Palvelujärjestelmien yhteensovittaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palvelujärjestelmien yhteensovittaminen"

Transkriptio

1 Lavia Pori erityinen kuntajakoselvitys/yhdistymissopimus LIITE 1 Palvelujärjestelmien yhteensovittaminen 1. KASVATUS-, KOULUTUS-, KULTTUURI- JA VAPAA-AJANPALVELUT Lavian kunnan kasvatus- ja opetuspalvelut siirtyvät Porin kasvatus- ja opetustoimen vastuulle. Pikaisen ratkaisun vaatii Lavian sivistystoimen hallinnolliset tehtävät, jotka on siirrettävä Porin hoidettavaksi jo Varhaiskasvatus Laviassa aloittaa toimintansa uusi päiväkoti Tilojen remontointi ja piharakentaminen toteutetaan kevät-kesäkaudella 2014 teknisen toimen toteuttamana. Päiväkoti tulee sijaitsemaan lähellä keskuskoulua, joka mahdollistaa tilojen ja palveluiden yhteiskäytön. Kuntien yhdistyessä päiväkotitoiminta vakiinnutetaan sille perustettuihin tiloihin. Päiväkodin yhteydessä toimii kahden hoitajan pikkuryhmäperhepäiväkoti kiinteässä vuorovaikutuksessa päiväkodin kanssa. Ryhmämuotoisen päivähoidon lisäksi kunnassa tarjotaan perhepäivähoidon palveluita. Lavian päivähoidon hallinnolliset tehtävät ja päivähoidon ohjaus hoidetaan uuden kunnan varhaiskasvatustoimessa jo alkaen Perusopetus ja iltapäivätoiminta Lavian perusopetus järjestetään alkaen yhtenäiskouluopetuksena. Opetuksen järjestämistä tarkastellaan jatkossa toiminnallisista ja taloudellisista lähtökohdista yhdenmukaisesti Porin koulujärjestelmän kehittämisen osana. Iltapäivätoiminnan palvelut tuotetaan samalla periaatteella kaupungin eri osa-alueilla Lukio Porissa on käynnissä lukioverkon keskittäminen. Lavian lukiotoiminnan loppuminen jaksotetaan Porin kasvatus- ja opetustoimen valmistelun mukaisesti sopimuskauden aikana. Kuntaliitoksen yhteydessä tehdään paikallisliikennettä koskevia ratkaisuja, jotka mahdollistavat toisen asteen opiskelun Porin kaupunkiseudulla Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Lavian kirjastopalvelut tuotetaan samalla periaatteella kaupungin eri osa-alueilla. Lavian nykyisestä pääkirjastosta tulee yhdistymisen myötä Porin kahdeksas lähikirjasto. Lavian kirjasto toimii edelleen alueensa kulttuuri- ja tietokeskuksena hyödyntäen Porin kirjastoverkon resursseja sekä aineiston osalta koko Satakirjastot yhteisjärjestelmää. Lavian kirjastoa kehitetään osana Porin kirjastoverkkoa ja kulttuuripalveluja.

2 Lavian kotiseutumuseon toiminnan jatkuvuus selvitetään yhteistyössä Satakunnan museon kanssa. Lavian kulttuuritoiminnot liitetään osaksi Porin kaupungin kulttuuritointa Kansalais- ja musiikkiopisto Kansalaisopistopalvelut ja taiteen perusopetukseen liittyvät palvelut toteutetaan samalla periaatteella kuin muuallakin kaupungissa. Nykyistä sopimusta Kankaanpään musiikkiopiston kanssa jatketaan siirtymäkauden (v ) ajan. Palmgren konservatorion käyttöedellytykset selvitetään Liikunta- ja nuorisopalvelut Lavian liikuntapaikkojen hoito on toteutettu ostopalveluna. Lavian liikuntapaikkojen hoito toteutetaan jatkossakin joko ostopalveluna tai vapaa-aikatoimen parhaaksi katsomalla tavalla. Lavialla sovelletaan yhdistymisen jälkeen Porissa sovellettavia liikunta- ja nuorisotilojen sekä ohjauksen maksuja ja vuokria. Avustusmenettelyssä siirrytään Porin toimintamalliin. 2. SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Pori järjestää asukkaittensa sosiaali- ja terveyspalvelut kuntalain 10. luvun mukaisena yhteistoimintana Porin perusturvan yhteistoiminta-alueella. Lavian sosiaali- ja terveyspalvelut ovat osa Porin yhteistoimintaaluetta lukien. Palvelut turvataan kaikille yhteistoiminta-alueen asukkaille yhdenmukaisin perustein. Palveluiden järjestämisestä, tuottamisesta ja organisaatiosta päättää Porin perusturvalautakunta hyväksymällä toimintasäännön. Puitesopimuksen ja tällä hetkellä voimassa olevan toimintasäännön mukaan palvelut järjestetään yhteisinä palveluina ja aluejakoon perustuvina lähipalveluina. Lähipalvelualueella on lähipalvelukeskus ja väestötarpeen mukaisesti sijoitettuna tarpeellinen määrä palvelupisteitä. Palveluiden mitoitusperusteita ja palvelurakenteen kehittämistarpeita arvioidaan palvelusuunnitelmassa, jonka perusturvalautakunta hyväksyy vuosittain talousarvion käyttösuunnitelman vahvistamisen yhteydessä. Lavian palveluita ja palveluverkkoa kehitetään väestön palvelutarpeiden edellyttämällä tavalla. Palveluita kehitettäessä otetaan huomioon sähköisen asioinnin, tietojärjestelmien kehittämisen, liikkuvien palveluiden ja julkisen liikenteen mahdollisuudet. Lavian alueella järjestetään lähipalveluita kiinteässä toimipaikassa väestötarpeen mukaisesti mitoitettuna. Lavialaisten palvelutarpeet otetaan huomioon liikkuvien palveluiden reittejä suunniteltaessa. Laviassa ylläpidetään tehostettua palveluasumisyksikköä (Aleksin Hovi), jossa tarjotaan ikäihmisten palveluasumista. Lavian alueen erikoissairaanhoidon palvelut toteuttaa Satakunnan sairaanhoitopiiri. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys tapahtuu Satakunnan keskussairaalassa.

3 3. KIINTEISTÖ-, YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT Lavian nykyinen tekninen henkilöstö siirtyy Porin kaupungin tekniseen palvelukeskukseen. Vesilaitoksen henkilöstö siirtyy Porin Veden palvelukseen. Siivouksen, kiinteistöhoidon ja ruokahuollon henkilöstö siirtyy Porin palveluliikelaitokseen. Palvelut ja palvelupisteet järjestetään tarpeen mukaan asukkaille hyödyntämällä paikallistuntemusta Kaavoitus Lavian kaavoitus ja maankäytön suunnittelu siirtyvät kuntien yhdistyessä Porin kaupunkisuunnittelun vastuulle. Kaavoituksessa ja maankäytön suunnittelussa toteutetaan samoja periaatteita kuin kaupungin eri osa-alueilla Vesi- ja jätevesi Vesilaitoksen toiminta siirtyy Porin Veden vastuulle ja palvelu jatkuu ennallaan. Talousveden toimitussopimus Kankaanpään kanssa neuvotellaan nykytilaa vastaavaksi. Lavian oma jätevedenpuhdistamo jatkaa toimintaansa voimassa olevan lupapäätöksen mukaisesti. Porin Veden johdolla jatketaan siirtoviemärin valmistelua edellyttäen, että valtion rahoitusosuus säilyy. Vesi/jätevesilaskutusmenettely uudistetaan ja toteutetaan verkoston päivittäminen sähköiseksi Kiinteistöt Lavian kunnan omistamat kiinteistöt luetteloidaan Porissa olevan käytännön mukaisesti. Tarpeettomat kiinteistöt ja rakennukset myydään. Tilojen sisäisissä vuokrissa otetaan käyttöön Porissa sovellettavat periaatteet. Lavian kunnan omistama Lavian Asunnonhankinta Oy (2 rivitaloa, 16 vuokra-asuntoa), ns. Rajatalon vuokrarivitalo (5 asuntoa) osoitteessa Teollisuustie 9 ja ns. Pankkitalo (5 vuokra-asuntoa ja 2 liikehuoneistoa) osoitteessa Tampereentie 17 sulautetaan Porin YH-Asunnot Oy:hyn/siirretään Oy:n hallinnoitavaksi. Lavian kunnan omistamien ns. Lääkäritalon tai vanhan kunnantalon käyttöedellytykset kylätalona selvitetään Joukkoliikenne Joukkoliikenteen palvelutason ja järjestämistavan määrittelee joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen (Varsinais-Suomen ELY-keskus). Kuntien yhdistyessä palveluliikenne arvioidaan uudelleen eri palvelusektorien tarpeiden edellyttämällä tavalla. Lavia siirtyy Porin seudun joukkoliikennelautakunnan viranomaisalueeseen, jossa joukkoliikenteen reitit, aikataulut ja taksat päätetään. Lippujärjestelmä on yhteinen Porin alueella.

4 Asiointiliikenne Poriin turvataan vähintään yhdellä edestakaisella vuorolla. Sivukylistä järjestetään kutsupohjainen liikenne Lavian keskustaajamaan Yksityistieavustukset Porin tekninen lautakunta toimii tielautakuntana. Yksityisteiden avustuksiin sovelletaan yhdistymisen tapahduttua Porin käytäntöä. Avustukset määritellään tien pituuden, kustannusten ja sen perusteella, että tien vaikutuspiirissä on vähintään kaksi vakituista asuntoa. Avustettavalla yksityistiellä on oltava toimiva tiekunta. Normaali avustusprosentti on enintään Jätehuolto Lavian jätehuolto toimii toistaiseksi olemassa olevien sopimusten puitteissa sopimuskauden ajan. Taksoissa siirrytään Porin taksamenettelyyn. Lavian alueella syntyvän jätteen sijoituspaikan jatkuminen Kankaanpään kaatopaikalle selvitetään Kaukolämpö Lavian kunnan omistama lämpökeskus (vuonna KWh) toimittaa kaukolämpöä 15 kiinteistölle. Toiminta investointeineen, perusparannuksineen ja uusine liittymineen siirtyy Porin Energian vastuulle. Porin Energia Oy määrittelee taksapolitiikan. Hakkeen toimitussopimukset jatkuvat toistaiseksi olemassa olevien sopimusten mukaisesti Rakennusvalvonta Kuntien yhdistyessä Lavian rekisteriaineistot siirretään osaksi Porin järjestelmiä. Lavian erillisen rakennusvalvonnan toimipisteen perustamista arvioidaan yhdessä teknisen sektorin kanssa todellisen palvelutarpeen perusteella Ympäristönsuojelu Kuntaliitoksen myötä ympäristönsuojelupalvelut siirtyvät Porin ympäristöviraston tehtäväksi Terveystarkastus Kuntaliitoksen yhteydessä terveystarkastuspalvelut siirtyvät Porin seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen hoidettavaksi Eläinlääkintä Lavian eläinlääkintähuolto siirtyy yhdistyessä Porin yhteistoiminta-alueen hoidettavaksi. Yta alueen suunnitelmissa on palvelun keskittäminen yhteisvastaanotolle, jolloin Lavian pieneläimet otetaan vastaan Porin Yta-alueen toimipisteissä Pelastustoimi Lavia ja Pori kuuluvat Satakunnan pelastusalueeseen, joka on jaettu kolmeen päivystysalueeseen. Lavia kuuluu Pohjois-Satakunnan päivystysalueeseen. Kuntien yhdistymisellä ei ole vaikutusta pelastustoimen järjestelyihin.

5 4. ELINKEINO- JA MAASEUTUPALVELUT Kuntaliitoksen yhteydessä Lavian alueen elinkeinopalvelut liitetään osaksi Porin kaupungin nykyisiä elinkeinopalveluita. Maaseutuelinkeinopalvelut jatkuvat Porin maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen hoitamana. Lavian palvelupiste jatkaa toistaiseksi ennallaan, mutta palvelupisteen tarpeellisuus arvioidaan jatkossa palvelutarpeen perusteella. Porin ja Lavian alueella on kaksi maaseudun paikalliskehittämiseen liittyvää Leader -toimintaryhmää. Lavian alue kuuluu nykyisellään Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry toimintaryhmään. Kuntaliitoksen yhteydessä selvitetään Lavian alueen liittymisedellytykset Karhuseutu ry toimintaryhmään. Maatalouslomituspalvelut hoitaa vuoden 2014 alusta Honkajoen kunnan lomatoimi niin Lavian kuin Porinkin osalta. Yhdistymistilanteessa ei palveluun tule muutosta. 5. MUUT YHTEENSOVITTAMISTARPEET 5.1. Laajakaista Lavian kunta on Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n osakas. Yhtiö toteuttaa Laviaan avoimen valokuituverkon valtakunnalliseen Laajakaista kaikille 2015 hankkeeseen liittyen. Verkko on seutuverkkoyhtiön omistama, mutta osakaskunta vastaa alueensa verkon rahoituksesta. Yhdistymistilanteessa seutuverkkoyhtiön omistus verkon rakentamiseen liittyvine rahoitusvelvoitteineen siirtyy Porin kaupungille. 6. YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMAN SITOVUUS Palvelusuunnitelman perusteita muutetaan tai tarkennetaan tarvittaessa vuosien aikana. Kummankin kunnan valtuustot oikeuttavat yhdistymishallituksen ja uuden Porin kaupunginhallituksen päättämään tämän suunnitelman tulkinnasta ja soveltamisesta tilanteessa, jossa laki tai asetus, valtion viranomaisen ohje, työmarkkinasopimus tai muu ulkoisista ja ennakoimattomista tekijöistä johtuva syy sitä edellyttää. Jos muutos tai tulkinta on merkittävä, eikä sen voida katsoa kuuluvan kuntalain 23 :n mukaiseen hallinnon ja taloudenhoidon vastuun piiriin, tulee yhdistymishallituksen tehdä muutoksesta tai tulkinnasta esitys valtuuston hyväksyttäväksi.

6

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella 1. Sopimuksen osapuolet 2. Sopimuksen tarkoitus Tämän yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1

1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1 Kh 26.5.2008 Val 9.6.2008 SISÄLTÖ 1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1 2. PALVELUSTRATEGIAN SISÄLTÖ... 2 2.1 Kuntastrategia... 2 2.2 Paras-hanke... 3 2.2.1 Kunnan toimeenpanosuunnitelma/palvelutarveanalyysi...

Lisätiedot

YHDISTYMISSOPIMUS LUONNOS 29.6.2015

YHDISTYMISSOPIMUS LUONNOS 29.6.2015 KU-ohjausryhmä 14.8.2015 Liite 3 YHDISTYMISSOPIMUS LUONNOS 29.6.2015 Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvitys 1 Sisällysluettelo 1 Kuntajaon muuttamisen toteuttamistapa ja ajankohta... 4 1.1 Sopimuksen

Lisätiedot

HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS

HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS Kuntajaon muuttamisen edellytykset Hallinnon ja palvelujen järjestäminen Johtoryhmä 26.9.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSTYÖN ORGANISOINTI... 4

Lisätiedot

Sastamala. Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007

Sastamala. Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007 1 Sastamala Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 UUDEN KAUPUNGIN PERUSTAMINEN s.3 2 PERUSTAMISEN EDELLYTYKSET

Lisätiedot

LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN YHDISTYMISSELVITYS

LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN YHDISTYMISSELVITYS LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN YHDISTYMISSELVITYS VÄLIRAPORTTI OHJAUSRYHMÄ 28.08.2014 Risto Nieminen 29.7.2014 2 Sisältö 1. JOHDANTO... 3 1.1 SELVITYKSEN TAUSTA... 3 1.2 SELVITYKSEN TOIMEENPANO... 3 1.3 YHDISTYMISSELVITYSTÄ

Lisätiedot

Teuva - Kurikka. , talous-, Kurikan. uudelleen. Kurikan. tehdään. mittauksen

Teuva - Kurikka. , talous-, Kurikan. uudelleen. Kurikan. tehdään. mittauksen Teuva - Kurikka Palveluiden yhteensovittamissuunnitelma 1. Johtaminenn ja hallinto Johtamista ja luottamushenkilöhallintoa palvelevat hallinto-, talous-, henkilöstö ja ict palvelut kootaan yhdeksi kokonaisuudeksi

Lisätiedot

28.2.2014 YRITYSTAITO KURIKKA - JALASJÄRVI

28.2.2014 YRITYSTAITO KURIKKA - JALASJÄRVI 28.2.2014 YRITYSTAITO OY KURIKKA - JALASJÄRVI YHDISTYMISSELVITYS 2014 Sisältö Yhteenveto ja loppupäätelmät..4 1. Johdanto..6 1.1. Kuntien yhdistymisen lähtökohdat.7 1.2. Kuntarakennemuutosta ohjaava lainsäädäntö...8

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen LUONNOS Työvaliokunnan elinvoima-tarkastelu Kuntien elinvoima voidaan nähdä kattavan laajemmin eri elementtejä

Lisätiedot

Uusi Imatra. Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS

Uusi Imatra. Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS Uusi Imatra Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS UUSI IMATRA YHDISTYMISSOPIMUS 300914 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YHDISTYMISSOPIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA KUNNAN NIMI... 3 1.1. Sopimuksen tarkoitus...

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin? Alavus - Töysä kuntaliitosesiselvitys

Yhdessä eteenpäin? Alavus - Töysä kuntaliitosesiselvitys Pekka Ala-Mäenpää Terttu Liesmäki Yhdessä eteenpäin? Alavus - Töysä kuntaliitosesiselvitys Elokuu 2010 Kuntaliitosesiselvitys Alavus ja Töysä 1. JOHDANTO... 3 2. KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 2.1. Laki kunta-

Lisätiedot

Yhdistymisen hyödyt ja haitat pitkällä tähtäimellä. Teknisten ja ympäristöpalveluiden toimikunta kotitehtävä 9.3.2010

Yhdistymisen hyödyt ja haitat pitkällä tähtäimellä. Teknisten ja ympäristöpalveluiden toimikunta kotitehtävä 9.3.2010 Yhdistymisen hyödyt ja haitat pitkällä tähtäimellä Teknisten ja ympäristöpalveluiden toimikunta kotitehtävä 9.3.2010 Tehtävä: Arvioi nykyisen kuntasi kannalta yhdistymisen tuottamat hyödyt ja haitat palvelujen

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa kahdesta asiakokonaisuudesta:

Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa kahdesta asiakokonaisuudesta: LAUSUNTOPYYNTÖ KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa kahdesta

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN LOUSSUUNNITELMA 2016 LOUSARVIO Sisällys 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2

Lisätiedot

Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 28.11.2014. Auran kunta Pöytyän kunta

Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 28.11.2014. Auran kunta Pöytyän kunta Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 28.11.2014 Auran kunta Pöytyän kunta Sisällys 2 1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat 4 1.1 Sopimuksen tarkoitus 4 1.2 Yhdistymisen toteuttaminen ja ajankohta

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS TYÖRYHMIEN NYKYTILAKUVAUKSIIN PERUSTUVA LUONNOS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen 1 Palvelut ja asiakkaat 1.1 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut

Lisätiedot

KAJAANI VUOLIJOKI KUNTALIITOSSELVITYS

KAJAANI VUOLIJOKI KUNTALIITOSSELVITYS KAJAANI VUOLIJOKI KUNTALIITOSSELVITYS 8.3.2006 2 Sisältö Johdanto........................................... 5 1 Yleistä.......................................... 6 1.1 Historiaa........................................

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1. PALVELUSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 KUNTIEN TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN JA RESURSSEIHIN LIITTYVÄT

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105 Liite 41 Valtuusto 19.12.2013 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017 Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105 Talousarvio- ja suunnitelma 2014 2017 Sisällysluettelo

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2014 2017

OULAISTEN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2014 2017 Oulaisten kaupunki OULAISTEN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2014 2017 Kaupunginvaltuusto 26.2.2014 11 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Palvelustrategian lähtökohdat 1 2. Palvelutuotannon nykytila 2 3. Strategisen

Lisätiedot

YHDISTYMISSELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI

YHDISTYMISSELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI ASKOLA LAPINJÄRVI LOVIISA MYRSKYLÄ PORNAINEN PORVOO SIPOO LAPPTRÄSK LOVISA MÖRSKOM BORGNÄS BORGÅ SIBBO ASKOLAN, LAPINJÄRVEN, LOVIISAN, MYRSKYLÄN, PORNAISTEN, PORVOON JA SIPOON YHDISTYMISSELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014

TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014 TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1 11 TULOSLASKELMA, ULKOISET ERÄT 12 TULOSLASKELMA, ULKOISET JA SISÄISET ERÄT 13 RAHOITUSLASKELMA 14 RAHOITUSOSA

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

EURAJOEN JA LUVIAN KUNTARAKENNESELVITYS. Hyväksytty ohjausryhmässä 2.2.2015

EURAJOEN JA LUVIAN KUNTARAKENNESELVITYS. Hyväksytty ohjausryhmässä 2.2.2015 EURAJOEN JA LUVIAN KUNTARAKENNESELVITYS Hyväksytty ohjausryhmässä 2.2.2015 1 Sisällys 1 SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITE... 3 2 KUNTIEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA KILPAILUKYKY... 5 2.1 Väestömäärän kehitys... 5

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

8.3 HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET...24 8.4 HANKINNAT...24 8.5 MAKSU- JA TAKSAPOLITIIKKA...25 8.6 HENKILÖSTÖKUSTANNUSTEN PERUSTEET...25 8.

8.3 HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET...24 8.4 HANKINNAT...24 8.5 MAKSU- JA TAKSAPOLITIIKKA...25 8.6 HENKILÖSTÖKUSTANNUSTEN PERUSTEET...25 8. Sisällysluettelo A TOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT SEKÄ TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT...4 1. JOHDANTO...5 2. KUNNAN TÄRKEIMMÄT PAINOPISTEALUEET...5 2.1. TOIMINTA-AJATUS...5 2.1.1 Kunnan tavoitteet

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNGIN, NURMON KUNNAN JA YLISTARON KUNNAN YHDISTYMISSOPIMUS. - uuden kunnan perustamiseksi -

SEINÄJOEN KAUPUNGIN, NURMON KUNNAN JA YLISTARON KUNNAN YHDISTYMISSOPIMUS. - uuden kunnan perustamiseksi - SEINÄJOEN KAUPUNGIN, NURMON KUNNAN JA YLISTARON KUNNAN YHDISTYMISSOPIMUS - uuden kunnan perustamiseksi - Seinäjoen kaupungin valtuuston hyväksymä 21.5.2007 Nurmon kunnan valtuuston hyväksymä 21.5.2007

Lisätiedot

KANGASALA-KUHMOINEN-PÄLKÄNE KUNTARAKENNESELVITYS. Selvityksen väliraportti

KANGASALA-KUHMOINEN-PÄLKÄNE KUNTARAKENNESELVITYS. Selvityksen väliraportti KANGASALA-KUHMOINEN-PÄLKÄNE KUNTARAKENNESELVITYS Selvityksen väliraportti 1.2.2015 Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1. Selvityksen tausta... 3 1.2. Työn organisointi ja aikataulu... 3 2. Selvityksen tavoite...

Lisätiedot

Ehdotus kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan puitelain mukaiseksi suunnitelmaksi Vaasanseudulla 5.10.2006

Ehdotus kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan puitelain mukaiseksi suunnitelmaksi Vaasanseudulla 5.10.2006 1 Ehdotus kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan puitelain mukaiseksi suunnitelmaksi Vaasanseudulla 5.10.2006 2 1 Johdanto...3 2 Puitelaki...3 2.1 Puitelain tarkoitus ja lähtökohdat... 3 2.2 Puitelain

Lisätiedot