2009:11. Liukkauden torjunta elintarviketeollisuudessa. Loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2009:11. Liukkauden torjunta elintarviketeollisuudessa. Loppuraportti"

Transkriptio

1 2009:11 Liukkauden torjunta elintarviketeollisuudessa Loppuraportti Työterveyslaitos Helsinki 2009

2 Tämän raportin kuvamateriaali on tekijänoikeuslain alaista. Oikeus kuvien käyttöön on vain Työterveyslaitoksella sopimuksen mukaan. Työterveyslaitos Kuvat: Susanna Mäki, Erkki Rajamäki

3 Liukkauden torjunta elintarviketeollisuudessa Rajamäki Erkki, Hirvonen Mikko, Mannelin Tarmo, Mäki Susanna Työterveyslaitos, Työympäristön kehittäminen, Suojautuminen ja tuoteturvallisuus Loppuraportti 2009 Työsuojelurahaston rahoittama hanke nro Rahoituspäätös

4 Saate Tämän raportin Liukkauden torjunta elintarviketeollisuudessa projektipäällikkönä toimi erikoisasiantuntija Erkki Rajamäki. Toteutuksesta vastasivat tutkija Mikko Hirvonen, apulaistutkija Susanna Mäki, Tarmo Mannelin, tutkimusinsinööri Sirkku Siiskonen (os. Isopahkala) ja Työterveyslaitoksen Suojautuminen ja tuoteturvallisuus-tiimistä. Tutkimusta on esitelty liukkausmittarin ohella Työterveyspäivillä 2007, Samana vuonna hanke on esitelty myös Standardointiryhmälle CEN TC 161 (WG1, 2 ja 3), Pysy pystyssä - turvallisuuskampanjassa Helsingissä, Työterveyslaitoksen järjestämässä työ- ja suojavaatetuksen ajankohtaispäivillä Vantaalla sekä Helsingin kaupungin Oiva- Akatemian järjestämillä työhyvinvointimessuilla Tutkimusryhmä kiittää elintarviketeollisuuden työntekijöitä osallistumisesta tutkimukseen. Kiitokset mukana olleille yrityksille ja työsuojavaltuutetuille sekä -päälliköille. Helsingissä Tekijät 2

5 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ JOHDANTO Tilastotietoa: työtapaturmat - elintarviketeollisuus Elintarvikealan hygieniavaatimukset Aikaisemmat liikkumisturvallisuustutkimukset Turva- ja työjalkineet Jalkineiden ulkopohjan pidon mittaus (EN ISO 13287:2006) TAVOITTEET MENETELMÄ JA AINEISTO TULOKSET Työntekijöiden kyselyt Työpaikkamittaukset siirrettävän mittauslaitteiston avulla Mittaukset työpaikoilla Lattioiden liukuestekäsittelyt Puhtaanapidon vaikutus Kertakäyttösuojat (kenkäsuojat eli suojatossut) Kertakäyttöisten kenkäsuojien laboratoriomittaukset Yrityskohtaiset raportit POHDINTA JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET LÄHTEET

6 TIIVISTELMÄ Tutkimuksen tavoitteena oli löytää elintarviketeollisuuteen parhaiten soveltuvat, pitävät jalkineet sekä optimaaliset lattiamateriaalit ja puhtaanapitoratkaisut. Toisena tavoitteena oli seurata lattiapinnan kulumisen vaikutusta sekä puhdistus- ja hoitotoimenpiteiden vaikutusta lattiamateriaalien pitoon. Lisäksi selvitetiin kohdeyrityksissä liukastumisesta, kaatumisesta tai kompastumisesta alkaneet tapaturmat ja läheltä piti-tilanteet. Tavoitteena oli myös jalkineiden valintaohjeen laadinta elintarviketeollisuudelle. Tutkimuksessa mitattiin jalkineiden ja lattiapintojen pitävyyttä siirrettävän liukkausmittarin eli kitkamittarin avulla kymmenessä eri elintarviketeollisuuden työpaikalla. Kyseiset yritykset edustivat eri elintarvikevalmistuksen aloja kuten juomien-, jäätelön-, voin-, maitojauheenmakeisten- ja leipomotuotteiden valmistus. Lisäksi mukana oli kolme suurkeittiötä. Työntekijöille suunnatun kyselylomakkeen avulla selvitettiin elintarviketyöntekijöille työssä sattuneita tapaturmia ja läheltä piti-tilanteita, jotka olivat sattuneet liukastumisesta, kaatumisesta tai kompastumisesta. Samalla kartoitettiin tuotantotilojen lattiamateriaaleja ja niiden puhdistus- sekä pesumentelmiä. Tutkimuksen avulla saatiin tietoa liikkumisturvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä ja niiden tunnistamisesta sekä torjuntakeinoista elintarvikealan työntekijöiden liukastumis, kaatumis ja kompastumisriskien vähentämiseksi. Mukana olleille yrityksille toimitettiin yrityskohtaiset raportit, joita yritykset voivat käyttää hyödyksi riskinarvioinnin ja riskien tunnistamisen tukena. Jalkine- ja lattiavalinnalla voidaan vaikuttaa liikkumisturvallisuuteen, kun valinnassa otetaan huomioon tuotannon yhteydessä esiintyvät ja mahdollisesti lattiapinnoille joutuvat niin sanotut väliaineet, parannetaan puhtaanapidon tehokkuutta, kiinnitetään erityisesti huomiota siivouksen ajoitukseen ja pesujen jälkeiseen kuivaustasoon. Vakaviin työtapaturmiin liittyi usein kiire tai poikkeustilanne tuotannossa tai kulkualueiden epätasaisuus. Hanke on Työsuojelurahaston rahoittama hanke numero

7 1. JOHDANTO 1.1 Tilastotietoa: työtapaturmat - elintarviketeollisuus Elintarviketeollisuuden ala on yksi korkean työtapaturmariskin ammatteja. Vähintään neljän päivän työkyvyttömyyteen johtaineita tapaturmia sattui palkansaajaa kohden 7854 tapausta vuonna 2007, kuva 1 (Lähde: Tilastokeskus, Työtapaturmat 2007). Noin neljännes työpaikkatapaturmista johtui kaatumisesta, liukastumisesta tai putoamisesta. Elintarviketeollisuustyö on pysynyt alana toiseksi tapaturma-alttiimpana alana talonrakennustyön jälkeen. Tilanne vuonna 2007 oli sama kuin vuonna (Lähde: Tapaturmavakuutus-laitostenliitto, TVL 2006). Kuva 1. Palkansaajille sattuneet tapaturmat vuonna 2007, toimialojen mukaan luokiteltuna (lähde: Tilastokeskus, Työmarkkinat 2007) Palkansaajien työtapaturmataajuus ja sattuneiden tapausten lukumäärä elintarvikkeiden ja juomien valmistuksessa vuosina on esitetty taulukossa 1. (Lähde: Tilastokeskus). 5

8 Taulukko 1. Työtapaturmataajuus, Elintarvikkeiden ja juomien valmistus (TOL 15). (Lähde: Työtapaturmat, Tilastokeskus). vuosi työpaikkatapaturmia miljoonaa työtuntia kohden , , , , , , , , , , ,6 Vuonna 2007 toimialalla sattui noin 1600 työtapaturmatapausta. Tapaturmatilastojen luokittelu on muuttunut vuonna 2005, siten että tapaturmiksi luokitellaan vähintään neljän päivän sairaspoissaolon aiheuttaneet tapaukset, aikaisemman kolmen päivän sijaan. Tilastokeskus on korjannut aikasarjat vuoteen 1996 asti vastaamaan uutta luokitusta. 1.2 Elintarvikealan hygieniavaatimukset Elintarvikealaa koskevat hygieniavaatimukset on asetettu lainsäädännössä, joita ovat EUasetus ja kansalliset asetukset. Viranomaisohjeet ja teollisuuden omat ohjeet käsittävät yleisiä ohjeita hygieniavaatimuksista. Vaatimukset perustuvat mikrobiologisiin ja yleispäteviin ohjeisiin lähinnä mikrobiologisten haittojen kannalta ajateltuna. Teollisessa tuotannossa elintarvikkeiden turvallisuus- ja pilaantumisriskit tulevat joko raaka-aineista, työntekijöistä tai tuotantoympäristöstä. Teollisessa tuotannossa on tuotannon eri vaiheissa eri hygieniavaatimukset. Jalkineiden mukana ei saa kulkeutua mikrobeja tuotantotiloihin, varsinkin jos käsitellään kypsentämättömiä tuotteita. Siksi jalkojen desifointi on teollisen tuotannon puolella tärkeää varsinkin kulkureitti- ja ristikontiminaation välttämiseksi. 6

