OtaShop2 Vaatimusmäärittelyt T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OtaShop2 Vaatimusmäärittelyt T-76.115"

Transkriptio

1 OtaShop2 T Versio Päivämäärä Tekijä Kuvaus P. Ranne & Halme Tarkastettu ja hyväksytty Erkka Halme Muokattu käyttötapaus Erkka Halme Muokattu kappaletta Erkka Halme Muokattu käyttötapaus P.Ranne & Halme Muutettu maksutapa ja maksuliikenteen seuranta, hyväksytty P.Ranne & Halme Tarkastettu ja hyväksytty Erkka Halme Korjattu kirj.virhe kappaleessa 4, tarkennettu kappaletta Erkka Halme Muutettu PDF:ksi, Toteutus1- vaihe alkaa Erkka Halme Viimeistelty palautusta varten Erkka Halme Muokattu kappaletta Matti Kosunen Lisätty yleiskatsaukseen kuva Erkka Halme Lisätty loput käyttötapaukset, pieniä muutoksia koko dokumenttiin Anna Larmo Muokattu kappaletta Simo Ojanen Muokattu kappaletta Antti Kärkkäinen Muokattu kappaletta Matti Kosunen Lisätty kappale Kai Inkinen Ensimmäinen versio OtaShop2 vaatimusmäärittelystä Anna Larmo Translation to finnish Aaltio New Version for the 2003/2004 course Kauppinen,Aaltio/QureProject/SoberIT Template Kauppinen,Aaltio/QureProject/SoberIT Template 1 (14)

2 1. ASIAKIRJAN TARKOITUS LIIKETALOUDELLISET TAVOITTEET TÄRKEIMMÄT KÄSITTEET KÄSITTEET JA NIIDEN SELITYKSET KÄSITEKARTTA YLEISKATSAUS JÄRJESTELMÄÄN KÄYTTÄJÄRYHMÄT KÄYTTÄJIEN VAATIMUKSET KÄYTTÖTAPAUSTEN TOIMIJAT KÄYTTÖTAPAUKSET TOIMINNALLISET VAATIMUKSET TILAUSTEN TEKEMINEN TILAUSTEN TOIMITTAMINEN TILAUSTIETOJEN TARKISTAMINEN JA RAHAN KULKU JÄRJESTELMÄN YLLÄPITO OMINAISUUDET (LAATUVAATIMUKSET, EI-TOIMINNALLISET VAATIMUKSET) KÄYTETTÄVYYS LUOTETTAVUUS RAJOITTEET RAJOITUKSET OHJELMISTOISSA RAJOITUKSET LAITTEISTOSSA LÄHDELUETTELO Asiakirjan tarkoitus Tämän dokumentin on tarkoitus kuvata OtaShop2-verkkokauppajärjestelmää sekä sille asetettuja vaatimuksia. Tässä dokumentissa määritellään: toiminnot, jotka järjestelmän tulee toteuttaa ominaisuudet, jotka järjestelmällä on oltava järjestelmään liittyvät rajoitteet Projektin vaatimusmäärittelyihin tehtävät muutokset on hyväksytettävä asiakkaan edustajalla sekä projektipäälliköllä. Hyväksynnästä on tehtävä merkintä vaatimusmäärittelydokumentin versiohistoriaan dokumentin alussa. Tämä dokumentti on tarkoitettu erityisesti alla olevassa taulukossa eritellyille henkilöille Dokumentin lukijaryhmät Lukijaryhmä Lukemisen syyt Asiakas Asiakas lukee tämän asiakirjan tarkastaakseen että järjestelmän toteuttaja on ymmärtänyt järjestelmälle asetetut vaatimukset. Asiakas voi myös käyttää dokumenttia esitellessään projektin tavoitteita omissa tilaisuuksissaan. 2 (14)

3 Toteuttaja Testaaja Käyttöohjeen laatija Projektipäällikkö Järjestelmän toteuttajan on luettava tämä dokumentti jotta hän ymmärtäisi vaatimukset, sekä osaa toteuttaa nämä. Testaajan on ymmärrettävä vaatimukset jotta hän voisi testata että järjestelmä toimii asiakkaan odottamalla tavalla. Käyttöohjeen kirjoittaja voi tarkistaa asiakirjasta mitkä asiat on mainittava ohjeissa. Projektipäällikkö voi seurata ja valvoa miten toteutettu järjestelmä vastaa vaatimuksissa määriteltyä, sekä ohjata työtä oikeaan suuntaan. 2. Liiketaloudelliset tavoitteet Teknillinen Korkeakoulu ja sen laboratoriot sekä muut yksiköt julkaisevat vuosittain lukuisia väitöskirjoja ja muita julkaisuja. Julkaisuja on mahdollista tilata laboratorioilta kulu- ja toimitusmaksua vastaan. Tähän asti tilaukset on hoidettu keskitetysti siten, että kirjaston kaukopalvelu on ottanut tilaukset vastaan ja välittänyt tilaukset manuaalisesti julkaisijoille. Menettely vaatii runsaasti aikaa ja resursseja, sekä aiheuttaa välillä sekaannuksia, kun kaukopalvelu toimii prosessissa vain "ylimääräisenä" välittäjänä. OtaShop2-järjestelmä on tarkoitus kehittää automatisoimaan tätä prosessia. Tällä tavalla pyritään helpottamaan sekä asiakkaiden, TKK:n kirjaston että julkaisijoiden työtä. Samalla halutaan antaa TKK:sta modernimpi kuva; moni muu julkaisuja myyvä koulu tarjoaa jo www-pohjaista automatisoitua palvelua. 3. Tärkeimmät käsitteet 3.1. Käsitteet ja niiden selitykset Käsite Julkaisu Julkaisuluettelo Kaukopalvelu Taloustoimisto Tenttu (WWW- )Asiakas Ostoskori ALV-ryhmä Kuvaus Yksittäinen tutkimusraportti, diplomityö tai väitöskirja joka on mahdollisuus tilata verkkokaupasta. Lista julkaisuista. Julkaisut voidaan lajitella useiden eri kriteerien mukaan (esimerkiksi vastuualueen/laboratorion). Julkaisuja voi myös hakea yksinkertaisilla hakuehdoilla. Kaukopalvelun nykyinen tehtävä on välittää sinne tulevat tilaukset laboratorioille. Kun verkkokauppa otetaan käyttöön, siirtyy kaukopalvelu käsittelemään epäselvät tilaukset. Taloustoimisto välittää julkaisuista saadut toimitusmaksut eteenpäin laboratorioille. Tenttu on kirjaston suorakäyttöinen tiedonhakujärjestelmä. Sillä voidaan hakea tietoa mm. kirjoista ja julkaisuista Tentun tietokannoista. Tentun tietokannoista haetaan myytävän materiaalien tiedot verkkokauppaan. Verkkokauppaa käyttävä asiakas, joka haluaa joko vain selata tai myös tilata välitettäviä julkaisuja. Virtuaalinen ostoskori johon asiakas voi sijoittaa haluamansa julkaisut. Ostoskorin sisältöä voi käyttäjä muokata haluamaan ajankohtana. Asiakas tilaa ostoskorinsa tuotteet vahvistaessaan ja maksaessaan tilauksen. Julkaisuja toimitetaan hintaan joka kattaa vain kustannukset. Kuitenkin eri asiakasryhmät joutuvat maksamaan erisuuruisen arvonlisäveron riippuen mm. maasta, johon tilaus tehdään. 3 (14)

4 Tilauksen vahvistus Tilauksen maksu Tilauksen viitenumero Tilauksen tiedot Tuoteluettelo (Tieto)kanta (Tietokannan) taulu Verkkokauppa Halutut julkaisut valittuaan käyttäjä pääsee erilliselle sivulle jossa hän syöttää omat henkilötietonsa sekä valitsee maksutavan. Tämän jälkeen käyttäjän on vielä painettava 'Hyväksy tilaus' nappia jolloin tilaus tallennetaan kantaan ja käyttäjä ohjataan pankin sivuille maksamaan tilauksensa. Ennen maksua käyttäjä näkee laskun muotoon tehdyn sivun josta näkee kaikki tarpeelliset tiedot. Tilaukset maksetaan pankkien ja luottokunnan tarjoamilla verkkomaksupalveluilla. Tämä on käyttäjän kannalta kaikkein turvallisin ja helpoin vaihtoehto. Järjestelmä saa automaattisesti tiedon onnistuneesta maksusuorituksesta. Jos tilaaja ei halua käyttää elektronista maksua, voi julkaisun tilata myös perinteisellä laskulla. Jokaiseen tilaukseen luodaan automaattisesti uniikki viitenumero jota käytetään maksun yhteydessä. Näin pysytään selvillä sekä tilaus- että maksuvirrasta. Sekä onnistuneesta että epäonnistuneesta tilauksesta tallennetaan järjestelmään riittävät tiedot että ongelmatapaukset pystytään selvittämään. Onnistuneiden tilauksien tietoja tarvitaan vielä julkaisua lähetettäessä asiakkaalle. Katso kohta julkaisuluettelo. Julkaisujen tiedot tallennetaan tietokantaan, joka toimii kaiken tiedon tietovarastona. Tietokannassa kaikki tieto tallennetaan taulumuotoon jossa jokainen taulun rivi vastaa esimerkiksi yhden tuotteen tietoja. Sarakkeet taas vastaavat tuotteen eri tietoja. Internetissä oleva kauppa, jossa tuotteet voi valita sekä maksaa paikasta ja ajasta riippumatta. Yleensä tehokkaasti automatisoitu eikä ihmisiä tarvitse tilauksen tekoon eikä maksamiseen Käsitekartta Seuraavassa käsitekartassa kuvataan edellisten käsitteiden väliset relaatiot. Kuva ei sisällä kaikkia mahdollisia relaatioita toisiinsa koska näitä on liian paljon, jotta niitä saisi mahtumaan kuvaan. Esimerkiksi relaatio "Asiakas ----(Käyttää)---> Verkkokauppa" on jätetty pois. 4 (14)

