HAKUOHJEET / CIRKON RESIDENSSIHAKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAKUOHJEET / CIRKON RESIDENSSIHAKU 2015-2016"

Transkriptio

1 1(5) HAKUOHJEET / CIRKON RESIDENSSIHAKU Mitä haetaan ja mille ajalle? Cirkon residenssihaussa voi hakea 2-4 viikon mittaista residenssityöskentelyjaksoa Cirkossa, Helsingin Suvilahdessa. Tässä haussa on haettavana työskentelyjaksot ajalla helmikuu 2015 elokuu Kuka voi hakea? Hakijan on oltava sirkustaiteen ammattilainen, mutta työryhmä voi olla poikkitaiteellinen. Hakijana voi myös olla esimerkiksi tanssi- tai teatteriryhmä, jonka työssä tai esityksessä sirkustaiteella on merkittävä rooli. Hakijalla tai työryhmällä on oltava sidos Suomeen, mutta työryhmä voi olla kansainvälinen. Täysin kansainvälisten hakijoiden residenssit ovat myös mahdollisia, mutta tällöin hakija vastaa kokonaan itse residenssin kustannuksista. Hakijoilta toivotaan Cirko Uuden sirkuksen keskus ry:n jäsenyyttä. Mikäli hakija ei vielä ole Cirkon jäsen, residenssihakemuksen yhteydessä on mahdollista hakea osalle tai kaikille työryhmäläisille jäsenyyttä. Cirko pyrkii laajentamaan jäsenpohjaansa ja samalla lisäämään kentän toimijoiden vaikutusmahdollisuuksia Cirkon toimintaan. Millaisella projektilla voi hakea? Residenssit on tarkoitettu uusien teosten valmistamiseen ja taiteellisten konseptien työstämiseen. Residenssejä ei myönnetä tekniseen harjoitteluun tai vanhojen teosten uudelleenlämmittämiseen. Työstettävän teoksen tai konseptin on sovelluttava Cirkon saleihin. Salien tekniset tiedot näet Cirkon sivuilta. Teoksen tai konseptin on liityttävä kiinteästi sirkustaiteeseen. Sirkustaiteen merkittävä rooli on tultava selvästi esille hakemuksessa. Residenssijaksoa voi hakea usealla eri teoskonseptilla.

2 2(5) Mitä residenssi sisältää? Cirkossa työryhmällä on 2-4 viikon mittaisen residenssiperiodin ajan käytössään harjoitussali ja sosiaalitilat sekä mahdollisuus konsultoida Cirkon henkilökuntaa mm. teknisissä toteutuksissa. Residenssijaksoa varten laaditaan tekninen raideri ja työsuunnitelma, joiden mukaan residenssi toteutetaan. Jakso alkaa alkutapaamisella Cirkon tuotannon, tekniikan ja viestinnän kanssa, jossa residenssin kulku käydään yhdessä läpi. Osana residenssiä työryhmä avaa työskentelyprosessiaan yleisölle esimerkiksi demoesittelyssä ja mahdollisuuksien mukaan jalkautuu myös paikalliseen sirkuskenttään. Residenssiohjelman ehdoissa on eritelty tarkemmin, mitä Cirko tarjoaa työryhmille ja mitä työryhmiltä residenssijaksolla odotetaan. Valintaprosessi Residenssiohjelman valintoja tehdessä painotetaan ammattimaisuutta, taiteellista tasoa ja yksilöllisyyttä. Työstettävä teos tai konsepti voi olla vasta alkuvaiheessa, mutta sillä on oltava selkeä työsuunnitelma ja päämäärä valmiin produktion toteuttamiseksi. Residenssit on tarkoitettu toteutuville projekteille/teoksille, ja hankkeen realistisuus (suunnitelma, muut residenssit, rahoitus) otetaan myös huomioon valintoja tehtäessä. Valinnat perustuvat hakulomakkeessa annettuihin tietoihin. Huolella täytetty hakulomake tukee päätöksentekoa ja mahdollisista muutoksista on ilmoitettava Cirkoon välittömästi. Valinnoista ilmoitetaan hakijoille lokakuussa Valinnat ovat ehdollisia, kunnes residenssijaksosta on laadittu Cirkon ja työryhmän välille kirjallinen sopimus. Sovittua residenssijakson ajankohtaa ei muuteta (force majeure tai muu erityisen painava syy voidaan mahdollisuuksien mukaan huomioida). Valinnat tekee Cirkon työryhmä, johon kuuluvat Cirkon toiminnanjohtaja Sami Ylisaari, taiteellinen neuvonantaja Jani Nuutinen, hallituksen puheenjohtaja Kaarina Gould ja Sirkuksen tiedotuskeskuksen toiminnanjohtaja Lotta Vaulo. Työryhmä voi käyttää myös muita asiantuntijoita hakemusten arvioinnissa. Cirko voi tehdä residenssivalintoja myös tämän haun ulkopuolelta. Tässä haussa tulleet hakemukset huomioidaan residenssiohjelman lisäksi myös kausiohjelmiston ja Cirko-festivaalin suunnittelussa. Erillistä teoshakua ei järjestetä, vaan ohjelmistot rakentuvat kutsuperiaatteella.

3 3(5) Hakulomakkeen täyttö Residenssihaku tehdään sähköisellä hakulomakkeella. Kaikki hakemusta koskeva materiaali toimitetaan lomakkeella. Sähköpostitse tai muuten toimitettua materiaalia ei huomioida. Tee hakemus hyvissä ajoin. Hakemusten saapumisesta lähetetään manuaalisesti sähköpostikuittaus. Viime tingassa lähetettyihin hakemuksiin ei ehditä lähettää kuittausta ennen hakuajan päättymistä, etkä voi varmistua hakemuksen perille saapumisesta. Hakulomaketta ei tarvitse täyttää kerralla, vaan voit tilata henkilökohtaisen linkin hakulomakkeeseesi painamalla jatka myöhemmin. Lomakkeen täyttöä voit jatkaa hakuajan loppuun asti, muista kuitenkin lähettää hakemuksesi määräaikaan mennessä. Keskeneräiset lomakkeet eivät tule Cirkon nähtäväksi eikä niitä siten voida huomioida valintaprosessissa. Hakemukseen on mahdollistaa liittää liitetiedostoja. Hyväksytyt liitetiedostomuodot ovat zip, pdf, doc, docx, xls ja xlsx. Mikäli haluat lähettää useamman tiedoston samassa kohtaa, pakkaa kaikki tiedostot zip-muotoon ja lataa ne yhdessä erässä. Täytä hakemus huolellisesti ja vastaa kaikkiin kohtiin. Yhteystiedot Täytä työryhmän nimi ja yhteyshenkilön yhteystiedot. Valinnoista ilmoitetaan tässä annettuihin yhteystietoihin. Residenssiperiodi Voit hakea 2-4 viikon mittaista residenssiperiodia ajalta helmikuu 2015 elokuu Valitse toivomasi residenssin pituus sekä kuukaudet, joille periodi voi sijoittua. Voit tarkentaa aikatoivettasi kommenttikentässä. Työryhmä Ilmoita kaikkien residenssijaksolle osallistuvien työryhmäläisten määrä sekä työryhmän jäsenten nimet, syntymäajat, sosiaaliturvamaat ja työtehtävät projektissa. Mikäli tarvitsette työryhmäläisille majoitusta Helsingissä residenssin ajaksi, ilmoita majoitusta tarvitsevien työryhmän jäsenten lukumäärä. Cirko pyrkii järjestämään tarvittavan majoituksen, muttei sitoudu kustantamaan majoitusta. Kerro työryhmän taustasta vapaamuotoisesti. Voit myös liittää työryhmäläisten CV:t osaksi hakemusta.

4 4(5) Luettele työryhmän tärkeimmät taiteelliset teokset tai hankkeet. Mikäli työryhmä ei ole aiemmin tehnyt yhteisiä projekteja, voit luetella työryhmän jäsenten omista projekteista merkittävimmät. Voit myös liittää linkkejä teostallenteisiin. Residenssissä työstettävän teoksen tai konseptin hankesuunnitelma Tässä kohdassa avaat teoksen tai konseptin sisältöä ja hankkeen laajempaa toteutussuunnitelmaa, itse residenssijakson työsuunnitelmaa kysytään myöhemmin. Paneudu kysymyksiin huolellisesti, mutta pidä vastaukset napakoina ja keskity olennaiseen. Laajemmat kuvaukset ja taustatiedot sekä yksityiskohtaiset aikataulut ja budjetit on mahdollista liittää hakemukseen hakulomakkeen lopussa. Pohdi konseptin kohdeyleisöä tarkemmin. Pyri tekemään jonkinlaisia rajauksia tai ehdotuksia pääkohderyhmästä. Voit ajatella ikäryhmien sijaan vaikkapa ammattialoja tai elämäntilanteita. Kenen pitäisi ehdottomasti nähdä tämä teos /olla osallisena tässä konseptissa? Kenet tämän konsepti voisi innostaa kokemaan sirkustaidetta? Kustannusarviossa tulisi näyttää koko projektin menot ja tulot. Tähän tulee kirjata, miten projektista aiheutuneet kustannukset aiotaan rahoittaa. Tämän kohdan perusteella voidaan arvioida hankkeen toteutuskelpoisuutta. Residenssijakson työsuunnitelma Tässä kohdassa paneudutaan tässä haettavan residenssijakson osuuteen koko hankkeesta. Työsuunnitelmasta tulee käydä ilmi, mitä ovat tämän työskentelyjakson tavoitteet ja millä keinoilla tavoitteisiin aiotaan päästä, mitä konkreettisia asioita residenssin toteuttamiseen vaaditaan ja mitä lisäarvoa residenssijakso voisi tuottaa työstettävälle teokselle, työryhmälle ja paikalliselle sirkuskentälle ja yleisölle. Cirko pyrkii järjestämään osalle valituista työryhmistä taiteellista mentorointia tai mahdollisuuksia tuotannolliseen tai tekniseen konsultointiin. Kerro minkälainen tuki tai mentorointi voisi olla tämän residenssin aikana ajankohtaista, hyödyllistä ja kiinnostavaa. Ilmoita tässä vaiheessa tiedossa olevat tai todennäköiset tekniset tarpeet ja mitä tarvitset Cirkolta residenssin toteuttamiseen. Mikäli mahdollista, toimita myös tarkempi tekninen raideri. Raideria ei kuitenkaan vielä hakuvaiheessa vaadita, valittujen ryhmien tulee toimittaa päivitetty raideri viimeistään kuukautta ennen residenssijakson alkua. Valitse työryhmälle ja projektille sopivia yleisötyön ja sirkuskenttään jalkautumisen muotoja, joita residenssin aikana voisi olla mahdollista toteuttaa. Voit myös ehdottaa muita tapoja, miten työryhmä ja projekti voisi olla kosketuksissa paikallisen yleisön kanssa ja tehdä kentän kanssa yhteistyötä.

5 5(5) Valitse työryhmälle sopivat tavat viestiä residenssistä ulospäin työskentelyjakson aikana. Voit myös ehdottaa muita viestimisen muotoja. Yleisöesitykset Cirkon tavoitteena on ottaa ohjelmistoonsa mahdollisimman moni residenssissä työstetyistä teoksista. Mikäli työstettävä konsepti tai teos ei sovellu esitettäväksi Cirkon tiloissa, se ei ole esite residenssijakson myöntämiselle. Cirko voi kuitenkin valinnoissaan pitää etusijalla hankkeita, jotka voivat tulla myös osaksi Cirkon kausiohjelmisto tai festivaaleja. Cirkon jäsenyys Ilmoita tässä kohdassa työryhmän jäsenet, jotka ovat jo Cirko Uuden sirkuksen keskus ry:n jäseniä. Tässä kohdassa voit myös hakea jäsenyyttä. Ilmoita jäsenyyttä hakevien henkilöiden yhteystiedot (nimi, sähköposti, puhelinnumero, postiosoite). Lisätiedot Tässä kohdassa voit antaa tarkempia tietoja hankkeesta ja lähettää lisätietoa antavia liitetiedostoja. Ehdot ja vahvistus Hakemus tulee lähettää vasta, kun olet perehtynyt hakuohjeisiin sekä hyväksyt Cirkon residenssiohjelman ehdot. Hakemuksen saapuminen ja lisätiedot Cirko lähettää sähköpostitse kuittauksen perille tulleesta hakemuksesta. Mikäli kuittausta ei ole tullut kolmen arkipäivän sisään tai sinulla on muita kysymyksiä hakuprosessiin liittyen, ota yhteyttä Cirkoon: tuottaja Erika Härkönen, Cirko ei vastaa teknisistä häiriöistä hakuprosessissa.

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

RESID D RESID ENSSI SSI RESIDENSSI ENSSI ENSSI RESID ENSSI RESID RESID ENSSI ENSSI RESIDENSSI ENSSI ENSSI RESID RESIDENSS ENSSI RESID ENSSI ENSSI

RESID D RESID ENSSI SSI RESIDENSSI ENSSI ENSSI RESID ENSSI RESID RESID ENSSI ENSSI RESIDENSSI ENSSI ENSSI RESID RESIDENSS ENSSI RESID ENSSI ENSSI ISI I I ENSS RESIDENSS D RESID RESIDENS SID SSI RESIDENSS D RESID RESIDENSS D RESID RESIDENSS RESID RESIDENS SID SSI RESIDENSS RESID RESIDENS SID SSI RESIDENSS D I ID RESID RESI RESID Tekijät ja Suomen

Lisätiedot

YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3

YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 SISÄLLYS YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 YHTEISVALINNAN YLEISOHJEET Hakeminen 4 Haastattelut 5 Hakukelpoisuus 5 Hakuaika 5 Hakulomake ja sen liitteet 5 Tulokset ja oikaisumenettely

Lisätiedot

Oma Oppilaskunta osaa

Oma Oppilaskunta osaa Oma Oppilaskunta osaa Opas oppilaskuntatoimintaan Sisällysluettelo 1. Kohti keskustelevampaa peruskoulua s. 3 2. Oppilaskunta - peruskoulun dream team s. 4 3. Kokoustamisen jalo taito s. 6 4. Oppilaskunnan

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

TYÖNHAUN TEHTÄVÄKIRJA

TYÖNHAUN TEHTÄVÄKIRJA TYÖNHAUN TEHTÄVÄKIRJA OPAS TYÖLLISTYMISEN TUEKSI Tähän Työnhaun tehtäväkirjaan on kerätty Maamark - projektin (Maahanmuuttajat markkinoille ESR 2003-2007) työnhakuklubeissa käytettyä materiaalia. Kaikkea

Lisätiedot

Palosuojelurahaston erityisavustushakemuksen täyttöohje

Palosuojelurahaston erityisavustushakemuksen täyttöohje Palosuojelurahaston erityisavustushakemuksen täyttöohje YLEISTÄ Lomakkeen käyttötarkoitus: lomakkeella haetaan määräaikoina haettavaksi julistettavia erityisavustuksia (oppimateriaalin tuotantoon/hankintaan,

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN TANSSIN KESKUKSEN palvelumuodot tanssijoille ja tanssiryhmille

KESKI-SUOMEN TANSSIN KESKUKSEN palvelumuodot tanssijoille ja tanssiryhmille Laajempi ohjeistus KESKI-SUOMEN TANSSIN KESKUKSEN palvelumuodot tanssijoille ja tanssiryhmille? 1V VAROsaatan tanssia! KESKI-SUOMEN TANSSIN KESKUS www.tanssinkeskus.fi V OHJEISTUKSEN SISÄLTÖ 1. Suunnittelen

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2015 alkaen Päivitetty 31.10.2013 päivitykset ovat voimassa 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Ura- ja rekrytointipalvelut Helsingin yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut teksti Marina Misukka 2. uudistettu painos Yliopistopaino 2004 TYÖNHAUN OPAS MITEN

Lisätiedot

Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015

Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015 Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015 Lampila Satu, Jurvakainen Anne, Pesonen Johanna ja Liimatainen Jaana O. Yliopisto-opintojen työelämäintegraatio hanke 2013 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

Tapahtumajärjestäjän C. 57

Tapahtumajärjestäjän C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu: C:57 ISBN 978-951-766-118-8 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen Emme vastaa oppaan

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

Kansalaisuus Valitaan annetuista vaihtoehdoista tai valitaan Muu/ mikä? ja kirjoitetaan oma kansalaisuus

Kansalaisuus Valitaan annetuista vaihtoehdoista tai valitaan Muu/ mikä? ja kirjoitetaan oma kansalaisuus 1(5) TÄYTETTÄVÄT LOMAKKEET 2015 Suomenkielisten hakijoiden toivotaan kirjoittavan koko hakemuksensa liitteineen suomeksi. Jos suomenkielisen hakijan työskentelykieli on englanti, liitteet voivat olla englanninkielisiä,

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

JOHTAJAKOULUTUS. Lopullinen päämäärä on saada lionjohtajia, joilla on visio ja taidot kehittää lionien humanitääristä työtä.

JOHTAJAKOULUTUS. Lopullinen päämäärä on saada lionjohtajia, joilla on visio ja taidot kehittää lionien humanitääristä työtä. JOHTAJAKOULUTUS Yleistietoja Johtajakoulutusjaoston tehtävänä on työskennellä eri kulttuurirajat ylittävien kaukonäköisten lionjohtajien kasvavan tiimin kanssa klubin, piirin, moninkertaispiirin sekä hallituksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

KIINTEISTÖ. Työn tekijä ei voi itse valvoa omaa työtään. viesti. Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän. Hankesuunnitelma remontin ehkä tärkein vaihe s.

KIINTEISTÖ. Työn tekijä ei voi itse valvoa omaa työtään. viesti. Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän. Hankesuunnitelma remontin ehkä tärkein vaihe s. Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän KIINTEISTÖ 1 15 viesti Yhtiökokouksen asiakirjat osakkaiden nähtäville s. 4 Hankesuunnitelma remontin ehkä tärkein vaihe s. 6 Nyt on aika ilmoittautua Taloyhtiö-tapahtumaan

Lisätiedot

LAAJENNUS JA JÄSENYYS

LAAJENNUS JA JÄSENYYS Luku 13 LAAJENNUS JA JÄSENYYS Järjestömme jäsenyystavoite on saavuttaa nettokasvua ja parantaa klubien terveyttä ja menestystä. Jäsenkasvu on jokaisen piirikuvernööritiimin ja piirin GMT (Maailmanlaajuinen

Lisätiedot

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS 4. päivitetty painos FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS TEAM PRO YTN Sisällysluettelo YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUOPAS HENKILÖSTÖVAIKUTUKSISTA 3 1. TAUSTATIEDOT 3 1.1 Taloudelliset taustatiedot ja

Lisätiedot

1 (6) Toukokuu 2010 TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE

1 (6) Toukokuu 2010 TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE Toukokuu 2010 1 (6) TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE Miten toimit, kun työ päättyy Ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistossa työttömäksi työnhakijaksi välittömästi työsuhteen päätyttyä tai lomautuksen alkaessa.

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä?

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Aloitamme Kuntatyönantajassa artikkelisarjan, jossa kerromme palvelussuhteen alkamisen, sen kulkuun ja päättymiseen liittyviä juridisia perusasioita.tässä

Lisätiedot