NRO 1 / Minna Huhtamäki-Kuoppala, Etelä-Pohjanmaan Muistiluotsin aluejohtaja. Muistimakasiini nro 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NRO 1 / 2012. Minna Huhtamäki-Kuoppala, Etelä-Pohjanmaan Muistiluotsin aluejohtaja. Muistimakasiini nro 1"

Transkriptio

1 NRO 1 / 2012 Muistimakasiini on Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry:n alueellisen asiantuntijaja tukikeskus Muistiluotsin tiedotuslehti. Se tiedottaa alueellisen asiantuntija- ja tukikeskuksen toiminnoista muutaman kerran vuodessa. Ole hyvä ja tutustu toimintaamme tämän tiedotteen kautta! Heräsikö Sinulle kysymyksiä, ajatuksia, ideoita tai kehittämisajatuksia? Ole yhteydessä - tehdään yhdessä muistiystävälliseen Suomeen muistiystävällinen maakunta! Minna Huhtamäki-Kuoppala, Etelä-Pohjanmaan Muistiluotsin aluejohtaja Muistimakasiini nro 1 Mistä E-P:n Muistiluotsi syntyi? E-P:n Muistiluotsin toiminta-alue Yhteistyötä muistiystävällisen maakunnan ja Suomen vuoksi Toiminnan päätavoite ja toimintatavat Viisi toimintamuotoa täyttää arjen E-P:n Muistiluotsin yhteystiedot

2 Mistä Etelä-Pohjanmaan Muistiluotsi syntyi? RAY:n rahoittama ja Muistiliiton jäsenyhdistysten ylläpitämä asiantuntija- ja tukikeskusverkosto syntyi kuuden vuoden hankekauden jälkeen. Vuosina toteutimme Etelä-Pohjanmaalla Muistiluotsi-toiminnan kehittämishankkeen RAY:n avustuksen turvin. Muistiliiton koordinaation avulla luotiin valtakunnallinen Muistiluotsien verkosto, laadittiin perusteet asiakirjat, toimintaalueanalyysit, laadittiin palvelukuvaukset ja luotiin maakunnallisten Muistiluotsien toimintatapa. Lisäksi selkeytettiin yhdistyksen ja sen muiden toimintojen organisointia, laadittiin säännöstöjä ja ohjeita sekä laatukäsikirja, joka esittelee mm. palvelukuvaukset. Valtakunnallinen Muistiluotsiverkosto kattaa maassamme 17 maakuntaa. Asiantuntija- ja tukikeskuksilla on merkittävä rooli muistisairauksien erikoisosaamisen kehittämisessä ja asiantuntemuksen turvaamisessa. Muistiluotseissa vahvistetaan myös muistisairauksiin liittyvää vapaaehtois- ja vertaistoimintaa. Maamme kunnat vastaavat yleisestä peruspalveluiden toimivuudesta ja järjestämisestä. Muistiliiton jäsenyhdistykset toimivat puolestaan mm. sairastuneiden ja omaisten yhdenvertaisuuden edistäjinä. Maakunnallisiin Muistiluotsikeskuksiin linkittyy yhdistysten vapaaehtois-, kehittämis- ja palvelutoiminta. Keskusten hallinnoinnista vastaavat muistiyhdistykset, jotka hakevat tuen toimintaan RAY:ltä. Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksellä on RAY:n kohdennettu, eli ns. Ak -rahoitus Maakunnalliseen Muistiluotsitoimintaan. Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueellisen muistisairauksien asiantuntija- ja tukikeskus Muistiluotsin toiminta on osa Muistiliitto ry:n koordinoimaa Muistiluotsi-toimintaa ja vastaa verkostolle asetettuihin tavoitteisiin Etelä-Pohjanmaan alueella. Toimintamuodot vastaavat seuraaviin tavoitteisiin: tiedotus, ohjaus, neuvonta, viestintä järjestölähtöiset osallistumismahdollisuudet sekä vaikuttamis- ja verkostotyö ja edunvalvonnalliset maakunnalliset tehtävät. Etelä- Pohjanmaan Muistiluotsin toiminta-alue Etelä-Pohjanmaan alueella arvioidaan olevan n muistisairasta (keskivaikeasti/vaikeasti muistisairaita) ja n , jos lievästikin sairastavat huomioidaan. Vuonna 2020 lukujen arvioidaan olevan n ja n Työikäisiä sairaita on yli 200. Toiminta-alueellamme on v yhteensä 19 kuntaa, vuonna (Alavus-Töysä kuntaliitos) km2:n alueen haja-asutusalueet ovat suuria ja palvelujen keskittyminen

3 kuntakeskuksiin tai entisiin kuntakeskuksiin luo omat haasteensa. Asukkaita on n ja 65 vuotta täyttäneiden lukumäärä on lähes 20 % väestöstä. Väestöllinen huoltosuhde on heikko. Kansantautien määrä on Kelan terveyspuntarin mukaan keskimääräistä korkeampi. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon asukaskohtaiset nettokustannukset ovat Etelä- Pohjanmaalla maan keskimääräistä korkeammat. Alueella on keskimääräistä matalammat verotulot, tuloveroprosentti on keskimääräistä korkeampi ja rahoituksen riittävyyden ongelmat lisääntyvät erityisesti pienissä kunnissa. Maakunnan kyky rahoittaa peruspalveluja on vaikeutunut. Kuntien jakautuminen kasvaviin kuntiin, esim. Seinäjoki, ja vähenevän ja vanhenevan väestön kuntiin (reuna-alueet) on haaste. Maakunnassa ei ole muita muistiyhdistyksiä, jotka toteuttaisivat toimintaa. Kokemusten ja seurannan mukaan Muistiluotsi-toimintaa tarvitaan mm. osallistumismahdollisuuksien, tiedon, ohjauksen ja asiantuntija-avun puitteissa. Vuosittain tapaamme tilaisuuksissamme tuhansia ihmisiä. Yhteistyötä muistiystävällisen maakunnan ja Suomen vuoksi Maakunnassamme ei ole muita muistiyhdistyksiä tai Muistiluotsi-toiminnan kaltaista järjestölähtöistä toimintaa muistisairaiden ja omaisten parissa. Teemme muistityön näkökulmasta yhteistyötä muiden yhdistysten ja potilasjärjestöjen ja niiden hankkeiden kanssa. Jatkamme edelleen yhteisten tilaisuuksien, tapahtumien ja muun yhteistyön tekemistä synergiaedun saavuttamiseksi. Päällekkäisiä toimintoja vältetään osallistumalla erilaisiin kunta- ja järjestötoimijoista muodostuviin yhteistyön kehittämisen työryhmiin. Ennaltaehkäisevän työn ja vapaaehtoistoiminnan sektorilla teemme yhteistyötä monien sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Yhdistyksen toisen RAY-avusteisen toiminnan, Kulttuurista muistoja - hankkeen, kanssa tehdään myös yhteistyötä. Muistiluotsissa ei tehdä niitä tehtäviä, jotka kuuluvat kunnallisen järjestämisen piiriin tai yhdistyksen järjestö- tai palvelutuotantotoimintaan. Yhdistyksen palvelutuotannossa on oma henkilöstö. STM laati ja julkaisi Kansallisen muistiohjelman tänä vuonna. Ohjelma linjaa toimintoja vuosina Muistityötä riittää jokaiselle taholle yksittäisistä ihmisistä ja perheistä isoimpiin organisaatioihin saakka, ja niin kunta- kuin järjestö- ja vapaaehtois-toimijakentälle tavoitteiden saavuttamiseksi. Tehdään yhdessä muistityötä ja rakennetaan Etelä-Pohjanmaasta muistiystävällinen maakunta! Toiminnan päätavoite ja toimintatavat Muistiluotsin päämääränä on edistää muistisairaiden ja läheisten mahdollisuutta hyvään elämään Etelä-Pohjanmaan alueella. Alueellisessa työssä panostetaan tiedotuksen, ohjauksen ja neuvonnan

4 lisäksi toimintaan yleisen aivoterveyden edistämiseksi ja muistioireisten, muistisairaiden ja omaisten vertaistuen turvaamiseksi maakunnan alueella eri toimintatavoin. Muistiluotsitoiminta jatkaa koordinoimalla alueen muistityötä, kuten verkostotyötä muistihoitajien, muistiyhdyshenkilöiden, kuntoutusvastaavien ja muistikotien henkilökuntien kanssa. Muistiluotsi tukee myös kuntia ja muita toimijoita asiantuntijana niiden rakentaessa edelleen toimivampia muistisairaiden hoitoketjuja. Muistiluotsi-ohjelmassa nousseet kehittämisen haasteet huomioidaan edelleen työssämme ja maakunnallinen alueiden tasa-arvo huomioidaan. Muistiluotsin kehittämistoiminnassa huomioidaan arvioinnin asiakaspalaute. Ohjaustyöryhmän linjauksessa korostuu myös koko alueen kattava vertaistoiminta ja vapaaehtoistyö sekä vaikuttamistyö alueella tiedotustoimintaa korostaen. Teemme jatkuvaa toimintojen seurantaa ja arviointia. Tilastoimme toimintaamme ja tilastot julkaistaan Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry:n toimintakertomuksen yhteydessä. Näin numeraalisia toiminnan tavoitteita ja niiden toteutumista voidaan esittää yhdessä asiakirjassa. Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksellä on käytössä omaan toimintaan laaditut taloussääntö, matkustussääntö, laatukäsikirja ja palvelukuvaus, riskikartoitus, omavalvontasuunnitelma, varhaisen puuttumisen malli sekä markkinointi- ja viestintäsuunnitelma. Lisäksi strategisen suunnittelun ja johtamisen taustalle on tehty PESTE-analyysi. Tulevana vuonna otamme käyttöömme uudistuneen toiminnanohjausjärjestelmän sekä uuden Muistiluotsin logon. Viisi toimintamuotoa täyttää arjen Neuvonta ja ohjaus Neuvontatyön perustana on perinteinen puhelin- ja toimistoilla tapahtuva neuvonta. Sen oheen on osansa saanut sähköpostitse annettava neuvonta: ihmiset ottavat entistä enemmän yhteyttä sähköpostilla ja pyytävät lisätietoja asioista. Tässä viestinnässä huomioidaan eritoten viestinnän turvallisuus arkoja asioita ja henkilötietoja ei käsitellä sähköpostissa. Myös kirjallista materiaalia lähetetään sitä pyytäville. Neuvontapalvelu on maksutonta ja se on päivittäistä.

5 Neuvontaa ja ohjausta annetaan myös erilaisissa yleisö ym. tilaisuuksissa ja niiden jälkeen käytävissä vapaamuotoisissa keskusteluissa. Vertaistapaamiset sairastuneiden ja omaisten kanssa palvelevat myös neuvonnassa. Palvelut ovat asiakkaille maksuttomia. Osallistumismahdollisuudet Järjestämme ryhmiä (muistikahviloita, muistitreenejä ja muistikerhoja) joiden tarkoituksena on tarjota sekä ennaltaehkäisevässä, että toimintakykyä ylläpitävässä mielessä osallistumismahdollisuuksia heille, jotka ovat kiinnostuneita muistinhuollosta, ovat muistisairaita tai omaisia. Ilmoitamme ryhmistä jäsentiedotteissa, kotisivuilla ja lehtien järjestöpalstoilla sekä mahdollisuuksien mukaan ilmoitustauluilla esim. kaupoissa. Kuntien tai kuntayhtymien kanssa järjestetyt tilaisuudet ovat myös osa osallistumis-mahdollisuuksien järjestämisen tapaa. Pyrimme siihen, että alueella olisi tasaisesti toimintoja. Virkistystapahtumia ovat esim. virkistysviikonloput. Olemme mukana myös tuetuilla lomilla, joita olemme järjestäneet yhdessä MTLH ry:n (Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry) kanssa vuosittain. Erilaiset tilaisuudet ja tempaukset, matalan kynnyksen infopisteet ovat tapahtumia, joita järjestämme eri puolilla maakuntaa ja ne ovat kaikille avoimia tilaisuuksia. Osa näistä on yhteistyötempauksia esim. muiden yhdistysten tai niiden hankkeiden kanssa. Verkostotyö Jo 1990-luvun alussa perustettu muistiyhdyshenkilöiden verkosto toimii edelleen. Yhdyshenkilöt saavat edelleen kutsuja verkostotapaamisiin, joita järjestämme vuosittain muistihoitajille ja muistisairaiden kuntoutusvastaaville sekä muistikotien henkilökunnalle. Seminaarit, joissa on asiantuntijaluennoitsijoita ja mahdollisuus verkostoitumiseen, ovat olleet hyvin suosittuja ja kiiteltyjä tapaamisia, joiden järjestäminen jatkuu edelleen. Pyydämme verkostoilta ideoita ja toiveita päivän ajankohtaisista aiheista. Näin ollen tapaamisten sisällön suunnittelussa voimme huomioida sen hetken erityishaasteet arjessa ja etsiä vastauksia niihin. Vaikuttamistyö Muistiluotsin kautta pyritään osaltaan siihen, että hoito-, palvelu- ja kuntoutusketjut kohentuisivat toiminta-alueella. Tiedämme käytännön kokemuksella, että alueellamme osataan aikaisempaa varhaisemmin hakeutua muistitutkimuksiin ja tarkempiin tutkimuksiin pääseminen ja diagnosointi ovat kohentuneet. Alueellamme on valitettavasi kuitenkin havaittavissa sairastumisen jälkeisen koordinoidun tuen puutteita mm. sopeutumisvalmennuksen ja muistisairaan ja omaisen voinnin ja toimintakyvyn seurannan ja ylläpitämisen näkökulmasta. Olemme myös sairastuneiden ja omaisten viestien eteenpäin viejiä ja sitä kautta mm. edunvalvontatyössä mukana.

