Toimilupahakemus: Tilinpäätöslaskelmat ja talousennusteet. Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaari Jarmo Lohi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimilupahakemus: Tilinpäätöslaskelmat ja talousennusteet. Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaari 11.2.2013 Jarmo Lohi"

Transkriptio

1 Toimilupahakemus: Tilinpäätöslaskelmat ja talousennusteet Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaari Jarmo Lohi

2 Toimiluvan taloudellisten edellytysten arviointi Toimilupahakemukseen liitettävä selvitys Asetus 25 -luonnos 1. Vuoden 2012 tilinpäätösasiakirjat tai vastaava selvitys ammattikorkeakoulutoiminnan osalta 2. Selvitys vakavaraisuudesta ja maksuvalmiudesta ja niiden hallinnasta toimintaa aloitettaessa ja seuraavan viiden vuoden aikana Suunnitelma talouden, hallinnon ja sisäisen valvonnan sekä riskienhallinnan järjestämisestä Ylläpitäjän yhtiöjärjestys ja osakassopimus tai vastaavat Laadunvarmistuksen menettelytavat ja prosessit Arvio perustamis- ja käyttökustannuksista sekä rahoitussuunnitelma Muut asetuksessa vaadittavat tiedot Perustamis- ja käyttökustannukset Tilinpäätös 2012 Selvitys vakavaraisuudesta ja maksuvalmiudesta (talousennusteet) Talouden ja hallinnon järjestäminen, sisäinen valvonta ja riskienhallinta Muut selvitykset 2

3 Taloudelliset laskelmat Tilinpäätöslaskelmat (1) Taloudelliset ennusteet Kuluva vuosi ennusteen laatiminen (2) Avaava tase ennusteen laatiminen / yhtiöittämishetkelle (3) Tilinpäätösennusteet (4) ( avaava tase ?)

4 1) Vuoden 2012 tilinpäätösasiakirjat tai vastaava selvitys ammattikorkeakoulutoiminnan osalta Tilinpäätös 2012 Ylläpitäjä A = amk Ylläpitäjä B Amk Toimiluvan hakijan tilinpäätöslaskelmat Ylläpitäjän tilintarkastettu ja vahvistettu tilinpäätös Tilinpäätöksen tuloslaskelma laaditaan KpL liikekaavan mukaisesti (ks. Koodistoluonnos) Jos käytössä ei ole ollut liikekaava, niin katso pro forma ohjeet Toimiluvan hakija laatii pro forma tilinpäätöslaskelmat, mikäli toimilupaa hakevan ammattikorkeakoulun tilinpäätös ei ole sama kuin ylläpitäjän tilinpäätös Osakeyhtiö, säätiö ja liikelaitos ovat todennäköisesti = amk:n tilinpäätös Ylläpitäjällä useampi kuin yksi koulutuslaitos eikä amk:sta eriytettyjä ja tarkastettuja laskelmia Ylläpitäjä kunta tai kuntayhtymä eikä amk:sta eriytettyjä ja tarkastettuja laskelmia Laaditaanko yhdistyvistä ammattikorkeakouluista yhteinen pro forma laskelma ikään kuin kyseessä olisi ollut yksi ammattikorkeakoulu? Laaditaan vain tuloslaskelma ja tase ( pro forma ), rahoituslaskelmaa ei tarvitse laatia (?) Pro forma laskelmat tulee johtaa ylläpitäjän vahvistetusta tilinpäätöksestä 4

