Scanfil arvioi aiemmin, että sen vuoden 2014 liikevaihto kasvaa 4-10 prosenttia ja että liikevoitto tulee olemaan 10,0 14,0 miljoonaa euroa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Scanfil arvioi aiemmin, että sen vuoden 2014 liikevaihto kasvaa 4-10 prosenttia ja että liikevoitto tulee olemaan 10,0 14,0 miljoonaa euroa."

Transkriptio

1 KLO SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS Tammi maaliskuu - Liikevaihto 47,6 (Q1 2013: 44,0), kasvua 8,0 % - Liikevoitto 2,5 (Q1 2013: 2,0), 5,3 % liikevaihdosta (Q1 2013: 4,6 %) - Voitto katsauskaudella 1,7 (Q1 2013: 1,1) - Tulos / osake 0,03 euroa (Q1 2013: 0,02) - Liikevoitto sisältää 0,2 kertaluontoisia kuluja liittyen Schaltex GmbH:n hankintaan Scanfil Oyj:n tytäryhtiö Scanfil EMS Oy allekirjoitti sopimuksen saksalaisen sopimusvalmistajan Schaltex Systems GmbH:n koko osakekannan ostosta ja määräysvalta siirtyi Scanfil EMS Oy:lle samanaikaisesti. Hankitun tytäryhtiön tasetta ei ole yhdistelty konserniin osavuosikaudella. Yhdistelyllä ei olisi ollut vaikutusta konsernin tulokseen. Yhdistelyn vaikutus alustavien tietojen perusteella kasvattaisi konsernin varoja ja velkoja 2,3 milj. eurolla, ja arvioitu liikearvo olisi 3,7. Scanfil tiedotti , että kaupan odotetaan vaikuttavan positiivisesti Scanfil-konsernin myyntiin ja liikevoittoon alkaen. Scanfil arvioi, että sen liikevaihto kasvaa prosenttia ja että liikevoitto tulee olemaan 11,0-15,0 miljoonaa euroa vuonna Scanfil arvioi aiemmin, että sen vuoden 2014 liikevaihto kasvaa 4-10 prosenttia ja että liikevoitto tulee olemaan 10,0 14,0 miljoonaa euroa. Scanfil Oyj:n toimitusjohtaja Petteri Jokitalo: Vuosi käynnistyi myönteisesti. Pystyimme jatkamaan kasvu-uralla kannattavasti. Liikevaihto kasvoi vuodentakaisesta 8 % ja liikevoitto noin 26 %. Ilahduttavaa oli että myös myynti tietoliikenneasiakkaille kasvoi ensimmäisen neljänneksen aikana pitkään jatkuneen laskun jälkeen. Maaliskuun lopussa hankittu saksalainen sopimusvalmistaja Schaltex vauhdittaa kasvustrategiaamme vahvistamalla markkina-asemaamme Saksassa ja tuomalla mukaan merkittäviä uusia asiakkuuksia. Uskomme että pystymme luomaan Schaltexin asiakaskunnalle lisäarvoa mm. Scanfilin prosessien ja hankintatoimen avulla sekä tarjoammalla asiakkaiden ulottuville Viron, Suomen, Unkarin ja Kiinan tehtaiden kapasiteetin. LIIKETOIMINNAN KEHITYS Scanfilin liikevaihto ensimmäisellä neljänneksellä oli 47,6 (44,0 vastaavalla jaksolla 2013). Liikevoitto oli 2,5 (2,0), kasvua 26 %. Liikevoiton positiiviseen kehitykseen vaikuttivat pääasiassa myyntivolyymin kasvu ja onnistunut kulujen hallinta. Myynti ammattielektroniikka-asiakkaille kasvoi noin 7 % tammi-maaliskuussa ja oli noin 80 % liikevaihdosta (81 %). Myynti tietoliikenneasiakkaille kääntyi kasvuun. Kasvua oli ensimmäisellä neljänneksellä noin 14 % viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna ja tietoliikenneasiakkaiden osuus liikevaihdosta oli noin 20 % (19 %). Scanfil Oyj:n tytäryhtiö Scanfil EMS Oy allekirjoitti sopimuksen saksalaisen sopimusvalmistajan Schaltex Systems GmbH:n koko osakekannan ostosta. Kauppahinta oli noin 6,6 miljoonaa euroa, joka sisältää osakkeiden lisäksi 0,8 milj. euron tytäryhtiölainan. Scanfil EMS Oy rahoitti kaupan kassavaroillaan. Kauppa tuli voimaan välittömästi, ja Schaltex Systems GmbH:n liiketoiminta sisällytetään Scanfilin konsernitilinpäätökseen alkaen. Kauppa vahvistaa Scanfilin asemaa Saksan markkinoilla ja laajentaa konsernin asiakaskuntaa. Vuonna 1976 perustettu Schaltex Systems GmbH on high mix low volume tuotantoon erikoistunut elektroniikan sopimusvalmistaja ja toimii Saksassa. Schaltex Systems GmbH:lla on noin 80 työntekijää ja sen toimipaikkana on Schenefeld lähellä Hampuria. Schaltex keskittyy monimutkaisten laitejärjestelmien kokoonpanoon ja testaukseen. Se palvelee ensisijaisesti asiakkaitaan life science- ja analysointilaitteiden markkinoilla. Yhtiön vuonna 2013 päättyneen tilikauden liikevaihto oli 20,8 miljoonaa euroa.

2 TALOUDELLINEN KEHITYS Konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 47,6 (44,0). Liikevaihto jakaantui alueellisten toimintasegmenttien mukaan seuraavasti: Eurooppa 61 (65) % ja Aasia 39 (35) %. Konsernin liikevoitto oli 2,5 (2,0), joka on 5,3 (4,6 ) % liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää 0,2 milj. euroa kertaluontoisia kuluja liittyen Schaltex GmbH:n hankintaan. Katsauskauden tulos oli 1,7 (1,1). Osakekohtainen tulos oli 0,03 (0,02) euroa ja sijoitetun pääoman tuotto 10,6 (6,3) %. RAHOITUS JA INVESTOINNIT Konsernin rahoitusasema on hyvä. Konsernitaseen loppusumma oli 130,5 (135,6). Vierasta pääomaa oli 49,4 (57,7), josta korotonta vierasta pääomaa 31,3 (28,5) ja korollista 18,2 (29,2). Omavaraisuusaste oli 62,1 (57,5) % ja nettovelkaantumisaste -4,8 (3,0) %. Oma pääoma/osake oli 1,40 (1,35) euroa. Rahavarat olivat 22,0 (26,8). Vertailukauden rahavarat sisälsivät 10,1 määräaikaistalletuksia, joiden maturiteetti on yli 3 kuukautta. Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella tammi-maaliskuussa 0,5 (-2,1). Käyttöpääoman muutos kaudella oli -2,6 (-5,1). Investointien rahavirta oli -6,2 ( 1,9). Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 6,4 (2,4), joka on 13,4 (5,4) % liikevaihdosta. Investoinnit sisältävät Schaltex Systems GmbH:n osakkeiden hankintamenon 5,8. Muut investoinnit ovat pääosin kone- ja laitehankintoja. Poistot olivat 1,0 (1,1). YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN VALTUUDET Scanfil Oyj:n yhtiökokous pidettiin yhtiön pääkonttorissa Sievissä Osinkoa päätettiin jakaa hallituksen esityksen mukaisesti yhteensä 0,05 euroa kutakin osaketta kohden. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli ja osingon maksupäivä oli Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin viisi. Hallituksen jäseniksi valittiin edelleen Harri Takanen, Jorma J. Takanen, Jarkko Takanen ja Riitta Kotilainen, sekä uutena jäsenenä Christer Härkönen. Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi euroa/kk ja hallituksen jäsenen palkkioksi euroa/kk Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Harri Takasen. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla hallituksen esityksen mukaan. Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle ovat saatavilla yhtiön www-sivuilla Yhtiökokouksen pöytäkirja on ollut alkaen luettavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa OSAKEVAIHTO JA KURSSIKEHITYS Katsauskauden korkein kaupantekokurssi oli 1,53 euroa ja alhaisin 1,30 euroa kauden päätöskurssin ollessa 1,48 euroa. Vaihdettujen osakkeiden määrä katsauskaudella oli kappaletta, mikä vastaa 1,8 % koko osakemäärästä. Osakekannan markkina-arvo oli 85,4.

3 HENKILÖSTÖ Scanfil-konsernin henkilöstö oli katsauskauden aikana keskimäärin (1 685). Kauden lopussa yhtiön palveluksessa oli (1 675) henkilöä, joista 247 (266) henkilöä työskenteli Suomessa ja (1 409) yhtiön ulkomaisissa yksiköissä. Ulkomaisissa tytäryhtiöissä työskentelevän henkilöstön osuus konsernin koko henkilöstöstä oli 86 (84) %. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Scanfil nosti arviotaan vuoden 2014 liikevaihdosta ja liikevoitosta. Scanfin arvioi, että sen liikevaihto kasvaa prosenttia ja että liikevoitto tulee olemaan 11,0-15,0 miljoonaa euroa vuonna Scanfil arvioi aiemmin, että sen vuoden 2014 liikevaihto kasvaa 4-10 prosenttia ja että liikevoitto tulee olemaan 10,0-14,0 miljoonaa euroa. Scanfilin liikevaihto vuonna 2013 oli 188,5 ja liikevoitto 11,8. LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Maailmantalouden heikentyminen, kansainvälinen investointihyödykkeiden kysynnän supistuminen voisivat vaikuttaa negatiivisesti Scanfilin asiakkaiden liiketoiminnan kehittymiseen ja heikentää kysyntää sopimusvalmistusmarkkinoilla. Tällä olisi negatiivinen vaikutus Scanfilin myynnin ja kannattavuuden kehitykseen. Muilta osin Scanfilin liiketoiminnan riskeissä ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Yhtiön riskejä ja riskien hallintaa on laajemmin kuvattu yhtiön vuosikertomuksen liitetiedoissa ja www-sivuilla Corporate Governance osiossa. LAADINTAPERIAATTEET Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset standardin mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2013 tilinpäätöksessä. Taulukoiden yksittäiset luvut ja loppusummat on pyöristetty miljooniksi euroiksi tarkemmista luvuista, joten laskemalla ne eivät aina täsmää. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

4 KONSERNIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 47,6 44,0 188,5 Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,1 0,3 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,4 0,6 1,2 Valmistus omaan käyttöön 0,0 0,0 Kulut -44,4-41,6-173,8 Poistot -1,0-1,1-4,4 Liikevoitto 2,5 2,0 11,8 Rahoitustuotot ja -kulut -0,3-0,5-0,6 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -0,2-0,6 Voitto ennen veroja 2,2 1,3 10,6 Tuloverot -0,6-0,2-2,4 Tilikauden voitto 1,7 1,1 8,2 Jakautuminen: emoyrityksen omistajille 1,7 1,1 8,2 Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos: laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (euroa) 0,03 0,02 0,14 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA Tilikauden voitto 1,7 1,1 8,2 Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi Muuntoerot -1,1 1,7-0,7 Johdannaissopimus 0,0 0,1 0,3 Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -1,1 1,8-0,4 Tilikauden laaja tulos yhteensä 0,6 2,9 7,8 Jakautuminen: 0,6 2,9 7,8 emoyrityksen omistajille

5 KONSERNITASE Varat Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 27,4 31,6 28,5 Liikearvo 2,2 2,2 2,2 Muut aineettomat hyödykkeet 4,1 3,6 4,1 Osuudet tytäryrityksissä 5,8 Osuudet osakkuusyrityksissä 0,5 Myytävissä olevat sijoitukset 0,0 0,0 0,0 Saamiset 0,2 Laskennalliset verosaamiset 0,3 0,6 0,3 Pitkäaikaiset varat yhteensä 39,9 38,7 35,1 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 29,5 31,4 28,7 Lainasaamiset oskkuusyrityksiltä 0,1 Myyntisaamiset ja muut saamiset 39,0 38,2 33,5 Ennakkomaksut 0,1 0,2 0,1 Muut rahavarat 10,1 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 0,2 Rahavarat 22,0 16,8 28,2 Lyhytaikaiset varat yhteensä 90,6 96,9 90,5 Varat yhteensä 130,5 135,6 125,6 Oma pääoma ja velat Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 2,0 2,0 2,0 Muuntoerot 7,1 10,7 8,2 Muut rahastot 5,8 5,4 5,7 Sijoitetun vapaan opon rahasto 10,7 10,7 10,7 Kertyneet voittovarat 55,5 49,1 53,8 Oma pääoma yhteensä 81,1 77,9 80,5 Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 0,0 Varaukset 0,5 0,4 0,4 Rahoitusvelat 9,1 19,4 9,2 Pitkäaikaiset velat yhteensä 9,6 19,8 9,5 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat 30,3 27,1 26,0 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 0,5 1,0 0,4 Lyhytaikaiset rahoitusvelat 9,1 9,7 9,2 Lyhytaikaiset velat yhteensä 39,8 37,9 35,6 Velat yhteensä 49,4 57,7 45,1 Oma pääoma ja velat yhteensä 130,5 135,6 125,6

6 hankitun tytäryhtiön tasetta ei ole yhdistelty. Yhdistelyn vaikutus alustavien tietojen perusteella kasvattaisi konsernin varoja ja velkoja 2,3 milj. eurolla, arvioitu liikearvo olisi 3,7. KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA Liiketoiminnan rahavirrat Tilikauden voitto 1,7 1,1 8,2 Oikaisut tilikauden voittoon 1,9 2,0 8,2 Käyttöpääoman muutos -2,6-5,1-0,6 Maksetut korot ja muut rahoituskulut 0,0 0,0-0,6 Saadut korot 0,0 0,0 0,5 Maksetut verot -0,5-0,1-2,5 Liiketoiminnan nettorahavirta 0,5-2,1 13,2 Investointien rahavirrat Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -0,4-1,9-4,2 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit 0,0 0,0 0,2 Tytäryritysten hankinta -5,8 Investoinnit muihin sijoituksiin 0,0 Muiden sijoitusten luovutustulot 9,8 Varainsiirtoveron palautus 0,1 Lainojen takaisinmaksut 0,0 Investointien nettorahavirta -6,2-1,9 5,8 Rahoituksen rahavirrat Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -8,9 Maksetut osingot -2,3 Rahoituksen nettorahavirta 0,0 0,0-11,2 Rahavarojen muutos -5,7-4,0 7,9 Rahavarat tilikauden alussa 28,2 20,5 20,5 Valuuttakurssien muutosten vaikutus -0,4 0,4-0,2 Rahavarat tilikauden lopussa 22,0 16,8 28,2

7 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Sijoitetun Oma Osake- Muunto- Muut vapaan Kertyneet pääoma pääoma erot rahastot opo:n rah. voittovarat yhteensä Oma pääoma ,0 8,2 5,7 10,7 53,8 80,5 Laaja tulos -1,1 0,0 1,7 0,6 Oma pääoma ,0 7,1 5,8 10,7 55,5 81,1 Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Sijoitetun Oma Osake- Muunto- Muut vapaan Kertyneet pääoma pääoma erot rahastot opo:n rah. voittovarat yhteensä Oma pääoma ,0 8,9 5,3 10,7 48,0 75,0 Laaja tulos 1,7 0,1 1,1 2,9 Oma pääoma ,0 10,7 5,4 10,7 49,1 77,9 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Oman pääoman tuotto, % 8,3 5,9 10,6 Sijoitetun pääoman tuotto, % 10,6 6,3 11,4 Korollinen vieras pääoma, 18,2 29,2 18,3 Nettovelkaantumisaste, % -4,8 3,0-12,2 Omavaraisuusaste, % 62,1 57,5 64,1 Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, 6,4 2,4 4,0 % liikevaihdosta 13,4 5,4 2,1 Henkilöstö keskimäärin Tulos / osake, euroa 0,03 0,02 0,14 Oma pääoma / osake, euroa 1,40 1,35 1,39 Osakkeiden lukumäärä tkpl kauden lopussa - ilman omia osakkeita painotettu keskiarvo

8 Konsernilla on 18,2 milj. euron laina, johon on tehty koron- ja valuutanvaihtosopimus, jolla SEK-määräisen lainan pääoma sekä lyhennysten ja koronmaksun kassavirrat on vaihdettu euromääräisiksi. Koron- ja valuutanvaihtosopimus suojaa täysimääräisesti lainan lyhennykset sekä koronmaksut valuutan- ja koronvaihteluita vastaan. Toimialasta johtuen yhtiön tilauskanta ajoittuu lyhyelle aikajänteelle, eikä siten anna oikeaa kuvaa tulevasta kehityksestä. SEGMENTTITIEDOT Liikevaihto Eurooppa 29,8 29,3 112,2 Aasia 18,8 15,6 79,6 Segmenttien välinen liikevaihto -1,0-0,9-3,3 Yhteensä 47,6 44,0 188,5 Liikevoitto Eurooppa 1,3 1,6 5,2 Aasia 1,2 0,5 6,6 Yhteensä 2,5 2,0 11,8 Varat Eurooppa 71,8 67,9 67,8 Aasia 56,5 65,0 55,5 Liikearvo 2,2 2,2 2,2 Osuudet osakkuusyrityksissä 0,5 Yhteensä 130,5 135,6 125,6 AINEELLISEN KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 28,5 30,5 30,5 Lisäykset 0,4 2,0 2,9 Vähennykset 0,0 0,0-0,5 Poistot -1,0-1,1-4,2 Muuntoerot -0,5 0,2-0,2 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 27,4 31,6 28,5

9 RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN KIRJANPITOARVOT JA KÄYVÄT ARVOT Tase-erien Tase-erien kirjanpitoarvot käyvät arvot Pitkäaikaiset rahoitusvarat Myytävissä olevat sijoitukset 0,0 0,0 Pitkäaikaiset rahoitusvarat yhteensä 0,0 0,0 Lyhytaikaiset rahoitusvarat Myyntisaamiset ja muut saamiset 37,7 37,7 Rahavarat 22,0 22,0 Lyhtyaikaiset rahoitusvarat yhteensä 59,7 59,7 Rahoitusvarat yhteensä 59,7 59,7 Pitkäaikaiset rahoitusvelat Korolliset velat 9,1 9,1 Johdannainen 0,1 0,1 Pitkäaikaiset rahoitusvelat yhteensä 9,2 9,2 Lyhytaikaiset rahoitusvelat Korolliset velat 9,1 9,1 Johdannainen 0,1 0,1 Ostovelat ja muut velat 25,0 25,0 Lyhytaikaiset rahoitusvelat yhteensä 34,2 34,2 Rahoitusvelat yhteensä 43,3 43,3 Johdannaissopimusten arvonmääritys perustuu markkinoilta saataviin tietoihin (taso 2). Myytävissä olevien sijoitusten arvonmääritys perustuu hankintamenoon (taso 3), koska sijoituksien käypä arvo ei ole luotettavasti määritettävissä. KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET Annetut yrityskiinnitykset 26,0 40,0 40,0 Annetut takaukset 5,9 1,0 6,4 Vuokravastuut 0,0 0,1 0,0 Konsernitaseeseen yhdistelemättömällä hankitulla tytäryhtiöllä on pitkäaikaisia vuokrasopimuksia, joihin liittyviä vastuita oli hankintahetkellä noin 3,0.

10 LÄHIPIIRITAPAHTUMAT Lähipiirin kanssa toteutuneet liiketoimet Osakkuusyhtiöt Myyntituotot 0,0 0,0 0,1 Myyntisaamiset 0,1 Korkotuotot 0,0 0,0 Lainasaamiset 0,3 Korkosaaminen 0,0 Scanfil EMS Oy on vuokrannut toimistotiloja Kiinteistö Oy Pilot 1:stä, jonka omistavan yhtiön pääomistajat ovat Jorma Takanen, Harri Takanen, Jarkko Takanen ja Reijo Pöllä. Maksetut vuokrat tammi - maaliskuussa 2014 olivat 5 tuhatta euroa (tammi-maaliskuu tuhatta euroa). LUKUJA NELJÄNNESVUOSITTAIN Q1/14 Q4/13 Q3/13 Q2/13 Q1/13 Q4/12 Q3/12 Q2/12 Liikevaihto 47,6 45,4 50,4 48,7 44,0 40,8 48,2 49,3 Liikevoitto 2,5 2,5 4,2 3,1 2,0 0,7 2,8 3,2 Liikevoitto, % 5,3 5,6 8,4 6,3 4,6 1,8 5,7 6,4 Kauden tulos 1,7 1,9 3,0 2,1 1,1 0,3 1,7 2,6 SCANFIL OYJ Petteri Jokitalo Toimitusjohtaja Lisätiedot: Toimitusjohtaja Petteri Jokitalo puh JAKELU NASDAQ OMX, Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet Scanfil-konserni on kansainvälinen tietoliikennetekniikan ja ammattielektroniikan sopimusvalmistaja. Scanfilillä on lähes 40 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Yhtiö on järjestelmätoimittaja joka tarjoaa tuotteitaan ja palveluitaan kansainvälisesti toimiville tietoliikennejärjestelmien ja ammattielektroniikan valmistajille. Tyypillisiä tuotteita ovat matkaviestin- ja tietoliikenneverkon laitejärjestelmät, automaatiojärjestelmät, taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät,

