YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 39 :N MUKAINEN LUPAHAKEMUS KOSKIEN PIENELÄNKREMATORION TOIMINTAA / SUOMEN ELÄINTUHKAUS OY MYRS- KYLÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 39 :N MUKAINEN LUPAHAKEMUS KOSKIEN PIENELÄNKREMATORION TOIMINTAA / SUOMEN ELÄINTUHKAUS OY MYRS- KYLÄ"

Transkriptio

1 Askolan kunta Rakennus- ja ympäristölautakunta Askolantie Askola ASIA YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 39 :N MUKAINEN LUPAHAKEMUS KOSKIEN PIENELÄNKREMATORION TOIMINTAA / SUOMEN ELÄINTUHKAUS OY MYRS- KYLÄ LUVAN HAKIJA MAANOMISTAJAT YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS (16 sivua) Annetaan julkipanon jälkeen Antopäivä Suomen Eläintuhkaus Oy Pukkilantie Myrskylä yhteyshenkilö: Petri Stenberg , Koivisto määräala 3900 m 2 Suomen Eläintuhkaus Oy Kuullut naapuritilat Koivisto Tattari Takamaa Paavola Mäki-Jokela LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA ASIAN VIREILLETULO Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 27 1 mom. ja Liite 1 taulukko 2 kohta 14 d). Asia on tullut vireille saapuneella ympäristölupahakemuksella. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Askolan rakennus- ja ympäristölautakunta (kunnan ympäristönsuojeluviranomainen). Ympäristönsuojelulaki 34 2 mom, ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 1 mom. kohta 13 d) HAKEMUKSEN LIITTEET - Sijaintikartta 1: Omavalvontasuunnitelma Liiteet: o Ympäristölupapäätös

2 o Muutoshakemus ympäristölupapäätökseen o Lausunto eläintuhkan hautaamisesta o siivouksen omavalvonta lomake o Todistus valmistusmenetelmistä termoelementit o Yhteistuhkaus lähete o Lomake tutkatut eläimet sekä uunin lämpötilamittaus - Kiinteistörekisteriote Kiinteistörekisterin karttaote Sijaintikartta - Ote Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavasta, luonnos : Arvio energiatehokkuudesta - Määräalan koordinaatit - Suomen Eläintuhkaus Oy:n tuhkausuunin päästömittaukset ja äänitasomittaukset Elintuhkan tutkimusraportti Vestelli moduulipuhdistaja-esite. - Rakennuslupa Jätevesijärjestelmän suunnitelma - Päästömittaussuunnitelma Muutoshakemus ympäristölupapäätökseen Pohjatutkimus Technical specification for Pyrotec A50L animal carcase cremator - Technical specification for Pyrotec A50 IC animal carcase cremator - Product safety data sheet Autofoam - Käyttöturvallisuustiedote Evams Protect desinfioiva puhdistusaine - Tuotetiedote ja käyttöturvallisuustiedote Neste Oil polttoöljy TOIMINTAA KOSKEVAT MUUT LUVAT JA SOPIMUKSET SEKÄ KAAVOITUSTILANNE Hakijalla on voimassaoleva ympäristölupa vastaavaan pieneläinkrematoriotoimintaan n. 400 m etäisyydellä nyt haettavasta sijainnista (Myrskylän kunta, tekninen lautakunta ). Ympäristölupapäätökseen on hyväksytty kaksi vähäistä muutosta: Askolan rakennus- ja ympäristölautakunta ja Toiminta tulee siirtymään uudelle kiinteistölle toiminnan saatua uuden ympäristöluvan. Pieneläinkrematoriorakennukselle on myönnetty rakennuslupa (Askolan rakennus- ja ympäristölautakunta ). Toiminta sijoittuu asema- ja yleiskaavoittamattomalle alueelle. Itä-Uudenmaan maakuntakaavassa (vahvistettu ) alueelle ei ole esitetty maankäyttömuotoja. Alueen läheisyydessä Pukkilantien molemmin puolin on merkintä EOk (kiviainestenottoalue) YLEISKUVAUS TOIMINNASTA Suomen Eläintuhkaus Oy on 1988 perustettu perheyritys. Yrityksen palveluihin kuuluvat noutopalvelu, uurnat, muisto- ja hautakivilaatat, hautakivet sekä pieneläinhautausmaa. Tuhkaus on hienotunteinen ja vaivaton tapa lemmikin hautaamiseksi. Asiakkaan valittavissa on yksilötuhkaus, jossa lemmikki tuhkataan erikseen ja tuhka otetaan talteen asiakkaan valitsemaan uurnaan. Uurna palautetaan asiakkaalle sopimuksen mukaan,

3 joko eläinlääkäriasemalle tai postitse. Asiakas voi myös noutaa uurnatun tuhkan suoraan yrityksen toimipaikasta Myrskylästä. Asiakkaan valittavissa on myös yhteistuhkaus, jossa lemmikkejä tuhkataan useampia samanaikaisesti. Tässä vaihtoehdossa tuhkaa ei ole mahdollista palauttaa asiakkaalle, vaan tuhka haudataan Lehtolaan, Suomen Eläintuhkaus Oy:n omistuksessa olevalle hautausmaalle. Tuhkaukset suoritetaan toimitiloihin sijoitetuilla kolmella erillisellä pieneläintuhkaukseen suunnitellulla krematoriouunilla. Näistä suurin on teetetty varta vasten yhteistuhkauskäyttöön ja kaksi pienempää yksilötuhkausta varten. Yritys kantaa ympäristövastuunsa, krematoriouunit edustavat alan viimeisintä tekniikkaa ja ovat varustettuja jälkipolttokammioilla päästöjen minimoimiseksi. Hakemus koskee 27 vuotta palvelleiden vuokratoimitilojen korvaamista, uusilla käyttötarkoitukseemme tarkoitukseen suunnitelluilla ja nykyaikaisilla toimitiloilla, sekä vanhimman krematoriouunin korvaamista uusimmalla tekniikalla varustetulla laitteella. Päästöt ilmaan on kuvattuna laitavalmistajan esitteessä. Tuhkausprosessista ei synny jätettä. Yksilötuhkauksessa tuhka uurnataan ja palautetaan asiakkaalle. Yhteistuhkattavien lemmikeiden tuhka haudataan Lehtolaan, Suomen Eläintuhkaus Oy:n omistamalle metsäalueelle. Noin 400 metrin päähän nykyisistä toimitiloista rakennettavaan uuteen krematorioon tulee nykyisen krematorion tapaan kolme uunia, joista kaksi on tarkoitettu yksilötuhkauksia ja yksi yhteistuhkausta varten. Kaksi uuneista siirretään nykyisestä tuhkaamosta ja yksi uuneista korvataan Englannista mittatilaustyönä valmistettavalla uudella uunilla. Entisten uunien tapaan uusi uuni varustetaan jälkipolttokammiolla, ympäristöhaittojen minimoimiseksi. LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA YMPÄRISTÖ LAITOKSEN TOIMINTA Alue sijaitsee Myrskylän kunnan Myrskylän kylässä, Pukkilantien (mt 162) varressa, noin 2,5 km Myrskylän keskustaajaman länsipuolella. Käyntiosoite (alustava) on Pukkilantie 245. Alueen koordinaatit ovat (ETRS-TM35FIN) N E Laitos sijaitsee haja-asutusalueella sijaitsevalla metsäalueella rajoittuen maantiehen ja Myrskylän kunnan omistamiin metsäalueisiin. Alueen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse asutusta (lähin asuinrakennus n. 560 m toiminnasta etelään). Alueen välittömässä läheisyydessä ei harjoiteta maataloutta. Kunnan alueella ei sijaitse ilmalaatuun merkittävästi vaikuttavia lupavelvollisia teollisuus- tai energiantuotantolaitoksia. Myrskylän ilman laatu on keskimäärin hyvä, koska kunnan alueella ei ole merkittäviä teollisuuslähteitä tai energiantuotantolaitoksia ja lisäksi vilkkaimpienkin teiden päästötiheydet ovat pienet. Melua ja tärinää alueella aiheuttavat pääasiassa liikenne, joka ei ole kovin vilkasta. Laitos ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Tuotteet, tuotanto, toiminta-aika, tuotantokapasiteetti, prosessit ja laitteistot Tuhkauksia on suoritettu 8676kpl pieneläintä vuodessa (vuosi 2014). Yhteistuhkaukseen näistä on jäänyt Lehtolaan haudattavaksi 4326 kpl. Yksilötuhkauksia 4349 kpl jotka ovat palautettu takaisin omistajilleen. Kanteleen muistolehtoon Lehtolaan on yh-

4 teistuhkattujen lemmikkien tuhkaa haudattu n kg. Polttoöljyä on ostettu vuoden 2014 aikana litraa. Laitoksen toiminta-aika keskimäärin 8-14h/vrk 4-7vrk/vko. Merkittäviäkin vuorokausija vuodenaikavaihteluja esiintyy. Kuolevien lemmikkien kuolinpäivää ja määrää mahdotonta ennustaa. Talvi on yleensä maan jäätyessä kiireistä aikaa. Toisinaan kova helle kesällä saattaa kasvattaa asiakasmäärää. Suurin mahdollinen tuotantokapasiteetti verrannollinen saapuvien asiakkaiden kokoon, mutta varovainen arvio tulevalla kalustolla lienee n kpl yhteistuhkattavia ja 7000 kpl yksilötuhkattavia vuodessa. Lemmikit (EY) Nro 1069/2011 mukainen luokan 1 sivutuote, ainoastaan hävitettäväksi) noudetaan pääasiassa Suomen Eläintuhkaus Oy:n omalla kujetuskalustolla (1kpl pakettiauto, pestävällä sisustalla, 1kpl kevyt kuorma-auto, pestävällä sisustalla) eläinlääkäriasemilta tuhkattavaksi. Asiakkaalla on myös mahdollisuus tuoda lemmikki tuhkattavaksi toimipisteeseemme itse. Lemmikit kuljetetaan ja säilytetään tähän käyttötarkoitukseen suunnitellussa (Eviran vaatimusten mukaisessa) säkissä, joka voidaan hävittää polttamalla lemmikin mukana. Näin estetään bakteerien pääsy pakkauksen mukana luontoon ja toiminta pysyy hygieenisenä. Lemmikit säilytetään ennen tuhkausta kylmiöissä. Tuhkaukset suoritetaan toimitiloihin sijoitetuilla kolmella erillisellä pieneläintuhkaukseen suunnitellulla krematoriouunilla. Näistä suurin on teetetty varta vasten yhteistuhkauskäyttöön ja kaksi pienempää yksilötuhkausta varten. Krematoriouunimme edustavat alan viimeisintä tekniikkaa ja ovat varustettuja jälkipolttokammioilla päästöjen minimoimiseksi. Vanhin näistä (toinen yksilötuhkausuuneista) tullaan korvaamaan uuden laitoksen myötä vastaavalla uunilla (Pyrotech A50IC) kuin jonka hankimme Englannista vuonna 2011 ja kaksi uusinta tekniikkaa edustavaa (Pyrotech A50L ja Pyrotech A50IC2) uuniamme tullaan siirtämään nykyisistä toimitiloistamme uusiin toimitiloihin. Käyttökokemusten perusteella uudenaikaisen uunin teho-hyötysuhde on merkittävästi parempi kuin vanhempaa tekniikkaa edustavan, käytöstä poistuvan Refupath 75 mallin. Uuden uunin myötä kaikki uunimme tulevat olemaan varustettuja keinoälyllä, joka havaitsee mahdolliset häiriöt, lämpötilaerot jne. operaattoriakin nopeammin. Lemmikit tuhkataan omissa kammioissaan ja tuhkauksen päätyttyä tuhka otetaan talteen metalliastiaan jäähtymään jälkikäsittelyä varten. Tuhka käsitellään kremulaattoriksi kutsuttavalla laitteella, joka tekee tuhkasta pölynomaista. Tuhkan käsittelyssä käytetään hengitys- ja silmäsuojaimia. Hienoin pöly kerätään talteen kremulaattorin päällä olevaan imuriin, joka tyhjennetään tarvittaessa yhteistuhkattujen tuhkien säiliöön. Tämän jälkeen tuhka uurnataan asiakkaan valitsemaan uurnaan ja pakataan kierrätyspahvista valmistettuun pakkaukseemme, odottamaan kotiinpääsyä. Yhteistuhkattujen lemmikeiden tuhka otetaan talteen suurempaan kannelliseen astiaan. Nämä tuhkat loppusijoitetaan Lehtolaan, Suomen Eläintuhkaus Oy omistamalle tätä käyttötarkoitusta varten suunnitellulla alueelle. Uusi ylivuodon estimellä ja vuotosäiliöllä varustettu polttoainesäiliö tullaan sijoittamaan rakennuksen yhteyteen sijoitettavaan omaan lämpimään tilaansa. Huoneen ulkopuolella sijoitetaan öljysulut hätäkatkaisua varten. Lukittu, lämmin ja palo-osastoitu huone on turvallinen sijoituspaikka öljysäiliölle. Se estää ilkivallan teon öljysäiliölle, sekä mahdollistaa vähemmän lisäaineita sisältävän kesälaatuisen kevyen polttoöljyn käytön ympäri vuoden.

5 Yhdyskuntajätteille rakennetaan oma katos. Tämä käsittää 2 energiajäteastiaa ja yhden sekajäteastian. Astiat tyhjennetään viikoittain Sita:n toimesta. Pakkaustuotteet ja uurnat varastoidaan näille tarkoitettuihin huoneisiin tuotantotiloihin. Näistä ei aiheudu ympäristölle kuormaa. Tuotannon raaka-aineet, polttoaineet, varastointi, kuljetus ja veden käyttö Kevyt polttoöljy. Säilytys erillisessä paloeristetyssä huoneessa litran säiliöön integroidaan vuotoallas ja säiliö varustetaan ylitäytön esitimellä ja öljysuluilla, jotka ovat kytkettävissä rakennuksen ulkopuolelta. Huone merkitään paloviranomiasten määräysten mukaisin opastein. Tila varustetaan jauhesammuttimella. Toimitilojen ja ajoneuvojen kuljetustilojen pesuaineena käytetään Evans Protect pesuainetta, sumutinpullosta tai veteenlaimennettuna, valmistajan ohjeen mukaisesti. Ajoneuvojen ulkopesu suoritetaan Bilt Hamber autofoam pesuaineelle, valmistajan ohjeen mukaisesti. Kokonaisvedenkulutus perustuen arvioon on n kuutiota vuodessa. Vedenhankinta ja viemäröinti Laitoksella on oma porakaivo. Jätevedenpuhdistus Vestelli 8 moduulipuhdistimella, josta vesi johdetaan kivipesän kautta avo-ojaan. Liikenne ja liikennejärjestelyt Arvioitu liikennemäärä 20 ajoneuvoa/vrk/ajosuunta, Arviointi kuorma-autoliikenne 6 ajoneuvoa/vrk/ajosuunta. Yrityksen omat ajoneuvot puretaan ja pestään autotallissa, kts. pohjakuva. Kuljetus ja toiminta ajat pääsääntöisesti arkisin klo 6-19 välillä. Tavarantoimittajat purkavat kuorman rakennuksen takaosan autotallin viereisen varaston oven kautta. Energian käyttö Vuonna 2014 laitoksen kokonaisenergiataseessa ostosähkö oli 45 Mwh, polttoaineen osto MWh pa. Uuden laitoksen polttoaineen käytön suunnitteluarvo uunikohtaisesti on 488 MWh pa /uuni. Suunniteltuna energiansäästötoimenpiteenä hankintaan uusi polttolaite Techtrol Pyrotech A50IC 2. tavoitesäästö n litraa kevyttä polttoöljyä vuodessa. Laitokseen rakennukseen nykyistä laitosrakennusta paksummat seinärakenteet. Ilmalämpöpumppuja asennetaan 2 kpl. Uunit sijoitetaan siten, että ne lämmittävät n. puolet (200m 2 ) toimitiloista. Arvio energiatehokkuudesta Hakija arvioi uusien toimitilojen olevan turvallisuus- ja talousnäkökulmat huomioon ottaen energiatehokkuudeltaan nykyisiä toimitiloja huomattavasti parempia. Energiatehokkuuden parantamiseksi on selvitetty myös lämmön talteenottojärjestelmiä: 1. koneellinen ilmanvaihto, jossa tulo uunihuoneiden puolelta. Haasteena/vaarana kipinän pääsy ilmanvaihtokanaviin ja sitä kautta paloturvallisuus ja hyväksyntä. Hakemuksen tekovaiheessa selvitys ilmanvaihtosuunnittelijan ja paloviranomaisten osalta vielä kesken. 2. Vesikiertoinen lämmön talteenottojärjestelmä uuneihin. Kustannusarvio/uuni n puntaa. Ylläpito puntaa/vuosi/uuni. Tämän lisäksi vaadittaisiin vielä itse putkijärjestelmä, jonka hinnoittelun selvittäminen on jätetty kustannussyistä selvittämättä. Kustannuksiltaan lämmön talteenottojärjestelmä estäisi yrityksen toiminnan taloudellisesti terveellä pohjalla, eritoten alan nykyisen kilpailutilanteen ja vaatimukset huomioon ottaen.

6 TIEDOT PÄÄSTÖISTÄ, NIIDEN ESTÄMINEN JA VÄHENTÄMINEN Päästöt veteen Pesuaineet biohajoavia. Ei päästöjä vesistöön. Päästöt ilmaan Uunien päästöt on esitetty uunivalmistajan teknisessä esitteessä. Melu Liikenteen melu ylittää krematoriouunien puhaltimien äänen tason, sekä nykyisen toimipaikan pihalla, että 400m päässä tehdyssä aistinvaraisessa sekä desibelimittarilla itse suoritetun mittauksen mukaan. Selvitys päästöjen vähentämisestä ja puhdistamisesta Krematoriouunit ovat varustettu jälkipolttokammioin. Uuden tuhkausuunin öljynkulutus on käyttökokemusten mukaan korvattavaa uunia pienempi. Vuonna 2016 hankitaan uusi polttolaite, uusi öljysäiliö ja uuden suojaputkiin asennettavat öljyputket. Päästölähteet sekä päästöjen estäminen maaperään ja pohjaveteen Toimitilojen ja ajoneuvojen puhdistukseen käytetään hakemuksen liitteenä esitettyjä pesuaineita. Öljysäiliössä on ylitäytönestin, vuotoallas, suojaputkitus ja kivirakenteinen, lukittava säilitystila. Jätevedenpuhdistus Vestelli 8 moduulipuhdistimella ja kivipesällä. Jätteet ja jätehuolto Toiminnasta syntyy yhteiskuntajätettä. Yrityksellä on jätteenhuoltosopimus Sita Oy:n kanssa. Viikoittain tyhjennettävistä säiliöistä kaksi on energiajätettä varten ja yksi sekäjätettä. Pääosa jätteestä muodostuu uurnapakkauksista. Tuhkausprosessista ei synny jätettä, tuhkan koostumus on tutkittu Viljavuuspalvelun toimesta. Yhteistuhkattavien lemmikeiden tuhkat haudataan Lehtolaan. Tuhkan määrästä pidetään kirjanpitoa. Selvitys jätteiden määrän vähentämisestä Pahvipakkauksia pyritään mahdollisuuksien mukaan keräämään talteen uusiokäyttöä varten. Toiminnasta muodostuvat jätteet ovat normaalia yhdyskuntajätettä. Jätteitä ei voida hyödyntää omassa toiminnassa, vain palauttaminen uurnatoimittajille, pakkauksen ollessa riittävän hyväkuntoinen on mahdollista. TOIMINTAAN LIITTYVÄT RISKIT JA NIIDEN EHKÄISEMINEN Riskinä päästöt ilmaan, öljysäiliön vuotomahdollisuus sekä tulipalo. Uunit on varustettu jälkipolttokammioin päästöjen minimoimiseksi. Uuneissa on PLCkeinoäly, joka lukee ja ohjaa uunien toimintoja. Uunien jälkipolttokammiot pyritään pitämään ympäristölle edullisessa 850 asteessa celsiusta lämpötilassa Oilon jälkipolttimen, jälkipolttokammion, sekä jälkipolttokammion ilmapuhaltimen avulla. Järjestelmä tarkkailee lämpötilaa koko prosessin ajan ja ilmoittaa lukemat operaattorille uunin käyttöpaneelissa. Lämpötila kirjataan Eviran sivutuoteasetuksen mukaisesti päivittäin. Järjestelmä varoittaa mahdollisista häiriöistä operaattoria äänimerkein, tekstein ja valoin. Uunit ovat varustettu savutunnistimin, joiden lauetessa uuni pysäyttää toiminnan mennen häiriötilaan, katkaisten öljynsyötön laitteelle mahdollisen tulipalon estämiseksi. Kaikki öljypolttimot ovat varustettu ylikuumenemissuojalla, joka katkaisee polttimen ylikuumentuessa polttimen toiminnan. Luukut ovat varustettu rajakatkaisijoin,

7 pysäyttäen polttimot niiden avautuessa tai jäädessä auki. Sekä pääpolttokammioiden, että jälkipolttokammioiden lämpötilaa valvotaan mittauslaitteista. Operaattori voi tarvittaessa käyttää laitetta manuaalisesti elektronisen vian ilmaantuessa. Lämpötiloja ja päästöjä valvotaan laitteen käyttöpaneelista, sekä visuaalisesti ulkoa hormista. Laitteiston rungon, polttimien, käyttöpaneelin, liitoskohtien- ja saumojen, sisäpuolen muurauksen/valun kunto tarkistetaan aamuittain ennen ensimmäistä tuhkausta. Mikäli vaurioita tai muuta korjattavaa havaitaan laitteet huolletaan valmistajan Techtrol Limited ohjeiden mukaan. Tarvittaessa heiltä tilataan erillinen huolto. Lämpötila-anturit tarkistetaan kerran kuukaudessa, tai epäiltäessä niiden kulumista. Tarvittaessa ne vaihdetaan uusiin. Techtrol Limited suorittaa viikottaisia huoltotoimenpiteitä suuremman vuosihuollon uuneille kerran vuodessa. Uusi vuotoaltaalla ja ylitäytönestimellä varustettu öljysäiliö sijoitetaan ensisammuttimen kera erillisen kivirunkoiseen huoneeseen. Öljysäiliön kunto tarkistetaan ulkopuolelta viikoittain ja sisäpuolinen tutkimus teetetään asiantuntijalla 5 vuoden välein. Tarkoituksena estää mahdollinen ilkivalta ja varkaudet. Öljysäiliön sulut sijoitetaan ulkotiloihin, siten, että henkilökunnan tai pelastuslaitoksen on tulipalon sattuessa mahdollisemman helppo sulkea ne. Rakennukseen sijoitetaan ensisammutusvälineitä pelastuslaitoksen ohjeistuksen mukaan, joilla henkilökunta suorittaa tulipalotilanteessa alkusammutuksen, ennen pelastuslaitoksen saapumista. Rakennuksen pohjapiirustus toimitetaan rakennuksen valmistuttua pelastuslaitokselle, joka laatii oman kartan ja pelastussuunnitelman onnettomuuden varalle. Uunien hormeihin rakennettaan nk. Fraynaudin häkki ukkossuojaukseksi. Sähkötaulusta tulee etäohjattava, mahdollistaen sähkön katkaisun tekstiviestitse rakennuksen ulkopuolelta. Krematoriopuoli eristetään paloviranomaisten vaatimusten mukaisin palokatkoin ja ovin. Öljyputket sijoitetaan suojaputkiin. Mahdollisista häiriöistä ja tehdyistä huolloista pidetään Eviran omavalvontasuunnitelman mukaista kirjanpitoa. Muita vaarallisiksi kemikaaleiksi luokiteltavia aineita tai räjähteitä ei toiminnassa tarvita ja siten myöskään toimitiloissa säilytetä. ARVIO PARHAASTA KÄYTTÖKELPOISESTA TEKNIIKASTA Laitteisto on turvavarustelultaan automatisoitu. Laitteistossa on käytössä jälkipolttimet, sekä jälkipolttokammiot, joiden lämpötila on jatkuvasti luettavissa. Laitteisto on varustettu keinoälyllä, joka kykenee reagoimaan lämpötiloihin ja sitä kautta ympäristökuormitukseen tietyissä tilanteissa operaattoriakin nopeammin. ARVIO YMPÄRISTÖN KANNALTA PARHAAN KÄYTÄNNÖN (BEP) SOVELTAMISESTA Erilliskammiot yksilötuhkausuuneissa mahdollistavat useamman lemmikin tuhkauksen yhdellä polttolaitteella samanaikaisesti. Erillinen ja tilavuudeltaan riittävän suuri yhteistuhkausuuni mahdollistaa usean lemmikkien tuhkaamisen yhtä aikaa samassa kammiossa säästäen öljynkulutusta. Uunit käynnistetään vain tuhkattavien määrän ollessa riittävän suuri, jotta vältytään turhalta ylöslämmitykseltä ja sitä kautta ympäristön kuormitukselta. Jälkipolttokammiot minimoivat päästöt ympäristöön. Lemmikeitä noudetaan useampia samanaikaisesti, polttoaineen käytön minimoimiseksi. Lemmikkien uurnat palautetaan eläinlääkäriasemalla seuraavan noutokäynnin yhteydessä, polttoaineen käytön minimoimiseksi. Kesälaatuista öljyä käytetään ympäri vuoden. Tässä laadussa on vähemmän lisäaineita.

8 Tuhkaus tapahtuu toimitiloihimme sijoitetulla laitteistolla, lemmikeitä ei siirretä erilliseen konttiin tms. tuhkattavaksi. Täten ei muodostu erillisiä polttoainekustannuksia ja toimitilojen ylläpito ja puhdistus voidaan suorittaa säännösten mukaisesti. Noin 70% toimitiloista lämmitetään laitteiston hukkalämmöllä. Laitteisto huolletaan, ylläpidetään sekä päivitetään säännöllisesti taataksemme parhaimman mahdollisen hyötysuhteen laitteiden käytölle, sekä taataksemme laitteiston vastaavan aina alan uusinta ja parasta tekniikkaa. ARVIO YMPÄRISTÖVAIKUTUKSISTA, VAIKUTUSTEN VÄHENTÄMINEN SEKÄ TOIMINNAN TARKKAILU JA RAPORTOINTI Uusi laitos sijoitetaan nykyisestä poiketen pois asutuksen vierestä. Tätä kautta vaikutus viihtyisyyteen on nykyistä parempi. Muutoin ei merkittävää vaikutusta ulkopuolisten viihtyisyyteen ja terveyteen. Työntekijöiden viihtyisyys ja turvallisuus paranee merkittävästi. Hakijan mukaan toiminnalla ei ole vaikutusta luontoon, luonnonsuojeluarvoihin tai rakennettuun ympäristöön, eikä vesistöihin ja niiden käyttöön. Vaikutusta ei arvioida myöskään olevan maaperään tai pohjaveteen. Melun ja tärinällä ei ole vaikutuksia (aiemmasta toiminnasta on tehty melumittaus, Envimetria Oy). Liikenteen melu ja tärinä ylittää laitteiston äänen. Uusi laitteisto aiemmin mitattua hiljaisempi. Laitoksen käyttötarkkailu Tuhkausprosessin aikana toimintaa tarkkaillaan pääpoltto- ja jälkipolttokammion lämpötilamittareista. Uunin toimintaa seurataan näyttöpaneeleista, polttimien merkkivaloista ja äänistä, sekä ilmamoottoreiden asennoista. Lämpötilarvojen muuttuessa suoritetaan visuaalinen seuranta hormeista. Laitteiston saavutettua tavoitellun jälkipolttolämpötilan (850 astetta celsiusta), kellonaika kirjataan ylös Eviran vaatimusten mukaiseen kaavakkeeseen. Samaan kaavakkeeseen kirjataan myös kullakin uunilla päivittäin tuhkattujen lemmikkien määrä. Uusiin toimitiloihin on tarkoitus asentaa kameravalvonta hormeihin, jolloin visuaalinen tarkkailu on mahdollista monitorista sisätiloissa. Päästötarkkailu Jatkuva henkilökunnan visuaalinen ja lämpötiloihin perustuva tarkkailu. Uunien vuosihuolto laitevalmistajan toimesta. Raportointi ja tarkkailuohjelmat Ympäristöraportti. Omavalvontasuunnitelman mukaiset menetelmät. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Hakemuksesta tiedottaminen Lupahakemuksesta on kuulutettu Myrskylän ja Askolan kuntien ilmoitustaululla , jonka ajan hakemusasiakirjat ovat olleet nähtävänä Myrskylän kunnanvirastossa osoitteessa Virastotie 5, Myrskylä, sekä pääosiltaan internet-sivuilla rakentaminen ja ympäristö ympäristönsuojelu. Kuulutuksesta on ilmoitettu Orimattilan aluelehdessä. Kiinteistön naapuritilojen omistajille on lähetetty kirjeitse ilmoitus kuulutuksesta. Ennakkoneuvottelu Ympäristönsuojelusihteeri Tommi Maasilta keskustellut toiminnasta ja ympäristölupahakemuksesta Suomen Eläintuhkaus Oy:n kanssa

9 Lausunnot Hakemuksesta on pyydetty ympäristönsuojelulain (527/2014) 42 :n nojalla Myrskylän terveydensuojeluviranomaisen lausunto. Lausunto on annettu Laitoksessa hävitetään jätteenä polttamalla lemmikkieläinten raatoja, jotka ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 (sivutuoteasetus) mukaan luokan 1 sivutuotteita. Kyseessä on hakemuksen mukaan pienkapasiteetin polttolaitos. Hakemuksessa ei ole esitetty tarkkoja tietoja laitoksen polttotehokkuudesta tai kapasiteetista kertapolttona. Suoritettujen tuhkausten määrä oli 8676 pieneläintä vuonna Polttolaitoksessa on kolme uunia, joista kaksi on tarkoitettu yksilötuhkauksiin ja yksi yhteistuhkausta varten. Prosessissa syntyvä tuhka palautetaan asiakkaalle uurnassa tai sijoitetaan hakijan ylläpitämään uurnalehtoon metsäalueelle. Olen tutustunut Suomen Eläintuhkaus Oy:n ympäristölupahakemukseen ja totean terveydensuojeluviranomaisen lausuntona seuraavaa: Lupahakemuksen tietojen perusteella polttolaitos soveltuu luokan 1 sivutuotteiden hävittämiseen edellyttäen, että toiminnassa noudatetaan voimassa olevaa sivutuotelainsäädäntöä. Raatojen vastaanotto, varastointi ja käsittely tulee järjestää siten, että ehkäistään ihmisten ja eläinten terveydelle aiheutuvat välittömät vaarat. Toiminnasta ei saa myöskään aiheutua kohtuutonta viihtyvyyshaittaa vaikutusalueen asukkaille Hakijan tulee huolehtia, että toiminnassa saavutetaan riittävä polttotaso, jolloin poltettava aines muuttuu kokonaan tuhkaksi. Hakemuksen mukaan uuneissa on automaattinen lämpötilamittaus ja polttolämpötila kirjataan päivittäin. Uunien lämpötilan tulee nousta polton aikana vaadittuun 850 C lämpötilaan vähintään kahdeksi sekunniksi. Prosessin seurantaa tulee suorittaa hakemuksen mukaisesti. Laitokseen ei saa vastaanottaa muita kuin hakemuksessa mainittuja eläinten raatoja. Kuolleet eläimet tulee vastaanottaa vain tiiviisti pakattuna. Raadot tulee säilyttää kylmätilassa ja polttamisen tulee tapahtua kohtuullisen ajan kuluessa vastaanottamisesta. Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia, että kuljetuskalusto ja säilytysastiat ovat asianmukaisesti merkittyjä ja että tarvittavat kaupalliset asiakirjat seuraavat toimitusten mukana. Säilytysastiat ja kuljetuskalusto tulee pestä ja desinfioida jokaisen käyttökerran jälkeen. Ulkopuolisten henkilöiden pääsy polttolaitoksen tiloihin tulee estää. Hakemuksen liitteenä on polttolaitoksen omavalvontasuunnitelma. Siivoussuunnitelmaa, henkilökunnan hygieniaohjeita, haittaeläinten torjuntaohjelmaa sekä jäljitettävyysohjelmaa voidaan pitää toimintaan nähden riittävinä. Poikkeustilannesuunnitelmaa tulisi täydentää ohjeilla häiriöiden ja niiden johdosta tehtyjen toimenpiteiden kirjaamisesta sekä yhteysviranomaisten yhteystiedoilla. Omavalvontasuunnitelmaan tulisi lisätä laitoksen kunnossapito-ohjelma, johon kirjataan laitteiden ja rakenteiden huolot ja tarkastukset. Toimijan tulee olla selvillä polttouunien tarvittavista huoltotoimenpiteistä. Toimijan tulee pitää kirjaa poltetusta materiaalista, polttomääristä ja ajankohdista, lämpötilaseurannasta, puhtaanapitotoimista, tuholaistorjunnasta, laitteiden tarkastuksista, toiminnassa esiintyvistä häiriöistä sekä niiden johdosta tehtävistä toimenpiteistä. Kirjanpito on säilytettävä vähintään kaksi vuotta ja se on pyydettäessä esitettävä sivutuoteasetuksen mukaista valvontaa suorittavalle viranomaiselle.

10 Vaikka laitos ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella, tulee toiminta, mukaan lukien tuhkan sijoittaminen, järjestää siten, ettei siitä aiheudu haitallisia vaikutuksia alueen pinta- tai pohjavesiin. Laitoksen jätevesijärjestelmän tulee olla kapasiteetiltaan riittävä, jotta kaikki syntyvät jätevedet voidaan käsitellä pienpuhdistamossa ennen niiden johtamista avo-ojaan. Puhdistamon saostuskaivot tulee tyhjentää riittävän usein ja liete toimittaa asianmukaiseen jatkokäsittelyyn. Eläinperäistä ainesta ei tule johtaa jätevesijärjestelmään. Laitoksen ilmapäästöistä ei saa aiheutua terveyshaittaa tai kohtuutonta viihtyvyyshaittaa lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Hakija tulisi velvoittaa lupamääräyksissä tarkkailemaan laitoksen ilmapäästöjä ja tarvittaessa ryhtymään toimenpiteisiin päästöjen vähentämiseksi. Lupamääräyksiin tulee sisällyttää tarvittavat määräykset jätehuollon osalta, jotta toiminnasta ei aiheudu ympäristön roskaantumista tai haittaeläinongelmaa. Toiminnanharjoittajan tulee ennen toiminnan aloittamista hakea laitoksen hyväksymistä sivutuoteasetuksen mukaisesti. Lupahakemus osoitetaan Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän ympäristöterveyskeskuksen toimialueella yhtymän valvontaeläinlääkärille. Muilta osin terveydensuojeluviranomaisella ei ole huomautettavaa hakemuksesta. Hakijan vastine Hakija on antanut vastineen terveydensuojeluviranomaisen lausuntoon : Hakemuksen liitteessä C1270-A50L-Cremator specification on mainittu Ympäristöterveyskeskuksen lausunnon mukaan puuttuvat tiedot polttotehokkuudesta ja kapasiteetista. Kyseessä on pienenkapasiteetin (alle 50kg/h) polttolaitos. Laitteiston huollosta ja kunnossapidosta huolehditaan ympäristölupahakemuksen, kohdan 14 mukaisella tavalla. Poikkeustilanteessa henkilökunta rajoittaa vahingon: esimerkiksi tulipalon sattuessa, suorittaa alkusammutuksen tms. tarvetta vastaavan toimenpiteen Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen ohjeistuksen mukaisesti sijoitetuilla alkusammuttimilla. Uudestakin rakennuksesta tullaan toimittamaan sovitusti pohjakuva Itä-Uudenmaan pelastuslaitokselle, joka luo tämän pohjalta oman pelastussuunnitelman onnettomuuden varalle. Sammuttimet asennetaan Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen ohjeistuksen mukaisesti. Mahdolliset häiriöt kirjataan ylös päiväraporttiin. Uuden laitoksen omavalvontasuunnitelma luodaan yhdessä valvontaviranomaisen kanssa. Omavalvontasuunnitelma päivitetään uusiin toimitiloihin sopivaksi laitoksen valmistuttua, valvontaviranomaisen tarkastuskäynnin ja ohjeistuksen jälkeen. Huolto-ohjeet on mainittu ympäristölupahakemuksessa. Laitteiden kunnossapidosta huolehditaan päivittäisillä tarkistuksilla jotka suoritetaan ennen kunkin polttolaitteen päivittäistä käynnistystä. Laitteista tarkistetaan niiden ulkoinen kunto, letkujen ja putkien liitoskohdat, polttimot, merkki- ja häiriövalot, lämpötilanäytöt sekä keraamisten sisäpintojen kunto. Laiteet huolletaan tarvittaessa. Säännöllinen huoltoväli on 1kk, jolloin tarkistetaan ja huolletaan päivittäisten toimenpiteiden lisäksi, kompressorin lauhdutin, lämpötilaanturit, luukkujen ja ovien tiivisteet ja saumat, suoritetaan liikkuvien osien voitelu ja tarvittaessa säätö. Polttolaitteiden pinnat puhdistetaan tarvittaessa pölystä. Öljysäiliö ja sen liittimet tarkistetaan ulkoisesti viikoittain ja sisäpuolinen tutkimus teetetään asiantuntijalla 5 vuoden välein.

11 Valvontaviranomainen suorittaa omat tarkastuksena lainsäädännön mukaisesti. Näistä tarkastuksista toimitetaan raportti Suomen Eläintuhkaus Oy:lle. Mikäli valvontaviranomainen velvoittaa muutoksia tai korjauksia toimintaa, nämä suoritetaan valvontaviranomaisen ohjeistuksen mukaisesti. Laitevalmistaja suorittaa oman huoltoohjelmansa mukaisen vuosihuollon kerran vuodessa ja toimittaa tästä raportin laskun yhteydessä. Rakennuksen kunnostukseen ja huoltoon liittyvät dokumentit dokumentoidaan omaan kansioonsa. Ympäristölupahakemuksen kohdan mukaisesti: Yhteistuhkattujen lemmikeiden tuhka otetaan talteen suurempaan kannelliseen astiaan. Nämä tuhkat loppu sijoitetaan Lehtolaan, Suomen Eläintuhkaus Oy omistamalle, tätä käyttötarkoitusta varten suunnitellulla alueelle (Kts. liite Lausunto eläintuhkan Hautaaminen tilalla Vappula 8:15 Pukkilassa ). Jätevedet käsitellään jätevesisuunnitelman mukaisesti. Ympäristölupahakemuksen kohta 14 mukaisesti, laitteisto on varustettu alan parhaalla saatavilla olevalla tekniikalla: Uunit ovat varustettu jälkipolttokammioin ja jälkipolttimin päästöjen minimoimiseksi. Uuneissa on PLC-keinoäly, joka lukee ja ohjaa uunien toimintoja. Uunien jälkipolttokammiot pyritään pitämään ympäristölle edullisessa 850 astetta celsiusta lämpötilassa Oilon jälkipolttimen, jälkipolttokammion, sekä jälkipolttikammion ilmapuhaltimen avulla. Järjestelmä tarkkailee lämpötilaa koko prosessin ajan ja ilmoittaa lukemat operaattorille uunin käyttöpaneelissa. Lämpötila kirjataan Eviran sivutuoteasetuksen mukaisesti päivittäin. Järjestelmä varoittaa mahdollisista häiriöistä operaattoria äänimerkein, tekstein ja valoin. Uuteen laitoksen on suunnitteilla sijoittaa myös kameravalvonta hormeihin jolloin operaattorilla on mahdollisuus seurata tomintaa visuaalisesti myös sisältä käsin. Koska käytössämme on jo alamme edistyneintä ja parasta tekniikkaa, emme koe kohtuulliseksi enää kasvattaa oman toimintamme kuluja tarkemmilla mittauslaitteilla tms. Pieneläinkrematorioalallamme kilpailijoiden vallitseva käytössä oleva tekniikka, jolle on myönnetty ympäristölupia on Mepu Hot Bio Box 200, joissa ei ole jälkipolttokammiota, jälkipoltinta, lämpötilanmittauslaitteistoa, häiriösignaalivaloja tai näyttöjä, savuntunnistimia, öljynsyötön automaattikatkaisua, juoksevaa vettä, viemäröintiä, erillistä öljysäiliötä, lämpötilan kontrollointilaitteistoa eikä laitokseen sijoitettuja kylmätiloja. (kts. liite RX3027 ja A200, Mepu Hot Bio Box uunivalmistaja, sekä valokuvat). Täten säilyttääksemme edes jollakin tasolla kilpailukykymme hinnoittelun suhteen ja vaatimusten tasapuolisuutta silmälläpitäen, koemme Suomen Eläintuhkaus Oy:n kulujen kasvattamisen muita alan toimijoita tiukemmilla vaatimuksilla kohtuuttomaksi haitaksi liiketoiminnallemme. Suomen Eläintuhkaus Oy siirtää jätehuoltosopimuksen uusiin toimitiloihin. Muistutukset ja mielipiteet Myrskylän kunnanhallitus on puoltanut anotun ympäristöluvan myöntämistä Suomen Eläintuhkaus Oy:lle. Hakijan kuuleminen Hakijaa on kuultu puhelimitse alustavista lupamääräyksistä VIRANOMAISEN RATKAISU Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää myöntää Suomen Eläintuhkaus Oy:lle ympäristönsuojelulain 27 :n mukaisen ympäristöluvan Myrskylän kunnan Kirkonkylän kiinteistöllä Koivisto sijaitsevalle määräalalle.

12 LUPAMÄÄRÄYKSET 1. Laitoksessa saa vastaanottaa ja tuhkata vain hakemuksessa mainittuja eläinten raatoja. Muun jätteen polttaminen laitoksessa on kielletty. 2. Raadot tulee säilyttää kylmätilassa ja polttamisen tulee tapahtua kohtuullisen ajan kuluessa vastaanottamisesta. Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia, että kuljetuskalusto ja säilytysastiat ovat asianmukaisesti merkittyjä ja että tarvittavat kaupalliset asiakirjat seuraavat toimitusten mukana. Säilytysastiat ja kuljetuskalusto tulee pestä ja desinfioida jokaisen käyttökerran jälkeen. Laitokselle saa vastaanottaa kuolleita eläimiä vain sellaisia määriä, että niiden polttaminen voidaan suorittaa kohtuullisessa ajassa. Varastoinnista ei saa aiheutua päästöjä ympäristöön. (YSL 52, NaapL 17 ) 3. Toiminnassa on noudatettava voimassa olevaa sivutuotelainsäädäntöä. Raatojen vastaanotto, varastointi ja käsittely tulee järjestää siten, että ehkäistään ihmisten ja eläinten terveydelle aiheutuvat välittömät vaarat (YSL 52 ). 4. Ulkopuolisten henkilöiden pääsy polttolaitoksen tiloihin tulee estää (YSL 52 ). 5. Laitteisto on rakennettava, varustettava ja sitä on käytettävä siten, että toiminnassa saavutetaan riittävä polttotaso, jolloin poltettava aines muuttuu kokonaan tuhkaksi. Uunien lämpötilan tulee nousta polton aikana vaadittuun 850 C lämpötilaan vähintään kahdeksi sekunniksi. Savukaasut on käsiteltävä jälkipolttimessa ennen niiden johtamista ulos. Prosessin seurantaa tulee suorittaa hakemuksen mukaisesti. (YSL 7, 20, 52 ) 6. Laitoksen toiminta tulee järjestää siten, että siitä ei aiheudu ympäristön pilaantumista, terveyshaittaa, roskaantumista, maaperän, pinta- tai pohjaveden pilaantumista tai kohtuutonta viihtyvyyshaittaa lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. (YSL 6, 7, 16, 17, 20, 52, 66, NaapL 17 ) 7. Toiminnasta aiheutuva melu ei saa ylittää vakituiseen asumiseen käytettävien kiinteistöjen piha-alueilla päiväohjearvoa ( ) 55 db (Laeq) ja yöohjearvoa ( ) 50 db. Loma-asuntojen piha-alueilla päiväohjearvo on 45 db (Laeq) ja yöohjearvo 40 db (Laeq). (YSL 52, NaapL 17, Vnp 993/1992) 8. Öljysäiliön on oltava 2-vaippasäiliö. Polttoöljy on varastoitava asianmukaisessa 2- vaippaisessa säiliössä tai vaihtoehtoisesti öljysäiliön on oltava allastettu. Öljysäiliö on varustettava ylitäytön estimellä ja laponesto laitteilla. Laitoksella on oltava imeytysainetta sekä tarvittavat työkalut mahdollisten polttoainevalumien talteen keräämiseksi. Säiliön ja putkiston kunto on tarkistettava vähintään 10 vuoden välein ja tarvittaessa useimmin. (YSL 7, 15, 20, 52, 66 ) 9. Laitoksen jätevesijärjestelmän tulee olla kapasiteetiltaan riittävä, jotta kaikki syntyvät jätevedet voidaan käsitellä puhdistamossa ennen niiden johtamista avoojaan. Puhdistamon saostuskaivot tulee tyhjentää riittävän usein ja liete toimittaa asianmukaiseen jatkokäsittelyyn. Eläinperäistä ainesta ei tule johtaa jätevesijärjestelmään (YSL 52 ). 10. Toiminnassa syntyvät jätteet on lajiteltava Myrskylän kunnan voimassa olevien jätehuoltomääräysten mukaisesti. Hyötykäyttöön kelpaava jäte on lajiteltava erilleen sekajätteestä ja toimitettava hyötykäyttöön. Vaarallisia jätteitä saa luovuttaa ainoastaan tähän toimintaan ympäristöluvan saaneelle toiminnanharjoittajalle. (YSL 7, 20, 52, JL 13, 15

13 11. Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ja varauduttava sen käyttöön. (YSL 6, 7, 20, 52 ja 53 ) 12. Päästöjä aiheuttavista häiriö- tai poikkeustilanteista sekä muista vahingoista ja onnettomuuksista on viipymättä ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja alueelliselle pelastuslaitokselle sekä ryhdyttävä toimiin vahinkojen torjumiseksi sekä tapahtuman toistumisen estämiseksi. (YSL 52 ) 13. Laitokselle on nimettävä vastaava hoitaja, jolla on tehtävään riittävä koulutus ja työkokemus. Vastaavan hoitajan yhteystiedot on ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 14. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa seuraavasti: - tuhkatuista eläimistä (eläinten laatu ja määrä, Pukkilan muistolehtoon loppusijoitettavan tuhkan määrä ja laatu) - jätteenpolttouunin käyttöajoista, mahdollisista toimintahäiriöistä, nuohouksista ja huolloista - polttoöljyn kulutuksesta - laskennallinen arvio laitoksen ilmapäästöistä. Ilmapäästöistä on raportoitava vähintään hiukkasten, typenoksidien sekä rikkidioksidin vuosipäästöt. - muodostuneista jätteistä ja niiden määristä ja niiden luovuttamisesta edelleen asianmukaiseen käsittelyyn/loppusijoitukseen - puhtaanapitotoimista ja tuholaistorjunnasta - laitteiden tarkastuksista 15. Toiminnanharjoittajan on varattava ympäristölupaviranomaiselle mahdollisuus tarkastaa laitoksen rakenteet ennen laitoksen käyttöönottoa. (YSL 7, 52 ) 16. Kirjanpito on pidettävä viranomaisten saatavilla. Yhteenveto kirjanpidosta on toimitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Kaikki luvassa edellytetyt raportit ja selvitykset on toimitettava sähköisesti Myrskylän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sähköpostiosoitteeseen (YSL 6, 62 ) 17. Toiminnan pysyvästä tai pitkäaikaisesta lopettamisesta tai toiminnan olennaisesta muuttamisesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on ilmoitettava viipymättä Myrskylän ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 89, 170 ) RATKAISUN PERUSTELUT Lupaharkinnan perusteet Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty (YSL 48 ). Toiminnan päästöjen rajoittaminen on hakemuksen ja lupamääräysten mukaan toimittaessa sen tasoista, kuin paras käyttökelpoinen tekniikka edellyttää. Hakemuksen mukainen toiminta vastaa aiemman ympäristöluvan mukaista toimintaa, mutta laitos ja yksi sen uuneista uudistetaan, joten päästöt / tuotanto tulee pienenemään. Toiminta tulee sijoittumaan ympäristöllisesti ja naapuruston kannalta parempaan paikkaan kuin edellinen laitoksen sijainti.

14 Alueen ympäristössä ei ole nykyisen toiminnan johdosta tapahtunut haitallisia muutoksia. Alueen välittömässä läheisyydessä ei ole asutusta eikä melun rajaarvojen ylittyminen ole todennäköistä. Luvan myöntämisen edellytykset Rakennus- ja ympäristölautakunta katsoo, että ottaen huomioon annetut lupamääräykset ja parhaan käyttökelpoisen tekniikan suosiminen sekä toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti, krematorion toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä kohtuutonta haittaa naapureille. Rakennus- ja ympäristölautakunta on päätöksessään huomioinut ympäristölupahakemuksen johdosta annetun Myrskylän terveydensuojeluviranomaisen. Lausunto on huomioitu ympäristölupamääräyksissä ja niiden perusteluissa erikseen esitetyllä tavalla. Lupamääräysten perustelut Ympäristönsuojelulain 49 :n mukaan toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa, ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa eikä eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 :n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Lupamääräyksiä annettaessa on ympäristönsuojelulain 52 :n mukaan otettava huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, joilla toiminnan vaikutukset ilmenevät, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa tämä toiminta. Eläinkrematorion toiminnan haitattomuuden edellytyksenä on, että eläinten raadot palavat prosessissa täydellisesti. Savukaasujen lämpötila ja prosessin asianmukainen valvominen ja hallitseminen ovat edellytyksiä täydelliselle palamiselle. Eläinten ruumiiden vastaanotto, varastointi ja käsittely polttolaitoksella tulee tapahtua siten, ettei siitä aiheudu ympäristön pilaantumista, roskaantumista tai epäsiisteyttä. Terveys- ja ympäristöhaittojen torjumiseksi on laitoksen tilojen oltava helposti puhdistettavia. Vastaanotettujen eläinten määrä tulee olla suhteessa laitoksen kapasiteettiin eikä laitoksella saa varastoida kerralla suuria määriä eläinten ruumiita. Varastointi ja käsittelytilojen tulee olla asianmukaisia. Eläinkrematorion merkittävin ympäristöpäästö on ilmaan pääsevät savukaasut. Laitoksesta aiheutuvalle melulle on asetettu raja-arvo: valtioneuvoston päätöksen melun ohjearvojen mukainen yö- ja päiväaikainen ohjearvo. Ilmapäästöjen ja melun rajoittamisella varmistetaan, ettei toiminnasta aiheudu terveyshaittaa, ympäristön pilaantumista tai naapuruussuhdelain tarkoittamaa kohtuutonta rasitusta. Öljysäiliön sijoittamisella suoja-altaaseen ja määräaikaisilla tarkastuksilla pyritään minimoimaan öljyn säilyttämisestä aiheutuvat riskit maaperän ja pohjaveden pilaantumiselle. Jätehuolto on hoidettava Myrskylän kunnan voimassa olevien jätehuoltomääräysten mukaisesti. Ongelmajätteiden toimittaminen asianmukaiseen käsittelypaikkaan vähentää niistä aiheutuvia ympäristö- ja terveysriskejä.

15 Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä aiheuttamiensa haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista ja siinä mielessä seurattava parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä toimialallaan. Jos päästöjä voidaan parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisen vuoksi vähentää olennaisesti ilman kohtuuttomia kustannuksia, voidaan lupapäätöstä vaatia muutettavaksi. Häiriötilanteista, vahingoista ja onnettomuuksista tiedottaminen on tarpeen valvonnan toteuttamiseksi. Lisäksi ilmoituksella taataan viranomaiselle mahdollisuus antaa poikkeuksellisesta tilanteesta johtuvia tarvittavia määräyksiä ympäristölle aiheutuvan haitan minimoimiseksi tai estämiseksi. Toiminnanharjoittajan on nimettävä krematoriolle vastuullinen henkilö, jonka koulutus ja työkokemus ovat riittävät toiminnan asianmukaiselle hoitamiselle. Vastuuhenkilön tehtävänä on valvoa laitoksen toimintaa ja varmistaa, että palaminen on täydellistä ja toiminta täyttää lupamääräykset. Toiminnanharjoittajalle asetettu kirjanpito- ja raportointivelvoite on annettu, jotta toiminnan valvonta voidaan järjestää ja viranomainen saa valvontaa varten tarvitsemansa tiedot. Toiminnasta saamiensa tietojen perusteella viranomainen voi seurata toiminnan lainmukaisuutta ja luvassa annettujen määräysten noudattamista. Toiminnan olennainen muuttaminen edellyttää luvan tarkistamista. Ilmoituksen perusteella viranomainen voi harkita luvan tarkistamistarvetta. Viranomaisen tulee saada tieto toiminnan lopettamisesta ja siihen liittyvistä toimista. Lupamääräyksellä varmistetaan tiedonkulku viranomaiselle myös mainituissa tilanteissa. LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Voimassaolo Lupapäätös on voimassa toistaiseksi. Jos valtioneuvoston asetuksella annetaan ympäristönsuojelu- tai jätelain nojalla tässä lupapäätöksessä annettuja määräyksiä ankarampia tai poikkea via säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 70 ) Luvan haltijan tulee tehdä uusi lupahakemus mikäli laitoksen toiminnassa tai toimintaa kuvaavissa tiedoissa tapahtuu olennainen muutos. (YSL 29 ) SOVELLETUT OIKEUSOHJEET Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 27, 29, 34, 39, 42, 43, 44, 48, 49, 52, 53, 58, 59, 62, 66, 67, 70, 83, 84, 85, 87, 170, 190, 191 ja 205 Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 2, 3, 4, 6, 11, 12, 13, 14, 15 ja 41. Jätelaki (646/2011) 12 13, 15 17, 29 Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) 2 Lisäksi on huomioitu seuraavat ohjeet ja taksat: Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (Askolan rakennus- ja ympäristölautakunta ).

16 MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valituksella, joka on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Vaasan hallinto-oikeudelle. Valitusaika on kolmekymmentä päivää tämän päätöksen antopäivästä. (YSL 190 ) Valitusosoitus on liitteenä. KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Luvan käsittelymaksu on Askolan ympäristönsuojeluviranomaisen taksataulukon kohdan 14 d) mukaan 4315 euroa. JULKIPANO, TIEDOKSISAANTI Päätös annetaan julkipanon jälkeen Päätöksen julkipano tehdään YSL 84 :n mukaisesti. Päätöksestä tiedotetaan YSL 85 :n mukaisesti. Päätös lähetetään hakijalle, Uudenmaan ELY-keskukselle ja Myrskylän terveydensuojeluviranomaiselle.

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön.

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Diaarinro Karp 1491/2012 Antopäivä 13.11.2012 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Rakennus- ja ympäristölautakunta PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 14.08.2007 Kokouspvm 17.08.2007 Diaarinro

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 PÄÄTÖS Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 ASIA HAKIJA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh. 0295 018 450 Vaasan päätoimipaikka

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta koskien

Lisätiedot

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 1(17) FORSSAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta annettu julkipanon jälkeen PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä. Hakemuksen vireille tulo Hakemus toimitettu PoSan ympäristöpalveluun 26.2.2015.

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä. Hakemuksen vireille tulo Hakemus toimitettu PoSan ympäristöpalveluun 26.2.2015. Ympäristö- ja terveyslautakunta 27 11.06.2015 SHP-Palvelut Ky:n ympäristölupa Ympäristö- ja terveyslautakunta 27 Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä Asia Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014)

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne.

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne. liite 2 14.01.2015 1 Kajaanin ympäristölupaviranomainen Pohjolankatu 13 87100 Kajaani RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus

Lisätiedot

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 102/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/20/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2012 ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere HAKIJA IonPhasE

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2009 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1

HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1 HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Ympäristönsuojelulain Rauhankatu 3 27 :n mukaisessa 18100 HEINOLA ympäristölupa-asiassa Päätös on annettu julkipanon jälkeen 27. 5.

Lisätiedot

PIETARSAAREN KAUPUNKI YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA

PIETARSAAREN KAUPUNKI YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA PIETARSAAREN KAUPUNKI YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristösuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee konepajaa ja siinä olevaa peittauslaitosta.

Lisätiedot

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen:

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen: MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 95400 Tornio YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1/2014 Annetaan julkipanon jälkeen 1.4.2014 Dnro: 268/11.01.06/2014 MELAYMP 25.3.2014 x TAALOVAARA GROUP OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 122/2010/1 Dnro LSSAVI/353/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.11.2010 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee lihasikalatoimintaa

Lisätiedot

KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014

KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 SARJALAITE OY, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Sarjalaite Oy:n konepajan

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Turkistarhan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki Jylhä Turkis Oy Kärkisjoentie 61 85150 Typpö

Lisätiedot

KRATINKALLION TIENHOITOKUNNAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖÄ

KRATINKALLION TIENHOITOKUNNAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖÄ KRATINKALLION TIENHOITOKUNNAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖÄ KU-YK 144/14.10.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.10.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) PL 5 Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS-TILANNE

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS-TILANNE TOIVAKAN KUNTA YMPÄRISTÖJAOSTO PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 30.6.2014 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee olemassa

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 ASIA LUVAN HAKIJA Romuajoneuvojen vastaanottoa ja varastointia koskevan ympäristöluvan muuttaminen, Kiiminki Päätös

Lisätiedot

1.3.2 Polttoaineet ja muut raaka-aineet Biolämpökeskuksella poltetaan kotimaisia polttoaineita seuraavasti: LÄMPÖARVO (MJ/kg)

1.3.2 Polttoaineet ja muut raaka-aineet Biolämpökeskuksella poltetaan kotimaisia polttoaineita seuraavasti: LÄMPÖARVO (MJ/kg) sivu 1 1 HAKEMUS 1.1 Luvan hakija Savon Voima Lämpö Oy, Y-tunnus 1740587-2 PL 1024 70101 KUOPIO Hakijan yhteyshenkilö: Eero Kuusela, puhelin 0290 223 502, eero.kuusela@savonvoima.fi Laitoksen yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku.

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku. Etelä-Suomi Päätös Nro 51/2012/1 Dnro ESAVI/116/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2012 ASIA Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon

Lisätiedot