SijoittajanTodistukset Tartu markkinoiden mahdollisuuksiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SijoittajanTodistukset Tartu markkinoiden mahdollisuuksiin"

Transkriptio

1 SijoittajanTodistukset Tartu markkinoiden mahdollisuuksiin Osaketodistus Eurooppa Hajautettu sijoitus Euroopan markkinoille. Sijoitusaika noin 3 vuotta. Luottotodistus USA High Yield Sijoitus yhdysvaltalaisten yritysten luottoriskiin. Sijoitusaika noin 5 vuotta. Tee sijoitus nyt Tee sijoitus Nordean konttorissa tai pankkitunnuksilla verkkopankin salkkupalvelussa nordea.fi. Viimeinen merkintäpäivä on ja minimimerkintä euroa.

2 SijoittajanTodistukset Mikä? SijoittajanTodistukset ovat Nordea Pankki Suomi Oyj:n liikkeeseenlaskemia joukkovelkakirjalainoja. Niiden tuotto perustuu joko osake- tai yrityslainamarkkinoiden kehitykseen. Osakemarkkinoiden kehitykseen sidottuja todistuksia kutsutaan osaketodistuksiksi ja yrityslainamarkkinoille sidottuja todistuksia luottotodistuksiksi. SijoittajanTodistuksilla ei ole pääomaturvaa, joten niihin sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Niihin liittyy myös riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä. Kenelle? SijoittajanTodistukset ovat vaihtoehto suorille osake- ja yrityslainasijoituksille sekä indeksiosuus - rahastoille. Ne sopivat sijoittajalle, joka tavoittelee inflaation ylittävää tuottoa ja joka on valmis kantamaan sijoituksiin liittyvän riskin. Toimivat jälkimarkkinat SijoittajanTodistusten sijoitusaika on tavallisesti 3-5 vuotta. Sijoittajan ei kuitenkaan tarvitse odottaa eräpäivään saakka, jos hän haluaa myydä sijoituksensa. Nordean SijoittajanTodistuksille tarjotaan päivittäin osto- ja myyntihinnat, ja niillä voi käydä kauppaa esimerkiksi verkkopankissa. Sijoittajan - Todistuksia suositellaan kuitenkin osta ja pidä -tyyppisiksi sijoituksiksi. Plussat + Hyvä tuottopotentiaali. + Yhdellä sijoituksella laaja hajautus osake- tai yrityslainamarkkinoille. + Kustannustehokas ja läpinäkyvä sijoitus. Miinukset Ei pääomaturvaa. Sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan samaan tapaan kuin suorissa osake- tai rahastosijoituksissa. Osaketodistukset Tuotto määräytyy osakemarkkinoiden arvonkehityksen mukaan. Osaketodistukset tarjoavat hyvän hajautuksen yhdellä sijoituksella, sillä niiden tuotto on yleensä sidottu osakeindeksiin. Osakeindeksit sisältävät usean yrityksen osakkeita joltakin tietyltä maan - tieteelliseltä alueelta tai sektorilta. Osaketodistukseen sijoittanut saa osakeindeksin noususta enemmän tuottoa kuin suoraan indeksiin sijoittanut. Osakeindeksin laskiessa osaketodistuksen hintakehitys on sama kuin suorassa sijoituksessa indeksiin. Luottotodistukset Tuotto on ennalta määrätty, ja se voi olla joko kiinteä tai vaihtuva. Yrityslainojen luottoriskilisät ovat edelleen houkuttelevilla tasoilla finanssikriisin jäljiltä verrattuna toteutuneisiin yritysten luottotappioihin. Luottotodistus on hajautettu sijoitus, jonka tuotto on tavallisesti sidottu usean yrityksen luottoriskiin. Luottovastuutapahtumat vähentävät sijoittajalle palautettavaa pääomaa. 2

3 Valitse oma sijoituskohteesi Osaketodistus Eurooppa Osakemarkkinoilla on positiiviset näkymät, ja Osaketodistus Eurooppa antaa mahdollisuuden hyötyä osakemarkkinoiden noususta. Osakkeiden arvostukset ovat Euroopassa suhteellisesti halvempia kuin Yhdysvalloissa. Euro Stoxx 50-indeksi tarjoaa hyvin hajautetun sijoituksen euroalueelle. Sijoitusaika noin 3 vuotta. Tuottokerroin 150 %. Merkintähinta vaihtuva, noin 100 %*. Ei pääomaturvaa. Luottotodistus USA High Yield Korkojen ollessa historiallisen matalalla tarjoavat heikomman luottoluokituksen ns. high yield -yhtiöt muita korkosijoituksia parempaa tuottoa. Yhdysvaltojen ennakoitu talouskasvu tukee myös heikomman luottoluokituksen yhtiöitä. Yhdellä sijoituksella saa hajautuksen sadan yhdysvaltalaisen suuren yrityksen luottoriskiin. Yhdysvaltalaiset yhtiöt lisäävät hyvin hajautusta Eurooppa-painotteisiin korkosalkkuihin. Sijoitusaika noin 5 vuotta. Merkintähinta vaihtuva, noin 100 %*. Erääntymisarvo 130 %, mikäli viiteyhtiöissä ei tapahdu yhtään luottovastuutapahtumaa. Jokainen luottovastuutapahtuma vähentää erääntymisarvoa 1,30 prosenttiyksiköllä nimellispääomasta laskettuna. Ei pääomaturvaa. Tee sijoitus Tee sijoitus Nordean konttorissa tai pankkitunnuksilla verkkopankin salkkupalvelussa nordea.fi. Viimeinen merkintäpäivä on ja minimimerkintä euroa. * arvion mukaan. 3

4 Osaketodistus Eurooppa Euroopassa osakkeet edelleen houkuttelevilla tasoilla Eurooppa on viime vuosina käynyt läpi suuria muutoksia talousrintamalla. Euroalueen valtioiden taloudenhoidosta löytyy sekä malliesimerkkejä että ongelmaoppilaita. Vihdoin euroalueella nähdään kuitenkin valoa ja talouden odotetaan laajalti kääntyvän kasvuun. Myös Etelä-Euroopasta on saatu positiivisia uutisia, etenkin Espanjasta ja Portugalista. Euroopassa on jo nautittu osakekurssien positiivisesta kehityksestä, mutta osakkeet vaikuttavat edelleen varsin houkuttelevilta. Osakkeiden hinnat suhteessa yritysten tekemiin voittoihin ovat kohtuullisia. Eurooppalaisten yritysten ensi vuoden tulosennusteet näyttävät osakkeille 7,22 %:n voittoa suhteessa osakkeiden hintoihin (tulosennusteiden lähde: Bloomberg ). Vastaava tuottoennuste Yhdysvalloissa on heikompi, sillä kurssit ovat nousseet selvästi Eurooppaa enemmän. Keskuspankit Euroopassa ja Yhdysvalloissakin ovat indikoineet pitävänsä ohjauskorot alhaalla vielä pitkään. Tämä tukee osaltaan osakkeiden tarjoaman tuotto-odotuksen kysyntää, koska sijoittajien vaihtoehtoinen vakaa korkotuotto on heikkoa lähitulevaisuudessa. Miksi Osaketodistus Eurooppa? Osaketodistus Eurooppa sijoittaa Euro Stoxx 50 -indeksin kautta kattavasti hajauttaen eurooppalaisille osakemarkkinoille. Jos indeksi nousee voimakkaasti, osaketodistus antaa paremman tuoton kuin suoraan indeksiin tehty sijoitus, sillä nousumarkkinoissa tuotto on 150 % indeksin noususta. Plussat ja miinukset + Eurooppalaiset osakkeet ovat halvempia kuin yhdysvaltalaiset. + Euroopan talouden ennustetaan lähtevän nousuun. Jos talous ei lähdekään toipumaan, hidastunut toipuminen voi painaa osakekursseja. Kenelle Osaketodistus Eurooppa sopii? Osaketodistus Eurooppa sopii sijoittajalle, joka uskoo eurooppalaisten osakkeiden nousuun ja tavoittelee korkomarkkinoita parempaa tuottoa. Sijoittajan tulee olla valmis kantamaan myös pääoman vähenemisen tai menettämisen riski osakekurssien laskiessa. 4

5 Osaketodistus Eurooppa Osaketodistus Eurooppa lyhyesti Sijoitusaika noin 3 vuotta. Kohde-etuus: Euro Stoxx 50 -osakeindeksi. Merkintähinta vaihtuva, noin 100 %*. Tuottokerroin: 150 %. Sijoitus ei ole pääomaturvattu. Mahdollista merkintään liittyvää ylikurssia ei palauteta. Osaketodistus Eurooppa on Nordea Pankki Suomi Oyj:n liikkeeseenlaskema, noin kolmen vuoden mittainen joukkovelkakirjalaina, jonka tuotto määräytyy Euro Stoxx 50 -indeksin kehityksen perusteella. Tuotonlaskenta Eräpäivänä maksettava tuotto määräytyy viite - indeksin arvonkehityksen ja tuottokertoimen perusteella. Viiteindeksin arvonkehitys lasketaan lähtökurssin ja loppukurssin prosentuaalisena muutoksena. Lähtökurssi on indeksin päätöskurssi Loppukurssi on puolestaan indeksin päätöskurssi Jos indeksin arvonkehitys on positiivinen, se kerrotaan 150 %:n tuottokertoimella. Sijoitus ei ole pääomaturvattu. Mikäli viiteindeksin arvo laskee tai pysyy ennallaan, tuottoa ei makseta ja liikkeeseenlaskija vähentää eräpäivänä palautettavasta nimellispääomasta indeksin prosentuaalisen laskun. Katso tuotonlaskentaesimerkit alla. Kohde-etuus Euro Stoxx 50 -indeksi Euro Stoxx 50 -indeksi koostuu euroalueen viidestäkymmenestä suurimmasta yhtiöstä. Indeksi sisältää osakkeita seitsemästä eri maasta, ja se on jakautunut monipuolisesti eri toimialojen yhtiöihin. Indeksi on painotettu osakkeiden markkina-arvoilla. Yhtiöt ja niiden painot indeksissä päivitetään vuosittain syyskuussa. Lisätietoja indeksistä: Tuotonlaskentaesimerkit Parempi tuotto nousussa Jos indeksi nousee 50 % lähtöpäivästä loppupäivään mennessä, Osaketodistus Eurooppa erääntyy arvoon 175 % (= 50 % x 150 % %). Sijoittaja, joka on sijoittanut euroa osaketodistukseen, saa eräpäivänä euroa. Sijoittajan saama tuotto on tällöin euroa, mikä on vuotuisena tuottona noin 21 % olettaen, että merkintähinta on ollut 100 %. ja sama kehitys indeksin kanssa laskussa Jos indeksin arvo on loppupäivänä 50 % alemmalla tasolla kuin lähtöpäivänä, sijoitus erääntyy arvoon 50 % (= 100 % 50 %). Sijoittaja, joka on sijoittanut euroa osaketodistukseen, saa eräpäivänä takaisin euroa. Sijoittajan tappio on tällöin euroa, eli noin 21 % vuodessa olettaen, että merkintähinta on ollut 100 %. * arvion mukaan. 5

6 Osaketodistus Eurooppa Euro Stoxx 50 -indeksi Sektorijakauma Rahoitus 26 % Kulutustuotteet, vähäsykliset 16 % Teollisuus 16 % Kulutustuotteet, sykliset 10 % Julkiset palvelut 10 % Kommunikaatio 8 % Energia 6 % Perusteollisuus 4 % Teknologia 4 % Maajakauma Ranska 38 % Saksa 28 % Espanja 12 % Italia 10 % Hollanti 8 % Irlanti 2 % Belgia 2 % Tuottotaulukko, esimerkkinä euron sijoitus, oletusmerkintähinta 100 % Euro Stoxx 50 Erääntymisarvo Tuotto -indeksin lainaehtojen Erääntymis- (sijoitettava summa (sijoitettava summa Vuotuinen mukainen kehitys arvo euroa) Tuotto euroa) tuotto 100 % 250 % % % 75 % 213 % % % 50 % 175 % % % 25 % 138 % % % 0 % 100 % % 0 0 % 25 % 75 % % % 50 % 50 % % % 75 % 25 % % % 100 % 0 % % % Esimerkkien tiedot ovat ainoastaan esimerkinomaisia, eivätkä ne kuvasta tuotteen historiallista tai odotettua kehitystä. Verotusta ei ole huomioitu. Euro Stoxx 50- ja OMX-Helsinki (HEX) -indeksien kehitys 11/ / % EuroStoxx 50 -indeksi OMX Helsinki -indeksi 100 % 80 % 60 % l l l l 11/ / / /2013 Lähde: Bloomberg. Lähtötaso on indeksoitu sataan prosenttiin. Esitetyt tiedot koskevat aiempaa tuoton- tai arvonkehitystä, joiden perusteella ei voi muodostaa luotettavia oletuksia tulevasta tuoton- tai arvonkehityksestä. 6

7 Osaketodistus Eurooppaan liittyvät riskit Markkinariski Osaketodistus Eurooppa ei ole pääomaturvattu, joten sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Mikäli Euro Stoxx 50 -indeksin loppukurssi on lähtökurssia matalammalla tasolla, liikkeeseenlaskija vähentää eräpäivänä sijoittajalle palautettavasta nimellispääomasta indeksin prosentuaalisen laskun. Liikkeeseenlaskijariski Osaketodistus Euroopalle ei ole asetettu erillistä vakuutta, joten siihen liittyy riski liikkeeseenlaskijan, Nordea Pankki Suomi Oyj:n, takaisinmaksukyvystä. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi, eikä pysty vastaamaan sitoumuksistaan. Sijoittaja voi liikkeeseenlaskijan maksukyvyttömyyden johdosta menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton osittain tai kokonaan. Nordea Pankki Suomi Oyj:n luottoluokitukset ovat Aa3 (Moody s) ja AA (Standard & Poor s, heikentyneet näkymät). Ylikurssiriski Mahdollista ylikurssia eli lainan nimellisarvon ylittävää merkintähinnan osaa ei palauteta. Sijoittajalle ylikurssista johtuvan tappion suuruus riippuu siitä, minkä verran maksettua ylikurssia pienemmäksi tuotto jää. Jälkimarkkinariski Jos sijoittaja myy osaketodistuksen jälkimarkkinoilla ennen eräpäivää, takaisinostohinta voi olla yli tai alle nimellisarvon. Normaaleissa markkinaolosuhteissa Nordea Pankki Suomi Oyj tarjoaa jälkimarkkinahinnan euron ja sen ylittäville nimellismäärille. 7

8 Osaketodistus Eurooppa Lainaehdot lyhyesti Liikkeeseenlaskija Nordea Pankki Suomi Oyj, luottoluokitukset Aa3 (Moody s) ja AA (Standard & Poor s, heikentyneet näkymät). Lainanumero ja ISIN A312 ja FI Merkintäaika Liikkeeseenlasku Minimimerkintä euroa Merkintäpaikat Nordea Pankki Suomi Oyj:n konttorit ja Nordea Private Banking sekä pankkitunnuksilla verkkopankki nordea.fi. Ajanvaraukset sijoitusneuvontaan Asiakaspalvelussa puh (pvm/mpm) 24 h/vrk. Eräpäivä Merkintähinta Vaihtuva, noin 100 %*. Kohde-etuus Euro Stoxx 50 -indeksi. Lähtökurssi Loppukurssi Tuotonlaskenta Eräpäivänä maksettava tuotto määräytyy kohde-etuuden arvonkehityksen ja tuottokertoimen perusteella. Kohde-etuuden arvonkehitys lasketaan prosentuaalisena muutoksena lähtökurssin ja loppukurssin välillä. Mikäli arvonkehitys on positiivinen, se kerrotaan 150 %:n tuottokertoimella. Mikäli kohde-etuuden arvo laskee tai pysyy ennallaan, tuottoa ei makseta. Pääoman palautus Sijoitus ei ole pääomaturvattu, joten sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Liikkeeseen - laskijana Nordea Pankki Suomi Oyj maksaa lainan nimellispääoman eräpäivänä takaisin, mikäli kohdeetuuden loppukurssi on vähintään samalla tasolla kuin lähtökurssi. Mikäli kohde-etuuden arvo on loppu - päivänä alle lähtökurssin, liikkeeseenlaskija vähentää eräpäivänä palautettavasta nimellispääomasta kohde-etuuden prosentuaalisen laskun. Lainaan liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä. Mahdollista ylikurssia ei palauteta. Vakuus Lainalle ei ole asetettu erillistä vakuutta. Strukturointikustannus Merkintähinta sisältää strukturointikustannuksen, noin 4,0 %, mikä tarkoittaa noin 1,3 %:n vuotuista kustannusta. Strukturointikustannus perustuu lainan sisältämien korko- ja johdannaissijoitusten arvoille arvostuspäivänä Strukturointikustannus sisältää kaikki liikkeeseenlaskijalle lainasta aiheutuvat kulut, kuten liikkeeseenlasku-, lisenssi-, materiaali- ja markkinointikustannukset. Liikkeeseen - laskija ei peri lainasta erillistä merkintäpalkkiota eikä erillisiä säilytyskustannuksia. Jälkimarkkinat Nordea Pankki Suomi Oyj antaa lainalle normaaleissa markkinaolosuhteissa takaisinostohinnan, joka voi olla yli tai alle nimellisarvon. Verotus Mahdollinen tuotto eräpäivänä on luonnolliselle henkilölle ja kotimaiselle kuolinpesälle korkotulon lähdeveronalaista tuloa tuolloin voimassa olevan verolainsäädännön mukaan. Säilytys Säilyttäminen on maksutonta Nordea Pankki Suomi Oyj:ssä. Liikkeeseenlaskun Liikkeeseenlaskijalla on oikeus peruuttaa liikkeeseenlasku perustuen muutoksiin taloudellisissa oloperuutus suhteissa, merkintävilkkauden jäädessä alhaiseksi, tai jos tapahtuu jotain sellaista, mikä liikkeeseenlaskijan harkinnan mukaan voi vaarantaa järjestelyn onnistumisen. Listaus Lainalle haetaan listaus Helsingin pörssissä, mikäli merkintävilkkaus on riittävä. * arvion mukaan. The EURO STOXX 50 is the intellectual property (including registered trademarks) of STOXX Limited, Zurich, Switzerland and/or its licensors ( Licensors ), which is used under license. The securities based on the Index are in no way sponsored, endorsed, sold or promoted by STOXX and its Licensors and neither of the Licensors shall have any liability with respect thereto. 8

9 Luottotodistus USA High Yield Hae tuottoa ja hajautusta Yhdysvaltain yrityslainamarkkinoilta Yrityslainat ovat tarjonneet vakaata ja hyvää tuottoa viime vuosina. Rahapoliittinen elvytys ympäri maailmaa on laskenut korkoja, minkä seurauksena sijoittajat hakevat tuottoa riskisemmistä omaisuuslajeista, kuten high yield -lainoista. Yrityslainasijoitukset jaetaan luottoluokitusten mukaan kahteen luokkaan. Vakavaraisten yritysten lainojen tuotot ovat hyvin vaatimattomia nykytilanteessa. Kohtuullista tuottoa hakeva sijoittaja kääntääkin katseensa kohti matalamman luottoluokituksen omaavien yritysten lainoja. Kyseessä on high yield -luokka, jonka lainojen tarjoama tuotto nykyisillä korkomarkkinoilla on houkutteleva, vaikka lainojen riski on vakavaraisten yritysten lainoja korkeampi. Monella suomalaisella korkosijoittajalla high yield -lainat ovat painottuneet selvästi euroalueelle. Hajauttamalla sijoituksia myös Yhdysvaltojen markkinoille, voidaan lisätä korkosijoitusten hajautusta, mikä pienentää salkun riskiä suhteessa tuottoon. Yrityslainoja tukevat tällä hetkellä yritysten hyvä rahoitustilanne sekä kohentuva talouskasvu. Myös keskuspankkien lausunnot, joissa korkoja on sitouduttu pitämään jatkossakin alhaisella tasolla, tukevat high yield -markkinoita. Miksi Luottotodistus USA High Yield? Luottotodistus USA High Yield tarjoaa kustannustehokkaan tavan sijoittaa hajautetusti ja euromääräisesti Yhdysvaltojen high yield -lainoihin. Sijoituksessa ovat viiteyhtiöinä Markit CDX North America High Yield -indeksin sarja 21 yhtiöt (CDX High Yield). Indeksissä on sata pohjoisamerikkalaista suurta yritystä usealta eri toimialalta. Luottotodistuksen tuotto maksetaan eräpäivänä. Sen erääntymisarvo ilman luottovastuutapahtumia on 130 %, mikä on vuotuisena tuottona noin 5,4 %. Jokainen luottovastuutapahtuma pienentää erääntymisarvoa 1,30 prosenttiyksiköllä. Sijoittaja pääsee voitolle, jos viiteindeksissä on korkeintaan 23 luottovastuutapahtumaa seuraavan viiden vuoden aikana. Historiallisesti viiteindeksissä on ollut keskimäärin 17 luottovastuutapahtumaa viiden vuoden ajanjaksolla. Historiallinen kehitys ei kuitenkaan ole tae tulevasta kehityksestä. Kenelle Luottotodistus USA High Yield sopii? Luottotodistus USA High Yield sopii sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa hyvän tuottopotentiaalin yrityslainamarkkinoille ja hajauttaa sijoituksiaan Yhdysvaltoihin. Sijoittajan tulee olla valmis kantamaan sijoitukseen liittyvä pääoman menettämisen riski tilanteessa, jossa yritysten yleisesti heikentynyt tilanne johtaa useisiin luottovastuutapahtumiin. Plussat ja miinukset + Elvytys tukee high yield -markkinoita. + Lisää Eurooppaan keskittyneen korkosalkun hajautusta. Jos talous ei lähde toipumaan, luottovastuutapahtumien määrä voi nousta. 9

10 Luottotodistus USA High Yield Luottotodistus USA High Yield lyhyesti Sijoitusaika noin 5 vuotta. Kohdemarkkina: Markit CDX North America High Yield -indeksin sarjan 21 viiteyhtiöt. Sijoitus erääntyy takaisinmaksupäivänä arvoon 130 %, mikäli viiteindeksin yhtiöissä ei tapahdu yhtään luottovastuutapahtumaa luottovastuuaikana. Jokainen luottovastuutapahtuma vähentää erääntymisarvoa 1,30 prosenttiyksiköllä. Sijoitus ei ole pääomaturvattu. Sen erääntymisarvo on alle 100 %, jos viiteyhtiöissä tapahtuu yli 23 luottovastuutapahtumaa luottovastuuaikana. Merkintähinta vaihtuva, noin 100 %*. Mahdollista merkintään liittyvää ylikurssia ei palauteta. Luottotodistus USA High Yield on Nordea Pankki Suomi Oyj:n liikkeeseenlaskema, noin viiden vuoden mittainen joukkovelkakirjalaina. Takaisinmaksettava pääoma määräytyy Markit CDX North America High Yield -indeksin sarjan 21 viiteyhtiöiden luottovastuutapahtumien perusteella. Luottotodistus erääntyy takaisinmaksupäivänä arvoon 130 %, mikäli viiteindeksin yhtiöissä ei tapahdu yhtään luottovastuutapahtumaa luotto - vastuuaikana. Tällöin tuotto vastaa noin 5,4 %:n vuotuista tuottoa. Mikäli yhdessä tai useammassa viiteyhtiössä tapahtuu luottovastuutapahtumia, vähentää jokainen luottovastuutapahtuma takaisinmaksupäivänä maksettavaa määrää 1,30 prosenttiyksiköllä. Luottovastuu tapahtumien ajankohdalla tai luottovastuutapahtumiin liittyvillä takaisinsaantiarvoilla ei ole vaikutusta takaisinmaksupäivänä maksettavaan määrään. Luottotodistus ei ole pääomaturvattu. Mikäli yli 23 viiteyhtiötä ajautuu luottovastuutapahtumaan, sijoittaja saa eräpäivänä takaisin alle 100 % nimellisarvosta. Mikäli viiteindeksin kaikki sata yhtiötä ajautuvat luottovastuutapahtumaan, koko pääoma on menetetty. Luottovastuuaika on Luottovastuutapahtuman toteamiseksi viiteyhtiöiden tilannetta voidaan kuitenkin tarkastella taannehtivasti 60 päivän ajalta ennen varsinaisen luottovastuuajan alkamista kansainvälisen markkinakäytännön mukaisesti. Esimerkkejä sijoituksen erääntymisarvosta eri markkinatilanteissa, oletusmerkintähinta 100 % Luottovastuu- Erääntymisarvo Tuotto tapahtumien Erääntymis- (sijoitettava summa (sijoitettava summa Vuotuinen lukumäärä arvo euroa) Tuotto euroa) tuotto 0 130,00 % ,00 % ,39 % 1 128,70 % ,70 % ,18 % 2 127,40 % ,40 % ,96 % 3 126,10 % ,10 % ,75 % 5 123,50 % ,50 % ,31 % ,00 % ,00 % ,19 % ,00 % ,00 % 400 0,79 % ,10 % ,10 % 10 0,02 % 24 98,80 % ,20 % 120 0,24 % 30 91,00 % ,00 % 900 1,87 % 50 65,00 % ,00 % ,25 % 100 0,00 % 0 100,00 % ,00 % Esimerkkien tiedot ovat ainoastaan esimerkinomaisia, eivätkä ne kuvasta tuotteen historiallista tai odotettua kehitystä. Verotusta ei ole huomioitu. 10 * arvion mukaan.

11 Luottotodistus USA High Yield Markit CDX North America High Yield -indeksin sarja 21 CDX High Yield -indeksi on yleisim min käytetty pohjois amerikkalaisten high yield -yhtiöiden riskipreemioita kuvaava indeksi. Se koostuu sadasta yhtiöstä, joiden luottoluokitus on yleensä korkeintaan BB+/Ba1. CDX High Yield -indeksi on hyvin likvidi indeksi, sillä siihen kuuluvien yritysten luottoriskillä käydään jatku vasti kauppaa johdannaismarkkinoilla tai joukkolainamarkkinoilla. Indeksiin tulee uusi sarja puolivuosittain, joista uusin sarja, numero 21, julkaistiin syyskuussa Indeksi on hajautunut toimialan ja luottoluoki - tusten suhteen. Suurimpia toimialoja ovat sykliset ja vähäsykliset kuluttajatuotteet ja -palvelut, kommunikaatio sekä rahoitus. Syklisiin kuluttajatuote ja -palveluyhtiöihin kuuluu mm. autoteollisuuden alihankkijoita, talonrakennusyhtiöitä ja vähittäiskaupan toimijoita. Vähäsyklisiin yhtiöihin kuuluu mm. elintarvikeyhtiöitä sekä vuokraus- ja terveyspalveluiden tarjoajia. Kommunikaatioalan yhtiöiden joukosta löytyy mm. verkkoyhtiöitä ja tiedonsiirtopalveluiden tarjoajia, ja rahoitusalan yhtiöistä kiinteistösijoittajia ja kuluttajaluottojen tarjoajia. Luottoluokituksista yleisin on BB-taso, johon kuuluu lähes puolet indeksin yhtiöistä. Kaksi indeksin yhtiöistä on kanadalaisia, ja loput 98 ovat yhdysvaltalaisia. Koska kyseessä on high yield -indeksi, luottovastuutapahtumat ovat tavallisia. Historiallisesti viiden vuoden sijoitusajalle indeksiin on osunut luottovastuutapahtumaa. Lähde: Nordea Credit Research Sektorijakauma Kuluttajatuotteet, sykliset 28 % Kuluttajatuotteet, vähäsykliset 17 % Kommunikaatio 14 % Rahoitus 11 % Teollisuus 8 % Teknologia 8 % Perusmateriaalit 5 % Energia 5 % Julkiset palvelut 4 % Luottoluokitusjakauma (S&P) BBB 3 % BB 43 % B 34 % CCC 17 % CC 1 % Ei luottoluokitusta 2 % Historialliset luottovastuutapahtumat Vaaka-akselilla indeksin sarja ja pystyakselilla luottovastuutapahtumien lukumäärä Kuvaajassa on esitetty historialliset luottovastuutapahtumat indeksin eri sarjoissa. Sarjan 12 ja myöhempien julkaisemisesta on alle viisi vuotta. Historiallinen kehitys ei kuitenkaan ole tae tulevasta kehityksestä. 0 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

12 Luottotodistus USA High Yield Markit CDX North America High Luottoluokitus Yield -indeksin sarjan 21 viiteyhtiöt Toimiala Moody's S&P Advanced Micro Devices Inc Teknologia B B2 AK Steel Corp Perusmateriaalit B Caa1 Alcatel-Lucent USA Inc Kommunikaatio CCC+ Ally Financial Inc Rahoitus B+ /*+ B1 /*+ American Axle & Manufacturing Inc Kuluttajatuotteet, sykliset B+ B2 Amkor Technology Inc Teknologia BB B2 ARAMARK Corp Kuluttajatuotteet, vähäsykliset B /*+ B3 Avis Budget Group Inc Kuluttajatuotteet, vähäsykliset B B2 Bombardier Inc Teollisuus BB Ba2 Boyd Gaming Corp Kuluttajatuotteet, sykliset Brunswick Corp/DE Kuluttajatuotteet, sykliset BB B1 Caesars Entertainment Operating Co Inc Kuluttajatuotteet, sykliset CCC Ca Calpine Corp Julkiset palvelut BB B1 CCO Holdings LLC Kommunikaatio BB B1 CenturyLink Inc Kommunikaatio BB Ba2 Chesapeake Energy Corp Energia BB Ba3 CIT Group Inc Rahoitus BB Ba3 Clear Channel Communications Inc Kommunikaatio CCC Ca Community Health Systems Inc Kuluttajatuotteet, vähäsykliset B /* B3 /* Cooper Tire & Rubber Co Kuluttajatuotteet, sykliset BB /* B2 /* CSC Holdings LLC Kommunikaatio BB+ /* Ba3 DR Horton Inc Kuluttajatuotteet, sykliset BB Ba2 Dean Foods Co Kuluttajatuotteet, vähäsykliset B B2 Dell Inc Teknologia B+ B1 Deluxe Corp Kuluttajatuotteet, vähäsykliset BB Ba2 Dillard's Inc Kuluttajatuotteet, sykliset BB+ Ba3 DISH DBS Corp Kommunikaatio BB Ba3 Fifth & Pacific Cos Inc Kuluttajatuotteet, sykliset B First Data Corp Teknologia B Caa1 Forest Oil Corp Energia B B3 Freescale Semiconductor Inc Teknologia CCC+ Caa1 Frontier Communications Corp Kommunikaatio BB Ba2 Gannett Co Inc Kommunikaatio BB Ba1 HJ Heinz Co Kuluttajatuotteet, vähäsykliset BB B2 HCA Inc/DE - Pre 2010 IPO Kuluttajatuotteet, vähäsykliset B B3 Health Management Associates Inc Kuluttajatuotteet, vähäsykliset BB /* Host Hotels & Resorts LP Rahoitus BBB Baa3 International Lease Finance Corp Rahoitus BBB Ba3 Iron Mountain Inc Kuluttajatuotteet, vähäsykliset B B1 istar Financial Inc Rahoitus B+ B3 JC Penney Co Inc Kuluttajatuotteet, sykliset CCC Caa2 K Hovnanian Enterprises Inc Kuluttajatuotteet, sykliset CCC Caa2 KB Home Kuluttajatuotteet, sykliset B B2 Kinder Morgan Kansas Inc Energia BB Ba2 L Brands Inc Kuluttajatuotteet, sykliset BB Ba2 Lennar Corp Kuluttajatuotteet, sykliset BB Ba3 Level 3 Communications Inc Kommunikaatio CCC+ Caa2 Levi Strauss & Co Kuluttajatuotteet, sykliset BB B1 Liberty Interactive LLC Kommunikaatio BB B2 Louisiana-Pacific Corp Teollisuus BB B1 Markit CDX North America High Luottoluokitus Yield -indeksin sarjan 21 viiteyhtiöt Toimiala Moody's S&P MBIA Insurance Corp Rahoitus B Meritor Inc Kuluttajatuotteet, sykliset B B3 MGIC Investment Corp Rahoitus B B3 MGM Resorts International Kuluttajatuotteet, sykliset B+ B3 New Albertsons Inc Kuluttajatuotteet, sykliset CCC Norbord Inc Teollisuus BB Ba2 NOVA Chemicals Corp Perusmateriaalit BB+ Ba2 NRG Energy Inc Julkiset palvelut BB B1 Olin Corp Perusmateriaalit BB+ Ba1 Owens-Illinois Inc Teollisuus BB B1 Pactiv LLC Teollisuus CCC+ Caa2 Parker Drilling Co Energia B+ B1 PHH Corp Kuluttajatuotteet, vähäsykliset BB Ba2 PolyOne Corp Perusmateriaalit BB Ba3 PulteGroup Inc Kuluttajatuotteet, sykliset BB Ba3 RR Donnelley & Sons Co Kuluttajatuotteet, vähäsykliset BB Ba3 Radian Group Inc Rahoitus B RadioShack Corp Kuluttajatuotteet, sykliset CCC Caa2 Realogy Group LLC Rahoitus B B3 Rite Aid Corp Kuluttajatuotteet, sykliset CCC+ Caa2 Royal Caribbean Cruises Ltd Kuluttajatuotteet, sykliset BB Ba1 Sabre Holdings Corp Kuluttajatuotteet, sykliset CCC+ Caa1 Sanmina Corp Teollisuus Seagate Technology HDD Holdings Teknologia BBB Ba1 Sealed Air Corp Teollisuus BB B1 Sears Roebuck Acceptance Corp Rahoitus CCC+ Caa2 Smithfield Foods Inc Kuluttajatuotteet, vähäsykliset BB- B2 Springleaf Finance Corp Rahoitus CCC+ B3 Sprint Communications Inc Kommunikaatio BB B1 Standard Pacific Corp Kuluttajatuotteet, sykliset B+ B2 SunGard Data Systems Inc Teknologia B Caa1 SUPERVALU Inc Kuluttajatuotteet, vähäsykliset B Caa1 Tenet Healthcare Corp Kuluttajatuotteet, vähäsykliset CCC+ B3 Tesoro Corp Energia BB+ Ba2 Texas Competitive Electric Holdings Co LLC Julkiset palvelut CC Caa1 AES Corp/VA Julkiset palvelut BB Ba3 /*+ Goodyear Tire & Rubber Co/The Kuluttajatuotteet, sykliset B+ B2 Hertz Corp/The Kuluttajatuotteet, vähäsykliset B B2 Jones Group Inc/The Kuluttajatuotteet, sykliset B+ B1 McClatchy Co/The Kommunikaatio CCC Caa2 Neiman Marcus Group LLC/The Kuluttajatuotteet, sykliset B B2 New York Times Co/The Kommunikaatio BB B1 Ryland Group Inc/The Kuluttajatuotteet, sykliset BB B1 Toys R Us Inc Kuluttajatuotteet, sykliset CCC+ Caa1 Unisys Corp Teknologia BB B1 United Rentals North America Inc Kuluttajatuotteet, vähäsykliset B+ B2 United States Steel Corp Perusmateriaalit BB B1 Universal Health Services Inc Kuluttajatuotteet, vähäsykliset B+ B1 Vulcan Materials Co Teollisuus BB Ba3 Windstream Holdings Inc Kommunikaatio B B1 12 Lähde: Bloomberg

13 Luottotodistus USA High Yield sijoitukseen liittyvät riskit Markkinariski Luottotodistus USA High Yield ei ole pääomaturvattu, joten sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Jos viiteindeksin yhtiöissä tapahtuu luottovastuutapahtumia, vähentää jokainen luottovastuutapahtumaan ajautunut viiteyhtiö takaisinmaksupäivänä maksettavaa määrää 1,30 prosentti - yksiköllä. Pääoman menettää kokonaan, jos kaikki sata viiteyhtiötä ajautuvat luottovastuutapahtumaan luottovastuuaikana. Luottovastuutapahtuman toteaminen tapahtuu markkinaehtoisesti ja perustuu ISDA:n (International Swap and Derivatives Association) määritelmiin. Luottovastuu tapahtumalla tarkoitetaan tilaa, jossa yritys ei selviä maksuistaan ja veloistaan. Luottovastuutapahtumaksi luetaan: Konkurssi. Vakava maksuhäiriö, joka tarkoittaa, että yhtiö ei ole pystynyt maksamaan velkojaan, joiden koko on vähintään 1 miljoona Yhdysvaltain dollaria. Luottovastuutapahtuman tarkempi määritelmä löytyy lopullisista lainaehdoista, joihin sijoittajan tulee tutustua ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Koska kyseessä on high yield -indeksi, luottovastuutapahtumat ovat tavallisia. Historiallisesti viiden vuoden sijoitusajalle Markit CDX North America High Yield -indeksiin on osunut luottovastuutapahtumaa. Historiallinen kehitys ei kuitenkaan ole tae tulevasta kehityksestä. Sijoituspäätöstä tehdessään sijoittajan tulee huomioida viiteyhtiöihin ja liikkeeseenlaskijaan liittyvä kokonaisriski sijoitussalkussaan. Liikkeeseenlaskijariski Luottotodistus USA High Yieldille ei ole asetettu erillistä vakuutta, joten siihen liittyy riski liikkeeseenlaskijan, Nordea Pankki Suomi Oyj:n, takaisinmaksukyvystä. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi, eikä pysty vastaamaan sitoumuksistaan. Sijoittaja voi liikkeeseenlaskijan maksukyvyttömyyden johdosta menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton osittain tai kokonaan. Nordea Pankki Suomi Oyj:n luottoluokitukset ovat Aa3 (Moody s) ja AA (Standard & Poor s, heikentyneet näkymät). Ylikurssiriski Mahdollista ylikurssia eli lainan nimellisarvon ylittävää merkintähinnan osaa ei palauteta. Sijoittajalle ylikurssista johtuvan tappion suuruus riippuu siitä, minkä verran maksettua ylikurssia pienemmäksi tuotto jää. Jälkimarkkinariski Jos sijoittaja myy luottotodistuksen jälkimarkkinoilla ennen eräpäivää, takaisinostohinta voi olla yli tai alle nimellisarvon. Normaaleissa markkinaolosuhteissa Nordea Pankki Suomi Oyj tarjoaa jälkimarkkinahinnan euron ja sen ylittäville nimellismäärille. 13

14 Luottotodistus USA High Yield Lainaehdot lyhyesti Liikkeeseenlaskija Nordea Pankki Suomi Oyj, luottoluokitukset Aa3 (Moody s) ja AA (Standard & Poor s, heikentyneet näkymät). Lainanumero ja ISIN A313 ja FI Viiteyhtiöt Markit CDX North America High Yield -indeksin sarjan 21 viiteyhtiöt, joita on liikkeeseenlaskuhetkellä sata. Merkintäaika Liikkeeseenlasku Minimimerkintä euroa Merkintäpaikat Nordea Pankki Suomi Oyj:n konttorit ja Nordea Private Banking sekä pankkitunnuksilla verkkopankki nordea.fi. Ajanvaraukset sijoitusneuvontaan Asiakaspalvelussa puh (pvm/mpm) 24 h/vrk. Eräpäivä Merkintähinta Vaihtuva, noin 100 %.* Erääntymisarvo Sijoitus erääntyy arvoon 130 %, mikäli viiteyhtiöissä ei ole tapahtunut yhtään luottovastuutapahtumaa luottovastuuaikana. Mikäli viiteyhtiöissä tapahtuu luottovastuutapahtumia, vähentää jokainen luottovastuutapahtumaan ajautunut viiteyhtiö takaisinmaksupäivänä maksettavaa määrää 1,30 prosenttiyksiköllä. Pääoma menetetään kokonaan, mikäli kaikki viiteyhtiöt ajautuvat luottovastuutapahtumaan. Liikkeeseen - laskijalla on oikeus alentaa jokaisen velkakirjan nimellisarvoa kunkin luottovastuutapahtuman jälkeen. Katso lisätietoja lainaehdoista. Luottovastuutapahtumien vaikutus pääomanpalautukseen on esitetty lähtöhetken 100 viiteyhtiön tapauksessa. Mahdolliset lainaehtojen mukaiset muutokset viiteyhtiöiden lukumäärässä on kuvattu lainaehdoissa. Lainaan liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä. Sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Luottovastuuaika ja välinen ajanjakso. Luottovastuutapahtuman toteamiseksi viiteyhtiön tilannetta voidaan kuitenkin tarkastella taannehtivasti 60 päivän ajalta ennen varsinaisen luottovastuuajan alkamista kansainvälisen markkinakäytännön mukaisesti. Liikkeeseenlaskijalla on myös oikeus ilmoittaa sellaisesta luottovastuutapahtumasta, joka on tapahtunut luottovastuuaikana, mutta joka on tullut liikkeeseenlaskijan tietoon vasta luottovastuuajan jälkeen, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluttua luottovastuuajan päättymisestä. Luottovastuutapahtuma Luottovastuutapahtuma tarkoittaa tapahtumaa, jossa liikkeeseenlaskijan arvion mukaan on kyse viiteyhtiön vakavasta maksuhäiriöstä tai konkurssista. Luottovastuutapahtuman toteaminen ja takaisinsaantiarvon määrittäminen tapahtuu markkinaehtoisesti ja perustuu ISDA:n (International Swap and Derivatives Association) määritelmiin. Vakuus Lainalle ei ole asetettu erillistä vakuutta. Strukturointikustannus Merkintähinta sisältää strukturointikustannuksen, noin 4,0 %, mikä tarkoittaa noin 0,8 %:n vuotuista kustannusta. Strukturointikustannus perustuu lainan sisältämien korko- ja johdannaissijoitusten arvoille arvostuspäivänä Strukturointikustannus sisältää kaikki liikkeeseenlaskijalle lainasta aiheutuvat kulut, kuten liikkeeseenlasku-, lisenssi-, materiaali- ja markkinointikustannukset. Liikkeeseen - laskija ei peri lainasta erillistä merkintäpalkkiota eikä erillisiä säilytyskustannuksia. Jälkimarkkinat Nordea Pankki Suomi Oyj antaa lainalle normaaleissa markkinaolosuhteissa takaisinostohinnan, joka voi olla yli tai alle nimellisarvon. Verotus Mahdollinen tuotto eräpäivänä on luonnolliselle henkilölle ja kotimaiselle kuolinpesälle korkotulon lähde - veronalaista tuloa tuolloin voimassa olevan verolainsäädännön mukaan. Säilytys Säilyttäminen on maksutonta Nordea Pankki Suomi Oyj:ssä. Liikkeeseenlaskun Liikkeeseenlaskijalla on oikeus peruuttaa liikkeeseenlasku perustuen muutoksiin taloudellisissa oloperuutus suhteissa, merkintävilkkauden jäädessä alhaiseksi, tai jos tapahtuu jotain sellaista, mikä liikkeeseenlaskijan harkinnan mukaan voi vaarantaa järjestelyn onnistumisen. Listaus Lainalle haetaan listaus Helsingin pörssissä, mikäli merkintävilkkaus on riittävä. 14 * arvion mukaan.

15 Nordea Pankki Suomi Oyj Lainat A312 ja A313 lasketaan liikkeeseen Nordea Pankki Suomi Oyj:n päivätyn ja sittemmin päivitetyn joukkolainaohjelman (Irlannista Suomen Finanssivalvonnalle esitedirektiivin mukaisesti ilmoitettu joukkovelkakirjaohjelma) puitteissa. Englanninkielinen ohjelmaesite löytyy myös liikkeeseenlaskijan verkkosivuilta Lainan lopulliset ehdot ja ohjelmaesite ovat saatavissa myyjältä. Lainaehtojen englanninkielinen versio on sitova. Suomen- ja ruotsinkieliset tekstit ovat käännöksiä englanninkielisestä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan englanninkielisiä lainaehtoja. VASTUUVARAUMA Nordea Markets on Nordea Bank Norge ASA:n, Nordea Bank AB:n (publ), Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja Nordea Bank Danmark A/S:n Marketstoimintojen yhteinen nimi. Oheiset tiedot on tarkoitettu taustatiedoksi vastaanottajan yksinomaiseen käyttöön. Annetut tiedot ja näkemykset edustavat Nordea Marketsin mielipidettä tiedotteessa mainittuna päivänä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Tämä asiakirja ei ole täydellinen kuvaus tuotteesta tai siihen liittyvistä riskeistä, eikä sitä tulisi pitää sellaisena tai käyttää ilman vastaanottajan omaa harkintaa. Oheisia tietoja ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi, tarjoukseksi tai kehotukseksi antaa tarjous rahoitusvälineen ostamisesta tai myymisestä. Annetut tiedot eivät liity kenenkään yksittäisen vastaanottajan sijoitustavoitteisiin, taloudelliseen tilanteeseen tai erityistarpeisiin. Ennen sijoitus- tai luotonottopäätöksen tekemistä on suositeltavaa hankkia kulloiseenkin tilanteeseen soveltuvia asiantuntijaneuvoja. On tärkeää muistaa, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevista tuotoista. Nordea Markets ei ole eikä pyri olemaan vero-, kirjanpito- tai lainopillinen neuvonantaja missään toimipaikassaan. Tätä asiakirjaa ei saa jäljentää, jakaa eikä julkaista missään tarkoituksessa ilman Nordea Marketsin etukäteen antamaa kirjallista lupaa. RISKILUOKITUS KESKIMÄÄRÄINEN RISKI. Strukturoidut sijoitustuotteet, joissa nimellispääoman palautus riippuu markkinoiden kehityksestä esimerkiksi viiteyhtiöiden osakkeiden markkina-arvon kehityksestä tai viiteyhtiöiden luottovastuutapahtumien lukumäärästä sekä liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä. Mahdollinen nimellispääoman palautus ei kata ylikurssia eikä sijoittajan maksamia palkkioita ja kuluja. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvä riski on kuvattu tässä markkinointiesitteessä. Riskiluokitus ei poista sijoittajan velvollisuutta perehtyä huolellisesti tähän markkinointiesitteeseen, tuotekohtaisiin ehtoihin ja mahdolliseen ohjelmaesitteeseen ja niissä mainittuihin riskeihin. 15

Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield

Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield Danske Bank DDBO 2869: Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1066500635

Lisätiedot

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: FI4000050000 KORKOKAULURI XV Viiden

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI AMERIKKA I/2016

YRITYSLAINAKORI AMERIKKA I/2016 YRITYSLAINAKORI AMERIKKA I/2016 - OMAISUUDENHOITO- Yrityslainakori Amerikka I/2016 Yrityslainakori Amerikka I/2016 on hieman alle viiden vuoden mittainen joukkovelkakirjalaina, jonka tuotto ja pääoman

Lisätiedot

KUPONKILAINA EUROOPPA 9 %

KUPONKILAINA EUROOPPA 9 % KUPONKILAINA EUROOPPA 9 % KUPONKILAINA EUROOPPA 9 % Kuponkilaina Eurooppa 9 % tarjoaa mahdollisuuden korkeaan tuottoon, vaikka euroalueen osakekurssit pysyisivät paikoillaan tai jopa laskisivat maltillisesti.

Lisätiedot

Danske Bank DDBO 3017: Nokia Autocall 2018. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS129002590

Danske Bank DDBO 3017: Nokia Autocall 2018. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS129002590 Danske Bank DDBO 3017: Nokia Autocall 2018 Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS129002590 Nokia Autocall 2018 Nokian kurssi on laskenut muun markkinan mukana

Lisätiedot

OSAKEINDEKSILAINA EUROOPPA TURBO II/2013

OSAKEINDEKSILAINA EUROOPPA TURBO II/2013 OSAKEINDEKSILAINA EUROOPPA TURBO II/2013 UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- OSAKEINDEKSILAINA EUROOPPA TURBO II/2013 Luottoriskisidonnainen Osakeindeksilaina Eurooppa Turbo II/2013 on noin viiden vuoden

Lisätiedot

Tähtiluokka 2009. Strukturoidut Tuotteet Antti Parviainen

Tähtiluokka 2009. Strukturoidut Tuotteet Antti Parviainen Tähtiluokka 2009 Strukturoidut Tuotteet Antti Parviainen Indeksilaina sijoituskohteena Nimellispääoma suojattu Liikkeeseenlaskijan vakavaraisuus merkittävä tekijä Tuottona tietty prosenttiosuus viiteindeksin

Lisätiedot

Osakemarkkinoille indeksien kautta. 2.9.2014 Lassi Järvinen, Nordea Markets

Osakemarkkinoille indeksien kautta. 2.9.2014 Lassi Järvinen, Nordea Markets Osakemarkkinoille indeksien kautta 2.9.2014 Lassi Järvinen, Nordea Markets Mrd. dollaria Pörssinoteerattujen tuotteiden määrä kasvanut merkittävästi 2000-luvulla 6 000 3 000 5 000 2 500 4 000 2 000 3 000

Lisätiedot

Osakeindeksilaina Eurooppa Turbo

Osakeindeksilaina Eurooppa Turbo Osakeindeksilaina Eurooppa Turbo UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- OSAKEINDEKSILAINA EUROOPPA TURBO Osakeindeksilaina Eurooppa Turbo on uudenlainen sijoituskohde, joka muodostuu kahdesta eri osasta: pääoman

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI POHJOIS-AMERIKKA USD LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

YRITYSLAINAKORI POHJOIS-AMERIKKA USD LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA YRITYSLAINAKORI POHJOIS-AMERIKKA USD LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA Merkintähinta 100 % Pääomaturva Ei pääomaturvaa Kuponki Alustavasti 6,5 % p.a. 1 Viiteyhtiöt Sijoitusaika Markit CDX North

Lisätiedot

Luottokorilaina Eurooppa High Yield

Luottokorilaina Eurooppa High Yield Luottokorilaina Eurooppa High Yield Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: FI4000060249 Luottokorilaina Eurooppa

Lisätiedot

OSAKEINDEKSILAINA EUROOPPA TURBO III/2013

OSAKEINDEKSILAINA EUROOPPA TURBO III/2013 OSAKEINDEKSILAINA EUROOPPA TURBO III/2013 UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- OSAKEINDEKSILAINA EUROOPPA TURBO III/2013 Osakeindeksilaina Eurooppa Turbo III/2013 on sijoituskohde, joka muodostuu kahdesta

Lisätiedot

Yrityslainakori Pohjois- Amerikka Kertyvä Vipu

Yrityslainakori Pohjois- Amerikka Kertyvä Vipu Yrityslainakori Pohjois- Amerikka Kertyvä Vipu Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Merkintähinta 100 % Pääomaturva Erääntymisarvo Viiteyhtiöt Sijoitusaika Ei pääomaturvaa Alustavasti 165 % 1 jäljellä

Lisätiedot

Tuottoa pohjoisamerikkalaisista yrityslainoista

Tuottoa pohjoisamerikkalaisista yrityslainoista SEB Pohjois- Amerikka Yrityslaina Luottoriskilaina Tuottoa pohjoisamerikkalaisista yrityslainoista Globaalin talouskehityksen epävarmuudet ovat varjostaneet alkuvuotta, joka on näkynyt voimakkaana hintaheiluntana

Lisätiedot

KUPONKILAINA 3 INDEKSIÄ

KUPONKILAINA 3 INDEKSIÄ KUPONKILAINA 3 INDEKSIÄ - OMAISUUDENHOITO- Kuponkilaina 3 Indeksiä Kuponkilaina 3 Indeksiä on sijoitus, jonka tuotto ja pääoman takaisinmaksu määräytyvät kolmen osakeindeksin kehityksen perusteella. Sijoituksen

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI POHJOIS-AMERIKKA USD II LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

YRITYSLAINAKORI POHJOIS-AMERIKKA USD II LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA YRITYSLAINAKORI POHJOIS-AMERIKKA USD II LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA Merkintähinta 100 % Pääomaturva Alustava kuponki 1 Viiteyhtiöt Sijoitusaika Ei pääomaturvaa Vuodet 1-2: 7,0 % p.a. Vuodet

Lisätiedot

Korkotodistukset. Säännöllistä korkotuottoa Eurooppa High Yield 7/2020 Pohjois-Amerikka High Yield 7/2020. Markkinointimateriaali 18.5.

Korkotodistukset. Säännöllistä korkotuottoa Eurooppa High Yield 7/2020 Pohjois-Amerikka High Yield 7/2020. Markkinointimateriaali 18.5. Markkinointimateriaali 18.5.2015 Korkotodistukset Säännöllistä korkotuottoa Eurooppa High Yield 7/2020 Pohjois-Amerikka High Yield 7/2020 Sijoitusaika noin 5 vuotta Sijoituksen voi tehdä Nordean konttorissa,

Lisätiedot

Yrityslainakori Pohjois- Amerikka Kuponki Vipu USD

Yrityslainakori Pohjois- Amerikka Kuponki Vipu USD Yrityslainakori Pohjois- Amerikka Kuponki Vipu USD Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Merkintähinta 100 % Pääomaturva Valuutta Ei pääomaturvaa Yhdysvaltain dollari (USD) Alustava kuponki Kiinteä

Lisätiedot

YRITYSKORILAINA POHJOIS-AMERIKKA

YRITYSKORILAINA POHJOIS-AMERIKKA YRITYSKORILAINA POHJOIS-AMERIKKA Yrityskorilaina Pohjois-Amerikka on luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina, jonka kohde-etuutena on Markit CDX North America High Yield -indeksin Sarja 26, joka koostuu

Lisätiedot

SijoittajanTodistukset

SijoittajanTodistukset 2..25 SijoittajanTodistukset Tartu markkinoiden mahdollisuuksiin LUOTTOTODISTUS LUOTTOTODISTUS Myyntiaika: Myyntiaika: Sijoitusaika: Sijoitusaika: Kohde-etuus: Kohde-etuus: Eurooppa high yield kiinteä

Lisätiedot

YHDISTYKSEN RISKILUOKITUS SIJOITTAJAN APUNA

YHDISTYKSEN RISKILUOKITUS SIJOITTAJAN APUNA YHDISTYKSEN RISKILUOKITUS SIJOITTAJAN APUNA SUOMEN STRUKTUROITUJEN SIJOITUSTUOTTEIDEN YHDISTYS RY Jaana Immonen 7.2.2012 Hieman historiaa maailman ensimmäinen osakeindeksiobligaatio laskettiin liikkeeseen

Lisätiedot

Danske Bank DDBO 3301: Valuuttaobligaatio Vahva USD

Danske Bank DDBO 3301: Valuuttaobligaatio Vahva USD Danske Bank DDBO 3301: Valuuttaobligaatio Vahva USD Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: FI4000076161 Valuuttaobligaatio

Lisätiedot

Vitamiinien tarpeessa. Pasi Sorjonen 6. helmikuuta 2015

Vitamiinien tarpeessa. Pasi Sorjonen 6. helmikuuta 2015 Vitamiinien tarpeessa Pasi Sorjonen 6. helmikuuta 2015 MAAILMANTALOUS PARANTAA MENOAAN Maailmantalous toipuu vanhojen teollisuusmaiden johdolla Kasvun moottoreita ovat mm. Yhdysvallat ja Iso-Britannia

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA YRITYSLAINAKORI EUROOPPA YRITYSLAINAKORI EUROOPPA Yrityslainakori Eurooppa on hieman yli viiden vuoden mittainen sijoitus, jonka tuotto perustuu 50 eurooppalaisen yhtiön muodostamaan itraxx Europe Crossover

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2013

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2013 YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2013 UNITED ANKERS - OMAISUUDENHOITO- YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2013 Yrityslainakori Eurooppa II/2013 on hieman yli viiden vuoden mittainen sijoitus, jonka tuotto ja takaisinmaksu

Lisätiedot

Suomen talouden kehitysnäkymät alkaneet kirkastumaan. Roger Wessman 14.04.2010

Suomen talouden kehitysnäkymät alkaneet kirkastumaan. Roger Wessman 14.04.2010 Suomen talouden kehitysnäkymät alkaneet kirkastumaan Roger Wessman 14.04.2010 1 2 Luvut ennakoivat maailmanteollisuudelle vahvinta kasvua 30 vuoteen Lainaraha halventunut 27.5 25.0 22.5 20.0 17.5 15.0

Lisätiedot

Räätälöidyt sijoitukset

Räätälöidyt sijoitukset Räätälöidyt sijoitukset Markkinatilanteeseen sopivat ratkaisut Luottotodistus Eurooppa High Yield USD Kertyvä Tuotto MYYNTIAIKA: 10.11. - 16.12.2014 SIJOITUSAIKA : Noin 7 vuotta KOHDE-ETUUS : Markit itraxx

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2013

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2013 YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2013 UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2013 Yrityslainakori Eurooppa I/2013 on hieman yli viiden vuoden mittainen sijoitus, jonka tuotto perustuu 50

Lisätiedot

Räätälöidyt sijoitukset

Räätälöidyt sijoitukset 11.2.2015 Markkinointimateriaali Räätälöidyt sijoitukset Markkinatilanteeseen sopivat ratkaisut Luottotodistus Eurooppa High Yield NOK Kertyvä Tuotto MYYNTIAIKA: 16.2. - 9.3.2015 SIJOITUSAIKA : Noin 7

Lisätiedot

METSÄOBLIGAATIO III/2012

METSÄOBLIGAATIO III/2012 METSÄOBLIGAATIO III/2012 METSÄOBLIGAATIO III/2012 Metsäobligaatio III/2012 on hieman yli neljän vuoden mittainen sijoitus, jonka tuotto perustuu kolmen suomalaisen metsäyhtiön, UPM-Kymmenen, Stora Enson

Lisätiedot

Räätälöidyt sijoitukset

Räätälöidyt sijoitukset Räätälöidyt sijoitukset Markkinatilanteeseen sopivat ratkaisut Luottotodistus Metsä 221 Kiinteä ja Vaihtuva MYYNTIAIKA: 8. 26.9.214 SIJOITUSAIKA : Noin 7 vuotta KOHDE-ETUUS : Metsä Board Oyj, Stora Enso

Lisätiedot

Nordea Markets. Raaka-ainemarkkinakatsaus. Rami Palin 22.5.2015

Nordea Markets. Raaka-ainemarkkinakatsaus. Rami Palin 22.5.2015 Nordea Markets Raaka-ainemarkkinakatsaus Rami Palin Nordea Markets 22.5.2015 Öljy Öljyn hinta on monen tekijän tulos Lyhyen aikavälin kysyntä/tarjonta Varastotasot Kysyntä OPECin tavoitteet ja tuotantokuri

Lisätiedot

Räätälöidyt sijoitukset

Räätälöidyt sijoitukset Räätälöidyt sijoitukset Markkinatilanteeseen sopivat ratkaisut Luottotodistus Metsä 221 Kiinteä ja Vaihtuva USD MYYNTIAIKA: 22.9. 1.1.214 SIJOITUSAIKA : Noin 7 vuotta KOHDE-ETUUS : Metsä Board Oyj, Stora

Lisätiedot

LUOTTORISKIKORI POHJOISMAAT I/2013

LUOTTORISKIKORI POHJOISMAAT I/2013 LUOTTORISKIKORI POHJOISMAAT I/2013 UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- LUOTTORISKIKORI POHJOISMAAT I/2013 Luottoriskikori Pohjoismaat I/2013 on noin kolmen vuoden mittainen sijoitus, jonka tuotto perustuu

Lisätiedot

Luottokori Pohjois-Amerikka

Luottokori Pohjois-Amerikka Merkintäaika päättyy 31.12.2015 Luottokori Pohjois-Amerikka Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Sijoitus pohjoisamerikkalaiselle high yield -yrityslainamarkkinalle. Luottoriski hajautuu tasan

Lisätiedot

NORDEA BANK AB:N (PUBL) JA NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N WARRANTTI- JA SERTIFIKAATTIOHJELMA SARJAN 2 MARKKINAWARRANTTIEN LOPULLISET EHDOT

NORDEA BANK AB:N (PUBL) JA NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N WARRANTTI- JA SERTIFIKAATTIOHJELMA SARJAN 2 MARKKINAWARRANTTIEN LOPULLISET EHDOT Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. NORDEA BANK AB:N (PUBL) JA NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N WARRANTTI-

Lisätiedot

UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO-

UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- Osakeindeksilaina AASIA Turbo UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- Osakeindeksilaina AASIA Turbo Osakeindeksilaina Aasia Turbo on uudenlainen erittäin korkean tuottopotentiaalin sijoituskohde. Indeksilaina

Lisätiedot

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö Lainakohtaiset ehdot Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2003 Erillisjoukkovelkakirjalaina Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea

Lisätiedot

Danske Bank DDBO 1843: Öljy Booster USD

Danske Bank DDBO 1843: Öljy Booster USD Danske Bank DDBO 1843: Öljy Booster USD Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1282748984 Öljy Booster USD

Lisätiedot

OUTOJA AIKOJA. Maailmantalouden nousu vahvistuu. Öljyn halpeneminen ja euron heikkeneminen tukevat Eurooppaa

OUTOJA AIKOJA. Maailmantalouden nousu vahvistuu. Öljyn halpeneminen ja euron heikkeneminen tukevat Eurooppaa Outoja aikoja OUTOJA AIKOJA Maailmantalouden nousu vahvistuu Öljyn halpeneminen ja euron heikkeneminen tukevat Eurooppaa Suomen pohjat on ehkä jo nähty nousu on omissa käsissä Euroalueen kasvuarvioita

Lisätiedot

4%* Korkotodistukset Mahdollisuus talletusta parempaan tuottoon. Jopa. Markkinointimateriaali 3.11.2015

4%* Korkotodistukset Mahdollisuus talletusta parempaan tuottoon. Jopa. Markkinointimateriaali 3.11.2015 Markkinointimateriaali 3.11.2015 Korkotodistukset Mahdollisuus talletusta parempaan tuottoon Yksittäisiin viiteyhtiöihin sidotut korkotodistukset Merkintäaika: 10.11. 18.12.2015 (jälkimarkkinakauppaa voi

Lisätiedot

Keskuspankkien kokouspöytäkirjat aukeavat. Pasi Sorjonen 17/02/2014

Keskuspankkien kokouspöytäkirjat aukeavat. Pasi Sorjonen 17/02/2014 Keskuspankkien kokouspöytäkirjat aukeavat Pasi Sorjonen 17/02/2014 Keskuspankkien pähkäilyä ja luottamuksen mittausta Viime viikon antia: Euroalueen nousu jatkuu BoE korjasi linjaansa Suomesta karmeat

Lisätiedot

Riskinkaihtajan vaihtoehdot

Riskinkaihtajan vaihtoehdot Riskinkaihtajan vaihtoehdot Antti Parviainen Strukturoidut tuotteet / Markets Arvopaperin aamuseminaari 7.2.12 Kuka on riskinkaihtaja? Kumman otat? Varma 100 eur vai kruuna/klaava 250 eur? Kumman otat?

Lisätiedot

Hauraita ituja. Suvi Kosonen Toukokuu 2014

Hauraita ituja. Suvi Kosonen Toukokuu 2014 Hauraita ituja Suvi Kosonen Toukokuu 2014 1 Maailmantalous kohentaa, entä Suomi? Maailmantalouden näkymät ovat parantuneet odotetusti Teollisuusmaat ovat kasvun moottori Riskit ovat kehittyvissä maissa

Lisätiedot

Liikkeeseenlaskijaa ja lainaa koskevat tiedot ilmenevät Ohjelmaesitteestä, viitatuista asiakirjoista ja näistä lainakohtaisista ehdoista.

Liikkeeseenlaskijaa ja lainaa koskevat tiedot ilmenevät Ohjelmaesitteestä, viitatuista asiakirjoista ja näistä lainakohtaisista ehdoista. SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA 1/2008 LAINAKOHTAISET EHDOT 1. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 17.11.2008 päivättyyn Ohjelmaesitteeseen sisältyvien Suomen

Lisätiedot

Luottotodistus High Yield USA nro 2650

Luottotodistus High Yield USA nro 2650 MERKITTÄVISSÄ 31. MAALISKUUTA 2016 SAAKKA LUOTTOVASTUUTAPAHTUMIIN SIDOTTU SUOJA/RISKI Luottotodistus High Yield USA nro 2650 Ominaisuudet 6,5 % kiinteä vuotuinen kuponki (indikatiivinen) Osallistuu korkeatuottoisten

Lisätiedot

METSÄOBLIGAATIO I/2013

METSÄOBLIGAATIO I/2013 METSÄOBLIGAATIO I/2013 UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- METSÄOBLIGAATIO I/2013 Metsäobligaatio I/2013 on hieman yli viiden vuoden mittainen sijoitus, jonka tuotto perustuu kolmen suomalaisen metsäyhtiön,

Lisätiedot

Nordean yrityslainarahastot suosikkimme tässä markkinatilanteessa

Nordean yrityslainarahastot suosikkimme tässä markkinatilanteessa Nordean yrityslainarahastot suosikkimme tässä markkinatilanteessa Arvopaperin aamuseminaari 8. toukokuuta 2012 Miia Hukari Nordea Rahastoyhtiö Oy Korkosijoittajan näkymät Hidas talouskasvu ja matala korkotaso

Lisätiedot

Öljyn hinnan lasku on Venäjälle liikaa. Sanna Kurronen Lokakuu 2014

Öljyn hinnan lasku on Venäjälle liikaa. Sanna Kurronen Lokakuu 2014 Öljyn hinnan lasku on Venäjälle liikaa Sanna Kurronen Lokakuu 2014 Onko Putinin onni kääntynyt? Rahoitussektorin kautta pakotteet purevat Talouskasvua ei ole Rupla kärsii nyt Venäjän heikkoudesta ja öljyn

Lisätiedot

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies.

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies. 1(8) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 3/2011 ja 4/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI FRONTIER MARKETS II Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Evli Pankki Oyj:n

Lisätiedot

Uudet raaka-ainemarkkinoille sidotut indeksilainat. Thomas Lindholm Nordea Markets Toukokuu, 2008

Uudet raaka-ainemarkkinoille sidotut indeksilainat. Thomas Lindholm Nordea Markets Toukokuu, 2008 Uudet raaka-ainemarkkinoille sidotut indeksilainat Thomas Lindholm Nordea Markets Toukokuu, 2008 Sisällys Indeksilaina Raaka-aine Trendi Indeksilaina Allokaatio Allokaatiotodistus 2 Epävarma markkinatilanne?

Lisätiedot

Uuden Sukupolven Indeksituotteet. Nils Schalin Equity & Fund Linked Derivatives Nordea Markets - Stockholm 23.3.2010

Uuden Sukupolven Indeksituotteet. Nils Schalin Equity & Fund Linked Derivatives Nordea Markets - Stockholm 23.3.2010 Uuden Sukupolven Indeksituotteet Nils Schalin Equity & Fund Linked Derivatives Nordea Markets - Stockholm 23.3.2010 Uuden Sukupolven Indeksituotteet Indeksisijoittaminen Euroopassa Sijoittajien vaatimukset

Lisätiedot

Indeksilaina. Pääomaturvattu sijoitusratkaisu

Indeksilaina. Pääomaturvattu sijoitusratkaisu Indeksilaina Pääomaturvattu sijoitusratkaisu 2 Pääomaturvattua sijoittamista indeksilainoilla Indeksilainalla on mahdollista tavoitella tuottoa pääomaa turvaavasti. Indeksilainasijoitus tarjoaakin kätevän

Lisätiedot

Kuukausikatsaus Myynnissä olevat tuotteet Kesäkuu 2011

Kuukausikatsaus Myynnissä olevat tuotteet Kesäkuu 2011 Front Capitalin uudet sijoitusvaihtoehdot kesäkuussa Front Capital siirtyi viime kuussa kokonaan sähköisen markkinointimateriaalin ja tiedottamisen käytäntöön. Tässä Kuukausikatsauksessa keskitymme kertomaan

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. DANSKE BANK RAHASTO-OBLIGAATIO 1400: Kehittyvä Korko III Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 29.11.2011 päivättyyn sekä 16.12.2011, 22.12.2011 ja 10.2.2012

Lisätiedot

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 2/2014

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 2/2014 Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 2/2014 Tietoa Osaketalletuksesta: Talletuksen vastaanottaja: Danske Bank Oyj OSAKETALLETUS 2/2014 Osaketalletus 2/2014 kohde-etuudeksi

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 15/2003 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 4.3.2003 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

SEB Pohjois-Amerikka High Yield

SEB Pohjois-Amerikka High Yield SEB Pohjois-Amerikka High Yield SEB:n liikkeeseenlaskema luottoriskilaina Noin viisivuotinen pääomaturvaamaton luottoriskilaina Lainan tuotto perustuu sadan pohjoisamerikkalaisen yhtiön säilymiseen maksukykyisenä*

Lisätiedot

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1023A: OSAKEOBLIGAATIO USA MALTILLINEN ja DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1023B: OSAKEOBLIGAATIO USA TUOTTOHAKUINEN

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1023A: OSAKEOBLIGAATIO USA MALTILLINEN ja DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1023B: OSAKEOBLIGAATIO USA TUOTTOHAKUINEN DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1023A: OSAKEOBLIGAATIO USA MALTILLINEN ja DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1023B: OSAKEOBLIGAATIO USA TUOTTOHAKUINEN Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1038A: OSAKEOBLIGAATIO SUOMI III MALTILLINEN ja DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1038B: OSAKEOBLIGAATIO SUOMI III TUOTTOHAKUINEN Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset

Lisätiedot

Inflaatio ratkaisee. Viikkokatsaus. Suvi Kosonen

Inflaatio ratkaisee. Viikkokatsaus. Suvi Kosonen Inflaatio ratkaisee Viikkokatsaus Suvi Kosonen 24.2.2014 Euroalueelta inflaatio, jenkkidata heikkoa Tulevaa: Euroalueen inflaatio, rahan määrä ja talouselämän luottamus USA:sta asuntomarkkinadataa, luottamuslukuja,

Lisätiedot

KÄRKIVALUUTTA 2017 SIJOITUSOBLIGAATIO

KÄRKIVALUUTTA 2017 SIJOITUSOBLIGAATIO KÄRKIVALUUTTA 2017 SIJOITUSOBLIGAATIO Merkintähinta 110 % Pääomaturva 1 100 % Alustava tuottokerroin 2 200 % Kohde-etuudet Sijoitusaika Kolme valuuttaparia: euro/brasilian real (EUR/BRL) euro/etelä-afrikan

Lisätiedot

Danske Bank DDBO 1813 : EUROOPPA SPRINTER

Danske Bank DDBO 1813 : EUROOPPA SPRINTER Danske Bank DDBO 1813 : EUROOPPA SPRINTER Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: FI4000068432 Eurooppa Sprinter

Lisätiedot

Pohjoismaat Yhdistelmälaina

Pohjoismaat Yhdistelmälaina Merkintäaika päättyy 29.2.2016 Pohjoismaat Yhdistelmälaina Kohde-etuutena valikoitu kori pohjoismaisia suuryhtiöitä sijoittaja hyötyy osakekorin mahdollisesta kurssinoususta alustavasti 85 %:n tuottokertoimella

Lisätiedot

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 1/2014

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 1/2014 Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 1/2014 Tietoa Osaketalletuksesta: Talletuksen vastaanottaja: Danske Bank Oyj OSAKETALLETUS 1/2014 Osaketalletus 1/2014 kohde-etuudeksi

Lisätiedot

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 28.5.2012 päivätyn ja julkaistun sekä 31.5.2012 ja 1.8.2012 täydennetyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2014

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2014 YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2014 UNITED ANKERS - OMAISUUDENHOITO- YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2014 Yrityslainakori Eurooppa I/2014 on hieman yli seitsemän vuoden mittainen sijoitus, jonka tuotto ja takaisinmaksu

Lisätiedot

Yritysluottokori Tuotto 1/2018

Yritysluottokori Tuotto 1/2018 Yritysluottokori Tuotto 1/2018 Valikoidusti eurooppalaisille yritysluottomarkkinoille Sijoituskorin keskeiset tiedot Nimi: Mandatum Life Yritysluottokori Tuotto 1/2018 Salkunhoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö

Lisätiedot

Luottokori PohjoisAmerikka Tuottohakuinen 3

Luottokori PohjoisAmerikka Tuottohakuinen 3 Merkintäaika päättyy 31.5.2016 Luottokori PohjoisAmerikka Tuottohakuinen 3 Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Tuotto ja pääoman takaisinmaksu perustuvat viiteindeksin 100 pohjoisamerikkalaisen

Lisätiedot

OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n 24.5.2005 päivätyn ja 6.9.2005 päivitetyn joukkovelkakirjaohjelman (Ohjelmaesite) Yleisten lainaehtojen kanssa

Lisätiedot

maailmantalouden pyörteissä TALOUSNÄKYMÄT

maailmantalouden pyörteissä TALOUSNÄKYMÄT R a a k a - a i n e e t maailmantalouden pyörteissä TALOUSNÄKYMÄT SYYSKUU 2014 Maailmantalouden nousu vahvistuu lisää Maailmantalous on piristynyt teollistuneiden maiden johdolla Maailmankaupan kunnollista

Lisätiedot

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ NORDEA PANKKI SUOMI OYJ 35.000.000 euron Liikkeeseenlasku Nordea Pankki Suomi Oyj 19/2006 All Stars Aasia Ekstra Laskettu liikkeeseen osana 5.000.000.000 euron joukkovelkakirjaohjelmaa OSA A SOPIMUSEHDOT

Lisätiedot

Danske Bank Eurozone Recovery 2016. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan ISIN-koodi: NO0010671761

Danske Bank Eurozone Recovery 2016. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan ISIN-koodi: NO0010671761 Danske Bank Eurozone Recovery 2016 Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan ISIN-koodi: NO0010671761 Danske Bank Eurozone Recovery 2016 Noin kolmevuotinen Norjan kruunumääräinen

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Lokakuu 2015

Markkinakatsaus. Lokakuu 2015 Markkinakatsaus Lokakuu 2015 Talouskehitys Maailmanpankki laski Itä- ja Kaakkois-Aasian sekä Kiinan kasvuennusteita Kansainvälinen valuuttarahasto laski globaalin kasvuennusteen tasoille 3,1 prosenttia

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. DANSKE BANK INDEKSIOBLIGAATIO 1027: INDEKSIOBLIGAATIO BRIC III Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 30.11.2010 päivättyyn ja 18.2.2011, 12.5.2011, 20.5.2011

Lisätiedot

Luottokorilaina Eurooppa High Yield III

Luottokorilaina Eurooppa High Yield III Luottokorilaina Eurooppa High Yield III Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: FI4000062658 Luottokorilaina

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE)

Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE) LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE) Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 21.11.2005 Kuntarahoitus Oyj:n 24.3.2005 päivitetyn Kotimaisen Velkaohjelman EUR 500.000.000

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 28.6.2012 päivättyyn sekä 8.8.2012 ja 5.11.2012 täydennettyyn ohjelmaesitteeseen

Lisätiedot

Stagflaatio venäläinen kirosana. Sanna Kurronen Maaliskuu 2014

Stagflaatio venäläinen kirosana. Sanna Kurronen Maaliskuu 2014 Stagflaatio venäläinen kirosana Sanna Kurronen Maaliskuu 2014 Putin ei välitä talouden alamäestä Ukrainan kriisi ajaa Venäjän talouden ahtaalle, mutta se ei Putinin menoa hidasta Venäjän talous on painumassa

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015 Markkinakatsaus Toukokuu 2015 Talouskehitys IMF ennustaa maailmantalouden kasvavan kuluvana vuonna 3,5 prosenttia ja ensi vuonna 3,8 prosenttia IMF:n mukaan euroalueen talous on piristymässä vähitellen,

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT 1(7) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI KIINA+ PRIVATE PLACEMENT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Elokuu 2015

Markkinakatsaus. Elokuu 2015 Markkinakatsaus Elokuu 2015 Talouskehitys EK:n heinäkuussa julkaisemien luottamusindikaattoreiden mukaan Suomen teollisuuden näkymät ovat edelleen vaimeat Saksan teollisuuden näkymiä kuvaava Ifo-indeksi

Lisätiedot

Danske Bank DDBO 2025: Osakeobligaatio Etelä-Eurooppa

Danske Bank DDBO 2025: Osakeobligaatio Etelä-Eurooppa Danske Bank DDBO 225: Osakeobligaatio Etelä-Eurooppa Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: FI471568 Osakeobligaatio

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1603: KORKOKAULURI IX Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 29.11.2011 päivättyyn sekä 16.12.2011, 22.12.2011 ja 10.2.2012 täydennettyyn

Lisätiedot

Indeksisertifikaatti. Indeksisertifikaateilla voi hyötyä sekä. nousu- että laskumarkkinoista. Sertifi - kaatin tyypistä riippuu, saako sijoittaja

Indeksisertifikaatti. Indeksisertifikaateilla voi hyötyä sekä. nousu- että laskumarkkinoista. Sertifi - kaatin tyypistä riippuu, saako sijoittaja Indeksisertifikaatti Indeksisertifikaateilla voi hyötyä sekä nousu- että laskumarkkinoista. Sertifi - kaatin tyypistä riippuu, saako sijoittaja tuottoa kohde-etuuden noustessa vai laskiessa. Lisätuoton

Lisätiedot

Indeksilainoilla vakautta salkkuun. johtaja Antti Parviainen Strukturoidut Tuotteet

Indeksilainoilla vakautta salkkuun. johtaja Antti Parviainen Strukturoidut Tuotteet Indeksilainoilla vakautta salkkuun johtaja Antti Parviainen Strukturoidut Tuotteet Indeksilainat Joukkolainamuotoisia sijoituskohteita, jotka koostuvat suurelta osin korkosijoituksesta jolla taataan pääomaturva,

Lisätiedot

OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n 24.5.2005 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman (Ohjelmaesite) Yleisten lainaehtojen kanssa tämän Lainan ehdot.

Lisätiedot

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1051: OSAKEOBLIGAATIO POHJOISMAAT VI

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1051: OSAKEOBLIGAATIO POHJOISMAAT VI DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1051: OSAKEOBLIGAATIO POHJOISMAAT VI Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 28.6.2012 päivättyyn sekä 8.8.2012, 5.11.2012 ja 13.2.2013

Lisätiedot

DB EURO STOXX 50 Auto-Callable 2018. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: DK0030326632

DB EURO STOXX 50 Auto-Callable 2018. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: DK0030326632 DB EURO STOXX 50 Auto-Callable 2018 Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: DK0030326632 DB EURO STOXX 50 Auto-Callable 2018 Maailmantalouden kasvun odotetaan saavan

Lisätiedot

Mandatum Hellen ja Mandatum Pyrrha Indeksilainat. Merkintäaika: 21.5. 14.6.2007

Mandatum Hellen ja Mandatum Pyrrha Indeksilainat. Merkintäaika: 21.5. 14.6.2007 Indeksilainat Merkintäaika: 21.5. 14.6.2007 Osakemarkkinatuottoa pääomaturvatusti - Mandatum Yksityispankki tuo markkinoille kaksi uutta indeksilainaa, joiden avulla sijoittaja voi hyötyä pääomaturvatusti

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2015

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2015 Markkinakatsaus Kesäkuu 2015 Talouskehitys EK:n luottamusindikaattorit edelleen toukokuussa pitkäaikaisen keskiarvon alapuolella, rakentamisessa ja kaupan alalla kuitenkin merkkejä paremmasta Euroalueen

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1052A: OSAKEOBLIGAATIO AMERIKKALAISET KULUTUSTUOTTEET MALTILLINEN ja DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1052B: OSAKEOBLIGAATIO AMERIKKALAISET KULUTUSTUOTTEET TUOTTOHAKUINEN Lainakohtaiset

Lisätiedot

Pääomaturvattu indeksisijoittaminen. Arvopaperi aamuseminaari 10.11.2010 Thomas Lindholm Nordea Markets

Pääomaturvattu indeksisijoittaminen. Arvopaperi aamuseminaari 10.11.2010 Thomas Lindholm Nordea Markets Pääomaturvattu indeksisijoittaminen Arvopaperi aamuseminaari 10.11.2010 Thomas Lindholm Nordea Markets Agenda Indeksisijoittamisesta lyhyesti Indeksisijoittamisen vaihtoehdot Pääomaturvattu indeksisijoittaminen

Lisätiedot

Danske Bank Indeksiobligaatio 1057: INDEKSIOBLIGAATIO POHJOISMAAT III

Danske Bank Indeksiobligaatio 1057: INDEKSIOBLIGAATIO POHJOISMAAT III Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi Danske Bank Indeksiobligaatio 1057: INDEKSIOBLIGAATIO POHJOISMAAT III Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies:

Lisätiedot

Danske Bank Valuuttaobligaatio 2305: Valuuttaobligaatio BRIC II

Danske Bank Valuuttaobligaatio 2305: Valuuttaobligaatio BRIC II Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi Danske Bank Valuuttaobligaatio 2305: Valuuttaobligaatio BRIC II Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan järjestäjä: Danske Bank A/S. Lainan

Lisätiedot

Danske Bank DDBO 2020 : GLOBAALIT OSAKKEET

Danske Bank DDBO 2020 : GLOBAALIT OSAKKEET Danske Bank DDBO 2020 : GLOBAALIT OSAKKEET Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: FI4000064266 Globaalit osakkeet

Lisätiedot