PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2014 2015"

Transkriptio

1 4.11. PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2015 Forecon Oy päivämäärä: tekijät: Markku Riihimäki ja Liisa Jaakkonen

2 Pirkanmaan rakennusbarometri 2015 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2015 Tekijä Forecon Oy Hermiankatu 6 8 D, Tampere Puh Painopaikka Tampere, marraskuu Kannen kuva TTY Kampusareena Kuva Sara Riihimäki Copyright Forecon Oy

3 Pirkanmaan rakennusbarometri 2015 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2015 ALKUSANAT 3 RAKENTAMINEN SUOMESSA TOIMITILOISSA KASVUA 4 Talous alavireinen käänne siirtynyt edelleen 4 Toimitiloissa paljon erityiskohteita, asuinrakentaminen supistunut 4 MAAKUNNAN RAKENTAMINEN PIENESSÄ KASVUSSA 6 Maakunta tuotanto kärsii suhdannetilanteesta 6 Rakentaminen nippa nappa kasvussa, ensi vuonna enemmän 6 Uudisrakentaminen aloitukset vähentyneet 8 Suhdannetilanne heikko 10 Hintakilpailu ja kysynnän puute rassaa 10 Kustannusten nousu tasaantunut 10 Asuntokauppa on hidastunut 11 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI YHTEENVETO VASTAUKSISTA 13 LIITE: PIRKANMAAN TALOUS 2013 / RAKENTAMINEN 25 Copyright Forecon Oy 1

4 Pirkanmaan rakennusbarometri 2015 Tampereen kaupunki, rakennusvalvonta Tampereen kaupunki, tilakeskus Talonrakennusteollisuus ry Sisä-Suomi Copyright Forecon Oy 2

5 Pirkanmaan rakennusbarometri 2015 ALKUSANAT Pirkanmaan rakennusbarometri 2015 on kahdeksastoista katsaus maakunnan rakennus ja kiinteistöalan suhdannenäkymiin. Raportin tekemisen ovat rahoittaneet NCC, Rudus, Talonrakennusteollisuus ry, Tampereen Messut, Tampereen kaupunki ja Pirkanmaan rakentajat PIRA ry. Pirkanmaan rakennusbarometri 2015 raportti on tehty Forecon Oy:ssa Tampereella loka marraskuussa. Raportin ovat laatineet Markku Riihimäki, Liisa Jaakkonen (barometri) sekä Pekka Pajakkala ja Pekka Tienhaara (ennuste). Inrarakentamisen ennusteissa ja arvioinneissa on avustanut Eero Nippala TAMK:sta. Alueen rakennusmarkkinoiden suhdannebarometrin tulokset perustuvat Tampereen ja sen ympäristökuntien yrityksille lokakuussa tehtyyn kyselyyn sekä rakentamisen ennusteet Foreconin asiantuntijoiden analyyseihin ja ennustemalleihin. Barometrikyselyyn vastasi 48 yritystä, joiden palveluksessa on noin henkilöä. Yritykset edustivat rahoittajia, rakennuttajia, suunnittelijoita, rakennusurakoitsijoita, talotekniikkaurakoitsijoita, rakennustuoteteollisuutta, rakennustarvikekauppaa, konevuokrausyrityksiä, kiinteistönvälittäjiä ja isännöitsijöitä. Kiitämme raportin rahoittajia, suhdannekyselyn vastaajia sekä Pirkanmaan raken nuspäivien järjestäjiä. Toivomme raportin hyödyttävän alalla toimivia tahoja tulevan suunnittelussa. Tampereella marraskuussa Markku Riihimäki Johtava asiantuntija Copyright Forecon Oy 3

6 Pirkanmaan rakennusbarometri 2015 RAKENTAMINEN SUOMESSA TOIMITILOISSA KASVUA Talous alavireinen käänne siirtynyt edelleen Maailmantalous jatkaa elpymistä ja kasvu piristyy 3,5 prosentin paikkeille vuonna. Kasvun kiihtymisestä vastaavat ennen kaikkea Yhdysvallat ja Iso Britannia sekä muut vanhat teollisuusmaat. USA:ssa ja UK:ssa kasvua on tukenut yksityisen sektorin kohentunut tila ja erittäin löysä rahapolitiikka. Euroopan suhdannetilanne on myös elpyvä, vaikka kasvu onkin hidasta. Monissa kehittyvissä talouksissa kasvu on merkittävästi totuttua hitaampaa Venäjällä talouskasvu jää tänä vuonna juuri ja juuri plussalle. Kasvun ei uskota juuri piristyvän tämän vuoden tasosta lähivuosina. Suomessa BKT supistui 1,2 prosenttia vuonna Tänä vuonna ei päästä kasvuun, vaikka jonkinlaisen käänteen uskotaan silti tapahtuvan. Kasvuennusteita on jouduttu laskemaan vientinäkymien heikkenemisen takia. Viennin heikon kehityksen taustalla on useita seikkoja, joista merkittävimmät liittyvät Suomen teollisuuden rakennemuutokseen ja Suomen heikentyneeseen kustannuskilpailukykyyn. Lisäksi maailmalla yksityinen kulutus on elpynyt investointeja paremmin. Vuonna BKT:n ennakoidaan jäävän alle nollan Foreconin arvio on noin 0,3 prosenttia. Investoinnit vähenevät, vienti ei juuri kasva ja yksityinen kulutus supistuu. Reaalitulot eivät kasva ja työttömyys on kääntynyt kasvuun, mitä lisää vielä piilotyöttömien suuri määrä. Kokonaistyöttömyysaste on tällä hetkellä noin 12 %. Suomen talouden käänne ja elpyminen tulee olemaan hidasta. Vuonna 2015 BKT:n ennakoidaan kasvavan noin prosentilla. Vienti ja investoinnit kasvavat. Työttömyys pysyy vielä suurena, suurimman työttömyyden vaiheen uskottaan ajoittuvan tähän talveen, mutta kääntyy hienoiseen laskuun ensi vuoden aikana. Kuluttajien luottamus talouteen on heikompi kuin viime vuonna tähän aikaan. Kevään pienen luottamuksen vahvistumisen jälkeen luottamus on pudonnut selvästi nyt syksyllä. Luottamus on heikentynyt, kun Suomi ei ole päässyt kasvussa muiden mukaan ja kuluttajat ovat varovaisia. Euroopassa kuluttajien luottamus on laskenut koko vuoden, mutta viimeisimmässä mittauksissa luottamus kääntyi pieneen kasvuun. Kasvu tulee hitaasti, eikä heikomman kehityksenkään uhka ole poissuljettu, sillä epävarmuutta ja riskejä taloudessa sekä globaalissa kehityksessä on. Barometrin vastaajien näkemys yleiseen taloustilanteeseen on samansuuntainen. Suhdannetilanne on heikentynyt ja suhdanneodotuksissa ollaan varovaisia. Käänteen siirtyminen näkyy. Toimitiloissa paljon erityiskohteita, asuinrakentaminen supistunut Vuonna 2013 Suomen rakentamisen kokonaisvolyymi vähentyi 3 prosenttia. Volyymi putosi erityisesti uudistalonrakentamisessa, 8 prosenttia. Tänä vuonna rakentamisen Copyright Forecon Oy 4

7 Pirkanmaan rakennusbarometri 2015 kokonaisvolyymin ennakoidaan supistuvan vain lievästi, alle prosentin. Asuntojen uudisrakentamisen supistuminen on tänäkin vuonna suurta. Ensi vuonna kolmen vuoden lasku pysähtyy ja rakentaminen kasvaa 1 2 prosenttia. Asuntojen aloitusten vuonna 2011 jatkunut lasku jatkuu vielä tänä vuonna ja määrä päätyy noin asuntoon. Ensi vuonna aloitukset kääntyisivät kasvuun. Vuonna 2013 aloitettiin noin asunnon rakentaminen. VTT:n tutkimuksen mukaan asuntojen tarve on asunnon vuosittaisella tasolla vuodesta 2010 vuoden 2020 tienoille saakka. Tarpeen taustalla ovat väestönkasvu, muuttoliike, väestörakenteen ja perheaseman muutokset. Kuluttajabarometrin mukaan asunnon ostoaikomukset ovat vähentyneet, vaikka viime kuukausina on ollut pientä taitetta ylöspäin. Asuntokauppa on laskenut viime vuoden lukemista vielä 15 %. Myymälärakentamisen taso laski varsin alas viime vuonna. Nyt liikerakentaminen on kasvussa ja pysyy hyvällä tasolla ensi vuonnakin. Kaupan rakennemuutos rajoittaa kasvua, mutta tyhjiä tiloja on silti aika vähän. Toimistotilaa on rakennettu aiemmin paljon ja toimistojen vajaakäyttöasteet ovat edelleen suuria. Rakentaminen aloitukset kasvavat tänä vuonna selvästi, mutta matalahko taso aloituksissa jatkuu, vaikka kasvua on. Talouden kehitys ei juuri nyt mahdollista toimistorakentamisen merkittävää kasvua. Julkisten palvelurakennusten rakentaminen määrä on varsin korkea, varsinkin sairaalarakennuksissa. Hoitoalan rakentamisen taso säilyy korkealla, kun isoja sairaala hankkeita on käynnistynyt. Ensi vuonna tullaan jo sitten jonkin verran alaspäin. Teollisuusrakentamisessa kehitys on ollut laskusuuntainen jo pitkään, kun yritykset eivät ole investoinneet. Suuren kuutiomäärän takia aloitusten vähentymisellä on merkittävä vaikutus koko Suomen rakentamisen määrään. Tänä vuonna aloituksissa on kasvua ja ensi vuonnakin on tulossa lisää investointeja. Varastorakentamisen määrä on kohtuullisella tasolla ja kasvua tuo yksi suuri rakennushanke. Korjausrakentaminen on pysynyt kasvun puolella, vaikka viime vuonna korjaamisen kasvu oli hidasta. Tänä vuonna kasvu kiihtyy osin elvytyksen ansiosta. Kasvu jatkuu myös ensi vuonna. Korjausikään tulevien rakennusten määrän jatkuva kasvu sekä laatu- ja varustetason nykypäivän vaatimukset ylläpitävät kasvua korjausrakentamisessa. Infrarakentamisen määrä on ollut laskusuuntainen, osin kustannusten nousun osin julkisen puolen talousvaikeuksien takia. Metro toi viime vuonna infraan kasvua ja tänä vuonna volyymitaso säilyy. Ensi vuonna infrarakentamisen määrä jälleen laskee. Copyright Forecon Oy 5

8 Pirkanmaan rakennusbarometri 2015 MAAKUNNAN RAKENTAMINEN PIENESSÄ KASVUSSA Maakunta tuotanto kärsii suhdannetilanteesta Työ- ja elinkeinoministeriön maaliskuussa julkaiseman Maakuntien suhdannekehitys raportin mukaan työttömyys on viime vuosina kasvanut voimakkaimmin vientipainotteisilla kaupunkialueilla kuten Tampereella. Myös julkisen sektorin talousongelmat ovat vaikeuttaneet työllisyystilannetta. Tuotannon ennakoidaan elpyvän vuosien 2015 aikana, jolloin työttömyyden odotetaan vähitellen alenevan. Pirkanmaan talous -raportin mukaan Pirkanmaan yritystoiminnan liikevaihto laski viime vuonna 1,9 %. Liikevaihto kasvoi metsäteollisuudessa, majoitus- ja ravitsemusalalla sekä liike-elämän palveluissa. Laskua oli sen sijaan eniten teknologiateollisuudessa, teollisuudessa ja kemiassa. Rakentaminen supistui tämän mukaan 3 prosenttia. Pirkanmaan suurimmat toimialat ovat kauppa, teknologiateollisuus ja palvelut, jotka vastaava yli 60 prosentista Pirkanmaan liikevaihdosta. Seuraavana tulevat metsäteollisuus, rakentaminen ja kemia. Elinkeinoelämän keskusliiton Suhdannebarometrin mukaan yritysten näkymät loppuvuodelle ovat yhä varsin vaatimattomat. Keväällä hieman virinneet nousuodotukset eivät kesän aikana vahvistuneet. Tämänhetkistä tilannetta kuvataan tavanomaista vaisummaksi kaikilla päätoimialoilla Lähikuukausia koskevat suhdanneodotukset ovat kohentuneet, mutta edelleen ennakoidaan heikkenemistä, vaikka uusia tilauksi an saatu. Pirkanmaalaisten yritysten suhdanneodotukset ovat vähän koko maan keskiarvoa varovaisemmat. Rakentaminen nippa nappa kasvussa, ensi vuonna enemmän Pirkanmaan kiinteistö- ja rakennusmarkkinoiden koko oli noin 4 mrd. euroa vuonna Eniten rahaa käytettiin kiinteistöjen ylläpitoon ja toiseksi eniten talojen uudisrakentamiseen. Rakentamisen määrä kasvaa tänä vuonna (1%), vaikka uudistalonrakentamisessa mennään selvästi alaspäin. Infra ja korjaus tuovat kasvua. Asuinrakentaminen supistuu peräti 14 prosenttia, mutta toimitilojen rakentaminen kasvaa 4 prosenttia. Julkinen rakentaminen on vilkasta ja kasvaa. Liike- ja teollisuusrakentaminen kasvavat ensi vuonna. Korjausrakentamisen volyymi kasvaa (+3%). Ensi vuonna uudistalonrakentaminen kasvaa 5 prosenttia sekä toimitilat että asunnot. Myös korjaus- ja infrarakentaminen ovat plussalla. Pirkanmaan infrarakentamisen investoinnit ovat vuonna kasvussa arviolta 7 prosenttia. Kasvun moottorina toimivat mm. kunnolla vauhtiin päässyt rantaväylä sekä kaukolämpöverkon ja vedenpuhdistamoinvestoinnit. Vuonna 2015 infran kasvu Copyright Forecon Oy 6

9 Pirkanmaan rakennusbarometri 2015 hidastuu pariin prosenttiin. Sekä kuntien että valtion tiukka taloudellinen tilanne aiheuttavat niukkuutta infrainvestoinneissa. Vuonna 2015 Tampereen kaupunkiympäristön kehittämisinvestoinneista rantaväylä on noin puolet. Kaukolämpöverkon työt jatkuvat samoin kaukojäähdytysverkostoa rakennetaan. Tampereen aluerakentamiskohteita on mm. Lintuhytissä, Huppionmäessä, Ruskontiellä, Niemenrannassa, Kolmenkulmassa ja Vuoreksessa. Pirkkalan naistenmatkaan tulee kiertoliittymä. Ylöjärvellä ja Nokialla rakennetaan kunnallistekniikkaa. Kangasala panostaa mm. kadunrakentamiseen. Nokialla Häpesuon kaatopaikan puhdistus. Lisäksi MAL sopimuksen mukaisia töitä mm. Tampere-Pirkkala. Ratinan kauppakeskus ja Tampereen kansi ja keskusareena-hankkeet odottavat edelleen käynnistymistä. Tampereen raitiovaunuliikenteen suunnittelu jatkuu. Pitkään vireillä ollut TAVASE- tekopohjavesilaitoksen lupakäsittely on edelleen kesken. Pirkanmaan kiinteistö- ja rakennusmarkkinat 2013 yhteensä 4,0 mrd.euroa Maa- ja vesirakentaminen 420 milj. Kiinteistönpito milj. Uudistalonrakentaminen milj. Korjausrakentaminen milj. Lähde: Forecon 10 / Pirkanmaan rakennus- ja kiinteistöalan yritysten suhdannetilanne on barometrikyselyn heikentynyt edelleen viime vuodesta ja on pitkän ajan keskiarvon alapuolella. Rakennustuoteteollisuudessa ja kaupassa suhdannetilanne on kyselyn mukaan toimialoista heikoin paras kiinteistöalalla. Suhdanneodotukset ovat varsin varovaiset, suhdanteiden odotetaan säilyvän ennallaan, mutta liikevaihdon kasvavan. RAKENTAMISEN ARVO PIRKANMAALLA JA MUUTOSENNUSTE ARVO MUUTOS-% MUUTOS-% MUUTOS-% 2013, milj Asuntorakentaminen % -14 % 5 % Muu talonrakentaminen % 4 % 5 % - liike- ja toimistorakentaminen julkinen rakentaminen teollisuus ja varastorakentaminen muu uudisrakentaminen 110 Uudisrakentaminen yhteensä % -5 % 5 % Talojen korjausrakentaminen % 3 % 2 % Maa ja vesirakentaminen % 7 % 2 % Koko rakentaminen yhteensä % 1 % 3 % Lähteet: Tilastokeskus, Forecon ennusteet ja laskelmat, lokakuu Forecon Oy, Tampere Copyright Forecon Oy 7

10 Pirkanmaan rakennusbarometri 2015 Heikoimmat näkymät ensi vuodelle on Rakennustuoteteollisuudessa ja kaupassa. Rakennustuote- ja kauppa sekä suunnittelu odottivat suhdanteiden paranevan tälle vuodelle, mutta tilanne heikkeni. Kyselyyn vastanneiden yritysten liikevaihtoodotukset ovat tälle vuodelle ennusteen kanssa samansuuntaiset hinnanmuutokset huomioiden, mutta ensi vuodelle pienemmät. Uudisrakentaminen aloitukset vähentyneet Rakentamisen aloitukset ovat vähentyneet Pirkanmaalla. Asuntojen rakentaminen on vähentynyt vuoden 2010 jälkeen. Toimitilarakentamisen aloitukset ovat kohtuullisella tasolla ja kasvavat ensi vuonna. Uusia isoja hankkeita on alkamassa jatkossakin useita kuten TAYS:n sairaalahankkeet sekä myymälöitä. Lisäksi Tampereella on suunnitteilla suurhankkeita, jotka toteutuessaan lisäävät rakentamisen määrää merkittävästi. Ne eivät kuitenkaan tuota volyymiä tällä ennustekaudella. Asuntorakentamisen aloitukset ovat laskeneet vuodesta 2011 lähtien. Rakentaminen on supistunut viime aikoina muualla Pirkanmaata Tamperetta enemmän. Kerrostalorakentamisen lasku on ollut muuta asuinrakentamista pienempää, joten kerrostalojen osuus on kasvanut. Vuonna 2013 Pirkanmaalla aloitettiin noin 2800 asunnon rakentaminen. Tänä vuonna aloitetaan noin 2500 asuntoa. Näistä lähes 60 prosenttia rakennetaan Tampereelle, 35 prosenttia Tampereen ympäristökuntiin ja vajaa 10 prosenttia muualle Pirkanmaalle lamaa edeltäneessä korkeasuhdanteessa asuntojen rakentaminen painottui Copyright Forecon Oy 8

11 Pirkanmaan rakennusbarometri 2015 enemmän Tampereen ympäristökuntiin. Asunnoista vajaa 65 prosenttia rakennetaankin kerrostaloihin, 25 prosenttia omakotitaloihin ja 10 prosenttia rivitaloihin. Erityisesti pientalojen rakentaminen on vähentynyt tänä vuonna. Ensi vuonna Pirkanmaalla ennakoidaan aloitettavan hivenen enemmän asuntoja noin asuntoa. ASUNTOTUOTANTO, aloitukset ASUNTOTUOTANTO, aloitukset as - kpl Pirkanmaa as. kpl Pirkanmaa Tampereen seutukunta Tampere Rivitalot Omakotitalot Kerrostalot LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUKSET, aloitukset JULKISET RAKENNUKSET, aloitukset 1,6 0,7 1,4 milj. m 3 0,6 milj. m 3 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 Tampereen seutukunta Pirkanmaa 0,5 0,4 0,3 0,2 Tampereen seutukunta Pirkanmaa 0,2 0,0 Tampere ,1 0,0 Tampere ylin viiva Pirkanmaa keskimmäinen viiva Tampereen seutukunta alin viiva Tampereen kaupunki TEOLLISUUS- JA VARASTORAKENNUKSET, aloitukset 1,4 milj. m 3 1,2 Lähde: Tilastokeskus 1,0 Pirkanmaa 0,8 0,6 0,4 Tampereen seutukunta 0,2 0,0 Tampere Copyright Forecon Oy 9

12 Pirkanmaan rakennusbarometri 2015 Suhdannetilanne heikko Barometrin vastaajat odottavat suhdannetilanteen pysyvän saankaltaisena ensi vuonna. Vastaajien näkemys oli varsin varovainen. Liikevaihdon ja kannattavuuden uskotaan paranevan hieman ja henkilöstön määrän kasvavan (2 %). Positiivinen odotus liikevaihdon ja henkilöstön pieneen kasvuun ensi vuonna olivatkin tämän Pirkanmaan rakennusbarometrin positiivisimmat tulokset. Hintakilpailu ja kysynnän puute rassaa Rakennusbarometrikyselyyn vastanneet yritykset nostivat suurimmaksi yhteiseksi ongelma alueekseen edelleen hintakilpailun. Erityisesti suunnittelussa hintakilpailu koetaan kovana. Seuraavaksi suurimmaksi toimintakapeikoksi arvioitiin kysynnän puute. Kysynnän puute on lisääntynyt kiinteistöalaa lukuunottamatta kaikilla toimialoilla, erityisesti suunnittelussa. Muita ongelma alueita olivat kysynnän puutteesta huolimatta työvoiman puute sekä ylitarjonta alalla. Kustannusten nousu tasaantunut Rakennuskustannusindeksin mukaan rakennuskustannukset (kokonaisindeksi) olivat syyskuussa 1,3 prosenttia vuodentakaista ylempänä. Työkustannukset olivat 0,5 prosenttia vuodentakaista ylempänä ja tarvikehinnat 1,8 prosenttia. Yleinen inflaatio on tällä hetkellä noin 1,3 % Ensi vuodelle vastaajat ennakoivat omien myyntihintojensa nousevan puolisen prosenttia tänä vuonna hinnat ovat jopa laskeneet 0,5 prosenttia. Maarakennusalan kustannukset ovat syyskuussa nousseet Tilastokeskuksen mukaan 0,8 prosenttia vuodentakaisesta. Kustannusten vuosimuutos vaihteli osaindekseittäin pohjarakenteiden 1,8 prosentista betonirakenteiden 3,0 prosenttiin. Copyright Forecon Oy 10

13 Pirkanmaan rakennusbarometri 2015 Kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat 2 prosenttia vuoden toisella neljänneksellä edellisvuodesta. Ylläpitokustannuksista vuodessa eniten kallistuivat erilliskustannukset ja käyttö- ja jätevesikustannukset 4,5 prosenttia. Kiinteistön ylläpidon kustannusten nousu on ollut selvästi maltillisempaa kuin vielä vuonna 2011, jolloin kustannukset nousivat 9 prosentin luokkaa. Asuntokauppa on hidastunut Tilastokeskuksen asuntokauppatilaston mukaan vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat olivat laskenet koko Suomessa vuoden kolmannella neljänneksellä -0,7 prosenttia. Tampereella asuntojen hintojen vuosinousu oli kolmannella neljänneksellä 0,3 prosenttia, kun pääkaupunkiseudulla oli laskua -0,9 prosenttia. Syyskuussa hinnat laskivat edellisestä kuukaudesta 1,6 prosenttia. Hintojen nousun uskotaan olevan hidasta ja yksittäisinä kuukausina hinnat saattavat jopa laskea. Vanhojen kerrostaloasuntojen keskihinta oli III neljänneksellä Tampereella 2348 /m 2. Vuonna 2013 asunto-osakekauppoja tehtiin yli 7200 kpl. Asuntokauppa putosi ennätysvilkkaan vuoden 2012 jälkeen 1200 kpl (-15%). Kauppasumma laski myös ja oli 1010 milj. euroa. Kiinteistökauppoja (kiinteistön luovutuksia) tehtiin 5700 kohteesta, vähemmän kuin edellisvuonna (-4%). Kiinteistöjen kauppahintojen summa pysyi ennallaan ja oli yhteensä 703 milj. euroa. Asuntokaupassa liikkui edelleen selvästi enemmän rahaa kuin muussa kiinteistökaupassa. Kiinteistö- ja asuntokaupan yhteenlaskettu arvo oli vuonna 20131,7 miljardia euroa. Copyright Forecon Oy 11

14 Pirkanmaan rakennusbarometri 2015 Alkuvuoden kehityksen perusteella ennakoimme kauppojen vähentyvän tänä vuonna sekä määrällisesti että arvollisesti. Asuntokauppojen määrä pudonnee yli kymmenen prosenttia ja muiden 5 prosenttia. Uusien asuntojen kauppa on käynyt Tampereella kohtuullisesti. Asunto-osakkeiden ja kiinteistöjen kaupat Pirkanmaalla Lukumäärä (kpl) Kauppasumma (milj., vuoden 2013 hinnoin) Kpl Milj Enn Enn. Muut kiinteistökaupat Asuinkiinteistöjen kaupat Lähde: Tilastokeskus, Maanmittauslaitos Asunto-osakkeiden kaupat Forecon 10/ Lokakuun kuluttajabarometrin mukaan kotitalouksien asunnonostoaikomukset ovat hivenen vuodentakaisesta korkeammat. Aikomuksissa on ollut pitkä laskutrendi vuodesta 2011, mutta kesän jälkeen aikomuksissa on tapahtynut pieni käänne ylöspäin. Kotitalouksista 6,8 prosenttia aikoo hyvin todennäköisesti tai melko todennäköisesti hankkia asunnon seuraavan 12 kk:n kuluessa. Vastaava luku viime vuonna samaan aikaa oli 6,3. Pirkanmaalla asunnon aikoo hankkia 5,0 prosenttia Pirkanmaan kotitalouksista, kun vuosi sitten Pirkanmaan luku oli 5,4. Pirkanmaalla asunnonostoaikomukset ovat huonontuneet, vaikka suomessa ne ovat parantuneet. Catellan syksyn markkinakatsauksen mukaan Tampereen vapaiden toimistotilojen on on pysynyt ennätysluvuissa. Tällä hetkellä Tampereen toimistotilojen vajaakäyttöaste on 9,4 prosenttia, myymälätilojen noin 3,8 prosenttia sekä tuotanto- ja varastotilojen noin 3,9 prosenttia. Vajaakäyttöaste on kasvanut vuoden takaiseen toimistotiloissa (0,3%-yks) sekä tuotanto- ja varastotiloissa (0,5%-yks). Ulkomaiset sijoittajat ovat palanneet toimistomarkkinoille ja Suomessa onkin käynnissä selvästi vilkkain transaktiovuosi finanssikriisin jälkeen. Kaupan volyymistä puolet kohdistuu pääkaupunkiseudulle ja puolet pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Tampere on sijoittajien kakkoskeskus. Copyright Forecon Oy 12

15 Pirkanmaan rakennusbarometri 2015 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI YHTEENVETO VASTAUKSISTA Kiinteistö- ja rakennusalan suhdannetilanne heikentynyt, odotukset varovaisia 14 Kiinteistöalan tilanne tyydyttävä, vakaata kasvua 16 Suunnittelusektorin suhdannetilanne heikentynyt, näkymä positiivinen 18 Rakentajien odotukset varovaiset 20 Tuotemarkkinoilla kapasiteetti matalalla tasolla, suhdannetilanne heikentynyt vastoin viime vuoden odotuksia 22 Copyright Forecon Oy 13

16 Pirkanmaan rakennusbarometri 2015 Kiinteistö- ja rakennusalan suhdannetilanne heikentynyt, odotukset varovaisia Tuoreen suhdannekyselyn mukaan alan suhdannetilanne on viime vuodesta edelleen heikentynyt vastoin viime syksyn odotuksia. 20 prosenttia vastaajayrityksistä kokee tilanteen hyvänä tai erittäin hyvänä ja 42 prosenttia heikkona tai erittäin heikkona. Kiinteistöalan tilanne on paras ja rakennustuote ja -tarvikekaupan suhdannetilanne on tällä hetkellä heikoin. Nykyisen suhdannetilanteen saldoluku *) on pudonnut vuoden takaisesta 10 pistettä ollen tänä vuonna -22. Ensi vuonna suhdannetilanteen ennakoidaan pysyvän ennallaan. Tilanteen paranemista odottaa 17 prosenttia vastaajista ja heikkenemistä 17 prosenttia. Täten saldoluku suhdannenäkymille on 0. Yritysten liikevaihto kasvaa tänä vuonna 2 prosentin verran, mikä vastaa viime syksynä ennakoitua tulosta. Ensi vuodelle ennustetaan kasvua yhden prosenttin verran. Hinnan muutos koko alalla on tänä vuonna laskua hieman alle prosentin. Ensi vuonna hintatason odotetaan kasvavan jonkin verran (+0,5%). Toiminnan kannattavuus oli lähes 80 prosentilla vastaajista vähintään tyydyttävä, heistä 33 prosenttia arvioi kannattavuuden hyväksi tai erittäin hyväksi. Kannattavuuden ennakoidaan ensi vuonna olevan jonkin verran heikkenevän. Saldoluku on 8. Henkilökunnan määrä kasvaa tänä vuonna yhdellä prosentilla viime vuoden kahden prosentin laskun jälkeen. Vuonna 2015 koko alalla henkilöstön määrän ennakoidaan jatkavan kasvua kahdella prosentilla. Työllisyys kehittyi viime syksynä ennakoitua paremmin rakennusurakoitsijoilla. Suunnittelussa henkilöstön määrä jatkuu reipasta kasvua. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 48 Pirkanmaan kiinteistö- ja rakennusalan yritystä tai toimipaikkaa. Suunnittelusektorin yrityksiä vastasi 10, rakentajia 22, kiinteistöalalta 5 sekä alueen rakennustuotetoimittajia 11 kappaletta. Vastaajien yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2013 oli 1,3 mrd. euroa ja heidän palveluksessaan on tänä vuonna 4600 työntekijää. * [Saldoluku kuvaa paranemista ja heikkenemistä ennakoivien vastaajien osuuksien erotusta. Saldoluku voi olla ] Copyright Forecon Oy 14

17 Pirkanmaan rakennusbarometri 2015 Rakennus ja kiinteistöala Suhdannetilanne Suhdannenäkymät vuosi eteenpän % vas taajista Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä Heikkenee Pysyy ennallaan Paranee Odotukset liikevaihdon muutoksesta % va s taajista Kannattavuus ensi vuonna % vas taajista % 10% 5% 0% +5% +10% +15%... : +2% 2015: +1% Heikkenee Pysyy ennallaan Paranee Henkilökunnan määrä (vastanneet yri tykset) 2000 = 100 5% 3% 0% 1% 3% 5% 2% 1% 13%0% 2% 9% 2% 0% 2% % vastaajista Hintakilpailu Kiinteistöala Suunnittelu Rakentaminen Rakennustuotteet Copyright Forecon Oy 15

18 Pirkanmaan rakennusbarometri 2015 Kiinteistöalan suhdannetilanne tyydyttävä, vakaata kasvua Kiinteistöalan suhdannetilanne on kuluvan vuoden aikana parantunut edellisvuodesta. 40 prosenttia vastaajista piti tilannetta hyvänä ja loput tyydyttävänä. Heikoksi tai erittäin heikoksi suhdannetilannetta ei arvioinut kukaan vastaajista. Saldoluku* nousi edellisvuodesta ollen 40. Odotuksien mukaan tulevana vuonna tilanne tulee pysymään ennallaan. Suhdannetilanteen heikentymisen tärkeimpänä tekijänä nähdään edelleenkin yleinen heikko taloustilanne ja siitä johtuvat rakentamisen hiljentyminen ja investointileikkaukset. Toisaalta väestön kasvu talousalueella tuo asuntotarvetta, myös korjausrakentamisen kasvu tuo positiivista. Liikevaihto kiinteistöalan yrityksillä kasvaa kuluvana vuonna kolme prosenttia. Vuoden 2015 odotukset liikevaihdon kasvulle ovat samaa tasoa. Yritysten kannattavuus kuluvana vuotena on pysynyt hyvällä tasolla. 40 prosenttia vastaajista pitää sitä hyvänä ja 60 prosenttia tyydyttävänä. Vuonna 2015 kannattavuuden uskotaan kuitenkin heikkenevän saldoluvun ollessa -20. Henkilöstömäärä kiinteistöalan yrityksissä on tänä vuonna pienssä laskussa (-1%). Ensi vuonna henkilöstömäärän oletetaan pysyvän kuluvan vuoden tasolla. Investointien osalta ensi vuosi on kaksijakoinen. 40 prosenttia odotti investointien vähenevän samoin kuin 40 prosenttia sanoi niiden kasvavan vuonna Kuluvana vuonna hintojen ilmoitettiin laskeneen lähes kahdella prosentilla, joka on edellisvuonna ennakoitua isompi lasku. Ensi vuonna hintatason laskun odotetaan jatkuvan yhdellä prosenttiyksiköllä. Toimintakapeikoista suurimmaksi nousi tänä vuonna hintakilpailu. Toiseksi merkittävin vaikutus nähtiin olevan ylitarjonnalla sektorilla. Myös kireät aikataulut ja tonttipula hankaloittavat toimintaa. Suhdannekyselyyn vastasi yhteensä 5 kiinteistöalan yritystä. Vastanneissa yrityksissä työskentelee tänä vuonna 730 työntekijää. Vastanneiden yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli viime vuonna 220 milj. euroa. Copyright Forecon Oy 16

19 Pirkanmaan rakennusbarometri 2015 Kiinteistöala Suhdannetilanne Suhdannenäkymät vuosi eteenpän % vas taajista Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä Heikkenee Pysyy ennallaan Paranee Odotukset liikevaihdon muutoksesta % va s taajista... 15% 10% 5% 0% +5% +10% +15%... : 3% 2015: 3% Kannattavuus ensi vuonna % vas taajista Heikkenee Pysyy ennallaan Paranee Henkilökunnan määrä (vastanneet yritykset) 2000 = % 5 % 2 % 6 % 2 % 6 % 1 % 1 % 5 % 5 % 3 % 4 % 3 % 3 % % vastaajista Ylitarjonta sektorilla Toimintakapeikot Hintakilpailu Kireät aikataulut Tonttipula Copyright Forecon Oy 17

20 Pirkanmaan rakennusbarometri 2015 Suunnittelusektorin suhdannetilanne heikentynyt, näkymät positiivisia Suunnittelusektorilla suhdannetilannetta pitää tällä hetkellä hyvänä 30 prosenttia vastaajista ja tyydyttävänä 20 prosenttia. Puolet vastaajista pitää nykyistä suhdannetilannetta huonona tai erittäin huonona. Suhdannetilanne heikentyi jo kolmannen vuoden peräkkäin. Saldoluku on oli tänä vuonna -40. Suhdannetilanteessa odotetaan tapahtuvan paranemista tuleva vuonna. Tilanteen paranemiseen uskoo 20 prosenttia vastaajista, loput uskovat tilanteen pysyvän ennallaan. Tulevan vuoden suhdanneodotusten saldoluku on kohentunut viime vuodesta ollen tänä vuonna +20. Suhdannetilanteen heikentymiseen selvimmin vaikuttava tekijä on edelleen jatkuva yleinen talouden epävarmuus ja sen mukanaan tuomat hidasteet. Myös julkisen sektorin investoinnit aiheuttavat huolta. Positiivisena seikkana pidetään Tampereen seudun vetovoimaisuutta ja sitä kautta tarvetta palveluille. Suunnittelun laskutuksen arvioidaan kasvavan tänä vuonna 2 prosenttia. Vuonna 2015 laskutuksen arvioidaan nousevan 4 prosenttia. Suunnittelijoiden kannattavuus on parantunut viime vuodesta. Tänä vuonna 40 prosenttia vastaajista pitää kannattavuuttaan hyvänä ja samoin 40 prosenttia pitää kannattavuuttaan tyydyttävänä, heikkona sitä pitää 20 prosenttia. Vuonna 2015 kannattavuudn oletetaan paranevan saldoluvun ollessa +40. Heikosta suhdannetilanteesta huolimatta suunnittelusektorilla henkilöstömäärä on jatkanut kasvuaan vastaajien keskuudessa. Tänä vuonna lisäystä alalle tuli +11 % kuten jo viime syksynä osattiin ennakoida. Vuonna 2015 kasvun uskotaan jatkuvan 9 prosentin verran. Hintataso pysyi tänä vuonna edellisvuoden tasolla. Ensi vuoden hintatason odotetaan kasvavan hieman kuluvasta vuodesta (1,2 %). Kuluvana vuonna kapasiteetin käyttöaste oli jakautunut, että 40 prosenttia piti kapasiteettinsa käyttöastetta matalana, 40 prosenttia sopivana ja 20 prosenttia korkeana. Käyttöasteen odotetaan pysyvän ensi vuonna ennallaan tai hieman paranevan. Vuoden merkittävimpänä toimintakapeikkona on edelleen hintakilpailu. Sen mainitsi kaikki vastaajat. Myös kireät aikataulut ja kysynnän puute aiheuttavat häiriötä. Ammattitaitoisen työvoima saatavuus on myös haastavaa. Suunnittelijakyselyyn vastasi 10 yritystä tai toimipaikkaa. Yritysten yhteenlaskettu laskutus oli viime vuodelta noin 72 milj. euroa ja yritysten palveluksessa on yli 900 työntekijää. Copyright Forecon Oy 18

21 Pirkanmaan rakennusbarometri 2015 Suunnittelu Suhdannetilanne Suhdannenäkymät vuosi eteenpän % vas ta ajista Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä Heikkenee Pysyy ennallaan Paranee Odotukset liikevaihdon muutoksesta % vas taajista Kannattavuus ensi vuonna % vas taajista % 10% 5% 0% +5% +10% +15%... : 2% 2015: 4% Heikkenee Pysyy ennallaan Paranee Henkilökunnan määrä (vastanneet yri tykset) 2000 = % 1 % 11 % 1 8 % 12 % 2 %2 % 9 % 3 % 12 % 6 % 9 % 11 % % vastaajista Kireät aikataulut Toimintakapeikot Hintakilpailu Kysynnän puute Työvoiman puute Copyright Forecon Oy 19

22 Pirkanmaan rakennusbarometri 2015 Rakentajien odotukset varovaiset Urakoitsijoiden suhdannetilanne heikkeni edelleen hieman viime vuodesta. Enää vajaa 15 prosenttia vastaajista pitää nykyistä tilannetta hyvänä tai erittäin hyvänä. Heikkona tai erittäin heikkona tilannetta pitää 41 prosenttia vastaajista. Saldoluku heikkeni viime vuodesta 8 pistettä ollen tänä vuonna -27. Ensi vuonna tilanteen odotetaan jatkuvan ennallaan ilman isompia muutoksia suuntaan tai toiseen. Saldoluku on kohentunut viime vuodesta 10 pistettä ollen nyt ±0. Suhdannetilanteen heikkenemiseen selvimmin vaikuttava seikka on edelleen jatkuva yleinen taloustilanne Euroopassa ja Suomessa. Se vaikuttaa hidastavasti rakentamiseen, investointeihin ja kuluttajien luottamukseen. Alhainen korkotaso on pitänyt asuntokauppaa käynnissä, vaikka senkin hitaus koettiin suhdanneodotuksiin vaikuttavana tekijänä. Yritysten laskutus kasvaa tänä vuonna 2 prosenttia. Vuonna 2015 laskutuksen ennakoidaan kasvavan yhden prosentin verran. Urakoitsijoiden kannattavuus vuonna oli vähintään tyydyttävä 77 prosentilla vastaajista. Heikko kannattavuus oli 23 prosentilla vastaajista. Ennuste vuoden 2015 kannattavuudelle on kuluvan vuoden tasolla. Saldoluku vuodelle 2015 on ±0. Investoinnit pysyvät ensi vuonna edellisten vuosien tasolla 60 prosentilla vastaajista. 27 prosenttia uskoi investointiensa laskevan ja 13 prosenttia investointien kasvuun. Alan työllisyys kehittyi viime vuotta ennakoitua paremmin. Henkilökunnan määrä pysyy tänä vuonna edellisvuoden tasolla. Ensi vuonna henkilöstön määrän arvioidaan kasvavan hieman (+1 %). Urakoitsijoiden panoshinnat laskevat kuluvana vuonna yhden prosentin verran. Ensi vuonna hintojen uskotaan kääntyvän lievään nousuun (+1%). Urakoitsijoiden mukaan alan toimintakapeikoista toimintaa haittaavat erityisesti hintakilpailu, kysynnän puute,ylitarjonta sektorilla ja tonttipula. Kyselyyn vastasi 22 yritystä tai toimipaikkaa. Vastaajien yhteenlaskettu liikevaihto on 760 milj. euroa. Vuonna yritykset työllistävät yhteensä 2100 työntekijää. Copyright Forecon Oy 20

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Sami Pakarinen Kimmo Anttonen Huhtikuu 2016 Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne hyvin tyydyttävä Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne jatkunee tänä vuonna

Lisätiedot

1.11.2011 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2011 2012

1.11.2011 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2011 2012 1.11.211 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 211 212 MARRASKUU 211 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 211 212 Tekijä VTT Expert Services Oy PL 345, 3311 Tampere Puh. 2 722 111 Painopaikka Tampere, marraskuu 211 Kannen

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Lokakuu 2015 Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on tyydyttävä Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on rakennusalan

Lisätiedot

Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan määrä pysynee ennallaan

Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan määrä pysynee ennallaan Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Helmikuu 2015 Teollisuus ja rakentaminen Suhdannetilanne on viime kuukausien paranemisesta huolimatta heikko Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Huhtikuu 2016 Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne on vahvistunut Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät

Rakentamisen suhdannenäkymät Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Julkiset palvelurakennukset m 3 8 7 6 5 4 3 2 1 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Bo Salmén Markku Leppälehto Huhtikuu 214 Varsinais-Suomen talonrakentamisen

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Toukokuu 2015 Satakunnan rakentamisen suhdannetilanne pysyy edelleen heikkona Satakunnan rakentamisen suhdannetilanne on talvikautena

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Marraskuu 2016 Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne helpottamassa Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on rakennusalan

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Lokakuu 2014 Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne on korkeintaan tyydyttävä Varsinais-Suomen talonrakentamisen

Lisätiedot

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 1.11. PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2017 Forecon Oy päivämäärä: 1.11. tekijät: Markku Riihimäki ja Liisa Jaakkonen PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2017 Tekijä Forecon Oy Hermiankatu 6 8 D, 33720 Tampere Puh.

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Huhtikuu 2016 Satakunnan rakentamisen suhdannetilanne jatkuu yhä heikkona Satakunnan rakentamisen suhdannetilanne on talvikautena

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Lokakuu 2016 Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne on hyvä Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne

Lisätiedot

Rakentamisen ja LVI-alan suhdanteet. LVI-treffit Sami Pakarinen

Rakentamisen ja LVI-alan suhdanteet. LVI-treffit Sami Pakarinen Rakentamisen ja LVI-alan suhdanteet LVI-treffit 14.10.2016 Sami Pakarinen Suomen talous vuosimuutos, % Suomessa talouskasvu voimistuu tänä vuonna 5 Kotimaisten talousennusteiden keskiarvoja 4 3 2 1 0 2015

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden suhdanteet syksy Rakennusteollisuus RT ry

Rakennusteollisuuden suhdanteet syksy Rakennusteollisuus RT ry Rakennusteollisuuden suhdanteet syksy 2016 Rakennusteollisuus RT ry 11.10.2016 Rakennusteollisuus RT ry:n hallituksen puheenjohtaja, YIT Oyj:n varatoimitusjohtaja Tero Kiviniemi Rakennusteollisuus RT:n

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 3/2016

Asuntotuotantokysely 3/2016 Asuntotuotantokysely 3/2016 Sami Pakarinen Lokakuu 2016 1 (2) Lokakuun 2016 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät ovat varovaisia, saldoluku 1

Yleiset suhdannenäkymät ovat varovaisia, saldoluku 1 Suhdannebarometri Helmikuu 1 Uusimaa Helmikuu 17 Teollisuus ja rakentaminen parani vuoden 16 lopussa - tilauksia edelleen normaalia niukemmin Yleiset suhdannenäkymät ovat varovaisia, saldoluku 1 Tuotantomäärät

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 4/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Heinäkuu 16 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto / myynti ja odotukset... 5 2.3 Henkilöstökehitys... 5 2.4 Toimintaa

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 2/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Kuva 1. BKT kasvaa ja kuluttajien luottamus on korkeimmalla tasolla sitten syksyn

Kuva 1. BKT kasvaa ja kuluttajien luottamus on korkeimmalla tasolla sitten syksyn Suomi ei ole enää taantumassa, ja talouden kasvun odotetaan jatkuvan myös kuluvana vuonna. Vuosi 216 toi lupauksen paremmasta myös media-alalle. Mediaalan odotetaan kasvavan lievästi vuonna 217. I/217

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 8 6 4 2 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Häme -2 Pohjanmaa -8 Pohjois-Suomi -4 Pirkanmaa -8 Keski-Suomi -5 Kaakkois-Suomi -1 Itä-Suomi -7 Lounais-Suomi Uusimaa -25 1 8 6

Lisätiedot

Alamäentie 6 A Sonkajärvi Puh. (017) Telefax (017) Ylä-Savon Pk-aluebarometri

Alamäentie 6 A Sonkajärvi Puh. (017) Telefax (017) Ylä-Savon Pk-aluebarometri Alamäentie 6 A 743 Sonkajärvi Puh. (17) 76 77 Telefax (17) 76 7721 Ylä-Savon Pk-aluebarometri Heinäkuu 14 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto

Lisätiedot

Kysyntä on henkentynyt ja tuotanto

Kysyntä on henkentynyt ja tuotanto Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Marraskuu 2014 Teollisuus ja rakentaminen Suhdannekuva on synkentynyt alkusyksyn aikana Kysyntä on henkentynyt ja tuotanto on laskussa Suhdannenäkymät ovat hiipuneet

Lisätiedot

Tilauksia on saatu lisää, mutta tilauskirjat

Tilauksia on saatu lisää, mutta tilauskirjat Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Marraskuu 2016 Teollisuus ja rakentaminen Tuotanto kasvaa - vapaata kapasiteettia edelleen runsaasti Tilauksia on saatu lisää - tilauskirjat edelleen normaalia ohuemmat

Lisätiedot

Suhdannekatsaus. Betonipäivät , Messukeskus, Helsinki Sami Pakarinen

Suhdannekatsaus. Betonipäivät , Messukeskus, Helsinki Sami Pakarinen Suhdannekatsaus Betonipäivät 3.11.2016, Messukeskus, Helsinki Sami Pakarinen Maailman ja Suomen talous Maailman talous kasvaa kohtuullista vauhtia Rakennusteollisuus RT 3.11.2016 3 vuosimuutos, % Suomessa

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 8 6 4 2-4 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Lounais-Suomi 26 Uusimaa -21 Pohjanmaa 5 Keski-Suomi -21 Pohjois-Suomi -12 Pirkanmaa -21 Kaakkois-Suomi -18 Itä-Suomi Häme -25-43

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 2/2016

Asuntotuotantokysely 2/2016 Asuntotuotantokysely 2/2016 Sami Pakarinen Kesäkuu 2016 1 (2) Kesäkuun 2016 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 8/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Henkilökunnan määrä on pysynyt ennallaan - kannattavuus heikkeni. Tuotantomäärät pienenivät kausivaihtelu

Henkilökunnan määrä on pysynyt ennallaan - kannattavuus heikkeni. Tuotantomäärät pienenivät kausivaihtelu Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Elokuu 2015 Teollisuus ja rakentaminen Kysyntä on vaimeaa ja tuotanto on hienoisessa laskussa Henkilökunnan määrä on pysynyt ennallaan - kannattavuus heikkeni Suhdanneodotukset

Lisätiedot

Miten rakennusalalla menee rakennusalan talouskatsaus. Paaluseminaari , Viking XPRS Sami Pakarinen. Suomen talous

Miten rakennusalalla menee rakennusalan talouskatsaus. Paaluseminaari , Viking XPRS Sami Pakarinen. Suomen talous Miten rakennusalalla menee rakennusalan talouskatsaus Paaluseminaari 2016 17.11.2016, Viking XPRS Sami Pakarinen Suomen talous Suomessa talouskasvu voimistuu tänä vuonna 5 Kotimaisten talousennusteiden

Lisätiedot

Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan

Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti Palvelualojen työnantajat PALTA ry Suomi on riippuvainen

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/213 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Suhdannetilanne:

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 3/2014

Asuntotuotantokysely 3/2014 Asuntotuotantokysely 3/2014 Sami Pakarinen Lokakuu 2014 1 (3) Lokakuun 2014 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2011 Liikevaihto yht. 127 mrd. euroa (pl. alv) 13% 13% 29 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 10/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 10/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 8 6 4 2-6 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Keski-Suomi 39 Kaakkois-Suomi -18 Pohjanmaa 17 Pirkanmaa -26 Häme -11 Itä-Suomi -31 Uusimaa -12 Lounais-Suomi Pohjois-Suomi -33-35

Lisätiedot

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Tammikuu 16 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto / myynti ja odotukset... 5 2.3 Henkilöstökehitys... 5 2.4 Toimintaa

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Uusimaa 6 Pohjanmaa -6 Itä-Suomi 2 Lounais-Suomi -16 Pirkanmaa -3 Häme Pohjois-Suomi -5 Kaakkois-Suomi Keski-Suomi -29-49 1 5 6 7 8 9 1 11

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Itä-Suomi Keski-Suomi -7 Pohjois-Suomi 3 Lounais-Suomi -9 Kaakkois-Suomi Häme -18 Uusimaa -1 Pohjanmaa Pirkanmaa -19 1 85 87 89 91 93 95

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 1/2016

Asuntotuotantokysely 1/2016 Asuntotuotantokysely 1/2016 Sami Pakarinen Helmikuu 2016 1 (2) Helmikuun 2016 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmasti

Lisätiedot

Suhdannebarometri Helmikuu 2010

Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Suhdannebarometri Helmikuu 1 Uusimaa Elokuu 16 Teollisuus ja rakentaminen zsuhdanneodotukset laskusuunnassa, saldoluku -13 z Tilaustilanne on hieman normaalia heikompi z Tuotanto pysynee lähikuukausina

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 3/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 9/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

RAKENNUSKONEALAN ENNAKOINTI & RAKENTAMISEN SUHDANTEET

RAKENNUSKONEALAN ENNAKOINTI & RAKENTAMISEN SUHDANTEET RAKENNUSKONEALAN ENNAKOINTI & RAKENTAMISEN SUHDANTEET 30.5.2016 Pekka Pajakkala & Markku Riihimäki 30.5.2016 Rakennustuotannon arvo Suomessa 2015 yhteensä 28,9 mrd., volyymikasvu 0 % vuodesta 2014 4 Suomen

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2011

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2011 KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 11 Julkaistavissa 12.. KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 11 Syyskuu KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, 1 Helsinki Puh.

Lisätiedot

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 1 ILMARISEN TALOUSENNUSTE Historian ensimmäinen Julkistus jatkossa keväisin ja syksyisin Erityisesti yritysnäkökulma Keskiössä: 1. Bkt:n

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2016 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2016 Lisätietoja: Suhdannebarometri Marraskuu 16 Suhdannebarometri Marraskuu 16 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 - -4 - -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 8 9 1 11 12 13

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 1/2017

Asuntotuotantokysely 1/2017 Asuntotuotantokysely 1/2017 Sami Pakarinen Helmikuu 2017 1 (2) Helmikuun 2017 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmasti

Lisätiedot

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 5 2012 Talouden näkymät TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 Suomen kokonaistuotannon kasvu on hidastunut voimakkaasti vuoden 2012 aikana. Suomen Pankki ennustaa vuoden 2012 kokonaistuotannon kasvun

Lisätiedot

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN mara-alan kasvu seuraa muuta taloutta Talous kasvaa lähivuosina hitaasti MaRan Marraspäivä 19.11.214 Jouni Vihmo, ekonomisti Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja MaRa MaRa ry ry Suhdanteissa jälleen

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Toukokuu 2012 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Toukokuu 2012 Lisätietoja: Suhdannebarometri Toukokuu 212 Suhdannebarometri Toukokuu 212 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 24 25 26

Lisätiedot

Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa

Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa 1 Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa Hyrynsalmi Vuonna 2013 Hyrynsalmen kunnan alueella kaikkien toimialojen liikevaihto nousi 5,1 prosenttia edellisvuoteen

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2005

SUHDANNEKATSAUS 2/2005 SUHDANNEKATSAUS 2/25 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 14...25 14 Ennuste 12 1 8 6 4 2 84 85 86 87 88 89 9 91 92 93 94 1 2 3 4 5 6 7 SUHDANNEKATSAUS 2/25 31.1.25 1(3) SUUNNITTELUVIENTI VETÄÄ HYVIN, OSAAVASTA

Lisätiedot

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Espoo Valtuuston seminaari 22.4.2015 Seppo Laakso, Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Helsingin seudun kasvu 2000-luvulla Bruttokansantuote v. 2010 hinnoin, Ind.2000=100

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Helmikuu 2014 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Helmikuu 2014 Lisätietoja: Suhdannebarometri Helmikuu 214 Suhdannebarometri Helmikuu 214 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 26 27 28

Lisätiedot

Suhdannebarometri Toukokuu 2010

Suhdannebarometri Toukokuu 2010 Suhdannebarometri Toukokuu 21 Suhdannebarometri Toukokuu 21 Tuotanto- ja myyntiodotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-6 -2-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 22 23 24 25 26 27 28

Lisätiedot

Rakennustuotannon arvo vuonna 2011 Yhteensä 28,5 mrd.

Rakennustuotannon arvo vuonna 2011 Yhteensä 28,5 mrd. Rakennustuotannon arvo vuonna 211 Yhteensä 28,5 mrd. Talonrakentaminen 22,7 mrd. Maa- ja vesirakentaminen 5,7 mrd. Ko rja usrakent am in en 1,3 mrd. Kunnossapito 1,6 mrd. Asuinrakennukset Muut rakennukset

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin Luoteis-Venäjän Business. barometri 2010

Keskuskauppakamarin Luoteis-Venäjän Business. barometri 2010 KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 1 Julkaistavissa 8.9.9 klo 11. Keskuskauppakamarin Luoteis-Venäjän Business barometri Syyskuu 9 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, 1 Helsinki

Lisätiedot

SKAL Kuljetusbarometri 2/2006. Alueellisia tuloksia. Liite lehdistötiedotteeseen. Etelä-Suomi

SKAL Kuljetusbarometri 2/2006. Alueellisia tuloksia. Liite lehdistötiedotteeseen. Etelä-Suomi 1 SKAL Kuljetusbarometri 2/2006 Alueellisia tuloksia Liite lehdistötiedotteeseen Etelä-Suomi Kuljetusalan yleiset näkymät ovat kuluvan vuoden aikana selvästi parantuneet. Viime vuoden syksyllä vain 17

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2010

Lappeenrannan toimialakatsaus 2010 Lappeenrannan toimialakatsaus 2010 Lappeenrannan kaupunginkanslian julkaisuja 2010:1 Lappeenrannan toimialakatsaus 2010 18.10.2010 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde:

Lisätiedot

Jyväskylän seudun suhdannetiedot Q2/2016. Olli Patrikainen

Jyväskylän seudun suhdannetiedot Q2/2016. Olli Patrikainen suhdannetiedot Q2/2016 Olli Patrikainen 27.9.2016 Tuoteseloste Tietojen lähteenä on Tilastokeskuksen asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Liikevaihto lasketaan ilman arvonlisäveroa. Kuvattava liikevaihto

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 Suomen kansantalous kasvoi viime vuonna 0,5 prosenttia kolmen taantumavuoden jälkeen. Vaimean kasvun lähteinä olivat viime vuoden alussa vienti ja kulutus ja loppuvuodesta

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Helmikuu 2017 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Helmikuu 2017 Lisätietoja: Suhdannebarometri Helmikuu 217 Suhdannebarometri Helmikuu 217 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 29 21 211

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 30.9.2016 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot 12/2012

Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot 12/2012 Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot 12/2012 Lisätietoja: Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Mikko Väisänen, Pohjois-Pohjanmaan liitto, p. 050 336 6524 Lähde: Tilastokeskuksen asiakaskohtainen suhdannepalvelu

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Elokuu 2013 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Elokuu 2013 Lisätietoja: Suhdannebarometri Elokuu 213 Suhdannebarometri Elokuu 213 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 25 26 27 28

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 3/2016

Keski-Suomen Aikajana 3/2016 Keski-Suomen Aikajana 3/2016 Tuoreimmat käänteet liiketoiminnan kehityksessä: Talouskasvua on jokaisella seudulla ja jokaisella toimialalla. Kasvu on heijastunut myös työllisyyteen jokaisella toimialalla.

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Elokuu 2016 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Elokuu 2016 Lisätietoja: Suhdannebarometri Elokuu 216 Suhdannebarometri Elokuu 216 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 28 29 21 211

Lisätiedot

Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa

Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa 1 Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa Hyrynsalmi Vuonna 2013 Hyrynsalmen kunnan alueella kaikkien toimialojen liikevaihto nousi 6,8 prosenttia edellisvuoteen

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen, Suomen Pankki Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Oulu 13.9.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Kansainvälinen kauppa kasvaa hitaammin kuin maailman bkt Öljymarkkinat

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 26.10.2015 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 4/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät

Kaupan näkymät Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan näkymät 2011-2012 Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan myynti 2010 Yht. 118,6 mrd. euroa (pl. alv) 13 % 12 % 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58 %

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 14.10.2014 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Lapin suhdannetiedot. Lapin maakunnan suhdannetiedot

Lapin suhdannetiedot. Lapin maakunnan suhdannetiedot Lapin suhdannetiedot Lapin maakunnan suhdannetiedot Kaivostoiminta ja louhinta Kaivostoiminnan ja louhinnan (TOL B) toimialan liikevaihto kasvoi viime vuonna 16,7 prosenttia vuoteen 2010 verrattuna. Myönteisintä

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 2/2016

Keski-Suomen Aikajana 2/2016 Keski-Suomen Aikajana 2/2016 Tuoreimmat käänteet liiketoiminnan kehityksessä: Keski-Suomen talouskasvu on vielä haurasta, kasvu keikkuen tulee. Palveluissa ja rakentamisessa kasvu on jatkunut. Metsäteollisuudessa

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON ALUETALOUSKATSAUS 2016

ETELÄ-SAVON ALUETALOUSKATSAUS 2016 1 TRENDIKATSAUS 2/2016 (19.8.2016) TULEVAISUUSLOIKKA ETELÄ-SAVON ENNAKOINTIHANKE 2015-2017 ETELÄ-SAVON ALUETALOUSKATSAUS 2016 KATSAUS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN ALUETALOUDEN KEHITYKSEEN Etelä-Savon aluetalouskatsauksessa

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Elokuu 2011 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Elokuu 2011 Lisätietoja: Suhdannebarometri Elokuu 211 Suhdannebarometri Elokuu 211 Tuotanto- ja myyntiodotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 23 24 25 26 27 28 29

Lisätiedot

17.2.2015 Matti Paavonen 1

17.2.2015 Matti Paavonen 1 1 Uusi vuosi vanhat kujeet 17.2.2015, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti 2 Pohjalla voi liikkua myös horisontaalisesti BKT:n volyymin kausitasoitettu kuukausi-indeksi 116 2005 = 100

Lisätiedot

Suhdannekehityksen pääpiirteet ja Kaakkois-Suomelle tärkeiden toimialojen vienti- ja tuotantonäkymät

Suhdannekehityksen pääpiirteet ja Kaakkois-Suomelle tärkeiden toimialojen vienti- ja tuotantonäkymät Suhdannekehityksen pääpiirteet ja Kaakkois-Suomelle tärkeiden toimialojen vienti- ja tuotantonäkymät Birgitta Berg-Andersson 5.11.2009 MAAILMANTALOUS ON ELPYMÄSSÄ Maailmantalous on hitaasti toipumassa

Lisätiedot

SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005. Etelä-Suomi

SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005. Etelä-Suomi SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005 Alueellisia tuloksia Liite lehdistötiedotteeseen Etelä-Suomi Kuljetusalan yleiset näkymät ovat jo keväästä 2004 alkaen olleet Etelä- Suomessa huonompia kuin koko maassa

Lisätiedot

Maakunnan muutokset kiinteistö- ja rakennusalan näkökulmasta

Maakunnan muutokset kiinteistö- ja rakennusalan näkökulmasta Maakunnan muutokset kiinteistö- ja rakennusalan näkökulmasta RT:n ja RAKLIn ajankohtaisseminaari 18.1.2017 Keski-Suomi #kasvunmaakunta Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Veli-Pekka Päivänen Olli Patrikainen

Lisätiedot

jatkuu KUVA (korkeus voi vaihdella) Kestääkö kulutuksen veto? Kasvu KUVA (korkeus voi vaihdella) KUVA (korkeus voi vaihdella)

jatkuu KUVA (korkeus voi vaihdella) Kestääkö kulutuksen veto? Kasvu KUVA (korkeus voi vaihdella) KUVA (korkeus voi vaihdella) KUVA (korkeus voi vaihdella) KUVA (korkeus voi vaihdella) Kestääkö kulutuksen veto? Kasvu KUVA (korkeus voi vaihdella) jatkuu 15.12.216 Timo Lappi KUVA (korkeus voi vaihdella) Työtä ja hyvinvointia koko

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 2/2012

Keski-Suomen Aikajana 2/2012 Keski-Suomen Aikajana 2/2012 Aikajanassa kuvataan ja analysoidaan Keski-Suomen maakunnan yritystoimintaa ja aluetaloutta tuoreilla, luotettavilla ja havainnollisilla indikaattoreilla, painotuksena Keski-Suomen

Lisätiedot

Pirkanmaan yritysbarometri II/2015

Pirkanmaan yritysbarometri II/2015 Pirkanmaan yritysbarometri II/215 Lokakuu 215 Markus Sjölund Pirkanmaan yritysbarometri ll/215 Yhteensä 361 vastausta Kysely lähetettiin Pirkanmaalla 1 651:lle Vastausprosentti = 22 Osuus vastaajista Pirkanmaan

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia

Suomen arktinen strategia Liite 1 Suomen arktinen strategia EU-asioiden alivaltiosihteeri Jukka Salovaara Talousneuvosto 18.1.2011 Miksi Arktinen Strategia Arktisen merkitys kasvaa EU saa vahvemman arktisen ulottuvuuden (laajentuminen)

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus. Tiivistelmä, kevät 2016

Taloudellinen katsaus. Tiivistelmä, kevät 2016 Taloudellinen katsaus Tiivistelmä, kevät 2016 Sisällysluettelo Lukijalle......................................... 3 Tiivistelmä........................................ 4 Kotimaa.........................................

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2004

SUHDANNEKATSAUS 2/2004 SUHDANNEKATSAUS 2/24 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1984..25 12 Ennuste 1 8 6 4 2 84 85 86 87 88 89 9 91 92 93 95 96 97 98 1 2 3 4 5 6 SUHDANNEKATSAUS 2/24 29.1.24 1(3) SUUNNITTELUALAN KASVUNÄKYMÄT HIIPUIVAT

Lisätiedot

Kaupan indikaattorit. Luottamusindeksit vähittäiskaupassa, autokaupassa ja teknisessä kaupassa

Kaupan indikaattorit. Luottamusindeksit vähittäiskaupassa, autokaupassa ja teknisessä kaupassa Kaupan indikaattorit Luottamusindeksit vähittäiskaupassa, autokaupassa ja teknisessä kaupassa Luottamusindeksit kaupan alalla Tammikuu 2010 Vähittäiskaupan indeksit (ml. autojen vähittäiskauppa): 1. Kokonaisindeksi

Lisätiedot