Korkotodistukset. Säännöllistä korkotuottoa Eurooppa High Yield 7/2020 Pohjois-Amerikka High Yield 7/2020. Markkinointimateriaali 18.5.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Korkotodistukset. Säännöllistä korkotuottoa Eurooppa High Yield 7/2020 Pohjois-Amerikka High Yield 7/2020. Markkinointimateriaali 18.5."

Transkriptio

1 Markkinointimateriaali Korkotodistukset Säännöllistä korkotuottoa Eurooppa High Yield 7/2020 Pohjois-Amerikka High Yield 7/2020 Sijoitusaika noin 5 vuotta Sijoituksen voi tehdä Nordean konttorissa, Nordea Private Bankingissa, pankkitunnuksilla Nordean asiakaspalvelussa puh (pvm/mpm) ja verkkopankissa osoitteessa sekä Helsingin Pörssissä OMX HEL Structured Products Retail -listalla.

2 Korkotodistus sijoitustuotteena Yleistä korkotodistuksista Korkotodistus on Nordea Pankki Suomen konsepti sijoitustuotteille, jotka maksavat säännöllistä korkotuottoa. Tuotteet ovat pääomaturvaamattomia, mikä tarkoittaa pääomaturvattuja sijoitustuotteita korkeampaa tuottopotentiaalia, mutta myös korkeampaa riskiä, sillä sijoitettu pääoma voidaan menettää osittain tai kokonaan. Korkotodistusten tuotonlaskennan alainen ja eräpäivänä palautettava nimellispääoma on sidottu yksittäisten yhtiöiden luottoriskiin tai monien yhtiöiden muodostaman luottoriski-indeksin viiteyhtiöiden luottoriskiin. Luottoriskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että viiteyhtiö ei pysty suoriutumaan velkakirjoihinsa liittyvistä velvoitteistaan. Korkotodistukset tarjoavat säännöllistä neljännesvuosittain maksettavaa korkotuottoa, joka vaihtuvakorkoiseen euribor-korkoon sidottuna mukautuu kulloiseenkin korkoympäristöön. Kiinteäkorkoiseen sijoitustuotteeseen nähden sijoittaja pääsee siis hyötymään mahdollisesta korkojen noususta, koska sijoituksessa ei lukita markkinoiden tämän hetkistä näkemystä korkojen tulevasta kehityksestä. Miten korkotodistus toimii? Korkotodistukseen sijoittavalle sijoittajalle maksetaan neljä kertaa vuodessa korkotuotto, jonka suuruus riippuu kulloisenkin korkojakson euribor 3 kk -koron suuruudesta ja vaihtuvan koron päälle maksettavasta kiinteästä lisäkorosta. Lisäkoron suuruus riippuu kohde-etuuden riskillisyydestä. Korkeamman riskin omaava kohde-etuus tarkoittaa yleensä myös korkeampaa lisäkorkoa. Vaihtuva korko yhdessä lisäkoron kanssa maksetaan neljännesvuosittain kuukauden 20. päivä (20.3., 20.6., ja ). Korkotodistuksilla on etukäteen sovittu eräpäivä, joka on tavallisesti noin viiden vuoden kuluttua liikkeeseenlaskupäivästä. Eräpäivänä sijoittajalle palautetaan nimellispääoma kokonaisuudessaan, mikäli Korkotodistuksen kohde-etuutena olevissa viiteyhtiöissä ei ole tapahtunut yhtäkään luottovastuutapahtumaa. Mahdolliset luottovastuutapahtumat vähentävät koronlaskennan alaista ja eräpäivänä palautettavaa nimellispääomaa. Luottovastuutapahtumien vaikutus nimellispääomaan on kerrottu tarkemmin sivulla 12. Sijoitus, joka tarjoaa säännöllistä korkotuottoa. 2

3 Mikä on euribor-korko? Euribor-korot ovat markkinoilla noteerattavia korkoja, jotka heijastavat pankkien rahoituskustannuksia pankkien välisillä markkinoilla. Euriborkorot ovat käytännössä korkoja, joilla pankit ovat valmiita lainaamaan vakuudetonta rahaa toisilleen. Euribor-korot ovat vaihdelleet huomattavasti kulloisenkin taloustilanteen mukaan. Nykyiset hyvin matalat, nollan lähettyvillä olevat, euriborkorot ovat historiallisesti katsoen poikkeuksellisia. Euroaikana euribor 3 kk -korko on vaihdellut välillä -0,01 5,39 %, euroajan keskiarvon ollessa noin 2,32 %.* Euribor 3 kk -koron kehitys euroaikana 1/1999 5/2015.** Korko [%] / / / / / / / / / / / / / / / / /2015 Lähde: Bloomberg Euribor 3 kk -korko * Markkinatilanteen mukaan. ** Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä. 3

4 Nordean pörssinoteeratut Korkotodistukset Nordean uudet korkotodistukset ovat pörssilistattuja, eli niillä voi osakkeiden tapaan käydä kauppaa pörssissä. Korkotodistuksille tarjotaan päivittäin sekä osto- että myyntihinnat. Korkotodistukset listataan Helsingin Pörssin OMX HEL Structured Products Retail -listalle, jossa niillä voi käydä kauppaa euron nimellispääoman mukaisissa erissä. Korkotodistuksen osto- ja myyntihinta on vaihtuva Korkotodistusten pörssissä noteerattavaan hintaan vaikuttaa viiteyhtiöiden luottoriskeissä ja markkinakoroissa tapahtuvat muutokset sekä mahdolliset viiteyhtiöiden luottovastuutapahtumat. Markkinatekijöissä tapahtuvien muutosten takia korkotodistusten noteeratut hinnat voivat olla alle tai yli 100 % ja täten osto-/myyntihetkellä maksettava/saatava summa saattaa olla eri kuin nimellispääoman mukainen euroa. Korkoa kuitenkin maksetaan laskennalliselle nimellispääomalle, joka on ilman luottovastuutapahtumia euroa.* Korkotodistuksen hintaan vaikuttaa myös sijoituksen kertyneet korot Viiteyhtiöiden luottoriskin ja markkinakorkojen muutosten lisäksi Korkotodistusten hintaan vaikuttaa myös viimeisestä koronmaksupäivästä kulunut aika, eli toisin sanoen sijoituksen kertyneet korot. Seuraavalla sivulla oleva kuva havainnollistaa kuvitteellista tilannetta, jossa hintaan vaikuttavat markkinatekijät (luottoriski ja euribor 3 kk -korko) pysyvät täysin muuttumattomina ja ainoastaan kertyvä korko vaikuttaa hintaan. Kuva muistuttaa sahanterää, koska korot kertyvät tasaisesti edellisestä koronmääräytymispäivästä aina seuraavaan koronmaksupäivään asti. Koronmaksupäivän jälkeen korko alkaa taas kertyä viimeisimmän koronmääräytymispäivän yhteydessä vahvistetun euribor-koron mukaisesti.** Korkotodistusten tapauksessa on hyvä huomioida, että hinnat ilmoitetaan markkinoilla ilman kertyneitä korkoja. Korkotodistuksen ostaja maksaa kuitenkin markkinoilla noteerattavan hinnan lisäksi myös mahdolliset edellisestä koronmääräytymispäivästä kertyneet korot (jälkimarkkinahyvitys). Sijoittaja saa kuitenkin maksamansa korot takaisin seuraavan koronmaksun yhteydessä. Vastaavasti Korkotodistuksen myyjä saa myydessään markkinoilla noteerattavan hinnan lisäksi myös mahdolliset kertyneet korot. * Luottovastuutapahtumien vaikutus laskennalliseen nimellispääomaan on esitetty sivulla 12. Korkotodistusten minimisijoitus on euroa. ** Esimerkit ovat vain esimerkinomaisia ja eivätkä täten kuvasta odotettua tai tulevaa hintakehitystä. Pörssinoteraatuilla korkotodistuksilla mahdollisuus talletuksia parempaan tuottoon. 4

5 Esimerkkejä pörssinoteerattujen Korkotodistusten hinnasta:* Esimerkki 1: Hinta on alle 100 % Korkotodistuksen ostohinta ilman kertyneitä korkoja on 97,30 % ja sijoitettava nimellispääoma euroa, eli sijoitettava määrä on 973 euroa. Sijoitettavan määrän lisäksi sijoittaja maksaa ostohetkellä myös mahdolliset kertyneet korot. Mikäli viiteyhtiöissä ei tapahdu luottovastuutapahtumia, palautetaan sijoittajalle eräpäivänä euroa. Eräpäivänä sijoittaja on siis hyötynyt sijoituksen arvonnoususta ja täten sijoitus on tuottanut enemmän, kuin tilanteessa, jossa ostohinta olisi ollut 100,00 % (tai yli). Esimerkki 2: Hinta on yli 100 % Korkotodistuksen ostohinta ilman kertyneitä korkoja on 103,50 % ja sijoitettava nimellispääoma euroa, eli sijoitettava määrä on euroa. Sijoitettavan määrän lisäksi sijoittaja maksaa ostohetkellä myös mahdolliset kertyneet korot. Mikäli viiteyhtiöissä ei tapahdu luottovastuutapahtumia, palautetaan sijoittajalle eräpäivänä euroa. Eräpäivänä sijoittajalle koituu siis tappio korkeammasta ostohinnastaan ja täten sijoitus on tuottanut vähemmän, kuin tilanteessa, jossa ostohinta olisi ollut 100,00 % (tai alle). Esimerkki Korkotodistuksen korot huomioivan hinnan kehityksestä kuvitteellisella yhden vuoden mittaisella ajanjaksolla.** Hinta Kertyneet korot Korkokausi 1 Korkokausi 2 Korkokausi 3 Korkokausi 4 * Esimerkit ovat vain esimerkinomaisia ja eivätkä täten kuvasta odotettua tai tulevaa hintakehitystä. ** Esimerkissä on oletettu, että korkotodistuksen hintaan vaikuttavat tekijät (mm. luottoriski ja euribor 3 kk -korko) pysyvät muuttumattomina ja että viiteyhtiöissä ei tapahdu luottovastuutapahtumia. Esimerkissä ei ole huomioitu veroja. Esimerkit ovat vain esimerkinomaisia ja eivätkä täten kuvasta odotettua tai tulevaa hintakehitystä. 5

6 Korkotodistus Eurooppa High Yield 7/2020 ja Korkotodistus Pohjois- Amerikka High Yield 7/2020 Korkotodistus Eurooppa High Yield 7/2020 ja Korkotodistus Pohjois- Amerikka High Yield 7/2020 ovat noin viiden vuoden mittaisia joukkovelkakirjalainoja. Korkotodistusten tuotto ja riski on sidottu korkeamman luottoriskin (ns. high yield) yhtiöiden luottoriskiin. Eurooppa High Yield 7/2020 -joukkovelkakirjalainan kohde-etuutena on eurooppalaisten yhtiöiden luottoriski, kun taas Pohjois-Amerikka High Yield 7/2020 -joukkovelkakirjalainan kohde-etuutena on pohjoisamerikkalaisten yhtiöiden luottoriski. Korkotodistus Eurooppa High Yield 7/2020 maksaa neljännesvuosittain euribor 3 kk + 3,60 % vuotuista korkoa ja Korkotodistus Pohjois-Amerikka High Yield 7/2020 euribor 3 kk + 4,20 % vuotuista korkoa. Molempien sijoitustuotteiden kohde-etuutena on luottoriskiindeksi, jonka laskennasta vastaa Markit Ltd*. Markit itraxx Europe Crossover -indeksin sarja 23 Korkotodistus Eurooppa High Yield 7/2020:n tuotto ja pääomanpalautus määräytyvät Markit itraxx Europe Crossover -indeksin sarjan 23 viiteyhtiöiden luottovastuutapahtumien perusteella. Viiteindeksi koostuu 75 eurooppalaisesta yhtiöstä, joiden luottoluokitus on BBB-/Baa3 tai heikompi. Viiteindeksillä käydään aktiivisesti kauppaa johdannaismarkkinoilla ja likviditeetin varmistamiseksi indeksistä julkistetaan uusi sarja aina puolivuosittain maalis- ja syyskuussa. Uusin sarja 23 on julkistettu maaliskuussa Historiallisesti katsoen luottovastuutapahtumat ovat olleet melko harvinaisia Markit itraxx Europe Crossover -indeksin sarjoissa. Luottovastuutapahtumia on tapahtunut eniten finanssikriisin alkuvuosina julkistetuissa sarjoissa kahdeksan ja yhdeksän, joissa kummassakin seitsemän yhtiötä on ajautunut luottovastuutapahtumaan.** Markit CDX North America High Yield -indeksin sarja 24 Korkotodistus Pohjois-Amerikka High Yield 7/2020:n tuotto ja pääoman palautus määräytyvät Markit CDX North America High Yield -indeksin sarjan 24 viiteyhtiöiden luottovastuutapahtumien perusteella. Viiteindeksi on Markit itraxx Europe Crossover -indeksin vastine pohjoisamerikkalaisten high yield -yhtiöiden luottoriskille. Eurooppalaisesta indeksistä poiketen indeksi käsittää 100 pohjoisamerikkalaista viiteyhtiötä, joiden luottoluokitus on BBB-/Baa3 tai heikompi. Markit CDX North America High Yield -indeksi on Crossover-indeksin tavoin johdannaismarkkinoilla aktiivisen kaupankäynnin kohteena ja siitä julkistetaan uusi sarja aina puolivuosittain maalis- ja syyskuussa. Uusin sarja 24 on julkistettu maaliskuussa * Markit Ltd. on rahoitusalan informaatiota tuottava yhtiö, jonka kehittämiä indeksejä käytetään maailmalla yleisesti erilaisten sijoitustuotteiden kohde-etuuksina. ** Markit itraxx Europe Crossover -indeksin sarjoissa 8 ja 9 viiteyhtiöitä oli sarjojen julkaisuhetkillä 51. Hyvää tuottopotentiaalia tarjoava hajautettu joukkovelkakirjasijoitus. 6

7 Luottovastuutapahtumat ovat olleet yleisempiä Markit CDX North America High Yield -indeksissä, kuin Markit itraxx Europe Crossover -indeksissä. Eniten luottovastuutapahtumia on tapahtunut sarjassa 9, jossa 21 yhtiötä on ajatunut luottovastuutapahtumaan.* Historiallisesti korkeampi riski luottovastuutapahtumista näkyy myös Korkotodistus Pohjois-Amerikka High Yield 7/2020:n mak- samassa lisäkorossa, joka on 0,60 % korkeampi, kuin Korkotodistus Eurooppa High Yield 7/2020 -joukkovelkakirjalainassa. * Markit CDX North America High Yield -indeksin sarjassa yhdeksän viiteyhtiöitä oli julkaisuhetkellä 100. Luottovastuutapahtumaan ajautuneiden yhtiöiden lukumäärä sarjoittain Markit itraxx Europe Crossover -ja Markit CDX North America High Yield -indekseissä.** Luottovastuutapahtumaan ajautuneiden yhtiöiden lukumäärä Indeksin sarja Markit itraxx Europe Crossover Markit CDX North America High Yield N/A 0 Lähde: Bloomberg ** Markit itraxx Europe Crossover -indeksin ensimmäinen sarja julkistettiin kesäkuussa 2004 ja Markit CDX North America High Yield -indeksin ensimmäinen sarja lokakuussa Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. 7

8 Markit itraxx Europe Crossover -sarjan 23 viiteyhtiöt Yhtiö Toimiala Maa Luottoluokitus ABENGOA, S.A. Perusteollisuus Espanja B Alcatel Lucent Kommunikaatio Ranska B- Altice Finco S.A. Kommunikaatio Luxemburg B- ArcelorMittal Perusmateriaalit Luxemburg BB ARDAGH PACKAGING FINANCE PUBLIC LIMITED Perusteollisuus Irlanti CCC+ COMPANY ASTALDI SOCIETA PER AZIONI Perusteollisuus Italia B+ BENI STABILI SOCIETA PER AZIONI SOCIETA DI INVESTI- Rahoitus Italia N/A MENTO IMMOBILIARE QUOTATA Boparan Finance PLC Kuluttajatuotteet, ei-sykliset Iso-Britannia B BRITISH AIRWAYS plc Kuluttajatuotteet, sykliset Iso-Britannia BB- CABLE & WIRELESS LIMITED Kommunikaatio Alankomaat B+ CARE UK HEALTH & SOCIAL CARE PLC Kuluttajatuotteet, ei-sykliset Iso-Britannia CCC CERVED GROUP S.P.A. Kuluttajatuotteet, ei-sykliset Italia B+ Clariant AG Perusmateriaalit Sveitsi BB+ CNH Industrial N.V. Kuluttajatuotteet, sykliset Luxemburg BB ConvaTec Healthcare E S.A. Kuluttajatuotteet, ei-sykliset Luxemburg B- Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft Kuluttajatuotteet, sykliset Saksa BB+ Dry Mix Solutions Investissements Perusteollisuus Ranska B EDP - Energias de Portugal, S.A. Peruspalvelut Portugali BB+ Eileme 2 AB (publ) Kommunikaatio Ruotsi BB- Fiat Chrysler Automobiles N.V. Kuluttajatuotteet, sykliset Italia B Financiere Quick Kuluttajatuotteet, sykliset Ranska CCC FINMECCANICA S.P.A. Perusteollisuus Italia BB+ Galapagos Holding S.A. Perusteollisuus Luxemburg CCC+ GALP ENERGIA, SGPS, S.A. Energia Portugali N/A Grupo Isolux Corsan Finance B.V. Perusteollisuus Alankomaat B+ HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANISATION Kommunikaatio Iso-Britannia B- SOCIETE ANONYME HEMA BondCo I B.V. Kuluttajatuotteet, sykliset Alankomaat N/A HOCHTIEF Aktiengesellschaft Perusteollisuus Saksa N/A Iceland Bondco PLC Kuluttajatuotteet, ei-sykliset Iso-Britannia N/A INEOS Group Holdings S.A. Perusmateriaalit Luxemburg B- J SAINSBURY plc Kuluttajatuotteet, ei-sykliset Iso-Britannia N/A JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC Kuluttajatuotteet, sykliset Iso-Britannia BB- LADBROKES PLC Kuluttajatuotteet, sykliset Iso-Britannia BB Lock Lower Holding AS Rahoitus Norja CCC+ Louis Dreyfus Commodities B.V. Moniala Alankomaat N/A LOXAM Kuluttajatuotteet, ei-sykliset Ranska BB- MATALAN FINANCE PLC Kuluttajatuotteet, sykliset Iso-Britannia B MELIA HOTELS INTERNATIONAL, S.A. Kuluttajatuotteet, sykliset Espanja N/A Metsa Board Corporation Perusmateriaalit Suomi B+ Monitchem Holdco 3 S.A. Moniala Luxemburg B NEW LOOK BONDCO I PLC Kuluttajatuotteet, sykliset Iso-Britannia B+ Nokia Oyj Kommunikaatio Suomi BB NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Perusmateriaalit Norja CCC- NOVAFIVES Perusteollisuus Ranska BB- Numericable-SFR S.A. Kommunikaatio Ranska B+ NXP B.V. Teknologia Alankomaat N/A PEUGEOT SA Kuluttajatuotteet, sykliset Ranska BB- Pizzaexpress Financing 1 PLC Kuluttajatuotteet, sykliset Iso-Britannia CCC+ Play Finance 1 S.A. Kommunikaatio Luxemburg B- Portugal Telecom International Finance B.V. Kommunikaatio Alankomaat BB Premier Foods Finance PLC Kuluttajatuotteet, ei-sykliset Iso-Britannia B R&R Ice Cream plc Kuluttajatuotteet, ei-sykliset Iso-Britannia B RALLYE Kuluttajatuotteet, sykliset Ranska N/A REXEL Kuluttajatuotteet, sykliset Ranska BB- Schaeffler Finance B.V. Kuluttajatuotteet, sykliset Alankomaat B+ Selecta Group B.V. Perusteollisuus Alankomaat B- SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS Perusmateriaalit Irlanti BB+ Stena Aktiebolag Moniala Ruotsi B Stonegate Pub Company Financing PLC Kuluttajatuotteet, sykliset Iso-Britannia B Stora Enso Oyj Perusmateriaalit Suomi BB Sunrise Communications Holdings S.A. Kommunikaatio Luxemburg B- Techem GmbH Perusteollisuus Saksa B+ 8

9 Yhtiö Toimiala Maa Luottoluokitus TELECOM ITALIA SPA Kommunikaatio Italia BB+ TESCO PLC Kuluttajatuotteet, ei-sykliset Iso-Britannia BB+ ThyssenKrupp AG Perusmateriaalit Saksa BB Trionista HoldCo GmbH Perusteollisuus Saksa B+ TUI AG Kuluttajatuotteet, sykliset Saksa BB- TVN Finance Corporation III AB (publ) Kommunikaatio Ruotsi B+ Unilabs SubHolding AB (publ) Kuluttajatuotteet, ei-sykliset Ruotsi B- Unitymedia KabelBW GmbH Kommunikaatio Saksa B- UPC Holding B.V. Kommunikaatio Alankomaat B Wind Acquisition Finance S.A. Kommunikaatio Luxemburg CCC+ VIRGIN MEDIA FINANCE PLC Kommunikaatio Iso-Britannia B- VOUGEOT BIDCO P.L.C. Kuluttajatuotteet, sykliset Iso-Britannia B ZIGGO BOND FINANCE BV Kommunikaatio Alankomaat B Toimialajakauma Markit itraxx Europe Crossover -indeksin sarjassa 23 toimialoista suurimmat painot ovat syklisillä kuluttajatuotteilla, kommunikaatiolla ja perusteollisuudella, jotka muodostavat noin 64 % indeksin painosta. Kuluttajatuotteet, sykliset 25,3% Kommunikaatio 22,7% Perusteollisuus 16,0% Kuluttajatuotteet, ei-sykliset 14,7% Perusmateriaalit 10,7% Moniala 4,0% Rahoitus 2,7% Peruspalvelut 1,3% Energia 1,3% Teknologia 1,3% Iso-Britannia 22,7% Maajakauma Maajakauman suhteen suurimmat painot ovat Iso-Britannialla, Luxemburgilla ja Alankomailla, jotka muodostavat noin 49,3 % indeksin painosta. Luxemburg 13,3% Alankomaat 13,3% Ranska 12,0% Saksa 9,3% Italia 8,0% Ruotsi 5,3% Suomi 4,0% Muut 12,0% B 17,3% B+ 14,7% Luottoluokitusjakauma B- ja B+-luokitellut sekä luokittelemattomat yhtiöt muodostavat noin 45,3 % indeksin painosta. N/A 13,3% B- 12,0% BB- 12,0% BB+ 9,3% BB 9,3% CCC+ 8,0% CCC 2,7% CCC -1,3% Kuvaajien lähde: Bloomberg Taulukon lähde: Markit ja Bloomberg. Taulukossa on listattu viiteyhtiöt julkistuspäivänä Taulukon luottoluokitussarakkeessa on viiteyhtiöiden alin luottoluokitus S&P:n, Moody sin ja Fitchin luokituksista Luottoluokitukset on esitetty käyttäen S&P:n asteikkoa. 9

10 Markit CDX North America High Yield -sarjan 24 viiteyhtiöt Yhtiö Toimiala Maa Luottoluokitus ADVANCED MICRO DEVICES, INC. Teknologia Yhdysvallat CCC+ AK Steel Corporation Perusmateriaalit Yhdysvallat CCC+ Alcatel-Lucent USA Inc. Kommunikaatio Yhdysvallat B- Ally Financial Inc. Rahoitus Yhdysvallat B+ American Axle & Manufacturing, Inc. Kuluttajatuotteet, sykliset Yhdysvallat B Amkor Technology, Inc. Teknologia Yhdysvallat B Aramark Services, Inc. Kuluttajatuotteet, sykliset Yhdysvallat B- Avis Budget Group, Inc. Kuluttajatuotteet, ei-sykliset Yhdysvallat N/A Avon Products, Inc. Kuluttajatuotteet, ei-sykliset Yhdysvallat BB- BEAZER HOMES USA, INC. Kuluttajatuotteet, sykliset Yhdysvallat CCC BOMBARDIER INC. Perusteollisuus Kanada B+ Boyd Gaming Corporation Kuluttajatuotteet, sykliset Yhdysvallat CCC+ BRUNSWICK CORPORATION Kuluttajatuotteet, sykliset Yhdysvallat BB+ Calpine Corporation Peruspalvelut Yhdysvallat B- CCO Holdings, LLC Kommunikaatio Yhdysvallat N/A CenturyLink, Inc. Kommunikaatio Yhdysvallat BB Chesapeake Energy Corporation Energia Yhdysvallat BB CIT Group Inc. Rahoitus Yhdysvallat B+ Community Health Systems, Inc. Kuluttajatuotteet, ei-sykliset Yhdysvallat B- Constellation Brands, Inc. Kuluttajatuotteet, ei-sykliset Yhdysvallat BB+ Cooper Tire & Rubber Company Kuluttajatuotteet, sykliset Yhdysvallat B CSC Holdings, LLC Kommunikaatio Yhdysvallat BB- D.R. Horton, Inc. Kuluttajatuotteet, sykliset Yhdysvallat BB Dean Foods Company Kuluttajatuotteet, ei-sykliset Yhdysvallat B Dell Inc. Teknologia Yhdysvallat BB- DELUXE CORPORATION Kuluttajatuotteet, ei-sykliset Yhdysvallat BB DISH DBS Corporation Kommunikaatio Yhdysvallat BB- First Data Corporation Teknologia Yhdysvallat CCC+ Freescale Semiconductor, Inc. Teknologia Yhdysvallat CCC+ FRONTIER COMMUNICATIONS CORPORATION Kommunikaatio Yhdysvallat BB- GANNETT CO., INC. Kommunikaatio Yhdysvallat BB+ General Motors Company Kuluttajatuotteet, sykliset Yhdysvallat BB+ Genworth Holdings, Inc. Rahoitus Yhdysvallat BB- H. J. HEINZ COMPANY Kuluttajatuotteet, ei-sykliset Yhdysvallat B HCA Inc. Kuluttajatuotteet, ei-sykliset Yhdysvallat B iheartcommunications, Inc. Kommunikaatio Yhdysvallat CC INTERNATIONAL LEASE FINANCE CORPORATION Rahoitus Yhdysvallat BB Iron Mountain Incorporated Rahoitus Yhdysvallat B+ istar Financial Inc. Rahoitus Yhdysvallat B J. C. Penney Company, Inc. Kuluttajatuotteet, sykliset Yhdysvallat CCC K. Hovnanian Enterprises, Inc. Kuluttajatuotteet, sykliset Yhdysvallat CCC+ KB HOME Kuluttajatuotteet, sykliset Yhdysvallat B L Brands, Inc. Kuluttajatuotteet, sykliset Yhdysvallat BB+ Lennar Corporation Kuluttajatuotteet, sykliset Yhdysvallat BB- Level 3 Communications, Inc. Kommunikaatio Yhdysvallat CCC+ Levi Strauss & Co. Kuluttajatuotteet, sykliset Yhdysvallat BB- Liberty Interactive LLC Kommunikaatio Yhdysvallat B Louisiana-Pacific Corporation Perusteollisuus Yhdysvallat BB- MBIA Insurance Corporation Rahoitus Yhdysvallat N/A Meritor, Inc. Kuluttajatuotteet, sykliset Yhdysvallat B MGIC Investment Corporation Rahoitus Yhdysvallat B MGM Resorts International Kuluttajatuotteet, sykliset Yhdysvallat B- Navient Corporation Rahoitus Yhdysvallat BB- New Albertson's, Inc. Kuluttajatuotteet, sykliset Yhdysvallat B- Nine West Holdings, Inc. Kuluttajatuotteet, sykliset Yhdysvallat CCC Norbord Inc. Perusteollisuus Yhdysvallat BB NOVA Chemicals Corporation Perusmateriaalit Kanada BB NRG Energy, Inc. Peruspalvelut Yhdysvallat B+ Olin Corporation Perusmateriaalit Yhdysvallat BB+ Owens-Illinois, Inc. Perusteollisuus Yhdysvallat B+ Pactiv LLC Perusteollisuus Yhdysvallat CCC Parker Drilling Company Energia Yhdysvallat B+ Peabody Energy Corporation Energia Yhdysvallat B- PHH Corporation Rahoitus Yhdysvallat B+ PolyOne Corporation Perusmateriaalit Yhdysvallat BB- PPL Energy Supply, LLC Peruspalvelut Yhdysvallat BB- PulteGroup, Inc. Kuluttajatuotteet, sykliset Yhdysvallat BB+ R.R. Donnelley & Sons Company Kuluttajatuotteet, ei-sykliset Yhdysvallat BB- Radian Group Inc. Rahoitus Yhdysvallat B Realogy Group LLC Rahoitus Yhdysvallat N/A Rite Aid Corporation Kuluttajatuotteet, sykliset Yhdysvallat B- 10

11 Yhtiö Toimiala Maa Luottoluokitus ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. Kuluttajatuotteet, sykliset Yhdysvallat BB Sabine Oil & Gas Corporation Energia Yhdysvallat D Sabre Holdings Corporation Kuluttajatuotteet, sykliset Yhdysvallat B Safeway Inc. Kuluttajatuotteet, ei-sykliset Yhdysvallat B Sanmina Corporation Perusteollisuus Yhdysvallat B+ Sealed Air Corporation Perusteollisuus Yhdysvallat B+ SEARS ROEBUCK ACCEPTANCE CORP. Kuluttajatuotteet, sykliset Yhdysvallat CC Smithfield Foods, Inc. Kuluttajatuotteet, ei-sykliset Yhdysvallat B+ Springleaf Finance Corporation Rahoitus Yhdysvallat B Sprint Communications, Inc. Kommunikaatio Yhdysvallat B+ Standard Pacific Corp. Kuluttajatuotteet, sykliset Yhdysvallat B+ SunGard Data Systems Inc. Teknologia Yhdysvallat B- SUPERVALU INC. Kuluttajatuotteet, ei-sykliset Yhdysvallat B- TENET HEALTHCARE CORPORATION Kuluttajatuotteet, ei-sykliset Yhdysvallat B- Tesoro Corporation Energia Yhdysvallat BB The AES Corporation Peruspalvelut Yhdysvallat BB- The Goodyear Tire & Rubber Company Kuluttajatuotteet, sykliset Yhdysvallat B+ THE HERTZ CORPORATION Kuluttajatuotteet, ei-sykliset Yhdysvallat B THE McCLATCHY COMPANY Kommunikaatio Yhdysvallat CCC+ The Neiman Marcus Group LLC Kuluttajatuotteet, sykliset Yhdysvallat CCC The New York Times Company Kommunikaatio Yhdysvallat B+ THE RYLAND GROUP, INC. Kuluttajatuotteet, sykliset Yhdysvallat BB- TOYS "R" US, INC. Kuluttajatuotteet, sykliset Yhdysvallat CC Unisys Corporation Teknologia Yhdysvallat B+ UNITED RENTALS (NORTH AMERICA), INC. Kuluttajatuotteet, ei-sykliset Yhdysvallat B+ UNITED STATES STEEL CORPORATION Perusmateriaalit Yhdysvallat B+ Universal Health Services, Inc. Kuluttajatuotteet, ei-sykliset Yhdysvallat BB Vulcan Materials Company Perusteollisuus Yhdysvallat BB- Windstream Corporation Kommunikaatio Yhdysvallat B+ Toimialajakauma Markit CDX North America High Yield -indeksin sarjassa 24 toimialoista suurimmat painot ovat syklisillä kuluttajatuotteilla, ei-syklisillä kuluttajatuotteilla ja kommunikaatiolla, jotka muodostavat noin 58 % indeksin painosta. Kuluttajatuotteet, sykliset 28,0% Kuluttajatuotteet, ei-sykliset 16,0% Kommunikaatio 14,0% Rahoitus 13,0% Perusteollisuus 8,0% Teknologia 7,0% Perusmateriaalit 5,0% Energia 5,0% Peruspalvelut 4,0% Maajakauma Viiteindeksin 100 yhtiöstä 98 on Yhdysvalloista ja loput kaksi yhtiötä Kanadasta. Yhdysvallat 98,0% Kanada 2,0% B+ 19,0% Luottoluokitusjakauma B+-, B- ja BB--luokitellut yhtiöt muodostavat noin 51 % indeksin painosta. B 16,0% BB- 16,0% B- 11,0% BB 10,0% CCC+ 8,0% BB+ 7,0% CCC 5,0% N/A 4,0% CC 3,0% D 1,0% Kuvaajien lähde: Bloomberg Taulukon lähde: Markit ja Bloomberg. Taulukossa on listattu viiteyhtiöt julkistuspäivänä Taulukon luottoluokitussarakkeessa on viiteyhtiöiden alin luottoluokitus S&P:n, Moody sin ja Fitchin luokituksista Luottoluokitukset on esitetty käyttäen S&P:n asteikkoa. 11

