Korkotodistukset. Säännöllistä korkotuottoa Eurooppa High Yield 7/2020 Pohjois-Amerikka High Yield 7/2020. Markkinointimateriaali 18.5.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Korkotodistukset. Säännöllistä korkotuottoa Eurooppa High Yield 7/2020 Pohjois-Amerikka High Yield 7/2020. Markkinointimateriaali 18.5."

Transkriptio

1 Markkinointimateriaali Korkotodistukset Säännöllistä korkotuottoa Eurooppa High Yield 7/2020 Pohjois-Amerikka High Yield 7/2020 Sijoitusaika noin 5 vuotta Sijoituksen voi tehdä Nordean konttorissa, Nordea Private Bankingissa, pankkitunnuksilla Nordean asiakaspalvelussa puh (pvm/mpm) ja verkkopankissa osoitteessa sekä Helsingin Pörssissä OMX HEL Structured Products Retail -listalla.

2 Korkotodistus sijoitustuotteena Yleistä korkotodistuksista Korkotodistus on Nordea Pankki Suomen konsepti sijoitustuotteille, jotka maksavat säännöllistä korkotuottoa. Tuotteet ovat pääomaturvaamattomia, mikä tarkoittaa pääomaturvattuja sijoitustuotteita korkeampaa tuottopotentiaalia, mutta myös korkeampaa riskiä, sillä sijoitettu pääoma voidaan menettää osittain tai kokonaan. Korkotodistusten tuotonlaskennan alainen ja eräpäivänä palautettava nimellispääoma on sidottu yksittäisten yhtiöiden luottoriskiin tai monien yhtiöiden muodostaman luottoriski-indeksin viiteyhtiöiden luottoriskiin. Luottoriskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että viiteyhtiö ei pysty suoriutumaan velkakirjoihinsa liittyvistä velvoitteistaan. Korkotodistukset tarjoavat säännöllistä neljännesvuosittain maksettavaa korkotuottoa, joka vaihtuvakorkoiseen euribor-korkoon sidottuna mukautuu kulloiseenkin korkoympäristöön. Kiinteäkorkoiseen sijoitustuotteeseen nähden sijoittaja pääsee siis hyötymään mahdollisesta korkojen noususta, koska sijoituksessa ei lukita markkinoiden tämän hetkistä näkemystä korkojen tulevasta kehityksestä. Miten korkotodistus toimii? Korkotodistukseen sijoittavalle sijoittajalle maksetaan neljä kertaa vuodessa korkotuotto, jonka suuruus riippuu kulloisenkin korkojakson euribor 3 kk -koron suuruudesta ja vaihtuvan koron päälle maksettavasta kiinteästä lisäkorosta. Lisäkoron suuruus riippuu kohde-etuuden riskillisyydestä. Korkeamman riskin omaava kohde-etuus tarkoittaa yleensä myös korkeampaa lisäkorkoa. Vaihtuva korko yhdessä lisäkoron kanssa maksetaan neljännesvuosittain kuukauden 20. päivä (20.3., 20.6., ja ). Korkotodistuksilla on etukäteen sovittu eräpäivä, joka on tavallisesti noin viiden vuoden kuluttua liikkeeseenlaskupäivästä. Eräpäivänä sijoittajalle palautetaan nimellispääoma kokonaisuudessaan, mikäli Korkotodistuksen kohde-etuutena olevissa viiteyhtiöissä ei ole tapahtunut yhtäkään luottovastuutapahtumaa. Mahdolliset luottovastuutapahtumat vähentävät koronlaskennan alaista ja eräpäivänä palautettavaa nimellispääomaa. Luottovastuutapahtumien vaikutus nimellispääomaan on kerrottu tarkemmin sivulla 12. Sijoitus, joka tarjoaa säännöllistä korkotuottoa. 2

3 Mikä on euribor-korko? Euribor-korot ovat markkinoilla noteerattavia korkoja, jotka heijastavat pankkien rahoituskustannuksia pankkien välisillä markkinoilla. Euriborkorot ovat käytännössä korkoja, joilla pankit ovat valmiita lainaamaan vakuudetonta rahaa toisilleen. Euribor-korot ovat vaihdelleet huomattavasti kulloisenkin taloustilanteen mukaan. Nykyiset hyvin matalat, nollan lähettyvillä olevat, euriborkorot ovat historiallisesti katsoen poikkeuksellisia. Euroaikana euribor 3 kk -korko on vaihdellut välillä -0,01 5,39 %, euroajan keskiarvon ollessa noin 2,32 %.* Euribor 3 kk -koron kehitys euroaikana 1/1999 5/2015.** Korko [%] / / / / / / / / / / / / / / / / /2015 Lähde: Bloomberg Euribor 3 kk -korko * Markkinatilanteen mukaan. ** Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä. 3

4 Nordean pörssinoteeratut Korkotodistukset Nordean uudet korkotodistukset ovat pörssilistattuja, eli niillä voi osakkeiden tapaan käydä kauppaa pörssissä. Korkotodistuksille tarjotaan päivittäin sekä osto- että myyntihinnat. Korkotodistukset listataan Helsingin Pörssin OMX HEL Structured Products Retail -listalle, jossa niillä voi käydä kauppaa euron nimellispääoman mukaisissa erissä. Korkotodistuksen osto- ja myyntihinta on vaihtuva Korkotodistusten pörssissä noteerattavaan hintaan vaikuttaa viiteyhtiöiden luottoriskeissä ja markkinakoroissa tapahtuvat muutokset sekä mahdolliset viiteyhtiöiden luottovastuutapahtumat. Markkinatekijöissä tapahtuvien muutosten takia korkotodistusten noteeratut hinnat voivat olla alle tai yli 100 % ja täten osto-/myyntihetkellä maksettava/saatava summa saattaa olla eri kuin nimellispääoman mukainen euroa. Korkoa kuitenkin maksetaan laskennalliselle nimellispääomalle, joka on ilman luottovastuutapahtumia euroa.* Korkotodistuksen hintaan vaikuttaa myös sijoituksen kertyneet korot Viiteyhtiöiden luottoriskin ja markkinakorkojen muutosten lisäksi Korkotodistusten hintaan vaikuttaa myös viimeisestä koronmaksupäivästä kulunut aika, eli toisin sanoen sijoituksen kertyneet korot. Seuraavalla sivulla oleva kuva havainnollistaa kuvitteellista tilannetta, jossa hintaan vaikuttavat markkinatekijät (luottoriski ja euribor 3 kk -korko) pysyvät täysin muuttumattomina ja ainoastaan kertyvä korko vaikuttaa hintaan. Kuva muistuttaa sahanterää, koska korot kertyvät tasaisesti edellisestä koronmääräytymispäivästä aina seuraavaan koronmaksupäivään asti. Koronmaksupäivän jälkeen korko alkaa taas kertyä viimeisimmän koronmääräytymispäivän yhteydessä vahvistetun euribor-koron mukaisesti.** Korkotodistusten tapauksessa on hyvä huomioida, että hinnat ilmoitetaan markkinoilla ilman kertyneitä korkoja. Korkotodistuksen ostaja maksaa kuitenkin markkinoilla noteerattavan hinnan lisäksi myös mahdolliset edellisestä koronmääräytymispäivästä kertyneet korot (jälkimarkkinahyvitys). Sijoittaja saa kuitenkin maksamansa korot takaisin seuraavan koronmaksun yhteydessä. Vastaavasti Korkotodistuksen myyjä saa myydessään markkinoilla noteerattavan hinnan lisäksi myös mahdolliset kertyneet korot. * Luottovastuutapahtumien vaikutus laskennalliseen nimellispääomaan on esitetty sivulla 12. Korkotodistusten minimisijoitus on euroa. ** Esimerkit ovat vain esimerkinomaisia ja eivätkä täten kuvasta odotettua tai tulevaa hintakehitystä. Pörssinoteraatuilla korkotodistuksilla mahdollisuus talletuksia parempaan tuottoon. 4

5 Esimerkkejä pörssinoteerattujen Korkotodistusten hinnasta:* Esimerkki 1: Hinta on alle 100 % Korkotodistuksen ostohinta ilman kertyneitä korkoja on 97,30 % ja sijoitettava nimellispääoma euroa, eli sijoitettava määrä on 973 euroa. Sijoitettavan määrän lisäksi sijoittaja maksaa ostohetkellä myös mahdolliset kertyneet korot. Mikäli viiteyhtiöissä ei tapahdu luottovastuutapahtumia, palautetaan sijoittajalle eräpäivänä euroa. Eräpäivänä sijoittaja on siis hyötynyt sijoituksen arvonnoususta ja täten sijoitus on tuottanut enemmän, kuin tilanteessa, jossa ostohinta olisi ollut 100,00 % (tai yli). Esimerkki 2: Hinta on yli 100 % Korkotodistuksen ostohinta ilman kertyneitä korkoja on 103,50 % ja sijoitettava nimellispääoma euroa, eli sijoitettava määrä on euroa. Sijoitettavan määrän lisäksi sijoittaja maksaa ostohetkellä myös mahdolliset kertyneet korot. Mikäli viiteyhtiöissä ei tapahdu luottovastuutapahtumia, palautetaan sijoittajalle eräpäivänä euroa. Eräpäivänä sijoittajalle koituu siis tappio korkeammasta ostohinnastaan ja täten sijoitus on tuottanut vähemmän, kuin tilanteessa, jossa ostohinta olisi ollut 100,00 % (tai alle). Esimerkki Korkotodistuksen korot huomioivan hinnan kehityksestä kuvitteellisella yhden vuoden mittaisella ajanjaksolla.** Hinta Kertyneet korot Korkokausi 1 Korkokausi 2 Korkokausi 3 Korkokausi 4 * Esimerkit ovat vain esimerkinomaisia ja eivätkä täten kuvasta odotettua tai tulevaa hintakehitystä. ** Esimerkissä on oletettu, että korkotodistuksen hintaan vaikuttavat tekijät (mm. luottoriski ja euribor 3 kk -korko) pysyvät muuttumattomina ja että viiteyhtiöissä ei tapahdu luottovastuutapahtumia. Esimerkissä ei ole huomioitu veroja. Esimerkit ovat vain esimerkinomaisia ja eivätkä täten kuvasta odotettua tai tulevaa hintakehitystä. 5

6 Korkotodistus Eurooppa High Yield 7/2020 ja Korkotodistus Pohjois- Amerikka High Yield 7/2020 Korkotodistus Eurooppa High Yield 7/2020 ja Korkotodistus Pohjois- Amerikka High Yield 7/2020 ovat noin viiden vuoden mittaisia joukkovelkakirjalainoja. Korkotodistusten tuotto ja riski on sidottu korkeamman luottoriskin (ns. high yield) yhtiöiden luottoriskiin. Eurooppa High Yield 7/2020 -joukkovelkakirjalainan kohde-etuutena on eurooppalaisten yhtiöiden luottoriski, kun taas Pohjois-Amerikka High Yield 7/2020 -joukkovelkakirjalainan kohde-etuutena on pohjoisamerikkalaisten yhtiöiden luottoriski. Korkotodistus Eurooppa High Yield 7/2020 maksaa neljännesvuosittain euribor 3 kk + 3,60 % vuotuista korkoa ja Korkotodistus Pohjois-Amerikka High Yield 7/2020 euribor 3 kk + 4,20 % vuotuista korkoa. Molempien sijoitustuotteiden kohde-etuutena on luottoriskiindeksi, jonka laskennasta vastaa Markit Ltd*. Markit itraxx Europe Crossover -indeksin sarja 23 Korkotodistus Eurooppa High Yield 7/2020:n tuotto ja pääomanpalautus määräytyvät Markit itraxx Europe Crossover -indeksin sarjan 23 viiteyhtiöiden luottovastuutapahtumien perusteella. Viiteindeksi koostuu 75 eurooppalaisesta yhtiöstä, joiden luottoluokitus on BBB-/Baa3 tai heikompi. Viiteindeksillä käydään aktiivisesti kauppaa johdannaismarkkinoilla ja likviditeetin varmistamiseksi indeksistä julkistetaan uusi sarja aina puolivuosittain maalis- ja syyskuussa. Uusin sarja 23 on julkistettu maaliskuussa Historiallisesti katsoen luottovastuutapahtumat ovat olleet melko harvinaisia Markit itraxx Europe Crossover -indeksin sarjoissa. Luottovastuutapahtumia on tapahtunut eniten finanssikriisin alkuvuosina julkistetuissa sarjoissa kahdeksan ja yhdeksän, joissa kummassakin seitsemän yhtiötä on ajautunut luottovastuutapahtumaan.** Markit CDX North America High Yield -indeksin sarja 24 Korkotodistus Pohjois-Amerikka High Yield 7/2020:n tuotto ja pääoman palautus määräytyvät Markit CDX North America High Yield -indeksin sarjan 24 viiteyhtiöiden luottovastuutapahtumien perusteella. Viiteindeksi on Markit itraxx Europe Crossover -indeksin vastine pohjoisamerikkalaisten high yield -yhtiöiden luottoriskille. Eurooppalaisesta indeksistä poiketen indeksi käsittää 100 pohjoisamerikkalaista viiteyhtiötä, joiden luottoluokitus on BBB-/Baa3 tai heikompi. Markit CDX North America High Yield -indeksi on Crossover-indeksin tavoin johdannaismarkkinoilla aktiivisen kaupankäynnin kohteena ja siitä julkistetaan uusi sarja aina puolivuosittain maalis- ja syyskuussa. Uusin sarja 24 on julkistettu maaliskuussa * Markit Ltd. on rahoitusalan informaatiota tuottava yhtiö, jonka kehittämiä indeksejä käytetään maailmalla yleisesti erilaisten sijoitustuotteiden kohde-etuuksina. ** Markit itraxx Europe Crossover -indeksin sarjoissa 8 ja 9 viiteyhtiöitä oli sarjojen julkaisuhetkillä 51. Hyvää tuottopotentiaalia tarjoava hajautettu joukkovelkakirjasijoitus. 6

7 Luottovastuutapahtumat ovat olleet yleisempiä Markit CDX North America High Yield -indeksissä, kuin Markit itraxx Europe Crossover -indeksissä. Eniten luottovastuutapahtumia on tapahtunut sarjassa 9, jossa 21 yhtiötä on ajatunut luottovastuutapahtumaan.* Historiallisesti korkeampi riski luottovastuutapahtumista näkyy myös Korkotodistus Pohjois-Amerikka High Yield 7/2020:n mak- samassa lisäkorossa, joka on 0,60 % korkeampi, kuin Korkotodistus Eurooppa High Yield 7/2020 -joukkovelkakirjalainassa. * Markit CDX North America High Yield -indeksin sarjassa yhdeksän viiteyhtiöitä oli julkaisuhetkellä 100. Luottovastuutapahtumaan ajautuneiden yhtiöiden lukumäärä sarjoittain Markit itraxx Europe Crossover -ja Markit CDX North America High Yield -indekseissä.** Luottovastuutapahtumaan ajautuneiden yhtiöiden lukumäärä Indeksin sarja Markit itraxx Europe Crossover Markit CDX North America High Yield N/A 0 Lähde: Bloomberg ** Markit itraxx Europe Crossover -indeksin ensimmäinen sarja julkistettiin kesäkuussa 2004 ja Markit CDX North America High Yield -indeksin ensimmäinen sarja lokakuussa Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. 7

8 Markit itraxx Europe Crossover -sarjan 23 viiteyhtiöt Yhtiö Toimiala Maa Luottoluokitus ABENGOA, S.A. Perusteollisuus Espanja B Alcatel Lucent Kommunikaatio Ranska B- Altice Finco S.A. Kommunikaatio Luxemburg B- ArcelorMittal Perusmateriaalit Luxemburg BB ARDAGH PACKAGING FINANCE PUBLIC LIMITED Perusteollisuus Irlanti CCC+ COMPANY ASTALDI SOCIETA PER AZIONI Perusteollisuus Italia B+ BENI STABILI SOCIETA PER AZIONI SOCIETA DI INVESTI- Rahoitus Italia N/A MENTO IMMOBILIARE QUOTATA Boparan Finance PLC Kuluttajatuotteet, ei-sykliset Iso-Britannia B BRITISH AIRWAYS plc Kuluttajatuotteet, sykliset Iso-Britannia BB- CABLE & WIRELESS LIMITED Kommunikaatio Alankomaat B+ CARE UK HEALTH & SOCIAL CARE PLC Kuluttajatuotteet, ei-sykliset Iso-Britannia CCC CERVED GROUP S.P.A. Kuluttajatuotteet, ei-sykliset Italia B+ Clariant AG Perusmateriaalit Sveitsi BB+ CNH Industrial N.V. Kuluttajatuotteet, sykliset Luxemburg BB ConvaTec Healthcare E S.A. Kuluttajatuotteet, ei-sykliset Luxemburg B- Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft Kuluttajatuotteet, sykliset Saksa BB+ Dry Mix Solutions Investissements Perusteollisuus Ranska B EDP - Energias de Portugal, S.A. Peruspalvelut Portugali BB+ Eileme 2 AB (publ) Kommunikaatio Ruotsi BB- Fiat Chrysler Automobiles N.V. Kuluttajatuotteet, sykliset Italia B Financiere Quick Kuluttajatuotteet, sykliset Ranska CCC FINMECCANICA S.P.A. Perusteollisuus Italia BB+ Galapagos Holding S.A. Perusteollisuus Luxemburg CCC+ GALP ENERGIA, SGPS, S.A. Energia Portugali N/A Grupo Isolux Corsan Finance B.V. Perusteollisuus Alankomaat B+ HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANISATION Kommunikaatio Iso-Britannia B- SOCIETE ANONYME HEMA BondCo I B.V. Kuluttajatuotteet, sykliset Alankomaat N/A HOCHTIEF Aktiengesellschaft Perusteollisuus Saksa N/A Iceland Bondco PLC Kuluttajatuotteet, ei-sykliset Iso-Britannia N/A INEOS Group Holdings S.A. Perusmateriaalit Luxemburg B- J SAINSBURY plc Kuluttajatuotteet, ei-sykliset Iso-Britannia N/A JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC Kuluttajatuotteet, sykliset Iso-Britannia BB- LADBROKES PLC Kuluttajatuotteet, sykliset Iso-Britannia BB Lock Lower Holding AS Rahoitus Norja CCC+ Louis Dreyfus Commodities B.V. Moniala Alankomaat N/A LOXAM Kuluttajatuotteet, ei-sykliset Ranska BB- MATALAN FINANCE PLC Kuluttajatuotteet, sykliset Iso-Britannia B MELIA HOTELS INTERNATIONAL, S.A. Kuluttajatuotteet, sykliset Espanja N/A Metsa Board Corporation Perusmateriaalit Suomi B+ Monitchem Holdco 3 S.A. Moniala Luxemburg B NEW LOOK BONDCO I PLC Kuluttajatuotteet, sykliset Iso-Britannia B+ Nokia Oyj Kommunikaatio Suomi BB NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Perusmateriaalit Norja CCC- NOVAFIVES Perusteollisuus Ranska BB- Numericable-SFR S.A. Kommunikaatio Ranska B+ NXP B.V. Teknologia Alankomaat N/A PEUGEOT SA Kuluttajatuotteet, sykliset Ranska BB- Pizzaexpress Financing 1 PLC Kuluttajatuotteet, sykliset Iso-Britannia CCC+ Play Finance 1 S.A. Kommunikaatio Luxemburg B- Portugal Telecom International Finance B.V. Kommunikaatio Alankomaat BB Premier Foods Finance PLC Kuluttajatuotteet, ei-sykliset Iso-Britannia B R&R Ice Cream plc Kuluttajatuotteet, ei-sykliset Iso-Britannia B RALLYE Kuluttajatuotteet, sykliset Ranska N/A REXEL Kuluttajatuotteet, sykliset Ranska BB- Schaeffler Finance B.V. Kuluttajatuotteet, sykliset Alankomaat B+ Selecta Group B.V. Perusteollisuus Alankomaat B- SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS Perusmateriaalit Irlanti BB+ Stena Aktiebolag Moniala Ruotsi B Stonegate Pub Company Financing PLC Kuluttajatuotteet, sykliset Iso-Britannia B Stora Enso Oyj Perusmateriaalit Suomi BB Sunrise Communications Holdings S.A. Kommunikaatio Luxemburg B- Techem GmbH Perusteollisuus Saksa B+ 8

9 Yhtiö Toimiala Maa Luottoluokitus TELECOM ITALIA SPA Kommunikaatio Italia BB+ TESCO PLC Kuluttajatuotteet, ei-sykliset Iso-Britannia BB+ ThyssenKrupp AG Perusmateriaalit Saksa BB Trionista HoldCo GmbH Perusteollisuus Saksa B+ TUI AG Kuluttajatuotteet, sykliset Saksa BB- TVN Finance Corporation III AB (publ) Kommunikaatio Ruotsi B+ Unilabs SubHolding AB (publ) Kuluttajatuotteet, ei-sykliset Ruotsi B- Unitymedia KabelBW GmbH Kommunikaatio Saksa B- UPC Holding B.V. Kommunikaatio Alankomaat B Wind Acquisition Finance S.A. Kommunikaatio Luxemburg CCC+ VIRGIN MEDIA FINANCE PLC Kommunikaatio Iso-Britannia B- VOUGEOT BIDCO P.L.C. Kuluttajatuotteet, sykliset Iso-Britannia B ZIGGO BOND FINANCE BV Kommunikaatio Alankomaat B Toimialajakauma Markit itraxx Europe Crossover -indeksin sarjassa 23 toimialoista suurimmat painot ovat syklisillä kuluttajatuotteilla, kommunikaatiolla ja perusteollisuudella, jotka muodostavat noin 64 % indeksin painosta. Kuluttajatuotteet, sykliset 25,3% Kommunikaatio 22,7% Perusteollisuus 16,0% Kuluttajatuotteet, ei-sykliset 14,7% Perusmateriaalit 10,7% Moniala 4,0% Rahoitus 2,7% Peruspalvelut 1,3% Energia 1,3% Teknologia 1,3% Iso-Britannia 22,7% Maajakauma Maajakauman suhteen suurimmat painot ovat Iso-Britannialla, Luxemburgilla ja Alankomailla, jotka muodostavat noin 49,3 % indeksin painosta. Luxemburg 13,3% Alankomaat 13,3% Ranska 12,0% Saksa 9,3% Italia 8,0% Ruotsi 5,3% Suomi 4,0% Muut 12,0% B 17,3% B+ 14,7% Luottoluokitusjakauma B- ja B+-luokitellut sekä luokittelemattomat yhtiöt muodostavat noin 45,3 % indeksin painosta. N/A 13,3% B- 12,0% BB- 12,0% BB+ 9,3% BB 9,3% CCC+ 8,0% CCC 2,7% CCC -1,3% Kuvaajien lähde: Bloomberg Taulukon lähde: Markit ja Bloomberg. Taulukossa on listattu viiteyhtiöt julkistuspäivänä Taulukon luottoluokitussarakkeessa on viiteyhtiöiden alin luottoluokitus S&P:n, Moody sin ja Fitchin luokituksista Luottoluokitukset on esitetty käyttäen S&P:n asteikkoa. 9

10 Markit CDX North America High Yield -sarjan 24 viiteyhtiöt Yhtiö Toimiala Maa Luottoluokitus ADVANCED MICRO DEVICES, INC. Teknologia Yhdysvallat CCC+ AK Steel Corporation Perusmateriaalit Yhdysvallat CCC+ Alcatel-Lucent USA Inc. Kommunikaatio Yhdysvallat B- Ally Financial Inc. Rahoitus Yhdysvallat B+ American Axle & Manufacturing, Inc. Kuluttajatuotteet, sykliset Yhdysvallat B Amkor Technology, Inc. Teknologia Yhdysvallat B Aramark Services, Inc. Kuluttajatuotteet, sykliset Yhdysvallat B- Avis Budget Group, Inc. Kuluttajatuotteet, ei-sykliset Yhdysvallat N/A Avon Products, Inc. Kuluttajatuotteet, ei-sykliset Yhdysvallat BB- BEAZER HOMES USA, INC. Kuluttajatuotteet, sykliset Yhdysvallat CCC BOMBARDIER INC. Perusteollisuus Kanada B+ Boyd Gaming Corporation Kuluttajatuotteet, sykliset Yhdysvallat CCC+ BRUNSWICK CORPORATION Kuluttajatuotteet, sykliset Yhdysvallat BB+ Calpine Corporation Peruspalvelut Yhdysvallat B- CCO Holdings, LLC Kommunikaatio Yhdysvallat N/A CenturyLink, Inc. Kommunikaatio Yhdysvallat BB Chesapeake Energy Corporation Energia Yhdysvallat BB CIT Group Inc. Rahoitus Yhdysvallat B+ Community Health Systems, Inc. Kuluttajatuotteet, ei-sykliset Yhdysvallat B- Constellation Brands, Inc. Kuluttajatuotteet, ei-sykliset Yhdysvallat BB+ Cooper Tire & Rubber Company Kuluttajatuotteet, sykliset Yhdysvallat B CSC Holdings, LLC Kommunikaatio Yhdysvallat BB- D.R. Horton, Inc. Kuluttajatuotteet, sykliset Yhdysvallat BB Dean Foods Company Kuluttajatuotteet, ei-sykliset Yhdysvallat B Dell Inc. Teknologia Yhdysvallat BB- DELUXE CORPORATION Kuluttajatuotteet, ei-sykliset Yhdysvallat BB DISH DBS Corporation Kommunikaatio Yhdysvallat BB- First Data Corporation Teknologia Yhdysvallat CCC+ Freescale Semiconductor, Inc. Teknologia Yhdysvallat CCC+ FRONTIER COMMUNICATIONS CORPORATION Kommunikaatio Yhdysvallat BB- GANNETT CO., INC. Kommunikaatio Yhdysvallat BB+ General Motors Company Kuluttajatuotteet, sykliset Yhdysvallat BB+ Genworth Holdings, Inc. Rahoitus Yhdysvallat BB- H. J. HEINZ COMPANY Kuluttajatuotteet, ei-sykliset Yhdysvallat B HCA Inc. Kuluttajatuotteet, ei-sykliset Yhdysvallat B iheartcommunications, Inc. Kommunikaatio Yhdysvallat CC INTERNATIONAL LEASE FINANCE CORPORATION Rahoitus Yhdysvallat BB Iron Mountain Incorporated Rahoitus Yhdysvallat B+ istar Financial Inc. Rahoitus Yhdysvallat B J. C. Penney Company, Inc. Kuluttajatuotteet, sykliset Yhdysvallat CCC K. Hovnanian Enterprises, Inc. Kuluttajatuotteet, sykliset Yhdysvallat CCC+ KB HOME Kuluttajatuotteet, sykliset Yhdysvallat B L Brands, Inc. Kuluttajatuotteet, sykliset Yhdysvallat BB+ Lennar Corporation Kuluttajatuotteet, sykliset Yhdysvallat BB- Level 3 Communications, Inc. Kommunikaatio Yhdysvallat CCC+ Levi Strauss & Co. Kuluttajatuotteet, sykliset Yhdysvallat BB- Liberty Interactive LLC Kommunikaatio Yhdysvallat B Louisiana-Pacific Corporation Perusteollisuus Yhdysvallat BB- MBIA Insurance Corporation Rahoitus Yhdysvallat N/A Meritor, Inc. Kuluttajatuotteet, sykliset Yhdysvallat B MGIC Investment Corporation Rahoitus Yhdysvallat B MGM Resorts International Kuluttajatuotteet, sykliset Yhdysvallat B- Navient Corporation Rahoitus Yhdysvallat BB- New Albertson's, Inc. Kuluttajatuotteet, sykliset Yhdysvallat B- Nine West Holdings, Inc. Kuluttajatuotteet, sykliset Yhdysvallat CCC Norbord Inc. Perusteollisuus Yhdysvallat BB NOVA Chemicals Corporation Perusmateriaalit Kanada BB NRG Energy, Inc. Peruspalvelut Yhdysvallat B+ Olin Corporation Perusmateriaalit Yhdysvallat BB+ Owens-Illinois, Inc. Perusteollisuus Yhdysvallat B+ Pactiv LLC Perusteollisuus Yhdysvallat CCC Parker Drilling Company Energia Yhdysvallat B+ Peabody Energy Corporation Energia Yhdysvallat B- PHH Corporation Rahoitus Yhdysvallat B+ PolyOne Corporation Perusmateriaalit Yhdysvallat BB- PPL Energy Supply, LLC Peruspalvelut Yhdysvallat BB- PulteGroup, Inc. Kuluttajatuotteet, sykliset Yhdysvallat BB+ R.R. Donnelley & Sons Company Kuluttajatuotteet, ei-sykliset Yhdysvallat BB- Radian Group Inc. Rahoitus Yhdysvallat B Realogy Group LLC Rahoitus Yhdysvallat N/A Rite Aid Corporation Kuluttajatuotteet, sykliset Yhdysvallat B- 10

11 Yhtiö Toimiala Maa Luottoluokitus ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. Kuluttajatuotteet, sykliset Yhdysvallat BB Sabine Oil & Gas Corporation Energia Yhdysvallat D Sabre Holdings Corporation Kuluttajatuotteet, sykliset Yhdysvallat B Safeway Inc. Kuluttajatuotteet, ei-sykliset Yhdysvallat B Sanmina Corporation Perusteollisuus Yhdysvallat B+ Sealed Air Corporation Perusteollisuus Yhdysvallat B+ SEARS ROEBUCK ACCEPTANCE CORP. Kuluttajatuotteet, sykliset Yhdysvallat CC Smithfield Foods, Inc. Kuluttajatuotteet, ei-sykliset Yhdysvallat B+ Springleaf Finance Corporation Rahoitus Yhdysvallat B Sprint Communications, Inc. Kommunikaatio Yhdysvallat B+ Standard Pacific Corp. Kuluttajatuotteet, sykliset Yhdysvallat B+ SunGard Data Systems Inc. Teknologia Yhdysvallat B- SUPERVALU INC. Kuluttajatuotteet, ei-sykliset Yhdysvallat B- TENET HEALTHCARE CORPORATION Kuluttajatuotteet, ei-sykliset Yhdysvallat B- Tesoro Corporation Energia Yhdysvallat BB The AES Corporation Peruspalvelut Yhdysvallat BB- The Goodyear Tire & Rubber Company Kuluttajatuotteet, sykliset Yhdysvallat B+ THE HERTZ CORPORATION Kuluttajatuotteet, ei-sykliset Yhdysvallat B THE McCLATCHY COMPANY Kommunikaatio Yhdysvallat CCC+ The Neiman Marcus Group LLC Kuluttajatuotteet, sykliset Yhdysvallat CCC The New York Times Company Kommunikaatio Yhdysvallat B+ THE RYLAND GROUP, INC. Kuluttajatuotteet, sykliset Yhdysvallat BB- TOYS "R" US, INC. Kuluttajatuotteet, sykliset Yhdysvallat CC Unisys Corporation Teknologia Yhdysvallat B+ UNITED RENTALS (NORTH AMERICA), INC. Kuluttajatuotteet, ei-sykliset Yhdysvallat B+ UNITED STATES STEEL CORPORATION Perusmateriaalit Yhdysvallat B+ Universal Health Services, Inc. Kuluttajatuotteet, ei-sykliset Yhdysvallat BB Vulcan Materials Company Perusteollisuus Yhdysvallat BB- Windstream Corporation Kommunikaatio Yhdysvallat B+ Toimialajakauma Markit CDX North America High Yield -indeksin sarjassa 24 toimialoista suurimmat painot ovat syklisillä kuluttajatuotteilla, ei-syklisillä kuluttajatuotteilla ja kommunikaatiolla, jotka muodostavat noin 58 % indeksin painosta. Kuluttajatuotteet, sykliset 28,0% Kuluttajatuotteet, ei-sykliset 16,0% Kommunikaatio 14,0% Rahoitus 13,0% Perusteollisuus 8,0% Teknologia 7,0% Perusmateriaalit 5,0% Energia 5,0% Peruspalvelut 4,0% Maajakauma Viiteindeksin 100 yhtiöstä 98 on Yhdysvalloista ja loput kaksi yhtiötä Kanadasta. Yhdysvallat 98,0% Kanada 2,0% B+ 19,0% Luottoluokitusjakauma B+-, B- ja BB--luokitellut yhtiöt muodostavat noin 51 % indeksin painosta. B 16,0% BB- 16,0% B- 11,0% BB 10,0% CCC+ 8,0% BB+ 7,0% CCC 5,0% N/A 4,0% CC 3,0% D 1,0% Kuvaajien lähde: Bloomberg Taulukon lähde: Markit ja Bloomberg. Taulukossa on listattu viiteyhtiöt julkistuspäivänä Taulukon luottoluokitussarakkeessa on viiteyhtiöiden alin luottoluokitus S&P:n, Moody sin ja Fitchin luokituksista Luottoluokitukset on esitetty käyttäen S&P:n asteikkoa. 11

12 Luottoriski-indeksiin sidottujen Korkotodistusten tuotonlaskenta ja pääomanpalautus Luottoriski-indeksiin sidotun Korkotodistuksen tuotonlaskenta ja pääomanpalautus ovat riippuvaisia viiteindeksin yhtiöissä tapahtuvista luottovastuutapahtumista. Mikäli viiteyhtiöissä ei tapahdu yhtäkään luottovastuutapahtumaa luottovastuuaikana *, lasketaan neljännesvuosittain maksettavaa korkotuottoa alkuperäiselle nimellispääomalle. Korkotodistus Eurooppa High Yield 7/2020:n tapauksessa tuotto on euribor 3 kk + 3,60 % vuotuista korkoa ja Korkotodistus Pohjois-Amerikka High Yield 7/2020:n tapauksessa euribor 3 kk + 4,20 % vuotuista korkoa.** Lisäksi molemmissa Korkotodistuksissa pääoma palautetaan kokonaisuudessaan eräpäivänä, mikäli yksikään viiteyhtiöstä ei ole ajautunut luottovastuutapahtumaan. Luottovastuutapahtuman vaikutus tuotonlaskentaan ja pääomanpalautukseen Korkotodistuksen tuotonlaskennan alainen pääoma alenee jokaisesta luottovastuutapahtumaan ajautuneesta viiteyhtiöstä yhtiön indeksipainon verran. Myös eräpäivänä palautettavan nimellispääomaan laskentaan sovelletaan samaa sääntöä. Korkotodistus Eurooppa High Yield 7/2020:n tapauksessa tämä tarkoittaa noin 1,33 prosenttiyksikön suuruista laskua tuotonlaskennan alaisessa ja eräpäivänä palautettavassa nimellispääomassa. Korkotodistus Pohjois-Amerikka High Yield 7/2020:n tapauksessa vastaava luku on 1,00 prosenttiyksikköä. Mitä tarkoitetaan luottovastuutapahtumalla? Korkotodistusten yhteydessä luottovastuutapahtumalla tarkoitetaan viiteyhtiön konkurssia, vakavaa maksuhäiriötä, valtiollista interventiota (pankin tai rahoituslaitoksen tapauksessa) ja Markit itraxx Europe Crossover -indeksin kohdalla myös velkojen uudelleenjärjestelyä. Tarkemmin ottaen luottovastuutapahtumia ovat: Konkurssi, eli maksukyvyttömyys. Vakava maksuhäiriö, eli yhtiö ei ole pystynyt maksamaan vähintään miljoonan Yhdysvaltain dollarin suuruista velkaa. Mikäli viiteyhtiö on pankki tai muu rahoituslaitos, on myös valtiollinen interventio mahdollista. Valtiollisessa interventiossa vähintään 10 miljoonan Yhdysvaltain dollarin suuruista velkaa muutetaan valtiollisen viranomaisen toimesta, esim. velkojien oikeuksia heikentämällä, pakkolunastuksella, siirrolla tai muulla edunsaajan vaihdolla, pakollisella peruutuksella, muunnolla tai vaihdolla. Velkojen uudelleenjärjestely, eli yhtiö neuvottelee velkojen ehdot velkojille heikommiksi ja velkojen arvo on vähintään 10 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Velkojen uudelleenjärjestely lasketaan luottovastuutapahtumaksi vain Markit itraxx Europe Crossover -indeksin tapauksessa. Luottovastuutapahtuman toteaminen tapahtuu markkinaehtoisesti ja perustuu viimeksi voimaantulleisiin ISDA:n (International Swap and Derivatives Association) määritelmiin. * Luottovastuutapahtuman toteamiseksi viiteyhtiön tilannetta voidaan kuitenkin tarkastella taannehtivasti 60 päivän ajalta ennen varsinaisen luottovastuuajan alkamista. ** Mahdollinen negatiivinen euribor 3 kk -korko laskee sijoittajalle maksettavaa korkoa negatiivisen koron verran. Sijoittajan vastaanottama kokonaiskorko (= euribor 3 kk + kiinteä lisäkorko) on kuitenkin aina vähintään nolla. Viimeisellä korkojaksolla ( ) viitekorkona käytetään euribor 1 kk -korkoa. 12

13 Havainnollistava kuva luottoriski-indeksiin sidotun Korkotodistuksen korkotuotoista ja pääomanpalautuksesta tilanteessa, jossa yksikään viiteyhtiöstä ei ajaudu luottovastuutapahtumaan. Vuosi 1 Vuosi 2 Vuosi 3 Vuosi 4 Vuosi 5 Neljännesvuosittainen korkotuotto Neljännesvuosittainen korkotuotto Neljännesvuosittainen korkotuotto Neljännesvuosittainen korkotuotto Neljännesvuosittainen korkotuotto + Nimellispääoma Esimerkkejä tuotonlaskennasta ja pääomanpalautuksesta* Positiivinen skenaario: Viiteyhtiöissä ei tapahdu luottovastuutapahtumia Sijoituksen nimellispääoma on euroa. Viiteyhtiöissä ei tapahdu luottovastuutapahtumia. Nimellispääomalle maksetaan neljännesvuosittain Korkotodistus Eurooppa High Yield 7/2020:n tapauksessa euribor 3 kk + 3,60 % vuotuista korkoa ja Korkotodistus Pohjois-Amerikka High Yield 7/2020:n tapauksessa euribor 3 kk + 4,20 % vuotuista korkoa. Eräpäivänä kummassakin Korkotodistuksessa sijoittajalle palautetaan alkuperäinen nimellispääoma. Neutraali skenaario: Seitsemässä viiteyhtiössä tapahtuu luottovastuutapahtuma Sijoituksen nimellispääoma on euroa. Seitsemässä viiteyhtiössä tapahtuu luottovastuutapahtuma heti kolmannen vuoden alussa. Kahden ensimmäisen vuoden ajan korkotuottoa maksetaan koko nimellispääomalle. Luottovastuutapahtumista johtuen kolmannen vuoden alussa tuotonlaskennassa käytettävä nimellispääoma laskee Korkotodistus Eurooppa High Yield 7/2020:n tapauksessa noin 90,7 prosenttiin (= 100 % - 7 x 1,33 %) ja Korkotodistus Pohjois-Amerikka High Yield 7/2020:n tapauksessa 93 prosenttiin (= 100 % - 7 x 1,00 %). Vuosina 3 5 korkoa maksetaan alentuneelle nimellispääomalle. Eräpäivänä nimellispääomasta palautetaan Korkotodistus Eurooppa High Yield 7/2020:n tapauksessa noin 90,7 % (eli noin 907 euroa) ja Korkotodistus Pohjois-Amerikka High Yield 7/2020:n tapauksessa 93 % (eli 930 euroa). Huonoin mahdollinen skenaario: Kaikissa viiteyhtiöissä tapahtuu luottovastuutapahtuma Sijoituksen nimellispääoma on euroa. Kaikki viiteyhtiöt ajautuvat luottovastuutapahtumaan Korkotodistuksen liikkeeseenlaskupäivänä. Sijoitukselle ei makseta tuottoa ja nimellispääoma menetetään kokonaisuudessaan Korkotodistus Eurooppa High Yield 7/2020:n ja Pohjois-Amerikka High Yield 7/2020:n tapauksessa. * Esimerkkien tiedot ovat ainoastaan esimerkinomaisia, eivätkä ne kuvasta sijoitustuotteen historiallista tai odotettua kehitystä. Verotusta ei ole huomioitu. Sijoittajan saama efektiivinen tuotto riippuu lisäksi Korkotodistuksen ostohinnasta. 13

14 Korkotodistusten riskeistä Markkinariski Korkotodistus Eurooppa High Yield 7/2020 ja Korkotodistus Pohjois-Amerikka High Yield 7/2020 eivät ole pääomaturvattuja, joten sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan, mikäli korkotodistuksen viiteyhtiössä tapahtuu luottovastuutapahtumia. Jos viiteyhtiöissä tapahtuu luottovastuutapahtumia, vähentää kunkin viiteyhtiön luottovastuutapahtuma eräpäivänä maksettavaa määrää Korkotodistus Eurooppa High Yield 7/2020:n tapauksessa noin 1,33 prosenttiyksiköllä ja Korkotodistus Pohjois- Amerikka High Yield 7/2020:n tapauksessa 1,00 prosenttiyksiköllä, alkuperäisestä nimellispääomasta laskettuna. Nimellispääoma menetetään kokonaisuudessaan, jos viiteindeksin kaikissa viiteyhtiössä tapahtuu luottovastuutapahtuma luottovastuuaikana. Luottovastuutapahtuman toteaminen ja takaisinsaantiarvon määrittäminen tapahtuu markkinaehtoisesti ja perustuu viimeksi voimaantulleisiin ISDA:n (International Swap and Derivatives Association) määritelmiin (ks. määritelmät sivulta 12). Luottovastuutapahtuman jälkeen ISDA määrittelee luottojohdannaismarkkinoilla takaisinsaantiarvon, joka on välillä %. Korkotodistus Eurooppa High Yield 7/2020:n ja Korkotodistus Pohjois-Amerikka High Yield 7/2020:n pääomanpalautusta sekä laskennallista nimellispääomaa laskettaessa sovelletaan kuitenkin nollapalautus astetta, jolloin jokaisen viiteyhtiön vaikutus on Korkotodistus Eurooppa High Yield 7/2020:n tapauksessa 1/75 prosenttiyksikköä (eli noin 1,33 prosenttiyksikköä) ja Korkotodistus Pohjois-amerikka High Yield 7/2020:n tapauksessa 1/100 prosenttiyksikköä (eli 1,00 prosentti yksikköä). Tällöin ISDA:n määrittelemillä takaisinsaantiarvoilla ei ole merkitystä Korkotodistusten arvoon. Sijoituspäätöstä tehdessään sijoittajan tulee ottaa huomioon viiteindekseihin ja liikkeeseenlaskijaan liittyvä kokonaisriski sijoitussalkussaan. Liikkeeseenlaskijariski Korkotodistuksiin liittyy riski liikkeeseenlaskijan, Nordea Pankki Suomi Oyj:n, takaisinmaksukyvystä. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi, eikä pysty vastaamaan sitoumuksistaan. Sijoittaja voi liikkeeseenlaskijan maksukyvyttömyyden johdosta menettää sijoittamansa nimellispääoman sekä mahdollisen tuoton osittain tai kokonaan. Nordea Pankki Suomi Oyj:n luottoluokitukset ovat Aa3 (Moody s, negatiiviset näkymät) ja AA (Standard & Poor s, negatiiviset näkymät). Korkotodistuksille ei ole asetettu erillistä vakuutta. Ylikurssiriski Mahdollista ylikurssia eli lainan nimellisarvon ylittävää myyntihinnan osaa ei palauteta. Sijoittajalle ylikurssista johtuvan tappion suuruus riippuu siitä, minkä verran maksettua ylikurssia pienemmäksi tuotto jää. Jälkimarkkinariski Jos sijoittaja myy korkotodistuksen jälkimarkkinoilla ennen eräpäivää, takaisinostohinta voi olla yli tai alle nimellisarvon. Normaaleissa markkinaolosuhteissa Nordea Pankki Suomi Oyj tarjoaa jälki markkinahinnan euron ja sen ylittäville nimellismäärille. Korkotodistuksilla voi käydä jälkimarkkinakauppaa myös Helsingin Pörssin OMX HEL Structured Products Retail -listalla. KESKIMÄÄRÄINEN RISKI. Strukturoidut sijoitustuotteet, joissa nimellispääoman palautus riippuu markkinoiden kehityksestä esimerkiksi viiteyhtiöiden osakkeiden markkina-arvon kehityksestä tai viiteyhtiöiden luottovastuutapahtumien lukumäärästä sekä liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä. Mahdollinen nimellispääoman palautus ei kata ylikurssia eikä sijoittajan maksamia palkkioita ja kuluja. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvä riski on kuvattu tässä markkinointiesitteessä. Riskiluokitus ei poista sijoittajan velvollisuutta perehtyä huolellisesti tähän markkinointiesitteeseen, tuotekohtaisiin ehtoihin ja mahdolliseen ohjelmaesitteeseen ja niissä mainittuihin riskeihin. 14

15 Tärkeää tietoa Myyntiaika: Liikkeeseenlasku: Liikkeeseenlaskija: Nordea Pankki Suomi Oyj, luottoluokitukset Aa3 (Moody s, negatiiviset näkymät) ja AA (Standard & Poor s, negatiiviset näkymät). Eräpäivä: Myyntipaikat: Sijoituksen voi tehdä Nordean konttorissa, Nordea Private Bankingissa, pankkitunnuksilla Nordean asiakaspalvelussa puh (pvm/mpm) ja verkkopankissa osoitteessa sekä Helsingin Pörssissä OMX HEL Structured Products Retail -listalla. Minimisijoitus: euroa. Myyntihinta: Vaihtuva, noin 100 %. Lainanumero ja ISIN: Korkotodistus Eurooppa High Yield 7/2020: A920 ja FI Korkotodistus Pohjois-Amerikka High Yield 7/2020: A921 ja FI Viiteindeksi: Korkotodistus Eurooppa High Yield 7/2020:n tapauksessa Markit itraxx Europe Crossover -indeksin sarja 23, jossa liikkeeseenlaskuhetkellä on 75 viiteyhtiötä. Korkotodistus Pohjois- Amerikka High Yield 7/2020:n tapauksessa Markit CDX North America High Yield -indeksin sarja 24, jossa liikkeeseenlaskuhetkellä on 100 viiteyhtiötä. Korko: Korkotodistus Europpa High Yield 7/2020:n tapauksessa sijoitukselle maksetaan neljännesvuosittain korkoa, joka on euribor 3 kk + 3,60 % vuotuista korkoa. Korkotodistus Pohjois-Amerikka High Yield 7/2020:n tapauksessa vastaava korko on euribor 3 kk + 4,20 % vuotuista korkoa. Korkoa maksetaan laskennalliselle nimellispääomalle. Ensimmäinen korkojakso alkaa ja päättyy Tämän jälkeen korkojaksot ovat kolmen kuukauden pituisia. Viimeinen korkojakso alkaa ja päättyy eräpäivänä. Viimeisen korkojakson viitekorkona käytetään euribor 1 kk -korkoa. Koronmaksupäivät ovat neljännesvuosittain 20. maaliskuuta, 20. kesäkuuta, 20. syyskuuta ja 20. joulukuuta. Laskennallinen nimellispääoma: Korkoa maksetaan laskennalliselle nimellispääomalle. Mikäli viiteyhtiöissä tapahtuu luottovastuutapahtumia, laskee kunkin viiteyhtiön luottovastuutapahtuma laskennallista nimellispääomaa Korkotodistus Eurooppa High Yield 7/2020:n tapauksessa noin 1,33 prosenttiyksiköllä ja Korkotodistus Pohjois- Amerikka High Yield 7/2020:n tapauksessa 1,00 prosenttiyksiköllä alkuperäisestä nimellisarvosta laskettuna. Luottovastuutapahtuma laskee laskennallista nimellispääomaa vasta luottovastuutapahtuman vahvistuspäivältä sekä sen jälkeiseltä ajalta. Luottovastuutapahtuman jälkeen tuleville korkojaksoille maksetaan korkoa ainoastaan laskennalliselle nimellispääomalle. Luottovastuutapahtumien vaikutus laskennalliseen nimellispääomaan on esitetty lähtöhetken viiteyhtiöillä, joita on Korkotodistus Eurooppa High Yield 7/2020:n tapauksessa 75 ja Korkotodistus Pohjois-Amerikka High Yield 7/2020:n tapauksessa 100. Yleisen markkinakäytännön mukaisesti liikkeeseenlaskija pidättää oikeuden muuttaa viiteyhtiöiden lukumäärää sekä niiden painoja viiteindeksissä, mikäli luottovastuuaikana viiteyhtiöissä tapahtuu yritysjärjestelyitä, joita ovat esimerkiksi viiteyhtiön jakautuminen ja sulautuminen. Näiden seurauksena viiteyhtiöiden lukumäärä ja painot viiteindeksissä voivat nousta tai laskea, mikä vaikuttaa lainan laskennallisen nimellispääoman ja erääntymisarvon laskentaan. Pääomanpalautus: Sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Pääomapalautus eräpäivänä on sama kuin nimellispääoma, mikäli viiteyhtiöissä ei tapahdu yhtään luottovastuutapahtumaa luottovastuuaikana. Mikäli viiteyhtiöissä tapahtuu luottovastuutapahtumia, vähentää kunkin viiteyhtiön luottovastuutapahtuma eräpäivänä maksettavaa määrää Korkotodistus Eurooppa High Yield 7/2020:n tapauksessa noin 1,33 prosenttiyksiköllä ja Korkotodistus Pohjois-Amerikka High Yield 7/2020:n tapauksessa 1,00 prosenttiyksiköllä, alkuperäisestä nimellispääomasta laskettuna. Nimellispääoma menetetään kokonaan, mikäli kaikissa viiteyhtiöissä tapahtuu luottovastuutapahtuma. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus alentaa velkakirjan nimellisarvoa kunkin viiteyhtiön luottovastuutapahtuman jälkeen. Mahdollista ylikurssia ei palauteta. Lainaan liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä. Luottovastuuaika: välinen ajanjakso. Luottovastuutapahtuman toteamiseksi viiteyhtiön tilannetta voidaan kuitenkin tarkastella taannehtivasti 60 päivän ajalta ennen varsinaisen luottovastuuajan alkamista kansainvälisen markkinakäytännön mukaisesti. Liikkeeseenlaskijalla on myös oikeus ilmoittaa sellaisesta luottovastuutapahtumasta, joka on tapahtunut luottovastuuaikana, mutta joka on tullut liikkeeseenlaskijan tietoon vasta luottovastuuajan jälkeen, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluttua luottovastuuajan päättymisestä. Lisää luottovastuutapahtumasta sivulla 12. Strukturointikustannus: Ostohinta sisältää noin 3,0 %:n strukturointikustannuksen, joka vastaa noin 0,6 %:n vuotuista kustannusta. Strukturointikustannus perustuu lainan sisältämien korko- ja johdannaissijoitusten arvoille arvostuspäivänä Strukturointikustannus sisältää kaikki liikkeeseenlaskijalle lainasta aiheutuvat kulut, kuten liikkeeseenlasku-, lisenssi-, materiaali- ja markkinointikustannukset. Liikkeeseenlaskija ei peri lainasta erillistä merkintäpalkkiota eikä erillisiä säilytyskustannuksia. Jälkimarkkinat: Normaaleissa markkinaolosuhteissa Nordea Pankki Suomi Oyj antaa takaisinostohinnan euron ja sen ylittäville nimellismäärille. Takaisinostohinta voi olla yli tai alle nimellisarvon. Korkotodistuksilla voi käydä jälkimarkkinakauppaa myös Helsingin Pörssin OMX HEL Structured Products Retail -listalla. Listaus: Lainat listataan julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin OMX HEL Structured Products Retail -listalle. Säilytys: Säilyttäminen on maksutonta Nordea Pankki Suomi Oyj:ssä. Vakuus: Lainalle ei ole asetettu erillistä vakuutta. Liikkeeseenlaskun peruutus: Liikkeeseenlaskijalla on oikeus peruuttaa liikkeeseenlasku perustuen muutoksiin taloudellisissa olosuhteissa, merkintävilkkauden jäädessä alhaiseksi, tai jos tapahtuu jotain sellaista, mikä liikkeeseenlaskijan harkinnan mukaan voi vaarantaa järjestelyn onnistumisen. Verotus: Mahdollinen korkotuotto on Suomessa yleisesti verovelvolliselle luonnolliselle henkilölle ja kotimaiselle kuolinpesälle korkotulon lähdeveronalaista tuloa voimassa olevan lain mukaan. Verosasioissa kannattaa aina kääntyä verotoimiston tai veroasiantuntijan puoleen. Lainat A920 ja A921 lasketaan liikkeeseen Nordea Pankki Suomi Oyj:n päivätyn ja sittemmin täydennetyn joukkolainaohjelman (Irlannista Suomen Finanssivalvonnalle esitedirektiivin mukaisesti ilmoitettu joukkovelkakirjaohjelma) puitteissa. Englanninkielinen ohjelmaesite löytyy liikkeeseenlaskijan verkkosivuilta Lainojen lopulliset ehdot ja ohjelmaesite ovat saatavissa myyjältä. Lainaehtojen englanninkielinen versio on sitova. Muut ovat käännöksiä englanninkielisestä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan englanninkielisiä lainaehtoja. VASTUUVARAUMA Nordea Markets on Nordea Bank Norge ASA:n, Nordea Bank AB:n (publ), Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja Nordea Bank Danmark A/S:n Markets-toimintojen yhteinen nimi. Oheiset tiedot on tarkoitettu taustatiedoksi vastaanottajan yksinomaiseen käyttöön. Annetut tiedot ja näkemykset edustavat Nordea Marketsin mielipidettä tiedotteessa mainittuna päivänä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Tämä markkinointimateriaali ei ole täydellinen kuvaus tuotteesta tai siihen liittyvistä riskeistä, eikä sitä tulisi pitää sellaisena tai käyttää ilman vastaanottajan omaa harkintaa. Oheisia tietoja ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi, tarjoukseksi tai kehotukseksi antaa tarjous rahoitusvälineen ostamisesta tai myymisestä. Annetut tiedot eivät liity kenenkään yksittäisen vastaanottajan sijoitustavoitteisiin, taloudelliseen tilanteeseen tai erityistarpeisiin. Ennen sijoitus- tai luotonottopäätöksen tekemistä on suositeltavaa hankkia kulloiseenkin tilanteeseen soveltuvia asiantuntijaneuvoja. On tärkeää muistaa, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevista tuotoista. Nordea Markets ei ole eikä pyri olemaan vero-, kirjanpito- tai lainopillinen neuvonantaja missään toimipaikassaan. Tätä asiakirjaa ei saa jäljentää, jakaa eikä julkaista missään tarkoituksessa ilman Nordea Marketsin etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Markit itraxx Europe Crossover series 23 is a service mark of Markit Indices Limited and has been licensed for use by Nordea Bank Finland Plc. The Markit itraxx Europe Crossover series 23 referenced herein is the property of Markit Indices Limited and is used under license. The credit-linked note Korkotodistus Eurooppa High Yield 7/2020 is not sponsored, endorsed, or promoted by Markit Indices Limited or any of its members. Markit CDX North America High Yield series 24 is a service mark of Markit Indices Limited and has been licensed for use by Nordea Bank Finland Plc. The Markit CDX North America High Yield series 24 referenced herein is the property of Markit Indices Limited and is used under license. The credit-linked note Korkotodistus Pohjois-Amerikka High Yield 7/2020 is not sponsored, endorsed, or promoted by Markit Indices Limited or any of its members. 15

16

Räätälöidyt sijoitukset

Räätälöidyt sijoitukset 11.2.2015 Markkinointimateriaali Räätälöidyt sijoitukset Markkinatilanteeseen sopivat ratkaisut Luottotodistus Eurooppa High Yield NOK Kertyvä Tuotto MYYNTIAIKA: 16.2. - 9.3.2015 SIJOITUSAIKA : Noin 7

Lisätiedot

SijoittajanTodistukset

SijoittajanTodistukset 2..25 SijoittajanTodistukset Tartu markkinoiden mahdollisuuksiin LUOTTOTODISTUS LUOTTOTODISTUS Myyntiaika: Myyntiaika: Sijoitusaika: Sijoitusaika: Kohde-etuus: Kohde-etuus: Eurooppa high yield kiinteä

Lisätiedot

Räätälöidyt sijoitukset

Räätälöidyt sijoitukset Räätälöidyt sijoitukset Markkinatilanteeseen sopivat ratkaisut Luottotodistus Eurooppa High Yield USD Kertyvä Tuotto MYYNTIAIKA: 10.11. - 16.12.2014 SIJOITUSAIKA : Noin 7 vuotta KOHDE-ETUUS : Markit itraxx

Lisätiedot

4%* Korkotodistukset Mahdollisuus talletusta parempaan tuottoon. Jopa. Markkinointimateriaali 3.11.2015

4%* Korkotodistukset Mahdollisuus talletusta parempaan tuottoon. Jopa. Markkinointimateriaali 3.11.2015 Markkinointimateriaali 3.11.2015 Korkotodistukset Mahdollisuus talletusta parempaan tuottoon Yksittäisiin viiteyhtiöihin sidotut korkotodistukset Merkintäaika: 10.11. 18.12.2015 (jälkimarkkinakauppaa voi

Lisätiedot

Säännöllistä korkotuottoa hajautetulla sijoituksella

Säännöllistä korkotuottoa hajautetulla sijoituksella MARKKINOINTIMATERIAALI 4.1.2017 Korkotodistukset Säännöllistä korkotuottoa hajautetulla sijoituksella B487 Korkotodistus Eurooppa High Yield 1/ 2022 Merkintäaika: 18.1. 19.12.2017 Sijoitusaika: Noin 5

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI AMERIKKA I/2016

YRITYSLAINAKORI AMERIKKA I/2016 YRITYSLAINAKORI AMERIKKA I/2016 - OMAISUUDENHOITO- Yrityslainakori Amerikka I/2016 Yrityslainakori Amerikka I/2016 on hieman alle viiden vuoden mittainen joukkovelkakirjalaina, jonka tuotto ja pääoman

Lisätiedot

Säännöllistä korkotuottoa hajautetulla sijoituksella

Säännöllistä korkotuottoa hajautetulla sijoituksella MARKKINOINTIMATERIAALI 29.12.2016 Korkotodistukset Säännöllistä korkotuottoa hajautetulla sijoituksella B486 Korkotodistus Pohjois-Amerikka High Yield 1/ 2022 Merkintäaika: 18.1. 19.12.2017 Sijoitusaika:

Lisätiedot

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: FI4000050000 KORKOKAULURI XV Viiden

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2013

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2013 YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2013 UNITED ANKERS - OMAISUUDENHOITO- YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2013 Yrityslainakori Eurooppa II/2013 on hieman yli viiden vuoden mittainen sijoitus, jonka tuotto ja takaisinmaksu

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA III/2015

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA III/2015 YRITYSLAINAKORI EUROOPPA III/2015 - OMAISUUDENHOITO- YRITYSLAINAKORI EUROOPPA III/2015 Yrityslainakori Eurooppa III/2015 on hieman yli viiden vuoden mittainen joukkovelkakirjalaina, jonka korkotuotto ja

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2013

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2013 YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2013 UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2013 Yrityslainakori Eurooppa I/2013 on hieman yli viiden vuoden mittainen sijoitus, jonka tuotto perustuu 50

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA YRITYSLAINAKORI EUROOPPA YRITYSLAINAKORI EUROOPPA Yrityslainakori Eurooppa on hieman yli viiden vuoden mittainen sijoitus, jonka tuotto perustuu 50 eurooppalaisen yhtiön muodostamaan itraxx Europe Crossover

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2014

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2014 YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2014 UNITED ANKERS - OMAISUUDENHOITO- YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2014 Yrityslainakori Eurooppa I/2014 on hieman yli seitsemän vuoden mittainen sijoitus, jonka tuotto ja takaisinmaksu

Lisätiedot

4% Jopa yli 5% * Korkotodistukset Mahdollisuus talletusta parempaan tuottoon. Markkinointimateriaali

4% Jopa yli 5% * Korkotodistukset Mahdollisuus talletusta parempaan tuottoon. Markkinointimateriaali Markkinointimateriaali 21.3.2016 Korkotodistukset Mahdollisuus talletusta parempaan tuottoon Korkotodistus Eurooppa High Yield 7/2021 Merkintäaika: 31.3. 18.12.2016 (jälkimarkkinakauppaa voi käydä myös

Lisätiedot

Eurooppalaiset Finanssiyhtiöt Yhdistelmälaina

Eurooppalaiset Finanssiyhtiöt Yhdistelmälaina Danske Bank DDBO 2927 Eurooppalaiset Finanssiyhtiöt Yhdistelmälaina ISIN: XS1241581419 Eurooppalaiset Finanssiyhtiöt Yhdistelmälaina Eurooppaa elvytetään voimakkaasti 1) EKP ostaa joukkovelkakirjalainoja

Lisätiedot

Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield II

Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield II Danske Bank DDBO 2948: Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield II Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS1309433578 Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield II Pitkään jatkunut

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2015

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2015 YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2015 - OMAISUUDENHOITO- YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2015 Yrityslainakori Eurooppa II/2015 on hieman yli seitsemän vuoden mittainen joukkovelkakirjalaina, jonka korkotuotto ja

Lisätiedot

Danske Bank DDBO 2934: Luottokorilaina Eurooppa VII

Danske Bank DDBO 2934: Luottokorilaina Eurooppa VII Danske Bank DDBO 2934: Luottokorilaina Eurooppa VII Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S, Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi : XS1290992087 Luottokorilaina

Lisätiedot

UPM Kymmene CLN

UPM Kymmene CLN UPM Kymmene CLN 30.1.2014 UPM Kymmene Credit Linked Note, Market Recovery Danske Bankin liikkeeseenlaskema Credit Linked Note tarjoaa mahdollisuuden hyötyä UPM Kymmenen ja Danske Bankin luottoriskihinnoittelusta

Lisätiedot

YRITYSKORILAINA EUROOPPA X

YRITYSKORILAINA EUROOPPA X YRITYSKORILAINA EUROOPPA X. Yrityskorilaina Eurooppa X on luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina, jonka kohde-etuutena on itraxx Europe Crossover -indeksin Sarja 24, joka koostuu 75 2 eurooppalaisesta

Lisätiedot

Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield

Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield Danske Bank DDBO 2869: Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1066500635

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2016

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2016 YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2016 - OMAISUUDENHOITO - YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2016 Yrityslainakori Eurooppa I/2016 on hieman yli viiden vuoden mittainen joukkovelkakirjalaina, jonka tuotto ja pääoman

Lisätiedot

OSAKEINDEKSILAINA RUOTSI TURBO I/2015

OSAKEINDEKSILAINA RUOTSI TURBO I/2015 OSAKEINDEKSILAINA RUOTSI TURBO I/2015 TUOTTOKER ROIN J O P A - OMAISUUDENHOITO- Osakeindeksilaina Ruotsi Turbo I/2015 Osakeindeksilaina Ruotsi Turbo I/2015 on hieman alle viiden vuoden mittainen sijoitus,

Lisätiedot

SijoittajanTodistukset Tartu markkinoiden mahdollisuuksiin

SijoittajanTodistukset Tartu markkinoiden mahdollisuuksiin SijoittajanTodistukset Tartu markkinoiden mahdollisuuksiin 28.11.2013 Osaketodistus Eurooppa Hajautettu sijoitus Euroopan markkinoille. Sijoitusaika noin 3 vuotta. Luottotodistus USA High Yield Sijoitus

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2016

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2016 YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2016 - OMAISUUDENHOITO- YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2016 Yrityslainakori Eurooppa II/2016 on hieman alle viiden vuoden mittainen joukkovelkakirjalaina, jonka tuotto ja pääoman

Lisätiedot

Danske Bank DDBO 3017: Nokia Autocall 2018. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS129002590

Danske Bank DDBO 3017: Nokia Autocall 2018. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS129002590 Danske Bank DDBO 3017: Nokia Autocall 2018 Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS129002590 Nokia Autocall 2018 Nokian kurssi on laskenut muun markkinan mukana

Lisätiedot

Etelä-Eurooppa Yhdistelmälaina

Etelä-Eurooppa Yhdistelmälaina Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi Danske Bank DDBO 2941 Etelä-Eurooppa Yhdistelmälaina ISIN: XS1299136900 Miksi sijoittaa Etelä-Eurooppaan (Espanja&Italia)? 1. Etelä-Eurooppan valtiot käyneet läpi leikkauslistan

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA III/2016

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA III/2016 YRITYSLAINAKORI EUROOPPA III/2016 - OMAISUUDENHOITO- YRITYSLAINAKORI EUROOPPA III/2016 Yrityslainakori Eurooppa III/2016 on hieman yli viiden vuoden mittainen joukkovelkakirjalaina, jonka tuotto ja pääoman

Lisätiedot

Danske Bank DDBO 2889: Luottokorilaina Eurooppa High Yield USD

Danske Bank DDBO 2889: Luottokorilaina Eurooppa High Yield USD Danske Bank DDBO 2889: Luottokorilaina Eurooppa High Yield USD Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1121908484

Lisätiedot

KORKOTODISTUS STENA I/2017

KORKOTODISTUS STENA I/2017 KORKOTODISTUS STENA I/2017 - OMAISUUDENHOITO- KORKOTODISTUS STENA Korkotodistus Stena I/2017 on hieman yli viiden vuoden mittainen joukkovelkakirjalaina, jonka tuotto ja pääoman takaisinmaksu perustuvat

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI AMERIKKA I/2017

YRITYSLAINAKORI AMERIKKA I/2017 YRITYSLAINAKORI AMERIKKA I/2017 - OMAISUUDENHOITO- Yrityslainakori Amerikka I/2017 Yrityslainakori Amerikka I/2017 on hieman yli viiden vuoden mittainen joukkovelkakirjalaina, jonka tuotto ja pääoman takaisinmaksu

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI AMERIKKA VI/2016

YRITYSLAINAKORI AMERIKKA VI/2016 YRITYSLAINAKORI AMERIKKA VI/2016 - OMAISUUDENHOITO- Yrityslainakori Amerikka VI/2016 Yrityslainakori Amerikka VI/2016 on noin viiden vuoden mittainen joukkovelkakirjalaina, jonka tuotto ja pääoman takaisinmaksu

Lisätiedot

Danske Bank DDBO 2951: Luottokorilaina Eurooppa VIII USD

Danske Bank DDBO 2951: Luottokorilaina Eurooppa VIII USD Danske Bank DDBO 2951: Luottokorilaina Eurooppa VIII USD Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S, Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi : XS1321981364

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI AMERIKKA II/2017

YRITYSLAINAKORI AMERIKKA II/2017 YRITYSLAINAKORI AMERIKKA II/2017 - OMAISUUDENHOITO- Yrityslainakori Amerikka II/2017 Yrityslainakori Amerikka II/2017 on hieman alle viiden vuoden mittainen joukkovelkakirjalaina, jonka tuotto ja pääoman

Lisätiedot

Luottokorilaina Eurooppa High Yield III

Luottokorilaina Eurooppa High Yield III Luottokorilaina Eurooppa High Yield III Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: FI4000062658 Luottokorilaina

Lisätiedot

Eurooppalaiset suurvientiyhtiöt CLN Overlay

Eurooppalaiset suurvientiyhtiöt CLN Overlay Danske Bank DDBO 2919 Eurooppalaiset suurvientiyhtiöt CLN Overlay ISIN: XS1230368166 Eurooppalaiset suurvientiyhtiöt CLN Overlay Euro on heikentynyt hyvin voimakkaasti dollaria vastaan 1) USA:n talous

Lisätiedot

4%* Korkotodistukset. Jopa. Mahdollisuus talletusta parempaan tuottoon. Markkinointimateriaali

4%* Korkotodistukset. Jopa. Mahdollisuus talletusta parempaan tuottoon. Markkinointimateriaali Markkinointimateriaali 17.12.2015 Korkotodistukset Mahdollisuus talletusta parempaan tuottoon Yksittäisiin viiteyhtiöihin sidotut korkotodistukset Lisämerkintäaika: 4.1. 18.12.2016 (jälkimarkkinakauppaa

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2014

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2014 YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2014 - OMAISUUDENHOITO- YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2014 Yrityslainakori Eurooppa II/2014 on hieman yli seitsemän vuoden mittainen sijoitus, joka tarjoaa sijoittajalle laina-ajan

Lisätiedot

OSAKEINDEKSILAINA EUROOPPA TURBO II/2013

OSAKEINDEKSILAINA EUROOPPA TURBO II/2013 OSAKEINDEKSILAINA EUROOPPA TURBO II/2013 UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- OSAKEINDEKSILAINA EUROOPPA TURBO II/2013 Luottoriskisidonnainen Osakeindeksilaina Eurooppa Turbo II/2013 on noin viiden vuoden

Lisätiedot

YRITYSKORILAINA EUROOPPA IX.

YRITYSKORILAINA EUROOPPA IX. YRITYSKORILAINA EUROOPPA IX. Sijoitusaika noin 5 vuotta Kohde-etuus itraxx Europe Crossover -indeksin Sarja 21 Merkintähinta 100 % nimellisarvosta Alustava kuponki Neljännesvuosittain maksettava 7,30 %

Lisätiedot

Osakemarkkinoille indeksien kautta. 2.9.2014 Lassi Järvinen, Nordea Markets

Osakemarkkinoille indeksien kautta. 2.9.2014 Lassi Järvinen, Nordea Markets Osakemarkkinoille indeksien kautta 2.9.2014 Lassi Järvinen, Nordea Markets Mrd. dollaria Pörssinoteerattujen tuotteiden määrä kasvanut merkittävästi 2000-luvulla 6 000 3 000 5 000 2 500 4 000 2 000 3 000

Lisätiedot

Danske Bank DDBO FC27: Luottokorilaina Eurooppa XIII

Danske Bank DDBO FC27: Luottokorilaina Eurooppa XIII Danske Bank DDBO FC27: Luottokorilaina Eurooppa XIII Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: FI4000223540 Luottokorilaina

Lisätiedot

O S A K E K O R I Markkinakatsaus

O S A K E K O R I Markkinakatsaus Osakekori Eurooppa Turbo II/2014 Osakekori Eurooppa Turbo II/2014 Osakekori Eurooppa Turbo II/2014 tarjoaa sijoittajalle korkean tuottopotentiaalin. Sijoitus muodostuu kahdesta eri osasta: tuotto-osasta

Lisätiedot

Tähtiluokka 2009. Strukturoidut Tuotteet Antti Parviainen

Tähtiluokka 2009. Strukturoidut Tuotteet Antti Parviainen Tähtiluokka 2009 Strukturoidut Tuotteet Antti Parviainen Indeksilaina sijoituskohteena Nimellispääoma suojattu Liikkeeseenlaskijan vakavaraisuus merkittävä tekijä Tuottona tietty prosenttiosuus viiteindeksin

Lisätiedot

YRITYSKORILAINA EUROOPPA VI.

YRITYSKORILAINA EUROOPPA VI. YRITYSKORILAINA EUROOPPA VI. Sijoitusaika noin 5,2 vuotta Kohde-etuus itraxx Europe Crossover -indeksin Sarja 20 Merkintähinta 100 % nimellisarvosta Alustava kuponki Pääomaturva Liikkeeseenlaskija / Takaaja

Lisätiedot

YRITYSKORILAINA EUROOPPA VII.

YRITYSKORILAINA EUROOPPA VII. YRITYSKORILAINA EUROOPPA VII. Sijoitusaika noin 5 vuotta Kohde-etuus itraxx Europe Crossover -indeksin Sarja 20 Merkintähinta 100 % nimellisarvosta Alustava kuponki Pääomaturva Neljännesvuosittain maksettava

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2015

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2015 YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2015 - OMAISUUDENHOITO- YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2015 Yrityslainakori Eurooppa I/2015 on noin seitsemän vuoden mittainen joukkovelkakirjalaina, jonka korkotuotto ja takaisinmaksu

Lisätiedot

Luottokorilaina Eurooppa High Yield

Luottokorilaina Eurooppa High Yield Luottokorilaina Eurooppa High Yield Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: FI4000060249 Luottokorilaina Eurooppa

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2017

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2017 YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2017 - OMAISUUDENHOITO- YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2017 Yrityslainakori Eurooppa II/2017 on hieman yli viiden vuoden mittainen joukkovelkakirjalaina, jonka tuotto ja pääoman

Lisätiedot

Osakeindeksilaina Eurooppa Turbo

Osakeindeksilaina Eurooppa Turbo Osakeindeksilaina Eurooppa Turbo UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- OSAKEINDEKSILAINA EUROOPPA TURBO Osakeindeksilaina Eurooppa Turbo on uudenlainen sijoituskohde, joka muodostuu kahdesta eri osasta: pääoman

Lisätiedot

Pohjola Yrityskorko Eurooppakori I/2015

Pohjola Yrityskorko Eurooppakori I/2015 YRITYSKORKO Pohjola Yrityskorko Eurooppakori I/015 Liikkeeseenlaskija: Pohjola Pankki Oyj Merkintäaika: 30.3. - 8.5.015 Kiinteä korko: 4,40 % vuodessa Kohde-etuus: Markit itraxx Europe Crossover Series

Lisätiedot

Danske Bank DDBO 2833: Luottokorilaina Eurooppa High Yield IV

Danske Bank DDBO 2833: Luottokorilaina Eurooppa High Yield IV Danske Bank DDBO 2833: Luottokorilaina Eurooppa High Yield IV Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: FI4000071360

Lisätiedot

Yrityslainakori Pohjois- Amerikka Kertyvä Vipu

Yrityslainakori Pohjois- Amerikka Kertyvä Vipu Yrityslainakori Pohjois- Amerikka Kertyvä Vipu Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Merkintähinta 100 % Pääomaturva Erääntymisarvo Viiteyhtiöt Sijoitusaika Ei pääomaturvaa Alustavasti 165 % 1 jäljellä

Lisätiedot

YRITYSKORILAINA POHJOIS-AMERIKKA II

YRITYSKORILAINA POHJOIS-AMERIKKA II YRITYSKORILAINA POHJOIS-AMERIKKA II Yrityskorilaina Pohjois-Amerikka II on luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina, jonka kohde-etuutena on Markit CDX North America High Yield -indeksin Sarja 26,

Lisätiedot

Korkotodistukset Mahdollisuus talletusta parempaan tuottoon

Korkotodistukset Mahdollisuus talletusta parempaan tuottoon Markkinointimateriaali 21.3.2016 Korkotodistukset Mahdollisuus talletusta parempaan tuottoon Korkotodistus Pohjois-Amerikka Investment Grade 7/2023 Merkintäaika: 31.3. 18.12.2016 Sijoitusaika: Noin 7 vuotta

Lisätiedot

Yrityslainakori Pohjois- Amerikka Kuponki Vipu USD

Yrityslainakori Pohjois- Amerikka Kuponki Vipu USD Yrityslainakori Pohjois- Amerikka Kuponki Vipu USD Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Merkintähinta 100 % Pääomaturva Valuutta Ei pääomaturvaa Yhdysvaltain dollari (USD) Alustava kuponki Kiinteä

Lisätiedot

OSAKEINDEKSILAINA EUROOPPA TURBO I/2017

OSAKEINDEKSILAINA EUROOPPA TURBO I/2017 OSAKEINDEKSILAINA EUROOPPA TURBO I/2017 - OMAISUUDENHOITO- Osakeindeksilaina Eurooppa Turbo I/2017 Osakeindeksilaina Eurooppa Turbo I/2017 on sijoituskohde, jossa sijoituksen arvo muodostuu kahdesta eri

Lisätiedot

OSAKEINDEKSILAINA EUROOPPA TURBO III/2013

OSAKEINDEKSILAINA EUROOPPA TURBO III/2013 OSAKEINDEKSILAINA EUROOPPA TURBO III/2013 UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- OSAKEINDEKSILAINA EUROOPPA TURBO III/2013 Osakeindeksilaina Eurooppa Turbo III/2013 on sijoituskohde, joka muodostuu kahdesta

Lisätiedot

YRITYSKORILAINA POHJOIS-AMERIKKA

YRITYSKORILAINA POHJOIS-AMERIKKA YRITYSKORILAINA POHJOIS-AMERIKKA Yrityskorilaina Pohjois-Amerikka on luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina, jonka kohde-etuutena on Markit CDX North America High Yield -indeksin Sarja 26, joka koostuu

Lisätiedot

Danske Bank DDBO FC13: Luottokorilaina Eurooppa X

Danske Bank DDBO FC13: Luottokorilaina Eurooppa X Danske Bank DDBO FC13: Luottokorilaina Eurooppa X Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S, Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi : XS1389924116 Luottokorilaina

Lisätiedot

KUPONKILAINA EUROOPPA 9 %

KUPONKILAINA EUROOPPA 9 % KUPONKILAINA EUROOPPA 9 % KUPONKILAINA EUROOPPA 9 % Kuponkilaina Eurooppa 9 % tarjoaa mahdollisuuden korkeaan tuottoon, vaikka euroalueen osakekurssit pysyisivät paikoillaan tai jopa laskisivat maltillisesti.

Lisätiedot

METSÄOBLIGAATIO III/2012

METSÄOBLIGAATIO III/2012 METSÄOBLIGAATIO III/2012 METSÄOBLIGAATIO III/2012 Metsäobligaatio III/2012 on hieman yli neljän vuoden mittainen sijoitus, jonka tuotto perustuu kolmen suomalaisen metsäyhtiön, UPM-Kymmenen, Stora Enson

Lisätiedot

Korkotodistukset Mahdollisuus talletusta parempaan tuottoon

Korkotodistukset Mahdollisuus talletusta parempaan tuottoon Markkinointimateriaali 21.3.2016 Korkotodistukset Mahdollisuus talletusta parempaan tuottoon Korkotodistus Eurooppa Investment Grade 7/2023 Merkintäaika: 31.3. 18.12.2016 Sijoitusaika: Noin 7 vuotta Korko:

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI POHJOIS-AMERIKKA USD II LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

YRITYSLAINAKORI POHJOIS-AMERIKKA USD II LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA YRITYSLAINAKORI POHJOIS-AMERIKKA USD II LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA Merkintähinta 100 % Pääomaturva Alustava kuponki 1 Viiteyhtiöt Sijoitusaika Ei pääomaturvaa Vuodet 1-2: 7,0 % p.a. Vuodet

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ. Evli Korkotodistus High Yield 12-32% LAINAEHDOT 23.10.2015. Merkintäaika: 26.10.2015-18.11.2015 Sijoitusaika: 30.11.2015 15.1.

EVLI PANKKI OYJ. Evli Korkotodistus High Yield 12-32% LAINAEHDOT 23.10.2015. Merkintäaika: 26.10.2015-18.11.2015 Sijoitusaika: 30.11.2015 15.1. LAINAEHDOT 23.10.2015 EVLI PANKKI OYJ Evli Korkotodistus High Yield 12-32% Merkintäaika: 26.10.2015-18.11.2015 Sijoitusaika: 30.11.2015 15.1.2021 Liikkeeseenlaskija Evli Pankki Oyj Järjestäjä: Evli Pankki

Lisätiedot

Tuottoa pohjoisamerikkalaisista yrityslainoista

Tuottoa pohjoisamerikkalaisista yrityslainoista SEB Pohjois- Amerikka Yrityslaina Luottoriskilaina Tuottoa pohjoisamerikkalaisista yrityslainoista Globaalin talouskehityksen epävarmuudet ovat varjostaneet alkuvuotta, joka on näkynyt voimakkaana hintaheiluntana

Lisätiedot

UPM Kymmene, Metsä-Board, Stena Luottokorilaina. Lokakuu 2014

UPM Kymmene, Metsä-Board, Stena Luottokorilaina. Lokakuu 2014 UPM Kymmene, Metsä-Board, Stena Luottokorilaina Lokakuu 2014 Luottokori laina Danske Bankin liikkeeseenlaskema Credit Linked Note tarjoaa mahdollisuuden hyötyä Suomalaisten/Pohjoismaisten yhtiöiden ja

Lisätiedot

Tuottoa pohjoisamerikkalaisista yrityslainoista

Tuottoa pohjoisamerikkalaisista yrityslainoista SEB US HY Kertyvä Korko Luottoriskilaina Tuottoa pohjoisamerikkalaisista yrityslainoista Globaali talouskasvu on piristymässä Euroopan ja kehittyvien markkinoiden talouksien vetämänä, kun Yhdysvalloissa

Lisätiedot

Tuottoa pohjoisamerikkalaisista yrityslainoista

Tuottoa pohjoisamerikkalaisista yrityslainoista SEB Pohjois- Amerikka Yrityslaina Tuotto Luottoriskilaina Tuottoa pohjoisamerikkalaisista yrityslainoista Globaali talouden suhdanne on piristymässä, kun sekä kehittyneiden että kehittyvien markkinoiden

Lisätiedot

Luottokori Eurooppa 27

Luottokori Eurooppa 27 Merkintäaika päättyy 29.1.2016 Luottokori Eurooppa 27 Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Sijoitus eurooppalaiselle high yield -yrityslainamarkkinalle. Luottoriski hajautuu tasan viiteindeksin

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 28.6.2012 päivättyyn sekä 8.8.2012 ja 5.11.2012 täydennettyyn ohjelmaesitteeseen

Lisätiedot

OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n 24.5.2005 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman (Ohjelmaesite) Yleisten lainaehtojen kanssa tämän Lainan ehdot.

Lisätiedot

Luottokori Pohjois-Amerikka

Luottokori Pohjois-Amerikka Merkintäaika päättyy 31.12.2015 Luottokori Pohjois-Amerikka Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Sijoitus pohjoisamerikkalaiselle high yield -yrityslainamarkkinalle. Luottoriski hajautuu tasan

Lisätiedot

OSAKEINDEKSILAINA AMERIKKA TURBO 2016

OSAKEINDEKSILAINA AMERIKKA TURBO 2016 OSAKEINDEKSILAINA AMERIKKA TURBO 2016 - OMAISUUDENHOITO- Osakeindeksilaina Amerikka Turbo Osakeindeksilaina Amerikka Turbo on sijoituskohde, jossa sijoituksen arvo muodostuu kahdesta eri osasta: pääoman

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1603: KORKOKAULURI IX Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 29.11.2011 päivättyyn sekä 16.12.2011, 22.12.2011 ja 10.2.2012 täydennettyyn

Lisätiedot

Eurooppa High Yield. sijoita luottoriskiin. Ilkka Pihlaja Nordea Markets Structured Investment Solutions

Eurooppa High Yield. sijoita luottoriskiin. Ilkka Pihlaja Nordea Markets Structured Investment Solutions Eurooppa High Yield sijoita luottoriskiin Ilkka Pihlaja Nordea Markets Structured Investment Solutions Arvopaperin aamuseminaari Musiikkitalo 10.4.2012 Aamun ohjelma Yrityslainamarkkinat tällä hetkellä

Lisätiedot

LUOTTORISKIKORI POHJOISMAAT I/2013

LUOTTORISKIKORI POHJOISMAAT I/2013 LUOTTORISKIKORI POHJOISMAAT I/2013 UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- LUOTTORISKIKORI POHJOISMAAT I/2013 Luottoriskikori Pohjoismaat I/2013 on noin kolmen vuoden mittainen sijoitus, jonka tuotto perustuu

Lisätiedot

Yrityslainakori Eurooppa 2020

Yrityslainakori Eurooppa 2020 Yrityslainakori Eurooppa 2020 Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Merkintähinta 100 % Pääomaturva Alustava kuponki Viiteyhtiöt Sijoitusaika Ei pääomaturvaa Vuodet 1 2: 5,0 % p.a. 1 Vuodet 3 5:

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI POHJOIS-AMERIKKA USD LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

YRITYSLAINAKORI POHJOIS-AMERIKKA USD LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA YRITYSLAINAKORI POHJOIS-AMERIKKA USD LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA Merkintähinta 100 % Pääomaturva Ei pääomaturvaa Kuponki Alustavasti 6,5 % p.a. 1 Viiteyhtiöt Sijoitusaika Markit CDX North

Lisätiedot

Säännöllistä korkotuottoa hajautetulla sijoituksella

Säännöllistä korkotuottoa hajautetulla sijoituksella MARKKINOINTIMATERIAALI 4.1.2017 Korkotodistukset Säännöllistä korkotuottoa hajautetulla sijoituksella B488 Korkotodistus Pohjois-Amerikka Investment Grade 1/ 2024 Merkintäaika: 18.1. 19.12.2017 Sijoitusaika:

Lisätiedot

Nokia Autocall 2. Danske Bank DDBO FE49:

Nokia Autocall 2. Danske Bank DDBO FE49: Danske Bank DDBO FE49: Nokia Autocall 2 Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1531143748 Päivitetty 7.12.2016

Lisätiedot

Danske : Bank DDBO FC29: Luottokorilaina Eurooppa XIV

Danske : Bank DDBO FC29: Luottokorilaina Eurooppa XIV Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi n. 5vuotta Danske : Bank DDBO FC29: Luottokorilaina Eurooppa XIV Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske

Lisätiedot

OSAKEKORI EUROOPPA TURBO I/2015. Tuottokerroin. jopa 200 % - OMAISUUDENHOITO-

OSAKEKORI EUROOPPA TURBO I/2015. Tuottokerroin. jopa 200 % - OMAISUUDENHOITO- OSAKEKORI EUROOPPA TURBO I/2015 Tuottokerroin jopa 200 % - OMAISUUDENHOITO- Osakekori Eurooppa Turbo I/2015 Osakekori Eurooppa Turbo I/2015 on hieman alle viiden vuoden mittainen sijoitus, jonka tuotto

Lisätiedot

Danske Bank DDBO 3301: Valuuttaobligaatio Vahva USD

Danske Bank DDBO 3301: Valuuttaobligaatio Vahva USD Danske Bank DDBO 3301: Valuuttaobligaatio Vahva USD Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: FI4000076161 Valuuttaobligaatio

Lisätiedot

Danske : Bank DDBO FC37: Luottokorilaina Eurooppa Kerryttävä II

Danske : Bank DDBO FC37: Luottokorilaina Eurooppa Kerryttävä II Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi n. 5vuotta Danske : Bank DDBO FC37: Luottokorilaina Eurooppa Kerryttävä II Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies:

Lisätiedot

Nordea Autocall. Danske Bank DDBO FE92:

Nordea Autocall. Danske Bank DDBO FE92: Danske Bank DDBO FE92: Nordea Autocall Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1695274313 Nordea Autocall

Lisätiedot

Nokia Autocall 3 päivitetty

Nokia Autocall 3 päivitetty Danske Bank DDBO FE53: Nokia Autocall 3 päivitetty 25.1.2017 Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1547361409

Lisätiedot

Säännöllistä korkotuottoa hajautetulla sijoituksella

Säännöllistä korkotuottoa hajautetulla sijoituksella MARKKINOINTIMATERIAALI 4.1.2017 Korkotodistukset Säännöllistä korkotuottoa hajautetulla sijoituksella B489 Korkotodistus Eurooppa Investment Grade 1/ 2024 Merkintäaika: 18.1. 19.12.2017 Sijoitusaika: Noin

Lisätiedot

Yrityslainakori Eurooppa Kertyvä+

Yrityslainakori Eurooppa Kertyvä+ Yrityslainakori Eurooppa Kertyvä+ Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Merkintähinta 100 % Pääomaturva Ei pääomaturvaa Erääntymisarvo Alustavasti 185 % 1 Viiteyhtiöt Sijoitusaika itraxx Europe

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1601: KORKOKAULURI VII Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 30.11.2010 päivättyyn ja 18.2.2011, 12.5.2011, 20.5.2011, 10.8.2011

Lisätiedot

Sampo Autocall. Danske Bank DDBO FE64:

Sampo Autocall. Danske Bank DDBO FE64: Danske Bank DDBO FE64: Sampo Autocall Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1577777938 Sampo Autocall Sampo

Lisätiedot

Vitamiinien tarpeessa. Pasi Sorjonen 6. helmikuuta 2015

Vitamiinien tarpeessa. Pasi Sorjonen 6. helmikuuta 2015 Vitamiinien tarpeessa Pasi Sorjonen 6. helmikuuta 2015 MAAILMANTALOUS PARANTAA MENOAAN Maailmantalous toipuu vanhojen teollisuusmaiden johdolla Kasvun moottoreita ovat mm. Yhdysvallat ja Iso-Britannia

Lisätiedot

Yrityslainakori Eurooppa Kuponki Vipu II

Yrityslainakori Eurooppa Kuponki Vipu II Yrityslainakori Eurooppa Kuponki Vipu II Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Merkintähinta 100 % Minimimerkintä Pääomaturva Vuosittainen kuponki Viiteyhtiöt Sijoitusaika 20 000 euroa Ei pääomaturvaa

Lisätiedot

Räätälöidyt sijoitukset

Räätälöidyt sijoitukset Räätälöidyt sijoitukset Markkinatilanteeseen sopivat ratkaisut Luottotodistus Metsä 221 Kiinteä ja Vaihtuva MYYNTIAIKA: 8. 26.9.214 SIJOITUSAIKA : Noin 7 vuotta KOHDE-ETUUS : Metsä Board Oyj, Stora Enso

Lisätiedot

SijoittajanTodistukset

SijoittajanTodistukset MARKKINOINTIMATERIAALI 22.6.2017 SijoittajanTodistukset Tartu markkinoiden mahdollisuuksiin B617 Osaketodistus Ranska ja Saksa Teho Merkintäaika: 26.6. 1.9.2017 Sijoitusaika: Noin kolme vuotta Kohde-etuus:

Lisätiedot

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö Lainakohtaiset ehdot Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2003 Erillisjoukkovelkakirjalaina Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea

Lisätiedot

Eurooppa Finanssi Yhdistelmälaina

Eurooppa Finanssi Yhdistelmälaina Danske Bank DDBO FC19 Eurooppa Finanssi Yhdistelmälaina ISIN: XS1405932739 Eurooppa Finanssi Yhdistelmälaina Eurooppaa elvytetään voimakkaasti 1) EKP ostaa joukkovelkakirjalainoja 2) Lyhyet korot negatiivisia

Lisätiedot

Räätälöidyt sijoitukset

Räätälöidyt sijoitukset Räätälöidyt sijoitukset Markkinatilanteeseen sopivat ratkaisut Luottotodistus Metsä 221 Kiinteä ja Vaihtuva USD MYYNTIAIKA: 22.9. 1.1.214 SIJOITUSAIKA : Noin 7 vuotta KOHDE-ETUUS : Metsä Board Oyj, Stora

Lisätiedot

Luottokorilaina Eurooppa High Yield V. Sijoituskorin esite

Luottokorilaina Eurooppa High Yield V. Sijoituskorin esite Luottokorilaina Eurooppa High Yield V Sijoituskorin esite Luottokorilaina Eurooppa High Yield V Tuottohakuisille sijoittajille suunnattu korkeaa vuotuista korkotuottoa tavoitteleva ratkaisu. Tuotto on

Lisätiedot

SijoittajanTodistukset

SijoittajanTodistukset MARKKINOINTIMATERIAALI 4.5.2017 SijoittajanTodistukset Tartu markkinoiden mahdollisuuksiin B587 Osaketodistus Tutkimuksen Tähdet Teho Merkintäaika: 10.5. 16.6.2017 Sijoitusaika: Noin kolme vuotta Kohde-etuus:

Lisätiedot