Raporttien yhteenveto, Pohjoisen opintomatka Osallistava paikalliskehittäjäkoulutus Spurtti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raporttien yhteenveto, Pohjoisen opintomatka 17. 21.4.2013 Osallistava paikalliskehittäjäkoulutus Spurtti"

Transkriptio

1 Raporttien yhteenveto, Pohjoisen opintomatka Osallistava paikalliskehittäjäkoulutus Spurtti Eskolan kylä, Kannus Eskola oli luvuilla tunnettu puunlastauspaikka, jossa oli yksiraiteista kapearautatietä, jota myöten on kuljetettu puuta salomailta Eskolaan luvulla toiminnan loppuvaiheessa kylän väkiluku oli Toiminnan päättymisen jälkeen väkiluku putosi viiteensataan luvulla alkoi kylän uusi kehitys. Vanha veturitalli kunnostettiin kylätaloksi. Kylätalolla toimii vanhusten ateriapalvelu ja kodinhoitaja tulee aamuisin ja talolla voi pestä pyykkiä. Talolla on myös työtiloja. Kylätalon ympäristöön on rakennettu 18 asuntoa, sauna, pieni museo ja päiväkoti. Asuntojen yhteissauna sijaitsee kylätalolla. Kesäteatteri kylällä on toiminut vuodesta 2004, jolloin kyläyhdistys ja paikan omistanut perikunta pääsivät sopimukseen alueen omistuksesta ja kehittämisestä. Teatterissa käy keskimäärin katsojaa/kesä. Kesäteatterin voitto käytetään kylän kehittämiseen. Mm. Eskolan Kehitys Oy on kesäteatterirahoilla perustettu. Kylällä on tehty myös mittavat maisemahankkeet maiseman avartamiseksi. Kyläläiset palkkasivat metsurin käyttöön ja antoivat tontin/maanomistajille metsurin ilmaiseksi käyttöön, jos antoivat puut kyläyhdistykselle. Kyläyhdistys myi puut ja sai pitää puiden myyntitulot. Tänä päivänä Eskolan kyläyhdistyksen liikevaihto on /vuosi. Eskolan Kehitys Oy:n liikevaihto on samaa luokkaa. Eskolan Kehitys Oy:n tehtävänä on kylän asuntotuotannon kehittäminen ja kylältä puuttuvan liiketoiminnan harjoittaminen. Osuuskunta Nelikataja oli 13. Suomeen perustettu sosiaalinen yritys, joka työllistää vajaakuntoisia ja pitkäaikaistyöttömiä. Osuuskunta on tehnyt alihankintana ikkunoiden kuljetusalustoja sekä piharakennuksia ja rakenteista Kannustalolle. Nyt yhdistyksellä oli tavoitteena viedä syksyyn mennessä kaupparekisteriin palveluyhtiö, jonka tavoitteena on ottaa palvelut omiin käsiinsä ja turvata tätä kautta kylän palveluiden säilyminen. Suunnitelmissa on tehdä koulun rakennukseen lounas-kirjasto ja hakea uusia ratkaisuja toimintojen tuottamiseen. Koululle rakentuu myös 13 metrin pituinen pienoisjunarata, johon tulee pienoismallirakennusta. Pohdinnassa on ollut myös esimerkiksi päiväkodin yksityistäminen ja kotipalvelun ottaminen omiin käsiin. Eskola on valtakunnallinen vuoden kylä Eskolan kylällä on pieni, mutta tehokkaasti hyödynnetty porukka. Kyläyhdistyksen johtokuntaan kuuluu 12 henkilöä. Oulu Oulussa on 21 suuraluetta, joista kullakin toimii alueellinen yhteistyöryhmä. Toiminnasta vastaavat aluekoordinaattorit, joiden työnkuva on olla linkkinä asukkaiden ja välissä. Aluekoordinaattori vastaa suuralueella useasta kylästä/kaupunginosasta. Yhteinen lehti Lueppa on aluekoordinaattorien toimittama. Yhteistyöryhmällä on oma budjetti, joka on noin 70c/asukas, joten paikallisia ratkaisuja voidaan toteuttaa itsenäisesti. Yhteistyöryhmä on avoin kaikille. Se kokoontuu 8-10 kertaa vuodessa käsittelemään aloitteita ja ehdotuksia, joita saadaan esim. asukastupatoiminnan kautta. Aluekoordinaattori kutsuu yhteistyöryhmän koolle ja valmistelee aloitteet ja laittaa päätökset toimeksi. Tarvittaessa hän vie aloitteen eteenpäin Oulun raadin käsiteltäväksi. Oulun raati on yksi työvälineistä, jonka avulla saadaan tietoa asukkailta viranomaisille ennen virallista päätöksentekoa. Ennakoimalla asukkaiden kanta voidaan asiat valmistella niin, että ne tulevat kerralla hyväksytyiksi valtuustossa. Oulun raati kokoontuu kerran vuodessa neljällä eri alueella. Raadin puheenjohtajana toimii kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Vuonna 2012 Oulun raatiin osallistui noin 300 henkilöä. Oulussa kehitellään koko ajan uusia vaikuttamiskanavia. Yksi näistä on 'otakantaa.fi' -palvelu. Sen avulla voi ottaa kantaa sähköisesti eri valtionhallinnon kysymyksiin. Paikallisella hankkeella

2 pyritään saamaan asukkaat kiinnostumaan kuntalaisten osallistumisesta päätöksentekoon. Oulun raadin kokousta voi seurata netistä ja kommentoida asioita sähköisesti ja myös tekstiviestillä. Lähinnä asukkaita on asukastupa. Asukastupatoiminta on asukasyhdistyksen järjestämää ja siitä vastaa vapaaehtoisvetäjä. Aluekoordinaattori tukee vetäjää. Kaupunki tukee toimintaa maksamalla kiinteät kulut (tilavuokra, vesi, sähkö) ja antaa 3500 euroa/v toimintarahaa. Asukastupia on Oulussa 15. Asukastuvalla työllistetään myös pitkäaikaistyöttömiä. Oulun kaupunki antaa työvoimatoimiston myöntämään palkkatukeen Oulu-lisää 300 euroa. Asukastuvan työntekijät toimivat keittiötehtävissä (lounas, kahvi), kylätalkkarina, ompelijana, tms., mikä milloinkin on tukeen oikeutetun osaamisaluetta. Asukastuvilla on ruoka- ja ompelupalveluiden lisäksi viriketoimintaa, kuten musiikkia ja käsitöitä. Kaupunki on myös järjestänyt tuville tietotorin (tietokoneita, nettiyhteys). Mm. Kaakkurin asukastupa on auki arkisin klo Myös ilta-aukioloja pyritään järjestämään. Yläkemijoen aluelautakunta, Rovaniemi Aluelautakunta muodostuu 9 kylän alueesta (1000as) itään Rovaniemen kaupunkikeskuksesta. Aluelautakunta on toiminut vuodesta 1993 ja se on normaali kunnallinen lautakunta, jonka aluesihteerinä toimii Meeri Vaarala (rehtorin tehtävät+ 3pv/kk lautakuntatyöskentelyä). Lautakunnalla on oma budjetti, vuonna ,1 milj. euroa. Toimintamallina on tilaaja-tuottajamalli, jossa lautakunta nimeää tehtävät ja kriteerit palvelulle sekä tilaa ne kaupungilta, joka hoitaa käytännön järjestämisen. Aluelautakunnan kokoonpano on epäpoliittinen, jäsenet lautakuntaan valitaan kylittäin avoimissa kyläkokouksissa. Joka kylästä valitaan mies ja nainen, joista tulee varsinainen ja varajäsen. Molemmat saavat osallistua lautakunnan kokouksiin. Aluelautakunta valvoo alueen etuja, ylläpitää palvelukeskus Siulaa, toimittaa tiedotuslehti Kyläkelloa, järjestää alueen koulu- ja päivähoitotoiminnot, järjestää vapaa-ajanpalveluja yhdessä seurakunnan kanssa, kehittää hankkein alueen toimintoja sekä koordinoi hankkeita, joista yhdistykset voivat anoa pienhankerahaa (Sätti). Monipalvelupiste Siulassa konkreettisia käytettävissä olevia arjen asioita ovat esimerkiksi verkkoyhteydet / asiakaspääte, kyläkirjasto, lääkekaappi ( Saarenkylän apteekin alainen), Yläkemijoen alueen matkailuneuvonta, kartat ja postikortit, kalastusluvat ja kopionti. Paikalliset käsityötaiteilijat saavat myyntiin tuotteitaan käsityöpaja Paulan puolella. Myytävien tuotteiden lisäksi Paulassa voi kutoa mattoja ja poppanoita, ommella koneella tai kokoontua yhteisiin tilaisuuksiin. Palvelupisteessä on tarjolla myös verenpaineenmittauspiste. Tulevaisuudessa ryhdytään kokeilemaan virtuaaliyhteyksin lääkärin tai mahdollisesti perheneuvolan vastaanottoa, jotta kaikkea konsultaatiota ei tarvitsisi lähteä hakemaan 60 kilometrin päästä Saarenkylästä. Aluelautakunnan budjettiin sisältyy noin euron suuruinen aluekehittämisraha, jonka avulla on tuotettu mm. asukkaiden tarvitsemaa kotiapua. Käytössä on 200 euron suuruinen kotiapukuponki, jonka jokainen tarvitseva voi hakea Siulan palvelupisteestä. Myöntämisperusteeksi riittää yleensä ikä, eikä palvelu ole sidoksissa kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Kotiapukupongilla asukas voi ostaa paikalliselta yrittäjältä erilaisia kotona asumista tukevia palveluja kuten lumenluontia, polttopuiden pilkkomista, siivousta ja muita kiinteistönhuoltoon liittyviä tehtäviä. Palveluntuottajista on laadittu luettelo (11 yritystä) yhteystietoineen. Palvelun tilaaja maksaa yrittäjän laskusta 50 % 200 euroon saakka. Toiset 50 % maksaa aluelautakunta. Rovaniemi Rovaniemen kaupunki on aloittanut Yläkemijoen aluelautakunnan esimerkkiä noudattaen aluelautakuntamallien kokeilun vuosille Mallin jatkosta päätetään myöhemmin.

3 Kaupungin 43 kylää (n.7600 asukasta, 12,5% väestöstä) on jaettu Yläkemijoen alueen lisäksi viiteen uuteen alueeseen. On arvioitu, että kaikkien alueiden yhteinen budjetti tulisi olemaan n. 14 miljoonaa euroa. Kaikkien aluelautakuntien edustajat valitaan samalla tavalla kuin Yläkemijoen lautakunnassa, epäpoliittisesti kylien omissa kyläkokouksissa. Jokaisen kylän tulee nimetä mies ja naisehdokas, jotta sukupuolten välinen tasa-arvo toteutuisi. Kaupungilla on parhaillaan työn alla maaseutuohjelma, jokaisen alueen kehittämisohjelmat sekä kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelma. Kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksia pyritään lisäämään mm. järjestämällä kaupungin henkilöstölle, luottamushenkilöille ja kyläläisille koulutusta otakantaa.fi palvelusta. Lisäksi kaupunki hallinnoi Topakka-hanketta, jonka tarkoituksena on edistää asukkaiden osallisuutta, paikallista vaikuttamista sekä lähidemokratian toteutumista. Virkamiehet ja luottamushenkilöt ovat osittain huolissaan aluelautakuntien asiantuntijuuden riittävyydestä sekä kustannusten noususta. Lisäksi ollaan huolissaan siitä, että pienelle väestöpohjalle panostetaan näin paljon. Rovaniemen alueelle ollaan perustamassa myös kylien ja asukasyhdistysten yhteistä yhdistystä, Tokka ry:tä. Ajatuksena on, että isompi yhdistys voisi pyörittää isojakin hankkeita, kuten pitkäaikaistyöttömien työllistämishankkeita. Vaaran kylä, Paltamo Vaaran kylä sijaitsee sijaitsee Kainuun kauniissa vaaramaisemassa 10 km Paltamon keskustasta Ouluun päin. Vaaran kylätalo on Vaarankylän kyläyhdistyksen omistama v rakennettu entinen kyläkoulu. RAY: n antamalla avustuksella remontoitiin keittiö, sisävessat ja sähköt sekä hankittiin astiasto130 henkilölle. Vuosina tehtiin kylätaloon matkailusiipi majoitustiloineen Oulunjärvi Leaderin rahoituksella. Nyt viihtyisiä tiloja vuokrataan mitä erilaisimpiin juhla-, kokous-, koulutus- ja leiritapahtumiin. Kylätalolla on asiakaspaikkoja henkilölle, jolloin kaikki vieraat mahtuvat ruokailemaan yhtä aikaa pöydän ääreen, sekä majoitustilaa 25 henkilölle. Myös pihapiirissä voi majoittua teltassa, asuntovaunussa tai autossa. Vuosittain kylätalolla on noin tilaisuutta. Ohjelmapalvelut ja pitopalvelu tehdään yhteistyössä paikallisten yrittäjien kanssa. Pihapiirissä sijaitsee puulämmitteinen n. 10 hengen saunarakennus ja suuri 40 hengen kotarakennus, jossa on kotagrilli, kamiina ja puuhella. Kotarakennuksen rakentamiseen saatiin jakokunnalta rahaa euroa. Puskaradio on ollut paras markkinointikeino; lehteen ei ole ollut tarvetta laittaa ilmoituksia, koska tilat ovat jo nyt ahkerassa käytössä. Kehitteillä on sähköinen varausjärjestelmä ja omat nettisivut. Paikallisen metsästysseuran kanssa yhteistyö on varsin tiivistä; kylätalon pihapiirin on rakennettu mm. oma lahtivaja. Metsästysmatkailu esim. Saksan ja Tanskan suuntaan on ollut kokoajan kasvussa. Koko kansan hirvipeijaisiin on kutsuttu vieraita aina Italiaa myöden. Metsästysseuran ylläpitämänä pihapiirissä on myös koirille aitaukset, joten matkailijat voivat ottaa lemmikkinsä mukaan. Koirille on myös lämmitetty sisämajoitus talveksi. Vireillä on Ekomuseo-hanke, jonka avustuksella kaikki kylän valokuvat on digitalisoitu. Mukana hankkeessa on Paltamon lukio, Paltamo-seura ja kolme kylää. Hankkeen avulla vahvistetaan yhdessä tekemistä, rakennetaan vahvaa identiteettiä, kun jokainen oppii tuntemaan juurensa. Vaarankylän kyläyhdistys on hyvin aktiivinen ja talkoohenkinen yhteisö sekä kylä itsessään toimiva. Talolla järjestetäänkin kuukausittain kahvitilaisuus kyläläisille, jolloin turistaan kuulumisia ja suunnitellaan tulevia. Kylätalo on siis erittäin tärkeässä roolissa kyläläisten sosiaalisen kanssakäymisen kannalta.

4 Kainuun Nuotta ry Kainuun Nuotta Ry on Kainuun alueella toimivien maaseudun kyläyhteisöjen ja taajamien asukasyhdistysten sekä niiden tukijärjestöjen perustama yhdistys. Se on perustettu 1995 ja sillä on 60 työntekijää. Yhdistyksellä on runsaasti liiketoimintaa liikevaihdon ollessa 1,8 miljoonaa euroa ja esim. 80% alueen elektroniikkaromun kierrätyksestä hoituu sen kautta. Nuotan toiminta-ajatus on Kainuun alueen asukkaiden yhteisten asioiden kehittäminen: asuinalueiden välisen yhteistyön ja viestinnän kehittäminen, elinvoimaisuuden kehittäminen, asukkaiden tiedollisten ja taidollisten tasojen nostaminen, maakunnasta ulospäin tapahtuvan yhteistoiminnan kehittäminen sekä kaikinpuolisen hyvinvoinnin edistäminen Kainuun alueella. Alueella on 150 kylä- ja asukasyhdistystä. Nuotalla on käynnissä useita hankkeita, mm. tällä hetkellä PALKE-hanke, jossa perustetaan palvelukeskuksia maaseutualueille. Niissä toimii erilaisia palveluita tuottavia osuuskuntia, joissa kyläyhdistykset ovat osakkaina. Muita hankkeita on pitkäaikaistyöttömille suunnattu Näytönaika, Sopimuksellinen Maaseutu ja Osaava Tekijä- verkostotyöpaja työkuntoiseksi valmennettaville. Myös Kainuun monikulttuurinen toimintakeskus MONIKA toimii Nuotan alaisuudessa Ajatuksesta, että yhteistyö on voimavara, koska yksittäinen järjestö ei enää selviä yksin suurissa asioissa, on syntynyt Kainuun järjestöfoorumi, jossa koko maakuntaa koskevia asioita käsitellään teemoittain, esim. kylätominta, liikunta, luonto, nuoret, työttömät, sosiaali- ja terveydenhoito. Näin myös kolmannen sektorin kanta tulee kirjattua maakuntaohjelmaan. Maakuntaohjelma muodostuu 9 kunnan kuntasuunnitelmista, jotka taas koostuvat mm. kyläsuunnitelmista. Niitä on 120 kpl ja ne päivitetään vähintään kahden vuoden välein. Kylä-ja kaupunginosasuunnitelmat hyväksytään kunnanvaltuustoissa, joten ne ovat sitovia ja niiden toteutumista myöskin seurataan seurantataulukoilla. Kaikkien Kainuun maakunnan 9 kunnan alueella järjestetään kaksi kertaa vuodessa Kuntatiimi, joka on kaikille kuntalaisille avoin kansalaisvaikuttamisen foorumi. Niissä on asukkaiden lisäksi edustettuna myös viranomaiset ja poliittinen taho. Sukeva, Sonkajärvi Sonkajärvi on tyypillinen kainuulainen pienkunta. Kunnan asukasluku on vajaa Kunnan toisella kirkonkylällä Sukevalla asuu tuhat asukasta, joista noin 700 Sukevan keskustassa. Sukevalla toimii yhteispalvelupiste sekä poliittisin perustein valittu aluelautakunta, jonka toimikausi on valtuustokausi. Aluelautakunta koostuu 6 jäsenestä, varajäsenestä sekä yhdestä vankilan edustajasta. Jäsenet ovat sukevalaisia valtuutettuja, jotka istuvat kunnan sivistys- ja teknisessä lautakunnassa.lautakunnan budjetti on /vuosi. Budjetti kattaa aluesihteerin palkkakuluja, aluetoimiston hankinnat, kylätoiminnan, lähiliikuntapaikkojen ylläpidon sekä kokouskulut. Sukevan yhteispalvelupisteessä sijaitsee kirjasto, asiamiesposti, kunnan aluetoimisto, KELAn lomakepalvelu ja yleinen nettipääte. Lisäksi palvelupisteessä hoidetaan yleiset ennakkoäänestykset. Kunnan palveluista aluetoimistossa hoidetaan Sukevan kouluun, terveyspalveluihin, Ylä-Savon soteen sekä sairaanhoitoon liittyviä tehtäviä. Sonkajärven kunta ja Sukevan aluetoimisto on käynnistänyt uuden, paljon julkisuutta saaneen EVVK Sukeva-hankkeen. Hankkeen aikana on tarkoitus panostaa Sukevan alueen elinkeinokehitykseen, vapaa-aikaan, viihteeseen ja kulttuuriin. Lisäksi Sukeva on suosittua kesämökkiseutua, joten alueen matkailua ja markkinointia halutaan myös kehittää. Sonkajärven kunnan kyläasiamies toimii Yhteistyöllä lähelle ja kauas hankkeessa. Hankkeessa kehitetään sonkajärveläisiä kyliä ja tapahtumia. Sonkajärvellä on yhteensä 14 kylää, jotka ovat yhdessä kunnan kanssa vuonna 2011 perustaneet kyläparlamentin. Kyläparlamentti on kunnan ja kylien välinen foorumi, joka edistää kylien sekä kylien ja kunnan yhteistyötä ja tiedonvaihtoa. Lisäksi kyläparlamentin tehtävänä on edistää kylien elinkelpoisuutta, asukkaiden hyvinvointia sekä

5 palveluiden säilymistä. Kyläparlamentti pyrkii myös vaikuttamaan maankäytön ja asumisen asioihin, liikenneratkaisuihin ja ympäristöasioihin. Käytännössä kyläparlamentti osallistuu kylien suunnitteluun, tekee aloitteita, esityksiä ja lausuntoa sekä valmistelee avoimia kyläfoorumeita aiheittain. Kyläparlamentilla on tietty kokoonpano, mutta tapaamiset ovat kaikille avoimia. Parlamentin edustajia ovat: 2 edustajaa/kylä (kylät valitsevat edustajansa 2 vuoden välein), luottamushenkilöitä, Sukevan aluelautakunnasta 2 henkilöä, nimettyinä virkamiehinä ovat kulttuurisihteeri ja nuorisosihteeri sekä kutsuttuina vikamiehiä eri sektoreista teeman mukaisesti. Lisäksi tilaisuuksiin osallistuu aina myös kunnansihteeri. Sukeva on aina ollut osa Sonkajärveä, mutta oma kirkonkylänsä. Sukevaa kyläparlamentissa edustaa 1 henkilö aluelautakunnasta ja 1 kyläläinen (kirkonkylän ulkopuolelta). Kokoontumisiin kutsutaan tarvittaessa myös yhteistyötahoja mm. järjestöistä tai KELAsta. Kokoontumisia on noin kerran kuukaudessa. Parlamentin kokouksiin osallistuu keskimäärin osallistujaa/tilaisuus. Kyläparlamentin budjetti on 3000 /vuosi. Keuruun ekokylä Keuruun Ekokylä ry ja Keuruun Ekokylän Osuuskunta on perustettu vuonna Yhdistys vuokrasi aluksi ja osti seuraavana vuonna omakseen Kivijärven tilan, jonka värikkäät vaiheet alkavat vuodesta Tilalla on toiminut yksityisomistajien lisäksi mm elatusvelvollisten ja irtolaisnaisten työsiirtola sekä pakolaiskeskus. Tilan nykyinen pinta-ala on 53 hehtaaria josta peltoa on 25 hehtaaria, joka on pääosin vuokrattu paikalliselle luomuviljelijälle. Tilalla on 30 rakennusta, joista neljässä asutaan. Asukkaita on 32 ja ikäjakauma 11 kk 70-vuotta ja jokainen asukas huolehtii itse omasta toimeentulostaan. Asuntojen vuokrauksen ja muun yritystoiminnan hoitaa Osuuskunta. Asukkaat ovat ekologisesta elämäntavasta kiinnostuneita ja tulevat asumaan portaittain; 2 päivän ja 2 viikon tutustumisjaksojen ja 6 kuukauden koeasumisen jälkeen, jos kylän maanantaikokous heidät hyväksyy. Maanantaikokous on kylän yhteisten asioiden hoitoon tarkoitettu, yhteisöllinen kokous, jossa ei ole johtajaa ja kaikkien asukkaiden mielipide otetaan huomioon. Asukkailla on ns kolmen koon kriteerit asumisoikeuden säilyttämiseen. Ne ovat: ÄLÄ KÄNNÄÄ, ÄLÄ KÄÄNNYTÄ, ÄLÄ KÄHINÖI. Ensimmäisestä rikkomuksesta tulee varoitus ja toisesta joutuu lähtemään kylästä. Tilalla tehdään mahdollisimman paljon yhdessä ruoanlaitosta kasvimaan hoitoon. Ruoka on enimmäkseen kasvisruokaa ja mahdollisuuksien mukaan luomutuotantoa. Yrtit ja kasvikset tuotetaan suurimmaksi osaksi itse ja se mitä ostetaan, pyritään saamaan mahdollisimman läheltä. Energiaomavaraisuuteen pyritään mm aurinkopaneeleiden avulla ja kaikki mahdollinen kierrätetään. Kukin asukas osallistuu tilan töihin osaamisensa ja kiinnostuksensa mukaan. Pakkoa ei ole.

Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta

Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta Haukipudas, asukkaita n. 19000 Kiiminki, asukkaita n. 13000 Oulu, asukkaita n. 143000 Oulunsalo, asukkaita n. 9700 Yli-Ii, asukkaita n. 2200 Oulu 2012 Uusi Oulu

Lisätiedot

Perustietoa Sukevasta

Perustietoa Sukevasta Sonkajärven kunta S Perustietoa Sukevasta Sukeva on n. 1000 asukkaan kylä vilkkaasti liikennöidyn Valtatie 5:n ja rautatien varressa Pohjois- Savossa. Hyvät liikenne- ja tietoliikenneyhteydet avaavat yhteydet

Lisätiedot

KAINUUN NUOTTA RY. Veli-Matti Karppinen Toiminnanjohtaja

KAINUUN NUOTTA RY. Veli-Matti Karppinen Toiminnanjohtaja KAINUUN NUOTTA RY Veli-Matti Karppinen Toiminnanjohtaja Kainuun Nuotta ry Kainuun alueella toimivien maaseudun kyläyhdis-tysten ja taajamien asukasyhdistysten ja niiden tukijärjestöjen perustama Kainuun

Lisätiedot

LÄHIDEMOKRATIA kuuluuko maaseudun ääni kuntaliitoksissa?

LÄHIDEMOKRATIA kuuluuko maaseudun ääni kuntaliitoksissa? LÄHIDEMOKRATIA kuuluuko maaseudun ääni kuntaliitoksissa? Lähidemokratiaseminaari Päijät Hämeessä 16.3. 2010 Rovaniemen kaupunki / Yläkemijoen aluelautakunta Meeri Vaarala YLÄKEMIJOEN ALUE Yläkemijoki

Lisätiedot

Alueellista demokratiaa? Lähidemokratian toimintamallit Suomen kunnissa

Alueellista demokratiaa? Lähidemokratian toimintamallit Suomen kunnissa Alueellista demokratiaa? Lähidemokratian toimintamallit Suomen kunnissa Paikalliskehittämisen superpäivät Porissa 18-19.1.2013 Siv Sandberg, Åbo Akademi Siv.sandberg@abo.fi Siv Sandberg Åbo Akademi 2013

Lisätiedot

ESKOLAN KYLÄPALVELU OY

ESKOLAN KYLÄPALVELU OY ESKOLAN KYLÄ Eskolan kylä sijaitsee 13km:n päässä kuntakeskuksesta. Kylässä on n. 450 asukasta. Kylän elinkeinorakenne on teollisuuspainotteinen. Kylällä on pitkä perinne omatoimisesta kehittämisestä.

Lisätiedot

Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo

Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Kylien Salo kehittämishanke, Salon kaupunki Etunimi Sukunimi 29.8.2014 Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Aluelautakuntien tehtävät

Aluelautakuntien tehtävät Aluelautakuntien tehtävät 28.11.2012 Palveluiden järjestäminen Hallinto- ja johtosäännön mukaisesti Lautakuntien yleiset tehtävät ja lautakuntien yleinen ratkaisuvalta Kullekin lautakunnalle erikseen määritellyt

Lisätiedot

ESKOLAN KYLÄN PALVELUIDEN MONITUOTTAJA MALLI

ESKOLAN KYLÄN PALVELUIDEN MONITUOTTAJA MALLI ESKOLAN KYLÄN PALVELUIDEN MONITUOTTAJA MALLI Yhteisö Eskolan kylä on yli 400 asukkaan teollisuuspainotteinen taajama Kannuksen kaupungissa. Kylällä on kaksi kauppaa, ala-aste, päiväkoti ja n. 160 teollista

Lisätiedot

Aluelautakunnat kylien asialla. ROVANIEMEN KAUPUNKI Maarit Alikoski 3.10.2015

Aluelautakunnat kylien asialla. ROVANIEMEN KAUPUNKI Maarit Alikoski 3.10.2015 Aluelautakunnat kylien asialla ROVANIEMEN KAUPUNKI Maarit Alikoski 3.10.2015 Osallisuus, vaikuttaminen ja elinvoima Aluelautakunnat tärkeä osa Rovaniemen kaupungin pitkäjänteistä itsehallinnon ja asukkaiden

Lisätiedot

Lähidemokratia ja kuntarakenneuudistus (tiivistelmä)

Lähidemokratia ja kuntarakenneuudistus (tiivistelmä) Lähidemokratia ja kuntarakenneuudistus (tiivistelmä) MTK-Pohjois-Savo ry Kylpylähotelli Kunnonpaikka, Siilinjärvi 2.12.2013 Ritva Pihlaja erityisasiantuntija, tutkija Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä,

Lisätiedot

KEHITTÄMISOHJELMA Kylä: Enon kirkonkylä

KEHITTÄMISOHJELMA Kylä: Enon kirkonkylä Teema: Pienet investoinnit Uiminen: uimapaikkojen kartoittaminen KESÄ: Niskan rantaan satamaalueen lähelle kunnostaminen (historia) Kotirannan uimarannan kunnostaminen TALVI: Kotirannan uima-allas käyttöön

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n kysely kylätoimijoille

Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n kysely kylätoimijoille Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n kysely kylätoimijoille Tämän kyselyn tarkoitus oli löytää Pohjois-Pohjanmaan kylätoiminnan tärkeimmät kehityskohteet sekä saada tietoa maakunnallisen kyläyhdistyksen, Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Nopeat valokuituverkot moottorina palvelutuotannolle

Nopeat valokuituverkot moottorina palvelutuotannolle Nopeat valokuituverkot moottorina palvelutuotannolle Paikallisista ratkaisuista hyvinvointia harvaan asutulle maaseudulle seminaari Veli-Matti Karppinen Toiminnanjohtaja, Kainuun Nuotta ry Yleistä 1. Nopeat

Lisätiedot

TOPAKKA (toimivat lähipalvelut paikallisdemokratian avulla) -hanke

TOPAKKA (toimivat lähipalvelut paikallisdemokratian avulla) -hanke TOPAKKA (toimivat lähipalvelut paikallisdemokratian avulla) -hanke Lähidemokratia -hanke Hanketta hallinnoi Rovaniemen kaupunki Hankkeen kestoaika 1.10.2012 31.12.2013 Rahoitus / Peräpohjolan kehitys ry

Lisätiedot

Onko aluelautakunnista apua alueen elinvoimaisuuden kehittämisessä?

Onko aluelautakunnista apua alueen elinvoimaisuuden kehittämisessä? Onko aluelautakunnista apua alueen elinvoimaisuuden kehittämisessä? Rovaniemen kaupunki ja sitä ympäröivä Rovaniemen maalaiskunta yhdistyivät vuonna 2006 Uudesta Rovaniemestä muodostui väestöltään Suomen

Lisätiedot

Suomussalmen kunta. Perustettu vuonna 1867. Pinta-ala km 2 5 879. josta vesialuetta km 2 602 Väestö 31.12.13 8 661 Veroprosentti 20,5 %

Suomussalmen kunta. Perustettu vuonna 1867. Pinta-ala km 2 5 879. josta vesialuetta km 2 602 Väestö 31.12.13 8 661 Veroprosentti 20,5 % Suomussalmen kunta Perustettu vuonna 1867 Pinta-ala km 2 5 879 josta vesialuetta km 2 602 Väestö 31.12.13 8 661 Veroprosentti 20,5 % Historiaa Yli 9500 vuotta vanhoja kivikautisia asuinsijoja Kalliomaalaukset

Lisätiedot

KOTIAPUKUPONKI. - Arjen tukea koteihin. Kylien liiketoimintapäivät 12.-13.4.2012 Pirjo Riskilä

KOTIAPUKUPONKI. - Arjen tukea koteihin. Kylien liiketoimintapäivät 12.-13.4.2012 Pirjo Riskilä KOTIAPUKUPONKI - Arjen tukea koteihin Kylien liiketoimintapäivät 12.-13.4.2012 Pirjo Riskilä Kyläpalvelut arjen turvana hanke - kotiaputoiminta 13.6.2012 Marita Ulusoy, Jaana Kupulisoja Sisältö Yläkemijoki

Lisätiedot

Paikallisesti, kumppaneina ja ulos karsinoista!

Paikallisesti, kumppaneina ja ulos karsinoista! Paikallisesti, kumppaneina ja ulos karsinoista! PED: kaksi esimerkkiä ja kolme ajatusta Demokratiapäivä 2015 Kuntatalo 13.10.2015 Ritva Pihlaja palvelut demokratia Kuntien toiminnan lähtökohtana on paikallisuus.

Lisätiedot

Kyläyhdistykset palvelukumppaneina

Kyläyhdistykset palvelukumppaneina Kyläyhdistykset palvelukumppaneina Kotipalvelujen kasvava markkina uudet ratkaisut 15.6.17 Kehittyvät Kylät palveluita tuottamassa kyläkoordinaattori Tuula Palojärvi Pohjois-Savon Kylät ry Pohjoissavolaisten

Lisätiedot

Yhteisötalous ja yhteiskuntavastuullinen yrittäjyys keinoja työllisyydenhoitoon

Yhteisötalous ja yhteiskuntavastuullinen yrittäjyys keinoja työllisyydenhoitoon Yhteisötalous ja yhteiskuntavastuullinen yrittäjyys keinoja työllisyydenhoitoon 1 Esiselvitys: Oulun kaupungin yhteisötoiminnan palvelukonseptin kehittäminen ja sosiaalinen yrittäjyys - PALKE -hanke 1.6.2009-31.12.2009

Lisätiedot

Kylätoiminnan kasvava vastuu

Kylätoiminnan kasvava vastuu VOIMISTUVAT KYLÄT kampanja 2010 2012 Tuomas Perheentupa Suomen Kylätoiminta ry Kylätoiminnan kasvava vastuu Kylätoiminta organisoitunut nopeasti - rekisteröityneiden kyläyhdistysten lukumäärä - paikalliset

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritystoiminta työllistämisen näkökulmasta

Yhteiskunnallinen yritystoiminta työllistämisen näkökulmasta Yhteiskunnallinen yritystoiminta työllistämisen näkökulmasta Satu Kaattari-Manninen Case Ektakompus Oulun kaupunki, Tekijäpuu - palvelu Yhteiskunnallisten yritysten superpäivä Kemissä 27.2.2013 Oulun yhteisötoiminta

Lisätiedot

Nuorisoneuvoston toimintaohje

Nuorisoneuvoston toimintaohje 1 (5) Nuorisoneuvoston toimintaohje 2 (5) Sisällysluettelo 1 Nuorisoneuvoston tarkoitus... 3 2 Nuorisoneuvoston kokoonpano... 3 3 Nuorisoneuvoston tehtävät... 3 4 Nuorisoneuvoston toimikausi ja ikäraja...virhe.

Lisätiedot

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma Ruhtinansalmen kyläsuunnitelman tavoite on elämän laadun parantaminen kylällä palveluja kehittämällä sekä kylän ympäristöä hoitamalla. Kylällä säilytetään nykyinen asukasluku

Lisätiedot

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma Ruhtinansalmen kyläsuunnitelman tavoite on elämän laadun parantaminen kylällä palveluja kehittämällä sekä kylän ympäristöä hoitamalla. Kylällä säilytetään nykyinen asukasluku

Lisätiedot

Asia / idea Tavoite Toimenpiteet Resurssit / tekijät / Aikataulu

Asia / idea Tavoite Toimenpiteet Resurssit / tekijät / Aikataulu PUPONMÄEN KYLÄSUUNNITELMA 2010-2013 PUPONMÄEN VISIO - Puponmäen entinen koulu kylän keskuspaikka kokootumisille ja harrastustoiminnalle - Entisen koulun ylläpidosta huolehtiminen ja tilojen vuokraus -

Lisätiedot

LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS

LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS 21.11.2013 Lapin pääkaupunki ja Joulupukin virallinen kotikaupunki 21.11.2013 Matkailufaktoja

Lisätiedot

Yhteistyön kantava voima kylät palvelukeskuksina, case Kainuu. Siilinjärvi

Yhteistyön kantava voima kylät palvelukeskuksina, case Kainuu. Siilinjärvi Yhteistyön kantava voima kylät palvelukeskuksina, case Kainuu Siilinjärvi 11.04.2013 Veli-Matti Karppinen Lähtökohtia 1. Miten kansainvälisten hyvien käytäntöjen juurruttaminen 2. Nopeisiin verkkoihin

Lisätiedot

Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto.

Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto. PARKANON KAUPUNGIN NUORISOVALTUUSTON SÄÄNNÖT 1 Parkanon Nuorisovaltuusto Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto.

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

SENIORIKAHVILA TOIMINTA KAAMASEN KYLÄSSÄ. Riitta Sipola-Kellokumpu 28.1.2013 Inarin kunta Kotihoito

SENIORIKAHVILA TOIMINTA KAAMASEN KYLÄSSÄ. Riitta Sipola-Kellokumpu 28.1.2013 Inarin kunta Kotihoito SENIORIKAHVILA TOIMINTA KAAMASEN KYLÄSSÄ Riitta Sipola-Kellokumpu 28.1.2013 Inarin kunta Kotihoito Kaamanen Kaamasen kylään on Ivalosta matkaa noin 70 km. Kylässä asuu vajaa 200 kuntalaista, joista ikäihmisiä

Lisätiedot

Kohti kumppanuusyhteiskuntaa

Kohti kumppanuusyhteiskuntaa Kohti kumppanuusyhteiskuntaa Kyläpäällikkökoulutus 27.10. Somero Tauno Linkoranta erityisasiantuntija Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, kansalaistoiminta Isoja muutoksia julkisissa rakenteissa Kartat:

Lisätiedot

KH liite n:o 2/ VALT liite n:o 2/

KH liite n:o 2/ VALT liite n:o 2/ KH liite n:o 2/4.12.2012 VALT liite n:o 2/13.12.2012 Sivu 2 / 5 1 VALIOKUNNAT Pudasjärven kaupungin valiokunnat osallistuvat kaupungin päätöksien valmisteluun valtuustolle, kaupunginhallitukselle tai virkamiehille.

Lisätiedot

Kehitetään kyliä yhdessä KEHITTÄMISEN PERUSTAA

Kehitetään kyliä yhdessä KEHITTÄMISEN PERUSTAA Kehitetään kyliä yhdessä KEHITTÄMISEN PERUSTAA Maarit Alikoski 15.9.2015 ROVANIEMEN KAUPUNKI Maarit Alikoski 15.92015 Kuva: Pasi Tarvainen 2015 Rovaniemen maaseudun kehittämisohjelma 2013-2020 Laaja yhteys

Lisätiedot

KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015. EK-Kylät

KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015. EK-Kylät KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015 EK-Kylät Jotta ohjelman sisältö vastaisi myös kylien/asuinalueiden ajatuksia ja toiveita, haluaisimme sinunkin mielipiteesi maakuntamme kylätoiminnan kehittämisestä. Mitkä

Lisätiedot

Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko

Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko Työpaja 16.4.2015 Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Salon kaupunki Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden aktivointi ja neuvonta Tiedotus:

Lisätiedot

Kuhmon vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Kuhmon vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2014 1 Kuhmon vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Vuoden 2014 alusta vanhusneuvostot ovat lakisääteisiä Kuhmon vanhusneuvoston toiminta on käynnistynyt vuonna 2002 eli vanhusneuvosto on toiminut

Lisätiedot

Vaalan kunta.

Vaalan kunta. Vaalan kunta - Asukkaita vuoden 2011 lopussa 3314. - Sijaitsee Oulun ja Kajaanin puolivälissä. - Oulujärven kunta. Suomen 4. suurin järvi, jonka jäälle mahtuisivat kaikki maailman ihmiset. - Kriisikunta

Lisätiedot

KORPILAHTELAISTEN ARKI KUNTALIITOKSEN JÄLKEEN

KORPILAHTELAISTEN ARKI KUNTALIITOKSEN JÄLKEEN KORPILAHTELAISTEN ARKI KUNTALIITOKSEN JÄLKEEN Paula Määttä Korpilahden aluelautakunnan pj. 2009-2012 Pohjoisen Korpilahden yhteistyöyhdistys ry:n pj. KUNTALIITOKSEN TAUSTOJA Kunnanhallituksen aloite Kansanäänestyksen

Lisätiedot

Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta , KUKE

Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta , KUKE Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta 20.11.2014, KUKE Oulun kaupunki TULOSLASKELMA TOT/ BUDJ/ TOT-% ENNUSTE YLITYS+ YLITYS+ TOT KUMUL TOT ED. KUMUL VUOSI ALITUS- ALITUS- % ED. VUOSI VUOSI Toimintatuotot

Lisätiedot

Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta

Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta Keskeiset tavoitteet - Saada alueen asukkaat osallistumaan ja vaikuttamaan elinympäristöään ja palveluja koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon - Asukkaat

Lisätiedot

Katsaus paikallisdemokratian haasteisiin ja alueellisen edustuksellisuuden mahdollisuuksiin

Katsaus paikallisdemokratian haasteisiin ja alueellisen edustuksellisuuden mahdollisuuksiin Katsaus paikallisdemokratian haasteisiin ja alueellisen edustuksellisuuden mahdollisuuksiin Paikallisdemokratian ja osallistumisen toimikunta 24.2.2010 José Valanta toimikunnan sihteeri Paikallisdemokratia

Lisätiedot

Suomalaisen yhteiskunnan

Suomalaisen yhteiskunnan Suomalaisen yhteiskunnan iso muutos muuttuvatko kunta ja kuntalainen? Kyläparlamentti Ilomantsi 31.3.2015 Ritva Pihlaja erityisasiantuntija, tutkija ritva.pihlaja@pp.inet.fi Kuulostaa hyvältä! Ilomantsi

Lisätiedot

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset 21.10.-11.11.2014 208 vastausta 66% vastaajista 41-65 v. Vastaajista 69 % kuntalaisia (sis. luottamushenkilöt) Muut: Oulunkaaren työntekijä 3. Kuinka usein käytät seuraavia

Lisätiedot

Miksi kumppanuutta? Suomalaisen yhteiskunnan ja kuntien suuri murros

Miksi kumppanuutta? Suomalaisen yhteiskunnan ja kuntien suuri murros Miksi kumppanuutta? Suomalaisen yhteiskunnan ja kuntien suuri murros Hyvinvointia ja kumppanuutta kulttuurista Härmän Kuntokeskus, Ylihärmä 26.3.2015 Ritva Pihlaja erityisasiantuntija, tutkija ritva.pihlaja@pp.inet.fi

Lisätiedot

Voimistuvat kylät seminaari Rantasalmella 30.-31.3.2012

Voimistuvat kylät seminaari Rantasalmella 30.-31.3.2012 Voimistuvat kylät seminaari Rantasalmella 30.-31.3.2012 Kyllä kylä kuuluu, kun Miten välitetään kylän tahto päättäjille /perjantain lörning kafeen tulokset: TEEMA NÄKYVYYS : Alueen tapahtumat oltava mukana

Lisätiedot

Konginkankaan IDEAILTA

Konginkankaan IDEAILTA Konginkankaan IDEAILTA Konginkankaan kyläsuunnitelma 2010-2015 2009 Vihreän väylän kehittämishanke Mt 637 matkailulliseksi maisematieksi - 2013 Leader-hanke käynnistetty 12/2010 hakijana ja hallinnoijana

Lisätiedot

Alueellisen vaikuttamisen muodot meillä ja muissa pohjoismaissa. Marraskuu 2012 Siv Sandberg Siv.sandberg@abo.fi

Alueellisen vaikuttamisen muodot meillä ja muissa pohjoismaissa. Marraskuu 2012 Siv Sandberg Siv.sandberg@abo.fi Alueellisen vaikuttamisen muodot meillä ja muissa pohjoismaissa Marraskuu 2012 Siv Sandberg Siv.sandberg@abo.fi Lähidemokratian kehittämisen vaihtoehtoiset polut Yksilö (kuntalainen, asiakas) Palvelujen

Lisätiedot

Kyläkysely. Valitse kunta. Vastaajien määrä: 95 0% 5% 10% 15% 20% 25% Iisalmi. Juankoski. Kaavi. Keitele. Kiuruvesi. Kuopio. Lapinlahti.

Kyläkysely. Valitse kunta. Vastaajien määrä: 95 0% 5% 10% 15% 20% 25% Iisalmi. Juankoski. Kaavi. Keitele. Kiuruvesi. Kuopio. Lapinlahti. Kyläkysely Valitse kunta Vastaajien määrä: 95 5% 1 15% 2 25% Iisalmi 6,32% Juankoski Kaavi Keitele Kiuruvesi Kuopio 23,16% Lapinlahti 5,26% Leppävirta 8,42% Maaninka Nilsiä 6,32% Pielavesi Rautalampi Rautavaara

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA 13.1.2017 SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ MITÄ TEEMME TÄNÄÄN? Riskienhallinnan vaihe 3 seuranta ja raportointi Riskienhallinnan vaihe 2 operatiivinen

Lisätiedot

Case: Ektakompuksen perustaminen

Case: Ektakompuksen perustaminen Case: Ektakompuksen perustaminen Satu Kaattari-Manninen Oulun kaupunki, Tekijäpuu - palvelu Yhteiskunnallisten yritysten superpäivä Oulussa 17.10.2012 Oulun yhteisötoiminta Lähidemokratiaa, osallisuutta

Lisätiedot

OULUN KAUPUNKI, KONSERNIPALVELUT KUNTALAISVAIKUTTAMINEN JA YHTEISÖTOIMINTA ASUKASTUPATOIMINNAN KEHITTÄMINEN; ASUKASTUPIEN NYKYTILAN KARTOITUS

OULUN KAUPUNKI, KONSERNIPALVELUT KUNTALAISVAIKUTTAMINEN JA YHTEISÖTOIMINTA ASUKASTUPATOIMINNAN KEHITTÄMINEN; ASUKASTUPIEN NYKYTILAN KARTOITUS OULUN KAUPUNKI, KONSERNIPALVELUT KUNTALAISVAIKUTTAMINEN JA YHTEISÖTOIMINTA ASUKASTUPATOIMINNAN KEHITTÄMINEN; ASUKASTUPIEN NYKYTILAN KARTOITUS RAPORTTI VESA JURMU 2012 2(10) SISÄLLYSLUETTELO 1. ASUKASTUPAKARTOITUKSEN

Lisätiedot

Aluelautakuntien järjestämistehtävä. Työseminaari Sirpa Salminen

Aluelautakuntien järjestämistehtävä. Työseminaari Sirpa Salminen Aluelautakuntien järjestämistehtävä Työseminaari 13.2.2013 Sirpa Salminen Palvelujen järjestäminen Aluelautakunta tilaajana vastaa palvelujen järjestämisestä, määrittelee määrän ja laadun, noudattaa valtuuston

Lisätiedot

Järjestöjen palvelutuotannon mahdollisuudet

Järjestöjen palvelutuotannon mahdollisuudet Järjestöjen palvelutuotannon mahdollisuudet Ilomantsi 17.11.2012 Veli-Matti Karppinen Kainuun Nuotta ry Taustaa Kuntatalouden tarve Kasvava palvelukysyntä ja niukkenet resurssit Kuntarakenneuudistus Pitkät

Lisätiedot

Kylien Salo Kyläsuunnittelu Tuohittu 10.12.2013

Kylien Salo Kyläsuunnittelu Tuohittu 10.12.2013 Kylien Salo Kyläsuunnittelu Tuohittu Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Kylien Salo kehittämishanke, Salon kaupunki Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden aktivointi ja järjestöosaaminen

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA 2014-2016. Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65

KUNTASTRATEGIA 2014-2016. Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65 KUNTASTRATEGIA 2014-2016 Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65 Rantasalmen kuntastrategia 2014-2016 Visio 2020 Rantasalmi - Monta Mainiota Mahdollisuutta Rantasalmi on itsenäinen maaseutukunta, joka toimii

Lisätiedot

Vanhusneuvoston toiminnan itt l esittelyä

Vanhusneuvoston toiminnan itt l esittelyä LIITE 1 Vanhusneuvoston toiminnan itt l esittelyä xx.xx.xxxx Mitä on vanhusneuvostotyö? Sosiaali ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto; Muistio lain toimeenpanon ja tulkinnan tueksi: Vanhusneuvosto

Lisätiedot

Kuntalaisten suora osallistuminen ja vaikuttaminen

Kuntalaisten suora osallistuminen ja vaikuttaminen Ajankohtaista kuntademokratiasta Kuntalaisten suora osallistuminen ja vaikuttaminen Kommenttipuheenvuoro kuntakentältä 9.9.2015 klo 10:00 10:45 L A P P E E N R A N N A N K A U P U N K I Pia Haakana, asukasyhteyshenkilö

Lisätiedot

KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN. 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula,

KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN. 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula, KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula, NOORMARKKU-TOIMIKUNTA Peruskirjana kuntaliitossopimus Noormarkun alueellisen edustavuuden lisäämiseksi ja asukkaiden vaikutusvallan

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 Nuorisovaltuusto 02.04.2013 AIKA 2.4.2013 klo 14.00 PAIKKA Yläaste KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 3 NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Jyväskylän palvelusetelitoiminta

Jyväskylän palvelusetelitoiminta Jyväskylän palvelusetelitoiminta 31.3.2011 Riitta Pylvänen Projektipäällikkö Asiakas-tuottajamalli hanke (ASTU) Käynnistettiin lokakuussa 2009, päättyy 31.12.2011 Jykesin hallinnoima Jyväskylän kaupungin

Lisätiedot

Järjestöt palvelujen tuottajina

Järjestöt palvelujen tuottajina Järjestöt palvelujen tuottajina Eskola 17.2.2015 Seija Korhonen Kylä- ja järjestötoiminnan toimintaympäristö muuttuu Kuntarakenteiden muutokset Palvelurakenteiden muutokset Väestörakenteen muutokset Julkisen

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Kylien Salo, Yhteistyöllä vahvempi Salo

Kylien Salo, Yhteistyöllä vahvempi Salo Kylien Salo, Yhteistyöllä vahvempi Salo Kaupunginhallituksen iltakoulu 20.4.2015 Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Salon kaupunki Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden aktivointi

Lisätiedot

Asukasdemokratia Lohjan Vuokraasunnot

Asukasdemokratia Lohjan Vuokraasunnot Asukasdemokratia Lohjan Vuokraasunnot Oy:ssä (Lova) Lovan asukasdemokratiatyöryhmä 6.6.2014 Lovan hallitus 9.6.2014 Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 4.3.2015 Lovan varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Yhteiskunnallinen yritys Yhteiskunnallinen yritysyhdistää yksityissektorin liiketoimintataidot

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla. Merja Kaija kyläasiamies

Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla. Merja Kaija kyläasiamies Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla Merja Kaija kyläasiamies Maaseutuparlamentti Maaseutupolitiikan neuvosto (MANE), Suomen Kylätoiminta ry, Pohjois- Savon Kylät ry ja Maaseutuverkostopalvelut ovat

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Kannus 1.10.2013 Tiina Sivonen Lähtölaukauksena Järjestöjen yhteistyö kahvittelua vai konkretiaa tilaisuus 8.8.2007 Kutsujana Keski-Suomen Kylät ry,

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI 8.12.2016 Hannu Leskinen - Järjestämisvastuu Vastaa asukkaan lailla säädettyjen oikeuksien toteutumisesta (ML 7 ) Pitää huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen

Lisätiedot

Osallistavaa kuntaa rakentamassa

Osallistavaa kuntaa rakentamassa Osallistavaa kuntaa rakentamassa - esimerkkejä maailmalta ja Suomesta Suonenjoki 12.5.2015 Ritva Pihlaja erityisasiantuntija, tutkija ritva.pihlaja@pp.inet.fi Isoja muutoksia julkisissa rakenteissa Kartat:

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Uusia konsepteja palveluratkaisuihin Kunnat & kylät. Juha Kuisma Liiketoiminta-asiamies SUOMEN KYLÄTOIMINTA RY Yleisesitys 2014

Uusia konsepteja palveluratkaisuihin Kunnat & kylät. Juha Kuisma Liiketoiminta-asiamies SUOMEN KYLÄTOIMINTA RY Yleisesitys 2014 Uusia konsepteja palveluratkaisuihin Kunnat & kylät Juha Kuisma Liiketoiminta-asiamies SUOMEN KYLÄTOIMINTA RY Yleisesitys 2014 Syntymässä hyvinvointivaje Kunnilta pois 2 mrd euroa (valtio) Ikääntymisestä

Lisätiedot

LÄHIDEMOKRATIAMALLEJA ETSIMÄSSÄ - OPINTOMATKA ROVANIEMELLE JA KAINUUSEEN 14.-16.11.2013

LÄHIDEMOKRATIAMALLEJA ETSIMÄSSÄ - OPINTOMATKA ROVANIEMELLE JA KAINUUSEEN 14.-16.11.2013 Käsillä olevat haasteet edellyttävät tavanomaisen ylittämistä uusien ideoiden etsimistä erilaisista ja toisiinsa liittymättömistä lähteistä. Mitä uusia tapoja meillä on käytettävissä saavuttaaksemme yhteisiä

Lisätiedot

Lähde mukaan! Työtä, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä Porin seudulle

Lähde mukaan! Työtä, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä Porin seudulle Lähde mukaan! Työtä, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä Porin seudulle Lähde mukaan! Työtä, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä Porin seudulle Tavoitteena parantaa työllisyyttä sekä lisätä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä

Lisätiedot

Maaseutupolitiikka Suomessa. Maa- ja metsätalousministeriö

Maaseutupolitiikka Suomessa. Maa- ja metsätalousministeriö Maaseutupolitiikka Suomessa Maa- ja metsätalousministeriö Lähes puolet suomalaisista asuu maaseudulla Lähes puolet väestöstä asuu maaseudulla. Suomi on myös hyvin harvaan asuttu maa. Asukastiheys on keskimäärin

Lisätiedot

Kylien maakunnallinen palveluverkosto Kylähyvinvointi-seminaari 21.10.2104 Onttola

Kylien maakunnallinen palveluverkosto Kylähyvinvointi-seminaari 21.10.2104 Onttola Kylien maakunnallinen palveluverkosto Kylähyvinvointi-seminaari 21.10.2104 Onttola Veli-Matti Karppinen toiminnanjohtaja Kainuun Nuotta ry Kainuun Nuotta ry Kainuun alueella toimivien maaseudun kyläyhdistysten

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

VALINNANVAPAUSKOKEILU PIRJO LAITINEN-PARKKONEN HANKEJOHTAJA KESKI-UUDENMAAN SOTE

VALINNANVAPAUSKOKEILU PIRJO LAITINEN-PARKKONEN HANKEJOHTAJA KESKI-UUDENMAAN SOTE VALINNANVAPAUSKOKEILU 31.1 2017 PIRJO LAITINEN-PARKKONEN HANKEJOHTAJA KESKI-UUDENMAAN SOTE KESKI-UUDENMAAN SOTE Hankkeessa suunnitellaan Keski-Uudenmaan alueellinen sote-malli Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven,

Lisätiedot

Syvänniemen kylä Kuttajärveltä katsottuna Syvänniemen kylä kylätoimintaa jo 30 vuotta

Syvänniemen kylä Kuttajärveltä katsottuna Syvänniemen kylä kylätoimintaa jo 30 vuotta Syvänniemen kylä Kuttajärveltä katsottuna Syvänniemen kylä kylätoimintaa jo 30 vuotta Vahva, monipuolinen teollinen historia (1868-1932), pitkä hiipumisen ja hiljaiselon aika sekä uudelleen syntyminen

Lisätiedot

Kolmas sektori hyvinvointiyhteiskunnan pelastusrengas?

Kolmas sektori hyvinvointiyhteiskunnan pelastusrengas? Kolmas sektori maaseutukunnissa (HY Ruralia) Kolmas sektori ja julkinen valta (www.kaks.fi) Kolmas sektori hyvinvointiyhteiskunnan pelastusrengas? Pirkanmaan maaseutufoorumi, Tampere 19.11.2010 Ritva Pihlaja

Lisätiedot

Alueellinen lähidemokratia ja kylien kehittäminen nyt on aika toimia!

Alueellinen lähidemokratia ja kylien kehittäminen nyt on aika toimia! Alueellinen lähidemokratia ja kylien kehittäminen nyt on aika toimia! Maaseudun pienin kehittämisyksikkö on kylä. Suomen maaseudulla on melko kattavasti kyläyhdistyksiä ja kylätoimikuntia, yhteensä lähes

Lisätiedot

Lähidemokratian vahvistaminen

Lähidemokratian vahvistaminen Lähidemokratian vahvistaminen Kuntaliitosverkoston seminaari Kuntatalo 4.6.2014 Ritva Pihlaja erityisasiantuntija, tutkija ritva.pihlaja@pp.inet.fi Lähidemokratiasta on? enemmän kysymyksiä kuin vastauksia,

Lisätiedot

YTR:n kansalaistoiminnan teemaverkosto ja lähidemokratian edistäminen

YTR:n kansalaistoiminnan teemaverkosto ja lähidemokratian edistäminen YTR:n kansalaistoiminnan teemaverkosto ja lähidemokratian edistäminen Kylätoiminnan neuvottelupäivät Tampere 16.11.2015 Tauno Linkoranta YTR:n verkostot Tukevat maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2014-2020

Lisätiedot

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 2013 Keski-Suomen Matkailuparlamentti 29.11.2006 Merja Ahonen Kehittämisohjelman kokoaminen Kehittämisohjelma tehdään yhteistyössä kehitys- ja kasvuhaluisten

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Arjen turvallisuus. järjestöt osallistuvat

Arjen turvallisuus. järjestöt osallistuvat Arjen turvallisuus järjestöt osallistuvat Turvapäivän tuloksia odotellessa Ideoita Miten järjestöt voivat toimia yhteistyössä keskenään Miten järjestöt voivat tukea viranomaisia Mikä rooli itselläni ja

Lisätiedot

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA (PoPLi) RY Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 SÄÄNNÖT Hyväksytty 11.06.2001 Muutettu 08.03.2007 2 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA RY SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi, kotipaikka,

Lisätiedot

Alueellista demokratiaa?

Alueellista demokratiaa? Alueellista demokratiaa? Lähidemokratian toimintamallit Suomen kunnissa Kuntalaisena Salossa Salo 24.10.2012 Ritva Pihlaja Selvitystyön tarkoitus oli tuottaa tietoa demokratian sekä kansalaisten osallistumis-

Lisätiedot

NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA. Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija

NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA. Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan maakuntaliiton keskeisimmät tehtävät Maakuntaliiton tavoitteena on Pohjois-Karjalan tekeminen entistä paremmaksi

Lisätiedot

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma 2016-2017 Orimattilan visio 2020: Itsenäinen Orimattila on uudistumiskykyinen ja yhteisöllinen maaseutukaupunki metropolialueen

Lisätiedot

Aluetoimikunnat ja Svenska kommittèn. Osallisuustyöryhmä 12.9.2011 Marjo Nurminen

Aluetoimikunnat ja Svenska kommittèn. Osallisuustyöryhmä 12.9.2011 Marjo Nurminen Aluetoimikunnat ja Svenska kommittèn Osallisuustyöryhmä 12.9.2011 Marjo Nurminen Aluetoimikunnat Vantaalla Aviapoliksen aluetoimikunta Hakunilan aluetoimikunta Koivukylän aluetoimikunta Korson aluetoimikunta

Lisätiedot

Uusia konsepteja palveluratkaisuihin Kunnat & kylät. Juha Kuisma Yleisesitys 22.3. 2014

Uusia konsepteja palveluratkaisuihin Kunnat & kylät. Juha Kuisma Yleisesitys 22.3. 2014 Uusia konsepteja palveluratkaisuihin Kunnat & kylät Juha Kuisma Yleisesitys 22.3. 2014 Syntymässä hyvinvointivaje Kunnilta pois 2 mrd euroa (valtio) Ikääntymisestä koituvat kustannukset Englannissa Big

Lisätiedot

Kuntaesimerkkinä Oulu

Kuntaesimerkkinä Oulu Kuntaesimerkkinä Oulu 20.3.2012 Yritysyhteistyön koordinaattori, Tekijäpuu palvelu / Tuvilta Työelämään hanke / Konsernipalvelut Satu Kaattari-Manninen Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa Vaikka

Lisätiedot

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä PIÄLLYSMIES Toimintasuunnitelma 2015 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Hyväksytty syyskokouksessa xx.xx.2014 1 Sisältö Yleistä... 2 Tehtävä ja painopistealueet... 2 Hanketoiminta... 3 Hallinto...

Lisätiedot