5 4. Yleiskatsaus järjestelmään OtaShop2-järjestelmä on verkkokauppa, josta voi tilata TKK:n laboratorioiden tarjoamia julkaisuja. Asiakkaan on pystyttävä selaamaan tietokannasta löytyviä julkaisuja ja valitsemaan tarvitsemansa. Kun asiakas on löytänyt hakemansa julkaisut on hänen helposti pystyttävä tekemään tilaus, sekä maksamaan toimituskulut suoraan verkkopankkia käyttäen. Pyydettäessä asiakkaalle lähetetään vielä tilausvahvistus siinä vaiheessa kun lähetys on postitettu. Mikäli asiakas ei halua käyttää verkkopankkia, postitetaan julkaisun postittamisen yhteydessä lasku asiakkaan kertomaan laskutusosoitteeseen. Järjestelmän tulee rekisteröidä tehdyt tilaukset ja antaa laboratorion henkilökunnalle mahdollisuus selata heille tulleita tilauksia. Verkkopankissa maksetuista tilauksista on 5 (14)

6 nähtävissä, että tilaus on jo maksettu. Henkilökunnan tehtäväksi jää ottaa asiakkaan yhteystiedot järjestelmästä, ja lähettää tilaus ja mahdollinen lasku postin avulla asiakkaalle. Järjestelmä tulee tarjoamaan erilaisia raportteja ja näkymiä, joita on myös tarvittaessa mahdollista lisätä ja muokata. Järjestelmä hakee välitettävien julkaisujen tiedot automaattisesti TENTTU-tietokannasta, johon julkaisija on tiedot syöttänyt. TENTTU-tietokannan tietojen ylläpitoon on jo olemassa välineet ja menetelmät, eikä niihin oteta tämän projektin puitteissa kantaa. Toimitusmaksut maksetaan tilauksen yhteydessä verkkopankkien kautta TKK:n tilille, tai toimituksen yhteydessä postitetulla laskulla. TKK:n taloustoimisto saa järjestelmästä tiedon, kuinka paljon millekin laboratoriolle maksuja on tullut, ja voi sitten tilittää rahat laboratorioille. 6 (14)

7 5. Käyttäjäryhmät Järjestelmällä on neljänlaisia käyttäjiä. 7 (14)

8 Asiakkaat tarvitsevat TKK:n tarjoamia julkaisuja ja haluavat tilata niitä. He maksavat julkaisun toimitusmaksut verkkokaupan kautta (verkkopankki) tai laskulla. Laboratorioiden henkilökunta lisää tarjoamansa julkaisut järjestelmään, josta asiakas voi ne sitten tilata. He myös tarkastava mitä julkaisuja heiltä on tilattu, ja välittävät tilaukset postin kautta asiakkaalle. Kirjaston henkilökunta pitää tilastoa siitä, mitä julkaisuja järjestelmän kautta välitetään. Ylläpitäjä valvoo järjestelmän toimivuutta, sekä huolehtii siitä että laboratorioiden työntekijät pääsevät tilaustietoihin käsiksi. Users of the system Käyttäjäryhmä Kuvaus Käyttäjien lukumäärä (suuruusluokka) Asiakas Tuotteiden tilaaja 1000 Laboratoriot Julkaisija 100 Kirjasto Tilausten välittäjä 1 Ylläpitäjä Ylläpito 1 6. Käyttäjien vaatimukset Käyttäjien vaatimukset määriteltiin asiakkaan kanssa palavereissa käyttötapauksien avulla. Käyttötapaukset kirjataan myös tähän dokumenttiin, koska näin ne ovat sekä asiakkaan että toteuttajien ymmärrettävissä 6.1. Käyttötapausten toimijat Tuoteluettelon ylläpitäjä: Vastaa tuoteluettelon tilan seuraamisesta. Käytännössä seuraa tietokannan automaattisten päivitysten onnistumista. Voi tarvittaessa sulkea ja avata kaupan. (www-)asiakas: Satunnainen henkilö, joka on kiinnostunut TKK:n eri laitosten ja laboratorioiden julkaisuista. Maksuliikennevirkailija: TKK:n taloushallinnon palveluksessa oleva henkilö, joka seuraa maksujen saapumista tileille ja huolehtii erien tilittämisestä eteenpäin oikeille tahoille Laboratoriosihteeri: Henkilö, joka on vastuussa yhden julkaisuja toimittavan tahon tilausten käsittelystä. Seuraa oman näkymänsä kautta tilausvirtaa ja reagoi niihin postittamalla julkaisut. Käyttäjätunnuksien ylläpitäjä: Vastaa siitä, että oikeilla tahoilla on käytettävissään oikea määrä oikeuksia järjestelmään. Vastaa myös tarpeettomien tunnusten poistamisesta. Kaukopalvelu: Toimii kontaktirajapintana asiakkaiden suuntaan. Selvittää asiakkaiden ilmoittamia ongelmatilanteita ja ottaa vastaan manuaalisia tilauspyyntöjä Käyttötapaukset Numero 1 Nimi Tee www-tilaus Lyhyt kuvaus WWW-asiakas tekee tilauksen ja maksaa julkaisun tai antaa laskutustiedot. Suorittajat www-asiakas 8 (14)

9 Esiehdot - Perustapauksen Poikkeukset Lopputila 1. WWW-asiakas tulee kaupan etusivulle 2. WWW-asiakas valitsee joko julkaisuluettelon selaamisen tai hakuehdoilla hakemisen (Katso käyttötapaus numero 2). 3. WWW-asiakas katsoo julkaisun tarkemmat tiedot 4. WWW-asiakas lisää haluamansa julkaisun ostoskoriinsa (Katso käyttötapaus numero 3.) 5. WWW-asiakas voi toistaa kohtia 2-4 niin halutessaan 6. WWW-asiakas antaa yhteystietonsa, valitsee ALV-ryhmän ja vahvistaa tilauksen 7. WWW-asiakas valitsee maksutavan ja suorittaa maksun tai vain vahvistaa tilauksen (maksettaessa laskulla) 8. WWW-asiakas saa nähtäväkseen/tulostettavaksi yhteenvedon tilauksesta 1. Maksutapahtuma epäonnistuu Tilaus on tallennettu kantaan ja maksu on tilillä tai laskutustiedot kannassa WWW-asiakas voi lopettaa käyttötapauksen kesken missä tahansa vaiheessa WWW-asiakas vahvistaa tilauksen ennen maksun suorittamista, jolloin julkaisun toimittajan olisi syytä reagoida maksamattomiin tilauksiin esim. ottamalla yhteyttä tilaajaan. Jos tilaus sisältää monen vastuualueen julkaisuja, tulee järjestelmän hajoittaa tilaus osiin siten, että yhdessä tilauksessa on vain yhden vastuualueen julkaisuja. Numero 2 Nimi Tutustu julkaisuihin Lyhyt kuvaus WWW-asiakas tutustuu toimitettavien julkaisujen tietoihin Suorittajat www-asiakas Esiehdot - Perustapauksen 1. WWW-asiakas valitsee joko (a)julkaisuluettelon selaamisen tai (b) hakuehdoilla hakemisen WWW-asiakas selaa julkaisuluetteloa: 1. WWW-asiakas valitsee haluamansa osaston tai vastuualueen 2. WWW-asiakas valitsee halutessaan julkaisun tarkemmat tiedot 3. WWW-asiakas toistaa kohtia 1-2 halutessaan b) WWW-asiakas hakee julkaisuja hakuehtojen avulla: 1. WWW-asiakas täyttää hakuehdot hakulomakkeeseen 2. WWW-asiakas valitsee halutessaan julkaisun tarkemmat tiedot 3. WWW-asiakas toistaa kohtia 1-2 halutessaan Poikkeukset - Lopputila WWW-asiakas on saanut tiedot haluamistaan julkaisuista WWW-asiakas voi lopettaa käyttötapauksen kesken missä tahansa vaiheessa Numero 3 Nimi Hallitse ostoskoria Lyhyt kuvaus WWW-asiakas voi halutessaan muokata ostoskorin sisältöä Suorittajat www-asiakas Esiehdot - Perustapauksen 1. WWW-asiakas avaa ostoskorin ja näkee sen sisällön 2. WWW-asiakas voi muuttaa tilattavan julkaisun lukumäärää 3. WWW-asiakas voi poistaa julkaisun ostoskorista 4. WWW-asiakas voi katsoa julkaisun tarkemmat tiedot 5. WWW-asiakas voi toistaa kohtia 2-4 niin halutessaan 9 (14)

10 Poikkeukset - Lopputila Ostoskorin sisältö on asiakkaan tiedossa WWW-asiakas voi lopettaa käyttötapauksen kesken missä tahansa vaiheessa Numero 4 Nimi Tilitä maksut laboratorioille Lyhyt kuvaus Maksuliikennevirkailija selvittää, mille vastuualueelle saapunut maksu pitää tilittää. Suorittajat Maksuliikennevirkailija Esiehdot Käyttäjä on kirjautunut järjestelmään Perustapauksen 1. Jos maksu kuuluu kokonaisuudessaan yhdelle vastuualueelle, maksuliikenteen järjestelmä tunnistaa sen viitenumerosta. 2. Jos maksuun kuuluu useamman vastuualueen tilauksia, virkailija syöttää viitenumeron ja näkee tilauksen tiedot. Virkailija tilittää oikeat summat. Poikkeukset - Lopputila Toimitettuja julkaisuja vastaavat summat on tilitetty oikeille laboratorioille Numero 5 Nimi Hallitse tilauksia Lyhyt kuvaus Laboratoriosihteeri katsoo tehdyt tilaukset ja postittaa julkaisut Suorittajat Laboratoriosihteeri Esiehdot Käyttäjä on kirjautunut järjestelmään Perustapauksen 1. Laboratoriosihteeri katsoo listan tilauksista, joita ei ole vielä toimitettu 2. Laboratoriosihteeri katsoo/tulostaa kunkin tilauksen tarkemmat tiedot 3. Laboratoriosihteeri postittaa tilaukset ja merkitsee ne järjestelmässä toimitetuiksi Poikkeukset Tilausta ei jostakin syystä toimiteta (esim. peruutettu tilaus), jolloin tilaus voidaan merkitä "epäselvät" ryhmään. Lopputila WWW-asiakas on saanut tiedot haluamistaan julkaisuista WWW-asiakas voi lopettaa käyttötapauksen kesken missä tahansa vaiheessa Tilauksessa on useamman laboratorion julkaisuja Tilauksella on viisi eri tilaa: 1) maksu kesken, 2) tilattu, 3) käsittelyssä, 4) toimitettu, 5) peruttu Numero 6 Nimi Selvitä ongelmatapaus Lyhyt kuvaus Kaukopalvelu saa yhteydenoton WWW-asiakkaalta, joka pyytää selvittämään yksittäisen tilauksen tilan. Suorittajat Kaukopalvelu Esiehdot Asiakas on yrittänyt tehdä tilauksen Perustapauksen 1. Kaukopalvelu saa tiedon tilauksen epäonnistumisesta 2. Kaukopalvelu voi etsiä tilausta viitenumerolla 3. Kaukopalvelu voi etsiä tilausta tietyltä aikajaksolta 4. Kaukopalvelu voi katsoa tilauksen tarkemmat tiedot 5. Kaukopalvelu voi toistaa kohtia 2-3 niin halutessaan Poikkeukset - Lopputila Kaukopalvelu on saanut ongelman selvittämiseen tarvittavat tiedot - 10 (14)

11 Numero 7 Nimi Pakota kannan päivitys Lyhyt kuvaus Tuoteluettelon ylläpitäjä pakottaa järjestelmän päivittämään tuoteluettelon tiedot TENTTU-kannan mukaisiksi Suorittajat tuoteluettelon ylläpitäjä Esiehdot tuoteluettelon ylläpitäjä on kirjautunut järjestelmään Perustapauksen 1. Tuoteluettelon ylläpitäjä valitsee kannan päivityksen 2. Tuoteluettelon ylläpitäjä saa jollakin tavalla palautetta päivityksen alkamisesta, edistymisestä ja päättymisestä Poikkeukset Kannan päivitys epäonnistuu Lopputila tuoteluettelon tiedot vastaavat TENTTU-kannan tietoja Palvelun toiminta kannan päivityksen aikana on tarkkaan mietittävä: suljetaanko koko palvelu, mitä tehdään kaupassa sillä hetkellä oleville asiakkaille, teknisesti kuinka taulujen lukitukset yms. hoidetaan. Numero 8 Nimi Katso raportti Lyhyt kuvaus Käyttäjä valitsee ja katsoo raportteja, joiden katsomiseen hänellä on oikeus Suorittajat tuoteluoettelon ylläpitäjä, maksuliikennevirkailija, laboratoriosihteeri Esiehdot Käyttäjä on kirjautunut sisälle järjestelmään Perustapauksen 1. Käyttäjä valitsee/koostaa haluamansa raportin ja katsoo raportin 2. Käyttäjä voi halutessaan tulostaa raportin Poikkeukset - Lopputila Käyttäjä on saanut haluamansa tiedot Toteutettavia raportteja ei ole vielä määritelty. Raporttien muokkaaminen/lisääminen on oltava mahdollista jälkikäteen(ohjelmakoodin tasolla) Numero 9 Nimi Ylläpidä käyttäjätunnuksia Lyhyt kuvaus Tunnusten ylläpitäjä/tunnuksen omistaja muokkaa käyttäjätunnuksen tietoja Suorittajat käyttäjätunnusten ylläpitäjä, laboratoriosihteeri, maksuliikennevirkailija, kaukopalvelu Esiehdot Käyttäjä on kirjautunut järjestelmään Perustapauksen 1. Käyttäjä muokkaa haluamiaan tietoja(mm. salasana, sähköpostiosoite) 2. Käyttäjä tallentaa muutokset Poikkeukset - Lopputila Käyttäjän tunnukseen liittyvät tiedot ovat järjestelmässä oikein Tunnusten ylläpitäjä voi muokata kaikkien käyttäjien tietoja, muut voivat muokata vain omia tietojaan. Tunnusten ylläpitäjä voi lisätä ja poistaa tunnuksia Numero 10 Nimi Sulje ja avaa kauppa Lyhyt kuvaus Tuoteluettelon ylläpitäjä voi jonkin poikkeustilanteen takia sulkea kaupan tilapäisesti Suorittajat Tuoteluettelon ylläpitäjä Esiehdot Käyttäjä on kirjautunut järjestelmään Perustapauksen 1. Tuoteluettelon ylläpitäjä sulkee kaupan 2. (ongelman selvittyä) tuoteluettelon ylläpitäjä avaa kaupan Poikkeukset Tilanne, jossa kauppa joudutaan sulkemaan, saattaa vaatia voimakkaampia toimia, esim. koko palvelimen sammuttamista. Lopputila www-kauppa on sammutettu/käynnistetty hallitusti 11 (14)

12 Numero 11 Nimi Tuoteluettelon automaattinen päivitys Lyhyt kuvaus Tuoteluettelon sisältö päivitetään automaattisesti kerran vuorokaudessa Suorittajat Integraatioproseduuri järjestelmässä Esiehdot Järjestelmässä on ajoitettu toiminto, joka käynnistää integraatioproseduurin. Perustapauksen 1. Tiedot haetaan 2. Tiedon siirretään lokaalin kannan väliaikaisalueelle 3. Uusi luettelotieto vaihdetaan julkiseksi Poikkeukset Verkkoyhteys ei ole käytettävissä Etätietokanta ei vastaa Tietojen siirtäminen kantojen välillä jää kesken Siirretty luettelotieto ei täytä määriteltyjä kriteereitä, joilloin vanha luettelodata jää voimaan Uuden luettelotiedon vaihtaminen julkiseksi epäonnistuu, johtuen lokaalin kannan tilasta Lopputila 7. Toiminnalliset vaatimukset Kaupan tietokannassa on päivitetty tuoteluettelo Integraatioproseduurin toteutukseen täytyy liittää riittävä virhetilanteiden tarkistuksia ja niihin liittyvät virheilmoitukset täytyy jäädä talteen Poikkeustilanteita saattaa olla enemmän Järjestelmän päätoiminto on tarjota www-asiakkaalle mahdollisuus tilata TKK:n laboratorioiden julkaisuja sekä maksaa tilauksensa saman selainpohjaisen järjestelmän kautta. Lisäksi tarvitaan mahdollisuus tarkistaa tilaustietoja sekä muuttaa tuoteinventaaria. Tämän toteuttamiseksi järjestelmältä vaaditaan seuraavia toimintoja: 7.1. Tilausten tekeminen Tilausprosessissa www-asiakas selaa tarjolla olevia tuotteita, kerää ne ostoskoriinsa ja tekee tilauksen. Mikäli asiakas maksaa tilauksensa heti käyttäen järjestelmän maksuominaisuuksia, tilaus tallentuu järjestelmän tietokantaan tilaan "maksettu", ja uudesta tilauksesta lähetetään sähköposti-ilmoitus julkaisusta vastaavan laboratorion yhteyshenkilölle. Mikäli tilaukseen sisältyy julkaisuja useammilta laboratorioilta, lähetetään ilmoitus kaikkien laboratorioiden yhteyshenkilöille. Jokaiselle tehdylle tilaukselle muodostetaan järjestelmässä uniikki ID-numero, jonka perusteella tilaus on tunnistettavissa Tilausten toimittaminen Laboratoriosihteereillä on käyttäjätunnukset järjestelmän tilausten selausosioon. Selausnäkymässä sihteerit voivat selata omalle laboratoriolleen kohdistuneita avoimia ja maksettuja tilauksia. Kun tilaus on lähetetty asiakkaalle, sihteeri merkitsee tilauksen toimitetuksi, jolloin tilauksen tilaksi muuttuu "toimitettu", eikä se enään näy tilausten selausnäkymässä laboratorion yhteyshenkilölle Tilaustietojen tarkistaminen ja rahan 12 (14)

13 Maksuliikenteen vastuuhenkilöillä sekä kaukopalvelulla on käyttäjätunnukset järjestelmän tilausten selausosioon. Näille henkilöille näkyy kaikkien tehtyjen tilausten tiedot tilauksen tilasta rippumatta. Koska kaikki tilaukset maksetaan yhdelle tilille, on maksuliikennettä hoitavan tahon voitava selvittää kenelle mikäkin maksu kuuluu. Jos maksu kuuluu kokonaisuudessaan yhdelle vastuualueelle, tilittää maksuliikenteen järjestelmä sen suoraan viitenumeron perusteella oikealle vastuualueelle. Jos maksu pitää jakaa useammalle vastuualueelle, hakee virkailija maksun tiedot järjestelmästä viitenumeron perusteella. Viitenumerot ovat muotoa VASTUUALUE/JUOKSEVANRO/VUOSI. Jos maksuun kuuluu monen vastuualueen julkaisuja, käytetään viitenumerona kirjaston viitenumeroa Järjestelmän ylläpito Järjestelmän julkaisutiedot saadaan olemassa olevasta TKKJulkaisee-tietokannasta. Muutokset tähän tietokantaan kopioidaan automaattisesti OtaShop2-järjestelmän tietokantaan, jolloin tietoja ei tarvitse erikseen päivittää. Verkkokaupan sisällön ylläpito tapahtuu siis TKKJulkaisee-tietokannan nykyisen ylläpitomenetelmän avulla. Halutesssaan järjestelmän tekninen ylläpitäjä voi käynnistää tietojen päivityksen manuaalisesti, mutta normaalisti päivitys tehdään automaattisesti kerran yössä. Laboratoriosihteerien, rahaliikenteen virkailijoiden sekä kaukopalvelun henkilöiden käyttäjätunnuksia ja sähköpostiosoitteita ylläpitää järjestelmän tunnusten ylläpitäjä. Käyttäjätunnusten ja salasanojen hallintaan on oma ylläpitonäkymä. Tuoteluoettelon ylläpitäjä voi oman näkymänsä kautta poikkeustilanteissa sulkea/avata verkkokaupan 8. Ominaisuudet (laatuvaatimukset, ei-toiminnalliset vaatimukset) 8.1. Käytettävyys OtaShop on Internetin kautta käytettävä kauppapalvelu. OtaShopin käyttämiseen ei tarvita muita ohjelmistoja kuin tietokone internet-yhteydellä ja web-selain. Järjestelmä on siis kaikkien internetin käyttäjien ulottovilla. Käyttäjissä voidaan olettaa olevan myös sellaisia, joilla ei ole teknistä taustaa. Järjestelmää tuntemattoman käyttäjän pitää pystyä etsimään julkaisuja ja tekemään tilaus ilman erillisisä ohjeita Luotettavuus Järjestelmän on oltava luotettava ensisijaisesti siksi, että siinä käsitellään rahaa. Koska maksu suoritetaan ennen kuin tuote on saatu, käyttäjän on voitava luottaa siihen, että hän tulee saamaan tilaamansa tuotteen. Käyttäjän on myös voitava luottaa siihen, että hänen antamiaan tietoja ei päästä tarkastelemaan järjestelmän ulkopuolelta ja että tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Jokaisen tilauksen ja maksun tiedot on säilyttävä järjestelmässä, jotta mahdolliset ongelmatapaukset voidaan selvittää. Toimivuuden kannalta käyttäjän on voitava luottaa siihen, että järjestelmä ei hävitä tietoja tai tilauksia kesken prosessin. Järjestelmän oletetaan olevan käytössä vähintään 23 tuntia vuorokaudessa, kuitenkin erityisesti siihen aikaan kun mahdolliset suomalaiset asiakkaat sitä käyttäisivät. Tämän takia päivitykset hoidetaan suomen aikaan keskellä yötä, aikana jota voidaan pitää suomalaisten OtaShop asiakkaiden kannalta kaikista epätodennäköisimpänä aikana suorittaa ostoksia. 13 (14)

14 9. Rajoitteet 9.1. Rajoitukset ohjelmistoissa OtaShop2 toteutetaan käyttäen Java 2 Enterprise Editionia. Toteutuksessa tulee pyrkiä seuraamaan standardia käyttämättä eri sovelluspalvelinten omia epäyhteensopivia osia, jotta sovellusta voidaan käyttää muissakin Java 2 Enterprise Edition -standardin mukaisessa sovelluspalvelimessa kuin kehitykseen käytetyssä. Tietokantana kehitysvaiheessa käytetään Oracle 9i sql-palvelinta. Myöskin kannan suunnittelussa pyritään kantariippumattomuuteen. OtaShop2 tulee toimia myös muiden tietokantojen kanssa, mikäli tietojen synkronointi kirjaston tietokannasta muutetaan uuden kannan vaatimusten mukaiseksi. Sovelluksen osalta kannan valintaa saa rajoittaa vain jdbcyhteensopivuus. Käyttöjärjestelmän osalta rajoitukset saavat koskea vain standardin mukaisen sovellus- ja tietokantapalvelimen saatavuutta kyseiselle järjestelmälle. Mahdollisesti käytettävälle WWW-palvelimelle sovellus ei aseta rajoituksia Rajoitukset laitteistossa Sovellus tulee toimia käytettävästi myös kohtuuhintaisella laitteistolla. Tämä tulee ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Tehovaatimukset riippuvat pitkälti käytettävästä sovelluspalvelimesta ja käyttäjämääristä. Kohtuullisilla käyttäjämäärillä ja kehityksessä käytettävillä palvelinohjelmistoilla sovellus tulee toimia edullisella perustason palvelimella. 10. Lähdeluettelo Asiakirjan nimi Tietoturvaevaluoinnin kysymyspohja Lyhyt kuvaus asiakirjan sisällöstä TKK:n ATK-keskuksen laatima tietoturvaevaluoinnin kysymyspohja 14 (14)

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinnassa on neljän tyyppisiä dokumentteja: Tilaukset, laskut, lähetykset ja hyvityslaskut, Tilaus on ensimmäinen dokumentti, jonka joko ostaja on luonnut

Lisätiedot

Verkkopalvelun käyttöohje

Verkkopalvelun käyttöohje Cheminent Oy 17.5.2005 Verkkopalvelun käyttöohje Sisällysluettelo Rekisteröityminen verkkopalveluun... 1 Kirjautuminen verkkopalveluun... 2 Tuotehaku... 2 Suosikkituotteet... 2 Ostoskori... 2 Tuotteiden

Lisätiedot

OHJE VERKKOKAUPASSA ASIOINTIIN

OHJE VERKKOKAUPASSA ASIOINTIIN 1 OHJE VERKKOKAUPASSA ASIOINTIIN Sisällysluettelo Tuotevalikoima... 2 Verkkokauppaan kirjautuminen... 3 Tuotteet... 3 Tuotteiden hakeminen... 3 Tuotteen tiedot... 5 Miten asiakas on aikaisemmin tilannut

Lisätiedot

Näin tilaat tuotteita C2 SmartLight Oy:n verkkokaupasta

Näin tilaat tuotteita C2 SmartLight Oy:n verkkokaupasta Näin tilaat tuotteita C2 SmartLight Oy:n verkkokaupasta Kuvaus C2 SmartLight Oy on avannut oman verkkokaupan minkä kautta voit ostaa tuotteitamme ja kumppaneidemme tuotteita helposti. Verkkokaupan kautta

Lisätiedot

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi!

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! HK Shop on HKSCAN FINLANDin reaaliaikainen tilausjärjestelmä, missä voit mm. tutkia tuotetietoja ja -valikoimaa, tehdä tilauksia, saada tilaushetken tuotesaatavuustiedon

Lisätiedot

OHJE BE ONLINE VERKKOKAUPPAAN

OHJE BE ONLINE VERKKOKAUPPAAN OHJE BE ONLINE VERKKOKAUPPAAN BE Online on verkkokauppa, joka antaa mahdollisuuden BE Groupin asiakkaille syöttää ostotilauksen suoraan BE Groupin Dynamics AX järjestelmään ja kysellä tilauksen tilaa.

Lisätiedot

Adobe -määrälisensointi

Adobe -määrälisensointi Adobe -määrälisensointi VIP-jälleenmyyjäkonsolin käyttöopas Value Incentive Plan -ohjelmalle (VIP) Versio 3.1 syyskuu 12, 2013 Voimassa 15.8.2013 lähtien Sisältö Mikä on VIP-jälleenmyyjäkonsoli?... 4 Aloitus...

Lisätiedot

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden 1 Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen haku Salasanan vaihto

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001

Lisätiedot

Verkkokaupan ohje. Alkutieto. Scanlase verkkokauppa. Sisäänkirjautuminen

Verkkokaupan ohje. Alkutieto. Scanlase verkkokauppa. Sisäänkirjautuminen Verkkokaupan ohje Alkutieto Verkkokaupan tarkoitus on helpottaa Scanlase asiakkaiden tilaamisprosessia kun asiakkaat tarvitsevat tuotteita. Verkkokaupan ollessa pois toiminnasta tilaukset tulee tehdä puhelimitse

Lisätiedot

PALAUTUKSEN PERUSTOIMINNALLISUUDEN KUVAUS

PALAUTUKSEN PERUSTOIMINNALLISUUDEN KUVAUS PALAUTUKSEN PERUSTOIMINNALLISUUDEN KUVAUS Palautuksen tekemiseen liittyvät seuraavat vaiheet: Sovi asiakkaan kanssa tuotteen palautuksesta haluamallasi tavalla Varmista, että asiakkaan sähköpostiosoite

Lisätiedot

Ristijärven metsästysseura tysseura osti lisenssin jahtipaikat.fi verkkopalveluun, jotta seuran

Ristijärven metsästysseura tysseura osti lisenssin jahtipaikat.fi verkkopalveluun, jotta seuran Ohjeet. Sivu 1/7 Tämä ohje on tarkoitettu Ristijärven metsästysseuran jäsenille. Ohjeen tarkoitus on opastaa kuinka seuran jäsenet saavat Jahtipaikat.fi verkkosivustolla olevan metsästyskartta sovelluksen

Lisätiedot

VERKKOKAUPAN TOIMITUS EHDOT

VERKKOKAUPAN TOIMITUS EHDOT VERKKOKAUPAN TOIMITUS EHDOT Devoca Oy:n verkkokaupan toimitusehdot Kaupan osapuolet Hinnat Toimitusaika Näitä toimitusehtoja sovelletaan Devoca Oy:n (myyjä) ja asiakkaan väliseen kauppaan asiakkaan tilatessa

Lisätiedot

Basware Supplier Portal

Basware Supplier Portal Basware Supplier Portal Pikaohje Toimittajille (Toukokuu 2011) Prosessin yleiskatsaus Basware Supplier Portal on tarkoitettu toimittajaorganisaatioille (joita kutsutaan jäljempänä toimittajiksi). Järjestelmän

Lisätiedot

Ohje Hammasvälineen verkkokauppaan

Ohje Hammasvälineen verkkokauppaan Ohje Hammasvälineen verkkokauppaan Hammasvälineen uusi verkkokauppa löytyy osoitteesta kauppa.hammasvaline.fi Sisäänkirjautuminen Paina yläpalkin Kirjaudu sisään -painiketta. Sisäänkirjautumisikkuna avautuu.

Lisätiedot

SIJAISET.FI KÄYTTÖOHJE TAKSI YRITYKSILLE. 1. Palveluun rekisteröityminen... 2. 2. Palveluun kirjautuminen... 2. 3. Etusivu... 2

SIJAISET.FI KÄYTTÖOHJE TAKSI YRITYKSILLE. 1. Palveluun rekisteröityminen... 2. 2. Palveluun kirjautuminen... 2. 3. Etusivu... 2 SIJAISET.FI KÄYTTÖOHJEET TAKSIAUTOILIJAT SISÄLLYS 1. Palveluun rekisteröityminen... 2 2. Palveluun kirjautuminen... 2 3. Etusivu... 2 4. Autojen lisääminen... 3 5. Kuljettajaryhmät ja niiden perustaminen...

Lisätiedot

FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET. Fenno Medicalin sähköinen

FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET. Fenno Medicalin sähköinen FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET Fenno Medicalin sähköinen 2(9) Kotijakelun sähköinen tilausjärjestelmä Kotijakelun sähköinen tilausjärjestelmä tekee tilaamisesta joustavaa ja vaivatonta. Järjestelmän

Lisätiedot

1.1 Kirjaudu omalla tunnuksellasi Kipaan kilpailulisenssin numerolla ja salasanallasi.

1.1 Kirjaudu omalla tunnuksellasi Kipaan kilpailulisenssin numerolla ja salasanallasi. (MAKSUJÄRJESTELMÄ) Suomen Ratsastajainliitto on ottamassa käyttöönsä maksujärjestelmän Kipaan. Kun ilmoittaudut kilpailuun, niin kaikki maksaminen tapahtuu verkkopankin kautta. Kilpailun loputtua saat

Lisätiedot

Kortinhaltijat joilla on maksukeskeytys Maksuryhmään liitettyjen kortinhaltijoiden lukumäärä, joiden maksut ovat tilapäisesti keskeytetty.

Kortinhaltijat joilla on maksukeskeytys Maksuryhmään liitettyjen kortinhaltijoiden lukumäärä, joiden maksut ovat tilapäisesti keskeytetty. 1(6) MAKSURYHMÄN HALLINTA Maksuryhmäkohtaiselle sivulle pääset klikkaamalla yksittäisen maksuryhmän nimeä verkkopalvelun etusivulla tai valitsemalla ryhmän Maksuryhmät - osion listalta. Sivun tiedot ja

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta

Automaattitilausten hallinta Automaattitilauksilla voidaan automatisoida kopiotilaukset tuotantolaitokselle. Työkalulla voitte määritellä kansio- sekä tiedostokohtaisia automaattitilauksia. Joka yö SokoPro suorittaa tarkistusajon,

Lisätiedot

NEPTON JÄSENTIETO - PERUSVERSIO käyttöohjeet lyhyesti

NEPTON JÄSENTIETO - PERUSVERSIO käyttöohjeet lyhyesti Suomen Voimisteluliitto NEPTON JÄSENTIETO - PERUSVERSIO käyttöohjeet lyhyesti Nepton perusversio on seuran yhteyshenkilörekisteri ja jäsenrekisteri. Perusversiota käyttää seurassa henkilö/t, jolle on annettu

Lisätiedot

Maestro Lappeenranta Mannerheiminkatu Lappeenranta. Maestro Helsinki Huopalahdentie Helsinki

Maestro Lappeenranta Mannerheiminkatu Lappeenranta. Maestro Helsinki Huopalahdentie Helsinki 1 Uusi asiakasyrityksen käyttäjätunnus MaestroNG-järjestelmään 1 Yleistä... 2 2 Perusta käyttäjäryhmät... 2 3 Lisää käyttäjäryhmille oikeudet... 3 Oikeus sivustoon... 3 Oikeus firmaan... 4 Oikeudet sovelluksiin...

Lisätiedot

Postimaksukonepalvelun käyttöohje

Postimaksukonepalvelun käyttöohje 1 (11) Julkinen - Public Postimaksukonepalvelun käyttöohje 2 (11) Julkinen - Public POSTIMAKSUKONEPALVELUT KÄYTTÖVARAN MAKSAMINEN POSTIMAKSUKONEELLE 1 Yleistä Postimaksukonepalvelu on postimaksukoneita

Lisätiedot

Mediq Suomen kotijakeluportaalin käyttöohje

Mediq Suomen kotijakeluportaalin käyttöohje Mediq Suomen kotijakeluportaalin käyttöohje Pääset kirjautumaan Mediqin kotijakeluportaaliin osoitteesta www.mediq.fi. Klikkaa keltaista kotijakelu-nappia sivun oikeassa laidassa. KIRJAUDU SISÄÄN. Olet

Lisätiedot

MTK:n esitteet ja materiaalit verkkokaupassa

MTK:n esitteet ja materiaalit verkkokaupassa MTK:n esitteet ja materiaalit verkkokaupassa http://mtkmateriaalit.valmiskauppa.fi Ohjeiden versio 23.9.2014 MTK:n esitteiden ja materiaalien tilaus siirtyy syyskuussa 2014 verkkokauppaan. MTK:n liitot

Lisätiedot

GroupDesk Toiminnallinen määrittely

GroupDesk Toiminnallinen määrittely GroupDesk Toiminnallinen määrittely Tilanne: Paikallinen oppilaitos, kuvitteellinen WAMK, tarvitsee ryhmätyöhön soveltuvan sähköisen asioiden hallintajärjestelmän ja ryhmätyöohjelmiston, jonka ajatuksena

Lisätiedot

ServiceOnLine käyttöopas G:\SOL DOKUMENTATION\Klart och Skickat\SERVICEONLINE\ServiceOnLine manual.doc. ServiceOnLine.

ServiceOnLine käyttöopas G:\SOL DOKUMENTATION\Klart och Skickat\SERVICEONLINE\ServiceOnLine manual.doc. ServiceOnLine. G:\SOL DOKUMENTATION\Klart och Skickat\SERVICEONLINE\ServiceOnLine manual.doc ServiceOnLine Sivu 1 Sisällysluettelo 1. ServiceOnLine käynnistys ja kirjautuminen... 3 2. Henkilöstö... 4 2.1 Etsi henkilöstö...

Lisätiedot

Toimittajaportaalin pikaohje

Toimittajaportaalin pikaohje 1 Toimittajaportaalin pikaohje Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen

Lisätiedot

MultiWeb Sähköinen tilausjärjestelmä. Luottamuksellinen

MultiWeb Sähköinen tilausjärjestelmä. Luottamuksellinen MultiWeb Sähköinen tilausjärjestelmä Pikaohje v.1.5 Luottamuksellinen 2 / 9 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Kirjaudu sisään... 3 3. Rakenne... 4 3.1. Etusivu... 4 3.2. Toimintopalkki... 5 4. Tuotteiden

Lisätiedot

Käyttöohje. Ticket Inspector. Versio 1.0. Sportum Oy

Käyttöohje. Ticket Inspector. Versio 1.0. Sportum Oy Käyttöohje Ticket Inspector Versio 1.0 Sportum Oy 10.5.2017 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 2. Kirjautuminen ensimmäisellä kerralla / PIN-koodin unohtuessa... 3 3. Tunnistautuminen... 4 4. Päänäkymä...

Lisätiedot

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje Oy Oticon Ab Korvakappale.fi Käyttöohje 15 1 Sisältö 2 Yleistä... 3 3 Käyttäjätilit ja kirjautuminen... 3 3.1 Käyttäjätilit... 3 3.2 Pääkäyttäjätilin tilaaminen... 4 3.3 Kirjautuminen... 5 4 Peruskäyttäjän

Lisätiedot

T-76.115 Tekninen spesifikaatio

T-76.115 Tekninen spesifikaatio T-76.115 Tekninen spesifikaatio OtaShop2 Versio Päivämäärä Tekijä Kuvaus Tarkastettu 1.0 30.11.2003 Inkinen Dokumetti tarkastettu ja löydetyt epäkohdat korjattu 2003-11-30 0.7 30.11.2003 Larmo Lisätty

Lisätiedot

käyttäjänimi 653000 salasana ****** OHJE TILAUKSEN TEKEMISEEN, SERVEA OY

käyttäjänimi 653000 salasana ****** OHJE TILAUKSEN TEKEMISEEN, SERVEA OY OHJE TILAUKSEN TEKEMISEEN, SERVEA OY Tilausjärjestelmämme sijaitsee Internet osoitteessa www.kauppapalvelu.fi -> osoita Espoo Ikkunaan avautuu kirjautumissivu. Kirjautukaa Käyttäjänimellänne ja salasanallanne

Lisätiedot

Checkout lisäosa WooCommerce alustalle (c) Webbisivut.org

Checkout lisäosa WooCommerce alustalle (c) Webbisivut.org Checkout lisäosa WooCommerce alustalle (c) Webbisivut.org Sisällysluettelo Yleistä...3 Asennus... 4 Asetukset... 4 Maksun käsittely...4 Maksun tilan tarkistaminen... 4 Päivittäminen...5 Mahdolliset vikatilanteet...

Lisätiedot

Maksuturvan pikaopas Omaverkkokauppiaille

Maksuturvan pikaopas Omaverkkokauppiaille 1 Maksuturvan pikaopas Omaverkkokauppiaille 2 Maksuturvan pikaopas Omaverkkokauppiaille Maksuturva-palvelun käyttö on tehty sinulle mahdollisimman helpoksi Omaverkkokaupassa ja voit tehdä lähes kaikki

Lisätiedot

Basware toimittajaportaali

Basware toimittajaportaali Basware toimittajaportaali Sisältö 3 Yleistä 4 Toimittajaportaalin edut 5-10 Rekisteröinti 11-22 Laskun teko 23 Lasku JIP 2 Yleistä Toimittajaportaali on Baswaren internetissä toimiva sovellus, jonka kautta

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

Timanttiset-verkkokauppa, ohje

Timanttiset-verkkokauppa, ohje Timanttiset-verkkokauppa, ohje Sisältö 1. Tuotteen ostaminen (kuluttaja)... 2 2. Osuuskunnan rooli tilausprosessissa... 6 3. Kauppiaan rooli tilausprosessissa... 7 Verkkokauppalähetteen ja -laskutuksen

Lisätiedot

HUIPPUSTORE.FI REKISTERÖITYMINEN

HUIPPUSTORE.FI REKISTERÖITYMINEN HUIPPUSTORE.FI REKISTERÖITYMINEN Miksi kannattaa rekisteröityä? 1. Saat heti käyttöösi edullisemmat hinnat 2. Yritykset, seurat ja julkishallinto saavat käyttöön muiden maksutapojen lisäksi laskutuksen

Lisätiedot

Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace/Wosbee -kauppiaille

Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace/Wosbee -kauppiaille Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace/Wosbee -kauppiaille Päivitetty 18.11.2011 1(8) Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace-kauppialle Maksuturva-palvelun käyttö on tehty sinulle mahdollisimman

Lisätiedot

Maksuturvan pikaopas Sopranon Composer-kauppialle

Maksuturvan pikaopas Sopranon Composer-kauppialle Maksuturvan pikaopas Sopranon Composer-kauppialle 8.12.2009 1(8) Maksuturvan pikaopas Sopranon Composer-kauppialle Maksuturva-palvelun käyttö on tehty sinulle mahdollisimman helpoksi ja voit tehdä kaikki

Lisätiedot

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE 2007 Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S SISÄLLYS 1 Projektorin käyttö... 3 2 Projektien julkinen haku ja selailu... 4 2.1 Hakuvaihtoehdot... 4 2.2 Tarkennettu haku... 5 3 Rekisteröityminen

Lisätiedot

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 Sisältö ARVI-menettelyn perusteet... 1 Arvioinnin syöttäminen... 2 Arvion lähettäminen TE-toimistoon... 5 Sovelluksen sulkeminen... 6 Virhetilanteiden

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

FarmiDiili yhteishankintasovelluksen käyttöohje viljelijäasiakkaille

FarmiDiili yhteishankintasovelluksen käyttöohje viljelijäasiakkaille FarmiDiili yhteishankintasovelluksen käyttöohje viljelijäasiakkaille Sisältö 1. Palvelun yleiskuvaus... 3 2. Tarjouspyynnön lähettäminen FarmiDiili sovelluksella... 5 3. Tarjouksen saaminen ja sen jälkeen

Lisätiedot

Sisältö. 3 Yleistä 4 Toimittajaportaalin edut 5-10 Rekisteröinti 11-22 Laskun teko 23 Lasku JIP. 29/05/2015 Anna-Stina Lindblad

Sisältö. 3 Yleistä 4 Toimittajaportaalin edut 5-10 Rekisteröinti 11-22 Laskun teko 23 Lasku JIP. 29/05/2015 Anna-Stina Lindblad Toimittajaportaali Sisältö 3 Yleistä 4 Toimittajaportaalin edut 5-10 Rekisteröinti 11-22 Laskun teko 23 Lasku JIP 2 Yleistä Toimittajaportaali on Baswaren internetissä toimiva sovellus, jonka kautta voi

Lisätiedot

Aloita kuljetuksen tilaaminen Unifaun Online-kuljetushallintajärjestelmän avulla.

Aloita kuljetuksen tilaaminen Unifaun Online-kuljetushallintajärjestelmän avulla. Aloita kuljetuksen tilaaminen Unifaun Online-kuljetushallintajärjestelmän avulla. Sisältö Lähetykset Tee lähetys: Luo uusi lähetys............ Lähetä tilaus: Tänne tallennetut lähetykset saapuvat odottamaan

Lisätiedot

27.11.09. Napsauta Kurssin viikkonäkymä- näkymässä oikeassa yläreunassa sijaitsevaa Muokkaustila päälle -painiketta.

27.11.09. Napsauta Kurssin viikkonäkymä- näkymässä oikeassa yläreunassa sijaitsevaa Muokkaustila päälle -painiketta. 1 (14) MOBILOGI-ET Tässä dokumentissa on ohjeita Moodlen Logi-työkalun mobiililaajennuksen (Mobilogi) käyttöön. Dokumentin pohjana on käytetty HAMK:n Teemu Tuurin kirjoittamaa ohjeistusta ja sen sisältö

Lisätiedot

KIRJAUTUMINEN JÄRJESTELMÄÄN ALOITUSSIVU. OMAT ASETUKSET Salasanan vaihto. VITANet KÄYTTÄJÄOPAS. Avaa VITANet osoitteessa https://vitanet.vita.

KIRJAUTUMINEN JÄRJESTELMÄÄN ALOITUSSIVU. OMAT ASETUKSET Salasanan vaihto. VITANet KÄYTTÄJÄOPAS. Avaa VITANet osoitteessa https://vitanet.vita. KIRJAUTUMINEN JÄRJESTELMÄÄN Avaa VITANet osoitteessa https://vitanet.vita.fi Kirjaudu sisään saamillasi käyttäjäkohtaisilla tunnuksilla. Käyttäjätunnus: xxxxxxx Salasana: xxxxxxxx Asiakas: esim. VITALA

Lisätiedot

Nettikaupan uudistukset

Nettikaupan uudistukset WIHURI OY AARNIO METRO Sivu 3/12 Nettikaupan uudistukset 1 Johdanto 4 2 Ohjattu tilaaminen omien tilauspohjien avulla 4 3 Tilauspohjat 7 3.1 Muokkailtavuus 7 3.2 Tilauspohjan vanhentuminen 8 3.3 Ilmoitus

Lisätiedot

Online-tulostus 4.0. 1. painos

Online-tulostus 4.0. 1. painos Online-tulostus 4.0 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n

Lisätiedot

Toimittajaportaalin pikaohje

Toimittajaportaalin pikaohje 1 Toimittajaportaalin pikaohje Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN OHJE: PALKKALASKELMAN LÄHETTÄMINEN TYÖNANTAJALLE RAKENNUSLIITON PALKKALASKURILLA

TYÖNTEKIJÄN OHJE: PALKKALASKELMAN LÄHETTÄMINEN TYÖNANTAJALLE RAKENNUSLIITON PALKKALASKURILLA TYÖNTEKIJÄN OHJE: PALKKALASKELMAN LÄHETTÄMINEN TYÖNANTAJALLE RAKENNUSLIITON PALKKALASKURILLA Rakennusliitto tarjoaa sivuillaan palkkalaskurin, joka on tarkoitettu yksityisille työtä tekeville rakennusalan

Lisätiedot

Nippupelipassi. Nippupelipassien rakentaminen

Nippupelipassi. Nippupelipassien rakentaminen Nippupelipassi Nippupelipassien rakentaminen 1. Kirjaudu tunnuksilla sisään. 2. Valitse alasvetovalikosta oma seurasi. Mikäli omaa seuraasi ei löydy valikosta (mm. uudet seurat), valitse seuraksi Harrastealue

Lisätiedot

3M Online Center sivuston käyttöopas

3M Online Center sivuston käyttöopas 3M Online Center sivuston käyttöopas 1 3M 2015. All Rights Reserved. 3M Online Center -sivuston käyttöopas Tuotteiden tilaaminen...3 1. Tilaa nyt...4 2. Pikatilaus...5 3. Lataa tilaustiedosto...6 4. Ostoslistat

Lisätiedot

Kun olet valmis tekemään tilauksen, rekisteröidy sovellukseen seuraavasti:

Kun olet valmis tekemään tilauksen, rekisteröidy sovellukseen seuraavasti: HENKILÖKORTTIEN SUUNNITTELUSOVELLUS SOVELLUKSEN KÄYTTÖOHJE Voit kokeilla korttien suunnittelemista valmiiden korttipohjien avulla ilman rekisteröitymistä. Rekisteröityminen vaaditaan vasta, kun olet valmis

Lisätiedot

Visma asiakaspalvelu Tukipyyntöjen lähettäminen

Visma asiakaspalvelu Tukipyyntöjen lähettäminen Visma asiakaspalvelu Tukipyyntöjen lähettäminen 2 Sisällys 1 Tukipyyntöjen käsittely... 3 1.1 Tukipalvelun sisältö... 3 1.2 Tukipyynnön lähettäminen... 3 1.3 Kuvan lisääminen tukipyyntöön... 4 2 Etähallintatyökalut...

Lisätiedot

käyttötapaukset mod. testaus

käyttötapaukset mod. testaus käyttötapaukset Jari Ojasti Nokia email : jari.ojasti@nokia.com puh : 040 5926 312 Kartta hyväksyntä määrittely suunnittelu suunnittelu mod. testaus integrointi sys. testaus Ylläpito koodaus (toteutus)

Lisätiedot

Octo käyttöohje 1. Sisältö

Octo käyttöohje 1. Sisältö Octo käyttöohje 1 Sisältö Sisältö...1 Sisäänkirjautuminen...2 Etusivu...2 Uimarihaku...3 Uimariryhmät...4 Seurahaku...4 Kilpailutilastot...5 Ilmoittautuminen kilpailuun...6 Kilpailuun ilmoittautuminen...7

Lisätiedot

-palvelun pikaopas oma-aloitteiset verot

-palvelun pikaopas oma-aloitteiset verot -palvelun pikaopas oma-aloitteiset verot SISÄLTÖ 1 Kirjautuminen OmaVeroon... 2 2 Ilmoituksen antaminen... 2 3 Verolajin tietojen tarkastelu... 2 4 Maksaminen... 3 5 Viitenumero... 4 6 Saldoerittely ja

Lisätiedot

SOPPARI. Sopimustoimittajan käyttöohje versio IS-Hankinta Oy

SOPPARI. Sopimustoimittajan käyttöohje versio IS-Hankinta Oy SOPPARI Sopimustoimittajan käyttöohje versio 13.10.2016 IS-Hankinta Oy Sisällysluettelo YLEINEN OSIO s.3 Rekisteröityminen ja palvelun käytön aloittaminen s.5 Käyttäjähallinta s.6 Käyttäjäprofiili s.7

Lisätiedot

ORGANISAATION KIRJAUTUMINEN TURVASIRU.FI-PALVELUUN

ORGANISAATION KIRJAUTUMINEN TURVASIRU.FI-PALVELUUN ORGANISAATION KIRJAUTUMINEN TURVASIRU.FI-PALVELUUN Organisaatiot kuten eläinsuojeluyhdistykset kirjautuvat KIRJAUTUMINEN ORGANISAATIOT-osiosta: http://www.turvasiru.fi/pet/turvasiru.jsp Organisaatioiden

Lisätiedot

Lomalista-sovelluksen määrittely

Lomalista-sovelluksen määrittely Thomas Gustafsson, Henrik Heikkilä Lomalista-sovelluksen määrittely Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tietotekniikka Dokumentti 14.10.2013 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä Aika Thomas

Lisätiedot

CV-kannan käyttöohje 2017

CV-kannan käyttöohje 2017 Sisällysluettelo 1. Sisäänkirjautuminen... 2 a) Sinulle lähetetään käyttäjätunnus ja salasana Monsterilta... 2 b) Sinulla ei ole vielä tunnuksia Monsterin työnantajat sivulle... 3 Turvakysymykset... 3

Lisätiedot

Ostokorin hintasäännöt

Ostokorin hintasäännöt Ostokorin hintasäännöt Tilaussumman ylittyessä ilmainen toimitus Ensimmäisessä esimerkissä ei asikkaan tarvitse lisätä ostoskorissa alennuskoodia vaan se lasketaan automaattisesti, kun sääntö astuu voimaan

Lisätiedot

NTG Kuvapankissa yhdistyvät kuvagallerian ja verkkokaupan toiminnot. NTG Kuvapankki soveltuu samanaikaisesti sekä kuluttaja- että tukkukauppaan.

NTG Kuvapankissa yhdistyvät kuvagallerian ja verkkokaupan toiminnot. NTG Kuvapankki soveltuu samanaikaisesti sekä kuluttaja- että tukkukauppaan. NTG Kuvapankki NTG Kuvapankissa yhdistyvät kuvagallerian ja verkkokaupan toiminnot. NTG Kuvapankki soveltuu samanaikaisesti sekä kuluttaja- että tukkukauppaan. NTG Kuvapankki muodostuu loppukäyttäjälle

Lisätiedot

Lionsverkkokauppa.fi tilaaminen

Lionsverkkokauppa.fi tilaaminen Lionsverkkokauppa.fi tilaaminen Lions Clubs International MD 107 Finland Lionsverkkokauppa.fi muutokset Uutuutena verkkokaupassa on tarvikemyynnin tuotteet, Monta tapaa tehdä hyvää tuotteet ja Punainen

Lisätiedot

Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa

Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa Tässä dokumentissa käydään läpi lukuvuoden aloituksessa tarvittavat toimenpiteet uuden ViLLEopintopolkukurssin aloittamiseksi. Huomaa, ettet voi suoraan käyttää viime

Lisätiedot

Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa

Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa Tässä dokumentissa käydään läpi lukuvuoden aloituksessa tarvittavat toimenpiteet uuden ViLLEopintopolkukurssin aloittamiseksi. Huomaa, ettet voi suoraan käyttää viime

Lisätiedot

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Kirjautuminen järjestelmään 2 Myyntilaskut 2 Ostolaskujen käsittely 4 Uuden laskun syöttö 6 Palkkailmoituslomake 8 Palkkailmoituksesta kopio 9 Henkilötietojen

Lisätiedot

Palvelukuvaus 1.0 Monipuoliset maksutavat verkkokauppaan Joustavat tilitykset ja raportointi

Palvelukuvaus 1.0 Monipuoliset maksutavat verkkokauppaan Joustavat tilitykset ja raportointi emaksut Palvelukuvaus 1.0 Monipuoliset maksutavat verkkokauppaan Joustavat tilitykset ja raportointi Sisällys Yleistä emaksut-palvelusta... 1 Näin emaksut toimii verkkokaupassa... 1 Maksutavat... 2 Liiketoiminnan

Lisätiedot

UTIFLEET-VARAUSJÄRJESTELMÄ KÄYTTÄJÄN OHJE. Gospel Flight ry

UTIFLEET-VARAUSJÄRJESTELMÄ KÄYTTÄJÄN OHJE. Gospel Flight ry UTIFLEET-VARAUSJÄRJESTELMÄ Gospel Flight ry Versio 1.0 Hyväksytty Tekijä 1.11.2005 Tarkastanut 1.11.2005 Hyväksynyt Juha Huttunen 3.11.2005 Helia UTIFLEET-TIETOJÄRJESTELMÄ 2 SISÄLLYS 1 SOVELLUKSEN KÄYTTÖOIKEUDET

Lisätiedot

TOIMINNOT s.5 Kappaleessa käydään läpi yhteyshenkilön käytössä olevat toiminnot ja ohjeet niihin.

TOIMINNOT s.5 Kappaleessa käydään läpi yhteyshenkilön käytössä olevat toiminnot ja ohjeet niihin. KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (16) Käyttöohjeen sisältö s. 1: ENSIMMÄINEN KIRJAUTUMINEN, SALASANAN VAIHTO s.2 PERUSNÄKYMÄ/ALKUNÄKYMÄ s.3 Kuva yhteyshenkilön itsepalveluliittymän näkymästä. VALIKOT s.4

Lisätiedot

Toimilaitteet Ilmanhuoltolaitteet Säätöventtiilit Liittimet Painekytkimet Alipainetuotteet webstore

Toimilaitteet Ilmanhuoltolaitteet Säätöventtiilit Liittimet Painekytkimet Alipainetuotteet webstore Toimilaitteet Ilmanhuoltolaitteet Säätöventtiilit Liittimet Painekytkimet Alipainetuotteet webstore 2 Osta turvallisesti verkosta Webstore LUOTETTAVASTI YHDELLÄ KLIKKAUKSELLA VALITSE NOPEASTI TARVITSEMASI

Lisätiedot

Tilaajan pikaopas. kotijakelu.onemed.fi

Tilaajan pikaopas. kotijakelu.onemed.fi Tilaajan pikaopas OneMed Kotijakelupalvelu on sähköinen tilausjärjestelmä, jonka avulla kunta/kaupunki hallinnoi kotiasiakkaiden hoitotarvikereseptejä. Kirjaudu palveluun: 1. Klikkaa Kirjaudu sisään -painiketta

Lisätiedot

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi Doro Experience ja Doro PhoneEasy 740 Suomi Manager Esittely Doro Experience Manager -hallintaportaalia käytetään sovellusten asentamiseen ja käyttöön Doro Experience -laitteella käyttämällä mitä tahansa

Lisätiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle 2 Sisällys 1 Palvelunhallinta... 3 1.1 Käyttäjäryhmän luominen... 3 2 Tehtävienhallinta- perustiedot... 4 2.1 Yhtiön perustiedot... 4 2.2 Tehtävä-/

Lisätiedot

29.8.2012 SUOMEN PANKIN RAPORTOINTIPALVELUN KÄYTTÖOHJE. Maksutaseen kuukausikysely ulkomaisista rahoitussaamisista ja -veloista (BOPM)

29.8.2012 SUOMEN PANKIN RAPORTOINTIPALVELUN KÄYTTÖOHJE. Maksutaseen kuukausikysely ulkomaisista rahoitussaamisista ja -veloista (BOPM) 1 (7) SUOMEN PANKIN RAPORTOINTIPALVELUN KÄYTTÖOHJE Maksutaseen kuukausikysely ulkomaisista rahoitussaamisista ja -veloista (BOPM) Suomen Pankin tilastotiedonkeruu tapahtuu DCS-raportointipalvelun (Data

Lisätiedot

SFS ONLINE. palvelu verkkokaupassa. helppo ja tehokas tapa hallita standardien tietoja

SFS ONLINE. palvelu verkkokaupassa. helppo ja tehokas tapa hallita standardien tietoja SFS ONLINE palvelu verkkokaupassa helppo ja tehokas tapa hallita standardien tietoja S F S O N L I N E Kestotilaajien OnLine -palvelu SFS-verkkokaupassa SFS ONLINE -palvelu perustuu standardien kestotilaukseen

Lisätiedot

Tik Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu TESTITAPAUKSET LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 2.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001 Tekijä:

Lisätiedot

Tilaajan ohje. TIEKE

Tilaajan ohje. TIEKE Tilaajan ohje TIEKE Tilaajan ohje 1 (14) Tilaajan ohje in lyhyesti Olet tilaamassa ryhmällesi n testejä, joissa arvioidaan tieto- ja viestintäteknisiä taitoja. Tämä ohje auttaa sinua tarvittaessa testin

Lisätiedot

Vaatimusmääritelystä UML:n avulla

Vaatimusmääritelystä UML:n avulla Vaatimusmääritelystä UML:n avulla Mitä käyttötapauskaaviolla voi kuvata? Mitkä ovat sen keskeiset elementit? Miten laaditaan käyttötapauskaavio? Miksi laaditaan kirjallisia kuvauksia? Miksi käyttötapaukset

Lisätiedot

Nebula Kotisivutyökalu Käyttöohje - Kauppamoduuli. 1. Kaupan asetukset... 2

Nebula Kotisivutyökalu Käyttöohje - Kauppamoduuli. 1. Kaupan asetukset... 2 Sivu 1/6 Sisällysluettelo 1. Kaupan asetukset... 2 1.1. Maksunvälittäjän valinta ja käyttöönotto... 2 1.2. Kaupan tiedot... 3 1.3. Postitus ja toimitusmaksut... 3 1.4. Verot... 4 1.5. Kaupan valuutta ja

Lisätiedot

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4 1. ASIAKKAAN OHJEET... 2 1.1 Varauksen tekeminen... 2 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4 1.3 Varauksen peruminen... 4 1.4 Omien tietojen muokkaaminen... 5 1.5 Salasanan muuttaminen... 5 2. TYÖNTEKIJÄN

Lisätiedot

Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola

Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola 26.8.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. Omat asetukset kuntoon (kaikkien tehtävä aluksi) sivut 3-5 2. Tärkeiden sivujen tilaaminen omiin linkkeihin sivut

Lisätiedot

Nettikalenterin tilausohjeet

Nettikalenterin tilausohjeet Nettikalenterin tilausohjeet Tässä dokumentissa kuvataan Nettikalenterin tilausohjeet erilaisille laitteille ja kalenteriohjelmille. Nettikalenterin tilaus toimii eri tavalla riippuen käytettävästä laitteesta,

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto

Sähköpostitilin käyttöönotto Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 1.0 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi Sivu 1 / 16 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.2 Tietojen

Lisätiedot

Vastuuhenkilön ohje. TIEKE www.tieke.fi

Vastuuhenkilön ohje. TIEKE www.tieke.fi Vastuuhenkilön ohje TIEKE Vastuuhenkilön ohje 1 (8) Vastuuhenkilön ohje in lyhyesti Sinut on lisätty organisaatiosi vastuuhenkilöksi in, jossa voit luoda ryhmillesi n testejä. Testien avulla arvioidaan

Lisätiedot

INTINU13A6 Java sovellukset

INTINU13A6 Java sovellukset Johdanto Kurssin tavoitteena oli luoda tietokantaa käyttävä websovellus Java EE ohjelmointikielellä, sekä hyödyntää muun muassa servlettejä sekä JSP sivuja ja muita tekniikoita monipuolisesti. Webserverinä

Lisätiedot

ENSIN KUITENKIN ALKU UN YKSI T ÄRKEÄ INFO JÄSENYYKSIEN PÄÄTT ÄM ISEST Ä:

ENSIN KUITENKIN ALKU UN YKSI T ÄRKEÄ INFO JÄSENYYKSIEN PÄÄTT ÄM ISEST Ä: 18.12.2014 1 (8) MOIKKA! Tämä on neljäs PäPan tuottama Kuksakirje ja se keskittyy erityisesti tapahtumalaskutukseen. Kirje kannattaakin välittää lippukunnassa taloudenhoitajalle ja jäsenrekisterinhoitajalle.

Lisätiedot

Pikaohje Sopimus Pro verkkopalvelun käyttämiseen

Pikaohje Sopimus Pro verkkopalvelun käyttämiseen Pikaohje Sopimus Pro verkkopalvelun käyttämiseen Oppisopimuskeskuksen Sopimus Pro -verkkopalvelu on tarkoitettu oppisopimuskoulutuksessa tehtävien jaksoarviointien ja koulutuskorvaushakemusten täyttämistä

Lisätiedot

Toimituksen laskuttaminen erissä

Toimituksen laskuttaminen erissä 1 Toimituksen laskuttaminen erissä Johdanto Laskutus voidaan toimitusprojekteissa sopia monella eri tavalla: Ennakkoon maksetut toimitukset ( esim. nettikauppa), Ennakkomaksu ( käsiraha), ja loppusumma

Lisätiedot

Lindab eshop käyttöohjeet

Lindab eshop käyttöohjeet Lindab eshop käyttöohjeet A good thinking company Sisältö lindab we simplify construction Sivut 3-10: Kirjautuminen eshoppiin ja tilauksen teko Sivut 11-14: Tilausrivien pikasyöttö Sivut 15-21: Asiakkaan

Lisätiedot

SILMAT-INTRANET -OHJE

SILMAT-INTRANET -OHJE SILMAT-INTRANET -OHJE Sisällysluettelo 1 Intranet... 3 2 Etusivu... 3 3 Ohjelmat... 3 3.1 Kalenteri... 4 3.1.1 Tapahtuman lisääminen... 4 3.1.2 Tapahtuman muokkaaminen... 4 3.2 Kehyskysely... 5 3.3 Kirjastot...

Lisätiedot

Lehden ennakkotilaus Valtakunnallinen jakelupalvelu osoitteellinen lehti

Lehden ennakkotilaus Valtakunnallinen jakelupalvelu osoitteellinen lehti Lehden ennakkotilaus Valtakunnallinen jakelupalvelu osoitteellinen lehti Postittamisen työpöytä Käyttöohje Sisältö Valitse lehti jolle ennakkotilaus tehdään dia Tarkista lehden yhteyshenkilö ja aloita

Lisätiedot

Lyseopaneeli 2.0. Käyttäjän opas

Lyseopaneeli 2.0. Käyttäjän opas Lyseopaneeli 2.0 Käyttäjän opas 1. Esittely Lyseopaneeli on Oulun Lyseon lukion käyttäjätietojen hallintapalvelu jonka tarkoitus on niputtaa yhteen muutamia oleellisia toimintoja. 2. Yleistä paneelin käytöstä

Lisätiedot

Uusi Celianet

Uusi Celianet 3.3.2017 Uusi Celianet 1 Aiheet 1. Mikä säilyy ja mikä muuttuu 2. Rekisteröijien tunnukset ja salasanat 3. Uuden asiakkaan rekisteröinti 4. Asiakkaan siirtäminen toisesta kirjastosta 5. Kirjan haku ja

Lisätiedot

Tiedonlähteille NELLIn kautta -

Tiedonlähteille NELLIn kautta - 28.8.2009 1 Tiedonlähteille NELLIn kautta - www.nelliportaali.fi/jy NELLI-portaali on tiedonhakujärjestelmä, joka tarjoaa pääsyn Jyväskylän yliopistossa käytettävissä oleviin sähköisiin aineistoihin kuten

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Toukokuu 2014 1 (11) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Päivitysohje Toukokuu 2014 2 (11) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku...

Lisätiedot