TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/2037(INI) Lausuntoluonnos Theodor Dumitru Stolojan (PE483.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARKISTUKSET 1 32. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/2037(INI) 25.4.2012. Lausuntoluonnos Theodor Dumitru Stolojan (PE483."

Transkriptio

1 EUROOPAN PARLAMENTTI Talous- ja raha-asioiden valiokunta /2037(INI) TARKISTUKSET 1 32 Theodor Dumitru Stolojan (PE v01-00) kulutusluottodirektiivin 2008/48/EY täytäntöönpanosta (2012/2037(INI)) AM\ doc PE v01-00 Moninaisuudessaan yhtenäinen

2 AM_Com_NonLegOpinion PE v /17 AM\ doc

3 1 Andreas Mölzer 1 kohta 1. vaatii, että finanssilaitokset antavat kuluttajille riittävät tiedot valuuttamääräisiin luottoihin liittyvistä riskeistä ja kuluttajan kotijäsenvaltion rahayksikön arvon merkittävän alenemisen sekä ulkomaisen koron nousun vaikutuksista lyhennyksiin; katsoo, että nämä tiedot olisi sisällytettävä kaikkeen valuuttamääräisiä kulutusluottosopimuksia koskevaan mainontaan, ennen sopimuksen tekemistä annettaviin tietoihin ja kulutusluottosopimuksiin; 1. vaatii, että finanssilaitokset antavat kuluttajille riittävät tiedot valuuttamääräisiin luottoihin liittyvistä riskeistä ja kuluttajan kotijäsenvaltion rahayksikön arvon merkittävän alenemisen sekä ulkomaisen koron nousun vaikutuksista lyhennyksiin; katsoo, että nämä tiedot olisi sisällytettävä valuuttamääräisiä kulutusluottosopimuksia koskevaan mainontaan, ennen sopimuksen tekemistä annettaviin tietoihin ja kulutusluottosopimuksiin; Or. de 2 1 kohta 1. vaatii, että finanssilaitokset antavat kuluttajille riittävät tiedot valuuttamääräisiin luottoihin liittyvistä riskeistä ja kuluttajan kotijäsenvaltion rahayksikön arvon merkittävän alenemisen sekä ulkomaisen koron nousun vaikutuksista lyhennyksiin; katsoo, että nämä tiedot olisi sisällytettävä kaikkeen valuuttamääräisiä kulutusluottosopimuksia koskevaan mainontaan, ennen sopimuksen tekemistä annettaviin tietoihin ja 1. vaatii, että finanssilaitokset antavat kuluttajille yksilölliset ja avoimet tiedot valuuttamääräisiin luottoihin liittyvistä riskeistä ja kuluttajan kotijäsenvaltion rahayksikön arvon merkittävän alenemisen sekä ulkomaisen koron nousun vaikutuksista lyhennyksiin; katsoo, että nämä tiedot olisi sisällytettävä kaikkeen valuuttamääräisiä kulutusluottosopimuksia koskevaan mainontaan, ennen sopimuksen tekemistä annettaviin tietoihin ja AM\ doc 3/17 PE v01-00

4 kulutusluottosopimuksiin; kulutusluottosopimuksiin; 3 Sven Giegold 1 kohta 1. vaatii, että finanssilaitokset antavat kuluttajille riittävät tiedot valuuttamääräisiin luottoihin liittyvistä riskeistä ja kuluttajan kotijäsenvaltion rahayksikön arvon merkittävän alenemisen sekä ulkomaisen koron nousun vaikutuksista lyhennyksiin; katsoo, että nämä tiedot olisi sisällytettävä kaikkeen valuuttamääräisiä kulutusluottosopimuksia koskevaan mainontaan, ennen sopimuksen tekemistä annettaviin tietoihin ja kulutusluottosopimuksiin; 1. vaatii, että valvontaviranomaiset vaativat finanssilaitoksia antamaan kuluttajille riittävät tiedot valuuttamääräisiin luottoihin liittyvistä riskeistä ja kuluttajan kotijäsenvaltion rahayksikön arvon merkittävän alenemisen sekä ulkomaisen koron nousun vaikutuksista lyhennyksiin; katsoo, että nämä tiedot olisi sisällytettävä kaikkeen valuuttamääräisiä kulutusluottosopimuksia koskevaan mainontaan, ennen sopimuksen tekemistä annettaviin tietoihin ja kulutusluottosopimuksiin; 4 Arlene McCarthy 1 kohta 1. vaatii, että finanssilaitokset antavat kuluttajille riittävät tiedot valuuttamääräisiin luottoihin liittyvistä riskeistä ja kuluttajan kotijäsenvaltion rahayksikön arvon merkittävän alenemisen sekä ulkomaisen koron nousun vaikutuksista lyhennyksiin; katsoo, että nämä tiedot olisi sisällytettävä kaikkeen 1. vaatii, että finanssilaitokset antavat kuluttajille täydelliset ja helposti ymmärrettävät tiedot valuuttamääräisiin luottoihin liittyvistä riskeistä ja kuluttajan kotijäsenvaltion rahayksikön arvon merkittävän alenemisen sekä ulkomaisen koron nousun vaikutuksista lyhennyksiin; katsoo, että nämä tiedot olisi sisällytettävä PE v /17 AM\ doc

5 valuuttamääräisiä kulutusluottosopimuksia koskevaan mainontaan, ennen sopimuksen tekemistä annettaviin tietoihin ja kulutusluottosopimuksiin; kaikkeen valuuttamääräisiä kulutusluottosopimuksia koskevaan mainontaan, ennen sopimuksen tekemistä annettaviin tietoihin ja kulutusluottosopimuksiin; 5 1 a kohta (uusi) 1 a. vaatii, että finanssilaitokset hyvissä ajoin, ennen kuin luottosopimus tai tarjous sitoo kuluttajaa, antavat kuluttajille yksilölliset tiedot, joita tarvitaan markkinoilla saatavilla olevien luottojen vertailuun ja niiden vaikutusten arviointiin, jotta kuluttaja voi tehdä perustellun päätöksen luottosopimuksen tekemisestä; 6 Sven Giegold 1 a kohta (uusi) 1 a. kehottaa tarkistamaan direktiivin 2008/48/EY todellista vuosikorkoa koskevia säännöksiä, jotta ne vastaisivat paremmin valuuttamääräisten luottojen ja vaihtuvan koron luottojen ominaisuuksia; AM\ doc 5/17 PE v01-00

6 7 Nikolaos Chountis 1 a kohta (uusi) 1 a. kehottaa ottamaan huomioon, että lainanotto on kansalaisille tärkeää ja että lainatuotteiden monimutkaisen luonteen ja markkinatoimijoihin liittyvien eturistiriitojen vuoksi kuluttajien on erittäin vaikeaa arvioida kunnolla näitä tuotteita; Or. el 8 1 b kohta (uusi) 1 b. vaatii, että finanssilaitokset varoittavat kuluttajia, kun luottosopimus voi kuluttajan taloudellisessa tilanteessa aiheuttaa kuluttajalle erityisen riskin; 9 Nikolaos Chountis 1 b kohta (uusi) 1 b. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että rahoitusneuvontapalveluja tarjotaan muista palveluista erillään ja PE v /17 AM\ doc

7 riippumattomasti; ehdottaa, että toimivaltaiset viranomaiset luovat riippumattoman neuvoa-antavan elimen, joka antaa kansalaisille maksutta neuvoja heidän eduistaan ja henkilökohtaisesta taloudellisesta tilanteestaan, millä estetään kansalaisten johtaminen harhaan ja ylivelkaantuminen; Or. el 10 1 c kohta (uusi) 1 c. vaatii, että kun luottosopimus liittyy valuuttamääräiseen luottoon, finanssilaitokset varmistavat, että kuluttajalla on oikeus muuntaa laina vaihtoehtoiseksi valuutaksi avoimella tavalla, josta on kerrottu kuluttajalle ennen sopimuksen tekoa; 11 1 d kohta (uusi) 1 d. vaatii, että finanssilaitokset varmistavat valuuttamääräisten luottosopimusten yhteydessä, että luottosopimukseen sisältyy luoton maksettavaksi tulevan määrän kynnyspiste tai maksettava enimmäismäärä; vaatii, että kun kynnyspiste tai enimmäismäärä ylittyy, luotonantajan on varoitettava kuluttajaa AM\ doc 7/17 PE v01-00

8 luoton maksettavan määrän kasvusta; toteaa, että tässä tapauksessa kuluttajalla on oikeus muuntaa laina vaihtoehtoiseksi valuutaksi; vaatii lisäksi, että luotonantajan on annettava kuluttajalle mahdollisuus neuvotella luottosopimus uudelleen ottaen huomioon ennenaikaista takaisinmaksua koskevat sopimusehdot; 12 1 e kohta (uusi) 1 e. vaatii, että finanssilaitokset hyvissä ajoin, ennen kuin luottosopimus tai tarjous sitoo kuluttajaa, antavat kuluttajalle parhaasta ja pahimmasta mahdollisesta tilanteesta kuvauksen, joka perustuu ylärajoihin tai, jos luoton kokonaismäärällä kansallisessa valuutassa ei ole ylärajaa, perustuu tietoihin viimeisten 20 vuoden valuuttakurssivaihteluista; 13 2 kohta 2. vaatii, että finanssilaitokset sallivat valuuttamääräisten luottojen myöntämisen ainoastaan kuluttajille, jotka osoittavat luottokelpoisuutensa, kun Poistetaan. PE v /17 AM\ doc

9 luottokyvyn arvioinnissa otetaan huomioon lainan takaisinmaksurakenne ja kuluttajan kyky kestää vakavia valuuttakurssisokkeja ja ulkomaisia korkosokkeja; 14 Sven Giegold 2 kohta 2. vaatii, että finanssilaitokset sallivat valuuttamääräisten luottojen myöntämisen ainoastaan kuluttajille, jotka osoittavat luottokelpoisuutensa, kun luottokyvyn arvioinnissa otetaan huomioon lainan takaisinmaksurakenne ja kuluttajan kyky kestää vakavia valuuttakurssisokkeja ja ulkomaisia korkosokkeja; 2. vaatii, että valvontaviranomaiset vaativat finanssilaitoksia sallimaan valuuttamääräisten luottojen myöntämisen ainoastaan kuluttajille, jotka osoittavat luottokelpoisuutensa, kun luottokyvyn arvioinnissa otetaan huomioon lainan takaisinmaksurakenne ja kuluttajan kyky kestää vakavia valuuttakurssisokkeja ja ulkomaisia korkosokkeja ja kun sovelletaan tiukempia ylärajoja velanhoitokuluille tuloihin nähden ja luototusasteelle; 15 Kay Swinburne 2 a kohta (uusi) 2 a. vaatii, että finanssilaitokset tarjoavat kuluttajalle tarvittaessa kohtuuhintaisen välineen valuuttariskeiltä suojautumiseen, jotta voidaan rajoittaa epäsuotuisan valuuttakurssikehityksen vaikutusta AM\ doc 9/17 PE v01-00

10 takaisinmaksuun; 16 Andreas Mölzer 3 kohta 3. vaatii, että vain enintään viiden vuoden määräajaksi myönnettyjä luottoja pidetään kulutusluottoina ja että finanssilaitokset eivät tarjoa kulutusluottoa yli viiden vuoden määräajaksi; Poistetaan. Or. de 17 3 kohta 3. vaatii, että vain enintään viiden vuoden määräajaksi myönnettyjä luottoja pidetään kulutusluottoina ja että finanssilaitokset eivät tarjoa kulutusluottoa yli viiden vuoden määräajaksi; Poistetaan. 18 Kay Swinburne PE v /17 AM\ doc

11 3 kohta 3. vaatii, että vain enintään viiden vuoden määräajaksi myönnettyjä luottoja pidetään kulutusluottoina ja että finanssilaitokset eivät tarjoa kulutusluottoa yli viiden vuoden määräajaksi; 3. vaatii luottolaitoksia käyttämään erityistä harkintaa myöntäessään kulutusluottoja yli viiden vuoden määräajaksi, jotta varmistetaan, että luotot ovat kuluttajan edun mukaisia; 19 Nikolaos Chountis 3 a kohta (uusi) 3 a. korostaa, että talousarvio-ongelmista kärsivissä ja taloudellista tukea saavissa jäsenvaltioissa kansalaisten tulotaso alenee tiukan talouspolitiikan toteuttamisen, kuten palkkojen ja eläkkeiden leikkauksien ja irtisanomisten lisääntymisen aiheuttamien vaikutuksien, vuoksi; panee merkille, että niiden yksityisten lainojen osuus, joita ei enää pystytä hallitsemaan, on näissä jäsenvaltioissa erittäin korkea; pyytää sen vuoksi vähentämään lainanottajien velvollisuuksia sen perusteella, miten heidän tulonsa ovat vähentyneet, ja mitätöimään niiden lainanottajien velat, joiden henkilökohtaiset tai perheen tulot ovat köyhyysrajan alapuolella; Or. el 20 Nikolaos Chountis AM\ doc 11/17 PE v01-00

12 3 b kohta (uusi) 3 b. korostaa, että yksityisen lainanoton lisääntyminen johtuu kansalaisten tarpeesta korvata tulomenetyksiään ja toisaalta pankkien vastuuttomista luotonantokäytännöistä, joiden ainoana tavoitteena on pankkien kannattavuuden maksimointi; Or. el 21 4 kohta 4. kehottaa finanssilaitoksia olemaan tarjoamatta kulutusluottoa, jonka vakuutena on kuluttajan koti, kun kuluttajan ainoana tulonlähteenä on yksi palkka; Poistetaan. 22 Andreas Mölzer 4 kohta 4. kehottaa finanssilaitoksia olemaan tarjoamatta kulutusluottoa, jonka vakuutena on kuluttajan koti, kun kuluttajan ainoana tulonlähteenä on yksi palkka; 4. kehottaa finanssilaitoksia olemaan tarjoamatta kulutusluottoa, jonka vakuutena on kuluttajan koti, kun kuluttajan palkka ei ole riittävä; Or. de PE v /17 AM\ doc

13 23 Kay Swinburne 4 kohta 4. kehottaa finanssilaitoksia olemaan tarjoamatta kulutusluottoa, jonka vakuutena on kuluttajan koti, kun kuluttajan ainoana tulonlähteenä on yksi palkka; 4. kehottaa finanssilaitoksia tarjoamaan kulutusluottoa vain, kun kuluttajan luottokelpoisuus on osoitettu ja tarvittavat vakuudet määritelty, jotta varmistetaan asianmukainen riskitaso sekä kuluttajalle että luotonantajalle; 24 Nikolaos Chountis 4 a kohta (uusi) 4 a. kehottaa vahvistamaan erityisten säännösten perusteella oikeuden lainojen aikaistettuun takaisinmaksuun siten, että tästä ei aiheudu kuluttajille kielteisiä seurauksia tai kohtuutonta rasitetta; kehottaa lisäksi jäsenvaltioita ottamaan käyttöön ankaria seuraamuksia, joita sovelletaan vääriin ja harhaanjohtaviin korkotietoihin, ja asettamaan enimmäismäärän kiinteälle ja vaihtuvalle korolle, jotta korot pysyvät mahdollisimman alhaisella tasolla ja jotta voidaan estää koronkiskonta; Or. el 25 Sven Giegold AM\ doc 13/17 PE v01-00

14 5 kohta 5. vaatii kuluttajille oikeutta ostaa lisäpalveluja, kuten vakuutuksia, vaihtoehtoisilta palveluntarjoajilta. 5. vaatii kuluttajille oikeutta ostaa lisäpalveluja, kuten vakuutuksia, vaihtoehtoisilta palveluntarjoajilta; katsoo, että finanssilaitosten olisi erotettava nämä palvelut ja muut maksut sellaisista palveluista ja maksuista, jotka kuuluvat peruslainaan, ja täsmennettävä, mitkä palvelut ovat olennaisia lainan myöntämiselle ja mitkä ovat täysin luotonottajan harkinnassa; 26 Nikolaos Chountis 5 kohta 5. vaatii kuluttajille oikeutta ostaa lisäpalveluja, kuten vakuutuksia, vaihtoehtoisilta palveluntarjoajilta. 5. vaatii tiedottamaan kuluttajille lisäpalvelujen kustannuksista ja heidän oikeudestaan ostaa lisäpalveluja vaihtoehtoisilta palveluntarjoajilta. Or. el 27 Krišjānis Kariņš 5 a kohta (uusi) 5 a. muistuttaa, että yksi direktiivin tavoitteista on varmistaa tietojen saatavuus, millä edistetään sisämarkkinoiden toimintaa myös lainanannossa, ja että sen takia on PE v /17 AM\ doc

15 arvioitava, kasvaako rajatylittävien lainasopimusten määrä ja tarvitaanko lisää parannuksia; Or. lv 28 5 a kohta (uusi) 5 a. vaatii valvomaan tarkkaan finanssilaitosten mainonta- ja markkinointimenetelmiä, jotta luottosopimuksia koskevassa mainonnassa ja markkinoinnissa ei annettaisi harhaanjohtavaa tai väärää tietoa; 29 Sven Giegold 5 a kohta (uusi) 5 a. vaatii valvontaviranomaisia edellyttämään finanssilaitoksilta tehokkaita sisäisiä ja ulkoisia hinnoittelu-, pääoman kohdentamis- ja likviditeetinhallintajärjestelmiä, joihin sisältyvät valuuttamääräiseen luotonantoon liittyvät riskit, ja vaatimaan, että finanssilaitoksilla on tällaisia riskejä varten tarvittaessa hallussaan lisäpääomaa; AM\ doc 15/17 PE v01-00

16 30 Arlene McCarthy 5 a kohta (uusi) 5 a. kehottaa komissiota esittämään Euroopan parlamentille ja neuvostolle arviointikertomuksen direktiivin täytäntöönpanosta sekä kokonaisvaltaisen arvioinnin sen vaikutuksesta kuluttajansuojaan ottaen huomioon talouskriisin ja EU:n uuden rahoituspalveluja koskevan lainsäädäntökehyksen vaikutukset; 31 Sven Giegold 5 b kohta (uusi) 5 b. kehottaa valvontaviranomaisia seuraamaan tarkasti valuuttamääräiseen luotonantoon liittyviä finanssilaitosten rahoitus- ja likviditeettiriskejä ja estämään tehokkaasti tällaisten riskien kasvamisen liian suuriksi; 32 Sven Giegold 5 c kohta (uusi) PE v /17 AM\ doc

17 5 c. kehottaa tarkistamaan direktiiviä 2008/48/EY ja yhdistämään kyseisen direktiivin ja asunto-omaisuutta koskevista luottosopimuksista annetun direktiivin yhdeksi direktiiviksi. AM\ doc 17/17 PE v01-00

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0222(COD) 18. joulukuuta 2003 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden

Lisätiedot

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta ja eräiden luotonantajien rekisteröinnistä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

EUROOPAN JÄRJESTELMÄRISKIKOMITEA

EUROOPAN JÄRJESTELMÄRISKIKOMITEA 22.11.2011 Euroopan unionin virallinen lehti C 342/1 I (Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot) SUOSITUKSET EUROOPAN JÄRJESTELMÄRISKIKOMITEA EUROOPAN JÄRJESTELMÄRISKIKOMITEAN SUOSITUS, annettu 21 päivänä

Lisätiedot

Tässä jaksossa pääpaino on kuluttajien luotoilla. Yrittäjien luottosuhteissa sopimukset ja vaihtelevat käytänteet ovat hyvin keskeisessä asemassa.

Tässä jaksossa pääpaino on kuluttajien luotoilla. Yrittäjien luottosuhteissa sopimukset ja vaihtelevat käytänteet ovat hyvin keskeisessä asemassa. 54 Luottosuhteessa ovat merkityksellisiä useat siviilioikeudelliset lait. Keskeisiä säännöksiä on muun muassa kuluttajansuojalaissa, kauppakaaren 9 ja 10 luvussa, velkakirjalaissa (622/1947), korkolaissa

Lisätiedot

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2009:15. Kulutusluottoja koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2009:15. Kulutusluottoja koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2009:15 Kulutusluottoja koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2009:15 Kulutusluottoja koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus ISSN 1458-6452 ISBN 978-952-466-936-8

Lisätiedot

K O R K E I N O I K E U S P Ä Ä T Ö S Diaarinro 1(19) S2015/29. Rovaniemen hovioikeuden tuomio 12.11.2014 nro 517

K O R K E I N O I K E U S P Ä Ä T Ö S Diaarinro 1(19) S2015/29. Rovaniemen hovioikeuden tuomio 12.11.2014 nro 517 K O R K E I N O I K E U S P Ä Ä T Ö S Diaarinro 1(19) S2015/29 Lyhennetty taltio Antopäivä Nro 23.6.2015 1281 MUUTOKSENHAKIJA VASTAPUOLI ASIA TrustBuddy AB P Velkasuhteeseen perustuva saatava RATKAISU,

Lisätiedot

Arviomuistio mahdollisista lainsäädäntötarpeista ns. pikaluottoihin liittyvien ongelmien

Arviomuistio mahdollisista lainsäädäntötarpeista ns. pikaluottoihin liittyvien ongelmien OIKEUSMINISTERIÖ 28.9.2007 Lainvalmisteluosasto Lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen Arviomuistio mahdollisista lainsäädäntötarpeista ns. pikaluottoihin liittyvien ongelmien ehkäisemiseksi 1. Johdanto Pikaluotoilla

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA RAHOITUSPALVELUT

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA RAHOITUSPALVELUT EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26. tammikuuta 2001 KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA RAHOITUSPALVELUT KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 16/2013

Määräykset ja ohjeet 16/2013 Määräykset ja ohjeet 16/2013 Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro FIVA 4/01.00/2011 Antopäivä 17.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 746. Laki. kuluttajansuojalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2010

SISÄLLYS. N:o 746. Laki. kuluttajansuojalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2010 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 2 päivänä syyskuuta 2010 N:o 746 753 SISÄLLYS N:o Sivu 746 Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta... 2537 747 Laki eräiden luotonantajien rekisteröinnistä...

Lisätiedot

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3. joulukuuta 2009 SEC(2009) 1666 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA OHJEET SOPIMATTOMISTA KAUPALLISISTA MENETTELYISTÄ ANNETUN DIREKTIIVIN 2005/29/EY TÄYTÄNTÖÖNPANOA JA

Lisätiedot

Kuluttajaviraston uutiskirje 4/2006

Kuluttajaviraston uutiskirje 4/2006 4/2006 24.5.2006 TEEMANA VASTUULLINEN LUOTONANTO Vastuullinen luotonanto -mitä se voisi olla? Yhteiskunnallisen vastuun osoittaminen on yhä useammalle yritykselle tärkeä kilpailukykytekijä. Se on jotain

Lisätiedot

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen L 302/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.11.2009 DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa

Lisätiedot

Kulutusluottoja koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus

Kulutusluottoja koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus 19/2010 Kulutusluottoja koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus Lausuntotiivistelmä 19/2010 Kulutusluottoja koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus Lausuntotiivistelmä Oikeusministeriö, Helsinki 2010

Lisätiedot

Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista

Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista Virallinen lehti nro L 095, 21/04/1993 s. 0029-0034 Suomenk. erityispainos Alue 15 Nide 12

Lisätiedot

Osa I: vapaaehtoisten menettelysääntöjen täytäntöönpanoa ja seurantaa koskevat ehdot.