6 Pyrimme osaltaan vaikuttamaan siihen, että ensitieto- ja sopeutumisvalmennustoimintaa olisi alueella nykyistä enemmän. Tähän liittyen maakunnan alueella on siis vielä kohentamisen varaa ja siksi toiminnassamme selvitetään järjestämisen mahdollisuuksia ja mahdollisia hyviä käytäntöjä kuntoutusketjun kohentamiseksi. Tiedotus Tiedotus ja viestintä ovat suunniteltua toimintaa ja tiedotuksessa noudatetaan markkinointi- ja viestintäsuunnitelmaa (2012). Tietoa kerätään ja sitä jaetaan ohjaus-, ja neuvonta- sekä vaikuttamisen näkökulmasta. Yksittäiset toimintatiedotteet, ilmoitukset, jäsenkirjeet, Muistimakasiini-tiedote, järjestöpalstat ja kotisivut osoitteessa ja ryhmä os. ovat osa tiedotustoimintamme tapoja. Viestinnän kärjet ovat Aivoviikko (vko 11) ja Muistiviikko (vko 38) sekä seminaarit ja muut tapahtumat tilannekohtaisesti. Ajankohtaiset aina Etelä-Pohjanmaan Muistiluotsin henkilökuntaan kuuluvat: Minna Huhtamäki-Kuoppala, aluejohtaja, esh, p , m.huhtamaki-kuoppala(at)netikka.fi Johanna Ekola, kuntoutusneuvoja, ft, TtM, p , j.ekola(at)netikka.fi Leena Huhtala, muistineuvoja, sh, p , leena.huhtala(at)netikka.fi Hanketyöntekijöiden sijaisena tarvittaessa toimii Maija Välimäki, geronomi, p , maija.valimaki(at)netikka.fi

7 Yhdistyksen Muistiluotsin toimiston osoite on Viitaväylä 11, Ylihärmä, jonne myös yhdistyksen posti osoitetaan. Toimisto sijaitsee Härmän Sepän liikekiinteistössä. Voimme tavata asiakkaita ohjaus- ja neuvontatilanteissa sekä kokouksissa myös yhdistyksen Seinäjoen toimistolla, joka sijaitsee Seinäjoella keskussairaalan alueella os. Huhtalantie 53, T/D, pohjakerros. Toimisto on Seuralantien varrella parkkialueen puolella ns. Sairaalamuseon rakennuksessa. Myös yhdistyksen Kulttuurista muistoja -hankkeen toimistolla voidaan tavata, osoite on Poutuntie 17, Lapua. Tämä toimisto sijaitsee E-P:n poliisilaitoksen Lapuan poliisiaseman kanssa samassa rakennuksessa. Sisäänkäynti on sisäpihan pääovesta. Yhdistyksemme RAY-rahoitteisen Kulttuurista muistoja -hankkeen työntekijät ovat yhteistyökumppaneitamme. Heidän yhteystietonsa ovat: Sirpa Jussila, hankevastaava, geronomi, p , sirpajussila(at)netikka.fi Katja Kujala, hanketyöntekijä, teatteri-ilmaisun ohjaaja p , ka.kujala(at)netikka.fi Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksen hanketyöntekijät ovat yhteistyökumppaneitanne. Olkaa siis yhteydessä muistityön käytäntöön liittyvine ajatuksinenne, mietitään, miten juuri teidän tilanteessanne voidaan tehdä yhteistä muistityötä!

Minna Huhtamäki-Kuoppala, Etelä-Pohjanmaan Muistiluotsin aluejohtaja

Minna Huhtamäki-Kuoppala, Etelä-Pohjanmaan Muistiluotsin aluejohtaja NRO 2 Muistimakasiini on Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry:n alueellisen muistisairauksien asiantuntija- ja tukikeskus Muistiluotsin tiedotuslehti. Ole hyvä ja tutustu toimintaamme tämän tiedotteen kautta!

Lisätiedot

ALUEELLISEN ASIANTUNTIJAJA TUKIKESKUKSEN

ALUEELLISEN ASIANTUNTIJAJA TUKIKESKUKSEN 1 ALUEELLISEN ASIANTUNTIJAJA TUKIKESKUKSEN LOPPURAPORTTI Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry ja Etelä-Pohjanmaan Muistiluotsi 2 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 1. Etelä-Pohjanmaan Muistiluotsi-toiminnan lähtökohdat...4

Lisätiedot

Minna Huhtamäki-Kuoppala, Etelä-Pohjanmaan Muistiluotsin aluejohtaja. Kansallinen muistiohjelma 2012-2020 tarkistuspisteet kunnille

Minna Huhtamäki-Kuoppala, Etelä-Pohjanmaan Muistiluotsin aluejohtaja. Kansallinen muistiohjelma 2012-2020 tarkistuspisteet kunnille NRO 3 Muistimakasiini on Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry:n alueellisen muistisairauksien asiantuntija- ja tukikeskus Muistiluotsin tiedotuslehti. Ole hyvä ja tutustu toimintaamme tämän tiedotteen kautta!

Lisätiedot

PIRKANMAAN MUISTILUOTSI -HANKE

PIRKANMAAN MUISTILUOTSI -HANKE PIRKANMAAN MUISTILUOTSI -HANKE LOPPURAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN TAUSTAT JA LÄHTÖTILANNE... 3 2. HANKKEEN PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET... 6 2.1 TOIMINNAN PÄÄMÄÄRÄ... 6 2.2 OSATAVOITTEET... 6 3. KOHDERYHMÄ

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA PALVELUKUVAUS PALVELUPROSESSIT 2009

LAATUKÄSIKIRJA PALVELUKUVAUS PALVELUPROSESSIT 2009 LAATUKÄSIKIRJA PALVELUKUVAUS PALVELUPROSESSIT 2009 2 I. ETELÄ-POHJANMAAN MUISTIYHDISTYS RY... 3 1. Yleistä... 3 2. Toiminta-ajatus, päämäärät, arvot ja eettiset periaatteet... 6 3. Yhdistyksen hallituksen

Lisätiedot

-VÄLIRAPORTTI 2007-2009

-VÄLIRAPORTTI 2007-2009 2007-2011 -VÄLIRAPORTTI 2007-2009 Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry (ent. Turun Seudun Alzheimer-yhdistys ry) Minna Rosendahl, toiminnanjohtaja Sanna Kytölä, kehittämispäällikkö Teija Vesala, toimistosihteeri

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017

Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017 Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto.omaiset@netikka.fi www.omaisetep.fi 2

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MUISTILUOTSI

VARSINAIS-SUOMEN MUISTILUOTSI VARSINAIS-SUOMEN MUISTIYHDISTYS RY VARSINAIS-SUOMEN MUISTILUOTSI 2007-2011 LOPPURAPORTTI 2 Sisällysluettelo: 1. Hankkeen tausta 2. Hankkeen tavoitteet ja painopisteet 3. Hankkeen toimintamuodot 4. Hankkeen

Lisätiedot

Varsinais-Suomen Muistiyhdistys vuosikertomus 2013 2

Varsinais-Suomen Muistiyhdistys vuosikertomus 2013 2 Vuosikertomus 2013 Varsinais-Suomen Muistiyhdistys vuosikertomus 2013 2 TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2013 31.12.2013 Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry on vuonna 1988 perustettu muistiasiakkaiden

Lisätiedot

TunneElämää Muistioireiden ja masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjausmallin kehittäminen Hankkeen loppuraportti

TunneElämää Muistioireiden ja masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjausmallin kehittäminen Hankkeen loppuraportti TunneElämää Muistioireiden ja masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjausmallin kehittäminen Hankkeen loppuraportti 2008-2011 Piia Hautala Leena Huhtala Minna Huhtamäki-Kuoppala Heli Ridanpää Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 FinFami Etelä-Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto@finfamiep.fi www.finfamiep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus

Lisätiedot

Suunnitelmista tekoihin ja toimintaan

Suunnitelmista tekoihin ja toimintaan Suunnitelmista tekoihin ja toimintaan Terveempi Pohjois-Suomi hankkeen esiselvitys kunta järjestöt yhteistyöstä Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto Mustakangas-Mäkelä Anne Sisältö Tiivistelmä...3 1

Lisätiedot

Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiaseminaari, Seinäjoki 28.3.

Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiaseminaari, Seinäjoki 28.3. Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiaseminaari, Seinäjoki 28.3. 09.00 Seminaarin avaus Hilppa Tervonen, valmistelupäällikkö, RAY 09.05 RAY:n avustusstrategiakauden 2012 2015 tavoitteet: terveyden

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2013 ja strategiat vuoteen 2015

Vuosisuunnitelma vuodelle 2013 ja strategiat vuoteen 2015 Vuosisuunnitelma vuodelle 2013 ja strategiat vuoteen 2015 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä-Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 2 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus Omaiset mielenterveystyön

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. Hulppeat helmikuun hiihtokelit, alla hurjasti luistavat sporttipelit. Helmikuu helmojaan heiluttaa, meitä kevättä kohti keinuttaa.

TOIMINTAKERTOMUS. Hulppeat helmikuun hiihtokelit, alla hurjasti luistavat sporttipelit. Helmikuu helmojaan heiluttaa, meitä kevättä kohti keinuttaa. TOIMINTAKERTOMUS 2014 HELMIKUU Helmeilevät hanget, valkeat puut, saisko aurinko hymyyn jo kulkijain suut. Kirpeää pakkasta, tuulta ja tuiskua, aika kohta on heiluttaa keväälle huiskua. Hulppeat helmikuun

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 FinFami Etelä-Pohjanmaa ry on mielenterveysomaisten alueyhdistys.

Vuosikertomus 2014  FinFami Etelä-Pohjanmaa ry on mielenterveysomaisten alueyhdistys. Vuosikertomus 2014 Sisältö: sivu Sisältö sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus ja arvot 3 2. Toimintaympäristö ja toiminnan painopistealueet vuonna 2014 5 2.1 Toimintaympäristö 5 2.2 Painopistealueet vuonna

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 29.09.2014

Toimintasuunnitelma 29.09.2014 Toimintasuunnitelma 15 4 29.09.2014 Sisällys Liiton toiminnan tarkoitus... 3 Hallinto ja organisaatio... 3 Henkilöstö... 3 Toimistot... 4 Jäsenistö... 4 Jäsenyydet... 4 Järjestöyhteistyö... 5 Muut kumppanuudet...

Lisätiedot

MUISTIKUVASTIN. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry:n jäsenlehti syksy 1/2012

MUISTIKUVASTIN. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry:n jäsenlehti syksy 1/2012 MUISTIKUVASTIN Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry:n jäsenlehti syksy 1/2012 Muistikuvastin 1/2012 1 Toimiston osoite: Kasarmikatu 5 A 1 3krs. 13100 Hämeenlinna Puh. 040 451 3803 info@muistiaina.fi hallitus@muistiaina.fi

Lisätiedot

LAPIN MUISTIBAROMETRI 2014

LAPIN MUISTIBAROMETRI 2014 lähde: http://yle.fi/uutiset/lapin_liitto_saastokuurille/6860300 / Raimo Torikka/Yle LAPIN MUISTIBAROMETRI 2014 Muistityö ja muistipalvelut Lapissa kuntalaisten, Lapin Muistiyhdistyksen vapaaehtoistoimijoiden

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. YHDISTYKSEN ROOLI, TOIMINNAN PERUSTA JA ORGANISAATIO 2.1. Henkilöstöhallinto ja henkilöstöpolitiikka 2.2. Taloushallinto 3. JÄRJESTÖTOIMINTA 3.1.

Lisätiedot

Seurantaa ja arviointia Muistiluotsien malliin

Seurantaa ja arviointia Muistiluotsien malliin Seurantaa ja arviointia Muistiluotsien malliin Muistiliitto ry Maaret Alaranta, muistiluotsikoordinaattori Oivaltava-hankepoliklinikka 14.5.2014, Tampere Muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä

Lisätiedot

Kesäretki 2014: Tampsan lava.

Kesäretki 2014: Tampsan lava. Kesäretki 2014: Tampsan lava. VUOSIKERTOMUS 2014 YLEISTÄ 2 Kouvolan seudun Muisti ry:n tarkoituksena on toimia alueellaan muistisairautta sairastavien henkilöiden ja heidän omaistensa hyväksi, tukea heidän

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2012 ja strategiat vuoteen 2014

Vuosisuunnitelma vuodelle 2012 ja strategiat vuoteen 2014 Vuosisuunnitelma vuodelle 2012 ja strategiat vuoteen 2014 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä-Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 2 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus Omaiset mielenterveystyön

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Omaishoitajien jaksamisen tukeminen (AK4) toiminnanohjaajat Sari Tuikkanen ja Marjo Salmi Sisällysluettelo 1 TAUSTAA... 1 2 KOHDE JA

Lisätiedot

MuistiApu-hanke 1.5.2012 31.3.2014. Loppuraportti. Anne Hjelt. projektipäällikkö. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri

MuistiApu-hanke 1.5.2012 31.3.2014. Loppuraportti. Anne Hjelt. projektipäällikkö. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri MuistiApu-hanke 1.5.2012 31.3.2014 Loppuraportti Anne Hjelt projektipäällikkö Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Huhtikuu 2014 SISÄLTÖ 1 MuistiApu-hankkeen tavoitteet ja toteuttajat 4 2 MuistiApu-hankkeen

Lisätiedot

Sateenkaariperheet ry

Sateenkaariperheet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Sateenkaariperheet ry 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset

Lisätiedot

10.3.2014. Käytäntöjä ja toimintamalleja muistisairaan hoitopolun varrelta. Haastattelujen tiivistelmät

10.3.2014. Käytäntöjä ja toimintamalleja muistisairaan hoitopolun varrelta. Haastattelujen tiivistelmät 10.3.2014 Käytäntöjä ja toimintamalleja muistisairaan hoitopolun varrelta Haastattelujen tiivistelmät Lempäälä Lempäälään perustettiin pitkäaikaishoidon dementiayksikkö vuonna 1995. Samaan yksikköön lisättiin

Lisätiedot

Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014 2016

Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014 2016 Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014 2016 Väliraportti 1/ 30.11.2014 ajalta 1.2.2014 31.10.2014 Liisa Ahonen hankejohtaja 1 Sisällysluettelo 1. Hankkeen tausta ja lähtökohdat... 3 2. Hankkeen

Lisätiedot

Muistisairauksien ennaltaehkäisyn ja varhaisen toteamisen edistäminen Pirkanmaalla (MEVA)

Muistisairauksien ennaltaehkäisyn ja varhaisen toteamisen edistäminen Pirkanmaalla (MEVA) Muistisairauksien ennaltaehkäisyn ja varhaisen toteamisen edistäminen Pirkanmaalla (MEVA) 1.1.2011 31.12.2014 Loppuraportti SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 4 1. HANKKEEN TAUSTA JA TARVE... 6 1.1 TUTKIMUSTIETO...

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 1/2014. Mikkelin seudun Muisti ry Arkistokatu 12 C 19, 50100 Mikkeli www.mikkelinseudunmuisti.fi

JÄSENKIRJE 1/2014. Mikkelin seudun Muisti ry Arkistokatu 12 C 19, 50100 Mikkeli www.mikkelinseudunmuisti.fi Mikkelin seudun Muisti ry Arkistokatu 12 C 19, 50100 Mikkeli www.mikkelinseudunmuisti.fi Joka ei välitä pienemmästä, ei välitä suuremmastakaan, joka ei katso lasta ja vanhusta silmiin, ei katso ollenkaan,

Lisätiedot