9 Eu:n yleisessä elintarvike-asetuksessa 852/2004 määritellään, että "jokaisen joka työskentelee elintarvikkeiden käsittelyalueella on noudatettava korkeaa henkilökohtaista puhtautta ja käytettävä työhön soveltuvia puhtaita vaatteita ja tarvittaessa suojavaatteita". Lähde: EU:n yleinen elintarvike-asetus 852/2004 Kansallinen elintarvikehuoneasetus 28/2009 koskee kaikkia elintarvikkeita ja sen 17 mukaan: "henkilöllä, joka käsittelee elintarvikehuoneistossa helposti pilaantuvia pakkaamattomia elintarvikkeita, tulee olla ainoastaan elintarvikehuoneistossa käytettävä riittävä suojavaatetus. Siihen kuuluvat asianmukainen työpuku, päähine ja jalkineet". Kansallinen lainsäädäntö, MMM laitosasetus 37/eeo/2006 koskee teollisuuslaitoksia, jotka käsittelevät lihaa, maitoa ja kalaa. Asetuksessa on vaatimukset laitoksen oman henkilökunnan ohella kaikkia elintarvikkeiden käsittely- ja varastotiloissa liikkuvia henkilöitä. Asetuksen mukaan henkilökunnan on pukeuduttava asianmukaisiin suojavaatteisiin. "Pakkaamattomia elintarvikkeita työssään käsittelevän henkilökunnan on käytettävä puhtaita, ehjiä ja helposti puhtaana pidettäviä tai kertakäyttöisiä työjalkineita, päähinettä ja vaaleita suojavaatteita sekä tehtävän edellyttämiä muita suojavarusteita." Asetuksen mukaan työnantajan on osoitettava mm. työjalkineet elintarviketiloissa työskentelevälle ja vastattava niiden puhtaana- ja kunnossapidosta. Hygienia- ja puhdistettavuusvaatimukset edellyttävät korkeaa hygieniatasoa myös lattiamateriaalien pudistettavuuden suhteen. Lattiapintojen pitävyys alentuu usein tuotannollisista syistä kuten lattialle joutuvien ainesosien vuoksi ja sen takia jalkineen ja lattiapinnan välissä voi olla vettä, ruokaöljyä, erilaisia rasvoja, jauhoja, tärkkelystä tai elintarvikkeiden ainesosia, jotka lattialle joutuessaan aiheuttavat liukastumisriskin. 1.3 Aikaisemmat liikkumisturvallisuustutkimukset Työterveyslaitos toteutti siirreltävän liukkausmittarin kehittämishankkeen vuosina TSR:n rahoituksella (hanke nro ). Hankkeessa luotiin työpaikkaolosuhteisiin sopiva siirrettävä kitkanmittauslaitteisto, jota hyödynnettiin tässä hankkeessa. Tällaisen laitteen tarve oli havaittu jo aikaisemmissa elintarviketeollisuudessa toteutetussa tutkimushankkeen yhteydessä, jossa mittaukset voitiin suorittaa ainoastaan laboratoriossa (Elintarviketeollisuuden kulkuteiden, pintamateriaalien parantaminen ja jalkineiden pitävyyden parantaminen TTL:n hanke nro ). Laboratoriomittausten suurimpana heikkoutena on, että ne eivät huomio kulumisen, puhtaanapidon ja lattiapinnoitteen epätasaisuuden aiheuttamaa pidon vaihtelua eli todellisia käyttöolosuhteita. Tämä tutkimus on sen vuoksi ensimmäinen kotimainen työpaikoilla toteutettu tutkimushanke, jossa pitoa mitataan todellisissa olosuhteissa. 7

10 1.4 Turva- ja työjalkineet Elintarviketeollisuudessa käytetään yleisimmin kärkisuojalla varustettuja puolikenkiä eli niin sanottuja turvajalkineita, sandaalimallisia työjalkineita tai PU-saappaita. Joissain kohteissa kuten pakkasvarstoissa on käytössä myös turkisvuorisia talvikäyttöön suunniteltuja varsikenkä tai saapasmallisia turvajalkineita. Henkilönsuojaimeksi hyväksyttyjä jalkineita nimitetään turva- ja työjalkineiksi eli niin sanotuiksi ammattijalkineiksi. Turvajalkineita käyttäen voidaan estää useimmat varvasvammat sekä pienentää liukastumisvaaraa. Turva-, suoja- ja työjalkineet ovat jalkineita, jotka täyttävät turvallisuuteen, käyttömukavuuteen ja laatuun liittyviä standardien perusvaatimuksia. Työssä käytettävien jalkineiden tulee olla tyyppitarkastettuja ja CE-merkittyjä. Kuva 1. esimerkki turvajalkineesta. Kuva 2: Esimerkki turvajalkineesta 8

11 Jalkineiden ulkopohjat Jalkineiden ulkopohja on useimmiten valmistettu seuraavista materiaaleista, taulukko 2. Taulukko 2. Jalkineiden ulkopohjan erilaisten materiaalien ominaisuuksia jalkinemalli ulkopohjan materiaali ulkopohjan ominaisuus turva-, suoja- ja työjalkineet polyuretaani (PU) PU-seokset; termoplastinen TPU polyuretaanikumi PUR kevyt, kemikaalin kestävä, yleisin pohjamateriaali mikrohuokoisena hyvä pito kevyt, kemikaalin kestävä pito kohtalainen kumisaapas styreenibutadieeni (SBR) etyleeni-propyleeni-dieenikumi (EPDM) kohtalainen kemikaalinkestävyys tiheitä ja kovia, ei kovin hyvä pito kuluneena PU-saapas Luonnonkumi (NR) mikrohuokoisena hyvä pito kemikaalinkestävävyys huono öljynkestävyys pehmeillä seoksilla kohtalainen pito ei käytetä ammattijalkineissa 1.5 Jalkineiden ulkopohjan pidon mittaus (EN ISO 13287:2006) Ammattijalkineiden standardin mukainen ulkopohjan pidon mittaus suoritetaan käyttämällä glyserolia väliaineena ja teräslevyä mittausalustana tai vaihtoehtoisesti väliaineena natriumlayryylisulfaattia (NaLS) ja keraamista mittausalustaa. Mittaukset suoritetaan joko mittaamalla jalkineen koron liun tai koko pohjan kitka-arvoa. Natriumlayryylisulfaatti on saippuan kaltainen väliaine joka simuloi käytettäviä pesuaineita. Glyserolin avulla voidaan taas simuloida öljyn tai rasvan aiheuttamaa liukkautta. Mittauksen tulos ilmoitetaan liikekitkakertoimena (DCOF). EN ISO 13287, 2006 Jalkineiden ulkopohjan pito on testattu käyttämällä väliaineena glyserolia ja mittausalustana teräslevyä tai käyttämällä vaihtoehtoisesti väliaineena natriumlayryylisulfaattia (NaLS) ja mittausalustana keraamista levyä. 9

12 EN ISO 20345, EN ISO ja EN ISO 20347, 2004 (entinen EN ) Merkintä SRA. Jalkineen ulkopohjan pito on testattu käyttämällä väliaineena Natriumlayryylisulfaattia (NaLS) ja mittausalustana keraamista levyä. vaatimus: koron liuku/kitkakerroin (DCOF) vähintään 0,28 vaatimus: koko pohjan kitkakerroin (DCOF)vähintään 0,32. Merkintä SRB. Jalkineen ulkopohjan pito on testattu käyttämällä väliaineena glyserolia ja mittausalustana teräslevy. vaatimus: koron liuku/kitkakerroin (DCOF)vähintään 0,13 vaatimus: koko pohjan liuku vähintään (DCOF) 0,18. Merkintä SRC. Jalkineen ulkopohjan pito on testattu käyttämällä molempia edellä mainittuja olosuhteita eli väliaine/alusta yhdistelmiä. 2. TAVOITTEET Tutkimuksen tavoitteena oli löytää elintarviketeollisuuteen parhaiten soveltuvat, pitävät jalkineet sekä optimaaliset lattiamateriaalit ja puhtaanapitoratkaisut ja siten tutkimustulosten tiedotuksen kautta lisätä liikkumisturvallisuutta elintarviketeollisuudessa. Toisena tavoitteena oli seurata lattiapinnan kulumisen vaikutusta sekä puhdistus- ja hoitotoimenpiteiden vaikutusta lattiamateriaalien pitoon. Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää standardointityössä, jalkinesuojain teknisen komitean työssä CEN/TC 161 sekä lattianpäällyste puolen teknisen komitean CEN/TC 339 liukkaustyöryhmän työssä. 10

13 3. MENETELMÄ JA AINEISTO Tutkimus koostui seuraavista osa-alueista: - liukkausmittaukset, yrityskohtaiset työpaikkamittaukset siirrettävän mittauslaitteiston avulla - tuotantotilojen lattiamateriaalien ja puhtaanapidon selvitys - lattiamateriaalien kartoitus - lattioiden liukuestekäsittelyjen kartoitus - puhtaanapito ja sen vaikutus pito-ominaisuuksiin - työntekijöiden kyselyt (N=251) - työtapaturmat ja läheltä piti-tilanteiden kartoitus - käytössä olevien jalkineiden kartoitus - puhdistus ja pesumenetelmien selvitys - työsuojelupäälliköiden - tai työsuojeluvaltuutettujen vapaat haastattelut työpaikkakäyntien yhteydessä. Tutkimuksen kulku on esitetty kuvassa 3 Työolosuhteet - työkohteet - työvaiheet - kulkureitit Taustatiedot Puhtaanapito - lattioiden käsittelyt - liukuestekäsittelyt Työntekijöiden haastattelut ja kyselyt - sattuneet tapaturmat - läheltä piti-tapaukset Liukkausmittaukset työpaikoilla - vertailumittaukset: eri jalkine- ja suojustyypit - lattiamateriaalit - väliaineet - ennen ja jälkeen puhtaanapidon Työsuojelupäälliköiden haastattelut - kirjatut tapaturmat ja läheltä piti-tapaukset - esiintyvyys - käytössä olevat jalkineet: - jalkinetyypit - kokemukset Raportti - käytössä olevat jalkineet - jalkinetyypit - kokemukset - artikkeli: esim. elintarvike -lehti Tiedotus - tulosten esittely yrityksissä - ulkoinen ja sisäinen tiedotus: - web-tiedotus: - yleisöluennot - suositus jalkineiden valinnasta ja lattiapintojen puhtaanapidosta Kuva 3. Liukkauden torjunta elintarviketeollisuudessa, hankkeen kulku 11

14 Tutkimus toteutettiin ajalla Työterveyslaitoksen organisaatiomuutoksen takia suunnitellusta henkilövarauksessa jouduttiin tekemään muutoksia. Sen tähden projektin aikataulun viivästymiseen vaikuttivat TTL:n suojautuminen ja tuoteturvallisuustiimissä tapahtuneet henkilöstömuutokset. 4. Tulokset Mukana olleet yritykset edustivat seuraavia elintarviketeollisuuden aloja: elintarvikkeiden ja juomien valmistus (TOL 15): - maitotuotteiden valmistus (TOL 155): jäätelon valmistus (1552) ja maitotaloustuotteiden valmistus sisältäen voin valmistuksen (15510), - myllytuotteiden valmistus (156) sisältäen taikinan valmistuksen ja muiden elintarvikkeiden valmistus (158), sisältäen sämpylöiden valmistuksen, - suklaan ja makeisten valmistus (1584), - juomien valmistus (159), sisältäen virvoitusjuomien (15980) ja oluen valmistuksen (1596) Mittauksia suoritettiin myös ravitsemistoiminnan alalla (TOL 55) muutamassa työpisteessä: - suurkeittiö (henkilöstöruokala ja ateriapalvelu 55520) sekä - kahdessa hampurilaisravintolassa (kahvila-ravintolat 55302, 553). Tapaturmaselostusrekisteri Työsuojeluhallinnon tapaturmaselostusrekisterin mukaan vakavia suoranaisesti liukastumisesta, kaatumisesta tai kompastumisesta johtuvia tapauksia tai jalkojen alueelle kohdistuneita tapauksia ei ollut sattunut yhtään vuonna TAPS- Tapaturmaselostusrekisteri on Hämeen työsuojelupiirin ylläpitämä tietokanta koko Suomen alueella toimivien työsuojelutarkastajien laatimista vaikealaatuiseen vammaan tai kuolemaan johtaneista työtapaturmista. (Lähde Työsuojeluhallinto, tapaturmaselostusrekisteri). Rekisteristä poimittiin aikavälillä vuosina jalan alueelle sattuneet tapaukset ja liukastumisesta, kaatumisesta tai kompastumisesta tilastoon merkityt tapaukset. Näistä tapauksista oli yksi sattunut tikkailta liukastumisesta ja yksi jalan jäämisestä kuljetinrullien väliin. Huomattavaa oli että kymmenestä tapauksesta kahdeksan oli sattunut trukki, haarukkanostovaunulla tai lavansiirtovaunulla työskenteltäessä. Taulukkoon 3 on poimittu nämä yksittäiset tapaukset. 12

15 Taulukko 3. TAPS-tapaturmarekisteristä poimittuja yksittäistapauksia (TOL 15) vuosi tapauksia yhteensä, TOL:15 TAPS-tapaturmarekisteristä poimittuja yksittäisiä tapauksia rullarata, työntekijän jalan litistyminen kuljetinrullien väliin, väärä työtapa - trukki, työntekijän jalkavamma, leikkausta vaatinut tapaus. Aiheuttaja: häiriökorjauksen aikana häiriö tiedonkulussa, jonka seurauksena toinen trukki törmäsi paikallaan olleeseen trukkiin, jonka kuljettaja oli ollut poimimassa kuormasta tippunutta laatikkoa. Työntekijän jalka jäi trukkilavon väliin puruistuksiin. Kuinka tapahtuma voidaan estää: sisäinen ohjeistus häiriötilanteisiin ja koulutus trukki, kuljettajan jalan loukkaantuminen vakavasti, Kuinka tapahtuma voidaan estää: työnopastus ja koulutus trukki, kuljettajan jalan loukkantuminen, aiheuttaja: työtapa, kuinka tapahtuma voidaan estää: sisäinen ohjeistus ja henkilökunnan koulutus - trukki, toisen työntekijän jalan varpaan ruhje. Jalkine: turvajalkine. Aiheuttaja: kuljettajan työtapa, puutteellinen työntekijöiden koulutus. Kuinka tapahtuma voidaan estää: sisäinen ohjeistus ja henkilökunnan koulutus haarukkanostovaunu, vaunun ohjauspää putosi työntekijän jalan jalkapöydän päälle, aiheuttaen luunmurtumia ja jännevaurio. Aiheuttaja: työtapa, puutteellinen perehdytys tehtävään. Kuinka tapahtuma voidaan estää: henkilökunnan koulutus, vaara- ja haittatekijöiden tuntemus - haarukkatrukki, työntekijän jalkavamma. Henkilönnostoon oli käytetty sopimatonta nostolaitetta liukastuminen alumiinitikkailta, putoaminen noin 5 metrin matkan alas betonilattialle, jalan lipeäminen tikasaskelmalta, vaikea kulku tikkaille. Kuinka tapahtuma voidaan estää: Turvallisen kulun järjestäminen teknisin toimenpitein - jalan puristuminen lavansiirtovaunun astinlaudan ja pilarin väliin, nilkan avomurtuma - trukki,toisen työntekijän jalkavamma, varpaan murtuminen, Toinen trukinkuljettaja ajoi toisen trukinkuljettajan jalan päälle. Puutteelliset turvajalkineet, inhimillinen virhe Kuinka tapahtuma voidaan estää: trukinkuljettajien opastus. 13

16 Vahinkotilasto Tapaturmavakuutuslaitosten liiton vahinkotilastosta ajetun rajatun elintarvikkeiden ja juomien valmistuksesta (TOL 15) koskevan tilastoajon perusteella alalla sattuneet vahinkojen vakavuus ja tapausmäärät on esitetty taulukossa 4. Eniten oli sattunut pieniä tapaturmia, jotka olivat aiheuttaneet 0-3 päivän sairaspoissaolon. (Lähde: Tapaturmavakuutuslaitosten liiton vahinkotilasto) Taulukko 4. Elintarvikkeiden ja juomien valmistuksessa vuosina sattuneiden tapausten vakavuus vakavuus sattumisvuosi, tapauksia yhteensä pv pv pv pv pv pv pv Taulukkoon 5 on poimittu elintarvikealaa koskevien tapausten aiheuttajat, jotka voivat jollakin tapaa liittyä liikumisturvallisuuteen. Tilaston mukaan suurin työtapaurmien aiheuttaja on materiaalit, esineet, tuotteet ja sirpaleet, toiseksi suurin aiheuttaja on käsityökalut. Taulukko 5. Elintarvikkeiden ja juomien valmistuksessa vuosina sattuneiden tapausten joitakin aiheuttajia aiheuttaja sattumisvuosi, tapauksi yhteensä materiaalit, esineet, tuotteet, sirpaleet kulkuväylät, alustat, maa, ovet, seinät kiinteät portaat, katot, aukot, parvekkeet ym kuljettimet työntökärryt (rullakot, kärryt ym.) haarukkatrukit, muut laitteet kulj. ym liikutelavat säiliöt, kuljetusvaunut tavaransiirtolaitteet jalankulkusillat, lavat, pilarit, pylväät kiinteät rakenteet siirrettävät tikkaat siirrettävät rakenteet Suurin vahingoittumisen tapa on leikkaavan, terävän ym. esineen aiheuttama vahinko, toiseksi eniten iskeytyminen kiinteää pintaa vasten, kolmanneksi äkillinen fyysinen tai psyykkinen kuormittuminen ja neljänneksi puristuminen tai ruhjoutuminen. Vamma oli ollut useimmiten haava tai pinnallinen vamma, toiseksi eniten sijoiltaan menot, nyrjähdykset tai venäädykset ja kolmanneksi tärähdykset tai sisäiset vammat. 14

17 4.1 Työntekijöiden kyselyt Työntekijöille suunnattuun kyselyyn saatiin vastauksia 251 henkilöltä, kahdeksasta eri elintarvikealan ja ravitsemistoiminnan yrityksestä, näistä yksi oli henkilöstöruokala (suurkeittiö) ja yksi ravintola (hampurilaisravintola). Kyselylomake sisälsi kysymyksiä muun muassa käytössä olevista jalkineista ja niiden ominaisuuksista, lattiapintojen pito-ominaisuuksista että niiden puhdistus- ja pesumetelmistä, sekä sattuneista tapaturmista ja läheltä piti-tilanteista. Elintarvikealalla työskentelevät ja kyselyyn vastanneet olivat ammatiltaan seuraavia: meijeristi, meijeriteknikko, voin valmistaja, maidonkäsittelijä, leipomotyöntekijä, tuotantotyöntekijä, koneen- ja linjanhoitaja, lavaamonhoitaja, valulinjan hoitaja, annostelukoneen käyttäjä, savustaja, pakkaaja, operaattori, varastotyöntekijä, siistijä tai siivooja, laitosmies, asentaja, trukin kuljettaja. Ravintola-alalla vastanneet olivat ammatiltaan: tarjoilija, kokki, apulaisravintolapäällikkö ja ravintolatyöntekijä. Kaikista vastanneista kolmekymmentä prosenttia (30 %) oli työskennellyt 6-10 vuotta työtehtävässä, vajaa neljännes (24 %) 1-5 vuotta ja noin 10 % yli 21 vuotta. Kuvassa 4. on esitetty työntekijöiden kokemus työtehtävässä. Enemmistö vastanneista oli iältään vuotiaita. <1 1-5 työkokemus (vuotta) > % vastanneista (N=251) Kuva 4. Kyselyyn vastanneiden työkokemus elintarvikealan työtehtävässä 15

18 < ikä (vuotta) > % vastanneista Kuva 5. Kyselyyn vastanneiden ikäjakauma (N=251) Työntekijöiden raportoimat työtapaturmat ja läheltä piti-tilanteet Työntekijöiden ilmoittamat työtapaturmat ja läheltä piti-tilanteet on esitetty kuvassa 6. kyllä työtapaturma ei läheltä piti tilanne kyllä ei % vastanneista 70 Kuva 6. Työntekijöiden raportoimat työtapaturmat ja läheltä piti-tilanteet 16

19 Liukastumisesta, kompastumisesta ja kaatumisesta johtuvat työtapatumat ja läheltä piti-tilanteet Liukastumisesta, kompastumisesta ja kaatumisesta johtuvia työtapaturmia ilmoitti sattuneen 24 % vastanneista ja läheltä piti-tilanteista raportoi lähes 60 % vastanneista, kuva 7. kyllä työtapaturma ei läheltä piti tilanne kyllä ei % vastanneista 80 Kuva 7. Työntekijöiden raportoimat liukastumisesta, kompastumisesta ja kaatumisesta johtuvat työtapatumat ja läheltä piti-tilanteet Viimeisen viiden vuoden aikana liukastumisesta, kaatumisesta tai kompastumisesta johtuneet ja työntekijöiden raportoimien tapausten lukumäärät on esitettu taulukossa 6. Taulukko 6. Viimeisen viiden vuoden aikana sattuneet liukastumis, kaatumis tai kompastumistapaturmat lukumäärä vastanneita, lkm % vastanneista ei vastausta

20 Vamman vakavuus Tapaturman aiheuttamia sairaspoissaoloja aiheutui yhteensä 62 työntekijälle eli noin neljännekselle kyselyyn vastanneille (N=251). Tapaturma oli aiheuttanut yli kuukauden sairaspoissaolon kolmelle työntekijälle, kolmesta päivästä yli kuukauden sairaspoissaoloon johti 24 tapausta. Alle kolmen (3) päivän sairauspoissaolo aiheutui 30 tapauksessa (15 % kaikista vastanneista), taulukko 7. Taulukko 7. Sattuneiden tapatumien vakavuus, sairaspoissaolo sairaspoissaolon pituus lukumäärä, lkm % vastanneista (N=251) alle 3 päivää päivää viikkoa viikkoa 2 0,8 yli kuukausi 3 1 Yli kuukauden sairaspoissaolo Vakavimmissa liukkaudesta johtuvissa tapaturmissa syynä oli ollut liukas lattia tai kompastuminen/astuminen aukkoon sekä kiire. Liukastumisesta johtuvissa tapauksissa lattiapinta oli ollut märkä tai epäpuhdas. Tapaturma-alttiiksi työvaiheeksi ilmoitettiin muun muassa tehtävä, jossa työntekijä joutuu työntämään manuaalisesti raskaita taakkoja. Iältään työntekijät olivat olleet näissä tapauksissa yli 51 vuotiaita ja yksi heistä oli ollut vuotias. Heidän työkokemuksensa vaihteli kuudesta (6) vuodesta yli 20 vuoteen. 1-4 viikon sairaspoissaolon aiheuttaneiden tapausten syyt, vamman laatu, arvio tapausten toistumisesta ja käytössä olleista jalkineista on esitetty tarkemmin taulukossa 8. 18

21 Taulukko 8. Yli 1 kuukauden sairaspoissaolon aiheuttaneet tapaukset tapaus 1 tapaus 2 tapaus 3 työkokemus, vuotta > ikä, vuotta > 51 > lattiapinta märkä lattia, epäpuhdas pinta astui tyhjään liukas lattia, pesuainetta lattialla syy liukas, märkä tai likainen lattia, kiire ja kompastuminen liukas lattia ja kiire, hankalat olosuhteet, liukastuminen liukastuminen, ja elintarvikevaunujen huono kunto (pyörät eivät pyöri kunnolla), ahtaat paikat ja hankalat työasennot vamman laatu jänteen venähdys, nilkka, olkapään vamma nyrjähdys ja murtuma polvessa lihasvaurio, mustelmia vartalossa toistuminen vaunuja työntäessä ja kiire, ulkona työskentely koneiden luona häiriötilanteet (metallilattia) jalkineet turvajalkineet, kumisaappaat turvajalkineet turvajalkineet 1-4 viikon sairaspoissaolo 1-4 viikon sairaspoissaolon aiheuttaneissa tapauksissa työntekijöiden työkokemus oli yhdestä vuodesta (1) kymmeneen (10) vuoteen. Kolmessa tapauksessa tapaturman sattuma-aikana työntekijä oli vuotias, kahdessa tapauksessa ja yksi oli ollut yli 50 vuotias. Tapauksen oli useimmiten aiheuttanut lattian märkyys tai epäpuhtaus. Kaksi kaatumis tai kompastumistapausta oli sattunut metallirappusissa, muita syitä olivat lattiapintojen eritasoisuus, aukko kulkualustalla, lattiapinnalla ollut jääkerros ja öljyinen sekä märkä pinta. Tapahtuman seurauksena työntekijä oli loukkannut selkänsä, jalkansa tai jopa kasvonsa. Liiteessä 1 on eriteltynä neljän erillisen tapauksen arvioitu syy, vamman laatu, arvio tilanteen toistumisesta ja lattiapinnan olosuhde kuvaus. Tapaturmien tapahtumakuvauksia Tapaturmien tapahtumakuvaukset kuten tapaturman syy, selostus yksittäisistä tapahtumasta ja työntekijän arvio tapahtumasta on esitetty liitteessä 2. 19

22 Läheltä piti-tilanteet Liukastumisesta, kompastumisesta ja kaatumisesta johtuvat työtapatumat oli aiheutunut 24 % vastanneista ja läheltä piti-tilanteita ilmoitti tapahtuneen lähes 60% vastanneista. Läheltä pititilanteiden suurimmaksi syyksi ilmoitettiin lattian liukkaus, jonka aiheuttaja oli epäpuhdas lattia. Epäpuhtaudet olivat tuotantolaitoksesta riippuen joko vettä, pölymäistä tai jauhomaista epäpuhtautta, öljyä tai valmistettavien tuotteiden ainesosia kuten nesteitä, tärkkelystä, suklaata, rasvaa, muruja tai elintarvikkeiden palasia sekä tuotantokoneista valuvaa koneöljyä tai muuta sellaista. Lattian liukkaus oli aiheuttanut myös vaaratilanteita trukilla ajaessa. Tapauksissa lattialla oli ollut koneista valuvaa öljyä tai lattiapinta oli ollut jäinen tai märkä vedestä tai rasvasta. Muita vaaratilanteita oli aiheuttanut tuotannon poikkeustilanne, jolloin työntekijä oli joutunut kulkemaan mm. kuljetinrullien päällä linjan tukoksen poistamiseksi. Lisäksi käytössä olevat työvaiheet tai työtavat mainittiin vastauksissa. Joissakin tapauksissa läheltä-piti tilanteiden syiksi ilmoitettiin kiire tai väsymys. Avovastauksia: - monessa paikassa on liukasta - siirreltäviä elintarvikevaunuja työntäessä ja uunin sisällä olevat häiriötilanteet (metallilattia) - raskaita vaunuja (n.800 kg) työntäessä liukastuminen - jauhehuone, jauheiden ammunta, lattialla aina jonkun verran jauhetta. Huone, jonka läpi kulku on kasteltu (huuhdeltu), kengänpohjat kastuvat ja kulkiessa huonesta toiseen jauhe tarttuu kengänpohjiin ja liukastuttaa. Jalkasuihkun alue on liukas, maalattu betonipinta - lattiapinta on kesäkautena todella liukas, johtuen ilman kosteudesta sekä lattian ja kuljetinrullien jäätymisestä - massanvalmistuksen yhteydessä, kun rasvoja käytetään paljon - kasvirasvaosastolla - jos on märkää tai tuotetta on lattialla - trukki luistaa aina kun on vettä lattialla, lattioita ei ole karhennettu - trukin renkaat liukuneet, trukilla päin seinää tai päin toista trukkia (yhteensä 3 tapausta). Suurinosa työntekijöistä koki että liukkaudesta on osittain haittaa työympäristössä. Avovastauksia olivat: - kyllä, koska jauheita käsitellään päivittäin ja sitä tippuu lattialle, vaikka olisi kuinka huolellinen - kyllä, kun on kiire mennä jonnekkin - kyllä on haittaa, ongelma on jokapäiväistä - maalatuilla lattioilla 20

23 - joskus lattiat ovat rasvaisia, jolloin ovat erittäin liukkaita - pesun jälkeinen lattiapinnan liukkaus - elintarvikkeiden ainesosat - vesisateessa kantautuu kengistä märkää - kyllä pesujen jälkeen - lattian ollessa märkä tai tuotetta lattialla - kyllä on ongelma, tapaturmariski nousee huomattavasti - välillä, onneksi hyvät kengät auttaa - muovimatto on pitävin. Lattiapintojen puhtaanapito Lattiapintoja puhdistetaan useimmiten työvuoron aikana usein. Tuotantotilojen hygieniatasosta riippuen kevyt puhtaanapito on työvuoron aikana joko työntekijöiden vastuulla tai siivoojat tai siistijät hoitavat lattiapintojen puhtaanapidosta tai joissakin yrityksissä siivous on ulkoistettu. Lattiapintojen kulumat tai muut kohdat, jotka voivat aiheuttaa liukastumisen tai kompastumisen Työntekijät ilmoittivat yksittäisiä tapauksia joissa lattiopintojen kulumat tai muut tekijät aiheuttavat liukkautta, näitä olivat: - elintarviketeollisuudessa käytettävä desinfiointivaahto - tuotantotilan lattian viivamaalit - liikkuminen eri alueilla muun muassa valvomosta tuotantotilaan kulku - varaston viemärinkansien liikkuminen, joihin voi jäädä trukilla kiinni ja liukastua - kulumat ja töröttävät naulat - kolot ja epätasaisuudet lattiapinnassa - kynnykset - epätasainen lattia - eri-ikäisten tuotantotilojen ja näiden lattiamateriaalin yhtymäkohdat. Muita tekijöitä olivat: - jäätynyt lattia. Käytössä olevat jalkineet Pääosa vastanneista käyttää työnantajan hankkimia jalkineita. Kyselyyn vastanneista turvajalkineita ilmoitti käyttävän 84 %. Käytössä oli seuraavanlaisia jalkinemalleja: sandaali, puolikenkä, varsikenkä ja saapas. Kumisaappaita ilmoitti käyttävän 16 % vastanneista. Useimmat muut käytössä ilmoitetut jalkineet olivat tyyppihyväksyttyjä työjalkineita kuten sandaaleja tai korkeakorkoisia sandaaleja. Käytössä olevat jalkinetyypit on kuvattu kuvassa 8. 21

Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ

Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ 2.11 Seinäjoki, 9.11 Kuopio, 17.11 Hämeenlinna, 19.1. 2012 Rovaniemi

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 7 Sähkö ja hissit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 7 Sähkö ja hissit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Osa 7 Sähkö ja hissit Tukesin sähkö- ja hissiturvallisuusvalvonta Valvonnan kohteita mm. sähkölaitteiden ja -tarvikkeiden turvallisuus

Lisätiedot

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi Tutkimuksen toteutus ja keskeisiä tuloksia Osa 3. Yhteisten työpaikkojen tapausten ominaisuuksia TOT -tapauksiin 1999-2004 (n=171) (tapaus=menehtynyt)

Lisätiedot

Aikaisemmat toimenpiteet. Riskitaso (1-5)

Aikaisemmat toimenpiteet. Riskitaso (1-5) 1 VAAROJEN TUNNISTAMINEN Työpaikka: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: FYSIKAALISET VAARATEKIJÄT (F) Melu Jatkuva melu Iskumelu Häiritsevä ääniympäristö Lämpötila ja ilmanvaihto Työpaikan lämpötila Yleisilmanvaihto

Lisätiedot

Kuuden yli 50 sairauspäivää aiheuttaneen tapaturman kustannukset olivat yhteensä euroa (sairauspäiviä yhteensä 502 päivää).

Kuuden yli 50 sairauspäivää aiheuttaneen tapaturman kustannukset olivat yhteensä euroa (sairauspäiviä yhteensä 502 päivää). Työsuojelutoimikunta 3 17.03.2016 Kaupunginhallitus 155 25.04.2016 Työsuojelutoimikunta 30 21.09.2016 Kaupunginhallitus 350 10.10.2016 Työtapaturmat vuonna 2015 161/01.04.01/2016 TSTMK 17.03.2016 3 Valmistelu:

Lisätiedot

2

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Liesien aiheuttamat kuolemantapaukset ovat lisääntyneet. Sähkölieden päälle jättäminen valvomattomana, ajoittain yhdistettynä päihteiden käyttöön ovat suurin syy liesipaloihin. Nykyajan

Lisätiedot

Otanko riskin vai vältänkö vaaran? - tutkimustietoa ja selviytymiskeinoja

Otanko riskin vai vältänkö vaaran? - tutkimustietoa ja selviytymiskeinoja Otanko riskin vai vältänkö vaaran? - tutkimustietoa ja selviytymiskeinoja Timo Leino LT, työterveyshuollon ja työlääketieteen erikoislääkäri Nuoret ja työ ohjelman koordinaattori Yliopistojen 22. työsuojelupäivät

Lisätiedot

Vesiliikenne TOT 5/03. Luotsikutterin kuljettaja putosi mereen TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Luotsikutterin kuljettaja.

Vesiliikenne TOT 5/03. Luotsikutterin kuljettaja putosi mereen TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Luotsikutterin kuljettaja. TOT-RAPORTTI 5/03 Luotsikutterin kuljettaja putosi mereen TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Luotsikutterin kuljettajat NN (58 v.) ja MM olivat lähdössä suorittamaan työtehtävää. MM nousi kutteriin

Lisätiedot

Kärcher RS. Yhdistelmäkoneiden uusi ulottuvuus

Kärcher RS. Yhdistelmäkoneiden uusi ulottuvuus Kärcher RS Yhdistelmäkoneiden uusi ulottuvuus Kärcher RS Nostaa käyttäjän aitiopaikalle Tehokkaat, ammattikäyttöön suunnatut puhdistusratkaisut ovat Kärcherin ominta aluetta. Uudet RS-sarjan yhdistelmäkoneet

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä

Hyvinvointia työstä Hyvinvointia työstä www.ttl.fi/sujuva Julkaistu 11.05.2015 1 Inhimilliset virheet ja niiden vähentäminen työpaikoilla Sujuvaa työtä, vähemmän virheitä -tutkimushankkeen tuloksia Vuokko Puro, Henriikka

Lisätiedot

Asennetta työhön valmennusohjelma

Asennetta työhön valmennusohjelma Asennetta työhön valmennusohjelma 14.3.2016 Työterveyslaitos Asennetta työhön! -menetelmä www.ttl.fi Yleistä kalvojen käyttäjälle Nämä kalvot on suunniteltu tukemaan Asennetta työhön valmennusmenetelmän

Lisätiedot

Myymälässä pakattujen juustojen mikrobiologinen laatu ja käsittelyhygienia

Myymälässä pakattujen juustojen mikrobiologinen laatu ja käsittelyhygienia Myymälässä pakattujen juustojen mikrobiologinen laatu ja käsittelyhygienia Projektiyhteenveto 2014 Pääkaupunkiseudun kunnissa toteutettiin touko-lokakuussa 2014 yhteinen projekti, jonka tarkoituksena oli

Lisätiedot

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin Messukeskus 14.11.2013 Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Kerttuli Harjanne 15.11.2013 1 Esityksen sisältö Miksi riskien arviointia Miten riskien arviointia

Lisätiedot

Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä. Tuija Luoma, VTT

Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä. Tuija Luoma, VTT Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Tuija Luoma, VTT RÄJÄHDYSVAARALLISEN TYÖYMPÄRISTÖN HENKILÖTURVALLISUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Tekijät määritetty

Lisätiedot

Työn vaarojen selvittämisen ja riskien arvioinnin periaatteet

Työn vaarojen selvittämisen ja riskien arvioinnin periaatteet Työn vaarojen selvittämisen ja riskien arvioinnin periaatteet Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK Paivi.rauramo@ttk.fi 1 Turvallisuusjohtamisen perusmalli EU:ssa Vaarojen ja haittojen

Lisätiedot

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Päivi Urrila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 14 2008 Hämeenlinnan kaupunki Urrila,

Lisätiedot

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston vesiväylähankkeilla Vuosikatsaus 2012

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston vesiväylähankkeilla Vuosikatsaus 2012 Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston vesiväylähankkeilla Vuosikatsaus 2012 11.3.2013 VUOSIKATSAUS 2012 SISÄLTÖ Työn taustaa Lisätietoja Työn tavoitteita Poikkeamien luokittelu Ilmoitettujen

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi Tutkimuksen toteutus ja keskeisiä tuloksia Osa 2. TOT -raporttien analyysitutkimus TUTKIMUSONGELMAT 1 Millaisia yhteisillä työpaikoilla tapahtuneisiin

Lisätiedot

TOT-TUTKINTA TOT 8/10

TOT-TUTKINTA TOT 8/10 TVL TOT-TUTKINTA Tapaturmavakuutuslaitosten liitto TOT 8/10 Ahtaaja putosi lastin kiinnitysasemalla paperirullan päältä yli kolmen metrin korkeudesta Ryhmä ahtaajia oli kiristämässä kartonkirullia varustamon

Lisätiedot

Rakentaminen/Metalliteollisuus TOT 14/01. Asentaja putosi 4 m kiinnittäessään porrastornin välitasanteelle poikkipalkkia TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT

Rakentaminen/Metalliteollisuus TOT 14/01. Asentaja putosi 4 m kiinnittäessään porrastornin välitasanteelle poikkipalkkia TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT TOT-RAPORTTI Asentaja putosi 4 m kiinnittäessään porrastornin välitasanteelle poikkipalkkia TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT 14/01 Tapahtumakuvaus Aliurakoitsijan johdon ja valvonnan alaisena työskennellyt vuokrattu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus.

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Tredu Hyvinvointi 8.8.2014 Raili Hakala LaatuPeda-projekti Oppaan tarkoitus ja sisältö Turvallisen

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT.

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. TOT-RAPORTTI 21/01 Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun

Lisätiedot

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi Tutkimuksen toteutus ja keskeisiä tuloksia Osa 1. TOT -tutkinta ja sen kehittäminen TOT -tutkintakäytännön ja - raporttien kehittämisehdotuksia

Lisätiedot

Rakennusmies putosi betonilattialle maatilan rakennustyömaalla TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT

Rakennusmies putosi betonilattialle maatilan rakennustyömaalla TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT TOT-RAPORTTI Rakennusmies putosi betonilattialle maatilan rakennustyömaalla TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT 10/07 Tapahtumakuvaus Koneet ja laitteet Työnantajan toimiala Vahingoittuneen ammatti Työympäristö Työtehtävä

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

yrittäjän työterveyshuolto

yrittäjän työterveyshuolto yrittäjän työterveyshuolto Tiivistelmä 1 Yrittäjän oma hyvinvointi on tärkeää niin yrittäjän itsensä kuin koko liiketoiminnan kannalta. Hyvinvoinnin yksi osatekijä on toimiva työterveyshuolto. Työterveyshuollolla

Lisätiedot

MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA

MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA Terveydensuojelujaosto 43 16.06.2015 MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA TERVSJST 16.06.2015 43 Valmistelu ja lisätiedot:

Lisätiedot

METALLITUOTTEIDEN MAALAUS

METALLITUOTTEIDEN MAALAUS METALLITUOTTEIDEN MAALAUS PINNALLA 2. 27.3.2014 Isto Jokinen 1 MAALAUKSEN TAVOITE Kaikkia tuotteita maalataan haluttaessa muuttaa niiden pinnan sävyä ja kiiltoa ja parannettaessa pinnan pitämistä puhtaana.

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 24/00. Rakennusmies putosi betonilattiaan tikkaiden luistettua TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Rakennusmies. Talonrakennus.

Talonrakennus TOT 24/00. Rakennusmies putosi betonilattiaan tikkaiden luistettua TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Rakennusmies. Talonrakennus. TOT-RAPORTTI 24/00 Rakennusmies putosi betonilattiaan tikkaiden luistettua TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Hallirakennuksessa oli kulku toiseen kerrokseen 4,9 m korkeilla tikkailla. Rakennusmies

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Rysätie 11, PL 2415, 02070 Espoon Kaupunki

Toimipaikan osoite Rysätie 11, PL 2415, 02070 Espoon Kaupunki ESPOON KAUPUNKI TARKASTUSKERTOMUS 1(5) 1. TOIMIJAN JA TOIMIPAIKAN TIEDOT Toimijan nimi (Yrityksen nimi) Espoon kaupunki/sotet Toimijan osoite PL 2415, 02260 Espoo Laskutusosoite Y-tunnus 0101263-6 Puhelin

Lisätiedot

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin Työvälineiden tausta Nämä työvälineet ovat syntyneet vuosina 2006 2008 toteutetun Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisessa ympäristössä (HenRI) - hankkeen tuloksena. (http://www.vtt.fi/henri). HenRI-hanke

Lisätiedot

ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen

ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI Mikko Kylliäinen Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Dagmarinkatu 8 B 18, 00100 Helsinki kylliainen@kotiposti.net 1 JOHDANTO Suomen rakentamismääräyskokoelman

Lisätiedot

Kunnon välineillä siivous sujuu

Kunnon välineillä siivous sujuu Kunnon välineillä siivous sujuu Siivoaminen on tärkeää näkymätöntä työtä, jonka ansiosta pinnat pysyvät hyvinä, viihtyvyys lisääntyy, eivätkä mikrobit pääse lisääntymään. Jotta siivoustyö sujuisi mahdollisimman

Lisätiedot

ja viihtyvyyteen toimistotyössä - laboratoriokoe

ja viihtyvyyteen toimistotyössä - laboratoriokoe Ilmanvaihdon vaikutus työsuoriutumiseen ja viihtyvyyteen toimistotyössä - laboratoriokoe Henna Maula, Annu Haapakangas, Viivi Moberg, Valtteri Hongisto ja Hannu Koskela Työterveyslaitos, sisäympäristölaboratorio,

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden työympäristön seurantakierros 2010

Elintarviketeollisuuden työympäristön seurantakierros 2010 Raportti 1 (5) Elintarviketeollisuuden työympäristön seurantakierros 2010 1. Hankkeen tausta ja tavoitteet Elintarviketeollisuudessa järjestettiin vuosina 2005 2007 turvallisuuskilpailu, johon kuului muun

Lisätiedot

SISÄYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT OIREET 50 SUOMEN

SISÄYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT OIREET 50 SUOMEN KOETUT OLOSUHTEET JA SISÄYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT OIREET 50 SUOMEN PÄIVÄKODISSA Sisäilmastoseminaari 16.3.2011 Marko Pulliainen LVI-talotekniikkateollisuus ry (1) TAUSTAA PÄIVÄKOTIEN ILMANVAIHTO, 2002 tavoitteena

Lisätiedot

Turvallisuustiedon keruu Tiehallinnon hankkeilla vuosi Yhteenveto seurantajaksolta 1. ( )

Turvallisuustiedon keruu Tiehallinnon hankkeilla vuosi Yhteenveto seurantajaksolta 1. ( ) Turvallisuustiedon keruu Tiehallinnon hankkeilla vuosi 2009 Yhteenveto seurantajaksolta 1. (1.1.-30.6.2009) Turvallisuustiedon keruu Tiehallinnon hankkeilla 2 GNA - HSM indikaattorit (Terveys, Turvallisuus,

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

Lähiruoan aluetaloudellinen merkitys

Lähiruoan aluetaloudellinen merkitys Lähiruoan aluetaloudellinen merkitys Tarkastelussa Kanta- ja Päijät-Hämeen, Keski-Suomen sekä Varsinais-Suomen maakunnat Susanna Määttä & Hannu Törmä Ruralia-instituutti / Aluetaloudellisten vaikutusten

Lisätiedot

Elintarviketeollisuusliitto ry Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7)

Elintarviketeollisuusliitto ry Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7) Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7) Yhteenveto Elintarviketeollisuusliiton vuonna 2007 toteuttamasta ympäristökyselystä Elintarviketeollisuusliitto kokosi vuonna 2006 ensimmäisen teollisuuden yhteisen

Lisätiedot

SEURAUKSET. - henkilökunnan / asiakkaan vammautuminen / menehtyminen. - voinnin huonontuminen - väkivaltaisuus - itsetuhoisuus

SEURAUKSET. - henkilökunnan / asiakkaan vammautuminen / menehtyminen. - voinnin huonontuminen - väkivaltaisuus - itsetuhoisuus LIITE 1. RISKIEN ARVIOINTI kotiin annettavissa palveluissa RISKI (mielenterveysasiakkailla) Fyysinen väkivalta - lääkitys ei toteudu - päihteet - henkilökunnan / asiakkaan vammautuminen / - psyykkisen

Lisätiedot

Betonikivien soveltuvuus ajoneuvoliikennealueille

Betonikivien soveltuvuus ajoneuvoliikennealueille Betonikivien soveltuvuus ajoneuvoliikennealueille Betonikiviä on käytetty Suomessa päällystämiseen jo 1970-luvulta lähtien. Niiden käyttöä perusteltiin muun muassa asfalttia paremmalla kulutuskestävyydellä,

Lisätiedot

Turvallisesti töissä. Kiviaines- ja murskauspäivät 2016 Ari Kähkönen. INFRA ry

Turvallisesti töissä. Kiviaines- ja murskauspäivät 2016 Ari Kähkönen. INFRA ry Turvallisesti töissä Kiviaines- ja murskauspäivät 2016 Ari Kähkönen 1. Mitä tilastot kertovat 2. Turvallisuusmittareista 3. Murskamittari tutuksi ja käyttöön 4. Kohti nollaa tapaturmaa Meilahden sairaalan

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

Riskienarvioinnin perusteet ja tavoitteet

Riskienarvioinnin perusteet ja tavoitteet Riskienarvioinnin perusteet ja tavoitteet Jukka Tamminen Yli-ins., DI TSP-Safetymedia Oy 1 Työsuojelun valvonnan vaikuttamisen kohteet TAUSTATEKIJÄT SEURAAMUKSET TYÖTURVALLISUUDEN HALLINTA Organisaatio

Lisätiedot

Pekka.Tuomaala@vtt.fi Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Sisäilmastoseminaari, 11.3.2015

Pekka.Tuomaala@vtt.fi Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Sisäilmastoseminaari, 11.3.2015 Ihmisen lämpöviihtyvyysmallin laskentatulosten validointi laboratoriomittauksilla Pekka.Tuomaala@vtt.fi Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Sisäilmastoseminaari, 11.3.2015 Tausta ja tavoitteet Suomessa ja

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN Liite nro: 3 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuolto ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN 2006 TOTEUTUMINEN 2 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 21. 3 2007 69 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä

Lisätiedot

EJENDALS SUOJAA KÄDET JA JALAT

EJENDALS SUOJAA KÄDET JA JALAT EJENDALS SUOJAA KÄDET JA JALAT » EJENDALS » EJENDALS EJENDALS» Ejendals valmistaa ja markkinoi tuotteita, jotka suojaavat sekä käsiä että jalkoja.» Pitkäaikaiset asiakassuhteet kehitetyt tuotteet ja ratkaisut,

Lisätiedot

Päivittäinen jalkineiden hoito

Päivittäinen jalkineiden hoito JALKINEIDEN HOITO 1. Perehdy jalkineiden hoidon ohjeisiin. 2. Tunnista jalkineiden materiaali ja puhdista jalkineet ohjeen mukaan. 3. Suojaspray suihkutetaan kengille ulkona. Suihkutusetäisyys kengistä

Lisätiedot

KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää)

KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) 1 (5) Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus

Lisätiedot

Salaattibaarit. Hanketiivistelmä. Kuva haettu Googlen kuvahaulla salaattibaari. Helmikuu 2016 Terveystarkastaja Annika Porthin

Salaattibaarit. Hanketiivistelmä. Kuva haettu Googlen kuvahaulla salaattibaari. Helmikuu 2016 Terveystarkastaja Annika Porthin Salaattibaarit Hanketiivistelmä Kuva haettu Googlen kuvahaulla salaattibaari Helmikuu 2016 Terveystarkastaja Annika Porthin Johdanto Vuoden 2015 valvontasuunnitelmaan sisältyi hanke nimeltä Ruokakauppojen

Lisätiedot

Rakennuspuusepän tuotteiden valmistus TOT 15/00. Varastomies jäi kaatuneen ikkunanipun alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Varastomies

Rakennuspuusepän tuotteiden valmistus TOT 15/00. Varastomies jäi kaatuneen ikkunanipun alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Varastomies TOT-RAPORTTI 15/00 Varastomies jäi kaatuneen ikkunanipun alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Ikkunoita valmistavassa tehtaassa koottiin ikkunoita nippuihin kuljetusta varten. Nippuun koottiin

Lisätiedot

Tilat ovat edustavia tai hygieenisesti korkeaa puhtautta vaativia tiloja.

Tilat ovat edustavia tai hygieenisesti korkeaa puhtautta vaativia tiloja. PUHTAUSTASOT JA MÄÄRITELMÄT PUHTAUSTASO 5 / (PUHDAS, HYGIEENINEN) Tilat ovat edustavia tai hygieenisesti korkeaa puhtautta vaativia tiloja. Tilat ovat käytössä päivittäin. Tilojen toiminta edellyttää tiloilta

Lisätiedot

SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY Yhteenveto

SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY Yhteenveto SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY 5. - 23.10.2015 Yhteenveto 2.11.2015 Turvallisuuskyselyn tarkoituksena oli saada kaupungin asukkaiden kokemuksia ja näkemyksiä asuinalueensa turvallisuudesta ja kehittämistarpeista.

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä?

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä? 1 (5) HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus

Lisätiedot

Ergonomia työterveyden edistäjänä

Ergonomia työterveyden edistäjänä Ergonomia työterveyden edistäjänä Työterveyslaitoksen koulutus 2016 Mika Nyberg, TtM, tft, erityisasiantuntija mika.nyberg@ttl.fi, Työterveyslaitos, Tampere Työterveyshuolto - Ergonomia Ergonomia on ihmisen

Lisätiedot

Rakennusalan työterveys käytännön esimerkkejä Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallinen seminaari Tampereella 20.11.

Rakennusalan työterveys käytännön esimerkkejä Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallinen seminaari Tampereella 20.11. Rakennusalan työterveys käytännön esimerkkejä Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallinen seminaari Tampereella 20.11.2007 Minna Savinainen, tutkija Työterveyshuollon tutkimus ja kehittäminen

Lisätiedot

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Ajankohtaista laboratoriorintamalla, Helsinki 13.10.2010 Elintarvikkeiden mikrobiologiset

Lisätiedot

KitchenPro Puhtaampi Turvallisempi Terveellisempi

KitchenPro Puhtaampi Turvallisempi Terveellisempi Puhtaampi Turvallisempi Terveellisempi Ensimmäinen haaste on pitää keittiö puhtaana ja turvallisena. Suurimmat haasteet: elintarviketurvallisuuden ylläpitäminen, elintarvikehygienian työntekijöiden turvallisuuden

Lisätiedot

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä?

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä? 1 (5) HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus KALA-ALAN LAITOS Dnro ja saapumispäivämäärä (viranomainen täyttää) Hakija täyttää soveltuvin

Lisätiedot

OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI (KALASTUSTUOTTEET)

OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI (KALASTUSTUOTTEET) KOKKOLAN KAUPUNKI 1(5) OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI (KALASTUSTUOTTEET) Tämä ohje koskee kalastajia, jotka toimittavat kalastustuotteita alle 5000 kg vuodessa suoraan kuluttajille tai paikalliseen

Lisätiedot

ERITYISRUOKAVALIOPROJEKTI 2012

ERITYISRUOKAVALIOPROJEKTI 2012 3.5.2013 ERITYISRUOKAVALIOPROJEKTI 2012 Gluteenittomuusväitteiden valvonnan projektiyhteenveto Hämeenlinnan ympäristöterveydenhuolto Sanna Tuomi terveystarkastaja Viranomaispalvelut Wetterhoffinkatu 2

Lisätiedot

Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu

Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu TUTKIMUSSELOSTUS NRO RTE9 (8) LIITE Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu Sisältö Sisältö... Johdanto... Tulokset.... Lämpökynttilät..... Tuote A..... Tuote B..... Päätelmiä.... Ulkotulet.... Hautalyhdyt,

Lisätiedot

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* Palkansaajien työmatkatapaturmat 28-212 (aiemman analyysin päivitys) 16.1.213 TVL/AH Analyysin aineistona on kaikki palkansaajille lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta korvatut työmatkatapaturmat. Vapaaehtoisesti

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus

OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus 1 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus Omavalvontasuunnitelmassa pyritään kuvailemaan elintarvikehuoneiston toimintaa mahdollisimman

Lisätiedot

Viljellyn kalan kauppakuntoon saattaminen

Viljellyn kalan kauppakuntoon saattaminen Viljellyn kalan kauppakuntoon saattaminen Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutti Pasi Korvonen SEMINAR-EXHIBITION DEVELOPMENT OF AQUACULTURE 07.11.2007 Saint-Petersburg Esityksen rakenne Laatu Paastotus

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Kuljetus TOT 17/00. Kuorma-auton kääntyväkattoinen kapelli osui 20 kv:n sähkölinjaan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Kuorma-autonkuljettaja

Kuljetus TOT 17/00. Kuorma-auton kääntyväkattoinen kapelli osui 20 kv:n sähkölinjaan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Kuorma-autonkuljettaja TOT-RAPORTTI 17/00 Kuorma-auton kääntyväkattoinen kapelli osui 20 kv:n sähkölinjaan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Kuorma-autonkuljettaja oli ajanut kuorma-autonsa väärään purkupaikkaan. Tällä

Lisätiedot

Yhdistelmäkone, joka mullistaa pienten tilojen siivouksen! Yhdistelmäkoneet

Yhdistelmäkone, joka mullistaa pienten tilojen siivouksen! Yhdistelmäkoneet Yhdistelmäkone, joka mullistaa pienten tilojen siivouksen! Yhdistelmäkoneet Kokeile uutta ja innovatiivista! Puhdista missä ja milloin vain. Scrubbing Machines AINA LADATTU JA VALMIS KÄYTTÖÖN Uudentyyppisellä

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009. Hiekkaharjun vapaa-aikatilat Leinikkitie 36 01350 Vantaa

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009. Hiekkaharjun vapaa-aikatilat Leinikkitie 36 01350 Vantaa LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009 Leinikkitie 36 01350 Vantaa usraportti 23.5.2009 Sisällys 1 Kohteen yleistiedot... 3 1.1 Kohde ja osoite... 3 1.2 Tutkimuksen tilaaja... 3 1.3 Tutkimuksen tavoite... 3 1.4

Lisätiedot

15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET

15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET Tulostettu 9.7.2016 1 / 9 15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET Fescotop F10 2 Fescotop F45K 5 Jälkihoitoaine 8 Fescotop F10 2 / 9 FESCOTOP F10 Tuotekuvaus Fescotop F10 on sementtipohjainen lattiakovete, joka levitetään

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA

OMAVALVONTASUUNNITELMA OMAVALVONTASUUNNITELMA Ulkona tapahtuva myynti 1. TOIMINNANHARJOITTAJAN TIEDOT... 2 2. TOIMINNAN KUVAUS... 2 3. ELINTARVIKKEIDEN HANKINTA... 4 4. PAKKAUSMERKINTÄVAATIMUKSET... 5 5. SIIVOUSSUUNNITELMA...

Lisätiedot

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus. Toimija Vuoristo-yhtiöt Oy, 0115993-7

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus. Toimija Vuoristo-yhtiöt Oy, 0115993-7 LÄHETTÄJÄ Porvoon kaupunki Tekniikankaari 1 A 06100 PORVOO Tarkastuskertomus Elintarvikevalvonta VASTAANOTTAJA Kartanoravintola Haikon kartanon pääkeittiö Vuoristo-yhtiöt Oy Haikkoontie 114 06400 PORVOO

Lisätiedot

Oulun seudun ympäristötoimi. Raportti 2/2012

Oulun seudun ympäristötoimi. Raportti 2/2012 Oulun seudun ympäristötoimi Raportti 2/2012 Ravintolakeittiön puhtausprojekti 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. PROJEKTIN TOTEUTUS... 1 3. KEITTIÖN PUHTAANAPIDON ARVIOINTI... 2 3.1. Lattia- ja

Lisätiedot

Hygieniariskin hallinta

Hygieniariskin hallinta Tekstiilihuollon hygieniavastaavan koulutus verkossa Toinen luentokerta Keudan aikuisopisto - Palvelualat KEUDA 1 Hygieniariskin hallinta KEUDA 2 1 Hygieniariskin hallinta Vesi Tekstiilit Kontaminoituminen

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan hyväksymä tammikuun 10 p:nä 1995. (Ympäristölautakunta hyväksynyt muutokset 18.4.2006)

Ympäristölautakunnan hyväksymä tammikuun 10 p:nä 1995. (Ympäristölautakunta hyväksynyt muutokset 18.4.2006) Helsingin kaupungin terveydensuojelujärjestys Ympäristölautakunnan hyväksymä tammikuun 10 p:nä 1995. (Ympäristölautakunta hyväksynyt muutokset 18.4.2006) 1 Ympäristölautakunta kumonnut 1.1.2005 2 Lintujen

Lisätiedot

Tietoa ja työvälineitä. Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit

Tietoa ja työvälineitä. Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit Tietoa ja työvälineitä Tietoa ja www.tapiola.fi Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit TYÖN RISKIEN ARVIOINNIN SUUNNITTELU Yritys: Suunnitelman tekijät: Päiväys: Lähtötiedot: Aiemmin tehdyt selvitykset,

Lisätiedot

Työpaikkojen haasteet; altistumisen arviointi ja riskinhallinta

Työpaikkojen haasteet; altistumisen arviointi ja riskinhallinta Hyvinvointia työstä Työpaikkojen haasteet; altistumisen arviointi ja riskinhallinta Tomi Kanerva 6.11.2015 Työterveyslaitos Tomi Kanerva www.ttl.fi 2 Sisältö Työpaikkojen nanot Altistuminen ja sen arviointi

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

Tekstiilihuollon hygieniavastaavan koulutus verkossa

Tekstiilihuollon hygieniavastaavan koulutus verkossa Tekstiilihuollon hygieniavastaavan koulutus verkossa Kolmas luentokerta Keudan aikuisopisto - Palvelualat KEUDA 1 Laatujärjestelmän kehittämisen vaiheet 1. Yrityksen johdon roolin selvittäminen 2. RABC

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

TURUN AMMATTIKORKEAKOULU L6010402.7_4h 1(5) TEKNIIKKA JA LIIKENNE FYSIIKAN LABORATORIO 23.8.2011

TURUN AMMATTIKORKEAKOULU L6010402.7_4h 1(5) TEKNIIKKA JA LIIKENNE FYSIIKAN LABORATORIO 23.8.2011 TURUN AMMATTIKORKEAKOULU L6010402.7_4h 1(5) FYSIIKAN LABORATORION OPISKELIJAN OHJE 1. Työskentelyoikeus Opiskelijalla on oikeus päästä laboratorioon ja työskennellä siellä vain valvojan läsnäollessa. Työskentelyoikeus

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Putkisto- ja instrumentointikaavio 3. Poikkeamatarkastelu

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Putkisto- ja instrumentointikaavio 3. Poikkeamatarkastelu Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 2 Turvallisuus prosessilaitoksen suunnittelussa 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Putkisto- ja instrumentointikaavio 3. Poikkeamatarkastelu

Lisätiedot

Työ- ja suojavaatteet sekä suojainten käyttö

Työ- ja suojavaatteet sekä suojainten käyttö Ohje henkilökunnalle 1 Työ- ja suojavaatteet sekä suojainten käyttö Infektioiden torjunta perustuu tartuntareittien katkaisuun. Infektioiden torjunta edellyttää hyvää käsihygieniaa ja aseptisia työtapoja.

Lisätiedot

Tie-, rata- ja vesiväylähankkeiden turvallisuuspoikkeamat Liikenneviraston ja ELY-keskusten liikennevastuualueiden hankkeet

Tie-, rata- ja vesiväylähankkeiden turvallisuuspoikkeamat Liikenneviraston ja ELY-keskusten liikennevastuualueiden hankkeet Tie-, rata- ja vesiväylähankkeiden turvallisuuspoikkeamat 2015 Liikenneviraston ja ELY-keskusten liikennevastuualueiden hankkeet Hankkeilta saadut turvallisuuspoikkeamatiedot Hanketyyppi 2011 2012 2013

Lisätiedot

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA Kaupunginhallituksen 26.2.2007 hyväksymä 1 2 YLEISTÄ Henkinen hyvinvointi ilmenee työpaikalla monin eri tavoin. Työkykyä edistää ja ylläpitää mm

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

JVT-ja kuivauspäivät Tellervonkatu opetti ja muuttaa käytäntöjä JVT- ja kuivauspäivät 2016 Paloesimies Jarkke Lahti

JVT-ja kuivauspäivät Tellervonkatu opetti ja muuttaa käytäntöjä JVT- ja kuivauspäivät 2016 Paloesimies Jarkke Lahti JVT-ja kuivauspäivät 9-10.3.2016 Tellervonkatu opetti ja muuttaa käytäntöjä JVT- ja kuivauspäivät 2016 Paloesimies Jarkke Lahti Toimenpiteet tulipalon jälkeen Huollot keskeytettiin ensimmäisten oireiden

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

saumaus- ja tiivistysaineet

saumaus- ja tiivistysaineet saumaus- ja tiivistysaineet POWERCOLOR Sementtipohjaisen saumalaastin uusinta sukupolvea sisältää hopea ioneja ja käytetään 1 5 mm leveisiin saumoihin. SILVER ACTIVE SYSTEM on oligodynaaminenhopea ionien

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 Tapahtumia Pohjois-Karjalaan hanke 2010-2013 Anna Jetsu Projektikoordinaattori 25.1.2013 1 Tapahtumakartoitus Tapahtumakartoitus toteutettiin 18.12.2012-8.1.2013 Survey Monkey kyselyn

Lisätiedot

ITÄISEN UUDENMAAN TURVALLISUUSKYSELY 2016 SIPOOLAISTEN VASTAUKSET

ITÄISEN UUDENMAAN TURVALLISUUSKYSELY 2016 SIPOOLAISTEN VASTAUKSET ITÄISEN UUDENMAAN TURVALLISUUSKYSELY 2016 SIPOOLAISTEN VASTAUKSET Itäuusmaalaiset kunnat, Itä-Uudenmaan poliisilaitos ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitos järjestivät turvallisuuskyselyn maaliskuussa 2016.

Lisätiedot

OHJE ELINTARVIKEVARASTOILLE / -TUKUILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAA- TIMISEKSI

OHJE ELINTARVIKEVARASTOILLE / -TUKUILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAA- TIMISEKSI KOKKOLAN KAUPUNKI 1(5) OHJE ELINTARVIKEVARASTOILLE / -TUKUILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAA- TIMISEKSI Omavalvonta on yrityksen omaa toimintaa, jolla se pyrkii säilyttämään käsittelemiensä elintarvikkeiden

Lisätiedot