PÖRSSITIEDOTE COMPTEL OYJ OSAVUOSIKATSAUS Comptelin tulos kääntyi voitolliseksi 1(11)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖRSSITIEDOTE 23.7.2003 COMPTEL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2003-30.6.2003. Comptelin tulos kääntyi voitolliseksi 1(11)"

Transkriptio

1 COMPTEL OYJ OSAVUOSIKATSAUS Comptelin tulos kääntyi voitolliseksi Comptel saavutti ensimmäisellä vuosipuoliskolla 28,8 miljoonan euron liikevaihdon ja 1,7 miljoonan euron tuloksen rahoituserien jälkeen. Comptel-konserni sai toisen neljänneksen aikana pääosin toteutettua suunnitellut rakennejärjestelyt ja kustannusleikkaukset ilman että tämä vaikutti konsernin toimintakykyyn ja korkeaan laatuun. Tuoteliiketoiminnassa projektien nopea eteneminen ja operaattoriasiakkaiden jatkokehitystyöt kasvattivat liikevaihtoa ennakoitua enemmän toisella vuosineljänneksellä. Lisäksi kauden liikevaihdossa on mukana 2,2 miljoonaa euroa laitekauppaa. Yleinen markkinatilanne ei vielä osoittanut selkeää paranemista. Tästä huolimatta yhtiö solmi erittäin merkittäviä asiakas- ja partnerisopimuksia myös toisella neljänneksellä. TUNNUSLUVUT 4-6/ / / / Liikevaihto, miljoonaa euroa 16,7 13,3 28,8 24,6 49,3 Liikevaihto, muutos % 25,6-20,4 17,1-35,1-18,9 Käyttökate, miljoonaa euroa Liikevoitto, miljoonaa euroa 2,7* 2,0 0,5-0,4 3,2* 1,7-1,2-3,1 0,1** -6,7 Liikevoitto, % liikevaihdosta 12,0-3,4 5,9-12,4-13,5 Voitto ennen satunnaiseriä ja veroja, miljoonaa euroa 2,0-1,3 1,7-3,8-8,2 Voitto ennen satunnaiseriä ja veroja, % liikevaihdosta 12,0-9,8 5,9-15,5-16,6 Voitto ennen veroja, miljoonaa euroa 2,0-1,3 1,7-0,6-5,0 Henkilöstön määrä tilikauden lopussa Viennin osuus liikevaihdosta 66,5 68,5 67,4 65,6 64,7 Osakekohtaiset tunnusluvut Tulos/osake, euroa 0,01-0,01 0,01-0,03-0,05 Oma pääoma/osake, euroa 0,34 0,35 0,33 *) 4-6/2003 ja 1-6/2003 kertaluonteisia kustannuksia mukana 1,1 miljoonaa euroa. **) Vuoden 2002 käyttökate ei sisällä kertaluonteisia eriä. Vuonna 2002 kertaluonteisia eriä oli 3,0 miljoonaa euroa. Liikevaihto 4-6/ /2002 Muutos,% 1-6/ /2002 Muutos,% 2002 miljoonaa euroa Tuoteliiketoiminta yhteensä 12,4 10,1 22,8 21,7 18,5 17,3 38,4 Lisenssit 6,2 5,4 14,8 10,5 8,6 22,1 17,9 Palvelut ja ylläpito 6,2 4,7 31,9 11,2 9,9 13,1 20,5 Järjestelmäpalvelut 2,1 3,2-34,3 4,9 6,1-19,7 10,7 Laitteet 2, ,0 2, ,0 0,2 Yhteensä 16,7 13,3 25,6 28,8 24,6 17,1 49,3 1(11)

2 TOIMITUSJOHTAJA TERO LAAKSONEN: Katsauskaudella jatkoimme keskittymistä ydinliiketoimintaan ja panostimme yhä asiakasohjautuvamman toiminnan kehittämiseen. Tämä on tuottanut tulosta muun muassa projektien nopeina läpivienteinä, solmittuina toimitus- ja yhteistyösopimuksina, hyvänä asiakaspalautteena haastavissakin asiakasprojekteissa sekä kokonaisuudessaan tehokkaampana toimintana. Jatkoimme myös 2002 toisella vuosipuoliskolla aloitettuja rakennejärjestelyitä ja kustannusleikkauksia. Saimme nämä pääosin päätöksen 2003 toisella vuosineljänneksellä. Toteutimme myös tytäryhtiö Probatuksen liiketoimintojen myyntejä. Näillä ei ollut merkittävää vaikutusta Comptel-konsernin toisen neljänneksen tulokseen. Comptel-konsernin henkilöstömäärä tulee päättyneiden yt-neuvotteluiden ja muiden toteutettujen järjestelyjen seurauksena alittamaan ennakko-odotusten mukaisesti 450 tämän vuoden aikana. Toteutettujen toimenpiteiden avulla varmistamme Comptelin kannattavuuden myös siinäkin tapauksessa, että vaikea markkinatilanne jatkuu ennakoitua pidempään, vaarantamatta kuitenkaan yhtiön elinvoimaisuutta ja tulevaa kasvua. Katsauskaudella saavutettuun ennakoitua suurempaan liikevaihtoon vaikuttivat erityisesti projektien nopea eteneminen, nykyasiakkaiden tilaamien jatkokehitystöiden kasvu sekä kertaluonteisen laitekaupan osuus. Tuoteliiketoiminnan ennakoitua parempi liikevaihdon kehitys nosti tuloksen positiiviseksi. Vaikka yleiset teleoperaattoreiden investointimarkkinat eivät vielä osoittaneet selkeitä elpymisen merkkejä, solmimme merkittäviä asiakas- ja partnerisopimuksia, joista huomattavimmat julkistetut olivat Telefónica Móvilesin kanssa solmittu globaali puitesopimus, Brasil Telecomin IP-verkon mediaattoriratkaisun toimitussopimus sekä Accenturen kanssa tehty laaja allianssi- ja ulkoistussopimus. Teimme myös tärkeän päänavauksen uudessa asiakassegmentissä, pankki- ja rahoitustoimialalla, saamalla päätöksen IP-pohjaisen provisiointiratkaisutoimituksen globaalia pankkien maksujärjestelmää operoivalle SWIFT-yhtiölle. Euroopassa ja Etelä-Amerikassa säilytimme ja onnistuimme jopa vahvistamaan markkina-asemaamme. Euroopassa lisäsimme paikallista läsnäoloa avaamalla uudet toimistot Pariisiin ja Madridiin. APAC- ja Pohjois-Amerikan markkinat olivat edelleen vaikeat. Järjestimme kesäkuussa vuotuisen Comptel User Group -tapahtuman, johon osallistui noin 50 operaattoriasiakasta ja partneria 25 eri maasta. Saamamme palautteen perusteella näkemyksemme siitä, että tuotteistettujen mediaattori- ja provisiointiratkaisuiden merkitys operaattoreiden liiketoiminnassa on tullut yhä tärkeämmäksi vahvistui edelleen. Asiakkaiden ja partnereiden mukaan ratkaisut tukevat nykyisiä ja tulevia kustannustehokkuustavoitetta ja ovat selkeä ratkaisu heidän teknisiin ja liiketoiminnallisiin haasteisiinsa. TOISEN VUOSINELJÄNNEKSEN (HUHTI-KESÄKUU) TULOS Comptelin liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 16,7 miljoonaa euroa (13,3 miljoonaa euroa). Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 25,6 prosenttia. Tuoteliiketoiminnan liikevaihto oli 12,4 miljoonaa euroa (10,1 miljoonaa euroa), jossa oli lisäystä edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden 22,8 prosenttia. Tuoteliiketoiminnan osuus yhtiön kokonaisliikevaihdosta oli 74,3 prosenttia (75,9 prosenttia). Toisen neljänneksen liikevaihtoon sisältyi 2,2 miljoonan euron laitekauppa (0,0 miljoonaa euroa). Tuoteliiketoiminnasta suoramyynnin osuus oli 79,0 prosenttia (65,3 prosenttia) ja partnereiden kautta toteutui 21,0 prosenttia (34,7 prosenttia). 2(11)

3 Liikevoitto oli 2,0 miljoonaa euroa (-0,4 miljoonaa euroa). Konserniliikearvopoistot olivat yhteensä 0,0 miljoonaa euroa (0,1 miljoonaa euroa). Tarkasteluajanjaksona toteutettujen Probatuksen Telecom-liiketoiminnan myynnin jälkeen Comptel-konsernin taseessa ei ole poistamatonta konserniliikearvoa. Rahoituserät olivat yhteensä 0,0 miljoonaa euroa (-0,8 miljoonaa euroa). Osuus osakkuusyhtiöiden tappioista oli 0,0 miljoonaa euroa (0,5 miljoonaa euroa). Tulos rahoituserien jälkeen oli 2,0 miljoonaa euroa (-1,3 miljoonaa euroa). Tilauskanta oli tarkastelukauden lopussa 22,0 miljoonaa euroa (26,5 miljoonaa euroa) jakautuen tuoteliiketoiminnan 17,2 miljoonaan euroon (23,0 miljoonaa euroa) ja järjestelmäpalvelujen 4,8 miljoonaan euroon (3,5 miljoonaa euroa). Osakekohtainen tulos oli 0,01 euroa/osake (-0,01 euroa/osake). ENSIMMÄISEN PUOLIVUOTISKAUDEN (TAMMI KESÄKUU) TULOS Comptelin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 28,8 miljoonaa euroa (24,6 miljoonaa euroa). Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 17,1 prosenttia. Tuoteliiketoiminnan liikevaihto oli 21,7 miljoonaa euroa (18,5 miljoonaa euroa), jossa oli lisäystä edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden 17,3 prosenttia. Tuoteliiketoiminnan osuus kokonaisliikevaihdosta oli 75,3 prosenttia (75,2 prosenttia). Tuoteliiketoiminnasta suoramyynnin osuus oli 61,8 prosenttia (60,5 prosenttia) ja partnereiden kautta toteutui 38,2 prosenttia (39,5 prosenttia). Liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 1,7 miljoonaa euroa (-3,1miljoonaa euroa). Konserniliikearvopoistot olivat yhteensä 0,1 miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa euroa). Rahoituserät olivat tammi-kesäkuussa yhteensä 0,0 miljoonaa euroa (0,8 miljoonaa euroa), jossa osuus osakkuusyhtiöiden tappioista oli 0,1 miljoonaa euroa (0,7 miljoonaa euroa). Tulos rahoituserien jälkeen oli 1,7 miljoonaa euroa (-3,8miljoonaa euroa). Osakekohtainen tulos tammi-kesäkuussa oli euroa/osake 0,01 (-0,03 euroa/osake). RAHOITUSASEMA Comptelin rahoitusasema säilyi hyvänä. Taseen loppusumma oli 44,4 miljoonaa euroa (45,6 miljoonaa euroa), josta käteisvarat olivat yhteensä 18,3 miljoonaa euroa (14,5 miljoonaa euroa). Myyntisaamiset katsauskauden lopussa olivat 13,9 miljoonaa euroa (11,4 miljoonaa euroa). Siirtosaamiset olivat 4,0 miljoonaa euroa (8,3 miljoonaa euroa). Konsernilla ei ollut korollisia velkoja katsauskauden lopussa. Omavaraisuusaste oli 82,4 prosenttia (85,2 prosenttia). INVESTOINNIT Investoinnit käyttöomaisuuteen olivat toisella vuosineljänneksellä 0,2 miljoonaa euroa (0,8 miljoonaa euroa) ja tammi-kesäkuussa 0,4 miljoonaa euroa (3,6 miljoonaa euroa) Investoinnit kohdistuivat pääasiassa kaluste- ja laitehankintoihin. Käyttöomaisuusinvestoinnit rahoitettiin tulorahoituksella. 3(11)

4 HENKILÖSTÖ Comptel sai koko konsernin henkilöstöä koskeneet yt-neuvottelut päätökseen Taloudellisin ja tuotannollisin perustein käytyjen neuvotteluiden tuloksena henkilöstömäärä vähenee noin 60 henkilöllä irtisanomisten ja muiden järjestelyiden kautta. Vähennykset koskevat koko konsernia ja kaikkia henkilöstöryhmiä Suomessa ja ulkomailla. Näillä toimenpiteillä tullaan saavuttamaan vuositasolla noin 4 miljoonaa euron kustannussäästöt. Vuoden 2003 aikana saavutettavat säästöt ovat noin 1,5 miljoonaa euroa. Yt-neuvotteluiden lisäksi Comptel-konsernin henkilöstön määrää on vähentänyt Comptelin tytäryhtiön Probatuksen Telecom Solutions -yksikön 30 henkilön siirtyminen Accenture Oy:n palvelukseen Tämän lisäksi Probatuksen suurasiakasliiketoimintayksikön liiketoiminta myytiin Affecto Oy:lle. Kauppa koski kymmentä Probatuksen työntekijää, jotka siirtyvät uuden työnantajan palvelukseen vanhoina työntekijöinä kaupan toteuduttua Probatuksen jäljelle jäävän 22 henkilön kanssa aloitettiin yt-neuvottelut koskien mahdollista yhtiön liiketoiminnan lopettamista taloudellisin ja tuotannollisin perustein sekä siihen liittyviä työsuhteiden mahdollisia irtisanomisia. Yt-neuvotteluiden alkaessa maaliskuussa 2003 Comptel-konsernin henkilöstön määrä oli noin 530. Comptel-konsernissa työskenteli toisen vuosineljänneksen lopussa 470 henkilöä. Päätettyjen vähennysten ja muiden järjestelyiden jälkeen konsernin henkilöstön määrä tulee olemaan alle 450. Tämä taso tullaan saavuttamaan vuoden 2003 aikana. Henkilöstön määrä kesäkuun lopussa 2002 oli 633 ja vuoden 2002 lopussa 595. Comptelin johtoryhmään nimitettiin alkaen seuraavat henkilöt: talousjohtajaksi (CFO) yhtiössä vuodesta 2001 lähtien toiminut yrityssuunnittelupäällikkö Simo Sääskilahti (synt. 1971), viestintäjohtajaksi vuodesta 2001 viestintäpäällikkönä toiminut Pellervo Hämäläinen (synt.1966) ja yhtiön päälakimiehenä vuodesta 2000 toiminut Björn Sandell (synt. 1962). Edellä mainitut henkilöt raportoivat Comptelin toimitusjohtaja Tero Laaksoselle. Hallitus nimitti kokouksessaan varatoimitusjohtaja Jarkko Jylhän toimitusjohtajan sijaiseksi lähtien. Comptelin rahoitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen Ilkka Salonen irtisanoutui siirtyäkseen toisen työnantajan palvelukseen. TUOTELIIKETOIMINTA Tuoteliiketoiminnan liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 12,4 miljoonaa euroa (10,1 miljoonaa euroa), missä oli kasvua 22,8 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tammi-kesäkuussa liikevaihto oli 21,7 miljoonaa euroa (18,5 miljoonaa euroa), missä oli lisäystä 17,3 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Palveluiden osuus tuoteliiketoinnasta huhti-kesäkuussa oli 6,2 miljoonaa euroa (4,7 miljoonaa euroa) lisenssien ollessa 6,2 miljoonaa euroa (5,4 miljoonaa euroa). Tammi-kesäkuussa palveluiden osuus tuoteliiketoiminnasta oli 11,2 miljoonaa euroa (9,9 miljoonaa euroa) lisenssien ollessa 10,5 miljoonaa euroa (8,6 miljoonaa euroa). Tuoteliiketoiminnan markkina-alueittainen liikevaihtojakauma huhti-kesäkuussa oli seuraava: EMEA 7,0 miljoonaa euroa (8,2 miljoonaa euroa), APAC 1,7 miljoonaa euroa (1,3 miljoonaa euroa) ja Amerikat 3,7 miljoonaa euroa (0,5 miljoonaa euroa). Tammi-kesäkuussa tuoteliiketoiminnan markkina-alueittainen liikevaihtojakauma oli seuraava: EMEA 13,9 miljoonaa euroa (13,8 miljoonaa euroa), APAC 2,5 miljoonaa euroa (2,8 miljoonaa euroa) ja Amerikat 5,3 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa). 4(11)

5 EMEA-alueella Comptel säilytti vahvan asemansa. Yhtiön pitkäaikaiset myyntipanostukset tuottivat tulosta suurissa eurooppalaisissa operaattoreissa ja operaattoriryhmittymissä. Esimerkiksi Telefónica Móviles valitsi Comptelin mediaattori- ja sisällönveloitusratkaisujen globaaliksi toimittajaksi. Comptel vahvisti paikallista läsnäoloaan Euroopassa avaamalla toimistot Pariisiin ja Madridiin. Comptel toimitti provisiointiratkaisun Vodafone Ireland - operaattorin MMS-palveluiden hallintaan. Yhtiö teki myös tärkeän päänavauksen uudessa asiakassegmentissä, pankki- ja rahoitustoimialalla, toimittamalla IP-pohjaisen provisiointiratkaisun globaalia pankkien ja muiden rahoitusalan yhtiön maksujärjestelmää operoivalle SWIFT-yhtiölle, jonka järjestelmän piiriin kuuluu 7500 pankkia 199 maassa. Etelä-Amerikan markkinoiden merkitys kasvoi odotetusti Comptelin liiketoiminnassa ja yhtiö solmi tällä alueella uusia merkittäviä mediaattori- ja provisiointitoimitussopimuksia. Muun muassa Brasil Telecom valitsi Comptelin mediaattoriratkaisun IP-verkon mediointiin. Comptel panosti läsnäoloonsa Etelä-Amerikassa lisäämällä henkilöstöään Brasilian toimistossaan. APAC-markkinnoilla yleiset taloudellisen aktiviteetin häiriöt hidastivat operaattoreiden ostopäätöksiä. JÄRJESTELMÄPALVELUT Järjestelmäpalvelut tarjoaa asiakkailleen liiketoiminnan tueksi konsultointi-, integrointi- ja systeemityöpalveluita. Vuoden 2003 ensimmäisellä vuosipuoliskon aikana toteutettujen järjestelyjen myötä järjestelmäpalvelut keskittyy Elisa-konsernin palvelemiseen. Katsauskaudella järjestelmäpalvelut solmi merkittävän toimitussopimuksen NIMSverkkotietojärjestelmän integroimisesta Elisa Networksin sovelluksiin. Järjestelmäpalveluiden liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 4,3 miljoonaa euroa (3,2 miljoonaa euroa). Tammi-kesäkuussa liikevaihto oli 7,1 miljoonaa euroa (6,1 miljoonaa euroa). Liikevaihtoa kasvatti myös toisella neljänneksellä toteutettu laitekappa, jonka arvo oli 2,2 miljoonaa euroa. TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS (T&K) Comptelin suorat tutkimus- ja tuotekehityskustannukset huhti-kesäkuussa olivat 1,9 miljoonaa euroa (2,8 miljoonaa euroa), ja niiden osuus liikevaihdosta laski 11,4 prosenttiin vuoden 2002 vastaavan ajanjakson 21,1 prosentista. Tammi-kesäkuussa suorat tutkimus- ja tuotekehityskustannukset olivat 3,8 miljoonaa euroa (5,8 miljoonaa euroa), ja niiden osuus liikevaihdosta laski 13,3 prosenttiin vuoden 2002 vastaavan ajanjakson 23,6 prosentista. T&K-kustannukset muodostuivat suorista T&K-hankkeista ja asiakastoimituksiin liittyvistä epäsuorista T&K-hankkeista. Yhtiö kirjasi tilikauden kaikki tuotekehityskustannukset kuluiksi. COMPTELIN OSAKE Yhtiön kymmenen suurinta omistajaa, hallintarekisterissä olevia omistajia lukuun ottamatta, olivat : Elisa Communications Oyj 58,1 % Valtion eläkerahasto 1,1 % Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0,7 % 5(11)

6 Etola Erkki Olavi 0,5 % Placeringsfonden Aktia Secura 0,4 % Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi 0,4 % Vakuutusosakeyhtiö Suomi 0,4 % Forssan Seudun Puhelin Oy 0,4 % Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola 0,3 % Suomen itsenäisyyden juhlarahasto 0,3 % Ulkomaalaisomistus 2,7 % Comptel Oyj:llä on yhdeksän erillistä liikkeeseen laskettua optiosarjaa, jotka yhdessä oikeuttavat merkitsemään enintään Comptel Oyj:n osaketta. Optio-ohjelmiin liittyvät tarkemmat tiedot löytyvät vuoden 2002 vuosikertomuksesta. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET MUUTOKSET COMPTELIN HALLINNOSSA Comptelin uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Vesa-Pekka Silaskivi hallituksen edellisen puheenjohtajan Matti Mattheiszenin ilmoitettua eroavansa hallituksen jäsenen tehtävästään Tämän jälkeen Comptelin hallituksessa on neljä jäsentä, jotka ovat Markku Alava, Erik Anderson, Ann-Maj Majuri-Ahonen ja Vesa-Pekka Silaskivi. YHTIÖN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Varsinaista käännettä yleisillä teleoperaattoreiden investointimarkkinoilla ei vieläkään ole tapahtunut. Comptelin mediointi- ja provisiointiratkaisuille ja näihin liittyville lisäkehitystöille näyttää tästä huolimatta olevan kysyntää, johtuen mm. operaattoreiden pyrkimyksistä saavuttaa rationalisointisäästöjä toimintaprosesseissaan ja tietojärjestelmissään. Comptelin on tässä tilanteessa entistä tärkeämpi panostaa tuoteliiketoiminnassaan asemansa vahvistamiseen erityisesti suurten operaattoriasiakkaiden ratkaisutoimittajana. Comptelille lupaavimmat markkina-alueet ovat Euroopassa, Lähi-idässä ja Latinalaisessa Amerikassa. Järjestelmäpalveluiden liikevaihdon taso (ilman laitekauppaa) tulee asettumaan alhaisemmalle tasolle kuin 2002, johtuen järjestelmäpalveluiden keskittymisestä Elisakonserniasiakkuuteen. Tuoteliiketoiminnan projektien nopea eteneminen ja liikevaihdon jaksottuminen etenkin toiselle vuosineljännekselle on vahvistanut yhtiön näkemystä siitä, että koko vuoden 2003 osalta Comptel saavuttaa vähintään vuoden 2002 liikevaihtoa vastaavan tason ilman laitekauppaa sekä voitollisen tuloksen. Vuoden 2004 tuloksen arvioidaan olevan vuotta 2003 parempi jo pelkästään tänä vuonna toteutetun säästöohjelman ansiosta. 6(11)

7 KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1000 EUROA (tilintarkastamaton) 1-6/ / Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot ja -kulut Voitto ennen satunnaisia eriä Satunnaiset erät Voitto satunnaisten erien jälkeen Tuloverot Vähemmistöosuudet Tilikauden voitto (11)

8 KONSERNITASE, 1000 EUROA (tilintarkastamaton) VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Konserniliikearvo Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Vaihtuvat vastaavat Lyhytaikaiset saamiset 1) Rahat ja pankkisaamiset VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Vähemmistöosuudet Pakolliset varaukset Vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Leasingvastuut Seuraavan 12 kuukauden aikana maksettavat Myöhemmin maksettavat Yhteensä Leasingsopimukset ovat pääsääntöisesti kolmen vuoden leasingsopimuksia, joihin ei sisälly lunastusehtoja. Valuuttajohdannaiset Termiinisopimukset Käypä arvo Kohde-etuuden arvo (11)

9 1) Comptelin käteisvaroista 14,3 miljoonaa euroa (16,6 miljoonaa euroa) on sijoitettu Elisa Communicationsin konsernitilille. Elisa Communications on asettanut täydet vakuudet Comptelin käteissaamisille. KONSERNIN 1-6/ / RAHOITUSLASKELMA, 1000 EUROA (tilintarkastamaton) Liiketoiminnan rahavirta Tulos ennen satunnaisia eriä Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua Rahoitustuotot ja -kulut Muut oikaisut Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys/vähennys Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys/vähennys Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut osingot liiketoiminnasta Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Maksetut verot Liiketoiminnan rahavirta yhteensä Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisen ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Investoinnit muihin sijoituksiin Investoinnit konserniliikearvoon Luovutustuotot muista sijoituksista Investoinnit osakkuusyrityksiin Saadut osingot investoinneista Verot luovutustuloista Investointien rahavirta yhteensä Rahoituksen rahavirta Maksetut osingot Muuntoero (11)

10 Lainasaamisten muutos Maksullinen osakeanti Rahoituksen rahavirta yhteensä Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa Muutos TUNNUSLUVUT (tilintarkastamaton) 1-6/ / Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Liikevaihto, 1000 euroa Liikevaihto, muutos % 17,1-35,1-18,9 Liikevoitto, 1000 euroa Liikevoitto, muutos % 155,4-121,9-149,2 Liikevoitto, % liikevaihdosta 5,9-12,4-13,5 Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja, 1000 euroa Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja, % liikevaihdosta 5,9-15,5-16,6 Voitto satunnaisten erien jälkeen, 1000 euroa Voitto satunnaisten erien jälkeen, % liikevaihdosta 5,9-2,6-10,2 Oman pääoman tuotto, % -14,4 Sijoitetun pääoman tuotto, % -20,4 Omavaraisuusaste, % 82,4 85,2 83,6 Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin, 1000 euroa Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin, % liikevaihdosta 1,4 14,5 9,6 Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, 1000 euroa Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, % liikevaihdosta 13,3 23,4 21,1 Tilauskanta, 1000 euroa 1) Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana Korolliset nettovelat, 1000 euroa Nettovelkaantumisaste, % 2) -50,8-38,2-48,8 1) Tilikauden aikana tilauskanta voi vaihdella merkittävästi. 2) Nettovelkaantumisastetta laskettaessa likvideihin rahavaroihin on luettu myös lyhytaikaisissa saamisissa esitetty konsernitili. 10(11)

11 1-6/ / Osakekohtaiset tunnusluvut Tulos/osake, euroa 0,01-0,03-0,05 Tulos/osake, euroa, laimennusvaikutuksen mukainen 0,01-0,03-0,05 Oma pääoma/osake, euroa 0,34 0,35 0,33 Osinko/osake, euroa 0,00 Osinko/tulos, % Efektiivinen osinkotuotto, % P/E-luku -21,0 Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin kauden aikana Laimennusvaikutuksellinen osakkeiden määrä COMPTEL OYJ Tero Laaksonen toimitusjohtaja Lisätietoja: Jakelu: Comptel Oyj Tero Laaksonen, toimitusjohtaja puh. (09) Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet 11(11)

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 Pörssitiedote 24.7.2007 klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 Toisen neljänneksen liikevaihto edellisvuoden tasolla, kannattavuus heikkeni. Vahvasta tilauskannasta johtuen koko vuoden

Lisätiedot

Heinä syyskuussa liikevaihto kasvoi hieman ja kannattavuus parani selvästi edellisvuodesta.

Heinä syyskuussa liikevaihto kasvoi hieman ja kannattavuus parani selvästi edellisvuodesta. Pörssitiedote 25.10.2007 klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2007 Heinä syyskuussa liikevaihto kasvoi hieman ja kannattavuus parani selvästi edellisvuodesta. Kolmannen vuosineljänneksen

Lisätiedot

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 1 (15) Pörssitiedote 21.10. klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9. Liikevaihto kasvoi 8,7 edellisen vuoden kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna ja kannattavuus parani merkittävästi. Kolmannen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2000 1

Vuosikertomus 2000 1 Vuosikertomus 2000 Vuosikertomus 2000 1 Tietoja osakkeenomistajille Yhtiökokous Comptel Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 27.3.2001 klo 13.00 Euro Congress Centerissä osoitteessa Annankatu

Lisätiedot

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake.

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake. COMPTEL OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA Pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.00 Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (: 0,01 euroa) per osake.

Lisätiedot

Tecnomen Oyj PÖRSSITIEDOTE 06.02.2008 klo 8.30

Tecnomen Oyj PÖRSSITIEDOTE 06.02.2008 klo 8.30 Tecnomen Oyj PÖRSSITIEDOTE 06.02.2008 klo 8.30 TECNOMENIN TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2007 (tilintarkastamaton) Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 19,2 miljoonaa euroa (20,1) ja liiketulos oli 1,8

Lisätiedot

Liikevaihto kasvoi 16,3 % ja liiketulos 55,7 % verrattuna viime vuoden vastaavaan kauteen.

Liikevaihto kasvoi 16,3 % ja liiketulos 55,7 % verrattuna viime vuoden vastaavaan kauteen. 1 (17) Pörssitiedote 24.4.2015 klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Liikevaihto kasvoi 16,3 % ja liiketulos 55,7 % verrattuna viime vuoden vastaavaan kauteen. Liikevaihto 21,0 miljoonaa

Lisätiedot

Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30

Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30 Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30 TECNOMENIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 (tilintarkastamaton) Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 24,1 % edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007 (IFRS) OSAVUOSIKATSAUS 1(19) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007 (IFRS) YHTEENVETO Tammi kesäkuu (H1): - Liikevaihto 34 814 tuhatta euroa (30 083 tuhatta euroa H1/2006) kasvu 16 prosenttia - Liikevoitto 4

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 (IFRS) OSAVUOSIKATSAUS 1(17) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 (IFRS) YHTEENVETO Tammi-kesäkuu (H1): - Liikevaihto 30 056 tuhatta euroa (20 490 tuhatta euroa H1/2005) kasvu 47 prosenttia - Liikevoitto 3

Lisätiedot

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15 PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15 PKC GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012 Liikevaihto kasvoi 68,7 % edellisestä vuodesta (1-12/2011) ollen 928,2 milj. euroa (550,2 milj. euroa).

Lisätiedot

Vacon kasvattaa markkinaosuuttaan vahvassa markkinatilanteessa

Vacon kasvattaa markkinaosuuttaan vahvassa markkinatilanteessa Vacon Oyj, Pörssitiedote, 7.2.2008 kello 9.00 VACON OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12. Vacon kasvattaa markkinaosuuttaan vahvassa markkinatilanteessa Loka-joulukuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat

Lisätiedot

Aldatan huhti kesäkuu 2009 (verrattuna vuoden 2008 vastaavaan aikaan)

Aldatan huhti kesäkuu 2009 (verrattuna vuoden 2008 vastaavaan aikaan) Aldata Solution Oyj PÖRSSITIEDOTE 11. elokuu, 2009 klo 9.00 (EET) ALDATA SOLUTION OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUULTA 2009 Markkinatilanne elpymässä hitaasti, varauksia tehty riskitason alentamiseksi

Lisätiedot

Efore-konsernin osavuosikatsaus Q3/2014

Efore-konsernin osavuosikatsaus Q3/2014 Efore-konsernin osavuosikatsaus Q3/2014 EFORE OYJ Osavuosikatsaus 24.10.2014 klo 9.00 EFORE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 KANNATTAVUUS PARANI MERKITTÄVÄSTI KOLMANNELLA NELJÄNNEKSELLÄ Tilikauden

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

TECNOTREE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 (TILINTARKASTAMATON)

TECNOTREE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 (TILINTARKASTAMATON) TECNOTREE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6. (TILINTARKASTAMATON) 13.8. klo 8:30 Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden it-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa tuotteita ja palveluita veloitukseen,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2012

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2012 2 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2012 Vacon Oyj, Pörssitiedote, 1.8.2012 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Vacon julkistaa tällä pörssitiedotteella osavuosikatsaukseen sisältyvät arvopaperin

Lisätiedot

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13)

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13) EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5. klo 16.30 1 (13) Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus Q1 lyhyesti - Liikevaihto oli 21,5 miljoonaa euroa, kasvua 20,7 prosenttia edellisvuodesta (Q1/: 17,8 miljoonaa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2012

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2012 1 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2012 Vacon Oyj, Pörssitiedote, 25.4.2012 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 Vacon julkistaa tällä pörssitiedotteella osavuosikatsaukseen sisältyvät

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2008-30.9.2008 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2008-30.9.2008 (IFRS) Pörssitiedote 1 (19) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9. (IFRS) YHTEENVETO Tammi syyskuu - Liikevaihto 59 804 tuhatta euroa (50 082 tuhatta euroa) kasvu 19,4 prosenttia - Liikevoitto 4 557 tuhatta euroa

Lisätiedot

26.1.2010 1-12/ 2009. Muutos, %

26.1.2010 1-12/ 2009. Muutos, % Pörssitiedote 1 (28) BASWARE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Basware Oyj:n neljäs vuosineljännes ja vuosi YHTEENVETO (suluissa edellisen vuoden vastaava ajankohta, jollei toisin mainita) Tilikausi - Liikevaihto

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS. Proha Oyj Osavuosikatsaus 28.10.2010 klo 08.45

OSAVUOSIKATSAUS. Proha Oyj Osavuosikatsaus 28.10.2010 klo 08.45 1 (17) Osavuosikatsaus klo 08.45 PROHAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2010 (IFRS) Prohan liiketulos tavoitteiden mukainen ilman luovutusvoittoa (Suluissa edellisen vuoden vastaava ajankohta, jollei toisin

Lisätiedot

Vuosikertomus 1999. Comptel Oyj

Vuosikertomus 1999. Comptel Oyj Vuosikertomus 1999 Comptel Oyj Tietoja osakkaille Yhtiökokous Comptel Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 3.4.2 klo 15. Helsingin Messukeskuksessa, salissa C1, osoitteessa Messuaukio1,

Lisätiedot

TECNOTREE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 (TILINTARKASTAMATON)

TECNOTREE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 (TILINTARKASTAMATON) TECNOTREE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 (TILINTARKASTAMATON) 30.1.2015 klo 8:30 Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden it-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa tuotteita ja palveluita

Lisätiedot

OSAVUOSIK ATSAUS TAMMI SY YSKUU 2011

OSAVUOSIK ATSAUS TAMMI SY YSKUU 2011 Q3 OSAVUOSIK ATSAUS TAMMI SY YSKUU 2011 Vacon Oyj, Pörssitiedote, 25.10.2011 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2011 Vacon julkistaa tällä pörssitiedotteella osavuosikatsaukseen sisältyvät

Lisätiedot

YHTEENVETO -Suluissa vertailuluku vastaavalta ajanjaksolta vuonna 2010, jos toisin ei mainita.

YHTEENVETO -Suluissa vertailuluku vastaavalta ajanjaksolta vuonna 2010, jos toisin ei mainita. Cencorp Oyj Tilinpäätöstiedote 17.2.2012 klo 14.00 Cencorp Oyj:n tilinpäätöstiedote 2011 LIIKEVAIHTO KASVOI SELVÄSTI, LIIKETULOS HEIKKENI YHTEENVETO -Suluissa vertailuluku vastaavalta ajanjaksolta vuonna

Lisätiedot

Scanfilin liikevaihto laski odotetusti ensimmäisellä neljänneksellä vuoden takaiseen verrattuna ja oli 45,9 milj.euroa, laskua 3,5 %.

Scanfilin liikevaihto laski odotetusti ensimmäisellä neljänneksellä vuoden takaiseen verrattuna ja oli 45,9 milj.euroa, laskua 3,5 %. 29.4.2015 KLO 9.45 SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Tammi maaliskuu - Liikevaihto 45,9 (Q1 2014: 47,6), laskua 3,5 % - Liikevoitto 2,7 (Q1 2014: 2,5), 5,8 % liikevaihdosta (Q1 2014: 5,3

Lisätiedot

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Julkaistu: 2009-05-08 08:00:00 CEST Nurminen Logistics Oyj - Osavuosikatsaus NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN

Lisätiedot

2 (15) Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila:

2 (15) Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila: 1 (15) Marimekko Oyj, Osavuosikatsaus 17.8.2011 klo 9.00 MARIMEKKO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2011 Tammi-kesäkuussa 2011 Marimekko-konsernin liikevaihto nousi markkinatilanteeseen nähden vahvasti,

Lisätiedot

Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2008

Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2008 Vacon Oyj, Pörssitiedote, 5.2.2009 kello 9.00 Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2008 Loka-joulukuun pääkohdat: - Saadut tilaukset olivat 67,2 milj. euroa, kasvua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta

Lisätiedot