Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Kuntoutuskeskus Petreassa Turussa. Osanottajia oli noin 70.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 28.3.2009 Kuntoutuskeskus Petreassa Turussa. Osanottajia oli noin 70."

Transkriptio

1 JÄSENKIRJE 2/ Arvoisa jäsenyrittäjä / -yritys Sisältö: * Vuosikokous pidetty * Koulutusta toukokuu * Parlamentti hyväksyi maantieliikennepaketin * ADR 2009-seminaari * Työaikadirektiivi * Valtion elvytystoimet * Ajoneuvojen leveys * Tiehallinnon kelirikkotiedote * Kustannuskehitys * Uudet nettisivut * KELA- maksu aleni * Jäsenhankinta * Arkipyhien työaikajärjestely ja palkanmaksu * Yritystoiminnan sopeuttaminen * Vuosiloma asiaa netissä * TYK- kuntoutus - Hae mennessä! * Palkanlaskennasta vastaaville kysely * Toimiston yhteystiedot ja pysäköinti VUOSIKOKOUSKUULUMISET Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Kuntoutuskeskus Petreassa Turussa. Osanottajia oli noin 70. Kokouksessa jaettiin Tasavallan presidentin myöntämä Suomen Leijonan Ritarikunnan Ansioristi ja kunniakirja toimitusjohtaja Olavi Lahtiselle Kankaanpäästä sekä Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan Ansioristi ja kunniakirja liikenteenharjoittaja Pauli Raatikaiselle Loimaalta. Kokouksessa julkistettiin myös vuoden alueellinen kuljetusyritys. Huomionosoituksen sai tänä vuonna Kuljetus J. Olli Oy Maskusta. Liikeystävistä mukana olivat A-vakuutus Oy ja Neste Markkinointi Oy. Kutsuvieraina esitelmöimässä olivat Turun Ammatti-instituutista aikuiskoulutuspäällikkö Jussi Karlsson sekä Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:stä kuljetusasiantuntija Petri Murto. Kokouksessa valittiin hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Puheenjohtajana jatkaa edelleen Teppo Mikkola ja varsinaisina jäseninä Hannu Kangas, Jouni Olli sekä Matti Äijälä. Hallituksen varajäseninä jatkavat Mikko Jaakkola ja Markku Helistölä. Uutena valintana varajäseneksi äänestettiin Kimmo Turklin Raisiosta. Kokouksessa valittiin myös yhdistyksemme viralliset edustajat Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n liittokokoukseen, joka pidetään Oulussa Lisäksi vuosikokous päätti esittää liittokokoukselle viisi aloitetta. Aiheina ovat maatalous- yms. elinkeinotukien käyttö kuljetusalan kilpailua vääristävään toimintaan, tasoristeysten turvallisuuden parantaminen, ammattipätevyysdirektiivin mukaisen koulutuksen kustannukset, jakeluliikenteen lastaus- ja purkuongelmat kaupungeissa ja taajama-alueella sekä laatujärjestelmien valvonta.

2 PARLAMENTTI HYVÄKSYI ISON MAANTIELIIKENNEPAKETIN Euroopan parlamentti hyväksyi niin sanotun maantieliikennepaketin, johon sisältyvät uudet säännöt kabotaasille, linja-autonkuljettajien työajat sekä liikenteenharjoittajien toiminnan edellytykset. Maantieliikennepaketti koostuu kolmesta asetuksesta: maanteiden kansainvälisen tavaraliikenteen markkinoillepääsy, kansainvälisen linja-autoliikenteen markkinoillepääsy sekä maantieliikenteen harjoittajien ammatillinen pätevyys. Paketista saatiin maaliskuussa sopu neuvoston kanssa. Vähemmän tyhjänä ajoa Paketin keskeinen osa on uusi säännöstö kabotaasille. Tällä tarkoitetaan jäsenmaassa olevaa tavaraliikennettä, jota hoitaa liikenteenharjoittaja jostakin toisesta jäsenmaasta. Päätöksen mukaan toiseen EU-maahan saapumisen jälkeen saa tehdä kolme maan sisäistä kuljetusta seitsemän päivän aikana. Nyt (vasta) Suomenkin Liikenneministeriö on taipumassa tämän kannan taakse. Nyt hyväksytyt kabotaasisäännöt tulevat voimaan kuusi kuukautta sen jälkeen, kun asetus on julkaistu Virallisessa lehdessä. Tässä parlamentti sai kantansa läpi - neuvosto halusi ajaksi kahta vuotta. SKAL yrittää jouduttaa asiaa Suomen osalta siten, että eduskunnassa olevaa esitystä muututaan parlamentin hyväksymän säännöksen mukaiseksi. Liikenteenharjoittajille yhteiset edellytykset Paketin yksi osa koostuu asetuksesta, jolla säädetään maantieliikenteen ammatinharjoittamisen edellytyksistä. Tavoitteena on, että koko EU:n alueella pätevät samat, vaativat säännöt ja että liikenteenharjoittajat noudattavat asuinmaansa työ- ja hallinnollisia sääntöjä. Jäsenmaiden on perustettava kansalliset sähköiset rekisterit, joissa on tietoa liikenteenharjoittajayritysten taloudesta, toimipaikasta, henkilöstöhallinnosta ja mahdollisista rikkomuksista. Parlamentin vaatimuksesta näiden kansallisten rekisterien tulee olla yhteen liitettyjä vuoden 2012 loppuun mennessä. Näin kunkin jäsenvaltion viranomaiset voivat hakea tietoja myös muiden maiden rekistereistä. Uuden asetuksen myötä liikenteenharjoittajayrityksen tulee fyysisesti sijaita jossakin jäsenmaassa eli sillä tulee olla toimipiste. Sen tulee myös pystyä esittämään hallinnolliset asiakirjansa tämän maan viranomaisille. Yrityksen tulee lisäksi pystyä osoittamaan, missä se säilyttää ajosta poissa olevia ajoneuvojaan. Tällä halutaan poistaa niin sanotut postilaatikkofirmat, jotka rekisteröityvät yhteen maahan, mutta harjoittavat toimintaansa pääasiassa toisessa maassa. Jatkossa liikenteenharjoittajayritysten johtajien tai itse yritysten taustasta ei saa löytyä vakavia rikkomuksia, jotka liittyvät maantieliikenteeseen.

3 TYÖAIKADIREKTIIVI Viime päivinä on liikkunut kaikenlaista hajatietoa EU-parlamentin 5.5. työaikadirektiivikäsittelystä Strasbourgissa. Seuraavassa tiedoksenne faktaa sekä tietoa mitä hankkeelle jatkossa tapahtuu: - Parlamentti siis hylkäsi komission ehdotuksen jättää kuljetusyrittäjät kokonaistyöaikasääntelyn ulkopuolelle äänin Poissa äänestyksestä oli siis reilut sata edustajaa! - EPP-ryhmästä (oikeisto) 22 meppiä ja ALDE-ryhmästä (keskusta/liberaalit) 18 meppiä loikkasi vasemmiston leiriin äänestämään komission ehdotusta vastaan. - Suomalaismepeistä komission/neuvoston/suomen/skal:n kannan mukaisesti äänestivät: Itälä, Siitonen, Korhola, Pietikäinen, Vatanen, Pohjamo, Takkula, Jäätteenmäki, Virrankoski (eli kokoomuksen ja keskustan edustajat) - Yrittäjien kellokorttisäännön puolesta eli Suomen virallista kantaa vastataan äänestivät: Myller, Paasilinna, Lehtinen, Hassi, Seppänen (eli demareiden, vihreiden ja vas.liiton edustajat) - Äänestystä edeltävänä iltana täysistunnossa käytiin maantiekuljetusalojen työaikadirektiivistä yleiskeskustelu, jossa sekä Eva-Riitta Siitonen ja Ville Itälä käyttivät loistavat puheenvuorot SKAL:n kannan ja yleisesti kuljetusyrittäjyyden puolesta! Tämä ratkaisu ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kuljetusyrittäjille jo nyt tulisi kokonaistyöaikarajoitteet. Komission esitys siirtyy nyt jatkokäsittelyyn seuraavasti: - Komissio ottaa huomioon parlamentin hylkäävän kannan ja odottaa EUparlamenttivaalien tuloksia - Komissio tekee syksyllä uudistetun esityksen, joka perustuu yhtäältä neuvoston hyväksyvään kantaan ja parlamentin hylkäävään kantaan => kompromissiesitys luvassa! - Jos EU-vaaleissa oikeisto menestyy hyvin, saattaa komissio antaa parlamentille eilen hylätyn ehdotuksen uudelleen lähes muuttamattomana - Uusittua/syksyllä tehtävää esitystä parlamentissa käsittelee ensin työasiainvaliokunta EMPL ja sitten uudelleen täysistunto -> tuolloin asia ratkaistaan lopullisesti Nyt on tärkeää saada väki 7. kesäkuuta vaaliuurnille EU-vaaleissa. Parlamenttiin tarvitaan suomalaismeppejä, jotka puolustavat yrittäjyyden ja Suomen arvoja! SKAL aloittaa uuden parlamentin (erityisesti liikennevaliokunnan TRAN sekä työllisyys- ja sosiaalivaliokunnan EMPL) valistamisen heti kun valiokunnat järjestäytyvät Brysselissä ensimmäistä kertaa vaalien jälkeen. AJONEUVOJEN LEVEYS Yli 22 metriä pitkien moduuliajoneuvojen 2,60 m leveyden osalta siirtymäaika 2,55 m leveyteen on pääosin loppumassa kuluvan vuoden lopussa. Lämpötilasäädeltyjä yli 22 m pitkiä ajoneuvoja, joiden kuormatilan seinämävahvuus on min. 45 mm, katon vahvuus on min. 10 mm ja niiden vetoautossa on vähintään 3 kw ja perävaunussa vähintään 5 kw:n lämmönsäätölaite, voidaan kuitenkin käyttää jatkossakin 2,60 m levyisenä. Hakkeen, turpeen, elävien eläinten ja puutavaran kuljetuksiin käytettävien, yli 22 metriä pitkien osalla 2,60 metriä leveitä ajoneuvoja voidaan käyttää maksullista lupaa vastaan.

4 Liikenneministeriltä on viime ja tänä vuonna kysytty Eduskunnassa, onko vielä mahdollista jatkaa tätä jo toista kymmentä vuotta kestänyttä siirtymäaikaa. Myös SKAL on tehnyt asiasta kaksi kirjallista esitystä LVM:lle. Ministeri on systemaattisesti pysyttäytynyt tässä nykyisessä, voimaan tulleessa säädöksessä eikä ole luvannut muuttaa sitä. Ministerin viimeisin kannanotto tuli kuljetusmessujen aikaan järjestetyssä tilaisuudessa. Vaikka nyt näyttää siltä, että ministerin päätös pitää, SKAL kuitenkin käy vielä viimeisiä neuvotteluja asiasta. Lopullinen päätös tulee varmasti lähipäivinä. Jos kalustosi ei täytä voimassa olevia leveysvaatimuksia, viimeistään nyt on syytä ryhtyä miettimään toimintamallia sen varalle, että nykysäännös jää voimaan. KUSTANNUSKEHITYS Tilastokeskuksen kustannusindeksin vuosimuutos on edelleen kaksinkertainen yleiseen kuluttajahintamuutokseen verrattuna. Kuorma-autoliikenteen Kokonaisindeksin vuosimuutos maaliskuu 2008 maaliskuu 2009 välillä on 3,7 %. Perävaunuyhdistelmien osalta muutos oli 5,0 %. Kevyiden kuorma- ja paketti autojen kustannusmuutos oli +0,8 % ja keskiraskaiden - ja raskaiden kuorma-autojen muutos oli 1,8 %. Tammi - maaliskuun 2009 indeksien muutokset olivat seuraavat: kokonaisindeksi + 0,8 %, paketti- ja kevyet kuorma-autot +2,1 %, keskiraskaat ja raskaat kuorma-autot +1,0 % ja yhdistelmät +0,5 %. Autamme mielellämme teitä kustannuslaskennassa ja sopimusneuvotteluun valmistautumisessa. Uusi indeksi julkaistaan jokaisen kuukauden 17. päivänä (17.5.). KELA MAKSU ALENI JA POISTUU ALKAEN KOKONAAN Työnantajan on suoritettava työnantajan sosiaaliturvamaksu, jos työntekijä on sairausvakuutuslain mukaan Suomessa vakuutettu. Yksityisen työnantajan sosiaaliturvamaksu sisältää sairausvakuutusmaksun ja Kela-maksun. Yksityisen työnantajan sairausvakuutusmaksu on vuonna % palkoista. Hallituksen luottamuspaketin mukaan yksityisen työnantajan Kela-maksu aleni alkaen 0,8 prosenttiyksiköllä. Kela-maksu poistuu kokonaan alkaen, jolloin sotumaksuluokkien porrastuksella poistojen mukaan ei ole enää merkitystä. Yksityisen työnantajan sosiaaliturvamaksut alkaen maksetuista palkoista: I luokka (Yleisin luokka) 2,0 % uusi yritys tai yrityksen kuluvan käyttöomaisuuden poistot vuodelta 2007 toimitetussa verotuksessa alle euroa yrityksen poistot vuonna 2007 yli euroa, mutta alle 10 % palkoista. työnantaja ei harjoita liiketoimintaa esim. kotitalous tai liiketoimintaa harjoittamaton yhdistys II luokka 4,2 % jos yrityksen poistot yli euroa ja samalla vähintään 10 % mutta enintään 30 % palkoista III luokka 5,1 % jos yrityksen poistot yli euroa ja samalla yli 30 % palkoista

5 Liiketoimintaa harjoittavan työnantajan on itse laskettava, minkä sosiaaliturvamaksuprosentin mukaan maksu maksetaan. Vuoden 2010 alusta alkaen Kela-maksun osuus on 0 % maksuluokasta riippumatta. ARKIPYHIEN TYÖAIKAJÄRJESTELY JA PALKANMAKSU (Vapunpäivä, helatorstai, juhannus) Työaikamääräyksistä sanotaan Kuorma-autoalan työehtosopimuksessa 11 :ssä, että säännöllinen työaika on 80 tuntia kaikissa 2-viikkojaksossa. Mikäli vapusta, helatorstaista tai juhannuksesta johtuen ei ko. jaksossa voida teettää 80 tuntia, on työaikaa kuljettajakohtaisesti lyhennettävä ohjelmoimalla jaksoon ennakolta vuosityöajanlyhennyspäiviä eli ns. pekkaspäiviä esimerkiksi vapunpäiväksi tai helatorstaiksi. Vuosityöajanlyhennyspäivien antamisesta / ohjelmoinnista on tarkemmin kuorma-autoalan työehtoosopimuksen 12 :ssä. Kuorma-autoalan työehtosopimuksen 11 :n 3.kohdan määräys, että pääsiäislauantai sekä juhannus- ja jouluaatto ovat vapaapäiviä. Se ei tarkoita, että ne olisivat palkallisia vapaapäiviä tai ylimääräisiä vapaapäiviä. Tällä määräyksellä on työnantajan ohjelmointioikeutta rajoitettu siten, että ko. päivät on ohjelmoitava vapaapäiviksi. Työtä voidaan tuolloin teettää samoin edellytyksin kuin muutoinkin vapaapäivänä ja tehdystä työstä on maksettava vapaapäivätyölisä. VUOSILOMA-ASIAA Kevät on kauneimmillaan, aurinko lämmittää ja väistämättä ajatukset kulkeutuvat tulevaan kesään ja kesälomaan. Nettisivuillemme olemme keränneet tietoa vuosilomasta ja siihen liittyvistä määräyksistä sekä lomapalkasta muutamalla esimerkillä. Pikalinkki sivuille Tarvittaessa ohjeistusta saa myös laittamalla sähköpostia tai soittamalla toimistolle. PALKANLASKENNASTA VASTAAVILLE KOULUTUSTA Tiedustelemme, olisiko halukkaita osallistumaan palkanlaskennan koulutuspäivän? Kyselyjä asian tiimoilta on tullut viime aikoina toimistoomme. Tämän vuoksi toivoisinkin Teiltä vastauksia, saisimmeko kasaan tarpeeksi kiinnostuneita sekä mitä asioita Sinä haluaisit koulutuksessa huomioitavan / käsiteltävän? Koulutus tulisi olemaan maksullinen, mutta mitä suuremman joukon saamme osallistujia, sitä edullisemmaksi saisimme osallistujamaksun. Toivoisin vastauksianne sähköpostiini mahdollisimman pikaisesti niin voisimme alkaa valmistella asiaa teidän toiveidenne mukaisesti! Olen poissa toimistolta Toukokuun aikana järjestetään seuraava koulutustilaisuus: Työturvallisuuskortti * klo Pori Ilmoittautumiset tulee tehdä viikkoa ennen koulutusta toimistollemme, jotta tiedämme alustavan osallistujien määrän. Jos koulutukseen ei ole ilmoittautunut minimimäärää osallistujia, koulutus saatetaan peruttaa. Lisätietoja saat soittamalla puh

6 900 tai sähköpostitse Ajalla Tero Siitonen puh tai sivujen uudistuessa, tulemme jatkossa ylläpitämään nettisivuillamme ajan tasalla koulutustietoa oman yhdistyksemme järjestettävistä koulutuksista. Koulutukset tulet löytämään Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät esittelyn alta otsikolla Alueellista koulutusta. ADR 2009 SEMINAARI ADR säännökset on uusittu tämän vuoden alusta ja kansallisesti muutoksia aletaan soveltaa alkaen. Määräyksissä tapahtui oleellisia muutoksia. Mm. turvaohjekortin hankintavastuu siirtyy lähettäjiltä kuljetusliikkeille. Samalla turvaohjekortti muuttuu nelisivuiseksi ja yksi kortti käy kaikille aineille. Turvaohjekortteja saa SKAL:sta. Turvavarusteissa ja merkinnöissä tapahtuu myös merkittäviä uudistuksia. ADR-seminaarin aamupäiväosuus keskittyy muuttuneeseen lainsäädäntöön. Iltapäivällä seminaari keskittyy tarkastelemaan eri näkökulmista ADR-kuljetusten turvallisuutta. Koulutuspäivästä halukkaat saavat ammattipätevyysmerkinnän. Ilmoittautumiset / lisätiedot: (09) / Pia Henriksson tai / koulutus. VALTION ELVYTYSTOIMET Kuten olemme huomanneet, ovat valtion elvytystoimet kohdistuneet valtaosin muualle kuin tänne Länsi-Suomeen. Nyt kun vaalit taas lähestyvät on tärkeää käydä asian tiimoilta keskusteluja sen oman kansanedustajan tai eurovaaliehdokkaan kanssa siitä, kuinka he ovat pitäneet alueemme puolia esimerkiksi maaliikenteen väylähankkeiden osalta. Nyt he ovat alttiita kuuntelemaan kansalaisten ajatuksia asioista. Painetta päättäjien suuntaan pitää lisätä kaikin keinoin. Tässä Te, arvoisat jäsenet, voitte olla suureksi avuksi! TIEHALLINNON KELIRIKKOTIEDOT Tiehallinnon kelirikkoesitteessä kerrotaan kelirikosta ja siihen varautumisesta. Esitettä on saatavissa huoltoasemilta ja rautakaupoista. sivulta löytyy ajan tasalla olevaa tietoa kelirikkotilanteesta, painorajoitusuhan alla olevat tiet ja paljon muuta kelirikkotietoa. UUDET NETTISIVUT JÄSENHANKINTA SKAL:n internetsivut ovat uusiutuneet nykyaikaisemmiksi ja selkeämmäksi. Sivut ovat helppokäyttöisemmät ja toivomme niiden palvelevan teitä jäseniä entistä paremmin. Mitään tärkeää ei poisteta, mutta uusia palveluita pyritään tuomaan jäsenten käyttöön verkon välityksellä. Esimerkiksi oman yhdistyksemme alle on tarkoitus laittaa entistä paremmin ajantasaista tietoa käyttöönne. Uusitut internetsivut löytyvät tutusta osoitteesta toukokuun alun Logistiikka - Kuljetus näyttelystä alkaen. Mikäli käyttäjätunnuksenne SKAL:n internetsivuille on unohtunut, olettehan yhteydessä toimistoomme, niin laitetaan tunnuksenne kuntoon! Toivotamme uudet jäsenet tervetulleeksi mukaan yhdistyksen toimintaan! Kiitos myös jäsenille ja paikallisyhdistyksille, olemme saaneet uusia jäseniä teidän aktiivisen toimintanne johdosta. Tarvitsemme jatkossakin teidän tukeanne ja toivomme ideoita miten voimme kehittää uusjäsenhankintaa alueellamme. Huomioitavaa on, että niin uudet jä-

7 senet kuin myös uuden jäsenen hankkinut saa SKAL ry:ltä rahanarvoisen koulutussetelin, jonka voi hyödyntää liiton järjestämissä koulutuksissa. YRITYSTOIMINNAN SOPEUTTAMINEN Talouden taantuma on vaikuttanut myös kuljetusalalla ja jokaisen yrityksen on mietittävä omat toimintatapansa muuttuvassa markkinatilanteessa. Sopeuttamistoimista löydät neuvoja ja ehdotuksia SKAL:n nettisivuilla tai olemalla yhteydessä toimistoomme. ANTTOLANHOVI TYK KUNTOUTUSTA Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät ry:n jäsenyrittäjille suunnattu TYK-kuntoutus alkaa Anttolanhovissa elokuussa 2009! Hakuaika kuntoutukseen on nyt ja kuntoutushakemukset tulee toimittaa oman paikkakuntansa Kelaan viimeistään mennessä. Kirjautumalla jäsensivuille, löydät kelan hakemuslomakkeen ja täyttöohjeet. Lisäksi tarvitset lääkärin B-lausunnon. Kuntoutus osallistujalle on ilmainen. Kela maksaa matkakorvaukset ja päivärahaa! Mikäli haluat ottaa puolison / seuralaisen mukaasi, on Anttolanhovi luvannut tarjota seuralaispaketin sopivaan hintaan. Ilmoita hakemuksestasi myös Satu Nukille! Anttolanhovi on huolehtinut tämän jäsenkirjeen postituskustannuksista. UUDET TOIMISTOMME YHTEYSTIETOMME Toimistomme on muuttanut 1.4. uuteen osoitteeseen: Maariankatu 4 B 32, TURKU. Puhelinnumeromme ovat seuraavat: Toimisto / Satu Nukki Tero Siitonen puh puh fax fax fax. (02) s-posti; s-posti; Lankapuhelinnumerot ovat poistuneet käytöstä. Kuorma-autojen pysäköinti asioitaessa toimistolla Kuorma-autojen pysäköintipaikka (30 min.) tulee Puutorin laitaan Maariankatu 2:n kohdalle. Paikka on Aninkaistenkadulta Maariankadulle käännyttäessä heti Maariankadun alussa, oikeassa reunassa. Paikkaa voi käyttää sen jälkeen, kun kaupunki on asettanut tarvittavat liikennemerkit paikalleen. Tervetuloa käymään toimistollamme! Hyvää kevättä toivottaen Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät ry Tero Siitonen

Toimisto / Satu Nukki: 040 8600 900, fax 042 8600 900 Tero Siitonen: 040 8600 901, fax 042 8600 901

Toimisto / Satu Nukki: 040 8600 900, fax 042 8600 900 Tero Siitonen: 040 8600 901, fax 042 8600 901 Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät ry JÄSENKIRJE 1/2009 3.3.2009 Arvoisa jäsenyrittäjä / -yritys Sisältö: * Yhdistyksen toimisto muuttaa 1.4. * Lisäpeilin asennusvelvoite * Kustannuskehitys 1/2009 * Ajoneuvon

Lisätiedot

Autamme mielellämme teitä kustannuslaskennassa ja sopimusneuvotteluun valmistautumisessa. Uusi indeksi julkaistaan jokaisen kuukauden 17. päivänä.

Autamme mielellämme teitä kustannuslaskennassa ja sopimusneuvotteluun valmistautumisessa. Uusi indeksi julkaistaan jokaisen kuukauden 17. päivänä. JÄSENKIRJE 3/2009 28.8.2009 Arvoisa jäsenyrittäjä / -yritys Sisältö: Kustannuskehitys Perusteettomat laskut Ohjeistus sikainfluenssasta Jäsenmaksulaskutus Jakelulogistiikka 2009 Helsinki Koulutuksia ja

Lisätiedot

Kuljetusalalla konkursseja pantiin vireille tammi-maaliskuussa 45 kpl (vuotta aikaisemmin 29)

Kuljetusalalla konkursseja pantiin vireille tammi-maaliskuussa 45 kpl (vuotta aikaisemmin 29) HYVÄ USL JÄSEN Jäsentiedote nro 5 OSA A 27.5.2009 YLEISTÄ KUORMA-AUTOLIIKENTEESTÄ Sisältö - Talouteen liittyvää - Kuljetusbarometri 2/2009 - Kotimaanliikenteen tavarakuljetusmäärät - Maantiekuljetusalojen

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2 / 2007 10.5.2007

JÄSENKIRJE 2 / 2007 10.5.2007 JÄSENKIRJE 2 / 2007 10.5.2007 Arvoisa jäsenyrittäjä / -yritys Sisältö: * Yhdistyksen vuosikokous * YT -lain voimaantulo * SKAL:n tj vaihtui * Kustannusindeksi 3/2007 * Ajoneuvon merkitseminen 1.7. => *

Lisätiedot

J Ä S E N T I E D O T E

J Ä S E N T I E D O T E Etelä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry ry J Ä S E N T I E D O T E 21 // 2009 2006 17.2.2006 17.3.2009 KULJETUSYRITTÄJIEN VUOSIKOKOUS PIDETTY 14.3.2009 Tässä numerossa: Kuljetusyrittäjien vuosikokous USL:n vuosikokous

Lisätiedot

Bulgaria on päättänyt jatkaa kabotaasikieltoa niiden maiden osalta, jotka noudattavat kieltoa bulgarialaisiin kuljetusyrityksiin.

Bulgaria on päättänyt jatkaa kabotaasikieltoa niiden maiden osalta, jotka noudattavat kieltoa bulgarialaisiin kuljetusyrityksiin. JÄSENKIRJE 4/2009 17.12.2009 Arvoisa jäsenyrittäjä / -yritys Sisältö: Kustannusindeksi Bulgarian ja Romanian kabotaasikielto Moduuliyhdistelmien kaventaminen Loppuvuoden työaikajärjestelyt ja palkanmaksu

Lisätiedot

Marraskuun indeksi ilmestyy pe. 17.12., jolloin tiedot on saatavilla toimistoltamme tai SKAL:n nettisivuilta.

Marraskuun indeksi ilmestyy pe. 17.12., jolloin tiedot on saatavilla toimistoltamme tai SKAL:n nettisivuilta. JÄSENKIRJE 4/2010 9.12.2010 Arvoisa jäsenyrittäjä / -yritys SISÄLTÖ: Kustannusindeksi Kuljetusmaksujen tarkistaminen Mitä kuljettajan työpanos maksaa Välilliset palkkakustannukset Hinnan ja suoritemäärän

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 4/2008 10.12.2008. Arvoisa jäsenyrittäjä / -yritys

JÄSENKIRJE 4/2008 10.12.2008. Arvoisa jäsenyrittäjä / -yritys JÄSENKIRJE 4/2008 10.12.2008 Arvoisa jäsenyrittäjä / -yritys Sisältö: * A-vakuutus muuttaa * Kuljetusmäärät heinä- syyskuussa * Liiketoimintaosaamisen kehittäminen * Loppuvuoden työaikajärjestelyt * TYK

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS Kutsuna ilmoitamme, että Ulkomaan- ja Sopimusliikenteen Kuljetusyrittäjät USL ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS Kutsuna ilmoitamme, että Ulkomaan- ja Sopimusliikenteen Kuljetusyrittäjät USL ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään HYVÄ USL - JÄSEN! Jäsentiedote nro 2 OSA A 26.2.2009 YLEISTÄ KUORMA-AUTOLIIKENTEESTÄ - Vuosikokouskutsu - Kustannusindeksi tammikuu 2009 - Pakettiautojen veron muutos - ADR-turvaohjekortit - ADR-koulutus

Lisätiedot

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Pöytäkirja...

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Pöytäkirja... Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Pöytäkirja... LIITTOKOKOUS AIKA: 7.6.2008 PAIKKA: LÄSNÄ: Tampereen yliopisto, Tampere 161 virallista edustajaa, joista 160 edusti liiton 15 jäsenyhdistystä ja 1 liiton

Lisätiedot

TÄSSÄ NUMEROSSA. Kuljetusseminaari - Lakien kunnioittaminen Vertaistuki käynnistyy Monia tulevaisuuteen suuntautuvia

TÄSSÄ NUMEROSSA. Kuljetusseminaari - Lakien kunnioittaminen Vertaistuki käynnistyy Monia tulevaisuuteen suuntautuvia 1 TÄSSÄ NUMEROSSA SKAL liittokokous Oulussa Julkilausuma Puheenjohtajan palsta Onko kuljetuksilla isänmaata Kuljetusseminaari - Lakien kunnioittaminen Vertaistuki käynnistyy Monia tulevaisuuteen suuntautuvia

Lisätiedot

J Ä S E N T I E D O T E

J Ä S E N T I E D O T E Etelä-Suomen SKAL Kuljetusyrittäjät ry Oulun lääni ry J Ä S E N T I E D O T E 1 / 2009 3.2.2009 YLEISTÄ Tässä numerossa: Yleistä Talvipäivät Kuljetusseminaari Autoilijaillat/päivät Jäsenhankintakampanja

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 4/2006 20.12.2006

JÄSENTIEDOTE 4/2006 20.12.2006 JÄSENTIEDOTE 4/2006 20.12.2006 Arvoisa jäsenyrittäjä / -yritys Sisältö Nimitys SKAL:ssa Teiden täsmähoito Seppo Sainiosta liikenneneuvos Vuoden vaihteen työaikajärjestelyt Yhteistoimintasopimus A-Vakuutuksen

Lisätiedot

Tilastokeskuksen kustannusindeksin mukaiset muutokset elokuun indeksissä ovat:

Tilastokeskuksen kustannusindeksin mukaiset muutokset elokuun indeksissä ovat: JÄSENKIRJE 3/2011 29.9.2011 Arvoisa jäsenyrittäjä / -yritys SISÄLTÖ: Kuorma-autoliikenteen kustannukset Piirturiasiaa Kansanedustajien kuljetus valtiopäivien avajaisiin 6.9.2011 SKAL ja puolustusvoimat

Lisätiedot

J Ä S E N T I E D O T E

J Ä S E N T I E D O T E Etelä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry ry J Ä S E N T I E D O T E 21 // 2010 2006 17.2.2006 19.3.2010 KULJETUSYRITTÄJIEN VUOSIKOKOUS PIDETTY 13.3.2010 Tässä numerossa: Kuljetusyrittäjien vuosikokous pidetty

Lisätiedot

Napapiirin logistiikka

Napapiirin logistiikka N Ä Y T T E L Y T J A M E S S U T 2 0 1 1 K U S T A N N U S I N D E K S I K U N T O U T U S T A 10 10 Napapiirin logistiikka on sesonkipainotteista + Kuljetusverkoston eettiset ohjeet koulutuspaketti tiukkaa

Lisätiedot

Liittokokousaloitteet 2009 Toimenpiteet 7.12.2009

Liittokokousaloitteet 2009 Toimenpiteet 7.12.2009 Liittokokousaloitteet 2009 Toimenpiteet 7.12.2009 Aloite nro 1 Ajokorttikoulutukseen erikoiskuljetusosio Esitämme jäsenyrityksemme, Huolintalinja Oy:n aloitteesta, että Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 1 / 2007 15.2.2007

JÄSENKIRJE 1 / 2007 15.2.2007 JÄSENKIRJE 1 / 2007 15.2.2007 Arvoisa jäsenyrittäjä / -yritys SISÄLTÖ Koulutus Uusi ajo- ja lepoaika-asetus Kuljettajien palkat 1.3. alkaen Yt-lain soveltamisala laajenne entistä pienempiin yrityksiin

Lisätiedot

kokouspalveluita sekä leipomo.

kokouspalveluita sekä leipomo. 1 Hotelli- ja motellimajoitusta, ruokapalveluita, juhla- ja kokouspalveluita sekä leipomo. Uusi yrittäjä aloittanut Törmänhovissa 1. 6. 2010. Merja Kukkura Ky p. 0400-986 518, info@tormanhovi.fi Tervetuloa

Lisätiedot

Lehti on luettavissa: www.skal.fi/pohjantie

Lehti on luettavissa: www.skal.fi/pohjantie Lehti on luettavissa: www.skal.fi/pohjantie 1 2 TOIMINNANJOHTAJAN PALSTA Yhteenvedon aika Kesäkuun lehdessä tuli pohdiskeltua, joko taantuman pohja olisi sivuutettu. En tuossa yhteydessä lähtenyt ennustajaksi

Lisätiedot

ISTUNTO TIISTAINA 21. LOKAKUUTA 2003

ISTUNTO TIISTAINA 21. LOKAKUUTA 2003 2-001 ISTUNTO TIISTAINA 21. LOKAKUUTA 2003 2-002 Puhetta johti varapuhemies SCHMID 2-009 Puhemies. Hyvä jäsen Turmes, voisitteko selventää kantaanne? (Istunto avattiin klo 9.02.) 2-003 Päätös kiireellisestä

Lisätiedot

Aloite nro 1 Tienpidon varmistaminen

Aloite nro 1 Tienpidon varmistaminen Aloite nro 1 Tienpidon varmistaminen Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry esittää Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n liittokokoukselle, että jatketaan toimia seuraavien tavoitteiden saavuttamiseksi: 1)

Lisätiedot

SKAL ja A-Vakuutus. Vahvoina yhdessä. uudelle vuosikymmenelle. + Uudet SKALlilaiset. Käännetty alv-velvollisuus Uskallanko uudistua?

SKAL ja A-Vakuutus. Vahvoina yhdessä. uudelle vuosikymmenelle. + Uudet SKALlilaiset. Käännetty alv-velvollisuus Uskallanko uudistua? B A R O M E T R I M I T A T J A M A S S A T S I S U P O L A R 1 11 SKAL ja A-Vakuutus Vahvoina yhdessä uudelle vuosikymmenelle + Uudet SKALlilaiset Käännetty alv-velvollisuus Uskallanko uudistua? pääkirjoitus

Lisätiedot

Kuljetus4/14. Haussa suomalainen liikennemeppi. Yrittäjä. Europarlamenttivaalit 2014. Käytä ääntäsi vaaleissa 25.5. SKAL:n puheenjohtajavaalit

Kuljetus4/14. Haussa suomalainen liikennemeppi. Yrittäjä. Europarlamenttivaalit 2014. Käytä ääntäsi vaaleissa 25.5. SKAL:n puheenjohtajavaalit Kuljetus4/14 Suomen ja Logistiikka SKAL ry:n jäsenlehti Käytä ääntäsi vaaleissa 25.5. Yrittäjä Europarlamenttivaalit 2014 Haussa suomalainen liikennemeppi Transport Savikko kuljettaa moduuleilla rajan

Lisätiedot

Logistiikkayritysten Liitto 00130 Helsinki Eteläranta 10 puh 09 4202 3389 fax 09 4202 3320 e-mail etunimi.sukunimi@ek.fi

Logistiikkayritysten Liitto 00130 Helsinki Eteläranta 10 puh 09 4202 3389 fax 09 4202 3320 e-mail etunimi.sukunimi@ek.fi Logistiikkayritysten Liitto 00130 Helsinki Eteläranta 10 puh 09 4202 3389 fax 09 4202 3320 e-mail etunimi.sukunimi@ek.fi JÄSENKIRJE 4. 2008 21.4.2008 1. Uutisia 2. Kuljetusala.com 3. EK:n uutisia 4. Projektit

Lisätiedot

TÄSSÄ NUMEROSSA Polttoaineklausuuli kuljetussopimuksissa Kovilla ollaan. SKAL liittokokous huolestuneissa tunnelmissa Julkilausuma

TÄSSÄ NUMEROSSA Polttoaineklausuuli kuljetussopimuksissa Kovilla ollaan. SKAL liittokokous huolestuneissa tunnelmissa Julkilausuma 1 TÄSSÄ NUMEROSSA Polttoaineklausuuli kuljetussopimuksissa Kovilla ollaan SKAL liittokokous huolestuneissa tunnelmissa Julkilausuma 2 TOIMINNANJOHTAJAN PALSTA Kovilla ollaan Tuskinpa kukaan meistä saattoi

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2008

Toimintakertomus vuodelta 2008 Toimintakertomus vuodelta 2008 Käsitelty hallituksen kokouksessa 22.4.2009 1 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 3 Edunvalvonta 5 - Kotimainen edunvalvonta 5 - Kansainvälinen edunvalvonta 6 - Järjestöyhteistyö

Lisätiedot

Euroopan unioni ja Eurooppavaalit Perustietoja Euroopan unionista ja Euroopan parlamentista

Euroopan unioni ja Eurooppavaalit Perustietoja Euroopan unionista ja Euroopan parlamentista Euroopan unioni ja Eurooppavaalit Perustietoja Euroopan unionista ja Euroopan parlamentista Euroopan unionilla on oma lippu, joka otettiin käyttöön vuonna 1986. Siinä on sinisellä pohjalla kaksitoista

Lisätiedot