Korkotodistukset. Säännöllistä korkotuottoa Eurooppa High Yield 7/2020 Pohjois-Amerikka High Yield 7/2020. Markkinointimateriaali 18.5.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Korkotodistukset. Säännöllistä korkotuottoa Eurooppa High Yield 7/2020 Pohjois-Amerikka High Yield 7/2020. Markkinointimateriaali 18.5."

Transkriptio

1 Markkinointimateriaali Korkotodistukset Säännöllistä korkotuottoa Eurooppa High Yield 7/2020 Pohjois-Amerikka High Yield 7/2020 Sijoitusaika noin 5 vuotta Sijoituksen voi tehdä Nordean konttorissa, Nordea Private Bankingissa, pankkitunnuksilla Nordean asiakaspalvelussa puh (pvm/mpm) ja verkkopankissa osoitteessa sekä Helsingin Pörssissä OMX HEL Structured Products Retail -listalla.

2 Korkotodistus sijoitustuotteena Yleistä korkotodistuksista Korkotodistus on Nordea Pankki Suomen konsepti sijoitustuotteille, jotka maksavat säännöllistä korkotuottoa. Tuotteet ovat pääomaturvaamattomia, mikä tarkoittaa pääomaturvattuja sijoitustuotteita korkeampaa tuottopotentiaalia, mutta myös korkeampaa riskiä, sillä sijoitettu pääoma voidaan menettää osittain tai kokonaan. Korkotodistusten tuotonlaskennan alainen ja eräpäivänä palautettava nimellispääoma on sidottu yksittäisten yhtiöiden luottoriskiin tai monien yhtiöiden muodostaman luottoriski-indeksin viiteyhtiöiden luottoriskiin. Luottoriskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että viiteyhtiö ei pysty suoriutumaan velkakirjoihinsa liittyvistä velvoitteistaan. Korkotodistukset tarjoavat säännöllistä neljännesvuosittain maksettavaa korkotuottoa, joka vaihtuvakorkoiseen euribor-korkoon sidottuna mukautuu kulloiseenkin korkoympäristöön. Kiinteäkorkoiseen sijoitustuotteeseen nähden sijoittaja pääsee siis hyötymään mahdollisesta korkojen noususta, koska sijoituksessa ei lukita markkinoiden tämän hetkistä näkemystä korkojen tulevasta kehityksestä. Miten korkotodistus toimii? Korkotodistukseen sijoittavalle sijoittajalle maksetaan neljä kertaa vuodessa korkotuotto, jonka suuruus riippuu kulloisenkin korkojakson euribor 3 kk -koron suuruudesta ja vaihtuvan koron päälle maksettavasta kiinteästä lisäkorosta. Lisäkoron suuruus riippuu kohde-etuuden riskillisyydestä. Korkeamman riskin omaava kohde-etuus tarkoittaa yleensä myös korkeampaa lisäkorkoa. Vaihtuva korko yhdessä lisäkoron kanssa maksetaan neljännesvuosittain kuukauden 20. päivä (20.3., 20.6., ja ). Korkotodistuksilla on etukäteen sovittu eräpäivä, joka on tavallisesti noin viiden vuoden kuluttua liikkeeseenlaskupäivästä. Eräpäivänä sijoittajalle palautetaan nimellispääoma kokonaisuudessaan, mikäli Korkotodistuksen kohde-etuutena olevissa viiteyhtiöissä ei ole tapahtunut yhtäkään luottovastuutapahtumaa. Mahdolliset luottovastuutapahtumat vähentävät koronlaskennan alaista ja eräpäivänä palautettavaa nimellispääomaa. Luottovastuutapahtumien vaikutus nimellispääomaan on kerrottu tarkemmin sivulla 12. Sijoitus, joka tarjoaa säännöllistä korkotuottoa. 2

3 Mikä on euribor-korko? Euribor-korot ovat markkinoilla noteerattavia korkoja, jotka heijastavat pankkien rahoituskustannuksia pankkien välisillä markkinoilla. Euriborkorot ovat käytännössä korkoja, joilla pankit ovat valmiita lainaamaan vakuudetonta rahaa toisilleen. Euribor-korot ovat vaihdelleet huomattavasti kulloisenkin taloustilanteen mukaan. Nykyiset hyvin matalat, nollan lähettyvillä olevat, euriborkorot ovat historiallisesti katsoen poikkeuksellisia. Euroaikana euribor 3 kk -korko on vaihdellut välillä -0,01 5,39 %, euroajan keskiarvon ollessa noin 2,32 %.* Euribor 3 kk -koron kehitys euroaikana 1/1999 5/2015.** Korko [%] / / / / / / / / / / / / / / / / /2015 Lähde: Bloomberg Euribor 3 kk -korko * Markkinatilanteen mukaan. ** Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä. 3

4 Nordean pörssinoteeratut Korkotodistukset Nordean uudet korkotodistukset ovat pörssilistattuja, eli niillä voi osakkeiden tapaan käydä kauppaa pörssissä. Korkotodistuksille tarjotaan päivittäin sekä osto- että myyntihinnat. Korkotodistukset listataan Helsingin Pörssin OMX HEL Structured Products Retail -listalle, jossa niillä voi käydä kauppaa euron nimellispääoman mukaisissa erissä. Korkotodistuksen osto- ja myyntihinta on vaihtuva Korkotodistusten pörssissä noteerattavaan hintaan vaikuttaa viiteyhtiöiden luottoriskeissä ja markkinakoroissa tapahtuvat muutokset sekä mahdolliset viiteyhtiöiden luottovastuutapahtumat. Markkinatekijöissä tapahtuvien muutosten takia korkotodistusten noteeratut hinnat voivat olla alle tai yli 100 % ja täten osto-/myyntihetkellä maksettava/saatava summa saattaa olla eri kuin nimellispääoman mukainen euroa. Korkoa kuitenkin maksetaan laskennalliselle nimellispääomalle, joka on ilman luottovastuutapahtumia euroa.* Korkotodistuksen hintaan vaikuttaa myös sijoituksen kertyneet korot Viiteyhtiöiden luottoriskin ja markkinakorkojen muutosten lisäksi Korkotodistusten hintaan vaikuttaa myös viimeisestä koronmaksupäivästä kulunut aika, eli toisin sanoen sijoituksen kertyneet korot. Seuraavalla sivulla oleva kuva havainnollistaa kuvitteellista tilannetta, jossa hintaan vaikuttavat markkinatekijät (luottoriski ja euribor 3 kk -korko) pysyvät täysin muuttumattomina ja ainoastaan kertyvä korko vaikuttaa hintaan. Kuva muistuttaa sahanterää, koska korot kertyvät tasaisesti edellisestä koronmääräytymispäivästä aina seuraavaan koronmaksupäivään asti. Koronmaksupäivän jälkeen korko alkaa taas kertyä viimeisimmän koronmääräytymispäivän yhteydessä vahvistetun euribor-koron mukaisesti.** Korkotodistusten tapauksessa on hyvä huomioida, että hinnat ilmoitetaan markkinoilla ilman kertyneitä korkoja. Korkotodistuksen ostaja maksaa kuitenkin markkinoilla noteerattavan hinnan lisäksi myös mahdolliset edellisestä koronmääräytymispäivästä kertyneet korot (jälkimarkkinahyvitys). Sijoittaja saa kuitenkin maksamansa korot takaisin seuraavan koronmaksun yhteydessä. Vastaavasti Korkotodistuksen myyjä saa myydessään markkinoilla noteerattavan hinnan lisäksi myös mahdolliset kertyneet korot. * Luottovastuutapahtumien vaikutus laskennalliseen nimellispääomaan on esitetty sivulla 12. Korkotodistusten minimisijoitus on euroa. ** Esimerkit ovat vain esimerkinomaisia ja eivätkä täten kuvasta odotettua tai tulevaa hintakehitystä. Pörssinoteraatuilla korkotodistuksilla mahdollisuus talletuksia parempaan tuottoon. 4

5 Esimerkkejä pörssinoteerattujen Korkotodistusten hinnasta:* Esimerkki 1: Hinta on alle 100 % Korkotodistuksen ostohinta ilman kertyneitä korkoja on 97,30 % ja sijoitettava nimellispääoma euroa, eli sijoitettava määrä on 973 euroa. Sijoitettavan määrän lisäksi sijoittaja maksaa ostohetkellä myös mahdolliset kertyneet korot. Mikäli viiteyhtiöissä ei tapahdu luottovastuutapahtumia, palautetaan sijoittajalle eräpäivänä euroa. Eräpäivänä sijoittaja on siis hyötynyt sijoituksen arvonnoususta ja täten sijoitus on tuottanut enemmän, kuin tilanteessa, jossa ostohinta olisi ollut 100,00 % (tai yli). Esimerkki 2: Hinta on yli 100 % Korkotodistuksen ostohinta ilman kertyneitä korkoja on 103,50 % ja sijoitettava nimellispääoma euroa, eli sijoitettava määrä on euroa. Sijoitettavan määrän lisäksi sijoittaja maksaa ostohetkellä myös mahdolliset kertyneet korot. Mikäli viiteyhtiöissä ei tapahdu luottovastuutapahtumia, palautetaan sijoittajalle eräpäivänä euroa. Eräpäivänä sijoittajalle koituu siis tappio korkeammasta ostohinnastaan ja täten sijoitus on tuottanut vähemmän, kuin tilanteessa, jossa ostohinta olisi ollut 100,00 % (tai alle). Esimerkki Korkotodistuksen korot huomioivan hinnan kehityksestä kuvitteellisella yhden vuoden mittaisella ajanjaksolla.** Hinta Kertyneet korot Korkokausi 1 Korkokausi 2 Korkokausi 3 Korkokausi 4 * Esimerkit ovat vain esimerkinomaisia ja eivätkä täten kuvasta odotettua tai tulevaa hintakehitystä. ** Esimerkissä on oletettu, että korkotodistuksen hintaan vaikuttavat tekijät (mm. luottoriski ja euribor 3 kk -korko) pysyvät muuttumattomina ja että viiteyhtiöissä ei tapahdu luottovastuutapahtumia. Esimerkissä ei ole huomioitu veroja. Esimerkit ovat vain esimerkinomaisia ja eivätkä täten kuvasta odotettua tai tulevaa hintakehitystä. 5

6 Korkotodistus Eurooppa High Yield 7/2020 ja Korkotodistus Pohjois- Amerikka High Yield 7/2020 Korkotodistus Eurooppa High Yield 7/2020 ja Korkotodistus Pohjois- Amerikka High Yield 7/2020 ovat noin viiden vuoden mittaisia joukkovelkakirjalainoja. Korkotodistusten tuotto ja riski on sidottu korkeamman luottoriskin (ns. high yield) yhtiöiden luottoriskiin. Eurooppa High Yield 7/2020 -joukkovelkakirjalainan kohde-etuutena on eurooppalaisten yhtiöiden luottoriski, kun taas Pohjois-Amerikka High Yield 7/2020 -joukkovelkakirjalainan kohde-etuutena on pohjoisamerikkalaisten yhtiöiden luottoriski. Korkotodistus Eurooppa High Yield 7/2020 maksaa neljännesvuosittain euribor 3 kk + 3,60 % vuotuista korkoa ja Korkotodistus Pohjois-Amerikka High Yield 7/2020 euribor 3 kk + 4,20 % vuotuista korkoa. Molempien sijoitustuotteiden kohde-etuutena on luottoriskiindeksi, jonka laskennasta vastaa Markit Ltd*. Markit itraxx Europe Crossover -indeksin sarja 23 Korkotodistus Eurooppa High Yield 7/2020:n tuotto ja pääomanpalautus määräytyvät Markit itraxx Europe Crossover -indeksin sarjan 23 viiteyhtiöiden luottovastuutapahtumien perusteella. Viiteindeksi koostuu 75 eurooppalaisesta yhtiöstä, joiden luottoluokitus on BBB-/Baa3 tai heikompi. Viiteindeksillä käydään aktiivisesti kauppaa johdannaismarkkinoilla ja likviditeetin varmistamiseksi indeksistä julkistetaan uusi sarja aina puolivuosittain maalis- ja syyskuussa. Uusin sarja 23 on julkistettu maaliskuussa Historiallisesti katsoen luottovastuutapahtumat ovat olleet melko harvinaisia Markit itraxx Europe Crossover -indeksin sarjoissa. Luottovastuutapahtumia on tapahtunut eniten finanssikriisin alkuvuosina julkistetuissa sarjoissa kahdeksan ja yhdeksän, joissa kummassakin seitsemän yhtiötä on ajautunut luottovastuutapahtumaan.** Markit CDX North America High Yield -indeksin sarja 24 Korkotodistus Pohjois-Amerikka High Yield 7/2020:n tuotto ja pääoman palautus määräytyvät Markit CDX North America High Yield -indeksin sarjan 24 viiteyhtiöiden luottovastuutapahtumien perusteella. Viiteindeksi on Markit itraxx Europe Crossover -indeksin vastine pohjoisamerikkalaisten high yield -yhtiöiden luottoriskille. Eurooppalaisesta indeksistä poiketen indeksi käsittää 100 pohjoisamerikkalaista viiteyhtiötä, joiden luottoluokitus on BBB-/Baa3 tai heikompi. Markit CDX North America High Yield -indeksi on Crossover-indeksin tavoin johdannaismarkkinoilla aktiivisen kaupankäynnin kohteena ja siitä julkistetaan uusi sarja aina puolivuosittain maalis- ja syyskuussa. Uusin sarja 24 on julkistettu maaliskuussa * Markit Ltd. on rahoitusalan informaatiota tuottava yhtiö, jonka kehittämiä indeksejä käytetään maailmalla yleisesti erilaisten sijoitustuotteiden kohde-etuuksina. ** Markit itraxx Europe Crossover -indeksin sarjoissa 8 ja 9 viiteyhtiöitä oli sarjojen julkaisuhetkillä 51. Hyvää tuottopotentiaalia tarjoava hajautettu joukkovelkakirjasijoitus. 6

7 Luottovastuutapahtumat ovat olleet yleisempiä Markit CDX North America High Yield -indeksissä, kuin Markit itraxx Europe Crossover -indeksissä. Eniten luottovastuutapahtumia on tapahtunut sarjassa 9, jossa 21 yhtiötä on ajatunut luottovastuutapahtumaan.* Historiallisesti korkeampi riski luottovastuutapahtumista näkyy myös Korkotodistus Pohjois-Amerikka High Yield 7/2020:n mak- samassa lisäkorossa, joka on 0,60 % korkeampi, kuin Korkotodistus Eurooppa High Yield 7/2020 -joukkovelkakirjalainassa. * Markit CDX North America High Yield -indeksin sarjassa yhdeksän viiteyhtiöitä oli julkaisuhetkellä 100. Luottovastuutapahtumaan ajautuneiden yhtiöiden lukumäärä sarjoittain Markit itraxx Europe Crossover -ja Markit CDX North America High Yield -indekseissä.** Luottovastuutapahtumaan ajautuneiden yhtiöiden lukumäärä Indeksin sarja Markit itraxx Europe Crossover Markit CDX North America High Yield N/A 0 Lähde: Bloomberg ** Markit itraxx Europe Crossover -indeksin ensimmäinen sarja julkistettiin kesäkuussa 2004 ja Markit CDX North America High Yield -indeksin ensimmäinen sarja lokakuussa Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. 7

8 Markit itraxx Europe Crossover -sarjan 23 viiteyhtiöt Yhtiö Toimiala Maa Luottoluokitus ABENGOA, S.A. Perusteollisuus Espanja B Alcatel Lucent Kommunikaatio Ranska B- Altice Finco S.A. Kommunikaatio Luxemburg B- ArcelorMittal Perusmateriaalit Luxemburg BB ARDAGH PACKAGING FINANCE PUBLIC LIMITED Perusteollisuus Irlanti CCC+ COMPANY ASTALDI SOCIETA PER AZIONI Perusteollisuus Italia B+ BENI STABILI SOCIETA PER AZIONI SOCIETA DI INVESTI- Rahoitus Italia N/A MENTO IMMOBILIARE QUOTATA Boparan Finance PLC Kuluttajatuotteet, ei-sykliset Iso-Britannia B BRITISH AIRWAYS plc Kuluttajatuotteet, sykliset Iso-Britannia BB- CABLE & WIRELESS LIMITED Kommunikaatio Alankomaat B+ CARE UK HEALTH & SOCIAL CARE PLC Kuluttajatuotteet, ei-sykliset Iso-Britannia CCC CERVED GROUP S.P.A. Kuluttajatuotteet, ei-sykliset Italia B+ Clariant AG Perusmateriaalit Sveitsi BB+ CNH Industrial N.V. Kuluttajatuotteet, sykliset Luxemburg BB ConvaTec Healthcare E S.A. Kuluttajatuotteet, ei-sykliset Luxemburg B- Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft Kuluttajatuotteet, sykliset Saksa BB+ Dry Mix Solutions Investissements Perusteollisuus Ranska B EDP - Energias de Portugal, S.A. Peruspalvelut Portugali BB+ Eileme 2 AB (publ) Kommunikaatio Ruotsi BB- Fiat Chrysler Automobiles N.V. Kuluttajatuotteet, sykliset Italia B Financiere Quick Kuluttajatuotteet, sykliset Ranska CCC FINMECCANICA S.P.A. Perusteollisuus Italia BB+ Galapagos Holding S.A. Perusteollisuus Luxemburg CCC+ GALP ENERGIA, SGPS, S.A. Energia Portugali N/A Grupo Isolux Corsan Finance B.V. Perusteollisuus Alankomaat B+ HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANISATION Kommunikaatio Iso-Britannia B- SOCIETE ANONYME HEMA BondCo I B.V. Kuluttajatuotteet, sykliset Alankomaat N/A HOCHTIEF Aktiengesellschaft Perusteollisuus Saksa N/A Iceland Bondco PLC Kuluttajatuotteet, ei-sykliset Iso-Britannia N/A INEOS Group Holdings S.A. Perusmateriaalit Luxemburg B- J SAINSBURY plc Kuluttajatuotteet, ei-sykliset Iso-Britannia N/A JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC Kuluttajatuotteet, sykliset Iso-Britannia BB- LADBROKES PLC Kuluttajatuotteet, sykliset Iso-Britannia BB Lock Lower Holding AS Rahoitus Norja CCC+ Louis Dreyfus Commodities B.V. Moniala Alankomaat N/A LOXAM Kuluttajatuotteet, ei-sykliset Ranska BB- MATALAN FINANCE PLC Kuluttajatuotteet, sykliset Iso-Britannia B MELIA HOTELS INTERNATIONAL, S.A. Kuluttajatuotteet, sykliset Espanja N/A Metsa Board Corporation Perusmateriaalit Suomi B+ Monitchem Holdco 3 S.A. Moniala Luxemburg B NEW LOOK BONDCO I PLC Kuluttajatuotteet, sykliset Iso-Britannia B+ Nokia Oyj Kommunikaatio Suomi BB NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Perusmateriaalit Norja CCC- NOVAFIVES Perusteollisuus Ranska BB- Numericable-SFR S.A. Kommunikaatio Ranska B+ NXP B.V. Teknologia Alankomaat N/A PEUGEOT SA Kuluttajatuotteet, sykliset Ranska BB- Pizzaexpress Financing 1 PLC Kuluttajatuotteet, sykliset Iso-Britannia CCC+ Play Finance 1 S.A. Kommunikaatio Luxemburg B- Portugal Telecom International Finance B.V. Kommunikaatio Alankomaat BB Premier Foods Finance PLC Kuluttajatuotteet, ei-sykliset Iso-Britannia B R&R Ice Cream plc Kuluttajatuotteet, ei-sykliset Iso-Britannia B RALLYE Kuluttajatuotteet, sykliset Ranska N/A REXEL Kuluttajatuotteet, sykliset Ranska BB- Schaeffler Finance B.V. Kuluttajatuotteet, sykliset Alankomaat B+ Selecta Group B.V. Perusteollisuus Alankomaat B- SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS Perusmateriaalit Irlanti BB+ Stena Aktiebolag Moniala Ruotsi B Stonegate Pub Company Financing PLC Kuluttajatuotteet, sykliset Iso-Britannia B Stora Enso Oyj Perusmateriaalit Suomi BB Sunrise Communications Holdings S.A. Kommunikaatio Luxemburg B- Techem GmbH Perusteollisuus Saksa B+ 8

9 Yhtiö Toimiala Maa Luottoluokitus TELECOM ITALIA SPA Kommunikaatio Italia BB+ TESCO PLC Kuluttajatuotteet, ei-sykliset Iso-Britannia BB+ ThyssenKrupp AG Perusmateriaalit Saksa BB Trionista HoldCo GmbH Perusteollisuus Saksa B+ TUI AG Kuluttajatuotteet, sykliset Saksa BB- TVN Finance Corporation III AB (publ) Kommunikaatio Ruotsi B+ Unilabs SubHolding AB (publ) Kuluttajatuotteet, ei-sykliset Ruotsi B- Unitymedia KabelBW GmbH Kommunikaatio Saksa B- UPC Holding B.V. Kommunikaatio Alankomaat B Wind Acquisition Finance S.A. Kommunikaatio Luxemburg CCC+ VIRGIN MEDIA FINANCE PLC Kommunikaatio Iso-Britannia B- VOUGEOT BIDCO P.L.C. Kuluttajatuotteet, sykliset Iso-Britannia B ZIGGO BOND FINANCE BV Kommunikaatio Alankomaat B Toimialajakauma Markit itraxx Europe Crossover -indeksin sarjassa 23 toimialoista suurimmat painot ovat syklisillä kuluttajatuotteilla, kommunikaatiolla ja perusteollisuudella, jotka muodostavat noin 64 % indeksin painosta. Kuluttajatuotteet, sykliset 25,3% Kommunikaatio 22,7% Perusteollisuus 16,0% Kuluttajatuotteet, ei-sykliset 14,7% Perusmateriaalit 10,7% Moniala 4,0% Rahoitus 2,7% Peruspalvelut 1,3% Energia 1,3% Teknologia 1,3% Iso-Britannia 22,7% Maajakauma Maajakauman suhteen suurimmat painot ovat Iso-Britannialla, Luxemburgilla ja Alankomailla, jotka muodostavat noin 49,3 % indeksin painosta. Luxemburg 13,3% Alankomaat 13,3% Ranska 12,0% Saksa 9,3% Italia 8,0% Ruotsi 5,3% Suomi 4,0% Muut 12,0% B 17,3% B+ 14,7% Luottoluokitusjakauma B- ja B+-luokitellut sekä luokittelemattomat yhtiöt muodostavat noin 45,3 % indeksin painosta. N/A 13,3% B- 12,0% BB- 12,0% BB+ 9,3% BB 9,3% CCC+ 8,0% CCC 2,7% CCC -1,3% Kuvaajien lähde: Bloomberg Taulukon lähde: Markit ja Bloomberg. Taulukossa on listattu viiteyhtiöt julkistuspäivänä Taulukon luottoluokitussarakkeessa on viiteyhtiöiden alin luottoluokitus S&P:n, Moody sin ja Fitchin luokituksista Luottoluokitukset on esitetty käyttäen S&P:n asteikkoa. 9

10 Markit CDX North America High Yield -sarjan 24 viiteyhtiöt Yhtiö Toimiala Maa Luottoluokitus ADVANCED MICRO DEVICES, INC. Teknologia Yhdysvallat CCC+ AK Steel Corporation Perusmateriaalit Yhdysvallat CCC+ Alcatel-Lucent USA Inc. Kommunikaatio Yhdysvallat B- Ally Financial Inc. Rahoitus Yhdysvallat B+ American Axle & Manufacturing, Inc. Kuluttajatuotteet, sykliset Yhdysvallat B Amkor Technology, Inc. Teknologia Yhdysvallat B Aramark Services, Inc. Kuluttajatuotteet, sykliset Yhdysvallat B- Avis Budget Group, Inc. Kuluttajatuotteet, ei-sykliset Yhdysvallat N/A Avon Products, Inc. Kuluttajatuotteet, ei-sykliset Yhdysvallat BB- BEAZER HOMES USA, INC. Kuluttajatuotteet, sykliset Yhdysvallat CCC BOMBARDIER INC. Perusteollisuus Kanada B+ Boyd Gaming Corporation Kuluttajatuotteet, sykliset Yhdysvallat CCC+ BRUNSWICK CORPORATION Kuluttajatuotteet, sykliset Yhdysvallat BB+ Calpine Corporation Peruspalvelut Yhdysvallat B- CCO Holdings, LLC Kommunikaatio Yhdysvallat N/A CenturyLink, Inc. Kommunikaatio Yhdysvallat BB Chesapeake Energy Corporation Energia Yhdysvallat BB CIT Group Inc. Rahoitus Yhdysvallat B+ Community Health Systems, Inc. Kuluttajatuotteet, ei-sykliset Yhdysvallat B- Constellation Brands, Inc. Kuluttajatuotteet, ei-sykliset Yhdysvallat BB+ Cooper Tire & Rubber Company Kuluttajatuotteet, sykliset Yhdysvallat B CSC Holdings, LLC Kommunikaatio Yhdysvallat BB- D.R. Horton, Inc. Kuluttajatuotteet, sykliset Yhdysvallat BB Dean Foods Company Kuluttajatuotteet, ei-sykliset Yhdysvallat B Dell Inc. Teknologia Yhdysvallat BB- DELUXE CORPORATION Kuluttajatuotteet, ei-sykliset Yhdysvallat BB DISH DBS Corporation Kommunikaatio Yhdysvallat BB- First Data Corporation Teknologia Yhdysvallat CCC+ Freescale Semiconductor, Inc. Teknologia Yhdysvallat CCC+ FRONTIER COMMUNICATIONS CORPORATION Kommunikaatio Yhdysvallat BB- GANNETT CO., INC. Kommunikaatio Yhdysvallat BB+ General Motors Company Kuluttajatuotteet, sykliset Yhdysvallat BB+ Genworth Holdings, Inc. Rahoitus Yhdysvallat BB- H. J. HEINZ COMPANY Kuluttajatuotteet, ei-sykliset Yhdysvallat B HCA Inc. Kuluttajatuotteet, ei-sykliset Yhdysvallat B iheartcommunications, Inc. Kommunikaatio Yhdysvallat CC INTERNATIONAL LEASE FINANCE CORPORATION Rahoitus Yhdysvallat BB Iron Mountain Incorporated Rahoitus Yhdysvallat B+ istar Financial Inc. Rahoitus Yhdysvallat B J. C. Penney Company, Inc. Kuluttajatuotteet, sykliset Yhdysvallat CCC K. Hovnanian Enterprises, Inc. Kuluttajatuotteet, sykliset Yhdysvallat CCC+ KB HOME Kuluttajatuotteet, sykliset Yhdysvallat B L Brands, Inc. Kuluttajatuotteet, sykliset Yhdysvallat BB+ Lennar Corporation Kuluttajatuotteet, sykliset Yhdysvallat BB- Level 3 Communications, Inc. Kommunikaatio Yhdysvallat CCC+ Levi Strauss & Co. Kuluttajatuotteet, sykliset Yhdysvallat BB- Liberty Interactive LLC Kommunikaatio Yhdysvallat B Louisiana-Pacific Corporation Perusteollisuus Yhdysvallat BB- MBIA Insurance Corporation Rahoitus Yhdysvallat N/A Meritor, Inc. Kuluttajatuotteet, sykliset Yhdysvallat B MGIC Investment Corporation Rahoitus Yhdysvallat B MGM Resorts International Kuluttajatuotteet, sykliset Yhdysvallat B- Navient Corporation Rahoitus Yhdysvallat BB- New Albertson's, Inc. Kuluttajatuotteet, sykliset Yhdysvallat B- Nine West Holdings, Inc. Kuluttajatuotteet, sykliset Yhdysvallat CCC Norbord Inc. Perusteollisuus Yhdysvallat BB NOVA Chemicals Corporation Perusmateriaalit Kanada BB NRG Energy, Inc. Peruspalvelut Yhdysvallat B+ Olin Corporation Perusmateriaalit Yhdysvallat BB+ Owens-Illinois, Inc. Perusteollisuus Yhdysvallat B+ Pactiv LLC Perusteollisuus Yhdysvallat CCC Parker Drilling Company Energia Yhdysvallat B+ Peabody Energy Corporation Energia Yhdysvallat B- PHH Corporation Rahoitus Yhdysvallat B+ PolyOne Corporation Perusmateriaalit Yhdysvallat BB- PPL Energy Supply, LLC Peruspalvelut Yhdysvallat BB- PulteGroup, Inc. Kuluttajatuotteet, sykliset Yhdysvallat BB+ R.R. Donnelley & Sons Company Kuluttajatuotteet, ei-sykliset Yhdysvallat BB- Radian Group Inc. Rahoitus Yhdysvallat B Realogy Group LLC Rahoitus Yhdysvallat N/A Rite Aid Corporation Kuluttajatuotteet, sykliset Yhdysvallat B- 10

11 Yhtiö Toimiala Maa Luottoluokitus ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. Kuluttajatuotteet, sykliset Yhdysvallat BB Sabine Oil & Gas Corporation Energia Yhdysvallat D Sabre Holdings Corporation Kuluttajatuotteet, sykliset Yhdysvallat B Safeway Inc. Kuluttajatuotteet, ei-sykliset Yhdysvallat B Sanmina Corporation Perusteollisuus Yhdysvallat B+ Sealed Air Corporation Perusteollisuus Yhdysvallat B+ SEARS ROEBUCK ACCEPTANCE CORP. Kuluttajatuotteet, sykliset Yhdysvallat CC Smithfield Foods, Inc. Kuluttajatuotteet, ei-sykliset Yhdysvallat B+ Springleaf Finance Corporation Rahoitus Yhdysvallat B Sprint Communications, Inc. Kommunikaatio Yhdysvallat B+ Standard Pacific Corp. Kuluttajatuotteet, sykliset Yhdysvallat B+ SunGard Data Systems Inc. Teknologia Yhdysvallat B- SUPERVALU INC. Kuluttajatuotteet, ei-sykliset Yhdysvallat B- TENET HEALTHCARE CORPORATION Kuluttajatuotteet, ei-sykliset Yhdysvallat B- Tesoro Corporation Energia Yhdysvallat BB The AES Corporation Peruspalvelut Yhdysvallat BB- The Goodyear Tire & Rubber Company Kuluttajatuotteet, sykliset Yhdysvallat B+ THE HERTZ CORPORATION Kuluttajatuotteet, ei-sykliset Yhdysvallat B THE McCLATCHY COMPANY Kommunikaatio Yhdysvallat CCC+ The Neiman Marcus Group LLC Kuluttajatuotteet, sykliset Yhdysvallat CCC The New York Times Company Kommunikaatio Yhdysvallat B+ THE RYLAND GROUP, INC. Kuluttajatuotteet, sykliset Yhdysvallat BB- TOYS "R" US, INC. Kuluttajatuotteet, sykliset Yhdysvallat CC Unisys Corporation Teknologia Yhdysvallat B+ UNITED RENTALS (NORTH AMERICA), INC. Kuluttajatuotteet, ei-sykliset Yhdysvallat B+ UNITED STATES STEEL CORPORATION Perusmateriaalit Yhdysvallat B+ Universal Health Services, Inc. Kuluttajatuotteet, ei-sykliset Yhdysvallat BB Vulcan Materials Company Perusteollisuus Yhdysvallat BB- Windstream Corporation Kommunikaatio Yhdysvallat B+ Toimialajakauma Markit CDX North America High Yield -indeksin sarjassa 24 toimialoista suurimmat painot ovat syklisillä kuluttajatuotteilla, ei-syklisillä kuluttajatuotteilla ja kommunikaatiolla, jotka muodostavat noin 58 % indeksin painosta. Kuluttajatuotteet, sykliset 28,0% Kuluttajatuotteet, ei-sykliset 16,0% Kommunikaatio 14,0% Rahoitus 13,0% Perusteollisuus 8,0% Teknologia 7,0% Perusmateriaalit 5,0% Energia 5,0% Peruspalvelut 4,0% Maajakauma Viiteindeksin 100 yhtiöstä 98 on Yhdysvalloista ja loput kaksi yhtiötä Kanadasta. Yhdysvallat 98,0% Kanada 2,0% B+ 19,0% Luottoluokitusjakauma B+-, B- ja BB--luokitellut yhtiöt muodostavat noin 51 % indeksin painosta. B 16,0% BB- 16,0% B- 11,0% BB 10,0% CCC+ 8,0% BB+ 7,0% CCC 5,0% N/A 4,0% CC 3,0% D 1,0% Kuvaajien lähde: Bloomberg Taulukon lähde: Markit ja Bloomberg. Taulukossa on listattu viiteyhtiöt julkistuspäivänä Taulukon luottoluokitussarakkeessa on viiteyhtiöiden alin luottoluokitus S&P:n, Moody sin ja Fitchin luokituksista Luottoluokitukset on esitetty käyttäen S&P:n asteikkoa. 11

