OtaShop2 Vaatimusmäärittelyt T

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OtaShop2 Vaatimusmäärittelyt T-76.115"

Transkriptio

1 OtaShop2 T Versio Päivämäärä Tekijä Kuvaus P. Ranne & Halme Tarkastettu ja hyväksytty Erkka Halme Muokattu käyttötapaus Erkka Halme Muokattu kappaletta Erkka Halme Muokattu käyttötapaus P.Ranne & Halme Muutettu maksutapa ja maksuliikenteen seuranta, hyväksytty P.Ranne & Halme Tarkastettu ja hyväksytty Erkka Halme Korjattu kirj.virhe kappaleessa 4, tarkennettu kappaletta Erkka Halme Muutettu PDF:ksi, Toteutus1- vaihe alkaa Erkka Halme Viimeistelty palautusta varten Erkka Halme Muokattu kappaletta Matti Kosunen Lisätty yleiskatsaukseen kuva Erkka Halme Lisätty loput käyttötapaukset, pieniä muutoksia koko dokumenttiin Anna Larmo Muokattu kappaletta Simo Ojanen Muokattu kappaletta Antti Kärkkäinen Muokattu kappaletta Matti Kosunen Lisätty kappale Kai Inkinen Ensimmäinen versio OtaShop2 vaatimusmäärittelystä Anna Larmo Translation to finnish Aaltio New Version for the 2003/2004 course Kauppinen,Aaltio/QureProject/SoberIT Template Kauppinen,Aaltio/QureProject/SoberIT Template 1 (14)

2 1. ASIAKIRJAN TARKOITUS LIIKETALOUDELLISET TAVOITTEET TÄRKEIMMÄT KÄSITTEET KÄSITTEET JA NIIDEN SELITYKSET KÄSITEKARTTA YLEISKATSAUS JÄRJESTELMÄÄN KÄYTTÄJÄRYHMÄT KÄYTTÄJIEN VAATIMUKSET KÄYTTÖTAPAUSTEN TOIMIJAT KÄYTTÖTAPAUKSET TOIMINNALLISET VAATIMUKSET TILAUSTEN TEKEMINEN TILAUSTEN TOIMITTAMINEN TILAUSTIETOJEN TARKISTAMINEN JA RAHAN KULKU JÄRJESTELMÄN YLLÄPITO OMINAISUUDET (LAATUVAATIMUKSET, EI-TOIMINNALLISET VAATIMUKSET) KÄYTETTÄVYYS LUOTETTAVUUS RAJOITTEET RAJOITUKSET OHJELMISTOISSA RAJOITUKSET LAITTEISTOSSA LÄHDELUETTELO Asiakirjan tarkoitus Tämän dokumentin on tarkoitus kuvata OtaShop2-verkkokauppajärjestelmää sekä sille asetettuja vaatimuksia. Tässä dokumentissa määritellään: toiminnot, jotka järjestelmän tulee toteuttaa ominaisuudet, jotka järjestelmällä on oltava järjestelmään liittyvät rajoitteet Projektin vaatimusmäärittelyihin tehtävät muutokset on hyväksytettävä asiakkaan edustajalla sekä projektipäälliköllä. Hyväksynnästä on tehtävä merkintä vaatimusmäärittelydokumentin versiohistoriaan dokumentin alussa. Tämä dokumentti on tarkoitettu erityisesti alla olevassa taulukossa eritellyille henkilöille Dokumentin lukijaryhmät Lukijaryhmä Lukemisen syyt Asiakas Asiakas lukee tämän asiakirjan tarkastaakseen että järjestelmän toteuttaja on ymmärtänyt järjestelmälle asetetut vaatimukset. Asiakas voi myös käyttää dokumenttia esitellessään projektin tavoitteita omissa tilaisuuksissaan. 2 (14)

3 Toteuttaja Testaaja Käyttöohjeen laatija Projektipäällikkö Järjestelmän toteuttajan on luettava tämä dokumentti jotta hän ymmärtäisi vaatimukset, sekä osaa toteuttaa nämä. Testaajan on ymmärrettävä vaatimukset jotta hän voisi testata että järjestelmä toimii asiakkaan odottamalla tavalla. Käyttöohjeen kirjoittaja voi tarkistaa asiakirjasta mitkä asiat on mainittava ohjeissa. Projektipäällikkö voi seurata ja valvoa miten toteutettu järjestelmä vastaa vaatimuksissa määriteltyä, sekä ohjata työtä oikeaan suuntaan. 2. Liiketaloudelliset tavoitteet Teknillinen Korkeakoulu ja sen laboratoriot sekä muut yksiköt julkaisevat vuosittain lukuisia väitöskirjoja ja muita julkaisuja. Julkaisuja on mahdollista tilata laboratorioilta kulu- ja toimitusmaksua vastaan. Tähän asti tilaukset on hoidettu keskitetysti siten, että kirjaston kaukopalvelu on ottanut tilaukset vastaan ja välittänyt tilaukset manuaalisesti julkaisijoille. Menettely vaatii runsaasti aikaa ja resursseja, sekä aiheuttaa välillä sekaannuksia, kun kaukopalvelu toimii prosessissa vain "ylimääräisenä" välittäjänä. OtaShop2-järjestelmä on tarkoitus kehittää automatisoimaan tätä prosessia. Tällä tavalla pyritään helpottamaan sekä asiakkaiden, TKK:n kirjaston että julkaisijoiden työtä. Samalla halutaan antaa TKK:sta modernimpi kuva; moni muu julkaisuja myyvä koulu tarjoaa jo www-pohjaista automatisoitua palvelua. 3. Tärkeimmät käsitteet 3.1. Käsitteet ja niiden selitykset Käsite Julkaisu Julkaisuluettelo Kaukopalvelu Taloustoimisto Tenttu (WWW- )Asiakas Ostoskori ALV-ryhmä Kuvaus Yksittäinen tutkimusraportti, diplomityö tai väitöskirja joka on mahdollisuus tilata verkkokaupasta. Lista julkaisuista. Julkaisut voidaan lajitella useiden eri kriteerien mukaan (esimerkiksi vastuualueen/laboratorion). Julkaisuja voi myös hakea yksinkertaisilla hakuehdoilla. Kaukopalvelun nykyinen tehtävä on välittää sinne tulevat tilaukset laboratorioille. Kun verkkokauppa otetaan käyttöön, siirtyy kaukopalvelu käsittelemään epäselvät tilaukset. Taloustoimisto välittää julkaisuista saadut toimitusmaksut eteenpäin laboratorioille. Tenttu on kirjaston suorakäyttöinen tiedonhakujärjestelmä. Sillä voidaan hakea tietoa mm. kirjoista ja julkaisuista Tentun tietokannoista. Tentun tietokannoista haetaan myytävän materiaalien tiedot verkkokauppaan. Verkkokauppaa käyttävä asiakas, joka haluaa joko vain selata tai myös tilata välitettäviä julkaisuja. Virtuaalinen ostoskori johon asiakas voi sijoittaa haluamansa julkaisut. Ostoskorin sisältöä voi käyttäjä muokata haluamaan ajankohtana. Asiakas tilaa ostoskorinsa tuotteet vahvistaessaan ja maksaessaan tilauksen. Julkaisuja toimitetaan hintaan joka kattaa vain kustannukset. Kuitenkin eri asiakasryhmät joutuvat maksamaan erisuuruisen arvonlisäveron riippuen mm. maasta, johon tilaus tehdään. 3 (14)

