saaristo-ohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "saaristo-ohjelma 2014 2017"

Transkriptio

1 Naantalin kaupunki Saaristo-ohjelma Naantalin kaupungin saaristo-ohjelma Kaupunginvaltuusto

2 Naantalin kaupunki Saaristo-ohjelma Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 1.1. Naantalin saaristo-ohjelman taustaa 1.2. Valtion saaristopolitiikka antaa suuntaviivoja saaristo-ohjelmalle 1.3. Ohjelman laatimisprosessi 2 TAUSTATIETOJA NAANTALIN SAARISTOSTA 2.1. Kuntaliitoksella saaristokaupungiksi 2.2. Tuhannen saaren Naantali 2.3 Saaristo-ohjelman toteuttaminen ja päivittäminen 3 SAARISTON TAVOITETILA 4 SAARISTO-OHJELMAN PAINOPISTEET VALTUUSTOKAUDELLA LIITTEET Saaristo-ohjelman arviointia Tilastotietoa Naantalin saaristosta

3 Naantalin kaupunki Saaristo-ohjelma JOHDANTO 1.1 Naantalin saaristo-ohjelman taustaa Naantalin kaupungin ensimmäinen saaristo-ohjelma tehtiin valtuustokaudelle Sen tarkoituksena oli luoda yhteinen näkemys saaristoalueiden kehittämiseksi elinvoimaiseksi osaksi uutta kaupunkikokonaisuutta. Ohjelma koski kaupungin silloisia saaristoosia, eli Merimaskua, Rymättylää ja Velkuaa. Saaristo-ohjelmaa päivitetään valtuustokausittain. Ohjelma on osa kaupungin strategia- ja kehittämistyötä. Tässä saaristo-ohjelman päivityksessä määritellään minkälaisia saariston kehittämislinjauksia ja toimenpiteitä Naantalin saaristossa halutaan toteuttaa vuosina Saaristolautakunta on vastannut ohjelman valmistelusta. Päivitettyyn saaristo-ohjelmaan kuuluvat Naantalin nykyisen asetuksen mukaiset saaristo-osat, eli Livonsaari, Lempisaari, Merimasku, Rymättylä ja Velkua. 1.2 Valtion saaristopolitiikka antaa suuntaviivoja saaristo-ohjelmalle Saaristo-ohjelman laatimisen perustana ovat saaristolaki ja valtioneuvoston saaristopoliittisen toimenpide-ohjelman linjaukset vuosille Saaristolaki (Laki saariston kehittämisen edistämisestä 494/81, 1138/93) velvoittaa valtiota ja kuntia toiminnallaan turvaamaan saariston kiinteä asutus luomalla väestölle riittävät mahdollisuudet toimeentuloon, liikkumiseen ja peruspalvelujen saantiin sekä suojaamaan saariston maisemakuvaa ja luontoa ympäristöhaitoilta. Lain keskeisiä asioita on saariston peruspalvelujen turvaaminen. Saaristopoliittisella toimenpideohjelmalla pyritään hyödyntämään saaristoisuutta, merta ja vesistöisyyttä erityisesti seuraavilla painopistealoilla: Kunta- ja aluepolitiikka Elinkeinot ja työllisyys Vakituinen ja vapaa-ajan asuminen Liikenne- ja tietoliikenneyhteydet Ympäristö, luonto ja kulttuuri

4 Naantalin kaupunki Saaristo-ohjelma Ohjelman laatimisprosessi Ohjelmatyö aloitettiin marraskuussa Saaristo-ohjelma on laadittu vuorovaikutteisesti saaristolaisia kuunnellen. Marraskuussa 2013 järjestettiin saaristossa avoimet työpajaillat, joissa osallistujat tuottivat materiaalia ohjelmaa varten. Lisäksi kaupungintalossa järjestettiin yksi tilaisuus. Työpajoihin osallistui 47 henkilöä. Tilaisuuksista tiedotettiin kaupungin tiedotuslehdessä Nastassa, kaupungin verkkosivuilla sekä saariston tiedotteissa. Tilaisuuksien järjestelyistä vastasi saaristolautakunta. Tilaisuudet toteutettiin seuraavasti: Rymättylä Merimasku Livonsaari Naantalin kaupungintalo Ohjelmaprosessiin osallistuneilta saatiin paljon arvokasta tietoa ja ideoita saariston kehittämiseksi. Ohjelma-asiakirjaa on työstänyt työpajoista saadun materiaalin pohjalta saaristolautakunnan nimeämä työryhmä, johon kuuluivat saaristolautakunnan puheenjohtaja Jaakko Lehmuskoski, varapuheenjohtaja Rauno Vänttinen ja saaristolautakunnan jäsen Heikki Saarinen. Työryhmän sihteerinä toimi saaristoasiamies Tiina Rinne-Kylänpää. Ohjelman laatimisvaiheessa on otettu huomioon kuntatalouden resurssit. Työpajoihin kutsuttiin myös median edustajat. Lämpimät kiitokset kaikille ohjelmatyöhön osallistuneille!

5 Naantalin kaupunki Saaristo-ohjelma TAUSTATIETOJA NAANTALIN SAARISTOSTA 2.1 Kuntaliitoksella saaristokaupungiksi Valtioneuvoston asetuksen saaristokunnista ja kuntien saaristo-osista mukaan maassa on 8 saaristokuntaa ja 37 ns. saaristoosakuntaa. Naantalin kaupunki on määritelty saaristo-osakunnaksi. Naantaliin liittyivät saaristokunnat Rymättylä ja Velkua sekä saaristo-osakunta Merimasku, jolloin Naantalista tuli saaristoosakunta. Vuoden 2011 alusta Naantaliin liitettiin Maskun saaristo-osat Lempisaari ja Livonsaari. Koko kaupungin väestöstä noin neljäsosa asuu asetuksen mukaisella saaristoalueella (Merimasku, Rymättylä, Velkua, Livonsaari). Vuoden 2012 lopussa Naantalin mannerosan asukasluku oli , Luonnonmaan saaren ja saaristo-osien Naantalin saaristossa on vapaa-ajan asukkaita noin Tuhannen saaren Naantali Kaupungin pinta-alasta on suurin osa saaristoa. Kaupungin saaristoisuudesta johtuen vesialue on maa-aluetta suurempi. Vesialueiden pinta-ala on 372 km². Naantali on mantereenpuoleista kanta-naantalia ja entisen Merimaskun mantereen puoleista osaa lukuun ottamatta saaristoaluetta. Mannerosien pinta-alat ovat noin 37 km², joka on vain 11,9 % Naantalin nykyisestä 311 km²:n maapinta-alasta. Noin 90 % Naantalin maapinta-alasta muodostuu saaristo-osista. Kaupungissa on yli saarta. Ilman kiinteää tieyhteyttä olevia asuttuja saaria on 28. Saaristolle on tyypillistä pirstaleisuus ja laaja tieverkosto. Kaupungin saaristo-osien saavutettavuus kaupungin sisällä vaihtelee suuresti. Merimaskusta etäisyys kaupungin keskustaan on ajallisesti lyhin, kun taas Rymättylän ja Velkuan yhteysalusliikenteen päässä olevien saarten saavutettavuus on jo huomattavasti vaikeampaa. Matka-aika keskustaan on moninkertainen ja kulkuyhteydet ovat haastavat. Saaristoalueella liikennöi kolme yhteysalusta ja kolme lossia.

6 Naantalin kaupunki Saaristo-ohjelma Saaristo-ohjelman toteuttaminen ja päivittäminen Saaristo-ohjelman tavoitteita toteutetaan poikkihallinnollisesti osana kaupungin normaalia toimintaa. Ne sovitetaan talous- ja toimintasuunnitelmassa eri hallintokuntien vuosisuunnitelmiin ja budjettiin. Saaristo-ohjelmaa päivitetään valtuustokausittain Kehittämistoimenpiteitä toteutetaan mahdollisuuksien mukaan hankkeilla, jolloin voidaan hyödyntää kansallisiin ja EU:n rahoituslähteisiin sisältyviä mahdollisuuksia. Saaristolautakunnan budjettiin vahvistetaan vuosittainen määräraha kehittämishankkeiden omarahoitusosuuksiin ja yhdistysten toiminta-avustuksiin. 3 SAARISTON TAVOITETILA Saaristo-ohjelma perustuu yhdessä määriteltyyn visioon (tavoitetila) eli haluttuun tulevaisuuden kuvaan, jota kohti toiminnassa edetään. Kaupungin visiosta johdettu saariston tavoitetila on seuraava: Naantalin kaupungin elinvoimainen ja kehittyvä saaristoalue on osa ainutlaatuista Turun saaristoa. Se on kansainvälisesti tunnettu matkailualue. Yhteistyö muiden saaristoalueiden kanssa on aktiivista. Saaristomme on turvallinen, luonnonläheinen ja viihtyisä asuin-, työ-, yritystoiminta ja vapaa-ajan ympäristö. Siellä on toimivat lähipalvelut ja liikenne- ja tietoliikenneyhteydet. Saaristokulttuuri elää alueella arvostettuna ja saariston asukkailla on vahva yhteisöllinen saaristoidentiteetti. Yhteisöllisyyttä, omaleimaisuutta ja innovatiivisuutta tuetaan. Saaristoluontoa vaalitaan ja aluetta kehitetään kestävän kehityksen mukaisesti.

7 Naantalin kaupunki Saaristo-ohjelma SAARISTO-OHJELMAN PAINOPISTEET VALTUUSTOKAUDELLA Naantalin saaristo-ohjelman painopisteet, tavoitteet ja toimenpidesuunnitelmat perustuvat työpajoissa ja saaristolautakunnassa tuotettuun materiaaliin sekä luonnoksista saatuihin kommentteihin. Saariston työpajoissa nousivat tärkeimpinä esille seuraavat painopisteet: Liikenne- ja tietoliikenne Ympäristö-, luonto ja kulttuuri Elinkeinot ja työpaikat Palvelut Yhteistoiminta ja vaikuttaminen Saaristo-ohjelman päivityksessä on tavoitteiden määrää vähennetty ja niihin on lisätty toteutussuunnitelmat vastuutahoineen, jotta ohjelmassa päästäisiin paremmin toteuttamisen tasolle. Liikenne ja tietoliikenne Tavoite Toimenpide Vastuu Aikataulu Tietoliikenneyhteyksien kehittäminen Maanrakennustöiden yhteydessä otetaan huomioon valokuiturakentaminen. Edunvalvonta: vuosittaiset neuvottelut operaattorien kanssa Ympäristövirasto tarvittaessa yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa Tietohallinto Toimivan ja tasapuolisen joukkoliikenteen järjestäminen ja kehittäminen Kevyenliikenteen väylien kehittäminen 4 G-verkko Saariston kuljetusjärjestelmän kehittäminen, kuljetusten yhdistäminen Palveluliikenteen markkinointi käyttäjille Kevyen liikenteen väylät Luonnonmaa, Rymättylä Ympäristövirasto, sivistys, sote, Naantalin matkailu Ympäristövirasto

8 Naantalin kaupunki Saaristo-ohjelma Ympäristö, luonto ja kulttuuri Tavoite Toimenpide Vastuu Aikataulu Saaristoluonnon vaaliminen ja alueen kehittäminen kestävästi palvemaan alkutuotantoa, saaristomatkailua ja asumista Huomioitava suunnitelmia laadittaessa. Kaikki toimialat Merialueen tilan parantaminen ja uhkien aktiivinen torjuminen. Naantalin tulee tehokkaasti ja myös paikallisesti edistää ravinnekuormituksen vähentämistä, mm. neuvonnalla ja ohjauksella sekä jätevesien käsittelyn tehostamisella sekä maatalouden vesiensuojelutoimenpiteisiin panostamalla Osallistutaan ympäristönsuojelun hankkeisiin. Saaristolautakunta ja kaavoitus- ja ympäristölautakunta Virkistysalueiden kehittäminen, mm. luontopolut ja -reitistöt, kaupungin omistaman Pakinaisten saaren maaalueen ottaminen virkistys- ja siirtolapuutarhakäyttöön sekä sen kaavoituksen tarkistus. Huomioitava myös yleiset uimarannat Kaavoituksessa huomioidaan virkistysalueet, Pakinaisten kaavan tarkistus. Kaavoitus- ja ympäristöltk Saaristokulttuurin ylläpitäminen Kaupunki tukee yhdistysten toimintaa avustuksin ja kohtuullisin toimitiloin Kulttuuriltk, saaristoltk, kaupunginhallitus, sote

9 Naantalin kaupunki Saaristo-ohjelma Kalastuselinkeinon toimintaedellytysten kehittäminen Lähiruuan käytön edistäminen Elinkeinot ja työpaikat Tavoite Toimenpide Vastuu Aikataulu Saaristomatkailun pitkäjänteinen kehittäminen, alueellinen yhteistyö Turun saariston kuntien yhteinen saaristomatkailun hanke (Turku Tou- Saaristoltk, Naantalin matkailu ring ja alueen saaristokunnat) Yhteistyö Airisto-Velkuan kalastusalueen kanssa (yhteiset hankkeet mm. hylkeenmetsästäjä, merimetsojen häirintä- ja kannanrajoitustoimenpiteet, erilaisten kalataloustapahtumien kehittäminen) Saaristomeren kalatalousryhmään osallistuminen Lähiruuan käytön lisääminen kaupungin ateriapalveluissa Saaristoltk Tilapalvelut Asuminen Tavoite Toimenpide Vastuu Aikataulu Saariston ympärivuotisen asumisen Pysyvän asumisen lisääminen saa- Kaavoitus- ja ympäristöltk turvaaminen riston kaavoissa. Myös saarissa, joissa on ympärivuotinen kulkuyhteys Vakituisen asumisen periaatteet Loma-asuntojen muuttaminen vakinaiseksi asumiseksi mahdollisuuksien mukaan suunnitelmallisesti khall ja valtuusto

10 Naantalin kaupunki Saaristo-ohjelma Palvelut Tavoite Toimenpide Vastuu Aikataulu Tarpeen mukaiset peruspalvelut saaristossa Nykyisten lähipalvelujen säilyttäminen saaristossa kaikki toimialat Saariston tiedotteet Saariston tiedotteiden laatimista jatketaan kerran kuukaudessa ja niiden sisältöä kehitetään ottaen huomioon paikalliset tarpeet ja toimintakulttuurit Kaupungin viestintä, saariston palvelupisteet Yhteistoiminta ja vaikuttaminen Tavoite Toimenpide Vastuu Aikataulu Laaja-alainen ja aktiivinen edunvalvonta saaristoasioissa. Kaikki toimijat Ajanmukainen ja tarpeet tyydyttävä yhteysalus- maantielauttaliikenne turvattava. Tieverkon kunnon säilyttäminen ja parantaminen Saaristolautakunnan roolin vahvistaminen Saariston kehittämistyö Kaupunki seuraa aktiivisesti saaristokuntien asemaa koskevia muutoksia (mm. lainsäädäntö) ja tekee tarvittaessa lausuntoja ja esityksiä näistä asioista, myös yhteistyö eritahojen kanssa. Myös seudullisessa palvelutuotannossa tuodaan esiin saariston tarpeet. Saaristolautakuntaa kuullaan saariston palvelutasoa koskevista muutoksista EU:n hankerahoituksen aktiivinen hyödyntäminen Saaristolautakunta (edunvalvonta saaristoliikenne) Tekninen lautakunta, saaristolautakunta Kaikki toimijat Kaikki toimijat

11 Naantalin kaupunki Saaristo-ohjelma Saariston merkittävät alueelliset toimenpiteet vuosina Livonsaari Livonsaaren seurojentalo Vapaa sivistystyön pitkäaikainen vuokrasopimus Livonsaaren seurojentalon tiloista Merimasku Rantamakasiini Rantamakasiinin rakennus myydään ja maapohja vuokrataan Kunnantalo Kunnantalo myydään. Tavoitteena on matkailuun liittyvä toiminta Entinen kaupan kiinteistö Tavoitteena on saada kiinteistöön palvelutoimintaan Rymättylä Velkua Röölä Alueen maanomistuksen selkiyttäminen Entisen sillitehtaan toiminnan elvyttäminen ja rakennuksen saaminen uusiokäyttöön Haapala Rannan pysäköintipaikan rakentaminen (Ely-keskus/edunvalvonta) Teersalo Venesataman maapohjan pitkäaikainen vuokraus ja kiinteistöjen myynti Arvolan kiinteistön myynti Sinervon talon myynti paikallisille yhdistyksille Venesataman palvelujen säilyttäminen Merimaskussa ja Velkualla säilytetään kauppa ja polttoainemyynti

12 Naantalin kaupunki Saaristo-ohjelma Liite 1 SAARISTO-OHJELMAN ARVIOINTIA Saaristossa järjestetyissä työpajoissa marraskuussa 2013 arvioitiin saaristo-ohjelman toteutumista seuraavasti: Liikenne ja tietoliikenne Joukkoliikenteen saaristossa koettiin heikentyneen. Vakituisten asukkaiden asumista haittaavat vähäiset ilta- ja viikonloppuyhteydet. Tosin Velkua/Livonsaaren alueelle oli yhden viikoittaiset palveluliikennevuoron tilalle saatu 2 vuoroa. Kesän aikatauluihin oltiin tyytymättömiä. Rymättylässä koettiin myös koulukuljetusten heikentyneen, koska suorat yhteydet kodista kouluun olivat vähentyneet. Saariston kevyen liikenteen väylien kehittäminen koettiin osin onnistuneen, koska osa Rymättylän väylästä on saatu tehtyä. Kevyen liikenteen väylä Luonnonmaan läpi ei ole toteutunut, jota pidettiin huonona koulu- ja työmatkaliikenteen kannalta. Yhteysaluspolitiikka on liian poukkoilevaa, ei näin ollen tue asutuspolitiikkaa saarissa. Tietoliikenneyhteyksissä nähtiin kehittämisen tarvetta. Niiden kehitys on pysähtynyt saaristoalueella. Laajakaista Kaikille -hanke ei ole onnistunut. Valtionavustus (8 %) on riittämätön kaupungille, kun ottaa huomioon lisäksi korkeat rakentamiskustannukset ja liittymiskulut. Merimaskussa tilanteeseen oltiin melko tyytyväisiä, mutta nähtiin että 4G verkon kehittämisessä tulisi edetä. Tieavustuksiin oltiin pääosin tyytyväisiä, koska kuntaliitoksen jälkeen tieavustukset ovat pysyneet ennallaan. Velkuan yhteysalusliikenteen korvaaminen lossilla ja silloilla ei ole edennyt Velkuan kunnan laatimien suunnitelmien mukaisesti. Yhteysalusten palvelutason todettiin kuitenkin jonkun verran parantuneen (lisäystä vuoroissa sekä laivan satamaksi saatiin Rymättylässä Haapalan laituri). Huoli on lähinnä liikenteen tulevaisuudesta ja aluskannan heikkenemisestä. Yhteysalusten kilpailuttaminen on ollut huono asia. Aikataulun sisällä toivottiin tasapuolisempaa vuorojakoa (lähinnä Velkuan lauantain liikenne). Palveluliikenteen markkinointi on ollut huonoa. Asukkaiden pitäisi saada enemmän tietoa aikatauluista, uimahallikuljetuksista ym. Haapalan pysäköintialueen kehittäminen ei ole edennyt. Rymättylän kunnan suunnitelmaa ei ole toteutettu.

13 Naantalin kaupunki Saaristo-ohjelma Asuminen Strateginen yleiskaava koettiin hyväksi, koska se turvaa saaristoalueen kehittymisen tulevaisuudessa. Todettiin myös, että saaristoalueen kaavoitusohjelmat ovat toteutuneet suunnitelmien mukaan. Koettiin, että asunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi ei onnistu saaristossa, erityisesti jos se sijaitsee rannalla tai saaressa. Kaavoituksessa ei ole otettu huomioon paikallisia olosuhteita tarpeeksi, esim. virkistysalueiden osalta. Pakinaisten alueen kaavoitus ei ole edennyt. Kulttuuri Rymättylässä koettiin tavoitteen saaristokulttuurin vahvistaminen ja säilyttäminen parantuneen, mm. yhdistysten avustukset, tapahtumat. Yhdistysten toimintaan on myönnetty avustuksia. Koulujen opetuksessa on mukana saaristotaidot. Perinteisiä tapahtumia on ylläpidetty ja uusia on syntynyt. Rymättylä-seuran sopimus kaupungin kanssa on pidetty entisellään. Hyvä esimerkki uudesta saaristokulttuurituotteesta on Rymättylän Dikseli. Palvelut Peruspalvelut koettiin säilyneen yhdistymissopimuksen mukaisena. Saariston tiedotteita julkaistaan edelleen kuukausittain, mikä todettiin hyväksi. Peruspalveluiden tulee olla saaristossa käyttäjien tarpeiden mukaisia, esim. Velkuan päiväkoti aukeaa vasta klo Tämä on hankalaa työssäkäyville vanhemmille. Elinkeinot ja työpaikat Saariston elinkeinojen kehittämisessä kaavoituksessa tulee ottaa paremmin huomioon olemassa olevat olosuhteet. Paikallinen tuntemus kunniaan. Naantalin Matkailu ei ole kiinnostunut pienistä saariston yrityksistä.

14 Naantalin kaupunki Saaristo-ohjelma Liite 2 TILASTOTIETOJA NAANTALIN SAARISTOSTA Rantaviivan pituus Naantali Merimasku Rymättylä Velkua Livonsaari Yhteensä 87,9 km 154,6 km 525,7 km 206,4 km 52,0 km 1026,6 km Pinta-ala ja väestön tiheys (asukkaita/ maa-ala km²) Maa-ala km² Makeavesi km² Merivesi km² Yhteensä Väestö Väestöntiheys Merimasku 51,35 0,81 33,22 85, ,6 Naantali 52,93 0,38 30,30 82, ,5 Rymättylä 148,35 2,74 183,62 334, ,0 Velkua/Livonsaari 58,84 0,14 125,29 185, ,5 Yhteensä 311,47 4,07 372,43 687, ,44 Lähde: Maanmittauslaitos ja

15 Naantalin kaupunki Saaristo-ohjelma Väestörakenne Osuus väestöstä % 0 14 v v 65-v Merimasku 19,5 66,4 14,0 Rymättylä 17,5 62,2 20,3 Velkua 11,6 65,8 22,6 Lähde: Tilastokeskus Työpaikat Merimasku Naantali Rymättylä Velkua Yhteensä Lähde: Tilastokeskus

16 Naantalin kaupunki Saaristo-ohjelma Ilman kiinteää tieyhteyttä olevat pysyvästi asutut saaret Pinta-ala Vakin. Vapaa-ajan Vapaa-ajan Kunta Saari (ha) väestö asuntoja * asukkaita** Naantali Aasla Naantali Ampuminmaa Naantali Auva Naantali Haapaluoto Naantali Isopaasi Naantali Kairamaa Naantali Kaita Naantali Kaltsaari Naantali Kettumaa Naantali Koissaari - Kenkämaa Pähkinäinen Naantali Korvenmaa Naantali Lailuoto Naantali Lapila Naantali Munninmaa Naantali Pakinainen Harkinmaa Naantali Palva Naantali Raissiluoto Naantali Ruotsalainen Naantali Sakoluoto Naantali Salavainen Vähämaa Naantali Samsaari Naantali Talosmeri Naantali Velkuanmaa Naantali Vähä Maisaari Naantali Vähäpaasi Naantali Yllänpää Yhteensä Lähde: Saaristoasiain neuvottelukunnan selvitys 2009

NAANTALIN kaupungin SAARISTO- OHJELMA VUOSILLE 2010 2012

NAANTALIN kaupungin SAARISTO- OHJELMA VUOSILLE 2010 2012 NAANTALIN kaupungin SAARISTO- OHJELMA VUOSILLE 2010 2012 NAANTALIN KAUPUNKI Saaristo-ohjelma 2010 2012 1 Sisällysluettelo Sivu 1 Johdanto 2 2 Saaristopolitiikasta 3 3 Taustatietoja Naantalin saaristosta

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan saaristo-ohjelma 2012

Itä-Uudenmaan saaristo-ohjelma 2012 Itä-Uudenmaan saaristo-ohjelma 2012 1 Itä-Uudenmaan saaristo-ohjelma 2012 Sisältö 1. JOHDANTO 1.1 Itä-Uudenmaan saaristo-ohjelman tavoite ja tarkoitus 2 1.2 Valtion saaristopolitiikan suuntaviivat saaristo-ohjelmalle

Lisätiedot

Herrankukkaron asemakaava

Herrankukkaron asemakaava NAANTALIN KAUPUNKI Herrankukkaron asemakaava P23098P001 1 (16) Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 1 2 Suunnittelualue... 1 3 Suunnittelun lähtökohdat... 2 3.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3. 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8

Sisällysluettelo. 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3. 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 23/2013 1 Kaupunginhallitus 26.08.2013 Sisällysluettelo Sivu 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8 350 Pöytäkirjat

Lisätiedot

Valtakunnallinen saaristopoliittinen toimenpideohjelma 2012 2015

Valtakunnallinen saaristopoliittinen toimenpideohjelma 2012 2015 Valtakunnallinen saaristopoliittinen toimenpideohjelma 2012 2015 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 30/2012 Valtakunnallinen saaristopoliittinen toimenpideohjelma 2012 2015 Työ-

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAARISTO-OHJELMAN PÄIVITYS VUODEKSI 2011

VARSINAIS-SUOMEN SAARISTO-OHJELMAN PÄIVITYS VUODEKSI 2011 Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland VARSINAIS-SUOMEN SAARISTO-OHJELMAN PÄIVITYS VUODEKSI 2011 Varsinais-Suomen saaristo-ohjelman päivitys vuodeksi 2011

Lisätiedot

Varsinais-Suomen saaristo-ohjelma 2006-2008

Varsinais-Suomen saaristo-ohjelma 2006-2008 Varsinais-Suomen saaristo-ohjelma 2006-2008 Varsinais-Suomen saaristo-ohjelma 2006-2008 Varsinais-Suomen liitto PL 273 (Ratapihankatu 36, 20101 Turku) p. (02) 2100 900 www.varsinais-suomi.fi ISBN 952-5599-05-I

Lisätiedot

Tätä julkaisua voi tilata: Varsinais-Suomen liitto Ratapihankatu 36 20100 Turku www.varsinais-suomi.fi

Tätä julkaisua voi tilata: Varsinais-Suomen liitto Ratapihankatu 36 20100 Turku www.varsinais-suomi.fi Lounais-Suomen saariston liikennejärjestelmäsuunnitelma Tätä julkaisua voi tilata: Varsinais-Suomen liitto Ratapihankatu 36 20100 Turku www.varsinais-suomi.fi Julkaisun GT-karttaotteet Karttakeskus Oy

Lisätiedot

Varsinais-Suomen saaristo-ohjelma

Varsinais-Suomen saaristo-ohjelma Varsinais-Suomen saaristo-ohjelma 1 2 Varsinais-Suomen saaristo-ohjelma Varsinais-Suomen liitto 2000 3 Saaristo-ohjelma Sisällysluettelo sivu 1. Johdanto 4 2. Saaristo osana Varsinais-Suomen maakuntaa

Lisätiedot

Naantalin kaupungin elinkeino-ohjelma

Naantalin kaupungin elinkeino-ohjelma Naantalin kaupungin elinkeino-ohjelma Naantalin kaupunki Elinkeino-ohjelma 2 1. Johdanto Kaupunki harjoittaa aktiivista elinkeinopolitiikkaa tavoitteenaan luoda Naantalissa toimiville ja toimintaansa laajentaville

Lisätiedot

KAJAANIN KYLÄ- JA KAUPUNGINOSAOHJELMA 2009-2013

KAJAANIN KYLÄ- JA KAUPUNGINOSAOHJELMA 2009-2013 KAJAANIN KYLÄ- JA KAUPUNGINOSAOHJELMA 2009-2013 KAJAANIN KAUPUNKI 2009 KAJAANIN KAUPUNKI Kaupunginhallitus 26.1.2010 26 Kaupunginvaltuusto 16.2.2010 8 KAJAANIN KYLÄ- JA KAUPUNGINOSAOHJELMA 2009-2013 SISÄLTÖ

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN MAAPOLITIIKKA (hyv. valt. 29.9.2014 41) Maapoliittinen ohjelma 2015-2018

LIPERIN KUNNAN MAAPOLITIIKKA (hyv. valt. 29.9.2014 41) Maapoliittinen ohjelma 2015-2018 LIPERIN KUNNAN MAAPOLITIIKKA (hyv. valt. 29.9.2014 41) Maapoliittinen ohjelma 2015-2018 1. SISÄLTÖ 1. SISÄLLYSLUETTELO 2. JOHDANTO Maapoliittinen ohjelma 3. MAAPOLITIIKAN YLEISET PERUSTEET JA KEINOVALIKOIMA

Lisätiedot

Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020

Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020 Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020 Sisällysluettelo Tiivistelmä 2 1 Johdanto 3 2 Toiminta-alue ja väestö 3 2.1 Elinympäristö 4 2.2 Oulu ja kaupungin läheinen maaseutu 4 2.3 Harvaan asuttu maaseutu

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNGIN MATKAILUSTRATEGIA

NAANTALIN KAUPUNGIN MATKAILUSTRATEGIA NAANTALIN KAUPUNKI MATKAILUSTRATEGIA 1 NAANTALIN KAUPUNGIN MATKAILUSTRATEGIA NAANTALIN KAUPUNKI MATKAILUSTRATEGIA 2 Johdanto Strategiaan kirjatun visionsa mukaan Naantali on itsenäinen, kestävästi kasvava,

Lisätiedot

LUONNOS 7.10.2013 NAANTALIN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA

LUONNOS 7.10.2013 NAANTALIN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA LUONNOS 7.10.2013 NAANTALIN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA ELINKEINO-OHJELMA 2 1. Johdanto Kaupunki harjoittaa aktiivista elinkeinopolitiikkaa tavoitteenaan luoda Naantalissa toimiville ja toimintaansa laajentaville

Lisätiedot

SILMU ry 2007-2013. Maaseudun Leader -kehittämisohjelma. MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf

SILMU ry 2007-2013. Maaseudun Leader -kehittämisohjelma. MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf SILMU ry Maaseudun Leader -kehittämisohjelma 2007-2013 MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf Kannen kuva: Tea Itkonen, akvarellipiirros 2007 Kehittämisohjelman

Lisätiedot

Maaseutuohjelman toimenpidesuunnitelma 2015 2020 1. ESIPUHE

Maaseutuohjelman toimenpidesuunnitelma 2015 2020 1. ESIPUHE 1. ESIPUHE Lempäälän kunnanhallitus päätti 3.11.2014 131, että Lempäälän ja Vesilahden maaseudun kehittämisohjelma 2010 2030 päivitetään Lempäälän osalta keskittyen kehittämisohjelman toimenpideosioon.

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ MÄÄRÄAIKA 21.10.2013 OSOITE: SAARISTOPOLITIIKKA@TEM.FI VASTAUSLOMAKE: SAARISTOPOLIITTINEN TOIMENPIDEOHJELMA 2012-2015

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ MÄÄRÄAIKA 21.10.2013 OSOITE: SAARISTOPOLITIIKKA@TEM.FI VASTAUSLOMAKE: SAARISTOPOLIITTINEN TOIMENPIDEOHJELMA 2012-2015 1 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ ALUEOSASTO SEURANTAKYSELY MÄÄRÄAIKA 21.10.2013 OSOITE: SAARISTOPOLITIIKKA@TEM.FI VASTAUSLOMAKE: SAARISTOPOLIITTINEN TOIMENPIDEOHJELMA 2012-2015 KYSELYN TARKOITUS Kyselyllä

Lisätiedot

PIELISEN KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS

PIELISEN KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS PIELISEN KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Yhdistymisselvitys 23.5.2014 FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anssi Hietaharju, Jussi Kukkonen, Seppo Tiainen Sisällys 1 JOHDANTO... 4 2 SELVITYS... 5 2.1 Selvitystyön

Lisätiedot

PÄLKÄNE MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025 RANTARAITTI. Loppuraportti 4.12.2012

PÄLKÄNE MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025 RANTARAITTI. Loppuraportti 4.12.2012 PÄLKÄNE MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025 RANTARAITTI Loppuraportti 4.12.2012 SISÄLTÖ Sisältö... 2 Johdanto... 2 Prosessi... 3 Kehityskuva... 4 Kehityskuvan tavoitteet... 5 Kehityskuvatyön lähtökohdat... 6 Kartta-

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016

MYNÄMÄEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016 1 MYNÄMÄEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016 kv 3.3.2014 19 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. JOHDANTO...3 2. KUNNAN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ...4 2.1 Toiminta-ajatus...4 2.2 Visio...4 2.3 Toiminta-ajatuksen

Lisätiedot

Hajalan kyläsuunnitelma

Hajalan kyläsuunnitelma Hajalan kyläsuunnitelma Luonnos 17.11.2011 Sisällysluettelo: 1. Miksi kyläsuunnitelma laadittiin ja miten? 2. Historiasta nykypäivään 3. Kylän nykytilanne Sijainti ja liikenne Kunnallistekniikka Palvelut

Lisätiedot

Maa- ja asuntopoliittinen ohjelma

Maa- ja asuntopoliittinen ohjelma KEMIÖNSAAREN KUNTA Maa- ja asuntopoliittinen ohjelma Hyväksytty: Kunnanhallituksessa 28.3.2012 Valtuustossa 10.4.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. LÄHTÖTILANNE 2.1. Maapoliittinen ohjelma 2.2. Asunto-ohjelma

Lisätiedot

Kylärakenneohjelma. Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37

Kylärakenneohjelma. Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37 Kylärakenneohjelma Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37 SISÄLTÖ 1. LÄHTÖKOHDAT... 1 KYLÄRAKENNEOHJELMAN TARKOITUS... 1 KYLÄRAKENNEOHJELMAN OVAT RAKENTANEET VALTUUTETUT JA KYLIEN ASUKKAAT... 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA Ee KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA Kaavaselostus, luonnos 24.3.2014 Kaava KAAVASELOSTUS Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava 24.3.2014 KAINUUN LIITTO Julkaisija: Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 KAJAANI

Lisätiedot

MAAPOLIITTINEN OHJELMA. Laukaan kunnanvaltuusto 10.11.2014 113

MAAPOLIITTINEN OHJELMA. Laukaan kunnanvaltuusto 10.11.2014 113 MAAPOLIITTINEN OHJELMA Laukaan kunnanvaltuusto 10.11.2014 113 1 (26) Johdanto Maapolitiikka ja yleiskaavoitus ovat strategisen suunnittelun välineitä. Maapolitiikalla tarkoitetaan niitä kunnan toimintoja,

Lisätiedot

HAILUODON KUNNAN ELINKEINO- JA KEHITTÄMISOHJELMA

HAILUODON KUNNAN ELINKEINO- JA KEHITTÄMISOHJELMA Kuva: Esko Pitkänen HAILUODON KUNNAN ELINKEINO- JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2021 1.3.2011 Hailuodon kunta Hyväksytty kunnanhallituksessa. 2011 Hyväksytty kunnanvaltuustossa. 2011 Sisältö: 0) Esipuhe 1) Johdanto

Lisätiedot

LÄHIDEMOKRATIAMALLEJA ETSIMÄSSÄ. Kuuden kunta-kyläparin lähidemokratiaselvitys. Jos aitoa tahtoa löytyy, on mahdollisuuksia paljon.

LÄHIDEMOKRATIAMALLEJA ETSIMÄSSÄ. Kuuden kunta-kyläparin lähidemokratiaselvitys. Jos aitoa tahtoa löytyy, on mahdollisuuksia paljon. LÄHIDEMOKRATIAMALLEJA ETSIMÄSSÄ Kuuden kunta-kyläparin lähidemokratiaselvitys Jos aitoa tahtoa löytyy, on mahdollisuuksia paljon. Harri Auvinen TOIMINTA-ALUEET Ylä-Savon Veturi ry:n toiminta-alue Iisalmen

Lisätiedot

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Toimitus Ulkoasu ja taitto Kuvat Kirsi Hämäläinen ja Anniina Kulju Tampereen kaupunki, talous-

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Kartat: Karttakeskus, L4356 Kuvat: Savonlinnan Seudun Matkailu Oy Christel Kautiala, Destia Sito Oy Ulkoasu ja taitto: Laura Pöllänen, Sito Oy Painopaikka:

Lisätiedot