12 Luottoriski-indeksiin sidottujen Korkotodistusten tuotonlaskenta ja pääomanpalautus Luottoriski-indeksiin sidotun Korkotodistuksen tuotonlaskenta ja pääomanpalautus ovat riippuvaisia viiteindeksin yhtiöissä tapahtuvista luottovastuutapahtumista. Mikäli viiteyhtiöissä ei tapahdu yhtäkään luottovastuutapahtumaa luottovastuuaikana *, lasketaan neljännesvuosittain maksettavaa korkotuottoa alkuperäiselle nimellispääomalle. Korkotodistus Eurooppa High Yield 7/2020:n tapauksessa tuotto on euribor 3 kk + 3,60 % vuotuista korkoa ja Korkotodistus Pohjois-Amerikka High Yield 7/2020:n tapauksessa euribor 3 kk + 4,20 % vuotuista korkoa.** Lisäksi molemmissa Korkotodistuksissa pääoma palautetaan kokonaisuudessaan eräpäivänä, mikäli yksikään viiteyhtiöstä ei ole ajautunut luottovastuutapahtumaan. Luottovastuutapahtuman vaikutus tuotonlaskentaan ja pääomanpalautukseen Korkotodistuksen tuotonlaskennan alainen pääoma alenee jokaisesta luottovastuutapahtumaan ajautuneesta viiteyhtiöstä yhtiön indeksipainon verran. Myös eräpäivänä palautettavan nimellispääomaan laskentaan sovelletaan samaa sääntöä. Korkotodistus Eurooppa High Yield 7/2020:n tapauksessa tämä tarkoittaa noin 1,33 prosenttiyksikön suuruista laskua tuotonlaskennan alaisessa ja eräpäivänä palautettavassa nimellispääomassa. Korkotodistus Pohjois-Amerikka High Yield 7/2020:n tapauksessa vastaava luku on 1,00 prosenttiyksikköä. Mitä tarkoitetaan luottovastuutapahtumalla? Korkotodistusten yhteydessä luottovastuutapahtumalla tarkoitetaan viiteyhtiön konkurssia, vakavaa maksuhäiriötä, valtiollista interventiota (pankin tai rahoituslaitoksen tapauksessa) ja Markit itraxx Europe Crossover -indeksin kohdalla myös velkojen uudelleenjärjestelyä. Tarkemmin ottaen luottovastuutapahtumia ovat: Konkurssi, eli maksukyvyttömyys. Vakava maksuhäiriö, eli yhtiö ei ole pystynyt maksamaan vähintään miljoonan Yhdysvaltain dollarin suuruista velkaa. Mikäli viiteyhtiö on pankki tai muu rahoituslaitos, on myös valtiollinen interventio mahdollista. Valtiollisessa interventiossa vähintään 10 miljoonan Yhdysvaltain dollarin suuruista velkaa muutetaan valtiollisen viranomaisen toimesta, esim. velkojien oikeuksia heikentämällä, pakkolunastuksella, siirrolla tai muulla edunsaajan vaihdolla, pakollisella peruutuksella, muunnolla tai vaihdolla. Velkojen uudelleenjärjestely, eli yhtiö neuvottelee velkojen ehdot velkojille heikommiksi ja velkojen arvo on vähintään 10 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Velkojen uudelleenjärjestely lasketaan luottovastuutapahtumaksi vain Markit itraxx Europe Crossover -indeksin tapauksessa. Luottovastuutapahtuman toteaminen tapahtuu markkinaehtoisesti ja perustuu viimeksi voimaantulleisiin ISDA:n (International Swap and Derivatives Association) määritelmiin. * Luottovastuutapahtuman toteamiseksi viiteyhtiön tilannetta voidaan kuitenkin tarkastella taannehtivasti 60 päivän ajalta ennen varsinaisen luottovastuuajan alkamista. ** Mahdollinen negatiivinen euribor 3 kk -korko laskee sijoittajalle maksettavaa korkoa negatiivisen koron verran. Sijoittajan vastaanottama kokonaiskorko (= euribor 3 kk + kiinteä lisäkorko) on kuitenkin aina vähintään nolla. Viimeisellä korkojaksolla ( ) viitekorkona käytetään euribor 1 kk -korkoa. 12

13 Havainnollistava kuva luottoriski-indeksiin sidotun Korkotodistuksen korkotuotoista ja pääomanpalautuksesta tilanteessa, jossa yksikään viiteyhtiöstä ei ajaudu luottovastuutapahtumaan. Vuosi 1 Vuosi 2 Vuosi 3 Vuosi 4 Vuosi 5 Neljännesvuosittainen korkotuotto Neljännesvuosittainen korkotuotto Neljännesvuosittainen korkotuotto Neljännesvuosittainen korkotuotto Neljännesvuosittainen korkotuotto + Nimellispääoma Esimerkkejä tuotonlaskennasta ja pääomanpalautuksesta* Positiivinen skenaario: Viiteyhtiöissä ei tapahdu luottovastuutapahtumia Sijoituksen nimellispääoma on euroa. Viiteyhtiöissä ei tapahdu luottovastuutapahtumia. Nimellispääomalle maksetaan neljännesvuosittain Korkotodistus Eurooppa High Yield 7/2020:n tapauksessa euribor 3 kk + 3,60 % vuotuista korkoa ja Korkotodistus Pohjois-Amerikka High Yield 7/2020:n tapauksessa euribor 3 kk + 4,20 % vuotuista korkoa. Eräpäivänä kummassakin Korkotodistuksessa sijoittajalle palautetaan alkuperäinen nimellispääoma. Neutraali skenaario: Seitsemässä viiteyhtiössä tapahtuu luottovastuutapahtuma Sijoituksen nimellispääoma on euroa. Seitsemässä viiteyhtiössä tapahtuu luottovastuutapahtuma heti kolmannen vuoden alussa. Kahden ensimmäisen vuoden ajan korkotuottoa maksetaan koko nimellispääomalle. Luottovastuutapahtumista johtuen kolmannen vuoden alussa tuotonlaskennassa käytettävä nimellispääoma laskee Korkotodistus Eurooppa High Yield 7/2020:n tapauksessa noin 90,7 prosenttiin (= 100 % - 7 x 1,33 %) ja Korkotodistus Pohjois-Amerikka High Yield 7/2020:n tapauksessa 93 prosenttiin (= 100 % - 7 x 1,00 %). Vuosina 3 5 korkoa maksetaan alentuneelle nimellispääomalle. Eräpäivänä nimellispääomasta palautetaan Korkotodistus Eurooppa High Yield 7/2020:n tapauksessa noin 90,7 % (eli noin 907 euroa) ja Korkotodistus Pohjois-Amerikka High Yield 7/2020:n tapauksessa 93 % (eli 930 euroa). Huonoin mahdollinen skenaario: Kaikissa viiteyhtiöissä tapahtuu luottovastuutapahtuma Sijoituksen nimellispääoma on euroa. Kaikki viiteyhtiöt ajautuvat luottovastuutapahtumaan Korkotodistuksen liikkeeseenlaskupäivänä. Sijoitukselle ei makseta tuottoa ja nimellispääoma menetetään kokonaisuudessaan Korkotodistus Eurooppa High Yield 7/2020:n ja Pohjois-Amerikka High Yield 7/2020:n tapauksessa. * Esimerkkien tiedot ovat ainoastaan esimerkinomaisia, eivätkä ne kuvasta sijoitustuotteen historiallista tai odotettua kehitystä. Verotusta ei ole huomioitu. Sijoittajan saama efektiivinen tuotto riippuu lisäksi Korkotodistuksen ostohinnasta. 13

14 Korkotodistusten riskeistä Markkinariski Korkotodistus Eurooppa High Yield 7/2020 ja Korkotodistus Pohjois-Amerikka High Yield 7/2020 eivät ole pääomaturvattuja, joten sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan, mikäli korkotodistuksen viiteyhtiössä tapahtuu luottovastuutapahtumia. Jos viiteyhtiöissä tapahtuu luottovastuutapahtumia, vähentää kunkin viiteyhtiön luottovastuutapahtuma eräpäivänä maksettavaa määrää Korkotodistus Eurooppa High Yield 7/2020:n tapauksessa noin 1,33 prosenttiyksiköllä ja Korkotodistus Pohjois- Amerikka High Yield 7/2020:n tapauksessa 1,00 prosenttiyksiköllä, alkuperäisestä nimellispääomasta laskettuna. Nimellispääoma menetetään kokonaisuudessaan, jos viiteindeksin kaikissa viiteyhtiössä tapahtuu luottovastuutapahtuma luottovastuuaikana. Luottovastuutapahtuman toteaminen ja takaisinsaantiarvon määrittäminen tapahtuu markkinaehtoisesti ja perustuu viimeksi voimaantulleisiin ISDA:n (International Swap and Derivatives Association) määritelmiin (ks. määritelmät sivulta 12). Luottovastuutapahtuman jälkeen ISDA määrittelee luottojohdannaismarkkinoilla takaisinsaantiarvon, joka on välillä %. Korkotodistus Eurooppa High Yield 7/2020:n ja Korkotodistus Pohjois-Amerikka High Yield 7/2020:n pääomanpalautusta sekä laskennallista nimellispääomaa laskettaessa sovelletaan kuitenkin nollapalautus astetta, jolloin jokaisen viiteyhtiön vaikutus on Korkotodistus Eurooppa High Yield 7/2020:n tapauksessa 1/75 prosenttiyksikköä (eli noin 1,33 prosenttiyksikköä) ja Korkotodistus Pohjois-amerikka High Yield 7/2020:n tapauksessa 1/100 prosenttiyksikköä (eli 1,00 prosentti yksikköä). Tällöin ISDA:n määrittelemillä takaisinsaantiarvoilla ei ole merkitystä Korkotodistusten arvoon. Sijoituspäätöstä tehdessään sijoittajan tulee ottaa huomioon viiteindekseihin ja liikkeeseenlaskijaan liittyvä kokonaisriski sijoitussalkussaan. Liikkeeseenlaskijariski Korkotodistuksiin liittyy riski liikkeeseenlaskijan, Nordea Pankki Suomi Oyj:n, takaisinmaksukyvystä. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi, eikä pysty vastaamaan sitoumuksistaan. Sijoittaja voi liikkeeseenlaskijan maksukyvyttömyyden johdosta menettää sijoittamansa nimellispääoman sekä mahdollisen tuoton osittain tai kokonaan. Nordea Pankki Suomi Oyj:n luottoluokitukset ovat Aa3 (Moody s, negatiiviset näkymät) ja AA (Standard & Poor s, negatiiviset näkymät). Korkotodistuksille ei ole asetettu erillistä vakuutta. Ylikurssiriski Mahdollista ylikurssia eli lainan nimellisarvon ylittävää myyntihinnan osaa ei palauteta. Sijoittajalle ylikurssista johtuvan tappion suuruus riippuu siitä, minkä verran maksettua ylikurssia pienemmäksi tuotto jää. Jälkimarkkinariski Jos sijoittaja myy korkotodistuksen jälkimarkkinoilla ennen eräpäivää, takaisinostohinta voi olla yli tai alle nimellisarvon. Normaaleissa markkinaolosuhteissa Nordea Pankki Suomi Oyj tarjoaa jälki markkinahinnan euron ja sen ylittäville nimellismäärille. Korkotodistuksilla voi käydä jälkimarkkinakauppaa myös Helsingin Pörssin OMX HEL Structured Products Retail -listalla. KESKIMÄÄRÄINEN RISKI. Strukturoidut sijoitustuotteet, joissa nimellispääoman palautus riippuu markkinoiden kehityksestä esimerkiksi viiteyhtiöiden osakkeiden markkina-arvon kehityksestä tai viiteyhtiöiden luottovastuutapahtumien lukumäärästä sekä liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä. Mahdollinen nimellispääoman palautus ei kata ylikurssia eikä sijoittajan maksamia palkkioita ja kuluja. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvä riski on kuvattu tässä markkinointiesitteessä. Riskiluokitus ei poista sijoittajan velvollisuutta perehtyä huolellisesti tähän markkinointiesitteeseen, tuotekohtaisiin ehtoihin ja mahdolliseen ohjelmaesitteeseen ja niissä mainittuihin riskeihin. 14

15 Tärkeää tietoa Myyntiaika: Liikkeeseenlasku: Liikkeeseenlaskija: Nordea Pankki Suomi Oyj, luottoluokitukset Aa3 (Moody s, negatiiviset näkymät) ja AA (Standard & Poor s, negatiiviset näkymät). Eräpäivä: Myyntipaikat: Sijoituksen voi tehdä Nordean konttorissa, Nordea Private Bankingissa, pankkitunnuksilla Nordean asiakaspalvelussa puh (pvm/mpm) ja verkkopankissa osoitteessa sekä Helsingin Pörssissä OMX HEL Structured Products Retail -listalla. Minimisijoitus: euroa. Myyntihinta: Vaihtuva, noin 100 %. Lainanumero ja ISIN: Korkotodistus Eurooppa High Yield 7/2020: A920 ja FI Korkotodistus Pohjois-Amerikka High Yield 7/2020: A921 ja FI Viiteindeksi: Korkotodistus Eurooppa High Yield 7/2020:n tapauksessa Markit itraxx Europe Crossover -indeksin sarja 23, jossa liikkeeseenlaskuhetkellä on 75 viiteyhtiötä. Korkotodistus Pohjois- Amerikka High Yield 7/2020:n tapauksessa Markit CDX North America High Yield -indeksin sarja 24, jossa liikkeeseenlaskuhetkellä on 100 viiteyhtiötä. Korko: Korkotodistus Europpa High Yield 7/2020:n tapauksessa sijoitukselle maksetaan neljännesvuosittain korkoa, joka on euribor 3 kk + 3,60 % vuotuista korkoa. Korkotodistus Pohjois-Amerikka High Yield 7/2020:n tapauksessa vastaava korko on euribor 3 kk + 4,20 % vuotuista korkoa. Korkoa maksetaan laskennalliselle nimellispääomalle. Ensimmäinen korkojakso alkaa ja päättyy Tämän jälkeen korkojaksot ovat kolmen kuukauden pituisia. Viimeinen korkojakso alkaa ja päättyy eräpäivänä. Viimeisen korkojakson viitekorkona käytetään euribor 1 kk -korkoa. Koronmaksupäivät ovat neljännesvuosittain 20. maaliskuuta, 20. kesäkuuta, 20. syyskuuta ja 20. joulukuuta. Laskennallinen nimellispääoma: Korkoa maksetaan laskennalliselle nimellispääomalle. Mikäli viiteyhtiöissä tapahtuu luottovastuutapahtumia, laskee kunkin viiteyhtiön luottovastuutapahtuma laskennallista nimellispääomaa Korkotodistus Eurooppa High Yield 7/2020:n tapauksessa noin 1,33 prosenttiyksiköllä ja Korkotodistus Pohjois- Amerikka High Yield 7/2020:n tapauksessa 1,00 prosenttiyksiköllä alkuperäisestä nimellisarvosta laskettuna. Luottovastuutapahtuma laskee laskennallista nimellispääomaa vasta luottovastuutapahtuman vahvistuspäivältä sekä sen jälkeiseltä ajalta. Luottovastuutapahtuman jälkeen tuleville korkojaksoille maksetaan korkoa ainoastaan laskennalliselle nimellispääomalle. Luottovastuutapahtumien vaikutus laskennalliseen nimellispääomaan on esitetty lähtöhetken viiteyhtiöillä, joita on Korkotodistus Eurooppa High Yield 7/2020:n tapauksessa 75 ja Korkotodistus Pohjois-Amerikka High Yield 7/2020:n tapauksessa 100. Yleisen markkinakäytännön mukaisesti liikkeeseenlaskija pidättää oikeuden muuttaa viiteyhtiöiden lukumäärää sekä niiden painoja viiteindeksissä, mikäli luottovastuuaikana viiteyhtiöissä tapahtuu yritysjärjestelyitä, joita ovat esimerkiksi viiteyhtiön jakautuminen ja sulautuminen. Näiden seurauksena viiteyhtiöiden lukumäärä ja painot viiteindeksissä voivat nousta tai laskea, mikä vaikuttaa lainan laskennallisen nimellispääoman ja erääntymisarvon laskentaan. Pääomanpalautus: Sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Pääomapalautus eräpäivänä on sama kuin nimellispääoma, mikäli viiteyhtiöissä ei tapahdu yhtään luottovastuutapahtumaa luottovastuuaikana. Mikäli viiteyhtiöissä tapahtuu luottovastuutapahtumia, vähentää kunkin viiteyhtiön luottovastuutapahtuma eräpäivänä maksettavaa määrää Korkotodistus Eurooppa High Yield 7/2020:n tapauksessa noin 1,33 prosenttiyksiköllä ja Korkotodistus Pohjois-Amerikka High Yield 7/2020:n tapauksessa 1,00 prosenttiyksiköllä, alkuperäisestä nimellispääomasta laskettuna. Nimellispääoma menetetään kokonaan, mikäli kaikissa viiteyhtiöissä tapahtuu luottovastuutapahtuma. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus alentaa velkakirjan nimellisarvoa kunkin viiteyhtiön luottovastuutapahtuman jälkeen. Mahdollista ylikurssia ei palauteta. Lainaan liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä. Luottovastuuaika: välinen ajanjakso. Luottovastuutapahtuman toteamiseksi viiteyhtiön tilannetta voidaan kuitenkin tarkastella taannehtivasti 60 päivän ajalta ennen varsinaisen luottovastuuajan alkamista kansainvälisen markkinakäytännön mukaisesti. Liikkeeseenlaskijalla on myös oikeus ilmoittaa sellaisesta luottovastuutapahtumasta, joka on tapahtunut luottovastuuaikana, mutta joka on tullut liikkeeseenlaskijan tietoon vasta luottovastuuajan jälkeen, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluttua luottovastuuajan päättymisestä. Lisää luottovastuutapahtumasta sivulla 12. Strukturointikustannus: Ostohinta sisältää noin 3,0 %:n strukturointikustannuksen, joka vastaa noin 0,6 %:n vuotuista kustannusta. Strukturointikustannus perustuu lainan sisältämien korko- ja johdannaissijoitusten arvoille arvostuspäivänä Strukturointikustannus sisältää kaikki liikkeeseenlaskijalle lainasta aiheutuvat kulut, kuten liikkeeseenlasku-, lisenssi-, materiaali- ja markkinointikustannukset. Liikkeeseenlaskija ei peri lainasta erillistä merkintäpalkkiota eikä erillisiä säilytyskustannuksia. Jälkimarkkinat: Normaaleissa markkinaolosuhteissa Nordea Pankki Suomi Oyj antaa takaisinostohinnan euron ja sen ylittäville nimellismäärille. Takaisinostohinta voi olla yli tai alle nimellisarvon. Korkotodistuksilla voi käydä jälkimarkkinakauppaa myös Helsingin Pörssin OMX HEL Structured Products Retail -listalla. Listaus: Lainat listataan julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin OMX HEL Structured Products Retail -listalle. Säilytys: Säilyttäminen on maksutonta Nordea Pankki Suomi Oyj:ssä. Vakuus: Lainalle ei ole asetettu erillistä vakuutta. Liikkeeseenlaskun peruutus: Liikkeeseenlaskijalla on oikeus peruuttaa liikkeeseenlasku perustuen muutoksiin taloudellisissa olosuhteissa, merkintävilkkauden jäädessä alhaiseksi, tai jos tapahtuu jotain sellaista, mikä liikkeeseenlaskijan harkinnan mukaan voi vaarantaa järjestelyn onnistumisen. Verotus: Mahdollinen korkotuotto on Suomessa yleisesti verovelvolliselle luonnolliselle henkilölle ja kotimaiselle kuolinpesälle korkotulon lähdeveronalaista tuloa voimassa olevan lain mukaan. Verosasioissa kannattaa aina kääntyä verotoimiston tai veroasiantuntijan puoleen. Lainat A920 ja A921 lasketaan liikkeeseen Nordea Pankki Suomi Oyj:n päivätyn ja sittemmin täydennetyn joukkolainaohjelman (Irlannista Suomen Finanssivalvonnalle esitedirektiivin mukaisesti ilmoitettu joukkovelkakirjaohjelma) puitteissa. Englanninkielinen ohjelmaesite löytyy liikkeeseenlaskijan verkkosivuilta Lainojen lopulliset ehdot ja ohjelmaesite ovat saatavissa myyjältä. Lainaehtojen englanninkielinen versio on sitova. Muut ovat käännöksiä englanninkielisestä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan englanninkielisiä lainaehtoja. VASTUUVARAUMA Nordea Markets on Nordea Bank Norge ASA:n, Nordea Bank AB:n (publ), Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja Nordea Bank Danmark A/S:n Markets-toimintojen yhteinen nimi. Oheiset tiedot on tarkoitettu taustatiedoksi vastaanottajan yksinomaiseen käyttöön. Annetut tiedot ja näkemykset edustavat Nordea Marketsin mielipidettä tiedotteessa mainittuna päivänä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Tämä markkinointimateriaali ei ole täydellinen kuvaus tuotteesta tai siihen liittyvistä riskeistä, eikä sitä tulisi pitää sellaisena tai käyttää ilman vastaanottajan omaa harkintaa. Oheisia tietoja ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi, tarjoukseksi tai kehotukseksi antaa tarjous rahoitusvälineen ostamisesta tai myymisestä. Annetut tiedot eivät liity kenenkään yksittäisen vastaanottajan sijoitustavoitteisiin, taloudelliseen tilanteeseen tai erityistarpeisiin. Ennen sijoitus- tai luotonottopäätöksen tekemistä on suositeltavaa hankkia kulloiseenkin tilanteeseen soveltuvia asiantuntijaneuvoja. On tärkeää muistaa, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevista tuotoista. Nordea Markets ei ole eikä pyri olemaan vero-, kirjanpito- tai lainopillinen neuvonantaja missään toimipaikassaan. Tätä asiakirjaa ei saa jäljentää, jakaa eikä julkaista missään tarkoituksessa ilman Nordea Marketsin etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Markit itraxx Europe Crossover series 23 is a service mark of Markit Indices Limited and has been licensed for use by Nordea Bank Finland Plc. The Markit itraxx Europe Crossover series 23 referenced herein is the property of Markit Indices Limited and is used under license. The credit-linked note Korkotodistus Eurooppa High Yield 7/2020 is not sponsored, endorsed, or promoted by Markit Indices Limited or any of its members. Markit CDX North America High Yield series 24 is a service mark of Markit Indices Limited and has been licensed for use by Nordea Bank Finland Plc. The Markit CDX North America High Yield series 24 referenced herein is the property of Markit Indices Limited and is used under license. The credit-linked note Korkotodistus Pohjois-Amerikka High Yield 7/2020 is not sponsored, endorsed, or promoted by Markit Indices Limited or any of its members. 15

16

SijoittajanTodistukset

SijoittajanTodistukset 2..25 SijoittajanTodistukset Tartu markkinoiden mahdollisuuksiin LUOTTOTODISTUS LUOTTOTODISTUS Myyntiaika: Myyntiaika: Sijoitusaika: Sijoitusaika: Kohde-etuus: Kohde-etuus: Eurooppa high yield kiinteä

Lisätiedot

Räätälöidyt sijoitukset

Räätälöidyt sijoitukset 11.2.2015 Markkinointimateriaali Räätälöidyt sijoitukset Markkinatilanteeseen sopivat ratkaisut Luottotodistus Eurooppa High Yield NOK Kertyvä Tuotto MYYNTIAIKA: 16.2. - 9.3.2015 SIJOITUSAIKA : Noin 7

Lisätiedot

Räätälöidyt sijoitukset

Räätälöidyt sijoitukset Räätälöidyt sijoitukset Markkinatilanteeseen sopivat ratkaisut Luottotodistus Eurooppa High Yield USD Kertyvä Tuotto MYYNTIAIKA: 10.11. - 16.12.2014 SIJOITUSAIKA : Noin 7 vuotta KOHDE-ETUUS : Markit itraxx

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2015

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2015 YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2015 - OMAISUUDENHOITO- YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2015 Yrityslainakori Eurooppa I/2015 on noin seitsemän vuoden mittainen joukkovelkakirjalaina, jonka korkotuotto ja takaisinmaksu

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2014

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2014 YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2014 - OMAISUUDENHOITO- YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2014 Yrityslainakori Eurooppa II/2014 on hieman yli seitsemän vuoden mittainen sijoitus, joka tarjoaa sijoittajalle laina-ajan

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2015

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2015 YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2015 - OMAISUUDENHOITO- YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2015 Yrityslainakori Eurooppa II/2015 on hieman yli seitsemän vuoden mittainen joukkovelkakirjalaina, jonka korkotuotto ja

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI POHJOIS-AMERIKKA USD II LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

YRITYSLAINAKORI POHJOIS-AMERIKKA USD II LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA YRITYSLAINAKORI POHJOIS-AMERIKKA USD II LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA Merkintähinta 100 % Pääomaturva Alustava kuponki 1 Viiteyhtiöt Sijoitusaika Ei pääomaturvaa Vuodet 1-2: 7,0 % p.a. Vuodet

Lisätiedot

OSAKEKORI EUROOPPA TURBO I/2015. Tuottokerroin. jopa 200 % - OMAISUUDENHOITO-

OSAKEKORI EUROOPPA TURBO I/2015. Tuottokerroin. jopa 200 % - OMAISUUDENHOITO- OSAKEKORI EUROOPPA TURBO I/2015 Tuottokerroin jopa 200 % - OMAISUUDENHOITO- Osakekori Eurooppa Turbo I/2015 Osakekori Eurooppa Turbo I/2015 on hieman alle viiden vuoden mittainen sijoitus, jonka tuotto