11 sähköntuotannon ja siirron laitteet ja järjestelmät, analysaattorit, peliautomaatit sekä erilaiset säähavaintolaitteet. Yhtiöllä on tuotantoa Kiinassa, Unkarissa, Virossa ja Suomessa. Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, missään maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista. Ennakkonäkemykset: Tietyt toteamukset tässä pörssitiedotteessa ovat ennakkonäkemyksiä, joihin sisältyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että Scanfil Oyj:n toteutuvat tulokset, suoritukset tai saavutukset poikkeavat olennaisesti niistä tulevaisuuden tuloksista, suorituksista tai saavutuksista, jotka on kerrottu tai joihin on viitattu tällaisissa ennakkonäkemyksissä. Tähän pörssitiedotteeseen sisältyvät ennakkonäkemykset voivat sisältää sellaisia sanoja kuin saattaa, tulee, odotetaan, ennakoidaan, suunnitellaan, uskotaan, tai muuta vastaavaa terminologiaa. Uusia riskitekijöitä voi syntyä ajoittain, eikä yhtiön johdolla ole mahdollisuutta ennakoida kaikkia noita riskitekijöitä tai sitä, miten nämä tekijät voivat vaikuttaa Scanfil Oyj:n toteutuvan tuloksen, suoritusten ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen ennakkonäkemyksissä mainituista. Nämä riskitekijät ja epävarmuustekijät huomioon ottaen sijoittajien ei tulisi liikaa luottaa ennakkonäkemyksiin toteutuvien tulosten ennakointina. Tässä pörssitiedotteessa ilmaistut ennakkonäkemykset ovat ajankohtaisia ainoastaan tässä pörssitiedotteessa mainittuna päivänä. Ei ole odotettavissa, että tällaista tietoa päivitettäisiin, täydennettäisiin tai tarkistettaisiin kaikissa tilanteissa, muutoin kuin lain tai säännösten niin edellyttäessä, uuden informaation, muuttuvien olosuhteiden tai tulevaisuuden tapahtumien pohjalta tai muissa tilanteissa.

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014 5.8.2014 KLO 9.00 SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014 Huhti kesäkuu - Liikevaihto 60,6 (Q2 2013: 48,7), kasvua 24,4 % - Liikevoitto 5,2 (3,1), 8,6 % liikevaihdosta (6,3 %) - Voitto katsauskaudella

Lisätiedot

Scanfilin liikevaihto laski odotetusti ensimmäisellä neljänneksellä vuoden takaiseen verrattuna ja oli 45,9 milj.euroa, laskua 3,5 %.

Scanfilin liikevaihto laski odotetusti ensimmäisellä neljänneksellä vuoden takaiseen verrattuna ja oli 45,9 milj.euroa, laskua 3,5 %. 29.4.2015 KLO 9.45 SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Tammi maaliskuu - Liikevaihto 45,9 (Q1 2014: 47,6), laskua 3,5 % - Liikevoitto 2,7 (Q1 2014: 2,5), 5,8 % liikevaihdosta (Q1 2014: 5,3

Lisätiedot

25.4.2013 KLO 9.30. Scanfilin talous on vahva ja mahdollistaa yhtiön kehittämisen asiakastarpeiden mukaisesti.

25.4.2013 KLO 9.30. Scanfilin talous on vahva ja mahdollistaa yhtiön kehittämisen asiakastarpeiden mukaisesti. 25.4.2013 KLO 9.30 SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 Tammi maaliskuu - Liikevaihto 44,0 (Q1 2012: 42,6), kasvua 3,3 % - Liikevoitto 2,0 (Q1 2012: 1,4), 4,6 % liikevaihdosta (Q1 2012: 3,4

Lisätiedot

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 2.5. klo 9.30 SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3. Tammi maaliskuu - Liikevaihto 42,6 - Liikevoitto 1,4, 3,4 % liikevaihdosta - Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 1,0, 2,3 % liikevaihdosta

Lisätiedot

Huolimatta myynnin laskusta, kykenimme ylläpitämään liikevoiton tyydyttävällä tasolla, josta kiitos Scanfilin henkilökunnalle.

Huolimatta myynnin laskusta, kykenimme ylläpitämään liikevoiton tyydyttävällä tasolla, josta kiitos Scanfilin henkilökunnalle. 10.8.2015 KLO 9.45 SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Huhti kesäkuu - Liikevaihto 52,8 (Q2 2014: 60,6), laskua 12,9 % - Liikevoitto 2,3 (5,2), 4,3 % liikevaihdosta (8,6 %), ilman kertaluontoisia

Lisätiedot

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 7.8.2012 KLO 8.15 SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 Tammi kesäkuu - Liikevaihto 91,9 - Liikevoitto 4,6, 5,0 % liikevaihdosta - Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 4,1, 4,5 % liikevaihdosta

Lisätiedot

SCANFIL-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2014

SCANFIL-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2014 SCANFIL-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2014 Loka-joulukuu - Liikevaihto 49,6 (Q4 2013: 45,4),, kasvua 9,3 % - Liikevoitto 3,3 (2,5), 6,6 (5,6) % liikevaihdosta - Tulos / osake oli

Lisätiedot

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2011

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2011 SCANFIL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 27.4.2011 KLO 10.15 SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2011 Tammi maaliskuu - Ensimmäisen neljänneksen liikevaihto ja voitto olivat merkittävästi viime vuoden vastaavaa

Lisätiedot

SCANFIL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 4.8.2009 KLO 8.30

SCANFIL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 4.8.2009 KLO 8.30 SCANFIL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 4.8.2009 KLO 8.30 SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 Tammi - kesäkuu - Vuoden 2009 kuuden ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 99,5 (108,7 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.10.2008 KLO 8.30

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.10.2008 KLO 8.30 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.10.2008 KLO 8.30 SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2008 Tammi - syyskuu - Vuoden 2008 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 164,7 milj. euroa (170,2 vastaavalla

Lisätiedot

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2010

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2010 SCANFIL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 3.8.2010 KLO 9.15 SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2010 Tammi - kesäkuu - Liikevaihto 94,7 (H1 2009: 99,5), laskua 4,9 % - Liikevoitto 7,7 (9,2), 8,2 (9,3) % liikevaihdosta

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 26.10.2011 KLO 10.30

SIEVI CAPITAL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 26.10.2011 KLO 10.30 SIEVI CAPITAL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 26.10.2011 KLO 10.30 SIEVI CAPITAL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2011 Tammi syyskuu - Liikevaihto 172,0 (1-9 2010: 157,2), kasvua 9,4 % - Liikevoitto 10,2 (11,2), 5,9

Lisätiedot

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2010

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2010 SCANFIL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 22.10.2010 KLO 8.30 SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2010 Tammi - syyskuu - Liikevaihto 157,2 (1-9 2009: 149,2), kasvua 5,3 % - Liikevoitto 11,2 (13,4), 7,1 (9,0)

Lisätiedot

SCANFIL OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 15.2.2010 KLO 8.15 SCANFIL-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2009

SCANFIL OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 15.2.2010 KLO 8.15 SCANFIL-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2009 SCANFIL OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 15.2.2010 KLO 8.15 SCANFIL-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2009 Tammi-joulukuu - Liikevaihto oli 197,3 (218,9 vuonna 2008) milj. euroa jossa laskua

Lisätiedot

SCANFIL-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2007

SCANFIL-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2007 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.2.2008 KLO 9.45 SCANFIL-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2007 Tammi-joulukuu - Liikevaihto oli 224,6 (241,4 vuonna 2006) milj. euroa jossa laskua 7,0

Lisätiedot

SCANFIL OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 8.15 SCANFIL-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2008

SCANFIL OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 8.15 SCANFIL-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2008 SCANFIL OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 8.15 SCANFIL-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2008 Tammi-joulukuu - Liikevaihto oli 218,9 (224,6 vuonna 2007) milj. euroa jossa laskua

Lisätiedot

SCANFIL-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2010

SCANFIL-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2010 SCANFIL OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 17.2.2011 KLO 10.30 SCANFIL-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2010 Tammi-joulukuu - Liikevaihto 219,3 (1-12 2009: 197,3) milj. euroa jossa kasvua 11,1

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 21.2.2012 KLO 11.30 SIEVI CAPITAL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.

SIEVI CAPITAL OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 21.2.2012 KLO 11.30 SIEVI CAPITAL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12. SIEVI CAPITAL OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 21.2.2012 KLO 11.30 SIEVI CAPITAL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2011 Jatkuvat toiminnot Tammi-joulukuu - Liikevaihtoa jatkuvista toiminnoista

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014 7.8.2014 KLO 12.00

SIEVI CAPITAL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014 7.8.2014 KLO 12.00 SIEVI CAPITAL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014 7.8.2014 KLO 12.00 Tammi - kesäkuu - Tulos katsauskaudella oli 1,4 (0,2). - Tulos / osake oli 0,02 (0,00) euroa. - Osinkoa jaettiin 0,05 euroa osaketta

Lisätiedot

Sievi Capital Oyj ei ole antanut tulosohjeistusta vuodelle 2014. Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia.

Sievi Capital Oyj ei ole antanut tulosohjeistusta vuodelle 2014. Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia. SIEVI CAPITAL OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 27.2.2014 KLO 14.00 SIEVI CAPITAL OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2013 Tammi-joulukuu - Tulos katsauskaudella oli -0,02 (4,7). - Tulos / osake oli

Lisätiedot

V U O S I K E R TO M U S 2 0 1 4

V U O S I K E R TO M U S 2 0 1 4 VUOSIKERTOMUS 2014 VUOSIKERTOMUS 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 4 Tietoja osakkeenomistajille 5 Scanfil lyhyesti 6 Avainluvut 2014 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 Asiakkaat 10 Liiketoiminta 12 Tehtaat 14

Lisätiedot

V U O S I K E R TO M U S 2 0 1 4

V U O S I K E R TO M U S 2 0 1 4 VUOSIKERTOMUS 2014 VUOSIKERTOMUS 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 4 Tietoja osakkeenomistajille 5 Scanfil lyhyesti 6 Avainluvut 2014 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 Asiakkaat 10 Liiketoiminta 12 Tehtaat 14

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.8.2013 KLO 10.30

SIEVI CAPITAL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.8.2013 KLO 10.30 SIEVI CAPITAL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.8.2013 KLO 10.30 SIEVI CAPITAL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Tammi - kesäkuu - Tulos katsauskaudella oli 0,2 (1,4). - Tulos / osake oli 0,0 (0,02) euroa. - Osinkoa

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. tilinpäätös SCANFIL VUOSIKERTOMUS 2013

SISÄLLYSLUETTELO. tilinpäätös SCANFIL VUOSIKERTOMUS 2013 VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLLYSLUETTELO 3 Tietoja osakkeenomistajille 4 Scanfi l lyhyesti 5 Avainluvut 2013 6 Toimitusjohtajan katsaus 7 Liiketoiminta 8 Tehtaat 9 Henkilöstö 10 Hallitus ja johtoryhmä 12 Tiedotteet

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. tilinpäätös SCANFIL VUOSIKERTOMUS 2013

SISÄLLYSLUETTELO. tilinpäätös SCANFIL VUOSIKERTOMUS 2013 VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLLYSLUETTELO 3 Tietoja osakkeenomistajille 4 Scanfi l lyhyesti 5 Avainluvut 2013 6 Toimitusjohtajan katsaus 7 Liiketoiminta 8 Tehtaat 9 Henkilöstö 10 Hallitus ja johtoryhmä 12 Tiedotteet

Lisätiedot

Sievi Capital Oyj ei ole antanut tulosohjeistusta vuodelle 2015. Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

Sievi Capital Oyj ei ole antanut tulosohjeistusta vuodelle 2015. Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. SIEVI CAPITAL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 SIEVI CAPITAL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 16:30 Tammi-kesäkuu - Tulos katsauskaudella oli 8,5 (1,0) milj. euroa. - Tulos / osake oli 0,15 (0,02) euroa.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2008. Scanfil Oyj TILINPÄÄTÖS 2006 1

TILINPÄÄTÖS 2008. Scanfil Oyj TILINPÄÄTÖS 2006 1 TILINPÄÄTÖS 2008 Scanfil Oyj TILINPÄÄTÖS 2006 1 2 Scanfil Oyj TILINPÄÄTÖS 2008 Sisältö Tietoja osakkeenomistajille... 4 Hallituksen toimintakertomus... 5 Konsernin tuloslaskelma... 9 Konsernin tase...

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ. Tilinpäätös ja toimintakertomus. osatilikaudelta 1.1.-30.6.2011

SIEVI CAPITAL OYJ. Tilinpäätös ja toimintakertomus. osatilikaudelta 1.1.-30.6.2011 1 SIEVI CAPITAL OYJ Tilinpäätös ja toimintakertomus osatilikaudelta 1.1.-30.6.2011 1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TAMMI KESÄKUU 2011 Tilinpäätös osatilikaudelta 1.1.-30.6.2011 on laadittu Sievi Capital

Lisätiedot

29.4.2015 1 LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015

29.4.2015 1 LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 29.4.2015 1 LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto 157,3 miljoonaa euroa (159,4 milj. e) Operatiivisen toiminnan liikevoitto 7,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

TIL I N P ÄÄTÖS 2 009

TIL I N P ÄÄTÖS 2 009 TIL I N P ÄÄTÖS 2 009 2 Scanfil Oyj TILINPÄÄTÖS 2009 Sisältö Tietoja osakkeenomistajille... 4 Hallituksen toimintakertomus... 5 Konsernin tuloslaskelma... 9 Konsernin tase... 10 Konsernin rahavirtalaskelma...

Lisätiedot