12 Luottoriski-indeksiin sidottujen Korkotodistusten tuotonlaskenta ja pääomanpalautus Luottoriski-indeksiin sidotun Korkotodistuksen tuotonlaskenta ja pääomanpalautus ovat riippuvaisia viiteindeksin yhtiöissä tapahtuvista luottovastuutapahtumista. Mikäli viiteyhtiöissä ei tapahdu yhtäkään luottovastuutapahtumaa luottovastuuaikana *, lasketaan neljännesvuosittain maksettavaa korkotuottoa alkuperäiselle nimellispääomalle. Korkotodistus Eurooppa High Yield 7/2020:n tapauksessa tuotto on euribor 3 kk + 3,60 % vuotuista korkoa ja Korkotodistus Pohjois-Amerikka High Yield 7/2020:n tapauksessa euribor 3 kk + 4,20 % vuotuista korkoa.** Lisäksi molemmissa Korkotodistuksissa pääoma palautetaan kokonaisuudessaan eräpäivänä, mikäli yksikään viiteyhtiöstä ei ole ajautunut luottovastuutapahtumaan. Luottovastuutapahtuman vaikutus tuotonlaskentaan ja pääomanpalautukseen Korkotodistuksen tuotonlaskennan alainen pääoma alenee jokaisesta luottovastuutapahtumaan ajautuneesta viiteyhtiöstä yhtiön indeksipainon verran. Myös eräpäivänä palautettavan nimellispääomaan laskentaan sovelletaan samaa sääntöä. Korkotodistus Eurooppa High Yield 7/2020:n tapauksessa tämä tarkoittaa noin 1,33 prosenttiyksikön suuruista laskua tuotonlaskennan alaisessa ja eräpäivänä palautettavassa nimellispääomassa. Korkotodistus Pohjois-Amerikka High Yield 7/2020:n tapauksessa vastaava luku on 1,00 prosenttiyksikköä. Mitä tarkoitetaan luottovastuutapahtumalla? Korkotodistusten yhteydessä luottovastuutapahtumalla tarkoitetaan viiteyhtiön konkurssia, vakavaa maksuhäiriötä, valtiollista interventiota (pankin tai rahoituslaitoksen tapauksessa) ja Markit itraxx Europe Crossover -indeksin kohdalla myös velkojen uudelleenjärjestelyä. Tarkemmin ottaen luottovastuutapahtumia ovat: Konkurssi, eli maksukyvyttömyys. Vakava maksuhäiriö, eli yhtiö ei ole pystynyt maksamaan vähintään miljoonan Yhdysvaltain dollarin suuruista velkaa. Mikäli viiteyhtiö on pankki tai muu rahoituslaitos, on myös valtiollinen interventio mahdollista. Valtiollisessa interventiossa vähintään 10 miljoonan Yhdysvaltain dollarin suuruista velkaa muutetaan valtiollisen viranomaisen toimesta, esim. velkojien oikeuksia heikentämällä, pakkolunastuksella, siirrolla tai muulla edunsaajan vaihdolla, pakollisella peruutuksella, muunnolla tai vaihdolla. Velkojen uudelleenjärjestely, eli yhtiö neuvottelee velkojen ehdot velkojille heikommiksi ja velkojen arvo on vähintään 10 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Velkojen uudelleenjärjestely lasketaan luottovastuutapahtumaksi vain Markit itraxx Europe Crossover -indeksin tapauksessa. Luottovastuutapahtuman toteaminen tapahtuu markkinaehtoisesti ja perustuu viimeksi voimaantulleisiin ISDA:n (International Swap and Derivatives Association) määritelmiin. * Luottovastuutapahtuman toteamiseksi viiteyhtiön tilannetta voidaan kuitenkin tarkastella taannehtivasti 60 päivän ajalta ennen varsinaisen luottovastuuajan alkamista. ** Mahdollinen negatiivinen euribor 3 kk -korko laskee sijoittajalle maksettavaa korkoa negatiivisen koron verran. Sijoittajan vastaanottama kokonaiskorko (= euribor 3 kk + kiinteä lisäkorko) on kuitenkin aina vähintään nolla. Viimeisellä korkojaksolla ( ) viitekorkona käytetään euribor 1 kk -korkoa. 12

13 Havainnollistava kuva luottoriski-indeksiin sidotun Korkotodistuksen korkotuotoista ja pääomanpalautuksesta tilanteessa, jossa yksikään viiteyhtiöstä ei ajaudu luottovastuutapahtumaan. Vuosi 1 Vuosi 2 Vuosi 3 Vuosi 4 Vuosi 5 Neljännesvuosittainen korkotuotto Neljännesvuosittainen korkotuotto Neljännesvuosittainen korkotuotto Neljännesvuosittainen korkotuotto Neljännesvuosittainen korkotuotto + Nimellispääoma Esimerkkejä tuotonlaskennasta ja pääomanpalautuksesta* Positiivinen skenaario: Viiteyhtiöissä ei tapahdu luottovastuutapahtumia Sijoituksen nimellispääoma on euroa. Viiteyhtiöissä ei tapahdu luottovastuutapahtumia. Nimellispääomalle maksetaan neljännesvuosittain Korkotodistus Eurooppa High Yield 7/2020:n tapauksessa euribor 3 kk + 3,60 % vuotuista korkoa ja Korkotodistus Pohjois-Amerikka High Yield 7/2020:n tapauksessa euribor 3 kk + 4,20 % vuotuista korkoa. Eräpäivänä kummassakin Korkotodistuksessa sijoittajalle palautetaan alkuperäinen nimellispääoma. Neutraali skenaario: Seitsemässä viiteyhtiössä tapahtuu luottovastuutapahtuma Sijoituksen nimellispääoma on euroa. Seitsemässä viiteyhtiössä tapahtuu luottovastuutapahtuma heti kolmannen vuoden alussa. Kahden ensimmäisen vuoden ajan korkotuottoa maksetaan koko nimellispääomalle. Luottovastuutapahtumista johtuen kolmannen vuoden alussa tuotonlaskennassa käytettävä nimellispääoma laskee Korkotodistus Eurooppa High Yield 7/2020:n tapauksessa noin 90,7 prosenttiin (= 100 % - 7 x 1,33 %) ja Korkotodistus Pohjois-Amerikka High Yield 7/2020:n tapauksessa 93 prosenttiin (= 100 % - 7 x 1,00 %). Vuosina 3 5 korkoa maksetaan alentuneelle nimellispääomalle. Eräpäivänä nimellispääomasta palautetaan Korkotodistus Eurooppa High Yield 7/2020:n tapauksessa noin 90,7 % (eli noin 907 euroa) ja Korkotodistus Pohjois-Amerikka High Yield 7/2020:n tapauksessa 93 % (eli 930 euroa). Huonoin mahdollinen skenaario: Kaikissa viiteyhtiöissä tapahtuu luottovastuutapahtuma Sijoituksen nimellispääoma on euroa. Kaikki viiteyhtiöt ajautuvat luottovastuutapahtumaan Korkotodistuksen liikkeeseenlaskupäivänä. Sijoitukselle ei makseta tuottoa ja nimellispääoma menetetään kokonaisuudessaan Korkotodistus Eurooppa High Yield 7/2020:n ja Pohjois-Amerikka High Yield 7/2020:n tapauksessa. * Esimerkkien tiedot ovat ainoastaan esimerkinomaisia, eivätkä ne kuvasta sijoitustuotteen historiallista tai odotettua kehitystä. Verotusta ei ole huomioitu. Sijoittajan saama efektiivinen tuotto riippuu lisäksi Korkotodistuksen ostohinnasta. 13

14 Korkotodistusten riskeistä Markkinariski Korkotodistus Eurooppa High Yield 7/2020 ja Korkotodistus Pohjois-Amerikka High Yield 7/2020 eivät ole pääomaturvattuja, joten sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan, mikäli korkotodistuksen viiteyhtiössä tapahtuu luottovastuutapahtumia. Jos viiteyhtiöissä tapahtuu luottovastuutapahtumia, vähentää kunkin viiteyhtiön luottovastuutapahtuma eräpäivänä maksettavaa määrää Korkotodistus Eurooppa High Yield 7/2020:n tapauksessa noin 1,33 prosenttiyksiköllä ja Korkotodistus Pohjois- Amerikka High Yield 7/2020:n tapauksessa 1,00 prosenttiyksiköllä, alkuperäisestä nimellispääomasta laskettuna. Nimellispääoma menetetään kokonaisuudessaan, jos viiteindeksin kaikissa viiteyhtiössä tapahtuu luottovastuutapahtuma luottovastuuaikana. Luottovastuutapahtuman toteaminen ja takaisinsaantiarvon määrittäminen tapahtuu markkinaehtoisesti ja perustuu viimeksi voimaantulleisiin ISDA:n (International Swap and Derivatives Association) määritelmiin (ks. määritelmät sivulta 12). Luottovastuutapahtuman jälkeen ISDA määrittelee luottojohdannaismarkkinoilla takaisinsaantiarvon, joka on välillä %. Korkotodistus Eurooppa High Yield 7/2020:n ja Korkotodistus Pohjois-Amerikka High Yield 7/2020:n pääomanpalautusta sekä laskennallista nimellispääomaa laskettaessa sovelletaan kuitenkin nollapalautus astetta, jolloin jokaisen viiteyhtiön vaikutus on Korkotodistus Eurooppa High Yield 7/2020:n tapauksessa 1/75 prosenttiyksikköä (eli noin 1,33 prosenttiyksikköä) ja Korkotodistus Pohjois-amerikka High Yield 7/2020:n tapauksessa 1/100 prosenttiyksikköä (eli 1,00 prosentti yksikköä). Tällöin ISDA:n määrittelemillä takaisinsaantiarvoilla ei ole merkitystä Korkotodistusten arvoon. Sijoituspäätöstä tehdessään sijoittajan tulee ottaa huomioon viiteindekseihin ja liikkeeseenlaskijaan liittyvä kokonaisriski sijoitussalkussaan. Liikkeeseenlaskijariski Korkotodistuksiin liittyy riski liikkeeseenlaskijan, Nordea Pankki Suomi Oyj:n, takaisinmaksukyvystä. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi, eikä pysty vastaamaan sitoumuksistaan. Sijoittaja voi liikkeeseenlaskijan maksukyvyttömyyden johdosta menettää sijoittamansa nimellispääoman sekä mahdollisen tuoton osittain tai kokonaan. Nordea Pankki Suomi Oyj:n luottoluokitukset ovat Aa3 (Moody s, negatiiviset näkymät) ja AA (Standard & Poor s, negatiiviset näkymät). Korkotodistuksille ei ole asetettu erillistä vakuutta. Ylikurssiriski Mahdollista ylikurssia eli lainan nimellisarvon ylittävää myyntihinnan osaa ei palauteta. Sijoittajalle ylikurssista johtuvan tappion suuruus riippuu siitä, minkä verran maksettua ylikurssia pienemmäksi tuotto jää. Jälkimarkkinariski Jos sijoittaja myy korkotodistuksen jälkimarkkinoilla ennen eräpäivää, takaisinostohinta voi olla yli tai alle nimellisarvon. Normaaleissa markkinaolosuhteissa Nordea Pankki Suomi Oyj tarjoaa jälki markkinahinnan euron ja sen ylittäville nimellismäärille. Korkotodistuksilla voi käydä jälkimarkkinakauppaa myös Helsingin Pörssin OMX HEL Structured Products Retail -listalla. KESKIMÄÄRÄINEN RISKI. Strukturoidut sijoitustuotteet, joissa nimellispääoman palautus riippuu markkinoiden kehityksestä esimerkiksi viiteyhtiöiden osakkeiden markkina-arvon kehityksestä tai viiteyhtiöiden luottovastuutapahtumien lukumäärästä sekä liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä. Mahdollinen nimellispääoman palautus ei kata ylikurssia eikä sijoittajan maksamia palkkioita ja kuluja. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvä riski on kuvattu tässä markkinointiesitteessä. Riskiluokitus ei poista sijoittajan velvollisuutta perehtyä huolellisesti tähän markkinointiesitteeseen, tuotekohtaisiin ehtoihin ja mahdolliseen ohjelmaesitteeseen ja niissä mainittuihin riskeihin. 14

15 Tärkeää tietoa Myyntiaika: Liikkeeseenlasku: Liikkeeseenlaskija: Nordea Pankki Suomi Oyj, luottoluokitukset Aa3 (Moody s, negatiiviset näkymät) ja AA (Standard & Poor s, negatiiviset näkymät). Eräpäivä: Myyntipaikat: Sijoituksen voi tehdä Nordean konttorissa, Nordea Private Bankingissa, pankkitunnuksilla Nordean asiakaspalvelussa puh (pvm/mpm) ja verkkopankissa osoitteessa sekä Helsingin Pörssissä OMX HEL Structured Products Retail -listalla. Minimisijoitus: euroa. Myyntihinta: Vaihtuva, noin 100 %. Lainanumero ja ISIN: Korkotodistus Eurooppa High Yield 7/2020: A920 ja FI Korkotodistus Pohjois-Amerikka High Yield 7/2020: A921 ja FI Viiteindeksi: Korkotodistus Eurooppa High Yield 7/2020:n tapauksessa Markit itraxx Europe Crossover -indeksin sarja 23, jossa liikkeeseenlaskuhetkellä on 75 viiteyhtiötä. Korkotodistus Pohjois- Amerikka High Yield 7/2020:n tapauksessa Markit CDX North America High Yield -indeksin sarja 24, jossa liikkeeseenlaskuhetkellä on 100 viiteyhtiötä. Korko: Korkotodistus Europpa High Yield 7/2020:n tapauksessa sijoitukselle maksetaan neljännesvuosittain korkoa, joka on euribor 3 kk + 3,60 % vuotuista korkoa. Korkotodistus Pohjois-Amerikka High Yield 7/2020:n tapauksessa vastaava korko on euribor 3 kk + 4,20 % vuotuista korkoa. Korkoa maksetaan laskennalliselle nimellispääomalle. Ensimmäinen korkojakso alkaa ja päättyy Tämän jälkeen korkojaksot ovat kolmen kuukauden pituisia. Viimeinen korkojakso alkaa ja päättyy eräpäivänä. Viimeisen korkojakson viitekorkona käytetään euribor 1 kk -korkoa. Koronmaksupäivät ovat neljännesvuosittain 20. maaliskuuta, 20. kesäkuuta, 20. syyskuuta ja 20. joulukuuta. Laskennallinen nimellispääoma: Korkoa maksetaan laskennalliselle nimellispääomalle. Mikäli viiteyhtiöissä tapahtuu luottovastuutapahtumia, laskee kunkin viiteyhtiön luottovastuutapahtuma laskennallista nimellispääomaa Korkotodistus Eurooppa High Yield 7/2020:n tapauksessa noin 1,33 prosenttiyksiköllä ja Korkotodistus Pohjois- Amerikka High Yield 7/2020:n tapauksessa 1,00 prosenttiyksiköllä alkuperäisestä nimellisarvosta laskettuna. Luottovastuutapahtuma laskee laskennallista nimellispääomaa vasta luottovastuutapahtuman vahvistuspäivältä sekä sen jälkeiseltä ajalta. Luottovastuutapahtuman jälkeen tuleville korkojaksoille maksetaan korkoa ainoastaan laskennalliselle nimellispääomalle. Luottovastuutapahtumien vaikutus laskennalliseen nimellispääomaan on esitetty lähtöhetken viiteyhtiöillä, joita on Korkotodistus Eurooppa High Yield 7/2020:n tapauksessa 75 ja Korkotodistus Pohjois-Amerikka High Yield 7/2020:n tapauksessa 100. Yleisen markkinakäytännön mukaisesti liikkeeseenlaskija pidättää oikeuden muuttaa viiteyhtiöiden lukumäärää sekä niiden painoja viiteindeksissä, mikäli luottovastuuaikana viiteyhtiöissä tapahtuu yritysjärjestelyitä, joita ovat esimerkiksi viiteyhtiön jakautuminen ja sulautuminen. Näiden seurauksena viiteyhtiöiden lukumäärä ja painot viiteindeksissä voivat nousta tai laskea, mikä vaikuttaa lainan laskennallisen nimellispääoman ja erääntymisarvon laskentaan. Pääomanpalautus: Sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Pääomapalautus eräpäivänä on sama kuin nimellispääoma, mikäli viiteyhtiöissä ei tapahdu yhtään luottovastuutapahtumaa luottovastuuaikana. Mikäli viiteyhtiöissä tapahtuu luottovastuutapahtumia, vähentää kunkin viiteyhtiön luottovastuutapahtuma eräpäivänä maksettavaa määrää Korkotodistus Eurooppa High Yield 7/2020:n tapauksessa noin 1,33 prosenttiyksiköllä ja Korkotodistus Pohjois-Amerikka High Yield 7/2020:n tapauksessa 1,00 prosenttiyksiköllä, alkuperäisestä nimellispääomasta laskettuna. Nimellispääoma menetetään kokonaan, mikäli kaikissa viiteyhtiöissä tapahtuu luottovastuutapahtuma. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus alentaa velkakirjan nimellisarvoa kunkin viiteyhtiön luottovastuutapahtuman jälkeen. Mahdollista ylikurssia ei palauteta. Lainaan liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä. Luottovastuuaika: välinen ajanjakso. Luottovastuutapahtuman toteamiseksi viiteyhtiön tilannetta voidaan kuitenkin tarkastella taannehtivasti 60 päivän ajalta ennen varsinaisen luottovastuuajan alkamista kansainvälisen markkinakäytännön mukaisesti. Liikkeeseenlaskijalla on myös oikeus ilmoittaa sellaisesta luottovastuutapahtumasta, joka on tapahtunut luottovastuuaikana, mutta joka on tullut liikkeeseenlaskijan tietoon vasta luottovastuuajan jälkeen, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluttua luottovastuuajan päättymisestä. Lisää luottovastuutapahtumasta sivulla 12. Strukturointikustannus: Ostohinta sisältää noin 3,0 %:n strukturointikustannuksen, joka vastaa noin 0,6 %:n vuotuista kustannusta. Strukturointikustannus perustuu lainan sisältämien korko- ja johdannaissijoitusten arvoille arvostuspäivänä Strukturointikustannus sisältää kaikki liikkeeseenlaskijalle lainasta aiheutuvat kulut, kuten liikkeeseenlasku-, lisenssi-, materiaali- ja markkinointikustannukset. Liikkeeseenlaskija ei peri lainasta erillistä merkintäpalkkiota eikä erillisiä säilytyskustannuksia. Jälkimarkkinat: Normaaleissa markkinaolosuhteissa Nordea Pankki Suomi Oyj antaa takaisinostohinnan euron ja sen ylittäville nimellismäärille. Takaisinostohinta voi olla yli tai alle nimellisarvon. Korkotodistuksilla voi käydä jälkimarkkinakauppaa myös Helsingin Pörssin OMX HEL Structured Products Retail -listalla. Listaus: Lainat listataan julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin OMX HEL Structured Products Retail -listalle. Säilytys: Säilyttäminen on maksutonta Nordea Pankki Suomi Oyj:ssä. Vakuus: Lainalle ei ole asetettu erillistä vakuutta. Liikkeeseenlaskun peruutus: Liikkeeseenlaskijalla on oikeus peruuttaa liikkeeseenlasku perustuen muutoksiin taloudellisissa olosuhteissa, merkintävilkkauden jäädessä alhaiseksi, tai jos tapahtuu jotain sellaista, mikä liikkeeseenlaskijan harkinnan mukaan voi vaarantaa järjestelyn onnistumisen. Verotus: Mahdollinen korkotuotto on Suomessa yleisesti verovelvolliselle luonnolliselle henkilölle ja kotimaiselle kuolinpesälle korkotulon lähdeveronalaista tuloa voimassa olevan lain mukaan. Verosasioissa kannattaa aina kääntyä verotoimiston tai veroasiantuntijan puoleen. Lainat A920 ja A921 lasketaan liikkeeseen Nordea Pankki Suomi Oyj:n päivätyn ja sittemmin täydennetyn joukkolainaohjelman (Irlannista Suomen Finanssivalvonnalle esitedirektiivin mukaisesti ilmoitettu joukkovelkakirjaohjelma) puitteissa. Englanninkielinen ohjelmaesite löytyy liikkeeseenlaskijan verkkosivuilta Lainojen lopulliset ehdot ja ohjelmaesite ovat saatavissa myyjältä. Lainaehtojen englanninkielinen versio on sitova. Muut ovat käännöksiä englanninkielisestä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan englanninkielisiä lainaehtoja. VASTUUVARAUMA Nordea Markets on Nordea Bank Norge ASA:n, Nordea Bank AB:n (publ), Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja Nordea Bank Danmark A/S:n Markets-toimintojen yhteinen nimi. Oheiset tiedot on tarkoitettu taustatiedoksi vastaanottajan yksinomaiseen käyttöön. Annetut tiedot ja näkemykset edustavat Nordea Marketsin mielipidettä tiedotteessa mainittuna päivänä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Tämä markkinointimateriaali ei ole täydellinen kuvaus tuotteesta tai siihen liittyvistä riskeistä, eikä sitä tulisi pitää sellaisena tai käyttää ilman vastaanottajan omaa harkintaa. Oheisia tietoja ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi, tarjoukseksi tai kehotukseksi antaa tarjous rahoitusvälineen ostamisesta tai myymisestä. Annetut tiedot eivät liity kenenkään yksittäisen vastaanottajan sijoitustavoitteisiin, taloudelliseen tilanteeseen tai erityistarpeisiin. Ennen sijoitus- tai luotonottopäätöksen tekemistä on suositeltavaa hankkia kulloiseenkin tilanteeseen soveltuvia asiantuntijaneuvoja. On tärkeää muistaa, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevista tuotoista. Nordea Markets ei ole eikä pyri olemaan vero-, kirjanpito- tai lainopillinen neuvonantaja missään toimipaikassaan. Tätä asiakirjaa ei saa jäljentää, jakaa eikä julkaista missään tarkoituksessa ilman Nordea Marketsin etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Markit itraxx Europe Crossover series 23 is a service mark of Markit Indices Limited and has been licensed for use by Nordea Bank Finland Plc. The Markit itraxx Europe Crossover series 23 referenced herein is the property of Markit Indices Limited and is used under license. The credit-linked note Korkotodistus Eurooppa High Yield 7/2020 is not sponsored, endorsed, or promoted by Markit Indices Limited or any of its members. Markit CDX North America High Yield series 24 is a service mark of Markit Indices Limited and has been licensed for use by Nordea Bank Finland Plc. The Markit CDX North America High Yield series 24 referenced herein is the property of Markit Indices Limited and is used under license. The credit-linked note Korkotodistus Pohjois-Amerikka High Yield 7/2020 is not sponsored, endorsed, or promoted by Markit Indices Limited or any of its members. 15

16

Säännöllistä korkotuottoa hajautetulla sijoituksella

Säännöllistä korkotuottoa hajautetulla sijoituksella MARKKINOINTIMATERIAALI 4.1.2017 Korkotodistukset Säännöllistä korkotuottoa hajautetulla sijoituksella B487 Korkotodistus Eurooppa High Yield 1/ 2022 Merkintäaika: 18.1. 19.12.2017 Sijoitusaika: Noin 5

Lisätiedot

Säännöllistä korkotuottoa hajautetulla sijoituksella

Säännöllistä korkotuottoa hajautetulla sijoituksella MARKKINOINTIMATERIAALI 29.12.2016 Korkotodistukset Säännöllistä korkotuottoa hajautetulla sijoituksella B486 Korkotodistus Pohjois-Amerikka High Yield 1/ 2022 Merkintäaika: 18.1. 19.12.2017 Sijoitusaika:

Lisätiedot

Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield II

Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield II Danske Bank DDBO 2948: Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield II Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS1309433578 Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield II Pitkään jatkunut

Lisätiedot

4% Jopa yli 5% * Korkotodistukset Mahdollisuus talletusta parempaan tuottoon. Markkinointimateriaali

4% Jopa yli 5% * Korkotodistukset Mahdollisuus talletusta parempaan tuottoon. Markkinointimateriaali Markkinointimateriaali 21.3.2016 Korkotodistukset Mahdollisuus talletusta parempaan tuottoon Korkotodistus Eurooppa High Yield 7/2021 Merkintäaika: 31.3. 18.12.2016 (jälkimarkkinakauppaa voi käydä myös

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2016

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2016 YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2016 - OMAISUUDENHOITO - YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2016 Yrityslainakori Eurooppa I/2016 on hieman yli viiden vuoden mittainen joukkovelkakirjalaina, jonka tuotto ja pääoman

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2016

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2016 YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2016 - OMAISUUDENHOITO- YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2016 Yrityslainakori Eurooppa II/2016 on hieman alle viiden vuoden mittainen joukkovelkakirjalaina, jonka tuotto ja pääoman

Lisätiedot

Danske Bank DDBO 2951: Luottokorilaina Eurooppa VIII USD

Danske Bank DDBO 2951: Luottokorilaina Eurooppa VIII USD Danske Bank DDBO 2951: Luottokorilaina Eurooppa VIII USD Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S, Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi : XS1321981364

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA III/2016

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA III/2016 YRITYSLAINAKORI EUROOPPA III/2016 - OMAISUUDENHOITO- YRITYSLAINAKORI EUROOPPA III/2016 Yrityslainakori Eurooppa III/2016 on hieman yli viiden vuoden mittainen joukkovelkakirjalaina, jonka tuotto ja pääoman

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI AMERIKKA VI/2016

YRITYSLAINAKORI AMERIKKA VI/2016 YRITYSLAINAKORI AMERIKKA VI/2016 - OMAISUUDENHOITO- Yrityslainakori Amerikka VI/2016 Yrityslainakori Amerikka VI/2016 on noin viiden vuoden mittainen joukkovelkakirjalaina, jonka tuotto ja pääoman takaisinmaksu

Lisätiedot

4%* Korkotodistukset. Jopa. Mahdollisuus talletusta parempaan tuottoon. Markkinointimateriaali

4%* Korkotodistukset. Jopa. Mahdollisuus talletusta parempaan tuottoon. Markkinointimateriaali Markkinointimateriaali 17.12.2015 Korkotodistukset Mahdollisuus talletusta parempaan tuottoon Yksittäisiin viiteyhtiöihin sidotut korkotodistukset Lisämerkintäaika: 4.1. 18.12.2016 (jälkimarkkinakauppaa

Lisätiedot

Pohjola Yrityskorko Eurooppakori I/2015

Pohjola Yrityskorko Eurooppakori I/2015 YRITYSKORKO Pohjola Yrityskorko Eurooppakori I/015 Liikkeeseenlaskija: Pohjola Pankki Oyj Merkintäaika: 30.3. - 8.5.015 Kiinteä korko: 4,40 % vuodessa Kohde-etuus: Markit itraxx Europe Crossover Series

Lisätiedot

Yrityslainakori Pohjois- Amerikka Kertyvä Vipu

Yrityslainakori Pohjois- Amerikka Kertyvä Vipu Yrityslainakori Pohjois- Amerikka Kertyvä Vipu Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Merkintähinta 100 % Pääomaturva Erääntymisarvo Viiteyhtiöt Sijoitusaika Ei pääomaturvaa Alustavasti 165 % 1 jäljellä

Lisätiedot

Yrityslainakori Pohjois- Amerikka Kuponki Vipu USD

Yrityslainakori Pohjois- Amerikka Kuponki Vipu USD Yrityslainakori Pohjois- Amerikka Kuponki Vipu USD Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Merkintähinta 100 % Pääomaturva Valuutta Ei pääomaturvaa Yhdysvaltain dollari (USD) Alustava kuponki Kiinteä

Lisätiedot

Fed alkaa haukkailla. Pasi Sorjonen 15. joulukuuta 2014

Fed alkaa haukkailla. Pasi Sorjonen 15. joulukuuta 2014 Fed alkaa haukkailla Pasi Sorjonen 15. joulukuuta 2014 Fed alkaa haukkailla Tulevaa Yhdysvallat: Haukkamaisempi Fed Euroalue: Luottamus palailee hieman Suomi: Inflaatio hidastuu Mennyttä Euroalue: TLTRO

Lisätiedot

YRITYSKORILAINA POHJOIS-AMERIKKA II

YRITYSKORILAINA POHJOIS-AMERIKKA II YRITYSKORILAINA POHJOIS-AMERIKKA II Yrityskorilaina Pohjois-Amerikka II on luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina, jonka kohde-etuutena on Markit CDX North America High Yield -indeksin Sarja 26,

Lisätiedot

Danske Bank DDBO FC13: Luottokorilaina Eurooppa X

Danske Bank DDBO FC13: Luottokorilaina Eurooppa X Danske Bank DDBO FC13: Luottokorilaina Eurooppa X Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S, Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi : XS1389924116 Luottokorilaina

Lisätiedot

YRITYSKORILAINA POHJOIS-AMERIKKA

YRITYSKORILAINA POHJOIS-AMERIKKA YRITYSKORILAINA POHJOIS-AMERIKKA Yrityskorilaina Pohjois-Amerikka on luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina, jonka kohde-etuutena on Markit CDX North America High Yield -indeksin Sarja 26, joka koostuu

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ. Evli Korkotodistus High Yield 12-32% LAINAEHDOT 23.10.2015. Merkintäaika: 26.10.2015-18.11.2015 Sijoitusaika: 30.11.2015 15.1.

EVLI PANKKI OYJ. Evli Korkotodistus High Yield 12-32% LAINAEHDOT 23.10.2015. Merkintäaika: 26.10.2015-18.11.2015 Sijoitusaika: 30.11.2015 15.1. LAINAEHDOT 23.10.2015 EVLI PANKKI OYJ Evli Korkotodistus High Yield 12-32% Merkintäaika: 26.10.2015-18.11.2015 Sijoitusaika: 30.11.2015 15.1.2021 Liikkeeseenlaskija Evli Pankki Oyj Järjestäjä: Evli Pankki

Lisätiedot

Tarjolla tuhti kattaus talouslukuja. Pasi Sorjonen 03/02/2014

Tarjolla tuhti kattaus talouslukuja. Pasi Sorjonen 03/02/2014 Tarjolla tuhti kattaus talouslukuja Pasi Sorjonen 03/02/2014 Keskuspankit sekä työllisyys- ja luottamusluvut vievät huomion Viime viikon antia: Fed pienensi odotetusti ostoohjelmaansa Hyviä Q4 BKT-lukuja

Lisätiedot

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus Talousnäkymät Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus 1 2 Maailma elpymässä kehittyvien maiden vetoavulla 140 Indeksi, 2005=100 Teollisuustuotanto Indeksi 2005=100 140

Lisätiedot

Nokia Autocall 2. Danske Bank DDBO FE49:

Nokia Autocall 2. Danske Bank DDBO FE49: Danske Bank DDBO FE49: Nokia Autocall 2 Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1531143748 Päivitetty 7.12.2016

Lisätiedot

Yhdysvallat ja euroalue eri suuntiin. Pasi Sorjonen

Yhdysvallat ja euroalue eri suuntiin. Pasi Sorjonen Yhdysvallat ja euroalue eri suuntiin Pasi Sorjonen 13.10.2014 Yhdysvallat jatkaa tukevassa nousussa euroalue kompuroi Tulevaa Yhdysvallat: Hyvä yleiskuva säilyy Euroalue: Teollisuuden heikkous voi painaa

Lisätiedot

Nordea Markets. Raaka-ainemarkkinakatsaus. Rami Palin 22.5.2015

Nordea Markets. Raaka-ainemarkkinakatsaus. Rami Palin 22.5.2015 Nordea Markets Raaka-ainemarkkinakatsaus Rami Palin Nordea Markets 22.5.2015 Öljy Öljyn hinta on monen tekijän tulos Lyhyen aikavälin kysyntä/tarjonta Varastotasot Kysyntä OPECin tavoitteet ja tuotantokuri

Lisätiedot

Korkotodistukset Mahdollisuus talletusta parempaan tuottoon

Korkotodistukset Mahdollisuus talletusta parempaan tuottoon Markkinointimateriaali 21.3.2016 Korkotodistukset Mahdollisuus talletusta parempaan tuottoon Korkotodistus Pohjois-Amerikka Investment Grade 7/2023 Merkintäaika: 31.3. 18.12.2016 Sijoitusaika: Noin 7 vuotta

Lisätiedot

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 28.5.2012 päivätyn ja julkaistun sekä 31.5.2012 ja 1.8.2012 täydennetyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö Lainakohtaiset ehdot Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2003 Erillisjoukkovelkakirjalaina Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea

Lisätiedot

Tuottoa pohjoisamerikkalaisista yrityslainoista

Tuottoa pohjoisamerikkalaisista yrityslainoista SEB Pohjois- Amerikka Yrityslaina Luottoriskilaina Tuottoa pohjoisamerikkalaisista yrityslainoista Globaalin talouskehityksen epävarmuudet ovat varjostaneet alkuvuotta, joka on näkynyt voimakkaana hintaheiluntana

Lisätiedot

Keskuspankkien kokouspöytäkirjat aukeavat. Pasi Sorjonen 17/02/2014

Keskuspankkien kokouspöytäkirjat aukeavat. Pasi Sorjonen 17/02/2014 Keskuspankkien kokouspöytäkirjat aukeavat Pasi Sorjonen 17/02/2014 Keskuspankkien pähkäilyä ja luottamuksen mittausta Viime viikon antia: Euroalueen nousu jatkuu BoE korjasi linjaansa Suomesta karmeat

Lisätiedot

MARKKINOINTIMATERIAALI Tammikuu Warrantit Potkua sijoitusportfolioosi

MARKKINOINTIMATERIAALI Tammikuu Warrantit Potkua sijoitusportfolioosi MARKKINOINTIMATERIAALI Tammikuu 2017 Warrantit Potkua sijoitusportfolioosi Warrantit Warrantit antavat mahdollisuuden sijoittaa osakkeisiin ja osakeindekseihin. Tuottoa voi saada sekä nousuettä laskumarkkinassa.

Lisätiedot

Luottokori Pohjois-Amerikka

Luottokori Pohjois-Amerikka Merkintäaika päättyy 31.12.2015 Luottokori Pohjois-Amerikka Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Sijoitus pohjoisamerikkalaiselle high yield -yrityslainamarkkinalle. Luottoriski hajautuu tasan

Lisätiedot

Inflaatio hidastuu innostuuko EKP? Pasi Sorjonen

Inflaatio hidastuu innostuuko EKP? Pasi Sorjonen Inflaatio hidastuu innostuuko EKP? Pasi Sorjonen 29.9.2014 Inflaatio hidastuu lisää saako se EKP:n toimimaan? Tulevaa Yhdysvallat: Työmarkkinat palautuvat EKP:n osto-ohjelma kiinnostaa Euroalue: Inflaatio

Lisätiedot

Nokia Autocall 3 päivitetty

Nokia Autocall 3 päivitetty Danske Bank DDBO FE53: Nokia Autocall 3 päivitetty 25.1.2017 Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1547361409

Lisätiedot

OSAKEINDEKSILAINA AMERIKKA TURBO 2016

OSAKEINDEKSILAINA AMERIKKA TURBO 2016 OSAKEINDEKSILAINA AMERIKKA TURBO 2016 - OMAISUUDENHOITO- Osakeindeksilaina Amerikka Turbo Osakeindeksilaina Amerikka Turbo on sijoituskohde, jossa sijoituksen arvo muodostuu kahdesta eri osasta: pääoman

Lisätiedot

Korkotodistukset Mahdollisuus talletusta parempaan tuottoon

Korkotodistukset Mahdollisuus talletusta parempaan tuottoon Markkinointimateriaali 21.3.2016 Korkotodistukset Mahdollisuus talletusta parempaan tuottoon Korkotodistus Eurooppa Investment Grade 7/2023 Merkintäaika: 31.3. 18.12.2016 Sijoitusaika: Noin 7 vuotta Korko:

Lisätiedot

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies.

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies. 1(8) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 3/2011 ja 4/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI FRONTIER MARKETS II Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Evli Pankki Oyj:n

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1600: KORKOKAULURI VI Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 30.11.2010 päivättyyn ja 18.2.2011, 12.5.2011, 20.5.2011 ja 10.8.2011

Lisätiedot

UniCredit Autocall. Danske Bank DDBO FE5C:

UniCredit Autocall. Danske Bank DDBO FE5C: Danske Bank DDBO FE5C: UniCredit Autocall Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1567980708 UniCredit Autocall

Lisätiedot

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Op-joukkovelkakirjaohjelman 6.5.2004 listalleottoesitteen yleisten ehtojen kanssa tämän lainan ehdot. Yleisiä ehtoja

Lisätiedot

Danske : Bank DDBO FC29: Luottokorilaina Eurooppa XIV

Danske : Bank DDBO FC29: Luottokorilaina Eurooppa XIV Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi n. 5vuotta Danske : Bank DDBO FC29: Luottokorilaina Eurooppa XIV Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske

Lisätiedot

Danske Bank DDBO 3021: AUTOCALL SUOMI. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS

Danske Bank DDBO 3021: AUTOCALL SUOMI. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS Danske Bank DDBO 3021: AUTOCALL SUOMI Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS1327053481 AUTOCALL SUOMI Euroopan talouskasvun piristyessä myös suomalaisten yhtiöiden

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2005 EuroTaala

Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2005 EuroTaala Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2005 EuroTaala Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 10.3.2005 päivätyn

Lisätiedot

SijoittajanTodistukset

SijoittajanTodistukset MARKKINOINTIMATERIAALI 10.11.2016 SijoittajanTodistukset Tartu markkinoiden mahdollisuuksiin B472 Osaketodistus Maailma Autocall Merkintäaika: 21.11. 16.12.2016 Sijoitusaika: Enintään noin 5 vuotta Kohde-etuus:

Lisätiedot

Fed kertoo taaperostaan. Pasi Sorjonen 16/12/2013

Fed kertoo taaperostaan. Pasi Sorjonen 16/12/2013 Fed kertoo taaperostaan Pasi Sorjonen 16/12/2013 Alkaako Fed taapertaa nyt vai kuukauden kuluttua? Viime viikon antia: Yhdysvalloissa sopu budjetista Tulevaa: Tavallista tärkeämpi keskuspankkien viikko

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT 1(7) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI KIINA+ PRIVATE PLACEMENT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä

Lisätiedot

EKP täräyttää Toimintatorstaina. Pasi Sorjonen 02/06/2014

EKP täräyttää Toimintatorstaina. Pasi Sorjonen 02/06/2014 EKP täräyttää Toimintatorstaina Pasi Sorjonen 02/06/2014 EKP viettää vihdoin Toimintatorstaita Tällä viikolla: EKP laskee korkoa BoE odottaa Yhdysvallat: Työmarkkinat tapetilla Suomen BKT supistui Q1:llä?

Lisätiedot

Öljyn hinnan lasku on Venäjälle liikaa. Sanna Kurronen Lokakuu 2014

Öljyn hinnan lasku on Venäjälle liikaa. Sanna Kurronen Lokakuu 2014 Öljyn hinnan lasku on Venäjälle liikaa Sanna Kurronen Lokakuu 2014 Onko Putinin onni kääntynyt? Rahoitussektorin kautta pakotteet purevat Talouskasvua ei ole Rupla kärsii nyt Venäjän heikkoudesta ja öljyn

Lisätiedot

Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield. Sijoituskorin esite

Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield. Sijoituskorin esite Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield Sijoituskorin esite Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield Tuottohakuisille sijoittajille suunnattu korkeaa vuotuista korkotuottoa tavoitteleva ratkaisu.

Lisätiedot

Eurooppa Finanssi Yhdistelmälaina

Eurooppa Finanssi Yhdistelmälaina Danske Bank DDBO FC19 Eurooppa Finanssi Yhdistelmälaina ISIN: XS1405932739 Eurooppa Finanssi Yhdistelmälaina Eurooppaa elvytetään voimakkaasti 1) EKP ostaa joukkovelkakirjalainoja 2) Lyhyet korot negatiivisia

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE)

Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE) LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE) Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 21.11.2005 Kuntarahoitus Oyj:n 24.3.2005 päivitetyn Kotimaisen Velkaohjelman EUR 500.000.000

Lisätiedot

Säännöllistä korkotuottoa hajautetulla sijoituksella

Säännöllistä korkotuottoa hajautetulla sijoituksella MARKKINOINTIMATERIAALI 4.1.2017 Korkotodistukset Säännöllistä korkotuottoa hajautetulla sijoituksella B488 Korkotodistus Pohjois-Amerikka Investment Grade 1/ 2024 Merkintäaika: 18.1. 19.12.2017 Sijoitusaika:

Lisätiedot

Danske : Bank DDBO FC32: Luottokorilaina Eurooppa Kerryttävä

Danske : Bank DDBO FC32: Luottokorilaina Eurooppa Kerryttävä Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi n. 5vuotta Danske : Bank DDBO FC32: Luottokorilaina Eurooppa Kerryttävä Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies:

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 34/2005 Euro/TRY

Nordea Pankki Suomi Oyj 34/2005 Euro/TRY Nordea Pankki Suomi Oyj 34/2005 Euro/TRY Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 10.3.2005 päivätyn

Lisätiedot

Räätälöidyt Sijoitukset

Räätälöidyt Sijoitukset MARKKINOINTIMATERIAALI 9.2.2017 Räätälöidyt Sijoitukset Markkinatilanteeseen sopivat ratkaisut B522 Osaketodistus Maailma Kuponki Merkintäaika: 20.2. 31.3.2017 Sijoitusaika: Enintään noin 5 vuotta Kohde-etuus:

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 21/2003 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 4.3.2003 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ NORDEA PANKKI SUOMI OYJ 35.000.000 euron Liikkeeseenlasku Nordea Pankki Suomi Oyj 19/2006 All Stars Aasia Ekstra Laskettu liikkeeseen osana 5.000.000.000 euron joukkovelkakirjaohjelmaa OSA A SOPIMUSEHDOT

Lisätiedot

Luottotodistus High Yield USA nro 2650

Luottotodistus High Yield USA nro 2650 MERKITTÄVISSÄ 31. MAALISKUUTA 2016 SAAKKA LUOTTOVASTUUTAPAHTUMIIN SIDOTTU SUOJA/RISKI Luottotodistus High Yield USA nro 2650 Ominaisuudet 6,5 % kiinteä vuotuinen kuponki (indikatiivinen) Osallistuu korkeatuottoisten

Lisätiedot

Säännöllistä korkotuottoa hajautetulla sijoituksella

Säännöllistä korkotuottoa hajautetulla sijoituksella MARKKINOINTIMATERIAALI 4.1.2017 Korkotodistukset Säännöllistä korkotuottoa hajautetulla sijoituksella B489 Korkotodistus Eurooppa Investment Grade 1/ 2024 Merkintäaika: 18.1. 19.12.2017 Sijoitusaika: Noin

Lisätiedot

Luottokori Eurooppa 12

Luottokori Eurooppa 12 Merkintäaika päättyy 31.10.2014 Luottokori Eurooppa 12 Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Hajautettu sijoitus eurooppalaiselle high yield -yrityslainamarkkinalle Tuotto vuosittain, alustavasti:

Lisätiedot

Inflaatio ratkaisee. Viikkokatsaus. Suvi Kosonen

Inflaatio ratkaisee. Viikkokatsaus. Suvi Kosonen Inflaatio ratkaisee Viikkokatsaus Suvi Kosonen 24.2.2014 Euroalueelta inflaatio, jenkkidata heikkoa Tulevaa: Euroalueen inflaatio, rahan määrä ja talouselämän luottamus USA:sta asuntomarkkinadataa, luottamuslukuja,

Lisätiedot

Yritysluottokori Eurooppa KuponkiPlus 1/2020

Yritysluottokori Eurooppa KuponkiPlus 1/2020 Yritysluottokori Eurooppa KuponkiPlus 1/2020 Eurooppalaiset yhtiöt tarjoavat houkuttelevaa tuottoa matalassa korkoympäristössä RISKITASO 5 4 3 2 1 MELKO KORKEA Sijoituskorin keskeiset tiedot Nimi: Mandatum

Lisätiedot

Eurooppa Finanssi EUR sijoitusobligaatio

Eurooppa Finanssi EUR sijoitusobligaatio Danske Bank DDBO FE25 Eurooppa Finanssi EUR sijoitusobligaatio ISIN: XS1417265797 Eurooppa Finanssi EUR Eurooppaa elvytetään voimakkaasti 1) EKP ostaa joukkovelkakirjalainoja 2) Lyhyet korot negatiivisia

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

Yritysluottokori Eurooppa Kuponki 1/2020

Yritysluottokori Eurooppa Kuponki 1/2020 Yritysluottokori Eurooppa Kuponki 1/2020 Eurooppalaiset yhtiöt tarjoavat houkuttelevaa tuottoa matalassa korkoympäristössä RISKITASO 5 4 3 2 1 MELKO KORKEA Sijoituskorin keskeiset tiedot Nimi: Mandatum

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 19/2005 Käänteisvelkakirjalaina Nokia

Nordea Pankki Suomi Oyj 19/2005 Käänteisvelkakirjalaina Nokia Nordea Pankki Suomi Oyj 19/2005 Käänteisvelkakirjalaina Nokia Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot. Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi

Lisätiedot

Sijoitus isolla vivulla Bull & Bear

Sijoitus isolla vivulla Bull & Bear Sijoitus isolla vivulla Bull & Bear Siiri Vehmer 31.8.2016 Runko Käyttötarkoituksista Miksi BULL & BEAR? Muutama esimerkki tuotteen toiminnasta Case Brexit: Ottivatko sijoittajat näkemystä sertifikaattien

Lisätiedot

OSAKEKORI AMERIKKA TURBO 2013

OSAKEKORI AMERIKKA TURBO 2013 OSAKEKORI AMERIKKA TURBO 2013 UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- OSAKEKORI AMERIKKA TURBO 2013 Osakekori Amerikka Turbo 2013 on sijoituskohde, joka muodostuu kahdesta eri osasta: pääoman palautusosasta

Lisätiedot

Pohjola Yrityskorko Amerikka I/2016

Pohjola Yrityskorko Amerikka I/2016 Kiinteä kuponkikorko 5,50 % p.a.* Yrityskorko Pohjola Yrityskorko Amerikka I/2016 Liikkeeseenlaskija: Pohjola Pankki Oyj Merkintäaika: 18.1. 11.3.2016 Kiinteä korko: 5,50 % vuodessa Kohde-etuus: Pohjoisamerikkalainen

Lisätiedot

Pohjoismaat Yhdistelmälaina

Pohjoismaat Yhdistelmälaina Merkintäaika päättyy 29.2.2016 Pohjoismaat Yhdistelmälaina Kohde-etuutena valikoitu kori pohjoismaisia suuryhtiöitä sijoittaja hyötyy osakekorin mahdollisesta kurssinoususta alustavasti 85 %:n tuottokertoimella

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015 Markkinakatsaus Toukokuu 2015 Talouskehitys IMF ennustaa maailmantalouden kasvavan kuluvana vuonna 3,5 prosenttia ja ensi vuonna 3,8 prosenttia IMF:n mukaan euroalueen talous on piristymässä vähitellen,

Lisätiedot

KUPONKILAINA NORDEA JA SEB

KUPONKILAINA NORDEA JA SEB KUPONKILAINA NORDEA JA SEB - OMAISUUDENHOITO- KUPONKILAINA NORDEA JA SEB Kuponkilaina Nordea ja SEB tarjoaa sijoittajalle mahdollisuuden kiinteään kuponkituottoon, jonka maksu riippuu kahden pohjoismaisen

Lisätiedot

Pohjola Yrityskorko Maailman Menestyjät II/2014 YRITYSKORKO. Liikkeeseenlaskija: Pohjola Pankki Oyj Merkintäaika:

Pohjola Yrityskorko Maailman Menestyjät II/2014 YRITYSKORKO. Liikkeeseenlaskija: Pohjola Pankki Oyj Merkintäaika: YRITYSKORKO Pohjola Yrityskorko Maailman Menestyjät II/2014 Liikkeeseenlaskija: Pohjola Pankki Oyj Merkintäaika: 7.4. 16.5.2014 Kiinteä korko: 5,10 % vuodessa Viiteyhtiöt (Kohde-etuus): Dell Fiat SpA Goodyear

Lisätiedot

Venäjä ei nopeasti nouse. Sanna Kurronen Maailskuu 2015

Venäjä ei nopeasti nouse. Sanna Kurronen Maailskuu 2015 Venäjä ei nopeasti nouse Sanna Kurronen Maailskuu 2015 Talous on lamassa Talous supistuu selvästi vuonna 2015 ja yhä 2016 Venäjän talous supistuu tänä vuonna noin neljä prosenttia ja edelleen hieman vuonna

Lisätiedot

Venäjä: Kuka muistaisi kuluttajaa? Sanna Kurronen Joulukuu 2014

Venäjä: Kuka muistaisi kuluttajaa? Sanna Kurronen Joulukuu 2014 Venäjä: Kuka muistaisi kuluttajaa? Sanna Kurronen Joulukuu 2014 Siperian talvi jatkuu koko vuoden 2015 Sanktiot eivät poistu vuoden 2015 aikana ja öljyn hinta jää 70-80 dollariin, minkä seurauksena: Venäjän

Lisätiedot

Luottokori PohjoisAmerikka Tuottohakuinen 7

Luottokori PohjoisAmerikka Tuottohakuinen 7 Merkintäaika päättyy 15.12.2016 Luottokori PohjoisAmerikka Tuottohakuinen 7 Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Lainan erääntymisarvo on sidottu viiteindeksin 100:n pohjoisamerikkalaisen high

Lisätiedot

Yrityskorko. Pohjola Yrityskorko Eurooppakori III/2015

Yrityskorko. Pohjola Yrityskorko Eurooppakori III/2015 Yrityskorko Pohjola Yrityskorko Eurooppakori III/2015 Liikkeeseenlaskija: Pohjola Pankki Oyj Merkintäaika: 19.10. 11.12.2015 Kiinteä korko: 4,35 % vuodessa Kohdeetuus: Markit itraxx Europe Crossover Series

Lisätiedot

Stagflaatio venäläinen kirosana. Sanna Kurronen Maaliskuu 2014

Stagflaatio venäläinen kirosana. Sanna Kurronen Maaliskuu 2014 Stagflaatio venäläinen kirosana Sanna Kurronen Maaliskuu 2014 Putin ei välitä talouden alamäestä Ukrainan kriisi ajaa Venäjän talouden ahtaalle, mutta se ei Putinin menoa hidasta Venäjän talous on painumassa

Lisätiedot

Q3 BKT-kausi alkaa väkevästi vaikka luottamus yskii. Pasi Sorjonen 20.10.2014

Q3 BKT-kausi alkaa väkevästi vaikka luottamus yskii. Pasi Sorjonen 20.10.2014 Q3 BKT-kausi alkaa väkevästi vaikka luottamus yskii Pasi Sorjonen 20.10.2014 Q3 BKT-kausi alkaa ostopäällikköindeksien kompuroidessa Tulevaa Ostopäällikköindeksit painuvat alas Kiina ja Britit avaavat

Lisätiedot

Yritysluottokori Tuotto 1/2018

Yritysluottokori Tuotto 1/2018 Yritysluottokori Tuotto 1/2018 Valikoidusti eurooppalaisille yritysluottomarkkinoille Sijoituskorin keskeiset tiedot Nimi: Mandatum Life Yritysluottokori Tuotto 1/2018 Salkunhoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö

Lisätiedot

Danske Bank Valuuttaobligaatio 2305: Valuuttaobligaatio BRIC II

Danske Bank Valuuttaobligaatio 2305: Valuuttaobligaatio BRIC II Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi Danske Bank Valuuttaobligaatio 2305: Valuuttaobligaatio BRIC II Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan järjestäjä: Danske Bank A/S. Lainan

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA 2021 LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA 2021 LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA YRITYSLAINAKORI EUROOPPA 2021 LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA Merkintähinta 100 % Pääomaturva Alustava kuponki Viiteyhtiöt Sijoitusaika Ei pääomaturvaa Vuodet 1-3: 5,0 % p.a. 1 Vuodet 4-7:

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina III/2011

Kuntaobligaatiolaina III/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina III/2011 Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 18.5.2011 Kuntarahoitus Oyj:n 7.4.2011 laadittu Kotimaisen Velkaohjelman EUR 800.000.000 Ohjelmaesite on saatavissa Kuntarahoituksen

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015 Markkinakatsaus Marraskuu 2015 Talouskehitys EK:n suhdannebarometrin mukaan Suomessa teollisuuden tilauksiin odotetaan hienoista piristymistä loppuvuonna Saksan talouden luottamusta kuvaava IFO-indeksi

Lisätiedot

Pohjola Yrityskorko Eurooppakori IV/2014

Pohjola Yrityskorko Eurooppakori IV/2014 YRITYSKORKO Pohjola Yrityskorko Eurooppakori IV/2014 Liikkeeseenlaskija: Pohjola Pankki Oyj Merkintäaika: 29.10. 5.12.2014 Kiinteä korko: 5,50 % vuodessa Kohde-etuus: Merkintäpaikat: Laina-aika: Markit

Lisätiedot

Pohjola Yrityskorko Eurooppakori Euribor II/2015 YRITYSKORKO

Pohjola Yrityskorko Eurooppakori Euribor II/2015 YRITYSKORKO YRITYSKORKO Pohjola Yrityskorko Eurooppakori Euribor II/2015 Liikkeeseenlaskija: Pohjola Pankki Oyj Merkintäaika: 10.8. 11.9.2015 Muuttuva korko: 6kk Euribor 9 (Vähintään 0% ja enintään 9%) Kohde-etuus:

Lisätiedot

Luottokorilaina Eurooppa Maltillinen

Luottokorilaina Eurooppa Maltillinen Danske Bank DDBO 2954: Luottokorilaina Eurooppa Maltillinen Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S, Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi : XS1335352412

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. DANSKE BANK A/S DDBO 2020: GLOBAALIT OSAKKEET Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 28.6.2012 päivättyyn sekä 8.8.2012, 5.11.2012, 13.2.2013 ja 7.5.2013 täydennettyyn

Lisätiedot

Sijoitusobligaatiot. Nimellispääomaturvattu eräpäivänä ja mahdollisuus tuottoon Kaukoidän osakemarkkinoista

Sijoitusobligaatiot. Nimellispääomaturvattu eräpäivänä ja mahdollisuus tuottoon Kaukoidän osakemarkkinoista MARKKINOINTIMATERIAALI 7.11.2016 Sijoitusobligaatiot Nimellispääomaturvattu eräpäivänä ja mahdollisuus tuottoon Kaukoidän osakemarkkinoista B466 Osakeobligaatio Kaukoitä Merkintäaika: 14.11 16.12.2016

Lisätiedot

Luottokori PohjoisAmerikka Tuottohakuinen 2

Luottokori PohjoisAmerikka Tuottohakuinen 2 Merkintäaika päättyy 19.2.2016 Luottokori PohjoisAmerikka Tuottohakuinen 2 Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Tuotto ja pääoman takaisinmaksu perustuvat viiteindeksin 100 pohjoisamerikkalaisen

Lisätiedot

Korkokauluri X -sijoituskori

Korkokauluri X -sijoituskori Korkokauluri X -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Korkokauluri X -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 18.4. 7.6.2012 Kohde-etuus: Sampo Pankki

Lisätiedot

Yritysluottokori Kuponki 10/2017

Yritysluottokori Kuponki 10/2017 Yritysluottokori Kuponki 10/2017 Valikoidusti eurooppalaisille yritysluottomarkkinoille Sijoituskorin keskeiset tiedot Nimi: Mandatum Life Yritysluottokori Kuponki 10/2017 Salkunhoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö

Lisätiedot

Luottokori PohjoisAmerikka Tuottohakuinen 3

Luottokori PohjoisAmerikka Tuottohakuinen 3 Merkintäaika päättyy 31.5.2016 Luottokori PohjoisAmerikka Tuottohakuinen 3 Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Tuotto ja pääoman takaisinmaksu perustuvat viiteindeksin 100 pohjoisamerikkalaisen

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA USD III LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA USD III LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA YRITYSLAINAKORI EUROOPPA USD III LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA Merkintähinta 100 % Pääomaturva Alustava kuponki Viiteyhtiöt Sijoitusaika Ei pääomaturvaa Vuodet 1 3: 7,0 % p.a. 1 Vuodet 4

Lisätiedot

OP Yrityskorko Amerikka V/2016

OP Yrityskorko Amerikka V/2016 Kiinteä korko 4,40 % p.a.* MARKKINOINTIMATERIAALI OP Yrityskorko Amerikka V/2016 Liikkeeseenlaskija: OP Yrityspankki Oy Merkintäaika: 24.10. 16.12.2016 Laina-aika: noin 5 vuotta Kohde-etuus: Pohjoisamerikkalainen

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016 Markkinakatsaus Helmikuu 2016 Talouskehitys Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) alensi maailmantalouden kasvuennustetta kuluvalle vuodelle 0,2 prosenttiyksiköllä tasolle 3,4 prosenttia Euroalueen tammikuun

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen 5.000.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia myyntiwarrantteja, joiden kohde-etuutena on STORA ENSO OYJ:n osake Päättymispäivänä automaattisesti toteutettavat

Lisätiedot

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 6/2013

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 6/2013 Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 6/2013 Tietoa Osaketalletuksesta: Talletuksen vastaanottaja: Danske Bank Oyj OSAKETALLETUS 6/2013 Osaketalletus 6/2013 kohde-etuudeksi

Lisätiedot