Seurantaa ja arviointia Muistiluotsien malliin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seurantaa ja arviointia Muistiluotsien malliin"

Transkriptio

1 Seurantaa ja arviointia Muistiluotsien malliin Muistiliitto ry Maaret Alaranta, muistiluotsikoordinaattori Oivaltava-hankepoliklinikka , Tampere

2 Muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä kansanterveys-, potilas- ja edunvalvontajärjestö Perustettu vuonna 1988 Muistiliitto on kattojärjestö 43 paikallisyhdistykselle, joissa on yhteensä jäsentä Keskustoimisto Helsingissä Aluetoimistot Oulussa ja Jyväskylässä Henkilökuntaa yhteensä 13 MUISTILIITTO

3 Painoalueet ja strategiset tavoitteet Meissä on voima Muistisairas ihminen yhdenvertaisena kansalaisena 2.Yhdessä olemme enemmän Muistiliitto jäsenyhdistystensä yhdistäjänä ja tukijana 3.Pään asiat ovat pääasiamme Aivoterveyden edistäminen ja sairauksien ehkäisy

4

5 Mikä Muistiluotsi on? - Pitkällisen kehitystyön tuloksena syntyneet maakunnalliset muistisairauksien asiantuntija- ja tukikeskukset - RAY:n kohdennettu toiminta-avustus (Ak) 2012 alkaen - Järjestölähtöinen auttamistyö - Toimii koko maakunnan alueella, yksi yhdistys hallinnoi, tekee yhteistyötä maakunnan muiden muistiyhdistysten kanssa - Yhteensä 17 maakunnassa - Muodostavat asiantuntija- ja tukikeskusverkoston - Muistiliitto koordinoi, ohjaa ja seuraa

6 Muistiluotsimaakunnat Lappi Pohjois-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Kainuu Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pirkanmaa Varsinais-Suomi ja Satakunta Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Etelä-Savo Etelä-Karjala Päijät-Häme Kanta-Häme Kymenlaakso Uusimaa

7 Muistiluotsityö Ytimessä muistisairas ja läheinen Asiakastyö (ohjaus ja neuvonta) Vapaaehtois- ja vertaistoiminta (vertaistuki, Muistikaveri) Vaikuttamistyö (hoitopolut, oikeudet, ääni) Verkottuminen ja yhteistyö (muistiyhdistykset, muut alan toimijat) Tiedon levitys (muistisairauksista, aivoterveydestä, yhdistystoiminnasta)

8 Erityistä Muistiluotsissa Maakunnallisuus yli yhdistys- ja kuntarajojen yhteistyössä muiden muistiyhdistysten kanssa Jatkuvuus turvatumpi rahoitus Mittava panostus muistityöhön 3,8 milj. euroa, yli 60 työntekijää Tiivis yhteistyö RAY:n kanssa

9 Erityistä Muistiluotsissa Verkosto Yhteiset periaatteet (Käsikirja) Yhteinen laatulupaus ja yhteiset toiminnan sisällöt Yhtenäiset palvelut koko maassa, valtakunnallinen kattavuus ja tasalaatuisuus Yhteinen toiminnanohjausjärjestelmä Rekisteröity tavaramerkki, yhteinen ulkoinen ilme Rahoittaja seuraa toimintaa verkostona

10 Laatulupaus Muistisairas ja läheinen keskiössä Muistiluotsin tehtävänä on varmistaa maakunnassaan, että muistisairaat ja heidän perheensä saavat riittävästi tietoa muistisairauksista ohjausta ja neuvontaa näihin liittyvistä palvelu- ja tukimuodoista ja mahdollisuuden osallistua heille tarkoitettuihin, arkea helpottaviin toimintoihin. Muistiluotsit toimivat maakunnassaan sen puolesta, että muistisairaalla ja hänen perheellään olisi mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua täysivaltaisena jäsenenä omassa toimintaympäristössään.

11 Valtakunnallisen Muistiluotsiverkoston tavoitteet Taataan kattava ja laadukas tieto, tuki ja toiminta lähellä muistisairasta ja hänen läheisiään. Edistetään muistisairaiden ja heidän läheistensä osallisuutta mahdollistamalla aktiivinen vapaaehtois- ja vertaistoiminta. Muistisairas ja hänen läheisensä saavat apua ja osallisuutta Vahvistetaan muistisairaiden ja läheisten äänen ja tarpeiden kuulumista muistisairaiden hyvinvointia edistävissä verkostoissa.

12 Seuranta, arviointi ja toiminnanohjausjärjestelmä

13 1.Miksi Muistiluotseissa seurataan ja arvioidaan? 2.Miten järjestelmä kehitettiin? 3. Mikä järjestelmä on? Mitä seurataan ja arvioidaan ja miten?

14 Miksi Muistiluotseissa seurataan ja arvioidaan? - Laadukkaamman toiminnan ja palveluiden tuottamiseksi - Sopivan toiminnan ja palveluiden valinnan helpottamiseksi Asiakkaille ja jäsenille - Toiminnan kehittämiseksi ja tehostamiseksi Työntekijöiden käyttöön Yhdistysten, verkoston ja liiton käyttöön Vapaaehtoisten käyttöön

15 Miksi? - Ohjauksen, johtamisen ja resursoinnin kehittämiseksi, läpinäkyvyyden lisäämiseksi Hallinnon käyttöön - Läpinäkyvyyden lisäämiseksi, malliksi Yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille - Tilivelvollisuus; mitä resursseilla on saatu aikaan Rahoittajan ja muun ulkopuolisen valvonnan käyttöön (mm. tilintarkastajat) Kokonaiskuva Muistiluotsiverkoston toiminnasta itselle ja muille

16 Toiminnanohjausjärjestelmä - Toiminnan seurannan ja laadun arvioimisen väline - Tekee toiminnan näkyväksi itselle ja muille, auttaa löytämään kehittämiskohteet - RAY:n edellyttämä, ehtona Ak-avustukselle - Perustuu Muistiluotsien omiin toimintaperiaatteisiin ja yhteisiin kriteereihin - Sovitettu yhteen RAY:n seurantajärjestelmän (TVS) kanssa - Kehitetty yhdessä verkoston kanssa, käyttöön vuoden 2014 alusta

17 Kehittämisprosessi Muistiluotsien hyvät arviointimallit Yhteensovittaminen RAY:n TVS:n kanssa Yhteinen työstö, laatukriteerit Ulkopuolinen asiantuntija Käyttökokemuk set Versio 2.0

18 Mitä ja miksi? Ajankohtaisuutta tarpeiden, ei tottumuksen mukaan Selkeää toiminnan suunnittelua, tavoitteiden asettamista Laadukkaita toimenpiteitä Yhtenäisiä arviointitoimia ja työn merkityksen analysointia tunnistetaan haasteet ja tartutaan niihin ajoissa saadaan esiin tuloksia ja koettuja vaikutuksia, vrt. RAY arviointi luo uskottavuutta työ puhuu puolestaan! lisätään avoimuutta ja ymmärrystä Oppimista ja kehittymistä yhdessä Valtakunnallista yhtenäistä laatua Saadaan työ näkyväksi itselle ja muille

19 Mitä pitää sisällään? Toimintatilastot, palautelomakkeet ja vuosikyselyt Sähköisesti täytettävät lomakkeet Kaikki tieto kerääntyy samaan paikkaan Laadunarviointiin kehitetty tarkistuslistat itsearviointina vertaiskehittäminen verkostotapaamisissa Kokonaisprosessi vuoden aikana Tarkempi ohjeistus koottu käsikirjaan Toiminnanohjaustaulukot Yhteys RAY:n TVS-lomakkeeseen ja indikaattoreihin

20 Toiminnanohjausprosessi Joka toinen vuosi tarvekartoitus alkaen Marras-joulu 1. Toteuta > kerää tilastot ja palautteet > hyödynnä ja kehitä 2. Arvioi vuoden onnistuminen, tulokset ja vaikutukset Arviointitalkoissa viim. vkolla 45: - kumppaneiden ja työntekijöiden näkemykset, olemassa olevat tilastot ja palautteet > kokonaisarvio toiminnasta - täytä toimintokohtaiset laaduntarkistuslistat vertaiskehittämistä varten 3. Vertaiskehittäminen Muistiluotsiverkoston kanssa vkolla 47: - tarkistuslistakoonnit ja laadun arviointi > ensi vuoden yhteinen kehittämispainopiste Syys-loka 1. Toteuta > kerää tilastot ja palautteet > hyödynnä ja kehitä 2. Suunnittele toiminta vuosittain tarvelähtöisesti ja olemassa olevat palautteet huomioiden - määrittele vuosittaiset tavoitetasot --> RAY-hakemus Tammi-helmi 1. Toteuta > kerää tilastot ja palautteet sisältöalueittain > hyödynnä ja kehitä 2. Raportoi edellisen vuoden tulokset: Toimintakertomus ym. oma deadline Maalis-huhti: 1. Toteuta > kerää tilastot ja palautteet > hyödynnä ja kehitä 2. Raportoi edellisen vuoden tulokset RAYlle: - joka toinen vuosi TVS joka vuosi selvityslomake Touko-elo 1. Toteuta > kerää tilastot ja palautteet > hyödynnä ja kehitä 2. Hengähdä ja lomaile

21 Tarpeet ja toimintaympäristön analyysi Tarvekartoitus (Tk1) Toimintokohtaiset laatutekijät Tarkistuslistat (Ta1-5) Asiakastyö - Neuvonta ja ohjaus (käynnit, puhelut) - Työntekijöiden ohjaamat ryhmät - Luennot, kurssit, lomat, tapahtumat Muistiluotsien Toiminnanohjausjärjestelmä Vaikuttamistyö - Kannanotot, lausunnot, aloitteet - Tapaamiset - Lehdistö- ym. tilaisuudet Verkottuminen ja yhteistyö - Muistiyhdistysyhteistyö - Paikalliset ja maakunnalliset verkostot - Tapaamiset Vapaaehtois- ja vertaistoiminta - Koulutukset - Kaveri-toiminta ym. - Vapaaehtoisten ohjaamat ryhmät - Vapaaehtoisten tuki Tiedon levitys - Infot, luennot, tapahtumat - Some - Ansaittu medianäkyvyys Pitkän tähtäimen päämäärä, tavoitteet ja vuosittaiset tavoitetasot Vuosikyselyt (Ky1-3) Laadukkaat toimenpiteet ja prosessit & Tulokset ja koetut vaikutukset Erityislomakkeet (E1-3) Tilastot (Ti1-5) Palautteet (Pa1-5)

22 Tarpeet ja toimintaym päristön analyysi Tarvekartoitus Osa-alue Mittarit Tietolähde Maantieteellinen toimintaympäristö, demografiset tiedot ja sairastavuus indikoi haja-asutusta ja palvelujen tarvetta Pinta-ala Väestötiheys Väestön ikärakenne Sairastavuusindeksi Muistisairastavuus (kokonaismäärä) o Lievien osuus o Keskivaikeiden ja vaikeiden osuus o Työikäisten osuus Tilastokeskus Kuntaliitto SOTKAnet Suomen Muistiasiantuntijoiden esiintyvyyslaskuri (HUOM! laskurissa ei ole huomioitu lieviä muistisairauksia. Muistisairastavuuden kokonaismäärä = 1,5 x esiintyvyyslaskurin ilmoittama määrä. Lähde: Käypä hoito.) Käypä hoito -suositus Palvelut indikoi tarvetta kolmannen sektorin täydentäville palveluille Maakunnan Bruttokansantuote (BKT) Huoltosuhde (taloudellinen ja väestöllinen) Odotusaika muistipoliklinikalle Muistihoitajien/-koordinaattorien määrä suhteessa sairastuneisiin HUOM! Jos alueella ei ole keskitettyä klinikkaa tai muistihoitajia, etsitään vastaava tieto tai mainitaan, ettei ole. Tilastokeskus Kuntaliitto SOTKAnet Muu taustatieto indikoi muita alueellisia tekijöitä Muistibarometri (ilm. joka 5. vuosi) Järjestöselvitys (ilm. joka 5. vuosi) Maakunnalliset/Valtakunnalliset muistiohjelmat tai -strategiat Muistiliiton selvitykset STM Maakuntaliitto

23

24

25 Pitkän tähtäimen päämäärä, tavoitteet ja vuosittaiset tavoitetasot Kaikkien yhteiset pitkän tähtäimen tavoitteet Tarkistetaan yhdessä säännöllisin väliajoin Vuosittaiset tavoitteet kukin keskus määrittelee itse - Kirjataan myös RAY-hakemuksiin

26 Laadukkaat toimenpiteet ja prosessit & Tulokset ja koetut vaikutukset Tiedon keruu - Sisältökohtaiset arviointivälineet - Tilastolomakkeet - Palautelomakkeet - Vuosikyselyt - Muut dokumentit Analysointi aineiston valossa - Onko tavoitetasot saavutettu? - Ovatko asiakkaat olleet tyytyväisiä? Entä vapaaehtoiset ja kumppanit? - Miten työntekijät ovat asiat kokeneet? Kokonaisarvio toiminnasta & RAY:n TVS

27 Laadukkaat toimenpiteet ja prosessit & Koetut tulokset ja vaikutukset Asiakastyön toimenpiteet ja prosessit Toimenpiteet Työntekijöiden ohjaamat vertaistukiryhmät Henkilökohtainen ohjaus ja neuvonta Puhelin- ja sähköpostikontaktit Toimintatilastolomake tai muu tilastointi Ilmoittautumisloma ke/ ryhmänohjaajan loki Surveypalpalautelomake Tietojen paikka RAY-indikaattorilistalla Osallistujapalauteryhmätoiminnot Muut valinnaiset arviointityökalut kevyet palautemenetelmät Kurssi- ja ryhmätoiminta Neuvontaloki Neuvontaloki laaturuletti Yhteydenotot ja asiakaskontaktit Neuvontaloki Neuvontaloki laaturuletti Yhteydenotot ja asiakaskontaktit Laadun tarkistuslistat Asiakastyön tarkistuslista - Täytetään koko henkilöstön voimin kerran vuodessa vertaiskehittämistä varten Virkistys- ja vertaiskurssit Ilmoittautumisloma ke, osallistujalistat Osallistujapalaute_ virkistys- ja vertaiskurssit kevyet palautemenetelmät Kurssi- ja ryhmätoiminta Muistitietoillat esim. vastasairastuneille Avointen tapahtumien toimintatilasto Osallistujapalaute_ infot/luennot kevyet palautemenetelmät Koulutustilaisuudet ja tapahtumat Tuetut lomat Ilmoittautumisloma ke, osallistujalistat Osallistujapalaute_ tuetut lomat Tuetut lomat Virkistystapahtuma t (retket, juhlat) Avointen tapahtumien toimintatilasto Osallistujapalaute_ tuetut lomat kevyet palautemenetelmät Kurssi- ja ryhmätoiminta

28

29

30

31

32

33

34

35

36 Kevyet palautemenetelmät - Ilmekortit - Tunnetiloja ilmaisevat kortit - Väripallot - Suullinen ryhmäpalaute - Palautekierros - Palautelaput - Palautelaatikko - Osallistujajana

37 Malleja tuloksista Onko asiakas ottanut aiemmin yhteyttä asiakasneuvontaan? 100% 80% 60% 63% 40% 38% 20% 0% Kyllä Kaikki (KA:1.375, Hajonta:0.484) (Vastauksia:8) Ei

38 Puhelu koskee ASIAKASNEUVONNAN LOKI Soittajaa itseään 38% Soittajan läheistä, ketä 63% Molempia 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kaikki (KA:1.625, Hajonta:0.484) (Vastauksia:8)

39 Soiton aihe Oireet ja sairauden tutkiminen 25% Hoitomahdollisuukset ja -paikat 13% Hoitotyön erityiskysymykset 13% Oikeus- ja sosiaaliturva 50% Omaisen selviytyminen 38% Järjestötietous 0% Jokin muu, mikä 25% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kaikki (KA:4.0, Hajonta:1.84) (Vastauksia:8)

40 Ohjattiinko asiakas eteenpäin? Ei 38% Kyllä, mihin? 63% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kaikki (KA:1.625, Hajonta:0.484) (Vastauksia:8)

41 Ohjattiinko asiakas eteenpäin? - Kyllä, mihin? kotikaupungin palveluiden piiriin Kaikki) nettiosoitteeseen Kaikki) Kannustamaan läheistään menemään muistitutkimuksiin Kaikki) Ryhmätoiminta yhdistyksessä Kaikki) Äidin oman lääkärin kanssa keskusteluun Kaikki)

42 Toimintokohtaiset laatutekijät Miten laatua arvioidaan? - Laaturuletit, laatutekijät - Niiden pohjalta rakennetut tarkistuslistat - Keskuksen arviointitalkoot, jossa kootun tiedon valossa arvioidaan laatua - Vertaisarviointi verkostotapaamisissa Koko verkoston yhteiset kehittämiskohteet

43 Muistiluotsin laaturuletti

44 Laadunarvioinnin tarkistuslistat

45

46

47 VAHVUUDET - Mitkä ovat toimintamme vahvuudet? HEIKKOUDET - Millaisia heikkouksia toiminnassamme on? KOKONAISARVIO MAHDOLLISUUDET - Millaisia mahdollisuuksia toiminnassamme on? KEHITTÄMISEHDOTUKSET - Miten voisimme kehittää toimintaamme? VÄHENNÄ - Mitä toimintaa voidaan vähentää? LUOVU - Mistä voimme luopua kokonaan? KEHITTÄMISEN SUUNTA VAHVISTA - Mitä olemassaolevaa tulisi vahvistaa? LUO - Mitä uutta pitää luoda?

48 Käyttäjäkokemuksia Aluksi vie aikaa, mutta muuttuu nopeasti rutiiniksi Pitää täyttää heti tekniikka avuksi Kaikki lomakkeet eivät toimivia Osan mielestä liikaa, osa taas toivoisi lisää Näkee oman työn tulokset motivaatio kasvaa Nostaa Muistiluotsit uudelle tasolle Näyttää, teemmekö oikeita asioita

49 Miksi vaiva kannattaa? Näyttöä itselle ja muille Faktaa mutu-tuntuman sijaan koko maasta Tieto on luotettavaa uskottavuus Toimintaa tarpeiden, ei tottumuksen mukaan Selkeää suunnittelua, tavoitteiden asettamista Laadukkaita toimenpiteitä, oikeita asioita Yhtenäisiä arviointitoimia ja työn merkityksen analysointia tunnistetaan haasteet ja tartutaan niihin ajoissa saadaan esiin tuloksia ja koettuja vaikutuksia, vrt. RAY arviointi luo uskottavuutta työ puhuu puolestaan! lisätään avoimuutta ja ymmärrystä Oppimista ja kehittymistä yhdessä Valtakunnallista yhtenäistä laatua

50 Summa summarum - Yksinkertainen on kaunista. - Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. - Ei paska punniten parane.

Kesäretki 2014: Tampsan lava.

Kesäretki 2014: Tampsan lava. Kesäretki 2014: Tampsan lava. VUOSIKERTOMUS 2014 YLEISTÄ 2 Kouvolan seudun Muisti ry:n tarkoituksena on toimia alueellaan muistisairautta sairastavien henkilöiden ja heidän omaistensa hyväksi, tukea heidän

Lisätiedot

VÄLITTÄVÄ VAIKUTTAJA. Muistiliiton strategia 2013-2016

VÄLITTÄVÄ VAIKUTTAJA. Muistiliiton strategia 2013-2016 VÄLITTÄVÄ VAIKUTTAJA Muistiliiton strategia 2013-2016 Sisältö 1. Johdanto 2. Katsaus toimintaympäristöön 3. Missio - Muistiliiton toiminnan tarkoitus ja toimintamuodot 4. Visio 2016 - Välittävä vaikuttaja

Lisätiedot

Minna Huhtamäki-Kuoppala, Etelä-Pohjanmaan Muistiluotsin aluejohtaja. Kansallinen muistiohjelma 2012-2020 tarkistuspisteet kunnille

Minna Huhtamäki-Kuoppala, Etelä-Pohjanmaan Muistiluotsin aluejohtaja. Kansallinen muistiohjelma 2012-2020 tarkistuspisteet kunnille NRO 3 Muistimakasiini on Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry:n alueellisen muistisairauksien asiantuntija- ja tukikeskus Muistiluotsin tiedotuslehti. Ole hyvä ja tutustu toimintaamme tämän tiedotteen kautta!

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA PALVELUKUVAUS PALVELUPROSESSIT 2009

LAATUKÄSIKIRJA PALVELUKUVAUS PALVELUPROSESSIT 2009 LAATUKÄSIKIRJA PALVELUKUVAUS PALVELUPROSESSIT 2009 2 I. ETELÄ-POHJANMAAN MUISTIYHDISTYS RY... 3 1. Yleistä... 3 2. Toiminta-ajatus, päämäärät, arvot ja eettiset periaatteet... 6 3. Yhdistyksen hallituksen

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017

Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017 Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto.omaiset@netikka.fi www.omaisetep.fi 2

Lisätiedot

OPAS KOKONAIS- TOIMINNAN ARVIOINTIIN Arvioiva toimintakulttuuri järjestöarkeen

OPAS KOKONAIS- TOIMINNAN ARVIOINTIIN Arvioiva toimintakulttuuri järjestöarkeen Aalto-Kallio Mervi, Haake Niina & Saarinen Erja (toim.) OPAS KOKONAIS- TOIMINNAN ARVIOINTIIN Arvioiva toimintakulttuuri järjestöarkeen Sisällys Kiitokset...3 Kirjoittajat ja haastateltavat...4 Avainsanoja...5

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 FinFami Etelä-Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto@finfamiep.fi www.finfamiep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus

Lisätiedot

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen OK-opintokeskus ja Suomen Parkinson-liitto ry 2012-2013 1 PAUKUISTA PEUKKUIHIN -MALLI Paukuista peukkuihin

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Suunnitelmista tekoihin ja toimintaan

Suunnitelmista tekoihin ja toimintaan Suunnitelmista tekoihin ja toimintaan Terveempi Pohjois-Suomi hankkeen esiselvitys kunta järjestöt yhteistyöstä Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto Mustakangas-Mäkelä Anne Sisältö Tiivistelmä...3 1

Lisätiedot

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 Onneksi on Julkaisija: Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2013 ja strategiat vuoteen 2015

Vuosisuunnitelma vuodelle 2013 ja strategiat vuoteen 2015 Vuosisuunnitelma vuodelle 2013 ja strategiat vuoteen 2015 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä-Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 2 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus Omaiset mielenterveystyön

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010 www.aivovammaliitto.fi T AIV OVA M M ALIITTO RY F R H J Ä R N S K A D E F Ö B U R E D N Sisällysluettelo Sivu 1. Yleistä 3 2. Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminta 4 2.1.

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015. Hyväksytty liittokokouksessa 25.5.2014

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015. Hyväksytty liittokokouksessa 25.5.2014 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015 Hyväksytty liittokokouksessa 25.5.2014 Sisällys AIKA HAASTAA - YLEISTÄ TOIMINTASUUNNITELMASTA 2015... 3 YHDISTYKSET TOIMIVAT JA

Lisätiedot

TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI

TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI Sisällysluettelo Saatteeksi... 3 Kylien yhdistystoiminta perustuu paikallisiin tarpeisiin ja toiveisiin... 4 Uusia toimijoita tarvitaan