Osa I: vapaaehtoisten menettelysääntöjen täytäntöönpanoa ja seurantaa koskevat ehdot. EUROOPPALAINEN SOPIMUS VAPAAEHTOISISTA MENETTELYSÄÄNNÖISTÄ, JOTKA KOSKEVAT ENNEN ASUNTOLAINASOPIMUKSEN TEKEMISTÄ ANNETTAVIA TIETOJA (jäljempänä sopimus ) Jäljempänä luetellut eurooppalaiset kuluttajajärjestöt

Lisätiedot

5/2009 Teemana Luotto & Raha

5/2009 Teemana Luotto & Raha 31.8.2009 5/2009 Teemana Luotto & Raha Pääkirjoitus Välttämätön luotto, välttävät ehdot... 2 Artikkelit Finanssikriisi terästää luottojen valvontaa maailmalla... 3 OECD peräänkuuluttaa taloudellista lukutaitoa

Lisätiedot

HE 78/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuluttajansuojalain

HE 78/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuluttajansuojalain Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain 7 luvun, eräiden luotonantajien rekisteröinnistä annetun lain sekä korkolain 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2011

Määräykset ja ohjeet X/2011 Määräykset ja ohjeet X/2011 Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro 4/01.00/2011 Antopäivä 15.12.2011 Voimaantulopäivä 1.1.2012 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831

Lisätiedot

HE 42/2010 vp. Liikkeeseenlaskijan olisi pidettävä rekisteriä liikkeeseen laskemistaan katetuista joukkolainoista

HE 42/2010 vp. Liikkeeseenlaskijan olisi pidettävä rekisteriä liikkeeseen laskemistaan katetuista joukkolainoista HE 42/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kiinnitysluottopankkitoiminnasta ja Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki kiinnitysluottopankkitoiminnasta.

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, yksityisen eurooppayhtiön säännöistä. (komission esittämä) {SEK(2008) 2098} {SEK(2008) 2099}

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, yksityisen eurooppayhtiön säännöistä. (komission esittämä) {SEK(2008) 2098} {SEK(2008) 2099} FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 25.6.2008 KOM(2008) 396 lopullinen 2008/0130 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, yksityisen eurooppayhtiön säännöistä (komission esittämä) {SEK(2008) 2098} {SEK(2008)

Lisätiedot

Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus. Luonnos hallituksen esitykseksi 18.2.2011. Yleisperustelut

Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus. Luonnos hallituksen esitykseksi 18.2.2011. Yleisperustelut Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus Luonnos hallituksen esitykseksi 18.2.2011 Yleisperustelut 2 SISÄLLYS SISÄLLYS...2 YLEISPERUSTELUT...3 1 JOHDANTO...3 2 NYKYTILA...4 2.1 Voimassaoleva lainsäädäntö,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/357 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista

Lisätiedot

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 27.7.2012 Euroopan unionin virallinen lehti L 201/1 I (Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 648/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain 7 luvun, rikoslain 36 luvun 6 :n ja korkolain 4 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi kulutusluottoja koskevaa kuluttajansuojalain

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 10. tammikuuta 2005 (21.01) (OR. en) 5161/05 Toimielinten välinen asia: 2004/2001 (COD)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 10. tammikuuta 2005 (21.01) (OR. en) 5161/05 Toimielinten välinen asia: 2004/2001 (COD) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 10. tammikuuta 2005 (21.01) (OR. en) 5161/05 Toimielinten välinen asia: 2004/2001 (COD) COMPET 1 ETS 1 SOC 4 JUSTCIV 1 CODEC 5 EHDOTUS Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen, 31.7.2006 L 210/25 NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1083/2006, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY)

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) L 10/24 EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 63/2002, annettu 20 päivänä joulukuuta 2001, korkotilastoista, jotka koskevat rahalaitosten soveltamia kotitalouksien ja yritysten talletus- ja lainakorkoja

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 19.12.2012,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 19.12.2012, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.12.2012 C(2012) 8370 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 19.12.2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU täydentämisestä poikkeuksien,

Lisätiedot