TÄMÄ TYÖ KUULUU OPISKELIJOIDEN MIDE-TEKNOLOGIAPROJEKTIIN "YLÄMUMMO HEILAHTAA"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TÄMÄ TYÖ KUULUU OPISKELIJOIDEN MIDE-TEKNOLOGIAPROJEKTIIN "YLÄMUMMO HEILAHTAA""

Transkriptio

1 AS Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt LOPPURAPORTTI Simo Heimonen 2008-A33-Omaishoitajan kuvapuhelinjärjestelmä (3 op / 2 ov) Aloitettu: Päätetty: Ohjaaja: Panu Harmo TÄMÄ TYÖ KUULUU OPISKELIJOIDEN MIDE-TEKNOLOGIAPROJEKTIIN "YLÄMUMMO HEILAHTAA"

2 Sisällys Johdanto... 3 Kartoitus / tekniikka... 4 Kokonaiskonsepti... 4 Laitevaihtoehtoja... 5 Yhteydet... 6 Käyttöliittymä... 6 Toteutus... 7 Testit... 7 Muita testejä Työmäärät Yhteenveto Suositukset... 13

3 Johdanto Projektin tavoitteena oli kehittää prototyyppi omaishoitajan kuvapuhelinjärjestelmästä. Kuvapuhelimella on edellytykset tuoda lisää omaa aikaa omaishoitajille, jotka joutuvat valvomaan hoidettavaa jatkuvasti. Kuvapuhelimen avulla omaishoitaja voi tarkkailla hoidettavaa lyhyen matkan päästä ja näin päästä esimerkiksi ulos toteuttamaan itseään. Kuvapuhelin tuo myös lisävarmuutta omaishoitajalle sekä hoidettavalle, koska kuvapuhelimen avulla he voivat saada yhteyden toisiinsa nopeasti ja helposti. Projektin idea lähti Kustaankartanoon järjestetyn omaishoitajatapaamisen ideariihestä, suoraan omaishoitajilta itseltään. Projekti lähti siis nollatilanteesta, jossa kuvapuhelimen toteutusta ei ole kartoitettu aiemmin (esimerkiksi oppilastyönä). Tavoitteeksi asetettiin kartoituksen tekeminen ja sen lisäksi myös nopeiden tulosten saaminen. Tämän johdosta lähdettiin samanaikaisesti sekä kartoittamaan millainen kuvapuhelimen oikein tulee olla ja samalla suoraan toteuttamaan kuvapuhelinta oman tuntuman mukaisesti. Kartoituksessa tarkoituksena oli selvittää sidosryhmät, joille olisi eniten hyötyä kuvapuhelimesta, mitä vaatimuksia omaishoitajat asettavat kuvapuhelimelle ja minkälaisia ovat kuvapuhelimen käyttötapaukset. Projektissa oli yhteistyökumppanina Laurean opiskelijoita ja heistä Niina Pesonen teki kyseisen kartoituksen. Teknologian osalta kartoituksessa oli tavoitteena selvittää laitteita ja tekniikoita, joilla kuvapuhelinyhteys voidaan toteuttaa, sekä kokonaiskonseptia erilaisten rakennekuvausten muodossa. Toteutuksessa lähdettiin suoraan kokoamaan järjestelmää. Ensimmäiseksi työn ohjaaja Panu Harmo hankki Nokia N810 Internet Tablet:in päätelaitteeksi omaishoitajalle. Toiseen päähän oli tarkoituksen hankkia WLAN-kamera ja ottaa päätelaitteella suoraan yhteys kameraan. Yksinkertaiselta näyttävä ratkaisu kaatui kuitenkin N810 ominaisuuksin. Projektin kuluessa kävi selväksi että kyseisen päätelaitteen valinta oli väärä ratkaisu.

4 Kartoitus / tekniikka Teknologiakartoituksen pohjana toimii Laurean samaan aikaan tekemä kartoitus kuvapuhelinjärjestelmän tarpeista. Kyseisessä kartoituksessa rajattiin käyttäjäryhmiksi: 1. Omaishoitajat, jotka asuvat samassa taloudessa hoidettavan kanssa. 2. Omaishoitajat, jotka asuvat eri taloudessa hoidettavan kanssa. 3. Laitosten yöhoitajat. Näistä ensimmäinen on selkeä pääkäyttäjäryhmä. Muita ryhmiä otetaan huomioon suunnittelussa. Perusteluna lähinnä se että kahdessa viimeisemmässä mennään helposti laajempiin ratkaisuihin ja projektin alueen yli. Yhtenäistä kaikille on että hoidettava vaatii jatkuvaa seuraamista ja huolenpitoa. Kokonaiskonsepti Kuvapuhelinjärjestelmän on tarkoitus olla toteutukseltaan kevyt, yksinkertainen ja kustannustehokas. Tällöin järjestelmän käyttäminen tai asentaminen vaatii mahdollisimman vähän tietoteknistä osaamista. Omaishoitajat ovat usein senioreita, joita näitä taitoja ei voida olettaa. Toisaalta, jos järjestelmä on liian hankala käyttää, niin hyvin nopeasti hyöty kadotetaan. Karkeasti voidaan jakaa järjestelmä kahteen osaan: omaishoitajan päätelaitteeseen ja hoidettavan tarkkailulaitteisiin. Näiden kahden osion lisäksi tarvitaan mahdollisesti liityntä internet:iin, joko mobiili-puhelinyhteyksien tai laajakaistan avulla, riippuen kuinka laajalla alueella laitetta halutaan käyttää. Pihapiirissä näitä ei välttämättä tarvita. Tässä projektissa keskityttiin pelkästään kotiin ostettavaan järjestelmään. Toinen mahdollisuus olisi tarjota ulkopuolisena palveluna valvontaa koteihin. Palvelumallisessa toteutuksessa olisi hyötynä varmempi toimivuus ja lisäpalvelut. Esimerkiksi hoidettavan voisi jättää ulkopuolisen valvottavaksi. Ulkopuolinen valvoja ilmoittaisi omaishoitajalle jos hänen tulisi palata hoidettavan luo. Toisaalta tällaisena ulkopuolisen tahona voisi toimia hoitoalan ammattilaisia. Tällöin omaishoitaja saisi myös yhteyden ammattihenkilöihin nopeasti. Kuva 1. Järjestelmän periaatteellinen rakenne palvelumallisessa toiminnassa. Palvelukeskus tarkkailee hoidettavaa ja ilmoittaa puhelimitse omaishoitajalle, jos on tarvetta.

5 Laitevaihtoehtoja Kuva 2. Laitevaihtoehtoja ja niiden yhteensopivuus. Omaishoitajan päätelaitteen vaihtoehdoiksi valikoitui: puhelimet, tabletit ja mini-laptop:it. Projektin aikana Laurean kartoituksesta selvisi että osalle hoitajista on tärkeää että laitetta on helppo kantaa mukanaan. Tämän johdosta suuremmat laitteet karsiutuivat pois. Hinnasta esitettiin myös arvioita, joiden mukaan 1000 hintaluokka alkaa olla maksimi. Tämä taas rajaa esimerkiksi tablet-pc:t pois. Hoidettavan päässä koettiin aiempien kokemusten puolesta sekä myös haastattelujen perusteella että laitteiston tulee olla kiinteästi asennettu. Tällä estetään se että hoidettava ei voi siirtää laitetta pois. Lisäksi kiinteästi sijoitettu laitteisto koetaan vähemmän häiritsevänä. Hoidettavan pään laitteisto voi olla hyvinkin vaihteleva kokonaisuudeltaan. Tässä työssä rajattiin alue WLAN-kameraan, mini-pc + web-kameraan sekä mini-pc + WLAN-kameraan. WLAN-kamera valittiin yksinkertaisuuden ja hinnan vuoksi. WLAN-kameraa käyttämällä ei tarvita välttämättä muita laitteita hoidettavan päähän. Mini-pc + web-kamera valittiin, koska omaishoitajan päätelaitteessa ei välttämättä ole riittävästi tehoa videokuvan ja äänen prosessointiin ja tällä laitteistolla kuvaa ja ääntä voidaan prosessoida ennalta. Käyttämällä halpaa web-kameraa voidaan myös laitteiston hintaa laskea. Minipc + WLAN-kamera-vaihtoehdossa voidaan kuvaa ja ääntä esiprosessoida sekä saadaan hyvää kuvaan paremman kameran johdosta. Hintaraja voi tosin jo ylittyä. Eri päiden välille tarvitaan datan siirtotie. Joissain tapauksissa, joissa toinen päätelaite on riittävän älykäs, ei välttämättä lisälaitteita tarvita. Asetetaan kyseinen laite WLAN-tukiasemaksi ja liitytään toisella laitteella siihen. Muussa tapauksessa järjestelmässä tulee olla erillinen WLAN-tukiasema. Erillinen tukiasema tarvitaan myös silloin jos tukiasemana toimivan laitteen kantama ei riitä esimerkiksi koko pihapiirin alueelle. Erilaisia antenniratkaisuja voidaan myös tarvita. Jos pihapiiristä halutaan mennä pidemmälle, niin tällöin tarvitaan operaattoriratkaisuja. Näitä voivat olla esimerkiksi 3G-puhelinverkot verkko. Kiinteästi asennetusta hoidettavan päästä voidaan myös liittyä laajakaistalla internet:iin.

6 Yhteydet Eräs merkittävä asia kuvapuhelinjärjestelmän kannalta on halutut yhteydet. Eli halutaanko kuvaa ja ääntä yhteen vai molempiin suuntiin ja millä tavalla ja formaatilla data siirretään. Jos riittää yhdensuuntainen kuva tai pysäytyskuvia muutaman sekunnin väliajoin, niin tällöin voidaan keventää omaishoitajan päätelaitteen kuormaa. Kuorman määrä taas on kriittinen, koska päätelaitteiden prosessointikapasiteetti on rajallinen. Laurean selvityksessä ei otettu riittävästi kantaa tarvittaviin datansiirron suuntiin. Tässä työssä käytiin kuitenkin läpi seuraavia vaihtoehtoja: 1. Pelkkä video hoidettava -> hoitaja 2. Video ja ääni molempiin suuntiin 3. Pysäytyskuvia hoidettava -> hoitaja, ääni molempiin suuntiin Näistä vaihtoehdoista ensimmäinen täyttää minimivaatimuksen järjestelmälle. Kun tarjotaan omaishoitajalle videokuva hoidettavasta, niin hän voi katsoa hoidettavan tilan ja tarvittaessa reagoida siihen. Toisessa vaihtoehdossa on kaikki suunnat käytössä ja järjestelmä toimisi reaaliaikaisena videoneuvotteluyhteytenä. Tämän vaihtoehdon ongelmana on videon ja äänien prosessoinnin raskaus, joka saattaa hyydyttää etenkin päätelaitteen. Kolmas vaihtoehto on karsitumpi versio edellisestä. Tässä vaihtoehdossa ensimmäiseen verrattuna omaishoitajalla on mahdollisuus esimerkiksi rauhoitella potilasta. Myös muut vaihtoehdot ovat täysin mahdollisia. Tässä työn toteutusosiossa pyrittiin kuitenkin vastaamaan näihin vaihtoehtoihin. Käyttöliittymä Omaishoitajan päätelaitteen käyttöliittymä on haastava. Käyttöliittymän tulisi palvella liikkuvaa käyttöä, antaa omaishoitajalle mahdollisuus tehdä omia asioita mutta samalla toiminnan tulisi olla toimintavarmaa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä että päätelaite ei saa jäädä taskun pohjalle lojumaan samalla kun potilaalla on hätä tai sitä että omaishoitajan pitää näpelöidä laitetta jatkuvasti, kun hän on omalla ajalla. Molemmissa tapauksissa laitteen antama hyöty kadotetaan. Käytännössä vaatimus voi tarkoittaa, joko hälytystä liikkeestä, poistumisesta kuvasta tai vastaavasta. Toimintavarman hälytyksen toteuttaminen voi olla haastavaa. Toinen esitetty idea on päätelaitteen asettaminen alustalle, jolloin kuvaa on helppo vilkaista nopeasti. Toisaalta tätä ratkaisua ei voida käyttää liikkuessa. Ideana oli myös rajoittaa kameroiden määrää kustannussyistä. Tämän johdosta yhdellä kameralla on tarkoituksena kattaa suurempi alue. Kameran näyttämästä alueesta valitaan tietty alue, jossa hoidettava on. Käyttöliittymältä tämä vaatii zoom-toimintoa sekä kohdistusta. Edelliset toiminnot tulee olla helposti asetettavissa ja käytettävissä. Lisäksi ohjelmien käynnistämien ei saisi vaatia kryptisiä komentoja tai muuta vastaavaa. Perustietotekniikkataidoilla tulee pärjätä. Tämä tarkoittaa käyttöliittymän räätälöintiä käyttötarkoitukseen. Esimerkiksi soitinohjelmista puuttuu usein haluttuja toimintoja tai ne ovat liian hankalasti käytettävissä.

7 Toteutus Toteutuksessa lähdettiin suoraan kokoamaan järjestelmää. Alkutilanteessa ohjaaja Panu Harmo oli hankkinut päätelaitteeksi Nokia N810 Internet Tabletin, joten järjestelmää lähdettiin toteuttamaan kyseiseen laitteeseen nähden. Hoidettavan päähän ei ollut laitteita hankittu valmiiksi. Esivaikutelmaltaan N810 näyttää varsin pätevältä. Valmistaja lupaa hyvää internet-selattavuutta, web-puheluja ja vastaavaa. N810:ssä oli valmiiksi asennettuna Skype internet-puheluja varten sekä kevennetty Mozilla-selain. Myös Gizmo 5 pikaviestin oli helposti ladattavissa ja asennettavissa laitteeseen. Tarkemmin katsottuna Skype:llä luvataan vain äänipuheluja eikä videopuhelujen toimivuutta. Mozilla-selaimesta puuttuu Java-tuki ja muutenkaan laite ei tue Javaa. Sinällään hankala juttu allekirjoittaneelle, koska olin odottanut Java-tukea. N810-laiteetta voidaan ohjelmoida c-kielellä mutta c-kieli on hieman vierasta. Tämä hankaloitti projektin onnistumista huomattavasti. Testit Testeissä lähdettiin testaamaan helpoimmasta päästä. Aluksi testattiin pikaviestiohjelmien toimivuutta. Pikaviestiohjelmat ovat tehty juuri vastaavaan käyttöön, joten asentamalla ohjelma sekä N810 että PC:lle hoidettavan päähän saataisiin järjestelmä toimimaan. Testattavia sovelluksia olivat siis Skype ja Gizmo 5. Skypen puhelut toimivat jollain tasolla mutta äänen laatu ei ollut kovinkaan hyvä. Yhteys pätki jonkin verran. Gismo 5:lla testattiin videoneuvottelua. Ongelmaksi muodostui N810 merkittävä hidastuminen sekä kuvasta suuri osa jäi vihreäksi, koska kuvan päivitys ei toiminut. Testit tehtiin N810 ja Windows XP PC:n välillä. Molemmat laitteet oli yhdistetty Zyxel 660 tukiasemaan WLAN-verkon avulla. Kuva 3. Testijärjestely. Pikaviestintesteissä testit tehtiin N810:n ja Windows XP PC:n välillä. Stream-testeissä testit tehtiin N810:n ja Ubuntu PC:n välillä. Flash-testeissä käytetiin kaikkia laitteita. Pikaviestinohjelmien huonon menestyksen johdosta lähdettiin selvittämään miten äänen ja videokuvan siirtoa voitaisiin tehdä kevyemmin. Siirryttiin testaamaan stream-tyylistä tiedonsiirtoa ja soitinohjelmien käyttöä.

8 Kuva ja ääni-streamin avaaminen N810 laitteesta PC:n suuntaan onnistui hyvin nopeasti. Keskustelupalstoja selaamalla löytyi suoraan ohje kuinka streamit avataan Half-Lifepeliympäristöön. Tätä ohjetta soveltamalla saatiin toistettua PC.ssä N810:n lähettämää kuvaa ja ääntä VLC-soitinohjelmalla. Tämän ohjeen mukaan piti ensin asentaa gainroot-ohjelma, jolla saatiin root-oikeudet laitteeseen. Seuraavaksi piti keskustelupalstalta löytynyttä komento-skriptiä hieman muokata tarkoitukseen sopivaksi ja siirtää se USB-kaapelilla laitteeseen. Laitteessa komentosarja piti siirtää laitteen varsinaiseen muistiin sillä komentosarjojen ajaminen muistikortilta ei ole mahdollista. Lisäksi piti muuttaa tiedoston oikeuksia chmod-komennolla. rtp.sh #!/bin/sh VPORT=5434 APORT=5432 HOST=${1: } gst-launch-0.10 v4l2src! \ video/x-raw-yuv,width=640,height=480,framerate=\(fraction\)15/1! \ hantro4200enc stream-type=1 profile-and-level=1001! \ video/x-h263,framerate=\(fraction\)15/1! rtph263ppay mtu=1438! \ udpsink host=$host port=$vport dsppcmsrc! queue! \ audio/x-raw-int,channels=1,rate=8000! mulawenc! rtppcmupay mtu=1438! \ udpsink host=$host port=$aport Tiedosto 1. N810-laitteen komentosarja äänen ja videon avaamiseksi PC:lle. PC:n ip-osoite on ja kuvan koko 640x480. n810.sdp v=0 o= IN IP s=quicktime t=0 0 a=range:npt=nowm=audio 5432 RTP/AVP 0 c=in IP b=as:63 m=video 5434 RTP/AVP 96 c=in IP a=rtpmap:96 H /90000 a=fmtp:96 a=cliprect:0,0,480,640 a=framesize: Tiedosto 2. PC:n määrittelytiedosto kuvan ja äänen toistamiseksi VLC-soitinohjelmalla. N810-laitteen ip-osoite on

9 Toiseen suuntaan avaaminen oli huomattavasti hankalampaa. Toimivia ohjeita oli hankala löytää internetistä ja Nokia ei tue tai anna ohjeita kyseisille toiminnoille vaan se on tietynlaista hakkerointia. Useiden tuntien erilaisten testien jälkeen löytyi suhteellisen toimiva ratkaisu, jossa N810 laitteeseen asennettiin M-Player ja sille syötettiin kuva- ja ääni-streamia PC:ltä VLCsoittimella. Tällä saatiin linkki pystyyn mutta yhteys katkesi aina noin 5-15 minutin välein. Luultavasti N810 prosessoinnin teho-ongelmista johtuen. Lisäksi viive tähän suuntaan oli suhteellisen suurta. Noin 5-10 sekunnin luokkaa. vlc.sh vlc -vvv v4l:/dev/video0:size=320x240:adev=/dev/dsp:audio=0 --sout '#transcode{vcodec=mp1v,vb=384,fps=25.0,scale=0.5,acodec=mpga,ab=64,channels=1}: duplicate{dst=std{access=http,mux=mpeg1,dst=:56666}}' Tiedosto 3. Komentosarja PC:n web-kameran kuvan ja äänen siirtämiseksi N810-laitteelle. Kuvan koko on 320x240. Komento tulee suorittaa linux-koneessa. Tiedosto 4. M-Player ohjelman komento kuvan ja äänen toistamiseen N810-laitteella. Koska ongelmana oli selkeästi suunta PC:ltä N810 laitteeseen eikä streameista riittävän hyvin toimivaa ratkaisua löytynyt, niin testattiin myös toistamista Flash-tekniikan avulla. N810 laitteen web-selain tukee Flash 9.0-toistoa eli tekemällä sopiva web-sivu voidaan toistaa kuvaa ja ääntä PC:ltä N810-laitteeseen. Testiä varten asennettiin FlashCam-ohjelma Windows XP-koneeseen. Kyseinen ohjelma asentui ongelmitta ja N810 muutaman yrityksen jälkeen onnistui toistamaan kuvan ja äänen. Suurin osa ajasta meni ihmetellessä testi-pc:n palomuureja, koska web-sivulle toiselta koneelta ei vaan päässyt. Lopuksi vaihdettiin konetta ja yhteys toimi samoilla asetuksilla välittömästi. FlashCam-ohjelman generoima web-sivulle asetettava koodi ei ollut toimiva N810 näytön koosta johtuen. Parametroimalla soitin toisella tavalla saatiin kuva näkymään riittävän hyvin selaimessa. Ongelmaksi kuitenkin muodostui hyvin pitkä viive, joka oli noin sekuntia. Tämä johtuu luultavasti siitä että Flash-ohjelmat halusivat luoda riittävän pitkän puskurin toiston sujuvuudeksi. Kiinteitä tiedostoja soitossa tällä tavalla toimiessa ei ole ongelmaa, koska toisto vaan alkaa myöhemmin. Live-keskustelussa viive on liian pitkä sujuvan keskustelun aikaansaamiseksi. Test.htm <html> <head><title>kuvapuhelin</title></head> <body> <object id="flashcam" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b " codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab# version=7,0,0,0" type="application/x-shockwave-flash" width="740" height="800" data="http:// :55666/flashcam.swf?file=stream.flv&host=http:// :55666/"> <param name="allowfullscreen" value="true"/> <param name="movie" value="http:// :55666/flashcam.swf?file=stream.flv"/> <param name="flashvars" value="file=stream.flv&host=http:// :55666/" />

10 <embed id="flashcam2" src="http:// :55666/flashcam.swf?file=stream.flv&host=http:// :55666/" allowfullscreen="true" width="740" height="800" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /> </object> <script language="javascript"> function getobj1(){return document.getelementbyid("flashcam");} function getobj2(){return document.getelementbyid("flashcam2");} function _setsize(obj, width, height) { if(obj){obj.width=width, obj.height=height;}; } function setsize(width, height) { _setsize(getobj1(), width, height); _setsize(getobj2(), width, height); } function normalmode(){ setsize(740, 300); } function doublemode(){ setsize(320*2, 260*2+170); } function fullscreenmode(){ setsize(840, 600); } normalmode(); function getcookie(name) { var isinternetexplorer = navigator.appname.indexof("microsoft")!= -1; var flashcamobj = isinternetexplorer? document.all.flashcam : document.flashcam2; flashcamobj.setvariable("_root."+name, ""); } </script> </body> </html> Tiedosto 5. Web-sivun koodi flash-kuvan ja äänen toistamiseksi. Muutettu kokoasetuksia, jotta kuva näyttää hyvältä N810-laitteessa. Testien tekemiseen kului yllättävän paljon aikaa ja tämän projektin puitteissa aika loppui kesken. Toimivaa ratkaisua ei siis löytynyt. Suurimpana ongelmana on N810 prosessointikapasiteetin puute toistettaessa kuvaa PC:ltä. Luultavasti tämä johtuu siitä että toiston prosessointi suoritetaan ohjelmilla, kun taas toiseen suuntaan käytetään hyvin pitkälle N810 erikoispiirejä hyväksi. N810:ssä käytetään G-Streamer-framework:ia ääni ja kuvasignaalien käsittelyssä. C-kielellä ohjelmoimalla voitaisiin ehkä saada hyödynnettyä erikoispiirejä myös toiseen suuntaan toistettaessa kuvaa ja ääntä. Testien perusteella kuvan ja äänen siirto ja toisto N810 laitteesta PC:lle toimii hyvin. Toiseen suuntaan ei löytynyt riittävän hyvää ratkaisua. Paras ratkaisu tähän suuntaan oli käyttää Flashtekniikkaa ja samalla jättää toinen suunta huomioimatta. Tällöin myös viive pieneni hiukan. Flash ratkaisulla voidaan tarjota testausta varten hyvin helposti ratkaisu mutta se ei välttämättä ole riittävän käytettävä.

11 Muita testejä Edellisten testien lisäksi projektissa oli tarkoituksena kokeilla MJpeg-kuvien välitystä suoraan WLAN-kamerasta. Java-koodi tähän oli suurelta osin olemassa. Projektin alkuvaiheissa N810 ominaisuuksia tutkiessa kävi hyvin selväksi että laite ei tue Javaa. Asiaa kuitenkin tutkittiin pidemmälle kiinnostuksesta johtuen. Java:a varten Maemo-käyttöjärjestelmälle (joka on myös N810:ssä) on olemassa toteutuksia. Niistä lupaavimmalta näytti Jalimo-projektin sivut. Jalimo kokoaa eri Java-osuuksia yhteen ja tarjoaa niitä pakettina. Esimerkkinän paketissa tulee virtuaalikoneita ja kirjastoja. Jalimon asentaminen osoittautui hieman hankalammaksi kuin oli odotettavissa. Periaatteessa pakettien olisi pitänyt asentua ns. red-pill-moodissa suoraan web-sivulta klikkailemalla. Red-pill moodilla tarkoitetaan N810 jätettyä takaporttia, jolla sovelluksia voidaan suoraviivaisemmin asentaa pakettien hallinnalla. Red-pill-moodi saadaan päälle avaamalla pakettien hallinnan uuden katalogin lisäys ja kirjoittamalla kohteeksi matrix. Tämän jälkeen painetaan peruuta nappulaa ja valitaan punainen pilleri. N810 oli kuitenkin asennettu ennestään paketteja ja eri ohjelmat halusivat samasta paketista eri version. Tämän johdosta N810 pakkauksenhallinta ei onnistunut asentamaan tarvittuja sovelluksia. Ongelman kiertämiseksi paketit ladattiin laitteen muistiin ja asennettiin komentoriviltä apt-get-komennolla. Tällöin paketit asentuivat ilman ongelmia ja muutenkin sovellukset toimivat kuten piti. Jalimo tukee Java-komentoriviohjelmia sekä eclipse SWT-kirjastojen avulla tehtyjä graafisia sovelluksia. Valmis MJpeg-katselukoodi oli kuitenkin kirjoitettu Java:n Swing-kirjastoilla. Tämän johdosta koodin uudelleen muokkausta tarvittiin hyvin paljon. Esimerkiksi SWT:ssä voidaan käyttöliittymäkomponentteja kutsua vain UI-säikeestä, kun Swing-toteutuksessa voidaan komponentteja kutsua vapaasti mistä säikeestä tahansa. Java-ohjelmat tulee palkata deb-paketeiksi Maemo-alustaa varten (siis esimerkiksi Ubuntun debpaketit eivät toimi Maemossa). Keskustelupalstoja selaamalla ja kokeilemalla muutamia ohjeita saatiin useampi tunti vietettyä aikaa. Lopulta löytyi plug-in-komponentti Apache Maven ohjelmalle. Maven on yleinen koontityökalu ohjelmien kokoamiseksi erilaisista kirjastopaketeista. Komponentin löytymisen jälkeen deb-pakettien teko oli suoraviivaista. Huomattavaa tosin on että koonti tulee suorittaa ympäristössä, joka tukee deb-pakettien tekoa (esim Ubuntussa). Ohjelman koodin muokkauksen, käännön ja paketoinnin jälkeen ilmeni että koodi ei kuitenkaan toiminut oikein Jalimo-alustalla. Ilmeisesti cacao-virtuaalikone ei tue synchronized-lohkoja. Käytännössä tämä estää useampisäikeisten ohjelmien teon ilman tee se itse synkronointia. Tämän johdosta koe päätettiin keskeyttää. Työmäärät Projekti oli tarkoitettu 3 op / 2 ov työmäärää vastaavaksi. Käytännössä tämä tarkoittaa 80 tunnin työtä. Projektissa pidettiin 1-2h palavereja kerran viikkoon. Tämä osaltaan söi tuntimäärää suhteellisen paljon. Alkuperäinen aikataulu ja tuntijako oli seuraava:

12 Kuvaus: Tunnit: Valmis: a) Projektisuunnitelman teko b) Olemassa olevaan laitteistoon tutustuminen Projektisuunnitelma c) Järjestelmäsuunnittelu ja laitteiston valinta d) Laitteisto ja ohjelmat valmiina toteutusta varten Väliraportointi e) Toteutuksen tekeminen Loppuraportointi f) Dokumentoinnin viimeistely Dokumentointi, tehdään pitkin projektia 10 Tilanne ja ohjauspalaverit 16 Yht: 90 Alkuperäisestä aikataulusta jo nähdään lievä tuntien ylimitoitus. N810-laitteen ominaisuuksista, johtuen projektin luonne muuttui toteutuksen osalta. Käytännössä toteutus meni N810 ominaisuuksien kartoittamiseksi eikä päästy tekemään varsinaista sovellusta projektin ajan puitteissa. Toteutunut aikataulu näytti suunnilleen tältä: Kuvaus: Tunnit: Valmis: a) Projektisuunnitelman teko b) Olemassa olevaan laitteistoon tutustuminen Projektisuunnitelma c) Järjestelmäsuunnittelu (ja laitteiston valinta) d) N810 testaus / pikaviestimet Väliraportointi e) N810 testaus / streamit f) N810 testaus / Flash g) Java-testit Loppuraportointi h) Dokumentoinnin viimeistely Dokumentointi, tehdään pitkin projektia 10 Tilanne ja ohjauspalaverit 16 Yht: 105 Voidaan todeta että saatuihin tuloksiin nähden käytettiin paljon aikaa. Projektin ongelmakohdaksi osoittautui N810-laitteen käyttö. Päätelaite olisi pitänyt vaihtaa toisenlaiseen viimeistään väliraportoinnin yhteydessä. Toisaalta laite oli jo hankittu eikä siitä haluttu luopua. Laitetta oltiin vaihtamassa vasta 1½ viikkoa ennen loppuraportointia. Tällöin kuitenkin todettiin että aika ei riitä ja keskitytään N810 testaamiseen.

13 Yhteenveto Projektin lähtökohtana oli nollatilanne. Aikaisemmin omaishoitajan kuvapuhelinyhteyttä ei oltu laboratoriossa tutkittu. Teknologian kartoituksen osalta projektissa saatiin tietoa kokonaiskonseptista, laitteista ja yhteyksistä. Toteutuksen osalta N810-päätelaitteen ominaisuudet tulivat selville. Pääongelmana laitteessa on kuvan ja äänen siirto PC:tä laitteeseen, koska laitteesta loppuu prosessointiteho kesken. Varsinaista prototyyppiä ei onnistuttu rakentamaan testausta varten. Tietoa kertyi kuitenkin sen verran että seuraavilla ryhmillä on helpompi jatkaa. Suositukset Suosituksena jatkoa varten: - N810:n ominaisuudet eivät ole riittävät kuvan ja äänen siirtoon molempiin suuntiin. Joko luovuttava laitteen käytöstä tai selvitettävä mistä voidaan karsia (esim. still-kuvat) - Kartoitettava tarkemmin miten järjestelmän käyttö tapahtuu. Tietoa käytettävä hyödyksi ominaisuuksien karsimiseksi - Kartoitettava päätelaitteita sekä samalla järjestelmän hintaa. Verrattava näitä keskenään ja valittava toteutustapa - Palvelukonseptina tarjoamisen kartoittaminen. Voidaanko päätelaite poistaa kokonaan tai oikeammin siirtää palvelukeskukseen. Samalla poistaa kannettavan päätteen tarve ja korvata se esimerkiksi puhelimella, johon soitetaan keskuksesta

S11-09 Control System for an. Autonomous Household Robot Platform

S11-09 Control System for an. Autonomous Household Robot Platform S11-09 Control System for an Autonomous Household Robot Platform Projektisuunnitelma AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Quang Doan Lauri T. Mäkelä 1 Kuvaus Projektin tavoitteena on

Lisätiedot

(Acerin) Windows 8 tabletti henkilöstön työkäytössä Koonnut Hanna Frilander, Mobiilit ohjaajat hanke 9.1.2014

(Acerin) Windows 8 tabletti henkilöstön työkäytössä Koonnut Hanna Frilander, Mobiilit ohjaajat hanke 9.1.2014 (Acerin) Windows 8 tabletti henkilöstön työkäytössä Koonnut Hanna Frilander, Mobiilit ohjaajat hanke 9.1.2014 Tähän dokumenttiin on koottu kokemuksia Acer Iconia W511 NT.L0NED.001 tabletin käytöstä henkilöstön

Lisätiedot

TÄMÄ TYÖ KUULUU OPISKELIJOIDEN MIDE-TEKNOLOGIA- PROJEKTIIN "YLÄMUMMO HEILAHTAA"

TÄMÄ TYÖ KUULUU OPISKELIJOIDEN MIDE-TEKNOLOGIA- PROJEKTIIN YLÄMUMMO HEILAHTAA LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Laurea Otaniemi YLÄMUMMO HEILAHTAA- PROJEKTIN LOPPURAPORTTI TÄMÄ TYÖ KUULUU OPISKELIJOIDEN MIDE-TEKNOLOGIA- PROJEKTIIN "YLÄMUMMO HEILAHTAA" Niina Pesonen Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

Online-kurssien pikaopas Adobe Connect -yhteyden käyttämiseen

Online-kurssien pikaopas Adobe Connect -yhteyden käyttämiseen Online-kurssien pikaopas Adobe Connect -yhteyden käyttämiseen Laitteisto ja ohjelmat Sovelton Online-kurssit käyttävät alustanaan Adobe Connect -ympäristöä. Asiakasohjelmaksi riittää pelkkä www-selain

Lisätiedot

S11-04 Kompaktikamerat stereokamerajärjestelmässä. Projektisuunnitelma

S11-04 Kompaktikamerat stereokamerajärjestelmässä. Projektisuunnitelma AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt S11-04 Kompaktikamerat stereokamerajärjestelmässä Projektisuunnitelma Ari-Matti Reinsalo Anssi Niemi 28.1.2011 Projektityön tavoite Projektityössä

Lisätiedot

Lync-järjestelmän käyttö etäpalvelussa Työasemavaatimukset ja selainohjelman asennus. 14.10.2015 Valtiovarainministeriö

Lync-järjestelmän käyttö etäpalvelussa Työasemavaatimukset ja selainohjelman asennus. 14.10.2015 Valtiovarainministeriö Lync-järjestelmän käyttö etäpalvelussa Työasemavaatimukset ja selainohjelman asennus 14.10.2015 Valtiovarainministeriö 1 1 Taustaa Nykyisten videoneuvottelulaitteiden sopimus päättyy vuoden 2015 lopussa.

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA. FotMana17

PROJEKTISUUNNITELMA. FotMana17 PROJEKTISUUNNITELMA FotMana17 Tekijä(t) Kimmo Kärki Kka Päiväys: 15.5.2017 Tiivistelmä Tarkoituksena on rakentaa Jalkapallomanageri järjestelmä, jolla voidaan pelata visuaalisesti manageripeliä. Järjestelmää

Lisätiedot

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti - Testaa

Lisätiedot

Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla.

Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla. Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla. HUOM! TÄMÄ OHJE ON COMET LAITTEEN ENSIMMÄISTÄ ASENNUSKERTAA VARTEN. Ladataksesi rahaa Comet pysäköintimittariisi

Lisätiedot

Etäkokousohjeet HUS:n ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on käytössä VRK-kortti

Etäkokousohjeet HUS:n ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on käytössä VRK-kortti Etäkokousohjeet HUS:n ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on käytössä VRK-kortti Tämä ohje on tarkoitettu HUS:n ulkopuolella, muussa sairaanhoitopiirissä työskentelevälle ammattilaiselle, jolla on käytössä

Lisätiedot

AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt

AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt A11-17 Ikäihmisten kotona asumista tukevien järjestelmien kehittäminen AikatauluValpas Salla Ojala Paula Laitio 1. Projektin tavoite Projektimme

Lisätiedot

PROBYTE CONTROL GSM. GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite. GSM Control 7/11/01 sivu 1/5

PROBYTE CONTROL GSM. GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite. GSM Control 7/11/01 sivu 1/5 PROBYTE CONTROL GSM GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite GSM Control 7/11/01 sivu 1/5 Yleistä l - PROBYTE CONTROL GSM on hälytys- ja kauko-ohjauslaite, joka käyttää GSM/SMStekniikkaa viestien välitykseen GSM

Lisätiedot

A14-11 Potilaan mittaustiedon siirtäminen matkapuhelimeen

A14-11 Potilaan mittaustiedon siirtäminen matkapuhelimeen 1 AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt A14-11 Potilaan mittaustiedon siirtäminen matkapuhelimeen Projektisuunnitelma Tommi Salminen, Hanna Ukkola, Olli Törmänen 19.09.2014 1 Projektin

Lisätiedot

WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY

WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY 1 WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY 10.4.2015 Lounea Oy Tehdaskatu 6, 24100 Salo Puh. 029 707 00 Y-tunnus 0139471-8 www.lounea.fi Asiakaspalvelu 0800 303 00 Yrityspalvelu 0800 303 01 Myymälät 0800 303

Lisätiedot

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin Zyxel Prestige 645 ISP Zyxel Prestige 645 WEB Zyxel Prestige 645R Zyxel Prestige 645 Ennen aloitusta tarkista,

Lisätiedot

Webinaarin osallistujan ohje

Webinaarin osallistujan ohje Webinaarin osallistujan ohje 9.10.2015 Webinaariohjelmisto Kiinko käyttää webinaareissaan WebEx-ohjelmistoa Se mahdollistaa tietokoneiden väliset neuvottelut, kokoukset ja koulutukset internet-yhteyden

Lisätiedot

Electric power steering

Electric power steering AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Electric power steering Ohjausmoottorin jäähdytys ja ylikuumenemisen esto Projektisuunnitelma 19.9.2014 Työn ohjaaja: Ville Matikainen Tekijät: Samppa

Lisätiedot

Etäkokousohjeet ammattilaisille, jotka eivät työskentele HUS:n palveluksessa ja eivät omista VRK-korttia

Etäkokousohjeet ammattilaisille, jotka eivät työskentele HUS:n palveluksessa ja eivät omista VRK-korttia Etäkokousohjeet ammattilaisille, jotka eivät työskentele HUS:n palveluksessa ja eivät omista VRK-korttia Tämä ohje on tarkoitettu ammattilaisille, jotka työskentelevät HUS:n ulkopuolella ja eivät omista

Lisätiedot

VERKON ASETUKSET SEKÄ WINDOWSIN PÄIVITTÄMINEN

VERKON ASETUKSET SEKÄ WINDOWSIN PÄIVITTÄMINEN VERKON ASETUKSET SEKÄ WINDOWSIN PÄIVITTÄMINEN Tämän harjoituksen tarkoituksena on varmistaa verkon asetukset sekä päivittää Windows käyttäen Windows Update -palvelua. Dokumentin lopussa on palautettava

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus)

1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus) 1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus) Olette pomosi kanssa tarkastaneet asiakkaan tekemän ja sinun korjaaman suunnitelman ja tehneet oman versionsa siitä. Noudata siis tätä tekemäänne uutta

Lisätiedot

Käyttöohje. Sonera Visuaalisen kommunikaation henkilökohtainen käyttö tietokoneella älylaitteella ja selaimella

Käyttöohje. Sonera Visuaalisen kommunikaation henkilökohtainen käyttö tietokoneella älylaitteella ja selaimella Käyttöohje Sonera Visuaalisen kommunikaation henkilökohtainen käyttö tietokoneella älylaitteella ja selaimella Soneran visuaalisen kommunikaation palvelu käyttö onnistuu useilla eri tavoilla ja laitteilla.

Lisätiedot

Liitäntäkaapelin CA-42 pika-asennusohje

Liitäntäkaapelin CA-42 pika-asennusohje Liitäntäkaapelin CA-42 pika-asennusohje 9234594 2. painos Nokia, Nokia Connecting People ja Pop-Port ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Copyright 2005 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto

Lisätiedot

Korkeakoulujen prosessipalvelin: mallintajan palvelinohje Versio 0.2

Korkeakoulujen prosessipalvelin: mallintajan palvelinohje Versio 0.2 Korkeakoulujen prosessipalvelin: mallintajan palvelinohje Versio 0.2 Sisällysluettelo Muutoshistoria...3 1 Johdanto...4 2 Palvelimen käyttöön tarvittavat ohjelmat...4 3 Palvelimelle kirjautuminen...4 4

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Windows XP

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Windows XP Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA Käyttöjärjestelmä: Windows XP Espoon Taloyhtiöverkot Oy, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan,

Lisätiedot

CMA SELAIN. Käyttöohje. Visuaalinen kommunikaation käyttö tietokoneella, älylaitteella ja selaimella

CMA SELAIN. Käyttöohje. Visuaalinen kommunikaation käyttö tietokoneella, älylaitteella ja selaimella CMA SELAIN Käyttöohje Visuaalinen kommunikaation käyttö tietokoneella, älylaitteella ja selaimella Tähän ohjeeseen on kerätty tiedot kokoukseen liittymisestä tietokoneella, selaimella tai Skype for Business

Lisätiedot

Ohje sähköiseen osallistumiseen

Ohje sähköiseen osallistumiseen Ohje sähköiseen osallistumiseen Kepan kevätkokouksessa käytetään Adobe Connect -sovellusta, joka mahdollistaa sähköisen osallistumisen kokouksiin. Kokoukseen osallistutaan henkilökohtaisella Adobe Connect

Lisätiedot

Opponointitestaus VYM -> LiKe 29.03.2001

Opponointitestaus VYM -> LiKe 29.03.2001 Opponointitestaus VYM -> LiKe 29.03.2001 Opponoinnin testitapaukset Opponoinnin testitapaukset on pääosin suoritettu loggautumalla sisään käyttäjällä Minna Reino, joka on I -käyttäjä After Sales-projektissa.

Lisätiedot

Nero 7:n Windows Vista TM -tuki

Nero 7:n Windows Vista TM -tuki Nero 7:n Windows Vista TM -tuki Nero AG Sivu 1 Tietoja tekijänoikeudesta ja tavaramerkistä Tämä opaskirjanen ja sen sisältö on Nero AG:n omaisuutta ja suojattu tekijänoikeudella. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

Lisää tehoa kommunikointiin

Lisää tehoa kommunikointiin Lisää tehoa kommunikointiin We accept the challenge! presented by Rauno Nousiainen Lisää tehoa kommunikointiin Rauno Nousiainen Manager, IT Infrastructure services Andritz Oy 2 Lisää tehoa kommunikointiin

Lisätiedot

HOW-TO: Kuinka saan yhdistettyä kaksi tulospalvelukonetta keskenään verkkoon? [Windows XP]

HOW-TO: Kuinka saan yhdistettyä kaksi tulospalvelukonetta keskenään verkkoon? [Windows XP] HOWTO: Tulospalveluohjelman asetusten määrittely verkkokäytössä 1/5 HOW-TO: Kuinka saan yhdistettyä kaksi tulospalvelukonetta keskenään verkkoon? [Windows XP] Kaksi tietokonetta saa kytkettyä keskenään

Lisätiedot

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto:

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Ennen vanhan puhelimesi käytöstä poistoa, pidäthän huolen, että olet synkronisoinut yhteystietosi Exchange palvelimelle! iphone 4 yhdellä silmäyksellä Purettuasi

Lisätiedot

Internet-pohjainen ryhmätyöympäristö

Internet-pohjainen ryhmätyöympäristö Menetelmäohje Internet-pohjainen ryhmätyöympäristö Riku Hurmalainen, 24.3.2002 Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Termit...4 3. Toteutus...5 3.1. Yleiskuvaus...5 3.2. Tekninen ratkaisu...5 3.3. Tietoturva...6

Lisätiedot

PROBYTE GSM ALARM #6d

PROBYTE GSM ALARM #6d PROBYTE GSM ALARM #6d PROBYTE GSM ALARM #6 toimii GSM-hälyttimenä ja kaukoohjaimena. Soitto- tai SMS-hälytysviestien vastaanottajia voidaan hallita etäohjatusti. Ohjusrelettä voidaan ohjata SMS-viestillä.

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti

Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti Teknillinen korkeakoulu 51 Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 21.11.01 Oskari Pirttikoski Ensimmäinen versio 0.2 27.11.01 Oskari Pirttikoski Lisätty termit

Lisätiedot

Käyttöohje. Ticket Inspector. Versio 1.0. Sportum Oy

Käyttöohje. Ticket Inspector. Versio 1.0. Sportum Oy Käyttöohje Ticket Inspector Versio 1.0 Sportum Oy 10.5.2017 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 2. Kirjautuminen ensimmäisellä kerralla / PIN-koodin unohtuessa... 3 3. Tunnistautuminen... 4 4. Päänäkymä...

Lisätiedot

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Tietoisku 5.4.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Lataa tietoiskun materiaali netistä, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Tietoverkot

Lisätiedot

Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min)

Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min) Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min) Päätarkoitus: - Lyhyiden selitysvideoiden tuotanto (max 3 minuuttia) yksinkertaisin keinoin Selitysvideoiden tuottaminen edistää reflektioprosessia liittyen omaan

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

2013 Asiakaspalvelun työvälineet. Cuuma Communications Oy

2013 Asiakaspalvelun työvälineet. Cuuma Communications Oy 2013 Asiakaspalvelun työvälineet Cuuma Communications Oy Ratkaisut kaikkiin tarpeisiin Päätelaitteet Laadukkaan asiakaspalvelun lähtökohtana on laadukas ääni ja helppokäyttöiset työkalut. 710 720 760 820

Lisätiedot

Good Minton Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä SEPA: Heuristinen arviointi

Good Minton Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä SEPA: Heuristinen arviointi Good Minton Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä SEPA: Heuristinen arviointi Versiohistoria: Versio: Pvm: Laatijat: Muutokset: 0.1 2006-11-25 Janne Mäkelä Alustava 1.0 2006-12-10 Janne Mäkelä Valmis 1.

Lisätiedot

Office 365:n käyttäminen Windows Phonessa

Office 365:n käyttäminen Windows Phonessa Office 365:n käyttäminen Windows Phonessa Pikaopas Tarkista sähköposti Määritä Windows Phone lähettämään ja vastaanottamaan Office 365 -sähköpostia. Tarkista kalenteritiedot missä liikutkin Windows Phoneen

Lisätiedot

Tehosta kokouskäytäntöjäsi! Teknologian avulla järjestät kokoukset tehokkaasti ja vaivattomasti.

Tehosta kokouskäytäntöjäsi! Teknologian avulla järjestät kokoukset tehokkaasti ja vaivattomasti. Tehosta kokouskäytäntöjäsi! Teknologian avulla järjestät kokoukset tehokkaasti ja vaivattomasti. Kiitos kun latasit kokoustyöskentelyn oppaan. Kuluuko sinulla palavereissa aikaa johonkin muuhun, kuin itse

Lisätiedot

Yleistä. Probyte GSM-PLUG PROBYTE OY

Yleistä. Probyte GSM-PLUG PROBYTE OY Probyte GSM-PLUG PROBYTE OY Yleistä PROBYTE GSM PLUG on reaaliaikainen ja interaktiivinen GSM-ohjauslaite, jolla käyttäjä voi helposti ohjata puhelimen välityksellä verkkokäyttöistä laittetta. Käyttäjä

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen nimistö Spatialite-tietokantana. - kuvitettu ohje Quantum GIS 1.8.0 -ohjelmaa varten

Maanmittauslaitoksen nimistö Spatialite-tietokantana. - kuvitettu ohje Quantum GIS 1.8.0 -ohjelmaa varten Maanmittauslaitoksen nimistö Spatialite-tietokantana - kuvitettu ohje Quantum GIS 1.8.0 -ohjelmaa varten Taustaa Maanmittauslaitoksen nimistöaineistot ovat ladattavissa tekstitiedostoina Maanmittauslaitoksen

Lisätiedot

RAY MOBIILIASIAKASKORTTI

RAY MOBIILIASIAKASKORTTI 1 RAY MOBIILIASIAKASKORTTI Mobiiliasiakaskortti on matkapuhelimeen ladattava kortti, joka toimii perinteistä muovista asiakaskorttia vastaavana näyttökorttina. Siihen on personoitu asiakkaan nimi, asiakasnumero

Lisätiedot

Harjoitustyö - Mikroprosessorit Liikennevalot

Harjoitustyö - Mikroprosessorit Liikennevalot Saku Chydenius tammikuu 2004 Asko Ikävalko Harjoitustyö - Mikroprosessorit Liikennevalot Työn valvoja: Kimmo Saurén RAPORTTI 1(8) 1. Alkuperäinen tehtävänanto 2. Määritelmä valojen vaihtumiselle Muodosta

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Windows XP

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Windows XP Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Windows XP Espoon Taloyhtiöverkot Oy, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa

Lisätiedot

Home Media Server. Home Media Server -sovelluksen asentaminen tietokoneeseen. Mediatiedostojen hallinta. Home Media Server

Home Media Server. Home Media Server -sovelluksen asentaminen tietokoneeseen. Mediatiedostojen hallinta. Home Media Server 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten

Lisätiedot

Automaattinen yksikkötestaus

Automaattinen yksikkötestaus Teknillinen Korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Automaattinen yksikkötestaus Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Windows XP

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Windows XP Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet Käyttöjärjestelmä: Windows XP Espoon Taloyhtiöverkot Oy, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan,

Lisätiedot

Matopeli C#:lla. Aram Abdulla Hassan. Ammattiopisto Tavastia. Opinnäytetyö

Matopeli C#:lla. Aram Abdulla Hassan. Ammattiopisto Tavastia. Opinnäytetyö Matopeli C#:lla Aram Abdulla Hassan Ammattiopisto Tavastia Opinnäytetyö Syksy 2014 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Projektin aihe: Matopeli C#:lla... 3 3. Projektissa käytetyt menetelmät ja työkalut

Lisätiedot

2.12.2011 Anne Heikkilä

2.12.2011 Anne Heikkilä Kotkan kotihoito Kotkassa asukkaita n. 57 000 Kotihoidon tiimejä alueella yhteensä 9 Lisäksi Kotiutustiimi, Kotisairaala, Omaishoidon tiimi ja Vammaispalvelun tiimi Henkilökuntaa kotihoidon palveluksessa

Lisätiedot

Projektisuunnitelma ja johdanto AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Paula Sirén

Projektisuunnitelma ja johdanto AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Paula Sirén Projektisuunnitelma ja johdanto AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Paula Sirén Sonifikaatio Menetelmä Sovelluksia Mahdollisuuksia Ongelmia Sonifikaatiosovellus: NIR-spektroskopia kariesmittauksissa

Lisätiedot

Loppuraportti. Virtuaali-Frami, CAVE-ohjelmisto. Harri Mähönen projektiassistentti Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Versio

Loppuraportti. Virtuaali-Frami, CAVE-ohjelmisto. Harri Mähönen projektiassistentti Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Versio 1 Loppuraportti Virtuaali-Frami, CAVE-ohjelmisto Harri Mähönen projektiassistentti Seinäjoen ammattikorkeakoulu Versio 1.0 15.1.2006 2 Sisällys Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4 1.1 Dokumentin tarkoitus...

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Standardoidutu tapa integroida sovelluksia Internetin kautta avointen protokollien ja rajapintojen avulla. tekniikka mahdollista ITjärjestelmien liittämiseen yrityskumppaneiden

Lisätiedot

T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testiraportti, vaihe T1. Tietokonegrafiikka-algoritmien visualisointi. Testiraportti, vaihe T1

T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testiraportti, vaihe T1. Tietokonegrafiikka-algoritmien visualisointi. Testiraportti, vaihe T1 T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Sisältö Tästä dokumentista ilmenee T1-vaiheessa suoritettu testaus, sen tulokset ja poikkeamat testisuunnitelmasta. Päivämäärä 1.12.2002 Projektiryhmä Keimo keimo-dev@list.hut.fi

Lisätiedot

Febdok 6.0 paikallisversion asennus OHJEISTUS

Febdok 6.0 paikallisversion asennus OHJEISTUS Febdok 6.0 paikallisversion asennus OHJEISTUS Sisällys 1 YLEISTÄ 1 2 ASENNUKSEN VALMISTELUT 2 2.1 VARMUUSKOPIOT 2 2.2 ASENNUSTIEDOSTON LATAUS, WWW.FEBDOK.FI 2 2.3 ASENNUSTIEDOSTON LATAUS, FEBDOK:IN SISÄINEN

Lisätiedot

Kurssin hallinta -työväline

Kurssin hallinta -työväline Kurssin hallinta -työväline Kurssin hallinta -työvälineellä muokataan kursseja A&Ooppimisympäristöalustalla Kurssi koostuu - ohjelmasta (linkit työkaluihin& muihin resursseihin), - materiaaleista, - keskusteluryhmästä,

Lisätiedot

Webinaariin liittyminen Skype for

Webinaariin liittyminen Skype for Webinaariin liittyminen Skype for Business Web Appin kautta Ohjeet Sähköpostin Liity webinaariin tästä -linkki Kun klikkaat Osallistumisohjeet webinaariin -sähköpostiviestissä olevaa Liity webinaariin

Lisätiedot

GSRELE ohjeet. Yleistä

GSRELE ohjeet. Yleistä GSRELE ohjeet Yleistä GSM rele ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen lankapuhelin.

Lisätiedot

S-38.118 Teletekniikan perusteet

S-38.118 Teletekniikan perusteet S-38.118 Teletekniikan perusteet Laskuharjoitus 3 Paketoinnin hyötysuhde 1 Harjoitus 3 koostuu: Demoluento (45 min) Datan siirtäminen Internetissä yleensä Laskuesimerkki datan siirtämisestä Äänen siirtäminen

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikka / Tietoverkkotekniikka. Antti Parkkinen. ICTLAB tuotantoverkon IPv6 toteutus

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikka / Tietoverkkotekniikka. Antti Parkkinen. ICTLAB tuotantoverkon IPv6 toteutus KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikka / Tietoverkkotekniikka Antti Parkkinen ICTLAB tuotantoverkon IPv6 toteutus Projektiopinnot kevät 2011 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 TUTUSTUMINEN IPV6 OSOITTEISIIN

Lisätiedot

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin ARVO - verkkomateriaalien arviointiin Arvioitava kohde: Jenni Rikala: Aloittavan yrityksen suunnittelu, Arvioija: Heli Viinikainen, Arviointipäivämäärä: 12.3.2010 Osa-alue 5/8: Mediaelementit Edellinen

Lisätiedot

Ohjeet e kirjan ostajalle

Ohjeet e kirjan ostajalle 1 Ohjeet e kirjan ostajalle 1. Ostaminen ja käyttöönotto 1.1. Näin saat e kirjan käyttöösi Lataa tietokoneellesi Adobe Digital Editions (ADE) ohjelma täältä: http://www.adobe.com/products/digitaleditions/.

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI Paperikonekilta Versio 1.0

LOPPURAPORTTI Paperikonekilta Versio 1.0 Loppuraportti LITA/TIKO/PAPERIKONEKILTA 1 (14) 18.5.2009 LOPPURAPORTTI Paperikonekilta Versio 1.0 Tekijät: Jaakko Karhunen Jani Hyvönen TIKO, IT-Dynamo 5.kerros Osoite: Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Lisätiedot

Ongelmatilanteita verkkokokousympäristössä (BigBlueButton) Mediamaisteri Group PL 82 (Sumeliuksenkatu 18 B) FI-33101 TAMPERE www.mediamaisteri.

Ongelmatilanteita verkkokokousympäristössä (BigBlueButton) Mediamaisteri Group PL 82 (Sumeliuksenkatu 18 B) FI-33101 TAMPERE www.mediamaisteri. Ongelmatilanteita verkkokokousympäristössä (BigBlueButton) Mediamaisteri Group PL 82 (Sumeliuksenkatu 18 B) FI-33101 TAMPERE www.mediamaisteri.com Mediamaisteri Group 2011 Ongelmat ja niiden ennaltaehkäisy

Lisätiedot

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 Copyright 2002 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään 9354501 Issue 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650:N ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu asentaessa ohjelmistoa Windows 7 käyttöjärjestelmää käyttävään koneeseen. Näkymät voivat hieman poiketa, jos sinulla on Windows

Lisätiedot

1. Adobe Digital Editions ohjelman käyttöönotto

1. Adobe Digital Editions ohjelman käyttöönotto 1. Adobe Digital Editions ohjelman käyttöönotto Useimmat verkkokaupassa myytävät e-kirjat on suojattu Adobe DRM suojauksella. Näitä e-kirjoja voi lukea vain Adobe Digital Editions ohjelmalla, joka on asennettava

Lisätiedot

Web Services -toiminnon käyttö skannaukseen verkossa (Windows Vista SP2 tai uudempi, Windows 7 ja Windows 8)

Web Services -toiminnon käyttö skannaukseen verkossa (Windows Vista SP2 tai uudempi, Windows 7 ja Windows 8) Web Services -toiminnon käyttö skannaukseen verkossa (Windows Vista SP2 tai uudempi, Windows 7 ja Windows 8) Web Services -protokollan avulla Windows Vista (SP2 tai uudempi)-, Windows 7- ja Windows 8 -

Lisätiedot

Verkkopokerijärjestelmä. Loppuraportti Ryhmä Kanat Ohjelmistotuotantoprojekti, syksy 2008

Verkkopokerijärjestelmä. Loppuraportti Ryhmä Kanat Ohjelmistotuotantoprojekti, syksy 2008 Verkkopokerijärjestelmä Loppuraportti Ryhmä Kanat Ohjelmistotuotantoprojekti, syksy 2008 Projektiryhmä Samuli Aalto-Setälä Jukka Kekälainen Jarno Kyykkä Mika Mielonen Mårten Smeds Otto Waltari Ohjaaja

Lisätiedot

Copyright RGF Data. Puhelin / Älypuhelin / Tabletti / Kannettava tietokone / Pöytä-lattiatietokone

Copyright RGF Data. Puhelin / Älypuhelin / Tabletti / Kannettava tietokone / Pöytä-lattiatietokone Puhelin / Älypuhelin / Tabletti / Kannettava tietokone / Pöytä-lattiatietokone Käyttötarkoitus uutiset, keskustelut, kirjoitus, videot Käyttötavat vain kotipöydällä, nojatuolissa Käyttöpaikat koti, työpaikka,

Lisätiedot

MixW ja Dx-vihjeet (ohje) oh3htu 10.9.2009

MixW ja Dx-vihjeet (ohje) oh3htu 10.9.2009 MixW ja Dx-vihjeet (ohje) oh3htu 10.9.2009 MixW:n käyttäjille mieleen on saada DX-vihjeet MixW:n Dxcluster dialog-ikkunaan sen monipuolisuuden ansiosta. Dxcluster dialog-ikkunassa on muun muassa helposti

Lisätiedot

mikä sen merkitys on liikkuvalle ammattilaiselle?

mikä sen merkitys on liikkuvalle ammattilaiselle? artikkeli WWAN-verkko WWAN-verkko: mikä sen merkitys on liikkuvalle ammattilaiselle? Nopeiden, saumattomien yhteyksien merkitys minkä tahansa yrityksen menestykseen sekä liikkuvan ammattilaisen tehokkuuteen

Lisätiedot

Linux rakenne. Linux-järjestelmä koostuu useasta erillisestä osasta. Eräs jaottelu: Ydin Komentotulkki X-ikkunointijärjestelmä Sovellusohjelmat

Linux rakenne. Linux-järjestelmä koostuu useasta erillisestä osasta. Eräs jaottelu: Ydin Komentotulkki X-ikkunointijärjestelmä Sovellusohjelmat Linux rakenne Linux-järjestelmä koostuu useasta erillisestä osasta. Eräs jaottelu: Ydin Komentotulkki X-ikkunointijärjestelmä Sovellusohjelmat Linux ydin Ytimen (kernel) päätehtävä on tarjota rajapinta

Lisätiedot

Lomalista-sovelluksen määrittely

Lomalista-sovelluksen määrittely Thomas Gustafsson, Henrik Heikkilä Lomalista-sovelluksen määrittely Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tietotekniikka Dokumentti 14.10.2013 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä Aika Thomas

Lisätiedot

Valppaan asennus- ja käyttöohje

Valppaan asennus- ja käyttöohje Versio Päiväys Muokkaaja Kuvaus 0.9 16.2.2006 Tuukka Laakso Korjattu versio 0.1 Antti Kettunen Alustava versio Sisällysluettelo 1 Johdanto...2 2 Valppaan asennus...3 2.1 Valppaan kääntäminen...3 2.2 Valmiiksi

Lisätiedot

RAY MOBIILIASIAKASKORTTI

RAY MOBIILIASIAKASKORTTI 1 RAY MOBIILIASIAKASKORTTI Mobiiliasiakaskortti on matkapuhelimeen ladattava kortti, joka toimii perinteistä muovista asiakaskorttia vastaavana näyttökorttina. Siihen on personoitu asiakkaan nimi, asiakasnumero

Lisätiedot

NetMeetingiä voi käyttää esimerkiksi Internet puheluissa, kokouksissa, etätyössä, etäopiskelussa ja teknisessä tuessa.

NetMeetingiä voi käyttää esimerkiksi Internet puheluissa, kokouksissa, etätyössä, etäopiskelussa ja teknisessä tuessa. NetMeeting NetMeeting on ilmainen pienimuotoinen videoneuvottelu- ja ryhmätyöohjelmisto, joka mahdollistaa virtuaalikokousten pitämisen Internetissä tai Intranetissä. NetMeetingiä voi käyttää esimerkiksi

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

Linux omaan kannettavaan. Ilkka Kiistala

Linux omaan kannettavaan. Ilkka Kiistala Linux omaan kannettavaan Ilkka Kiistala 18.2.2016 Aiheet 1. Linuxista 2. Kannettavista 3. Live-Linux 4. Linux-asennus 5. Käyttö 6. Vinkit ja linkit Arviointia lopuksi Lopuksi voi kysyä oman koneensa ja

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

TIES460 OPPIMATERIAALITUOTANTO,

TIES460 OPPIMATERIAALITUOTANTO, TIES460 OPPIMATERIAALITUOTANTO, LUENTO 5 Yliopistonopettaja, FT Antti Ekonoja antti.j.ekonoja@jyu.fi 8.11.2017 KOKEMUKSIA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPPIMATERIAALIEN TUOTTAMISESTA 2006 2007 2012 2009

Lisätiedot

Etäkokousohjeet HUS:n työntekijöille, joilla on Lync/Skype asennettuna työasemalle

Etäkokousohjeet HUS:n työntekijöille, joilla on Lync/Skype asennettuna työasemalle Etäkokousohjeet HUS:n työntekijöille, joilla on Lync/Skype asennettuna työasemalle Tämä ohje on tarkoitettu HUS:n sisäisille työntekijöille, eli käytössä täytyy olla HUS:n antamat tunnukset, joita käytetään

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

S09 04 Kohteiden tunnistaminen 3D datasta

S09 04 Kohteiden tunnistaminen 3D datasta AS 0.3200 Automaatio ja systeemitekniikan projektityöt S09 04 Kohteiden tunnistaminen 3D datasta Loppuraportti 22.5.2009 Akseli Korhonen 1. Projektin esittely Projektin tavoitteena oli algoritmin kehittäminen

Lisätiedot

MPCC-työkalua voidaan käyttää yhden laitteen valvontaan ja yhden tai useamman laitteen konfigurointiin (Modbus broadcast, osoite 0).

MPCC-työkalua voidaan käyttää yhden laitteen valvontaan ja yhden tai useamman laitteen konfigurointiin (Modbus broadcast, osoite 0). V1.0.0 (14.10.2015) 1 (7) KYTKENTÄ HUOM: toimii Modbus-masterina. Tämän vuoksi toinen mahdollinen Modbus-master on irrotettava verkosta, kun kytketään valmiiseen Modbus-verkkoon. Produalin Modbus-laitteiden

Lisätiedot

Tavallisen videomainoksen sijasta Ruudussa voidaan mainostauolla esittää dynaamisia spotteja.

Tavallisen videomainoksen sijasta Ruudussa voidaan mainostauolla esittää dynaamisia spotteja. RUUTU DYNAAMINEN SPOTTI TEKNISET OHJEET Versio 1.0 Yleistä Tavallisen videomainoksen sijasta Ruudussa voidaan mainostauolla esittää dynaamisia spotteja. Dynaamiset spotit ovat flash mainoksia, jotka mahdollistavat

Lisätiedot

Elisa Ring. Agentin opas. Elisa Oyj, PL 1, 00061 ELISA, Y-tunnus 011650-6, Kotipaikka: Helsinki

Elisa Ring. Agentin opas. Elisa Oyj, PL 1, 00061 ELISA, Y-tunnus 011650-6, Kotipaikka: Helsinki Elisa Ring Agentin opas Elisa Ring Agentin opas 2 Sisällys 1. Agentin tehtävät ja työkalut... 3 Elisa Ring Valikko... 3 2. Hallintakäyttöliittymä... 4 Kirjaudu sisään Hallintakäyttöliittymään... 4 Asiakaspalvelusarjojen

Lisätiedot

Videon tallentaminen Virtual Mapista

Videon tallentaminen Virtual Mapista Videon tallentaminen Virtual Mapista Kamera-ajon tekeminen Karkean kamera ajon teko onnistuu nopeammin Katseluohjelmassa (Navigointi > Näkymät > Tallenna polku). Liikeradan ja nopeuden tarkka hallinta

Lisätiedot

Air Sync Käyttöopas. Air Syncin lataaminen. Virran kytkentä ja katkaisu On/Off Air Sync

Air Sync Käyttöopas. Air Syncin lataaminen. Virran kytkentä ja katkaisu On/Off Air Sync Air Sync Käyttöopas Air Syncin lataaminen 1. Liitä Air Syncin Micro USB-liitin (D) tietokoneeseesi tai muuhun vastaavaan latauslaitteeseen käyttämällä mukana tullutta USB-kaapelia tai vastaavaa Micro USBliitintä.

Lisätiedot

T Testiraportti - järjestelmätestaus

T Testiraportti - järjestelmätestaus T-76.115 Testiraportti - järjestelmätestaus 18. huhtikuuta 2002 Confuse 1 Tila Versio: 1.0 Tila: Päivitetty Jakelu: Julkinen Luotu: 18.04.2002 Jani Myyry Muutettu viimeksi: 18.04.2002 Jani Myyry Versiohistoria

Lisätiedot

Ohjelmiston kuvakkeiden kuvaus

Ohjelmiston kuvakkeiden kuvaus Ohjelmiston kuvakkeiden kuvaus Aliro-ohjelmiston kuvakkeiden esittely kattaa kaikki ohjelmistossa käytettävät kuvakkeet. Esittelyn avulla tunnistat helposti kuvakkeet ja niiden kautta käytettävät toiminnot.

Lisätiedot

Nosturirobotti. robotin tarkoitus. mikä on robotin tehtävä. Kurssin robottiohjelmointi, kesä 2011 harjoitustyö

Nosturirobotti. robotin tarkoitus. mikä on robotin tehtävä. Kurssin robottiohjelmointi, kesä 2011 harjoitustyö Kurssin robottiohjelmointi, kesä 2011 harjoitustyö Juha Hämäläinen (juha.h.hamalainen@jyu.fi) Jussi Jokinen (jussi.p.p.jokinen@jyu.fi) Videoita robotin toiminnasta: http://www.youtube.com/user/hamismies

Lisätiedot

Projektiraportti. SPT2014 Selvitysprojekti projektihallinnan työkaluista. Versio 1.0. apj2014 Projektiraportti 1 (9) 2014-03-12 40212.

Projektiraportti. SPT2014 Selvitysprojekti projektihallinnan työkaluista. Versio 1.0. apj2014 Projektiraportti 1 (9) 2014-03-12 40212. apj2014 Projektiraportti 1 (9) 40212 Projektiraportti SPT2014 Selvitysprojekti projektihallinnan työkaluista Versio 1.0 apj2014 Projektiraportti 2 (9) 40212 Sisällysluettelo 1 PROJEKTIN SISÄLTÖ... 3 1.1

Lisätiedot

AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt

AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt A11-03 USB-käyttöinen syvyysanturi 5op 13.9.2011-29.11.2011 Johan Backlund Ohjaaja: Johan Grönholm Johdanto Projektin tavoitteena oli suunnitella

Lisätiedot

TiiMiMobile. KÄYTTÖOHJE v. 1.01

TiiMiMobile. KÄYTTÖOHJE v. 1.01 KÄYTTÖOHJE v. 1.01 KUVAUS TiiMiMobile on matkapuhelimessa toimiva Java -sovellus, jolla voi luoda etäyhteyden TiiMi-sarjan säätimeen. Yhteyden luonti voi tapahtua joko suoraan säätimeen tai palvelimen

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot