Metsäkylän koulun toiminta-ajatus Opetussuunnitelmat Koulun oppimiskäsitys Lukuvuoden toiminnan painopisteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsäkylän koulun toiminta-ajatus Opetussuunnitelmat Koulun oppimiskäsitys Lukuvuoden toiminnan painopisteet"

Transkriptio

1 lukuvuositiedote

2 Metsäkylän koulun toiminta-ajatus Koulumme on 104-vuotias, turvallinen, kasvava ja uudistuva kyläkoulu. Koulu pyrkii ottamaan oppilaiden yksilölliset tarpeet huomioon ja tarjoamaan lapsille mahdollisuuden kasvaa tasapainoiseksi persoonaksi. Opettajakunta yhdessä henkilökunnan kanssa asettaa selkeät rajat ja tarjoaa oppilaille aikuisuutta ja vastuullisuutta. Kiireetön ja luova ilmapiiri on toimintamme lähtökohta. Koulu tähtää oppilaan terveen itsetunnon kasvuun, lähimmäisen kunnioittamiseen ja oppilaan sosiaalisten valmiuksien kehittämiseen nykyaikaisessa, kansainvälistyvässä informaatioyhteiskunnassa. Oppilaille annetaan hyvät valmiudet jatkaa opintojaan luokilla 7-9. Äidinkielen, englannin ja matematiikan osaaminen on kulmakivi koko opiskeluun. Erityistä huomiota kiinnitetään taide ja taitoaineiden opiskeluun. Tätä kautta oppilaille tarjotaan luovuutta rohkaisevien tilanteiden kautta mahdollisuus oppia itsestä ja toisista. Koulun hieno sijainti luonnon keskellä tarjoaa hyvät mahdollisuudet toimia myös lähiympäristössä tutkien ja oivaltaen. Kodin ja koulun yhteistyöhön kiinnitetään paljon huomiota mm. henkilökohtaisten keskustelujen, arviointikeskusteluiden ja vanhempainyhdistyksen (Metsäkylän koulun Koti Koulu ry) toiminnan avulla. Nuorimpien koululaisten apuna ja turvana henkilökunnan lisäksi on myös jokaiselle nimetty kummioppilas viidenneltä tai kuudennelta luokalta. Opetussuunnitelmat Nurmijärven kunnassa on hyväksytty käyttöön opetussuunnitelma alkaen. Sen lisäksi koko koulussa noudatetaan johtokunnan hyväksymää opetussuunnitelmaa. Opetussuunnitelmat ovat nähtävissä koululla, ja pyydettäessä niistä annetaan otteita. Koulun oppimiskäsitys Perusopetuksen oppimiskäsityksen mukaan oppiminen tapahtuu tavoitteellisena opiskeluna opettajan ohjauksessa ja vuorovaikutuksessa. Oppilas rakentaa aikaisemmin omaksumiensa käsitysten ja uuden tietoaineksen pohjalta omaa tietorakennetta. Konstruktivistinen oppimiskäsitys korostaa oppilaan aktiivista roolia. Uusien oppimiskäsitysten mukaan oppilaalla on aktiivinen rooli tiedonhankinnassa, käsittelyssä ja arvioinnissa (oppilaskeskeisyys). Koulutyössä painottuvat oppilaskeskeiset työmuodot. Opettajan rooli on muuttunut entistä enemmän ohjaajaksi ja oppimisympäristöjen suunnittelijaksi. Sosiaalisella vuorovaikutuksella esimerkiksi muiden oppilaiden kanssa on myös tärkeä merkitys oppimisprosessin kannalta. Oppiminen perustuu aikaisempaan tietoon ja oppimiskokemuksiin, joiden pohjalta lapsi käsittelee uutta tietoa. Itse tekemällä ja kokeilemalla lapsi rakentaa uudet käsityksensä. Keskeisenä ajatuksena on lapsen omaehtoisen oppimisen tukeminen aktiivisen kokeilun, tutkimisen ja omien oletusten testaamisen avulla. Lapselle ei tarjota valmista tietoa vaan keinoja itse löytää ja oppia aiheen kannalta keskeiset asiat. Lukuvuoden toiminnan painopisteet osallistavan toimintakulttuurin edelleen kehittäminen -> oppilaat mukaan päätöksen tekoon (rakenteena oppilaskunta toiminnan jatkaminen ja kehittäminen) koulun oppilaskirjaston käytön tehostaminen AV- ja TVT-laitteiden käytön hyödyntäminen opetuksessa ja oppimisessa opetuksen laadun parantaminen ja seuranta (koulutuspalveluiden laatu-hanke) kiusaamisen ehkäisy Kiva Koulu ohjelman kautta työparityöskentelyn ja yhteisopettajuuden tehostaminen ja kehittäminen Opetussuunnitelmaan ja sen tuntijakoon liittyvä 5. tai 6. luokan valinnaisuus toteutetaan Metsäkylän koululla kuudennella luokalla. Sisältöteemana on kotiseutu.

3 Metsäkylän koulun johtokunta puheenjohtaja: Jukka Hyypiö jäsenet: varajäsenet: esittelijä/sihteeri: Minna Nurmi Jaakko Ristolainen Antti Kanto (opettaja) Vuokko Vuori (henkilökunta) Hannu Tölli Ulla-Maija Pasanen Teemu Kaikkonen Kristiina Norri Jaakko Heikkilä Johtokunnan pöytäkirjat ovat koululla nähtävissä. JOHTOKUNNAN TOIMINTA-AJATUS Johtokunta johtaa, kehittää ja tukee koulun opetus- ja kasvatustyötä. Keskeisimmät tehtävät ovat koulun opetussuunnitelman ja työsuunnitelman kehittäminen ja hyväksyminen sekä koulun taloutta koskevat esitykset. Puukoulu 1900-luvun alkupuolella

4 Yhteystiedot rehtori opettajanhuone kivikoulu keittiö koulusihteeri Metsäkylän hiihtokisat ovat jo muodostuneet perinteeksi

5 Sivistystoimi (Koulutuspalvelut) Osoite Keskustie 2 B / PL 37, Nurmijärvi Puhelin vaihde: , fax Sivistystoimenjohtaja Tiina Hirvonen Hallintopäällikkö Tiina Heikka Opetuspäällikkö Kati Luostarinen Kuljetussuunnittelija Pirjo Heilimo Ruokapalvelupäällikkö Iris Vikman Oppilaat luokka tytöt pojat yhteensä 1.lk lk lk lk lk lk yhteensä 106 Opettajat ja muu henkilökunta () = mitä opettaa muille luokille 1.lk Kristiina Norri (EN5, KS3, KS4,KS5,KS6) 2.lk Tiina Niuta (LI1, KU6,UE1) 3.lk Elina Vesanen (KU1,MU1,MU4, EN6) 4.lk Päivi Piipponen (KU5,LI3,LI4,UE6) 5.lk Antti Kanto (MU6, VAL6, LI6) 6.lk Jaakko Heikkilä (TN 3, TN4, TN5, TN6) resurssiopettaja: Merilyn Paagel erityisopettaja: Roosa Kuosmanen, koululla ti ja ke koulunkäynnin ohjaaja: Satu Savolainen kouluhuoltaja: Vuokko Vuori terveydenhoitaja: Saara Partanen, koululla perjantaisin aloittaa kuraattori: Nina Liimatainen koulupsykologi: Outi Ukonmaanaho-Leinonen Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa Erityisopettaja tarjoaa pääasiassa osa-aikaista erityisopetusta. Koulukuraattorin toiminta on koulun psykososiaalista oppilashuoltoa, sosiaalityön toteuttamista koulussa. Sen tavoitteena on tukea ja edistää oppilaiden sosiaalista kasvua ja toimintakykyä. Oppilashuoltotyöryhmä Metsäkylän koulun moniammatilliseen oppilashuoltotyöryhmän jäsenet ovat rehtori, erityisopettaja, terveydenhoitaja koulukuraattori ja koulupsykologi. Lisäksi luokanopettajat kutsutaan ryhmään tarvittaessa. Oppilashuoltotyöryhmän tehtävänä on koordinoida ja kehittää koulun psyykkistä ja sosiaalista oppilashuoltotyötä. Oppimisen ja koulunkäynnin mahdollisia esteitä selvitetään oppilaan huoltajien ja yhteistyötahojen kanssa ja pyritään luomaan tarvittavia tukitoimia koulun ja kodin avuksi. Oppilashuoltotyöryhmän kokoontuu Metsäkylän koululla kerran kuussa.

6 Muu oppilashuolto Kasvatus- ja perheneuvola: puh ; ajanvaraus ma - to klo 9-12; puhelinneuvonta ma 13-14, ti to Klaukkalan hammashoitola: puh , ajanvaraus klo Hammashuolto: 1.lk. hammastarkastus kevät 2013, kutsu lähetetään koululle 2. lk. terveydenedistämisen käynti koululla, ei vuositarkastusta 3. lk. hammastarkastus syksy 2012, kutsu lähetetään koululle 4. lk. terveydenedistämisen käynti huoltajan kanssa hoitolassa, kutsu lähetetään kotiin 5. lk. hammastarkastus kevät 2013, kutsu lähetetään koululle 6. lk. terveydenedistämisen käynti koululla, ei vuositarkastusta Vanhempainyhdistys Koti - Koulu ry Puheenjohtaja Sihteeri Leiponen Päivi p: (klo 18 jälk.) Sirpa Lamminluoto Kaikki vanhemmat kuuluvat automaattisesti vanhempain-yhdistykseen. Kaikki toiminta on täysin avointa ja jokainen on tervetullut kokouksiin ja tilaisuuksiin. Koti-Koulu -yhdistys mm. kerää rahaa voidakseen järjestää erilaisia aktiviteetteja oppilaille. Kokouksissa keskustellaan myös koulunkäyntiin liittyvistä asioista. Vanhemmille pyritään järjestämään tilaisuuksia heitä kiinnostavista aiheista. Lomat ja työajat syysloma joululoma talviloma pääsiäisloma vapaapäivä PÄIVITTÄINEN TYÖAIKA 1. tunti tunti välitunti tunti tunti , sisältää ruokatunnin välitunti tunti tunti

7 Koulun tapahtumakalenteri SYYSLUKUKAUSI Taideprojektin satoa ELOKUU elokuussa 5. luokan oppilaille jaetaan kummioppilaat 1. luokalta koko lukuvuoden kestävä Hymytyttö- ja Hymypoika-kilpailu viidennen luokan oppilaille; palkinnot jaetaan lukuvuoden päättyessä 6. luokan teatteriretki Taaborille koulun yhteinen päivänavaus joka keskiviikkoaamu klo neljännen luokan vierailu maatilalla lukuvuoden aikana Kiva-koulu projektin jatkaminen 1-2. ja 4. luokka syksyn uimahallikäynnit viikoilla suunnistuspäivät (Rajamäen rykmentin rastit lähimetsässä) koko koulun yhteinen vanhempainilta pidetään mukana on koko koulun henkilökunta. Ennen ja jälkeen yhteistä tilaisuutta luokkakohtaiset vanhempainkokoukset. SYYSKUU leirikoulu Nurmeksessa , 5-6. luokka oppilaskunnan hallituksen valinta erilaisia liikuntaan liittyviä projekteja lukuvuoden aikana lukuvuoden ensimmäinen OHR-kokous valokuvaus on pe kello > lukuvuoden ensimmäinen Koti-Koulu ry:n kokous; pyritään siihen, että ainakin yksi opettaja kulloinkin osallistuisi Koti-Koulun kokouksiin. liikennekasvatusta annetaan erityisesti tänä vuonna liikenneturvallisuusviikolla. Erityisesti kiinnitetään huomiota jalankulkijaan, pyöräilijään ja julkisilla kulkevaan oppilaaseen. oppilaskunnan hallituksen ensimmäinen kokous LOKAKUU viikko 41 kulttuuriviikko vanhempainvarttien soittoaika 4-6. luokille kello seurakunnan päivänavauksia noin kerran kuukaudessa syysloma viikko 43 MARRASKUU vanhempainvartit viikkojen aikana luokilla perjantai adventtijuhla klo lukuvuoden aikana 6 ja 2. luokan kirjastoretki

8 ulkopuolinen esiintyjä lukukauden aikana vanhempainvarttien soittoaika 1-3. luokille , kello lauantaityöpäivä , kello JOULUKUU arviointikeskustelut luokilla viikoilla itsenäisyyspäiväjuhla, kello kunnanjohtajan itsenäisyyspäivänvastaanotto 4. luokkalaisille vapaapäivä keskiviikko , kello joulujuhla perjantai , todistustenjako, kello 9.00 KEVÄTLUKUKAUSI TAMMIKUU koulu alkaa kello 9.00 kevätlukukauden aikana 1.- ja 5.-luokkalaisten hammashoito HELMIKUU kielivalinnat vuoden 2013 alussa koulutulokkaiden ilmoittautuminen 2013 helmi-maaliskuussa koulun hiihtokilpailut koulujenväliset viestihiihtokilpailut talviulkoilupäivä talviloma viikko 8 MAALISKUU pääsiäisjuhla klo HUHTIKUU pääsiäisloma toimintapäivä kevätlukukaudella uinnit Rajamäen uimahalli välisenä aikana TOUKOKUU vapaapäivä helatorstai koulutulokkaiden tutustumispäivä toukokuussa 6.lk tutustuminen Mäntysalon kouluun kevätlaulajaiset klo 9.30 la lukuvuoden päätös, todistukset luokkaretket toukokuussa 2013 opettajien ja oppilaiden välinen pesäpallo-ottelu viimeisellä viikolla (Tapahtumien toteutus riippuu aika- ja taloudellisista resursseista) Muutakin koulun ulkopuolista toimintaa voidaan järjestää luokka- tai koulukohtaisesti, esim. muut kuin edellä mainitut kilpailut ym. tapahtumat, elokuva- ja muut kulttuuriretket, työpaikkavierailut. Erilaisia teemapäiviä ja -viikkoja voidaan toteuttaa. Koululle voidaan pyytää ulkopuolisia asiantuntijoita, esim. oppilaiden vanhempia tai poliisi. Koululla voidaan pitää konsertteja, tanssi- ym. esityksiä. Koti-Koulu ry. voi myös järjestää koulutyöhön liittyvää toimintaa. Poikkeuksellisesti voidaan koulupäivä pitää illalla esim. teatteriretken tai kodin ja koulun yhteistyön merkeissä.

9 Kirjastot KIRJASTOAUTO Kirjastoauto Sepeteus pysähtyy koulullamme (bussipysäkki) joka maanantai klo Sieltä voi lainata kirjoja omalla kirjastokortilla. KOULUN KIRJASTOT Koulussamme on oppilaskirjasto. Kirjasto sijaitsee tiilikoulun aulassa. Siellä on mahdollisuus vierailla aamuvälitunnilla klo ja muina aikoina opettajan johdolla. Kirjoja voi lainata koululukemiseksi, mutta kotiin ei oppilaskirjaston kirjoja saa viedä. Viime lukuvuoden aikana saimme Koti- Koulu yhdistykseltä mukavan summan oppilaskirjaston kirjojen hankintaan. Tämän takia oppilaskirjaston kirjatilanne on varsin hyvä. Tästä huolimatta otamme mielellämme vastaan kirjalahjoituksia. Kerhot Kerhotunteja pidetään, jos kaikkia tukiopetukselle ja kerhoille varattuja tunteja ei tarvita tukiopetukseen. Tukiopetus Tukiopetusta käytetään apuna, mikäli luokkaopetuksen keinot eivät riitä. Tukiopetusta tarvitessaan myös oppilas ja / tai hänen huoltajansa voivat ottaa yhteyttä opettajaan ja pyytää oppilaalle tukiopetusta. Laaja-alainen erityisopetus Laaja-alaisen erityisopetuksen tehtävänä on auttaa ja tukea oppilaita oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvissä vaikeuksissa. Laaja-alainen erityisopetus on pienryhmäopetusta oppilaille joilla on esim. lukivaikeus, kielellinen erityisvaikeus, tarkkaavaisuuden tai keskittymisen ongelmia, jonkin tietyn aineen oppimiseen liittyviä vaikeuksia tai sopeutumattomuutta normaaliin luokkatyöskentelyyn. Laaja-alainen erityisopetus on osa-aikaista eli oppilaat opiskelevat erityisopetuksessa erikseen sovituilta tunneilta yleensä 1-3 tuntia viikossa. Erityisopetus järjestetään joko pienryhmäopetuksena tai yksilöllisenä opetuksena. Tavoitteena on erityispedagogisin keinoin tukea oppilaan opiskelua yksilöllisillä lähestymistavoilla ja sisällöillä sekä auttaa oppimiseen liittyvien taitojen rakentamisessa. Laaja-alainen erityisopettaja toimii tiiviissä yhteistyössä luokanopettajan ja oppilashuollon kanssa. Keväinen retki luontoon

10 Liikuntatunnit PUKEUTUMINEN Oikea pukeutuminen liikuntatunneille on tärkeää, jotta kaikki ilo ja hyöty toteutuisivat. Vanhempia pyydetään huolehtimaan sopivasta vaatetuksesta, joka mieluimmin vaihdetaan varta vasten liikuntatunneille. Joskus tarvitaan vanhempien apua myös muistuttamaan liikuntaa sisältävistä päivistä; ne tahtovat välillä isommiltakin oppilailta unohtua. SISÄLLÄ Sisällä käytetään t-paitaa ja urheiluhousuja tai shortseja. Tunnin jälkeen kaikki käyvät suihkussa. Opettaja päättää ja tiedottaa sisäpelikenkien käytöstä jokaisen ryhmän kanssa erikseen. ULKONA Syksyn ja loppukevään ulkotunneilla tarvitaan verkkarit ja erityisesti liikuntaan tarkoitetut jalkineet. TALVELLA Talvikautena oppilas tarvitsee luistimet ja sukset. Koulun varastossa on jonkin verran lahjaksi saatuja käytettyjä välineitä, mutta varsinkin isompien kokoja puuttuu. Luistelu ja hiihto kuuluvat kaikkien oppilaiden ohjelmaan. Ehkä kaikki vanhemmat eivät halua tai voi hankkia lapselle nopeasti pieniksi jääviä välineitä. Kirpputoreilta voi kuitenkin tehdä edullisia löytöjä. Jos teidän on päästävä eroon vanhoista välineistä, laittakaa viesti uuden kivikoulun eteisessä olevalle ilmoitustaululle. Siitä oppilaat tai vanhemmat voisivat katsoa, olisiko sopivia tarjolla. Kenties joku voi löytää sopivat välineet ilmoittamalla tarpeensa opettajalle, joka sitten voi kysellä vähän isommilta oppilailta. Luistimet ja sukset voi jättää varastoon, jos oppilas muistaa sitä pyytää ja jos välineissä selvästi näkyy kenelle ne kuuluvat! UIMASSA Uinninopetukseen osallistuminen kuuluu jokaisen oppilaan opiskeluohjelmaan niin kuin muukin koulutyö. Uimareissulla tulee mukana olla uima-asu, (ei shortseja), pyyhe, peseytymisvälineet ja mahdollisesti vaihtoalusvaatteita. Sisäjalkineet Luokkiin ei mennä ulkojalkineissa. Erilliset sisäjalkineet ovat toivottavia, koska sukat kastuvat kostealla eteisen lattialla. Erityisen tärkeää tämä on puukoulussa työskentelevien ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille, jotka hakevat ruokansa ulkojalkineissa tulleiden oppilaiden jälkeen. Vaatteiden merkitseminen Varsin tärkeä asia on vaatteiden ja välineiden nimikointi, laittamalla nimi vaikkapa puseron niskaan kiinnitettyyn maalarinteippipätkään unohtamatta sukkia, lapasia, alusvaatteita ym.! Tämä koskee muitakin kuin liikuntavaatteita ja -välineitä. Joka vuosi menee hukkaan runsaasti ensiluokkaista vaatetavaraa, kun lapset eivät tunnista omiaan eikä nimeä löydy. Helmi-sähköinen reissuvihko Koulussamme on käytössä Helmi-sähköinen reissuvihko. Käytämme Helmeä koulumme pääasiallisena viestintävälineenä kodin ja koulun välillä. Kaikille uusille vanhemmille annetaan tunnukset Helmeen kirjautumista varten. Muille vanhemmille viime vuonna jaetut tunnukset ovat voimassa. Muistakaa, että Helmen tunnukset ovat vanhempien henkilökohtaisia. Älkää koskaan antako niitä lapsenne käyttöön. Helmen ongelmatilanteissa kannattaa ottaa yhteyttä koululle.

11 Poissaolot Oppilaan poissaoloon koulusta tulee anoa kirjallinen lupa. Luvan enintään kolmen päivän poissaoloon myöntää oppilaan opettaja. Luvan voi anoa kirjallisesti Helmi-viestillä, reissuvihkoviestillä tai anomuskaavakkeella. Yli kolme päivää kestäviin poissaoloihin anotaan kirjallisesti lupa rehtorilta anomuskaavakkeella, jonka saa koululta tai voi tulostaa kunnan Internet-sivuilta (opetus ja koulutus lomakkeet). Jos lupaa ei ole voitu ennalta pyytää, on oppilaan huoltaja velvollinen ilmoittamaan poissaolosta mahdollisimman pian oppilaan opettajalle. Matkan tms. poissaolon perusteella koulu ei järjestä tukiopetusta. Koulun työpäiviksi sattuvia lomamatkoja pyydetään välttämään. Tälle ajalle sattuvat koulutehtävät on oppilaan kysyttävä etukäteen ja tehtävä viimeistään jälkikäteen. Kiusaamistapaukset Jos koululla havaitaan kiusaamista, siihen puututaan heti ja asia selvitetään. Lapsille on syytä kotonakin korostaa, että asian hoitaminen kuuluu opettajille, joille kiusaamisesta ilmoitetaan heti. Lapset eivät saa itse mennä kostamaan tai väkivalloin puolustamaan itseään tai muuta kiusattua, siitä seuraa vain lisää ikävyyksiä. Sen sijaan lastenkin on hyvä tuoda kiusaajalle tiedoksi, että hän on tehnyt väärin. Usein hyvä tapa hoitaa kiusaamisasia kuntoon on kiusatun ja kiusaajan kotien välinen suora yhteydenotto. Tällöinkin asiasta on syytä kuitenkin ilmoittaa luokan opettajalle. Metsäkylän koulu on laatinut ohjeet henkilökunnalle kiusaamistilanteisiin puuttumista varten. Koulumme on aloittanut kiusaamista ehkäisevän KIVA KOULU ohjelman syksyllä Jatkamme projektia myös tänä lukuvuonna Ruokailu Ruokailutapahtuma on opetustilanne, jossa jokaisen lapsen toivotaan syövän riittävästi ja vähintään maistavan kaikkia ruokalajeja. Ruokalistat löytyvät kunnan kotisivuilta ja Nurmijärven Uutisista. Kuljetukset Taksikuljetuksesta vastaava liikennöitsijä on tänä vuonna MB liikenne Oy. Poisjäänneistä ilmoitetaan taksille. Tekstiviesti on paras yhteydenpitomuoto, liikennöitsijän mukaan. ( ) Ilmoitattehan oppilaan jäämisestä pois koulukuljetuksesta seuraavalla tavalla: Jos tiedätte etukäteen oppilaan olevan pois koulusta tai jos oppilas sairastuu esimerkiksi yön aikana, on ilmoitus tehtävä suoraan liikennöitsijälle. Samalla poisjäännistä ilmoitetaan myös koululle. Pidemmistä poissaoloista (lomamatka) koulu ilmoittaa liikennöitsijälle. Jos oppilas ei mene koulukuljetukseen, vaan päättää esimerkiksi koulun loputtua mennä ystävälleen, ovat vanhemmat vastuussa lapsen koulumatkasta. Tällöin on kuitenkin vanhemmilta tultava tieto poisjäännistä opettajalle. Poisjäännistä on myös ilmoitettava liikennöitsijälle. Toivomme, että oppilaat kulkisivat koulusta suoraan kotiin. Koulukuljetukset eivät ole kaverikuljetuksia, vaan tarkoitettu kodin ja koulun väliseen matkaa. Liikennöitsijä ei ota kyytiin oppilaita, jotka eivät kulje kotiosoitteeseensa. Koulumatkat Metsäkylän koululle johtavat tiet ovat vaarallisia. Siksi on erityisen tärkeä keskustella turvallisesta liikkumisesta oppilaiden kanssa. Koulu käy joka syksy läpi tärkeimpiä asioita liikenteeseen liittyen. Koko koulun oppilaat käyttävät aina turvaliivejä koulumatkoilla. Ensimmäisen ja toisen luokan oppilaiden toivotaan kulkevat jalan luokkien oppilaat voivat kulkea koulumatkan polkupyörällä. Tällöin on kuitenkin ehdottomasti käytettävä pyöräilykypärää ja noudatettava muutoinkin varavoisuutta. Ensimmäisen ja toisen luokan oppilaat pyöräilevät vain vanhempien luvalla. Kun oppilaan koulupäivä päättyy, on hänen poistuttava koulun piha-alueelta. Koulun pihalle voi palata leikkimään kello 16 jälkeen omalla vastuulla. Muistakaa kuitenkin antaa tilaa iltapäiväkerhon pienille leikkijöille. Muutot Oppilaan muuttaessa toiseen kuntaan tai kouluun pyydetään siitä hyvissä ajoin ilmoittamaan sekä entiselle että uudelle koululle (muuttopäivä, osoite, koulu).

12 Oppilaskunta Metsäkylän koulun oppilaskunnan muodostavat koulun kaikki oppilaat. Koulun oppilaskunnalla on hallitus, jossa ovat edustettuina koulun luokkien oppilaat. Jokaiselta luokalta on kaksi oppilasta. Hallitus voi päättää sisäisistä asioistaan itsenäisesti. Koko koulua koskevat päätökset esitetään rehtorille ja opettajakunnalle päätettäväksi. Oppilaskunnan hallituksen tehtävät Vahvistaa koulun yhteisöllisyyttä ja osallisuutta Johtaa ja koordinoida oppilaskunnan toimintaa Käsitellä oppilaiden, vanhempien tai muiden yhteistyötahojen esille tuomia asioita Ideoida myös itse käsiteltäviä asioita sekä valmistella ehdotuksia ja esityksiä yhteistyökumppaneille kuten oppilaskunnalle, opettajakunnalle, rehtorille ja johtokunnalle Pyrkiä kehittämään oppilaiden vaikutusmahdollisuuksia ja oppilaiden osallisuuden lisäämistä heitä koskevissa asioissa. Tehdä lopulliset päätökset käytössä olevien varojen käytöstä Tervetuloa mukaan koulumme toimintaan! Ehdotukset, kommentit ja kaikenlainen rakentava palaute on tervetullutta. Myös vanhempien taitoja ja harrastuneisuutta voidaan hyödyntää eri yhteyksissä. Koulumme kotisivuja päivitetään säännöllisesti. Tämänkin tiedote on luettavissa sieltä ja ajankohtaisia kuulumisia.

PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013

PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013 PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013 KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖPÄIVÄ LAUANTAINA 10.11. JA SITÄ VASTAAVA VAPAAPÄIVÄ PERJANTAINA 7.12. Hyvä kotiväki! Tervetuloa kesän jälkeen aloittamaan uutta lukuvuotta

Lisätiedot

Kuljetusvastaavana toimii tänä lukuvuonna Juha Mathlin. Näissä asioissa voitte kääntyä hänen puoleen. Muistattehan käyttää saattopaikkaa. Kiitos!

Kuljetusvastaavana toimii tänä lukuvuonna Juha Mathlin. Näissä asioissa voitte kääntyä hänen puoleen. Muistattehan käyttää saattopaikkaa. Kiitos! syyskuu 2014 Liuksialassa, 22.09.2014 Hyvää syksyn alkua kaikille! Tämän lukuvuoden teemoja koulussamme ovat toisten huomioonottaminen, oikeudet, velvollisuudet ja vastuu itsestä ja ryhmästä. Näillä teemoilla

Lisätiedot

Töissä koulussa Lukuvuosi 2010-2011

Töissä koulussa Lukuvuosi 2010-2011 Töissä koulussa Lukuvuosi 2010-2011 Talkootie 37, 01350 Vantaa 1 Sisällys sivu Aamu- ja välipala 1 Arviointi 1 ATK koulussa 1 Erityisopetus 2 Hammashoitola 2 Henkilökunta 3 Johtokunta 6 Juhlat 6 Järjestyssäännöt

Lisätiedot

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2011 2012 2 Kuulammen koulun toiminta-ajatus: Kuulammen koulu kasvattaa lapsia käyttäytymään hyvien tapojen mukaisesti. Peruskasvatus- ja opetustyö on keskeinen osa

Lisätiedot

ESIPUHE. Määrät ovat puolittuneet vuosittain edellisestä vuodesta jo kolmen vuoden ajan.

ESIPUHE. Määrät ovat puolittuneet vuosittain edellisestä vuodesta jo kolmen vuoden ajan. ESIPUHE Uusi lukuvuosi alkaa mielenkiintoisissa merkeissä. Siuntio on päättänyt jatkaa itsenäisenä kuntana, joten kuntalaisten palvelujen saatavuus on monelta osin tarkastettava uudestaan. Koulutoiminnan

Lisätiedot

Kouran koulun. lukuvuositiedote. Lukuvuosi 2013-2014. Hyvää koulua ja onnellista lukuvuotta! Kuva: Satu Mäki-Teppo

Kouran koulun. lukuvuositiedote. Lukuvuosi 2013-2014. Hyvää koulua ja onnellista lukuvuotta! Kuva: Satu Mäki-Teppo Kouran koulun lukuvuositiedote Lukuvuosi 2013-2014 Kuva: Satu Mäki-Teppo Hyvää koulua ja onnellista lukuvuotta! Koulunjohtajan palsta Ihana ja lämmin kesä on vielä kesken, vaikka kouluun jo taas palaammekin.

Lisätiedot

Lukuvuositiedote 2013-2014. Klaukkalan yläaste

Lukuvuositiedote 2013-2014. Klaukkalan yläaste Lukuvuositiedote 2013-2014 Klaukkalan yläaste Toivotamme kaikki Klaukkalan yläasteen vanhat ja uudet oppilaat lämpimästi tervetulleiksi uuteen lukuvuoteen 2013-2014. Olemme koonneet tähän oppaaseen tärkeimpiä

Lisätiedot

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015.

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Kädessäsi on uusi Pöljän koulun SYYSTIEDOTE. Tiedotteeseen on kerätty paljon hyödyllistä tietoa koulumme arjesta

Lisätiedot

Juvolan koulun opetussuunnitelma

Juvolan koulun opetussuunnitelma Juvolan koulun opetussuunnitelma Johdanto: Savonlinnan kaupungin perusopetuksen koulujen opetussuunnitelmat vuosiluokille 1-9 perustuvat Opetushallituksen vahvistamiin opetussuunnitelman perusteisiin (2004).

Lisätiedot

Koulu ohjaa oppilaitaan aktiivisella ja kriittisellä tiedonhankinnalla perustaitojen hallintaan ja yksilölliseen kasvuun.

Koulu ohjaa oppilaitaan aktiivisella ja kriittisellä tiedonhankinnalla perustaitojen hallintaan ja yksilölliseen kasvuun. 1 MAANIITUN KOULUN LUKUVUOSIKOHTAINEN TYÖSUUNNITELMA 2014 2015 1. Koulun toiminta-ajatus ja arvoperusta Maaniitun koulu on yleissivistävä perusopetusta antava oppivelvollisuuskoulu. Sen tehtävänä on kehittää

Lisätiedot

KIIRUUN KOULU SYYSTIEDOTE 2014 LUKUVUOSI 2014 2015

KIIRUUN KOULU SYYSTIEDOTE 2014 LUKUVUOSI 2014 2015 1 KIIRUUN KOULU SYYSTIEDOTE 2014 LUKUVUOSI 2014 2015 2 Syksy 2014 Helteisen kesäloman jälkeen olemme päässeet aloittamaan uutta lukuvuotta jo keväällä tutuiksi tulleissa väliaikaistiloissa. Lukuvuosi on

Lisätiedot

VEIKKOLAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015-16

VEIKKOLAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015-16 VEIKKOLAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015-16 1 1. Sisällysluettelo... 2 2. Yhteystiedot... 3 3. Lukuvuosi ja lomat... 3 4. Jaksot..... 3 5. Opettajat..... 4 6. Koulunkäyntiavustajat 5 7. Iltapäivätoiminnan

Lisätiedot

KOULUAVAIN Aleksis Kiven koulun lukuvuosiopas 2015-2016

KOULUAVAIN Aleksis Kiven koulun lukuvuosiopas 2015-2016 KOULUAVAIN Aleksis Kiven koulun lukuvuosiopas 2015-2016 Hyvät oppilaat ja vanhemmat! Sateinen ja kolea kesä unohtuu loppukesän helteistä ja ennätysmäisestä mustikkasadosta nauttiessa! Tervetuloa aloittamaan

Lisätiedot

1. REHTORIN PUHEENVUORO LUKUVUODEN ALKAESSA

1. REHTORIN PUHEENVUORO LUKUVUODEN ALKAESSA Euran yhteiskoulun lukuvuositiedote 2014-2015 1 2 SISÄLTÖ 1. REHTORIN PUHEENVUORO LUKUVUODEN ALKAESSA 2. KOULUN TOIMINTA-AJATUS 3. HALLINTO 4. KOULUN TAVAT 5. TYÖ- JA LOMA-AJAT 6. OPETTAJAT, PUHELINNUMEROT

Lisätiedot

Mikäli oppilas on poissa koulusta sairauden tms. syyn vuoksi, niin pyydämme vanhempia aina ilmoittamaan asiasta esim. reissuvihossa.

Mikäli oppilas on poissa koulusta sairauden tms. syyn vuoksi, niin pyydämme vanhempia aina ilmoittamaan asiasta esim. reissuvihossa. KOULUN TYÖAJAT JA LOMAPÄIVÄT 8.8 koulu alkoi 14.-18.10 viikko 42 on syysloma 6.12 Itsenäisyyspäivä (perjantai) on vapaapäivä 20.12 perjantai on syyslukukauden viimeinen työpäivä 2.1. kevätlukukausi alkaa

Lisätiedot

Hyvät oppilaat ja huoltajat,

Hyvät oppilaat ja huoltajat, Hyvät oppilaat ja huoltajat, Tervetuloa aloittamaan lukuvuosi 2011-2012! Erityisesti toivotamme tervetulleeksi joukkoomme ensimmäisten luokkien oppilaat ja muut koulumme uudet oppilaat sekä henkilökunnan

Lisätiedot

Syystervehdys! Hyvää syksyä kaikille!

Syystervehdys! Hyvää syksyä kaikille! LYSEONMÄEN KOULU 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO Rehtorin tervehdys 4 Luokanvalvoja ja koulun toiminta-ajatus 5 Yhteydenpito koulun ja kodin välillä 6 Koulun opettajat ja opetusaineet 6 Hallinto 8 Lukuvuoden

Lisätiedot

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014 2015. www.poytya.fi

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014 2015. www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU Lukuvuositiedote 2014 2015 www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU... 4 LUKUVUODEN 2014-2015 AIKATAULUJA... 4 OPPITUNTIEN AIKATAULUT... 5 KOULUSSA TAPAHTUU... 6 OPETUS... 8 OPPILASARVIOINTI...

Lisätiedot

SYYSTIEDOTE VANHEMMILLE

SYYSTIEDOTE VANHEMMILLE SYYSTIEDOTE VANHEMMILLE Lukuvuosi on taas käynnistymässä. Se tuo mukanaan uusia sekä vanhoja iloja haasteineen. Koulumme opetusryhmien määrä on kesän aikana lisääntynyt kolmella. Ensimmäistä kertaa aloitamme

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot SISÄLLYSLUETTELO Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot Työ- ja loma-ajat 2015-2016 Jaksot 2015-2016: viisi jaksoa Koulupäivä

Lisätiedot

02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää. Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03.

02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää. Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03. Syyslukukausi Kevätlukukausi 12.08.-20.12.2013, 90 työpäivää 02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03.2014

Lisätiedot

Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.3.2011 ( 20).

Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.3.2011 ( 20). MASKUN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Luvut 1,2,3,4,5 ja 8 Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA.2 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2 3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3 4 OPPIMISEN JA KOULUN TUKI ETENEE PORTAITTAIN...5

Lisätiedot

MARTINTALO. Postiosoite: Martintorinkuja 2, 05810 HYVINKÄÄ. rehtori Kari Okkonen 040 572 2271 Kanslia koulusihteeri Sanna Tiikkaja 040 155 6273

MARTINTALO. Postiosoite: Martintorinkuja 2, 05810 HYVINKÄÄ. rehtori Kari Okkonen 040 572 2271 Kanslia koulusihteeri Sanna Tiikkaja 040 155 6273 MARTINTALO Postiosoite: Martintorinkuja 2, 05810 HYVINKÄÄ Vastuuhenkilö puhelin rehtori Kari Okkonen 040 572 2271 Kanslia koulusihteeri Sanna Tiikkaja 040 155 6273 Kiinteistönhoito kiinteistönhoitaja Esa

Lisätiedot

URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015

URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 Säilytä tiedote lukuvuoden ajan. 1 2 YHTEYSTIEDOT URHEILUPUISTON KOULU Anni Swanin katu 6 50100 Mikkeli Rehtori Mika Huovinen 044 794 2776 mika.huovinen@mikkeli.fi

Lisätiedot

YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS

YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS 2010-2011 Kuvat: Jukka Lemmetty tutustu sivustoomme www.ymmerstankoulu.fi Käyntiosoite: Ristihaantie 5 Postiosoite: puhelin PL 75303sähköpostiosoite 02070 ESPOON KAUPUNKI

Lisätiedot

Hyvää alkanutta kouluvuotta kaikille!

Hyvää alkanutta kouluvuotta kaikille! Hyvää alkanutta kouluvuotta kaikille! Raunistula yhtenäiskoulun kahdeksannen toimintavuoden tavoitteena ovat viime vuoden tavoin oppilaiden Hyvinvointi Osallisuus Tuki Oppilaiden hyvinvointi on osa koko

Lisätiedot

1. OPETUSSUUNNITELMA. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen

1. OPETUSSUUNNITELMA. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1. OPETUSSUUNNITELMA 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen Tämä opetussuunnitelma on laadittu Salon Ollikkalan koulun perusopetuksen vuosiluokkia 1-6 varten. Opetussuunnitelma perustuu Perusopetuksen opetussuunnitelman

Lisätiedot

KANTVIKIN KOULU LUKUVUOSIOPAS 2012 2013

KANTVIKIN KOULU LUKUVUOSIOPAS 2012 2013 KANTVIKIN KOULU LUKUVUOSIOPAS 2012 2013 1 KANTVIKIN KOULU Toppapolku 2 02460 KANTVIK jussi.maatta(at)kirkkonummi.fi KOULUN PUHELINNNUMEROT Koulunjohtaja Jussi Määttä 040-733 0343 Erityisopetus Minttu Polvinen,

Lisätiedot

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 Opas koulutulokkaan huoltajalle 1 Sisällys sivu 3 Koulutulokkaan huoltajalle 4 Koulun aloittaminen 5 Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Hakeutuminen

Lisätiedot

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen Saatteeksi Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet 2004 ( http://www.oph.fi/info/ops/

Lisätiedot