatus Opetussuunnitelmat Koulun oppimiskäsitys Lukuvuoden toiminnan painopisteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsäkylän koulun toiminta-ajatus Opetussuunnitelmat Koulun oppimiskäsitys Lukuvuoden toiminnan painopisteet"

Transkriptio

1 lukuvuositiedote

2 Metsäkylän koulun toiminta-ajatus Koulumme on 104-vuotias, turvallinen, kasvava ja uudistuva kyläkoulu. Koulu pyrkii ottamaan oppilaiden yksilölliset tarpeet huomioon ja tarjoamaan lapsille mahdollisuuden kasvaa tasapainoiseksi persoonaksi. Opettajakunta yhdessä henkilökunnan kanssa asettaa selkeät rajat ja tarjoaa oppilaille aikuisuutta ja vastuullisuutta. Kiireetön ja luova ilmapiiri on toimintamme lähtökohta. Koulu tähtää oppilaan terveen itsetunnon kasvuun, lähimmäisen kunnioittamiseen ja oppilaan sosiaalisten valmiuksien kehittämiseen nykyaikaisessa, kansainvälistyvässä informaatioyhteiskunnassa. Oppilaille annetaan hyvät valmiudet jatkaa opintojaan luokilla 7-9. Äidinkielen, englannin ja matematiikan osaaminen on kulmakivi koko opiskeluun. Erityistä huomiota kiinnitetään taide ja taitoaineiden opiskeluun. Tätä kautta oppilaille tarjotaan luovuutta rohkaisevien tilanteiden kautta mahdollisuus oppia itsestä ja toisista. Koulun hieno sijainti luonnon keskellä tarjoaa hyvät mahdollisuudet toimia myös lähiympäristössä tutkien ja oivaltaen. Kodin ja koulun yhteistyöhön kiinnitetään paljon huomiota mm. henkilökohtaisten keskustelujen, arviointikeskusteluiden ja vanhempainyhdistyksen (Metsäkylän koulun Koti Koulu ry) toiminnan avulla. Nuorimpien koululaisten apuna ja turvana henkilökunnan lisäksi on myös jokaiselle nimetty kummioppilas viidenneltä tai kuudennelta luokalta. Opetussuunnitelmat Nurmijärven kunnassa on hyväksytty käyttöön opetussuunnitelma alkaen. Sen lisäksi koko koulussa noudatetaan johtokunnan hyväksymää opetussuunnitelmaa. Opetussuunnitelmat ovat nähtävissä koululla, ja pyydettäessä niistä annetaan otteita. Koulun oppimiskäsitys Perusopetuksen oppimiskäsityksen mukaan oppiminen tapahtuu tavoitteellisena opiskeluna opettajan ohjauksessa ja vuorovaikutuksessa. Oppilas rakentaa aikaisemmin omaksumiensa käsitysten ja uuden tietoaineksen pohjalta omaa tietorakennetta. Konstruktivistinen oppimiskäsitys korostaa oppilaan aktiivista roolia. Uusien oppimiskäsitysten mukaan oppilaalla on aktiivinen rooli tiedonhankinnassa, käsittelyssä ja arvioinnissa (oppilaskeskeisyys). Koulutyössä painottuvat oppilaskeskeiset työmuodot. Opettajan rooli on muuttunut entistä enemmän ohjaajaksi ja oppimisympäristöjen suunnittelijaksi. Sosiaalisella vuorovaikutuksella esimerkiksi muiden oppilaiden kanssa on myös tärkeä merkitys oppimisprosessin kannalta. Oppiminen perustuu aikaisempaan tietoon ja oppimiskokemuksiin, joiden pohjalta lapsi käsittelee uutta tietoa. Itse tekemällä ja kokeilemalla lapsi rakentaa uudet käsityksensä. Keskeisenä ajatuksena on lapsen omaehtoisen oppimisen tukeminen aktiivisen kokeilun, tutkimisen ja omien oletusten testaamisen avulla. Lapselle ei tarjota valmista tietoa vaan keinoja itse löytää ja oppia aiheen kannalta keskeiset asiat. Lukuvuoden toiminnan painopisteet osallistavan toimintakulttuurin edelleen kehittäminen -> oppilaat mukaan päätöksen tekoon (rakenteena oppilaskunta toiminnan jatkaminen ja kehittäminen) koulun oppilaskirjaston käytön tehostaminen AV- ja TVT-laitteiden käytön hyödyntäminen opetuksessa ja oppimisessa opetuksen laadun parantaminen ja seuranta (koulutuspalveluiden laatu-hanke) kiusaamisen ehkäisy Kiva Koulu ohjelman kautta työparityöskentelyn ja yhteisopettajuuden tehostaminen ja kehittäminen Opetussuunnitelmaan ja sen tuntijakoon liittyvä 5. tai 6. luokan valinnaisuus toteutetaan Metsäkylän koululla kuudennella luokalla. Sisältöteemana on kotiseutu.

3 Metsäkylän koulun johtokunta puheenjohtaja: Jukka Hyypiö jäsenet: varajäsenet: esittelijä/sihteeri: Minna Nurmi Jaakko Ristolainen Antti Kanto (opettaja) Vuokko Vuori (henkilökunta) Hannu Tölli Ulla-Maija Pasanen Teemu Kaikkonen Kristiina Norri Jaakko Heikkilä Johtokunnan pöytäkirjat ovat koululla nähtävissä. JOHTOKUNNAN TOIMINTA-AJATUS Johtokunta johtaa, kehittää ja tukee koulun opetus- ja kasvatustyötä. Keskeisimmät tehtävät ovat koulun opetussuunnitelman ja työsuunnitelman kehittäminen ja hyväksyminen sekä koulun taloutta koskevat esitykset. Puukoulu 1900-luvun alkupuolella

4 Yhteystiedot rehtori opettajanhuone kivikoulu keittiö koulusihteeri Metsäkylän hiihtokisat ovat jo muodostuneet perinteeksi

5 Sivistystoimi (Koulutuspalvelut) Osoite Keskustie 2 B / PL 37, Nurmijärvi Puhelin vaihde: , fax Sivistystoimenjohtaja Tiina Hirvonen Hallintopäällikkö Tiina Heikka Opetuspäällikkö Kati Luostarinen Kuljetussuunnittelija Pirjo Heilimo Ruokapalvelupäällikkö Iris Vikman Oppilaat luokka tytöt pojat yhteensä 1.lk lk lk lk lk lk yhteensä 106 Opettajat ja muu henkilökunta () = mitä opettaa muille luokille 1.lk Kristiina Norri (EN5, KS3, KS4,KS5,KS6) 2.lk Tiina Niuta (LI1, KU6,UE1) 3.lk Elina Vesanen (KU1,MU1,MU4, EN6) 4.lk Päivi Piipponen (KU5,LI3,LI4,UE6) 5.lk Antti Kanto (MU6, VAL6, LI6) 6.lk Jaakko Heikkilä (TN 3, TN4, TN5, TN6) resurssiopettaja: Merilyn Paagel erityisopettaja: Roosa Kuosmanen, koululla ti ja ke koulunkäynnin ohjaaja: Satu Savolainen kouluhuoltaja: Vuokko Vuori terveydenhoitaja: Saara Partanen, koululla perjantaisin aloittaa kuraattori: Nina Liimatainen koulupsykologi: Outi Ukonmaanaho-Leinonen Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa Erityisopettaja tarjoaa pääasiassa osa-aikaista erityisopetusta. Koulukuraattorin toiminta on koulun psykososiaalista oppilashuoltoa, sosiaalityön toteuttamista koulussa. Sen tavoitteena on tukea ja edistää oppilaiden sosiaalista kasvua ja toimintakykyä. Oppilashuoltotyöryhmä Metsäkylän koulun moniammatilliseen oppilashuoltotyöryhmän jäsenet ovat rehtori, erityisopettaja, terveydenhoitaja koulukuraattori ja koulupsykologi. Lisäksi luokanopettajat kutsutaan ryhmään tarvittaessa. Oppilashuoltotyöryhmän tehtävänä on koordinoida ja kehittää koulun psyykkistä ja sosiaalista oppilashuoltotyötä. Oppimisen ja koulunkäynnin mahdollisia esteitä selvitetään oppilaan huoltajien ja yhteistyötahojen kanssa ja pyritään luomaan tarvittavia tukitoimia koulun ja kodin avuksi. Oppilashuoltotyöryhmän kokoontuu Metsäkylän koululla kerran kuussa.

6 Muu oppilashuolto Kasvatus- ja perheneuvola: puh ; ajanvaraus ma - to klo 9-12; puhelinneuvonta ma 13-14, ti to Klaukkalan hammashoitola: puh , ajanvaraus klo Hammashuolto: 1.lk. hammastarkastus kevät 2013, kutsu lähetetään koululle 2. lk. terveydenedistämisen käynti koululla, ei vuositarkastusta 3. lk. hammastarkastus syksy 2012, kutsu lähetetään koululle 4. lk. terveydenedistämisen käynti huoltajan kanssa hoitolassa, kutsu lähetetään kotiin 5. lk. hammastarkastus kevät 2013, kutsu lähetetään koululle 6. lk. terveydenedistämisen käynti koululla, ei vuositarkastusta Vanhempainyhdistys Koti - Koulu ry Puheenjohtaja Sihteeri Leiponen Päivi p: (klo 18 jälk.) Sirpa Lamminluoto Kaikki vanhemmat kuuluvat automaattisesti vanhempain-yhdistykseen. Kaikki toiminta on täysin avointa ja jokainen on tervetullut kokouksiin ja tilaisuuksiin. Koti-Koulu -yhdistys mm. kerää rahaa voidakseen järjestää erilaisia aktiviteetteja oppilaille. Kokouksissa keskustellaan myös koulunkäyntiin liittyvistä asioista. Vanhemmille pyritään järjestämään tilaisuuksia heitä kiinnostavista aiheista. Lomat ja työajat syysloma joululoma talviloma pääsiäisloma vapaapäivä PÄIVITTÄINEN TYÖAIKA 1. tunti tunti välitunti tunti tunti , sisältää ruokatunnin välitunti tunti tunti

7 Koulun tapahtumakalenteri SYYSLUKUKAUSI Taideprojektin satoa ELOKUU elokuussa 5. luokan oppilaille jaetaan kummioppilaat 1. luokalta koko lukuvuoden kestävä Hymytyttö- ja Hymypoika-kilpailu viidennen luokan oppilaille; palkinnot jaetaan lukuvuoden päättyessä 6. luokan teatteriretki Taaborille koulun yhteinen päivänavaus joka keskiviikkoaamu klo neljännen luokan vierailu maatilalla lukuvuoden aikana Kiva-koulu projektin jatkaminen 1-2. ja 4. luokka syksyn uimahallikäynnit viikoilla suunnistuspäivät (Rajamäen rykmentin rastit lähimetsässä) koko koulun yhteinen vanhempainilta pidetään mukana on koko koulun henkilökunta. Ennen ja jälkeen yhteistä tilaisuutta luokkakohtaiset vanhempainkokoukset. SYYSKUU leirikoulu Nurmeksessa , 5-6. luokka oppilaskunnan hallituksen valinta erilaisia liikuntaan liittyviä projekteja lukuvuoden aikana lukuvuoden ensimmäinen OHR-kokous valokuvaus on pe kello > lukuvuoden ensimmäinen Koti-Koulu ry:n kokous; pyritään siihen, että ainakin yksi opettaja kulloinkin osallistuisi Koti-Koulun kokouksiin. liikennekasvatusta annetaan erityisesti tänä vuonna liikenneturvallisuusviikolla. Erityisesti kiinnitetään huomiota jalankulkijaan, pyöräilijään ja julkisilla kulkevaan oppilaaseen. oppilaskunnan hallituksen ensimmäinen kokous LOKAKUU viikko 41 kulttuuriviikko vanhempainvarttien soittoaika 4-6. luokille kello seurakunnan päivänavauksia noin kerran kuukaudessa syysloma viikko 43 MARRASKUU vanhempainvartit viikkojen aikana luokilla perjantai adventtijuhla klo lukuvuoden aikana 6 ja 2. luokan kirjastoretki

8 ulkopuolinen esiintyjä lukukauden aikana vanhempainvarttien soittoaika 1-3. luokille , kello lauantaityöpäivä , kello JOULUKUU arviointikeskustelut luokilla viikoilla itsenäisyyspäiväjuhla, kello kunnanjohtajan itsenäisyyspäivänvastaanotto 4. luokkalaisille vapaapäivä keskiviikko , kello joulujuhla perjantai , todistustenjako, kello 9.00 KEVÄTLUKUKAUSI TAMMIKUU koulu alkaa kello 9.00 kevätlukukauden aikana 1.- ja 5.-luokkalaisten hammashoito HELMIKUU kielivalinnat vuoden 2013 alussa koulutulokkaiden ilmoittautuminen 2013 helmi-maaliskuussa koulun hiihtokilpailut koulujenväliset viestihiihtokilpailut talviulkoilupäivä talviloma viikko 8 MAALISKUU pääsiäisjuhla klo HUHTIKUU pääsiäisloma toimintapäivä kevätlukukaudella uinnit Rajamäen uimahalli välisenä aikana TOUKOKUU vapaapäivä helatorstai koulutulokkaiden tutustumispäivä toukokuussa 6.lk tutustuminen Mäntysalon kouluun kevätlaulajaiset klo 9.30 la lukuvuoden päätös, todistukset luokkaretket toukokuussa 2013 opettajien ja oppilaiden välinen pesäpallo-ottelu viimeisellä viikolla (Tapahtumien toteutus riippuu aika- ja taloudellisista resursseista) Muutakin koulun ulkopuolista toimintaa voidaan järjestää luokka- tai koulukohtaisesti, esim. muut kuin edellä mainitut kilpailut ym. tapahtumat, elokuva- ja muut kulttuuriretket, työpaikkavierailut. Erilaisia teemapäiviä ja -viikkoja voidaan toteuttaa. Koululle voidaan pyytää ulkopuolisia asiantuntijoita, esim. oppilaiden vanhempia tai poliisi. Koululla voidaan pitää konsertteja, tanssi- ym. esityksiä. Koti-Koulu ry. voi myös järjestää koulutyöhön liittyvää toimintaa. Poikkeuksellisesti voidaan koulupäivä pitää illalla esim. teatteriretken tai kodin ja koulun yhteistyön merkeissä.

9 Kirjastot KIRJASTOAUTO Kirjastoauto Sepeteus pysähtyy koulullamme (bussipysäkki) joka maanantai klo Sieltä voi lainata kirjoja omalla kirjastokortilla. KOULUN KIRJASTOT Koulussamme on oppilaskirjasto. Kirjasto sijaitsee tiilikoulun aulassa. Siellä on mahdollisuus vierailla aamuvälitunnilla klo ja muina aikoina opettajan johdolla. Kirjoja voi lainata koululukemiseksi, mutta kotiin ei oppilaskirjaston kirjoja saa viedä. Viime lukuvuoden aikana saimme Koti- Koulu yhdistykseltä mukavan summan oppilaskirjaston kirjojen hankintaan. Tämän takia oppilaskirjaston kirjatilanne on varsin hyvä. Tästä huolimatta otamme mielellämme vastaan kirjalahjoituksia. Kerhot Kerhotunteja pidetään, jos kaikkia tukiopetukselle ja kerhoille varattuja tunteja ei tarvita tukiopetukseen. Tukiopetus Tukiopetusta käytetään apuna, mikäli luokkaopetuksen keinot eivät riitä. Tukiopetusta tarvitessaan myös oppilas ja / tai hänen huoltajansa voivat ottaa yhteyttä opettajaan ja pyytää oppilaalle tukiopetusta. Laaja-alainen erityisopetus Laaja-alaisen erityisopetuksen tehtävänä on auttaa ja tukea oppilaita oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvissä vaikeuksissa. Laaja-alainen erityisopetus on pienryhmäopetusta oppilaille joilla on esim. lukivaikeus, kielellinen erityisvaikeus, tarkkaavaisuuden tai keskittymisen ongelmia, jonkin tietyn aineen oppimiseen liittyviä vaikeuksia tai sopeutumattomuutta normaaliin luokkatyöskentelyyn. Laaja-alainen erityisopetus on osa-aikaista eli oppilaat opiskelevat erityisopetuksessa erikseen sovituilta tunneilta yleensä 1-3 tuntia viikossa. Erityisopetus järjestetään joko pienryhmäopetuksena tai yksilöllisenä opetuksena. Tavoitteena on erityispedagogisin keinoin tukea oppilaan opiskelua yksilöllisillä lähestymistavoilla ja sisällöillä sekä auttaa oppimiseen liittyvien taitojen rakentamisessa. Laaja-alainen erityisopettaja toimii tiiviissä yhteistyössä luokanopettajan ja oppilashuollon kanssa. Keväinen retki luontoon

10 Liikuntatunnit PUKEUTUMINEN Oikea pukeutuminen liikuntatunneille on tärkeää, jotta kaikki ilo ja hyöty toteutuisivat. Vanhempia pyydetään huolehtimaan sopivasta vaatetuksesta, joka mieluimmin vaihdetaan varta vasten liikuntatunneille. Joskus tarvitaan vanhempien apua myös muistuttamaan liikuntaa sisältävistä päivistä; ne tahtovat välillä isommiltakin oppilailta unohtua. SISÄLLÄ Sisällä käytetään t-paitaa ja urheiluhousuja tai shortseja. Tunnin jälkeen kaikki käyvät suihkussa. Opettaja päättää ja tiedottaa sisäpelikenkien käytöstä jokaisen ryhmän kanssa erikseen. ULKONA Syksyn ja loppukevään ulkotunneilla tarvitaan verkkarit ja erityisesti liikuntaan tarkoitetut jalkineet. TALVELLA Talvikautena oppilas tarvitsee luistimet ja sukset. Koulun varastossa on jonkin verran lahjaksi saatuja käytettyjä välineitä, mutta varsinkin isompien kokoja puuttuu. Luistelu ja hiihto kuuluvat kaikkien oppilaiden ohjelmaan. Ehkä kaikki vanhemmat eivät halua tai voi hankkia lapselle nopeasti pieniksi jääviä välineitä. Kirpputoreilta voi kuitenkin tehdä edullisia löytöjä. Jos teidän on päästävä eroon vanhoista välineistä, laittakaa viesti uuden kivikoulun eteisessä olevalle ilmoitustaululle. Siitä oppilaat tai vanhemmat voisivat katsoa, olisiko sopivia tarjolla. Kenties joku voi löytää sopivat välineet ilmoittamalla tarpeensa opettajalle, joka sitten voi kysellä vähän isommilta oppilailta. Luistimet ja sukset voi jättää varastoon, jos oppilas muistaa sitä pyytää ja jos välineissä selvästi näkyy kenelle ne kuuluvat! UIMASSA Uinninopetukseen osallistuminen kuuluu jokaisen oppilaan opiskeluohjelmaan niin kuin muukin koulutyö. Uimareissulla tulee mukana olla uima-asu, (ei shortseja), pyyhe, peseytymisvälineet ja mahdollisesti vaihtoalusvaatteita. Sisäjalkineet Luokkiin ei mennä ulkojalkineissa. Erilliset sisäjalkineet ovat toivottavia, koska sukat kastuvat kostealla eteisen lattialla. Erityisen tärkeää tämä on puukoulussa työskentelevien ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille, jotka hakevat ruokansa ulkojalkineissa tulleiden oppilaiden jälkeen. Vaatteiden merkitseminen Varsin tärkeä asia on vaatteiden ja välineiden nimikointi, laittamalla nimi vaikkapa puseron niskaan kiinnitettyyn maalarinteippipätkään unohtamatta sukkia, lapasia, alusvaatteita ym.! Tämä koskee muitakin kuin liikuntavaatteita ja -välineitä. Joka vuosi menee hukkaan runsaasti ensiluokkaista vaatetavaraa, kun lapset eivät tunnista omiaan eikä nimeä löydy. Helmi-sähköinen reissuvihko Koulussamme on käytössä Helmi-sähköinen reissuvihko. Käytämme Helmeä koulumme pääasiallisena viestintävälineenä kodin ja koulun välillä. Kaikille uusille vanhemmille annetaan tunnukset Helmeen kirjautumista varten. Muille vanhemmille viime vuonna jaetut tunnukset ovat voimassa. Muistakaa, että Helmen tunnukset ovat vanhempien henkilökohtaisia. Älkää koskaan antako niitä lapsenne käyttöön. Helmen ongelmatilanteissa kannattaa ottaa yhteyttä koululle.

11 Poissaolot Oppilaan poissaoloon koulusta tulee anoa kirjallinen lupa. Luvan enintään kolmen päivän poissaoloon myöntää oppilaan opettaja. Luvan voi anoa kirjallisesti Helmi-viestillä, reissuvihkoviestillä tai anomuskaavakkeella. Yli kolme päivää kestäviin poissaoloihin anotaan kirjallisesti lupa rehtorilta anomuskaavakkeella, jonka saa koululta tai voi tulostaa kunnan Internet-sivuilta (opetus ja koulutus lomakkeet). Jos lupaa ei ole voitu ennalta pyytää, on oppilaan huoltaja velvollinen ilmoittamaan poissaolosta mahdollisimman pian oppilaan opettajalle. Matkan tms. poissaolon perusteella koulu ei järjestä tukiopetusta. Koulun työpäiviksi sattuvia lomamatkoja pyydetään välttämään. Tälle ajalle sattuvat koulutehtävät on oppilaan kysyttävä etukäteen ja tehtävä viimeistään jälkikäteen. Kiusaamistapaukset Jos koululla havaitaan kiusaamista, siihen puututaan heti ja asia selvitetään. Lapsille on syytä kotonakin korostaa, että asian hoitaminen kuuluu opettajille, joille kiusaamisesta ilmoitetaan heti. Lapset eivät saa itse mennä kostamaan tai väkivalloin puolustamaan itseään tai muuta kiusattua, siitä seuraa vain lisää ikävyyksiä. Sen sijaan lastenkin on hyvä tuoda kiusaajalle tiedoksi, että hän on tehnyt väärin. Usein hyvä tapa hoitaa kiusaamisasia kuntoon on kiusatun ja kiusaajan kotien välinen suora yhteydenotto. Tällöinkin asiasta on syytä kuitenkin ilmoittaa luokan opettajalle. Metsäkylän koulu on laatinut ohjeet henkilökunnalle kiusaamistilanteisiin puuttumista varten. Koulumme on aloittanut kiusaamista ehkäisevän KIVA KOULU ohjelman syksyllä Jatkamme projektia myös tänä lukuvuonna Ruokailu Ruokailutapahtuma on opetustilanne, jossa jokaisen lapsen toivotaan syövän riittävästi ja vähintään maistavan kaikkia ruokalajeja. Ruokalistat löytyvät kunnan kotisivuilta ja Nurmijärven Uutisista. Kuljetukset Taksikuljetuksesta vastaava liikennöitsijä on tänä vuonna MB liikenne Oy. Poisjäänneistä ilmoitetaan taksille. Tekstiviesti on paras yhteydenpitomuoto, liikennöitsijän mukaan. ( ) Ilmoitattehan oppilaan jäämisestä pois koulukuljetuksesta seuraavalla tavalla: Jos tiedätte etukäteen oppilaan olevan pois koulusta tai jos oppilas sairastuu esimerkiksi yön aikana, on ilmoitus tehtävä suoraan liikennöitsijälle. Samalla poisjäännistä ilmoitetaan myös koululle. Pidemmistä poissaoloista (lomamatka) koulu ilmoittaa liikennöitsijälle. Jos oppilas ei mene koulukuljetukseen, vaan päättää esimerkiksi koulun loputtua mennä ystävälleen, ovat vanhemmat vastuussa lapsen koulumatkasta. Tällöin on kuitenkin vanhemmilta tultava tieto poisjäännistä opettajalle. Poisjäännistä on myös ilmoitettava liikennöitsijälle. Toivomme, että oppilaat kulkisivat koulusta suoraan kotiin. Koulukuljetukset eivät ole kaverikuljetuksia, vaan tarkoitettu kodin ja koulun väliseen matkaa. Liikennöitsijä ei ota kyytiin oppilaita, jotka eivät kulje kotiosoitteeseensa. Koulumatkat Metsäkylän koululle johtavat tiet ovat vaarallisia. Siksi on erityisen tärkeä keskustella turvallisesta liikkumisesta oppilaiden kanssa. Koulu käy joka syksy läpi tärkeimpiä asioita liikenteeseen liittyen. Koko koulun oppilaat käyttävät aina turvaliivejä koulumatkoilla. Ensimmäisen ja toisen luokan oppilaiden toivotaan kulkevat jalan luokkien oppilaat voivat kulkea koulumatkan polkupyörällä. Tällöin on kuitenkin ehdottomasti käytettävä pyöräilykypärää ja noudatettava muutoinkin varavoisuutta. Ensimmäisen ja toisen luokan oppilaat pyöräilevät vain vanhempien luvalla. Kun oppilaan koulupäivä päättyy, on hänen poistuttava koulun piha-alueelta. Koulun pihalle voi palata leikkimään kello 16 jälkeen omalla vastuulla. Muistakaa kuitenkin antaa tilaa iltapäiväkerhon pienille leikkijöille. Muutot Oppilaan muuttaessa toiseen kuntaan tai kouluun pyydetään siitä hyvissä ajoin ilmoittamaan sekä entiselle että uudelle koululle (muuttopäivä, osoite, koulu).

12 Oppilaskunta Metsäkylän koulun oppilaskunnan muodostavat koulun kaikki oppilaat. Koulun oppilaskunnalla on hallitus, jossa ovat edustettuina koulun luokkien oppilaat. Jokaiselta luokalta on kaksi oppilasta. Hallitus voi päättää sisäisistä asioistaan itsenäisesti. Koko koulua koskevat päätökset esitetään rehtorille ja opettajakunnalle päätettäväksi. Oppilaskunnan hallituksen tehtävät Vahvistaa koulun yhteisöllisyyttä ja osallisuutta Johtaa ja koordinoida oppilaskunnan toimintaa Käsitellä oppilaiden, vanhempien tai muiden yhteistyötahojen esille tuomia asioita Ideoida myös itse käsiteltäviä asioita sekä valmistella ehdotuksia ja esityksiä yhteistyökumppaneille kuten oppilaskunnalle, opettajakunnalle, rehtorille ja johtokunnalle Pyrkiä kehittämään oppilaiden vaikutusmahdollisuuksia ja oppilaiden osallisuuden lisäämistä heitä koskevissa asioissa. Tehdä lopulliset päätökset käytössä olevien varojen käytöstä Tervetuloa mukaan koulumme toimintaan! Ehdotukset, kommentit ja kaikenlainen rakentava palaute on tervetullutta. Myös vanhempien taitoja ja harrastuneisuutta voidaan hyödyntää eri yhteyksissä. Koulumme kotisivuja päivitetään säännöllisesti. Tämänkin tiedote on luettavissa sieltä ja ajankohtaisia kuulumisia.

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Kalkkisten koulu 2015 2016

Kalkkisten koulu 2015 2016 Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2015 2016 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2014-2015 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

koulun nimi Valmistava opetus

koulun nimi Valmistava opetus ASIKKALAN KUNTA koulun nimi Valmistava opetus LUKUVUOSISUUNNITELMA (PA9 ) 2016-2017 YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Perusopetukseen valmistava opetus Tallukantie 1 Postinumero ja postitoimipaikka 17200

Lisätiedot

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa Tervetuloa lukioon Aloitusinfoa Ryhmänohjaaja Päivi Franzon Tavoitat minut parhaiten sähköpostitse: paivi.franzon@edukouvola.fi Koulupäivän aikana voit yrittää myös puhelimitse opettajainhuone: 020 615

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys.

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys. Harhalan koulu Sivu 1/6 Vuosisuunnitelma Koulun perustiedot Koulu:Harhalan koulu Ylläpitäjä:Kaupungm ylläpitämä koulu Koulumuoto:Ala-asteen koulu Oppilasmäärä luokittain Suunnitelma l. luokka 5 2. luokka

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi Tervetuloa koululaisen vanhemmaksi Lukuvuosi 2016-2017 Syyslukukausi ti 16.8. ke 21.12.2016, lisäksi 5.12. on vapaapäivä Syysloma to 13.10. su 16.10. Kevätlukukausi ke 4.1. la 3.6.2017 Talviloma ma 20.

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Särkelässä tehdään työtä iloisessa kouluhengessä lähtökohtana kotiympäristö ja jokaisen yksilölliset kyvyt.

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi 2011-2012 Mukkulan peruskoulu 1. OPPILASHUOLLON TOIMINTA-AJATUS Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä

Lisätiedot

Länsi-Asikkalan koulu koulun nimi. YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Hilliläntie 207 Postinumero ja postitoimipaikka Kurhila

Länsi-Asikkalan koulu koulun nimi. YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Hilliläntie 207 Postinumero ja postitoimipaikka Kurhila ASIKKALAN KUNTA LUKUVUOSISUUNNITELMA (PA9 ) Länsi-Asikkalan koulu 2015-2016 koulun nimi YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Hilliläntie 207 Postinumero ja postitoimipaikka 17430 Kurhila Faxinumero Kanslia Rehtori

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA. Laitasaaren alakoulu

MUHOKSEN KUNTA. Laitasaaren alakoulu MUHOKSEN KUNTA Laitasaaren alakoulu TYÖSUUNNITELMA LUKUVUOSI 2015 2016 KOULU- JA OPPILASTIEDOT LUKUVUONNA 2015-2016 2 KOULUTIEDOT koulun nimi Laitasaaren alakoulu koulun osoite Hotintie 22, 91510 Rova

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14 Koulu: Iisveden koulu Lukuvuosi: 2014-2015 Virat ja toimet Viran ja toimen nimike Määrä Lisätietoja Rehtori Luokanopettaja 4 yhdellä rehtorin tehtävät Aineen lehtori Erityisopettaja Erityisluokanopettaja

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Joululoma Pääsiäisloma Vappu Muut lomapäivät. alkaa

Joululoma Pääsiäisloma Vappu Muut lomapäivät. alkaa Koulu Lähiosoite Koulutie 3 Postinumero 88470 Postitoimipaikka Kontiomäki Puhelin 0447500752 Yhteystiedot rehtori, luokanop. (5-6) Arto Heikkinen Puhelin 0442885246 luokanopettaja (0-2) Ulla Leinonen Puhelin

Lisätiedot

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen Kivirannan koulun moniammatillinen yhteistyö joustavasti ja tavoitteellisesti Kivirannan koulu Oppilaita 320 16 opetusryhmää 2 pienryhmää luokanopettajia 16, kieltenopettajia

Lisätiedot

Kysely kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä/kaikki alueet

Kysely kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä/kaikki alueet (avokysymysten vastaukset erikseen) N= 138 Taustakysymykset Opetusalue 12 ( 9% ) Alue 1 (Jokikylän, Kuivaniemi ja Olhava) 29 ( 21% ) Alue 2 (Alaranta, Ojakylä ja Pohjois-Ii) 62 ( 45% ) Alue 3 (Asema, Hamina

Lisätiedot

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi KUUKAUSI TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖ LÄSNÄ LOMAKKEET TAI MUU KIRJALLI- NEN MATERIAALI ELOKUU 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset syyskuun loppuun

Lisätiedot

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015 Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015 Koulun alkaessa Vuodet eivät ole veljiä keskenään! Kun viime kouluvuosi polkaistiin käyntiin tutuilla opettajilla ja muulla henkilökunnalla, niin tämä vuosi

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Lielahden koulu Oppilaita on yhteensä 607 - yläkoulussa 324 - alakoulussa 283 Luokkia - 7. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta - 8. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 13.10.2016 13.10.2016 Kaurialan lukio Mistä kouluun liittyvistä asioista olette keskustelleet kotona? Yhteystietoja koulumme kotisivut: www.kktavastia.fi/ ryhmänohjaajan sähköpostiosoite:

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu OPPILASHUOLTO Oppilashuolto on toimintaa, jolla edistetään ja ylläpidetään oppilaan hyvinvointia, hyvää oppimista, tervettä kasvua ja kehitystä. Tavoite on edistää myös koulun yhteisöllisyyttä, myönteistä

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus Eurajoen kunta / koulutoimi PERUSKOULUN TOIMINTAKERTOMUS Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015 Rikantilan koulu A. TILASTOLLISET ASIAT 1. Peruskoulun oppilaiden lukumäärä kevätlukukauden 2014 päättyessä Oppilasmäärä

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Tietoa koulutulokkaalle ja hänen vanhemmilleen. Emmi Lasaroff, 6 b, Kylmäojan koulu, Kontiolahti

Tietoa koulutulokkaalle ja hänen vanhemmilleen. Emmi Lasaroff, 6 b, Kylmäojan koulu, Kontiolahti Tietoa koulutulokkaalle ja hänen vanhemmilleen Emmi Lasaroff, 6 b, Kylmäojan koulu, Kontiolahti Koulunkäynti Suomessa Oppivelvollisuus Kaikkien Suomessa asuvien lasten tulee käydä koulua. Oppivelvollisuus

Lisätiedot

LEPPÄLÄN KOULU KOULUKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA

LEPPÄLÄN KOULU KOULUKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA LEPPÄLÄN KOULU KOULUKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Yleistä Leppälän koulu käyttää Sievin kunnan 14.6.2004 hyväksyttyä opetussuunnitelmaa, jota tämä koulukohtainen osio täydentää. Sievin kunnan opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 23.09.2014 Sivu 1 / 1 3815/12.01.00/2014 177 Lukuvuoden 2015-2016 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

kaikki luokat Kaikki luokat 2.luokat 1.-5.lk 3.-6.lk 5. luokat 4.-6.luokat Kaikki luokat

kaikki luokat Kaikki luokat 2.luokat 1.-5.lk 3.-6.lk 5. luokat 4.-6.luokat Kaikki luokat MAA-TULLI Elokuu Syyslukukausi 11.8. 22.12.16 vko 32 vko 33 vko 34 TOIMINTAKALENTE -RI Tapahtuma Koulu alkaa 11.8. klo 9.00 koulun pihalta Koulurauhan julistus Teema: Lajittelu kuntoon Taideretki Kiasmalle

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi OPPILASKUNTAKANSIO www.sastamalannuoret.fi 2015-2016 SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi Sisällys OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN... 2 Yhteisökasvatuksen ja osallisuuden periaatteet... 2 Oppilaskuntaosallisuus...

Lisätiedot

Korhosen koulun koulukohtainen opetussuunnitelma

Korhosen koulun koulukohtainen opetussuunnitelma Korhosen koulun koulukohtainen opetussuunnitelma 1. Yleistä Korhosen koulu käyttää Sievin kunnan 14.6.2004 hyväksyttyä opetussuunnitelmaa, jota tämä koulukohtainen osio täydentää. Sievin kunnan opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

AITTAKORVEN KOULU LUKUVUOSI

AITTAKORVEN KOULU LUKUVUOSI AITTAKORVEN KOULU LUKUVUOSI 2016-2017 REHTORI: 040-7009994 Pekka Posti OPETTAJAT: 1a Ville Vahvanen 040-6883707 1b Elina Järvinen 2a Anni Rantanen 2b Eva Lähdes 3a Hanna Räsänen 3b Henna Kalima 4a Johanna

Lisätiedot

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Tuija Metso Oppilaan parhaaksi yhteistä huolenpitoa Helsinki Vanhempien barometri 2007 Suomen Vanhempainliiton kysely vanhemmille kouluhyvinvoinnista

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA. Laitasaaren koulu

MUHOKSEN KUNTA. Laitasaaren koulu MUHOKSEN KUNTA Laitasaaren koulu TYÖSUUNNITELMA LUKUVUOSI 2011 2012 1 KOULU- JA OPPILASTIEDOT LUKUVUONNA 2011-2012 KOULUTIEDOT koulun nimi Laitasaaren koulu koulun osoite Hotintie 22, 91510 Rova opettajien

Lisätiedot

JOPO VUOSIKELLO

JOPO VUOSIKELLO Marraskuu -Suunnitelmat jatkoopiskelupaikoista -Opintovierailut/tutustumiset - 2.leirikoulu Lokakuu -1.työpaikkaopiskelu -syysloma Oppimissuunnitelman laadinta (huoltaja mukana), -TAVOITTEET! Syyskuu -Ensimmäisten

Lisätiedot

Syksy saapuu hiljalleen, siirtää kesän eiliseen..

Syksy saapuu hiljalleen, siirtää kesän eiliseen.. Syystervehdys! Syksy saapuu hiljalleen, siirtää kesän eiliseen.. No niin on uusi lukuvuosi taas lähtenyt liikkeelle. Uudet oppilaat ja ohjaajat ovat kotiutuneet kouluumme. Oppilaita on nyt 22, joten hieman

Lisätiedot

METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ. Lukuvuosi 2015-16

METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ. Lukuvuosi 2015-16 METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ Lukuvuosi 2015-16 Luokat ja henkilökunta Ensi lukuvuoden 4A ja 4B 5ABCDE laaja-alainen erityisopettaja Päivi Juustila englannin ja saksan opettaja teknisen työn opettaja koulunkäynnin

Lisätiedot

Konginkankaan koulu lukuvuonna

Konginkankaan koulu lukuvuonna Konginkankaan koulu lukuvuonna 2016-2017 Tiedote kotiin Kasvun ja oppimisen lautakunnan puh.joht. Seppo Ruotsalainen 040 510 6806 Koulun johtokunnan puheenjohtaja Jari Halttunen 040 779 1029 Kaupungin

Lisätiedot

4. Yhdistyksen tilillä on n 600e ja käteiskassa koululla n. 112,90. Myyjäisistä tuli 75,70. Tilanne tammikuussa 15.1.2013.

4. Yhdistyksen tilillä on n 600e ja käteiskassa koululla n. 112,90. Myyjäisistä tuli 75,70. Tilanne tammikuussa 15.1.2013. Vallilan vanhemmat-yhdistyksen kokous 02.04.2013 Aika: Tiistai 02.04.2013 klo 18.00 Paikka: Vallilan koulun opettajanhuone 1. Läsnä Opettaja Sami Paavola Annu Kilpeläinen (3A) Anu Vauramo (6A) Kati Lounema

Lisätiedot

KOULUN KUULUMISIA tiedotuslehdykkä koteihin marraskuu 2007

KOULUN KUULUMISIA tiedotuslehdykkä koteihin marraskuu 2007 KOULUN KUULUMISIA tiedotuslehdykkä koteihin marraskuu 2007 KOULUN KUULUMISIA lehteen on koottu koteja ja oppilasta varten kouluun liittyviä asioita, jotka on hyvä tietää. http:// www.kaarina.fi/koulut/auranlaakso

Lisätiedot

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Lapsi ja nuori elää samanaikaisesti sekä kodin että koulun vaikutuspiirissä. Tämä edellyttää näiden kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Kauniainen, Kasavuori. Joulukuu 2013

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Kauniainen, Kasavuori. Joulukuu 2013 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Kauniainen, Kasavuori Joulukuu 0 Väittämät koko kunnan alueella Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Kauniainen, n= KOULUPAIKAN MÄÄRÄYTYMINEN. Lapsellamme on

Lisätiedot

KOULUTULOKKAAN TAITOJA

KOULUTULOKKAAN TAITOJA KOULUTULOKKAAN TAITOJA Pukee itse ja osaa sitoa kengännauhat. Syö haarukalla ja veitsellä. Osaa käydä itsenäisesti WC:ssä ja pesulla/suihkussa. Liikuntatuntien jälkeen tulee peseytyä. Osaa huolehtia omista

Lisätiedot

Rehtorin palsta. Hyvät oppilaat, vanhemmat, koulun muu henkilökunta ja opettajat.

Rehtorin palsta. Hyvät oppilaat, vanhemmat, koulun muu henkilökunta ja opettajat. Rehtorin palsta Hyvät oppilaat, vanhemmat, koulun muu henkilökunta ja opettajat. Koulutyö on kesän jälkeen päässyt hyvään vauhtiin. Kulunut kesä on ollut melko kolea ja sateinen. Sää on jatkunut samankaltaisena

Lisätiedot

Jämsän kaupunki ei tarjoa aamutoimintaa lukuvuonna

Jämsän kaupunki ei tarjoa aamutoimintaa lukuvuonna KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI LUKUVUOSI 2016-2017 TOIMINNAN PERUSTEET Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään Perusopetuslain 48 a 3 momentin ja Opetushallituksen

Lisätiedot

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA Hyvä ja turvallinen oppimisympäristö on sekä perusopetuslain että lastensuojelulain kautta tuleva velvoite huolehtia oppilaiden sosiaalisesta,

Lisätiedot

Kalkkisten koulu

Kalkkisten koulu Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2016 2017 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 Suomenkielinen koulutusjaosto 17.9.2013 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUS-

Lisätiedot

11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen

11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen 11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä. 19.5. toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen toimikunta kokoontui sellaisenaan viimeisen kerran.

Lisätiedot

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT KOTIEN OPS-OPAS OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan - mitkä arvot ohjaavat koulun toimintaa - millainen oppimiskäsitys ohjaa oppimista - mitä milläkin vuosiluokalla opiskellaan - miten opiskellaan

Lisätiedot

Vuosaaren koulujen yhdistyminen

Vuosaaren koulujen yhdistyminen Vuosaaren koulujen yhdistyminen Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että Vuosaaren alueella kahdeksan peruskoulua yhdistyvät neljäksi peruskouluksi 1.8.2017 alkaen seuraavasti: Heteniityn ala-asteen koulu

Lisätiedot

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta Perusopetuksen maakunnallinen arviointi 2016 Möysän koulun tulokset Vastaajamäärät 124 1.-2.lk oppilasta 120 3.-5.lk oppilasta 22 opetushenkilöä 83 huoltajaa, joista loppuun saakka vastasi 68 Koulun toiminta

Lisätiedot

Länsi-Asikkalan koulu. YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Hilliläntie 207 Postinumero ja postitoimipaikka Kurhila

Länsi-Asikkalan koulu. YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Hilliläntie 207 Postinumero ja postitoimipaikka Kurhila ASIKKALAN KUNTA Länsi-Asikkalan koulu LUKUVUOSISUUNNITELMA (PA9 ) 2016-2017 YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Hilliläntie 207 Postinumero ja postitoimipaikka 17430 Kurhila Faxinumero Kanslia Rehtori Anitta-Inkeri

Lisätiedot

Arvoja vahvistavista toimintamuodoista päätetään vuosittain ja ne kirjataan koulun lukuvuosisuunnitelmaan.

Arvoja vahvistavista toimintamuodoista päätetään vuosittain ja ne kirjataan koulun lukuvuosisuunnitelmaan. RUUTANAN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2016 Luku 2 RUUTANAN KOULUN ARVOPERUSTA Ruutanan koulussa vaalitaan yhteisöllisyyttä, jota koko koulun yhteiset tuokiot tukevat. Näitä tilaisuuksia voivat olla esimerkiksi

Lisätiedot

Viikkotiedote viikko 6

Viikkotiedote viikko 6 Viikkotiedote 10.2.2017 viikko 6 Homeopaatin vastaanotto koululla la 25.-su 26.2. Homeopaatti Barbro Granholm tulee jälleen pitämään vastaanottoa koululle iltapäiväkerhon tiloihin. Lisätietoja ja ajanvaraus

Lisätiedot

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 Aika: Maanantai 29.8.2011 klo 18.00 Paikka: Vähä-Heikkilän yksikön ruokala Läsnä: Katrine Arbol-Lilleberg (saapui klo 18.35), Mia Enlund, Sanna Ketonen-Oksi,

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

PUKKILAN KUNTA. KIRKONKYLÄN KOULU KOULUTIEDOTE Lv. 2015-2016

PUKKILAN KUNTA. KIRKONKYLÄN KOULU KOULUTIEDOTE Lv. 2015-2016 PUKKILAN KUNTA KIRKONKYLÄN KOULU KOULUTIEDOTE Lv. 2015-2016 30.9.2015 2/10 KOULUN PUHELINNUMEROT va. rehtori p. 040 554 7414 esikoulu p. 040 196 1394 (myös aamu- ja iltapäivätoimintaan) keittiö p. 040

Lisätiedot

2/2006. Koululehti. mikki-dvd:t. Kuva Juha Hyvärinen. Tässä lehdessä mm.:

2/2006. Koululehti. mikki-dvd:t. Kuva Juha Hyvärinen. Tässä lehdessä mm.: Koululehti 2/2006 Kuva Juha Hyvärinen Tässä lehdessä mm.: Käykää netissä antamassa palautetta Lomalle Topelius-projekti alkaa Uusia opettajia u mikki-dvd:t mikki-dvd:t Keskitalven terveisiä Eput ilmoitettiin

Lisätiedot

TUPOKSEN YHTENÄISKOULUN TAPAHTUMAKALENTERI LV

TUPOKSEN YHTENÄISKOULUN TAPAHTUMAKALENTERI LV TUPOKSEN YHTENÄISKOULUN TAPAHTUMAKALENTERI LV. 2016 17 Päivitetty 13.9.16. Koulumme tavoitteet tänä lukuvuotena: TVT:n pedagogisen käytön kehittäminen koulupäivän toiminnallisuuden ja liikunnallisuuden

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

NUUKSION KOULU TIEDOTTAA Marras-joulukuussa 2016

NUUKSION KOULU TIEDOTTAA Marras-joulukuussa 2016 NUUKSION KOULU TIEDOTTAA Marras-joulukuussa 2016 Oma Malk (6.lk) NUUKSION KOULUSSA TAPAHTUU: Menemme Solvallaan vielä keskiviikkona 30.11. Vietämme koululla Hyvät käytöstavat -teemaviikkoa 16.-25.11. Harjoittelemme

Lisätiedot

NIINIVAARAN KOULUN KOULUVIESTI

NIINIVAARAN KOULUN KOULUVIESTI NIINIVAARAN KOULUN KOULUVIESTI Lukuvuosi 2013 2014 Niinivaaran koulu turvallinen paikka oppia ja kasvaa 2 SISÄLLYSLUETTELO Rehtorin palsta 3 Yhteystietoja 4 Koulun opettajat, avustajat ja luokat 5 Pienluokat

Lisätiedot

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta MUNKKIVUOREN ALA-ASTEEN KOULUSSA LUODAAN MEIDÄN KOULU -HENKEÄ Koulussa arvostetaan kaikkia niin lapsia kuin aikuisia. Koulussa

Lisätiedot

Lukuvuositiedote 2015-2016

Lukuvuositiedote 2015-2016 Yhdessä me opimme, osaamme ja toimimme 1. Maunulan ala-asteen yhteystiedot ja henkilökunta 2. Koulun johtokunta 3. Moniammatillisen ryhmän yhteystiedot 4. Oppilaan kolmiportainen tuki 5. Terveydenhuolto

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Kauniainen Tammikuu 201 Väittämät / Kauniainen vs. koko pk-seutu Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Kauniainen=8: Väittämien jakaumat Vuosivertailu Kauniainen

Lisätiedot

Yhteistyö Tulostettu: Yhteistyö. Kopio: Ovaska, Jarno 1/5

Yhteistyö Tulostettu: Yhteistyö. Kopio: Ovaska, Jarno 1/5 Kopio: Ovaska, Jarno 1/5 Sisällysluettelo Orimattilan Seurakunta seurakunnan kanssa Koululaisliikuntakilpailut koululaisliikuntakilpailut Koululiikunta / yhteystiedot Muita yhteistyötahoja muita yhteistyötahoja

Lisätiedot

Opas 3. luokalle siirtyvälle

Opas 3. luokalle siirtyvälle Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Opas 3. luokalle siirtyvälle Lukuvuosi 2014-2015 Valinnat 2. luokan kevätlukukaudella Oppilas valitsee 2. luokan kevätlukukauden alussa ensimmäisen vieraan

Lisätiedot

Kauhava. Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus

Kauhava. Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus 9.12.2016 Kauhava Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO, VARHAISKASVATUS - ESIOPETUS Kuukausi Mitä tehdään/toimenpiteet Vastuuhenkilö/taho Tammikuu Helmikuu Tiedotetaan

Lisätiedot

LEPOLAN KOULU lukuvuosi 2012 2013

LEPOLAN KOULU lukuvuosi 2012 2013 LEPOLAN KOULU lukuvuosi 2012 2013 Hyvät vanhemmat Toivotan Lepolan koulun uusille ja vanhoille oppilaille ja henkilökunnalle lämpimästi tervetuloa taas uuteen lukuvuoteen. Lukuvuositiedote on ensimmäistä

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Helsinki. Maaliskuu 2014

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Helsinki. Maaliskuu 2014 Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky Helsinki Maaliskuu 2014 Väittämät / Helsinki vs. koko pk-seutu Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Helsinki=960: Väittämien jakaumat Vuosivertailu Helsinki

Lisätiedot

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus 2017

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus 2017 Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus 2017 Kiky TYÖAIKAVELVOITTEEN LISÄYS Arja Aroheinä, henkilöstöjohtaja 9.11.2016 22.11.2016 Kevätlukukausi 2017 Perusopetus 22.11.2016 2 Työvelvoitteen

Lisätiedot

HAARAJOEN KOULU LUKUVUOSITIEDOTE

HAARAJOEN KOULU LUKUVUOSITIEDOTE HAARAJOEN KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2011 2012 Koulun yhteystiedot: Rehtori: Vararehtori: Jan Mikkonen Anu Kiijärvi 0927192807 0403153889 0403152807 anu.kiijarvi@jarvenpaa.fi jan.mikkonen@jarvenpaa.fi Koulusihteeri:

Lisätiedot

Mitä pidetään tärkeänä? Oppimisen monet tavat ja oppilaan hyvinvointi Koulun toimintakulttuurin avainsanat: Yhteisöllisyys, osallisuus ja kuulluksi

Mitä pidetään tärkeänä? Oppimisen monet tavat ja oppilaan hyvinvointi Koulun toimintakulttuurin avainsanat: Yhteisöllisyys, osallisuus ja kuulluksi Mitä pidetään tärkeänä? Oppimisen monet tavat ja oppilaan hyvinvointi Koulun toimintakulttuurin avainsanat: Yhteisöllisyys, osallisuus ja kuulluksi tuleminen Uuden lain keskeiset tavoitteet: Edistetään

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Jaana Koski Opetustoimen kehittämispäällikkö 2.11.2010 Helsinki 1/14 www.janakkala.fi Helsinki Tampere moottoritien varrella ja valtakunnan pääradan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 28.09.2016 Sivu 1 / 1 3739/2016 12.01.00.00 151 Lukuvuoden 2017-2018 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

kouluun rovaniemelle opas koulunkäynnistä vanhemmille ja oppilaalle

kouluun rovaniemelle opas koulunkäynnistä vanhemmille ja oppilaalle TErvEtULoA kouluun rovaniemelle opas koulunkäynnistä vanhemmille ja oppilaalle Lukijalle SISÄLLYS Tämä opas on laadittu Opetushallituksen Monikulttuurisuustaitojen kehittämishankkeen tuella Suomeen ulkomailta

Lisätiedot

Reaalin yo-info syksyn kirjoittajille klo 11.20, 1. vuositason vanhempainilta

Reaalin yo-info syksyn kirjoittajille klo 11.20, 1. vuositason vanhempainilta VIIKKO PVM PÄIVÄ Elokuu 10.8.2015 ma 33 11.8.2015 ti RESSUJEN KOULUTYÖ ALKAA 1. JAKSO ALKAA ROT 12.8.2015 ke 13.8.2015 to Ilm. uusintakuulusteluun päättyy klo 12.00 ROT 14.8.2015 pe Uusintapäivän 8-koodin

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN Ekaluokkalaisen päivä SEIJA NIEMELÄ JA MINNA KESTI 1AB OPPIMISKULTTUURIN MUUTOS opettajan ja lapsen rooli koulussa lapsen henkilökohtainen oppimispolku yhdessä tekeminen lapsen

Lisätiedot

Koulun työsuunnitelma

Koulun työsuunnitelma Koulun työsuunnitelma Iitin kunta Koulutuspalvelut Lukuvuosi 2013-2014 Tillolan koulu Vuosiluokat 1-6 1 1 Työsuunnitelmaa ohjaava säädöspohja ja työsuunnitelman käsittely Perusopetusasetus (20.11.1998/852)

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

KOULUTIEDOTE LUKUVUOSI 2015 2016

KOULUTIEDOTE LUKUVUOSI 2015 2016 KOULUTIEDOTE LUKUVUOSI 2015 2016 Rehtori Stina Pulkkinen Puhelin: 040 317 4661, opettajien työhuone 040 317 2863 Koulun osoite: Kehätie 37, 05200 Rajamäki Rehtorin s-posti: etunimi.sukunimi (at) nurmijarvi.fi

Lisätiedot

Karstulan peruskoulun vuositiedote lukuvuodelle 2015-2016

Karstulan peruskoulun vuositiedote lukuvuodelle 2015-2016 Karstulan peruskoulun vuositiedote lukuvuodelle 2015-2016 Karstulan peruskoulu muodostuu Tolppilasta, vuosiluokat 0 6 ja Laaksolasta, vuosiluokat 7 9. Yhteystiedot Laaksola Tolppila osoite Koulutie 13,

Lisätiedot

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014 Perusopetuksen laadun huoltajakysely 0 Tuusulan kunnan perusopetuksen huoltajakysely toteutettiin maaliskuussa 0. Sähköiseen kyselyyn vastasi 8 perusopetuksen.,. ja 9. luokkien oppilaiden huoltajaa. Yleistä,,0,8,,,,,.

Lisätiedot

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k Huoltajapalautekysely_suruen (0) Iivisniemen koulu k 0 0..0 Osa-alueiden keskiarvot,,,,,8,7,8,,,,,,,,, Kaikki Osa-alueiden keskiarvot,,,,,,,,,,8,8,7,,,, Kaikki Johtaminen. Koulun rehtori johtaa kasvatus-

Lisätiedot

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44 Vastausten määrä: 87 Tulostettu 30.4.2015 8:39:44 Poiminta Koulu = 12 (Riihikallion koulu) Taustatiedot Koulu Riihikallion koulu 87 100% Vastausten määrä: 87 Yleistä 1. Koulun jokapäiväinen toiminta on

Lisätiedot

OPPILASKUNTA 2012-2013 TOIMINTAKERTOMUS

OPPILASKUNTA 2012-2013 TOIMINTAKERTOMUS OPPILASKUNTA 2012-2013 1. KALEVANKANKAAN KOULUN OPPILASKUNNAN KOKOONPANO JA TEHTÄVÄ Oppilaskuntatoiminta on tärkeä osa Kalevankankaan kouluyhteisöä. Sen tavoitteena on kehittää oppilaiden valmiuksia toimia

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot