J ä s e n l e h t i 3-4 / Sisällysluettelo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "J ä s e n l e h t i 3-4 / 2009. Sisällysluettelo"

Transkriptio

1 Sisällysluettelo Marjaana Niemi: Suomalaisten tiedelehtien tulevaisuus? 3 Susanna Fellman: Pohjoismainen kapitalismi onko sitä? 7 SHS:n toimintasuunnitelma Kirsi Vainio-Korhonen: Suomalaisen kasvatuksen ja koulutuksen historia osa I: Huoneentaulun maailma 13 Julia Burman: Bath piipahdus Yrjöjen aikaan 15 Toiminnanjohtajan tervehdys 19 Kutsu historiantutkimuksen päiville 20 J ä s e n l e h t i 3-4 / 2009

2 SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA SEURAN TOIMISTO Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki puh: (09) Sähköposti: Kotisivu: Toiminnanjohtaja Julia Burman, varmimmin ke ja to SEURAN HALLITUS 2009 Dos. Marjaana Niemi, puheenjohtaja Prof. Susanna Fellman Prof. Petri Karonen Dos. Tiina Kinnunen Prof. Christian Krötzl Dos. Tuija Laine Prof. Henrik Meinander Prof. Markku Peltonen, varapuheenjohtaja Prof. Irma Sulkunen Prof. Kirsi Vainio-Korhonen Suomen Historiallinen Seura on alan tieteellinen keskusseura Suomessa. Seura järjestää esitelmä- ja seminaaritilaisuuksia sekä kansallisia ja kansainvälisiä konferensseja sekä hoitaa alan kansainvälisiä suhteita. Jäseninä on noin 900 tutkijaa ja harrastajaa. Jäsenmaksu on 25 euroa vuodessa (opisk. 22 ). Jäsenet saavat maksutta jäsenlehden sekä n. 25 % alennusta seuran omista sekä monien lähitieteiden seurojen julkaisuista Tiedekirjassa (Kirkkokatu 14) ja SKS:n kirjamyymälässä (Mariankatu 3). Verkkokirjakauppaan on linkki seuran kotisivuilta (www.histseura.fi); tilausta tehdessänne kertokaa olevanne Historiallisen Seuran jäsen! Historiallisen Aikakauskirjan tilausmaksu on seuran jäsenille 28 euroa. Jäsenhakemuslomake on helpointa täyttää internetissä SHS:n kotisivuilla osoitteessa Lomakkeita voi tilata myös seuran toimistosta. Vapaamuotoisen hakemuksen voi lähettää myös sähköpostilla.

3 PÄÄKIRJOITUS Suomalaisten tiedelehtien tulevaisuus? Tieteellinen julkaisutoiminta on murrosten edessä. Vaikka sähköinen julkaisutoiminta ei ole edennyt rohkeimpien visionäärien ennustamalla nopeudella, se on käynnistänyt merkittäviä muutosprosesseja tieteellisessä julkaisemisessa ja tuonut uusia haasteita niin tutkijoille, yliopistoille kuin kustantajillekin ja lisää on tulossa. Historiaalalla ja sen lähipiirissä on jo muutamia pelkästään sähköisesti julkaistavia tieteellisiä aikakauslehtiä. Verkossa ilmestyvät muun muassa Ennen ja nyt historian tietosanomat sekä kasvatuksen historiaan suuntautunut Kasvatus & Aika. Monet muut, esimerkiksi Historiallinen Aikakauskirja, ilmestyvät painettuna, mutta niiden artikkelit ovat luettavissa pienellä viiveellä myös Kansalliskirjaston ja Kopioston ylläpitämästä verkkopalvelusta, Elektrasta. Kotimaisen verkkopalvelun lisäksi suomalaiset tieteelliset artikkelit löytyvät yhä useammin myös kansainvälisistä artikkelitietokannoista: esimerkiksi Historiallisen Aikakauskirjan artikkeleita on pian mahdollisuus hakea ja lukea vuoden viiveellä EBSCOhost hakupalvelun kautta. Vaikka sähköisen julkaisemisen lisääntyminen muuttaa monella tapaa tieteellisen julkaisemisen status quota, keskustelun laineet eivät toistaiseksi ole lyöneet kovin korkeina. Muutokset ovat tähän saakka edenneet niin verkkaisesti, että alan toimijoilla on ollut niihin aikaa sopeutua. Viime kuukausien aikana keskustelu on kuitenkin saanut aivan uusia sävyjä: monet toimijat ovat heränneet keskustelemaan, kiistelemään ja väittämään vastaan. Osa on tuntenut koko olemassaolonsa uhatuksi. Keskustelun herättäjänä on ollut Helsingin yliopistossa viime keväänä tehty päätös julkaistujen (tai julkaistavien) artikkelien tallentamisesta avoimeen julkaisuarkistoon. Tämä päätös on saanut monet tieteellisen julkaisemisen intressiryhmät miettimään ja keskustelemaan, mistä muutoksessa oikein on kysymys. Mitä myönteisiä asioita sillä saavutetaan, ja toisaalta mitä samalla ehkä menetetään?

4 Helsingin yliopisto edellyttää, että yliopistossa toimivat tutkijat tallentavat vuoden 2010 alusta lähtien tieteellisissä julkaisuissa julkaisemansa tutkimusartikkelit Helsingin yliopiston ylläpitämään avoimeen julkaisuarkistoon. Päätös koskee tieteellisessä aikakauslehdessä, sarjajulkaisussa, konferenssijulkaisussa tai muussa kokoomateoksessa julkaistavia yksittäisiä artikkeleita, mutta ei monografioita. Muut yliopistot seuraavat todennäköisesti pian perässä; esimerkiksi Tampereen yliopisto suunnittelee avaavansa samanlaisen avoimen julkaisuarkiston vuonna Tässä uudistuksessa on kysymys nimenomaan rinnakkaisjulkaisemisesta. Julkaisuarkistoon tallennetun artikkelin virallinen versio ilmestyy jossain muualla, ja arkistossa on artikkelista vain kopio, joka voi olla täysin samanlainen kuin virallinen julkaistu artikkeli tai vaihtoehtoisesti joku aikaisempi versio. Muutos merkitsee sitä, että kuka tahansa voi pian maksutta lukea yliopistoissa työskentelevien tutkijoiden ja opettajien julkaisuja omalta päätteeltään ja tallentaa kyseiset julkaisut itselleen. Tutkijan näkökulmasta nopeus, avoimuus ja ilmaisuus tuntuvat pelkästään myönteisiltä asioilta ainakin ensikuulemalta. Jokainen meistä on kiireisenä etsinyt artikkeleita, joita ei löydy lähimmästä kirjastosta eikä välttämättä seuraavastakaan. Näissä tilanteissa tutkija on yleensä vain äärimmäisen helpottunut ja kiitollinen siitä, jos kyseinen artikkeli löytyy netistä. Kirjastoissa juoksemisen sijasta voi keskittyä omien artikkeliensa kirjoittamiseen. Tieteellisten aikakauskirjojen kustantajat, jotka Suomessa usein ovat pieniä tieteellisiä seuroja, näkevät rinnakkaisjulkaisemisessa kuitenkin paljon ongelmia ja monet heidän esittämistään kysymyksistä ovat tärkeitä myös tutkijoiden näkökulmasta. Miten käy suomalaisten tiedelehtien, kun rinnakkaisjulkaiseminen yleistyy? Mistä saadaan rahat lehden julkaisemiseen, jos lehteä ei enää tilata vaan kaikki artikkelit saa ilmaiseksi verkosta? Rinnakkaisjulkaisemista on perusteltu ensi sijassa sillä, että kansainvälisten tieteellisten aikakauslehtien hinnat ovat nousseet jatkuvasti. Rinnakkaisjulkaiseminen olisi siis vastaisku suuria kansainvälisiä lehtikustantajia vastaan. Ongelmana vain on, että tämä vastaisku menee ainakin osittain harhaan. Avoimista julkaisuarkistoista kärsii ensisijaisesti kotimainen julkaiseminen: kotimaiset tieteelliset seurat, jotka vähin resurssein julkaisevat tiedelehtiä. Tieteellisten aikakauslehtien tekeminen ei ole halpaa. Toimitustyö ja ennen kaikkea artikkelien laadunvarmistus (refereeprosessi) vaativat resursseja, samoin lehtien painaminen, jakelu ja markkinointi. Tieteellisten lehtien saamat julkaisutuet sekä tilaus- tai Jatkuu sivulla 6 ->

5 Suomen Historiallinen Seura järjestää Ti klo Uutta Talvisodasta seminaari Ph.D. Antero Holmila Talvisota Britanniassa lehdistön ja kansalaisten kokemana Dosentti Pasi Tuunainen Ukrainalaisveteraanien tulkintoja Raatteen tien taistelusta Pj. prof. Henrik Meinander Alustusten jälkeen on aikaa keskustelulle. Tieteiden talo, Sali 404, Kirkkokatu 6, Helsinki Tervetuloa! Jäsenetukirjan HArk 128 Makaaberi ruumis saa noutaa ilmaisiksi Tiedekirjasta, Kirkkokatu 14, Helsinki. Lisätietoja: Toiminnanjohtaja Julia Burman, Puh , ke klo ja to

6 jäsenmaksut riittävät yleensä juuri ja juuri kattamaan nämä lehtien toimittamisesta ja painamisesta aiheutuvat kulut. Suomalaisten tieteellisten lehtien tulevaisuus onkin vakavasti vaakalaudalla, kun rinnakkaisjulkaiseminen murentaa niiden perinteisiä tulonlähteitä eikä mitään uusia tulovirtoja ole näköpiirissä. Ongelmien edessä ovat myös suomalaiset tiedekustantajat, jotka julkaisevat tieteellisiä artikkelikokoelmia. Kannattaako artikkelikokoelmia enää julkaista, jos artikkelit ovat saatavilla netissä? Suomalaisten tiedelehtien katoaminen olisi suuri menetys. Vaikka tutkijat nykyään julkaisevat yhä enemmän englanniksi tai muilla vierailla kielillä, tarvitaan myös suomalaisia tieteellisiä lehtiä, joissa tutkijat voivat julkaista tutkimustuloksiaan ja keskustella niistä. Lisäksi on muistettava, ettei suomalaisten tieteellisten lehtien lukijakunta suinkaan rajoitu yliopistoissa työskenteleviin tutkijoihin. Historiallista Aikakauskirjaa, kuten muitakin suomalaisia tiedelehtiä, lukevat hyvin erilaisissa tehtävissä toimivat ihmiset, jotka ovat kiinnostuneita historia-alan uusimmasta tieteellisestä tiedosta. Marjaana Niemi Puheenjohtaja Toimituksen huomautus: JOKO SINULLE TULEE HAIK KOTIIN? Muistathan, että SHS:n jäsenet voivat tilata HAikin 28 euron vuosimaksulla. Ota yhteys toiminnanjohtaja Julia Burmaniin!

7 Susanna Fellman Pohjoismainen kapitalismi onko sitä? Viimeisten parinkymmenen vuoden aikana on kiinnostus institutionaalisiin järjestelmiin tai regiimeihin lisääntynyt. Erilaisia kilpailukyky- tai muista menestystekijöistä laadittuja indikaattoreita julkaistaan säännöllisin väliajoin. Maiden välinen kilpailu kiristyy globalisaation myötä tai ainakin uskotaan näin ja siksi yritetään löytää paras institutionaalinen ja taloudellinen järjestelmä, joka takaisi taloudellisen kasvun myös tulevaisuudessa. Poliitikot ja muut päättäjät tarkkailevat toisten maiden poliittisia, taloudellisia ja institutionaalisia ratkaisuja ja pyrkivät ottamaan oppia menestyjistä. Kuvitellaan, että on olemassa jonkinlainen viisasten kivi tai best practice, joka ratkaisisi kasvun ja kehityksen ongelmat. Katseet ovat viimeaikoina usein kääntyneet Pohjoismaihin. Muualla ihmetellään, miksi nämä pienet, myöhään teollistuneet maat luokitellaan vuodesta toiseen maailman kilpailukykyisimmiksi? Nämä maat eivät nimittäin millään tavalla täytä klassisen oppikirjamallin esimerkkiä tehokkaista markkinatalouksista. Niillähän on muun muassa iso julkinen sektori, laaja hyvinvointijärjestelmä ja raskas verotaakka, eli tekijöitä joiden ei yleensä ajatella korreloivan taloudellisen tehokkuuden kanssa. Nykyään on kuitenkin huomattu, että kapitalistiset järjestelmät eli markkinataloudet voivat olla hyvinkin erilaisia keskenään ja silti menestyä. Kylmän sodan päätyttyä ja suunnitelmatalouksien romahdettua ei enää keskustella suunnitelmatalouden tai markkinatalouden paremmuudesta, vaan kapitalismin eri muodoista. Myös yhteiskuntatutkimuksessa on kiinnostuttu kapitalismin/ markkinatalouden monista kasvoista. Aihe on noussut esiin erityisesti poliittisessa taloustieteessä ja politiikantutkimuksessa, mutta viime aikoina myös historiantutkijoiden piirissä on herännyt kiinnostus näihin kysymyksiin. Esimerkiksi nk. Varieties of capitalism - tutkimusala on innostanut tutkijoita. Richard Whitleyn luoma käsite national business systems (kansallinen liiketoimintajärjestelmä) on herättänyt taloustieteessä innostusta ja tuonut uusia näkökulmia

8 malli-keskusteluun. Nämä tutkimussuunnat ovat tuoneet hyödyllisiä käsitteitä erilaisten institutionaalisten järjestelmien tutkimiseen ja analysointiin, ja siten ne ovat auttaneet syventämään ymmärrystämme erilaisista yhteiskunnallisista ja poliittis-taloudellisista rakenteista. Historiantutkijat ovat monesti kritisoineet poliittisen taloustieteen ja liiketoimintajärjestelmä-tutkijoiden historiattomuutta: kun näiden koulukuntien edustajat ovat luokitelleet, analysoineet ja vertailleet järjestelmiä, he unohtavat usein, että pitkällä aikavälillä järjestelmät muutturvat. Tähän ovat historiantutkijat tuoneet lisävaloa. Kysymykset kapitalismin erilaisista ilmenemisistä johtivat muutama vuosi sitten yhteispohjoismaisen taloushistoriallisen tutkimusprojektin perustamiseen. Projektista syntyi kirja Creating Nordic Capitalism: the business history of a competitive periphery, jossa analysoimme neljää Pohjoismaata, eli kaikkia muita Pohjoismaita paitsi Islantia, josta emme valitettavasti saaneet projektiin mukaan tutkijaa. Kirjassa lähdemme liikkeelle ajankohtaisista kysymyksistä. Mikä on Pohjoismaiden taloudellisen menestymisen salaisuus? Vai onko menestys pelkkä myytti? Onko pohjoismainen malli myös tulevaisuudessa kilpailukykyinen? Ja voidaanko edes puhua jostakin omasta pohjoismaisesta mallista? Vai onko neljä eri mallia? Ja mikäli on olemassa jonkinlainen pohjoismainen malli, niin miten se on kehittynyt ja muuttunut? Me kaikki kirjoittajat olimme lisäksi erityisen kiinnostuneita institutionaalisista muutoksista sekä yritysten toiminnasta institutionaalisessa kontekstissa. Lähestymistapaamme voi luonnehtia institutionaaliseksi taloushistoriaksi, johon yhdistimme Varities of capitalism-tradition ja Richard Whitleyn liiketoiminta-järjestelmän. Kehitimme analyysikehikon tai sabluunan, jonka avulla tarkastelimme institutionaalista järjestelmää ja siinä tapahtuvia muutoksia eri maissa, sekä yritysten ja markkinoiden rakennetta ja toimintaa erilaisissa institutionaalisissa konteksteissa. Sabluuna koostui niistä talouden eri lohkoista, joita pidimme keskeisimpinä markkinoiden ja yritysten rakenteissa ja toiminnassa. Nämä olivat työmarkkinat, rahoitusmarkkinat, koulutusjärjestelmä ja valtio. Institutionaalista järjestelmää analysoimme myös suhteessa kansainvälisen talouden kehitykseen. Lisäksi kiinnitimme huomiota muutoksiin ja murroskohtiin: toisena analyyttisena työkaluna käytimme käsitettä kehitysperiodit. (formative periods). Vaikka kehitys onkin jatkuva prosessi, väitimme, että voidaan selkeästi havaita tiettyjä periodeja, jolloin muutos on ollut nopeaa ja mullistavaa. Nämä kehitysperiodit

9 ovat Suomessa usein osuneet samaan aikaan kuin taloudelliset ja/tai poliittiset kriisit. Tutkimuksemme kattoi pitkän aikavälin, Se oli tarpeen, koska kapitalistinen malli on syvästi juurtunut historiallisessa, taloudellisessa ja poliittisessa kontekstissa. Markkinatalous ei myöskään ole muuttumaton, vaan se on muuttunut huomattavasti. Eräs projektin tärkeistä tavoitteista oli periodisoida Pohjoismaiden kehitys luvun toista puoliskoa pidimme sopivana ajankohtana analyysin aloittamiseen. Oikeastaan vasta tällöin voidaan elinkeinovapauden ja vastaavien institutionaalisten muutosten johdosta alkaa puhua modernista markkinataloudesta/kapitalismista Pohjoismaissa. Kirjassa väitämme, että voimme puhua pohjoismaisesta kapitalismista. On olemassa tiettyjä ilmiöitä, jotka yhdistävät Pohjoismaat, mutta samalla erottavat ne monista muista, varsinkin suuremmista länsimaisista talousjärjestelmistä. Tämä pohjoismainen malli ei suinkaan ole pysynyt muuttumattomana. Kaikilla neljällä Pohjoismaalla on ollut myöhäinen, mutta nopea teollistuminen. Maiden taloudellinen kasvu erityisesti teollistumisen alussa on tapahtunut luonnon resursseja hyödyntämällä. Pohjoismaat ovat pieniä, avoimia talouksia, jotka ovat hyvin riippuvaisia muusta maailmasta. Samalla ne ovat pystyneet tehokkaasti hyödyntämään globalisaation antamia mahdollisuuksia. Väitämme, että tästä syystä Pohjoismaat ovat usein sopeutuneet nopeasti muutoksiin ja ulkoisiin shokkeihin, vaikka sopeutuminen on joskus vaatinut suuriakin kustannuksia. Suomessa EU:n myötä tilakoko on kasvanut. Vain tehokas maatalous pärjää markkinataloudessa. Viime vuosina on ryhdytty keskustelemaan kotija tuotantoeläinten asemasta. Paras tuotto on usein ollut ensisijainen ja eläinten olot toissijaisia. Häkkikanalat, hautomakoneet ja tehokasvatus ovat nostaneet esiin kanojen kohtelun. Kuluttajista osa vaatii eettisesti tuotettua ruokaa, jossa tehokkuus ei saa haitata eläintä. Nykyään voi kaupassa valita, ostaako tehotuotettua ja halpaa vai luomua. (Kuva ja teksti toimituksen.)

10 Pohjoismaissa on myös koko tänä ajanjaksona pyritty hyödyntämään omat tuotantoresurssit (työvoima, henkinen pääoma, pääoma, raaka-aineet) tehokkaasti. Tämä on pienissä talouksissa oleellista: resurssit ovat näissä hyvin rajalliset ja niukat. Myös pohjoismainen hyvinvointijärjestelmä on ollut omiaan edistämään taloudellista kehitystä. Julkiset investoinnit terveyteen ja koulutukseen ovat olleet hyvin oleellinen osa taloudellista menestystä. Kansallista eheyttä, tai ainakin pyrkimystä siihen, on myös pidetty tärkeänä taloudelliselle kehitykselle. Valtion merkitys teollistumiselle on koko ajan ollut keskeinen. Pohjoismainen malli on ollut varsin pragmaattinen. Löysimme kuitenkin myös eroja Pohjoismaiden välillä. Erot johtuvat ensisijaisesti taloudellisista ja rakenteellisista syistä. Tämä tosiasia näkyy myös kirjassamme hyvin konkreettisesti. Alussa tavoitteenamme oli löytää kaikille maille sopiva yhteinen periodisointi. Se ei kuitenkaan onnistunut, joten päädyimme kehittämään jokaiselle maalle oman periodisoinnin. Erityisesti suomalaisen kapitalismin kehityspolku poikkesi muiden maiden poluista. Taloudellisista eroista mainitsen tässä vain muutaman olennaisimman. Suomessa ja Ruotsissa on ollut esimerkiksi suhteellisesti enemmän suurteollisuutta kuin Norjassa ja Tanskassa, mikä selittyy mm. metsä- ja metalliteollisuuden suurella merkityksellä. Tanskassa ja Norjassa sen sijaan liiketoimintajärjestelmä on ollut maantieteellisesti pirstoutuneempi ja pienyritysten merkitys suurempi kuin Suomessa ja Ruotsissa. Tanskassa ja Norjassa on toki myös hyvin suuria yrityksiä tietyillä toimialoilla, esimerkiksi Norjan energiatuotannossa, kun taas Tanskassa on ollut suuria monikansallisia yhtiöitä jo luvulta alkaen. Tämäntyyppiset rakenteelliset erot ovat vaikuttaneet sekä talouspolitiikkaan, että maiden institutionaalisiin ratkaisuihin. Esimerkiksi Suomen kasvupolitiikka toisen maailmansodan jälkeen tuki Suomen suurimpia vientialoja. Mallien erilaisuus johtuu toisaalta taloudellisesta kehityksestä, sillä usein erot institutionaalisissa järjestelmissä ja niiden kehityksessä johtuvat erilaisesta taloudellisesta tilanteesta. Taloudellinen kehitys selittää myös, miksi Pohjoismaiden institutionaaliset rakenteet näyttävät samankaltaistuneen ajan myötä. Lisäksi täytyy muistaa, että alueelliset erot maiden sisällä voivat olla suurempia kuin erot maiden välillä. Erot Pohjoismaiden välillä juontavat myös juurensa maiden erilaisiin kulttuurisiin ja poliittisiin traditioihin sekä maiden erilaisesta suhtautumisesta Euroopan integraatioon ja globalisaatioon. Mm.

11 Tanskan liittyminen EY:hin 1973 pakotti maan sopeutumaan EY:n yhteisiin pelisääntöihin aikaisemmin kuin Suomi ja Ruotsi. Norjan jääminen EU:n ulkopuolelle taas mahdollisti maalle toisenlaisia ratkaisuja kuin niissä maissa, jotka valitsivat tien Euroopan sisämarkkinoihin. Toisaalta, ETA:n jäsenyyden myötä Norja on jo joutunut sopeutumaan eurooppalaisiin yhteisiin pelisääntöihin kilpailupolitiikan alueella. Ruotsi ja Tanska olivat aikaisemmin paljon avoimempia maahanmuuttoa kohtaan kuin Suomi, mikä näkyy koulutus - ja työmarkkinapolitiikassa. Suomessa yhteiskunnalliset ristiriidat ovat olleet syvempiä kuin muissa Pohjoismaissa, mikä puolestaan on vaikuttanut työmarkkinoiden kehitykseen. Vastasimme kirjassamme moniin kysymyksiin, mutta, kuten aina, yhtä monta jäi vastausta vaille. Samalla uusia kysymyksiä nousi esiin. Eräs oleellinen kysymys, joka jäi askarruttamaan, on miten pohjoismainen kapitalismi itse asiassa eroaa muista Länsi-Euroopan maiden kapitalistisista järjestelmistä? Esimerkiksi Hollannin kapitalismi ja hyvinvointijärjestelmä näyttäisi muistuttavan hyvin paljon pohjoismaisia järjestelmiä. Tätä pitäisi tutkia tarkemmin ja uusi tutkijaverkosto onkin kehittymässä. Lisäksi meidän pitäisi problematisoida käsite malli ja myös tutkia sen käyttöä. Miksi mallit ovat niin keskeisesti esillä tämän päivän yhteiskunnallisessa ja yhteiskuntatieteellisessä keskustelussa? Kirjallisuus Susanna Fellman, Martin Jes Iversen, Hans Sjögren & Lars Thue (eds.), Creating Nordic Capitalism:sid the business history of a competitive periphery. Palgrave Macmillan Peter Hall & David Soskie: Varieties of Capitalism: the Institutional Foundation of Comparative Advantage, OUP Richard Whitley, European Business Systems: Firms and Markets in their National Contexts. Sage, Professori Susanna Fellman on taloushistorian professori Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan yhteiskuntahistorian laitoksella.

12 Suomen Historiallisen Seuran TOIMINTASUUNNITELMA 2010 ESITELMÄ- ja MUUT YLEISÖTILAISUUDET Seura järjestää itse sekä yhteistyössä muiden kanssa esitelmätilaisuuksia lukukausien aikana. TUTKIJAKOKOUKSET: Kevätkokous , vuosikokous Lisäksi tutkijakokouksia pidetään tarpeen mukaan. TUTKIMUS- JA JULKAISUTOIMINTA - Suomen Historiallisen bibliografian toimitustyö ja verkkoversion toimittaminen jatkuu. Pyritään saamaan bibliografian aineiston keruu- ja toimitustyön sekä verkkoversion toimittamisen rahoitus kuntoon. - Kasvatuksen ja koulutuksen historia projekti jatkuu. Ensimmäinen osa projektin tuloksena syntyvää kirjasarjaa valmistuu Seuran perinteiset tieteelliset sarjat kustannetaan SKS:ssa, mutta seuralla on niistä tieteellinen vastuu ja hoitaa referee-käytännön. HISTORIA-ALAN LEHDET - Historiallinen Aikakauskirja Seura vastaa yhdessä Historian Ystäväin Liiton kanssa HAik:n julkaisemisesta. - Ennen & Nyt Internet-lehti Seura on yksi lehden julkaisijajärjestöistä ja osallistuu lehden toimittamiseen - Agricola -tietoverkko Seura osallistuu myös Agricola -tietoverkon ylläpitoon. - Jäsenlehti Seuran omaa jäsenlehteä julkaistaan 4 numeroa vuodessa. KOTIMAINEN JA KANSAINVÄLINEN YHTEISTOIMINTA - Tilaushistoriakeskus: Seura on Tilaushistoriakeskuksen jäsenjärjestö. - Suomalaisen Kirjallisuuden Seura: Yhteistyötä jatketaan sekä julkaisutoiminnassa että Kansallisbiografian tiimoilta, jolle seura antaa asiantuntija-apua pyydettäessä. - Tieteellisten seurain valtuuskunta: Seuran toimisto on Tieteiden talolla, jossa seura TSV:n aktiivisena jäsenenä käyttää muitakin tiloja tapahtumissaan on Tieteen yö, jota suunnitellaan muiden kanssa. - Tuglas-seuran kanssa järjestetään Jaan Kross seminaari Romanit ja holokausti : Kansainvälinen konferenssi yhteistyössä romanien historia -hankkeen sekä HY:n Tutkijakollegiumin ja Drom ry:n kanssa. - Suomen Kaupunkitutkimus seuran ja Helsingin kaupungin kanssa järjestetään Cohesion and Diversity in the European City June Ensimmäiset Suomalaiset historiantutkimuksen päivät Yhteistyössä Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitoksen kanssa järjestetään valtakunnallinen tapahtuma CISH konferenssi Amsterdamissa: Seura kannustaa ja tukee tutkijajäseniään sekä jaostojen jäseniä osallistumaan konferenssiin ja Suomen CISH jaoston puheenjohtaja prof. Marjatta Hietala CISHin hallituksen jäsenenä osallistuu konferenssin järjestämiseen.

13 Kirsi Vainio-Korhonen Suomalaisen kasvatuksen ja koulutuksen historia osa I: Huoneentaulun maailma Suomen Historiallisen Seuran aloitti vuonna 2006 suomalaisen kasvatuksen ja koulutuksen historiaa käsittelevän teossarjan suunnittelun ja kirjoittamisen. Sarjan ensimmäinen osa Huoneentaulun maailma keskiajalta 1800-luvulle on ilmestymässä keväällä Kirja tarjoaa lukijoilleen useita yllätyksiä. Jo teoksen sisäinen aikarajaus on tehty suomalaisen historiankirjoituksen perinteistä poiketen 1600-luvun alkuun, koska tuon ajan voimistuva ruotsalainen keskusvalta ja puhdasoppisuuden ajan kirkko merkitsivät koulutuksen historian kannalta suurempaa murrosta kuin uskonpuhdistus 1500-luvun alkupuolella. Vasta suurvalta-ajan kuluessa Ruotsin valtakunta ja Suomi sen osana alkoivat todella muuttua puhdasoppisesti luterilaisiksi ja tämä muutos heijastui vasta 1600-luvun kuluessa syvällisesti sekä koulujärjestelmään että kansanopetukseen. Uutta on myös se, että keskeisiä kysymyksiä lähestytään ajan yhteiskunnan rakenteista käsin, siis säätyjaon mukaisesti. Kirjan luvuissa pohditaan, mitä koulutuksellisia ja kasvatuksellisia tarpeita aateluus, pappeus, porvarius ja talonpoikainen maatalous asettivat kyseisiin säätyihin lukeutuville tai niihin pyrkiville pojille ja tytöille. Entä mikä oli yhteisen rahvaan asema; neljään valtiopäiväsäätyyn kun lukeutui vain vähemmistö kansasta. Teoksen viimeisessä luvussa pohditaan sitä, miten kasvatettiin yhteiskunnan vähäosaiset, tilattomien lapset, orvot lapset, huutolaislapset ja mustalaislapset. Koulutus ymmärretään kirjassa myös huomattavasti aikaisempia teoksia laaja-alaisemmin. Kirjassa ei nosteta esiin yksinomaan koulujen ja muiden opetusta antaneiden instituutioiden historiaa, vaan kasvatukseksi nähdään kaikki sellainen toiminta, jossa lapset ja nuoret pyrittiin sosiaalistamaan osaksi yhteisöä ja yhteiskuntaa. Tästä näkökulmasta pohditaan kaikkien suomalaisten lasten kasvatusta kurjimmista kiertolaisista rikkaiden kartanonherrojen jälkeläisiin. Lähtökohtana on se, että kaikkien lapsien tuli oppia oman säätynsä ja yhteiskunnallisen asemansa kannalta hyödyllisiä taitoja. Suomalaisen

14 kasvatuksen ja koulutuksen historia nähdään teoksessa niin ikään kansainvälisessä viitekehyksessä ja sitä myös verrataan tilanteeseen muualla. Keskiajan ja varhaismodernin Suomen kasvatusta tutkitaan siten eurooppalaisessa kontekstissa ja myös koko Ruotsin valtakuntaa koskettavana ilmiönä. Uusi tutkijasukupolvi on kiinnostunut myös tyttöjen ja naisten historiasta. Sen vuoksi kirjassa pohditaan poikien ja nuorukaisten ohella niin aatelistyttöjen, porvarismamsellien kuin talonpoikaistyttöjenkin kasvatusta ja koulutusmahdollisuuksia. On syytä muistaa, että Ruotsin valtakuntaan kuuluneella Suomen alueella ei ollut Naantalin luostarin sulkemisen jälkeen tarjolla mitään institutionaalista koulutusta tytöille ennen 1800-luvun alkupuolta. Pojille ja nuorille miehille oli säätytaustasta riippumatta sekä oppikoulu- että yliopistotasoista opetusta, mutta ylhäisimmätkin tytöt saivat tältä osin tyytyä kotiopetukseen. Toisaalta naisten maailmaan sisältyi tuolloin hyvin monimutkaisia kotitaloustaitoja pellavan ja villan käsittelystä aina kankaiden valmistukseen, vaatteiden ompeluun, leivontaan, säilömiseen ja sairaiden ja lasten hoitoon. Tämän kaiken oppiminen vaati tytöiltä vuosien työn. Katekismuksen huoneentaulun tutut, pienestä pitäen mieleen iskostetut sanat olivat Ruotsin ajan kasvatuksellista ydintä. Lapsesta asti oli opittu, että vanhempien ja isäntäväen kunnioittaminen toi menestyksen ja pitkän elämän. Tämänkaltaisen yhtenäiskulttuurin ja yhteisöllisen perhetalouden hajoamisesta näkyi kuitenkin merkkejä pitkin 1800-lukua. Autonomisessa Suomessa ei enää riittänyt, että vain ylempiin säätyihin lukeutuvat poikalapset saatettiin koulutielle. Kehittyvä kansakunta tarvitsi runsaasti henkisiä voimavaroja, ja myös eurooppalainen aikalaiskeskustelu nosti yhä kiivaammin esiin rahvaan lasten ja tyttöjen opintojen tarpeen luvulla Ruotsin valtakuntaan luotiin kirkollinen kansanopetus koko kansan kouluksi, mutta 1800-luvun puolivälissä pelkkä aapiskirjan lukutaito ja katekismuksen sisällön hallinta eivät enää antaneet riittävästi eväitä aikuiselämää varten. Yhteinen kansa oli opetettava kirjoittamaan ja lukemaan muutakin kuin uskonnollista kirjallisuutta. Huoneentaulun maailma oli tullut tiensä päähän. Professori Kirsi Vainio-Korhonen on Suomen hiatorian professori Turun Yliopistosta ja Kasvatuksen ja koulutuksen historia Suomessa -hankkeen toimituskunnan jäsen sekä ensimmäisen osan vastuullinen toimittaja.

15 Julia Burman BATH piipahdus Yrjöjen aikaan Vaikka Bath olikin tuttu kaupunki Jane Austenin romaanien perusteella, en olisi uskonut sen olevan yhtä hurmaava edelleen. Ehkä viehättävämpikin, sillä jalkakäytävät ovat nykyään siistimmät ja nykyajan mukavuudet helpottavat elämää. Kaupungissa on oma tunnelmansa, historian aistii vahvasti eikä lainkaan ihmettele, että se on nykyään eräs Unescon maailmanperintökohteista. Miten onnekasta onkaan, että Bath vähitellen meni muodista, niinpä se on säilyttänyt historiallisen keskustansa varsin koskemattomana. Bath on ollut jo varhain kelttien pyhä paikka, sillä siellä Avon joen mutkassa ovat Brittein saarten ainoat kuumat lähteet, jotka edelleen pulputtavat tuhansia litroja mineraalipitoista 47 asteista vettä päivittäin. Tälle paikalliselle Sulis-jumaluudelle omistetulle alueelle tulivat sitten aikanaan roomalaisetkin; he osasivat arvostaa sekä paikan pyhyyttä että käytännöllisyyttä ja perustivat oman Minervalle omistetun temppelinsä sekä kylpylän, joka hyödynsi tätä parantavaa vettä. Kylpylä oli suurimmillaan 200-luvulla. Aquae Sulis ei koskaan ollut legioonien sotilasleirikaupunki. Roomalaisten jälkeen kylpyläkulttuuri hävisi, mutta Bath jatkoi elämäänsä kaupunkina, jonne perustettiin niin linnoitus kuin luostarikin, joka tuhoutui Royal Crescent, 1775 valmistunut John Wood Nuoremman suunnittelema puolikaaren muotoinen talofasadi, 30:lle yksityistalolle. Etualan valtaisa nurmi ja maisema alas laaksoon toivat maaseudun avaruutta huvittelukaupunkiin. Talon päädyssä, oikealla, on Yrjöjen aikaa kuvaava kotimuseo. Keskellä edessä Aino Ezeonodo, jonka kameralla matkakuvamme otettiin.

16 luvun kahinoissa luvulla kaupunkiin tuli piispanistuin ja luostari rakennettiin entistä komeammaksi. Niinpä Bath pysyi terveyttä antavana paikkana, jossa jatkui parantavan veden nauttiminen ja kaupunki oli sairaiden pyhiinvaelluskohde: heillekin saattaisi tapahtua ihme, kuten Bladudille, joka legendan mukaan parantui leprasta kylvettyään Bathin vedessä. Luostarin ympärille alkoi kehittyä pikkukaupunki, joka sai osan elannostaan pitämällä majataloja parannusta hakeville ihmisille. Pääasiallinen elinkeino oli lammastalous ja villakauppa. Bathin kukoistus alkaa 1700-luvun alussa, jolloin Yrjö I tuli sinne hoidattamaan omaa ja vaimonsa terveyttä. Hoidon tuloksena uskottiin olleen kruununperillisen syntyminen, ja niinpä kuningaspari jatkoi säännöllistä käyntiään Bathissa. Hoviväki seurasi luonnollisesti mukana ja kaupunki alkoi kasvaa ja muuttua tärkeäksi huvittelukeskukseksi. Kaupunki saa kiittää komeaa ilmettään visionäärisistä arkkitehdeistään sekä hyvistä talousmiehistä, jotka alkoivat tuottaa lähialueelta kaunista hunajanväristä kalkkikiveä rakennusaineeksi. Arkkitehti John Wood suunnitteli hienon aukion Queen Square in, jonka reunalla oli upea palatsimainen fasadi, sen taakse saivat yksityiset sitten jatkorakentaa juuri sellaisen talon kuin halusivat. Tästä nk. Woodin palatsista tuli muodikas asuinpaikka. Sieltä vierailijat saivat vuokrata huoneiston mukavan kävelymatkan päästä loisteliaasta Pumppuhuoneesta, jonka suihkukaivosta käytiin nauttimassa Bathin kuuluisaa suolaisen lämmintä vettä ja juomassa teetä. Samaa yhtenäinen fasadi -ideaa hyödynnettiin myös Circlen arkkitehtuurissa sekä Royal Crescent issä, joka on Wood Nuoremman suunnittelema. John Woodin Palatsi Queen s Squarella on palladiomainen fasadi, joka valmistui n Se antaa upean ja yhtenäisen ilmeen aukion pohjoisreunaan.

17 John Woodin Palatsi takaa: Yhteisen fasadin takana yksityistä yksilöllisyyttä. Eräs syy Bathin jatkuvalle suosiolle ja 1800-luvuilla lienee se, että huvielämä terveyslähteen ja kylpylän ympärillä oli vapaampaa kuin Lontoossa. Kylpyläkaupungissa saattoivat luontevasti kovin säätytietoisten ja jäykkien brittien ylemmät säädyt sekoittautua: täällä köyhtynyt aatelinen voi tutustua säädyllisesti varakkaaseen vähemmän maineikkaasta suvusta olevaan. Äidit toivoivatkin voivansa viedä tyttärensä Bathiin niin terveyden kuin naima-asioiden hoitamiseksi. Kaupungissa oli oma eräänlainen seremoniamestari, joka määräsi sen, mikä on sopivaa ja mikä ei, ja joka myös esitteli ihmiset toisilleen luvulla näistä kuuluisin oli Richard Beau Nash (k.1762), jota voisi luonnehtia Bathin huvielämän luojaksi. Hänen aikanaan rakennettiin Assembly Room, jossa sijaitsivat seurusteluhuoneet tanssisaleineen, jonne kaikki merkittävät ihmiset kokoontuivat huvittelemaan. Hänen kauttaan sai kutsut illalla järjestettäviin tilaisuuksiin, eikä hänen aikanaan ollut iltaisin oikein sopivaa järjestää yksityisjuhlia. Teatteri ja konsettisali lisäsivät huvittelumahdollisuuksia entisestään. Paikalliseen sanomalehteen painettiin ilmoituksia siitä, kuka saapui Bathiin ja lähti sieltä. Seurusteluhuoneen vieraskirjaa käytiin myös ahkerasti lukemassa; näin selvitettiin, oliko tuttuja tullut kaupunkiin. Bathissa oli mitä erilaisimpia majoitusmahdollisuuksia. Vain harvoilla vierailijoilla oli pysyvä asunto, oli tavallista vuokrata huoneisto tai talo enemmän tai vähemmän täydellisesti varustettuna. Nykyajan Bathin parhaita nähtävyyksiä ovat roomalaisen kylpylän rauniot, luostarikirkko ja Yrjöjen aikainen kaupunki. Bathissa on myös moderni kylpylä, jonka katolla olevasta lämpimästä ulkoaltaasta voi katsella luostarikirkon torneja ja kaupungin kattoja. Syyskuun puolenvälin jälkeen Bathissa vietetään Jane Austen -festivaaleja kirjailijattaren kunniaksi, joka asui pariin otteeseen Bathissa ja sijoitti useamman romaaninsa tapahtumia sinne. Tällöin korostuu tietysti Yrjöjen aikaisen kaupungin henki. Tänä syksynä kaupunkiin oli lisäkseni tullut Austenin ihailijoita eri puolilta maailmaa, joista osa kulki tuon viikon ajan mahdollisimman Yrjöjen aikaisesti pukeutuneena.

18 Tänä vuonna tehtiin uusi Guinnessin ennätys siitä, miten monta Jane Austenin eli 1700/1800 luvun taitteen aikaiseen asuun pukeutunutta on kerrallaan paikalla: 409! Festivaaliohjelmaan kuului myös illallinen tuon ajan henkeen, jossa opin paljon mielenkiintoisia yksityiskohtia ruokailutavoista. Brittien on syytä olla kiitollisia ranskalaisille, joiden vaikutuksesta he ryhtyivät käyttämään ruokaliinoja (eivätkä enää pyyhkineet suutaan pöytäliinan helmaan) ja illallispöydissä miesnais-vuorottelu-istumajärjestystä perinteisen miehet omassa ja naiset omassa päässään pöytää sijasta. Paikalliset asukkaat ovat ylpeitä kaupungistaan. Siellä on museotoimi organisoinut upealla tavalla asukkaat vapaaehtoistyöhön. Joka päivä on kolme vapaaehtoista vetämässä historiallisia kävelyretkiä, he tekevät sen palkatta ja retket ovat ilmaisia. Museoissa näytti osa henkilökunnasta olevan vapaaehtoisia, jotka muutaman tunnin tai parina päivänä viikossa olivat siellä huoneissa vahteina ja kertomassa lisätietoja halukkaille. Näkemäni vapaaehtoiset olivat keski-ikäisiä naisia tai eläkkeellä olevia miehiä ja naisia. Bathin työmuseossa oli vapaaehtoistyössä herttainen mummelikin, jolle kassakoneen tekniikka oli vaikeaa, mutta kyllä hän osasi kertoa museon kokoelmiin liittyvistä tavaroista olennaisia asioita. Olisiko meillä opittavaa tällaisesta yhteisöllisyydestä? Jane Austen -Festivaalien illallisella hovimestari Mr. Adams kertoi, että pitkän illallisen aikana sai sermin takana käydä hakemassa helpotusta ja esitteli soikeaa naisten pottaa nk. bourdalou (vasemmalla). Alhaalla asianmukaisesti pukeutuneita illallisvieraita nauttimassa nykyaikaisesti kahvia ja vain hyvin kohtuullisesti viiniä. Yrjöjen aikaisen varsin kostean illallisen aikana voitiin helpotukseksi tuoda potta herroille pöytään. Jos sattui siinä vahingossa kastamaan naapurin jalat, sai arvonimen Admiral of the Narrow Seas - samoin jos oksensi naapurin syliin. Yllä: Kaksi amerikatarta itsetehdyissä puvuissaan. Illallisella suurin osa oli ajan henkeen pukeutuneita naisia, joita Jane Austen oli innoittanut paikalle. Kuvat: Aino Ezeonodo

19 Toiminnanjohtajan tervehdys Hyvät seuran jäsenet, Seuran netti-sivuilla on tiedotettu esitelmätilaisuuksista ja seminaareista, joihin on mukavasti saapunut väkeä. Hankkeet ovat edistyneet hyvin ja ensi vuoden Historiantutkimuksen päivät ovat herättäneet jo paljon kiinnostusta. Olemme saaneet SKS:n kanssa sovittua, että HArk 128 ja 129 (ks. alla ja s. 5) ovat jäsenetukirjoja, jotka saatte halutessanne ilmaiseksi. Hae omasi jouluun mennessä Tiedekirjasta (Kirkkokatu 14, Helsinki) tai jos asut pääkaupunkiseudun ulkopuolella, pyydä minua postittamaan kirja tai kirjat, jos ne haluat saada itsellesi. Vuosikokouksessa valittiin seuralle uusi puheenjohtaja seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi: professori Markku Peltonen Helsingin yliopistosta. Onnea uudelle puheenjohtajalle! Hallitukseen tulee ensi keväänä kaksi uutta jäsentä, prof. Kimmo Rentola ja dos. Kari Teräs nyt lähtevien prof. Kirsi Vainio-Korhosen ja prof. Christian Krötzlin tilalle. Samalla kiitän väistyvää puheenjohtajaa, dos. Marjaana Niemeä sekä koko hallitusta hyvästä yhteistyöstä kuluneena kautena. Syksy kääntyy talveksi ja pian alkaa joulunodotus. Olen vastaanottoaikoina tavoitettavissa toimistosta, soitelkaa tai lähettäkää sähköpostia! Iloa arkeen! t. Julia Burman Maa, seutu, kulmakunta Toimittanut Maria Lähteenmäki Millaista on uusi aluehistoriallinen tutkimus, miten se suhteutuu perinteiseen paikallishistorialliseen lähestymistapaan ja lähitieteisiin? Historiallinen arkisto 129 Julkaistaan marraskuussa 2009 Nidottu. 350 s. Jäsenetukirja, hae tämäkin ilmaiseksi Tiedekirjasta!

20 Kutsu historiantutkimuksen päiville Ensimmäiset suomalaiset historiantutkimuksen päivät järjestetään Jyväskylän yliopistossa lokakuuta Päivien järjestäjinä ovat Suomen Historiallinen Seura, Jyväskylän yliopiston Historian ja etnologian laitos sekä Historiatieteiden tutkijakoulu. Päivien ohjelmassa on kansainvälisten pääalustajien lisäksi työryhmiä ja yksittäisiä alustuksia. Järjestäjät toivovat ehdotuksia työryhmiksi. Ehdotuksesta tulee käydä ilmi otsikko, työryhmän lyhyt abstrakti ja mahdolliset osallistujat. Ehdottaja toimii ryhmän puheenjohtajana tai nimeää puheenjohtajan myöhemmin. Lisäksi voi tehdä ehdotuksia yksittäisistä esitelmistä, joista järjestäjät muodostavat työryhmiä. Tällöinkin ehdotukseen tulee liittää lyhyt abstrakti. Päivien kielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Työryhmä- ja esitelmäehdotukset lähetetään mennessä yliassistentti Ville Sarkamolle Tiedustelut Pirjo Markkola tai Marjaana Niemi Lisätietoja myös päivien kotisivuilta Olettehan muistaneet rekisteröityä! Tutustu ohjelmaan ja kansainvälisten toimikuntien sessioiden varaamiseen mennessä!

Open access Suomessa 2013? Avoin tiede -keskustelutilaisuus, 4.3.2013 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi)

Open access Suomessa 2013? Avoin tiede -keskustelutilaisuus, 4.3.2013 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Open access Suomessa 2013? Avoin tiede -keskustelutilaisuus, 4.3.2013 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Open access: kultainen ja vihreä tie Kultainen tie (gold road to open access) Open access lehdet,

Lisätiedot

Julkaisufoorumi ja Open Access. Pekka Olsbo Julkaisukoordinaattori Jyväskylän yliopiston kirjasto

Julkaisufoorumi ja Open Access. Pekka Olsbo Julkaisukoordinaattori Jyväskylän yliopiston kirjasto Julkaisufoorumi ja Open Access Pekka Olsbo Julkaisukoordinaattori Jyväskylän yliopiston kirjasto Esityksen rakenne Julkaisufoorumi-hankkeesta Open Access käsitteenä Julkaisufoorumin lehdet ja Open Access

Lisätiedot

Rinnakkaistallennuksen arkea, haasteita ja mahdollisuuksia

Rinnakkaistallennuksen arkea, haasteita ja mahdollisuuksia Rinnakkaistallennuksen arkea, haasteita ja mahdollisuuksia Kimmo Koskinen Helsingin yliopiston kirjasto Verkkopalvelut LYNET-seminaari 5.6.2013 10.6.2013 1 Esityksen teemoja Open Acces julkaisemisen perusteita

Lisätiedot

Julkaisufoorumin ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan kuulumisia

Julkaisufoorumin ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan kuulumisia Julkaisufoorumin ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan kuulumisia Kotimaiset tieteelliset artikkelit näkyväksi -seminaari 25.4.2013 Janne Pölönen ja Johanna Lilja Esityksen sisältö Kysely tiedekustantajille

Lisätiedot

Tiedelehtien avoimuus osana kustantajaneuvotteluja

Tiedelehtien avoimuus osana kustantajaneuvotteluja Tiedelehtien avoimuus osana kustantajaneuvotteluja E-aineistojen muuttuva käyttö seminaari 5.10.2016 Arja Tuuliniemi, Kansalliskirjasto/FinELib Mistä aion puhua tänään Lehtitilaukset ennen ja nyt Kohti

Lisätiedot

Theseus avoimen julkaisutoiminnan edistämisen välineenä ammattikorkeakouluissa

Theseus avoimen julkaisutoiminnan edistämisen välineenä ammattikorkeakouluissa Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla. Tarkastele käyttölupaa osoitteessa http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Theseus avoimen julkaisutoiminnan edistämisen

Lisätiedot

Arvoisa juhlayleisö, Mitä tämä voi olla käytännössä?

Arvoisa juhlayleisö, Mitä tämä voi olla käytännössä? 1 Opetusministeri Sari Sarkomaa Historiallisen sanomalehtikirjaston esittelytilaisuus Kansalliskirjastossa (juhlapuhe ja Historiallisen Sanomalehtikirjaston avaus) Aika: 20.11.2007. Tilaisuus alkaa klo

Lisätiedot

Avoin tiede ja tutkimus TURUN YLIOPISTON JULKAISUPOLITIIKKA

Avoin tiede ja tutkimus TURUN YLIOPISTON JULKAISUPOLITIIKKA Avoin tiede ja tutkimus TURUN YLIOPISTON JULKAISUPOLITIIKKA 2016 JOHDANTO Hyväksytty Turun yliopiston rehtorin päätöksellä 28.8.2016 Tieteeseen kuuluu olennaisesti avoimuus. Avoin julkaiseminen lisää tieteen

Lisätiedot

Rinnakkaistallentaminen tekee hyvää kaikille! Pekka Olsbo Jyväskylän yliopiston kirjasto

Rinnakkaistallentaminen tekee hyvää kaikille! Pekka Olsbo Jyväskylän yliopiston kirjasto Rinnakkaistallentaminen tekee hyvää kaikille! Pekka Olsbo Jyväskylän yliopiston kirjasto Taustaa rinnakkaistallentamiselle Avoin julkaiseminen (Open publishing, Open Access) Avoimella julkaisemisella tarkoitetaan

Lisätiedot

Kansalliskirjaston julkaisuarkistopalvelut. Jyrki Ilva Erikoiskirjastojen neuvosto,

Kansalliskirjaston julkaisuarkistopalvelut. Jyrki Ilva Erikoiskirjastojen neuvosto, Kansalliskirjaston julkaisuarkistopalvelut Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Erikoiskirjastojen neuvosto, 9.12.2011 Julkaisuarkiston idea Julkaisuarkiston (open repository, institutional repository)

Lisätiedot

Käytännön kokemukset opinnäytteiden julkaisijana

Käytännön kokemukset opinnäytteiden julkaisijana Käytännön kokemukset opinnäytteiden julkaisijana Tekijänoikeusseminaari 10.10.2008 Kustannuspäällikkö Outi Sisättö Tampereen yliopiston kirjasto Julkaisukeskus Esityksen pääkohdat Taustaksi Tunnuslukuja,

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 15.12.2015 Jouluinen tervehdys kaikille MUAn jäsenille! Tässä vuoden viimeisessä jäsenkirjeessä on tietoa Maaseudun uusi aika -yhdistyksen ajankohtaisista

Lisätiedot

Verkkopalvelu suomalaisille museoille. tutkija, hankekoordinaattori Maria Virtanen Asiantuntijuus jakoon -seminaari

Verkkopalvelu suomalaisille museoille. tutkija, hankekoordinaattori Maria Virtanen Asiantuntijuus jakoon -seminaari Verkkopalvelu suomalaisille museoille tutkija, hankekoordinaattori Maria Virtanen Asiantuntijuus jakoon -seminaari 1.2.2013 Kuinka kaikki alkoikaan? Suomen valokuvataiteen museolla mietittiin - miten palveltaisiin

Lisätiedot

Tiedeyhteisön toteuttama julkaisufoorumien tasoluokitus

Tiedeyhteisön toteuttama julkaisufoorumien tasoluokitus Tiedeyhteisön toteuttama julkaisufoorumien tasoluokitus Puheenjohtaja Ilkka Niiniluoto, TSV Yliopistojen rahoitusmalli uudistuu oletteko valmiit? OKM:n, TSV:n ja UNIFI:n seminaari Helsinki 17.2.2014 TSV

Lisätiedot

YLEISESITTELY: MITÄ ON AVOIN TIEDE? Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto OKM:n seminaari

YLEISESITTELY: MITÄ ON AVOIN TIEDE? Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto OKM:n seminaari YLEISESITTELY: MITÄ ON AVOIN TIEDE? Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto OKM:n seminaari 2.12.2013 TIETEELLINEN TIETO tiedeyhteisön synty 1660-luvulla tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus

Lisätiedot

Tyhjän tilan hallintaa

Tyhjän tilan hallintaa Teoksesta Vieraana pohjoisen valossa. 2009. Rovaniemi: Lapin yliopisto. Toimitus: Olli Tiuraniemi ja Marjo Laukkanen Kuvatoimitus: Pirjo Puurunen Graafinen suunnittelu: Annika Hanhivaara Tyhjän tilan hallintaa

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Esityslistaa muokattiin. Ops-asiat lisättiin kohtaan 6. Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin.

Esityslistaa muokattiin. Ops-asiat lisättiin kohtaan 6. Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin. Nefa-Jyväskylä Ry. Esityslista Historian ja etnologian laitos 6/2014 Historica PL 35 40014 Jyväskylän yliopisto nefa-hallitus@lists.jyu.fi 7.5.2014 Hallituksen kokous Aika: 7.5.2014 Klo 16.00 Paikka: Yliopiston

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

Helsingin yliopiston rinnakkaistallennuskäytäntö

Helsingin yliopiston rinnakkaistallennuskäytäntö Helsingin yliopiston rinnakkaistallennuskäytäntö Kimmo Koskinen Helsingin yliopiston kirjasto Verkkopalvelut 6.6.2013 7.6.2013 1 Rinnakkaisjulkaiseminen tutkimusten valossa Lähde: Bo-Christer Björk ym.:

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Tieto matkaa maailmalle

Tieto matkaa maailmalle Tieto matkaa maailmalle Avoimen julkaisemisen parhaat käytänteet Helsinki 31.1.2017 Ulla Ikäheimo & Tarja Mäkinen Sisältö Mitä on metatieto Kuvailusäännöt ja formaatit Sanastot ja Finto Henkilöt Tunnisteet

Lisätiedot

Lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia tukeva opetus äidinkielen näkökulma

Lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia tukeva opetus äidinkielen näkökulma Lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia tukeva opetus äidinkielen näkökulma Ulkomailla toimivien peruskoulujen ja Suomi-koulujen opettajat 4.8.2011 Pirjo Sinko, opetusneuvos Millainen on kielellisesti lahjakas

Lisätiedot

Käsitteitä ja määritelmiä

Käsitteitä ja määritelmiä Käsitteitä ja määritelmiä Sanomalehti on 1-7 kertaa viikossa ilmestyvä, maksullinen ja painettu julkaisu, joka sisältää uutisia, artikkeleita, kirjeitä, kommentteja, mielipiteitä ja mainoksia. Lisäksi

Lisätiedot

Lehtitarjonta lisännyt kilpailua lukijoista

Lehtitarjonta lisännyt kilpailua lukijoista Kansallinen Mediatutkimus KMT TIEDOTUSVÄLINEILLE Tilaaja: Levikintarkastus Oy JULKAISTAVISSA Toteuttaja: TNS Gallup Oy 4.3.2008 klo 00.05 Lehtitarjonta lisännyt kilpailua lukijoista Suomalaiset lukevat

Lisätiedot

Hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus historian valossa

Hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus historian valossa Hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus historian valossa Pauli Kettunen Helsingin yliopisto Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos Kestävä hyvinvointi -seminaari Helsingin yliopisto 10.4.2013 Halusimme

Lisätiedot

Suomi-Espanja Seura ry Sociedad Finlandia España. Perustettu

Suomi-Espanja Seura ry Sociedad Finlandia España. Perustettu Suomi-Espanja Seura ry Sociedad Finlandia España Perustettu 12.10.1957 SES 15.10.2013 Seuran tunnus Seura järjesti suunnittelukilpailun 25-vuotisjuhlavuonna 1982 Kilpailun voitti Matti Larres ehdotuksella,

Lisätiedot

Asuntopolitiikan tutkimus ja julkinen keskustelu

Asuntopolitiikan tutkimus ja julkinen keskustelu Asuntopolitiikan tutkimus ja julkinen keskustelu ASU-vuosiseminaari, Lahti 23.-24.10.2014 Asuntopolitiikka muutoksessa konsortio Hanna Kettunen (sekä Tuula Laukkanen ja Christer Bengs) Konsortion hankkeiden

Lisätiedot

HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA

HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA TAUSTAA JA VALMISTELUTYÖTÄ KOULUTUKSEN ALOITTAMISEKSI Kansainvälinen yhteistyö Ulkomailta

Lisätiedot

2. VIESTINTÄRYHMÄ JA KREODIN TOIMITUSKUNTA 2013 2014. AMKIT-konsortio on päättänyt 9.1.2013 viestintäryhmän ja Kreodin toimituskunnan kokoonpanosta.

2. VIESTINTÄRYHMÄ JA KREODIN TOIMITUSKUNTA 2013 2014. AMKIT-konsortio on päättänyt 9.1.2013 viestintäryhmän ja Kreodin toimituskunnan kokoonpanosta. AMKIT-KONSORTIO MUISTIO Viestintäryhmä ja Kreodin toimituskunta 29.1.2013 AIKA 14.1.2013 klo 10.10-15 PAIKKA Tikkurila, Ratatie 22, tila A406 Kutsutut Hanna Lahtinen, pj Hanna-Riina Aho, etäyhteydellä,

Lisätiedot

1 of :06

1 of :06 1 of 6 28.03.2008 21:06 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA VALTIONAVUSTUSHAKEMUS: KANSAINVÄLISET KONFERENSSIT JA KANSALLISET SEMINAARIT gfedc Kansainvälinen konferenssi Kansallinen seminaari Rahoitusaika

Lisätiedot

RUHA WOLLEY ry seurana.

RUHA WOLLEY ry seurana. KAUSIJULKAISU 2012-2013 27. kausi Ruha Ruhan lentopalloilun päätukija www.netikka.net/ruha.wolley -1- - 2 - RUHA WOLLEY ry seurana. Seura on aloittanut toimintansa vuonna 1986 ja on siitä yhtäjaksoisesti

Lisätiedot

OPEN ACCESS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO AVOIN TIETEENTEKIJÄ

OPEN ACCESS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO AVOIN TIETEENTEKIJÄ OPEN ACCESS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO AVOIN TIETEENTEKIJÄ OPEN ACCESS eli tieteen avoin saatavuus on tiedemaailman ajankohtainen tavoite. Tutkimus halutaan saada näkyville ja hyödyksi niin laajasti kuin mahdollista.

Lisätiedot

Johdatus julkaisufoorumin toimintaan

Johdatus julkaisufoorumin toimintaan Johdatus julkaisufoorumin toimintaan Suunnittelija Janne Pölönen (TSV) Metodifestivaali 2015 19.8.2015 Tampereen yliopisto Esityksen sisältö 1. Julkaisufoorumi-luokitus 2. Luokituksen käyttö rahoitusmallissa

Lisätiedot

Julkaisukäytännöt eri tieteenaloilla Hanna-Mari Puuska & Marita Miettinen (Opm julkaisuja 2008:33)

Julkaisukäytännöt eri tieteenaloilla Hanna-Mari Puuska & Marita Miettinen (Opm julkaisuja 2008:33) Julkaisukäytännöt eri tieteenaloilla Hanna-Mari Puuska & Marita Miettinen (Opm julkaisuja 2008:33) Opm sektoritutkimustapaaminen 04.12.2008 Erkki Kaukonen, TaSTI Tutkimusteemat Tieteenalan julkaisuprofiilin

Lisätiedot

JÄLJET. Aika, esineet, muisti

JÄLJET. Aika, esineet, muisti JÄLJET Aika, esineet, muisti JÄLJET - Aika, esineet, muisti Mitä jälkiä lääninmuseo on kerännyt tai jättänyt keräämättä? Mitä jälkiä olemme esitelleet ja mitä emme? Mitä jälkiä meidän pitäisi kerätä tänään

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Vaasan & Vaasan Kokemuksia Baltian liiketoiminnasta

Vaasan & Vaasan Kokemuksia Baltian liiketoiminnasta 1 2009/1 Vaasan & Vaasan Kokemuksia Baltian liiketoiminnasta Finpron seminaari 22.1.2009 Harri Roos 2 2009/1 Vaasan & Vaasan -konserni Johtava tuoreleivonnan toimija Suomessa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

Taidetta Turun taidemuseossa

Taidetta Turun taidemuseossa Taidetta Turun taidemuseossa Turun taidemuseon toimintaa ylläpitää Konstföreningen i Åbo - Turun Taideyhdistys ry. Vuonna 1891 toimintansa aloittanut Taideyhdistys on perustettu edistämään taiteen harrastusta,

Lisätiedot

Eira Paunu ~ Optima Magistra Vitae

Eira Paunu ~ Optima Magistra Vitae Eira Paunu ~ Optima Magistra Vitae Toimituskunta Lassi Karivalo Pirjo-Liisa Sillgren Merja Karivalo Tanja Nieminen Jyväskylä 2014 Jyväskylän Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys ry, 2014 Toimituskunta:

Lisätiedot

Suomen suurlähetystö Astana

Suomen suurlähetystö Astana LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Talousjohtaminen Suomen suurlähetystö Astana Harjoitteluraportti Elina Hämäläinen 0372524 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Lähtövalmistelut...

Lisätiedot

Uudet kuvailusäännöt (RDA) tulevat. Erikoiskirjastojen neuvoston kokous 9.12.2015 Marja-Liisa Seppälä

Uudet kuvailusäännöt (RDA) tulevat. Erikoiskirjastojen neuvoston kokous 9.12.2015 Marja-Liisa Seppälä Uudet kuvailusäännöt (RDA) tulevat Erikoiskirjastojen neuvoston kokous 9.12.2015 Marja-Liisa Seppälä Mikä RDA on RDA = Resource Description and Access RDA on kuvailusäännöt, jotka kertovat: mitä valitaan

Lisätiedot

Sukupuoli ja valta Pohjoismaissa - selvityksen tuloksia

Sukupuoli ja valta Pohjoismaissa - selvityksen tuloksia Sukupuoli ja valta Pohjoismaissa - selvityksen tuloksia Tasa-arvoasiain neuvottelukunta, 19.3.2010 Linda Hart, MA, E.MA Projektitutkija/Sukupuoli ja valta Pohjoismaissa Tutkija, Sosiaalitieteiden laitos,

Lisätiedot

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan:

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan: Kero, mitä menet tekemään. Malli: Menen yliopistoon Menen yliopistoon opiskelemaan. Menen kauppaan 5. Menen uimahalliin Menen kotiin 6. Menen kahvilaan Menen ravintolaan 7. Menen pankkiin 4. Menen kirjastoon

Lisätiedot

Kotilava Hemvett. Kotimaiset tieteelliset lehdet avoimiksi ja vaikuttamaan

Kotilava Hemvett. Kotimaiset tieteelliset lehdet avoimiksi ja vaikuttamaan Kotilava Hemvett Kotimaiset tieteelliset lehdet avoimiksi ja vaikuttamaan Hankkeen esittely Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden Missä mennään -webinaarissa 29.9.2016 Riitta Koikkalainen, tietoasiantuntija

Lisätiedot

Tietoa ja inspiraatiota

Tietoa ja inspiraatiota Terveyspolitiikka Tietoa ja inspiraatiota Nykypäivänä arvostamme valinnan vapautta. Tämä ilmenee kaikkialla työelämässämme, vapaa-aikanamme ja koko elämäntyylissämme. Vapauteen valita liittyy luonnollisesti

Lisätiedot

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa.

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. LISÄÄ NAISIA KAUPPAKAMAREIDEN LUOTTAMUSTEHTÄVIIN 12.11.7 Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. Tutkimuksen avulla selvitetään

Lisätiedot

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus 1 TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu TEHTÄVÄNTÄYTTÖSUUNNITELMA VAKUUTUSTIETEEN PROFESSORI Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus

Lisätiedot

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma 1/6 TAMPEREEN YLIOPISTO Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma Tehtävä Tehtävän ala

Lisätiedot

Rinnakkaistallennus ja -kysely Tampereen yliopistossa Tanja Heikkilä Tampereen yliopiston kirjasto

Rinnakkaistallennus ja -kysely Tampereen yliopistossa Tanja Heikkilä Tampereen yliopiston kirjasto Rinnakkaistallennus ja -kysely Tampereen yliopistossa 14.6.2012 Tanja Heikkilä Tampereen yliopiston kirjasto Tutkimusjulkaisujen rinnakkaistallentaminen Rehtorin päätös (16.4.2009) kehottaa tutkijoita

Lisätiedot

Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA. Veszprém, Unkari. Aika 18.3. 12.4.

Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA. Veszprém, Unkari. Aika 18.3. 12.4. 1 Mervi Matinlauri Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö RAPORTTI 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA Paikka Veszprém, Unkari Aika 18.3. 12.4.2007 1. Taustatyö ja kohteen kuvaus Tavoitteenani

Lisätiedot

Jarmo Saarti Kirjastojuridiikan ajankohtaispäivä Kirjastot ja datamining, tutkijan ja kirjaston näkökulmat

Jarmo Saarti Kirjastojuridiikan ajankohtaispäivä Kirjastot ja datamining, tutkijan ja kirjaston näkökulmat Jarmo Saarti Kirjastojuridiikan ajankohtaispäivä 4.11.2014 Kirjastot ja datamining, tutkijan ja kirjaston näkökulmat Sisältö Data-yhteiskunnasta tietoyhteiskunnan kautta tietämysyhteiskunnaksi Datanlouhinta

Lisätiedot

YETTS. Tampereen seutukunnan mittaus ja GIS päivät Ikaalinen. Tampereen Sähkölaitos & Tammerkosken Energia Oy TJ, dos.

YETTS. Tampereen seutukunnan mittaus ja GIS päivät Ikaalinen. Tampereen Sähkölaitos & Tammerkosken Energia Oy TJ, dos. YETTS Tampereen seutukunnan mittaus ja GIS päivät Ikaalinen Tampereen Sähkölaitos & Tammerkosken Energia Oy TJ, dos. Veli Pekka Nurmi 2.4.2008 Turvallisuustilanteet Nyt Aiemmin Rauhan aika Poikkeusolot

Lisätiedot

KESKITETTY JULKAISUTIETOJEN TALLENTAMINEN

KESKITETTY JULKAISUTIETOJEN TALLENTAMINEN KESKITETTY JULKAISUTIETOJEN TALLENTAMINEN Artikkelit Konferenssijulkaisut Kirjat 15.5.2014 Marja Leena Harjuniemi Informaatikko / JYK Kirjasto TUTKA 1.4.2013 Huhtikuusta 2014 alkaen kirjasto syöttää julkaisutiedot

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille RAY TUKEE BAROMETRI 2016 Tietoa järjestöille MIKÄ RAY TUKEE -BAROMETRI ON? Raha-automaattiyhdistyksen suunnittelema RAY tukee -barometri on erityyppisten järjestöjen ja avustuskohteiden kohderyhmille suunnattu,

Lisätiedot

Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari

Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari Arvoisat Lieksan kuudenteen kulttuuriseminaariin osallistujat, Minulla on miellyttävä kunnia pitää puheenvuoro Lieksan kaupungin puolesta tässä Digittääkö

Lisätiedot

Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009

Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009 Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009 2009-01-12 Yleistä Luennot Luennoija hannu.p.parviainen@helsinki.fi Aikataulu Observatoriolla Maanantaisin 10.00-12.00 Ohjattua harjoittelua maanantaisin 9.00-10.00

Lisätiedot

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi TEE OIKEIN Kumpi on (suuri) suurempi, Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) valoisampi kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) halvempi kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) helpompi

Lisätiedot

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 1 Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 Hyvä yhdistysväki Tässä kirjeessä kerrotaan seuraavista asioista: Liiton organisaatiouudistus Revanssin toimituksen uudet yhteystiedot Yhdistysten juhlista ja tapahtumista

Lisätiedot

Hydrologian iltapäivä Suomen hydrologian yhdistys

Hydrologian iltapäivä Suomen hydrologian yhdistys Hydrologian iltapäivä 5.11.2014 Suomen hydrologian yhdistys Ohjelma 14:00-14:10 Seminaarin avaus ja Suomen hydrologian yhdistyksen toiminnan esittely Johanna Korhonen, SHY & SYKE 14:10-14:30 Veden virtauksen,

Lisätiedot

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 1/6,Kuva: http://www.maija.palvelee.fi/ TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET sivu VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 SUKUSEURAN KOTISIVUISTA MIELENKIINTOISET

Lisätiedot

RAKENTEIDEN MEKANIIKAN SEURA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VAALIKOKOUS sekä

RAKENTEIDEN MEKANIIKAN SEURA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VAALIKOKOUS sekä RAKENTEIDEN MEKANIIKAN SEURA ry Rakentajanaukio 4 A, 02150 Esp0o JÄSENTIEDOTE Puh. 09-451 2264, http://rmseura.tkk.fi 6.11.2006 RAKENTEIDEN MEKANIIKAN SEURA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VAALIKOKOUS sekä EXKURSIO

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

RAHAHUUTOKAUPPA SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO HUUTOKAUPPA 07.10.2009 LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16.

RAHAHUUTOKAUPPA SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO HUUTOKAUPPA 07.10.2009 LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16. HNY UUTISET 3/2009 26. VUOSIKERTA RAHAHUUTOKAUPPA 163 HUUTOKAUPPA 07.10.2009 SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16.45 Kokous klo 17.15 HUUTOKAUPPA

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

ROCKTAIL NEWS. sekä sekalaista muuta tavaraa. kysy koulutus-kentällä Jannelta tai puhelimitse p tai sähköpostilla

ROCKTAIL NEWS. sekä sekalaista muuta tavaraa. kysy koulutus-kentällä Jannelta tai puhelimitse p tai sähköpostilla 3/2015 1 ROCKTAIL NEWS RockTail News ilmestyy kolme kertaa vuodessa. Mainosmyynti, artikkelit, ilmoitukset ja tiedustelut Anna-Riitta Forss, Vierutie 3 15560 Nastola 040-5956529 rocktail@netti.fi Lehden

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2011

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Toiminnan tarkoitus Maaseudun uusi aika -yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää suomalaista maaseutututkimusta

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

Ajankohtaista TSV:n vertaisarviointitunnuksesta

Ajankohtaista TSV:n vertaisarviointitunnuksesta Ajankohtaista TSV:n vertaisarviointitunnuksesta Anna-Sofia Ruth ja Janne Pölönen Julkaisufoorumi Ajankohtaista julkaisemisessa 13.5.2016 Tieteiden talo Tunnus vertaisarvioiduille tiedejulkaisuille TSV:n

Lisätiedot

Miesten kokema väkivalta

Miesten kokema väkivalta Miesten kokema väkivalta Lahden ensi- ja turvakoti ry; Jussi-työ 1 * Suomessa on toteutettu yksi tutkimus, jossa on tarkasteltu erikseen ja erityisesti miehiin kohdistunutta väkivaltaa (Heiskanen ja Ruuskanen

Lisätiedot

Koripallomuseosta Koripalloperinnekeskus

Koripallomuseosta Koripalloperinnekeskus Koripallomuseosta Koripalloperinnekeskus Jari Toivonen, Projektipäällikkö Koripallomuseo-projekti käynnistyi Kotkassa vuonna 2008 tavoitteena luoda pysyvä, valtakunnallinen, koripalloon liittyvä erikoismuseo.

Lisätiedot

Teema ja strategiset alueet. Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomi nyt. Suomen 100 vuotta. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät

Teema ja strategiset alueet. Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomi nyt. Suomen 100 vuotta. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät UUSIMAA Teema ja strategiset alueet Yhdessä 2017 Suomen 100 vuotta Suomi nyt Suomi tulevaisuudessa Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät 2 Monimuotoinen kokonaisuus 3 Hae mukaan Ehdotus juhlavuoden ohjelmaksi.

Lisätiedot

Akaan Verkko -hanke kuvina

Akaan Verkko -hanke kuvina Akaan Verkko -hanke kuvina Kiipula Talo, jota haaveilimme yhteiseen käyttöön yhdessä saman katon alla yrittäminen, yhdistysmaailma ja hanke. Talvi 2010. Hämeenlinnalainen Pikku Pena, Pentti Nyholm oli

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

Tutkijan identifiointi

Tutkijan identifiointi Tutkijan identifiointi Asiantuntijaseminaari,18.9.2014 Jyrki Ilva, jyrki.ilva@helsinki.fi Tutkijoiden identifiointi OKM:n julkaisutiedonkeruu nostanut myös Suomessa esille kysymyksen tutkijoiden identifioinnin

Lisätiedot

Nyakaton Luterilainen Raamattuopisto. Mwanza, Tanzania VIKTORIAJÄRVEN ITÄISEN HIIPPAKUNNAN TYÖNTEKIJÄKOULUTUS. Nimikkohankeraportti 1/2014

Nyakaton Luterilainen Raamattuopisto. Mwanza, Tanzania VIKTORIAJÄRVEN ITÄISEN HIIPPAKUNNAN TYÖNTEKIJÄKOULUTUS. Nimikkohankeraportti 1/2014 VIKTORIAJÄRVEN ITÄISEN HIIPPAKUNNAN TYÖNTEKIJÄKOULUTUS Nyakaton Luterilainen Raamattuopisto Mwanza, Tanzania Nimikkohankeraportti 1/2014 Hankenumero 14106 115 Nyakato Luterilainen Koulutuskeskus perustettiin

Lisätiedot

Talouskriisin vaikutukset Itämeren tilaan

Talouskriisin vaikutukset Itämeren tilaan Tieteen päivät 9.1. 2013 TALOUS KRIISIN VAIKUTUS YMPÄRISTÖÖN Päärakennus, sali 13 Talouskriisin vaikutukset Itämeren tilaan Markku Ollikainen Ympäristöekonomian professori Taloustieteen laitos, Helsingin

Lisätiedot

Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta

Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta Historiaa Turun A-Kilta on perustettu 1962. Sen toiminnan tarkoituksena on auttaa ja tukea päihdeongelmaisia ponnisteluissa riippumattomuuteen päihteistä sekä tukea

Lisätiedot

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Ohjelma 9.30 Avaussanat Riitta Hakoma, vammaispalvelujen johtaja, Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveyspiiri 9.45 Kehitysvammaisten Palvelusäätiön

Lisätiedot

Tekijänoikeudet digitointihankkeissa

Tekijänoikeudet digitointihankkeissa Tekijänoikeudet digitointihankkeissa Tieteellisen kirjallisuuden tekijänoikeuspäivä Tieteiden talo 26.1.2016 Jukka-Pekka Timonen Harkitsetteko julkaisunne digiointia ja avaamista yleisön käyttöön verkossa

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

Talouden koko. Kantrin lukijat elävät keskivertosuomalaista suuremmassa taloudessa.

Talouden koko. Kantrin lukijat elävät keskivertosuomalaista suuremmassa taloudessa. Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden kuukausiliite. Kantri kertoo tästä ajasta, maaseudun elämästä, ihmisistä ja ilmiöistä lämpimästi ja terävästi. Se ei kaihda kaivautua pintaa syvemmälle, mutta uskaltaa

Lisätiedot

Artikkeli Sosiaalilääketieteellisessä aikakauslehdessä

Artikkeli Sosiaalilääketieteellisessä aikakauslehdessä Artikkeli Sosiaalilääketieteellisessä aikakauslehdessä Hoitotieteen valtakunnallinen tutkijakoulu 30.3.2010 Päivikki Koponen, TtT, erikoistutkija THL TA1: Hyvinvointi ja terveyspolitiikat toimiala VETO:

Lisätiedot

Pekka Puustinen VAIHDANTA- Finanssipalvelun uusi logiikka

Pekka Puustinen VAIHDANTA- Finanssipalvelun uusi logiikka Pekka Puustinen VAIHDANTA- Finanssipalvelun uusi logiikka Talentum Helsinki 2013 Kirjoittajasta Kauppatieteiden tohtori Pekka Puustinen toimii vakuutustieteen yliopistonlehtorina Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa.

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ERI KANSAKUNNAT, YKSI KAIPAUS HENKEÄSALPAAVA AVAJAISSEREMONIA

RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ERI KANSAKUNNAT, YKSI KAIPAUS HENKEÄSALPAAVA AVAJAISSEREMONIA 2 RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ISMMN Johtajuuskonferenssi 2014 jumalan miehen, pastori Chrisin, kanssa oli historiallinen ja elämää muuttava. Se oli erityisen muutoksen ja Pyhän Hengen välittämisen

Lisätiedot

Finnish Science Policy in International Comparison:

Finnish Science Policy in International Comparison: Finnish Science Policy in International Comparison: Havaintoja ja alustavia tuloksia Tutkijatohtori, VTT Antti Pelkonen Helsinki Institute of Science and Technology Studies (HIST) Vertailevan sosiologian

Lisätiedot

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 Tervehdys Turun NNKY jäsen Taas saimme käyntiin uuden toimintavuoden. Tämä vuosi on juhlavuotemme.

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

Standardien hankinta. Tiedottaja Jyrki Alanko, SFS 9.9.2014

Standardien hankinta. Tiedottaja Jyrki Alanko, SFS 9.9.2014 Standardien hankinta Tiedottaja Jyrki Alanko, SFS 9.9.2014 SFS:n tuotteet - 1 SFS vahvistaa vuosittain runsaat 1 500 SFSstandardia Uudet SFS-standardit ovat valtaosin eurooppalaisia EN-standardeja, joista

Lisätiedot

Peltolan uutiset. Peltola Golfin jäsenlehti. Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30

Peltolan uutiset. Peltola Golfin jäsenlehti. Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30 Peltolan uutiset Peltola Golfin jäsenlehti Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30 Kädessäsi on Peltola Golfin ensimmäinen jäsenlehti. Sähköpostiin ja Peltolan nettisivuille

Lisätiedot

Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomen 100 vuotta. Suomi nyt. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät

Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomen 100 vuotta. Suomi nyt. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät Yhdessä 2017 Suomen 100 vuotta Suomi nyt Suomi tulevaisuudessa Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät 2 Alhaalta ylöspäin Ehdotus juhlavuoden ohjelmaksi. Sisältö, tekijät ja budjetti. Avoin haku verkossa:

Lisätiedot

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? o 3 kertaa viikossa tai useammin o 1 3 kertaa viikossa o 1 3 kertaa kuukaudessa o Harvemmin

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Open Journal Systems digitoitujen aineistojen tallennusalustana ANTTI-JUSSI NYGÅRD SUUNNITTELIJA, TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA

Open Journal Systems digitoitujen aineistojen tallennusalustana ANTTI-JUSSI NYGÅRD SUUNNITTELIJA, TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA Open Journal Systems digitoitujen aineistojen tallennusalustana ANTTI-JUSSI NYGÅRD SUUNNITTELIJA, TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA OJS digitoitujen aineistojen julkaisualustana Mikä Open Journal Systems

Lisätiedot

Kannelmäen peruskoulun lehti

Kannelmäen peruskoulun lehti Kannelmäen peruskoulun lehti Tämä lehti on kannelmäen peruskoulun oppilaiden tekemä lehti Tässä lehdessä esitetään oppilaiden tekemiä eri töitä, piirroksia ja sarjakuvia sekä raportti Super Schools viikosta

Lisätiedot