2009:11. Liukkauden torjunta elintarviketeollisuudessa. Loppuraportti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2009:11. Liukkauden torjunta elintarviketeollisuudessa. Loppuraportti"

Transkriptio

1 2009:11 Liukkauden torjunta elintarviketeollisuudessa Loppuraportti Työterveyslaitos Helsinki 2009

2 Tämän raportin kuvamateriaali on tekijänoikeuslain alaista. Oikeus kuvien käyttöön on vain Työterveyslaitoksella sopimuksen mukaan. Työterveyslaitos Kuvat: Susanna Mäki, Erkki Rajamäki

3 Liukkauden torjunta elintarviketeollisuudessa Rajamäki Erkki, Hirvonen Mikko, Mannelin Tarmo, Mäki Susanna Työterveyslaitos, Työympäristön kehittäminen, Suojautuminen ja tuoteturvallisuus Loppuraportti 2009 Työsuojelurahaston rahoittama hanke nro Rahoituspäätös

4 Saate Tämän raportin Liukkauden torjunta elintarviketeollisuudessa projektipäällikkönä toimi erikoisasiantuntija Erkki Rajamäki. Toteutuksesta vastasivat tutkija Mikko Hirvonen, apulaistutkija Susanna Mäki, Tarmo Mannelin, tutkimusinsinööri Sirkku Siiskonen (os. Isopahkala) ja Työterveyslaitoksen Suojautuminen ja tuoteturvallisuus-tiimistä. Tutkimusta on esitelty liukkausmittarin ohella Työterveyspäivillä 2007, Samana vuonna hanke on esitelty myös Standardointiryhmälle CEN TC 161 (WG1, 2 ja 3), Pysy pystyssä - turvallisuuskampanjassa Helsingissä, Työterveyslaitoksen järjestämässä työ- ja suojavaatetuksen ajankohtaispäivillä Vantaalla sekä Helsingin kaupungin Oiva- Akatemian järjestämillä työhyvinvointimessuilla Tutkimusryhmä kiittää elintarviketeollisuuden työntekijöitä osallistumisesta tutkimukseen. Kiitokset mukana olleille yrityksille ja työsuojavaltuutetuille sekä -päälliköille. Helsingissä Tekijät 2

5 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ JOHDANTO Tilastotietoa: työtapaturmat - elintarviketeollisuus Elintarvikealan hygieniavaatimukset Aikaisemmat liikkumisturvallisuustutkimukset Turva- ja työjalkineet Jalkineiden ulkopohjan pidon mittaus (EN ISO 13287:2006) TAVOITTEET MENETELMÄ JA AINEISTO TULOKSET Työntekijöiden kyselyt Työpaikkamittaukset siirrettävän mittauslaitteiston avulla Mittaukset työpaikoilla Lattioiden liukuestekäsittelyt Puhtaanapidon vaikutus Kertakäyttösuojat (kenkäsuojat eli suojatossut) Kertakäyttöisten kenkäsuojien laboratoriomittaukset Yrityskohtaiset raportit POHDINTA JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET LÄHTEET

6 TIIVISTELMÄ Tutkimuksen tavoitteena oli löytää elintarviketeollisuuteen parhaiten soveltuvat, pitävät jalkineet sekä optimaaliset lattiamateriaalit ja puhtaanapitoratkaisut. Toisena tavoitteena oli seurata lattiapinnan kulumisen vaikutusta sekä puhdistus- ja hoitotoimenpiteiden vaikutusta lattiamateriaalien pitoon. Lisäksi selvitetiin kohdeyrityksissä liukastumisesta, kaatumisesta tai kompastumisesta alkaneet tapaturmat ja läheltä piti-tilanteet. Tavoitteena oli myös jalkineiden valintaohjeen laadinta elintarviketeollisuudelle. Tutkimuksessa mitattiin jalkineiden ja lattiapintojen pitävyyttä siirrettävän liukkausmittarin eli kitkamittarin avulla kymmenessä eri elintarviketeollisuuden työpaikalla. Kyseiset yritykset edustivat eri elintarvikevalmistuksen aloja kuten juomien-, jäätelön-, voin-, maitojauheenmakeisten- ja leipomotuotteiden valmistus. Lisäksi mukana oli kolme suurkeittiötä. Työntekijöille suunnatun kyselylomakkeen avulla selvitettiin elintarviketyöntekijöille työssä sattuneita tapaturmia ja läheltä piti-tilanteita, jotka olivat sattuneet liukastumisesta, kaatumisesta tai kompastumisesta. Samalla kartoitettiin tuotantotilojen lattiamateriaaleja ja niiden puhdistus- sekä pesumentelmiä. Tutkimuksen avulla saatiin tietoa liikkumisturvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä ja niiden tunnistamisesta sekä torjuntakeinoista elintarvikealan työntekijöiden liukastumis, kaatumis ja kompastumisriskien vähentämiseksi. Mukana olleille yrityksille toimitettiin yrityskohtaiset raportit, joita yritykset voivat käyttää hyödyksi riskinarvioinnin ja riskien tunnistamisen tukena. Jalkine- ja lattiavalinnalla voidaan vaikuttaa liikkumisturvallisuuteen, kun valinnassa otetaan huomioon tuotannon yhteydessä esiintyvät ja mahdollisesti lattiapinnoille joutuvat niin sanotut väliaineet, parannetaan puhtaanapidon tehokkuutta, kiinnitetään erityisesti huomiota siivouksen ajoitukseen ja pesujen jälkeiseen kuivaustasoon. Vakaviin työtapaturmiin liittyi usein kiire tai poikkeustilanne tuotannossa tai kulkualueiden epätasaisuus. Hanke on Työsuojelurahaston rahoittama hanke numero

7 1. JOHDANTO 1.1 Tilastotietoa: työtapaturmat - elintarviketeollisuus Elintarviketeollisuuden ala on yksi korkean työtapaturmariskin ammatteja. Vähintään neljän päivän työkyvyttömyyteen johtaineita tapaturmia sattui palkansaajaa kohden 7854 tapausta vuonna 2007, kuva 1 (Lähde: Tilastokeskus, Työtapaturmat 2007). Noin neljännes työpaikkatapaturmista johtui kaatumisesta, liukastumisesta tai putoamisesta. Elintarviketeollisuustyö on pysynyt alana toiseksi tapaturma-alttiimpana alana talonrakennustyön jälkeen. Tilanne vuonna 2007 oli sama kuin vuonna (Lähde: Tapaturmavakuutus-laitostenliitto, TVL 2006). Kuva 1. Palkansaajille sattuneet tapaturmat vuonna 2007, toimialojen mukaan luokiteltuna (lähde: Tilastokeskus, Työmarkkinat 2007) Palkansaajien työtapaturmataajuus ja sattuneiden tapausten lukumäärä elintarvikkeiden ja juomien valmistuksessa vuosina on esitetty taulukossa 1. (Lähde: Tilastokeskus). 5

8 Taulukko 1. Työtapaturmataajuus, Elintarvikkeiden ja juomien valmistus (TOL 15). (Lähde: Työtapaturmat, Tilastokeskus). vuosi työpaikkatapaturmia miljoonaa työtuntia kohden , , , , , , , , , , ,6 Vuonna 2007 toimialalla sattui noin 1600 työtapaturmatapausta. Tapaturmatilastojen luokittelu on muuttunut vuonna 2005, siten että tapaturmiksi luokitellaan vähintään neljän päivän sairaspoissaolon aiheuttaneet tapaukset, aikaisemman kolmen päivän sijaan. Tilastokeskus on korjannut aikasarjat vuoteen 1996 asti vastaamaan uutta luokitusta. 1.2 Elintarvikealan hygieniavaatimukset Elintarvikealaa koskevat hygieniavaatimukset on asetettu lainsäädännössä, joita ovat EUasetus ja kansalliset asetukset. Viranomaisohjeet ja teollisuuden omat ohjeet käsittävät yleisiä ohjeita hygieniavaatimuksista. Vaatimukset perustuvat mikrobiologisiin ja yleispäteviin ohjeisiin lähinnä mikrobiologisten haittojen kannalta ajateltuna. Teollisessa tuotannossa elintarvikkeiden turvallisuus- ja pilaantumisriskit tulevat joko raaka-aineista, työntekijöistä tai tuotantoympäristöstä. Teollisessa tuotannossa on tuotannon eri vaiheissa eri hygieniavaatimukset. Jalkineiden mukana ei saa kulkeutua mikrobeja tuotantotiloihin, varsinkin jos käsitellään kypsentämättömiä tuotteita. Siksi jalkojen desifointi on teollisen tuotannon puolella tärkeää varsinkin kulkureitti- ja ristikontiminaation välttämiseksi. 6

9 Eu:n yleisessä elintarvike-asetuksessa 852/2004 määritellään, että "jokaisen joka työskentelee elintarvikkeiden käsittelyalueella on noudatettava korkeaa henkilökohtaista puhtautta ja käytettävä työhön soveltuvia puhtaita vaatteita ja tarvittaessa suojavaatteita". Lähde: EU:n yleinen elintarvike-asetus 852/2004 Kansallinen elintarvikehuoneasetus 28/2009 koskee kaikkia elintarvikkeita ja sen 17 mukaan: "henkilöllä, joka käsittelee elintarvikehuoneistossa helposti pilaantuvia pakkaamattomia elintarvikkeita, tulee olla ainoastaan elintarvikehuoneistossa käytettävä riittävä suojavaatetus. Siihen kuuluvat asianmukainen työpuku, päähine ja jalkineet". Kansallinen lainsäädäntö, MMM laitosasetus 37/eeo/2006 koskee teollisuuslaitoksia, jotka käsittelevät lihaa, maitoa ja kalaa. Asetuksessa on vaatimukset laitoksen oman henkilökunnan ohella kaikkia elintarvikkeiden käsittely- ja varastotiloissa liikkuvia henkilöitä. Asetuksen mukaan henkilökunnan on pukeuduttava asianmukaisiin suojavaatteisiin. "Pakkaamattomia elintarvikkeita työssään käsittelevän henkilökunnan on käytettävä puhtaita, ehjiä ja helposti puhtaana pidettäviä tai kertakäyttöisiä työjalkineita, päähinettä ja vaaleita suojavaatteita sekä tehtävän edellyttämiä muita suojavarusteita." Asetuksen mukaan työnantajan on osoitettava mm. työjalkineet elintarviketiloissa työskentelevälle ja vastattava niiden puhtaana- ja kunnossapidosta. Hygienia- ja puhdistettavuusvaatimukset edellyttävät korkeaa hygieniatasoa myös lattiamateriaalien pudistettavuuden suhteen. Lattiapintojen pitävyys alentuu usein tuotannollisista syistä kuten lattialle joutuvien ainesosien vuoksi ja sen takia jalkineen ja lattiapinnan välissä voi olla vettä, ruokaöljyä, erilaisia rasvoja, jauhoja, tärkkelystä tai elintarvikkeiden ainesosia, jotka lattialle joutuessaan aiheuttavat liukastumisriskin. 1.3 Aikaisemmat liikkumisturvallisuustutkimukset Työterveyslaitos toteutti siirreltävän liukkausmittarin kehittämishankkeen vuosina TSR:n rahoituksella (hanke nro ). Hankkeessa luotiin työpaikkaolosuhteisiin sopiva siirrettävä kitkanmittauslaitteisto, jota hyödynnettiin tässä hankkeessa. Tällaisen laitteen tarve oli havaittu jo aikaisemmissa elintarviketeollisuudessa toteutetussa tutkimushankkeen yhteydessä, jossa mittaukset voitiin suorittaa ainoastaan laboratoriossa (Elintarviketeollisuuden kulkuteiden, pintamateriaalien parantaminen ja jalkineiden pitävyyden parantaminen TTL:n hanke nro ). Laboratoriomittausten suurimpana heikkoutena on, että ne eivät huomio kulumisen, puhtaanapidon ja lattiapinnoitteen epätasaisuuden aiheuttamaa pidon vaihtelua eli todellisia käyttöolosuhteita. Tämä tutkimus on sen vuoksi ensimmäinen kotimainen työpaikoilla toteutettu tutkimushanke, jossa pitoa mitataan todellisissa olosuhteissa. 7

10 1.4 Turva- ja työjalkineet Elintarviketeollisuudessa käytetään yleisimmin kärkisuojalla varustettuja puolikenkiä eli niin sanottuja turvajalkineita, sandaalimallisia työjalkineita tai PU-saappaita. Joissain kohteissa kuten pakkasvarstoissa on käytössä myös turkisvuorisia talvikäyttöön suunniteltuja varsikenkä tai saapasmallisia turvajalkineita. Henkilönsuojaimeksi hyväksyttyjä jalkineita nimitetään turva- ja työjalkineiksi eli niin sanotuiksi ammattijalkineiksi. Turvajalkineita käyttäen voidaan estää useimmat varvasvammat sekä pienentää liukastumisvaaraa. Turva-, suoja- ja työjalkineet ovat jalkineita, jotka täyttävät turvallisuuteen, käyttömukavuuteen ja laatuun liittyviä standardien perusvaatimuksia. Työssä käytettävien jalkineiden tulee olla tyyppitarkastettuja ja CE-merkittyjä. Kuva 1. esimerkki turvajalkineesta. Kuva 2: Esimerkki turvajalkineesta 8

11 Jalkineiden ulkopohjat Jalkineiden ulkopohja on useimmiten valmistettu seuraavista materiaaleista, taulukko 2. Taulukko 2. Jalkineiden ulkopohjan erilaisten materiaalien ominaisuuksia jalkinemalli ulkopohjan materiaali ulkopohjan ominaisuus turva-, suoja- ja työjalkineet polyuretaani (PU) PU-seokset; termoplastinen TPU polyuretaanikumi PUR kevyt, kemikaalin kestävä, yleisin pohjamateriaali mikrohuokoisena hyvä pito kevyt, kemikaalin kestävä pito kohtalainen kumisaapas styreenibutadieeni (SBR) etyleeni-propyleeni-dieenikumi (EPDM) kohtalainen kemikaalinkestävyys tiheitä ja kovia, ei kovin hyvä pito kuluneena PU-saapas Luonnonkumi (NR) mikrohuokoisena hyvä pito kemikaalinkestävävyys huono öljynkestävyys pehmeillä seoksilla kohtalainen pito ei käytetä ammattijalkineissa 1.5 Jalkineiden ulkopohjan pidon mittaus (EN ISO 13287:2006) Ammattijalkineiden standardin mukainen ulkopohjan pidon mittaus suoritetaan käyttämällä glyserolia väliaineena ja teräslevyä mittausalustana tai vaihtoehtoisesti väliaineena natriumlayryylisulfaattia (NaLS) ja keraamista mittausalustaa. Mittaukset suoritetaan joko mittaamalla jalkineen koron liun tai koko pohjan kitka-arvoa. Natriumlayryylisulfaatti on saippuan kaltainen väliaine joka simuloi käytettäviä pesuaineita. Glyserolin avulla voidaan taas simuloida öljyn tai rasvan aiheuttamaa liukkautta. Mittauksen tulos ilmoitetaan liikekitkakertoimena (DCOF). EN ISO 13287, 2006 Jalkineiden ulkopohjan pito on testattu käyttämällä väliaineena glyserolia ja mittausalustana teräslevyä tai käyttämällä vaihtoehtoisesti väliaineena natriumlayryylisulfaattia (NaLS) ja mittausalustana keraamista levyä. 9

12 EN ISO 20345, EN ISO ja EN ISO 20347, 2004 (entinen EN ) Merkintä SRA. Jalkineen ulkopohjan pito on testattu käyttämällä väliaineena Natriumlayryylisulfaattia (NaLS) ja mittausalustana keraamista levyä. vaatimus: koron liuku/kitkakerroin (DCOF) vähintään 0,28 vaatimus: koko pohjan kitkakerroin (DCOF)vähintään 0,32. Merkintä SRB. Jalkineen ulkopohjan pito on testattu käyttämällä väliaineena glyserolia ja mittausalustana teräslevy. vaatimus: koron liuku/kitkakerroin (DCOF)vähintään 0,13 vaatimus: koko pohjan liuku vähintään (DCOF) 0,18. Merkintä SRC. Jalkineen ulkopohjan pito on testattu käyttämällä molempia edellä mainittuja olosuhteita eli väliaine/alusta yhdistelmiä. 2. TAVOITTEET Tutkimuksen tavoitteena oli löytää elintarviketeollisuuteen parhaiten soveltuvat, pitävät jalkineet sekä optimaaliset lattiamateriaalit ja puhtaanapitoratkaisut ja siten tutkimustulosten tiedotuksen kautta lisätä liikkumisturvallisuutta elintarviketeollisuudessa. Toisena tavoitteena oli seurata lattiapinnan kulumisen vaikutusta sekä puhdistus- ja hoitotoimenpiteiden vaikutusta lattiamateriaalien pitoon. Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää standardointityössä, jalkinesuojain teknisen komitean työssä CEN/TC 161 sekä lattianpäällyste puolen teknisen komitean CEN/TC 339 liukkaustyöryhmän työssä. 10

13 3. MENETELMÄ JA AINEISTO Tutkimus koostui seuraavista osa-alueista: - liukkausmittaukset, yrityskohtaiset työpaikkamittaukset siirrettävän mittauslaitteiston avulla - tuotantotilojen lattiamateriaalien ja puhtaanapidon selvitys - lattiamateriaalien kartoitus - lattioiden liukuestekäsittelyjen kartoitus - puhtaanapito ja sen vaikutus pito-ominaisuuksiin - työntekijöiden kyselyt (N=251) - työtapaturmat ja läheltä piti-tilanteiden kartoitus - käytössä olevien jalkineiden kartoitus - puhdistus ja pesumenetelmien selvitys - työsuojelupäälliköiden - tai työsuojeluvaltuutettujen vapaat haastattelut työpaikkakäyntien yhteydessä. Tutkimuksen kulku on esitetty kuvassa 3 Työolosuhteet - työkohteet - työvaiheet - kulkureitit Taustatiedot Puhtaanapito - lattioiden käsittelyt - liukuestekäsittelyt Työntekijöiden haastattelut ja kyselyt - sattuneet tapaturmat - läheltä piti-tapaukset Liukkausmittaukset työpaikoilla - vertailumittaukset: eri jalkine- ja suojustyypit - lattiamateriaalit - väliaineet - ennen ja jälkeen puhtaanapidon Työsuojelupäälliköiden haastattelut - kirjatut tapaturmat ja läheltä piti-tapaukset - esiintyvyys - käytössä olevat jalkineet: - jalkinetyypit - kokemukset Raportti - käytössä olevat jalkineet - jalkinetyypit - kokemukset - artikkeli: esim. elintarvike -lehti Tiedotus - tulosten esittely yrityksissä - ulkoinen ja sisäinen tiedotus: - web-tiedotus: - yleisöluennot - suositus jalkineiden valinnasta ja lattiapintojen puhtaanapidosta Kuva 3. Liukkauden torjunta elintarviketeollisuudessa, hankkeen kulku 11

14 Tutkimus toteutettiin ajalla Työterveyslaitoksen organisaatiomuutoksen takia suunnitellusta henkilövarauksessa jouduttiin tekemään muutoksia. Sen tähden projektin aikataulun viivästymiseen vaikuttivat TTL:n suojautuminen ja tuoteturvallisuustiimissä tapahtuneet henkilöstömuutokset. 4. Tulokset Mukana olleet yritykset edustivat seuraavia elintarviketeollisuuden aloja: elintarvikkeiden ja juomien valmistus (TOL 15): - maitotuotteiden valmistus (TOL 155): jäätelon valmistus (1552) ja maitotaloustuotteiden valmistus sisältäen voin valmistuksen (15510), - myllytuotteiden valmistus (156) sisältäen taikinan valmistuksen ja muiden elintarvikkeiden valmistus (158), sisältäen sämpylöiden valmistuksen, - suklaan ja makeisten valmistus (1584), - juomien valmistus (159), sisältäen virvoitusjuomien (15980) ja oluen valmistuksen (1596) Mittauksia suoritettiin myös ravitsemistoiminnan alalla (TOL 55) muutamassa työpisteessä: - suurkeittiö (henkilöstöruokala ja ateriapalvelu 55520) sekä - kahdessa hampurilaisravintolassa (kahvila-ravintolat 55302, 553). Tapaturmaselostusrekisteri Työsuojeluhallinnon tapaturmaselostusrekisterin mukaan vakavia suoranaisesti liukastumisesta, kaatumisesta tai kompastumisesta johtuvia tapauksia tai jalkojen alueelle kohdistuneita tapauksia ei ollut sattunut yhtään vuonna TAPS- Tapaturmaselostusrekisteri on Hämeen työsuojelupiirin ylläpitämä tietokanta koko Suomen alueella toimivien työsuojelutarkastajien laatimista vaikealaatuiseen vammaan tai kuolemaan johtaneista työtapaturmista. (Lähde Työsuojeluhallinto, tapaturmaselostusrekisteri). Rekisteristä poimittiin aikavälillä vuosina jalan alueelle sattuneet tapaukset ja liukastumisesta, kaatumisesta tai kompastumisesta tilastoon merkityt tapaukset. Näistä tapauksista oli yksi sattunut tikkailta liukastumisesta ja yksi jalan jäämisestä kuljetinrullien väliin. Huomattavaa oli että kymmenestä tapauksesta kahdeksan oli sattunut trukki, haarukkanostovaunulla tai lavansiirtovaunulla työskenteltäessä. Taulukkoon 3 on poimittu nämä yksittäiset tapaukset. 12

15 Taulukko 3. TAPS-tapaturmarekisteristä poimittuja yksittäistapauksia (TOL 15) vuosi tapauksia yhteensä, TOL:15 TAPS-tapaturmarekisteristä poimittuja yksittäisiä tapauksia rullarata, työntekijän jalan litistyminen kuljetinrullien väliin, väärä työtapa - trukki, työntekijän jalkavamma, leikkausta vaatinut tapaus. Aiheuttaja: häiriökorjauksen aikana häiriö tiedonkulussa, jonka seurauksena toinen trukki törmäsi paikallaan olleeseen trukkiin, jonka kuljettaja oli ollut poimimassa kuormasta tippunutta laatikkoa. Työntekijän jalka jäi trukkilavon väliin puruistuksiin. Kuinka tapahtuma voidaan estää: sisäinen ohjeistus häiriötilanteisiin ja koulutus trukki, kuljettajan jalan loukkaantuminen vakavasti, Kuinka tapahtuma voidaan estää: työnopastus ja koulutus trukki, kuljettajan jalan loukkantuminen, aiheuttaja: työtapa, kuinka tapahtuma voidaan estää: sisäinen ohjeistus ja henkilökunnan koulutus - trukki, toisen työntekijän jalan varpaan ruhje. Jalkine: turvajalkine. Aiheuttaja: kuljettajan työtapa, puutteellinen työntekijöiden koulutus. Kuinka tapahtuma voidaan estää: sisäinen ohjeistus ja henkilökunnan koulutus haarukkanostovaunu, vaunun ohjauspää putosi työntekijän jalan jalkapöydän päälle, aiheuttaen luunmurtumia ja jännevaurio. Aiheuttaja: työtapa, puutteellinen perehdytys tehtävään. Kuinka tapahtuma voidaan estää: henkilökunnan koulutus, vaara- ja haittatekijöiden tuntemus - haarukkatrukki, työntekijän jalkavamma. Henkilönnostoon oli käytetty sopimatonta nostolaitetta liukastuminen alumiinitikkailta, putoaminen noin 5 metrin matkan alas betonilattialle, jalan lipeäminen tikasaskelmalta, vaikea kulku tikkaille. Kuinka tapahtuma voidaan estää: Turvallisen kulun järjestäminen teknisin toimenpitein - jalan puristuminen lavansiirtovaunun astinlaudan ja pilarin väliin, nilkan avomurtuma - trukki,toisen työntekijän jalkavamma, varpaan murtuminen, Toinen trukinkuljettaja ajoi toisen trukinkuljettajan jalan päälle. Puutteelliset turvajalkineet, inhimillinen virhe Kuinka tapahtuma voidaan estää: trukinkuljettajien opastus. 13

16 Vahinkotilasto Tapaturmavakuutuslaitosten liiton vahinkotilastosta ajetun rajatun elintarvikkeiden ja juomien valmistuksesta (TOL 15) koskevan tilastoajon perusteella alalla sattuneet vahinkojen vakavuus ja tapausmäärät on esitetty taulukossa 4. Eniten oli sattunut pieniä tapaturmia, jotka olivat aiheuttaneet 0-3 päivän sairaspoissaolon. (Lähde: Tapaturmavakuutuslaitosten liiton vahinkotilasto) Taulukko 4. Elintarvikkeiden ja juomien valmistuksessa vuosina sattuneiden tapausten vakavuus vakavuus sattumisvuosi, tapauksia yhteensä pv pv pv pv pv pv pv Taulukkoon 5 on poimittu elintarvikealaa koskevien tapausten aiheuttajat, jotka voivat jollakin tapaa liittyä liikumisturvallisuuteen. Tilaston mukaan suurin työtapaurmien aiheuttaja on materiaalit, esineet, tuotteet ja sirpaleet, toiseksi suurin aiheuttaja on käsityökalut. Taulukko 5. Elintarvikkeiden ja juomien valmistuksessa vuosina sattuneiden tapausten joitakin aiheuttajia aiheuttaja sattumisvuosi, tapauksi yhteensä materiaalit, esineet, tuotteet, sirpaleet kulkuväylät, alustat, maa, ovet, seinät kiinteät portaat, katot, aukot, parvekkeet ym kuljettimet työntökärryt (rullakot, kärryt ym.) haarukkatrukit, muut laitteet kulj. ym liikutelavat säiliöt, kuljetusvaunut tavaransiirtolaitteet jalankulkusillat, lavat, pilarit, pylväät kiinteät rakenteet siirrettävät tikkaat siirrettävät rakenteet Suurin vahingoittumisen tapa on leikkaavan, terävän ym. esineen aiheuttama vahinko, toiseksi eniten iskeytyminen kiinteää pintaa vasten, kolmanneksi äkillinen fyysinen tai psyykkinen kuormittuminen ja neljänneksi puristuminen tai ruhjoutuminen. Vamma oli ollut useimmiten haava tai pinnallinen vamma, toiseksi eniten sijoiltaan menot, nyrjähdykset tai venäädykset ja kolmanneksi tärähdykset tai sisäiset vammat. 14

17 4.1 Työntekijöiden kyselyt Työntekijöille suunnattuun kyselyyn saatiin vastauksia 251 henkilöltä, kahdeksasta eri elintarvikealan ja ravitsemistoiminnan yrityksestä, näistä yksi oli henkilöstöruokala (suurkeittiö) ja yksi ravintola (hampurilaisravintola). Kyselylomake sisälsi kysymyksiä muun muassa käytössä olevista jalkineista ja niiden ominaisuuksista, lattiapintojen pito-ominaisuuksista että niiden puhdistus- ja pesumetelmistä, sekä sattuneista tapaturmista ja läheltä piti-tilanteista. Elintarvikealalla työskentelevät ja kyselyyn vastanneet olivat ammatiltaan seuraavia: meijeristi, meijeriteknikko, voin valmistaja, maidonkäsittelijä, leipomotyöntekijä, tuotantotyöntekijä, koneen- ja linjanhoitaja, lavaamonhoitaja, valulinjan hoitaja, annostelukoneen käyttäjä, savustaja, pakkaaja, operaattori, varastotyöntekijä, siistijä tai siivooja, laitosmies, asentaja, trukin kuljettaja. Ravintola-alalla vastanneet olivat ammatiltaan: tarjoilija, kokki, apulaisravintolapäällikkö ja ravintolatyöntekijä. Kaikista vastanneista kolmekymmentä prosenttia (30 %) oli työskennellyt 6-10 vuotta työtehtävässä, vajaa neljännes (24 %) 1-5 vuotta ja noin 10 % yli 21 vuotta. Kuvassa 4. on esitetty työntekijöiden kokemus työtehtävässä. Enemmistö vastanneista oli iältään vuotiaita. <1 1-5 työkokemus (vuotta) > % vastanneista (N=251) Kuva 4. Kyselyyn vastanneiden työkokemus elintarvikealan työtehtävässä 15

18 < ikä (vuotta) > % vastanneista Kuva 5. Kyselyyn vastanneiden ikäjakauma (N=251) Työntekijöiden raportoimat työtapaturmat ja läheltä piti-tilanteet Työntekijöiden ilmoittamat työtapaturmat ja läheltä piti-tilanteet on esitetty kuvassa 6. kyllä työtapaturma ei läheltä piti tilanne kyllä ei % vastanneista 70 Kuva 6. Työntekijöiden raportoimat työtapaturmat ja läheltä piti-tilanteet 16

19 Liukastumisesta, kompastumisesta ja kaatumisesta johtuvat työtapatumat ja läheltä piti-tilanteet Liukastumisesta, kompastumisesta ja kaatumisesta johtuvia työtapaturmia ilmoitti sattuneen 24 % vastanneista ja läheltä piti-tilanteista raportoi lähes 60 % vastanneista, kuva 7. kyllä työtapaturma ei läheltä piti tilanne kyllä ei % vastanneista 80 Kuva 7. Työntekijöiden raportoimat liukastumisesta, kompastumisesta ja kaatumisesta johtuvat työtapatumat ja läheltä piti-tilanteet Viimeisen viiden vuoden aikana liukastumisesta, kaatumisesta tai kompastumisesta johtuneet ja työntekijöiden raportoimien tapausten lukumäärät on esitettu taulukossa 6. Taulukko 6. Viimeisen viiden vuoden aikana sattuneet liukastumis, kaatumis tai kompastumistapaturmat lukumäärä vastanneita, lkm % vastanneista ei vastausta

20 Vamman vakavuus Tapaturman aiheuttamia sairaspoissaoloja aiheutui yhteensä 62 työntekijälle eli noin neljännekselle kyselyyn vastanneille (N=251). Tapaturma oli aiheuttanut yli kuukauden sairaspoissaolon kolmelle työntekijälle, kolmesta päivästä yli kuukauden sairaspoissaoloon johti 24 tapausta. Alle kolmen (3) päivän sairauspoissaolo aiheutui 30 tapauksessa (15 % kaikista vastanneista), taulukko 7. Taulukko 7. Sattuneiden tapatumien vakavuus, sairaspoissaolo sairaspoissaolon pituus lukumäärä, lkm % vastanneista (N=251) alle 3 päivää päivää viikkoa viikkoa 2 0,8 yli kuukausi 3 1 Yli kuukauden sairaspoissaolo Vakavimmissa liukkaudesta johtuvissa tapaturmissa syynä oli ollut liukas lattia tai kompastuminen/astuminen aukkoon sekä kiire. Liukastumisesta johtuvissa tapauksissa lattiapinta oli ollut märkä tai epäpuhdas. Tapaturma-alttiiksi työvaiheeksi ilmoitettiin muun muassa tehtävä, jossa työntekijä joutuu työntämään manuaalisesti raskaita taakkoja. Iältään työntekijät olivat olleet näissä tapauksissa yli 51 vuotiaita ja yksi heistä oli ollut vuotias. Heidän työkokemuksensa vaihteli kuudesta (6) vuodesta yli 20 vuoteen. 1-4 viikon sairaspoissaolon aiheuttaneiden tapausten syyt, vamman laatu, arvio tapausten toistumisesta ja käytössä olleista jalkineista on esitetty tarkemmin taulukossa 8. 18

21 Taulukko 8. Yli 1 kuukauden sairaspoissaolon aiheuttaneet tapaukset tapaus 1 tapaus 2 tapaus 3 työkokemus, vuotta > ikä, vuotta > 51 > lattiapinta märkä lattia, epäpuhdas pinta astui tyhjään liukas lattia, pesuainetta lattialla syy liukas, märkä tai likainen lattia, kiire ja kompastuminen liukas lattia ja kiire, hankalat olosuhteet, liukastuminen liukastuminen, ja elintarvikevaunujen huono kunto (pyörät eivät pyöri kunnolla), ahtaat paikat ja hankalat työasennot vamman laatu jänteen venähdys, nilkka, olkapään vamma nyrjähdys ja murtuma polvessa lihasvaurio, mustelmia vartalossa toistuminen vaunuja työntäessä ja kiire, ulkona työskentely koneiden luona häiriötilanteet (metallilattia) jalkineet turvajalkineet, kumisaappaat turvajalkineet turvajalkineet 1-4 viikon sairaspoissaolo 1-4 viikon sairaspoissaolon aiheuttaneissa tapauksissa työntekijöiden työkokemus oli yhdestä vuodesta (1) kymmeneen (10) vuoteen. Kolmessa tapauksessa tapaturman sattuma-aikana työntekijä oli vuotias, kahdessa tapauksessa ja yksi oli ollut yli 50 vuotias. Tapauksen oli useimmiten aiheuttanut lattian märkyys tai epäpuhtaus. Kaksi kaatumis tai kompastumistapausta oli sattunut metallirappusissa, muita syitä olivat lattiapintojen eritasoisuus, aukko kulkualustalla, lattiapinnalla ollut jääkerros ja öljyinen sekä märkä pinta. Tapahtuman seurauksena työntekijä oli loukkannut selkänsä, jalkansa tai jopa kasvonsa. Liiteessä 1 on eriteltynä neljän erillisen tapauksen arvioitu syy, vamman laatu, arvio tilanteen toistumisesta ja lattiapinnan olosuhde kuvaus. Tapaturmien tapahtumakuvauksia Tapaturmien tapahtumakuvaukset kuten tapaturman syy, selostus yksittäisistä tapahtumasta ja työntekijän arvio tapahtumasta on esitetty liitteessä 2. 19

22 Läheltä piti-tilanteet Liukastumisesta, kompastumisesta ja kaatumisesta johtuvat työtapatumat oli aiheutunut 24 % vastanneista ja läheltä piti-tilanteita ilmoitti tapahtuneen lähes 60% vastanneista. Läheltä pititilanteiden suurimmaksi syyksi ilmoitettiin lattian liukkaus, jonka aiheuttaja oli epäpuhdas lattia. Epäpuhtaudet olivat tuotantolaitoksesta riippuen joko vettä, pölymäistä tai jauhomaista epäpuhtautta, öljyä tai valmistettavien tuotteiden ainesosia kuten nesteitä, tärkkelystä, suklaata, rasvaa, muruja tai elintarvikkeiden palasia sekä tuotantokoneista valuvaa koneöljyä tai muuta sellaista. Lattian liukkaus oli aiheuttanut myös vaaratilanteita trukilla ajaessa. Tapauksissa lattialla oli ollut koneista valuvaa öljyä tai lattiapinta oli ollut jäinen tai märkä vedestä tai rasvasta. Muita vaaratilanteita oli aiheuttanut tuotannon poikkeustilanne, jolloin työntekijä oli joutunut kulkemaan mm. kuljetinrullien päällä linjan tukoksen poistamiseksi. Lisäksi käytössä olevat työvaiheet tai työtavat mainittiin vastauksissa. Joissakin tapauksissa läheltä-piti tilanteiden syiksi ilmoitettiin kiire tai väsymys. Avovastauksia: - monessa paikassa on liukasta - siirreltäviä elintarvikevaunuja työntäessä ja uunin sisällä olevat häiriötilanteet (metallilattia) - raskaita vaunuja (n.800 kg) työntäessä liukastuminen - jauhehuone, jauheiden ammunta, lattialla aina jonkun verran jauhetta. Huone, jonka läpi kulku on kasteltu (huuhdeltu), kengänpohjat kastuvat ja kulkiessa huonesta toiseen jauhe tarttuu kengänpohjiin ja liukastuttaa. Jalkasuihkun alue on liukas, maalattu betonipinta - lattiapinta on kesäkautena todella liukas, johtuen ilman kosteudesta sekä lattian ja kuljetinrullien jäätymisestä - massanvalmistuksen yhteydessä, kun rasvoja käytetään paljon - kasvirasvaosastolla - jos on märkää tai tuotetta on lattialla - trukki luistaa aina kun on vettä lattialla, lattioita ei ole karhennettu - trukin renkaat liukuneet, trukilla päin seinää tai päin toista trukkia (yhteensä 3 tapausta). Suurinosa työntekijöistä koki että liukkaudesta on osittain haittaa työympäristössä. Avovastauksia olivat: - kyllä, koska jauheita käsitellään päivittäin ja sitä tippuu lattialle, vaikka olisi kuinka huolellinen - kyllä, kun on kiire mennä jonnekkin - kyllä on haittaa, ongelma on jokapäiväistä - maalatuilla lattioilla 20

23 - joskus lattiat ovat rasvaisia, jolloin ovat erittäin liukkaita - pesun jälkeinen lattiapinnan liukkaus - elintarvikkeiden ainesosat - vesisateessa kantautuu kengistä märkää - kyllä pesujen jälkeen - lattian ollessa märkä tai tuotetta lattialla - kyllä on ongelma, tapaturmariski nousee huomattavasti - välillä, onneksi hyvät kengät auttaa - muovimatto on pitävin. Lattiapintojen puhtaanapito Lattiapintoja puhdistetaan useimmiten työvuoron aikana usein. Tuotantotilojen hygieniatasosta riippuen kevyt puhtaanapito on työvuoron aikana joko työntekijöiden vastuulla tai siivoojat tai siistijät hoitavat lattiapintojen puhtaanapidosta tai joissakin yrityksissä siivous on ulkoistettu. Lattiapintojen kulumat tai muut kohdat, jotka voivat aiheuttaa liukastumisen tai kompastumisen Työntekijät ilmoittivat yksittäisiä tapauksia joissa lattiopintojen kulumat tai muut tekijät aiheuttavat liukkautta, näitä olivat: - elintarviketeollisuudessa käytettävä desinfiointivaahto - tuotantotilan lattian viivamaalit - liikkuminen eri alueilla muun muassa valvomosta tuotantotilaan kulku - varaston viemärinkansien liikkuminen, joihin voi jäädä trukilla kiinni ja liukastua - kulumat ja töröttävät naulat - kolot ja epätasaisuudet lattiapinnassa - kynnykset - epätasainen lattia - eri-ikäisten tuotantotilojen ja näiden lattiamateriaalin yhtymäkohdat. Muita tekijöitä olivat: - jäätynyt lattia. Käytössä olevat jalkineet Pääosa vastanneista käyttää työnantajan hankkimia jalkineita. Kyselyyn vastanneista turvajalkineita ilmoitti käyttävän 84 %. Käytössä oli seuraavanlaisia jalkinemalleja: sandaali, puolikenkä, varsikenkä ja saapas. Kumisaappaita ilmoitti käyttävän 16 % vastanneista. Useimmat muut käytössä ilmoitetut jalkineet olivat tyyppihyväksyttyjä työjalkineita kuten sandaaleja tai korkeakorkoisia sandaaleja. Käytössä olevat jalkinetyypit on kuvattu kuvassa 8. 21

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Kokemuksia talviliukstumisista tutkimusten valossa Pysy pystyssä talvijalankulun turvallisuusseminaari 10.1.2013, Tampere Mikko Hirvonen 2 Tapaturmatilastoja Noin 30% työpaikkatapaturmista

Lisätiedot

Kuolemaan johtaneet ja vakavat tapaturmat teollisissa työtehtävissä - Palveluntuottajien ja teollisuusyritysten tapaturmatilanne

Kuolemaan johtaneet ja vakavat tapaturmat teollisissa työtehtävissä - Palveluntuottajien ja teollisuusyritysten tapaturmatilanne Kuolemaan johtaneet ja vakavat tapaturmat teollisissa työtehtävissä - Palveluntuottajien ja teollisuusyritysten tapaturmatilanne Sanna Nenonen & Noora Nenonen Tampereen teknillinen yliopisto Tuotantotalouden

