emulli kä yttä jä n opäs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "emulli kä yttä jä n opäs"

Transkriptio

1 emulli kä yttä jä n opäs Kehitystä naudan tuotantoon (c) Jyri Tuovinen 2014 NAUTATILOJEN TALOUDEN JA REHUJEN KÄYTÖN SUUNNITTELUOHJELMA

2 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä Ohjelman käytön aloittaminen Vaihe 1: Lähtötietojen syöttö Karjatilan perustiedot Tuottolaskelma Työkustannukset Muut muuttuvat kustannukset Koneet ja laitteet sekä rakennukset Yleiskustannukset Eläintuet Myyntihinnasto Rehuvaraston ylläpito Vuosisuunnittelu Vuosirehusuunnittelu Tuloksen suunnittelu Vaihe 3: Yksittäisten rehuerien suunnittelu Rehujen valinta rehuseokseen Rehuerän suunnittelu Rehujen annostelu Seuranta ja raporttin selaus Raporttien hakeminen ja tulostaminen Vuositason rehujen käytön seurantaraportti... 25

3 2 1. Yleistä Ohjelman tavoitteena on auttaa rehujen suunnittelussa nautatiloilla. Tämä on osa Kehityöstä Naudankasvatukseen (KeNa)- hanketta, jonka tarkoituksena on auttaa nautatilojen talouden sekä erityisesti rehujen käytön suunnittelua. Ohjelmisto vaatii toimiakseen excel 2010 tai uudemman version ja se käyttää hyväkseen excelin VBA- ohjelmointikieltä, (makroja), joiden käyttö tulee sallia. Excel- ympäristön asetuksista on oma erillinen oppaansa (KeNa- asennusohje). 2. Ohjelman käytön aloittaminen Kun olet tehnyt tarvittavat asetukset excel- ohjelmaasi, käynnistänyt Excelin ja avaat emulliohjelman, niin oheinen näkymä pitäisi näkyä Excelissä. Huom! Jos olet avannut tiedoston ennen excelin makromuutoksia, niin Excel tulee lopettaa, tehdä tarvittavat excelin asetukset, käynnistää excel uudestaan ja vasta tämän jalkeen avata emulli- ohjelma. emulli- ohjelma avattaessa kuvaruudulle avautuu vuosisuunnittelun aloitusnäkymä (Kuva 1). Kuva 1: Aloitusnäkymä Ennen käytön aloittamista voit säätää kuvaruudun koon mieleiseksesi Kuvaruudun koon säätövalikosta ( + suurentaa ja pienentää) vasemmasta alakulmasta. Ohjelma on jaettu kolmeen karsinaan: 1. Vaihe 1: Lähtötietojen syöttö, jossa syötettän tilan perustiedot koskien tilaa, kasvatettavaa karjaa, kustannuksia sekä rehuvaraston tiedot. Lisäksi näiden jälkeen valitaan rehuvarastosta rehut niin vuosisuunnitteluun kuin yksittäisiin rehuseoksiin. 2. Vaihe 2: Vuositason mitoitus sekä kasvatusstrategin suunnittelu grafiikkatutlosteineen 3. Vaihe 3: Yksittäisten rehuerien suunnittelu sekä niiden annostelu apevaunuihin

4 3 Kussakin vaiheessa on erikseen niitä koskevien paperiraporttien tulostaminen. Suunnittelu tulisi edetä edellä mainituissa vaiheissa ja vaatii käyttäjältä paneutumista ja aikaa, jotta suunnitelma voitaisiin kokonaisuudessaan viedä menestyksellisesti loppuun. Ohjelman tueksi tulee myöhemmin joukko sen käyttöä opastavia videoita ja lomakkeilla kentissä on mukana lyhyet info- tekstit käytön opastamiseksi. Huom!. Ohjelmassa on valmiiksi syötettyjä tietoja, jotta ne helpottaisivat omaa työskentelyäsi. Tiedot kannattaa poistaa samalla kun omia tietoja sinne syöttää. Seuraavassa käydää vaiheittain läpi kukin karsina ja sen sisältämät keskeisimmät asiat. 3. Vaihe 1: Lähtötietojen syöttö Tässä osiossa syötetään kaikki ohjelman tarvitsemat perustiedot (Kuva 2) Kuva 2: Lähtötietojen syöttö Lähtötiedoissa syötetäään kaikki perustiedot laskentaa varten sekä sen lisäksi rehuvaraston ylläpidon yhteydessä valitaan niin vuositason rehut (kaikki rehut, joita vuositasolla tullaan käyttämään) sekä kaikki yksittäisen rehuseoksen sisältämät rehut. Rehuilla tarkoitetaan tässä niin kotoisia rehuja, ostorehuja sekä kivennäissekoituksia. Klikkaamalla hiirellä perustietojen syöttöä saadaan näkyviin oheinen lomake (Kuva3)

5 4 Kuva 3: Perustietojen syöttö Tässä lomakkeessa syötetään: - karjatilan perustiedot: karjaa koskevat asiat - tuottolaskelman lähtötiedot - työkustannukset - muut muuttuvat kustannukset - koneet ja laitteet - rakennukset - yleiskustannukset - eläintuet - myyntihinnasto Kun olet syöttänyt yksittäisen osion tiedot voit klikata ok?- näppäintä ja mikäli tiedot syötetty ja vastaat K eli kyllä, niin nappi muuttuu vihreäksi ja saa OK- merkinnän. Tämän tarkoituksena on auttaa pitämään kirjaa jo valmiista osioista Karjatilan perustiedot Karjatilan perustiedoissa syötetään joitakin tietoja laskelmasta sekä karjan tiedot(kuva 4).

6 5 Kuva 4. Karjatilan perustiedot Yleistiedoista pakollisia ovat laskelman nimi sekä alkupvm, joka määrittää suunnitelukauden, yhden kalenterivuoden ensimmäisen päivän. Karjan tiedoista tulee määrittää: Karja rotu rotu, jonka perusteella tulostuu teurasprosentti (%- osuus elopainosta), rasvoittomisraja, joka kertoo mistä teuraspainosta/ elopainosta on riski rasvoittumiseen käytettäessä ravinnerikasta rehua - kuolleisuusprosentti vuoden aikana: tämä vaikuttaa rehutarpeeseen:jos se on 5%, niin vuositason rehutarve lasketaan 5%/2 = 2,5 % alemmaksi, kuin mitä lähtökarjan koko edellyttäisi - ennenaikainen poistuma taas vaikuttaa siihen, kuinka paljon myyntitulot pienenevät suhteessa tilanteeseen, jossa koko karja voitaisiin kasvattaa täysi- ikäiseksi. Jos prosentti on 3%, niin myyntitulot pienevät tämän verran karjan kasvatusaikana - kasvukorjauskerroin on oletusarvoisesti 100. Ruokinnassa on tilakohtaista vaihtelua ja jos esimerkiksi rehua tarvitaan 5% laskettua enemmään, niin korjauskerroin tulisi olla = 105. Kasvatustiedot - alkupaino eläintä ostettaessa, loppupaino, johon eläin kasvatetaan, molemma elopainoja - karjaerän vaihdon kesto päivinä, jolloin kasvatupaikka on tyhjänä - eläimen ostoikä, vaikutta eläintukiin ja eläimen ostohinta tilalle toimitettuna Kasvatusryhmät - kasvatusryhmiä voi olla 1-3 kpl, jolla kullakin oma lähtöpainonsa, ikänsä sekä määränsä.

7 6 - karjan koko on eläinmäärien yhteenlaskettu summa - eläinpääomaan ja liikepääomaa varten tulee syöttää korkoprosentit, joiden tulisi vastata todellisia rahoituskustannuksia, tuottovaatimusta tai näiden yhdistelmää. Ohjelmalla on rajoitteena se, että se käsittelee vain yhtä rotua kerrallaan. Jos tilalla on useampia rotuja, kannatta tehdä useampia laskelmia. Tämä tarkoittaa myös sitä, että myös tilan kustannukset tulee jollain tapaa jakaa silloin karjarotukohtaisesti. Huom! Muista aina tallettaa tiedot, koska ne katoavat, mikäli niitä ei talleteta! 3.2. Tuottolaskelma Tuottolaskelmassa määritetään tuet ja tukialueet (kuva 5). Kuva 5. Tuottolaskelma Tuottolaskelman yläosassa näkyy jo karjan tiedoissa syötetyjä arvoja sekä rehusuunnittelussa määrittyvä päiväkasvu ja muita kasvatustietoja, jotka ovat luonteeltaan informatiivisia. Tässä määritetään eläintuet, jotka riippuvat tukialueesta. Laatuluokitus puolestaan määräytyy rehusuunnittelun rehujen kautta ja koskee sekä lihakkuus- että rasvaisuusluokkaa. Hinnoitteluun vaikuttavia muita tekijäitä voi itse määrätä joko kiloperusteisena tai prosenttiperusteisena. Kun hintatiedot on syötetty myöhemmin perustiedoissa, saadaan tuotoista erittely kuvan vasempaan osaan.

8 Työkustannukset Työkustannuksissa määritettän niin oman työn hinta/tuottovaatimus kuin vieraan työn hinta (Kuva6) Kuva 6. Työkustannukset ovat osa muuttuvia kustannuksia Omaa työtä voi syöttää 4 eri kohtaa ja vierasta työtä 8 riville. Valkoisiin kenttiin voi syöttää tietoja. Näitä tietoja ei tarvitse erikseen tallettaa, vaan ne tallettuvat automaattisesti. Tärkeää on muistaa, että tässä määritetään vain naudantuotannon työkustannusosuudet kaikista työkustannauksista Muut muuttuvat kustannukset Muut muutuvat kustannukset osaan syötetään kaikki ne kustannukset, jotka eivät ole työtä, rehuja tai kiinteitä kustannuksia (kuva 7) Kuva 7. Muut muuttuvat kustannukset

9 8 Tässä osiossa syötetää kuivikekustannus eläintä kohden päivässä sekä esimerkiksi lämmistyskustannuksia. Tiedot tallettuvat automaattisesti 3.5. Koneet ja laitteet sekä rakennukset Koneet ja laitteet lasketaan annuiteettimenetelmällä, jossa vuotuinen pääomakustannus on vakio koko tarkasteluajan (korko + lyhennys) (Kuva 8) Kuva 8. Koneet ja laitteet Tiedot syötetään valkeisiin kenttiin ja ne tallettuvat automaattisesti. Hieman arvostuksista: nykyarvo: koneen käypä hinta tällä hetkellä käyttövuodet tarkoittavat sitä, kuinka kauan konetta ajatellaan käytettävän jäännösarvo taas hintaa, joka koneesta uskotaan saatavan pitoajan lopussa korkoprosentti on joko rahoituskustannus, tuottovaatimus tai näiden yhdistelmä muut vuosikustannukset ovat lähinnä huolto, kunnossapito ja käyttökustannuksia nautojen osuus koneen käytöstä voi olla 100% tai siitä alaspäin Vuosikustannus on nautojen osuus kokonaiskustannuksista. Rakennuksista syötetään tiedot samoilla periaatteilla (Kuva 9).

10 9 Kuva 9. Rakennusten kustannukset Rakennusten arvon määritys lienee koneita hankalempaa. Helpointa se lienee uudessa rakennusinvestoinnissa, vanhemman rakennuksen arvo voi vastata kirjanpitoarvoa, mutta tällöin pitää muistaa myös sen kunnossapitokustannukset. Vanhan rakennuksen arvoa määritettäessä voidaan ajatella sen tuottovaatimusta tai arvoa suhteessa uuteen. Toisaalta käyttämätön rakennus aihettaa vain kustannuksia eikä sillä ole sellaisenaan juuri arvoa. Yksi tapa arvon määrittämiseen on miettiä, kuinka paljon itse olisi valmis maksamaan kyseisestä rakennuksesta tuotantokäyttöä varten Yleiskustannukset Yleiskustannuksiin syötetään lähinnä kaikki muut tilan kiinteät kustannukset, jotka syntyvät tilan hoidosta (Kuva10). Kuva10. Yleiskustannukset

11 10 Ryhmänimitys on lähinnä omia merkintöjä varten. Ohjelmassa ei kysytä erikseen lainoja, joten niiden korkokustanukset tulisi syöttää tähän, mikäli ne eivät ole kohdistettu jo koneissa ja laitteissa tai rakennuksissa Eläintuet Eläintuet syötetään tässä omana kokonaisuutenaan (tämä osio on vielä kesken, koska tätä koskevaa tietoa ei ole ollut vielä saatavilla). Ohjelma käyttää hyväksi tässä olevia tukialuekohtaisia tietoja (kuva 11) Kuva 11. Eläintuet Tuet koskevat niin kotoisia kuin EU- tukia. Tuet riippuvat toisaalta tukiehdoista, eläinten kulloisestakin iästä ja tukeen oikeuttavista päivistä Myyntihinnasto Myyntihinnaston tiedot ovat ilmeisesti aika hankalasti saatavilla ja ne vaihtelevat lihataloittain (Kuva 12).

12 11 Kuva 12. Myyntihinnasto Tähän voi syöttää painorajat ja hinnat lihakkuus- ja rasvaisuuluokittain sekä kasvuhyvityksen. Jos painorajoja on vähemmän, niin tällöin syötetään sen verran kuin on, ylä- ja alarajat on tärkeää olla sellaiset, että ne kattavat kaikki kasvatuksen mahdolliset painot. Jos kasvuhyvitystä ei ole, niin rajat tulee olla, mutta yksikköhinnat ovat tällöin nolla euroa Rehuvaraston ylläpito Rehuvarasto sisältää noin 100 tyyppirehua, joista on syötetty rehuarvot (kuva 13). Kuva 13. Rehuvaraston ylläpito

13 12 Rehuvarasto muodostuu yksittäisistä rehuista, rehuseoksista sekä kivennäisainesekoituksista, jotka voivat olla kotoisia tai ostorehuja. Kustakin rehusta syötetään seuraavia tietoja: - Rehun numero ja valinta: ruksaamalla voidaan rehu valita vuosirehuihin ja yksittäiseen rehuseokseen. Vuosirehuissa suunnitellaan koko vuoden rehunkäyttöä ja yksittäiset seokset tehdään esim. 30 pv jaksoille. - Tyyppi: karkearehu tai väkirehu sekä kivennäissekoitukset - Rehu: syötetään rehun nimitys, joka on vapaamuotoinen sekä hinta snt/tuorekg, kuiva-aineosuus (Ka-pros) ja tuorekilomäärä sekä MJ/ka kg ja talletettaessa ohjelma laskee muut arvot - Ravinnearvot vaikuttavat toisaalta kasvuu ja toisaalta määrittävät rehuseoksen koostumuksen, jota kontrolloidaan rehuseoksen suunnittelussa - Kivennäiset ja vitamiinit tulisi myös olla, mikäli niitä vaan tiedetään Rehuanalyysien saatavuus voi olla hankalaa, tällöin uutta rehua syötettäessä voidaan Uusi- toiminnossa kopioida vastaava rehu pohjana olevista rehutiedoista, jolloin rehuarvot voivat olla suuntaa- antavia. Kivennäisaineissa ja hivenaineissa kaikkia tietoja ei ole saatavilla, pohjana ovat olleet MTT:n tietokannat. Haun nopeuttamiseksi oikeassa yläkulmassa on pikahakutoiminto, jonka avulla voi nopeammin etsiä tarvittavia rehuja. Muita toimintoja ovat: - Järjestä rehut: järjestää rehut joko vuosirehujen tai yksittäisen seoksen mukaisesti niin, että valitut rehut ja kivennäiset ovat listan alussa - Talleta: laskee ja tallettaa rehuarvot - Tulosta varastotiedot: tulostaa varaston kaikki rehut esikatselutilaan, josta ne voi tulostaa paperille - Uusi: perustetaan uusi rehu joko vanhan tiedot kopiomalla tai syöttämällä itse kaikki tiedot - Poista: poistaa rehun varastosta - MTT- koodi- voidaan päivitää MTT:n käyttämää rehukoodia Tässä vaiheessa siis voidaan jo valita rehut vuosisuunnittelua varten sekä rehuseoksia varten. Jos rehuja halutaan ostaa, niin tästä voi selata keskeisimpiä myytäviä rehuja. Rehuja arvioitaessa kannattaa seurata MJ- hintaa, joka kertoo, kuinka kallista/halpaa jokin rehu todellisuudessa on. Toisaalta kannattaa myös katsoa MJ- määrää /ka kg, koska suurempi energiapitoisuus johtaan nopeampaan kasvuun ja parempaan läpivirtaukseen; kalliimpi ja vahvempi rehu voi ollakin taloudellisesti halvin vaihtoehto; tätä asiaa voi tutkia vuosisuunnittelussa. 4. Vuosisuunnittelu Vuosisuunnitelun tavoitteena on selvittää, millainen ruokinta tuo parhaan taloudellisen tuloksen. Tähän keskeisesti vaikuttavat seuraavat osatekijät: - rehukustannukset ja rehujen kasvuvaikutus - kasvunopeus vähentää kasvatuspäivien määrää

14 13 - kasvatuksessa keskeisessä asemassa ovat päiväkustannukset - kiinteät kustannukset lasketaan päivää kohden ja ovat suoraan sidoksissa kasvatuspäivien määrän - samoin muuttuvat kustannukset poislukien rehukustannukset ovat päiväsidonnaisia - vaikka vahvempi rehu on kalliimpaa, se myös nopeuttaa kasvua ja vähentää kasvatuspäivien määrää ja sitä kautta muita kustannuksia; toisaalta tukipäiviä tällöin tietysti on vähemmän. - kasvatuspäivien määrä vähentyessä kokonaiskustannukset saattavat pienetä - tukien osalta rajat tulevat vastaan eläimen iän myötä, mutta välttämättä kasvatusaikaa ei kannata pidentää tukien saamisen näkökulmasta, kokonaistalous ratkaisee Nopea kasvatus lisää läpivirtausta ja samalla tilan kapasiteettia. Jos esimerkiksi kasvatusaika pienenee 30%, merkitsee se sitä, että kapasiteetti kasvaa. Esimerkki: Eläinpaikkoja on 600. Kasvatusaika on 12 kk. Tällöin vuodessa voidaan kasvattaa 600 eläintä eli karjatilan kasvatuskapasiteetti vuodessa on noin 600 eläintä. Jos kasvatusaika on 8kk, niin vuodessa voidaan kasvattaa 12/8 *600 = 900 eläintä, eli kapasiteetti lisääntyy 50%:lla. Tämä maksaa enemmän, mutta lisääkö se tilan tuottoa vuositasolla? Kiinteitä ja muuttuvia kustannuksia on neljänneksen vähemmän, koska ne ovat luonteeltaan päiväkustannuksia. Esimerkin mukainen 8kk voi olla teoriassa selvästi liian lyhyt aika, mutta vastaavasti voidaan laskea vaikka 16kk vs 12 kk. 16kk tarkoittaa 600 eläinpaikalla vuositasolla 12/16 * 600 = 450 eläimen kasvatuskapasiteettia vuodessa, kun 12kk:n kasvatusajalla kapasiteetti taas olisi 600 eläintä, ilman että tilaa laajennettaisiin tai merkittäviä muutoksia tulisi vuositason kiinteisiin ja muuttuviin kustannuksiin poislukien rehukustannukset; tukia menetettäisiin jonkin verran. mutta kokonaisuus ratkaisee ja tämän kokonaisuuden selvittämiseksi perustietoja pitäisi pystyä syöttämään kattavasti. Vuosisuunnittelun vaiheet ovat seuraavat (Kuva14): Kuva 14. Vuosisuunnitelun vaiheet Vuosisuunnittelu lähtee liikkeelle edellisessä vaiheessa tehtyjen rehujen valinnasta. Tähän tulisi sisällyttää kaikki tarvittavat rehut. Jonkin verran joudutaan arvaamaan seuraavan vuoden satoja, mutta suuruusluokka on lähinnä, mitä tässä haetaan sekä miten paljon väkirehuja hankitaan. Esimerkiksi nurmirehujen arvoja ei ennalta tiedetä, mutta silloin pohjana voi käyttää MTT:n tyyppirehuja, joita on rehuvarastossa noin 100 kpl rehuarvoineen. Kun rehut on valittu, siirrytään niiden mitoitukseen.

15 Vuosirehusuunnittelu Vuosirehusuunnittelua varten ohjelma koostaa: - kotoiset karkearehut yhdeksi rehuryhmäksi (rehuarvojen painotetut keskiarvot sekä määrät - kotoiset väkirehut yhdeksi ryhmäksi (rehuarvot painotettuna keskiarvona ja määrät summattuna) - kivennäiset ja ostorehut omilla riveillään, elin näitä voi olla korkeintaan yhteensä 8 kpl Kaikkiaan rivejä on 10, joista kotoiset vievät 2 ja loput kivennäisille sekä ostorehuille. Näkymä on seuraava (Kuva 15) Kuva 15. Vuosirehusuunnittelu Vuosisuunnittelun vaiheet: 1. Määritetään liukunauhoilla (rivitietojen kesiosassa) rehujen keskimäiset määrät. Oikealla alhaalla näkyy väkirehu-%s. 2. Ylhäällä vasemmalla ovat aiemmin syötetyt karjan tiedot 3. Ylhäällä keskellä ovat: o rehuseoksen määrät (kuiva-ainekilot, tuorekilot selä kasvatuspäivien määrä o ruokintaan ja syöntikykyyn ja appeen vaatimuksiin koskevat kuitupitoisuuden (NDF) arvot, raakavalkuainen(rv), pötsin valkuiastase(pvt), tärkkelys ja sokeri (Tärk&sok) sekä muuntokelpoisen energian määrä kuiva-ainekiloa kohti (MJ ka kg). o mikäli arvot ovat sallituissa rajoissa (min- max), on väri vihreä, mikäli on lähellä sallittua rajaa, on väri keltainen ja mikäli pois sallitusta rajasta punainenkustakin

16 15 arvosta saa tarkempaa tietoa klikkaamalla nappia hiirellä, oheisena esimerkki NDF:sä (ks Kuva 17 jäljempänä 4. Ylhäällä oikealla ovat rehuseoksen kasvatuksen tulokset: - rehukustannukset ( snt/pv, snt/eläinkilo) ja rehukustannukset vuodessa (eur/v) - keskimääräine kasvu g/pv elopainoa - kasvatuskauden pituus päivinä eläimen saapumisesta poistumiseen - karjan kasvu vuositasolla - rehun käyttö muuntokelpoisena energiana, kuivakiloissa eläintä kohti vuodessa ja rehujen kulutus tuorekiloissa vuodessa Alhaalla voidaan vuosirehujen tarpee laskentaa valitsemalla laske vuosirehujen tarve, joka mitoittaa rehuerän koon. Liukunauhoilla säädetään rehujen määrää ja sen oikealla puolella näkyy rehun käyttö josta kuvasuurennos ( kuva 16) Kuva16. rehujen mitoitustapa Mikäli rehuja ei ole varastossa riittävästi, joko ei ole ostettu tai ne tulevat myöhemmin, voidaan vuosisuunnittelussa varastoarvot ylittää. Tällöin klikataan liukunauhan vasemmalla puolella olevaa max - nappia, jolloin ohjelma kysyy rehun suurinta kuivakilomäärää. Se ehdotta varastotasoa, mutta siihen voi syöttää vaikka kg. Liukusäätimen vasemmalla puolella näkyy: rehuseoksen kuiva- aineosuus seoksesta käyttö kg varasto kg jäljellä kg mikäli tämä on punaisella, niin se tarkoittaa, että kyseessä on varaston ylitys

17 16 Kun jonkin rehuseosksen osatekijää liukunauhalla muutetaan, muuttuvat myös muuta arvot, koska seosprosenttien summan pitää olla koko ajan 100%. Kun arvoja muutetaan, muuttuvat myös tulostiedot. Kasvun laskenta perustuu toistaalta ME2010 tehtyihin suomalaisen karjan kasvusuosituksiin sekä selvityksiin suomalaisten nautojen syöntikyvystä, johon vaikuttavat yllä esitetyt rehuseoksen arvot. Mitä parempi syöntikyky, sitä enemmän eläin voi syödä ja mitä ravinteikkaampaa ja ruokinnalle sopivampaa rehu on, sitä parempi on eläimen kasvu. Yhtenä tekijänä tähän vaikuttaa vielä rehutiedoissa oleva syönti-indeksi (SRIND,Kuva 17). Kuva 17. Rehuarvot rehukomponenttina NDF Vasemmalla kerrotaan min- ja max- arvot, tavoitearvot sekä nykyinen arvo. Huom!- kentässä on sitten kyseisen rehukomponentin vaikutuksesta eläimen hyvinvointiin. Vastaavat tiedot ovat muista rehuarvoista. Tavoitteena on, että arvot eivät olisi ainakaan punaisella. Toisaalta kaikista aine-osista ei ole rehuissa välttämättä tietoa, vaikka niitä olisikin. Useimma hivenaineet ja vitamiinit saadaan täydennettyä kivennäisaineseoksilla. Vaiheen tuloksena pitäisi olla ensimmäinen versio vuoden rehuista ja sen kasvuvaikutuksista.

18 Tuloksen suunnittelu Viimeisenä vaiheena vuosisuunnitttelussa on kasvatusstratetian suunnittelu (Kuva 18) Kuva 18. Kasvatusstrategian suunnittelu Tulossuunnittelulomakkee yläosassa on joitakin yleisiä tietoja kohteena olevasta karjasta. Vasemmalla on tuotantokustannuslaskelma kasvatusajalta yhtä eläintä kohti sekä karjaa kohti. Karjan osalta on huomoitu kuolleisuuden vaikutus rehunkulutukseen, ennenaikaisen poistuman vaikutus myyntituloihin sekä kaikki perustiedoissa syötetyt myyntitulot, tuet sekä kustannukset. Oikealla voidaan kasvatusksen säätö- osassa säätää loppupainon avullakasvatuspäiviä ja samalla tulostuu rehukustannukset teuraskiloa kohti ja käytetty energia vastaavasti. Tämän alla on eritelty sitoutunut pääoma: - koneet ilman poistoja, oletetaan, että uusitainvestoinnit olisivat kulutuksen suuruiset, sama koskee rakennuksia - eläinpääoma ja liikepääoma - rehuvarasto vuosikäytön puoleen arvoon mitoitettuna - kassa ja myyntisaamiset tässä versiossa 30 pv myynnin suuruisena Tunnuslukuosiossa on: - tulos vuositasolla - tuotto sijoitetulle pääomalle (saman suuruine joko kasvatuskaudelle tai vuodelle)

19 18 - tulos-% tuotoista vuositasolla Koska tulokseen vaikuttaa moni tekijä, voi vasemmalla olevista sinitekstisistä napeista hyppiä muihin suunnitteluosoihin ja sieltä takaisin. Esimerkiksi väkirehusuhde tulee muutta rehusuunnittelusta käsin. Vuosisuunnitelmasta saadaan raportti ja kun rehuseoksia tehdään, saadaan sitä vasten rehuseurantaraportti, joka kertoo, kuinka rehusuunnitelma on seosten tasolla toteutunut. 5. Vaihe 3: Yksittäisten rehuerien suunnittelu Yksittäisen rehuerin suunnitelun tavoitteena on autta suunnittelmaan ja annostelemaan ruokintakauden aikana rehueriä (Kuva 19: Rehuerien suunnittelu) Kuva 19. Yksittäisen rehuerän suunnittelu Rehuerän suunnittelu lähtee rehujen valinnasta, tämän jälkeen mitoitetaan seos ja lopuksi tehdään apevaunujen annostelu Rehujen valinta rehuseokseen Tämä tapahtuu vastaavasti kuin vuosisuunnittelussaki, eli siirrytään rehuvarastoon (Kuva20).

20 19 Kuva 20. Rehujen poiminta yksittäiseen rehuseokseen. Tässä klikataan rehua ja sitten valitaan joko sen lisäys tai poisto. Lopuksi järjestetään rehukanta ennen siirtymistä rehuerän suunnitteluun. Järjestä rehut- toiminnossa valitaan Rehuseokseen valitut rehut- painonappi, joka järjestää rehut Rehuseoksessa- ruksatut rehut listan alkuun. Listaa voi tarkastella lomakkeen oikeassa yläkulmassa olevasta alasvetovalikosta Rehuerän suunnittelu Rehuerän suunnittelu hieman poikkeaa vuosisuunnittelusta. Siihen voi valita korkeintaan 10 rehua/kivennäistä, joiden perusteella rehuseos suunnitellaan (Kuva 21)

21 20 Kuva 21. Yksittäisen rehuerän suunnittelu Rakenteellisesti vasemmalla on rehuerän mitoitus päivien perusteella. Kun päiviä muutetaan, laskee ohjelma valitun seoksen määrät. Keskellä on rehuarvot sekä lisäksi voidaan asettaa seuraavia tietoja: - eläinten määrä nyt tilalla (joka voi olla pienempi poistuman takia kuin vuosisuunnitelmassa ja lisäksi jos osa eläinpaikoista on tyhjänä, on ruokittavia vähemmän. Tämän lisäksi voidaa samalle karjalle tehdä kaksi erilaista seosta, jos esimerkiksi ryhmien ikäerot ovat suuria. Silloi vasemmassa lohkossa voidaan tehdä esimerkiksi 500 eläimen karjalle 300:lle seos ja 200:lle toinen. Oikella - oikealla ovat näkyvissä tulokset kuten vuosisuunnittelussakin - rehuja voi olla riveillä max 10 ja niiden säätö poikkeaa edellisestä: säätö tapahtuu liukunauhalla : suoraan prosenttiosuuksia ei voi syöttää! kun jotain rehua lisätään, on seoksessa yli 100% rehuja, joten jotain toista pitää vähentää- tässä ei siis ole automatiikkaa, vaan käyttäjän pitää hakea tuo 100%. Jos arvo on eri kuin 100%, niin taustaväri muuttuu punaiseksi jos rehuseos mitoitetaan yli tai ali 100%:n, on kasvutulos virheellinen alkupaino tulee myös syöttää, semalle erälle tulisi käyttää edelllisen rehuseokse arvioitua loppupainoa, joka löytyy raporteista ( kaikki seokset talletetaan omiksi kokonaisuuksiksi. rehun käytön myötä tulostetaan raportti, josta tulee käsin syöttää kullekin käytetylle rehulle uudet varastotasot rehuvaraston hallinnnan puolella

22 21 Kun rehuseos on valmis, niin ensiki kannatta valita Tulosta rehuseos toiminto. Tässä vaiheessa tulisi myös ennen tallettamista siirtyä viimeiseen vaiheeseen, eli Rehuseoksen annosteluun. Tässä versiossa vain suunnitteilla olevasta rehusta voidaan tulostaa apevaunuannostelu. Vaikka rehuseoksen tallettaakin, voi sen annostelun tulostaa vielä, kunhan ei ole poimittu uusia rehuja rehusuunnitteluun! Rehuseoksen talletuksessa tulostuu oheinen lomake (kuva22) Kuva 22. Rehuseoksen talletus Tässä pakollisina tietoina on nimetä kukin rehuseos omalla helposti tunnistettavalla nimellään sekä määrätä rehuseoksenensimmäinen käyttöpäivämäärä. Ohjelma tallettaa rehuseoksen käyttövälin omalle sivulleen, joka on myöhemmin haettavissa niin tulostettavaksi kuin rehunkäytön seurantaa varten Rehujen annostelu Rehujen annostelun tavoitteena on mitoittaa apevaunut (kuva 23)

23 22 Kuva 23. Apevaunusuunnitelma Ensimmäisenä vaiheena syötetään apevaunukapasiteetti ja sen jälkeen painetaan Talleta tiedot ja laske apevaunujen määrä, joka tulostuu näytölle. Tämän jälkeen siirrytään reseptin suunnitteluun painamalla kyseistä nappia (kuva 24) Kuva 24. Rehuseoksen annosteluraportti Ylhäällä näkyy rehuerää koskeva karjan päiväsyönti, päivien määrä ja rehuerän koko. Tässä vaiheessa voidaan tehdä useammalla tavalla annostelu:

24 23 - jos mikään rehu ei ole määräävässä asemassa, voidaa säädä täyttöastetta- spinnerillä säätää rehuerän koko kiloissa ja apevaunun täyttöaste - jos yksittäinen rehu määrittää annostelun, esimerkikis paali, niin valitaan se vihreällä alueella olevast listasta - tämän jälkeen punnitaan yksik paali ja söytetään se yksikön painoksi (kuvassa 140kg) ja painetaan oikealla olevaa nappia, joka optimoi apevaunut mitoitukse kokonaisten paalien perusteella. - päiväannos näkyy oikealla ja ylijäävä osuus siitä vielä oikealle. Seuraavaksi valitaan resepti, josta saadaa tuloste apevaunun täyttöön ( kuva25). Kuva 25. Päiväresepti Päiväreseptissä ylhäällä näkyy annoksen koko ja riitto sekä päiväsyönti sekä apevaunujen määrä. Alhaalla puolestaan näkyy rehujen täyttöjärjesteys ja apevaunut painon kertymä. Tässä on seuraavia toimintoja: - järjestä rehut perusjärjestykseen : karkearehut, väkirehut ja lopuksi kivennäiset

25 24 - näytä kaikki rivit, mös rehut joita ei käytetty, mutta mukana seoksessa - piilota tyhjät rivit - tee oma järejstys: muut alaosan numerojärjestys haluamaksesi Tämän jälkeen voit tulostaa päiväreseptin esikatseluun ja sieltä tarvittaessa paperille. 6. Seuranta ja raporttin selaus Raporttien selaus tapahtuu useimmista tulostetuista raporteista, esimerkikisi, oheisena on rehuseosraportti, johon pääsee yksittäisen rehuseoksen suunnittelusta (Kuva 26). Kuva 26. Rehusesraportti : Suunniteilla oleva rehuseos Tässä raportissa kerrotaa mitä eläinerää varten rehuseosta suunnitellaan. Tästä voidaan: - siirtyä takaiksin päävalintaan - tulostaa raportti esikatseluun ja sieltä paperille - palata takaisin rehuerään suunnitteluun - siirtyä tarkastelemaan rehuseosia ja niiden seurantaraportteihin - tallettaa rehuseos, jos suunnitteilla oleva rehuseos vaikuttaa hyvältä Raportin yläosassa on kohteena olevan karjan tietoja, rehuseoksen arvoja ja kasvun tuluoksia. Keskellä on rehuseoksen rehut ja niiden määrät ja alhaalla varastomuutokset, joista tulisi varastoarvot päivittää rehuvaraston kautta.

26 Raporttien hakeminen ja tulostaminen Seurantaan pääsee valitsemalla Rehuseokset ja niiden seuranta - toiminnon (kuva27) Kuva 27. Rehuseosraporttien valinta Tässä lomakkeessa on ylhäällä listalla kaikki tehdyt rehuseokset ja valitsemalla haluttu, ohjelma siirtyy kyseiselle rarpotille. Lisäksi voidaan valita Vuosirehusuunnitelma sekä seurantaraporttina Vuositason rehujen seuranta, jonka valitsemme. Lomake poistuu kuvaruudulta, mikäli haluttu raportti on löytynyt, ja painetaan Paluu- nappia. 6.2 Vuositason rehujen käytön seurantaraportti Vuositason rehujen käytön seurantaraportissa seurataan vuosisuunnitelman ja sen jälkeen tehtyjen yksittäisten rehuseoksen muodostamaa kokonaisuutta (kuva27).

27 26 Kuva 28. Rehunkäytön seurantaraportti Vuosisuunnitelmassa ylhäällä on eläinten kasvu, oikealla taas kasvatuksen etenemisen tilanne. Seuraavassa lohkossa on vuosisuunntelmasta kerrottu: - koko vuoden suunnitelma - sen alla vastaavat tiedot summattuna yksittäisistä rehuseoksista - kerrottu jäljellä olevat määrät kolmannessa osiossa tarkastellaan nykytilanneta - laskennallinen rehunkäyttö tarkasteluhetkellä - jo tehtyjen rehuseosten käyttö tarkasteluhetkellä - erotus suunnitelma / toteutunut: euro, prosentit sekä arvio resurssin käytön alittumisesta/ylittymisestä Värejä on käytetty siten, että punan on negatiivinen ja sinin periaatteess positiivinen. Alimmassa lohkossa on sitten poimittu joitakin tietoja kaikista talletetuista rehuseoksista. Päivitä- raportti- toiminnolla ohejlma hakee kaikista olemassa olevista talletetuista rehuseoksista tiedot tähän seuranta-raportille. Jos jostain syystä sattuisi, että rehuseos on tullut vahingossa talletettua tai se korvataan toisella, sen voi poistaa rehuseoksen raportista poista- toiminnolla. Jos poisto kaduttaa, niin sen voi palauttaa poistamalla raportilla olevan POISTETTU- merkinnän raportin yläosasta.

emulli- ohjelman asennus ja aloitusohje

emulli- ohjelman asennus ja aloitusohje emulli asennusohje 0 (c) Jyri Tuovinen 2014 emulli- ohjelman asennus ja aloitusohje SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 1 2. Laite- sekä ohjelmistovaatimukset... 1 3. Käytössäsi olevan Excel- version todentaminen...

Lisätiedot

17 BUDJETOINTI. Asiakaskohtainen Budjetti. 17.1 Ylläpito-ohjelma. Dafo Versio 10 BUDJETOINTI. Käyttöohje. BudgCust. 17.1.1 Yleistä

17 BUDJETOINTI. Asiakaskohtainen Budjetti. 17.1 Ylläpito-ohjelma. Dafo Versio 10 BUDJETOINTI. Käyttöohje. BudgCust. 17.1.1 Yleistä 17 Asiakaskohtainen Budjetti 17.1 Ylläpito-ohjelma 17.1.1 Yleistä BudgCust Ohjelmalla avataan järjestelmään asiakaskohtaisia budjetteja, jotka annetaan kuukausitasolla (oletus). 17.1.2 Parametrit Ohjelmaa

Lisätiedot

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8)

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) 1 UUDEN KILPAILUTIEDOSTON AVAUS Avaa Wcondes ohjelma tuplaklikkaamalla wcondes.lnk ikonia. Ohjelma avaa automaattisesti viimeksi tallennetun kilpailutiedoston.

Lisätiedot

TTS kannattavuuslaskentaohjelma

TTS kannattavuuslaskentaohjelma TTS kannattavuuslaskentaohjelma Käyttöönotto TTS kannattavuuslaskentaohjelma on suunniteltu yrittäjän apuvälineeksi yrityksen keskeisten kannattavuuden, maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden tunnuslukujen

Lisätiedot

Asteri Palkanmaksun uudistuksia 2006

Asteri Palkanmaksun uudistuksia 2006 Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B 00700 HELSINKI Asteri Palkanmaksun uudistuksia 2006 Sairausvakuutuksen päivärahamaksu 2 Matalapalkkatuki 6 Rajoitetusti verovelvollisen lievennetty lähdevero vuonna 2006

Lisätiedot

CABAS. Perusominaisuuksien käyttö

CABAS. Perusominaisuuksien käyttö CABAS Perusominaisuuksien käyttö Aloitussivu s.3-4 Laskelman luominen s.5-6 Omistajan/Ajoneuvon tiedot s.7-8 Vahinkotiedot s.9 Veloitukset s.10 Korjauskohteet s.11 Toimenpiteet/korjauskohteet s.12-14 Pintaoikaisu

Lisätiedot

Kortinhaltijat joilla on maksukeskeytys Maksuryhmään liitettyjen kortinhaltijoiden lukumäärä, joiden maksut ovat tilapäisesti keskeytetty.

Kortinhaltijat joilla on maksukeskeytys Maksuryhmään liitettyjen kortinhaltijoiden lukumäärä, joiden maksut ovat tilapäisesti keskeytetty. 1(6) MAKSURYHMÄN HALLINTA Maksuryhmäkohtaiselle sivulle pääset klikkaamalla yksittäisen maksuryhmän nimeä verkkopalvelun etusivulla tai valitsemalla ryhmän Maksuryhmät - osion listalta. Sivun tiedot ja

Lisätiedot

Kotoisista valkuaisrehuista kannattavuutta maidontuotantoon

Kotoisista valkuaisrehuista kannattavuutta maidontuotantoon Kuva: Katariina Manni, HAMK Kotoisista valkuaisrehuista kannattavuutta maidontuotantoon Katariina Manni, HAMK Mustiala Eero Veijonen, ProAgria Etelä-Suomi Johanna Valkama, HAMK Mustiala Kaisa Kuoppala,

Lisätiedot

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8)

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) 1 UUDEN KILPAILUTIEDOSTON AVAUS Avaa Wcondes ohjelma tuplaklikkaamalla wcondes.lnk ikonia. Ohjelma avaa automaattisesti viimeksi tallennetun kilpailutiedoston.

Lisätiedot

Päivähoitohakemus ja esikouluun ilmoittautuminen asioijan käyttöohje

Päivähoitohakemus ja esikouluun ilmoittautuminen asioijan käyttöohje Päivähoitohakemus ja esikouluun ilmoittautuminen asioijan käyttöohje 00180 Helsinki sähköposti info@tiera.fi Kotipaikka Helsinki 1/17 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Yleistä... 3 1.1 Liikkuminen

Lisätiedot

2017/11/21 17:28 1/2 Tilitapahtumat. Tilitapahtumat... 1 Käyttö:... 1 Asiakirjan kentät:... 1

2017/11/21 17:28 1/2 Tilitapahtumat. Tilitapahtumat... 1 Käyttö:... 1 Asiakirjan kentät:... 1 2017/11/21 17:28 1/2 Tilitapahtumat Table of Contents Tilitapahtumat... 1 Käyttö:... 1 Asiakirjan kentät... 1 Asiakirjan kentät:... 1 Asiakirjan kentät /alavalikko/ ensimmäinen välilehti:... 2 Asiakirjan

Lisätiedot

Ohje. Perusdiabetesseurantataulukko: OpenOffice 3.2 Ohjeen versio: 1.0

Ohje. Perusdiabetesseurantataulukko: OpenOffice 3.2 Ohjeen versio: 1.0 Ohje Perusdiabetesseurantataulukko: OpenOffice 3.2 Ohjeen versio: 1.0 Tämän ohjeen tarkoituksen on tutustuttaa sinut Diabetesseurantataulukon käyttöön. Ohjeen lähtökohtana on, että et ennestään hallitse

Lisätiedot

VIS Arviomies ja Automaster 5.8

VIS Arviomies ja Automaster 5.8 1 VIS Arviomies ja Automaster 5.8 Grey-Hen Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Päivitetty 09.02.2005 2 VIS Arviomies ja Automaster 5.8 integraation käyttöohje SISÄLLYSLUETTELO 1. VIS Arviomies Automaster 5.8

Lisätiedot

Excel-harjoitus 1. Tietojen syöttö työkirjaan. Taulukon muotoilu

Excel-harjoitus 1. Tietojen syöttö työkirjaan. Taulukon muotoilu Excel-harjoitus 1 Tietojen syöttö työkirjaan Kuvitteellinen yritys käyttää Excel-ohjelmaa kirjanpidon laskentaan. He merkitsevät taulukkoon päivittäiset ostot, kunnostuskulut, tilapäistilojen vuokramenot,

Lisätiedot

Uusi raporttityökalu emolehmätarkkailuun Petri Saarinen

Uusi raporttityökalu emolehmätarkkailuun Petri Saarinen Uusi raporttityökalu emolehmätarkkailuun 19.2.2015 Petri Saarinen Yleistä Emolehmätarkkailuun kuuluville WinPihvi käyttäjille avataan 28.2. tehtävän indeksilaskennan jälkeen uusi raportti Web-ympäristöön.

Lisätiedot

Käyttö ohjeet kirpputorille

Käyttö ohjeet kirpputorille Käyttö ohjeet kirpputorille Asiakas kortisto Oma asiakaskortti kaikille (Tilitys, sopimukset, viivakoodihintalaput) Tuote kortit Lisätään kaikki Alv: sisältävät tuotteet. (Myyntipaikat, kahvila, muut tuotteet)

Lisätiedot

Nuorten hyvinvointi tilastotietokannan käyttöohjeet Tieke 18.5 2015

Nuorten hyvinvointi tilastotietokannan käyttöohjeet Tieke 18.5 2015 Nuorten hyvinvointi tilastotietokannan käyttöohjeet Tieke 18.5 2015 Taulukon valinta Valitse vasemmalta kansioita, kunnes saat taulukkoluettelon näkyviin. Jos etsit tietoa jostain tietystä aiheesta, voit

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTALUETTELON HINNOITTELU SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. YH-LUETTELON HINNOITTELU SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto

Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto Condess ratamestariohjelman käyttö Aloitus ja alkumäärittelyt Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto Kun kysytään kilpailun nimeä, syötä kuvaava nimi. Samaa nimeä käytetään oletuksena

Lisätiedot

Hiehoprosessin tehostamisella säästöjä ja lisää maitoeuroja

Hiehoprosessin tehostamisella säästöjä ja lisää maitoeuroja Hiehoprosessin tehostamisella säästöjä ja lisää maitoeuroja Tulosseminaari 24.4.2013 Minna Norismaa Cow Signals adviser ProAgria huippuosaaja- Lypsylehmien ruokinta, hyvinvointi ja terveys ProAgria Pohjois-Karjala

Lisätiedot

KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA

KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA SISÄLLYS 1. KUVAN TUOMINEN PAINTIIN...1 1.1. TALLENNETUN KUVAN HAKEMINEN...1 1.2. KUVAN KOPIOIMINEN JA LIITTÄMINEN...1 1.1. PRINT

Lisätiedot

Autodata-ohjelmiston käyttö FuturSoft- ohjelmien kanssa

Autodata-ohjelmiston käyttö FuturSoft- ohjelmien kanssa Autodata-ohjelmiston käyttö FuturSoft- ohjelmien kanssa Päivitetty 19.1.2006 Autodata-ohjelmiston käyttö - 1 - Sisällys YLEISTÄ... 3 AUTODATA-KUVAKKEEN KÄYTTÖ... 3 OSIEN HAKU AUTODATASTA (EI AUTODATA KOODIA)...

Lisätiedot

2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet

2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet Tähän käsikirjaan on koottu Ecomiin liittyviä yleisiä aiheita ja toimintatapoja, joiden opiskelemisesta on hyötyä kaikille Ecomin käyttäjille. 2013 2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet Ohjeita käsikirjan

Lisätiedot

PIKAOHJE PRODUCTION SOFTWARE

PIKAOHJE PRODUCTION SOFTWARE Tiny CRM PIKAOHJE PRODUCTION SOFTWARE 30. joulukuuta 2011 Tekijä: Jari Kukkonen Tiny CRM PIKAOHJE YLEISTÄ TinyCRM on Lahden tiede- ja yrityspuiston tarpeisiin räätälöity yksinkertainen asiakkuudenhallintaohjelma,

Lisätiedot

UUDEN NETTIJÄSENREKISTERIN OHJEET. Kirjaudu sisään antamalla käyttäjätunnus ja salasana

UUDEN NETTIJÄSENREKISTERIN OHJEET. Kirjaudu sisään antamalla käyttäjätunnus ja salasana UUDEN NETTIJÄSENREKISTERIN OHJEET Kirjaudu sisään antamalla käyttäjätunnus ja salasana Aloitussivu näyttää seuraavalta. Sen kautta voi siirtyä haluttuihin toimintoihin. JÄSENREKISTERIN SELAUS/MUOKKAAMINEN

Lisätiedot

1 Kirjautuminen ja Käyttöliittymä... 2. 1.1 Kirjautuminen... 2. 1.2 Käyttöliittymä... 2. 2 Uuden varauksen tekeminen... 3. 2.1 Normaali varaus...

1 Kirjautuminen ja Käyttöliittymä... 2. 1.1 Kirjautuminen... 2. 1.2 Käyttöliittymä... 2. 2 Uuden varauksen tekeminen... 3. 2.1 Normaali varaus... 1 Kirjautuminen ja Käyttöliittymä... 2 1.1 Kirjautuminen... 2 1.2 Käyttöliittymä... 2 2 Uuden varauksen tekeminen... 3 2.1 Normaali varaus... 3 2.2 Alustava Varaus... 5 2.2.1 Alustavan varauksen muuttaminen

Lisätiedot

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen it-arvi Ohjeet sovelluksen käyttöön KÄYNNISTYS: - Sovellus käynnistetään tuplanapauttamalla kuvaketta Esteettomyysarviointi.exe. ETUSIVU: Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen

Lisätiedot

VÄLIAIKAINEN KANSALLINEN TUKI. Tukihakemukseen 428 liitettävän laskelman täyttöohje YLEISTÄ

VÄLIAIKAINEN KANSALLINEN TUKI. Tukihakemukseen 428 liitettävän laskelman täyttöohje YLEISTÄ VÄLIAIKAINEN KANSALLINEN TUKI Tukihakemukseen 428 liitettävän laskelman täyttöohje YLEISTÄ Liitelaskelman avulla selvitetään hakijan tukikelpoisuus väliaikaiseen kansalliseen tukeen ja sen korotukseen

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Säilörehusta tehoja naudanlihantuotantoon

Säilörehusta tehoja naudanlihantuotantoon Säilörehusta tehoja naudanlihantuotantoon Hämäläinen lihanauta ja lammas 10.04.2013, Mustiala Katariina Manni, Koulutusvastaava, lehtori Säilörehu osa naudanlihantuotannon kannattavuutta Ruokinnallinen

Lisätiedot

Voit hakea asiakasta nimellä sivun alapalkissa Tarkennettu haku -valinnalla tai sivun yläpalkissa olevalla valinnalla Haut.

Voit hakea asiakasta nimellä sivun alapalkissa Tarkennettu haku -valinnalla tai sivun yläpalkissa olevalla valinnalla Haut. 1 2 Syötetään haettavan tai lisättävän yrityksen Y-tunnus (tai asiakasnumero). Asiakasnumero on A+8 merkkiä tai 8 merkkiä ja kohta Asiakasnumero rastitettuna. Järjestelmä antaa jokaiselle henkilölle ja

Lisätiedot

OHJEITA OMAPALVELUN KÄYTTÖÖN

OHJEITA OMAPALVELUN KÄYTTÖÖN OHJEITA OMAPALVELUN KÄYTTÖÖN OMAPALVELU Omapalvelussa voit tehdä toimeentulotuen ensihakemuksen tai toimeentulotuen jatkohakemuksen seurata hakemuksesi käsittelyn tilaa vastata sähköisesti lähetettyyn

Lisätiedot

MICROSOFT EXCEL 2010

MICROSOFT EXCEL 2010 1 MICROSOFT EXCEL 2010 Taulukkolaskentaohjelman jatkokurssin tärkeitä asioita 2 Taulukkolaskentaohjelmalla voit Käyttää tietokonetta ruutupaperin ja taskulaskimen korvaajana Laatia helposti ylläpidettäviä

Lisätiedot

Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta.

Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta. 2 Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta. Sisällys 1 Yleistä... 3 1.1 Kirjanpitolain uudistus 2016... 3 Liitetietotosite...

Lisätiedot

ORGANISAATION KIRJAUTUMINEN TURVASIRU.FI-PALVELUUN

ORGANISAATION KIRJAUTUMINEN TURVASIRU.FI-PALVELUUN ORGANISAATION KIRJAUTUMINEN TURVASIRU.FI-PALVELUUN Organisaatiot kuten eläinsuojeluyhdistykset kirjautuvat KIRJAUTUMINEN ORGANISAATIOT-osiosta: http://www.turvasiru.fi/pet/turvasiru.jsp Organisaatioiden

Lisätiedot

Rehuanalyysiesimerkkejä

Rehuanalyysiesimerkkejä Rehuanalyysiesimerkkejä Rehun laatu on monen tekijän summa! Vaikka korjuuajan ajoitus onnistuu täydellisesti, myös säilöntään on syytä keskittyä. Virhekäymiset lisäävät säilönnästä johtuvaa hävikkiä ja

Lisätiedot

Käyttö ohjeet kirpputorille

Käyttö ohjeet kirpputorille Käyttö ohjeet kirpputorille Avaa päävalikosta Asiakas kortisto luo Asiakasrekisteri kortti asiakkaalle. Kun luot asiakkaan klikkaa "lisää" valitse Kyllä ja "lisää uusi kortti/rivi?" Täytä asiakkaan tiedot,

Lisätiedot

Lisäys (1.) Muskos-ohjeeseen Sivu 1 / 10. Konservoinnin tietojen poistaminen

Lisäys (1.) Muskos-ohjeeseen Sivu 1 / 10. Konservoinnin tietojen poistaminen Lisäys (1.) Muskos-ohjeeseen Sivu 1 / 10 Konservoinnin tietojen poistaminen Tässä ohjeessa kerrotaan, miten poistetaan konservoinnin tiedot kokonaan, jos on esim. vahingossa syöttänyt kaksi samaa konservointia

Lisätiedot

TYVI-ilmoitusten antaminen Eximistä saatavilla tiedoilla 28.09.04

TYVI-ilmoitusten antaminen Eximistä saatavilla tiedoilla 28.09.04 TYVI-ilmoitusten antaminen Eximistä saatavilla tiedoilla 28.09.04 Mikä on TYVI? TYVI-operaattorit TYVI on lyhenne joka tulee sanoista Tiedot Yritykseltä VIranomaisille. Järjestelmä otetaan käyttöön 1.1.2005

Lisätiedot

OHJEITA OMAPALVELUN KÄYTTÖÖN

OHJEITA OMAPALVELUN KÄYTTÖÖN OHJEITA OMAPALVELUN KÄYTTÖÖN OMAPALVELU Omapalvelussa voit tehdä toimeentulotuen tai vammaispalveluiden hakemuksen seurata hakemuksesi käsittelyn tilaa vastata sähköisesti lähetettyyn lisäselvityspyyntöön

Lisätiedot

2 Eläinlistan kautta voidaan tallentaa tietoja kuolleille eläimille

2 Eläinlistan kautta voidaan tallentaa tietoja kuolleille eläimille Sisällys: Sisällys:... 1 WebLammas versio 1.0.8.3 korjaukset ja uudet ominaisuudet... 2 1 Eläin - välilehdelle tuodaan Tilan elossa olevat eläimet... 2 2 Eläinlistan kautta voidaan tallentaa tietoja kuolleille

Lisätiedot

Send-It ilmoittautumisjärjestelmä (judotapahtumat Suomessa)

Send-It ilmoittautumisjärjestelmä (judotapahtumat Suomessa) Ilmoittautumis järjestelmän otsikko alue Jokaisella tapahtumalla on otsikko-osa joka on samanlainen joka puolella sovellusta. Tämä Judokilpailuissa käytetty otsikko-osa koostuu viidestä linkistä, joita

Lisätiedot

Tukihakemukseen 459 liitettävän laskelman täyttöohje 1: MAATALOUDEN HARJOITTAJILLE JA MAATALOUTTA HARJOITTAVILLE VEROTUSYH- TYMILLE

Tukihakemukseen 459 liitettävän laskelman täyttöohje 1: MAATALOUDEN HARJOITTAJILLE JA MAATALOUTTA HARJOITTAVILLE VEROTUSYH- TYMILLE VÄLIAIKAINEN LISÄTUKI Tukihakemukseen 459 liitettävän laskelman täyttöohje 1: MAATALOUDEN HARJOITTAJILLE JA MAATALOUTTA HARJOITTAVILLE VEROTUSYH- TYMILLE Suurin osa pyydetyistä tiedosta löytyy helpoiten

Lisätiedot

Lammas- ja vuohirekisterisovellus Pikaohje eläintenpitäjille

Lammas- ja vuohirekisterisovellus Pikaohje eläintenpitäjille Lammas- ja vuohirekisterisovellus Pikaohje eläintenpitäjille SISÄLLYSLUETTELO 1. Käyttäjätunnukset 2 2. Kirjautuminen järjestelmään 2 3. Eläintenpitäjän eläimet ja rekisterin valinta 4 4. Ilmoitukset 4.1

Lisätiedot

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Kirjautuminen järjestelmään 2 Myyntilaskut 2 Ostolaskujen käsittely 4 Uuden laskun syöttö 6 Palkkailmoituslomake 8 Palkkailmoituksesta kopio 9 Henkilötietojen

Lisätiedot

Suomen Tuuliatlaksen karttaliittymän hyödyntäminen E-farm Pro ja Basic ohjelmien tuulienergialaskennassa

Suomen Tuuliatlaksen karttaliittymän hyödyntäminen E-farm Pro ja Basic ohjelmien tuulienergialaskennassa Suomen Tuuliatlaksen karttaliittymän hyödyntäminen E-farm Pro ja Basic ohjelmien tuulienergialaskennassa 12.12.2013 Copyright E-farm E-farm Asiakkuudenhallinta Tuotekehitys Myynti ja tuotekehitys www.e-farm.fi

Lisätiedot

Oulun kaupunki Liikuntapalvelut. Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille

Oulun kaupunki Liikuntapalvelut. Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille Oulun kaupunki Liikuntapalvelut Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille Aloittaminen Kirjaudu rekisteröitymisen jälkeen varausjärjestelmään käyttäjätunnuksella ja salasanalla jotka olet saanut

Lisätiedot

Nuorisoavustuspalveluiden ohjeistus. Asioijan käyttöliittymä. Nuorisoavustuspalveluiden ohjeistus. Espoo Sähköinen asiointi

Nuorisoavustuspalveluiden ohjeistus. Asioijan käyttöliittymä. Nuorisoavustuspalveluiden ohjeistus. Espoo Sähköinen asiointi Nuorisoavustuspalveluiden ohjeistus Asioijan käyttöliittymä 00180 Helsinki sähköposti info@tiera.fi Kotipaikka Helsinki 1/15 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Yleistä avustushakemuksista... 3 1.1

Lisätiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Asiakaskohtaiset hinnat

Visma Fivaldi -käsikirja Asiakaskohtaiset hinnat Visma Fivaldi -käsikirja Asiakaskohtaiset hinnat 2 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Ylävalikko... 4 3 Vasemman laidan painikkeet... 5 4 Erikoishinnoittelut ruutu... 6 5 Raportit... 12 1 Yleistä Fivaldi Asiakaskohtaiset

Lisätiedot

Lypsykarjatilan seosreseptin suunnittelu. Mustiala Heikki Ikävalko

Lypsykarjatilan seosreseptin suunnittelu. Mustiala Heikki Ikävalko Lypsykarjatilan seosreseptin suunnittelu Mustiala Heikki Ikävalko Lypsykarjatilan seosruokintamuodot Seosruokinta Suomessa pohjautuu kahteen menetelmään Täydennetty seosruokinta (PMR) Seosruokinta (TMR)

Lisätiedot

OmaVero. Näin ilmoitat ja maksat arvonlisäveron

OmaVero. Näin ilmoitat ja maksat arvonlisäveron OmaVero Näin ilmoitat ja maksat arvonlisäveron Kirjaudu OmaVeropalveluun osoitteessa www.vero.fi/omavero. Klikkaa sinistä Kirjaudu sisään -painiketta. Kirjautumisen jälkeen näytölle avautuu OmaVero-palvelun

Lisätiedot

Granlund Manager - Huoltokirjan käyttöohje

Granlund Manager - Huoltokirjan käyttöohje Granlund Manager - Huoltokirjan käyttöohje https://senaatti.granlundmanager.fi Käyttäjätuki: 010 759 2300 (ma-pe 08:00-17:00) senaatti@granlund.fi Aloitussivu Prosessit, joihin käyttäjällä on kohteessa

Lisätiedot

Asiointipalvelun ohje

Asiointipalvelun ohje Asiointipalvelun ohje Yleistä 1. Kirjautuminen 2. Yhteystiedot 3. Vastaustavan valinta 1. Yleistä 2. Palkkatietojen lataaminen tiedostosta 4. Lomake 1. Yleistä 2. Linkit ja vastaajan tiedot 3. Lomakekäsittely

Lisätiedot

TIMMI-TILAVARAUSOHJELMISTO

TIMMI-TILAVARAUSOHJELMISTO Timmi Software Oy Pikaopas 1(12) TIMMI-TILAVARAUSOHJELMISTO Tämä dokumentti on pikaopas Timmi-tilavarausohjelmiston ominaisuuksien testausta varten. Pikaohjeen merkinnät Pikaohjeessa käytetään seuraavia

Lisätiedot

VARASTOINTI / INVENTOINTI

VARASTOINTI / INVENTOINTI 12.09.07 1 VARASTOINTI / INVENTOINTI INVENTOINNIN YLEINEN KULKU: 1) Luodaan inventointipohja ennen fyysisen inventoinnin aloittamista. Käytännössä inventoinnin vaatima aika ratkaisee inventointipohjan

Lisätiedot

Visma Fivaldi -Ohje Yleisraportin määritykset

Visma Fivaldi -Ohje Yleisraportin määritykset Visma Fivaldi -Ohje Yleisraportin määritykset 2 Sisällys 1. Yleisraportin määritys... 3 1.2. Määrittelyn perustiedot... 3 2. Yleisraportin sarakkeistomääritys... 5 2.1. Sarakkeistomäärityksen tiedot...

Lisätiedot

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt. Sisällöt-näkymä Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma 1 Valitse kieleksi Suomi Välilehti 1. Perustiedot Musta reunus kieliversioneliön

Lisätiedot

Opetussuunnitteluprosessi WebOodissa - OpasOodi

Opetussuunnitteluprosessi WebOodissa - OpasOodi Katri Laaksonen 14.3.2011 Opetussuunnitteluprosessi WebOodissa - OpasOodi Ohjeen sisältö: Yleistä Oppaaseen liittyvien opintokohteiden käsittely Opintokohteen tila Vastuuopettajatietojen lisäys Kuvaustekstien

Lisätiedot

ELMAS 4 Laitteiden kriittisyysluokittelu 8.2.2012 1/10. Ramentor Oy ELMAS 4. Laitteiden kriittisyysluokittelu. Versio 1.0

ELMAS 4 Laitteiden kriittisyysluokittelu 8.2.2012 1/10. Ramentor Oy ELMAS 4. Laitteiden kriittisyysluokittelu. Versio 1.0 1/10 Ramentor Oy ELMAS 4 Laitteiden kriittisyysluokittelu Versio 1.0 2/10 SISÄLTÖ 1 Kuvaus... 3 2 Kriittisyysluokittelu ELMAS-ohjelmistolla... 4 2.1 Kohteen mallinnus... 4 2.2 Kriittisyystekijöiden painoarvojen

Lisätiedot

Luomuruokinnan erot tavanomaiseen ruokintaan

Luomuruokinnan erot tavanomaiseen ruokintaan ruokinnan erot tavanomaiseen ruokintaan Kehityspäällikkö Eija Valkonen Hankkija Oy Rehuliiketoiminta rehujen valmistuksen yleiset tuotantosäännöt 1. Luonnonmukaisten rehujen valmistus on pidettävä ajallisesti

Lisätiedot

ILMARI KÄYTTÖOHJE

ILMARI KÄYTTÖOHJE ILMARI KÄYTTÖOHJE 7.8.2011 1. Kirjautumissivu Kirjoita selaimeen http://ilmari.vtt.fi. Täytä käyttäjätunnus ja salasana. Kirjaudu sisään painamalla login. Kuva 1. Kirjautumissivu 2. Projektilistaus Kirjautumisen

Lisätiedot

Lasten Liike iltapäivät

Lasten Liike iltapäivät Lasten Liike iltapäivät Ohjeistus nettilomakkeen täyttämiseen taloudellisen tuen hakemiseksi toiminnan järjestäjille Lomake toimii osoitteessa https://lasten-liike.vincit.io/ Haku on auki 22.3. 21.4.2017

Lisätiedot

Uudet ominaisuudet: Invest for Excel 3.6

Uudet ominaisuudet: Invest for Excel 3.6 Uudet ominaisuudet: Invest for Excel 3.6 Microsoft Excel versiot... 2 Käyttöoppaat... 2 Sähköinen allekirjoitus... 2 Mallikansiot... 2 Liikearvon poisto ja tuloverotus... 4 Sisäinen korkokanta ennen veroja...

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

OHJEITA OMAPALVELUN KÄYTTÖÖN

OHJEITA OMAPALVELUN KÄYTTÖÖN OHJEITA OMAPALVELUN KÄYTTÖÖN OMAPALVELU Omapalvelussa voit tehdä hakemuksia, vastata sinulle sähköisesti lähetettyihin lisäselvityspyyntöihin ja kirjeisiin seurata hakemuksesi käsittelyn tilaa saada tiedoksi

Lisätiedot

Seutudokumenttien pä ivittä misohje

Seutudokumenttien pä ivittä misohje Seutudokumenttien pä ivittä misohje Kirjautuminen sisällönhallinta-työkaluun Käytä ylläpidossa Firefox-selainta. Käyttäjätunnukset Käy rekisteröitymässä osoitteessa www./kirjaudu kohdassa Rekisteröidy.

Lisätiedot

Rauno Levan & Kimmo Salonen (toim.) GarbageX ohjelman käyttöohje

Rauno Levan & Kimmo Salonen (toim.) GarbageX ohjelman käyttöohje Rauno Levan & Kimmo Salonen (toim.) GarbageX ohjelman käyttöohje Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja B Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 7 Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

AKTIVITEETIN KIRJAAMINEN

AKTIVITEETIN KIRJAAMINEN AKTIVITEETIN KIRJAAMINEN Kirjaudu järjestelmään omilla tunnuksillasi osoitteessa www.lions.fi/rekisteri. Valitse päävalikosta teetti jolloin saat aktiviteetti-hakusivun näkymän. Aktiviteetti lisätään Lisää

Lisätiedot

Excel -sisäänlukutaulukko. Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje

Excel -sisäänlukutaulukko. Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje Excel -sisäänlukutaulukko Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje 1. Sisäänlukupohjan hakeminen 1.1. Tyhjä sisäänlukupohja Tyhjään sisäänlukupohjaan voidaan kirjata

Lisätiedot

Titta-palvelun käyttöohje

Titta-palvelun käyttöohje LUONNOS 2 (12) Sisällysluettelo 1 Rekisteröityminen... 4 2 Kirjautuminen... 5 2.1 Unohtunut salasana... 5 2.2 Unohtunut käyttäjätunnus... 6 3 Etusivu... 6 4 Käyttäjätoiminnot... 6 4.1 Salasanan vaihtaminen...

Lisätiedot

Lean toimintamallia tukevan Excelin pikakäyttöopas versio 1.1

Lean toimintamallia tukevan Excelin pikakäyttöopas versio 1.1 Lean toimintamallia tukevan Excelin pikakäyttöopas versio 1.1 versio 1.0 Varhac Oy Jussi Luukkonen 01.10.2013 versio 1.1. HSY Lotta Toivonen 25.10.2013 Sisällys 1 Sovelluksen asennus... 3 2 Sovelluksen

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET...

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET... OHJE OPPILAALLE 2 / 21 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Julia hanke Ohjeistus julkisten hankintojen hiilijalanjälkilaskureihin Tuoteryhmä: kopio- ja pehmopaperit

Julia hanke Ohjeistus julkisten hankintojen hiilijalanjälkilaskureihin Tuoteryhmä: kopio- ja pehmopaperit Julia 2030 -hanke Ohjeistus julkisten hankintojen hiilijalanjälkilaskureihin Tuoteryhmä: kopio- ja pehmopaperit Suomen ympäristökeskus SYKE, Maija Mattinen, 20.12.2011. Lomakkeet ja ohjeet on kirjoitettu

Lisätiedot

VIS Online 2.0 version uudistukset

VIS Online 2.0 version uudistukset VIS Online 2.0 version uudistukset Tämä dokumentti kuvaa VIS Online 2.0 julkaisun erot VIS Online 1.0:aan nähden. Dokumentti on tarkoitettu vanhan VIS Online 1.0 version käyttäjille siirryttäessä uuden

Lisätiedot

Opetuksen suunnittelu

Opetuksen suunnittelu Asio-Tilavarausohjelmisto/ Opetuksen suunnittelu Opetuksen suunnittelu Suljettujen aikojen määritys Kiinteiden opetusaikojen määritys Opetuperiodit Kaikissa vaiheissa tilanteen mukainen yhteys opiskelijahallinto-ohjelmistoon

Lisätiedot

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu Helsingin yliopisto WebOodi 1 Tenttityökalu Tenttityökalu on oiva väline laitos- ja tiedekuntatenttien tekemiseen. Esimerkiksi tiedekuntatentissä voi tenttiä samana päivänä kymmeniä eri opintojaksoja.

Lisätiedot

Psoriasisliitto Nettijäsenrekisterin Koulutustilaisuus 11.2.-12.2. Nettijäsenrekisterin ohje

Psoriasisliitto Nettijäsenrekisterin Koulutustilaisuus 11.2.-12.2. Nettijäsenrekisterin ohje Psoriasisliitto Nettijäsenrekisterin Koulutustilaisuus 11.2.-12.2. Nettijäsenrekisterin ohje Kirjautumissivu löytyy osoitteesta https://njr.yap.fi/cgi-bin/rpj2v3/dispat.exe. Anna käyttäjätunnus ja salasana.

Lisätiedot

Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen 1 Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Sisällysluettelo Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen... 2 Tenttien opiskelijalistojen tulostaminen... 3

Lisätiedot

Paikka-aikakaavio PlanMan Project

Paikka-aikakaavio PlanMan Project Paikka-aikakaavio PlanMan Project 30.4.2014 Sisältö 1. Paikka-elementin käyttöönotto... 2 2. Tehtävien lisääminen paikka-aikakaavioon... 4 3. Tehtävien ulkoasun muokkaus paikka-aikakaaviossa... 5 4. Tehtävien

Lisätiedot

Titta-palvelun käyttöohje

Titta-palvelun käyttöohje LUONNOS 226.10.2017 2 (11) Sisällysluettelo 1 Rekisteröityminen... 4 2 Kirjautuminen... 5 2.1 Unohtunut salasana... 6 2.2 Unohtunut käyttäjätunnus... 6 3 Etusivu... 6 4 Käyttäjätoiminnot... 6 4.1 Salasanan

Lisätiedot

Anne-Mari Näsi 15.2.2010 EXCELIN PIKAKÄYTTÖOHJE (EXCEL 2007)

Anne-Mari Näsi 15.2.2010 EXCELIN PIKAKÄYTTÖOHJE (EXCEL 2007) Anne-Mari Näsi 15.2.2010 EXCELIN PIKAKÄYTTÖOHJE (EXCEL 2007) TAULUKON NIMEÄMINEN 1. Klikkaa hiiren kakkospainikkeella Taul1 eli taulukon nimen kohdalla. Valitse kohta Nimeä uudelleen. 2. Kirjoita taulukolle

Lisätiedot

1.1 Sisäänkirjautuminen ST-Akatemia Online -palveluun kirjaudutaan -osoitteen kautta.

1.1 Sisäänkirjautuminen ST-Akatemia Online -palveluun kirjaudutaan  -osoitteen kautta. Sisällysluettelo ST-Akatemia Online -palvelun käyttöohjeet... 2 1. Kirjautuminen... 2 1.1 Sisäänkirjautuminen... 2 1.2 Uloskirjautuminen... 2 2. Julkaisujen lukeminen... 2 2.1 Julkaisuista palaaminen palvelun

Lisätiedot

OPPILAAN/ OPISKELIJAN NÄKYMÄ

OPPILAAN/ OPISKELIJAN NÄKYMÄ OPPILAAN/ OPISKELIJAN NÄKYMÄ 2 / 23 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 3 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / HUOMAUTUKSET... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT...

Lisätiedot

MaitoManagement 2020

MaitoManagement 2020 MaitoManagement 2020 Hiehoprosessin tehostaminen Tavoitteena on tuottaa maitoa taloudellisesti ja tehokkaasti tilakokonaisuus huomioiden. Maidontuotannon tehokkuutta seurataan mm. seuraavilla mittareilla:

Lisätiedot

1 PALKANLASKENTA, TYVI VUOSI-ILMOITUS

1 PALKANLASKENTA, TYVI VUOSI-ILMOITUS 1 PALKANLASKENTA, TYVI VUOSI-ILMOITUS Ecom 3 ohjelmassa Tyvi Vuosi-ilmoitus on erillinen ohjelmaosio, joka löytyy Kaukosäätimestä Palkanlaskenta-valikon alta kohdasta TYVI-raportit. Ohjelman voi avata

Lisätiedot

LUKKARIN KÄYTTÖOHJE Sisällys

LUKKARIN KÄYTTÖOHJE Sisällys LUKKARIN KÄYTTÖOHJE Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Lukkarin käynnistys ja sisäänkirjautuminen... 2 3. Vapaa aikatauluhaku... 2 4. Lukujärjestyksen luominen ja avaaminen... 3 Lukukauden valinta... 3 Uuden

Lisätiedot

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistävalikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

Ohje Daisy-äänikirjan käyttöön EasyReader Express -ohjelmalla

Ohje Daisy-äänikirjan käyttöön EasyReader Express -ohjelmalla Ohje Daisy-äänikirjan käyttöön EasyReader Express -ohjelmalla TÄRKEÄÄ TIETOA KÄYTTÄJÄLLE MIKÄ ON DAISY-ÄÄNIKIRJA? Daisy-äänikirja sisältää painetun kirjan tekstin ääneen luettuna. Daisy-äänikirjassa voi

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET Serie RV

KÄYTTÖOHJEET Serie RV KÄYTTÖOHJEET Serie RV Laskentavaakajärjeste1mä 3.2 Virhe laskentapunnituksessa Laskentapunnituksen virhe johtuu pääasiassa kolmesta tekijästä:. detaljien painojen poikkeamista vaaka näyttää väärin inhimillisestä

Lisätiedot

Tuen tarpeen tunnistaminen

Tuen tarpeen tunnistaminen Tuen tarpeen tunnistaminen Matematiikan arviointi toinen luokka talvi Esitysohjeet opettajalle Arvioinnin yleisiä periaatteita Tutustu ennen tehtävien esittämistä ohjeisiin ja materiaaliin sekä tarkista,

Lisätiedot

Kirjautuminen Timmiin

Kirjautuminen Timmiin Sisällys Kirjautuminen Timmiin... 1 Tilojen haku... 2 Pikkukalenteri... 5 Hakemuksen teko... 6 Yöpymiskäyttö... 7 Hakemuksen lisätiedot... 7 Oheisvarattavat... 7 Varaukset Oma asiointi... 9 Vapaa-ajan

Lisätiedot

Pikaopas Maksatushakemus

Pikaopas Maksatushakemus Pikaopas Maksatushakemus Versio 2016-11-16 Pikaopas Maksatushakemus Johtava tuensaaja laatii maksatushakemuksen sähköisessä Min ansökan-palvelussa. Ennen aloittamista Täyttääksesi maksatushakemuksen tarvitset:

Lisätiedot

10. ASIAKASHALLINTA CRM; Osoitetarrat, ryhmäsähköposti ja export

10. ASIAKASHALLINTA CRM; Osoitetarrat, ryhmäsähköposti ja export 10. ASIAKASHALLINTA CRM; Osoitetarrat, ryhmäsähköposti ja export 10.1. PERIAATE CRM asiakashallintajärjestelmästä voidaan tulostaa osoitetarrat, lähettää ryhmäsähköpostia sekä exportata (viedä) hakutuloksia

Lisätiedot

MINIKASSA käyttöohje. Nets Finland Oy. v.1.3. MiniECR Guide for Telium2. Classification. Document type Instruction. Document description.

MINIKASSA käyttöohje. Nets Finland Oy. v.1.3. MiniECR Guide for Telium2. Classification. Document type Instruction. Document description. Oy MINIKASSA käyttöohje v.1.3 1 (9) Contents 1. YLEISTÄ... 3 1.1 MINIKASSA... 3 1.2 NÄPPÄIMISTÖ JA TOIMINNOT... 3 1.3 VALIKOISSA LIIKKUMINEN... 3 1.4 TAPAHTUMIEN LÄHETYS... 4 2. MINIKASSA... 4 2.1 MYYNTITAPAHTUMA...

Lisätiedot

Taulukko 1. Laskelmissa käytettyjen rehujen rehuarvo- ja koostumustiedot. Puna-apila-

Taulukko 1. Laskelmissa käytettyjen rehujen rehuarvo- ja koostumustiedot. Puna-apila- Taulukko 1. Laskelmissa käytettyjen rehujen rehuarvo- ja koostumustiedot. Nurmisäilörehsäilörehsäilörehviljaseos Puna-apila- - Ohra-kaura- Rypsi- ja Rehuarvot kuiva-aineessa rapsirouhe Kuiva-aine, g/kg

Lisätiedot

TimeEdit opiskelijan ohje TimeEdit-instructions for students from this link

TimeEdit opiskelijan ohje TimeEdit-instructions for students from this link TimeEdit opiskelijan ohje TimeEdit-instructions for students from this link TimeEdit on työjärjestys- (lukujärjestys) ja tilanvarausohjelmisto. Sisältö 1 Oikeudet... 2 2 TimeEdit Web... 2 3 Kirjautuminen...

Lisätiedot

Käyttö ohjeet kirpputorille

Käyttö ohjeet kirpputorille Käyttö ohjeet kirpputorille Asiakas kortisto Oma asiakaskortti kaikille (Tilitys, sopimukset, viivakoodihintalaput) Tuote kortit Lisätään kaikki Alv: sisältävät tuotteet. (Myyntipaikat, kahvila, muut tuotteet)

Lisätiedot

Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä

Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä Elisa Kassa sovelluksen päänäkymä voidaan jakaa kolmeen osaan. 1. Osuus käsittää asiakasta, tuotetta ja työntekijää koskevan tiedon. a. Asiakaskentästä voidaan etsiä

Lisätiedot

ResultCode, erotuomariohje

ResultCode, erotuomariohje ResultCode, erotuomariohje Sisällysluettelo Kirjautuminen 1 Omat tiedot 3 Esteet 5 Kenttäesteet 7 Asetukset 7 Omat ottelut 8 Vapaat ottelut 9 Palkkioiden maksatus 10 Pankkitili 12 Sähköinen pöytäkirja

Lisätiedot

Fivaldi ostolaskujen kierrätys 29.5.2012. Fivaldi ostolaskujen kierrätys

Fivaldi ostolaskujen kierrätys 29.5.2012. Fivaldi ostolaskujen kierrätys Fivaldi ostolaskujen kierrätys 1 Sisältö Fivaldi ostolaskujen kierrätys... 1 1. Yleistä... 3 2. Palvelunhallinta... 3 3. Perusasetukset... 5 4. Laskun tallentaminen... 8 5. Laskun käsittely... 13 6. Laskun

Lisätiedot