Räätälöidyt sijoitukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Räätälöidyt sijoitukset"

Transkriptio

1 Räätälöidyt sijoitukset Markkinatilanteeseen sopivat ratkaisut Luottotodistus Metsä 221 Kiinteä ja Vaihtuva USD MYYNTIAIKA: SIJOITUSAIKA : Noin 7 vuotta KOHDE-ETUUS : Metsä Board Oyj, Stora Enso Oyj ja UPM-Kymmene Oyj TUOTTO: Ensimmäiset noin 2 vuotta 5,5 % vuotuista korkoa ja viimeiset noin 5 vuotta 3 kk USD Libor + 2,1 % vuotuista korkoa, korko maksetaan laskennalliselle nimellispääomalle. Ei pääomaturvaa MINIMISIJOITUS: 1 USD

2 Luottotodistus Metsä 221 Kiinteä ja Vaihtuva USD Sijoitusaika noin 7 vuotta Valuutta: Yhdysvaltain dollarimääräinen joukkovelkakirja Viiteyhtiöt: Metsä Board Oyj, Stora Enso Oyj ja UPM-Kymmene Oyj Neljännesvuosittain maksettava tuotto - Noin kaksi ensimmäistä vuotta: kiinteä 5,5 % vuotuista korkoa - Noin viisi viimeistä vuotta: vaihtuva 3kk USD Libor + 2,1 % vuotuista korkoa Luottovastuutapahtumien lukumäärä vaikuttaa takaisinmaksettavan pääoman määrään sekä pääomaan, jolle tuottoa maksetaan. Merkintähinta: vaihtuva, noin 1 % Luottotodistus Metsä 221 Kiinteä ja Vaihtuva USD on Nordea Pankki Suomi Oyj:n liikkeeseenlaskema, noin seitsemän vuoden mittainen Yhdysvaltain dollarimääräinen joukkovelkakirjalaina. Ensimmäisten noin kahden vuoden aikana tuotto on kiinteä ja viimeisten noin viiden vuoden aikana tuotto on sidottu 3 kuukauden USD Libor -korkoon. Viiteyhtiöinä on kolme metsäyhtiötä. Sijoitus ei ole pääomaturvattu, joten sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan, mikäli viiteyhtiöissä tapahtuu luottovastuutapahtumia. Lainaan liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä. Miksi sijoittaa luottotodistukseen? Luottotodistus Metsä 221 Kiinteä ja Vaihtuva USD on sijoitus suomalaisten metsäyhtiöiden luottoriskiin. Sijoitus tarjoaa mahdollisuuden verrattain houkuttelevaan tuottoon nykyisessä matalien korkojen ympäristössä. Metsäyhtiöt ovat olleet murroksessa viimeisten vuosien aikana mm. paperin pienentyneen kysynnän vuoksi. Yhtiöt ovat kuitenkin pyrkineet muokkaamaan strategiaansa ja investoineet esimerkiksi pakkausmateriaalien tuotantoon. Yhtiöiden rahoitusasema onkin parantunut ja on nyt verrattain vakaa. Yhtiöiden luottokelpoisuutta heikentävät paperintuotannon epävakaat tulevaisuuden näkymät. Yhtiöt ovat myös melko alttiita valuuttakurssien vaihtelulle. Luottotodistukselle maksetaan kaksi ensimmäistä vuotta kiinteää tuottoa. Euroalueen matalan inflaation vuoksi korkojen odotetaan säilyvän matalana seuraavien vuosien aikana, mikä tukee kiinteäkorkoista sijoitusta. Toisaalta hitaasti etenevä euroalueen talouskasvu saattaa aiheuttaa koroille nousupaineita tulevaisuudessa. Tällöin sijoituksen vaihtuvakorkoisuus viimeisen viiden vuoden aikana voi olla etu. Vaihtuvakorkoisuus pienentää sijoituksen korkoriskiä ja mahdollistaa hyötymisen nousevista koroista. Luottotodistus on Yhdysvaltain dollarimääräinen sijoitus. Korkoa maksetaan laskennalliselle nimellispääomalle. Tällöin sijoittajan on mahdollisuus hyötyä dollarin mahdollisesta vahvistumisesta euroa vastaan sijoitusaikana. 2

3 Luottotodistus Metsä 221 Kiinteä ja Vaihtuva USD Tuotto Luottotodistus Metsä 221 Kiinteä ja Vaihtuva USD tarjoaa neljännesvuosittain maksettavaa tuottoa laskennalliselle nimellispääomalle. Luottovastuutapahtumien lukumäärä vaikuttaa pääomaan, jolle tuottoa maksetaan. Sijoitus on Yhdysvaltain dollarimääräinen. Kahden ensimmäisen vuoden ajan maksetaan kiinteää 5,5 % vuotuista korkoa. Ensimmäinen kiinteäkorkoinen korkojakso alkaa ja päättyy , jonka jälkeen korkojaksot ovat kolmen kuukauden pituisia. Viimeinen kiinteäkorkoinen korkojakso alkaa ja päättyy Viimeisen noin viiden vuoden aikana sijoitukselle maksetaan vaihtuvaa vuotuista korkoa, joka on 3 kuukauden USD Libor + 2,1 %. Määrityspäivä USD Libor korolle on kaksi pankkipäivää ennen kunkin korkojakson ensimmäistä päivää. Ensimmäinen vaihtuvakorkoinen korkojakso alkaa ja päättyy Tämän jälkeen korkojaksot ovat kolmen kuukauden pituisia viimeistä korkojaksoa lukuun ottamatta. Viimeinen korkojakso alkaa ja päättyy eräpäivänä Sijoituksen viiteyhtiöt ovat Metsä Board Oyj, Stora Enso Oyj ja UPM Kymmene Oyj. Korkoa maksetaan koko nimellispääomalle, mikäli viiteyhtiöissä ei tapahdu yhtään luottovastuutapahtumaa luottovastuuaikana. Kunkin viiteyhtiön luottovastuutapahtuma vähentää laskennallista nimellispääomaa kolmanneksella alkuperäisestä nimellispääomasta laskettuna. Laskennallisen nimellispääoman määräytymispäivä on aina kunkin korkojakson viimeinen päivä. Esimerkiksi ensimmäisen luottovastuutapahtuman jälkeen kyseiselle ja sitä seuraaville korkojaksoille maksetaan korkoa määrälle, joka vastaa noin 66,67 % alkuperäisestä nimellispääomasta. Nimellispääoman palautus Nimellispääoma palautetaan kokonaisuudessaan, mikäli yhdessäkään viiteyhtiössä ei tapahdu luottovastuutapahtumia luottovastuuaikana. Kunkin viiteyhtiön luottovastuutapahtuma vähentää takaisinmaksettavaa pääomaa kolmanneksella alkuperäisestä nimellispääomasta laskettuna. Luottovastuuaika on ja välinen ajanjakso. Luottovastuutapahtuman toteamiseksi viiteyhtiöiden tilannetta voidaan kuitenkin tarkastella taannehtivasti 6 päivän ajalta ennen varsinaisen luottovastuuajan alkamista kansainvälisen markkinakäytännön mukaisesti. Liikkeeseenlaskijalla on myös oikeus ilmoittaa sellaisesta luottovastuutapahtumasta, joka on tapahtunut luottovastuuaikana, mutta joka on tullut liikkeeseenlaskijan tietoon vasta luottovastuuajan jälkeen, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluttua luottovastuuajan päättymisestä. Katso tarkemmin lainakohtaiset ehdot. Luottovastuutapahtuma Luottovastuutapahtuma tarkoittaa tilannetta, jossa viiteyhtiö on vakavissa taloudellisissa vaikeuksissa, eikä pysty hoitamaan velkojensa maksuvelvoitteita. Luottovastuutapahtumia ovat viiteyhtiön konkurssi, vakava maksuhäiriö ja velkasaneeraukseen verrattava velkojen uudelleenjärjestely. Luottovastuutapahtumassa yhtiön velkojat ja velkasijoittajat kärsivät luottotappioita. Lisää luottovastuutapahtuman määritelmästä on sivulla 7. Esimerkki 1 (Positiivinen skenaario) Sijoittaja sijoittaa luottotodistukseen 1 dollaria. Viiteyhtiöissä ei tapahdu luottovastuutapahtumia luottovastuuaikana. Sijoittajalle maksetaan korkoa neljännesvuosittain ja nimellispääoma palautetaan kokonaisuudessaan eräpäivänä. Esimerkki 2 (Neutraali skenaario) Sijoittaja sijoittaa luottotodistukseen 1 dollaria. Yhdessä viiteyhtiössä tapahtuu luottovastuutapahtuma luottovastuuaikana. Tuotonlaskennassa käytettävä pääoma vähenee kolmanneksella. Kyseisen korkojakson ja seuraavien korkojaksojen korkoa maksetaan 66,67 %:lle alkuperäisestä nimellispääomasta. Sijoittajalle palautetaan eräpäivänä 66,67 % nimellispääomasta, eli dollaria. Esimerkki 3 (Huonoin mahdollinen skenaario) Sijoittaja sijoittaa luottotodistukseen 1 dollaria. Kaikissa kolmessa viiteyhtiössä tapahtuu luottovastuutapahtuma heti liikkeeseenlaskun jälkeen. Sijoitukselle ei makseta korkoa, ja se erääntyy arvoon %. Esimerkkien tiedot ovat ainoastaan esimerkinomaisia, eivätkä ne kuvasta tuotteen historiallista tai odotettua kehitystä. 3

4 Tiivistelmä Metsä Board Oyj:stä* Metsä Board (B2/B+) lukeutuu Euroopan merkittävimpiin kartongin ja paperin valmistajiin. Yhtiön tuotevalikoiman ytimen muodostavat kuluttajatuotteisiin suunnatut pakkausmateriaalit. Lisäksi Metsä Board tuottaa hienopaperia ja sellua sekä omistaa osan Metsä Fibre:sta, joka on yksi Euroopan suurimmista selluntuottajista. Metsä Board kuuluu Metsä Group -konserniin, jonka emoyhtiöllä Metsäliitolla on sen osakkeista 4 % ja äänivallasta 61 %. Muita suurimpia omistajia sekä äänimäärän että osakkeiden määrän mukaan laskettuna ovat eläkevakuutusyhtiöt Varma ja Ilmarinen. Metsä Board on viime vuosina järjestellyt liiketoimiaan merkittävästi kannattavuuden parantamiseksi. Liiketoiminta-alueiden määrää on alennettu kahdeksasta kahteen (Cartonboard ja Linerboard & Paper), ja raportoidun nettovelan määrä on laskenut jopa 3,7 miljardista eurosta hieman yli,5 miljardiin (kesäkuu 214). Metsä Boardin luottokelpoisuutta tukee vakaan omistuspohjan lisäksi aktiivinen johto, jonka strategiset päätökset ovat parantaneet kannattavuutta ja vähentäneet yhtiön velkaa. Yhtiöllä on vahva markkina-asema kuluttajakartonkisegmentissä Euroopassa, mikä tukee luottoriskiprofiilia. Näitä positiivisia tekijöitä tasapainottavat osaltaan toimialan syklisyys, yhtiön pienentynyt koko ja vähentynyt hajautus liiketoimissa, sekä edelleen korkea velkaisuus suhteessa liiketoiminnan tuottamaan kassavirtaan. Lisäksi Metsä Fibren Äänekoskelle suunnittelemalla 1,1 miljardin euron investoinnilla saattaa olla vaikutusta Metsä Boardin luottoriskiprofiiliin. Metsä Board jälleenrahoitti vuoden 214 keväällä velkarahoituksensa. Yhtiö laski liikkeelle vuonna 219 erääntyvän 225 miljoonan euron joukkolainan. Samalla Metsä Board ilmoitti allekirjoittaneensa 25 miljoonan euron, vuonna 218 erääntyvän, lainarahoituspaketin. Seuraavat merkittävät eräpäivät yhtiön lainoissa ovat vuonna 215, jolloin veloista erääntyy 1 miljoonan euroa. Vuonna 213 Metsä Boardin liikevaihto oli 2 19 miljoonaa euroa. Raportoitu liikevoitto oli 114 miljoonaa euroa. Liikevaihto (EURm) ja käyttökate % toimialoittain, 213* Cartonboard Linerboard & Paper *käyttökate ilman kertaluonteisia eriä ja pl. muut toiminnot. Rahavirrat E A 212A 214E 216E Osingot Käyttöpääoman muutos Investoinnit (netto) Suurimmat omistajat (äänien lkm) Metsäliitto 61% Varma 6% Ilmarinen 8% Etola Erkki 1% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % Liiketoiminnan rahavirta Metsäliitto Mgmt Oy 1% Muut 23% *Lähteet (teksti ja kuvat): ja Nordea Credit Research ( ) 4

5 Tiivistelmä Stora Enso Oyj:sta* Stora Enso (BB/Ba2) on yksi maailman suurimmista paperin, paperipohjaisten pakkausmateriaalien ja sellun tuottajista. Merkittävä osa konsernin tuotannosta sijaitsee Euroopassa, mutta strategiset kasvualueet ovat kasvumarkkinat Etelä-Amerikassa sekä Kiinassa. Käyttökatteella mitattuna konsernin suurimmat tuotealueet ovat Renewable Packaging (pakkausmateriaalit, 5 % EBITDA:sta) sekä Printing and Reading (julkaisu- ja hienopaperit, 28 %). Tulevaisuudessa pakkausmateriaalien sekä Biomaterials-segmentin eli sellun osuus liiketoiminnasta kasvaa Stora Enson investoidessa uusiin tuotantolaitoksiin näissä segmenteissä. Paperitoimintojen tuotantoa on vähennetty kysynnän laskun myötä. Stora Enso on listattu Helsingin ja Tukholman pörsseihin. Sen suurin omistaja äänimäärällä mitattuna oli ruotsalainen Wallenbergin suvun omistama Foundation Asset Management, joka pitää hallussaan 1 %:a osakkeista ja 27 %:a äänistä. Solidium on toiseksi suurin omistaja 12 %:lla osakkeista ja 25 %:lla äänistä. Stora Enson luottokelpoisuutta heikentävät sen toiminnot lähinnä syklisillä ja vaikeasti ennustettavilla tuotealoilla, sekä erityisesti paperitoimintojen heikko kannattavuus. Lisäksi yhtiön mittavat investoinnit ovat heijastuneet ja tulevat heijastumaan kassavirtaan. Toisaalta Stora Enson luottoriskiprofiilia vahvistavat konsernin vahva markkina-asema, hajautus erilaisille tuotealueille metsäsektorin sisällä sekä lisääntyvä maantieteellinen hajautus. Stora Enson velkaisuus on viime vuosina ollut maltillisella nousutrendillä. Velkaisuuden ei odoteta merkittävästi laskevan myöskään lähivuosina johtuen mm. yhtiön sellun ja kartongin tuotantoon liittyvästä investointiohjelmasta. Vuonna 213 Stora Enson oikaistu velka suhteessa käyttökatteeseen oli 3,8-kertainen, ja velka suhteessa sijoitettuun pääomaan 55 %. Yhtiön likviditeettiasema on vahva. Stora Ensolla oli kesäkuun 214 lopussa käytössään 1,6 miljardin euron kassan lisäksi 7 miljoonan euron luottolimiitti. Myynti ja käyttökate E, EURm A 212A 214E 216E Liikevaihto Käyttökate% Käyttökate Käyttökate segmenteittäin, 213* 11% 28% 5% 15% 12% 9% 6% 3% % 1% 1% Renewable Packaging Printing and Reading Building and Living Biomaterials Muut *Liiketulos ilman poistoja ja arvonalentumisia, osuutta osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta, kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia. Oikaistu velka ja käyttökate E, EURm 6, 5, 4, 3, 2, 1, 21A 212A 214E 216E Oikaistu velka * Lähteet (teksti ja kuvat): Nordea Credit Research

6 Tiivistelmä UPM-Kymmene Oyj:sta* UPM (BB/Ba1) on yksi maailman suurimmista metsäkonserneista ja maailman suurin graafisen paperin tuottaja. Paperituotannon lisäksi UPM on omavarainen sellun suhteen, ja omistaa noin 9 hehtaaria metsää. UPM:n energiavarallisuus on niin ikään huomattava ja konserni muun muassa omistaa noin 43 prosenttia energiayhtiö Pohjolan Voimasta. Käyttökatteella mitattuna konsernin suurimmat tuotealueet ovat Biorefining (sellu, 38 % EBIT- DA:sta), Paper ENA (Euroopan ja Pohjois- Amerikan paperitoiminnot, 2 %) sekä Energy (energia, 17 %). UPM:n omistuspohja on hajautunut. Suurin rekisteröitynyt omistaja on eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 2,2 prosentin osuudella. Hallituksen puheenjohtajana toimii Björn Wahlroos. UPM:n luottoriskikelpoisuutta painavat paperiteollisuuden syklisyys sekä rakenteelliset paineet, jotka alentavat yhtiön kannattavuutta. Tähän liittyen UPM:ään liittyy myös yrityskauppariski, koska yhtiötä pidetään todennäköisenä aktiivisena toimijana toimialanmahdollisissa tulevissa yritysjärjestelyissä. Lisäksi yhtiö on useiden muiden paperiyhtiöiden tapaan altis valuuttakurssien heilahteluille. Negatiivisia tekijöitä tasapainottavat kuitenkin yhtiön vahva kassavirtakunto, mikä on historiallisesti johtanut nopeaan velan maksuun investointien tai yritysostojen jälkeen. Lisäksi UPM:n luottokelpoisuutta vahvistavat yhtiön vankka markkina-asema sekä integraatio sellun ja energian tuotantoon, mikä tasoittaa kannattavuutta. Liikevaihto (EURm) ja käyttökate-% toimialoittain, 213* Biorefining Energy Raflatac Liikevaihto Paper Asia Paper ENA Käyttökate% Plywood 6% 5% 4% 3% 2% 1% % *Käyttökate = Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia ja - muutoksia, osuutta osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista ja kertaluonteisia eriä. Rahavirrat E Suurimmat omistajat * UPM:n liikevaihto vuonna 213 oli 1,1 miljardia euroa ja liiketulos 548 miljoonaa euroa. UPM:n rahoitusasema on yleisesti vakaalla pohjalla, ja ennustamme kassavirran suhteessa velkatasoon parantuvan edelleen maltillisesti lähivuosina. Suhteellisen maltilliset investoinnit kuluttavat kassavirtaa osaltaan, mutta toisaalta parantavat liiketoiminnan kasvunäkymiä. UPM:n likviditeettitilanne on vahva. Yhtiöllä oli kesäkuun 214 lopuissa rahavaroja ja käyttämättömiä luottolimiittejä yhteensä 1,8 miljardia euroa. Lyhytaikaisia, vuoden sisällä erääntyviä lainoja yhtiöllä oli 66 miljoonaa euroa. *Rekisteröidyt osakkeenomistajat. Lisäksi Norges Bank ja JPMorgan Chase & Co ovat antaneet liputusilmoituksen, jonka mukaan molempien omistus ylittää 5 prosenttia. *Lähteet (teksti ja kuvat): Nordea Credit Research

7 Sijoituksen riskit Markkinariski Luottotodistus Metsä 221 Kiinteä ja Vaihtuva USD ei ole pääomaturvattu, joten sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Jos viiteyhtiöissä tapahtuu luottovastuutapahtumia, vähentää kunkin viiteyhtiön luottovastuutapahtuma takaisinmaksupäivänä maksettavaa pääomaa kolmanneksella alkuperäisestä nimellispääomasta laskettuna. Luottovastuutapahtuman jälkeen tuottoa maksetaan vain laskennalliselle nimellispääomalle. Sijoittajalle palautetaan nimellispääomaa pienempi laskennallinen nimellispääoma eräpäivänä, jos viiteyhtiöissä tapahtuu yksikin luottovastuutapahtuma luottovastuuaikana. Nimellispääoman menettää kokonaan, jos kaikissa kolmessa viiteyhtiössä tapahtuu luottovastuutapahtuma luottovastuuaikana. Luottovastuutapahtuman toteaminen tapahtuu markkinaehtoisesti ja perustuu ISDA:n (International Swap and Derivatives Association) määritelmiin. Luottovastuutapahtumalla tarkoitetaan tilaa, jossa yritys ei selviä maksuistaan ja veloistaan. Luottovastuutapahtumaksi luetaan: Konkurssi. Vakava maksuhäiriö, joka tarkoittaa, että yhtiö ei ole pystynyt maksamaan velkojaan, joiden koko on vähintään miljoona Yhdysvaltain dollaria. Velkojen uudelleenjärjestely, mikä tarkoittaa, että yhtiö neuvottelee velkojen ehdot velkojille heikommiksi ja velkojen arvo on vähintään 1 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Sijoituspäätöstä tehdessään sijoittajan tulee huomioida viiteyhtiöihin ja liikkeeseenlaskijaan liittyvä kokonaisriski sijoitussalkussaan. Liikkeeseenlaskijariski Luottotodistukselle ei ole asetettu erillistä vakuutta, joten siihen liittyy riski liikkeeseenlaskijan, Nordea Pankki Suomi Oyj:n, takaisinmaksukyvystä. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi, eikä pysty vastaamaan sitoumuksistaan. Sijoittaja voi liikkeeseenlaskijan maksukyvyttömyyden johdosta menettää sijoittamansa nimellispääoman sekä mahdollisen tuoton osittain tai kokonaan. Nordea Pankki Suomi Oyj:n luottoluokitukset ovat Aa3 (Moody s, negatiiviset näkymät) ja AA (Standard & Poor s, negatiiviset näkymät). Valuuttakurssiriski Sijoituksen kaikki kassavirrat ovat Yhdysvaltojen dollareissa. Muutokset EURUSD-valuuttakurssissa vaikuttavat sijoittajan euromääräiseen tuottoon. EURUSD-valuuttakurssin arvo vaikuttaa niin lainan maksamien tuottojen kuin takaisinmaksettavan pääomankin euromääräiseen arvoon. Lisäksi EURUSD-valuuttakurssilla on vaikutusta tuotteen euromääräiseen jälkimarkkinahintaan. Ylikurssiriski Mahdollista ylikurssia eli lainan nimellisarvon ylittävää merkintähinnan osaa ei palauteta. Jälkimarkkinariski Jos sijoittaja myy luottotodistuksen jälkimarkkinoilla ennen eräpäivää, takaisinostohinta voi olla yli tai alle nimellisarvon. Normaaleissa markkinaolosuhteissa Nordea Pankki Suomi Oyj tarjoaa jälkimarkkinahinnan 1 dollarin ja sen ylittäville nimellismäärille. KESKIMÄÄRÄINEN RISKI. Strukturoidut sijoitustuotteet, joissa nimellispääoman palautus riippuu markkinoiden kehityksestä esimerkiksi viiteyhtiöiden osakkeiden markkina-arvon kehityksestä tai viiteyhtiöiden luottovastuutapahtumien lukumäärästä sekä liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä. Mahdollinen nimellispääoman palautus ei kata ylikurssia eikä sijoittajan maksamia palkkioita ja kuluja. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvä riski on kuvattu tässä markkinointiesitteessä. Riskiluokitus ei poista sijoittajan velvollisuutta perehtyä huolellisesti tähän markkinointiesitteeseen, tuotekohtaisiin ehtoihin ja mahdolliseen ohjelmaesitteeseen ja niissä mainittuihin riskeihin. 7

8 Luottotodistus Metsä 221 Kiinteä ja Vaihtuva USD Liikkeeseenlaskija Lainanumero ja ISIN Viiteyhtiöt Nordea Pankki Suomi Oyj, luottoluokitukset Aa3 (Moody s, negatiiviset näkymät) ja AA- (S&P, negatiiviset näkymät). A673 ja FI49725 Liikkeeseenlaskupäivä Myyntiaika Eräpäivä Merkintäpaikat Merkintähinta Vaihtuva, noin 1 %. Minimimerkintä Littera Korko Metsä Board Oyj, Stora Enso Oyj ja UPM-Kymmene Oyj. Nordea Private Banking ja Nordea Markets sekä sijoitusasiantuntijat. 1 dollaria 1 dollaria Ensimmäiset noin kaksi vuotta, , korko on kiinteä 5,5 % vuotuista korkoa. Viimeiset noin viisi vuotta, , tuotto on vaihtuva 3kk USD Libor + 2,1 % vuotuista korkoa. Korkoa maksetaan neljännesvuosittain laskennalliselle nimellispääomalle, perustuen korkojakson lopun tilanteeseen. Ensimmäinen korkojakso alkaa ja päättyy Tämän jälkeen korkojaksot ovat kolmen kuukauden pituisia. Viimeinen korkojakso alkaa ja päättyy Ensimmäinen koronmaksupäivä on ja sen jälkeen vuosittain 2. maaliskuuta, 2. kesäkuuta 2. syyskuuta ja 2. joulukuuta. Toiseksi viimeinen koronmaksupäivä on ja viimeinen koronmaksupäivä on eräpäivä. Korkoa maksetaan laskennalliselle nimellispääomalle. Mikäli koronmaksupäivään mennessä tapahtuu luottovastuuta- pahtuma tai luottovastuutapahtumia, laskee kunkin viiteyhtiön luottovastuutapahtuma laskennallista nimellispääomaa kolmanneksella alkuperäisestä nimellisarvosta laskettuna. Laskennallisen nimellispääoman määräytymispäivä on aina kunkin korkojakson viimeinen päivä. Luottovastuutapahtuman jälkeen sekä kyseiselle että tuleville korkojaksoille maksetaan korkoa ainoastaan laskennalliselle nimellispääomalle. Pääoman palautus Laskennallinen nimellispääoma Luottovastuuaika Sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Pääomapalautus eräpäivänä on sama kuin nimellispääoma, mikäli viiteyhtiöissä ei ole tapahtunut yhtään luottovastuutapahtumaa luottovastuuaikana. Mikäli viiteyhtiöissä tapahtuu luottovastuutapahtumia, vähentää kunkin viiteyhtiön luottovastuutapahtuma eräpäivänä maksettavaa määrää kolmasosalla alkuperäisestä nimellispääomasta laskettuna. Nimellispääoma menetetään kokonaan, mikäli kaikki kaikissa viiteyhtiöissä tapahtuu luottovastuutapahtuma. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus alentaa velkakirjan nimellisarvoa kunkin viiteyhtiön luottovastuutapahtuman jälkeen. Lisätietoja lainaehdoissa. Lainaan liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä. Luottovastuuaika alkaa ja päättyy Luottovastuutapahtuman toteamiseksi viiteyhtiöiden tilannetta voidaan kuitenkin tarkastella taannehtivasti 6 päivän ajalta ennen varsinaisen luottovastuuajan alkamista kansainvälisen markkinakäytännön mukaisesti. Liikkeeseenlaskijalla on myös oikeus ilmoittaa sellaisesta luottovastuutapahtumasta, joka on tapahtunut luottovastuuaikana, mutta joka on tullut liikkeeseenlaskijan tietoon vasta luottovastuuajan jälkeen, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluttua luottovastuuajan päättymisestä. Katso tarkemmin lainakohtaiset ehdot. Vakuus Strukturointikustannus Jälkimarkkinat Verotus Säilytys Listaus Liikkeeseenlaskun peruutus Lainalle ei ole asetettu erillistä vakuutta, ja siihen liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä. Merkintähinta sisältää 5, %:n strukturointikustannuksen, joka vastaa noin,7 %:n vuotuista kustannusta. Sijoituksesta ei peritä erillistä merkintä- tai hallinnointipalkkiota. Nordea Pankki Suomi Oyj antaa lainalle normaaleissa markkinaolosuhteissa takaisinostohinnan, joka voi olla yli tai alle nimellisarvon. Mahdollinen tuotto on luonnolliselle henkilölle ja kotimaiselle kuolinpesälle korkotulon lähdeveronalaista tuloa voimassa olevan verolainsäädännön mukaan. Säilytyksestä peritään mahdollinen säilytysmaksu. Lainalle ei haeta listausta. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus peruuttaa liikkeeseenlasku perustuen muutoksiin taloudellisissa olosuhteissa, merkintävilkkauden jäädessä alhaiseksi, tai jos tapahtuu jotain sellaista, mikä liikkeeseenlaskijan harkinnan mukaan voi vaarantaa järjestelyn onnistumisen. Laina lasketaan liikkeeseen Nordea Pankki Suomi Oyj:n päivätyn ja sittemmin täydennetyn joukkolainaohjelman (Irlannista Suomen Finanssivalvonnalle esitedirektiivin mukaisesti ilmoitettu joukkovelkakirjaohjelma) puitteissa. Englanninkielinen ohjelmaesite löytyy liikkeeseenlaskijan verkkosivuilta Lainan lopulliset ehdot ja ohjelmaesite ovat saatavissa myyjältä. Lainaehtojen englanninkielinen versio on sitova. Muut ovat käännöksiä englanninkielisestä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan englanninkielisiä lainaehtoja. VASTUUVARAUMA Nordea Markets on Nordea Bank Norge ASA:n, Nordea Bank AB:n (publ), Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja Nordea Bank Danmark A/S:n Markets-toimintojen yhteinen nimi. Oheiset tiedot on tarkoitettu taustatiedoksi vastaanottajan yksinomaiseen käyttöön. Annetut tiedot ja näkemykset edustavat Nordea Marketsin mielipidettä tiedotteessa mainittuna päivänä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Tämä asiakirja ei ole täydellinen kuvaus tuotteesta tai siihen liittyvistä riskeistä, eikä sitä tulisi pitää sellaisena tai käyttää ilman vastaanottajan omaa harkintaa. Oheisia tietoja ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi, tarjoukseksi tai kehotukseksi antaa tarjous rahoitusvälineen ostamisesta tai myymisestä. Annetut tiedot eivät liity kenenkään yksittäisen vastaanottajan sijoitustavoitteisiin, taloudelliseen tilanteeseen tai erityistarpeisiin. Ennen sijoitus- tai luotonottopäätöksen tekemistä on suositeltavaa hankkia kulloiseenkin tilanteeseen soveltuvia asiantuntijaneuvoja. On tärkeää muistaa, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevista tuotoista. Nordea Markets ei ole eikä pyri olemaan vero-, kirjanpito- tai lainopillinen neuvonantaja missään toimipaikassaan. Tätä asiakirjaa ei saa jäljentää, jakaa eikä julkaista missään tarkoituksessa ilman Nordea Marketsin etukäteen antamaa kirjallista lupaa. 8

Räätälöidyt sijoitukset

Räätälöidyt sijoitukset Räätälöidyt sijoitukset Markkinatilanteeseen sopivat ratkaisut Luottotodistus Eurooppa High Yield USD Kertyvä Tuotto MYYNTIAIKA: 10.11. - 16.12.2014 SIJOITUSAIKA : Noin 7 vuotta KOHDE-ETUUS : Markit itraxx

Lisätiedot

Räätälöidyt sijoitukset

Räätälöidyt sijoitukset 11.2.2015 Markkinointimateriaali Räätälöidyt sijoitukset Markkinatilanteeseen sopivat ratkaisut Luottotodistus Eurooppa High Yield NOK Kertyvä Tuotto MYYNTIAIKA: 16.2. - 9.3.2015 SIJOITUSAIKA : Noin 7

Lisätiedot

SijoittajanTodistukset

SijoittajanTodistukset 2..25 SijoittajanTodistukset Tartu markkinoiden mahdollisuuksiin LUOTTOTODISTUS LUOTTOTODISTUS Myyntiaika: Myyntiaika: Sijoitusaika: Sijoitusaika: Kohde-etuus: Kohde-etuus: Eurooppa high yield kiinteä

Lisätiedot

METSÄOBLIGAATIO I II/2014

METSÄOBLIGAATIO I II/2014 METSÄOBLIGAATIO I II/2014 METSÄSTÄ PA R H A A T T U O T O T UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- METSÄOBLIGAATIO III/2014 UB:n suositussa Metsäobligaatiossa on uudenlainen tämänhetkiseen markkinatilanteeseen

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2015

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2015 YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2015 - OMAISUUDENHOITO- YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2015 Yrityslainakori Eurooppa I/2015 on noin seitsemän vuoden mittainen joukkovelkakirjalaina, jonka korkotuotto ja takaisinmaksu

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI SUOMI 2018 LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

YRITYSLAINAKORI SUOMI 2018 LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA YRITYSLAINAKORI SUOMI 2018 LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA Merkintähinta 100 % Pääomaturva Ei pääomaturvaa Alustava kuponki Euribor 3 kk + 5,0 % p.a.1 Viiteyhtiöt Metsä Board Oyj, Nokia Oyj,

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2013

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2013 YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2013 UNITED ANKERS - OMAISUUDENHOITO- YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2013 Yrityslainakori Eurooppa II/2013 on hieman yli viiden vuoden mittainen sijoitus, jonka tuotto ja takaisinmaksu

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2013

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2013 YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2013 UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2013 Yrityslainakori Eurooppa I/2013 on hieman yli viiden vuoden mittainen sijoitus, jonka tuotto perustuu 50

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2014

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2014 YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2014 - OMAISUUDENHOITO- YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2014 Yrityslainakori Eurooppa II/2014 on hieman yli seitsemän vuoden mittainen sijoitus, joka tarjoaa sijoittajalle laina-ajan

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2015

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2015 YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2015 - OMAISUUDENHOITO- YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2015 Yrityslainakori Eurooppa II/2015 on hieman yli seitsemän vuoden mittainen joukkovelkakirjalaina, jonka korkotuotto ja

Lisätiedot

HIGH YIELD LUOTTOKORI IV

HIGH YIELD LUOTTOKORI IV HIGH YIELD LUOTTOKORI IV Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Tarjousaika päättyy 2.3.2012 Hajautettu sijoitus High Yield -yrityslainamarkkinalle Tuotto neljännesvuosittain, alustavasti 3kk Euribor

Lisätiedot

Eurooppa High Yield. sijoita luottoriskiin. Ilkka Pihlaja Nordea Markets Structured Investment Solutions

Eurooppa High Yield. sijoita luottoriskiin. Ilkka Pihlaja Nordea Markets Structured Investment Solutions Eurooppa High Yield sijoita luottoriskiin Ilkka Pihlaja Nordea Markets Structured Investment Solutions Arvopaperin aamuseminaari Musiikkitalo 10.4.2012 Aamun ohjelma Yrityslainamarkkinat tällä hetkellä

Lisätiedot

Paperiteollisuus 10. Tarjousaika päättyy 28.3.2013. Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina. Viiteyhtiöt UPM-Kymmene ja Stora Enso

Paperiteollisuus 10. Tarjousaika päättyy 28.3.2013. Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina. Viiteyhtiöt UPM-Kymmene ja Stora Enso Tarjousaika päättyy 28.3.2013 Paperiteollisuus 10 Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Viiteyhtiöt UPM-Kymmene ja Stora Enso Tuotto vuosittain, alustavasti 5,0 % p.a. Sijoitusaika noin 5 vuotta

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI POHJOIS-AMERIKKA USD II LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

YRITYSLAINAKORI POHJOIS-AMERIKKA USD II LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA YRITYSLAINAKORI POHJOIS-AMERIKKA USD II LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA Merkintähinta 100 % Pääomaturva Alustava kuponki 1 Viiteyhtiöt Sijoitusaika Ei pääomaturvaa Vuodet 1-2: 7,0 % p.a. Vuodet

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA 2018 IV LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA 2018 IV LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA YRITYSLAINAKORI EUROOPPA 2018 IV LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA Merkintähinta 100 % Pääomaturva Ei pääomaturvaa Alustava kuponki Euribor 3 kk + 6,0 % p.a. 1 Viiteyhtiöt Sijoitusaika itraxx

Lisätiedot

EUROOPPA OSAKEKORI LUOTTOSERTIFIKAATTI II. Miksi sijoittaa

EUROOPPA OSAKEKORI LUOTTOSERTIFIKAATTI II. Miksi sijoittaa EUROOPPA OSAKEKORI LUOTTOSERTIFIKAATTI II. Miksi sijoittaa Tarjoaa mahdollisuuden hyötyä eurooppalaisten laatuyhtiöiden kurssikehityksestä alustavasti 200 %* tuottokertoimella ja Yhdysvaltain dollarin

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI POHJOIS-AMERIKKA USD LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

YRITYSLAINAKORI POHJOIS-AMERIKKA USD LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA YRITYSLAINAKORI POHJOIS-AMERIKKA USD LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA Merkintähinta 100 % Pääomaturva Ei pääomaturvaa Kuponki Alustavasti 6,5 % p.a. 1 Viiteyhtiöt Sijoitusaika Markit CDX North

Lisätiedot

Suomikori Teho Yhdistelmälaina

Suomikori Teho Yhdistelmälaina Merkintäaika päättyy 31.3.2015 Suomikori Teho Yhdistelmälaina Kohde-etuutena osakekori: Nokian Renkaat, Outotec ja YIT Sijoittaja hyötyy osakekorin mahdollisesta kurssinoususta alustavasti 150 %:n tuottokertoimella

Lisätiedot

Suomikori Bonus Yhdistelmälaina

Suomikori Bonus Yhdistelmälaina Merkintäaika päättyy 2.1.2015 Suomikori Bonus Yhdistelmälaina Kohde-etuutena osakekori: Fortum, Kone, Nokian Renkaat, Nordea, Sampo, Stora Enso ja Wärtsilä Sijoittaja hyötyy osakekorin mahdollisesta arvonnoususta

Lisätiedot

Nouseva Korko Yhdistelmälaina

Nouseva Korko Yhdistelmälaina Merkintäaika päättyy 29.5.2015 Nouseva Korko Yhdistelmälaina Viitekorkona euroalueen 10-vuotinen korko 1 Mahdollisuus hyötyä korkotason noususta laina tarjoaa viitekoron 1 %:n ylittävän osuuden 20-kertaisena

Lisätiedot

ETELÄ-EUROOPPA 2019 LUOTTOSERTIFIKAATTI

ETELÄ-EUROOPPA 2019 LUOTTOSERTIFIKAATTI ETELÄ-EUROOPPA 2019 LUOTTOSERTIFIKAATTI Sijoitus Etelä-Euroopan (Espanja, Italia & Portugali) osakemarkkinoille Tuottokerroin osakemarkkinoiden nousuun 150 % (alustava) Sijoitus ei ole pääomaturvattu.

Lisätiedot

Tähtirahastot Teho Yhdistelmälaina 8

Tähtirahastot Teho Yhdistelmälaina 8 Merkintäaika päättyy 31.8.2015 Tähtirahastot Teho Yhdistelmälaina 8 Kohde-etuutena kori menestyneitä kansainvälisiä yhdistelmärahastoja sijoittaja hyötyy rahastokorin mahdollisesta arvonnoususta alustavasti

Lisätiedot

Luottokori Eurooppa 16

Luottokori Eurooppa 16 Merkintäaika päättyy 27.2.2015 Luottokori Eurooppa 16 Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Sijoitus eurooppalaiselle high yield -yrityslainamarkkinalle. Luottoriski hajautuu tasan 75 viiteyhtiön

Lisätiedot

KUPONKI AUTOCALL SUOMI II

KUPONKI AUTOCALL SUOMI II KUPONKI AUTOCALL SUOMI II Osakeindeksisidonnainen joukkovelkakirjalaina Tarjousaika päättyy 2.7.2012 Suomen osakemarkkinaan sidottu pääomasuojaamaton sijoitus Tavoitteena vuosittainen 8,0 % korkotuotto

Lisätiedot

SEB Pohjois-Amerikka High Yield

SEB Pohjois-Amerikka High Yield SEB Pohjois-Amerikka High Yield SEB:n liikkeeseenlaskema luottoriskilaina Noin viisivuotinen pääomaturvaamaton luottoriskilaina Lainan tuotto perustuu sadan pohjoisamerikkalaisen yhtiön säilymiseen maksukykyisenä*

Lisätiedot

Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja.

Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. LOPULLISET EHDOT laina nro 4610 Yrityskorilaina Eurooppa laskettu

Lisätiedot

KIINA+ BONUS INDEKSISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

KIINA+ BONUS INDEKSISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA KIINA+ BONUS INDEKSISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA Vähimmäissijoitus 20 000 euroa Merkintähinta 100 % Pääomaturva Ei pääomaturvaa Alustava bonustuotto 25 % Sijoitusaika Noin 5 vuotta MERKINTÄAIKA: 26.11.

Lisätiedot

Luottokori Eurooppa Kasvu

Luottokori Eurooppa Kasvu Merkintäaika päättyy 31.1.2014 Luottokori Eurooppa Kasvu Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Hajautettu sijoitus eurooppalaiselle high yield -yrityslainamarkkinalle Erääntymisarvo 128 %, jos ei

Lisätiedot

Pääomaturvattu indeksisijoittaminen. Arvopaperi aamuseminaari 10.11.2010 Thomas Lindholm Nordea Markets

Pääomaturvattu indeksisijoittaminen. Arvopaperi aamuseminaari 10.11.2010 Thomas Lindholm Nordea Markets Pääomaturvattu indeksisijoittaminen Arvopaperi aamuseminaari 10.11.2010 Thomas Lindholm Nordea Markets Agenda Indeksisijoittamisesta lyhyesti Indeksisijoittamisen vaihtoehdot Pääomaturvattu indeksisijoittaminen

Lisätiedot

Luottosidonnainen Indeksitodistus Aasia nro 1478

Luottosidonnainen Indeksitodistus Aasia nro 1478 MERKITTÄVISSÄ 10. huhtikuuta 2013 SAAKKA LUOTTOVASTUUTAPAHTUMASIDONNAINEN RISKI Luottosidonnainen Indeksitodistus Aasia nro 1478 OMINAISUUDET VUOTUINEN KUPONKI 2% (indikatiivinen) TUOTTOMAHDOLLISUUS NELJÄSTÄ

Lisätiedot