SAMALLE VIIVALLE. Malleja monikulttuuristen nuorten ja työelämän kumppanuuteen. Kesätyöpaikka. tutuksi. Sarja. kuva. Työelämäillat.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAMALLE VIIVALLE. Malleja monikulttuuristen nuorten ja työelämän kumppanuuteen. Kesätyöpaikka. tutuksi. Sarja. kuva. Työelämäillat."

Transkriptio

1 SAMALLE VIIVALLE Malleja monikulttuuristen nuorten ja työelämän kumppanuuteen Ura haaveet Hissipuhe Ideasta tuotteeksi kesätyöpaikka Tietoa myös vanhemmille Sarja kuva Verkostot tutuksi Apuun Työelämäillat Yritysvierailut TET-jakso Työnhakuharkat Kesätyöpaikka Kysy pois! Ideasta tuotteeksi Säännöt selväksi

2 Sisältö 3 Koulun ja työelämän yhteistyö on toimintaa! 4 Yritysvierailumalleja 6 Kysy pois! 8 Säännöt selväksi 10 Hissipuhe työelämä tutuksi käytännönläheisesti 12 Verkostot tutuksi 14 Ideasta tuotteeksi 16 TET-jaksosta tehot irti 23 Työelämäillassa kohtaavat yritykset, koulu ja koti 24 Työnhakuharkoissa porkkanana TETtai kesätyöpaikka 26 Urahaaveet sarjakuvina 28 Hankkeessa tuotetut materiaalit koulutuksesta ja työelämästä monikulttuurisille nuorille MONIKULTTUURISUUDEN TEEMANUMERO MILLAINEN ON MONIKULTTUURINEN TYÖ? ammattikorkeakoulu yliopisto työnhaku työtodistus ammatillinen koulutus lukio verkostot yhdenvertainen työpaikka NUORTEN DIALOGI TULEVAISUUDESTA 1

3 3 Koulun ja työelämän yhteistyö on toimintaa! Työelämätaidot, verkostot ja riittävät tiedot vaihtoehdoista auttavat nuoren alkuun koulutus- ja urapolullaan. Tässä esiteltävät koulun ja työelämän yhteistyömallit on kehitetty tueksi nuorelle työelämään tutustumiseen ja taitojen harjoittelemiseen. Työelämätaitojen kartuttamisen ei tarvitse olla tylsää, ja siksi malleissa korostuu toiminnallisuus ja nuorten aktiivinen rooli. Verkostoja voi ja pitää rakentaa paras tapa oppia se on tekemällä itse. Yhteistyömallit ovat Samalle viivalle -hankkeessa kolmen vuoden aikana tehdyn kehittämistyön tulos. Malleissa on huomioitu maahan muuttaneiden oppilaiden tarpeet, mutta ne sopivat kaikille nuorille, sillä yhteishaku ja työelämätaitojen oppiminen on jokaisella edessä. Nuoret oppivat tuomaan esiin omaa osaamistaan ja tunnistamaan, kuinka voivat käyttää sitä hyödyksi. Käytännön harjoitusten ja omien kokemusten kautta työelämä tulee tutuksi ja ammattisanasto otetaan haltuun. Ryhmässä tekemällä ja yhdessä asioita pohtimalla asiat jäävät paremmin mieleen. Luokkakaveri on saattanut pistää merkille Kehittäminen ja jalostaminen Palautteet ja arviointi Tarpeiden kartoitus ja ideointi Toiminnan suunnittelu Konseptointi yritysten/koulujen kanssa Toimenpiteet ja käytännön kokeilut Mallien kehittämisessä käytettiin toimintatapatutkimusta. vahvuuksia, joita ei ehkä itse olisi tullut ajatelleeksi. Tavoitteenamme on yhdenvertaisuuden toteutuminen yhteiskunnassa. Esikuvat, kannustus ja omakohtainen kokemus työelämästä ovat siinä nuorille avuksi. Tutustu tarkemmin oppaassa esiteltyjen yritysvierailujen, TET-jakson, vanhempainillan ja rekrytointitapahtuman malleihin, jotka on helppo ottaa käyttöön osaksi oppitunteja. Malleissa toistuu kolmivaiheinen rakenne: valmistautuminen, varsinainen aktiviteetti ja kokemusten reflektoiminen. Esitellyt hyvät käytännöt on kehitetty toimintatapatutkimusta hyödyntäen. Jokaisessa vaiheessa suunnittelu, testaaminen, arviointi ja jatkokehittäminen ovat koulut ja yritykset olleet aktiivisesti mukana. Matkan varrelle mahtui toki myös vähemmän hohdokkaita kokemuksia. Kömmähdykset olivat opettavaisia. Erityiskiitos kuuluu kaikille kehittämistyöhön osallistuneille. Tutustu myös muihin hankkeessa tuotettuihin materiaaleihin: selkokieliseen oppaaseen koulutuksesta ja työelämästä, Duuni-lehden monikulttuurisuuden teemanumeroon ja videoihin. Niissä pääosassa on työelämä ja nuoret. Kiitämme rahoituksesta Opetushallitusta ja Euroopan sosiaalirahastoa. Yhteistyön ja toiminnan iloa toivottaen, Evelyn Sõer Samalle viivalle ESR-hanke

4 4 Samalle Viivalle Malleja kumppanuuteen Yritysvierailumalleja työelämä tutuksi käytännönläheisesti Yritysvierailulla nuoret pääsevät sukeltamaan työelämän saloihin. Käytännön kautta työelämä tuodaan lähemmäksi koulumaailmaa, ja näin on myös helpompi pohdiskella omia koulutus- ja uravalintoja. Toiminnallisten harjoitusten ja esimerkkien kautta nuoret voivat kartuttaa tietoa erilaisista vaihtoehdoista. Samalla myös verkostot ja niiden rakentaminen tulevat tutuiksi, ja nuoret oppivat miten niitä voi käyttää hyödyksi vaikka kesätyöpaikkaa etsiessä.

5 Yritysvierailut 5 Samalle viivalle -hankkeen viisi teemallista yritysvierailumallia on kehitetty yhdessä opettajien ja yritysten edustajien kanssa ja niitä on testattu pilottikouluissa ympäri Suomea. Mallit perustuvat kolmivaiheiseen työskentelyyn. Ensin pidetään teemaan johdatteleva valmistava oppitunti koulussa, jonka jälkeen syvennetään tietoja vierailulla. Vierailun satoa ja sen herättämiä ajatuksia käydään läpi reflektoivalla tunnilla. Jokaiselle vierailumallille on oma tehtävälomake, joka helpottaa niiden käyttöönottoa. Eri alojen ja ammattien esittelyvideoita voi hyödyntää valmistavilla tunneilla. Niitä löytyy Samalle viivalle -hankkeen verkkosivuilta ja kunkoululoppuu.fi-sivuilta. Koulun ja yritysten yhteistyö on hedelmällinen oppimisympäristö nuorille. Vinkkejä siihen, miten oman koulun yritysyhteistyön saa jouhevasti käyntiin löytyy Taloudellisen tiedotustoimiston muista materiaaleista. tat.fi/aineistot Koulussa Valmistautuminen yrityksessä Syventyminen Koulussa Reflektio

6 6 Samalle Viivalle Malleja kumppanuuteen Kysy pois! Vaikka mielessä olisi paljon kysyttävää, voivat uusi ympäristö ja tuntemattomat ihmiset saada rohkeankin nuoren jännittämään. Nuoret ovat kuitenkin uteliaita ja kiinnostuneita siitä, mitä erilaisilla työpaikoilla tapahtuu. Kysy pois! -mallissa oppilaat miettivät yhteistuumin kysymyksiä, joihin haluaisivat saada vastauksen yritykseltä. Yhdessä etukäteen valmisteltu vierailu madaltaa kynnystä osallistua keskusteluun ja jokainen nuori saa äänensä kuuluviin. Tehtävät auttavat hahmottamaan, minkälaista osaamista työpaikalla tarvitaan, ja samalla ammattisanasto tulee tutuksi. Kysy pois! sopii hyvin ensimmäisen työelämävierailun malliksi. Hyödynnä Samalle viivalle -ESR hankkeen videot: samalleviivalle.fi/ videot/ Miksi vanhat ihmiset tulevat vanhainkotiin? Miksi opiskelit tähän ammattiin? Millainen työaika sinulla on? Onko sinulla hyvät kollegat? Miksi sä pidät tästä työstä? Oppilaiden kysymyksiä lähihoitajalle palvelutalossa. Koulussa Valmistautuminen yrityksessä Syventyminen Koulussa Reflektio Tutustutaan vierailun kohteena olevaan työpaikkaan katsomalla aiheeseen liittyvä video tai tutustumalla sen verkkosivuihin. Yrityksen edustaja kertoo, mitä siellä tehdään, minkälaisia ammatteja ja osaamista siellä tarvitaan, ja mitä pitää opiskella alalle päästäkseen. Tehtävä 1: Mitä vierailulla tapahtui? Saatiinko kaikkiin kysymyksiin vastaus? Mitä uutta tai yllättävää tietoa tuli esiin? Oppilaat keskustelevat pienryhmissä: Ovatko ala ja sen ammatit tuttuja? Mistä haluaisitte tietää lisää? Kirjataan ryhmissä heränneitä kysymyksiä lapuille. Kysymysten valinta: Kysymykset esitetään luokalle ja mietitään yhdessä, mitkä niistä esitetään vierailulla. Nämä kootaan esim. rasiaan, joka otetaan mukaan vierailulle. Oppilaat esittäytyvät ja esittävät vuorotellen yhdessä miettimiään kysymyksiä. Tehtävälomaketta voi hyödyntää vastausten kirjaamiseen. Tehtävä 2: Keskustellaan alasta yleisemmin. Tuntuuko se kiinnostavalta? Miksi? Miksi ei? Mikä oli parasta? Jäikö jokin asia mietityttämään

7 Kysy pois! -tehtävä Yrityksen nimi: Päivämäärä: Oma nimi: Mitä yritys tekee? Poimi 3 5 ammattisanaa! Poimi 3 5 ammattia! Mitä opiskelemalla pääsee töihin tälle alalle? Selvitä mitä taitoja tarvitaan tässä työpaikassa! samalleviivalle.fi

8 8 Samalle Viivalle Malleja kumppanuuteen Säännöt selväksi Minkälaisia sääntöjä työpaikalla on? Saako työpaikalla syödä purkkaa? Miksi on tärkeää, että on yhteisesti sovittuja käytäntöjä, joita kaikki noudattavat? Säännöt selväksi -vierailu antaa mahdollisuuden vertailla hauskalla tavalla koulun ja työelämän pelisääntöjä ja on hyvä tapa johdatella nuoria aiheeseen ennen TETiä tai kesätyötä, jolloin se on heille ajankohtainen. Oppilaiden käsitykset työelämän säännöistä osuivat melko hyvin yksiin yrityksen edustajan kertoman kanssa. He kuuntelivat yrityksen edustajaa innolla ja avoimin mielin. Kysymyksiä, joita nuoret pohtivat, oli esimerkiksi huivin pitäminen töissä. Säännöistä kerrotaan myös selkokielisessä Tärkeintä mielestäni oli se, Opas koulutuksesta että nuoret pääsivät tutustumaan ja työelämästä suomalaiseen työkulttuuriin ja uskaltautuivat kysymään kysymyksiä. Nuoret -julkaisussa ovat kuitenkin nuoria, ja heillä on ylipäätään erilainen käsitys työelämästä kuin aikuisilla erityisesti tilanteessa, jossa kokemuksia suomalaisesta kulttuurista ylipäätään ei ole paljon. Aino Lapila-Marcus, valmistavan luokan opettaja, Myllypuron yläasteen koulu Koulussa Valmistautuminen yrityksessä Syventyminen Koulussa Reflektio Johdatellaan oppilaat aiheeseen katsomalla video tai tutustutaan yrityksen verkkosivuihin. Millaisia sääntöjä mielestäsi tarvitaan tämän alan työpaikoilla? Oppilaat miettivät parin kanssa tärkeitä työelämäsääntöjä. Sääntöjä vertaillaan pienissä ryhmissä ja niistä valitaan 10 tärkeintä, jotka kirjoitetaan muistiin esimerkiksi tehtävälomakkeeseen. Yrityksen edustaja kertoo sen toiminnasta sekä alalla ja yrityksessä vallitsevista säännöistä. Oppilaat tarkastelevat kokoamaansa listaa vierailun aikana: jos yrityksen edustaja mainitsee oppilaiden kirjoittaman säännön, laitetaan omaan listaan sen kohdalle merkki. Vierailun jälkeen keskustellaan luokassa. Mitkä olivat yrityksen tärkeimmät säännöt? Mitä uusia sääntöjä tuli esiin? Mikä sääntö kuulosti erikoiselta? Lopuksi ryhmien kirjaamat säännöt käydään läpi koko luokan kanssa. Ne otetaan myös mukaan yritysvierailulle. Jos oppilaiden listalla olevaa sääntöä ei mainita, siitä voidaan kysyä yrityksen edustajalta. Mitä yhteistä tai eroa on koulun ja työelämän säännöillä?

9 Säännöt selväksi -tehtävä 1 Ennen vierailua: Kirjoita ruutuihin työelämän 10 tärkeintä sääntöä! Mitkä muut säännöt yrityksen edustajan mielestä ovat tärkeitä? 2 Vierailun aikana: Laita rasti ruutuun, jos yrityksen edustaja mainitsee kirjoittamasi säännön! 3 Vierailun jälkeen: Tarkista mitkä olivat tämän yrityksen 10 tärkeintä sääntöä! samalleviivalle.fi

10 10 Samalle Viivalle Malleja kumppanuuteen Hissipuhe Hissipuhe-vierailulla harjoitellaan omien vahvuuksien esittämistä lyhyesti ja ytimekkäästi työ- tai TET-paikan hakua varten. Vierailuun valmistaudutaan tutustumalla työpaikkailmoituksiin, joista saa vinkkejä tarvittavasta osaamisesta sekä ominaisuuksista, joita työpaikalla arvostetaan. Omien vahvuuksien löytämisessä auttavat luokkatoverit. Valmistavalla oppitunnilla hissipuhetta harjoitellaan luokan edessä, ja vierailulla oppilaat esittävät oman puheensa yrityksen edustajalle. Palautteen pohjalta omaa hissipuhetta voi hioa vielä paremmaksi. Vierailu Accentureen oli oppilaiden mielestä todella onnistunut. Ensimmäiset kommentit metrossa olivat, että en edes tiennyt, että tuollaisiakin työpaikkoja ja töitä on olemassa. Yksi keskeinen tavoite ainakin saavutettiin! Hissipuheen esittäminen oli hyvä idea. Oppilaat jäivät miettimään miten se meni ja mitä voisi vielä omassa esittelyssä parantaa. Konsepti vaikuttaisi jääneen heille hyvin mieleen ja toivottavasti he pystyvät hyödyntämään sitä jatkossakin. Duuni-lehden monikulttuurisuusnumerosta Yritysvierailun isäntänä tavoitteenamme oli rohkaista nuoria omien vahvuuksien löytyy hyviä esimerkkejä näkemään, että kansainvälistyvässä hyödyntämiseen. työelämässä erilaiset taustat ja arvot voivat olla suuri vahvuus. Oma yrityksemme on globaali, kuten monet asiakkaistammekin. Niin sanottu perisuomalaisuus edustaa yrityksessämme vähemmistöä! Näkyi selvästi, että puheita oli valmisteltu ja mietitty etukäteen, ja varmasti harjoiteltukin. Palautteen suhteen kaikki olivat avoimia, halukkaita oppimaan lisää hienoa! Puheista välittyi positiivinen asenne ja energia, yrittäjyys ja halu onnistua. Ne ovat arvoja ja vahvuuksia, joita työelämässä tarvitsee. Lisäksi esiintyminen yleisölle näytti olevan helpompaa kuin mitä se on ehkä ollut monelle edellisen sukupolven työntekijälle. Pojasta polvi paranee, ja näiltä nuorilta on aikanaan lupa odottaa paljon. Kaarlo Hirvi, Accenture Susanna Lindgren, opinto-ohjaaja, Hiidenkiven peruskoulu Koulussa Valmistautuminen yrityksessä Syventyminen Koulussa Reflektio Tutustutaan vierailukohteen tai alan työpaikkailmoituksiin. Millaisilla adjektiiveilla kuvataan haettavaa työntekijää? Millaista osaamista ja koulutusta häneltä edellytetään? Otetaan selvää nuorten vahvuuksista. Jokaisen selkään kiinnitetään lappu, johon luokkakaverit kirjoittavat, missä kukin on hyvä. Käydään laput läpi yhdessä ja valitaan jokaiselle kolme työnhakuun parhaiten sopivaa asiaa. Yrityksen edustaja kertoo nuorille sen toiminnasta ja työntekijöistä. Hän voi myös kertoa mitä on opiskellut ja miksi päätyi juuri kyseiseen yritykseen töihin. Oppilaat esittävät vuorotellen omat hissipuheensa. Yrityksen edustaja antaa yhteisesti koko ryhmälle puheista palautteen, joka kirjoitetaan muistiin. Keskustellaan yhdessä kokemuksesta. Miltä tuntui esitellä itsensä? Entä kuunnella ja nähdä muita esiintymässä? Hyödynnetään yrityksestä saatua palautetta. Kommenttien perusteella muokataan oma hissipuhe sopivaksi TET- tai kesä työpaikan hakuun. Sen voi esimerkiksi liittää kappaleeksi työhakemukseen. Kaikki kirjoittavat oman hissipuheensa, jota harjoitellaan esittämällä se luokalle.

11 Hissipuhe -tehtävä Hissipuhe-termi on lähtöisin amerikkalaisesta yritysmaailmasta ja tarkoittaa hissimatkan pituista puhetta, jolla vakuutetaan kuulija omasta osaamisesta. Kysymys yritykselle: 4? puhun, 3 ja Olen kiinnostunut/hyvä.. Luonteeltani olen, 2 ja harrastan.. 1 Olen ja opiskelen Aloita täältä! koulussa. samalleviivalle.fi

12 12 Samalle Viivalle Malleja kumppanuuteen Verkostot tutuksi Kaikilla nuorilla on verkostoja, vaikka heillä ei olisikaan kontakteja työelämään. Opas koulutuksesta ja työelämästä monikulttuurisille nuo- Tieto monista vapaista työpaikoista kulkee verkostoissa ja niistä saatetaan kysyä myös työhaastattelussa. rille antaa vinkkejä verkostoitumiseen. Mallin avulla nuoret oppivat tunnistamaan omat verkostonsa sekä hyödyntämään niitä työnhaussa. Valmistavalla tunnilla perehdytään verkoston käsitteeseen. Vierailulla yrityksen edustaja antaa vinkkejä verkostojen rakentamiseen ja kertoo niiden merkityksestä työelämässä. Vierailun jälkeisellä tunnilla syvennytään nuorten omiin verkostoihin. Kaikilla nuorilla on verkostoja, vaikka heillä ei olisikaan kontakteja työelämään. Esimerkiksi joukkuelajien valmentajat osaavat varmasti kertoa nuorten sosiaalisista taidoista ja tavoista toimia ryhmässä. Tehtävät auttavat hahmottamaan koulussa, perheen ja suvun parissa, harrastuksissa ja vapaa-ajalla sekä virtuaalimaailmassa syntyneet kontaktit verkostoina ja löytämään niistä tahot, jotka voivat toimia vaikka suosittelijoina työ- tai harjoittelupaikkaa hakiessa. Koulussa Valmistautuminen yrityksessä Syventyminen Koulussa Reflektio Tutustutaan verkoston käsitteeseen ja keskustellaan, mitä verkosto tarkoittaa omassa elämässä tai työelämässä. Tehdään ryhmissä kysymyksiä yrityksen edustajalle verkostoista ja niiden merkityksestä työelämässä. Työpaikan edustaja kertoo verkostojen merkityksestä esimerkiksi omalla urallaan sekä yrityksen toiminnassa ja siitä, miten verkostoja voi hyödyntää. Nuoret esittävät kysymyksiä yrityksen edustajalle. Vastaukset kannattaa myös kirjata ylös. Tehtävä 1: A) Kirjoitetaan lapuille mihin ryhmiin itse kuuluu, esim. perhe, harrastusryhmä jne. B) Yhdessä ryhmitellään ja tarkastellaan koko luokan vastauksia sen mukaan mihin ryhmiin kuuluu synnynnäisesti ja mihin on itse liittynyt. Tehtävä 2: A) Piirrä omista ryhmistä verkostokartta. Sen avulla näet mihin kaikkiin ryhmiin kuulut. B) Mieti, kuka verkostossasi voisi olla suosittelija? Entä kenestä olisi apua työn löytämisessä?

13 Verkostot tutuksi -tehtävät 1. tehtävä: Mihin ryhmiin kuulun? A) Kirjoitetaan lapuille mihin ryhmiin itse kuuluu, esim. perhe, harrastusryhmä jne. B) Yhdessä ryhmitellään ja tarkastellaan koko luokan vastauksia sen mukaan mihin ryhmiin kuuluu synnynnäisesti ja mihin on itse liittynyt. näin: kuoro Nettikaverit jalkapallojoukkue Kuviskoulu kiinankieliset Naapurit meidän talo Oma perhe Oma suku Tukioppilaat kokkikerho 8Bluokka Tanssiryhmä 2. tehtävä: Verkostokartta A) Piirrä omista ryhmistä verkostokartta. Sen avulla näet mihin kaikkiin ryhmiin kuulut. B) Mieti, kuka verkostossasi voisi olla suosittelija? Entä kenestä olisi apua työn löytämisessä? Esimerkiksi näin: Oma yläkoulu? Musiikki - kerho Koulu Minä Harrastukset 8B-luokka Perhe Jalkapallo samalleviivalle.fi

14 14 Samalle Viivalle Malleja kumppanuuteen Ideasta tuotteeksi Luovien alojen yritykset ja startupit ovat esimerkkejä siitä, että itsensä voi työllistää myös hyvällä tuoteidealla. Ideasta tuotteeksi -mallissa oppilaat tutustuvat yrityksen toimintaan sen tuotteiden ja niiden suunnittelun kautta. Tarkoituksena on, että nuoret pääsevät myös itse ideoimaan uusia tuotteita. Näin yrityksen toiminta avautuu käytännön kautta ja samalla yritykset saavat tietoa siitä, millainen tuote on nuorten mielestä kiinnostava. Meille tärkeintä vierailussa oli auttaa nuoria: halusimme antaa heille mahdollisuuden tutustua yritystoimintaan ja yrityskulttuuriin sekä välittää realistisen kuvan luovan alan yrittäjyyden arjesta. Kiinnostavaa oli myös nähdä, kuinka tunnettu brändimme on nuorten keskuudessa. Luovassa suunnittelussa kulttuurilla on suuri merkitys, ja nuorten kulttuuritaustat näkyivät myös heidän tuoteideoissaan. He olivat rohkeasti suunnitelleet värikkäitä ja koristeellisia päähineitä, jotka poikkesivat virkistävästi skandinaavisesta suoraviivaisesta ja pelkistetystä tyylistä. Hannes Bengs, Costo Tarkoituksena on, että nuoret pääsevät myös itse ideoimaan uusia tuotteita. Lisää ammattien esittelyvideoita: kunkoululoppuu.fi/ videot Koulussa Valmistautuminen yrityksessä Syventyminen Koulussa Reflektio Tutustutaan yritykseen ja sen valmistamiin tuotteisiin. Pohditaan yhdessä, miten tuotteita suunnitellaan ja valmistetaan. Suunnitellaan ryhmässä oma tuoteidea esitettäväksi työelämävierailulla. Yrityksen edustajan johdolla tutustutaan sen toimintaan. Hän myös kertoo tuotteista ja niiden valmistuksesta. Oppilaat esittelevät omat ideansa, joista he saavat yritykseltä palautetta. Luokassa keskustellaan ideoista saadusta palautteesta ja vierailusta. Mitä omia tuote- tai yritysideoita voisi keksiä? Mistä oppiaineista voisi olla hyötyä? Mitä muita taitoja työssä tarvitaan?

15 Ideasta tuotteeksi -tehtävät Tuotteen nimi Tuotteen kuvaus Mihin ja miten tuotetta voisi käyttää? Kohderyhmä Ketkä voivat käyttää tuotetta? Piirrä kuva tuotteesta! Hinta samalleviivalle.fi

16 16 Samalle Viivalle Malleja kumppanuuteen TET-jaksosta tehot irti TET-jakso on monelle nuorelle ensikosketus työelämään. Jakson aikana voi eri teemojen ja tehtävien avulla syventää omaa tietoa sekä kysellä työelämässä olevilta lisätietoja ja vinkkejä. Malli auttaa myös yrityksiä nuorten ohjaamisessa. Hyvin suunniteltu jakso antaa nuorille onnistumisen kokemuksia ja luo yrityksestä mielikuvan hyvänä työnantajana. Näin syntyvät ensimmäiset kontaktit yritysten ja tulevien työntekijöiden välille. TET-viikon jokaiselle päivälle on teema ja tehtäviä, jotka helpottavat kiinnittämään huomiota erilaisiin asioihin työpaikalla. Tehtävät johdattelevat perehtymään ammattisanastoon ja selvittämään opiskelumahdollisuuksia. Lisäksi tutustutaan työpaikan sääntöihin ja turvallisuusohjeisiin, sekä saadaan hyödyllistä tietoa haastattelemalla työntekijää. Viikon lopuksi harjoitellaan itsearviointia kirjaamalla ylös omat onnistumiset, kehittämisen tarpeet ja mielipiteet harjoittelupaikasta. Useimmat oppilaat suhtautuivat tehtävävihkoseen positiivisesti. Materiaali on selkeä, ja sen saa kopioitua kivasti vihkoksi, joka on sopivan kokoinen kuljettaa mukana työpaikalla. Tehtävät sopivat hyvin 8. 9.luokille eri pituisille TET-jaksoille. Tehtävien kautta oppilaat perehtyivät tarkemmin työpaikkaan, ammatteihin ja työtehtäviin, eli tosiaankin saivat enemmän irti TETistä. Näin syntyvät ensimmäiset kontaktit yritysten ja tulevien työntekijöiden välille. Mirkka Jantunen, opintoohjaaja, Itäkeskuksen peruskoulu TET-jakson tehtävät oli helppo muokata kolmipäiväisiksi. Oli tosi kiva, että joka päivä oppilas mietti miten päivä meni ja mitä hän oppi. Eija Severinkangas-Kangas, opinto-ohjaaja, Rajakylän koulu Tehtäviä tehdessä tuli keskusteltua työntekijöiden kanssa enemmän, jolloin oppi työstä enemmän. Kun piti päivittäin kertoa miten päivä meni ja mitä opin, jouduin oikeasti miettimään näitä ja huomasin, että olinkin oppinut uusia asioita. Tehtävien kautta ymmärsin paremmin tätä työtä ja huomasin, ettei ala sovi minulle. Hyvää raportissa oli se, että se oli pakko tehdä, joten piti kuunnella tarkkaan sanastoa ja oppi paljon myös uusia sanoja, joita pystyi hyödyntämään jo TET-viikon aikana. Oppilaiden palautetta TET-raportista.

17 TET-jakso Tehtävät ja muistiinpanot Nimi Koulu ja luokka TET-työpaikka Ohjaaja TET-paikassa Aika Maanantai Perehdytys Tiistai Ammattisanat tutuksi Keskiviikko Alan ammatit ja opiskelu Torstai Työntekijän haastattelu (muistathan miettiä jo alkuviikosta, ketä haluaisit haastatella työpaikallasi) Perjantai Miten TET meni? samalleviivalle.fi

18 TET-jakso Maanantai Kysy ohjaajaltasi, mitkä ovat TET-jaksosi työtehtävät. Kysy myös TET-paikkasi säännöt ja turvallisuusohjeet. TET-jakson työtehtävät TET-paikan säännöt tai turvallisuusohjeet Miten päiväsi meni? Mitä opit tänään? samalleviivalle.fi

19 TET-jakso Tiistai Kuuntele tarkkaan kun keskustelet muiden työntekijöiden kanssa. Poimi ja kirjoita uusia ammattisanoja. Voit kysyä myös ohjaajaltasi. Selitä mitä sanat tarkoittavat. Ammattisanat Mitä ammattisanoja käytettiin paljon? Mitä työvälineitä käytit tänään? samalleviivalle.fi

20 TET-jakso Keskiviikko TET-paikkasi ammatit. Mitä ammatteja TET-paikassasi on? Missä kouluissa niitä voi opiskella? Missä lähialueesi kouluissa voi opiskella näitä ammatteja? samalleviivalle.fi

21 TET-jakso Torstai Työntekijän haastattelu. Haastattelun aika kannattaa sopia jo alkuviikosta. Pyydä apua ohjaajaltasi, jos tarvitset. Tutustu yhden työntekijän ammattiin tarkemmin keskustelemalla hänen kanssaan. 1. Mitä ja missä olet opiskellut? 2. Mitä teet työpäivän aikana? 3. Mitä teet yksin ja mitä yhdessä muiden kanssa? 4. Mikä on parasta työssäsi? 5. Miten tässä työssä voi kehittyä? 6. Millainen ihminen sopii tähän työhön? 7. Keksi oma kysymys tähän. Selvitä tämän ammatin palkka! samalleviivalle.fi

22 TET-jakso Perjantai Miten TET-jakso meni? 1. Miksi valitsit tämän TET-paikan? 2. Piditkö tästä työstä? Perustele! 3. Miten hankit TET-paikkasi? 4. Missä onnistuit työssäsi hyvin? 5. Mikä oli liian vaikeaa? 6. Parasta TET:ssä oli: 7. Tylsintä TET:ssä oli: 8. Suosittelisitko tätä TET-paikkaa muille? Miksi? 9. Pyysitkö ohjaajasi suosittelijaksi? Mitä hän vastasi? samalleviivalle.fi

23 työelämäillassa kohtaavat yritykset, koulu ja koti 23 Työelämäillassa kohtaavat yritykset, koulu ja koti Työelämäillan tarkoituksena on kertoa nuorille ja heidän vanhemmille työelämän tarjoamista mahdollisuuksista sekä jakaa vinkkejä työnhakuun, haastatteluun tai suosittelijan löytämiseen. Se toimii koulun, kodin ja työelämän kohtaamispaikkana. Yrityksen edustaja on paikalla kertomassa nuorille ja heidän vanhemmille omasta alastaan ja työstään. Omalla urapolulla pidemmälle edennyt maahan muuttanut nuori on mukana jakamassa kokemuksiaan opiskelusta ja työkokemuksista. Illan kuluessa nuoret ja heidän vanhempansa voivat esittää puhujille kysymyksiänäin vanhemmatkin pääsevät kuulemaan yritysten ajatuksia nuorista ja työelämästä, ja keskustelua on helppo jatkaa kotona. Työtä saadakseen tulee olla aktiivinen ja omaaloitteinen. Työelämä ja koulu ovat liian erillä toisistaan. Illat ovat helppo tapa järjestää työelämäyhteistyötä, ja niissä päästään lähemmäs työelämää ja valmistetaan oppilaita siihen. Ville Erkkilä, Hakunilan koulun opinto-ohjaaja Tilaisuuksista on hyötyä myös yrityksille. Osallistumalla olemme mukana edistämässä nuorten työllistymistä, ja yritys säilyttää yhteyden nykyiseen koulumaailmaan. Samalla kerromme logistiikka-alan monipuolisista työmahdollisuuksista eri ammateissa. Eija Viikki-Westenius, rekrytointi- ja henkilöstön kehittämispäällikkö, DHL On todella hyödyllistä kuulla yrityksiltä, mitä he vaativat työntekijältä. Haluaisin kuulla vielä lisää ihmisten kertomuksia työkokemuksista. Työelämäiltaan osallistuneiden vanhempien kommentteja Hyödynnä Duuni-lehden Monikulttuurisuus- Numero! Valmistelu ja motivointi Vanhemmille lähetetään kutsu, jossa kerrotaan miksi Työelämäilta järjestetään ja ketä sinne on tulossa. Tarvittaessa koulu tilaa tulkit. Valmistavalla tunnilla opettaja esittelee työelämäillan puhujat oppilaille. Oppilaat miettivät valmiiksi kysymyksiä, jotka opettaja toimittaa puhujille etukäteen. Illan ohjelma 18:00 Illan avaus ja vierailijoiden esittely. 18:30 Työelämän edustajan esitys ja vastaukset etukäteen toimitettuihin kysymyksiin. Mahdollisuus esittää lisää kysymyksiä. Illan päätteeksi 19:00 Vapaamuotoista keskustelua vanhempien, nuorten ja puhujien kesken

24 24 Samalle Viivalle Malleja kumppanuuteen Työnhakuharkoissa porkkanana TETtai kesätyöpaikka TET- tai kesätyöpaikan löytyminen voi olla haastavaa nuorelle, jolla ei ole yhteyksiä työelämään vanhempien tai tuttavien kautta. Työnhakuharkat on Pukinmäen peruskoulussa kehitetty toimintamalli, jossa oppilaat harjoittelevat CV:n ja hakemuksen kirjoittamista sekä työhaastattelua. Hakemukset lähetään yhteistyöyrityksen edustajille, jotka yhdessä opettajien kanssa haastattelevat kaikki harkkoihin osallistuvat oppilaat. Lisäpotkuna työnhakuun yritys voi tarjota oikeita kesätyö- tai TET-paikkoja, mutta ne voivat olla myös keksittyjä. Kaikki oppilaat saavat palautetta, ja voivat sen pohjalta kehittää työnhakutaitojaan. Mallin avulla oppilaat pääsevät hyvin todentuntuisesti kokeilemaan, miltä työhaastattelussa oleminen tuntuu. Työnhakuharkat-malli antaa konkreettista tietoa työelämästä ja opettaa jännityksestä selviämistä. Suosittelemme sitä lämpimästi myös muille kouluille! Äidinkielen opettaja Ritva Hyttinen ja S2-opettaja Reetta Haapamäki, Pukinmäen peruskoulu Valmistautuminen Haastattelu Valinta ja palaute Yrityksen edustaja pitää koulussa infon ja kertoo nuorille yrityksestä, työnhausta ja haettavista työpaikoista. Yrityksen edustaja tai opettaja pitää työhaastattelut oppilaille. Yrityksen edustaja valitsee parhaat hakijat. Opettajan avulla oppilaat valmistautuvat työnhakuun: suomen kielen tai opon tunnilla tehdään ohjatusti työhakemus ja CV, jotka lähetetään yrityksen edustajalle. Yrityksen edustaja antaa haastattelun päätteeksi palautetta nuorille ja niistä yhteenvedon opolle. Oppilaat antavat itse palautetta haastattelutilanteesta. Miten meni? Miltä tuntui? Minkä voisin tehdä paremmin? Oppilaita neuvotaan mihin haastattelutilanteessa voisi kiinnittää enemmän huomiota ja mitä asioita voisi vielä parantaa. Opettajat kokoavat yhteen oppilaiden palautteen yrityksille.

25 Haastattelukysymyksiä Sinä Kerro itsestäsi. Missä olet hyvä? Mikä on haastavaa? Mitä työtä olet tehnyt aiemmin? Mitä harrastat? Työ Miksi hait tätä työtä? Mitä tehtäviä ajattelet, että pääsisit meillä tekemään? Miksi sopisit tähän työhön?. Mieti! Kuka voisi olla suosittelijasi? Mitä sinä voisit kysyä haastattelussa työpaikasta? samalleviivalle.fi

26 26 Samalle Viivalle Malleja kumppanuuteen Urahaaveet sarjakuvina Kuvat kertovat joskus enemmän kuin tuhat sanaa. Sarjakuvien kautta voi kertoa tarinoita arkielämästä tai tuoda piirrosten kautta esiin teemoja, joiden käsittelyyn oikeiden sanojen löytyminen voi olla hankalaa. Sarjakuvien maailma on nuorille tuttu ja kiinnostava. Opettajille se tarjoaa välineitä keskustella nuorten kanssa opiskeluun ja työhön liittyvistä asioista kuvien avulla. Urahaaveet sarjakuvina -menetelmä on kehitetty yhteistyössä Valtion taidemuseon Kulttuuria kaikille -palvelun ja Sarjakuvakeskuksen kanssa. Sarjakuvaa voi käyttää esimerkiksi alkutunnin motivointitehtävänä, TET-päiväkirjan suorittamistapana ja koko luokan yhteisen tarinan kertomiseen. Sarjakuva on oppilaille tuttu ilmaisukeino kuvataiteen tunneilta ja toki suuremmalle osalle myös erilaisten julkaisujen ja lehtien muodossa. Suurin osa oppilaista on hyvin motivoituneita tekemään sarjakuvia ja pitävät sitä hyvänä vaihteluna muiden kirjallisten tehtävien ohella. Erityisen iloinen olen ollut peruskoulun päättövaiheessa Suomeen muuttaneiden oppilaiden sarjakuvista. He ovat pystyneet todella hienosti kuvaamaan tulevaisuuden suunnitelmiaan ja haaveitaan kuvien avulla. Myös monien koulumenestykseltään heikompien oppilaiden sarjakuvat ovat olleet hyvin puhuttelevia. Vaikka joskus tunneilla voi vaikuttaa, että nuori on näköalaton ja vailla päämääriä, sarjakuvista heijastuu hyvän elämän haaveet: koulutus, työ, perhe ja oma koti. Puhekupliin on syntynyt hienoja kuvauksia opiskelusta ja työnteosta omassa haaveammatissa. Anu Japisson, Opinto-ohjaaja, Tehtaanpuiston yläaste Usein luokasta löytyy ainakin muutamia oppilaita, jotka haluavat vaihtelua perinteisille kysymys - vastaus -tehtäville. Kun samat asiat kysyttiin sarjakuvamuodossa, oli tehtävän tekeminen motivoivampaa. Henkilökohtaisessa ohjauksessa sarjakuva on hyvä väline keskustelun avaamiseen ja oppilaan oman pohdinnan tueksi. Ideointi ja hahmottelu vie piirtämisessä paljon aikaa ja oppilailla saattaa olla myös liian suuret tavoitteet työn täydellisyyteen. Aluksi työskentelyä voi näiltä osin helpottaa käyttämällä valmiita pohjia, joista puuttuvat puhe- tai ajatuskuplat. Samuli Lindvall, Opinto-ohjaaja, Turun normaalikoulu Sarjakuva: Daria Timonen

27 Unelma-ammattini Anu Japissonin kehittämä Urahaaveet Sarjakuvina -tehtävä. Piirrä sarjakuva omasta unelma-ammatistasi ja tulevaisuuden elämästäsi 1. ruutu: Sinä opiskelemassa joko lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa 2. ruutu: Sinä opiskelemassa unelma-ammattiisi 3. ruutu: Sinä työskentelemässä unelma-ammatissasi 4. ruutu: Sinun unelmaelämäsi. Mitä kaikkea siihen kuuluu? samalleviivalle.fi

28 ku 28 Samalle Viivalle Malleja kumppanuuteen Hankkeessa tuotetut materiaalit Opas koulutuksesta ja työ elämästä monikulttuurisille nuorille Työelämään pääsee monella eri tavalla, erilaisia polkuja pitkin. Voit jo yläkoulun aikana miettiä, Löytääkseen mieluisan työpaikan nuori tarvitsee mikä olisi oikea ammatti juuri sinulle. Oma unelma- koulutusta myös peruskoulun jälkeen. Selkokielinen ammatti voi löytyä esimerkiksi lempikouluaineen tai opas on suunnattu tueksi koulutus- ja uravalintoja lempiharrastuksen avulla. Tärkeintä on, että kuunte- tekeville yläkoululaisille. Se kertoo konkreettisesti opis- let itseäsi ja valitset huolellisesti. Opiskelemalla saat kelumahdollisuuksista, esittelee koulutusjärjestelmän ja helpommin haluamasi työpaikan. kannustaa nuoria opiskelemaan. Mehdi Arai ja Evelyn Sõer, Samalle viivalle ESR-hanke Lisäksi opas selventää työelämän pelisääntöjä ja antaa tietoa nuoria koskevista työelämäasioista, kuten Opas on julkaistu selkosuomen lisäksi viidellä eri alle 18-vuotiaiden työajasta, yhdenvertaisesta työpai- kielellä: englanniksi, ruotsiksi, somaliksi, viroksi ja kasta ja työhaastatteluun valmistautumisesta. venäjäksi. Voit ladata haluamasi kieliversion hankkeen verkkosivuilta osoitteesta samalleviivalle.fi/opas tai tilata Taloudellisesta tiedotustoimistosta: tat.fi/aineistot/ tai ästä a ja työeläm koulutuksest risille monikulttuu nuorille Opiskelemaan! Koulut voivat käyttää myös harkintaan perustuv aa valintaa. Koulu voi valita 30 prosentt jokaiseen kouluun hakevist ia opiskelijoista tätä harkinta a an perustuvaa valintaa käyttäen. Silloin valintaa ei tehdä hakupisteiden perustee lla. Voit myös parantaa suomen kielen taitoasi tai eri oppiaineiden osaamistasi. Erilaiset valmistavat koulutukset antavat uusia taitoja ja lisäaikaa miettiä omaa tulevaisu Lisäksi voit korottaa utta. peruskoulun numeroi tasi, opinto-ohjaaja Tiina Valtonen neuvoo. Harkintaan perustuv aa valintaa käytetään esimerkiksi silloin, jos hakija on suorittanut peruskou lun jossain muualla kuin Suomessa. Laske yhteishaun pisteet etukäteen Oma pistemäärä kannatta a laskea etukäteen. Voit pyytää opolta apua tähän. Jos pistemääräsi riittää, voit valita monien koulujen joukosta. Jos et saa tarpeeksi pisteitä, voit hakea myös kymppilu okalle, lukioon valmistavaan koulutukseen eli LUVAan tai ammatilliseen peruskou lutukseen valmistavaan koulutuk seen eli MAVAan. (ks. sivu 6.) Valinnan aika Sinun ei tarvitse tietää yläkoulun jälkeen, mitä työtä haluat tehdä koko loppuelämäsi. Jotkut vaihtavat alaa vielä yli 50-vuotiaana. Yläkoulun jälkeen on kuitenkin hyvä hakea johonkin koulutukseen. Opiskelu kannattaa, vaikka mitä haluat tehdä tulevaisu et vielä tietäisi, udessa. Saat koulussa uutta tärkeää ja voit suunnitella tulevaisu tietoa Tavoitteet tulevat selkeämmutta. iksi ja tapaat uusia ystäviä. Tärkeintä on tehdä valintoja ja ottaa niistä itse vastuuta. Nuoren pitäisi tehdä mikä on hänen mielestä sitä, än kiinnostavaa, opinto-ohjaaja Tiina Valtonen Myllypuron yläasteen koulusta pohtii. Miten pääsen opiskel emaan? Lukioon tai ammatill iseen koulutukseen haetaan yhteishaussa. Se järjestetään joka vuosi keväällä. Yhteishaku tarkoitta a sitä, että kaikki opiskelija t koko Suomessa 4 voivat hakea samaan aikaan lukioon tai ammatill iseen koulutukseen. Hakulomake täytetää n netissä osoitteessa intopolku.fi. Lukioon opiskelijat valitaan lukuaineiden keskiarvon perustee lla. Valinta ammatilliseen koulutukseen tehdään hakijan pisteiden perusteella. Pisteitä saa esimerki ksi todistuksen arvosano ista. Kannattaa valita huolellise sti hakutoiveiden järjestys. Pääset siihen kouluun, johon olet saanut tarpeeks i ja joka on sinun hakutoiv pisteitä eissasi ylimpänä. Yhteishakuun osallistum iseen vaaditaan riittävää kielitaitoa. Päättötodistuksessa pitää olla suomen tai ruotsin kielen opetuksesta arvosana na vähintään seitsemän, jotta yhteishakuun voi osallistua. Lue lisää kielikokeesta sivulta 7. Näihin valmistaviin koulutuk kannattaa hakea varsinkin siin silloin, jos et ole opiskellut suomea peruskoulussa. Tiesitkö tämän? Miten saat pisteitä yhteishaussa ammatilliseen perustu tkintoon? Lukio vai amis? Lukiolla ja amiksella on eroa. Lukiossa opiskelu on teoreettisempaa. Opiskelijan pitää lukea ja kirjoittaa enemmän kuin amiksess a eli ammatillisessa oppilaito ksessa. Lukiossa opiskelusta ei saa pätevyyttä mihinkää n ammattiin. Lukion jälkeen usein haetaan ammattikorkeakouluun tai Ammatillisessa oppilaito yliopistoon. ksessa opiskelu on lähempänä käytännö n työtä. Jos suoritat lukion, sinulla paremmat taidot opiskella on yliopistossa. Jos suoritat ammatill isen perustutkinnon, olet valmis johonkin tiettyyn ammattiin, lukion opinto-ohjaaja Anna Quagraine Mattlidens gymnasi umista selventää. Aloitin ensin opiskelu t iltalukiossa, mutta sitten mua rupesi kiinnostamaan ravintol a-ala. Oli helppoa vaihtaa koulua, koska ei noi valinnat ole lopullisia. Inka, 18 vuotta Haet samana vuonna, kun saat peruskoulun päättötodistuksen Sinulla ei ole vielä koulutuspaikkaa ammatillisen perustu tkintoon Jos ensimmäinen hakutoive on ammatillinen koulutus Jos hakemaasi ammatilliseen koulutuk seen alle 30 prosenttia on samaa sukupuolta kuin sinä Amis = Ammattiopisto Opo = Opinto-ohjaaja, joka auttaa koulupolun suunnitt elussa. = kuusi pistettä. = kahdeksan pistettä. = kaksi pistettä. = kaksi pistettä. Muista kesätyö! Saat rahaa ja arvokas ta työkokemusta opiskel un aikana. koulutuksesta ja työelämäst ä denvertainen verkostot yh tus lukio n koulu ammatilline ty öt od ist us työpaikka 5

29 laan. Asiakkaat ovatkin erittäin tyytyväisiä, kun saavat palvelua omalla äidinkielellään. kentelee projektissa, jonka tavoitteena on kehittää lapsiperheiden palveluja. Projektissa selvitetään, Behar suoritti työn ohessa autokorikorjauksen ammattitutkinnon vuonna Koulutus kesti vuo- Lukion jälkeen Fanglan lähti opiskelemaa 1 hankkeessa tuotetut materiaalit 29 Duuni-lehti, monikulttuurisuuden teemanumero Duuni-lehti on kaikille nuorille suunnattu lehti työelämästä ja työnhausta. Sen monikulttuurisuusnumerossa pureudutaan työelämään maahan muuttaneiden nuorten näkökulmasta: jo työelämässä olevat nuoret kertovat kuinka kielitaito ja oma tausta voivat olla vahvuuksia työpaikalla. Työnhakuun liittyvä testi sopii hyvin vaikka oppitunnilla tehtäväksi ja artikkeleiden tarinoista voi jutella kotona vanhempien kanssa. Mitä vinkkejä he antavat työelämään? Selkeiden ohjeiden avulla neuvotaan vaihe vaiheelta, kuinka laaditaan työhakemus ja CV sekä miten kannattaa valmistautua työhaastatteluun. Näiden neuvojen avulla jokaisesta voi tulla työnhaun mestari, ja ohjeisiin on hyvä palata myöhemminkin, kun etsii ensimmäistä oman alan harjoittelupaikkaa. Lehti valottaa myös millainen on toimiva monikulttuurinen työyhteisö ja millainen rooli jokaisella pitäisi olla: MONIKULTTUURISUUDEN TEEMANUMERO MILLAINEN ON MONIKULTTUURINEN TYÖ? NUORTEN DIALOGI TULEVAISUUDESTA 1 Kun työyhteisössä kunnioitetaan aidosti kaikkia yksilöitä ja sallitaan erilaiset näkemykset, syntyy dialogi ja tulokset näkyvät työssä. Monet innovaatiotkin kehittyvät näin. Mehdi Arai ja Evelyn Sõer, Samalle viivalle ESR-hanke TEKSTI Helena Hyvönen KUVAT Teemu Granström KUVANKÄSITTELY Ville Salonen KIINNOSTAVIA DUUNITARINOITA: Abdifatah Ibrahim palveluneuvoja Eveliina Heino tutkija ja suunnittelija 20-VUOTIAS ABDIFATAH IBRAHIM, tutummin Fatah, KUN EVELIINA HEINO HAKI nykyiseen työpaikkaansa on työpaikkansa ilopilleri ja positiivisen asenteen esikuva. Nordeassa työskentelevä Fatah kertoo nauttivansa eniten siitä, kun voi antaa asiakkaille hyvää palvelua ja jopa ylittää heidän odotuksensa. Hyviä muistoja on monia, mutta nyt tulee mieleen kerta, kun yksi asiakas kiitti hyvästä palvelusta ja sanoi, etten saa koskaan muuttaa asennettani, Fatah kertoo hymyillen. Palveluneuvojan työhön kuuluu muun muassa päivittäiset pankkiasiat, sijoittaminen, laina-asiat ja töihin, vaatimukset olivat seuraavat: yliopistokoulutus, laaja kielitaito ja kokemusta monikulttuurisuudesta. Juuri näitä Eveliinalla oli. Työ vaikutti sellaiselta, jossa voin hyödyntää osaamistani. Työssäni parasta on, kun voin käyttää venäjän kielen taitoani ja monikulttuurista osaamista yhdistettynä sosiaalialan koulutukseen, Eveliina kertoo. Eri alojen ammattilaiset esittäyty Behar Bogujevci autokorimekaanikko Fanglan Tao diplomi-insinööri AUTOKORIMEKAANIKKO BEHAR BOGUJEVCI löysi KUN TEKNIIKAN DIPLOMI-INSINÖÖRI Fa vakituisen työpaikkansa työharjoittelun kautta. Turussa ammatti-instituutissa opiskellut Behar sai VV-Autolta aluksi kesätöitä ja työharjoittelupaikan. Nykyisin hän on töissä Espoon VV-Autossa ja viihtyy työssään hyvin. Työharjoittelu on todella tärkeä, koska jos se muutti Suomeen 15-vuotiaana, hän ei puh kaan suomea. Hän meni suoraan lukioon j suomea äidinkielen tunneilla ja lisäopetuks men kuukauden kuluttua Fanglan alkoi puhu ja jo vuoden kuluttua hän teki tentit suomeksi tietysti erinoimainen asiakaspalvelu. Fatah käyttää äidinkieltään somaliaa melkein päivittäin työpaikal- Eveliinan työhön kuuluu erilaisten tutkimusten suunnittelu ja toteuttaminen. Tällä hetkellä hän työs- menee hyvin, on hyvä mahdollisuus saada töitä, Behar kertoo. Uuden kielen oppimiseen ei ole muut kuin harjoitella, Fanglan sanoo. Lataa lehti hankkeen verkkosivuilta osoitteesta FATAH ON KOULUTUKSELTAAN MERKONOMI ja tuli Nordeaan työharjoittelun kautta. Suoritin harjoittelun erinomaisesti ja sain jatkaa määräaikaisessa työsuhteessa. Armeijan jälkeen sain vakituisen työpaikan. Kun suorittaa annetut tehtävät positiivisella asenteella ja hyvällä mielellä, pääsee pitkälle, Fatah kertoo. millaista apua lapsiperheet tarvitsevat Suomessa ja Venäjällä. Työpaikalla Eveliinaa ja hänen ammattitaitoaan arvostetaan ja häneltä pyydetään usein neuvoa monikulttuurisissa asioissa. EVELIINA ON MUUTTANUT SUOMEEN 7-vuotiaana. Hän kertoo oppineensa suomen kielen koulussa nope- den ja työnantaja maksoi koulupäivät. AUTOKORIMEKAANIKON TYÖSSÄ on tärkeää olla yhteistyökykyinen, koska usein tarvitsee työkavereiden apua. Autonkorjausalaa Behar suosittelee fyysisestä työstä tykkääville ja ihmisille, jotka haluavat nähdä työnsä jäljen heti. Työhöni kuuluu pienten ja isojen kolariautojen tekniikkaa Teknilliseen korkeakouluun. Amm kertoo perineensä isältään, joka on myös kon kan insinööri. Fanglan pääsi opintojen aikana työharjo ABB:lle ja teki myöhemmin ABB:n Kiinan yk diplomityön, jonka jälkeen työsuhde muutetti tuiseksi. Tehtäväni ovat pitkälti asiakkaiden tekn kaupallisiin kysymyksiin vastaamista. Parast samalleviivalle.fi/duuni-lehti/ tai tilaa Taloudellisesta Nuorille Fatah haluaa sanoa, että kannattaa hakea sellaiseen ammattiin, mistä itse tykkää. Vanhemmat voivat tukea, mutta lopullisen päätöksen tekee nuori itse. Muista positiivinen asenne! Me ollaan Suomen tulevaisuus samalla tavalla kuin muut. asti, koska kenenkään kanssa ei voinut puhua mitään muuta kieltä. Lukion jälkeen Eveliina piti välivuoden ja haki sen jälkeen yliopistoon. Yliopistossa hän opiskeli kieliä ja yhteiskuntatieteitä. Nuorille voisin sanoa vinkkinä, että kannattaa korjaus. Haasteita saan isommista kolariautoista. Joka päivä oppii jotain uutta, koska autot kehittyvät koko ajan, Behar kertoo. Koska autot tulevat tulevaisuudessakin olemaan ihmisten tärkeimpiä kulkuvälineitä, työn tulevaisuus näyttää Beharin mukaan hyvältä. Kun on aktiivinen säni on se, että olen tekemisissä ihmisten ympäri maailmaa, Fanglan kertoo. KIINAN KIELEN TAIDOISTA on ollut Fanglani uran aikana monesti hyötyä. Myös kulttuurien tu sesta on hyötyä kansainvälisessä yrityksessä. tiedotustoimistosta: tat.fi/aineistot/ kokeilla erilaisia asioita. Kannattaa mennä työharjoitteluun tai kesätöihin jonnekin paikkaan, mikä itseä kiinnostaa. ja halukas tekemään työnsä kunnolla, pärjää kyllä. Monikulttuurisuus auttaa minua ymmärtämä maiden asiakkaiden käyttäytymistä. Nuorelle antaa vinkiksi, että kannattaa käyttää omaa mon tuurisuutta sekä kielitaitoa hyväksi työnhaussa

30 30 Samalle Viivalle Malleja kumppanuuteen Nuoret kertovat opiskeluvalinnoistaan Minkälaisia opiskelumahdollisuuksia peruskoulun jälkeen on tarjolla? Kannattaisiko hakea lukioon vai ammattiopistoon? Sopisiko minulle paremmin ammattikorkeakoulu vai yliopisto? Mitä kaikkea lääketieteen opiskelija opiskelee? Mikä on oppisopimus? Ovatko pääsykokeet vaikeita? Maksavatko kirjat? Riittääkö suomen kielen taito? Vastauksia muun muassa näihin kysymyksiin löytyy hankkeessa tuotetuista opiskelijaesittelyvideoista, joilla esitellään koko koulutusjärjestelmä. Eri koulutusasteiden ja -alojen opiskelijat kertovat itse, minkälaista opiskelu on ja miksi he ovat päätyneet alalle. Muiden esimerkkiä seuraamalla ja kuuntelemalla on helpompi miettiä myös omia valintoja. Ammattiesittelyvideoilla monikulttuurisia duunitarinoita Esikuvat auttavat ammatinvalinnassa. Omassa perheja tuttavapiirissä ei kuitenkaan aina ole ihmisiä kaikilta mahdollisilta aloilta, ja nuori ei välttämättä saa tietoa kaikista työelämän tarjoamista vaihtoehdoista. Ammattiesittelyvideot vievät katsojan suoraan työpaikalle. Videoilla nuoret eri aloilta kertovat ammatinvalinnastaan ja urastaan sekä siitä, miten monikulttuurisuudesta ja kielitaidosta on ollut heille hyötyä työelämässä. Käytän äidinkieltäni somalia päivittäin työpaikalla. Asiakkaat ovat tyytyväisiä, kun saavat palvelua omalla äidinkielellään. Kun suorittaa työnsä positiivisella asenteella ja hyvällä mielellä, pääsee pitkälle. Abdi Fatah Ibrahim, palveluneuvoja, Nordea-pankki Musta ois ollut kiva, jos joku ihan ulkopuolinen tyyppi olisi tullut sanomaan, että ole oma itsesi. Ei aina tarvitse mennä virran mukana. Jos olet vahva ja oma itsesi, ihmiset kunnioittavat sua sellaisena kuin olet. Eikä tarvitse muuttaa luonnetta tai pukeutumista sen takia, että kaikki muutkin tekevät sillä tavalla. Se vaan näyttää kuinka rohkea sä olet. Kosar Naeemi, Itäkeskuksen lukion opiskelija, Samalle Viivalle hankkeen opiskelijaesittelyvideolla Videot löytyvät osoitteesta samalleviivalle.fi/videot/ Lisää videoita sivulla kunkoululoppuu.fi/videot/ kaikki-videot/

31 Samalle viivalle Hankkeen ohjausryhmä Mervi Angerma-Niittylä, asiantuntija, Kaupan liitto Sirpa Huuskonen, henkilöstöjohtaja, ISS, ohjausryhmän puheenjohtaja Anu Löyttyniemi, opetuskonsultti, Helsingin kaupunki, Opetusvirasto, ohjausryhmän varapuheenjohtaja Tuija Ojanen, vararehtori, Omnia Sanna Penttinen, asiantuntija, Opetushallitus Hassan Said, projektipäällikkö R3-Maahanmuuttajanuorten tuki ry Tuulia Tikkanen, opetuskonsultti, Helsingin kaupunki, Opetusvirasto, ohjausryhmän varapuheenjohtaja Tiina Valtonen, opinto-ohjaaja, Myllypuron yläasteen koulu, Helsingin kaupunki Riitta Wärn, asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto EK Mehdi Arai, viestintäsuunnittelija, Taloudellinen tiedotustoimisto TAT Päivi Korpela, viestintäassistentti, Taloudellinen tiedotustoimisto TAT Evelyn Sõer, projektipäällikkö, Taloudellinen tiedotustoimisto TAT Liisa Tenhunen-Ruotsalainen, johtaja, Taloudellinen tiedotustoimisto TAT Markku Tenkamaa, asiantuntija, Taloudellinen tiedotustoimisto TAT Työryhmä Tuottajat: Päivi Korpela, Evelyn Sõer Sisällöntuottajat: Advertising Kioski, Päivi Korpela, Evelyn Sõer Mallien tuotteistaminen: Mehdi Arai, Evelyn Sõer Visuaalinen ilme ja taitto: Advertising Kioski Valokuvat: Mehdi Arai Julkaisija: Taloudellinen tiedotustoimisto TAT/ Samalle viivalle ESR hanke Tilaukset: tat.fi/aineistot/ ISBN: Julkaisuvuosi: 2014 Paino: Erweko Painos: kpl Kiitämme mallien kehittämisessä mukana olleita kouluja ja yrityksiä sekä heidän edustajia kommenteista. Samalle viivalle on ESR-hanke, jota koordinoi Taloudellinen tiedotustoimisto TAT. Hankkeessa kehitettiin muun muassa toimintatapoja ja malleja, jotka helpottavat monikulttuuristen yläkouluikäisten nuorten työelämään tutustumista ja ammatinvalintaa.

32 Hissipuhe, verkostot tutuiksi ja TET-jaksosta tehot irti ovat koulun ja työelämän yhteistyön toiminnallisia malleja. Tutustu ja ota käyttöön! Samalle viivalle ESR-hanketta koordinoi Taloudellinen tiedotustoimisto TAT. Hankkeessa kehitetyt mallit helpottavat monikulttuuristen yläkoulu ikäisten nuorten työelämään tutustumista ja ammatinvalintaa. samalleviivalle.fi tat.fi

SAMALLE VIIVALLE. Malleja monikulttuuristen nuorten ja työelämän kumppanuuteen

SAMALLE VIIVALLE. Malleja monikulttuuristen nuorten ja työelämän kumppanuuteen SAMALLE VIIVALLE Malleja monikulttuuristen nuorten ja työelämän kumppanuuteen Sisältö 3 Koulun ja työelämän yhteistyö on toimintaa! 4 Yritysvierailumalleja 6 Kysy pois! 8 Säännöt selväksi 10 Hissipuhe

Lisätiedot

Yritysvierailut: verkostoitumista ja tietoa nuorille

Yritysvierailut: verkostoitumista ja tietoa nuorille Yritysvierailut: verkostoitumista ja tietoa nuorille Nuorten työelämätaidot ja syrjimätön työelämä koulutus 9.11.2012 Yritysvierailut eri tarkoituksiin Kysy pois! Tutustutaan yrityksen kokonaisvaltaiseen

Lisätiedot

SAMALLE VIIVALLE. Malleja monikulttuuristen nuorten ja työelämän kumppanuuteen. kesätyöpaik. tutuksi. Sarja. kuva. Työelämäillat.

SAMALLE VIIVALLE. Malleja monikulttuuristen nuorten ja työelämän kumppanuuteen. kesätyöpaik. tutuksi. Sarja. kuva. Työelämäillat. SAMALLE VIIVALLE Malleja monikulttuuristen nuorten ja työelämän kumppanuuteen Ura haaveet Tietoa myös vanhemmille Hissipuhe Sarja kuva Verkostot tutuksi Apuun Työelämäillat Yritysvierailut TET-jakso Työnhakuharkat

Lisätiedot

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi:

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi: PEVA TOIMINTA nimi: PASSI Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti: 1. Opiskelutaidot

Lisätiedot

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 IKÄ % 18 24 9 25-34 35-44 26 45-54 30 55-60 13 Yli 60 7 ASEMA % Työntekijä 23 Alempi toimihenkilö 13 Ylempi toimihenkilö 31 Johtava asema 6 Opiskelija 9 Perhe-/opinto-/vuorotteluvapaalla

Lisätiedot

TYÖNHAKU LYHYT OPPIMÄÄRÄ

TYÖNHAKU LYHYT OPPIMÄÄRÄ TYÖNHAKU LYHYT OPPIMÄÄRÄ TYÖNHAUN ALOITTAMINEN Moni lähtee heti hakemaan töitä huomattuaan kiinnostavan työpaikkailmoituksen. Tavallaan se onkin juuri oikea tapa: usein hakijoita aletaan haastatella heti

Lisätiedot

SUOKI TOIMINTA PASSI

SUOKI TOIMINTA PASSI I K O SU M I TO A T IN A P I SS nimi: Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti:

Lisätiedot

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA 2014 Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA Kun koulu loppuu -tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yläkoululaisten ja lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmia,

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus Ammatillinen koulutus pähkinänkuoressa AMMA projekti, 2005. Ammatillinen koulutus maahanmuuttajille. YLIOPISTOT 4-7 vuotta Suomen koulutusjärjestelmä AMMATTIKORKEA- KOULUT, 4 vuotta Suomessa kaikki käyvät

Lisätiedot

TYÖHAASTATTELU- OPAS

TYÖHAASTATTELU- OPAS TYÖHAASTATTELU- OPAS Työhaastattelu Työhaastattelu on työnhakijan ja rekrytoivan tahon vuorovaikutteinen kohtaaminen. Haastattelussa käydään yleensä läpi sekä työnhakijan persoonaan että ammattitaitoon

Lisätiedot

Haastateltavan nimi: Ajankohta: Tehtävä: Valmistaudu haastatteluun ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys/vastaus seuraaviin kysymyksiin?

Haastateltavan nimi: Ajankohta: Tehtävä: Valmistaudu haastatteluun ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys/vastaus seuraaviin kysymyksiin? TYÖPAIKKAHAASTATTELU Voit käyttää tätä työpaikkahaastattelun käsikirjoitusta apuna haastattelutilanteessa. Tulosta käsikirjoitus ja tee omia merkintöjä ennen haastattelua, sen kuluessa ja haastattelun

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN YHTEISHAKU 2015

TOISEN ASTEEN YHTEISHAKU 2015 TOISEN ASTEEN YHTEISHAKU 2015 8.12.2014 Hyvä päättöluokkalainen ja huoltajat, yksi elämäsi suurimmista päätöksistä on käsillä jatko-opintopaikan valinta. Yhteishaku tulee pian, joten nyt viimeistään on

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Mitä on osaaminen ja osaamisen kehittäminen työssä? Työpaikoilla eletään jatkuvassa muutoksessa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja työpaikalla

Lisätiedot

18. TET työelämään tutustuminen

18. TET työelämään tutustuminen 18. TET työelämään tutustuminen Keskeiset sisällöt työelämään tutustumisen käytännöt omassa koulussa TET-jaksoon valmistautuminen TET-paikan valinta ja hankkiminen TET-jakson merkityksen ymmärtäminen Tuntitehtäviä

Lisätiedot

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Omien taitojen tunnistaminen 3. Omista taidoista kertominen 4. Työnhaun viidakko 5. Miten ylläpitää motivaatiota? 6. Työntekijöiden terveisiä

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN Tähän vihkoon on koottu kysymyksiä, jotka auttavat sinua miettimään omaa vointiasi. Vihkon kysymykset auttavat sinua myös miettimään, millaista apua

Lisätiedot

Kohti duunia: työnhaun opas nuorille

Kohti duunia: työnhaun opas nuorille Kohti duunia: työnhaun opas nuorille Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto 1 2013 Uudenmaan TE-toimisto/ Marina Misukka Perusohjeita työnhakuun - Kaiken perusta on oma aktiivisuutesi. Kyse on Sinun työnhaustasi,

Lisätiedot

MERCURIA KAUPPIAITTEN KAUPPAOPPILAITOS MINÄ MERKONOMIOPISKELIJANA

MERCURIA KAUPPIAITTEN KAUPPAOPPILAITOS MINÄ MERKONOMIOPISKELIJANA MERCURIA KAUPPIAITTEN KAUPPAOPPILAITOS MINÄ MERKONOMIOPISKELIJANA Olli Opiskelija Raportti Helmikuu 2013 SISÄLLYS sivu 1 MINÄ JA OSAAMISENI 1.1 Henkilökuva 1.2 Vahvuuteni ja kehittämiskohteeni (lisää sivunumerot

Lisätiedot

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ Studentum.fi:n tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2013 TIETOA TUTKIMUKSESTA Studentum.fi Studentum.fi aloitti toimintansa vuoden

Lisätiedot

TYÖNHAKUINFO. Materiaali on tarkoitettu kaikille työuransa alussa oleville työnhakijoille.

TYÖNHAKUINFO. Materiaali on tarkoitettu kaikille työuransa alussa oleville työnhakijoille. TYÖNHAKUINFO Materiaali on tarkoitettu kaikille työuransa alussa oleville työnhakijoille. SISÄLTÖ: Työnhausta Työnantajan odotuksia työnhakijaa kohtaan Työnhakuprosessi Työhakemus Ansioluettelo (CV) Työhaastattelu

Lisätiedot

Fazer nuorten arvostamana yrityksenä case Elämän Eväät. Nina Törhönen, Fazer

Fazer nuorten arvostamana yrityksenä case Elämän Eväät. Nina Törhönen, Fazer Fazer nuorten arvostamana yrityksenä case Elämän Eväät Nina Törhönen, Fazer Mitä on Elämän Eväät? Ohjelma luotiin vuonna 2007 herättämään nuorten tulevaisuuden työntekijöiden mielenkiintoa uudella tavalla.

Lisätiedot

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille 1. Tässä opintojaksossa painotetaan työelämätaitoja ja yrittäjyyttä. Lisäksi käsitellään lyhyesti oman talouden suunnittelua.

Lisätiedot

Työhakemus ja CV: - CV kertoo historiasta

Työhakemus ja CV: - CV kertoo historiasta Tampere 12.2.2014 Työhakemus ja CV: - Työhakemuksen tarkoitus on myydä à Myydä osaamistasi ja taitojasi - Kyse on mielikuvien luomisesta à Mitkä ovat tärkeimmät myyntivalttini, joilla vakuutan työnantajan

Lisätiedot

Valmentaudu tuleviin opintoihin!

Valmentaudu tuleviin opintoihin! Valmentaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus 2015 2016 Koe tekemisen, osaamisen ja onnistumisen iloa! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (Valma) Valmentavassa

Lisätiedot

Unelmien työ (90 min)

Unelmien työ (90 min) Unelmien työ (90 ) Oppitunti on mahdollista toteuttaa myös 45 uutissa. Tällöin toteutetaan kohdat 1, 2 ja 3 (lyhennettyinä) sekä Unelmien työpaikan yksilötyöskentelyosuus (15 ). Voit soveltaa tehtävän

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava 10-12 asiantuntijaluentoa vuosittain 1 000 osallistujaa Teemoina mm. työnhaun uudet tuulet, työnantajien

Lisätiedot

OmaOpo ARVIOINTIKIRJA 7. lk. Nimi Luokka

OmaOpo ARVIOINTIKIRJA 7. lk. Nimi Luokka Oma ARVIOINTIKIRJA 7. lk. Nimi Luokka 1 Sisältö 7 luokan tavoitteet...3 Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet...4 Oma-seurantalomake...5 Sisältöalueiden tavoitteet ja itsearvioinnit S1 Oppiminen ja opiskelu...8

Lisätiedot

TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMINEN - RAPORTTI (OPPILAS TÄYTTÄÄ)

TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMINEN - RAPORTTI (OPPILAS TÄYTTÄÄ) Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMINEN - RAPORTTI (OPPILAS TÄYTTÄÄ) OPPILAS JA PUHELIN KOULU JA LUOKKA TYÖPAIKKA JA PUHELIN OPO JA PUHELIN 1 RAPORTTI TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMISESTA Työpaikka

Lisätiedot

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen-

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Käydään läpi kotitehtävä Mieti lomakkeen avulla asioita jotka toimivat hyvin elämässäsi joihin toivoisit muutosta. Asioita, joita haluaisit muuttaa elämässäsi voidaan

Lisätiedot

AINA KANNATTAA YRITTÄÄ

AINA KANNATTAA YRITTÄÄ AINA KANNATTAA YRITTÄÄ www.yrittajat.fi futureimagebank.com futureimagebank.com futureimagebank.com AINA KANNATTAA YRITTÄÄ ohjeita esityksen pitäjälle futureimagebank.com futureimagebank.com futureimagebank.com

Lisätiedot

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 Nuori Yrittäjyys Yrittäjyyttä, työelämätaitoja, taloudenhallintaa 7-25- vuotiaille nuorille tekemällä oppien 55 000 oppijaa 2013-14 YES verkosto (17:lla alueella)

Lisätiedot

Osoite. Kansalaisuus Äidinkieli. Vanhempien / huoltajan luona Jos vain toisen huoltajan luona, kumman? Yksin omassa asunnossa Muuten, miten?

Osoite. Kansalaisuus Äidinkieli. Vanhempien / huoltajan luona Jos vain toisen huoltajan luona, kumman? Yksin omassa asunnossa Muuten, miten? TULOHAASTATTELULOMAKE Tämän lomakkeen tarkoituksena on helpottaa opiskelusi aloitusta ja suunnittelua. Luokanvalvojasi keskustelee kanssasi lomakkeen kysymyksistä ja perehdyttää Sinut ammatillisiin opintoihin.

Lisätiedot

Miten toimit, kun löydät sopivan työpaikkailmoituksen? Lue ilmoitus huolellisesti läpi.

Miten toimit, kun löydät sopivan työpaikkailmoituksen? Lue ilmoitus huolellisesti läpi. Miten toimit, kun löydät sopivan työpaikkailmoituksen? Lue ilmoitus huolellisesti läpi. Selvitä ilmoituksesta pyydetäänkö sinua ottamaan yhteyttä: soittamalla, lähettämällä hakemus tai täyttämällä lomake.

Lisätiedot

SEISKALUOKKA. Itsetuntemus ja sukupuoli

SEISKALUOKKA. Itsetuntemus ja sukupuoli SEISKALUOKKA Itsetuntemus ja sukupuoli Tavoite ja toteutus Tunnin tavoitteena on, että oppilaat pohtivat sukupuolen vaikutusta kykyjensä ja mielenkiinnon kohteidensa muotoutumisessa. Tarkastelun kohteena

Lisätiedot

Näy netissä! Hio LinkedIn profiilisi kuntoon ja paranna näkyvyyttäsi

Näy netissä! Hio LinkedIn profiilisi kuntoon ja paranna näkyvyyttäsi Näy netissä! Hio LinkedIn profiilisi kuntoon ja paranna näkyvyyttäsi 19.10.2015 1 Agenda Lyhyesti atalentista Miksi LinkedIn Profiilin hionti Kansikuva Otsikko Yhteystiedot Summary Skills Kiinnostuksenkohteet

Lisätiedot

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy T-Media Oy T-Media tarjoaa parhaat palvelut maineen ja sidosryhmäsuhteiden johtamiseen. Palvelemme asiakkaitamme

Lisätiedot

TYÖNHAKU Työnhaun lyhyt oppimäärä

TYÖNHAKU Työnhaun lyhyt oppimäärä TYÖNHAKU Työnhaun lyhyt oppimäärä Työnhaun aloittaminen Moni lähtee heti hakemaan töitä huomattuaan kiinnostavan työpaikkailmoituksen. Tavallaan se onkin juuri oikea tapa: usein hakijoita aletaan haastatella

Lisätiedot

Minun tulevaisuuteni. 3. Arvaa, mikä työ! A. mistä asioista koulutuksen käynyt tietää.

Minun tulevaisuuteni. 3. Arvaa, mikä työ! A. mistä asioista koulutuksen käynyt tietää. Minun tulevaisuuteni 3. Arvaa, mikä työ! Ohessa on ammattilaisten kuvauksia omasta koulutuksestaan. Päättele tai ota selvää, A. mistä asioista koulutuksen käynyt tietää. B. mihin töihin kuvattu koulutus

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Millainen on hyvä työhakemus?

Millainen on hyvä työhakemus? TYÖHAKEMUS- OPAS Millainen on hyvä työhakemus? Hyvä hakemus erottuu joukosta ja vastaa kysymykseen, miksi sinä olisit hyvä valinta tehtävään. Hakemuksessa voit tuoda omaa persoonaasi esiin, jopa ehkä enemmän

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Ammattiportfolio. Projektiin liittyvät seuraavat kurssit:

Ammattiportfolio. Projektiin liittyvät seuraavat kurssit: Ammattiportfolio Ammattiprojektissa tutustutaan 3 5 ammattiin. Lisäksi projektin on tarkoitus auttaa löytämään omia vahvuuksia ja helpottaa tulevaa ammatinvalintaa. Projekti antaa myös valmiuksia työnhakuun.

Lisätiedot

KIELENOPPIJOITA TIEDONHANKINTA KESKIÖSSÄ KUUNTELEMALLA OPPIJA (AUDITIIVINEN) KIELEN KÄYTTÖ, VUOROVAIKUTUS NÄKEMÄLLÄ

KIELENOPPIJOITA TIEDONHANKINTA KESKIÖSSÄ KUUNTELEMALLA OPPIJA (AUDITIIVINEN) KIELEN KÄYTTÖ, VUOROVAIKUTUS NÄKEMÄLLÄ KIELENOPPIJOITA KIELEN KÄYTTÖ, VUOROVAIKUTUS TIEDONHANKINTA KESKIÖSSÄ KUUNTELEMALLA OPPIJA (AUDITIIVINEN) TEKEMÄLLÄ OPPIJA (KINESTEETTINEN) LUOVA KIELENKÄYTTÄJÄ HOLISTINEN OPPIJA (KOKONAISUUDET TÄRKEITÄ)

Lisätiedot

www.opintopolku.fi Hakuaika 24.2.-14.3.2014 Tieto valinnasta postitetaan alk. 12.6.2014 Opot koululla pe 13.6.

www.opintopolku.fi Hakuaika 24.2.-14.3.2014 Tieto valinnasta postitetaan alk. 12.6.2014 Opot koululla pe 13.6. YHTEISHAKU 2014 www.opintopolku.fi Hakuaika 24.2.-14.3.2014 Tieto valinnasta postitetaan alk. 12.6.2014 Opot koululla pe 13.6. Opiskelupaikan vastaanottaminen 26.6. mennessä Opiskelijavalinta Yhteishaussa

Lisätiedot

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TAVOITTEET Annetaan tietoa ja valmiuksia työnhakuun liittyvistä taidoista ja menetelmistä, mukaan lukien simuloitu työhaastattelu. Työnhakuun liittyvien

Lisätiedot

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä Toiminnallinen tehtävä Tulevaisuusverstas Tulevaisuusverstaassa pohditaan omaa roolia ja toimintaa kestävän kehityksen edistämisessä. Lisäksi tavoitteena on oppia tulevaisuusajattelua: ymmärtää, että nykyiset

Lisätiedot

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus 1 (9) Pikatreffit Materiaalipaketti sisältää: - mainoskirjepohjat opiskelijoille ja työnantajille - ohjeet opiskelijoille ja työnantajille - matchmaking-viestipohjat treffien jälkeen lähetettäväksi - treffikorttipohjat

Lisätiedot

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA:

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA: OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA: Pälkäneen kunta Perusopetuksen luokat 6-9, Pälkäneen lukio Koordinaattori: Jussi Vilanen-Arkimies Opetuksen järjestäjän (koulu/ kunta/seutu)

Lisätiedot

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä CV-OPAS Ansioluettelon lyhyt oppimäärä Millainen on hyvä CV? Ansioluettelo, Curriculum Vitae eli CV, on työnhaun tärkein ja käytetyin asiakirja ja se kannattaa tehdä ajatuksella. Hyvä CV on looginen ja

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammattistartti on valtakunnallisesti ja paikallisesti suunnattu ratkaisemaan ongelmia, jotka syntyvät nuoren uravalinnan

Lisätiedot

Monitoimijaisena yhteistyönä alueen lasten ja nuorten kanssa toimivien eri ammattiryhmien, kolmannen sektorin tahojen sekä nuorten kanssa

Monitoimijaisena yhteistyönä alueen lasten ja nuorten kanssa toimivien eri ammattiryhmien, kolmannen sektorin tahojen sekä nuorten kanssa Monitoimijaisena yhteistyönä alueen lasten ja nuorten kanssa toimivien eri ammattiryhmien, kolmannen sektorin tahojen sekä nuorten kanssa 1 Aluksi esittäytymiskierros ja nimilista kiertämään Valintojen

Lisätiedot

Suunnitelma työpaikkavalmentajana toimimiseen

Suunnitelma työpaikkavalmentajana toimimiseen Suunnitelma työpaikkavalmentajana toimimiseen Sisältö Työn räätälöinti on työn mukauttamista yksilöllisin edellytyksin Työelämän pelisäännöt ja työelämätaidot SWOT-analyysi: Mitä työpaikallani työntekijältä

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

JATKO-OPINNOT Viherlaakson lukio Vanhempainilta 30.8.

JATKO-OPINNOT Viherlaakson lukio Vanhempainilta 30.8. JATKO-OPINNOT Viherlaakson lukio Vanhempainilta 30.8. Jakoissa 1. - 3. ABI-VUOSI opiskelu koostuu jäljellä olevista pakollisista kursseista sekä yo-kokeisiin treenaavista syventävistä ja soveltavista kursseista

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008 , sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 1 1 Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Sinä voit osoittaa eli näyttää ammattitaitosi, kun teet näyttötutkinnon. Näyttötutkinnon jälkeen voit saada tutkintotodistuksen,

Lisätiedot

Korkeasti koulutettujen työttömyys

Korkeasti koulutettujen työttömyys Korkeasti koulutettujen työttömyys Vastavalmistuneiden korkeakoulutettujen työttömyys Pidennämme työuria alkupäästä. Tuemme korkeakoulutettujen nuorten työllistymistä. Yli 100 toimivaa mentoriparia joita

Lisätiedot

Opetusharjoittelun tuntisuunnitelma

Opetusharjoittelun tuntisuunnitelma Opetusharjoittelun tuntisuunnitelma Minna Kuivalainen Haaga-Helia, ammatillinen opettajakorkeakoulu Opetusharjoittelu: Suomen Diakoniaopisto, SDO Sote-koulutus 16.1-20.1.2017 Opetusharjoittelupaikka ja

Lisätiedot

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat:

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat: Maailma muuttuu - miten koulun pitäisi muuttua? Minkälaista osaamista lapset/ nuoret tarvitsevat tulevaisuudessa? Valtioneuvosto on päättänyt perusopetuksen valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijaon. Niiden

Lisätiedot

Vanhemmat nuoren ammatinvalinnan tukena. Auri Kohola Taloudellinen tiedotustoimisto TAT

Vanhemmat nuoren ammatinvalinnan tukena. Auri Kohola Taloudellinen tiedotustoimisto TAT Vanhemmat nuoren ammatinvalinnan tukena Auri Kohola Taloudellinen tiedotustoimisto TAT TULEVAISUUDEN TYÖELÄMÄ 65 % nykynuorista tulee työskentelemään ammateissa, joita ei ole vielä olemassa. (Lähde: World

Lisätiedot

haetaan verkossa osoitteessa www.opintopolku.fi

haetaan verkossa osoitteessa www.opintopolku.fi hakuaika 24.2.-17.3.2015 haetaan verkossa osoitteessa www.opintopolku.fi järjestelmä tarkistaa, että kaikki tarvittavat tiedot on syötetty & ohjaa tarvittaessa lomakkeen jokaisessa kohdassa demo on harjoitteluohjelma:

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

U N E L M +1 +1. Motivaatio Hyvinvointi. Pohdintakortti

U N E L M +1 +1. Motivaatio Hyvinvointi. Pohdintakortti ONKS U N E L M I? I! Motivaatio Hyvinvointi Raha Pohdintakortti KÄDEN TAIDOT Käden taidot ovat nykyään tosi arvostettuja. Työssäoppimisjakso vakuutti, että tää on mun ala ja on siistii päästä tekee just

Lisätiedot

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaamisen arviointi Osaamisen arvioinnin tavoitteena oli LEVEL5:n avulla tunnistaa osaamisen taso, oppiminen

Lisätiedot

Osaan.fi-sivuston hyödyntäminen osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa. Inka Koskinen, Stadin AO

Osaan.fi-sivuston hyödyntäminen osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa. Inka Koskinen, Stadin AO Osaan.fi-sivuston hyödyntäminen osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa Inka Koskinen, Stadin AO OSAAN.FI Osaan.fi palvelu on tehty oppijan itsearvioinnin avuksi ammatillisen koulutuksen tutkintojen

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

Suomen kielen itseopiskelumateriaali

Suomen kielen itseopiskelumateriaali Selma Selkokielisyyttä maahanmuuttajille (OPH) Suomen kielen itseopiskelumateriaali Nimi: Ryhmätunnus: Tutkinto: Tämä opiskelumateriaali liittyy alakohtaiseen lähiopetuspäivään. Kun olet osallistunut lähiopetukseen

Lisätiedot

Opiskelijabrunssi. Materiaalipaketti sisältää: - mainoskirjepohjat opiskelijoille ja työnantajille - ohjeet opiskelijoille - nimikorttipohjat

Opiskelijabrunssi. Materiaalipaketti sisältää: - mainoskirjepohjat opiskelijoille ja työnantajille - ohjeet opiskelijoille - nimikorttipohjat 1 (5) Opiskelijabrunssi Materiaalipaketti sisältää: - mainoskirjepohjat opiskelijoille ja työnantajille - ohjeet opiskelijoille - nimikorttipohjat Opiskelijabrunssin kuvaus Opiskelijabrunssi on vapaamuotoinen

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Riikka Niemi, projektipäällikkö ja Pauliina Hytönen, projektityöntekijä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Papuri.papunet.net. Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman

Papuri.papunet.net. Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman Papuri.papunet.net Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman Tiesitkö, että kuka tahansa voi tehdä itse oman radio-ohjelman internetiin? Tässä kirjassa kerrotaan, miten se onnistuu. Saat ohjeet

Lisätiedot

Kerro ne hänelle illalla

Kerro ne hänelle illalla Kerro ne hänelle illalla YHTEISHAKU 2015 Hakuaika ammatilliseen ja lukiokoulutukseen 24.2.-17.3.2015 LISÄKSI: *Haku erityisammattioppilaitoksiin, valmentavaan koulutukseen 18.3. 8.4.2015 *Haku VALMA-koulutuksiin,

Lisätiedot

Valmistaudu tuleviin opintoihin!

Valmistaudu tuleviin opintoihin! Valmistaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus 2017 2018 Oletko vailla opiskelupaikkaa? Ei hätää, tarjolla on useita mahdollisuuksia! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava

Lisätiedot

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä 8.2.2010 Paasitorni Verkostot sihteerin ja assistentin työssä ammatilliset yhdistykset kollegat muissa yrityksissä henkilökohtaiset kontaktit

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

Sosiaaliset suhteet - ohje

Sosiaaliset suhteet - ohje Sosiaaliset suhteet - ohje Tähän osa-alueeseen kuuluu erilaisia ihmissuhdeverkostoon liittyviä tehtäviä. Perhesuhteet ja tähän liittyvät huolenaiheet on hyvä käydä läpi nuoren näkökulmasta. Verkostokartan

Lisätiedot

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2.

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2. Kuka on arvokas? Jotta voisimme ymmärtää muiden arvon, on meidän ymmärrettävä myös oma arvomme. Jos ei pidä itseään arvokkaana on vaikea myös oppia arvostamaan muita ihmisiä, lähellä tai kaukana olevia.

Lisätiedot

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen 28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen Monikulttuurinen työpaikka? Mitä se merkitsee? Onko työyhteisömme valmis siihen? Olenko minä esimiehenä valmis siihen?

Lisätiedot

TET työelämä tutuksi. Juniori kohtaa seniorin

TET työelämä tutuksi. Juniori kohtaa seniorin TET työelämä tutuksi Juniori kohtaa seniorin Työelämä tutuksi TET eli työelämään tutustuminen on yläasteen ja lukion oppilaille järjestettävä opetussuunnitelman mukainen työelämään tutustumisjakso. Sen

Lisätiedot

Tervetuloa Työnvälitykseen

Tervetuloa Työnvälitykseen Tervetuloa Työnvälitykseen Välkommen till Arbetsförmedlingen Finska Tämä on Työnvälitys Haetko työtä? Haluatko lisätietoja työmarkkinoista? Tarvitsetko vinkkejä ja neuvoja löytääksesi haluamasi työn?

Lisätiedot

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti YHDEKSÄN N + 1 KYSYMYSTÄ YSEILLE Pohjois-Karjalan kauppakamari ja Pohjois-Karjalan Aikuisopisto toteuttivat 13.-24.11.2006 Yhdeksän + 1 kysymystä yseille internetkyselyn Pohjois-Karjalan peruskoulujen

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

KUINKA ONNISTUN TYÖHAASTATTELUSSA? URAVALMENTAJA RIKU RIMMI TEKNIIKAN AKATEEMISET TEK

KUINKA ONNISTUN TYÖHAASTATTELUSSA? URAVALMENTAJA RIKU RIMMI TEKNIIKAN AKATEEMISET TEK KUINKA ONNISTUN TYÖHAASTATTELUSSA? URAVALMENTAJA RIKU RIMMI TEKNIIKAN AKATEEMISET TEK Riku Rimmi @TEK_akateemiset 2 99,0%, jos hakijoita on 100 99,5%, jos hakijoita on 200 99,7%, jos hakijoita on 300 1.

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

Tässä nipussa ohjeita sekä kaksi paperia, jotka palautat opolle: Tet-muistiinpanolomake: oma työskentely ja ammatin esittely (kaksipuolinen paperi)

Tässä nipussa ohjeita sekä kaksi paperia, jotka palautat opolle: Tet-muistiinpanolomake: oma työskentely ja ammatin esittely (kaksipuolinen paperi) Oppilaan nimi Luokka: Ohjeet tet-jaksolle Tässä nipussa ohjeita sekä kaksi paperia, jotka palautat opolle: Tiedote sinulle ja huoltajalle: ei tarvitse palauttaa kenellekään. Tet-muistiinpanolomake: oma

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Nuorisotutkimus 2007

Nuorisotutkimus 2007 Nuorisotutkimus 2007 Tutkimuksen taustatiedot Nuorisotutkimus tehtiin maaliskuussa 2007 nettikyselynä Tutkimus toteutettiin Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelman alueilla Vastaajina on peruskoulun 7. 9.-luokkalaisia

Lisätiedot

Kotoportfolio on suunnattu maahanmuuttajakoulutusten opettajille ja ohjaajille.

Kotoportfolio on suunnattu maahanmuuttajakoulutusten opettajille ja ohjaajille. KOTO PORTFOLIO Kotoportfolio on teemoitettu ohjauksen työväline opiskelijan kotoutumisprosessin ja oman osaamisen näkyväksi tekemiseen. Se tukee maahanmuuttajan kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan

Lisätiedot

Sanomalehtiviikko. Sanomalehtiviikon 2014 tehtäväehdotuksia

Sanomalehtiviikko. Sanomalehtiviikon 2014 tehtäväehdotuksia Sanomalehtiviikko Sanomalehtiviikon 2014 tehtäväehdotuksia Esiopetukseen, 3. 7.2.2014 ala- ja yläkouluun sekä lukioon ja ammatilliseen oppilaitokseen Sanomalehtiviikko: esiopetus Vastatkaa vuoronperään

Lisätiedot

TERVETULOA 9.-luokkalaisten huoltajien jatko-opintoiltaan. yhteishaku ammatilliset opinnot yhdistelmäopinnot lukio-opinnot

TERVETULOA 9.-luokkalaisten huoltajien jatko-opintoiltaan. yhteishaku ammatilliset opinnot yhdistelmäopinnot lukio-opinnot TERVETULOA 9.-luokkalaisten huoltajien jatko-opintoiltaan yhteishaku ammatilliset opinnot yhdistelmäopinnot lukio-opinnot Ohjelma 16.11. 18.00-18.20 Tervetulosanat ja yhteishaun käytänteet Opinto-ohjaajat

Lisätiedot

ENNAKKOTEHTÄVÄT / JAKSO A VALMISTAUTUMINEN. Otteita vetäjän ohjeista

ENNAKKOTEHTÄVÄT / JAKSO A VALMISTAUTUMINEN. Otteita vetäjän ohjeista 1 Otteita vetäjän ohjeista ENNAKKOTEHTÄVÄT / JAKSO A Tarkista että o aikataulut on sovittu ja koulutustila on varattu o osallistujat ovat saaneet kutsun ajoissa o sinulla on nimilista, jonka avulla sijoitat

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Tavoite Oppia menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat yhdessä kehittää työkäytäntöjään. Milloin työkäytäntöjä kannattaa kehittää? Työkäytäntöjä

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot