2009:11. Liukkauden torjunta elintarviketeollisuudessa. Loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2009:11. Liukkauden torjunta elintarviketeollisuudessa. Loppuraportti"

Transkriptio

1 2009:11 Liukkauden torjunta elintarviketeollisuudessa Loppuraportti Työterveyslaitos Helsinki 2009

2 Tämän raportin kuvamateriaali on tekijänoikeuslain alaista. Oikeus kuvien käyttöön on vain Työterveyslaitoksella sopimuksen mukaan. Työterveyslaitos Kuvat: Susanna Mäki, Erkki Rajamäki

3 Liukkauden torjunta elintarviketeollisuudessa Rajamäki Erkki, Hirvonen Mikko, Mannelin Tarmo, Mäki Susanna Työterveyslaitos, Työympäristön kehittäminen, Suojautuminen ja tuoteturvallisuus Loppuraportti 2009 Työsuojelurahaston rahoittama hanke nro Rahoituspäätös

4 Saate Tämän raportin Liukkauden torjunta elintarviketeollisuudessa projektipäällikkönä toimi erikoisasiantuntija Erkki Rajamäki. Toteutuksesta vastasivat tutkija Mikko Hirvonen, apulaistutkija Susanna Mäki, Tarmo Mannelin, tutkimusinsinööri Sirkku Siiskonen (os. Isopahkala) ja Työterveyslaitoksen Suojautuminen ja tuoteturvallisuus-tiimistä. Tutkimusta on esitelty liukkausmittarin ohella Työterveyspäivillä 2007, Samana vuonna hanke on esitelty myös Standardointiryhmälle CEN TC 161 (WG1, 2 ja 3), Pysy pystyssä - turvallisuuskampanjassa Helsingissä, Työterveyslaitoksen järjestämässä työ- ja suojavaatetuksen ajankohtaispäivillä Vantaalla sekä Helsingin kaupungin Oiva- Akatemian järjestämillä työhyvinvointimessuilla Tutkimusryhmä kiittää elintarviketeollisuuden työntekijöitä osallistumisesta tutkimukseen. Kiitokset mukana olleille yrityksille ja työsuojavaltuutetuille sekä -päälliköille. Helsingissä Tekijät 2

5 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ JOHDANTO Tilastotietoa: työtapaturmat - elintarviketeollisuus Elintarvikealan hygieniavaatimukset Aikaisemmat liikkumisturvallisuustutkimukset Turva- ja työjalkineet Jalkineiden ulkopohjan pidon mittaus (EN ISO 13287:2006) TAVOITTEET MENETELMÄ JA AINEISTO TULOKSET Työntekijöiden kyselyt Työpaikkamittaukset siirrettävän mittauslaitteiston avulla Mittaukset työpaikoilla Lattioiden liukuestekäsittelyt Puhtaanapidon vaikutus Kertakäyttösuojat (kenkäsuojat eli suojatossut) Kertakäyttöisten kenkäsuojien laboratoriomittaukset Yrityskohtaiset raportit POHDINTA JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET LÄHTEET

6 TIIVISTELMÄ Tutkimuksen tavoitteena oli löytää elintarviketeollisuuteen parhaiten soveltuvat, pitävät jalkineet sekä optimaaliset lattiamateriaalit ja puhtaanapitoratkaisut. Toisena tavoitteena oli seurata lattiapinnan kulumisen vaikutusta sekä puhdistus- ja hoitotoimenpiteiden vaikutusta lattiamateriaalien pitoon. Lisäksi selvitetiin kohdeyrityksissä liukastumisesta, kaatumisesta tai kompastumisesta alkaneet tapaturmat ja läheltä piti-tilanteet. Tavoitteena oli myös jalkineiden valintaohjeen laadinta elintarviketeollisuudelle. Tutkimuksessa mitattiin jalkineiden ja lattiapintojen pitävyyttä siirrettävän liukkausmittarin eli kitkamittarin avulla kymmenessä eri elintarviketeollisuuden työpaikalla. Kyseiset yritykset edustivat eri elintarvikevalmistuksen aloja kuten juomien-, jäätelön-, voin-, maitojauheenmakeisten- ja leipomotuotteiden valmistus. Lisäksi mukana oli kolme suurkeittiötä. Työntekijöille suunnatun kyselylomakkeen avulla selvitettiin elintarviketyöntekijöille työssä sattuneita tapaturmia ja läheltä piti-tilanteita, jotka olivat sattuneet liukastumisesta, kaatumisesta tai kompastumisesta. Samalla kartoitettiin tuotantotilojen lattiamateriaaleja ja niiden puhdistus- sekä pesumentelmiä. Tutkimuksen avulla saatiin tietoa liikkumisturvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä ja niiden tunnistamisesta sekä torjuntakeinoista elintarvikealan työntekijöiden liukastumis, kaatumis ja kompastumisriskien vähentämiseksi. Mukana olleille yrityksille toimitettiin yrityskohtaiset raportit, joita yritykset voivat käyttää hyödyksi riskinarvioinnin ja riskien tunnistamisen tukena. Jalkine- ja lattiavalinnalla voidaan vaikuttaa liikkumisturvallisuuteen, kun valinnassa otetaan huomioon tuotannon yhteydessä esiintyvät ja mahdollisesti lattiapinnoille joutuvat niin sanotut väliaineet, parannetaan puhtaanapidon tehokkuutta, kiinnitetään erityisesti huomiota siivouksen ajoitukseen ja pesujen jälkeiseen kuivaustasoon. Vakaviin työtapaturmiin liittyi usein kiire tai poikkeustilanne tuotannossa tai kulkualueiden epätasaisuus. Hanke on Työsuojelurahaston rahoittama hanke numero

7 1. JOHDANTO 1.1 Tilastotietoa: työtapaturmat - elintarviketeollisuus Elintarviketeollisuuden ala on yksi korkean työtapaturmariskin ammatteja. Vähintään neljän päivän työkyvyttömyyteen johtaineita tapaturmia sattui palkansaajaa kohden 7854 tapausta vuonna 2007, kuva 1 (Lähde: Tilastokeskus, Työtapaturmat 2007). Noin neljännes työpaikkatapaturmista johtui kaatumisesta, liukastumisesta tai putoamisesta. Elintarviketeollisuustyö on pysynyt alana toiseksi tapaturma-alttiimpana alana talonrakennustyön jälkeen. Tilanne vuonna 2007 oli sama kuin vuonna (Lähde: Tapaturmavakuutus-laitostenliitto, TVL 2006). Kuva 1. Palkansaajille sattuneet tapaturmat vuonna 2007, toimialojen mukaan luokiteltuna (lähde: Tilastokeskus, Työmarkkinat 2007) Palkansaajien työtapaturmataajuus ja sattuneiden tapausten lukumäärä elintarvikkeiden ja juomien valmistuksessa vuosina on esitetty taulukossa 1. (Lähde: Tilastokeskus). 5

8 Taulukko 1. Työtapaturmataajuus, Elintarvikkeiden ja juomien valmistus (TOL 15). (Lähde: Työtapaturmat, Tilastokeskus). vuosi työpaikkatapaturmia miljoonaa työtuntia kohden , , , , , , , , , , ,6 Vuonna 2007 toimialalla sattui noin 1600 työtapaturmatapausta. Tapaturmatilastojen luokittelu on muuttunut vuonna 2005, siten että tapaturmiksi luokitellaan vähintään neljän päivän sairaspoissaolon aiheuttaneet tapaukset, aikaisemman kolmen päivän sijaan. Tilastokeskus on korjannut aikasarjat vuoteen 1996 asti vastaamaan uutta luokitusta. 1.2 Elintarvikealan hygieniavaatimukset Elintarvikealaa koskevat hygieniavaatimukset on asetettu lainsäädännössä, joita ovat EUasetus ja kansalliset asetukset. Viranomaisohjeet ja teollisuuden omat ohjeet käsittävät yleisiä ohjeita hygieniavaatimuksista. Vaatimukset perustuvat mikrobiologisiin ja yleispäteviin ohjeisiin lähinnä mikrobiologisten haittojen kannalta ajateltuna. Teollisessa tuotannossa elintarvikkeiden turvallisuus- ja pilaantumisriskit tulevat joko raaka-aineista, työntekijöistä tai tuotantoympäristöstä. Teollisessa tuotannossa on tuotannon eri vaiheissa eri hygieniavaatimukset. Jalkineiden mukana ei saa kulkeutua mikrobeja tuotantotiloihin, varsinkin jos käsitellään kypsentämättömiä tuotteita. Siksi jalkojen desifointi on teollisen tuotannon puolella tärkeää varsinkin kulkureitti- ja ristikontiminaation välttämiseksi. 6

9 Eu:n yleisessä elintarvike-asetuksessa 852/2004 määritellään, että "jokaisen joka työskentelee elintarvikkeiden käsittelyalueella on noudatettava korkeaa henkilökohtaista puhtautta ja käytettävä työhön soveltuvia puhtaita vaatteita ja tarvittaessa suojavaatteita". Lähde: EU:n yleinen elintarvike-asetus 852/2004 Kansallinen elintarvikehuoneasetus 28/2009 koskee kaikkia elintarvikkeita ja sen 17 mukaan: "henkilöllä, joka käsittelee elintarvikehuoneistossa helposti pilaantuvia pakkaamattomia elintarvikkeita, tulee olla ainoastaan elintarvikehuoneistossa käytettävä riittävä suojavaatetus. Siihen kuuluvat asianmukainen työpuku, päähine ja jalkineet". Kansallinen lainsäädäntö, MMM laitosasetus 37/eeo/2006 koskee teollisuuslaitoksia, jotka käsittelevät lihaa, maitoa ja kalaa. Asetuksessa on vaatimukset laitoksen oman henkilökunnan ohella kaikkia elintarvikkeiden käsittely- ja varastotiloissa liikkuvia henkilöitä. Asetuksen mukaan henkilökunnan on pukeuduttava asianmukaisiin suojavaatteisiin. "Pakkaamattomia elintarvikkeita työssään käsittelevän henkilökunnan on käytettävä puhtaita, ehjiä ja helposti puhtaana pidettäviä tai kertakäyttöisiä työjalkineita, päähinettä ja vaaleita suojavaatteita sekä tehtävän edellyttämiä muita suojavarusteita." Asetuksen mukaan työnantajan on osoitettava mm. työjalkineet elintarviketiloissa työskentelevälle ja vastattava niiden puhtaana- ja kunnossapidosta. Hygienia- ja puhdistettavuusvaatimukset edellyttävät korkeaa hygieniatasoa myös lattiamateriaalien pudistettavuuden suhteen. Lattiapintojen pitävyys alentuu usein tuotannollisista syistä kuten lattialle joutuvien ainesosien vuoksi ja sen takia jalkineen ja lattiapinnan välissä voi olla vettä, ruokaöljyä, erilaisia rasvoja, jauhoja, tärkkelystä tai elintarvikkeiden ainesosia, jotka lattialle joutuessaan aiheuttavat liukastumisriskin. 1.3 Aikaisemmat liikkumisturvallisuustutkimukset Työterveyslaitos toteutti siirreltävän liukkausmittarin kehittämishankkeen vuosina TSR:n rahoituksella (hanke nro ). Hankkeessa luotiin työpaikkaolosuhteisiin sopiva siirrettävä kitkanmittauslaitteisto, jota hyödynnettiin tässä hankkeessa. Tällaisen laitteen tarve oli havaittu jo aikaisemmissa elintarviketeollisuudessa toteutetussa tutkimushankkeen yhteydessä, jossa mittaukset voitiin suorittaa ainoastaan laboratoriossa (Elintarviketeollisuuden kulkuteiden, pintamateriaalien parantaminen ja jalkineiden pitävyyden parantaminen TTL:n hanke nro ). Laboratoriomittausten suurimpana heikkoutena on, että ne eivät huomio kulumisen, puhtaanapidon ja lattiapinnoitteen epätasaisuuden aiheuttamaa pidon vaihtelua eli todellisia käyttöolosuhteita. Tämä tutkimus on sen vuoksi ensimmäinen kotimainen työpaikoilla toteutettu tutkimushanke, jossa pitoa mitataan todellisissa olosuhteissa. 7

10 1.4 Turva- ja työjalkineet Elintarviketeollisuudessa käytetään yleisimmin kärkisuojalla varustettuja puolikenkiä eli niin sanottuja turvajalkineita, sandaalimallisia työjalkineita tai PU-saappaita. Joissain kohteissa kuten pakkasvarstoissa on käytössä myös turkisvuorisia talvikäyttöön suunniteltuja varsikenkä tai saapasmallisia turvajalkineita. Henkilönsuojaimeksi hyväksyttyjä jalkineita nimitetään turva- ja työjalkineiksi eli niin sanotuiksi ammattijalkineiksi. Turvajalkineita käyttäen voidaan estää useimmat varvasvammat sekä pienentää liukastumisvaaraa. Turva-, suoja- ja työjalkineet ovat jalkineita, jotka täyttävät turvallisuuteen, käyttömukavuuteen ja laatuun liittyviä standardien perusvaatimuksia. Työssä käytettävien jalkineiden tulee olla tyyppitarkastettuja ja CE-merkittyjä. Kuva 1. esimerkki turvajalkineesta. Kuva 2: Esimerkki turvajalkineesta 8

11 Jalkineiden ulkopohjat Jalkineiden ulkopohja on useimmiten valmistettu seuraavista materiaaleista, taulukko 2. Taulukko 2. Jalkineiden ulkopohjan erilaisten materiaalien ominaisuuksia jalkinemalli ulkopohjan materiaali ulkopohjan ominaisuus turva-, suoja- ja työjalkineet polyuretaani (PU) PU-seokset; termoplastinen TPU polyuretaanikumi PUR kevyt, kemikaalin kestävä, yleisin pohjamateriaali mikrohuokoisena hyvä pito kevyt, kemikaalin kestävä pito kohtalainen kumisaapas styreenibutadieeni (SBR) etyleeni-propyleeni-dieenikumi (EPDM) kohtalainen kemikaalinkestävyys tiheitä ja kovia, ei kovin hyvä pito kuluneena PU-saapas Luonnonkumi (NR) mikrohuokoisena hyvä pito kemikaalinkestävävyys huono öljynkestävyys pehmeillä seoksilla kohtalainen pito ei käytetä ammattijalkineissa 1.5 Jalkineiden ulkopohjan pidon mittaus (EN ISO 13287:2006) Ammattijalkineiden standardin mukainen ulkopohjan pidon mittaus suoritetaan käyttämällä glyserolia väliaineena ja teräslevyä mittausalustana tai vaihtoehtoisesti väliaineena natriumlayryylisulfaattia (NaLS) ja keraamista mittausalustaa. Mittaukset suoritetaan joko mittaamalla jalkineen koron liun tai koko pohjan kitka-arvoa. Natriumlayryylisulfaatti on saippuan kaltainen väliaine joka simuloi käytettäviä pesuaineita. Glyserolin avulla voidaan taas simuloida öljyn tai rasvan aiheuttamaa liukkautta. Mittauksen tulos ilmoitetaan liikekitkakertoimena (DCOF). EN ISO 13287, 2006 Jalkineiden ulkopohjan pito on testattu käyttämällä väliaineena glyserolia ja mittausalustana teräslevyä tai käyttämällä vaihtoehtoisesti väliaineena natriumlayryylisulfaattia (NaLS) ja mittausalustana keraamista levyä. 9

12 EN ISO 20345, EN ISO ja EN ISO 20347, 2004 (entinen EN ) Merkintä SRA. Jalkineen ulkopohjan pito on testattu käyttämällä väliaineena Natriumlayryylisulfaattia (NaLS) ja mittausalustana keraamista levyä. vaatimus: koron liuku/kitkakerroin (DCOF) vähintään 0,28 vaatimus: koko pohjan kitkakerroin (DCOF)vähintään 0,32. Merkintä SRB. Jalkineen ulkopohjan pito on testattu käyttämällä väliaineena glyserolia ja mittausalustana teräslevy. vaatimus: koron liuku/kitkakerroin (DCOF)vähintään 0,13 vaatimus: koko pohjan liuku vähintään (DCOF) 0,18. Merkintä SRC. Jalkineen ulkopohjan pito on testattu käyttämällä molempia edellä mainittuja olosuhteita eli väliaine/alusta yhdistelmiä. 2. TAVOITTEET Tutkimuksen tavoitteena oli löytää elintarviketeollisuuteen parhaiten soveltuvat, pitävät jalkineet sekä optimaaliset lattiamateriaalit ja puhtaanapitoratkaisut ja siten tutkimustulosten tiedotuksen kautta lisätä liikkumisturvallisuutta elintarviketeollisuudessa. Toisena tavoitteena oli seurata lattiapinnan kulumisen vaikutusta sekä puhdistus- ja hoitotoimenpiteiden vaikutusta lattiamateriaalien pitoon. Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää standardointityössä, jalkinesuojain teknisen komitean työssä CEN/TC 161 sekä lattianpäällyste puolen teknisen komitean CEN/TC 339 liukkaustyöryhmän työssä. 10

13 3. MENETELMÄ JA AINEISTO Tutkimus koostui seuraavista osa-alueista: - liukkausmittaukset, yrityskohtaiset työpaikkamittaukset siirrettävän mittauslaitteiston avulla - tuotantotilojen lattiamateriaalien ja puhtaanapidon selvitys - lattiamateriaalien kartoitus - lattioiden liukuestekäsittelyjen kartoitus - puhtaanapito ja sen vaikutus pito-ominaisuuksiin - työntekijöiden kyselyt (N=251) - työtapaturmat ja läheltä piti-tilanteiden kartoitus - käytössä olevien jalkineiden kartoitus - puhdistus ja pesumenetelmien selvitys - työsuojelupäälliköiden - tai työsuojeluvaltuutettujen vapaat haastattelut työpaikkakäyntien yhteydessä. Tutkimuksen kulku on esitetty kuvassa 3 Työolosuhteet - työkohteet - työvaiheet - kulkureitit Taustatiedot Puhtaanapito - lattioiden käsittelyt - liukuestekäsittelyt Työntekijöiden haastattelut ja kyselyt - sattuneet tapaturmat - läheltä piti-tapaukset Liukkausmittaukset työpaikoilla - vertailumittaukset: eri jalkine- ja suojustyypit - lattiamateriaalit - väliaineet - ennen ja jälkeen puhtaanapidon Työsuojelupäälliköiden haastattelut - kirjatut tapaturmat ja läheltä piti-tapaukset - esiintyvyys - käytössä olevat jalkineet: - jalkinetyypit - kokemukset Raportti - käytössä olevat jalkineet - jalkinetyypit - kokemukset - artikkeli: esim. elintarvike -lehti Tiedotus - tulosten esittely yrityksissä - ulkoinen ja sisäinen tiedotus: - web-tiedotus: - yleisöluennot - suositus jalkineiden valinnasta ja lattiapintojen puhtaanapidosta Kuva 3. Liukkauden torjunta elintarviketeollisuudessa, hankkeen kulku 11

14 Tutkimus toteutettiin ajalla Työterveyslaitoksen organisaatiomuutoksen takia suunnitellusta henkilövarauksessa jouduttiin tekemään muutoksia. Sen tähden projektin aikataulun viivästymiseen vaikuttivat TTL:n suojautuminen ja tuoteturvallisuustiimissä tapahtuneet henkilöstömuutokset. 4. Tulokset Mukana olleet yritykset edustivat seuraavia elintarviketeollisuuden aloja: elintarvikkeiden ja juomien valmistus (TOL 15): - maitotuotteiden valmistus (TOL 155): jäätelon valmistus (1552) ja maitotaloustuotteiden valmistus sisältäen voin valmistuksen (15510), - myllytuotteiden valmistus (156) sisältäen taikinan valmistuksen ja muiden elintarvikkeiden valmistus (158), sisältäen sämpylöiden valmistuksen, - suklaan ja makeisten valmistus (1584), - juomien valmistus (159), sisältäen virvoitusjuomien (15980) ja oluen valmistuksen (1596) Mittauksia suoritettiin myös ravitsemistoiminnan alalla (TOL 55) muutamassa työpisteessä: - suurkeittiö (henkilöstöruokala ja ateriapalvelu 55520) sekä - kahdessa hampurilaisravintolassa (kahvila-ravintolat 55302, 553). Tapaturmaselostusrekisteri Työsuojeluhallinnon tapaturmaselostusrekisterin mukaan vakavia suoranaisesti liukastumisesta, kaatumisesta tai kompastumisesta johtuvia tapauksia tai jalkojen alueelle kohdistuneita tapauksia ei ollut sattunut yhtään vuonna TAPS- Tapaturmaselostusrekisteri on Hämeen työsuojelupiirin ylläpitämä tietokanta koko Suomen alueella toimivien työsuojelutarkastajien laatimista vaikealaatuiseen vammaan tai kuolemaan johtaneista työtapaturmista. (Lähde Työsuojeluhallinto, tapaturmaselostusrekisteri). Rekisteristä poimittiin aikavälillä vuosina jalan alueelle sattuneet tapaukset ja liukastumisesta, kaatumisesta tai kompastumisesta tilastoon merkityt tapaukset. Näistä tapauksista oli yksi sattunut tikkailta liukastumisesta ja yksi jalan jäämisestä kuljetinrullien väliin. Huomattavaa oli että kymmenestä tapauksesta kahdeksan oli sattunut trukki, haarukkanostovaunulla tai lavansiirtovaunulla työskenteltäessä. Taulukkoon 3 on poimittu nämä yksittäiset tapaukset. 12

15 Taulukko 3. TAPS-tapaturmarekisteristä poimittuja yksittäistapauksia (TOL 15) vuosi tapauksia yhteensä, TOL:15 TAPS-tapaturmarekisteristä poimittuja yksittäisiä tapauksia rullarata, työntekijän jalan litistyminen kuljetinrullien väliin, väärä työtapa - trukki, työntekijän jalkavamma, leikkausta vaatinut tapaus. Aiheuttaja: häiriökorjauksen aikana häiriö tiedonkulussa, jonka seurauksena toinen trukki törmäsi paikallaan olleeseen trukkiin, jonka kuljettaja oli ollut poimimassa kuormasta tippunutta laatikkoa. Työntekijän jalka jäi trukkilavon väliin puruistuksiin. Kuinka tapahtuma voidaan estää: sisäinen ohjeistus häiriötilanteisiin ja koulutus trukki, kuljettajan jalan loukkaantuminen vakavasti, Kuinka tapahtuma voidaan estää: työnopastus ja koulutus trukki, kuljettajan jalan loukkantuminen, aiheuttaja: työtapa, kuinka tapahtuma voidaan estää: sisäinen ohjeistus ja henkilökunnan koulutus - trukki, toisen työntekijän jalan varpaan ruhje. Jalkine: turvajalkine. Aiheuttaja: kuljettajan työtapa, puutteellinen työntekijöiden koulutus. Kuinka tapahtuma voidaan estää: sisäinen ohjeistus ja henkilökunnan koulutus haarukkanostovaunu, vaunun ohjauspää putosi työntekijän jalan jalkapöydän päälle, aiheuttaen luunmurtumia ja jännevaurio. Aiheuttaja: työtapa, puutteellinen perehdytys tehtävään. Kuinka tapahtuma voidaan estää: henkilökunnan koulutus, vaara- ja haittatekijöiden tuntemus - haarukkatrukki, työntekijän jalkavamma. Henkilönnostoon oli käytetty sopimatonta nostolaitetta liukastuminen alumiinitikkailta, putoaminen noin 5 metrin matkan alas betonilattialle, jalan lipeäminen tikasaskelmalta, vaikea kulku tikkaille. Kuinka tapahtuma voidaan estää: Turvallisen kulun järjestäminen teknisin toimenpitein - jalan puristuminen lavansiirtovaunun astinlaudan ja pilarin väliin, nilkan avomurtuma - trukki,toisen työntekijän jalkavamma, varpaan murtuminen, Toinen trukinkuljettaja ajoi toisen trukinkuljettajan jalan päälle. Puutteelliset turvajalkineet, inhimillinen virhe Kuinka tapahtuma voidaan estää: trukinkuljettajien opastus. 13

16 Vahinkotilasto Tapaturmavakuutuslaitosten liiton vahinkotilastosta ajetun rajatun elintarvikkeiden ja juomien valmistuksesta (TOL 15) koskevan tilastoajon perusteella alalla sattuneet vahinkojen vakavuus ja tapausmäärät on esitetty taulukossa 4. Eniten oli sattunut pieniä tapaturmia, jotka olivat aiheuttaneet 0-3 päivän sairaspoissaolon. (Lähde: Tapaturmavakuutuslaitosten liiton vahinkotilasto) Taulukko 4. Elintarvikkeiden ja juomien valmistuksessa vuosina sattuneiden tapausten vakavuus vakavuus sattumisvuosi, tapauksia yhteensä pv pv pv pv pv pv pv Taulukkoon 5 on poimittu elintarvikealaa koskevien tapausten aiheuttajat, jotka voivat jollakin tapaa liittyä liikumisturvallisuuteen. Tilaston mukaan suurin työtapaurmien aiheuttaja on materiaalit, esineet, tuotteet ja sirpaleet, toiseksi suurin aiheuttaja on käsityökalut. Taulukko 5. Elintarvikkeiden ja juomien valmistuksessa vuosina sattuneiden tapausten joitakin aiheuttajia aiheuttaja sattumisvuosi, tapauksi yhteensä materiaalit, esineet, tuotteet, sirpaleet kulkuväylät, alustat, maa, ovet, seinät kiinteät portaat, katot, aukot, parvekkeet ym kuljettimet työntökärryt (rullakot, kärryt ym.) haarukkatrukit, muut laitteet kulj. ym liikutelavat säiliöt, kuljetusvaunut tavaransiirtolaitteet jalankulkusillat, lavat, pilarit, pylväät kiinteät rakenteet siirrettävät tikkaat siirrettävät rakenteet Suurin vahingoittumisen tapa on leikkaavan, terävän ym. esineen aiheuttama vahinko, toiseksi eniten iskeytyminen kiinteää pintaa vasten, kolmanneksi äkillinen fyysinen tai psyykkinen kuormittuminen ja neljänneksi puristuminen tai ruhjoutuminen. Vamma oli ollut useimmiten haava tai pinnallinen vamma, toiseksi eniten sijoiltaan menot, nyrjähdykset tai venäädykset ja kolmanneksi tärähdykset tai sisäiset vammat. 14

17 4.1 Työntekijöiden kyselyt Työntekijöille suunnattuun kyselyyn saatiin vastauksia 251 henkilöltä, kahdeksasta eri elintarvikealan ja ravitsemistoiminnan yrityksestä, näistä yksi oli henkilöstöruokala (suurkeittiö) ja yksi ravintola (hampurilaisravintola). Kyselylomake sisälsi kysymyksiä muun muassa käytössä olevista jalkineista ja niiden ominaisuuksista, lattiapintojen pito-ominaisuuksista että niiden puhdistus- ja pesumetelmistä, sekä sattuneista tapaturmista ja läheltä piti-tilanteista. Elintarvikealalla työskentelevät ja kyselyyn vastanneet olivat ammatiltaan seuraavia: meijeristi, meijeriteknikko, voin valmistaja, maidonkäsittelijä, leipomotyöntekijä, tuotantotyöntekijä, koneen- ja linjanhoitaja, lavaamonhoitaja, valulinjan hoitaja, annostelukoneen käyttäjä, savustaja, pakkaaja, operaattori, varastotyöntekijä, siistijä tai siivooja, laitosmies, asentaja, trukin kuljettaja. Ravintola-alalla vastanneet olivat ammatiltaan: tarjoilija, kokki, apulaisravintolapäällikkö ja ravintolatyöntekijä. Kaikista vastanneista kolmekymmentä prosenttia (30 %) oli työskennellyt 6-10 vuotta työtehtävässä, vajaa neljännes (24 %) 1-5 vuotta ja noin 10 % yli 21 vuotta. Kuvassa 4. on esitetty työntekijöiden kokemus työtehtävässä. Enemmistö vastanneista oli iältään vuotiaita. <1 1-5 työkokemus (vuotta) > % vastanneista (N=251) Kuva 4. Kyselyyn vastanneiden työkokemus elintarvikealan työtehtävässä 15

18 < ikä (vuotta) > % vastanneista Kuva 5. Kyselyyn vastanneiden ikäjakauma (N=251) Työntekijöiden raportoimat työtapaturmat ja läheltä piti-tilanteet Työntekijöiden ilmoittamat työtapaturmat ja läheltä piti-tilanteet on esitetty kuvassa 6. kyllä työtapaturma ei läheltä piti tilanne kyllä ei % vastanneista 70 Kuva 6. Työntekijöiden raportoimat työtapaturmat ja läheltä piti-tilanteet 16

19 Liukastumisesta, kompastumisesta ja kaatumisesta johtuvat työtapatumat ja läheltä piti-tilanteet Liukastumisesta, kompastumisesta ja kaatumisesta johtuvia työtapaturmia ilmoitti sattuneen 24 % vastanneista ja läheltä piti-tilanteista raportoi lähes 60 % vastanneista, kuva 7. kyllä työtapaturma ei läheltä piti tilanne kyllä ei % vastanneista 80 Kuva 7. Työntekijöiden raportoimat liukastumisesta, kompastumisesta ja kaatumisesta johtuvat työtapatumat ja läheltä piti-tilanteet Viimeisen viiden vuoden aikana liukastumisesta, kaatumisesta tai kompastumisesta johtuneet ja työntekijöiden raportoimien tapausten lukumäärät on esitettu taulukossa 6. Taulukko 6. Viimeisen viiden vuoden aikana sattuneet liukastumis, kaatumis tai kompastumistapaturmat lukumäärä vastanneita, lkm % vastanneista ei vastausta

20 Vamman vakavuus Tapaturman aiheuttamia sairaspoissaoloja aiheutui yhteensä 62 työntekijälle eli noin neljännekselle kyselyyn vastanneille (N=251). Tapaturma oli aiheuttanut yli kuukauden sairaspoissaolon kolmelle työntekijälle, kolmesta päivästä yli kuukauden sairaspoissaoloon johti 24 tapausta. Alle kolmen (3) päivän sairauspoissaolo aiheutui 30 tapauksessa (15 % kaikista vastanneista), taulukko 7. Taulukko 7. Sattuneiden tapatumien vakavuus, sairaspoissaolo sairaspoissaolon pituus lukumäärä, lkm % vastanneista (N=251) alle 3 päivää päivää viikkoa viikkoa 2 0,8 yli kuukausi 3 1 Yli kuukauden sairaspoissaolo Vakavimmissa liukkaudesta johtuvissa tapaturmissa syynä oli ollut liukas lattia tai kompastuminen/astuminen aukkoon sekä kiire. Liukastumisesta johtuvissa tapauksissa lattiapinta oli ollut märkä tai epäpuhdas. Tapaturma-alttiiksi työvaiheeksi ilmoitettiin muun muassa tehtävä, jossa työntekijä joutuu työntämään manuaalisesti raskaita taakkoja. Iältään työntekijät olivat olleet näissä tapauksissa yli 51 vuotiaita ja yksi heistä oli ollut vuotias. Heidän työkokemuksensa vaihteli kuudesta (6) vuodesta yli 20 vuoteen. 1-4 viikon sairaspoissaolon aiheuttaneiden tapausten syyt, vamman laatu, arvio tapausten toistumisesta ja käytössä olleista jalkineista on esitetty tarkemmin taulukossa 8. 18

21 Taulukko 8. Yli 1 kuukauden sairaspoissaolon aiheuttaneet tapaukset tapaus 1 tapaus 2 tapaus 3 työkokemus, vuotta > ikä, vuotta > 51 > lattiapinta märkä lattia, epäpuhdas pinta astui tyhjään liukas lattia, pesuainetta lattialla syy liukas, märkä tai likainen lattia, kiire ja kompastuminen liukas lattia ja kiire, hankalat olosuhteet, liukastuminen liukastuminen, ja elintarvikevaunujen huono kunto (pyörät eivät pyöri kunnolla), ahtaat paikat ja hankalat työasennot vamman laatu jänteen venähdys, nilkka, olkapään vamma nyrjähdys ja murtuma polvessa lihasvaurio, mustelmia vartalossa toistuminen vaunuja työntäessä ja kiire, ulkona työskentely koneiden luona häiriötilanteet (metallilattia) jalkineet turvajalkineet, kumisaappaat turvajalkineet turvajalkineet 1-4 viikon sairaspoissaolo 1-4 viikon sairaspoissaolon aiheuttaneissa tapauksissa työntekijöiden työkokemus oli yhdestä vuodesta (1) kymmeneen (10) vuoteen. Kolmessa tapauksessa tapaturman sattuma-aikana työntekijä oli vuotias, kahdessa tapauksessa ja yksi oli ollut yli 50 vuotias. Tapauksen oli useimmiten aiheuttanut lattian märkyys tai epäpuhtaus. Kaksi kaatumis tai kompastumistapausta oli sattunut metallirappusissa, muita syitä olivat lattiapintojen eritasoisuus, aukko kulkualustalla, lattiapinnalla ollut jääkerros ja öljyinen sekä märkä pinta. Tapahtuman seurauksena työntekijä oli loukkannut selkänsä, jalkansa tai jopa kasvonsa. Liiteessä 1 on eriteltynä neljän erillisen tapauksen arvioitu syy, vamman laatu, arvio tilanteen toistumisesta ja lattiapinnan olosuhde kuvaus. Tapaturmien tapahtumakuvauksia Tapaturmien tapahtumakuvaukset kuten tapaturman syy, selostus yksittäisistä tapahtumasta ja työntekijän arvio tapahtumasta on esitetty liitteessä 2. 19

22 Läheltä piti-tilanteet Liukastumisesta, kompastumisesta ja kaatumisesta johtuvat työtapatumat oli aiheutunut 24 % vastanneista ja läheltä piti-tilanteita ilmoitti tapahtuneen lähes 60% vastanneista. Läheltä pititilanteiden suurimmaksi syyksi ilmoitettiin lattian liukkaus, jonka aiheuttaja oli epäpuhdas lattia. Epäpuhtaudet olivat tuotantolaitoksesta riippuen joko vettä, pölymäistä tai jauhomaista epäpuhtautta, öljyä tai valmistettavien tuotteiden ainesosia kuten nesteitä, tärkkelystä, suklaata, rasvaa, muruja tai elintarvikkeiden palasia sekä tuotantokoneista valuvaa koneöljyä tai muuta sellaista. Lattian liukkaus oli aiheuttanut myös vaaratilanteita trukilla ajaessa. Tapauksissa lattialla oli ollut koneista valuvaa öljyä tai lattiapinta oli ollut jäinen tai märkä vedestä tai rasvasta. Muita vaaratilanteita oli aiheuttanut tuotannon poikkeustilanne, jolloin työntekijä oli joutunut kulkemaan mm. kuljetinrullien päällä linjan tukoksen poistamiseksi. Lisäksi käytössä olevat työvaiheet tai työtavat mainittiin vastauksissa. Joissakin tapauksissa läheltä-piti tilanteiden syiksi ilmoitettiin kiire tai väsymys. Avovastauksia: - monessa paikassa on liukasta - siirreltäviä elintarvikevaunuja työntäessä ja uunin sisällä olevat häiriötilanteet (metallilattia) - raskaita vaunuja (n.800 kg) työntäessä liukastuminen - jauhehuone, jauheiden ammunta, lattialla aina jonkun verran jauhetta. Huone, jonka läpi kulku on kasteltu (huuhdeltu), kengänpohjat kastuvat ja kulkiessa huonesta toiseen jauhe tarttuu kengänpohjiin ja liukastuttaa. Jalkasuihkun alue on liukas, maalattu betonipinta - lattiapinta on kesäkautena todella liukas, johtuen ilman kosteudesta sekä lattian ja kuljetinrullien jäätymisestä - massanvalmistuksen yhteydessä, kun rasvoja käytetään paljon - kasvirasvaosastolla - jos on märkää tai tuotetta on lattialla - trukki luistaa aina kun on vettä lattialla, lattioita ei ole karhennettu - trukin renkaat liukuneet, trukilla päin seinää tai päin toista trukkia (yhteensä 3 tapausta). Suurinosa työntekijöistä koki että liukkaudesta on osittain haittaa työympäristössä. Avovastauksia olivat: - kyllä, koska jauheita käsitellään päivittäin ja sitä tippuu lattialle, vaikka olisi kuinka huolellinen - kyllä, kun on kiire mennä jonnekkin - kyllä on haittaa, ongelma on jokapäiväistä - maalatuilla lattioilla 20

23 - joskus lattiat ovat rasvaisia, jolloin ovat erittäin liukkaita - pesun jälkeinen lattiapinnan liukkaus - elintarvikkeiden ainesosat - vesisateessa kantautuu kengistä märkää - kyllä pesujen jälkeen - lattian ollessa märkä tai tuotetta lattialla - kyllä on ongelma, tapaturmariski nousee huomattavasti - välillä, onneksi hyvät kengät auttaa - muovimatto on pitävin. Lattiapintojen puhtaanapito Lattiapintoja puhdistetaan useimmiten työvuoron aikana usein. Tuotantotilojen hygieniatasosta riippuen kevyt puhtaanapito on työvuoron aikana joko työntekijöiden vastuulla tai siivoojat tai siistijät hoitavat lattiapintojen puhtaanapidosta tai joissakin yrityksissä siivous on ulkoistettu. Lattiapintojen kulumat tai muut kohdat, jotka voivat aiheuttaa liukastumisen tai kompastumisen Työntekijät ilmoittivat yksittäisiä tapauksia joissa lattiopintojen kulumat tai muut tekijät aiheuttavat liukkautta, näitä olivat: - elintarviketeollisuudessa käytettävä desinfiointivaahto - tuotantotilan lattian viivamaalit - liikkuminen eri alueilla muun muassa valvomosta tuotantotilaan kulku - varaston viemärinkansien liikkuminen, joihin voi jäädä trukilla kiinni ja liukastua - kulumat ja töröttävät naulat - kolot ja epätasaisuudet lattiapinnassa - kynnykset - epätasainen lattia - eri-ikäisten tuotantotilojen ja näiden lattiamateriaalin yhtymäkohdat. Muita tekijöitä olivat: - jäätynyt lattia. Käytössä olevat jalkineet Pääosa vastanneista käyttää työnantajan hankkimia jalkineita. Kyselyyn vastanneista turvajalkineita ilmoitti käyttävän 84 %. Käytössä oli seuraavanlaisia jalkinemalleja: sandaali, puolikenkä, varsikenkä ja saapas. Kumisaappaita ilmoitti käyttävän 16 % vastanneista. Useimmat muut käytössä ilmoitetut jalkineet olivat tyyppihyväksyttyjä työjalkineita kuten sandaaleja tai korkeakorkoisia sandaaleja. Käytössä olevat jalkinetyypit on kuvattu kuvassa 8. 21

Merja Mynttinen. Käsin tehtävien nostojen aiheuttaman riskin arviointimenetelmän kehittäminen

Merja Mynttinen. Käsin tehtävien nostojen aiheuttaman riskin arviointimenetelmän kehittäminen Merja Mynttinen Käsin tehtävien nostojen aiheuttaman riskin arviointimenetelmän kehittäminen SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ 4 1. JOHDANTO 5 1.1 Kehittämistyön taustaa 5 1.2 Kehittämistyön tavoite 7 2. KEHITTÄMISTYÖN

Lisätiedot

Työtapaturmia 139 000 Suomessa vuonna 2012

Työtapaturmia 139 000 Suomessa vuonna 2012 Työmarkkinat 204 Työtapaturmat 202 Työtapaturmia 39 000 Suomessa vuonna 202 Vuoden 202 aikana Suomessa sattui yhteensä 39 000 työtapaturmaa. Palkansaajille näistä sattui noin 28 000 ja yrittäjille (mukaan

Lisätiedot

Sähköalan ammattilaisten sähkötapaturmien ennaltaehkäisy

Sähköalan ammattilaisten sähkötapaturmien ennaltaehkäisy TUKES-julkaisu 6/2006 Sähköalan ammattilaisten sähkötapaturmien ennaltaehkäisy Tuuli Tulonen Johanna Pulkkinen Heidi Nousiainen Tampereen teknillinen yliopisto Turvallisuustekniikan laitos TURVATEKNIIKAN

Lisätiedot

Työtapaturmaseurausten ja kustannusten selvittäminen yritystasolla

Työtapaturmaseurausten ja kustannusten selvittäminen yritystasolla Inhimillinen työ osaamiskeskus Työturvallisuustiimi Työtapaturmien aiheuttamat kustannukset Työturvallisuuden merkitys työpaikkojen tuottavuuteen Julkaistu seuraavien rahoittajien tuella Työtapaturmaseurausten

Lisätiedot

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Sisältö Esipuhe.... 3 Ohjeen sisällöstä.... 3 Mikä on trukki ja kuljettaja?... 4 Trukkiliikennettä koskevat työturvallisuuslainsäädännön määräykset....

Lisätiedot

Opas työliikenteestä TYÖ JA LIIKENNE LIIKENNETURVA 1

Opas työliikenteestä TYÖ JA LIIKENNE LIIKENNETURVA 1 Opas työliikenteestä TYÖ JA LIIKENNE LIIKENNETURVA 1 Julkaisija: Liikenneturva Teksti: Erkki Lähdeniemi, Lasse Saharinen Kuvitus: Juhani Hämäläinen Ulkoasu: Teppo Jokinen Painopaikka: IS-Print Oy, 2002

Lisätiedot

TYÖTAPATURMAT - TILASTOJULKAISU 2014. Tilastovuodet 2005-2013

TYÖTAPATURMAT - TILASTOJULKAISU 2014. Tilastovuodet 2005-2013 TYÖTAPATURMAT - TILASTOJULKAISU 214 Tilastovuodet 25-213 Käytetyt käsitteet Palkansaaja Työnantajan vakuuttamisvelvollisuuden piiriin kuuluvat työsuhteiset työntekijät sekä työvoimapoliittisessa aikuiskoulutuksessa

Lisätiedot

Työ ja terveys. 4.1 Työtapaturmat. Tapaturmatilanne yleisesti

Työ ja terveys. 4.1 Työtapaturmat. Tapaturmatilanne yleisesti 4 Työ ja terveys Tilastoitujen työtapaturmien, ammattitautien, työkyvyttömyystapausten, sairauspoissaolojen ym. haitallisten terveysvaikutusten lisäksi työntekijän terveyttä ja turvallisuutta voidaan kuvata

Lisätiedot

Eväitä työturvallisuuden edistämiseen. Tilastojulkaisun lukijan avuksi. Työtapaturmien määrät ja taajuus kasvussa

Eväitä työturvallisuuden edistämiseen. Tilastojulkaisun lukijan avuksi. Työtapaturmien määrät ja taajuus kasvussa Työtapaturmat Tilastojulkaisu 212 Sisällys Eväitä työturvallisuuden edistämiseen Tilastojulkaisun lukijan avuksi Sivu 3 4 Tilastojulkaisun taulukot löytyvät TVL:n kotisivuilta www.tvl.fi Työtapaturmien

Lisätiedot

Tuottavuus ja turvallisuus huipputasolle

Tuottavuus ja turvallisuus huipputasolle Tuottavuus ja turvallisuus huipputasolle Työympäristökilpailu 2002 2005 Tekstit: Jukka Tiihonen (toim.) Petra Houghton Heikki Laitinen Arja Liinamaa Paula Maunumäki Jukka Muukkonen Terhi Saranen Johanna

Lisätiedot

loviisa norokorpi mervi harju eeva rantanen Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu vuonna 2012

loviisa norokorpi mervi harju eeva rantanen Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu vuonna 2012 2013 loviisa norokorpi mervi harju eeva rantanen Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu vuonna 2012 Loviisa Norokorpi, Mervi Harju, Eeva Rantanen Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu vuonna 2012 Liikenneviraston

Lisätiedot

Työtapaturmat. Tilastovuodet 2000 2009 TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN LIITTO 1. Yrittäjät Palkansaajat Yhteensä

Työtapaturmat. Tilastovuodet 2000 2009 TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN LIITTO 1. Yrittäjät Palkansaajat Yhteensä Työtapaturmat Tilastovuodet 2000 2009 2009 2008 2007 2010 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 0 30000 60000 90000 120000 150000 Yrittäjät Palkansaajat Yhteensä TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN LIITTO 1 Sisällysluettelo,

Lisätiedot

Yritysten henkilöstön kokonaisturvallisuuden ja työhyvinvoinnin järjestelmällinen edistäminen Loppuraportti

Yritysten henkilöstön kokonaisturvallisuuden ja työhyvinvoinnin järjestelmällinen edistäminen Loppuraportti Tampereen teknillinen yliopisto - Tampere University of Technology Sanna Anttila, Toni Hyytinen & Jouni Kivistö-Rahnasto Yritysten henkilöstön kokonaisturvallisuuden ja työhyvinvoinnin järjestelmällinen

Lisätiedot

Teollisuuden kunnossapitohenkilöstön riskiprofiili. Pirjo I Korhonen Anja Saalo Tiina Pensola Eero Priha

Teollisuuden kunnossapitohenkilöstön riskiprofiili. Pirjo I Korhonen Anja Saalo Tiina Pensola Eero Priha Teollisuuden kunnossapitohenkilöstön riskiprofiili Pirjo I Korhonen Anja Saalo Tiina Pensola Eero Priha Työterveyslaitos Helsinki 7.3.2011 2 LUKIJALLE Työterveyslaitos laatii vuosittain sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN KOTI- JA VAPAA-AJAN TAPATURMIEN JA NIIDEN TORJUNNAN MERKITYS TYÖYHTEISÖISSÄ: tapausesimerkeistä kohti yleistettävää tietoa

HENKILÖSTÖN KOTI- JA VAPAA-AJAN TAPATURMIEN JA NIIDEN TORJUNNAN MERKITYS TYÖYHTEISÖISSÄ: tapausesimerkeistä kohti yleistettävää tietoa Liisa Yrjämä ja Anne Ollanketo (toim.) HENKILÖSTÖN KOTI- JA VAPAA-AJAN TAPATURMIEN JA NIIDEN TORJUNNAN MERKITYS TYÖYHTEISÖISSÄ: tapausesimerkeistä kohti yleistettävää tietoa KOTVA hankkeen loppuraportti

Lisätiedot

Tekstiilihuoltoalan työturvallisuus. pesuprosessin eri vaiheissa

Tekstiilihuoltoalan työturvallisuus. pesuprosessin eri vaiheissa Tekstiilihuoltoalan työturvallisuus pesuprosessin eri vaiheissa Sisältö Yleistä... 2 Työympäristön ja työmenetelmien sekä niihin liittyvien turvallisuusriskien kartoitus... 2 Pesula työympäristönä... 2

Lisätiedot

Kemianteollisuuden riskinarviointia koskevien työturvallisuusja työterveyssäännösten vaikuttavuus

Kemianteollisuuden riskinarviointia koskevien työturvallisuusja työterveyssäännösten vaikuttavuus Työsuojelujulkaisuja 92 Toivo Niskanen, Hannu Kallio, Antti Zitting Kemianteollisuuden riskinarviointia koskevien työturvallisuusja työterveyssäännösten vaikuttavuus Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa -foorumin vaikutukset ja kokemukset. Tutkimusraportti

Nolla tapaturmaa -foorumin vaikutukset ja kokemukset. Tutkimusraportti Inhimillinen työ Tapaturmien ehkäisy -tiimi Nolla tapaturmaa -foorumin vaikutukset ja kokemukset Tutkimusraportti 19.11.2009 Henriikka Virta Eeva Liisanantti Markku Aaltonen Tutkimus on toteutettu Työsuojelurahaston

Lisätiedot

TYÖN JA TYÖLIIKENTEEN TURVALLISUUDEN KEHITTÄMISHANKE TAVARANKULJETUSALALLA

TYÖN JA TYÖLIIKENTEEN TURVALLISUUDEN KEHITTÄMISHANKE TAVARANKULJETUSALALLA Elina Qvist Petri Saaranen (toim.) TYÖN JA TYÖLIIKENTEEN TURVALLISUUDEN KEHITTÄMISHANKE TAVARANKULJETUSALALLA hankkeen loppuraportti Työtieteen hankeraportteja Project Reports of Work Science Department

Lisätiedot

Ohje uimahallien ja kylpylöiden lattioiden liukkauden ehkäisemiseen

Ohje uimahallien ja kylpylöiden lattioiden liukkauden ehkäisemiseen Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Tutkimusraportti 145 Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Structural Engineering. Research Report

Lisätiedot

Mittaaminen osana työturvallisuuden johtamista

Mittaaminen osana työturvallisuuden johtamista Mittaaminen osana työturvallisuuden johtamista Sisältö Alkusanat... 3 Käsitteitä ja määritelmiä... 4 Työturvallisuuden mittaaminen... 7 Mittaamisen tavoitteena oman toiminnan kehittäminen... 8 Mittaamisen

Lisätiedot

TYÖTAPATURMAT TILASTOJULKAISU 2013

TYÖTAPATURMAT TILASTOJULKAISU 2013 TYÖTAPATURMAT TILASTOJULKAISU 2013 Tapaturmataajuus 16 18 14 16 12 14 10 12 8 10 6 8 4 6 2 4 0 2 Työkyvyttömyyden kesto Palkansaajien työpaikkatapaturmat Työtapaturmat Tilastojulkaisu 2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Hankkeen on rahoittanut Sosiaali ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto.

Hankkeen on rahoittanut Sosiaali ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto. Sisällysluettelo Alkusanat... 3 Määritelmät... 4 1. Rakennustyön erityispiirteitä... 5 1.1 Rakennusalan työntekijöiden ikärakenne ja TULE oireet... 6 1.2 TULE sairauksien aiheuttajat... 8 1.3 Fyysisesti

Lisätiedot

Rengasalan ergonomiaselvitys

Rengasalan ergonomiaselvitys Rengasalan ergonomiaselvitys Loppuraportti Mika Nyberg & Vuokko Puro Työterveyslaitos Tampere 2 (37) Esipuhe ja kiitokset Tämä rengasalan ergonomiaselvitys on tehty Työturvallisuuskeskuksen ja kumiteollisuuden

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

Tärinäntorjuntaohjelma -

Tärinäntorjuntaohjelma - Tärinäntorjuntaohjelma - Rajavartiointiin käytettyjen moottorikelkkojen tärinän vaikutusten arviointi Rajavartiolaitos Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Alkusanat... 3 Johdanto... 4 Käsitteet... 4

Lisätiedot

TAPATURMATILASTOJEN HYÖDYNTÄMINEN SÄHKÖ- TURVALLISUUTTA KUVAAVAN INDIKAATTORIN KE- HITTÄMISEKSI TUKESISSA

TAPATURMATILASTOJEN HYÖDYNTÄMINEN SÄHKÖ- TURVALLISUUTTA KUVAAVAN INDIKAATTORIN KE- HITTÄMISEKSI TUKESISSA TAPATURMATILASTOJEN HYÖDYNTÄMINEN SÄHKÖ- TURVALLISUUTTA KUVAAVAN INDIKAATTORIN KE- HITTÄMISEKSI TUKESISSA Tutkimusraportti 18.1.2007 Noora Hintikka TIIVISTELMÄ Turvatekniikan keskus (TUKES) tutkii osana

Lisätiedot

AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU

AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Tampereen ammattikorkeakoulu AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Opettajankoulutuksen kehittämishanke Työturvallisuuskorttikoulutuksen kehittäminen Tampereen kaupungin tilakeskuksen siivoustuotantoyksikössä

Lisätiedot

Työtapaturmat ja ammattitaudit

Työtapaturmat ja ammattitaudit Työtapaturmat ja ammattitaudit Tilastovuodet 1996-2007 2007 2006 2005 2004 2009 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 0 30000 60000 90000 120000 150000 Yrittäjät Palkansaajat Yhteensä TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN

Lisätiedot

MIKKO MÄNNISTÖ TYÖMATKALIIKENTEEN TURVALLISUUS JA SIIHEN VAIKUTTAMINEN. Diplomityö

MIKKO MÄNNISTÖ TYÖMATKALIIKENTEEN TURVALLISUUS JA SIIHEN VAIKUTTAMINEN. Diplomityö MIKKO MÄNNISTÖ TYÖMATKALIIKENTEEN TURVALLISUUS JA SIIHEN VAIKUTTAMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Kaija Leena Saarela Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot