Raporttien yhteenveto, Pohjoisen opintomatka Osallistava paikalliskehittäjäkoulutus Spurtti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raporttien yhteenveto, Pohjoisen opintomatka 17. 21.4.2013 Osallistava paikalliskehittäjäkoulutus Spurtti"

Transkriptio

1 Raporttien yhteenveto, Pohjoisen opintomatka Osallistava paikalliskehittäjäkoulutus Spurtti Eskolan kylä, Kannus Eskola oli luvuilla tunnettu puunlastauspaikka, jossa oli yksiraiteista kapearautatietä, jota myöten on kuljetettu puuta salomailta Eskolaan luvulla toiminnan loppuvaiheessa kylän väkiluku oli Toiminnan päättymisen jälkeen väkiluku putosi viiteensataan luvulla alkoi kylän uusi kehitys. Vanha veturitalli kunnostettiin kylätaloksi. Kylätalolla toimii vanhusten ateriapalvelu ja kodinhoitaja tulee aamuisin ja talolla voi pestä pyykkiä. Talolla on myös työtiloja. Kylätalon ympäristöön on rakennettu 18 asuntoa, sauna, pieni museo ja päiväkoti. Asuntojen yhteissauna sijaitsee kylätalolla. Kesäteatteri kylällä on toiminut vuodesta 2004, jolloin kyläyhdistys ja paikan omistanut perikunta pääsivät sopimukseen alueen omistuksesta ja kehittämisestä. Teatterissa käy keskimäärin katsojaa/kesä. Kesäteatterin voitto käytetään kylän kehittämiseen. Mm. Eskolan Kehitys Oy on kesäteatterirahoilla perustettu. Kylällä on tehty myös mittavat maisemahankkeet maiseman avartamiseksi. Kyläläiset palkkasivat metsurin käyttöön ja antoivat tontin/maanomistajille metsurin ilmaiseksi käyttöön, jos antoivat puut kyläyhdistykselle. Kyläyhdistys myi puut ja sai pitää puiden myyntitulot. Tänä päivänä Eskolan kyläyhdistyksen liikevaihto on /vuosi. Eskolan Kehitys Oy:n liikevaihto on samaa luokkaa. Eskolan Kehitys Oy:n tehtävänä on kylän asuntotuotannon kehittäminen ja kylältä puuttuvan liiketoiminnan harjoittaminen. Osuuskunta Nelikataja oli 13. Suomeen perustettu sosiaalinen yritys, joka työllistää vajaakuntoisia ja pitkäaikaistyöttömiä. Osuuskunta on tehnyt alihankintana ikkunoiden kuljetusalustoja sekä piharakennuksia ja rakenteista Kannustalolle. Nyt yhdistyksellä oli tavoitteena viedä syksyyn mennessä kaupparekisteriin palveluyhtiö, jonka tavoitteena on ottaa palvelut omiin käsiinsä ja turvata tätä kautta kylän palveluiden säilyminen. Suunnitelmissa on tehdä koulun rakennukseen lounas-kirjasto ja hakea uusia ratkaisuja toimintojen tuottamiseen. Koululle rakentuu myös 13 metrin pituinen pienoisjunarata, johon tulee pienoismallirakennusta. Pohdinnassa on ollut myös esimerkiksi päiväkodin yksityistäminen ja kotipalvelun ottaminen omiin käsiin. Eskola on valtakunnallinen vuoden kylä Eskolan kylällä on pieni, mutta tehokkaasti hyödynnetty porukka. Kyläyhdistyksen johtokuntaan kuuluu 12 henkilöä. Oulu Oulussa on 21 suuraluetta, joista kullakin toimii alueellinen yhteistyöryhmä. Toiminnasta vastaavat aluekoordinaattorit, joiden työnkuva on olla linkkinä asukkaiden ja välissä. Aluekoordinaattori vastaa suuralueella useasta kylästä/kaupunginosasta. Yhteinen lehti Lueppa on aluekoordinaattorien toimittama. Yhteistyöryhmällä on oma budjetti, joka on noin 70c/asukas, joten paikallisia ratkaisuja voidaan toteuttaa itsenäisesti. Yhteistyöryhmä on avoin kaikille. Se kokoontuu 8-10 kertaa vuodessa käsittelemään aloitteita ja ehdotuksia, joita saadaan esim. asukastupatoiminnan kautta. Aluekoordinaattori kutsuu yhteistyöryhmän koolle ja valmistelee aloitteet ja laittaa päätökset toimeksi. Tarvittaessa hän vie aloitteen eteenpäin Oulun raadin käsiteltäväksi. Oulun raati on yksi työvälineistä, jonka avulla saadaan tietoa asukkailta viranomaisille ennen virallista päätöksentekoa. Ennakoimalla asukkaiden kanta voidaan asiat valmistella niin, että ne tulevat kerralla hyväksytyiksi valtuustossa. Oulun raati kokoontuu kerran vuodessa neljällä eri alueella. Raadin puheenjohtajana toimii kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Vuonna 2012 Oulun raatiin osallistui noin 300 henkilöä. Oulussa kehitellään koko ajan uusia vaikuttamiskanavia. Yksi näistä on 'otakantaa.fi' -palvelu. Sen avulla voi ottaa kantaa sähköisesti eri valtionhallinnon kysymyksiin. Paikallisella hankkeella

2 pyritään saamaan asukkaat kiinnostumaan kuntalaisten osallistumisesta päätöksentekoon. Oulun raadin kokousta voi seurata netistä ja kommentoida asioita sähköisesti ja myös tekstiviestillä. Lähinnä asukkaita on asukastupa. Asukastupatoiminta on asukasyhdistyksen järjestämää ja siitä vastaa vapaaehtoisvetäjä. Aluekoordinaattori tukee vetäjää. Kaupunki tukee toimintaa maksamalla kiinteät kulut (tilavuokra, vesi, sähkö) ja antaa 3500 euroa/v toimintarahaa. Asukastupia on Oulussa 15. Asukastuvalla työllistetään myös pitkäaikaistyöttömiä. Oulun kaupunki antaa työvoimatoimiston myöntämään palkkatukeen Oulu-lisää 300 euroa. Asukastuvan työntekijät toimivat keittiötehtävissä (lounas, kahvi), kylätalkkarina, ompelijana, tms., mikä milloinkin on tukeen oikeutetun osaamisaluetta. Asukastuvilla on ruoka- ja ompelupalveluiden lisäksi viriketoimintaa, kuten musiikkia ja käsitöitä. Kaupunki on myös järjestänyt tuville tietotorin (tietokoneita, nettiyhteys). Mm. Kaakkurin asukastupa on auki arkisin klo Myös ilta-aukioloja pyritään järjestämään. Yläkemijoen aluelautakunta, Rovaniemi Aluelautakunta muodostuu 9 kylän alueesta (1000as) itään Rovaniemen kaupunkikeskuksesta. Aluelautakunta on toiminut vuodesta 1993 ja se on normaali kunnallinen lautakunta, jonka aluesihteerinä toimii Meeri Vaarala (rehtorin tehtävät+ 3pv/kk lautakuntatyöskentelyä). Lautakunnalla on oma budjetti, vuonna ,1 milj. euroa. Toimintamallina on tilaaja-tuottajamalli, jossa lautakunta nimeää tehtävät ja kriteerit palvelulle sekä tilaa ne kaupungilta, joka hoitaa käytännön järjestämisen. Aluelautakunnan kokoonpano on epäpoliittinen, jäsenet lautakuntaan valitaan kylittäin avoimissa kyläkokouksissa. Joka kylästä valitaan mies ja nainen, joista tulee varsinainen ja varajäsen. Molemmat saavat osallistua lautakunnan kokouksiin. Aluelautakunta valvoo alueen etuja, ylläpitää palvelukeskus Siulaa, toimittaa tiedotuslehti Kyläkelloa, järjestää alueen koulu- ja päivähoitotoiminnot, järjestää vapaa-ajanpalveluja yhdessä seurakunnan kanssa, kehittää hankkein alueen toimintoja sekä koordinoi hankkeita, joista yhdistykset voivat anoa pienhankerahaa (Sätti). Monipalvelupiste Siulassa konkreettisia käytettävissä olevia arjen asioita ovat esimerkiksi verkkoyhteydet / asiakaspääte, kyläkirjasto, lääkekaappi ( Saarenkylän apteekin alainen), Yläkemijoen alueen matkailuneuvonta, kartat ja postikortit, kalastusluvat ja kopionti. Paikalliset käsityötaiteilijat saavat myyntiin tuotteitaan käsityöpaja Paulan puolella. Myytävien tuotteiden lisäksi Paulassa voi kutoa mattoja ja poppanoita, ommella koneella tai kokoontua yhteisiin tilaisuuksiin. Palvelupisteessä on tarjolla myös verenpaineenmittauspiste. Tulevaisuudessa ryhdytään kokeilemaan virtuaaliyhteyksin lääkärin tai mahdollisesti perheneuvolan vastaanottoa, jotta kaikkea konsultaatiota ei tarvitsisi lähteä hakemaan 60 kilometrin päästä Saarenkylästä. Aluelautakunnan budjettiin sisältyy noin euron suuruinen aluekehittämisraha, jonka avulla on tuotettu mm. asukkaiden tarvitsemaa kotiapua. Käytössä on 200 euron suuruinen kotiapukuponki, jonka jokainen tarvitseva voi hakea Siulan palvelupisteestä. Myöntämisperusteeksi riittää yleensä ikä, eikä palvelu ole sidoksissa kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Kotiapukupongilla asukas voi ostaa paikalliselta yrittäjältä erilaisia kotona asumista tukevia palveluja kuten lumenluontia, polttopuiden pilkkomista, siivousta ja muita kiinteistönhuoltoon liittyviä tehtäviä. Palveluntuottajista on laadittu luettelo (11 yritystä) yhteystietoineen. Palvelun tilaaja maksaa yrittäjän laskusta 50 % 200 euroon saakka. Toiset 50 % maksaa aluelautakunta. Rovaniemi Rovaniemen kaupunki on aloittanut Yläkemijoen aluelautakunnan esimerkkiä noudattaen aluelautakuntamallien kokeilun vuosille Mallin jatkosta päätetään myöhemmin.

3 Kaupungin 43 kylää (n.7600 asukasta, 12,5% väestöstä) on jaettu Yläkemijoen alueen lisäksi viiteen uuteen alueeseen. On arvioitu, että kaikkien alueiden yhteinen budjetti tulisi olemaan n. 14 miljoonaa euroa. Kaikkien aluelautakuntien edustajat valitaan samalla tavalla kuin Yläkemijoen lautakunnassa, epäpoliittisesti kylien omissa kyläkokouksissa. Jokaisen kylän tulee nimetä mies ja naisehdokas, jotta sukupuolten välinen tasa-arvo toteutuisi. Kaupungilla on parhaillaan työn alla maaseutuohjelma, jokaisen alueen kehittämisohjelmat sekä kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelma. Kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksia pyritään lisäämään mm. järjestämällä kaupungin henkilöstölle, luottamushenkilöille ja kyläläisille koulutusta otakantaa.fi palvelusta. Lisäksi kaupunki hallinnoi Topakka-hanketta, jonka tarkoituksena on edistää asukkaiden osallisuutta, paikallista vaikuttamista sekä lähidemokratian toteutumista. Virkamiehet ja luottamushenkilöt ovat osittain huolissaan aluelautakuntien asiantuntijuuden riittävyydestä sekä kustannusten noususta. Lisäksi ollaan huolissaan siitä, että pienelle väestöpohjalle panostetaan näin paljon. Rovaniemen alueelle ollaan perustamassa myös kylien ja asukasyhdistysten yhteistä yhdistystä, Tokka ry:tä. Ajatuksena on, että isompi yhdistys voisi pyörittää isojakin hankkeita, kuten pitkäaikaistyöttömien työllistämishankkeita. Vaaran kylä, Paltamo Vaaran kylä sijaitsee sijaitsee Kainuun kauniissa vaaramaisemassa 10 km Paltamon keskustasta Ouluun päin. Vaaran kylätalo on Vaarankylän kyläyhdistyksen omistama v rakennettu entinen kyläkoulu. RAY: n antamalla avustuksella remontoitiin keittiö, sisävessat ja sähköt sekä hankittiin astiasto130 henkilölle. Vuosina tehtiin kylätaloon matkailusiipi majoitustiloineen Oulunjärvi Leaderin rahoituksella. Nyt viihtyisiä tiloja vuokrataan mitä erilaisimpiin juhla-, kokous-, koulutus- ja leiritapahtumiin. Kylätalolla on asiakaspaikkoja henkilölle, jolloin kaikki vieraat mahtuvat ruokailemaan yhtä aikaa pöydän ääreen, sekä majoitustilaa 25 henkilölle. Myös pihapiirissä voi majoittua teltassa, asuntovaunussa tai autossa. Vuosittain kylätalolla on noin tilaisuutta. Ohjelmapalvelut ja pitopalvelu tehdään yhteistyössä paikallisten yrittäjien kanssa. Pihapiirissä sijaitsee puulämmitteinen n. 10 hengen saunarakennus ja suuri 40 hengen kotarakennus, jossa on kotagrilli, kamiina ja puuhella. Kotarakennuksen rakentamiseen saatiin jakokunnalta rahaa euroa. Puskaradio on ollut paras markkinointikeino; lehteen ei ole ollut tarvetta laittaa ilmoituksia, koska tilat ovat jo nyt ahkerassa käytössä. Kehitteillä on sähköinen varausjärjestelmä ja omat nettisivut. Paikallisen metsästysseuran kanssa yhteistyö on varsin tiivistä; kylätalon pihapiirin on rakennettu mm. oma lahtivaja. Metsästysmatkailu esim. Saksan ja Tanskan suuntaan on ollut kokoajan kasvussa. Koko kansan hirvipeijaisiin on kutsuttu vieraita aina Italiaa myöden. Metsästysseuran ylläpitämänä pihapiirissä on myös koirille aitaukset, joten matkailijat voivat ottaa lemmikkinsä mukaan. Koirille on myös lämmitetty sisämajoitus talveksi. Vireillä on Ekomuseo-hanke, jonka avustuksella kaikki kylän valokuvat on digitalisoitu. Mukana hankkeessa on Paltamon lukio, Paltamo-seura ja kolme kylää. Hankkeen avulla vahvistetaan yhdessä tekemistä, rakennetaan vahvaa identiteettiä, kun jokainen oppii tuntemaan juurensa. Vaarankylän kyläyhdistys on hyvin aktiivinen ja talkoohenkinen yhteisö sekä kylä itsessään toimiva. Talolla järjestetäänkin kuukausittain kahvitilaisuus kyläläisille, jolloin turistaan kuulumisia ja suunnitellaan tulevia. Kylätalo on siis erittäin tärkeässä roolissa kyläläisten sosiaalisen kanssakäymisen kannalta.

4 Kainuun Nuotta ry Kainuun Nuotta Ry on Kainuun alueella toimivien maaseudun kyläyhteisöjen ja taajamien asukasyhdistysten sekä niiden tukijärjestöjen perustama yhdistys. Se on perustettu 1995 ja sillä on 60 työntekijää. Yhdistyksellä on runsaasti liiketoimintaa liikevaihdon ollessa 1,8 miljoonaa euroa ja esim. 80% alueen elektroniikkaromun kierrätyksestä hoituu sen kautta. Nuotan toiminta-ajatus on Kainuun alueen asukkaiden yhteisten asioiden kehittäminen: asuinalueiden välisen yhteistyön ja viestinnän kehittäminen, elinvoimaisuuden kehittäminen, asukkaiden tiedollisten ja taidollisten tasojen nostaminen, maakunnasta ulospäin tapahtuvan yhteistoiminnan kehittäminen sekä kaikinpuolisen hyvinvoinnin edistäminen Kainuun alueella. Alueella on 150 kylä- ja asukasyhdistystä. Nuotalla on käynnissä useita hankkeita, mm. tällä hetkellä PALKE-hanke, jossa perustetaan palvelukeskuksia maaseutualueille. Niissä toimii erilaisia palveluita tuottavia osuuskuntia, joissa kyläyhdistykset ovat osakkaina. Muita hankkeita on pitkäaikaistyöttömille suunnattu Näytönaika, Sopimuksellinen Maaseutu ja Osaava Tekijä- verkostotyöpaja työkuntoiseksi valmennettaville. Myös Kainuun monikulttuurinen toimintakeskus MONIKA toimii Nuotan alaisuudessa Ajatuksesta, että yhteistyö on voimavara, koska yksittäinen järjestö ei enää selviä yksin suurissa asioissa, on syntynyt Kainuun järjestöfoorumi, jossa koko maakuntaa koskevia asioita käsitellään teemoittain, esim. kylätominta, liikunta, luonto, nuoret, työttömät, sosiaali- ja terveydenhoito. Näin myös kolmannen sektorin kanta tulee kirjattua maakuntaohjelmaan. Maakuntaohjelma muodostuu 9 kunnan kuntasuunnitelmista, jotka taas koostuvat mm. kyläsuunnitelmista. Niitä on 120 kpl ja ne päivitetään vähintään kahden vuoden välein. Kylä-ja kaupunginosasuunnitelmat hyväksytään kunnanvaltuustoissa, joten ne ovat sitovia ja niiden toteutumista myöskin seurataan seurantataulukoilla. Kaikkien Kainuun maakunnan 9 kunnan alueella järjestetään kaksi kertaa vuodessa Kuntatiimi, joka on kaikille kuntalaisille avoin kansalaisvaikuttamisen foorumi. Niissä on asukkaiden lisäksi edustettuna myös viranomaiset ja poliittinen taho. Sukeva, Sonkajärvi Sonkajärvi on tyypillinen kainuulainen pienkunta. Kunnan asukasluku on vajaa Kunnan toisella kirkonkylällä Sukevalla asuu tuhat asukasta, joista noin 700 Sukevan keskustassa. Sukevalla toimii yhteispalvelupiste sekä poliittisin perustein valittu aluelautakunta, jonka toimikausi on valtuustokausi. Aluelautakunta koostuu 6 jäsenestä, varajäsenestä sekä yhdestä vankilan edustajasta. Jäsenet ovat sukevalaisia valtuutettuja, jotka istuvat kunnan sivistys- ja teknisessä lautakunnassa.lautakunnan budjetti on /vuosi. Budjetti kattaa aluesihteerin palkkakuluja, aluetoimiston hankinnat, kylätoiminnan, lähiliikuntapaikkojen ylläpidon sekä kokouskulut. Sukevan yhteispalvelupisteessä sijaitsee kirjasto, asiamiesposti, kunnan aluetoimisto, KELAn lomakepalvelu ja yleinen nettipääte. Lisäksi palvelupisteessä hoidetaan yleiset ennakkoäänestykset. Kunnan palveluista aluetoimistossa hoidetaan Sukevan kouluun, terveyspalveluihin, Ylä-Savon soteen sekä sairaanhoitoon liittyviä tehtäviä. Sonkajärven kunta ja Sukevan aluetoimisto on käynnistänyt uuden, paljon julkisuutta saaneen EVVK Sukeva-hankkeen. Hankkeen aikana on tarkoitus panostaa Sukevan alueen elinkeinokehitykseen, vapaa-aikaan, viihteeseen ja kulttuuriin. Lisäksi Sukeva on suosittua kesämökkiseutua, joten alueen matkailua ja markkinointia halutaan myös kehittää. Sonkajärven kunnan kyläasiamies toimii Yhteistyöllä lähelle ja kauas hankkeessa. Hankkeessa kehitetään sonkajärveläisiä kyliä ja tapahtumia. Sonkajärvellä on yhteensä 14 kylää, jotka ovat yhdessä kunnan kanssa vuonna 2011 perustaneet kyläparlamentin. Kyläparlamentti on kunnan ja kylien välinen foorumi, joka edistää kylien sekä kylien ja kunnan yhteistyötä ja tiedonvaihtoa. Lisäksi kyläparlamentin tehtävänä on edistää kylien elinkelpoisuutta, asukkaiden hyvinvointia sekä

5 palveluiden säilymistä. Kyläparlamentti pyrkii myös vaikuttamaan maankäytön ja asumisen asioihin, liikenneratkaisuihin ja ympäristöasioihin. Käytännössä kyläparlamentti osallistuu kylien suunnitteluun, tekee aloitteita, esityksiä ja lausuntoa sekä valmistelee avoimia kyläfoorumeita aiheittain. Kyläparlamentilla on tietty kokoonpano, mutta tapaamiset ovat kaikille avoimia. Parlamentin edustajia ovat: 2 edustajaa/kylä (kylät valitsevat edustajansa 2 vuoden välein), luottamushenkilöitä, Sukevan aluelautakunnasta 2 henkilöä, nimettyinä virkamiehinä ovat kulttuurisihteeri ja nuorisosihteeri sekä kutsuttuina vikamiehiä eri sektoreista teeman mukaisesti. Lisäksi tilaisuuksiin osallistuu aina myös kunnansihteeri. Sukeva on aina ollut osa Sonkajärveä, mutta oma kirkonkylänsä. Sukevaa kyläparlamentissa edustaa 1 henkilö aluelautakunnasta ja 1 kyläläinen (kirkonkylän ulkopuolelta). Kokoontumisiin kutsutaan tarvittaessa myös yhteistyötahoja mm. järjestöistä tai KELAsta. Kokoontumisia on noin kerran kuukaudessa. Parlamentin kokouksiin osallistuu keskimäärin osallistujaa/tilaisuus. Kyläparlamentin budjetti on 3000 /vuosi. Keuruun ekokylä Keuruun Ekokylä ry ja Keuruun Ekokylän Osuuskunta on perustettu vuonna Yhdistys vuokrasi aluksi ja osti seuraavana vuonna omakseen Kivijärven tilan, jonka värikkäät vaiheet alkavat vuodesta Tilalla on toiminut yksityisomistajien lisäksi mm elatusvelvollisten ja irtolaisnaisten työsiirtola sekä pakolaiskeskus. Tilan nykyinen pinta-ala on 53 hehtaaria josta peltoa on 25 hehtaaria, joka on pääosin vuokrattu paikalliselle luomuviljelijälle. Tilalla on 30 rakennusta, joista neljässä asutaan. Asukkaita on 32 ja ikäjakauma 11 kk 70-vuotta ja jokainen asukas huolehtii itse omasta toimeentulostaan. Asuntojen vuokrauksen ja muun yritystoiminnan hoitaa Osuuskunta. Asukkaat ovat ekologisesta elämäntavasta kiinnostuneita ja tulevat asumaan portaittain; 2 päivän ja 2 viikon tutustumisjaksojen ja 6 kuukauden koeasumisen jälkeen, jos kylän maanantaikokous heidät hyväksyy. Maanantaikokous on kylän yhteisten asioiden hoitoon tarkoitettu, yhteisöllinen kokous, jossa ei ole johtajaa ja kaikkien asukkaiden mielipide otetaan huomioon. Asukkailla on ns kolmen koon kriteerit asumisoikeuden säilyttämiseen. Ne ovat: ÄLÄ KÄNNÄÄ, ÄLÄ KÄÄNNYTÄ, ÄLÄ KÄHINÖI. Ensimmäisestä rikkomuksesta tulee varoitus ja toisesta joutuu lähtemään kylästä. Tilalla tehdään mahdollisimman paljon yhdessä ruoanlaitosta kasvimaan hoitoon. Ruoka on enimmäkseen kasvisruokaa ja mahdollisuuksien mukaan luomutuotantoa. Yrtit ja kasvikset tuotetaan suurimmaksi osaksi itse ja se mitä ostetaan, pyritään saamaan mahdollisimman läheltä. Energiaomavaraisuuteen pyritään mm aurinkopaneeleiden avulla ja kaikki mahdollinen kierrätetään. Kukin asukas osallistuu tilan töihin osaamisensa ja kiinnostuksensa mukaan. Pakkoa ei ole.

Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo

Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Kylien Salo kehittämishanke, Salon kaupunki Etunimi Sukunimi 29.8.2014 Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Aluelautakuntien tehtävät

Aluelautakuntien tehtävät Aluelautakuntien tehtävät 28.11.2012 Palveluiden järjestäminen Hallinto- ja johtosäännön mukaisesti Lautakuntien yleiset tehtävät ja lautakuntien yleinen ratkaisuvalta Kullekin lautakunnalle erikseen määritellyt

Lisätiedot

Aluelautakunnat kylien asialla. ROVANIEMEN KAUPUNKI Maarit Alikoski 3.10.2015

Aluelautakunnat kylien asialla. ROVANIEMEN KAUPUNKI Maarit Alikoski 3.10.2015 Aluelautakunnat kylien asialla ROVANIEMEN KAUPUNKI Maarit Alikoski 3.10.2015 Osallisuus, vaikuttaminen ja elinvoima Aluelautakunnat tärkeä osa Rovaniemen kaupungin pitkäjänteistä itsehallinnon ja asukkaiden

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

Onko aluelautakunnista apua alueen elinvoimaisuuden kehittämisessä?

Onko aluelautakunnista apua alueen elinvoimaisuuden kehittämisessä? Onko aluelautakunnista apua alueen elinvoimaisuuden kehittämisessä? Rovaniemen kaupunki ja sitä ympäröivä Rovaniemen maalaiskunta yhdistyivät vuonna 2006 Uudesta Rovaniemestä muodostui väestöltään Suomen

Lisätiedot

Nuorisoneuvoston toimintaohje

Nuorisoneuvoston toimintaohje 1 (5) Nuorisoneuvoston toimintaohje 2 (5) Sisällysluettelo 1 Nuorisoneuvoston tarkoitus... 3 2 Nuorisoneuvoston kokoonpano... 3 3 Nuorisoneuvoston tehtävät... 3 4 Nuorisoneuvoston toimikausi ja ikäraja...virhe.

Lisätiedot

Paikallisesti, kumppaneina ja ulos karsinoista!

Paikallisesti, kumppaneina ja ulos karsinoista! Paikallisesti, kumppaneina ja ulos karsinoista! PED: kaksi esimerkkiä ja kolme ajatusta Demokratiapäivä 2015 Kuntatalo 13.10.2015 Ritva Pihlaja palvelut demokratia Kuntien toiminnan lähtökohtana on paikallisuus.

Lisätiedot

Yhteisötalous ja yhteiskuntavastuullinen yrittäjyys keinoja työllisyydenhoitoon

Yhteisötalous ja yhteiskuntavastuullinen yrittäjyys keinoja työllisyydenhoitoon Yhteisötalous ja yhteiskuntavastuullinen yrittäjyys keinoja työllisyydenhoitoon 1 Esiselvitys: Oulun kaupungin yhteisötoiminnan palvelukonseptin kehittäminen ja sosiaalinen yrittäjyys - PALKE -hanke 1.6.2009-31.12.2009

Lisätiedot

TOPAKKA (toimivat lähipalvelut paikallisdemokratian avulla) -hanke

TOPAKKA (toimivat lähipalvelut paikallisdemokratian avulla) -hanke TOPAKKA (toimivat lähipalvelut paikallisdemokratian avulla) -hanke Lähidemokratia -hanke Hanketta hallinnoi Rovaniemen kaupunki Hankkeen kestoaika 1.10.2012 31.12.2013 Rahoitus / Peräpohjolan kehitys ry

Lisätiedot

KH liite n:o 2/ VALT liite n:o 2/

KH liite n:o 2/ VALT liite n:o 2/ KH liite n:o 2/4.12.2012 VALT liite n:o 2/13.12.2012 Sivu 2 / 5 1 VALIOKUNNAT Pudasjärven kaupungin valiokunnat osallistuvat kaupungin päätöksien valmisteluun valtuustolle, kaupunginhallitukselle tai virkamiehille.

Lisätiedot

Kohti kumppanuusyhteiskuntaa

Kohti kumppanuusyhteiskuntaa Kohti kumppanuusyhteiskuntaa Kyläpäällikkökoulutus 27.10. Somero Tauno Linkoranta erityisasiantuntija Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, kansalaistoiminta Isoja muutoksia julkisissa rakenteissa Kartat:

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA 13.1.2017 SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ MITÄ TEEMME TÄNÄÄN? Riskienhallinnan vaihe 3 seuranta ja raportointi Riskienhallinnan vaihe 2 operatiivinen

Lisätiedot

Kuhmon vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Kuhmon vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2014 1 Kuhmon vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Vuoden 2014 alusta vanhusneuvostot ovat lakisääteisiä Kuhmon vanhusneuvoston toiminta on käynnistynyt vuonna 2002 eli vanhusneuvosto on toiminut

Lisätiedot

Aluelautakuntien järjestämistehtävä. Työseminaari Sirpa Salminen

Aluelautakuntien järjestämistehtävä. Työseminaari Sirpa Salminen Aluelautakuntien järjestämistehtävä Työseminaari 13.2.2013 Sirpa Salminen Palvelujen järjestäminen Aluelautakunta tilaajana vastaa palvelujen järjestämisestä, määrittelee määrän ja laadun, noudattaa valtuuston

Lisätiedot

Vaalan kunta.

Vaalan kunta. Vaalan kunta - Asukkaita vuoden 2011 lopussa 3314. - Sijaitsee Oulun ja Kajaanin puolivälissä. - Oulujärven kunta. Suomen 4. suurin järvi, jonka jäälle mahtuisivat kaikki maailman ihmiset. - Kriisikunta

Lisätiedot

Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko

Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko Työpaja 16.4.2015 Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Salon kaupunki Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden aktivointi ja neuvonta Tiedotus:

Lisätiedot

Kehitetään kyliä yhdessä KEHITTÄMISEN PERUSTAA

Kehitetään kyliä yhdessä KEHITTÄMISEN PERUSTAA Kehitetään kyliä yhdessä KEHITTÄMISEN PERUSTAA Maarit Alikoski 15.9.2015 ROVANIEMEN KAUPUNKI Maarit Alikoski 15.92015 Kuva: Pasi Tarvainen 2015 Rovaniemen maaseudun kehittämisohjelma 2013-2020 Laaja yhteys

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI 8.12.2016 Hannu Leskinen - Järjestämisvastuu Vastaa asukkaan lailla säädettyjen oikeuksien toteutumisesta (ML 7 ) Pitää huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen

Lisätiedot

KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN. 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula,

KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN. 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula, KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula, NOORMARKKU-TOIMIKUNTA Peruskirjana kuntaliitossopimus Noormarkun alueellisen edustavuuden lisäämiseksi ja asukkaiden vaikutusvallan

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 Nuorisovaltuusto 02.04.2013 AIKA 2.4.2013 klo 14.00 PAIKKA Yläaste KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 3 NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Suomalaisen yhteiskunnan

Suomalaisen yhteiskunnan Suomalaisen yhteiskunnan iso muutos muuttuvatko kunta ja kuntalainen? Kyläparlamentti Ilomantsi 31.3.2015 Ritva Pihlaja erityisasiantuntija, tutkija ritva.pihlaja@pp.inet.fi Kuulostaa hyvältä! Ilomantsi

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla. Merja Kaija kyläasiamies

Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla. Merja Kaija kyläasiamies Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla Merja Kaija kyläasiamies Maaseutuparlamentti Maaseutupolitiikan neuvosto (MANE), Suomen Kylätoiminta ry, Pohjois- Savon Kylät ry ja Maaseutuverkostopalvelut ovat

Lisätiedot

Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta , KUKE

Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta , KUKE Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta 20.11.2014, KUKE Oulun kaupunki TULOSLASKELMA TOT/ BUDJ/ TOT-% ENNUSTE YLITYS+ YLITYS+ TOT KUMUL TOT ED. KUMUL VUOSI ALITUS- ALITUS- % ED. VUOSI VUOSI Toimintatuotot

Lisätiedot

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA (PoPLi) RY Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 SÄÄNNÖT Hyväksytty 11.06.2001 Muutettu 08.03.2007 2 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA RY SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi, kotipaikka,

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Kannus 1.10.2013 Tiina Sivonen Lähtölaukauksena Järjestöjen yhteistyö kahvittelua vai konkretiaa tilaisuus 8.8.2007 Kutsujana Keski-Suomen Kylät ry,

Lisätiedot

Lähidemokratian vahvistaminen

Lähidemokratian vahvistaminen Lähidemokratian vahvistaminen Kuntaliitosverkoston seminaari Kuntatalo 4.6.2014 Ritva Pihlaja erityisasiantuntija, tutkija ritva.pihlaja@pp.inet.fi Lähidemokratiasta on? enemmän kysymyksiä kuin vastauksia,

Lisätiedot

Kyläkysely. Valitse kunta. Vastaajien määrä: 95 0% 5% 10% 15% 20% 25% Iisalmi. Juankoski. Kaavi. Keitele. Kiuruvesi. Kuopio. Lapinlahti.

Kyläkysely. Valitse kunta. Vastaajien määrä: 95 0% 5% 10% 15% 20% 25% Iisalmi. Juankoski. Kaavi. Keitele. Kiuruvesi. Kuopio. Lapinlahti. Kyläkysely Valitse kunta Vastaajien määrä: 95 5% 1 15% 2 25% Iisalmi 6,32% Juankoski Kaavi Keitele Kiuruvesi Kuopio 23,16% Lapinlahti 5,26% Leppävirta 8,42% Maaninka Nilsiä 6,32% Pielavesi Rautalampi Rautavaara

Lisätiedot

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Yhteiskunnallinen yritys Yhteiskunnallinen yritysyhdistää yksityissektorin liiketoimintataidot

Lisätiedot

Kuntaesimerkkinä Oulu

Kuntaesimerkkinä Oulu Kuntaesimerkkinä Oulu 20.3.2012 Yritysyhteistyön koordinaattori, Tekijäpuu palvelu / Tuvilta Työelämään hanke / Konsernipalvelut Satu Kaattari-Manninen Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa Vaikka

Lisätiedot

Maaseudun arjen palveluverkosto Enemmän vähemmällä verkostot hyvinvointipalvelujen toteuttajina

Maaseudun arjen palveluverkosto Enemmän vähemmällä verkostot hyvinvointipalvelujen toteuttajina Maaseudun arjen palveluverkosto Enemmän vähemmällä verkostot hyvinvointipalvelujen toteuttajina 2016-2018 Mirja Kettunen Verkostokoordinaattori Lapin liitto Arjen turvan lähtökohta Palvelut Toimeentulo

Lisätiedot

OULUN KAUPUNKI, KONSERNIPALVELUT KUNTALAISVAIKUTTAMINEN JA YHTEISÖTOIMINTA ASUKASTUPATOIMINNAN KEHITTÄMINEN; ASUKASTUPIEN NYKYTILAN KARTOITUS

OULUN KAUPUNKI, KONSERNIPALVELUT KUNTALAISVAIKUTTAMINEN JA YHTEISÖTOIMINTA ASUKASTUPATOIMINNAN KEHITTÄMINEN; ASUKASTUPIEN NYKYTILAN KARTOITUS OULUN KAUPUNKI, KONSERNIPALVELUT KUNTALAISVAIKUTTAMINEN JA YHTEISÖTOIMINTA ASUKASTUPATOIMINNAN KEHITTÄMINEN; ASUKASTUPIEN NYKYTILAN KARTOITUS RAPORTTI VESA JURMU 2012 2(10) SISÄLLYSLUETTELO 1. ASUKASTUPAKARTOITUKSEN

Lisätiedot

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma 2016-2017 Orimattilan visio 2020: Itsenäinen Orimattila on uudistumiskykyinen ja yhteisöllinen maaseutukaupunki metropolialueen

Lisätiedot

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä Salo 4.9.2014 Esityksen sisältö 1. Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä 2. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän, YTR:n verkosto,

Lisätiedot

Osallistavaa kuntaa rakentamassa

Osallistavaa kuntaa rakentamassa Osallistavaa kuntaa rakentamassa - esimerkkejä maailmalta ja Suomesta Suonenjoki 12.5.2015 Ritva Pihlaja erityisasiantuntija, tutkija ritva.pihlaja@pp.inet.fi Isoja muutoksia julkisissa rakenteissa Kartat:

Lisätiedot

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014 Toimeksiantaja Kivijärven kunta KÄYTETTY MENETELMÄ Menomenetelmä Tulomenetelmä Asukaskyselyt (keskiarvot) Kuntatilastot Mökkikyselyt

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki 12.9.2014 Järjestöareena taustaa Lähtölaukauksena Järjestöjen yhteistyö kahvittelua vai konkretiaa tilaisuus

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen 2.2.2017 Keski-Suomen Järjestöareenan tehtävä Järjestöjen ääni ja voimien kokoaja Tunnistaa järjestökentän tarpeita Tarpeisiin vastaavat

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki 11.9.2015 Keski-Suomen Järjestöareenan tehtävä Järjestöjen ääni ja voimien kokoaja Tunnistaa järjestökentän

Lisätiedot

Järjestöfoorumi Rautjärven kunta Kehitysjohtaja Annaleena Rita

Järjestöfoorumi Rautjärven kunta Kehitysjohtaja Annaleena Rita Järjestöfoorumi 11.3.2015 Rautjärven kunta Kehitysjohtaja Annaleena Rita Ohjelma Avaus Harri Anttila Tulosalueiden alustukset Kehitysjohtaja Annaleena Rita Sivistystoimenjohtaja Eila Toppinen Tekninen

Lisätiedot

Kumppanuudella kohti hyvinvointia

Kumppanuudella kohti hyvinvointia Kumppanuudella kohti hyvinvointia Tavoitteena on luoda järjestö- ja kansalaistoiminnan alueellinen toimintamalli terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. o Kumppanuushanke: Pohjois-Karjalan kansanterveys

Lisätiedot

Terveempi Pohjois-Suomi 2 hanke: Arviointia TerPS2- kunnista

Terveempi Pohjois-Suomi 2 hanke: Arviointia TerPS2- kunnista Terveempi Pohjois-Suomi 2 hanke: Arviointia TerPS2- kunnista HYVINVOINTIFOORUMI 21.08.2014 Keski-Pohjanmaan ja Kruunupyyn kuntien osaprojekti Tuula Löf 1 Hyvinvointiryhmät Perustettu ryhmiä Olemassa olleiden

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

Lähipalvelut, palveluverkko ja asukkaiden osallisuus, raportti. Riitta Pylvänen hankesuunnittelija

Lähipalvelut, palveluverkko ja asukkaiden osallisuus, raportti. Riitta Pylvänen hankesuunnittelija Lähipalvelut, palveluverkko ja asukkaiden osallisuus, raportti Riitta Pylvänen hankesuunnittelija PERUSTURVAJOHTAJIEN TAPAAMINEN KUNTAKIERROKSELLA SYKSYLLÄ 2014 Esiin nousseita kysymyksiä: Miten työllisyyden

Lisätiedot

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 14.2.17 Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Sote-järjestöillä on edustus Sote-Savotan alatyöryhmissä. Työryhmissä on myös saamelaisedustus. 2) Kainuu:

Lisätiedot

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa 25.8.2014 Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa sekä terävöittää sen sisältöä ja toteutusta

Lisätiedot

Kylien palvelut sopimalla, hyviä käytäntöjä!

Kylien palvelut sopimalla, hyviä käytäntöjä! Kylien palvelut sopimalla, hyviä käytäntöjä! Heli Siirilä Maaseutuasumisen teemaryhmä, erityisasiantuntija Lappeenranta 24.1.2012 25.1.2012 1 Esityksen kooste Mistä maaseudun palvelusopimuksessa on kyse?

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUS. auttaa tarkastelemaan hyvinvointia kokonaisuutena ja kantamaan yhdessä vastuuta hyvinvoinnista

HYVINVOINTIKERTOMUS. auttaa tarkastelemaan hyvinvointia kokonaisuutena ja kantamaan yhdessä vastuuta hyvinvoinnista HYVINVOINTIKERTOMUS kuntajohtamisen työväline, joka tukee hyvinvoinnin näkökulmien kytkemistä toiminnan ja talouden suunnitteluun, seurantaan ja arviointiin, 225 kuntaa käyttää auttaa tarkastelemaan hyvinvointia

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajiston työvaliokunta/paavilainen Sääntömuutosehdotus Edustajiston sääntöihin Versio 280215 Edustajiston syksyn kasvokkaistapaamisen pohjalta Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

Käyttäjädemokratiatyöryhmän esittely

Käyttäjädemokratiatyöryhmän esittely Käyttäjädemokratiatyöryhmän esittely Demokratiapäivän asukastilaisuus 14.10.2014 Leena Kostiainen apulaispormestari käyttäjädemokratiatyöryhmän puheenjohtaja Sisällys työryhmän toimeksianto ja kokoonpano

Lisätiedot

KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄ

KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄ KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄ J o e n s u u Kyläyhdistysten pitäjäjulistus ja yhteiskunnallinen yrittäminen MATTI VÄISTÖ Osuuskunta Viesimon puheenjohtaja KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄ entinen kunta Kunta perustettu

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA VIIHTYISÄ, TURVALLINEN JA ELINVOIMAINEN SONKAJÄRVI JA YLÄ-SAVON SEUTUKUNTA

KUNTASTRATEGIA VIIHTYISÄ, TURVALLINEN JA ELINVOIMAINEN SONKAJÄRVI JA YLÄ-SAVON SEUTUKUNTA KUNTASTRATEGIA 2017- SONKAJÄRVI JA YLÄ-SAVON SEUTUKUNTA KUNTASTRATEGIA 2017- Tahtotilana on, että Sonkajärvi on ihmisille ja yrityksille viihtyisä, turvallinen ja elinvoimainen asuin- ja toimintaympäristö.

Lisätiedot

KOULUJEN JA KYLÄYHDISTYSTEN YHTEISTYÖLLÄ VIREYTTÄ KYLÄT JA KOULUT -HANKE. Lehtori Juha Oksanen 12.5.2015

KOULUJEN JA KYLÄYHDISTYSTEN YHTEISTYÖLLÄ VIREYTTÄ KYLÄT JA KOULUT -HANKE. Lehtori Juha Oksanen 12.5.2015 KOULUJEN JA KYLÄYHDISTYSTEN YHTEISTYÖLLÄ VIREYTTÄ KYLÄT JA KOULUT -HANKE Lehtori Juha Oksanen 12.5.2015 Humak on valtakunnallinen Verkostoammattikorkeakoulu HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU Opiskelijoita

Lisätiedot

MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke

MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke 12.2.2013 Kokkola ja Kruunupyy Kehittämisen painopistealueet: 1. Vuorovaikutuksen lisääminen sosiaali-

Lisätiedot

NUORISOVALIOKUNTALAISEN KÄSIKIRJA

NUORISOVALIOKUNTALAISEN KÄSIKIRJA NUORISOVALIOKUNTALAISEN KÄSIKIRJA Nuorisovaliokunnan rooli Hallituksen asettama, nuorten asioiden asiantuntijaelin. Noudattaa PAMin hallituksen laatimaa valiokuntien yleisohjesääntöä. Vie nuorten asioita

Lisätiedot

KYLÄT JA KOULUT -HANKE TUTKII, KEHITTÄÄ JA TUKEE KOULUJEN JA PAIKALLISYHDISTYSTEN YHTEISTYÖTÄ. Hanke on käynnissä 1.1.2014-30.6.

KYLÄT JA KOULUT -HANKE TUTKII, KEHITTÄÄ JA TUKEE KOULUJEN JA PAIKALLISYHDISTYSTEN YHTEISTYÖTÄ. Hanke on käynnissä 1.1.2014-30.6. KYLÄT JA KOULUT -HANKE TUTKII, KEHITTÄÄ JA TUKEE KOULUJEN JA PAIKALLISYHDISTYSTEN YHTEISTYÖTÄ Hanke on käynnissä 1.1.2014-30.6.2016 MITÄ Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) ja Suomen Kylätoiminta ry.

Lisätiedot

Kuntalaiskyselyn tulokset. Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Kaupunginkanslia / Suunnittelu ja rahoitusryhmä

Kuntalaiskyselyn tulokset. Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Kaupunginkanslia / Suunnittelu ja rahoitusryhmä Kuntalaiskyselyn tulokset Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Taustatiedot: ammatti 3 % 8 % 8 % 3 % 1 % 16 % 25 % 36 % Koululainen Kunnan tai valtion työntekijä Yrittäjä Työtön Opiskelija Töissä yksityisellä

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

Kainuun Nuotta ry.n Johtosääntö

Kainuun Nuotta ry.n Johtosääntö Kainuun Nuotta ry.n Johtosääntö 2 Kainuun Nuotta ry.n johtosääntö Hyväksytty Kainuun Nuotta ry.n johtokunnan kokouksessa 10/8 2005 1) Ydistyksen toiminta-ajatus Kainuun Nuotta on Kainuun alueella toimivien

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa. Eläkeläisvaltuuston kokous klo

Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa. Eläkeläisvaltuuston kokous klo Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa Eläkeläisvaltuuston kokous 24.3. klo 12.-14.30 Tesoman elinkaarikortteli 2 Tesoman elinkaarikortteli Kilpailun tarkoituksena on saada

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

OSUUSKUNTA VIESIMO Kiihtelysvaaran pitäjä Joensuu

OSUUSKUNTA VIESIMO Kiihtelysvaaran pitäjä Joensuu OSUUSKUNTA VIESIMO Kiihtelysvaaran pitäjä Joensuu Hallituksen puheenjohtaja MATTI VÄISTÖ Kumppanuuspäivä 14.10.2015 TÄSTÄ LÄHDETTIIN Joensuun kaupunki, selvityshanke: Yhteiskunnallisen yrittämisen mahdollisuudet

Lisätiedot

Alueellisen osallistumisen ja demokratian vaihtoehdot Esitys Mikkelin, Suomenniemen ja Ristiinan valtuustojen yhteisseminaarissa 1.2.

Alueellisen osallistumisen ja demokratian vaihtoehdot Esitys Mikkelin, Suomenniemen ja Ristiinan valtuustojen yhteisseminaarissa 1.2. Alueellisen osallistumisen ja demokratian vaihtoehdot Esitys Mikkelin, Suomenniemen ja Ristiinan valtuustojen yhteisseminaarissa 1.2.2012 Sisältö Kuntalaisten osallisuus: lähidemokratia ja kuntapalvelut

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa -hanke

Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa ja palveluja kuntalaisille taloudellisuutta ja tehokkuutta kunnille Esittelydiat 12.4.2013 Projektipäällikkö Marko Palmgren Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

Hyvinvointijohtamisella onnistumisen poluille ja hyvään arkeen Lapissa

Hyvinvointijohtamisella onnistumisen poluille ja hyvään arkeen Lapissa Hyvinvointijohtamisella onnistumisen poluille ja hyvään arkeen Lapissa HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN KUNNAN TEHTÄVÄNÄ Kuntalain mukaisesti kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto

Lisätiedot

Ajankohtaista yhteisestä asiakaspalvelusta

Ajankohtaista yhteisestä asiakaspalvelusta Ajankohtaista yhteisestä asiakaspalvelusta - HE-luonnoksen keskeinen sisältö ja yhteisten asiakaspalvelupisteiden toimintamalli Kunta- ja aluehallinto-osasto Yhteiset asiakaspalvelupisteet Kokonaismäärä

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Projektitutkijat Mari Kattilakoski ja Niina Rantamäki

Projektitutkijat Mari Kattilakoski ja Niina Rantamäki Projektitutkijat Mari Kattilakoski ja Niina Rantamäki 16 paikallista työkokousta Peruspalveluliikelaitos Jytan jäsenkunnissa: Halsua, Kannus, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Veteli Kokkolassa

Lisätiedot

Tehtävät, työn organisointi ja toimintatavat

Tehtävät, työn organisointi ja toimintatavat Kitkajärvien ja Posionjärven hoidon ja kunnostuksen työryhmä Tehtävät, työn organisointi ja toimintatavat Työryhmän I kokous 2.9.2013 Työryhmän tehtävät ja asema järvien ja niiden valuma-alueen ongelmien

Lisätiedot

Sivu 1 / 5. RAAHEN LÄHIDEMOKRATIAMALLI, ehdotus 4.11.2015. 1. Johdanto

Sivu 1 / 5. RAAHEN LÄHIDEMOKRATIAMALLI, ehdotus 4.11.2015. 1. Johdanto Sivu 1 / 5 RAAHEN LÄHIDEMOKRATIAMALLI, ehdotus 4.11.2015 1. Johdanto Raahen kaupungilla on pitkät perinteet yhteistyöstä ja kylien tukemisesta. Vuonna 1989 Raahen kaupunki osallistui kolmivuotiseen, valtakunnalliseen

Lisätiedot

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele 22.3.2016 Muistio Kunnanjohtaja Harri Anttila avasi tilaisuuden ja toivotti osallistujat tervetulleiksi Kunnanhallituksen puheenjohtaja Taina Lonka toimi tilaisuuden puheenjohtajana Tilaisuuteen osallistui

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Nuorisovaltuuston johtosääntö (päivitetty )

Nuorisovaltuuston johtosääntö (päivitetty ) Nuorisovaltuuston johtosääntö (päivitetty 9.1.2017) 1 Nuorisovaltuuston tarkoitus Siilinjärven Nuorisovaltuusto on siilinjärveläisistä nuorista koostuva kunnanhallituksen alainen nuoria koskevien asioiden

Lisätiedot

Palveluportaat- Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen

Palveluportaat- Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen Palveluportaat- Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen HANKKEEN TAUSTA JA TARVE Julkinen sektori on suurten muutosten edessä. Keskittämisellä ja kuntaliitoksilla ei pystytä turvaamaan palveluita

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNNALLISEN NUORISOVALTUUSTON MANUN TOIMINTAKÄSIKIRJA. Kainuun maakunnallinen nuorisovaltuusto hyväksynyt 5.10.2015

KAINUUN MAAKUNNALLISEN NUORISOVALTUUSTON MANUN TOIMINTAKÄSIKIRJA. Kainuun maakunnallinen nuorisovaltuusto hyväksynyt 5.10.2015 1 KAINUUN MAAKUNNALLISEN NUORISOVALTUUSTON MANUN TOIMINTAKÄSIKIRJA 2 Sisältö 1. MANUN TOIMINNAN TAUSTA... 3 2. MANUN YHTEISTYÖORGANISAATIOT... 4 3. MANUN JÄSENTEN NIMEÄMINEN... 6 4. MANUN TOIMINTAMUODOT...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6592/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6592/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat 56 21.11.2016 41 Asianro 6592/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta ylikunnallisiin luottamustoimiin Päätöshistoria Kaupunginhallitus,

Lisätiedot

Palveluportaat. Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen

Palveluportaat. Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen Palveluportaat Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen HANKKEEN TAUSTA, TARVE JA TAVOITTEET Julkinen sektori on suurten muutosten edessä Keskittämisellä ja kuntaliitoksilla ei pystytä turvaamaan

Lisätiedot

4V:n asukastyön pääsuunnitteluryhmä. Järjestötila Länsimäki

4V:n asukastyön pääsuunnitteluryhmä. Järjestötila Länsimäki 4V:n asukastyön pääsuunnitteluryhmä Järjestötila Länsimäki 16.8.2010 Ohjelma 13:00 Kahvia, aluekoordinaattori Liisa Juustila esittelee järjestötilaa sekä asukastyötä Vantaalla 14:00 4V-hankkeen kuulumiset

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi. Valtakunnalliset kohtaamispaikkapäivät Rinnakkaisseminaari

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi. Valtakunnalliset kohtaamispaikkapäivät Rinnakkaisseminaari Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Valtakunnalliset kohtaamispaikkapäivät 13.3.2013 Rinnakkaisseminaari Keski-Suomen Järjestöareenan esittely Klo 9.30 10.00 Tiina Sivonen (Keski-Suomen

Lisätiedot

OTSIKKO Tilaisuuden pitäjä. CP-liitto Anne Ilvonen suunnittelija OK-opintokeskus. Opintotoiminnan Keskusliitto.

OTSIKKO Tilaisuuden pitäjä. CP-liitto Anne Ilvonen suunnittelija OK-opintokeskus. Opintotoiminnan Keskusliitto. OTSIKKO Tilaisuuden pitäjä CP-liitto 29.3.2008 Anne Ilvonen suunnittelija OK-opintokeskus Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Pyhännän kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Jouko Nissinen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Yhteiskunnalliset yritykset maaseudun sosiaali-ja terveyspalvelujen mahdollisuutena Suomessa

Yhteiskunnalliset yritykset maaseudun sosiaali-ja terveyspalvelujen mahdollisuutena Suomessa Yhteiskunnalliset yritykset maaseudun sosiaali-ja terveyspalvelujen mahdollisuutena Suomessa KAMPA seminaarikokkola 5.10.2010 Ritva Pihlaja projektipäällikkö, Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, kansalaisjärjestöteemaryhmä

Lisätiedot

Yhteiskunnalliset yritykset palvelujen turvaajina maaseudulla huomioita yhteiskunnallisesti tärkeiden palvelujen julkisesta hankinnasta

Yhteiskunnalliset yritykset palvelujen turvaajina maaseudulla huomioita yhteiskunnallisesti tärkeiden palvelujen julkisesta hankinnasta Yhteiskunnalliset yritykset palvelujen turvaajina maaseudulla huomioita yhteiskunnallisesti tärkeiden palvelujen julkisesta hankinnasta Hanna Moilanen projektitutkija Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset 28.4.2016 Muutostekijöitä on runsaasti Ilmastonmuutos Niukkeneva julkinen talous Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän

Lisätiedot

LAHDEN TALOJEN ASUKASDEMOKRATIAMALLI

LAHDEN TALOJEN ASUKASDEMOKRATIAMALLI LAHDEN TALOJEN ASUKASDEMOKRATIAMALLI Asukasdemokratiatoimikunnan käsittely 14.11.2005 ja alueneuvostojen yhteiskokouksen käsittely 30.11.2005 ja yhtiön hallituksen käsittely 15.12.2005 PÄIVITYKSET: Asukashallitus

Lisätiedot

HELSINGIN KEHITYSVAMMATUKI 57 RY:N SÄÄNNÖT

HELSINGIN KEHITYSVAMMATUKI 57 RY:N SÄÄNNÖT HELSINGIN KEHITYSVAMMATUKI 57 RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty 26.11.2009 Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry ja kotipaikka

Lisätiedot

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Verkosto: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula

Lisätiedot