PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2014 2015"

Transkriptio

1 4.11. PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2015 Forecon Oy päivämäärä: tekijät: Markku Riihimäki ja Liisa Jaakkonen

2 Pirkanmaan rakennusbarometri 2015 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2015 Tekijä Forecon Oy Hermiankatu 6 8 D, Tampere Puh Painopaikka Tampere, marraskuu Kannen kuva TTY Kampusareena Kuva Sara Riihimäki Copyright Forecon Oy

3 Pirkanmaan rakennusbarometri 2015 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2015 ALKUSANAT 3 RAKENTAMINEN SUOMESSA TOIMITILOISSA KASVUA 4 Talous alavireinen käänne siirtynyt edelleen 4 Toimitiloissa paljon erityiskohteita, asuinrakentaminen supistunut 4 MAAKUNNAN RAKENTAMINEN PIENESSÄ KASVUSSA 6 Maakunta tuotanto kärsii suhdannetilanteesta 6 Rakentaminen nippa nappa kasvussa, ensi vuonna enemmän 6 Uudisrakentaminen aloitukset vähentyneet 8 Suhdannetilanne heikko 10 Hintakilpailu ja kysynnän puute rassaa 10 Kustannusten nousu tasaantunut 10 Asuntokauppa on hidastunut 11 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI YHTEENVETO VASTAUKSISTA 13 LIITE: PIRKANMAAN TALOUS 2013 / RAKENTAMINEN 25 Copyright Forecon Oy 1

4 Pirkanmaan rakennusbarometri 2015 Tampereen kaupunki, rakennusvalvonta Tampereen kaupunki, tilakeskus Talonrakennusteollisuus ry Sisä-Suomi Copyright Forecon Oy 2

5 Pirkanmaan rakennusbarometri 2015 ALKUSANAT Pirkanmaan rakennusbarometri 2015 on kahdeksastoista katsaus maakunnan rakennus ja kiinteistöalan suhdannenäkymiin. Raportin tekemisen ovat rahoittaneet NCC, Rudus, Talonrakennusteollisuus ry, Tampereen Messut, Tampereen kaupunki ja Pirkanmaan rakentajat PIRA ry. Pirkanmaan rakennusbarometri 2015 raportti on tehty Forecon Oy:ssa Tampereella loka marraskuussa. Raportin ovat laatineet Markku Riihimäki, Liisa Jaakkonen (barometri) sekä Pekka Pajakkala ja Pekka Tienhaara (ennuste). Inrarakentamisen ennusteissa ja arvioinneissa on avustanut Eero Nippala TAMK:sta. Alueen rakennusmarkkinoiden suhdannebarometrin tulokset perustuvat Tampereen ja sen ympäristökuntien yrityksille lokakuussa tehtyyn kyselyyn sekä rakentamisen ennusteet Foreconin asiantuntijoiden analyyseihin ja ennustemalleihin. Barometrikyselyyn vastasi 48 yritystä, joiden palveluksessa on noin henkilöä. Yritykset edustivat rahoittajia, rakennuttajia, suunnittelijoita, rakennusurakoitsijoita, talotekniikkaurakoitsijoita, rakennustuoteteollisuutta, rakennustarvikekauppaa, konevuokrausyrityksiä, kiinteistönvälittäjiä ja isännöitsijöitä. Kiitämme raportin rahoittajia, suhdannekyselyn vastaajia sekä Pirkanmaan raken nuspäivien järjestäjiä. Toivomme raportin hyödyttävän alalla toimivia tahoja tulevan suunnittelussa. Tampereella marraskuussa Markku Riihimäki Johtava asiantuntija Copyright Forecon Oy 3

6 Pirkanmaan rakennusbarometri 2015 RAKENTAMINEN SUOMESSA TOIMITILOISSA KASVUA Talous alavireinen käänne siirtynyt edelleen Maailmantalous jatkaa elpymistä ja kasvu piristyy 3,5 prosentin paikkeille vuonna. Kasvun kiihtymisestä vastaavat ennen kaikkea Yhdysvallat ja Iso Britannia sekä muut vanhat teollisuusmaat. USA:ssa ja UK:ssa kasvua on tukenut yksityisen sektorin kohentunut tila ja erittäin löysä rahapolitiikka. Euroopan suhdannetilanne on myös elpyvä, vaikka kasvu onkin hidasta. Monissa kehittyvissä talouksissa kasvu on merkittävästi totuttua hitaampaa Venäjällä talouskasvu jää tänä vuonna juuri ja juuri plussalle. Kasvun ei uskota juuri piristyvän tämän vuoden tasosta lähivuosina. Suomessa BKT supistui 1,2 prosenttia vuonna Tänä vuonna ei päästä kasvuun, vaikka jonkinlaisen käänteen uskotaan silti tapahtuvan. Kasvuennusteita on jouduttu laskemaan vientinäkymien heikkenemisen takia. Viennin heikon kehityksen taustalla on useita seikkoja, joista merkittävimmät liittyvät Suomen teollisuuden rakennemuutokseen ja Suomen heikentyneeseen kustannuskilpailukykyyn. Lisäksi maailmalla yksityinen kulutus on elpynyt investointeja paremmin. Vuonna BKT:n ennakoidaan jäävän alle nollan Foreconin arvio on noin 0,3 prosenttia. Investoinnit vähenevät, vienti ei juuri kasva ja yksityinen kulutus supistuu. Reaalitulot eivät kasva ja työttömyys on kääntynyt kasvuun, mitä lisää vielä piilotyöttömien suuri määrä. Kokonaistyöttömyysaste on tällä hetkellä noin 12 %. Suomen talouden käänne ja elpyminen tulee olemaan hidasta. Vuonna 2015 BKT:n ennakoidaan kasvavan noin prosentilla. Vienti ja investoinnit kasvavat. Työttömyys pysyy vielä suurena, suurimman työttömyyden vaiheen uskottaan ajoittuvan tähän talveen, mutta kääntyy hienoiseen laskuun ensi vuoden aikana. Kuluttajien luottamus talouteen on heikompi kuin viime vuonna tähän aikaan. Kevään pienen luottamuksen vahvistumisen jälkeen luottamus on pudonnut selvästi nyt syksyllä. Luottamus on heikentynyt, kun Suomi ei ole päässyt kasvussa muiden mukaan ja kuluttajat ovat varovaisia. Euroopassa kuluttajien luottamus on laskenut koko vuoden, mutta viimeisimmässä mittauksissa luottamus kääntyi pieneen kasvuun. Kasvu tulee hitaasti, eikä heikomman kehityksenkään uhka ole poissuljettu, sillä epävarmuutta ja riskejä taloudessa sekä globaalissa kehityksessä on. Barometrin vastaajien näkemys yleiseen taloustilanteeseen on samansuuntainen. Suhdannetilanne on heikentynyt ja suhdanneodotuksissa ollaan varovaisia. Käänteen siirtyminen näkyy. Toimitiloissa paljon erityiskohteita, asuinrakentaminen supistunut Vuonna 2013 Suomen rakentamisen kokonaisvolyymi vähentyi 3 prosenttia. Volyymi putosi erityisesti uudistalonrakentamisessa, 8 prosenttia. Tänä vuonna rakentamisen Copyright Forecon Oy 4

7 Pirkanmaan rakennusbarometri 2015 kokonaisvolyymin ennakoidaan supistuvan vain lievästi, alle prosentin. Asuntojen uudisrakentamisen supistuminen on tänäkin vuonna suurta. Ensi vuonna kolmen vuoden lasku pysähtyy ja rakentaminen kasvaa 1 2 prosenttia. Asuntojen aloitusten vuonna 2011 jatkunut lasku jatkuu vielä tänä vuonna ja määrä päätyy noin asuntoon. Ensi vuonna aloitukset kääntyisivät kasvuun. Vuonna 2013 aloitettiin noin asunnon rakentaminen. VTT:n tutkimuksen mukaan asuntojen tarve on asunnon vuosittaisella tasolla vuodesta 2010 vuoden 2020 tienoille saakka. Tarpeen taustalla ovat väestönkasvu, muuttoliike, väestörakenteen ja perheaseman muutokset. Kuluttajabarometrin mukaan asunnon ostoaikomukset ovat vähentyneet, vaikka viime kuukausina on ollut pientä taitetta ylöspäin. Asuntokauppa on laskenut viime vuoden lukemista vielä 15 %. Myymälärakentamisen taso laski varsin alas viime vuonna. Nyt liikerakentaminen on kasvussa ja pysyy hyvällä tasolla ensi vuonnakin. Kaupan rakennemuutos rajoittaa kasvua, mutta tyhjiä tiloja on silti aika vähän. Toimistotilaa on rakennettu aiemmin paljon ja toimistojen vajaakäyttöasteet ovat edelleen suuria. Rakentaminen aloitukset kasvavat tänä vuonna selvästi, mutta matalahko taso aloituksissa jatkuu, vaikka kasvua on. Talouden kehitys ei juuri nyt mahdollista toimistorakentamisen merkittävää kasvua. Julkisten palvelurakennusten rakentaminen määrä on varsin korkea, varsinkin sairaalarakennuksissa. Hoitoalan rakentamisen taso säilyy korkealla, kun isoja sairaala hankkeita on käynnistynyt. Ensi vuonna tullaan jo sitten jonkin verran alaspäin. Teollisuusrakentamisessa kehitys on ollut laskusuuntainen jo pitkään, kun yritykset eivät ole investoinneet. Suuren kuutiomäärän takia aloitusten vähentymisellä on merkittävä vaikutus koko Suomen rakentamisen määrään. Tänä vuonna aloituksissa on kasvua ja ensi vuonnakin on tulossa lisää investointeja. Varastorakentamisen määrä on kohtuullisella tasolla ja kasvua tuo yksi suuri rakennushanke. Korjausrakentaminen on pysynyt kasvun puolella, vaikka viime vuonna korjaamisen kasvu oli hidasta. Tänä vuonna kasvu kiihtyy osin elvytyksen ansiosta. Kasvu jatkuu myös ensi vuonna. Korjausikään tulevien rakennusten määrän jatkuva kasvu sekä laatu- ja varustetason nykypäivän vaatimukset ylläpitävät kasvua korjausrakentamisessa. Infrarakentamisen määrä on ollut laskusuuntainen, osin kustannusten nousun osin julkisen puolen talousvaikeuksien takia. Metro toi viime vuonna infraan kasvua ja tänä vuonna volyymitaso säilyy. Ensi vuonna infrarakentamisen määrä jälleen laskee. Copyright Forecon Oy 5

8 Pirkanmaan rakennusbarometri 2015 MAAKUNNAN RAKENTAMINEN PIENESSÄ KASVUSSA Maakunta tuotanto kärsii suhdannetilanteesta Työ- ja elinkeinoministeriön maaliskuussa julkaiseman Maakuntien suhdannekehitys raportin mukaan työttömyys on viime vuosina kasvanut voimakkaimmin vientipainotteisilla kaupunkialueilla kuten Tampereella. Myös julkisen sektorin talousongelmat ovat vaikeuttaneet työllisyystilannetta. Tuotannon ennakoidaan elpyvän vuosien 2015 aikana, jolloin työttömyyden odotetaan vähitellen alenevan. Pirkanmaan talous -raportin mukaan Pirkanmaan yritystoiminnan liikevaihto laski viime vuonna 1,9 %. Liikevaihto kasvoi metsäteollisuudessa, majoitus- ja ravitsemusalalla sekä liike-elämän palveluissa. Laskua oli sen sijaan eniten teknologiateollisuudessa, teollisuudessa ja kemiassa. Rakentaminen supistui tämän mukaan 3 prosenttia. Pirkanmaan suurimmat toimialat ovat kauppa, teknologiateollisuus ja palvelut, jotka vastaava yli 60 prosentista Pirkanmaan liikevaihdosta. Seuraavana tulevat metsäteollisuus, rakentaminen ja kemia. Elinkeinoelämän keskusliiton Suhdannebarometrin mukaan yritysten näkymät loppuvuodelle ovat yhä varsin vaatimattomat. Keväällä hieman virinneet nousuodotukset eivät kesän aikana vahvistuneet. Tämänhetkistä tilannetta kuvataan tavanomaista vaisummaksi kaikilla päätoimialoilla Lähikuukausia koskevat suhdanneodotukset ovat kohentuneet, mutta edelleen ennakoidaan heikkenemistä, vaikka uusia tilauksi an saatu. Pirkanmaalaisten yritysten suhdanneodotukset ovat vähän koko maan keskiarvoa varovaisemmat. Rakentaminen nippa nappa kasvussa, ensi vuonna enemmän Pirkanmaan kiinteistö- ja rakennusmarkkinoiden koko oli noin 4 mrd. euroa vuonna Eniten rahaa käytettiin kiinteistöjen ylläpitoon ja toiseksi eniten talojen uudisrakentamiseen. Rakentamisen määrä kasvaa tänä vuonna (1%), vaikka uudistalonrakentamisessa mennään selvästi alaspäin. Infra ja korjaus tuovat kasvua. Asuinrakentaminen supistuu peräti 14 prosenttia, mutta toimitilojen rakentaminen kasvaa 4 prosenttia. Julkinen rakentaminen on vilkasta ja kasvaa. Liike- ja teollisuusrakentaminen kasvavat ensi vuonna. Korjausrakentamisen volyymi kasvaa (+3%). Ensi vuonna uudistalonrakentaminen kasvaa 5 prosenttia sekä toimitilat että asunnot. Myös korjaus- ja infrarakentaminen ovat plussalla. Pirkanmaan infrarakentamisen investoinnit ovat vuonna kasvussa arviolta 7 prosenttia. Kasvun moottorina toimivat mm. kunnolla vauhtiin päässyt rantaväylä sekä kaukolämpöverkon ja vedenpuhdistamoinvestoinnit. Vuonna 2015 infran kasvu Copyright Forecon Oy 6

9 Pirkanmaan rakennusbarometri 2015 hidastuu pariin prosenttiin. Sekä kuntien että valtion tiukka taloudellinen tilanne aiheuttavat niukkuutta infrainvestoinneissa. Vuonna 2015 Tampereen kaupunkiympäristön kehittämisinvestoinneista rantaväylä on noin puolet. Kaukolämpöverkon työt jatkuvat samoin kaukojäähdytysverkostoa rakennetaan. Tampereen aluerakentamiskohteita on mm. Lintuhytissä, Huppionmäessä, Ruskontiellä, Niemenrannassa, Kolmenkulmassa ja Vuoreksessa. Pirkkalan naistenmatkaan tulee kiertoliittymä. Ylöjärvellä ja Nokialla rakennetaan kunnallistekniikkaa. Kangasala panostaa mm. kadunrakentamiseen. Nokialla Häpesuon kaatopaikan puhdistus. Lisäksi MAL sopimuksen mukaisia töitä mm. Tampere-Pirkkala. Ratinan kauppakeskus ja Tampereen kansi ja keskusareena-hankkeet odottavat edelleen käynnistymistä. Tampereen raitiovaunuliikenteen suunnittelu jatkuu. Pitkään vireillä ollut TAVASE- tekopohjavesilaitoksen lupakäsittely on edelleen kesken. Pirkanmaan kiinteistö- ja rakennusmarkkinat 2013 yhteensä 4,0 mrd.euroa Maa- ja vesirakentaminen 420 milj. Kiinteistönpito milj. Uudistalonrakentaminen milj. Korjausrakentaminen milj. Lähde: Forecon 10 / Pirkanmaan rakennus- ja kiinteistöalan yritysten suhdannetilanne on barometrikyselyn heikentynyt edelleen viime vuodesta ja on pitkän ajan keskiarvon alapuolella. Rakennustuoteteollisuudessa ja kaupassa suhdannetilanne on kyselyn mukaan toimialoista heikoin paras kiinteistöalalla. Suhdanneodotukset ovat varsin varovaiset, suhdanteiden odotetaan säilyvän ennallaan, mutta liikevaihdon kasvavan. RAKENTAMISEN ARVO PIRKANMAALLA JA MUUTOSENNUSTE ARVO MUUTOS-% MUUTOS-% MUUTOS-% 2013, milj Asuntorakentaminen % -14 % 5 % Muu talonrakentaminen % 4 % 5 % - liike- ja toimistorakentaminen julkinen rakentaminen teollisuus ja varastorakentaminen muu uudisrakentaminen 110 Uudisrakentaminen yhteensä % -5 % 5 % Talojen korjausrakentaminen % 3 % 2 % Maa ja vesirakentaminen % 7 % 2 % Koko rakentaminen yhteensä % 1 % 3 % Lähteet: Tilastokeskus, Forecon ennusteet ja laskelmat, lokakuu Forecon Oy, Tampere Copyright Forecon Oy 7

10 Pirkanmaan rakennusbarometri 2015 Heikoimmat näkymät ensi vuodelle on Rakennustuoteteollisuudessa ja kaupassa. Rakennustuote- ja kauppa sekä suunnittelu odottivat suhdanteiden paranevan tälle vuodelle, mutta tilanne heikkeni. Kyselyyn vastanneiden yritysten liikevaihtoodotukset ovat tälle vuodelle ennusteen kanssa samansuuntaiset hinnanmuutokset huomioiden, mutta ensi vuodelle pienemmät. Uudisrakentaminen aloitukset vähentyneet Rakentamisen aloitukset ovat vähentyneet Pirkanmaalla. Asuntojen rakentaminen on vähentynyt vuoden 2010 jälkeen. Toimitilarakentamisen aloitukset ovat kohtuullisella tasolla ja kasvavat ensi vuonna. Uusia isoja hankkeita on alkamassa jatkossakin useita kuten TAYS:n sairaalahankkeet sekä myymälöitä. Lisäksi Tampereella on suunnitteilla suurhankkeita, jotka toteutuessaan lisäävät rakentamisen määrää merkittävästi. Ne eivät kuitenkaan tuota volyymiä tällä ennustekaudella. Asuntorakentamisen aloitukset ovat laskeneet vuodesta 2011 lähtien. Rakentaminen on supistunut viime aikoina muualla Pirkanmaata Tamperetta enemmän. Kerrostalorakentamisen lasku on ollut muuta asuinrakentamista pienempää, joten kerrostalojen osuus on kasvanut. Vuonna 2013 Pirkanmaalla aloitettiin noin 2800 asunnon rakentaminen. Tänä vuonna aloitetaan noin 2500 asuntoa. Näistä lähes 60 prosenttia rakennetaan Tampereelle, 35 prosenttia Tampereen ympäristökuntiin ja vajaa 10 prosenttia muualle Pirkanmaalle lamaa edeltäneessä korkeasuhdanteessa asuntojen rakentaminen painottui Copyright Forecon Oy 8

11 Pirkanmaan rakennusbarometri 2015 enemmän Tampereen ympäristökuntiin. Asunnoista vajaa 65 prosenttia rakennetaankin kerrostaloihin, 25 prosenttia omakotitaloihin ja 10 prosenttia rivitaloihin. Erityisesti pientalojen rakentaminen on vähentynyt tänä vuonna. Ensi vuonna Pirkanmaalla ennakoidaan aloitettavan hivenen enemmän asuntoja noin asuntoa. ASUNTOTUOTANTO, aloitukset ASUNTOTUOTANTO, aloitukset as - kpl Pirkanmaa as. kpl Pirkanmaa Tampereen seutukunta Tampere Rivitalot Omakotitalot Kerrostalot LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUKSET, aloitukset JULKISET RAKENNUKSET, aloitukset 1,6 0,7 1,4 milj. m 3 0,6 milj. m 3 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 Tampereen seutukunta Pirkanmaa 0,5 0,4 0,3 0,2 Tampereen seutukunta Pirkanmaa 0,2 0,0 Tampere ,1 0,0 Tampere ylin viiva Pirkanmaa keskimmäinen viiva Tampereen seutukunta alin viiva Tampereen kaupunki TEOLLISUUS- JA VARASTORAKENNUKSET, aloitukset 1,4 milj. m 3 1,2 Lähde: Tilastokeskus 1,0 Pirkanmaa 0,8 0,6 0,4 Tampereen seutukunta 0,2 0,0 Tampere Copyright Forecon Oy 9

12 Pirkanmaan rakennusbarometri 2015 Suhdannetilanne heikko Barometrin vastaajat odottavat suhdannetilanteen pysyvän saankaltaisena ensi vuonna. Vastaajien näkemys oli varsin varovainen. Liikevaihdon ja kannattavuuden uskotaan paranevan hieman ja henkilöstön määrän kasvavan (2 %). Positiivinen odotus liikevaihdon ja henkilöstön pieneen kasvuun ensi vuonna olivatkin tämän Pirkanmaan rakennusbarometrin positiivisimmat tulokset. Hintakilpailu ja kysynnän puute rassaa Rakennusbarometrikyselyyn vastanneet yritykset nostivat suurimmaksi yhteiseksi ongelma alueekseen edelleen hintakilpailun. Erityisesti suunnittelussa hintakilpailu koetaan kovana. Seuraavaksi suurimmaksi toimintakapeikoksi arvioitiin kysynnän puute. Kysynnän puute on lisääntynyt kiinteistöalaa lukuunottamatta kaikilla toimialoilla, erityisesti suunnittelussa. Muita ongelma alueita olivat kysynnän puutteesta huolimatta työvoiman puute sekä ylitarjonta alalla. Kustannusten nousu tasaantunut Rakennuskustannusindeksin mukaan rakennuskustannukset (kokonaisindeksi) olivat syyskuussa 1,3 prosenttia vuodentakaista ylempänä. Työkustannukset olivat 0,5 prosenttia vuodentakaista ylempänä ja tarvikehinnat 1,8 prosenttia. Yleinen inflaatio on tällä hetkellä noin 1,3 % Ensi vuodelle vastaajat ennakoivat omien myyntihintojensa nousevan puolisen prosenttia tänä vuonna hinnat ovat jopa laskeneet 0,5 prosenttia. Maarakennusalan kustannukset ovat syyskuussa nousseet Tilastokeskuksen mukaan 0,8 prosenttia vuodentakaisesta. Kustannusten vuosimuutos vaihteli osaindekseittäin pohjarakenteiden 1,8 prosentista betonirakenteiden 3,0 prosenttiin. Copyright Forecon Oy 10

13 Pirkanmaan rakennusbarometri 2015 Kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat 2 prosenttia vuoden toisella neljänneksellä edellisvuodesta. Ylläpitokustannuksista vuodessa eniten kallistuivat erilliskustannukset ja käyttö- ja jätevesikustannukset 4,5 prosenttia. Kiinteistön ylläpidon kustannusten nousu on ollut selvästi maltillisempaa kuin vielä vuonna 2011, jolloin kustannukset nousivat 9 prosentin luokkaa. Asuntokauppa on hidastunut Tilastokeskuksen asuntokauppatilaston mukaan vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat olivat laskenet koko Suomessa vuoden kolmannella neljänneksellä -0,7 prosenttia. Tampereella asuntojen hintojen vuosinousu oli kolmannella neljänneksellä 0,3 prosenttia, kun pääkaupunkiseudulla oli laskua -0,9 prosenttia. Syyskuussa hinnat laskivat edellisestä kuukaudesta 1,6 prosenttia. Hintojen nousun uskotaan olevan hidasta ja yksittäisinä kuukausina hinnat saattavat jopa laskea. Vanhojen kerrostaloasuntojen keskihinta oli III neljänneksellä Tampereella 2348 /m 2. Vuonna 2013 asunto-osakekauppoja tehtiin yli 7200 kpl. Asuntokauppa putosi ennätysvilkkaan vuoden 2012 jälkeen 1200 kpl (-15%). Kauppasumma laski myös ja oli 1010 milj. euroa. Kiinteistökauppoja (kiinteistön luovutuksia) tehtiin 5700 kohteesta, vähemmän kuin edellisvuonna (-4%). Kiinteistöjen kauppahintojen summa pysyi ennallaan ja oli yhteensä 703 milj. euroa. Asuntokaupassa liikkui edelleen selvästi enemmän rahaa kuin muussa kiinteistökaupassa. Kiinteistö- ja asuntokaupan yhteenlaskettu arvo oli vuonna 20131,7 miljardia euroa. Copyright Forecon Oy 11

14 Pirkanmaan rakennusbarometri 2015 Alkuvuoden kehityksen perusteella ennakoimme kauppojen vähentyvän tänä vuonna sekä määrällisesti että arvollisesti. Asuntokauppojen määrä pudonnee yli kymmenen prosenttia ja muiden 5 prosenttia. Uusien asuntojen kauppa on käynyt Tampereella kohtuullisesti. Asunto-osakkeiden ja kiinteistöjen kaupat Pirkanmaalla Lukumäärä (kpl) Kauppasumma (milj., vuoden 2013 hinnoin) Kpl Milj Enn Enn. Muut kiinteistökaupat Asuinkiinteistöjen kaupat Lähde: Tilastokeskus, Maanmittauslaitos Asunto-osakkeiden kaupat Forecon 10/ Lokakuun kuluttajabarometrin mukaan kotitalouksien asunnonostoaikomukset ovat hivenen vuodentakaisesta korkeammat. Aikomuksissa on ollut pitkä laskutrendi vuodesta 2011, mutta kesän jälkeen aikomuksissa on tapahtynut pieni käänne ylöspäin. Kotitalouksista 6,8 prosenttia aikoo hyvin todennäköisesti tai melko todennäköisesti hankkia asunnon seuraavan 12 kk:n kuluessa. Vastaava luku viime vuonna samaan aikaa oli 6,3. Pirkanmaalla asunnon aikoo hankkia 5,0 prosenttia Pirkanmaan kotitalouksista, kun vuosi sitten Pirkanmaan luku oli 5,4. Pirkanmaalla asunnonostoaikomukset ovat huonontuneet, vaikka suomessa ne ovat parantuneet. Catellan syksyn markkinakatsauksen mukaan Tampereen vapaiden toimistotilojen on on pysynyt ennätysluvuissa. Tällä hetkellä Tampereen toimistotilojen vajaakäyttöaste on 9,4 prosenttia, myymälätilojen noin 3,8 prosenttia sekä tuotanto- ja varastotilojen noin 3,9 prosenttia. Vajaakäyttöaste on kasvanut vuoden takaiseen toimistotiloissa (0,3%-yks) sekä tuotanto- ja varastotiloissa (0,5%-yks). Ulkomaiset sijoittajat ovat palanneet toimistomarkkinoille ja Suomessa onkin käynnissä selvästi vilkkain transaktiovuosi finanssikriisin jälkeen. Kaupan volyymistä puolet kohdistuu pääkaupunkiseudulle ja puolet pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Tampere on sijoittajien kakkoskeskus. Copyright Forecon Oy 12

15 Pirkanmaan rakennusbarometri 2015 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI YHTEENVETO VASTAUKSISTA Kiinteistö- ja rakennusalan suhdannetilanne heikentynyt, odotukset varovaisia 14 Kiinteistöalan tilanne tyydyttävä, vakaata kasvua 16 Suunnittelusektorin suhdannetilanne heikentynyt, näkymä positiivinen 18 Rakentajien odotukset varovaiset 20 Tuotemarkkinoilla kapasiteetti matalalla tasolla, suhdannetilanne heikentynyt vastoin viime vuoden odotuksia 22 Copyright Forecon Oy 13

16 Pirkanmaan rakennusbarometri 2015 Kiinteistö- ja rakennusalan suhdannetilanne heikentynyt, odotukset varovaisia Tuoreen suhdannekyselyn mukaan alan suhdannetilanne on viime vuodesta edelleen heikentynyt vastoin viime syksyn odotuksia. 20 prosenttia vastaajayrityksistä kokee tilanteen hyvänä tai erittäin hyvänä ja 42 prosenttia heikkona tai erittäin heikkona. Kiinteistöalan tilanne on paras ja rakennustuote ja -tarvikekaupan suhdannetilanne on tällä hetkellä heikoin. Nykyisen suhdannetilanteen saldoluku *) on pudonnut vuoden takaisesta 10 pistettä ollen tänä vuonna -22. Ensi vuonna suhdannetilanteen ennakoidaan pysyvän ennallaan. Tilanteen paranemista odottaa 17 prosenttia vastaajista ja heikkenemistä 17 prosenttia. Täten saldoluku suhdannenäkymille on 0. Yritysten liikevaihto kasvaa tänä vuonna 2 prosentin verran, mikä vastaa viime syksynä ennakoitua tulosta. Ensi vuodelle ennustetaan kasvua yhden prosenttin verran. Hinnan muutos koko alalla on tänä vuonna laskua hieman alle prosentin. Ensi vuonna hintatason odotetaan kasvavan jonkin verran (+0,5%). Toiminnan kannattavuus oli lähes 80 prosentilla vastaajista vähintään tyydyttävä, heistä 33 prosenttia arvioi kannattavuuden hyväksi tai erittäin hyväksi. Kannattavuuden ennakoidaan ensi vuonna olevan jonkin verran heikkenevän. Saldoluku on 8. Henkilökunnan määrä kasvaa tänä vuonna yhdellä prosentilla viime vuoden kahden prosentin laskun jälkeen. Vuonna 2015 koko alalla henkilöstön määrän ennakoidaan jatkavan kasvua kahdella prosentilla. Työllisyys kehittyi viime syksynä ennakoitua paremmin rakennusurakoitsijoilla. Suunnittelussa henkilöstön määrä jatkuu reipasta kasvua. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 48 Pirkanmaan kiinteistö- ja rakennusalan yritystä tai toimipaikkaa. Suunnittelusektorin yrityksiä vastasi 10, rakentajia 22, kiinteistöalalta 5 sekä alueen rakennustuotetoimittajia 11 kappaletta. Vastaajien yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2013 oli 1,3 mrd. euroa ja heidän palveluksessaan on tänä vuonna 4600 työntekijää. * [Saldoluku kuvaa paranemista ja heikkenemistä ennakoivien vastaajien osuuksien erotusta. Saldoluku voi olla ] Copyright Forecon Oy 14

17 Pirkanmaan rakennusbarometri 2015 Rakennus ja kiinteistöala Suhdannetilanne Suhdannenäkymät vuosi eteenpän % vas taajista Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä Heikkenee Pysyy ennallaan Paranee Odotukset liikevaihdon muutoksesta % va s taajista Kannattavuus ensi vuonna % vas taajista % 10% 5% 0% +5% +10% +15%... : +2% 2015: +1% Heikkenee Pysyy ennallaan Paranee Henkilökunnan määrä (vastanneet yri tykset) 2000 = 100 5% 3% 0% 1% 3% 5% 2% 1% 13%0% 2% 9% 2% 0% 2% % vastaajista Hintakilpailu Kiinteistöala Suunnittelu Rakentaminen Rakennustuotteet Copyright Forecon Oy 15

18 Pirkanmaan rakennusbarometri 2015 Kiinteistöalan suhdannetilanne tyydyttävä, vakaata kasvua Kiinteistöalan suhdannetilanne on kuluvan vuoden aikana parantunut edellisvuodesta. 40 prosenttia vastaajista piti tilannetta hyvänä ja loput tyydyttävänä. Heikoksi tai erittäin heikoksi suhdannetilannetta ei arvioinut kukaan vastaajista. Saldoluku* nousi edellisvuodesta ollen 40. Odotuksien mukaan tulevana vuonna tilanne tulee pysymään ennallaan. Suhdannetilanteen heikentymisen tärkeimpänä tekijänä nähdään edelleenkin yleinen heikko taloustilanne ja siitä johtuvat rakentamisen hiljentyminen ja investointileikkaukset. Toisaalta väestön kasvu talousalueella tuo asuntotarvetta, myös korjausrakentamisen kasvu tuo positiivista. Liikevaihto kiinteistöalan yrityksillä kasvaa kuluvana vuonna kolme prosenttia. Vuoden 2015 odotukset liikevaihdon kasvulle ovat samaa tasoa. Yritysten kannattavuus kuluvana vuotena on pysynyt hyvällä tasolla. 40 prosenttia vastaajista pitää sitä hyvänä ja 60 prosenttia tyydyttävänä. Vuonna 2015 kannattavuuden uskotaan kuitenkin heikkenevän saldoluvun ollessa -20. Henkilöstömäärä kiinteistöalan yrityksissä on tänä vuonna pienssä laskussa (-1%). Ensi vuonna henkilöstömäärän oletetaan pysyvän kuluvan vuoden tasolla. Investointien osalta ensi vuosi on kaksijakoinen. 40 prosenttia odotti investointien vähenevän samoin kuin 40 prosenttia sanoi niiden kasvavan vuonna Kuluvana vuonna hintojen ilmoitettiin laskeneen lähes kahdella prosentilla, joka on edellisvuonna ennakoitua isompi lasku. Ensi vuonna hintatason laskun odotetaan jatkuvan yhdellä prosenttiyksiköllä. Toimintakapeikoista suurimmaksi nousi tänä vuonna hintakilpailu. Toiseksi merkittävin vaikutus nähtiin olevan ylitarjonnalla sektorilla. Myös kireät aikataulut ja tonttipula hankaloittavat toimintaa. Suhdannekyselyyn vastasi yhteensä 5 kiinteistöalan yritystä. Vastanneissa yrityksissä työskentelee tänä vuonna 730 työntekijää. Vastanneiden yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli viime vuonna 220 milj. euroa. Copyright Forecon Oy 16

19 Pirkanmaan rakennusbarometri 2015 Kiinteistöala Suhdannetilanne Suhdannenäkymät vuosi eteenpän % vas taajista Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä Heikkenee Pysyy ennallaan Paranee Odotukset liikevaihdon muutoksesta % va s taajista... 15% 10% 5% 0% +5% +10% +15%... : 3% 2015: 3% Kannattavuus ensi vuonna % vas taajista Heikkenee Pysyy ennallaan Paranee Henkilökunnan määrä (vastanneet yritykset) 2000 = % 5 % 2 % 6 % 2 % 6 % 1 % 1 % 5 % 5 % 3 % 4 % 3 % 3 % % vastaajista Ylitarjonta sektorilla Toimintakapeikot Hintakilpailu Kireät aikataulut Tonttipula Copyright Forecon Oy 17

20 Pirkanmaan rakennusbarometri 2015 Suunnittelusektorin suhdannetilanne heikentynyt, näkymät positiivisia Suunnittelusektorilla suhdannetilannetta pitää tällä hetkellä hyvänä 30 prosenttia vastaajista ja tyydyttävänä 20 prosenttia. Puolet vastaajista pitää nykyistä suhdannetilannetta huonona tai erittäin huonona. Suhdannetilanne heikentyi jo kolmannen vuoden peräkkäin. Saldoluku on oli tänä vuonna -40. Suhdannetilanteessa odotetaan tapahtuvan paranemista tuleva vuonna. Tilanteen paranemiseen uskoo 20 prosenttia vastaajista, loput uskovat tilanteen pysyvän ennallaan. Tulevan vuoden suhdanneodotusten saldoluku on kohentunut viime vuodesta ollen tänä vuonna +20. Suhdannetilanteen heikentymiseen selvimmin vaikuttava tekijä on edelleen jatkuva yleinen talouden epävarmuus ja sen mukanaan tuomat hidasteet. Myös julkisen sektorin investoinnit aiheuttavat huolta. Positiivisena seikkana pidetään Tampereen seudun vetovoimaisuutta ja sitä kautta tarvetta palveluille. Suunnittelun laskutuksen arvioidaan kasvavan tänä vuonna 2 prosenttia. Vuonna 2015 laskutuksen arvioidaan nousevan 4 prosenttia. Suunnittelijoiden kannattavuus on parantunut viime vuodesta. Tänä vuonna 40 prosenttia vastaajista pitää kannattavuuttaan hyvänä ja samoin 40 prosenttia pitää kannattavuuttaan tyydyttävänä, heikkona sitä pitää 20 prosenttia. Vuonna 2015 kannattavuudn oletetaan paranevan saldoluvun ollessa +40. Heikosta suhdannetilanteesta huolimatta suunnittelusektorilla henkilöstömäärä on jatkanut kasvuaan vastaajien keskuudessa. Tänä vuonna lisäystä alalle tuli +11 % kuten jo viime syksynä osattiin ennakoida. Vuonna 2015 kasvun uskotaan jatkuvan 9 prosentin verran. Hintataso pysyi tänä vuonna edellisvuoden tasolla. Ensi vuoden hintatason odotetaan kasvavan hieman kuluvasta vuodesta (1,2 %). Kuluvana vuonna kapasiteetin käyttöaste oli jakautunut, että 40 prosenttia piti kapasiteettinsa käyttöastetta matalana, 40 prosenttia sopivana ja 20 prosenttia korkeana. Käyttöasteen odotetaan pysyvän ensi vuonna ennallaan tai hieman paranevan. Vuoden merkittävimpänä toimintakapeikkona on edelleen hintakilpailu. Sen mainitsi kaikki vastaajat. Myös kireät aikataulut ja kysynnän puute aiheuttavat häiriötä. Ammattitaitoisen työvoima saatavuus on myös haastavaa. Suunnittelijakyselyyn vastasi 10 yritystä tai toimipaikkaa. Yritysten yhteenlaskettu laskutus oli viime vuodelta noin 72 milj. euroa ja yritysten palveluksessa on yli 900 työntekijää. Copyright Forecon Oy 18

21 Pirkanmaan rakennusbarometri 2015 Suunnittelu Suhdannetilanne Suhdannenäkymät vuosi eteenpän % vas ta ajista Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä Heikkenee Pysyy ennallaan Paranee Odotukset liikevaihdon muutoksesta % vas taajista Kannattavuus ensi vuonna % vas taajista % 10% 5% 0% +5% +10% +15%... : 2% 2015: 4% Heikkenee Pysyy ennallaan Paranee Henkilökunnan määrä (vastanneet yri tykset) 2000 = % 1 % 11 % 1 8 % 12 % 2 %2 % 9 % 3 % 12 % 6 % 9 % 11 % % vastaajista Kireät aikataulut Toimintakapeikot Hintakilpailu Kysynnän puute Työvoiman puute Copyright Forecon Oy 19

22 Pirkanmaan rakennusbarometri 2015 Rakentajien odotukset varovaiset Urakoitsijoiden suhdannetilanne heikkeni edelleen hieman viime vuodesta. Enää vajaa 15 prosenttia vastaajista pitää nykyistä tilannetta hyvänä tai erittäin hyvänä. Heikkona tai erittäin heikkona tilannetta pitää 41 prosenttia vastaajista. Saldoluku heikkeni viime vuodesta 8 pistettä ollen tänä vuonna -27. Ensi vuonna tilanteen odotetaan jatkuvan ennallaan ilman isompia muutoksia suuntaan tai toiseen. Saldoluku on kohentunut viime vuodesta 10 pistettä ollen nyt ±0. Suhdannetilanteen heikkenemiseen selvimmin vaikuttava seikka on edelleen jatkuva yleinen taloustilanne Euroopassa ja Suomessa. Se vaikuttaa hidastavasti rakentamiseen, investointeihin ja kuluttajien luottamukseen. Alhainen korkotaso on pitänyt asuntokauppaa käynnissä, vaikka senkin hitaus koettiin suhdanneodotuksiin vaikuttavana tekijänä. Yritysten laskutus kasvaa tänä vuonna 2 prosenttia. Vuonna 2015 laskutuksen ennakoidaan kasvavan yhden prosentin verran. Urakoitsijoiden kannattavuus vuonna oli vähintään tyydyttävä 77 prosentilla vastaajista. Heikko kannattavuus oli 23 prosentilla vastaajista. Ennuste vuoden 2015 kannattavuudelle on kuluvan vuoden tasolla. Saldoluku vuodelle 2015 on ±0. Investoinnit pysyvät ensi vuonna edellisten vuosien tasolla 60 prosentilla vastaajista. 27 prosenttia uskoi investointiensa laskevan ja 13 prosenttia investointien kasvuun. Alan työllisyys kehittyi viime vuotta ennakoitua paremmin. Henkilökunnan määrä pysyy tänä vuonna edellisvuoden tasolla. Ensi vuonna henkilöstön määrän arvioidaan kasvavan hieman (+1 %). Urakoitsijoiden panoshinnat laskevat kuluvana vuonna yhden prosentin verran. Ensi vuonna hintojen uskotaan kääntyvän lievään nousuun (+1%). Urakoitsijoiden mukaan alan toimintakapeikoista toimintaa haittaavat erityisesti hintakilpailu, kysynnän puute,ylitarjonta sektorilla ja tonttipula. Kyselyyn vastasi 22 yritystä tai toimipaikkaa. Vastaajien yhteenlaskettu liikevaihto on 760 milj. euroa. Vuonna yritykset työllistävät yhteensä 2100 työntekijää. Copyright Forecon Oy 20

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2008 2009

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2008 2009 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 28 29 MARRASKUU 28 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 28 29 Tekijä VTT Rakentamisen markkinat ja vaikuttavuus PL 13, 3311 TAMPERE Puh. 2 722 1111, telefax: 2 722 3497 Painopaikka

Lisätiedot

Rakentaminen kääntynee ensi vuonna

Rakentaminen kääntynee ensi vuonna kevät 2015 Rakentaminen kääntynee ensi vuonna Vuoden 2014 betonirakenne, Länsisatamankatu 23, Helsingin Jätkäsaaressa. Kuva: Marko Huttunen Rakentamisen määrä vähenee vielä tänä vuonna. Neljän heikon vuoden

Lisätiedot

Rakentaminen mataa pohjalukemissa

Rakentaminen mataa pohjalukemissa lokakuu 2014 Rakentaminen mataa pohjalukemissa Kuva: RT/Tommi Ahlberg Rakentaminen supistuu tänä vuonna kaksi prosenttia ja supistunee myös ensi vuonna 0 1 prosenttia. Talonrakennustöitä ennakoidaan aloitettavan

Lisätiedot

RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ

RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ 26.9.214 RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ RAKENTAMINEN 214-215 Asuntojen ja muun talonrakentamisen aloituksia harkitaan aiempaa tarkemmin Vilkas asuntojen korjaaminen jatkuu 215 Asunto- ja kiinteistösijoitukset

Lisätiedot

RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ

RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ 8.2.213 RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ RAKENTAMINEN 213 Määrä vähenee maltillisesti. Uudisrakentaminen ja MVR supistuvat, korjaaminen kasvaa. Työllisyystilanne heikkenee. 13 Rakennustoiminta arvonlisäys, 2=1

Lisätiedot

INFRA SUHDANTEET 1 / 2012. Infrarakentaminen supistuu 2012. Kriisit varjostavat talouskasvua

INFRA SUHDANTEET 1 / 2012. Infrarakentaminen supistuu 2012. Kriisit varjostavat talouskasvua INFRA SUHDANTEET 1 / 2012 Keväällä 2012 suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden tarjoushalukkuuden vähentyminen ennakoi suhdannetilanteen käännettä parempaan. Tilannetta varjostaa talouden epävarmuuden lisäksi

Lisätiedot

RAKENTAMINEN 2010-2011 asuntorakentaminen vahvassa nousussa, muun rakentamisen lasku pysähtymässä

RAKENTAMINEN 2010-2011 asuntorakentaminen vahvassa nousussa, muun rakentamisen lasku pysähtymässä Rakennusalan suhdanneryhmä 17.8.21 RAKENTAMINEN 21-211 asuntorakentaminen vahvassa nousussa, muun rakentamisen lasku pysähtymässä 2 Rakennusalan suhdanneryhmä: Sari Sontag, pj. Pentti Forsman Kai Karsma

Lisätiedot

RAKENTAMINEN 2012-2013

RAKENTAMINEN 2012-2013 Rakennusalan suhdanneryhmä 28.8.2012 RAKENTAMINEN 2012-2013 määrä supistuu alueelliset erot korostuvat kustannusten nousu laantuu 2 Rakennusalan suhdanneryhmä: Sari Sontag, pj. Valtiovarainministeriö Matti

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2014 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2014 Lisätietoja: Suhdannebarometri Marraskuu 214 Suhdannebarometri Marraskuu 214 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 26 27 28

Lisätiedot

Rakennusalan suhdanneryhmä 29.1.2002. Rakentaminen 2002

Rakennusalan suhdanneryhmä 29.1.2002. Rakentaminen 2002 Rakennusalan suhdanneryhmä 29.1.2002 Rakentaminen 2002 Rakennusalan suhdanneryhmän jäsenet Pentti Vesterinen, pj. Timo Airaksinen Ari Laine Veikko Lampinen Kari Matikainen Timo Myllys Pekka Pajakkala Pekka

Lisätiedot

RAKENTAMINEN 2009-2010 Rakentaminen alamäessä, työttömyys lisääntyy

RAKENTAMINEN 2009-2010 Rakentaminen alamäessä, työttömyys lisääntyy Rakennusalan suhdanneryhmä 19.8.29 RAKENTAMINEN 29-21 Rakentaminen alamäessä, työttömyys lisääntyy 2 Rakennusalan suhdanneryhmä: Pentti Vesterinen, pj. Pentti Forsman Kai Karsma Ari Laine Timo Myllys Mikael

Lisätiedot

RAKENTAMINEN 2006 1. väliraportti Kasvu jatkuu vahvana

RAKENTAMINEN 2006 1. väliraportti Kasvu jatkuu vahvana Rakennusalan suhdanneryhmä 21.6.26 RAKENTAMINEN 26 1. väliraportti Kasvu jatkuu vahvana 2 Rakennusalan suhdanneryhmä: Pentti Vesterinen, pj. Pentti Forsman Jouko Kangasniemi Ari Laine Timo Myllys Jukka

Lisätiedot

SATAKUNNAN TALOUS Nykytila ja lähiajan näkymät

SATAKUNNAN TALOUS Nykytila ja lähiajan näkymät SATAKUNNAN TALOUS Nykytila ja lähiajan näkymät 27.5.2015 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö saku.vahasantanen@utu.fi 050 520 0780 LIIKEVAIHTO Satakunnan

Lisätiedot

KTI Markkinakatsaus kevät

KTI Markkinakatsaus kevät KTI Markkinakatsaus kevät Kiinteistömarkkinoiden näkymät kääntymässä hieman positiivisemmiksi Kiinteistökauppojen määrä edelleen vähäinen Toimistojen vajaakäyttö pääkaupunkiseudun suurin haaste Asuntojen

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE

PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE tutkimukset PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE 1 JOHDANTO JA YHTEENVETO 1 Suomen Yrittäjät teki pk-yritysten suhdanne- ja rahoitustilannetta luotaavan pikakyselyn marraskuussa 29 aikavälillä 7.11.

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri kevät

Pk-yritysbarometri kevät Pk-yritysbarometri kevät Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj, Työ- ja elinkeinoministeriö Pk-yritysbarometri kevät 2011 EsipuhE Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä

Lisätiedot

Etelä Suomen logistiikkabarometri 1/2012

Etelä Suomen logistiikkabarometri 1/2012 Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Etelä Suomen logistiikkabarometri 1/2012 Logistiikka alan suhdannetilanne ja näkymät Laura Leppänen Elisa Holma Sakari Kajander Turun yliopisto

Lisätiedot

5 kesäkuu 2005 SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät

5 kesäkuu 2005 SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät 5 kesäkuu 2005 SATAKUNNAN talous nykytila ja lähiajan näkymät 1 SATAKUNNAN TALOUS 5 kesäkuu 2005 YLEISTÄ Satakunnan yritysten yhteenlasketun liikevaihdon kasvu jatkui melko nopeana viime vuoden loppupuolella.

Lisätiedot

Euroopassa vihdoin käänne ylöspäin

Euroopassa vihdoin käänne ylöspäin Julkaisuvapaa.3.1 klo 1. Talousennuste vuosille 1 15 Euroopassa vihdoin käänne ylöspäin Ennusteryhmä Seija Ilmakunnas Mari Kangasniemi Ohto Kanninen Markku Lehmus Eero Lehto Heikki Taimio Lisätietoja Ennustepäällikkö

Lisätiedot

2013 Talouden näkymät

2013 Talouden näkymät 3 2013 Talouden näkymät Sisällys Pääkirjoitus...3 Suomen Pankin ennusteet...5 Ennusteen kokonaiskuva...6 Talouden näkymät...9 Viimeaikainen kehitys...9 Kehikko 1. Vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen tilinpito...12

Lisätiedot

EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua

EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua Suhdannekatsaus syyskuu 2014 17 syyskuu 2014 EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua Maailmantalouden nousun edellytykset ovat yhä kunnossa, mutta poliittiset riskit varjostavat näkymiä etenkin

Lisätiedot

Aikajana. Keski-Suomen

Aikajana. Keski-Suomen 2 KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN KEHITYSKUVA 4 KESKI-SUOMEN TALOUDEN RAKENNE 6 KESKI-SUOMEN AVAINALAT 8 KESKI-SUOMEN TOIMIALARYHMÄT 9 KESKI-SUOMEN PLUSSAT, MIINUKSET JA KYSYMYSMERKIT 10 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

Lisätiedot

Kysyntä. Kulutus. tuonti että erityisesti vienti kasvoivat vuonna 2004 helmikuun ennakkoarviota. kasvuvaikutusarvio on muuttunut

Kysyntä. Kulutus. tuonti että erityisesti vienti kasvoivat vuonna 2004 helmikuun ennakkoarviota. kasvuvaikutusarvio on muuttunut Kysyntä Kuvio 8. Kysyntäerien vaikutus kasvuun* Prosenttiyksikköä 8 7 6 5 4 4 6 4 4 e 5 e 6 e 7. Vienti 5. Yksityiset investoinnit. Tuonti 6. Varastojen muutos ja tilastollinen ero. Yksityinen kulutus

Lisätiedot

Markkinakatsaus 2 2008

Markkinakatsaus 2 2008 Markkinakatsaus 2 8 Markkinakatsaus 2 8 Realia Group Oy 1 Hurjassa kiinteistösyksyssä piilee myös potentiaalia Asioilla sanotaan olevan aina kaksi puolta, niin myös näissä asumisen asioissa: yhtäältä asuntokauppa

Lisätiedot

Suhdannekatsaus, kevät 2010

Suhdannekatsaus, kevät 2010 Tutkimusyksikkö Suhdannekatsaus, kevät 21 Kansainväliset suhdannenäkymät...1 Suomen metalliteollisuuden näkymät... 3 suomen metalliteollisuuden taloudellinen tilanne... 5 palkkakehitys... 6 metalliteollisuuden

Lisätiedot

Vienti virkoaa ja taantuma taipuu Euroopan investointien vilkastuessa

Vienti virkoaa ja taantuma taipuu Euroopan investointien vilkastuessa Julkaisuvapaa 17.9.213 klo 1. Talousennuste vuosille 213 21 Vienti virkoaa ja taantuma taipuu Euroopan investointien vilkastuessa Ennusteryhmä Seija Ilmakunnas Mari Kangasniemi Markku Lehmus Eero Lehto

Lisätiedot

Talousennuste. Suomi yltää vaimeaan kasvuun. Maailmantalous: elpyy epätasaisesti. Suomi: nousee pohjalta maltillisesti

Talousennuste. Suomi yltää vaimeaan kasvuun. Maailmantalous: elpyy epätasaisesti. Suomi: nousee pohjalta maltillisesti www.handelsbanken.com/research 17. joulukuuta 2009 Talousennuste Suomi yltää vaimeaan kasvuun Maailmantalous: elpyy epätasaisesti Suomi: nousee pohjalta maltillisesti Korot ja valuutat: keskuspankit varovaisia

Lisätiedot

Maailmantalous toipuu Suomi ahtaalla

Maailmantalous toipuu Suomi ahtaalla Suhdannekatsaus kesäkuu 2014 17 kesäkuu 2014 Maailmantalous toipuu Suomi ahtaalla Maailmantalouden kasvulle on vuonna 2014 entistä enemmän tilaa julkisen talouden kiristysten helpottaessa ja rahoitusolojen

Lisätiedot

Pk-yrityksen tilinpäätös 1999

Pk-yrityksen tilinpäätös 1999 Pk-yrityksen tilinpäätös 1999 Suomi ja Ruotsi Pk-yrityksen liikevaihdon kasvu, % 12 1 8 6 4 2-2 -4 93 Ruotsi 94 Suomi 9 96 97 98 99 Ruotsi Suomi Sisällys Esipuhe 3 Korkeasuhdanne jatkuu pohjoisissa naapurimaissa

Lisätiedot

Alueelliset talousnäkymät keväällä 2010

Alueelliset talousnäkymät keväällä 2010 Alueelliset talousnäkymät keväällä 2010 Alueelliset talousnäkymät Jouko Nieminen 1/2010 TEM:n ja ELY-keskusten julkaisu Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Alueelliset talousnäkymät

Lisätiedot