Lisätiedot

KRIISIAUTTAMISEN LINJAUKSET SUOMEN MIELEN- TERVEYSSEURAN KRIISIKESKUS- VERKOSTOSSA

KRIISIAUTTAMISEN LINJAUKSET SUOMEN MIELEN- TERVEYSSEURAN KRIISIKESKUS- VERKOSTOSSA KRIISIAUTTAMISEN LINJAUKSET SUOMEN MIELEN- TERVEYSSEURAN KRIISIKESKUS- VERKOSTOSSA mielenterveysseura.fi KRIISIAUTTAMISEN LINJAUKSET SUOMEN MIELENTERVEYSSEURAN KRIISIKESKUSVERKOSTOSSA SUOMEN MIELENTERVEYSSEURAN

Lisätiedot

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA oppaan on RAY:n tilaamana laatinut Evalue Praxis Oy Espoo 2004 Sisällysluettelo: 1. Johdanto...3 2. Lähtökohtia arvioivaan ajatteluun...6 2.1. Arvioiva ajattelu on

Lisätiedot

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 LOPPURAPORTTI -tietoa muistisairauksien tunnistamiseksi ja toimintaa arjen hallinnan tukemiseksi Sari Mäkinen Sari Nyrhinen 1 SISÄLTÖ 1 PROJEKTIN

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus Perusturvapalvelut Lokakuu 2012 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 5 2.1. Kohderyhmä... 5 2.2.

Lisätiedot

KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010. Marjo Silvander

KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010. Marjo Silvander KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010 Marjo Silvander 2 SISÄLTÖ 1. PROJEKTIN TAUSTA JA TAVOITTEET SIVU 1.1. Tausta 3 1.2. Tavoitteet 4 1.3. Kohderyhmät 4 1.4. Yhteistyötahot 4 1.5. Toiminta-alueet

Lisätiedot

Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset

Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 2. JÄRJESTÖTYÖ JA HALLINTO 2.1. Liittokokoukset, hallitus ja työryhmät 2.2. Henkilöstö 2.3. Toimitilat

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa 1 Suomen lasten ja nuorten säätiö Yrjönkatu 29 A 00100 Helsinki saatio@nuori.fi www.nuori.fi 2 SISÄLTÖ ALKUSANAT... 4 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS

Lisätiedot

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen LÄHITUKI -projekti 2007-2010 LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti 2 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Anna-Leena Kailio, projektikoordinaattori 2010 Kouvolan

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry

Vuosikertomus 2013. Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry 1 Vuosikertomus 2013 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto.omaiset@netikka.fi www.omaisetep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus,

Lisätiedot

Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ

Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KOPPI -RAPORTTI Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun aluetukikeskusprojektin

Henkilökohtaisen avun aluetukikeskusprojektin Henkilökohtaisen avun aluetukikeskusprojektin loppuraportti Avustajakeskus Sisällys Tiivistelmä... 3 Mistä lähdettiin liikkeelle?... 4 Projektin tavoitteet... 5 Avustajien ja vammaisten työnantajien kouluttaminen...

Lisätiedot

Invalidiliiton Hyvä. kuntoutuskäytäntö. Invalidiliitto

Invalidiliiton Hyvä. kuntoutuskäytäntö. Invalidiliitto Invalidiliiton Hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliitto Invalidiliiton hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliiton julkaisuja M.9., 2009 ISBN 978-952-5548-28-0 ISSN 1457-8298 Kuvat: Timo Porthan Ulkoasu ja taitto:

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

HoivaSuomi.fi-verkkopalvelun esiselvitys. Salivirta & Partners

HoivaSuomi.fi-verkkopalvelun esiselvitys. Salivirta & Partners HoivaSuomi.fi-verkkopalvelun esiselvitys Sisältö 1 TOIMEKSIANTO... 4 2 TAUSTAA JA TAVOITTEITA... 4 2.1 HYVINVOINTIALAN TYÖ- JA ELINKEINOPOLIITTISET KEHITTÄMISTAVOITTEET... 4 2.2 IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUSUOSITUKSIA...

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot