FAX-L220/L295 Käyttöopas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FAX-L220/L295 Käyttöopas"

Transkriptio

1 Canon FAX-L220/L295 Käyttöopas

2 TÄRKEÄÄ! Jos hankkimasi laite on FAX-L295, lue Liite B ennen käsikirjan muita osia. Tämä laite on EY-direktiivin 1999/5/EC mukainen. Tämä laite on EY-direktiivin 1999/5/EC EMC-vaatimusten mukainen jännitteellä 230V, 50Hz, vaikkakin laitteen nimellisjännite on V, 50/60Hz. Jos muutat toiseen maahan ja laitteen käyttöönotossa on ongelmia, ota yhteyttä Canon Help Deskiin. (Vain Eurooppa) Malli H12251 (FAX-L220) H12250 (FAX-L295) Tekijänoikeudet Copyright 2003 by Canon, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Osaakaan tästä julkaisusta ei saa jäljentää, lähettää, tallentaa eikä kääntää toiselle kielelle tai tietokonekielelle millään tavalla tai missään muodossa, ei sähköisesti, mekaanisesti, magneettisesti, optisesti, kemiallisesti, manuaalisesti tai muulla tavoin, ilman etukäteen saatua kirjallista lupaa, jonka myöntää Canon, Inc. Tavaramerkit Canon on rekisteröity tavaramerkki, ja UHQ on tavaramerkki, jotka omistaa Canon Inc. Kaikki muut tuote- ja mallinimet ovat omistajiensa rekisteröityjä tavaramerkkejä, tavaramerkkejä tai tuotemerkkejä. ENERGY STAR -ohjelman jäsenenä Canon on määritellyt, että FAX-L295/L220 vastaa ENERGY STAR -ohjelman vaatimuksia tehokkaassa energian käytössä. ii Esipuhe

3 Super G3 on termi, jota käytetään kuvaamaan uuden sukupolven faksilaitteita, jotka käyttävät ITU-T V.34 standardin mukaisia 33.6Kbps* modeemeja. Super G3 faksi pystyy lähettämään asiakirjasivun jopa kolmessa sekunnissa*, joka alentaa puhelinlinjakustannuksia. * Noin kolmen sekunnin lähetysnopeus sivua kohti perustuu Canon FAX Standard Chart No. 1 -testisivuun (Vakiotila) ja 33.6 Kbps modeeminopeuteen. Yleinen puhelinverkko tukee tavallisesti vain 28.8 Kbps tai alempia modeeminopeuksia, riippuen puhelinlinjojen kunnosta. Turvaohjeita Laser säteily voi olla ihmiselle vaarallista. Tästä syystä tämän faksin tuottaman lasersäteilyn lähde on hermeettisesti sinetöidyn ja suojatun kuoren sisällä. Normaalissa käytössä lasersäteitä ei pääse faksilaitteen ulkopuolelle. Tämä faksi on luokiteltu Luokan 1 Laser-tuotteeksi IEC : 1993, EN : 1994 direktiivien mukaisesti V malli Alla kuvattu tarra on kiinnitetty faksin laser-skanneri -yksikköön. Tämä faksi on luokiteltu direktiivien IEC : 1993, EN : 1994 mukaisesti ja vastaa seuraavia luokkia: CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 APPAREIL A RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 1 APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1 PRODUCTO LASER DE CLASE 1 APARELHO A LASER DE CLASSE 1 MUIDEN KUIN KÄYTTÖOHJEISSA MAINITTUJEN TOIMENPITEIDEN SUORITTAMINEN SAATTAA ALTISTAA VAARALLISELLE SÄTEILYLLE Esipuhe iii

4 Sisällysluettelo Luku 1: Johdanto Tässä käsikirjassa käytetyt merkinnät Käyttäjätuki Tärkeitä turvaohjeita Luku 2: Asennus Faksin purkaminen pakkauksesta Kuljetustukien poistaminen Faksin osien kiinnittäminen Liitännät Puhelinjohdon ja lisälaitteiden liittäminen Virtajohdon liittäminen Kielen ja maan valinta Faksin tärkeimmän osat Käyttöpaneeli Toimintopainikkeet Väriainekasetin asentaminen Paperin lisääminen Faksin testaaminen Luku 3: Tietojen tallentaminen Yleistä numeroiden, kirjainten ja symbolien syöttämisestä Virheen korjaaminen Lähettäjän tietojen tallentaminen Mitä ovat lähettäjän tiedot? Päiväyksen ja kellonajan tallennus Oman numeron ja nimen tallennus Numeron valintatavan määrittäminen Numeron valinta vaihteen alanumerosta R-painikkeen toiminteen tallentaminen Kesäajan asetus Luku 4: Asiakirjojen käsittely Lähetettävän asiakirjan vaatimukset Asiakirjan lukualue Asiakirjojen asettaminen syöttölaitteeseen Sivujen lisääminen syöttölaitteeseen iv Esipuhe

5 Luku 5: Paperin käsittely Paperivaatimukset Tulostusalue Paperin valitseminen Paperin lisääminen Tekstipuoli ylös tai tekstipuoli alas -luovutustavan valinta Paperikoon määritysten muuttaminen Väriaineen säästön asetukset Luku 6: Automaattiset numeronvalintatavat Mitä ovat automaattivalinnat? Automaattiset numeron valintatavat Pikavalinnan tallentaminen Lyhytvalinnan tallentaminen Ryhmävalinnan tallentaminen Automaattivalinnan käyttö Asiakirjan lähettäminen automaattivalinnalla Puhelun soittaminen automaattivalinnalla Numeronvalinta Hakemistoa käyttäen Automaattivalintalistojen tulostaminen Luku 7: Asiakirjan lähettäminen Asiakirjan lähetyksen valmistelu Lähettämiseen soveltuvat asiakirjat Lukutarkkuuden määrittäminen Lukukontrastin määrittäminen Numeronvalintatavat Lähetystavat Muistilähetys Manuaalinen lähetys luurin avulla Lähetyksen peruminen Uudelleenvalinta linjan ollessa varattu Manuaalinen uudelleenvalinta Manuaalisen uudelleenvalinnan peruminen Automaattinen uudelleenvalinta Mitä on automaattinen uudelleenvalinta? Automaattisen uudelleenvalinnan peruminen Automaattisen uudelleenvalinnan asetukset Saman asiakirjan lähettäminen usealle vastaanottajalle (Sarjalähetys) Ajastettu lähetys Asiakirjan luku muistiin ajastettua lähetystä varten Ajastetun asiakirjan tulostaminen Ajastetun asiakirjan poistaminen Esipuhe v

6 Luku 8: Asiakirjan vastaanotto Vastaanottotavat Asiakirjojen automaattinen vastaanotto: Faksi Automaattisen vastaanoton määrittäminen Faksiasiakirjojen ja puhelujen automaattinen vastaanotto: Fax/Puh kytkin 8-4 Faksi/puhelin tilan asettaminen Fax/Puh kytkennän asetukset Asiakirjojen manuaalinen vastaanotto: Manuaalinen Manuaalisen vastaanoton käyttöönotto Faksiasiakirjan vastaanotto manuaalisesti Vastaanotto puhelinvastaaja kytkettynä: Vastaaja Puhelinvastaajatilan käyttöönotto Faksin käyttö puhelinvastaajan kanssa Vastaanotto muiden toimenpiteiden aikana Vastaanotto muistiin toimintahäiriön aikana Vastaanoton peruuttaminen Luku 9: Erityistoiminnot Muita numeron valintatapoja Taukojen syöttäminen faksi-/puhelinnumeroon Siirtyminen väliaikaisesti äänitaajuusvalinnalle Numeron valinta vaihteen alanumerosta Muistiin tallennetut asiakirjat Muistiin tallennettujen asiakirjojen listan tulostaminen Muistiin tallennetun asiakirjan tulostaminen Muistiin tallennetun asiakirjan lähettäminen Muistiin tallennetun asiakirjan poistaminen Pollaus Mitä on pollaus? Pollausvastaanotto Toisen faksilaitteen pollaaminen Pollausvastaanoton peruuttaminen Pollauslähetys Pollauslokeron perustaminen Asiakirjan luku pollauslokeroon Pollauslokeron määritysten muuttaminen tai sen poistaminen Faksin käytön rajoittaminen Rajoitusten käyttöönotto Rajoitusten peruuttaminen Vastaanoton rajoittaminen vi Esipuhe

7 Luku 10: Kopiointi Kopiointiin soveltuvat asiakirjat Kopioinnin suorittaminen Yhden pikakopion ottaminen Luku 11: Raportit ja listat Yhteenveto raporteista ja listoista LIIKENNERAPORTTI LÄHETYSRAPORTTI SARJALÄHETYSRAPORTTI VASTAANOTTORAPORTTI Luku 12: Ylläpito Säännöllinen puhdistus Faksin puhdistaminen ulkopuolelta Faksin puhdistaminen sisäpuolelta Lukuyksikön puhdistaminen Väriainekasetin vaihtaminen Luku 13: Vianmääritys Paperitukosten poistaminen Paperitukokset asiakirjan syöttölaitteessa Paperitukokset Paperitukokset luovutusaukoissa Paperitukokset faksin sisällä Näytön viestit Paperinsyöttöongelmia Liikennöintiongelmia Lähetysongelmia Vastaanotto-ongelmia Kopiointiongelmia Puhelinongelmia Tulostusongelmia Yleisiä ongelmia Jos ongelma ei ratkea Toimenpiteet virtakatkoksen aikana Esipuhe vii

8 Luku 14: Asetusten yhteenveto Valikkojärjestelmän tarkoitus Asetusten listan tulostaminen Valikkojen avaaminen Käyttäjän asetusten valikko Raportin asetusten valikko Lähetysasetusten valikko Vastaanottoasetusten valikko Tulostimen asetusten valikko Pollauslokero-valikko Systeemin asetusten valikko Liite A: Tekniset tiedot Yleiset tekniset tiedot... A-2 Faksi... A-2 Kopiokone... A-3 Puhelin... A-3 Tulostin... A-3 Liite B: FAX-L295 käyttöojheet Johdanto... B-2 FAX-L295 ja FAX-L220 laitteiden erot... B-2 Käsikirjojen käyttö... B-2 FAX-L295 faksin purkaminen pakkauksesta... B-2 FAX-L295 faksin liittäminen tietokoneeseen... B-3 Sopiva tulostusmateriaali... B-4 Tulostusalue... B-4 Tulostusmateriaalin valinta... B-5 Kirjekuorien käyttö... B-5 Piirtoheitinkalvojen käyttö... B-7 Liite C: Lisävarusteet Faksin luuri (lisävaruste)... C-2 Pakkauksen sisältö... C-2 Luurin liittäminen faksiin... C-3 Luurin ylläpito... C-4 Hakemisto... H-1 viii Esipuhe

9 Luku 1 Johdanto Tässä käsikirjassa käytetyt merkinnät Käyttäjätuki Tärkeitä turvaohjeita Johdanto Luku 1 Johdanto 1-1

10 Tässä käsikirjassa käytetyt merkinnät Tutustu seuraavassa esitettyihin tietoihin tässä käsikirjassa käytetyistä symboleista, termeistä ja lyhenteistä. Varoitukset varoittavat sinua toimenpiteistä, joiden suorittaminen saattaa aiheuttaa vahinkoa itsellesi tai laitteelle. Ota aina nämä varoitukset huomioon varmistaaksesi laitteen turvallisen käytön. Huomautukset antavat käyttövinkkejä, kertovat toimintarajoituksista sekä ohjeistavat välttämään pienempiä ongelmia. Huomautusten lukeminen on suositeltavaa saadaksesi faksista ja sen toiminnoista täyden hyödyn. ( s. n-nn) Numero, jonka edessä on nuoli, viittaa sivunumeroon (s.) tai - numeroihin (ss.), joka sisältää lisätietoja edellisessä virkkeessä olleesta aiheesta. oletusasetus asiakirja tai faksiasiakirja valikko LÄH/VAS NRO LÄH VAS Syöttölaite Näyttö ECM G3 ITU-TS Asetus, joka jää voimaan, jos et muuta sitä. Alkuperäinen/alkueperäiset paperi(t), jotka lähetät tai vastaanotat faksilaitteella. Asetusten lista, josta valitset määritettävän tai muutettavan nimikkeen. Valikolla on otsikko, joka tulee näkyviin näyttöön. Liikennöintinumero. Kun lähetät tai vastaanotat asiakirjan, faksi antaa sille oman, erityisen liikennöintinumeron. Liikennöintinumero on nelinumeroinen luku, jonka avulla voit helposti pitää kirjaa lähettämistäsi/vastaanottamistasi asiakirjoista. Lyhenne sanasta Lähetys. Lyhenne sanasta Vastaanotto. Esimerkki näytössä näkyvästä viestistä tai asetuksesta. Automaattinen asiakirjojen syöttölaite. Faksiin rakennettu laite, joka syöttää asiakirjan sivut automaattisesti faksin lukuyksikölle lähettämistä tai kopiointia varten. Nestekidenäyttö. Käyttöpaneelin näyttöyksikkö, joka näyttää viestit ja asetukset. Error Correction Mode (Virheenkorjaustila). Faksin ominaisuus, joka vähentää järjestelmä- ja linjahäiriöitä liikennöitäessä toisen, saman ominaisuuden omaavan faksin kanssa. Group (Ryhmä) 3. Järjestelmä, joka käyttää kuvatietoa lähettäessään tiedon määrää vähentäviä koodaustaulukoita, jolloin lähetysaika myöskin lyhenee. International Telecommunications Union-Telecommunications Sector. Kansainvälisiä telekommunikaatiostandardeja asettamaan perustettu komitea. 1-2 Johdanto Luku 1

11 Käyttäjätuki Lisäksi käytämme selvästi erottuvia kirjasimia osoittamaan painikkeita ja näytön viestejä. Painettavat painikkeet esitetään seuraavasti: Pysäytys. Näytöllä näkyvät tiedot esitetään seuraavasti: KÄYTTÄJÄN ASETUS. Johdanto Faksisi on suunniteltu viimeisimmällä tekniikalla varmistamaan ongelmaton käyttö. Jos kohtaat ongelmia laitteen käytössä, yritä ratkaista ongelmat Käyttöoppaan Luvun 13 ohjeiden mukaan. Jos ongelma ei ratkea ja epäilet faksin tarvitsevan huolta, ota yhteys valtuutettuun Canon-huoltoon tai Canon Help Deskiin. Luku 1 Johdanto 1-3

12 Tärkeitä turvaohjeita Lue tarkasti nämä turvaohjeet ennen kuin aloitat faksin käytön. Älä tee faksille muita kuin tässä käsikirjassa mainittuja huolto- ja ylläpitotoimeipiteitä. Älä koskaan yritä purkaa faksia itse: faksin sisäosien avaaminen saattaa altistaa vaarallisille jännitteille ja muille vaaroille. Ota huollollisissa asioissa aina yhteys valtuutettuun Canon-huoltoon tai Canon Help Deskiin. Käsittely ja ylläpito Noudata kaikkia faksiin merkittyjä varoituksia ja ohjeita. Älä altista faksia voimakkaille iskuille tai tärähdyksille. Irrota aina faksin virtajohto ennen sen siirtämistä tai puhdistamista. Älä koskaan irrota virtajohtoa, avaa etukantta tai lisää/poista tulostuspaperia arkinsyöttölaitteeseen tulostuksen aikana. Poista väriainekasetti kuljetuksen ajaksi. Aseta väriainekasetti alkuperäiseen pakkaukseensa tai kääri se paksuun kankaaseen suojataksesi sen valolta. Nosta faksia aina kuvassa esitetyllä tavalla. Älä koskaan nosta sitä paperituista. Älä laita mitään esineitä sen aukkoihin, sillä ne voivat joutua kosketuksiin faksin sisällä olevien korkeajännitteisten osien kanssa. Tästä voi olla seurauksena tulipalo tai sähköisku. Varo pudottamasta pieniä esineitä, kuten paperiliittimiä tai niittejä, faksin sisään. Jos jokin esine joutuu faksin sisään, irrota virtajohto välittömästi ja ota yhteys valtuutettuun Canon-huoltoedustajaasi tai Canon Help Deskiin. Vältä tuomasta nesteitä faksin lähettyville, jotta ne eivät kaatuisi faksin sisään. Jos jotakin nestettä joutuu faksin sisään, irrota virtajohto välittömästi ja ota yhteys valtuutettuun Canon-huoltoedustajaasi tai Canon Help Deskiin. Pidä faksi puhtaana. Pölyn kerääntyminen saattaa aiheuttaa toimintahäiriöitä. 1-4 Johdanto Luku 1

13 Irrota virtajohto ja ota yhteys valtuutettuun Canon-huoltoedustajaasi tai Canon Help Deskiin seuraavissa tapauksissa: Kun virtajohto tai pistotulppa on vahingoittunut. Jos faksin sisään on joutunut nestettä. Jos faksi on kastunut. Jos laite ei toimi normaalisti, vaikka olet noudattanut tämän käsikirjan ohjeita. Suorita vain sellaisia säätöjä, jotka on mainittu tässä käsikirjassa. Laitteen asiaton säätäminen saattaa aiheuttaa vahinkoa faksille, vaatien asiantuntijalta ylimääräistä työtä laitteen palauttamiseksi toimintakuntoon. Jos faksi on pudonnut tai ulkokuori muuten vahingoittunut. Jos faksin toiminnassa tapahtuu huomattavia muutoksia, osoittaen sen tarvitsevan huoltoa. Johdanto Sijoituspaikka Sijoita faksi tasaiselle, vakaalle ja tärinättömälle alustalle, joka kestää faksin painon (noin 10 kg). Sijoita faksi viileään, kuivaan, puhtaaseen ja hyvin ilmastoituun paikkaan. Valitse mahdollisimman pölytön paikka. Varmista että sijoituspaikan lämpötila on välillä 10 C C ja että paikka ei ole altis suurille lämpötilan vaihteluille. Varmista että tilan suhteellinen ilmankosteus on aina välillä 20% ja 80%. Pidä faksi poissa suorasta auringonvalosta. Jos laite täytyy asettaa ikkunan lähettyville, aseta ikkunan suojaksi verhot tai kaihtimet. Älä käytä faksia veden lähettyvillä. Varmista, että faksiin ei pääse kosteutta. Älä käytä faksia ulkona. Älä asenna faksia lähelle laitteita, joissa on magneetteja tai jotka tuottavat magneettikenttiä, kuten kaiuttimet. Asenna faksi mahdollisuuksien mukaan lähelle olemassa olevaa puhelinpistoketta välttääksesi jatkojohtojen käyttämistä tai uuden puhelinpistokkeen asentamista. Asenna faksi lähelle tavallista V AC (50-60 Hz) sähköpistorasiaa. Älä koskaan peitä faksin tuuletusaukkoa; faksi saattaa ylikuumentua, josta voi seurata toimintahäriöitä ja tulipalon vaara. Älä koskaan peitä mitään faksin aukkoa sijoittamalla se esim. sohvalle tms. alustalle. Älä sijoita faksia hyllykköön tai lämmönlähteiden läheisyyteen ilman asianmukaisen tuuletuksen järjestämistä. Jätä n. 10 cm tilaa faksin kaikille sivustoille. Faksin mitat löydät sivulta A-2. Luku 1 Johdanto 1-5

14 Älä kasaa laatikoita tai huonekaluja sähköpistokkeen ympärille. Jätä alue vapaaksi, jotta voit tarvittaessa irrottaa virtajohdon nopeasti. Jos huomaat faksin lähettyvillä jotain erityistä (savua, omituisia hajuja tai ääniä), irrota virtajohto välittömästi. Ota yhteys omaan Canon-jälleenmyyjääsi tai Canon Help Deskiin. Älä sijoita esineitä virtajohdon päälle. Älä myöskään sijoita faksia paikkaan, jossa virtajohdon yli joudutaan kävelemään. Varmista että virtajohto ei ole mutkalla tai kiertynyt. Virtalähde Irrota virtajohto pistorasiasta ukonilman ajaksi. (Huomaa, että kaikki faksin muistiin tallennetut/tallentuneet asiakirjat häviävät, kun virtajohto irrotetaan.) Jos joudut irrottamaan faksin virtajohdon, odota vähintään viisi sekuntia ennen kuin kytket sen jälleen. Älä liitä faksin virtajohtoa keskeytymättömään virransyöttöön (UPS). Tämä laite tuottaa matalan tason magneettivuota. Jos käytät sydämentahdistinta ja tunnet olosi epänormaaliksi, poistu faksin lähettyviltä ja ota yhteys lääkäriisi. 1-6 Johdanto Luku 1

15 Luku 2 Asennus Faksin purkaminen pakkauksesta Kuljetustukien poistaminen Faksin osien kiinnittäminen Liitännät Puhelinjohdon ja lisälaitteiden liittäminen Virtajohdon liittäminen Kielen ja maan valinta Faksin tärkeimmän osat Käyttöpaneeli Toimintopainikkeet Väriainekasetin asentaminen Paperin lisääminen Faksin testaaminen Asennus Luku 2 Asennus 2-1

16 Faksin purkaminen pakkauksesta Valitse faksille sopiva sijoituspaikka ennen kuin purat sen pakkauksesta ( s.1-5). Poista laatikosta varovasti kaikki osat. Pyydä joku avuksi poistaessasi faksia laatikosta ja kuljetussuojista. Säästä pakkaus ja kuljetussuojat mahdollista tulevaa tarvetta varten. Tarkista että olet saanut seuraavat osat: FAKSI FX-3 VÄRIAINEKASETTI TUKITASOT PAPERITUKI ARKINSYÖTTÖ- LAITTEEN KANSI ASIAKIRJATUKI VIRTAJOHTO PUHELINJOHTO KÄSIKIRJAT Paperin lisäyksen varoitustarra Vastaanottajatarrat Pakkauksen sisällön muoto ja määrä saattavat vaihdella yllä esitetystä. Huomaa, että faksin mukana toimitetut nimikkeet saattavat vaihdella ostomaasta riippuen. 2-2 Asennus Luku 2

17 Jos jokin nimike puuttuu, ota heti yhteys Canon-myyjääsi tai Canon Help Deskiin. Tärkeää! Säästä ostokuitti todisteeksi ostopäivästä, jos faksi tarvitsee takuun piiriin kuuluvaa huoltoa. Jos olet hankkinut lisävarusteena saatavan puhelinluurin, tarkista siihen kuuluvat nimikkeet liittestä C. Kuljetustukien poistaminen Poista kuljetustuet seuraavien ohjeiden mukaan. Säästä ne mahdollista tulevaa tarvetta varten. Asennus 1 Poista faksista kaikki kuljetusteipit. 2 Avaa käyttöpaneeli varovasti käyttäen molempia käsiäsi (se avautuu vain osittain). Poista sitten syöttölaitteen suojaarkki. Sulje käyttöpaneeli painamalla sitä keskeltä alas, kunnes se naksahtaa paikalleen. Kuljetusmateriaalin muoto, määrä ja sijainti saattaa vaihdella yllä esitetystä. Luku 2 Asennus 2-3

18 Faksin osien kiinnittäminen Kiinnitä faksin osat seuraavasti: 1 Kiinnitä paperin lisäyksen varoitustarra arkinsyöttölaitteen vasemmalle puolelle. 2 Aseta paperituen ulokkeet faksissa oleviin aukkoihin. 3 Aseta arkinsyöttölaitteen kansi paperituen päälle. 4 Aseta asiakirjatuen ulokkeet faksissa oleviin aukkoihin. 5 Aseta toisen tukitason ulokkeet tekstipuoli alas -luovutusaukon yläpuolella oleviin vastaaviin aukkoihin. 6 Aseta toisen tukitason ulokkeet asiakirjojen syöttölaitteen yläpuolella oleviin vastaaviin aukkoihin. Tietoja lisävarusteena saatavan puhelinluurin asentamisesta faksiin liitteessä C. 2-4 Asennus Luku 2

19 Liitännät Puhelinjohdon ja lisälaitteiden liittäminen Faksin kyljessä on kolme seuraavaan käyttöön tarkoitettua liitintä: Puhelinjohto Puhelinluuri (lisävaruste) tai puhelin Lisäpuhelin, puhelinvastaaja tai datamodeemi. Jos käytössäsi on yksi puhelinlinja ja aikomuksesi on käyttää faksia sekä faksiasiakirjojen että äänipuhelujen vastaanottamiseen, sinun täytyy liittää faksiin puhelinluuri (lisävaruste), puhelin tai puhelinvastaaja. Muista kytkeä mahdolliset lisälaitteet ennen faksin käyttöä. Asennus Liitä puhelinlinjan johto ja lisäpuhelin/-laitteet faksiin seuraavien ohjeiden mukaan: 1 Liitä faksin mukana toimitettu puhelinjohdon toinen pää symbolilla varustettuun liittimeen ja toinen pää seinässä olevaan puhelinpistokkeeseen. 2 Liitä faksin puhelinluurin (lisävaruste) tai puhelimen johto symbolilla varustettuun liittimeen. 3 Liitä lisäpuhelin, puhelinvastaaja tai datamodeemi symbolilla varustettuun liittimeen. Luku 2 Asennus 2-5

20 Teknisistä eroavuuksista johtuen Canon ei takaa, että kaikki markkinoilla olevat puhelinvastaajat soveltuvat käyttöön faksin kanssa. Jos olet liittänyt faksiin lisälaitteen, muista määrittää asianmukainen vastaanottotapa ( Luku 8). Jos haluat ottaa käyttöön sekä lisäpuhelimen että puhelinvastaajan, liitä lisäpuhelin puhelinvastaajaan ja puhelinvastaaja faksiin. Jos liität faksiin datamodeemin ja käytät sitä jatkuvasti, tai jos muut ottavat säännöllisesti yhteyden tietokoneeseesi datamodeemin välityksellä, olisi suotavaa hankkia datamodeemia varten oma, erillinen puhelinlinja. 2-6 Asennus Luku 2

21 Virtajohdon liittäminen Tutustu ennen virtajohdon liittämistä osaan Virtalähde, s.1-6. Liitä virtajohto seuraavien ohjeiden mukaan. Asennus Liitä faksin mukana toimitettu virtajohto faksin virtaliittimeen. Liitä sitten johdon toinen pää maadoitettuun V AC seinäpistorasiaan.* Faksissa ei ole virtakytkintä, joten virta kytkeytyy välittömästi kun johto kiinnitetään. Faksi lämpenee kuitenkin ensin tietyn ajan ennen kuin se on käyttövalmis. Odota, kunnes faksin näytön viesti ODOTA häviää. Faksin mukana toimitetaan maadoitettu virtajohto. Tämän virtajohdon pistotulppa sopii vain maadoitettuun seinäpistorasiaan. jolla varmistetaan laitteen turvallinen käyttö. Jos pistotulppa ei sovi käytössäsi olevaan seinäpistorasiaan, pyydä valtuutettua sähköliikettä vaihtamaan tilalle maadoitettu pistorasia. Älä yritä muuntaa pistotulppaa maadoittamattomaan pistorasiaan sopivaksi.* Älä liitä faksia seuraavan tyyppisten laitteiden kanssa samaan sulakeryhmään: ilmankostutin, sähkökirjoituskone, televisio tai kopiokone. Tämän tyyppiset sähkölaitteet tuottavat sähköistä häiriötä, joka saattaa häiritä faksiliikennettä. Kun kytket virran ensimmäistä kertaa, näyttöön tulee viesti PLEASE WAIT ja sen jälkeen viesti DISPLAY LANGUAGE. Valitse tässä tapauksessa kieli näytössä näkyville viesteille ja valikoilla sekä maa, jossa faksia käytetään** ( s. 2-8). * Pistotulpan muoto vaihtelee ostomaasta riippuen. ** Maan valintamahdollisuus on käytettävissä vain joissakin maissa. Luku 2 Asennus 2-7

22 Kielen ja maan valinta Kun kytket virran faksiin ensimmäisen kerran, sinun tulee valita näytön viestien kieli. Joissakin maissa sinun täytyy valita myös maa, jossa faksia käytetään. Faksilaite ottaa automaattisesti käyttöön valitsemallesi maalle soveltuvat asetukset. Määritä näytön kieli ja käyttömaa seuraavasti. Kun kytket virran, näytössä näkyy ensin viesti PLEASE WAIT ja sen jälkeen DISPLAY LANGUAGE. PLEASE WAIT DISPLAY LANGUAGE 1 Paina OK. ENGLISH 2 Valitse tai painikkeella haluamasi kieli näytön viesteille ja valikoille. 3 Paina OK. SUOMI DATA ENTRY OK Jos viesti VALITSE MAA ei tule näyttöön viestin DATA ENTRY OK jälkeen vaiheessa 3: Faksi siirtyy valmiustilaan. 15:00 Faksi Jos viesti VALITSE MAA tulee näyttöön viestin DATA ENTRY OK jälkeen vaiheessa 3: VALITSE MAA 4 Paina OK. UK 5 Valitse tai painikkeella maa, jossa käytät faksia. Jos haluamasi maan nimeä ei löydy valikosta, valitse MUUT. SUOMI * Maan valintamahdollisuus on käytettävissä vain joissakin maissa. 2-8 Asennus Luku 2

23 6 Paina OK. Faksi siirtyy valmiustilaan. TIETOJ. SYÖTTÖ OK ASENNA KASETTI 15:00 Faksi Kun olet valinnut kielen ja maan, nämä valinnat eivät enää tule näkyviin kytkiessäsi virran seuraavan kerran. Voit tarkistaa maavalinnan perusteella määritetyt asetukset tulostamalla KÄYTTÄJÄN TIETOJEN LISTAN ( s.14-2). Voit tarvittaessa muuttaa kieli- tai maavalintaa SYSTEEMIN ASETUS valikosta ( s ). Asennus Luku 2 Asennus 2-9

24 Faksin tärkeimmän osat ARKINSYÖTTÖLAITTEEN KANSI TUKITASOT PAPERITUKI TEKSTIPUOLI ALAS - LUOVUTUSAUKKO PAPERIN- OHJAIMET ASIAKIRJOJEN OHJAIMET AUTOMAATTINEN ASIAKIRJAN SYÖTTÖLAITE KÄYTTÖPANEELI ARKINSYÖTTÖLAITE VIPU ETUKANSI LUOVUTUS- TAVAN VALINTAVIPU TEKSTIPUOLI YLÖS - LUOVUTUSAUKKO ASIAKIRJATUKI FX-3 VÄRIAINEKASETIN ASENNUSTILA SIIRTOVARAUSRULLA (ÄLÄ KOSKE) PAPERIN VAPAUTUSVIPU KIINNITYSYKSIKKÖ ETUKANSI 2-10 Asennus Luku 2

25 Käyttöpaneeli Käyttöpaneelissa käytetty kieli vaihtelee ostomaasta riippuen. Seuraavat kuvat ovat englanninkielisestä käyttöpaneelista. Hakemisto-painike ( s. 6-16) Lukutarkkuuspainike ( ss. 7-2, 10-2) Näyttö C (Tyhjennys) painike ( s. 3-4),,, painikkeet ( ss. 3-4, 3-7) OK-painike ( s. 3-6) Lyhytvalinta-painike ( ss. 6-2, 6-7,6-14) PUudelleenvalinta/ Tauko-painike ( ss. 7-9, 9-2) R-painike ( s. 3-9) Asennus P R C OK ABC DEF Tietojen Ajastettu Muistin Vastaanottotapa tallennus lähetys tarkistus Pollaus Raportti Välilyönti Toiminto GHI JKL MNO PQRS TUV WXYZ T 0 # Pikavalintapainikkeet ( ss. 6-2, 6-3, 6-15) Luuri-painike ( ss. 6-15, 7-6) Käynnistys/Kopiointipainike ( ss. 10-2, 10-3) Pysäytyspainike ( ss. 3-7, 10-3) Numeropainikkeet ( s. 3-2) Toimintopainikkeet Tietojen tallennus - painike ( s. 14-3) Ajastettu lähetys - painike ( ss. 7-14, 7-16, 7-17) Pollaus-painike ( ss. 9-10, 9-14) Raportti-painike ( ss. 6-17, 11-3, 14-2) Tietojen tallennus Ajastettu lähetys Muistin tarkistus Vastaanottotapa Pollaus Raportti Välilyönti Toiminto Muistin tarkistus - painike ( ss. 9-4, 9-5, 9-6, 9-8) Vastaanottotapapainike ( Luku 8) Välilyönti-painike ( ss. 3-3, 3-4) Toiminto-painike ( s. 3-6) Luku 2 Asennus 2-11

26 Väriainekasetin asentaminen Tässä osassa kerromme, kuinka asennat värikasetin faksiin ensimäistä kertaa. Jos olet vaihtamassa värikasettia, katso sivu Lue seuraavat ohjeet, ennen kuin asennat värikasetin: Käytä faksissa vain Canon FX-3 värikasetteja. Älä säilytä väriainekasettia tietokoneen näyttöjen, levyasemien tai levykkeiden lähettyvillä. Värikasetin sisällä oleva magneetti saattaa vahingoittaa niitä. Älä säilytä värikasettia suorassa auringonvalossa. Vältä paikkoja, joissa on korkeita lämpötiloja, kosteutta tai äkillisiä lämmönvaihteluita. Säilytä värikasetit 0 C - 35 C lämpötilassa. Älä altista väriainekasettia suoralle auringonvalolle tai muulle kirkkaalle valolle viittä minuuttia pidemmäksi ajaksi. Säilytä värikasetti aina sen omassa suojapussissa. Älä avaa suojapussia ennen kuin olet valmis asentamaan värikasetin faksiin. Säästä väriakasetin suojapussi, jos joudut tulevaisuudessa kuljettamaan faksia, jolloin värikasetti täytyy ottaa faksista ja pakata kuljetusta varten. Älä säilytä värikasettia suolapitoisessa tai syövyttäviä kaasuja sisältävässä ilmassa. Älä tarpeettomasti poista värikasettia faksista. Älä avaa värikasetin rumpua suojaavaa kantta. Tulostuslaatu saattaa heiketä merkittävästi, mikäli rumpu naarmuuntuu tai joutuu valolle alttiiksi. Tartu värikasettiin kuvan osoittamalla tavalla siten, että kätesi ei kosketa rumpua suojaavaa kantta. Älä koskaan koske väriainekasetin rummun pintaa suojaavaa kantta. Kun pidät värikasettia kädessäsi, vältä koskettamasta rummun pintaa suojaavaa kantta. Älä pidä väriainekasettia pystyssä pituussuunnassa; älä myöskään käännä sitä ylösalaisin. Jos väriaine paakkuuntuu värikasetissa, sen irrottaminen saattaa olla mahdotonta edes ravistamalla kasettia. Älä aseta värikasettia avotuleen. Väriaine on herkästi syttyvää Asennus Luku 2

27 Asenna värikasetti faksiin seuraavasti: 1 Varmista, että faksin virta on kytkettynä. 2 Nosta vipua ja avaa etukansi. Asennus Älä avaa etukantta nostamatta ensin vivusta, sillä se saattaa vahingoittaa faksia. 3 Poista uusi FX-3 väriainekasetti suojapussistaan. Säästä väriainekasetin suojapussi tulevaa käyttöä varten. 4 Keinuttele värikasettia varovasti edestakaisn väriaineen tasaantumiseksi. Jos väriaine ei ole tasaisesti jakaantunut, tulostuslaatu saattaa olla heikkoa. Luku 2 Asennus 2-13

28 5 Aseta väriainekasetti tasaiselle ja puhtaalle alustalle, tartu muoviseen ulokkeeseen ja vedä varovasti muovisinetti ulos. Vedä tasaisesti, jotta sinetti ei katkea. NÄKYMÄ SIVUSTA VEDÄ TÄLLÄ ALUEELLA NÄKYMÄ YLÄPUOLELTA VEDÄ TÄLLÄ ALUEELLA 6 Pidä värikasettia kahvasta ja työnnä se faksiin niin pitkälle kuin se menee varmistaen, että kasetin ulokkeet menevät asennustilassa oleviin ohjainsyvennyksiin. Pidä kasettia aina kahvasta. 7 Sulje kansi molemmin käsin Asennus Luku 2

29 Paperin lisääminen Tässä osassa kerromme tulostuspaperin asettamisesta arkinsyöttölaitteeseen. Täydelliset tiedot soveltuvasta paperista ja paperin valinnasta luvussa 5. Lue seuraavat ohjeet, ennen kuin asetat paperia arkinsyöttölaitteeseen: Lasertulostusprosessi käyttää korkeita lämpötiloja väriaineen kiinnittämiseen paperille. Käytä paperilaatuja, jotka eivät sula, höyrysty, päästä väriä tai eritä vaarallisia kaasuja n. 170 C lämpötilassa. Älä esimerkiksi käytä pergamenttipaperia lasertulostimessa. Varmista että käyttämäsi lomakepohjat tai värilliset paperit kestävät edellä mainitun lämpötilan. Faksissa voi käyttää tavallista kopiopaperia, joten sinun ei tarvitse hankkia erikoispaperia. Käytä vain arkkipaperia, ei rullalla olevaa paperia. Varmista, että käyttämäsi paperi on oikean kokoista ja painoista ja että sen määrä vastaa faksille määriteltyjä suosituksia ( Luku 5). Arkinsyöttölaitteen paperikooksi on tehtaalla asetettu A4-koko, mutta voit muuttaa sitä halutessasi ( s.5-6). Voit valita paperin luovutustavaksi joko tekstipuoli ylös tai tekstipuoli alas - luovutusaukon ( s. 5-4). Valitse sopiva luovutustapa töittesi mukaisesti. Tekstipuoli alas -luovutusaukon tilavuus on n. 50 arkkia. Voit ennalta ehkäistä paperitukoksia poistamalla tulostuneet arkit aukosta ennen kuin niiden määrä ylittää 50. Älä lisää paperia arkinsyöttölaitteeseen tulostuksen aikana. Älä jätä paperia pitkiksi ajoiksi arkinsyöttölaitteeseen, sillä paperi saattaa kihartua ja aiheuttaa syöttöongelmia. Jotkut ympäristötekijät, kuten äärimmäiset lämpötilat tai kosteus, saattavat aiheuttaa joidenkin paperityyppien kohdalla syöttöongelmia. Jos tällaisia ongelmia tulee, syötä paperit yksi arkki kerrallaan. Varo pudottamasta mitään esineitä arkinsyöttölaitteeseen. Vältä sekoittamasta uutta paperia arkinsyöttölaitteessa olevien paperien kanssa. Siitä saattaa seurata paperinsyöttöongelmia. Jos sinun täytyy lisätä uutta paperia arkinsyöttölaitteeseen, poista ensin vanhat paperit ja lisää sitten vain uutta paperia. Asennus Luku 2 Asennus 2-15

30 Aseta arkinsyöttölaitteeseen enintään 10 cm paksuinen nippu paperia seuraavien ohjeiden mukaan: 1 Poista arkinsyöttölaitteen kansi. Vamistele paperinippu tasoittamalla sen reunat tasaista alustaa vasten. 2 Avaa paperinohjaimet vastaamaan suurin piirtein nipun leveyttä. 3 Aseta paperinippu arkinsyöttölaitteeseen ~ tulostuspuoli itseesi päin ja yläreuna alaspäin) ja säädä sitten paperinohjaimet paperinipun leveyden mukaan Ä. Varmista, että paperinohjaimien ja paperinipun välillä ei ole tyhjää Aseta arkinsyöttölaitteen kansi paikalleen. Muista asettaa kansi paikalleen estämään paperien ja faksin sisäosien pölyyntymistä. 5 Muuta luovutusaukon valintavivun asentoa tarpeen mukaan ( s. 5-4). Faksi on nyt valmis tulostamaan. Faksin testaaminen Kun olet kiinnittänyt faksin kaikki osat paikalleen sekä asentanut väriainekasetin ja tulostuspaperin, voit testata faksin toiminnan kopioimalla ( s. 10-2). Jos tulostuksessa on ongelmia, katso luku Asennus Luku 2

31 Luku 3 Tietojen tallentaminen Yleistä numeroiden, kirjainten ja symbolien syöttämisestä Virheen korjaaminen Lähettäjän tietojen tallentaminen Mitä ovat lähettäjän tiedot? Päiväyksen ja kellonajan tallennus Oman numeron ja nimen tallennus Numeron valintatavan määrittäminen Numeron valinta vaihteen alanumerosta R-painikkeen toiminteen tallentaminen Kesäajan asetus Tietojen tallentaminen Luku 3 Tietojen tallentaminen 3-1

32 Yleistä numeroiden, kirjainten ja symbolien syöttämisestä Kun tulet vaiheeseen, jossa sinun tulet syöttää nimi tai numero, käytä merkkien kirjoittamisessa apunasi alla olevaa taulukkoa: Painike Isot kirjaimet (:A) Pienet kirjaimet (:a) Numerotila (:1) 1 2 ABC 3 DEF 4 GHI 5 JKL 6 MNO 7 PQRS 8 TUV 9 WXYZ 0 # T Isot kirjaimet (:A) Pienet kirjaimet (:a) Numerotila (:1) Jos pidät tietojen syöttämisessä pidemmän kuin 60 sekunnin tauon, faksi palautuu automaattisesti valmiustilaan. 3-2 Tietojen tallentaminen Luku 3

33 Vaihtaminen kirjainten ja numeroiden syöttötilojen välillä Painamalla valitset numerotilan (:1), isot kirjaimet (:A) tai pienet kirjaimet (:a) _ :1 (Numerot) _ :A (Isot kirjaimet) _ :A (Pienet kirjaimet) Kirjaimien syöttäminen 1 Painamalla vaihdat kirjoitustilaa isojen kirjaimien (:A) ja pienten kirjaimien välillä (:a). _ :A 2 Paina numeropainiketta, jossa haluamasi kirjain sijaitsee. Paina painiketta toistuvasti, kunnes haluamasi kirjain näkyy näytössä. Painikkeiden toistuva painaminen kierrättää näkyvissä kaikki sen sisältämät kirjaimet. Jos olet epävarma, mitä painiketta tulisi painaa, katso s C_ :A Tietojen tallentaminen 3 Jatka syöttämällä numeropainikkeilla muut kirjaimet. Jos haluamasi kirjain on toisessa painikkeessa, paina vain ko. painiketta, kunnes haluamasi kirjain tulee näkyviin. -tai- Jos haluamasi kirjain on samassa painikkeessa kuin kirjain vaiheessa 2, siirrä kohdistinta askel oikealle painamalla. Paina sitten samaa numeropainiketta, kunnes haluamasi kirjain tulee näkyviin. Syötä välilyönti painamalla Toiminto ja sitten Välilyönti. CA_ :A Luku 3 Tietojen tallentaminen 3-3

34 Numerojen syöttäminen 1 Vaihda numerotilaan painamalla (:1). 2 Paina haluamaasi numeropainiketta. Syötä välilyönti painamalla Toiminto ja sitten Välilyönti. 3 Jatka syöttämällä numeropainikkeilla muut numerot. _ :1 1_ :1 10_ :1 Symbolien syöttäminen 1 Paina toistuvasti #, kunnes haluamasi symboli näkyy näytössä. 2 Jos haluat syöttää toisen symbolin, siirrä kohdistinta oikealle painamalla ja paina sitten toistuvasti # painiketta, kunnes haluamasi symboli näkyy näytössä. #_ :1 # _ :1 Virheen korjaaminen Voit poistaa kaikki syöttämäsi merkit painamalla C. Voit vaihtoehtoisesti myös poistaa yksittäisiä merkkejä seuraavasti: 1 Siirrä kohdistin virheellisen merkin kohdalle tai painikkeella. CANE_N :A 2 Paina oikean merkin sisältävää numeropainiketta syöttäksesi sen virheellisen merkin päälle. Jos olet epävarma, mitä painiketta tulisi painaa, katso s CANO_N :A 3 Kun olet valmis, tallenna syöttämäsi tiedot painamalla OK. 3-4 Tietojen tallentaminen Luku 3

35 Lähettäjän tietojen tallentaminen Mitä ovat lähettäjän tiedot? Kun vastaanotat faksiasiakirjan, lähettäjän (henkilö tai yritys) nimi, faksi-/ puhelinnumero ja lähetysaika ja -päiväys saattavat tulostua pienellä kirjasintyypillä jokaisen sivun yläreunaan. Näitä tietoja kutsutaan Lähettäjän tiedoiksi. Samalla tavoin voit sinäkin tallentaa omat tietosi faksiin, jolloin aina kun lähetät asiakirjan, sen vastaanottaja tunnistaa helposti lähettäjän ja näkee lähetysajan. Alla esimerkki lähettäjän tietojen tulostumisesta vastaanottajalle: FAX OMA NIMESI VASTAANOTTAJA 001 Lähetysajankohta. Voit valita, näkyykö faksi-/ puhelinnumerosi edessä FAX vai PUH ( PUHELIN MERKKI, s.14-4). Oma faksi-/ puhelinnumerosi. Oma nimesi tai yrityksesi nimi. Vastaanottajan nimi näkyy tässä, jos lähetit asiakirjan muistin välityksellä ja valitsit vastaanottajan numeron Asiakirjan automaattivalinnalla, sivunumero edellyttäen että olet näkyy myös tallentanut tässä. automaattivalintaan myös vastaanottajan nimen. Voit valita lähettäjän tiedot tulostumaan kuva-alueen sisä- tai ulkopuolelle ( TUNNUS SIJAINTI, s.14-4). Tietojen tallentaminen Syötä lähettäjän tiedot faksiisi seuraavilla sivuilla olevien ohjeiden mukaan. Luku 3 Tietojen tallentaminen 3-5

36 Päiväyksen ja kellonajan tallennus Aseta kellonaika ja päiväys seuraavien ohjeiden mukaisesti: 1 Paina Toiminto. 2 Paina Tietojen tallennus. TIETOJENTALLENN. 3 Paina kolme kertaa OK. Nykyinen kellonaika ja päiväys näkyvät näytössä. KÄYTTÄJÄN ASETUS PÄIVÄ & AIKA 4 Syötä oikea päivä, kuukausi, vuosi ja kellonaika, numeropainikkeilla tässä järjestyksessä.* Syötä vuodesta vain kaksi viimeistä numeroa. Käytä kellonaijan syöttämiseen 24- tuntista muotoa (esim. 1:00 iltap. muodossa 13:00) ja syötä nolla yksittäisen numeron eteen. Jos teet virheen, paina C ja syötä päiväys ja aika uudelleen. 5 Paina OK. 6 Palaa valmiustilaan painamalla Pysäytys. 2_0/ :30 2_7/ :00 TIETOJ. SYÖTTÖ OK YKSIKÖN NUMERO 15:00 Faksi Oman numeron ja nimen tallennus Tallenna faksi-/puhelinnumerosi sekä oma tai yrityksesi nimi seuraavien ohjeiden mukaan: 1 Paina Toiminto. 2 Paina Tietojen tallennus. TIETOJENTALLENN. 3 Paina kahdesti OK. KÄYTTÄJÄN ASETUS PÄIVÄ & AIKA * Joissain maissa päiväys (päivä, kuukausi ja vuosi) näytetään eri muodossa. 3-6 Tietojen tallentaminen Luku 3

37 4 Valitse tai painikkeella YKSIKÖN NUMERO. YKSIKÖN NUMERO 5 Paina OK. PUH= 6 Syötä faksi-/puhelinnumerosi (enint. 20 numeroa, välilyönnit mukaanlukien) numeropainikkeilla. PUH= Syötä välilyönti painamalla Toiminto ja sitten Välilyönti. Välilyönnit eivät ole välttämättömiä, mutta numerosta tulee helpompi lukea. Syötä plus-merkki (+) ennen numeroa painamalla. Jos teet virheen, paina C ja syötä numero uudelleen. 7 Paina kahdesti OK. TIETOJ. SYÖTTÖ OK YKSIKÖN NIMI _ :A Tietojen tallentaminen 8 Syötä nimesi tai yrityksesi nimi (enint. 24 merkkiä, sisältäen välilyönnit) numeropainikkeilla. CANON_ :A Jos olet epävarma merkkien syöttämisestä, katso ohjeita sivulla 3-2. Jos teet virheen, paina C ja syötä nimi uudelleen. 9 Paina OK. TIETOJ. SYÖTTÖ OK LÄHETTÄJÄN TUNNUS 10 Palaa valmiustilaan painamalla Pysäytys. 15:00 Faksi Voit tarkistaa faksiisi tallennetut lähettäjän tiedot tulostamalla KÄYTTÄJÄN TIETOLISTAN ( s. 14-2). Luku 3 Tietojen tallentaminen 3-7

38 Numeron valintatavan määrittäminen Varmista ennen faksin käyttämistä, että faksin käyttämä numeronvalintatapa soveltuu käytössäsi olevaan puhelinlinjaan. Jos et ole varma käytössäsi olevan puhelinlinjan tyypistä, tarkista asia paikallisesta puhelinyhtiöstä. Noudata seuraavia ohjeita, jos numeron valintatavan vaihtaminen on tarpeen: 1 Paina Toiminto. 2 Paina Tietojen tallennus. 3 Paina kahdesti OK. TIETOJENTALLENN. KÄYTTÄJÄN ASETUS PÄIVÄ & AIKA 4 Hae tai puhelinlinjan näyttöön PUH.LINJAN TYYPPI. 5 Paina OK. PUH.LINJAN TYYPPI ÄÄNITAAJUUS 6 Valitse haluamasi puhelinlinjan tyyppi tai painikkeella. Voit valita seuraavista vaihtoehdoista: PULSSI* (Pulssivalinnalle) ÄÄNITAAJUUS (Äänitaajuusvalinnalle) 7 Paina OK. R-PAINIKE ASETUS 8 Palaa valmiustilaan painamalla Pysäytys. 15:00 Faksi *PULSSI on valittavissa vain joissain maissa. 3-8 Tietojen tallentaminen Luku 3

39 Numeron valinta vaihteen alanumerosta TILAAJAVAIHDE tarkoittaa yrityksissä käytettyä puhelinvaihdetta. Jos laite on liitetty vaihteen alaliittymään, sinun on valittava ulkolinjan valintanumero ennen varsinaista vastaanottajan numeroa. Tätä toimenpidettä helpottaaksesi voit tallentaa ulkolinjan valintatyypin ja -numeron R painikkeeseen, jolloin sinun täytyy vain painaa tätä yhtä painiketta valitessasi vaihteen ulkopuolisen faksi-/puhelinnumeron. Katso yksityiskohtaiset ohjeet alla. R-painikkeen toiminteen tallentaminen Tallenna ulkolinjan valintatyyppi ja -numero R painikkeeseen seuraavien ohjeiden mukaan: 1 Paina Toiminto. 2 Paina Tietojen tallennus. TIETOJENTALLENN. 3 Paina kahdesti OK. KÄYTTÄJÄN ASETUS PÄIVÄ & AIKA Tietojen tallentaminen 4 Hae tao painikkeella näyttöön R-PAINIKE ASETUS. R-PAINIKE ASETUS 5 Paina OK. YL.PUHELINVERKKO 6 Valitse tai painikkeella TILAAJAVAIHDE. 7 Paina OK. TILAAJAVAIHDE KATKOS 8 Valitse tai painikkeella käytössä olevan puhelinvaihteen valintatyyppi. Voit valita seuraavista vaihtoehdoista: ETUNUMERO KATKOS Luku 3 Tietojen tallentaminen 3-9

40 Jos valitsit KATKOS vaiheessa 8: 9 Paina OK. RAPORTIN ASETUS 10 Palaa valmiustilaan painamalla Pysäytys. Jos valitsit ETUNUMERO vaiheessa 8: 9 Paina OK. 15:00 Faksi 10 Syötä ulkolinjan valintanumero (enint. 19 numeroa) numeropainikkeilla. 11 Syötä tauko Uudelleenvalinta/Tauko painikkeella. 12 Paina OK P RAPORTIN ASETUS 13 Palaa valmiustilaan painamalla Pysäytys. 15:00 Faksi 3-10 Tietojen tallentaminen Luku 3

41 Kesäajan asetus* Jotkut maat ovat ottaneet käyttöön kesäaikajärjestelmän, jossa kellonaikaa muutetaan tunti eteen- tai taaksepäin, vuodenajasta riippuen. Voit asettaa tämän kesäaikajärjestelmän käyttöön myös faksissasi, jolloin sen kellonaika muuttuu esim. Suomessa käytössä olevan tavan mukaisesti. 1 Paina Toiminto. 2 Paina Tietojen tallennus. TIETOJENTALLENN. 3 Paina OK. KÄYTTÄJÄN ASETUS 4 Valitse tai painikkeella SYSTEEMIN ASETUS. SYSTEEMIN ASETUS 5 Paina OK. 6 Valitse tai painikkeella KESÄAIKA. 7 Paina OK. PUHELIM. LUKITUS KESÄAIKA KÄYTÖSSÄ Tietojen tallentaminen 8 Valitse haluamasi OK tai painikkeella. Voit valita seuraavista vaihtoehdoista: KÄYTÖSSÄ Kesäaikajärjestelmä käytössä. EI KÄYTÖSSÄ Kesäaikajärjestelmä ei ole käytössä. Jos valitsit EI KÄYTÖSSÄ vaiheessa 8: 9 Paina OK. KÄYTÖSSÄ NUMERONTALLENNUS 10 Palaa valmiustilaan painamalla Pysäytys. 15:00 Faksi *Kesäaikajärjestelmän valintamahdollisuus on käytettävissä vain joissakin maissa. Luku 3 Tietojen tallentaminen 3-11

42 Jos valitsit KÄYTÖSSÄ vaiheessa 8: 9 Paina kolme kertaa OK. ALOITUSPVM/AIKA KUUKAUSI MAALISKUU 10 Valitse tai painikkeella kuukausi, jolloin kesäaikaan siirrytään. HUHTIKUU 11 Paina kahdesti OK. VIIKKO VIIMEINEN VIIKKO 12 Valitse tai painikkeella viikko, jolloin kesäaikaan siirrytään. Voit valita seuraavista vaihtoehdoista: ENSIMM. VIIKKO TOINEN VIIKKO KOLMAS VIIKKO NELJÄS VIIKKO VIIMEINEN VIIKKO (neljäs tai viides, riippuen valitusta kuukaudesta) 13 Paina kahdesti OK. PÄIVÄ ENSIMM. VIIKKO SUNNUNTAI 14 Valitse tai painikkeella viikonpäivä, jolloin kesäaikaan siirrytään. 15 Paina kahdesti OK. AIKA SUNNUNTAI 0_1:00 16 Syötä numeropainikkeilla kellonaika, jolloin kesäaikaan siirrytään. Käytä 24-tuntista muotoa kellonajan syöttämiseen (esim, 2:00 iltap. muodossa 14:00) ja syötä nolla yksittäisen numeron eteen. 0_2: Tietojen tallentaminen Luku 3

43 17 Paina kolme kertaa OK. LOPETUSPVM/AIKA KUUKAUSI LOKAKUU 18 Valitse tai painikkeella ja OK -painikkeella kesäajan päättymisen kuukausi, viikko, viikonpäivä ja kellonaika samoin kuin vaiheissa tallentaessasi ALOITUSPÄIVÄ/-AIKA asetusta. (esim. LOKAKUU VIIMEINEN VIIKKO, SUNNUNTAI ja 03:00) 19 Paina OK. NUMERONTALLENNUS 20 Palaa valmiustilaan painamalla Pysäytys. 15:00 Faksi Tietojen tallentaminen Luku 3 Tietojen tallentaminen 3-13

44 3-14 Tietojen tallentaminen Luku 3

45 Luku 4 Asiakirjojen käsittely Lähetettävän asiakirjan vaatimukset Asiakirjan lukualue Asiakirjojen asettaminen syöttölaitteeseen Sivujen lisääminen syöttölaitteeseen Asiakirjojen käsittely Luku 4 Asiakirjojen käsittely 4-1

46 Lähetettävän asiakirjan vaatimukset Automaattiseen syöttölaitteeseen asetettavien asiakirjojen tulee täyttää seuraavat vaatimukset: Koko (L P) Ongelmalliset asiakirjat Voit ennalta ehkäistä paperien juuttumista automaattiseen syöttölaitteeseen välttämällä seuraavanlaisten paperien käyttämistä: Rypistyneet tai taittuneet Hiilipaperit tai hiilitaustaiset alkuperäiset alkuperäiset Kiharaiset tai rullaantuneet Pintakäsitellyt alkuperäiset alkuperäiset Repeytyneet alkuperäiset Ohuet alkuperäiset Poista kaikki kiinnittimet (niitit, paperiliittimet, jne.) ennen kuin asetat asiakirjan syöttölaitteeseen. Varmista, että papereissa mahdollisesti oleva liima, muste tai korjauslakka on täysin kuivaa ennen kuin asetat sivut syöttölaitteeseen. Jos asiakirjasi ei mene kunnolla automaattisen syöttölaitteen läpi, ota asiakirjasta kopio ja lähetä kopio. Jos aiot lähettää omalla faksillasi tulostettua asiakirjasivua, muista käyttää ko. asiakirjan tulostuksessa tekstipuoli alas -luovutusta ( s. 5-4). Asiakirjan lukualue Yksisivuinen asiakirja Enint. 216 mm N. 1 m Väh mm Monisivuinen asiakirja, jonka sivut ovat samanpaksuisia ja -painoisia Enint mm Väh mm Määrä 1 arkki Enint. 30 A4- tai letter-kokoista arkkia* Enint. 10 legal-kokoista arkkia* Paksuus mm mm Paino gr/m gr/m 2 Kuvan varjostettu alue osoittaa asiakirjan alueen, jonka faksin lukuyksikkö lukee. Varmista, että asiakirjasi teksti ja kuvat ovat tällä alueella. ENINT. 4 mm A4 ENINT. 4 mm ENINT. 3 mm ENINT. 3 mm * 75 gr/m 2 paperi 4-2 Asiakirjojen käsittely Luku 4

47 Asiakirjojen asettaminen syöttölaitteeseen Aseta asiakirjat syöttölaitteeseen seuraavien ohjeiden mukaisesti: 1 Säädä asiakirjatuet vastaamaan asiakirjasivun leveyttä. 2 Syötä varovasti asiakirja syöttölaitteeseen tekstipuoli alaspäin ja yläosa edellä, kunnes kuulet merkkiäänen. Tasoita monisivuisen asiakirjanipun reunat ennen nipun asettamista syöttölaitteeseen. Asiakirja on nyt valmis faksin luettavaksi. Monisivuisen asiakirjan sivut vedetään lukuyksikölle yksi kerrallaan, alkaen alimmaisesta. Odota, kunnes asiakirjan kaikki sivut on luettu, ennen kuin aloitat uuden asiakirjan lähettämisen/kopioinnin. Ongelmia monisivuisen asiakirjan kanssa Jos monisivuisen asiakirjan syöttäminen tuottaa ongelmia, poista nippu syöttölaitteesta ja tasoita sen reunat tasaista pintaa vasten. Aseta sitten nippu siten, että sen etureuna on hieman "vinossa" (kts. kuva alla oikealla), ja syötä nippu uudelleen syöttölaitteeseen. Asiakirjojen käsittely Varmista myös, että asiakirja täyttää asiakirjoille asetetut vaatimukset ( s. 4-2). Luku 4 Asiakirjojen käsittely 4-3

48 Sivujen lisääminen syöttölaitteeseen Jos asiakirjaan on lisättävä sivuja kun luku on vielä kesken, odota, kunnes viimeinen sivu lähtee lukuyksikölle ja lisää sitten syöttölaitteeseen uudet sivut (enint. 30 A4/ letter, 10 legal). Viimeinen ja ensimmäinen arkki tulee asettaa päällekkäin n. 2,5 cm. 2.5 cm 4-4 Asiakirjojen käsittely Luku 4

49 Luku 5 Paperin käsittely Paperivaatimukset Tulostusalue Paperin valitseminen Paperin lisääminen Tekstipuoli ylös tai tekstipuoli alas -luovutustavan valinta Paperikoon määritysten muuttaminen Väriaineen säästön asetukset Paperin käsittely Luku 5 Paperin käsittely 5-1

50 Paperivaatimukset Voit käyttää arkinsyöttölaitteessa seuraavanlaisia paperityyppejä: Paperikoon määritys Koko (L P) Paino Määrä A4 LTR (Letter) LGL (Legal) Väh mm Enint mm mm ( in.) mm ( in.) mm ( in.) OMA1/PITKÄ* mm mm* OMA2/LYHYT* mm to mm* gr/m 2 1 arkki: gr/m2 Nipun enimmäiskorkeus: 10 mm (N. 100 arkkia (75 gr/m 2 ) Kun olet päättänyt, minkälaista paperia haluat käyttää, suorita seuraavat toimenpiteet: Tarkista, että valitsemasi paperilaatu soveltuu käytettäväksi faksin kanssa ( s. 5-3). Tarkista, että arkinsyöttölaitteen paperikokomääritys vastaa käyttöön ottamaasi paperikokoa ( s. 5-6). Tarkista, että paperinluovutustapa on määritetty asianmukaisesti ( s. 5-4). Tarkista, että olet asettanut paperin oikein arkinsyöttölaitteeseen ( s. 2-15). *Tällä valinnalla voit ehkä joutua vähentämään arkkien määrä. 5-2 Paperin käsittely Luku 5

51 Tulostusalue Varjostettu alue kuvaa tulostusaluetta A4-kokoiselle paperille. ENINT. 4 mm A4 SYÖTTÖSUUNTA ENINT. 10 mm ENINT. 4 mm ENINT. 5 mm Paperin valitseminen Noudata seuraavia suuntaviivoja tulostuspaperia valitessasi: Voit ennalta ehkäistä paperien juuttumista välttämällä seuraavanlaisten paperien käyttämistä: Rypistyneet tai taittuneet Kiharaiset tai rullaantuneet alkuperäiset alkuperäiset Pintakäsitellyt alkuperäiset Repeytyneet alkuperäiset Kostea paperi Erittäin ohut paperi Tulostuslaatu saattaa olla heikko käytettäessä seuraavan tyyppisiä papereita: Kohokuvioinen paperi Erittäin pehmeä paperi Kiiltävä paperi Varmista, että paperissa ei ole pölyä, liimanöyhtää tai öljytahroja. Testaa paperi faksin kanssa ennen kuin tilaat sitä suuria määriä. Säilytä kaikki paperit niiden omissa pakkauksissa tasaisella alustalla. Säilytä myös avatut paperipakkaukset alkuperäisissä pakkauksissa viileässä ja kuivassa ympäristössä. Säilytä paperit tilassa, jonka lämpötila on välillä 18 C-24 C ja suhteellinen kosteus 40%-60%. Paperin käsittely Paperin lisääminen Ohjeita paperin lisäämisestä arkinsyöttölaitteeseen sivulla Luku 5 Paperin käsittely 5-3

52 Tekstipuoli ylös tai tekstipuoli alas - luovutustavan valinta Paperirata Kun olet tutustunut tulostuspaperin reittiin faksin läpi, sinun on helpompi päätellä, minkä luovutustavan valitset eri tyyppisille töille. Ensiksi paperi siirtyy väriainekasetille, jossa lasersäde piirtää tulostettavan kuvan rummulle, josta väriaine sitten siirtyy paperin pinnalle. Paperi kulkee kiinnitysyksikölle, jossa väriaine kiinnitetään paperille. Sen jälkeen paperi tulee ulos joko teksipuoli ylös -luovutusaukosta (faksin etupuolelle) tai tekstipuoli alas - luovutusaukosta (faksin yläosaan). TEKSTIPUOLI ALAS - LUOVUTUS LUOVUTUSTAVAN VALINTAVIPU TEKSTIPUOLI YLÖS - LUOVUTUS 5-4 Paperin käsittely Luku 5

53 Tulostuspaperin luovutustavan valinta Huomaa seuraavat seikat ennen luovutustavan valintaa: Määritä luovutustavan valintakytkimen asento aina ennen tulostusta ( alla). Valintakytkimen asennon muuttaminen kesken tulostusta aiheuttaa paperinsyöttöongelmia. Odota, kunnes viimeinen tuloste on kokonaan tullut ulos faksista, ennen kuin muutat valintavivun asentoa. Tekstipuoli alas -luovutusaukon tilavuus on n. 50 arkkia. Voit ennalta ehkäistä paperitukoksia poistamalla tulostuneet arkit aukosta ennen kuin niiden määrä ylittää 50. Varmista että paperille on riittävästi tilaa tulla ulos tekstipuoli ylös - luovutusaukosta. Poista arkit sitä mukaa kun ne tulostuvat ulos tästä luovutusaukosta. Älä koskaan vedä paperia ulos faksista. Valitse sopiva luovutustapa töittesi mukaisesti. Valitse tekstipuoli ylös tai tekstipuoli alas -luovutus luovutustavan valintavivulla. TEKSTIPUOLI ALAS - LUOVUTUS TEKSTIPUOLI YLÖS - LUOVUTUS Kun käytät tekstipuoli ylös -luovutusta, poista jokainen arkki heti sen tulostuttua. Jos et toimi näin, saattaa seurauksena olla paperien juuttuminen ja laitteen vahingoittuminen. Voit käyttää tekstipuoli ylös -luovutusta kopioidessasi tai vastaanottaessasi suuria sivumääriä. Sijoita faksi tässä tapauksessa pyödän reunalle, jolloin tulostuvat sivut voivat vapaasti pudota luovutustaukosta, eivätkä ne siten tuki aukkoa. Voit esimerkiksi asettaa faksin alapuolelle laatikon, johon sivut putoavat. Paperin käsittely Luku 5 Paperin käsittely 5-5

FAX L360 Käyttäjän käsikirja

FAX L360 Käyttäjän käsikirja FAX L360 Käyttäjän käsikirja Tämä laite on EY-direktiivin 1999/5/EC mukainen. Tämä laite on EY-direktiivin 1999/5/EC EMC-vaatimusten mukainen jännitteellä 230V, 50Hz, vaikkakin laitteen nimellisjännite

Lisätiedot

Käyttöohje OFX 9200. Fax. Suomi. Laitteeseen. tutustuminen. asennus. Laitteen. Malli n:o. ohjelmointi. Laitteen. Perustoiminnot. toiminnot.

Käyttöohje OFX 9200. Fax. Suomi. Laitteeseen. tutustuminen. asennus. Laitteen. Malli n:o. ohjelmointi. Laitteen. Perustoiminnot. toiminnot. Laitteeseen tutustuminen Malli n:o Fax Käyttöohje OFX 900 Liite Laitteen asennus Tulostettavat raportit ja listat Laitteen ohjelmointi Verkkotoiminnot Ongelmien ratkaisu Muut toiminnot Perustoiminnot Lue

Lisätiedot

Laitteen oikean käyttötavan varmistamiseksi lue tämän käyttöoppaan sisältämät turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttämistä.

Laitteen oikean käyttötavan varmistamiseksi lue tämän käyttöoppaan sisältämät turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttämistä. Laitteen oikean käyttötavan varmistamiseksi lue tämän käyttöoppaan sisältämät turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttämistä. Tietoja käyttöoppaasta Tämä lasermonikäyttölaitteen käyttöopas sisältää tietoja,

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS MFC-620CN

KÄYTTÖOPAS MFC-620CN KÄYTTÖOPAS MFC-620CN Jos haluat soittaa asiakaspalveluun Täytä seuraavat tiedot tulevaa käyttöä varten: Mallin numero: MFC-620CN (Ympäröi oman mallisi numero) Sarjanumero:* Ostopäivä: Ostopaikka: * Sarjanumero

Lisätiedot

Käyttöopas FAX-2840 FAX-2845 FAX-2940. Kaikkia malleja ei ole saatavana kaikissa maissa. Versio 0 FIN

Käyttöopas FAX-2840 FAX-2845 FAX-2940. Kaikkia malleja ei ole saatavana kaikissa maissa. Versio 0 FIN Käyttöopas FAX-2840 FAX-2845 FAX-2940 Kaikkia malleja ei ole saatavana kaikissa maissa. Versio 0 FIN Jos joudut soittamaan asiakaspalveluun Täytä seuraavat tiedot tulevaa tarvetta varten: Mallinumero:

Lisätiedot

see st tu Lai Fax Käyttöohje ti in een itt Lisälaitteet ohj UE-403117 inn im to s u Per nno toi ot nn mi oi ot kk Ver at st

see st tu Lai Fax Käyttöohje ti in een itt Lisälaitteet ohj UE-403117 inn im to s u Per nno toi ot nn mi oi ot kk Ver at st Fax Käyttöohje OFX 900 Lisälaitteet UE-407 Ongelmien ratkaisu Tulostettavat raportit ja listat Verkkotoiminnot Laitteen asennus Laitteen ohjelmointi Perustoiminnot Muut toiminnot Laitteeseen tutustuminen

Lisätiedot

Laserkirjoitin. Käyttöopas. TARKEAA: Lue ohjeet huolellisesti ennen kirjoittimen käyttöä. Säilytä tämä opas myöhempää käyttöä varten.

Laserkirjoitin. Käyttöopas. TARKEAA: Lue ohjeet huolellisesti ennen kirjoittimen käyttöä. Säilytä tämä opas myöhempää käyttöä varten. Laserkirjoitin Käyttöopas TARKEAA: Lue ohjeet huolellisesti ennen kirjoittimen käyttöä. Säilytä tämä opas myöhempää käyttöä varten. FIN LBP-1120 Laserkirjoitin Käyttöopas Kirjoittimen käyttöohjeet Tämän

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS A32R-9561-00T

KÄYTTÖOPAS A32R-9561-00T KÄYTTÖOPAS A32R-9561-00T Tietoja tyyppihyväksymisestä sekä laadinta- ja julkaisutiedote LAITE ON SUUNNITELTU LIITETTÄVÄKSI ANALOGISEEN VALINTAISEEN PUHELINVERKKOON KAHDELLA JOHDOLLA ASIANMUKAISTA PISTOKETTA

Lisätiedot

LBP-1210-laserkirjoitin

LBP-1210-laserkirjoitin LBP-1210-laserkirjoitin Käyttöopas TÄRKEÄÄ: Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Käytä tätä käyttöopasta, kun tarvitset pikaohjeita. Tekijänoikeudet Copyright 2002 Canon Inc. Kaikki tämän käyttöoppaan tiedot

Lisätiedot

LASER MFP SP1100SF Aficio SP1100SF

LASER MFP SP1100SF Aficio SP1100SF TELECOM LASER MFP SP1100SF Aficio SP1100SF Käyttöopas Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä se helposti saatavilla mahdollisia myöhempiä tarpeita varten. Turvallista ja asianmukaista

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS MFC-8460N MFC-8860DN MFC-8870DW

KÄYTTÖOPAS MFC-8460N MFC-8860DN MFC-8870DW KÄYTTÖOPAS MFC-8460N MFC-8860DN MFC-8870DW Jos haluat soittaa asiakaspalveluun Täytä seuraavat tiedot tulevaa käyttöä varten: Mallin numero: MFC-8460N, MFC-8860DN ja MFC-8870DW (Ympyröi oman mallisi numero)

Lisätiedot

Käyttöopas MFC-J470DW. Versio 0 FIN

Käyttöopas MFC-J470DW. Versio 0 FIN Käyttöopas MFC-J470DW Versio 0 FIN Jos tarvitaan asiakaspalvelua Täytä seuraavat tiedot tulevaa käyttöä varten: Mallinumero: MFC-J470DW Sarjanumero: 1 Ostopäivä: Ostopaikka: 1 Sarjanumero on laitteen takana.

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS FAX-1820C MFC-3220C

KÄYTTÖOPAS FAX-1820C MFC-3220C KÄYTTÖOPAS FAX-1820C MFC-3220C LAITE ON SUUNNITELTU LIITETTÄVÄKSI ANALOGISEEN VALINTAISEEN PUHELINVERKKOON KAHDELLA JOHDOLLA ASIANMUKAISTA PISTOKETTA KÄYTTÄEN. TIETOJA TYYPPIHYVÄKSYMISESTÄ Brother ilmoittaa,

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS MFC-820CW

KÄYTTÖOPAS MFC-820CW KÄYTTÖOPAS MFC-820CW Jos haluat soittaa asiakaspalveluun Täytä seuraavat tiedot tulevaa käyttöä varten: Mallin numero: MFC-820CW Sarjanumero: 1 Ostopäivä: Ostopaikka: 1 Sarjanumero on laitteen takana.

Lisätiedot

LBP-810-laserkirjoitin

LBP-810-laserkirjoitin LBP-810-laserkirjoitin Käyttöopas TÄRKEÄÄ: Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Käytä tätä käyttöopasta, kun tarvitset pikaohjeita. Tekijänoikeudet Copyright 2002 Canon Inc. Kaikki tämän käyttöoppaan tiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. FAX-T104 Sarja FAX-T106 Sarja

KÄYTTÖOPAS. FAX-T104 Sarja FAX-T106 Sarja KÄYTTÖOPAS FAX-T104 Sarja FAX-T106 Sarja Jos haluat soittaa asiakaspalveluun Täytä seuraavat tiedot tulevaa käyttöä varten: Mallin numero: FAX-T104, FAX-T106 Sarjanumero:* Ostopäivä: Ostopaikka: * Sarjanumero

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS MFC-J430W. Versio 0 FIN

KÄYTTÖOPAS MFC-J430W. Versio 0 FIN KÄYTTÖOPAS MFC-J430W Versio 0 FIN Jos tarvitaan asiakaspalvelua Täytä seuraavat tiedot tulevaa käyttöä varten: Mallin numero: MFC-J430W Sarjanumero: 1 Ostopäivä: Ostopaikka: 1 Sarjanumero on laitteen takana.

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS MFC-J5910DW. Versio 0 FIN

KÄYTTÖOPAS MFC-J5910DW. Versio 0 FIN KÄYTTÖOPAS MFC-J5910DW Versio 0 FIN Jos tarvitaan asiakaspalvelua Täytä seuraavat tiedot tulevaa käyttöä varten: Mallin numero: MFC-J5910DW Sarjanumero: 1 Ostopäivä: Ostopaikka: 1 Sarjanumero on laitteen

Lisätiedot

LBP-800-laserkirjoitin

LBP-800-laserkirjoitin LBP-800-laserkirjoitin Käyttöopas TÄRKEÄÄ: Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Käytä tätä käyttöopasta, kun tarvitset pikaohjeita. Tekijänoikeudet Copyright 1999 Canon Inc. Kaikki oikeudet pidätetään Kaikki

Lisätiedot

Käyttöohjeet Käyttäjän opas

Käyttöohjeet Käyttäjän opas Käyttöohjeet Käyttäjän opas Laitteen turvallisen ja tarkoituksenmukaisen käytön varmistamiseksi tutustu kohtaan "Turvallisuustiedot" ennen laitteen käyttämistä. SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen opas Tietoja

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DCP-9010CN. Versio 0 FIN

KÄYTTÖOPAS DCP-9010CN. Versio 0 FIN KÄYTTÖOPAS DP-9010N Versio 0 FIN Jos joudut soittamaan asiakaspalveluun Täytä seuraavat tiedot tulevaa käyttöä varten: Mallin numero: DP-9010N Sarjanumero: 1 Ostopäivä: Ostopaikka: 1 Sarjanumero on laitteen

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS MFC-9440CN MFC-9450CDN. Versio 0 FIN

KÄYTTÖOPAS MFC-9440CN MFC-9450CDN. Versio 0 FIN KÄYTTÖOPAS MFC-9440CN MFC-9450CDN Versio 0 FIN Jos tarvitsee soittaa asiakaspalveluun Täytä seuraavat tiedot tulevaa käyttöä varten: Mallinumero: MFC-9440CN ja MFC-9450CDN (ympäröi mallinumerosi) Sarjanumero:

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DCP-7010 DCP-7025. Versio C

KÄYTTÖOPAS DCP-7010 DCP-7025. Versio C KÄYTTÖOPAS DCP-7010 DCP-7025 Versio C Jos haluat soittaa asiakaspalveluun Täytä seuraavat tiedot tulevaa käyttöä varten: Mallin numero: DCP-7010 ja DCP-7025 (Ympäröi oman mallisi numero) Sarjanumero:*

Lisätiedot

Hyvä asiakas, Kopiokone. Tulostaminen. Luettelot ja raportit. Fa ksi. Text2Fax -viestit. Skanneri

Hyvä asiakas, Kopiokone. Tulostaminen. Luettelot ja raportit. Fa ksi. Text2Fax -viestit. Skanneri Käyttöohje 2 Hyvä asiakas, kiitämme Sinua päätöksestäsi ostaa PHILIPSIN faksilaite, ja toivotamme Sinulle miellyttäviä käyttöhetkiä laitteen parissa. Faksilaitteella voit faksata ja soittaa, lähettää Text2Fax

Lisätiedot

MFC-580 OMISTAJAN KÄSIKIRJA

MFC-580 OMISTAJAN KÄSIKIRJA MFC-580 OMISTAJAN KÄSIKIRJA LAITE ON SUUNNITELTU LIITETTÄVÄKSI ANALOGISEEN VALINTAISEEN PUHELINVERKKOON KAHDELLA JOHDOLLA ASIANMUKAISTA PISTOKETTA KÄYTTÄEN. TIETOJA TYYPPIHYVÄKSYMISESTÄ Brother ilmoittaa,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. BROTHER MFC-8220 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1224350

Käyttöoppaasi. BROTHER MFC-8220 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1224350 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle BROTHER MFC-8220. Löydät kysymyksiisi vastaukset BROTHER MFC-8220 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Käyttöopas MFC-8510DN MFC-8520DN. Kaikkia malleja ei ole saatavana kaikissa maissa. Versio 0 FIN

Käyttöopas MFC-8510DN MFC-8520DN. Kaikkia malleja ei ole saatavana kaikissa maissa. Versio 0 FIN Käyttöopas MFC-8510DN MFC-8520DN Kaikkia malleja ei ole saatavana kaikissa maissa. Versio 0 FIN Jos joudut soittamaan asiakaspalveluun Täytä seuraavat tiedot tulevaa käyttöä varten: Mallin numero: MFC-8510DN

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS MFC-7320 MFC-7440N MFC-7840W. Versio A FIN

KÄYTTÖOPAS MFC-7320 MFC-7440N MFC-7840W. Versio A FIN KÄYTTÖOPAS MFC-7320 MFC-7440N MFC-7840W Versio A FIN Jos haluat soittaa asiakaspalveluun Täytä seuraavat tiedot tulevaa käyttöä varten: Mallinumero: MFC-7320, MFC-7440N ja MFC-7840W (Ympyröi oma mallinumerosi)

Lisätiedot

DX-C200. Käyttäjän opas. Käyttöohjeet

DX-C200. Käyttäjän opas. Käyttöohjeet DX-C200 Käyttöohjeet Käyttäjän opas 1 Laitteen opas 2 Aluksi 3 Tulostimen käyttäminen 4 Kopiokoneen käyttäminen 5 Skannerin käyttäminen 6 Faksin käyttäminen 7 Laitteen asetukset käyttöpaneelilta 8 Laitteen

Lisätiedot

Asennusopas Käyttöohje

Asennusopas Käyttöohje Asennusopas Käyttöohje Asennusopas Arvoisa asiakas, Seuraavan asennusoppaan avulla faksilaitteen käyttöönotto on nopeaa ja helppoa. Tarkemmat laitteen kuvaukset ja selitykset löydät oppaan mukana toimitettavasta

Lisätiedot