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2013

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2013 YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2013 UNITED ANKERS - OMAISUUDENHOITO- YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2013 Yrityslainakori Eurooppa II/2013 on hieman yli viiden vuoden mittainen sijoitus, jonka tuotto ja takaisinmaksu

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI POHJOIS-AMERIKKA USD LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

YRITYSLAINAKORI POHJOIS-AMERIKKA USD LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA YRITYSLAINAKORI POHJOIS-AMERIKKA USD LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA Merkintähinta 100 % Pääomaturva Ei pääomaturvaa Kuponki Alustavasti 6,5 % p.a. 1 Viiteyhtiöt Sijoitusaika Markit CDX North

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA USD II LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA USD II LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA YRITYSLAINAKORI EUROOPPA USD II LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA Merkintähinta 100 % Pääomaturva Alustava kuponki Viiteyhtiöt Sijoitusaika Ei pääomaturvaa Vuodet 1 3: 7,0 % p.a. 1 Vuodet 4

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2013

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2013 YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2013 UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2013 Yrityslainakori Eurooppa I/2013 on hieman yli viiden vuoden mittainen sijoitus, jonka tuotto perustuu 50

Lisätiedot

Nouseva Korko Yhdistelmälaina

Nouseva Korko Yhdistelmälaina Merkintäaika päättyy 29.5.2015 Nouseva Korko Yhdistelmälaina Viitekorkona euroalueen 10-vuotinen korko 1 Mahdollisuus hyötyä korkotason noususta laina tarjoaa viitekoron 1 %:n ylittävän osuuden 20-kertaisena

Lisätiedot

Tähtirahastot Teho Yhdistelmälaina 8

Tähtirahastot Teho Yhdistelmälaina 8 Merkintäaika päättyy 31.8.2015 Tähtirahastot Teho Yhdistelmälaina 8 Kohde-etuutena kori menestyneitä kansainvälisiä yhdistelmärahastoja sijoittaja hyötyy rahastokorin mahdollisesta arvonnoususta alustavasti

Lisätiedot

Luottokori Eurooppa 16

Luottokori Eurooppa 16 Merkintäaika päättyy 27.2.2015 Luottokori Eurooppa 16 Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Sijoitus eurooppalaiselle high yield -yrityslainamarkkinalle. Luottoriski hajautuu tasan 75 viiteyhtiön

Lisätiedot

Tähtirahastot Teho Yhdistelmälaina 4

Tähtirahastot Teho Yhdistelmälaina 4 Merkintäaika päättyy 27.2.2015 Tähtirahastot Teho Yhdistelmälaina 4 Kohde-etuutena kori menestyneitä kansainvälisiä yhdistelmärahastoja sijoittaja hyötyy rahastokorin mahdollisesta arvonnoususta alustavasti

Lisätiedot

YRITYSKORILAINA EUROOPPA VI.

YRITYSKORILAINA EUROOPPA VI. YRITYSKORILAINA EUROOPPA VI. Sijoitusaika noin 5,2 vuotta Kohde-etuus itraxx Europe Crossover -indeksin Sarja 20 Merkintähinta 100 % nimellisarvosta Alustava kuponki Pääomaturva Liikkeeseenlaskija / Takaaja

Lisätiedot

Räätälöidyt sijoitukset

Räätälöidyt sijoitukset Räätälöidyt sijoitukset Markkinatilanteeseen sopivat ratkaisut Luottotodistus Metsä 221 Kiinteä ja Vaihtuva USD MYYNTIAIKA: 22.9. 1.1.214 SIJOITUSAIKA : Noin 7 vuotta KOHDE-ETUUS : Metsä Board Oyj, Stora

Lisätiedot

Suomikori Bonus Yhdistelmälaina

Suomikori Bonus Yhdistelmälaina Merkintäaika päättyy 2.1.2015 Suomikori Bonus Yhdistelmälaina Kohde-etuutena osakekori: Fortum, Kone, Nokian Renkaat, Nordea, Sampo, Stora Enso ja Wärtsilä Sijoittaja hyötyy osakekorin mahdollisesta arvonnoususta

Lisätiedot

Terveydenhuolto Yhdistelmälaina

Terveydenhuolto Yhdistelmälaina Merkintäaika päättyy 30.9.2015 Terveydenhuolto Yhdistelmälaina Kohde-etuutena valikoitu kori terveydenhuoltoalan suuryhtiöitä sijoittaja hyötyy osakekorin mahdollisesta arvonnoususta alustavasti 120 %:n

Lisätiedot

EUROOPPA OSAKEKORI LUOTTOSERTIFIKAATTI II. Miksi sijoittaa

EUROOPPA OSAKEKORI LUOTTOSERTIFIKAATTI II. Miksi sijoittaa EUROOPPA OSAKEKORI LUOTTOSERTIFIKAATTI II. Miksi sijoittaa Tarjoaa mahdollisuuden hyötyä eurooppalaisten laatuyhtiöiden kurssikehityksestä alustavasti 200 %* tuottokertoimella ja Yhdysvaltain dollarin

Lisätiedot

Suomikori Teho Yhdistelmälaina

Suomikori Teho Yhdistelmälaina Merkintäaika päättyy 31.3.2015 Suomikori Teho Yhdistelmälaina Kohde-etuutena osakekori: Nokian Renkaat, Outotec ja YIT Sijoittaja hyötyy osakekorin mahdollisesta kurssinoususta alustavasti 150 %:n tuottokertoimella

Lisätiedot

EUROOPPA 2019 OSAKE- JA LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

EUROOPPA 2019 OSAKE- JA LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA EUROOPPA 2019 OSAKE- JA LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA Vähimmäissijoitus 20 000 euroa Merkintähinta 100 % Kohde-etuudet EURO STOXX 50 -indeksi, itraxx Europe Crossover -indeksin sarjan 20

Lisätiedot

Eurooppa High Yield. sijoita luottoriskiin. Ilkka Pihlaja Nordea Markets Structured Investment Solutions

Eurooppa High Yield. sijoita luottoriskiin. Ilkka Pihlaja Nordea Markets Structured Investment Solutions Eurooppa High Yield sijoita luottoriskiin Ilkka Pihlaja Nordea Markets Structured Investment Solutions Arvopaperin aamuseminaari Musiikkitalo 10.4.2012 Aamun ohjelma Yrityslainamarkkinat tällä hetkellä

Lisätiedot

HIGH YIELD LUOTTOKORI IV

HIGH YIELD LUOTTOKORI IV HIGH YIELD LUOTTOKORI IV Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Tarjousaika päättyy 2.3.2012 Hajautettu sijoitus High Yield -yrityslainamarkkinalle Tuotto neljännesvuosittain, alustavasti 3kk Euribor

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA 2018 IV LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA 2018 IV LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA YRITYSLAINAKORI EUROOPPA 2018 IV LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA Merkintähinta 100 % Pääomaturva Ei pääomaturvaa Alustava kuponki Euribor 3 kk + 6,0 % p.a. 1 Viiteyhtiöt Sijoitusaika itraxx

Lisätiedot

Luottokorilaina Eurooppa High Yield

Luottokorilaina Eurooppa High Yield Luottokorilaina Eurooppa High Yield Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: FI4000060249 Luottokorilaina Eurooppa

Lisätiedot

Luottokori Eurooppa Kasvu

Luottokori Eurooppa Kasvu Merkintäaika päättyy 31.1.2014 Luottokori Eurooppa Kasvu Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Hajautettu sijoitus eurooppalaiselle high yield -yrityslainamarkkinalle Erääntymisarvo 128 %, jos ei

Lisätiedot

Luottosidonnainen Indeksitodistus Aasia nro 1478

Luottosidonnainen Indeksitodistus Aasia nro 1478 MERKITTÄVISSÄ 10. huhtikuuta 2013 SAAKKA LUOTTOVASTUUTAPAHTUMASIDONNAINEN RISKI Luottosidonnainen Indeksitodistus Aasia nro 1478 OMINAISUUDET VUOTUINEN KUPONKI 2% (indikatiivinen) TUOTTOMAHDOLLISUUS NELJÄSTÄ

Lisätiedot

Luottosidonnainen Indeksitodistus Aasia nro 1449

Luottosidonnainen Indeksitodistus Aasia nro 1449 MERKITTÄVISSÄ 4. MAALISKUUTA 2013 SAAKKA LUOTTOVASTUUTAPAHTUMASIDONNAINEN RISKI Luottosidonnainen Indeksitodistus Aasia nro 1449 OMINAISUUDET VUOTUINEN KUPONKI 2% (INDIKATIIVINEN) TUOTTOMAHDOLLISUUS NELJÄSTÄ

Lisätiedot