TÄMÄ TYÖ KUULUU OPISKELIJOIDEN MIDE-TEKNOLOGIAPROJEKTIIN "YLÄMUMMO HEILAHTAA"

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TÄMÄ TYÖ KUULUU OPISKELIJOIDEN MIDE-TEKNOLOGIAPROJEKTIIN "YLÄMUMMO HEILAHTAA""

Transkriptio

1 AS Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt LOPPURAPORTTI Simo Heimonen 2008-A33-Omaishoitajan kuvapuhelinjärjestelmä (3 op / 2 ov) Aloitettu: Päätetty: Ohjaaja: Panu Harmo TÄMÄ TYÖ KUULUU OPISKELIJOIDEN MIDE-TEKNOLOGIAPROJEKTIIN "YLÄMUMMO HEILAHTAA"

2 Sisällys Johdanto... 3 Kartoitus / tekniikka... 4 Kokonaiskonsepti... 4 Laitevaihtoehtoja... 5 Yhteydet... 6 Käyttöliittymä... 6 Toteutus... 7 Testit... 7 Muita testejä Työmäärät Yhteenveto Suositukset... 13

3 Johdanto Projektin tavoitteena oli kehittää prototyyppi omaishoitajan kuvapuhelinjärjestelmästä. Kuvapuhelimella on edellytykset tuoda lisää omaa aikaa omaishoitajille, jotka joutuvat valvomaan hoidettavaa jatkuvasti. Kuvapuhelimen avulla omaishoitaja voi tarkkailla hoidettavaa lyhyen matkan päästä ja näin päästä esimerkiksi ulos toteuttamaan itseään. Kuvapuhelin tuo myös lisävarmuutta omaishoitajalle sekä hoidettavalle, koska kuvapuhelimen avulla he voivat saada yhteyden toisiinsa nopeasti ja helposti. Projektin idea lähti Kustaankartanoon järjestetyn omaishoitajatapaamisen ideariihestä, suoraan omaishoitajilta itseltään. Projekti lähti siis nollatilanteesta, jossa kuvapuhelimen toteutusta ei ole kartoitettu aiemmin (esimerkiksi oppilastyönä). Tavoitteeksi asetettiin kartoituksen tekeminen ja sen lisäksi myös nopeiden tulosten saaminen. Tämän johdosta lähdettiin samanaikaisesti sekä kartoittamaan millainen kuvapuhelimen oikein tulee olla ja samalla suoraan toteuttamaan kuvapuhelinta oman tuntuman mukaisesti. Kartoituksessa tarkoituksena oli selvittää sidosryhmät, joille olisi eniten hyötyä kuvapuhelimesta, mitä vaatimuksia omaishoitajat asettavat kuvapuhelimelle ja minkälaisia ovat kuvapuhelimen käyttötapaukset. Projektissa oli yhteistyökumppanina Laurean opiskelijoita ja heistä Niina Pesonen teki kyseisen kartoituksen. Teknologian osalta kartoituksessa oli tavoitteena selvittää laitteita ja tekniikoita, joilla kuvapuhelinyhteys voidaan toteuttaa, sekä kokonaiskonseptia erilaisten rakennekuvausten muodossa. Toteutuksessa lähdettiin suoraan kokoamaan järjestelmää. Ensimmäiseksi työn ohjaaja Panu Harmo hankki Nokia N810 Internet Tablet:in päätelaitteeksi omaishoitajalle. Toiseen päähän oli tarkoituksen hankkia WLAN-kamera ja ottaa päätelaitteella suoraan yhteys kameraan. Yksinkertaiselta näyttävä ratkaisu kaatui kuitenkin N810 ominaisuuksin. Projektin kuluessa kävi selväksi että kyseisen päätelaitteen valinta oli väärä ratkaisu.

4 Kartoitus / tekniikka Teknologiakartoituksen pohjana toimii Laurean samaan aikaan tekemä kartoitus kuvapuhelinjärjestelmän tarpeista. Kyseisessä kartoituksessa rajattiin käyttäjäryhmiksi: 1. Omaishoitajat, jotka asuvat samassa taloudessa hoidettavan kanssa. 2. Omaishoitajat, jotka asuvat eri taloudessa hoidettavan kanssa. 3. Laitosten yöhoitajat. Näistä ensimmäinen on selkeä pääkäyttäjäryhmä. Muita ryhmiä otetaan huomioon suunnittelussa. Perusteluna lähinnä se että kahdessa viimeisemmässä mennään helposti laajempiin ratkaisuihin ja projektin alueen yli. Yhtenäistä kaikille on että hoidettava vaatii jatkuvaa seuraamista ja huolenpitoa. Kokonaiskonsepti Kuvapuhelinjärjestelmän on tarkoitus olla toteutukseltaan kevyt, yksinkertainen ja kustannustehokas. Tällöin järjestelmän käyttäminen tai asentaminen vaatii mahdollisimman vähän tietoteknistä osaamista. Omaishoitajat ovat usein senioreita, joita näitä taitoja ei voida olettaa. Toisaalta, jos järjestelmä on liian hankala käyttää, niin hyvin nopeasti hyöty kadotetaan. Karkeasti voidaan jakaa järjestelmä kahteen osaan: omaishoitajan päätelaitteeseen ja hoidettavan tarkkailulaitteisiin. Näiden kahden osion lisäksi tarvitaan mahdollisesti liityntä internet:iin, joko mobiili-puhelinyhteyksien tai laajakaistan avulla, riippuen kuinka laajalla alueella laitetta halutaan käyttää. Pihapiirissä näitä ei välttämättä tarvita. Tässä projektissa keskityttiin pelkästään kotiin ostettavaan järjestelmään. Toinen mahdollisuus olisi tarjota ulkopuolisena palveluna valvontaa koteihin. Palvelumallisessa toteutuksessa olisi hyötynä varmempi toimivuus ja lisäpalvelut. Esimerkiksi hoidettavan voisi jättää ulkopuolisen valvottavaksi. Ulkopuolinen valvoja ilmoittaisi omaishoitajalle jos hänen tulisi palata hoidettavan luo. Toisaalta tällaisena ulkopuolisen tahona voisi toimia hoitoalan ammattilaisia. Tällöin omaishoitaja saisi myös yhteyden ammattihenkilöihin nopeasti. Kuva 1. Järjestelmän periaatteellinen rakenne palvelumallisessa toiminnassa. Palvelukeskus tarkkailee hoidettavaa ja ilmoittaa puhelimitse omaishoitajalle, jos on tarvetta.

5 Laitevaihtoehtoja Kuva 2. Laitevaihtoehtoja ja niiden yhteensopivuus. Omaishoitajan päätelaitteen vaihtoehdoiksi valikoitui: puhelimet, tabletit ja mini-laptop:it. Projektin aikana Laurean kartoituksesta selvisi että osalle hoitajista on tärkeää että laitetta on helppo kantaa mukanaan. Tämän johdosta suuremmat laitteet karsiutuivat pois. Hinnasta esitettiin myös arvioita, joiden mukaan 1000 hintaluokka alkaa olla maksimi. Tämä taas rajaa esimerkiksi tablet-pc:t pois. Hoidettavan päässä koettiin aiempien kokemusten puolesta sekä myös haastattelujen perusteella että laitteiston tulee olla kiinteästi asennettu. Tällä estetään se että hoidettava ei voi siirtää laitetta pois. Lisäksi kiinteästi sijoitettu laitteisto koetaan vähemmän häiritsevänä. Hoidettavan pään laitteisto voi olla hyvinkin vaihteleva kokonaisuudeltaan. Tässä työssä rajattiin alue WLAN-kameraan, mini-pc + web-kameraan sekä mini-pc + WLAN-kameraan. WLAN-kamera valittiin yksinkertaisuuden ja hinnan vuoksi. WLAN-kameraa käyttämällä ei tarvita välttämättä muita laitteita hoidettavan päähän. Mini-pc + web-kamera valittiin, koska omaishoitajan päätelaitteessa ei välttämättä ole riittävästi tehoa videokuvan ja äänen prosessointiin ja tällä laitteistolla kuvaa ja ääntä voidaan prosessoida ennalta. Käyttämällä halpaa web-kameraa voidaan myös laitteiston hintaa laskea. Minipc + WLAN-kamera-vaihtoehdossa voidaan kuvaa ja ääntä esiprosessoida sekä saadaan hyvää kuvaan paremman kameran johdosta. Hintaraja voi tosin jo ylittyä. Eri päiden välille tarvitaan datan siirtotie. Joissain tapauksissa, joissa toinen päätelaite on riittävän älykäs, ei välttämättä lisälaitteita tarvita. Asetetaan kyseinen laite WLAN-tukiasemaksi ja liitytään toisella laitteella siihen. Muussa tapauksessa järjestelmässä tulee olla erillinen WLAN-tukiasema. Erillinen tukiasema tarvitaan myös silloin jos tukiasemana toimivan laitteen kantama ei riitä esimerkiksi koko pihapiirin alueelle. Erilaisia antenniratkaisuja voidaan myös tarvita. Jos pihapiiristä halutaan mennä pidemmälle, niin tällöin tarvitaan operaattoriratkaisuja. Näitä voivat olla esimerkiksi 3G-puhelinverkot verkko. Kiinteästi asennetusta hoidettavan päästä voidaan myös liittyä laajakaistalla internet:iin.

6 Yhteydet Eräs merkittävä asia kuvapuhelinjärjestelmän kannalta on halutut yhteydet. Eli halutaanko kuvaa ja ääntä yhteen vai molempiin suuntiin ja millä tavalla ja formaatilla data siirretään. Jos riittää yhdensuuntainen kuva tai pysäytyskuvia muutaman sekunnin väliajoin, niin tällöin voidaan keventää omaishoitajan päätelaitteen kuormaa. Kuorman määrä taas on kriittinen, koska päätelaitteiden prosessointikapasiteetti on rajallinen. Laurean selvityksessä ei otettu riittävästi kantaa tarvittaviin datansiirron suuntiin. Tässä työssä käytiin kuitenkin läpi seuraavia vaihtoehtoja: 1. Pelkkä video hoidettava -> hoitaja 2. Video ja ääni molempiin suuntiin 3. Pysäytyskuvia hoidettava -> hoitaja, ääni molempiin suuntiin Näistä vaihtoehdoista ensimmäinen täyttää minimivaatimuksen järjestelmälle. Kun tarjotaan omaishoitajalle videokuva hoidettavasta, niin hän voi katsoa hoidettavan tilan ja tarvittaessa reagoida siihen. Toisessa vaihtoehdossa on kaikki suunnat käytössä ja järjestelmä toimisi reaaliaikaisena videoneuvotteluyhteytenä. Tämän vaihtoehdon ongelmana on videon ja äänien prosessoinnin raskaus, joka saattaa hyydyttää etenkin päätelaitteen. Kolmas vaihtoehto on karsitumpi versio edellisestä. Tässä vaihtoehdossa ensimmäiseen verrattuna omaishoitajalla on mahdollisuus esimerkiksi rauhoitella potilasta. Myös muut vaihtoehdot ovat täysin mahdollisia. Tässä työn toteutusosiossa pyrittiin kuitenkin vastaamaan näihin vaihtoehtoihin. Käyttöliittymä Omaishoitajan päätelaitteen käyttöliittymä on haastava. Käyttöliittymän tulisi palvella liikkuvaa käyttöä, antaa omaishoitajalle mahdollisuus tehdä omia asioita mutta samalla toiminnan tulisi olla toimintavarmaa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä että päätelaite ei saa jäädä taskun pohjalle lojumaan samalla kun potilaalla on hätä tai sitä että omaishoitajan pitää näpelöidä laitetta jatkuvasti, kun hän on omalla ajalla. Molemmissa tapauksissa laitteen antama hyöty kadotetaan. Käytännössä vaatimus voi tarkoittaa, joko hälytystä liikkeestä, poistumisesta kuvasta tai vastaavasta. Toimintavarman hälytyksen toteuttaminen voi olla haastavaa. Toinen esitetty idea on päätelaitteen asettaminen alustalle, jolloin kuvaa on helppo vilkaista nopeasti. Toisaalta tätä ratkaisua ei voida käyttää liikkuessa. Ideana oli myös rajoittaa kameroiden määrää kustannussyistä. Tämän johdosta yhdellä kameralla on tarkoituksena kattaa suurempi alue. Kameran näyttämästä alueesta valitaan tietty alue, jossa hoidettava on. Käyttöliittymältä tämä vaatii zoom-toimintoa sekä kohdistusta. Edelliset toiminnot tulee olla helposti asetettavissa ja käytettävissä. Lisäksi ohjelmien käynnistämien ei saisi vaatia kryptisiä komentoja tai muuta vastaavaa. Perustietotekniikkataidoilla tulee pärjätä. Tämä tarkoittaa käyttöliittymän räätälöintiä käyttötarkoitukseen. Esimerkiksi soitinohjelmista puuttuu usein haluttuja toimintoja tai ne ovat liian hankalasti käytettävissä.

7 Toteutus Toteutuksessa lähdettiin suoraan kokoamaan järjestelmää. Alkutilanteessa ohjaaja Panu Harmo oli hankkinut päätelaitteeksi Nokia N810 Internet Tabletin, joten järjestelmää lähdettiin toteuttamaan kyseiseen laitteeseen nähden. Hoidettavan päähän ei ollut laitteita hankittu valmiiksi. Esivaikutelmaltaan N810 näyttää varsin pätevältä. Valmistaja lupaa hyvää internet-selattavuutta, web-puheluja ja vastaavaa. N810:ssä oli valmiiksi asennettuna Skype internet-puheluja varten sekä kevennetty Mozilla-selain. Myös Gizmo 5 pikaviestin oli helposti ladattavissa ja asennettavissa laitteeseen. Tarkemmin katsottuna Skype:llä luvataan vain äänipuheluja eikä videopuhelujen toimivuutta. Mozilla-selaimesta puuttuu Java-tuki ja muutenkaan laite ei tue Javaa. Sinällään hankala juttu allekirjoittaneelle, koska olin odottanut Java-tukea. N810-laiteetta voidaan ohjelmoida c-kielellä mutta c-kieli on hieman vierasta. Tämä hankaloitti projektin onnistumista huomattavasti. Testit Testeissä lähdettiin testaamaan helpoimmasta päästä. Aluksi testattiin pikaviestiohjelmien toimivuutta. Pikaviestiohjelmat ovat tehty juuri vastaavaan käyttöön, joten asentamalla ohjelma sekä N810 että PC:lle hoidettavan päähän saataisiin järjestelmä toimimaan. Testattavia sovelluksia olivat siis Skype ja Gizmo 5. Skypen puhelut toimivat jollain tasolla mutta äänen laatu ei ollut kovinkaan hyvä. Yhteys pätki jonkin verran. Gismo 5:lla testattiin videoneuvottelua. Ongelmaksi muodostui N810 merkittävä hidastuminen sekä kuvasta suuri osa jäi vihreäksi, koska kuvan päivitys ei toiminut. Testit tehtiin N810 ja Windows XP PC:n välillä. Molemmat laitteet oli yhdistetty Zyxel 660 tukiasemaan WLAN-verkon avulla. Kuva 3. Testijärjestely. Pikaviestintesteissä testit tehtiin N810:n ja Windows XP PC:n välillä. Stream-testeissä testit tehtiin N810:n ja Ubuntu PC:n välillä. Flash-testeissä käytetiin kaikkia laitteita. Pikaviestinohjelmien huonon menestyksen johdosta lähdettiin selvittämään miten äänen ja videokuvan siirtoa voitaisiin tehdä kevyemmin. Siirryttiin testaamaan stream-tyylistä tiedonsiirtoa ja soitinohjelmien käyttöä.

8 Kuva ja ääni-streamin avaaminen N810 laitteesta PC:n suuntaan onnistui hyvin nopeasti. Keskustelupalstoja selaamalla löytyi suoraan ohje kuinka streamit avataan Half-Lifepeliympäristöön. Tätä ohjetta soveltamalla saatiin toistettua PC.ssä N810:n lähettämää kuvaa ja ääntä VLC-soitinohjelmalla. Tämän ohjeen mukaan piti ensin asentaa gainroot-ohjelma, jolla saatiin root-oikeudet laitteeseen. Seuraavaksi piti keskustelupalstalta löytynyttä komento-skriptiä hieman muokata tarkoitukseen sopivaksi ja siirtää se USB-kaapelilla laitteeseen. Laitteessa komentosarja piti siirtää laitteen varsinaiseen muistiin sillä komentosarjojen ajaminen muistikortilta ei ole mahdollista. Lisäksi piti muuttaa tiedoston oikeuksia chmod-komennolla. rtp.sh #!/bin/sh VPORT=5434 APORT=5432 HOST=${1: } gst-launch-0.10 v4l2src! \ video/x-raw-yuv,width=640,height=480,framerate=\(fraction\)15/1! \ hantro4200enc stream-type=1 profile-and-level=1001! \ video/x-h263,framerate=\(fraction\)15/1! rtph263ppay mtu=1438! \ udpsink host=$host port=$vport dsppcmsrc! queue! \ audio/x-raw-int,channels=1,rate=8000! mulawenc! rtppcmupay mtu=1438! \ udpsink host=$host port=$aport Tiedosto 1. N810-laitteen komentosarja äänen ja videon avaamiseksi PC:lle. PC:n ip-osoite on ja kuvan koko 640x480. n810.sdp v=0 o= IN IP s=quicktime t=0 0 a=range:npt=nowm=audio 5432 RTP/AVP 0 c=in IP b=as:63 m=video 5434 RTP/AVP 96 c=in IP a=rtpmap:96 H /90000 a=fmtp:96 a=cliprect:0,0,480,640 a=framesize: Tiedosto 2. PC:n määrittelytiedosto kuvan ja äänen toistamiseksi VLC-soitinohjelmalla. N810-laitteen ip-osoite on

9 Toiseen suuntaan avaaminen oli huomattavasti hankalampaa. Toimivia ohjeita oli hankala löytää internetistä ja Nokia ei tue tai anna ohjeita kyseisille toiminnoille vaan se on tietynlaista hakkerointia. Useiden tuntien erilaisten testien jälkeen löytyi suhteellisen toimiva ratkaisu, jossa N810 laitteeseen asennettiin M-Player ja sille syötettiin kuva- ja ääni-streamia PC:ltä VLCsoittimella. Tällä saatiin linkki pystyyn mutta yhteys katkesi aina noin 5-15 minutin välein. Luultavasti N810 prosessoinnin teho-ongelmista johtuen. Lisäksi viive tähän suuntaan oli suhteellisen suurta. Noin 5-10 sekunnin luokkaa. vlc.sh vlc -vvv v4l:/dev/video0:size=320x240:adev=/dev/dsp:audio=0 --sout '#transcode{vcodec=mp1v,vb=384,fps=25.0,scale=0.5,acodec=mpga,ab=64,channels=1}: duplicate{dst=std{access=http,mux=mpeg1,dst=:56666}}' Tiedosto 3. Komentosarja PC:n web-kameran kuvan ja äänen siirtämiseksi N810-laitteelle. Kuvan koko on 320x240. Komento tulee suorittaa linux-koneessa. Tiedosto 4. M-Player ohjelman komento kuvan ja äänen toistamiseen N810-laitteella. Koska ongelmana oli selkeästi suunta PC:ltä N810 laitteeseen eikä streameista riittävän hyvin toimivaa ratkaisua löytynyt, niin testattiin myös toistamista Flash-tekniikan avulla. N810 laitteen web-selain tukee Flash 9.0-toistoa eli tekemällä sopiva web-sivu voidaan toistaa kuvaa ja ääntä PC:ltä N810-laitteeseen. Testiä varten asennettiin FlashCam-ohjelma Windows XP-koneeseen. Kyseinen ohjelma asentui ongelmitta ja N810 muutaman yrityksen jälkeen onnistui toistamaan kuvan ja äänen. Suurin osa ajasta meni ihmetellessä testi-pc:n palomuureja, koska web-sivulle toiselta koneelta ei vaan päässyt. Lopuksi vaihdettiin konetta ja yhteys toimi samoilla asetuksilla välittömästi. FlashCam-ohjelman generoima web-sivulle asetettava koodi ei ollut toimiva N810 näytön koosta johtuen. Parametroimalla soitin toisella tavalla saatiin kuva näkymään riittävän hyvin selaimessa. Ongelmaksi kuitenkin muodostui hyvin pitkä viive, joka oli noin sekuntia. Tämä johtuu luultavasti siitä että Flash-ohjelmat halusivat luoda riittävän pitkän puskurin toiston sujuvuudeksi. Kiinteitä tiedostoja soitossa tällä tavalla toimiessa ei ole ongelmaa, koska toisto vaan alkaa myöhemmin. Live-keskustelussa viive on liian pitkä sujuvan keskustelun aikaansaamiseksi. Test.htm <html> <head><title>kuvapuhelin</title></head> <body> <object id="flashcam" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b " codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab# version=7,0,0,0" type="application/x-shockwave-flash" width="740" height="800" data="http:// :55666/flashcam.swf?file=stream.flv&host=http:// :55666/"> <param name="allowfullscreen" value="true"/> <param name="movie" value="http:// :55666/flashcam.swf?file=stream.flv"/> <param name="flashvars" value="file=stream.flv&host=http:// :55666/" />

10 <embed id="flashcam2" src="http:// :55666/flashcam.swf?file=stream.flv&host=http:// :55666/" allowfullscreen="true" width="740" height="800" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /> </object> <script language="javascript"> function getobj1(){return document.getelementbyid("flashcam");} function getobj2(){return document.getelementbyid("flashcam2");} function _setsize(obj, width, height) { if(obj){obj.width=width, obj.height=height;}; } function setsize(width, height) { _setsize(getobj1(), width, height); _setsize(getobj2(), width, height); } function normalmode(){ setsize(740, 300); } function doublemode(){ setsize(320*2, 260*2+170); } function fullscreenmode(){ setsize(840, 600); } normalmode(); function getcookie(name) { var isinternetexplorer = navigator.appname.indexof("microsoft")!= -1; var flashcamobj = isinternetexplorer? document.all.flashcam : document.flashcam2; flashcamobj.setvariable("_root."+name, ""); } </script> </body> </html> Tiedosto 5. Web-sivun koodi flash-kuvan ja äänen toistamiseksi. Muutettu kokoasetuksia, jotta kuva näyttää hyvältä N810-laitteessa. Testien tekemiseen kului yllättävän paljon aikaa ja tämän projektin puitteissa aika loppui kesken. Toimivaa ratkaisua ei siis löytynyt. Suurimpana ongelmana on N810 prosessointikapasiteetin puute toistettaessa kuvaa PC:ltä. Luultavasti tämä johtuu siitä että toiston prosessointi suoritetaan ohjelmilla, kun taas toiseen suuntaan käytetään hyvin pitkälle N810 erikoispiirejä hyväksi. N810:ssä käytetään G-Streamer-framework:ia ääni ja kuvasignaalien käsittelyssä. C-kielellä ohjelmoimalla voitaisiin ehkä saada hyödynnettyä erikoispiirejä myös toiseen suuntaan toistettaessa kuvaa ja ääntä. Testien perusteella kuvan ja äänen siirto ja toisto N810 laitteesta PC:lle toimii hyvin. Toiseen suuntaan ei löytynyt riittävän hyvää ratkaisua. Paras ratkaisu tähän suuntaan oli käyttää Flashtekniikkaa ja samalla jättää toinen suunta huomioimatta. Tällöin myös viive pieneni hiukan. Flash ratkaisulla voidaan tarjota testausta varten hyvin helposti ratkaisu mutta se ei välttämättä ole riittävän käytettävä.

11 Muita testejä Edellisten testien lisäksi projektissa oli tarkoituksena kokeilla MJpeg-kuvien välitystä suoraan WLAN-kamerasta. Java-koodi tähän oli suurelta osin olemassa. Projektin alkuvaiheissa N810 ominaisuuksia tutkiessa kävi hyvin selväksi että laite ei tue Javaa. Asiaa kuitenkin tutkittiin pidemmälle kiinnostuksesta johtuen. Java:a varten Maemo-käyttöjärjestelmälle (joka on myös N810:ssä) on olemassa toteutuksia. Niistä lupaavimmalta näytti Jalimo-projektin sivut. Jalimo kokoaa eri Java-osuuksia yhteen ja tarjoaa niitä pakettina. Esimerkkinän paketissa tulee virtuaalikoneita ja kirjastoja. Jalimon asentaminen osoittautui hieman hankalammaksi kuin oli odotettavissa. Periaatteessa pakettien olisi pitänyt asentua ns. red-pill-moodissa suoraan web-sivulta klikkailemalla. Red-pill moodilla tarkoitetaan N810 jätettyä takaporttia, jolla sovelluksia voidaan suoraviivaisemmin asentaa pakettien hallinnalla. Red-pill-moodi saadaan päälle avaamalla pakettien hallinnan uuden katalogin lisäys ja kirjoittamalla kohteeksi matrix. Tämän jälkeen painetaan peruuta nappulaa ja valitaan punainen pilleri. N810 oli kuitenkin asennettu ennestään paketteja ja eri ohjelmat halusivat samasta paketista eri version. Tämän johdosta N810 pakkauksenhallinta ei onnistunut asentamaan tarvittuja sovelluksia. Ongelman kiertämiseksi paketit ladattiin laitteen muistiin ja asennettiin komentoriviltä apt-get-komennolla. Tällöin paketit asentuivat ilman ongelmia ja muutenkin sovellukset toimivat kuten piti. Jalimo tukee Java-komentoriviohjelmia sekä eclipse SWT-kirjastojen avulla tehtyjä graafisia sovelluksia. Valmis MJpeg-katselukoodi oli kuitenkin kirjoitettu Java:n Swing-kirjastoilla. Tämän johdosta koodin uudelleen muokkausta tarvittiin hyvin paljon. Esimerkiksi SWT:ssä voidaan käyttöliittymäkomponentteja kutsua vain UI-säikeestä, kun Swing-toteutuksessa voidaan komponentteja kutsua vapaasti mistä säikeestä tahansa. Java-ohjelmat tulee palkata deb-paketeiksi Maemo-alustaa varten (siis esimerkiksi Ubuntun debpaketit eivät toimi Maemossa). Keskustelupalstoja selaamalla ja kokeilemalla muutamia ohjeita saatiin useampi tunti vietettyä aikaa. Lopulta löytyi plug-in-komponentti Apache Maven ohjelmalle. Maven on yleinen koontityökalu ohjelmien kokoamiseksi erilaisista kirjastopaketeista. Komponentin löytymisen jälkeen deb-pakettien teko oli suoraviivaista. Huomattavaa tosin on että koonti tulee suorittaa ympäristössä, joka tukee deb-pakettien tekoa (esim Ubuntussa). Ohjelman koodin muokkauksen, käännön ja paketoinnin jälkeen ilmeni että koodi ei kuitenkaan toiminut oikein Jalimo-alustalla. Ilmeisesti cacao-virtuaalikone ei tue synchronized-lohkoja. Käytännössä tämä estää useampisäikeisten ohjelmien teon ilman tee se itse synkronointia. Tämän johdosta koe päätettiin keskeyttää. Työmäärät Projekti oli tarkoitettu 3 op / 2 ov työmäärää vastaavaksi. Käytännössä tämä tarkoittaa 80 tunnin työtä. Projektissa pidettiin 1-2h palavereja kerran viikkoon. Tämä osaltaan söi tuntimäärää suhteellisen paljon. Alkuperäinen aikataulu ja tuntijako oli seuraava:

12 Kuvaus: Tunnit: Valmis: a) Projektisuunnitelman teko b) Olemassa olevaan laitteistoon tutustuminen Projektisuunnitelma c) Järjestelmäsuunnittelu ja laitteiston valinta d) Laitteisto ja ohjelmat valmiina toteutusta varten Väliraportointi e) Toteutuksen tekeminen Loppuraportointi f) Dokumentoinnin viimeistely Dokumentointi, tehdään pitkin projektia 10 Tilanne ja ohjauspalaverit 16 Yht: 90 Alkuperäisestä aikataulusta jo nähdään lievä tuntien ylimitoitus. N810-laitteen ominaisuuksista, johtuen projektin luonne muuttui toteutuksen osalta. Käytännössä toteutus meni N810 ominaisuuksien kartoittamiseksi eikä päästy tekemään varsinaista sovellusta projektin ajan puitteissa. Toteutunut aikataulu näytti suunnilleen tältä: Kuvaus: Tunnit: Valmis: a) Projektisuunnitelman teko b) Olemassa olevaan laitteistoon tutustuminen Projektisuunnitelma c) Järjestelmäsuunnittelu (ja laitteiston valinta) d) N810 testaus / pikaviestimet Väliraportointi e) N810 testaus / streamit f) N810 testaus / Flash g) Java-testit Loppuraportointi h) Dokumentoinnin viimeistely Dokumentointi, tehdään pitkin projektia 10 Tilanne ja ohjauspalaverit 16 Yht: 105 Voidaan todeta että saatuihin tuloksiin nähden käytettiin paljon aikaa. Projektin ongelmakohdaksi osoittautui N810-laitteen käyttö. Päätelaite olisi pitänyt vaihtaa toisenlaiseen viimeistään väliraportoinnin yhteydessä. Toisaalta laite oli jo hankittu eikä siitä haluttu luopua. Laitetta oltiin vaihtamassa vasta 1½ viikkoa ennen loppuraportointia. Tällöin kuitenkin todettiin että aika ei riitä ja keskitytään N810 testaamiseen.

13 Yhteenveto Projektin lähtökohtana oli nollatilanne. Aikaisemmin omaishoitajan kuvapuhelinyhteyttä ei oltu laboratoriossa tutkittu. Teknologian kartoituksen osalta projektissa saatiin tietoa kokonaiskonseptista, laitteista ja yhteyksistä. Toteutuksen osalta N810-päätelaitteen ominaisuudet tulivat selville. Pääongelmana laitteessa on kuvan ja äänen siirto PC:tä laitteeseen, koska laitteesta loppuu prosessointiteho kesken. Varsinaista prototyyppiä ei onnistuttu rakentamaan testausta varten. Tietoa kertyi kuitenkin sen verran että seuraavilla ryhmillä on helpompi jatkaa. Suositukset Suosituksena jatkoa varten: - N810:n ominaisuudet eivät ole riittävät kuvan ja äänen siirtoon molempiin suuntiin. Joko luovuttava laitteen käytöstä tai selvitettävä mistä voidaan karsia (esim. still-kuvat) - Kartoitettava tarkemmin miten järjestelmän käyttö tapahtuu. Tietoa käytettävä hyödyksi ominaisuuksien karsimiseksi - Kartoitettava päätelaitteita sekä samalla järjestelmän hintaa. Verrattava näitä keskenään ja valittava toteutustapa - Palvelukonseptina tarjoamisen kartoittaminen. Voidaanko päätelaite poistaa kokonaan tai oikeammin siirtää palvelukeskukseen. Samalla poistaa kannettavan päätteen tarve ja korvata se esimerkiksi puhelimella, johon soitetaan keskuksesta

Online-kurssien pikaopas Adobe Connect -yhteyden käyttämiseen

Online-kurssien pikaopas Adobe Connect -yhteyden käyttämiseen Online-kurssien pikaopas Adobe Connect -yhteyden käyttämiseen Laitteisto ja ohjelmat Sovelton Online-kurssit käyttävät alustanaan Adobe Connect -ympäristöä. Asiakasohjelmaksi riittää pelkkä www-selain

Lisätiedot

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti - Testaa

Lisätiedot

Lync-järjestelmän käyttö etäpalvelussa Työasemavaatimukset ja selainohjelman asennus. 14.10.2015 Valtiovarainministeriö

Lync-järjestelmän käyttö etäpalvelussa Työasemavaatimukset ja selainohjelman asennus. 14.10.2015 Valtiovarainministeriö Lync-järjestelmän käyttö etäpalvelussa Työasemavaatimukset ja selainohjelman asennus 14.10.2015 Valtiovarainministeriö 1 1 Taustaa Nykyisten videoneuvottelulaitteiden sopimus päättyy vuoden 2015 lopussa.

Lisätiedot

A14-11 Potilaan mittaustiedon siirtäminen matkapuhelimeen

A14-11 Potilaan mittaustiedon siirtäminen matkapuhelimeen 1 AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt A14-11 Potilaan mittaustiedon siirtäminen matkapuhelimeen Projektisuunnitelma Tommi Salminen, Hanna Ukkola, Olli Törmänen 19.09.2014 1 Projektin

Lisätiedot

Etäkokousohjeet HUS:n ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on käytössä VRK-kortti

Etäkokousohjeet HUS:n ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on käytössä VRK-kortti Etäkokousohjeet HUS:n ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on käytössä VRK-kortti Tämä ohje on tarkoitettu HUS:n ulkopuolella, muussa sairaanhoitopiirissä työskentelevälle ammattilaiselle, jolla on käytössä

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

Loppuraportti. Virtuaali-Frami, CAVE-ohjelmisto. Harri Mähönen projektiassistentti Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Versio

Loppuraportti. Virtuaali-Frami, CAVE-ohjelmisto. Harri Mähönen projektiassistentti Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Versio 1 Loppuraportti Virtuaali-Frami, CAVE-ohjelmisto Harri Mähönen projektiassistentti Seinäjoen ammattikorkeakoulu Versio 1.0 15.1.2006 2 Sisällys Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4 1.1 Dokumentin tarkoitus...

Lisätiedot

Etäkokousohjeet ammattilaisille, jotka eivät työskentele HUS:n palveluksessa ja eivät omista VRK-korttia

Etäkokousohjeet ammattilaisille, jotka eivät työskentele HUS:n palveluksessa ja eivät omista VRK-korttia Etäkokousohjeet ammattilaisille, jotka eivät työskentele HUS:n palveluksessa ja eivät omista VRK-korttia Tämä ohje on tarkoitettu ammattilaisille, jotka työskentelevät HUS:n ulkopuolella ja eivät omista

Lisätiedot

Automaattinen yksikkötestaus

Automaattinen yksikkötestaus Teknillinen Korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Automaattinen yksikkötestaus Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä

Lisätiedot

Käyttöohje. Sonera Visuaalisen kommunikaation henkilökohtainen käyttö tietokoneella älylaitteella ja selaimella

Käyttöohje. Sonera Visuaalisen kommunikaation henkilökohtainen käyttö tietokoneella älylaitteella ja selaimella Käyttöohje Sonera Visuaalisen kommunikaation henkilökohtainen käyttö tietokoneella älylaitteella ja selaimella Soneran visuaalisen kommunikaation palvelu käyttö onnistuu useilla eri tavoilla ja laitteilla.

Lisätiedot

PROBYTE GSM ALARM #6d

PROBYTE GSM ALARM #6d PROBYTE GSM ALARM #6d PROBYTE GSM ALARM #6 toimii GSM-hälyttimenä ja kaukoohjaimena. Soitto- tai SMS-hälytysviestien vastaanottajia voidaan hallita etäohjatusti. Ohjusrelettä voidaan ohjata SMS-viestillä.

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Tietoisku 5.4.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Lataa tietoiskun materiaali netistä, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Tietoverkot

Lisätiedot

Webinaariin liittyminen Skype for

Webinaariin liittyminen Skype for Webinaariin liittyminen Skype for Business Web Appin kautta Ohjeet Sähköpostin Liity webinaariin tästä -linkki Kun klikkaat Osallistumisohjeet webinaariin -sähköpostiviestissä olevaa Liity webinaariin

Lisätiedot

GSRELE ohjeet. Yleistä

GSRELE ohjeet. Yleistä GSRELE ohjeet Yleistä GSM rele ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen lankapuhelin.

Lisätiedot

Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min)

Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min) Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min) Päätarkoitus: - Lyhyiden selitysvideoiden tuotanto (max 3 minuuttia) yksinkertaisin keinoin Selitysvideoiden tuottaminen edistää reflektioprosessia liittyen omaan

Lisätiedot

Kurssin hallinta -työväline

Kurssin hallinta -työväline Kurssin hallinta -työväline Kurssin hallinta -työvälineellä muokataan kursseja A&Ooppimisympäristöalustalla Kurssi koostuu - ohjelmasta (linkit työkaluihin& muihin resursseihin), - materiaaleista, - keskusteluryhmästä,

Lisätiedot

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 Copyright 2002 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään 9354501 Issue 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650:N ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Tehosta kokouskäytäntöjäsi! Teknologian avulla järjestät kokoukset tehokkaasti ja vaivattomasti.

Tehosta kokouskäytäntöjäsi! Teknologian avulla järjestät kokoukset tehokkaasti ja vaivattomasti. Tehosta kokouskäytäntöjäsi! Teknologian avulla järjestät kokoukset tehokkaasti ja vaivattomasti. Kiitos kun latasit kokoustyöskentelyn oppaan. Kuluuko sinulla palavereissa aikaa johonkin muuhun, kuin itse

Lisätiedot

oppimispeli esi- ja alkuopetusikäisten lasten matemaattisten taitojen tukemiseen

oppimispeli esi- ja alkuopetusikäisten lasten matemaattisten taitojen tukemiseen oppimispeli esi- ja alkuopetusikäisten lasten matemaattisten taitojen tukemiseen ILMAINEN Lukimat-verkkopalvelun (www.lukimat.fi) kautta saatava tietokonepeli EKAPELI-MATIKKA Ekapeli-Matikka on tarkoitettu

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

A11-02 Infrapunasuodinautomatiikka kameralle

A11-02 Infrapunasuodinautomatiikka kameralle A11-02 Infrapunasuodinautomatiikka kameralle Projektisuunnitelma AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Lassi Seppälä Johan Dahl Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1. Projektityön tavoite

Lisätiedot

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi Doro Secure 580IUP Käyttöopas Suomi 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Suomi 1. Virta päälle/pois

Lisätiedot

Etäkokousohjeet HUS:n työntekijöille, joilla on Lync/Skype asennettuna työasemalle

Etäkokousohjeet HUS:n työntekijöille, joilla on Lync/Skype asennettuna työasemalle Etäkokousohjeet HUS:n työntekijöille, joilla on Lync/Skype asennettuna työasemalle Tämä ohje on tarkoitettu HUS:n sisäisille työntekijöille, eli käytössä täytyy olla HUS:n antamat tunnukset, joita käytetään

Lisätiedot

Ohjelmiston kuvakkeiden kuvaus

Ohjelmiston kuvakkeiden kuvaus Ohjelmiston kuvakkeiden kuvaus Aliro-ohjelmiston kuvakkeiden esittely kattaa kaikki ohjelmistossa käytettävät kuvakkeet. Esittelyn avulla tunnistat helposti kuvakkeet ja niiden kautta käytettävät toiminnot.

Lisätiedot

Paikannusratkaisu koti- ja omaishoidossa- kokemuksia Varkaudesta. Yepzon henkilöpaikannin IkäOte-hanke/Joensuu Mervi Ilonen 30.9.

Paikannusratkaisu koti- ja omaishoidossa- kokemuksia Varkaudesta. Yepzon henkilöpaikannin IkäOte-hanke/Joensuu Mervi Ilonen 30.9. Paikannusratkaisu koti- ja omaishoidossa- kokemuksia Varkaudesta Yepzon henkilöpaikannin IkäOte-hanke/Joensuu Mervi Ilonen 30.9.2015 Ennen henkilöpaikantimen valintaa- taustatyötä - Messut: Apuvälinemessut,

Lisätiedot

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry EduCloud ncloud Rajapintojen avaaminen ja ekosysteemien rakentaminen JulkICTLab-seminaari 20.11.2015 Martin von Willebrand, puheenjohtaja Avoin arkkitehtuuri Luo jäsenien menestystarinoita avoimilla ratkaisuilla

Lisätiedot

Ohjeissa pyydetään toisinaan katsomaan koodia esimerkkiprojekteista (esim. Liikkuva_Tausta1). Saat esimerkkiprojektit opettajalta.

Ohjeissa pyydetään toisinaan katsomaan koodia esimerkkiprojekteista (esim. Liikkuva_Tausta1). Saat esimerkkiprojektit opettajalta. Ohjeissa pyydetään toisinaan katsomaan koodia esimerkkiprojekteista (esim. Liikkuva_Tausta1). Saat esimerkkiprojektit opettajalta. Vastauksia kysymyksiin Miten hahmon saa hyppäämään? Yksinkertaisen hypyn

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

T Testiraportti - järjestelmätestaus

T Testiraportti - järjestelmätestaus T-76.115 Testiraportti - järjestelmätestaus 18. huhtikuuta 2002 Confuse 1 Tila Versio: 1.0 Tila: Päivitetty Jakelu: Julkinen Luotu: 18.04.2002 Jani Myyry Muutettu viimeksi: 18.04.2002 Jani Myyry Versiohistoria

Lisätiedot

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti asennus...

Lisätiedot

PortableApps.com ilmaisohjelmien asennus ja käyttö muistitikulla

PortableApps.com ilmaisohjelmien asennus ja käyttö muistitikulla PortableApps.com ilmaisohjelmien asennus ja käyttö muistitikulla 29.11.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Luennon materiaali PDF-tiedostona: opi.opisto.hel.fi/mikko PortableApps.com Mahdollistaa ilmaisohjelmien

Lisätiedot

Yhteistyökumppanit kirjautuvat erikseen annetuilla tunnuksilla osoitteeseen

Yhteistyökumppanit kirjautuvat erikseen annetuilla tunnuksilla osoitteeseen 1 Etäyhteysohje (vpn.lappia.fi) Yleistä ssl-vpn etäkäyttöpalvelusta Koulutuskuntayhtymän henkilökunnalla ja opiskelijoilla on käytössään selaimella käytettävä etäkäyttöpalvelu. Palvelun kautta voi käyttää

Lisätiedot

ADMINETIN ASIAKASTUKI. Ohjeita ja vinkkejä sujuvaan asiointiin

ADMINETIN ASIAKASTUKI. Ohjeita ja vinkkejä sujuvaan asiointiin ADMINETIN ASIAKASTUKI Ohjeita ja vinkkejä sujuvaan asiointiin SISÄLTÖ ASIAKASTUEN ESITTELY 2 TUKIPYYNTÖJEN JÄTTÄMINEN 3 SOITTAMINEN TUKINUMEROON 4 KOLMANSIIN OSAPUOLIIN LIITTYVÄT ASIAT 5 KEHITYSEHDOTUKSET

Lisätiedot

AS Automaatio ja systeemitekniikan projektityöt A13 10 Radio ohjattavan pienoismallin ohjausjärjestelmän ja käyttöliittymän kehittäminen

AS Automaatio ja systeemitekniikan projektityöt A13 10 Radio ohjattavan pienoismallin ohjausjärjestelmän ja käyttöliittymän kehittäminen Väliraportti AS 0.3200 Automaatio ja systeemitekniikan projektityöt A13 10 Radio ohjattavan pienoismallin ohjausjärjestelmän ja käyttöliittymän kehittäminen Toni Liski, Konsta Hölttä, Lasse Kortetjärvi

Lisätiedot

Linux omaan kannettavaan. Ilkka Kiistala

Linux omaan kannettavaan. Ilkka Kiistala Linux omaan kannettavaan Ilkka Kiistala 18.2.2016 Aiheet 1. Linuxista 2. Kannettavista 3. Live-Linux 4. Linux-asennus 5. Käyttö 6. Vinkit ja linkit Arviointia lopuksi Lopuksi voi kysyä oman koneensa ja

Lisätiedot

TITANIC TEMPPU, vaan ei karille

TITANIC TEMPPU, vaan ei karille TITANIC TEMPPU, vaan ei karille Mikko Mäkelä Tuomo Rintamäki 17/10/10 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 1 Metropolia- ammattikorkeakoulusta Suomen suurin ammattikorkeakoulu, joka aloitti

Lisätiedot

Etäkokousohjeet HUS:n työntekijöille, joilla ei ole asennettuna Lynciä/Skypeä työasemalla

Etäkokousohjeet HUS:n työntekijöille, joilla ei ole asennettuna Lynciä/Skypeä työasemalla Etäkokousohjeet HUS:n työntekijöille, joilla ei ole asennettuna Lynciä/Skypeä työasemalla Tämä ohje on tarkoitettu HUS:n sisäisille työntekijöille, eli käytössäsi on HUS:n antamat tunnukset, joita käytetään

Lisätiedot

Ongelmatilanteita verkkokokousympäristössä (BigBlueButton) Mediamaisteri Group PL 82 (Sumeliuksenkatu 18 B) FI-33101 TAMPERE www.mediamaisteri.

Ongelmatilanteita verkkokokousympäristössä (BigBlueButton) Mediamaisteri Group PL 82 (Sumeliuksenkatu 18 B) FI-33101 TAMPERE www.mediamaisteri. Ongelmatilanteita verkkokokousympäristössä (BigBlueButton) Mediamaisteri Group PL 82 (Sumeliuksenkatu 18 B) FI-33101 TAMPERE www.mediamaisteri.com Mediamaisteri Group 2011 Ongelmat ja niiden ennaltaehkäisy

Lisätiedot

Johdatus ohjelmointiin

Johdatus ohjelmointiin Johdatus ohjelmointiin EXAM tentin liitetiedostojen lataaminen, käyttäminen ja palauttaminen Kerro mahdolliset puutteet tai parannusehdotukset: pietari.heino@tut.fi Tällä sivulla on selitetty lyhyesti

Lisätiedot

Oliosuunnitteluesimerkki: Yrityksen palkanlaskentajärjestelmä

Oliosuunnitteluesimerkki: Yrityksen palkanlaskentajärjestelmä Oliosuunnitteluesimerkki: Yrityksen palkanlaskentajärjestelmä Matti Luukkainen 10.12.2009 Tässä esitetty esimerkki on mukaelma ja lyhennelmä Robert Martinin kirjasta Agile and Iterative Development löytyvästä

Lisätiedot

KAIKKI LAITTEET KÄYNNISTETÄÄN UUDELLEEN ENNEN TARKISTUSTA

KAIKKI LAITTEET KÄYNNISTETÄÄN UUDELLEEN ENNEN TARKISTUSTA LUE TEHTÄVÄ KOKONAAN ENNEN ALOITTAMISTA!!! KAIKKI LAITTEET KÄYNNISTETÄÄN UUDELLEEN ENNEN TARKISTUSTA Asiakkaanne Paten Bitti Oy on nopeasti kasvava suomalainen ohjelmistotalo, joka on laajentanut toimintaansa

Lisätiedot

CVS. Kätevä väline usein päivitettävien tiedostojen, kuten lähdekoodin, hallitsemiseen

CVS. Kätevä väline usein päivitettävien tiedostojen, kuten lähdekoodin, hallitsemiseen CVS Versionhallintajärjestelmä Kätevä väline usein päivitettävien tiedostojen, kuten lähdekoodin, hallitsemiseen Käytetään komentoriviltä, myös graafisia käyttöliittymiä saatavilla CVS Kaikki tiedostot

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

Yleinen ohjeistus Linux tehtävään

Yleinen ohjeistus Linux tehtävään Yleinen ohjeistus Linux tehtävään Sinulle on toimitettu valmiiksi asennettu HYPER V ympäristö. Tehtäväsi on asentaa tarvittavat virtuaalikoneet, sekä konfiguroida ne ja verkkolaitteet, tehtävän mukaisesti.

Lisätiedot

Valppaan asennus- ja käyttöohje

Valppaan asennus- ja käyttöohje Versio Päiväys Muokkaaja Kuvaus 0.9 16.2.2006 Tuukka Laakso Korjattu versio 0.1 Antti Kettunen Alustava versio Sisällysluettelo 1 Johdanto...2 2 Valppaan asennus...3 2.1 Valppaan kääntäminen...3 2.2 Valmiiksi

Lisätiedot

Harjoitustyön testaus. Juha Taina

Harjoitustyön testaus. Juha Taina Harjoitustyön testaus Juha Taina 1. Johdanto Ohjelman teko on muutakin kuin koodausta. Oleellinen osa on selvittää, että ohjelma toimii oikein. Tätä sanotaan ohjelman validoinniksi. Eräs keino validoida

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

Kotitalouksien internet-yhteyksien teknistaloudellinen mallinnus 2015-2025. Diplomityö seminaari 12.4.2016

Kotitalouksien internet-yhteyksien teknistaloudellinen mallinnus 2015-2025. Diplomityö seminaari 12.4.2016 Kotitalouksien internet-yhteyksien teknistaloudellinen mallinnus 2015-2025 Diplomityö seminaari 12.4.2016 Jimi Viitanen Johdanto Tutkimuskysymys Miten koti muodostavat yhteyden Internettiin? Minkälainen

Lisätiedot

PLA-32820 Mobiiliohjelmointi. Mika Saari mika.saari@tut.fi http://www.students.tut.fi/~saari5/pla_32820_2016/

PLA-32820 Mobiiliohjelmointi. Mika Saari mika.saari@tut.fi http://www.students.tut.fi/~saari5/pla_32820_2016/ PLA-32820 Mobiiliohjelmointi Mika Saari mika.saari@tut.fi http://www.students.tut.fi/~saari5/pla_32820_2016/ 1. Luento 2 Suoritus vaatimukset Kurssin sisältö Kirjallisuus Mobiiliohjelmointi Mobiililaitteita...

Lisätiedot

Test-Driven Development

Test-Driven Development Test-Driven Development Ohjelmistotuotanto syksy 2006 Jyväskylän yliopisto Test-Driven Development Testilähtöinen ohjelmistojen kehitystapa. Tehdään ensin testi, sitten vasta koodi. Tarkoituksena ei ole

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU. Ubuntu. Yukun Zhou

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU. Ubuntu. Yukun Zhou KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Ubuntu Yukun Zhou 2014 Yukun Zhou Harjoitustyö 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 2 2. JULKAISUT... 3 3. SUOSIO... 4 4. ASENNUS... 4 5. TURVALLISUUS... 4 6. PAKETTIENHALLINTA...

Lisätiedot

Siemens Webserver OZW672

Siemens Webserver OZW672 Siemens Webserver OZW67 Climatix IC pilvipalvelu Kytke laite lämpöpumpun ohjaimeen Kytke laite verkkopiuhalla internetiin Mene nettiselaimella Climatix IC palveluun Luo käyttäjätili ja rekisteröi laite

Lisätiedot

Elektroniikkalajin semifinaalitehtävien kuvaukset

Elektroniikkalajin semifinaalitehtävien kuvaukset Elektroniikkalajin semifinaalitehtävien kuvaukset Kilpailija rakentaa ja testaa mikrokontrollerilla ohjattavaa jännitereferenssiä hyödyntävän sovelluksen. Toteutus koostuu useasta elektroniikkamoduulista.

Lisätiedot

Näin järjestän ohjelmointikurssin, vaikka en ole koskaan ohjelmoinut www.helsinki.fi

Näin järjestän ohjelmointikurssin, vaikka en ole koskaan ohjelmoinut www.helsinki.fi Näin järjestän ohjelmointikurssin, vaikka en ole koskaan ohjelmoinut Ohjelmointikurssin järjestäminen Helsingin yliopiston Ohjelmoinnin MOOC-kurssimateriaalin avulla 15.4.2016 1 Linkki Tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

7signal Sapphire. Ratkaisuesittely

7signal Sapphire. Ratkaisuesittely 7signal Sapphire Ratkaisuesittely Agenda 7signal Ratkaisu Yleiskuvaus Kolme komponenttia Tehtävät Kohdeasiakkaat Palvelut Esimerkkikuvia 7signal Langattomien verkkojen hallintaan, ylläpitoon ja kehittämiseen

Lisätiedot

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013 License Pertti Pennanen License 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO Lisenssien hallinta... 2 Lisenssisopimus... 2 Yleisimmät lisensiointimallit... 2 OEM lisenssi... 3 Kelluva lisenssi... 3 Työasemakohtainen lisenssi...

Lisätiedot

AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt

AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt A11-17 Ikäihmisten kotona asumista tukevien järjestelmien kehittäminen AikatauluValpas Salla Ojala Paula Laitio 1. Projektin tavoite 1.1 Alkuperäiset

Lisätiedot

Electric power steering

Electric power steering AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Electric power steering Ohjausmoottorin jäähdytys ja ylikuumenemisen esto Väliraportti 15.10.2014 Työn ohjaaja: Ville Matikainen Tekijät: Samppa

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

24.11 Verkkokonsulttien työpaja. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kaisa Kostamo-Pääkkö

24.11 Verkkokonsulttien työpaja. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kaisa Kostamo-Pääkkö 24.11 Verkkokonsulttien työpaja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kaisa Kostamo-Pääkkö TAVOITTEENA Lisätä virtu.fi palveluiden tunnettavuutta ja käyttöä TOTEUTUS 1. ssa tuettiin tietoa ensin esteistä/haasteista,

Lisätiedot

TIES460 OPPIMATERIAALITUOTANTO,

TIES460 OPPIMATERIAALITUOTANTO, TIES460 OPPIMATERIAALITUOTANTO, LUENTO 4 Yliopistonopettaja, FT Antti Ekonoja antti.j.ekonoja@jyu.fi 13.4.2016 KOKEMUKSIA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPPIMATERIAALIEN TUOTTAMISESTA 2006 2007 2012 2009

Lisätiedot

Markkinoiden helpoin ja käytännöllisin IP Kamera

Markkinoiden helpoin ja käytännöllisin IP Kamera No.1. Plug and Play IP Kamera Markkinoiden helpoin ja käytännöllisin IP Kamera Helppo Käyttäjän ei tarvitse tietää mitään verkkotekniikasta eikä tehdä mitään asetuksia tai porttiohjauksia reitittimeen.

Lisätiedot

Käyttöohje Setera Office+

Käyttöohje Setera Office+ SNOM 370 Käyttöohje Setera Office+ 1. Puhelimen tärkeimmät näppäimet 4 3 5 2 1 1. Pito (Hold) : Laittaa puhelun pitoon, uudelleen painamalla ottaa pois pidosta. 2. Yhdistäminen (Transfer) : Painamalla

Lisätiedot

Hälyri-tietojärjestelmän järjestelmätestaussuunnitelma ja -raporttimalli

Hälyri-tietojärjestelmän järjestelmätestaussuunnitelma ja -raporttimalli Hälyri-tietojärjestelmän järjestelmätestaussuunnitelma ja -raporttimalli Laatijat: Veli Mikko Puupponen ja Ilkka Rautiainen Päivämäärä: 26.5.2014 Versio: 1.0.0 1. Testausympäristö ja yhteenveto Testatun

Lisätiedot

Videon tallentaminen Virtual Mapista

Videon tallentaminen Virtual Mapista Videon tallentaminen Virtual Mapista Kamera-ajon tekeminen Karkean kamera ajon teko onnistuu nopeimmin Katseluohjelmassa (Navigointi > Näkymät > Tallenna polku). Liikeradan ja nopeuden tarkka hallinta

Lisätiedot

A4.1 Projektityö, 5 ov.

A4.1 Projektityö, 5 ov. A4.1 Projektityö, 5 ov. Kurssin esitietovaatimuksia Kurssin tavoitteista Kurssin sisällöstä Luentojen tavoitteista Luentojen sisällöstä Suoritustavoista ja -vaatimuksista Arvostelukriteereistä Motivointia

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Vaatimusmäärittely Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 12.10.01 Pekka Koskinen Ensimmäinen luonnos 0.2 17.10.01 Pekka Koskinen Lisätty vaatimuksia

Lisätiedot

Microsoft Lync 2013. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Microsoft Lync 2013. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Microsoft Lync 2013 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Microsoft Lync 2013 Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi ja Sirpa Kemppainen

Lisätiedot

Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server.

Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server. PIKA-ALOITUSOPAS Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server. Fiscal Media Manager -ohjelmalla tehdään kalenteri,

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen. Luento 11, 7.12.

Ohjelmistojen mallintaminen. Luento 11, 7.12. Ohjelmistojen mallintaminen Luento 11, 7.12. Viime viikolla... Oliosuunnittelun yleiset periaatteet Single responsibility eli luokilla vain yksi vastuu Program to an interface, not to concrete implementation,

Lisätiedot

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut

Lisätiedot

A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti. Projektisuunnitelma. Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.

A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti. Projektisuunnitelma. Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0. A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti Projektisuunnitelma Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.3200 Syksy 2013 Arto Mikola Aku Kyyhkynen 25.9.2013 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...

Lisätiedot

EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT

EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT EASY Pilvi EASY Tiedostopalvelin: Tiedostojen tallennukseen ja jakamiseen soveltuva monipuolinen järjestelmä EASY Pilvipalvelin: Täysiverinen, skaalautuva käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot Tuotetiedot Hands free -laite Mikrofoni Lyhyt mikrofoni 1 12 V -liitin 2 Mikrofoniliitäntä 3 Linkkipainike 4 Toiminnon merkkivalo (sininen/punainen) 5 Soittopainike 6 Äänenvoimakkuuden lisääminen (+) Käyttö

Lisätiedot

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Johdanto... 2 1. Opetushenkilökunnan tehtävät... 2 1.1. Kurssin vastuuopettaja... 2 1.2. Kurssimestarit ja assistentit... 3 1.2.1. Vastuuyliopiston

Lisätiedot

Pimeän arkiston toteutusvaihtoehtoja Theseukselle

Pimeän arkiston toteutusvaihtoehtoja Theseukselle Pimeän arkiston toteutusvaihtoehtoja Theseukselle 26.4.2016 Samu Viita (samu.viita@helsinki.fi) Kirjastoverkkopalvelut Suunnittelun taustaa ja lähtökohdat Kansalliskirjastoa pyydetty laatimaan ehdotuksia

Lisätiedot

TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe. Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat

TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe. Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat - Kierros I klo 10.15-11.10 (55 min) - Kierros II klo 11.15 11.45 (35 min) - Kierros III klo 11.50 12.20 (30 min) - Yhteenveto

Lisätiedot

Test-Driven Development

Test-Driven Development Test-Driven Development Syksy 2006 Jyväskylän yliopisto Test-Driven Development Testilähtöinen ohjelmistojen kehitystapa. Tehdään ensin testi, sitten vasta koodi. Tarkoituksena ei ole keksiä kaikkia mahdollisia

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Vesiprosessin sekvenssiohjelmointi ja simulointiavusteinen testaus

Projektisuunnitelma Vesiprosessin sekvenssiohjelmointi ja simulointiavusteinen testaus Projektisuunnitelma Vesiprosessin sekvenssiohjelmointi ja simulointiavusteinen testaus Ville Toiviainen Tomi Tuovinen Lauri af Heurlin Tavoite Projektin tarkoituksena on luoda valmis sekvenssiohjelma säätötekniikan

Lisätiedot

T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera

T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Käyttöolosuhteet... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen...

Lisätiedot

Versio Päiväys Tekijä Kuvaus Tikkanen varsinainen versio

Versio Päiväys Tekijä Kuvaus Tikkanen varsinainen versio Testiraportti 26.2.2006 1/5 - Noheva II Testiraportti Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 1.0 26.2.2006 Tikkanen varsinainen versio 1 Yleistä Toteutusvaiheen 2 virallinen testaus on muodostunut automaattisista

Lisätiedot

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Päiväys Tekijä 22.03.02 Ville Vaittinen Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tärkeimmät lyhenteet... 3 2. Konfiguraationhallinnan tärkeimmät välineet... 4 2.1

Lisätiedot

S14 09 Sisäpeltorobotti AS Automaatio ja systeemitekniikan projektityöt. Antti Kulpakko, Mikko Ikonen

S14 09 Sisäpeltorobotti AS Automaatio ja systeemitekniikan projektityöt. Antti Kulpakko, Mikko Ikonen S14 09 Sisäpeltorobotti AS 0.3200 Automaatio ja systeemitekniikan projektityöt Antti Kulpakko, Mikko Ikonen 1. Projektin tavoitteet Projektin tavoitteena on toteuttaa ohjelmisto sisäpeltorobottiin seuraavien

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Betonikivien soveltuvuus ajoneuvoliikennealueille

Betonikivien soveltuvuus ajoneuvoliikennealueille Betonikivien soveltuvuus ajoneuvoliikennealueille Betonikiviä on käytetty Suomessa päällystämiseen jo 1970-luvulta lähtien. Niiden käyttöä perusteltiin muun muassa asfalttia paremmalla kulutuskestävyydellä,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Tavoitettavuusasetusten hallinta Oma Elisa -käyttöliittymällä Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin.

Lisätiedot

Ryhmäläisten nimet:

Ryhmäläisten nimet: 1 TJT10, kevät 2017 VERTAISARVIOINTILOMAKE Ryhmäläisten nimet: 1. 2. 3. Heuristinen arviointi käyttäen ohjeistuksessa olevaa heuristiikkalistaa. Tehdään vertaisarviointi käyttöliittymästä. Testi suoritetaan

Lisätiedot

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Sisällysluettelo 3 Sisällys Luku 1:Asennus...5 Asentaminen...6 Aktivointi...7 Luku 2:Luottamuksellisten tietojen suojaaminen...9 Anti-Theftin

Lisätiedot

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu?

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Oppimispäiväkirjablogi Hannu Hämäläinen oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Parhaimmillaan oppimispäiväkirja toimii oppilaan oppimisen arvioinnin työkaluna. Pahimmillaan se tekee

Lisätiedot

Adobe Connect peruskäyttö

Adobe Connect peruskäyttö Adobe Connect peruskäyttö Anne Rongas, Niina Kesämaa, Kaisa Honkonen-Ratinen AVO-hanke - 2013 Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 Suomi Avointen verkostojen voimin Tämän diasarjan on tuottanut AVO-hanke,

Lisätiedot

1 Tivax Professional 4.5

1 Tivax Professional 4.5 Tivax Professional 4.5 1 1 Tivax Professional 4.5 1.1 Tivax ohjelman asentaminen TivaxProfessional versio 4.5 asennetaan joko CD:ltä tai lataamalla asennustiedosto Internetistä. Asennus CD:ltä: Asennusohjelma

Lisätiedot

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje ETÄPALVELU HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje 19.5.2015 Laitevaatimukset Tietokoneessa tulee olla asennettuna: Web-kamera Mikrofoni ja kaiuttimet tai kuulokkeet Tietokoneen internet selaimen tulee

Lisätiedot

TIDOMAT smartone versio 2.1. GSM-modeemin asennus smartone keskusyksikköön

TIDOMAT smartone versio 2.1. GSM-modeemin asennus smartone keskusyksikköön TIDOMAT smartone versio 2.1 GSM-modeemin asennus smartone keskusyksikköön GSM modeemin asetukset (kirjaudu laitteiston ylläpitäjänä) Kytkemällä GSM-modeemin smartone keskusyksikköön SO-3008, mahdollistaa

Lisätiedot