4 Tilauksen vahvistus Tilauksen maksu Tilauksen viitenumero Tilauksen tiedot Tuoteluettelo (Tieto)kanta (Tietokannan) taulu Verkkokauppa Halutut julkaisut valittuaan käyttäjä pääsee erilliselle sivulle jossa hän syöttää omat henkilötietonsa sekä valitsee maksutavan. Tämän jälkeen käyttäjän on vielä painettava 'Hyväksy tilaus' nappia jolloin tilaus tallennetaan kantaan ja käyttäjä ohjataan pankin sivuille maksamaan tilauksensa. Ennen maksua käyttäjä näkee laskun muotoon tehdyn sivun josta näkee kaikki tarpeelliset tiedot. Tilaukset maksetaan pankkien ja luottokunnan tarjoamilla verkkomaksupalveluilla. Tämä on käyttäjän kannalta kaikkein turvallisin ja helpoin vaihtoehto. Järjestelmä saa automaattisesti tiedon onnistuneesta maksusuorituksesta. Jos tilaaja ei halua käyttää elektronista maksua, voi julkaisun tilata myös perinteisellä laskulla. Jokaiseen tilaukseen luodaan automaattisesti uniikki viitenumero jota käytetään maksun yhteydessä. Näin pysytään selvillä sekä tilaus- että maksuvirrasta. Sekä onnistuneesta että epäonnistuneesta tilauksesta tallennetaan järjestelmään riittävät tiedot että ongelmatapaukset pystytään selvittämään. Onnistuneiden tilauksien tietoja tarvitaan vielä julkaisua lähetettäessä asiakkaalle. Katso kohta julkaisuluettelo. Julkaisujen tiedot tallennetaan tietokantaan, joka toimii kaiken tiedon tietovarastona. Tietokannassa kaikki tieto tallennetaan taulumuotoon jossa jokainen taulun rivi vastaa esimerkiksi yhden tuotteen tietoja. Sarakkeet taas vastaavat tuotteen eri tietoja. Internetissä oleva kauppa, jossa tuotteet voi valita sekä maksaa paikasta ja ajasta riippumatta. Yleensä tehokkaasti automatisoitu eikä ihmisiä tarvitse tilauksen tekoon eikä maksamiseen Käsitekartta Seuraavassa käsitekartassa kuvataan edellisten käsitteiden väliset relaatiot. Kuva ei sisällä kaikkia mahdollisia relaatioita toisiinsa koska näitä on liian paljon, jotta niitä saisi mahtumaan kuvaan. Esimerkiksi relaatio "Asiakas ----(Käyttää)---> Verkkokauppa" on jätetty pois. 4 (14)

5 4. Yleiskatsaus järjestelmään OtaShop2-järjestelmä on verkkokauppa, josta voi tilata TKK:n laboratorioiden tarjoamia julkaisuja. Asiakkaan on pystyttävä selaamaan tietokannasta löytyviä julkaisuja ja valitsemaan tarvitsemansa. Kun asiakas on löytänyt hakemansa julkaisut on hänen helposti pystyttävä tekemään tilaus, sekä maksamaan toimituskulut suoraan verkkopankkia käyttäen. Pyydettäessä asiakkaalle lähetetään vielä tilausvahvistus siinä vaiheessa kun lähetys on postitettu. Mikäli asiakas ei halua käyttää verkkopankkia, postitetaan julkaisun postittamisen yhteydessä lasku asiakkaan kertomaan laskutusosoitteeseen. Järjestelmän tulee rekisteröidä tehdyt tilaukset ja antaa laboratorion henkilökunnalle mahdollisuus selata heille tulleita tilauksia. Verkkopankissa maksetuista tilauksista on 5 (14)

6 nähtävissä, että tilaus on jo maksettu. Henkilökunnan tehtäväksi jää ottaa asiakkaan yhteystiedot järjestelmästä, ja lähettää tilaus ja mahdollinen lasku postin avulla asiakkaalle. Järjestelmä tulee tarjoamaan erilaisia raportteja ja näkymiä, joita on myös tarvittaessa mahdollista lisätä ja muokata. Järjestelmä hakee välitettävien julkaisujen tiedot automaattisesti TENTTU-tietokannasta, johon julkaisija on tiedot syöttänyt. TENTTU-tietokannan tietojen ylläpitoon on jo olemassa välineet ja menetelmät, eikä niihin oteta tämän projektin puitteissa kantaa. Toimitusmaksut maksetaan tilauksen yhteydessä verkkopankkien kautta TKK:n tilille, tai toimituksen yhteydessä postitetulla laskulla. TKK:n taloustoimisto saa järjestelmästä tiedon, kuinka paljon millekin laboratoriolle maksuja on tullut, ja voi sitten tilittää rahat laboratorioille. 6 (14)

7 5. Käyttäjäryhmät Järjestelmällä on neljänlaisia käyttäjiä. 7 (14)

8 Asiakkaat tarvitsevat TKK:n tarjoamia julkaisuja ja haluavat tilata niitä. He maksavat julkaisun toimitusmaksut verkkokaupan kautta (verkkopankki) tai laskulla. Laboratorioiden henkilökunta lisää tarjoamansa julkaisut järjestelmään, josta asiakas voi ne sitten tilata. He myös tarkastava mitä julkaisuja heiltä on tilattu, ja välittävät tilaukset postin kautta asiakkaalle. Kirjaston henkilökunta pitää tilastoa siitä, mitä julkaisuja järjestelmän kautta välitetään. Ylläpitäjä valvoo järjestelmän toimivuutta, sekä huolehtii siitä että laboratorioiden työntekijät pääsevät tilaustietoihin käsiksi. Users of the system Käyttäjäryhmä Kuvaus Käyttäjien lukumäärä (suuruusluokka) Asiakas Tuotteiden tilaaja 1000 Laboratoriot Julkaisija 100 Kirjasto Tilausten välittäjä 1 Ylläpitäjä Ylläpito 1 6. Käyttäjien vaatimukset Käyttäjien vaatimukset määriteltiin asiakkaan kanssa palavereissa käyttötapauksien avulla. Käyttötapaukset kirjataan myös tähän dokumenttiin, koska näin ne ovat sekä asiakkaan että toteuttajien ymmärrettävissä 6.1. Käyttötapausten toimijat Tuoteluettelon ylläpitäjä: Vastaa tuoteluettelon tilan seuraamisesta. Käytännössä seuraa tietokannan automaattisten päivitysten onnistumista. Voi tarvittaessa sulkea ja avata kaupan. (www-)asiakas: Satunnainen henkilö, joka on kiinnostunut TKK:n eri laitosten ja laboratorioiden julkaisuista. Maksuliikennevirkailija: TKK:n taloushallinnon palveluksessa oleva henkilö, joka seuraa maksujen saapumista tileille ja huolehtii erien tilittämisestä eteenpäin oikeille tahoille Laboratoriosihteeri: Henkilö, joka on vastuussa yhden julkaisuja toimittavan tahon tilausten käsittelystä. Seuraa oman näkymänsä kautta tilausvirtaa ja reagoi niihin postittamalla julkaisut. Käyttäjätunnuksien ylläpitäjä: Vastaa siitä, että oikeilla tahoilla on käytettävissään oikea määrä oikeuksia järjestelmään. Vastaa myös tarpeettomien tunnusten poistamisesta. Kaukopalvelu: Toimii kontaktirajapintana asiakkaiden suuntaan. Selvittää asiakkaiden ilmoittamia ongelmatilanteita ja ottaa vastaan manuaalisia tilauspyyntöjä Käyttötapaukset Numero 1 Nimi Tee www-tilaus Lyhyt kuvaus WWW-asiakas tekee tilauksen ja maksaa julkaisun tai antaa laskutustiedot. Suorittajat www-asiakas 8 (14)

9 Esiehdot - Perustapauksen Poikkeukset Lopputila 1. WWW-asiakas tulee kaupan etusivulle 2. WWW-asiakas valitsee joko julkaisuluettelon selaamisen tai hakuehdoilla hakemisen (Katso käyttötapaus numero 2). 3. WWW-asiakas katsoo julkaisun tarkemmat tiedot 4. WWW-asiakas lisää haluamansa julkaisun ostoskoriinsa (Katso käyttötapaus numero 3.) 5. WWW-asiakas voi toistaa kohtia 2-4 niin halutessaan 6. WWW-asiakas antaa yhteystietonsa, valitsee ALV-ryhmän ja vahvistaa tilauksen 7. WWW-asiakas valitsee maksutavan ja suorittaa maksun tai vain vahvistaa tilauksen (maksettaessa laskulla) 8. WWW-asiakas saa nähtäväkseen/tulostettavaksi yhteenvedon tilauksesta 1. Maksutapahtuma epäonnistuu Tilaus on tallennettu kantaan ja maksu on tilillä tai laskutustiedot kannassa WWW-asiakas voi lopettaa käyttötapauksen kesken missä tahansa vaiheessa WWW-asiakas vahvistaa tilauksen ennen maksun suorittamista, jolloin julkaisun toimittajan olisi syytä reagoida maksamattomiin tilauksiin esim. ottamalla yhteyttä tilaajaan. Jos tilaus sisältää monen vastuualueen julkaisuja, tulee järjestelmän hajoittaa tilaus osiin siten, että yhdessä tilauksessa on vain yhden vastuualueen julkaisuja. Numero 2 Nimi Tutustu julkaisuihin Lyhyt kuvaus WWW-asiakas tutustuu toimitettavien julkaisujen tietoihin Suorittajat www-asiakas Esiehdot - Perustapauksen 1. WWW-asiakas valitsee joko (a)julkaisuluettelon selaamisen tai (b) hakuehdoilla hakemisen WWW-asiakas selaa julkaisuluetteloa: 1. WWW-asiakas valitsee haluamansa osaston tai vastuualueen 2. WWW-asiakas valitsee halutessaan julkaisun tarkemmat tiedot 3. WWW-asiakas toistaa kohtia 1-2 halutessaan b) WWW-asiakas hakee julkaisuja hakuehtojen avulla: 1. WWW-asiakas täyttää hakuehdot hakulomakkeeseen 2. WWW-asiakas valitsee halutessaan julkaisun tarkemmat tiedot 3. WWW-asiakas toistaa kohtia 1-2 halutessaan Poikkeukset - Lopputila WWW-asiakas on saanut tiedot haluamistaan julkaisuista WWW-asiakas voi lopettaa käyttötapauksen kesken missä tahansa vaiheessa Numero 3 Nimi Hallitse ostoskoria Lyhyt kuvaus WWW-asiakas voi halutessaan muokata ostoskorin sisältöä Suorittajat www-asiakas Esiehdot - Perustapauksen 1. WWW-asiakas avaa ostoskorin ja näkee sen sisällön 2. WWW-asiakas voi muuttaa tilattavan julkaisun lukumäärää 3. WWW-asiakas voi poistaa julkaisun ostoskorista 4. WWW-asiakas voi katsoa julkaisun tarkemmat tiedot 5. WWW-asiakas voi toistaa kohtia 2-4 niin halutessaan 9 (14)

10 Poikkeukset - Lopputila Ostoskorin sisältö on asiakkaan tiedossa WWW-asiakas voi lopettaa käyttötapauksen kesken missä tahansa vaiheessa Numero 4 Nimi Tilitä maksut laboratorioille Lyhyt kuvaus Maksuliikennevirkailija selvittää, mille vastuualueelle saapunut maksu pitää tilittää. Suorittajat Maksuliikennevirkailija Esiehdot Käyttäjä on kirjautunut järjestelmään Perustapauksen 1. Jos maksu kuuluu kokonaisuudessaan yhdelle vastuualueelle, maksuliikenteen järjestelmä tunnistaa sen viitenumerosta. 2. Jos maksuun kuuluu useamman vastuualueen tilauksia, virkailija syöttää viitenumeron ja näkee tilauksen tiedot. Virkailija tilittää oikeat summat. Poikkeukset - Lopputila Toimitettuja julkaisuja vastaavat summat on tilitetty oikeille laboratorioille Numero 5 Nimi Hallitse tilauksia Lyhyt kuvaus Laboratoriosihteeri katsoo tehdyt tilaukset ja postittaa julkaisut Suorittajat Laboratoriosihteeri Esiehdot Käyttäjä on kirjautunut järjestelmään Perustapauksen 1. Laboratoriosihteeri katsoo listan tilauksista, joita ei ole vielä toimitettu 2. Laboratoriosihteeri katsoo/tulostaa kunkin tilauksen tarkemmat tiedot 3. Laboratoriosihteeri postittaa tilaukset ja merkitsee ne järjestelmässä toimitetuiksi Poikkeukset Tilausta ei jostakin syystä toimiteta (esim. peruutettu tilaus), jolloin tilaus voidaan merkitä "epäselvät" ryhmään. Lopputila WWW-asiakas on saanut tiedot haluamistaan julkaisuista WWW-asiakas voi lopettaa käyttötapauksen kesken missä tahansa vaiheessa Tilauksessa on useamman laboratorion julkaisuja Tilauksella on viisi eri tilaa: 1) maksu kesken, 2) tilattu, 3) käsittelyssä, 4) toimitettu, 5) peruttu Numero 6 Nimi Selvitä ongelmatapaus Lyhyt kuvaus Kaukopalvelu saa yhteydenoton WWW-asiakkaalta, joka pyytää selvittämään yksittäisen tilauksen tilan. Suorittajat Kaukopalvelu Esiehdot Asiakas on yrittänyt tehdä tilauksen Perustapauksen 1. Kaukopalvelu saa tiedon tilauksen epäonnistumisesta 2. Kaukopalvelu voi etsiä tilausta viitenumerolla 3. Kaukopalvelu voi etsiä tilausta tietyltä aikajaksolta 4. Kaukopalvelu voi katsoa tilauksen tarkemmat tiedot 5. Kaukopalvelu voi toistaa kohtia 2-3 niin halutessaan Poikkeukset - Lopputila Kaukopalvelu on saanut ongelman selvittämiseen tarvittavat tiedot - 10 (14)

11 Numero 7 Nimi Pakota kannan päivitys Lyhyt kuvaus Tuoteluettelon ylläpitäjä pakottaa järjestelmän päivittämään tuoteluettelon tiedot TENTTU-kannan mukaisiksi Suorittajat tuoteluettelon ylläpitäjä Esiehdot tuoteluettelon ylläpitäjä on kirjautunut järjestelmään Perustapauksen 1. Tuoteluettelon ylläpitäjä valitsee kannan päivityksen 2. Tuoteluettelon ylläpitäjä saa jollakin tavalla palautetta päivityksen alkamisesta, edistymisestä ja päättymisestä Poikkeukset Kannan päivitys epäonnistuu Lopputila tuoteluettelon tiedot vastaavat TENTTU-kannan tietoja Palvelun toiminta kannan päivityksen aikana on tarkkaan mietittävä: suljetaanko koko palvelu, mitä tehdään kaupassa sillä hetkellä oleville asiakkaille, teknisesti kuinka taulujen lukitukset yms. hoidetaan. Numero 8 Nimi Katso raportti Lyhyt kuvaus Käyttäjä valitsee ja katsoo raportteja, joiden katsomiseen hänellä on oikeus Suorittajat tuoteluoettelon ylläpitäjä, maksuliikennevirkailija, laboratoriosihteeri Esiehdot Käyttäjä on kirjautunut sisälle järjestelmään Perustapauksen 1. Käyttäjä valitsee/koostaa haluamansa raportin ja katsoo raportin 2. Käyttäjä voi halutessaan tulostaa raportin Poikkeukset - Lopputila Käyttäjä on saanut haluamansa tiedot Toteutettavia raportteja ei ole vielä määritelty. Raporttien muokkaaminen/lisääminen on oltava mahdollista jälkikäteen(ohjelmakoodin tasolla) Numero 9 Nimi Ylläpidä käyttäjätunnuksia Lyhyt kuvaus Tunnusten ylläpitäjä/tunnuksen omistaja muokkaa käyttäjätunnuksen tietoja Suorittajat käyttäjätunnusten ylläpitäjä, laboratoriosihteeri, maksuliikennevirkailija, kaukopalvelu Esiehdot Käyttäjä on kirjautunut järjestelmään Perustapauksen 1. Käyttäjä muokkaa haluamiaan tietoja(mm. salasana, sähköpostiosoite) 2. Käyttäjä tallentaa muutokset Poikkeukset - Lopputila Käyttäjän tunnukseen liittyvät tiedot ovat järjestelmässä oikein Tunnusten ylläpitäjä voi muokata kaikkien käyttäjien tietoja, muut voivat muokata vain omia tietojaan. Tunnusten ylläpitäjä voi lisätä ja poistaa tunnuksia Numero 10 Nimi Sulje ja avaa kauppa Lyhyt kuvaus Tuoteluettelon ylläpitäjä voi jonkin poikkeustilanteen takia sulkea kaupan tilapäisesti Suorittajat Tuoteluettelon ylläpitäjä Esiehdot Käyttäjä on kirjautunut järjestelmään Perustapauksen 1. Tuoteluettelon ylläpitäjä sulkee kaupan 2. (ongelman selvittyä) tuoteluettelon ylläpitäjä avaa kaupan Poikkeukset Tilanne, jossa kauppa joudutaan sulkemaan, saattaa vaatia voimakkaampia toimia, esim. koko palvelimen sammuttamista. Lopputila www-kauppa on sammutettu/käynnistetty hallitusti 11 (14)

12 Numero 11 Nimi Tuoteluettelon automaattinen päivitys Lyhyt kuvaus Tuoteluettelon sisältö päivitetään automaattisesti kerran vuorokaudessa Suorittajat Integraatioproseduuri järjestelmässä Esiehdot Järjestelmässä on ajoitettu toiminto, joka käynnistää integraatioproseduurin. Perustapauksen 1. Tiedot haetaan 2. Tiedon siirretään lokaalin kannan väliaikaisalueelle 3. Uusi luettelotieto vaihdetaan julkiseksi Poikkeukset Verkkoyhteys ei ole käytettävissä Etätietokanta ei vastaa Tietojen siirtäminen kantojen välillä jää kesken Siirretty luettelotieto ei täytä määriteltyjä kriteereitä, joilloin vanha luettelodata jää voimaan Uuden luettelotiedon vaihtaminen julkiseksi epäonnistuu, johtuen lokaalin kannan tilasta Lopputila 7. Toiminnalliset vaatimukset Kaupan tietokannassa on päivitetty tuoteluettelo Integraatioproseduurin toteutukseen täytyy liittää riittävä virhetilanteiden tarkistuksia ja niihin liittyvät virheilmoitukset täytyy jäädä talteen Poikkeustilanteita saattaa olla enemmän Järjestelmän päätoiminto on tarjota www-asiakkaalle mahdollisuus tilata TKK:n laboratorioiden julkaisuja sekä maksaa tilauksensa saman selainpohjaisen järjestelmän kautta. Lisäksi tarvitaan mahdollisuus tarkistaa tilaustietoja sekä muuttaa tuoteinventaaria. Tämän toteuttamiseksi järjestelmältä vaaditaan seuraavia toimintoja: 7.1. Tilausten tekeminen Tilausprosessissa www-asiakas selaa tarjolla olevia tuotteita, kerää ne ostoskoriinsa ja tekee tilauksen. Mikäli asiakas maksaa tilauksensa heti käyttäen järjestelmän maksuominaisuuksia, tilaus tallentuu järjestelmän tietokantaan tilaan "maksettu", ja uudesta tilauksesta lähetetään sähköposti-ilmoitus julkaisusta vastaavan laboratorion yhteyshenkilölle. Mikäli tilaukseen sisältyy julkaisuja useammilta laboratorioilta, lähetetään ilmoitus kaikkien laboratorioiden yhteyshenkilöille. Jokaiselle tehdylle tilaukselle muodostetaan järjestelmässä uniikki ID-numero, jonka perusteella tilaus on tunnistettavissa Tilausten toimittaminen Laboratoriosihteereillä on käyttäjätunnukset järjestelmän tilausten selausosioon. Selausnäkymässä sihteerit voivat selata omalle laboratoriolleen kohdistuneita avoimia ja maksettuja tilauksia. Kun tilaus on lähetetty asiakkaalle, sihteeri merkitsee tilauksen toimitetuksi, jolloin tilauksen tilaksi muuttuu "toimitettu", eikä se enään näy tilausten selausnäkymässä laboratorion yhteyshenkilölle Tilaustietojen tarkistaminen ja rahan 12 (14)

13 Maksuliikenteen vastuuhenkilöillä sekä kaukopalvelulla on käyttäjätunnukset järjestelmän tilausten selausosioon. Näille henkilöille näkyy kaikkien tehtyjen tilausten tiedot tilauksen tilasta rippumatta. Koska kaikki tilaukset maksetaan yhdelle tilille, on maksuliikennettä hoitavan tahon voitava selvittää kenelle mikäkin maksu kuuluu. Jos maksu kuuluu kokonaisuudessaan yhdelle vastuualueelle, tilittää maksuliikenteen järjestelmä sen suoraan viitenumeron perusteella oikealle vastuualueelle. Jos maksu pitää jakaa useammalle vastuualueelle, hakee virkailija maksun tiedot järjestelmästä viitenumeron perusteella. Viitenumerot ovat muotoa VASTUUALUE/JUOKSEVANRO/VUOSI. Jos maksuun kuuluu monen vastuualueen julkaisuja, käytetään viitenumerona kirjaston viitenumeroa Järjestelmän ylläpito Järjestelmän julkaisutiedot saadaan olemassa olevasta TKKJulkaisee-tietokannasta. Muutokset tähän tietokantaan kopioidaan automaattisesti OtaShop2-järjestelmän tietokantaan, jolloin tietoja ei tarvitse erikseen päivittää. Verkkokaupan sisällön ylläpito tapahtuu siis TKKJulkaisee-tietokannan nykyisen ylläpitomenetelmän avulla. Halutesssaan järjestelmän tekninen ylläpitäjä voi käynnistää tietojen päivityksen manuaalisesti, mutta normaalisti päivitys tehdään automaattisesti kerran yössä. Laboratoriosihteerien, rahaliikenteen virkailijoiden sekä kaukopalvelun henkilöiden käyttäjätunnuksia ja sähköpostiosoitteita ylläpitää järjestelmän tunnusten ylläpitäjä. Käyttäjätunnusten ja salasanojen hallintaan on oma ylläpitonäkymä. Tuoteluoettelon ylläpitäjä voi oman näkymänsä kautta poikkeustilanteissa sulkea/avata verkkokaupan 8. Ominaisuudet (laatuvaatimukset, ei-toiminnalliset vaatimukset) 8.1. Käytettävyys OtaShop on Internetin kautta käytettävä kauppapalvelu. OtaShopin käyttämiseen ei tarvita muita ohjelmistoja kuin tietokone internet-yhteydellä ja web-selain. Järjestelmä on siis kaikkien internetin käyttäjien ulottovilla. Käyttäjissä voidaan olettaa olevan myös sellaisia, joilla ei ole teknistä taustaa. Järjestelmää tuntemattoman käyttäjän pitää pystyä etsimään julkaisuja ja tekemään tilaus ilman erillisisä ohjeita Luotettavuus Järjestelmän on oltava luotettava ensisijaisesti siksi, että siinä käsitellään rahaa. Koska maksu suoritetaan ennen kuin tuote on saatu, käyttäjän on voitava luottaa siihen, että hän tulee saamaan tilaamansa tuotteen. Käyttäjän on myös voitava luottaa siihen, että hänen antamiaan tietoja ei päästä tarkastelemaan järjestelmän ulkopuolelta ja että tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Jokaisen tilauksen ja maksun tiedot on säilyttävä järjestelmässä, jotta mahdolliset ongelmatapaukset voidaan selvittää. Toimivuuden kannalta käyttäjän on voitava luottaa siihen, että järjestelmä ei hävitä tietoja tai tilauksia kesken prosessin. Järjestelmän oletetaan olevan käytössä vähintään 23 tuntia vuorokaudessa, kuitenkin erityisesti siihen aikaan kun mahdolliset suomalaiset asiakkaat sitä käyttäisivät. Tämän takia päivitykset hoidetaan suomen aikaan keskellä yötä, aikana jota voidaan pitää suomalaisten OtaShop asiakkaiden kannalta kaikista epätodennäköisimpänä aikana suorittaa ostoksia. 13 (14)

14 9. Rajoitteet 9.1. Rajoitukset ohjelmistoissa OtaShop2 toteutetaan käyttäen Java 2 Enterprise Editionia. Toteutuksessa tulee pyrkiä seuraamaan standardia käyttämättä eri sovelluspalvelinten omia epäyhteensopivia osia, jotta sovellusta voidaan käyttää muissakin Java 2 Enterprise Edition -standardin mukaisessa sovelluspalvelimessa kuin kehitykseen käytetyssä. Tietokantana kehitysvaiheessa käytetään Oracle 9i sql-palvelinta. Myöskin kannan suunnittelussa pyritään kantariippumattomuuteen. OtaShop2 tulee toimia myös muiden tietokantojen kanssa, mikäli tietojen synkronointi kirjaston tietokannasta muutetaan uuden kannan vaatimusten mukaiseksi. Sovelluksen osalta kannan valintaa saa rajoittaa vain jdbcyhteensopivuus. Käyttöjärjestelmän osalta rajoitukset saavat koskea vain standardin mukaisen sovellus- ja tietokantapalvelimen saatavuutta kyseiselle järjestelmälle. Mahdollisesti käytettävälle WWW-palvelimelle sovellus ei aseta rajoituksia Rajoitukset laitteistossa Sovellus tulee toimia käytettävästi myös kohtuuhintaisella laitteistolla. Tämä tulee ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Tehovaatimukset riippuvat pitkälti käytettävästä sovelluspalvelimesta ja käyttäjämääristä. Kohtuullisilla käyttäjämäärillä ja kehityksessä käytettävillä palvelinohjelmistoilla sovellus tulee toimia edullisella perustason palvelimella. 10. Lähdeluettelo Asiakirjan nimi Tietoturvaevaluoinnin kysymyspohja Lyhyt kuvaus asiakirjan sisällöstä TKK:n ATK-keskuksen laatima tietoturvaevaluoinnin kysymyspohja 14 (14)

T-76.115 Projektisuunnitelma

T-76.115 Projektisuunnitelma T-76.115 Projektisuunnitelma OtaShop2 Versio Päivämäärä Tekijä Kuvaus 2.1 1.12.2003 P. Ranne & Halme Muutokset hyväksytty 2.03 30.11.2003 Halme Riskitaulukko poistettu, kpl 6 muokattu 2.02 27.11.2003 Halme

Lisätiedot

T-76.115 Tekninen spesifikaatio

T-76.115 Tekninen spesifikaatio T-76.115 Tekninen spesifikaatio OtaShop2 Versio Päivämäärä Tekijä Kuvaus Tarkastettu 3.2 5.4.2004 Karanko Laajennettu selvitystä ylläpitopuolen tekniikasta 3.1 5.4.2004 Ojanen Pieni lisäys replikoinnin

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Kuopio

Vaatimusmäärittely Kuopio Vaatimusmäärittely Kuopio Kuopio, Vaatimusmäärittely, 30.10.2001 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 25.10.2001 Mikko Lampi Ensimmäinen versio 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Katselmointi, lähinnä

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Kuopio

Vaatimusmäärittely Kuopio Vaatimusmäärittely Kuopio Kuopio, Vaatimusmäärittely, 7.1.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 25.10.2001 Mikko Lampi Ensimmäinen versio 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Katselmointi, lähinnä

Lisätiedot

Dafo Versio 10. Käyttöohje. Muotipuolella täydennysmyyntiin tarvitaan nopea ja vaivaton tilausjärjestelmä.

Dafo Versio 10. Käyttöohje. Muotipuolella täydennysmyyntiin tarvitaan nopea ja vaivaton tilausjärjestelmä. Major Blue Company MBC Osakeyhtiön DAFO-asiakaskunnassa on sekä työ- että muotivaatteisiin erikoistuneita valmistajia ja maahantuojia. Kaikilla on yhteinen tarve saada oma palvelu luotettavaksi ja nopeaksi

Lisätiedot

Savalanche-käyttöohje

Savalanche-käyttöohje Savalanche-käyttöohje Perusta verkkokauppa ja hyödynnä uudet jakelukanavat Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Savalanche-palvelun pikaohje... 3 3. Savalanche-palveluun rekisteröityminen... 5 4. Kauppiaaksi

Lisätiedot

HANKINTAPROSESSIN KEHITTÄMINEN

HANKINTAPROSESSIN KEHITTÄMINEN HANKINTAPROSESSIN KEHITTÄMINEN Case: Konserni X Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Visamäki, kevät 2013 Hille Mäenpää TIIVISTELMÄ VISAMÄKI Liiketalouden koulutusohjelma Laskentatoimi

Lisätiedot

Ajanvarausrajapinnat Tekniikkariippumaton määrittely

Ajanvarausrajapinnat Tekniikkariippumaton määrittely Ajanvarausrajapinnat Tekniikkariippumaton määrittely SerAPI projekti Yhteyshenkilö Mika Tuomainen (Mika.Tuomainen@uku.fi) Dokumentin versio 1 Päiväys 30.12.2006 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 5 2 Määrityksen

Lisätiedot

Joni Lehto VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

Joni Lehto VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Joni Lehto VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 2015 VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Lehto, Joni Satakunnan ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Lisätiedot

Mikkelin matkojenyhdistelykeskusohjelmiston vaatimusmäärittely 18.8.2014

Mikkelin matkojenyhdistelykeskusohjelmiston vaatimusmäärittely 18.8.2014 Mikkelin matkojenyhdistelykeskusohjelmiston vaatimusmäärittely 18.8.2014 1 Sisällys 1 Johdanto... 4 1.1 Matkojenyhdistelyn yleiskuvaus... 4 1.2 Osapuolet... 4 1.3 Kuljetuspalvelun prosessi... 5 2 Yhdistelyjärjestelmän

Lisätiedot

multiprimus - ylläpitäjän ohje StarSoft Oy

multiprimus - ylläpitäjän ohje StarSoft Oy multiprimus - ylläpitäjän ohje StarSoft Oy 17. toukokuuta 2010 2 Sisältö 1 Pääkäyttäjien ja tukihenkilöiden tehtävät 5 1.1 Yleistä........................................ 5 1.2 Tietojen ylläpito...................................

Lisätiedot

JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE

JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE SIVU 1/30 POLKU SIVU 2/30 POLKU JÄSENREKISTERIN LYHYT KÄYTTÖOHJE Julkaisun tiedot: Toimittaja: Päivitys: Kuvittaja: Julkaisija: Laura Kalervo, Suunnittelutoimisto Omena Eero Tuomenoksa, Suomen Partiolaiset

Lisätiedot

DOORANET KÄYTTÖOHJE 1 (47)

DOORANET KÄYTTÖOHJE 1 (47) 1 (47) 1 Käyttöönotto... 3 1.1 Rekisteröityminen... 3 1.2 Asetukset... 3 1.3 Nämä on hyvä tietää... 5 1.3.1 Päivämääräkentät... 5 1.3.2 Hakukentät... 5 1.3.3 Pikanäppäimet... 5 1.3.4 Suositeltu selain

Lisätiedot

LibNet 2.1 tilaustenhallintapalvelu

LibNet 2.1 tilaustenhallintapalvelu LibNet 2.1 tilaustenhallintapalvelu Käyttöohje Sisältö 1. Yleistä... 4 1.1. Tekniset vaatimukset... 4 2. Ylläpito... 5 2.1. Käyttäjäprofiilit... 6 2.1.1. Valmiin profiilin muokkaaminen... 7 2.1.2. Uuden

Lisätiedot

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinnassa on neljän tyyppisiä dokumentteja: Tilaukset, laskut, lähetykset ja hyvityslaskut, Tilaus on ensimmäinen dokumentti, jonka joko ostaja on luonnut

Lisätiedot

TALLASAA.COM-VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

TALLASAA.COM-VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Tomi Isohanni & Jukka Asiainen TALLASAA.COM-VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Joulukuu 2008 KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

LibNet 2.1 tilaustenhallintapalvelu Käyttöohje

LibNet 2.1 tilaustenhallintapalvelu Käyttöohje LibNet 2.1 tilaustenhallintapalvelu Käyttöohje Sisältö 1. Yleistä... 3 1.1. Tekniset vaatimukset... 3 2. Ylläpito... 4 2.1. Käyttäjäprofiilit... 5 2.1.1. Valmiin profiilin muokkaaminen... 6 2.1.2. Uuden

Lisätiedot

Raportti julkishallinnon verkkotunnistautumisesta ja -maksamisesta 01.02.2005. Sivu 1 (25)

Raportti julkishallinnon verkkotunnistautumisesta ja -maksamisesta 01.02.2005. Sivu 1 (25) Raportti julkishallinnon verkkotunnistautumisesta ja -maksamisesta 01.02.2005 Sivu 1 (25) Johdanto Pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyöhankkeena on lähtenyt liikkeelle yhteinen verkkotunnistautumis-

Lisätiedot

OHJE VERKKOKAUPASSA ASIOINTIIN

OHJE VERKKOKAUPASSA ASIOINTIIN 1 OHJE VERKKOKAUPASSA ASIOINTIIN Sisällysluettelo Tuotevalikoima... 2 Verkkokauppaan kirjautuminen... 3 Tuotteet... 3 Tuotteiden hakeminen... 3 Tuotteen tiedot... 5 Miten asiakas on aikaisemmin tilannut

Lisätiedot

JONI SIVULA INTERNET-POHJAISEN MAKSUJÄRJESTELMÄN VALINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO

JONI SIVULA INTERNET-POHJAISEN MAKSUJÄRJESTELMÄN VALINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO JONI SIVULA INTERNET-POHJAISEN MAKSUJÄRJESTELMÄN VALINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO Diplomityö Tarkastaja: professori Jarmo Harju Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

Verkkokaupan suunnittelu. Ilkka Kuusisto

Verkkokaupan suunnittelu. Ilkka Kuusisto Verkkokaupan suunnittelu Ilkka Kuusisto Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 2014 Tiivistelmä 5.5.2014 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tekijä Ilkka Kuusisto Raportin nimi Verkkokaupan suunnittelu

Lisätiedot

v.2.3.4 TISMA EKAUPPA KÄYTTÖOHJE 12.06.2012 Tisma ekauppa käyttöohje

v.2.3.4 TISMA EKAUPPA KÄYTTÖOHJE 12.06.2012 Tisma ekauppa käyttöohje Tisma ekauppa käyttöohje Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Vikasietoisuus... 3 2 Tietojen ylläpito verkkokaupan hallintapaneelissa...4 2.1 Ylläpito... 4 2.1.1 Asetukset... 4 2.1.2 Sähköpostit... 4 2.1.3

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖOHJAUSJÄRJESTELMÄ. ~Käyttöohjeet opiskelijoille~

OPINNÄYTETYÖOHJAUSJÄRJESTELMÄ. ~Käyttöohjeet opiskelijoille~ OPINNÄYTETYÖOHJAUSJÄRJESTELMÄ ~Käyttöohjeet opiskelijoille~ Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KIRJAUTUMINEN... 4 3 ETUVU... 5 Etusivun lisätyökalut... 7 Dialogiviestit... 7 Oma etenemissopimus... 8 4 OPINNÄYTETYÖKURST

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje Monimyymälätoiminnot Asennus- ja käyttöohje Päivitetty 30.9.2011 Monimyymälätoiminnot - 1 - Sisällys YLEISTÄ... 4 ENSIMMÄINEN TILANNE-ESIMERKKI... 4 TOINEN ESIMERKKI... 5 KOLMAS ESIMERKKI... 5 OHJELMAN

Lisätiedot

Anders Managerin ohje... 1 Yleistä... 1 Automaattinen laskutus... 1 Selainvalinta... 1 Kirjautuminen järjestelmään... 1 Etusivun tiedot...

Anders Managerin ohje... 1 Yleistä... 1 Automaattinen laskutus... 1 Selainvalinta... 1 Kirjautuminen järjestelmään... 1 Etusivun tiedot... Anders Managerin ohje... 1 Yleistä... 1 Automaattinen laskutus... 1 Selainvalinta... 1 Kirjautuminen järjestelmään... 1 Etusivun tiedot... 3 Palaute ja tuki... 3 Sanasto... 4 Pikaopas... 6 Käy asetukset

Lisätiedot

Palvelusetelin sähköinen tuki

Palvelusetelin sähköinen tuki Palvelusetelin sähköinen tuki Sähköinen palveluseteli ja portaali Lauri Salmivalli, Anni Rasinen, Valtteri Rantala, Tommi Koivisto, Deloitte Päiväys 3..20 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Esipuhe...

Lisätiedot

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot

Kuntokirjuri. Toiminnallinen ja Tekninen määrittely. Miika Alonen Jarkko Laine Jesse Honkanen Veli Matti Huovinen Jani Jäntti. Versio 1.3 16.5.

Kuntokirjuri. Toiminnallinen ja Tekninen määrittely. Miika Alonen Jarkko Laine Jesse Honkanen Veli Matti Huovinen Jani Jäntti. Versio 1.3 16.5. Kuntokirjuri Toiminnallinen ja Tekninen määrittely Miika Alonen Jarkko Laine Jesse Honkanen Veli Matti Huovinen Jani Jäntti Versio 1.3 16.5.2008 Jakelu: Asiakas Jukka Rantala Ohjaaja Tanja Toroi Opponoiva

Lisätiedot

Verkkokaupan suunnittelu

Verkkokaupan suunnittelu Opinnäytetyö (AMK) Tietotekniikka Internet-tekniikka 2010 Marko Teräspuro Verkkokaupan suunnittelu OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikka Internet-tekniikka Kesäkuu 2010

Lisätiedot

Myyntireskontra. 2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet

Myyntireskontra. 2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet Myyntireskontra 2013 2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet Ohjeita käsikirjan lukijalle Käsikirjan avulla Ecom tulee tutuksi ja ohjelmaa oppii käyttämään monipuolisemmin. Kaikkien Ecomin käsikirjojen

Lisätiedot