Lisätiedot

TYÖTAPATURMATILASTOJA LASIKERAAMINEN TEOLLISUUS

TYÖTAPATURMATILASTOJA LASIKERAAMINEN TEOLLISUUS TYÖTAPATURMATILASTOJA LASIKERAAMINEN TEOLLISUUS Työturvallisuuskeskus TILASTOAINEISTO Tiedot pohjautuvat Tapaturmavakuutuslaitosten liiton (TVL) tilastoaineistoihin. Aineisto sisältää 10.7.2013 päivitetyn

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Kokemuksia talviliukastumisista tutkimusten valossa Pysy pystyssä - talvijalankulun turvallisuusseminaari 11.1.2012 Mikko Hirvonen 2 Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija,

Lisätiedot

Nuorten työtapaturmat. Lähteet: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ja Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto

Nuorten työtapaturmat. Lähteet: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ja Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto Nuorten työtapaturmat Lähteet: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ja Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto Työtapaturmat ikäluokittain Suomessa vuonna 2011 *Alle 15-vuotiaille 59 työpaikkatapaturmaa ja 0

Lisätiedot

Kuolemaan johtaneet ja vakavat tapaturmat teollisissa työtehtävissä - Palveluntuottajien ja teollisuusyritysten tapaturmatilanne

Kuolemaan johtaneet ja vakavat tapaturmat teollisissa työtehtävissä - Palveluntuottajien ja teollisuusyritysten tapaturmatilanne Kuolemaan johtaneet ja vakavat tapaturmat teollisissa työtehtävissä - Palveluntuottajien ja teollisuusyritysten tapaturmatilanne Sanna Nenonen & Noora Nenonen Tampereen teknillinen yliopisto Tuotantotalouden

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Ammattikuljettajan työhyvinvointi turvallinen ja ergonominen työpäivä Turvallisuuskulttuuri ja turvallisuuden edistäminen kuljetusalan yrityksissä Kuljetusalan työturvallisuustilanne

Lisätiedot

Kosteuskartoitusraportti

Kosteuskartoitusraportti Kosteuskartoitusraportti Työnumero: 6392 Aloituspäivä: 21.07.2014 Mittaaja: Jani Kärkkänen p.050-5936931, jani.karkkanen@priimax.fi, Sertifioitu rakenteiden kosteudenmittaaja: VTT-C-3137-24-08 Mittalaite:

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ

Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ 2.11 Seinäjoki, 9.11 Kuopio, 17.11 Hämeenlinna, 19.1. 2012 Rovaniemi

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä 23.3.2012. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä 23.3.2012. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työtapaturmien ehkäisy tavaransiirroissa TkT Pia Perttula Työturvallisuus - Logistiikka Miten tutkittiin Tilastotietoa Kuorma-autonkuljettajille sattuneet työtapaturmat Length of disability

Lisätiedot

Arvioinnin kohde: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia. Melu. Lämpötila ja ilmanvaihto. Valaistus. Tärinä. Säteilyt

Arvioinnin kohde: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia. Melu. Lämpötila ja ilmanvaihto. Valaistus. Tärinä. Säteilyt FYSIKAALISET VAARATEKIJÄT (F) VAAROJEN TUNNISTAMINEN Yritys: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia esiintyy vaaraa tietoa Melu F 1. Jatkuva melu F 2. Iskumelu

Lisätiedot

Kuuden yli 50 sairauspäivää aiheuttaneen tapaturman kustannukset olivat yhteensä euroa (sairauspäiviä yhteensä 502 päivää).

Kuuden yli 50 sairauspäivää aiheuttaneen tapaturman kustannukset olivat yhteensä euroa (sairauspäiviä yhteensä 502 päivää). Työsuojelutoimikunta 3 17.03.2016 Kaupunginhallitus 155 25.04.2016 Työsuojelutoimikunta 30 21.09.2016 Kaupunginhallitus 350 10.10.2016 Työtapaturmat vuonna 2015 161/01.04.01/2016 TSTMK 17.03.2016 3 Valmistelu:

Lisätiedot

PARAS PITO KAIKILLA ALUSTOILLA MAKES A DIFFERENCE

PARAS PITO KAIKILLA ALUSTOILLA MAKES A DIFFERENCE PARAS PITO KAIKILLA ALUSTOILLA MAKES A DIFFERENCE Epäsäännölliset kuviot ja erilaiset pintarakenteet mukauttavat kengänpohjan eri alustoihin. Korkea pohjan reunus suojaa kenkää. Epäsymmetrisen kannan

Lisätiedot

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi Tutkimuksen toteutus ja keskeisiä tuloksia Osa 3. Yhteisten työpaikkojen tapausten ominaisuuksia TOT -tapauksiin 1999-2004 (n=171) (tapaus=menehtynyt)

Lisätiedot

Raskaan liikenteen tieturvallisuus missä mennään? 3.2.2015

Raskaan liikenteen tieturvallisuus missä mennään? 3.2.2015 Raskaan liikenteen tieturvallisuus missä mennään? 3.2.2015 Tapaturmat ja niiden torjunta Kuljettajan rooli turvallisuudessa Työturvallisuusasiantuntija Ulla Juuti Pohjola Vakuutus Tapaturmat ja niiden

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONNAN VALVONTAPROJEKTIT VUONNA 2005

ELINTARVIKEVALVONNAN VALVONTAPROJEKTIT VUONNA 2005 ELINTARVIKEVALVONNAN VALVONTAPROJEKTIT VUONNA 2005 2 SISÄLLYSLUETTELO MAAKUNNALLINEN LAITOSKEITTIÖIDEN PINTAPUHTAUSPROJEKTI...3 Yhteenveto ja pintapuhtauden parantaminen...6 MYYMÄLÖIDEN PINTAPUHTAUSNÄYTTEIDEN

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 7 Sähkö ja hissit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 7 Sähkö ja hissit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Osa 7 Sähkö ja hissit Tukesin sähkö- ja hissiturvallisuusvalvonta Valvonnan kohteita mm. sähkölaitteiden ja -tarvikkeiden turvallisuus

Lisätiedot

Tyyppitapaturma: Putoaminen A-tikkailta

Tyyppitapaturma: Putoaminen A-tikkailta Tyyppitapaturma: Putoaminen A-tikkailta Yhteenveto 19 tutkitusta vakavasta tapaturmasta TAPS-tietokannasta, tapauksia ei ole rajattu toimialan mukaan. Työtapaturmien tutkinnan kehittäminen Puro V., Rasa

Lisätiedot

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Porvoo 8.4.2014 Kuninkaantien työterveys JAMIT-hanke, Kuntoutussäätiö Marja Heikkilä Projektisuunnittelija JAMIT -hanke Tavoitteena on edistää työhyvinvointia

Lisätiedot

Aikaisemmat toimenpiteet. Riskitaso (1-5)

Aikaisemmat toimenpiteet. Riskitaso (1-5) 1 VAAROJEN TUNNISTAMINEN Työpaikka: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: FYSIKAALISET VAARATEKIJÄT (F) Melu Jatkuva melu Iskumelu Häiritsevä ääniympäristö Lämpötila ja ilmanvaihto Työpaikan lämpötila Yleisilmanvaihto

Lisätiedot

Maailman turvallisin betoniteollisuus vuonna 2015 kutsu työturvallisuuskilpailuun 2011

Maailman turvallisin betoniteollisuus vuonna 2015 kutsu työturvallisuuskilpailuun 2011 Maailman turvallisin betoniteollisuus vuonna 2015 kutsu työturvallisuuskilpailuun 2011 Lähtökohdat Turvallisuustaso alhainen muuhun teollisuuteen verrattuna Tarpeettomia onnettomuus- ja sairauskustannuksia

Lisätiedot

Kärcher RS. Yhdistelmäkoneiden uusi ulottuvuus

Kärcher RS. Yhdistelmäkoneiden uusi ulottuvuus Kärcher RS Yhdistelmäkoneiden uusi ulottuvuus Kärcher RS Nostaa käyttäjän aitiopaikalle Tehokkaat, ammattikäyttöön suunnatut puhdistusratkaisut ovat Kärcherin ominta aluetta. Uudet RS-sarjan yhdistelmäkoneet

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden Haastamme kilpailu 2002-2005 ja seurantakierros 2007

Teknologiateollisuuden Haastamme kilpailu 2002-2005 ja seurantakierros 2007 Teknologiateollisuuden Haastamme kilpailu 2-25 ja seurantakierros 27 Tavoitteena vauhdittaa turvallisuuden ja tuottavuuden kehitystä 1 Metallituote- ja koneteollisuuden työympäristön taso ja tuottavuus

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Koulun ja päiväkodin sisäilmaongelma monialainen ratkaisu Työsuojeluinsinööri Sirkku Lehtimäki Etelä-Suomen Aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue 1 Työnantajan

Lisätiedot

Perustilasto / Tapaturmavakuutuslaitosten liitto 13.06.2011 Vahinkotilasto

Perustilasto / Tapaturmavakuutuslaitosten liitto 13.06.2011 Vahinkotilasto Perustilasto / Tapaturmavakuutuslaitosten liitto 13.06.2011 Vahinkotilasto Tehdyt rajaukset: AMMATTILUOKKA (3): SIIVOOJAT (942) VAHINKOLUOKKA: TYÖMATKA Huom. vuoden 2009 lukumäärät tulevat nousemaan vielä

Lisätiedot

2

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Liesien aiheuttamat kuolemantapaukset ovat lisääntyneet. Sähkölieden päälle jättäminen valvomattomana, ajoittain yhdistettynä päihteiden käyttöön ovat suurin syy liesipaloihin. Nykyajan

Lisätiedot

Vesiliikenne TOT 5/03. Luotsikutterin kuljettaja putosi mereen TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Luotsikutterin kuljettaja.

Vesiliikenne TOT 5/03. Luotsikutterin kuljettaja putosi mereen TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Luotsikutterin kuljettaja. TOT-RAPORTTI 5/03 Luotsikutterin kuljettaja putosi mereen TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Luotsikutterin kuljettajat NN (58 v.) ja MM olivat lähdössä suorittamaan työtehtävää. MM nousi kutteriin

Lisätiedot

Uimahallien ja kylpylöiden puhtaus 2011

Uimahallien ja kylpylöiden puhtaus 2011 Sivu 1(5) Uimahallien ja kylpylöiden puhtaus 2011 Vantaan ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskukset kartoittivat vuonna 2011 uimahallien ja kylpylöiden puku-, pesu- ja allastilojen pintojen hygieenisyyttä.

Lisätiedot

Tuttu ympäristö yllättää. Perusasiat kuntoon.

Tuttu ympäristö yllättää. Perusasiat kuntoon. Tuttu ympäristö yllättää. Perusasiat kuntoon. PERUSASIAT KUNTOON työssä ja kotona Siisteys ja järjestys ehkäisevät tapaturmia, lisäävät työtehoa ja viihtyvyyttä merkittävästi niin työpaikalla kuin kotonakin.

Lisätiedot

Otanko riskin vai vältänkö vaaran? - tutkimustietoa ja selviytymiskeinoja

Otanko riskin vai vältänkö vaaran? - tutkimustietoa ja selviytymiskeinoja Otanko riskin vai vältänkö vaaran? - tutkimustietoa ja selviytymiskeinoja Timo Leino LT, työterveyshuollon ja työlääketieteen erikoislääkäri Nuoret ja työ ohjelman koordinaattori Yliopistojen 22. työsuojelupäivät

Lisätiedot

Valaistuksen parantaminen tuotantotiloissa muutos työntekijöiden kokemana. 1.4.2008 Annu Haapakangas, Työterveyslaitos annu.haapakangas@ttl.

Valaistuksen parantaminen tuotantotiloissa muutos työntekijöiden kokemana. 1.4.2008 Annu Haapakangas, Työterveyslaitos annu.haapakangas@ttl. Valaistuksen parantaminen tuotantotiloissa muutos työntekijöiden kokemana 1.4.2008 Annu Haapakangas, Työterveyslaitos annu.haapakangas@ttl.fi Kyselyn toteutus Kyselymenetelmällä pyrittiin tutkimaan työntekijöiden

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset Kainuussa

Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset Kainuussa Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset Kainuussa Susanna Määttä susanna.maatta@helsinki.fi Kainuun Maaseutu- ja Elintarvikepäivä 28.11.2014 9.10.2013 1 Valtakunnallisen lähiruokaselvityksen tuloksia 03.12.2014

Lisätiedot

Tyyppitapaturma: Työtasolta putoamiset rakennustöissä

Tyyppitapaturma: Työtasolta putoamiset rakennustöissä Tyyppitapaturma: Työtasolta putoamiset rakennustöissä Yhteenveto 22 tutkitusta vakavasta tapaturmasta TAPS-tietokannasta. Työtapaturmien tutkinnan kehittäminen Puro V., Rasa P-L. & Mattila S. 22.11.2013

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Ammattikuljettajan työhyvinvointi turvallinen ja ergonominen työpäivä Lastaukseen ja purkuun liittyvän taakkojen käsittelyn ergonomia Kuljettajat & taakkojen käsittely 1 taakkojen käsittelyyn

Lisätiedot

Kiviainespäivät Kiviainesalan turvallisuuskilpailu 2018 TIMO PINOMÄKI

Kiviainespäivät Kiviainesalan turvallisuuskilpailu 2018 TIMO PINOMÄKI Kiviainespäivät 18.-19.1.2018 Kiviainesalan turvallisuuskilpailu 2018 TIMO PINOMÄKI Sisältö Kiviainesalan turvallisuuskilpailu ja havaintoja historiasta sekä nykytilasta Kiviainesalan turvallisuuskilpailu

Lisätiedot

Liukastumiset käyvät kalliiksi

Liukastumiset käyvät kalliiksi Liukastumiset käyvät kalliiksi Liukastumiset kansantautina miten jokainen pysyisi pystyssä? -seminaari 10.1.2013 Mirka Råback Erikoissuunnittelija Tapaturmien ehkäisyn yksikkö 11.1.2013 1 Kotitapaturmien

Lisätiedot

MAATILAN TYÖTURVALLISUUS

MAATILAN TYÖTURVALLISUUS MAATILAN TYÖTURVALLISUUS Maatilan työturvallisuus Työturvallisuusriskien hallinta Työympäristön vaaratekijät selkokielellä Layla Ahonen ja Sarita Jylhä-Rastas Työturvallisuus Työympäristön vaaratekijät

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä 1 Työnantajan velvollisuudet Työturvallisuuslaki (738/2002) Työnantaja velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta

Lisätiedot

Perusasiat kuntoon - Parempi työ

Perusasiat kuntoon - Parempi työ Perusasiat kuntoon - Parempi työ Vaarojen arvioinnilla kohti parempaa työtä 26.4.2013 Joensuu - Sokos Hotel Kimmel Teijo Ylitalo - Safety Manager Lähtökohta Suomen työturvallisuuslaki 10 Työn vaarojen

Lisätiedot

MAANVAISTEN LATTIA- JA SEINÄRAKENTEIDEN KOS- TEUSMITTAUKSET, VAIHE 1

MAANVAISTEN LATTIA- JA SEINÄRAKENTEIDEN KOS- TEUSMITTAUKSET, VAIHE 1 MAANVAISTEN LATTIA- JA SEINÄRAKENTEIDEN KOS- TEUSMITTAUKSET, VAIHE 1 Uomarinteen koulu, Vantaa Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 WSP Finland Oy 1 (3) 1. TUTKIMUKSEN KOHDE JA TEHTÄVÄ 1.1 Kohde 1.2

Lisätiedot

ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TYÖSKENTELEVÄN HENKILÖN HYGIENIAOSAAMISVAATIMUKSET

ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TYÖSKENTELEVÄN HENKILÖN HYGIENIAOSAAMISVAATIMUKSET 3172 Liite 1 ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TYÖSKENTELEVÄN HENKILÖN HYGIENIAOSAAMISVAATIMUKSET 1. Perustiedot mikrobiologiasta ja elintarvikkeiden saastumisesta (kontaminaatiosta) Henkilö tietää mitä mikrobit

Lisätiedot

Asennetta työhön valmennusohjelma

Asennetta työhön valmennusohjelma Asennetta työhön valmennusohjelma 14.3.2016 Työterveyslaitos Asennetta työhön! -menetelmä www.ttl.fi Yleistä kalvojen käyttäjälle Nämä kalvot on suunniteltu tukemaan Asennetta työhön valmennusmenetelmän

Lisätiedot

edellytykset sairaaloissa Turku 5.6.2009 FT Annika Parantainen, tutkija Sosiaali- ja terveysalan työ tiimi Työterveyslaitos, Turun aluetoimipiste

edellytykset sairaaloissa Turku 5.6.2009 FT Annika Parantainen, tutkija Sosiaali- ja terveysalan työ tiimi Työterveyslaitos, Turun aluetoimipiste Onnistuneen narvioinnin edellytykset sairaaloissa Turku 5.6.2009 FT Annika Parantainen, tutkija Sosiaali- ja terveysalan työ tiimi Työterveyslaitos, Turun aluetoimipiste Aineisto Haastattelut 15 sairaanhoitopiirissä

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit Tukesin valvontakohteet, muut kohteet Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta

Lisätiedot

KEITTIÖPINNOITTEIDEN KESTÄVYYS

KEITTIÖPINNOITTEIDEN KESTÄVYYS KUVA SONJA SIHVOLA KEITTIÖPINNOITTEIDEN KESTÄVYYS REFERENSSIT KERTOVAT TOTUUDEN Kausalan Pinnoite Oy on asentanut lattiapinnoitteita yli 30 vuotta, joista AcryliCon-pinnoitteita yli 20 vuotta. Tiedämme,

Lisätiedot

Työvälineet ja -menetelmät E 16. Työkalut, koneet ja laitteet E 17. Käsiteltävät kappaleet E 18. Työpisteen tuet ja apuvälineet

Työvälineet ja -menetelmät E 16. Työkalut, koneet ja laitteet E 17. Käsiteltävät kappaleet E 18. Työpisteen tuet ja apuvälineet ERGONOMIA (E) Yritys: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: VAAROJEN TUNNISTAMINEN Työpiste E 1. Työpisteen siisteys ja järjestelyt E 2. Kulkutiet, uloskäytävät ja pelastustiet E 3. Portaat, tikapuut ja

Lisätiedot

Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO. www.sskky.fi. 17. maaliskuuta 2013

Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO. www.sskky.fi. 17. maaliskuuta 2013 Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO Opiskelijan työturvallisuus 1. Työturvallisuus työsalissa Kysely opiskelijoilta työsaliturvallisuudesta. (kevät 2012 / EK) Autoala 2. Työturvallisuus työssäoppimisessa

Lisätiedot

ONKO TYÖ HSY:N JÄTTEENKULJETUSURAKOISSA TURVALLISTA? Juho Nuutinen

ONKO TYÖ HSY:N JÄTTEENKULJETUSURAKOISSA TURVALLISTA? Juho Nuutinen ONKO TYÖ HSY:N JÄTTEENKULJETUSURAKOISSA TURVALLISTA? Juho Nuutinen MÄÄRITELMÄ Työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen, on riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työstä, työtilasta,

Lisätiedot

Betonilattioiden hoito-ohjeet

Betonilattioiden hoito-ohjeet Betonilattioiden hoito-ohjeet 2. syyskuuta 2013 Betonilattioiden hoito-ohjeet Yleistä Vanhoissa betonilattioissa yleisiä ongelmia ovat niiden likaantuminen, vaikea puhdistettavuus ja pölyäminen. Näiden

Lisätiedot

Sucroksen Hygieniasäännöt Säkylän tehdas

Sucroksen Hygieniasäännöt Säkylän tehdas Sucroksen Hygieniasäännöt Säkylän tehdas Tuoteturvallisuus keskiössä Hyvät hygieniakäytännöt ovat osa jatkuvaa laadunvarmistustamme. Nordzucker panostaa työympäristön puhtauteen kaikissa tuotanto-, pakkaus-

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä

Hyvinvointia työstä Hyvinvointia työstä www.ttl.fi/sujuva Julkaistu 11.05.2015 1 Inhimilliset virheet ja niiden vähentäminen työpaikoilla Sujuvaa työtä, vähemmän virheitä -tutkimushankkeen tuloksia Vuokko Puro, Henriikka

Lisätiedot

Katsaus vuoden 2009 työtapaturmatilastoista

Katsaus vuoden 2009 työtapaturmatilastoista Katsaus vuoden 2009 työtapaturmatilastoista Eija Prosi-Suuperko Tapiola-ryhmä 24.3.2010 1 Työ ja työmatkatapaturmat vakavuuden mukaan vuonna 2009 Pysyvä työkyvyttömyys? (työmatka) 90pv tai yli työkyvyttömyys

Lisätiedot

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston vesiväylähankkeilla Vuosikatsaus 2012

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston vesiväylähankkeilla Vuosikatsaus 2012 Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston vesiväylähankkeilla Vuosikatsaus 2012 11.3.2013 VUOSIKATSAUS 2012 SISÄLTÖ Työn taustaa Lisätietoja Työn tavoitteita Poikkeamien luokittelu Ilmoitettujen

Lisätiedot

Hyviä käytänteitä ja huomioitavia asioita astianpesuprosessissa. Tuottava ja tehokas ammattikeittiö hanke Merja Ylönen/Xamk

Hyviä käytänteitä ja huomioitavia asioita astianpesuprosessissa. Tuottava ja tehokas ammattikeittiö hanke Merja Ylönen/Xamk Hyviä käytänteitä ja huomioitavia asioita astianpesuprosessissa Tuottava ja tehokas ammattikeittiö hanke Merja Ylönen/Xamk Astianpesu Tarkoitus Puhtaat ja kuivat astiat > mikrobimäärä alhainen Tärkeä osa

Lisätiedot

Työn vaarojen selvittämisen ja riskien arvioinnin periaatteet

Työn vaarojen selvittämisen ja riskien arvioinnin periaatteet Työn vaarojen selvittämisen ja riskien arvioinnin periaatteet Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK Paivi.rauramo@ttk.fi 1 Turvallisuusjohtamisen perusmalli EU:ssa Vaarojen ja haittojen

Lisätiedot

TURVALLISUUSKIERROKSILLA

TURVALLISUUSKIERROKSILLA TURVALLISUUSKIERROKSILLA TULOSTA HANKE TYÖTERVEYSLAITOS JA NELJÄ HELSINGIN KAUPUNGIN ERI HALLINTOKUNNAN TYÖPAIKKAA PILOTOIVAT 2014 HANKKEESSA Työsuojeluvaltuutettu Kaarlo Kontro Helsinki TYÖKALU KOKO HELSINGIN

Lisätiedot

Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020

Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020 Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020 Ikäjohtamisen seminaari Tampereen yliopisto, 20.3.2012 Lars-Mikael Bjurström 21.3.2012 Taustaa linjausten valmistelulle Työsuojelustrategia 1998

Lisätiedot

Ratkaisee kulumisongelmat lähes kaikissa tilanteissa Kalenborn GmbH:n tuotteiden avulla.

Ratkaisee kulumisongelmat lähes kaikissa tilanteissa Kalenborn GmbH:n tuotteiden avulla. Ratkaisee kulumisongelmat lähes kaikissa tilanteissa Kalenborn GmbH:n tuotteiden avulla. KALOCER KALOCER KALSICA ABRESIST KALSICA Piikarbidi Piikarbidi Kovasementti Valettu Kovasementti keraami Teollisuuden

Lisätiedot

Siivousalan PEREHDYTTÄMISOPAS

Siivousalan PEREHDYTTÄMISOPAS Siivousalan PEREHDYTTÄMISOPAS SIIVOUSVÄLINEET 1. siivousvaunu 2. sanko (siivoussanko) 3. jätesäkki 4. kuivain - Voit kuivata ikkunat, peilit ja lattiat. 5. lattiamoppi ja pyyhe 6. ikkunanpesin - Voit pestä

Lisätiedot

Kunta-alan työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2004 Tilasto ja vahinkokuvausaineiston hyödyntäminen

Kunta-alan työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2004 Tilasto ja vahinkokuvausaineiston hyödyntäminen 1 Tilasto ja vahinkokuvausaineiston hyödyntäminen Kohti nollaa työtapaturmaa kunta-alalla teemaseminaari 6.3.2008 Noora Hintikka Tampereen Noora teknillinen Hintikka yliopisto 1.9.2009 2 Tutkimushanke

Lisätiedot

Korson koulun uimahallirakennuksessa työskentelevien työntekijöiden sisäilmastokyselyn lausunto

Korson koulun uimahallirakennuksessa työskentelevien työntekijöiden sisäilmastokyselyn lausunto LAUSUNTO SK17002 Vantaan kaupunki, tilakeskus Ulla Lignell Kielotie 13 01300 Vantaa TAUSTA Korson koulun uimahallirakennuksessa työskentelevien työntekijöiden sisäilmastokyselyn lausunto Korson koulun

Lisätiedot

Muut kaivoksissa sattuneet onnettomuudet Muut kuin työtapaturmat (esim. tulipalot). Luvussa mukana myös kuolemaan johtaneet onnettomuudet.

Muut kaivoksissa sattuneet onnettomuudet Muut kuin työtapaturmat (esim. tulipalot). Luvussa mukana myös kuolemaan johtaneet onnettomuudet. 1 2 3 4 Kaivoksissa sattuneet tapaturmat Vuoden 2012 tiedot kaivoksissa sattuneista tapaturmista eivät ole vielä saatavilla. Tapaturmasta on aiheutunut yli kolme työkyvyttömyyspäivää, kuolemaan johtaneet

Lisätiedot

TIEDOSTA TURVAA MUUTTAAKO TIETO TOIMINTAA?

TIEDOSTA TURVAA MUUTTAAKO TIETO TOIMINTAA? TIEDOSTA TURVAA MUUTTAAKO TIETO TOIMINTAA? Mika Vallius, Safety Manager UPM Plywood Oy, Joensuun vaneritehdas Nolla tapaturmaa foorumin ohjausryhmän jäsen Tiedosta turvaa Muuttaako tieto toimintaa? 2 UPM

Lisätiedot

Myymälässä pakattujen juustojen mikrobiologinen laatu ja käsittelyhygienia

Myymälässä pakattujen juustojen mikrobiologinen laatu ja käsittelyhygienia Myymälässä pakattujen juustojen mikrobiologinen laatu ja käsittelyhygienia Projektiyhteenveto 2014 Pääkaupunkiseudun kunnissa toteutettiin touko-lokakuussa 2014 yhteinen projekti, jonka tarkoituksena oli

Lisätiedot

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi Tutkimuksen toteutus ja keskeisiä tuloksia Osa 2. TOT -raporttien analyysitutkimus TUTKIMUSONGELMAT 1 Millaisia yhteisillä työpaikoilla tapahtuneisiin

Lisätiedot

Autoalan kysely 2014

Autoalan kysely 2014 Autoalan kysely 2014 Autoalan työsuojelun yhteistoiminnan ja työympäristön riskien vaikuttavuuskysely 2014 1 Toimipaikkanne henkilöstön lukumäärä 100% 80% 60% 51% 40% 32% 20% 17% 0% 1% 1-9 10-20 21-40

Lisätiedot

REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne syyskuussa 2008

REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne syyskuussa 2008 Työ- ja elinkeinoministeriö SET/TUTE 26.11.2008 Mika Tuomaala REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne syyskuussa 2008 1. Avointen työpaikkojen sekä rekrytointiongelmien

Lisätiedot

Liha-alan laitoksen perustaminen

Liha-alan laitoksen perustaminen Liha-alan laitoksen perustaminen Marjo Ruusunen Webinaari, 31.10.2017 Yhteistyössä: Eviran Pk-neuvontahanke ja Lähiruoan valtakunnallinen koordinaatiohanke Yleistä elintarvikeyrityksen perustamisesta Yleisiä

Lisätiedot

HAJUHAITTASELVITYS JA MERKKIAINEKOKEET 24.11.2014, REKOLANMÄEN KOULU, KEITTIÖ VALTIMOTIE 4, 01400 VANTAA

HAJUHAITTASELVITYS JA MERKKIAINEKOKEET 24.11.2014, REKOLANMÄEN KOULU, KEITTIÖ VALTIMOTIE 4, 01400 VANTAA HAJUHAITTASELVITYS JA MERKKIAINEKOKEET 24.11.2014, REKOLANMÄEN KOULU, KEITTIÖ VALTIMOTIE 4, 01400 VANTAA RAPORTTI Sivu 1 / 6 HAJUHAITTASELVITYS JA MERKKIAINEKOKEET 24.11.2014, REKOLANMÄEN KOULU, KEITTIÖ,

Lisätiedot

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Päivi Urrila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 14 2008 Hämeenlinnan kaupunki Urrila,

Lisätiedot

BianCoat (B-BC-101b/bm) NESTEMÄINEN NANOLASIPINNOITE

BianCoat (B-BC-101b/bm) NESTEMÄINEN NANOLASIPINNOITE BianCoat (B-BC-101b/bm) NESTEMÄINEN NANOLASIPINNOITE PITKÄIKÄINEN SUOJA PINNOILLE KÄYTTÖKOHTEET: Lattiapinnat kuten puu-, laatta-, kivi- ja muovipintaiset lattiat Metallipinnat Posliiniset ja keraamiset

Lisätiedot

Merenkulkijan työ: Vaarojen ja haittojen tunnistaminen

Merenkulkijan työ: Vaarojen ja haittojen tunnistaminen OHJE OMA-ARVIOINTILOMAKKEEN KÄYTTÖÖN Merenkulkijan työ: Vaarojen ja haittojen tunnistaminen Tämä lomakksto on tarkoitettu jokaisen merenkulkijan itsensä täytettäväksi. Pyrkimyksenä on löytää työturvallisuuteen

Lisätiedot

Uusi tartuntatautilaki

Uusi tartuntatautilaki Uusi tartuntatautilaki Suomessa! 14.3.2017 Sairaalahygieniapäivät Anni Virolainen-Julkunen www.finlex.fi http://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/ 1227/2016 Tartuntatautilaki 146/2017 Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

REIPPAASTI KOHTI TURVALLISTA TALVEA

REIPPAASTI KOHTI TURVALLISTA TALVEA REIPPAASTI KOHTI TURVALLISTA TALVEA LIIKU PYSYT PYSTYSSÄ; Kotiharjoittelulla on helppo aloittaa; paranna lihasvoimaa ja tasapainoa Terveysliikuntaa voi harrastaa yksin tai yhdessä HUOMIOI JALKINEET JA

Lisätiedot

EJENDALS SUOJAA KÄDET JA JALAT

EJENDALS SUOJAA KÄDET JA JALAT EJENDALS SUOJAA KÄDET JA JALAT » EJENDALS » EJENDALS EJENDALS» Ejendals valmistaa ja markkinoi tuotteita, jotka suojaavat sekä käsiä että jalkoja.» Pitkäaikaiset asiakassuhteet kehitetyt tuotteet ja ratkaisut,

Lisätiedot

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin Messukeskus 14.11.2013 Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Kerttuli Harjanne 15.11.2013 1 Esityksen sisältö Miksi riskien arviointia Miten riskien arviointia

Lisätiedot

HUS 2013 työtapaturmakatsaus. Eija Prosi-Suuperko

HUS 2013 työtapaturmakatsaus. Eija Prosi-Suuperko HUS 2013 työtapaturmakatsaus Eija Prosi-Suuperko 8.5.2014 1 Lukujen tulkinta Vuoden 2013 ja 2012 tapaturmaluvut perustuvat tarkasteluvuotta seuraavan vuoden helmikuussa ajettuun tilastoon Aiempien vuosien

Lisätiedot

Rakennusmies putosi betonilattialle maatilan rakennustyömaalla TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT

Rakennusmies putosi betonilattialle maatilan rakennustyömaalla TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT TOT-RAPORTTI Rakennusmies putosi betonilattialle maatilan rakennustyömaalla TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT 10/07 Tapahtumakuvaus Koneet ja laitteet Työnantajan toimiala Vahingoittuneen ammatti Työympäristö Työtehtävä

Lisätiedot

Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä. Tuija Luoma, VTT

Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä. Tuija Luoma, VTT Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Tuija Luoma, VTT RÄJÄHDYSVAARALLISEN TYÖYMPÄRISTÖN HENKILÖTURVALLISUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Tekijät määritetty

Lisätiedot

TOT-TUTKINTA TOT 8/10

TOT-TUTKINTA TOT 8/10 TVL TOT-TUTKINTA Tapaturmavakuutuslaitosten liitto TOT 8/10 Ahtaaja putosi lastin kiinnitysasemalla paperirullan päältä yli kolmen metrin korkeudesta Ryhmä ahtaajia oli kiristämässä kartonkirullia varustamon

Lisätiedot

LIUKKAUDENESTO SUOJELUSENKELISI. Sertifioitua turvallisuutta liukkaille lattioille, kylpyammeille ja työskentelytiloihin

LIUKKAUDENESTO SUOJELUSENKELISI. Sertifioitua turvallisuutta liukkaille lattioille, kylpyammeille ja työskentelytiloihin LIUKKAUDENESTO SUOJELUSENKELISI Sertifioitua turvallisuutta liukkaille lattioille, kylpyammeille ja työskentelytiloihin MILJOONAT IHMISET LOUKKAANTUVAT VUOSITTAIN LIUKKAILLA LATTIOILLA Useat näistä onnettomuuksista

Lisätiedot

leijona- Julkisten tilojen kuningas vaativaan ammattikäyttöön www.plast-turf.fi

leijona- Julkisten tilojen kuningas vaativaan ammattikäyttöön www.plast-turf.fi leijona- Julkisten tilojen kuningas vaativaan ammattikäyttöön www.plast-turf.fi & Leijona Economic TUULIKAAPPIMATTO VÄRIVAIHTOEHDOT Seitsemällä eri värivaihtoehdolla Orginal avaa mahdollisuuden tuulikaapin

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

Palkansaajien työmatkatapaturmat (aiemman analyysin päivitys) TVL/JS

Palkansaajien työmatkatapaturmat (aiemman analyysin päivitys) TVL/JS Palkansaajien työmatkatapaturmat 2008-2011 (aiemman analyysin päivitys) 20.12.2012 TVL/JS Analyysin aineistona on kaikki palkansaajille lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta korvatut työmatkatapaturmat.

Lisätiedot

LIITE 1 (5) TYÖSUOJELUPIIRI Sosiaali- ja terveysministeriö / Työsuojeluosasto 16.1.2007

LIITE 1 (5) TYÖSUOJELUPIIRI Sosiaali- ja terveysministeriö / Työsuojeluosasto 16.1.2007 LIITE 1 (5) TORNINOSTUREIDEN OHJAAMOT JA NIILTÄ EDELLYTETTÄVÄ TURVALLISUUSTASO Torninostureiden ohjaamoiden tulee täyttää työssä käytettävien koneiden ja muiden työvälineiden hankinnasta, turvallisesta

Lisätiedot

Ravintolatoiminnan aloittaminen - Kertaustehtävät, lisätietoa

Ravintolatoiminnan aloittaminen - Kertaustehtävät, lisätietoa Ravintolatoiminnan aloittaminen - Kertaustehtävät, lisätietoa Ravintolan perustaminen 1. Mikä seuraavista lauseista pitää paikkansa? a) Voit perustaa ravintolan ihan mihin vain tilaan. b) Voit perustaa

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen tehtävistä Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista valvonta toteutetaan pääsääntöisesti tarkastajien

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Onnettomuudet ja vaaratilanteet

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Onnettomuudet ja vaaratilanteet Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 016 Onnettomuudet ja vaaratilanteet VARO-rekisteriin kirjattavien onnettomuuksien toimialat vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely

Lisätiedot

BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN YHTEYDESSÄ

BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN YHTEYDESSÄ BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN YHTEYDESSÄ BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN

Lisätiedot

TYÖMATKATAPATURMIEN TILASTOANALYYSI

TYÖMATKATAPATURMIEN TILASTOANALYYSI TYÖMATKATAPATURMIEN TILASTOANALYYSI Tapaturmavakuutuskeskuksen analyyseja nro 12 8.6.2017 1 Tapaturmavakuutuskeskus Analyyseja nro 12 Työmatkatapaturmien tilastoanalyysi Työmatkatapaturmia sattuu palkansaajille

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN TILAPALVELU SISÄILMASTOKYSELYT 2015 KOULUT JA PÄIVÄKODIT. ISS Proko Oy Jarmo Minkkinen 06.11.2015

JYVÄSKYLÄN TILAPALVELU SISÄILMASTOKYSELYT 2015 KOULUT JA PÄIVÄKODIT. ISS Proko Oy Jarmo Minkkinen 06.11.2015 JYVÄSKYLÄN TILAPALVELU SISÄILMASTOKYSELYT 2015 KOULUT JA PÄIVÄKODIT ISS Proko Oy Jarmo Minkkinen 06.11.2015 Sisäilmastokyselyt 2015 Käytännön järjestelyt ISS Proko Oy Nettikysely Insinööri Studio Oy Analysointi

Lisätiedot

OHJE ELINTARVIKKEITA ULKOTILOISSA (SÄÄNNÖLLISESTI) MYYVILLE OMAVALVON- TASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI

OHJE ELINTARVIKKEITA ULKOTILOISSA (SÄÄNNÖLLISESTI) MYYVILLE OMAVALVON- TASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI KOKKOLAN KAUPUNKI 1(5) OHJE ELINTARVIKKEITA ULKOTILOISSA (SÄÄNNÖLLISESTI) MYYVILLE OMAVALVON- TASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Omavalvonta on yrityksen omaa toimintaa, jolla se pyrkii säilyttämään käsittelemiensä

Lisätiedot

Kunnon välineillä siivous sujuu

Kunnon välineillä siivous sujuu Kunnon välineillä siivous sujuu Siivoaminen on tärkeää näkymätöntä työtä, jonka ansiosta pinnat pysyvät hyvinä, viihtyvyys lisääntyy, eivätkä mikrobit pääse lisääntymään. Jotta siivoustyö sujuisi mahdollisimman

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 24/00. Rakennusmies putosi betonilattiaan tikkaiden luistettua TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Rakennusmies. Talonrakennus.

Talonrakennus TOT 24/00. Rakennusmies putosi betonilattiaan tikkaiden luistettua TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Rakennusmies. Talonrakennus. TOT-RAPORTTI 24/00 Rakennusmies putosi betonilattiaan tikkaiden luistettua TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Hallirakennuksessa oli kulku toiseen kerrokseen 4,9 m korkeilla tikkailla. Rakennusmies

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus.

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Tredu Hyvinvointi 8.8.2014 Raili Hakala LaatuPeda-projekti Oppaan tarkoitus ja sisältö Turvallisen

Lisätiedot

työtapaturmat ja potilassiirrot -tilastoista oppi käytäntöön

työtapaturmat ja potilassiirrot -tilastoista oppi käytäntöön Terveydenhuoltoalan työtapaturmat ja potilassiirrot -tilastoista oppi käytäntöön Janne Sysi-Aho työturvallisuustutkija, Tapaturmavakuutuslaitosten liitto, Bulevardi 28 (PL 275), 00121 Helsinki puh.: 09-68040385,

Lisätiedot

Muut kaivoksissa sattuneet onnettomuudet Muut kuin työtapaturmat (esim. tulipalot). Luvussa mukana myös kuolemaan johtaneet onnettomuudet.

Muut kaivoksissa sattuneet onnettomuudet Muut kuin työtapaturmat (esim. tulipalot). Luvussa mukana myös kuolemaan johtaneet onnettomuudet. 1 2 3 4 Kaivoksissa sattuneet tapaturmat Tapaturmasta on aiheutunut yli kolme työkyvyttömyyspäivää, kuolemaan johtaneet onnettomuudet eivät ole mukana näissä lukumäärissä Muut kaivoksissa sattuneet onnettomuudet

Lisätiedot

ATEX-direktiivit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi

ATEX-direktiivit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi ATEX-direktiivit Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi ATEX direktiivit ATEX-laitedirektiivi (Euroopan yhteisön direktiivi 94/9/EY) Direktiivin tarkoituksena on yhtenäistää EU:n jäsenvaltioiden räjähdysvaarallisten

Lisätiedot