5 1) Vuoden 2012 tilinpäätösasiakirjat tai vastaava selvitys ammattikorkeakoulutoiminnan osalta Tilinpäätös 2012 Epäitsenäisen ammattikorkeakoulun erillistilinpäätöksen ( pro forma ) laatiminen Koulutuskuntayhtymän ja kunnan virastot tai muu epäitsenäinen yksikkö Ammattikorkeakoulutoiminnan rajojen määrittäminen/irrottaminen ylläpitäjän luvuista Pro forma -laskelmien johtaminen ylläpitäjän vahvistetusta tilinpäätöksestä ja kustannuslaskennasta ym Eriyttämis- ja kohdistamisperiaatteet dokumentoitava Tuloslaskelman eriyttäminen ja pro forma tuloslaskelman muodostaminen, osuus yhteisistä kuluista ja osuus pääomakuluista (poistot ja rahoituskulut yms.) Taseen eriyttäminen ja pro forma taseen muodostaminen, erilliset tase-erät, osuus yhteisistä, oman pääoman muodostaminen (erilliset rahastot) jne. Olennaisuuden periaate Esitetäänkö vertailutiedot 2011? Erillistilinpäätöksen ( pro forma lukujen) varmentaminen Tarvitaanko ulkopuolinen varmennus? Jos tarvitaan, niin tilintarkastus vai yleisluonteinen tarkastus? 5

6 1) Vuoden 2012 tilinpäätösasiakirjat tai vastaava selvitys ammattikorkeakoulutoiminnan osalta Ammattikorkeakoulun tuloslaskelma KpA:n liikekaava Epäolennaisten tilien yhdistely Amk:n sisäinen tuloslaskelma pohjana visuaalinen audit trail dokumentoitava Ylläpitäjän Sisäisten menojen ja vyörytysten kohdistaminen ylläpitäjän kustannuslaskennan periaatteiden mukaisesti Tuloslaskelma TOIMINTATUOTOT Myyntituotot VOS-tulot Muut Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Sisäiset tuotot TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Sisäiset kulut (sis. Vuokrat yms.) Sisäiset vyörytykset (Yhtymäp., IT) TOIMINTAKATE Korkotuotot ja -kulut Poistot TILIKAUDEN TULOS Liikekaava LIIKEVAIHTO Henkilöstökulut Toiminnan muut kulut Rahoituskulut Poistot TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO 6

7 1) Vuoden 2012 tilinpäätösasiakirjat tai vastaava selvitys ammattikorkeakoulutoiminnan osalta Ammattikorkeakoulun erillistase Ylläpitäjän taseesta irrotetaan kaikki ammattikorkeakoulutoimintaan liittyvät ja amk:llesiirrettäväksi suunnitellut erät. Kaikki erät siirtyvät kirjanpitoarvoista. Pysyvät vastaavat (toimitilat, opetuskalusto ja muu käyttöomaisuus) tulee inventoida. Tuoreet investoinnit ja niihin kohdistuvat lainat. Yksilöimättömät erät (esim. käyttöpääomaerät) tulee arvioida olennaisuuden periaatteella. Oma pääoma muodostuu siirtyvien varojen ja velkojen erotuksesta. Omaan pääomaan ja vastaavasti taseen varoihin voi sisältyä amk-rahastoja tai amk:nosuutta aikaisempien vuosien kertyneistä yli-/alijäämistä. TASE KKY Amk Jäännöstase Rakennukset Muut pysyvät vastaavat Saamiset Rahat Vastaavaa yhteensä Oma pääoma Poistoero ja vapaaeht.var Pitkäaikaiset velat Lyhytaikaiset velat Vastattavaa yhteensä

8 1 4) Selvitys vakavaraisuudesta ja maksuvalmiudesta ja niiden hallinnasta toimintaa aloitettaessa ja seuraavan viiden vuoden aikana Selvitys vakavaraisuudesta ja maksuvalmiudesta Ammattikorkeakoulun (toimiluvan hakijan) elinkelpoisuuden arviointi Laadittavat laskelmat Tuloslaskelma (liikekaava) Tase Rahoituslaskelma tai kassavirtalaskelma (ei määrämuotoinen, mutta) joka sitoo tuloslaskelman ja taseen investoinnit ja niiden rahoitus Tarkasteltavat tunnusluvut (OKM) Vakavaraisuus - Oman ja vieraan pääoman suhde, velkojen suhde toimintaan. Riskinsietokyky ja pääomahuolto sekä investointien rahoittaminen. Maksuvalmius Kassan riittävyys ja kyky huolehtia lyhytaikaisesta lisärahoituksesta. Konkurssiuhka! Kannattavuus? Toiminnan tuottojen riitettävä kulujen kattamiseen ja toiminnan kehittämiseen Muuta? Määritellään elinkelpoisuuden raja-arvot (OKM) Tunnuslukujen kokonaistarkastelu alussa, 5 vuoden aikajänteellä ja sen jälkeen trendi ei saa olla kriisiytyvä. 8

9 1 3) Selvitys vakavaraisuudesta ja maksuvalmiudesta ja niiden hallinnasta toimintaa aloitettaessa ja seuraavan viiden vuoden aikana Selvitys vakavaraisuudesta ja maksuvalmiudesta Ammattikorkeakoulun elinkelpoisuuden arviointi Taseanalyysi toteutuneen (erillis)tilinpäätöksen perusteella Lähtötilanne (missä oltiin / olisi oltu ) Vakavaraisuus velkaantuneisuus Maksuvalmius kassan riitto Avaavan taseen simulointi/suunnittelu Laaditaan vuoden 2013 tulos-, rahoitus-ja tase-ennusteet Avaavaan taseeseen tehtävät korjaukset Yhtiöittäminen -Aloittavan yhtiön pääomittaminen oman ja vieraan pääoman ehdoin Toiminnalliset muutokset / ostot myynnit irtautumiset yhdistymiset Muutosten vaikutukset taseeseen Kiinteistöt ym amk:lle siirtyvät tase-erät Taseanalyysi kuten (edellä) 9

10 3) Selvitys vakavaraisuudesta ja maksuvalmiudesta ja niiden hallinnasta toimintaa aloitettaessa ja seuraavan viiden vuoden aikana Selvitys vakavaraisuudesta ja maksuvalmiudesta Yhtiöittäminen Avaavan taseen simulointi/suunnittelu Laaditaan vuoden 2014 tulos-, rahoitus-ja tase-ennusteet Avaavaan taseeseen tehtävät korjaukset Yhtiöittäminen -Aloittavan yhtiön pääomittaminen oman ja vieraan pääoman ehdoin Toiminnalliset muutokset / ostot myynnit irtautumiset yhdistymiset Muutosten vaikutukset taseeseen Kiinteistöt ym amk:lle siirtyvät tase-erät Taseanalyysi yhtiön avaavan taseen perusteella, kuten (edellä) 10

11 3) Ammattikorkeakouluosakeyhtiön perustaminen Pääomitusperiaatteet Yhtiön pääomitus tapahtuu siten, että yhtiölle siirrettävien omaisuus- ja velkaerien kirjanpitoarvojen erotus (omistajan pääomapanos) kohdistetaan oman ja vieraan pääoman eriin. Omistajan pääomapanos voidaan kohdistaa kokonaisuudessaan omaan pääoman (osakepääomaan ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon), jolloin siitä käytetään nimitystä nettoapporttisijoitus. Omistajan pääomapanoksesta osa voidaan myös luovuttaa yhtiölle vieraan pääoman ehtoisenaeli lainana, jolle määritellään tavanomaiset ehdot, kuten korko ja takaisinmaksuaika. Osa lainasta voidaan antaa osakeyhtiölain tarkoittamana pääomalainana. (Yhtiön pääomittamiseen voidaan myös käyttää haluttaessa muuta ulkoista rahoitusta kuten rahalaitoslainaa.) Omistajan pääomapanoksen lisäksi ei omistajan tarvitse välttämättä laittaa yhtiöön erikseen uutta rahaa. TASE /2015 SIIRTYVÄ OMAISUUS PYSYVÄT VASTAAVAT VAIHTUVAT VASTAAVAT OMISTAJAN PÄÄOMAPANOS SIIRTYVÄT VELAT OMAN JA VIERAAN PÄÄOMAN EHDOIN 11

12 3) Ammattikorkeakouluosakeyhtiön perustaminen Esimerkki 1. Amk:n toimintaan liittyvät tase-erät kohdistetaan Amk:lle sen erillistaseessa kirjanpitoarvosta. 2. Yhtiön perustamisvaiheessa varat ja velat siirtyvät yhtiölle kirjanpitoarvoista. Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset sekä mahdolliset amk-rahastot ym. Kirjataan yhtiön omaan pääomaan. 3. Omistajat päättävät siirtää yhtiölle lisäksi toiminnassa tarvittavia kiinteistöjä (1 000) sekä käteistä rahaa (100). Lisäpääomituksesta 500 viedään omaan pääomaan ja loput 600 merkitään velaksi omistajalle. Avaavassa taseessa yhtiön maksuvalmius (quickratio) on 1,6 ja omavaraisuus (oman pääoman osuus taseesta) 59 %. TASE-ENNUSTE Lisäpääomitus KKY Amk Pääomitus Avaava tase Rakennukset Muut pysyvät vastaavat Saamiset Rahat Vastaavaa yhteensä Oma pääoma Poistoero ja vapaaeht.var Pitkäaikaiset velat Lyhytaikaiset velat Vastattavaa yhteensä Maksuvalmius 1,604 1,323 1,623 Omavaraisuus 73,8 % 72,1 % 59,3 % 12

13 4) Selvitys vakavaraisuudesta ja maksuvalmiudesta ja niiden hallinnasta toimintaa aloitettaessa ja seuraavan viiden vuoden aikana Selvitys vakavaraisuudesta ja maksuvalmiudesta Ammattikorkeakoulun elinkelpoisuuden arviointi Skenaariotarkastelu Talouden mallintaminen 5 vuotta eteenpäin Avaavan taseen /2015 mallintaminen ja yhtiön pääomitus (edellä) Tuloslaskelman liikekaava ja rahoituslaskelman muoto (yksinkertainen malli) Laskennan oletukset ja niiden arviointi OKM yksikköhintarahoitus ym Muiden tuottojen ja kulujen kehitys (talousarvio, TTS ja strategia) Alv-käsittely kuntataustaisissa yhtiöissä? Rahoituksen ja investointien kehitys Toimitilaratkaisut Laskelmien laatiminen (tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma ) Tilinpäätösanalyysi vuosittain ja tarkastelukauden lopussa Keskeiset vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden tunnusluvut Kriittiset tekijät Herkkyysanalyysi? 13

14 4) Selvitys vakavaraisuudesta ja maksuvalmiudesta ja niiden hallinnasta toimintaa aloitettaessa ja seuraavan viiden vuoden aikana Selvitys vakavaraisuudesta ja maksuvalmiudesta Ammattikorkeakoulun tuloslaskelma yhtiöittämishetkestä eteenpäin 2018 Osakeyhtiömaailma Palkat (KVTES / OVTES) Eläkemenot Muut rakenteelliset muutokset (ylläpitäjän tuottamien keskitettyjen palvelujen hankinta) ja niiden vaikutus tuloslaskelmaan Toimitilaratkaisut (omistaa / vuokrata) Alv? Tuloslaskelma TOIMINTATUOTOT Myyntituotot VOS-tulot Muut Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Sisäiset tuotot TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Sisäiset kulut (sis. Vuokrat yms.) Sisäiset vyörytykset (Yhtymäp., IT) TOIMINTAKATE Korkotuotot ja -kulut Poistot TILIKAUDEN TULOS Liikekaava LIIKEVAIHTO Henkilöstökulut Toiminnan muut kulut Rahoituskulut Poistot TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO 14

15 4) Selvitys vakavaraisuudesta ja maksuvalmiudesta ja niiden hallinnasta toimintaa aloitettaessa ja seuraavan viiden vuoden aikana Selvitys vakavaraisuudesta ja maksuvalmiudesta Tuloslaskelman ja taseen yhteys rahoituslaskelmaan Yksinkertainen malli visuaalinen audit trail Olennaisuuden periaate Käyttöpääoman määrä voidaan olettaa vakioksi. Tarkoituksena linkittää kannattavuuden (tuloslaskelma) ja tulevien investointien sekä niiden rahoituksen (rahoituslaskelma) vaikutukset tase-ennusteisiin. Rahoituslaskelma Tilikauden tulos Tulos Suunnitelmapoistot Tulos Tulorahoitus yhteensä Investoinnit (netto) Tase Lainojen nostot Tase Tase Lainojen lyhennykset Rahoituserät yhteensä Rahavarojen muutos Alkukassa Tase Loppukassa Tase

16 Jarmo Lohi KHT, JHTT Puh Ernst & Young Oy Elielinaukio 5 B Helsinki Puh Ernst & Young Oy Kaikki oikeudet pidätetään

Taloudellisia selvityksiä edellytetään sekä ylläpitäjästä että ammattikorkeakoulusta.

Taloudellisia selvityksiä edellytetään sekä ylläpitäjästä että ammattikorkeakoulusta. 1 LIITE 2: TOIMILUPAHAKEMUKSEN TALOUDELLISET SELVITYKSET Taloutta koskevat tiedot pyritään esittämään sellaisessa muodossa ja sellaisella tarkkuudella, että niiden avulla voidaan arvioida/testata toimiluvan

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ 3 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö Helsinki 14.9.1999 YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

Lisätiedot

Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä

Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä Kunnan ja Yrityksen tuloslaskelman rakenne ja sisältö Suomen Museoliitto 6.10.2009 Maija Sumi Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Käyttötalousosa

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Helsinki 2007 Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-224-6 Verkkojulkaisun

Lisätiedot

Oiva Myllyntaus. Alueellinen pelastustoimi taloudenhoidon järjestäminen

Oiva Myllyntaus. Alueellinen pelastustoimi taloudenhoidon järjestäminen Oiva Myllyntaus Alueellinen pelastustoimi taloudenhoidon järjestäminen SUOMEN KUNTALIITTO HELSINKI 2003 TEKIJÄ Oiva Myllyntaus TAITTO Eila Grym 1. painos ISBN 951-755-815-5 Suomen Kuntaliitto Kuntatalon

Lisätiedot

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä Raportti T24/1998 Suomen Kaukolämpö ry 1998 ISSN 1238-9331 Viite: Sky-kansio 6/3 KIRJANPITOLAIN 1336/97 MUKAISTEN TULOSLASKELMA- JA TASEKAAVOJEN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

Lohjan seurakuntayhtymän tilinpäätös. Tasekirja 1.1. 31.12.2011

Lohjan seurakuntayhtymän tilinpäätös. Tasekirja 1.1. 31.12.2011 Lohjan seurakuntayhtymän tilinpäätös Tasekirja 1.1. 31.12.2011 TILINPÄÄTÖS 31.12.2011 2 (59) Sisällysluettelo 1. LOHJAN SEURAKUNTAYHTYMÄN KÄYTTÖTALOUS 2011... 3 1.1 Verotulot ja kirkon keskusrahastomaksu...

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013

Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013 Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013 30.12.2014 1 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TALOUSHALLINNON KOODISTO... 3 2 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TILINPÄÄTÖSRAPORTOINTI... 4 3 AMMATTIKORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Valtuusto 32 28.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta:

Lisätiedot

KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 40/2005 05.12.2005

KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 40/2005 05.12.2005 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 40/2005 05.12.2005 Sisältää: 1. Ohje konsernitaseen laatimisesta 2. Hallinnollisen kirjanpidon aikaisten pakollisten rahastojen poistaminen taseen omasta pääomasta 3. Aamu-

Lisätiedot

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen liitetiedoista

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen liitetiedoista Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto Kauppa- ja teollisuusministeriö Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen liitetiedoista ISBN 951-755-938-0 Suomen Kuntaliitto 2004 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO

Lisätiedot

KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA.

KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA. 2 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA Helsinki 2000 3 KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖ Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Yrityksen tilinpäätös ja sen lukeminen Kirjoittaja: Ensio Tikkanen

Yrityksen tilinpäätös ja sen lukeminen Kirjoittaja: Ensio Tikkanen Yrityksen tilinpäätös ja sen lukeminen Kirjoittaja: Ensio Tikkanen Tammi- ja helmikuussa pörssiyhtiöt julkaisevat tiedot edellisen vuoden taloudellisesta menestymisestään. Näitä tietoja käsitellään mediassa,

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA Helsinki 2012 ISBN 978-952-213-984-9 (nid.) ISBN 978-952-213-985-6 (pdf) 3.

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ja yrityksen taloudellisen aseman tulkinta. Henry Kampman KTM, KHT

Tilinpäätöksen ja yrityksen taloudellisen aseman tulkinta. Henry Kampman KTM, KHT Tilinpäätöksen ja yrityksen taloudellisen aseman tulkinta Henry Kampman KTM, KHT 1 Yrittäjä Jalo Paanasen kommentointia Kauppalehdessä 22. toukokuuta 2007 2 Sisällysluettelo 1. Osakeyhtiölain olennaisia

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2008

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2008 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2008 Sisältö Toimintakertomus 1 3 Tuloslaskelma 4 Tase 5 Rahoituslaskelma 6 Liitetiedot 7 22 Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilintarkastajien tasemerkintä 23 Luettelo

Lisätiedot

Kauppalehti Oy Tilinpäätös 2013/12 www.kauppalehti.fi

Kauppalehti Oy Tilinpäätös 2013/12 www.kauppalehti.fi Kauppalehti Oy Tilinpäätös 213/12 www.kauppalehti.fi Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma

Lisätiedot

Kauppalehti Oy Tilinpäätös 2011/12 www.kauppalehti.fi

Kauppalehti Oy Tilinpäätös 2011/12 www.kauppalehti.fi Kauppalehti Oy Tilinpäätös 211/12 www.kauppalehti.fi Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma

Lisätiedot

Koonti vuoden 2013 tilinpäätökseen tulevista korjauksista

Koonti vuoden 2013 tilinpäätökseen tulevista korjauksista Kaupunginhallitus 26.5.2014 Koonti vuoden 2013 tilinpäätökseen tulevista korjauksista Liitteissä olevat sivunumerot viittaavat kh:lle 31.3.2014 jaettuun vuoden 2013 tilinpäätökseen. Sivun 22 Ensimmäisen

Lisätiedot

SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP-OY 2014)

SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP-OY 2014) H A L L I N T O P A L V E L U T SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP-OY 2014) K Ä S I T E L T Y : Osakeyhtiön hallitus 23.2.2015 ( 13) H Y V Ä K S Y T T Y

Lisätiedot

Ilmastointi Mikenti Oy Tilinpäätös 2014/12 www.mikenti.fi

Ilmastointi Mikenti Oy Tilinpäätös 2014/12 www.mikenti.fi Ilmastointi Mikenti Oy Tilinpäätös 214/12 www.mikenti.fi Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma

Lisätiedot

Turun Kiinteistöpalveluliikelaitoksen tilinpäätös

Turun Kiinteistöpalveluliikelaitoksen tilinpäätös Turun Kiinteistöpalveluliikelaitoksen tilinpäätös Sisällysluettelo Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen 2. Henkilöstö 3. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 2.9.2012

KHT-TUTKINTO 2.9.2012 1 (57) Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 2.9.2012 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (8 tuntia), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2009

Tilinpäätösasiakirjat 2009 Tilinpäätösasiakirjat 2009 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2009 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. PHP Holding

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Uudenkaupungin Sataman johtokunta 21.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2012

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2012 1 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2012 1 Yleiskatsaus 2 Taloudellinen kehitys Vantaan Aviaenergia Oy kuuluu Vantaan Energia -konserniin, jonka muodostavat emoyhtiö Vantaan Energia Oy ja sen tytär-

Lisätiedot