Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Nordea Pankki Suomi Oyj

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014. Nordea Pankki Suomi Oyj"

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 Nordea Pankki Suomi Oyj Nordean visiona on olla vahva eurooppalainen pankki, joka luo merkittävää arvoa asiakkailleen ja omistajilleen ja joka on tunnettu osaavasta henkilöstöstään. Teemme sen mahdolliseksi - autamme asiakkaitamme pääsemään tavoitteisiinsa tarjoamalla heille laajan valikoiman pankkitoimintaan, varallisuudenhoitoon ja vakuutuksiin liittyviä palveluja. Nordealla on noin 11 miljoonaa asiakasta ja konttoreita noin 800 toimipaikassa. Markkina-arvolla mitattuna Nordea on kymmenen suurimman kattavia finanssipalveluja tarjoavan pankin joukossa Euroopassa. Nordea noteerataan NASDAQ OMX:n pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa.

2 Nordea Pankki Suomi konserni Yhteenveto tammi-kesäkuusta 2014 Tuotot kasvoivat vuoden 2014 alkupuoliskolla 9 prosenttia miljoonaan euroon (1 122). Kulut nousivat hieman ja olivat 538 miljoonaa euroa (529). Arvonalentumistappioita kertyi nettomääräisesti 49 miljoonaa euroa (36). (Suluissa esitettävät vertailuluvut viittaavat vuoden 2013 kuuteen ensimmäiseen kuukauteen.) NPS:n liikevoitto kasvoi 13 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 632 miljoonaa euroa (557). Oman pääoman tuotto oli 10,8 prosenttia (9,2) ja kulu/tuotto-suhde 44 prosenttia (47). Tulos kasvoi 21 prosenttia 506 miljoonaan euroon (418). Makrotaloudellinen kehitys Korot laskivat ja volatiliteetti väheni edelleen vuoden alkupuoliskolla. Myös osakekurssien nousu jatkui ja tuottoerot kapenivat entisestään. Hidas inflaatio laski korkoja etenkin Euroopassa. EKP reagoi tähän entistäkin löyhemmällä rahapolitiikalla ja laskemalla talletuskorot negatiiviseksi. Yleisesti talouden indikaattorit niin Yhdysvalloissa, Euroopassa kuin Aasiassakin viittaavat edelleen asteittaiseen elpymiseen. Myös Euroopan reunavaltioiden velkapääomamarkkinat näyttävät elpyvän. Markkinoiden kehitys Suomessa tammi-kesäkuussa 2014 Suomen talous supistui vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä 0,4 prosenttia edellisneljänneksestä. Toinen neljännes ei tuonut merkittävää parannusta kokonaiskuvaan. Taantuma on jatkunut kaksi vuotta, ja talouden heikkous on edelleen laajapohjaista. Tuotannon supistuminen viittaa siihen, että työllisyyden, kotitalouksien ostovoiman, kulutuksen ja investointien näkymät ovat yhä haastavat vuoden jälkipuoliskolla. Kotimainen kysyntä on vaisua, mikä näkyy vähentyneenä tuontina ja EU-maiden heikoimpien joukossa olevina luottamuslukuina. Asuntohinnat ovat pitkälti vakaantuneet kauppojen määrän ja asuntorakentamisen vähennyttyä. Taso vastaa nyt ansiotulojen ja markkinavuokrien pitkän aikavälin kehitystä. Luottamuksen odotetaan paranevan vuoden 2014 loppupuolella, kun viennin odotetaan piristyvän vähitellen kansainvälisen kysynnän vahvistuessa. Konsernirakenteen muutokset Nordea Pankki Suomi Oyj myi 1. huhtikuuta 2014 emoyhtiölleen Nordea Bank AB:lle (publ) Baltian sivukonttoreiden toiminnot sekä tytäryhtiöt Promano Est Oü, Promano Lit UAB, SIA Promano Lat, SIA Realm ja neljä muuta baltialaista kiinteistöyhtiötä. Kauppaan sisältyivät myös konsernitilinpäätökseen yhdistellyt SPE:t, jotka hankkivat liikekiinteistöjä. Myydyt toiminnot jatkavat toimintaansa Nordeassa normaalisti. Kaupan vaikutus NPS:een ei ole merkittävä. Vaikutus tuloslaskelmaan esitetään kuitenkin erillisessä liitteessä 12 vertailun helpottamiseksi. Vaikutus taseeseen oli noin -3,1 miljardia euroa. Puolan valvontaviranomainen hyväksyi Nordea Bank Polskan myynnin 2. maaliskuuta 2014, ja kauppa saatiin päätökseen 1. huhtikuuta Kauppaan sisältyi Nordea Rahoitus Suomi Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö Nordea Finance Polska S.A. Johtoryhmä NPS:n toimitusjohtaja on perustanut johtoryhmän, joka avustaa ja tukee häntä NPS:n päivittäisen toiminnan johtamisessa. Johtoryhmään kuuluvat NPS:n toimitusjohtaja, talousjohtaja, riskienhallintajohtaja, hallituksen sihteeri, Suomen pankkitoiminnan johtaja ja Suomen suuryrityspalvelujen johtaja. Tuloslaskelman kommentit Tuotot Rahoituskate kasvoi 5 prosenttia edellisvuoden tammikesäkuusta ja oli 595 miljoonaa euroa (566). Luottovolyymit kasvoivat 2 prosenttia. Kun käänteisiä takaisinostosopimuksia ei oteta huomioon, luotonanto supistui 7 prosenttia. Yleisön talletukset ja muut velat yleisölle kasvoivat 5 prosenttia vuoden 2013 tammikesäkuusta. Kun takaisinostosopimuksia ei oteta huomioon, talletukset laskivat 8 prosenttia. Sekä luottoettä talletusmarginaalit paranivat vuoden 2013 tammikesäkuusta. Tässä katsauksessa "Nordea Pankki Suomi" ja "NPS" tarkoittavat emoyhtiö Nordea Pankki Suomi Oyj:tä (Y-tunnus ) ja sen tytäryhtiöitä. Yhtiön rekisteröity kotipaikka on Helsinki. Nordea Pankki Suomi Oyj on Nordea-konsernin pörssinoteeratun emoyhtiön Nordea Bank AB:n (publ) kokonaan omistama tytäryhtiö. Nordea-konsernin liiketoiminta on jaettu kolmeen liiketoiminta-alueeseen, joilla kullakin on täysi vastuu omista arvoketjuistaan: vähittäispankki, suurasiakkaat ja pääomamarkkinat sekä varallisuudenhoito. Nordea Bank AB:n (publ) osavuosikatsaus kattaa koko Nordea-konsernin toiminnan ja antaa parhaan kuvan konsernista. Tämä lakisääteinen osavuosikatsaus kattaa Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden toiminnan. Nordea Pankki Suomi Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

3 Palkkiotuottojen ja -kulujen nettomäärä oli 40 miljoonaa euroa (-90). Palkkiotuottoja kertyi hieman enemmän kuin vuoden 2013 tammi-kesäkuussa, 400 miljoonaa euroa (369). Säästämisen tuotteisiin, maksuliikenteeseen ja luotonantoon liittyvät palkkiotuotot kehittyivät myönteisesti. Palkkiokulut vähenivät merkittävästi, kun Nordea Bank AB:lle (publ) maksettu takausmaksu oli pienempi kuin vuoden 2013 tammi-kesäkuussa. Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä laski 11 prosenttia 556 miljoonaan euroon (623). Osuus osakkuusyritysten tuloksesta supistui miljoonaan euroon (6). Muita liiketoiminnan tuottoja kertyi 27 miljoonaa euroa (17). Tästä 8 miljoonaa euroa liittyi Baltian toimintojen siirtämiseen Nordea Bank AB:lle (publ). Kulut Liiketoiminnan kulut kasvoivat hieman 538 miljoonaan euroon (529). NPS:ssa jatkettiin vuoden 2013 alussa julkistetun tehostamisohjelman toteuttamista. Lisäksi Nordea-konsernissa on käynnistetty nopeutettu tehostamisohjelma. Kulusäästöt syntyvät toimintakulujen vähentämisestä, konttoriverkoston sopeuttamisesta muuttuvaan asiakaskäyttäytymiseen, tuotteiden ja ITtoimintojen tehostamisesta, prosessien optimoinnista ja keskitettyjen toimintojen kululeikkauksista. Vuoden 2014 tammi-kesäkuussa kirjattiin 22 miljoonaa euroa nopeutettuun tehostamisohjelmaan liittyviä uudelleenjärjestelykuluja. Henkilöstökulut kasvoivat 6 prosenttia 296 miljoonaan euroon (279). Kasvu johtui osittain tukipaketeista. Henkilöstömäärä on vähentynyt noin 1 370:llä vuoden 2013 kesäkuun lopusta ja noin 1 200:lla vuoden 2013 lopusta. Vähennys liittyy lähinnä Baltian sivukonttoreihin. Muut liiketoiminnan kulut pienenivät hieman edellisvuoden tammi-kesäkuusta, ja niitä oli 221 miljoonaa euroa (230). Tietotekniikka- ja kiinteistökulut kasvoivat, kun taas markkinointi-, postitus- ja konsulttikulut sekä muut kulut laskivat. Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä olivat 21 miljoonaa euroa (20). Kulu/tuotto-suhde oli vuoden 2014 alkupuoliskolla 44 prosenttia (47). Arvonalentumistappiot luotoista Nettomääräiset arvonalentumistappiot kasvoivat hieman 49 miljoonaan euroon (36). Luottotappiotaso oli 9 pistettä (7). NPS:n ja Nordea Bank AB:n välisen takausjärjestelyn positiivinen vaikutus oli 27 miljoonaa euroa (34). Verot Efektiivinen veroaste oli vuoden 2014 tammikesäkuussa noin 20 prosenttia (25). Tulos Tulos parani 21 prosenttia 506 miljoonaan euroon (418). Oman pääoman tuotto oli 10,8 prosenttia, kun se viime vuoden tammi-kesäkuussa oli 9,2 prosenttia. Taseen kommentit (Suluissa olevat vertailuluvut viittaavat vuoden 2013 lopun lukuihin.) NPS:n taseen loppusumma oli 318 miljardia euroa (305). Luotot yleisölle laskivat 2 prosenttia vuoden 2013 lopusta. Kun takaisinostosopimuksia ei oteta huomioon, luotonanto supistui 8 prosenttia. Luotonanto kasvoi 2 prosenttia, kun takaisinostosopimuksia ja Baltian toimintojen myyntiä ei oteta huomioon. Yleisön talletukset ja muut velat yleisölle supistuivat vuoden lopusta 77 miljardiin euroon (81). Kun takaisinostosopimuksia ei oteta huomioon, talletukset vähenivät 48 miljardiin euroon. Talletukset laskivat 4 prosenttia, kun takaisinostosopimuksia ja Baltian toimintojen myyntiä ei oteta huomioon. Pääoma ja pääoman hallinta NPS:n riskipainotetut erät (aiemmin riskipainotetut saamiset) olivat kesäkuun lopussa 57,8 miljardia euroa, kun vastaava luku vuoden 2013 lopussa oli 56,1 miljardia euroa ja kesäkuun 2013 lopussa 55,6 miljardia euroa. Ensisijainen pääoma siirtymäsäännösten mukaan suhteessa riskipainotettuihin eriin (sis. tilikauden tulos) oli 14,8 prosenttia ja vakavaraisuussuhde (sis. tilikauden tulos) 14,9 prosenttia. Kun tilikauden tulosta ei oteta huomioon, ensisijainen pääoma siirtymäsäännösten mukaan suhteessa riskipainotettuihin eriin oli 13,9 prosenttia ja vakavaraisuussuhde 14,0 prosenttia. Finanssivalvonnalta on saatu hyväksyntä ostaa heinäkuussa 2014 takaisin huonommalla etuoikeudella liikkeeseen laskettu debentuurilaina, jonka nimellisarvo on 300 miljoonaa Englannin puntaa. Laina on vähennetty omista varoista vakavaraisuuslaskelmissa. Luottosalkku Luotonanto oli kesäkuun 2014 lopussa 111 miljardia euroa (114). Yrityksille annettujen luottojen osuus oli 67 prosenttia. Arvoltaan alentuneita saamisia oli kesäkuun 2014 lopussa bruttomääräisesti miljoonaa euroa, kun niitä joulukuun 2013 lopussa oli miljoonaa euroa. Saatavakohtaisesti arvostettuja saamisia, joiden arvo on alentunut, oli nettomääräisesti 876 miljoonaa euroa (1 294) eli 0,56 prosenttia luotonannosta ennen arvonalentumisia. Vuoden 2013 lopussa luku oli 0,86 prosenttia. Nordea Pankki Suomi Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

4 Taseen ulkopuoliset erät Taseen ulkopuolisten erien määrä pysyi suunnilleen aiemmalla tasollaan ja oli 31,1 miljardia euroa, kun se vuoden 2013 lopussa oli 32,4 miljardia euroa. Johdannaissopimusten määrä oli miljardia euroa (6 757). Riskit ja epävarmuustekijät Nordean tuottopohja perustuu konsernin liiketoimintaan laajan ja monipuolisen asiakaskunnan kanssa. Asiakkaina on henkilö- ja yritysasiakkaita sekä finanssipalveluyrityksiä eri maantieteellisiltä alueilta ja toimialoilta. Nordean merkittävin riski on luottoriski. Konsernilla on myös esimerkiksi markkinariskejä, likviditeettiriskejä, operatiivisia riskejä ja henkivakuutusriskejä. Lisätietoja on vuosikertomuksessa. Finanssikriisi ja makrotaloudellisen tilanteen heikkeneminen eivät ole olennaisesti vaikuttaneet Nordean taloudelliseen asemaan. Makrotalouden kehitykseen liittyy kuitenkin edelleen epävarmuutta. Millään yllä mainituista riskeistä ei odoteta olevan merkittävää negatiivista vaikutusta konserniin tai sen taloudelliseen asemaan keskipitkällä aikavälillä. Konserni on osallisena joissakin normaalia liiketoimintaansa koskevissa oikeudenkäynneissä ja muissa riitaasioissa. Useimmat näistä koskevat suhteellisen pieniä rahasummia. Millään niistä ei arvioida olevan olennaista kielteistä vaikutusta konserniin tai sen taloudelliseen asemaan kuuden seuraavan kuukauden aikana. Tukholma, 17. heinäkuuta 2014 Hallitus Nordea Pankki Suomi Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

5 Tunnusluvut Tuloslaskelma Muutos 1-12 Miljoonaa euroa % 2013 Rahoituskate Palkkiotuotot ja -kulut, netto Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä Osuus osakkuusyritysten tuloksesta Muut liiketoiminnan tuotot Liiketoiminnan tuotot yhteensä Henkilöstökulut Muut kulut Poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä Liiketoiminnan kulut yhteensä Tulos ennen arvonalentumistappioita Arvonalentumistappiot luotoista, netto Pysyviin vastaaviin kuuluvien arvopareiden arvonalentumiset Liikevoitto Tuloverot Tilikauden tulos Tilikauden tulos siirretyistä Baltian toiminnoista Liiketoiminnan volyymit, avaintiedot Muutos Muutos Miljoonaa euroa % 2013 % Luotot yleisölle Yleisön talletukset ja muut velat yleisölle Oma pääoma Taseen loppusumma Nordea Pankki Suomi Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

6 Tunnusluvut Oman pääoman tuotto, % 10,8 9,2 8,8 Kulu/tuotto-suhde, % Luottotappiotaso, pistettä Ydinvakavaraisuussuhde, siirtymäsäännösten mukaan 1,2 % 13,9 14,9 15,0 Vakavaraisuussuhde, ensisijaiset omat varat, siirtymäsäännösten mukaan 1,2, % 13,9 14,9 15,0 Vakavaraisuussuhde, siirtymäsäännösten mukaan 1,2, % 14,0 15,7 15,8 Ensisijaiset omat varat 1,2, miljoonaa euroa Riskipainotetut erät, siirtymäsäännösten mukaan 1,3, miljoonaa euroa Henkilöstömäärä (henkilötyövuotta) Kauden lopussa 2 Sisältää vuoden 2013 tuloksen 3 Aiemmin Riskipainotetut saamiset, siirtymäsäännösten mukaan Määritelmät Oman pääoman tuotto, %: 100 x (Liikevoitto - verot) / (Oma pääoma (vuoden alun ja lopun keskiarvo)) Kulu/tuotto-suhde, %: 100 x (Liiketoiminnan kulut yhteensä / liiketoiminnan tuotot yhteensä) Luottotappiotaso Nettomääräiset arvonalentumistappiot (vuositasolla) / vuoden alun luotonanto Ensisijainen pääoma Rahoituslaitoksen ensisijainen pääoma koostuu rahoituslaitoksen ydinpääomasta ja muusta ensisijaisesta pääomasta. Ydinpääomaan sisältyy oma pääoma mutta eivät sijoitukset vakuutusyhtiöihin, ehdotettu osinko, laskennalliset verosaamiset, pankkitoimintaan liittyvät aineettomat hyödykkeet ja odotetun alijäämän vähennys (arvonalentumisten ja odotettujen tappioiden erotus). Lisäksi ydinpääomasta vähennetään muita eriä, kuten rahavirtojen suojaukset. Lisätietoja määritelmistä annetaan vuosikertomuksessa. Nordea Pankki Suomi Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

7 Tuloslaskelma Miljoonaa euroa Liite Liiketoiminnan tuotot Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Palkkiotuotot Palkkiokulut Palkkiotuotot ja -kulut, netto Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä Osuus osakkuusyritysten tuloksesta Muut liiketoiminnan tuotot Liiketoiminnan tuotot yhteensä Liiketoiminnan kulut Hallintokulut: Henkilöstökulut Muut kulut Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä Liiketoiminnan kulut yhteensä Tulos ennen arvonalentumistappioita Arvonalentumistappiot luotoista, netto Pysyviin vastaaviin kuuluvien arvopapereiden arvonalennukset Liikevoitto Tuloverot Tilikauden tulos Josta: Nordea Pankki Suomi Oyj:n osakkeenomistajien osuus Määräysvallattomien omistajien osuus Yhteensä Nordea Pankki Suomi Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

8 Laaja tuloslaskelma Miljoonaa euroa Tilikauden tulos Erät, jotka voidaan luokitella myöhemmin uudelleen tuloslaskelmaan Muuntoerot kauden aikana Myytävissä olevat sijoitukset 1 : Arvostusvoitot/-tappiot tilikauden aikana Verot arvostusvoitoista/-tappioista tilikauden aikana Rahavirran suojauserät: Arvostusvoitot/-tappiot tilikauden aikana Arvostusvoitoista/-tappioista maksetut verot tilikauden aikana Erät, joita ei voida luokitella myöhemmin uudelleen tuloslaskelmaan Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt: Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen uudelleen arvostus Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen uudelleen arvostuksesta kirjatut verot Muut laajan tuloslaskelman erät, verojen jälkeen Laajan tuloslaskelman mukainen tulos Josta: Nordea Pankki Suomi Oyj:n osakkeenomistajien osuus Määräysvallattomien omistajien osuus Yhteensä Arvostusvoitot/-tappiot, jotka liittyvät suoraan tuloslaskelmaan kirjattuihin eriin, joihin sovelletaan käyvän arvon suojauslaskentaa Nordea Pankki Suomi Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

9 Tase Miljoonaa euroa Liite Varat Käteiset varat ja keskuspankkitalletukset Saamiset keskuspankeilta Saamiset luottolaitoksilta Luotot yleisölle Korolliset arvopaperit Vakuudeksi annetut rahoitusinstrumentit Osakkeet Johdannaissopimukset Korkoriskin suojaavien erien käyvän arvon muutokset Osakkuusyritysosakkeet Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoituskiinteistöt Laskennalliset verosaamiset Verosaamiset Eläke-etuussaamiset Muut varat Siirtosaamiset ja maksetut ennakot Varat yhteensä Velat ja oma pääoma Velat luottolaitoksille Yleisön talletukset ja muut velat yleisölle Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat Johdannaissopimukset Korkoriskin suojaavien erien käyvän arvon muutokset Verovelat Muut velat Siirtovelat ja saadut ennakot Laskennalliset verovelat Varaukset Eläke-etuusvastuut Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla Velat yhteensä Oma pääoma Määräysvallattomien omistajien osuudet Osakepääoma Ylikurssirahasto Muut rahastot Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä Velat ja oma pääoma yhteensä Omien velkojen vakuudeksi annettu omaisuus Muu vakuudeksi annettu omaisuus Vastuusitoumukset Luottolupaukset Muut sitoumukset Sisältää miljoonaa euroa myönnettyjen luottolimiittien käyttämättömiä osuuksia (31. joulukuuta 2013: milj., 30. kesäkuuta 2013: milj.) Nordea Pankki Suomi Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

10 Oman pääoman muutokset Osakepääoma 1 Nordea Pankki Suomi Oyj:n osakkeenomistajien osuus Muut rahastot Muut rahastot: Ylikurssirahasto Rahavirran suojauserät Myytävissä olevat sijoitukset Määräysvallattomien omistajien osuudet Oma pääoma yhteensä Miljoonaa euroa Oma pääoma tilikauden alussa Laajan tuloslaskelman mukainen tulos Osakeperusteiset maksut Vuodelta 2013 maksetut osingot Muut muutokset Oma pääoma Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt Kertyneet voittovarat Yhteensä Osakepääoma 1 Nordea Pankki Suomi Oyj:n osakkeenomistajien osuus Muut rahastot Muut rahastot: Ylikurssirahasto Rahavirran suojauserät Myytävissä olevat sijoitukset Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt Kertyneet voittovarat Yhteensä Määräysvallattomien omistajien osuudet Oma pääoma yhteensä Miljoonaa euroa Oma pääoma tilikauden alussa Laajan tuloslaskelman mukainen tulos Osakeperusteiset maksut Vuodelta 2012 maksetut osingot Muut muutokset Oma pääoma Rekisteröityjä osakkeita oli yhteensä 1 030,8 miljoonaa kappaletta ( : 1 030,8 miljoonaa, : 1 030,8 miljoonaa) Nordea Pankki Suomi Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

11 Oman pääoman muutokset, jatkuu Osakepääoma 1 Ylikurssirahasto Nordea Pankki Suomi Oyj:n osakkeenomistajien osuus Muut rahastot Muut rahastot Rahavirran suojauserät Myytävissä olevat sijoitukset Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt Kertyneet voittovarat Yhteensä Määräysvallattomien omistajien osuudet Oma pääoma yteensä Miljoonaa euroa Oma pääoma tilikauden alussa Laajan tuloslaskelman mukainen tulos Osakeperusteiset maksut Vuodelta 2012 maksetut osingot Muut muutokset Oma pääoma Rekisteröityjä osakkeita oli yhteensä 1 030,8 miljoonaa kappaletta ( : 1 030,8 miljoonaa, : 1 030,8 miljoonaa). Nordea Pankki Suomi Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

12 Rahavirtalaskelma, yhteenveto (toiminnot yhteensä) Miljoonaa euroa Liiketoiminta Liikevoitto Liikevoitto siirretyistä Baltian toiminnoista Oikaisut kassavirtaan sisältymättömistä eristä Maksetut tuloverot Liiketoiminnan rahavirta ennen liiketoimintaan kuuluvien saamisten ja velkojen muutosta Liiketoimintaan kuuluvien saamisten ja velkojen muutos Liiketoiminnan rahavirta Investoinnit Liiketoimien myynnit/hankinnat Aineelliset hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Eräpäivään saakka pidettävät sijoitukset velkakirjoihin, netto Muiden pysyvien vastaavien hankinnat/myynnit Investointien rahavirta Rahoitustoiminta Liikkeeseen lasketut / takaisin maksetut lainat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla Maksetut osingot Muut muutokset Rahoitustoiminnan rahavirta Tilikauden rahavirta Rahavarat tilikauden alussa Valuuttakurssimuutosten vaikutus Rahavarat tilikauden lopussa Muutos Käteiset ja niihin rinnastettavat varat Seuraavat erät sisältyvät käteisiin ja niihin rinnastettaviin varoihin (miljoonaa euroa): Käteiset varat ja saamiset keskuspankeilta Vaadittaessa maksettavat saamiset luottolaitoksilta Käteiset varat sisältävät käteiset maksuvälineet ja ulkomaiset setelit. Saamisiin keskuspankeilta sisältyvät keskuspankeissa ja julkisen viranomaisen ylläpitämissä postisiirtojärjestelmissä olevat tilit, jotka täyttävät seuraavat ehdot: - keskuspankin tai postisiirtojärjestelmän kotipaikka on maassa, jossa yhtiöllä on toimipaikka - tilillä olevat varat ovat milloin tahansa käytettävissä. Vaadittaessa maksettavat saamiset luottolaitoksilta sisältävät käteiset varat lukuun ottamatta joukkolainoja ja muita korollisia arvopapereita. Nordea Pankki Suomi Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

13 Tilinpäätöksen liitteet Liite 1 Tilinpäätösperiaatteet NPS:n tilinpäätös on laadittu Euroopan unionin komission hyväksymien kansainvälisten IFRS-tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards) ja kansainvälisen tilinpäätöskysymysten tulkintakomitean (International Financial Reporting Standards Interpretations Committee, IFRS IC) kyseisistä standardeista antamien tulkintojen mukaisesti. Lisäksi tilinpäätökseen on sovellettu tiettyjä säännöksiä, jotka sisältyvät Suomen kirjanpitolakiin, Suomen luottolaitostoiminnasta annettuun lakiin, Finanssivalvonnan määräyksiin ja ohjeisiin sekä valtiovarainministeriön luottolaitoksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antamaan asetukseen. Tässä tilinpäätöksessä noudatetaan IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia. Tilintarkastajat eivät ole tarkastaneet osavuosikatsausta Muutokset tilinpäätösperiaatteissa ja esitystavassa Tilinpäätösperiaatteet, laskentatavat ja esitystapa ovat olennaisilta osiltaan samat kuin vuoden 2013 vuosikertomuksessa. Uusi IFRS 10 Konsernitilinpäätös -standardi otettiin käyttöön 1. tammikuuta 2014, mutta sillä ei ole ollut merkittävää vaikutusta tilinpäätökseen. Forward starting bond -joukkolainat Yleisistä kaupankäyntiehdoista poikkeavalla tulevalla arvopäivällä ostettujen joukkovelkakirjalainojen (forward starting bonds) esitystapaa muutettiin vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä. Vaikutus vertailulukuihin oli vuoden 2013 tammi-kesäkuussa vähäinen, eikä vertailulukuja siksi ole oikaistu. Uusien ja muutettujen IFRS-standardien vaikutus vakavaraisuuteen IASB on hyväksynyt IFRS 9 Rahoitusinstrumentit - standardin, joka koskee rahoitusvarojen luokittelua ja arvostamista (vaihe 1) sekä yleistä suojauslaskentaa (vaihe 3), mutta Nordea ei ole vielä ottanut sitä käyttöön. Rahoitusvarojen luokittelua ja arvostamista koskevilla muutoksilla (vaihe 1) ei odoteta olevan olennaista vaikutusta Nordean tuloslaskelmaan ja taseeseen, sillä erilaisten mallien käyttö eri omaisuuserien arvostuksessa jatkuu. Uuden standardin ei odoteta aiheuttavan merkittäviä uudelleenluokituksia käypään arvoon arvostettavien erien ja jaksotettuun hankintamenoon arvostettavien erien välillä, eikä sen odoteta vaikuttavan merkittävästi vakavaraisuuteen tai suuriin asiakasriskeihin, mutta tämä riippuu luonnollisesti lopullisesta standardista ja siirtymävaiheessa Nordean taseeseen sisältyvistä rahoitusinstrumenteista. On odotettavissa, että standardiin tehdään muutoksia ennen kuin se tulee voimaan. Tärkein muutos yleistä suojauslaskentaa koskevissa vaatimuksissa (vaihe 3) on se, että standardi yhdistää suojauslaskennan aiempaa suoremmin riskienhallintaan. Nordea käyttää pääsääntöisesti ainoastaan makrotason suojauslaskentaa, joten se arvioi, etteivät uudet vaatimukset vaikuta merkittävästi Nordean tilinpäätökseen, vakavaraisuuteen tai suuriin asiakasriskeihin. IASB on hyväksynyt myös IFRS 15 Tuotot asiakassopimuksista -standardin. Nordea ei ole vielä ottanut käyttöön uutta standardia. Uudella standardilla ei odoteta olevan merkittävää vaikutusta Nordean tilinpäätökseen, vakavaraisuuteen ja suuriin asiakasriskeihin. Nordea Pankki Suomi Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

14 Liite 2 Segmenttiraportointi Toimintasegmentit Vähittäispankki Suurasiakkaat ja pääomamarkkinat Konsernin tuki- ja palvelutoiminnot Miljoonaa euroa Liiketoiminnan tuotot yhteensä Liikevoitto Luotot yleisölle Yleisön talletukset ja muut velat yleisölle Toimintasegmentit yhteensä Täsmäytys Konserni yhteensä Miljoonaa euroa Liiketoiminnan tuotot yhteensä Liikevoitto Luotot yleisölle Yleisön talletukset ja muut velat yleisölle Vähittäispankki -liiketoiminta-alueen erittely Vähittäispankki, Pohjoismaat 1 Vähittäispankki, Baltia 2 Vähittäispankki, muut 3 Vähittäispankki Miljoonaa euroa Liiketoiminnan tuotot yhteensä Liikevoitto Luotot yleisölle Yleisön talletukset ja muut velat yleisölle Vähittäispankki, Pohjoismaat sisältää Suomen pankkitoiminnan 2 Vähittäispankki, Baltia sisältää Viron, Latvian ja Liettuan pankkitoiminnan. 3 Vähittäispankki, muut sisältää vähittäispankki-liiketoiminta-alueen tukitoiminnot: kehittäminen ja projektit, jakelu, segmentit, tuotteet ja tietotekniikka. Nordea Pankki Suomi Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

15 Liite 2, jatkuu Suurasiakkaat ja pääomamarkkinat -liiketoiminta-alueen erittely Shipping, Offshore Suuryrityspalvelut & Oil Services Miljoonaa euroa Liiketoiminnan tuotot yhteensä Liikevoitto Luotot yleisölle Yleisön talletukset ja muut velat yleisölle Pääomamarkkinatoiminnan kohdistamattomat erät Suurasiakkaat ja pääomamarkkinat, muut 4 Suurasiakkaat ja pääomamarkkinat Miljoonaa euroa Liiketoiminnan tuotot yhteensä Liikevoitto Luotot yleisölle Yleisön talletukset ja muut velat yleisölle Suurasiakkaat ja pääomamarkkinat, muut sisältää ulkomaan yksiköt sekä tukitoiminnot Transaction Products, Segment CIB ja tietotekniikan. Segmenttiraportoinnin ja tilinpäätöksen välinen täsmäytys Liikevoitto Luotot yleisölle Yleisön talletukset ja muut velat yleisölle Miljoonaa euroa Toimintasegmentit yhteensä Konsernitoiminnot 1 ja kohdistamattomat erät Total Konsernin riskienhallinta, konsernin sisäinen tarkastus, konserni-identiteetti ja -viestintä, konsernin henkilöstöhallinto ja konsernin johtoryhmä Toimintasegmenttien tuloksen laskenta Laskentaperiaatteet ja toimintasegmenttien väliset allokoinnit vastaavat IFRS 8-standardin vaatimusten mukaisesti ylimmälle operatiiviselle päätöksentekijälle raportoituja tietoja. NPS:ssa konsernin johtoryhmä on määritelty ylimmäksi operatiiviseksi päätöksentekijäksi. Muualla raportissa esitettyyn liiketoiminta-alueraportointiin verrattuna suurimmat erot ovat: ylimmälle operatiiviselle päätöksentekijälle annetut tiedot kootaan ennusteissa käytettävien valuuttakurssien perusteella ja toimintasegmenttien välisissä allokoinneissa on käytetty eri kohdistusperiaatteita. Toimintasegmenttikohtaiset taloudelliset tulokset esitetään kahdesta liiketoiminta-alueesta, jotka ovat vähittäispankki sekä suurasiakkaat ja pääomamarkkinat. Lisäksi esitetään Konsernin tuki- ja palvelutoiminnot -toimintasegmentin tulokset. Muut toimintasegmentit, jotka eivät ylitä IFRS 8 -standardissa mainittuja rajoja, sisältyvät erään Muut toimintasegmentit. Konsernitoiminnot (ja eliminoinnit) sekä se osa tuloksesta, jota ei kohdisteta kokonaisuudessaan jollekin toimintasegmentille, esitetään erillisessä täsmäytystaulukossa. Nordea Pankki Suomi Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

Vuosikertomus 2014 Nordea Pankki Suomi

Vuosikertomus 2014 Nordea Pankki Suomi Vuosikertomus 2014 Nordea Pankki Suomi Nordea Pankki Suomi Oyj on osa Nordea-konsernia. Nordean visiona on olla vahva eurooppalainen pankki, joka luo merkittävää arvoa asiakkailleen ja omistajilleen ja

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012 Nordea Pankki Suomi

Vuosikertomus 2012 Nordea Pankki Suomi Vuosikertomus 2012 Nordea Pankki Suomi Nordea Pankki Suomi Oyj on osa Nordea-konsernia. Nordean visiona on olla vahva eurooppalainen pankki, joka luo merkittävää arvoa asiakkailleen ja omistajilleen ja

Lisätiedot

Nordean tilinpäätöstiedote 2013

Nordean tilinpäätöstiedote 2013 Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 29. tammikuuta 2014 Nordean tilinpäätöstiedote 2013 Konsernijohtaja Christian Clausenin kommentti: Vuonna 2013 kasvu jatkui vaisuna ja korot laskivat ennätysmatalalle.

Lisätiedot

Nordean osavuosikatsaus 3. neljännes 2013

Nordean osavuosikatsaus 3. neljännes 2013 Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 23. lokakuuta Nordean osavuosikatsaus 3. neljännes Tuotot, kulut ja pääoma suunnitelmien mukaiset Konsernijohtaja Christian Clausenin kommentti: Nordean tuotot kasvoivat

Lisätiedot

Nordean osavuosikatsaus 1. neljännes 2011

Nordean osavuosikatsaus 1. neljännes 2011 Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 28. huhtikuuta 2011 Nordean osavuosikatsaus 1. neljännes 2011 Vakaa neljännes Konsernijohtaja Christian Clausenin kommentti: "Nordealla on takanaan jälleen vahva

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1. neljännes 2005

Osavuosikatsaus 1. neljännes 2005 Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 27. huhtikuuta 2005 Osavuosikatsaus 1. neljännes 2005 Vahva tulos ensimmäisellä neljänneksellä Tulos kasvoi 8 prosenttia 495 miljoonaan euroon (459 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1. neljännes 2006

Osavuosikatsaus 1. neljännes 2006 Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 3. toukokuuta 2006 Osavuosikatsaus 1. neljännes 2006 Vahva kehitys jatkuu tulos kasvoi 34 % Tulos kasvoi 34 prosenttia 665 miljoonaan euroon (495 milj. vuoden 2005

Lisätiedot

Vahinkovakuutus 5 Osakkuusyhtiö Nordea Bank Ab 8 Henkivakuutus 10 Omistusyhteisö 12

Vahinkovakuutus 5 Osakkuusyhtiö Nordea Bank Ab 8 Henkivakuutus 10 Omistusyhteisö 12 Sisältö Sisältö YHTEENVETO 3 KOLMAS VUOSINELJÄNNES 2013 LYHYESTi 4 LIIKETOIMINTA-ALUEET 5 Vahinkovakuutus 5 Osakkuusyhtiö Nordea Bank Ab 8 Henkivakuutus 10 Omistusyhteisö 12 MUUT TAPAHTUMAT 13 Henkilöstö

Lisätiedot

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu kesäkuu 2014 25.7.2014

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu kesäkuu 2014 25.7.2014 Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu kesäkuu 25.7. Tammikuu kesäkuu verrattuna tammikuu-kesäkuuhun 2013 Liiketulos parani 79 prosenttia 8,7 miljoonaan euroon (4,9). Osakkeenomistajille kuuluva kauden tulos

Lisätiedot

Vahinkovakuutus 5 Osakkuusyhtiö Nordea Bank Ab 8 Henkivakuutus 10 Omistusyhteisö 12

Vahinkovakuutus 5 Osakkuusyhtiö Nordea Bank Ab 8 Henkivakuutus 10 Omistusyhteisö 12 Sisältö Sisältö YHTEENVETO 3 TOINEN VUOSINELJÄNNES 2013 LYHYESTi 4 LIIKETOIMINTA-ALUEET 5 Vahinkovakuutus 5 Osakkuusyhtiö Nordea Bank Ab 8 Henkivakuutus 10 Omistusyhteisö 12 MUUT TAPAHTUMAT 13 Varsinainen

Lisätiedot

DANSKE BANK OYJ -KONSERNI

DANSKE BANK OYJ -KONSERNI DANSKE BANK OYJ -KONSERNI OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2014 Danske Bank Oyj on osa Danske Bank -konsernia, joka on johtavia toimijoita Pohjoismaiden pankkimarkkinoilla. Danske Bank Oyj on Suomen kolmanneksi suurin

Lisätiedot

SAMPO PANKKI OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2010

SAMPO PANKKI OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2010 SAMPO PANKKI OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sampo Pankki Oyj on suomalainen pankki,

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015 AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015 VAHVA VAKAVARAISUUS MAHDOLLISTAA KASVUA TOIMITUSJOHTAJA JUSSI LAITINEN Palkkiotuotot netto kasvoivat edelleen. Korkokate oli vakaa ja samalla tasolla kuin

Lisätiedot

2011 TilinpääTösTiedoTe 9.2.2012 Tulos vuodelta 2011

2011 TilinpääTösTiedoTe 9.2.2012 Tulos vuodelta 2011 2011 Tilinpäätöstiedote 9.2.2012 Tulos vuodelta 2011 Sampo-konsernin tulos vuodelta 2011 Sisällys Yhteenveto 3 Vuoden 2011 viimeinen neljännes lyhyesti 4 Liiketoiminta-alueet vuonna 2011 5 Vahinkovakuutus

Lisätiedot

Sampo-konsernin tulos vuodelta 2014

Sampo-konsernin tulos vuodelta 2014 Sisältö 3 Yhteenveto 5 Vuoden 2014 viimeinen neljännes lyhyesti 6 Liiketoiminta-alueet 6 Vahinkovakuutus 9 Osakkuusyhtiö Nordea Bank AB 11 Henkivakuutus 14 Omistusyhteisö 15 Muut tapahtumat 15 Henkilöstö

Lisätiedot

DANSKE BANK OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTA- KERTOMUS 31.12.2012

DANSKE BANK OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTA- KERTOMUS 31.12.2012 DANSKE BANK OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTA- KERTOMUS 31.12.2012 Sisällys IFRS -TILINPÄÄTÖS Danske Bank Oyj:n toimintakertomus 2012... 3 Konsernin laaja tuloslaskelma... 10 Konsernitase... 11 Konsernin oman

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 KASVAVAT PALKKIOTUOTOT NETTO JA ALHAISEMMAT KUSTANNUKSET TOIMITUSJOHTAJA JUSSI LAITINEN Palkkiotuotot netto oli vahva, ottolainaus kasvoi ja luottotappiot

Lisätiedot

Sisältö. 2 Toimintakertomus. 63 Sampo Pankki Oyj:n erillistilinpäätös (Suomalainen tilinpäätöskäytäntö)

Sisältö. 2 Toimintakertomus. 63 Sampo Pankki Oyj:n erillistilinpäätös (Suomalainen tilinpäätöskäytäntö) Sisältö 2 Toimintakertomus 7 IFRS-tilinpäätös 7 Konsernin tuloslaskelma 8 Konsernitase 9 Konsernin oman pääoman muutoslaskelma 10 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Tilinpäätöksen liitetiedot 13 Yhteenveto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2002. Nordea Pankki Suomi Oyj

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2002. Nordea Pankki Suomi Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2002 Nordea Pankki Suomi Oyj Osavuosikatsaus, tammi-kesäkuu 2002 Nordea Pankki Suomi Oyj ( NPS ) on Nordea AB:n (publ) kokonaan omistama tytäryhtiö. Nordea AB (publ) on koko

Lisätiedot

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu maaliskuu 2012 30.4.2012 klo 09.00

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu maaliskuu 2012 30.4.2012 klo 09.00 Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu maaliskuu 2012 30.4.2012 klo 09.00 Tammikuu maaliskuu 2012 verrattuna tammikuu-maaliskuuhun 2011 Liiketulos oli -1,1 (2,1). Osakkeenomistajien osuus kauden tuloksesta

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu joulukuu 2009 22.02.2010

Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu joulukuu 2009 22.02.2010 Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu joulukuu 2009 22.02.2010 Kausi lyhyesti Konsernin liikevoitto kasvoi 52 % 30,5 miljoonaan euroon (tammikuu joulukuu 2008: 20,0) Ålandsbanken Sverige AB:n ostosta johtuvan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu maaliskuu 2013 29.4.2013

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu maaliskuu 2013 29.4.2013 Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu maaliskuu 2013 29.4.2013 Tammikuu maaliskuu 2013 verrattuna tammikuu-maaliskuuhun 2012 Liiketulos parani 2,6 miljoonaan euroon (-1,2). Osakkeenomistajille kuuluva kauden

Lisätiedot

Sampo Pankki Oyj. Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2008

Sampo Pankki Oyj. Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2008 Sampo Pankki Oyj Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2008 2 SAMPO PANKKI OYJ:N TOIMINTAKERTOMUS 3 IFRS -TILINPÄÄTÖS 7 Konsernin tuloslaskelma 7 Konsernitase 8 Konsernin oman pääoman muutoslaskelma 9

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2007

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2007 Aktia Säästöpankki Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2007 Aktia 1 2 Sisältö Kausi lyhyesti... 4 Tunnusluvut tilikauden lopussa... 5 Aktia-konsernin tuloslaskelma... 11 Aktia-konsernin tase... 12 Johdannaissopimukset...

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Q2 Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Finnvera-konserni Pörssitiedote 13.8.2015 Osavuosikatsaus Finnvera-konsernin osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2015 Finnveralla vilkas alkuvuosi Finnveran mandaatit ja tehtävät

Lisätiedot

Ålandsbanken Tilinpäätöstiedote Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu - joulukuu 2009

Ålandsbanken Tilinpäätöstiedote Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu - joulukuu 2009 Ålandsbanken Tilinpäätöstiedote Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu - joulukuu 2009 : 22.02.2010 ÅLANDSBANKEN ABP PÖRSSITIEDOTE 22.02.2010 KLO 09.00 Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu - joulukuu 2009

Lisätiedot

OP-Asuntoluottopankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

OP-Asuntoluottopankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 OP-Asuntoluottopankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma ja tase 10 Rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Sampo Pankki Oyj. Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2007

Sampo Pankki Oyj. Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2007 Sampo Pankki Oyj Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2007 2 SAMPO PANKKI OYJ:N TOIMINTAKERTOMUS 3 IFRS -TILINPÄÄTÖS 7 Konsernin tuloslaskelma 7 Konsernitase 8 Konsernin oman pääoman muutoslaskelma 9

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ LOPPUTILITYS 31.12.2011 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS...1 TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT...6 TULOSLASKELMA...7 TASE...8

Lisätiedot

Pohjola Pankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Pohjola Pankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Pohjola Pankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Sisältö Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2014...1 Toimintaympäristö Konsernin tulosanalyysi Riskienhallinta Konsernin riskiasema Operatiiviset

Lisätiedot