SijoittajanTodistukset Tartu markkinoiden mahdollisuuksiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SijoittajanTodistukset Tartu markkinoiden mahdollisuuksiin"

Transkriptio

1 SijoittajanTodistukset Tartu markkinoiden mahdollisuuksiin Osaketodistus Eurooppa Hajautettu sijoitus Euroopan markkinoille. Sijoitusaika noin 3 vuotta. Luottotodistus USA High Yield Sijoitus yhdysvaltalaisten yritysten luottoriskiin. Sijoitusaika noin 5 vuotta. Tee sijoitus nyt Tee sijoitus Nordean konttorissa tai pankkitunnuksilla verkkopankin salkkupalvelussa nordea.fi. Viimeinen merkintäpäivä on ja minimimerkintä euroa.

2 SijoittajanTodistukset Mikä? SijoittajanTodistukset ovat Nordea Pankki Suomi Oyj:n liikkeeseenlaskemia joukkovelkakirjalainoja. Niiden tuotto perustuu joko osake- tai yrityslainamarkkinoiden kehitykseen. Osakemarkkinoiden kehitykseen sidottuja todistuksia kutsutaan osaketodistuksiksi ja yrityslainamarkkinoille sidottuja todistuksia luottotodistuksiksi. SijoittajanTodistuksilla ei ole pääomaturvaa, joten niihin sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Niihin liittyy myös riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä. Kenelle? SijoittajanTodistukset ovat vaihtoehto suorille osake- ja yrityslainasijoituksille sekä indeksiosuus - rahastoille. Ne sopivat sijoittajalle, joka tavoittelee inflaation ylittävää tuottoa ja joka on valmis kantamaan sijoituksiin liittyvän riskin. Toimivat jälkimarkkinat SijoittajanTodistusten sijoitusaika on tavallisesti 3-5 vuotta. Sijoittajan ei kuitenkaan tarvitse odottaa eräpäivään saakka, jos hän haluaa myydä sijoituksensa. Nordean SijoittajanTodistuksille tarjotaan päivittäin osto- ja myyntihinnat, ja niillä voi käydä kauppaa esimerkiksi verkkopankissa. Sijoittajan - Todistuksia suositellaan kuitenkin osta ja pidä -tyyppisiksi sijoituksiksi. Plussat + Hyvä tuottopotentiaali. + Yhdellä sijoituksella laaja hajautus osake- tai yrityslainamarkkinoille. + Kustannustehokas ja läpinäkyvä sijoitus. Miinukset Ei pääomaturvaa. Sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan samaan tapaan kuin suorissa osake- tai rahastosijoituksissa. Osaketodistukset Tuotto määräytyy osakemarkkinoiden arvonkehityksen mukaan. Osaketodistukset tarjoavat hyvän hajautuksen yhdellä sijoituksella, sillä niiden tuotto on yleensä sidottu osakeindeksiin. Osakeindeksit sisältävät usean yrityksen osakkeita joltakin tietyltä maan - tieteelliseltä alueelta tai sektorilta. Osaketodistukseen sijoittanut saa osakeindeksin noususta enemmän tuottoa kuin suoraan indeksiin sijoittanut. Osakeindeksin laskiessa osaketodistuksen hintakehitys on sama kuin suorassa sijoituksessa indeksiin. Luottotodistukset Tuotto on ennalta määrätty, ja se voi olla joko kiinteä tai vaihtuva. Yrityslainojen luottoriskilisät ovat edelleen houkuttelevilla tasoilla finanssikriisin jäljiltä verrattuna toteutuneisiin yritysten luottotappioihin. Luottotodistus on hajautettu sijoitus, jonka tuotto on tavallisesti sidottu usean yrityksen luottoriskiin. Luottovastuutapahtumat vähentävät sijoittajalle palautettavaa pääomaa. 2

3 Valitse oma sijoituskohteesi Osaketodistus Eurooppa Osakemarkkinoilla on positiiviset näkymät, ja Osaketodistus Eurooppa antaa mahdollisuuden hyötyä osakemarkkinoiden noususta. Osakkeiden arvostukset ovat Euroopassa suhteellisesti halvempia kuin Yhdysvalloissa. Euro Stoxx 50-indeksi tarjoaa hyvin hajautetun sijoituksen euroalueelle. Sijoitusaika noin 3 vuotta. Tuottokerroin 150 %. Merkintähinta vaihtuva, noin 100 %*. Ei pääomaturvaa. Luottotodistus USA High Yield Korkojen ollessa historiallisen matalalla tarjoavat heikomman luottoluokituksen ns. high yield -yhtiöt muita korkosijoituksia parempaa tuottoa. Yhdysvaltojen ennakoitu talouskasvu tukee myös heikomman luottoluokituksen yhtiöitä. Yhdellä sijoituksella saa hajautuksen sadan yhdysvaltalaisen suuren yrityksen luottoriskiin. Yhdysvaltalaiset yhtiöt lisäävät hyvin hajautusta Eurooppa-painotteisiin korkosalkkuihin. Sijoitusaika noin 5 vuotta. Merkintähinta vaihtuva, noin 100 %*. Erääntymisarvo 130 %, mikäli viiteyhtiöissä ei tapahdu yhtään luottovastuutapahtumaa. Jokainen luottovastuutapahtuma vähentää erääntymisarvoa 1,30 prosenttiyksiköllä nimellispääomasta laskettuna. Ei pääomaturvaa. Tee sijoitus Tee sijoitus Nordean konttorissa tai pankkitunnuksilla verkkopankin salkkupalvelussa nordea.fi. Viimeinen merkintäpäivä on ja minimimerkintä euroa. * arvion mukaan. 3

4 Osaketodistus Eurooppa Euroopassa osakkeet edelleen houkuttelevilla tasoilla Eurooppa on viime vuosina käynyt läpi suuria muutoksia talousrintamalla. Euroalueen valtioiden taloudenhoidosta löytyy sekä malliesimerkkejä että ongelmaoppilaita. Vihdoin euroalueella nähdään kuitenkin valoa ja talouden odotetaan laajalti kääntyvän kasvuun. Myös Etelä-Euroopasta on saatu positiivisia uutisia, etenkin Espanjasta ja Portugalista. Euroopassa on jo nautittu osakekurssien positiivisesta kehityksestä, mutta osakkeet vaikuttavat edelleen varsin houkuttelevilta. Osakkeiden hinnat suhteessa yritysten tekemiin voittoihin ovat kohtuullisia. Eurooppalaisten yritysten ensi vuoden tulosennusteet näyttävät osakkeille 7,22 %:n voittoa suhteessa osakkeiden hintoihin (tulosennusteiden lähde: Bloomberg ). Vastaava tuottoennuste Yhdysvalloissa on heikompi, sillä kurssit ovat nousseet selvästi Eurooppaa enemmän. Keskuspankit Euroopassa ja Yhdysvalloissakin ovat indikoineet pitävänsä ohjauskorot alhaalla vielä pitkään. Tämä tukee osaltaan osakkeiden tarjoaman tuotto-odotuksen kysyntää, koska sijoittajien vaihtoehtoinen vakaa korkotuotto on heikkoa lähitulevaisuudessa. Miksi Osaketodistus Eurooppa? Osaketodistus Eurooppa sijoittaa Euro Stoxx 50 -indeksin kautta kattavasti hajauttaen eurooppalaisille osakemarkkinoille. Jos indeksi nousee voimakkaasti, osaketodistus antaa paremman tuoton kuin suoraan indeksiin tehty sijoitus, sillä nousumarkkinoissa tuotto on 150 % indeksin noususta. Plussat ja miinukset + Eurooppalaiset osakkeet ovat halvempia kuin yhdysvaltalaiset. + Euroopan talouden ennustetaan lähtevän nousuun. Jos talous ei lähdekään toipumaan, hidastunut toipuminen voi painaa osakekursseja. Kenelle Osaketodistus Eurooppa sopii? Osaketodistus Eurooppa sopii sijoittajalle, joka uskoo eurooppalaisten osakkeiden nousuun ja tavoittelee korkomarkkinoita parempaa tuottoa. Sijoittajan tulee olla valmis kantamaan myös pääoman vähenemisen tai menettämisen riski osakekurssien laskiessa. 4

5 Osaketodistus Eurooppa Osaketodistus Eurooppa lyhyesti Sijoitusaika noin 3 vuotta. Kohde-etuus: Euro Stoxx 50 -osakeindeksi. Merkintähinta vaihtuva, noin 100 %*. Tuottokerroin: 150 %. Sijoitus ei ole pääomaturvattu. Mahdollista merkintään liittyvää ylikurssia ei palauteta. Osaketodistus Eurooppa on Nordea Pankki Suomi Oyj:n liikkeeseenlaskema, noin kolmen vuoden mittainen joukkovelkakirjalaina, jonka tuotto määräytyy Euro Stoxx 50 -indeksin kehityksen perusteella. Tuotonlaskenta Eräpäivänä maksettava tuotto määräytyy viite - indeksin arvonkehityksen ja tuottokertoimen perusteella. Viiteindeksin arvonkehitys lasketaan lähtökurssin ja loppukurssin prosentuaalisena muutoksena. Lähtökurssi on indeksin päätöskurssi Loppukurssi on puolestaan indeksin päätöskurssi Jos indeksin arvonkehitys on positiivinen, se kerrotaan 150 %:n tuottokertoimella. Sijoitus ei ole pääomaturvattu. Mikäli viiteindeksin arvo laskee tai pysyy ennallaan, tuottoa ei makseta ja liikkeeseenlaskija vähentää eräpäivänä palautettavasta nimellispääomasta indeksin prosentuaalisen laskun. Katso tuotonlaskentaesimerkit alla. Kohde-etuus Euro Stoxx 50 -indeksi Euro Stoxx 50 -indeksi koostuu euroalueen viidestäkymmenestä suurimmasta yhtiöstä. Indeksi sisältää osakkeita seitsemästä eri maasta, ja se on jakautunut monipuolisesti eri toimialojen yhtiöihin. Indeksi on painotettu osakkeiden markkina-arvoilla. Yhtiöt ja niiden painot indeksissä päivitetään vuosittain syyskuussa. Lisätietoja indeksistä: Tuotonlaskentaesimerkit Parempi tuotto nousussa Jos indeksi nousee 50 % lähtöpäivästä loppupäivään mennessä, Osaketodistus Eurooppa erääntyy arvoon 175 % (= 50 % x 150 % %). Sijoittaja, joka on sijoittanut euroa osaketodistukseen, saa eräpäivänä euroa. Sijoittajan saama tuotto on tällöin euroa, mikä on vuotuisena tuottona noin 21 % olettaen, että merkintähinta on ollut 100 %. ja sama kehitys indeksin kanssa laskussa Jos indeksin arvo on loppupäivänä 50 % alemmalla tasolla kuin lähtöpäivänä, sijoitus erääntyy arvoon 50 % (= 100 % 50 %). Sijoittaja, joka on sijoittanut euroa osaketodistukseen, saa eräpäivänä takaisin euroa. Sijoittajan tappio on tällöin euroa, eli noin 21 % vuodessa olettaen, että merkintähinta on ollut 100 %. * arvion mukaan. 5

6 Osaketodistus Eurooppa Euro Stoxx 50 -indeksi Sektorijakauma Rahoitus 26 % Kulutustuotteet, vähäsykliset 16 % Teollisuus 16 % Kulutustuotteet, sykliset 10 % Julkiset palvelut 10 % Kommunikaatio 8 % Energia 6 % Perusteollisuus 4 % Teknologia 4 % Maajakauma Ranska 38 % Saksa 28 % Espanja 12 % Italia 10 % Hollanti 8 % Irlanti 2 % Belgia 2 % Tuottotaulukko, esimerkkinä euron sijoitus, oletusmerkintähinta 100 % Euro Stoxx 50 Erääntymisarvo Tuotto -indeksin lainaehtojen Erääntymis- (sijoitettava summa (sijoitettava summa Vuotuinen mukainen kehitys arvo euroa) Tuotto euroa) tuotto 100 % 250 % % % 75 % 213 % % % 50 % 175 % % % 25 % 138 % % % 0 % 100 % % 0 0 % 25 % 75 % % % 50 % 50 % % % 75 % 25 % % % 100 % 0 % % % Esimerkkien tiedot ovat ainoastaan esimerkinomaisia, eivätkä ne kuvasta tuotteen historiallista tai odotettua kehitystä. Verotusta ei ole huomioitu. Euro Stoxx 50- ja OMX-Helsinki (HEX) -indeksien kehitys 11/ / % EuroStoxx 50 -indeksi OMX Helsinki -indeksi 100 % 80 % 60 % l l l l 11/ / / /2013 Lähde: Bloomberg. Lähtötaso on indeksoitu sataan prosenttiin. Esitetyt tiedot koskevat aiempaa tuoton- tai arvonkehitystä, joiden perusteella ei voi muodostaa luotettavia oletuksia tulevasta tuoton- tai arvonkehityksestä. 6

7 Osaketodistus Eurooppaan liittyvät riskit Markkinariski Osaketodistus Eurooppa ei ole pääomaturvattu, joten sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Mikäli Euro Stoxx 50 -indeksin loppukurssi on lähtökurssia matalammalla tasolla, liikkeeseenlaskija vähentää eräpäivänä sijoittajalle palautettavasta nimellispääomasta indeksin prosentuaalisen laskun. Liikkeeseenlaskijariski Osaketodistus Euroopalle ei ole asetettu erillistä vakuutta, joten siihen liittyy riski liikkeeseenlaskijan, Nordea Pankki Suomi Oyj:n, takaisinmaksukyvystä. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi, eikä pysty vastaamaan sitoumuksistaan. Sijoittaja voi liikkeeseenlaskijan maksukyvyttömyyden johdosta menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton osittain tai kokonaan. Nordea Pankki Suomi Oyj:n luottoluokitukset ovat Aa3 (Moody s) ja AA (Standard & Poor s, heikentyneet näkymät). Ylikurssiriski Mahdollista ylikurssia eli lainan nimellisarvon ylittävää merkintähinnan osaa ei palauteta. Sijoittajalle ylikurssista johtuvan tappion suuruus riippuu siitä, minkä verran maksettua ylikurssia pienemmäksi tuotto jää. Jälkimarkkinariski Jos sijoittaja myy osaketodistuksen jälkimarkkinoilla ennen eräpäivää, takaisinostohinta voi olla yli tai alle nimellisarvon. Normaaleissa markkinaolosuhteissa Nordea Pankki Suomi Oyj tarjoaa jälkimarkkinahinnan euron ja sen ylittäville nimellismäärille. 7

8 Osaketodistus Eurooppa Lainaehdot lyhyesti Liikkeeseenlaskija Nordea Pankki Suomi Oyj, luottoluokitukset Aa3 (Moody s) ja AA (Standard & Poor s, heikentyneet näkymät). Lainanumero ja ISIN A312 ja FI Merkintäaika Liikkeeseenlasku Minimimerkintä euroa Merkintäpaikat Nordea Pankki Suomi Oyj:n konttorit ja Nordea Private Banking sekä pankkitunnuksilla verkkopankki nordea.fi. Ajanvaraukset sijoitusneuvontaan Asiakaspalvelussa puh (pvm/mpm) 24 h/vrk. Eräpäivä Merkintähinta Vaihtuva, noin 100 %*. Kohde-etuus Euro Stoxx 50 -indeksi. Lähtökurssi Loppukurssi Tuotonlaskenta Eräpäivänä maksettava tuotto määräytyy kohde-etuuden arvonkehityksen ja tuottokertoimen perusteella. Kohde-etuuden arvonkehitys lasketaan prosentuaalisena muutoksena lähtökurssin ja loppukurssin välillä. Mikäli arvonkehitys on positiivinen, se kerrotaan 150 %:n tuottokertoimella. Mikäli kohde-etuuden arvo laskee tai pysyy ennallaan, tuottoa ei makseta. Pääoman palautus Sijoitus ei ole pääomaturvattu, joten sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Liikkeeseen - laskijana Nordea Pankki Suomi Oyj maksaa lainan nimellispääoman eräpäivänä takaisin, mikäli kohdeetuuden loppukurssi on vähintään samalla tasolla kuin lähtökurssi. Mikäli kohde-etuuden arvo on loppu - päivänä alle lähtökurssin, liikkeeseenlaskija vähentää eräpäivänä palautettavasta nimellispääomasta kohde-etuuden prosentuaalisen laskun. Lainaan liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä. Mahdollista ylikurssia ei palauteta. Vakuus Lainalle ei ole asetettu erillistä vakuutta. Strukturointikustannus Merkintähinta sisältää strukturointikustannuksen, noin 4,0 %, mikä tarkoittaa noin 1,3 %:n vuotuista kustannusta. Strukturointikustannus perustuu lainan sisältämien korko- ja johdannaissijoitusten arvoille arvostuspäivänä Strukturointikustannus sisältää kaikki liikkeeseenlaskijalle lainasta aiheutuvat kulut, kuten liikkeeseenlasku-, lisenssi-, materiaali- ja markkinointikustannukset. Liikkeeseen - laskija ei peri lainasta erillistä merkintäpalkkiota eikä erillisiä säilytyskustannuksia. Jälkimarkkinat Nordea Pankki Suomi Oyj antaa lainalle normaaleissa markkinaolosuhteissa takaisinostohinnan, joka voi olla yli tai alle nimellisarvon. Verotus Mahdollinen tuotto eräpäivänä on luonnolliselle henkilölle ja kotimaiselle kuolinpesälle korkotulon lähdeveronalaista tuloa tuolloin voimassa olevan verolainsäädännön mukaan. Säilytys Säilyttäminen on maksutonta Nordea Pankki Suomi Oyj:ssä. Liikkeeseenlaskun Liikkeeseenlaskijalla on oikeus peruuttaa liikkeeseenlasku perustuen muutoksiin taloudellisissa oloperuutus suhteissa, merkintävilkkauden jäädessä alhaiseksi, tai jos tapahtuu jotain sellaista, mikä liikkeeseenlaskijan harkinnan mukaan voi vaarantaa järjestelyn onnistumisen. Listaus Lainalle haetaan listaus Helsingin pörssissä, mikäli merkintävilkkaus on riittävä. * arvion mukaan. The EURO STOXX 50 is the intellectual property (including registered trademarks) of STOXX Limited, Zurich, Switzerland and/or its licensors ( Licensors ), which is used under license. The securities based on the Index are in no way sponsored, endorsed, sold or promoted by STOXX and its Licensors and neither of the Licensors shall have any liability with respect thereto. 8

9 Luottotodistus USA High Yield Hae tuottoa ja hajautusta Yhdysvaltain yrityslainamarkkinoilta Yrityslainat ovat tarjonneet vakaata ja hyvää tuottoa viime vuosina. Rahapoliittinen elvytys ympäri maailmaa on laskenut korkoja, minkä seurauksena sijoittajat hakevat tuottoa riskisemmistä omaisuuslajeista, kuten high yield -lainoista. Yrityslainasijoitukset jaetaan luottoluokitusten mukaan kahteen luokkaan. Vakavaraisten yritysten lainojen tuotot ovat hyvin vaatimattomia nykytilanteessa. Kohtuullista tuottoa hakeva sijoittaja kääntääkin katseensa kohti matalamman luottoluokituksen omaavien yritysten lainoja. Kyseessä on high yield -luokka, jonka lainojen tarjoama tuotto nykyisillä korkomarkkinoilla on houkutteleva, vaikka lainojen riski on vakavaraisten yritysten lainoja korkeampi. Monella suomalaisella korkosijoittajalla high yield -lainat ovat painottuneet selvästi euroalueelle. Hajauttamalla sijoituksia myös Yhdysvaltojen markkinoille, voidaan lisätä korkosijoitusten hajautusta, mikä pienentää salkun riskiä suhteessa tuottoon. Yrityslainoja tukevat tällä hetkellä yritysten hyvä rahoitustilanne sekä kohentuva talouskasvu. Myös keskuspankkien lausunnot, joissa korkoja on sitouduttu pitämään jatkossakin alhaisella tasolla, tukevat high yield -markkinoita. Miksi Luottotodistus USA High Yield? Luottotodistus USA High Yield tarjoaa kustannustehokkaan tavan sijoittaa hajautetusti ja euromääräisesti Yhdysvaltojen high yield -lainoihin. Sijoituksessa ovat viiteyhtiöinä Markit CDX North America High Yield -indeksin sarja 21 yhtiöt (CDX High Yield). Indeksissä on sata pohjoisamerikkalaista suurta yritystä usealta eri toimialalta. Luottotodistuksen tuotto maksetaan eräpäivänä. Sen erääntymisarvo ilman luottovastuutapahtumia on 130 %, mikä on vuotuisena tuottona noin 5,4 %. Jokainen luottovastuutapahtuma pienentää erääntymisarvoa 1,30 prosenttiyksiköllä. Sijoittaja pääsee voitolle, jos viiteindeksissä on korkeintaan 23 luottovastuutapahtumaa seuraavan viiden vuoden aikana. Historiallisesti viiteindeksissä on ollut keskimäärin 17 luottovastuutapahtumaa viiden vuoden ajanjaksolla. Historiallinen kehitys ei kuitenkaan ole tae tulevasta kehityksestä. Kenelle Luottotodistus USA High Yield sopii? Luottotodistus USA High Yield sopii sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa hyvän tuottopotentiaalin yrityslainamarkkinoille ja hajauttaa sijoituksiaan Yhdysvaltoihin. Sijoittajan tulee olla valmis kantamaan sijoitukseen liittyvä pääoman menettämisen riski tilanteessa, jossa yritysten yleisesti heikentynyt tilanne johtaa useisiin luottovastuutapahtumiin. Plussat ja miinukset + Elvytys tukee high yield -markkinoita. + Lisää Eurooppaan keskittyneen korkosalkun hajautusta. Jos talous ei lähde toipumaan, luottovastuutapahtumien määrä voi nousta. 9

10 Luottotodistus USA High Yield Luottotodistus USA High Yield lyhyesti Sijoitusaika noin 5 vuotta. Kohdemarkkina: Markit CDX North America High Yield -indeksin sarjan 21 viiteyhtiöt. Sijoitus erääntyy takaisinmaksupäivänä arvoon 130 %, mikäli viiteindeksin yhtiöissä ei tapahdu yhtään luottovastuutapahtumaa luottovastuuaikana. Jokainen luottovastuutapahtuma vähentää erääntymisarvoa 1,30 prosenttiyksiköllä. Sijoitus ei ole pääomaturvattu. Sen erääntymisarvo on alle 100 %, jos viiteyhtiöissä tapahtuu yli 23 luottovastuutapahtumaa luottovastuuaikana. Merkintähinta vaihtuva, noin 100 %*. Mahdollista merkintään liittyvää ylikurssia ei palauteta. Luottotodistus USA High Yield on Nordea Pankki Suomi Oyj:n liikkeeseenlaskema, noin viiden vuoden mittainen joukkovelkakirjalaina. Takaisinmaksettava pääoma määräytyy Markit CDX North America High Yield -indeksin sarjan 21 viiteyhtiöiden luottovastuutapahtumien perusteella. Luottotodistus erääntyy takaisinmaksupäivänä arvoon 130 %, mikäli viiteindeksin yhtiöissä ei tapahdu yhtään luottovastuutapahtumaa luotto - vastuuaikana. Tällöin tuotto vastaa noin 5,4 %:n vuotuista tuottoa. Mikäli yhdessä tai useammassa viiteyhtiössä tapahtuu luottovastuutapahtumia, vähentää jokainen luottovastuutapahtuma takaisinmaksupäivänä maksettavaa määrää 1,30 prosenttiyksiköllä. Luottovastuu tapahtumien ajankohdalla tai luottovastuutapahtumiin liittyvillä takaisinsaantiarvoilla ei ole vaikutusta takaisinmaksupäivänä maksettavaan määrään. Luottotodistus ei ole pääomaturvattu. Mikäli yli 23 viiteyhtiötä ajautuu luottovastuutapahtumaan, sijoittaja saa eräpäivänä takaisin alle 100 % nimellisarvosta. Mikäli viiteindeksin kaikki sata yhtiötä ajautuvat luottovastuutapahtumaan, koko pääoma on menetetty. Luottovastuuaika on Luottovastuutapahtuman toteamiseksi viiteyhtiöiden tilannetta voidaan kuitenkin tarkastella taannehtivasti 60 päivän ajalta ennen varsinaisen luottovastuuajan alkamista kansainvälisen markkinakäytännön mukaisesti. Esimerkkejä sijoituksen erääntymisarvosta eri markkinatilanteissa, oletusmerkintähinta 100 % Luottovastuu- Erääntymisarvo Tuotto tapahtumien Erääntymis- (sijoitettava summa (sijoitettava summa Vuotuinen lukumäärä arvo euroa) Tuotto euroa) tuotto 0 130,00 % ,00 % ,39 % 1 128,70 % ,70 % ,18 % 2 127,40 % ,40 % ,96 % 3 126,10 % ,10 % ,75 % 5 123,50 % ,50 % ,31 % ,00 % ,00 % ,19 % ,00 % ,00 % 400 0,79 % ,10 % ,10 % 10 0,02 % 24 98,80 % ,20 % 120 0,24 % 30 91,00 % ,00 % 900 1,87 % 50 65,00 % ,00 % ,25 % 100 0,00 % 0 100,00 % ,00 % Esimerkkien tiedot ovat ainoastaan esimerkinomaisia, eivätkä ne kuvasta tuotteen historiallista tai odotettua kehitystä. Verotusta ei ole huomioitu. 10 * arvion mukaan.

11 Luottotodistus USA High Yield Markit CDX North America High Yield -indeksin sarja 21 CDX High Yield -indeksi on yleisim min käytetty pohjois amerikkalaisten high yield -yhtiöiden riskipreemioita kuvaava indeksi. Se koostuu sadasta yhtiöstä, joiden luottoluokitus on yleensä korkeintaan BB+/Ba1. CDX High Yield -indeksi on hyvin likvidi indeksi, sillä siihen kuuluvien yritysten luottoriskillä käydään jatku vasti kauppaa johdannaismarkkinoilla tai joukkolainamarkkinoilla. Indeksiin tulee uusi sarja puolivuosittain, joista uusin sarja, numero 21, julkaistiin syyskuussa Indeksi on hajautunut toimialan ja luottoluoki - tusten suhteen. Suurimpia toimialoja ovat sykliset ja vähäsykliset kuluttajatuotteet ja -palvelut, kommunikaatio sekä rahoitus. Syklisiin kuluttajatuote ja -palveluyhtiöihin kuuluu mm. autoteollisuuden alihankkijoita, talonrakennusyhtiöitä ja vähittäiskaupan toimijoita. Vähäsyklisiin yhtiöihin kuuluu mm. elintarvikeyhtiöitä sekä vuokraus- ja terveyspalveluiden tarjoajia. Kommunikaatioalan yhtiöiden joukosta löytyy mm. verkkoyhtiöitä ja tiedonsiirtopalveluiden tarjoajia, ja rahoitusalan yhtiöistä kiinteistösijoittajia ja kuluttajaluottojen tarjoajia. Luottoluokituksista yleisin on BB-taso, johon kuuluu lähes puolet indeksin yhtiöistä. Kaksi indeksin yhtiöistä on kanadalaisia, ja loput 98 ovat yhdysvaltalaisia. Koska kyseessä on high yield -indeksi, luottovastuutapahtumat ovat tavallisia. Historiallisesti viiden vuoden sijoitusajalle indeksiin on osunut luottovastuutapahtumaa. Lähde: Nordea Credit Research Sektorijakauma Kuluttajatuotteet, sykliset 28 % Kuluttajatuotteet, vähäsykliset 17 % Kommunikaatio 14 % Rahoitus 11 % Teollisuus 8 % Teknologia 8 % Perusmateriaalit 5 % Energia 5 % Julkiset palvelut 4 % Luottoluokitusjakauma (S&P) BBB 3 % BB 43 % B 34 % CCC 17 % CC 1 % Ei luottoluokitusta 2 % Historialliset luottovastuutapahtumat Vaaka-akselilla indeksin sarja ja pystyakselilla luottovastuutapahtumien lukumäärä Kuvaajassa on esitetty historialliset luottovastuutapahtumat indeksin eri sarjoissa. Sarjan 12 ja myöhempien julkaisemisesta on alle viisi vuotta. Historiallinen kehitys ei kuitenkaan ole tae tulevasta kehityksestä. 0 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

12 Luottotodistus USA High Yield Markit CDX North America High Luottoluokitus Yield -indeksin sarjan 21 viiteyhtiöt Toimiala Moody's S&P Advanced Micro Devices Inc Teknologia B B2 AK Steel Corp Perusmateriaalit B Caa1 Alcatel-Lucent USA Inc Kommunikaatio CCC+ Ally Financial Inc Rahoitus B+ /*+ B1 /*+ American Axle & Manufacturing Inc Kuluttajatuotteet, sykliset B+ B2 Amkor Technology Inc Teknologia BB B2 ARAMARK Corp Kuluttajatuotteet, vähäsykliset B /*+ B3 Avis Budget Group Inc Kuluttajatuotteet, vähäsykliset B B2 Bombardier Inc Teollisuus BB Ba2 Boyd Gaming Corp Kuluttajatuotteet, sykliset Brunswick Corp/DE Kuluttajatuotteet, sykliset BB B1 Caesars Entertainment Operating Co Inc Kuluttajatuotteet, sykliset CCC Ca Calpine Corp Julkiset palvelut BB B1 CCO Holdings LLC Kommunikaatio BB B1 CenturyLink Inc Kommunikaatio BB Ba2 Chesapeake Energy Corp Energia BB Ba3 CIT Group Inc Rahoitus BB Ba3 Clear Channel Communications Inc Kommunikaatio CCC Ca Community Health Systems Inc Kuluttajatuotteet, vähäsykliset B /* B3 /* Cooper Tire & Rubber Co Kuluttajatuotteet, sykliset BB /* B2 /* CSC Holdings LLC Kommunikaatio BB+ /* Ba3 DR Horton Inc Kuluttajatuotteet, sykliset BB Ba2 Dean Foods Co Kuluttajatuotteet, vähäsykliset B B2 Dell Inc Teknologia B+ B1 Deluxe Corp Kuluttajatuotteet, vähäsykliset BB Ba2 Dillard's Inc Kuluttajatuotteet, sykliset BB+ Ba3 DISH DBS Corp Kommunikaatio BB Ba3 Fifth & Pacific Cos Inc Kuluttajatuotteet, sykliset B First Data Corp Teknologia B Caa1 Forest Oil Corp Energia B B3 Freescale Semiconductor Inc Teknologia CCC+ Caa1 Frontier Communications Corp Kommunikaatio BB Ba2 Gannett Co Inc Kommunikaatio BB Ba1 HJ Heinz Co Kuluttajatuotteet, vähäsykliset BB B2 HCA Inc/DE - Pre 2010 IPO Kuluttajatuotteet, vähäsykliset B B3 Health Management Associates Inc Kuluttajatuotteet, vähäsykliset BB /* Host Hotels & Resorts LP Rahoitus BBB Baa3 International Lease Finance Corp Rahoitus BBB Ba3 Iron Mountain Inc Kuluttajatuotteet, vähäsykliset B B1 istar Financial Inc Rahoitus B+ B3 JC Penney Co Inc Kuluttajatuotteet, sykliset CCC Caa2 K Hovnanian Enterprises Inc Kuluttajatuotteet, sykliset CCC Caa2 KB Home Kuluttajatuotteet, sykliset B B2 Kinder Morgan Kansas Inc Energia BB Ba2 L Brands Inc Kuluttajatuotteet, sykliset BB Ba2 Lennar Corp Kuluttajatuotteet, sykliset BB Ba3 Level 3 Communications Inc Kommunikaatio CCC+ Caa2 Levi Strauss & Co Kuluttajatuotteet, sykliset BB B1 Liberty Interactive LLC Kommunikaatio BB B2 Louisiana-Pacific Corp Teollisuus BB B1 Markit CDX North America High Luottoluokitus Yield -indeksin sarjan 21 viiteyhtiöt Toimiala Moody's S&P MBIA Insurance Corp Rahoitus B Meritor Inc Kuluttajatuotteet, sykliset B B3 MGIC Investment Corp Rahoitus B B3 MGM Resorts International Kuluttajatuotteet, sykliset B+ B3 New Albertsons Inc Kuluttajatuotteet, sykliset CCC Norbord Inc Teollisuus BB Ba2 NOVA Chemicals Corp Perusmateriaalit BB+ Ba2 NRG Energy Inc Julkiset palvelut BB B1 Olin Corp Perusmateriaalit BB+ Ba1 Owens-Illinois Inc Teollisuus BB B1 Pactiv LLC Teollisuus CCC+ Caa2 Parker Drilling Co Energia B+ B1 PHH Corp Kuluttajatuotteet, vähäsykliset BB Ba2 PolyOne Corp Perusmateriaalit BB Ba3 PulteGroup Inc Kuluttajatuotteet, sykliset BB Ba3 RR Donnelley & Sons Co Kuluttajatuotteet, vähäsykliset BB Ba3 Radian Group Inc Rahoitus B RadioShack Corp Kuluttajatuotteet, sykliset CCC Caa2 Realogy Group LLC Rahoitus B B3 Rite Aid Corp Kuluttajatuotteet, sykliset CCC+ Caa2 Royal Caribbean Cruises Ltd Kuluttajatuotteet, sykliset BB Ba1 Sabre Holdings Corp Kuluttajatuotteet, sykliset CCC+ Caa1 Sanmina Corp Teollisuus Seagate Technology HDD Holdings Teknologia BBB Ba1 Sealed Air Corp Teollisuus BB B1 Sears Roebuck Acceptance Corp Rahoitus CCC+ Caa2 Smithfield Foods Inc Kuluttajatuotteet, vähäsykliset BB- B2 Springleaf Finance Corp Rahoitus CCC+ B3 Sprint Communications Inc Kommunikaatio BB B1 Standard Pacific Corp Kuluttajatuotteet, sykliset B+ B2 SunGard Data Systems Inc Teknologia B Caa1 SUPERVALU Inc Kuluttajatuotteet, vähäsykliset B Caa1 Tenet Healthcare Corp Kuluttajatuotteet, vähäsykliset CCC+ B3 Tesoro Corp Energia BB+ Ba2 Texas Competitive Electric Holdings Co LLC Julkiset palvelut CC Caa1 AES Corp/VA Julkiset palvelut BB Ba3 /*+ Goodyear Tire & Rubber Co/The Kuluttajatuotteet, sykliset B+ B2 Hertz Corp/The Kuluttajatuotteet, vähäsykliset B B2 Jones Group Inc/The Kuluttajatuotteet, sykliset B+ B1 McClatchy Co/The Kommunikaatio CCC Caa2 Neiman Marcus Group LLC/The Kuluttajatuotteet, sykliset B B2 New York Times Co/The Kommunikaatio BB B1 Ryland Group Inc/The Kuluttajatuotteet, sykliset BB B1 Toys R Us Inc Kuluttajatuotteet, sykliset CCC+ Caa1 Unisys Corp Teknologia BB B1 United Rentals North America Inc Kuluttajatuotteet, vähäsykliset B+ B2 United States Steel Corp Perusmateriaalit BB B1 Universal Health Services Inc Kuluttajatuotteet, vähäsykliset B+ B1 Vulcan Materials Co Teollisuus BB Ba3 Windstream Holdings Inc Kommunikaatio B B1 12 Lähde: Bloomberg

13 Luottotodistus USA High Yield sijoitukseen liittyvät riskit Markkinariski Luottotodistus USA High Yield ei ole pääomaturvattu, joten sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Jos viiteindeksin yhtiöissä tapahtuu luottovastuutapahtumia, vähentää jokainen luottovastuutapahtumaan ajautunut viiteyhtiö takaisinmaksupäivänä maksettavaa määrää 1,30 prosentti - yksiköllä. Pääoman menettää kokonaan, jos kaikki sata viiteyhtiötä ajautuvat luottovastuutapahtumaan luottovastuuaikana. Luottovastuutapahtuman toteaminen tapahtuu markkinaehtoisesti ja perustuu ISDA:n (International Swap and Derivatives Association) määritelmiin. Luottovastuu tapahtumalla tarkoitetaan tilaa, jossa yritys ei selviä maksuistaan ja veloistaan. Luottovastuutapahtumaksi luetaan: Konkurssi. Vakava maksuhäiriö, joka tarkoittaa, että yhtiö ei ole pystynyt maksamaan velkojaan, joiden koko on vähintään 1 miljoona Yhdysvaltain dollaria. Luottovastuutapahtuman tarkempi määritelmä löytyy lopullisista lainaehdoista, joihin sijoittajan tulee tutustua ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Koska kyseessä on high yield -indeksi, luottovastuutapahtumat ovat tavallisia. Historiallisesti viiden vuoden sijoitusajalle Markit CDX North America High Yield -indeksiin on osunut luottovastuutapahtumaa. Historiallinen kehitys ei kuitenkaan ole tae tulevasta kehityksestä. Sijoituspäätöstä tehdessään sijoittajan tulee huomioida viiteyhtiöihin ja liikkeeseenlaskijaan liittyvä kokonaisriski sijoitussalkussaan. Liikkeeseenlaskijariski Luottotodistus USA High Yieldille ei ole asetettu erillistä vakuutta, joten siihen liittyy riski liikkeeseenlaskijan, Nordea Pankki Suomi Oyj:n, takaisinmaksukyvystä. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi, eikä pysty vastaamaan sitoumuksistaan. Sijoittaja voi liikkeeseenlaskijan maksukyvyttömyyden johdosta menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton osittain tai kokonaan. Nordea Pankki Suomi Oyj:n luottoluokitukset ovat Aa3 (Moody s) ja AA (Standard & Poor s, heikentyneet näkymät). Ylikurssiriski Mahdollista ylikurssia eli lainan nimellisarvon ylittävää merkintähinnan osaa ei palauteta. Sijoittajalle ylikurssista johtuvan tappion suuruus riippuu siitä, minkä verran maksettua ylikurssia pienemmäksi tuotto jää. Jälkimarkkinariski Jos sijoittaja myy luottotodistuksen jälkimarkkinoilla ennen eräpäivää, takaisinostohinta voi olla yli tai alle nimellisarvon. Normaaleissa markkinaolosuhteissa Nordea Pankki Suomi Oyj tarjoaa jälkimarkkinahinnan euron ja sen ylittäville nimellismäärille. 13

14 Luottotodistus USA High Yield Lainaehdot lyhyesti Liikkeeseenlaskija Nordea Pankki Suomi Oyj, luottoluokitukset Aa3 (Moody s) ja AA (Standard & Poor s, heikentyneet näkymät). Lainanumero ja ISIN A313 ja FI Viiteyhtiöt Markit CDX North America High Yield -indeksin sarjan 21 viiteyhtiöt, joita on liikkeeseenlaskuhetkellä sata. Merkintäaika Liikkeeseenlasku Minimimerkintä euroa Merkintäpaikat Nordea Pankki Suomi Oyj:n konttorit ja Nordea Private Banking sekä pankkitunnuksilla verkkopankki nordea.fi. Ajanvaraukset sijoitusneuvontaan Asiakaspalvelussa puh (pvm/mpm) 24 h/vrk. Eräpäivä Merkintähinta Vaihtuva, noin 100 %.* Erääntymisarvo Sijoitus erääntyy arvoon 130 %, mikäli viiteyhtiöissä ei ole tapahtunut yhtään luottovastuutapahtumaa luottovastuuaikana. Mikäli viiteyhtiöissä tapahtuu luottovastuutapahtumia, vähentää jokainen luottovastuutapahtumaan ajautunut viiteyhtiö takaisinmaksupäivänä maksettavaa määrää 1,30 prosenttiyksiköllä. Pääoma menetetään kokonaan, mikäli kaikki viiteyhtiöt ajautuvat luottovastuutapahtumaan. Liikkeeseen - laskijalla on oikeus alentaa jokaisen velkakirjan nimellisarvoa kunkin luottovastuutapahtuman jälkeen. Katso lisätietoja lainaehdoista. Luottovastuutapahtumien vaikutus pääomanpalautukseen on esitetty lähtöhetken 100 viiteyhtiön tapauksessa. Mahdolliset lainaehtojen mukaiset muutokset viiteyhtiöiden lukumäärässä on kuvattu lainaehdoissa. Lainaan liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä. Sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Luottovastuuaika ja välinen ajanjakso. Luottovastuutapahtuman toteamiseksi viiteyhtiön tilannetta voidaan kuitenkin tarkastella taannehtivasti 60 päivän ajalta ennen varsinaisen luottovastuuajan alkamista kansainvälisen markkinakäytännön mukaisesti. Liikkeeseenlaskijalla on myös oikeus ilmoittaa sellaisesta luottovastuutapahtumasta, joka on tapahtunut luottovastuuaikana, mutta joka on tullut liikkeeseenlaskijan tietoon vasta luottovastuuajan jälkeen, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluttua luottovastuuajan päättymisestä. Luottovastuutapahtuma Luottovastuutapahtuma tarkoittaa tapahtumaa, jossa liikkeeseenlaskijan arvion mukaan on kyse viiteyhtiön vakavasta maksuhäiriöstä tai konkurssista. Luottovastuutapahtuman toteaminen ja takaisinsaantiarvon määrittäminen tapahtuu markkinaehtoisesti ja perustuu ISDA:n (International Swap and Derivatives Association) määritelmiin. Vakuus Lainalle ei ole asetettu erillistä vakuutta. Strukturointikustannus Merkintähinta sisältää strukturointikustannuksen, noin 4,0 %, mikä tarkoittaa noin 0,8 %:n vuotuista kustannusta. Strukturointikustannus perustuu lainan sisältämien korko- ja johdannaissijoitusten arvoille arvostuspäivänä Strukturointikustannus sisältää kaikki liikkeeseenlaskijalle lainasta aiheutuvat kulut, kuten liikkeeseenlasku-, lisenssi-, materiaali- ja markkinointikustannukset. Liikkeeseen - laskija ei peri lainasta erillistä merkintäpalkkiota eikä erillisiä säilytyskustannuksia. Jälkimarkkinat Nordea Pankki Suomi Oyj antaa lainalle normaaleissa markkinaolosuhteissa takaisinostohinnan, joka voi olla yli tai alle nimellisarvon. Verotus Mahdollinen tuotto eräpäivänä on luonnolliselle henkilölle ja kotimaiselle kuolinpesälle korkotulon lähde - veronalaista tuloa tuolloin voimassa olevan verolainsäädännön mukaan. Säilytys Säilyttäminen on maksutonta Nordea Pankki Suomi Oyj:ssä. Liikkeeseenlaskun Liikkeeseenlaskijalla on oikeus peruuttaa liikkeeseenlasku perustuen muutoksiin taloudellisissa oloperuutus suhteissa, merkintävilkkauden jäädessä alhaiseksi, tai jos tapahtuu jotain sellaista, mikä liikkeeseenlaskijan harkinnan mukaan voi vaarantaa järjestelyn onnistumisen. Listaus Lainalle haetaan listaus Helsingin pörssissä, mikäli merkintävilkkaus on riittävä. 14 * arvion mukaan.

15 Nordea Pankki Suomi Oyj Lainat A312 ja A313 lasketaan liikkeeseen Nordea Pankki Suomi Oyj:n päivätyn ja sittemmin päivitetyn joukkolainaohjelman (Irlannista Suomen Finanssivalvonnalle esitedirektiivin mukaisesti ilmoitettu joukkovelkakirjaohjelma) puitteissa. Englanninkielinen ohjelmaesite löytyy myös liikkeeseenlaskijan verkkosivuilta Lainan lopulliset ehdot ja ohjelmaesite ovat saatavissa myyjältä. Lainaehtojen englanninkielinen versio on sitova. Suomen- ja ruotsinkieliset tekstit ovat käännöksiä englanninkielisestä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan englanninkielisiä lainaehtoja. VASTUUVARAUMA Nordea Markets on Nordea Bank Norge ASA:n, Nordea Bank AB:n (publ), Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja Nordea Bank Danmark A/S:n Marketstoimintojen yhteinen nimi. Oheiset tiedot on tarkoitettu taustatiedoksi vastaanottajan yksinomaiseen käyttöön. Annetut tiedot ja näkemykset edustavat Nordea Marketsin mielipidettä tiedotteessa mainittuna päivänä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Tämä asiakirja ei ole täydellinen kuvaus tuotteesta tai siihen liittyvistä riskeistä, eikä sitä tulisi pitää sellaisena tai käyttää ilman vastaanottajan omaa harkintaa. Oheisia tietoja ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi, tarjoukseksi tai kehotukseksi antaa tarjous rahoitusvälineen ostamisesta tai myymisestä. Annetut tiedot eivät liity kenenkään yksittäisen vastaanottajan sijoitustavoitteisiin, taloudelliseen tilanteeseen tai erityistarpeisiin. Ennen sijoitus- tai luotonottopäätöksen tekemistä on suositeltavaa hankkia kulloiseenkin tilanteeseen soveltuvia asiantuntijaneuvoja. On tärkeää muistaa, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevista tuotoista. Nordea Markets ei ole eikä pyri olemaan vero-, kirjanpito- tai lainopillinen neuvonantaja missään toimipaikassaan. Tätä asiakirjaa ei saa jäljentää, jakaa eikä julkaista missään tarkoituksessa ilman Nordea Marketsin etukäteen antamaa kirjallista lupaa. RISKILUOKITUS KESKIMÄÄRÄINEN RISKI. Strukturoidut sijoitustuotteet, joissa nimellispääoman palautus riippuu markkinoiden kehityksestä esimerkiksi viiteyhtiöiden osakkeiden markkina-arvon kehityksestä tai viiteyhtiöiden luottovastuutapahtumien lukumäärästä sekä liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä. Mahdollinen nimellispääoman palautus ei kata ylikurssia eikä sijoittajan maksamia palkkioita ja kuluja. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvä riski on kuvattu tässä markkinointiesitteessä. Riskiluokitus ei poista sijoittajan velvollisuutta perehtyä huolellisesti tähän markkinointiesitteeseen, tuotekohtaisiin ehtoihin ja mahdolliseen ohjelmaesitteeseen ja niissä mainittuihin riskeihin. 15

Korkotodistukset. Säännöllistä korkotuottoa Eurooppa High Yield 7/2020 Pohjois-Amerikka High Yield 7/2020. Markkinointimateriaali 18.5.

Korkotodistukset. Säännöllistä korkotuottoa Eurooppa High Yield 7/2020 Pohjois-Amerikka High Yield 7/2020. Markkinointimateriaali 18.5. Markkinointimateriaali 18.5.2015 Korkotodistukset Säännöllistä korkotuottoa Eurooppa High Yield 7/2020 Pohjois-Amerikka High Yield 7/2020 Sijoitusaika noin 5 vuotta Sijoituksen voi tehdä Nordean konttorissa,

Lisätiedot

Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield

Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield Danske Bank DDBO 2869: Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1066500635

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI POHJOIS-AMERIKKA USD LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

YRITYSLAINAKORI POHJOIS-AMERIKKA USD LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA YRITYSLAINAKORI POHJOIS-AMERIKKA USD LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA Merkintähinta 100 % Pääomaturva Ei pääomaturvaa Kuponki Alustavasti 6,5 % p.a. 1 Viiteyhtiöt Sijoitusaika Markit CDX North

Lisätiedot

SijoittajanTodistukset

SijoittajanTodistukset 2..25 SijoittajanTodistukset Tartu markkinoiden mahdollisuuksiin LUOTTOTODISTUS LUOTTOTODISTUS Myyntiaika: Myyntiaika: Sijoitusaika: Sijoitusaika: Kohde-etuus: Kohde-etuus: Eurooppa high yield kiinteä

Lisätiedot

Räätälöidyt sijoitukset

Räätälöidyt sijoitukset 11.2.2015 Markkinointimateriaali Räätälöidyt sijoitukset Markkinatilanteeseen sopivat ratkaisut Luottotodistus Eurooppa High Yield NOK Kertyvä Tuotto MYYNTIAIKA: 16.2. - 9.3.2015 SIJOITUSAIKA : Noin 7

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI POHJOIS-AMERIKKA USD II LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

YRITYSLAINAKORI POHJOIS-AMERIKKA USD II LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA YRITYSLAINAKORI POHJOIS-AMERIKKA USD II LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA Merkintähinta 100 % Pääomaturva Alustava kuponki 1 Viiteyhtiöt Sijoitusaika Ei pääomaturvaa Vuodet 1-2: 7,0 % p.a. Vuodet

Lisätiedot

Räätälöidyt sijoitukset

Räätälöidyt sijoitukset Räätälöidyt sijoitukset Markkinatilanteeseen sopivat ratkaisut Luottotodistus Eurooppa High Yield USD Kertyvä Tuotto MYYNTIAIKA: 10.11. - 16.12.2014 SIJOITUSAIKA : Noin 7 vuotta KOHDE-ETUUS : Markit itraxx

Lisätiedot

Räätälöidyt sijoitukset

Räätälöidyt sijoitukset Räätälöidyt sijoitukset Markkinatilanteeseen sopivat ratkaisut Luottotodistus Metsä 221 Kiinteä ja Vaihtuva MYYNTIAIKA: 8. 26.9.214 SIJOITUSAIKA : Noin 7 vuotta KOHDE-ETUUS : Metsä Board Oyj, Stora Enso

Lisätiedot

Räätälöidyt sijoitukset

Räätälöidyt sijoitukset Räätälöidyt sijoitukset Markkinatilanteeseen sopivat ratkaisut Luottotodistus Metsä 221 Kiinteä ja Vaihtuva USD MYYNTIAIKA: 22.9. 1.1.214 SIJOITUSAIKA : Noin 7 vuotta KOHDE-ETUUS : Metsä Board Oyj, Stora

Lisätiedot

OSAKEINDEKSILAINA EUROOPPA TURBO II/2013

OSAKEINDEKSILAINA EUROOPPA TURBO II/2013 OSAKEINDEKSILAINA EUROOPPA TURBO II/2013 UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- OSAKEINDEKSILAINA EUROOPPA TURBO II/2013 Luottoriskisidonnainen Osakeindeksilaina Eurooppa Turbo II/2013 on noin viiden vuoden

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2015

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2015 YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2015 - OMAISUUDENHOITO- YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2015 Yrityslainakori Eurooppa I/2015 on noin seitsemän vuoden mittainen joukkovelkakirjalaina, jonka korkotuotto ja takaisinmaksu

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2014

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2014 YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2014 UNITED ANKERS - OMAISUUDENHOITO- YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2014 Yrityslainakori Eurooppa I/2014 on hieman yli seitsemän vuoden mittainen sijoitus, jonka tuotto ja takaisinmaksu

Lisätiedot

OSAKEINDEKSILAINA EUROOPPA TURBO III/2013

OSAKEINDEKSILAINA EUROOPPA TURBO III/2013 OSAKEINDEKSILAINA EUROOPPA TURBO III/2013 UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- OSAKEINDEKSILAINA EUROOPPA TURBO III/2013 Osakeindeksilaina Eurooppa Turbo III/2013 on sijoituskohde, joka muodostuu kahdesta

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2013

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2013 YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2013 UNITED ANKERS - OMAISUUDENHOITO- YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2013 Yrityslainakori Eurooppa II/2013 on hieman yli viiden vuoden mittainen sijoitus, jonka tuotto ja takaisinmaksu

Lisätiedot

Osakeindeksilaina Eurooppa Turbo

Osakeindeksilaina Eurooppa Turbo Osakeindeksilaina Eurooppa Turbo UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- OSAKEINDEKSILAINA EUROOPPA TURBO Osakeindeksilaina Eurooppa Turbo on uudenlainen sijoituskohde, joka muodostuu kahdesta eri osasta: pääoman

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2013

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2013 YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2013 UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2013 Yrityslainakori Eurooppa I/2013 on hieman yli viiden vuoden mittainen sijoitus, jonka tuotto perustuu 50

Lisätiedot

Luottokorilaina Eurooppa High Yield

Luottokorilaina Eurooppa High Yield Luottokorilaina Eurooppa High Yield Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: FI4000060249 Luottokorilaina Eurooppa

Lisätiedot

EUROOPPA 2019 OSAKE- JA LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

EUROOPPA 2019 OSAKE- JA LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA EUROOPPA 2019 OSAKE- JA LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA Vähimmäissijoitus 20 000 euroa Merkintähinta 100 % Kohde-etuudet EURO STOXX 50 -indeksi, itraxx Europe Crossover -indeksin sarjan 20

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2014

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2014 YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2014 - OMAISUUDENHOITO- YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2014 Yrityslainakori Eurooppa II/2014 on hieman yli seitsemän vuoden mittainen sijoitus, joka tarjoaa sijoittajalle laina-ajan

Lisätiedot

O S A K E K O R I Markkinakatsaus

O S A K E K O R I Markkinakatsaus Osakekori Eurooppa Turbo II/2014 Osakekori Eurooppa Turbo II/2014 Osakekori Eurooppa Turbo II/2014 tarjoaa sijoittajalle korkean tuottopotentiaalin. Sijoitus muodostuu kahdesta eri osasta: tuotto-osasta

Lisätiedot

KUPONKILAINA 3 INDEKSIÄ

KUPONKILAINA 3 INDEKSIÄ KUPONKILAINA 3 INDEKSIÄ - OMAISUUDENHOITO- Kuponkilaina 3 Indeksiä Kuponkilaina 3 Indeksiä on sijoitus, jonka tuotto ja pääoman takaisinmaksu määräytyvät kolmen osakeindeksin kehityksen perusteella. Sijoituksen

Lisätiedot

Luottokorilaina Eurooppa High Yield III

Luottokorilaina Eurooppa High Yield III Luottokorilaina Eurooppa High Yield III Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: FI4000062658 Luottokorilaina

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA III/2015

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA III/2015 YRITYSLAINAKORI EUROOPPA III/2015 - OMAISUUDENHOITO- YRITYSLAINAKORI EUROOPPA III/2015 Yrityslainakori Eurooppa III/2015 on hieman yli viiden vuoden mittainen joukkovelkakirjalaina, jonka korkotuotto ja

Lisätiedot

UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO-

UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- Osakeindeksilaina AASIA Turbo UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- Osakeindeksilaina AASIA Turbo Osakeindeksilaina Aasia Turbo on uudenlainen erittäin korkean tuottopotentiaalin sijoituskohde. Indeksilaina

Lisätiedot

EUROOPPA OSAKEKORI LUOTTOSERTIFIKAATTI. Miksi sijoittaa

EUROOPPA OSAKEKORI LUOTTOSERTIFIKAATTI. Miksi sijoittaa EUROOPPA OSAKEKORI LUOTTOSERTIFIKAATTI. Miksi sijoittaa Tarjoaa mahdollisuuden hyötyä eurooppalaisten laatuyhtiöiden kurssikehityksestä alustavasti 200 %* tuottokertoimella Pääoman palautus on sidottu

Lisätiedot

FIM LÄNSIMARKKINAT RAHASTO- JA LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

FIM LÄNSIMARKKINAT RAHASTO- JA LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA FIM LÄNSIMARKKINAT RAHASTO- JA LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA Vähimmäissijoitus 10 000 euroa Merkintähinta 100 % Kohde-etuudet FIM Länsimarkkinat -indeksi ja itraxx Europe Crossover -indeksin

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA USD II LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA USD II LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA YRITYSLAINAKORI EUROOPPA USD II LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA Merkintähinta 100 % Pääomaturva Alustava kuponki Viiteyhtiöt Sijoitusaika Ei pääomaturvaa Vuodet 1 3: 7,0 % p.a. 1 Vuodet 4

Lisätiedot

OSAKEINDEKSILAINA RUOTSI TURBO I/2015

OSAKEINDEKSILAINA RUOTSI TURBO I/2015 OSAKEINDEKSILAINA RUOTSI TURBO I/2015 TUOTTOKER ROIN J O P A - OMAISUUDENHOITO- Osakeindeksilaina Ruotsi Turbo I/2015 Osakeindeksilaina Ruotsi Turbo I/2015 on hieman alle viiden vuoden mittainen sijoitus,

Lisätiedot

HIGH YIELD LUOTTOKORI IV

HIGH YIELD LUOTTOKORI IV HIGH YIELD LUOTTOKORI IV Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Tarjousaika päättyy 2.3.2012 Hajautettu sijoitus High Yield -yrityslainamarkkinalle Tuotto neljännesvuosittain, alustavasti 3kk Euribor

Lisätiedot

Eurooppa High Yield. sijoita luottoriskiin. Ilkka Pihlaja Nordea Markets Structured Investment Solutions

Eurooppa High Yield. sijoita luottoriskiin. Ilkka Pihlaja Nordea Markets Structured Investment Solutions Eurooppa High Yield sijoita luottoriskiin Ilkka Pihlaja Nordea Markets Structured Investment Solutions Arvopaperin aamuseminaari Musiikkitalo 10.4.2012 Aamun ohjelma Yrityslainamarkkinat tällä hetkellä

Lisätiedot